SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "SPECYFIKACJA TECHNICZNA"

Transkrypt

1 Załącznik Nr 4 do SIWZ SPECYFIKACJA TECHNICZNA Wszystkie opisane parametry wymagane są wymaganiami minimalnymi. Zamawiający akceptuje rozwiązania o parametrach równoważnych lub lepszych, bez utraty funkcjonalności i wydajności. Oprogramowanie antywirusowe 60 szt. 1 Oprogramowanie 10% licencji powinno mieć możliwość instalacji na serwerach. antywirusowe licencja na 3 lata Wymagania co do systemu: a. Ochrona stacji roboczych ochrona stacji roboczych (Windows 2000, Windows XP, Windows Vista 32 i Vista 64 bity), b. Ochrona serwerów Windows 2000 Windows 2003, Windows bit, Windows 2008, Windows bity, c. Ochrona serwera Microsoft Exchange 2007 na Microsoft Windows Server 2003 x64 Edition or Microsoft Windows Server 2008, d. Centralne zarządzanie i monitorowanie całego systemu monitorowana i zarządzana z pojedynczej konsoli. Szczegółowe wymagania co do systemu I. Wymagania dotyczące oprogramowania antywirusowego dla stacji roboczych Windows 2000/XP/Vista: e. ochrona stacji roboczych (Windows 2000, Windows XP, Windows Vista 32 i Vista 64 bity), f. ochrona całego systemu monitorowana i zarządzana z pojedynczej konsoli, zarówno po stronie administratora, jak i użytkownika końcowego, g. możliwość instalacji konsoli zarządzania niezależnie na kilku wybranych stacjach, h. polski interfejs użytkownika, i. ochrona antywirusowa realizowana na trzech poziomach, tj.: monitora kontrolującego system w tle, modułu skanującego nośniki danych i monitora poczty elektronicznej, j. co najmniej trzy różne silniki antywirusowe, każdy z dedykowanymi bazami sygnatur, funkcjonujące jednocześnie i skanujące wszystkie dane, k. oddzielny zintegrowany silnik antyrootkitowy, l. oddzielny zintegrowany silnik antyspyware, m. aktualizacje baz definicji wirusów dostępne 24h na dobę na

2 serwerze internetowym producenta, możliwa zarówno aktualizacja automatyczna programu oraz na żądanie, jak i ściągnięcie plików i ręczna aktualizacja na stacjach roboczych bez dostępu do Internetu, n. możliwość wywołania skanowania na żądanie lub według harmonogramu ustalonego przez administratorów dla określonych grup klientów za pomocą centralnej konsoli lub lokalnie przez określonego klienta, o. aktualizacja definicji wirusów czy też mechanizmów skanujących nie wymaga zatrzymania procesu skanowania na jakimkolwiek systemie operacyjnym, p. brak konieczności restartu komputerów po dokonaniu aktualizacji mechanizmów skanujących i definicji wirusów, q. heurystyczna technologia do wykrywania nowych, nieznanych wirusów, r. wykrywanie niepożądanych aplikacji takich jak oprogramowanie typu spyware", adware", keylogger, dialer, trojan, s. mechanizm skanujący wspólny dla wszystkich platform sprzętowych i programowych, wszystkich maszyn, wszystkich wersji oprogramowania, w tym bez względu na wersję językową oprogramowania bez względu na to jak duża jest sieć lub jak bardzo jest złożona, t. mikrodefinicje wirusów przyrostowe (inkrementalne) pobieranie jedynie nowych definicji wirusów i mechanizmów skanujących bez konieczności pobierania całej bazy (na stację kliencką pobierane są tylko definicje, które przybyły od momentu ostatniej aktualizacji), u. obsługa plików skompresowanych obejmująca najpopularniejsze formaty, w tym co najmniej : ZIP JAR ARJ LZH TAR TGZ GZ CAB RAR BZ2, v. automatyczne usuwanie wirusów i zgłaszanie alertów w przypadku wykrycia wirusa, w. automatyczne uruchamianie procedur naprawczych, x. oprogramowanie zapewnia w procesie skanowania ręcznego i automatycznego przeskanowanie dowolnego celu pod względem wirusów, spyware, rootkitów, riskware, y. program posiada kwarantannę wirusów, spyware oraz riskware, z. program z menu start pozwala stworzyć plik diagnostyczny do analizy problemów, aa. program pozwala z interfejsu graficznego użytkownika wysłać próbkę wirusa bezpośrednio do laboratorium antywirusowego producenta, bb. uaktualnienia definicji wirusów posiadają podpis cyfrowy, którego sprawdzenie gwarantuje, że pliki te nie zostały zmienione, cc. program posiada narzędzie ręcznej aktualizacji stacji roboczych we wszystkie sygnatury dla poszczególnych silników skanujących,

3 dd. gwarancja na dostarczenie szczepionki na nowego wirusa w czasie krótszym niż 48 godzin, ee. średni czas reakcji producenta na nowy wirus poniżej 8 godzin, 24 godziny na dobę przez cały rok (24/7/365), ff. automatyczne powiadomienie użytkowników oraz administratora o pojawiających się zagrożeniach wraz z określeniem, czy stacja robocza jest odpowiednio zabezpieczona, gg. skanowanie przez program na komputerze klienckim przychodzącej i wychodzącej poczty elektronicznej bez konieczności instalowania dodatkowych programów/modułów, hh. skanowanie przez program na komputerze klienckim, danych pobieranych i wysyłanych przy pomocy protokołu HTTP na poziomie WinSocks na wszystkich portach, na których odbywa się komunikacja, ii. automatyczna kwarantanna blokująca ruch przychodzący i wychodzący realizowana na poziomie oferowanego oprogramowania, włączająca się w momencie, gdy stacja robocza posiada stare sygnatury antywirusowe, jj. wsparcie dla technologii Cisco Network Admission Control (NAC), kk. program posiada wsparcie do filtrowania protokołu ip v6, ll. ochrona przeglądarki internetowej, w tym : blokowanie wyskakujących okienek, blokowanie ciasteczek (cookies), blokowanie możliwości zmian ustawień w IE, analiza uruchamianych skryptów ActiveX i pobieranych plików, mm. ochrona rejestrów systemowych, w tym odpowiedzialnych za konfigurację przeglądarki Internet Explorer, listę uruchamianych aplikacji przy starcie, przypisania rozszerzeń plików do zadanych aplikacji, nn. kontrola oraz możliwość blokowania aplikacji próbujących uzyskać połączenie z Internetem lub siecią lokalną, oo. osobista zapora ogniowa (tzw. personal firewall) z możliwością definiowania profili bezpieczeństwa możliwych do przypisania dla pojedynczej stacji roboczej lub grup roboczych, z możliwością automatycznego ustawiania profilu w zależności od lokalizacji w której znajduje się stacja robocza, pp. oprogramowanie zapewnia uruchomienie się podejrzanej aplikacji w wirtualnym środowisku, w pełni odizolowanym od rzeczywistego systemu operacyjnego. Wirtualne środowisko powinno odwzorować sieciową stacje Windows z windows api z pełną emulacją x86, qq. oprogramowanie zapewnia sprawdzanie w czasie rzeczywistym nieznanych aplikacji poprzez zapytania przesyłane poprzez sieć do systemu serwerów producenta, rr. możliwość aktualizacji oprogramowania antywirusowego na maszynie ze stacji sąsiadującej w sieci lan,

4 II. Wymagania dotyczące oprogramowania antywirusowego dla systemów Windows: a. ochrona serwerów Windows 2000, Windows 2003, Windows bit, Windows 2008, Windows bity, b. polskojęzyczny interfejs użytkownika, c. ochrona całego systemu monitorowana i zarządzana z pojedynczej konsoli, zarówno po stronie administratora, jak i użytkownika końcowego, d. ochrona antywirusowa realizowana na trzech poziomach, tj.: monitora kontrolującego system w tle, modułu skanującego nośniki danych i monitora poczty elektronicznej, e. co najmniej trzy różne silniki antywirusowe, każdy z dedykowanymi bazami sygnatur, funkcjonujące jednocześnie i skanujące wszystkie dane, f. oddzielny zintegrowany silnik antyrootkitowy, g. oddzielny zintegrowany dedykowany silnik antyspyware, h. aktualizacje baz definicji wirusów dostępne 24h na dobę na serwerze internetowym producenta, możliwa zarówno aktualizacja automatyczna programu oraz na żądanie, jak i ściągnięcie plików i ręczna aktualizacja na stacjach roboczych bez dostępu do Internetu, i. możliwość wywołania skanowania na żądanie lub według harmonogramu ustalonego przez administratorów dla określonych grup klientów za pomocą centralnej konsoli lub lokalnie przez określonego klienta, j. aktualizacja definicji wirusów czy też mechanizmów skanujących nie wymaga zatrzymania procesu skanowania na jakimkolwiek systemie operacyjnym, k. brak konieczności restartu komputerów po dokonaniu aktualizacji mechanizmów skanujących i definicji wirusów l. heurystyczna technologia do wykrywania nowych, nieznanych wirusów, m. wykrywanie niepożądanych aplikacji takich jak oprogramowanie typu wirus", keylogger, dialer, trojan, n. program posiada kwarantannę wirusów, spyware oraz riskware, o. mechanizm skanujący wspólny dla wszystkich platform sprzętowych i programowych, wszystkich maszyn, wszystkich wersji oprogramowania, w tym bez względu na wersję językową oprogramowania bez względu na to jak duża jest sieć lub jak bardzo jest złożona, p. mikrodefinicje wirusów przyrostowe (inkrementalne) pobieranie jedynie nowych definicji wirusów i mechanizmów skanujących bez konieczności pobierania całej bazy (na stację

5 kliencką pobierane są tylko definicje, które przybyły od momentu ostatniej aktualizacji), q. obsługa plików skompresowanych obejmująca najpopularniejsze formaty, w tym co najmniej : ZIP JAR ARJ LZH TAR TGZ GZ CAB RAR BZ2, r. automatyczne usuwanie wirusów i zgłaszanie alertów w przypadku wykrycia wirusa, s. automatyczne uruchamianie procedur naprawczych, t. uaktualnienia definicji wirusów posiadają podpis cyfrowy, którego sprawdzenie gwarantuje, że pliki te nie zostały zmienione, u. gwarancja na dostarczenie szczepionki na nowego wirusa w czasie krótszym niż 48 godzin, v. średni czas reakcji producenta na nowy wirus poniżej 8 godzin, 24 godziny na dobę przez cały rok (24/7/365), w. automatyczne powiadomienie użytkowników oraz administratora o pojawiających się zagrożeniach wraz z określeniem stacja robocza jest odpowiednio zabezpieczona. III. Wymagania co do systemu centralnego zarządzania Wymagania dotyczące systemu centralnego zarządzania i raportowania: a. Możliwość instalacji serwera centralnego zarządzania na systemie Windows: - Windows 2000 Server SP4, Windows 2000 Advanced Server SP4; - Windows Server 2003 SP1 lub wyższy 32-bit, Edycje: Standard, Enterprise, Web Edition, Small Business Server; - Windows Server 2003 SP1 lub wyższy 64-bit, Edycje: Standard, Enterprise; - Windows Server 2008 SP1 32-bit, Edycje: Standard, Enterprise, Web Server; - Windows Server 2008 SP1 64-bit, Edycje: Standard, Enterprise, Web Server, Small Business Server, Essential Business Server oraz Linux: - Red Hat Enterprise Linux 5, 4 i 3, - SUSE Linux Enterprise Server 9 and 10, - SUSE Linux Enterprise Desktop 10, - opensuse Linux 10.3, - Debian GNU Linux Etch 4.0, - Ubuntu 8.04 Hardy. b. Możliwość instalacji konsoli centralnego zarządzania na jednej z następujących platform:

6 Windows XP Professional SP2 lub wyższy Windows 2000 Professional SP4 Windows Vista 32-bit, Edycje: Business, Enterprise, Ultimate Windows Vista 64-bit, Edycje: Business, Enterprise, Ultimate Windows 2000 Server SP4 Windows 2000 Advanced Server SP4 Windows Server 2003 SP1 lub wyższy 32-bit, Edycje: Standard, Enterprise, Web Edition, Small Business Server Windows Server 2003 SP1 lub wyższy 64-bit, Edycje: Standard, Enterprise Windows Server 2008 SP1 32-bit, Edycje: Standard, Enterprise, Web Server Windows Server 2008 SP1 64-bit, Edycje: Standard, Enterprise, Web Server, Small Business Server, Essential Business Server c. konsola zarządzania umożliwia eksport pakietu instalacyjnego dla klienta w formacie Microsoft Installer (MSI) oraz JAR, d. możliwość wykonania bezpośredniej instalacji zdalnej nienadzorowanej, e. narzędzie instalacyjne musi sprawdzać istnienie poprzednich wersji oprogramowania. W przypadku znalezienia poprzedniej wersji instalator powinien pozostawić ustawienia użytkownika, usunąć starsze oprogramowanie z klienta lub serwera i instalować nowe wersje, f. pełna administracja konfiguracją i monitorowanie stacji roboczych i serwerów plików za pomocą konsoli administracyjnej (centralna instalacja, konfiguracja w czasie rzeczywistym, zarządzanie, raportowanie i administrowanie oprogramowaniem), g. komunikacja pomiędzy serwerem centralnego zarządzania a stacjami roboczymi musi być zaszyfrowana lub sygnowana stosownymi kluczami prywatnymi i publicznymi, h. pełne centralne zarządzanie dla środowisk Windows 98, Windows ME, Windows NT Server & Workstation, Windows 2000, Windows 2003, Windows XP, Windows Vista, Linux, i. scentralizowane blokowanie i odblokowywanie dostępu użytkownika do zmian konfiguracyjnych oprogramowania

7 klienckiego, konsola pozwala na zdalne zarządzanie wszystkimi ustawieniami klienta, j. administratorzy muszą mieć możliwość tworzenia logicznych grup klientów i serwerów, w celu zarządzania oraz wymuszania określonych dla grupy zasad bezpieczeństwa, k. centralna konsola administracyjna musi umożliwiać przenoszenie klientów z jednej grupy do drugiej z możliwością zachowania ustawień lub dziedziczenia ustawień grupy, l. możliwość zmiany ustawień dla poszczególnych grup, umożliwienie administratorom zarządzania poszczególnymi klientami i funkcjonalnymi grupami klientów (tworzenie grup klientów), m. tworzenie grup, zdalne instalowanie oprogramowania oraz wymuszanie stosowania określonych zasad i ustawień na klientach, n. możliwość blokowania wszystkich ustawień konfiguracyjnych stacji roboczych i w celu uniemożliwienia ich modyfikacji przez użytkowników, o. możliwość wyłączenia blokady zmiany ustawień dla użytkownika z prawami administratora, p. serwer zarządzający związany z konsolą zarządzającą musi mieć funkcję przesyłania aktualizacji do klientów z możliwością ustawienia harmonogramu lub częstotliwości aktualizacji, q. możliwość definiowania harmonogramów lub częstotliwości automatycznego pobierania aktualizacji definicji wirusów od producenta oprogramowania przez serwer zarządzający, r. możliwość instalacji i konfiguracji wewnętrznego serwera aktualizacji, łączącego się z serwerem aktualizacji producenta i aktualizacja serwerów, serwera zarządzającego oraz stacji roboczych z wewnętrznego serwera aktualizacji, s. możliwość ustalenia dodatkowego harmonogramu pobierania przez serwery plików i stacje robocze aktualizacji z serwera producenta, t. funkcja przechowywania i przekazywania danych umożliwiająca przechowywanie przez klientów danych dotyczących zdarzeń, w sytuacji, jeśli nie mogą oni uzyskać połączenia z serwerem zarządzania, u. dane powinny być przesyłane do serwera zarządzania podczas kolejnego połączenia, v. możliwość włączania/wyłączania wyświetlania komunikatów o znalezionych wirusach na wybranych stacjach klienckich, w. program musi pozwalać administratorowi zdefiniować treść komunikatu wyświetlanego w przypadku wykrycia wirusa, x. umożliwienie administratorom na audyt sieci, polegający na wykryciu niechronionych węzłów narażonych na ataki wirusowe, y. automatyczne wykrywanie i usuwanie oprogramowanie innych wiodących producentów systemów antywirusowych (min. 3

8 inne) podczas instalacji, z. codzienne automatyczne aktualizacje uaktualnianie bazy definicji wirusów oraz mechanizmów skanujących. aa. automatyczne pobieranie przez program antywirusowy klienta zaktualizowanych definicji wirusów, jeśli aktualnie przechowywane pliki są przestarzałe, bb. możliwość automatycznego raportowania do pliku w formacie HTML i CSV, cc. możliwość natychmiastowej aktualizacji przez serwer definicji wirusów na stacjach klienckich, dd. możliwość uruchomienia aktualizacji stacji roboczych i serwerów przez użytkowników na żądanie, ee. możliwość lokalnego zarządzania wszystkimi ustawieniami programu klienta, ff. program musi pozwalać administratorowi na określenie reakcji w przypadku wykrycia wirusa, gg. program musi pozwalać na określenie obszarów skanowania, tj.: pliki, katalogi, napędy lokalne i sieciowe, hh. program musi pozwalać na skanowanie pojedynczych plików przez dodanie odpowiedniej opcji do menu kontekstowego (po kliknięciu prawym przyciskiem myszy), ii. program musi pozwalać na określenie typów skanowanych plików, momentu ich skanowania (otwarcie, modyfikacja) oraz na wykluczenie ze skanowania określonych folderów, jj. zarządzanie zdarzeniami i raportowanie natychmiastowe alarmowanie o aktywności wirusów w administrowanej sieci na kilka sposobów: poczta elektroniczna, powiadomienia przez SNMP, raportowanie do dziennika systemowego, raportowanie do systemu centralnego zarządzania.

Załącznik nr 3 a do SIWZ. Wymagania techniczne i funkcjonalne 1 2 3 4 5. Sygnatura postępowania: BZP/84/DI/2013

Załącznik nr 3 a do SIWZ. Wymagania techniczne i funkcjonalne 1 2 3 4 5. Sygnatura postępowania: BZP/84/DI/2013 Sygnatura postępowania: BZP/84/DI/2013 Załącznik nr 3 a do SIWZ (Nazwa i adres Wykonawcy/ Wykonawców) FORMULARZ OFERTY TECHNICZNEJ Wymagania techniczne i funkcjonalne 1 2 3 4 5 L.P Opis / Minimalny wymagany

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA DLA OFERTY RÓWNOWAŻNEJ FUNKCJE, JAKIE POWINIEN POSIADAĆ OFEROWANY PROGRAM

WYMAGANIA DLA OFERTY RÓWNOWAŻNEJ FUNKCJE, JAKIE POWINIEN POSIADAĆ OFEROWANY PROGRAM Załącznik nr 7 do siwz WYMAGANIA DLA OFERTY RÓWNOWAŻNEJ FUNKCJE, JAKIE POWINIEN POSIADAĆ OFEROWANY PROGRAM 1. Pełne wsparcie dla systemu Windows 2000/XP/Vista/Windows 7. 2. Wsparcie dla Windows Security

Bardziej szczegółowo

Dotyczy: Procedury udzielenia zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na Sprzęt komputerowy i oprogramowanie.

Dotyczy: Procedury udzielenia zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na Sprzęt komputerowy i oprogramowanie. INSTYTUT FIZYKI POLSKIEJ AKADEMII NAUK PL - 02-668 WARSZAWA, AL. LOTNIKÓW 32/46 Tel. (48-22) 843 66 01 Fax. (48-22) 843 09 26 REGON: P-000326061, NIP: 525-000-92-75 DZPIE/001-I/2012 Warszawa, 11 styczeń

Bardziej szczegółowo

Minimalne parametry określone przez Zamawiającego, które musi spełniad sprzęt oferowany przez Zleceniobiorcę:

Minimalne parametry określone przez Zamawiającego, które musi spełniad sprzęt oferowany przez Zleceniobiorcę: Minimalne parametry określone przez Zamawiającego, które musi spełniad sprzęt oferowany przez Zleceniobiorcę: 1. Laptop 6szt. Parametry procesora: osiągający w Passmark CPU Mark (dla komputera z pojedynczym

Bardziej szczegółowo

BDG.WZP.311.24.2015.12.BP Warszawa, 23 lipca 2015 r.

BDG.WZP.311.24.2015.12.BP Warszawa, 23 lipca 2015 r. BDG.WZP.311.24.2015.12.BP Warszawa, 23 lipca 2015 r. Wykonawcy Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego Dostawa oprogramowania serwerowego i licencji dla stacji roboczych do Ministerstwa

Bardziej szczegółowo

Opis przedmiotu zamówienia

Opis przedmiotu zamówienia Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich Załącznik nr 2 do ogłoszenia Opis przedmiotu zamówienia Przedmiot zamówienia Dostawa licencji oprogramowania antywirusowego ESET ENDPOINT ANTIVIRUS

Bardziej szczegółowo

Nowy Sącz: AD II 3421/12/08 Zamówienie na dostawę programu antywirusowego z licencją na okres jednego roku

Nowy Sącz: AD II 3421/12/08 Zamówienie na dostawę programu antywirusowego z licencją na okres jednego roku Nowy Sącz: AD II 3421/12/08 Zamówienie na dostawę programu antywirusowego z licencją na okres jednego roku Numer ogłoszenia: 112566-2008; data zamieszczenia: 28.05.2008 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (OPZ)

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (OPZ) ZESPÓŁ SZKOLNO PRZEDSZKOLNY W TYŃCU MAŁYM Zamawiający: GMINA KOBIERZYCE AL. PAŁACOWA 1 55-040 KOBIERZYCE tel. +48 71 36 98 130 faks +48 71 31 11 252 strona internetowa: www.ugk.pl przedmiot zamówienia:

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. Wymagania dotyczące systemu zabezpieczającego przed oprogramowaniem złośliwym.

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. Wymagania dotyczące systemu zabezpieczającego przed oprogramowaniem złośliwym. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Wymagania dotyczące systemu zabezpieczającego przed oprogramowaniem złośliwym. W ramach zamówienia zostanie zakupiony system zabezpieczający przed złośliwym oprogramowaniem dla

Bardziej szczegółowo

S t r o n a 1 6. System powinien spełniać następujące wymagania szczegółowe:

S t r o n a 1 6. System powinien spełniać następujące wymagania szczegółowe: System powinien spełniać następujące wymagania szczegółowe: 1. pełne wsparcie dla systemu Windows 2000/XP/Vista/Windows 7/Windows8/Windows 8.1/Windows 8.1 Update 2. pełne wsparcie dla 32- i 64-bitowej

Bardziej szczegółowo

2. Oprogramowanie typu Autodesk Entertainment Creation Suite- 20 licencji edukacyjnych

2. Oprogramowanie typu Autodesk Entertainment Creation Suite- 20 licencji edukacyjnych OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA ZAŁĄCZNIK NR 2 postępowanie nr ZP/PN/2312/12/2808/2012 Dostawa oprogramowania dla Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Elblągu Kod CPV: 48000000-8 Pakiety oprogramowania i systemy

Bardziej szczegółowo

dla Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Elblągu o parametrach nie gorszych niż:

dla Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Elblągu o parametrach nie gorszych niż: ZAŁĄCZNIK NR 2 OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na: Dostawę sprzętu komputerowego i oprogramowania dla Państwowej Wyższej

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1.1 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

Załącznik nr 1.1 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Załącznik nr 1.1 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Dotyczy: Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Minimalne wymagane parametry techniczne sprzętu i oprogramowania oraz wykaz ilościowy.

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Minimalne wymagane parametry techniczne sprzętu i oprogramowania oraz wykaz ilościowy. Numer sprawy OR.271.3.2012 Zał. nr 1 do SIWZ SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Minimalne wymagane parametry techniczne sprzętu i oprogramowania oraz wykaz ilościowy. CZĘŚĆ A LP. Nazwa Parametry wymagane

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia 1. Część 1 CPV: 48000000-8 - Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne 48620000-0 - Systemy operacyjne 48214000-1 - Pakiety oprogramowania do sieciowego systemu operacyjnego 48710000-8 - Pakiety oprogramowania

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA. Spis treści

INSTRUKCJA. Spis treści INSTRUKCJA Spis treści Wstęp...3 Wymagania...3 Instalacja...4 Uruchamianie...6 Usuwanie Programu...6 Praca z programem mks_vir 2k7...7 Program...8 Sekcja Status...8 Sekcja Licencja...8 Sekcja Opcje...9

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi programu

Instrukcja obsługi programu Instrukcja obsługi programu ArcaVir 2010 Copyright 2004-2010 by ArcaBit Sp. z o.o. Zarówno program, jak i instrukcja korzystają z pełnej ochrony określonej przepisami prawa autorskiego. Wszystkie aktualne

Bardziej szczegółowo

Szkolenie techniczne. Kopalnia wiedzy o rozwiązaniach firmy G Data dla biznesu. Go safe. Go Safer. G Data.

Szkolenie techniczne. Kopalnia wiedzy o rozwiązaniach firmy G Data dla biznesu. Go safe. Go Safer. G Data. Szkolenie techniczne Kopalnia wiedzy o rozwiązaniach firmy G Data dla biznesu Go safe. Go Safer. G Data. -2- Spis treści 1. G Data ClientSecurity Enterprise... 4 1.1. G Data ClientSecurity Business...4

Bardziej szczegółowo

AdRem NetCrunch. Pierwsze kroki. Wersja 6.x. Monitorowanie i zarządzanie sieciami

AdRem NetCrunch. Pierwsze kroki. Wersja 6.x. Monitorowanie i zarządzanie sieciami AdRem NetCrunch Wersja 6.x Pierwsze kroki Poradnik dla początkujących użytkowników edycji Premium oraz Premium XE programu NetCrunch Monitorowanie i zarządzanie sieciami 2010 AdRem Software, sp. z o.o.

Bardziej szczegółowo

ESET FILESECURITY DLA MICROSOFT WINDOWS SERVER. Instrukcj a instalacj i i podręcznik użytkownika

ESET FILESECURITY DLA MICROSOFT WINDOWS SERVER. Instrukcj a instalacj i i podręcznik użytkownika ESET FILESECURITY DLA MICROSOFT WINDOWS SERVER Instrukcj a instalacj i i podręcznik użytkownika Microsoft Windows Server 2003 / 2003 R2 / 2008 / 2008 R2 / 2012 / 2012 R2 Kliknij tutaj, aby pobrać najnowszą

Bardziej szczegółowo

Worry-Free TM Business Security6

Worry-Free TM Business Security6 Worry-Free TM Business Security6 for Small and Medium Business Podręcznik instalacji Firma Trend Micro Incorporated zastrzega sobie prawo do wprowadzania, bez wcześniejszej zapowiedzi, zmian w tym dokumencie

Bardziej szczegółowo

Podręcznik użytkownika

Podręcznik użytkownika G DATA Business 13.2 Podręcznik użytkownika Wszystkie prawa zastrzeżone. Oprogramowanie oraz pisemny materiał informacyjny chronione są prawami autorskimi. Dozwolone jest wykonanie jednej kopii bezpieczeństwa

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym. w trybie przetargu nieograniczonego

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym. w trybie przetargu nieograniczonego Znak sprawy: TZ/370/32/11 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na nabycie licencji na oprogramowanie

Bardziej szczegółowo

Kontakt. System Antywirusowy NOD32. 1317 Ynez Place ul. Pszczyńska 15. California, 92118 Tel: +48 32 259 11 00 USA Fax: +48 32 259 11 90

Kontakt. System Antywirusowy NOD32. 1317 Ynez Place ul. Pszczyńska 15. California, 92118 Tel: +48 32 259 11 00 USA Fax: +48 32 259 11 90 Kontakt Producent: Dystrybutor w Polsce: Eset Software DAGMA Sp. z o.o. 1317 Ynez Place ul. Pszczyńska 15 Suite CD, Coronado 40 478 Katowice, Polska California, 92118 Tel: +48 32 259 11 00 USA Fax: +48

Bardziej szczegółowo

Szczegółowe wymagania dotyczące realizacji przedmiotu zamówienia Komputery, drukarki i oprogramowanie

Szczegółowe wymagania dotyczące realizacji przedmiotu zamówienia Komputery, drukarki i oprogramowanie Załącznik nr 5 do SIWZ Szczegółowe wymagania dotyczące realizacji przedmiotu zamówienia Komputery, drukarki i oprogramowanie Wykonawca winien dostarczyć i zainstalować zestawy komputerowe o minimalnych

Bardziej szczegółowo

ESET MAILSECURITY DLA OPROGRAMOWANIA MICROSOFT EXCHANGESERVER

ESET MAILSECURITY DLA OPROGRAMOWANIA MICROSOFT EXCHANGESERVER ESET MAILSECURITY DLA OPROGRAMOWANIA MICROSOFT EXCHANGESERVER Instrukcja instalacji i podręcznik użytkownika Microsoft Windows Server 2000 / 2003 / 2008 / 2008 R2 Kliknij tutaj, aby pobrać najnowszą wersję

Bardziej szczegółowo

NOD32 Antivirus 3.0. Podręcznik użytkownika. Zintegrowane komponenty: ESET NOD32 Antivirus ESET NOD32 Antispyware. We protect your digital worlds

NOD32 Antivirus 3.0. Podręcznik użytkownika. Zintegrowane komponenty: ESET NOD32 Antivirus ESET NOD32 Antispyware. We protect your digital worlds NOD32 Antivirus 3.0 Zintegrowane komponenty: ESET NOD32 Antivirus ESET NOD32 Antispyware Podręcznik użytkownika We protect your digital worlds spis treści 1. ESET NOD32 Antivirus 3.0...4 1.1 Nowości...

Bardziej szczegółowo

PODRĘCZNIK ZDALNEJ INSTALACJI

PODRĘCZNIK ZDALNEJ INSTALACJI Kaspersky Administration Kit 8.0 PODRĘCZNIK ZDALNEJ INSTALACJI W E R S J A A P L I K A C J I : 8. 0 Drogi Użytkowniku! Dziękujemy za wybór naszego produktu. Mamy nadzieję, że ta dokumentacja będzie pomocna

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia. 1. Zestawy komputerowe dla jednostek podległych 45 szt. a. Jednostka centralna

Załącznik nr 1. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia. 1. Zestawy komputerowe dla jednostek podległych 45 szt. a. Jednostka centralna Dotacje na innowacje. Inwestujemy w Waszą przyszłość Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka Szczegółowy opis

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do specyfikacji

Załącznik nr 1 do specyfikacji Załącznik nr 1 do specyfikacji CZĘŚĆ A Urządzenie typu Network-attached storage o następujących parametrach minimalnych Dyski 4 dyski SATA 2 o pojemności 3TB - 7200 obr./min, wymieniane podczas pracy Możliwość

Bardziej szczegółowo