UCHWAŁA NR VI/33/II/2015 RADY OSIEDLA ŚW. ŁAZARZ z dnia 5 sierpnia 2015 r.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "UCHWAŁA NR VI/33/II/2015 RADY OSIEDLA ŚW. ŁAZARZ z dnia 5 sierpnia 2015 r."

Transkrypt

1 Data wpływu: r. UCHWAŁA NR VI/33/II/2015 z dnia 5 sierpnia 2015 r. zmian w planie wydatków Osiedla na rok Na podstawie 28 ust. 3 pkt 2 uchwały nr LXXVI/1124/V/2010 Rady Miasta Poznania z dnia 31 sierpnia 2010 r. uchwalenia Statutu Osiedla (Dz. Urz. Woj. Wlkp. z 2010 r., Nr 231, poz. 4278), uchwala się, co następuje: 1 1. Środki finansowe w wysokości 5 000,00 zł z zadania Utrzymanie i rewitalizacja skweru przy ul. Stablewskiego i Łukaszewicza (Program dla Śródmieścia) przenosi się na zadanie Wykonanie projektu placu rekreacyjnego przy ul. Dmowskiego. 2. Realizacja zadania nastąpi przez Zarząd Zieleni Miejskiej. 2 Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącej Zarządu. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 3 Przewodniczący Rady Osiedla (-) Filip Olszak

2 UZASADNIENIE DO PROJEKTU UCHWAŁY zmian w planie wydatków Osiedla na rok W związku z 28 ust. 3 pkt 2 Statutu Osiedla stanowiącym, że do wyłącznej kompetencji Rady należy uchwalanie planu wydatków Osiedla i propozycji do projektu budżetu Miasta, podjęcie niniejszej uchwały jest uzasadnione. Przewodnicząca Zarządu Osiedla (-) Maria Łazarz

3 UCHWAŁA NR VI/34/II/2015 z dnia 5 sierpnia 2015 r. wskazania lokalizacji automatycznej toalety na terenie Osiedla. Na podstawie 28 ust. 1 w zw. z 8 pkt 6, 7 uchwały nr LXXVI/1124/V/2010 Rady Miasta Poznania z dnia 31 sierpnia 2010 r. uchwalenia Statutu Osiedla (Dz. Urz. Woj. Wlkp. z 2010 r., Nr 231, poz. 4278), uchwala się, co następuje: 1 Wskazuje się lokalizację nowej automatycznej toalety w Parku Kasprowicza, stanowiącą załącznik do uchwały. 2 Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącej Zarządu. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 3 Przewodniczący Rady Osiedla (-) Filip Olszak

4 UZASADNIENIE DO PROJEKTU UCHWAŁY wskazania lokalizacji automatycznej toalety na terenie Osiedla. W związku z pismem Usług Komunalnych nr UK.D /15 z 10 czerwca br., oraz w związku z 8 pkt 6, 7 Statutu Osiedla stanowiącym, że Osiedle realizuje zadania między innymi przez wydawanie opinii w sprawach przekazanych przez Radę Miasta, Prezydenta i jednostki organizacyjne miasta, podjęcie niniejszej uchwały jest uzasadnione. Przewodnicząca Zarządu Osiedla (-) Maria Łazarz

5 Załącznik do uchwały nr VI/34/II/2015 z r.

6 UCHWAŁA NR VI/35/II/2015 z dnia 5 sierpnia 2015 r. wskazania lokalizacji słupów ogłoszeniowych i tablic informacyjnych na terenie Osiedla. Na podstawie 28 ust. 1 w zw. z 8 pkt 1, 2 uchwały nr LXXVI/1124/V/2010 Rady Miasta Poznania z dnia 31 sierpnia 2010 r. uchwalenia Statutu Osiedla (Dz. Urz. Woj. Wlkp. z 2010 r., Nr 231, poz. 4278), uchwala się, co następuje: 1 Wskazuje się lokalizacje nowych słupów ogłoszeniowych i tablic informacyjnych, stanowiące załącznik do uchwały. 2 Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącej Zarządu. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 3 Przewodniczący Rady Osiedla (-) Filip Olszak

7 UZASADNIENIE DO PROJEKTU UCHWAŁY wskazania lokalizacji słupów ogłoszeniowych i tablic informacyjnych na terenie Osiedla. W związku z pismem Wydziału Wspierania Jednostek Pomocniczych, nr sprawy: WJPM- II oraz w związku z 8 pkt 1, 2 Statutu Osiedla stanowiącym, że Osiedle realizuje zadania między innymi przez wydawanie opinii w sprawach przekazanych przez Radę Miasta, Prezydenta i jednostki organizacyjne miasta, podjęcie niniejszej uchwały jest uzasadnione. Przewodnicząca Zarządu Osiedla (-) Maria Łazarz

8 Załącznik do uchwały nr VI/35/II/2015 Rady Osiedla z dnia 5 sierpnia 2015 r. Lokalizacje słupów ogłoszeniowych i tablic informacyjnych na Osiedlu.: 1. Park Wilsona od ul. Głogowskiej. 2. Rynek Łazarski Lejek. 3. Wejście do Areny od ul. Jarochowskiego. 4. Skwer przy skrzyżowaniu ul. Hetmańska i Głogowska. 5. Park Nowakowskiego. 6. Skrzyżowanie ul. Szylinga i Grunwaldzkiej. 7. Przy Dworcu Zachodnim PKP. 8. Przy Szkole Podstawowej nr 69. Przewodnicząca Zarządu Osiedla (-) Maria Łazarz

9 UCHWAŁA NR VI/36/II/2015 z dnia 5 sierpnia 2015 r. zaopiniowania wynajmu pomieszczeń w Szkole Podstawowej nr 77. Na podstawie 28 ust. 1 w zw. z 9 ust. 1 pkt 7 lit. f uchwały nr LXXVI/1124/V/2010 Rady Miasta Poznania z dnia 31 sierpnia 2010 r. uchwalenia Statutu Osiedla Św. Łazarz (Dz. Urz. Woj. Wlkp. z 2010 r., Nr 231, poz. 4278), uchwala się, co następuje: 1 Opiniuje się pozytywnie wynajem pomieszczeń w Szkole Podstawowej nr 77 przez Fundację Familijny Poznań z przeznaczeniem na cele edukacyjne. 2 Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącej Zarządu. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 3 Przewodniczący Rady Osiedla (-) Filip Olszak

10 UZASADNIENIE DO PROJEKTU UCHWAŁY zaopiniowania wynajmu pomieszczeń w Szkole Podstawowej nr 77. W związku z pismem Szkoły Podstawowej nr 77 nr SP wydania opinii dot. wynajmu pomieszczenia w placówce na potrzeby prowadzenia przez Fundację Familijny Poznań popołudniowego oddziału przedszkolnego, Rada Osiedla postanowiła pozytywnie zaopiniować przedstawiony projekt. Przewodnicząca Zarządu Osiedla (-) Maria Łazarz

11 UCHWAŁA NR VI/37/II/2015 z dnia 5 sierpnia 2015 r. zaopiniowania regulaminów parków i zieleńców miasta Poznania. Na podstawie 28 ust. 1 w zw. z 9 ust. 1 pkt 7 lit. f uchwały nr LXXVI/1124/V/2010 Rady Miasta Poznania z dnia 31 sierpnia 2010 r. uchwalenia Statutu Osiedla Św. Łazarz (Dz. Urz. Woj. Wlkp. z 2010 r., Nr 231, poz. 4278), uchwala się, co następuje: 1 Opiniuje się pozytywnie: 1) Regulamin parków i zieleńców miasta Poznania; 2) Regulamin parków i zieleńców miasta Poznania o szczególnym znaczeniu. 2 Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącej Zarządu. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 3 Przewodniczący Rady Osiedla (-) Filip Olszak

12 UZASADNIENIE DO PROJEKTU UCHWAŁY zaopiniowania regulaminów parków i zieleńców miasta Poznania. W związku z pismem Zarządu Zieleni Miejskiej nr ZZM.PZ/ /15 z 9 lipca 2015 r., oraz 9 ust. 1 pkt 9 Statutu Osiedla stanowiącym, że Osiedle realizuje zadania w szczególności poprzez wydawanie opinii w sprawach przekazanych przez Radę Miasta, Prezydenta i jednostki organizacyjne Miasta, podjęcie niniejszej uchwały jest uzasadnione. Przewodnicząca Zarządu Osiedla (-) Maria Łazarz

13 UCHWAŁA NR VI/38/II/2015 z dnia 5 sierpnia 2015 r. zaopiniowania projektu przebudowy alejek A, B, C w Parku Kasprowicza. Na podstawie 28 ust. 1 w zw. z 9 ust. 1 pkt 10 uchwały nr LXXVI/1124/V/2010 Rady Miasta Poznania z dnia 31 sierpnia 2010 r. uchwalenia Statutu Osiedla Św. Łazarz (Dz. Urz. Woj. Wlkp. z 2010 r., Nr 231, poz. 4278), uchwala się, co następuje: 1 Opiniuje się pozytywnie projekt przebudowy alejek A, B, C w Parku Kasprowicza. 2 Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącej Zarządu. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 3 Przewodniczący Rady Osiedla (-) Filip Olszak

14 UZASADNIENIE DO PROJEKTU UCHWAŁY zaopiniowania projektu przebudowy alejek A, B, C w Parku Kasprowicza. W związku z przedstawionym przez firmę A Projekt, pismo nr 1428/15 z 18 lipca 2015 r., projektem przebudowy alejek A, B, C w Parku Kasprowicza, Rada Osiedla postanowiła pozytywnie zaopiniować przedstawiony projekt. Przewodnicząca Zarządu Osiedla (-) Maria Łazarz

15 UCHWAŁA NR VI/39/II/2015 z dnia 5 sierpnia 2015 r. zaopiniowania wniosków zgłoszonych w ramach Poznańskiego Budżetu Obywatelskiego na 2016 rok. Na podstawie 28 ust. 1 w zw. z 9 ust. 1 pkt 9 uchwały nr LXXVI/1124/V/2010 Rady Miasta Poznania z dnia 31 sierpnia 2010 r. uchwalenia Statutu Osiedla Św. Łazarz (Dz. Urz. Woj. Wlkp. z 2010 r., Nr 231, poz. 4278), uchwala się, co następuje: 1 1. Opiniuje się pozytywnie wymienione niżej wnioski zgłoszone w ramach Poznańskiego Budżetu Obywatelskiego na 2016 r. 1) Budowa ścieżki rowerowej w ciągu ulicy Grunwaldzkiej. 2) Dwa światy jeden człowiek. 3) Płyta Rynku Łazarskiego. 4) Centrum Sportów Wrotkarskich Arena Poznań. 5) Odnowa pływalni przy Arenie. 6) Rewitalizacja Rynku Łazarskiego. 7) 100 drzew dla Łazarza. 8) Ale heca! Plac rozwoju i zabawy dla najmłodszych (0-3). 9) Zielony przystanek Plac Nowakowskiego. 10) Zielony Łazarz drzewa i chodnik na ul. Jarochowskiego. 11) Rozbudowa placu zabaw w Parku Wilsona. 12) Bezpieczny Łazarz. 13) Poprawa bezpieczeństwa skrzyżowania ul. Kasprzaka z ul. Chociszewskiego. 14) Kontraruch rowerowy na Grunwaldzie. 15) Bezpieczna grunwaldzka droga do szkoły i przedszkola. 2. Opiniuje się negatywnie wymienione niżej wnioski zgłoszone w ramach Poznańskiego Budżetu Obywatelskiego na 2016 r. 1) Rock n roll - bezkolizyjna platforma komunikacyjna. 2) Remont chodnika przy ul. Jarochowskiego. 3) Przystanek autobusowy Na żądanie. 4) Nawierzchnia ul. Kącik.

16 5) Budowa wyniesionych przejść dla pieszych na ulicy Jarochowskiego i ograniczenie prędkości do 30 km/h. 6) Rowerowy Łazarz. 7) Fontanny w parku. 8) Renowacja Areny. 9) Zagospodarowanie terenów wokół Areny. 10) Ratunek dla bezdomnych. 11) Ogródek Jordanowski. 12) Fontanna. 13) Zasadzenie drzew na ul. Łukaszewicza oraz krzewów na narożniku ul. Łukaszewicza / Stablewskiego. 2 Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącej Zarządu. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 3 Przewodniczący Rady Osiedla (-) Filip Olszak

17 UZASADNIENIE DO PROJEKTU UCHWAŁY zaopiniowania wniosków zgłoszonych w ramach Poznańskiego Budżetu Obywatelskiego na 2016 rok. W związku z pismem Gabinetu Prezydenta nr Prd-IX z 15 lipca 2015 r., oraz 9 ust. 1 pkt 9 Statutu Osiedla stanowiącym, że Osiedle realizuje zadania w szczególności poprzez wydawanie opinii w sprawach przekazanych przez Radę Miasta, Prezydenta i jednostki organizacyjne Miasta, Rada Osiedla postanawia zaopiniować negatywnie następujące wnioski zgłoszone w ramach Poznańskiego Budżetu Obywatelskiego na 2016 rok: 1) Rock n roll - bezkolizyjna platforma komunikacyjna - Projekt nie jest zgodny z Mapą Potrzeb Lokalnych, służyć będzie w głównej mierze gościom targowym i klientom City Centem. Zakres projektu wpisuje się w wstępne plany dotyczące budowy "nowego dworca". Zadanie powinno być przewidziane do realizacji w Budżecie Miasta Poznania. 2) Remont chodnika przy ul. Jarochowskiego - Rada Osiedla widzi możliwość realizacji projektu, jako zadania kompleksowego związanego z budową chodnika i nasadzeniami drzew i krzewów, wykonaniem miejsc parkingowych wg opracowanego przez ZDM projektu. 3) Przystanek autobusowy Na żądanie - Rada Osiedla wystąpiła o wykonanie przez ZTM /MPK: przystanku na żądanie, znaku informacyjnego i ławki (podobnie jak przy ul. Konopnickiej). 4) Nawierzchnia ul. Kącik Rada Osiedla widzi możliwość realizacji projektu, jako zadanie kompleksowe związane z przebudową Rynku Łazarskiego. Zadanie powinno obejmować również wycinkę drzew i budowę odwodnienia. 5) Budowa wyniesionych przejść dla pieszych na ulicy Jarochowskiego i ograniczenie prędkości do 30 km/h - Projekt powinien być rozpatrywany kompleksowo wraz z wykonaniem remontu ul. Jarochowskiego. Ponadto proponowane zadanie powinno być realizowane w ramach kompleksowego uspokojenia ruchu na Łazarzu i po wprowadzeniu strefy płatnego parkowania. 6) Rowerowy Łazarz - Nie ma możliwości wprowadzenia proponowanych zmian w ciągu ul. Głogowskiej oraz ul. Hetmańskiej - jest to II Rama Komunikacyjna. ZDM opiniuje

18 pozytywnie możliwość wprowadzenia ruchu rowerowego dwukierunkowego tylko na ulicach jednokierunkowych, a projekt dotyczy ulic dwukierunkowych. 7) Fontanny w parku - Proponowane zadanie powinno być uwzględnione w Budżecie Miasta, ponadto projekt nie jest zgodny z Mapą Potrzeb Lokalnych. 8) Renowacja Areny - Zadanie powinno być przewidziane do realizacji w Budżecie Miasta przez Posil. Remonty budynku Areny od 2 lat realizowane są z Budżetu Obywatelskiego. Projekt nie służy bezpośrednio mieszkańcom Osiedla. 9) Zagospodarowanie terenów wokół Areny - Trwają konsultacje społeczne dotyczące sposobu zagospodarowania danego terenu. Budowa parkingów na terenie parku nie jest zgodna z oczekiwaniami mieszkańców i przedstawioną koncepcją zagospodarowania Parku. Planowany plac rekreacji nie jest zgodny z projektowanym przeznaczeniem zagospodarowania terenu. 10) Ratunek dla bezdomnych - Zadanie Miasta dot. zapewnienia schronienia osobom bezdomnym może być realizowane poprzez wskazanie odpowiedniego lokalu dla tych osób i wsparcie w ponoszeniu kosztów jego utrzymania. Pomysłodawca nie wskazał właściciela budynków i nie dołączył jego zgody na realizację projektu, nie złożył deklaracji współpracy z organizacjami pozarządowymi, działającymi na rzecz osób wykluczonych społecznie oraz nie określił zasad pobytu i odpłatności mieszkańców. Zadania na rzecz osób bezdomnych zlecane są w Poznaniu w trybie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Osoba prywatna nie ma możliwości uzyskania środków finansowych na podstawie ww. przepisów. 11) Ogródek Jordanowski - Projekt nie wpisuje się w zakres działań Wydziału Oświaty, miejsce realizacji projektu również nie jest zgodne z planami i Mapą Potrzeb Lokalnych. Rada Osiedla planuje w tym miejscu budowę edukacyjnego placu zabaw. 12) Fontanna - Projekt nieprecyzyjny, bez kosztorysu. 13) Zasadzenie drzew na ul. Łukaszewicza oraz krzewów na narożniku ul. Łukaszewicza / Stablewskiego - RO widzi możliwość realizacji projektu jako zadanie kompleksowe. Nasadzenia drzew i krzewów wzdłuż ulicy Łukaszewicza planowane są przez ZDM do realizacji w roku przyszłym. Wzmiankowany w projekcie skwer pozostaje w gestii ZKZL, nowe nasadzenia drzew i krzewów wykonano w roku 2014 ze środków Rady Osiedla. Niezagospodarowana część pozostaje w administrowaniu Wspólnoty Mieszkaniowej. W związku z powyższym podjęcie niniejszej uchwały jest uzasadnione. Przewodnicząca Zarządu Osiedla (-) Maria Łazarz

UCHWAŁA NR XXIX/178/II/2017 RADY OSIEDLA ŚW. ŁAZARZ z dnia 22 marca 2017 r.

UCHWAŁA NR XXIX/178/II/2017 RADY OSIEDLA ŚW. ŁAZARZ z dnia 22 marca 2017 r. Data wpływu: 28.03.2017 r. UCHWAŁA NR XXIX/178/II/2017 z dnia 22 marca 2017 r. w sprawie zmian w planie wydatków Osiedla na rok 2017. Na podstawie 28 ust. 3 pkt 2 uchwały Nr LXXVI/1124/V/2010 Rady Miasta

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXI/123/II/2015 RADY OSIEDLA ŚW. ŁAZARZ z dnia 24 sierpnia 2016 roku

UCHWAŁA NR XXI/123/II/2015 RADY OSIEDLA ŚW. ŁAZARZ z dnia 24 sierpnia 2016 roku Data wpływu: 25.08.2016 UCHWAŁA NR XXI/123/II/2015 z dnia 24 sierpnia 2016 roku w sprawie zmian w planie wydatków Osiedla na rok 2016. Na podstawie 28 ust. 3 pkt 2 uchwały Nr LXXVI/1124/V/2010 Rady Miasta

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXV/149/II/2016 RADY OSIEDLA ŚW. ŁAZARZ z dnia 16 listopada 2016 r.

UCHWAŁA NR XXV/149/II/2016 RADY OSIEDLA ŚW. ŁAZARZ z dnia 16 listopada 2016 r. Data wpływu: 21.11.2016 UCHWAŁA NR XXV/149/II/2016 z dnia 16 listopada 2016 r. w sprawie zaopiniowania proponowanych zmian w organizacji ruchu na terenie Osiedla w ramach realizacji projektu Rowerowy Łazarz.

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXIV/104/II/2016 RADY OSIEDLA ANTONINEK-ZIELINIEC-KOBYLEPOLE

UCHWAŁA NR XXIV/104/II/2016 RADY OSIEDLA ANTONINEK-ZIELINIEC-KOBYLEPOLE Data wpływu: 14 grudnia 2016 r. UCHWAŁA NR XXIV/104/II/2016 z dnia 8 grudnia 2016 r. w sprawie zmian w projekcie planu wydatków na 2017 r. Na podstawie 28 ust. 3 pkt 2 uchwały nr LXXVI/1152/V/2010 Rady

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXIII/139/II/2016 RADY OSIEDLA ŚW. ŁAZARZ z dnia 19 października 2016 r.

UCHWAŁA NR XXIII/139/II/2016 RADY OSIEDLA ŚW. ŁAZARZ z dnia 19 października 2016 r. UCHWAŁA NR XXIII/139/II/2016 z dnia 19 października 2016 r. w sprawie wywołania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na terenie Osiedla. Na podstawie 28 ust.1, w powiązaniu z 9 ust. 1 pkt.

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXVII/157/II/2017 RADY OSIEDLA ŚW. ŁAZARZ z dnia 18 stycznia 2017 r.

UCHWAŁA NR XXVII/157/II/2017 RADY OSIEDLA ŚW. ŁAZARZ z dnia 18 stycznia 2017 r. Data wpływu: 01.02.2017 r. UCHWAŁA NR XXVII/157/II/2017 z dnia 18 stycznia 2017 r. w sprawie wniosku do Prezydenta Miasta Poznania i Rady Miasta Poznania o wprowadzenie na Osiedlu Św. Łazarz Strefy Płatnego

Bardziej szczegółowo

Protokół XXVII sesji Rady Osiedla św. Łazarz z 18 stycznia 2017 r.

Protokół XXVII sesji Rady Osiedla św. Łazarz z 18 stycznia 2017 r. Protokół XXVII sesji Rady Osiedla św. Łazarz z 18 stycznia 2017 r. Sesja Rady Osiedla Św. Łazarz odbyła się w siedzibie przy ul. Wyspiańskiego 27. Rozpoczęcie obrad nastąpiło o godz. 17:42. 1. Otwarcie

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XVI/52/II/2016 RADY OSIEDLA ANTONINEK-ZIELINIEC-KOBYLEPOLE z dnia 14 kwietnia 2016 r.

UCHWAŁA NR XVI/52/II/2016 RADY OSIEDLA ANTONINEK-ZIELINIEC-KOBYLEPOLE z dnia 14 kwietnia 2016 r. Data wpływu: 19 kwietnia 2016 r. UCHWAŁA NR XVI/52/II/2016 zaopiniowania projektu uchwały Rady Miasta Poznania utworzenia Zespołu Szkolno-Przedszkolenego nr 7 w Poznaniu, ul. Leszka 42 i nadania statutu.

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XX/70/II/2016 RADY OSIEDLA ANTONINEK-ZIELINIEC-KOBYLEPOLE z dnia 11 sierpnia 2016 r.

UCHWAŁA NR XX/70/II/2016 RADY OSIEDLA ANTONINEK-ZIELINIEC-KOBYLEPOLE z dnia 11 sierpnia 2016 r. Data wpływu: 18 sierpnia 2016 r. UCHWAŁA NR XX/70/II/2016 w sprawie zaopiniowania umieszczenia przy ul. Haliny zabudowy kontenerowej (modułowej) w ramach rozbudowy przychodni NZOZ PLR Alterida. Na podstawie

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXVI/153/II/2016 RADY OSIEDLA ŚW. ŁAZARZ z dnia 14 grudnia 2016 roku

UCHWAŁA NR XXVI/153/II/2016 RADY OSIEDLA ŚW. ŁAZARZ z dnia 14 grudnia 2016 roku Data wpływu: 15.12.2016 r. UCHWAŁA NR XXVI/153/II/2016 z dnia 14 grudnia 2016 roku w sprawie ustalenia harmonogramu sesji Rady oraz harmonogramu dyżurów radnych osiedlowych w roku 2017. Na podstawie 24

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr XXIII/313/16 Rady Dzielnicy XVIII Nowa Huta z dnia 29 kwietnia 2016

UCHWAŁA Nr XXIII/313/16 Rady Dzielnicy XVIII Nowa Huta z dnia 29 kwietnia 2016 UCHWAŁA Nr XXIII/313/16 Rady Dzielnicy XVIII Nowa Huta z dnia 29 kwietnia 2016 w sprawie korekty rozdysponowania środków wydzielonych do dyspozycji Dzielnicy XVIII Nowa Huta na rok 2016. Na podstawie 70

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr XXI/190/2016 Rady Miasta Starogard Gdański z dnia 30 stycznia 2016 r.

Uchwała nr XXI/190/2016 Rady Miasta Starogard Gdański z dnia 30 stycznia 2016 r. Uchwała nr XXI/190/2016 Rady Miasta Starogard Gdański z dnia 30 stycznia 2016 r. w sprawie statutu Miejskiego Zakładu Komunikacji w Starogardzie Gdańskim Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. h ustawy

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr.. Rady Dzielnicy XVI Bieńczyce z dnia.

Uchwała Nr.. Rady Dzielnicy XVI Bieńczyce z dnia. Druk nr 160 w sprawie zmian w składzie Komisji Praworządności i Porządku Publicznego Rady Dzielnicy XVI Bieńczyce Na podstawie 38. ust.8 oraz ust.4 uchwały Nr XCIX/1510/14 Rady Miasta Krakowa z dnia 12

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XII/36/II/2016 RADY OSIEDLA ANTONINEK-ZIELINIEC-KOBYLEPOLE z dnia 14 stycznia 2016 r.

UCHWAŁA NR XII/36/II/2016 RADY OSIEDLA ANTONINEK-ZIELINIEC-KOBYLEPOLE z dnia 14 stycznia 2016 r. Data wpływu: 15 stycznia 2016 r. UCHWAŁA NR XII/36/II/2016 z dnia 14 stycznia 2016 r. w sprawie wygaśnięcia mandatu członka Rady Osiedla i uzupełnienia składu Rady. Na podstawie 54 ust. 1 pkt. 2 i 54 ust.

Bardziej szczegółowo

Stan realizacji projektów w ramach Nazwa projektu Jednostka realizująca aktualny etap realizacji projektu

Stan realizacji projektów w ramach Nazwa projektu Jednostka realizująca aktualny etap realizacji projektu 23 Rozbudowa Hospicjum Pallium Ośrodek krótkiego pobytu dla osób niepełnosprawnych Droga rowerowa od ulicy Juraszów poprzez ul. Strzeszyńska, Biskupińska, Krajnecka do Strzeszynka (ZDM) Wartostrada - poznański

Bardziej szczegółowo

PROJEKT PLANU NA ROK 2017 Osiedla Św. Łazarz załącznik do uchwały Nr

PROJEKT PLANU NA ROK 2017 Osiedla Św. Łazarz załącznik do uchwały Nr ROJEKT LAU A ROK 2017 Osiedla Św. Łazarz załącznik do uchwały r Środki wolne aliczone proporcjonalnie do liczby ludności i powierzchni Osiedla aliczone z tytułu udziału w podatku od nieruchomości Inne

Bardziej szczegółowo

Protokół XX sesji Rady Osiedla św. Łazarz z 14 lipca 2016 r.

Protokół XX sesji Rady Osiedla św. Łazarz z 14 lipca 2016 r. Protokół XX sesji Rady Osiedla św. Łazarz z 14 lipca 2016 r. Sesja Rady Osiedla Św. Łazarz odbyła się w siedzibie przy ul. Wyspiańskiego 27. Rozpoczęcie obrad nastąpiło o godz. 17.30. 1. Otwarcie sesji,

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XI/3/2013 RADY MIEJSKIEJ W STARACHOWICACH. z dnia 24 maja 2013 r. w sprawie zmian w budżecie Miasta Starachowice na 2013 rok

UCHWAŁA NR XI/3/2013 RADY MIEJSKIEJ W STARACHOWICACH. z dnia 24 maja 2013 r. w sprawie zmian w budżecie Miasta Starachowice na 2013 rok UCHWAŁA NR XI/3/2013 RADY MIEJSKIEJ W STARACHOWICACH z dnia 24 maja 2013 r. w sprawie zmian w budżecie Miasta Starachowice na 2013 rok Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 4, art. 42 i art. 61 ust. 2 ustawy

Bardziej szczegółowo

Protokół nr 18/2016 XVIII sesji Rady Osiedla św. Łazarz z 18 maja 2016 r.

Protokół nr 18/2016 XVIII sesji Rady Osiedla św. Łazarz z 18 maja 2016 r. Protokół nr 18/2016 XVIII sesji Rady Osiedla św. Łazarz z 18 maja 2016 r. Miejsce obrad Zespół Szkół Gimnazjalno - Licealnych, przy ul. Wyspiańskiego 27. 1. Otwarcie sesji, stwierdzenie kworum, powołanie

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr X/80/2015 Rady Dzielnicy XVII Wzgórza Krzesławickie z dnia 9 lipca 2015r.

Uchwała Nr X/80/2015 Rady Dzielnicy XVII Wzgórza Krzesławickie z dnia 9 lipca 2015r. Uchwała Nr X/80/2015 W sprawie: korekty rozdysponowania środków wydzielonych do dyspozycji Dzielnicy XVII na rok 2015 Na podstawie 3 pkt 1, 63 ust. 3 oraz 78 ust 6 uchwały Nr XCIX/1511/14 Rady Miasta Krakowa

Bardziej szczegółowo

PROJEKT PLANU NA ROK 2018 Osiedla Św. Łazarz załącznik do uchwały Nr XXXIII/208/II/2017

PROJEKT PLANU NA ROK 2018 Osiedla Św. Łazarz załącznik do uchwały Nr XXXIII/208/II/2017 ROJEKT LAU A ROK 2018 Osiedla Św. Łazarz załącznik do uchwały r XXXIII/208/II/2017 Środki wolne aliczone proporcjonalnie do liczby ludności i powierzchni Osiedla aliczone z tytułu udziału w podatku od

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR... RADY MIASTA BIAŁYSTOK. z dnia r.

UCHWAŁA NR... RADY MIASTA BIAŁYSTOK. z dnia r. Projekt UCHWAŁA NR... RADY MIASTA BIAŁYSTOK z dnia... 2014 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części osiedla Nowe Miasto w Białymstoku (w rejonie ulicy Składowej). Na

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr IX/113/2015 Rady Dzielnicy XII Bieżanów - Prokocim z dnia 16 czerwca 2015 r.

Uchwała Nr IX/113/2015 Rady Dzielnicy XII Bieżanów - Prokocim z dnia 16 czerwca 2015 r. Uchwała Nr IX/113/2015 w sprawie: przedłużenia umowy najmu lokalu socjalnego. Na podstawie 3 pkt. 4 lit f uchwały Nr XCIX/1506 /14 Rady Miasta Krakowa z dnia 12 marca 2014 r. w sprawie: organizacji i zakresu

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W MIELCU. z dnia r. w sprawie ustalenia wykazu wydatków, które nie wygasają z końcem roku budżetowego 2016.

UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W MIELCU. z dnia r. w sprawie ustalenia wykazu wydatków, które nie wygasają z końcem roku budżetowego 2016. UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W MIELCU z dnia... 2016 r. w sprawie ustalenia wykazu wydatków, które nie wygasają z końcem roku budżetowego 2016. Na podstawie art. 263 ust. 2 i 5 ustawy z dnia 27 sierpnia

Bardziej szczegółowo

Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego W rejonie ulic Hetmańskiej, Dmowskiego, Potockiej i Kolejowej w Poznaniu

Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego W rejonie ulic Hetmańskiej, Dmowskiego, Potockiej i Kolejowej w Poznaniu II konsultacje społeczne Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego W rejonie ulic Hetmańskiej, Dmowskiego, Potockiej i Kolejowej w Poznaniu Poznań, dnia 26 kwietnia 2017 r. Zespół projektowy

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr XXXI/293/2016 RADY MIASTA SULEJÓWEK z dnia 29 grudnia 2016 r.

UCHWAŁA Nr XXXI/293/2016 RADY MIASTA SULEJÓWEK z dnia 29 grudnia 2016 r. UCHWAŁA Nr XXXI/293/2016 RADY MIASTA SULEJÓWEK w sprawie zatwierdzenia planów pracy Komisji Stałych Rady Miasta Sulejówek na 2017 r. Na podstawie art. 21 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie

Bardziej szczegółowo

1. Sprawy ładu przestrzennego, gospodarki nieruchomościami, ochrony środowiska i przyrody oraz gospodarki wodnej.

1. Sprawy ładu przestrzennego, gospodarki nieruchomościami, ochrony środowiska i przyrody oraz gospodarki wodnej. Zadania własne gminy: 1. Sprawy ładu przestrzennego, gospodarki nieruchomościami, ochrony środowiska i przyrody oraz gospodarki wodnej. remont, przebudowa budynków będących własnością miasta; budowa nowych

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXIV/157/2016 RADY MIASTA LUBOŃ. z dnia 27 października 2016 r.

UCHWAŁA NR XXIV/157/2016 RADY MIASTA LUBOŃ. z dnia 27 października 2016 r. UCHWAŁA NR XXIV/157/2016 RADY MIASTA LUBOŃ z dnia 27 października 2016 r. w sprawie ustalenia wykazu i planu finansowego wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego oraz ustalenia ostatecznego

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XV/../2016 RADY POWIATU W ŻNINIE z dnia 28 grudnia 2016 r.

UCHWAŁA NR XV/../2016 RADY POWIATU W ŻNINIE z dnia 28 grudnia 2016 r. UCHWAŁA NR XV/../2016 RADY POWIATU W ŻNINIE z dnia 28 grudnia 2016 r. Projekt w sprawie przyjęcia planów pracy stałych Komisji Rady Powiatu w Żninie na 2017 rok Na podstawie art. 17 ust. 2 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

Projekt nr 1. Wschodnia, Rewolucji 1905 r., Jaracza i Kilińskiego OBSZAR OGRANICZONY ULICAMI: MAPA - KOLEJNA STRONA

Projekt nr 1. Wschodnia, Rewolucji 1905 r., Jaracza i Kilińskiego OBSZAR OGRANICZONY ULICAMI: MAPA - KOLEJNA STRONA Projekt nr 1 OBSZAR OGRANICZONY ULICAMI: Wschodnia, Rewolucji 1905 r., Jaracza i Kilińskiego MAPA - KOLEJNA STRONA Mapa: Koncepcja zagospodarowania obszaru, o którym mowa w Projekcie nr 1 Kwartał: ul.

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr VI/43/2015 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 20 stycznia 2015 r.

Uchwała Nr VI/43/2015 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 20 stycznia 2015 r. Uchwała Nr VI/43/2015 w sprawie: zmian uchwały budżetowej Miasta Nowego Sącza na rok 2015. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r., o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz.

Bardziej szczegółowo

II Warsztat Kolbuszowa. Gminny Program Rewitalizacji r.

II Warsztat Kolbuszowa. Gminny Program Rewitalizacji r. II Warsztat Kolbuszowa Gminny Program Rewitalizacji 29.10.2015r. Spis treści KIERUNKI DZIAŁAŃ WSCHÓD... 2 PROJEKTY WSCHÓD... 3 KIERUNKI DZIAŁAŃ WOKÓŁ CENTRUM... 5 PROJEKTY WOKÓŁ CENTRUM... 6 KIERUNKI DZIAŁAŃ

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W MIELCU. z dnia r. w sprawie ustalenia wykazu wydatków, które nie wygasają z końcem roku budżetowego 2017.

UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W MIELCU. z dnia r. w sprawie ustalenia wykazu wydatków, które nie wygasają z końcem roku budżetowego 2017. UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W MIELCU z dnia... 2017 r. w sprawie ustalenia wykazu wydatków, które nie wygasają z końcem roku budżetowego 2017. Na podstawie art. 263 ust. 2 i 5 ustawy z dnia 27 sierpnia

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr. RADY DZIELNICY MOKOTÓW MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY z dnia...

UCHWAŁA Nr. RADY DZIELNICY MOKOTÓW MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY z dnia... (PROJEKT) DRUK NR 199 z dnia 05.04.2016 r. UCHWAŁA Nr. RADY DZIELNICY MOKOTÓW MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY z dnia... w sprawie wystąpienia do Rady m.st. Warszawy o podjęcie uchwały w sprawie zmiany nazwy

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR RADY MIASTA ZAMOŚĆ. z dnia. w sprawie wprowadzenia budżetu obywatelskiego Miasta Zamość

UCHWAŁA NR RADY MIASTA ZAMOŚĆ. z dnia. w sprawie wprowadzenia budżetu obywatelskiego Miasta Zamość UCHWAŁA NR RADY MIASTA ZAMOŚĆ z dnia w sprawie wprowadzenia budżetu obywatelskiego Miasta Zamość Na podstawie art. 5a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013r., poz. 594 z późn.

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr LII/374/2013 RADY MIASTA SULEJÓWEK z dnia 12 grudnia 2013 r.

UCHWAŁA Nr LII/374/2013 RADY MIASTA SULEJÓWEK z dnia 12 grudnia 2013 r. UCHWAŁA Nr LII/374/2013 RADY MIASTA SULEJÓWEK z dnia 12 grudnia 2013 r. w sprawie zatwierdzenia planów pracy Komisji Stałych Rady Miasta Sulejówek na 2014 r. Na podstawie art. 21 ust. 3 ustawy z dnia 8

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR... RADY MIASTA BIAŁYSTOK. z dnia r.

UCHWAŁA NR... RADY MIASTA BIAŁYSTOK. z dnia r. Projekt UCHWAŁA NR... RADY MIASTA BIAŁYSTOK z dnia... 2014 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części osiedla Bacieczki w Białymstoku (rejon ulic Komisji Edukacji Narodowej

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr..//14 Rady Dzielnicy XVI Bieńczyce z dnia..

Uchwała nr..//14 Rady Dzielnicy XVI Bieńczyce z dnia.. Projekt Zarządu Dzielnicy XVI - druk nr 405 w sprawie ustalenia listy rankingowej zadań powierzonych w zakresie prac remontowych żłobków w roku 2015 Na podstawie 6 ust.1 pkt. 1 i ust.3 Statutu Dzielnicy

Bardziej szczegółowo

ŁÓDŹ BUDUJE DZIELNICE POLESIE REWITALIZACJA. Biuro Strategii Miasta 2017 r.

ŁÓDŹ BUDUJE DZIELNICE POLESIE REWITALIZACJA. Biuro Strategii Miasta 2017 r. PLAN SPOTKANIA POWITANIE PREZENTACJA PROGRAMU ŁÓDŹ BUDUJE DZIELNICE PREZENTACJA PLANÓW INWESTYCYJNYCH NA GÓRNEJ CZĘŚĆ WARSZTATOWA PYTANIA I UWAGI ŁÓDŹ BUDUJE DZIELNICE LISTA INWESTYCJI LOKALNYCH, KTÓRE

Bardziej szczegółowo

w sprawie rozdysponowania środków wydzielonych do dyspozycji Dzielnicy X Swoszowice na rok 2016.

w sprawie rozdysponowania środków wydzielonych do dyspozycji Dzielnicy X Swoszowice na rok 2016. Dz-10.0021.9.2015 UCHWAŁA Nr IX/80/2015 Rady Dzielnicy X Swoszowice z dnia 9 lipca 2015 r. w sprawie rozdysponowania środków wydzielonych do dyspozycji Dzielnicy X Swoszowice na rok 2016. Na podstawie

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR VII/40/07 RADY GMINY DOBROMIERZ z dnia 5 kwietnia 2007r.

UCHWAŁA NR VII/40/07 RADY GMINY DOBROMIERZ z dnia 5 kwietnia 2007r. UCHWAŁA NR VII/40/07 RADY GMINY DOBROMIERZ z dnia 5 kwietnia 2007r. w sprawie zmiany uchwały Nr XLIII/248/05 Rady Gminy Dobromierz z dnia 20 grudnia 2005 r. dotyczącej przyjęcia Wieloletniego Programu

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XLVII/326/2010 Rady Dzielnicy XVII Wzgórza Krzesławickie z dnia 23 września 2010 r.

Uchwała Nr XLVII/326/2010 Rady Dzielnicy XVII Wzgórza Krzesławickie z dnia 23 września 2010 r. Uchwała Nr XLVII/326/2010 W sprawie: rozszerzenia zakresu rzeczowego zadania priorytetowego organizacja Turnieju Piłki Siatkowej Plażowej (wniosek nr 51) na rok 2010 Pismo: MOS.NH.071/22/10 Na podstawie

Bardziej szczegółowo

KONCEPCJA BUDOWY PLACU ZABAW, BOISKA WIELOFUNKCYNEGO I KĄCIAKA FITNESS NA OSIEDLU JAROSZÓWKA W BIAŁYMSTOKU

KONCEPCJA BUDOWY PLACU ZABAW, BOISKA WIELOFUNKCYNEGO I KĄCIAKA FITNESS NA OSIEDLU JAROSZÓWKA W BIAŁYMSTOKU KONCEPCJA BUDOWY PLACU ZABAW, BOISKA WIELOFUNKCYNEGO I KĄCIAKA FITNESS NA OSIEDLU JAROSZÓWKA W BIAŁYMSTOKU Pomysł na realizację projektu pochodzi od mieszkańców osiedla Jaroszówka (inicjatywa obywatelska).

Bardziej szczegółowo

STAWKI. Położenie w lewobrzeżnej części miasta, w obszarze wyznaczonym: SPOTKANIA PREZYDENTA TORUNIA Z MIESZKAŃCAMI 2016

STAWKI. Położenie w lewobrzeżnej części miasta, w obszarze wyznaczonym: SPOTKANIA PREZYDENTA TORUNIA Z MIESZKAŃCAMI 2016 Stawki obszar 4,7% Stawki mieszkańcy 4,6% Położenie w lewobrzeżnej części miasta, w obszarze wyznaczonym: linią Wisły przedłużeniem mostu drogowego wzdłuż ul. Idzikowskiego do granicy miasta granicą miasta

Bardziej szczegółowo

1. Przyjmuje się plany pracy n/w stałych Komisji Rady Miejskiej w Mońkach na 2015r.:

1. Przyjmuje się plany pracy n/w stałych Komisji Rady Miejskiej w Mońkach na 2015r.: UCHWAŁA NR III/27/15 RADY MIEJSKIEJ W MOŃKACH w sprawie przyjęcia planów pracy stałych Komisji na 2015r. Na podstawie art. 18a ust. 1 i 4 i art. 21 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR... RADY MIASTA BIAŁYSTOK. z dnia r.

UCHWAŁA NR... RADY MIASTA BIAŁYSTOK. z dnia r. Projekt UCHWAŁA NR... RADY MIASTA BIAŁYSTOK z dnia... 2014 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części osiedla Nowe Miasto w Białymstoku (w rejonie ulicy Składowej). Na

Bardziej szczegółowo

STATUT MIEJSKIEGO ZARZĄDU DRÓG i ZIELENI W KONINIE

STATUT MIEJSKIEGO ZARZĄDU DRÓG i ZIELENI W KONINIE Załącznik do uchwały Nr.. Rady Miasta Konina z dnia. STATUT MIEJSKIEGO ZARZĄDU DRÓG i ZIELENI W KONINIE Rozdział I POSTANOWIENIA OGÓLNE I ZAKRES DZIAŁANIA ZARZĄDU 1. 1. Miejski Zarząd Dróg i Zieleni zwany

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR VII/89/2015 RADY GMINY WODZIERADY. z dnia 12 sierpnia 2015 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2015 rok

UCHWAŁA NR VII/89/2015 RADY GMINY WODZIERADY. z dnia 12 sierpnia 2015 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2015 rok UCHWAŁA NR VII/89/2015 RADY GMINY WODZIERADY z dnia 12 sierpnia 2015 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2015 rok Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 i art. 51 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR... RADY MIASTA GOLUBIA-DOBRZYNIA. z dnia... 2013 r. w sprawie przyjęcia planów pracy stałych Komisji Rady Miasta.

UCHWAŁA NR... RADY MIASTA GOLUBIA-DOBRZYNIA. z dnia... 2013 r. w sprawie przyjęcia planów pracy stałych Komisji Rady Miasta. Projekt z dnia 16 grudnia 2013 r. Zatwierdzony przez... UCHWAŁA NR... RADY MIASTA GOLUBIA-DOBRZYNIA z dnia... 2013 r. w sprawie przyjęcia planów pracy stałych Komisji Rady Miasta. Na podstawie art. 21

Bardziej szczegółowo

Zielony Trójkąt: rewitalizacja skweru u zbiegu ulic Kościuszki i Pułaskiego. Wrocławski Budżet Obywatelski 2017

Zielony Trójkąt: rewitalizacja skweru u zbiegu ulic Kościuszki i Pułaskiego. Wrocławski Budżet Obywatelski 2017 Zielony Trójkąt: rewitalizacja skweru u zbiegu ulic Kościuszki i Pułaskiego Wrocławski Budżet Obywatelski 2017 Rewitalizacja południowo-zachodniego narożnika skrzyżowania ulic Kościuszki i Pułaskiego Uzasadnienie

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W NOWYM TOMYŚLU. w sprawie planu pracy Rady Miejskiej w Nowym Tomyślu na rok 2016

UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W NOWYM TOMYŚLU. w sprawie planu pracy Rady Miejskiej w Nowym Tomyślu na rok 2016 Projekt z dnia 7 stycznia 2016 r. Zatwierdzony przez... UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W NOWYM TOMYŚLU z dnia 25 stycznia 2016 r. w sprawie planu pracy Rady Miejskiej w Nowym Tomyślu na rok 2016 Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Lista projektów Wrocławskiego Budżetu Obywatelskiego 2014 - I próg kwotowy do 100 tys. zł

Lista projektów Wrocławskiego Budżetu Obywatelskiego 2014 - I próg kwotowy do 100 tys. zł Nr projektu w głosowaniu Lista projektów Wrocławskiego Budżetu Obywatelskiego 2014 - I próg kwotowy do 100 tys. zł Nazwa Budżet Kategoria Liczba głosów Projekty wybrane w głosowaniu 238 410 89 Przesunięcie

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr V/28 /2015 Rady Dzielnicy IX Łagiewniki Borek Fałęcki z dnia r.

Uchwała Nr V/28 /2015 Rady Dzielnicy IX Łagiewniki Borek Fałęcki z dnia r. Uchwała Nr V/28 /2015 Rady Dzielnicy IX z dnia 10.02.2015r. w sprawie: wniosku do Prezydenta i Rady Miasta Krakowa dot. wprowadzenia do Wieloletniej Prognozy Finansowej i Wieloletniego Planu Inwestycyjnego,

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ USTALENIA WYNIKÓW GŁOSOWANIA

PROTOKÓŁ USTALENIA WYNIKÓW GŁOSOWANIA GŁOSOWANIE NAD PROJEKTAMI ZGŁOSZONYMI W RAMACH BUDŻETU OBYWATELSKIEGO GMINY MIASTA BOCHNIA 14-15 LISTOPADA 2015 R. MIEJSKA KOMISJA DS. USTALENIA WYNIKÓW GŁOSOWANIA NAD PROJEKTAMI ZGŁOSZONYMI W RAMACH BUDŻETU

Bardziej szczegółowo

RADY MIASTA SKARŻYSKO KAMIENNA z dnia 28 czerwca 2006r.

RADY MIASTA SKARŻYSKO KAMIENNA z dnia 28 czerwca 2006r. U C H W A Ł A Nr XXXVIII/40/2006 RADY MIASTA SKARŻYSKO KAMIENNA z dnia 28 czerwca 2006r. w sprawie : wprowadzenia zmian w budżecie miasta Skarżysko Kamienna na 2006 rok. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt.

Bardziej szczegółowo

Olsztyn, dnia 9 maja 2017 r. Poz UCHWAŁA NR XXIX/186/2017 RADY MIEJSKIEJ W NOWYM MIEŚCIE LUBAWSKIM. z dnia 25 kwietnia 2017 r.

Olsztyn, dnia 9 maja 2017 r. Poz UCHWAŁA NR XXIX/186/2017 RADY MIEJSKIEJ W NOWYM MIEŚCIE LUBAWSKIM. z dnia 25 kwietnia 2017 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO Olsztyn, dnia 9 maja 2017 r. Poz. 2276 UCHWAŁA NR XXIX/186/2017 RADY MIEJSKIEJ W NOWYM MIEŚCIE LUBAWSKIM w sprawie zmiany budżetu Gminy Miejskiej Nowe

Bardziej szczegółowo

Opole, dnia 6 października 2015 r. Poz. 2141 UCHWAŁA NR XII/95/15 RADY MIEJSKIEJ BRZEGU. z dnia 25 września 2015 r.

Opole, dnia 6 października 2015 r. Poz. 2141 UCHWAŁA NR XII/95/15 RADY MIEJSKIEJ BRZEGU. z dnia 25 września 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO Opole, dnia 6 października 2015 r. Poz. 2141 UCHWAŁA NR XII/95/15 RADY MIEJSKIEJ BRZEGU w sprawie zmian w budżecie Gminy Brzeg na 2015 r. oraz zmiany uchwały w

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR... RADY MIASTA GOLUBIA-DOBRZYNIA. z dnia r. w sprawie przyjęcia planów pracy stałych Komisji Rady Miasta

UCHWAŁA NR... RADY MIASTA GOLUBIA-DOBRZYNIA. z dnia r. w sprawie przyjęcia planów pracy stałych Komisji Rady Miasta Projekt z dnia 20 grudnia 2016 r. Zatwierdzony przez... UCHWAŁA NR... RADY MIASTA GOLUBIA-DOBRZYNIA z dnia... 2016 r. w sprawie przyjęcia planów pracy stałych Komisji Rady Miasta Na podstawie art.21 ust.

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO. Rzeszów, dnia 25 maja 2012 r. Poz. 1219 UCHWAŁA NR XX/159/2012 RADY MIEJSKIEJ W MIELCU

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO. Rzeszów, dnia 25 maja 2012 r. Poz. 1219 UCHWAŁA NR XX/159/2012 RADY MIEJSKIEJ W MIELCU DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO Rzeszów, dnia 25 maja 2012 r. Poz. 1219 UCHWAŁA NR XX/159/2012 RADY MIEJSKIEJ W MIELCU z dnia 26 kwietnia 2012 r. w sprawie zmiany Miejscowego Planu Zagospodarowania

Bardziej szczegółowo

Kasprzak dzielnica nr 13 24.09.2014 godz. 17.00

Kasprzak dzielnica nr 13 24.09.2014 godz. 17.00 DZIELNICOWE FORUM MIESZKAŃCÓW Kasprzak dzielnica nr 13 24.09.2014 godz. 17.00 Szkoła Podstawowa nr 12 ul. Tysiąclecia 25 Projekty realizowane w ramach I edycji DBP: Ścieżki spacerowe Lasu Nowe Podlesie

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XX/156/2016 Rady Miejskiej w Tczewie z dnia 23 czerwca 2016r. w sprawie zmian w budżecie miasta Tczewa na 2016 rok.

Uchwała Nr XX/156/2016 Rady Miejskiej w Tczewie z dnia 23 czerwca 2016r. w sprawie zmian w budżecie miasta Tczewa na 2016 rok. Uchwała Nr XX/156/2016 Rady Miejskiej w Tczewie z dnia 23 czerwca 2016r. w sprawie zmian w budżecie miasta Tczewa na 2016 rok. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 i pkt 9 lit. c, d, e ustawy z dnia 8 marca

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XXVI/320/2016 Rady Dzielnicy XII Bieżanów - Prokocim z dnia 27 września 2016 r.

Uchwała Nr XXVI/320/2016 Rady Dzielnicy XII Bieżanów - Prokocim z dnia 27 września 2016 r. Uchwała Nr XXVI/320/2016 w sprawie: przedłużenia umowy najmu lokalu socjalnego. Na podstawie 3 pkt. 4 lit f uchwały Nr XCIX/1506 /14 Rady Miasta Krakowa z dnia 12 marca 2014 r. w sprawie: organizacji i

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr. Rady Miasta Gdyni z dnia.2012 r.

UCHWAŁA Nr. Rady Miasta Gdyni z dnia.2012 r. UCHWAŁA Nr. z dnia.2012 r. w sprawie trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizację zadań publicznych w ramach inicjatyw lokalnych. Na podstawie art. 19 lit. c) ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XXIII/172/2016 Rady Dzielnicy II Grzegórzki z dnia 30 sierpnia 2016 r.

Uchwała Nr XXIII/172/2016 Rady Dzielnicy II Grzegórzki z dnia 30 sierpnia 2016 r. Dz-02.0021.8.2016 Uchwała Nr XXIII/172/2016 z dnia 30 sierpnia 2016 r. w sprawie korekty rozdysponowania środków wydzielonych do dyspozycji Dzielnicy II Grzegórzki na rok 2016. Na podstawie 3 pkt 1 oraz

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ USTALENIA WYNIKÓW GŁOSOWANIA

PROTOKÓŁ USTALENIA WYNIKÓW GŁOSOWANIA GŁOSOWANIE NAD PROJEKTAMI ZGŁOSZONYMI W RAMACH BUDŻETU OBYWATELSKIEGO GMINY MIASTA BOCHNIA 18-25 WRZEŚNIA 2016 R. MIEJSKA KOMISJA DS. USTALENIA WYNIKÓW GŁOSOWANIA NAD PROJEKTAMI ZGŁOSZONYMI W RAMACH BUDŻETU

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr III/12/2010 z dnia 28 grudnia 2010 r. w sprawie zatwierdzenia planów pracy Komisji Rady Gminy Żyrzyn na 2011 rok

Uchwała Nr III/12/2010 z dnia 28 grudnia 2010 r. w sprawie zatwierdzenia planów pracy Komisji Rady Gminy Żyrzyn na 2011 rok Uchwała Nr III/12/2010 z dnia 28 grudnia 2010 r. w sprawie zatwierdzenia planów pracy Komisji Rady Gminy Żyrzyn Na podstawie art. 21 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XLII/285/13 RADY MIEJSKIEJ W LUBSKU. z dnia 30 grudnia 2013 r. przyjęcia planów pracy stałych komisji Rady Miejskiej w Lubsku na 2014 rok

UCHWAŁA NR XLII/285/13 RADY MIEJSKIEJ W LUBSKU. z dnia 30 grudnia 2013 r. przyjęcia planów pracy stałych komisji Rady Miejskiej w Lubsku na 2014 rok UCHWAŁA NR XLII/285/13 RADY MIEJSKIEJ W LUBSKU przyjęcia planów pracy stałych komisji na 2014 rok Na podstawie art. 21 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym(tekst jednolity Dz. U. z

Bardziej szczegółowo

1. Sprawy ładu przestrzennego, gospodarki nieruchomościami, ochrony środowiska i przyrody oraz gospodarki wodnej.

1. Sprawy ładu przestrzennego, gospodarki nieruchomościami, ochrony środowiska i przyrody oraz gospodarki wodnej. Zadania gminy 1. Sprawy ładu przestrzennego, gospodarki nieruchomościami, ochrony środowiska i przyrody oraz gospodarki wodnej. remont/przebudowa budynków będących własnością miasta; budowa nowych obiektów;

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ PRZEDSIĘWZIĘĆ DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ MIASTA I GMINY SWARZĘDZ NA LATA 2013-2032 ZA I półrocze 2013 R.

INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ PRZEDSIĘWZIĘĆ DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ MIASTA I GMINY SWARZĘDZ NA LATA 2013-2032 ZA I półrocze 2013 R. Załącznik nr 19 do Informacji przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2013 r. INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ PRZEDSIĘWZIĘĆ DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ MIASTA I GMINY SWARZĘDZ NA LATA 2013-2032

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr VI/39/2015 Rady Dzielnicy XVII Wzgórza Krzesławickie z dnia 26 marca 2015r.

Uchwała Nr VI/39/2015 Rady Dzielnicy XVII Wzgórza Krzesławickie z dnia 26 marca 2015r. Uchwała Nr VI/39/2015 W sprawie: ustalenia zakresu rzeczowego zadania pn. Remont dróg i chodników oraz dobudowa oświetlenia wg wskazań Dzielnicy w roku 2015 Na podstawie 3 pkt. 1 lit. c oraz 63 ust. 3

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr VI/71/15 Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach. z dnia 27 lutego 2015 r.

Uchwała Nr VI/71/15 Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach. z dnia 27 lutego 2015 r. Uchwała Nr VI/71/15 w sprawie przyjęcia Planów pracy komisji stałych Na podstawie art. 21 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2013 r., poz. 594 z późn. zm.) oraz

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR V/26/2015 RADY MIEJSKIEJ W SIERADZU z dnia 27 lutego 2015 r. w sprawie przyjęcia planów pracy Komisji Rady Miejskiej w Sieradzu na 2015 rok

UCHWAŁA NR V/26/2015 RADY MIEJSKIEJ W SIERADZU z dnia 27 lutego 2015 r. w sprawie przyjęcia planów pracy Komisji Rady Miejskiej w Sieradzu na 2015 rok UCHWAŁA NR V/26/2015 RADY MIEJSKIEJ W SIERADZU w sprawie przyjęcia planów pracy Komisji na 2015 rok Na podstawie art. 21 ust. 3 i art. 22 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j.

Bardziej szczegółowo

Koncepcja uspokojenia ruchu na osiedlu Wilda w Poznaniu główne założenia

Koncepcja uspokojenia ruchu na osiedlu Wilda w Poznaniu główne założenia POLITECHNIKA POZNAŃSKA Zakład Systemów Transportowych Koncepcja uspokojenia ruchu na osiedlu Wilda w Poznaniu główne założenia Odbiorca: Rada Osiedla Wilda, Zarząd Dróg Miejskich Autorzy: dr inż. Szymon

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR L/387/2014 RADY MIEJSKIEJ W DREZDENKU. z dnia 16 maja 2014 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Drezdenko na 2014 rok

UCHWAŁA NR L/387/2014 RADY MIEJSKIEJ W DREZDENKU. z dnia 16 maja 2014 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Drezdenko na 2014 rok UCHWAŁA NR L/387/2014 RADY MIEJSKIEJ W DREZDENKU z dnia 16 maja 2014 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Drezdenko na 2014 rok Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR LXIV/1357/13 RADY MIEJSKIEJ W ŁODZI. z dnia 12 czerwca 2013 r. w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego Regulaminu Konsultacji Społecznych,

UCHWAŁA NR LXIV/1357/13 RADY MIEJSKIEJ W ŁODZI. z dnia 12 czerwca 2013 r. w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego Regulaminu Konsultacji Społecznych, UCHWAŁA NR LXIV/1357/13 RADY MIEJSKIEJ W ŁODZI w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego Regulaminu Konsultacji Społecznych. Na podstawie art. 16 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO Łódź, dnia 21 września 2016 r. Poz. 4040 UCHWAŁA NR XXXIII/877/16 RADY MIEJSKIEJ W ŁODZI w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie ustalenia stawek

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XXXVI/257/2009 Rady Dzielnicy XVII Wzgórza Krzesławickie z dnia 29 października 2009r.

Uchwała Nr XXXVI/257/2009 Rady Dzielnicy XVII Wzgórza Krzesławickie z dnia 29 października 2009r. Uchwała Nr XXXVI/257/2009 W sprawie: korekty uchwały nr XXXII/231/2009 z dnia 25 czerwca 2009 roku w sprawie korekty podziału środków przeznaczonych na zadania priorytetowe Dzielnicy XVII w roku 2009 Na

Bardziej szczegółowo

Przebudowa ciągu komunikacyjnego jako koło zamachowe rewitalizacji obszarowej, na przykładzie Al. Piłsudskiego w Markach

Przebudowa ciągu komunikacyjnego jako koło zamachowe rewitalizacji obszarowej, na przykładzie Al. Piłsudskiego w Markach Przebudowa ciągu komunikacyjnego jako koło zamachowe rewitalizacji obszarowej, na przykładzie Al. Piłsudskiego w Markach 1 Rewitalizacja obszarowa jako szansa na zmianę sposobu zagospodarowania ciągów

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 0050.106.2015 BURMISTRZA WYRZYSKA z dnia 15 czerwca 2015 r.

ZARZĄDZENIE Nr 0050.106.2015 BURMISTRZA WYRZYSKA z dnia 15 czerwca 2015 r. ZARZĄDZENIE Nr 0050.106.2015 BURMISTRZA WYRZYSKA z dnia 15 czerwca 2015 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji w przedmiocie projektu uchwały Rady Miejskiej w Wyrzysku w sprawie zasad korzystania z obiektów

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XLIII/377/2013 RADY MIEJSKIEJ W PŁOŃSKU. z dnia 19 lipca 2013 roku

UCHWAŁA NR XLIII/377/2013 RADY MIEJSKIEJ W PŁOŃSKU. z dnia 19 lipca 2013 roku UCHWAŁA NR XLIII/377/2013 RADY MIEJSKIEJ W PŁOŃSKU z dnia 19 lipca 2013 roku w sprawie określenia kierunków działania Burmistrza Miasta Płońsk w zakresie budowy i remontów dróg oraz sposobów ich finansowania

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XIX/152/2016 Rady Dzielnicy II Grzegórzki z dnia 28 kwietnia 2016 r.

Uchwała Nr XIX/152/2016 Rady Dzielnicy II Grzegórzki z dnia 28 kwietnia 2016 r. Uchwała Nr XIX/152/2016 w sprawie rezygnacji z członkostwa w Komisji ds. Budżetu Obywatelskiego Rady Dzielnicy II Grzegórzki Na podstawie 38 ust. 8 uchwały Nr XCIX/1496/14 Rady Miasta Krakowa z dnia 12

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XVII/186/2015 Rady Dzielnicy XII Bieżanów - Prokocim z dnia 8 grudnia 2015 r.

Uchwała Nr XVII/186/2015 Rady Dzielnicy XII Bieżanów - Prokocim z dnia 8 grudnia 2015 r. Uchwała Nr XVII/186/2015 w sprawie: przedłużenia umowy najmu lokalu socjalnego. Na podstawie 3 pkt. 4 lit f uchwały Nr XCIX/1506 /14 Rady Miasta Krakowa z dnia 12 marca 2014 r. w sprawie: organizacji i

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XIV/129/2015 Rady Dzielnicy II Grzegórzki z dnia 19 listopada 2015 r.

Uchwała Nr XIV/129/2015 Rady Dzielnicy II Grzegórzki z dnia 19 listopada 2015 r. Uchwała Nr XIV/129/2015 w sprawie korekty rozdysponowania środków wydzielonych do dyspozycji Dzielnicy II Grzegórzki na rok 2016. Na podstawie 70 ust. 4 w zw. z 3 pkt 1 oraz 63 ust. 3 uchwały Nr XCIX/1496/14

Bardziej szczegółowo

RADA GMINY MIEŚCISKO UCHWALA CO NASTĘPUJE :

RADA GMINY MIEŚCISKO UCHWALA CO NASTĘPUJE : U C H W A Ł A Nr VII/46/211 Rady Gminy Mieścisko z dnia 24 czerwca 211 roku w sprawie: zmian w budżecie Gminy Mieścisko na 211 rok. Na podstawie art.18 ust.2 pkt.4 Ustawy z dnia 8 marca 199 r. o samo rządzie

Bardziej szczegółowo

Kraków, dnia 25 maja 2016 r. Poz OBWIESZCZENIE RADY MIEJSKIEJ W BOBOWEJ. z dnia 16 maja 2016 roku

Kraków, dnia 25 maja 2016 r. Poz OBWIESZCZENIE RADY MIEJSKIEJ W BOBOWEJ. z dnia 16 maja 2016 roku DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO Kraków, dnia 25 maja 2016 r. Poz. 3196 OBWIESZCZENIE RADY MIEJSKIEJ W BOBOWEJ z dnia 16 maja 2016 roku w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie

Bardziej szczegółowo

Wymagania ogólne: Wymagania szczegółowe:

Wymagania ogólne: Wymagania szczegółowe: Urząd Miasta Śmigla zleca wykonanie kompleksowej dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem dokumentów zezwalających na rozpoczęcie robót budowlanych: - pozwolenie na budowę uzyskane na podstawie ustawy

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR IV/15/2015 RADY MIEJSKIEJ W WADOWICACH z dnia 29 stycznia 2015 r.

UCHWAŁA NR IV/15/2015 RADY MIEJSKIEJ W WADOWICACH z dnia 29 stycznia 2015 r. UCHWAŁA NR IV/15/2015 RADY MIEJSKIEJ W WADOWICACH w sprawie planów pracy komisji stałych na 2015 rok Na podstawie art. 21 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym /jedn. tekst Dz. U.

Bardziej szczegółowo

Kasprzak dzielnica nr 6

Kasprzak dzielnica nr 6 LISTA PROJEKTÓW DO DYSKUSJI NA DZIELNICOWYM FORUM MIESZKAŃCÓW Kasprzak dzielnica nr 6 13.10.2016 r. godz. 17.00 Szkoła Podstawowa nr 12 ul.tysiąclecia 25 PODSUMOWANIE DĄBROWSKIEGO BUDŻETU PARTYCYPACYJNEGO

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XX/255/16 RADY MIASTA KOŁOBRZEG. z dnia 31 maja 2016 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Miasto Kołobrzeg na 2016 r.

UCHWAŁA NR XX/255/16 RADY MIASTA KOŁOBRZEG. z dnia 31 maja 2016 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Miasto Kołobrzeg na 2016 r. UCHWAŁA NR XX/255/16 RADY MIASTA KOŁOBRZEG z dnia 31 maja 2016 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Miasto Kołobrzeg na 2016 r. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXI/101/16 RADY MIEJSKIEJ W KOWARACH. z dnia 18 lutego 2016 r.

UCHWAŁA NR XXI/101/16 RADY MIEJSKIEJ W KOWARACH. z dnia 18 lutego 2016 r. UCHWAŁA NR XXI/101/16 RADY MIEJSKIEJ W KOWARACH w sprawie zatwierdzenia ramowych planów pracy stałych komisji na 2016 rok Na podstawie art. 21 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym

Bardziej szczegółowo

Manhattan dzielnica nr 2

Manhattan dzielnica nr 2 LISTA PROJEKTÓW DO DYSKUSJI NA DZIELNICOWYM FORUM MIESZKAŃCÓW Manhattan dzielnica nr 2 08.09.2015 r. godz. 17.00 Zespół Szkół nr 2, Al. Piłsudskiego 32 Projekty realizowane w ramach II edycji Dąbrowskiego

Bardziej szczegółowo

Rady Osiedla. Współpraca z Zarządem Dróg Miejskich. Prawo miejscowe regulacje prawne

Rady Osiedla. Współpraca z Zarządem Dróg Miejskich. Prawo miejscowe regulacje prawne Rady Osiedla Współpraca z Zarządem Dróg Miejskich Prawo miejscowe regulacje prawne? Zmiany w przepisach związane z finansami Osiedli Uchwała nr XVII/199/VII/2015 Rady Miasta Poznania z dnia 29 września

Bardziej szczegółowo

URZĄD MIASTA OLSZTYNA

URZĄD MIASTA OLSZTYNA ZARZĄDZENIE Nr 381 PREZYDENTA OLSZTYNA z dnia 24 sierpnia 2015 roku o przeprowadzeniu konsultacji społecznych w sprawie Przebudowy ulicy Partyzantów wraz z budową zintegrowanego węzła przesiadkowego przy

Bardziej szczegółowo

MIEJSKIEGO PRZEDSIĘBIORSTWA GOSPODARKI KOMUNALNEJ I MIESZKANIOWEJ ZAKŁAD BUDŻETOWY W ŁOMŻY

MIEJSKIEGO PRZEDSIĘBIORSTWA GOSPODARKI KOMUNALNEJ I MIESZKANIOWEJ ZAKŁAD BUDŻETOWY W ŁOMŻY UCHWAŁA NR... /2009 z dnia... w sprawie ustalenia STATUTU MIEJSKIEGO PRZEDSIĘBIORSTWA GOSPODARKI KOMUNALNEJ I MIESZKANIOWEJ ZAKŁAD BUDŻETOWY W ŁOMŻY Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. h ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

Mydlice Północne dzielnica nr 15

Mydlice Północne dzielnica nr 15 LISTA PROJEKTÓW DO DYSKUSJI NA DZIELNICOWYM FORUM MIESZKAŃCÓW Mydlice Północne dzielnica nr 15 11.10.2016 r. godz. 17.00 Centrum Aktywności Obywatelskiej ul. Sienkiewicza 6 A PODSUMOWANIE DĄBROWSKIEGO

Bardziej szczegółowo

Załącznik do uchwały nr 468/16 Rady Miasta Torunia z dnia 24 listopada 2016 r. PROGRAM BUDOWY DRÓG LOKALNYCH

Załącznik do uchwały nr 468/16 Rady Miasta Torunia z dnia 24 listopada 2016 r. PROGRAM BUDOWY DRÓG LOKALNYCH Załącznik do uchwały nr 468/16 Rady Miasta Torunia z dnia 24 listopada 2016 r. PROGRAM BUDOWY DRÓG LOKALNYCH Gminy Miasta Toruń na lata 2017-2019 1 1. Wstęp Program Budowy Dróg Lokalnych (zwany dalej PBDL

Bardziej szczegółowo

Zadania inwestycyjne roczne w 2016 r.

Zadania inwestycyjne roczne w 2016 r. Lp. Dział Rozdz. Zadania inwestycyjne roczne w r. i Załącznik nr 2 do Uchwały nr IV/2/ Rady Miejskiej w z dnia 18 marca r. w złotych Modernizacja pasażu Staffa 1 600 60016 etap I (projekt budowlany, realizacja

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr V/59/2015 Rady Dzielnicy II Grzegórzki z dnia 5 marca 2015 r.

Uchwała Nr V/59/2015 Rady Dzielnicy II Grzegórzki z dnia 5 marca 2015 r. Uchwała Nr V/59/2015 w sprawie uzgodnienia projektu wykazu dróg, obiektów i terenów, na których realizowane są zadania Dzielnicy II Grzegórzki. Na podstawie 66 ust. 1 i ust. 3 uchwały Nr XCIX/1496/14 Rady

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XVII/111/2015 RADY POWIATU GNIEŹNIEŃSKIEGO z dnia 29 grudnia 2015 r.

UCHWAŁA NR XVII/111/2015 RADY POWIATU GNIEŹNIEŃSKIEGO z dnia 29 grudnia 2015 r. UCHWAŁA NR XVII/111/2015 RADY POWIATU GNIEŹNIEŃSKIEGO w sprawie: uchwalenia planu pracy Rady Powiatu Gnieźnieńskiego na 2016 rok. Zgodnie z art. 19 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 166/XVIII/12 RADY MIEJSKIEJ GMINY ŚLESIN Z DNIA 07 MAJA 2012 ROKU

UCHWAŁA NR 166/XVIII/12 RADY MIEJSKIEJ GMINY ŚLESIN Z DNIA 07 MAJA 2012 ROKU UCHWAŁA NR 166/XVIII/12 RADY MIEJSKIEJ GMINY ŚLESIN Z DNIA 07 MAJA 2012 ROKU w sprawie zatwierdzenia zmian w Planie Odnowy Miejscowości Biskupie na lata 2010-2017 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy

Bardziej szczegółowo