Konfiguracja, diagnostyka i wymiana danych procesowych w teleinformatycznych sieciach przemysłowych

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Konfiguracja, diagnostyka i wymiana danych procesowych w teleinformatycznych sieciach przemysłowych"

Transkrypt

1 Konfiguracja, diagnostyka i wymiana danych procesowych w teleinformatycznych sieciach przemysłowych Artykuł powstał na podstawie pracy dyplomowej opartej o nowoczesne rozwiązania systemowe firmy Siemens, realizowanej w Katedrze Informatyki Stosowanej Politechniki Łódzkiej oraz na terenie Kopalni Węgla Brunatnego Bełchatów S.A. Opisywana tematyka porusza zagadnienia zarówno związane z budową, funkcjonowaniem i wymianą danych procesowych w sieciach przemysłowych, jak również prezentuje sposób konfigurowania przykładowego systemu sterowania dla obiektów koparek węglowych Rys. 1. Rys. 1 Maszyna górnicza - pojazdy podawarki, [Zdjęcie z pracy dyplomowej] Możliwości zastosowania oprogramowania takiego jak STEP 7, DriveES, DriveMonitor, specjalizowanego i dedykowanego do programowania oraz obsługi sterowników SIMATIC, napędów elektrycznych SIMOVERT MASTEDRIVES VC produkcji firmy Siemens, zobrazowano na przykładach praktycznych z zastosowaniem do celów diagnostyki i monitoringu wymiany danych procesowych na obiektach przemysłowych. Na bazie opracowanego projektu programowosprzętowego, odpowiedniego przygotowania merytorycznego oraz praktycznego i wykonanych pomiarów, w tym rejestracji przebiegów wielkości elektromechanicznych na obiekcie przemysłowym, zaprezentowano użytkową możliwość diagnostyki struktur sterowania bez konieczności ingerencji w program główny układu automatyki dla charakterystycznego obiektu przemysłowego. 1 Współczesne systemy automatyki przemysłowej Projektowane obecnie systemy automatyki należą do grupy rozbudowanych i rozproszonych peryferyjnie układów sterowania. Komunikacja sieciowa i procesowa wymiana danych np. w PROFIBUS DP, realizowana jest w oparciu o jednostki centralne Master, takie jak SIMATIC S7-300 i S7-400, sieci przemysłowe, takie jak PROFIBUS DP, czy PROFINET (nowoczesne rozwiązania programowe i sprzętowe) oraz uczestników sieci, tzw. jednostki Slave, takie jak S7-200 (dla PROFIBUS DP), czy też inteligentne systemy napędowe z wbudowaną logiką, takie jak: SINAMICS S120 czy rodzina SIMOVERT, Rys. 2. Strona - 1

2 SIMAT S AUTORYZOWANE CENTRUM M 1 SIMATIC S7 OP PC / PG Kanał acykliczny DPV1 Komunikacja lateralna PROCESS FIELD BUS Cykle POSMO A POSMO SI, CA, CD SIMODRIVE 611 Universal MASTERDRIVES MC oraz VC MICROMASTER MM4xx SIMOREG DC Master ET200 Rys. 2 Przykład możliwości rozwiązań struktur sieciowego sterowania według koncepcji firmy Siemens - Total Integrated Automation, [Schemat i koncepcja TIA Siemens] Zadaniem układów rozproszonych (DP rozproszone peryferia) jest zarówno zbieranie różnych informacji procesowych, jak również realizacja funkcji sterowania urządzeniami wykonawczymi. Osobnym, lecz bardzo ciekawym, ważnym i aktualnym zagadnieniem jest tematyka dotycząca realizowanej obecnie integracji rozwiązań Motion Control w dobrze opanowanych, sprawdzonych i rozpowszechnionych od dawna w przemyśle, strukturach SIMATIC (S5, S7200, S7300, S7400). Rozwiązaniem tym jest rodzina SIMATIC Technologia, którą znamy pod nazwą SIMATIC S7-315T oraz S7-317T. To rozwiązanie, przede wszystkim, pozwala użytkownikowi skorzystać z koncepcji integracji systemów automatyki TIA Siemensa z dostępem do rozproszonych peryferii oraz zintegrowanego oprogramowania narzędziowego. 1.1 Protokoły komunikacyjne sieci PROFIBUS Standard komunikacyjny PROFIBUS (PROcess FIeld BUS) jest siecią opartą na modelu referencyjnym ISO/OSI, który obrazuje możliwości komunikacji pomiędzy stacjami pracującymi w sieci rozproszonej, określa zasady oraz reguły transmisji danych i interfejs, który jest wykorzystywany w danym protokole Rys. 3. Rys. 3 Model referencyjny ISO/OSI w zastosowaniu do komunikacji PROFIBUS [materiały - PNO PROFIBUS Polska, Model referencyjny precyzuje wszystkie konieczne elementy, strukturę sieciową oraz zadania związane z wymianą danych i komunikacją Rys. 3. Model ISO/OSI został podzielony na siedem warstw, w których każda spełnia specjalne funkcje i zadania w procesie komunikacji. Każda warstwa komunikuje się z sąsiednimi, dodając do przekazywanych danych swój nagłówek. W przypadku, gdy system komunikacyjny nie potrzebuje danej funkcji, wówczas odpowiednia warstwa nie jest wykorzystywana i zostaje pomijana. Tak jak zaznaczono na Rys. 3, PROFIBUS wykorzystuje warstwy: 1,2 i 7. Norma IEC szczegółowo definiuje podział warstw modelu ISO/OSI oraz Strona - 2

3 stanowi dokładne wytyczne dla usług sieciowych i protokołów w Cyfrowej komunikacji danych w sieciach polowych, pomiarowych i sterujących, do zastosowania w przemysłowych systemach sterujących. Przykład takiej rozgałęzionej struktury sieciowej przedstawia poniższy rysunek Rys. 4 Rys. 4 Przykład struktury sieciowej, [Rysunek z pracy dyplomowej] Standard PROFIBUS DP charakteryzuje się szybkim i cyklicznym procesem wymiany danych między poszczególnymi stacjami współpracującymi ze sobą w sieci. Celem standardu DP jest komunikacja między urządzeniami obiektowymi, sygnałami analogowymi oraz systemami rozproszonych wejść/wyjść, napędów i zabezpieczeń. Z analizy struktury Rys. 4 wynika, iż na przykładowym obiekcie, komunikacja i wymiana danych procesowych realizowana jest w sieciach Ethernet, PROFIBUS, PTP oraz MPI. Sieciową wymianę danych organizują sterowniki SIMATIC S DP z modułem komunikacyjnym CP do Ethernetu oraz SIMATIC S DP z modułem komunikacyjnym CP (Ethernet). Moduły Slave, w tym falowniki rodziny SIMOVERT i układy zabezpieczeń SIPROTEC przeznaczone dla sieci elektroenergetycznych i generatorów, podłączone są wspólnie do sieci PROFIBUS DP. Dodatkowo, w systemie sterowania pracują cztery stacje operatorskie, które służą do wizualizacji, pomiarów, diagnostyki i archiwizacji, wymiany zmiennych i sygnałów procesowych. 1.2 Podstawy budowy i funkcjonowania napędów Przemienniki częstotliwości SIMOVERT MASTERDRIVES Vector Control, w szerokim spektrum zastosowań przemysłowych, w tym do pracy na obiektach górniczych, stosowane są do regulacji prędkości obrotowej i momentu silników prądu przemiennego. Dzięki zawansowanej budowie mikroprocesorowej, przemienniki te umożliwiają dużą ingerencję użytkownika w parametry układów sterowania i automatycznej regulacji. Cechami charakterystycznymi przemienników SIMOVERT MASTERDRIVES są: możliwość zastosowania do różnego typu napięć zasilających, sterowanie polowo-zorientowane, identyfikacja zastępczych parametrów modelowych podłączanych silników, optymalizacja i adaptacja nastaw układu regulacji prędkości, praca napędów w dużym obciążeniu i przeciążeniu, możliwość dołączenia modułów i kart rozszerzeń, wbudowany rejestrator przebiegów, Za pomocą SIMOVERT MASTERDRIVES VC można zasilić trójfazowy silnik w zakresie mocy wyjściowej od 0.55 kw do 2500 kw. Ten typ urządzenia, konstrukcyjnie jako falownik, zasilany jest Strona - 3

4 napięciem stałym w zakresach napięć: V/ V/ V/ V (falowniki napięciowe z kondensatorami w członie DC). Innym rozwiązaniem, aby zasilić falownik może być zastosowanie jednostki zasilająco-odzyskującej, która przekształca trójfazowe napięcie zasilające na napięcie stałe i odwrotnie. Dzięki wbudowanemu układowi modulacji szerokości impulsów (PWM) falownik może regulować częstotliwość wyjściową w zakresie od 0 Hz do 600Hz. Wewnętrzna elektronika napędu falownikowego zasilana jest napięciem 24V. Napęd falownikowy może być również sterowany w następujący sposób: Sterowniczy panel operatorski PMU, który umieszczony jest na pulpicie napędu, Panel operatorski OP1S, nakładany na płytę czołową lub mocowany w szafie sterowniczej (komunikuje się z napędem przez łącze szeregowe RS485), Dodatkowe elementy automatyki i karty sterujące magistrali komunikacyjnej napędu: CBP (PROFIBUS), CAN (CANBus) i SLB(SIMOLINK), Magistrala komunikacyjna USS napędu przy pomocy elementów automatyki (np. Simatic) Komputer diagnostyczny zawierający oprogramowanie narzędziowe. Bezpłatne oprogramowanie DriveMonitor Siemensa, dostarczane do napędów, zapewnia dostęp i kontrolę do wszystkich funkcji, natomiast sterowanie jednostką odbywa się wewnątrz zamkniętej pętli elektroniki z czujnikiem prędkości obrotowej lub jako bezczujnikowe. 1.3 Technika BICO, parametry, dane procesowe i łączenie sygnałów Parametry BICO 1 przeznaczone są do definiowania źródeł sygnałów wejściowych dla bloków funkcyjnych. Takie zastosowanie umożliwia swobodne użycie tej techniki do definiowania przeznaczenia sygnałów binektorów i konektorów, z których stosowne bloki mogą odczytywać sygnały wejściowe, realizować bloki funkcyjne a następnie je przetwarzać. Jest to technika programowania napędów, a użytkownik, poprzez parametryzację, może łączyć bloki logiczne, które są umieszczone w pamięci karty CU (Control Unit) przekształtnika. Każdy parametr BICO posiada ustalone typy sygnałów wejściowych (binektory sygnały jednobitowe bitowe i konektory sygnały 16 lub 32 bitowe), które można przypisywać do odpowiednich wejść bloków. Binektory przeznaczone są do przenoszenia informacji o sygnałach binarnych. Każdy binektor składa się z nazwy, numeru oraz litery indentyfikacyjnej (B2100). Numer binektora składa się zawsze z czterech cyfr, a binektory, ze względu na ich definicję, mogą przyjmować dwa stany logiczne: 0 (logiczny fałsz) oraz 1 (logiczna prawda). Konektory (oznaczenie K lub KK) pełnią rolę funkcji służącej do zbierania i przenoszenia sygnałów analogowych lub grup bitowych. Wszystkie wartości nadawane konektorom są wartościami znormalizowanymi, w których występuje kilka wyjątków takich jak na przykład konektory dla słowa kontrolnego Rys BICO jest to technika firmy Siemens przeznaczona do logicznego łączenia sygnałów, a jej nazwa pochodzi od słów BInector COnnektor Strona - 4

5 Np. K0011 Wejście analogowe Np. KK3032 PZD PROFIBUS MW 200 MD 200 Rys. 5 Łączenie i przepływ danych procesowych w Technice BICO, [materiały z pracy dyplomowej] Analizując powyższe zakresy, można zauważyć, że w przypadku zadania wartości 200%, wartość konektora zmienia się na liczbę ujemną - wartość ta przyjmuje znak ujemny w systemie heksagonalnym. Taki przypadek jest niebezpieczny, szczególnie w czasie uruchamiania maszyny, ze względu na możliwość uruchomienia napędu w przeciwną stronę do wymaganego kierunku. Zatem znajomość mechanizmów i zakresu wymiany danych procesowych jest bardzo ważna. 2 Dane procesowe W standardzie PROFIBUS, dane użyteczne do przesyłu danych są strukturalnie zdefiniowane dla napędów o regulowanej prędkości (standard PROFIdrive) jako obiekty danych parametrów procesowych (PPO). Odpowiedni wybór typu PPO jest uzależniony od zadań napędu w układzie automatyki oraz klasyfikacji rozwiązania maszyny i realizacji funkcji komunikacyjnych. Proces transmisji danych odbywa się w jak najkrótszych odcinkach czasowych, a komunikacja danych podzielona jest na dwa obszary, które możemy przesłać za pomocą telegramów: zakresu danych procesowych PZD (słowa sterujące, wartości zadane, informacje procesowe), zakresu parametru PKW (informacje o parametrach oraz żądanie zmian lub odczytu parametrów). Rys. 6 Podgląd i analiza wymiany zdefiniowanych danych procesowych za pomocą oprogramowania narzędziowego na stanowisku laboratoryjnym Strona - 5

6 Zakres danych procesowych kontroluje stan napędu oraz stan w jakim aktualnie się znajduje podczas realizacji funkcji i zadań w układzie automatyki, np. załączanie/wyłączanie, wartości zadane i aktualne. Zakres parametru, poprzez system magistrali komunikacyjnej, umożliwia użytkownikowi swobodny dostęp do wszystkich parametrów zawartych w przemienniku częstotliwości, np. odczyt komunikatów o błędach i zakłóceniach oraz dostarcza wszelkich informacji diagnostycznych. 2.1 Cykliczne przesyłanie danych Struktura danych użytkownika podzielona została na obszary PZD i PKW w celu spełnienia funkcjonalnych wymagań w całym systemie komunikacji. Dane procesowe PZD są zawsze transmitowane i wykonywane w napędzie o wyższym priorytecie w jak najkrótszych odcinkach czasowych. W pierwszym kanale, zgodnie ze standardem PROFIdrive przesyłane jest słowo sterujące, a w kolejnych wybrane dane procesowe. Schemat struktury komunikacji cyklicznej przedstawiono na Rys. 7 PZD 1 Sterownik S7-300 Sieć PROFIBUS PZD 2 PZD 6 Słowa wyjściowe Falownik Simovert MasterDrivers PZD 1 PZD 2 PZD 6 Słowa stanu Rys. 7 Struktura organizacji komunikacji cyklicznej w sieci PROFIBUS W obszarze danych procesowych PZD w sieci PROFIBUS, pomiędzy jednostką Master (SIMATIC S7300 i S7400) a jednostką Slave (przemiennik SIMOVERT) możemy przesyłać słowa sterowania i wartości zadane oraz odbierać w PLC słowa stanu i wartości aktualne. Za pomocą zakresu parametru PKW możemy kontrolować lub zmieniać dowolne parametry zawarte w przemienniku SIMOVERT. 2.2 Acykliczne przesyłanie danych W przypadku acyklicznego kanału przesyłu danych (Rys. 8), nie ma możliwości zadawania i zmiany zakresu danych procesowych PZD. Natomiast zakres PKW (wartość identyfikatora parametru) umożliwia obserwację oraz zmianę dowolnego parametru urządzeniu Slave przemiennik SIMOVERT. Rys. 8 Budowa zakresu danych parametru PKW za pomocą acyklicznej komunikacji danych, [kompendium dokumentacji Siemensa] Strona - 6

7 Za pomocą kanału acyklicznego możemy przesyłać w jednym czasie większą ilość danych niż w cyklicznym kanale przesyłania danych. Dzięki temu rozwiązaniu, cała jednostka danych wyłącznie bierze udział w transmisji parametrów. W jednym bloku danych możemy maksymalnie przesłać 206 bajtów, gdzie wszystkie wartości tablicy są przesyłane szeregowo tzn. jedna wartość za drugą. 2 Wymiana danych procesowych pomiędzy sterownikiem SIMATIC i napędami SIMOVERT za pomocą sieci PROFIBUS i karty komunikacyjnej CBP2 Komunikacja pomiędzy sterownikiem PLC (SIMATIC S7), a jednostką Slave (napęd SIMOVERT), odbywa się poprzez kartę komunikacyjną CBP (karta komunikacyjna), która zapewnia odbiór oraz transmisję wszystkich informacji. Parametry konfiguracyjne oraz graficzną strukturę danych procesowej, do której użytkownik posiada pełny dostęp, przedstawia Rys.9. Rys. 9 Schemat funkcjonalny wymiany sygnałów karty komunikacyjnej CBP w technice BICO, [kompendium dokumentacji Siemensa] Zakres słów PZD składa się z ośmiu kanałów, z których każdy składa się z dwóch słów 16-to bitowych. Natomiast każdemu słowu można przypisać konektor, a do każdego konektora użytkownik może wybrać zadeklarowane 16 binektorów. Jedna karta komunikacyjna może przesłać lub odebrać 256 bitów, a w przemienniku SIMOVERT można zainstalować dwie karty CBP. Przykładowo w napędzie, dostęp do bitów słowa sterującego (konektor K3001) uzyskujemy przez odwołanie do poszczególnych binektorów kanału pierwszego z zakresu B3100 B3115. Zgodnie ze standardem PROFIdrive, binektor B3100 odpowiada za bit ZAŁ/WYŁ, a B3115 za błąd zewnętrzny. 2.1 Transmisja danych przez kartę komunikacyjną CBP Dane wysyłane do sterownika SIMATIC muszą zostać wcześniej przygotowane w napędzie SIMOVERT. W odpowiednim parametrze użytkownik deklaruje, które wielkości statusowe są transmitowane do jednostki nadrzędnej Master. Należy pamiętać, że deklarując odpowiedni typ danych obiektowych (typ PPO), wybieramy ilość danych, które biorą udział w komunikacji pomiędzy napędem, a sterownikiem Rys. 10. Strona - 7

8 Rys. 10 Mechanizm wymiany danych i definicja danych wysyłanych do sterownika SIMATIC, [kompendium dokumentacji Siemensa] W powyższym diagramie funkcyjnym przedstawiona został mechanizm transmisji słów pomiędzy napędem a sterownikiem. Transmisja ta odbywa się za pomocą dwóch zakresów słów PKW i PZD. Zakres słów PKW podzielony jest na cztery słowa. Natomiast w zakresie słów PZD odbywa się transmisja 16-tu słów, która polega na tym, że gdy mamy wybrany konektor podwójnego słowa, to podłączamy go do dwóch konektorów o następujących po sobie indeksach. Wówczas ten konektor transferowany jest jako 32-bitowe słowo. Natomiast każdy konektor 16-bitowy o pojedynczej długości słowa, w zakresie słów PZD, przydzielony jest do osobnego kanału. 2.2 Organizacja wymiany danych w strukturze przekształtnika Aby sterować układem przekształtnikowym za pomocą sterownika SIMATIC i sieci PROFIBUS, aby np. móc odczytywać stany w jakich znajduje się przekształtnik, należy przygotować i przeprowadzić procedurę parametryzacji: - za pomocą oprogramowania STEP 7 i HW Config należy przygotować projekt sprzętowy z konfiguracją sieci PROFIBUS i systemem napędowym Rys. 11. We właściwościach napędu podłączonego do sieci należy wybrać tryb adresowania PPO. Po wybraniu zostaną podane informacje o adresach wejść/wyjść dla zakresu obszaru parametrów PKW oraz danych procesowych,,actual value/setpoint, Rys. 11 Projekt sprzętowy, konfiguracja sieciowa systemu sterowania, [oprogramowanie narzędziowe Siemensa koncepcja TIA] - za pomocą oprogramowania DriveMonitor, należy odpowiednio przypisać w parametrach konfiguracyjnych, słowa sterujące oraz słowa stanu Rys. 12. Diagram i rozkład bitów słowa Strona - 8

9 sterującego odpowiada standardowi PROFIdirive. Następną ważną rzeczą jest przesłanie stanu napędu do sterownika za pomocą słowa stanu pierwszego i drugiego. Rys. 12 Słowo sterujące w strukturze sterowania przemiennikiem SIMOVERT realizującym zadania za pomocą sterownika SIMATIC i sieci PROFIBUS, [kompendium dokumentacji i oprogramowanie narzędziowe Siemensa koncepcja TIA] - W celu sterowania napędem SIMOVERT za pomocą sterownika SIMATIC poprzez sieć PROFIBUS, należy stworzyć program w Edytorze LAD/STL/FBD pakietu STEP7. Użytkownik ma tutaj możliwość sterowania przekształtnikiem za pomocą dwóch pierwszych słów PZD1 i PZD2 zawartych w obszarze PPO2. Słowa te, są wysyłane podczas komunikacji ze sterownika PLC do falownika, jako dwa słowa wyjściowe sterujące oraz jako dwa słowa wejściowe stanu, które są wysyłane przez falownik do sterownika Rys. 13. Rys. 13 Program przykładowy w STEP 7 do realizacji funkcji słowa sterującego w SIMOVERT MASTERDRIVES VC, [materiał z pracy dyplomowej] Struktura tworzonego programu będzie zależała od tego, czy w komunikacji, do wymiany danych, wykorzystuje się funkcje systemowe SFC14 i SFC15 lub czy korzystamy z pakietu DriveES (koncepcja TIA Siemensa). Pakiet DriveES pozwala programiście na bezpośredni dostęp do napędu jak do obszarów peryferyjnych i ich adresację. Strona - 9

10 3 Sieciowa analiza stanów pracy napędów falownikowych w pojazdach podawarki Koncepcja całkowitej integracji automatyki, opracowana przez Siemensa, pozwala użytkownikowi systemu również na diagnostykę sieci przemysłowej realizującej zadania na obiekcie maszyny. W celu odczytu informacji diagnostycznych należy wspomóc się opcją,,hardware Diagnostic w oprogramowaniu,,simatic Manager. Wówczas dostępny jest podgląd stanów wszystkich modułów, które sygnalizują błędy. Po przejściu w stan,,online, cała konfiguracja wyświetla aktualne informacje o błędach w sieci oraz analizuje dostępność wszystkich stacji sieciowych. Brak dostępu do stacji jest sygnalizowany poprzez przekreślenie na czerwono ikony symbolizującej DP slave. Natomiast od strony przemiennika jako uczestnika sieci, w trakcie rozruchu lub pracy układu, istnieje możliwość rejestracji przebiegów wielkości elektromechanicznych w czasie. Na podstawie analizy tych przebiegów, użytkownik może stwierdzić poprawność pracy układów SIMOVERT, brak usterek, czy zakłóceń oraz może diagnozować i przeciwdziałać ewentualnym nieprawidłowościom i zakłóceniom w pracy urządzeń Rys. 14. Rys. 14 Elektromechaniczne przebiegi czasowe z zaznaczonymi bitowymi informacjami sygnałów sterujących, [materiał z pracy dyplomowej] W części praktycznej, do analizy rozruchu silnika indukcyjnego wybrano następujące przebiegi elektromechaniczne: dwustanowe sygnały sterujące pracą napędu, przebiegi prędkości zadanej i rzeczywistej oraz składowe prądu stojana. W sterowaniu wektorowym silnika asynchronicznego ważny jest model matematyczny silnika, który odwzorowany zostaje jako obiekt w algorytmie sterowania. Po przekształceniach, dostępne są dwie składowe prądu stojana, z których (w uproszczeniu) jedna składowa odpowiada za strumień magnetyczny (Isd), a druga składowa odpowiada za moment silnika (Isq). Na Rys. 14 zaprezentowano wynik rejestracji wykonanej w wybranych urządzeniu Slave za pomocą sieci PROFIBUS i sterownika SIMATIC. W chwili t1 przekształtnik otrzymuje sygnał Załącz od sterownika. Sygnał statusowy widoczny na przebiegu opisany jako Gotowy do zał. zmienia stan z wysokiego na niski oznacza to stan Praca. Analizując sygnał Praca wyraźnie widać, iż pomimo odebrania sieciowego rozkazu Załącz od sterownika SIMATIC, przekształtnik nie uruchamia się. Opóźnienie to wynika z faktu ładowania obwodu kondensatorów w członie DC przekształtnika. W chwili zakończenia ładowania wstępnego, na zaciskach wyjściowych falownika pojawia się napięcie (chwila t2). Rozpoczyna się proces rozruchu. Należy zauważyć, że pomimo pojawienia się napięcia wyjściowego na zaciskach falownika silnik nie obraca wirnika. Stwierdzamy to na podstawie przebiegu prędkości oraz świadczy o tym sygnał niski potwierdzenia otwarcia luzownika opisany jako Luzownik otwórz. W chwili t2 widać, że jedna składowa prądu (składowa Isd) zaczyna narastać (wzbudzenie). Ustala się stan strumienia magnetycznego silnika. Widać wyraźnie, że stan ten ustala się dopiero w chwili t4. Wcześniej pojawia się składowa prądu (Isq) odpowiedzialna za generowanie momentu. Silnik zaczyna się obracać dopiero w chwili t3, gdy luzownik zostaje odblokowany (podniesiony) sygnał Luzownik otwórz zmienia stan na wysoki. Analizowany układ napędu jazdy podawarki jest tak skonfigurowany, że koniecznym jest pojawienie się wstępnego momentu rozruchowego (moment startowy). Wówczas, w obwodzie regulacji, kontrolowany jest prąd wyjściowy falownika i jeśli jego wartość przekroczy odpowiedni próg luzownik może zostać otwarty, czym umożliwia prace silnika. Strona - 10

11 4 Podsumowanie i wnioski Tematyka konfiguracji, diagnostyki i wymiany danych procesowych w sieciach przemysłowych omawia zagadnienia związane z budową, funkcjonowaniem i wymianą danych procesowych pomiędzy jednostkami pracującymi w zaawansowanych i rozległych strukturach sieciowych. Zaprezentowano zarówno sposób konfigurowania przykładowego systemu sterowania, jak i zaprezentowano możliwości diagnostyki w projektowanych strukturach sieciowych. Jednocześnie zwrócono uwagę na zagadnienia komunikacyjne w napędach przemysłowych, jako uczestników Slave sieci przemysłowej PROFIBUS. W obszernej części praktycznej zostały opisane popularne standardy komunikacyjne występujące w rozwiązaniach przemysłowych koparek węgla brunatnego. W artykule i w pracy dyplomowej, omówiono oprogramowanie narzędziowe i specjalizowane, dedykowane do sterowników PLC SIMATIC oraz przekształtników SIMOVERT firmy Siemens. W części praktycznej pracy został przygotowany projekt programowo-sprzętowy oraz wykonano badania na obiekcie przemysłowym z rejestracją przebiegów wielkości elektromechanicznych. Przedstawiono wyraźnie sposób tworzenia struktur rozległych sieci przemysłowych, konfigurowania, uruchamiania i diagnostyki systemów sterowania na obiektach. Zaprezentowano przy tym możliwość diagnostyki struktur sterowania bez konieczności ingerencji w opracowany układ automatyki występujący na koparce. Dodatkowo praca została wzbogacona o przebiegi dynamiczne zarejestrowane w układzie napędowym pojazdów podawarki. Wykonanie takiej pracy pozwoliło opanować szereg zagadnień istotnych i występujących w trakcie sterowania i regulacji sieciowych układów sterowania, gdzie najważniejszym zagadnieniem jest zarówno odpowiedni dobór wielkości procesowych do wymiany danych, optymalizacja nastaw układów regulacji, jak i poprawna konfiguracja struktur danych procesowych wymienianych między poszczególnymi jednostkami. Przeprowadzone badania pozwoliły przede wszystkim poznać szereg aspektów istotnych w trakcie konfigurowania, uruchamiania i diagnostyki systemu sterowania. Np. dla prawidłowej komunikacji pomiędzy sterownikiem Master, a napędem falownikowym Slave, ważnym staje się odpowiedni dobór prędkości transmisji do wymiany danych, optymalna konfiguracja danych wymienianych między jednostkami, długość segmentów sieci i liczba uczestników. W rzeczywistym układzie przemysłowym jakim jest napęd pojazdów podawarki prędkość wymiany danych skonfigurowana jest na 1,5 Mb/s. Wydaje się, że w danym rozwiązaniu jest to wystarczająca prędkość transmisji danych. Zwiększenie prędkości wymiany danych w tym konkretnym przykładzie mogłoby się wiązać z większymi zakłóceniami w transmisji informacji spowodowanymi znacznymi odległościami między stacjami pracującymi w jednej sieci. Oprogramowanie firmy Siemens daje użytkownikowi ogromne możliwości zarządzania od konfiguracji przez uruchomienie aż po użytkowanie i diagnostykę systemu automatyki. Koncepcja TIA pozwala analizować oraz rejestrować sygnały sterujące, przebiegi wielkości charakterystycznych oraz usuwać ewentualne błędy i nieprawidłowości. Autorzy dziękują Kierownictwu Katedry Informatyki Stosowanej Politechniki Łódzkiej Dyrekcji i Kierownictwu Kopalni, Dyrekcji i Kierownictwu A&D Siemens, za dostęp do sprzętu i nietuzinkowych obiektów przemysłowych oraz możliwość realizacji tak ciekawych prac poznawczych. Dyplomant: inż. Łukasz Błaszczyk BOT Kopalnia Węgla Brunatnego Bełchatów S.A. Opiekun pracy: dr inż. Mariusz Jabłoński Politechnika Łódzka Katedra Informatyki Stosowanej Praca dyplomowa powstała przy współpracy z firmą Strona - 11

Kurs SINAMICS G120 Konfiguracja i uruchomienie. Spis treści. Dzień 1

Kurs SINAMICS G120 Konfiguracja i uruchomienie. Spis treści. Dzień 1 Spis treści Dzień 1 I Sterowanie napędami wprowadzenie (wersja 1301) I-3 Przykładowa budowa silnika asynchronicznego I-4 Przykładowa budowa silnika asynchronicznego I-5 Przykładowa zależności momentu od

Bardziej szczegółowo

Zadania do ćwiczeń laboratoryjnych Systemy rozproszone automatyki - laboratorium

Zadania do ćwiczeń laboratoryjnych Systemy rozproszone automatyki - laboratorium 1. Komunikacja PLC falownik, poprzez sieć Profibus DP Stanowiska A-PLC-5 oraz B-FS-4 1.1. Urządzenia i narzędzia 1.1.1. Sterownik SIMATIC S7-315 2DP (z wbudowanym portem Profibus DP). 1.1.2. Falownik MicroMaster440

Bardziej szczegółowo

Siemens Simatic S7-300 Informacje podstawowe o sterowniku programowalnym

Siemens Simatic S7-300 Informacje podstawowe o sterowniku programowalnym Siemens Simatic S7-300 Informacje podstawowe o sterowniku programowalnym Zakład Napędu Elektrycznego ISEP PW Wstęp Sterowniki swobodnie programowalne S7-300 należą do sterowników średniej wielkości. Są

Bardziej szczegółowo

Opracowanie ćwiczenia laboratoryjnego dotyczącego wykorzystania sieci przemysłowej Profibus. DODATEK NR 4 Instrukcja laboratoryjna

Opracowanie ćwiczenia laboratoryjnego dotyczącego wykorzystania sieci przemysłowej Profibus. DODATEK NR 4 Instrukcja laboratoryjna Wydział Informatyki i Zarządzania Opracowanie ćwiczenia laboratoryjnego dotyczącego wykorzystania sieci przemysłowej Profibus DODATEK NR 4 Instrukcja laboratoryjna. Opracował: Paweł Obraniak Wrocław 2014

Bardziej szczegółowo

Rozwiązanie dla standardowych urządzeń...

Rozwiązanie dla standardowych urządzeń... Rozwiązanie dla standardowych urządzeń... PROCESS FIELD BUS Page 1 PROFIBUS i SIMATIC pozwala osiągnąć Obniżenie kosztów okablowania Łatwy wybór produktu Łatwość instalacji i uruchomienia Krótki czas rozruchu

Bardziej szczegółowo

FAQ: 00000041/PL Data: 09/06/2012. Zastosowanie zmiennych Raw Data Type WinCC v7.0

FAQ: 00000041/PL Data: 09/06/2012. Zastosowanie zmiennych Raw Data Type WinCC v7.0 Zmienne typu Raw Data są typem danych surowych nieprzetworzonych. Ten typ danych daje użytkownikowi możliwość przesyłania do oraz z WinCC dużych ilości danych odpowiednio 208 bajtów dla sterowników serii

Bardziej szczegółowo

Opracował: Jan Front

Opracował: Jan Front Opracował: Jan Front Sterownik PLC PLC (Programowalny Sterownik Logiczny) (ang. Programmable Logic Controller) mikroprocesorowe urządzenie sterujące układami automatyki. PLC wykonuje w sposób cykliczny

Bardziej szczegółowo

Tytuł Aplikacji: Aplikacja przetwornic częstotliwości Danfoss w sieci przemysłowej Profinet

Tytuł Aplikacji: Aplikacja przetwornic częstotliwości Danfoss w sieci przemysłowej Profinet Poniższy artykuł został w pełni przygotowany przez Autoryzowanego Dystrybutora firmy Danfoss i przedstawia rozwiązanie aplikacyjne wykonane w oparciu o produkty z rodziny VLT Firma Danfoss należy do niekwestionowanych

Bardziej szczegółowo

Kurs Projektowanie i programowanie z Distributed Safety. Spis treści. Dzień 1. I Bezpieczeństwo funkcjonalne - wprowadzenie (wersja 1212)

Kurs Projektowanie i programowanie z Distributed Safety. Spis treści. Dzień 1. I Bezpieczeństwo funkcjonalne - wprowadzenie (wersja 1212) Spis treści Dzień 1 I Bezpieczeństwo funkcjonalne - wprowadzenie (wersja 1212) I-3 Cel stosowania bezpieczeństwa funkcjonalnego I-4 Bezpieczeństwo funkcjonalne I-5 Zakres aplikacji I-6 Standardy w zakresie

Bardziej szczegółowo

Oprogramowanie do zarządzania systemami napędowymi - Drive Engineering System - Drive ES

Oprogramowanie do zarządzania systemami napędowymi - Drive Engineering System - Drive ES Oprogramowanie do zarządzania systemami napędowymi - Drive Engineering System - Drive ES Drive ES to nowoczesny system inżynieryjny, oprogramowanie do zarządzania systemami napędowymi, które pozwala na

Bardziej szczegółowo

Industrial Ethernet Dokumentacja techniczna połączenia Sterowniki S7-400(300) firmy Siemens - System PRO-2000 firmy MikroB

Industrial Ethernet Dokumentacja techniczna połączenia Sterowniki S7-400(300) firmy Siemens - System PRO-2000 firmy MikroB Industrial Ethernet Dokumentacja techniczna połączenia Sterowniki S7-400(300) firmy Siemens - System PRO-2000 firmy MikroB Zawartość: 1. Konfiguracja sterownika (STEP-7) 2. Definicja połączenia (STEP-7)

Bardziej szczegółowo

Laboratorium Elektroniki w Budowie Maszyn

Laboratorium Elektroniki w Budowie Maszyn Politechnika Poznańska Wydział Budowy Maszyn i Zarządzania Instytut Technologii Mechanicznej Laboratorium Elektroniki w Budowie Maszyn LWBM-3 Falownikowy układ napędowy Instrukcja do ćwiczenia Opracował:

Bardziej szczegółowo

Kurs SIMATIC S7-300/400 i TIA Portal - Podstawowy. Spis treści. Dzień 1. I System SIEMENS SIMATIC S7 - wprowadzenie (wersja 1503)

Kurs SIMATIC S7-300/400 i TIA Portal - Podstawowy. Spis treści. Dzień 1. I System SIEMENS SIMATIC S7 - wprowadzenie (wersja 1503) Spis treści Dzień 1 I System SIEMENS SIMATIC S7 - wprowadzenie (wersja 1503) I-3 Rodzina sterowników programowalnych SIMATIC S7 firmy SIEMENS I-4 Dostępne moduły i ich funkcje I-5 Jednostki centralne I-6

Bardziej szczegółowo

Artykuł został wydrukowany Technice Zagranicznej Maszyny Technologie Materiały w numerze 02/2006 poświęconym rozwiązaniom firmy SIEMENS

Artykuł został wydrukowany Technice Zagranicznej Maszyny Technologie Materiały w numerze 02/2006 poświęconym rozwiązaniom firmy SIEMENS Artykuł został wydrukowany Technice Zagranicznej Maszyny Technologie Materiały w numerze 02/2006 poświęconym rozwiązaniom firmy SIEMENS Diagnostyka napędów w sieci PROFIBUS Zastosowanie sieci PROFIBUS

Bardziej szczegółowo

1. Cel ćwiczenia. Celem ćwiczenia jest zestawienie połączenia pomiędzy dwoma sterownikami PLC za pomocą protokołu Modbus RTU.

1. Cel ćwiczenia. Celem ćwiczenia jest zestawienie połączenia pomiędzy dwoma sterownikami PLC za pomocą protokołu Modbus RTU. 1. Cel ćwiczenia Celem ćwiczenia jest zestawienie połączenia pomiędzy dwoma sterownikami PLC za pomocą protokołu Modbus RTU. 2. Porty szeregowe w sterowniku VersaMax Micro Obydwa porty szeregowe sterownika

Bardziej szczegółowo

Zastosowania mikrokontrolerów w przemyśle

Zastosowania mikrokontrolerów w przemyśle Zastosowania mikrokontrolerów w przemyśle Cezary MAJ Katedra Mikroelektroniki i Technik Informatycznych Literatura Ryszard Pełka: Mikrokontrolery - architektura, programowanie, zastosowania Projektowanie

Bardziej szczegółowo

3.0 FALOWNIKI ASTRAADA DRV

3.0 FALOWNIKI ASTRAADA DRV ASTOR KATALOG PRZEMIENNIKÓW CZĘSTOTLIWOŚCI - ASTRAADA DRV 3.0 FALOWNIKI ASTRAADA DRV INFORMACJE OGÓLNE O FALOWNIKACH ASTRAADA DRV 3.1 FALOWNIKI ASTRAADA DRV 3.2 2015-06-05 3.2-1 KATALOG PRZEMIENNIKÓW CZĘSTOTLIWOŚCI

Bardziej szczegółowo

Kurs Podstawowy S7. Spis treści. Dzień 1

Kurs Podstawowy S7. Spis treści. Dzień 1 Spis treści Dzień 1 I System SIMATIC S7 - wprowadzenie (wersja 1401) I-3 Rodzina sterowników programowalnych SIMATIC S7 firmy SIEMENS I-4 Dostępne moduły i ich funkcje I-5 Jednostki centralne I-6 Podstawowe

Bardziej szczegółowo

2013-04-25. Czujniki obiektowe Sterowniki przemysłowe

2013-04-25. Czujniki obiektowe Sterowniki przemysłowe Ogólne informacje o systemach komputerowych stosowanych w sterowaniu ruchem funkcje, właściwości Sieci komputerowe w sterowaniu informacje ogólne, model TCP/IP, protokoły warstwy internetowej i transportowej

Bardziej szczegółowo

Rozdział ten zawiera informacje na temat zarządzania Modułem Modbus TCP oraz jego konfiguracji.

Rozdział ten zawiera informacje na temat zarządzania Modułem Modbus TCP oraz jego konfiguracji. 1 Moduł Modbus TCP Moduł Modbus TCP daje użytkownikowi Systemu Vision możliwość zapisu oraz odczytu rejestrów urządzeń, które obsługują protokół Modbus TCP. Zapewnia on odwzorowanie rejestrów urządzeń

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia: Zestaw do badania cyfrowych układów logicznych

Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia: Zestaw do badania cyfrowych układów logicznych ZP/UR/46/203 Zał. nr a do siwz Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia: Zestaw do badania cyfrowych układów logicznych Przedmiot zamówienia obejmuje następujące elementy: L.p. Nazwa Ilość. Zestawienie komputera

Bardziej szczegółowo

1. Cel ćwiczenia. 2. Podłączenia urządzeń zewnętrznych w sterowniku VersaMax Micro

1. Cel ćwiczenia. 2. Podłączenia urządzeń zewnętrznych w sterowniku VersaMax Micro 1. Cel ćwiczenia Celem ćwiczenia jest zaprojektowanie sterowania układem pozycjonowania z wykorzystaniem sterownika VersaMax Micro oraz silnika krokowego. Do algorytmu pozycjonowania wykorzystać licznik

Bardziej szczegółowo

Spis treści. 1 Moduł Modbus TCP 4

Spis treści. 1 Moduł Modbus TCP 4 Spis treści 1 Moduł Modbus TCP 4 1.1 Konfigurowanie Modułu Modbus TCP................. 4 1.1.1 Lista elementów Modułu Modbus TCP............ 4 1.1.2 Konfiguracja Modułu Modbus TCP.............. 5 1.1.3

Bardziej szczegółowo

Wysokowydajne falowniki wektorowe Micno KE300.

Wysokowydajne falowniki wektorowe Micno KE300. Wysokowydajne falowniki wektorowe Micno KE300. Firma Shenzhen Micno Electric Co. jest przedsiębiorstwem zajmującym się zaawansowanymi technologiami. Specjalizuje się w pracach badawczorozwojowych, produkcji,

Bardziej szczegółowo

Rejestratory Sił, Naprężeń.

Rejestratory Sił, Naprężeń. JAS Projektowanie Systemów Komputerowych Rejestratory Sił, Naprężeń. 2012-01-04 2 Zawartość Typy rejestratorów.... 4 Tryby pracy.... 4 Obsługa programu.... 5 Menu główne programu.... 7 Pliki.... 7 Typ

Bardziej szczegółowo

Artykuł został wydrukowany Technice Zagranicznej Maszyny Technologie Materiały w numerze 06/2006 poświęconym rozwiązaniom firmy SIEMENS

Artykuł został wydrukowany Technice Zagranicznej Maszyny Technologie Materiały w numerze 06/2006 poświęconym rozwiązaniom firmy SIEMENS Artykuł został wydrukowany Technice Zagranicznej Maszyny Technologie Materiały w numerze 06/2006 poświęconym rozwiązaniom firmy SIEMENS Modernizacja układów ze sterownikami SIMATIC S5-135/155 przy wykorzystaniu

Bardziej szczegółowo

MAGISTRALA PROFIBUS W SIŁOWNIKU 2XI

MAGISTRALA PROFIBUS W SIŁOWNIKU 2XI DTR Załącznik nr 3 MAGISTRALA PROFIBUS W SIŁOWNIKU 2XI Wydanie 1.2 listopad 2012 r. 1 Załącznik nr 3 DTR 1. Własności interfejsu PROFIBUS DP Siłownik wyposażony w moduł Profibus DP można przyłączyć do

Bardziej szczegółowo

Komputerowe systemy pomiarowe. Dr Zbigniew Kozioł - wykład Mgr Mariusz Woźny - laboratorium

Komputerowe systemy pomiarowe. Dr Zbigniew Kozioł - wykład Mgr Mariusz Woźny - laboratorium Komputerowe systemy pomiarowe Dr Zbigniew Kozioł - wykład Mgr Mariusz Woźny - laboratorium 1 - Cel zajęć - Orientacyjny plan wykładu - Zasady zaliczania przedmiotu - Literatura Klasyfikacja systemów pomiarowych

Bardziej szczegółowo

BADANIA ELEKTROMECHANICZNYCH ZESPOŁÓW NAPĘDOWYCH ZWAŁOWARKI ZGOT

BADANIA ELEKTROMECHANICZNYCH ZESPOŁÓW NAPĘDOWYCH ZWAŁOWARKI ZGOT Górnictwo i Geoinżynieria Rok 33 Zeszyt 2 2009 Jan Anuszczyk*, Mariusz Jabłoński** BADANIA ELEKTROMECHANICZNYCH ZESPOŁÓW NAPĘDOWYCH ZWAŁOWARKI ZGOT 1. Wprowadzenie Podstawą badań przedstawionych w pracy

Bardziej szczegółowo

Diagnostyka napędów w sieci PROFIBUS

Diagnostyka napędów w sieci PROFIBUS Badania i diagnostyka układów napędowych Diagnostyka napędów w sieci PROFIBUS Zastosowanie sieci PROFIBUS oraz szybkiej komunikacji cyklicznej w układach sterowania jest już obecnie powszechnie znane.

Bardziej szczegółowo

PROGRAMOWALNE STEROWNIKI LOGICZNE

PROGRAMOWALNE STEROWNIKI LOGICZNE PROGRAMOWALNE STEROWNIKI LOGICZNE I. Wprowadzenie Klasyczna synteza kombinacyjnych i sekwencyjnych układów sterowania stosowana do automatyzacji dyskretnych procesów produkcyjnych polega na zaprojektowaniu

Bardziej szczegółowo

Uniwersalny Konwerter Protokołów

Uniwersalny Konwerter Protokołów Uniwersalny Konwerter Protokołów Autor Robert Szolc Promotor dr inż. Tomasz Szczygieł Uniwersalny Konwerter Protokołów Szybki rozwój technologii jaki obserwujemy w ostatnich latach, spowodował że systemy

Bardziej szczegółowo

Zygmunt Kubiak Instytut Informatyki Politechnika Poznańska

Zygmunt Kubiak Instytut Informatyki Politechnika Poznańska Instytut Informatyki Politechnika Poznańska 1 Sieć Modbus w dydaktyce Protokół Modbus Rozwiązania sprzętowe Rozwiązania programowe Podsumowanie 2 Protokół Modbus Opracowany w firmie Modicon do tworzenia

Bardziej szczegółowo

Układ napędowy tramwaju niskopodłogowego na przykładzie układu ENI-ZNAP/RT6N1

Układ napędowy tramwaju niskopodłogowego na przykładzie układu ENI-ZNAP/RT6N1 Układ napędowy tramwaju niskopodłogowego na przykładzie układu ENI-ZNAP/RT6N1 1 ZAKRES PROJEKTU ENIKI dla RT6N1 PROJEKT ELEKTRYCZNY OPROGRAMOWANIE URUCHOMIENIE Falownik dachowy ENI-FT600/200RT6N1 2 szt.

Bardziej szczegółowo

Komunikacja Master-Slave w protokole PROFIBUS DP pomiędzy S7-300/S7-400

Komunikacja Master-Slave w protokole PROFIBUS DP pomiędzy S7-300/S7-400 PoniŜszy dokument zawiera opis konfiguracji programu STEP7 dla sterowników S7 300/S7 400, w celu stworzenia komunikacji Master Slave z wykorzystaniem sieci PROFIBUS DP pomiędzy sterownikami S7 300 i S7

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Dzień 1. I Konfiguracja sterownika (wersja 1312) II Tryby pracy CPU (wersja 1312) III Bloki funkcyjne (wersja 1312)

Spis treści. Dzień 1. I Konfiguracja sterownika (wersja 1312) II Tryby pracy CPU (wersja 1312) III Bloki funkcyjne (wersja 1312) Spis treści Dzień 1 I Konfiguracja sterownika (wersja 1312) I-3 Zadanie Tworzenie konfiguracji sprzętowej I-4 Tworzenie nowego projektu I-5 Tworzenie stacji poprzez wybór CPU z katalogu I-6 Dodawanie modułów

Bardziej szczegółowo

Moduł wejść/wyjść VersaPoint

Moduł wejść/wyjść VersaPoint Moduł obsługuje wyjściowe sygnały dyskretne 24VDC. Parametry techniczne modułu Wymiary (szerokość x wysokość x głębokość) Rodzaj połączeń 12.2mm x 120mm x 71.5mm (0.480in. x 4.724in. x 2.795in.) 2-, 3-

Bardziej szczegółowo

PROFIBUS DP w topologii pierścieniowej LWL

PROFIBUS DP w topologii pierścieniowej LWL PROFIBUS DP w topologii pierścieniowej LWL 1. Zastosowanie... 1 2. Dane techniczne... 2 2.1. Płytka złącza światłowodowego LWL... 2 2.2. Typy przewodów złącza światłowodowego LWL... 2 3. Konfiguracja PROFIBUS...

Bardziej szczegółowo

SILNIK INDUKCYJNY STEROWANY Z WEKTOROWEGO FALOWNIKA NAPIĘCIA

SILNIK INDUKCYJNY STEROWANY Z WEKTOROWEGO FALOWNIKA NAPIĘCIA SILNIK INDUKCYJNY STEROWANY Z WEKTOROWEGO FALOWNIKA NAPIĘCIA Rys.1. Podział metod sterowania częstotliwościowego silników indukcyjnych klatkowych Instrukcja 1. Układ pomiarowy. Dane maszyn: Silnik asynchroniczny:

Bardziej szczegółowo

Ćwiczenie 3 Falownik

Ćwiczenie 3 Falownik Politechnika Poznańska Wydział Budowy Maszyn i Zarządzania Automatyzacja i Nadzorowanie Maszyn Zajęcia laboratoryjne Ćwiczenie 3 Falownik Poznań 2012 Opracował: mgr inż. Bartosz Minorowicz Zakład Urządzeń

Bardziej szczegółowo

Kurs Certyfikowany Inżynier Sieci PROFIBUS DP. Spis treści. Dzień 1

Kurs Certyfikowany Inżynier Sieci PROFIBUS DP. Spis treści. Dzień 1 Spis treści Dzień 1 I Sieć PROFIBUS wprowadzenie (wersja 1405) I-3 FMS, DP, PA - 3 wersje protokołu PROFIBUS I-4 Zastosowanie sieci PROFIBUS w automatyzacji zakładu I-5 Architektura protokołu PROFIBUS

Bardziej szczegółowo

Automatyka przemysłowa na wybranych obiektach. mgr inż. Artur Jurneczko PROCOM SYSTEM S.A., ul. Stargardzka 8a, 54-156 Wrocław

Automatyka przemysłowa na wybranych obiektach. mgr inż. Artur Jurneczko PROCOM SYSTEM S.A., ul. Stargardzka 8a, 54-156 Wrocław Automatyka przemysłowa na wybranych obiektach mgr inż. Artur Jurneczko PROCOM SYSTEM S.A., ul. Stargardzka 8a, 54-156 Wrocław 2 Cele prezentacji Celem prezentacji jest przybliżenie automatyki przemysłowej

Bardziej szczegółowo

Praca dyplomowa. Program do monitorowania i diagnostyki działania sieci CAN. Temat pracy: Temat Gdańsk Autor: Łukasz Olejarz

Praca dyplomowa. Program do monitorowania i diagnostyki działania sieci CAN. Temat pracy: Temat Gdańsk Autor: Łukasz Olejarz Temat Gdańsk 30.06.2006 1 Praca dyplomowa Temat pracy: Program do monitorowania i diagnostyki działania sieci CAN. Autor: Łukasz Olejarz Opiekun: dr inż. M. Porzeziński Recenzent: dr inż. J. Zawalich Gdańsk

Bardziej szczegółowo

Programowanie sterowników PLC wprowadzenie

Programowanie sterowników PLC wprowadzenie Programowanie sterowników PLC wprowadzenie Zakład Teorii Maszyn i Automatyki Katedra Podstaw Techniki Felin p.110 http://ztmia.ar.lublin.pl/sips waldemar.samociuk@up.lublin,pl Sterowniki programowalne

Bardziej szczegółowo

Siemens S7-1200 Konfiguracja regulatora PID

Siemens S7-1200 Konfiguracja regulatora PID Siemens S7-1200 Konfiguracja regulatora PID 1 Wprowadzenie Środowisko STEP 7 umożliwia wykorzystanie instrukcji sterownika S7-1200 które pozwalają na prostą konfiguracje i zastosowanie regulatora PID.

Bardziej szczegółowo

LEKCJA TEMAT: Zasada działania komputera.

LEKCJA TEMAT: Zasada działania komputera. LEKCJA TEMAT: Zasada działania komputera. 1. Ogólna budowa komputera Rys. Ogólna budowa komputera. 2. Komputer składa się z czterech głównych składników: procesor (jednostka centralna, CPU) steruje działaniem

Bardziej szczegółowo

JĘZYKI PROGRAMOWANIA STEROWNIKÓW

JĘZYKI PROGRAMOWANIA STEROWNIKÓW JĘZYKI PROGRAMOWANIA STEROWNIKÓW dr inż. Wiesław Madej Wstęp Języki programowania sterowników 15 h wykład 15 h dwiczenia Konsultacje: - pokój 325A - środa 11 14 - piątek 11-14 Literatura Tadeusz Legierski,

Bardziej szczegółowo

Karta (sylabus) modułu/przedmiotu Transport Studia II stopnia

Karta (sylabus) modułu/przedmiotu Transport Studia II stopnia Karta (sylabus) modułu/przedmiotu Transport Studia II stopnia Przedmiot: Pokładowe systemy diagnostyczne i informacyjne Rodzaj przedmiotu: specjalnościowy Kod przedmiotu: TR N 6-0_ Rok: I Semestr: Forma

Bardziej szczegółowo

Projekt Komputerowych Systemów Sterowania Wymiana danych pomiędzy dwoma sterownikami Siemens S7-300 po sieci Profibus DP

Projekt Komputerowych Systemów Sterowania Wymiana danych pomiędzy dwoma sterownikami Siemens S7-300 po sieci Profibus DP Gliwice, 7 stycznia 2007-01-07 Projekt Komputerowych Systemów Sterowania Wymiana danych pomiędzy dwoma sterownikami Siemens S7-300 po sieci Profibus DP Janusz Serwin KSS, sem. 9 Informacje ogólne Profibus

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY ZE ŚRODKÓW UNII EUROPEJSKIEJ W RAMACH EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO OPIS PRZEDMIOTU. Sieci i sterowniki przemysłowe

PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY ZE ŚRODKÓW UNII EUROPEJSKIEJ W RAMACH EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO OPIS PRZEDMIOTU. Sieci i sterowniki przemysłowe OPIS PRZEDMIOTU Nazwa przedmiotu Kod przedmiotu Sieci i sterowniki przemysłowe Wydział Instytut/Katedra Kierunek Specjalizacja/specjalność Wydział Matematyki, Fizyki i Techniki Instytut Mechaniki i Informatyki

Bardziej szczegółowo

OKABLOWANIE W WYBRANYCH SYSTEMACH KOMUNIKACJI

OKABLOWANIE W WYBRANYCH SYSTEMACH KOMUNIKACJI OKABLOWANIE W WYBRANYCH SYSTEMACH KOMUNIKACJI KLASYFIKACJA SIECI wielkość -odległość między najdalej położonymi węzłami sieć lokalna (LAN - Local Area Network) o zasięgu do kilku kilometrów sieć miejska

Bardziej szczegółowo

Sterowniki Programowalne Sem. V, AiR

Sterowniki Programowalne Sem. V, AiR Katedra Inżynierii Systemów Sterowania Sterowniki Programowalne Sem. V, AiR Opis stanowiska sterowania prędkością silnika 3-fazowego Opracował: mgr inż. Arkadiusz Cimiński Data: październik, 2016 r. Opis

Bardziej szczegółowo

Z powyższej zależności wynikają prędkości synchroniczne n 0 podane niżej dla kilku wybranych wartości liczby par biegunów:

Z powyższej zależności wynikają prędkości synchroniczne n 0 podane niżej dla kilku wybranych wartości liczby par biegunów: Bugaj Piotr, Chwałek Kamil Temat pracy: ANALIZA GENERATORA SYNCHRONICZNEGO Z MAGNESAMI TRWAŁYMI Z POMOCĄ PROGRAMU FLUX 2D. Opiekun naukowy: dr hab. inż. Wiesław Jażdżyński, prof. AGH Maszyna synchrocznina

Bardziej szczegółowo

Automatyka i metrologia

Automatyka i metrologia Kierunek Elektrotechnika Specjalność: Automatyka i metrologia http://www.automatyka.p.lodz.pl/ http://www.metrol.p.lodz.pl/ 1/35 Wykształcenie wszechstronne nowoczesne dobrze rozpoznawalne na rynku pracy

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z projektu MARM. Część druga Specyfikacja końcowa. Prowadzący: dr. Mariusz Suchenek. Autor: Dawid Kołcz. Data: r.

Sprawozdanie z projektu MARM. Część druga Specyfikacja końcowa. Prowadzący: dr. Mariusz Suchenek. Autor: Dawid Kołcz. Data: r. Sprawozdanie z projektu MARM Część druga Specyfikacja końcowa Prowadzący: dr. Mariusz Suchenek Autor: Dawid Kołcz Data: 01.02.16r. 1. Temat pracy: Układ diagnozujący układ tworzony jako praca magisterska.

Bardziej szczegółowo

Ćwiczenia z S7-1200. S7-1200 jako Profinet-IO Controller. FAQ Marzec 2012

Ćwiczenia z S7-1200. S7-1200 jako Profinet-IO Controller. FAQ Marzec 2012 Ćwiczenia z S7-1200 S7-1200 jako Profinet-IO Controller FAQ Marzec 2012 Spis treści 1 Opis zagadnienie poruszanego w ćwiczeniu. 3 1.1 Wykaz urządzeń..... 3 2 KONFIGURACJA S7-1200 PLC.. 4 2.1 Nowy projekt.

Bardziej szczegółowo

1. Prace rozwojowe usługi informatyczne w zakresie opracowania prototypu oprogramowania serwisowo-instalatorskiego dla systemu testowego

1. Prace rozwojowe usługi informatyczne w zakresie opracowania prototypu oprogramowania serwisowo-instalatorskiego dla systemu testowego Projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz Budżetu Państwa FUNDUSZE EUROPEJSKIE DLA ROZWOJU REGIONU ŁÓDZKIEGO Zamawiający: KAWU J. Kotus A. Woźniak Spółka Jawna 91-204

Bardziej szczegółowo

1.1. Wymogi bezpieczeństwa Pomoc techniczna TIA Portal V13 instalacja i konfiguracja pakietu...18

1.1. Wymogi bezpieczeństwa Pomoc techniczna TIA Portal V13 instalacja i konfiguracja pakietu...18 3 Przedmowa...9 Wstęp... 13 1. Pierwsze kroki... 15 1.1. Wymogi bezpieczeństwa...16 1.2. Pomoc techniczna...17 1.3. TIA Portal V13 instalacja i konfiguracja pakietu...18 1.3.1. Opis części składowych środowiska

Bardziej szczegółowo

Tytuł Aplikacji: Aplikacje przetwornic Decentral FCD 302 i ich nowe możliwości zastosowań

Tytuł Aplikacji: Aplikacje przetwornic Decentral FCD 302 i ich nowe możliwości zastosowań Poniższy artykuł został w pełni przygotowany przez Autoryzowanego Dystrybutora firmy Danfoss i przedstawia rozwiązanie aplikacyjne wykonane w oparciu o produkty z rodziny VLT Firma Danfoss należy do niekwestionowanych

Bardziej szczegółowo

Kierunek Elektrotechnika Specjalność: Automatyka i metrologia http://www.automatyka.p.lodz.pl/ http://www.metrol.p.lodz.pl/ 1/35 Wykształcenie wszechstronne nowoczesne dobrze rozpoznawalne na rynku pracy

Bardziej szczegółowo

Konfiguracja i programowanie PLC Siemens SIMATIC S7 i panelu tekstowego w układzie sterowania napędami elektrycznymi. Przebieg ćwiczenia

Konfiguracja i programowanie PLC Siemens SIMATIC S7 i panelu tekstowego w układzie sterowania napędami elektrycznymi. Przebieg ćwiczenia Ćwiczenie VIIN Konfiguracja i programowanie PLC Siemens SIMATIC S7 i panelu tekstowego w układzie sterowania napędami elektrycznymi Przebieg ćwiczenia 1. Rozpoznać elementy stanowiska (rys.1,2,3) i podłączyć

Bardziej szczegółowo

Współpraca falownika SINAMICS G110 ze sterownikiem S7-1200

Współpraca falownika SINAMICS G110 ze sterownikiem S7-1200 Współpraca falownika SINAMICS AUTOMATYKA G110 ze sterownikiem I MECHATRONIKA S7-1200 Współpraca falownika SINAMICS G110 ze sterownikiem S7-1200 W przykładzie sterownik z rodziny S7-1200 steruje pracą dwóch

Bardziej szczegółowo

System TEO Kompleksowa obsługa energetyki trakcyjnej prądu stałego

System TEO Kompleksowa obsługa energetyki trakcyjnej prądu stałego System TEO Kompleksowa obsługa energetyki trakcyjnej prądu stałego Charakterystyka systemu W ramach systemu TEO oferowana jest rodzina zabezpieczeń dedykowanych dla różnych pól rozdzielni prądu stałego

Bardziej szczegółowo

Politechnika Białostocka

Politechnika Białostocka Politechnika Białostocka Wydział Mechaniczny Instrukcja do zajęć projektowych Temat projektu: System sterowania PLC w sieci przemysłowej PROFINET IO Numer projektu: 1 Zajęcia projektowe z przedmiotu: Przemysłowe

Bardziej szczegółowo

DEMERO Automation Systems

DEMERO Automation Systems Programowanie wektorowych przetwornic częstotliwości serii POSIDRIVE FDS5000 / MDS5000 i serwonapędów POSIDRIVE MDS5000 / POSIDYN SDS5000 firmy Stober Antriebstechnik Konfiguracja parametrów w programie

Bardziej szczegółowo

ASQ systemy sterowania zestawami pomp

ASQ systemy sterowania zestawami pomp systemy sterowania zestawami pomp CECHY CHARAKTERYSTYCZNE sterowanie prędkością obrotową pompy zasilanej z przemiennika częstotliwości w celu zapewnienia stabilizacji ciśnienia automatyczne lub ręczne

Bardziej szczegółowo

Ćwiczenia z S7-1200. Komunikacja S7-1200 z miernikiem parametrów sieci PAC 3200 za pośrednictwem protokołu Modbus/TCP.

Ćwiczenia z S7-1200. Komunikacja S7-1200 z miernikiem parametrów sieci PAC 3200 za pośrednictwem protokołu Modbus/TCP. Ćwiczenia z S7-1200 Komunikacja S7-1200 z miernikiem parametrów sieci PAC 3200 za pośrednictwem protokołu Modbus/TCP FAQ Marzec 2012 Spis treści 1 Opis zagadnienie poruszanego w ćwiczeniu. 3 1.1 Wykaz

Bardziej szczegółowo

Sieci miejscowe stosowane w układach serwonapędowych. Zagadnienia komunikacji w nowoczesnych układach serwonapędowych R Θ. R ω R M

Sieci miejscowe stosowane w układach serwonapędowych. Zagadnienia komunikacji w nowoczesnych układach serwonapędowych R Θ. R ω R M Zagadnienia komunikacji w nowoczesnych układach serwonapędowych dr inŝ Stefan Brock Sieci miejscowe stosowane w układach serwonapędowych Serwonapędy układy regulacji połoŝenia, wyposaŝone w silniki wysokomomentowe

Bardziej szczegółowo

Generator przebiegów pomiarowych Ex-GPP2

Generator przebiegów pomiarowych Ex-GPP2 Generator przebiegów pomiarowych Ex-GPP2 Przeznaczenie Generator przebiegów pomiarowych GPP2 jest programowalnym sześciokanałowym generatorem napięć i prądów, przeznaczonym do celów pomiarowych i diagnostycznych.

Bardziej szczegółowo

Wymagania programowe: STEP 7 STEP 7-Micro/Win

Wymagania programowe: STEP 7 STEP 7-Micro/Win Sieć MPI pozwala na komunikację w trybie master/slave, gdzie S7-300/S7-400 pracuje w trybie master, natomiast S7-200 w trybie slave. Urządzenia w sieci MPI komunikują się wykorzystując oddzielne logiczne

Bardziej szczegółowo

Przekaźnik mieści się w uniwersalnej obudowie zatablicowej wykonanej z tworzywa niepalnego ABS o wymiarach 72x72x75 mm.

Przekaźnik mieści się w uniwersalnej obudowie zatablicowej wykonanej z tworzywa niepalnego ABS o wymiarach 72x72x75 mm. 1. ZASTOSOWANIE Przekaźnik PS-1 służy do optycznej sygnalizacji zadziałania zabezpieczeń a także sygnalizuje awarię i zakłócenie w pracy urządzeń elektroenergetycznych. Umożliwia wizualizację i powielenie

Bardziej szczegółowo

A P L I K A C Y J N A

A P L I K A C Y J N A N O T A A P L I K A C Y J N A E L E K T R O W N I E W O D N E NIEZAWODNE ROZWIĄZANIA SYSTEMÓW AUTOMATYKI Dok. Nr PLPN006 Wersja: 17-03-2006 ASKOM to zastrzeżony znak firmy ASKOM Sp. z o. o., Gliwice. Inne

Bardziej szczegółowo

Podstawa rozwiązań sterowania przemysłowego na komputerach PC. Software Controller. siemens.pl/software-controller

Podstawa rozwiązań sterowania przemysłowego na komputerach PC. Software Controller. siemens.pl/software-controller Podstawa rozwiązań sterowania przemysłowego na komputerach PC Software Controller siemens.pl/software-controller SIMATIC S7-1500 Software Controller sterownik programowy z serii SIMATIC oparty na komputerach

Bardziej szczegółowo

Sterowniki Programowalne (SP)

Sterowniki Programowalne (SP) Sterowniki Programowalne (SP) Wybrane aspekty procesu tworzenia oprogramowania dla sterownika PLC Podstawy języka funkcjonalnych schematów blokowych (FBD) Politechnika Gdańska Wydział Elektrotechniki i

Bardziej szczegółowo

asix4 Podręcznik użytkownika S7_TCPIP - drajwer do wymiany danych ze sterownikami SIMATIC poprzez Ethernet

asix4 Podręcznik użytkownika S7_TCPIP - drajwer do wymiany danych ze sterownikami SIMATIC poprzez Ethernet Podręcznik użytkownika S7_TCPIP - drajwer do wymiany danych ze sterownikami SIMATIC poprzez Ethernet Podręcznik użytkownika Dok. Nr PLP4081 Wersja: 04-01-2007 Podręcznik użytkownika asix4 ASKOM i asix

Bardziej szczegółowo

Automatyka przemysłowa. SiR_7 Transmisja danych ze sterownika PLC. Sieci przemysłowe typu Profibus i Profinet.

Automatyka przemysłowa. SiR_7 Transmisja danych ze sterownika PLC. Sieci przemysłowe typu Profibus i Profinet. Wykonanie przemysłowe Programowanie całej instalacji Integracja istniejących instalacji Niezawodność i redundancja Automatyka przemysłowa Krótki czas reakcji Zabezpieczenie dostępu Diagnostyka sieci i

Bardziej szczegółowo

Dok. Nr PLPN006 Wersja:

Dok. Nr PLPN006 Wersja: ELEKTROWNIE WODNE Dok. Nr PLPN006 Wersja: 21-06-2006 ASKOM to zastrzeżony znak firmy ASKOM Sp. z o. o., Gliwice. Inne występujące w tekście znaki firmowe bądź towarowe są zastrzeżonymi znakami ich właścicieli.

Bardziej szczegółowo

OFERTA TECHNICZNA. Silnik 60 kw zintegrowany z przemiennikiem WYDANIE 2 czestotliwosci STRONA 1/4

OFERTA TECHNICZNA. Silnik 60 kw zintegrowany z przemiennikiem WYDANIE 2 czestotliwosci STRONA 1/4 czestotliwosci STRONA 1/4 1. Opis techniczny silnika. 1. 1. Wstęp. Silnik przeznaczony jest do napędu posuwu kombajnów dużej wydajności. Przystosowany jest do pracy w podziemnych częściach kopalń, w których

Bardziej szczegółowo

Obługa czujników do robota śledzącego linie. Michał Wendland 171628 15 czerwca 2011

Obługa czujników do robota śledzącego linie. Michał Wendland 171628 15 czerwca 2011 Obługa czujników do robota śledzącego linie. Michał Wendland 171628 15 czerwca 2011 1 Spis treści 1 Charakterystyka projektu. 3 2 Schematy układów elektronicznych. 3 2.1 Moduł czujników.................................

Bardziej szczegółowo

Rozproszony system zbierania danych.

Rozproszony system zbierania danych. Rozproszony system zbierania danych. Zawartość 1. Charakterystyka rozproszonego systemu.... 2 1.1. Idea działania systemu.... 2 1.2. Master systemu radiowego (koordynator PAN).... 3 1.3. Slave systemu

Bardziej szczegółowo

Sterowniki programowalne Programmable Controllers. Energetyka I stopień Ogólnoakademicki. przedmiot kierunkowy

Sterowniki programowalne Programmable Controllers. Energetyka I stopień Ogólnoakademicki. przedmiot kierunkowy Załącznik nr 7 do Zarządzenia Rektora nr 10/12 z dnia 21 lutego 2012r. KARTA MODUŁU / KARTA PRZEDMIOTU Kod modułu Nazwa modułu Nazwa modułu w języku angielskim Sterowniki programowalne Programmable Controllers

Bardziej szczegółowo

Międzynarodowe Targi Spawalnicze ExpoWELDING 2012 16-18 października 2012 NOWOŚCI TARGOWE

Międzynarodowe Targi Spawalnicze ExpoWELDING 2012 16-18 października 2012 NOWOŚCI TARGOWE Międzynarodowe Targi Spawalnicze ExpoWELDING 2012 16-18 października 2012 NOWOŚCI TARGOWE FIRMA: SOMAR S.A. ul. Karoliny 4 40-186 Katowice tel. 32 359 71 00 fax. 32 359 71 11 e-mail: biuro@somar.com.pl

Bardziej szczegółowo

Politechnika Poznańska, Instytut Elektrotechniki i Elektroniki Przemysłowej, Zakład Energoelektroniki i Sterowania Laboratorium energoelektroniki

Politechnika Poznańska, Instytut Elektrotechniki i Elektroniki Przemysłowej, Zakład Energoelektroniki i Sterowania Laboratorium energoelektroniki Politechnika Poznańska, Instytut Elektrotechniki i Elektroniki Przemysłowej, Zakład Energoelektroniki i Sterowania Laboratorium energoelektroniki Temat ćwiczenia: Przetwornica impulsowa DC-DC typu boost

Bardziej szczegółowo

1 Moduł Modbus ASCII/RTU 3

1 Moduł Modbus ASCII/RTU 3 Spis treści 1 Moduł Modbus ASCII/RTU 3 1.1 Konfigurowanie Modułu Modbus ASCII/RTU............. 3 1.1.1 Lista elementów Modułu Modbus ASCII/RTU......... 3 1.1.2 Konfiguracja Modułu Modbus ASCII/RTU...........

Bardziej szczegółowo

3.2 INFORMACJE OGÓLNE O UKŁADACH WEJŚĆ/WYJŚĆ ODDALONYCH SMARTSTIX I/O

3.2 INFORMACJE OGÓLNE O UKŁADACH WEJŚĆ/WYJŚĆ ODDALONYCH SMARTSTIX I/O 3.2 INFORMACJE OGÓLNE O UKŁADACH WEJŚĆ/WYJŚĆ ODDALONYCH SMARTSTIX I/O SmartStix I/O są układami wejść/wyjść oddalonych przeznaczonych do rozbudowy wszystkich sterowników Horner APG wyposażonych w port

Bardziej szczegółowo

Politechnika Białostocka. Wydział Elektryczny. Katedra Automatyki i Elektroniki. Kod przedmiotu: TS1C

Politechnika Białostocka. Wydział Elektryczny. Katedra Automatyki i Elektroniki. Kod przedmiotu: TS1C Politechnika Białostocka Wydział Elektryczny Katedra Automatyki i Elektroniki Kod przedmiotu: TS1C 622 388 Instrukcja do ćwiczeń laboratoryjnych z przedmiotu: ELEKTRONIKA SAMOCHODOWA Temat: M a gistra

Bardziej szczegółowo

POLITECHNIKA GDAOSKA

POLITECHNIKA GDAOSKA POLITECHNIKA GDAOSKA WYDZIAŁ MECHANICZNY AUTOMATYKA CHŁODNICZA I KLIMATYZACYJNA Temat: Sterowniki do urządzeń chłodniczych: budowa + cechy techniczne + funkcje użytkowe. Gdańsk 2008 Wykonał Korpalski Radosław

Bardziej szczegółowo

Automatyka SZR. Korzyści dla klienta: [ Zabezpieczenia ] Seria Sepam. Sepam B83 ZASTOSOWANIE UKŁADY PRACY SZR

Automatyka SZR. Korzyści dla klienta: [ Zabezpieczenia ] Seria Sepam. Sepam B83 ZASTOSOWANIE UKŁADY PRACY SZR 1 Automatyka SZR Sepam B83 ZASTOSOWANIE Sepam B83 standard / UMI Konieczność zachowania ciągłości dostaw energii elektrycznej do odbiorców wymusza na jej dostawcy stosowania specjalizowanych automatów

Bardziej szczegółowo

Politechnika Gdańska WYDZIAŁ ELEKTRONIKI TELEKOMUNIKACJI I INFORMATYKI. Katedra Metrologii i Optoelektroniki. Metrologia. Ilustracje do wykładu

Politechnika Gdańska WYDZIAŁ ELEKTRONIKI TELEKOMUNIKACJI I INFORMATYKI. Katedra Metrologii i Optoelektroniki. Metrologia. Ilustracje do wykładu Politechnika Gdańska WYDZIAŁ ELEKTRONIKI TELEKOMUNIKACJI I INFORMATYKI Katedra Metrologii i Optoelektroniki Metrologia Studia I stopnia, kier Elektronika i Telekomunikacja, sem. 2 Ilustracje do wykładu

Bardziej szczegółowo

Nauki i umiejętności dopiero stają się użytecznymi, gdy są w praktyce do użytku publicznego zastosowane"

Nauki i umiejętności dopiero stają się użytecznymi, gdy są w praktyce do użytku publicznego zastosowane Nauki i umiejętności dopiero stają się użytecznymi, gdy są w praktyce do użytku publicznego zastosowane" Ks. St. Staszic (1758-1826) SIMLOGIC. - CENTRUM ROZWIĄZAŃ AUTOMATYKI Jesteśmy firmą inżynieryjno-techniczną

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka Poznań, 16.05.2012r. Raport z promocji projektu Nowa generacja energooszczędnych

Bardziej szczegółowo

Cyfrowy wzmacniacz AED dla przetworników tensometrycznych.

Cyfrowy wzmacniacz AED dla przetworników tensometrycznych. Cyfrowy wzmacniacz AED dla przetworników tensometrycznych. Zamień swoje analogowe przetworniki wagi na cyfrowe. AED sprawia, że wdrażanie systemów sterowania procesami jest łatwe i wygodne. AED przetwarza

Bardziej szczegółowo

Standard transmisji równoległej LPT Centronics

Standard transmisji równoległej LPT Centronics Standard transmisji równoległej LPT Centronics Rodzaje transmisji szeregowa równoległa Opis LPT łącze LPT jest interfejsem równoległym w komputerach PC. Standard IEEE 1284 został opracowany w 1994 roku

Bardziej szczegółowo

DTR PICIO v1.0. 1. Przeznaczenie. 2. Gabaryty. 3. Układ złącz

DTR PICIO v1.0. 1. Przeznaczenie. 2. Gabaryty. 3. Układ złącz DTR PICIO v1.0 1. Przeznaczenie Moduł PICIO jest uniwersalnym modułem 8 wejść cyfrowych, 8 wyjść cyfrowych i 8 wejść analogowych. Głównym elementem modułu jest procesor PIC18F4680. Izolowane galwanicznie

Bardziej szczegółowo

1 Moduł Modbus ASCII/RTU

1 Moduł Modbus ASCII/RTU 1 Moduł Modbus ASCII/RTU Moduł Modbus ASCII/RTU daje użytkownikowi Systemu Vision możliwość komunikacji z urządzeniami za pomocą protokołu Modbus. Moduł jest konfigurowalny w taki sposób, aby umożliwiał

Bardziej szczegółowo

Serwonapędy AC Serie EDC, EDB, ProNet

Serwonapędy AC Serie EDC, EDB, ProNet Serwonapędy AC Serie EDC, EDB, ProNet Seria EDC: moc 0.2 kw 0.75 kw. sterowanie pozycją - wyświetlacz (tylko w serii EDB) - edycja parametrów, alarmy - wejścia cyfrowe i analogowe, wyjścia cyfrowe - kompatybilne

Bardziej szczegółowo

A P L I K A C Y J N A

A P L I K A C Y J N A N O T A A P L I K A C Y J N A P R Z E M Y S Ł S P O Ż Y W C Z Y Kraft Foods Polska Olza w Cieszynie System nadzoru linii produkcji wafli System sterowania myciem linii NIEZAWODNE ROZWIĄZANIA SYSTEMÓW AUTOMATYKI

Bardziej szczegółowo

SIMLOGIC. AUTOMATYKA PRZEMYSŁOWA, SYSTEMY TECHNOLOGICZNE I PROCESOWE

SIMLOGIC. AUTOMATYKA PRZEMYSŁOWA, SYSTEMY TECHNOLOGICZNE I PROCESOWE SIMLOGIC. AUTOMATYKA PRZEMYSŁOWA, SYSTEMY TECHNOLOGICZNE I PROCESOWE SIMLOGIC. jako synonim rzetelności, wiedzy i fachowości jest odpowiedzią na potrzeby polskiego rynku automatyki przemysłowej. Od początku

Bardziej szczegółowo

Przemysłowe Sieci Informatyczne

Przemysłowe Sieci Informatyczne Przemysłowe Sieci Informatyczne Wykład #2 - Charakterystyka sieci przemysłowych dr inż. Jarosław Tarnawski Co to jest przemysłowa sieć informatyczna? To sieć teleinformatyczna umożliwiająca komunikację

Bardziej szczegółowo

Politechnika Poznańska, Instytut Elektrotechniki i Elektroniki Przemysłowej, Zakład Energoelektroniki i Sterowania Laboratorium energoelektroniki

Politechnika Poznańska, Instytut Elektrotechniki i Elektroniki Przemysłowej, Zakład Energoelektroniki i Sterowania Laboratorium energoelektroniki Politechnika Poznańska, Instytut Elektrotechniki i Elektroniki Przemysłowej, Zakład Energoelektroniki i Sterowania Laboratorium energoelektroniki Temat ćwiczenia: Przetwornica impulsowa DC-DC typu buck

Bardziej szczegółowo