INWESTYCJI SYSTEMU IDENTYFIKACJI KIBICÓW NA STADIONIE PRZY UL. KONWIKTORSKIEJ 6

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "INWESTYCJI SYSTEMU IDENTYFIKACJI KIBICÓW NA STADIONIE PRZY UL. KONWIKTORSKIEJ 6"

Transkrypt

1 Warszawa Marzec 2010 roku PROGRAM FUNKCJONALNO - UŻYTKOWY DLA INWESTYCJI BUDOWA SYSTEMU KONTROLI DOSTĘPU, W TYM SYSTEMU IDENTYFIKACJI KIBICÓW NA STADIONIE PRZY UL. KONWIKTORSKIEJ 6 Adres obiektu: Ośrodek Polonia Warszawa ul. Konwiktorska 6 Inwestor: Miasto Stołeczne Warszawa Warszawski Ośrodek Sportu i Rekreacji Zakład Budżetowy ul. Rozbrat Warszawa Opracowanie: PIM Sp. z o.o. ul. Walecznych 8/ Warszawa 1

2 Budowa sytemu kontroli dostępu, w tym systemu identyfikacji kibiców na stadionie przy ul. Konwiktorskiej 6 Prace związane z Systemem Kontroli Dostępu i Identyfikacji Kibiców będą polegały na jego zaprojektowaniu, wybudowaniu i uruchomieniu. Opis przedmiotu zamówienia stanowi rozwinięty program funkcjonalno-użytkowy, który jest wyspecyfikowany poniżej. 1. System kontroli wejść na stadion 1.1 Założenia ogólne. System kontroli wejść na stadion będzie składał się będzie z trzech warstw: warstwy kontroli mechanicznej, na którą składać się będą stadionowe bramy kołowrotowe, przystosowane do sterowania elektronicznego. warstwy kontroli elektronicznej, odpowiedzialnej za odczyt elektronicznego biletu wstępu, podjęcie decyzji o dostępie, bądź jego odmowie oraz odpowiednie wysterowanie bram kołowrotowych. warstwy informatycznej odpowiedzialnej za proces dystrybucji biletów, przetwarzania danych osobowych i zarządzania systemem. Za stosowaniem stadionowego systemu kontroli wejść przemawiają dwie główne idee. Pierwsza z nich to możliwość pełnej kontroli nad ruchem osób na terenie obiektu, począwszy od wejścia, poprzez uporządkowany ruch na obiekcie po opuszczenie stadionu przez kibiców. System daje administratorowi możliwość sterowania ruchem osobowym na obiekcie wraz z pełną identyfikacją uczestników imprezy masowej. Oznacza to, że w każdym momencie możliwe jest określenie danych osobowych kibica, który wykupił dane miejsce na trybunie. W ramach prezentowanych danych osobowych powinny się znaleźć min. imię, nazwisko, PESEL (bądź nr dokumentu tożsamości w przypadku braku PESEL) oraz wizerunek osoby. Drugą korzyścią płynącą ze stosowania stadionowego systemu kontroli wejść jest zautomatyzowany i w pełni kontrolowany przebieg dystrybucji biletów na imprezy. Zastosowanie stadionowego systemu kontroli wejść pozwala zatem na poprawienie bezpieczeństwa, ale również na duży komfort zarządzania dystrybucją biletów. 2

3 Dostawca stadionowego systemu kontroli wejść musi zapewnić jego zgodność z: ustawą o bezpieczeństwie imprez masowych z dnia 20 marca 2009, ustawą o ochronie danych osobowych, ustawą o rachunkowości, rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie warunków bezpieczeństwa, jakie powinny spełniać stadiony, na których mogą odbywać się mecze piłki nożnej, wytycznymi PZPN w sprawie wymogów techniczno-organizacyjnych dla poprawy bezpieczeństwa na obiektach piłkarskich wytycznymi ESIK (Ekstraklasa SA) w zakresie kompatybilności systemów stadionowych 1.2 Charakterystyka funkcjonalna systemu Stadionowy system kontroli wejść będzie wspomagał przebieg imprezy masowej od momentu sprzedaży biletu na tę imprezę. System będzie umożliwiał sprzedaż biletów w kasach stadionowych oraz przez Internet. W czasie zakupu biletu do systemu powinny trafić dane osobowe kibica wraz z wizerunkiem. Kolejnym elementem systemu jest kontrola uprawnień i tożsamości uczestnika imprezy podczas wejścia na obiekt. Kibice będą dostawać się na teren imprezy przez bramki obrotowe, sterowane elektronicznym systemem kontroli dostępu, stanowiącym element systemu kontroli wejść. Po przyłożeniu karty zbliżeniowej, będącej biletem na imprezę, do czytnika kart umieszczonego na bramce, kibic otrzyma informację (np. poprzez lampki zieloną i czerwoną) o przyznaniu bądź odmowie dostępu. W przypadku przyznania dostępu, blokada bramy zostanie zwolniona i kibic będzie mógł wejść na teren stadionu. W tym czasie musi nastąpić także identyfikacja i weryfikacja tożsamości. W momencie wejścia kibica na stadion, ochrona dozorująca dane wejście musi mieć pewność, że jest to osoba, której dane znajdują się na bilecie, którego używa. Operacja weryfikacji tożsamości nie może przekraczać 5 sekund, a całkowite przejście kibica z ważnym biletem przez bramę od momentu przyłożenia karty do czytnika do zakończenia weryfikacji tożsamości nie powinno zajmować więcej niż 7 sekund. W trakcie procesu weryfikacji ochrona musi być informowana przez system o ewentualnie nałożonych na kibica zakazach stadionowych lub klubowych. Jeżeli na kibica został nałożony zakaz, system nie zwalnia blokady, informuje kibica o zakazie wstępu na teren stadionu (np. czerwoną lampką), sygnalizując jednocześnie ten fakt ochronie. Ochrona powinna móc w takim wypadku ręcznie zwolnić blokadę i podjąć odpowiednie kroki. Takie rozwiązanie umożliwi ochronie oraz policji wychwycenie osób próbujących nadużyć oraz zminimalizuje przestoje na kołowrotach wejściowych. 3

4 W razie próby wejścia przez kibica przy użyciu cudzej karty, system zaakceptuje Kartę, a odpowiedzialność potwierdzenia tożsamości właściciela karty spocznie na ochronie. W przypadku, gdy kibic będzie próbował wejść na stadion nieprawidłowym wejściem, system przepuści go, informując jednocześnie o tym fakcie ochronę nadzorującą dane wejście oraz wyświetlając jednocześnie informacje o prawidłowym wejściu/sektorze. To rozwiązanie umożliwi ochronie skierowanie kibica do właściwego wejścia oraz zachowanie płynnego ruchu osobowego na bramach obrotowych i tripodach. System będzie wyposażony w moduł monitorujący, wspomagający pracę Policji oraz ochrony na stadionie. Moduł będzie umożliwiał śledzenie na bieżąco w postaci graficznej wizualizacji procesu zapełniania się poszczególnych sektorów kibicami. Moduł ten będzie połączony z systemem za pomocą protokołu TCP/IP, co umożliwi zmianę jego lokalizacji w obrębie zasięgu sieci strukturalnej systemu. Do zarządzania systemem należy dostarczyć moduł administracyjny, z pomocą którego administrator będzie miał możliwość kontroli sprzedaży biletów, konfiguracji harmonogramów imprez, cenników, przeglądania raportowo, itp. Podobnie jak moduł monitorujący będzie on pracował w sieci TCP/IP. System musi posiadać bazę danych, mogącą pomieścić informacje o min kibiców. 1.3 Opis techniczny systemu System mechanicznej kontroli wejść System kontroli mechanicznej wejść składać się będzie z dwóch stref dostępu: I Strefa Dostępu 19 podwójnych bram obrotowych (dwa kołowroty na jedną bramę), 6 wysokich furt uchylnych dla niepełnosprawnych 2 zestawy szlabanów parkingowych z kolczatkami (2 wjazdowe i 2 wyjazdowe). II Strefa Dostępu 14 tripodów, 1 bramka uchylna dla niepełnosprawnych 4

5 Całkowita pojemność stadionu to miejsc siedzących. Przepustowość bram musi pozwolić na zapełnienie stadionu w ok. 1 godzinę. Przed montażem bram obrotowych wykonawca dostosuje istniejące miejsce, ogrodzenie, (itp.), demontując zbędne elementy w miejscach montażu bram obrotowych, furt uchylnych, szlabanów, bramki uchylnej i tripodów. Miejsce montażu poszczególnych elementów systemu mechanicznej kontroli wejść przedstawione jest na rysunku stanowiącym załącznik nr 1. Elementy systemu mechanicznej kontroli wejść w poszczególnych częściach obiektu powinny zostać zainstalowane tak, aby stanowiły jedną oś. Na granicy zestawu bram obrotowych i furt uchylnych, należy umieścić słupki wsporcze, do których przytwierdzone zostanie ogrodzenie. Słupki należy umieścić bezpośrednio przy konstrukcji bramy obrotowej tak, aby uniemożliwić niekontrolowane wejście na teren stadionu. Po zainstalowaniu elementów mechanicznego systemu kontroli wejść, wykonawca jest zobowiązany przywrócić teren, na którym były wykonywane prace do stanu pierwotnego. Brama obrotowa z dwoma kołowrotami - 19 szt. W skład bramy obrotowej wchodzą: czytniki kart zbliżeniowych oraz kodów kresowych wraz z obudowami wandaloodpornymi, czytniki powinny być czytnikami dwu-systemowymi (kody kreskowe + MIFARE) w jednej obudowie z wyświetlaczem informacyjnym. panele weryfikacji kibica, na których wyświetlany będzie wizerunek właściciela użytego biletu na stadion w czasie rzeczywistym. Ochroniarz dozorujący przejście dokona weryfikacji tożsamości kibica bez legitymowania wchodzącego na stadion. Panel weryfikacji powinien być przemysłowym komputerem panelowym o parametrach minimalnych: o procesor Intel Celeron M 1.5G/ 600MHz lub lepszy, o karta sieciowa 100MB/s, o system operacyjny Windows w dystrybucji przeznaczonej do zastosowań profesjonalnych, o hermetyczna obudowa IP65, o wyświetlacz LCD min. 15, o porty we/wy w hermetycznym wykonaniu, o szyba wandaloodporna wbudowana w panel (np. klasa P2) o zakres temperatury pracy: (-25 C./+50 C), zadaszenie lub inny sposób osłony panelu weryfikacji kibica zapewniający prawidłową identyfikację podczas opadów atmosferycznych, zabezpieczające moduły weryfikacji kibica przed aktami wandalizmu (np. rolety) zamykane na klucz, 5

6 rotor/rotory, z których każdy posiada wydzielone przez skrzydła rotora sekcje przejścia. Rotory wykonane z rur okrągłych ze stali nierdzewnej, konstrukcja stanowiąca stelaż urządzenia, zabudowę rotorów, dach i konstrukcję dachu wykonane ze stali nierdzewnej, sterownik dla operatora urządzenia, umiejscowiony od strony strefy zamkniętej, umożliwiający ręczne odblokowanie i zainicjowanie cyklu działania (tzw. sterowanie ręczne), sygnalizację świetlną informującą o stanie pracy tj. odblokowania/zablokowania ruchu rotora (np. zielona strzałka odblokowanie ruchu rotora, czerwony krzyżyk zablokowanie ruchu rotora), sprzęgło bezpieczeństwa umożliwiające zatrzymanie przez użytkownika ruchu rotora wywołany mechanizmem bramy w każdym położeniu bez nadmiernego wysiłku, elektromechaniczne układy napędu mechanizmu wspomagające ruch rotorów i ustawiające rotory przy zakończeniu każdego cyklu przejścia osobowego w pozycji blokującej tj. przejścia do stanu spoczynku, układy blokujące mechanizmu uniemożliwiające cofnięcie się przechodzącego użytkownika, który znajduje się w sekcji rotora, a rotor wykonał już obrót powyżej 30 stopni, układ mechaniczny, który w przypadku braku zasilania elektrycznego, pozwoli operatorowi za pomocą kluczyka w czasie nie dłuższym niż 15 sekund na ustawienie działania mechanizmu w jednym z trzech podanych trybów: o ruch rotora zablokowany w obu kierunkach, o ruch rotora odblokowany dla obu kierunków, o ruch rotora odblokowany tylko dla jednego dowolnego kierunku ruchu, możliwość odblokowania mechanizmu obrotu, przyciskiem ze stanowiska ochrony, wbudowany UPS pozwalający na 15 min pracy po odcięciu zasilania. Wysoka Furta uchylna dla niepełnosprawnych 6 szt. W skład Wysokiej Furty uchylnej dla niepełnosprawnych wchodzą: czytniki kart zbliżeniowych oraz kodów kresowych wraz z obudowami wandaloodpornymi, czytniki powinny być czytnikami dwu-systemowymi (kody kreskowe + MIFARE) w jednej obudowie z wyświetlaczem informacyjnym. panel weryfikacji kibica, na którym wyświetlany będzie wizerunek właściciela użytego biletu na stadion w czasie rzeczywistym. Ochroniarz dozorujący przejście dokona weryfikacji tożsamości kibica bez legitymowania 6

7 wchodzącego na stadion. Panel weryfikacji powinien być przemysłowym komputerem panelowym o parametrach minimalnych: o procesor Intel Celeron M 1.5G/ 600MHz lub lepszy, o karta sieciowa 100MB/s, o system operacyjny Windows w dystrybucji przeznaczonej do zastosowań profesjonalnych, o hermetyczna obudowa IP65, o wyświetlacz LCD min. 15, o porty we/wy w hermetycznym wykonaniu, o szyba wandaloodporna wbudowana w panel (np. klasa P2) o zakres temperatury pracy: (-25 C.+50 C), zadaszenie lub inny sposób osłony panelu weryfikacji kibica zapewniający prawidłową identyfikację podczas opadów atmosferycznych, zabezpieczające moduły weryfikacji kibica przed aktami wandalizmu (np. rolety) zamykane na klucz, sterownik dla operatora urządzenia, umiejscowiony od strony strefy zamkniętej, umożliwiający ręczne odblokowanie i zainicjowanie cyklu działania (tzw. sterowanie ręczne), sygnalizację świetlną informującą o stanie pracy tj. odblokowania/zablokowania ruchu ramienia (np. zielona strzałka odblokowanie ruchu ramienia, czerwony krzyżyk zablokowanie ruchu ramienia), elektromechaniczne układy napędu mechanizmu wspomagające ruch ramienia furty, układ mechaniczny, który w przypadku braku zasilania elektrycznego, pozwoli operatorowi za pomocą kluczyka w czasie nie dłuższym niż 15 sekund na ustawienie działania mechanizmu w jednym z trzech podanych trybów: o ruch ramienia zablokowany w obu kierunkach, o ruch ramienia odblokowany dla obu kierunków, o ruch ramienia odblokowany tylko dla jednego dowolnego kierunku ruchu, możliwość odblokowania mechanizmu obrotu, przyciskiem ze stanowiska ochrony, wbudowany UPS pozwalający na 15 min pracy po odcięciu zasilania. Tripod 14 szt. Podstawą uruchomienia mechanizmu odblokowującego jest otrzymanie impulsu sterującego z urządzenia zewnętrznego. Wewnętrzny rygiel jest załączany 7

8 elektrycznie na czas ok. 10 sek. stan otwarcia bramki jest sygnalizowany świecącą się strzałką o kolorze zielonym. Stan zamknięcia sygnalizowany jest świecącym się krzyżykiem o kolorze czerwonym. Po odblokowaniu mechanizmu (sygnalizowanego przez świecącą zieloną strzałkę) należy pchnąć ramię bramki usytuowane w pozycji poziomej w kierunku sygnalizowanego przejścia. Po pchnięciu następuje samoczynne załączenie mechanizmu dopychającego, wspomagającego przejście i zablokowanie obrotu do czasu otrzymania następnego sygnału sterującego. Oprogramowanie procesora sterującego bramką umożliwia, w przypadku działania w obu kierunkach, zapamiętywanie sygnału z urządzeń zewnętrznych z naprzemiennym odblokowywaniem rygla. Istnieje możliwość odblokowania mechanizmu przy pomocy dodatkowego przycisku instalowanego przy stanowisku portiera, strażnika, kasjera itp. Podstawowe cechy tripodu: awaryjne źródło zasilania gwarantujące min przejść w przypadku zaniku napięcia w sieci zabezpieczenia naporowe, nadmiarowo ruchowe czytniki kart zbliżeniowych oraz kodów kresowych wraz z obudowami wandaloodpornymi, czytniki powinny być czytnikami dwu-systemowymi (kody kreskowe + MIFARE) w jednej obudowie z wyświetlaczem informacyjnym. elektromechaniczne układy napędu mechanizmu wspomagające ruch rotorów i ustawiające rotory przy zakończeniu każdego cyklu przejścia osobowego w pozycji blokującej tj. przejścia do stanu spoczynku, układy blokujące mechanizmu uniemożliwiające cofnięcie się przechodzącego użytkownika, który znajduje się w sekcji rotora, a rotor wykonał już obrót powyżej 30 stopni, sygnalizację świetlną informującą o stanie pracy tj. odblokowania/zablokowania ruchu rotora (np. zielona strzałka odblokowanie ruchu rotora, czerwony krzyżyk zablokowanie ruchu rotora), wskaźniki kierunku przejścia wykonane z świecących matryc naprowadzające do właściwego przejścia w porze nocnej układ mechaniczny, który w przypadku braku zasilania elektrycznego, pozwoli operatorowi za pomocą kluczyka w czasie nie dłuższym niż 15 sekund na ustawienie działania mechanizmu w jednym z trzech podanych trybów: o ruch rotora zablokowany w obu kierunkach, o ruch rotora odblokowany dla obu kierunków, o ruch rotora odblokowany tylko dla jednego dowolnego kierunku ruchu, układy sterujące generujące sygnały zwrotne określające stany ukończenia cykli pracy urządzenia (tzw. przejścia osobowego). 8

9 Dane techniczne tripodu: zasilanie 230V/12V/2,5 A, kierunek przejścia dwukierunkowy, szerokość (światło) przejścia mm, czas podtrzymania rygla (maks.): 10 sek. konstrukcja zabezpieczająca przejście wsteczne, możliwość odblokowania mechanizmu rygla: - kluczykiem, bezpośrednio przez osobę ochrony; - przyciskiem ze stanowiska ochrony; system PANIC (z opadającym ramieniem), materiał ze stali nierdzewnej, Bramka Uchylna dla niepełnosprawnych 1 szt. Podstawą uruchomienia mechanizmu odblokowującego jest otrzymanie impulsu sterującego z urządzenia zewnętrznego. Wewnętrzny rygiel jest załączany elektrycznie, stan otwarcia bramki jest sygnalizowany świecącą się strzałką o kolorze zielonym. Stan zamknięcia sygnalizowany jest świecącym się krzyżykiem o kolorze czerwonym. Po odblokowaniu mechanizmu (sygnalizowanego przez świecącą zieloną strzałkę) należy pchnąć ramię bramki usytuowane w pozycji poziomej w kierunku sygnalizowanego przejścia. Oprogramowanie procesora sterującego bramką umożliwia, w przypadku działania w obu kierunkach, zapamiętywanie sygnału z urządzeń zewnętrznych z naprzemiennym odblokowywaniem rygla. Istnieje możliwość odblokowania mechanizmu przy pomocy dodatkowego przycisku instalowanego przy stanowisku portiera, strażnika, kasjera itp. Podstawowe cechy Bramki Uchylnej: awaryjne źródło zasilania gwarantujące min przejść w przypadku zaniku napięcia w sieci czytniki kart zbliżeniowych oraz kodów kresowych wraz z obudowami wandaloodpornymi, czytniki powinny być czytnikami dwu-systemowymi (kody kreskowe + MIFARE) w jednej obudowie z wyświetlaczem informacyjnym. sygnalizację świetlną informującą o stanie pracy tj. odblokowania/zablokowania ruchu rotora (np. zielona strzałka odblokowanie ruchu ramienia, czerwony krzyżyk zablokowanie ruchu ramienia), wskaźniki kierunku przejścia wykonane z świecących matryc naprowadzające do właściwego przejścia w porze nocnej 9

10 układ mechaniczny, który w przypadku braku zasilania elektrycznego, pozwoli operatorowi za pomocą kluczyka w czasie nie dłuższym niż 15 sekund na ustawienie działania mechanizmu w jednym z trzech podanych trybów: o ruch ramienia zablokowany w obu kierunkach, o ruch ramienia odblokowany dla obu kierunków, o ruch ramienia odblokowany tylko dla jednego dowolnego kierunku ruchu, możliwość odblokowania mechanizmu rygla, przyciskiem ze stanowiska ochrony, układy sterujące generujące sygnały zwrotne określające stany ukończenia cykli pracy urządzenia (tzw. przejścia osobowego), Dane techniczne Bramki Uchylnej: zasilanie 230V kierunek przejścia dwukierunkowy, szerokość (światło) przejścia min mm, możliwość odblokowania mechanizmu rygla: - kluczykiem, bezpośrednio przez osobę ochrony; - przyciskiem ze stanowiska ochrony; materiał ze stali nierdzewnej, Szlaban parkingowy automatyczny Szlabany automatyczne parkingowe mają być zastosowane do ograniczenia wjazdu na teren obiektu (parkingu). Mają być przeznaczone do pracy ciągłej (intensywnej), charakteryzując się wysoką kulturą pracy. Szlabany mają współpracować z kolczatką. Przewidziano dwa zestawy szlabanów parkingowych (wjazdowy i wyjazdowy), różniących się długością ramienia, odpowiednio 3,5 m i 4,3 m. Charakterystyczne cechy jakie musi spełniać szlaban: posiadać konstrukcję elektromechaniczną, posiadać wbudowaną centralę sterującą. posiadać system wykrywania przeszkód podczas ruchu ramienia. 10

11 możliwość regulacji szybkości ruchu. posiadać wbudowaną baterię pozwalającą na zasilanie automatyki i systemu sterowania, posiadać łatwe wysprzęglanie siłownika w przypadku braku prądu (odblokowanie przy pomocy klucza) Dane techniczne szlabanu: Zasilanie: 230V Zasilanie silnika: 24V Czas otwarcia: 4-8 s Przeznaczenie: praca intensywna Obudowa: ocynkowana, lakierowana RAL 2004 (pomarańczowy). Akcesoria do szlabanu Bezpieczeństwo: o fotokomórki o lampa ostrzegawcza o gumy ochronne o diody świetlne o naklejki Sterowanie radiowe: o piloty (3 szt.) o odbiornik radiowy o antena Sterowanie: o przycisk w budynku (w pomieszczeniu ochrony) o przycisk z potwierdzeniem stanu szlabanu (otwarty/zamknięty) o stacyjka kluczykowa na szlabanie. o współpraca z systemem kontroli dostępu (karty zbliżeniowe) czytniki kart zbliżeniowych oraz kodów kresowych wraz z obudowami wandaloodpornymi, czytniki powinny być czytnikami dwu-systemowymi (kody kreskowe + MIFARE) w jednej obudowie z wyświetlaczem informacyjnym. Umożliwiający kierowcy otworzenie szlabanu bez wysiadania z pojazdu. o pętla indukcyjna, otwierająca automatycznie szlaban przed o pojazdem pętla indukcyjna, zamykająca automatycznie po przejechaniu pojazdu. Kolczatka zamontowana na stałe, współpracująca z pracą ramienia szlabanu 11

12 1.3.2 System elektronicznej kontroli wejść Każda z bramek obrotowych wyposażona będzie w szereg elektronicznych urządzeń kontroli dostępu, pozwalających na automatyczne przydzielanie lub odmowę dostępu. Podstawowymi urządzeniami zintegrowanymi z bramkami obrotowymi są dwusystemowe czytniki kart pracujące w standardzie kodów kreskowych oraz kart zbliżeniowych MIFARE. Projektuje się czytniki kart zbliżeniowych pracujących w standardzie MIFARE, zgodnymi z wymaganiami Ekstraklasa SA. Po przyłożeniu karty przez kibica system zweryfikuje czy właściciel karty jest uprawniony do przejścia przez daną bramkę. Specyfika stadionowej kontroli dostępu i weryfikacji osób uczestniczących w imprezie masowej wymaga zastosowania dodatkowych urządzeń o charakterze informacyjnym i umożliwiającym weryfikację tożsamości uczestników imprezy masowej. Projektuje się zastosowanie przemysłowych komputerów panelowych z monitorami min. 15 stanowiących element wyposażenia bramo furt obrotowych i oprogramowanych w sposób umożliwiający weryfikację tożsamości kibiców tzw. panele weryfikacji kibica. Wszystkie urządzenia muszą być odporne na działanie warunków zewnętrznych takich jak temperatura (od -25 do 50 st. C), deszcz czy śnieg. Urządzenia powinny być również zabezpieczone przed nieuprawnionym dostępem osób trzecich i aktami wandalizmu, z tego powodu brama powinna posiadać zabezpieczenie chroniące monitor, (np. specjalna żaluzja opuszczana na monitor i zamykana na klucz) Zwolnienie blokady bramki obrotowej odbywać się będzie w ogólnym przypadku automatycznie. Jednak ze względów bezpieczeństwa należy zapewnić również ręczne sterowanie bramkami obrotowymi. W tym zarówno zablokowanie bramki dla kolejnego kibica jak i zwolnienie blokady. Sterowanie ręczne powinno mieć wyższy priorytet niż elektroniczne, tzn. że zablokowana ręcznie bramka po przyłożeniu uprawnionego biletu pozostaje zablokowana. Należy również zapewnić odpowiednią informację zarówno kibicom jak i ochronie dozorującej dane przejście. Dlatego po stronie zewnętrznej bramki obrotowej należy zainstalować urządzenie informujące kibica o akceptacji/odrzuceniu dostępu na stadion np. zielono-czerwona lampka lub odpowiedni komunikat na czytniku kart. Również ochrona powinna być czytelnie informowana o ewentualnym powodzie braku dostępu danego kibica na teren imprezy w postaci komunikatu wyświetlanego na panelu weryfikacji tuż pod wizerunkiem kibica. Oprócz bram wejściowych urządzenia elektronicznego systemu kontroli wejść będą instalowane w serwerowni, pomieszczeniu policji, pomieszczeniu ochrony, pomieszczeniu administracyjnym oraz w kasach biletowych. 12

13 Serwerownia mieści się w budynku głównym obiektu. W pomieszczeniu tym należy umieścić szafy 19 42U z urządzeniami zarządzającymi kontrolą dostępu. Na potrzeby elektronicznego systemu identyfikacji osób, kontroli wejść i sprzedaży biletów na mecze piłki nożnej wymagane jest przygotowanie dedykowanej sieci LAN łączącej wszystkie elementy składowe systemu. Ze względu na odległości pomiędzy niektórymi urządzeniami przekraczające 100 metrów należy zastosować połączenia światłowodowe, wykorzystując do tego istniejącą kanalizację teletechniczną na terenie obiektu. Dzięki zastosowaniu takiego medium transmisyjnego, które jest odporne na zakłócenia elektromagnetyczne możliwe jest prowadzenie tego okablowania w pobliżu przewodów energetycznych. Szafy powinny być wyposażone w odpowiedni osprzęt instalacyjny. Dla przewodów światłowodowych należy zastosować przełącznice światłowodowe zakończone złączem SC. Dla okablowania miedzianego winno się użyć osprzętu modularnego w kategorii 5e. Ponadto szafy dystrybucyjne powinny być wyposażone w komplet organizatorów okablowania w celu estetycznego rozłożenia zapasów kablowych. Rozwiązanie techniczne System powinien pracować w oparciu o sieć TCP/IP i umożliwiać łatwą rozbudowę w przyszłości o kolejne elementy. Elementy systemu znajdować się będą: przy bramach wejściowych czytniki kart i panele weryfikacji tożsamości, we wszystkich 8 kasach biletowych urządzenia stanowisk kasowych ze stanowiskami wyrabiania identyfikatorów kibica, w pomieszczeniu serwerowni w budynku klubowym urządzenia kontrolne i zarządzające systemem, w pomieszczeniu ochrony stanowisko monitorujące, w pomieszczeniu policji stanowisko monitorujące, w pomieszczeniu wskazanym przez zamawiającego z komputerem podłączonym do istniejącej sieci strukturalnej stanowisko administracyjne. Kasy biletowe Stanowiska kasowe zostaną wyposażone w urządzenia pozwalające na obsługę sprzedaży biletów na imprezy. Stanowisko będzie posiadać: 13

14 komputer stacjonarny z systemem operacyjnym Windows XP lub Windows 7, oprogramowaniem kasowym systemu identyfikacji, monitorem min. 17 z przejrzystym interfejsem, za pomocą którego kasjer dokonywał będzie wszystkich niezbędnych operacji w systemie. drukarka fiskalna, pozwalająca na drukowanie paragonów za sprzedaż biletów. szuflada kasowa drukarka biletów papierowych (kodów kreskowych), np. termiczna, charakteryzująca się niskim kosztem eksploatacji. skaner OCR skaner dowodów tożsamości (np. dowód osobisty, prawo jazdy, paszport, legitymacja szkolna), automatycznym wyzwalaczem oraz modułem analizującym tekst, tzw. OCR. kamerka (do robienia zdjęć kibicom - pobieranie wizerunku) czytnik kodów kreskowych, czytnik kart kibica (zgodnie z wymogami Ekstraklasy S.A.) drukarka termo sublimacyjna do wyrabiania kart kibica zasilacz rezerwowy UPS, zapewniający podtrzymanie całego stanowiska przez min. 15 minut Stanowisko powinno być tak skonstruowane, aby operacja identyfikacji kibica i sprzedaży biletu nie trwała dłużej niż 1 minutę. W kasach należy zainstalować media konwertery światłowodowe. Urządzenia należy instalować w szafkach wiszących 10 o wysokości 4,5U. Przewód światłowodowy powinien być zostawiony z zapasem 2 metrów oraz odpowiednio zabezpieczony przed uszkodzeniem. Z Serwerowni należy doprowadzić przewód FTP 4x2x0,5 do pomieszczenia monitoringu, gdzie zainstalowane zostanie stanowisko monitoringu. Stanowisko kasowe należy zainstalować na przygotowanym biurku, w sposób zapewniający ergonomię jego użytkowania oraz łatwy dostęp kasjera do okienka sprzedaży biletów. Serwerownia W pomieszczeniu serwerowni należy wykonać następujące prace: demontaż elementów instalacji chlorowni basenu z pomieszczenia przyszłej serwerowni i montaż ich w pomieszczeniu obok; demontaż elementów istniejącej w pomieszczeniu instalacji wodnokanalizacyjnej i montaż ich w pomieszczeniu obok; demontaż drzwi -1 szt.; 14

15 zamurowaniem otworu drzwiowego (ok. 2m 2 ) z wytynkowaniem obustronnym powierzchni zamurowanej; montaż rolety w oknie z mechanizmem antywłamaniowym (kolor rolety do ustalenia z Zamawiającym), połączonym z systemem alarmowym; montaż drzwi wejściowych (szerokość min. 0,9 m, kierunek otwierania do środka, kolor do ustalenia z Zamawiającym) posiadających podwyższoną odporność na sforsowanie, wyposażone w minimum dwa skomplikowane zamki mechaniczne (atest); montaż drzwi od poziomu podłogi teletechnicznej; zabudowa z płyty gipsowo-kartonowej (ok. 8 m 2 ) elementów starej instalacji elektrycznej; malowanie powierzchni ścian i sufitu (ok. 60 m 2 ). w serwerowni należy zamontować podłogę techniczną/podnoszoną, dostosowaną do wagi urządzeń (zalecana nośność 1100 kg/m2), w serwerowni należy zainstalować szafy stojące 19 o wysokości 42U oraz głębokości 100cm, pozwalające pomieścić urządzenia sterujące systemem kontroli wejść oraz systemem monitoringu, takie jak serwer danych, urządzenia sieciowe, urządzenia ochrony przepięciowej oraz sieci strukturalnej systemu. Szafy stojącą należy zainstalować, z zapewnieniem łatwej dostępności serwisowej z każdej ze stron, w serwerowni należy także umieścić główne kontrolery systemu sterowania mechaniczną kontrolą wejść, tzw. kontroler systemu kontroli dostępu oraz główne kontrolery systemu monitoringu, w serwerowni muszą się również znaleźć zasilacze rezerwowe UPS, zapewniające podtrzymanie wszystkich serwerów przez min 35 min, oraz inteligentne wyłączenie maszyn przed wyczerpaniem baterii, oraz automatyczne włączenie maszyn po naładowaniu baterii do 60%, w serwerowni należy zainstalować system klimatyzacji/ogrzewania pozwalający na utrzymanie w pomieszczeniu optymalnej temperatury na poziomie 19 o C (+/- 2 o C) pracy, w serwerowni należy zainstalować oświetlenie awaryjnie w przypadku zaniku zasilania oświetlenia zwykłego, 15

16 dla serwerowni musi być zastosowany elektroniczny system kontroli dostępu z rejestracją wejść i wyjść, który powinien umożliwić identyfikację osoby wchodzącej do pomieszczenia i wychodzącej z pomieszczenia serwerownie należy włączyć do istniejącego systemu alarmowego P.POŻ budynku. Pomieszczenie ochrony W pomieszczeniu monitoringu należy zainstalować stanowisko pozwalające pracownikom ochrony monitorować na bieżąco stan zapełniania stadionu podczas imprezy masowej. Do pomieszczenia należy doprowadzić okablowanie strukturalne i zakończyć gniazdem Ethernet. Wykonawca wyposaży stanowisko monitoringu w niezbędny zestaw meblowy. Pomieszczenie policji W pomieszczeniu monitoringu należy zainstalować stanowisko pozwalające funkcjonariuszom Policji na oglądanie obrazu z dowolnej kamery. Do pomieszczenia należy doprowadzić okablowanie strukturalnej zakończyć gniazdem Ethernet. Wykonawca wyposaży stanowisko monitoringu Policji w niezbędny zestaw meblowy. Pomieszczenia Policji należy włączyć w istniejący system alarmowy P.POŻ budynku. Pomieszczenie administracyjne W pomieszczeniu wskazanym przez zamawiającego znajdować się będzie stanowisko wykorzystujące istniejącą sieć strukturalną LAN umożliwiające administrację systemu. Za pomocą stanowiska administracyjnego użytkownik będzie mógł dokonywać wszelkich ustawień konfiguracji systemu. Stanowisko należy wyposażyć w niezbędne meble. 16

17 Sieć strukturalna Do projektu przewidziano dwa typy sieciowych urządzeń aktywnych. Są to przełączniki oraz konwertery mediów. Przełączniki sieciowe powinny zostać dobrane w sposób zapewniający obsługę przyjętej ilości linii miedzianych i światłowodowych zakończonych media konwerterami. Okablowanie W budynkach okablowanie należy układać, tam gdzie to możliwe, w przestrzeni nad sufitem podwieszanym. W pozostałych miejscach należy stosować listwy osłonowe PCV. Należy zwrócić szczególną uwagę na estetykę wykonania instalacji wewnątrz budynków. Na zewnątrz okablowanie do kas i elementów mechanicznego systemu kontroli wejść będzie układane w przygotowanej kanalizacji teletechnicznej, wg rysunku - załącznik nr 2. Wszędzie tam, gdzie okablowanie narażone jest na przepięcia elektromagnetyczne, należy stosować ochronniki przeciwprzepięciowe. Niezbędnych połączeń przewodów należy dokonywać w budynku w puszkach połączeniowych lub w obudowach urządzeń, a gdy to niemożliwe, w obudowach hermetycznych umieszczonych w studniach kanalizacji teletechnicznej. Elementy systemu Zastosowane elementy systemu będą spełniały poniższe warunki. Czytniki kart (zainstalowane na bramach obrotowych, triodach, przy szlabanach) obsługa standardu ISO Typ A, obsługa kart MIFARE MAD/MAD2, sektor (SSN) oraz numer seryjny (CSN) oraz UltraLight, obsługa kodów kreskowych interfejs RS232 lub 485, nieulotny bufor 3800 zdarzeń, zasięg odczytu do 6 cm, praca w warunkach zewnętrznych (IP65), zakres temperatur pracy: -25 C.+50 C, 17

18 ochrona antysabotażowa (detekcja oderwania od podłoża oraz otwarcia obudowy), certyfikat CE. Wyświetlacz LCD/LED z komunikatami Kontroler główny kontroler główny powinien umożliwiać synchronizację danych z serwerami danych systemu sprzedaży biletów i identyfikacji, kontroler główny musi wspierać dwa typy wejść, jednokrotne oraz wielokrotne. Posiadacze biletów mogą przejść przez bramkę jeden raz lub wielokrotnie opcja ta jest możliwa do ustawienia w Systemie dla każdego meczu indywidualnie. W przypadku ustawienia wejścia jednokrotnego, kolejne próby użycia karty wstępu będą powodowały blokowanie wejścia z odpowiednią informacją dla ochrony - zapalenie czerwonego sygnalizatora ze względu na dużą liczbę bramo furt, kontroler główny powinien posiadać minimum 3 niezależnie działające moduły sprzętowe obsługujące naprzemiennie poszczególne kołowroty. W przypadku uszkodzenia jednego z modułów, bramy obrotowe będą nadal poprawnie obsługiwane Informatyczny system zarządzania dystrybucją biletów i kontrolą wejść Projektuje się informatyczny system zarządzania kontrolą wejść posiadający opisane niżej właściwości. Właściwości podstawowe. System będzie realizować, zgodnie z wytycznymi PZPN, następujące zadania: identyfikacja kibiców wchodzących na stadion. Aby identyfikacja odbywała się w sposób zgodny z Ustawą musi ona przebiegać w 2 miejscach: - w kasach, podczas sprzedaży biletów, - podczas wchodzenia kibiców na stadion, Istotą pełnej identyfikacji kibica jest nie dopuszczenie osób z zakazami stadionowymi do uczestnictwa w imprezach masowych. sprzedaż karnetów, biletów jednorazowych oraz kart kibica, kontrolę dostępu osób wchodzących na stadion: 18

19 - ograniczenie dostępu na stadion dla osób, które nie posiadają ważnego biletu wstępu, - monitorowanie ruchu kibiców na poszczególnych punktach kontroli dostępu, - tworzenie wydzielonych stref dostępowych w odniesieniu do miejsca (sektory) jak i osób (pracownicy ochrony, Policja itp.), rejestrowanie i egzekwowanie sądowych i klubowych zakazów wejść na stadiony, obsługę kibiców nieletnich zgodnie z Ustawą, prezentację zapełnienia stadionu, wraz z raportami. Właściwości szczegółowe. 1. Identyfikacja kibica. a. Każdy kibic chcący uczestniczyć w imprezie masowej, jaką jest mecz piłki nożnej musi posiadać spersonalizowany identyfikator, b. identyfikator może być ogólnopolski lub klubowy, c. identyfikator ogólnopolski jest elektroniczną kartą dostępu, podporządkowaną wymogom Ekstraklasa SA, działającą zgodnie ze standardem MIFARE Classic 1kB (lub 4kB). Karta jest zgodna z normą ISO/IEC Type A.W pamięci EEPROM karty mają być zapisane co najmniej następujące informacje: imię właściciela karty, nazwisko właściciela karty, numer PESEL lub typ, seria i numer dokumentu tożsamości, unikalny identyfikator właściciela karty w systemie, unikalny identyfikator karty w systemie, termin ważności karty. Struktura danych zapisanych na karcie będzie zgodna z normą MAD/MAD2 (MIFARE Application Directory), a. identyfikator klubowy może być kartą typu uproszczonego MIFARE UltraLight lub MIFARE Classic 1kB, b. proces identyfikacji kibica rozpocznie się w stanowisku kasowym, c. identyfikacja musi przebiegać sprawnie i być maksymalnie zautomatyzowana, d. system będzie umożliwiać wprowadzanie danych identyfikacyjnych (PESEL, imię i nazwisko oraz wizerunek) kibica kupującego bilet wstępu na mecz poprzez automatyczne skanowanie i odczyt dowodu tożsamości, e. system będzie umożliwiać podczas skanowania dowodu automatyczne rozpoznawanie napisów (imię, nazwisko, PESEL), f. czas skanowania i rozpoznawania napisów w dowodzie tożsamości nie może być dłuższy niż 6 sekund (skanowanie obustronne), 19

20 g. skaner Systemu będzie posiadać auto-wyzwalacz rozpoznający samoczynnie moment przyłożenia dokumentu do jego powierzchni, h. system będzie umożliwiać pobranie wizerunku również za pomocą kamery fotograficznej, i. uznanymi dokumentami tożsamości, które będą rozpoznawane przez System są dokumenty zawierające informacje wymagane Ustawą: PESEL, Imię i nazwisko oraz wizerunek, tj. dowód osobisty, prawo jazdy, paszport j. system będzie mógł pobierać wizerunek także z innych dokumentów tożsamości, np. legitymacja, książeczka wojskowa itp., jednakże wówczas numer PESEL powinien być wpisywany do systemu ręcznie 2. Sprzedaż. Tryb 1 a. System będzie działać w następujących trybach pracy: Identyfikator ogólnopolski/klubowy sprzedawany jest niezależnie od biletu i służy do weryfikowania kibica; identyfikator będzie zawierać następujące informacje: PESEL, wizerunek kibica, imię i nazwisko oraz informację o jego zastosowaniu (ogólnopolski/klubowy z datą ważności); z identyfikatorem również związana jest informacja o bilecie wstępu, lecz jest ona przechowywane w Systemie, kibic otrzymuje bilet wstępu (wydruk na papierze) na imprezę; bilet wstępu będzie zawierać następujące informacje (typ biletu np. ulgowy, sektor i miejsce, data i godzina zakupu, kwota oraz informacje dodatkowe, np. informacja o konkursie, plan imprez itp.), kibic wchodząc na stadion używa identyfikatora do kontroli wejścia, Tryb 2 Identyfikator i bilet stanowią jeden elektroniczny dokument; identyfikator ogólnopolski/klubowy może pełnić rolę biletu jednorazowego, karnetu lub karty kibica, identyfikator ogólnopolski/klubowy tracą ważność po upływie terminu ważności, identyfikator klubowy pełniący funkcję biletu jednorazowego traci ważność po odbyciu się danej imprezy identyfikator jednorazowy, utrata ważności identyfikatora nie oznacza bezużyteczności tej karty. Kibic chcący kolejny raz 20

Załącznik nr 9a do siwz

Załącznik nr 9a do siwz Załącznik nr 9a do siwz Opis przedmiotu zamówienia Opracowanie projektu na system biletowy z kontrolą wejść i identyfikacją kibiców, monitoring kamerowy oraz oznakowanie stadionu KS Gryf Słupsk SA w ramach

Bardziej szczegółowo

1. Serwer rack typ 1 Liczba sztuk: 2

1. Serwer rack typ 1 Liczba sztuk: 2 1. Serwer rack typ 1 Liczba sztuk: 2 Lp. Identyfikator komponentu, inne wymagania Opis wymagań minimalnych Opis komponentu 1 Obudowa 2 Płyta główna 3 Procesor 4 Pamięć RAM 5 Gniazda PCI 6 Interfejsy sieciowe

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 Do Umowy nr z dnia. . Wymagania techniczne sieci komputerowej.

Załącznik nr 1 Do Umowy nr z dnia. . Wymagania techniczne sieci komputerowej. Załącznik nr 1 Do Umowy nr z dnia.. Wymagania techniczne sieci komputerowej. 1. Sieć komputerowa spełnia następujące wymagania techniczne: a) Prędkość przesyłu danych wewnątrz sieci min. 100 Mbps b) Działanie

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK NR 1.8 do PFU Serwery wraz z system do tworzenia kopii zapasowych i archiwizacji danych - wyposażenie serwerowni

ZAŁĄCZNIK NR 1.8 do PFU Serwery wraz z system do tworzenia kopii zapasowych i archiwizacji danych - wyposażenie serwerowni ZAŁĄCZNIK NR 1.8 do PFU Serwery wraz z system do tworzenia kopii zapasowych i archiwizacji danych - wyposażenie serwerowni 1. Serwer główny 1 szt. Komponent Obudowa Płyta główna Wydajność Pamięć RAM Karta

Bardziej szczegółowo

Karta kibica - wymagania dla systemów stadionowych Strona 1 z 9

Karta kibica - wymagania dla systemów stadionowych Strona 1 z 9 System Ekstraklasa Karta kibica Wymagania dla systemów stadionowych Wersja dokumentu: 2.1 Status dokumentu: sprawdzony Data aktualizacji: 2009-09-14 Strona 1 z 9 Spis treści 1 WPROWADZENIE... 3 2 SPECYFIKACJA

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr Z1. AE/ZP-27-68/14 Wymagane i oferowane paramtery techniczne. Oferowane paramtery przedmiotu zamówienia podać zakres/wartość, opisać

Załącznik nr Z1. AE/ZP-27-68/14 Wymagane i oferowane paramtery techniczne. Oferowane paramtery przedmiotu zamówienia podać zakres/wartość, opisać AE/ZP-27-68/14 Wymagane i oferowane paramtery techniczne Załącznik nr Z1 Lp. 1. Wymagane parametry przedmiotu zamówienia Serwer, biblioteka taśmowa Wszystkie wymienione niżej elementy / pozycje muszą być

Bardziej szczegółowo

Formularz cenowy Pakiet nr 2

Formularz cenowy Pakiet nr 2 ... nazwa i adres wykonawcy Załącznik r 2 Formularz cenowy Pakiet nr 2 Postępowanie prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego nr ZP-4/09 p.n. Dostawa sprzętu komputerowego Lp. Wyszczególnienie Cena

Bardziej szczegółowo

Serwer główny bazodanowy. Maksymalnie 1U RACK 19 cali (wraz ze wszystkimi elementami niezbędnymi do zamontowania serwera w oferowanej szafie)

Serwer główny bazodanowy. Maksymalnie 1U RACK 19 cali (wraz ze wszystkimi elementami niezbędnymi do zamontowania serwera w oferowanej szafie) 1. SPECYFIKACJA TECHNICZNA SERWERÓW Serwer główny bazodanowy Element konfiguracji Obudowa Procesor Wymagania minimalne Maksymalnie 1U RACK 19 cali (wraz ze wszystkimi elementami niezbędnymi do zamontowania

Bardziej szczegółowo

ZAP.370/225-2/2013 Jasło, dnia r.

ZAP.370/225-2/2013 Jasło, dnia r. 130000.ZAP.370/225-2/2013 Jasło, dnia 19.04.2013 r. Informacja dla Wykonawców, którzy pobrali Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 6 do SIWZ. 1. Stacja robocza 46 szt. NAZWA PRODUCENTA: NUMER PRODUKTU (part number):

Załącznik nr 6 do SIWZ. 1. Stacja robocza 46 szt. NAZWA PRODUCENTA: NUMER PRODUKTU (part number): Załącznik nr 6 do SIWZ 1. Stacja robocza 46 szt. NUMER PRODUKTU (part number): LP. Atrybut Parametr wymagany Opis parametru urządzenia 1. Procesor Min. 2-rdzeniowy, osiągający w teście PassMark CPU Mark

Bardziej szczegółowo

NOWY OPIS TECHNICZNY PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

NOWY OPIS TECHNICZNY PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA NOWY OPIS TECHNICZNY PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik nr 4 do SIWZ/ załącznik do umowy Przedmiotem zamówienia jest dostawa 2 serwerów, licencji oprogramowania wirtualizacyjnego wraz z konsolą zarządzającą

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Zakup serwera na potrzeby LAWP w Lublinie

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Zakup serwera na potrzeby LAWP w Lublinie OAK.KCB.2621/57/2017 Załącznik nr 1 do Zaproszenia do składania ofert- Opis przedmiotu zamówienia OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Zakup serwera na potrzeby LAWP w Lublinie 1.Serwer spełniający poniższe wymagania

Bardziej szczegółowo

BRAMKI OBROTOWE BR2-T KATALOG

BRAMKI OBROTOWE BR2-T KATALOG BRAMKI OBROTOWE BR2-T KATALOG Zastosowanie urządzeń Bramki obrotowe BR2 są przeznaczone do wspomagania kontroli ruchu osobowego w przejściach strzeżonych, wewnątrz budynków. Urządzenia są przeznaczone

Bardziej szczegółowo

BRAMKI OBROTOWE BR2-N2 KATALOG

BRAMKI OBROTOWE BR2-N2 KATALOG BRAMKI OBROTOWE BR2-N2 KATALOG Zastosowanie urządzeń Bramki obrotowe BR2 są przeznaczone do wspomagania kontroli ruchu osobowego w przejściach strzeżonych, wewnątrz budynków. Urządzenia są przeznaczone

Bardziej szczegółowo

Pakiet nr 3. Formularz cenowy. Załącznik Nr 3. Przetarg nieograniczony nr ZP 4/08p.n. Dostawa sprzętu komputerowego. Podatek VAT

Pakiet nr 3. Formularz cenowy. Załącznik Nr 3. Przetarg nieograniczony nr ZP 4/08p.n. Dostawa sprzętu komputerowego. Podatek VAT ... nazwa i adres wykonawcy Załącznik Nr 3 Przetarg nieograniczony nr ZP 4/08p.n. Dostawa sprzętu komputerowego Pakiet nr 3 Formularz cenowy Lp. Wyszczególnienie Cena netto Zestaw nr 1 Zestaw nr 2 Drukarka

Bardziej szczegółowo

KATALOG GASTOP PRESTIGE

KATALOG GASTOP PRESTIGE BRAMKI OBROTOWE BR2-T KATALOG GASTOP PRESTIGE Zastosowanie urządzeń Bramki obrotowe BR2 są przeznaczone do wspomagania kontroli ruchu osobowego w przejściach strzeżonych, wewnątrz budynków. Urządzenia

Bardziej szczegółowo

KATALOG GASTOP PRESTIGE

KATALOG GASTOP PRESTIGE BRAMKI OBROTOWE BR2-TM KATALOG GASTOP PRESTIGE Zastosowanie urządzeń Bramki obrotowe BR2 są przeznaczone do wspomagania kontroli ruchu osobowego w przejściach strzeżonych, wewnątrz budynków. Urządzenia

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS TECHNICZNY PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA OPIS TECHNICZNY PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik nr 4 do SIWZ/ załącznik do umowy Przedmiotem zamówienia jest dostawa 2 serwerów, licencji oprogramowania wirtualizacyjnego wraz z konsolą zarządzającą oraz

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 5 do SIWZ OPIS TECHNICZNY SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO

Załącznik Nr 5 do SIWZ OPIS TECHNICZNY SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO Załącznik Nr 5 do SIWZ OPIS TECHNICZNY SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO Zadanie I Komputery stacjonarne Procesor Dwurdzeniowy lub Czterordzeniowy w architekturze x86, zapewniający wydajność komputera obsługującego

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe nr 4/2010/SN/POIG

Zapytanie ofertowe nr 4/2010/SN/POIG Wrocław, 08.10.2010 Zapytanie ofertowe nr 4/2010/SN/POIG W związku z realizacją przez NetLine Group Sp. z o.o. projektu zgodnie z umową o dofinansowanie nr: UDA-POIG.01.04.00-02-015/09-00 w ramach działania

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 5 do SIWZ OPIS TECHNICZNY SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO

Załącznik Nr 5 do SIWZ OPIS TECHNICZNY SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO Zadanie 1 Komputery stacjonarne Procesor Pamięć RAM Dysk Twardy Napęd Optyczny Płyta główna Dwurdzeniowy w architekturze x86 o częstotliwości 2,5 GHz (preferowany Intel Core 2 Duo lub inny o takiej samej

Bardziej szczegółowo

KALKULACJA CENY OFERTY Sprzęt informatyczny Część I

KALKULACJA CENY OFERTY Sprzęt informatyczny Część I Lp. Przedmiot zamówienia Szczegółowy opis KALKULACJA CENY OFERTY Sprzęt informatyczny Część I, model/typ oferowanego przez Wykonawcę sprzętu/oprogramowania * Jednostka Ilość jednostek Cena jednostkowa

Bardziej szczegółowo

wersja 3.0 Strona 1 z 9

wersja 3.0 Strona 1 z 9 System Ekstraklasa Karta kibica Wymagania dla systemów stadionowych Wersja dokumentu: 3.0 Status dokumentu: sprawdzony Data aktualizacji: 2009-12-15 Strona 1 z 9 Spis treści WPROWADZENIE... 3 SPECYFIKACJA

Bardziej szczegółowo

Vat % Słownie złotych:...

Vat % Słownie złotych:... PAKIET NR 1 1 Sprzęt komputerowy PC szt. 13 Słownie złotych:... -Wymagania dotyczące sprzętu komputerowego PC L.p. Komponent Parametry wymagane oferowana 1 Obudowa miniatx/microatx/atx -dwa porty USB 2.0

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 2 do SIWZ Specyfikacja techniczna serwera do backupu danych 1 sztuka

Załącznik Nr 2 do SIWZ Specyfikacja techniczna serwera do backupu danych 1 sztuka Załącznik Nr 2 do SIWZ Specyfikacja techniczna serwera do backupu danych 1 sztuka Element konfiguracji Wymagania minimalne wolnostojąca typu Tower z możliwością zamontowania w szafie rack 19"(5U max).

Bardziej szczegółowo

Dotyczy przetargu: WMIM /2017

Dotyczy przetargu: WMIM /2017 Część I, 2 sztuki 1 Obudowa Obudowa typu tower/rack (tower z możliwością monatżu szyn) o wysokości 4U z możliwością instalacji 8 dysków 3,5" Hot-Plug (Hot-Swappable) wraz z kompletem wysuwanych szyn umożliwiających

Bardziej szczegółowo

2. Zawartość dokumentacji. 1. Strona tytułowa. 2. Zawartość dokumentacji. 3. Spis rysunków. 4. Opis instalacji kontroli dostępu. 3.

2. Zawartość dokumentacji. 1. Strona tytułowa. 2. Zawartość dokumentacji. 3. Spis rysunków. 4. Opis instalacji kontroli dostępu. 3. 2. Zawartość dokumentacji 1. Strona tytułowa. 2. Zawartość dokumentacji. 3. Spis rysunków. 4. Opis instalacji kontroli dostępu. 3. Spis rysunków Rys nr 1 schemat instalacji KD Piwnica Rys nr 2 schemat

Bardziej szczegółowo

KATALOG GASTOP PRESTIGE

KATALOG GASTOP PRESTIGE BRAMKI OBROTOWE BR2-STI KATALOG GASTOP PRESTIGE Zastosowanie urządzeń Bramki obrotowe BR2 są przeznaczone do wspomagania kontroli ruchu osobowego w przejściach strzeżonych, wewnątrz budynków. Urządzenia

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 2 do SIWZ. Sprzęt komputerowy i peryferyjny

Załącznik Nr 2 do SIWZ. Sprzęt komputerowy i peryferyjny Sprzęt komputerowy i peryferyjny Komputery stacjonarne 44 szt. Nazwa podzespołu Wymagana wartość minimalna 1 Obudowa typu desktop / tower pracująca w pozycji pionowej i poziomej, 1 zewnętrzna zatoka na

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Załącznik nr 1 Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Komputer stacjonarny PC 2 sztuki Procesor Minimum 3800 punktów w teście wydajności zamieszonym na stronie http://www.cpubenchmark.net/high_end_cpus.html

Bardziej szczegółowo

4 4-2 wewnętrzny 3 Czujnik dualny. 150 130-50 PIR/mikrofala 4 Czujnik zalania 20 5-5 5 Zewnętrzny sygnalizator świetlnoakustyczny

4 4-2 wewnętrzny 3 Czujnik dualny. 150 130-50 PIR/mikrofala 4 Czujnik zalania 20 5-5 5 Zewnętrzny sygnalizator świetlnoakustyczny Zał. Nr 5 do SIWZ/ nr 1 do umowy Postępowanie nr OI/UP/145/2014 SPECYFIKACJA TECHNICZNA SYSTEMU SYGNALIZACJI WŁAMANIA I NAPADU 2014 1. Założenia ogólne Instalacja systemu sygnalizacji włamania i napadu

Bardziej szczegółowo

20. Czy serwerownia spełnia standardowe wymagania techniczne dla takich pomieszczeń?

20. Czy serwerownia spełnia standardowe wymagania techniczne dla takich pomieszczeń? 1 z 5 2008-12-01 10:54 Część III: Infrastruktura teleinformatyczna 19. Czy w budynku urzędu gminy urządzona jest serwerownia? 20. Czy serwerownia spełnia standardowe wymagania techniczne dla takich pomieszczeń?

Bardziej szczegółowo

Część V - Serwery. UWAGA! Część V stanowi nierozerwalną całość. Ocena będzie łączna dla 4 zadań. Zadanie nr 1. SERWER BAZODANOWY KWESTURA

Część V - Serwery. UWAGA! Część V stanowi nierozerwalną całość. Ocena będzie łączna dla 4 zadań. Zadanie nr 1. SERWER BAZODANOWY KWESTURA Załącznik nr 3E do SIWZ DZP-0431-1257/2009 Część V - Serwery UWAGA! Część V stanowi nierozerwalną całość. Ocena będzie łączna dla 4 zadań Zadanie nr 1. SERWER BAZODANOWY OBUDOWA Parametr KWESTURA Wymagane

Bardziej szczegółowo

Załacznik nr 4 do SIWZ - OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA- załącznik do Formularza Oferty

Załacznik nr 4 do SIWZ - OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA- załącznik do Formularza Oferty . Urządzenie wielofunkcyjne laserowe. a Minimalne parametry urządzenia wymagane przez Zamawiającego Technologia Laserowa Funkcje drukowanie, skanowanie, kopiowanie, fax Podajnik papieru Minimum 200 arkuszy

Bardziej szczegółowo

Formularz cenowy Pakiet nr 4. Zestawienie parametrów technicznych oferowanego sprzętu

Formularz cenowy Pakiet nr 4. Zestawienie parametrów technicznych oferowanego sprzętu ... nazwa i adres wykonawcy Załącznik r 4 Formularz cenowy Pakiet nr 4 Postępowanie prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego nr ZP-4/09 p.n. Dostawa sprzętu komputerowego Lp. Wyszczególnienie Cena

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 1. Serwer Typ I 5 sztuk. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik nr 5 do SIWZ Element konfiguracji Wymagania minimalne Obudowa Serwer o wysokości maksymalnie 2U do zamontowania w 19 szafie typu RACK wraz

Bardziej szczegółowo

Formularz cenowy dla Systemu głosu Załącznik nr 9e. Centrala Głosowa

Formularz cenowy dla Systemu głosu Załącznik nr 9e. Centrala Głosowa Formularz cenowy dla Systemu głosu Załącznik nr 9e 1. Centrala głosowa 1. Płyta główna 2. Procesor 3. Złącza PCI 4. Pamięć 5. Zarządzanie 6. Karta sieciowa Wymagane parametry sprzętowe Centrala Głosowa

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA DO FORMULARZA OFERTOWEGO

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA DO FORMULARZA OFERTOWEGO ... Wykonawca SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA DO FORMULARZA OFERTOWEGO Typ/ Procesor Płyta główna zegara Ilość pamięci cache L2 szyny danych (FSB) Liczba rdzeni Procesor z rodziny procesorów serwerowych

Bardziej szczegółowo

1. Zasilacz awaryjny UPS typu RACK do podtrzymania zasilania urządzeń serwerowych 1 sztuka. 15 min. 5 min

1. Zasilacz awaryjny UPS typu RACK do podtrzymania zasilania urządzeń serwerowych 1 sztuka. 15 min. 5 min Załącznik nr 5C do SIWZ OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Dostawa sprzętu komputerowego na potrzeby Centrum Kongresowego ICE Kraków Część 3 zamówienia Dostawa urządzeń sieciowych i serwerów. Zasilacz awaryjny

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik Nr 4a do SIWZ WyposaŜenie serwerowi (dwa serwery + montaŝ wyposaŝenia serwerowi) wraz z oprogramowaniem i montaŝem klimatyzatora Minimalne wymagane parametry

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA SYSTEMU TELEWIZJI PRZEMYSŁOWEJ Łódź 2015

SPECYFIKACJA TECHNICZNA SYSTEMU TELEWIZJI PRZEMYSŁOWEJ Łódź 2015 Załącznik nr 4 do SIWZ/Nr 1 do umowy Nr postępowania OI/IP/031/2015 SPECYFIKACJA TECHNICZNA SYSTEMU TELEWIZJI PRZEMYSŁOWEJ Łódź 2015 1. Założenia ogólne System telewizji przemysłowej/dozorowej ma być integralną

Bardziej szczegółowo

Komputer będzie wykorzystywany na potrzeby aplikacji: biurowych, obliczeniowych, multimedialnych.

Komputer będzie wykorzystywany na potrzeby aplikacji: biurowych, obliczeniowych, multimedialnych. 1. Komputer stacjonarny: a) typ 1 (36szt.) Typ Zastosowanie Stacjonarny. Komputer będzie wykorzystywany na potrzeby aplikacji: biurowych, obliczeniowych, multimedialnych. Wydajność Komputer powinien osiągać

Bardziej szczegółowo

KATALOG GASTOP PRESTIGE

KATALOG GASTOP PRESTIGE BRAMKI OBROTOWE BR2-N2 KATALOG GASTOP PRESTIGE Zastosowanie urządzeń Bramki obrotowe BR2 są przeznaczone do wspomagania kontroli ruchu osobowego w przejściach strzeżonych, wewnątrz budynków. Urządzenia

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Wymagane minimalne sprzętu będącego przedmiotem zamówienia Załącznik nr 5 do SIWZ 1. Zestaw komputerowy do pracowni informatycznej (CPV: 30200000-1) 15 szt. Komputer:

Bardziej szczegółowo

Opis przedmiotu zamówienia

Opis przedmiotu zamówienia Opis przedmiotu zamówienia Specyfikacja techniczna 5 zestawów serwerowych ( z których kaŝdy składa się z szafy Rack, Serwera typu 1, Serwera typu 2 i zmieniacza taśm (autoloader) 1. Szafa RACK o wysokości

Bardziej szczegółowo

Opis Przedmiotu Zamówienia

Opis Przedmiotu Zamówienia Główny Urząd Geodezji i Kartografii Cześć I Opis Przedmiotu Zamówienia Dostawa serwera typu rack i pakietu licencji na oprogramowanie 1 1. Przedmiot zamówienia 1. Przedmiot zamówienia obejmuje dostawę

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA (minimalne parametry techniczne)

SPECYFIKACJA TECHNICZNA (minimalne parametry techniczne) Załącznik Nr 1A SPECYFIKACJA TECHNICZNA (minimalne parametry techniczne) I. Urządzenie wielofunkcyjne 1 szt. Cechy produktu Ogólne Szybkość urządzenia, tryb cz.-b. w str./min (A4) Szybkość urządzenia,

Bardziej szczegółowo

Jednostka centralna. Miejsca na napędy 5,25 :CD-ROM, DVD. Miejsca na napędy 3,5 : stacja dyskietek

Jednostka centralna. Miejsca na napędy 5,25 :CD-ROM, DVD. Miejsca na napędy 3,5 : stacja dyskietek Ćwiczenia 1 Budowa komputera PC Komputer osobisty (Personal Komputer PC) komputer (stacjonarny lub przenośny) przeznaczony dla pojedynczego użytkownika do użytku domowego lub biurowego. W skład podstawowego

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do Zaproszenia nr 03/07/2014

Załącznik nr 1 do Zaproszenia nr 03/07/2014 Załącznik nr 1 do Zaproszenia nr 03/07/2014 FORMULARZ ASORTYMENTOWO - CENOWY Zamawiający wymaga dostawy urządzeń komputerowych w podanej niżej ilości oraz o określonych poniżej parametrach technicznych

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ XV. Serwer stelażowy węzeł klastra obliczeniowego

CZĘŚĆ XV. Serwer stelażowy węzeł klastra obliczeniowego Produkt zamawiany Produkt oferowany VAT Cena netto Wartość Lp (cechy) ilość Nazwa i parametry ilość % za 1 szt brutto 1 2 3 4 5 6 7 8 1 Rozbudowa klastra obliczeniowego w Instytucie Fizyki UJK serwer stelażowy

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja PL (Ploter A1 24 ) (szt. 1) Wymagane parametry minimalne. 72 wydruki A1/godz. (+/- 1 m²/godz) 72 wydruki A1/godz.

Specyfikacja PL (Ploter A1 24 ) (szt. 1) Wymagane parametry minimalne. 72 wydruki A1/godz. (+/- 1 m²/godz) 72 wydruki A1/godz. Instrukcja wypełnienia: Wykonawca zobowiązany jest wypełnić kolumnę oznaczoną napisem Nazwa producenta oferowany model, wpisując wartość parametru dla oferowanego urządzenia, zgodnie z zapisami kolumny

Bardziej szczegółowo

BRAMKI DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH BA3-2-I BA3-1-I KATALOG GASTOP PREMIUM. All Rights Reserved to GASTOP Production LTD

BRAMKI DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH BA3-2-I BA3-1-I KATALOG GASTOP PREMIUM. All Rights Reserved to GASTOP Production LTD BRAMKI DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH BA3-2-I BA3-1-I KATALOG GASTOP PREMIUM All Rights Reserved to GASTOP Production LTD Zastosowanie i opis urządzenia Bramki przeznaczone są do wspomagania kontroli ruchu

Bardziej szczegółowo

1. Serwer. 2. Komputer desktop 9szt. Załącznik nr 1 do SIWZ

1. Serwer. 2. Komputer desktop 9szt. Załącznik nr 1 do SIWZ 1. Serwer Załącznik nr 1 do SIWZ Lp. Nazwa elementu, Opis wymagań parametru lub cechy 1 Obudowa RACK o wysokości max. 2U z szynami i elementami niezbędnymi do zabudowy w szafie 19" 2 Procesor Czterordzeniowy

Bardziej szczegółowo

1. Budowa komputera schemat ogólny.

1. Budowa komputera schemat ogólny. komputer budowa 1. Budowa komputera schemat ogólny. Ogólny schemat budowy komputera - Klawiatura - Mysz - Skaner - Aparat i kamera cyfrowa - Modem - Karta sieciowa Urządzenia wejściowe Pamięć operacyjna

Bardziej szczegółowo

Formularz cenowo przedmiotowy

Formularz cenowo przedmiotowy ... (pieczątka Wykonawcy) Formularz cenowo przedmiotowy do postępowania o zamówienie publiczne na: dzierżawę 1 sztuki fabrycznie nowego kolorowego urządzenia wielofunkcyjnego (kopiarka, drukarka, skaner)

Bardziej szczegółowo

ZESTAWIENIE WYMAGANYCH PARAMETRÓW TECHNICZNYCH SERWERÓW

ZESTAWIENIE WYMAGANYCH PARAMETRÓW TECHNICZNYCH SERWERÓW ZESTAWIENIE WYMAGANYCH PARAMETRÓW TECHNICZNYCH SERWERÓW Nowy zmodyfikowany Załącznik nr A Lp. Nazwa komponentu Wymagane minimalne parametry techniczne dla Serwer bazodanowy szt. 1 (podać nazwę producenta

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 3 do SIWZ DZP /2009-II

Załącznik nr 3 do SIWZ DZP /2009-II Załącznik nr 3 do SIWZ DZP-0431-1490/2009-II Zadanie nr 1. SERWER BAZODANOWY Parametr Wymagane parametry Parametry oferowane (Wymienić: nazwę, typ, model ilość sztuk oferowanych podzespołów) OBUDOWA Maksymalnie

Bardziej szczegółowo

OFERTA ... ... b) Zarejestrowany adres wykonawcy ... tel. (kier.)...fax... internet: http://... e-mail:... Regon... NIP... ...województwo...

OFERTA ... ... b) Zarejestrowany adres wykonawcy ... tel. (kier.)...fax... internet: http://... e-mail:... Regon... NIP... ...województwo... Z a ł ą c z n i k n r 2 S I W Z OFERTA Sprawa nr ZDW-DI-3-271-82/12 1. Dane wykonawcy : a) Zarejestrowana nazwa wykonawcy Zamawiający : Zarząd Dróg Wojewódzkich ul. Głowackiego 56, 30-085 Kraków www.zdw.krakow.pl

Bardziej szczegółowo

Załącznik 2 do Formularza ofertowego

Załącznik 2 do Formularza ofertowego Załącznik 2 do Formularza ofertowego PARAMETRY TECHNICZNE SPRZĘTU OFEROWANEGO PRZEZ WYKONAWCĘ ZADANIE NR 1 - UPS3 UPS PRODUCENT TYP MODEL. ROK PRODUKCJI.. Moc pozorna Moc rzeczywista Technologia wykonania

Bardziej szczegółowo

Dostawa 16 fabrycznie nowych komputerów stacjonarnych dla Gimnazjum Nr 2 im. Polskich Noblistów w Gostyninie

Dostawa 16 fabrycznie nowych komputerów stacjonarnych dla Gimnazjum Nr 2 im. Polskich Noblistów w Gostyninie Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego Pieczątka firmowa Wykonawcy Nr fax:... F O R M U L A R Z O F E R T O W Y na zadanie pn.: Dostawa 16 fabrycznie nowych komputerów stacjonarnych dla Gimnazjum Nr 2

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Wymagane minimalne sprzętu będącego przedmiotem zamówienia Załącznik nr 5 do SIWZ 1. Zestaw komputerowy do pracowni informatycznej (CPV: 30200000-1) 15 szt. Komputer:

Bardziej szczegółowo

Nazwa, typ, model, producent oferowanego urządzenia...

Nazwa, typ, model, producent oferowanego urządzenia... Pozycja 1 - Urządzenie wielofunkcyjne (drukarka, kopiarka, skaner) formatu A3, kolor, finiszer Nazwa, typ, model, producent oferowanego urządzenia 1. technologia druku laserowa lub oparta na diodach LED

Bardziej szczegółowo

Konfiguracja Wymagania techniczne oferowana Producent. Rok produkcji..

Konfiguracja Wymagania techniczne oferowana Producent. Rok produkcji.. Pakiet I Formularz wymaganych warunków technicznych Składając ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pn. Dostawa serwerów, urządzeń infrastruktury sieciowej oraz wybór podmiotu obsługującego

Bardziej szczegółowo

Parametry. Lp. Sprzęt Liczba sztuk 1. Notebook z systemem operacyjnym. Minimalne wymagania. 15 sztuk Przekątna ekranu LCD min.

Parametry. Lp. Sprzęt Liczba sztuk 1. Notebook z systemem operacyjnym. Minimalne wymagania. 15 sztuk Przekątna ekranu LCD min. Część B. Sprzęt dla logistyków zgodne z zapytaniem ofertowym nr 08/2013/01 z dnia 03.09.2013 r. w ramach projektu Szkoła, staż, praca Twoja droga do sukcesu! Lp. Sprzęt Liczba sztuk 1. Notebook z systemem

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE NR UE/6

ZAPYTANIE OFERTOWE NR UE/6 Elbląg, dnia 29.05.2015r. Firma Handlowo-Usługowa Mak-chemia, M. Osiński i B. Półtorak-Osińska Spółka Jawna ul. Panieńska 17/18 82-300 Elbląg (pełna nazwa i adres podmiotu) ZAPYTANIE OFERTOWE NR UE/6 Dot.:

Bardziej szczegółowo

Karta sieciowa, 10/100/1000Mbit Dopuszcza się możliwość stosowania kart sieciowych zintegrowanych z płyta główną 8. Nagrywarka DVD+-RW DL SATA

Karta sieciowa, 10/100/1000Mbit Dopuszcza się możliwość stosowania kart sieciowych zintegrowanych z płyta główną 8. Nagrywarka DVD+-RW DL SATA CZEŚĆ I Komputer PC Procesor w architekturze x86 Częstotliwość taktowania procesora nie mniejsza niż: 2,6GHz Ilość rdzeni: 4 Technologia zapewniającą oszczędność energii lub procesor równoważny wydajnościowo

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 1. Opis przedmiotu zamówienia. Przedmiot zamówienia obejmuje: Rozbudowa systemu kontroli dostępu w jednym z obiektów Uniwersytetu Śląskiego". 2. Przedmiotem zamówienia

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Część 1: Dostawa sprzętu serwerowego i sieciowego oraz oprogramowania

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Część 1: Dostawa sprzętu serwerowego i sieciowego oraz oprogramowania Zał. nr 1 do SIWZ ZP.342-5/PW/14 SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Część 1: Dostawa sprzętu serwerowego i sieciowego oraz oprogramowania Kody CPV: 48820000-2 Serwery 31154000-0 Bezprzestojowe źródła

Bardziej szczegółowo

PARAMETRY TECHNICZNE OFEROWANEGO SPRZĘTU

PARAMETRY TECHNICZNE OFEROWANEGO SPRZĘTU Nr sprawy: DAS-251-2/15 Załącznik F PARAMETRY TECHNICZNE OFEROWANEGO SPRZĘTU Zadanie 1 Dostawa sprzętu komputerowego: notebook 1.1. Dostawa urządzenia Notebook z akcesoriami (Typ 1) [1 szt.]: ekran RAM

Bardziej szczegółowo

1. ZESTAWIENIE WARUNKÓW I PARAMETRÓW WYMAGANYCH TAK TAK TAK TAK

1. ZESTAWIENIE WARUNKÓW I PARAMETRÓW WYMAGANYCH TAK TAK TAK TAK P/56/KOMP.OION/2011-ZAŁĄCZNIK 1A 1. ZESTAWIENIE WARUNKÓW I PARAMETRÓW WYMAGANYCH Przedmiot zamówienia: Komputery klasy PC wraz z dodatkowym osprzętem (14 szt.) VAT za 1 szt. zł Cena brutto za 1 szt...zł

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Załącznik nr 4 Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia dostawa sprzętu komputerowego w związku z realizacją projektu pn. Kompleksowa informatyzacja Urzędu Miejskiego w Przemkowie i jednostek organizacyjnych

Bardziej szczegółowo

Zastosowanie i opis urządzenia

Zastosowanie i opis urządzenia Zastosowanie i opis urządzenia Bramki przeznaczone są do wspomagania kontroli ruchu osobowego w przejściach strzeżonych, wewnątrz i na zewnątrz budynków dla ruchu osób niepełnosprawnych, osób z większym

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 5 do SIWZ OPIS TECHNICZNY PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. 1. Dostawa 6 szt. komputerów stacjonarnych do pracy biurowej

Załącznik nr 5 do SIWZ OPIS TECHNICZNY PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. 1. Dostawa 6 szt. komputerów stacjonarnych do pracy biurowej Załącznik nr 5 do SIWZ OPIS TECHNICZNY PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 1. Dostawa 6 szt. komputerów stacjonarnych do pracy biurowej L.p. Komponent 1. Wydajność obliczeniowa jednostki Komputer uzyskujący w teście

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja sprzętu komputerowego

Specyfikacja sprzętu komputerowego Załącznik nr 2 Specyfikacja sprzętu komputerowego Zestaw nr 1. 1 Procesor KONFIGURACJA OCZEKIWANA Technologia dwurdzeniowa; Taktowanie min 2,8 Ghz; Pamięć cache min 2 MB; Taktowanie wewnętrzne FSB 1066MHz;

Bardziej szczegółowo

PAKIET nr 7 Instytut Fizyki Doświadczalnej

PAKIET nr 7 Instytut Fizyki Doświadczalnej PAKIET nr 7 Instytut Fizyki Doświadczalnej LP NAZWA ASORTYMENTU Opis urządzeń technicznych minimalne wymagania ILOŚĆ Zaoferowana gwarancja ZAOFEROWANY SPRZĘT (model i/lub parametry) CENA JEDNOSTKOWA NETTO

Bardziej szczegółowo

Ćwiczenie 4: Eksploatacja systemu kontroli dostępu jednego Przejścia REGIONALNE CENTRUM EDUKACJI ZAWODOWEJ W BIŁGORAJU

Ćwiczenie 4: Eksploatacja systemu kontroli dostępu jednego Przejścia REGIONALNE CENTRUM EDUKACJI ZAWODOWEJ W BIŁGORAJU REGIONALNE CENTRUM EDUKACJI ZAWODOWEJ W BIŁGORAJU R C E Z w B I Ł G O R A J U Eksploatacja URZĄDZEŃ ELEKTRONICZNYCH Ćwiczenie 4: Eksploatacja systemu kontroli dostępu jednego Przejścia Opracował mgr inż.

Bardziej szczegółowo

Procesor. Pamięć RAM. Dysk twardy. Karta grafiki

Procesor. Pamięć RAM. Dysk twardy. Karta grafiki Komputer stacjonarny typ A 36 sztuk Formularz 1.2 Symbol Procesor Wydajność uzyskana w teście Passmark CPU Mark punktów Pamięć RAM TYP DDR 3 Częstotliwość taktowania Pojemność zainstalowana Pojemność maksymalna

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik Nr 1 do SIWZ Nr spr. 13/ZP/CBA/2007 SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Zadanie nr 1 Serwer wraz z oprogramowaniem Serwer 1. Procesor(y) Dwa procesory wykonane w technologii czterordzeniowej.

Bardziej szczegółowo

Dotyczy: dostawa sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem dla Kancelarii Prezydenta RP [znak sprawy 24/2007].

Dotyczy: dostawa sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem dla Kancelarii Prezydenta RP [znak sprawy 24/2007]. KANCELARIA PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Biuro Administracyjne Dyrektor Maciej Myszka BA-WZP-911-24-4 /07 Warszawa, dnia 12 czerwca 2007 r. wg rozdzielnika Dotyczy: dostawa sprzętu komputerowego

Bardziej szczegółowo

Producent i model:...

Producent i model:... (pieczęć wykonawcy) Załącznik nr 2 do SIWZ OFERTA Nazwa i siedziba Wykonawcy......... Nazwa i siedziba Zamawiającego: Starostwo Powiatowe w Wałczu ul. Dąbrowskiego 17 78-600 Wałcz 1. Nawiązując do ogłoszonego

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik nr 1 do SIWZ OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA I. Zestaw komputerowy A składających się z jednostki centralnej oraz monitora i UPS zgodnych z poniższą specyfikacją: Jednostka centralna: 1. Komplet zestawu

Bardziej szczegółowo

My niżej podpisani... działając w imieniu i na rzecz... w odpowiedzi na ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na :

My niżej podpisani... działając w imieniu i na rzecz... w odpowiedzi na ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na : ... pieczątka Wykonawcy Załącznik nr 1 FORMULARZ OFERTOWY My niżej podpisani... działając w imieniu i na rzecz...... w odpowiedzi na ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na : Dostawę sprzętu komputerowego

Bardziej szczegółowo

Dostawa serwera bazodanowego i półki dyskowej,

Dostawa serwera bazodanowego i półki dyskowej, Załącznik nr 5 do SIWZ Dostawa serwera bazodanowego i półki dyskowej, (Zadanie 1) 1 1. Serwer bazodanowy 1 szt. Producent. model Lp. Parametr Minimalne(maksymalne) parametry wymaganie 1. Obudowa Minimalnie

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE na:

ZAPYTANIE OFERTOWE na: Warszawa, 16.12.2011 ZAPYTANIE OFERTOWE na: Dostarczenie urządzeń stanowiących podstawę do budowy macierzy dyskowych w/g specyfikacji do celów wdrożenia wyników prac B+R dla K2 Internet S.A na potrzeby

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Nr sprawy: DAS-251-2/14 Załącznik A OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Warunki ogólne: gwarancja świadczona w siedzibie Zamawiającego dostawa na koszt i ryzyko Dostawcy dostawa na adres Zamawiającego deklaracja

Bardziej szczegółowo

min. 8 GB, możliwość rozbudowy do min 16 GB, minimum jeden slot wolny na dalszą rozbudowę.

min. 8 GB, możliwość rozbudowy do min 16 GB, minimum jeden slot wolny na dalszą rozbudowę. 1. Komputery typu AIO (All In One) 3 Dysk twardy Komputer powinien osiągać w teście wydajności Passmark CPU Mark (wynik dostępny: http://www.cpubenchmark.net/cpu_list.php) co najmniej wynik 6110 punktów

Bardziej szczegółowo

KATALOG GASTOP PREMIUM

KATALOG GASTOP PREMIUM BRAMKI UCHYLNE GR1-M KATALOG GASTOP PREMIUM Zastosowanie i opis urządzenia Bramki uchylne są przeznaczone do wspomagania kontroli ruchu osobowego w przejściach strzeżonych, wewnątrz i na zewnątrz budynków

Bardziej szczegółowo

OPIS URZĄDZENIA. 3. Pokrywa górna -po otwarciu umożliwia wygodny dostęp do mechanizmu urządzenia.

OPIS URZĄDZENIA. 3. Pokrywa górna -po otwarciu umożliwia wygodny dostęp do mechanizmu urządzenia. OPIS URZĄDZENIA. Obudowa -w całości wykonana ze stali nierdzewnej satynowanej. 2. Czytelny wyświetlacz diodowy -informujący o stanie blokad mechanizmu, usytułowany w miejscu najlepiej widocznym dla osob

Bardziej szczegółowo

CALLNET - oprogramowanie

CALLNET - oprogramowanie KARTY KATALOGOWE OPROGRAMOWANIA SYSTEMU PRZYWOŁAWCZEGO Oprogramowanie Callnet-serwer Aplikacja Callnet-serwer pracuje na komputerze połączonym z centralami cyfrowymi PS24-C lub magistralą cyfrową z konwerterami

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 6. Specyfikacja przedmiotu Zamówienia

Załącznik nr 6. Specyfikacja przedmiotu Zamówienia Załącznik nr 6 Specyfikacja przedmiotu Zamówienia Część I. Dostawa wraz montażem (uruchomieniem) i serwisem gwarancyjnym. 1. Szafa Rack 19 : wolno stojąca ilość miejsc U: 27 max wysokość: 160 cm, max szerokość:

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja komputera w Zadaniu Nr 1 /AJ/

Specyfikacja komputera w Zadaniu Nr 1 /AJ/ Specyfikacja komputera w Zadaniu Nr 1 /AJ/ ZAŁĄCZNIK Nr 1 Zadanie Nr 1 /AJ/ obejmuje: 1) Dysk twardy: Dysk twardy: Procesor: Pamięć: Karta graficzna: Płyta główna: Obudowa: Minimum 120GB technologia SSD

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ IV ZAMÓWIENIA DOSTAWA URZADZEŃ KOMPUTEROWYCH, EKRANÓW PROJEKCYJNYCH ORAZ PROCESOROWEGO CENTRUM MULTIMEDIALNEGO.

CZĘŚĆ IV ZAMÓWIENIA DOSTAWA URZADZEŃ KOMPUTEROWYCH, EKRANÓW PROJEKCYJNYCH ORAZ PROCESOROWEGO CENTRUM MULTIMEDIALNEGO. ZAŁĄCZNIK IV DO SIWZ CZĘŚĆ IV ZAMÓWIENIA DOSTAWA URZADZEŃ KOMPUTEROWYCH, EKRANÓW PROJEKCYJNYCH ORAZ PROCESOROWEGO CENTRUM MULTIMEDIALNEGO. 1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa ekranów projekcyjnych zwijanych

Bardziej szczegółowo

1. Zestaw komputerowy 68 sztuk Obudowa Minitower, min. 2 zatoki zewnętrzne 5.25 i 2 wewnętrzne 3.5

1. Zestaw komputerowy 68 sztuk Obudowa Minitower, min. 2 zatoki zewnętrzne 5.25 i 2 wewnętrzne 3.5 1. Zestaw komputerowy 68 sztuk Obudowa Minitower, min. 2 zatoki zewnętrzne 5.25 i 2 wewnętrzne 3.5 Procesor Pamięć RAM Płyta główna BIOS Dyski 64bit o architekturze x86, osiągający w teście PassMark CPU

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA część II zamówienia. Modernizacja systemu backup-u i archiwizacji CPE.

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA część II zamówienia. Modernizacja systemu backup-u i archiwizacji CPE. Załącznik nr 1 do umowy OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA część II zamówienia Modernizacja systemu backup-u i archiwizacji CPE. Zawartość 1. CEL ZAMÓWIENIA:... 2 1.1. Przedmiot zamówienia... 2 1.2. Warunki gwarancji

Bardziej szczegółowo

Zamki hotelowe bez baterii - inteligentny hotel GS-163

Zamki hotelowe bez baterii - inteligentny hotel GS-163 Zamki hotelowe bez baterii - inteligentny hotel - otwieranie drzwi kartą, odłączanie napięcia - sterowanie ogrzewaniem - programowanie z komputera recepcji - karty : Unique 125 khz Mifare 13,56 MHz - 4

Bardziej szczegółowo

PARAMETRY TECHNICZNE SPRZĘTU OFEROWANEGO PRZEZ WYKONAWCĘ

PARAMETRY TECHNICZNE SPRZĘTU OFEROWANEGO PRZEZ WYKONAWCĘ ZAŁĄCZNIK NR DO FORMULARZA OFERTY... /pieczęć Wykonawcy/ PARAMETRY TECHNICZNE SPRZĘTU OFEROWANEGO PRZEZ WYKONAWCĘ ZADANIE NR Zamówienie gwarantowane: 7 kompletów w dwóch zestawach sprzętowych. Zamówienie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SPRZEDAŻY BILETÓW NA MECZE ROZGRYWANE NA STADIONIE MIEJSKIM PRZY UL

REGULAMIN SPRZEDAŻY BILETÓW NA MECZE ROZGRYWANE NA STADIONIE MIEJSKIM PRZY UL REGULAMIN SPRZEDAŻY BILETÓW NA MECZE ROZGRYWANE NA STADIONIE MIEJSKIM PRZY UL. RYCHLIŃSKIEGO 21 W BIELSKU BIAŁEJ W RUNDZIE WIOSENNEJ SEZONU PIŁKARSKIEGO 2013/2014 I Definicje 1. Klub, TS Podbeskidzie oznacza

Bardziej szczegółowo

KATALOG GASTOP PRESTIGE

KATALOG GASTOP PRESTIGE BRAMKI UCHYLNE BR1-UW2/UWA2 KATALOG GASTOP PRESTIGE Zastosowanie i opis urządzenia Bramki uchylne są przeznaczone do wspomagania kontroli ruchu osobowego w przejściach strzeżonych, wewnątrz budynków gdzie

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2. do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na Informatyzację Szpitala Mazowieckiego w Garwolinie sp. z o.o.

Załącznik nr 2. do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na Informatyzację Szpitala Mazowieckiego w Garwolinie sp. z o.o. Załącznik nr 2 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na Informatyzację Szpitala Mazowieckiego w Garwolinie sp. z o.o. Wymagania dla sprzętu komputerowego 1. Serwer Bazodanowy ilość sztuk 1 szt.

Bardziej szczegółowo

Książnica Podlaska im Łukasza Górnickiego w Białymstoku ul. M. Skłodowskiej-Curie 14A, Białystok

Książnica Podlaska im Łukasza Górnickiego w Białymstoku ul. M. Skłodowskiej-Curie 14A, Białystok Znak postępowania: K.331-1/2017 Załącznik nr II.1 do SIWZ Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia część II zamówienia Wymagania ogólne: Lp. Opis produktu Ilość 1. Komputer 6 2. Komputer 1 4. Monitor 6 5.

Bardziej szczegółowo