Technik z Zespołu Szkół Transportowo-Komunikacyjnych im. Tadeusza Kościuszki w Lublinie

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Technik z Zespołu Szkół Transportowo-Komunikacyjnych im. Tadeusza Kościuszki w Lublinie"

Transkrypt

1 Technik z Zespołu Szkół Transportowo-Komunikacyjnych im. Tadeusza Kościuszki w Lublinie Dlaczego do technikum po ukończeniu szkoły gimnazjalnej? Młody przyjacielu! Jeżeli chcesz to szkoła, która jest bliżej życia, ukończenie jej pozwoli Ci na zdawanie egzaminu maturalnego (tak jak liceum), już za cztery lata uzyskasz potwierdzenie kwalifikacji zawodowych, zwiększysz swoje szanse na rynku pracy, w takiej szkole oprócz wiedzy teoretycznej nauczysz się umiejętności, a to za nie płacą pracodawcy, odbędziesz praktyki zawodowe, poznasz swoją wartość na rynku pracy, będziesz więcej wiedział o sobie, zachowasz szansę na kontynuację nauki przez podjęcie studiów wyższych. ZSTK rozwinąć i pogłębić swoje zainteresowania, obrać wchodzę w to! właściwą ścieżkę kariery zawodowej i nie uronić niczego z uroków młodości to dobrze trafiłeś ZSTK Ci to zapewni Dlaczego zapraszamy Cię do technikum przy ulicy Zemborzyckiej w Lublinie? to nowoczesna, dobrze wyposażona i otwarta na zmiany placówka oświatowa, tu będziesz zdobywać wykształcenie wg nowoczesnych metod kształcenia, szkoła gdzie działa e-learning i Lokalna Akademia Cisco, gdzie odbywają się egzaminy KSAPL, to miejsce, gdzie czas po lekcjach możesz spędzać w szkole w różnych formach zajęć pozalekcyjnych, to szkoła z przyjazną atmosferą, w której będziesz się dobrze czuł, to miejsce, w którym znajdziesz wiele osób chcących pomóc Ci w rozwiązaniu problemów, dla Uczniów spoza Lublina oferujemy możliwość zakwaterowania w internacie, a dla Wszystkich smaczne posiłki ze stołówki szkolnej.

2 TECHNIK INFORMATYK jak bezpiecznie pracować na stanowisku informatyka, jak funkcjonuje zakład pracy lub jak założyć własną firmę, jak zbudowany jest komputer i jakie są funkcje jego elementów, jak instalować i konfigurować oprogramowanie komputerowe, jak rozbudowywać komputery, jak zarządzać systemami sieciowymi, jak tworzyć i administrować bazą danych i stroną internetową. Otrzymam dobre przygotowanie zawodowe, według najlepszych standardów firmy CISCO, kończące się egzaminem zewnętrznym organizowanym przez Okręgową Komisję Egzaminacyjną na tytuł technika informatyka lub alternatywną formą akredytacji kwalifikacji zawodowych prowadzoną przez krajową sieć szkół i placówek edukacyjnych akredytujących umiejętności oraz kwalifikacje zawodowe zgodnie z ujednoliconą procedurą unijną PA N-FL/IL IN LLL. zatrudnić się u pracodawcy lub otworzyć własną działalność, co potwierdzają losy naszych Absolwentów, pracować w dziale technicznym firm komputerowych jako technik informatyk i zajmować się instalacją, konfiguracją, diagnostyką i serwisem sprzętu komputerowego, pracować jako projektant oraz programista aplikacji internetowych, pracować jako projektant oraz programista aplikacji bazodanowych, zatrudnić się jako grafik komputerowy, pracować w HelpDesku firm wsparcia informatycznego, podjąć pracę w charakterze informatyka zakładowego, podjąć pracę w firmie zajmującej się usługami hostingowymi.

3 TECHNIK MECHATRONIK jak bezpiecznie pracować na stanowisku mechatronika, jak funkcjonuje zakład pracy, lub jak założyć własną firmę, jak projektuje się urządzenia mechatroniczne, jak naprawiać sprzęt gospodarstwa domowego, jak projektować układy elektryczne, jak programować sterowniki PLC, jak programować obrabiarki sterowane numerycznie. podjąć pracę w charakterze serwisanta urządzeń gospodarstwa domowego, podjąć pracę w charakterze programisty sterowników PLC, podjąć pracę w firmie zajmującej się montażem elektroniki w domkach jednorodzinnych, podjąć pracę w branży samochodowej, podjąć pracę jako serwisant w zakładzie elektronicznym.

4 TECHNIK LOGISTYK jak zarządzać zapasami i przestrzenią magazynową oraz środkami transportu wewnątrzzakładowego, jak organizować dostawy różnych dóbr wyprodukowanych przez przedsiębiorstwa, jak organizować i realizować zaopatrzenie, magazynowanie, transport i dystrybucję w firmie, jak sporządzać dokumenty związane z realizacją zadań logistycznych, jak ustalać należności za usługi logistyczne, na podstawie obowiązujących taryf lub poniesionych kosztów, jak organizować działania logistyczne w aglomeracjach miejskich. Będę mógł podjąć pracę na stanowisku: specjalisty ds. planowania produkcji i zapasów, specjalisty ds. sprzedaży i handlu elektronicznego, kierownika nowoczesnego magazynu, pracownika agencji celnej czy centrum logistycznego, specjalisty ds. gospodarki odpadami, pracownika zaopatrzenia w przemyśle, budownictwie czy handlu, operatora zintegrowanych systemów informatycznych wspomagających zarządzanie logistyczne. Będę się uczył innowacyjnymi metodami z wykorzystaniem Wirtualnych Laboratoriów korzystając z programów informatycznych, jakie są stosowane w firmach transportowo-logistycznych. Otrzymasz dyplom ukończenia podstawowego kursu z obsługi systemu iscala realizowanego wg teorii organizacji MRPII.

5 TECHNIK SPEDYTOR planowania i organizowania przewozu ładunków w kraju i za granicą, wyznaczania tras przewozu i dobierania środków transportu, monitorowania i kontrolowania przebiegu procesu transportowego, prowadzenia dokumentacji związanej z realizacją zadań transportowospedycyjnych, wykorzystania technik negocjacji w spedycji, korzystania z oprogramowania transportowo-spedycyjnego, posługiwania się językiem obcym (angielskim i rosyjskim) w zakresie terminologii spedycyjnej, prowadzenia rozliczeń z klientami krajowymi i zagranicznymi. Prowadzić własną firmę spedycyjną lub pracować w przedsiębiorstwach spedycyjnych, transportowych, handlowych, agencjach obsługi portów morskich i lotniczych na następujących stanowiskach: spedytora, sprzedawcy usług spedycyjnych, referenta spedycyjnego, kierownika punktu ładunkowego, dyspozytora ładunkowego.

6 TECHNIK EKSPLOATACJI PORTÓW I TERMINALI organizowania pracy w terminalach przeładunkowych, nadzorowania portowych i statkowych urządzeń przeładunkowych, organizowania prac manipulacyjnych i pomocniczych na rzecz jednostek dalekiego transportu, magazynowania ładunków (ponadgabarytowych, niebezpiecznych) w portach i terminalach, obsługiwania środków transportu w portach morskich i rzecznych, terminalach samochodowych, kolejowych i lotniczych, kalkulowania kosztów przeładunku, magazynowania towarów i obsługi pasażerów. Pracować w: terminalach lotniczych, samochodowych i kolejowych, działach przedsiębiorstw transportowo- spedycyjnych, agencjach obsługi portów morskich i rzecznych, portach morskich i rzecznych. Będę się uczył innowacyjnymi metodami z wykorzystaniem Wirtualnych Laboratoriów korzystając z programów informatycznych, jakie są stosowane w firmach transportowo-logistycznych. Otrzymasz dyplom ukończenia podstawowego kursu z obsługi systemu iscala realizowanego wg teorii organizacji MRPII.

7 TECHNIK ELEKTROENERGETYK TRANSPORTU SZYNOWEGO jak bezpiecznie pracować na stanowisku elektroenergetyka transportu szynowego, instalowania podzespołów oraz zespołów urządzeń i maszyn elektrycznych taboru szynowego, organizowania prac i nadzoru w czasie trwania przeglądów, napraw i awarii pojazdów szynowych, dokonywania pomiarów i prób w czynnych urządzenia taboru kolejowego oraz w urządzeniach elektroenergetycznych, prowadzenia dokumentacji eksploatacyjnej taboru szynowego, eksploatowania urządzeń taboru szynowego, instalowania i sprawdzania urządzeń ochrony. podjąć pracę w przedsiębiorstwach związanych z utrzymaniem i eksploatacją taboru szynowego, podjąć pracę na stanowisku maszynisty trakcji elektrycznej i spalinowej, podjąć pracę w przedsiębiorstwach związanych z budową, remontami i utrzymaniem sieci elektroenergetycznych oraz trakcji elektrycznej, podjąć pracę w przedsiębiorstwach związanych z projektowaniem sieci, trakcji elektrycznej i taboru szynowego. podjąć pracę jako specjalista ds. Utrzymania Taboru Kolejowego. Lubelskie Zakłady Kolejowe gwarantują zatrudnienie po otrzymaniu tytułu technika

8 TECHNIK TRANSPORTU KOLEJOWEGO Czego się nauczę? jak organizować i prowadzić ruch pociągów na szlakach i posterunkach ruchu, jak obsługiwać urządzenia sterowania ruchem kolejowym i łączności, jak nadzorować i koordynować pracę przewoźników na terenie stacji kolejowej, jak planować i organizować kolejowe przewozy pasażerskie i towarowe oraz jak gospodarować taborem kolejowym, jak przygotować do przewozu i odprawy podróżnych, przesyłki i ładunki, jak zestawiać, rozrządzać i obsługiwać pociągi oraz punkty ładunkowe, jak zastosować obowiązujące taryfy i obliczyć poniesione koszty. Będę mógł podjąć pracę w przedsiębiorstwach kolejowych, transportowych i agencjach obsługi na następujących stanowiskach: dyżurnego ruchu, nastawniczego i zwrotniczego, kierownika i konduktora pociągu, ustawiacza i manewrowego, dyspozytora, kasjera biletowo bagażowego i towarowego, kierownika zespołu kas biletowo bagażowych, kierownika zespołu obsługi informacyjnej i innych. Lubelskie Zakłady Kolejowe gwarantują zatrudnienie po otrzymaniu tytułu technika

9 TECHNIK AUTOMATYK STEROWANIA RUCHEM KOLEJOWYM Czego się nauczę? montowania, diagnozowania, remontowania i utrzymywania urządzeń sterowania ruchem kolejowym, montowania i eksploatowania urządzeń zabezpieczenia ruchu kolejowego na przejazdach kolejowych, montowania i utrzymywania urządzeń łączności przewodowej i bezprzewodowej, budowania i eksploatowania urządzeń sieci zasilającej systemy sterowania ruchem kolejowym, prowadzenia dokumentacji eksploatacyjnej i technicznej urządzeń sterowania ruchem kolejowym. pracować na stanowisku automatyka sterowania ruchem kolejowym, być technikiem do spraw urządzeń sieci trakcyjnej, pracować jako montera urządzeń zdalnego sterowania i kontroli dyspozytorskiej, pracować w przedsiębiorstwach zarządzających infrastrukturą kolejową, związanych z budową, remontami i utrzymaniem urządzeń sterowania ruchem kolejowym, pracować na stanowiskach produkujących urządzenia sterowania ruchem. Lubelskie Zakłady Kolejowe gwarantują zatrudnienie po otrzymaniu tytułu technika

10 TECHNIK DRÓG I MOSTÓW KOLEJOWYCH jak budować i utrzymywać drogi i mosty kolejowe, jak oceniać stan dróg i mostów kolejowych, jak prowadzić działania zapewniające bezpieczeństwo ruchu, kolejowego w przypadku stwierdzenia awarii lub klęsk żywiołowych, jak organizować i koordynować roboty związane z budową i utrzymaniem dróg kolejowych oraz kolejowych obiektów mostowych, jak wykonywać dokumentację i kosztorysy kolejowych robót drogowomostowych. Będę mógł podjąć pracę: w zakładach linii kolejowych, w przedsiębiorstwach budowy i utrzymania dróg kolejowych, w przedsiębiorstwach specjalizujących się w budowie obiektów kolejowych, w biurach projektowych dróg, obiektów i mostów kolejowych, w instytucjach planowania przestrzennego, w jednostkach badawczych kolejnictwa. Lubelskie Zakłady Kolejowe gwarantują zatrudnienie po otrzymaniu tytułu technika

Kształcenie ustawiczne. Katalog Produktów

Kształcenie ustawiczne. Katalog Produktów Kształcenie ustawiczne Katalog Produktów WSTĘP Syntea SA działa na rynku edukacyjnym od ponad 10 lat. Od czasu powstania spółki przemierzyliśmy drogę od niewielkiej, wyspecjalizowanej w szkoleniach informatycznych

Bardziej szczegółowo

POMORSKI KALEJDOSKOP ZAWODÓW

POMORSKI KALEJDOSKOP ZAWODÓW POMORSKI KALEJDOSKOP ZAWODÓW Publikacja opracowana przez Wojewódzki Urząd Pracy w Gdańsku w ramach projektu Pomorski barometr zawodowy diagnozowanie zapotrzebowania na kwalifikacje i umiejętności na regionalnym

Bardziej szczegółowo

nastudia.ath.bielsko.pl

nastudia.ath.bielsko.pl STUDIA PODYPLOMOWE WYDZIAŁ BUDOWY MASZYN I INFORMATYKI WYDZIAŁ NAUK O MATERIAŁACH I ŚRODOWISKU Doradca zawodowy Edukacja dla bezpieczeństwa Informatyka i technologie informacyjne Szkoła systemów informatycznych,

Bardziej szczegółowo

Informacje merytoryczne o firmie PROMAG S.A. Poszerzamy przestrzeń www.promag.pl Dopasowane rozwiązania Kompleksowe rozwiązania

Informacje merytoryczne o firmie PROMAG S.A. Poszerzamy przestrzeń www.promag.pl Dopasowane rozwiązania Kompleksowe rozwiązania Wartością dodaną współpracy z pracodawcami w trakcie tworzenia wszystkich elementów Wirtualnych Laboratoriów jest nawiązanie trwałej współpracy z firmą PROMAG S.A. współpraca ta miała charakter bezpośredniego

Bardziej szczegółowo

Ewelina Gorczyca. Program nauczania dla zawodu technik logistyk 333107

Ewelina Gorczyca. Program nauczania dla zawodu technik logistyk 333107 Ewelina Gorczyca rogram nauczania dla zawodu technik logistyk 333107 opyright by Difin SA Warszawa 2012 Wszelkie prawa zastrzeŝone. Kopiowanie, przedrukowywanie i rozpowszechnianie całości lub fragmentów

Bardziej szczegółowo

PROGRAM NAUCZANIA DLA ZAWODU TECHNIK LOGISTYK 333107 O STRUKTURZE PRZEDMIOTOWEJ

PROGRAM NAUCZANIA DLA ZAWODU TECHNIK LOGISTYK 333107 O STRUKTURZE PRZEDMIOTOWEJ ROGRAM NAUZANIA DLA ZAWODU TEHNIK LOGISTYK 333107 O STRUKTURZE RZEDMIOTOWEJ wersja przed recenzją (wersja robocza) z dn. 22.05.2012 Warszawa 2012 rojekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach

Bardziej szczegółowo

Al. Kombatantów 2, 59-800 Lubań, tel. (75) 64 55 349, fax: (75) 64 55 340, email: praktykipce@interia.pl NIP: 6131428256 / REGON: 230913449

Al. Kombatantów 2, 59-800 Lubań, tel. (75) 64 55 349, fax: (75) 64 55 340, email: praktykipce@interia.pl NIP: 6131428256 / REGON: 230913449 PO KL 3.4.3 Praktyki nauczycieli szansą na poprawę jakości edukacji zawodowej w powiecie lubańskim Al. Kombatantów 2, 59-800 Lubań, tel. (75) 64 55 349, fax: (75) 64 55 340, email: praktykipce@interia.pl

Bardziej szczegółowo

Politechnika Warszawska www.pw.edu.pl

Politechnika Warszawska www.pw.edu.pl Politechnika Warszawska www.pw.edu.pl TECHNICZNIE NAJLEPSI! Studia techniczne stwarzają dziś możliwości bardzo różnych, często fascynujących ścieżek zawodowych. Absolwenci Politechniki Warszawskiej znajdują

Bardziej szczegółowo

Opisy zawodów, które możecie w przyszłości wybrać realizując swoją ścieżkę zawodową.

Opisy zawodów, które możecie w przyszłości wybrać realizując swoją ścieżkę zawodową. Przedstawiam Opisy zawodów, które możecie w przyszłości wybrać realizując swoją ścieżkę zawodową. Zawody są podzielone na grupy: edukacja: nauczyciel,bibliotekarz, opiekunka dziecięca, pedagogika finanse

Bardziej szczegółowo

Współpraca pracodawców ze szkołami zawodowymi. Teraźniejszość i przyszłość

Współpraca pracodawców ze szkołami zawodowymi. Teraźniejszość i przyszłość Współpraca pracodawców ze szkołami zawodowymi. Teraźniejszość i przyszłość Współpraca pracodawców ze szkołami zawodowymi. Teraźniejszość i przyszłość Współpraca pracodawców ze szkołami zawodowymi Teraźniejszość

Bardziej szczegółowo

Studia podyplomowe. Wyróżnij się na rynku pracy. w Uczelni Kwiatkowskiego. Zajęcia prowadzone przez ekspertów-praktyków

Studia podyplomowe. Wyróżnij się na rynku pracy. w Uczelni Kwiatkowskiego. Zajęcia prowadzone przez ekspertów-praktyków Studia podyplomowe w Uczelni Kwiatkowskiego Wyróżnij się na rynku pracy Zajęcia prowadzone przez ekspertów-praktyków Współpraca z partnerami biznesowymi oraz organizacjami Zajęcia w formie warsztatów,

Bardziej szczegółowo

ZASTANÓW SIĘ ZANIM ZDECYDUJESZ. BIURO EDUKACJI M. ST. WARSZAWY Warszawskie Centrum Innowacji Edukacyjno-Społecznych i Szkoleń

ZASTANÓW SIĘ ZANIM ZDECYDUJESZ. BIURO EDUKACJI M. ST. WARSZAWY Warszawskie Centrum Innowacji Edukacyjno-Społecznych i Szkoleń ZASTANÓW SIĘ ZANIM ZDECYDUJESZ BIURO EDUKACJI M. ST. WARSZAWY Warszawskie Centrum Innowacji Edukacyjno-Społecznych i Szkoleń Dylematy wyboru gimnazjalisty Decyzja dotycząca wyboru szkoły ponadgimnazjalnej

Bardziej szczegółowo

Klasyfikacja zawodów szkolnictwa zawodowego przewiduje możliwość kształcenia w tym zawodzie również w szkole policealnej.

Klasyfikacja zawodów szkolnictwa zawodowego przewiduje możliwość kształcenia w tym zawodzie również w szkole policealnej. PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE Opracowano na podstawie dokumentu z dnia 7 lutego 2012 r. Technik informatyk 351203 Celem kształcenia zawodowego jest przygotowanie uczących się do życia w warunkach

Bardziej szczegółowo

Opracowano na podstawie dokumentu z dnia 7 lutego 2012 r.

Opracowano na podstawie dokumentu z dnia 7 lutego 2012 r. PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE Opracowano na podstawie dokumentu z dnia 7 lutego 2012 r. technik informatyk 351203 Celem kształcenia zawodowego jest przygotowanie uczących się do życia w warunkach

Bardziej szczegółowo

PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE Opracowano na podstawie dokumentu z dnia 7 lutego 2012 r. Technik informatyk 351203 Celem kształcenia

PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE Opracowano na podstawie dokumentu z dnia 7 lutego 2012 r. Technik informatyk 351203 Celem kształcenia PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE Opracowano na podstawie dokumentu z dnia 7 lutego 2012 r. Technik informatyk 351203 Celem kształcenia zawodowego jest przygotowanie uczących się do życia w warunkach

Bardziej szczegółowo

PREZENTACJE SPÓŁEK WCHODZĄCYCH W SKŁAD EC GRUPY: PREZENTACJE SPÓŁEK WSPÓŁPRACUJĄCYCH Z EC GRUPĄ:

PREZENTACJE SPÓŁEK WCHODZĄCYCH W SKŁAD EC GRUPY: PREZENTACJE SPÓŁEK WSPÓŁPRACUJĄCYCH Z EC GRUPĄ: PREZENTACJE SPÓŁEK WCHODZĄCYCH W SKŁAD EC GRUPY: 6 12 16 18 20 24 26 28 PREZENTACJE SPÓŁEK WSPÓŁPRACUJĄCYCH Z EC GRUPĄ: 30 32 34 36 szeroką, interdyscyplinarną wiedzę, umiejętność pracy w zespole, umie-

Bardziej szczegółowo

TARGI PRACY 25 KWIETNIA 2012 PRZEWODNIK TARGOWY

TARGI PRACY 25 KWIETNIA 2012 PRZEWODNIK TARGOWY XV TARGI PRACY 25 KWIETNIA 2012 PRZEWODNIK TARGOWY XV TARGI PRACY 25 KWIETNIA 2012 PRZEWODNIK TARGOWY spis treści plan stoisk...3 wystawcy...4 WEJŚCIE PLAN STOISK Adecco Poland Sp. z o.o. Plac Wolności

Bardziej szczegółowo

HANDEL I REKLAMA W PRAKTYCE pilotażowy program doskonalenia nauczycieli kształcenia zawodowego poprzez praktyki w przedsiębiorstwach

HANDEL I REKLAMA W PRAKTYCE pilotażowy program doskonalenia nauczycieli kształcenia zawodowego poprzez praktyki w przedsiębiorstwach RAPORT Z PILOTAŻOWEGO WDROŻENIA PRAKTYK ZAWODOWYCH JAKO FORMY DOSKONALENIA ZAWODOWEGO NAUCZYCIELI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO I INSTRUKTORÓW PRAKTYCZNEJ NAUKI ZAWODÓW HANDEL I REKLAMA W PRAKTYCE pilotażowy

Bardziej szczegółowo

W WIT można studiować w systemie stacjonarnym (dziennym) lub niestacjonarnym (zaocznym).

W WIT można studiować w systemie stacjonarnym (dziennym) lub niestacjonarnym (zaocznym). Jesteśmy już 15 lat na rynku edukacyjnym Wyższa Szkoła Informatyki Stosowanej i Zarządzania WIT powstała w 1996 roku z inicjatywy Prezesa Polskiej Akademii Nauk. Uczelnia jest członkiem KRASP (Konferencji

Bardziej szczegółowo

studia podyplomowe 2013/2014

studia podyplomowe 2013/2014 studia podyplomowe 2013/2014 www.wsb.pl 51 ATRAKCYJNYCH KIERUNKÓW STUDIÓW Z DZIEDZIN TAKICH JAK: ADMINISTRACJA I BEZPIECZEŃSTWO FINANSE HR IT JĘZYKI OBCE LOGISTYKA MARKETING I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI PEDAGOGIKA

Bardziej szczegółowo

NOwE TEChNOlOgiE W BraNŻy logistyczno-spedycyjnej

NOwE TEChNOlOgiE W BraNŻy logistyczno-spedycyjnej NOwE TEChNOlOgiE W BraNŻy logistyczno-spedycyjnej OpraCOwał: Dr PawEł ROMaNOw WY ŻsZa SzkOła logistyki W POzNaNiu WARsZAWA 2013 ABstraKt Wopracowaniu zaprezentowano systematyzację kluczowych technologii

Bardziej szczegółowo

Raport Płacowy Adecco Poland

Raport Płacowy Adecco Poland Raport Płacowy Adecco Poland Stanowiska Biurowe 2013 Spis treści Wynagrodzenia dla stanowisk administracyjnych i biurowych czyli białych kołnierzyków we wszystkich branżach. Wstęp 3 Wsparcie biura 4 Sekretariat

Bardziej szczegółowo

XVII TARGI PRACY. 24 kwietnia 2013. Przewodnik targowy

XVII TARGI PRACY. 24 kwietnia 2013. Przewodnik targowy 24 kwietnia 2013 Przewodnik targowy Akademia Techniczno-Humanistyczna...... zapraszamy na www.ath.bielsko.pl 24 kwietnia 2013 Przewodnik targowy Fiat Services Polska WEJŚCIE E N G I N E E R I N G Kämmerer

Bardziej szczegółowo

PROJEKT SYSTEMOWY WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO

PROJEKT SYSTEMOWY WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO PROJEKT SYSTEMOWY WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO KRAKÓW 2014 WYDAWCA: Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego Departament Edukacji i Kształcenia Ustawicznego Wydział Kształcenia Zawodowego ul. Racławicka

Bardziej szczegółowo

Sektor ICT w województwie pomorskim

Sektor ICT w województwie pomorskim Sektor ICT w województwie pomorskim Raport ABSL przygotowany we współpracy z Invest in Pomerania Autorzy: dr Janusz Górecki, Head of Research, ABSL e-mail: janusz.gorecki@absl.pl dr Grzegorz Micek, Adiunkt,

Bardziej szczegółowo

ZAWÓD: TECHNIK EKSPLOATACJI PORTÓW I TERMINALI

ZAWÓD: TECHNIK EKSPLOATACJI PORTÓW I TERMINALI EDUKACYJNE FORUM KWALIFIKACJI ZAWODOWYCH MULTIMEDIALNY KATALOG ZAWODÓW ZAWÓD: TECHNIK EKSPLOATACJI PORTÓW I TERMINALI Program Operacyjny Kapitał Ludzki Priorytet III. Wysoka jakość systemu oświaty Działanie

Bardziej szczegółowo

9 TARGI EDUKACYJNE w Bielsku - Białej

9 TARGI EDUKACYJNE w Bielsku - Białej 9 TARGI EDUKACYJNE w Bielsku - Białej pod patronatem Śląskiego Kuratora Oświaty Prezydenta Miasta Bielska-Białej 15-17 lutego 2011 PATRONATY ALFABETYCZNY SPIS WYSTAWCÓW NAZWA MIASTO NR STOISKA Akademia

Bardziej szczegółowo

targi pracy 2015 Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Tarnowie

targi pracy 2015 Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Tarnowie targi pracy 2015 Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Tarnowie Szanowni Państwo, mam ogromną przyjemność gościć Państwa na pierwszych targach pracy organizowanych przez uczelnię, którą mam zaszczyt kierować.

Bardziej szczegółowo

Kaliski rynek pracy szanse i zagrożenia

Kaliski rynek pracy szanse i zagrożenia Kaliski rynek pracy szanse i zagrożenia Publikacja z badań Strona1 Spis treści 1. Wprowadzenie...6 1.1. Problematyka badawcza...7 1.2. Lista poszukiwanych informacji...8 1.3. Hipotezy badawcze...11 2.

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE POWIATOWEGO URZĘDU PRACY Z DZIAŁALNOŚCI W KOSZALINIE

SPRAWOZDANIE POWIATOWEGO URZĘDU PRACY Z DZIAŁALNOŚCI W KOSZALINIE SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W KOSZALINIE za rok 2012 SPIS TREŚCI I. CHARAKTERYSTYKA RYNKU PRACY 1. STOPA BEZROBOCIA. 2. LICZBA BEZROBOTNYCH 3. BEZROBOCIE WEDŁUG GMIN. 4. BEZROBOTNI

Bardziej szczegółowo