Wysokościomierz Conrad 1021 LED, z prognozą pogody

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Wysokościomierz Conrad 1021 LED, z prognozą pogody"

Transkrypt

1 INSTRUKCJA OBSŁUGI Wysokościomierz Conrad 1021 LED, z prognozą pogody Nr produktu Strona 1 z 9

2 1. WPROWADZENIE Szanowny Kliencie, Dziękujemy za zakup naszego produktu. Produkt spełnia obowiązujące wymogi standardów krajowych i europejskich. Uprzejmie prosimy użytkowników o przestrzeganie zasad użytkowania zawartych w niniejszej instrukcji, w celu zachowania jej warunków i zapewnienia bezpiecznego użytkowania. Instrukcje odpowiadają danemu produktowi. Zawierają ważne ostrzeżenia dotyczące użytkowania i obchodzenie się z produktem. Proszę mieć to na uwadze przekazując produkt osobom trzecim. Należy zachować instrukcję na przyszłość. Nazwy firmy i oznaczenia produktu zawarte poniżej są znakami handlowymi chronionymi przez właściciela. Wszelkie prawa zastrzeżone. W celu szybkiej obsługi ze strony naszego działu technicznego, prosimy o kontakt na poniższy adres . Telefon / Fax / Pn - Czw 8:00 do 16:30, Pt 8:00 do 14:00 2. UŻYTKOWANIE Produkt został zaprojektowany do wskazywania wysokości i ciśnienia powietrza oraz podawania prognozy pogody, będąc tym samym idealnym towarzyszem zajęć na świeżym powietrzu. Produkt posiada również funkcję latarki, zegara z datą, stopera i funkcji alarmu. Można go też bezpiecznie przypiąć używając karabinka. Funkcja nagrywania rejestruje wysokości w wybranych odstępach czasu jak również pozwala na przechowanie później nagranych danych. W celu bezpieczeństwa i zgodności ( CE) nie należy przebudowywać i modyfikować produktu. Jeżeli używasz produktu w innych celach niż wspomniane powyżej, produkt może ulec uszkodzeniu. Ponadto, niewłaściwe użycie może spowodować ryzyko spięcia elektrycznego, ognia, porażenia prądem, itd. Uważnie przeczytaj i zachowaj instrukcje. Przekazując produkt osobom trzecim pamiętaj również o instrukcji. 3. ZAWARTOŚĆ DOSTAWY Wysokościomierz 2 baterie guzikowe typu CR2032 Instrukcja obsługi Strona 2 z 9

3 4. INSTRUKCJE BEZPIECZEŃSTWA Uważnie przeczytaj instrukcję obsługi zwłaszcza warunki dotyczące bezpieczeństwa. Jeżeli nie przestrzega się instrukcji bezpieczeństwa i informacji dotyczących właściwego obchodzenia się z produktem zawartych w tej instrukcji, nie ponosimy żadnej odpowiedzialności za powstałe szkody osobiste czy inne zniszczenia mienia. Takie przypadki natychmiast przyczyniają się do utraty gwarancji. Osoby/ Produkt Karabinek mocujący dołączony do produktu nie nadaje się do wspinaczki górskiej. Nie poddawaj produktu ekstremalnym i nagłym zmianom temperatury. Może to powodować szybką zmianę wyświetlanych informacji i w konsekwencji zakłócać dokładność danych. Producent i dostawca nie ponoszą odpowiedzialności za niepoprawne wyświetlanie danych i ewentualnych konsekwencji z tym związanych. Urządzenie nie jest zabawką. Trzymaj je z dala od dzieci i zwierząt. Nie zostawiaj bez nadzoru luźnych części opakowania. Mogą stać się zagrożeniem podczas zabawy z udziałem dzieci. Chroń produkt przed ekstremalnymi temperaturami, bezpośrednim działaniem słońca, wysoką wilgotności, wilgocią, łatwopalnymi gazami, parą i rozpuszczalnikami. Nie poddawaj produktu obciążeniom mechanicznym. Jeżeli nie można dłużej bezpiecznie używać produktu, zakończ działanie i zabezpiecz urządzenie przed niezamierzonym użyciem. Bezpieczne użytkowanie nie może być zagwarantowane jeżeli produkt: 1. jest wyraźnie uszkodzony, 2. nie działa prawidłowo, 3. został przechowywany przez dłuższy czas w nieodpowiednich warunkach lub 4. został narażony na uszkodzenie w czasie transportu. Ostrożnie obchodź się z urządzeniem. Wstrząsy, uderzenia lub nawet upadek z niskiej wysokości mogą uszkodzić produkt. Zapoznaj się również z innymi instrukcjami bezpieczeństwa dla przyrządów które są dołączone do produktu. Baterie ponownego ładowania Wkładając baterie pamiętaj o zachowaniu poprawnej biegunowości ( +/-). Kiedy urządzenie nie jest w użyciu przez dłuższy czas należy wyjąć baterie, aby uniknąć ewentualnego wycieku. Cieknące lub uszkodzone baterie mogą spowodować poparzenia kwasem przy bliższym kontakcie ze skórą. Dlatego też powinno się używać rękawic ochronnych obchodząc się z uszkodzonymi bateriami. Trzymać baterie z dala od dzieci. Nie zostawiać luźno leżących baterii w miejscu łatwo dostępnym przez dzieci i zwierzęta. Istnieje możliwość połknięcia. Wszystkie baterie ponownego ładowania powinny być wymienione w tym samym czasie. Łączenie nowych i starych baterii może spowodować wyciek i doprowadzić do uszkodzenie urządzenia. Nie demontuj, nie doprowadzaj do spięcia i nie wrzucaj baterii do ognia. Nigdy nie doładowuj baterii które wyraźnie nie są do tego przeznaczone. Istnieje ryzyko wybuchu! Strona 3 z 9

4 Różne Skonsultuj się ze specjalistą na wypadek wątpliwości dotyczących użytkowania, bezpieczeństwa lub podłączenia urządzenia. Utrzymanie, modyfikacje i naprawy urządzenia powinny być przeprowadzane wyłącznie przez specjalistów w sklepie serwisowym. Skontaktuj się z naszym działem technicznym lub personelem w razie wątpliwości lub innych pytań dotyczących obsługi urządzenia. 5. WKŁADANIE/ WYMIANA BATERII Kiedy pojawi się ikona wymień baterie możliwie szybko. 1. Otwórz wnękę na baterię z tyłu urządzenia przy pomocy monety. Otwórz pokrywę wnęki na baterie przekręcając przeciwnie do ruchu wskazówek zegara i ściągnij ją. 2. Włóż baterie układając biegun + na zewnątrz i ponownie zamknij wnękę na baterie. 3. Zamknij wnękę ponownie używając monety. Przekręć pokrywę baterii w drugą stronę, zgodnie z ruchem wskazówek zegara. Sprawdź obudowę. 6. DZIAŁANIE Wyświetlacz podgląd (1)Klawisz zamknięte (2) Tryb wysokościomierza (3) Niski poziom baterii (4) Tryb barometru (5) Wysokość z oznaczeniem (6) Prognoza pogody (7) Jednostka wysokości: Stopa (8) Jednostka ciśnienia: Hektopaskale (9) Jednostka wysokości: Metry (10) Jednostka ciśnienia: Inch (11) Nagrywanie wysokości (12) Odtwarzanie nagrania (13) Stoper (14) Alarm Strona 4 z 9

5 Klawisze Podgląd (15) Klawisz góra (16) Klawisz w dół (17) Klawisz tryb (18) Klawisz ustaw (19) Latarka (20) Podświetlanie tylne Różne funkcje są przypisane klawiszom; w zależności od ustawienia które jest akurat modyfikowane ich funkcje mogą się różnić. Aby wcisnąć klawisz należy przycisnąć jeden raz, krótko. Przy niektórych ustawieniach konieczne będzie przytrzymanie klawisza po wciśnięciu. Funkcja uaktywni się po około 2 sekundach. Ustawiając wartości, można przechodzić pomiędzy liczbami poprzez wciśnięcie i przytrzymanie klawiszy góra i dół (15,16). 7. GŁÓWNE FUNKCJE Tryb zegara Zegar, data, stoper i funkcje alarmu są dostępne w obu trybach wysokościomierza i barometru. Zegar i data mogą być modyfikowane tylko w trybie barometru. Jednak poprzez wciśnięcie klawisza tryb ( 17) można przełączać pomiędzy zegarem, datą, stoperem i funkcjami alarmu. Jeżeli chcesz przełączyć pomiędzy wysokościomierzem a barometrem używając klawisza góra/ dół lub jeżeli chcesz użyć funkcji jednego z trybów, po pierwsze upewnij się że wyświetlany jest tryb zegara. Możesz przełączyć na czas lub datę używając klawisza tryb (17). Jeżeli chcesz przełączyć pomiędzy wysokościomierzem a barometrem używając klawisza góra/ dół lub jeżeli chcesz użyć funkcji jednego z trybów, po pierwsze upewnij się że wyświetlany jest tryb zegara. Możesz przełączyć na czas używając klawisza tryb (17). Tryb wysokościomierza i barometru Tryb barometru pokazuje ciśnienie powietrza, temperaturę i prognozę pogody. Tryb wysokościomierza pokazuje wysokość i temperaturę. W tym trybie dostępne są funkcje wysokości z oznaczeniem, nagrywania i odtwarzania wysokości. Wciskając klawisze (15,16) możesz przełączyć pomiędzy trybem barometru i wysokościomierza. Wysokościomierz może być aktywowany poprzez wciśnięcie klawisz góra (15), barometr z kolei poprzez wciśnięcie klawisza dół (16). Przed przełączeniem upewnij się że w trybie zegara pokazywany jest czas. 8. TRYB ZEGARA Ustawienie daty i czasu Czas i data mogą być ustawione w trybie barometru. Możesz wyjść z trybu ustawień wciskając klawisz tryb ( 17). Ustawiając czas, będziesz mógł również ustawić jednostkę temperatury, ciśnienia i wysokości. Strona 5 z 9

6 1. W trybie zegara, wybierz czas używając klawisza tryb ( 17) i tryb barometru używając klawisza w dół (16). 2. Wciśnij i przytrzymaj klawisz ustaw (18) do czasu aż pojawi się ustawienie daty i cyfry zaczną migać. Używając 2 klawiszy góra/ dół ( 15,16) ustaw rok. Wciskając klawisz ustaw ( 18) możesz przełączyć na ustawienia miesiąca i następnie ustawienia dnia. 3. Wciśnij klawisz ustaw ( 18) i ikony dla miesiąca i dnia zaczną migać. Używając klawiszy góra/ dół ( 15,16), możesz wybrać sekwencję w jakiej będą wyświetlać się dni i miesiące. 4. Wciśnij klawisz ustaw ( 18) aby wejść do ustawień czasu. Pokazany zostanie czas z 4 migającymi cyframi. Poprzez wciśnięcie klawiszy góra/ dół ( 15,16)możesz zresetować wyświetlacz do zera. 5. Wciśnij klawisz ustaw ( 18). Teraz możesz wprowadzić ustawienia minut i kolejno godzin. 6.Wciśnij klawisz ustaw ( 18) i następnie poprzez klawisze góra/ dół ( 15,16) ustaw system czasu wyświetlany w trybie 24-h lub 12-h. 7. Wciśnij klawisz ustaw ( 18). Wskaźnik jednostki temperatury zacznie migać na wyświetlaczu. Używając klawiszy góra/ dół możesz teraz ustawić jednostkę C lub F. 8. Wciśnij klawisz ustaw (18). Wskaźnik jednostki ciśnienia zacznie migać na wyświetlaczu. Używając klawiszy góra/ dół możesz teraz ustawić jednostkę hpa lub inhg. 9. Jeżeli chcesz zmienić ustawienia, wciśnij klawisz ustaw ( 18) kilka razy do czasu aż wyświetlą się pożądane cyfry; możesz wtedy zmienić ustawienia używając klawiszy góra/ dół ( 15, 16). 10. Po tym jak poprawnie ustawisz datę, czas i jednostki, wyjdź z ustawień i zachowaj je wciskając klawisz tryb ( 17). Stoper Stoper może być ustawiony w obydwu trybach barometru i wysokościomierza. Stoper może naliczać czas w górę i odliczać w dół. Naliczanie czasu w górę: 1. Wciśnij klawisz tryb ( 17) do momentu kiedy pojawi się funkcja stopera. 2. Aby rozpocząć naliczanie czasu, wciśnij klawisz góra ( 15). Migająca ikona wskazuje że stoper rozpoczął odliczania czasu. Zatrzymaj i następnie zresetuj odliczanie wciskając klawisz góra (15). 3. Aby zresetować stoper do zera, wciśnij i przytrzymaj klawisz w dół (16). Odliczanie czasu w dół: 1. Wciśnij przycisk tryb ( 17) do czasu aż pojawi się funkcja stopera. 2. Aby ustawić czas, wciśnij i przytrzymaj przycisk ustaw ( 18). Cyfry sekund stopera zaczną migać. Używając klawiszy góra/ dół ( 15,16), ustaw pożądane wartości sekund. 3. Wciśnij klawisz ustaw ( 18). Możesz teraz wprowadzić ustawienia minut i kolejno godzin. 4. Po ustawieniu czasu, możesz zachować ustawienia klawiszem tryb ( 17). 5. Aby rozpocząć odliczanie czasu w dół, wciśnij klawisz w górę ( 15). Migająca ikona wskaże rozpoczęcie odliczania. Zatrzymaj i następnie zresetuj odliczanie wciskając klawisz góra (15). 6. Sygnał dźwiękowy pojawi się kiedy odliczanie zostanie ukończone. Wtedy stoper przełącza się automatycznie do wcześniej ustawionego przez ciebie czasu. Strona 6 z 9

7 7. Możesz przedwcześnie zatrzymać odliczanie wciskając pauzę klawiszem góra (15). Wciśnij i przytrzymaj klawisz w dół ( 16) aby zresetować stoper do zera. Funkcja alarmu Funkcja alarmu może zostać ustawiona zarówno w trybie wysokościomierza jak i barometru. 1. Wciśnij klawisz tryb ( 17) do czasu aż wyświetli się funkcja alarmu. 2. Aby włączyć lub wyłączyć alarm wciśnij jeden z klawiszy góra/ dół ( 15, 16). 3. Aby ustawić czas alarmu, wciśnij i przytrzymaj klawisz ustaw ( 18). Cyfry minut alarmu zaczną migać. Użyj klawiszy góra/ dół ( 15,16) aby ustawić minuty. 4. Wciśnij klawisz ustaw ( 18). Teraz możesz ustawić godzinę. Zachowaj ustawienia wciskając klawisz tryb ( 17). 5. Po ustawieniu czasu, alarm jest włączony automatycznie. Ikona sygnalizuje że alarm jest aktywny. Aby wyłączyć alarm wciśnij jeden z klawiszy góra/ dół ( 15,16). 9. TRYB BAROMETRU Możesz ustawić jednostki ciśnienia i wysokości poprzez ustawienia daty/ czasu. Patrz rozdział 8.1. Jeżeli chcesz przełączyć pomiędzy trybem barometru i wysokościomierza używając klawiszy góra/ dół lub chcesz użyć jednej z funkcji tych dwóch trybów, upewnij się najpierw że czas jest wyświetlany w trybie zegara. Możesz przełączyć na czas używając klawisz tryb ( 17). Barometr mierzy ciśnienie powietrza i aktualizuje jego odczyty co 20 minut. Wskazuje ciśnienie powietrza w hektopaskalach lub odpowiednio w Inch ach. Prognoza pogody W zależności od ciśnienia powietrza pokazują się następujące ikony prognozy pogody: Zauważ: Wyświetlacz nie pokazuje obecnych warunków pogodowych lecz jedynie prognozę na następne 12 lub 24 godziny. Jeżeli słonecznie jest wyświetlane w nocy oznacza to gwieździstą noc. Kalkulacja prognozy pogody opiera się wyłącznie na wynikach ciśnienia powietrza z dokładnością do około 70 %. Oznacza to że aktualna pogoda może być całkowicie inna następnego dnia. Z racji faktu iż ciśnienie atmosferyczne jest ważne tylko dla obszaru około 50 km, w konsekwencji pogoda również może szybko się zmieniać. Ma to szczególne odniesienie do miejsc położonych w górach i obszarach górskich. Z tego też powodu nie należy polegać tylko na wysokościomierzu lecz również zasięgnąć lokalnych informacji, np. przed wybraniem się na wycieczkę w wysokie góry. Strona 7 z 9

8 Ikony wskazujące prognozy pogody są aktualizowane co 20 minut. Jeżeli ikony wyświetlacza nie zmieniają się, wtedy albo ciśnienie powietrza się nie zmieniło albo zmiany pojawiły się tak stopniowo że nie mogły zostać zarejestrowane przez wysokościomierz. 10. TRYB WYSOKOŚCIOMIERZA Jeżeli chcesz przełączyć pomiędzy trybem barometru i wysokościomierza używając klawiszy góra/ dół lub chcesz użyć jednej z funkcji tych dwóch trybów, upewnij się najpierw że czas jest wyświetlany w trybie zegara. Możesz przełączyć na czas używając klawisz tryb ( 17). Wysokościomierz wskazuje wysokość w metrach i stopach. Zauważ: Wysokość jest liczona poprzez mierzone ciśnienie powietrza. Jak zmienia się ciśnienie powietrza w zależności od stacji pogodowej, to zmieniają się również odczyty wysokości. Dlatego też przed rozpoczęciem użycia trybu wysokościomierza, należy wpisać oznaczenie znanej wysokości. Pomiar wysokości w kabinie ciśnieniowej samolotu nie jest możliwy. Ustawienie wysokościomierza: 1. Wciśnij i przytrzymaj klawisz ustaw ( 18). 2. Możesz teraz wybrać czy chcesz zmierzyć wysokość używając oznaczenia lub nie. 3. Kiedy włączasz oznaczenie, wpisz pożądaną wartość używając klawiszy góra/ dół ( 15, 16). Ikona pojawi się na wyświetlaczu wskazując że odczyty są mierzone z oznaczeniem wysokości. Jeżeli pożądana jednostka nie została jeszcze ustawiona, wciśnij klawisz ustaw ( 18) i powróć do tego menu później. Wyłączając oznaczenie, także wciśnij klawisz ustaw ( 18) po wykonaniu ustawień. 4. Następnie ustaw przedział czasu dla nagrywania. Używając klawiszy góra/ dół ( 15, 16) możesz wybrać pomiędzy 1, 10, 30 i 60 minut. 5. Wciśnij klawisz ustaw ( 18). Wskaźnik jednostki wysokości zacznie migać. Używając klawiszy góra/ dół ( 15, 16) ustaw pożądaną jednostkę. 6. Wciśnij klawisz tryb aby zachować ustawienia lub ponownie wciśnij klawisz ustaw ( 18) dwa razy aby powrócić do ustawień oznaczenia przed zachowaniem ustawień. Nagrywanie i odtwarzanie odczytów wysokości Możesz ustawić odstęp czasu dla nagrywania w ustawieniach wysokościomierza. Patrz rozdział Zatrzymane nagrywanie nie może być kontynuowane. Aby rozpocząć nowe nagrywanie, najpierw opróżnij pamięć. Możesz również odtwarzać zapamiętane dane w czasie nagrywania. 1. Aby rozpocząć nagrywanie wciśnij klawisz góra (15). 2. Ikona zacznie migać wskazując że nagrywanie właśnie się rozpoczęło. 3. Możesz zatrzymać nagrywanie w dowolnym czasie powracając do trybu wysokościomierza poprzez wciśnięcie i przytrzymanie klawisza góra (15). Ikona wskazuje że dane zostały zachowane. Przed rozpoczęciem nowego pomiaru dane muszą zostać usunięte. 4. Nagrywanie zatrzyma się automatycznie kiedy pamięć jest pełna. Nastąpi to w momencie kiedy minie 30 odstępów czasu i 30 nagrań zostanie zachowanych. Wyświetlacz pokaże wtedy informację FULL ( PEŁNY). Strona 8 z 9

9 5. Aby odtworzyć zachowane dane wciśnij klawisz ustaw ( 18). Ikona wyświetli się. Zamiast temperatury wyświetlą się liczne nagrane dane, powyżej nich odczyt zachowanej wysokości i poniżej data i czas nagrania. Możesz przełączać pomiędzy nagraniami używając klawiszy góra/ dół ( 15, 16). 6. Aby opróżnić pamięć, wciśnij i przytrzymaj klawisz ustaw do momentu aż pojawi się informacja CLR ( CLEAR/ WYCZYŚĆ). Teraz możesz rozpocząć nowe nagrywanie. 7. Zakończ nagrywanie wciskając klawisz ustaw ( 18). 11. POZOSTAŁE FUNKCJE Latarka 1. Aby włączyć latarkę wciśnij klawisz latarka ( 19). 2. Aby włączyć funkcję migania latarki, wciśnij ponownie klawisz latarka ( 19). 3. Aby wyłączyć latarkę wciśnij klawisz latarka ( 19). Podświetlanie tylne 1. Aby aktywować podświetlanie urządzenia z tyłu, wciśnij klawisz (20). 2. Wyświetlacz będzie świecił się przez 4 sekundy zanim podświetlanie wyłączy się automatycznie. Termometr Możesz ustawić jednostkę temperatury poprzez ustawienia daty./ czasu. Patrz rozdział 8.1. Termometr mierzy obecną temperaturę. Zamykanie Funkcja zamykania działa tylko w trybie barometru, kiedy czas jest wyświetlany w trybie zegara. 1. Aby włączyć zamykanie, wciśnij jednocześnie i przytrzymaj klawisze góra (15) oraz dół ( 16). 2. Pojawi się ikona. 3. Aby wyłączyć zamykanie, wciśnij jednocześnie i przytrzymaj klawisze góra (15) oraz dół ( 16). Strona 9 z 9

Bezprzewodowy pilot zdalnego sterowania Conrad RSL, 433 MHz, zasięg do 30 m

Bezprzewodowy pilot zdalnego sterowania Conrad RSL, 433 MHz, zasięg do 30 m INSTRUKCJA OBSŁUGI Nr produktu 00526925 Bezprzewodowy pilot zdalnego sterowania Conrad RSL, 433 MHz, zasięg do 30 m Strona 1 z 5 Przeznaczenie Należy używać tego produktu aby opcjonalnie wyłączyć gniazda

Bardziej szczegółowo

Stoper TFA , zegar, alarm z funkcją snooze, 1/100 sekundy

Stoper TFA , zegar, alarm z funkcją snooze, 1/100 sekundy INSTRUKCJA OBSŁUGI Nr produktu 759788 Stoper TFA 38.2029, zegar, alarm z funkcją snooze, 1/100 sekundy Strona 1 z 5 Dziękujemy za zakup urządzenia firmy TFA 1. Przed pierwszym użyciem - Pamiętaj aby dokładnie

Bardziej szczegółowo

Nr produktu Przyrząd TFA

Nr produktu Przyrząd TFA INSTRUKCJA OBSŁUGI Nr produktu 000759782 Przyrząd TFA Strona 1 z 6 1. Przed użyciem Dokładnie zapoznaj się z instrukcją obsługi. Postępowanie zgodnie z instrukcja obsługi pozwoli uniknąć uszkodzenia przyrządu

Bardziej szczegółowo

Licznik ręczny cyfrowy Voltcraft HC-2, wyświetlacz LCD

Licznik ręczny cyfrowy Voltcraft HC-2, wyświetlacz LCD INSTRUKCJA OBSŁUGI Nr produktu 000101030 Licznik ręczny cyfrowy Voltcraft HC-2, wyświetlacz LCD Strona 1 z 5 Przeznaczenie produktu Ten produkt jest przeznaczony do ręcznego rejestrowania i cyfrowego wyświetlania

Bardziej szczegółowo

Termohigrometr Voltcraft HT-100

Termohigrometr Voltcraft HT-100 INSTRUKCJA OBSŁUGI Termohigrometr Voltcraft HT-100 Nr produktu 123488 Strona 1 z 7 Przeznaczenie Produkt jest przeznaczony do pomiaru temperatury i wilgotności, może dostarczać informacji o maksymalnej

Bardziej szczegółowo

Budzik TFA Kat.Nr , cyfrowy, Kwarcowy, Ilość alarmów 1, srebrny, (DxSxW) 78 x 120 x 35 mm

Budzik TFA Kat.Nr , cyfrowy, Kwarcowy, Ilość alarmów 1, srebrny, (DxSxW) 78 x 120 x 35 mm INSTRUKCJA OBSŁUGI Nr produktu 1307738 Budzik TFA Kat.Nr. 60.2015, cyfrowy, Kwarcowy, Ilość alarmów 1, srebrny, (DxSxW) 78 x 120 x 35 mm Strona 1 z 7 Strona 2 z 7 Dziękujemy za wybór produktu marki TFA

Bardziej szczegółowo

Alkomat 4 w 1, AT 6389ET, 2 wyświetlacze LCD, zakres 0-1,9 promila

Alkomat 4 w 1, AT 6389ET, 2 wyświetlacze LCD, zakres 0-1,9 promila INSTRUKCJA OBSŁUGI Alkomat 4 w 1, AT 6389ET, 2 wyświetlacze LCD, zakres 0-1,9 promila Nr produktu 856992 Strona 1 z 7 Przeznaczenie produktu Zastosowanie alkomatu obejmuje pomiar poziomu alkoholu w wydychanym

Bardziej szczegółowo

Stoper solarny C5085 INSTRUKCJA OBSŁUGI. Nr produktu Strona 1 z 7

Stoper solarny C5085 INSTRUKCJA OBSŁUGI. Nr produktu Strona 1 z 7 INSTRUKCJA OBSŁUGI Stoper solarny C5085 Nr produktu 860746 Strona 1 z 7 1.Zastosowanie Stoper ten posiada cechy mierzenie ilości okrążeń oraz podzielone funkcje czasowe. Stoper wyświetla również datę i

Bardziej szczegółowo

Meraserw-5 s.c Szczecin, ul.gen.j.bema 5, tel.(91) , fax (91) ,

Meraserw-5 s.c Szczecin, ul.gen.j.bema 5, tel.(91) , fax (91) , Meraserw-5 s.c. 70-312 Szczecin, ul.gen.j.bema 5, tel.(91)484-21-55, fax (91)484-09-86, e-mail: handel@meraserw5.pl, www.meraserw.szczecin.pl kup w sklepie: www.meraserw24.pl Minutnik Eurochron model 4002

Bardziej szczegółowo

Waga kieszonkowa Voltcraft PS-200B

Waga kieszonkowa Voltcraft PS-200B INSTRUKCJA OBSŁUGI Waga kieszonkowa Voltcraft PS-200B Nr produktu 124147 Strona 1 z 5 Przeznaczenie Produkt przeznaczony jest do ważenie produktów o wadze do 200g. Platforma wagi jest chroniona przez okrywę

Bardziej szczegółowo

Termohigrometr cyfrowy TFA

Termohigrometr cyfrowy TFA INSTRUKCJA OBSŁUGI Nr produktu 001268315 Termohigrometr cyfrowy TFA 30.5033.02 Strona 1 z 7 Dziękujemy za zakup produktu firmy TFA 1. Przed pierwszym użyciem - Pamiętaj aby dokładnie zapoznać się z instrukcją

Bardziej szczegółowo

Termometr TFA , 0-69 C, prysznicowy

Termometr TFA , 0-69 C, prysznicowy INSTRUKCJA OBSŁUGI Termometr TFA 30-1046, 0-69 C, prysznicowy Nr produktu 672446 Strona 1 z 5 Termometr prysznicowy Dziękujemy za wybór tego termometru cyfrowego prysznicowego TFA. 1. Przed użyciem termometru

Bardziej szczegółowo

Waga kieszonkowa Voltcraft PS-500C

Waga kieszonkowa Voltcraft PS-500C INSTRUKCJA OBSŁUGI Waga kieszonkowa Voltcraft PS-500C Nr produktu 123069 Strona 1 z 6 1. Przeznaczenie Produkt ten jest przeznaczony do ważenia przedmiotów do 500 g. Waga może wskazywać pomiar w uncjach

Bardziej szczegółowo

Zegarek na rękę. Mówiący INSTRUKCJA OBSŁUGI. Nr produktu Strona 1 z 6

Zegarek na rękę. Mówiący INSTRUKCJA OBSŁUGI. Nr produktu Strona 1 z 6 Zegarek na rękę Mówiący INSTRUKCJA OBSŁUGI Nr produktu 672004 Strona 1 z 6 Użytkowanie zgodnie z przeznaczeniem Produkt służy do wyświetlania godziny, daty a także pełnienia funkcji stopera oraz alarmu

Bardziej szczegółowo

Termometr tablicowy, panelowy Basetech BT-80, C, Dokładność: ±1 C

Termometr tablicowy, panelowy Basetech BT-80, C, Dokładność: ±1 C INSTRUKCJA OBSŁUGI Nr produktu 000101712 Termometr tablicowy, panelowy Basetech BT-80, -50 +70 C, Dokładność: ±1 C Strona 1 z 5 1. Przeznaczenie produktu Produkt przeznaczony jest do pomiaru temperatur

Bardziej szczegółowo

Czujnik wody bezprzewodowy Conrad, zewnętrzny czujnik, zasięg 60 m

Czujnik wody bezprzewodowy Conrad, zewnętrzny czujnik, zasięg 60 m INSTRUKCJA OBSŁUGI Czujnik wody bezprzewodowy Conrad, zewnętrzny czujnik, zasięg 60 m Nr produktu 00751274 Strona 1 z 5 1. Przeznaczenie Produkt ten jest używany do wykrywania poziomu wody. Składa się

Bardziej szczegółowo

Higrometr TFA "Klima Bee", Kat.Nr

Higrometr TFA Klima Bee, Kat.Nr w INSTRUKCJA OBSŁUGI Nr produktu 001299970 Higrometr TFA "Klima Bee", Kat.Nr. 30.5036.13 Strona 1 z 6 Dziękujemy za zakup urządzenie firmy TFA 1. Przed pierwszy użyciem - Pamiętaj aby dokładnie zapoznać

Bardziej szczegółowo

Termohigrometr TFA , zew. -40 do +70

Termohigrometr TFA , zew. -40 do +70 INSTRUKCJA OBSŁUGI Nr produktu 672433 Termohigrometr TFA 30.5024, zew. -40 do +70 Strona 1 z 6 Dziękujemy za zakup urządzenia marki TFA 1. Przed pierwszym użyciem - Pamiętaj aby dokładnie zapoznać się

Bardziej szczegółowo

Elektroniczny Timer i stoper TFA, , czarny, (DxS) 70 mm x 83 mm

Elektroniczny Timer i stoper TFA, , czarny, (DxS) 70 mm x 83 mm INSTRUKCJA OBSŁUGI Nr produktu 1525034 Elektroniczny Timer i stoper TFA, 38.2021.01, czarny, (DxS) 70 mm x 83 mm Strona 1 z 5 Dziękujemy za wybór produktu marki TFA 1. Przed pierwszym użyciem - Należy

Bardziej szczegółowo

Cyfrowa waga bagażowa, budzik i termometr w jednym

Cyfrowa waga bagażowa, budzik i termometr w jednym Cyfrowa waga bagażowa, budzik i termometr w jednym Szanowny Kliencie, dziękujemy za zakup cyfrowej wagi bagażowej. Prosimy o przeczytanie instrukcji i przestrzeganie podanych wskazówek i porad, aby mogli

Bardziej szczegółowo

Termometr do basenu i pokoju

Termometr do basenu i pokoju Termometr do basenu i pokoju Szanowny Kliencie, dziękujemy za zakup termometru do basenu i pokoju. Prosimy o przeczytanie instrukcji i przestrzeganie podanych wskazówek i porad, aby mogli Państwo optymalnie

Bardziej szczegółowo

Ważne wskazówki Higrometr Ter mometr Sygn ał ostrzegawczy o stanie baterii

Ważne wskazówki Higrometr Ter mometr Sygn ał ostrzegawczy o stanie baterii Ważne wskazówki Higrometr Wilgotność powietrza jest mierzona wewnątrz obudowy i może być pod wpływem jej konstrukcji. Aby zmierzyć rzeczywistą wilgotność powietrza otoczenia, powinni Państwo odłożyć stację

Bardziej szczegółowo

Termometr Eurochron ETH 8002, -50 do +70 C

Termometr Eurochron ETH 8002, -50 do +70 C INSTRUKCJA OBSŁUGI Termometr Eurochron ETH 8002, -50 do +70 C Nr produktu 672593 Strona 1 z 6 Zastosowanie Ten wewnętrzny/zewnętrzny termometr służy do wyświetlania temperatury w miejscu instalacji oraz

Bardziej szczegółowo

Turystyczna stacja meteorologiczna z karabinkiem

Turystyczna stacja meteorologiczna z karabinkiem Turystyczna stacja meteorologiczna z karabinkiem Instrukcja obsługi Nr produktu: 671615 Wersja 04/09 Produkt spełnia wszystkie krajowe i europejskie wymagania prawne. Przeznaczenie Turystyczna stacja meteorologiczna

Bardziej szczegółowo

Przenośny alarm do drzwi / okien

Przenośny alarm do drzwi / okien Przenośny alarm do drzwi / okien Instrukcja obsługi Nr produktu: 751571 Wersja 01/09 PRZEZNACZENIE Ten przenośny alarm wejściowy przeznaczony jest do zabezpieczania drzwi i okien. Produkt uwalnia sygnał

Bardziej szczegółowo

Lampa stołowa "Mapa świata" z wbudowanym budzikiem

Lampa stołowa Mapa świata z wbudowanym budzikiem Lampa stołowa "Mapa świata" z wbudowanym budzikiem Szanowny Kliencie, dziękujemy za zakup lampy stołowej. Prosimy o przeczytanie instrukcji i przestrzeganie podanych wskazówek i porad, aby mogli Państwo

Bardziej szczegółowo

Bezprzewodowy termometr wewnętrzny / zewnętrzny EFWS 300. Instrukcja obsługi. www.conrad.pl. Nr produktu: 672395. Strona 1 z 10

Bezprzewodowy termometr wewnętrzny / zewnętrzny EFWS 300. Instrukcja obsługi. www.conrad.pl. Nr produktu: 672395. Strona 1 z 10 Bezprzewodowy termometr wewnętrzny / zewnętrzny EFWS 300 Instrukcja obsługi Nr produktu: 672395 Strona 1 z 10 1. ELEMENTY OBSŁUGI a) Stacja bazowa 1. Przycisk SNOOZE/LIGHT dla trybu drzemki/podświetlenia

Bardziej szczegółowo

Stacja pogody 3D. Szanowny Kliencie,

Stacja pogody 3D. Szanowny Kliencie, Stacja pogody 3D Szanowny Kliencie, dziękujemy za zakup stacji pogody 3D. Prosimy o przeczytanie instrukcji i przestrzeganie podanych wskazówek i porad, aby mogli Państwo optymalnie korzystać z nowego

Bardziej szczegółowo

Minutnik cyfrowy z funkcją zegara 4901, zmieniające się kolory, 99 min/59 s

Minutnik cyfrowy z funkcją zegara 4901, zmieniające się kolory, 99 min/59 s INSTRUKCJA OBSŁUGI Nr produktu 000672008 Minutnik cyfrowy z funkcją zegara 4901, zmieniające się kolory, 99 min/59 s Strona 1 z 5 Przeznaczenie produktu Urządzenie jest połączeniem stopera i minutnika.

Bardziej szczegółowo

KA 5100 Galaxy. Zegar magnetyczny INSTRUKCJA OBSŁUGI. Nr produktu Strona 1 z 5

KA 5100 Galaxy. Zegar magnetyczny INSTRUKCJA OBSŁUGI. Nr produktu Strona 1 z 5 KA 5100 Galaxy Zegar magnetyczny INSTRUKCJA OBSŁUGI Nr produktu 1211477 Strona 1 z 5 Zegar magnetyczny KA5100 Galaxy 1. Przyłączenie markerów Najbardziej wewnętrzna orbita to sekundy Środkowa orbita to

Bardziej szczegółowo

Trójwymiarowy zegar Lunartec

Trójwymiarowy zegar Lunartec Trójwymiarowy zegar Lunartec Szanowny Kliencie, dziękujemy za zakup trójwymiarowego zegara Lunartec (NX5704). Prosimy o przeczytanie instrukcji i przestrzeganie podanych wskazówek i porad, aby mogli Państwo

Bardziej szczegółowo

Bezprzewodowy, cyfrowy termometr do grilla

Bezprzewodowy, cyfrowy termometr do grilla Bezprzewodowy, cyfrowy termometr do grilla Szanowny Kliencie, dziękujemy za zakup cyfrowego termometru na grilla. Prosimy o przeczytanie instrukcji i przestrzeganie podanych wskazówek i porad, aby mogli

Bardziej szczegółowo

Zegarek posiada funkcje czasu aktualnego, drugiego czasu, alarmu dziennego, stopera, krokomierza oraz inne.

Zegarek posiada funkcje czasu aktualnego, drugiego czasu, alarmu dziennego, stopera, krokomierza oraz inne. Zegarek, krokomierz Instrukcja obsługi Nr produktu:860399 1.0 Wprowadzenie Dziękujemy za zakup tego zegarka. Zegarek posiada funkcje czasu aktualnego, drugiego czasu, alarmu dziennego, stopera, krokomierza

Bardziej szczegółowo

Stacja pogody z kolorowym wyświetlaczem

Stacja pogody z kolorowym wyświetlaczem Stacja pogody z kolorowym wyświetlaczem Szanowny Kliencie, dziękujemy za zakup stacji pogody z kolorwym wyświetlaczem (PV8796). Prosimy o przeczytanie instrukcji i przestrzeganie podanych wskazówek i porad,

Bardziej szczegółowo

Zegarek cyfrowy, pomiar temperatury/wilgotności, C -Budzik Kwarcowy TFA , Biały (SxWxG) 240 x 90 x 50 mm

Zegarek cyfrowy, pomiar temperatury/wilgotności, C -Budzik Kwarcowy TFA , Biały (SxWxG) 240 x 90 x 50 mm INSTRUKCJA OBSŁUGI Nr produktu 000672765 Zegarek cyfrowy, pomiar temperatury/wilgotności, 0 - +50 C -Budzik Kwarcowy TFA 60.2011, Biały (SxWxG) 240 x 90 x 50 mm Strona 1 z 7 Rys 1. Rys 2. Strona 2 z 7

Bardziej szczegółowo

Pedometr (licznik kroków) 3D

Pedometr (licznik kroków) 3D Pedometr (licznik kroków) 3D Szanowny Kliencie, dziękujemy za zakup urządzenia pomiarowego z czujnikiem 3D. Dzięki temu krokomierzowi bez problemu sprawdzisz, ile spalono kalorii podczas spaceru, czy wysiłku

Bardziej szczegółowo

Zegar cyfrowy -Budzik Sterowany radiowo Renkforce RC223, Czarny (SxWxG) 80 x 80 x 31 mm

Zegar cyfrowy -Budzik Sterowany radiowo Renkforce RC223, Czarny (SxWxG) 80 x 80 x 31 mm INSTRUKCJA OBSŁUGI Nr produktu 001058135 Zegar cyfrowy -Budzik Sterowany radiowo Renkforce RC223, Czarny (SxWxG) 80 x 80 x 31 mm Strona 1 z 7 Przeznaczenie produktu Ten zegar sterowany radiem wykorzystuje

Bardziej szczegółowo

Zegarek kwarcowy Eurochron EFAUT 3302, sterowany radiowo

Zegarek kwarcowy Eurochron EFAUT 3302, sterowany radiowo INSTRUKCJA OBSŁUGI Zegarek kwarcowy Eurochron EFAUT 3302, sterowany radiowo Nr produktu 672677 Strona 1 z 6 Przeznaczenie Produkt ten jest przeznaczony do wyświetlania czasu i daty. Czas jest ustawiony

Bardziej szczegółowo

AUTOMATYCZNY KARMNIK DLA RYB INSTRUKCJA OBSŁUGI

AUTOMATYCZNY KARMNIK DLA RYB INSTRUKCJA OBSŁUGI AUTOMATYCZNY KARMNIK DLA RYB INSTRUKCJA OBSŁUGI 1. PANEL KONTROLNY 2. BATERIE 3. OBSŁUGA I PROGRAMOWANIE 3.1 USTAWIENIE ZEGARA 3.2 PROGRAMOWANIE KARMIENIA 3.3 KARMIENIE RĘCZNE 3.4 PODGLĄD USTAWIEŃ 4. UWAGI

Bardziej szczegółowo

Termometr pływający FIAP 2784

Termometr pływający FIAP 2784 INSTRUKCJA OBSŁUGI Nr produktu 001000252 Termometr pływający FIAP 2784 Strona 1 z 5 -20 C +50 C -4 F...+122 F C F ±1 C (±2 F) Dołączona bateria zapasowa 1 x LR44 1. Przed pierwszym użyciem - Prosimy uważnie

Bardziej szczegółowo

Zegar cyfrowy Conrad, termometr, czarny

Zegar cyfrowy Conrad, termometr, czarny INSTRUKCJA OBSŁUGI Zegar cyfrowy Conrad, termometr, czarny Nr produktu 00067628 Strona 1 z 6 1. Przeznaczenie Budzik ten zapewnia następujące funkcje: Wyświetlanie dokładnego czasu, ustawienie czasu za

Bardziej szczegółowo

Multitester Voltcraft MS-430

Multitester Voltcraft MS-430 INSTRUKCJA OBSŁUGI Nr produktu 000123441 Multitester Voltcraft MS-430 Strona 1 z 5 Przeznaczenie produktu Produkt jest przeznaczony do bezdotykowego wykrywania prądu przemiennego (AC). Urządzenie mierzy

Bardziej szczegółowo

Zegarek na rękę, radiowy Eurochron EFAUT 3301, 43 mm x 11 mm, pasek skórzany

Zegarek na rękę, radiowy Eurochron EFAUT 3301, 43 mm x 11 mm, pasek skórzany INSTRUKCJA OBSŁUGI Zegarek na rękę, radiowy Eurochron EFAUT 3301, 43 mm x 11 mm, pasek skórzany Nr produktu 672676 Strona 1 z 6 Przeznaczenie Produkt ten jest przeznaczony do wyświetlania czasu i daty.

Bardziej szczegółowo

Zegar ścienny Eurochron EFWU 3602

Zegar ścienny Eurochron EFWU 3602 INSTRUKCJA OBSŁUGI Zegar ścienny Eurochron EFWU 3602 Nr produktu 672611 Strona 1 z 5 Sposób użycia Produkt ten jest przeznaczony do wyświetlania czasu. Czas jest ustawiany automatycznie, przy użyciu zintegrowanego

Bardziej szczegółowo

Krokomierz TFA Hitrax 3D Instrukcja obsługi

Krokomierz TFA Hitrax 3D Instrukcja obsługi Krokomierz TFA Hitrax 3D Instrukcja obsługi Nr produktu: 860013 Funkcje Z czujnikiem 3D można zamontować wszędzie (pasek, kieszeń, torba ) Regulowana długość kroku (cm- cale) Zegar (12/24 format godziny)

Bardziej szczegółowo

Miernik ciśnienia bezwzględnego testo 511

Miernik ciśnienia bezwzględnego testo 511 INSTRUKCJA OBSŁUGI Miernik ciśnienia bezwzględnego testo 511 Nr produktu 101408 Strona 1 z 7 Opis urządzenia 1. Nasadka ochronna: pozycja parkingowa 2. Podłączenie czujnika ciśnienia bezwzględnego 3. Wyświetlacz

Bardziej szczegółowo

Termometr wewnętrzny / zewnętrzny z alarmem. Instrukcja obsługi. Środki bezpieczeństwa. Nr produkt:

Termometr wewnętrzny / zewnętrzny z alarmem. Instrukcja obsługi. Środki bezpieczeństwa.  Nr produkt: Termometr wewnętrzny / zewnętrzny z alarmem Instrukcja obsługi Nr produkt: 646222 Wersja 07/06 Termometr z alarmem przeznaczony jest do wyświetlania temperatury wewnętrznej i zewnętrznej. Zapisuje ekstremalne

Bardziej szczegółowo

Rejestrator danych pomiarowych Voltcraft DL- 141 TH

Rejestrator danych pomiarowych Voltcraft DL- 141 TH Rejestrator danych pomiarowych Voltcraft DL- 141 TH Instrukcja obsługi Nr produktu: 105055 Wersja 02/12 PRZEZNACZENIE Rejestrator temperatury i wilgotności przeznaczony jest do monitorowania i zapisywania

Bardziej szczegółowo

Termohigrometr bezprzewodowy TFA

Termohigrometr bezprzewodowy TFA INSTRUKCJA OBSŁUGI Termohigrometr bezprzewodowy TFA 31.1028 Produkt nr 393279 Spis treści Strona 1 z 5 1. Obsługa 1.1. Ogólne wskazówki 1.2. Eksploatacja 1.3. Włączanie / wyłączanie 1.4. Funkcje 1.4.1.

Bardziej szczegółowo

Zegarek radiowy Eurochron

Zegarek radiowy Eurochron INSTRUKCJA OBSŁUGI Zegarek radiowy Eurochron Nr produktu 672515 Strona 1 z 6 STOSOWAĆ ZGODNIE Z ZALECENIAMI PRODUCENTA Ten produkt jest przeznaczony do wyświetlania czasu i daty. Czas jest ustawiany automatycznie

Bardziej szczegółowo

WIATROMIERZ MIERNIK WIATRU ANEMOMETR

WIATROMIERZ MIERNIK WIATRU ANEMOMETR WIATROMIERZ MIERNIK WIATRU ANEMOMETR MODEL: AD64 INSTRUKCJA OBSŁUGI Dziękujemy za zakup produktu. Proszę przeczytać tę instrukcję przed rozpoczęciem użytkowania produktu i zachować ją na przyszłość. 1

Bardziej szczegółowo

Zegarek do nurkowania Diver Master II Instrukcja obsługi Numer produktu: 860002

Zegarek do nurkowania Diver Master II Instrukcja obsługi Numer produktu: 860002 Zegarek do nurkowania Diver Master II Instrukcja obsługi Numer produktu: 860002 Strona 1 z 19 1. Obsługa Przycisk LIGHT MODE START/STOP LAP/RESET Znaczenie! Obsługa Włączanie podświetlania tarczy (5 sekund)

Bardziej szczegółowo

Stacja pogodowa, bezprzewodowa Techno Line WS 6820

Stacja pogodowa, bezprzewodowa Techno Line WS 6820 INSTRUKCJA OBSŁUGI Stacja pogodowa, bezprzewodowa Techno Line WS 6820 Nr produktu 672503 Strona 1 z 7 Instalacja 1. Włóż okrągłą podstawę do słupka w tylnej części Twojej stacji pogodowej (jak pokazano

Bardziej szczegółowo

Wiatromierz ręczny Conrad MR330, 0-30 m/s, różne skale

Wiatromierz ręczny Conrad MR330, 0-30 m/s, różne skale INSTRUKCJA OBSŁUGI Wiatromierz ręczny Conrad MR330, 0-30 m/s, różne skale Nr produktu 646445 Strona 1 z 5 Przeznaczenie Wiatromierz ręczny dostarcza istotnych informacji o sile wiatru, czynniku chłodzącym

Bardziej szczegółowo

Mini stacja MP3 (4w1) MPS-550.cube

Mini stacja MP3 (4w1) MPS-550.cube Mini stacja MP3 (4w1) MPS-550.cube Szanowny Kliencie, dziękujemy za zakup mini stacji MP3 z radiem UKF, zegarem i alarmem. Prosimy o przeczytanie instrukcji i przestrzeganie podanych wskazówek i porad,

Bardziej szczegółowo

Radio do zabudowy Reflexion CLR2610USB, FM, srebrne

Radio do zabudowy Reflexion CLR2610USB, FM, srebrne INSTRUKCJA OBSŁUGI Radio do zabudowy Reflexion CLR2610USB, FM, srebrne Numer produktu 325913 LOKALIZACJA KONTROLEK 1. Alarm 2 / Głos 2. Alarm 1 / Głos + 3. Góra / Następny 4. Dół / Poprzedni 5. Włącz /Wyłącz

Bardziej szczegółowo

WS 9252 Bezprzewodowa stacja pogody sterowana radiowo

WS 9252 Bezprzewodowa stacja pogody sterowana radiowo WS 9252 Bezprzewodowa stacja pogody sterowana radiowo Proszę uważnie przeczytać instrukcję i zachować ją na przyszłość. ROZPOCZĘCIE PRACY Przed użyciem konsoli głównej i nadajnika: 1. Zdejmij pokrywę baterii

Bardziej szczegółowo

Termometr kuchenny do grilla Rosenstein & Söhne (NC3183) INSTRUKCJA OBSŁUGI

Termometr kuchenny do grilla Rosenstein & Söhne (NC3183) INSTRUKCJA OBSŁUGI Termometr kuchenny do grilla Rosenstein & Söhne (NC3183) INSTRUKCJA OBSŁUGI Zawartość zestawu: termometr na grilla z czujnikiem temperatury wyświetlacz instrukcja obsługi. Dane techniczne: zasilanie termometru:

Bardziej szczegółowo

Luxometr, pomiar oświetlenia,pomiar jasności 0-40000 lx, Voltcraft BL-10 L

Luxometr, pomiar oświetlenia,pomiar jasności 0-40000 lx, Voltcraft BL-10 L Luxometr, pomiar oświetlenia,pomiar jasności 0-40000 lx, Voltcraft BL-10 L Instrukcja obsługi Numer produktu: 123206 Strona 1 z 8 1. Przeznaczenie produktu Ten produkt został zaprojektowany do pomiaru

Bardziej szczegółowo

Zegar cyfrowy -Budzik Sterowany radiowo Eurochron EFW 750, Srebrny (SxWxG) 129 x 102 x 51 mm

Zegar cyfrowy -Budzik Sterowany radiowo Eurochron EFW 750, Srebrny (SxWxG) 129 x 102 x 51 mm INSTRUKCJA OBSŁUGI Nr produktu 001301798 Zegar cyfrowy -Budzik Sterowany radiowo Eurochron EFW 750, Srebrny (SxWxG) 129 x 102 x 51 mm Strona 1 z 6 Przeznaczenie produktu Produkt przeznaczony jest do wyświetlania

Bardziej szczegółowo

LASEROWY DALMIERZ DO POMIARU ODLEGŁOŚCI

LASEROWY DALMIERZ DO POMIARU ODLEGŁOŚCI LASEROWY DALMIERZ DO POMIARU ODLEGŁOŚCI Szanowny Kliencie, dziękujemy za zakup laserowego dalmierza do pomiaru odległości (NC5411) Prosimy o przeczytanie instrukcji i przestrzeganie podanych wskazówek

Bardziej szczegółowo

Minutnik LCD z uchwytem magnetycznym, proszkowane aluminium

Minutnik LCD z uchwytem magnetycznym, proszkowane aluminium Minutnik LCD z uchwytem magnetycznym, proszkowane aluminium Instrukcja obsługi Nr produktu: 616088 Przeznaczenie Urządzenie to jest połączeniem minutnika i stopera. Stoper jest podobny do stopera w zegarku

Bardziej szczegółowo

Zestaw głośnomówiący Bluetooth BFX-400.pt

Zestaw głośnomówiący Bluetooth BFX-400.pt Zestaw głośnomówiący Bluetooth BFX-400.pt Szanowny Kliencie, dziękujemy za zakup zestawu głośnomówiącego Bluetooth do samochodu. Prosimy o przeczytanie instrukcji i przestrzeganie podanych wskazówek i

Bardziej szczegółowo

Cyfrowy termometr / higrometr TFA

Cyfrowy termometr / higrometr TFA Cyfrowy termometr / higrometr TFA Instrukcja obsługi Nr produktu: 672196 Strona 1 z 5 Funkcje Wstęp Nowoczesny design Służy sprawdzaniu temperatury i wilgotności wewnątrz pomieszczenia w celu zapewnienia

Bardziej szczegółowo

Budzik renkforce E0202LNS, cyfrowy, Kwarcowy, Ilość alarmów 2, srebrny, (SxWxG) 140 x 90 x 37 mm

Budzik renkforce E0202LNS, cyfrowy, Kwarcowy, Ilość alarmów 2, srebrny, (SxWxG) 140 x 90 x 37 mm INSTRUKCJA OBSŁUGI Nr produktu 1208073 Budzik renkforce E0202LNS, cyfrowy, Kwarcowy, Ilość alarmów 2, srebrny, (SxWxG) 140 x 90 x 37 mm Strona 1 z 7 Przeznaczenie produktu Ten cyfrowy budzik służy do wyświetlania

Bardziej szczegółowo

Licznik godzin pracy DHHM 230

Licznik godzin pracy DHHM 230 INSTRUKCJA OBSŁUGI Licznik godzin pracy DHHM 230 Nr produktu 126618 Strona 1 z 6 Przeznaczenie urządzenia Miernik do pomiaru czasu pracy do montażu na szynie DIN, do montażu w zasilaczach, urządzeniach

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI ZEGARKA ANALOGOWEGO

INSTRUKCJA OBSŁUGI ZEGARKA ANALOGOWEGO INSTRUKCJA OBSŁUGI ZEGARKA ANALOGOWEGO Ustawienie czasu 1. Wyciągnij koronkę do pozycji 2. 2. Obracaj koronkę w prawo lub w lewo tak aby odpowiadała wybranym przez Ciebie preferencjom. 3. Przywróć koronkę

Bardziej szczegółowo

Wilgotnościomierz do drewna

Wilgotnościomierz do drewna Wilgotnościomierz do drewna Szanowny Kliencie, dziękujemy za zakup wilgotnościomierza do drewna. Prosimy o przeczytanie instrukcji i przestrzeganie podanych wskazówek i porad, aby mogli Państwo optymalnie

Bardziej szczegółowo

Minutnik Eurochron EDT 3000, 99 min/59s, szary

Minutnik Eurochron EDT 3000, 99 min/59s, szary INSTRUKCJA OBSŁUGI Minutnik Eurochron EDT 3000, 99 min/59s, szary Nr produktu 672616 Strona 1 z 6 Przeznaczenie Ten wodoodporny minutnik może być stosowany jako zegar z wyświetlaczem czasu odliczanego

Bardziej szczegółowo

Cyfrowa waga bagażowa z wyświetlaczem LCD (do 40 kg)

Cyfrowa waga bagażowa z wyświetlaczem LCD (do 40 kg) Cyfrowa waga bagażowa z wyświetlaczem LCD (do 40 kg) Szanowny Kliencie, dziękujemy za zakup praktycznej cyfrowej wagi bagażowej z wyświetlaczem LCD. Prosimy o przeczytanie instrukcji i przestrzeganie podanych

Bardziej szczegółowo

Uniwersalna ładowarka solarna Voltcraft SL-2, NiMH, AA

Uniwersalna ładowarka solarna Voltcraft SL-2, NiMH, AA INSTRUKCJA OBSŁUGI Uniwersalna ładowarka solarna Voltcraft SL-2, NiMH, AA Nr produktu 200175 Strona 1 z 5 Przeznaczenie Produkt ten przeznaczony jest do ładowania dwóch akumulatorów NiMH za pomocą zintegrowanej

Bardziej szczegółowo

Zegar ścienny TFA Sterowany radiowo, (ØxG) 30.5 cmx4.3 cm

Zegar ścienny TFA Sterowany radiowo, (ØxG) 30.5 cmx4.3 cm INSTRUKCJA OBSŁUGI Nr produktu 001407482 Zegar ścienny TFA 60.3523.02 Sterowany radiowo, (ØxG) 30.5 cmx4.3 cm Strona 1 z 5 Dziękujemy za zakup tego produktu marki TFA. 1. Przed pierwszym użyciem - Pamiętaj,

Bardziej szczegółowo

Zegar ścienny, radiowy Eurochron EFWU 6402, śr. 30,5 cm,termometr/higrometr,

Zegar ścienny, radiowy Eurochron EFWU 6402, śr. 30,5 cm,termometr/higrometr, INSTRUKCJA OBSŁUGI Nr produktu 000672714 Zegar ścienny, radiowy Eurochron EFWU 6402, śr. 30,5 cm,termometr/higrometr, Strona 1 z 6 Przeznaczenie Produkt wskazuje czas dnia w łatwy i czytelny sposób na

Bardziej szczegółowo

Zegar ścienny z kamerą HD

Zegar ścienny z kamerą HD Zegar ścienny z kamerą HD Szanowny Kliencie, dziękujemy za zakup zegara ściennego z kamerą HD. Prosimy o przeczytanie instrukcji i przestrzeganie podanych wskazówek i porad, aby mogli Państwo optymalnie

Bardziej szczegółowo

Zegarek radiowy Eurochron

Zegarek radiowy Eurochron INSTRUKCJA OBSŁUGI Nr produktu 672557 Zegarek radiowy Eurochron Strona 1 z 6 Użycie zgodne z zaleceniami producenta Produkt ten jest przeznaczony do wyświetlania czasu i daty. Czas jest ustawiany automatycznie

Bardziej szczegółowo

Zegarek na rękę Conrad

Zegarek na rękę Conrad INSTRUKCJA OBSŁUGI Nr produktu 672290 Zegarek na rękę Conrad Strona 1 z 5 Przeznaczenie Zegarek ten jest przeznaczony do wyświetlania czasu oraz daty sygnalizowanej poprzez czerwone diody LED. Żółte diody

Bardziej szczegółowo

TERMOMETR DWUKANAŁOWY AX Instrukcja obsługi

TERMOMETR DWUKANAŁOWY AX Instrukcja obsługi TERMOMETR DWUKANAŁOWY AX-5003 Instrukcja obsługi 1.Wstęp Dziękujemy za zakup dwukanałowego miernika temperatury. Przeznacz kilka minut na przeczytanie instrukcji przed rozpoczęciem pracy, żeby jak najdokładniej

Bardziej szczegółowo

Mini kamera HD AC-960.hd

Mini kamera HD AC-960.hd Mini kamera HD AC-960.hd Szanowny Kliencie, dziękujemy za zakup mini kamery HD. Prosimy o przeczytanie instrukcji i przestrzeganie podanych wskazówek i porad, abyście mogli Państwo optymalnie korzystać

Bardziej szczegółowo

Bezprzewodowy licznik rowerowy ATECH Navigator F25

Bezprzewodowy licznik rowerowy ATECH Navigator F25 Bezprzewodowy licznik rowerowy ATECH Navigator F25 FUNKCJE - Wybór km/mile - Zegar format 12/24- godzinny - Automatyczny wybór funkcji (DST, MXS, AVS, TM) - Bieżąca prędkość km/h lub mile/h - Porównywarka

Bardziej szczegółowo

Termohigrometr cyfrowy TFA

Termohigrometr cyfrowy TFA w INSTRUKCJA OBSŁUGI Nr produktu 000491331 Termohigrometr cyfrowy TFA 30.5010 Strona 1 z 6 Dziękujemy za wybranie tego urządzenia marki TFA Przed pierwszym użyciem - Pamiętaj aby dokładnie zapoznać się

Bardziej szczegółowo

Stacja pogodowa WS 9130IT Nr art.:

Stacja pogodowa WS 9130IT Nr art.: Stacja pogodowa WS 9130IT Nr art.: 656339 Otwór do powieszenia Wyświetlacz Przedział baterii Klawisze operacyjne Nóżka Ustawienia początkowe. Uwaga: Ta stacja pogody obsługuje tylko jeden czujnik temperatury.

Bardziej szczegółowo

Stacja pogodowa, bezprzewodowa Hama EWS 870, -40 C do +70 C

Stacja pogodowa, bezprzewodowa Hama EWS 870, -40 C do +70 C INSTRUKCJA OBSŁUGI Nr produktu 00113984 Stacja pogodowa, bezprzewodowa Hama EWS 870, -40 C do +70 C Strona 1 z 9 Dziękujemy za zakup stacji pogodowej. Produkt został wykonany z najwyższa starannością.

Bardziej szczegółowo

Nazwa produktu. Strona 1 z 8

Nazwa produktu. Strona 1 z 8 INSTRUKCJA OBSŁUGI Nr produktu xxxxxx Nazwa produktu Strona 1 z 8 INSTRUKCJA OBSŁUGI Wersja 04/09 MODUŁ LICZNIKA Produkt nr 12 66 84 DCM 240 Produkt nr 12 66 97 DCM 340 1. ZASTOSOWANIE "Moduł licznika"

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi programowalnego zegara cyfrowego

Instrukcja obsługi programowalnego zegara cyfrowego Art. Nr 61 60 21 Cyfrowy mini-zegar sterujący www.conrad.pl Instrukcja obsługi programowalnego zegara cyfrowego A. Funkcje 1. Programowalny zegar cyfrowy (określany w dalszej części instrukcji jako zegar

Bardziej szczegółowo

A. Korzystanie z panelu sterowania

A. Korzystanie z panelu sterowania A. Korzystanie z panelu sterowania EN PL Timer Timer Memory/Screen lock (unlock) Blokada (odblokowanie) pamięci/ekranu Downward movement Przesunięcie w dół Upward movement Przesunięcie w górę Memory 1/2/3

Bardziej szczegółowo

Dalmierz laserowy INSTRUKCJA OBSŁUGI. Nr produktu Strona 1 z 10

Dalmierz laserowy INSTRUKCJA OBSŁUGI. Nr produktu Strona 1 z 10 INSTRUKCJA OBSŁUGI Dalmierz laserowy Nr produktu 826512 Strona 1 z 10 1. Elementy obsługi A. Wyświetlacz B. Przycisk MEAS C. Przycisk + D. Przycisk Powierzchnia/Objętość E. Przycisk Countdown/Podświetlenie

Bardziej szczegółowo

Lampa ogrodowa solarna Esotec , LED wbudowany na stałe, 1x 1,2 V (2000 mah), 10 h, różowy, IP44

Lampa ogrodowa solarna Esotec , LED wbudowany na stałe, 1x 1,2 V (2000 mah), 10 h, różowy, IP44 INSTRUKCJA OBSŁUGI Nr produktu 578227 Lampa ogrodowa solarna Esotec 102104, LED wbudowany na stałe, 1x 1,2 V (2000 mah), 10 h, różowy, IP44 Strona 1 z 5 Ta instrukcja odnosi się tylko i wyłącznie do tego

Bardziej szczegółowo

Stacja pogody 3D. Szanowny Kliencie,

Stacja pogody 3D. Szanowny Kliencie, Stacja pogody 3D Szanowny Kliencie, dziękujemy za zakup stacji pogody 3D. Prosimy o przeczytanie instrukcji i przestrzeganie podanych wskazówek i porad, aby mogli Państwo optymalnie korzystać z nowego

Bardziej szczegółowo

Waga kieszonkowa Voltcraft PS-200HTP

Waga kieszonkowa Voltcraft PS-200HTP INSTRUKCJA OBSŁUGI Waga kieszonkowa Voltcraft PS-200HTP Nr produktu 123095 Strona 1 z 5 PRZEZNACZENIE URZĄDZENIA Produkt przeznaczony jest do ważenia przedmiotów o maksymalnej wadze 200g. Waga może być

Bardziej szczegółowo

Termometr bezprzewodowy TFA , C

Termometr bezprzewodowy TFA , C INSTRUKCJA OBSŁUGI Nr produktu 1538722 Termometr bezprzewodowy TFA 30.3061.02, 0 - +50 C Strona 1 z 7 Dziękujemy za zakup urządzenia marki TFA 1. Przed pierwszym użyciem - Pamiętaj aby dokładnie zapoznać

Bardziej szczegółowo

Stacja pogodowa przenośna National Geographic , -20 do 50 C

Stacja pogodowa przenośna National Geographic , -20 do 50 C INSTRUKCJA OBSŁUGI Nr produktu 1526410 Stacja pogodowa przenośna National Geographic 9068500, -20 do 50 C Strona 1 z 9 1. Przycisk MODE (trybu) - Naciśnij aby wybrać różne tryby wyświetlania : Czas / Data

Bardziej szczegółowo

Budzik radiowy Eurochron

Budzik radiowy Eurochron INSTRUKCJA OBSŁUGI Nr produktu 672364 Budzik radiowy Eurochron Strona 1 z 7 Przeznaczenie Produkt wyświetla czas oraz temperaturę w pomieszczeniu, co więcej jest zintegrowany z funkcją alarmu. Czas jest

Bardziej szczegółowo

CYFROWY STOPER KWARCOWY Z POMIAREM MIĘDZYCZASÓW I CZASÓW OKRĄŻEŃ ORAZ Z FUNKCJĄ POMIARU POCIĄGNIĘĆ / CZĘSTOTLIWOŚCI

CYFROWY STOPER KWARCOWY Z POMIAREM MIĘDZYCZASÓW I CZASÓW OKRĄŻEŃ ORAZ Z FUNKCJĄ POMIARU POCIĄGNIĘĆ / CZĘSTOTLIWOŚCI 3X-100M CYFROWY STOPER KWARCOWY Z POMIAREM MIĘDZYCZASÓW I CZASÓW OKRĄŻEŃ ORAZ Z FUNKCJĄ POMIARU POCIĄGNIĘĆ / CZĘSTOTLIWOŚCI WYŁĄCZNIE DLA UŻYTKOWNIKÓW W STANIE KALIFORNIA Niniejsze ostrzeżenie o użytym

Bardziej szczegółowo

Zegarek radiowy Eurochron

Zegarek radiowy Eurochron INSTRUKCJA OBSŁUGI Nr produktu 672502 Zegarek radiowy Eurochron Strona 1 z 7 Przeznaczenie Produkt jest przeznaczony do wyświetlania czasu i daty. Czas jest ustawiany automatycznie przy użyciu zintegrowanego

Bardziej szczegółowo

testo 510 Instrukcja obsługi Nr produktu: Strona 1 z 9

testo 510 Instrukcja obsługi  Nr produktu: Strona 1 z 9 testo 510 Instrukcja obsługi Nr produktu: 101407 Strona 1 z 9 Krótka instrukcja obsługi 1. Nasadka ochronna: pozycja parkingowa 2. Podłączenie czujnika różnicy ciśnień 3. Wyświetlacz 4. Przyciski kontrolne

Bardziej szczegółowo

Meraserw-5 s.c Szczecin, ul.gen.j.bema 5, tel.(91) , fax (91) ,

Meraserw-5 s.c Szczecin, ul.gen.j.bema 5, tel.(91) , fax (91) , Meraserw-5 s.c. 70-312 Szczecin, ul.gen.j.bema 5, tel.(91)484-21-55, fax (91)484-09-86, e-mail: handel@meraserw5.pl, www.meraserw.szczecin.pl INSTRUKCJA OBSŁUGI budzik minutnik Eurochron model: 4000 INSTRUKCJA

Bardziej szczegółowo

Aparat cyfrowy dla dzieci

Aparat cyfrowy dla dzieci Aparat cyfrowy dla dzieci Szanowny Kliencie, dziękujemy za zakup aparatu cyfrowego dla dzieci. Prosimy o przeczytanie instrukcji i przestrzeganie podanych wskazówek i porad, aby mogli Państwo optymalnie

Bardziej szczegółowo

Radiowy zegar ścienny EFWU 6400

Radiowy zegar ścienny EFWU 6400 INSTRUKCJA OBSŁUGI Nr produktu 672712 Radiowy zegar ścienny EFWU 6400 Strona 1 z 5 INSTRUKCJA OBSŁUGI Numer produktu 672712 /wersja 04/12 PRZEZNACZENIE DO UŻYCIA Produkt pokazuje godzinę na analogowym,

Bardziej szczegółowo

Niszczarka dokumentów i płyt CD

Niszczarka dokumentów i płyt CD INSTRUKCJA OBSŁUGI Niszczarka dokumentów i płyt CD Nr produktu 883485 Strona 1 z 7 1. Przeznaczenie Ten produkt jest przeznaczony do rozdrabniania papieru, płyt CD i kart kredytowych. Osobny pojemnik zbiorczy

Bardziej szczegółowo

Krótka instrukcja obsługi testo 610

Krótka instrukcja obsługi testo 610 Krótka instrukcja obsługi testo 610 1. Nasadka ochronna: Pozycja parkingowa 2. Czujnik wilgotności/temperatury 3. Wyświetlacz 4. Przyciski kontrolne 5. Komora baterii (z tyłu) Ustawienia podstawowe Urządzenie

Bardziej szczegółowo