Wielkopolski Związek Szachowy Poznań, ul. Reymonta 35

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Wielkopolski Związek Szachowy 60-791 Poznań, ul. Reymonta 35 http:// www.wzszach.poznan.pl"

Transkrypt

1 Wielkopolski Związek Szachowy Poznań, ul. Reymonta 35 tel: wew.341 Konto bankowe: Bank Pekao S.A. O/Poznań REGON: NIP: XXI MIĘDZYNARODOWY FESTIWAL SZACHOWY W POZNANIU I CZ r. II CZ r. KOMUNIKAT ORGANIZACYJNY nr1 1.Cele Festiwalu Popularyzacja sportu szachowego na terenie Miasta Poznania i województwa wielkopolskiego Wyłonienie Mistrza Wielkopolski i Mistrzyni Wielkopolski Kobiet na 2012 r. w szachach klasycznych Promocja Miasta Poznania 2.Organizatorzy Festiwalu Wielkopolski Związek Szachowy w Poznaniu WyŜsza Szkoła Nauk Humanistycznych i Dziennikarstwa w Poznaniu Politechnika Poznańska 3.Sponsorzy Festiwalu Urząd Miasta Poznania Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego WyŜsza Szkoła Nauk Humanistycznych i Dziennikarstwa w Poznaniu Politechnika Poznańska Wielkopolski Związek Szachowy w Poznaniu Informacja o wszystkich sponsorach XXI MFS w Poznaniu podana zostanie w kolejnych Komunikatach Organizacyjnych. 4. Patronat Honorowy i Komitet Honorowy KOMITET HONOROWY PATRONAT HONOROWY BOśENA SZYDŁOWSKA Posłanka na Sejm VII kadencji Małgorzata Adamczak Ewa Bąk Posłanka na Sejm VII kadencji Dyrektor Wydziału Sportu Urzędu Miasta Poznania Hanna Ereńska-Barlo Arcymistrzyni Szachowa, Mistrzyni Świata Seniorek z 2007r. Sidonia Jędrzejewska Dariusz Lipiński Posłanka do Parlamentu Europejskiego Poseł na Sejm VI kadencji, Przewodniczący I Parlamentarnego Zespołu Szachowego Dr. InŜ. Krzysztof Nowakowski J.M. Rektor WyŜszej Szkoły Nauk Humanistycznych i Dziennikarstwa w Poznaniu

2 Prof. dr hab. inŝ. Tomasz Łodygowski J.M. Rektor Politechniki Poznańskiej Tomasz Sielicki Włodzimierz Schmidt Wojciech Weiss 5. Komitet Organizacyjny Magdalena Heimrath Paweł Staniszewski Marek Zboroń Prezes Polskiego Związku Szachowego Wiceprezes ds. Sportowych Polskiego Związku Szachowego, Arcymistrz Szachowy Prezes Klubu Uczelnianego AZS Politechnika Poznańska Dyrektor Centrum Studiów Podyplomowych i Szkoleń WyŜszej Szkoły Nauk Humanistycznych i Dziennikarstwa Wiceprezes ds. Organizacyjnych Wielkopolskiego Związku Szachowego Prezes Wielkopolskiego Związku Szachowego 6.Turnieje oraz miejsce rozgrywek Turnieje szachowe: OPEN A dla szachistów z rankingiem FIDE powyŝej 2000 pkt. UWAGA: zgodnie z Regulaminem Mistrzostw Polski do Finałów Mistrzostw Polski w 2013 r. awansuje (wg pkt Regulaminu): Najlepszy zawodnik z kaŝdego z polskich openów rozpoczętych w roku poprzedzającym zawody (z pominięciem zawodników juŝ uprawnionych w dniu rozegrania pierwszej rundy openu), w którym średni ranking pierwszych 20 zawodników wynosił min W b.r. Ŝaden rozgrywany w Polsce OPEN nie spełnił ww. warunków. OPEN B dla szachistów z rankingiem do 2000 pkt. UWAGA: Turniej OPEN A rozegrany zostanie w przypadku, gdy udział potwierdzi minimum 30 uczestników; w przypadku mniejszej liczby uczestników rozegrany zostanie jeden Turniej OPEN połączone zostaną grupy OPEN A i OPEN B Dla zawodników z województwa wielkopolskiego członków wielkopolskich klubów szachowych, startujących w turnieju OPEN A, prowadzona będzie klasyfikacja w ramach Indywidualnych Mistrzostw Wielkopolski na 2012 r. Dla zawodniczek z województwa wielkopolskiego członkiń wielkopolskich klubów szachowych, startujących w turnieju OPEN A (minimum 3 zawodniczki) lub OPEN B, prowadzona będzie klasyfikacja w ramach Indywidualnych Mistrzostw Wielkopolski Kobiet na 2012 r. Turnieje OPEN A i OPEN B zgłoszone są do FIDE. Turnieje Juniorek i Juniorów w grupach wiekowych: do 9 lat, do 12 lat i do 16 lat Turniej szachów błyskawicznych Miejsce rozgrywek: I CZĘŚĆ ROZGRYWEK 9 11 LISTOPADA 2012 r. WyŜsza Szkoła Nauk Humanistycznych i Dziennikarstwa (WSNHiD) w Poznaniu Poznań, ul. Gen. Tadeusza Kutrzeby 10 Dojazd do WSNHiD: II CZĘŚĆ ROZGRYWEK LISTOPADA 2012 r. Politechnika Poznańska, Centrum Wykładowe Poznań, ul. Piotrowo 2

3 Politechnika Poznańska na mapie: Poznan~ /Politechnika-Poznanska/adres 7.Termin Festiwalu: 9 18 listopada 2012 r. Harmonogram dla Turniejów OPEN A, OPEN B I część r. Piątek Godz przyjmowanie zgłoszeń oraz potwierdzeń udziału w turniejach XXI MFS; zamknięcie list startowych na I rundę Godz podanie kojarzeń I rundy Godz Uroczyste Otwarcie XXI MFS Godz I runda Sobota Godz II runda Sobota Godz III runda Niedziela Godz IV runda Niedziela Godz V runda II część r. Czwartek Impreza towarzysząca XXI MFS w Poznaniu: TURNIEJ W GRZE BŁYSKAWICZNEJ P5 Godz przyjmowanie potwierdzeń i zgłoszeń do turnieju Szczegółowy komunikat organizacyjny Turnieju Błyskawicznego opublikowany zostanie na stronie WZSzach, po rozpoczęciu XXI MFS w Poznaniu Godz zamknięcie listy uczestników Godz Turniej Błyskawiczny Godz Uroczyste zakończenie Turnieju Błyskawicznego Piątek Godz VI runda Sobota Godz VII runda Sobota Godz VIII runda Niedziela Godz IX runda Około Godz Uroczyste zakończenie XXI MFS Harmonogram Turniejów Juniorek i Juniorów 9 18 listopada 2012 r. I część r. Piątek Godz przyjmowanie zgłoszeń oraz potwierdzeń udziału w turniejach juniorów XXI MFS; zamknięcie list startowych na I rundę Godz podanie kojarzeń I rundy Godz Uroczyste Otwarcie XXI MFS Godz I runda Sobota Godz II runda Sobota Godz III runda Niedziela Godz IV runda II część r. Piątek Godz V runda Sobota Godz VI runda Sobota Godz VII runda Niedziela Godz VIII runda Około Godz Uroczyste zakończenie Turniejów Juniorów XXI MFS

4 8.System rozgrywek, tempo gry oraz przepisy gry OPEN A: Turniej rozgrywany systemem szwajcarskim na dystansie 9 rund z tempem gry: 90 minut na partię dla zawodnika z dodawaniem 30 sekund na kaŝde posunięcie od początku partii (zegary elektroniczne) OPEN B: Turniej rozgrywany systemem szwajcarskim na dystansie 9 rund z tempem gry: 90 minut na 40 posunięć, plus 30 minut na dokończenie partii (zegary mechaniczne) lub tempem gry jak w OPEN A (w przypadku wykorzystania zegarów elektronicznych) Turnieje Juniorek i Juniorów: planowane są rozgrywki w grupach wiekowych do 9 lat, do 12 lat i do 16 lat. Turnieje rozgrywane będą systemem szwajcarskim na dystansie 8 rund z tempem gry: 1 godzina na 30 posunięć oraz 30 minut na dokończenie partii (zegary mechaniczne) dla zawodnika, lub innym systemem (np. grupowym) w przypadku mniejszej liczby uczestników w poszczególnych Turniejach W XXI MFS obowiązują przepisy gry Międzynarodowej Federacji Szachowej (FIDE) i Kodeksu Szachowego PZSzach z 2005 roku wraz z uzupełnieniami. 9. Nagrody OPEN A: I miejsce 4400 PLN (brutto) przy udziale minimum 30 uczestników OPEN B: I miejsce 2000 PLN (brutto) ) przy udziale minimum 40 uczestników Turnieje Juniorek i Juniorów w grupach wiekowych: nagrody rzeczowe W Indywidualnych Mistrzostwach Wielkopolski Seniorów i Kobiet przewidziane są puchary i nagrody rzeczowe. Ilość oraz wysokość pozostałych nagród pienięŝnych oraz ilość nagród rzeczowych podana zostanie przez organizatora po III rundzie XXI Międzynarodowego Festiwalu Szachowego w Poznaniu. 10. Zgłoszenia do udziału w XXI MFS w Poznaniu Zgłoszenia pisemne prosimy kierować w terminie do 5 listopada 2012 roku na adres: WIELKOPOLSKI ZWIĄZEK SZACHOWY Poznań, ul. Reymonta 35 (z dopiskiem - nazwą turnieju) lub elektronicznie bezpośrednio na stronach poszczególnych Turniejów Festiwalu: OPEN A OPEN B JUNIORZY i JUNIORKI W zgłoszeniu naleŝy podać: imię i nazwisko, tytuł szachowy lub kategorię szachową, aktualny ranking (FIDE / krajowy), przynaleŝność klubową, datę urodzenia oraz prosimy o wskazanie wybranego turnieju szachowego (OPEN A, OPEN B, Turniej Juniorek i Juniorów w grupach wiekowych do 9 lat, do 12 lat, do 16 lat). Dla ułatwienia kontaktu prosimy o podanie numeru telefonu, a i dokładnego adresu do korespondencji. Wpisowe PŁATNE TYLKO GOTÓWKĄ NA SALI GRY PRZED ROZPOCZĘCIEM XXI MFS - OPEN A Seniorzy, Seniorki 130 PLN. Zawodnicy i zawodniczki z rankingiem opłacają wpisowe 100 PLN, zawodnicy i zawodniczki powyŝej 2450 oraz arcymistrzowie i arcymistrzynie zwolnieni są z wpisowego - OPEN B Seniorzy i Seniorki 100 PLN, juniorzy lub juniorki opłacają wpisowe w wysokości 70 PLN

5 - Turnieje Juniorek i Juniorów w kategoriach wiekowych 9 lat, 12 lat, 16 lat uczestnicy opłacają wpisowe w wysokości 45 PLN. UWAGA: uczestnicy XXI MFS, którzy brali udział w Festiwalu w 2011 r. mają zagwarantowaną bonifikatę w wysokości 10 PLN Zawodniczy, którzy zgłoszą się po wyznaczonym terminie opłacają wpisowe w kwocie o 20 PLN wyŝszej od wskazanych powyŝej. W kwotach wpisowego uwzględniona jest opłata klasyfikacyjno-rankingowa PZSzach. 11.Zakwaterowanie i wyŝywienie. Organizator nie zapewnia zakwaterowania i wyŝywienia - całkowite koszty zakwaterowania i wyŝywienia pokrywają delegujące kluby lub uczestnicy biorący udział w festiwalu. Uczestnikom korzystającym z zakwaterowania i wyŝywienia polecamy: - Domy Studenckie Politechniki Poznańskiej Poznań ul. Kórnicka i Jana Pawła II przystępne ceny zakwaterowania i wyŝywienia, bardzo dobra komunikacja w kierunku obu sal gry; - oraz noclegi (w kilku przypadkach pobyt ze śniadaniami + moŝliwość korzystania z kuchni) w innych obiektach na terenie miasta Poznania: ; Postanowienia końcowe. Organizator zapewnia sprzęt szachowy. Prawo interpretacji niniejszego Komunikatu naleŝy do Organizatora XXI MFS. W przypadku zgłoszenia się małej liczby juniorek lub juniorów w kaŝdej grupie wiekowej organizator moŝe podjąć decyzję o połączeniu turniejów. Szachiści mogą zgłosić wniosek o grę w innym turnieju np. z turnieju OPEN B do turnieju OPEN A pod warunkiem wpłacenia wpisowego w wysokości 150 PLN i uzyskaniu zgody organizatora festiwalu. Nagrody w Turniejach OPEN przekraczające 760 PLN podlegają opodatkowaniu ryczałtem w wysokości 10% zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy o podatkach od osób fizycznych Zawodnicy lub kluby pokrywają koszty ewentualnego indywidualnego ubezpieczenia zdrowotnego. Wiceprezes WZSzach Prezes WZSzach Ds. Organizacyjnych / - / / - / Paweł Staniszewski Marek Zboroń

Eliminacje Międzywojewódzkie PL-LU do MPM i MPJ Mł w roku 2015

Eliminacje Międzywojewódzkie PL-LU do MPM i MPJ Mł w roku 2015 LUBELSKI ZWIZEK SZACHOWY al. Pisudskiego 22, 20-011 Lublin Konto: PKO BP II/O Lublin nr 74 1020 3150 0000 3802 0027 0835 Regon: 431150533 NIP: 946-22-11-368 telefon kontaktowy: Prezes Krzysztof Góra 792

Bardziej szczegółowo

ZAPRASZA NA XXXI MISTRZOSTWA POLSKI GEODETÓW W TENISIE ZIEMNYM O PUCHAR GŁÓWNEGO GEODETY KRAJU. KRAKÓW 28 30 sierpnia 2014

ZAPRASZA NA XXXI MISTRZOSTWA POLSKI GEODETÓW W TENISIE ZIEMNYM O PUCHAR GŁÓWNEGO GEODETY KRAJU. KRAKÓW 28 30 sierpnia 2014 ZAPRASZA NA XXXI MISTRZOSTWA POLSKI GEODETÓW W TENISIE ZIEMNYM O PUCHAR GŁÓWNEGO GEODETY KRAJU POD HONOROWYM PATRONATEM GŁÓWNEGO GEODETY KRAJU WOJEWODY MAŁOPOLSKIEGO PREZYDENTA MIASTA KRAKOWA PREZESA STOWARZYSZENIA

Bardziej szczegółowo

Tabela nr 1 C.IV REGULAMIN KLASYFIKACYJNO-RANKINGOWY POLSKIEGO ZWIĄZKU SZACHOWEGO

Tabela nr 1 C.IV REGULAMIN KLASYFIKACYJNO-RANKINGOWY POLSKIEGO ZWIĄZKU SZACHOWEGO C.IV REGULAMIN KLASYFIKACYJNO-RANKINGOWY POLSKIEGO ZWIĄZKU SZACHOWEGO A.2.3. Szachiści zrzeszeni w klubach i WZSzach, będących członkami PZSzach, a za jego pośrednictwem FIDE, mają względnie mogą mieć

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ROZGRYWEK POLSKIEGO ZWIĄZKU TENISA STOŁOWEGO na sezon 2009/2010

REGULAMIN ROZGRYWEK POLSKIEGO ZWIĄZKU TENISA STOŁOWEGO na sezon 2009/2010 REGULAMIN ROZGRYWEK POLSKIEGO ZWIĄZKU TENISA STOŁOWEGO na sezon 2009/2010 POSTANOWIENIA OGÓLNE Sezon rozgrywkowy w tenisie stołowym trwa od 1 lipca do 30 czerwca roku następnego. 1. ROZGRYWKI SZCZEBLA

Bardziej szczegółowo

Polski Związek Zapaśniczy w Warszawie Tel./fax.: (22) 624-81-11, 624-01-69, 652-19-03

Polski Związek Zapaśniczy w Warszawie Tel./fax.: (22) 624-81-11, 624-01-69, 652-19-03 Polski Związek Zapaśniczy w Warszawie Tel./fax.: (22) 624-81-11, 624-01-69, 652-19-03 e-mail: pzz@zapasy.org.pl, www.zapasy.org.pl REGULAMIN ORGANIZACJI IMPREZ SPORTOWYCH 2014-2016 Opracowanie: Komisja

Bardziej szczegółowo

X rocznica założenia UKS aquatica Pawłowice

X rocznica założenia UKS aquatica Pawłowice KOMUNIKAT ORGANIZACYJNY V MIĘDZYNARODOWY MITING PŁYWACKI PAWŁOWICE 2014 Pod patronatem Wójta Gminy Pawłowice X rocznica założenia UKS aquatica Pawłowice Patronat medialny: RACJE GMINNE PAWŁOWICE Termin

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN 3. PKO NOCNEGO WROCŁAW PÓŁMARATONU Wrocław, 20 czerwca 2015 roku

REGULAMIN 3. PKO NOCNEGO WROCŁAW PÓŁMARATONU Wrocław, 20 czerwca 2015 roku REGULAMIN 3. PKO NOCNEGO WROCŁAW PÓŁMARATONU Wrocław, 20 czerwca 2015 roku I. CEL 1. Popularyzacja i upowszechnianie biegania jako najprostszej formy aktywności ruchowej. 2. Promocja Miasta Wrocławia.

Bardziej szczegółowo

Susz Triathlon 2013. Regulamin

Susz Triathlon 2013. Regulamin Susz Triathlon 2013 Regulamin Mistrzostw Polski w triathlonie na dystansie sprinterskim w klasyfikacji generalnej, młodzieżowców i juniorów (kobiet i mężczyzn) Otwartych zawodów na dystansie sprinterskim

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN MISTRZOSTW POLSKI FTS 2015 w tańcach latynoamerykańskich Elbląg, 21 22 lutego 2015 r.

REGULAMIN MISTRZOSTW POLSKI FTS 2015 w tańcach latynoamerykańskich Elbląg, 21 22 lutego 2015 r. REGULAMIN MISTRZOSTW POLSKI FTS 2015 w tańcach latynoamerykańskich Elbląg, 21 22 lutego 2015 r. 1. Celem Mistrzostw jest : - wyłonienie Mistrzów i Wicemistrzów Polski FTS w stylu latynoamerykańskich w

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Zarządu PZSzach za okres XII 2004 X 2006

Sprawozdanie Zarządu PZSzach za okres XII 2004 X 2006 Sprawozdanie Zarządu PZSzach za okres XII 2004 X 2006 Sprawozdanie z działalności Polskiego Związku Szachowego w I połowie bieŝącej kadencji Zarządu (2004-2008) obejmuje następujące części: A. Wstęp. B.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN RAMOWY Mistrzostw Strefy Północnej w Motocrossie w 2014 roku.

REGULAMIN RAMOWY Mistrzostw Strefy Północnej w Motocrossie w 2014 roku. REGULAMIN RAMOWY Mistrzostw Strefy Północnej w Motocrossie w 2014 roku. 1. Cel. Celem jest zachęcenie zawodników do uprawiania sportów motocyklowych podczas rywalizacji zorganizowanej i przygotowanie do

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PIKNIK RODZINNY Z TURNIEJEM GOLF I MINIGOLF Słubice 16.08.2015 r.

REGULAMIN PIKNIK RODZINNY Z TURNIEJEM GOLF I MINIGOLF Słubice 16.08.2015 r. REGULAMIN PIKNIK RODZINNY Z TURNIEJEM GOLF I MINIGOLF Słubice 16.08.2015 r. CEL ZAWODÓW: aktywizacja środowiska sportowego powiatu słubickiego; popularyzacja golfa i minigolfa wśród dzieci i młodzieży

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. KIELCE 18-19 kwietnia 2015 r.

REGULAMIN. KIELCE 18-19 kwietnia 2015 r. REGULAMIN XXXIX MISTRZOSTW POLSKI W KULTURYSTYCE I FITNESS UROCZYSTE OBCHODY 70-LECIA KLUBY TĘCZA - SPOŁEM - KIELCE (ELIMINACJE DO MISTRZOSTW EUROPY IFBB) KIELCE 18-19 kwietnia 2015 r. 1. HONOROWY PATRONAT

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU POLSKIEGO ZWIĄZKU SZACHOWEGO. na sprawozdawcze Walne Zgromadzenie Delegatów PZSzach

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU POLSKIEGO ZWIĄZKU SZACHOWEGO. na sprawozdawcze Walne Zgromadzenie Delegatów PZSzach SPRAWOZDANIE ZARZĄDU POLSKIEGO ZWIĄZKU SZACHOWEGO za okres 2011 roku oraz do września 2012 roku na sprawozdawcze Walne Zgromadzenie Delegatów PZSzach Warszawa, 28 października 2012 roku I. Władze PZSzach

Bardziej szczegółowo

Zawody sportowe i imprezy towarzyszące rozegrane zostaną na terenie miasta i gminy Twardogóra.

Zawody sportowe i imprezy towarzyszące rozegrane zostaną na terenie miasta i gminy Twardogóra. I. ORGANIZACJA Powitanie Witamy na I Międzywojewódzkich zawodach ECHA DOLINY BARYCZY. Tegoroczna edycja zawodów odbędzie się na terenie miasta i gminy Twardogóra, znajdującej się w obrębie Parku Krajobrazowego

Bardziej szczegółowo

Regulamin. I Tradycyjnego Półmaratonu Biskupiańskiego Stara Krobia 12 września 2015r.

Regulamin. I Tradycyjnego Półmaratonu Biskupiańskiego Stara Krobia 12 września 2015r. Regulamin I Tradycyjnego Półmaratonu Biskupiańskiego Stara Krobia 12 września 2015r. Otwarte Mistrzostwa Powiatu Gostyńskiego Nauczycieli w Półmaratonie pod patronatem Starosty Gostyńskiego Dystans 21,097

Bardziej szczegółowo

EuCO Susz Triathlon 2015

EuCO Susz Triathlon 2015 EuCO Susz Triathlon 2015 Regulamin Mistrzostw Polski w triathlonie na dystansie sprinterskim w klasyfikacji generalnej i młodzieżowców (kobiet i mężczyzn) Otwartych zawodów na dystansie sprinterskim (grupy

Bardziej szczegółowo

Serdecznie Zapraszamy!!!

Serdecznie Zapraszamy!!! Drodzy tancerze, trenerzy i instruktorzy. Białe Błota po raz XVI przez jeden weekend będą nosiły miano stolicy tańca w Polsce. Mamy zaszczyt zaprosić Państwa na kolejną edycję Festiwalu Tańca o Puchar

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UZUPEŁNIAJĄCY

REGULAMIN UZUPEŁNIAJĄCY CEZ FIA CROSS-COUNTRY TROPHY RAJDOWE MISTRZOSTWA POLSKI SAMOCHODÓW TERENOWYCH MEZINÁRODNÍ MISTROVSTVÍ CESKÉ REPUBLIKY Rzeszów 2-4 lipca 2010 REGULAMIN UZUPEŁNIAJĄCY ORGANIZATORZY: Automobilklub Doliny

Bardziej szczegółowo

POLSKIE TOWARZYSTWO TANECZNE

POLSKIE TOWARZYSTWO TANECZNE POLSKIE TOWARZYSTWO TANECZNE PRZEPISY SPORTOWEGO TAŃCA TOWARZYSKIEGO ZAŁĄCZNIK NR 2 SYSTEM KWALIFIKACJI PAR DO MISTRZOSTW POLSKI PTT W SPORCIE TANECZNYM Tylko do użytku wewnątrzorganizacyjnego Redakcja:

Bardziej szczegółowo

1. Termin: 6-8 marca 2009 r. 2. Miejsce: Hipodrom Sopot, ul. Polna 1, 81-745 Sopot,

1. Termin: 6-8 marca 2009 r. 2. Miejsce: Hipodrom Sopot, ul. Polna 1, 81-745 Sopot, Propozycje Halowych Zawodów Ogólnopolskich w skokach przez przeszkody (ZO***) V Kwalifikacja HPP w skokach przez przeszkody edycji 2008/2009 Sopot, 6-8 marca 2009 r. (uwaga opłaty boksy, prąd Hipodrom

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. BIEGU "Piotr i Paweł" organizowanego w dniu 30 sierpnia 2015 w Gdańsku na dystansie 10 km

REGULAMIN. BIEGU Piotr i Paweł organizowanego w dniu 30 sierpnia 2015 w Gdańsku na dystansie 10 km Cele i założenia biegu REGULAMIN BIEGU "Piotr i Paweł" organizowanego w dniu 30 sierpnia 2015 w Gdańsku na dystansie 10 km popularyzacja biegania, jako najprostszej formy rekreacji fizycznej promocja miasta

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ B REGULAMINY TURNIEJOWE SYSTEMY ROZGRYWEK. B.I PRZEPISY TURNIEJOWE FIDE (Handbook FIDE C.06) q Przepisy turniejowe FIDE Część B.I str.

CZĘŚĆ B REGULAMINY TURNIEJOWE SYSTEMY ROZGRYWEK. B.I PRZEPISY TURNIEJOWE FIDE (Handbook FIDE C.06) q Przepisy turniejowe FIDE Część B.I str. q Przepisy turniejowe FIDE Część B.I str. 1 q CZĘŚĆ B REGULAMINY TURNIEJOWE SYSTEMY ROZGRYWEK B.I PRZEPISY TURNIEJOWE FIDE (Handbook FIDE C.06) Zatwierdzone na Kongresie FIDE w 1986 r. Aktualizowane w

Bardziej szczegółowo

Regulamin X RAJDU WETERANÓW SZOS PO ZIEMI MOGILEŃSKIEJ. 25-27 kwietnia 2014 r.

Regulamin X RAJDU WETERANÓW SZOS PO ZIEMI MOGILEŃSKIEJ. 25-27 kwietnia 2014 r. Regulamin X RAJDU WETERANÓW SZOS PO ZIEMI MOGILEŃSKIEJ 25-27 kwietnia 2014 r. 1 1. Organizator: Stowarzyszenie Miłośników Pojazdów Zabytkowych MOTOKLASYCZNI z siedzibą w Mogilnie, ul. Narutowicza 7. Adres

Bardziej szczegółowo

KOMUNIKAT ZARZĄDU PZPN VI/2015 Z DNIA 13 MAJA 2015 ROKU

KOMUNIKAT ZARZĄDU PZPN VI/2015 Z DNIA 13 MAJA 2015 ROKU KOMUNIKAT ZARZĄDU PZPN VI/2015 Z DNIA 13 MAJA 2015 ROKU Spis treści: 1. Uchwała nr VI/77 z dnia 13 maja 2015 roku Zarządu Polskiego Związku Piłki Nożnej w sprawie przyjęcia porządku obrad posiedzenia Zarządu

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UZUPEŁNIAJĄCY

REGULAMIN UZUPEŁNIAJĄCY REGULAMIN UZUPEŁNIAJĄCY 39. Rajd Kormoran MEMORIAŁ IM. MARIANA BUBLEWICZA Mikołajki, 29-30.08.2015 r. ORGANIZATORZY: Olsztyński Klub Rajdowy 10-165 Olsztyn ul. Artyleryjska 3F Automobilklub Mazurski 11-730

Bardziej szczegółowo

Regulamin II Biegu Uniwersyteckiego

Regulamin II Biegu Uniwersyteckiego Regulamin II Biegu Uniwersyteckiego 1. Cel zawodów - promocja Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, - propagowanie zdrowego i sportowego tryb życia ukierunkowanego na ochronę i promocję zdrowia,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN CYKLU ROZGRYWEK MŁODZIEŻOWE MISTRZOSTWA POLSKI SEZON 2014/2015

REGULAMIN CYKLU ROZGRYWEK MŁODZIEŻOWE MISTRZOSTWA POLSKI SEZON 2014/2015 REGULAMIN CYKLU ROZGRYWEK MŁODZIEŻOWE MISTRZOSTWA POLSKI SEZON 2014/2015 Regulamin cyklu jest uzupełnieniem wymogów obowiązujących w rozgrywkach organizowanych przez PZKosz, przedstawionych w Regulaminie

Bardziej szczegółowo

Międzynarodowe Mistrzostwa Polski w Piłce Stołowej Puchar Zarządu Głównego AZS WROCŁAW 7 10 czerwca 2007 r.

Międzynarodowe Mistrzostwa Polski w Piłce Stołowej Puchar Zarządu Głównego AZS WROCŁAW 7 10 czerwca 2007 r. Klub Sportowy AZS Politechnika Wrocławska ma przyjemność zaprosić Państwa na Międzynarodowe Mistrzostwa Polski oraz turniej o w piłce stołowej, czyli profesjonalnej odmianie popularnych piłkarzyków. Zawody

Bardziej szczegółowo