Etykiety nośników i ich zawartość

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Etykiety nośników i ich zawartość"

Transkrypt

1 Etykiety nośników i ich zawartość Poniżej podana jest lista nośników optycznych dostarczanych w ramach realizacji zamówienia oprogramowania i5/os. Jeśli zamówiono elektroniczną dystrybucję oprogramowania, należy zapoznać się z informacjami w sekcji Electronic software delivery w serwisie WWW zawierającym listę nazw plików odnoszących się do produktów z zestawów standardowych i zestawów z kluczem (http://www.ibm.com/servers/support/software/delivery/en_us/downloadinfo.html). Poniżej przedstawiono kolejność, w jakiej należy uporządkować nośniki instalacyjne. Identyfikator wydania dla V6R1: R01M00 Na etykietach nośników dystrybucyjnych wydanie i poziom modyfikacji zapisane są w formacie innym niż ten, który pojawia się na ekranach podczas instalacji. Wydanie i poziom modyfikacji zapisane są w formacie R0xM00. Identyfikatory typu nośnika Etykiety na nośnikach dystrybucyjnych wykorzystywanych podczas instalacji mają swoje unikalne identyfikatory. Identyfikator typu nośnika umieszczony jest na środku etykiety. Te identyfikatory pomagają określić, kiedy należy użyć danego woluminu nośnika. Identyfikatory na etykiecie są następujące: I_BASE_01, B29xx_01, B29xx_02, F29xx_01 i tak dalej. Uwaga: Wraz z zamówieniem oprogramowania w wersji V6R1 dostarczany jest nośnik CD-ROM Prepare for install PTFs for V5R1, V5R2, and V5R3, SK3T Nośnik ten jest przeznaczony dla aktualizacji z wersji V5R3 do V6R1 i zawiera poprawki PTF, które należy tymczasowo zastosować, aby umożliwić akceptację elektronicznych umów na używanie oprogramowania dla programów licencjonowanych w wersji V6R1. Po zakończeniu przygotowań do instalacji oprogramowania należy ułożyć nośniki w następującej kolejności: 1. I_BASE_01 Licensed Machine Code Ten niezależny od języka Licencjonowany kod maszynowy (Licencjonowany Kod Wewnętrzny) obsługuje wszystkie opcje językowe. Licencjonowany Kod Maszynowy jest częścią standardowego zestawu nośników. Tabela 1. I_BASE_ Licensed Machine Code 2. B29xx_01 IBM i5/os Ten nośnik zawiera podstawowe składniki systemu operacyjnego i5/os, biblioteki QGPL i QUSRSYS dostarczone przez firmę IBM oraz wszystkie opcje systemu i5/os niewymagające dodatkowych opłat. Tabela 2. B29xx_ SS1 i5/os 5761SS1 i5/os - Library QGPL 5761SS1 i5/os - Library QUSRSYS 5761SS1 opcja 1 i5/os - Extended Base Support 5761SS1 opcja 2 i5/os - Online Information

2 Tabela 2. B29xx_01 (kontynuacja) 5761SS1 opcja 3 i5/os - Extended Base Directory Support 5761SS1 opcja 5 System/36 Environment 5761SS1 opcja 6 System/38 Environment 5761SS1 opcja 7 Example Tools Library 5761SS1 opcja 8 AFP Compatibility Fonts 5761SS1 opcja 9 *PRV CL Compiler Support 5761SS1 opcja 12 Host Servers 5761SS1 opcja 13 System Openness Includes 5761SS1 opcja 14 GDDM 5761SS1 opcja 18 Media and Storage Extensions SS1 opcja 21 Extended G11N Support 5761SS1 opcja 22 ObjectConnect 5761SS1 opcja 29 Integrated Server Support 5761SS1 opcja 30 Qshell 5761SS1 opcja 31 System DNS 5761SS1 opcja 33 Portable Application Solutions Environment 5761SS1 opcja 34 Digital Certificate Manager 5761SS1 opcja 35 CCA Cryptograhic Service Provider 5761SS1 opcja 36 PSF for i5/os 1-55 IPM Printer Support SS1 opcja 37 PSF for i5/os IPM Printer Support SS1 opcja 38 PSF for i5/os Any Speed Printer Support SS1 opcja 39 International Components for Unicode 5761SS1 opcja 41 HA Switchable Resources SS1 opcja 42 HA Journal Performance SS1 opcja 46 Performance Viewer Open Source Components 1 Oznacza, że dana opcja wymaga klucza licencyjnego oprogramowania. Uwaga: 5761SS1 opcje 23, 26, 27, 44 i 45 (jeśli zostały zamówione) są dostarczane na osobnych nośnikach. 5761SS1 opcja 43 znajduje się na następnym dysku DVD (B29xx_02). 3. B29xx_02 Ten nośnik zawiera programy licencjonowane nie wymagające dodatkowych opłat i produkty zabezpieczone kluczem. Tabela 3. B29xx_ SS1 opcja 43 Additional Fonts 5761AF1 *BASE IBM Advanced Function Printing Utilities AP1 *BASE (jeśli język nośnika jest językiem z zestawem znaków dwubajtowych) 5761AP1 opcja 1 (jeśli język nośnika jest językiem z zestawem znaków dwubajtowych) IBM Advanced DBCS Printer Support for iseries 1 Advanced DBCS Printer Support - IPDS BR1 *BASE IBM Backup Recovery and Media Services for i5/os BR1 opcja 1 BRMS - Network Feature 1 2

3 Tabela 3. B29xx_02 (kontynuacja) 5761BR1 opcja 2 BRMS - Advanced Feature BZ1 *BASE IBM Business Solutions 5761CM1 *BASE IBM Communications Utilities for System i DE1 *BASE IBM DB2 Extenders Version 9.1 for i5/os DE1 opcja 1 DB2 Text Extender DE1 opcja 2 DB2 XML Extender DE1 opcja 3 Text Search Engine DG1 *BASE IBM HTTP Server for i5/os 5761DG1 opcja 1 Triggered Cache Manager 5761DP4 *BASE IBM DB2 DataPropagator for iseries V HAS *BASE IBM System i High Availability Solutions Manager IP1 *BASE Infoprint Server for iseries JC1 *BASE IBM Toolbox for Java Uwaga: Opcja 1 (PS to AFP Transform), jeśli została zamówiona, dostarczana jest na osobnym nośniku. 5761JS1 *BASE IBM Advanced Job Scheduler for i5/os JV1 *BASE IBM Developer Kit for Java 5761JV1 opcja 6 Java Developer Kit JV1 opcja 7 Java Developer Kit JV1 opcja 8 J2SE bit 5761JV1 opcja 9 J2SE bit 5761JV1 opcja 10 Java SE Development Kit JV1 opcja 11 Java SE 6 32 bit 5761JV1 opcja 12 Java SE 6 64 bit 5761LSV *BASE IBM Extended Integrated Server Support for i5/os 5761NAE *BASE IBM Network Authentication Enablement for i5/os 5761PT1 *BASE IBM Performance Tools for i5/os PT1 opcja 1 Performance Tools - Manager Feature PT1 opcja 2 Performance Tools - Agent Feature PT1 opcja 3 Performance Tools - Job Watcher QU1 *BASE IBM Query for i5/os SC1 *BASE IBM Portable Utilities for i5/os 5733SC1 opcja 1 OpenSSH, OpenSSL, zlib functions 5761ST1 *BASE IBM DB2 Query Manager and SQL Development Kit for i5/os TC1 *BASE IBM TCP/IP Connectivity Utilities for i5/os 5761TS1 *BASE IBM Transform Services for i5/os 5761TS1 opcja 1 Transforms - AFP to PDF Transform 5722UME *BASE IBM Universal Manageability Enablement for i5/os 5761WDS *BASE IBM WebSphere Development Studio for System i WDS opcja 21 Application Development ToolSet 1 3

4 Tabela 3. B29xx_02 (kontynuacja) 5761WDS opcja 31 ILE RPG WDS opcja 32 System/36 Compatible RPG II WDS opcja 33 System/38 Compatible RPG III WDS opcja 34 RPG/ WDS opcja 35 ILE RPG *PRV Compiler WDS opcja 41 ILE COBOL WDS opcja 42 System/36 Compatible COBOL WDS opcja 43 System/38 Compatible COBOL WDS opcja 44 OPM COBOL WDS opcja 45 ILE COBOL *PRV Compiler WDS opcja 51 ILE C WDS opcja 52 ILE C WDS opcja 56 IXLC for C/C WDS opcja 60 Workstation Tools - Base XE1 *BASE IBM System i Access for Windows 5761XH2 *BASE IBM System i Access for Web XP1 *BASE IBM System i Access for Wireless 5761XW1 *BASE IBM System i Access Family XW1 opcja 1 System i Access Enablement Support 1 1 Oznacza, że dana opcja lub program licencjonowany wymaga klucza licencyjnego oprogramowania. 4. F29xx_01 - pojedyncze programy licencjonowane Te nośniki zawierają produkty, które zostały zamówione indywidualnie. Pierwszy wolumin nośników oznaczony jest etykietą F29xx_01. Jeśli dla pojedynczego programu licencjonowanego zostanie dostarczony więcej niż jeden wolumin nośnika, to dodatkowe nośniki mają etykiety F29xx_02, F29xx_03 itd. 5. N29xx_01 - nośniki języka dodatkowego Nośniki te zawierają jedynie obiekty językowe dla wskazanego języka dodatkowego. W przypadku nośnika języka dodatkowego wartość 29xx jest kodem opcji języka dodatkowego, jaka została użyta podczas instalacji. 6. SK3T Centrum informacyjne i5/os Nośnik ten dostarczany jest przy realizacji każdego zamówienia oprogramowania i5/os. Pakiet ten zawiera Centrum informacyjne i5/os oraz tematy i podręczniki dotyczące systemu System i w formacie PDF. Uwagi: 1. Należy zachować wszystkie nośniki dystrybucyjne. Mogą one być potrzebne podczas procedur odtwarzania. 2. Identyfikator nośnika zawierający ciąg xx (gdzie xx to cyfry) wskazuje nośnik zawierający obiekty określonego języka. Ciąg ten określa kod opcji języka dla języka podstawowego. Na przykład nośnik oznaczony B2928_01 będzie zawierał system i5/os, w którym językiem podstawowym jest francuski. 3. Mogły zostać dostarczone dodatkowe woluminy nośników, które nie odpowiadają temu opisowi. Mogą to być na przykład nośniki z ofertami PRPQ lub nośniki z produktami System i Access instalowanymi na stacjach roboczych. Również Partnerzy Handlowi IBM mogą inaczej opisywać nośniki. 4. Daty juliańskie pokazane są w postaci rddd. Pozycja r oznacza ostatnią cyfrę roku (od 0 do 9), a ddd oznacza dzień roku (od 0 do 366). Na przykład data juliańska oznaczająca 6 kwietnia 1998 będzie przedstawiona jako 8096, ponieważ 6 kwietnia jest 96 dniem roku

5 Znaki towarowe Następujące nazwy są znakami towarowymi International Business Machines Corporation w Stanach Zjednoczonych i/lub w innych krajach: DB2 DB2 Extenders DataPropagator GDDM i5/os IBM iseries RPG/400 System/36 System/38 WebSphere Windows oraz logo Windows są znakami towarowymi Microsoft Corporation w Stanach Zjednoczonych i/lub w innych krajach. Java oraz wszystkie znaki towarowe dotyczące języka Java są znakami towarowymi Sun Microsystems, Inc. w Stanach Zjednoczonych i/lub w innych krajach. Nazwy innych przedsiębiorstw, produktów i usług mogą być znakami towarowymi lub znakami usług innych podmiotów. Maj Wydrukowano w USA. Odwołanie w niniejszej publikacji do produktów, programów lub usług IBM nie oznacza, że IBM zamierza udostępnić je we wszystkich krajach, w których prowadzi działalność. Odwołanie w niniejszej publikacji do jakiegokolwiek produktu lub programu IBM nie oznacza, że można użyć wyłącznie tego produktu lub programu. Zamiast nich można zastosować ich odpowiednik funkcjonalny. Copyright International Business Machines Corporation Wszelkie prawa zastrzeżone. GI

Przewodnik instalacji

Przewodnik instalacji Przewodnik instalacji Adaptive Server Enterprise 12.5 Linux/Intel Identyfikator dokumentu: 33429-01-1250-01 Ostatnia wersja: Czerwiec 2001 Copyright 1989-2001 by Sybase, Inc. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Bardziej szczegółowo

Acronis Backup & Recovery 11.5

Acronis Backup & Recovery 11.5 Acronis Backup & Recovery 11.5 Podręcznik instalacji Dotyczy następujących wersji: Advanced Server Virtual Edition Advanced Server SBS Edition Advanced Workstation Server for Linux Server for Windows Workstation

Bardziej szczegółowo

Podręcznik instalacji i konfiguracji

Podręcznik instalacji i konfiguracji IBM Tioli Directory Serer Podręcznik instalacji i konfiguracji wersja 5.2 SC85-0109-00 IBM Tioli Directory Serer Podręcznik instalacji i konfiguracji wersja 5.2 SC85-0109-00 Uwaga Przed korzystaniem z

Bardziej szczegółowo

ERserver. iseries. Protokół SSL (Secure Sockets Layer)

ERserver. iseries. Protokół SSL (Secure Sockets Layer) ERserver iseries Protokół SSL (Secure Sockets Layer) ERserver iseries Protokół SSL (Secure Sockets Layer) Copyright International Business Machines Corporation 2000, 2002. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Bardziej szczegółowo

hp jetdirect 175x 310x 380x en3700 200m 250m 280m 610n 615n 680n przewodnik administratora

hp jetdirect 175x 310x 380x en3700 200m 250m 280m 610n 615n 680n przewodnik administratora hp jetdirect 175x 310x 380x en3700 200m 250m 280m 610n 615n 680n przewodnik administratora Przewodnik administratora Niniejszy przewodnik jest dostarczany w formacie PDF, zgodnym z programami do odczytywania

Bardziej szczegółowo

Prawa do Używania Produktów

Prawa do Używania Produktów Program Licencjonowania Zbiorowego Microsoft Prawa do Używania Produktów Wersja polska styczeń 2013 r. Spis treści WPROWADZENIE... 4 POWSZECHNE POSTANOWIENIA LICENCYJNE... 8 Definicje 8 Udzielone Państwu

Bardziej szczegółowo

Wstępna konfiguracja sterownika HP Przewodnik

Wstępna konfiguracja sterownika HP Przewodnik Wstępna konfiguracja sterownika HP Przewodnik Przewodnik po programie Wstępna konfiguracja sterownika HP Prawa autorskie i licencje 2008 Copyright Hewlett-Packard Development Company, L.P. Powielanie,

Bardziej szczegółowo

Rozbudowa i dostosowanie środowiska serwerów bazodanowych i5 w ZOW NFZ.

Rozbudowa i dostosowanie środowiska serwerów bazodanowych i5 w ZOW NFZ. Zał. nr 1 do siwz Opis przedmiotu zamówienia Rozbudowa i dostosowanie środowiska serwerów bazodanowych i5 w ZOW NFZ. Przedmiotem zamówienia jest dostawa i instalacja podzespołów, urządzeń i oprogramowania

Bardziej szczegółowo

Prawa do Używania Produktów

Prawa do Używania Produktów Program Licencjonowania Zbiorowego Microsoft Prawa do Używania Produktów Wersja polska styczeń 2015 r. Spis treści WPROWADZENIE... 4 POWSZECHNE POSTANOWIENIA LICENCYJNE... 8 Definicje 8 Udzielone Państwu

Bardziej szczegółowo

hp jetdirect Model 610n

hp jetdirect Model 610n hp jetdirect Model 610n Przewodnik administratora Przewodnik administratora Serwer druku HP Jetdirect (Model 610N) Prawa autorskie Hewlett-Packard Company 2001 Wszelkie prawa zastrzeżone. Zabroniona jest

Bardziej szczegółowo

RAMOWA UMOWA LICENCYJNA UŻYTKOWNIKA OPROGRAMOWANIA MSDN, SIECIOWA SUBSKRYPCJA MICROSOFT DLA TWÓRCÓW OPROGRAMOWANIA

RAMOWA UMOWA LICENCYJNA UŻYTKOWNIKA OPROGRAMOWANIA MSDN, SIECIOWA SUBSKRYPCJA MICROSOFT DLA TWÓRCÓW OPROGRAMOWANIA RAMOWA UMOWA LICENCYJNA UŻYTKOWNIKA OPROGRAMOWANIA MSDN, SIECIOWA SUBSKRYPCJA MICROSOFT DLA TWÓRCÓW OPROGRAMOWANIA WAŻNE PROSIMY DOKŁADNIE ZAPOZNAĆ SIĘ Z TREŚCIĄ: Niniejsza Umowa Licencyjna Użytkownika

Bardziej szczegółowo

CA Clarity PPM. Informacje o wersji On Premise. Wydanie 14.1.00

CA Clarity PPM. Informacje o wersji On Premise. Wydanie 14.1.00 CA Clarity PPM Informacje o wersji On Premise Wydanie 14.1.00 Niniejsza Dokumentacja, obejmująca zintegrowane systemy pomocy i rozpowszechniane drogą elektroniczną materiały (określana w dalszej części

Bardziej szczegółowo

Prawa do używania produktów

Prawa do używania produktów Licencjonowanie zbiorowe Microsoft Prawa do używania produktów Wersja Polska Styczeń 2012 r. Spis treści WPROWADZENIE... 5 POWSZECHNE POSTANOWIENIA LICENCYJNE... 8 Definicje 8 Prawa do używania 9 Prawa

Bardziej szczegółowo

Podręcznik wdrażania urządzenia Symantec Network Access Control Enforcer

Podręcznik wdrażania urządzenia Symantec Network Access Control Enforcer Podręcznik wdrażania urządzenia Symantec Network Access Control Enforcer Podręcznik wdrażania urządzenia Symantec Network Access Control Enforcer Oprogramowanie opisane w niniejszym podręczniku jest dostarczane

Bardziej szczegółowo

RAMOWA UMOWA LICENCYJNA UŻYTKOWNIKA OPROGRAMOWANIA

RAMOWA UMOWA LICENCYJNA UŻYTKOWNIKA OPROGRAMOWANIA RAMOWA UMOWA LICENCYJNA UŻYTKOWNIKA OPROGRAMOWANIA Poniższe pola proszę wypełnid drukowanymi literami: Imię: Nazwisko: Instytut lub Kierunek i rok studiów oraz numer legitymacji: Adres e-mail: Uwaga! Adres

Bardziej szczegółowo

CA Clarity PPM. Informacje o wersji On Premise. Wydanie 13.3.00

CA Clarity PPM. Informacje o wersji On Premise. Wydanie 13.3.00 CA Clarity PPM Informacje o wersji On Premise Wydanie 13.3.00 Niniejsza Dokumentacja, obejmująca zintegrowane systemy pomocy i rozpowszechniane drogą elektroniczną materiały (określana w dalszej części

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI DLA SIECI

INSTRUKCJA OBSŁUGI DLA SIECI Zintegrowany, wielofunkcyjny, wieloprotokołowy serwer wydruku dla sieci Ethernet INSTRUKCJA OBSŁUGI DLA SIECI MFC-9440CN MFC-9450CDN DCP-9040CN DCP-9042CDN DCP-9045CDN Przed rozpoczęciem użytkowania urządzenia

Bardziej szczegółowo

HP JetDirect Print Servers. Serwery druku HP JetDirect. 600N/400N/500X/300X Poradnik administratora

HP JetDirect Print Servers. Serwery druku HP JetDirect. 600N/400N/500X/300X Poradnik administratora R HP JetDirect Print Servers Serwery druku HP JetDirect 600N/400N/500X/300X Poradnik administratora Poradnik administratora Serwery druku HP JetDirect (600N/400N/500X/300X) Prawa autorskie Hewlett-Packard

Bardziej szczegółowo

ABBYY FineReader 12 Corporate Podręcznik administratora systemu

ABBYY FineReader 12 Corporate Podręcznik administratora systemu ABBYY FineReader 12 Corporate 2013 ABBYY. Wszelkie prawa zastrzeżone. Informacje zawarte w niniejszym dokumencie mogą zostać zmienione bez wcześniejszego powiadomienia i nie stanowią żadnego zobowiązania

Bardziej szczegółowo

AR-NB2 AR-NB2 N MODUŁ ROZSZERZENIA SIECIOWEGO. PODRĘCZNIK OBSŁUGI (skaner sieciowy)

AR-NB2 AR-NB2 N MODUŁ ROZSZERZENIA SIECIOWEGO. PODRĘCZNIK OBSŁUGI (skaner sieciowy) MODEL AR-NB AR-NB N MODUŁ ROZSZERZENIA SIECIOWEGO PODRĘCZNIK OBSŁUGI (skaner sieciowy) Strona WPROWADZENIE... KORZYSTANIE Z FUNKCJI SKANERA SIECIOWEGO - INFORMACJE PODSTAWOWE... KORZYSTANIE Z FUNKCJI SKANERA

Bardziej szczegółowo

ABBYY FineReader 12 Corporate Edition Podręcznik administratora systemu

ABBYY FineReader 12 Corporate Edition Podręcznik administratora systemu ABBYY FineReader 12 Corporate Edition 2013 ABBYY. Wszelkie prawa zastrzeżone. Informacje zawarte w niniejszym dokumencie mogą zostać zmienione bez wcześniejszego powiadomienia i nie stanowią żadnego zobowiązania

Bardziej szczegółowo

Acronis SharePoint Explorer. podręcznik użytkownika

Acronis SharePoint Explorer. podręcznik użytkownika Acronis SharePoint Explorer podręcznik użytkownika Spis treści 1 Wprowadzenie do programu Acronis SharePoint Explorer... 3 1.1 Obsługiwane wersje programu Microsoft SharePoint... 3 1.2 Obsługiwane lokalizacje

Bardziej szczegółowo

Przewodnik pracy w sieci

Przewodnik pracy w sieci Kolorowa drukarka laserowa Wszelkie prawa zastrzeżone. Żadna część tej publikacji nie może być powielana, przechowywana w systemie udostępniania informacji ani przekazywana w jakiejkolwiek formie lub w

Bardziej szczegółowo

Microsoft Licencing Policies

Microsoft Licencing Policies 2 Microsoft Licencing Policies Odpowiedzi na często zadawane pytania Wydanie 2003 2002 Microsoft Corporation: All right reserved.microsoft, MS-DOS, Power Point, Windows and Windows NT are either registered

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi. (Wydanie polskie)

Instrukcja obsługi. (Wydanie polskie) Instrukcja obsługi Korzystanie z oprogramowania do druku etykiet BarTender, narzędzia integracji programu Commander i sterowników drukarek Seagull (Wydanie polskie) Instrukcja obsługi Korzystanie z oprogramowania

Bardziej szczegółowo

PODRĘCZNIK INSTALACJI SOLIDWORKS ENTERPRISE PDM 2015

PODRĘCZNIK INSTALACJI SOLIDWORKS ENTERPRISE PDM 2015 PODRĘCZNIK INSTALACJI SOLIDWORKS ENTERPRISE PDM 2015 Spis treści Informacje prawne...7 1 Przewodnik Instalacji SOLIDWORKS Enterprise PDM...10 2 Instalacja - Informacje ogólne...11 Wymagane komponenty instalacji...11

Bardziej szczegółowo

Lipiec 2014. Xerox WorkCentre 3215NI Xerox WorkCentre 3225DN/ 3225DNI Przewodnik użytkownika

Lipiec 2014. Xerox WorkCentre 3215NI Xerox WorkCentre 3225DN/ 3225DNI Przewodnik użytkownika Lipiec 2014 Xerox WorkCentre 3215NI Xerox WorkCentre 3225DN/ 3225DNI 2014 Xerox Corporation. Wszystkie prawa zastrzeżone. XEROX i graficzny znak towarowy Xerox są znakami handlowymi firmy Xerox Corporation

Bardziej szczegółowo

Przewodnik użytkownika

Przewodnik użytkownika Dell C1760nw/C1660w Przewodnik użytkownika Nazwa urzędowa: Dell C1760nw/Dell C1660w Spis treści Przed rozpoczęciem pracy... 11 Wskazówki, uwagi i ostrzeżenia...13 1 Przewodnik użytkownika kolorowej drukarki

Bardziej szczegółowo

GRAITEC, Bievres. Wszystkie prawa zastrzeżone. Windows oraz logo Windows są zastrzeżonymi znakami towarowymi Microsoft.

GRAITEC, Bievres. Wszystkie prawa zastrzeżone. Windows oraz logo Windows są zastrzeżonymi znakami towarowymi Microsoft. W przypadku rozbieżności pomiędzy informacjami zawartymi w niniejszym przewodniku a tymi przedstawionymi w programie, informacje pochodzące z programu należy traktować jako priorytetowe. Zawartość niniejszego

Bardziej szczegółowo

Poradnik administratora Windows Server 2008

Poradnik administratora Windows Server 2008 Poradnik administratora Windows Server 2008 Poradnik administratora Windows Server 2008 Materiał powstał przy współudziale wykładowców autoryzowanych ośrodków szkoleniowych Microsoft: ABC Data Altkom Akademia

Bardziej szczegółowo