raport Przestrzeń innowacyjności: najlepszy ekosystem dla projektów high-tech

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "raport Przestrzeń innowacyjności: najlepszy ekosystem dla projektów high-tech"

Transkrypt

1 raport wrzesień 2010 Przestrzeń innowacyjności: najlepszy ekosystem dla projektów high-tech Kreatywność w branży multimedialnej wymaga specjalnie zaprojektowanej przestrzeni. W jaki sposób tworzyć tam przełomowe projekty, jak o nich myśleć, jak nimi zarządzać? INSPIRACJE DLA PRZEDSIĘBIORCÓW, KTÓRZY CHCĄ rozwinąć innowacyjny pomysł biznesowy

2

3 2 _ 3 idea raportu przestrzeń innowacyjności Do rozwoju innowacji nie wystarczy sama kreatywność. Ważne jest również stworzenie przestrzeni, w której dobry pomysł mógłby rozwinąć się z idei w konkretny, biznesowy projekt. Opieka merytoryczna dla nowo założonych firm, bliskość ośrodka akademickiego i funduszy, które chciałyby bez strachu, ale z odpowiednio wyznaczonym poziomem ryzyka zaangażować się w przełomowe firmy to tylko niektóre cechy charakterystyczne dobrze zaprojektowanej przestrzeni, w której powstają przełomowe rozwiązania. Takie warunki można stworzyć również w Polsce ale tylko wtedy, gdy zastosujemy podejście systemowe. Właśnie takie ma dominować w Miasteczku Multimedialnym czyli przestrzeni innowacyjności z Nowego Sącza, ale o wymiarze globalnym. raport Specjalne wydawnictwo ThinkTank i Miasteczka Multimedialnego spis treści K i n g a Paw ł owska: Innowacyjność potrzebuje przestrzeni M a r i u s z J a r zę b owski: Grawitacja Doliny Krzemowej Krzysztof Wnęk: Inkubator innowacyjności i technologii N i ezbędnik: źródła inspiracji dla młodego przedsiębiorcy K r z y s z to f Paw ł owski: Odważ się spróbować [str. 16], R a f a ł Ag n i e s zc z a k : Wartość pomysłu: zero złotych [str. 20], K r z y s z to f Ce t n a rowski: Klaster to zaufanie [str. 22], Piotr D o b o s z : Jak dbać o finanse w start-upie [str. 25] I n s p i racje pr ze d s i ę b i o rc y: opinie I n fo: dane kontaktowe B i b l i o te k a i n n owato ra

4 Innowacyjność potrzebuje przestrzeni b ł y s k o t l i w y p o m y s ł t o n i e w s z y s t k o

5 raport 4 _ 5 Błyskotliwy pomysł to początek drogi, która może prowadzić do prawdziwego przełomu. Ważne jednak, aby pomysłodawca miał przestrzeń, w której będzie mógł rozwinąć swoją ideę. T E K S T > Kinga Pawłowska Od dawna już wysokie technologie nie są domeną dużych aglomeracji miejskich. Innowacyjne pomysły potrzebują do wzrostu przestrzeni, ale nie tej fizycznej, tylko biznesowej, w której będą mogły się rozwijać przy wsparciu doświadczonych ekspertów. Nowy Sącz miasto, w którym działa Miasteczko Multimedialne od dawna stanowi dowód na to, że lokalizacja nie jest ogranicznikiem w rozwijaniu biznesu na światowym poziomie, co pokazują przykłady Optimusa i Wyższej Szkoły Biznesu NLU. Braki w procesie przejścia z fazy pomysłu do realnego biznesu są widoczne we współczynniku innowacyjności polskich przedsiębiorstw. I choć w ostatnich latach nakłady polskich firm i instytucji na działania badawczo-rozwojowe wzrosły, to nadal należą do najniższych w Europie. W 2009 r. zaledwie 0,64 proc. PKB przeznaczyliśmy na inwestycje w rozwój i nowoczesne technologie. To bardzo mało w porównaniu np. z Portugalią, gdzie wydatki na badania i rozwój przekraczają 1,51 proc. PKB! Nic nie wskazuje na to, by sytuacja się zmieniła. Polska przepaść pomiędzy fazą idei, pomysłem, a fazą sprzedaży gotowego już przełomowego telefonu, rozwiązania internetowego czy biotechnologii straszy już od dawna. I jeśli nie zajmiemy się zasypaniem tej przepaści dziś, debata o tym, czy w końcu powstanie polski Google, czy polska Nokia, będzie bezprzedmiotowa. W nieustającej dyskusji na temat sposobu podniesienia innowacyjności polskiej gospodarki kluczowe jest spojrzenie na zagadnienie z dwóch perspektyw. 1 Perspektywa przedsiębiorcy i złamanie stereotypu sterylnej innowacyjności Dziś nie tylko USA, ale przede wszystkim Chiny, a także postępowe państwa Europy zdały sobie sprawę z tego, że innowacyjność nie jest tożsama z laboratorium, w którym zespoły w białych kitlach zajmują się tworzeniem wynalazków. W dobie sieciowej gospodarki, w której jednym z najważniejszych zasobów jest informacja, innowacyjność to raczej zespół cech firmy. Jako że dostępność informacji jest powszechna, innowacyjność jest dziś umiejętnością układania znanych już informacji i elementów na nowo. Potencjał do dokonania przełomu mają więc te firmy, które potrafią inteligentnie złożyć w nową całość znane już fragmenty. Przykład iphone a, który nie zawiera nowatorskich technologii, ale sam w sobie jako produkt jest przełomem, jest tu wymowny. Dla polskich firm i przedsiębiorców, którzy w swych warsztatach składają nowe produkty z dostępnych rozwiązań, to doskonała wiadomość: pomysłowość czyli to, czego nam nigdy nie brakowało jest dziś w cenie! 2 perspektywa to otoczenie przedsiębiorcy Żeby jednak układanie klocków innowacyjnych projektów nie było tylko zabawą, ale prowadziło do konkretnych wdrożeń, potrzebna jest sprzyjająca temu procesowi przestrzeń. Bez niej nie pokonamy progu 0,64 proc. PKB wydawanych na badania i rozwój i staniemy się zaledwie zapleczem nowoczesnej, globalnej gospodarki. Zapleczem zresztą dość kosztownym, bo nie wygramy w produkcji tanich towarów. Właśnie dlatego postanowiliśmy stworzyć przestrzeń, w której innowatorzy mogliby zająć się inkubacją pomysłów, rozwojem biznesu, a później wprowadzaniem ich na rynek. Wiedzieliśmy, że pomysły

6 już mamy, trzeba je tylko złowić, rozwinąć, a później wdrożyć. Cały ten proces odbywa się w Inkubatorze Przedsiębiorczości Media 3.0, który działa w Parku Technologicznym Miasteczko Multimedialne. Jest to miejsce, gdzie pomysłodawcy mogą liczyć na pełne wsparcie w rozwijaniu innowacji z obszaru multimediów i IT, które mają coraz szersze zastosowanie w edukacji, biznesie i rozrywce. W ramach ostatniego naboru projektów z całej Polski napłynęło do Inkubatora prawie 500 pomysłów. Obecnie rozpoczął się proces preinkubacji najlepszych. Aby stworzyć taką przestrzeń innowacyjności, inspirowaliśmy się najlepszymi wzorcami: europejskimi klastrami technologicznymi i amerykańską Doliną Krzemową. W budowaniu nowoczesnej przestrzeni innowacyjności nie wystarczy już bowiem tylko zdjąć ciężar biurokracji z przedsiębiorców przy inkubacji. Trzeba zapewnić im warunki współdziałania, które coraz częściej są oparte na zasadzie coopetition, czyli łączenia konkurencyjności ze współpracą. Ma to ogromne znaczenie zwłaszcza w przypadku innowacyjnych technologii. Dlatego w Parku firmy mogą liczyć nie tylko na wsparcie naszych ekspertów, ale również innych firm, które w warunkach rynkowych stanowią dla siebie konkurencję. Taki model współdziałania zapewnia Stowarzyszenie Klaster Multimediów i Systemów Informacyjnych (MultiKlaster). Istotnym elementem sprzyjającym procesowi rozwoju innowacji jest swoboda przemieszczania się i zarazem możliwość prowadzenia firmy. Dlatego coraz popularniejsze stają się rozwiązania mobilne. Jednym z nich jest wirtualne biuro, które umożliwia prowadzenie firmy i realizację projektów z dowolnej części świata. Tego typu oferty są kierowane do otwartych, innowacyjnych przedsiębiorców, Miasteczko Multimedialne Park technologiczny Park Technologiczny Miasteczko Multimedialne to projekt realizowany w Nowym Sączu od 2006 r., którego zadaniem jest inicjowanie współpracy biznesu i nauki w celu testowania, inkubowania i wdrażania innowacyjnych rozwiązań w dziedzinie multimediów w edukacji, biznesie i rozrywce. W odróżnieniu od innych parków technologicznych Miasteczko Multimedialne skupia w sobie wszystkie elementy i kompetencje konieczne do prowadzania tego typu działalności. W jego ramach działają (lub będą działać): MultiKlaster Sieć kooperacyjna zrzeszająca ponad 50 rozwojowych, innowacyjnych i wysoko wyspecjalizowanych małych i średnich przedsiębiorstw oraz szereg innych publicznych i prywatnych instytucji ze środowiska biznesowego i naukowego wspierających i stymulujących przedsiębiorczość oraz innowacyjność gospodarki w Polsce. Park Technologiczny Kompleks laboratoriów, biur i pracowni wyposażonych w najnowocześniejszy sprzęt niezbędny do prowadzenia prac badawczo-rozwojowych oraz realizacji projektów w zakresie multimediów i IT powstanie do 2012 r. W jego ramach będą działać: Centrum Badawczo-Rozwojowe oraz Inkubator Przedsiębiorczości Media 3.0. Więcej:

7 raport 6 _ 7 Tyle pomysłów napłynęło z całej Polski w ramach ostatniego naboru do Inkubatora Przedsiębiorczości Media 3.0, który działa w Parku Technologicznym Miasteczko 475Multimedialne w Nowym Sączu. którzy całą swoją energię koncentrują na rozwoju produktu oraz usług, a którym dodatkowo zależy na minimalizacji zaangażowania w budowę standardowej infrastruktury firmy (rozwój biura, zatrudnienie sekretarek, księgowych itp.). Obszar, w którym prowadzą swoje biznesy, często jest wirtualny, dlatego tego typu usługa idealnie odzwierciedla ich sposób myślenia o prowadzeniu własnej firmy. Właśnie dzięki takim rozwiązaniom możliwa stała się w ramach Inkubatora Media 3.0 komercjalizacja projektów, których autorzy mieszkają w różnych częściach Polski, a nawet Europy. Mówiąc o przestrzeni dla innowacji, nie da się przecenienić również roli środowisk akademickich, które stanowią istotne wsparcie w procesie kreowania nowej wiedzy i prowadzenia badań nad jej zastosowaniem. Dlatego w Polsce i na świecie większość ośrodków wspierających rozwój innowacji powstaje przy wyższych uczelniach i tworzy specjalistyczne jednostki badawczo-rozwojowe. Ostatnim niezbędnym elementem jest oczywiście kapitał, który musi zasilić każdy pomysł z potencjałem biznesowym. Kredyty bankowe, zwłaszcza w przypadku innowacyjnych technologii wdrażanych przez nowe spółki, są dość rzadkim źródłem kapitału. Jednak dostępność środków unijnych w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka w znaczącym stopniu zwiększyła szanse na rozwój dobrych pomysłów w Polsce. Coraz powszechniejsze staje się również finansowanie inwestycji przez aniołów biznesu prywatnych inwestorów, którzy w ten sposób pomnażają swój kapitał. Pieniądze unijne w ramach PO IG Działanie 3.1 (Inicjowanie działalności innowacyjnej) są również źródłem kapitału dla najlepszych pomysłodawców z Inkubatora Przedsiębiorczości Media 3.0. Jednostkowy projekt ma szansę nawet na 200 tys. euro dofinansowania. Preferowane są projekty z tych najbardziej innowacyjnych, a zarazem wymagających obszarów technologii mobilnych, animacji i gier komputerowych, nowych mediów, internetu, e-marketingu, e-reklamy i e-learningu. Przedsiębiorcy, którzy zakwalifikują się do powyższego programu, będą mogli skorzystać z dobrodziejstw tworzonej przez Miasteczko Multimedialne przestrzeni innowacyjności: dostępu do wiedzy, mentoringu i zapewnienia im zaplecza administracyjnego. Patrząc na liczbę i oryginalność pomysłów zgłaszanych do nas, jestem przekonana, że jeśli stworzymy polskim pomysłodawcom przestrzeń, w której będą mogli swobodnie działać i rozwijać swojej idee, pojawią się przełomowe rozwiązania. Może nie powstanie od razu polski Google, ale rozwiązanie na miarę iphone a dlaczego nie? Życzę inspirującej lektury! Kinga Pawłowska: dyrektor ds. rozwoju i wicedyrektor projektu Miasteczko Multimedialne. Można się z nią skontaktować pod adresem:

8 n a j z d o l n i e j s z y c h p r z y c i ą g a p r z e s t r z e ń rawitacja Doliny Krzemowej

9 raport 8 _ 9 Wśród państw, które starają się pobudzić działalność innowacyjną swoich firm oraz instytucji, niewielu udało się zbliżyć do fenomenu Doliny Krzemowej. Ten obszar, w którym działają najbardziej innowacyjne firmy na świecie, konkurując ze sobą i jednocześnie wymieniając się wiedzą, stanowi unikatową przewagę konkurencyjną regionu. Jest również inspiracją dla tych, którzy tworzą przestrzeń innowacyjną. T E K S T > Mariusz Jarzębowski Dolina Krzemowa to jedno z najbardziej kreatywnych miejsc na świecie. Ale o jej sukcesie decyduje nie tylko to, że przyciąga najlepszych, najbardziej wykształconych i najbardziej głodnych sukcesu. Tajemnica Doliny leży w wyjątkowym połączeniu kreatywności z możliwościami działania a to skutkuje powstawaniem prawdziwie innowacyjnych rozwiązań. Praca w tym miejscu to bowiem nie tylko działanie dla jednej firmy, ale też współpraca z najlepszymi ekspertami i profesjonalistami, którzy choć konkurują funkcjonują w jednym ekosystemie innowacyjności. To, że właśnie w Dolinie Krzemowej stworzono znaczną część e-biznesu, nowych usług powstałych na bazie internetu, że właśnie w tym środowisku mogą wdrażać swoje pomysły najzdolniejsi, nie jest dziełem przypadku. Pracowałem w tym środowisku i moim zdaniem Dolina ma cechy jednego z najbardziej innowacyjnych miejsc na świecie. Roboczo można nazwać je punktami przyciągania, które same nie zapewniają efektu nowoczesności, ale wszystkie razem tworzą sieć, w której cenna myśl zmienia się w doskonały projekt. Projektując jakąkolwiek przestrzeń innowacyjności w Polsce, warto zastanowić się, czy podobne warunki można powtórzyć a jeśli nie, to w jakim stopniu można byłoby je naśladować. 11 Aż tyle według danych Urzędu Patentów i Znaków Towarowych z 20 amerykańskich miast o największej liczbie zarejestrowanych patentów w 2008 r. mieściło się w Dolinie 11Krzemowej. Kalifornijskie punkty przyciągania Pierwszym czynnikiem, który decyduje o wielkim sukcesie Doliny, jest odpowiednia atmosfera. Na ten magnes ściągający ludzi do pracy, często niedoceniany, wpływa kila warunków. Pierwszy i dość oczywisty to geografia, czyli położenie i klimat. Właśnie położenie (ciepła i łagodna dolina) sprawia, że w miejscach, takich jak Palo Alto czy San Francisco, zwyczajnie przyjemnie się żyje. Spójrzmy na mapę: Dolina Krzemowa rozciąga się na południe od San Francisco. Wbrew stereotypowi San Francisco jest niewielkie, powiedziałbym nawet kameralne, bo ma tylko 700 tys. mieszkańców. Z trzech stron otacza je woda, więc ktoś, kto mieszka w pobliżu, ma łatwy dostęp do plaży, a jednocześnie zaledwie dwie godziny drogi od gór i nart. Praca innowatorów wymaga nie tylko napięcia i stymulacji intelektualnej często wymaga też miejsca, w którym można się zrelaksować. Ci, którzy lekceważą ten aspekt przestrzeni innowacyjności, powinni przekonać się sami. Pojechałem kiedyś do pracy do Doliny na trzy tygodnie, a wróciłem po 7 latach. Tak właśnie działa geografia. Drugi i niezmiernie ważny czynnik sukcesu to obfitość szkół różniących się od siebie co do charakteru, ale jednocześnie uznanych za jedne z najlepszych w USA. Właśnie w Dolinie jest przecież lewicujące Berkeley, z atmosferą jak z 1968 r., działa również znacznie bardziej uporządkowany Stanford. Obie szkoły jednak, jak i inne, pełne są wyedukowanych, młodych, kreatywnych ludzi. A to przecież tylko te najbardziej znane; w Dolnie kształcą także San Jose University, University of San Francisco, Santa Clara University Wszystkie te placówki nie tylko wypuszczają na rynek pracy studentów one również prowadzą intensywne badania naukowe.

10 Trzecim czynnikiem jest świetna infrastruktura komunikacyjna. Dolina Krzemowa to pas rozciągający się od stóp San Francisco po San Jose, położony między dwiema autostradami nr 280 i 101. Obrazu dopełnia legendarna droga nr 1, która prowadzi wzdłuż wybrzeża. Kto chce pracować w Dolinie, nie musi mieszkać przy samej firmie może wybrać dom w sielskiej okolicy. Mnie dojazd do pracy zajmował mniej więcej 55 min. płynnej jazdy nie było mowy o tym, bym utknął w korku na wiele godzin. I to również był argument, dla którego jakość życia w Dolinie była wyższa niż gdzie indziej. Obecnie zaś oprócz samochodów coraz większego znaczenia nabiera transport alternatywny. Komunikacja publiczna, pociąg, rower te środki dojazdu stają się coraz popularniejsze i infrastruktura komunikacyjna przewiduje miejsce na ich rozwój. Dla innowacyjnych ekspertów to ważny aspekt decydujący o miejscu zamieszkania: zeroemisyjne pojazdy to już nie zew przyszłości, lecz rzeczywistość. Kolejny czynnik decydujący o sile przyciągania Doliny to zgromadzona tam wyjątkowo wyrafinowana wiedza, w jaki sposób dobre pomysły przekuwać w projekty i jak je finansować. Właśnie w Dolnie Krzemowej powstały przecież pierwsze na świecie ośrodki myślenia w kategoriach venture capital. To tutaj pomysł, by finansować ryzykowne przedsięwzięcia przy pełnej świadomości, że wypali jedno na kilkadziesiąt dojrzał i stał się normą. W Dolinie Krzemowej myśli się bowiem na skalę krajową, a najczęściej globalną. Prawie żaden innowacyjny biznes high-tech, który tam się rodzi, nie przyjmuje za swój cel podbicia San Francisco czy Kalifornii. Stawia na podbicie świata. Tam rodzą się firmy z genetycznie zakodowanym poczuciem globalizacji i to niezależnie od tego, czy celem twórcy tego biznesu jest budowa firmy i sprzedanie jej potem innej korporacji, Co jest niezbędne w innowacyjnej przestrzeni Firmy mają wielkie szanse, by być innowacyjne, jeśli funkcjonują: w miejscu przyciągającym ludzi, oferującym dobrą jakość życia oraz sprawną sieć komunikacyjną; w otoczeniu dobrych szkół, które edukują wielu inteligentnych przyszłych pracowników; na obszarze, gdzie rodzi się współpraca między szkolnictwem wyższym a biznesem; w różnorodnym środowisku, gdzie następuje kontakt ludzi różnych kultur, myślących w odmienny sposób; w zasięgu ręki odważnych finansistów, którzy są gotowi do wyłożenia kapitału na śmiałe przedsięwzięcia na globalną skalę.

11 raport 10 _ 11 5 Taka jest wielkość inwestycji w Dolinie Krzemowej, jak wynika z raportu Silicon Valley Index Oznacza to, że z powodu kryzysu inwestycje spadły tam o 2 mld dolarów. To znaczący spadek, mld szczególnie w porównaniu z 2000 r., kiedy sięgały tam 27 mld dolarów. mldinwestycje czy wprowadzenie jej na giełdę, czy nawet zarządzanie nią przez lata. Ale żeby wejść na poziom globalny, trzeba mieć odpowiednio duże zasoby finansowe. Prawdopodobieństwo sukcesu rośnie, jeśli część naszej firmy można oddać komuś, kto powie: Twój biznes świetnie mi wygląda, więc teraz chcę to samo na wielką skalę. Z biznesu milionowego zróbcie stumilionowy, a potem miliardowy. Na taką procedurę pozwala dostępność pieniędzy z venture capital oraz z instytucji wspierających nowe firmy, takich jak anioły biznesu. Cechy przestrzeni innowacyjności Wszystkie powyższe czynniki powodują, że Dolina Krzemowa wytwarza specyficzne przyciąganie: grawitację, na którą reagują innowatorzy. Ta grawitacja to siła, która wciąż ściąga do Doliny ludzi z całego świata; ona sprawia, że powstaje przestrzeń innowacyjności, do której ciągną najlepsi specjaliści. Konkurencja imigracyjna jest tam ogromna: narodowości, rasy, kultury, kompetencje wszystko się miesza, czuje się ciągły ruch. Ale żeby przestrzeń nie tylko istniała, ale też rosła, potrzebne jest prócz grawitacji kilka innych cech. To właśnie one stanowią o specyfice Doliny i każdej innej przestrzeni do tworzenia innowacji. Pierwszą jest różnorodność. Ta cecha ma dla innowacyjności znaczenie decydujące, bo tworzy naturalne napięcie, wytwarza inny, wyższy poziom energii twórczej. To aspekt, który jest często niedoceniany w procesie budowania przestrzeni do tworzenia rzeczy nowych. Wystarczy jednak zaobserwować, jak na lunchu spotykają się ludzie z kilku firm i w naturalny sposób rozmawiają o życiu, rodzinie i o pracy. Jest wśród nich ktoś z Polski, jest kilku Amerykanów, Chińczyk, Francuz. Każdy z nich ma swoją historię, która jest kompletnie różna od historii pozostałych. Gdy tacy ludzie spotykają się, powstaje naturalne napięcie. Różnice kulturowe są bowiem siłą sprawczą o niesłychanej mocy kreacyjnej. Otwierają nowe kierunki myślenia, rodzą inspirację. Tam zatem, gdzie nie iskrzy, gdzie są homogeniczne, podobnie myślące środowiska, tam innowacje rodzą się w bólach. Kolejna istotna cecha to integracyjność, czyli dobry przepływ informacji między instytucjami edukacyjnymi (szkołami, uniwersytetami oraz życiem naukowym) i biznesem. Właśnie tego brakuje u nas te sfery funkcjonują na dwóch równoległych płaszczyznach: w jednym miejscu uczymy się, w innym chodzimy do pracy. To linie równoległe, które jak wiemy z definicji nigdy się nie spotykają. W Dolinie Krzemowej te dwie sfery nakładają się na siebie i są ściśle powiązane. Biznes puka do szkół wyższych proponuje wspólne eksperymenty, zakłada i finansuje laboratoria, wciąga do działania studentów i absolwentów. To jeden ekosystem. Ważnym aspektem, który pomaga stworzyć dobry ekosystem, jest inwestycyjność, czyli możliwość skorzystania z programów motywacyjnych. Jeśli bowiem w Dolnie Krzemowej jesteś dobrym, utalentowanym inżynierem, zawsze dostaniesz określoną liczbę akcji (lub opcji na akcje) firmy, w której pracujesz. Jeśli natomiast jesteś już jedną z kluczowych osób dla danego biznesu, wówczas nie dyskutujesz z właścicielem o liczbie akcji, lecz o procentach. Jeśli wchodzisz na pokład, dostajesz 2,5 proc. całego biznesu słyszysz. A potem w pewnym momencie firma zostaje przejęta albo wchodzi na giełdę. Wtedy okazuje się, że zyski z opcji lub z akcji przebiły oszczędności z pensji. To ważny motywator, choć najważniejsza jest praca w ciekawym start-upie. Czy Dolinę Krzemową można skopiować? W pogoni za modelem idealnym przestrzeni do tworzenia innowacji mamy zazwyczaj tendencję do racjonalizowania przeszłości. Wiemy, co się wydarzyło (powstał fenomen Doliny Krzemowej), więc chcemy krok po kroku powtórzyć go w miejscu, które sami sobie wybierzemy. Nie wierzę, by fenomen Doliny można było powtórzyć, ale można się na nim wzorować. Kilka budynków, szkoła, inkubator, ludzie i pieniądze z Unii nie są gwarancją sukcesu, choć fakt to niezły początek. Ale kreowanie przestrzeni innowacyjności wymaga nie tyle dekretu, że oto powstaje nowa Dolina Krzemowa takich deklaracji było już wiele. Wymaga przede wszystkim podejścia systemowego, które na podstawie twardych danych, jak funkcjonują skuteczne ekosystemy innowacji, nakreśli warunki, które będą w tym konkretnym regionie sprzyjać kreatywności i stworzą środowisko dobre dla firm, które chcą być innowacyjne. Kopiowanie innowacji nic nie daje: trzeba samemu je stworzyć. Ale innowacjami, takimi jak Dolina, można się inspirować. Możemy wykorzystać atuty Europy: bardziej zrelaksowany, bardziej refleksyjny, nie tak skomercjalizowany styl życia, który przyciąga ludzi kreatywnych. Jeżeli na ten europejski styl życia nałożymy element twórczej energii znany z Ameryki a przecież Polacy są przedsiębiorczy to możemy zbudować przestrzeń innowacyjności, niekoniecznie replikując Dolinę Krzemową. Mariusz Jarzębowski: przez 7 lat pracował w Kalifornii w Dolinie Krzemowej (m.in. w NeXT Software oraz Apple Computer). Dziś zajmuje się rozwojem interdyscyplinarnych przedsięwzięć dla Microsoftu. Można się z nim skontaktować pod adresem: Współpraca: Maciej Kuźmicz

12 Inkubator innowacyjności i technologii m u l t i m e d i a p o t r z e b u j ą s p e c j a l n e j p r z e s t r z e n i cieplarniane warunki dla rozwoju polskich firm high-tech

13 raport 12 _ 13 W światowych rankingach innowacyjności na ogół przodują Stany Zjednoczone, Polska występuje w nich na odległych miejscach. Dobrze zaprojektowana przestrzeń innowacyjności może nas jednak wyprowadzić z impasu właśnie dlatego powstało Miasteczko Multimedialne w Nowym Sączu. T E K S T > Krzysztof Wnęk Polska, choć należy do grupy największych państw w Unii Europejskiej, jest nadal krajem mało innowacyjnym. Dzięki dotacjom unijnym firmy na szczęście powoli zaczynają widzieć w badaniach nad nowymi technologiami szansę na rozwój i powodzenie na rynku, ale to proces, który bez systemowego wsparcia jest skazany na powolny postęp. I choć coraz częściej mali i średni przedsiębiorcy decydują się wziąć udział w projektach badawczo- -wdrożeniowych, to często na drodze do realizacji ich innowacyjnych pomysłów stoi nie tylko biurokracja, ale również niższy w Polsce potencjał wynalazczości. Budowa kultury innowacyjności to z jednej strony wyzwanie dla środowiska naukowego: nierzadko kompetencje naukowe nie idą w parze z kompetencjami biznesowymi, które pozwoliłyby na przekucie interesujących wynalazków w doskonałe rynkowe produkty. Z drugiej strony system bodźców, który na uczelniach miałby pobudzać młodych badaczy do osiągania rzeczywistych dokonań i działania na rynku, dopiero się wykluwa. W wyniku tej sytuacji dziś mało kto wie, jak przenieść pomysł na płaszczyznę rzeczywistości; brak jest po prostu dobrego transferu między nauką a działaniem firm. To właśnie polski paradoks: mamy ekspertów o wysokim potencjale i wydajności, ale nie potrafimy ich ze sobą połączyć i nimi pokierować. Mamy też efektywnych przedsiębiorców, a także środki finansowe a mimo to efekty działań innowacyjnych są mniej obiecujące niż np. w Portugalii, która choć mniejsza sprawniej przyciąga innowacyjne inwestycje. Sądzę, że metodą na pokonanie tych problemów może się stać inkubator innowacyjności przestrzeń skupiająca różne podmioty gospodarcze i zorganizowana specjalnie po to, aby umożliwić im dopracowanie własnych projektów innowacyjnych, oraz po to, by pomóc w zaszczepieniu tych idei w tkance gospodarki. Nie każda przestrzeń innowacyjności jest receptą na sukces. Istnieją przecież parki naukowo-technologiczne, których działalność skupia się wyłącznie na oferowaniu powierzchni biurowej, konferencjach, seminariach, ewentualnie ogólnych szkoleniach. Ich użyteczność w moim rozumieniu nowoczesnej gospodarki jest niska: rzadko bowiem rodzą się w nich rzeczywiste projekty, a więc nieczęsto dzięki tym organizacjom ktokolwiek może je wdrożyć. Ale każda przestrzeń innowacyjności, by zadziałała, musi zostać w szczególny sposób skonstruowana, zaprojektowana i być zarządzana. Musi mieć też wsparcie finansowe i specjalistów z wiedzą oraz nosem do biznesu. Ci z kolei powinni potrafić ocenić projekt, z którym do inkubatora przychodzi firma. Tak właśnie działa inkubacja projektów u nas, w nowosądeckim Miasteczku Multimedialnym, gdzie proces doboru innowacyjnych firm oparliśmy na najlepszych wzorcach: pod jednym dachem skupieni są pomysłodawcy, doradcy oraz fundusz zalążkowy. Nasi specjaliści szacują więc, czy analizowany pomysł konkretnego przedsiębiorcy jest wystarczająco innowacyjny, czy jest odpowiedzią na obecną bądź przyszłą potrzebę rynku i co bardzo istotne czy jest rentowny, a więc czy się sprzeda i czy przyniesie zysk. Jeśli nabędą przeświadczenia, że pomysł na biznes ma potencjał, zaoferują przedsiębiorcy wsparcie, by wiedział, jak swój biznes wzmocnić. Później możemy mu pomóc stworzyć infrastrukturę, a na końcu zaoferować

14 kapitał na start lub znaleźć inwestora i sposób na rozwinięcie planowanej działalności. Chcemy działać skutecznie: oferować przedsiębiorcom wiedzę o bieżących tendencjach zmian rynkowych, weryfikować, czy ich podejście do biznesu jest dobre, czy ich projekty mają szansę zaistnieć, czy są innowacyjne. Stawiamy na projekty, które rozwiązują konkretne problemy lub zaspokajają potrzebę rynkową. Nie każda innowacja musi być przełomowa: w procesie doboru projektów trafiały się nam pomysły z pogranicza fantazji. W takim przypadku niezmiernie trudno zweryfikować, czy mamy do czynienia z przedsiębiorcą pogrążonym w obłędzie, czy może jest to geniusz. To tym bardziej kłopotliwe, że w multimediach pomysły, które brzmią niemożliwie, po czasie stają się rzeczywistością. Gdyby sprecyzować, dlaczego Miasteczko Multimedialne jest dobrze zorganizowaną przestrzenią innowacyjności, należy wskazać na kompleksowość. Skupiamy elementy potrzebne do zbadania i zagwarantowania powodzenia działania w zakresie multimediów. Zidentyfikowaliśmy technologie i obszary zastosowania multimediów, które mają dziś największy potencjał rozwojowy. To technologie mobilne (m.in. tworzenie systemów usług lokalizacyjnych, systemy autoryzacji oparte na technologiach mobilnych); animacje komputerowe (produkcja animacji komputerowych wykorzystywanych w grach, wizualizacji danych i symulacjach); gry komputerowe zarówno do wykorzystania w edukacji, biznesie i rozrywce; internet (rozwój technologii zwiększających jego możliwości do zastosowań w edukacji, rozrywce i biznesie) oraz e-marketing, e-advertising czyli wykorzystanie multimediów w marketingu i reklamie. Ostatnim obszarem jest e-learning, czyli zwiększanie wykorzystania technologii multimedialnych w edukacji (tworzenie środowiska nauczania opartego na multimedialnych treściach edukacyjnych). Żeby te obszary zaczęły przynosić przełomowe rozwiązania, zaprojektowaliśmy dla nich specjalną przestrzeń. W obrębie Miasteczka działa MultiKlaster, który posiada sieć kooperacyjną ponad 50 małych i średnich firm działających w branży nowoczesnych technologii i nowych mediów z całej Polski oraz szereg innych publicznych i prywatnych instytucji ze środowiska biznesowego i naukowego, wspierających oraz stymulujących przedsiębiorczość oraz innowacyjność gospodarki w Polsce. Jego celem jest wspieranie i integracja sektora małych i średnich przedsiębiorstw z naszej branży. Drugim kluczowym elementem Miasteczka będzie Park Technologiczny, którego nowoczesna infrastruktura zostanie oddana do użytku w 2012 r. W ramach Parku działać będzie Centrum Badawczo-Rozwojowe (które poszukiwać będzie nowych zastosowań dla rozwiązań multimedialnych, prowadząc w laboratoriach badania i testy dowolnych przedsięwzięć multimedialnych oraz IT z obszaru specjalizacji Parku). Pełną parą ruszy też Inkubator Przedsiębiorczości, który już dziś rozwija od strony biznesowej projekty zgłaszane przez firmy oraz pomysły studentów i stażystów realizujących program studiów. W przyszłości będzie pomagał pomysłom wypracowanym w centrum badawczo-rozwojowym, korzystając z bazy technologicznej i projektowej Miasteczka Multimedialnego. Współpracujemy też z innymi funduszami, by przekierowywać do nich te projekty, które u nas nie mają szans na realizację. Cel strategiczny Miasteczka Multimedialnego to być jednym z najbardziej innowacyjnych na świecie ośrodków pracujących nad multimediami w edukacji, biznesie i rozrywce. Chcemy znacząco przyczynić się do rozwoju polskiej przedsiębiorczości. Jeśli nasze starania zakończą się sukcesem, Polska zyska odpowiedź na pytanie, w jaki sposób wreszcie uplasować się bliżej czołówki rankingów innowacyjności. Krzysztof Wnęk: prezes zarządu i dyrektor projektu Miasteczko Multimedialne. Można się z nim skontaktować pod adresem: Cel strategiczny Miasteczka Multimedialnego to być jednym z najbardziej innowacyjnych na świecie ośrodków pracujących nad multimediami w edukacji, biznesie i rozrywce.

15 14 _ 15 niezbędnik Ź r ó d ł a i n s p i r a c j i d l a n o w e g o p r z e d s i ę b i o r c y 1. wizja 2. pomysł 3. współdziałanie 4. finanse

16 Rola wizji w tworzeniu nowoczesnego przedsięwzięcia dważ się spróbować

17 raport 16 _ 17 wizja 1 Moje doświadczenie w biznesie nie jest typowe: działalność rozpocząłem dopiero w 45. roku życia, porwałem się też na przedsięwzięcie, które wydawało się niemożliwe: zamarzyłem, by na początku lat 90. zbudować prywatną biznesową uczelnię. Udało mi się, bo odważyłem się spróbować. T E K S T > dr Krzysztof Pawłowski Wizja jest potężnym napędem, który pozwala osiągać niezwykłe wyniki. Ja do momentu, w którym zdecydowałem się stworzyć własne przedsięwzięcie, prowadziłem przykładne życie pracownika dużego laboratorium badawczego w firmie produkującej wyroby grafitowe. Świadomie zainteresowałem się budową instytucji non profit z intencją stworzenia bardzo potrzebnej dla społeczeństwa szkoły wyższej i z ambicją, aby była najlepszą szkołą biznesu w Polsce. Nie inspirowało mnie tylko kreowanie biznesu, w którym najistotniejszą rolę odgrywa zysk. Miałem konkretną ideę, która pomogła mi przełamać obawy, pójść krok dalej. Od wizji do pomysłu Wizja jest pierwszym etapem tworzenia nowego biznesu to czas, by myśleć w skali makro, ale nie tyle marzyć, ile również układać elementy, z których chcemy stworzyć zupełnie nową rzeczywistość. W moim przypadku myśl, by utworzyć w Nowym Sączu elitarną szkołę biznesu, zakiełkowała we wrześniu 1989 r. Jako świeżo wybrany senator pojechałem z wizytą do niewielkiej, prywatnej i elitarnej szkoły biznesu słynnej Wissenschaftliche Hochschule für Unternehmensführung (WHU) w Koblencji. Zapragnąłem stworzyć w Polsce nowy sposób kształcenia, wolny od dziedzictwa komunizmu, który przygotowywałby menedżerów właśnie powstających firm. Czułem, że to będzie jeden z kluczowych warunków powodzenia transformacji systemowej w Polsce. Moja inspiracja była więc wyraźnie polityczna miałem silne poczucie powinności, że osobiście muszę zrobić wszystko, aby rozpoczęte wówczas zmiany skończyły się dla Polski pomyślnie. Chciałem też zrobić coś użytecznego dla moich wyborców w województwie nowosądeckim. Wizja pojawia się często impulsywnie, nie jesteśmy na nią gotowi. W moim przypadku było podobnie: byłem zupełnie nieprzygotowany do tworzenia szkoły wyższej. Wcześniej nigdy nie pracowałem na uczelni, doktorat zrobiłem już w przemyśle, a kontakty ze szkolnictwem wyższym utrzymywałem przez sferę badawczą. Mogłem zrezygnować, uznając, że nie mam wiedzy, żeby tę wizję realizować. Zamiast tego postanowiłem szkołę biznesu utworzyć i to nie w metropolii, ale u siebie, czyli w Nowym Sączu, mimo że zbudowanie jej wówczas w tak małym mieście, komunikacyjnie oddalonym od miast akademickich, było z teoretycznego punktu widzenia całkowicie nierealne. Wizja była jednak na tyle silna, że pozwoliła mi dobrać do przedsięwzięcia ludzi, którzy wspólnie kreowali nową instytucję. Szkoła zaczęła funkcjonować w 1991 r., po 2 latach przygotowań, poszukiwań osób kompetentnych i źródeł finansowania. Gdybym na początku pracy podszedł jednak do przedsięwzięcia tak, jak radził rozsądek, i za główny cel obrał sobie realizację własnych korzyści, a nie budowę nowoczesnej szkoły, po pierwszych kilkunastu miesiącach musiałbym się wycofać z projektu. Dopiero po 6 latach było widać, że zbudowaliśmy silną instytucję powszechnie znaną, z mocną marką. Sądzę, że o naszym sukcesie zdecydowały dwa czynniki: upór, by kształcić studentów na najwyższym poziomie, oraz oparcie się na programie i kulturze organizacyjnej amerykańskiego uniwersytetu. W pierwszych 3 latach oferowaliśmy wyłącznie studia stacjonarne dla relatywnie niewielkiej grupy studentów (w pierwszym roku przyjęliśmy 64, w drugim 101, w trzecim 208 osób), podczas gdy pozostałe uczelnie niepaństwowe zaczynały od wdrażania masowych studiów zaocznych (przyjmując co roku kilkuset studentów). To rozwiązanie spowodowało, że po raz pierwszy moja uczelnia uzyskała równowagę finansową dopiero w 1997 r., ale pozwoliło zachować wysoki poziom nauczania.

18 Taka 94.9 Nigdy nie podjąłbym tak nieracjonalnej biznesowo decyzji, gdyby nie jasna wizja, która kazała mi inwestować w studia stacjonarne: drogie, szczególnie gdy duża część zajęć odbywa się w kilkunastoosobowych grupach. Przez pierwszych 6 lat musiałem więc żebrać wśród ludzi biznesu, próbować znaleźć dodatkowe pieniądze w fundacjach ale nie poszliśmy na kompromis w sferze jakości nauczania. Decyzja o kształceniu na najwyższym poziomie była strzałem w dziesiątkę: pierwsze trzy roczniki absolwentów zawojowały rynek pracy (szczególnie w Warszawie oraz innych dużych miastach) i zbudowały silną markę szkoły sądeckiej wśród pracodawców. Pierwszy raz wygraliśmy rankingi polskich uczelni biznesowych już w 1996 r. Pielęgnowanie wizji Idea, nawet najbardziej porywająca, nie jest w stanie przetrwać konfrontacji z rzeczywistością, gdy zostawimy ją samą sobie. Dlatego ważną wskazówką dla każdego początkującego przedsiębiorcy jest, by wspierał swą wizję. W przypadku szkoły drugim czynnikiem, który pomógł utrzymać wizję nowoczesnej szkoły i zdecydował o sukcesie, było oparcie rozwoju uczelni na współpracy, programie studiów i co bardzo ważne kulturze organizacyjnej amerykańskiego uniwersytetu, National Louis University z Chicago (NLU). Współdziałanie, choć kosztowne, dało nam wzór do naśladowania. Nie dostaliśmy od NLU żadnych pieniędzy (musieliśmy nawet pokrywać ich koszty administracyjne z ówczesnej perspektywy dla nas ogromne, bo jest wartość dofinansowania (w milionach złotych), które Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości przeznaczyła na realizację parku technologicznego w Nowym Sączu. 100 tys. dol. za rok). Ale w zamian otrzymaliśmy coś, co było bezcenne: nowoczesny program kształcenia oraz kulturę organizacyjną amerykańskiego uniwersytetu, wyraźnie zwróconą w stronę studentów. Przez pierwsze 3 lata mieliśmy też wsparcie doświadczonych amerykańskich wykładowców, którzy zarządzali trzema blokami programu: przedmiotami biznesowymi, informatycznymi i nauką języka angielskiego. Na początku lat 90. stanowiło to ewenement tymczasem w naszym przypadku nie tylko dawało absolwentom nowe umiejętności, ale również było krokiem spójnym z wizją: przenosiło WSB-NLU do innej kategorii szkół najbardziej prestiżowych, które zaabsorbowały zagraniczne know-how, ale instytucja pozostała nadal w polskich rękach. Wizja budowana na nowo Każda idea, nawet najbardziej przełomowa, ma swój czas, po którym przygasa, jest uznawana za przebrzmiałą. Przedsiębiorcy, którzy przeszli ze swymi firmami kolejne etapy ich rozwoju, wiedzą o tym najlepiej. Dlatego aby instytucja rozwijała się, potrzebne jest zapewnienie nowej idei, świeżej wizji, która porwie współpracowników. Ja po 2000 r. zacząłem coraz bardziej intensywnie poszukiwać takiej nowej idei dla WSB-NLU. Sytuacja na prywatnym rynku szkolnictwa wyższego stawała się bowiem coraz trudniejsza: powstało ponad 300 uczelni niepaństwowych; powoli traciliśmy przewagę na rynku, wielu konkurentów kopiowało nasze rozwiązania. Dodatkowo uczelnie publiczne zwiększyły liczbę nieodpłatnych miejsc na studiach stacjonarnych, a uniwersytety z państw Unii Europejskiej przyjmowały polskich studentów z niskim czesnym albo niemal bezpłatnie. Widzieliśmy, że z roku na rok liczba kandydatów na nasze studia stacjonarne zaczyna maleć. Było jasne, że uczelnia sądecka musi coś zmienić. A WSB-NLU w tym czasie dojrzewała akademicko 27 naszych asystentów, którzy kiedyś zaczynali u nas pracę po studiach, zrobiło doktoraty; otwieraliśmy nowe kierunki kształcenia, nowe specjalizacje. Wciąż jednak nie działaliśmy w obszarze transferu wiedzy i technologii pomiędzy nauką a gospodarką. Ten obszar jest zaś kluczowy dla rozwoju w gospodarce opartej na wiedzy. Inspiracja do kreowania nowej wizji znów przyszła z zewnątrz. Jeden z naszych absolwentów dostał się na prestiżowe studia MBA na Stanford University w Kalifornii, co natychmiast przywiodło mi na myśl przykład Doliny Krzemowej i wzajemnej synergii pomiędzy firmami z Doliny a Uniwersytetem Stanforda. Idea zaś, aby tworzony od kilku miesięcy ośrodek transferu wiedzy i technologii koncentrował się na multimediach, wyszła od absolwentów. W ten sposób w połowie

19 raport 18 _ Tylu studentów przyjeła WSB-NLU w trzecim roku swego działania. Choć wzrost liczby studentów nie pozwolił na szybkie zwiększenie źródła przychodów, umożliwił zachowanie kształcenia. 500jakości 2006 r. pojawił się pomysł, aby zbudować w Nowym Sączu instytucję, która stanie się dźwignią wzrostu dla całego regionu. Pomysł szalony i w dużej mierze nieodpowiedzialny: nie mieliśmy ani zasobów ludzkich (ekspertów w obszarze multimediów), ani materialnych. Niemal wszyscy moi znajomi z dużego biznesu odmówili współpracy; niektórzy nawet publicznie kwestionowali szanse stworzenia w tak małym mieście nowoczesnej instytucji rozwoju gospodarczego. Jednak w 2007 r. pomysł znów porwał ludzi: udało mi się przekonać rząd do umieszczenia projektu Miasteczka Multimedialnego na rządowej indykatywnej liście projektów kluczowych z dofinansowaniem blisko 30 mln euro. Decydentów przekonałem, pokazując im niezwykłą może szaloną, ale bardzo potrzebną współczesnej Polsce wizję budowy ośrodka badań oraz transferu wiedzy i technologii, który w konkretnej dziedzinie stworzy dla polskiej gospodarki szereg instytucji i firm, które zdołają konkurować z najlepszymi przedsiębiorstwami na świecie i zbudują obszar przewagi konkurencyjnej dla polskiej gospodarki. Jeszcze przed uruchomieniem Miasteczka Multimedialnego uzyskaliśmy konkretne rezultaty działa w WSB-NLU pierwsza w Polsce Szkoła Animacji i Efektów Specjalnych. Uzyskaliśmy jednak też coś więcej projekt Miasteczka przeorał nasze umysły, zmienił priorytety i na nowo przywrócił wewnętrzną siłę budowy niezwykłej instytucji oraz poczucie misji. Wizja, jeśli jest wystarczająco silna, potrafi scalić w działaniu. Po 3 latach przygotowań, 24 sierpnia 2010 r., zarząd spółki Miasteczko Multimedialne podpisał z Polską Agencją Rozwoju Przedsiębiorczości wiążącą umowę o realizacji parku technologicznego z dofinansowaniem 94,9 mln zł. Już 11 września 2012 r. uroczyście otworzymy park technologiczny, organizując Forum Innowacyjności. Projekt Miasteczka Multimedialnego niewątpliwie jest znacznie trudniejszy i bardziej skomplikowany niż projekt tworzenia na początku lat 90. Wyższej Szkoły Biznesu, ale pomagali mi w nim absolwenci gdy natomiast zakładałem uczelnię, byłem sam. Wizja niezbędna, ale nie jedyna Budowa tych dwóch instytucji pokazuje, jaką rolę ma idea przewodnia: mobilizuje, otwiera drzwi, umożliwia działanie. Sądzę, że wizja powinna być niezmienna; jest jak latarnia morska, która wytycza kierunek. Strategie opracowywane dla jej realizacji muszą jednak ewoluować. W okresie blisko już 20-letniej działalności uczelni w Nowym Sączu co najmniej kilka razy zmieniałem jej strategię rozwoju, próbując nie tylko dopasowywać się do wymagań rynku, ale też przewidzieć zachowania rynku edukacyjnego. Moje doświadczenie biznesowe obejmuje 20 lat pracy, które mieszczą się w ramach czasowych wyznaczonych przez dwa całkowicie różne okresy, mianowicie początek lat 90. XX w. i druga połowa pierwszej dekady bieżącego stulecia. To czas przemian. Pamiętam, jak Peter Drucker którego ogromnie cenię mówił, że w USA w czasach rosnącej konsolidacji firm i globalizacji gospodarki coraz więcej ludzi będzie pracować w organizacjach pozarządowych, które nie mają charakteru biznesowego, pozwalają służyć innym i dają szansę zarobku.w miarę dojrzewania polskiej gospodarki i zmian społecznych podobne instytucje rosną też w Polsce. Gdybym jednak nie miał wizji i nie odważył się spróbować, patrzyłbym na nie z perspektywy obserwatora, a nie twórcy. dr Krzysztof Pawłowski: prezydent Wyższej Szkoły Biznesu-National Louis University. Można się z nim kontaktować pod adresem: Wizja powinna być niezmienna; jest jak latarnia morska, która wytycza kierunek. Strategie opracowywane dla jej realizacji muszą jednak ewoluować.

20 pomysł 2 jak podchodzić do pomysłów w start-upie? Wartość pomysłu: zero złotych Ocena wartości pomysłu na biznes w internecie nie jest wbrew pozorom skomplikowana. Sam koncept nie jest wart nic dopiero wdrożenie, które prowadzi do przełomu, można w określony sposób wycenić. Wiedza o tym, jak przekuć pomysł w działanie, to fundament przedsiębiorczości. T E K S T > Rafał Agnieszczak Sama idea jest niczym to powinni zapamiętać nowi przedsiębiorcy. Pomysł wart jest pieniędzy tylko wtedy, gdy dotyczy stricte technologii: gdy wymyślimy i opracujemy rewolucyjny proces, opatentujemy swój wynalazek wówczas rzeczywiście mogą to być aktywa. Jeżeli tylko wpadniemy na pomysł np. na uruchomienie nowego serwisu w internecie, który będzie realizował kolejne usługi, zarabiał i dzięki temu stworzymy biznes to taka idea moim zdaniem warta jest tyle, co kawa w kawiarni, którą można zaproponować pomysłodawcy. Do rozpoczęcia biznesu sama idea to zdecydowanie za mało. Syndrom start-upowca W budownictwie mieszkaniowym istotne są, jak wiadomo, trzy aspekty: lokalizacja, lokalizacja i lokalizacja. W przedsięwzięciach internetowych też powinniśmy liczyć do trzech: to po pierwsze realizacja, po drugie realizacja i po trzecie realizacja. Współpracując z wieloma przedsiębiorcami internetowymi, sam często obserwuję zjawisko, które nazywam syndromem start-upowca, czyli zatrzymaniem się na etapie idei. Start- -upowiec, po pierwsze, ma świetny pomysł. Po drugie, ma do tego świetną domenę, którą w promocji zarezerwował sobie za darmo. Po trzecie... Trzeciego punktu zazwyczaj nie ma na adresie internetowym zazwyczaj się kończy, pomysł nie przybiera realnych kształtów. Właśnie dlatego pierwszym krokiem po tym, gdy wpadnie nam do głowy genialna idea, jest spokojne przejście nad nią do porządku dziennego, przemyślenie, danie sobie czasu na refleksję. A na pewno nie dywagowanie o tym, czy i jak duże pieniądze można zarobić. Dopóki nie zaczniemy działania, takie wizje tylko nas rozproszą. Z moich doświadczeń z uruchamianiem projektów opartych na innowacyjnych pomysłach wynika, że zanim zdecydujemy się zainwestować czas i pieniądze na działania w sieci, warto przeanalizować nasz pomysł w kilku perspektywach. Warto obejść się z nim brutalnie na początku, by później gorzko się nie rozczarować. Po pierwsze, warto przeprowadzić uczciwą analizę otoczenia. To elementarne dane do sprawdzenia, które młodzi przedsiębiorcy zaskakująco często lekceważą i dziwią się, że nikt nie jest zainteresowany ich genialnym wynalazkiem. Warto odpowiedzieć na pytanie: czy działania podobne do naszych przypadkiem nie są już znane rynkowi? Jeśli tak, to jak radzą sobie przedsięwzięcia, w których wykorzystany jest podobny pomysł? Może inne serwisy, które oferują zbliżoną wartość, będzie można wykorzystać jako punkty odniesienia w budowie własnego pomysłu? A może taka idea już istniała, działała, ale nie sprawdziła się? Może funkcjonuje w internecie, ale w USA, Francji, Wielkiej Brytanii? Ostre falsyfikowanie swojego pomysłu to dobry nawyk lepiej uczynić to samemu, niż mieliby to zrobić już po naszej inwestycji nasi klienci.

Współpraca pracowników naukowych z parkami technologicznymi na przykładzie Finlandii - propozycja implementacji rozwiązań dla Polski

Współpraca pracowników naukowych z parkami technologicznymi na przykładzie Finlandii - propozycja implementacji rozwiązań dla Polski Współpraca pracowników naukowych z parkami technologicznymi na przykładzie Finlandii - propozycja implementacji rozwiązań dla Polski Dr inż. MBA Janusz Marszalec Centrum Edisona, Warszawa 8 kwietnia 2014

Bardziej szczegółowo

Skorzystanie z funduszy venture capital to rodzaj małżeństwa z rozsądku, którego horyzont czasowy jest z góry zakreślony.

Skorzystanie z funduszy venture capital to rodzaj małżeństwa z rozsądku, którego horyzont czasowy jest z góry zakreślony. Skorzystanie z funduszy venture capital to rodzaj małżeństwa z rozsądku, którego horyzont czasowy jest z góry zakreślony. Jedną z metod sfinansowania biznesowego przedsięwzięcia jest skorzystanie z funduszy

Bardziej szczegółowo

Innowacyjność a konkurencyjność firmy

Innowacyjność a konkurencyjność firmy 3.3.3 Innowacyjność a konkurencyjność firmy A co jeśli nie startup? Zacznijmy od tego, że interes rozkręcony z pasji to jeden z najtrwalszych rodzajów przedsiębiorstw. Dlaczego? Po pierwsze angażując się

Bardziej szczegółowo

Inwestycje Kapitałowe

Inwestycje Kapitałowe Inwestycje Kapitałowe Twoje pomysły i nasz kapitał 27 mln na innowacje 1 Nie wystarczy być we właściwym miejscu we właściwym czasie. Musisz być z właściwą osobą we właściwym miejscu we właściwym czasie.

Bardziej szczegółowo

VC? Aniołem Biznesu. Przedsiębiorcą. Kim jestem? Marketingowcem

VC? Aniołem Biznesu. Przedsiębiorcą. Kim jestem? Marketingowcem Aniołem Biznesu VC? Przedsiębiorcą Kim jestem? Marketingowcem Dlaczego tutaj jestem? Fakty: 1997 30m2 powierzchni, brak wynagrodzenia, trzech cofounderów 1999 pierwsza ogólnoplska nagroda 2000 pierwsza

Bardziej szczegółowo

Źródła finansowania a etap rozwoju przedsiębiorstwa

Źródła finansowania a etap rozwoju przedsiębiorstwa Źródła finansowania a etap rozwoju przedsiębiorstwa Sieci Inwestorów Kapitałowych (Aniołów Biznesu) na świecie Roma Toft, MAEŚ Kraków, r. Agenda 1. Fazy rozwoju a finansowanie przedsięwzięcia - problemy

Bardziej szczegółowo

Transfer technologii z uczelni do przemysłu. (z perspektywy AGH)

Transfer technologii z uczelni do przemysłu. (z perspektywy AGH) (z perspektywy AGH) Mielec 2011 frontiernerds.com W uczelniach przyzwyczailiśmy się do zdobywania pieniędzy w formie projektów. Natomiast głównym źródłem funduszy na działania innowacyjne takiej uczelni

Bardziej szczegółowo

Nauka- Biznes- Administracja

Nauka- Biznes- Administracja Nauka- Biznes- Administracja Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka 2007-2013 Rozwój polskiej gospodarki w oparciu o innowacyjne przedsiębiorstwa Rozwój polskiej gospodarki w oparciu o innowacyjne przedsiębiorstwa

Bardziej szczegółowo

ZGŁOSZENIE POMYSŁU do Konkursu INNOWACYJNY POMYSŁ 2008

ZGŁOSZENIE POMYSŁU do Konkursu INNOWACYJNY POMYSŁ 2008 ZGŁOSZENIE POMYSŁU do Konkursu INNOWACYJNY POMYSŁ 2008 KONKURS Zgłoszenie pomysłu do Konkursu należy przysłać do 17 listopada, e-mailem na adres konkurs@uni.lodz.pl Rozstrzygnięcie Konkursu do 12 grudnia

Bardziej szczegółowo

Czy polska gospodarka może być innowacyjna?

Czy polska gospodarka może być innowacyjna? Czy polska gospodarka może być innowacyjna? Plan prezentacji Pojęcie innowacji Innowacyjność a nauka Rola podmiotów w sukcesie innowacyjnym Zakończenie 1 Pojęcie innowacji Innowacja to wdrożona idea tworząca

Bardziej szczegółowo

Miasteczko Multimedialne jako sposób b na budowę uczelni nowej generacji

Miasteczko Multimedialne jako sposób b na budowę uczelni nowej generacji Miasteczko Multimedialne jako sposób b na budowę uczelni nowej generacji dr Krzysztof Pawłowski Założyciel WSB-NLU w Nowym SączuS Konferencja e-edukacja.nete edukacja.net Wrocław 22.XI.2007 r. Czy w zmieniającej

Bardziej szczegółowo

Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka Cel główny: Rozwój polskiej gospodarki w oparciu o innowacyjne przedsiębiorstwa Cele szczegółowe: zwiększenie innowacyjności przedsiębiorstw, wzrost konkurencyjności

Bardziej szczegółowo

PROGRAMY SEMINARIÓW. TEMAT A Innowacje w biznesie przegląd dobrych praktyk. Godziny spotkania: 10:00 13:00

PROGRAMY SEMINARIÓW. TEMAT A Innowacje w biznesie przegląd dobrych praktyk. Godziny spotkania: 10:00 13:00 PROGRAMY SEMINARIÓW TEMAT A Innowacje w biznesie przegląd dobrych praktyk 1. Pojęcia podstawowe z obszaru innowacyjnej przedsiębiorczości 2. Proces poszukiwania innowacyjności 3. Proces wprowadzania innowacji

Bardziej szczegółowo

StratEX: zmieniamy pomysł w praktyczne działanie. www.stratex.pl

StratEX: zmieniamy pomysł w praktyczne działanie. www.stratex.pl StratEX: zmieniamy pomysł w praktyczne działanie profil firmy www.stratex.pl Nasza tożsamość Misja Zmieniamy pomysł w praktyczne działanie Założyliśmy StratEX Strategy Execution w 2008 roku jako konsultanci

Bardziej szczegółowo

FINANSOWANIE INNOWACJI REKOMENDACJE DLA DOLNEGO ŚLĄSKA

FINANSOWANIE INNOWACJI REKOMENDACJE DLA DOLNEGO ŚLĄSKA FINANSOWANIE INNOWACJI REKOMENDACJE DLA DOLNEGO ŚLĄSKA prof. nzw. dr hab. Beata Filipiak Unia Europejska stoi wobec konieczności wzmocnienia swojej międzynarodowej pozycji konkurencyjnej w obliczu zmieniających

Bardziej szczegółowo

Szukanie wspólnej wartości (korzyści) w klastrze

Szukanie wspólnej wartości (korzyści) w klastrze Szukanie wspólnej wartości (korzyści) w klastrze Struktura klastrowa M. Porter - klastry to geograficzne koncentracje wzajemnie powiązanych przedsiębiorstw, wyspecjalizowanych dostawców (w tym dostawców

Bardziej szczegółowo

Inwestycje Kapitałowe w innowacyjne projekty

Inwestycje Kapitałowe w innowacyjne projekty Inwestycje Kapitałowe w innowacyjne projekty Krótko o inkubatorze Forma prawna Spółka akcyjna Zasięg geogr. Polska (Świat) Start 2008 Oczekiwana st. zwrotu 70 % rocznie Debiut NC 7 czerwca 2010 Ilość projektów

Bardziej szczegółowo

Bariery i stymulanty rozwoju rynku Venture Capital w Polsce

Bariery i stymulanty rozwoju rynku Venture Capital w Polsce Bariery i stymulanty rozwoju rynku Szymon Bula Wiceprezes Zarządu Association of Business Angels Networks 25 maja 2012 Fazy rozwoju biznesu Zysk Pomysł Seed Start-up Rozwój Dojrzałość Zysk Czas Strata

Bardziej szczegółowo

Autor: Przemysław Jóskowiak. Wydawca: Stratego24 Przemysław Jóskowiak ul. Piękna 20, 00-549 Warszawa. Kontakt: kontakt@stratego24.

Autor: Przemysław Jóskowiak. Wydawca: Stratego24 Przemysław Jóskowiak ul. Piękna 20, 00-549 Warszawa. Kontakt: kontakt@stratego24. Autor: Przemysław Jóskowiak 2 Wydawca: Stratego24 Przemysław Jóskowiak ul. Piękna 20, 00-549 Warszawa Kontakt: kontakt@stratego24.pl Treści prezentowane w ramach tej publikacji są subiektywną oceną autora

Bardziej szczegółowo

Przedsiębiorczość akademicka. Spółki spin-off i spin-out. 10 lipca 2008 r.

Przedsiębiorczość akademicka. Spółki spin-off i spin-out. 10 lipca 2008 r. Przedsiębiorczość akademicka Spółki spin-off i spin-out Uwarunkowania prawne: -Ustawa z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (DZ.U. Nr 164 poz. 1365 z poźn. zmianami) -Ustawa z dnia 15 września

Bardziej szczegółowo

Wsparcie przedsiębiorców w latach 2014-2020 możliwości pozyskania dofinansowania w nowej perspektywie unijnej

Wsparcie przedsiębiorców w latach 2014-2020 możliwości pozyskania dofinansowania w nowej perspektywie unijnej Wsparcie przedsiębiorców w latach 2014-2020 możliwości pozyskania dofinansowania w nowej perspektywie unijnej Iwona Wendel Podsekretarz Stanu Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju Warszawa, 22 maja 2014

Bardziej szczegółowo

Wrocławskie Centrum Transferu Technologii Politechniki Wrocławskiej

Wrocławskie Centrum Transferu Technologii Politechniki Wrocławskiej Wrocławskie Centrum Transferu Technologii Politechniki Wrocławskiej Prof. zw. dr hab. inż. Jan Koch Wrocław, 14 grudnia 2011 r. Akt powołania i statut WCTT Centrum powołano 23 marca 1995 r. WCTT jest pierwszym

Bardziej szczegółowo

Wielkopolski klaster chemiczny jednostek naukowo-badawczych oraz przedsiębiorstw jest projektem realizowanym w ramach Działania 2.

Wielkopolski klaster chemiczny jednostek naukowo-badawczych oraz przedsiębiorstw jest projektem realizowanym w ramach Działania 2. Wielkopolski klaster chemiczny jednostek naukowo-badawczych oraz przedsiębiorstw jest projektem realizowanym w ramach Działania 2.6 Regionalne Strategie Innowacyjne i transfer wiedzy Zintegrowanego Programu

Bardziej szczegółowo

KILKA SŁÓW O ROLI PRODUCT MANAGERA

KILKA SŁÓW O ROLI PRODUCT MANAGERA CZĘŚĆ I. KILKA SŁÓW O ROLI PRODUCT MANAGERA Product manager pracuje na styku świata IT i biznesu. Analizuje potrzeby użytkowników i klientów, współpracuje ze wszystkimi działami firmy maksymalizując wartość

Bardziej szczegółowo

Karta Wskazań Efektywnego Partnerstwa Biznes-NGO

Karta Wskazań Efektywnego Partnerstwa Biznes-NGO Karta Wskazań Efektywnego Partnerstwa Biznes-NGO PREAMBUŁA Przedsięwzięcie społeczne to przede wszystkim wielka odpowiedzialność wobec tych, na rzecz których działamy. To działanie powinno być trwałe i

Bardziej szczegółowo

Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka (IG)

Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka (IG) Priorytet 1 - Badania i rozwój nowoczesnych technologii Działanie1.1. Wsparcie badań naukowych dla budowy gospodarki opartej na wiedzy Identyfikacja kierunków prac B+R mających na celu zdynamizowanie rozwoju

Bardziej szczegółowo

Stowarzyszenie Klaster Grupa Meblowa HORECA. Toruń, 28.04.2015 r.

Stowarzyszenie Klaster Grupa Meblowa HORECA. Toruń, 28.04.2015 r. Stowarzyszenie Klaster Grupa Meblowa HORECA Toruń, 28.04.2015 r. GRUPA MEBLOWA HORECA 9 firm produkcyjnych oraz WSZP/UMK 2 firmy z branży informatycznej Produkcja mebli w technologiach: drewno, płyty meblowe,

Bardziej szczegółowo

Bank partnerem wspierającym innowacyjne rozwiązania klientów

Bank partnerem wspierającym innowacyjne rozwiązania klientów Bank partnerem wspierającym innowacyjne rozwiązania klientów AGENDA PREZENTACJI INNOWACJE W BIZNESIE POZYSKANIE FINANSOWANIA REALIZACJA ZAŁOŻEŃ od teorii i założeń do faktycznych możliwości i barier wachlarz

Bardziej szczegółowo

Instrumenty II i III osi priorytetowej Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020

Instrumenty II i III osi priorytetowej Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 Instrumenty II i III osi priorytetowej Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 Program Operacyjny Inteligentny Rozwój 2014-2020 Założeniem POIR jest wsparcie realizacji całego procesu powstawania

Bardziej szczegółowo

Istotą innowacji jest wdrożenie nowości do praktyki.

Istotą innowacji jest wdrożenie nowości do praktyki. Istotą innowacji jest wdrożenie nowości do praktyki. Innowacje to szansa dla przedsiębiorców na realizację własnych, ambitnych marzeń i pomysłów. Na skuteczne konkurowanie na rynku. Na budowanie wzrostu

Bardziej szczegółowo

Jerzy Majchrzak Dyrektor Departamentu Innowacji i Przemysłu

Jerzy Majchrzak Dyrektor Departamentu Innowacji i Przemysłu Jerzy Majchrzak Dyrektor Departamentu Innowacji i Przemysłu AUTOEVENT 2014 2 PRZEMYSŁ MOTORYZACYJNY Jeden z największych producentów samochodów i komponentów motoryzacyjnych w regionie Europy Środkowo-Wschodniej.

Bardziej szczegółowo

Budowanie wrocławskiej społeczności start-upowej

Budowanie wrocławskiej społeczności start-upowej Budowanie wrocławskiej społeczności start-upowej CEL WIĘKSZA ILOŚĆ PRZEDSIĘBIORCÓW DOBROBYT PRACOWICI I WYKSZTAŁCENI PRZEDSIĘBIORCY, KTÓRZY MAJĄ WPŁYW NA ZAMOŻNOŚCI LOKALNEJ SPOŁECZNOŚCI: wzrasta ilość

Bardziej szczegółowo

Powinieneś wiedzieć. Fundusze Europejskie dla przedsiębiorstw

Powinieneś wiedzieć. Fundusze Europejskie dla przedsiębiorstw Powinieneś wiedzieć Fundusze Europejskie dla przedsiębiorstw Fundusze dla przedsiębiorców zapewniają przede wszystkim krajowe programy: Inteligentny Rozwój i Polska Wschodnia oraz programy regionalne poszczególnych

Bardziej szczegółowo

WIELKOPOLSKA IZBA BUDOWNICTWA

WIELKOPOLSKA IZBA BUDOWNICTWA WIELKOPOLSKA IZBA BUDOWNICTWA SIECI GOSPODARCZE - OCENA STANU I PROGNOZA MBA 2009 1 A KONKRETNIE OCENA STANU I PROGNOZA FUNKCJONOWANIA SIECI W OPARCIU O DOŚWIADCZENIA WIELKOPOLSKIEJ IZBY BUDOWNICTWA MBA

Bardziej szczegółowo

Komercjalizacja nauki w Polsce i na świecie. Maciej Strzębicki

Komercjalizacja nauki w Polsce i na świecie. Maciej Strzębicki Komercjalizacja nauki w Polsce i na świecie Maciej Strzębicki Własna firma Inkubator przedsiębiorczości Kryzys Praca na uczelni Garaż VC/PE Wdrożona idea Innowacje Wydatki na badania i rozwój Komercjalizacja

Bardziej szczegółowo

Outsourcing usług logistycznych komu się to opłaca?

Outsourcing usług logistycznych komu się to opłaca? Outsourcing usług logistycznych komu się to opłaca? Jeśli jest coś, czego nie potrafimy zrobić wydajniej, taniej i lepiej niż konkurenci, nie ma sensu, żebyśmy to robili i powinniśmy zatrudnić do wykonania

Bardziej szczegółowo

MANAGER INNOWACJI MODUŁY WARSZTATOWE

MANAGER INNOWACJI MODUŁY WARSZTATOWE MANAGER INNOWACJI MODUŁY WARSZTATOWE WARSZTAT I-A PRAWNO-TEORETYCZNE PODSTAWY PROJEKTÓW INNOWACYJNYCH Czym jest innowacja? Możliwe źródła Wewnętrzne i zewnętrzne źródła informacji o innowacji w przedsiębiorstwie.

Bardziej szczegółowo

Dofinansowanie na rozwój działalności i wdrożenie innowacji

Dofinansowanie na rozwój działalności i wdrożenie innowacji RPO Lubuskie 2020 Oś Priorytetowa 1 Gospodarka i innowacje PI 3 c Zwiększone zastosowanie innowacji w przedsiębiorstwach sektora MŚP W ramach PI mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa mogą uzyskać wsparcie

Bardziej szczegółowo

Dlaczego warto działać w klastrze? Klastry a rozwój lokalnej przedsiębiorczości

Dlaczego warto działać w klastrze? Klastry a rozwój lokalnej przedsiębiorczości Dlaczego warto działać w klastrze? Klastry a rozwój lokalnej przedsiębiorczości DEFINICJE KLASTRA: Klastry to geograficzne skupiska wzajemnie powiązanych firm, wyspecjalizowanych dostawców, jednostek świadczących

Bardziej szczegółowo

Ewa Postolska. www.startmoney.p l

Ewa Postolska. www.startmoney.p l Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007 2013 Możliwości i warunki pozyskania kapitału

Bardziej szczegółowo

OdwaŜ się spróbować rola wizji w tworzeniu nowoczesnego przedsięwzięcia

OdwaŜ się spróbować rola wizji w tworzeniu nowoczesnego przedsięwzięcia OdwaŜ się spróbować rola wizji w tworzeniu nowoczesnego przedsięwzięcia Krzysztof Pawłowski ZałoŜyciel i Prezydent WSB-NLU 1. Wprowadzenie Zostałem namówiony przez redakcję THINKTANKU do podzielenia się

Bardziej szczegółowo

Wsparcie dla przedsiębiorców w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny

Wsparcie dla przedsiębiorców w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Wsparcie dla przedsiębiorców w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, 2014-2020 Marcin Łata Departament Konkurencyjności i Innowacyjności Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju Katowice, 16 maja

Bardziej szczegółowo

Uniwersytet przedsiębiorczy jako ośrodek wzrostu innowacyjności regionu

Uniwersytet przedsiębiorczy jako ośrodek wzrostu innowacyjności regionu Uniwersytet przedsiębiorczy jako ośrodek wzrostu innowacyjności regionu Krzysztof Pawłowski Rektor WSB-NLU w Nowym Sączu Konferencja Polityka regionalna doświadczenia i perspektywy Kraków, 19-20 czerwca

Bardziej szczegółowo

FUNDUSZE UE DLA PRZEDSIĘBIORCÓW PROGRAM OPERACYJNY INNOWACYJNA GOSPODARKA Działania realizowane przez PARP

FUNDUSZE UE DLA PRZEDSIĘBIORCÓW PROGRAM OPERACYJNY INNOWACYJNA GOSPODARKA Działania realizowane przez PARP FUNDUSZE UE DLA PRZEDSIĘBIORCÓW PROGRAM OPERACYJNY INNOWACYJNA GOSPODARKA Działania realizowane przez PARP Iwona Szendel Dyrektor Zespołu Instrumentów Inwestycyjnych Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości

Bardziej szczegółowo

Partnerzy regionalni Wrocławskiego Parku Technologicznego w realizacji celów statutowych

Partnerzy regionalni Wrocławskiego Parku Technologicznego w realizacji celów statutowych WROCŁAWSKI PARK TECHNOLOGICZNY Partnerzy regionalni Wrocławskiego Parku Technologicznego w realizacji celów statutowych Marek Winkowski Wiceprezes WPT S.A. Anna Madera - Kierownik DAIP Gdańsk, 09.03.2009

Bardziej szczegółowo

Rozwój inteligentny Rozwój zrównoważony Rozwój sprzyjający włączeniu społecznemu

Rozwój inteligentny Rozwój zrównoważony Rozwój sprzyjający włączeniu społecznemu Europa 2020 Cele Europa 2020 Strategia na rzecz inteligentnego i zrównoważonego rozwoju sprzyjającego włączeniu społecznemu Rozwój inteligentny Rozwój zrównoważony Rozwój sprzyjający włączeniu społecznemu

Bardziej szczegółowo

Screening i ranking technologii

Screening i ranking technologii Screening i ranking technologii Maciej Psarski Uniwersytet Łódzki Centrum Transferu Technologii Screening i ranking Selekcja idei, technologii, opcji, możliwości, rynków, Na wczesnych etapach rozwoju przedsięwzięcia

Bardziej szczegółowo

2016 CONSULTING DLA MŚP. Badanie zapotrzebowania na usługi doradcze

2016 CONSULTING DLA MŚP. Badanie zapotrzebowania na usługi doradcze 2016 CONSULTING DLA MŚP Badanie zapotrzebowania na usługi doradcze 1 O raporcie Wraz ze wzrostem świadomości polskich przedsiębiorców rośnie zapotrzebowanie na różnego rodzaju usługi doradcze. Jednakże

Bardziej szczegółowo

Wsparcie małej i średniej przedsiębiorczości w ramach WRPO założenia programowe

Wsparcie małej i średniej przedsiębiorczości w ramach WRPO założenia programowe Wsparcie małej i średniej przedsiębiorczości w ramach WRPO 2014+ - założenia programowe Wielkopolskiego Departament Wdrażania Programu Regionalnego Wsparcie przedsiębiorczości w ramach WRPO 2007-2013 Podział

Bardziej szczegółowo

Koncepcja pracy MSPEI

Koncepcja pracy MSPEI Międzynarodowa Szkoła Podstawowa Edukacji Innowacyjnej w Łodzi to Szkoła Kompetencji Kluczowych posiadająca i rozwijająca nowatorskie spojrzenie na kształtowanie postaw i umiejętności zgodnie z Europejskimi

Bardziej szczegółowo

Instrumenty finansowania w okresie programowania 2014-2020. Przemysław Jura Prezes Zarządu Instytut Nauk Ekonomicznych i Społecznych

Instrumenty finansowania w okresie programowania 2014-2020. Przemysław Jura Prezes Zarządu Instytut Nauk Ekonomicznych i Społecznych Instrumenty finansowania w okresie programowania 2014-2020 Przemysław Jura Prezes Zarządu Instytut Nauk Ekonomicznych i Społecznych Invest Expo, Katowice, 08.12.2014 Fundusze Europejskie 2014-2020 innowacje

Bardziej szczegółowo

Phenomind Ventures S.A. Akademickie Inkubatory Przedsiębiorczości INNOWATORZY 2007 - PROGRAM TRANSFERU INNOWACJI DO BIZNESU. www.innowatorzy.

Phenomind Ventures S.A. Akademickie Inkubatory Przedsiębiorczości INNOWATORZY 2007 - PROGRAM TRANSFERU INNOWACJI DO BIZNESU. www.innowatorzy. Phenomind Ventures S.A. Akademickie Inkubatory Przedsiębiorczości INNOWATORZY 2007 - PROGRAM TRANSFERU INNOWACJI DO BIZNESU www.innowatorzy.net Patronat Honorowy: IDEA PROGRAMU Główną ideą inicjatywy jest

Bardziej szczegółowo

bdiscounts Informacje o Partnerze: Korzyści dla startupów AIP:

bdiscounts Informacje o Partnerze: Korzyści dla startupów AIP: Informacje o Partnerze: Zapisz się na weekendowy program Startup Academy, a otrzymasz praktyczną wiedzę i narzędzia pozwalające na dopracowanie i przetestowanie pomysłu na biznes bez budżetu. Poznaj startupowe

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie strategiczne

Zarządzanie strategiczne Zarządzanie strategiczne Zajęcia w ramach specjalności "zarządzanie strategiczne" prowadzić będą specjaliści z wieloletnim doświadczeniem w pracy zarówno dydaktycznej, jak i naukowej. Doświadczenia te

Bardziej szczegółowo

Data / Godzina Dla kogo Forma Opis Miejsce. Uczniowie Wykład *Przedsiębiorczość w pigułce Sebastian Kolisz Akademicki Inkubator Przedsiębiorczości

Data / Godzina Dla kogo Forma Opis Miejsce. Uczniowie Wykład *Przedsiębiorczość w pigułce Sebastian Kolisz Akademicki Inkubator Przedsiębiorczości Data / Godzina Dla kogo Forma Opis Miejsce 12.11.2012 9:00-10:30 Wykład *Przedsiębiorczość w pigułce Sebastian Kolisz Akademicki Inkubator Przedsiębiorczości 12.11.2012 11:30-14:30 Warsztat/Gra (liczba

Bardziej szczegółowo

Bydgoski Klaster Przemysłowy

Bydgoski Klaster Przemysłowy Bydgoski Klaster Przemysłowy Hanna Wygocka Kujawsko-Pomorski Związek Pracodawców i Przedsiębiorców Łódź, dnia 20 listopada 2009 r. Plan prezentacji Podmioty realizujące projekt Przesłanki realizacji projektu

Bardziej szczegółowo

Dobre praktyki w zakresie współpracy między instytucjami naukowymi a otoczeniem

Dobre praktyki w zakresie współpracy między instytucjami naukowymi a otoczeniem Dobre praktyki w zakresie współpracy między instytucjami naukowymi a otoczeniem dr, Katedra Zarządzania Innowacjami jakub.brdulak@gmail.com WARSZAWA 2013.10.15 Agenda prezentacji Główne wyzwania w polskim

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Innowacyjność w Europie i Polsce. Innowacyjność w Europie, Japonii i USA. Science2Business. To wymyślił Polak

Spis treści. Innowacyjność w Europie i Polsce. Innowacyjność w Europie, Japonii i USA. Science2Business. To wymyślił Polak Spis treści Innowacyjność w Europie i Polsce Innowacyjność w Europie, Japonii i USA Science2Business To wymyślił Polak Innowacyjność w Europie i Polsce Innowacyjność w Europie 08 - średnia europejska Źródło:

Bardziej szczegółowo

O nas. Małopolski. Rys. Cele fundacji EKLASTER

O nas. Małopolski. Rys. Cele fundacji EKLASTER EKLASTER O nas Fundacja eklaster powstała z inicjatywy środowisk reprezentujących MŚP oraz samorządowców i naukowców województwa małopolskiego. Duży i wciąż w niewielkim stopniu wykorzystany potencjał

Bardziej szczegółowo

MOICH 10 ZASAD SKUTECZNEJ KOMERCJALIZACJ

MOICH 10 ZASAD SKUTECZNEJ KOMERCJALIZACJ OD WŁASNOŚCI PRZEMYSŁOWEJ DO ZYSKU MOICH 10 ZASAD SKUTECZNEJ KOMERCJALIZACJ Witold Załęski Bielski Park Technologiczny Lotnictwa Przedsiębiorczości i Innowacji Kraków, 04.09.2014 r. KILKA SŁÓW O SOBIE

Bardziej szczegółowo

Program Operacyjny Inteligentny Rozwój 2014-2020

Program Operacyjny Inteligentny Rozwój 2014-2020 Program Operacyjny Inteligentny Rozwój 2014-2020 Daniel Szczechowski Departament Konkurencyjności i Innowacyjności Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju Opole, 13 listopada 2014 r. Potencjał innowacyjny

Bardziej szczegółowo

Park Technologiczny - Miasteczko Multimedialne. Projekt dla Rozwoju Innowacyjnej Gospodarki

Park Technologiczny - Miasteczko Multimedialne. Projekt dla Rozwoju Innowacyjnej Gospodarki Park Technologiczny - Miasteczko Multimedialne Projekt dla Rozwoju Innowacyjnej Gospodarki 1 Charakterystyka i cele projektu Projekt ma na celu utworzenie parku technologicznego, który stanie się Centrum

Bardziej szczegółowo

Pozycjonowanie. Co to takiego?

Pozycjonowanie. Co to takiego? Pozycjonowanie Co to takiego? WSTĘP SEO to akronim angielskiej nazwy Search Engine Optimization, czyli optymalizacja witryn internetowych pod kątem wyszukiwarek. Pozycjonowanie w uproszczeniu skupia się

Bardziej szczegółowo

INTERIZON DOBRE PRAKTYKI ROZWOJU KLASTRÓW

INTERIZON DOBRE PRAKTYKI ROZWOJU KLASTRÓW INTERIZON DOBRE PRAKTYKI ROZWOJU KLASTRÓW Marita Koszarek BSR Expertise, Politechnika Gdańska INTERIZON NAJWAŻNIEJSZE FAKTY Branża ICT: informatyka, elektronika, telekomunikacja Interizon dawniej Pomorski

Bardziej szczegółowo

www.kpt.krakow.pl Idealny start

www.kpt.krakow.pl Idealny start www.kpt.krakow.pl» Idealny start Inkubator Technologiczny KPT Jeżeli myślisz o założeniu własnej działalności, albo prowadzisz firmę nie dłużej niż dwa lata, działasz w branży informatycznej, telekomunikacyjnej

Bardziej szczegółowo

Program Operacyjny Inteligentny Rozwój

Program Operacyjny Inteligentny Rozwój Instrumenty wsparcia przedsiębiorców w Programie Operacyjnym Inteligentny Rozwój, 2014-2020 Program Operacyjny Inteligentny Rozwój I. Wsparcie prowadzenia prac B+R przez przedsiębiorstwa oraz konsorcja

Bardziej szczegółowo

Możliwości pozyskania dofinansowania dla przedsiębiorców z Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój

Możliwości pozyskania dofinansowania dla przedsiębiorców z Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój Możliwości pozyskania dofinansowania dla przedsiębiorców z Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój Struktura PO IR Osie priorytetowe 1. Wsparcie prowadzenia prac B+R przez przedsiębiorstwa 2. Wsparcie

Bardziej szczegółowo

Inkubatory i parki technologiczne w województwie śląskim. Spotkanie okrągłego stołu. Gliwice, 26 marca 2007r.

Inkubatory i parki technologiczne w województwie śląskim. Spotkanie okrągłego stołu. Gliwice, 26 marca 2007r. Inkubatory i parki technologiczne w województwie śląskim Spotkanie okrągłego stołu Gliwice, 26 marca 2007r. Główne punkty prezentacji 1. Rola inkubatorów i parków technologicznych 2. Partnerzy 3. Usługi

Bardziej szczegółowo

I oś priorytetowa Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020. Szczecinek, 24 września 2015r.

I oś priorytetowa Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020. Szczecinek, 24 września 2015r. I oś priorytetowa Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020 Szczecinek, 24 września 2015r. GOSPODARKA- INNOWACJE- NOWOCZESNE TECHNOLOGIE Celem głównym OP 1 jest podniesienie

Bardziej szczegółowo

Oferta na wynajem przestrzeni biurowej w ECDF Inkubator

Oferta na wynajem przestrzeni biurowej w ECDF Inkubator Oferta na wynajem przestrzeni biurowej w Przez: Karolina Kłobucka Partner Zarządzający T. +48 507 106 807 E. inkubator@ecdf.pl Dotyczy: wynajmu przestrzeni biurowej w, usługi doradztwa biznesowego i prawnego,

Bardziej szczegółowo

Polityka klastrowa i wsparcie inicjatyw klastrowych doświadczenia i perspektywa 2014-2020

Polityka klastrowa i wsparcie inicjatyw klastrowych doświadczenia i perspektywa 2014-2020 2013 Joanna Podgórska Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości Polityka klastrowa i wsparcie inicjatyw klastrowych doświadczenia i perspektywa 2014-2020 Seminarium CATI Warszawa, 24 czerwca 2013 roku

Bardziej szczegółowo

Finansowanie projektów wczesnych faz rozwoju. MCI Management SA

Finansowanie projektów wczesnych faz rozwoju. MCI Management SA Finansowanie projektów wczesnych faz rozwoju Dziedziny projekty wczesnych faz rozwoju Biotechnologia Lifescience Medtech Fundraising Biotechnologia Tools - Europa for IP Polska Wegry Austria Irlandia Holandia

Bardziej szczegółowo

Konferencja Ponadregionalnej Sieci Aniołów Biznesu Innowacja Wrocław, 17 października 2012 r.

Konferencja Ponadregionalnej Sieci Aniołów Biznesu Innowacja Wrocław, 17 października 2012 r. www.psab.pl Konferencja Ponadregionalnej Sieci Aniołów Biznesu Innowacja Wrocław, 17 października 2012 r. Przemysław Jura Prezes Zarządu Instytutu Nauk Ekonomicznych i Społecznych Koordynator zarządzający

Bardziej szczegółowo

Gratuluję wszystkim absolwentom! Dzięki wytężonej pracy i. wielu poświęceniom otrzymujecie dziś dyplom Master of

Gratuluję wszystkim absolwentom! Dzięki wytężonej pracy i. wielu poświęceniom otrzymujecie dziś dyplom Master of Przemówienie Ambasadora Stephena D. Mulla Ceremonia wręczenia dyplomów WIEMBA Uniwersytet Warszawski 29 czerwca 2013r. Gratuluję wszystkim absolwentom! Dzięki wytężonej pracy i wielu poświęceniom otrzymujecie

Bardziej szczegółowo

Profesor Edward Chlebus Prezes Zarządu DPIN S.A.

Profesor Edward Chlebus Prezes Zarządu DPIN S.A. Profesor Edward Chlebus Prezes Zarządu DPIN S.A. FILOZOFIA DPIN Głównym celem DPIN jest podejmowanie inicjatyw i tworzenie warunków do ścisłej współpracy partnerów z obszaru nauki i gospodarki na rzecz

Bardziej szczegółowo

Katarzyna Mucha Dział Obsługi Badań Naukowych i Projektów Unijnych

Katarzyna Mucha Dział Obsługi Badań Naukowych i Projektów Unijnych Katarzyna Mucha Dział Obsługi Badań Naukowych i Projektów Unijnych Na realizacje projektów do Polski w latach 2014-2020 z budżetu Unii Europejskiej trafić ma 82,5 mld euro Kwota zostanie podzielona odpowiednio:

Bardziej szczegółowo

Przedsiębiorczość w warunkach globalizacji. V. Przedsiębiorczość a innowacje

Przedsiębiorczość w warunkach globalizacji. V. Przedsiębiorczość a innowacje Przedsiębiorczość w warunkach globalizacji V. Przedsiębiorczość a innowacje Tematy Innowacje w teorii przedsiębiorczości. Innowacja - co to znaczy? Innowacje a sukces w biznesie. Nowe trendy - skutki dla

Bardziej szczegółowo

Anna Ober Aleksandra Szcześniak 09.05.2014

Anna Ober Aleksandra Szcześniak 09.05.2014 Anna Ober Aleksandra Szcześniak 09.05.2014 http://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/2014_2020/strony/ glowna.aspx 2 I Wsparcie prowadzenia prac B+R przez przedsiębiorstwa oraz konsorcja naukowoprzemysłowe

Bardziej szczegółowo

List intencyjny o strategicznym partnerstwie między AC SA. a Politechniką Białostocką

List intencyjny o strategicznym partnerstwie między AC SA. a Politechniką Białostocką Informacja prasowa Białystok, 1 grudnia 2012 List intencyjny o strategicznym partnerstwie między AC SA a Politechniką Białostocką W dniu 30.11.2012 r. w siedzibie Politechniki Białostockiej doszło do podpisania

Bardziej szczegółowo

Wsparcie dla MŚP w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, 2014-2020. 23 stycznia 2014 r.

Wsparcie dla MŚP w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, 2014-2020. 23 stycznia 2014 r. Wsparcie dla MŚP w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, 2014-2020 23 stycznia 2014 r. Założenia PO IR Najważniejsze założenia Programu: realizacja projektów B+R w konsorcjach biznesu i nauki,

Bardziej szczegółowo

Współpraca sektora MŚP z B+R pod kątem rozwoju potencjału innowacyjnego sektora MŚP w województwie mazowieckim. dr Michał Klepka

Współpraca sektora MŚP z B+R pod kątem rozwoju potencjału innowacyjnego sektora MŚP w województwie mazowieckim. dr Michał Klepka Współpraca sektora MŚP z B+R pod kątem rozwoju potencjału innowacyjnego sektora MŚP w województwie mazowieckim dr Michał Klepka Współpraca - formy Nieformalne spotkania Praktyki studenckie Zamawiane prace

Bardziej szczegółowo

Możliwości finansowania transferu wiedzy ze środków dotacyjnych na Mazowszu w latach 2014-2020

Możliwości finansowania transferu wiedzy ze środków dotacyjnych na Mazowszu w latach 2014-2020 Możliwości finansowania transferu wiedzy ze środków dotacyjnych na Mazowszu w latach 2014-2020 Mariusz Frankowski p.o. Dyrektora Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych O MJWPU RPO WM PO KL

Bardziej szczegółowo

CZY MOŻLIWE JEST UTWORZENIE W POLSCE EUROPEJSKIEGO CENTRUM WYPOCZYNKOWO-UZDROWISKOWEGO?

CZY MOŻLIWE JEST UTWORZENIE W POLSCE EUROPEJSKIEGO CENTRUM WYPOCZYNKOWO-UZDROWISKOWEGO? CZY MOŻLIWE JEST UTWORZENIE W POLSCE EUROPEJSKIEGO CENTRUM WYPOCZYNKOWO-UZDROWISKOWEGO? dr Krzysztof Pawłowski Rektor WSB-NLU w Nowym Sączu XVI KONGRES UZDROWISK POLSKICH Krynica-Zdrój Przemysł wolnego

Bardziej szczegółowo

PRAKTYKI STUDENCKIE JAK ZNALEŹĆ DOBRYCH KANDYDATÓW?

PRAKTYKI STUDENCKIE JAK ZNALEŹĆ DOBRYCH KANDYDATÓW? PRAKTYKI STUDENCKIE JAK ZNALEŹĆ DOBRYCH KANDYDATÓW? www.nauka.gov.pl/praktyki SPIS TREŚCI 1. CZYM SĄ STUDENCKIE PRAKTYKI ZAWODOWE 2. CO ZYSKUJE PRACODAWCA 3. GDZIE SZUKAĆ STUDENTÓW NA PRAKTYKI 3.1 Portal

Bardziej szczegółowo

Program EIT + www.eitplus.wroclaw.pl E U R O P E J S K I I N S T Y T U T T E C H N O L O G I C Z N Y. Szanowni Państwo,

Program EIT + www.eitplus.wroclaw.pl E U R O P E J S K I I N S T Y T U T T E C H N O L O G I C Z N Y. Szanowni Państwo, E U R O P E J S K I I N S T Y T U T T E C H N O L O G I C Z N Y Szanowni Państwo, utworzenie w Europie nowego ośrodka łączącego edukację, badania naukowe i innowacje Europejskiego Instytutu Technologicznego

Bardziej szczegółowo

Sudecka Sieć Innowacji

Sudecka Sieć Innowacji Sudecka Sieć Innowacji Klaster 14.11.2013 Jelenia Góra Jerzy Dudzik ARR Agroreg S.A Nowa Ruda www.agroreg.com.pl jurek@agroreg.com.pl Diagnoza Sudety to obszar strategicznej interwencji (OSI), dotknięty

Bardziej szczegółowo

Polskie Mosty Technologiczne. Poddziałanie 3.3.1 Program Operacyjny Inteligentny Rozwój 2014-2020

Polskie Mosty Technologiczne. Poddziałanie 3.3.1 Program Operacyjny Inteligentny Rozwój 2014-2020 2015 Polskie Mosty Technologiczne Poddziałanie 3.3.1 Program Operacyjny Inteligentny Rozwój 2014-2020 Sukces czy porażka? Trzy kluczowe czynniki porażki na nowym rynku: 1. Brak produktu / Niedopasowanie

Bardziej szczegółowo

Fundusze unijne dla przedsiębiorców wdrażane przez PARP, ze szczególnym uwzględnieniem dofinansowania na tworzenie i świadczenie e-usług

Fundusze unijne dla przedsiębiorców wdrażane przez PARP, ze szczególnym uwzględnieniem dofinansowania na tworzenie i świadczenie e-usług 2009 Fundusze unijne dla przedsiębiorców wdrażane przez PARP, ze szczególnym uwzględnieniem dofinansowania na tworzenie i świadczenie e-usług Tomasz Czerwoniak Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości

Bardziej szczegółowo

Strategia Badań i Innowacyjności (RIS3) Od absorpcji do rezultatów jak pobudzić potencjał Województwa Świętokrzyskiego

Strategia Badań i Innowacyjności (RIS3) Od absorpcji do rezultatów jak pobudzić potencjał Województwa Świętokrzyskiego Strategia Badań i Innowacyjności (RIS3) Od absorpcji do rezultatów jak pobudzić potencjał Województwa Świętokrzyskiego 2014-2020+ Spotkanie animacyjne 12.12.2013 r. Główne założenia: Efektywne środki unijne

Bardziej szczegółowo

Pakiet Promocyjny dedykowanych kursów e-learningowych dla polskich piłkarzy

Pakiet Promocyjny dedykowanych kursów e-learningowych dla polskich piłkarzy Pakiet Promocyjny dedykowanych kursów e-learningowych dla polskich piłkarzy PARTNER O WSZiC WSZiC to uczelnia, której przewodnią ideą jest hasło Profesjonalizm w sporcie. Poprzez nasze działania staramy

Bardziej szczegółowo

Małopolska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. www.marr.pl

Małopolska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. www.marr.pl Małopolska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. MARR SA: Założona w 1993 Główny udziałowiec Województwo Małopolskie 88,8% 170 pracowników Kapitał założycielski: 87 675 000 PLN (~20 mln EUR) Oferta MARR SA

Bardziej szczegółowo

Finansowania projektów w nowej perspektywie w ramach I i II Osi priorytetowej RPO WŁ 2014-2020. 12 czerwca 2015 r., Tomaszów Mazowiecki

Finansowania projektów w nowej perspektywie w ramach I i II Osi priorytetowej RPO WŁ 2014-2020. 12 czerwca 2015 r., Tomaszów Mazowiecki Finansowania projektów w nowej perspektywie w ramach I i II Osi priorytetowej RPO WŁ 2014-2020 12 czerwca 2015 r., Tomaszów Mazowiecki 476,46 mln euro (ok. 1,95 mld PLN ) z EFRR na rozwój gospodarczy regionu

Bardziej szczegółowo

PNO Consultants i KGHM LETIA Legnicki Park Technologiczny zapraszają na seminarium:

PNO Consultants i KGHM LETIA Legnicki Park Technologiczny zapraszają na seminarium: PNO Consultants i KGHM LETIA Legnicki Park Technologiczny zapraszają na seminarium: 2015 początkiem ogromnej fali dotacji! czyli jak i gdzie szukać pieniędzy na rozwój biznesu. Przegląd wsparcia finansowego

Bardziej szczegółowo

Szkolnictwo Wyższe i Nauka

Szkolnictwo Wyższe i Nauka Szkolnictwo Wyższe i Nauka Priorytet IV Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013 Paulina Gąsiorkiewicz-Płonka 20.11.2008 r. Projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego Ministerstwo

Bardziej szczegółowo

Wsparcie innowacyjnych pomysłów na starcie. Warsztaty StartUp-IT, Poznań, 22 września 2007 roku

Wsparcie innowacyjnych pomysłów na starcie. Warsztaty StartUp-IT, Poznań, 22 września 2007 roku Wsparcie innowacyjnych pomysłów na starcie Warsztaty StartUp-IT, Poznań, 22 września 2007 roku Agenda_ Kim jesteśmy Nasza filozofia beyond capital_ Specyfika projektów na wczesnych etapach rozwoju Jak

Bardziej szczegółowo

Przyszłość to technologia

Przyszłość to technologia Przyszłość to technologia - twórz ją z nami Innowacyjne projekty dla prestiżowych klientów Wdrażamy jedne z największych w kraju projekty z dziedziny informatyki i nowoczesnych technologii. Realizujemy

Bardziej szczegółowo

Jednostka Koordynująca Wdrażanie RIS. Śląska Rada Innowacji - Komisja Ekspertów ds. Programu Wykonawczego Ustalenia strategiczne

Jednostka Koordynująca Wdrażanie RIS. Śląska Rada Innowacji - Komisja Ekspertów ds. Programu Wykonawczego Ustalenia strategiczne Jednostka Koordynująca Wdrażanie RIS Śląska Rada Innowacji - Komisja Ekspertów ds. Programu Wykonawczego 2009-2010 Ustalenia strategiczne Programu Wykonawczego 2009-2010 dla Regionalnej Strategii Innowacji

Bardziej szczegółowo

SPINqbator ZDolnego Śląska

SPINqbator ZDolnego Śląska SPINqbator ZDolnego Śląska Projekt jest współfinansowany przez Europejski Fundusz Społeczny Priorytet VIII: Regionalne kadry gospodarki Działania 8.2: Transfer Wiedzy Poddziałanie 8.2.1: Wsparcie dla współpracy

Bardziej szczegółowo

WSPARCIE FIRM TYPU START-UP I FIRM TYPU SPIN-OFF

WSPARCIE FIRM TYPU START-UP I FIRM TYPU SPIN-OFF WSPARCIE FIRM TYPU START-UP I FIRM TYPU SPIN-OFF ZARZĄDZANIE SIECIĄ WSPÓŁPRACY MŚP Łukasz Pytliński CEM Instytut Badań Rynku i Opinii Publicznej Wrzesień 2010 1 WSPARCIE FIRM TYPU START-UP I FIRM TYPU

Bardziej szczegółowo

Menedżer ds. komercjalizacji innowacji - remedium na problemy w relacjach innowatorów i biznesu

Menedżer ds. komercjalizacji innowacji - remedium na problemy w relacjach innowatorów i biznesu Menedżer ds. komercjalizacji innowacji - remedium na problemy w relacjach innowatorów i biznesu - Tomasz Kurek Wrocław, 19 marca 2013 KIM JESTEŚMY? ARI + INES = PAKT dla innowacji Efekt synergii i doświadczenie

Bardziej szczegółowo