OBWIESZCZENIE O DOROCZNYM WALNYM ZEBRANIU SPRAWOZDAWCZO-WYBORCZYM I PROCEDURACH WYBORCZYCH POLSKO-SŁOWIAŃSKIEJ FEDERALNEJ UNII KREDYTOWEJ.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "OBWIESZCZENIE O DOROCZNYM WALNYM ZEBRANIU SPRAWOZDAWCZO-WYBORCZYM I PROCEDURACH WYBORCZYCH POLSKO-SŁOWIAŃSKIEJ FEDERALNEJ UNII KREDYTOWEJ."

Transkrypt

1 OBWIESZCZENIE O DOROCZNYM WALNYM ZEBRANIU SPRAWOZDAWCZO-WYBORCZYM I PROCEDURACH WYBORCZYCH POLSKO-SŁOWIAŃSKIEJ FEDERALNEJ UNII KREDYTOWEJ. 1 DO CZŁONKÓW POLSKO-SŁOWIAŃSKIEJ FEDERALNEJ UNII KREDYTOWEJ Prosimy zapoznać się z poniższymi informacjami: Roczne Walne Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze P-SFUK odbędzie się w niedzielę, 18-tego października 2009 r. o godzinie 14: 00 w Polskiej Fundacji Kulturalnej, przy 177 Broadway, Clark, New Jersey. Podczas tego zebrania ogłoszone zostaną wyniki rocznych wyborów przeprowadzonych przez niezależną firmę Election Services Corporation. Ponieważ kadencje czterech osób w Radzie Dyrektorów dobiegają końca, cztery miejsca będą dostępne. W związku z tym, czterech kandydatów o najwyższej liczbie głosów zostanie przyjętych na kadencje trzyletnie. Lista wszystkich kandydatów została wywieszona w piątek, 11-tego września 2009 r. w oddziałach P-SFUK. Karty do głosowania zostały wysłane w środę 16-tego września 2009 r. Ostateczny termin głosowania upływa 13-tego października 2009 r., o godzinie 23:59 czasu wschodniego wybrzeża USA. Do udziału w wyborach do Rady Dyrektorów P-SFUK go roku zostali zakwalifikowani następujący kandydaci: Kandydaci rekomendowani przez Komisję Nominacyjną P-SFUK: Elżbieta Baumgartner Bożena Kajewska-Pielarz John L. Szalyga Mark T. Zawisny Kandydaci nominowani poprzez petycję: Tomasz Bortnik Adam Grochecki Andrzej J. Jasiński Paweł Pachacz Janusz Sporek Stanley Trojaniak Instrukcje głosowania: Wybory 2009 r. będą przeprowadzone drogą pocztową oraz elektronicznie. Jeżeli wpłyną dwa głosy, głos oddany jako pierwszy będzie ważny. Aby głosować elektronicznie konieczny jest dostęp do Internetu. Członkowie nie posiadający dostępu do Internetu mogą oddać głos w kioskach wyborczych zlokalizowanych w każdym oddziale P-SFUK. Szczegółowe Instrukcje głosowania są zamieszczone poniżej: GŁOSOWANIE DROGĄ POCZTOWĄ: 1 Podpisz Kartę Weryfikacyjną na odwrocie. Twój głos będzie nieważny, jeżeli nie umieścisz swojego podpisu w wyznaczonym miejscu. 2 Zaznacz swój głos na Karcie do Głosowania stawiając lub w wyznaczonych miejscach po lewej stronie nazwiska. Nie umieszczaj swojego nazwiska lub innej osobistej informacji na Karcie do Głosowania. 3 Oddziel Kartę Weryfikacyjną od Karty Do Głosowania. 4 Złóż Kartę do Głosowania w połowie, wzdłuż zaznaczonej linii, następnie zagnij górny pasek i zaklej w oznaczonym miejscu. Nie zszywaj. 5 Umieść Kartę Weryfikacyjną oraz zaklejoną Kartę Do Głosowania w opłaconej kopercie zwrotnej i wyślij drogą pocztową. GŁOSOWANIE ELEKTRONICZNE: 1 Otwórz stronę internetową a następnie kliknij na link Głosuj tutaj znajdujący się w sekcji Wybory P-SFUK 2009, aby zalogować się do zabezpieczonej strony wyborczej. 2 Wprowadź 10-cyfrowy Election Validation Number, znajdujący się w prawym, dolnym rogu Karty do Głosowania, a następnie numer swojego konta w P-SFUK (bez dodatkowych numerów typu konta np. -05, -03, -00). Oddaj swój głos. 1) Tłumaczenie na język polski zostało wykonane dla Państwa wygody i nie jest wiążące. Obowiązuje wersja w j. angielskim.

2 Kandydaci rekomendowani przez Komisję Nominacyjną P-SFUK: ELŻBIETA BAUMGARTNER Członek P-SFUK od 2003 r. WYKSZTAŁCENIE: Magister inżynier mechanik; Politechnika Podlaska, Białystok; BS w dziedzinie informatyki, CUNY Baccalaureate Program; Magister informatyki, City University of New York. ZATRUDNIENIE: Od 1989 r. jest właścicielką Poradnika Sukces jedynego w USA wydawnictwa publikującego poradniki dla polskich imigrantów w Stanach Zjednoczonych. Autorka i wydawca ponad 30 poradników poświęconych osobistym finansom, sprawom konsumenckim i wielu aspektom życia imigranta w USA, takich jak praca, prowadzenie biznesu, podatki, kupno domu, inwestowanie pieniędzy, emerytury, itp. Wysyła bezpłatny elektroniczny biuletyn Porada Tygodnia omawiający bieżące zmiany w dziedzinie prawa i osobistych finansów. Organizuje i prowadzi edukacyjne wykłady i seminaria, pisuje dla głównych gazet polonijnych oraz występuje w stałych audycjach radiowych w rejonie Nowego Jorku, New Jersey, Chicago, Houston, Detroit i Filadelfii. W latach r. zatrudniona w Bankers Trust jako programista-analityk, gdzie zapoznała się z amerykańskim systemem finansowym projektując system transferów pieniężnych. DZIAŁALNOŚĆ SPOŁECZNA: Wybrana do Rady Dyrektorów P-SFUK w 2003, następnie w 2006 r.; sprawowała wielorakie funkcje: członka, wiceprzewodniczącej, sekretarza, oraz drugiej-wiceprzewodniczącej. OŚWIADCZENIE: Pani Elżbieta pragnie wykorzystać swoją znajomość zagadnień finansowych i polonijnych dla dobra P-SFUK i polonijnej społeczności. Jeżeli zostanie wybrana do Rady Dyrektorów, będzie kontynuować dotychczasową pracę nad: zapewnieniem niezależności P-SFUK od jakiejkolwiek organizacji oraz nad konstruktywną kooperacją z Polonią rozwinięciem programów edukacyjnych promujących wiedzę finansową członków Unii i również młodzieży wzrostem efektywności i dochodowości P-SFUK oraz podniesieniem stopy dywidend wypłacanych członkom. BOŻENA KAJEWSKA-PIELARZ Członek P-SFUK od 1985 r. WYKSZTAŁCENIE: Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Wrocławskiego. Ukończyła Państwowe Studium Stenotypii i Języków Obcych w Warszawie. ZATRUDNIENIE: Obecnie na emeryturze. Wieloletnia nauczycielka w szkole im. H. Sienkiewicza; Współzałożycielka i długoletni dyrektor Polskiej Szkoły im. Kazimierza Pułaskiego na Boro Park. Wyróżniona medalem Komisji Edukacji Narodowej. Kierownik spedycji w Merill Lynch; Współwłaścicielka firmy EDArt Video, świadczącej usługi dla Polonii, współpracującej z TV Polonia i Polsat. DZIAŁALNOŚĆ SPOŁECZNA: Obecnie członek Rady Dyrektorów P-SFUK; Przewodnicząca Komitetu Stypendialnego P-SFUK. Woluntariusz Polonia Society (Corona, NY). Członek-założyciel American-Polish Council of NYS. Członek Rady i Sekretarz Fundacji na rzecz Dzieci Niepełnosprawnych (w Mielnicy k/poznania). Inicjator założenia oddziału P-SFUK na Boro Park; Przewodnicząca związków zawodowych 32BJ w World Financial Center oraz Członek Komisji d/s Imigracyjnych. OŚWIADCZENIE: Jeżeli zostanie wybrana do Rady Dyrektorów zadba o: Kontynuację obecnego kierunku rozwoju P-SFUK, będącego gwarantem stabilności finansowej Wysoką dochodowość P-SFUK, aby zapewnić wyższe oprocentowanie kont członków Doskonalenie jakości produktów i usług finansowych Otwarcie oddziału na Staten Island, oddziałów w Chicago, oraz wszędzie tam, gdzie potrzebuje nas Polonia. Zwiększenie wsparcia dla polskich szkół, parafii oraz organizacji polonijnych. Szkolenie i awansowanie pracowników P-SFUK zamiast zatrudniania wysoko wynagradzanych profesjonalistów z zewnątrz.

3 JOHN L. SZALYGA Członek P-SFUK od 1994 r. WYKSZTAŁCENIE: Lekarz medycyny, Wydział Medyczny Uniwersytetu Jagiellońskiego; stopień BA z biologii, Brooklyn College; tytuł magistra administracji biznesowej MBA, Fairleigh Dickinson University. Obecnie studiuje w kierunku Master of Public Administration w Baruch College, City University of New York. ZATRUDNIENIE: Zatrudniony w Brooklyn Medical Center od 1992; obecnie dyrektor ośrodka medycznego przy Brooklyn Hospital zlokalizowanego na Greenpoincie. Sprawował wiele funkcji kierowniczych przez ostatnie 15 lat min. w Long Island College Hospital; Lutheran Medical Center; Posiada tytuł Assistant Clinical Professor of Medicine z Cornell Medical School. DZIAŁALNOŚĆ SPOŁECZNA: Członek Rady Dyrektorów P-SFUK od 2007 r., obecnie sprawuje funkcję Skarbnika; członek Rady Dyrektorów PSC Community Services; Członek Polish Army Veterans; Były prezes stowarzyszenia Pulaski Association of Business and Professional Men; W przeszłości wieloletni członek Rady Dyrektorów Kongresu Polonii Amerykańskiej, oddziału na południowy Nowy Jork; Członek Rady Dyrektorów i Z-ca Przewodniczącego Rady Dyrektorów Centrum Polsko-Słowiańskiego. OŚWIADCZENIE: Będę pracował nad utrzymaniem dotychczasowego kierunku rozwoju Naszej Unii, gwarantującego finansową stabilność i sukces; Jeżeli zostanę wybrany, skoncentruję się nad: Jak najlepszym oprocentowaniem i jakością naszych produktów i usług finansowych Wypłatą specjalnych dywidend, które stanowiłyby pomoc dla Członków w czasie obecnej recesji gospodarczej Zwiększeniem wsparcia dla starszych Członków Unii i ich organizacji Kontynuacją konstruktywnej współpracy Naszej Unii z organizacjami polonijnymi. MARK T. ZAWISNY Członek P-SFUK od 2000 r WYKSZTAŁCENIE: Juris Doctor, St. Johns University (1991); Bachelor of Arts, St. John s University; Studia w Polsce w Institute of International & Comparative Law. ZATRUDNIENIE: Adwokat licencjonowany w stanach New York i New Jersey. Założyciel i współwłaściciel firmy Zawisny & Zawisny P. C., świadczącej usługi prawne na terenie NY i NJ. Współwłaściciel firmy Cracovia, zajmującej się dystrybucją polskich produktów spożywczych w USA. DZIAŁALNOŚĆ SPOŁECZNA: Zastępca Przewodniczącego Komitetu Parady Pułaskiego; Wielki Marszałek Parady Pułaskiego w 2007 r.; Założyciel Fundacji Edukacyjnej przy Komitecie Parady Pułaskiego, która ufundowała stypendia w wysokości ponad $200,000; Dyrektor i Przewodniczący Rady Dyrektorów P-SFUK w latach ; Założyciel Polsko-Amerykańskiego Stowarzyszenia Prawników (2007); Członek Polish-American Business Club od 2006 r. OŚWIADCZENIE: Jako urodzony w Ameryce, mówiący po polsku syn polskich imigrantów, Mark Zawisny wykorzysta 17 lat profesjonalnego doświadczenia w pracy dla polonijnej społeczności w celu zwiększenia efektywności usług świadczonych dla wszystkich Członków P-SFUK. Będzie się starał o: Podwyższenie oprocentowania depozytów oszczędnościowych i uproszczenie produktów hipotecznych Jak najszybszą wypłatę dywidend dla Członków w roku 2010 Otwarcie w roku 2010 oddziału, który służyłby tysiącom Członków P-SFUK na Staten Island Organizowanie kwartalnych spotkań Rady Dyrektorów z Członkami, aby polepszyć znajomość ich potrzeb oraz efektywność ofert. Wspomaganie programów, zapewniających bezpłatną pomoc prawną, socjalną i medyczną dla tysięcy potrzebujących Członków Unii.

4 Kandydaci Nominowani Poprzez Petycję: TOMASZ BORTNIK Członek P-SFUK od 1986 r. WYKSZTAŁCENIE: Doktorat, Polska Akademia Nauk, Warszawa, Matematyka (1980); Magister, Uniwersytet Mikołaja Kopernika, Toruń, Matematyka, (1976) ZATRUDNIENIE: Międzynarodowy Bank na Manhattanie (nazwa nie została ujawniona), Wice Prezydent, Ryzyko Finansowe (1995-obecnie). DZIAŁALNOŚĆ SPOŁECZNA: Członek Rady Dyrektorów Polsko-Słowiańskiej FUK, ( , ), Przewodniczący Rady Dyrektorów Polsko-Słowiańskiej Federalnej Unii Kredytowej (2001 i 2003) OŚWIADCZENIE: Dr Tomasz Bortnik ma 24 lata doświadczenia w amerykańskich bankach inwestycyjnych. Specjalizuje się z zarządzaniu ryzykiem finansowym. Był wykładowcą na polskich i amerykańskich uniwersytetach w Rozwój Naszej Unii jest bardzo ważny dla niego, co potwierdza jego dziewięć lat zaangażowania jako wolontariusz w Radzie Unii. Jeśli dr Tomasz Bortnik zostanie wybrany do Rady Dyrektorów PSFUK, skoncentruje się na: Rozpoczęciu wypłacania dywidend nadzwyczajnych dla oszczędzających w Unii, na wypłacaniu rabat na pożyczki dla naszych pożyczkobiorców i na utrzymywaniu niskiego poziomu opłat bankowych Kontynuowaniu pobierania składek dla CPS Przywróceniu do Rady Unii Dyrektora Krystyny Myssury Polityce dotacji poprzez udostępnienie listy wszystkich dotacji Unii. ADAM GROCHECKI Członek P-SFUK od 2004 r. WYKSZTAŁCENIE: Uniwersytet Przyrodniczy, Lublin, Magister Inżynier; Stopień Bakałarza, Baruch College, specjalizacja finanse. ZATRUDNIENIE: Doświadczenie w dziedzinie bankowości, finansów, systemu operacyjnego oraz przepisów bankowych zdobył kolejno w Independence, Sovereign, a obecnie w Santander Bank. Pracował jako starszy wykładowca, a później dyrektor Centrum Kultury Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie. DZIAŁALNOŚĆ SPOŁECZNA: Członek Rady Dyrektorów i Wice Przewodniczący Rady Dyrektorów Centrum Polsko-Słowiańskiego; Przewodniczący Rady Dyrektorów Centrum Kultury Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie. OŚWIADCZENIE: Jeśli zostanę wybrany do Rady Dyrektorów to jestem przekonany, że moje wykształcenie finansowe i doświadczenie bankowe wykorzystam do pracy w Radzie Dyrektorów P-SFUK. Jako członek Rady skoncentruję się na: Podniesieniu oprocentowania na wkładach członkowskich, obniżeniu opłat bankowych, ułatwieniu dostępu do pożyczek oraz wypłaceniu członkom dywidend. Wspieraniu polskich biznesów poprzez udostępnianie produktów finansowych zwiększających dochodowość Pomocy finansowej dla Centrum Polsko-Słowiańskiego i wypłaceniu składek członkowskich oraz zwiększeniu pomocy szkołom polonijnym, klubom seniora i klubom sportowym W dobie kryzysu w sferze bankowej proponuję zaprzestanie finansowania przez Unię Kredytową służbowych, zagranicznych wyjazdów członków Rady Dyrektorów, zmniejszenie limitu na służbowych kartach kredytowych dla Rady; Opowiadam się za gradacją wynagrodzeń w zależności od osiąganych wyników w pracy.

5 ANDRZEJ J. JASIŃSKI Członek P-SFUK od 1982 r. WYKSZTAŁCENIE: L.O. nr. 18 (im. Zamoyskiego) w Warszawie, SGGW., UW., KSAP.; Szkoły pożyczek i obrotu nieruchomościami (Florida i New Jersey). ZATRUDNIENIE: Dziennikarz, Nowy Dziennik; Archidiecezja Nowojorska, zatrudniony przy obsłudze bezpłatnej infolinii New York Immigtation Hotline, gdzie objaśniał rozmówcom prawo imigracyjne w 3 językach; poprzednio pracownik Nowego Dziennika ( ). Były broker pożyczek hipotecznych i obrotu nieruchomościami, b. dyrektor firm handlu międzynarodowego. OŚWIADCZENIE: Pragnę wypłacenia członkom dywidend, polubownego zakończenia sporów Zarządów PSFCU i PSC na co mam nowatorski pomysł, ulg pro-rodzinnych przy pożyczkach na pierwszy dom, podniesienia 500. dolarowych limitów na kartach typu VISA młodszym członkom. Będę wsłuchiwał się w opinie członków naszej Unii, do której należę od 1982r. Jeśli zostanę wybrany do Rady Dyrektorów będę też postulował zmianę ordynacji wyborczej do Rady Dyrektorów, by komisja nominacyjna była organem niezależnym, a konsultującym się m.in. z polonijnymi radami parafialnymi i szerokim wachlarzem polonijnych organizacji. W latach dziewięćdziesiątych przebywając czasowo w Polsce pracowałem m.in. w Ministerstwie Skarbu (na stanowisku Głównego Specjalisty), współzałożyłem Izbę Handlową Polsko-Chińską. Od 1980 jestem członkiem Instytutu Najnowszej Historii Polski im. Józefa Piłsudskiego, obecnie członkiem dożywotnim. PAWEŁ PACHACZ Członek P-SFUK od 1990 r. WYKSZTAŁCENIE: Magister-inżynier, Wydział Elektryczny Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie, specjalność: automatyka i informatyka. ZATRUDNIENIE: Biznesman i współwłaściciel biura podróży Albatross Travel, firmy budowlanej Cracovia GC na Greenpoincie oraz firm Polpex i P&P LLC. DZIAŁALNOŚĆ SPOŁECZNA: Sekretarz, Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Polsko-Słowiańskiej Federalnej Unii Kredytowej w latach Przewodniczący Komisji Budowlanej i członek Komisji Pożyczkowej P-SFUK; Były Prezes Stowarzyszenia Biznesmenów i Profesjonalistów Pulaski Association of Business and Professional Men, dyrektor Kongresu Polonii Amerykańskiej; Członek Komisji Rewizyjnej Polish Friends of Copiaque na Long Island; Aktywny działacz Stowarzyszenia Polsko-Amerykańskich Biur Podróży SPATA; Członek Koła Przyjaciół Jana Pawła II w Nowym Jorku i Fundacji Kościuszkowskiej; Odznaczony przez Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej Krzyżem Kawalerskim Orderu Zasługi Rzeczpospolitej za działalność na rzecz Polonii. OŚWIADCZENIE: Paweł Pachacz wierzy, iż P-SFUK powinna stanowić przykład dla innych silnie wspierając Polonię. Tylko poprzez integrację Polonia może zyskać znacząca siłę i reputację w Stanach Zjednoczonych. Jeżeli zostanie wybrany, skoncentruje swoją uwagę na następujących zagadnieniach: wypłaceniu dywidend dla członków Zwiększeniu procentów na kontach oszczędnościowych Zmniejszeniu stóp procentowych na pożyczkach reformie pożyczek na samochody Jawności i przejrzystości decyzji Rady Dyrektorów i donacji Możliwości dokonywania wpłat na kartach kredytowych w oddziałach Unii Zawarciu kompromisu w PSC.

6 JANUSZ SPOREK Członek P-SFUK od 1986 r. WYKSZTAŁCENIE: Magister (Pedagogika Muzyki), Uniwersytet Śląski, ZATRUDNIENIE: Założyciel szkoły muzycznej Music Education Center którą prowadzi od 1991 r.; Założył i prowadzi jako dyrygent i kierownik artystyczny chór Paderewski Festival Choir; Promotor polskiej muzyki i polskich artystów w USA. W latach , współzałożyciel i dyrygent chóru Hejnał. Pracował dla stacji radiowych takich jak: Nasze Radio, Polskie Radio 910 i Radio Rytm. Jest Laureatem I-ej Nagrody w Światowym Konkursie Literackim za opowiadanie Nowy, w Nowy Rok. DZIAŁALNOŚĆ SPOŁECZNA: Przewodniczący Chopin Foundation of New York w latach Pracował społecznie jako Dyrygent Generalny Związku Śpiewaków Polskich w Ameryce w latach OŚWIADCZENIE: Oddany sprawie jedności środowiska polonijnego, czego dowodzi wieloletnia praca w organizacji Singers Alliance oraz The Chopin Foundation. Chciałby się skoncentrować na uczciwości oraz przejrzystości w relacjach z członkami P-SFUK. Jeżeli zostanie wybrany, skoncentruje się na bankowości internetowej, inwestycjach oraz dywidendach. NOTA OD P-SFUK: W listopadzie 2007 r., Pan Sporek ogłosił bankructwo, w którego efekcie P-SFUK spisała na straty zaciągniętą przez niego pożyczkę w wysokości $21, STANLEY TROJANIAK Członek P-SFUK od 1997r. WYKSZTAŁCENIE: Zasadnicza Szkoła Zawodowa w Nowym Targu, specjalizacja technik-elektryk samochodowy. ZATRUDNIENIE: Właściciel firmy budowlanej Trojaniak General Contracting LLC od 1987r, oraz farmyfirmy edukacyjno-wypoczynkowej Wielka Polana LLC od 2002r. Założyciel i właściciel rozgłośni radiowej dla Polonii Polskie Radio Rytm Corp. od 2001r. Właściciel Ośrodka Wypoczynkowego Szczawnica w Polsce restauracje, punkty gastronomiczne, pensjonaty. DZIAŁALNOŚĆ SPOŁECZNA: Nigdy nie zasiadał w Radzie Dyrektorów PSFCU. Wiceprezes na stany wschodnie Związeku Podhalan Ameryki Północnej od 1996 r.; Prezes Stowarzyszenia Podhalan, N.J. od 1996r.; Dyrektor Krajowy Kongresu Polonii Amerykańskiej Wydz. Północny N.J. od 1999 r.; Dyrektor Polsko-Amerykańskiego Centrum Kulturalnego, Passaic, N.J. od1995 r.; Były członek zarządu obecnie delegat CPO (Centrala Polskich Organizacji) od 1987 r.; Dyrektor PARC (Polish American Republican Caucus) od 1989 r.; Dyrektor. Komitetu Parady Pułaskiego, N.Y., wybrany Wielkim Marszałkiem na 2001, 2002 r.; OŚWIADCZENIE: Stanley dokłada wszelkich starań, aby wzbogacać polskie środowisko polonijne poprzez organizację imprez kulturalnych oraz zebrań, tak aby służyć polonijnej społeczności na wszelki możliwy sposób.

Konferencja Jak zmniejszyć wykluczenie finansowe w Polsce? Program i prelegenci. 13 grudnia 2010 r.

Konferencja Jak zmniejszyć wykluczenie finansowe w Polsce? Program i prelegenci. 13 grudnia 2010 r. Konferencja Jak zmniejszyć wykluczenie finansowe w Polsce? Program i prelegenci 13 grudnia 2010 r. 2 Program konferencji 9.00 Rejestracja uczestników 10.00 Otwarcie konferencji Marek Belka Prezes Narodowego

Bardziej szczegółowo

Oświadczenie o stosowaniu ładu korporacyjnego w Banku BPH w 2012 roku, stanowiące załącznik do Sprawozdania Finansowego

Oświadczenie o stosowaniu ładu korporacyjnego w Banku BPH w 2012 roku, stanowiące załącznik do Sprawozdania Finansowego Oświadczenie o stosowaniu ładu korporacyjnego w Banku BPH w 2012 roku, stanowiące załącznik do Sprawozdania Finansowego 1. Zasady oraz zakres stosowania ładu korporacyjnego Bank BPH stosuje się do zasad

Bardziej szczegółowo

OŚWIADCZENIE O STOSOWANIU ŁADU KORPORACYJNEGO W BORYSZEW S.A. W 2014 ROKU

OŚWIADCZENIE O STOSOWANIU ŁADU KORPORACYJNEGO W BORYSZEW S.A. W 2014 ROKU OŚWIADCZENIE O STOSOWANIU ŁADU KORPORACYJNEGO W BORYSZEW S.A. W 2014 ROKU Zgodnie z 91 ust. 5 pkt 4 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych

Bardziej szczegółowo

W zakresie I rozdziału Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW zawierających Rekomendacje komentarza wymagają dwa punkty.

W zakresie I rozdziału Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW zawierających Rekomendacje komentarza wymagają dwa punkty. 28 Oświadczenie o stosowaniu Ładu Korporacyjnego 28.1 Stosowanie zasad ładu korporacyjnego W roku 2011 spółka CIECH S.A. stosowała się do zbioru zasad Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na Giełdzie Papierów

Bardziej szczegółowo

17-23 maja 2013 r. 23 RZECZPOSPOLITA BABSKA

17-23 maja 2013 r. 23 RZECZPOSPOLITA BABSKA 17-23 maja 2013 r. 23 RZECZPOSPOLITA BABSKA 24 17-23 maja 2013 r. RZECZPOSPOLITA BABSKA Kobieto! Puchu marny pisał Adam Mickiewicz w XIX wieku. Jednak dziś romantyczny obraz polskiego wieszcza nie ma nic

Bardziej szczegółowo

Finansowanie inwestycji infrastrukturalnych miast. Honorowy Patronat Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Bronisława Komorowskiego

Finansowanie inwestycji infrastrukturalnych miast. Honorowy Patronat Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Bronisława Komorowskiego Finansowanie inwestycji infrastrukturalnych miast Honorowy Patronat Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Bronisława Komorowskiego IX Ogólnopolska konferencja BGK dla JST Honorowy Patronat Prezydenta Rzeczypospolitej

Bardziej szczegółowo

FINANSOWANIE PROJEKTÓW SAMORZĄDOWYCH CZAS NA INDYWIDUALIZM I INNOWACJE

FINANSOWANIE PROJEKTÓW SAMORZĄDOWYCH CZAS NA INDYWIDUALIZM I INNOWACJE FINANSOWANIE PROJEKTÓW SAMORZĄDOWYCH CZAS NA INDYWIDUALIZM I INNOWACJE Finansowanie projektów samorządowych czas na indywidualizm i innowacje 1 RAMOWY PROGRAM XI Ogólnopolskiej konferencji BGK dla JST

Bardziej szczegółowo

Wyższej Szkoły Biznesu w dąbrowie Górniczej

Wyższej Szkoły Biznesu w dąbrowie Górniczej Nr 24 Październik 2014 ISSN 1505-0653 Wyższej Szkoły Biznesu w dąbrowie Górniczej GAUDEAMUS IGITUR 2014/2015 Inauguracja Roku Akademickiego w Wyższej Szkole Biznesu w Dąbrowie Górniczej 7 października

Bardziej szczegółowo

publikacja bezpłatna numer 7/14 (306), wrzesień 2014 NUMER SPECJALNY dla kandydatów

publikacja bezpłatna numer 7/14 (306), wrzesień 2014 NUMER SPECJALNY dla kandydatów publikacja bezpłatna numer 7/14 (306), wrzesień 2014 NUMER SPECJALNY dla kandydatów Warszawa to największy ośrodek akademicki w Polsce studiuje tu niemal 300 tysięcy młodych osób z Polski i całego świata.

Bardziej szczegółowo

FUNDACJA REPUBLIKAŃSKA ul. Nowy Świat 41 00-042 Warszawa. tel. 22 891 07 37. biuro@republikanie.org

FUNDACJA REPUBLIKAŃSKA ul. Nowy Świat 41 00-042 Warszawa. tel. 22 891 07 37. biuro@republikanie.org FUNDACJA REPUBLIKAŃSKA ul. Nowy Świat 41 00-042 Warszawa NIP: 952-207-86-26 REGON: 142075516 KRS: 0000340559 tel. 22 891 07 37 biuro@republikanie.org FUNDACJA W INTERNECIE: http//www.republikanie.org/

Bardziej szczegółowo

KONGRES MBA XI MIEDZYNARODOWY FUNDAMENTY BIZNESU W TURBULENTNYM OTOCZENIU

KONGRES MBA XI MIEDZYNARODOWY FUNDAMENTY BIZNESU W TURBULENTNYM OTOCZENIU XI MIEDZYNARODOWY, KONGRES MBA FUNDAMENTY BIZNESU W TURBULENTNYM OTOCZENIU 15 17 maja 2015 roku Krakowska Szkoła Biznesu Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie ul. Rakowicka 27 1 Szanowni Państwo, PATRONI

Bardziej szczegółowo

Pomagać firmom z sektora finansowego w odnoszeniu coraz większych sukcesów poprzez wprowadzanie najlepszych praktyk i standardów rynkowych, by w

Pomagać firmom z sektora finansowego w odnoszeniu coraz większych sukcesów poprzez wprowadzanie najlepszych praktyk i standardów rynkowych, by w Pomagać firmom z sektora finansowego w odnoszeniu coraz większych sukcesów poprzez wprowadzanie najlepszych praktyk i standardów rynkowych, by w efekcie rynek funduszy w Polsce rozwijał się w sposób nie

Bardziej szczegółowo

alik M w Stanisła fot.

alik M w Stanisła fot. fot. Stanisław Malik AGH Uczelnia Sukcesu Miło nam poinformować, iż w ostatnim czasie nasza uczelnia kilkakrotnie była honorowana przez niezależne instytucje. W ostatnich dniach maja dziennik Rzeczpospolita

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU z DZIAŁALNOŚCI INTERFERIE S.A. w 2013 roku

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU z DZIAŁALNOŚCI INTERFERIE S.A. w 2013 roku SPRAWOZDANIE ZARZĄDU z DZIAŁALNOŚCI INTERFERIE S.A. w 2013 roku Z UWZGLĘDNIENIEM WYCENY UDZIAŁÓW W JEDNOSTCE STOWARZYSZONEJ METODĄ PRAW WŁASNOŚCI Lubin, marzec 2014 Strona 1 PODSTAWOWE INFORMACJE Strona

Bardziej szczegółowo

INFORMATOR O STYPENDIACH I FINANSACH. Studencka kieszeń

INFORMATOR O STYPENDIACH I FINANSACH. Studencka kieszeń INFORMATOR O STYPENDIACH I FINANSACH Studencka kieszeń Studencka kieszeń INFORMATOR O STYPENDIACH I FINANSACH Wstęp 3 Życie przewrócone do góry nogami, czyli pierwszy rok na studiach 4 I. Stypendia krajowe

Bardziej szczegółowo

I BANKING PROFITABILITY FORUM

I BANKING PROFITABILITY FORUM Jak zwiększyć przychody, nie tracąc klientów I BANKING PROFITABILITY FORUM 16 września Hotel Marriott Warszawa Wyzwania regulacyjne i rynkowe przed sektorem finansowym w najbliższych latach Partnerstwo

Bardziej szczegółowo

Jak cyfryzować Polskę? Gospodarczy i obywatelski wymiar nowoczesnych technologii telekomunikacyjnych i informatycznych

Jak cyfryzować Polskę? Gospodarczy i obywatelski wymiar nowoczesnych technologii telekomunikacyjnych i informatycznych NAJ S TAR S ZY M AG A Z YN E K ONOMI C Z NY W PO L SC E Jak cyfryzować Polskę? Gospodarczy i obywatelski wymiar nowoczesnych technologii telekomunikacyjnych i informatycznych WARSZAWA 14.01.2015 Centrum

Bardziej szczegółowo

Prospekt Emisyjny AmRest Holdings SE

Prospekt Emisyjny AmRest Holdings SE AmRest Holdings SE (spółka utworzona i działająca zgodnie z prawem polskim, z siedzibą we Wrocławiu i adresem: Plac Grunwaldzki 25-27, 50-365 Wrocław, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru

Bardziej szczegółowo

Oświadczenie o stosowaniu ładu korporacyjnego za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2011 roku

Oświadczenie o stosowaniu ładu korporacyjnego za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2011 roku Oświadczenie o stosowaniu ładu korporacyjnego za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2011 roku Punkt I Wskazanie zbioru zasad ładu korporacyjnego, któremu podlega Spółka, oraz miejsca, gdzie tekst zbioru

Bardziej szczegółowo

YMPOZJUM FINANSOWANIE INNOWACJI I MONETYZACJA PATENTÓW KRAKÓW. Uniwersytet Jagielloński

YMPOZJUM FINANSOWANIE INNOWACJI I MONETYZACJA PATENTÓW KRAKÓW. Uniwersytet Jagielloński YMPOZJUM FINANSOWANIE INNOWACJI I MONETYZACJA PATENTÓW 6 7 września 2012 Jak efektywnie funkcjonować w czasie światowego kryzysu ekonomicznego? Uniwersytet Jagielloński Collegium Novum, Gołębia 24 Honorowy

Bardziej szczegółowo

Pharmaceutical Business Management Diploma

Pharmaceutical Business Management Diploma www.pwcacademy.pl Pharmaceutical Business Management Diploma Jesień/Zima 2013/2014 Program edukacyjny dla menedżerów firm farmaceutycznych Program realizowany przy współpracy: O programie Pharmaceutical

Bardziej szczegółowo

NAUKA I PRACA W KRAJACH UNII EUROPEJSKIEJ Wielka Brytania Irlandia

NAUKA I PRACA W KRAJACH UNII EUROPEJSKIEJ Wielka Brytania Irlandia Materia³y Informacyjne Ewa Flaszyñska NARODOWE CENTRUM ZASOBÓW PORADNICTWA ZAWODOWEGO PROGRAM LEONARDO DA VINCI NAUKA I PRACA W KRAJACH UNII EUROPEJSKIEJ Wielka Brytania Irlandia Poradnik MINISTERSTWO

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z PRZEBIEGU REALIZACJI PROJEKTU REJS DO KARIERY

RAPORT Z PRZEBIEGU REALIZACJI PROJEKTU REJS DO KARIERY RAPORT Z PRZEBIEGU REALIZACJI PROJEKTU REJS DO KARIERY 1 Spis treści WSTĘP... 3 WSPARCIE STUDENTÓW W UCZELNIACH EUROPEJSKICH... 6 1. Podsumowanie kontaktów z uczelniami zagranicznymi... 6 2. Seminaria

Bardziej szczegółowo

ontario.ca/seniors Informator Programów oraz Usług dla Seniorów w Prowincji Ontario

ontario.ca/seniors Informator Programów oraz Usług dla Seniorów w Prowincji Ontario ontario.ca/seniors Informator Programów oraz Usług dla Seniorów w Prowincji Ontario Premier of Ontario - Première ministre de l Ontario ORĘDZIE PREMIERA W imieniu Rządu w Ontario, serdecznie witam wszystkich,

Bardziej szczegółowo

dossier Zapraszam Państwa do współpracy. Tomasz Rowiński redaktor naczelny reklama@magazynsplendor.pl, tel. 887 092 320, 720 846 991 Tomasz Rowiński

dossier Zapraszam Państwa do współpracy. Tomasz Rowiński redaktor naczelny reklama@magazynsplendor.pl, tel. 887 092 320, 720 846 991 Tomasz Rowiński S zanowni Państwo! Splendor to przepych w pozytywnym znaczeniu, ale także okazałość, wspaniałość i blask. W języku łacińskim splendor znaczy błyszczeć. Nie mogliśmy wybrać chyba bardziej trafnego tytułu,

Bardziej szczegółowo

BIULETYN INFORMACYJNY

BIULETYN INFORMACYJNY BIULETYN INFORMACYJNY Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu nr 5 (2013/2014) styczeń 2014 Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu Poznań 2014 3 Opracowanie Sylwia Jarmuż Spis treści Projekt graficzny

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU GŁÓWNEGO POLSKIEGO TOWARZYSTWA INFORMATYCZNEGO Z DZIAŁALNOŚCI STOWARZYSZENIA ZA ROK 2005

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU GŁÓWNEGO POLSKIEGO TOWARZYSTWA INFORMATYCZNEGO Z DZIAŁALNOŚCI STOWARZYSZENIA ZA ROK 2005 POLSKIE TOWARZYSTWO INFORMATYCZNE ZARZĄD GŁÓWNY SPRAWOZDANIE ZARZĄDU GŁÓWNEGO POLSKIEGO TOWARZYSTWA INFORMATYCZNEGO Z DZIAŁALNOŚCI STOWARZYSZENIA ZA ROK 2005 1. Informacje wstępne Polskie Towarzystwo Informatyczne

Bardziej szczegółowo

Zrównoważony rozwój. Scanmed Multimedis w 2012 roku

Zrównoważony rozwój. Scanmed Multimedis w 2012 roku Zrównoważony rozwój Scanmed Multimedis w 2012 roku Spis treści Część 1. Ogólne informacje o Grupie Scanmed Multimedis Wstęp 6 O Raporcie 7 Oświadczenie Zarządu na temat znaczenia zrównoważonego rozwoju

Bardziej szczegółowo

INWESTUJEMY W BEZPIECZEŃSTWO

INWESTUJEMY W BEZPIECZEŃSTWO ZINTEGROWANY RAPORT ROCZNY Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. ul. Mszczonowska 4, 02-337 Warszawa tel.: 22 220 18 00, faks: 22 220 16 06 2014 www.gaz-system.pl INWESTUJEMY W BEZPIECZEŃSTWO

Bardziej szczegółowo

PARTNER WYDANIA WSCHODZĄCYCH GWIAZD PRAWA

PARTNER WYDANIA WSCHODZĄCYCH GWIAZD PRAWA PARTNER WYDANIA WCHODZĄCYCH GWIAZD PRAWA D2 30 wschodzących gwiazd prawa zamiast wstępu PAJA POMAGA TALENTOWI Jadwiga ztabińska redaktor naczelna Dziennika Gazety Prawnej Być gwiazdą prawniczego świata!

Bardziej szczegółowo