Sprawozdanie Zarządu PZSzach za okres XII 2004 X 2006

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Sprawozdanie Zarządu PZSzach za okres XII 2004 X 2006"

Transkrypt

1 Sprawozdanie Zarządu PZSzach za okres XII 2004 X 2006 Sprawozdanie z działalności Polskiego Związku Szachowego w I połowie bieŝącej kadencji Zarządu ( ) obejmuje następujące części: A. Wstęp. B. Pion Sportowy. C. Pion MłodzieŜowy. D. Działalność międzynarodowa PZSzach. E. Komisja Organizacyjna. F. Komisja Ewidencji, Klasyfikacji i Rankingu. G. Komisja WyróŜnień i Dyscypliny. H. MłodzieŜowa Akademia Szachowa. I. Kolegium Sędziów. J. Kolegium Trenerów. K. Biuro PZSzach. L. Finanse Związku. M. Podsumowanie. A. Wstęp W okresie sprawozdawczym Zarząd PZSzach działał w następującym składzie: - Janusz Woda Prezes, - Andrzej Filipowicz Wiceprezes ds. kontaktów międzynarodowych i PR, - Jacek Bielczyk Wiceprezes ds. Sportowych, - Piotr Zieliński Wiceprezes ds. MłodzieŜy i Szkolenia, - Jan Kusina - Sekretarz Generalny, - Stanisław Cichorz Skarbnik, - Zenon Chojnicki Przewodniczący Komisji Ewidencji, Klasyfikacji i Rankingu, - Zbigniew Pyda Przewodniczący Komisji Organizacyjnej, - Tadeusz Rek Przewodniczący Komisji ds. Szachistów Niepełnosprawnych, - Andrzej Gościniak, - Waldemar Kopydłowski, - Władysław Winiarczyk członkowie. W 2006 r. odbyło się 6 protokołowanych zebrań Zarządu oraz nastąpiła jedna zmiana działacza kierującego komisją Andrzej Modzelan z Gorzowa objął, po rezygnacji Andrzeja Gościniaka (nadal członek Zarządu) funkcję przewodniczącego Komisji MłodzieŜowej. Zmiany nastąpiły równieŝ w obsadzie Biura Związku, o czym niŝej, a szkoleniowcy wybrali nowego przewodniczącego Kolegium Trenerów, którym został am Włodzimierz Schmidt. Pracę i osiągnięcia poszczególnych agend Związku ilustrują kolejne, wyŝej wymienione części sprawozdania. Część B. Pion Sportowy 1. ZałoŜenia programowe. Zakładamy, Ŝe podstawową imprezą stanowiącą o nominacji do kadry, a dalej do reprezentacji Polski na najwaŝniejszych zawodach międzynarodowych, powinien być finał mistrzostw Polski. Przy tym załoŝeniu została opracowana nowelizacja regulaminu powoływania kadry oraz regulaminu zawodów z cyklu mistrzostw Polski. NajwaŜniejszą zmianą jest zwiększenie liczby zawodników awansujących z półfinałów do finałów. I tak do finału męŝczyzn awansuje sześciu zawodników, do finału kobiet pięć zawodniczek, do finałów męŝczyzn i kobiety do lat dwudziestu po sześć osób. Zawodnicy unikający gry w finałach, po- 1

2 winni liczyć się z tym, Ŝe nie będzie dla nich miejsca w kadrze, o ile nie wykaŝą się wynikami światowego formatu. O ile w cyklu mistrzostw Polski indywidualnych została przeprowadzona zasadnicza modernizacja, to cykl mistrzostw druŝynowych ma nierozwiązany dylemat system skoszarowany, czy dojazdowy? Nie ulega wątpliwości, Ŝe druga liga powinna nadal istnieć w systemie skoszarowanym, z uwagi na znaczną liczbę druŝyn tu występujących. Ekstraliga i pierwsza liga grają systemem skoszarowanym, gdyŝ podobno nie ma wolnych terminów. Ligi niemieckie i czeskie, w których występuje wielu Polaków, grają systemem dojazdowym i to naszym zawodnikom nie przeszkadza. System dojazdowy na pewno ułatwia pozyskanie sponsora, ale wiemy, Ŝe kiedy Walne Zgromadzenie przyjęło, dawno temu, dla pierwszej ligi system dojazdowy, to jedenaście, z dwunastu druŝyn, byłej pierwszej, ligi zaprotestowało. Mając to doświadczenie na pewno nie będziemy, bez odpowiedniego przygotowania, wprowadzać zasadniczych zmian w zawodach druŝynowych. PowaŜnym problemem jest teŝ punktacja. Mianowicie zachodzi konieczność wprowadzenia punktów meczowych we wszystkich naszych ligach, bo taka jest tendencja w FIDE i ECU, a takŝe w większości lig krajowych. Zawodnicy muszą być przyzwyczajeni do walki o wygranie meczu, bo to jest specyficzna taktyka w rozgrywkach druŝynowych. 2. Osiągnięcia sportowe. I okres sprawozdawczy (I - X 2005) Największym sukcesem, w pierwszym okresie sprawozdawczym 2005 roku był złoty medal DruŜynowych Mistrzostw Europy, zdobyty przez kobiecą reprezentację Polski. Obok brązowych medali olimpijskich, zdobytych w latach 1980 i 2002, jest to największe osiągnięcie naszych pań. Bohaterkami tego sukcesu w kolejności szachownic były: 1. Iweta Radziewicz 5 punktów z 9 gier, 2. Monika Soćko 7 punktów z 9 gier, 3. Jolanta Zawadzka 5 punktów z 7 gier, bez przegranej! 4. Joanna Dworakowska 3 punkty z 5 gier, 5. Marta Zielińska 3 punkty z 6 gier, zawodniczka rezerwowa. Godnym podkreślenia są teŝ indywidualne osiągnięcia - zdobycie przez Monikę Soćko złotego medalu na drugiej szachownicy oraz świetna gra debiutantki, jeszcze juniorki Jolanty Zawadzkiej. Świetny wynik reprezentacji Polski tym bardziej zasługuje na uznanie, Ŝe drugie miejsce zajęła Gruzja, a trzecie Rosja, medalistki wielu olimpiad. MęŜczyźni w DME 2005 do ostatniej rundy walczyli o medal (nawet zloty!) i ostatecznie uplasowali się na doskonałym szóstym miejscu. O silnej obsadzie mistrzostw świadczy fakt, Ŝe Rosja mająca najwyŝszy ranking była dopiero czternasta. Mistrzostwa Polski męŝczyzn odbyły się w Poznaniu, zostały bardzo dobrze zorganizowane i dały zaskakujący wynik w postaci pierwszego miejsca niezwykle utalentowanego juniora Radosława Wojtaszka. Mistrzostwa kobiet w Suwałkach były równieŝ bardzo dobrze przygotowane. Do mety na pierwszych miejscach dotarły dwie zawodniczki: Iweta Radziewicz i Monika Soćko. Dogrywka okazała się szczęśliwsza dla pierwszej z nich i dała jej kolejny tytuł mistrzyni Polski. Trzecie miejsce Jolanty Zawadzkiej pozwala stwierdzić, Ŝe podobnie jak w finale męskim i tu konkurencja jest duŝa i o nowe talenty nie trzeba się martwić - są diamenty w naszej dyscyplinie, które naleŝy przez odpowiednie szkolenie i adekwatne do wyników środki finansowe starać się przekształcić we wspaniałe brylanty. Trzy panie: Iweta Radziewicz, Monika Soćko i Marta Zielińska wywalczyły awans do mistrzostw świata kobiet w roku Do Pucharu Świata FIDE męŝczyzn (2006 r.), który teraz jest bezpośrednią eliminacją MŚ zakwalifikowali się: Robert Kempiński i Bartłomiej Macieja. Dokooptowano juŝ do nich, wcześniej rezerwowego Michała Krasenkowa na podstawie średniego rankingu, a pierwszym rezerwowym jest Radosław Wojtaszek. 2

3 Stwierdzenie, Ŝe ten rok był udany dla polskich szachów nie budzi wątpliwości. Niemniej zdajemy sobie sprawę, Ŝe do wielkiej formy nie dochodzi się w ciągu kilku miesięcy. Obecne sukcesy miały swój początek przed wieloma laty. Naszym zadaniem jest dbałość o obecną polską czołówkę, jak teŝ mieć odpowiednie pomysły i środki zapewniające stały dopływ do niej młodych, zdolnych, utalentowanych zawodników. Dlatego nie mówimy co, kto i kiedy uczynił niewłaściwego, lecz analizując dotychczasowy, prawie osiemdziesięcioletni, dorobek naszego Związku, chcemy kontynuować najlepsze tradycje i do nich w codziennej pracy nawiązywać. Wprowadzane w regulaminach zmiany są zgodne zarówno z tendencjami w rozwoju profesjonalizmu w wyczynowych szachach polskich, jak i aktualnymi potrzebami światowej rywalizacji sportowej. Niezbędna jest potrzeba dalszego jeszcze bardziej profesjonalnego wspomagania naszych największych młodych talentów, zarówno w realizacji ich programów szkoleniowo-startowych, jak i realnego skrócenia ich awansów do druŝyn narodowych, naturalnie wywalczonych w sportowej rywalizacji. II okres sprawozdawczy (XI 2005 X 2006) Okres ten był niezwykle bogaty w imprezy najwyŝszej sportowej rangi z udziałem naszych szachistów. W listopadzie 2005 na mistrzostwach świata do lat 20 rozegranych w tureckim Stambule sukces odniosła mm Beata Kądziołka wywalczając brązowy medal. Na przełomie listopada i grudnia 2005 w rosyjskim Chanty Mansyjsk rozegrano Puchar Świata męŝczyzn do którego zakwalifikowała się trójka Polaków. Puchar rozgrywany jest systemem k.o. przy udziale 128 zawodników. Dwaj nasi reprezentanci - arcymistrzowie Bartłomiej Macieja i Michał Krasenkow odpadli w I rundzie, natomiast am. Robert Kempiński przegrał w II rundzie. W grudniu w Warszawie rozegrano Indywidualne Mistrzostwa Europy w szachach szybkich, które udało się działaczom warszawskiej Polonii zorganizować na bazie tradycyjnego memoriału Stanisława Gawlikowskiego. Mimo licznego udziału najlepsi nasi reprezentanci znaleźli się poza podium zajmując am. Bartosz Soćko 6 i am. Bartłomiej Macieja 9 miejsce. W styczniu 2006 roku w Trzebini rozegrany został finał IMP kobiet. Turniej zdominowało najmłodsze pokolenie naszych mistrzyń tytuł wywalczyła am. Jolanta Zawadzka przed juniorką Marta Przeździecką. Finał IMP panów rozegrany został w Krakowie na przełomie lutego i marca Po emocjonującym przebiegu nowym mistrzem został am. Mateusz Bartel przed Bartoszem Soćko i Radosławem Wojtaszkiem. NaleŜy tu podkreślić znakomitą organizację prestiŝowych finałów w latach 2005 i 2006, których partie były bezpośrednio transmitowane w Internecie. W marcu w Jekaterynburgu (Rosja) rozegrano Mistrzostwa Świata Kobiet z udziałem trójki naszych arcymistrzyń. Marta Zielińska i Monika Soćko odpadły w pierwszej rundzie. Bardzo dobrze zaprezentowała się Iweta Radziewicz, która dotarła do trzeciej rundy rozgrywek, w praktyce kwalifikując się do pierwszej 16-tki świata, po drodze eliminując obrończynię tytułu mistrzyni świata Bułgarkę Antoanetę Stefanową. Głównym arbitrem MŚ kobiet był Andrzej Filipowicz. W kwietniu w Kusadasi (Turcja) rozegrano ME męŝczyzn i kobiet w których startowała 11-stka naszych reprezentantów. NaleŜy zauwaŝyć, Ŝe obok tradycyjnie grającej (i zgodnie z aktualnym regulaminem PZSzach) trójki medalistów MP na koszt Związku, udało się dofinansować start takŝe pozostałych reprezentantów. W turnieju panów najwyŝsze miejsca zajęli 9. am. Bartłomiej Macieja, kwalifikując się jednocześnie do przyszłorocznego Pucharu Świata 2007 oraz 18. im Paweł Czarnota i 20. am. Bartosz Soćko, którzy po doskonałej grze znaleźli się w rozgrywkach baraŝowych. Niestety tam nie udało się pokonać rywali, chociaŝ byli dosłownie o krok od awansu do Pucharu Świata. W turnieju pań najlepiej wypadła młodziutka mmk. Marta Przeździecka zajmując 16. miejsce. Dopiero w baraŝach utraciła awans do przyszłorocznych MŚ kobiet. Amk. Jolanta Zawadzka była 24., amk. Joanna Dworakowska 30. 3

4 Priorytetową imprezą roku 2006 była Olimpiada Szachowa rozegrana na przełomie maja i czerwca we włoskim Turynie. Ekipy zostały wytypowane zgodnie z obowiązującymi regulaminami PZSzach, choć w wypadku druŝyny kobiecej jej skład został powaŝnie osłabiony z powodu macierzyńskich obowiązków am. Moniki Soćko. Nasze młode ekipy w niezwykle licznej i prestiŝowo obsadzonej Olimpiadzie zajęły kobiety 20 miejsce, męŝczyźni 21 miejsce, które oczywiście nas nie satysfakcjonują. Pozytywnym jest fakt dobrych występów licznych młodych debiutantów w obydwóch ekipach, co wskazuje na prawidłowo obraną drogę budowy silnych druŝyn na przyszłe lata. Wiadomo, Ŝe szachy są dyscyplina wyjątkowo długodystansową i do trwałych sukcesów dochodzi się latami. Od szeregu lat obserwowaliśmy, Ŝe spektakularne sukcesy naszych zdolnych juniorów zdobywców wielu medali MŚ i ME juniorów nie przekładają się na sukcesy w szachach seniorskich. UwaŜając, Ŝe jedną z przyczyn jest słabszy i zbyt późny dopływ najzdolniejszych do kadr i druŝyn narodowych seniorów, dokonaliśmy korekt regulaminów PZSzach. UmoŜliwiły one w widoczny sposób wzrost młodych talentów w finałach MP kobiet i męŝczyzn, a takŝe ułatwiło zdobycie awansów do narodowych reprezentacji. Szkoda tylko, Ŝe niektórzy z naszych starszych, czołowych arcymistrzów nie podejmują sportowej rywalizacji o miejsce w reprezentacji, co byłoby, jak jesteśmy w pełni przekonani, z korzyścią dla całego środowiska. Niewątpliwie korzystnym zjawiskiem jest fakt, Ŝe do współpracy z kadrą udało się pozyskać wybitnych specjalistów z dziedzin Ŝycia istotnych dla wyczynowego sportu, czego m.in. przejawem był udział w przygotowaniach i w Olimpiadzie Szachowej w Turynie Aleksandra Gryckiewicza. Ogromny sukces w sierpniowych mistrzostwach świata w rozwiązywaniu zadań, rozegranych w Holandii odnieśli nasi solverovcy: arcymistrz Piotr Murdzia zdobył tytuł indywidualnego mistrza świata, broniąc tytułu zdobytego przed rokiem. W pierwszej dziesiątce uplasowali się jeszcze junior Jacek Stopa 6 miejsce, i mf. Zbigniew Szczep 8 miejsce. W rozegranych jednocześnie druŝynowych mistrzostwach nasza ekipa w składzie: am. Piotr Murdzia, im Bogusz Piliczewski i fm. Zbigniew Szczep zdobyli srebrny medal, a więc wicemistrzostwo świata! DuŜy sukcesem organizacyjnym, głównie dzięki wysiłkowi zasłuŝonego działacza wrocławskiego Ryszarda Więckowskiego, przy znaczącym wkładzie finansowym PZSzach, jest wskrzeszenie tzw. zamkniętego turnieju w Polanicy Zdroju w sierpniu 2006 r. i umoŝliwienie tym samym naszej czołówce gry w silnie obsadzonej imprezie o tak waŝnym dla kaŝdego szachisty charakterze. Mamy nadzieję, Ŝe jest to początek reaktywacji po latach tych presti- Ŝowych i niezwykle cennych sportowo turniejów. Widzimy potrzebę rozgrywania rzadkich juŝ w innych krajach mistrzostw w grze szybkiej i błyskawicznej. Jednak z uwagi na oczywiste trudności organizacyjne, by ułatwić większą na nich frekwencję sugerujemy, aby rozgrywano je w formule otwartej, międzynarodowej przy okazji festiwali szachowych. Część C. PION MŁODZIEśOWY 1. Rywalizacja międzynarodowa Mistrzostwa Świata i Europy Juniorów w 2005 r. potwierdziły przynaleŝność polskich szachów juniorskich do ścisłej czołówki światowej. Kilka zdobytych tam medali oraz wysokie pozycje w klasyfikacjach zespołowych zaowocowały ciekawymi zaproszeniami na międzynarodowe imprezy młodzieŝowe. Mimo korzystnych warunków stwarzanych przez organizatorów zbyt skromne środki pozwoliły jedynie na dofinansowanie przez PZSzach dwóch turniejów. W listopadzie 2005 reprezentacja Polski oparta na druŝynie Hetmana Koszalin zajęła 2 miejsce (za Rosją) w międzynarodowym turnieju dziewcząt do lat 18 w Hockenheim (Niemcy) z udziałem 6-osobowych druŝyn. Wynik trzeba uznać za duŝy sukces biorąc pod uwagę, Ŝe byliśmy najmłodszą druŝyną turnieju. Obok siedemnastoletnich Joanny Majdan, Marty i Ewy Przeździeckich wystąpiły trzynastolatki Klaudia Kulon i Katarzyna Adamowicz oraz dwunastoletnia Kinga Zakościelna. 4

5 RównieŜ w listopadzie reprezentacja Polski oparta na druŝynowych mistrzach Polski juniorów, zespole Juveny Hańcza Suwałki, wystąpiła w estońskiej Narvie w turnieju Gwiazdy Morza Bałtyckiego. Startowały tu druŝyny 10-osobowe (po 1 zawodniku i zawodniczce w kaŝdej z kategorii wiekowych) i reprezentacja Polski zwycięŝyła pokonując silną druŝynę Petersburga oraz grające w najsilniejszych składach zespoły Litwy, Łotwy i Estonii. Polskę repezentowali Anna i Tomasz Warakomscy, Dominika Ostrowska, Katarzyna Murawko, Maciej Kwiatkowski, Mateusz Kołosowski, Bartosz Sowul, Mateusz Pietruszewski (Juvena-Hańcza) oraz Małgorzata Wilczyńska i Agnieszka Raszkiewicz (JaćwieŜ Suwałki). Dobrze byłoby stworzyć w Polsce taki silny międzynarodowy, druŝynowy turniej juniorów. Pierwszą próbą był przeprowadzony w sierpniu 2006 w Koszalinie trójmecz juniorek do lat 18 w którym wystartowały reprezentacja Niemiec i dwie druŝyny Polski. Mecz zakończył się zwycięstwem I reprezentacji Polski, która po niełatwej walce pokonała Niemcy oraz drugą druŝynę w identycznym rezultacie 3,5:2,5. w rozmowach z federacją niemiecką w Poczdamie w 2006 roku rozmawialiśmy na temat sześciomeczu dziewcząt, który być moŝe zostanie rozegrany juŝ w 2007 roku, właśnie w Polsce. NaleŜy wspomnieć równieŝ o sukcesie Szkoły Podstawowej nr 8 z Chrzanowa, która na przełomie czerwca i lipca 2006 zdobyła w Warnie (Bułgaria) I miejsce i tytuł druŝynowego mistrza Europy szkół. Mistrzostwa Europy Juniorów 2006, które odbyły się we wrześniu w czarnogórskim Herceg Novi przyniosły nam złoty medal Anny Gasik w turnieju dziewcząt do lat 18, która ukończyła turniej ze znakomitym, rzadkim na takich zawodach międzynarodowych wynikiem 8 pkt. z 9 partii! Niestety w ostatniej rundzie kilku zawodników walczących o medale uległo w partiach i zajęło czwarte miejsca. W rezultacie w druŝynowej klasyfikacji punktowej zajęliśmy świetne 3 miejsce, chociaŝ Ŝal nam straconych szans medalowych. Inna rzecz, Ŝe obecnie coraz więcej państw walczy o medale i tylko Rosja zdobyła dwa złote medale, inne silne Reprezentacje, w tym Polska musiały zadowolić się tylko jednym złotym krąŝkiem. Nie powiodło się naszej dwójce reprezentantów na Mistrzostwa Świata do lat 20 w Erewaniu Beata Kądziołka była daleka od zeszłorocznej formy, Tomasz Warakomski uzyskał wprawdzie w bardzo silnej obsadzie wysoką ocenę rankingową 2522 pkt., nie zdołał jednak takŝe skutecznie walczyć o medal. Nie pojechało niestety na te zawody, z róŝnych zresztą względów, najczęściej z powodu rozpoczynanych studiów, kilkoro innych naszych reprezentantów, którzy uzyskaliby być moŝe lepsze rezultaty. W II połowie października wyjechali nasi reprezentanci do Batumi na Mistrzostwa Świata Juniorów 2006; liczymy na lepszy występ niŝ w poprzednio wymienionych dwóch turniejach - dobrze przygotowana reprezentacja Polski, złoŝona głównie z mistrzów kraju, powinna przywieźć z Gruzji kolejne medale. 2). Rywalizacja krajowa Indywidualne mistrzostwa Polski juniorów rozegrano w roku 2006 w Kołobrzegu (grupy 10-12), Bęsi (woj. warmińsko-mazurskie, OOM do lat 14) i Łebie (grupy 16-18). NaleŜy podkreślić doskonałe warunki stworzone przez organizatorów tych zawodów. Dał się zauwaŝyć wzrost poziomu sportowego, choć jest on mocno zróŝnicowany. Najsłabiej wypadamy na poziomie 16-latków, gdzie oprócz pojedynczych zawodników większość dziewcząt i chłopców prezentuje bardzo przeciętny poziom. Tytuły i medale zdobywali głównie faworyci, co świadczy o ciągłości i dobrej pracy szkoleniowej. Niespodzianki zanotowano jedynie tradycyjnie w najmłodszych grupach dziewcząt. MP juniorów w szachach szybkich pobiły kolejny rekord frekwencji, ponad 700 grających (+ 300 osób towarzyszących), co stworzyło organizatorom wiele problemów. NaleŜy zastanowić się nad formą organizacyjną tej imprezy w przyszłości. W I lidze juniorów zdecydowanie dominowały druŝyny medalistów, posiadające silne, wyrównane składy. NaleŜy pogratulować tytułu Stilonowi Gorzów, choć walka z wicemistrzem Polonią Warszawa i brązowymi medalistami - Juveną Hańczą Suwałki trwała do ostatniej rundy. Zwrócił takŝe uwagę wysoki poziom sportowy II ligi juniorów. Zespoły Hetmana Koszalin i dwie druŝyny poznańskie, które wywalczyły awans powinny w przyszłym roku włą- 5

6 czyć się do walki o medale. Zwrócić uwagę trzeba równieŝ na odradzającą się Polonię Wrocław, powracającą do gry Piątkę Skierniewice, czy najmłodszą druŝynę II ligi UKS SP 8 Chrzanów. Ciekawa rywalizacja w ligach juniorów jest takŝe efektem utrzymania przepisu ograniczającego transfery w zespołach juniorów. PZSzach zachęca zespoły do popierania własnych wychowanków i tworzenia silnych ośrodków szachowych w róŝnych miejscowościach w Polsce. 3). Szkolenie, upowszechnianie Sukcesy w szachach dzieci i młodzieŝy wynikają przede wszystkim z bardzo dobrego szkolenia indywidualnego, klubowego i centralnego. Naszym bogactwem jest duŝa grupa profesjonalnych szkoleniowców. Szachy równieŝ stają się modne w wielu miejscach w kraju dzięki społecznej często pracy lokalnych działaczy. Przodującymi ośrodkami szachów młodzieŝowych obok wielkich miast jak Warszawa, Poznań, Wrocław, Kraków, Katowice są dziś miasta nie mające statusu wojewódzkiego jak Gorzów Wielkopolski, Koszalin, Suwałki, Skierniewice, Chrzanów, Bogatynia, Jastrzębie Zdrój, Legnica, Kielce, a takŝe bardzo małe miejscowości jak Zieleniewo (woj. zachodniopomorskie), Ścinawka Średnia (dolnośląskie), Makowiec i Sarnaki (mazowieckie) czy Chotowa (podkarpackie). Bardzo dobrze funkcjonuje Akademia Szachowa PZSzach, chociaŝ wobec ograniczeń stwarzanych przez Ministerstwo Sportu konieczne są przesunięcia w finansowaniu najzdolniejszych juniorów. Konsekwentnie realizujemy doposaŝenie w sprzęt szachowy klubów pracujących z dziećmi i młodzieŝą, głównie UKS-ów, wspieramy popularne turnieje dziecięce oraz akcję sportowe wakacje. Organizacja Wakacji z Szachami wymaga jednak obniŝenia kosztów, bądź pozyskania sponsorów. Szansą na medialne zaistnienie szachów coraz bardziej staje się internet, bieŝące szybkie informacje, zdjęcia z imprez, lecz przede wszystkim transmisje na Ŝywo on line. Wprowadzenie obowiązku transmisji z wszystkich imprez rangi mistrzostw Polski przyczyni się do popularyzacji naszej dyscypliny. Część D. Działalność międzynarodowa PZSzach Sprawy ogólne W ramach działalności międzynarodowej, wiceprezes Andrzej Filipowicz zajmował się stałymi kontaktami z FIDE i ECU w zakresie udziału reprezentantów Polski w zawodach międzynarodowych w kraju i poza granicami, interweniował niekiedy u organizatorów imprez oraz przesyłał do FIDE materiały informacyjne, a mianowicie skład osobowy Zarządu, listy arbitrów IA i FA. Odpowiadał teŝ na róŝne ankiety FIDE i ECU oraz monitorował wnioski o nadanie międzynarodowych tytułów. Spotkanie federacji Niemiec i Polski w 2005 roku W dniach kwietnia 2005 r. w Warszawie odbyło się owocne spotkanie przedstawicieli Niemieckiej Federacji Szachowej: Prezydent Alfred Schlya, sekretarz generalny Horst Metzing, odpowiedzialni za wyczyn Klaus Deventer i szkolenie i współpracę niemieckopolską Hans-Jürgen Hochgräfe oraz przedstawicieli PZSzach: prezes Janusz Woda, wiceprezesi Jacek Bielczyk, Andrzej Filipowicz i Piotr Zieliński, przewodniczący Komisji Rewizyjnej Ireneusz Szczygieł, dyrektor biura Jakub Fijałkowski; rolę tłumacza znakomicie spełniał Ireneusz Łukasik. Organizacja spotkania stała na wysokim poziomie i było rewanŝem za pobyt polskiej delegacji w Berlinie w 2003 r., bowiem poprzedni Zarząd nie zaprosił Niemców do Polski w 2004 roku. Obie strony przedstawiły działalność federacji - struktury organizacyjne, systemy rozgrywek i zasady powoływania reprezentacji oraz formy szkolenia. 6

7 Spotkanie federacji Polski i Niemiec w 2006 roku Bilateralne spotkanie odbyło się w dniach 6-8 października 2006 r. w Poczdamie, w którym brali udział ze strony Niemieckiej Federacji Szachowej: Prezydent Alfred Schlya, sekretarz generalny Horst Metzing, odpowiedzialni za kwestie sportowe Klaus Deventer oraz szkolenie i współpracę niemiecko-polską Hans Jürgen Hochgräfe oraz reprezentujący PZ- Szach: prezes Janusz Woda, wiceprezes Andrzej Filipowicz, Komisja MłodzieŜowa - Waldemar Taboła, Pion Szkolenia - Maciej Nurkiewicz; rolę tłumacza pełnił Karol Langer. Spotkanie było doskonale zorganizowane. Delegacje wymieniły się uwagami na temat działalności obu federacji oraz podsumowały dotychczasową współpracę i wymianę zawodników. Niemcy wysoko ocenili organizację trójmeczu juniorek do lat 18 w Koszalinie oraz Memoriału Anderssena we Wrocławiu, a takŝe system rozgrywek szachowych w Polsce. Postanowiono kontynuować spotkania juniorek w postaci sześciomeczu z reprezentacjami krajów skandynawskich i ewentualnie rejonu morza bałtyckiego. Nadal pod opieką obu federacji będzie odbywał się Festiwal pamięci Emanuela Laskera w Barlinku. Dyskutowano obszernie system ME męŝczyzn, kobiet i juniorów. PZSzach postulował wspólne wystąpienie do ECU w sprawie wprowadzenie limitów rankingowych zawodników i zawodniczek w ME oraz limitów odnośnie liczby uczestników z jednego kraju w ME do lat, bowiem obecna sytuacja wypacza charakter tych rozgrywek. Niemcy rozwaŝą tę kwestię. Federacja Niemiecka obiecała przysłanie silnego zawodnika do Polanicy Zdroju. Z kolei PZSzach zobowiązał się do wysyłania juniorów na waŝne imprezy w Niemczech. Festiwale w Barlinku, czerwiec 2005 i 2006 Przedstawiciele obu federacji spotykali się w Barlinku, gdzie kontynuowane są turnieje XIII i XIV Międzynarodowy Festiwal Szachowy. Uczestniczyli ponadto w posiedzeniu Fundacji Laskerowskiej, załoŝonej w Barlinku dla efektywniejszej jeszcze kontynuacji międzynarodowych festiwali organizowanych ku pamięci, urodzonego w tym mieście, wielkiego championa dr. Emanuela Laskera. Wizyta w Pradze W końcu września 2005 roku wiceprezes Filipowicz brał udział w jubileuszu 100-lecia Związku Szachowego w Czechach. W imieniu PZSzach wręczył prezesowi Igorowi Nemcowi specjalną plakietkę z gratulacjami. Uroczystość, w formie koncertu, była wspaniale zorganizowana w centrum Pragi w pałacu Zofin. W trakcie rozmów z organizatorami i gośćmi wiceprezes Filipowicz omówił sprawę zakupu austriackiego programu kojarzeń Swiss-Manager, uŝywanego w MŚ i ME. Program został zakupiony przez PZSzach dla wszystkich sędziów w Polsce z niewielką odpłatnością (50 zł). W 2006 roku będzie wykonane uzupełnienie programu pozwalające obliczać polskie kategorie. LXXVI Kongres FIDE w Dreźnie, sierpnia 2005 r. Na Kongresie w Dreźnie PZSzach był reprezentowany przez prezesa Janusza Wodę i który uczestniczył w obradach plenarnych VIII 2005 r. oraz wiceprezesa Andrzeja Filipowicza, który brał udział w posiedzeniach kilku Komisji i w obradach plenarnych. Wyniki Kongresu zostały przekazane Komisjom i Zarządowi PZSzach, a takŝe Kolegium Sędziów LXXVII Kongres FIDE w Turynie, 25 maja - 3 czerwca 2006 r. 7

8 Delegacja Polska poparła Kirsana IljumŜinowa, który został ponownie wybrany na prezydenta FIDE. Pokonał rywala Bessela Koka znaczną przewagą głosów Andrzej Filipowicz otrzymał godność honorowego członka FIDE, jako drugi Polak w historii. Został teŝ Prezydentem Strefy Wschodnio-Europejskiej 1.4 na lata oraz przewodniczącym Komisji Technicznej FIDE. Nowe przepisy turniejowe FIDE i wiele zmian wprowadzonych na Kongresie zostały uwzględnione w publikacji Kodeksu PZSzach 2006, która ukazała się na stronie Internetowej PZSzach. Znajdują się tam takŝe materiały historyczne oraz wykaz wszystkich polskich zawodników, którzy zdobyli tytuły międzynarodowe w latach we wszystkich dziedzinach szachów (gra bezpośrednia, korespondencyjna i kompozycja szachowa) i zestawienie sukcesów międzynarodowych polskich szachistów. Polska występowała o olimpiadę Szachową w Poznaniu w 2010 roku, jako jeden z 6 kandydatów. Zdaniem wizytatorów z FIDE oferta złoŝona przez Poznań była najlepsza pod względem sali gry, centrum kongresowego, lokalizacji hoteli oraz połączeń lotniczych, kolejowych i drogowych. Ponadto Poznań miał wszystkie obiekty gotowe i w zasadzie olimpiadę mógł rozpoczynać natychmiast. Konkurencja była niezwykle silna. Poznań oferował budŝet ponad 5 milionów Euro, gwarantowany jednogłośną uchwałą Rady Miasta Poznania, bezpłatną rejestrację uczestników (bez pobierania 100 Euro od osoby), chartery z Afryki, Ameryki Południowej oraz Azji ze znacznymi zniŝkami za bilety oraz hotele 3, 4 i 5-cio gwiazdkowe w odległości do 2,5 km od sali gry. Dodatkową rolę miały odegrać dwa jubileusze obecne 80-lecie PZSzach - wszyscy delegaci otrzymali jubileuszowe wydawnictwo Związku w języku polskim i angielskim, ilustrowane licznymi zdjęciami oraz w 2010 roku 75-lecie pamiętnej olimpiady w Warszawie w 1935 roku. Prezentacja Poznania była doskonale przygotowana, najlepsza ze wszystkich. Kilkuosobowa delegacja Poznania z prezydentem miasta Ryszardem Grobelnym, przewodniczącym Rady Miasta Grzegorzem Ganowiczem, posłem dr. Dariuszem Lipińskim, dyrektor Ewa Bak była ubrana w eleganckie marynarki z herbem Poznania i wspaniale przedstawiła stolicę Wielkopolski i Polskę. W prezentacji brali udział takŝe prezes PZSzach Janusz Woda oraz wiceprezes Andrzej Filipowicz. Pięciominutowy film w języku angielskim (znakomity lektor) oraz dane obrazujące Poznań były przygotowane na wysokim poziomie. Wszyscy delegaci otrzymali eleganckie upominki, a przywieziony z Poznania znakomity tort wielkości średniego stołu z herbem Poznania oraz logo PZSzach wzbudził podziw. Była to jedna z najlepszych promocji naszego kraju, jaka kiedykolwiek widziałem. W kuluarach posiedzeń Komisji i Kongresu oraz na róŝnych nieformalnych spotkaniach Andrzej Filipowicz rozmawiał z przedstawicielami ponad 100 krajów. W 2001 roku był sędzią głównym mistrzostw Afryki, wiele lat wcześniej przebywał na mistrzostwach Azji oraz Krajów Arabskich i był tam wybrany do jury d'appel. Wielu delegatów znało Andrzeja Filipowicza i Polskę, bowiem kilkakrotnie przebywali w naszym kraju w róŝnych interesach. Kilkunastu z nich pamiętało polskie słowa, a nawet zdania. Wszyscy twierdzili, Ŝe z wielka radością przyjadą do Polski, gdzie dobrze się czuli. Niestety nie wpłynęło to na wyniki głosowania, bowiem na Kongresie, wbrew pozorom, nie głosują delegaci, tylko całe kontynenty lub grupy interesów, związane wewnętrznymi umowami, np. tzw. małe kraje - wewnętrzna umowa 35 krajów, nie tylko z Europy. 8

9 Dwie zdecydowanie najlepsze oferty Poznania i Rygi (teŝ centrum miasta, pałac sportu, wysokiej klasy hotele, bezpłatny pobyt, chartery itp.) nie miały znaczenia i otrzymaliśmy praktycznie jedynie głosy krajów Unii Europejskiej, z małymi wyjątkami, czyli 25 głosów podzielonych Najlepsza ofertę finansowa miał Chanty Mansijsk, a mianowicie bezpłatny pobyt wszystkich delegatów, zawodników i osób towarzyszących, bezpłatne chartery z wielu miejscowości, kieszonkowe po 10 USD dziennie dla wielu krajów, fundusz nagród USD oraz organizację dwóch Pucharów Świata FIDE w latach 2007 i 2009 z łącznym funduszem nagród 3 miliony USD i dodatkowo koszty organizacyjne i 20% dla FIDE. W decydującym głosowaniu Chanty Mansijsk pokonał Budwę Trójmecz w Koszalinie, sierpień 2006 Początkowo planowano czwórmecz dziewcząt do lat 18 na 6 szachownicach Polska I i II, Niemcy i Rosja, ale w końcu lipca Rosjanie niespodziewanie odmówili przyjazdu i rozegrano trójmecz, doskonale zorganizowany, w którym triumfowała ekipa Polski I. Wydawnictwo z okazji 80-lecia PZSzach PZSzach wydał elegancki zeszyt (autor Andrzej Filipowicz) bogato ilustrowany zdjęciami, w dwóch językach polskim i angielskim - wydawnictwo w liczbie 300 egzemplarzy rozdano delegatom 147 krajów i wielu znanym osobistościom na olimpiadzie w Turynie; wiele egzemplarzy rozdano takŝe w kraju przy okazji róŝnych imprez podkreślających w swych programach znaczenie 80. rocznicy Związku. Część E. Komisja Organizacyjna Komisja Organizacyjna, w okresach między zebraniami Zarządu, zajmowała się ustalaniem i rozpatrywaniem ofert składanych przez wojewódzkie związki szachowe i kluby oraz inne stowarzyszenia i instytucje samorządowe. Konkurs ofert polegał na porównywaniu składanych ofert organizacji, brano pod uwagę następujące elementy składanych propozycji: 1 Warunki i cena zakwaterowania i wyŝywienia. 2 Warunki gry. 3 Zaplecze sportowe i rekreacyjne. 4 Informacje (sprawozdania) przedstawicieli PZSzach, którzy wizytowali wcześniejsze imprezy oferentów w proponowanych obiektach. 5 Nagrody. 6 Deklaracje: prezentowania w internecie wyników i kojarzeń po kaŝdej rundzie, wydawania biuletynu turniejowego, prowadzenia transmisji internetowej wszystkich lub kilku najwaŝniejszych partii. O realizację zadania mógł się ubiegać kaŝdy wiarygodny podmiot posiadający osobowość prawną. W przypadku ofert porównywalnych co do proponowanych warunków preferowani są członkowie PZSzach. Komisja Organizacyjna koordynowała ponadto, z Sekretarzem Generalnym PZSzach i Prezesem Związku, ustalanie kalendarza PZSzach. Część F. Komisja Ewidencji, Klasyfikacji i Rankingu 9

10 W skład Komisji wchodzą: przewodniczący Zenon Chojnicki oraz członkowie - Stanisław Cichorz, Barbara Dańczak i Katarzyna Jowik, która od stycznia 2006 r. zastąpiła Pawła Suwarskiego. Komisja wydała w 2006 r. 5 komunikatów klasyfikacyjnych, zweryfikowała i oceniła 282 sprawozdania z turniejów rozegranych w Polsce, w tym 214 do oceny rankingowej FIDE. Komisja wnioskowała do FIDE o nadanie 25 tytułów międzynarodowych dla zawodników polskich w tym: - 1 WGM Beata Kądziołka, - 4 GM Paweł Czarnota, Bartłomiej Heberla, Radosław Jedynak, Grzegorz Gajewski, - 3 IM Jacek Stopa, Dariusz Mikrut, Piotr Dobrowolski, - 3 WIM Karina Szczepkowska, Joanna Majdan, Marta Przezdziecka - 11 FM Piotr Delekta, Krzysztof Bulski, Jacek Markiewicz, Dawid Janaszak; Jacek Tomczak, Piotr Dobrowolski, Daniel Frączek, Robert Krzesaj, Zbigniew Strzemiecki, Daniel Gomula, Arkadiusz Leniart - 1 IA Andrzej Irlik - 2 FA Piotr Janik, Marcin Janik NiŜej wymienione wnioski na tytuły międzynarodowe wysłane do FIDE - rozpatrzone zostaną w grudniu br. - 1 IM Zbigniew Pakleza, - 1 WIM - Maria Szymańska, - 1 IA Rafał Siwik, - 2 FA Aleksander Kusina, Jan Świebocki. Komisja zatwierdziła: kategorii i tytułów szachowych (M-4; K-14 i I-112) norm na kategorie i tytuły szachowe (K++-12; K+-19; I++-42; I+-49;II+-152) klasy sportowe ( MM-28; M-44 i I-223) Komisja stwierdziła poprawę jakości przesyłanych przez sędziów sprawozdań, nadal jest jednak jeszcze szereg sędziów, którzy notorycznie popełniają te samy błędy. Dzięki współpracy Zarządu PZSzach i Komisji EKiR z Adamem Curyłą powstał Centralny Rejestr Członków Polskiego Związku Szachowego, który od czerwca br. został wdro- Ŝony w Ŝycie. Na stronie znajduje się wykaz zawodników, klubów, sędziów i trenerów. Komisja prowadzi równieŝ badanie aktywności sędziów turniejów szachowych ocenianych w rankingu PZSzach i FIDE, jak równieŝ zamieszcza informację o rejestracji nowych lub zmianie barw klubowych zawodników. Komisja stwierdza nadal, Ŝe wiele klubów I- i II-ligowych juniorów i seniorów nie dopełniła obowiązku aktualizacji rejestracji w PZSzach swoich zawodników posiadających centralną kategorię szachową lub ranking FIDE i w związku z tym proponuje, aby zapis o rejestracji zawodników w PZSzach, posiadających centralną kategorię szachową lub ranking FIDE, znalazł się w Komunikacie Organizacyjno-Finansowym oraz we wszystkich regulaminach mistrzostw Polski na rok 2007, a za uchybienia ze strony zawodników lub klubów nakładana była kara pienięŝna lub nie dopuszczenia do zawodów. Część G. Komisji WyróŜnień i Dyscypliny W okresie od listopada 2005 r. do października 2006 r. Komisja zajmowała się opiniowaniem wniosków o przyznanie srebrnych i złotych odznak honorowych oraz o nadanie godności honorowego członka Polskiego Związku Szachowego. Z uwagi na Jubileusz 80- lecia Związku liczba wniosków była dość znaczna. Wszystkie wnioski zostały zaopiniowane i przedstawione Zarządowi Związku. Sprawy, którymi zajmowała Komisja. 10

11 1. Na polecenie Prezesa PZSzach Komisja rozpatrywała sprawę zgłoszoną przez kierownictwo Walnego Sprawozdawczego Zgromadzenia Delegatów odbytego w dniu r., dotyczącą przypuszczalnego oszustwa w głosowaniu na forum ww. zebrania, polegającego na reprezentowaniu określonych klubów przez osoby podstawione. Komisja wystąpiła do wskazanych przez Komisję Mandatową klubów z pytaniem, czy osoba występująca na wymienionym wyŝej Walnym Zgromadzeniu była delegatem klubu, czy jest członkiem klubu oraz zwróciliśmy się o podanie adresu tej osoby. Pismo zostało wysłane jako przesyłka polecona w dniu r. Niestety do dzisiaj Komisja nie otrzymała Ŝadnej odpowiedzi. Sprawą powyŝszą zajął się Zarząd Związku na posiedzeniu w dniu 23 września br. i po dyskusji postanowił ukarać kluby, które nie odpowiedziały na pisma K.W.i D. i nie ustosunkowały się do poruszonych spraw. Karę upomnienia otrzymały: Międzyszkolny Uczniowski Klub Sportowy MDK ŚRÓD- MIEŚCIE Wrocław oraz Gminny Klub Szachowy Goniec Staniątki, 2. Rozpatrzono wniosek Witalisa Sapisa o ukaranie wiceprezesa do spraw sportowych Jacka Bielczyka. Uzasadnieniem wniosku był brak regulaminu błyskawicznych mistrzostw Polski, które odbyły się w miesiącu sierpniu w Koszalinie. Sprawa ta była przedstawiona przez Komisję na posiedzeniu Zarządu w dniu r., a wyjaśnienia złoŝyli Jacek Bielczyk oraz prezes PZSzach, który był obecny na otwarciu mistrzostw. W swoim wyjaśnieniu wiceprezes Bielczyk stwierdził, Ŝe zamieszczony na stronie internetowej PZSzach w czerwcu br. komunikat informujący o tych mistrzostwach był złoŝony z dwóch części: sportowej i organizacyjnej. W części sportowej zawarte były wszystkie ustalenia dotyczące m.in. warunków uczestnictwa, systemu rozgrywek, punktacji itp. Druga część to sprawy organizacyjne, które zdaniem Jacka Bielczyka są w gestii organizatora, który nie dokonał niezbędnych zmian w niektórych informacjach, przygotował niezupełnie precyzyjnie komunikat przed ogłoszeniem mistrzostw (m.in. podano niewłaściwe stawki startowego). Po dyskusji nad tą sprawą Zarząd zobowiązał wiceprezesa do spraw sportowych Jacka Bielczyka do dokonywania zmian regulaminów mistrzostw Polski zarówno w części sportowej, jak i organizacyjnej, z odpowiednim wyprzedzeniem oraz zamieszczania ich na stronie internetowej związku. Na tym Zarząd uznał sprawę za zakończoną. W trakcie załatwiania są następujące sprawy: 1. Protest i wniosek Pawła Suwarskiego dot. ukarania winnych dopuszczenia do zawodów Iigi seniorów zawodników, którzy nie posiadali licencji. 2. Protest i wniosek am. Bartłomieja Maciei o ukaranie winnych naruszenia Regulaminu powoływania kadry narodowej oraz zasad i warunków reprezentowania barw narodowych w PZSzach, przy powoływaniu reprezentantów Polski na DruŜynowe Mistrzostwa Europy w 2005 r. Część H. MłodzieŜowa Akademia Szachowa 1. Pod koniec minionego roku zorganizowane były następujące sesje Akademii: V 2005 Spała, 6 13 listopada grupa intensywnego szkolenia (5 osób) VI 2005 Wisła, 26 listopada 4 grudnia - grupa młodych talentów (20 osób) VII 2005 Wisła, 26 listopada 4 grudnia - grupa absolwentów (5 osób) W ciągu 2005 roku szkoleniem Akademii objętych było 49 juniorów i juniorek w wieku 9-20 lat. 11

12 2. W 2006 roku odbyły się następujące sesje stacjonarne Akademii: I 2006 Wisła, marca - grupa młodych talentów (15 osób) II 2006 Wisła, marca - grupa absolwentów (5 osób) III 2006 Zakopane, 7 14 maja - grupa intensywnego szkolenia (5 osób) IV 2006 Koszalin, 24 lipca 1 sierpnia grupa mistrzów (23 osoby) Do końca bieŝącego roku planowane są jeszcze 3 sesje: na przełomie listopada i grudnia dwie równolegle sesje dla grup młodych talentów i absolwentów oraz w grudniu sesja dla grupy intensywnego szkolenia. W 2006 roku opieką szkoleniową Akademii objętych jest 40 młodych szachistów w wieku 8 19 lat (górne ograniczenie wiekowe narzucone przez Ministerstwo Sportu). Szkolenie odbywa się poprzez: - udział w sesjach stacjonarnych, - finansowanie indywidualnych konsultacji, - finansowanie startów kontrolnych w kraju i za granicą, - zakup szachowych programów komputerowych i literatury. Forma szkolenia, wybór trenerów do konsultacji, miejsca i terminy startów kontrolnych uzgadniane są ze słuchaczami Akademii w ramach przydzielonych indywidualnie funduszy na szkolenie. Część I. Kolegium Sędziów Skład i praca Kolegium Kolegium Sędziów PZSzach pracowało w składzie: przewodniczący IA Andrzej Filipowicz, członkowie: IA Andrzej Irlik, IA Zygmunt Ryll, IA Janusz Woda, Adam Curyło, FA Bogdan Obrochta, IA Zenon Chojnicki i IA Witalis Sapis. Decyzje i ustalenia podejmowane były przede wszystkim w drodze elektronicznego głosowania. Kolegium zebrało się tylko raz na spotkaniu w Krakowie, w dniach listopada 2005 r. Wnioski do FIDE o przyznania sędziowskich tytułów Na podstawie wniosków złoŝonych przez Kolegium Sędziów PZSzach, Kongres FIDE oraz Rada Prezydencka FIDE przyznały tytuły dla polskich sędziów: - klasa międzynarodowa: IA Andrzej Irlik. - klasa FIDE: FA Marcin Janik i FA Piotr Janik Przekazano do FIDE kolejne wnioski na tytuł Arbitra FIDE dla Aleksandra Kusiny i Jana Świebockiego. Ogólnopolska Konferencja Sędziowska, Kraków, listopada 2005 r. Uczestnicy ustosunkowali się do wielu problemów sędziowskich, związanych z rozwojem współczesnej techniki - telefony komórkowe, podręczne kieszonkowe komputery z programem Fritza, laptopy na widowni oraz łatwość przekazywania informacji w trakcie partii przez kibiców, działaczy oraz innych zawodników. Postanowiono wprowadzić i przestrzegać absolutnego zakazu rozmów na sali, nawet zamieniania pojedynczych słów oraz prób kontaktowania się z osobami postronnymi, nie mówiąc juŝ o wejściu do pokoju hotelowego w trakcie partii. 12

13 Konferencja sędziowska upowaŝniła wszystkich sędziów do udzielania napomnień, a gdy to nie skutkuje do wpisywania zer (poraŝek) za rozmowy na salach turniejowych w trakcie partii. Na MŚ FIDE panuje zakaz rozmów, a pojedyncze wypowiedziane słowa kosztują 10% nagrody. Szczególnie rozgrywki o indywidualne i druŝynowe MP we wszystkich grupach wiekowych będą ostro oceniane, co naturalnie nakłada dodatkowe obowiązki na sędziów głównych, bowiem tylko sędzia główny moŝe uznać partię za przegraną z tytułu niewłaściwego zachowania się. Jest to zgodne ze standardami FIDE. To w powaŝnym stopniu utrudni takŝe działanie tzw. spółdzielni w openach, gdyŝ w trakcie partii nie będą mogli zamienić Ŝadnego słowa. Dodatkowo organizatorzy openów mogą takŝe nakładać kary finansowe, np. potrącenia nagród za rozmowy na sali. Wszystkie postanowienia Konferencji są powoli wprowadzane do regulaminów rozgrywek centralnych. Nie ma juŝ obowiązku wydzielania palarni, bowiem w naszym kraju coraz więcej instytucji zabrania palenia w budynkach. Po prostu palacze muszą się wstrzymać na okres partii. Kolegium Sędziów przygotowało zmiany w Statucie Sędziego Szachowego, umoŝliwiając uzyskanie tytułu sędziego klasy młodzieŝowej (16-18 lat), odpowiadającego III klasie sędziowskiej, Z woli uczestników Konferencji, po uzyskaniu decyzji Zarządu PZSzach, na witrynie Internetowej PZSzach ukazały się podstawowe rozdziały Kodeksu Szachowego PZSzach w zakresie przepisów gry i turniejowych, nadawania tytułów międzynarodowych, obliczeń rankingowych. Jednocześnie wraz z materiałem dotyczącym 80-lecia PZSzach ukazały się wykazy tytułów międzynarodowych zdobytych przez Polaków w całej historii Związku, łącznie z tytułami międzynarodowymi arbitrów. Zamieszczone przepisy są aktualne i obejmują decyzje FIDE podjęte na Kongresie FIDE w Turynie w maju 2006 roku. Ogólnopolska Konferencja Sędziowska, Licheń, listopada 2006 r. Kolejna Ogólnopolska Konferencja Sędziowska odbędzie się w dniach listopada 2006 roku w Licheniu k/konina i będzie poprzedzona Kursem Sędziowskim na I klasę i klasę państwową, organizowanym takŝe w Licheniu w dniach listopada 2006 roku. W roku 2005 Kurs Sędziowski nie mógł się odbyć z uwagi na małe zainteresowanie ze strony sędziów. Część J. Kolegium Trenerów Do końca marca 2006 r. Kolegium Trenerów działało w składzie: Piotr Sanetra przewodniczący, Ryszard Bernard, Jacek Bielczyk, Magdalena Łysiak-Półtorak, Wiesław Janocha, Leszek Ostrowski, Sławomir Sobociński członkowie. Po rezygnacji Piotra Sanetry od kwietnia 2006 r. przewodniczącym (p.o.) jest Włodzimierz Schmidt. Kolegium zorganizowało dokształcanie trenerów i instruktorów szachowych podczas: MPJ (Kołobrzeg, ), MPJ (Łeba, ), OOM (Bęsia, ) II liga seniorów (Lublin, ). W czerwcu i w pierwszej połowie lipca 2006 r. Kolegium Trenerów (głównie przewodniczący, gdyŝ aktywność członków była bardzo skromna) konsultowało dobór trenerów na Mi- 13

14 strzostwa Europy Juniorów w Herceg Novi, r. i Mistrzostwa Świata Juniorów w Batumi, r. Część K. Biuro PZSzach Zarząd PZSzach, analizując z końcem 2005 roku efekty pracy Biura Związku, postanowił dokonać zmian w strukturze zatrudnienia i podziale obowiązków. Mając na uwadze m.in. wysoką ocenę jednej z głównych dziedzin jego funkcjonowania, tj. organizacyjnoformalnej realizacji zawartych z Ministerstwem Sportu umów, powierzył od 2006 roku stanowisko Dyrektora Biura PZSzach Agnieszce Jowik-Giszka, nadal pełnią swe funkcje Barbara Szenborn-Dańczak - Samodzielna Księgowa oraz Zbigniew Czajka - Kierownik Wyszkolenia, który pracuje w niepełnym wymiarze czasu. Zatrudniono, równieŝ w niepełnym wymiarze czasu, Katarzynę Jowik, która juŝ dała się poznać jako przydatny pracownik w realizacji celów organizacyjnych Związku. Ponadto zatrudniony został na umowę zlecenie administrator strony internetowej Jarosław Brodziak, który stworzył całkowicie nowy wizerunek witryny PZ- Szach. Nawiązany został kontakt z dziennikarzem Ireneuszem Łukasikiem jako potencjalnym rzecznikiem prasowym Związku, zrezygnowano z kontynuowania współpracy z Pawłem Suwarskim. Z dniem r. rozpoczął pracę w biurze Maciej Nurkiewicz, który od stycznia 2007 r. ma objąć stanowisko po wielce dla PZSzach zasłuŝonym, wieloletnim Kierowniku Wyszkolenia Zb. Czajce. W pierwszych miesiącach 2006 roku zarówno sam Związek jak i jego Biuro zostało poddane powaŝnej próbie organizacyjnej wynikającej z powstania Ministerstwa Sportu oraz wprowadzenia przez nie nowymi wymogami merytorycznymi i formalnymi dotyczącymi planów budŝetowych Związku. Perturbacje z uchwaleniem budŝetu państwa na rok 2006 wraz z kształtowaniem się struktur w samym ministerstwie w duŝym stopniu utrudniły względnie szybkie sprecyzowanie zamierzeń sportowo-organizacyjnych Związku, opartych na umowie z resortem. Biuro Związku, pod kierownictwem A. Jowik-Giszka, doskonale zdało trudny egzamin, umoŝliwiając Zarządowi podjęcie racjonalnych decyzji i zawarcie korzystnych umów. Podpisanie umów było takŝe wynikiem przyjęcia przez Ministerstwo Sportu rozliczeń wszystkich umów za rok 2005, zawartych z kilkoma departamentami. Dzięki dobrej realizacji tych umów PZSzach podpisał w roku 2006 następujące umowy: z Departamentem Sportu Kwalifikowanego i MłodzieŜowego dotyczące: - Sportu Wyczynowego, - MłodzieŜowej Akademii Szachowej, z Departamentem Sportu Powszechnego dotyczące: - Wakacji z Szachami, - Cyklu imprez dla dzieci i młodzieŝy, - Zakupu sprzętu sportowego dla uczniowskich klubów sportowych, - wydawnictwo szkoleniowe pt. Wybrane zagadnienia teorii i praktyki szachowej, cześć IV. W oparciu o delegacje Zarządu opracowano i zawarto umowy z Wojewódzkimi Związkami określające wzajemne rozliczenia, co w znacznym stopniu ułatwia klubom i zawodnikom wnoszenie regulaminowych opłat. Biuro w oparciu o Uchwałę Zarządu ustanawiającą rok 2006 rokiem 80-lecia podjęło inicjatywy w zakresie promocji szachów nie tylko jako dyscypliny sportowej w zrozumieniu wysokiego wyczynu. Bardzo wiele uwagi poświęcono promocji dyscypliny i jej wizerunku w wielu płaszczyznach. Po raz pierwszy w historii, dzięki wsparciu Ministerstwa Sportu, reprezentacja olimpijska Polski została wyposaŝona w stroje reprezentacyjne, które zostały zaprezentowane środowisku szachowemu oraz przedstawicielom mediów na uroczystym, równieŝ pierwszym w historii Ślubowaniu Olimpijskim poprzedzonym konferencją prasową, zorganizowanym w Centrum Olimpijskim; podkreślono w ten sposób przynaleŝność szachów do sportów olimpijskich, w obecności Prezesa PKOl Piotra Nurowskiego. Biuro i Zarząd czynią starania, by wszystkie reprezentacje kraju na imprezy z cyklu Mistrzostw Świata i Europy były wyposaŝane w stroje eksponujące Polski Związek Szachowy, mamy nadzieję, Ŝe rozpoczęta w 2005 roku inicjatywa będzie kontynuowana w latach następnych. 14

15 Zarząd zaakceptował koncepcje przedstawione przez Biuro i ujął w swych planach finansowych na rok 2006 działania promocyjne. NaleŜy do nich w pierwszym rzędzie wydanie, z okazji 80-lecia PZSzach, znakomitego, dwujęzycznego opracowania dr. Andrzeja Filipowicza pt. Szachy w Polsce w wiekach XII XX, zawierającego m.in. z konieczności skrót historii Związku oraz liczne związane z nią zdjęcia. Wykonano równieŝ inne gadŝety promocyjne - plakaty, baner, długopisy. Podjęto wiele starań o poprawę wizerunku szachów w mediach z uwagi na tendencyjne, czy wręcz nieprawdziwe pojawiające się artykuły godzące w całe środowisko szachowe. Dzięki nawiązaniu ścisłych kontaktów Prezesa Zarządu z jedną z ogólnopolskich stacji telewizyjnych informowano ją o kaŝdym waŝnym wydarzeniu starając się o znaczące z nich migawki. Z przykrością trzeba stwierdzić, Ŝe w tym roku zarówno Olimpiada Zimowa jak i Mistrzostwa Świata w piłce noŝnej znacząco ograniczyły skuteczną realizację tych zamierzeń. Zorganizowano w pierwszym półroczu dwie konferencje prasowe, przekazano do wszystkich znaczących tytułów prasowych o zasięgu ogólnopolskim, ale takŝe lokalnym, propozycję współpracy informacyjnej wraz z prezentacją ww. promocyjnego wydawnictwa PZSZach. Na bieŝąco informowano nie tylko prasę sportową o wynikach naszych zawodników osiągniętych w róŝnych imprezach. Trzeba tu jednak z uzasadnionym niezadowoleniem stwierdzić, Ŝe publikacja materiałów o szachach jest nadal w polskich mediach niewystarczająca, na co niestety Związek nie ma większego wpływu. Dla wzbogacenia galerii zdjęć na stronie internetowej dokonano zakupu aparatu cyfrowego umoŝliwiającego natychmiastowe ich przekazywanie administratorowi witryny PZ- Szach. Organizatorzy turniejów na terenie całej Polski zorganizowali liczne imprezy pod szyldem 80-lecia PZSzach, po raz pierwszy teŝ udało się wprowadzić szachy do programu Pikniku Olimpijskiego, organizowanego od kilku lat przez Polską Fundację Olimpijską. Pracownicy Biura, niezaleŝnie od powyŝszych działań stanowiących o tym, Ŝe jest ono aparatem wykonawczym uchwał i decyzji Zarządu PZSzach, realizowali liczne, inne zadania, które moŝna określić jako tzw. zwykły zarząd. Biuro spełniało funkcje organizatora pracy Zarządu i róŝnych agend PZSzach, nadzorowało formalno-organizacyjną stronę realizacji zawartych umów, było zaangaŝowane nie tylko w działania techniczno-organizacyjne związane z wyjazdami ekip, ale równieŝ w kontakty z organizatorami względnie, wraz z prezesem Związku, z czynnikami Ministerstwa Spraw Zagranicznych. Biuro wspierało organizatorów imprez w pozyskiwaniu środków z Ministerstwa Sportu, co jest uwarunkowane określonymi rygorami. W terminie rozliczano realizowane zadania wraz z przygotowaniem niezbędnej procedury. Biuro prowadziło szereg spraw kancelaryjnych, co przy uwzględnieniu aktywności, ale i nie do końca precyzyjnych działaniach administracyjnych związków wojewódzkich i klubów wywołuje nadmiar korespondencji, nie zawsze koniecznej do załatwiania na szczeblu PZ- Szach. Prowadzi ono równieŝ całą rachunkowość Związku, starannie dokumentując wszelkie operacje, nadzoruje właściwe gospodarowanie posiadanym sprzętem, wspomagając nim licznych organizatorów imprez. WaŜną rolę pełnił w Biurze Kierownik Wyszkolenia, który uczestniczył w posiedzeniach Zarządu, obejmujących m. in. sprawy szkoleniowe, współpracował z Komisją Sportową, Kolegium Trenerów, Komisją MłodzieŜową i Dyrektorem MłodzieŜowej Akademii Szachowej PZSzach, opracowywał plany szkolenia i zgrupowań dla poszczególnych grup zawodniczych, opiniował kalendarz imprez sportowych od strony ich terminów, lokalizacji i wartości szkoleniowej, wspomagał Biuro przy realizacji wyjazdów ekip reprezentacyjnych na główne imprezy za granicą, opiniował wpływ warunków podroŝy i zakwaterowania na formę sportową i ostateczne wyniki, uczestniczył w redagowaniu załoŝeń i sprawozdań dla Ministerstwa Sportu, współuczestniczył w organizacji kursów trenerskich i instruktorskich, opracowywał ich programy i nadzorował realizację zajęć, prowadził kartotekę zawodniczą, zapewnił sprawny i wysoko oceniony przebieg wizyty organizatorów słynnych festiwali w Capelle la Grande, goszczących w kilku polskich miastach w sierpniu 2006 r. 15

16 Część L. Finanse PZSzach 1). DOTACJE 2006 I. Ministerstwo Sportu, Departament Sportu Kwalifikowanego i MłodzieŜowego 1. Zadanie: Oferta zadań w zakresie organizacji przygotowań zawodników kadry narodowej do udziału we współzawodnictwie sportowym, w tym realizacja programu przygotowań do mistrzostw świata lub Europy w dyscyplinach nieolimpijskich Kwota dotacji: Aneks na stypendia: Razem: ,00 zł ,15 zł 763,870,15 zł 2. Zadanie: Szkolenie młodzieŝy uzdolnionej sportowo w MłodzieŜowej Akademii Szachowej Polskiego Związku Szachowego Kwota dotacji: ,00 zł II. Ministerstwo Sportu, Departament Sportu Powszechnego 1. Zadanie: Cykl imprez sportowych Turnieje szachowe dla dzieci i młodzieŝy zrzeszonej w Uczniowskich Klubach Sportowych ( 37 turniejów) Kwota dotacji: ,00 zł 2. Zadanie: Obóz szkoleniowo-wypoczynkowy Wakacje z szachami Kwota dotacji: ,00 zł 3. Zadanie: Kurs doszkalający dla trenerów I i II klasy Kwota dotacji: ,00 zł 4. Zakup sprzętu sportowego dla Uczniowskich Klubów Sportowych Kwota dotacji: ,00 zł 5. Wydawnictwo szkoleniowe dla dzieci i młodzieŝy szkolnej słuchaczy Akademii Szachowej oraz członków Kadr Wojewódzkich młodzików i juniorów pod tytułem Wybrane Zagadnienia Teorii i Praktyki Szachowej część IV Kwota dotacji: ,00 zł OGÓŁEM DOTACJE: ,15 zł 2). PRELIMINARZ BUDśETOWY POLSKIEGO ZWIĄZKU SZACHOWEGO Lp. Przychody Plan 2006 Wykonanie Przychody wg Komunikatu Organizacyjno-Finansowego 1.1 składki członkowskie , ,50 16

17 1.2 rejestracja klubu, sekcji, zmiana nazwy 3 000, , opłaty roczne zawodników (licencje) , , opłaty klasyfikacyjno rankingowe , , opłaty startowe w zawodach , , Zmiana przynaleŝności klubowej , ,20 a) zawodnik krajowy , ,20 b) liga - zawodnik zagraniczny 5 000, , opłaty rejestracyjne za turnieje , ,39 krajowe 3 000, ,00 międzynarodowe , , opłaty za tytuły i kategorie , ,15 krajowe 4 000, ,00 międzynarodowe , , opłaty sędziowskie 8 000, ,00 a) licencje sędziowskie + program 6 000, ,00 c) opłaty za kurs 2 000, sprzedaŝ: , ,00 wkładka do kodeksu 250,00 a) kodeksy 3 500,00 470,00 b) druki, materiały, wydawnictwa , ,00 c) sprzęt d) medale f) odznaki honorowe 1 500, , wypoŝyczenie sprzętu szachowego 5 435, obsługa zadań (mistrzostwa, szkolenia) 6 000, ,00 a) umowy sponsorskie 1 500, ,00 b) zawodnicy dodatkowi, osoby towarzyszące 4 500,00 (mistrzostwa, szkolenia) 1.13 Inne ,00 2. Organizacja imprez 2.1 Symultana Firleje 0 800,00 Razem 0 800,00 3. Obsługa zadań zleconych 3.1 MSport - sport kwalifikowany , , MSport Akademia , , MSport zadania dodatkowe , ,00 Razem , ,79 17

18 4. Wpłaty uczestników Akademii 4.1 Czesne 8 000, ,00 Razem 8 000, ,00 5. Pozostałe przychody 5.1 Odsetki 1 100,00 250, Darowizny 600, Pozostałe przychody operacyjne (porto, wyn. płatnika składek, róŝnice kursowe, księgowe) 900,00 229, Przychody z reklam na stronie internetowej Razem 2 000, ,48 Ogółem przychody , ,53 * * * Lp. Koszty Plan 2006 Wykonanie Koszty organizacyjne 1. Organizacja Zjazdów i pracy Zarządu 1.1 Walny Zjazd nadzwyczajny 3 000, Posiedzenia Zarządu , , Delegacje Zarządu 8 000, ,09 Razem , ,12 2. Zebrania i działalność Komisji 2.1 Sportowa 2 000, , Klasyfikacji i ewidencji , , MłodzieŜowa 2 000, , Kompozycji 500,00 918, KSzGK 500, Rewizyjna 4 000, ,42 18

19 2.7 Organizacyjna (w tym ofertowa) 1 000, , Kolegium Trenerów 1 000, Kolegium Sędziów 2 500, Dyscyplinarna 1 000,00 107,40 Razem , ,54 3. Inne 3.1 opłaty na rzecz FIDE , , kongresy (FIDE, ICCF, CPP, EU) 3.3 Polski Komitet Olimpijski 1 000, , Komitet obchodów 80-lecia PZSzach 6 000, ,17 Razem 0/ , ,17 1. Koszty administracyjne 1.1 Wynajem lokalu ze świadczeniami (energia, czynsz) , ,74 z dotacji PKS, MENiS , , PodróŜe słuŝbowe (bez Zarządu) 800, ,16 z dotacji PKS, MENiS 500, Materiały biurowe i przedmioty nietrwałe , , Naprawy i remonty 7 000, , Usługi prawnicze 1 500, Ubezpieczenie lokalu, podatek 2 500,00 581,00 Razem 0/ , ,85 z dotacji PKS, MENiS , ,11 Razem , ,96 2. Koszty Telekomunikacyjne 2.1 Opłaty pocztowe 4 000, , Internet (strona www, domena, witryna) 2 000, , Telefon, fax 7 090, ,21 z dotacji PKS, MENiS 7 910, , Telefony komórkowe 5 000, ,12 Razem , ,31 z dotacji PKS, MENiS 7 910, ,68 Ogółem , ,99 19

20 3. Koszty Reprezentacji i Reklamy 3.1 Fundusz promocyjny PZSzach , , Fundusz Dyrektora Akademii 3 000, , Usługi wydawnicze 6 000, , Inne 154,00 Ogółem , ,61 4. Koszty osobowe 4.1 Pobory pracowników etatowych , ,42 z dotacji PKS, MENiS , , Świadczenia urlopowe 3 000, , Ryczałty samochodowe 784, Pochodne od wynagrodzenia ZUS , ,86 z dotacji PKS, MENiS , ,00 Razem 0/ , ,88 z dotacji PKS, MENiS , ,00 Ogółem , ,88 5. Koszty bezosobowe 5.1 Bezosobowy fundusz płac (w tym ZUS) , , Stypendium 1 532,37 Ogółem , ,08 6. Zakupy inwestycyjne 6.1 Sprzęt 1 500,00 Ogółem 0/ ,00 0,00 7. Imprezy sportowe 7.1 Nagrody i puchary 1 000,00 279, Dofinansowanie imprez (z wpisowego i opłat klas.rank.) 1 000, , Zakup leków i odŝywek dla Kadry 2 543,74 Ogółem 2 000, , Pozostałe koszty operacyjne 20

4marca w pociągu z Zakopanego w przedziale

4marca w pociągu z Zakopanego w przedziale AKADEMICKI PRZEGLĄD SPORTOWY Na okładce: Anna Berezik, ATH Bielsko-Biała, złoty medal w slalomie AMP Foto Michał Szypliński skifoto.pl Pismo Zarządu Głównego AZS Redaktor naczelny: Bartłomiej Korpak Adres

Bardziej szczegółowo

Polska Federacja Squasha

Polska Federacja Squasha Sprawozdanie z działalności Zarządu Polskiej Federacji Squasha za rok 2013 Na Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia w dniu 18 maja 2014 r. W dniu 30 czerwca 2013 roku odbyło się Walne Zebranie Członków

Bardziej szczegółowo

ekstraklasa piłkarskiego biznesu 2015

ekstraklasa piłkarskiego biznesu 2015 ekstraklasa piłkarskiego biznesu 2015 spis treści 3 A. Wprowadzenie 7 B. Ekstraklasa jako spółka 15 C. Ekstraklasa jako liga 27 D. Ekstraklasa jako biznes 61 E. Kluby Ekstraklasy 135 F. Załączniki 153

Bardziej szczegółowo

Protokół nr LI/09 z sesji Rady Gminy i Miasta Bogatynia z dnia 30 września 2009 roku

Protokół nr LI/09 z sesji Rady Gminy i Miasta Bogatynia z dnia 30 września 2009 roku Protokół nr LI/09 z sesji Rady Gminy i Miasta Bogatynia z dnia 30 września 2009 roku Obecni radni wg listy obecności, która stanowi załącznik nr 1 do protokołu sesji. Nieobecni radni Krzysztof Gnacy, Andrzej

Bardziej szczegółowo

NR 1(13)2015. Kwartalnik Stowarzyszenia Absolwentów AWF Warszawa. Kwartalnik Stowarzyszenia Absolwentów AWF Warszawa www.absolwenci.awf.waw.

NR 1(13)2015. Kwartalnik Stowarzyszenia Absolwentów AWF Warszawa. Kwartalnik Stowarzyszenia Absolwentów AWF Warszawa www.absolwenci.awf.waw. ABSOLWENCI Kwartalnik Stowarzyszenia Absolwentów AWF Warszawa Kwartalnik Stowarzyszenia Absolwentów AWF Warszawa www.absolwenci.awf.waw.pl ISSN 2353-4001 NR 1(13)2015 Tadeusz Kochanowski (1926-2015) Urodził

Bardziej szczegółowo

PRZEPROWADZONY W KOSZALINIE:

PRZEPROWADZONY W KOSZALINIE: PRZEPROWADZONY W KOSZALINIE: WYKONANY PRZEZ ARKADIUSZA ZABOROWSKIEGO I RYSZARDA ZDROJEWSKIEGO Koszalin, wrzesień 2014 r. 2 Spis treści 1. Wstęp Organizatora Monitoringu 1.1 O monitoringu 1.2 Metodologia

Bardziej szczegółowo

PANACEUM. Tyle samorządu, ile to możliwe. Uwaga! nr 6 (154) czerwiec 2010. Od redakcji NOWE OBOWIĄZKOWE UBEZPIECZENIE OC LEKARZY I LEKARZY DENTYSTÓW

PANACEUM. Tyle samorządu, ile to możliwe. Uwaga! nr 6 (154) czerwiec 2010. Od redakcji NOWE OBOWIĄZKOWE UBEZPIECZENIE OC LEKARZY I LEKARZY DENTYSTÓW PANACEUM nr 6 (154) czerwiec 2010 Pismo Okręgowej Izby Lekarskiej w Łodzi 93-005 Łódź, ul. Czerwona 3, www.oil.lodz.pl biuro@oil.lodz.pl Wydawca Okręgowa Izba Lekarska w Łodzi Komisja Informacyjno-Wydawnicza

Bardziej szczegółowo

NOWODWORSKIE. Lotnisko Modlin str. 2 Stypendyści są wśród nas str. 10. Wywiad z Przewodniczącym Rady str. 6. Miesięcznik Samorządowy

NOWODWORSKIE. Lotnisko Modlin str. 2 Stypendyści są wśród nas str. 10. Wywiad z Przewodniczącym Rady str. 6. Miesięcznik Samorządowy FAKTY NOWODWORSKIE Miesięcznik Samorządowy Egzemplarz bezpłatny Wydanie I /IV 2009 Lotnisko Modlin str. 2 Stypendyści są wśród nas str. 10 Wywiad z Przewodniczącym Rady str. 6 2 Od Redakcji FAKTY NOWODWORSKIE

Bardziej szczegółowo

KOMUNIKAT ZARZĄDU PZPN VI/2015 Z DNIA 13 MAJA 2015 ROKU

KOMUNIKAT ZARZĄDU PZPN VI/2015 Z DNIA 13 MAJA 2015 ROKU KOMUNIKAT ZARZĄDU PZPN VI/2015 Z DNIA 13 MAJA 2015 ROKU Spis treści: 1. Uchwała nr VI/77 z dnia 13 maja 2015 roku Zarządu Polskiego Związku Piłki Nożnej w sprawie przyjęcia porządku obrad posiedzenia Zarządu

Bardziej szczegółowo

rzemiosła MAGAZYN KUJAWSKO-POMORSKIEJ IZBY RZEMIOSŁA I PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W BYDGOSZCZY

rzemiosła MAGAZYN KUJAWSKO-POMORSKIEJ IZBY RZEMIOSŁA I PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W BYDGOSZCZY nr 2 rzemiosła MAGAZYN KUJAWSKO-POMORSKIEJ IZBY RZEMIOSŁA I PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W BYDGOSZCZY LICZY SIĘ UCZCIWOŚĆ I PRACA rozmowa z Janem Lewandowskim, kawalerem Szabli Kilińskiego BEZPIECZNA PRACA WYDAJNA

Bardziej szczegółowo

Profesjonalnie i skutecznie

Profesjonalnie i skutecznie Profesjonalnie i skutecznie Poradnik dla organizacji pozarządowych N Fundacja Edukacja dla Demokracji Poradnik wydany w ramach projektu Profesjonalnie i skutecznie Publikacja bezpłatna sfinansowana ze

Bardziej szczegółowo

Inżynier. Mazowsza Dwumiesięcznik Mazowieckiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa nr 4 (56), lipiec 2015. - str. 7

Inżynier. Mazowsza Dwumiesięcznik Mazowieckiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa nr 4 (56), lipiec 2015. - str. 7 dr Mateusz Kruk : - Podstawową rolą Instytutu, jako polskiej jednostki naukowej, jest wspieranie naukowe i eksperckie całej dziedziny budownictwa. Dlatego oferta Instytutu jest tak szeroka - str. 8-9 Prof.

Bardziej szczegółowo

KOMUNIKAT ZARZĄDU PZPN IX/2013 Z DNIA 14 SIERPNIA 2013 ROKU

KOMUNIKAT ZARZĄDU PZPN IX/2013 Z DNIA 14 SIERPNIA 2013 ROKU KOMUNIKAT ZARZĄDU PZPN IX/2013 Z DNIA 14 SIERPNIA 2013 ROKU Spis treści: 1. Uchwała nr IX/223 z dnia 14 sierpnia 2013 roku Zarządu Polskiego Związku Piłki Nożnej w sprawie przyjęcia porządku obrad posiedzenia

Bardziej szczegółowo

SENAT RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ VIII KADENCJA

SENAT RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ VIII KADENCJA SENAT RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ VIII KADENCJA Warszawa, dnia 29 marca 2013 r. Druk nr 324 PRZEWODNICZ CY Krajowej Rady Radiofonii itelewizji Szanowny Pan Bogdan BORUSEWICZ MARSZA EK SENATU RZECZYPOSPOLITEJ

Bardziej szczegółowo

Procedury PRAWA i ŻYCIOWE ich rozwiązania, czyli Zeszyt Dobrych Praktyk współpracy w Subregionie Zachodnim Województwa Śląskiego

Procedury PRAWA i ŻYCIOWE ich rozwiązania, czyli Zeszyt Dobrych Praktyk współpracy w Subregionie Zachodnim Województwa Śląskiego Procedury PRAWA i ŻYCIOWE ich rozwiązania, czyli Zeszyt Dobrych Praktyk współpracy w Subregionie Zachodnim Województwa Śląskiego Poradnik rekomendowany do stosowania przez organizacje pozarządowe oraz

Bardziej szczegółowo

odnawialne źródło finansowania

odnawialne źródło finansowania NA RZECZ EKOROZWOJU odnawialne źródło finansowania Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 1989-2009 Komitet Honorowy obchodów Jubileuszu 20-lecia Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska

Bardziej szczegółowo

Związki w PKP Cargo gotowe do konsultacji str. 4 5

Związki w PKP Cargo gotowe do konsultacji str. 4 5 NIECH NAS ŁĄCZY HONOR I WIĘŹ ZAWODOWA ISSN 1896 2181 www.zzm.org.pl Nr 1/53 STYCZEŃ 2009 Związki w PKP Cargo gotowe do konsultacji str. 4 5 Przysłowia mądrością narodu Murzyn zrobił swoje, to stare, dziś

Bardziej szczegółowo

Informacja o wynikach kontroli realizacji programów wspierających wzrost zatrudnienia osób niepełnosprawnych

Informacja o wynikach kontroli realizacji programów wspierających wzrost zatrudnienia osób niepełnosprawnych N A J W Y Ż S Z A I Z B A K O N T R O L I DEPARTAMENT PRACY, SPRAW SOCJALNYCH I ZDROWIA KPZ-4101-04/2010 Nr ewid.: 11/2011/P/10/096/KPZ Informacja o wynikach kontroli realizacji programów wspierających

Bardziej szczegółowo

alik M w Stanisła fot.

alik M w Stanisła fot. fot. Stanisław Malik AGH Uczelnia Sukcesu Miło nam poinformować, iż w ostatnim czasie nasza uczelnia kilkakrotnie była honorowana przez niezależne instytucje. W ostatnich dniach maja dziennik Rzeczpospolita

Bardziej szczegółowo

SŁUPSKI. Nr 11-12 (117-118), Październik-Grudzień 2010 Rok X * ISSN 1730-7686

SŁUPSKI. Nr 11-12 (117-118), Październik-Grudzień 2010 Rok X * ISSN 1730-7686 Powiat SŁUPSKI Nr 11-12 (117-118), Październik-Grudzień 2010 Rok X * ISSN 1730-7686 Nowe władze powiatu Kadencja była ciekawa Polskie krzyże Zagubiony etos Czar - Pasterka Moja biblioteka Europa po europejsku

Bardziej szczegółowo

Stowarzyszenie z tradycjami

Stowarzyszenie z tradycjami BIULETYN ŁÓDZKIEJ OKRĘGOWEJ IZBY INŻYNIERÓW BUDOWNICTWA ISSN 1732-1328 nr IV/2014 (45) W numerze: Stowarzyszenie z tradycjami Wywiad z Przewodniczącym PZITB oraz: Istotne zmiany w prawie Wyroby budowlane

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z realizacji nadzoru pedagogicznego sprawowanego przez Podlaskiego Kuratora Oświaty w roku szkolnym 2009/2010

Sprawozdanie z realizacji nadzoru pedagogicznego sprawowanego przez Podlaskiego Kuratora Oświaty w roku szkolnym 2009/2010 Sprawozdanie z realizacji nadzoru pedagogicznego sprawowanego przez Podlaskiego Kuratora Oświaty w roku szkolnym 2009/2010 Białystok, wrzesień 2010 roku I. Wstęp Z dniem 24 sierpnia 2009 r. na podstawie

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Orbis za 2014 rok

Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Orbis za 2014 rok Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Orbis za 2014 rok 17 lutego 2015 r. SPIS TREŚCI 1. CHARAKTERYSTYKA SPÓŁKI ORBIS S.A.... 3 1.1 PRZEDMIOT DZIAŁALNOŚCI PRZEDSIĘBIORSTWA ORBIS S.A....

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU GŁÓWNEGO POLSKIEGO TOWARZYSTWA INFORMATYCZNEGO Z DZIAŁALNOŚCI STOWARZYSZENIA ZA ROK 2005

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU GŁÓWNEGO POLSKIEGO TOWARZYSTWA INFORMATYCZNEGO Z DZIAŁALNOŚCI STOWARZYSZENIA ZA ROK 2005 POLSKIE TOWARZYSTWO INFORMATYCZNE ZARZĄD GŁÓWNY SPRAWOZDANIE ZARZĄDU GŁÓWNEGO POLSKIEGO TOWARZYSTWA INFORMATYCZNEGO Z DZIAŁALNOŚCI STOWARZYSZENIA ZA ROK 2005 1. Informacje wstępne Polskie Towarzystwo Informatyczne

Bardziej szczegółowo

STATUT POLSKIEGO ZWIĄZKU RUGBY - TEKST JEDNOLITY

STATUT POLSKIEGO ZWIĄZKU RUGBY - TEKST JEDNOLITY STATUT POLSKIEGO ZWIĄZKU RUGBY - TEKST JEDNOLITY Warszawa 2014 STATUT POLSKIEGO ZWIĄZKU RUGBY Rozdział I Postanowienia ogólne 1. Polski Związek Rugby (w skrócie PZR), zwany dalej Związkiem, jest polskim

Bardziej szczegółowo

Mazowiecki Rynek Pracy

Mazowiecki Rynek Pracy Mazowiecki Rynek Pracy czerwiec 1 2007 BIULETYN WOJEWÓDZKIEGO URZĘDU PRACY W WARSZAWIE EGZEMPLARZ BEZPŁATNY 3 (17) 2007 Rok IV Złoto dla WUP w Warszawie str. 4 Wakacyjna Giełda Pracy dla Młodzieży - Lato

Bardziej szczegółowo

PZU SA PZU SA. al. Jana Pawła II 24 00-133 Warszawa. www.pzu.pl. Osoba kontaktowa:

PZU SA PZU SA. al. Jana Pawła II 24 00-133 Warszawa. www.pzu.pl. Osoba kontaktowa: PZU SA al. Jana Pawła II 24 00133 Warszawa www.pzu.pl Osoba kontaktowa: Przemysław Kulik Biuro Marketingu Zespół Sponsoringu, Prewencji i CSR tel. (22) 582 31 37 faks (22) 582 23 40 email: prkulik@pzu.pl

Bardziej szczegółowo

most Nr 4(53) www.krosno24.tv oglądaj Krośnieńskie Wydarzenia w sieci

most Nr 4(53) www.krosno24.tv oglądaj Krośnieńskie Wydarzenia w sieci Nr 4(53) egzemplarz bezpłatny GRUDZIEŃ 2013 most www.krosnoodrzanskie.pl KROŚNIEŃSKI INFORMATOR SAMORZĄDOWY ISSN 1896-1118 youtube.com/krosno24tv www.krosno24.tv facebook.com/krosnoodrzanskie oglądaj Krośnieńskie

Bardziej szczegółowo

30 tys. związkowców na ulicach Warszawy

30 tys. związkowców na ulicach Warszawy SOLIDARNOŚĆ UPOMNIAŁA SIĘ O GODNĄ PRACĘ ORAZ GODNE EMERYTURY 30 tys. związkowców na ulicach Warszawy Ponad 30 tysięcy związkowców przeszło w piątek 29 sierpnia ulicami Warszawy, manifestując pod hasłem

Bardziej szczegółowo

do sukcesu www.brief.pl INTERNET&MOBILE2003 raport strategiczny IAB Polska

do sukcesu www.brief.pl INTERNET&MOBILE2003 raport strategiczny IAB Polska do sukcesu www.brief.pl INTERNET&MOBILE2003 raport strategiczny IAB Polska do sukcesu www.brief.pl INTERNET&MOBILE2003 raport strategiczny IAB Polska AUTORZY RAPORTU IAB Polska: Olgierd Cygan Prezes Zarządu

Bardziej szczegółowo