Propozycje tematów projektów grupowych na rok akademicki 2014/15, studia niestacjonarne I st., semestr 5.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Propozycje tematów projektów grupowych na rok akademicki 2014/15, studia niestacjonarne I st., semestr 5."

Transkrypt

1 Propozycje tematów projektów grupowych na rok akademicki 2014/15, studia niestacjonarne I st., semestr 5. Katedra Systemów Geoinformatycznych Mobilny przewodnik po Politechnice Gdańskiej Projekt dotyczy opracowania aplikacji mobilnej dla systemu Android, która korzystając z nawigacji GPS, sensorów oraz kamery prezentuje Politechnikę Gdańską w technologii rozszerzonej rzeczywistości (naniesienie obiektów na obraz z kamery). 1. Opracowanie Aplikacji 2. Opracowanie Mapy PG Materiały dostępne u prowadzącego Opiekun projektu dr inż. Krzysztof Bruniecki, tel Elektroniczny kompas stabilizowany obrazem z kamery Projekt dotyczy opracowania aplikacji dla systemu Android która pełni rolę kompasu elektronicznego. Wskazania kompasu powinny być stabilizowane na podstawie analizy obrazu z kamery (np. brak zmian w obrazie z kamery oznacza że urządzenie spoczywa). 1. Opracowanie Aplikacji kompasu elektronicznego 2. Opracowanie algorytmu fuzji danych obrazowych i danych sensora pola magnetycznego Ziemi. Materiały dostępne u prowadzącego Opiekun projektu dr inż. Krzysztof Bruniecki, tel System do zarządzania użytkownikami mobilnymi Celem projektu jest zapewnienie szybkiego i bezpiecznego odbierania przez użytkownika zadania z centrali i wysyłanie danych o wykonywaniu planu pracy z rejestracją powiązanych danych z powrotem do centrali (bazy danych), z możliwością zarejestrowania niezaplanowanej czynności przez użytkownika. Aktorzy: Administrator (Użytkownik czy aplikacja, przydzielający czynności) Centrala (baza danych) Wykonawca (uwierzytelniany użytkownik) - Android Typowe scenariusze: Wysyłanie czynności przez Administratora z centrali do użytkownika lub na samochód: Umożliwienie edytowania planu pracy i aktualizacji planu u użytkownika

2 Przekazywanie informacji o wykonaniu/przebiegu zadania i informacji od użytkownika do centrali Raportowanie przez użytkownika własnych zadań (jako wybór wcześniej zdefiniowanych przez Administratora. Dostępna u prowadzącego Opiekun projektu Demkowicz Jerzy, ETI pok. 610, Portal informacyjny dla krótkich informacji tekstowych przeznaczonych dla urządzeń mobilnych Celem projektu jest zapewnienie szybkiego dostępu do informacji przekazywanej w dwóch kierunkach i rozsyłanej w zależności od tematu. Aktorzy: Administrator (Użytkownik czy aplikacja, przydzielający czynności) Centrala (baza danych) Odbiorca informacji - Android Typowe scenariusze: Wysyłanie czynności przez Administratora do wszystkich Wysyłanie krótkiej informacji o określonej tematyce Ocena informacji (like) Odbiór określonej, zgodnej z wybraną tematyką informacji np. wyniki zawodów sportowych itp. Dostępna u prowadzącego Opiekun projektu Demkowicz Jerzy, ETI pok. 610, Opiekun projektu Ilość wykonawców 2-3 System ekspercki do określania prawdopodobnego miejsca przebywania osoby zaginionej W oparciu o dostępną literaturę oraz zbiór raportów dotychczasowych poszukiwań, stworzyć system, który na podstawie danych zebranych w momencie zaginięcia oraz po ustaleniu miejsca przebywania osoby, pozwoli określić miejsca bądź tereny o najwyższym prawdopodobieństwie przebywania osoby zaginionej. Tereny te podlegałyby przeszukaniu w pierwszej kolejności. Każdy nowy raport z poszukiwań powinien poszerzać bazę systemu i kalibrować parametry wnioskowania. Przykładowe dane, to m.in. stan psychofizyczny zaginionego, okoliczności zaginięcia, sytuacja rodzinna bądź w pracy, warunki pogodowe, rodzaj terenu i występujące w okolicy miejsca szczególne (jezioro, pustostan, punkty widokowe itp.), zwyczaje i ulubione miejsca pobytu i spacerów osoby zaginionej oraz po ustaleniu faktyczne miejsce przebywania. Oprogramowanie powinno działać na urządzeniu poręcznym w trakcie trwania akcji poszukiwawczej preferowany jest tablet. dr inż. Marcin Kulawiak, ETI pok. 645 System wspomagający planistę w podziale obszaru poszukiwań na sektory dla grup poszukiwawczych POPR Celem projektu jest stworzenie oprogramowania używanego przez planistę na miejscu poszukiwań (a nawet w drodze na miejsce). Oprogramowanie to powinno w możliwie największym stopniu zautomatyzować zadanie podziału obszaru poszukiwań na sektory z uwzględnieniem warunków terenowych jak i możliwości grupy poszukiwawczej. Oczekiwane

3 Opiekun projektu Ilość wykonawców 2-3 są następujące funkcjonalności: - wykorzystanie istniejących map cyfrowych w celu ustalenia granic sektorów, np. wykorzystanie warstwy katastralnej bądź topograficznej bazy danych, czy automatyczne wykrywanie elementów liniowych na rastrowej mapie topograficznej, - możliwość pobrania (z WMS bądź innych serwisów) i przechowania offline wyznaczonych fragmentów map na czas przeprowadzania akcji poszukiwawczej, - rozpoznawanie obszarów i ich granic oraz ich ewentualna klasyfikacja (łąka/las/zabudowa) na podstawie zdjęć lotniczych/satelitarnych, - wstępny automatyczny podział zadanego obszaru na sektory wzdłuż naturalnych granic terenowych, z uwzględnieniem przebieżności i przejrzystości terenu, - możliwość ręcznego ustalenia trasy do przeszukania z możliwością wykorzystania ustalonych automatycznie elementów liniowych, - możliwość ręcznej korekty z użyciem bądź bez użycia wykrytych elementów liniowych - szacowanie czasu wymaganego na przeszukanie każdego sektora z osobna - wysłanie sektorów na wszystkie urządzenia nawigacyjne używane przez ratowników Należy uwzględnić ewentualną integrację z systemem eksperckim do określania prawdopodobnego miejsca przebywania osoby zaginionej. dr inż. Marcin Kulawiak, ETI pok. 645 Opiekun projektu Ilość wykonawców 2-3 System wspomagający Kierownika Działań Ratowniczych POPR w koordynacji grup poszukiwawczych w trakcie trwania akcji poszukiwawczej Stworzyć system dający KDR na bieżąco informację o pozycji każdego ratownika, stopniu przeszukania wyznaczonych sektorów oraz położeniu punktów istotnych zaraportowanych przez ratowników. Projekt można podzielić na dwie części: 1. Opracowanie nadajnika pozycji, który nosiłby każdy ratownik podczas akcji poszukiwawczej z możliwością raportowania przez ratowników miejsc istotnych z punktu widzenia działań poszukiwawczych. Sugerowana forma nadajnika: aplikacja na smartfon działający pod kontrolą systemu Android. 2. Stworzyć oprogramowanie do dyspozycji KDR w centrum dowodzenia, z następującymi funkcjonalnościami: - wizualizacja na bieżąco pozycji każdego ratownika w terenie, - wizualizacja położenia miejsc szczególnych oznaczonych przez ratowników, - wizualizacja na bieżąco przeszukanej części sektora bądź wyznaczonej trasy, np. poprzez zamalowywanie części mapy, - określanie stopnia przeszukania sektora, - podawanie szacowanego czasu zakończenia przeszukiwania sektora, - obrazowanie pominiętych fragmentów sektora (potencjalnie również na urządzeniu ratownika z grupy), - rejestrowanie wszystkich danych odbieranych z nadajników w celu później analizy. Należy uwzględnić ewentualną integrację z systemem wspomagającym planistę w podziale obszaru poszukiwań na sektory dla grup poszukiwawczych. dr inż. Marcin Kulawiak, ETI pok. 645

4 Katedra Inteligentnych Systemów Interaktywnych Programowa symulacja ekranu dotykowego dla komputera stacjonarnego Głównym problemem w użytkowaniu stacjonarnych wersji ekranów dotykowych jest duża odległość pomiędzy ekranem a twarzą użytkownika i związane z tym zjawisko gorilla arm. Rozwiązaniem może być interfejs pozwalający na wskazywanie miejsc na ekranie z wygodnej dla użytkownika odległości. Program powinien przechwytywać obraz z jednej lub dwóch kamer internetowych (można wykorzystać bibliotekę Open CV), by następnie na jego podstawie określić położenie oczu i palca w celu wyznaczenia współrzędnych miejsca na ekranie wskazywanego przez użytkownika. Przydatną cechą programu byłaby możliwość wskazywania wielu punktów jednocześnie. 1. Procedury przechwytywania obrazu z jednej lub dwóch kamer (można wykorzystać bibliotekę Open CV) oraz wydobywania z nich informacji o położeniu oka i palca (dla uproszczenia można użyć znaczników, np. naparstek + naklejki na okularach). 2. Procedury zmiany położenia kursora bezpośrednio w systemie operacyjnym lub w postaci biblioteki dołączanej do programu. Opiekun projektu dr inż. Jerzy Dembski, pok. 422 Ilość wykonawców 3 Interaktywny system modelowania krawędziowego obiektów trójwymiarowych Jednym ze sposobów budowy możliwie wiernego modelu 3D jest wykorzystanie do tego celu zdjęć wykonanych z różnych punktów i z różnych kierunków. W najprostszych przypadkach, takich jak modelowanie wyładowań elektrycznych, wystarczające jest określenie położenia krawędzi. W systemie interaktywnym użytkownik mógłby ręcznie modelować układ krawędzi, podczas gdy system oceny podpowiadałby mu w jakim stopniu model jest zgodny z obrazami na zdjęciach. 1. Procedury wstępnej obróbki zdjęć (odszumianie, binaryzacja). 2. Interfejs graficzny z możliwością zaznaczania i przesuwania punktów węzłowych modelu. Można do tego celu wykorzystać bibliotekę OpenGL lub Direct3D. 3. System oceny zgodności. Opiekun projektu dr inż. Jerzy Dembski, pok. 422 Ilość wykonawców 3 Interfejs sterowania w systemach wieloagentowych Głównym problem równoczesnego sterowania wieloma agentami są ograniczenia standardowych urządzeń wejścia (klawiatura + myszka) oraz ograniczenia wysokopoziomowych procedur WinAPI. Przykładem jest gra RoboCupSoccer. Interfejs powinien umożliwiać wygodne sterowanie wieloma agentami równocześnie z wykorzystaniem jedynie standardowych urządzeń wejścia (klawiatur i myszek), ewentualnie kamery internetowej (można wykorzystać bibliotekę Open CV) określającej położenie agentów oznaczonych np. różnokolorowymi znacznikami na białej planszy. 1. Opracowanie funkcji wykorzystujących procedury niskopoziomowe systemu operacyjnego, które pozwalałyby na odpowiednie dostosowanie standardowych urządzeń wejścia lub funkcji odczytujących położenia agentów na podstawie obrazu z kamery internetowej (można wykorzystać bibliotekę Open CV). 2. Implementacja prostej gry np. RoboCupSoccer w celu zademonstrowania i przetestowania systemu. Opiekun projektu dr inż. Jerzy Dembski, pok. 422 Ilość wykonawców 3

5 Katedra Architektury Systemów Komputerowych grupowego inżynierskiego Cel pracy do wykonania Źródła Opiekun Liczba wykonawców 3 Uwagi Opracowanie modelu i implementacja standardowych komponentów funkcjonalnych dla sklepu internetowego Opracowanie modelu koncepcyjnego, implementacja oraz realizacja typowych komponentów składających się na sklep internetowy. Efektem końcowym projektu będzie zestaw komponentów funkcjonalnych, które po uzupełnieniu określoną treścią komercyjną oraz zintegrowaniu stanowiły będą kompletną realizację witryny dla sklepu internetowego. Identyfikacja i analiza komponentów funkcjonalnych sklepu internetowego (prezentacja produktów/usług, wyszukiwarka produktów, baza klientów wraz z personalizacją, forum użytkowników, FAQ, moduły realizujące płatności, listy dyskusyjne, etc.). Opracowanie otwartych modeli dla wyszczególnionych komponentów funkcjonalnych. Implementacja szkieletów (ang. frames) dla proponowanych komponentów. Otwarta integracja komponentów i utworzenie pustego sklepu internetowego. Wybranie przykładowych treści komercyjnych (dane o produktach, dane klientów, zawartości list dyskusyjnych, forum, etc.) i wypełnienie treścią zrealizowanego sklepu internetowego. Dopracowanie całości rozwiązania i wyciągnięcie wniosków praktycznych. e-biznesowa funkcjonowanie sklepu internetowego fachowa technologie internetowe i informatyczne Aktualne rozwiązania techniczne w zakresie sklepów internetowych Dr inż. Piotr Brudło pok. 524 EA Temat rozwojowy, wymaga zaangażowania oraz konkretnego podejścia

6 Katedra Inżynierii Oprogramowania grupowego inżynierskiego Opiekun projektu Ilość wykonawców 3-4 Uwagi System wykorzystujący zasady gamifikacji w nauczaniu przedmiotu podstawy przedsiębiorczości Celem pracy jest wykonanie prototypu systemu wspomagającego nauczanie podstaw przedsiębiorczości w liceum z zastosowaniem zasad gamifikacji. 1. Uzgodnienia zakresu ze wszystkimi interesariuszami (nauczyciel, promotor, zespół) 2. Zapoznanie się z dziedziną (opracowanie dot. gamifikacji i jej zastosowań, zakres przedmiotu 'podstawy przedsiębiorczości') 3. Przygotowanie dokumentacji analizy (wizja systemu, diagram przypadków użycia, ewent. inne diagramy) 4. Wykonanie prototypu systemu 1. Roger Pressman, Darrel Ince. Software Engineering.A Practitioner's approach. McGrawHill, Deterding S., Dixton D., Khaled R., Nacke L. From Game Design Elements to Gamefulness: Defining "Gamification", Proceedings of MindTrek'11, 2011 Dr inż. Anna Bobkowska pok. 647 EA

Propozycje tematów projektów dyplomowych inżynierskich Katedra Systemów Geoinformatycznych marzec 2014 r.

Propozycje tematów projektów dyplomowych inżynierskich Katedra Systemów Geoinformatycznych marzec 2014 r. Propozycje tematów projektów dyplomowych inżynierskich Katedra Systemów Geoinformatycznych marzec 2014 r. 1. Społeczny System Informacji Przestrzennej umożliwiający współdzielenie geoinformacji dotyczących

Bardziej szczegółowo

Katedra Inżynierii Oprogramowania

Katedra Inżynierii Oprogramowania Katedra Inżynierii Oprogramowania 1. Portal informacyjny o międzynarodowych studiach informatycznych Dr inż. Anna Bobkowska 2. Inteligentny Serwis Informacyjny Dr inż. Anna Bobkowska 3. System wspomagający

Bardziej szczegółowo

Service Desk generyczny system do obsługi zgłoszeń serwisowych

Service Desk generyczny system do obsługi zgłoszeń serwisowych Wydział Informatyki Katedra Inżynierii Oprogramowania Inżynieria oprogramowania i baz danych Autorzy Oleksandr Bondarchuk, 7164 Dawid Pacholczyk, 6144 Tomasz Chudobiński, 7332 Krzysztof Pałka, 3949 Robert

Bardziej szczegółowo

Opis przedmiotu zamówienia

Opis przedmiotu zamówienia Załącznik nr 1 do SIWZ Opis przedmiotu zamówienia Przedmiotem zamówienia jest: A. Część nr 1. W części nr 1: Wdrożenie systemu zarządzania projektami klasy Enterprise Project Management. W części nr 2:

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik nr 1 do umowy nr z dnia. 2014 r. SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA pn Zaprojektowanie i wdrożenie narzędzia informatycznego do zarządzania systemem monitorowania polityk publicznych w województwie

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe dot. utworzenia portalu internetowego. Fundacja Rozwoju Podhala

Zapytanie ofertowe dot. utworzenia portalu internetowego. Fundacja Rozwoju Podhala Zapytanie ofertowe dot. utworzenia portalu internetowego Fundacja Rozwoju Podhala Spis treści Spis tabel... Spis rysunków... 1. Wstęp... 3 1.1. Informacje wstępne... 3 1.. Cel oraz założenia projektu...

Bardziej szczegółowo

3. Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych (2 części) 4. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych

3. Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych (2 części) 4. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych ZAPYTANIE OFERTOWE nr 01/2013 Platforma wiedzy i konsultacji system wsparcia dialogu społecznego 1. Nazwa oraz adres zamawiającego ZWIĄZEK NAUCZYCIELSTWA POLSKIEGO UL. SMULIKOWSKIEGO 6/8, 00 389 WARSZAWA

Bardziej szczegółowo

Znak sprawy: ZP-4/DTP/2013. Załącznik Nr 5.1 do SIWZ

Znak sprawy: ZP-4/DTP/2013. Załącznik Nr 5.1 do SIWZ Znak sprawy: ZP-4/DTP/2013 Załącznik Nr 5.1 do SIWZ Dostawa infrastruktury informatycznej i oprogramowania na potrzeby tworzenia i rozwoju nowoczesnych e-usług i aplikacji on-line oraz ich s wiadczenia

Bardziej szczegółowo

Opis Przedmiotu Zamówienia dla zadania pn: Małopolska Karta Aglomeracyjna System zarządzania transportem zbiorowym w Województwie Małopolskim.

Opis Przedmiotu Zamówienia dla zadania pn: Małopolska Karta Aglomeracyjna System zarządzania transportem zbiorowym w Województwie Małopolskim. Opis Przedmiotu Zamówienia dla zadania pn: Małopolska Karta Aglomeracyjna System zarządzania transportem zbiorowym w Województwie Małopolskim. Opracowanie: Patryk Zakrzewski Zarząd Dróg Wojewódzkich w

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WDROŻENIA I DOSTAWY CZĘŚĆ I

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WDROŻENIA I DOSTAWY CZĘŚĆ I Załącznik nr 2A POVIIG230/11/2013 SPECYFIKACJA TECHNICZNA WDROŻENIA I DOSTAWY CZĘŚĆ I Zamówienie obejmuje dostawę wraz z wdrożeniem systemu elektronicznego obiegu dokumentów oraz wyposażenie multimedialne

Bardziej szczegółowo

Analiza kierunków i możliwości rozwoju systemów komunikacji elektronicznej w jednostkach administracji samorządowej

Analiza kierunków i możliwości rozwoju systemów komunikacji elektronicznej w jednostkach administracji samorządowej Zakład Sieci (Z 2) Analiza kierunków i możliwości rozwoju systemów komunikacji elektronicznej w jednostkach administracji samorządowej Zadanie 2 Koncepcja zastosowania konwergentnej platformy komunikacyjnej

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA CZĘŚĆ I. System elektronicznego obiegu dokumentów oraz telefonia IP

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA CZĘŚĆ I. System elektronicznego obiegu dokumentów oraz telefonia IP Załącznik nr 1A POVIIG230/13/2013 OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA CZĘŚĆ I System elektronicznego obiegu dokumentów oraz telefonia IP Zamówienie obejmuje dostawę wraz z wdrożeniem systemu elektronicznego obiegu

Bardziej szczegółowo

Modelowanie witryn internetowych uczelni wyższych o profilu ekonomicznym

Modelowanie witryn internetowych uczelni wyższych o profilu ekonomicznym UNIWERSYTET WARSZAWSKI WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA mgr Marek Rafał Zborowski Praca doktorska p.t. Modelowanie witryn internetowych uczelni wyższych o profilu ekonomicznym Promotor: prof. zw. dr hab. Witold Chmielarz

Bardziej szczegółowo

7\środo ff. Elektroniczna Platforma Gromadzenia, Analizy i Udostępniania zasobów cyfrowych o Zdarzeniach Medycznych. Studium Wykonalności Część 2 z 2

7\środo ff. Elektroniczna Platforma Gromadzenia, Analizy i Udostępniania zasobów cyfrowych o Zdarzeniach Medycznych. Studium Wykonalności Część 2 z 2 7\środo ff Elektroniczna Platforma Gromadzenia, Analizy i Udostępniania zasobów cyfrowych o Zdarzeniach Medycznych Studium Wykonalności Część 2 z 2 Wykonalność i trwałość instytucjonalna przedsięwzięcia

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym. w trybie przetargu nieograniczonego

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym. w trybie przetargu nieograniczonego Znak sprawy: TZ/370/32/11 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na nabycie licencji na oprogramowanie

Bardziej szczegółowo

Wykorzystanie aplikacji komputerowych dla potrzeb przedsiębiorstw transportowych na przykładzie pakietu emapatransport+

Wykorzystanie aplikacji komputerowych dla potrzeb przedsiębiorstw transportowych na przykładzie pakietu emapatransport+ ZESPÓŁ LABORATORIÓW TELEMATYKI TRANSPORTU ZAKŁAD TELEKOMUNIKACJI W TRANSPORCIE WYDZIAŁ TRANSPORTU POLITECHNIKI WARSZAWSKIEJ LABORATORIUM Telekomunikacji w transporcie wewnętrznym / drogowym INSTRUKCJA

Bardziej szczegółowo

JAK WDRAŻAĆ KSZTAŁCENIE NA ODLEGŁOŚĆ

JAK WDRAŻAĆ KSZTAŁCENIE NA ODLEGŁOŚĆ RAFAŁ MICHAŁOWSKI WOJCIECH MYKA JAK WDRAŻAĆ KSZTAŁCENIE NA ODLEGŁOŚĆ W KSZTAŁCENIU USTAWICZNYM W FORMACH POZASZKOLNYCH KROK PO KROKU Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego

Bardziej szczegółowo

6 badania w projektowaniu projekt narzędzia aplikacji do przeprowadzania badań użyteczności stron www

6 badania w projektowaniu projekt narzędzia aplikacji do przeprowadzania badań użyteczności stron www 6 badania w projektowaniu projekt narzędzia aplikacji do przeprowadzania badań użyteczności stron www 05 06 Spis treści: 07. Wstęp 09 Cele projektu 09. Stan wiedzy Proces projektowania stron www Modele

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ NAUK TECHNICZNYCH DOLNOŚLĄSKIEJ WYŻSZEJ SZKOŁY PRZEDSIĘBIORCZOŚCI I TECHNIKI W POLKOWICACH

WYDZIAŁ NAUK TECHNICZNYCH DOLNOŚLĄSKIEJ WYŻSZEJ SZKOŁY PRZEDSIĘBIORCZOŚCI I TECHNIKI W POLKOWICACH WYDZIAŁ NAUK TECHNICZNYCH DOLNOŚLĄSKIEJ WYŻSZEJ SZKOŁY PRZEDSIĘBIORCZOŚCI I TECHNIKI W POLKOWICACH TEMATY PRAC DYPLOMOWYCH INŻYNIERSKICH dla studentów semestru 6 w roku akad. 2014/2015 Po wybraniu tematu

Bardziej szczegółowo

Wytwarzanie kompleksowego zintegrowanego oprogramowania wspomagającego nauczanie na odległość

Wytwarzanie kompleksowego zintegrowanego oprogramowania wspomagającego nauczanie na odległość Praca powinna byc cytowana jako: Lenkiewicz, P., 2011. Wytwarzanie kompleksowego zintegrowanego oprogramowania wspomagającego nauczanie na odległość. Rozprawa doktorska. Polsko-Japońska Wyższa Szkoła Technik

Bardziej szczegółowo

[BON NA INNOWACJE] KATALOG USŁUG

[BON NA INNOWACJE] KATALOG USŁUG [BON NA INNOWACJE] KATALOG USŁUG Katalog usług badawczo - rozwojowych oferowanych przez Instytut Technik Innowacyjnych EMAG w Katowicach w ramach programu Bon na Innowacje 2013. Spis treści SYSTEMY INFORMATYCZNE

Bardziej szczegółowo

Informatyczny System Zarządzania Budżetami Jednostek Samorządu Terytorialnego (BeSTi@)

Informatyczny System Zarządzania Budżetami Jednostek Samorządu Terytorialnego (BeSTi@) Informatyczny System Zarządzania Budżetami Jednostek Samorządu Terytorialnego (BeSTi@) System powstał w ramach projektu PHARE 2002/000-580.01.09 Zarządzanie Finansami Publicznymi Dokumentacja użytkownika

Bardziej szczegółowo

Jeden system - wiele korzyści!

Jeden system - wiele korzyści! Jeden system - wiele korzyści! Zapraszam do uporządkowanego świata PROGMATE DOCs. Pytany przy różnych okazjach o to, czym tak naprawdę jest PROGMATE DOCs, odpowiadam: To solidny fundament, na którym można

Bardziej szczegółowo

Opis Przedmiotu Zamówienia

Opis Przedmiotu Zamówienia 1 Opis Przedmiotu Zamówienia Informacje ogólne dotyczące zamówienia... 3 Założenia realizacji zamówienia... 4 KOMPONENT 1 Wsparcie wdrożenia normy PN:ISO 9001:2009 w połączeniu z Systemem Przeciwdziałania

Bardziej szczegółowo

Raport z projektu realizowanego w ramach VII grupy problemowej

Raport z projektu realizowanego w ramach VII grupy problemowej Raport z projektu realizowanego w ramach VII grupy problemowej Tematyka: Zarządzanie projektami informatycznymi, wdrażanie oprogramowania dla biznesu Problem: Opracowanie metod postępowania przy realizacji

Bardziej szczegółowo

Strony WWW. Software. Kreacja. Strategia i doradztwo

Strony WWW. Software. Kreacja. Strategia i doradztwo Strony WWW Software Kreacja Strategia i doradztwo Klienci O nas Szanowni Państwo, pracujemy dla Państwa od 1996 roku. Przez ten czas zrealizowaliśmy przeszło 1000 projektów, w tym prawie 800 serwisów i

Bardziej szczegółowo

Weronika Ewertowska. Platforma Moodle w szkole przewodnik nauczyciela

Weronika Ewertowska. Platforma Moodle w szkole przewodnik nauczyciela Informatyka i technologia informacyjna Podyplomowe studia kwalifikacyjne Weronika Ewertowska Platforma Moodle w szkole przewodnik nauczyciela PRACA DYPLOMOWA PROMOTOR mgr Tomasz Piłka POZNAŃ 2010/2011

Bardziej szczegółowo

Program szkolenia Kluczowe kompetencje informatyczne na rynku pracy

Program szkolenia Kluczowe kompetencje informatyczne na rynku pracy Program szkolenia Kluczowe kompetencje informatyczne na rynku pracy w ramach dolnośląskiej II edycji projektu eurokobieta: Kobiety posługujące się technologiami informatycznymi przyszłością rynku pracy

Bardziej szczegółowo