KURTYNY I BARIERY ŚWIETLNE

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "KURTYNY I BARIERY ŚWIETLNE"

Transkrypt

1 KURTYNY I BRIERY ŚWIETLNE

2 SPIS TREŚCI Informacje ogólne strona 192 Kurtyny świetlne GuardShield strona 196 Bariery świetlne GuardShield PC strona 200 Kurtyny świetlne GuardShield Safe 2/4 strona 208 Bariery świetlne GuardShield Safe 4 PC strona 210 Kurtyny świetlne Micro 400 strona 212 Kurtyny świetlne Cedes strona 220 Bariery/kurtyny świetlne Smartscan strona 224 Skanery laserowe strona 230 Kurtyny i bariery świetlne

3 Bariery i kurtyny świetlne Bariery i kurtyny świetlne to bardzo praktyczne urządzenia zabezpieczające, zapewniające dobry dostęp do wyposażenia maszyny i nadzorujące duże obszary. Dostępne są różne systemy w zależności od funkcji i wymagań pod względem poziomu bezpieczeństwa. Wymagania bezpieczeństwa znajdują się w normach międzynarodowych. Istnieje kilka poziomów bezpieczeństwa zależnych od rodzaju zagrożenia i stopnia ryzyka. UWG! Zwykłe czujniki fotoelektryczne nie mają wymaganej odporności na zakłócenia i dlatego nie należy ich stosować w aplikacjach bezpieczeństwa. Kurtyny i bariery świetlne Informacje ogólne Kiedy wybór optoelektronicznego urządzenia ochronnego może być korzystny? W przypadku konieczności stałego dostępu do strefy ryzyka, np. w maszynach obsługiwanych ręcznie. W razie potrzeby zabezpieczenia dużych stref. W przypadku ciągłego przemieszczania towarów. Tam, gdzie zabezpieczenia mechaniczne są niepraktyczne lub nieodpowiednie ze względów ergonomicznych. Zawieszenie działania (funkcja mutingu) W niektórych aplikacjach z powodów praktycznych konieczne może być wyłączenie funkcji ochronnych urządzenia optoelektronicznego. Zawieszenie działania (funkcji mutingu) optoelektronicznego urządzenia ochronnego wymaga dokonania oceny ryzyka dla danej maszyny, zgodnie z normą EN954-1, aby zbadać z jakim ryzykiem wiąże się zawieszenie działania optoelektronicznego urządzenia ochronnego. Muting stosowany jest w następujących okolicznościach: Materiał przechodzi przez urządzenie optoelektroniczne na etapie doprowadzania lub odprowadzania w procesie zautomatyzowanym. Czynności wykonywane przy materiale wymagają, aby operator znajdował się w miejscu, w którym wpływa on na optoelektroniczne urządzenie zabezpieczające. Maszyna znajduje się w położeniu bezpiecznym. W przypadku funkcji mutingu system musi spełniać następujące warunki, zgodnie z EN954-1 i EN415-4: Muting dopuszczalny jest tylko wtedy, gdy bezpieczeństwo może zostać zapewnione za pomocą metod alternatywnych, np. gdy załadowana paleta zagradza dostęp do strefy niebezpiecznej. Muting musi być całkowicie automatyczny, tzn. działać niezależnie od ingerencji operatora. Załączenie funkcji mutingu nie może odbywać się za pomocą prostego sygnału elektrycznego. Załączenie funkcji mutingu nie może zależeć jedynie od sygnału wysyłanego przez oprogramowanie z układu sterującego maszyny. Sygnały uruchamiające funkcję mutingu pobudzane w nieprawidłowej kolejności powinny albo nie dopuścić do mutingu, albo bezzwłocznie zatrzymać maszynę. Funkcja bezpieczeństwa optoelektronicznego urządzenia ochronnego powinna być natychmiast po przejściu obiektu przez strefę detekcji. W przypadku zablokowania taśmociągu/transportera po stronie podawania lub odprowadzania, np. w razie zatrzymania się palety w obszarze i urządzenia ochronnego i zablokowania jego promieni przez paletę, powinno nastąpić wyłączenie funkcji mutingu i zatrzymanie maszyny. Dopuszczalne jest ręczne sterowanie w celu uruchomienia taśmociągu/transportera i usunięcia blokującej palety. Ponowne uruchomienie maszyny powinno być możliwe tylko po przywróceniu maszyny do bezpiecznego trybu pracy. Wybór kategorii bezpieczeństwa Poniższe wskazówki służą do określenia odpowiedniej kategorii bezpieczeństwa dla różnych typów czujników obecności, np. optoelektronicznych urządzeń ochronnych, mat bezpieczeństwa, skanerów itp. 1) Wykonaj analizę ryzyka i wymagań dla urządzenia ochronnego w normalnych warunkach. Uwzględnij także potrzebę konserwacji itp. 2) Określ stopień ekspozycji operatora i innych pracowników w strefie ryzyka. 3) Oceń jak poważne obrażenie może zostać spowodowane w razie ewentualnego wypadku. Częstliwość narażenia na zagrożenie można ocenić następująco: Niska raz na dzień Średnia od jednego razu na dzień do jednego razu na godzinę Wysoka częściej niż raz na godzinę Pod względem stopnia obrażeń można je podzielić na: Obrażenia niegroźne, nie pozostawiające trwałych skutków (możliwe do wyleczenia) Obrażenia groźne pozostawiające trwałe skutki (niemożliwe do całkowitego wyleczenia) W oparciu o powyższą ocenę można dokonać wyboru wymaganej kategorii bezpieczeństwa, zgodnie z następującym sposobem rozumowania: Kategoria 2 W miejscach, w których mogą zostać spowodowane tylko niegroźne obrażenia (nie pozostawiające trwałych skutków), a częstość narażenia na zagrożenie jest niska lub średnia, wymagany jest niski poziom bezpieczeństwa urządzeń ochronnych. Należy wybrać barierę/kurtynę świetlną o kategorii bezpieczeństwa co najmniej 2. Kategoria 3 W miejscach, w których mogą zostać spowodowane niegroźne obrażenia (nie pozostawiające trwałych skutków), lecz częstość narażenia na zagrożenie jest wysoka, bądź w których mogą zostać spowodowane groźne obrażenia (pozostawiające trwałe skutki), lecz częstość narażenia na zagrożenie jest niska lub średnia, wymagany jest wyższy poziom bezpieczeństwa urządzeń ochronnych. Należy wybrać barierę/kurtynę świetlną o kategorii bezpieczeństwa co najmniej 3. Kategoria 4 W miejscach, w których mogą zostać spowodowane poważne obrażenia (pozostawiające trwałe skutki), a częstość narażenia na zagrożenie jest wysoka, wymagany jest najwyższy poziom bezpieczeństwa urządzeń ochronnych. Należy wybrać barierę/kurtynę świetlną o kategorii bezpieczeństwa 4. Można oczywiście stosować inne rodzaje analizy ryzyka - zamiast niniejszej metody, bądź jako jej uzupełnienie. Pożyteczna rada: dobrze jest sprawdzić, co podaje norma typu C (norma maszynowa) odpowiednia dla danej maszyny. (źródło IEC 62046) Częstość narażenia Niska Średnia Wysoka Obrażenia niegroźne kat. 2 kat. 2/3 kat. 3 Obrażenia groźne kat. 3 kat. 3/4 kat

4 Różne rodzaje zabezpieczeń optoelektronicznych Bariera świetlna Zakres zastosowania Bariery świetlne stosowane są jako niewidoczne ogrodzenie strefy ryzyka. Gdy ktoś przekracza barierę świetlną, maszyna zatrzymuje się. Bariera świetlna może mieć jeden lub kilka promieni świetlnych w zależności od potrzeby określonej w ramach analizy ryzyka. Jeżeli zabezpieczenie jest możliwe do przekroczenia, należy stosować kasowanie ręczne poza strefą ryzyka. Praktyczne rady dotyczące barier świetlnych Przepisy montażowe, zgodne z normą EN999, stanowią, że bariery świetlne należy montować w taki sposób, aby pierwszy promień świetlny i odległość między promieniami kształtowały się następująco: Promień 2 Promień 3 Promień 2 Promień 1 Promień 1 Powierzchnia podłogi Powierzchnia podłogi Bariera świetlna w miejscu automatycznego przemieszczania towarów Zakres zastosowania Bariera świetlna z zawieszeniem działania (funkcją mutingu) to specjalny typ bramki świetlnej, mający zdolność rozróżniania towarów i osób. Stosuje się ją np. w miejscach automatycznego załadunku i rozładunku towarów. Jeżeli zabezpieczenie jest możliwe do przekroczenia, należy stosować kasowanie ręczne poza strefą ryzyka. Praktyczne rady dot. automatycznego przemieszczania towarów Ten typ barier świetlnych stosuje się często w celu zabezpieczenia taśmociągu, w miejscu podawania lub odprowadzania towarów. Ważne jest, aby pamiętać o tym, że barierę świetlną montuje się z uwzględnieniem tego, na jaką część obiektu nastawiona jest detekcja specjalnych czujników mutingu. Z tego powodu może być konieczne zastosowanie dodatkowych zabezpieczeń mechanicznych, aby zapobiec możliwości przejścia pod lub nad polem wykrywania bariery świetlnej. Kurtyna świetlna Zakres zastosowania Kurtyny świetlne można montować pionowo i poziomo. Montowane pionowo wykrywają np. czy ręka została wsunięta w strefę zagrożenia. Jest to powszechne np. w maszynach obsługiwanych ręcznie. Montowane poziomo zapewniają np. detekcję powierzchni przed niebezpiecznym ruchem maszyny. Jeżeli zabezpieczenie jest możliwe do przekroczenia, należy stosować kasowanie ręczne poza strefą ryzyka. Praktyczne rady dot. kurtyn świetlnych Dodatkowa odległość bezpieczeństwa wymagana przy instalacji kurtyny zależy od jej rozdzielczości (zdolności wykrywania obiektów). W celu obliczenia całkowitej odległości bezpieczeństwa należy również wziąć pod uwagę czas zatrzymania maszyny i czas reakcji urządzeń ochronnych. Więcej informacji znajdziesz na następnej stronie lub otrzymasz po skontaktowaniu się z OEM. 193

5 Informacje ogólne Obliczanie odległości bezpieczeństwa wg EN999 Poniższy wzór jest pomocny przy obliczaniu odległości bezpieczeństwa. S = K x T + C S = Najmniejsza dopuszczalna odległość między urządzeniem optoelektronicznym i zagrożeniem (mm) K = Szybkość ruchu odpowiedniej części ciała (mm/s) T = Całkowity czas zatrzymywania, t1+t2 t1 = Czas reakcji urządzeń ochronnych (s) t2 = Czas zatrzymywania maszyny (s) C = Odległość dodatkowa z uwagi na rozdzielczość urządzenia optoelektronicznego lub jego umieszczenie Bariera/kurtyna świetlna zamontowana pionowo Obliczanie odległości bezpieczeństwa S Rozdzielczość urządzenia Posłuż się poniższym wzorem, gdy Posłuż się poniższym wzorem, gdy optoelektronicznego (mm) (t1+t2) < 0,185 s (t1+t2) > 0,185 s x (t1+t2) + 128* 1600 x (t1+t2) x (t1+t2) x (t1+t2) x (t1+t2) x (t1+t2) +850 bariera świetlna o dwóch 1600 x (t1+t2) x (t1+t2) lub trzech promieniach Przykład Kurtyna świetlna o rozdzielczości 30 mm t1 (czas reakcji kurtyny świetlnej) = 0,025 s t2 (czas zatrzymywania maszyny) = 0,05 s T (całkowity czas zatrzymywania t1+t2) = (t1+t2) 0, ,05 = 0,075 s S = 2000 x 0, S = 278 mm * Dodatkowa odległość bezpieczeństwa C, tzn. rozdzielczość zabezpieczenia optoelektronicznego obliczana jest według wzoru, 8 x rozdzielczość - 14 mm. Np. dla rozdzielczości 30 mm otrzymujemy C=8(30-14) = 128 mm. UWG! Jeżeli istnieje prawdopodobieństwo dosięgnięcia do strefy zagrożenia poprzez wyciągnięcie ciała nad, pod lub z boku kurtyny, konieczne jest zainstalowanie dodatkowych zabezpieczeń, np. mechanicznych. 194

6 Kurtyna świetlna zamontowana poziomo (UWG! Nie bariera świetlna) Obliczanie odległości bezpieczeństwa S S = 1600 x (t1+t2) + ( (0,4 x H)) Przy montażu poziomym należy uwzględnić umieszczenie kurtyny w stosunku do podłogi, z uwzględnieniem rozdzielczości kurtyny. Duże odstępy między promieniami świetlnymi powodują konieczność detekcji wyższych partii nóg przez kurtynę. Rozdzielczość urządzenia Najniższa dopuszczalna wysokość umieszczenia optoelektronicznego (mm) w stosunku do podłogi (mm) 30 H = brak restrykcji 40 H = brak restrykcji 70 H = > 450 mm Przykład Kurtyna świetlna o rozdzielczości 70 mm, zamontowana 750 mm nad powierzchnią podłogi t1 (czas reakcji kurtyny świetlnej) = 0,025 s t2 (czas zatrzymywania maszyny) = 0,08 s T (całkowity czas zatrzymywania t1+t2) = (t1+t2) 0, ,05 = 0,105 s S = 1600 x 0,105 + ( (0,4 x 750)) S = S = 1068 mm UWG! Jeżeli istnieje prawdopodobieństwo dosięgnięcia do strefy zagrożenia poprzez wyciągnięcie ciała nad, pod lub z boku kurtyny, konieczne jest zainstalowanie dodatkowych zabezpieczeń, np. mechanicznych. Bariera/kurtyna świetlna ustawiona pod kątem Obliczanie odległości bezpieczeństwa S Gdy B wynosi >30, oblicz wartość S w ten sam sposób jak dla bariery/kurtyny świetlnej zamontowanej poziomo. Gdy B wynosi <30, oblicz wartość S w ten sam sposób jak dla kurtyny świetlnej zamontowanej pionowo ( UWG! Nie bariery świetlnej ) UWG! Jeżeli istnieje prawdopodobieństwo dosięgnięcia do strefy zagrożenia poprzez wyciągnięcie ciała nad, pod lub z boku kurtyny, konieczne jest zainstalowanie dodatkowych zabezpieczeń, np. mechanicznych. 195

7 R Kurtyny i bariery świetlne Kurtyny świetlne GuardShield Typ 4 Zasięg do 18 metrów Wysokość chroniona od 160 do 1760 mm Rozdzielczość 14 i 30 mm Możliwość programowania, IP 65 Funkcja Kurtyny GuardShieled spełniają najwyższe wymogi bezpieczeństwa, typ 4 zgodnie z EN61496 oraz PLe zgodnie z EN ISO System składa się z nadajnika, odbiornika, modułów kontrolnych oraz z kabli ze złączami M12. Kurtyny są wyposażone w przełączniki DIP do ustawiania funkcji. DIPy umieszczone są w dolnej części kurtyny pod klapkami. Kurtyny mają możliwość przesłaniania konkretnych promieni (fixed i floating blanking) w funkcji autouczenia. Ułatwia to np. podawanie materiału poprzez kurtynę. Kurtyny posiadają funkcje monitorowania urządzeń zewnętrznych (EDM). Korpus kurtyn GuardShield jest wytłaczany z aluminium, przez co konstrukcja tych kurtyn jest bardzo sztywna, co ułatwia montaż i wstawianie. Dane techniczne Wskazywanie stanu Napięcie zasilania 24V DC +/- 20 % Pobór mocy <400 m w zależności od modelu Wyjścia tranzystorowe Bezpieczeństwa 2xPNP 0.5 Sygnałowe 1xPNP 0.5 Max Rozdzielczość 14/30 mm Sygnalizacja 7 x LED Materiał obudowy luminium Temperatura pracy -10 stopni C do + 55 stopni C Montaż 4 x M 6 Stopień ochrony IP 65 Przyłącze kabla złącze M12 Zasięg patrz poszczególne modele Rodzaj światła IR 870nm Kategoria bezpieczeństwa Kat.4 zgodnie z EN954-1 PL e zgodnie z EN ISO SIL 3 zgodnie z EN Standard Typ 4 zgodnie z EN Zgodność z MD, EMC, LVD OSSDs OFF OSSDs ON Blokada Odbiornik Nadajnik Przesłanianie Wyrównanie Wysyłanie Zasilanie zał. Wymiary (mm) ,9 40 Wymagane montażowe wsporniki (dołączone są w komplecie z kurtynami świetlnymi) 14, >80 75 C B 196 Zamówienia : tel fax

8 R Kurtyny Guardshield Podane numery katalogowe obejmują komplet, nadajnik i odbiornik. Istnieje jednak możliwość zamawiania oddzielnie nadajnika lub odbiornika. Rozdzielczość 14 mm Nr katalogowy Strefa ochr. montaż B Wys. całk C Zasięg (m) Rozdzielczość Ilość promieni 440L-P4J0160YD 160 mm 276 mm 312 mm 0,1 7 m 14 mm L-P4J0320YD 320 mm 436 mm 472 mm 0,1 7 m 14 mm L-P4J0480YD 480 mm 596 mm 632 mm 0,1 7 m 14 mm L-P4J0640YD 640 mm 756 mm 792 mm 0,1 7 m 14 mm L-P4J0800YD 800 mm 916 mm 952 mm 0,1 7 m 14 mm L-P4J0960YD 960 mm 1076 mm 1112 mm 0,1 7 m 14 mm L-P4J1120YD 1120 mm 1236 mm 1272 mm 0,1 7 m 14 mm L-P4J1280YD 1280 mm 1396 mm 1432 mm 0,1 7 m 14 mm L-P4J1440YD 1440 mm 1556 mm 1592 mm 0,1 7 m 14 mm L-P4J1600YD 1600 mm 1716 mm 1752 mm 0,1 7 m 14 mm L-P4J1760YD 1760 mm 1876 mm 1912 mm 0,1 7 m 14 mm 176 Rozdzielczość 30 mm Nr katalogowy Strefa ochr. montaż B Wys. całk C Zasięg (m) Rozdzielczość Ilość promieni 440L-P4K0160YD 160 mm 276 mm 312 mm 0,1 18 m 30 mm 8 440L-P4K0320YD 320 mm 436 mm 472 mm 0,1 18 m 30 mm L-P4K0480YD 480 mm 596 mm 632 mm 0,1 18 m 30 mm L-P4K0640YD 640 mm 756 mm 792 mm 0,1 18 m 30 mm L-P4K0800YD 800 mm 916 mm 952 mm 0,1 18 m 30 mm L-P4K0960YD 960 mm 1076 mm 1112 mm 0,1 18 m 30 mm L-P4K1120YD 1120 mm 1236 mm 1272 mm 0,1 18 m 30 mm L-P4K1280YD 1280 mm 1396 mm 1432 mm 0,1 18 m 30 mm L-P4K1440YD 1440 mm 1556 mm 1592 mm 0,1 18 m 30 mm L-P4K1600YD 1600 mm 1716 mm 1752 mm 0,1 18 m 30 mm L-P4K1760YD 1760 mm 1876 mm 1912 mm 0,1 18 m 30 mm 88 Kable Nr katalogowy 889D-F4C-5 889D-F8B-5 Opis Kabel nadajnika 5m Kabel nadajnika 5m Więcej kabli na stronie

9 R Kurtyny i bariery świetlne Konfiguracja systemu Przełączniki DIP- wybór ustawień nadajnika Teach Przycisk uczenia knapp Ustawienie trybu pracy - Odbiornik Switch Switch Tryb pracy Działanie 1 2 ON ON Tylko osłona Działanie ON/OFF OFF ON Blokada staru (przycisk Reset) Blokada po podaniu zasilania - Reset za pomocą przycisku OFF OFF Blokada restaru Blokada po przerwaniu wiązek w strefie wykrywania - Reset za pomocą przycisku ON OFF Blokada staru Blokada po podaniu zasilania - Reset przez przerwanie i przywrócenie wiązek w strefie wykrywania przez < 1 s UWG! Każda zmiana stanu przełączników DIP musi być zapamiętana w pamięci urządzenia za pomocą funkcji Teach. Opis Wyłączona OFF: Sygnał wysoki - Bez podłączenia lub podłączenie przycisku N/O ON: Sygnał niski - podłączenie przycisku N/C Funkcja uczenia urządzenia Procedura: Uwaga: Drzwiczki nadajnika i odbiornika muszą być zamknięte, by kurtyna GuardShield mogła działać. Krok 1 Krok 2 Krok 3 Krok 4 Krok 5 Otworzyć osłonę końcową (dioda LED miga: odbiornik czerwona dioda LED, nadajnik bursztynowa dioda LED). Wybrać żądane ustawienie przełączników. Nacisnąć i przytrzymać przycisk Nauka (Teach). Żółta dioda LED miga z częstotliwością 10 Hz (10 razy na sekundę). Żółta dioda LED przestanie migać, gdy przycisk jest wciśnięty. Gdy żółta dioda przestanie migać, zwolnić przycisk Nauka w ciągu 2 sekund. Po 3 mignięciach żółtej diody LED funkcja zostaje włączona. Zamknąć i zabezpieczyć osłonę. Przełączniki DIP- wybór ustawień nadajnika Teach Przycisk uczenia knapp WŻNE: Jeżeli procedura uczenia kurtyny GuardShield nie zostanie prawidłowo zakończona, urządzenie pozostanie w poprzednim trybie roboczym. WŻNE: Po zakończeniu korzystania z funkcji uczenia i zabezpieczeniu drzwiczek należy sprawdzić, czy tryb roboczy zmienił się na tryb żądany. Luckindikering Przycisk kontroli otwarcia klapki Luckindikering otwarcia Przycisk kontroli klapki Nadajnik - Ustawienia fabryczne Przełącznik Funkcja przełącznika Ustawienia domyślne 1 Wiązka OFF kodująca 2 Sygnał testu OFF maszyny Odbiornik - Ustawienia fabryczne Przełącznik Funkcja przełącznika Ustawienia Opis domyślne 1 ktywacja trybu pracy ON Tylko ochrona 2 - Kombinacja stanu wybiera jeden z trybów: Tylko osłona, ON Blokada staru, Blokada restartu 3 Wyłączony monitoring MPCE ON Wyłączony 4 ktywacja przesłaniania stałego 5 ktywacja przesłaniania płynnego - jedna wiązka 6 ktywacja przesłaniania płynnego - dwie wiązki OFF OFF OFF Wyłączony Przełączniki 5 i 6 nie mogą być jednocześnie ustawione na ON 7 Wiązka kodująca OFF Wyłączona 8 Nie używany OFF 198 Zamówienia : tel fax

10 R Odbiornik Nadajnik OSSDs OFF OSSDs ON Blokada Przesłanianie Wyrównanie Wysyłanie Zasilanie zał. Diody odbiornika Diody Nadajnik Nr stanu OSSD OFF Czerwony OSSD ON Zielony Przesłanianie Żółty Wyrównanie Blokada Żółty Zasilanie ON Transmisja Żółty Pomarańczowy Pomarańczowy 1 OFF ON OFF OFF OFF ON ON 2 ON OFF OFF OFF OFF ON ON 3 ON OFF OFF ON OFF ON ON 4 ON OFF OFF OFF ON ON ON 5 OFF ON ON OFF OFF ON ON 6 OFF ON MIGNIE OFF OFF ON ON 7 ON OFF OFF OFF OFF ON OFF 8 MIGNIE OFF OFF OFF OFF ON ON 9 ON OFF OFF OFF OFF MIGNIE ON 10 MIGNIE OFF OFF ON OFF ON ON 11 MIGNIE OFF OFF OFF ON ON ON 12 MIGNIE OFF DNE OFF OFF ON ON 13 ON OFF OFF OFF OFF MIGNIE DNE Nr stanu Opis 1 Tylko tryb ochrony, kurtyna świetlna nie przerwana (prawidłowe ustawienie, nie w stanie blokady) 2 Tylko tryb ochrony, kurtyna świetlna przerwana (prawidłowe ustawienie, nie w stanie blokady) 3 Tylko tryb ochrony, nieprawidłowe ustawienie (nie w stanie blokady) 4 Tylko tryb ochrony, w stanie blokady uruchomienia lub ponownego uruchomienia (prawidłowe ustawienie) 5 Tryb Fixed blanking (prawidłowe ustawienie, nie w stanie blokady) 6 Tryb Floating lub Floating/Fixed Blanking (prawidłowe ustawienie, nie w stanie blokady) 7 Wejście aktywacji testu nadajnika (pin4) 8 Defekt wewnętrzny, odbiornik 9 Defekt wewnętrzny, nadajnik 10 Defekt zewnętrzny (OSSD - zwarcie do masy, +V lub skrzyżowanie połączeń) 11 Defekt zewnętrzny (błąd MPCE/EDM) 12 Tryb konfiguracji (klapka odbiornika otwarta) 13 Tryb konfiguracji (klapka nadajnika otwarta) Opis błędów Nr błędu Opis błędu Postępowanie 8 Defekt wewnętrzny, nadajnik Sprawdzić konfiguracje nadajnika i odbiornika. Wymienić odbiornik 9 Defekt wewnętrzny, odbiornik Sprawdzić podłączenie nadajnika/odbiornika. Sprawdzić obszar chroniony pomiędzy nadajnikiem a odbiornikiem Wymienić nadajnik 10 Defekt zewnętrzny Sprawdzić podłączenie wyjść OSSD na zwarcie do +24V DC i masy Wymienić odbiornik 11 Defekt wewnętrzny (MPCE błąd) 12 Tryb konfiguracji odbiornika Klapka dostępu do przełączników DIP w odbiorniku jest otwarta 13 Tryb konfiguracji nadajnika Klapka dostępu do przełączników DIP w nadajniku jest otwarta 199

11 R Kurtyny i bariery świetlne Kurtyny świetlne z zewnętrznym modułem programującym Programowanie zewnętrzne Rozdzielczość 14 lub 30 mm Wysokość chroniona od 160mm do 1760 mm IP65 Funkcja Tak zwane "przesłanianie" umożliwia wyłączenie części promieni pozwalając, aby przedmioty związane z procesem były ignorowane przez kurtynę. Ta funkcja wymaga, aby obiekt był zawsze w wyznaczonym obszarze. Podczas programowania urządzenia nie trzeba otwierać klapki odbiornika w celu wykonania przeprogramowania za pomocą przełączników DIP, co może być czasochłonne, gdy konfiguracja "przesłaniania" często się zmienia. Dane techniczne Wskazywanie stanu Napięcie zasilania 24 V DC ± 20% Pobór mocy <400 m (w zal. od modelu) Wyjścia tranzystorowe Bezpieczeństwa 2 x PNP 0,5 Sygnałowe 1 x PNP 0,5 Czas odpowiedzi-niekodowanie ms ( w zal.od modelu) Czas odpowiedzi-kodowanie ms ( w zal.od modelu) Rodzaj światła Podczerwień 870 nm Zasięg (14/30mm) 7/16m Sygnalizacja 7xLED Podłączenie Złącze M12 Odbiornik Rodzaj obudowy luminium Stopień ochrony IP 65 OSSDs OFF Temperatura -10 C do +55 C OSSDs ON Montaż 4xM6 Kategoria bezpieczeństwa 4 zgodnie Blokada z EN PL e zgodnie z EN ISO SIL 3 zgodnie z EN Standard Typ 4 zgodnie z EN Zgodność MD, EMC, LVD Wygaszanie Równanie OSSDs OFF OSSDs ON Blokada Wysyłanie Zasilanie zał. Odbiornik Nadajnik Wygaszanie Przesłanianie Równanie Wyrównanie Wysyłanie Zasilanie zał. Nadajnik Wymiary (mm) , , >80 75 C B 200 Zamówienia : tel fax

12 R Rozdzielczość 14 mm Nr katalogowy Strefa ochrony Montaż B Montaż C Zasięg (m) Czas odpowiedzi niekodowanie 440L-S4J0160YR L-S4J0320YR L-S4J0480YR L-S4J0640YR L-S4J0800YR L-S4J0960YR L-S4J1120YR L-S4J1280YR L-S4J1440YR L-S4J1600YR L-S4J1760YR Czas odpowiedzi kodowanie Rozdzielczość 30 mm Nr katalogowy Strefa ochrony Montaż B Montaż C Zasięg (m) Rozdzielczość (mm) Rozdzielczość (mm) Czas odpowiedzi niekodowanie 440L-S4K0160YR L-S4K0320YR L-S4K0480YR L-S4K0640YR L-S4K0800YR L-S4K0960YR L-S4K1120YR L-S4K1280YR L-S4K1440YR L-S4K1600YR L-S4K1760YR Czas odpowiedzi kodowanie Szczegółowych informacji o kablach połączeniowych szukaj na stronie 208. System składa się z nadajnika, odbiornika oraz urządzenia do programowania. 201

13 R Kurtyny i bariery świetlne Kurtyny świetlne GuardShield Typ 2 Zasięg do 18 metrów Rozdzielczość 30 mm Wysokość chroniona od 160mm do 1760 mm IP65 Funkcja GuardShield to ekonomiczne kurtyny bezpieczeństwa typu 2 o unikalnej budowie. Dzięki specjalnej technologii wykonania obudowy nawet najdłuższe profile są całkowicie odporne na skręcanie, co ułatwia ich montaż oraz właściwe ustawienie. Kurtyny typu 2 przeznaczone są do stosowania w obwodach maszyn o mniejszym poziomie ryzyka, dla których 2 kategoria bezpieczeństwa jest wystarczającym poziomem ochrony. Przykładem takich maszyn są: maszyny pakujące, linie montażowe itp. Dane techniczne Napięcie zasilania 24 V DC ± 20% Pobór mocy max 400 m (w zal. od modelu) Wyjścia tranzystorowe Bezpieczeństwa 2 x PNP 0,5 Sygnałowe 1 x PNP 0,5 Max Rozdzielczość 30 mm Sygnalizacja 6 x LED Materiał obudowa luminium Temperatura pracy od -10 C do +55 C Montaż 4 x M 6 Stopień ochrony IP 65 Przyłącze kablowe złącze M 12 Rodzaj światła IR 870 nm Kategoria bezpieczeństwa kat 2 zgodnie z EN PL c zgodnie z EN ISO SIL 2 zgodnie z EN Standard Typ 2 zgodnie z EN Zgodność MD, EMC, LVD Wymiary (mm) , ,5 40 C B 30 > Zamówienia : tel fax

14 R OSSDs ON Odbiornik OSSDs OFF Nadajnik wyrównanie Blokada Zasilanie zał. Wysyłanie Diody odbiornika Diody nadajnika Nr stanu OSSD OFF Czerwony OSSD ON Zielony Równanie Pomarańczowy Blokada Żółty Zasilanie ON Pomarańczowy Transmisja Żółty 1 OFF ON OFF OFF ON ON 2 ON OFF OFF OFF ON ON 3 ON OFF ON OFF ON ON 4 ON OFF OFF ON ON ON 5 ON OFF OFF OFF ON OFF 6 MIGNIE OFF OFF OFF MIGNIE ON 7 ON OFF OFF OFF ON ON 8 MIGNIE OFF OFF OFF ON ON 9 ON OFF OFF ON ON ON Nr stanu Opis Opis defektu. Rozwiązanie problemów 1 Tylko tryb ochrony, kurtyna świetlna nie przerwana (ustawienie prawidłowe, nie w stanie blokady). 2 Tylko tryb ochrony, kurtyna świetlna przerwana (ustawienie prawidłowe, nie stanie blokady). 3 Tylko tryb ochrony, ustawienie nieprawidłowe (nie w stanie blokady). 4 Blokada ponownego uruchomienia (prawidłowe ustawienie). 5 Wejście aktywacji testu nadajnika (pin 4). 6 Defekt wewnętrzny, odbiornik. 7 Defekt wewnętrzny, nadajnik. 8 Defekty zewnętrzne (OSSD - zwarcie do masy, +V lub skrzyżowanie połączeń). 9 Defekty zewnętrzne (Błąd MPCE / EDM). 6. Wymień odbiornik. 7. Sprawdź podłączenia nadajnika i odbiornika. Wymień nadajnik. 8. Sprawdź połączenia wyjść OSSD na zwarcie do +24 V DC i masy. Wymień odbiornik. 9. Sprawdź połączenie z przekaźnikiem bezpieczeństwa (jeśli OSSD ON-wejście przekaźnika bezpieczeństwa musi być na poziomie GND, jeśli OSSD OFF-wejście przekaźnika bezpieczeństwa musi mieć +24 V). Wyłącz i załącz zasilanie. Nr katalogowy Strefa Montaż Wysokość Zasięg (m) Rozdzielczość Restart ochrony B ochrony C 440L-P2K0160YD utomatyczny 440L-P2K0320YD utomatyczny 440L-P2K0480YD utomatyczny 440L-P2K0640YD utomatyczny 440L-P2K0800YD utomatyczny 440L-P2K0960YD utomatyczny 440L-P2K1120YD utomatyczny 440L-P2K1280YD utomatyczny 440L-P2K1440YD utomatyczny 440L-P2K1600YD utomatyczny 440L-P2K1760YD utomatyczny 440L-P2KD0160YD Nadzorowany ręczny + EDM 440L-P2KD0320YD Nadzorowany ręczny + EDM 440L-P2KD0480YD Nadzorowany ręczny + EDM 440L-P2KD0640YD Nadzorowany ręczny + EDM 440L-P2KD0800YD Nadzorowany ręczny + EDM 440L-P2KD0960YD Nadzorowany ręczny + EDM 440L-P2KD1120YD Nadzorowany ręczny + EDM 440L-P2KD1280YD Nadzorowany ręczny + EDM 440L-P2KD1440YD Nadzorowany ręczny + EDM 440L-P2KD1600YD Nadzorowany ręczny + EDM 440L-P2KD1760YD Nadzorowany ręczny + EDM Podane numery katalogowe obejmują komplet (nadajnik i odbiornik). Istnieje jednak możliwość zamówienia osobno nadajnika lub odbiornika. 203

15 R Kurtyny i bariery świetlne Bariera świetlna GuardShield PC Zasięg do 16 metrów 2/3 promienie Rozdzielczość 400/500 mm Funkcja Bariera bezpieczeństwa GuardShield PC jest urządzeniem generującym kilka wiązek światła, służącym do wykrywania obecności w pobliżu niebezpiecznych maszyn i urządzeń, a także do wykrywania dostępu do takich maszyn i urządzeń. Urządzenie GuardShield PC jest aktywnym, optycznym urządzeniem ochronnym kategorii 4. Stanowi ono niezależną, optycznie zsynchronizowaną, dwumodułową (moduł nadajnika i moduł odbiornika) świetlną kurtynę bezpieczeństwa. Parametry działania kurtyny można konfigurować za pomocą przełączników DIP. Wielowiązkowe bariery bezpieczeństwa PC mogą być używane do zabezpieczenia dostępu do niebezpiecznych obszarów, a także do ochrony niebezpiecznych stref. Typowe zastosowania tych urządzeń obejmują kontrolę dostępu do obszarów przetwarzania, a także zabezpieczenie dostępu do maszyn tnących, zwałowarek, układarek i innych maszyn do transportu i składowania używających palet. Dane techniczne Napięcie zasilania 24 V DC +- 20% Pobór mocy max 400 m Wyjścia tranzystorowe: Bezpieczeństwa 2 x PNP 0,5 (OSSD) Sygnałowe 1 x PNP 0,5 Rozdzielczość 400 mm /500 mm Materiał obudowa luminium Temperatura pracy od -10 C do +55 C Montaż 4 x M 6 Stopień ochrony IP 65 Przyłącze kablowe złącze M 12 Zasięg 16 metrów Rodzaj światła IR 870 nm Kategoria bezpieczeństwa kat. 4 zgodnie z EN PL e zgodnie z EN ISO SIL 2 zgodnie z EN Standard Typ 4 zgodnie z EN Zgodność MD, EMC, LVD Wymiary (mm) Znacznik promienia min. 52 Wysokość ochrony Znacznik promienia 440L-P42500Y D Wysokość ochrony L-P43400Y D B C 204 Zamówienia : tel fax

16 R Połączenia + 24VDC NDJNIK ODBIORNIK S2 Start/Restart Brązowy Brązowy Czerwony Szary OSSD 1 L1 L2 L3 S1 Test K2 Różowy OSSD 2 Czarny K1 Niebieski Żółty MPCE/EDM Biały Sygnał testu Niebieski Zielony Sygnał pomocniczy M -0 VDC Pomocnicze wyjście nie jest wyjściem bezpieczeństwa, może być podłączone do żarówki lub jako wskazanie stanu dla PLC. S1 przycisk zewnętrznego testowania systemu (opcjonalnie) S2 przycisk restartowania kurtyny świetlnej po blokadzie startu/restartu Kabel nadajnika Nr katalogowy Długość (m) 889D-F4C D-F4C D-F4C D-F4C D-F4C D-F4C ,5 Dia 14,5 Dia 1,5 1,5 Nadajnik M12x1 Nadajnik M12x1 1. brązowy +24 V DC biały Nie używany 3. niebieski 0 V DC 4. czarny Sygnał testowy maszyny Kabel odbiornika Nr katalogowy Długość (m) 889D-F8B D-F8B D-F8B D-F8B D-F8B D-F8B ,8 8,6 Dia 9,8 Dia 50 8,8 8,6 Dia 9,8 Dia L 50 L Odbiornik Odbiornik 1. biały Wyjście pomocnicze 3 2. brązowy +24 V DC zielony Masa żółty EDM 5. szary OSSD 1 6. różowy OSSD 2 7. niebieski 0 V DC 8. czerwony Start/Kasowanie Nr katalogowy Strefa ochrony Montaż B Wysokość ochrony C Zasięg (m) 440L-P42500YD 520 mm L-P43400YD 810 mm

17 Wąskie B 440 L 396 R Ls Kurtyny i bariery świetlne Szerokie B 440 L 396 Ls kcesoria dla barier %%P120%%D %%P120%%D Bubble Level 155 (6.10) Dia. M10 Set Screw (3 plc) View View B-B L-3MIRSTND B B 440L-2MIRSTND Numer Numer katalogowy katalogowy Barierka Barierka Kolumna Kolumna montażowa montażowa Kolumna Kolumna luster luster Zestaw Zestaw montażowy montażowy 440L-P43400YD 440L-P43400YD 440L-MUTSTND3B 440L-MUTSTND3B 440L-3MIRSTND 440L-3MIRSTND 440L-F L-F L-P42500YD 440L-P42500YD 440L-MUTSTDLP2B 440L-MUTSTDLP2B 440L-2MIRSTND 440L-2MIRSTND 440L-F L-F Zamówienia : tel fax

18 R Lustra do aplikacji narożnych 8 x x Wąskie Szerokie %%P120%%D B 440 L B 440 Ls %%P120%%D B 440 L 396 Ls Specjalnie skonstruowane lustra do aplikacji narożnych. Każde lustro redukuje maks. zasięg o 10% dla każdego lustra. L B x 13 L 396 %%P120%%D 8 x 13 Ls 340 %%P120%%D 372 Ls L-M L-M L-M L-M L-M L-M View B-B Bubble Level 155 (6.10) Dia. M10 Set Screw (3 plc) View - Lustra narożne Nr katalogowy Lustra narożne Nr katalogowy m m L-M L-M L-M L-M L-M L-M L-M L-M L-M L-M Wąskie Szerokie Wąskie L-M Szerokie 440L-M L-M L-M L-M L-M Każde lustro dostarczane jest z uchwytami mocującymi B 440 L 396 B 440 L x 13 %%P120%%D 8 x 13 Ls 340 %%P120%%D 372 Ls B B 440L-3MIRSTND 440L-2MIRSTND Bubble Bubble Level Level (6.10) Dia. (6.10) Dia M10 Set M10 Set Screw (3 plc) Screw (3 plc) View - View

19 R Kurtyny i bariery świetlne kcesoria Wymiary (mm) Statyw podłogowy do bariery/kurtyny świetlnej Regulowana odległość bariery świetlnej od podłogi Lustro do bariery świetlnej lub kurtyny świetlnej Regulacyjne Polakierowana na żółto blacha 2mm Lustro 2mm Nr katalogowy Nazwa Nr katalogowy Nazwa Wymiar Statyw do bariery świetlnej L Lustro 300 mm Statyw do bariery świetlnej T Lustro 600 mm Statyw do bariery/kurtyny świetlnej Lustro 900 mm Kabel nadajnika Nr katalogowy Długość (m) 889D-F4C D-F4C D-F4C D-F4C D-F4C D-F4C ,5 Dia 14,5 Dia 1,5 1,5 Nadajnik M12x1 Nadajnik M12x1 1. brązowy +24 V DC biały Nie używany 3. niebieski 0 V DC 4. czarny Sygnał testowy maszyny 8,8 8,8 Kabel odbiornika Nr katalogowy Długość (m) 889D-F8B D-F8B D-F8B D-F8B D-F8B D-F8B ,6 Dia 9,8 Dia 50 8,6 Dia 9,8 Dia L 50 L Odbiornik Odbiornik biały Wyjście pomocnicze 2. brązowy +24 V DC 4 3. zielony Masa żółty EDM 5. szary OSSD 1 6. różowy OSSD 2 7. niebieski 0 V DC 8. czerwony Start/Kasowanie 208 Zamówienia : tel fax

20 R Obudowa dla kurtyn GuardShield IP 67 Prosta instalacja Ochrona mechaniczna kurtyny Dla maszyn mytych pod ciśnieniem Funkcja Wodoszczelna obudowa GuardShield została zaprojektowana jako ochrona kurtyn bezpieczeństwa z rodziny GuardShield do aplikacji, w których używane są myjki ciśnieniowe. plikacje takie najczęściej można spotkać w przemyśle spożywczym. Widoczne na zdjęciu akrylowe tuby sprzedawane są w parach i stanowią zabezpieczenie dla kurtyn bezpieczeństwa GuardShield Typ 4 POC oraz barier bezpieczeństwa PC. Obudowy mają acetalowe końcówki oraz mocowania ze stali nierdzewnej. Obudowy oferowane są w rozmiarach od 320 mm do 960 mm. Wodoszczelne obudowy GuardShield mają stopień ochrony IP67 zgodnie z IEC i badane są ciśnieniem 1200 psi. Wymiary (mm) Nr katalogowy Dla zastosowania B1 B2 C z kurtyną świetlną Strefa ochrony Rozstaw Rozstaw Wysokość (mm) ±0,5 montażowy (mm) montażowy (mm) całkowita (mm) 440L-GST L-P4x0320YD L-GST L-P4x0480YD L-GST L-P4x0640YD L-GST L-P4x0800YD L-GST960 Replace with J for 440L-P4x0960YD 14 mm or K for 30 mm Zamiast x wstaw J dla 14 mm lub K dla 30 mm Nr katalogowy Dla zastosowania B1 B2 C z kurtyną świetlną Strefa ochrony Rozstaw Rozstaw Wysokość (mm) ±0,5 montażowy (mm) montażowy (mm) całkowita (mm) 440L-GST L-P43400YD L-GST L-P42500YD UWG! Kurtyny GuardShield Kategorii 2 nie powiny być stosowane z tymi obudowami ze względu na efekt zwiększonego rozproszenia światła podczerwonego. 209

SIMATIC. Rozproszony system wejść/wyjść ET200M. Przedmowa. Opis produktu. Szybkie uruchomienie. Planowanie zastosowania. Montaż.

SIMATIC. Rozproszony system wejść/wyjść ET200M. Przedmowa. Opis produktu. Szybkie uruchomienie. Planowanie zastosowania. Montaż. s Przedmowa Opis produktu 1 Szybkie uruchomienie 2 Planowanie zastosowania 3 Montaż 4 Podłączanie 5 Uruchomienie 6 Konserwacja i serwis 7 Funkcje 8 Alarmy, błędy i komunikaty systemowe 9 Specyfikacja techniczna

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi MOVITRAC LTE-B

Instrukcja obsługi MOVITRAC LTE-B Technika napędowa \ Automatyka napędowa \ Integracja systemów \ y Instrukcja obsługi MOVITRAC LTE-B Wydanie 11/2012 20045476 / PL SEW-EURODRIVE Driving the world Spis tresci 1 Wskazówki ogólne... 5 1.1

Bardziej szczegółowo

FIRMA Z CERTYFIKATEM JAKOŚCI DNV =UNI EN ISO

FIRMA Z CERTYFIKATEM JAKOŚCI DNV =UNI EN ISO G60 - G100 FIRMA Z CERTYFIKATEM JAKOŚCI DNV =UNI EN ISO 9001/2000= WAŻNE INFORMACJE DLA INSTALATORA OGÓLNE ZASADY BEZPIECZEŃSTWA 1) UWAGA! Przeczytanie poniższych zaleceń jest bardzo ważne dla zapewnienia

Bardziej szczegółowo

Instrukcja instalacji Centrala alarmowa PRiMA6 PRiMA12 PRiMA16

Instrukcja instalacji Centrala alarmowa PRiMA6 PRiMA12 PRiMA16 Instrukcja instalacji Centrala alarmowa PRiMA6 PRiMA12 PRiMA16 Przed przystąpieniem do montażu urządzenia, należy dokładnie zapoznać się z treścią instrukcji instalacji! Instrukcja instalacji Rev. 1.4

Bardziej szczegółowo

JSC FORTEZA FORTEZA PC (50m 100m 200m)

JSC FORTEZA FORTEZA PC (50m 100m 200m) Mikrofalowa bariera Bistatyczna Forteza 50, 100, 200 PC Instrukcja obsługi i Instrukcja serwisowa 2012-04-12 2012 Odwiedź naszą stronę internetową: www.forteza.pl Spis treści 1. Wprowadzenie... 3 2. Zastosowanie...

Bardziej szczegółowo

Technika napędowa \ Automatyka napędowa \ Integracja systemu \ Serwisy. Panele operatorskie DOP11B. Podręcznik systemowy. Wydanie 11/2008 16666941 PL

Technika napędowa \ Automatyka napędowa \ Integracja systemu \ Serwisy. Panele operatorskie DOP11B. Podręcznik systemowy. Wydanie 11/2008 16666941 PL Technika napędowa \ Automatyka napędowa \ Integracja systemu \ Serwisy Panele operatorskie DOP11B Wydanie 11/28 Podręcznik systemowy 16666941 PL SEW-EURODRIVE Driving the world Spis tresci 1 Wskazówki

Bardziej szczegółowo

Sterownik nawadniający do zastosowań komercyjnych

Sterownik nawadniający do zastosowań komercyjnych Sterownik nawadniający do zastosowań komercyjnych RAIN SENSOR ACTIVE BYPASS SYSTEM OFF SET CURRENT DATE / TIME MANUAL OPERATION SET PROGRAM START TIMES SETTINGS SET STATION RUN TIMES ADVANCED FEATURES

Bardziej szczegółowo

Regulator DULCOMETER Compact Wielkość pomiarowa: Przewodność indukcyjna

Regulator DULCOMETER Compact Wielkość pomiarowa: Przewodność indukcyjna Instrukcja montażu i obsługi Regulator DULCOMETER Compact Wielkość pomiarowa: Przewodność indukcyjna PL A1860 Proszę najpierw dokładnie zapoznać się z instrukcją. Nie wyrzucać. Odpowiedzialność za błędy

Bardziej szczegółowo

Zaawansowany sterownik do zastosowań komercyjnych

Zaawansowany sterownik do zastosowań komercyjnych ACC Zaawansowany sterownik do zastosowań komercyjnych Instrukcja obsługi, montażu i programowania sterownika ACC i sterownika dekoderowego ACC ACC-1200 12 - Sterownik sekcyjny, możliwość podłączenia 42

Bardziej szczegółowo

NIEBEZPIECZEŃSTWO Oznacza potencjalnie niebezpieczną sytuację, która może skutkować śmiercią.

NIEBEZPIECZEŃSTWO Oznacza potencjalnie niebezpieczną sytuację, która może skutkować śmiercią. SMA Solar Technology AG Solar Inverters FLX Series Instrukcja instalacji www.sma.de Bezpieczeństwo i zgodność Bezpieczeństwo i zgodność Rodzaje komunikatów dotyczących bezpieczeństwa W niniejszym dokumencie

Bardziej szczegółowo

A B 1 SIGNO3 SIGNO4 SIGNO6 2 2

A B 1 SIGNO3 SIGNO4 SIGNO6 2 2 1 ISTSG REV 00.01 A B 1 SIGNO3 SIGNO4 SIGNO6 2 2 3 4 5 6 7 3 8 9 10 11 12 4 1 Ostrzeżenia...6 2 Opis produktu...6 2.1 Ograniczenia zastosowania...7 3 Instalowanie...7 3.1 Kontrola i przygotowanie wstępne...7

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI + LAN

INSTRUKCJA OBSŁUGI + LAN Rejestrator Cyfrowy S E R I E: K2 XVR-04 E K2 XVR-04 D1 K2 XVR-04 D1-E K2 K2 K2 K2 XVR-08 XVR-08 E XVR-08 D1 XVR-08 D1-E K2 XVR-16 K2 XVR-16 D1 K2 XVR-16 D1-E K2 XVR-24 E K2 XVR-32 E INSTRUKCJA OBSŁUGI

Bardziej szczegółowo

modeli: KPD-676, KPD-678

modeli: KPD-676, KPD-678 AV-Tech CYFROWY REJESTRATOR VIDEO INSTRUKCJA OBSŁUGI modeli: KPD-676, KPD-678 Przed rozpoczęciem obsługi, dokładnie przeczytaj instrukcję i zachowaj ją do późniejszego użytku. Wersja 2009-08-31. WAŻNE

Bardziej szczegółowo

Rejestrator cyfrowy serii HE-T Instrukcja obsługi

Rejestrator cyfrowy serii HE-T Instrukcja obsługi Rejestrator cyfrowy serii HE-T Instrukcja obsługi UWAGA! Producent zastrzega sobie prawo dokonywania zmian parametrów i sposobu obsługi bez wcześniejszego poinformowania. Ze względu na ciągłą modyfikację

Bardziej szczegółowo

RTD-20. realtime. Instrukcja montażu. realtime. polski. Instrukcja montażu RTD-20. RTD-20 Retail Economiser 100.00 100.00 22.00. Control Systems 0V +V

RTD-20. realtime. Instrukcja montażu. realtime. polski. Instrukcja montażu RTD-20. RTD-20 Retail Economiser 100.00 100.00 22.00. Control Systems 0V +V LED3 LED1 LED2 SW1 LED4 LED5 LED6 RTD-20 Instrukcja montażu 0V +V POWER 15-24VDC 0V S1 S2 S3 0V S4 S5 S6 polski Instrukcja montażu RTD-20 100.00 RTD-20 Retail Economiser realtime Control Systems 24VAC/30VDC,

Bardziej szczegółowo

ektr ) 9 (2 4 1 0 /2 2 r N Nowości rynkowe s. 7-11 Oświetlenie drogowe s. 38-41

ektr ) 9 (2 4 1 0 /2 2 r N Nowości rynkowe s. 7-11 Oświetlenie drogowe s. 38-41 Nr 2/2014(29) ISSN 1895-5452 BEZPŁATNA GAZETA INFORMACYJNA UNII HURTOWNI ELEKTRYCZNYCH ektro Nowości rynkowe s. 7-11 Oświetlenie drogowe s. 38-41 Szanowni Państwo, Z przyjemnością prezentujemy kolejne

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi przemiennika częstotliwości smv 0,25 kw 22 kw

Instrukcja obsługi przemiennika częstotliwości smv 0,25 kw 22 kw Instrukcja obsługi przemiennika częstotliwości smv 0,25 kw 22 kw Lenze-Rotiw Sp. z o.o. 1 Niniejsza instrukcja Zawiera najważniejsze dane techniczne i opisuje instalację, obsługę i eksploatację przemiennika

Bardziej szczegółowo

Instrukcja eksploatacji SUNNY TRIPOWER 5000TL / 6000TL / 7000TL / 8000TL / 9000TL / 10000TL / 12000TL

Instrukcja eksploatacji SUNNY TRIPOWER 5000TL / 6000TL / 7000TL / 8000TL / 9000TL / 10000TL / 12000TL Instrukcja eksploatacji SUNNY TRIPOWER 5000TL / 6000TL / 7000TL / 8000TL / 9000TL / 10000TL / 12000TL STP5-10TL-20-BE-pl-13 Wersja 1.3 POLSKI Przepisy prawne SMA Solar Technology AG Przepisy prawne Informacje

Bardziej szczegółowo

System inteligentnego domu

System inteligentnego domu F&F Filipowski sp. j. ul. Konstantynowska 79/81 95-200 Pabianice tel/fax 42 215 23 83, 227 09 71 e-mail: fhome@fif.com.pl System inteligentnego domu Wersja dokumentacji 2.3 UWAGA!!! Aby uzyskać 24 miesięczną

Bardziej szczegółowo

CENTRA TOKARSKIE CNC. Haas Automation Inc.

CENTRA TOKARSKIE CNC. Haas Automation Inc. T CENTRA TOKARSKIE CNC Haas Automation Inc. PL C iągłe doskonalenie to filozofia firmy Haas Automation. Nieustannie szukamy sposobów na ulepszanie naszych produktów CNC, aby oferować naszym klientom najwyższą

Bardziej szczegółowo

Katalog produktów i nowości zabezpieczeń technicznych

Katalog produktów i nowości zabezpieczeń technicznych SPIS TREŚCI Wewnętrzna kamera IP - ACTi KCM-3911 FISHEYE Zewnętrzna kamera IP - ACTi KCM-5211 E AirLive POE-501 0HD 5 Mpix kamera IP TRENDnet TV-IP51 2WN - Kamera IP WiFi TRENDnet TV-IP31 2WN - Kamera

Bardziej szczegółowo

CA-10 Wersja programowa 5.11

CA-10 Wersja programowa 5.11 Centrala alarmowa CA-10 Wersja programowa 5.11 INSTRUKCJA INSTALATORA GDAŃSK ca10i_pl 05/09 OSTRZEŻENIA Ze względów bezpieczeństwa system alarmowy powinien być instalowany przez wykwalifikowanych specjalistów.

Bardziej szczegółowo

Kompakt II 15/24i KOTŁY I PODGRZEWACZE

Kompakt II 15/24i KOTŁY I PODGRZEWACZE INSTRUKCJ UKCJA A OBSŁUGI INSTALO ALOWANI ANIA A I KONSER ONSERWACJI GAZOWEGO KOTŁA GRZEWCZEGO Kompakt II 15/24i Kocioł Kompa mpakt II 15/24i spełnia podstawowe wymagania następujących Dyrektyw: INSTRUKCJA

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkowania. Altivar 21 Przemienniki częstotliwości dla silników asynchronicznych

Instrukcja użytkowania. Altivar 21 Przemienniki częstotliwości dla silników asynchronicznych Instrukcja użytkowania Altivar 21 Przemienniki częstotliwości dla silników asynchronicznych I. Bezpieczeństwo użytkowania I Oznaczenia graficzne, występujące w instrukcji oraz na samym przemienniku, opisane

Bardziej szczegółowo

Status Check TM Przewodnik Szybkiego Startu i Instrukcja Obsługi

Status Check TM Przewodnik Szybkiego Startu i Instrukcja Obsługi Status Check TM Przewodnik Szybkiego Startu i Instrukcja Obsługi Status Check TM Przewodnik Szybkiego Startu i Instrukcja Obsługi Zrzeczenie się: Niniejsza instrukcja ma charakter informacyjny. Firma Timken

Bardziej szczegółowo

Roteo 20HV/25H/35/35G User Manual. Version 1.2

Roteo 20HV/25H/35/35G User Manual. Version 1.2 Roteo 20V/25/35/35G User Manual Version 1.2 A B C D E F 1 4 2 3 6 5 11 10 7 8 9 2 4 6 5 3 7 8 9 1 8 7 6 2 3 9 1 4 5 1 6 3 4 5 2 RRC350 RRC350 1 2 3 4 5 6 7 12 11 5 7 9 3 1 10 4 6 8 13 2 Roteo 35/35G: 12

Bardziej szczegółowo

ŚWIATŁO TO TECHNOLOGIA WIEDZA DLA PROFESJONALNYCH WARSZTATÓW

ŚWIATŁO TO TECHNOLOGIA WIEDZA DLA PROFESJONALNYCH WARSZTATÓW ŚWIATŁO TO TECHNOLOGIA WIEDZA DLA PROFESJONALNYCH WARSZTATÓW WSZYSTKO O TECHNICE OŚWIETLENIOWEJ Od ponad 100 lat HELLA służy swoim partnerom i klientom kompetencją i doświadczeniem. Z tych bogatych doświadczeń

Bardziej szczegółowo

Złącza z serii IE-Line

Złącza z serii IE-Line październik grudzień 2007/nr 4 kwartalnik FEGA Poland Sp. z o.o. Złącza z serii IE-Line Rozruch i ochrona silnika UPSy General Electric Rozdział mocy w najlepszej formie: Rittal Ri4Power Zgodne z PN 60439-1

Bardziej szczegółowo

ELE ac 16/18/20. Instrukcji obsługi 08.02- 50249850 04.03. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Set

ELE ac 16/18/20. Instrukcji obsługi 08.02- 50249850 04.03. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Set 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Set 0 ELE ac 16/18/20 08.02- Instrukcji obsługi p 50249850 04.03 Wstęp Bezpieczna eksploatacja wózka wymaga dokładnego zapoznania się z informacjami podanymi w niniejszej ORYGINLNEJ INSTRUKCJI

Bardziej szczegółowo

WATTROUTER M PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA

WATTROUTER M PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA WATTROUTER M PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA DLA MODELI: WATTROUTER M SSR (WRM 01/06/12 oraz WT 02/10) WATTROUTER M MAX (WRM 01/06/12 oraz WT 03/11) JAK DOBRAĆ I DOSTROIĆ URZĄDZENIE Wersja dokumentu: 1.9 Ostatnia

Bardziej szczegółowo