Maróz, 12 maja 2015 r.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Maróz, 12 maja 2015 r."

Transkrypt

1 Maróz, 12 maja 2015 r.

2 SZKOŁY Y ZAWODOWE Zespół Szkół Nr 31 im. Jana Kilińskiego, ul. Felińskiego 13 Dyrektor: Maria Witomska-Rynkowska Technikum Mechaniczne Nr 7 Zasadnicza Szkoła Zawodowa Nr 65 Zespół Szkół Nr 28 ul. gen. Zajączka 7 Dyrektor: Luiza Tkacz Technikum Elektryczne Nr 2 im. Synów Pułku Zasadnicza Szkoła Zawodowa Nr 61

3 SZKOŁY Y ZAWODOWE Zespół Szkół Elektronicznych i Licealnych ul. gen. Zajączka 7 Dyrektor: Halina Szczur Zespół Szkół Samochodowych i Licealnych Nr 3, im. I. J. Paderewskiego, ul. Włościańska 35 Dyrektor: Alicja Stańczyk Technikum Elektroniczne Nr 3 Technikum Samochodowe Nr 3 Zasadnicza Szkoła Zawodowa Nr 11

4 LOKALIZACJA SZKÓŁ ZAWODOWYCH Każda ze szkół zawodowych zlokalizowana jest w korzystnym dla komunikacji miejskiej miejscu, niedaleko od stacji metra: Dworzec Gdański (ZS 31, ZS28, (ZSEiL) Marymont (ZSSiL)

5 ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 31 Technikum Mechaniczne Nr 7 klasa kształcąca w zawodzie technik organizacji reklamy Zasadnicza Szkoła Zawodowa Nr 65 klasa kształcąca w zawodzie złotnik-jubiler klasa wielozawodowa ślusarz, kowal, zegarmistrz, kaletnik Kwalifikacyjny Kurs Zawodowy złotnik-jubiler

6 ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 31 Technikum Mechaniczne Nr 7 klasa kształcąca w zawodzie technik organizacji reklamy Co wyróżnia klasę - możliwość zdobycia atrakcyjnego zawodu technika organizacji reklamy po zdaniu kwalifikacji: A.26. Sprzedaż produktów i usług reklamowych A.27. Organizacja i prowadzenie kampanii reklamowej. Uczniowie technikum odbywają praktyki zawodowe w uznanych na rynku agencjach reklamowych. Co wyróżnia szkołę - bardzo dobrze wyposażone pracownie, współpraca z Państwową Inspekcją Pracy, udział uczniów w licznych konkursach - wyróżnienia. Możliwości - egzamin maturalny, zdobycie zawodu technika, studia na uczelniach wyższych, praca w ciekawym zawodzie, prowadzenie własnej działalności gospodarczej.

7 ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 31 Zasadnicza Szkoła Zawodowa Nr 65 klasa kształcąca w zawodzie złotnik-jubiler klasa wielozawodowa ślusarz, kowal, zegarmistrz, kaletnik Co wyróżnia klasy - możliwość zdobycia atrakcyjnego zawodu po zdaniu kwalifikacji: S.1. Wykonywanie i naprawa wyrobów złotniczych i jubilerskich A.7. Wykonywanie, naprawa i renowacja wyrobów kaletniczych M.21. Wykonywanie i naprawa wyrobów kowalskich M.20. Wykonywanie i naprawa elementów maszyn, urządzeń i narzędzi M.13. Naprawa zegarów i zegarków Praktyki w renomowanych zakładach i pracowniach. Co wyróżnia szkołę - bardzo dobrze wyposażone pracownie, jedyny w Polsce ośrodek egzaminacyjny w zawodzie złotnik-jubiler, współpraca z Państwową Inspekcją Pracy, udział uczniów w licznych konkursach wyróżnienia. Możliwości - praca w ciekawym zawodzie, prowadzenie własnej działalności gospodarczej.

8 ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 31 Kwalifikacyjny Kurs Zawodowy złotnik-jubiler Możliwość zdobycia atrakcyjnego zawodu w trakcie rocznego kursu kwalifikacyjnego. Możliwość przystąpienia do egzaminu z kwalifikacji S.1. Wykonywanie i naprawa wyrobów złotniczych i jubilerskich. Praktyki w renomowanych zakładach i pracowniach.

9 ZESPÓŁ SZKÓŁ SAMOCHODOWYCH I LICEALNYCH NR 3 Technikum Samochodowe Nr 3 klasa kształcąca w zawodzie technik pojazdów samochodowych klasa kształcąca w zawodzie technik mechatronik klasa kształcąca w zawodzie technik logistyk Zasadnicza Szkoła Zawodowa Nr 11 klasa kształcąca w zawodzie lakiernik samochodowy klasa kształcąca w zawodzie mechanik pojazdów samochodowych

10 ZESPÓŁ SZKÓŁ SAMOCHODOWYCH I LICEALNYCH NR 3 Technikum Samochodowe Nr 3 klasa kształcąca w zawodzie technik pojazdów samochodowych klasa kształcąca w zawodzie technik mechatronik klasa kształcąca w zawodzie technik logistyk Co wyróżnia klasy: klasa kształcąca w zawodzie technik pojazdów samochodowych to klasa pod patronatem Zarządu Okręgowego Polskiego Związku Motorowego w Warszawie oraz Wydziału Samochodów i Maszyn Roboczych Politechniki Warszawskiej. Absolwenci poza przygotowaniem do wykonywania głównych zadań w zawodzie posiadają umiejętności: diagnozowania stanu technicznego pojazdów samochodowych, obsługiwania i naprawiania pojazdów samochodowych, organizowania i nadzorowania obsługi pojazdów samochodowych. klasa kształcąca w zawodzie technik mechatronik to klasa pod patronatem Wydziału Mechatroniki i Lotnictwa Wojskowej Akademii Technicznej w Warszawie. Absolwenci poza przygotowaniem do wykonywania głównych zadań w zawodzie posiadają umiejętności: montowania urządzeń i systemów mechatronicznych, eksploatowania urządzeń i systemów mechatronicznych, projektowania urządzeń i systemów mechatronicznych, programowania urządzeń i systemów mechatronicznych. klasa kształcąca w zawodzie technik logistyk to klasa pod patronatem Instytutu Transportu Politechniki Warszawskiej. Absolwenci poza przygotowaniem do wykonywania głównych zadań w zawodzie posiadają umiejętności: planowania i organizowania prac związanych z procesem logistycznym w łańcuchu dostaw, zarządzania zapasami, organizowania prac związanych z gospodarką magazynową, planowania i organizowania prac związanych z procesem logistycznym w jednostkach gospodarczych i administracyjnych.

11 ZESPÓŁ SZKÓŁ SAMOCHODOWYCH I LICEALNYCH NR 3 Technikum Samochodowe Nr 3 Co wyróżnia szkołę - szkoła posiada zarówno Ośrodek Egzaminacyjny, w którym odbywają się egzaminy potwierdzające kwalifikacje zawodowe, jak również Ośrodek Szkolenia Kierowców. W zawodach technik i mechanik pojazdów samochodowych szkoła przygotowuje uczniów do uzyskania prawa jazdy kategorii B. Zajęcia z przedmiotów zawodowych odbywają się w nowocześnie wyposażonych pracowniach oraz warsztatach szkolnych. Szkoła posiada pracownię diagnostyki samochodowej należącą do najnowocześniejszych w Warszawie. Pracownia ta po nowoczesnej lakierni staje się kolejną wizytówką warsztatów i szkoły. Możliwości - studia na uczelniach wyższych, praca w ciekawym zawodzie, możliwość prowadzenia własnej działalności gospodarczej..

12 ZESPÓŁ SZKÓŁ SAMOCHODOWYCH I LICEALNYCH NR 3 Zasadnicza Szkoła Zawodowa Nr 11 klasa kształcąca w zawodzie lakiernik samochodowy klasa kształcąca w zawodzie mechanik pojazdów samochodowych Co wyróżnia klasy uczniowie odbywający praktyki zawodowe w serwisach samochodowych, otrzymują certyfikaty potwierdzające odbycie praktyk, które mogą pomóc absolwentom szkoły podczas szukania pracy. Współpraca z Uczelniami dzięki czemu młodzież ma dodatkową możliwość zdobywania szerszej wiedzy i umiejętność, przez np. udział w dniach techniki w Wojskowej Akademii Technicznej, wycieczki, udział w wykładach na wydziale Samochodów i Maszyn Roboczych Politechniki Warszawskiej oraz udział uczniów w konkursach organizowanych przez uczelnie logistyczne. Co wyróżnia szkołę szkoła posiada nowoczesną pracownie diagnostyczną oraz profesjonalną lakiernię, w których odbywają się egzaminy zewnętrzne (OKE). Możliwości praca w ciekawym zawodzie, możliwość prowadzenia własnej działalności gospodarczej.

13 ZESPÓŁ SZKÓŁ ELEKTRONICZNYCH I LICEALNYCH Technikum Elektroniczne Nr 3 klasa kształcąca w zawodzie technik elektronik klasa kształcąca w zawodzie technik elektryk klasa kształcąca w zawodzie technik informatyk klasa kształcąca w zawodzie technik urządzeń dźwigowych klasa kształcąca w zawodzie technik teleinformatyk

14 ZESPÓŁ SZKÓŁ ELEKTRONICZNYCH I LICEALNYCH Technikum Elektroniczne Nr 3 klasa kształcąca w zawodzie technik elektronik klasa kształcąca w zawodzie technik elektryk klasa kształcąca w zawodzie technik informatyk klasa kształcąca w zawodzie technik urządzeń dźwigowych klasa kształcąca w zawodzie technik teleinformatyk Co wyróżnia klasy możliwość zdobycia atrakcyjnego zawodu po zdaniu kwalifikacji: technik elektronik E.6. Wykonywanie instalacji urządzeń elektronicznych E.20. Eksploatacja urządzeń elektronicznych technik elektryk E.7. Montaż i konserwacja maszyn i urządzeń elektrycznych E.8. Montaż i konserwacja instalacji elektrycznych E.24. Eksploatacja maszyn, urządzeń i instalacji elektrycznych technik informatyk E.12. Montaż i eksploatacja komputerów osobistych oraz urządzeń peryferyjnych E.13. Projektowanie lokalnych sieci komputerowych i administrowanie sieciami E.14. Tworzenie aplikacji internetowych i baz danych oraz administrowanie bazami technik urządzeń dźwigowych E.28. Montaż i konserwacja urządzeń dźwigowych E.19. Organizacja prac związanych z budową, montażem i konserwacją urządzeń dźwigowych technik teleinformatyk E.15. Uruchamianie i utrzymanie terminali i przyłączy abonenckich E.13. Projektowanie lokalnych sieci komputerowych i administrowanie sieciami E.16. Montaż i eksploatacja sieci rozległych

15 ZESPÓŁ SZKÓŁ ELEKTRONICZNYCH I LICEALNYCH Technikum Elektroniczne Nr 3 klasa kształcąca w zawodzie technik elektronik klasa kształcąca w zawodzie technik elektryk klasa kształcąca w zawodzie technik informatyk klasa kształcąca w zawodzie technik urządzeń dźwigowych klasa kształcąca w zawodzie technik teleinformatyk Co wyróżnia szkołę szkoła współpracuje z wieloma: uczelniami - Wojskową Akademią Techniczną, Politechniką Warszawską, Polsko Japońską Wyższą Szkołą Technik Komputerowych, Wyższą Szkołą Informatyki. Celem współpracy jest zapoznanie uczniów z ofertą uczelni. Uczniowie uczestniczą w wykładach, mają możliwość wykonywania zadań i ćwiczeń w laboratoriach uczelni oraz biorą udział w konkursach organizowanych przez uczelnie; stowarzyszeniami: Polskim Stowarzyszeniem Producentów Dźwigów oraz firmami w nim stowarzyszonymi. Celem współpracy jest przygotowanie uczniów do uzyskania certyfikatów firm zewnętrznych potwierdzających kwalifikacje zawodowe uczniów; firmami: między innymi Tramwaje Warszawskie, PKP, POLSAT S.A.,Radio Polska Live, TVP. Celem współpracy jest przygotowanie uczniów do pracy w zawodzie i realizacja praktyk zawodowych.

16 ZESPÓŁ SZKÓŁ ELEKTRONICZNYCH I LICEALNYCH Technikum Elektroniczne Nr 3 Co wyróżnia szkołę wszystkie pracownie kształcenia zawodowego i ogólnego wyposażone są w zestawy multimedialne, w kilkunastu pracowniach zainstalowane są tablice interaktywne pozwalające na uatrakcyjnienie procesu dydaktycznego. Baza dydaktyczna spełnia standardy wyposażenia pracowni dla wszystkich zawodów, określone w podstawie programowej kształcenia w zawodach. Dzięki temu szkoła jest ośrodkiem egzaminacyjnym dla wszystkich kwalifikacji w poszczególnych zawodach. Ponadto szkoła prowadzi atrakcyjny kurs SEP-E i D (Stowarzyszenia Elektryków Polskich) uprawniający do eksploatacji urządzeń elektrycznych do 1kV. Kurs i egzamin odbywa się na terenie szkoły, trwa około 30h i zostaje zakończony egzaminem państwowym potwierdzającym uprawnienia. Możliwości absolwenci szkoły są wysoko wykwalifikowanymi, poszukiwanymi na rynku pracy specjalistami branży elektroniczno-elektrycznej i informatycznej. Swoje umiejętności kształcą na uczelniach technicznych. Są przedsiębiorczy i kreatywni, zasilają szeregi znanych firm branżowych lub zakładają własną działalność gospodarczą. Najlepsi absolwenci są pracownikami naukowymi wyższych uczelni, pełnią odpowiedzialne funkcje w zarządach wielu spółek.

17 ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 28 Technikum Elektryczne Nr 2 klasa kształcąca w zawodzie technik elektryk klasa kształcąca w zawodzie technik teleinformatyk Zasadnicza Szkoła Zawodowa Nr 61 klasa kształcąca w zawodzie elektryk klasa kształcąca w zawodzie elektromechanik

18 ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 28 Technikum Elektryczne Nr 2 klasa kształcąca w zawodzie technik elektryk klasa kształcąca w zawodzie technik teleinformatyk Co wyróżnia klasy : klasa kształcąca w zawodzie technik elektryk - ukończenie tego kierunku umożliwia: zdobycie wiedzy i umiejętności w zakresie wszelkich przetworników elektrycznych, ich zastosowań w przemyśle i gospodarstwie domowym. klasa kształcąca w zawodzie technik teleinformatyk- kierunek stanowi połączenie elektroniki oraz informatyki, a jego absolwent staje się ekspertem w dziedzinie sieci teleinformatycznych. Ukończenie tego kierunku umożliwia: wzbogacenie wiedzy z zakresu urządzeń techniki komputerowej, systemów komputerowych, sieci teleinformatycznych, programów typu CAD, elementów techniki cyfrowej i innych dziedzin techniki związanych z telekomunikacją i informatyką. Co wyróżnia szkołę uczniowie dodatkowo mogą uzyskać uprawnienia SEP do 1kV. Współpraca z firmami takimi jak: RWE, NOT Informatyka, SODEXO, SBE. Zajęcia prowadzone są w nowoczesnych laboratoriach i pracowniach specjalistycznych. Szkoła prowadzi również koło informatyki, na którym uczniowie samodzielnie wykonują naprawy sprzętu, instalację i konfigurację sieci. Możliwości praca w ciekawym zawodzie, perspektywa prowadzenia własnej działalności gospodarczej, jak również możliwość kontynuacji nauki na studiach kierunkowych.

INFORMATOR DLA ABSOLWENTÓW GIMNAZJUM 2015 Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych im. mjr. H.Sucharskiego w Przasnyszu jest najstarszą szkołą prowadzącą kształcenie zawodowe w Przasnyszu /istnieje od 1923 roku/.

Bardziej szczegółowo

Języki obce. pierwszy język: j. angielski* j. rosyjski* drugi język: j. rosyjski* j. niemiecki* j. angielski* *do wyboru. j. angielski* j.

Języki obce. pierwszy język: j. angielski* j. rosyjski* drugi język: j. rosyjski* j. niemiecki* j. angielski* *do wyboru. j. angielski* j. Liceum Ogólnokształcącego w Stoczku Łukowskim Klasa o profilu Przedmioty z rozszerzonym programem w klasie I Przedmioty z rozszerzonym programem w klasie II Licz. godz. przeznaczonych na rozszerzenie przedmiotu

Bardziej szczegółowo

ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 5 im. M. T. HUBERA w Wałbrzychu

ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 5 im. M. T. HUBERA w Wałbrzychu ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 5 im. M. T. HUBERA w Wałbrzychu 58 306 Wałbrzych ul. Ogrodowa 2 a tel. / fax. (0 74) 846 74-74, 846 74-75 www.zs5.walbrzych.pl e-mail: sekretariat@zs5.mail.pl, szkola@zs5.mail.pl Zespół

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI. do Technikum Samochodowego Nr 3 i Zasadniczej Szkoły Zawodowej Nr 11

REGULAMIN REKRUTACJI. do Technikum Samochodowego Nr 3 i Zasadniczej Szkoły Zawodowej Nr 11 REGULAMIN REKRUTACJI do Technikum Samochodowego Nr 3 i Zasadniczej Szkoły Zawodowej Nr 11 w Zespole Szkół Samochodowych i Licealnych Nr 3 im. I. J. Paderewskiego w Warszawie, ul. Włościańska 35 na rok

Bardziej szczegółowo

Jaworznickie Forum Doradztwa Zawodowego/ Centrum Kształcenia Praktycznego w Jaworznie

Jaworznickie Forum Doradztwa Zawodowego/ Centrum Kształcenia Praktycznego w Jaworznie Słowo od autorów. Wybór dalszej drogi kształcenia to bardzo trudna decyzja, szczególnie dla młodego człowieka. Wybór ten rzutować będzie na jego najbliższą przyszłość, a być może na całe życie. Dlatego

Bardziej szczegółowo

Zespół Szkół Technicznych i Licealnych w Żaganiu ul. Pomorska 7 68-100 Żagań; Tel. 068 4787680 www.zstil.zagan.pl

Zespół Szkół Technicznych i Licealnych w Żaganiu ul. Pomorska 7 68-100 Żagań; Tel. 068 4787680 www.zstil.zagan.pl Zespół Szkół Technicznych i Licealnych w Żaganiu ul. Pomorska 7 68-100 Żagań; Tel. 068 4787680 www.zstil.zagan.pl Szkoła pozytywnego wyboru! Rys historyczny: Zespół Szkół Technicznych i Licealnych jest

Bardziej szczegółowo

MECHANIK SZKOŁĄ PIERWSZEGO WYBORU

MECHANIK SZKOŁĄ PIERWSZEGO WYBORU ZESPÓŁ SZKÓŁ ZAWODOWYCH NR 2 IM. POWSTAŃCÓW WARSZAWY TRADYCJA I NOWOCZESNOŚĆ www.mechanik.home.pl e-mail: mechanik@home.pl SZKOŁY W ZESPOLE TECHNIKUM 4 - letnie Kończy się uzyskaniem dyplomu potwierdzającego

Bardziej szczegółowo

Starostwo Powiatowe w Puławach Al. Królewska 19 24-100 Puławy tel. +48 81 886 11 00 fax +48 81 886 11 79 www.pulawy.powiat.pl

Starostwo Powiatowe w Puławach Al. Królewska 19 24-100 Puławy tel. +48 81 886 11 00 fax +48 81 886 11 79 www.pulawy.powiat.pl Starostwo Powiatowe w Puławach Al. Królewska 19 24-100 Puławy tel. +48 81 886 11 00 fax +48 81 886 11 79 www.pulawy.powiat.pl Wydawca: Powiat Puławski Tekst: szkoły i placówki z terenu Powiatu Puławskiego

Bardziej szczegółowo

Szanowni Państwo, Dlatego należy pamiętać, że nowy zawód to nowa perspektywa i lepsze jutro. Zespół Projektowy. Wstęp do informatora

Szanowni Państwo, Dlatego należy pamiętać, że nowy zawód to nowa perspektywa i lepsze jutro. Zespół Projektowy. Wstęp do informatora Wstęp do informatora Szanowni Państwo, Z przyjemnością oddajemy w Wasze ręce kolejne wydanie Informatora Edukacyjnego. Wobec dynamiki procesów zachodzących we współczesnym świecie zarówno kształcenie ustawiczne

Bardziej szczegółowo

INFORMATOR. Wszyscy uczniowie szkół prowadzonych przez powiat rypiński korzystają z basenu w ramach lekcji wychowania fizycznego

INFORMATOR. Wszyscy uczniowie szkół prowadzonych przez powiat rypiński korzystają z basenu w ramach lekcji wychowania fizycznego INFORMATOR o ś w i a t o w y P O W I AT U R Y P I Ń S K I E G O 2 0 1 4 / 2 0 1 5 Wszyscy uczniowie szkół prowadzonych przez powiat rypiński korzystają z basenu w ramach lekcji wychowania fizycznego Starostwo

Bardziej szczegółowo

Oferta edukacyjna Technikum nr 2 im. Eugeniusza Kwiatkowskiego w Zespole Szkół Zawodowych nr 2

Oferta edukacyjna Technikum nr 2 im. Eugeniusza Kwiatkowskiego w Zespole Szkół Zawodowych nr 2 Publikacja współfinansowana przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Oferta edukacyjna Technikum nr 2 im. Eugeniusza Kwiatkowskiego w Zespole Szkół Zawodowych nr 2 w Starachowicach

Bardziej szczegółowo

Wstęp WIEDZA O SOBIE WIEDZA O ZAWODACH WIEDZA O RYNKU EDYKACYJNYM/ RYNKU PRACY. informacja o zawodach

Wstęp WIEDZA O SOBIE WIEDZA O ZAWODACH WIEDZA O RYNKU EDYKACYJNYM/ RYNKU PRACY. informacja o zawodach Wstęp W dzisiejszym poradnictwie zawodowym coraz częściej mówi się o całożyciowym planowaniu kariery postrzeganym jako proces ukierunkowany na rozwój i warunkujący przyszły sukces oraz spełnienie w sferze

Bardziej szczegółowo

Fot. Michał Zawadzak 1

Fot. Michał Zawadzak 1 1 Fot. Michał Zawadzak ZESPÓŁ SZKÓŁ ROLNICZO-TECHNICZNYCH w Zwoleniu Jeśli kończysz właśnie gimnazjum i zastanawiasz się nad wyborem szkoły średniej mamy coś dla Ciebie. Nasza szkoła oferuje szeroki wachlarz

Bardziej szczegółowo

INFORMATOR Zgierskiego Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. Jana Pawła II na rok szkolny 2014/2015

INFORMATOR Zgierskiego Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. Jana Pawła II na rok szkolny 2014/2015 95-100 Zgierz, pl. Jana Kilińskiego 8 tel/fax 42 719-08-66 www.zzsp.miasto.zgierz.pl e-mail: zzspzgierz@op.pl W wychowaniu chodzi właśnie o to, ażeby człowiek stawał się coraz bardziej człowiekiem Jan

Bardziej szczegółowo

Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego - realna odpowiedź na realne potrzeby. Informator szkolnictwa zawodowego w powiecie pszczyńskim

Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego - realna odpowiedź na realne potrzeby. Informator szkolnictwa zawodowego w powiecie pszczyńskim Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego - realna odpowiedź na realne potrzeby Informator szkolnictwa zawodowego w powiecie pszczyńskim Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego

Bardziej szczegółowo

dla kandydatów do szkół ponadgimnazjalnych i szkół dla dorosłych w Powiecie Brzeskim

dla kandydatów do szkół ponadgimnazjalnych i szkół dla dorosłych w Powiecie Brzeskim dla kandydatów do szkół ponadgimnazjalnych i szkół dla dorosłych w Powiecie Brzeskim Brzesko 2013 2 INFORMATOR dla kandydatów do szkół ponadgimnazjalnych i szkół dla dorosłych w Powiecie Brzeskim Informator

Bardziej szczegółowo

OFERTA EDUKACYJNA SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH POWIATU SUSKIEGO. Informator zawiera odpowiedź DLACZEGO WARTO WYBIERAĆ NASZE SZKOŁY!

OFERTA EDUKACYJNA SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH POWIATU SUSKIEGO. Informator zawiera odpowiedź DLACZEGO WARTO WYBIERAĆ NASZE SZKOŁY! OFERTA EDUKACYJNA SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH POWIATU SUSKIEGO Informator zawiera odpowiedź DLACZEGO WARTO WYBIERAĆ NASZE SZKOŁY! 2014/2015 1 Drodzy Gimnazjaliści! Oddajemy w Wasze ręce informator o szkołach

Bardziej szczegółowo

Starosta Kościerski Alicja Żurawska

Starosta Kościerski Alicja Żurawska Gimnazjalisto, przed Tobą bardzo ważny moment, kiedy w porozumieniu z Rodzicami będziesz musiał zdecydować o dalszych losach swojej ścieżki edukacyjnej. Nauka ponadgimnazjalnej może potrwać trzy lub cztery

Bardziej szczegółowo

Zespół Szkół Technicznych. im. Hipolita Cegielskiego w Śremie I N F O R M A T O R. Praktycznie najlepsza szkoła w Śremie

Zespół Szkół Technicznych. im. Hipolita Cegielskiego w Śremie I N F O R M A T O R. Praktycznie najlepsza szkoła w Śremie Zespół Szkół Technicznych im. Hipolita Cegielskiego w Śremie I N F O R M A T O R Praktycznie najlepsza szkoła w Śremie Drodzy Rodzice, Drodzy Gimnazjaliści Zespół Szkół Technicznych im. Hipolita Cegielskiego

Bardziej szczegółowo

OFERTA SZKÓŁ I PLACÓWEK POWIATU BIŁGORAJSKIEGO NA ROK SZKOLNY 2015/2016 OŚWIATOWY INFORMATOR

OFERTA SZKÓŁ I PLACÓWEK POWIATU BIŁGORAJSKIEGO NA ROK SZKOLNY 2015/2016 OŚWIATOWY INFORMATOR OFERTA SZKÓŁ I PLACÓWEK POWIATU BIŁGORAJSKIEGO NA ROK SZKOLNY 2015/2016 OŚWIATOWY INFORMATOR WYDAWCA: Starostwo Powiatowe w Biłgoraju ul. Kościuszki 94, 23-400 Biłgoraj tel. 084 688 20 00, fax. 084 688

Bardziej szczegółowo

e-mail:sekretariat@ zstio3.pl www.zstio3.pl patronat firmy

e-mail:sekretariat@ zstio3.pl www.zstio3.pl patronat firmy Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących Nr 3 w Chorzowie V Liceum Ogólnokształcące im. Nikoli Tesli Technikum Mechaniczno Elektryczne im. Nikoli Tesli e-mail:sekretariat@ zstio3.pl www.zstio3.pl

Bardziej szczegółowo

2015//2016 INFORMATOR DLA GIMNAZJALISTÓW ORAZ KANDYDATÓW DO SZKÓŁ DLA DOROSŁYCH ROK SZKOLNY

2015//2016 INFORMATOR DLA GIMNAZJALISTÓW ORAZ KANDYDATÓW DO SZKÓŁ DLA DOROSŁYCH ROK SZKOLNY INFORMATOR DLA GIMNAZJALISTÓW ORAZ KANDYDATÓW DO SZKÓŁ DLA DOROSŁYCH ROK SZKOLNY 2015//2016 Proponowane kierunki i profile kształcenia w szkołach ponadgimnazjalnych prowadzonych przez Powiat Pszczyński

Bardziej szczegółowo

INFORMATOR DLA GIMNAZJALISTÓW

INFORMATOR DLA GIMNAZJALISTÓW INFORMATOR DLA GIMNAZJALISTÓW NA ROK SZKOLNY 2015/2016 Powiatowy informator - Co dalej gimnazjalisto? Wzorem lat ubiegłych dla wszystkich gimnazjalistów z terenu powiatu żagańskiego został przygotowany

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY INFORMATOR EDUKACYJNY

POWIATOWY INFORMATOR EDUKACYJNY SZCZEGÓŁOWE INFORMACJE MOŻNA UZYSKAĆ: - w sekretariatach szkół, - podczas Dni Otwartych Szkół, - w folderach przygotowanych przez szkoły i placówki, - na stronie: www.powiat.szczecinek.pl - na stronach

Bardziej szczegółowo

OFERTA EDUKACYJNA NA ROK SZKOLNY 2015 2016

OFERTA EDUKACYJNA NA ROK SZKOLNY 2015 2016 OFERTA EDUKACYJNA NA ROK SZKOLNY 2015 2016 Lp. 1. Typ szkoły liceum ogólnokształcące Symbol IA Nazwa specjalność Matematyczny 2. IC Medyczny 3. IG Medyczny 4. 5. IE IB Matematyczny Matematyczny I Liceum

Bardziej szczegółowo

Przekazujemy wiedzę i umiejętności!

Przekazujemy wiedzę i umiejętności! Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Gnieźnie Przekazujemy wiedzę i umiejętności! Informator Inżynierskie Pielęgniarskie www.pwsz-gniezno.edu.pl Uczelnia Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Gnieźnie została

Bardziej szczegółowo

STAROSTWO POWIATOWE WYDZIAŁ EDUKACJI I KULTURY

STAROSTWO POWIATOWE WYDZIAŁ EDUKACJI I KULTURY STAROSTWO POWIATOWE WYDZIAŁ EDUKACJI I KULTURY 2013/2014 2013 "Informator" w formie elektronicznej dostępny jest na stronie adres: www.pow.dzierzoniow.pl e-mail: oswiata@pow.dzierzoniow.pl oraz do wglądu

Bardziej szczegółowo

Technik z Zespołu Szkół Transportowo-Komunikacyjnych im. Tadeusza Kościuszki w Lublinie

Technik z Zespołu Szkół Transportowo-Komunikacyjnych im. Tadeusza Kościuszki w Lublinie Technik z Zespołu Szkół Transportowo-Komunikacyjnych im. Tadeusza Kościuszki w Lublinie Dlaczego do technikum po ukończeniu szkoły gimnazjalnej? Młody przyjacielu! Jeżeli chcesz to szkoła, która jest bliżej

Bardziej szczegółowo

ZESPÓŁ SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH nr 4

ZESPÓŁ SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH nr 4 ZESPÓŁ SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH nr 4 im. Jakuba Wejhera 84-200 Wejherowo, ul. Sobieskiego 344 tel. 58-672-24-15; tel./fax. 58-672-20-95 Informator szkolny na rok 2013/2014 www.zspg4.wejher.pl e-mail: zspg4.wejherowo@interia.pl

Bardziej szczegółowo

INFORMATOR 2015/2016. SZKOŁY POLICEALNE oraz KWALIFIKACYJNE KURSY ZAWODOWE oferta edukacyjna dla Poznania. wydanie 5

INFORMATOR 2015/2016. SZKOŁY POLICEALNE oraz KWALIFIKACYJNE KURSY ZAWODOWE oferta edukacyjna dla Poznania. wydanie 5 INFORMATOR 2015/2016 SZKOŁY POLICEALNE oraz KWALIFIKACYJNE KURSY ZAWODOWE oferta edukacyjna dla Poznania 2015 wydanie 5 Wstęp Po raz piąty pracownicy Centrum Doradztwa Zawodowego dla Młodzieży (CDZdM)

Bardziej szczegółowo