KURTYNY I BARIERY ŚWIETLNE

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "KURTYNY I BARIERY ŚWIETLNE"

Transkrypt

1 KURTYNY I BRIERY ŚWIETLNE

2 SPIS TREŚCI Informacje ogólne strona 192 Kurtyny świetlne GuardShield strona 196 Bariery świetlne GuardShield PC strona 200 Kurtyny świetlne GuardShield Safe 2/4 strona 208 Bariery świetlne GuardShield Safe 4 PC strona 210 Kurtyny świetlne Micro 400 strona 212 Kurtyny świetlne Cedes strona 220 Bariery/kurtyny świetlne Smartscan strona 224 Skanery laserowe strona 230 Kurtyny i bariery świetlne

3 Bariery i kurtyny świetlne Bariery i kurtyny świetlne to bardzo praktyczne urządzenia zabezpieczające, zapewniające dobry dostęp do wyposażenia maszyny i nadzorujące duże obszary. Dostępne są różne systemy w zależności od funkcji i wymagań pod względem poziomu bezpieczeństwa. Wymagania bezpieczeństwa znajdują się w normach międzynarodowych. Istnieje kilka poziomów bezpieczeństwa zależnych od rodzaju zagrożenia i stopnia ryzyka. UWG! Zwykłe czujniki fotoelektryczne nie mają wymaganej odporności na zakłócenia i dlatego nie należy ich stosować w aplikacjach bezpieczeństwa. Kurtyny i bariery świetlne Informacje ogólne Kiedy wybór optoelektronicznego urządzenia ochronnego może być korzystny? W przypadku konieczności stałego dostępu do strefy ryzyka, np. w maszynach obsługiwanych ręcznie. W razie potrzeby zabezpieczenia dużych stref. W przypadku ciągłego przemieszczania towarów. Tam, gdzie zabezpieczenia mechaniczne są niepraktyczne lub nieodpowiednie ze względów ergonomicznych. Zawieszenie działania (funkcja mutingu) W niektórych aplikacjach z powodów praktycznych konieczne może być wyłączenie funkcji ochronnych urządzenia optoelektronicznego. Zawieszenie działania (funkcji mutingu) optoelektronicznego urządzenia ochronnego wymaga dokonania oceny ryzyka dla danej maszyny, zgodnie z normą EN954-1, aby zbadać z jakim ryzykiem wiąże się zawieszenie działania optoelektronicznego urządzenia ochronnego. Muting stosowany jest w następujących okolicznościach: Materiał przechodzi przez urządzenie optoelektroniczne na etapie doprowadzania lub odprowadzania w procesie zautomatyzowanym. Czynności wykonywane przy materiale wymagają, aby operator znajdował się w miejscu, w którym wpływa on na optoelektroniczne urządzenie zabezpieczające. Maszyna znajduje się w położeniu bezpiecznym. W przypadku funkcji mutingu system musi spełniać następujące warunki, zgodnie z EN954-1 i EN415-4: Muting dopuszczalny jest tylko wtedy, gdy bezpieczeństwo może zostać zapewnione za pomocą metod alternatywnych, np. gdy załadowana paleta zagradza dostęp do strefy niebezpiecznej. Muting musi być całkowicie automatyczny, tzn. działać niezależnie od ingerencji operatora. Załączenie funkcji mutingu nie może odbywać się za pomocą prostego sygnału elektrycznego. Załączenie funkcji mutingu nie może zależeć jedynie od sygnału wysyłanego przez oprogramowanie z układu sterującego maszyny. Sygnały uruchamiające funkcję mutingu pobudzane w nieprawidłowej kolejności powinny albo nie dopuścić do mutingu, albo bezzwłocznie zatrzymać maszynę. Funkcja bezpieczeństwa optoelektronicznego urządzenia ochronnego powinna być natychmiast po przejściu obiektu przez strefę detekcji. W przypadku zablokowania taśmociągu/transportera po stronie podawania lub odprowadzania, np. w razie zatrzymania się palety w obszarze i urządzenia ochronnego i zablokowania jego promieni przez paletę, powinno nastąpić wyłączenie funkcji mutingu i zatrzymanie maszyny. Dopuszczalne jest ręczne sterowanie w celu uruchomienia taśmociągu/transportera i usunięcia blokującej palety. Ponowne uruchomienie maszyny powinno być możliwe tylko po przywróceniu maszyny do bezpiecznego trybu pracy. Wybór kategorii bezpieczeństwa Poniższe wskazówki służą do określenia odpowiedniej kategorii bezpieczeństwa dla różnych typów czujników obecności, np. optoelektronicznych urządzeń ochronnych, mat bezpieczeństwa, skanerów itp. 1) Wykonaj analizę ryzyka i wymagań dla urządzenia ochronnego w normalnych warunkach. Uwzględnij także potrzebę konserwacji itp. 2) Określ stopień ekspozycji operatora i innych pracowników w strefie ryzyka. 3) Oceń jak poważne obrażenie może zostać spowodowane w razie ewentualnego wypadku. Częstliwość narażenia na zagrożenie można ocenić następująco: Niska raz na dzień Średnia od jednego razu na dzień do jednego razu na godzinę Wysoka częściej niż raz na godzinę Pod względem stopnia obrażeń można je podzielić na: Obrażenia niegroźne, nie pozostawiające trwałych skutków (możliwe do wyleczenia) Obrażenia groźne pozostawiające trwałe skutki (niemożliwe do całkowitego wyleczenia) W oparciu o powyższą ocenę można dokonać wyboru wymaganej kategorii bezpieczeństwa, zgodnie z następującym sposobem rozumowania: Kategoria 2 W miejscach, w których mogą zostać spowodowane tylko niegroźne obrażenia (nie pozostawiające trwałych skutków), a częstość narażenia na zagrożenie jest niska lub średnia, wymagany jest niski poziom bezpieczeństwa urządzeń ochronnych. Należy wybrać barierę/kurtynę świetlną o kategorii bezpieczeństwa co najmniej 2. Kategoria 3 W miejscach, w których mogą zostać spowodowane niegroźne obrażenia (nie pozostawiające trwałych skutków), lecz częstość narażenia na zagrożenie jest wysoka, bądź w których mogą zostać spowodowane groźne obrażenia (pozostawiające trwałe skutki), lecz częstość narażenia na zagrożenie jest niska lub średnia, wymagany jest wyższy poziom bezpieczeństwa urządzeń ochronnych. Należy wybrać barierę/kurtynę świetlną o kategorii bezpieczeństwa co najmniej 3. Kategoria 4 W miejscach, w których mogą zostać spowodowane poważne obrażenia (pozostawiające trwałe skutki), a częstość narażenia na zagrożenie jest wysoka, wymagany jest najwyższy poziom bezpieczeństwa urządzeń ochronnych. Należy wybrać barierę/kurtynę świetlną o kategorii bezpieczeństwa 4. Można oczywiście stosować inne rodzaje analizy ryzyka - zamiast niniejszej metody, bądź jako jej uzupełnienie. Pożyteczna rada: dobrze jest sprawdzić, co podaje norma typu C (norma maszynowa) odpowiednia dla danej maszyny. (źródło IEC 62046) Częstość narażenia Niska Średnia Wysoka Obrażenia niegroźne kat. 2 kat. 2/3 kat. 3 Obrażenia groźne kat. 3 kat. 3/4 kat

4 Różne rodzaje zabezpieczeń optoelektronicznych Bariera świetlna Zakres zastosowania Bariery świetlne stosowane są jako niewidoczne ogrodzenie strefy ryzyka. Gdy ktoś przekracza barierę świetlną, maszyna zatrzymuje się. Bariera świetlna może mieć jeden lub kilka promieni świetlnych w zależności od potrzeby określonej w ramach analizy ryzyka. Jeżeli zabezpieczenie jest możliwe do przekroczenia, należy stosować kasowanie ręczne poza strefą ryzyka. Praktyczne rady dotyczące barier świetlnych Przepisy montażowe, zgodne z normą EN999, stanowią, że bariery świetlne należy montować w taki sposób, aby pierwszy promień świetlny i odległość między promieniami kształtowały się następująco: Promień 2 Promień 3 Promień 2 Promień 1 Promień 1 Powierzchnia podłogi Powierzchnia podłogi Bariera świetlna w miejscu automatycznego przemieszczania towarów Zakres zastosowania Bariera świetlna z zawieszeniem działania (funkcją mutingu) to specjalny typ bramki świetlnej, mający zdolność rozróżniania towarów i osób. Stosuje się ją np. w miejscach automatycznego załadunku i rozładunku towarów. Jeżeli zabezpieczenie jest możliwe do przekroczenia, należy stosować kasowanie ręczne poza strefą ryzyka. Praktyczne rady dot. automatycznego przemieszczania towarów Ten typ barier świetlnych stosuje się często w celu zabezpieczenia taśmociągu, w miejscu podawania lub odprowadzania towarów. Ważne jest, aby pamiętać o tym, że barierę świetlną montuje się z uwzględnieniem tego, na jaką część obiektu nastawiona jest detekcja specjalnych czujników mutingu. Z tego powodu może być konieczne zastosowanie dodatkowych zabezpieczeń mechanicznych, aby zapobiec możliwości przejścia pod lub nad polem wykrywania bariery świetlnej. Kurtyna świetlna Zakres zastosowania Kurtyny świetlne można montować pionowo i poziomo. Montowane pionowo wykrywają np. czy ręka została wsunięta w strefę zagrożenia. Jest to powszechne np. w maszynach obsługiwanych ręcznie. Montowane poziomo zapewniają np. detekcję powierzchni przed niebezpiecznym ruchem maszyny. Jeżeli zabezpieczenie jest możliwe do przekroczenia, należy stosować kasowanie ręczne poza strefą ryzyka. Praktyczne rady dot. kurtyn świetlnych Dodatkowa odległość bezpieczeństwa wymagana przy instalacji kurtyny zależy od jej rozdzielczości (zdolności wykrywania obiektów). W celu obliczenia całkowitej odległości bezpieczeństwa należy również wziąć pod uwagę czas zatrzymania maszyny i czas reakcji urządzeń ochronnych. Więcej informacji znajdziesz na następnej stronie lub otrzymasz po skontaktowaniu się z OEM. 193

5 Informacje ogólne Obliczanie odległości bezpieczeństwa wg EN999 Poniższy wzór jest pomocny przy obliczaniu odległości bezpieczeństwa. S = K x T + C S = Najmniejsza dopuszczalna odległość między urządzeniem optoelektronicznym i zagrożeniem (mm) K = Szybkość ruchu odpowiedniej części ciała (mm/s) T = Całkowity czas zatrzymywania, t1+t2 t1 = Czas reakcji urządzeń ochronnych (s) t2 = Czas zatrzymywania maszyny (s) C = Odległość dodatkowa z uwagi na rozdzielczość urządzenia optoelektronicznego lub jego umieszczenie Bariera/kurtyna świetlna zamontowana pionowo Obliczanie odległości bezpieczeństwa S Rozdzielczość urządzenia Posłuż się poniższym wzorem, gdy Posłuż się poniższym wzorem, gdy optoelektronicznego (mm) (t1+t2) < 0,185 s (t1+t2) > 0,185 s x (t1+t2) + 128* 1600 x (t1+t2) x (t1+t2) x (t1+t2) x (t1+t2) x (t1+t2) +850 bariera świetlna o dwóch 1600 x (t1+t2) x (t1+t2) lub trzech promieniach Przykład Kurtyna świetlna o rozdzielczości 30 mm t1 (czas reakcji kurtyny świetlnej) = 0,025 s t2 (czas zatrzymywania maszyny) = 0,05 s T (całkowity czas zatrzymywania t1+t2) = (t1+t2) 0, ,05 = 0,075 s S = 2000 x 0, S = 278 mm * Dodatkowa odległość bezpieczeństwa C, tzn. rozdzielczość zabezpieczenia optoelektronicznego obliczana jest według wzoru, 8 x rozdzielczość - 14 mm. Np. dla rozdzielczości 30 mm otrzymujemy C=8(30-14) = 128 mm. UWG! Jeżeli istnieje prawdopodobieństwo dosięgnięcia do strefy zagrożenia poprzez wyciągnięcie ciała nad, pod lub z boku kurtyny, konieczne jest zainstalowanie dodatkowych zabezpieczeń, np. mechanicznych. 194

6 Kurtyna świetlna zamontowana poziomo (UWG! Nie bariera świetlna) Obliczanie odległości bezpieczeństwa S S = 1600 x (t1+t2) + ( (0,4 x H)) Przy montażu poziomym należy uwzględnić umieszczenie kurtyny w stosunku do podłogi, z uwzględnieniem rozdzielczości kurtyny. Duże odstępy między promieniami świetlnymi powodują konieczność detekcji wyższych partii nóg przez kurtynę. Rozdzielczość urządzenia Najniższa dopuszczalna wysokość umieszczenia optoelektronicznego (mm) w stosunku do podłogi (mm) 30 H = brak restrykcji 40 H = brak restrykcji 70 H = > 450 mm Przykład Kurtyna świetlna o rozdzielczości 70 mm, zamontowana 750 mm nad powierzchnią podłogi t1 (czas reakcji kurtyny świetlnej) = 0,025 s t2 (czas zatrzymywania maszyny) = 0,08 s T (całkowity czas zatrzymywania t1+t2) = (t1+t2) 0, ,05 = 0,105 s S = 1600 x 0,105 + ( (0,4 x 750)) S = S = 1068 mm UWG! Jeżeli istnieje prawdopodobieństwo dosięgnięcia do strefy zagrożenia poprzez wyciągnięcie ciała nad, pod lub z boku kurtyny, konieczne jest zainstalowanie dodatkowych zabezpieczeń, np. mechanicznych. Bariera/kurtyna świetlna ustawiona pod kątem Obliczanie odległości bezpieczeństwa S Gdy B wynosi >30, oblicz wartość S w ten sam sposób jak dla bariery/kurtyny świetlnej zamontowanej poziomo. Gdy B wynosi <30, oblicz wartość S w ten sam sposób jak dla kurtyny świetlnej zamontowanej pionowo ( UWG! Nie bariery świetlnej ) UWG! Jeżeli istnieje prawdopodobieństwo dosięgnięcia do strefy zagrożenia poprzez wyciągnięcie ciała nad, pod lub z boku kurtyny, konieczne jest zainstalowanie dodatkowych zabezpieczeń, np. mechanicznych. 195

7 R Kurtyny i bariery świetlne Kurtyny świetlne GuardShield Typ 4 Zasięg do 18 metrów Wysokość chroniona od 160 do 1760 mm Rozdzielczość 14 i 30 mm Możliwość programowania, IP 65 Funkcja Kurtyny GuardShieled spełniają najwyższe wymogi bezpieczeństwa, typ 4 zgodnie z EN61496 oraz PLe zgodnie z EN ISO System składa się z nadajnika, odbiornika, modułów kontrolnych oraz z kabli ze złączami M12. Kurtyny są wyposażone w przełączniki DIP do ustawiania funkcji. DIPy umieszczone są w dolnej części kurtyny pod klapkami. Kurtyny mają możliwość przesłaniania konkretnych promieni (fixed i floating blanking) w funkcji autouczenia. Ułatwia to np. podawanie materiału poprzez kurtynę. Kurtyny posiadają funkcje monitorowania urządzeń zewnętrznych (EDM). Korpus kurtyn GuardShield jest wytłaczany z aluminium, przez co konstrukcja tych kurtyn jest bardzo sztywna, co ułatwia montaż i wstawianie. Dane techniczne Wskazywanie stanu Napięcie zasilania 24V DC +/- 20 % Pobór mocy <400 m w zależności od modelu Wyjścia tranzystorowe Bezpieczeństwa 2xPNP 0.5 Sygnałowe 1xPNP 0.5 Max Rozdzielczość 14/30 mm Sygnalizacja 7 x LED Materiał obudowy luminium Temperatura pracy -10 stopni C do + 55 stopni C Montaż 4 x M 6 Stopień ochrony IP 65 Przyłącze kabla złącze M12 Zasięg patrz poszczególne modele Rodzaj światła IR 870nm Kategoria bezpieczeństwa Kat.4 zgodnie z EN954-1 PL e zgodnie z EN ISO SIL 3 zgodnie z EN Standard Typ 4 zgodnie z EN Zgodność z MD, EMC, LVD OSSDs OFF OSSDs ON Blokada Odbiornik Nadajnik Przesłanianie Wyrównanie Wysyłanie Zasilanie zał. Wymiary (mm) ,9 40 Wymagane montażowe wsporniki (dołączone są w komplecie z kurtynami świetlnymi) 14, >80 75 C B 196 Zamówienia : tel fax

8 R Kurtyny Guardshield Podane numery katalogowe obejmują komplet, nadajnik i odbiornik. Istnieje jednak możliwość zamawiania oddzielnie nadajnika lub odbiornika. Rozdzielczość 14 mm Nr katalogowy Strefa ochr. montaż B Wys. całk C Zasięg (m) Rozdzielczość Ilość promieni 440L-P4J0160YD 160 mm 276 mm 312 mm 0,1 7 m 14 mm L-P4J0320YD 320 mm 436 mm 472 mm 0,1 7 m 14 mm L-P4J0480YD 480 mm 596 mm 632 mm 0,1 7 m 14 mm L-P4J0640YD 640 mm 756 mm 792 mm 0,1 7 m 14 mm L-P4J0800YD 800 mm 916 mm 952 mm 0,1 7 m 14 mm L-P4J0960YD 960 mm 1076 mm 1112 mm 0,1 7 m 14 mm L-P4J1120YD 1120 mm 1236 mm 1272 mm 0,1 7 m 14 mm L-P4J1280YD 1280 mm 1396 mm 1432 mm 0,1 7 m 14 mm L-P4J1440YD 1440 mm 1556 mm 1592 mm 0,1 7 m 14 mm L-P4J1600YD 1600 mm 1716 mm 1752 mm 0,1 7 m 14 mm L-P4J1760YD 1760 mm 1876 mm 1912 mm 0,1 7 m 14 mm 176 Rozdzielczość 30 mm Nr katalogowy Strefa ochr. montaż B Wys. całk C Zasięg (m) Rozdzielczość Ilość promieni 440L-P4K0160YD 160 mm 276 mm 312 mm 0,1 18 m 30 mm 8 440L-P4K0320YD 320 mm 436 mm 472 mm 0,1 18 m 30 mm L-P4K0480YD 480 mm 596 mm 632 mm 0,1 18 m 30 mm L-P4K0640YD 640 mm 756 mm 792 mm 0,1 18 m 30 mm L-P4K0800YD 800 mm 916 mm 952 mm 0,1 18 m 30 mm L-P4K0960YD 960 mm 1076 mm 1112 mm 0,1 18 m 30 mm L-P4K1120YD 1120 mm 1236 mm 1272 mm 0,1 18 m 30 mm L-P4K1280YD 1280 mm 1396 mm 1432 mm 0,1 18 m 30 mm L-P4K1440YD 1440 mm 1556 mm 1592 mm 0,1 18 m 30 mm L-P4K1600YD 1600 mm 1716 mm 1752 mm 0,1 18 m 30 mm L-P4K1760YD 1760 mm 1876 mm 1912 mm 0,1 18 m 30 mm 88 Kable Nr katalogowy 889D-F4C-5 889D-F8B-5 Opis Kabel nadajnika 5m Kabel nadajnika 5m Więcej kabli na stronie

9 R Kurtyny i bariery świetlne Konfiguracja systemu Przełączniki DIP- wybór ustawień nadajnika Teach Przycisk uczenia knapp Ustawienie trybu pracy - Odbiornik Switch Switch Tryb pracy Działanie 1 2 ON ON Tylko osłona Działanie ON/OFF OFF ON Blokada staru (przycisk Reset) Blokada po podaniu zasilania - Reset za pomocą przycisku OFF OFF Blokada restaru Blokada po przerwaniu wiązek w strefie wykrywania - Reset za pomocą przycisku ON OFF Blokada staru Blokada po podaniu zasilania - Reset przez przerwanie i przywrócenie wiązek w strefie wykrywania przez < 1 s UWG! Każda zmiana stanu przełączników DIP musi być zapamiętana w pamięci urządzenia za pomocą funkcji Teach. Opis Wyłączona OFF: Sygnał wysoki - Bez podłączenia lub podłączenie przycisku N/O ON: Sygnał niski - podłączenie przycisku N/C Funkcja uczenia urządzenia Procedura: Uwaga: Drzwiczki nadajnika i odbiornika muszą być zamknięte, by kurtyna GuardShield mogła działać. Krok 1 Krok 2 Krok 3 Krok 4 Krok 5 Otworzyć osłonę końcową (dioda LED miga: odbiornik czerwona dioda LED, nadajnik bursztynowa dioda LED). Wybrać żądane ustawienie przełączników. Nacisnąć i przytrzymać przycisk Nauka (Teach). Żółta dioda LED miga z częstotliwością 10 Hz (10 razy na sekundę). Żółta dioda LED przestanie migać, gdy przycisk jest wciśnięty. Gdy żółta dioda przestanie migać, zwolnić przycisk Nauka w ciągu 2 sekund. Po 3 mignięciach żółtej diody LED funkcja zostaje włączona. Zamknąć i zabezpieczyć osłonę. Przełączniki DIP- wybór ustawień nadajnika Teach Przycisk uczenia knapp WŻNE: Jeżeli procedura uczenia kurtyny GuardShield nie zostanie prawidłowo zakończona, urządzenie pozostanie w poprzednim trybie roboczym. WŻNE: Po zakończeniu korzystania z funkcji uczenia i zabezpieczeniu drzwiczek należy sprawdzić, czy tryb roboczy zmienił się na tryb żądany. Luckindikering Przycisk kontroli otwarcia klapki Luckindikering otwarcia Przycisk kontroli klapki Nadajnik - Ustawienia fabryczne Przełącznik Funkcja przełącznika Ustawienia domyślne 1 Wiązka OFF kodująca 2 Sygnał testu OFF maszyny Odbiornik - Ustawienia fabryczne Przełącznik Funkcja przełącznika Ustawienia Opis domyślne 1 ktywacja trybu pracy ON Tylko ochrona 2 - Kombinacja stanu wybiera jeden z trybów: Tylko osłona, ON Blokada staru, Blokada restartu 3 Wyłączony monitoring MPCE ON Wyłączony 4 ktywacja przesłaniania stałego 5 ktywacja przesłaniania płynnego - jedna wiązka 6 ktywacja przesłaniania płynnego - dwie wiązki OFF OFF OFF Wyłączony Przełączniki 5 i 6 nie mogą być jednocześnie ustawione na ON 7 Wiązka kodująca OFF Wyłączona 8 Nie używany OFF 198 Zamówienia : tel fax

10 R Odbiornik Nadajnik OSSDs OFF OSSDs ON Blokada Przesłanianie Wyrównanie Wysyłanie Zasilanie zał. Diody odbiornika Diody Nadajnik Nr stanu OSSD OFF Czerwony OSSD ON Zielony Przesłanianie Żółty Wyrównanie Blokada Żółty Zasilanie ON Transmisja Żółty Pomarańczowy Pomarańczowy 1 OFF ON OFF OFF OFF ON ON 2 ON OFF OFF OFF OFF ON ON 3 ON OFF OFF ON OFF ON ON 4 ON OFF OFF OFF ON ON ON 5 OFF ON ON OFF OFF ON ON 6 OFF ON MIGNIE OFF OFF ON ON 7 ON OFF OFF OFF OFF ON OFF 8 MIGNIE OFF OFF OFF OFF ON ON 9 ON OFF OFF OFF OFF MIGNIE ON 10 MIGNIE OFF OFF ON OFF ON ON 11 MIGNIE OFF OFF OFF ON ON ON 12 MIGNIE OFF DNE OFF OFF ON ON 13 ON OFF OFF OFF OFF MIGNIE DNE Nr stanu Opis 1 Tylko tryb ochrony, kurtyna świetlna nie przerwana (prawidłowe ustawienie, nie w stanie blokady) 2 Tylko tryb ochrony, kurtyna świetlna przerwana (prawidłowe ustawienie, nie w stanie blokady) 3 Tylko tryb ochrony, nieprawidłowe ustawienie (nie w stanie blokady) 4 Tylko tryb ochrony, w stanie blokady uruchomienia lub ponownego uruchomienia (prawidłowe ustawienie) 5 Tryb Fixed blanking (prawidłowe ustawienie, nie w stanie blokady) 6 Tryb Floating lub Floating/Fixed Blanking (prawidłowe ustawienie, nie w stanie blokady) 7 Wejście aktywacji testu nadajnika (pin4) 8 Defekt wewnętrzny, odbiornik 9 Defekt wewnętrzny, nadajnik 10 Defekt zewnętrzny (OSSD - zwarcie do masy, +V lub skrzyżowanie połączeń) 11 Defekt zewnętrzny (błąd MPCE/EDM) 12 Tryb konfiguracji (klapka odbiornika otwarta) 13 Tryb konfiguracji (klapka nadajnika otwarta) Opis błędów Nr błędu Opis błędu Postępowanie 8 Defekt wewnętrzny, nadajnik Sprawdzić konfiguracje nadajnika i odbiornika. Wymienić odbiornik 9 Defekt wewnętrzny, odbiornik Sprawdzić podłączenie nadajnika/odbiornika. Sprawdzić obszar chroniony pomiędzy nadajnikiem a odbiornikiem Wymienić nadajnik 10 Defekt zewnętrzny Sprawdzić podłączenie wyjść OSSD na zwarcie do +24V DC i masy Wymienić odbiornik 11 Defekt wewnętrzny (MPCE błąd) 12 Tryb konfiguracji odbiornika Klapka dostępu do przełączników DIP w odbiorniku jest otwarta 13 Tryb konfiguracji nadajnika Klapka dostępu do przełączników DIP w nadajniku jest otwarta 199

11 R Kurtyny i bariery świetlne Kurtyny świetlne z zewnętrznym modułem programującym Programowanie zewnętrzne Rozdzielczość 14 lub 30 mm Wysokość chroniona od 160mm do 1760 mm IP65 Funkcja Tak zwane "przesłanianie" umożliwia wyłączenie części promieni pozwalając, aby przedmioty związane z procesem były ignorowane przez kurtynę. Ta funkcja wymaga, aby obiekt był zawsze w wyznaczonym obszarze. Podczas programowania urządzenia nie trzeba otwierać klapki odbiornika w celu wykonania przeprogramowania za pomocą przełączników DIP, co może być czasochłonne, gdy konfiguracja "przesłaniania" często się zmienia. Dane techniczne Wskazywanie stanu Napięcie zasilania 24 V DC ± 20% Pobór mocy <400 m (w zal. od modelu) Wyjścia tranzystorowe Bezpieczeństwa 2 x PNP 0,5 Sygnałowe 1 x PNP 0,5 Czas odpowiedzi-niekodowanie ms ( w zal.od modelu) Czas odpowiedzi-kodowanie ms ( w zal.od modelu) Rodzaj światła Podczerwień 870 nm Zasięg (14/30mm) 7/16m Sygnalizacja 7xLED Podłączenie Złącze M12 Odbiornik Rodzaj obudowy luminium Stopień ochrony IP 65 OSSDs OFF Temperatura -10 C do +55 C OSSDs ON Montaż 4xM6 Kategoria bezpieczeństwa 4 zgodnie Blokada z EN PL e zgodnie z EN ISO SIL 3 zgodnie z EN Standard Typ 4 zgodnie z EN Zgodność MD, EMC, LVD Wygaszanie Równanie OSSDs OFF OSSDs ON Blokada Wysyłanie Zasilanie zał. Odbiornik Nadajnik Wygaszanie Przesłanianie Równanie Wyrównanie Wysyłanie Zasilanie zał. Nadajnik Wymiary (mm) , , >80 75 C B 200 Zamówienia : tel fax

12 R Rozdzielczość 14 mm Nr katalogowy Strefa ochrony Montaż B Montaż C Zasięg (m) Czas odpowiedzi niekodowanie 440L-S4J0160YR L-S4J0320YR L-S4J0480YR L-S4J0640YR L-S4J0800YR L-S4J0960YR L-S4J1120YR L-S4J1280YR L-S4J1440YR L-S4J1600YR L-S4J1760YR Czas odpowiedzi kodowanie Rozdzielczość 30 mm Nr katalogowy Strefa ochrony Montaż B Montaż C Zasięg (m) Rozdzielczość (mm) Rozdzielczość (mm) Czas odpowiedzi niekodowanie 440L-S4K0160YR L-S4K0320YR L-S4K0480YR L-S4K0640YR L-S4K0800YR L-S4K0960YR L-S4K1120YR L-S4K1280YR L-S4K1440YR L-S4K1600YR L-S4K1760YR Czas odpowiedzi kodowanie Szczegółowych informacji o kablach połączeniowych szukaj na stronie 208. System składa się z nadajnika, odbiornika oraz urządzenia do programowania. 201

13 R Kurtyny i bariery świetlne Kurtyny świetlne GuardShield Typ 2 Zasięg do 18 metrów Rozdzielczość 30 mm Wysokość chroniona od 160mm do 1760 mm IP65 Funkcja GuardShield to ekonomiczne kurtyny bezpieczeństwa typu 2 o unikalnej budowie. Dzięki specjalnej technologii wykonania obudowy nawet najdłuższe profile są całkowicie odporne na skręcanie, co ułatwia ich montaż oraz właściwe ustawienie. Kurtyny typu 2 przeznaczone są do stosowania w obwodach maszyn o mniejszym poziomie ryzyka, dla których 2 kategoria bezpieczeństwa jest wystarczającym poziomem ochrony. Przykładem takich maszyn są: maszyny pakujące, linie montażowe itp. Dane techniczne Napięcie zasilania 24 V DC ± 20% Pobór mocy max 400 m (w zal. od modelu) Wyjścia tranzystorowe Bezpieczeństwa 2 x PNP 0,5 Sygnałowe 1 x PNP 0,5 Max Rozdzielczość 30 mm Sygnalizacja 6 x LED Materiał obudowa luminium Temperatura pracy od -10 C do +55 C Montaż 4 x M 6 Stopień ochrony IP 65 Przyłącze kablowe złącze M 12 Rodzaj światła IR 870 nm Kategoria bezpieczeństwa kat 2 zgodnie z EN PL c zgodnie z EN ISO SIL 2 zgodnie z EN Standard Typ 2 zgodnie z EN Zgodność MD, EMC, LVD Wymiary (mm) , ,5 40 C B 30 > Zamówienia : tel fax

14 R OSSDs ON Odbiornik OSSDs OFF Nadajnik wyrównanie Blokada Zasilanie zał. Wysyłanie Diody odbiornika Diody nadajnika Nr stanu OSSD OFF Czerwony OSSD ON Zielony Równanie Pomarańczowy Blokada Żółty Zasilanie ON Pomarańczowy Transmisja Żółty 1 OFF ON OFF OFF ON ON 2 ON OFF OFF OFF ON ON 3 ON OFF ON OFF ON ON 4 ON OFF OFF ON ON ON 5 ON OFF OFF OFF ON OFF 6 MIGNIE OFF OFF OFF MIGNIE ON 7 ON OFF OFF OFF ON ON 8 MIGNIE OFF OFF OFF ON ON 9 ON OFF OFF ON ON ON Nr stanu Opis Opis defektu. Rozwiązanie problemów 1 Tylko tryb ochrony, kurtyna świetlna nie przerwana (ustawienie prawidłowe, nie w stanie blokady). 2 Tylko tryb ochrony, kurtyna świetlna przerwana (ustawienie prawidłowe, nie stanie blokady). 3 Tylko tryb ochrony, ustawienie nieprawidłowe (nie w stanie blokady). 4 Blokada ponownego uruchomienia (prawidłowe ustawienie). 5 Wejście aktywacji testu nadajnika (pin 4). 6 Defekt wewnętrzny, odbiornik. 7 Defekt wewnętrzny, nadajnik. 8 Defekty zewnętrzne (OSSD - zwarcie do masy, +V lub skrzyżowanie połączeń). 9 Defekty zewnętrzne (Błąd MPCE / EDM). 6. Wymień odbiornik. 7. Sprawdź podłączenia nadajnika i odbiornika. Wymień nadajnik. 8. Sprawdź połączenia wyjść OSSD na zwarcie do +24 V DC i masy. Wymień odbiornik. 9. Sprawdź połączenie z przekaźnikiem bezpieczeństwa (jeśli OSSD ON-wejście przekaźnika bezpieczeństwa musi być na poziomie GND, jeśli OSSD OFF-wejście przekaźnika bezpieczeństwa musi mieć +24 V). Wyłącz i załącz zasilanie. Nr katalogowy Strefa Montaż Wysokość Zasięg (m) Rozdzielczość Restart ochrony B ochrony C 440L-P2K0160YD utomatyczny 440L-P2K0320YD utomatyczny 440L-P2K0480YD utomatyczny 440L-P2K0640YD utomatyczny 440L-P2K0800YD utomatyczny 440L-P2K0960YD utomatyczny 440L-P2K1120YD utomatyczny 440L-P2K1280YD utomatyczny 440L-P2K1440YD utomatyczny 440L-P2K1600YD utomatyczny 440L-P2K1760YD utomatyczny 440L-P2KD0160YD Nadzorowany ręczny + EDM 440L-P2KD0320YD Nadzorowany ręczny + EDM 440L-P2KD0480YD Nadzorowany ręczny + EDM 440L-P2KD0640YD Nadzorowany ręczny + EDM 440L-P2KD0800YD Nadzorowany ręczny + EDM 440L-P2KD0960YD Nadzorowany ręczny + EDM 440L-P2KD1120YD Nadzorowany ręczny + EDM 440L-P2KD1280YD Nadzorowany ręczny + EDM 440L-P2KD1440YD Nadzorowany ręczny + EDM 440L-P2KD1600YD Nadzorowany ręczny + EDM 440L-P2KD1760YD Nadzorowany ręczny + EDM Podane numery katalogowe obejmują komplet (nadajnik i odbiornik). Istnieje jednak możliwość zamówienia osobno nadajnika lub odbiornika. 203

15 R Kurtyny i bariery świetlne Bariera świetlna GuardShield PC Zasięg do 16 metrów 2/3 promienie Rozdzielczość 400/500 mm Funkcja Bariera bezpieczeństwa GuardShield PC jest urządzeniem generującym kilka wiązek światła, służącym do wykrywania obecności w pobliżu niebezpiecznych maszyn i urządzeń, a także do wykrywania dostępu do takich maszyn i urządzeń. Urządzenie GuardShield PC jest aktywnym, optycznym urządzeniem ochronnym kategorii 4. Stanowi ono niezależną, optycznie zsynchronizowaną, dwumodułową (moduł nadajnika i moduł odbiornika) świetlną kurtynę bezpieczeństwa. Parametry działania kurtyny można konfigurować za pomocą przełączników DIP. Wielowiązkowe bariery bezpieczeństwa PC mogą być używane do zabezpieczenia dostępu do niebezpiecznych obszarów, a także do ochrony niebezpiecznych stref. Typowe zastosowania tych urządzeń obejmują kontrolę dostępu do obszarów przetwarzania, a także zabezpieczenie dostępu do maszyn tnących, zwałowarek, układarek i innych maszyn do transportu i składowania używających palet. Dane techniczne Napięcie zasilania 24 V DC +- 20% Pobór mocy max 400 m Wyjścia tranzystorowe: Bezpieczeństwa 2 x PNP 0,5 (OSSD) Sygnałowe 1 x PNP 0,5 Rozdzielczość 400 mm /500 mm Materiał obudowa luminium Temperatura pracy od -10 C do +55 C Montaż 4 x M 6 Stopień ochrony IP 65 Przyłącze kablowe złącze M 12 Zasięg 16 metrów Rodzaj światła IR 870 nm Kategoria bezpieczeństwa kat. 4 zgodnie z EN PL e zgodnie z EN ISO SIL 2 zgodnie z EN Standard Typ 4 zgodnie z EN Zgodność MD, EMC, LVD Wymiary (mm) Znacznik promienia min. 52 Wysokość ochrony Znacznik promienia 440L-P42500Y D Wysokość ochrony L-P43400Y D B C 204 Zamówienia : tel fax

16 R Połączenia + 24VDC NDJNIK ODBIORNIK S2 Start/Restart Brązowy Brązowy Czerwony Szary OSSD 1 L1 L2 L3 S1 Test K2 Różowy OSSD 2 Czarny K1 Niebieski Żółty MPCE/EDM Biały Sygnał testu Niebieski Zielony Sygnał pomocniczy M -0 VDC Pomocnicze wyjście nie jest wyjściem bezpieczeństwa, może być podłączone do żarówki lub jako wskazanie stanu dla PLC. S1 przycisk zewnętrznego testowania systemu (opcjonalnie) S2 przycisk restartowania kurtyny świetlnej po blokadzie startu/restartu Kabel nadajnika Nr katalogowy Długość (m) 889D-F4C D-F4C D-F4C D-F4C D-F4C D-F4C ,5 Dia 14,5 Dia 1,5 1,5 Nadajnik M12x1 Nadajnik M12x1 1. brązowy +24 V DC biały Nie używany 3. niebieski 0 V DC 4. czarny Sygnał testowy maszyny Kabel odbiornika Nr katalogowy Długość (m) 889D-F8B D-F8B D-F8B D-F8B D-F8B D-F8B ,8 8,6 Dia 9,8 Dia 50 8,8 8,6 Dia 9,8 Dia L 50 L Odbiornik Odbiornik 1. biały Wyjście pomocnicze 3 2. brązowy +24 V DC zielony Masa żółty EDM 5. szary OSSD 1 6. różowy OSSD 2 7. niebieski 0 V DC 8. czerwony Start/Kasowanie Nr katalogowy Strefa ochrony Montaż B Wysokość ochrony C Zasięg (m) 440L-P42500YD 520 mm L-P43400YD 810 mm

17 Wąskie B 440 L 396 R Ls Kurtyny i bariery świetlne Szerokie B 440 L 396 Ls kcesoria dla barier %%P120%%D %%P120%%D Bubble Level 155 (6.10) Dia. M10 Set Screw (3 plc) View View B-B L-3MIRSTND B B 440L-2MIRSTND Numer Numer katalogowy katalogowy Barierka Barierka Kolumna Kolumna montażowa montażowa Kolumna Kolumna luster luster Zestaw Zestaw montażowy montażowy 440L-P43400YD 440L-P43400YD 440L-MUTSTND3B 440L-MUTSTND3B 440L-3MIRSTND 440L-3MIRSTND 440L-F L-F L-P42500YD 440L-P42500YD 440L-MUTSTDLP2B 440L-MUTSTDLP2B 440L-2MIRSTND 440L-2MIRSTND 440L-F L-F Zamówienia : tel fax

18 R Lustra do aplikacji narożnych 8 x x Wąskie Szerokie %%P120%%D B 440 L B 440 Ls %%P120%%D B 440 L 396 Ls Specjalnie skonstruowane lustra do aplikacji narożnych. Każde lustro redukuje maks. zasięg o 10% dla każdego lustra. L B x 13 L 396 %%P120%%D 8 x 13 Ls 340 %%P120%%D 372 Ls L-M L-M L-M L-M L-M L-M View B-B Bubble Level 155 (6.10) Dia. M10 Set Screw (3 plc) View - Lustra narożne Nr katalogowy Lustra narożne Nr katalogowy m m L-M L-M L-M L-M L-M L-M L-M L-M L-M L-M Wąskie Szerokie Wąskie L-M Szerokie 440L-M L-M L-M L-M L-M Każde lustro dostarczane jest z uchwytami mocującymi B 440 L 396 B 440 L x 13 %%P120%%D 8 x 13 Ls 340 %%P120%%D 372 Ls B B 440L-3MIRSTND 440L-2MIRSTND Bubble Bubble Level Level (6.10) Dia. (6.10) Dia M10 Set M10 Set Screw (3 plc) Screw (3 plc) View - View

19 R Kurtyny i bariery świetlne kcesoria Wymiary (mm) Statyw podłogowy do bariery/kurtyny świetlnej Regulowana odległość bariery świetlnej od podłogi Lustro do bariery świetlnej lub kurtyny świetlnej Regulacyjne Polakierowana na żółto blacha 2mm Lustro 2mm Nr katalogowy Nazwa Nr katalogowy Nazwa Wymiar Statyw do bariery świetlnej L Lustro 300 mm Statyw do bariery świetlnej T Lustro 600 mm Statyw do bariery/kurtyny świetlnej Lustro 900 mm Kabel nadajnika Nr katalogowy Długość (m) 889D-F4C D-F4C D-F4C D-F4C D-F4C D-F4C ,5 Dia 14,5 Dia 1,5 1,5 Nadajnik M12x1 Nadajnik M12x1 1. brązowy +24 V DC biały Nie używany 3. niebieski 0 V DC 4. czarny Sygnał testowy maszyny 8,8 8,8 Kabel odbiornika Nr katalogowy Długość (m) 889D-F8B D-F8B D-F8B D-F8B D-F8B D-F8B ,6 Dia 9,8 Dia 50 8,6 Dia 9,8 Dia L 50 L Odbiornik Odbiornik biały Wyjście pomocnicze 2. brązowy +24 V DC 4 3. zielony Masa żółty EDM 5. szary OSSD 1 6. różowy OSSD 2 7. niebieski 0 V DC 8. czerwony Start/Kasowanie 208 Zamówienia : tel fax

20 R Obudowa dla kurtyn GuardShield IP 67 Prosta instalacja Ochrona mechaniczna kurtyny Dla maszyn mytych pod ciśnieniem Funkcja Wodoszczelna obudowa GuardShield została zaprojektowana jako ochrona kurtyn bezpieczeństwa z rodziny GuardShield do aplikacji, w których używane są myjki ciśnieniowe. plikacje takie najczęściej można spotkać w przemyśle spożywczym. Widoczne na zdjęciu akrylowe tuby sprzedawane są w parach i stanowią zabezpieczenie dla kurtyn bezpieczeństwa GuardShield Typ 4 POC oraz barier bezpieczeństwa PC. Obudowy mają acetalowe końcówki oraz mocowania ze stali nierdzewnej. Obudowy oferowane są w rozmiarach od 320 mm do 960 mm. Wodoszczelne obudowy GuardShield mają stopień ochrony IP67 zgodnie z IEC i badane są ciśnieniem 1200 psi. Wymiary (mm) Nr katalogowy Dla zastosowania B1 B2 C z kurtyną świetlną Strefa ochrony Rozstaw Rozstaw Wysokość (mm) ±0,5 montażowy (mm) montażowy (mm) całkowita (mm) 440L-GST L-P4x0320YD L-GST L-P4x0480YD L-GST L-P4x0640YD L-GST L-P4x0800YD L-GST960 Replace with J for 440L-P4x0960YD 14 mm or K for 30 mm Zamiast x wstaw J dla 14 mm lub K dla 30 mm Nr katalogowy Dla zastosowania B1 B2 C z kurtyną świetlną Strefa ochrony Rozstaw Rozstaw Wysokość (mm) ±0,5 montażowy (mm) montażowy (mm) całkowita (mm) 440L-GST L-P43400YD L-GST L-P42500YD UWG! Kurtyny GuardShield Kategorii 2 nie powiny być stosowane z tymi obudowami ze względu na efekt zwiększonego rozproszenia światła podczerwonego. 209

STEROWNIKI BEZPIECZEŃSTWA

STEROWNIKI BEZPIECZEŃSTWA STEROWNIKI BEZPIECZEŃSTWA www.oemautomatic.pl www.oemautomatic.pl SPIS TREŚCI SmartGuard 600 strona 22 Moduły we/wy bezpieczeństwa strona 24 Sterowniki bezpieczeństwa www.oemautomatic.pl www.oemautomatic.pl

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA INSTALACJI DARWIN 02/04/06/08 bariera podczerwieni

INSTRUKCJA INSTALACJI DARWIN 02/04/06/08 bariera podczerwieni INSTRUKCJA INSTALACJI DARWIN 02/04/06/08 bariera podczerwieni SPIS TREŚCI 1. OPIS... 3 1.1 OPIS... 3 2. INSTALACJA... 3 3. MONTA Ż... 3 4. PODŁĄCZENIA... 3 5. STROJENIE... 4 6. ZABEZPIECZENIA... 4 7. PARAMETRY

Bardziej szczegółowo

SZLABAN AUTOMATYCZNY HATO-3306

SZLABAN AUTOMATYCZNY HATO-3306 SZLABAN AUTOMATYCZNY HATO-3306 Instrukcja montażu i obsługi Szlaban automatyczny nie jest przeznaczony do obsługi ruchu pieszych. Szlaban automatyczny jest przeznaczony do obsługi ruchu pojazdów. UWAGA!

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi. Czujnik refleksyjny OJ / / 2005

Instrukcja obsługi. Czujnik refleksyjny OJ / / 2005 Instrukcja obsługi R Czujnik refleksyjny OJ 701809 / 0 0 / 005 Funkcje i własności W połączeniu z odbłyśnikiem lub folią refleksyjną, czujnik refleksyjny wykrywa przeźroczyste obiekty i materiały w sposób

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi Wzmacniacz światłowodowy. OBF5xx 704513 / 00 04 / 2009

Instrukcja obsługi Wzmacniacz światłowodowy. OBF5xx 704513 / 00 04 / 2009 Instrukcja obsługi Wzmacniacz światłowodowy PL OBF5xx 705 / 00 0 / 009 Spis treści Uwaga wstępna. Symbole Funkcje i własności. Zastosowania Montaż. Podłączenie światłowodów Podłączenie elektryczne 5 5

Bardziej szczegółowo

BEZPRZEWODOWY DOM. bezprzewodowa kontrola urządzeń i oświetlenia

BEZPRZEWODOWY DOM. bezprzewodowa kontrola urządzeń i oświetlenia BEZPRZEWODOWY DOM bezprzewodowa kontrola urządzeń i oświetlenia Przedstawiamy Państwu najnowszą linię produktów z serii "BEZPRZEWODOWY DOM". Produkty powstały z myślą o tym, aby bezprzewodowa technologia

Bardziej szczegółowo

Sterownik napędów 4AC

Sterownik napędów 4AC Instrukcja instalacji Sterownik napędów 4AC Sterownik do montażu natynkowego Sterownik do montażu na szynie DIN ref. 1860049 ref. 1860081 Przed wykonaniem instalacji urządzenia prosimy uważnie zapoznać

Bardziej szczegółowo

Centrala alarmowa ALOCK-1

Centrala alarmowa ALOCK-1 Centrala alarmowa ALOCK-1 http://www.alarmlock.tv 1. Charakterystyka urządzenia Centrala alarmowa GSM jest urządzeniem umożliwiającym monitorowanie stanów wejść (czujniki otwarcia, czujki ruchu, itp.)

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA INSTALATORA

INSTRUKCJA INSTALATORA -1- Zakład Elektroniki COMPAS 05-110 Jabłonna ul. Modlińska 17 B tel. (+48 22) 782-43-15 fax. (+48 22) 782-40-64 e-mail: ze@compas.com.pl INSTRUKCJA INSTALATORA MTR 105 STEROWNIK BRAMKI OBROTOWEJ AS 13

Bardziej szczegółowo

Czujniki podczerwieni do bezkontaktowego pomiaru temperatury. Czujniki stacjonarne.

Czujniki podczerwieni do bezkontaktowego pomiaru temperatury. Czujniki stacjonarne. Czujniki podczerwieni do bezkontaktowego pomiaru temperatury Niemiecka firma Micro-Epsilon, której WObit jest wyłącznym przedstawicielem w Polsce, uzupełniła swoją ofertę sensorów o czujniki podczerwieni

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi. Optyczny czujnik dyfuzyjny z tłumieniem tła OJH /04 07/2004

Instrukcja obsługi. Optyczny czujnik dyfuzyjny z tłumieniem tła OJH /04 07/2004 Instrukcja obsługi R Optyczny czujnik dyfuzyjny z tłumieniem tła OJH 701401/04 07/004 Funkcje i własności Optyczny czujnik dyfuzyjny wykrywa obiekty i materiały w sposób bezdotykowy i wskazuje ich obecność

Bardziej szczegółowo

Modułowy programowalny przekaźnik czasowy firmy Aniro.

Modułowy programowalny przekaźnik czasowy firmy Aniro. Modułowy programowalny przekaźnik czasowy firmy Aniro. Rynek sterowników programowalnych Sterowniki programowalne PLC od wielu lat są podstawowymi systemami stosowanymi w praktyce przemysłowej i stały

Bardziej szczegółowo

Kurs Projektowanie i programowanie z Distributed Safety. Spis treści. Dzień 1. I Bezpieczeństwo funkcjonalne - wprowadzenie (wersja 1212)

Kurs Projektowanie i programowanie z Distributed Safety. Spis treści. Dzień 1. I Bezpieczeństwo funkcjonalne - wprowadzenie (wersja 1212) Spis treści Dzień 1 I Bezpieczeństwo funkcjonalne - wprowadzenie (wersja 1212) I-3 Cel stosowania bezpieczeństwa funkcjonalnego I-4 Bezpieczeństwo funkcjonalne I-5 Zakres aplikacji I-6 Standardy w zakresie

Bardziej szczegółowo

Przetwornik wilgotności względnej i entalpii

Przetwornik wilgotności względnej i entalpii 1 899 1899P01 Przetwornik wilgotności względnej i entalpii AQF61.1 ikroprocesorowy przetwornik służący do obliczania wilgotności względnej, entalpii i różnicy entalpii. Zastosowanie W instalacjach wentylacji

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi Czujnik refleksyjny

Instrukcja obsługi Czujnik refleksyjny Instrukcja obsługi R Czujnik refleksyjny OJ 70197/01 07/04 Funkcje i własności W połączeniu z odbłyśnikiem lub folią refleksyjną, czujnik refleksyjny wykrywa bezdotykowo obiekty i materiały oraz wskazuje

Bardziej szczegółowo

EPPL 1-1. KOMUNIKACJA - Interfejs komunikacyjny RS 232 - Sieciowa Karta Zarządzająca SNMP/HTTP

EPPL 1-1. KOMUNIKACJA - Interfejs komunikacyjny RS 232 - Sieciowa Karta Zarządzająca SNMP/HTTP EPPL 1-1 Najnowsza seria zaawansowanych technologicznie zasilaczy klasy On-Line (VFI), przeznaczonych do współpracy z urządzeniami zasilanymi z jednofazowej sieci energetycznej ~230V: serwery, sieci komputerowe

Bardziej szczegółowo

CURTAIN ZEWNĘTRZNA CZUJKA KURTYNOWA Z ANTYMASKINGIEM

CURTAIN ZEWNĘTRZNA CZUJKA KURTYNOWA Z ANTYMASKINGIEM CURTAIN ZEWNĘTRZNA CZUJKA KURTYNOWA Z ANTYMASKINGIEM DWA MODELE: 1. CURTAIN-P: czujka PIR 2. CURTAIN-PM: czujka PIR + MW CECHY: * Podwójny pyroelemnt * Czujnik mikrofalowy (CURTAIN-PM) * Wodoszczelna obudowa

Bardziej szczegółowo

Centrala sterująca PRG303 INSTRUKCJA

Centrala sterująca PRG303 INSTRUKCJA Centrala sterująca PRG303 INSTRUKCJA 1 Opis Centrala PRG303 jest urządzeniem elektronicznym dla sterowania systemami automatycznego otwierania i zamykania. Do podstawowych zalet centrali należy zaliczyć:

Bardziej szczegółowo

Szybkie siłowniki do przepustnic powietrza Wersja obrotowa, bardzo krótki czas przebiegu, AC/DC 24 V

Szybkie siłowniki do przepustnic powietrza Wersja obrotowa, bardzo krótki czas przebiegu, AC/DC 24 V 4 608 OpenAir TM Szybkie siłowniki do przepustnic powietrza Wersja obrotowa, bardzo krótki czas przebiegu, GAP19 Siłownik z silnikiem elektrycznym do regulacji 2-stawnej, 3-stawnej, lub analogowej, nominalny

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI KURTYN FIRMY WECO

INSTRUKCJA OBSŁUGI KURTYN FIRMY WECO INSTRUKCJA OBSŁUGI KURTYN FIRMY WECO Dziękujemy Za wybranie czujnika na podczerwień firmy WECO. Prosimy o zapoznanie się z instrukcją obsługi przed montażem oraz o zachowanie jej na przyszłość. Prosimy

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi Czujnik dyfuzyjny z tłumieniem tła O1D101 / O1D104

Instrukcja obsługi Czujnik dyfuzyjny z tłumieniem tła O1D101 / O1D104 Instrukcja obsługi R Czujnik dyfuzyjny z tłumieniem tła OD0 / OD0 Sachnr. 70089 / 0 08 / 06 Spis treści Funkcje i własności.......................................... Elementy wskazujące i przyciski programujące.....................

Bardziej szczegółowo

Karta charakterystyki online. UE410-GU3 Flexi Classic STEROWNIKI BEZPIECZEŃSTWA

Karta charakterystyki online. UE410-GU3 Flexi Classic STEROWNIKI BEZPIECZEŃSTWA Karta charakterystyki online UE410-GU3 Flexi Classic UE410-GU3 Flexi Classic A B C D E F Rysunek może się różnić Informacje do zamówienia Typ Nr artykułu UE410-GU3 1072177 więcej wersji urządzeń i akcesoriów

Bardziej szczegółowo

Skrócona instrukcja obsługi Czytnik kodów XL6200

Skrócona instrukcja obsługi Czytnik kodów XL6200 Skrócona instrukcja obsługi Czytnik kodów XL6200 Edata Polska Sp. z o.o. ul. Puławska 314 02-819 Warszawa Tel 22 545-32-40 Fax 22 678-60-29 biuro@edatapolska.pl Ver 1.06 Spis treści: I. Ogólna charakterystyka

Bardziej szczegółowo

Wskazówki montażowe. Podłaczenia elektryczne. Altus RTS pasuje do uchwytów montażowych stosowanych ze standardowymi napędami SOMFY

Wskazówki montażowe. Podłaczenia elektryczne. Altus RTS pasuje do uchwytów montażowych stosowanych ze standardowymi napędami SOMFY napęd z wbudowanym odbiornikiem radiowym, do rolet, markiz lub innych osłon przeciwsłonecznych, wyłącznik przeciążeniowy, dowolnie ustalana pozycja komfortowa Wskazówki montażowe NIE TAK Altus RTS pasuje

Bardziej szczegółowo

Urządzenia bezpieczeństwa wykrywające obecność. Optymalne bezpieczeństwo i produktywność

Urządzenia bezpieczeństwa wykrywające obecność. Optymalne bezpieczeństwo i produktywność Urządzenia bezpieczeństwa wykrywające obecność Optymalne bezpieczeństwo i produktywność FIRMA ROCKWELL AUTOMATION TRAKTUJE BEZPIECZEŃSTWO BARDZO POWAŻNIE Urządzenia bezpieczeństwa wykrywające obecność

Bardziej szczegółowo

AP3.8.4 Adapter portu LPT

AP3.8.4 Adapter portu LPT AP3.8.4 Adapter portu LPT Instrukcja obsługi PPH WObit mgr inż. Witold Ober 61-474 Poznań, ul. Gruszkowa 4 tel.061/8350-620, -800 fax. 061/8350704 e-mail: wobit@wobit.com.pl Instrukcja AP3.8.4 1 23 październik

Bardziej szczegółowo

Xelee Mini IR / DMX512

Xelee Mini IR / DMX512 Xelee Mini IR / DMX512 Sterowniki LED do modułów napięciowych Xelee Mini IR to trzykanałowy sterownik przystosowany do pracy z napięciowymi modułami LED, takimi jak popularne taśmy LED. Wbudowany układ

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi AP3.8.4 Adapter portu LPT

Instrukcja obsługi AP3.8.4 Adapter portu LPT Instrukcja obsługi AP3.8.4 Adapter portu LPT P.P.H. WObit E.K.J. Ober s.c. 62-045 Pniewy, Dęborzyce 16 tel.48 61 22 27 422, fax. 48 61 22 27 439 e-mail: wobit@wobit.com.pl www.wobit.com.pl SPIS TREŚCI

Bardziej szczegółowo

Licznik energii typu KIZ z zatwierdzeniem typu MID i legalizacją pierwotną. Instrukcja obsługi i instalacji

Licznik energii typu KIZ z zatwierdzeniem typu MID i legalizacją pierwotną. Instrukcja obsługi i instalacji Licznik energii typu KIZ z zatwierdzeniem typu MID i legalizacją pierwotną Instrukcja obsługi i instalacji 1 Spis treści: 1. Ważne wskazówki. 2 1.1. Wskazówki bezpieczeństwa....2 1.2. Wskazówki dot. utrzymania

Bardziej szczegółowo

Dotyczy urządzeń: TSC103-UPD TF702-OPU TF8-OPU-PD

Dotyczy urządzeń: TSC103-UPD TF702-OPU TF8-OPU-PD I N S T R U K C J A I N S T A L A T O R A S C H E M A T Y P O Ł Ą C Z E Ń Dotyczy urządzeń: TSC103-UPD TF702-OPU TF8-OPU-PD Strona 1 z 9 1. Konfiguracja systemu 1.1 Schemat ogólny systemu rys. 1 1.2 Parametry

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi elektronicznego licznika typu 524. Model 524. Licznik sumujący i wskaźnik pozycji typu Opis. 1. Opis

Instrukcja obsługi elektronicznego licznika typu 524. Model 524. Licznik sumujący i wskaźnik pozycji typu Opis. 1. Opis Instrukcja obsługi elektronicznego licznika typu 524 Model 524 Model 524 jest urządzeniem wielozadaniowym i zależnie od zaprogramowanej funkcji podstawowej urządzenie pracuje jako: licznik sumujący i wskaźnik

Bardziej szczegółowo

Instrukcja ST-226/ST-288

Instrukcja ST-226/ST-288 Instrukcja ST-226/ST-288 Zalety zamka: 1.Wodoodporny panel zamka szyfrowego wykonany ze stali nierdzewnej z podświetlanymi przyciskami. 2. Instalacja podtynkowa chroniąca zamek przed uszkodzeniami. 3.

Bardziej szczegółowo

Commander 15.05.2015

Commander 15.05.2015 Commander 15.05.2015 w w w. m o b i c l i c k. c o m Commander to urządzenie, które po podłączeniu do systemu Compact 2 (wersja oprogramowania 1.70 lub wyższa) umożliwia rozbudowanie systemu alarmowego

Bardziej szczegółowo

Gate. www.getproxi.com

Gate. www.getproxi.com Gate www.getproxi.com Informacje o module rb-to2s2 Przeznaczenie Moduł służy do sterowania bramami wjazdowymi i garażowymi przy pomocy urządzenia mobilnego. Współpracuje ze sterownikami bram oferowanych

Bardziej szczegółowo

Softstart z hamulcem MCI 25B

Softstart z hamulcem MCI 25B MCI 25B softstart z hamulcem stałoprądowym przeznaczony jest to kontroli silników indukcyjnych klatkowych nawet do mocy 15kW. Zarówno czas rozbiegu, moment początkowy jak i moment hamujący jest płynnie

Bardziej szczegółowo

Q12 miniaturowe czujniki serii World-Beam

Q12 miniaturowe czujniki serii World-Beam Q12 miniaturowe czujniki serii World-Beam Tryb pracy Typ* Zakres Wyjście Odbiciowy z odcięciem tła Światło czerwone widzialne 640 nm Przeciwsobny Światło czerwone widzialne 640 nm Refleksyjny spolaryzowany

Bardziej szczegółowo

A-100WP ELEKTRONICZNY WANDALOODPORNY ZEWNĘTRZNY ZAMEK SZYFROWY DO MONTAŻU NADTYNKOWEGO

A-100WP ELEKTRONICZNY WANDALOODPORNY ZEWNĘTRZNY ZAMEK SZYFROWY DO MONTAŻU NADTYNKOWEGO S t r o n a 1 A-100WP ELEKTRONICZNY WANDALOODPORNY ZEWNĘTRZNY ZAMEK SZYFROWY DO MONTAŻU NADTYNKOWEGO A-100IMWP jest autonomicznym zamkiem szyfrowym przeznaczonym do zastosowań na zewnątrz budynków. Zbudowany

Bardziej szczegółowo

BREAK-TDW-V4C i RDW-V4C

BREAK-TDW-V4C i RDW-V4C Optyczne VIDEO przewodniki + RS485(RS232) + I/O BREAK-TDW-V4C i RDW-V4C BOX* BOX* Modulacja cyfrowa obsługa MM/SM TDW 4x RELAY OUT, video IN, 1x DI RDW 4x wejście cyfrowe, video OUT, 1x DO 1x port RS485

Bardziej szczegółowo

ODBIORNIK JEDNOKANAŁOWY GAMMA X

ODBIORNIK JEDNOKANAŁOWY GAMMA X ODBIORNIK JEDNANAŁOWY GAMMA X Dane Techniczne / Możliwość podłączenia jednego napędu rurowego o mocy nieprzekraczającej 500W / Możliwość podłączenia fotokomórki / Zasilanie fotokomórki: 12V DC / Zasięg

Bardziej szczegółowo

Kontroler Xelee Master DMX64/512 - Instrukcja obsługi. Kontroler Xelee Master DMX64/512 Firmware 1.1 Instrukcja Obsługi. www.nelectrica.

Kontroler Xelee Master DMX64/512 - Instrukcja obsługi. Kontroler Xelee Master DMX64/512 Firmware 1.1 Instrukcja Obsługi. www.nelectrica. Kontroler Xelee Master DMX64/512 Firmware 1.1 Instrukcja Obsługi www.nelectrica.com strona 1 Spis Treści 1. Informacje ogólne 2. Instalacja 2.1 Panel przedni... 5 2.2 Panel tylny... 6 2.3 Schemat podłączenia...

Bardziej szczegółowo

Kontrola prędkości bezpiecznej za pomocą przekaźnika GLP. ProductUpdate

Kontrola prędkości bezpiecznej za pomocą przekaźnika GLP. ProductUpdate Kontrola prędkości bezpiecznej za pomocą przekaźnika GLP ProductUpdate 2013 Kontrola prędkości bezpiecznej za pomocą przekaźnika GLP IInstrukcjja do ćwiczeń SPIS TREŚCI Laboratorium praktyczne O laboratorium

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI 1.UWAGI OGÓLNE

SPIS TREŚCI 1.UWAGI OGÓLNE SPIS TREŚCI 1. UWAGI OGÓLNE 2. CHARAKTERYSTYKA TECHNICZNA 3. LAY-OUT KARTY 4. ZALECENIA 5. PODŁĄCZENIE I DZIAŁANIE 6. INSTALACJA KARTY DO ODBIORNIKÓW STEROWANIA RADIOWEGO 7. REGULACJA PARAMETRÓW PRACY

Bardziej szczegółowo

Szybkie siłowniki do przepustnic powietrza Wersja obrotowa z funkcją bezpieczeństwa, bardzo krótki czas przebiegu, AC/DC 24 V

Szybkie siłowniki do przepustnic powietrza Wersja obrotowa z funkcją bezpieczeństwa, bardzo krótki czas przebiegu, AC/DC 24 V 4 609 OpenAir TM Szybkie siłowniki do przepustnic powietrza GNP19 Wersja obrotowa z funkcją bezpieczeństwa, bardzo krótki czas przebiegu, Siłownik z silnikiem elektrycznym do regulacji 2-stawnej, 3-stawnej,

Bardziej szczegółowo

Centrala Sterująca 540BPR

Centrala Sterująca 540BPR Centrala Sterująca 540BPR 1.OSTRZEŻENIE Uwagi: Przed jakąkolwiek próbą pracy przy elektronicznym sprzęcie (połączenia, konserwacja), zawsze odłącz urządzenie od zasilania. - Zawsze instaluj w urządzeniu

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi. Zamek szyfrowy ATLO-KRM. Dane techniczne oraz treść poniższej instrukcji mogą ulec zmianie bez uprzedzenia.

Instrukcja obsługi. Zamek szyfrowy ATLO-KRM. Dane techniczne oraz treść poniższej instrukcji mogą ulec zmianie bez uprzedzenia. Instrukcja obsługi Zamek szyfrowy ATLO-KRM Dane techniczne oraz treść poniższej instrukcji mogą ulec zmianie bez uprzedzenia. Odbiornik zgodny jest z warunkami dyrektywy 89/336/EEC dotyczącej przestrzegania

Bardziej szczegółowo

Moduł kontroli dostępu TowiTek RFID, 1 x UM 250 V/AC / 5 A, 10-15 V/DC lub 9-12 V/AC

Moduł kontroli dostępu TowiTek RFID, 1 x UM 250 V/AC / 5 A, 10-15 V/DC lub 9-12 V/AC INSTRUKCJA OBSŁUGI Moduł kontroli dostępu TowiTek RFID, 1 x UM 250 V/AC / 5 A, 10-15 V/DC lub 9-12 V/AC Numer produktu: 191279 Strona 1 z 5 Dane techniczne Moduł kontroli dostępu TowiTek RFID Wymiary:

Bardziej szczegółowo

RS485 MODBUS Module 6RO

RS485 MODBUS Module 6RO Wersja 2.0 19.12.2012 Dystrybutor Dziękujemy za wybór naszego produktu. Niniejsza instrukcja ułatwi Państwu prawidłową obsługę i poprawną eksploatację opisywanego urządzenia. Informacje zawarte w niniejszej

Bardziej szczegółowo

Dwukanałowy regulator temperatury NA24

Dwukanałowy regulator temperatury NA24 Dwukanałowy regulator temperatury NA24 NA24 to regulator temperatury 2w1 z możliwością konfiguracji każdego kanału z osobna lub ustawienia regulatora w tryb pracy współkanałowej. Urządzenie ma 2 wejścia

Bardziej szczegółowo

Lago SD1. Regulator różnicowy Instrukcja obsługi i instalacji

Lago SD1. Regulator różnicowy Instrukcja obsługi i instalacji Lago SD1 Regulator różnicowy Instrukcja obsługi i instalacji Przed uruchomieniem urządzenia należy zastosować się do wskazówek bezpieczeństwa i dokładnie przeczytać niniejszą instrukcję. Zasady bezpieczeństwa

Bardziej szczegółowo

Konwerter DAN485-MDIP

Konwerter DAN485-MDIP Konwerter DAN485-MDIP KONWERTER DAN485-MDIP służy do zamiany standardu komunikacyjnego z RS232 na RS485 (lub RS422). Dzięki niemu możliwe jest transmitowanie danych na większe odległości (do 1200m) niż

Bardziej szczegółowo

Napięcie zasilania 24 V AC Sygnały wejściowe V DC Sygnał wyjściowy V DC

Napięcie zasilania 24 V AC Sygnały wejściowe V DC Sygnał wyjściowy V DC 1 959 1959P02 Konwerter sygnału zapotrzebowania na wentylację do czujników CO 2 /VOC typu QPA63... AQP63.1 Napięcie zasilania 24 V AC Sygnały wejściowe 0...10 V DC Sygnał wyjściowy 0...10 V DC Zastosowanie

Bardziej szczegółowo

MODUŁY BEZPIECZEŃSTWA

MODUŁY BEZPIECZEŃSTWA ODUŁY BEZPIECZEŃSTWA www.oemautomatic.pl www.oemautomatic.pl SPIS TREŚCI Informacje ogólne strona 36 Przekaźniki bezpieczeństwa serii SR100 strona 40 Przekaźnik bezpieczeństwa SR30 strona 58 Przekaźnik

Bardziej szczegółowo

1. Opis urządzenia. 2. Zastosowanie. 3. Cechy urządzenia -3-

1. Opis urządzenia. 2. Zastosowanie. 3. Cechy urządzenia -3- INSTRUKCJA OBSŁUGI Spis treści Spis treści... 2 1. Opis urządzenia... 3 2. Zastosowanie... 3 3. Cechy urządzenia... 3 4. Sposób montażu... 4 4.1. Uniwersalne wejścia... 4 4.2. Uniwersalne wyjścia... 4

Bardziej szczegółowo

MICROSENS GmbH & Co. KG - Küferstraße 16-59067 Hamm - Tel. 0 23 81/94 52-0 - FAX -100 - www.microsens.com

MICROSENS GmbH & Co. KG - Küferstraße 16-59067 Hamm - Tel. 0 23 81/94 52-0 - FAX -100 - www.microsens.com Przemysłowy konwerter - MICROSENS Informacje ogólne Dla połączeń urządzeń, rozdzielni i systemów sterujących wyposażonych w interfejsy szeregowe MICROSENS oferuje specjalne konwertery mediów w wersji przemysłowej.

Bardziej szczegółowo

Sterownik sieciowy. Rozszerzenie 8 portów quasi dwukierunkowych. RaT8NO RaT8OC RaT8Wg. Wersja 2F Autor Z.Czujewicz Strona 1

Sterownik sieciowy. Rozszerzenie 8 portów quasi dwukierunkowych. RaT8NO RaT8OC RaT8Wg. Wersja 2F Autor Z.Czujewicz Strona 1 Sterownik sieciowy Rozszerzenie 8 portów quasi dwukierunkowych. RaT8NO RaT8OC RaT8Wg Wersja 2F Autor Z.Czujewicz Strona 1 Spis treści 1. Na skróty...3 2. Wersje modułów dodatkowych portów cyfrowych...3

Bardziej szczegółowo

www.contrinex.com 241 ü Obudowy z tworzywa lub metalu ü 4- lub 2-przewodowe ü Regulowane zasięgi działania ü Detekcja wszystkich rodzajów materiałów

www.contrinex.com 241 ü Obudowy z tworzywa lub metalu ü 4- lub 2-przewodowe ü Regulowane zasięgi działania ü Detekcja wszystkich rodzajów materiałów czujniki Pojemnościowe zalety: ü Obudowy z tworzywa lub metalu ü 4- lub 2-przewodowe ü Regulowane zasięgi działania ü Detekcja wszystkich rodzajów materiałów www.contrinex.com 241 czujniki Pojemnościowe

Bardziej szczegółowo

Ri-Co informacje techniczne

Ri-Co informacje techniczne Ri-Co informacje techniczne DIODA sygnalizacyjna WEJŚCIA sygnałowe 3-24VAC/DC ZŁĄCZE diagnostyczne WYJŚCIA Sterujące 20mA ZASILANIE 12-24 VAC/DC Ri-Co podłączenie Sterownik należy podłączyć do napędu zgodnie

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI. inteo Soliris RTS. Soliris RTS. 1. Dane techniczne Soliris RTS. 2. Podłączenia. Radiowa automatyka słoneczno wiatrowa

INSTRUKCJA OBSŁUGI. inteo Soliris RTS. Soliris RTS. 1. Dane techniczne Soliris RTS. 2. Podłączenia. Radiowa automatyka słoneczno wiatrowa Radiowa automatyka słoneczno wiatrowa INSTRUKCJA OBSŁUGI Soliris RTS Czujnik Soliris Odbiornik Pilot W celu optymalnego wykorzystania możliwości Sterownika Soliris RTS, prosimy Państwa o dokładne zapoznanie

Bardziej szczegółowo

CENTRALA STERUJĄCA SMART CONTROL

CENTRALA STERUJĄCA SMART CONTROL Dane Techniczne / Możliwość sterowania urządzeniami marki YOODA i CORTINO za pomocą smartfonów, tabletów i komputera / Tworzenie i zarządzanie grupami urządzeń / Możliwość konfiguracji zdarzeń czasowych

Bardziej szczegółowo

WYŚWIETLACZ UNIWERSALNY

WYŚWIETLACZ UNIWERSALNY WYŚWIETLACZ UNIWERSALNY WP-1 Dokumentacja techniczno ruchowa V1.0 Wrocław, luty 2012 Wyświetlacz uniwersalny WP-1 v1.0 Strona 1 z 8 Spis treści dokumentacji wyświetlacza uniwersalnego WP-1 Spis treści

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI Przekaźnik na USB Nr katalogowy RELx-USB-00

INSTRUKCJA OBSŁUGI Przekaźnik na USB Nr katalogowy RELx-USB-00 INSTRUKCJA OBSŁUGI Przekaźnik na USB Nr katalogowy RELx-USB-00 data publikacji kwiecień 2010 Strona 2 z 8 SPIS TREŚCI 1. Charakterystyka ogólna... 3 1.1 Sygnalizacja... 3 1.2 Obudowa... 3 2. Zastosowanie...

Bardziej szczegółowo

CZTEROWIĄZKOWY CZUJNIK AKTYWNEJ PODCZERWIENI ABH INSTRUKCJA INSTALACJI

CZTEROWIĄZKOWY CZUJNIK AKTYWNEJ PODCZERWIENI ABH INSTRUKCJA INSTALACJI CZTEROWIĄZKOWY CZUJNIK AKTYWNEJ PODCZERWIENI ABH INSTRUKCJA INSTALACJI I. Parametry techniczne Model ABH-200 Zasięg detekcji we wnętrzu na zewnątrz 200 m 600 m Liczba wiązek Tryb detekcji Źródło promieniowania

Bardziej szczegółowo

Stair Lighting Driver. Sterownik oświetlenia schodowego Instrukcja użytkowania

Stair Lighting Driver. Sterownik oświetlenia schodowego Instrukcja użytkowania Stair Lighting Driver Sterownik oświetlenia schodowego Instrukcja użytkowania 1 S t r o n a Spis treści 1. Zasady BHP przy obsłudze urządzenia... 3 1.1. Wymogi ogólne... 3 1.2. Na stanowisku instalacji

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI microplc STEROWNIK INKUBATORA ver: F1.0

INSTRUKCJA OBSŁUGI microplc STEROWNIK INKUBATORA ver: F1.0 INSTRUKCJA OBSŁUGI microplc STEROWNIK INKUBATORA ver: F1.0 Opis ogólny: Sterownik inkubatora został zaprojektowany, tak aby spełnić potrzeby najbardziej wymagających procesów inkubacji. Urządzenie zostało

Bardziej szczegółowo

Pobór mocy praca w spoczynku moc znamionowa. Styk pomocniczy. silnik. sprężyna powrotna

Pobór mocy praca w spoczynku moc znamionowa. Styk pomocniczy. silnik. sprężyna powrotna Karta katalogowa SF230A-S2 Siłownik ze sprężyną powrotną, do przestawiania przepustnic powietrza w systemach wentylacyjnych i klimatyzacyjnych w budynkach. Do przepustnic o powierzchni do ok. 4 m 2 Moment

Bardziej szczegółowo

Modem radiowy MR10-GATEWAY-S

Modem radiowy MR10-GATEWAY-S Modem radiowy MR10-GATEWAY-S - instrukcja obsługi - (dokumentacja techniczno-ruchowa) Spis treści 1. Wstęp 2. Budowa modemu 3. Parametry techniczne 4. Parametry konfigurowalne 5. Antena 6. Dioda sygnalizacyjna

Bardziej szczegółowo

Instrukcja podłączenia i obsługi Systemu kontroli losowej CTK-LS1-1

Instrukcja podłączenia i obsługi Systemu kontroli losowej CTK-LS1-1 Instrukcja podłączenia i obsługi Systemu kontroli losowej CTK-LS1-1 System CTK-LS1 jest rozbudowanym systemem posiadającym możliwość podpięcia dwóch paneli: 1) PANEL UŻYTKOWNIKA Jest to panel posiadający

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI CZUJNIKA ŚWIATŁA I-R LIGHT SENSOR

INSTRUKCJA OBSŁUGI CZUJNIKA ŚWIATŁA I-R LIGHT SENSOR INSTRUKCJA OBSŁUGI CZUJNIKA ŚWIATŁA I-R LIGHT SENSOR I. WSKAZÓWKI BEZPIECZEŃSTWA 1. Stosować wyłącznie w pomieszczeniach suchych. 2. Używać wyłącznie oryginalnych części SELVE. 3. Ludzie i zwierzęta nie

Bardziej szczegółowo

ET2007 KATALOG SYSTEMÓW STEROWANIA

ET2007 KATALOG SYSTEMÓW STEROWANIA ASTOR KATALOG SYSTEMÓW STEROWANIA ET2007 Współpracuje z EC, ECC, DC Ekran QVGA TFT 512 MB pamięci flash 512 MB pamięci RAM Środowisko CODESYS Port Ethernet Port USB Port microsd Zasilanie +24V DC, 0.3A

Bardziej szczegółowo

Siłowniki sterowane sygnałem analogowym AME 85, AME 86

Siłowniki sterowane sygnałem analogowym AME 85, AME 86 Arkusz informacyjny Siłowniki sterowane sygnałem analogowym AME 85, AME 86 Opis Siłowniki AME 85 i AME 86 stosuje się z zaworami VFM 2 (DN 50 250), VFS 2 (DN 65 00), VF2/3 (DN 25, 50) i AFQM (DN 50 250).

Bardziej szczegółowo

NJB1-Y Przekaźnik napięcia jednofazowego Instrukcja obsługi

NJB1-Y Przekaźnik napięcia jednofazowego Instrukcja obsługi 0 Przed rozpoczęciem montażu i eksploatacji uważnie przeczytać instrukcję. Norma: IEC 60947-5-1 NJB1-Y Przekaźnik napięcia jednofazowego Instrukcja obsługi 1. Przeznaczenie Przekaźniki utraty i kolejności

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI Neuron Temperaturowy Nr katalogowy SENS-TMP

INSTRUKCJA OBSŁUGI Neuron Temperaturowy Nr katalogowy SENS-TMP INSTRUKCJA OBSŁUGI Neuron Temperaturowy Nr katalogowy SENS-TMP data publikacji maj 2012 Strona 2 z 8 SPIS TREŚCI 1. Charakterystyka ogólna... 3 1.1 Zadajnik adresu... 3 1.2 Terminator magistrali RS485...

Bardziej szczegółowo

Zastosowanie Safety Integrated na przykładzie obrabiarki Scharmann Heavycut

Zastosowanie Safety Integrated na przykładzie obrabiarki Scharmann Heavycut Zastosowanie Safety Integrated na przykładzie obrabiarki Scharmann Heavycut Charakterystyka maszyny - Scharmann Heavycut Rodzaj maszyny wytaczarka Układ sterowania Stary Sinumerik 8 + Sinumerik 840D (MMC

Bardziej szczegółowo

Moduł I/O sieci PROFIBUS-DP 16 wejść dwustanowych PNP TBDP-L2-16DIP

Moduł I/O sieci PROFIBUS-DP 16 wejść dwustanowych PNP TBDP-L2-16DIP 2 x złącze męskie M12, 5-pinowe, kodowanie B, podłączenie sieci PROFI- BUS-DP Złącza męskie 7/8", 5-pinowe, podłączenie zasilania Wejście diagnostyczne na port Obudowa wzmacniana włóknem szklanym Testowane

Bardziej szczegółowo

SIŁOWNIKI CZUJNIK POZYCJI

SIŁOWNIKI CZUJNIK POZYCJI SIŁOWNIKI CZUJNIK POZYCJI 1 SIŁOWNIKI 2 SPIS TREŚCI WPROWADZENIE STRONA 4 CZUJNIKI POZYCJI LTS STRONA 5 SIŁOWNIKI CZUJNIKI POZYCJI LTL STRONA 9 SPIS TREŚCI CZUJNIKI POZYCJI LTE STRONA 12 3 WPROWADZENIE

Bardziej szczegółowo

1. ZASTOSOWANIE 2. BUDOWA

1. ZASTOSOWANIE 2. BUDOWA 1. ZASTOSOWANIE PS-1 służy do optycznej sygnalizacji zadziałania zabezpieczeń, a także sygnalizuje awarię i zakłócenie w pracy urządzeń elektroenergetycznych. Sygnalizacja zapewnia personelowi precyzyjną

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI Neuron Termo-higrometryczny Nr katalogowy SENS-TRH

INSTRUKCJA OBSŁUGI Neuron Termo-higrometryczny Nr katalogowy SENS-TRH INSTRUKCJA OBSŁUGI Neuron Termo-higrometryczny Nr katalogowy SENS-TRH data publikacji maj 2012 Strona 2 z 8 SPIS TREŚCI 1. Charakterystyka ogólna... 3 1.1 Zadajnik adresu... 3 1.2 Terminator magistrali

Bardziej szczegółowo

dokument DOK 02-05-12 wersja 1.0 www.arskam.com

dokument DOK 02-05-12 wersja 1.0 www.arskam.com ARS3-RA v.1.0 mikro kod sterownika 8 Linii I/O ze zdalną transmisją kanałem radiowym lub poprzez port UART. Kod przeznaczony dla sprzętu opartego o projekt referencyjny DOK 01-05-12. Opis programowania

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI STEROWNIKA GSM-44. Zakład Automatyki Przemysłowej i UŜytkowej MODUS ul. Rączna 22 30-741 Kraków

INSTRUKCJA OBSŁUGI STEROWNIKA GSM-44. Zakład Automatyki Przemysłowej i UŜytkowej MODUS ul. Rączna 22 30-741 Kraków Zakład Automatyki Przemysłowej i UŜytkowej MODUS ul. Rączna 22 30-741 Kraków tel. 012 650 64 90 GSM +48 602 120 990 fax 012 650 64 91 INSTRUKCJA OBSŁUGI STEROWNIKA GSM-44 Kraków 2009 Szybki START Sterowniki

Bardziej szczegółowo

INDU-40. Przemysłowy Sterownik Mikroprocesorowy. Przeznaczenie. Dozowniki płynów, mieszacze płynów.

INDU-40. Przemysłowy Sterownik Mikroprocesorowy. Przeznaczenie. Dozowniki płynów, mieszacze płynów. Przemysłowy Sterownik Mikroprocesorowy INDU-40 Przeznaczenie Dozowniki płynów, mieszacze płynów. Sp. z o.o. 41-250 Czeladź ul. Wojkowicka 21 Tel. 032 763 77 77, Fax: 032 763 75 94 www.mikster.pl mikster@mikster.pl

Bardziej szczegółowo

EV6 223. Termostat cyfrowy do urządzeń chłodniczych

EV6 223. Termostat cyfrowy do urządzeń chłodniczych Termostat cyfrowy do urządzeń chłodniczych Włączanie / wyłączanie Aby uruchomić urządzenie należy podłączyć zasilanie. (wyłączenie poprzez odpięcie zasilania) Wyświetlacz Po włączeniu i podczas normalnej

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI / KARTA GWARANCYJNA ESM-1510 REGULATOR TEMPERATURY. wersja 3.1

INSTRUKCJA OBSŁUGI / KARTA GWARANCYJNA ESM-1510 REGULATOR TEMPERATURY. wersja 3.1 INSTRUKCJA OBSŁUGI / KARTA GWARANCYJNA ESM-1510 REGULATOR TEMPERATURY wersja 3.1 1 1. CHARAKTERYSTYKA REGULATORA Regulator temperatury przeznaczony do współpracy z czujnikami rezystancyjnymi PTC, Pt100,

Bardziej szczegółowo

PRZEKAŹNIKI CZASOWE W PRZEKAŹNIKI CZASOWE I KONTROLI SERIA 5 PRZEKAŹNIKI MODUŁOWE SERIA 6 PRZEKAŹNIKI PRZEMYSŁOWE. strona 440

PRZEKAŹNIKI CZASOWE W PRZEKAŹNIKI CZASOWE I KONTROLI SERIA 5 PRZEKAŹNIKI MODUŁOWE SERIA 6 PRZEKAŹNIKI PRZEMYSŁOWE. strona 440 PRZEKAŹNIKI CZASOWE W PRZEKAŹNIKI CZASOWE I KONTROLI SERIA 5 PRZEKAŹNIKI MODUŁOWE 440 SERIA 6 PRZEKAŹNIKI PRZEMYSŁOWE PRZEKAŹNIKI CZASOWE W PRZEKAŹNIKI CZASOWE W SERIA 5 PRZEKAŹNIKI MODUŁOWE WSKAŹNIK PRACY

Bardziej szczegółowo

Przetworniki pomiarowe liniowego przesunięcia Enkoder linkowy B80

Przetworniki pomiarowe liniowego przesunięcia Enkoder linkowy B80 Wysoka żywotność Przyśpieszenie Temperatura pracy Odporność na wibracje Wysoki stopień ochrony Zabezp. polaryzacji Niezawodny - obudowa z anodowanego aluminium pokryta tytanem chroni przed czynnikami środowiska

Bardziej szczegółowo

RPTC CONTROLLER (v1.11) STEROWNIK PRZEMIENNIKA RADIOWEGO OBSŁUGA KOMUNIKATÓW GŁOSOWYCH OBSŁUGA KOMUNIKATÓW IDCW OPCJONALNY MODUŁ GSM

RPTC CONTROLLER (v1.11) STEROWNIK PRZEMIENNIKA RADIOWEGO OBSŁUGA KOMUNIKATÓW GŁOSOWYCH OBSŁUGA KOMUNIKATÓW IDCW OPCJONALNY MODUŁ GSM RPTC CONTROLLER (v1.11) STEROWNIK PRZEMIENNIKA RADIOWEGO OBSŁUGA KOMUNIKATÓW GŁOSOWYCH OBSŁUGA KOMUNIKATÓW IDCW OPCJONALNY MODUŁ GSM Instrukcja użytkownika Instrukcja oprogramowania konfiguracyjnego Designer:

Bardziej szczegółowo

ORVALDI ATS. Automatic Transfer Switch (ATS)

ORVALDI ATS. Automatic Transfer Switch (ATS) ORVALDI ATS Automatic Transfer Switch (ATS) 1. Wprowadzenie ORVALDI ATS pozwala na zasilanie krytycznych odbiorów z dwóch niezależnych źródeł. W przypadku zaniku zasilania lub wystąpienia zakłóceń podstawowego

Bardziej szczegółowo

Kamera sportowa Contour Roam 2, 1809K

Kamera sportowa Contour Roam 2, 1809K INSTRUKCJA OBSŁUGI Nr produktu 394756 Kamera sportowa Contour Roam 2, 1809K Strona 1 z 6 SZYBKI START 1. Przesuń element zabezpieczający w lewo tak, aby zakrył czerwone pole. 2. Przesuń klapkę zabezpieczającą

Bardziej szczegółowo

SYSTEM BEZPRZEWODOWY RETRANSMITER SYGNAŁÓW

SYSTEM BEZPRZEWODOWY RETRANSMITER SYGNAŁÓW SYSTEM BEZPRZEWODOWY RETRANSMITER SYGNAŁÓW Instrukcja instalacji RISCO Group Poland ul. 17 Stycznia 56, 02-146 Warszawa tel.: (22) 500-28-40 fax: (22) 500-28-41 1. Wstęp Retransmiter sygnałów przeznaczony

Bardziej szczegółowo

HIGROSTAT PRZEMYSŁOWY

HIGROSTAT PRZEMYSŁOWY MR - elektronika Instrukcja obsługi HIGROSTAT PRZEMYSŁOWY Regulator Wilgotności SH-12 MR-elektronika Warszawa 2013 MR-elektronika 01-908 Warszawa 118 skr. 38, ul. Wólczyńska 57 tel. /fax 22 834-94-77,

Bardziej szczegółowo

Sterownik sieciowy. Rozszerzenie 8 portów quasi dwukierunkowych. RaT8NO RaT8OC RaT8Wg. Wersja 2A. Strona 1

Sterownik sieciowy. Rozszerzenie 8 portów quasi dwukierunkowych. RaT8NO RaT8OC RaT8Wg. Wersja 2A. Strona 1 Sterownik sieciowy Rozszerzenie 8 portów quasi dwukierunkowych. RaT8NO RaT8OC RaT8Wg Wersja 2A Strona 1 Autor Z.Czujewicz Strona 2 Spis treści 1. Na skróty...3 2. Wersje modułów dodatkowych portów cyfrowych...3

Bardziej szczegółowo

Panelowy moduł automatyki SZR SIEĆ-AGREGAT ATS-10

Panelowy moduł automatyki SZR SIEĆ-AGREGAT ATS-10 Panelowy moduł automatyki SZR SIEĆ-AGREGAT ATS-10 Opis Moduł ATS-10 odpowiada za kontrolę napięcia zasilania sieciowego i automatyczne przełączenie na zasilanie z agregatu. W przypadku awarii głównego

Bardziej szczegółowo

pod kontroląg.1 Przemienniki częstotliwości Styczniki pomocznicze i przekaźniki wtykowe Zabezpieczenia silników Styczniki i przekaźniki termiczne

pod kontroląg.1 Przemienniki częstotliwości Styczniki pomocznicze i przekaźniki wtykowe Zabezpieczenia silników Styczniki i przekaźniki termiczne Przemienniki częstotliwości Styczniki pomocznicze i przekaźniki wtykowe Zabezpieczenia silników Styczniki i przekaźniki termiczne Rozruszniki silników 2 3 VT20 - Micro przemienniki częstotliwości Symbole

Bardziej szczegółowo

Przekaźnik sygnalizacyjny PS-1 DTR_2011_11_PS-1

Przekaźnik sygnalizacyjny PS-1 DTR_2011_11_PS-1 Przekaźnik sygnalizacyjny 1. ZASTOSOWANIE Przekaźnik sygnalizacyjny przeznaczony jest do użytku w układach automatyki i zabezpieczeń. Urządzenie umożliwia wizualizację i powielenie jednego sygnału wejściowego.

Bardziej szczegółowo

Detektor Laserowy Dla Maszyn Budowlanych BME200 Zestaw Na Ciężki Sprzęt Budowlany

Detektor Laserowy Dla Maszyn Budowlanych BME200 Zestaw Na Ciężki Sprzęt Budowlany 1 V.I.P WOJCIECHOWICZ - Detektor Laserowy Dla Maszyn Budowlanych BME200 Detektor Laserowy Dla Maszyn Budowlanych BME200 Zestaw Na Ciężki Sprzęt Budowlany Instrukcja Obsługi 2 V.I.P WOJCIECHOWICZ - Detektor

Bardziej szczegółowo

STEROWNIK PODŚWIETLANIA SCHODÓW ANIMACJI LED S-H1

STEROWNIK PODŚWIETLANIA SCHODÓW ANIMACJI LED S-H1 STEROWNIK PODŚWIETLANIA SCHODÓW ANIMACJI LED S-H1 Sterownik podświetlania schodów służy do podświetlania schodów, korytarzy, przejść itp. we współpracy z listwami led, żarówkami led. Sterownik posiada

Bardziej szczegółowo

Separator sygnałów binarnych KFA6-SR-2.3L.FA. Charakterystyka. Konstrukcja. Funkcja. Przyłącze

Separator sygnałów binarnych KFA6-SR-2.3L.FA. Charakterystyka. Konstrukcja. Funkcja. Przyłącze Separator sygnałów binarnych Charakterystyka Konstrukcja -kanał. zasilanie 30 V AC Wejście dla 3-żyłowego czujnika typu PNP/NPN lub pushpull wyjście styku przekaźnika Wybór funkcji przy użyciu mikroprzełączników

Bardziej szczegółowo

TRIRED - zewnętrzna czujka podczerwieni - Przewodowa

TRIRED - zewnętrzna czujka podczerwieni - Przewodowa TRIRED - zewnętrzna czujka podczerwieni - Przewodowa Czujka TRIRED, wykorzystująca właściwości potrójnej podczerwieni, została stworzona z myślą o zabezpieczeniu drzwi, okien oraz każdej otwartej przestrzeni.

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi napędu bramy garażowej

Instrukcja obsługi napędu bramy garażowej Instrukcja obsługi napędu bramy garażowej MR-2E OSTRZEŻENIE: PRZESTRZEGANIE NINIEJSZEJ INSTRUKCJI JEST KONIECZNE DLA ZACHOWANIA BEZPIECZEŃSTWA OSÓB MONTUJĄCYCH ORAZ UŻYTKUJĄCYCH AUTOMATYCZNY NAPĘD DLA

Bardziej szczegółowo

Regulator ładowania Steca Tarom MPPT MPPT 6000

Regulator ładowania Steca Tarom MPPT MPPT 6000 Regulator ładowania Steca Tarom MPPT MPPT 6000 Regulator ładowania Steca Tarom MPPT 6000 wyznacza nowe standardy w obszarze regulatorów MPPT. Nadzwyczajna sprawność z unikalnymi cechami bezpieczeństwa

Bardziej szczegółowo

Ø 8 MM, ZŁĄCZE ŻEŃSKIE Z ZATRZASKIEM, ZALEWANY PRZEWÓD M8 ZŁĄCZE ŻEŃSKIE, ZALEWANY PRZEWÓD. Kątowe, 5 m przewodu 4-żyłowego

Ø 8 MM, ZŁĄCZE ŻEŃSKIE Z ZATRZASKIEM, ZALEWANY PRZEWÓD M8 ZŁĄCZE ŻEŃSKIE, ZALEWANY PRZEWÓD. Kątowe, 5 m przewodu 4-żyłowego Przewody i złącza Szybkie przyłączenie czujnika Wskazanie LED Wysoki stopień ochrony IP65 - IP68 Ø 8 MM, ZŁĄCZE ŻEŃSKIE Z ZATRZASKIEM, ZALEWANY PRZEWÓD Złącze Liczba przewodów: 3 x 0,25mm 2 Prąd nomin./napięcie:

Bardziej szczegółowo