PROTOKÓŁ USTALENIA WYNIKÓW GŁOSOWANIA

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "PROTOKÓŁ USTALENIA WYNIKÓW GŁOSOWANIA"

Transkrypt

1 GŁOSOWANIE NAD PROJEKTAMI ZGŁOSZONYMI W RAMACH BUDŻETU OBYWATELSKIEGO GMINY MIASTA BOCHNIA LISTOPADA 2015 R. MIEJSKA KOMISJA DS. USTALENIA WYNIKÓW GŁOSOWANIA NAD PROJEKTAMI ZGŁOSZONYMI W RAMACH BUDŻETU OBYWATELSKIEGO GMINY MIASTA BOCHNIA Gmina MIASTO BOCHNIA Powiat BOCHEŃSKI Województwo MAŁOPOLSKIE PROTOKÓŁ USTALENIA WYNIKÓW GŁOSOWANIA Wyniki głosowania ustalono 17 listopada 2015 r. Głosowanie przeprowadzono: 1. online, z wykorzystaniem elektronicznej platformy, na którą kierowała strona internetowa Urzędu Miasta Bochnia 14 listopada 2015 r. w godz. 0:00 24:00 i 15 listopada 2015 r. w godz. 0:00 24:00, 2. bezpośrednio, poprzez wypełnienie karty do głosowania, w 14 lokalach wyborczych zorganizowanych na terenie każdego z 14 osiedli, 14 listopada 2015 r. w godz. 10:00 13:00 i 15 listopada 2015 r. w godz. 10:00 13:00. Na podstawie wyników głosowania internetowego (online) oraz protokołów i kart do głosowania otrzymanych od wszystkich, tj. 14 osiedlowych komisji wyborczych, Komisja Miejska ustaliła następujące wyniki głosowania: Szacunkowa liczba osób uprawnionych do głosowania: w tym liczba osób posiadających stały lub czasowy meldunek na terenie Gminy Miasta Bochnia, spełniających część V. pkt. 2 Regulaminu Budżetu Obywatelskiego Miasta Bochnia: oraz liczba osób uprawnionych do głosowania na podstawie oświadczenia o zamieszkiwaniu na terenie Gminy Miasta Bochnia: 152. Łączna liczba osób głosujących: 3 481, w tym: 1. głosujących online: 2 964, w tym głosów ważnych, 0 nieważnych, 2. w lokalach wyborczych: 517, w tym 505 głosów ważnych, 12 nieważnych, Strona 1 z 14

2 Liczba głosów oddanych w poszczególnych komisjach osiedlowych: Komisja Liczba oddanych głosów OSIEDLE NR 1 - ŚRÓDMIEŚCIE - CAMPI 25 OSIEDLE NR 2 SŁONECZNE 26 OSIEDLE NR 3 KRZĘCZKÓW - ŁYCHÓW 32 OSIEDLE NR 4 UZBORNIA 61 OSIEDLE NR 5 NIEPODLEGŁOŚCI 46 OSIEDLE NR 6 WINDAKIEWICZA 37 OSIEDLE NR 7 KOLANÓW 33 OSIEDLE NR 8 DOŁUSZYCE 44 OSIEDLE NR 9 CHODENICE 65 OSIEDLE NR 10 KURÓW 71 OSIEDLE NR 11 ŚW. JANA - MUROWIANKA 7 OSIEDLE NR 12 SMYKÓW 15 OSIEDLE NR 13 KAROLINA - KRZECZOWSKA 22 OSIEDLE NR 14 PROSZOWSKIE 33 CZĘŚĆ I LICZBA GŁOSÓW ODDANYCH NA POSZCZEGÓLNE PROJEKTY Liczba uzyskanych głosów projekty ogólnomiejskie: Numer Nazwa Ilość głosów 10. Bochnia może być piękna zł Junior Senior Budowa miejskiej infrastruktury rekreacyjnej 2. Stworzenie betonowego lub betonowo-drewnianego parku typu Skateplaza 4. Miasto przyjazne rowerzystom budowa sieci parkingów rowerowych z punktami serwisowymi zł zł zł Remont lokalu hufca ZHP Bochnia zł 399 Strona 2 z 14

3 8. Siłownia zewnętrzna przy placu ks. A. Czaplińskiego zł Wykonanie sauny fińskiej na krytej pływalni zł Pierwszy, wielkoformatowy mural na budynku w Bochni zł netto 5. Aplikacja na urządzenia mobilne Nawigacja Miejska zł Katalog z wystaw Galeria Bezdomna Bochnia zł Liczba uzyskanych głosów projekty osiedlowe: Osiedle nr 1 Śródmieście-Campi Numer Nazwa Ilość głosów 1. Budowa chodnika z kostki brukowej , 94 zł 320 Osiedle nr 2 Słoneczne Numer Nazwa Ilość głosów 1. Wykonanie parkingu dla zł 124 mieszkańców przy ul. Kolejowa Wykonanie parkingu dla mieszkańców przy ul. Langera zł 102 Osiedle nr 3 Krzęczków-Łychów Numer Nazwa Ilość głosów 2. Boisko sportowe na Dębczy zł Doposażenie placu zabaw zł Remont zjazdu z drogi krajowej nr 94 na drogę gminną na działce zł 99 Osiedle nr 4 Uzbornia Numer Nazwa Ilość głosów 2. Zakup urządzeń rekreacyjnych dla zł 197 dzieci, ławek 4. Wykonanie utwardzonego pobocza zł 63 ul. Sądeckiej od pos. nr 45 do pos. nr 47b 1. Wykonanie chodnika przy ul. Dąbrowskiego zł 56 Strona 3 z 14

4 3. Zatoka parkingowa dla mieszkańców ul. Dembowskiego i Wybickiego zł 21 Osiedle nr 5 Niepodległości Numer Nazwa Ilość głosów 1. Urządzenia do ćwiczeń na świeżym zł 302 powietrzu zielona siłownia 2. Fitness pod chmurką zł 87 Osiedle nr 6 Windakiewicza Numer Nazwa Ilość głosów 2. Budowa nowych schodów na skarpie zł 75 obok bloku nr Zaprojektowanie i zagospodarowanie zieleni wzdłuż chodników, monitoring parkingu przy cmentarzu zł 47 Osiedle nr 7 Kolanów Numer Nazwa Ilość głosów 1. Uzupełnienie oświetlenia zł 174 drogowego na osiedlu Kolanów Osiedle nr 8 Dołuszyce Numer Nazwa Ilość głosów 1. Zagospodarowanie placu zabaw dla zł 129 dzieci i młodzieży Osiedle nr 9 Chodenice Numer Nazwa Ilość głosów 2. Budowa placu zabaw zł Budowa siłowni zewnętrznej zł Remont budowlany OSP ciąg dalszy zł 45 Osiedle nr 10 Kurów Numer Nazwa Ilość głosów 4. Siłownia letnia zł 143 Strona 4 z 14

5 1. Przedłużenie oświetlenia ulicznego w ul. Krzyżaki od nr Przedłużenie oświetlenia ulicznego przy ul. Kurów od posesji 60 c 3. Przedłużenie oświetlenia ulicznego od słupa nr 17 przy posesji nr 80 na ul. Kurów zł zł zł 30 Brak projektów osiedlowych Brak projektów osiedlowych Osiedle nr 11 Św. Jana - Murowianka Osiedle nr 12 Smyków Osiedle nr 13 Karolina - Krzeczowska Numer Nazwa Ilość głosów 1. Plac zabaw przy ul. Karolina zł Projekt parkingu osiedlowego przy zł 68 ul. Karolina 2. Dofinansowanie remontu rowu zł 45 melioracyjnego 3. Montaż barier drogowych w ciągu ul. Karolina zł 12 Osiedle nr 14 Proszowskie Numer Nazwa Ilość głosów 1. Zabezpieczenie akustyczne pomiędzy boiskiem do piłki nożnej a strefą budynków mieszkalnych przy ul. Rejtana zł 136 projekty ogólnomiejskie: CZĘŚĆ II USTALENIE WYNIKÓW GŁOSOWANIA I TURA PODZIAŁU ŚRODKÓW Na realizację projektów ogólnomiejskich przeznaczono kwotę zł. Środki finansowe za realizację projektów przyznaje się zgodnie z zapisami części V. pkt. 6 Regulaminu Budżetu Obywatelskiego Miasta Bochnia, tj. Gdy kosztorys wygrywającego ogólnomiejskiego jest niższy niż limit określony do w ramach Budżetu Obywatelskiego, jest kolejny, wg liczby głosów projekt, którego kosztorys mieści się w ramach pozostałej do kwoty. Jeżeli nie ma takich projektów, pozostała kwota w równych częściach zwiększa budżety dla projektów osiedlowych. Strona 5 z 14

6 Nazwa Bochnia może być piękna zł zł projekt będzie Junior Senior Budowa miejskiej infrastruktury rekreacyjnej Stworzenie betonowego lub betonowodrewnianego parku typu Skateplaza Miasto przyjazne rowerzystom budowa sieci parkingów rowerowych z punktami serwisowymi zł zł projekt będzie zł zł brak środków zł zł projekt będzie Remont lokalu hufca ZHP Bochnia zł zł projekt będzie Siłownia zewnętrzna przy placu ks. A. Czaplińskiego Wykonanie sauny fińskiej na krytej pływalni Pierwszy, wielkoformatowy mural na budynku w Bochni Aplikacja na urządzenia mobilne Nawigacja Miejska Katalog z wystaw Galeria Bezdomna Bochnia zł zł projekt będzie zł zł projekt będzie zł zł netto, przyjęto kwotę brutto zł (VAT 23%) projekt będzie zł zł projekt będzie zł zł projekt będzie Pozostała kwota wynosząca zł zwiększa budżety dla projektów osiedlowych. projekty osiedlowe: Na realizację projektów osiedlowych przeznaczono kwotę zł, po zł dla każdego z 14 osiedli. Kwotę zł zwiększającą budżety dla projektów osiedlowych podzielono na 14 osiedli, po ,50 zł. Tym samym na każde z 14 osiedli przypada po ,50 zł. Środki finansowe za realizację projektów przyznaje się zgodnie z zapisami części V. pkt. 7 Regulaminu Budżetu Obywatelskiego Miasta Bochnia, tj. Gdy kosztorys wygrywającego osiedlowego jest niższy niż limit określony do w ramach Budżetu Obywatelskiego, jest kolejny wg liczby głosów projekt, którego kosztorys mieści się w ramach pozostałej do kwoty. Jeżeli nie ma takich projektów, pozostała kwota z danego osiedla zwiększa budżet dla projektów ogólnomiejskich. Strona 6 z 14

7 Nazwa Osiedle nr 1 Śródmieście-Campi Budowa chodnika z kostki brukowej ,50 zł , 94 zł projekt będzie pozostała: ,56 zł Osiedle nr 2 Słoneczne Nazwa Wykonanie parkingu dla mieszkańców przy ul. Kolejowa 13 Wykonanie parkingu dla mieszkańców przy ul. Langera ,50 zł zł projekt będzie ,50 zł zł projekt będzie pozostała: ,50 zł Nazwa Osiedle nr 3 Krzęczków-Łychów Boisko sportowe na Dębczy ,50 zł zł projekt będzie Doposażenie placu zabaw ,50 zł zł projekt będzie Remont zjazdu z drogi krajowej nr 94 na drogę gminną na działce 5053 pozostała: ,50 zł ,50 zł zł brak środków Osiedle nr 4 Uzbornia Nazwa Zakup urządzeń rekreacyjnych dla dzieci, ławek Wykonanie utwardzonego pobocza ul. Sądeckiej od pos. nr 45 do pos. nr 47b ,50 zł zł projekt będzie ,50 zł zł projekt będzie Strona 7 z 14

8 Wykonanie chodnika przy ul. Dąbrowskiego Zatoka parkingowa dla mieszkańców ul. Dembowskiego i Wybickiego ,50 zł zł projekt będzie ,50 zł zł projekt będzie pozostała: ,50 zł Nazwa Urządzenia do ćwiczeń na świeżym powietrzu zielona siłownia Osiedle nr 5 Niepodległości ,50 zł zł projekt będzie Fitness pod chmurką ,50 zł zł brak środków pozostała: ,50 zł Osiedle nr 6 Windakiewicza Nazwa Budowa nowych schodów na skarpie obok bloku nr 24 Zaprojektowanie i zagospodarowanie zieleni wzdłuż chodników, monitoring parkingu przy cmentarzu ,50 zł zł projekt będzie ,50 zł zł projekt będzie pozostała: ,50 zł Osiedle nr 7 Kolanów Nazwa Uzupełnienie oświetlenia drogowego na osiedlu Kolanów ,50 zł zł projekt będzie pozostała: ,50 zł Strona 8 z 14

9 Osiedle nr 8 Dołuszyce Nazwa Zagospodarowanie placu zabaw dla dzieci i młodzieży ,50 zł zł projekt będzie pozostała: ,50 zł Nazwa Osiedle nr 9 Chodenice Budowa placu zabaw ,50 zł zł projekt będzie Budowa siłowni zewnętrznej ,50 zł zł projekt będzie Remont budowlany OSP ciąg dalszy ,50 zł zł projekt będzie pozostała: ,50 zł Nazwa Osiedle nr 10 Kurów Siłownia letnia ,50 zł zł projekt będzie Przedłużenie oświetlenia ulicznego w ul. Krzyżaki od nr Przedłużenie oświetlenia ulicznego przy ul. Kurów od posesji 60 c Przedłużenie oświetlenia ulicznego od słupa nr 17 przy posesji nr 80 na ul. Kurów ,50 zł zł projekt będzie ,50 zł zł projekt będzie ,50 zł zł projekt będzie pozostała: ,50 zł Osiedle nr 11 Św. Jana - Murowianka pozostała: ,50 zł Osiedle nr 12 Smyków pozostała: ,50 zł Strona 9 z 14

10 Nazwa Osiedle nr 13 Karolina - Krzeczowska Plac zabaw przy ul. Karolina ,50 zł zł projekt będzie Projekt parkingu osiedlowego przy ul. Karolina Dofinansowanie remontu rowu melioracyjnego Montaż barier drogowych w ciągu ul. Karolina pozostała: 1 061,50 zł ,50 zł zł projekt będzie 1 061,50 zł zł brak środków 1 061,50 zł zł brak środków Osiedle nr 14 Proszowskie Nazwa Zabezpieczenie akustyczne pomiędzy boiskiem do piłki nożnej a strefą budynków mieszkalnych przy ul. Rejtana ,50 zł zł projekt będzie pozostała: ,50 zł Pozostała kwota wynosząca ,06 zł przekazana jest na realizację projektów ogólnomiejskich. projekty ogólnomiejskie: II TURA PODZIAŁU ŚRODKÓW Nazwa Stworzenie betonowego lub betonowodrewnianego parku typu Skateplaza ,06 zł zł brak środków, projekt nie będzie Pozostała kwota wynosząca ,06 zł zwiększa budżety dla projektów osiedlowych. Strona 10 z 14

11 projekty osiedlowe: Kwotę ,06 zł stanowiącą budżet dla projektów osiedlowych w II turze podziału środków, podzielono na 14 osiedli, po ,36 zł. Osiedle nr 1 Śródmieście-Campi Wszystkie zgłoszone projekty otrzymały dofinansowanie. pozostała: ,36 zł. Osiedle nr 2 Słoneczne Wszystkie zgłoszone projekty otrzymały dofinansowanie. pozostała: ,36 zł. Osiedle nr 3 Krzęczków-Łychów Nazwa Remont zjazdu z drogi krajowej nr 94 na drogę gminną na działce 5053 pozostała: ,36 zł ,36 zł zł brak środków, projekt nie będzie Osiedle nr 4 Uzbornia Wszystkie zgłoszone projekty otrzymały dofinansowanie. pozostała: ,36 zł. Nazwa Osiedle nr 5 Niepodległości Fitness pod chmurką ,36 zł zł brak środków, projekt nie będzie pozostała: ,36 zł Osiedle nr 6 Windakiewicza Wszystkie zgłoszone projekty otrzymały dofinansowanie. pozostała: ,36 zł. Osiedle nr 7 Kolanów Wszystkie zgłoszone projekty otrzymały dofinansowanie. pozostała: ,36 zł. Strona 11 z 14

12 Osiedle nr 8 Dołuszyce Wszystkie zgłoszone projekty otrzymały dofinansowanie. pozostała: ,36 zł. Osiedle nr 9 Chodenice Wszystkie zgłoszone projekty otrzymały dofinansowanie. pozostała: ,36 zł. Osiedle nr 10 Kurów Wszystkie zgłoszone projekty otrzymały dofinansowanie. pozostała: ,36 zł. Osiedle nr 11 Św. Jana Murowianka pozostała: ,36 zł Osiedle nr 12 Smyków pozostała: ,36 zł Osiedle nr 13 Karolina Krzeczowska Nazwa Dofinansowanie remontu rowu melioracyjnego Montaż barier drogowych w ciągu ul. Karolina ,36 zł zł brak środków, projekt nie będzie ,36 zł zł projekt będzie pozostała: ,36 zł Osiedle nr 14 Proszowskie Wszystkie zgłoszone projekty otrzymały dofinansowanie. pozostała: ,36 zł. Komisja stwierdziła brak konieczności przeprowadzania kolejnej tury podziału środków. W wyniku podziału środków na realizację projektów ogólnomiejskich przeznacza się kwotę: ,00 zł. Na realizację projektów osiedlowych przeznacza się: ,94 zł ,06 zł pozostaje nierozdysponowana. Strona 12 z 14

13 OSTATECZNA LISTA PROJEKTÓW PRZEZNACZONYCH DO REALIZACJI projekty ogólnomiejskie: 1. Bochnia może być piękna 2. Junior Senior Budowa miejskiej infrastruktury rekreacyjnej 3. Miasto przyjazne rowerzystom budowa sieci parkingów rowerowych z punktami serwisowymi 4. Remont lokalu hufca ZHP Bochnia 5. Siłownia zewnętrzna przy placu ks. A. Czaplińskiego 6. Wykonanie sauny fińskiej na krytej pływalni 7. Pierwszy, wielkoformatowy mural na budynku w Bochni 8. Aplikacja na urządzenia mobilne Nawigacja Miejska 9. Katalog z wystaw Galeria Bezdomna Bochnia projekty osiedlowe: Osiedle nr 1 Śródmieście - Campi 1. Budowa chodnika z kostki brukowej Osiedle nr 2 Słoneczne 1. Wykonanie parkingu dla mieszkańców przy ul. Kolejowa Wykonanie parkingu dla mieszkańców przy ul. Langera 9 Osiedle nr 3 Krzęczków - Łychów 1. Boisko sportowe na Dębczy 2. Doposażenie placu zabaw Osiedle nr 4 Uzbornia 1. Zakup urządzeń rekreacyjnych dla dzieci, ławek 2. Wykonanie utwardzonego pobocza ul. Sądeckiej od pos. nr 45 do pos. nr 47b 3. Wykonanie chodnika przy ul. Dąbrowskiego 4. Zatoka parkingowa dla mieszkańców ul. Dembowskiego i Wybickiego Osiedle nr 5 Niepodległości 1. Urządzenia do ćwiczeń na świeżym powietrzu zielona siłownia Osiedle nr 6 Windakiewicza 1. Budowa nowych schodów na skarpie obok bloku nr Zaprojektowanie i zagospodarowanie zieleni wzdłuż chodników, monitoring parkingu przy cmentarzu Strona 13 z 14

14 Osiedle nr 7 Kolanów 1. Uzupełnienie oświetlenia drogowego na osiedlu Kolanów Osiedle nr 8 Dołuszyce 1. Zagospodarowanie placu zabaw dla dzieci i młodzieży Osiedle nr 9 Chodenice 1. Budowa placu zabaw 2. Budowa siłowni zewnętrznej 3. Remont budowlany OSP ciąg dalszy Osiedle nr 10 Kurów 1. Siłownia letnia 2. Przedłużenie oświetlenia ulicznego w ul. Krzyżaki od nr Przedłużenie oświetlenia ulicznego przy ul. Kurów od posesji 60 c 4. Przedłużenie oświetlenia ulicznego od słupa nr 17 przy posesji nr 80 na ul. Kurów Osiedle nr 11 Św. Jana - Murowianka brak projektów Osiedle nr 12 Smyków brak projektów Osiedle nr 13 Karolina - Krzeczowska 1. Plac zabaw przy ul. Karolina Projekt parkingu osiedlowego przy ul. Karolina 3. Montaż barier drogowych w ciągu ul. Karolina Osiedle nr 14 Proszowskie 1. Zabezpieczenie akustyczne pomiędzy boiskiem do piłki nożnej a strefą budynków mieszkalnych przy ul. Rejtana Przy sporządzeniu protokołu obecni byli członkowie Komisji: 1) Tomasz Ryncarz Przewodniczący Komisji (nazwisko i imię imiona, funkcja w Komisji) (podpis) 2) Andrzej Koprowski Członek Komisji ) Maciej Piątek Członek Komisji ) Łukasz Chojecki Członek Komisji Strona 14 z 14

STAN ZAAWANSOWANIA PROJEKTÓW ZGŁOSZONYCH DO REALIZACJI W RAMACH BUDŻETU OBYWATELSKIEGO BOCHNI 2016 (dane na ):

STAN ZAAWANSOWANIA PROJEKTÓW ZGŁOSZONYCH DO REALIZACJI W RAMACH BUDŻETU OBYWATELSKIEGO BOCHNI 2016 (dane na ): STAN ZAAWANSOWANIA PROJEKTÓW ZGŁOSZONYCH DO REALIZACJI W RAMACH BUDŻETU OBYWATELSKIEGO BOCHNI (dane na 12.10.): projekty ogólnomiejskie: 1. Bochnia może być piękna plan wydatków: 52 800 zł pozostało: 52

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ USTALENIA WYNIKÓW GŁOSOWANIA

PROTOKÓŁ USTALENIA WYNIKÓW GŁOSOWANIA GŁOSOWANIE NAD PROJEKTAMI ZGŁOSZONYMI W RAMACH BUDŻETU OBYWATELSKIEGO GMINY MIASTA BOCHNIA 18-25 WRZEŚNIA 2016 R. MIEJSKA KOMISJA DS. USTALENIA WYNIKÓW GŁOSOWANIA NAD PROJEKTAMI ZGŁOSZONYMI W RAMACH BUDŻETU

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ USTALENIA WYNIKÓW GŁOSOWANIA

PROTOKÓŁ USTALENIA WYNIKÓW GŁOSOWANIA GŁOSOWANIE NAD PROJEKTAMI ZGŁOSZONYMI W RAMACH BUDŻETU OBYWATELSKIEGO GMINY MIASTA BOCHNIA 3-16 WRZEŚNIA 2018 R. ZESPÓŁ DS. USTALENIA WYNIKÓW GŁOSOWANIA NAD PROJEKTAMI ZGŁOSZONYMI W RAMACH BUDŻETU OBYWATELSKIEGO

Bardziej szczegółowo

KONFERENCJA PRASOWA. Bochnia, 2 lipca 2008 r.

KONFERENCJA PRASOWA. Bochnia, 2 lipca 2008 r. KONFERENCJA PRASOWA Bochnia, 2 lipca 2008 r. Burmistrz Miasta Bochni Informacja z wykonania części inwestycyjnej BudŜetu Gminy Miasta Bochnia w pierwszej połowie 2008 roku Bochnia, 2 lipca 2008 r. Budowa

Bardziej szczegółowo

Reden-Adamiecki dzielnica nr 22

Reden-Adamiecki dzielnica nr 22 LISTA PROJEKTÓW DO DYSKUSJI NA DZIELNICOWYM FORUM MIESZKAŃCÓW Reden-Adamiecki dzielnica nr 22 15.09.2016 r. godz. 17.00 Klub Helikon ul. Wojska Polskiego 43 PODSUMOWANIE DĄBROWSKIEGO BUDŻETU PARTYCYPACYJNEGO

Bardziej szczegółowo

Centrum Północ Dzielnica duża. Makoszowy Dzielnica mała. Grzybowice Dzielnica mała

Centrum Północ Dzielnica duża. Makoszowy Dzielnica mała. Grzybowice Dzielnica mała Zabrzański Budżet Partycypacyjny - V edycja (na rok 2019) Lista projektów pozytywnie zweryfikowanych (Lista projektów, które będą przedmiotem głosowania) P0001 Budowa boiska do piłki nożnej wraz z bieżnią

Bardziej szczegółowo

Mydlice Północne dzielnica nr 15

Mydlice Północne dzielnica nr 15 LISTA PROJEKTÓW DO DYSKUSJI NA DZIELNICOWYM FORUM MIESZKAŃCÓW Mydlice Północne dzielnica nr 15 11.10.2016 r. godz. 17.00 Centrum Aktywności Obywatelskiej ul. Sienkiewicza 6 A PODSUMOWANIE DĄBROWSKIEGO

Bardziej szczegółowo

Manhattan dzielnica nr 2

Manhattan dzielnica nr 2 LISTA PROJEKTÓW DO DYSKUSJI NA DZIELNICOWYM FORUM MIESZKAŃCÓW Manhattan dzielnica nr 2 08.09.2015 r. godz. 17.00 Zespół Szkół nr 2, Al. Piłsudskiego 32 Projekty realizowane w ramach II edycji Dąbrowskiego

Bardziej szczegółowo

Image not found file:///home/users/um2/public_html4/sites/default/files/styles/image_big/public/html_page/images/budzetobywatelski_l

Image not found file:///home/users/um2/public_html4/sites/default/files/styles/image_big/public/html_page/images/budzetobywatelski_l Opublikowano na Miasto Gliwice (https://gliwice.eu) Źródłowy URL: https://gliwice.eu/samorzad/budzet-miasta/lista-zadan LISTA ZADAŃ Image not found file:///home/users/um2/public_html4/sites/default/files/styles/image_big/public/html_page/images/budzetobywatelski_l

Bardziej szczegółowo

Manhattan dzielnica nr 2

Manhattan dzielnica nr 2 DZIELNICOWE FORUM MIESZKAŃCÓW Manhattan dzielnica nr 2 10.09.2014 godz. 17.00 Zespół Szkół nr 2 Al. Piłsudskiego 24 Projekty realizowane w ramach I edycji DBP: - Budowa osiedlowego skweru Manhattan na

Bardziej szczegółowo

Gołonóg dzielnica nr 5

Gołonóg dzielnica nr 5 LISTA PROJEKTÓW DO DYSKUSJI NA DZIELNICOWYM FORUM MIESZKAŃCÓW Gołonóg dzielnica nr 5 06.09.2016 r. godz. 17.00 Szkoła Podstawowa nr 18, Al. J. Piłsudskiego 73 PODSUMOWANIE DĄBROWSKIEGO BUDŻETU PARTYCYPACYJNEGO

Bardziej szczegółowo

ŁĘKNICE - DZIEWIĄTY dzielnica nr 9

ŁĘKNICE - DZIEWIĄTY dzielnica nr 9 DZIELNICOWE FORUM MIESZKAŃCÓW ŁĘKNICE - DZIEWIĄTY dzielnica nr 9 Kwota dla dzielnicy: 184 677,28 zł Lista złożonych projektów: 10 04.09.2013 r. godz. 17.00, Zespół Szkół nr 4, ul. Łęknice 35 Autor: Czesław

Bardziej szczegółowo

Ząbkowice dzielnica nr 34

Ząbkowice dzielnica nr 34 LISTA PROJEKTÓW DO DYSKUSJI NA DZIELNICOWYM FORUM MIESZKAŃCÓW Ząbkowice dzielnica nr 34 22.09.2016 r. godz. 17.00 Dom Kultury Ząbkowice, ul. Chemiczna 2 PODSUMOWANIE DĄBROWSKIEGO BUDŻETU PARTYCYPACYJNEGO

Bardziej szczegółowo

LISTA PROJEKTÓW DO GŁOSOWANIA PO UZGODNIENIACH NA DZIELNICOWYM FORUM MIESZKAŃCÓW. Reden-Adamiecki. dzielnica nr 22

LISTA PROJEKTÓW DO GŁOSOWANIA PO UZGODNIENIACH NA DZIELNICOWYM FORUM MIESZKAŃCÓW. Reden-Adamiecki. dzielnica nr 22 LISTA PROJEKTÓW DO GŁOSOWANIA PO UZGODNIENIACH NA DZIELNICOWYM FORUM MIESZKAŃCÓW Reden-Adamiecki dzielnica nr 22 Kwota dla dzielnicy: 451 015,92 zł Liczba złożonych projektów: 6 Liczba projektów do głosowania:

Bardziej szczegółowo

LISTA PROJEKTÓW DO GŁOSOWANIA PO UZGODNIENIACH NA DZIELNICOWYM FORUM MIESZKAŃCÓW. Mydlice Północne dzielnica nr 10

LISTA PROJEKTÓW DO GŁOSOWANIA PO UZGODNIENIACH NA DZIELNICOWYM FORUM MIESZKAŃCÓW. Mydlice Północne dzielnica nr 10 LISTA PROJEKTÓW DO GŁOSOWANIA PO UZGODNIENIACH NA DZIELNICOWYM FORUM MIESZKAŃCÓW Mydlice Północne dzielnica nr 10 Kwota dla dzielnicy: 408 892,35 zł Liczba złożonych projektów: 22 Liczba projektów do głosowania:

Bardziej szczegółowo

Tworzeń dzielnica nr 26

Tworzeń dzielnica nr 26 DZIELNICOWE FORUM MIESZKAŃCÓW Tworzeń dzielnica nr 26 Kwota dla dzielnicy: 147 404,40 zł Kwota złożonych projektów: 10 274 900,00 zł Liczba złożonych projektów: 10 15.10.2013 r. godz. 17.00 Szkoła Podstawowa

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN BUDŻETU OBYWATELSKIEGO MIASTA BOCHNIA

REGULAMIN BUDŻETU OBYWATELSKIEGO MIASTA BOCHNIA (projekt) REGULAMIN BUDŻETU OBYWATELSKIEGO MIASTA BOCHNIA I. Założenia ogólne 1. Niniejszy Regulamin obejmuje zasady i działania mające na celu bezpośrednie i aktywne włączenie mieszkańców Bochni w proces

Bardziej szczegółowo

CZERNIEWICE MZD Drogi ROZBUDOWA DK NR 91

CZERNIEWICE MZD Drogi ROZBUDOWA DK NR 91 ROZBUDOWA DK NR 91 CZERNIEWICE MZD Drogi Zadanie w trakcie realizacji Przebudowa na odcinku 2 400 m od ul. Lipnowskiej do ul. Zdrojowej wraz z budową wiaduktu Koszt robót budowlanych: 17 mln zł Termin

Bardziej szczegółowo

Śródmieście dzielnica nr 29

Śródmieście dzielnica nr 29 LISTA PROJEKTÓW DO DYSKUSJI NA DZIELNICOWYM FORUM MIESZKAŃCÓW Śródmieście dzielnica nr 29 21.09.2016 r. godz. 17.00 Miejska Biblioteka Publiczna Al. T. Kościuszki 25 PODSUMOWANIE DĄBROWSKIEGO BUDŻETU PARTYCYPACYJNEGO

Bardziej szczegółowo

Wykonanie nawierzchni chodnika wzdłuż nieruchomości Mickiewicza 14,12,10,8,6,4.

Wykonanie nawierzchni chodnika wzdłuż nieruchomości Mickiewicza 14,12,10,8,6,4. Nazwa zadania Wykonanie nawierzchni chodnika wzdłuż nieruchomości Mickiewicza,,,8,,. an Monitoring wizyjny - zakup i montaż (teren Szkoły odstawowej Nr ) an Budowa schodów terenowych od ul. Zakładowej

Bardziej szczegółowo

Wyniki głosowania na projekty zgłoszone w ramach budżetu obywatelskiego Miasta Tarnobrzega na 2020 rok

Wyniki głosowania na projekty zgłoszone w ramach budżetu obywatelskiego Miasta Tarnobrzega na 2020 rok Załącznik nr 1 do Informacji Prezydenta Miasta Tarnobrzega w sprawie rozstrzygnięcia Tarnobrzeskiego Budżetu Obywatelskiego na 2020 rok Wyniki głosowania na projekty zgłoszone w ramach budżetu obywatelskiego

Bardziej szczegółowo

Brodway dzielnica nr 4

Brodway dzielnica nr 4 LISTA PROJEKTÓW DO DYSKUSJI NA DZIELNICOWYM FORUM MIESZKAŃCÓW Brodway dzielnica nr 4 05.09.2016 r. godz. 17.00 Zespół Szkół nr 3, ul. Morcinka 4 PODSUMOWANIE DĄBROWSKIEGO BUDŻETU PARTYCYPACYJNEGO EDYCJE

Bardziej szczegółowo

Wyniki głosowania w ramach II edycji Dąbrowskiego Budżetu Partycypacyjnego

Wyniki głosowania w ramach II edycji Dąbrowskiego Budżetu Partycypacyjnego Wyniki głosowania w ramach II edycji Dąbrowskiego Budżetu Partycypacyjnego Lp. Dzielnica Tytuł projektu Szacunkowy koszt 1. Zagospodarowanie terenu pomiędzy blokami nr 12,16,19 31 200,00zł Aleje ul. Mickiewicza

Bardziej szczegółowo

Tytuł projektu Wartość Krotki opis UWAGI

Tytuł projektu Wartość Krotki opis UWAGI lp Numer projektu Data wpływu Tytuł projektu Wartość Krotki opis UWAGI 1. 1/2017 06.02.2017 Brodnicka siłownia na świeżym powietrzu czyli outdoor fitness 2. 2/2017 10.02.2017 Posprzątaj po swoim psie w

Bardziej szczegółowo

Lista projektów pozytywnie zweryfikowanych: Zadania ogólnomiejskie:

Lista projektów pozytywnie zweryfikowanych: Zadania ogólnomiejskie: Wiadomości Środa, 5 października 2016 BO 2017 - lista projektów do głosowania Dwadzieścia osiem projektów złożonych do przyszłorocznego budżetu obywatelskiego zostanie poddanych pod głosowanie mieszkańców

Bardziej szczegółowo

Lp. Tytuł projektu Szacunkowy koszt. 2 Bitwa pod Chocimiem ,00 zł. 3 Wymiana bram garażowych w OSP Nowy Wiśnicz ,00 zł

Lp. Tytuł projektu Szacunkowy koszt. 2 Bitwa pod Chocimiem ,00 zł. 3 Wymiana bram garażowych w OSP Nowy Wiśnicz ,00 zł Budżet obywatelski lista projektów W dniu 20 września zakończyły się spotkania z mieszkańcami na temat zgłoszonych projektów w ramach Budżetu Obywatelskiego w Gminie Nowy Wiśnicz na 2016 r. Zespół ds.

Bardziej szczegółowo

Burmistrz Miasta Bochni

Burmistrz Miasta Bochni Burmistrz Miasta Bochni Informacja z wykonania części inwestycyjnej BudŜetu Gminy Miasta Bochnia za 2007 rok Bochnia, 24 kwietnia 2008 r. Wydatki majątkowe Gminy Miasta Bochnia w latach 1998-2008 W y d

Bardziej szczegółowo

LISTA PROJEKTÓW DO DYSKUSJI NA DZIELNICOWYM FORUM MIESZKAŃCÓW

LISTA PROJEKTÓW DO DYSKUSJI NA DZIELNICOWYM FORUM MIESZKAŃCÓW LISTA PROJEKTÓW DO DYSKUSJI NA DZIELNICOWYM FORUM MIESZKAŃCÓW Marianki dzielnica nr 13 05.10.2016 r. godz. 17.00 Centrum Sportów Letnich i Wodnych Pogoria w Parku Zielona, ul. Letnia 9 PODSUMOWANIE DĄBROWSKIEGO

Bardziej szczegółowo

Spotkanie otwierające. Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna

Spotkanie otwierające. Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna Spotkanie otwierające Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020 Diagnoza dzielnicy OSIEDLE MŁODYCH HUTNIKÓW 12.04.2018 r. Plan spotkania

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ GŁOSOWANIA ELEKTRONICZNEGO W GMINIE MIASTO PUŁAWY NA PROJEKTY BUDŻETU OBYWATELSKIEGO

PROTOKÓŁ GŁOSOWANIA ELEKTRONICZNEGO W GMINIE MIASTO PUŁAWY NA PROJEKTY BUDŻETU OBYWATELSKIEGO Załącznik Nr 1 do Wytycznych dla Komisji Wyborczej Budżetu Obywatelskiego PROTOKÓŁ GŁOSOWANIA ELEKTRONICZNEGO W GMINIE MIASTO PUŁAWY NA PROJEKTY BUDŻETU OBYWATELSKIEGO Głosowanie rozpoczęło się w dniu

Bardziej szczegółowo

Ząbkowice dzielnica nr 21

Ząbkowice dzielnica nr 21 LISTA PROJEKTÓW DO DYSKUSJI NA DZIELNICOWYM FORUM MIESZKAŃCÓW Ząbkowice dzielnica nr 21 14.09.2015 r. godz. 17.00 Dom Kultury Ząbkowice, ul. Chemiczna 2 Projekty realizowane w ramach II edycji Dąbrowskiego

Bardziej szczegółowo

Stary Gołonóg dzielnica nr 25

Stary Gołonóg dzielnica nr 25 LISTA PROJEKTÓW DO DYSKUSJI NA DZIELNICOWYM FORUM MIESZKAŃCÓW Stary Gołonóg dzielnica nr 25 26.09.2016 r. godz. 17.00 Zespól Szkół Ogólnokształcących nr 2 ul. Prusa 3 PODSUMOWANIE DĄBROWSKIEGO BUDŻETU

Bardziej szczegółowo

Głosowanie nad Budżetem Obywatelskim 2017

Głosowanie nad Budżetem Obywatelskim 2017 Wydarzenia Sobota, 8 października 2016 Głosowanie nad Budżetem Obywatelskim 2017 Trwa już odliczanie do rozpoczęcia głosowania w tegorocznej edycji Budżetu Obywatelskiego dla Miasta Gorlice. Na stronie

Bardziej szczegółowo

Mydlice Północne dzielnica nr 9

Mydlice Północne dzielnica nr 9 LISTA PROJEKTÓW DO GŁOSOWANIA PO UZGODNIENIACH NA DZIELNICOWYM FORUM MIESZKAŃCÓW Mydlice Północne dzielnica nr 9 Kwota dla dzielnicy: 420 145,54 zł Liczba złożonych projektów: 10 Liczba projektów do głosowania:

Bardziej szczegółowo

WAŁBRZYSKI BUDŻET PARTYCYPACYJNY Ilość osób biorących udział w głosowaniu : (13,91 % uprawnionych)

WAŁBRZYSKI BUDŻET PARTYCYPACYJNY Ilość osób biorących udział w głosowaniu : (13,91 % uprawnionych) WAŁBRZYSKI BUDŻET PARTYCYPACYJNY 2017 osób uprawnionych do głosowania: 92035 Ilość osób biorących udział w głosowaniu : 12 279 (13,91 % uprawnionych) Suma na projekty lokalne i ogólnomiejskie : 14 710

Bardziej szczegółowo

Gołonóg dzielnica nr 16

Gołonóg dzielnica nr 16 LISTA PROJEKTÓW DO DYSKUSJI NA DZIELNICOWYM FORUM MIESZKAŃCÓW Gołonóg dzielnica nr 16 21.09.2015 r. godz. 17.00 Szkoła Podstawowa nr 18, Al. J. Piłsudskiego 73 Projekty realizowane w ramach II edycji

Bardziej szczegółowo

Lista projektów zgłoszonych w ramach budżetu obywatelskiego w 2016 r.

Lista projektów zgłoszonych w ramach budżetu obywatelskiego w 2016 r. Lista projektów zgłoszonych w ramach budżetu obywatelskiego w 2016 r. Projekty zaakceptowane, które będą poddane pod głosowanie mieszkańców: L. p. Nazwa projektu Krótki opis Sołectwo/Osiedle Szacunkowy

Bardziej szczegółowo

Cennik miejski. wg stanu na dzień r. remont 1m² drogi (wykonanie nakładki asfaltowej) budowa 1m² chodnika

Cennik miejski. wg stanu na dzień r. remont 1m² drogi (wykonanie nakładki asfaltowej) budowa 1m² chodnika Cennik miejski wg stanu na dzień 24.04.2018 r. INFRASTRUKTURA remont 1m² drogi (wykonanie nakładki asfaltowej) budowa 1m² chodnika remont 1m² chodnika wymiana 1m² chodnika na kostkę brukową SZACUNKOWY

Bardziej szczegółowo

Zadania inwestycyjne roczne w 2016 r.

Zadania inwestycyjne roczne w 2016 r. Lp. Dział Rozdz. Zadania inwestycyjne roczne w r. i Załącznik nr 2 do Uchwały nr IV/2/ Rady Miejskiej w z dnia 18 marca r. w złotych Modernizacja pasażu Staffa 1 600 60016 etap I (projekt budowlany, realizacja

Bardziej szczegółowo

Zielona Korzeniec Dziewiąty

Zielona Korzeniec Dziewiąty LISTA PROJEKTÓW DO DYSKUSJI NA DZIELNICOWYM FORUM MIESZKAŃCÓW Zielona Korzeniec Dziewiąty dzielnica nr 35 13.09.2016 r. godz. 17.00 Zespół Szkół nr 1, ul. Konopnickiej 56 PODSUMOWANIE DĄBROWSKIEGO BUDŻETU

Bardziej szczegółowo

Głosowanie nad Budżetem Obywatelskim 2018

Głosowanie nad Budżetem Obywatelskim 2018 Wiadomości Piątek, 13 października 2017 Głosowanie nad Budżetem Obywatelskim 2018 Dzisiaj tj. 13 października rozpoczyna się głosowanie w tegorocznej edycji Budżetu Obywatelskiego Miasta Gorlice na 2018

Bardziej szczegółowo

PODGÓRZ. Położenie w lewobrzeżnej części miasta, w obszarze wyznaczonym:

PODGÓRZ. Położenie w lewobrzeżnej części miasta, w obszarze wyznaczonym: Położenie w lewobrzeżnej części miasta, w obszarze wyznaczonym: granicą miasta od zachodu i od południa linią mostu drogowego wzdłuż ul. Pstrowskiego do granicy miasta od wschodu Linią Wisły od północy

Bardziej szczegółowo

Gnaszyn- Kawodrza. Gnaszyn- Kawodrza. Gnaszyn- Kawodrza

Gnaszyn- Kawodrza. Gnaszyn- Kawodrza. Gnaszyn- Kawodrza ID Dzielnica bieżące majątkowe bieżące majątkowe Miejski Zarząd Dróg i Transportu 1. Montaż wysepki wraz z oznakowaniem 57 na skrzyżowaniu Alei Północ Wyzwolenia i ul. Pużaka 2. Darmowa sieć 68 Ogólnomiejskie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN BUDŻETU OBYWATELSKIEGO MIASTA BOCHNIA

REGULAMIN BUDŻETU OBYWATELSKIEGO MIASTA BOCHNIA (projekt) REGULAMIN BUDŻETU OBYWATELSKIEGO MIASTA BOCHNIA I. Założenia ogólne 1. Niniejszy Regulamin obejmuje zasady i działania mające na celu bezpośrednie i aktywne włączenie mieszkańców Bochni w proces

Bardziej szczegółowo

Ząbkowice dzielnica nr 25

Ząbkowice dzielnica nr 25 LISTA PROJEKTÓW DO GŁOSOWANIA PO UZGODNIENIACH NA DZIELNICOWYM FORUM MIESZKAŃCÓW Ząbkowice dzielnica nr 25 Kwota dla dzielnicy: 385 937,04 zł Liczba złożonych projektów: 23 Liczba projektów pod głosowanie:12

Bardziej szczegółowo

Lista złożonych projektów do Zabrzańskiego Budżetu Partycypacyjnego - V edycja (na rok 2019)

Lista złożonych projektów do Zabrzańskiego Budżetu Partycypacyjnego - V edycja (na rok 2019) 1 P0001 2 P0002 Budowa boiska do piłki nożnej wraz z bieżnią i skocznią w dal przy Szkole Podstawowej nr 14 z Oddziałami Integracyjnymi im. A. Mickiewicza w Zabrzu, ul. Gdańska 10, etap I Tor do pumptrack'u

Bardziej szczegółowo

1 propozycja nr 12 głosy 1343 Przytulisko dla kotów w ramach działalności schroniska dla zwierząt. Dane sumaryczne:

1 propozycja nr 12 głosy 1343 Przytulisko dla kotów w ramach działalności schroniska dla zwierząt. Dane sumaryczne: Dane sumaryczne: Złożone karty do głosowania: 12824 W tym elektronicznych: 3076 W tym papierowych: 9748 Poprawnych: 11217 Niepoprawnych: 1607 Suma głosów oddanych na kartach do głosowania: 17317 DUŻE POŁUDNIE

Bardziej szczegółowo

Budżet partycypacyjny 2016 znamy zwycięskie projekty na Bielanach!

Budżet partycypacyjny 2016 znamy zwycięskie projekty na Bielanach! Informacja prasowa Warszawa, 9 lipca 2015 r. Budżet partycypacyjny 2016 znamy zwycięskie projekty na Bielanach! Znamy już wyniki głosowania mieszkańców na projekty w ramach drugiej edycji stołecznego budżetu

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ KOŃCOWY Z GŁOSOWANIA NA PROJEKTY BUDŻETU OBYWATELSKIEGO MIASTA STARACHOWICE

PROTOKÓŁ KOŃCOWY Z GŁOSOWANIA NA PROJEKTY BUDŻETU OBYWATELSKIEGO MIASTA STARACHOWICE Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 435/2018 Prezydenta Miasta Starachowice z dnia 24.08.2018 r. PROTOKÓŁ KOŃCOWY Z GŁOSOWANIA NA PROJEKTY BUDŻETU OBYWATELSKIEGO MIASTA STARACHOWICE Głosowanie internetowe

Bardziej szczegółowo

Osiedle Młodych Hutników dzielnica nr 20

Osiedle Młodych Hutników dzielnica nr 20 LISTA PROJEKTÓW DO DYSKUSJI NA DZIELNICOWYM FORUM MIESZKAŃCÓW Osiedle Młodych Hutników dzielnica nr 20 17.09.2015 r. godz. 17.00 Szkoła Podstawowa nr 31, Al. Zwycięstwa 77 Projekty realizowane w ramach

Bardziej szczegółowo

Strzemieszyce Wielkie dzielnica nr 21

Strzemieszyce Wielkie dzielnica nr 21 DZIELNICOWE FORUM MIESZKAŃCÓW Strzemieszyce Wielkie dzielnica nr 21 Kwota dla dzielnicy: 313 942,80zł Kwota złożonych projektów: 1 415 645,50zł Liczba złożonych projektów: 12 01.10.2013 r. godz. 18.00

Bardziej szczegółowo

Śródmieście dzielnica nr 10

Śródmieście dzielnica nr 10 LISTA PROJEKTÓW DO GŁOSOWANIA PO UZGODNIENIACH NA DZIELNICOWYM FORUM MIESZKAŃCÓW Śródmieście dzielnica nr 10 Kwota dla dzielnicy: 479 249,59 zł Liczba złożonych projektów: 12 Liczba projektów pod głosowanie:

Bardziej szczegółowo

LISTA PROJEKTÓW ZADAŃ, zgłoszonych w ramach procedury budżetu obywatelskiego, które poddane będą pod głosowanie ogółu mieszkańców

LISTA PROJEKTÓW ZADAŃ, zgłoszonych w ramach procedury budżetu obywatelskiego, które poddane będą pod głosowanie ogółu mieszkańców Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 164/2016 Prezydenta Miasta Nowego Sącza z dnia 30 maja 2016 r. LISTA PROJEKTÓW ZADAŃ, zgłoszonych w ramach procedury budżetu obywatelskiego, które poddane będą pod głosowanie

Bardziej szczegółowo

Data wpłynięcia projektu

Data wpłynięcia projektu Lista projektów Budżetu Obywatelskiego na rok 2018 Projekty Osiedlowe zaopiniowane pozytywnie Nr. Tytuł projektu obywatelskiego Wnioskodawca 1 2 3. Park Street Workout połączony z mini siłownią dla seniorów.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN BUDŻETU OBYWATELSKIEGO GMINY MIASTA BOCHNIA

REGULAMIN BUDŻETU OBYWATELSKIEGO GMINY MIASTA BOCHNIA Załącznik do UCHWAŁY Nr XLII/396/18 Rady Miasta Bochnia z dnia 22 lutego 2018 r. REGULAMIN BUDŻETU OBYWATELSKIEGO GMINY MIASTA BOCHNIA I. Założenia ogólne 1. Niniejszy Regulamin obejmuje zasady i działania

Bardziej szczegółowo

Śródmieście dzielnica nr 10

Śródmieście dzielnica nr 10 DZIELNICOWE FORUM MIESZKAŃCÓW Śródmieście dzielnica nr 10 17.09.2014 r. godz. 17.00 Miejska Biblioteka Publiczna Al. T. Kościuszki 25 Projekty realizowane w ramach I edycji DBP: Koncepcja przebudowy pasażu

Bardziej szczegółowo

Mydlice Północne dzielnica nr 10

Mydlice Północne dzielnica nr 10 LISTA PROJEKTÓW DO DYSKUSJI NA DZIELNICOWYM FORUM MIESZKAŃCÓW Mydlice Północne dzielnica nr 10 19.10.2015 r. godz. 17.00 Zespół Szkół Sportowych, ul. Chopina 34 Projekty realizowane w ramach II edycji

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA BUDŻETOWA GMINY MIASTA BOCHNIA NA ROK 2016 RADY MIASTA BOCHNIA Nr XV/126/2015 z dnia 29 grudnia 2015 roku

UCHWAŁA BUDŻETOWA GMINY MIASTA BOCHNIA NA ROK 2016 RADY MIASTA BOCHNIA Nr XV/126/2015 z dnia 29 grudnia 2015 roku UCHWAŁA BUDŻETOWA GMINY MIASTA BOCHNIA NA ROK 2016 RADY MIASTA BOCHNIA Nr XV/126/2015 z dnia 29 grudnia 2015 roku Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. c, d i e oraz pkt 10 ustawy z dnia 8 marca

Bardziej szczegółowo

Wydatki realizowane ze środków Funduszu Sołeckiego w 2017

Wydatki realizowane ze środków Funduszu Sołeckiego w 2017 Wydatki realizowane ze środków Funduszu Sołeckiego w 2017 w złotych Lp. Jednostka pomocnicza Nazwa zadania Dział Rozdział Kwota wydatków, w tym wydatki majątkowe 1 BOLESŁAWICE Budowa wiaty 900 90095 6050

Bardziej szczegółowo

Kielce, dnia 11 lipca 2013 r. Poz. 2786 UCHWAŁA NR RG - XXXII / 272 / 13 RADY GMINY SITKÓWKA-NOWINY. z dnia 26 czerwca 2013 r.

Kielce, dnia 11 lipca 2013 r. Poz. 2786 UCHWAŁA NR RG - XXXII / 272 / 13 RADY GMINY SITKÓWKA-NOWINY. z dnia 26 czerwca 2013 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO Kielce, dnia 11 lipca 2013 r. Poz. 2786 UCHWAŁA NR RG - XXXII / 272 / 13 RADY GMINY SITKÓWKA-NOWINY z dnia 26 czerwca 2013 r. w sprawie wprowadzenia zmian

Bardziej szczegółowo

Rzeszowski Budżet Obywatelski na 2015 r.

Rzeszowski Budżet Obywatelski na 2015 r. Rzeszowski Budżet Obywatelski na 2015 r. Lp. 1. Nazwa zadania z karty do głosowania Kategoria 1 Szacunkowa wartość Budowa, modernizacja lub remont elementu infrastruktury miejskiej Kwota narastająco Ilość

Bardziej szczegółowo

OBSZAR II ,33

OBSZAR II ,33 BO. 73. 2017 Pruszków, 12 maja 2017r. Zespół ds. Budżetu Obywatelskiego na podstawie Rozdziału IV pkt. 16 Regulaminu Budżetu Obywatelskiego w Pruszkowie II Edycja lata 2017/2018 podaje do publicznej wiadomości

Bardziej szczegółowo

Plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu sołeckiego w roku 2016. 60016 4210 Remont chodnika na ul. Słonecznej 9.

Plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu sołeckiego w roku 2016. 60016 4210 Remont chodnika na ul. Słonecznej 9. Plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu sołeckiego w roku 2016. Lp. Dział Rozdział Nazwa Sołectwa Nazwa zadania, przedsięwzięcia Kwota /zł/ Kwo ta wyd atkó w 1 2 3 4 5 6 7 1. Remont

Bardziej szczegółowo

Lista zadań do realizacji w ramach Budżetu Obywatelskiego na 2017 rok zadania ogólnomiejskie. Pula: ,00 zł

Lista zadań do realizacji w ramach Budżetu Obywatelskiego na 2017 rok zadania ogólnomiejskie. Pula: ,00 zł Lista zadań do realizacji w ramach Budżetu Obywatelskiego na 2017 rok zadania ogólnomiejskie Pula: 1 530 000,00 zł Nazwa zadania Ilość głosów Zakup samochodu osobowego typu bus dla Ochotniczej Straży Pożarnej

Bardziej szczegółowo

Budżet Obywatelski wyniki głosowania

Budżet Obywatelski wyniki głosowania 1 Liczba głosów na wybrane małe projekty 100 1281 1200 1000 800 600 589 52 516 00 286 22 2 216 1 18 10 100 8 80 200 0 0 10 8 2 Lp. Nazwa zadania Orientacyjny koszt 1 Budowa wiaty przy boisku sportowym

Bardziej szczegółowo

STAWKI MZD Drogi lokalne

STAWKI MZD Drogi lokalne STAWKI STAWKI Położenie w lewobrzeżnej części miasta, w obszarze wyznaczonym: linią Wisły przedłużeniem mostu drogowego wzdłuż ul. Pstrowskiego do granicy miasta granicą miasta Łódzką, Starą Drogą, Strzałową,

Bardziej szczegółowo

BUDŻET OBYWATELSKI 2017 PODSUMOWANIE

BUDŻET OBYWATELSKI 2017 PODSUMOWANIE PODSUMOWANIE Do tegorocznej edycji Budżetu Obywatelskiego 2017 wpłynęło 250 propozycji zadań. Na liście zadań dużych znalazły się 64 propozycje Na liście zadań małych znalazło się 100 propozycji Reszta

Bardziej szczegółowo

Osiedle Nr 1 1. Osiedlowa Mini Siatkówka ,24 zł

Osiedle Nr 1 1. Osiedlowa Mini Siatkówka ,24 zł Osiedle Nr 1 1. Osiedlowa Mini Siatkówka 15 772,24 zł Budowa mini boiska do siatkówki miała na celu umożliwienie dzieciom, młodzieży, rodzicom oraz osobom starszym nabycie i doskonalenie umiejętności gry

Bardziej szczegółowo

Reden dzielnica nr 5

Reden dzielnica nr 5 DZIELNICOWE FORUM MIESZKAŃCÓW Reden dzielnica nr 5 04.09.2014 r. godz. 17.00 I Liceum Ogólnokształcące im. Waleriana Łukasińskiego ul. Kopernika 40 Projekty realizowane w ramach I edycji DBP: - Wykonanie

Bardziej szczegółowo

PODSUMOWANIE VII KADENCJI SAMORZĄDU GMINY STRZELECZKI

PODSUMOWANIE VII KADENCJI SAMORZĄDU GMINY STRZELECZKI 2015 INWESTOWALIŚMY W KANALIZACJĘ SANITARNĄ Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Strzeleczki etap II Wartość zadania: 4.103.699,57 zł w tym dofinansowanie z PO Infrastruktura i Środowisko

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN BUDŻETU OBYWATELSKIEGO GMINY MIASTA BOCHNIA

REGULAMIN BUDŻETU OBYWATELSKIEGO GMINY MIASTA BOCHNIA REGULAMIN BUDŻETU OBYWATELSKIEGO GMINY MIASTA BOCHNIA I. Założenia ogólne 1. Niniejszy Regulamin obejmuje zasady i działania mające na celu bezpośrednie i aktywne włączenie mieszkańców Bochni w proces

Bardziej szczegółowo

Ząbkowice dzielnica nr 19

Ząbkowice dzielnica nr 19 LISTA PROJEKTÓW DO GŁOSOWANIA PO UZGODNIENIACH NA DZIELNICOWYM FORUM MIESZKAŃCÓW Ząbkowice dzielnica nr 19 Kwota dla dzielnicy: 629 215,09 zł Liczba złożonych projektów: 19 Liczba projektów pod głosowanie:

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE. Gmina Ostrowiec Świętokrzyski - Wydział Planowania i Rozwoju Urzędu Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego, zaprasza do składania ofert na:

OGŁOSZENIE. Gmina Ostrowiec Świętokrzyski - Wydział Planowania i Rozwoju Urzędu Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego, zaprasza do składania ofert na: Ostrowiec Świętokrzyski, 02 luty 2017r. OGŁOSZENIE Gmina Ostrowiec Świętokrzyski - Wydział Planowania i Rozwoju Urzędu Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego, zaprasza do składania ofert na: Opracowanie studium

Bardziej szczegółowo

Tworzeń dzielnica nr 32

Tworzeń dzielnica nr 32 LISTA PROJEKTÓW DO DYSKUSJI NA DZIELNICOWYM FORUM MIESZKAŃCÓW Tworzeń dzielnica nr 32 14.09.2016 r. godz. 17.00 Szkoła Podstawowa nr 11, Al. J. Piłsudskiego 103 PODSUMOWANIE DĄBROWSKIEGO BUDŻETU PARTYCYPACYJNEGO

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy kosztorys projektu.

Szczegółowy kosztorys projektu. Załącznik nr Szczegółowy kosztorys projektu. Wartość projektu: 1 00 000,00zł 1 00 000,00 Dane do obliczeń Nr działania l.p Zakres prac Koszt brutto Koszt działania Cena brutto ilość j.m. ilość j.m. 1 Montaż

Bardziej szczegółowo

Protokół z Zebrania Wiejskiego wsi Budzyń odbytego w dniu 6 marca 2016 r. w budynku Domu Ludowego w Budzyniu.

Protokół z Zebrania Wiejskiego wsi Budzyń odbytego w dniu 6 marca 2016 r. w budynku Domu Ludowego w Budzyniu. Protokół z Zebrania Wiejskiego wsi Budzyń odbytego w dniu 6 marca 2016 r. w budynku Domu Ludowego w Budzyniu. 1. Zebranie otworzył Sołtys p. Stanisław Kruk, przywitał zebranych mieszkańców i stwierdził,

Bardziej szczegółowo

II Warsztat Kolbuszowa. Gminny Program Rewitalizacji r.

II Warsztat Kolbuszowa. Gminny Program Rewitalizacji r. II Warsztat Kolbuszowa Gminny Program Rewitalizacji 29.10.2015r. Spis treści KIERUNKI DZIAŁAŃ WSCHÓD... 2 PROJEKTY WSCHÓD... 3 KIERUNKI DZIAŁAŃ WOKÓŁ CENTRUM... 5 PROJEKTY WOKÓŁ CENTRUM... 6 KIERUNKI DZIAŁAŃ

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI PROJEKTÓW II EDYCJI BUDŻETU OBYWATELSKIEGO MIASTA SOSNOWCA, PRZEKAZANYCH DO REALIZACJI W ROKU 2016

SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI PROJEKTÓW II EDYCJI BUDŻETU OBYWATELSKIEGO MIASTA SOSNOWCA, PRZEKAZANYCH DO REALIZACJI W ROKU 2016 SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI PROJEKTÓW II EDYCJI BUDŻETU OBYWATELSKIEGO MIASTA SOSNOWCA, PRZEKAZANYCH DO REALIZACJI W ROKU 2016 Lp. Numer projektu Tytuł projektu Kwota Stan realizacji projektów 1 BO16/I/2/D

Bardziej szczegółowo

Lista zadań przyjętych do realizacji w ramach Rzeszowskiego Budżetu Obywatelskiego na 2020 r.

Lista zadań przyjętych do realizacji w ramach Rzeszowskiego Budżetu Obywatelskiego na 2020 r. Lista zadań przyjętych do realizacji w ramach Rzeszowskiego Budżetu Obywatelskiego na 2020 r. KATEGORIA I Numer zadania Nazwa zadania 2. Wielopokoleniowa strefa aktywnego wypoczynku w parku miejskim na

Bardziej szczegółowo

Informacja o projektach dotyczących poszczególnych dzielnic / projektów ogólnomiejskich znajduje się na poszczególnych stronach dokumentu:

Informacja o projektach dotyczących poszczególnych dzielnic / projektów ogólnomiejskich znajduje się na poszczególnych stronach dokumentu: LISTA PROJEKTÓW DO GŁOSOWANIA Informacja o projektach dotyczących poszczególnych dzielnic / projektów ogólnomiejskich znajduje się na poszczególnych stronach dokumentu: Projekty ogólnomiejskie...2 Biskupice...3

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr.../.../18 Rady Miasta Bochnia z dnia... lutego 2018 r.

UCHWAŁA Nr.../.../18 Rady Miasta Bochnia z dnia... lutego 2018 r. (projekt) UCHWAŁA Nr.../.../18 Rady Miasta Bochnia z dnia... lutego 2018 r. w sprawie: Budżetu Obywatelskiego Gminy Miasta Bochnia. Na podstawie art. 5a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym

Bardziej szczegółowo

Mydlice Północne dzielnica nr 9

Mydlice Północne dzielnica nr 9 DZIELNICOWE FORUM MIESZKAŃCÓW Mydlice Północne dzielnica nr 9 25.09.2014 r. godz. 17.00 Zespół Szkół Sportowych ul. Chopina 34 Projekty realizowane w ramach I edycji DBP: Budowa parkingu na Osiedlu Mydlice

Bardziej szczegółowo

Zielona-Korzeniec-Dziewiąty dzielnica nr 17

Zielona-Korzeniec-Dziewiąty dzielnica nr 17 LISTA PROJEKTÓW PO UZGODNIENIACH NA DZIELNICOWYM FORUM MIESZKAŃCÓW Zielona-Korzeniec-Dziewiąty dzielnica nr 17 Kwota dla dzielnicy: 328 260,90 zł Liczba złożonych projektów: 9 Liczba projektów pod głosowanie:

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 137/2016 PREZYDENTA MIASTA CIECHANÓW z dnia 13 lipca 2016 roku. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2016 rok

ZARZĄDZENIE Nr 137/2016 PREZYDENTA MIASTA CIECHANÓW z dnia 13 lipca 2016 roku. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2016 rok ZARZĄDZENIE Nr 137/2016 PREZYDENTA MIASTA CIECHANÓW z dnia 13 lipca 2016 roku w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2016 rok Na podstawie art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRZEPROWADZANIA BUDŻETU OBYWATELSKIEGO MIASTA BIAŁA PODLASKA W ROKU 2016

REGULAMIN PRZEPROWADZANIA BUDŻETU OBYWATELSKIEGO MIASTA BIAŁA PODLASKA W ROKU 2016 REGULAMIN PRZEPROWADZANIA BUDŻETU OBYWATELSKIEGO MIASTA BIAŁA PODLASKA W ROKU 2016 Rozdział I Postanowienia Ogólne 1 1. Regulamin przeprowadzania Budżetu Obywatelskiego miasta Biała Podlaska w roku 2016

Bardziej szczegółowo

PLANOWANE WYDATKI NA ZADANIA INWESTYCYJNE WIELOLETNIE W 2018 ROKU

PLANOWANE WYDATKI NA ZADANIA INWESTYCYJNE WIELOLETNIE W 2018 ROKU Załącznik nr 3a do Uchwały nr... Rady Miejskiej w z dnia... PLANOWANE WYDATKI NA ZADANIA INWESTYCYJNE WIELOLETNIE W ROKU w złotych 1 600 60016 Wykonanie ul. Słowackiego 51 940,00 51 940,00 2 600 60016

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 159/2016 PREZYDENTA MIASTA CIECHANÓW z dnia 23 sierpnia 2016 roku. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2016 rok

ZARZĄDZENIE Nr 159/2016 PREZYDENTA MIASTA CIECHANÓW z dnia 23 sierpnia 2016 roku. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2016 rok ZARZĄDZENIE Nr 159/2016 PREZYDENTA MIASTA CIECHANÓW z dnia 23 sierpnia 2016 roku w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2016 rok Na podstawie art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych

Bardziej szczegółowo

WYSOKOŚĆ WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH REALIZOWANYCH W ROKU 2015

WYSOKOŚĆ WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH REALIZOWANYCH W ROKU 2015 WYSOKOŚĆ WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH REALIZOWANYCH W ROKU 2015 Załącznik nr 3 do Zarządzenia nr 107/2015 Wójta Gminy Sieroszewice z dnia 19 listopada 2015 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2015 Dział

Bardziej szczegółowo

Spotkanie mapujące / DBP 2.0. Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna

Spotkanie mapujące / DBP 2.0. Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna Spotkanie mapujące / DBP 2.0 Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020 Prezentacja dzielnicy Gołonóg Plan spotkania 1. Informacje wstępne

Bardziej szczegółowo

KATALOG INWESTYCJI 2013 PROGRAM "5/6"

KATALOG INWESTYCJI 2013 PROGRAM 5/6 KATALOG INWESTYCJI 2013 PROGRAM "5/6" Nr okręgu wybor czego Łączna wartość (zł) Rada Osiedla maksymalne wsparcie finansowe z budżetu miasta zł szacunkowa wartość zadania wnioskowanego przez RO 1 850 000

Bardziej szczegółowo

Budżet Obywatelski Realizacja projektów

Budżet Obywatelski Realizacja projektów Budżet Obywatelski Realizacja projektów Budżet Obywatelski 2014 I edycja REJON I Wyposażenie Szkoły Podstawowej nr 11 i Publicznego Gimnazjum nr 3 w urządzenia multimedialne Szkołę wyposażono w wysokiej

Bardziej szczegółowo

IBO Oddajemy głos pomysłodawcom! Sprawdź, jak przekonują do swoich projektów, wybierz i zagłosuj!

IBO Oddajemy głos pomysłodawcom! Sprawdź, jak przekonują do swoich projektów, wybierz i zagłosuj! IBO 2018. Oddajemy głos pomysłodawcom! Sprawdź, jak przekonują do swoich projektów, wybierz i zagłosuj! data aktualizacji: 2017.12.15 Właśnie dzisiaj (12 grudnia) ruszyło głosowanie mieszkańców miasta

Bardziej szczegółowo

LISTA PROJEKTÓW DO GŁOSOWANIA PO UZGODNIENIACH NA DZIELNICOWYM FORUM MIESZKAŃCÓW. Gołonóg dzielnica nr 16

LISTA PROJEKTÓW DO GŁOSOWANIA PO UZGODNIENIACH NA DZIELNICOWYM FORUM MIESZKAŃCÓW. Gołonóg dzielnica nr 16 LISTA PROJEKTÓW DO GŁOSOWANIA PO UZGODNIENIACH NA DZIELNICOWYM FORUM MIESZKAŃCÓW Gołonóg dzielnica nr 16 Kwota dla dzielnicy: 308 001,45zł Liczba złożonych projektów: 7 Liczba projektów do głosowania:

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR VI/33/II/2015 RADY OSIEDLA ŚW. ŁAZARZ z dnia 5 sierpnia 2015 r.

UCHWAŁA NR VI/33/II/2015 RADY OSIEDLA ŚW. ŁAZARZ z dnia 5 sierpnia 2015 r. Data wpływu: 17.08.2015 r. UCHWAŁA NR VI/33/II/2015 z dnia 5 sierpnia 2015 r. zmian w planie wydatków Osiedla na rok 2015. Na podstawie 28 ust. 3 pkt 2 uchwały nr LXXVI/1124/V/2010 Rady Miasta Poznania

Bardziej szczegółowo

Zestawienie zmian ujętych w Uchwale Rady Miasta Nr XLII/

Zestawienie zmian ujętych w Uchwale Rady Miasta Nr XLII/ 1 Zestawienie zmian ujętych w Uchwale Rady Miasta Nr XLII/ /14 z 29.05.2014r. I. Dochody zwiększenia 1 068 078 1. Środki z PolskoNiemieckiej Współpracy Młodzieży na realizację projektów pn.: 11 106 a)

Bardziej szczegółowo

Budżetu Partycypacyjnego

Budżetu Partycypacyjnego Co może zrobić razem 20 osób Zgłoś projekt do Budżetu Partycypacyjnego 2015! 12 milionów złotych na realizację pomysłów i potrzeb białostoczan Harmonogram Budżetu Partycypacyjnego 2015 12 maja 2 czerwca

Bardziej szczegółowo

LOKALNY PROGRAM REWITALIZACJI MIASTA ORNETA NA LATA

LOKALNY PROGRAM REWITALIZACJI MIASTA ORNETA NA LATA Załącznik nr 1 do Uchwały nr... Rady Miejskiej w z dnia 27.11.2013r LOKALNY PROGRAM REWITALIZACJI MIASTA ORNETA NA LATA 2008-2015 Orneta, listopad 2013 r. 5. PLANOWANE ZADANIA W LATACH 2008-2015 NA OBSZARZE

Bardziej szczegółowo

Plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach funduszu sołeckiego w roku 2016

Plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach funduszu sołeckiego w roku 2016 Plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach funduszu sołeckiego w roku 2016 L.p. 1 2 3 4 Nazwa sołectwa Środki funduszu Wydatki w przypadające na ramach funduszu dane sołectwo Dział Rozdział

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr / /17 Rady Miasta Bochnia z dnia 23 lutego 2017 r.

UCHWAŁA Nr / /17 Rady Miasta Bochnia z dnia 23 lutego 2017 r. UCHWAŁA Nr / /17 Rady Miasta Bochnia z dnia 23 lutego 2017 r. w sprawie: Budżetu Obywatelskiego Gminy Miasta Bochnia. Na podstawie art. 5a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.

Bardziej szczegółowo