BEZPŁATNE KWALIFIKACYJNE KURSY ZAWODOWE

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "BEZPŁATNE KWALIFIKACYJNE KURSY ZAWODOWE"

Transkrypt

1 Chcesz uzupełnić, zmienić, podnieść, zdobyć nowe kwalifikacje zawodowe? Zapisz się na BEZPŁATNE KWALIFIKACYJNE KURSY ZAWODOWE Planowanie i prowadzenie działalności w organizacji... 2 Prowadzenie rachunkowości... 4 Rozliczanie wynagrodzeń i danin publicznych... 6 Obsługa klienta w jednostkach administracji... 8 Wykonywanie kompozycji florystycznych Planowanie i realizacja imprez i usług turystycznych Obsługa gości w obiekcie świadczącym usługi hotelarskie Obsługa klientów i kontrahentów Organizacja i monitorowanie przepływu zasobów i informacji w jednostkach organizacyjnych Organizacja i monitorowanie przepływu zasobów i informacji w procesach produkcji, dystrybucji i magazynowania Organizacja i nadzorowanie transportu Planowanie i realizacja usług w recepcji Zarządzanie środkami technicznymi podczas realizacji procesów transportowych

2 Kwalifikacyjny kurs zawodowy Planowanie i prowadzenie działalności w organizacji 750 godzin Po ukończeniu kursu absolwent otrzymuje zaświadczenie potwierdzające przygotowanie do wykonywania następujących zadań zawodowych: 1. planowanie i prowadzenie działalności gospodarczej, 2. obliczanie podatków, 3. prowadzenie spraw kadrowo-płacowych. Program kwalifikacyjnego kursu zawodowego Kształcenie zawodowe teoretyczne Przedsiębiorca w gospodarce rynkowej 1.1. Podstawy ekonomii 1.2. Podstawy funkcjonowania przedsiębiorstw 1.3. Podstawy prawa 1.4. Marketing 1.5. Ochrona pracy i środowiska Analiza ekonomiczna i sprawozdawczość 2.1. Gospodarowanie zapasami 2.2. Analiza ekonomiczna 2.3. Statystyka Język obcy zawodowy 3.1. Porozumiewanie się z klientem i współpracownikami w języku obcym 3.2. Prowadzenie dokumentacji w języku obcym Kształcenie zawodowe praktyczne Działalność przedsiębiorstwa 4.1. Bezpieczne wykonywanie pracy 4.2. Korespondencja biurowa 4.3. Środki techniczne pracy biurowej 4.4. Współpraca z kontrahentami 4.5. Badania marketingowe 4.6. Gospodarowanie zasobami majątkowymi i środkami pieniężnymi 4.7. Podatki bezpośrednie i pośrednie Kadry i płace 5.1. Kadry 5.2. Płace Praktyki zawodowe 6.1. Praktyki zawodowe w dziale zaopatrzenia, zbytu i rozliczeń podatkowych 2

3 Kształcenie na kursie może być prowadzone w formie stacjonarnej (odbywa się co najmniej przez trzy dni w tygodniu) lub zaocznej (raz na dwa tygodnie przez dwa dni) oraz z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość. Ukończenie kursu umożliwia przystąpienie do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie, w zakresie kwalifikacji Planowanie i prowadzenie działalności w organizacji, przeprowadzanego przez okręgową komisję egzaminacyjną. Uczestnik, który ukończy kwalifikacyjny kurs zawodowy i zda egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie w zakresie danej kwalifikacji, otrzymuje świadectwo potwierdzające kwalifikacje w zawodzie. Kwalifikacja Planowanie i prowadzenie działalności w organizacji jest jedną z dwóch kwalifikacji wymaganych w zawodzie Technik ekonomista Osoba, która posiada wykształcenie średnie oraz zda egzaminy z zakresu kwalifikacji wyodrębnionych w danym zawodzie, czyli posiada świadectwa potwierdzające uzyskanie kwalifikacji: Kwalifikacja A.35. Planowanie i prowadzenie działalności w organizacji Kwalifikacja A.36. Prowadzenie rachunkowości otrzyma dyplom TECHNIKA EKONOMISTY 3

4 Kwalifikacyjny kurs zawodowy Prowadzenie rachunkowości 800 godzin Po ukończeniu kursu absolwent otrzymuje zaświadczenie potwierdzające przygotowanie do wykonywania następujących zadań zawodowych: 1. prowadzenie rachunkowości, 2. wykonywanie analiz i sprawozdań z działalności podmiotów prowadzących działalność gospodarczą. Program kwalifikacyjnego kursu zawodowego Kształcenie zawodowe teoretyczne Działalność gospodarcza w branży ekonomicznej 1.1. Podstawy ekonomii 1.2. Podstawy funkcjonowania przedsiębiorstw 1.3. Formalno-prawne podstawy działalności 1.4. Marketing 1.5. Ochrona pracy i środowiska 1.6. Statystyka Rachunkowość finansowa 2.1. Majątek jednostki organizacyjnej 2.2. Zasady prowadzenia ksiąg rachunkowych 2.3. Rachunek kosztów Język obcy zawodowy w branży ekonomicznej 3.1. Porozumiewanie się z klientem i współpracownikami w języku obcym 3.2. Prowadzenie dokumentacji w języku obcym Kształcenie zawodowe praktyczne Działalność przedsiębiorstwa 4.1. Bezpieczne wykonywanie pracy 4.2. Korespondencja biurowa 4.3. Środki techniczne pracy biurowej 4.4. Współpraca z kontrahentami 4.5. Badania marketingowe 4.6. Gospodarowanie zasobami majątkowymi i środkami pieniężnymi 4.7. Podatki bezpośrednie i pośrednie Biuro rachunkowe 5.1. Dokumentacja księgowa 5.2. Ewidencja księgowa w programie finansowo- księgowym 5.3. Inwentaryzacja 5.4. Sprawozdanie finansowe i analiza wskaźnikowa Praktyki zawodowe 6.1. Praktyki zawodowe w dziale księgowości 4

5 Kształcenie na kursie może być prowadzone w formie stacjonarnej (odbywa się co najmniej przez trzy dni w tygodniu) lub zaocznej (raz na dwa tygodnie przez dwa dni) oraz z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość. Ukończenie tego kursu umożliwia przystąpienie do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie, w zakresie kwalifikacji Prowadzenie rachunkowości, przeprowadzanego przez okręgową komisję egzaminacyjną. Uczestnik, który ukończy kwalifikacyjny kurs zawodowy i zda egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie w zakresie danej kwalifikacji, otrzymuje świadectwo potwierdzające kwalifikacje w zawodzie. Kwalifikacja Prowadzenie rachunkowości jest jedną z dwóch kwalifikacji wymaganych w zawodach Technik ekonomista i Technik rachunkowości. Osoba, która posiada wykształcenie średnie oraz zda egzaminy z zakresu kwalifikacji wyodrębnionych w danym zawodzie, czyli posiada świadectwa potwierdzające uzyskanie kwalifikacji: Kwalifikacja A.35. Planowanie i prowadzenie działalności w organizacji Kwalifikacja A.36. Prowadzenie rachunkowości otrzyma dyplom TECHNIKA EKONOMISTY Osoba, która posiada wykształcenie średnie oraz zda egzaminy z zakresu kwalifikacji wyodrębnionych w danym zawodzie, czyli posiada świadectwa potwierdzające uzyskanie kwalifikacji: Kwalifikacja A.36. Prowadzenie rachunkowości Kwalifikacja A.65. Rozliczanie wynagrodzeń i danin publicznych otrzyma dyplom TECHNIKA RACHUNKOWOŚCI 5

6 Kwalifikacyjny kurs zawodowy Rozliczanie wynagrodzeń i danin publicznych 830 godzin Po ukończeniu kursu absolwent otrzymuje zaświadczenie potwierdzające przygotowanie do wykonywania następujących zadań zawodowych: 1. rozliczanie danin publicznych, 2. rozliczanie wynagrodzeń, 3. rozliczanie składek pobieranych przez ZUS, 4. prowadzenie analizy finansowej. Program kwalifikacyjnego kursu zawodowego Kształcenie zawodowe teoretyczne Działalność gospodarcza w branży ekonomicznej 1.1. Podstawy ekonomii 1.2. Podstawy funkcjonowania przedsiębiorstw 1.3. Formalno-prawne podstawy działalności 1.4. Marketing 1.5. Ochrona pracy i środowiska 1.6. Statystyka Wynagrodzenia i podatki 2.1. Wynagrodzenie za pracę 2.2. Świadczenia pieniężne z ubezpieczenia społecznego 2.3. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 2.4. Elementy finansów publicznych i system podatkowy Język obcy zawodowy w rachunkowości 3.1. Porozumiewanie się z klientem i współpracownikami w języku obcym 3.2. Prowadzenie dokumentacji w języku obcym Kształcenie zawodowe praktyczne Dokumentacja biurowa 4.1. Bezpieczne wykonywanie pracy 4.2. Korespondencja biurowa 4.3. Środki techniczne pracy biurowej 4.4. Współpraca z kontrahentami 4.5. Dokumentacja pracownicza Biuro wynagrodzeń i podatków 5.1. Bezpieczeństwo pracy 5.2. Naliczanie wynagrodzeń 5.3. Ubezpieczenia społeczne i rozliczenia z ZUS 5.4. Rozliczenia podatkowe Praktyki zawodowe 6.1. Praktyki zawodowe w dziale zatrudnienia i płac 6

7 Kształcenie na kursie może być prowadzone w formie stacjonarnej (odbywa się co najmniej przez trzy dni w tygodniu) lub zaocznej (raz na dwa tygodnie przez dwa dni) oraz z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość. Ukończenie tego kursu umożliwia przystąpienie do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie, w zakresie kwalifikacji Rozliczanie wynagrodzeń i danin publicznych przeprowadzanego przez okręgową komisję egzaminacyjną. Uczestnik, który ukończy kwalifikacyjny kurs zawodowy i zda egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie w zakresie danej kwalifikacji, otrzymuje świadectwo potwierdzające kwalifikacje w zawodzie. Kwalifikacja Rozliczanie wynagrodzeń i danin publicznych jest jedną z dwóch kwalifikacji wymaganych w zawodzie Technik rachunkowości. Osoba, która posiada wykształcenie średnie oraz zda egzaminy z zakresu kwalifikacji wyodrębnionych w danym zawodzie, czyli posiada świadectwa potwierdzające uzyskanie kwalifikacji: Kwalifikacja A.36. Prowadzenie rachunkowości Kwalifikacja A.65. Rozliczanie wynagrodzeń i danin publicznych otrzyma dyplom TECHNIKA RACHUNKOWOŚCI 7

8 Kwalifikacyjny kurs zawodowy Obsługa klienta w jednostkach administracji 1190 godzin Po ukończeniu kursu absolwent otrzymuje zaświadczenie potwierdzające przygotowanie do wykonywania następujących zadań zawodowych: 1. wykonywanie prac biurowych w jednostce organizacyjnej, 2. sporządzanie dokumentów dotyczących spraw administracyjnych, 3. prowadzenie postępowania administracyjnego. Program kwalifikacyjnego kursu zawodowego Kształcenie zawodowe teoretyczne Język obcy w administracji 1.1. Porozumiewanie się z klientem i współpracownikami w języku obcym 1.2. Sporządzanie korespondencji w języku obcym Działalność gospodarcza w jednostce organizacyjnej 2.1. Podstawy statystyki 2.2. Podstawy podejmowania działalności gospodarczej 2.3. Prowadzenie działalności gospodarczej w jednostce organizacyjnej Podstawy prawa cywilnego 3.1. Osoba fizyczna i prawna 3.2. Formy czynności prawnych 3.3. Zobowiązania Podstawy prawa pracy 4.1. Nawiązanie i rozwiązywanie stosunku pracy 4.2. Dokumentacja stosunku pracy Podstawy prawa administracyjnego 5.1. Formy działania administracji 5.2. Struktura organów administracji 5.3. Zadania organów administracji 5.4. Źródła prawa Podstawy finansów publicznych 6.1. Elementy finansów publicznych 6.2. Analiza budżetu jednostki organizacyjnej Kształcenie zawodowe praktyczne Wykonywanie pracy biurowej 7.1. Dokumentacja biurowa działalności gospodarczej 7.2. Organizacja pracy biura 7.3. Redagowanie i przechowywanie dokumentów Postępowanie w administracji 8.1. Postępowanie administracyjne w I instancji 8.2. Postępowanie odwoławcze 8.3. Postępowanie egzekucyjne w administracji Praktyki zawodowe 9.1. Praktyki zawodowe w urzędzie administracji i w przedsiębiorstwie 8

9 Kształcenie na kursie może być prowadzone w formie stacjonarnej (odbywa się co najmniej przez trzy dni w tygodniu) lub zaocznej (raz na dwa tygodnie przez dwa dni) oraz z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość. Ukończenie tego kursu umożliwia przystąpienie do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie, w zakresie kwalifikacji Obsługa klienta w jednostkach administracji przeprowadzanego przez okręgową komisję egzaminacyjną. Uczestnik, który ukończy kwalifikacyjny kurs zawodowy i zda egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie w zakresie kwalifikacji Obsługa klienta w jednostkach administracji, otrzymuje świadectwo potwierdzające kwalifikacje w zawodzie. Osoba, która posiada wykształcenie średnie oraz zda egzamin z zakresu kwalifikacji wyodrębnionej w danym zawodzie, czyli posiada świadectwo potwierdzające uzyskanie kwalifikacji: Kwalifikacja A.68. Obsługa klienta w jednostkach administracji otrzyma dyplom TECHNIKA ADMINISTRACJI 9

10 Kwalifikacyjny kurs zawodowy Wykonywanie kompozycji florystycznych 680 godzin Po ukończeniu kursu absolwent otrzymuje zaświadczenie potwierdzające przygotowanie do wykonywania następujących zadań zawodowych: 1. projektowanie dekoracji roślinnych, 2. wykonywanie dekoracji roślinnych, 3. aranżacje florystyczne wystroju wnętrz oraz otwartej przestrzeni. Program kwalifikacyjnego kursu zawodowego Kształcenie zawodowe teoretyczne Materiałoznawstwo roślinne 1.1. Wybrane zagadnienia z botaniki 1.2. Przegląd gatunków stosowanych we florystyce 1.3. Pielęgnacja roślin Materiałoznawstwo nieroślinne 2.1. Środki techniczne 2.2. Materiały pomocnicze Kulturowe podstawy florystyki 3.1. Florystyka na przestrzeni dziejów 3.2. Rośliny w kulturze Środki wyrazu twórczego 4.1. Wybrane zagadnienia z teorii barwy 4.2. Cechy plastyczne materiału florystycznego 4.3. Podstawowe zasady kompozycji plastycznej 4.4. Dokumentacja projektowa Kompozycje florystyczne 5.1. Czynniki wpływające na kompozycje florystyczną 5.2. Florystyka okolicznościowa 5.3. Dekoracje wnętrz 5.4. Kompozycje obsadzane Przedsiębiorstwo florystyczne 6.1. Bezpieczeństwo i higiena pracy we florystyce 6.2. Firma florystyczna 6.3. Marketing produktów florystycznych Język obcy we florystyce 7.1. Elementy języka obcego we florystyce 7.2. Wykorzystanie języka obcego w pracy zawodowej florysty 10

11 Wykonywanie kompozycji florystycznych 8.1. Organizacja stanowiska pracy 8.2. Wykonywanie wyrobów okolicznościowych 8.3. Wykonywanie dekoracji wnętrz 8.4. Wykonywanie aranżacji obsadzanych 8.5. Sprzedaż i usługi we florystyce Praktyki zawodowe Kształcenie zawodowe praktyczne Kształcenie na kursie może być prowadzone w formie stacjonarnej (odbywa się co najmniej przez trzy dni w tygodniu) lub zaocznej (raz na dwa tygodnie przez dwa dni) oraz z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość. Ukończenie tego kursu umożliwia przystąpienie do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie, w zakresie kwalifikacji Wykonywanie kompozycji florystycznych, przeprowadzanego przez okręgową komisję egzaminacyjną. Uczestnik, który ukończy kwalifikacyjny kurs zawodowy i zda egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie w zakresie danej kwalifikacji, otrzymuje świadectwo potwierdzające kwalifikacje w zawodzie. Osoba, która posiada wykształcenie średnie oraz zda egzamin z zakresu kwalifikacji wyodrębnionej w danym zawodzie, czyli posiada świadectwo potwierdzające uzyskanie kwalifikacji: Kwalifikacja R.26. Wykonywanie kompozycji florystycznych otrzyma dyplom w zawodzie FLORYSTA 11

12 Kwalifikacyjny kurs zawodowy Planowanie i realizacja imprez i usług turystycznych 700 godzin Po ukończeniu kursu absolwent otrzymuje zaświadczenie potwierdzające przygotowanie do wykonywania następujących zadań zawodowych: 1. organizowania działalności turystycznej, 2. organizowania imprez i usług turystycznych, 3. obsługiwania klientów korzystających z usług turystycznych. Program kwalifikacyjnego kursu zawodowego Kształcenie zawodowe teoretyczne Podstawy turystyki 1.1. Rodzaje turystyki i ruch turystyczny 1.2. Usługi turystyczne 1.3. Rynek turystyczny Podstawy działalności gospodarczej w turystyce 2.1. Podstawy prawa w turystyce 2.2. Elementy ekonomii w turystyce Marketing usług turystycznych 3.1. Działalność marketingowa przedsiębiorstwa 3.2. Produkt turystyczny 3.3. Instrumenty marketingu Geografia turystyczna 4.1. Walory turystyczne Polski 4.2. Walory turystyczne Europy 4.3. Walory turystyczne wybranych krajów pozaeuropejskich Organizacja imprez i usług turystycznych 5.1. Planowanie i kalkulacja imprez i usług turystycznych 5.2. Pilotaż, przewodnictwo turystyczne i obsługa klientów Język obcy w turystyce 6.1. Planowanie i realizacja imprez i usług turystycznych Kształcenie zawodowe praktyczne Obsługa turystyczna 7.1. Planowanie i realizacja imprez i usług turystycznych Obsługa informatyczna w turystyce 8.1. Biurowość i korespondencja w turystyce 8.2. Specjalistyczne programy komputerowe Praktyki zawodowe 9.2. Praktyki zawodowe w biurach podróży i obiektach noclegowych 12

13 Kształcenie na kursie może być prowadzone w formie stacjonarnej (odbywa się co najmniej przez trzy dni w tygodniu) lub zaocznej (raz na dwa tygodnie przez dwa dni) oraz z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość. Ukończenie kursu umożliwia przystąpienie do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie, w zakresie kwalifikacji Planowanie i realizacja imprez i usług turystycznych, przeprowadzanego przez okręgową komisję egzaminacyjną. Uczestnik, który ukończy kwalifikacyjny kurs zawodowy i zda egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie w zakresie danej kwalifikacji, otrzymuje świadectwo potwierdzające kwalifikacje w zawodzie. Kwalifikacja Planowanie i realizacja imprez i usług turystycznych jest jedną z dwóch kwalifikacji wymaganych w zawodzie Technik obsługi turystycznej Osoba, która posiada wykształcenie średnie oraz zda egzaminy z zakresu kwalifikacji wyodrębnionych w danym zawodzie, czyli posiada świadectwa potwierdzające uzyskanie kwalifikacji: Kwalifikacja T.13. Planowanie i realizacja imprez i usług turystycznych Kwalifikacja T.14. Prowadzenie informacji turystycznej oraz sprzedaż usług turystycznych otrzyma dyplom TECHNIKA OBSŁUGI TURYSTYCZNEJ 13

14 Kwalifikacyjny kurs zawodowy Obsługa gości w obiekcie świadczącym usługi hotelarskie 710 godzin Po ukończeniu kursu absolwent otrzymuje zaświadczenie potwierdzające przygotowanie do wykonywania następujących zadań zawodowych: 1. przygotowywanie jednostek mieszkalnych do przyjęcia gości, 2. przygotowywanie i podawanie śniadań w obiekcie świadczącym usługi hotelarskie, 3. przyjmowanie i realizacja zamówień na hotelarskie usługi dodatkowe. Organizacja pracy w hotelarstwie Usługi żywieniowe w hotelarstwie Marketing usług hotelarskich Program kwalifikacyjnego kursu zawodowego Kształcenie zawodowe teoretyczne Podstawy działalności przedsiębiorstwa hotelarskiego Język obcy w hotelarstwie Kształcenie zawodowe praktyczne Techniki pracy w hotelarstwie Obsługa konsumenta Praktyki zawodowe Kształcenie na kursie może być prowadzone w formie stacjonarnej (odbywa się co najmniej przez trzy dni w tygodniu) lub zaocznej (raz na dwa tygodnie przez dwa dni) oraz z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość. Ukończenie kursu umożliwia przystąpienie do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie, w zakresie kwalifikacji Obsługa gości w obiekcie świadczącym usługi hotelarskie", przeprowadzanego przez okręgową komisję egzaminacyjną. 14

15 Uczestnik, który ukończy kwalifikacyjny kurs zawodowy i zda egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie w zakresie danej kwalifikacji, otrzymuje świadectwo potwierdzające kwalifikacje w zawodzie. Kwalifikacja Obsługa gości w obiekcie świadczącym usługi hotelarskie" jest jedną z dwóch kwalifikacji wymaganych w zawodzie,,technik hotelarstwa". Osoba, która posiada wykształcenie średnie oraz zda egzaminy z zakresu kwalifikacji wyodrębnionych w danym zawodzie, czyli posiada świadectwa potwierdzające uzyskanie kwalifikacji: Kwalifikacja - T.11. Planowanie i realizacja usług w recepcji Kwalifikacja T.12. Obsługa gości w obiekcie świadczącym usługi hotelarskie otrzyma dyplom TECHNIKA HOTELARSTWA 15

16 Kwalifikacyjny kurs zawodowy Obsługa klientów i kontrahentów 500 godzin Po ukończeniu kursu absolwent otrzymuje zaświadczenie potwierdzające przygotowanie do wykonywania następujących zadań zawodowych: 1. prowadzenia korespondencji i negocjacji, 2. kalkulowania cen usług spedycyjno-transportowych. Program kwalifikacyjnego kursu zawodowego Kształcenie zawodowe teoretyczne Podstawy organizacji przedsiębiorstwa transportowo-spedycyjnego 1.1. Marketing i negocjacje w spedycji Język obcy w działalności spedycyjnej Kształcenie zawodowe praktyczne Organizacja transportu i spedycji 3.1. Obsługa i nadzór procesów transportowych Obsługa działalności spedycyjnej 4.1. Obsługa klienta w działalności spedycyjnej Statystyka 5.1. Statystyka narzędzie wspomagające proces podejmowania decyzji 5.2. Badania statystyczne w działalności spedycyjnej Praktyki zawodowe Kształcenie na kursie może być prowadzone w formie stacjonarnej (odbywa się co najmniej przez trzy dni w tygodniu) lub zaocznej (raz na dwa tygodnie przez dwa dni) oraz z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość. Ukończenie kursu umożliwia przystąpienie do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie, w zakresie kwalifikacji Obsługa klientów i kontrahentów", przeprowadzanego przez okręgową komisję egzaminacyjną. Uczestnik, który ukończy kwalifikacyjny kurs zawodowy i zda egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie w zakresie danej kwalifikacji, otrzymuje świadectwo potwierdzające kwalifikacje w zawodzie. 16

17 Kwalifikacja Obsługa klientów i kontrahentów" jest jedną z dwóch kwalifikacji wymaganych w zawodzie,,technik spedytor". Osoba, która posiada wykształcenie średnie oraz zda egzaminy z zakresu kwalifikacji wyodrębnionych w danym zawodzie, czyli posiada świadectwa potwierdzające uzyskanie kwalifikacji: Kwalifikacja - A.28. Organizacja i nadzorowanie transportu Kwalifikacja - A.29. Obsługa klientów i kontrahentów otrzyma dyplom TECHNIKA SPEDYTORA 17

18 Kwalifikacyjny kurs zawodowy Organizacja i monitorowanie przepływu zasobów i informacji w jednostkach organizacyjnych 250 godzin Po ukończeniu kursu absolwent otrzymuje zaświadczenie potwierdzające przygotowanie do wykonywania następujących zadań zawodowych: 1. planowania i organizowania prac związanych z procesem logistycznym w jednostkach gospodarczych i administracyjnych, 2. zarządzania gospodarką odpadami. Program kwalifikacyjnego kursu zawodowego Kształcenie zawodowe teoretyczne Logistyka w jednostkach gospodarczych i administracyjnych 1.1. Logistyka w jednostkach gospodarczych 1.2. Logistyka w jednostkach administracyjnych Język obcy w logistyce Obsługa jednostek zewnętrznych 3.1. Infrastruktura jednostki administracyjnej 3.2. Logistyka miejska Planowanie przepływu zasobów i informacji Praktyki zawodowe Kształcenie zawodowe praktyczne Kształcenie na kursie może być prowadzone w formie stacjonarnej (odbywa się co najmniej przez trzy dni w tygodniu) lub zaocznej (raz na dwa tygodnie przez dwa dni) oraz z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość. Ukończenie kursu umożliwia przystąpienie do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie, w zakresie kwalifikacji Organizacja i monitorowanie przepływu zasobów i informacji w jednostkach organizacyjnych", przeprowadzanego przez okręgową komisję egzaminacyjną. Uczestnik, który ukończy kwalifikacyjny kurs zawodowy i zda egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie w zakresie olanej kwalifikacji, otrzymuje świadectwo potwierdzające kwalifikacje w zawodzie. 18

19 Kwalifikacja Organizacja i monitorowanie przepływu zasobów i informacji w jednostkach organizacyjnych", jest jedną z trzech kwalifikacji wymaganych w zawodzie,,technik logistyk". Osoba, która posiada wykształcenie średnie oraz zda egzaminy z zakresu kwalifikacji wyodrębnionych w danym zawodzie, czyli posiada świadectwa potwierdzające uzyskanie kwalifikacji: Kwalifikacja - A.30. Organizacja i monitorowanie przepływu zasobów i informacji w procesach produkcji, dystrybucji i magazynowania Kwalifikacja - A. 31. Zarządzanie środkami technicznymi podczas realizacji procesów transportowych Kwalifikacja - A.32. Organizacja i monitorowanie przepływu zasobów i informacji w jednostkach organizacyjnych otrzyma dyplom TECHNIKA LOGISTYKA 19

20 Kwalifikacyjny kurs zawodowy Organizacja i monitorowanie przepływu zasobów i informacji w procesach produkcji, dystrybucji i magazynowania 900 godzin Po ukończeniu kursu absolwent otrzymuje zaświadczenie potwierdzające przygotowanie do wykonywania następujących zadań zawodowych: 1. planowania i organizowania prac związanych z procesem logistycznym w łańcuchach dostaw, 2. zarządzania zapasami, 3. organizowania prac związanych z gospodarką magazynową. Program kwalifikacyjnego kursu zawodowego Kształcenie zawodowe teoretyczne Przedsiębiorstwo logistyczne w gospodarce rynkowej 1.1. BHP w pracy logistyka 1.2. Prowadzenie działalności gospodarczej 1.3. Podstawy statystyki Logistyka w procesach produkcji 2.1. Zaopatrzenie i produkcja 2.2. Organizacja przepływów produkcyjnych 2.3. Monitoring przepływów produkcyjnych Zapasy i magazynowanie 3.1. Gospodarka zapasami 3.2. Magazyn i magazynowanie Dystrybucja 4.1. Łańcuch dystrybucji Język obcy w logistyce Kształcenie zawodowe praktyczne Logistyka zaopatrzenia i produkcji 6.1. Systemy zaopatrzenia 6.2. Organizacja pracy magazynu 6.3. Procesy magazynowe 6.4. Dokumentacja magazynowa Planowanie produkcji i dystrybucji 7.1. Przepływy produkcyjne 7.2. Dokumentacja przepływów produkcyjnych 7.3. Przepływy w kanale dystrybucji 7.4.Systemy elektroniczne stosowane w dystrybucji Praktyki zawodowe 20

21 Kształcenie na kursie może być prowadzone w formie stacjonarnej (odbywa się co najmniej przez trzy dni w tygodniu) lub zaocznej (raz na dwa tygodnie przez dwa dni) oraz z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość. Ukończenie kursu umożliwia przystąpienie do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie, w zakresie kwalifikacji Organizacja i monitorowanie przepływu zasobów i informacji w procesach produkcji, dystrybucji i magazynowania ", przeprowadzanego przez okręgową komisję egzaminacyjną. Uczestnik, który ukończy kwalifikacyjny kurs zawodowy i zda egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie w zakresie olanej kwalifikacji, otrzymuje świadectwo potwierdzające kwalifikacje w zawodzie. Kwalifikacja Organizacja i monitorowanie przepływu zasobów i informacji w jednostkach organizacyjnych", jest jedną z trzech kwalifikacji wymaganych w zawodzie,,technik logistyk". Osoba, która posiada wykształcenie średnie oraz zda egzaminy z zakresu kwalifikacji wyodrębnionych w danym zawodzie, czyli posiada świadectwa potwierdzające uzyskanie kwalifikacji: Kwalifikacja - A.30. Organizacja i monitorowanie przepływu zasobów i informacji w procesach produkcji, dystrybucji i magazynowania Kwalifikacja - A. 31. Zarządzanie środkami technicznymi podczas realizacji procesów transportowych Kwalifikacja - A.32. Organizacja i monitorowanie przepływu zasobów i informacji w jednostkach organizacyjnych otrzyma dyplom TECHNIKA LOGISTYKA 21

22 Kwalifikacyjny kurs zawodowy Organizacja i nadzorowanie transportu 1000 godzin Po ukończeniu kursu absolwent otrzymuje zaświadczenie potwierdzające przygotowanie do wykonywania następujących zadań zawodowych: 1. planowania i organizowania prac związanych z przewozem ładunków, 2. przygotowania ładunku do transportu, 3. prowadzenia dokumentacji spedycyjno-transportowej, 4. nadzorowania realizacji procesów transportowych. Program kwalifikacyjnego kursu zawodowego Kształcenie zawodowe teoretyczne Podstawy organizacji przedsiębiorstwa transportowo -spedycyjnego 1.1. Bezpieczne wykonywanie prac spedytora 1.2. Elementy organizacji przedsiębiorstwa transportowo-spedycyjnego Podstawy transportu i spedycji 2.1. Podstawowe elementy procesów transportowych 2.2. Odpowiedzialność spedytora Przewóz ładunków 3.1. Ładunki i jednostki transportowe 3.2. Opakowania transportowe, oznaczenia i zabezpieczanie ładunków 3.3. Dokumentacja środków technicznych Podstawy prawa transportowego 4.1. Prawne aspekty obsługi procesów transportowych 4.2. Prawne aspekty dotyczące technicznych środków transportu 4.3. Dokumentacja transportowa zgodna z obowiązującymi przepisami prawa 4.4. Nadzorowanie procesów transportowych zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa Język obcy w działalności spedycyjnej Kształcenie zawodowe praktyczne Organizacja transportu i spedycji 6.1. Bezpieczeństwo i higiena pracy w organizacji transportu i spedycji 6.2. Realizacja usług transportowych Obsługa działalności spedycyjnej 7.1. Oferty usług spedycyjnych 7.2. Rozrachunkowa obsługa usług spedycyjnych Technika biurowa 8.1. Organizacja prac biurowych 8.2. Środki techniczne wykorzystywane w pracy biurowej Praktyki zawodowe 22

23 Kształcenie na kursie może być prowadzone w formie stacjonarnej (odbywa się co najmniej przez trzy dni w tygodniu) lub zaocznej (raz na dwa tygodnie przez dwa dni) oraz z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość. Ukończenie kursu umożliwia przystąpienie do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie, w zakresie kwalifikacji Organizacja i nadzorowanie transportu", przeprowadzanego przez okręgową komisję egzaminacyjną. Uczestnik, który ukończy kwalifikacyjny kurs zawodowy i zda egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie w zakresie danej kwalifikacji, otrzymuje świadectwo potwierdzające kwalifikacje w zawodzie. Kwalifikacja Organizacja i nadzorowanie transportu" jest jedną z dwóch kwalifikacji wymaganych w zawodzie Technik spedytor". Osoba, która posiada wykształcenie średnie oraz zda egzaminy z zakresu kwalifikacji wyodrębnionych w danym zawodzie, czyli posiada świadectwa potwierdzające uzyskanie kwalifikacji: Kwalifikacja - A.28. Organizacja i nadzorowanie transportu Kwalifikacja - A.29. Obsługa klientów i kontrahentów otrzyma dyplom TECHNIKA SPEDYTORA 23

24 Kwalifikacyjny kurs zawodowy Planowanie i realizacja usług w recepcji 870 godzin Po ukończeniu kursu absolwent otrzymuje zaświadczenie potwierdzające przygotowanie do wykonywania następujących zadań zawodowych: 1. prowadzenie działalności promocyjnej oraz sprzedaż usług hotelarskich, 2. rezerwowanie usług hotelarskich, 3. wykonywanie prac związanych z obsługą gości w recepcji. Program kwalifikacyjnego kursu zawodowego Kształcenie zawodowe teoretyczne Organizacja pracy w hotelarstwie Działalność recepcji Marketing usług hotelarskich Podstawy działalności przedsiębiorstwa hotelarskiego Język obcy w hotelarstwie Techniki pracy w hotelarstwie Obsługa informatyczna w hotelarstwie Praktyki zawodowe Kształcenie zawodowe praktyczne Kształcenie na kursie może być prowadzone w formie stacjonarnej (odbywa się co najmniej przez trzy dni w tygodniu) lub zaocznej (raz na dwa tygodnie przez dwa dni) oraz z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość. Ukończenie kursu umożliwia przystąpienie do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie, w zakresie kwalifikacji Planowanie i realizacja usług w recepcji", przeprowadzanego przez okręgową komisję egzaminacyjną. Uczestnik, który ukończy kwalifikacyjny kurs zawodowy i zda egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie w zakresie danej kwalifikacji, otrzymuje świadectwo potwierdzające kwalifikacje w zawodzie. Kwalifikacja Planowanie i realizacja usług w recepcji" jest jedną z dwóch kwalifikacji wymaganych w zawodzie,,technik hotelarstwa". 24

25 Osoba, która posiada wykształcenie średnie oraz zda egzaminy z zakresu kwalifikacji wyodrębnionych w danym zawodzie, czyli posiada świadectwa potwierdzające uzyskanie kwalifikacji: Kwalifikacja - T.11. Planowanie i realizacja usług w recepcji Kwalifikacja - T.12. Obsługa gości w obiekcie świadczącym usługi hotelarskie otrzyma dyplom TECHNIKA HOTELARSTWA 25

26 Kwalifikacyjny kurs zawodowy Zarządzanie środkami technicznymi podczas realizacji procesów transportowych 400 godzin Po ukończeniu kursu absolwent otrzymuje zaświadczenie potwierdzające przygotowanie do wykonywania następujących zadań zawodowych: 1. organizowania i monitorowania procesów transportowych, 2. organizowania środków technicznych w celu realizacji procesów transportowych. Program kwalifikacyjnego kursu zawodowego Kształcenie zawodowe teoretyczne Procesy transportowe w logistyce 1.1. Infrastruktura transportowa i magazynowa 1.2. Przepisy regulujące procesy transportowe i obrót handlowy 1.3. Organizacja procesu transportowego Język obcy w logistyce Kształcenie zawodowe praktyczne Usługi transportowo-spedycyjne 3.1. Planowanie usług transportowo- spedycyjnych 3.2. Transport i składowanie 3.3. Dokumentacja transportowo-spedycyjna Praktyki zawodowe Kształcenie na kursie może być prowadzone w formie stacjonarnej (odbywa się co najmniej przez trzy dni w tygodniu) lub zaocznej (raz na dwa tygodnie przez dwa dni) oraz z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość. Ukończenie kursu umożliwia przystąpienie do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie, w zakresie kwalifikacji Zarządzanie środkami technicznymi podczas realizacji procesów transportowych, przeprowadzanego przez okręgową komisję egzaminacyjną. Uczestnik, który ukończy kwalifikacyjny kurs zawodowy i zda egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie w zakresie danej kwalifikacji, otrzymuje świadectwo potwierdzające kwalifikacje w zawodzie. 26

27 Kwalifikacja Zarządzanie środkami technicznymi podczas realizacji procesów transportowych jest jedną z trzech kwalifikacji wymaganych w zawodzie Technik logistyk. Osoba, która posiada wykształcenie średnie oraz zda egzaminy z zakresu kwalifikacji wyodrębnionych w danym zawodzie, czyli posiada świadectwa potwierdzające uzyskanie kwalifikacji: Kwalifikacja - A.30. Organizacja i monitorowanie przepływu zasobów i informacji w procesach produkcji, dystrybucji i magazynowania Kwalifikacja - A. 31. Zarządzanie środkami technicznymi podczas realizacji procesów transportowych Kwalifikacja - A.32. Organizacja i monitorowanie przepływu zasobów i informacji w jednostkach organizacyjnych otrzyma dyplom TECHNIKA LOGISTYKA 27

28 ZESPÓŁ SZKÓŁ EKONOMICZNYCH w Zielonej Górze ul. Długa 5, tel.: , fax: CZEKAMY NA CIEBIE 28

PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE TECHNIK LOGISTYK

PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE TECHNIK LOGISTYK Załącznik nr 4 PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE TECHNIK LOGISTYK SYMBOL CYFROWY 342[04] 1. OPIS ZAWODU 1. W wyniku kształcenia w zawodzie absolwent powinien umieć: 1) posługiwać się terminologią

Bardziej szczegółowo

PROGRAM NAUCZANIA DLA ZAWODU TECHNIK LOGISTYK 333107 O STRUKTURZE PRZEDMIOTOWEJ

PROGRAM NAUCZANIA DLA ZAWODU TECHNIK LOGISTYK 333107 O STRUKTURZE PRZEDMIOTOWEJ ROGRAM NAUZANIA DLA ZAWODU TEHNIK LOGISTYK 333107 O STRUKTURZE RZEDMIOTOWEJ wersja przed recenzją (wersja robocza) z dn. 22.05.2012 Warszawa 2012 rojekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach

Bardziej szczegółowo

Informator o egzaminie potwierdzającym kwalifikacje zawodowe

Informator o egzaminie potwierdzającym kwalifikacje zawodowe Informator o egzaminie potwierdzającym kwalifikacje zawodowe Technik logistyk Centralna Komisja Egzaminacyjna Warszawa 2006 Informator opracowała Centralna Komisja Egzaminacyjna w Warszawie we współpracy

Bardziej szczegółowo

Ewelina Gorczyca. Program nauczania dla zawodu technik logistyk 333107

Ewelina Gorczyca. Program nauczania dla zawodu technik logistyk 333107 Ewelina Gorczyca rogram nauczania dla zawodu technik logistyk 333107 opyright by Difin SA Warszawa 2012 Wszelkie prawa zastrzeŝone. Kopiowanie, przedrukowywanie i rozpowszechnianie całości lub fragmentów

Bardziej szczegółowo

Przedstawiamy Państwu ofertę szkoleniową na rok 2015. Zawiera ona 175 propozycji kursów o różnorakiej

Przedstawiamy Państwu ofertę szkoleniową na rok 2015. Zawiera ona 175 propozycji kursów o różnorakiej OFERTA OŚRODKA SZKOLENIOWEGO KURSOR NA ROK 2015 2 Szanowni Państwo! Przedstawiamy Państwu ofertę szkoleniową na rok 2015. Zawiera ona 175 propozycji kursów o różnorakiej tematyce, zapewniających możliwość

Bardziej szczegółowo

PLAN SZKOLEŃ OSÓB UPRAWNIONYCH DO SZKOLENIA ZAREJESTROWANYCH W POWIATOWYM URZĘDZIE PRACY W JAWORZNIE NA 2013 ROK

PLAN SZKOLEŃ OSÓB UPRAWNIONYCH DO SZKOLENIA ZAREJESTROWANYCH W POWIATOWYM URZĘDZIE PRACY W JAWORZNIE NA 2013 ROK PLAN SZKOLEŃ OSÓB UPRAWNIONYCH DO SZKOLENIA ZAREJESTROWANYCH W POWIATOWYM URZĘDZIE PRACY W JAWORZNIE NA 2013 ROK -AKTUALIZACJA z dnia 02 październik 2013r.- Szkolenia organizowane są dla osób zarejestrowanych

Bardziej szczegółowo

Charakterystyka szkoleń organizowanych dla Powiatowych Urzędów Pracy. Strona 3

Charakterystyka szkoleń organizowanych dla Powiatowych Urzędów Pracy. Strona 3 gfhfgdhdfghdfghdfgh Strona 2 Strona 3 Charakterystyka szkoleń organizowanych dla Powiatowych Urzędów Pracy Na prośbę Klienta przedstawiamy szczegółowe informacje dotyczące programów szkoleń. Strona 4 Strona

Bardziej szczegółowo

Kształcenie ustawiczne. Katalog Produktów

Kształcenie ustawiczne. Katalog Produktów Kształcenie ustawiczne Katalog Produktów WSTĘP Syntea SA działa na rynku edukacyjnym od ponad 10 lat. Od czasu powstania spółki przemierzyliśmy drogę od niewielkiej, wyspecjalizowanej w szkoleniach informatycznych

Bardziej szczegółowo

Autorzy: mgr inż. Irena Czerkawska mgr inż. Teresa Podgórska mgr inż. Elżbieta Wnuk. Recenzenci: mgr inż. Aleksandra Grobelna mgr inż.

Autorzy: mgr inż. Irena Czerkawska mgr inż. Teresa Podgórska mgr inż. Elżbieta Wnuk. Recenzenci: mgr inż. Aleksandra Grobelna mgr inż. Autorzy: mgr inż. Irena Czerkawska mgr inż. Teresa Podgórska mgr inż. Elżbieta Wnuk Recenzenci: mgr inż. Aleksandra Grobelna mgr inż. Teresa Słupska Opracowanie redakcyjne: mgr inż. Halina Bielecka 1 Spis

Bardziej szczegółowo

Technik z Zespołu Szkół Transportowo-Komunikacyjnych im. Tadeusza Kościuszki w Lublinie

Technik z Zespołu Szkół Transportowo-Komunikacyjnych im. Tadeusza Kościuszki w Lublinie Technik z Zespołu Szkół Transportowo-Komunikacyjnych im. Tadeusza Kościuszki w Lublinie Dlaczego do technikum po ukończeniu szkoły gimnazjalnej? Młody przyjacielu! Jeżeli chcesz to szkoła, która jest bliżej

Bardziej szczegółowo

studia podyplomowe www.wsb.pl Informator 2014/2015 53 KIERUNKI, 21 NOWOŚCI PROGRAMY OPRACOWANE PRZEZ PRAKTYKÓW GRY BIZNESOWE, CASE STUDIES, WARSZTATY

studia podyplomowe www.wsb.pl Informator 2014/2015 53 KIERUNKI, 21 NOWOŚCI PROGRAMY OPRACOWANE PRZEZ PRAKTYKÓW GRY BIZNESOWE, CASE STUDIES, WARSZTATY studia podyplomowe www.wsb.pl 53 KIERUNKI, 21 NOWOŚCI Y OPRACOWANE PRZEZ PRAKTYKÓW GRY BIZNESOWE, CASE STUDIES, WARSZTATY 4 BEZPŁATNE SZKOLENIA BIZNESOWE FAKULTATYWNE KURSY JĘZYKOWE CAN-DO Informator 2014/2015

Bardziej szczegółowo

Poziom wymagań programowych

Poziom wymagań programowych raktyki zawodowe TEHNIK LOGISTYK 333107 1. hp, ochrona ppoż., ochrona środowiska i ergonomia na stanowisku logistyka 2. odstawy prowadzenia działalności logistycznej 3. rocesy transportowe i magazynowe

Bardziej szczegółowo

WYCIĄG Z PROGRAMU NAUCZANIA DLA ZAWODU PRAKTYKI ZAWODOWE

WYCIĄG Z PROGRAMU NAUCZANIA DLA ZAWODU PRAKTYKI ZAWODOWE WYIĄG Z ROGRAMU NAUZANIA DLA ZAWODU TEHNIK LOGISTYK 333107 RAKTYKI ZAWODOWE Numer w szkolnym zestawie programów 37/ZA10/TL/13 raktyki zawodowe 1. hp, ochrona ppoż., ochrona środowiska i ergonomia na stanowisku

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Załącznik nr 1 do Specyfikacji Przedmiotem zamówienia jest organizacja i przeprowadzenie kursów podnoszących kompetencje i umiejętności o charakterze zawodowym w

Bardziej szczegółowo

Z-056. Analiza ekonomiczno-finansowa

Z-056. Analiza ekonomiczno-finansowa 13 Administracja publiczna E-034 Administracja publiczna w społeczeństwie E-035 informacyjnym Agrobiznes E-133 Agrobiznes na rynkach światowych E-134 Akredytacja i certyfikacja T-001 Akredytacja, certyfikacja

Bardziej szczegółowo

Studia podyplomowe. Wyróżnij się na rynku pracy. w Uczelni Kwiatkowskiego. Zajęcia prowadzone przez ekspertów-praktyków

Studia podyplomowe. Wyróżnij się na rynku pracy. w Uczelni Kwiatkowskiego. Zajęcia prowadzone przez ekspertów-praktyków Studia podyplomowe w Uczelni Kwiatkowskiego Wyróżnij się na rynku pracy Zajęcia prowadzone przez ekspertów-praktyków Współpraca z partnerami biznesowymi oraz organizacjami Zajęcia w formie warsztatów,

Bardziej szczegółowo

STUDIA PODYPLOMOWE. Wydział Zarządzania i Ekonomiki Usług Uniwersytetu Szczecińskiego. www.wzieu.pl

STUDIA PODYPLOMOWE. Wydział Zarządzania i Ekonomiki Usług Uniwersytetu Szczecińskiego. www.wzieu.pl STUDIA PODYPLOMOWE Wydział Zarządzania i Ekonomiki Usług Uniwersytetu Szczecińskiego www.wzieu.pl KRAKOWSKA Kontakt: mgr Kinga Cieślicka Dziekanat WZiEU(pokój 014) ul. Cukrowa 8, 71-004 Zapraszamy do elektronicznej

Bardziej szczegółowo

Raport Płacowy Adecco Poland

Raport Płacowy Adecco Poland Raport Płacowy Adecco Poland Stanowiska Biurowe 2013 Spis treści Wynagrodzenia dla stanowisk administracyjnych i biurowych czyli białych kołnierzyków we wszystkich branżach. Wstęp 3 Wsparcie biura 4 Sekretariat

Bardziej szczegółowo

PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE TECHNIK ARCHITEKTURY KRAJOBRAZU SYMBOL CYFROWY 321[07]

PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE TECHNIK ARCHITEKTURY KRAJOBRAZU SYMBOL CYFROWY 321[07] PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE TECHNIK ARCHITEKTURY KRAJOBRAZU SYMBOL CYFROWY 321[07] I. ZAŁOŻENIA PROGRAMOWO-ORGANIZACYJNE KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE A. OPIS KWALIFIKACJI ABSOLWENTA 1. W wyniku

Bardziej szczegółowo

Główny księgowy (121101)

Główny księgowy (121101) Główny księgowy (121101) Przedstawiciele władz publicznych, wyżsi urzędnicy i kierownicy Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej, Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich Publikacja opracowana w ramach projektu

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Dyrektor PCPRiOZ w Dzierżoniowie dnia: 23 stycznia 2015 r. SIWZ zawiera 39 ponumerowanych stron Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia na: Wykonywanie usług związanych z przeprowadzeniem szkoleń-kursów

Bardziej szczegółowo

Dydaktyka przedmiotowa

Dydaktyka przedmiotowa Dr inż. Szymon Szewrański Dydaktyka przedmiotowa "Nauczyciel przedmiotów zawodowych w zakresie organizacji usług gastronomicznych i hotelarstwa oraz architektury krajobrazu - studia podyplomowe" projekt

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY

REGULAMIN ORGANIZACYJNY POLSKIE RADIO REGIONALNA ROZGŁOŚNIA W OPOLU PRO FM SPÓŁKA AKCYJNA REGULAMIN ORGANIZACYJNY Tekst jednolity Opole, lipiec 2012 r. SPIS TREŚCI Rozdział I. POSTANOWIENIA OGÓLNE Rozdział II. ZASADY ZARZĄDZANIA

Bardziej szczegółowo

STUDIA PODYPLOMOWE OFERTA PROGRAMOWA

STUDIA PODYPLOMOWE OFERTA PROGRAMOWA STUDIA PODYPLOMOWE OFERTA PROGRAMOWA Kraków 2009 Rekrutację na prezentowane kierunki prowadzi WYDZIAŁ ROZWOJU REGIONALNEGO w Dębicy UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO w Krakowie Dębica 39-200 ul. Kościuszki 32

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 2633/49a/2014 KRAJOWEJ RADY BIEGŁYCH REWIDENTÓW. z dnia 9 grudnia 2014 r.

UCHWAŁA NR 2633/49a/2014 KRAJOWEJ RADY BIEGŁYCH REWIDENTÓW. z dnia 9 grudnia 2014 r. UCHWAŁA NR 2633/49a/2014 KRAJOWEJ RADY BIEGŁYCH REWIDENTÓW z dnia 9 grudnia 2014 r. w sprawie szczegółowego zakresu tematycznego egzaminów w postępowaniu kwalifikacyjnym na biegłych rewidentów Na podstawie

Bardziej szczegółowo

studia podyplomowe 2014/2015

studia podyplomowe 2014/2015 studia podyplomowe 2014/2015 www.wsb.pl KIERUNKI STUDIÓW Z DZIEDZIN TAKICH JAK: ADMINISTRACJA I BEZPIECZEŃSTWO EKOLOGIA I ENERGIA FINANSE HR IT JĘZYKI OBCE LOGISTYKA MARKETING I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI

Bardziej szczegółowo

PLAN SZKOLEŃ NA ROK 2015 Pozytywnie zaopiniowany przez Powiatową Radę Rynku Pracy w dniu 29.01.2015r.

PLAN SZKOLEŃ NA ROK 2015 Pozytywnie zaopiniowany przez Powiatową Radę Rynku Pracy w dniu 29.01.2015r. PLAN SZKOLEŃ NA ROK 2015 Pozytywnie zaopiniowany przez Powiatową Radę Rynku Pracy w dniu 29.01.2015r. Lp. Nazwa szkolenia Zakres szkolenia 1. 2. 3. 4. 5. Grafika i animacja 2D w reklamie (Adobe Photoshop,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY. WYŻSZEJ SZKOŁY PEDAGOGICZNEJ TWP w WARSZAWIE. na lata 2011-2015

REGULAMIN ORGANIZACYJNY. WYŻSZEJ SZKOŁY PEDAGOGICZNEJ TWP w WARSZAWIE. na lata 2011-2015 Załącznik do zarządzenia nr 35/2011 Rektora WSP TWP w Warszawie z dnia 21 grudnia 2011r. REGULAMIN ORGANIZACYJNY WYŻSZEJ SZKOŁY PEDAGOGICZNEJ TWP w WARSZAWIE na lata 2011-2015 Organizacja Uczelni opiera

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO W LUBLINIE. Rozdział I POSTANOWIENIA OGOLNE

REGULAMIN ORGANIZACYJNY UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO W LUBLINIE. Rozdział I POSTANOWIENIA OGOLNE Załącznik do Zarządzenia Nr 3/2010 Rektora Uniwersytetu Medycznego w Lublinie z dnia 11 stycznia 2010 roku w sprawie wprowadzenia Regulaminu Organizacyjnego REGULAMIN ORGANIZACYJNY UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO

Bardziej szczegółowo

PROGRAM NAUCZANIA TECHNIK OBSŁUGI TURYSTYCZNEJ 341[05]

PROGRAM NAUCZANIA TECHNIK OBSŁUGI TURYSTYCZNEJ 341[05] Ministerstwo Edukacji Narodowej 341[05]/T,SP/MEN/2008. PROGRAM NAUCZANIA TECHNIK OBSŁUGI TURYSTYCZNEJ 341[05] Zatwierdzam Minister Edukacji Narodowej Warszawa 2008 Autorzy: mgr Maria Peć mgr Iwona Michniewicz

Bardziej szczegółowo