Informator o egzaminie kwalifikacje w zawodzie. Technik turystyki wiejskiej

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Informator o egzaminie kwalifikacje w zawodzie. Technik turystyki wiejskiej 515203"

Transkrypt

1 Informator o egzaminie kwalifikacje w zawodzie Technik turystyki wiejskiej Centralna Komisja Egzaminacyjna Warszawa 2012

2 I C K E W M do informatora opracowano w ramach Projektu VI M, D R, Priorytet III W, Program Operacyjny K L

3 S SPIS TREŚCI MODUŁ INFORMACJE WPROWADZAJĄCE... M 1 I... 1 W zawodowego Struktura egzaminu zawodowego... 5 C Cz Podstawa uznania egzaminu za zdany Po MODUŁ INFORMACJE O ZAWODZIE... M 1. Zadania zawodowe... 1 W... 1 M W... 1 MODUŁ WYMAGANIA EGZAMINACYJNE Z PRZYKŁADAMI ZADAO... M Kwalifikacja 1. T.7. P P... 1 P oraz kryteria oceniania... 7 Kwalifikacja 2. T.8. Prowadzenie gospodarstwa agroturystycznego P P egzaminu oraz kryteria oceniania ZAŁĄCZNIKI... Z SŁOWNIK POJĘĆ... S k

4

5 M 1. I MODUŁ INFORMACJE WPROWADZAJĄCE I Czym jest egzamin zawodowy? O zmiany w szkolnictwie zawodowym. W no kwalifikacje. P w zawodz w danym zawodzie zestaw kwalifikacje w zawodzie w zakresie jednej kwalifikacji. E w zawodzie, ustalonych w podstawie programowej. E U i ania i zasad przeprowadzania egzaminu, opracowanych przez R C K E rzez Ministra Edukacji Narodowej w 1999 roku. Na i E egzaminatorzy. E ustalonym K Centralnej. T zawodowego. E w w podstawie W jeden, dwa lub trzy egzaminy w danym zawodzie. M Strona 1

6 M 1. I Dla kogo przeprowadzany jest egzamin zawodowy? Egzamin zawodowy jest przeprowadzany dla: policealnych, eksternistycznych. W zawodowego Zmiany w formule egzaminu zawodowego i w sposobie jego przeprowadzania M E N rozp sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania publicznych. J uczniem lub 1) w ; 2) z, nie d terminem egzaminu zawodowego. J absolwentem 1) w ; 2) z, 4 ed terminem egzaminu zawodowego; 3) d wiadectwo uko z, sz zawodowego. J kwalifikacyjny kurs zawodowy, OKE 1) M Strona 2

7 M 1. I 2), nie przed terminem egzaminu zawodowego; 3) do J kwalifikacyjny kurs zawodowy 1) w do egzaminu zawodowego ; 2) z do przed terminem egzaminu zawodowego; 3) J w trybie eksternistycznym 1) w wniosek o dopuszczenie do egzaminu eksternistycznego zawodowego (patrz ; 2) z do dnia 31 stycznia ; 3) ; 4) w zawodzie z egzaminu,, wania pracy w danym zawodzie. J ponadpodstawowych 1) w ; 2) z na miejsce zamieszkania za zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przed terminem egzaminu zawodowego; 3) d nostryfikacji turalnych u 4) d o M Strona 3

8 M 1. I M I Z W S Dostosowanie egzaminu do indywidualnych potrzeb e psychofizycznych I zaminu zawodowego jest publikowana na stronie internetowej Centralnej Komisji Egzaminacyjnej. S S w zakresie: egzaminu, kwalifikacje w zawodzie M Strona 4

9 M 1. I 3. Struktura egzaminu zawodowego E C C. C z wykorzystaniem elektronicznego systemu przeprowadzania egzaminu zawodowego, lub z wykorzystaniem arkuszy egzaminacyjnych i kart odpowiedzi. C trwa 60 minut i przeprowadzana jest w formie te z 40 Organizacja i przebieg W Z pracuje przy: indywidualnym stanowisku egzaminacyjnym wspomaganym elektronicznie w jest przeprowadzana z wykorzystaniem elektronicznego systemu przeprowadzania egzaminu zawodowego, osobnym stoliku w przypadku, przeprowadzana z wykorzystaniem arkuszy egzaminacyjnych i kart odpowiedzi, O stanowisk Z ch. M Strona 5

10 M 1. I P elektronicznego P Z otrzymuje od przew gzaminacyjnego adres strony internetowej oraz dane do (rysunek M1.1). N zalogowaniu Z M1.2, M1.3 i M1.4). Po zatwierdzeniu p P M1. egzamin. Rysunek M1.1. Okno logowania do systemu egzaminacyjnego Rysunek M1.2. Okno wyboru egzaminu Rysunek M1.3. I M Strona 6

11 M 1. I Rysunek M1.4. Zatwierdzenie wyboru egzaminu Na kolejnym rysunku, na jakie Z, egzaminu. Aby na nie odpowiedzi, Z wybiera numer danego zadania (rysunek M1.5). Rysunek M1.5. Okno z uruchomionym egzaminem Po wybraniu danego numeru zadania, w kolejnym oknie Z zaznacza a, c P (rysunek M1.6). Rysunek M1.6. Okno z wybranym zadaniem M Strona 7

12 M 1. I S Z D ysunek M1.7). Rysunek M1.7. Okno z uruchomionym egzaminem rejestrowanie udzielonych odpowiedzi Z Z i kolejnym oknie (rysunki M1.8, M1.9 i M1.10). Uwaga! Z E jego zdawanie. Rysunek M1.8. Okno z uruchomionym egzaminem M Strona 8

13 M 1. I Rysunek M1.9. P aminu Rysunek M1.10. K P opcji Kliknij tutaj, aby udzielono odpowiedzi oraz liczba poprawnych odpowiedzi (rysunki M1.11 i M1.12). Rysunek M1.11. I M Strona 9

14 M 1. I Rysunek M1.12. I P ronicznego systemu zdawania Z L owego na Z. Z ci pisemnej egzaminu zawodowego, czyli 100%. W Centralnej Komisji Egzaminacyjnej. M Strona 10

15 M 1. I C ktyczna egzaminu C praktyczna jest przeprowadzana w formie testu praktycznego. C egzaminacyjnego zawartego w arkuszu egzaminacyjnym na stanowisku egzaminacyjnym. Stanowisko wa w egzamin. Na za stanowiska egzaminacyjnego Z egzaminu zawodowego. C 240 C konkretnej jest w module 3. informatora Podstawa uznania egzaminu za zdany Z 1) (czyli Z, i 2) co najmniej 75% p Wynik egzaminu zawodow W M Strona 11

16 M 1. I 4. Po Z J Z przeprowadza OKE roboczych od daty egzaminu w Z Dyrektor OKE rozpatruje za W stwierdzenia nar OKE w porozumieniu z dyrektorem Komisji Centralnej Z ch albo Z ch w jednej szkole/plac u pracodawcy lub w jednej sali, a Z R dyrektora OKE jest ostateczne. Nowy termin egzaminu ustala dyrektor OKE w porozumieniu z dyrektorem CKE. U nienie egzaminu P egzaminu 1), 2) wniesienia CKE podczas egzaminu telekomunikacyjnego lub n, 3) praktycznej egzaminu zawodowego Z D OKE CKE e un Z w przypadku: 1) oceny, kart odpowiedzi lub odpowiedzi Z zapisanych i zarchiwizowanych w elektronicznym systemie przeprowadzania egzaminu, 2) M Strona 12

17 M 1. I Dokum W przypadku, gdy Z potwierdz kwalifikacje w zawodzie O danym, otrzymuje. Dyplom wydaje egzaminacyjna. P u O ch terminach w trakcie P Z M Strona 13

18 M. Informacje o zawodzie MODUŁ. INFORMACJE O ZAWODZIE 1. Zadania zawodowe A technik turystyki wiejskiej powinien 1) organizowania i 2) planowania, organizowania i wykonywania prac w gospodarstwie rolnym; 3) planowania i w gospodarstwie agroturystycznym. 2. W W zawodzie technik turystyki wiejskiej 2 kwalifikacje. Numer kwalifikacji w zawodzie Symbol kwalifikacji z podstawy programowej Nazwa kwalifikacji K1 T.7. P K2 T.8. Prowadzenie gospodarstwa agroturystycznego 3. M K a w zawodzie technik turystyki wiejskiej w 4-letnim technikum lub 2-letniej szkole policealnej. I kwalifikacji T.7. P oraz w zakresie kwalifikacji T.8. Prowadzenie gospodarstwa agroturystycznego. M 2 Strona 1

19 M W MODUŁ WYMAGANIA EGZAMINACYJNE Z PRZYKŁADAMI ZADAŃ Kwalifikacja K1 T.7. P 1. P z kwalifikacji T.7. P urystycznej na obszarach wiejskich P U turystycznych, na interpretuje wyniki P R P K L J wypoczynek aktywny (spacery, marsze, nordicwalking, jazda na rowerze) L agroturystycznych % % 20 23, ,5 7 8,1 5 5,2 grzybobranie 15 17, ,5 3 3,4 1 1,0 4 4,6 1 1,0 1 1,2 4 4,2 M Strona 1

20 M W turystyka etnograficzna 2 2,3 7 7,3 gry terenowe (paintball) 4 4,6 5 5,2 birdwatching ,5 survival 1 1, ,5 A L J Tomasz Dziechciarz, S M CEPL R R ) K P K L J A. Pod Lipami. B. Gospodarstwo Dwa Stawy. C. A ) Ł D. Stacja Przygody. O D U fii t P na P P stosuje P Gospodarstwo Agroturystyczne Chatka Trapera to niewielki obszar (w 2 ) K D M M Ś B L G ) G (niekiedy w sezonie letnim w rejonie Nowej Morawy czynna jest baza P S Ś K G B Akademicki Klub Kadry GDAKK Geografia Turystyczna Polski Bielice ) K T -he G A C T A. G S B. Karkonoszach. C. G B D. Bieszczadach. O C U 9) Stosuje instrumenty marketingu w na M Strona 2

21 M W ; stosuj P K a turystycznego realizowane jest w ramach strategii dystrybucji? A. Umieszczanie aktualnej oferty biura turystycznego w oknie wystawowym. B. Zmiana miejsca noclegu w ofercie wypoczynku letniego w Hiszpanii. C. ) nymi. D. U O C 1.2. R U na stosuje P K B G n.p.m.)? A. Przewodnik beskidzki. B. Nauczyciel geografii. C. P D. Pilot wycieczki. O A U udziela informacji turystycznych ; M Strona 3

22 M W P P M K G K K M M - miasteczko westernowe Mrongoville.- wystawa w Muzeum Warmii i Mazur - C W - K G - Ferma Jeleniowatych K - Park D ) - O K K - Muzeum Przyrodnicze Mazurskiego Parku K M Program jednodniowej wycieczk M P K Wojnowo M M M - Ratusz, Muzeum Warmii i Mazur, Stare Miasto P - I P E W - K M M Parku Krajobrazowego Wojnowo - K S - M - M P O S ) M M - W Sorkwity Reszel - P P Ś L - S M M K A. O S ) M B. M K K G M C. M K G K K M D. M P K Wojnowo M M O C U spor e. P D przez biuro u kontrahenta zagranicznego jest A. czarter. B. transfer. C. allotment. D. voucher. O D M Strona 4

23 M W 1.3. R U ich rozliczania : turystycznych. P D turystycznej jest A. rooming list. B. C. program imprezy turystycznej. D. O D U, na P G B turystom. Okres O Cena 1 noc/os. L P Lato 80 dni x 0,9 x Po sezonie 50 dni x 0,5 x R Koszty D A. B C. D. O B M Strona 5

24 M W U : turystycznej; P W - I VAT A. B. C. D. O A M Strona 6

25 M W 2. P T P na obszarach wiejskich G A S D ) po R K O S D I i Oferty specjalnej Biura turystycznego "Natura", 1. R program 3 K ) 2. agroturystycznym a Biurem turystycznym "Natura": Faktura V AT i Polecenie przelewu. Czas na wykonanie zadania wynosi 150 minut. ZAMÓWIENIE G A S D Andrzej i Anna Sadowscy Woziwoda L Tel fax: Nr rachunku bankowego: NIP Witam, C ) - W P Pozdrawiam Adam Rybnicki OFERTA GOSPODARSTWA SOSNOWY DOM C C I V, IX XII P osobowy P osobowy P osobowy P osobowy W sezonie letnim VI VIII M Strona 7

26 M W W ienie Ś Obiad tradycyjny Kolacja tradycyjna Dzieci do lat 4- Obiad regionalny Kolacja regionalna - INFORMACJA O ATRAKCJACH TURYSTYCZNYCH SCHOLA prz na - 2 godziny. NAUKA GRY NA INSTRUMENTACH LUDOWYCH u na - 2 godziny. PIECZENIE CHLEBA - 3 godziny MIELENIE MĄKI M UBIJANIE MASŁA K - W - M - Ognisko - - OFERTA SPECJALNA BIURA TURYSTYCZNEGO NATURA S D BIURO TURYSTYCZNE NATURA S Tuchola Tel Nr rachunku bankowego: NIP SPŁYW KAJAKOWY - 8 godz. - LOT BALONEM - 4 godz. - NAUKA ŻEGLOWANIA 5 godz. WYPOŻYC)ENIE ROWERU SPŁYW TRATWAMI POS)UKIWANIE SKARBÓW G 8 C M Strona 8

27 Ramowy program 3 dniowego pobytu w gospodarstwie M W Data/godz Kosztorys L.p. W J.m. I Cena jednostkowa brutto W Z Razem Z M Strona 9

28 Faktura VAT M W M Strona 10

29 Polecenie przelewu M W O Ramowy program 3 dniowego pobytu w gospodarstwie - Rezultat 1 Kosztorys pobytu- Rezultat 2; ) - Rezultat 3; Faktura VAT - Rezultat 4; Polecenie przelewu - Rezultat 5. K turystycznych. U zadaniem praktycznym: P 5 ) opracowuje programy imprez turystycznych; 7) 8) rynku turystycznego; turystycznych. M Strona 11

30 M W R 3) udziela informacji turystycznych; 4) rea kich z regionu; R 3) dokonuje Inne zadania praktyczne z zakresu kwalifikacji T.7. P na obszarach wiejskich mog polskim lub obcym. M Strona 12

31 Kwalifikacja K2 M W 1. P kwalifikacji T.8. Prowadzenie gospodarstwa agroturystycznego 1.1. Prowadzenie produkcji w gospodarstwie rolnym U oku. P W A. B. C. bronowanie. D. orka melioracyjna. O A U P T -wschodniej Polski jest A. owca Uhruska. B. owca pomorska. C. D. O D M Strona 13

32 M W U rolniczej; P G A. Gala, Lobo. B. Prima, Freedom. C. Cortland, Paulared. D. Boskoop, Jonagored. O B 1.2. D U ostki mieszkalnej; P U kuchni gospod M Strona 14

33 M W A. B. C. kuchnia indukcyjna, piec konwekcyjno parowy, taboret gazowy. D. taboret gastronomiczny, patelnia elektryczna, kebab grill. O A U identyfikuje mini noclegowe; innych o w obiektach hotelarskich. P M A. Ustawie B. U C. S P I H D. R O D U o P D A. B. trzy kategorie oznaczone cyframi rzymskimi. C. D. dwie kategorie oznaczone cyframi rzymskimi. O A M Strona 15

34 M W O U i P D A. potwierdzenie rezerwacji, faktura VAT, karta meldunkowa. B. C. formularz rezerwacyjny, grafik rezerwacji, potwierdzenie rezerwacji. D. karta rezerwacji, karta meldunkowa, zaproszenie. O C U P 8. K w gospodarstwie agroturystycznym na A. Podhalu. B. Ś C. Podlasiu. D. Kaszubach. O A U P K A. oparte o talerz. B. C. D. wane na talerzu prostopadle. O C M Strona 16

35 M W 2. P T P Gospodarstwo agroturystyczne N B ) ie ofertowe na zorganizowania pobytu szkoleniowo E Warszawy. K I R M dla wszys K O harmonogramem pobytu. Czas na wykonanie zadania wynosi 150 minut. ZAPYTANIE OFERTOWE 2013/O/N/4 K Warszawa, EVENTPOL S.A. ul. Kopernika Warszawa Niniej dniowego pobytu szkoleniowo integracyjnego w gospodarstwie agroturystycznym dla r. Z i obejmuje: Przyjazd i zameldowanie r. do godz N W 2013 r Sala konferencyjna godz spotkanie powitalne - D - 3 osoby W flipchart. T Gastronomia po spotkaniu powitalnym obiad do wyboru - 2 rodzaje zupy, 3 rodzaje dania M Strona 17

36 M W Od do Grill, ognisko gitara D Od godziny uroczysta kolacja W O O - O DJ ) T O Rekreacja D godz W ) Prezes EVENTPOL S.A. Andrzej Chybowski Tel INFORMACJE O GOSPODARSTWIE AGROTURYSTYCZNYM Gospodarstwo agro N B Grafik pokoi P 7 IX 8 IX 9 IX 10 IX 11 IX 10 DBL 11 DBL 12 SGL 13 SGL R Kam 14DBL R Tar R Tar 15 DBL R Tar R Tar 16 DBL R kam R Kam R Kam 17 SGL R Kam 18 SGL 19 DBL 20 DBL 21 DBL R Kam R Kam R Kam R Kam R Kam R Kam, R Tar rezerwacje indywidualne SGL DBL M Strona 18

37 M W Cennik pokoi P - osobowy P - osobowy W VAT D rabat 10 % U Ś - Obiad Kolacja do Uroczysta kolacja Grill ognisko, dania grillowane, beczka piwa, napoje W cenie noclegu Rabat 10 % dl D M Muzyka DJ podczas uroczystej kolacji S A S B W Wycieczka rowerowa z przewodnikiem po okolicy do 4 godzin W VAT RAMOWY PROGRAM POBYTU Data W M Strona 19

38 MENU DLA WSZYSTKICH POSIŁKÓW M W Data P Godzina S S KOSZTORYS L.p. W J.m. I Cena jednostkowa brutto W brutto Razem M Strona 20

39 M W OFERTA ZE SZCZEGÓŁOWYM HARMONOGRAMEM POBYTU G A N B K S Bieliczna U G Oferta Dotyczy: konkursu ofert na zorganizowanie pobytu szkoleniowo integracyjnego w gospodarstwie agroturystycznym. Dla: Nazwa/rodzaj imprezy: Termin: L Cena brutto: CHARAKTERYSTYKA ELEMENTÓW OFERTY M Strona 21

40 HARNONOGRAM POBYTU M W Data Godzina W O Ramowy program pobytu Rezultat 1; M Rezultat 3; Kosztorys pobytu - Rezultat 2; O Rezultat 4. K ramowego program pobytu; ; pop U zadaniem praktycznym: 3. O 3) Inne zadania praktyczne z zakresu kwalifikacji T.8. Prowadzenie gospodarstwa agroturystycznego planowania, organizowania i wykonywania prac w M Strona 22

41 M W M Strona 23

42 Z ZAŁĄCZNIKI ZAŁĄCZNIK W ZAŁĄCZNIK. P technik turystyki wiejskiej ZAŁĄCZNIK. Procedury przeprowadzania i organizowania egzaminu w zawodzie ZAŁĄCZNIK 4. W absolwenta ZAŁĄCZNIK W zawodowego ZAŁĄCZNIK 6. Wykaz O Komisji Egzaminacyjnych Z Strona 1

43 Z ZAŁĄCZNIK W U D U N R MEN szkolnictwa zawodowego (Dz. U. z 2012 r., poz. 7) R MEN D U R M E N D U R MEN (Dz. U. z 2012 r., poz. 262) Z Strona 2

44 Z ZAŁĄCZNIK. P Opracowano na podstawie dokumentu z dnia 7 lutego 2012 r. technik turystyki wiejskiej C wykonywania pracy zawodowej i aktywnego fun Z otoczeniu gospodarczo- w zawodowa, nowe techniki i technologie, a zakresie poziomu wiedzy i W i zawodowego, w tym doskonalenie kompetencji kluczowych nabytych w z O w zawodach, a W pr stosownie do jego potrzeb i i kwalifikacji zawodowych oraz zapobiegania E kwalifikacji w K w szkole policealnej. 1. CELE KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE A 1) organizowania i 2) planowania, organizowania i wykonywania prac w gospodarstwie rolnym; 3) planowania i gospodarstwie agroturystycznym. EFEKTY KSZTAŁCENIA D BHP B higiena pracy U zakresie ochrony pracy i ochrony Polsce; zakresie bezpie higieny pracy; wykonywaniem Z Strona 3

45 Z 7) organizuje stanowisko pracy zgodnie z i ywidualnej i 10) udziela pierwszej pomocy poszkodowanym w wypadkach przy pracy oraz w i (PDG). Podejmowanie i U obszaru funkcjonowania gospodarki rynkowej; osobowych oraz przepisy prawa podatkowego i prawa autorskiego; gospodarczej; 10) planuje i 11) optymalizuje koszty i JOZ J U i 3) analizuje i zawodowych; w 5) korzysta z (KPS). Kompetencje personalne i U 1) przestrzega zasad kultury i etyki; 2) jest kreatywny i konsekwentny w 4) jest otwarty na zmiany; 7) przestrzega tajemnicy zawodowej; zespole. OMZ O U 1) planuje pra Z Strona 4

46 Z ramach obszaru turystyczno- PKZ T PKZ T U zawodzie technik turystyki wiejskiej U przyrodniczych i kulturowych; 2) projektuje i opisuje trasy samochodowych; 5) przestrzega zasad gospodarki odpadami; - 8) rozpoznaje gatunki, rasy i 9) rozpoznaje gleby i 10) klasyfikuje nawozy i produkcji rolniczej; h w zawodzie technik turystyki wiejskiej opisane w II T P 1. Przygotowanie i U 1) klasyfikuje imprezy i 2) rozpoznaje oczek 3) korzysta z turystycznej; zakresu geografii turystycznej Polski i 5) opracowuje programy imprez turystycznych; 6) dobier 7) kalkuluje koszty imprez i 9) stosuje instrumenty marketingu w uczestnikami rynku turystycznego; przygotowaniem i 2. Realizowanie imprez i U ug turystycznych; 3) udziela informacji turystycznych; 4) realizuje imprezy i i imprez i 6) monitoruje przebieg realizacji imprez i 3. Rozliczanie imprez i U Z Strona 5

47 Z T.8. Prowadzenie gospodarstwa agroturystycznego 1. Prowadzenie produkcji w gospodarstwie rolnym U 1) dobiera grupy i rodniczych i ekonomicznych gospodarstwa rolnego; 2) planuje, organizuje i wykonuje zabiegi agrotechniczne w zielonych; sad przydomowy; 4) dobiera gatunki i grupy zwierz ekonomicznych gospodarstwa rolnego; 5) planuje i gospodarstwie rolnym; 8) dobiera i w 9) przestrzega zasad identyfikacji i raz obrotu nimi; prowadzeniem produkcji w gospodarstwie rolnym; higieny pracy i 12) stosuje ekologiczne metody produkcji rolniczej; Z D P R Z W Z D U 3) planuje i gospodarstwie rolnym i 7) przestrzega zasad kategoryzacji bazy noclegowej. O gospodarstwie agroturystycznym U 1) organizuje i gospodarstwie; produkcji; 3. WARUNKI REALIZACJI KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE S pomieszczenia dydaktyczne: turystyce, czasopisma i wzory kart i 2) praco lady recepcyjnej i jednostki mieszkalnej z nia; Z Strona 6

48 Z i e i i Kszta hotelarskie oraz S nauczanego zawodu w wymiarze 8 tygodni (320 godzin). M 1) E ramach obszaru turystyczno- T P stycznej na obszarach wiejskich T.8. Prowadzenie gospodarstwa agroturystycznego 320 godz. 310 godz. 560 godz. 1) W w przepisach w sprawie ramowych w i w zawodzie. Z Strona 7

49 Z ZAŁĄCZNIK. Procedury przeprowadzania i organizowania egzaminu w zawodzie A i organizowania kwalifikacje w zawodzie stronie internetowej Centralnej Komisji Egzaminacyjnej pod adresem Z Strona 9

50 Z ZAŁĄCZNIK. W dla ucznia absolwenta Z Strona 10

51 Z ZAŁĄCZNIK W tycznego zawodowego Z Strona 11

52 Z ZAŁĄCZNIK 6. W O K E O K E G O K E J O K E K O K E Ł O K E Ł O K E P O K E Warszawie O K E W Z Strona 12

53 S SŁOWNIK POJĘĆ S : czteroletnie technikum, P a praktycznego. D w jest r Pracodawca zawodowe. O aminacyjny egzaminu. Egzamin zawodowy w zawodzie zawodzie, Kwalifikacja w zawodzie w zekiwanych w zakresie jednej kwalifikacji. P o S Strona 1

54 S Formy pozaszkolne i. Kwalifikacyjny kurs zawodowy program kwalifikacje w zawodzie w zakresie tej kwalifikacji. C zeprowadzana w formie elektronicznej elektronicznego systemu przeprowadzania egzaminu. Operator lub operatorzy egzaminu przez przygotowanie z wykorzystaniem elektronicznego systemu oraz za egzaminu systemu elektronicznego i indywidualnych stanowisk egzaminacyjnych wspomaganych elektronicznie. Asystent techniczny stanowiska egzaminacyjne wskazane prz egzaminacyjnego, odpowiedzialne za przygotowanie stanowisk egzaminacyjnych funkcjonowanie stanowisk komputerowych, specjali i nacyjnych w czasie przeprowadzania zawodowego. N zakresu danej CKE informacji o spo przeprowadzania egzaminu zawodowego. Osoby e przez to uznane za ych S Strona 2

55 S Z ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi a specjalnego lub orzeczenie o potrzebie -pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej o specyficznych zdrowia wydane przez lekarza stwierdza zaburzenia osoby niewidome, z Aspergera, kursu i egzaminacyjnej o dopuszczeniu do egzaminu zawodowego eksternistycznego. S Strona 3

Informator o egzaminie kwalifikacje w zawodzie T 422103

Informator o egzaminie kwalifikacje w zawodzie T 422103 Informator o egzaminie kwalifikacje w zawodzie T 422103 Centralna Komisja Egzaminacyjna Warszawa 2012 I C K E W M y do informatora opracowano w ramach Projektu VI M, D R, Priorytet III W, Program Operacyjny

Bardziej szczegółowo

Informator o egzaminie kwalifikacje w zawodzie. Technik ekonomista 331403

Informator o egzaminie kwalifikacje w zawodzie. Technik ekonomista 331403 Informator o egzaminie kwalifikacje w zawodzie Technik ekonomista 331403 Centralna Komisja Egzaminacyjna Warszawa 2012 I C K E W M matora opracowano w ramach Projektu VI M, D R, Priorytet III W, Program

Bardziej szczegółowo

Informator o egzaminie potwierdzającym kwalifikacje w zawodzie. Fototechnik 343104

Informator o egzaminie potwierdzającym kwalifikacje w zawodzie. Fototechnik 343104 Informator o egzaminie potwierdzającym kwalifikacje w zawodzie Fototechnik 343104 Centralna Komisja Egzaminacyjna Warszawa 2012 Informator opracowała Centralna Komisja Egzaminacyjna w Warszawie. Materiały

Bardziej szczegółowo

Jak opracować szkolny plan nauczania w oparciu o nowe podstawy programowe kształcenia w zawodach oraz ramowe plany nauczania?

Jak opracować szkolny plan nauczania w oparciu o nowe podstawy programowe kształcenia w zawodach oraz ramowe plany nauczania? Szkoła zawodowa szkołą pozytywnego wyboru Jak opracować szkolny plan nauczania w oparciu o nowe podstawy programowe kształcenia w zawodach oraz ramowe plany nauczania? Poradnik dla autorów szkolnych planów

Bardziej szczegółowo

Przykładowy szkolny plan nauczania * Technikum - technik mechanik; 311504 K1 Wykonywanie i naprawa elementów maszyn, urządzeń i narzędzi (M.20.

Przykładowy szkolny plan nauczania * Technikum - technik mechanik; 311504 K1 Wykonywanie i naprawa elementów maszyn, urządzeń i narzędzi (M.20. Przykładowy szkolny plan nauczania * Typ szkoły: Technikum - 4-letni cykl nauczania /1/ Zawód: technik mechanik; symbol 311504 (na podbudowie kwalifikacji M.20. dla zawodu: ślusarz) Podbudowa programowa:

Bardziej szczegółowo

Klasyfikacja zawodów szkolnictwa zawodowego przewiduje możliwość kształcenia w tym zawodzie również w szkole policealnej.

Klasyfikacja zawodów szkolnictwa zawodowego przewiduje możliwość kształcenia w tym zawodzie również w szkole policealnej. PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE Opracowano na podstawie dokumentu z dnia 7 lutego 2012 r. Technik informatyk 351203 Celem kształcenia zawodowego jest przygotowanie uczących się do życia w warunkach

Bardziej szczegółowo

Opracowano na podstawie dokumentu z dnia 7 lutego 2012 r.

Opracowano na podstawie dokumentu z dnia 7 lutego 2012 r. PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE Opracowano na podstawie dokumentu z dnia 7 lutego 2012 r. technik informatyk 351203 Celem kształcenia zawodowego jest przygotowanie uczących się do życia w warunkach

Bardziej szczegółowo

PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE Opracowano na podstawie dokumentu z dnia 7 lutego 2012 r. Technik informatyk 351203 Celem kształcenia

PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE Opracowano na podstawie dokumentu z dnia 7 lutego 2012 r. Technik informatyk 351203 Celem kształcenia PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE Opracowano na podstawie dokumentu z dnia 7 lutego 2012 r. Technik informatyk 351203 Celem kształcenia zawodowego jest przygotowanie uczących się do życia w warunkach

Bardziej szczegółowo

PROGRAM NAUCZANIA TECHNIK OBSŁUGI TURYSTYCZNEJ 341[05]

PROGRAM NAUCZANIA TECHNIK OBSŁUGI TURYSTYCZNEJ 341[05] Ministerstwo Edukacji Narodowej 341[05]/T,SP/MEN/2008. PROGRAM NAUCZANIA TECHNIK OBSŁUGI TURYSTYCZNEJ 341[05] Zatwierdzam Minister Edukacji Narodowej Warszawa 2008 Autorzy: mgr Maria Peć mgr Iwona Michniewicz

Bardziej szczegółowo

Komitet Główny Olimpiady Wiedzy o Turystyce REGULAMIN OLIMPIADY WIEDZY O TURYSTYCE

Komitet Główny Olimpiady Wiedzy o Turystyce REGULAMIN OLIMPIADY WIEDZY O TURYSTYCE LIMPIADA 4 REGULAMIN LIMPIADY 1. Uwagi ogólne 1. Podstawę do przeprowadzenia limpiady Wiedzy o Turystyce zwanej dalej limpiadą stanowią: Akt Powołania zgodny z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ z dnia 30 kwietnia 2007 r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ z dnia 30 kwietnia 2007 r. Dz. U. z 2007 r. Nr 83, poz. 562 Zmiany: Dz. U. z 2007 r. Nr 130, poz. 906 Dz. U. z 2008 r. Nr 3, poz. 9 Dz. U. z 2008 r. Nr 178, poz. 1097 Dz. U. z 2009 r. Nr 58, poz. 475 Dz. U. z 2009 r. Nr 83, poz.

Bardziej szczegółowo

PROCEDURY. organizowania i przeprowadzania egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe od 2013 roku

PROCEDURY. organizowania i przeprowadzania egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe od 2013 roku 1 PROCEDURY organizowania i przeprowadzania egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe od 2013 roku Ustalone i zatwierdzone przez Dyrektorów komisji okręgowych i Dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej

Bardziej szczegółowo

Współpraca pracodawców ze szkołami zawodowymi. Teraźniejszość i przyszłość

Współpraca pracodawców ze szkołami zawodowymi. Teraźniejszość i przyszłość Współpraca pracodawców ze szkołami zawodowymi. Teraźniejszość i przyszłość Współpraca pracodawców ze szkołami zawodowymi. Teraźniejszość i przyszłość Współpraca pracodawców ze szkołami zawodowymi Teraźniejszość

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 17 lutego 2012 r. Pozycja 186 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1) z dnia 11 stycznia 2012 r.

Warszawa, dnia 17 lutego 2012 r. Pozycja 186 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1) z dnia 11 stycznia 2012 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 17 lutego 2012 r. Pozycja 186 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1) z dnia 11 stycznia 2012 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty

USTAWA. z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty Kancelaria Sejmu s. 1/324 USTAWA z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty Oświata w Rzeczypospolitej Polskiej stanowi wspólne dobro całego społeczeństwa; kieruje się zasadami zawartymi w Konstytucji

Bardziej szczegółowo

M I N I S T R A E D U K A C J I N A R O D O W E J 1) z dnia 2015 r.

M I N I S T R A E D U K A C J I N A R O D O W E J 1) z dnia 2015 r. R O Z P O R Z Ą D Z E N I E Projekt 19.03.2015 r. M I N I S T R A E D U K A C J I N A R O D O W E J 1) z dnia 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów

Bardziej szczegółowo

PROGRAM NAUCZANIA DLA ZAWODU PIEKARZ 751204

PROGRAM NAUCZANIA DLA ZAWODU PIEKARZ 751204 PROGRAM NAUCZANIA DLA ZAWODU PIEKARZ 751204 TYP SZKOŁY: Zasadnicza Szkoła Zawodowa 3-letni okres nauczania w systemie 4-tygodniowych kursów Nr programu 751204/741[02]/SZ,LZ/MEN/2000.12.05/KL/2012 1. TYP

Bardziej szczegółowo

OPRACOWANIE MODUŁOWEGO PROGRAMU NAUCZANIA DLA ZAWODU

OPRACOWANIE MODUŁOWEGO PROGRAMU NAUCZANIA DLA ZAWODU Andrzej Żelasko Ośrodek Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego ŁCDNiKP OPRACOWANIE MODUŁOWEGO PROGRAMU NAUCZANIA DLA ZAWODU Szkolenie dla nauczycieli przedmiotów zawodowych Uzasadnienie potrzeby realizacji

Bardziej szczegółowo

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Herbach Zasady oceniania określone w niniejszym dokumencie dotyczą uczniów klas VI Szkoły Podstawowej, Gimnazjum oraz Zasadniczej

Bardziej szczegółowo

Ewelina Gorczyca. Program nauczania dla zawodu technik logistyk 333107

Ewelina Gorczyca. Program nauczania dla zawodu technik logistyk 333107 Ewelina Gorczyca rogram nauczania dla zawodu technik logistyk 333107 opyright by Difin SA Warszawa 2012 Wszelkie prawa zastrzeŝone. Kopiowanie, przedrukowywanie i rozpowszechnianie całości lub fragmentów

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 16 maja 2014 r. Poz. 622 OBWIESZCZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ. z dnia 11 lutego 2014 r.

Warszawa, dnia 16 maja 2014 r. Poz. 622 OBWIESZCZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ. z dnia 11 lutego 2014 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 16 maja 2014 r. Poz. 622 OBWIESZCZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ z dnia 11 lutego 2014 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia

Bardziej szczegółowo

w brzmieniu obowiązującym Dyrektorów szkół podstawowych organizujących w roku szkolnym 2013/2014 sprawdzian dla uczniów szóstej klasy

w brzmieniu obowiązującym Dyrektorów szkół podstawowych organizujących w roku szkolnym 2013/2014 sprawdzian dla uczniów szóstej klasy Wyciąg z ROZPORZĄDZENIA MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ z dnia 30 kwietnia 2007 r. w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów

Bardziej szczegółowo

Opracowano na podstawie dokumentu z dnia 7 lutego 2012 r.

Opracowano na podstawie dokumentu z dnia 7 lutego 2012 r. PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE Opracowano na podstawie dokumentu z dnia 7 lutego 2012 r. higienistka stomatologiczna 325102 Celem kształcenia zawodowego jest przygotowanie uczących się do życia

Bardziej szczegółowo

Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie kucharz powinien być przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:

Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie kucharz powinien być przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych: PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE kucharz 512001 Celem kształcenia zawodowego jest przygotowanie uczących się do Ŝycia w warunkach współczesnego świata, wykonywania pracy zawodowej i aktywnego

Bardziej szczegółowo

PODSTAWOWE INFORMACJE O SZKOLE

PODSTAWOWE INFORMACJE O SZKOLE PODSTAWOWE INFORMACJE O SZKOLE Par.1. Powiatowe Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Wieliczce jest szkołą publiczną i funkcjonuje zgodnie z ustawą o systemie oświaty z dnia 7 września 1991

Bardziej szczegółowo

STATUT. Zespołu Szkół Specjalnych Nr 102 im. Jana Pawła II w Poznaniu

STATUT. Zespołu Szkół Specjalnych Nr 102 im. Jana Pawła II w Poznaniu Zespołu Szkół Specjalnych Nr 102 im. Jana Pawła II w Poznaniu tekst ujednolicony z 14 października 2014r. 1 SPIS TREŚCI Rozdział I - Postanowienia ogólne.s.3 Rozdział II - Cele i zadania szkoły s.5 Rozdział

Bardziej szczegółowo

JAK ORGANIZOWAĆ KWALIFIKACYJNE KURSY ZAWODOWE. Wg stanu prawnego na dzień 25 kwietnia 2013 r.

JAK ORGANIZOWAĆ KWALIFIKACYJNE KURSY ZAWODOWE. Wg stanu prawnego na dzień 25 kwietnia 2013 r. JAK ORGANIZOWAĆ KWALIFIKACYJNE KURSY ZAWODOWE Wg stanu prawnego na dzień 25 kwietnia 2013 r. mgr inż. Barbara Kutkowska doradca metodyczny Radomskiego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli 26-600 Radom, ul.

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI W 2010 R. PROGRAMU ROZWOJU EDUKACJI NA OBSZARACH WIEJSKICH NA LATA 2008-2013.

SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI W 2010 R. PROGRAMU ROZWOJU EDUKACJI NA OBSZARACH WIEJSKICH NA LATA 2008-2013. MINISTERSTWO EDUKACJI NARODOWEJ SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI W 2010 R. PROGRAMU ROZWOJU EDUKACJI NA OBSZARACH WIEJSKICH NA LATA 2008-2013. Warszawa lipiec 2011 1 Część podsumowująca. 1 Kolejny rok realizacji

Bardziej szczegółowo

PROGRAM NAUCZANIA DLA ZAWODU TECHNIK LOGISTYK 333107 O STRUKTURZE PRZEDMIOTOWEJ

PROGRAM NAUCZANIA DLA ZAWODU TECHNIK LOGISTYK 333107 O STRUKTURZE PRZEDMIOTOWEJ ROGRAM NAUZANIA DLA ZAWODU TEHNIK LOGISTYK 333107 O STRUKTURZE RZEDMIOTOWEJ wersja przed recenzją (wersja robocza) z dn. 22.05.2012 Warszawa 2012 rojekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach

Bardziej szczegółowo

Rozliczanie kosztów imprez i produktów turystycznych 341[05].Z4.03

Rozliczanie kosztów imprez i produktów turystycznych 341[05].Z4.03 MINISTERSTWO EDUKACJI NARODOWEJ Luiza Wosik Rozliczanie kosztów imprez i produktów turystycznych 341[05].Z4.03 Poradnik dla ucznia Wydawca Instytut Technologii Eksploatacji Państwowy Instytut Badawczy

Bardziej szczegółowo