INWESTYCJI SYSTEMU IDENTYFIKACJI KIBICÓW NA STADIONIE PRZY UL. KONWIKTORSKIEJ 6

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "INWESTYCJI SYSTEMU IDENTYFIKACJI KIBICÓW NA STADIONIE PRZY UL. KONWIKTORSKIEJ 6"

Transkrypt

1 Warszawa Marzec 2010 roku PROGRAM FUNKCJONALNO - UŻYTKOWY DLA INWESTYCJI BUDOWA SYSTEMU KONTROLI DOSTĘPU, W TYM SYSTEMU IDENTYFIKACJI KIBICÓW NA STADIONIE PRZY UL. KONWIKTORSKIEJ 6 Adres obiektu: Ośrodek Polonia Warszawa ul. Konwiktorska 6 Inwestor: Miasto Stołeczne Warszawa Warszawski Ośrodek Sportu i Rekreacji Zakład Budżetowy ul. Rozbrat Warszawa Opracowanie: PIM Sp. z o.o. ul. Walecznych 8/ Warszawa 1

2 Budowa sytemu kontroli dostępu, w tym systemu identyfikacji kibiców na stadionie przy ul. Konwiktorskiej 6 Prace związane z Systemem Kontroli Dostępu i Identyfikacji Kibiców będą polegały na jego zaprojektowaniu, wybudowaniu i uruchomieniu. Opis przedmiotu zamówienia stanowi rozwinięty program funkcjonalno-użytkowy, który jest wyspecyfikowany poniżej. 1. System kontroli wejść na stadion 1.1 Założenia ogólne. System kontroli wejść na stadion będzie składał się będzie z trzech warstw: warstwy kontroli mechanicznej, na którą składać się będą stadionowe bramy kołowrotowe, przystosowane do sterowania elektronicznego. warstwy kontroli elektronicznej, odpowiedzialnej za odczyt elektronicznego biletu wstępu, podjęcie decyzji o dostępie, bądź jego odmowie oraz odpowiednie wysterowanie bram kołowrotowych. warstwy informatycznej odpowiedzialnej za proces dystrybucji biletów, przetwarzania danych osobowych i zarządzania systemem. Za stosowaniem stadionowego systemu kontroli wejść przemawiają dwie główne idee. Pierwsza z nich to możliwość pełnej kontroli nad ruchem osób na terenie obiektu, począwszy od wejścia, poprzez uporządkowany ruch na obiekcie po opuszczenie stadionu przez kibiców. System daje administratorowi możliwość sterowania ruchem osobowym na obiekcie wraz z pełną identyfikacją uczestników imprezy masowej. Oznacza to, że w każdym momencie możliwe jest określenie danych osobowych kibica, który wykupił dane miejsce na trybunie. W ramach prezentowanych danych osobowych powinny się znaleźć min. imię, nazwisko, PESEL (bądź nr dokumentu tożsamości w przypadku braku PESEL) oraz wizerunek osoby. Drugą korzyścią płynącą ze stosowania stadionowego systemu kontroli wejść jest zautomatyzowany i w pełni kontrolowany przebieg dystrybucji biletów na imprezy. Zastosowanie stadionowego systemu kontroli wejść pozwala zatem na poprawienie bezpieczeństwa, ale również na duży komfort zarządzania dystrybucją biletów. 2

3 Dostawca stadionowego systemu kontroli wejść musi zapewnić jego zgodność z: ustawą o bezpieczeństwie imprez masowych z dnia 20 marca 2009, ustawą o ochronie danych osobowych, ustawą o rachunkowości, rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie warunków bezpieczeństwa, jakie powinny spełniać stadiony, na których mogą odbywać się mecze piłki nożnej, wytycznymi PZPN w sprawie wymogów techniczno-organizacyjnych dla poprawy bezpieczeństwa na obiektach piłkarskich wytycznymi ESIK (Ekstraklasa SA) w zakresie kompatybilności systemów stadionowych 1.2 Charakterystyka funkcjonalna systemu Stadionowy system kontroli wejść będzie wspomagał przebieg imprezy masowej od momentu sprzedaży biletu na tę imprezę. System będzie umożliwiał sprzedaż biletów w kasach stadionowych oraz przez Internet. W czasie zakupu biletu do systemu powinny trafić dane osobowe kibica wraz z wizerunkiem. Kolejnym elementem systemu jest kontrola uprawnień i tożsamości uczestnika imprezy podczas wejścia na obiekt. Kibice będą dostawać się na teren imprezy przez bramki obrotowe, sterowane elektronicznym systemem kontroli dostępu, stanowiącym element systemu kontroli wejść. Po przyłożeniu karty zbliżeniowej, będącej biletem na imprezę, do czytnika kart umieszczonego na bramce, kibic otrzyma informację (np. poprzez lampki zieloną i czerwoną) o przyznaniu bądź odmowie dostępu. W przypadku przyznania dostępu, blokada bramy zostanie zwolniona i kibic będzie mógł wejść na teren stadionu. W tym czasie musi nastąpić także identyfikacja i weryfikacja tożsamości. W momencie wejścia kibica na stadion, ochrona dozorująca dane wejście musi mieć pewność, że jest to osoba, której dane znajdują się na bilecie, którego używa. Operacja weryfikacji tożsamości nie może przekraczać 5 sekund, a całkowite przejście kibica z ważnym biletem przez bramę od momentu przyłożenia karty do czytnika do zakończenia weryfikacji tożsamości nie powinno zajmować więcej niż 7 sekund. W trakcie procesu weryfikacji ochrona musi być informowana przez system o ewentualnie nałożonych na kibica zakazach stadionowych lub klubowych. Jeżeli na kibica został nałożony zakaz, system nie zwalnia blokady, informuje kibica o zakazie wstępu na teren stadionu (np. czerwoną lampką), sygnalizując jednocześnie ten fakt ochronie. Ochrona powinna móc w takim wypadku ręcznie zwolnić blokadę i podjąć odpowiednie kroki. Takie rozwiązanie umożliwi ochronie oraz policji wychwycenie osób próbujących nadużyć oraz zminimalizuje przestoje na kołowrotach wejściowych. 3

4 W razie próby wejścia przez kibica przy użyciu cudzej karty, system zaakceptuje Kartę, a odpowiedzialność potwierdzenia tożsamości właściciela karty spocznie na ochronie. W przypadku, gdy kibic będzie próbował wejść na stadion nieprawidłowym wejściem, system przepuści go, informując jednocześnie o tym fakcie ochronę nadzorującą dane wejście oraz wyświetlając jednocześnie informacje o prawidłowym wejściu/sektorze. To rozwiązanie umożliwi ochronie skierowanie kibica do właściwego wejścia oraz zachowanie płynnego ruchu osobowego na bramach obrotowych i tripodach. System będzie wyposażony w moduł monitorujący, wspomagający pracę Policji oraz ochrony na stadionie. Moduł będzie umożliwiał śledzenie na bieżąco w postaci graficznej wizualizacji procesu zapełniania się poszczególnych sektorów kibicami. Moduł ten będzie połączony z systemem za pomocą protokołu TCP/IP, co umożliwi zmianę jego lokalizacji w obrębie zasięgu sieci strukturalnej systemu. Do zarządzania systemem należy dostarczyć moduł administracyjny, z pomocą którego administrator będzie miał możliwość kontroli sprzedaży biletów, konfiguracji harmonogramów imprez, cenników, przeglądania raportowo, itp. Podobnie jak moduł monitorujący będzie on pracował w sieci TCP/IP. System musi posiadać bazę danych, mogącą pomieścić informacje o min kibiców. 1.3 Opis techniczny systemu System mechanicznej kontroli wejść System kontroli mechanicznej wejść składać się będzie z dwóch stref dostępu: I Strefa Dostępu 19 podwójnych bram obrotowych (dwa kołowroty na jedną bramę), 6 wysokich furt uchylnych dla niepełnosprawnych 2 zestawy szlabanów parkingowych z kolczatkami (2 wjazdowe i 2 wyjazdowe). II Strefa Dostępu 14 tripodów, 1 bramka uchylna dla niepełnosprawnych 4

5 Całkowita pojemność stadionu to miejsc siedzących. Przepustowość bram musi pozwolić na zapełnienie stadionu w ok. 1 godzinę. Przed montażem bram obrotowych wykonawca dostosuje istniejące miejsce, ogrodzenie, (itp.), demontując zbędne elementy w miejscach montażu bram obrotowych, furt uchylnych, szlabanów, bramki uchylnej i tripodów. Miejsce montażu poszczególnych elementów systemu mechanicznej kontroli wejść przedstawione jest na rysunku stanowiącym załącznik nr 1. Elementy systemu mechanicznej kontroli wejść w poszczególnych częściach obiektu powinny zostać zainstalowane tak, aby stanowiły jedną oś. Na granicy zestawu bram obrotowych i furt uchylnych, należy umieścić słupki wsporcze, do których przytwierdzone zostanie ogrodzenie. Słupki należy umieścić bezpośrednio przy konstrukcji bramy obrotowej tak, aby uniemożliwić niekontrolowane wejście na teren stadionu. Po zainstalowaniu elementów mechanicznego systemu kontroli wejść, wykonawca jest zobowiązany przywrócić teren, na którym były wykonywane prace do stanu pierwotnego. Brama obrotowa z dwoma kołowrotami - 19 szt. W skład bramy obrotowej wchodzą: czytniki kart zbliżeniowych oraz kodów kresowych wraz z obudowami wandaloodpornymi, czytniki powinny być czytnikami dwu-systemowymi (kody kreskowe + MIFARE) w jednej obudowie z wyświetlaczem informacyjnym. panele weryfikacji kibica, na których wyświetlany będzie wizerunek właściciela użytego biletu na stadion w czasie rzeczywistym. Ochroniarz dozorujący przejście dokona weryfikacji tożsamości kibica bez legitymowania wchodzącego na stadion. Panel weryfikacji powinien być przemysłowym komputerem panelowym o parametrach minimalnych: o procesor Intel Celeron M 1.5G/ 600MHz lub lepszy, o karta sieciowa 100MB/s, o system operacyjny Windows w dystrybucji przeznaczonej do zastosowań profesjonalnych, o hermetyczna obudowa IP65, o wyświetlacz LCD min. 15, o porty we/wy w hermetycznym wykonaniu, o szyba wandaloodporna wbudowana w panel (np. klasa P2) o zakres temperatury pracy: (-25 C./+50 C), zadaszenie lub inny sposób osłony panelu weryfikacji kibica zapewniający prawidłową identyfikację podczas opadów atmosferycznych, zabezpieczające moduły weryfikacji kibica przed aktami wandalizmu (np. rolety) zamykane na klucz, 5

6 rotor/rotory, z których każdy posiada wydzielone przez skrzydła rotora sekcje przejścia. Rotory wykonane z rur okrągłych ze stali nierdzewnej, konstrukcja stanowiąca stelaż urządzenia, zabudowę rotorów, dach i konstrukcję dachu wykonane ze stali nierdzewnej, sterownik dla operatora urządzenia, umiejscowiony od strony strefy zamkniętej, umożliwiający ręczne odblokowanie i zainicjowanie cyklu działania (tzw. sterowanie ręczne), sygnalizację świetlną informującą o stanie pracy tj. odblokowania/zablokowania ruchu rotora (np. zielona strzałka odblokowanie ruchu rotora, czerwony krzyżyk zablokowanie ruchu rotora), sprzęgło bezpieczeństwa umożliwiające zatrzymanie przez użytkownika ruchu rotora wywołany mechanizmem bramy w każdym położeniu bez nadmiernego wysiłku, elektromechaniczne układy napędu mechanizmu wspomagające ruch rotorów i ustawiające rotory przy zakończeniu każdego cyklu przejścia osobowego w pozycji blokującej tj. przejścia do stanu spoczynku, układy blokujące mechanizmu uniemożliwiające cofnięcie się przechodzącego użytkownika, który znajduje się w sekcji rotora, a rotor wykonał już obrót powyżej 30 stopni, układ mechaniczny, który w przypadku braku zasilania elektrycznego, pozwoli operatorowi za pomocą kluczyka w czasie nie dłuższym niż 15 sekund na ustawienie działania mechanizmu w jednym z trzech podanych trybów: o ruch rotora zablokowany w obu kierunkach, o ruch rotora odblokowany dla obu kierunków, o ruch rotora odblokowany tylko dla jednego dowolnego kierunku ruchu, możliwość odblokowania mechanizmu obrotu, przyciskiem ze stanowiska ochrony, wbudowany UPS pozwalający na 15 min pracy po odcięciu zasilania. Wysoka Furta uchylna dla niepełnosprawnych 6 szt. W skład Wysokiej Furty uchylnej dla niepełnosprawnych wchodzą: czytniki kart zbliżeniowych oraz kodów kresowych wraz z obudowami wandaloodpornymi, czytniki powinny być czytnikami dwu-systemowymi (kody kreskowe + MIFARE) w jednej obudowie z wyświetlaczem informacyjnym. panel weryfikacji kibica, na którym wyświetlany będzie wizerunek właściciela użytego biletu na stadion w czasie rzeczywistym. Ochroniarz dozorujący przejście dokona weryfikacji tożsamości kibica bez legitymowania 6

7 wchodzącego na stadion. Panel weryfikacji powinien być przemysłowym komputerem panelowym o parametrach minimalnych: o procesor Intel Celeron M 1.5G/ 600MHz lub lepszy, o karta sieciowa 100MB/s, o system operacyjny Windows w dystrybucji przeznaczonej do zastosowań profesjonalnych, o hermetyczna obudowa IP65, o wyświetlacz LCD min. 15, o porty we/wy w hermetycznym wykonaniu, o szyba wandaloodporna wbudowana w panel (np. klasa P2) o zakres temperatury pracy: (-25 C.+50 C), zadaszenie lub inny sposób osłony panelu weryfikacji kibica zapewniający prawidłową identyfikację podczas opadów atmosferycznych, zabezpieczające moduły weryfikacji kibica przed aktami wandalizmu (np. rolety) zamykane na klucz, sterownik dla operatora urządzenia, umiejscowiony od strony strefy zamkniętej, umożliwiający ręczne odblokowanie i zainicjowanie cyklu działania (tzw. sterowanie ręczne), sygnalizację świetlną informującą o stanie pracy tj. odblokowania/zablokowania ruchu ramienia (np. zielona strzałka odblokowanie ruchu ramienia, czerwony krzyżyk zablokowanie ruchu ramienia), elektromechaniczne układy napędu mechanizmu wspomagające ruch ramienia furty, układ mechaniczny, który w przypadku braku zasilania elektrycznego, pozwoli operatorowi za pomocą kluczyka w czasie nie dłuższym niż 15 sekund na ustawienie działania mechanizmu w jednym z trzech podanych trybów: o ruch ramienia zablokowany w obu kierunkach, o ruch ramienia odblokowany dla obu kierunków, o ruch ramienia odblokowany tylko dla jednego dowolnego kierunku ruchu, możliwość odblokowania mechanizmu obrotu, przyciskiem ze stanowiska ochrony, wbudowany UPS pozwalający na 15 min pracy po odcięciu zasilania. Tripod 14 szt. Podstawą uruchomienia mechanizmu odblokowującego jest otrzymanie impulsu sterującego z urządzenia zewnętrznego. Wewnętrzny rygiel jest załączany 7

8 elektrycznie na czas ok. 10 sek. stan otwarcia bramki jest sygnalizowany świecącą się strzałką o kolorze zielonym. Stan zamknięcia sygnalizowany jest świecącym się krzyżykiem o kolorze czerwonym. Po odblokowaniu mechanizmu (sygnalizowanego przez świecącą zieloną strzałkę) należy pchnąć ramię bramki usytuowane w pozycji poziomej w kierunku sygnalizowanego przejścia. Po pchnięciu następuje samoczynne załączenie mechanizmu dopychającego, wspomagającego przejście i zablokowanie obrotu do czasu otrzymania następnego sygnału sterującego. Oprogramowanie procesora sterującego bramką umożliwia, w przypadku działania w obu kierunkach, zapamiętywanie sygnału z urządzeń zewnętrznych z naprzemiennym odblokowywaniem rygla. Istnieje możliwość odblokowania mechanizmu przy pomocy dodatkowego przycisku instalowanego przy stanowisku portiera, strażnika, kasjera itp. Podstawowe cechy tripodu: awaryjne źródło zasilania gwarantujące min przejść w przypadku zaniku napięcia w sieci zabezpieczenia naporowe, nadmiarowo ruchowe czytniki kart zbliżeniowych oraz kodów kresowych wraz z obudowami wandaloodpornymi, czytniki powinny być czytnikami dwu-systemowymi (kody kreskowe + MIFARE) w jednej obudowie z wyświetlaczem informacyjnym. elektromechaniczne układy napędu mechanizmu wspomagające ruch rotorów i ustawiające rotory przy zakończeniu każdego cyklu przejścia osobowego w pozycji blokującej tj. przejścia do stanu spoczynku, układy blokujące mechanizmu uniemożliwiające cofnięcie się przechodzącego użytkownika, który znajduje się w sekcji rotora, a rotor wykonał już obrót powyżej 30 stopni, sygnalizację świetlną informującą o stanie pracy tj. odblokowania/zablokowania ruchu rotora (np. zielona strzałka odblokowanie ruchu rotora, czerwony krzyżyk zablokowanie ruchu rotora), wskaźniki kierunku przejścia wykonane z świecących matryc naprowadzające do właściwego przejścia w porze nocnej układ mechaniczny, który w przypadku braku zasilania elektrycznego, pozwoli operatorowi za pomocą kluczyka w czasie nie dłuższym niż 15 sekund na ustawienie działania mechanizmu w jednym z trzech podanych trybów: o ruch rotora zablokowany w obu kierunkach, o ruch rotora odblokowany dla obu kierunków, o ruch rotora odblokowany tylko dla jednego dowolnego kierunku ruchu, układy sterujące generujące sygnały zwrotne określające stany ukończenia cykli pracy urządzenia (tzw. przejścia osobowego). 8

9 Dane techniczne tripodu: zasilanie 230V/12V/2,5 A, kierunek przejścia dwukierunkowy, szerokość (światło) przejścia mm, czas podtrzymania rygla (maks.): 10 sek. konstrukcja zabezpieczająca przejście wsteczne, możliwość odblokowania mechanizmu rygla: - kluczykiem, bezpośrednio przez osobę ochrony; - przyciskiem ze stanowiska ochrony; system PANIC (z opadającym ramieniem), materiał ze stali nierdzewnej, Bramka Uchylna dla niepełnosprawnych 1 szt. Podstawą uruchomienia mechanizmu odblokowującego jest otrzymanie impulsu sterującego z urządzenia zewnętrznego. Wewnętrzny rygiel jest załączany elektrycznie, stan otwarcia bramki jest sygnalizowany świecącą się strzałką o kolorze zielonym. Stan zamknięcia sygnalizowany jest świecącym się krzyżykiem o kolorze czerwonym. Po odblokowaniu mechanizmu (sygnalizowanego przez świecącą zieloną strzałkę) należy pchnąć ramię bramki usytuowane w pozycji poziomej w kierunku sygnalizowanego przejścia. Oprogramowanie procesora sterującego bramką umożliwia, w przypadku działania w obu kierunkach, zapamiętywanie sygnału z urządzeń zewnętrznych z naprzemiennym odblokowywaniem rygla. Istnieje możliwość odblokowania mechanizmu przy pomocy dodatkowego przycisku instalowanego przy stanowisku portiera, strażnika, kasjera itp. Podstawowe cechy Bramki Uchylnej: awaryjne źródło zasilania gwarantujące min przejść w przypadku zaniku napięcia w sieci czytniki kart zbliżeniowych oraz kodów kresowych wraz z obudowami wandaloodpornymi, czytniki powinny być czytnikami dwu-systemowymi (kody kreskowe + MIFARE) w jednej obudowie z wyświetlaczem informacyjnym. sygnalizację świetlną informującą o stanie pracy tj. odblokowania/zablokowania ruchu rotora (np. zielona strzałka odblokowanie ruchu ramienia, czerwony krzyżyk zablokowanie ruchu ramienia), wskaźniki kierunku przejścia wykonane z świecących matryc naprowadzające do właściwego przejścia w porze nocnej 9

10 układ mechaniczny, który w przypadku braku zasilania elektrycznego, pozwoli operatorowi za pomocą kluczyka w czasie nie dłuższym niż 15 sekund na ustawienie działania mechanizmu w jednym z trzech podanych trybów: o ruch ramienia zablokowany w obu kierunkach, o ruch ramienia odblokowany dla obu kierunków, o ruch ramienia odblokowany tylko dla jednego dowolnego kierunku ruchu, możliwość odblokowania mechanizmu rygla, przyciskiem ze stanowiska ochrony, układy sterujące generujące sygnały zwrotne określające stany ukończenia cykli pracy urządzenia (tzw. przejścia osobowego), Dane techniczne Bramki Uchylnej: zasilanie 230V kierunek przejścia dwukierunkowy, szerokość (światło) przejścia min mm, możliwość odblokowania mechanizmu rygla: - kluczykiem, bezpośrednio przez osobę ochrony; - przyciskiem ze stanowiska ochrony; materiał ze stali nierdzewnej, Szlaban parkingowy automatyczny Szlabany automatyczne parkingowe mają być zastosowane do ograniczenia wjazdu na teren obiektu (parkingu). Mają być przeznaczone do pracy ciągłej (intensywnej), charakteryzując się wysoką kulturą pracy. Szlabany mają współpracować z kolczatką. Przewidziano dwa zestawy szlabanów parkingowych (wjazdowy i wyjazdowy), różniących się długością ramienia, odpowiednio 3,5 m i 4,3 m. Charakterystyczne cechy jakie musi spełniać szlaban: posiadać konstrukcję elektromechaniczną, posiadać wbudowaną centralę sterującą. posiadać system wykrywania przeszkód podczas ruchu ramienia. 10

11 możliwość regulacji szybkości ruchu. posiadać wbudowaną baterię pozwalającą na zasilanie automatyki i systemu sterowania, posiadać łatwe wysprzęglanie siłownika w przypadku braku prądu (odblokowanie przy pomocy klucza) Dane techniczne szlabanu: Zasilanie: 230V Zasilanie silnika: 24V Czas otwarcia: 4-8 s Przeznaczenie: praca intensywna Obudowa: ocynkowana, lakierowana RAL 2004 (pomarańczowy). Akcesoria do szlabanu Bezpieczeństwo: o fotokomórki o lampa ostrzegawcza o gumy ochronne o diody świetlne o naklejki Sterowanie radiowe: o piloty (3 szt.) o odbiornik radiowy o antena Sterowanie: o przycisk w budynku (w pomieszczeniu ochrony) o przycisk z potwierdzeniem stanu szlabanu (otwarty/zamknięty) o stacyjka kluczykowa na szlabanie. o współpraca z systemem kontroli dostępu (karty zbliżeniowe) czytniki kart zbliżeniowych oraz kodów kresowych wraz z obudowami wandaloodpornymi, czytniki powinny być czytnikami dwu-systemowymi (kody kreskowe + MIFARE) w jednej obudowie z wyświetlaczem informacyjnym. Umożliwiający kierowcy otworzenie szlabanu bez wysiadania z pojazdu. o pętla indukcyjna, otwierająca automatycznie szlaban przed o pojazdem pętla indukcyjna, zamykająca automatycznie po przejechaniu pojazdu. Kolczatka zamontowana na stałe, współpracująca z pracą ramienia szlabanu 11

12 1.3.2 System elektronicznej kontroli wejść Każda z bramek obrotowych wyposażona będzie w szereg elektronicznych urządzeń kontroli dostępu, pozwalających na automatyczne przydzielanie lub odmowę dostępu. Podstawowymi urządzeniami zintegrowanymi z bramkami obrotowymi są dwusystemowe czytniki kart pracujące w standardzie kodów kreskowych oraz kart zbliżeniowych MIFARE. Projektuje się czytniki kart zbliżeniowych pracujących w standardzie MIFARE, zgodnymi z wymaganiami Ekstraklasa SA. Po przyłożeniu karty przez kibica system zweryfikuje czy właściciel karty jest uprawniony do przejścia przez daną bramkę. Specyfika stadionowej kontroli dostępu i weryfikacji osób uczestniczących w imprezie masowej wymaga zastosowania dodatkowych urządzeń o charakterze informacyjnym i umożliwiającym weryfikację tożsamości uczestników imprezy masowej. Projektuje się zastosowanie przemysłowych komputerów panelowych z monitorami min. 15 stanowiących element wyposażenia bramo furt obrotowych i oprogramowanych w sposób umożliwiający weryfikację tożsamości kibiców tzw. panele weryfikacji kibica. Wszystkie urządzenia muszą być odporne na działanie warunków zewnętrznych takich jak temperatura (od -25 do 50 st. C), deszcz czy śnieg. Urządzenia powinny być również zabezpieczone przed nieuprawnionym dostępem osób trzecich i aktami wandalizmu, z tego powodu brama powinna posiadać zabezpieczenie chroniące monitor, (np. specjalna żaluzja opuszczana na monitor i zamykana na klucz) Zwolnienie blokady bramki obrotowej odbywać się będzie w ogólnym przypadku automatycznie. Jednak ze względów bezpieczeństwa należy zapewnić również ręczne sterowanie bramkami obrotowymi. W tym zarówno zablokowanie bramki dla kolejnego kibica jak i zwolnienie blokady. Sterowanie ręczne powinno mieć wyższy priorytet niż elektroniczne, tzn. że zablokowana ręcznie bramka po przyłożeniu uprawnionego biletu pozostaje zablokowana. Należy również zapewnić odpowiednią informację zarówno kibicom jak i ochronie dozorującej dane przejście. Dlatego po stronie zewnętrznej bramki obrotowej należy zainstalować urządzenie informujące kibica o akceptacji/odrzuceniu dostępu na stadion np. zielono-czerwona lampka lub odpowiedni komunikat na czytniku kart. Również ochrona powinna być czytelnie informowana o ewentualnym powodzie braku dostępu danego kibica na teren imprezy w postaci komunikatu wyświetlanego na panelu weryfikacji tuż pod wizerunkiem kibica. Oprócz bram wejściowych urządzenia elektronicznego systemu kontroli wejść będą instalowane w serwerowni, pomieszczeniu policji, pomieszczeniu ochrony, pomieszczeniu administracyjnym oraz w kasach biletowych. 12

13 Serwerownia mieści się w budynku głównym obiektu. W pomieszczeniu tym należy umieścić szafy 19 42U z urządzeniami zarządzającymi kontrolą dostępu. Na potrzeby elektronicznego systemu identyfikacji osób, kontroli wejść i sprzedaży biletów na mecze piłki nożnej wymagane jest przygotowanie dedykowanej sieci LAN łączącej wszystkie elementy składowe systemu. Ze względu na odległości pomiędzy niektórymi urządzeniami przekraczające 100 metrów należy zastosować połączenia światłowodowe, wykorzystując do tego istniejącą kanalizację teletechniczną na terenie obiektu. Dzięki zastosowaniu takiego medium transmisyjnego, które jest odporne na zakłócenia elektromagnetyczne możliwe jest prowadzenie tego okablowania w pobliżu przewodów energetycznych. Szafy powinny być wyposażone w odpowiedni osprzęt instalacyjny. Dla przewodów światłowodowych należy zastosować przełącznice światłowodowe zakończone złączem SC. Dla okablowania miedzianego winno się użyć osprzętu modularnego w kategorii 5e. Ponadto szafy dystrybucyjne powinny być wyposażone w komplet organizatorów okablowania w celu estetycznego rozłożenia zapasów kablowych. Rozwiązanie techniczne System powinien pracować w oparciu o sieć TCP/IP i umożliwiać łatwą rozbudowę w przyszłości o kolejne elementy. Elementy systemu znajdować się będą: przy bramach wejściowych czytniki kart i panele weryfikacji tożsamości, we wszystkich 8 kasach biletowych urządzenia stanowisk kasowych ze stanowiskami wyrabiania identyfikatorów kibica, w pomieszczeniu serwerowni w budynku klubowym urządzenia kontrolne i zarządzające systemem, w pomieszczeniu ochrony stanowisko monitorujące, w pomieszczeniu policji stanowisko monitorujące, w pomieszczeniu wskazanym przez zamawiającego z komputerem podłączonym do istniejącej sieci strukturalnej stanowisko administracyjne. Kasy biletowe Stanowiska kasowe zostaną wyposażone w urządzenia pozwalające na obsługę sprzedaży biletów na imprezy. Stanowisko będzie posiadać: 13

14 komputer stacjonarny z systemem operacyjnym Windows XP lub Windows 7, oprogramowaniem kasowym systemu identyfikacji, monitorem min. 17 z przejrzystym interfejsem, za pomocą którego kasjer dokonywał będzie wszystkich niezbędnych operacji w systemie. drukarka fiskalna, pozwalająca na drukowanie paragonów za sprzedaż biletów. szuflada kasowa drukarka biletów papierowych (kodów kreskowych), np. termiczna, charakteryzująca się niskim kosztem eksploatacji. skaner OCR skaner dowodów tożsamości (np. dowód osobisty, prawo jazdy, paszport, legitymacja szkolna), automatycznym wyzwalaczem oraz modułem analizującym tekst, tzw. OCR. kamerka (do robienia zdjęć kibicom - pobieranie wizerunku) czytnik kodów kreskowych, czytnik kart kibica (zgodnie z wymogami Ekstraklasy S.A.) drukarka termo sublimacyjna do wyrabiania kart kibica zasilacz rezerwowy UPS, zapewniający podtrzymanie całego stanowiska przez min. 15 minut Stanowisko powinno być tak skonstruowane, aby operacja identyfikacji kibica i sprzedaży biletu nie trwała dłużej niż 1 minutę. W kasach należy zainstalować media konwertery światłowodowe. Urządzenia należy instalować w szafkach wiszących 10 o wysokości 4,5U. Przewód światłowodowy powinien być zostawiony z zapasem 2 metrów oraz odpowiednio zabezpieczony przed uszkodzeniem. Z Serwerowni należy doprowadzić przewód FTP 4x2x0,5 do pomieszczenia monitoringu, gdzie zainstalowane zostanie stanowisko monitoringu. Stanowisko kasowe należy zainstalować na przygotowanym biurku, w sposób zapewniający ergonomię jego użytkowania oraz łatwy dostęp kasjera do okienka sprzedaży biletów. Serwerownia W pomieszczeniu serwerowni należy wykonać następujące prace: demontaż elementów instalacji chlorowni basenu z pomieszczenia przyszłej serwerowni i montaż ich w pomieszczeniu obok; demontaż elementów istniejącej w pomieszczeniu instalacji wodnokanalizacyjnej i montaż ich w pomieszczeniu obok; demontaż drzwi -1 szt.; 14

15 zamurowaniem otworu drzwiowego (ok. 2m 2 ) z wytynkowaniem obustronnym powierzchni zamurowanej; montaż rolety w oknie z mechanizmem antywłamaniowym (kolor rolety do ustalenia z Zamawiającym), połączonym z systemem alarmowym; montaż drzwi wejściowych (szerokość min. 0,9 m, kierunek otwierania do środka, kolor do ustalenia z Zamawiającym) posiadających podwyższoną odporność na sforsowanie, wyposażone w minimum dwa skomplikowane zamki mechaniczne (atest); montaż drzwi od poziomu podłogi teletechnicznej; zabudowa z płyty gipsowo-kartonowej (ok. 8 m 2 ) elementów starej instalacji elektrycznej; malowanie powierzchni ścian i sufitu (ok. 60 m 2 ). w serwerowni należy zamontować podłogę techniczną/podnoszoną, dostosowaną do wagi urządzeń (zalecana nośność 1100 kg/m2), w serwerowni należy zainstalować szafy stojące 19 o wysokości 42U oraz głębokości 100cm, pozwalające pomieścić urządzenia sterujące systemem kontroli wejść oraz systemem monitoringu, takie jak serwer danych, urządzenia sieciowe, urządzenia ochrony przepięciowej oraz sieci strukturalnej systemu. Szafy stojącą należy zainstalować, z zapewnieniem łatwej dostępności serwisowej z każdej ze stron, w serwerowni należy także umieścić główne kontrolery systemu sterowania mechaniczną kontrolą wejść, tzw. kontroler systemu kontroli dostępu oraz główne kontrolery systemu monitoringu, w serwerowni muszą się również znaleźć zasilacze rezerwowe UPS, zapewniające podtrzymanie wszystkich serwerów przez min 35 min, oraz inteligentne wyłączenie maszyn przed wyczerpaniem baterii, oraz automatyczne włączenie maszyn po naładowaniu baterii do 60%, w serwerowni należy zainstalować system klimatyzacji/ogrzewania pozwalający na utrzymanie w pomieszczeniu optymalnej temperatury na poziomie 19 o C (+/- 2 o C) pracy, w serwerowni należy zainstalować oświetlenie awaryjnie w przypadku zaniku zasilania oświetlenia zwykłego, 15

16 dla serwerowni musi być zastosowany elektroniczny system kontroli dostępu z rejestracją wejść i wyjść, który powinien umożliwić identyfikację osoby wchodzącej do pomieszczenia i wychodzącej z pomieszczenia serwerownie należy włączyć do istniejącego systemu alarmowego P.POŻ budynku. Pomieszczenie ochrony W pomieszczeniu monitoringu należy zainstalować stanowisko pozwalające pracownikom ochrony monitorować na bieżąco stan zapełniania stadionu podczas imprezy masowej. Do pomieszczenia należy doprowadzić okablowanie strukturalne i zakończyć gniazdem Ethernet. Wykonawca wyposaży stanowisko monitoringu w niezbędny zestaw meblowy. Pomieszczenie policji W pomieszczeniu monitoringu należy zainstalować stanowisko pozwalające funkcjonariuszom Policji na oglądanie obrazu z dowolnej kamery. Do pomieszczenia należy doprowadzić okablowanie strukturalnej zakończyć gniazdem Ethernet. Wykonawca wyposaży stanowisko monitoringu Policji w niezbędny zestaw meblowy. Pomieszczenia Policji należy włączyć w istniejący system alarmowy P.POŻ budynku. Pomieszczenie administracyjne W pomieszczeniu wskazanym przez zamawiającego znajdować się będzie stanowisko wykorzystujące istniejącą sieć strukturalną LAN umożliwiające administrację systemu. Za pomocą stanowiska administracyjnego użytkownik będzie mógł dokonywać wszelkich ustawień konfiguracji systemu. Stanowisko należy wyposażyć w niezbędne meble. 16

17 Sieć strukturalna Do projektu przewidziano dwa typy sieciowych urządzeń aktywnych. Są to przełączniki oraz konwertery mediów. Przełączniki sieciowe powinny zostać dobrane w sposób zapewniający obsługę przyjętej ilości linii miedzianych i światłowodowych zakończonych media konwerterami. Okablowanie W budynkach okablowanie należy układać, tam gdzie to możliwe, w przestrzeni nad sufitem podwieszanym. W pozostałych miejscach należy stosować listwy osłonowe PCV. Należy zwrócić szczególną uwagę na estetykę wykonania instalacji wewnątrz budynków. Na zewnątrz okablowanie do kas i elementów mechanicznego systemu kontroli wejść będzie układane w przygotowanej kanalizacji teletechnicznej, wg rysunku - załącznik nr 2. Wszędzie tam, gdzie okablowanie narażone jest na przepięcia elektromagnetyczne, należy stosować ochronniki przeciwprzepięciowe. Niezbędnych połączeń przewodów należy dokonywać w budynku w puszkach połączeniowych lub w obudowach urządzeń, a gdy to niemożliwe, w obudowach hermetycznych umieszczonych w studniach kanalizacji teletechnicznej. Elementy systemu Zastosowane elementy systemu będą spełniały poniższe warunki. Czytniki kart (zainstalowane na bramach obrotowych, triodach, przy szlabanach) obsługa standardu ISO Typ A, obsługa kart MIFARE MAD/MAD2, sektor (SSN) oraz numer seryjny (CSN) oraz UltraLight, obsługa kodów kreskowych interfejs RS232 lub 485, nieulotny bufor 3800 zdarzeń, zasięg odczytu do 6 cm, praca w warunkach zewnętrznych (IP65), zakres temperatur pracy: -25 C.+50 C, 17

PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY

PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY ZADANIE DATA WYKONANIA LOKALIZACJA CPV ZAMAWIAJĄCY WERSJA ZAKRES Zaprojektowanie i wykonanie systemu monitoringu wizyjnego terenów rekreacyjnosportowych przy ul. Kusocińskiego

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA I. Przedmiotem zamówienia jest: Wyposażenie w urządzenia do poboru opłat za parkowanie (parkomaty) oraz obsługa strefy płatnego parkowania w Krakowie. II. III. IV. Definicje:

Bardziej szczegółowo

Kod CPV: 45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne

Kod CPV: 45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne PRACOWNIA PROJEKTOWA REGON: 634453564 64-600 OBORNIKI ul. Kowanowska 55 tel.: 6039630 ; 6039632 www. anmarprojekt.pl ; e-mail: anmarprojekt@wp.pl SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA TECHNICZNE

WYMAGANIA TECHNICZNE WYMAGANIA TECHNICZNE ZESTAWIENIE WYMAGAŃ DLA ARCHITEKTURY I FUNKCJONALNOŚCI SYSTEMU INFORMATYCZNEGO WSPIERAJĄCEGO SYSTEM ZAPEWNIENIA JAKOŚCI W LOTNICTWIE SZ RP 1. Przedmiot zamówienia 1) Przedmiotem zamówienia

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Zał. nr 1 do SIWZ SO.272.11.14 SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Wypełniony Załącznik należy załączyć do oferty. Należy określić: nazwę producenta, model oraz oferowane parametry. W kolumnie Deklaracja

Bardziej szczegółowo

WSPÓŁFINANSOWANEGO Z EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU ROZWOJU REGIONALNEGO W RAMACH PRIORYTETU II

WSPÓŁFINANSOWANEGO Z EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU ROZWOJU REGIONALNEGO W RAMACH PRIORYTETU II 1 z 13 2014-05-14 10:52 Warszawa: kompleksowa informatyzacja Międzyleskiego Szpitala Specjalistycznego w Warszawie sposobem na przeciwdziałanie wykluczeniu informatycznemu WSPÓŁFINANSOWANEGO Z EUROPEJSKIEGO

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (parametry i wymagania minimalne)

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (parametry i wymagania minimalne) WOJEWÓDZTWO PODKARPACKIE ZP/UR/42/2013 Załącznik nr 1.1 do SIWZ SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (parametry i wymagania minimalne) Pozycja nr 1: Dostawa serwera blade o następujących parametrach

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA - SPECYFIKACJA TECHNICZNA. Dostawa sprzętu komputerowego, licencji, macierzy dyskowej wraz z usługą wdrożenia.

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA - SPECYFIKACJA TECHNICZNA. Dostawa sprzętu komputerowego, licencji, macierzy dyskowej wraz z usługą wdrożenia. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA - SPECYFIKACJA TECHNICZNA Dostawa sprzętu komputerowego, licencji, macierzy dyskowej wraz z usługą wdrożenia. Dostawa dotyczy: stacji roboczych, monitorów, drukarek, zasilaczy

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA I. Przedmiotem zamówienia jest: Wyposażenie w urządzenia do poboru opłat za parkowanie (parkomaty) oraz obsługa strefy płatnego parkowania w Krakowie. II. III. IV. Definicje:

Bardziej szczegółowo

Minimalne wymagania techniczne dotyczące projektowania i budowy systemu ochrony obwodowej dla Lotniska w Szymanach

Minimalne wymagania techniczne dotyczące projektowania i budowy systemu ochrony obwodowej dla Lotniska w Szymanach Minimalne wymagania techniczne dotyczące projektowania i budowy systemu ochrony obwodowej dla Lotniska w Szymanach 1. System ochrony obwodowej opis ogólny Należy wykonać system składający się z 14 kamer

Bardziej szczegółowo

W ramach realizacji przedmiotu zamówienia do Wykonawcy należeć będzie:

W ramach realizacji przedmiotu zamówienia do Wykonawcy należeć będzie: Załącznik nr 1 do SIWZ SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Kompleksowa informatyzacja Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Lubaczowie jako element Podkarpackiego Systemu Informacji

Bardziej szczegółowo

Wymagania dotyczące infrastruktury informatycznej

Wymagania dotyczące infrastruktury informatycznej Załącznik nr 9 do Opisu Przedmiotu Zamówienia Infrastruktura informatyczna Wymagania dotyczące infrastruktury informatycznej 1. Wstęp 1.1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa serwerów i urządzeń do masowego

Bardziej szczegółowo

INSTYTUT SPORTU NIP 525-000-89-04 REGON 000786093. SPECYFIKACJĘ ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwaną, dalej także SIWZ. na:

INSTYTUT SPORTU NIP 525-000-89-04 REGON 000786093. SPECYFIKACJĘ ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwaną, dalej także SIWZ. na: INSTYTUT SPORTU 01 982 Warszawa, ul. Trylogii 2/16 Dyrektor Instytutu Bartosz Krawczyński tel.: (0-22) 569-99-99 www.insp.waw.pl, e-mail: przetargi@insp.waw.pl NIP 525-000-89-04 REGON 000786093 W dniu

Bardziej szczegółowo

Zadanie : Wybudowanie infrastruktury technicznej - Program Funkcjonalno-Użytkowy

Zadanie : Wybudowanie infrastruktury technicznej - Program Funkcjonalno-Użytkowy Załącznik Nr 1 do SIWZ SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Dotyczy : Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wybór wykonawcy zamówienia związanego z realizacją projektu w ramach działania

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik nr 4 do SIWZ OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Przedmiot zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest dostawa urządzeń komputerowych, sieciowych, projekcyjnych oraz oprogramowania w 2012 r. wg trzech części

Bardziej szczegółowo

( OBSZAR TICKETING )

( OBSZAR TICKETING ) ZAPYTANIE OFERTOWE nr 3 /2011 / CRM Załącznik nr 1 SPRZEDAŻ KART WSTĘPU, IDENTYFIKACJA KIBICA, ELEKTRONICZNA KONTROLA DOSTĘPU ( OBSZAR TICKETING ) POUFNE Łódź, 30.07.2011 SPIS TREŚCI INFORMACJE OGÓLNE...

Bardziej szczegółowo

Dokument techniczny. Załącznik Nr 4. 1. Serwer typ 1 1 szt. (Nowy Targ) Nazwa komponentu

Dokument techniczny. Załącznik Nr 4. 1. Serwer typ 1 1 szt. (Nowy Targ) Nazwa komponentu Załącznik Nr 4 1. Serwer typ 1 1 szt. (Nowy Targ) Dokument techniczny Nazwa komponentu Obudowa Płyta główna Procesor Pamięć RAM Sloty PCI Express Wbudowane porty Karta graficzna Interfejsy sieciowe Kontroler

Bardziej szczegółowo

Internet dla mieszkańców gminy Rzekuń

Internet dla mieszkańców gminy Rzekuń Program funkcjonalno-użytkowy dla projektu: Internet dla mieszkańców gminy Rzekuń współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego

Bardziej szczegółowo

Opis wymagań zamawianego sprzętu.

Opis wymagań zamawianego sprzętu. Załącznik Nr 2 do SIWZ Opis wymagań zamawianego sprzętu. 1) Komputery przenośne dla uczniów 54 sztuki 1. Procesor umożliwiający uzyskanie minimum 190 punktów w teście wydajnościowym Bapco MobileMark 2007

Bardziej szczegółowo

Opis przedmiotu zamówienia - Zadanie nr 4 Aktualizacja nr 2

Opis przedmiotu zamówienia - Zadanie nr 4 Aktualizacja nr 2 Załącznik nr 6 do SIWZ Opis przedmiotu zamówienia - Zadanie nr 4 Aktualizacja nr 2 Wymagania ogólne dla urządzeń i oprogramowania. Całość sprzętu musi być nowa (wyprodukowana nie wcześniej niż 6 miesięcy

Bardziej szczegółowo

ZARZĄD POWIATU TATRZAŃSKIEGO

ZARZĄD POWIATU TATRZAŃSKIEGO POWIAT TATRZAŃSKI ZARZĄD POWIATU TATRZAŃSKIEGO 34-500 Zakopane, ul. Chramcówki 15, tel. (0-18) 20-17-100, fax (0-18) 20-17-104 e-mail: zp@powiat.tatry.pl http://www.powiat.tatry.pl ZP.272.1.2015 pyt. i

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia. 1. Zestawy komputerowe dla jednostek podległych 45 szt. a. Jednostka centralna

Załącznik nr 1. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia. 1. Zestawy komputerowe dla jednostek podległych 45 szt. a. Jednostka centralna Dotacje na innowacje. Inwestujemy w Waszą przyszłość Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka Szczegółowy opis

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (OPZ)

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (OPZ) ZESPÓŁ SZKOLNO PRZEDSZKOLNY W TYŃCU MAŁYM Zamawiający: GMINA KOBIERZYCE AL. PAŁACOWA 1 55-040 KOBIERZYCE tel. +48 71 36 98 130 faks +48 71 31 11 252 strona internetowa: www.ugk.pl przedmiot zamówienia:

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1.1 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

Załącznik nr 1.1 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Załącznik nr 1.1 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Dotyczy: Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego

Bardziej szczegółowo

Część II SIWZ - Opis przedmiotu zamówienia

Część II SIWZ - Opis przedmiotu zamówienia Część II SIWZ - Opis przedmiotu zamówienia I. Opis zakresu i implementacji systemu Zamawiany System składa się z elementów sprzętowych i oprogramowania (infrastruktura), które muszą zostać rozmieszczone

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia. Dostawa sprzętu i wyposażenia IT i AV do hali Kraków Arena. Nr referencyjny sprawy: ARM/02/2014.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia. Dostawa sprzętu i wyposażenia IT i AV do hali Kraków Arena. Nr referencyjny sprawy: ARM/02/2014. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia. Dostawa sprzętu i wyposażenia IT i AV do hali Kraków Arena. Nr referencyjny sprawy: ARM/02/2014. Część 3: dostawa komputerów, urządzeń biurowych i sprzętu audio-video

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Przedmiotem zamówienia jest: Zakup 45 zestawów komputerowych, uruchomienie 47 publicznych punktów dostępu do Internetu oraz wdrożenie systemu łączności VoIP w oparciu o centralę

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA - SPECYFIKACKJA TECHNICZNA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA - SPECYFIKACKJA TECHNICZNA OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA - SPECYFIKACKJA TECHNICZNA Szczegółowa specyfikacja techniczna komputerów i sprzętu komputerowego dla Starostwa Powiatowego w Kielcach Stacja robocza 16 szt. Lp. Nazwa komponentu

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA DOSTAWY CZĘŚĆ II. POZYCJA 1. Zestaw komputerowy stacjonarny nr 1

SPECYFIKACJA TECHNICZNA DOSTAWY CZĘŚĆ II. POZYCJA 1. Zestaw komputerowy stacjonarny nr 1 Załącznik nr 2B POVIIG230/13/2013 SPECYFIKACJA TECHNICZNA DOSTAWY CZĘŚĆ II Sprzęt komputerowy i akcesoria komputerowe Zamówienie obejmuje dostawę komputerów i akcesorii komputerowych dla Prokuratury Apelacyjnej,

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA CZĘŚĆ II

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA CZĘŚĆ II Załącznik nr 1B POVIIG230/13/2013 OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA CZĘŚĆ II Sprzęt komputerowy i akcesoria komputerowe Zamówienie obejmuje dostawę komputerów i akcesorii komputerowych dla Prokuratury Apelacyjnej,

Bardziej szczegółowo