50LAT. Gwarancjaobejmuje

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "50LAT. Gwarancjaobejmuje"

Transkrypt

1 D M I M C / P V C P L 7 s y s t e m i n s t a l a c y j n y p v c c / p v c u P r o j e k t o w a n i e i m o n t a ż z k a t a l o g i e m

2 LAT Gwarancjaobejmuje ruryizłączkizpvcc/pvcu NIBCOINCtoamerykańskafirmazdługoletnią tradycją wbranżyinstalacjisanitarnych.odział produkcyjnohandlowyzlokalizowanywłodziobsługujesieć dystrybucjiwkrajacheuropejskichm.in. Polskę,Czechy,Słowację,Ukrainę,osję orazkrajebałkańskie.jakość naszychwyrobów,produkcjaoraz sposóbdystrybucjijestpotwierdzonacertyfikatemdineniso9:.ponadtowyrobynaszespełniają wymaganenormyeuropejskieorazwymogiaprobatechnicznychihigienicznychkrajów,wktórychjesteśmy obecni. Podstawą produkcjinibcosą kompletneinstalacjezpvcc(/ do )orazpvcu(/ do8 )złączki instalacyjnemiedziane,mosiężneizbrązuwzakresieśrednic8mdo8m,armaturaprzemysłowa mosiężnaibrązowa,zastosowaniemwchłodnictwie,klimatyzacji,technicebasenowej,systemach uzdatnianiawody,oczyszczalniachściekóworazwbudownictwiemieszkaniowym.wofercienibcoznajdą Państworównież systemzaprasowywanynibconextheatopartyorurę wielowarstwową PET/Al/PET. NIBCOtonietylkojakość produktów,alerównież zgranyzespół pracownikówzpasją realizujących powierzonemuzadania.naszazałogaskładasię zludzizwieloletnimdoświadczeniemzdobywanym zarównonapolskim,jakizagranicznymrynku.staramysię sprostać oczekiwaniomnaszychklientów odającdoichdyspozycjiszeroką gamę narzędzidlaprojektantów(programdoprojektowania wewnętrznychinstalacjisanitarnychinstalsan)dlafirmwykonawczych(kalkulatordobliczania kompensacjirurpvcc,kalkulatordobliczeń hydraulicznychorazróżnegorodzajuakcesoria).ponadto organizujemyszkolenia,prezentacjeorazpokazywmiejscuwskazanymprzezzainteresowanych. Konsultujemyprojektyorazdokonujemyodbiorupodkątempoprawnościmontażuinstalacjiwykonanychz produktównibco.

3 SPIS TEŚCI I. INFOMACJE OGÓLNE II. III. IV. V. VI. VII. VIII. IX. X. XI. XII. XIII. XIV. XV. XVI. XVII. XVIII. WŁAŚCIWOŚCI PVCU I PVCC JAKO MATEIAŁÓW INSTALACYJNYCH. Właściwości fizyczne. Właściwości chemiczne. Właściwości ognioodporne. Podstawowe zalety PVCC i PVCU jako materiałów instalacyjnych PODUKOWANE TYPY I PAAMETY U Z PVCU I PVCC DANE POJEKTOWE. Uderzenia wodne. Straty ciśnienia w przewodach z rur PVCU i PVCC. Straty ciśnienia na łącznikach. Straty ciśnienia na zaworach KOMPENSACJA WYDŁUŻEŃ TEMICZNYCH UKŁADANIE INSTALACJI MOCOWANIE U OZWIĄZANIA KLIMATYZACYJNE W SYSTEMIE NIBCO PVCC FlowGuard Gold IZOLACJA TEMICZNA PZEWODÓW WYTYCZNE MONTAŻOWE. Prowadzenie rur natynkowe. Prowadzenie rur w przegrodach. Zabezpieczenie urządzeń grzewczych. Próby szczelności instalacji. Płukanie i dezynfekcja przewodu 6. egulacja MAGAZYNOWANIE I SKŁADOWANIE ŁĄCZENIE ELEMENTÓW Z PVCC I PVCU UWAGI MONTAŻOWE UKŁADANIE U W GUNCIE NAPAWY U Z PVCU I PVCC PODSUMOWANIE TABELA ODPONOŚCI CHEMICZNEJ U PVCC i PVCU KATALOG GWAANCJA

4 I. INFOMACJE OGÓLNE Właściwości polichlorku winylu (PVCU) i chlorowanego polichlorku winylu (PVCC) zadecydowały o ich szerokim zastosowaniu. Mały ciężar właściwy, duża trwałość, odporność mechaniczna, odporność na korozję, a także na media chemiczne, to główne przyczyny wykorzystywania PVCU oraz PVCC jako materiału instalacyjnego w budownictwie jedno i wielorodzinnym oraz w obiektach przemysłowych. System instalacji z PVCC stosowany jest w USA od ponad lat pod amerykańską nazwą FlowGuard", a po uszlachetnieniu tworzywa, od 99 r. pod nazwą FlowGuard Gold *. Światowym liderem w produkcji termoplastycznego tworzywa PVCC jest amerykański koncern chemiczny LUBIZOL (dawniej NOVEON), a wiodącym producentem rur, złączek i armatury koncern NIBCO Inc. W Polsce produkowane są rury: PVCC Greenline PVCC FlowGuard Gold Type II oraz kształtki z materiału PVCC FlowGuard Gold. TypeII. Spełniają one wymagania amerykańskich norm ASTM, dotyczących stosowania ich jako materiałów instalacyjnych wody pitnej zimnej (ASTM D78) i ciepłej (ASTM D86 i ASTM F ) oraz posiadają dopuszczenie NSF (National Sanitation Foundation) tj. Amerykańskiego Instytutu Higieny. ury i kształtki z PVCU spełniają wymagania normy PN EN oraz wymagania aprobaty technicznej (dla typoszeregu Schedule ) wydanej przez ITB. ury i kształtki z PVCC również posiadają aprobatę techniczną wydaną przez COB TI INSTAL. Zarówno system instalacji z PVCU jak i system z PVCC posiadają odpowiednie atesty higieniczne PZH uprawniające je do stosowania w instalacjach wody pitnej. Amerykańskie instalacje z PVCC są z powodzeniem stosowane w Polsce od 99 roku. Wykonane instalacje zimnej i ciepłej wody zarówno w budownictwie jednorodzinnym jak i wielokondygnacyjnym budownictwie wielorodzinnym, a także instalacje przemysłowe, pracują bezawaryjnie, nie sprawiając żadnych kłopotów użytkownikom. Po wielu latach przygotowań Europa wprowadziła zunifikowaną normę na PVCC PNEN ISO 877. Norma ta określa techniczne warunki produkcji i kontroli wyrobów z PVCC. Jakość systemu NIBCO gwarantuje program ciągłej kontroli potwierdzony certyfikatem jakości ISO 9:. II. WŁAŚCIWOŚCI PVCU I PVCC JAKO MATEIAŁÓW INSTALACYJNYCH. WŁAŚCIWOŚCI FIZYCZNE Tabela. Właściwości PVCU PVCC Jednostka Mechaniczne przy temp. C. Gęstość. Wytrzymałość na rozciąganie. Wytrzymałość na zginanie. Wytrzymałość na ściskanie. Moduł sprężystości Younga 6. Twardość wg. ockwella g/cm MPa MPa MPa MPa Termiczne. Wsp. rozszerzalności liniowej. Wsp. przewodności cieplnej X /K W/mK ury i łączniki z PVCC wytrzymują próbę, MPa przez 8 godzin w temperaturze 99 C. Taką samą wytrzymałość ma system instalacyjny, co jest dużą zaletą w stosunku do systemów instalacyjnych z innych tworzyw. W temperaturze 8 C PVCC wytrzymuje przez godziny ciśnienie,6 MPa oraz przez 6 minut ciśnienie,7 MPa. Trwałość instalacji z PVCC oraz PVCU ocenia się na minimum lat w przypadku PVCC są to dane w oparciu o szczegółowe badania laboratoryjne przyspieszone próby starzeniowe, gdyż jako system instalacje z PVCC zostały zatwierdzone w USA w 968 roku i zgodnie z opinią użytkowników spisują się bezawaryjnie (oczywiście przy właściwej eksploatacji). * Uszlachetnianie tworzywa miało na celu umożliwienie montażu instalacji w niskich temperaturach. PVCC FlowGuard Gold ma znacznie zwiększoną odporność udarową (IZOD Impact).

5 . WŁAŚCIWOŚCI CHEMICZNE ury i kształtki wykonane z PVCC i PVCU posiadają znakomitą odporność chemiczną. Dla jej określenia próbki z PVCC oraz PVCU zanurzano na okres 9 dni w różnych chemikaliach. ejestrowano zmiany wagi oraz naprężenia przy różnych temperaturach. Wyniki badań stały się podstawą do opracowania tabeli odporności PVCC i PVCU na różne media chemiczne. Tabela ta znajduje się na końcu poradnika (rozdz. XVII). Dla zastosowań przemysłowych zaworów z PVCC i PVCU firma NIBCO dysponuje danymi nt. odporności chemicznej różnego rodzaju materiałów stosowanych do ich uszczelnienia.. WŁAŚCIWOŚCI OGNIOODPONE Zarówno PVCC jak i PVCU wykazują znakomite właściwości ognioodporne. Temperatura zapłonu PVCU jest wyższa niż 88 C, a PVCC wyższa niż C. Tzw. wskaźnik graniczny tlenu LOI (Limitting Oxygen Index) dla PVCU jest równy, a dla PVCC 6. Oznacza to, iż materiały te wymagają przy spalaniu % tlenu (PVCU) oraz 6% (PVCC FlowGuard Gold ). W atmosferze ziemskiej zawartość tlenu wynosi %, tak więc zarówno PVCU jak i PVCC nie podtrzymują procesu palenia i w momencie usunięcia źródła ognia następuje ich samoczynne zgaszenie. Dla porównania LOI dla polipropylenu wynosi 7, polibutylenu 8, bawełny, nylonu. Innym parametrem mówiącym o właściwościach ognioodpornych jest tzw. współczynnik rozprzestrzeniania ognia (FLAME SPEAD). Współczynnik ten dla azbestu jest równy, dla PVCC jest równy, PVCU, PP, nylonu 6, akrylu 9, drewna. Im mniejszy FLAME SPEAD tym mniejsze pochłanianie tlenu, mniejsze wydzielanie ciepła i mniejsze wytwarzanie substancji niebezpiecznych dla życia ludzkiego np. CO. Spalaniu się PVCU, a zwłaszcza PVCC towarzyszy wytwarzanie niewielkiej ilości dymu. Tzw. SMOKE DEVELOPED dla PVCC jest < podczas gdy dla PP jest c.a.. Jak stwierdzili naukowcy z Uniwersytetu w Pitsburgu, toksyczność produktów spalania PVCU i PVCC nie jest większa niż przy spalaniu drewna, a mniejsza niż przy spalaniu wełny czy bawełny. Wymienione właściwości spowodowały, iż materiały te są powszechnie stosowane w budownictwie.. PODSTAWOWE ZALETY PVCC I PVCU JAKO MATEIAŁÓW INSTALACYJNYCH Trwałość określana na minimum lat. Odporność na osadzanie się kamienia oraz zanieczyszczeń. Odporność na korozję. Odporność na kilkaset związków chemicznych. Obojętność pod względem fizjologicznym i mikrobiologicznym możliwość szerokiego stosowania w obiektach Służby Zdrowia. Łatwość, szybkość i bezpieczeństwo montażu, bez konieczności stosowania specjalizowanych narzędzi. Wysoka wytrzymałość na naprężenia (ciśnienie). Właściwości tłumienia wibracji i szumów. Kilkakrotnie mniejszy ciężar w stosunku do materiałów tradycyjnych. Duża gładkość wewnętrzna rur zmniejszenie oporów przepływu, możliwość zmniejszenia średnic instalowanych rurociągów. Konstrukcja kształtek i sposób łączenia zapewniające zmniejszenie miejscowych oporów przepływu przepływ pełnym przekrojem. Wysoka izolacyjność termiczna możliwość rezygnacji, bądź znacznego zmniejszenia grubości warstwy izolacji termicznej rury, ograniczenie zjawiska roszenia na rurociągach wody zimnej. Najmniejszy współczynnik liniowej rozszerzalności termicznej spośród tworzyw sztucznych stosowanych w instalacjach sanitarnych (dwukrotnie mniejszy niż PP). Doskonałe właściwości ognioodporne. Izolacyjność elektryczna brak korozji galwanicznej i elektrochemicznej, szczególnie dla rurociągów układanych w gruncie. Nie występuje dyfuzja tlenu do instalacji. Wysokie walory estetyczne instalacji rury w systemie są sztywne. Podobieństwo "sztywnej" technologii do instalacji z materiałów tradycyjnych (stal, miedź), możliwość łączenia na kształtki i kołnierze łatwość modernizacji starych instalacji. Niska i stabilna cena w porównaniu z innymi materiałami instalacyjnymi. letnia gwarancja. III. PODUKOWANE TYPY I PAAMETY U Z PVCU I PVCC ury i kształtki z PVCU oferowane są w systemie calowym w zakresie średnic od ½ do 8. W całym tym zakresie średnice zewnętrzne rur odpowiadają wymiarom rur stalowych (system IPS Iron Pipe Size). System z PVCU proponowany jest w dwóch wersjach (szeregach wymiarowych): amerykańskiej (wg normy ASTM D78), w której rury produkowane są jako typoszereg Sch (rury grubościenne) europejskiej, w której rury produkowane są zgodnie z normą PNEN w określonych grupach ciśnieniowych PN, PN oraz PN9.

6 ury i kształtki z PVCC w zakresie średnic od ½ do produkowane są również w systemie calowym, ale zgodnym ze standardem rur miedzianych system CTS (Copper Tube Size) jako szereg wymiarowy SD. W ramach tego systemu oferujemy dwa typy rur: Greenline w kolorze beżowym z zielonym paskiem. FlowGuard Gold w kolorze beżowym z żółtym paskiem, charakteryzujące się większą elastycznością i lepszą udarnością szczególnie w niskich temperaturach. W zakresie średnic od ½ do rury i kształtki z PVCC są produkowane wkolorze jasnoszarym systemie IPS (podobnie jak PVCU) rury w typoszeregach Sch i Sh 8, kształtki jako Sch 8. ury i złączki z PVCU przeznaczone są do zimnej wody pitnej, natomiast rury i złączki z PVCC przeznaczone są do zimnej i ciepłej wody. W przypadku stosowania do zimnej wody zarówno rur PVCC jak i PVCU, należy je łączyć ze sobą za pomocą specjalnych złączek przejściowych. Uwagi:. Nie należy stosować rur PVCC i PVCU w instalacjach sprężonego powietrza oraz instalacjach gazowych.. W przypadku gwintowania rur (tylko Sch 8) przyjmować dopuszczalne ciśnienie pracy =, ciśnienia rury bez gwintu.. Dla temperatury powyżej C maksymalne ciśnienie pracy ulega zmniejszeniu. Współczynnik zmniejszający Kr przedstawiono w tabeli nr a,b,c. UY Z PVCU DO WODY ZIMNEJ SCH ozmiar / / / / 6 8 Max. ciśn. pracy ( C) typ / kpa Sch / Sch / Sch / Sch / Sch / 8 Sch / 9 Sch / 7 Sch / 79 Sch / Sch / Sch / Min. średnica zewn. mm. ± ±.. ±..6 ±. 8.6 ±. 6. ±. 7. ± ±.. ±. 68.8±.8 9.8±.8 Min. gr. ścianki mm Tabela a ciężar kg/mb ,.6.8 UY Z PVCU DO WODY ZIMNEJ WG PN (Typoszereg ciśnieniowy PN, PN I PN9) ozmiar / / / 6 8 Max. ciśn. pracy ( C) PN/kPa PN / PN / PN / PN / PN / PN / PN / PN / PN9 / 9 PN9 / 9 Min. średnica zewn. mm Min. gr. ścianki mm Tabela b ciężar kg/mb UA PVCC DO CIEPŁEJ I ZIMNEJ WODY ozmiar / / / / Max. ciśn. pracy ( C) typ/kpa CTS(SD ) / 76 CTS(SD ) / 76 CTS(SD ) / 76 CTS(SD ) / 76 CTS(SD ) / 76 CTS(SD ) / 76 SCH 8 / 9 SCH 8 / SCH 8 / Min. średnica zewn. mm.9 ±.8. ± ±.8.9 ±.8. ±.. ±. 7. ± ±.. ±. Min. gr. ścianki mm ciężar kg/mb Tabela c

7 Tabela c WSPÓŁCZYNNIK Kr O Temp. C Kr PVCC O Temp. C SŁOWNICZEK: Tabela a Kr PVCU PN,9,8,7,6 O Temp. C Tabela b Kr PVCU Sch,9,7,6,,,, ,96,9,8,77,7,6,,7,,,,8, CTS ang. Copper Tube Size. Jest to system wymiarowy rur, stosowany dla rur miedzianych (calowych). Oznacza to, że np. rura z PVCC będzie miała taką samą średnicę zewnętrzną jak rura miedziana. IPS ang. Iron Pipe Size. Jest to system wymiarowy rur, stosowany dla rur stalowych (calowych) SD ang. Standard Dimension atio. Jest to bezwymiarowe, liczbowe oznaczenie szeregu rur z punktu widzenia stosunku nominalnej średnicy zewnętrznej rury do grubości jej ścianki. Oznacza to, że maksymalne ciśnienie robocze jest stałe dla wszystkich rur z typoszeregu. Dla SD stosunek średnicy zewnętrznej do grubości ścianki wynosi. SCH skrót od ang. Schedule. Druga, obok średnicy nominalnej, wielkość charakteryzująca rozmiar rury w systemie amerykańskim (np. SCH, SCH 8). Schedule dotyczy grubości ścianki rury a tym samym maksymalnego ciśnienia roboczego rury. Im większa jest ta wielkość tym grubsza ścianka rury i tym większe ciśnienie maksymalne ale też i droższa rura. ury i kształtki SCH 8 wyprodukowane zostały z myślą o zastosowaniach przemysłowych. PN ang. Pressure Nominal ciśnienie nominalne. Jest to liczbowe oznaczenie ciśnienia związane z mechanicznymi właściwościami elementu systemu. Odpowiada ono stałemu maksymalnemu ciśnieniu roboczemu wody w temperaturze + C wyrażonemu w barach ( barów = MPa). Zasadniczo rury z typoszeregu PN (czyli maksymalne ciśnienie wynosi, MPa) mają cieńsze ścianki niż z typoszeregu SCH czyli mogą przenosić mniejsze ciśnienie maksymalne, ale za to są tańsze a w wielu zastosowaniach nie jest wymagane duże ciśnienie maksymalne. IV. DANE POJEKTOWE. UDEZENIA WODNE Uderzenie wodne występuje w przypadku gwałtownego otwierania lub zamykania zaworów. Może mieć również miejsce w przypadku gdy pędząca z dużą szybkością masa wody zmienia kierunek np. wskutek napotkania kolanka. Powstający udar ciśnienia, nawet chwilowy, może spowodować zniszczenie złączek lub zaworów. ównanie pozwalające obliczyć powstający udar ciśnienia ma postać: Całkowite ciśnienie w instalacji tj. ciśnienie pracy wraz z udarem ciśnienia nie może przekraczać maksymalnego ciśnienia pracy elementów instalacji. Wartość k można wyznaczyć z rys., gdzie oś odciętych stanowi iloraz średnicy wewnętrznej rury (d) i grubości ścianki (e) k P =, k V w gdzie: P udar ciśnienia w [ MPa ] k stała udaru ciśnienia V w prędkość przepływu wody w [ m/s ] d e d ys.. Wykres wartości k w funkcji ilorazu e

8 . PZYKŁAD: ura z PVCU Sch o średnicy prowadzi wodę o ciśnieniu kpa i prędkości, m/s. Jakie pojawi się ciśnienie w przypadku gwałtownego zamknięcia zaworu? Dla rury PVCU Sch : d (wewnętrzna średnica rury) wynosi, e ( grubość ścianki rury) wynosi,9 stąd: d e, = =,9, 6 d Dla rury Sch e wynosi, Zgodnie z wykresem wartości tej odpowiada k=. P =,, =,69 MPa =69 kpa Całkowita wartość ciśnienia w rurze wynosi: kpa + 69 kpa = 7 kpa Maksymalne ciśnienie pracy rury PVCU Sch tabela a wynosi 9 kpa, a zatem zastosowana rura jest właściwa dla wspomnianych warunków pracy. Dla uniknięcia problemu udarów wodnych należy: a. ograniczyć prędkość przepływu wody do, m/s, b. stosować zawory z wyzwalaczami, dzięki którym nie będzie możliwe gwałtowne zamknięcie lub otwarcie zaworu. c. upewnić się, że instalacja została prawidłowo odpowietrzona. STATY CIŚNIENIA W PZEWODACH Z U PVCU OAZ PVCC Całkowitą stratę ciśnienia obliczeniowego odcinka instalacji określa zależność: gdzie: Dp = S L i i + Sx i Pd i i jednostkowa liniowa strata ciśnienia w wyniku tarcia w [Pa/m] L i długości obliczeniowych działek obiegu w (m), na których występują opory tarcia i w [Pa/m]. x i współczynnik straty miejscowej Pd i wartość ciśnienia dynamicznego strumienia wody pokonującego dany opór miejscowy w [Pa]. Straty ciśnienia w przewodach z rur PVCC i PVCU zależą od wielu czynników m.in. prędkości przepływu i układu połączeń (ilość łączników). Jednostkowe liniowe straty ciśnienia dokładnie można wyliczyć z równania HazenaWilliamsa : =68,8 ( ) c,8,8,86 Q (,d) gdzie: straty ciśnienia w wyniku tarcia w [Pa/mb] d średnica wewnętrzna rury w [mm] Q przepływ wody w [l/s] c stała gładkość wewnętrznej powierzchni rury. Prędkość przepływu wody zaś można przeliczyć z wzoru: V = 7 w Q d gdzie: V w prędkość przepływu wody w [m/s] d średnica wewnętrzna rury w [mm] Q przepływ wody w [l/s] Dla rur z PVCC oraz PVCU przyjmuje się c=. Dla porównania dla rur miedzianych c =. Dla rur stalowych, ocynkowanych letnich c=. 6

9 W praktyce dla określenia strat ciśnienia na tarcie korzysta się najczęściej z nomogramów. Zwykle znany jest przepływ wody Q [l/s] wynikający z zalecanych lub normatywnych wypływów z punktów czerpalnych. Zalecane minimalne ciśnienie wypływu i obliczeniowego natężenia przepływu wody z punktów czerpalnych podaje tabela (wg. normy DIN 988 E) i tabela ( wg PNB76:99). NOMOGAM DO OBLICZANIA PZEPŁYWU STAT HYDAULICZNYCH W UACH Z PVCC [Pa/m] / / / , / V=, [m/s] ,,8,,, ,,7,, Q [l/s] 7

10 [Pa/m] / / /, /, 6 8 V=, [m/s] ,,,,7,,,8,6 6 Q [l/s] NOMOGAM DO OBLICZANIA PZEPŁYWU STAT HYDAULICZNYCH W UACH Z PVCU wg PN 8

11 NOMOGAM DO OBLICZANIA PZEPŁYWU STAT HYDAULICZNYCH W UACH Z PVCU wg Sch [Pa/m] / / /, / 6 8 V=, [m/s] ,,,,,8,,7,,6 6 Q [l/s] 9

12 MINIMALNE CIŚNIENIE WYPŁYWU I OBLICZENIOWY PZEPŁYW W ÓŻNYCH UZĄDZENIACH. Wyciąg z DIN 988 E odzaj punktu czerpalnego zawór czerpalny bez sitka napowietrzającego z sitkiem napowietrzającym prysznic spłukiwacz zgodny z DIN 6 () spłukiwacz dla pisuaru narożny zawór przepływowy dla pisuaru domowa maszyna do zmywania naczyń domowa pralka bateria mieszająca dla: prysznica kąpielowego wanny zlewozmywaka umywalka bidetu bateria mieszająca płuczka zgodnie z DIN 9 bojler wody pitnej dla zasilania punktów odbioru (włączając armaturę mieszającą) podgrzewacz elektryczny elektryczny zbiornik ciepłej wody i bojler zdolność przepływu do l zdolność przepływu do l przepływowy podgrzewacz wody hydraulicznie sterowany (bez ogranicznika przepływu) wydajność nominalna gazowy przepływowy podgrzewacz wody *) przy zaworze całkowicie otwartym. DN DN DN DN DN DN DN DN DN DN DN DN DN DN DN DN DN DN DN DN DN DN DN KW 8 KW KW KW KW wody mieszanej Q zimna l/s,,,,7,7,7, Tabela. Obliczanie obiegów dla: Q ciepła l/s,,,,7,7,7, tylko zimnej lub ciepłej wody Q l/s,,,,,,,7,,,,,,,, *),,,6,8,9,, Minimalne ciśnienie Pmin MPa,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,9,,, NOMATYWNY WYPŁYW Z PUNKTÓW CZEPALNYCH I WYMAGANE CIŚNIENIE PZED PUNKTEM CZEPALNYM (WG. PNB76:99). Tabela. Normatywny wypływ wody: odzaj punktu czerpalnego Zawór czerpalny: bez perlatora z perlatorem dn dn dn dn dn Wymagane ciśnienie MPa,,,,, q n zimna dm /s mieszanej ) q n ciepła dm /s tylko zimnej lub ciepłej qn dm /s,,,,, Głowica natrysku Płuczka ciśnieniowa Zawór spłukujący do pisuarów Zmywarka do naczyń (domowa) Pralka automatyczna (domowa) dn dn dn dn dn dn dn,,,,,,,,,,,7,,,,, Baterie czerpalne dla natrysków dla wanien dla zlewozmywaków dla umywalek dla wanien do siedzenia dn dn dn dn dn,,,,,,,,7,7,7,,,7,7,7 Bateria czerpalna z mieszalnikiem dn,,, Płuczka zbiornikowa dn,, Warnik elektryczny dn,, ) woda zimna = C, ciepła = C

13 . STATY CIŚNIENIA NA ŁĄCZNIKACH Straty ciśnienia na oporach miejscowych oblicza się z zależności: Z = n Sx Pd i= i i gdzie: Z strata ciśnienia na oporze miejscowym w [Pa] x i współczynnik straty miejscowej Pd i wartość ciśnienia dynamicznego strumienia wody pokonującego dany opór miejscowy w [Pa] n liczba oporów miejscowych Wartości współczynników strat miejscowych dla najczęściej występujących łączników zestawiono w tabeli 6. Często dla obliczeń projektowych przyjmuje się spadek ciśnienia na łącznikach jako równoważny spadkowi ciśnienia na rurze odpowiedniej długości. Tabele 7a i 7b podają dla typowych łączników zastępczą długość rury w metrach. WATOŚCI WSPÓŁCZYNNIKÓW OPOÓW MIEJSCOWYCH Tabela 6. Opór miejscowy Symbol graficzny x Złączka równoprzelotowa, Złączka zwężkowa o dwie średnice o trzy srednice,,8 Kolano równoprzelotowe 9, Kolano równoprzelotowe, Trójnik równoprzelotowy odpływ, Trójnik równoprzelotowy dopływ,8 Trójnik równoprzelotowy obustronny dopływ, Trójnik równoprzelotowy rozpływ,8 Czwórnik,7 Czwórnik, Dwuzłączka ( śrubunek ),

14 PVCC CTS ZASTĘPCZA DŁUGOŚĆ UY W METACH. Tabela 7a Typ łącznika O Kolanko 9 O Kolanko Trój. przelot. Trój. rozgał. /".9... ",6,,,,79,,,8 /,6,,7, /,,6,8,7,67,8,,66 PVCU IPS ZASTĘPCZA DŁUGOŚĆ UY W METACH. Tabela 7b Typ łącznika O Kolanko 9 O Kolanko Trój. przelot. Trój. rozgał. /",6,,,6 ",6,,,,77,,,8 /,6,,7, /,,6,8,7,7,8,,68,,,87,,9,6, 6,7 6,,,77,. STATY CIŚNIENIA NA ZAWOACH Podobnie jak dla łączników podaje się dla zaworów straty ciśnienia jako równoważne spadkom ciśnienia na rurze odpowiedniej długości. Tabela 8a podaje dla różnych zaworów zastępczą długość rury w metrach. ZASTĘPCZA DŁUGOŚĆ UY W METACH. Zasuwa Zawór grzybkowy Zawór kątowy /",,6,7 ",7 7,, ", 9,,99 /",8,9,7 /",,9 6, Tabela 8a. ", 7,9 7,86 Straty ciśnienia na zaworach kulowych można wyliczyć ze wzoru: P=7 Q k Wartości tego współczynnika dla zaworów kulowych podane są w tabeli 8b. gdzie: P strata ciśnienia na zaworach kulowych [kpa] Q przepływ w [l/s] k współczynnik zależny od średnicy i konstrukcji zaworu. WATOŚCI WSPÓŁCZYNNIKÓW K DLA ZAWOÓW KULOWYCH Tabela 8b. ozmiar /" / / k Producenci zaworów podają współczynnik przepływu dla zaworów C v, gdzie k = C v. W praktyce straty ciśnienia na zaworach kulowych są pomijane ze względu na małą wartość strat. V. KOMPENSACJA WYDŁUŻEŃ TEMICZNYCH Przyrost długości rury dspowodowany zmianą temperatury można wyznaczyć wg wzoru: d= l a Dt d przyrost długości rury [m] l długość rury [m] awspółczynnik rozszerzalności temp. dla PVCC a= 6, [/K] dla PVCU a=, [/K] Dt przyrost temperatury [ K ] gdzie: Dt = t i tm t i temperatura czynnika w rurze t m temperatura montażu Dla PVCC oznacza to praktycznie przyrost,6 mm/m K. Przyrost długości rur PVCC dw [mm] w zależności od przyrostu temperatury przedstawiono graficznie na rysunku.

15 Mając przyrost długości rury spowodowany temperaturą oblicza się długość ramienia kompensacyjnego L. W tym celu należy się posłużyć wzorem : L= E D * * * δ σ gdzie: E moduł sprężystości Younga [MPa] D średnica zewnętrzna [mm] δ przyrost długości rury [m] σ dopuszczalne naprężenia rozciągające [MPa] Należy zaznaczyć, że wartości zarówno modułu Younga jak i dopuszczalnych naprężeń rozciągających zmieniają się wraz ze zmianą temperatury. Ilustruje to tabela 9. ZMIANY MODUŁU YOUNGA JAK I DOPUSZCZALNYCH NAPĘŻEŃ OZCIĄGAJĄCYCH Temp. C E [MPa] σ [MPa],8,, 9, 6,9,, Tabela 9. Nieco szybciej i prościej wartość tę można wyznaczyć z nomogramu, który został przedstawiony na rys.. Wydłużenie termiczne można skompensować stosując (rys. ): kompensator "U" odsadzka "Z" ramię kompensujące "L L/ L/ L/ L/ L x x L/ ys.. odzaje kompensatorów L długość ramienia kompensującego wydłużenie podpora ślizgowa dodatkowe punkty mocowania wydłużki gdy wystąpi taka konieczność (punkt stały) x odległość mocowania od wydłużki. Przyjmuje się ją do, m dla rur o małych średnicach (do " mm) i do, m przy większych średnicach. o Uwaga: Dla instalacji PVCU pracującej w temperaturze powyżej C nie należy zapominać o kompensacji termicznej. Z naszej strony internetowej można pobrać kalkulator do obliczania kompensacji wydłużeń termicznych rur z PVCC. Możliwe jest również zainstalowanie takiego kalkulatora w telefonie komórkowym. Program ten NIBCO CC (Nibco Compensation Calculator) można zainstalować poprzez kabel dla danego typu telefonu albo pobrać ze strony internetowej lub korzystając z technologii WAP. W większości przypadków należy wejść w zakładkę Aplikacje bądź ozrywka i skorzystać z opcji zakładki. Następnie nowa zakładka i wpisujemy jeden z wyżej wymienionych adresów. UWAGA: wielkość liter ma znaczenie. Po zatwierdzeniu zapisujemy aplikację.

16 YS.. WYDŁUŻENIA U Z PVCC W FUNKCJI PZYOSTU TEMPEATUY długość l d[mm]

17 YS.. DOBÓ TYPU I WIELKOŚCI KOMPENSACJI DLA INSTALACJI CIEPŁEJ WODY PVCC (t i= C, t m= C) L /" (6mm) " (mm) " (mm) /" (mm) /" (mm) " (mm) L/ L [cm] Długość ramienia kompensującego wydłużenia

18 VI. UKŁADANIE INSTALACJI Zasady układania instalacji z PVCC i PVCU nie odbiegają od zasad obowiązujących w instalacjach z rur stalowych. Dodatkowe wymagania wynikają głównie z powodu większej rozszerzalności cieplnej zastosowanego materiału. ozszerzalność uwzględnia się w projektowaniu stosując odpowiednie kompensacje (ozdział V). Na etapie projektowania trasy rurociągu trzeba uwzględnić warunki budowlane tj. w maksymalny sposób wykorzystać np. uskoki i załamania ścian dla naturalnej kompensacji wydłużeń termicznych oraz możliwość wykonywania punktów stałych przy przejściach przez ściany i stropy. Istotnym jest również, by instalację montować i układać możliwie bez naprężeń. Oznacza to, że przejścia przez przegrody budowlane oraz montaż uchwytów należy wykonywać w dostatecznej odległości od punktów zmiany kierunku instalacji. Konieczny jest również wystarczający luz w przejściach przez ściany. W prowadzonych szachtami instalacyjnymi trasach pionowych i rozgałęzieniach na piętra należy zwrócić uwagę na to, żeby odgałęzienie miało zapewnioną możliwość kompensowania zmian długości trasy pionowej. Uzyskuje się to przez odpowiednią lokalizację pionowej rury w kanale (rys. a), odpowiednio przewymiarowany otwór dla wyprowadzenia odgałęzienia (rys. b) lub przez montaż ramienia kompensującego (rys. c). o D L L ys.. Kompensacja wydłużeń termicznych w kanałach pionowych Pod tynkiem w bruzdach instalacja może być na całej długości izolowana powszechnie stosowanymi materiałami. W punktach zmiany kierunku kształtki i ramię kompensacyjne należy izolować materiałami elastycznymi, tak aby nie krępowały one ewentualnych zmian długości. Jest to tzw. izolacja rejonów gięcia (rys. 6). Należy upewnić się, iż stosowane otuliny mogą pracować z PVCC oraz PVCU. izolacja ys. 6 Izolacja rejonów gięcia W podtynkowym układaniu wodociągu, zarówno w przypadku izolowania instalacji jak i prowadzeniu jej w peszlu, niezbędne jest stosowanie kompensacji wydłużeń termicznych przewodów. Wszystkie elementy osłonowe należy dokładnie ze sobą połączyć tak, aby uniknąć zalania instalacji w miejscach przypadkowych (mogą powstać niepożą dane punkty stałe). Instalacja prowadzona bezpośrednio w betonie nie wymaga kompensacji, lecz niezbędne jest zapewnienie odpowiedniej warstwy betonu utwierdzającej rurę. Minimalne grubości warstwy betonu dla różnych średnic rur podano w tabeli. Tabela.. ŚEDNICA UY D [] Minimalna grubość warstwy betonu Hmin [mm] / / / 66 8 Przebiegi trasy rurociągu betonowanego należy lokalizować w tych miejscach, w których mamy pewność, że nie nastąpi uszkodzenie wylewki spowodowane dylatacją. ysunek 7 natomiast przedstawia przykład poprowadzenia instalacji w osłonie peszlowej. 6

19 ys 7. Zalanie instalacji betonem Przed zalaniem instalacji betonem należy przeprowadzić próbę szczelności. Warto również sfotografować przebieg instalacji (lub sporządzić szkic), aby uniknąć w przyszłości przewiercenia rury przy montażu elementów wykończeniowych (np. szafki łazienkowej lub wieszaka na ręczniki). Można udowodnić, że naprężenia występujące w wyniku zmiany temperatur w instalacji w ścianie są absorbowane przez PVCC i ich wielkość jest znacznie poniżej dopuszczalnej granicy. Poniższy przykład pokazuje to przy zmianie temp. o C: e=dt (a a) a współczynnik rozszerzalności cieplnej PVCC a współczynnik rozszerzalności cieplnej ściany e=, mm/mm wydłużenie względne 6, [ /K], [ /K] s= E e[ MPa] Tak więc dla PVCC naprężenie wynosi: s= 8., = 7,9 MPa E moduł sprężystości Younga Dopuszczalne naprężenie ściskające dla PVCC wynosi 6 MPa, tak więc wynikowe naprężenie 7,9MPa jest znacznie niższe od maksymalnego dopuszczalnego naprężenia. VII. MOCOWANIE U Dla zapewnienia prawidłowej pracy rur ich mocowanie (podpory ślizgowe) winno mieć miejsce w określonych odstępach. I tak: OZSTAW PODPÓ [m] (rury poziome ) PVCU Sch Średnica rury [] / / / / 6 8 Temperatura [ C] 6,,,9,,,,,,,6,,,6,6,,9,7,,,9,6,,,8,8,,,,,,6,, OZSTAW PODPÓ [m] (rury poziome) PVCU wg PN //9 Średnica rury [] / / / 6 8 Temperatura [ C],8,9,,,,,9,,6,8,8,8,,,,,6,9,,7 Średnica rury [] / / / / OZSTAW PODPÓ [m] (rury poziome) PVCC Temperatura [ C] 6,7,7,6,8,8,7,9,8,7,,9,8,,,9,,,,,,9,,,,,7, 8 9,6,6,7,7,8,9,,,,,,6,6,7,8,,, 7

20 Uchwyty metalowe z podkładką ściśliwą (wykonaną z EPDM) stosować tylko w przypadkach koniecznych, np. punkty stałe, mocowanie przyborów. Należy używać tylko uchwyty oferowane przez NIBCO lub też takie, co do których mamy pewność, że wkładka jest wykonana właśnie z EPDMu (wymagany atest oraz deklaracja producenta, że wkładka może współpracować z PVCC w temperaturze 8 C). Uwaga: Dla rur prowadzonych pionowo podane odległości można zwiększyć mnożąc je przez, dla temperatury do 6 C i przez, dla wyższej temperatury. Przy montowaniu na rurze przyborów, baterii etc. należy zapewnić im niezależne podparcia. Należy pamiętać, aby rury pionowe miały mocowanie przy każdym przejściu przez stropy oraz przy zmianie kierunku o 9. Mocowania muszą uwzględnić ramię kompensujące. Poniższe rysunki przedstawiają przypadki właściwego, jak i niewłaściwego uwzględnienia ramienia kompensującego: źle dobrze ys. 8. Nieprawidłowe i poprawne uwzględnienie ramienia kompensującego Kompensacje termiczne długich prostych odcinków rur powinny być usytuowane pomiędzy punktami stałymi. Odpowiednio rozmieszczone punkty stałezerowe, mogą służyć instalatorowi do sterowania wydłużalnością termiczną rur. Sposób tworzenia punktów stałych pokazano na rys. 9 i. ys. 9. Podpora stała wykonana na rurze (za pomocą naklejek) ys.. Podpora stała wykonana na rurze (za pomocą złączek) 8

Odporność chemiczna - PVC

Odporność chemiczna - PVC dporność chemiczna - PVC dporność chemiczna nieplastyfikowanego PVC niepodlegającego naprężeniu mechanicznemu na płyny przy 20 C i 60 C L.p Chemikalia lub produkty Stężenie Temperatura 20 C 60 C 1. Aceton

Bardziej szczegółowo

DM-IM-C/PVC-PL0913. system instalacyjny pvc-c/pvc-u. Projektowanie i montaż. z katalogiem

DM-IM-C/PVC-PL0913. system instalacyjny pvc-c/pvc-u. Projektowanie i montaż. z katalogiem DMIMC/PVCPL9 system instalacyjny pvcc/pvcu Projektowanie i montaż z katalogiem Siedziba firmy NIBCO INC, Elkhart, USA NIBCO to firma o międzynarodowym zasięgu działająca od 9 roku. Założona w USA w mieście

Bardziej szczegółowo

OŚWIADCZENIE. Projektant: mgr inż. Arkadiusz Burnicki. upr. POM/0227/POOS/10. Sprawdzający: mgr inż. Adam Szymborski. upr.

OŚWIADCZENIE. Projektant: mgr inż. Arkadiusz Burnicki. upr. POM/0227/POOS/10. Sprawdzający: mgr inż. Adam Szymborski. upr. OŚWIADCZENIE Oświadczam, że dokumentacja projektu wykonawczego branży sanitarnej dotycząca remontu i modernizacji pomieszczeń informatorium w Urzędzie Statystycznym przy Ul Danusi.4 w Gdańsku jest wykonana

Bardziej szczegółowo

INSTALACJA WOD-KAN. Przedmiotem opracowania jest projekt instalacji wod-kan w budynku garażu przy ul.skłodowskiej- Curie 1 dz nr 106/8

INSTALACJA WOD-KAN. Przedmiotem opracowania jest projekt instalacji wod-kan w budynku garażu przy ul.skłodowskiej- Curie 1 dz nr 106/8 Spis zawartości opracowania: 1. Opis techniczny Str 1-9 2. Rysunki: Instalacja wod-kan rzut garażu Instalacja wod-kan - Rozwinięcie instalacji kanalizacji sanitarnej Rys nr-s1 Rys nr-s5 1 INSTALACJA WOD-KAN

Bardziej szczegółowo

OPRACOWANIE ZAWIERA:

OPRACOWANIE ZAWIERA: OPRACOWANIE ZAWIERA: CZĘŚĆ OPISOWA: 1. Opis techniczny 2. Oświadczenie projektanta i sprawdzającego 3. Uprawnienia projektanta i sprawdzającego CZĘŚĆ GRAFICZNA: S_1 Instalacja C.W.U. rzut parteru skala

Bardziej szczegółowo

Projekt instalacji wod-kan

Projekt instalacji wod-kan Stadium dokumentacji Projekt budowlany Branża Sanitarna Temat Projekt instalacji wod-kan Obiekt Remont budynku nr 1/3962 z przeznaczeniem na potrzeby Wydziału Żandarmerii Wojskowej w Łasku Łask, ul. 9

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY. 1. Podstawa opracowania Zlecenie Inwestora, Uzgodnienia z Inwestorem, Obowiązujące normy i przepisy.

OPIS TECHNICZNY. 1. Podstawa opracowania Zlecenie Inwestora, Uzgodnienia z Inwestorem, Obowiązujące normy i przepisy. OPIS TECHNICZNY 1. Podstawa opracowania Zlecenie Inwestora, P.B. -,,Architektura, opracowany przez mgr inż. arch. Jacka Najbara, Uzgodnienia z Inwestorem, Obowiązujące normy i przepisy. 2. Zakres opracowania

Bardziej szczegółowo

RURA GRZEWCZA WIELOWARSTWOWA

RURA GRZEWCZA WIELOWARSTWOWA KARTA TECHNICZNA IMMERLAYER PE-RT/AL/PE-RT RURA GRZEWCZA WIELOWARSTWOWA Podstawowe dane rury grzewczej IMMERLAYER PE-RT/AL/PE-RT Kod Średnica Ø Grubość ścianki Ilość rury w krążku Maksymalne ciśnienie

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY. PN-EN 1452-5:2002 Systemy przewodów z tworzyw sztucznych. Systemy przewodów z niezmiękczonego

OPIS TECHNICZNY. PN-EN 1452-5:2002 Systemy przewodów z tworzyw sztucznych. Systemy przewodów z niezmiękczonego OPIS TECHNICZNY 1. Podstawa opracowania Zlecenie Inwestora, P.B.. -,,Architektura, opracowany przez: "ETA" - Spółka z o.o. Nowy Sącz, ul. Śniadeckich 8, tel.444-26-05 Uzgodnienia z Inwestorem. Obowiązujące

Bardziej szczegółowo

Kompensatory mieszkowe

Kompensatory mieszkowe Informacje techniczne dotyczące montażu i stosowania Kompensatory mieszkowe Kompensatory mieszkowe Tabela nr 1 wydłużalność rur miedzianych (w mm) Długość rury [w m] Różnica temperatur T [K] 40 50 60 70

Bardziej szczegółowo

III/2 INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA

III/2 INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA III/2 INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA I. Spis zawartości 1.1. Straty ciepła dla budynku 1.2. Instalacja centralnego ogrzewania 1.3. Przewody i rozprowadzenie instalacji 1.4. Próby, montaż, izolacja termiczna

Bardziej szczegółowo

Ø 16 110 mm. SYSTEM KAN therm. Wysoka jakość w rozsądnej cenie ISO 9001

Ø 16 110 mm. SYSTEM KAN therm. Wysoka jakość w rozsądnej cenie ISO 9001 Ø 16 110 mm SYSTEM KAN therm PP Wysoka jakość w rozsądnej cenie Spis treści 3 System KAN-therm PP Materiał... 94 Instalacje wodociągowe... 95 Rury... 95 Wydłużalność cieplna... 98 Kompensacja wydłużeń...

Bardziej szczegółowo

SYSTEM. Instalacje. do wody użytkowej i ogrzewania PP-R

SYSTEM. Instalacje. do wody użytkowej i ogrzewania PP-R SYSTEM do wody użytkowej i ogrzewania PP-R Instalacje SYSTEM instalacyjny PP-R S ystem instalacyjny firmy Pipelife do ciepłej i zimnej wody użytkowej oraz instalacji grzewczych produkowany jest z polipropylenu

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY. Inwestorem zadania inwestycyjnego jest Gmina Lubań z siedzibą przy ul. Dąbrowskiego 18 w Lubaniu.

OPIS TECHNICZNY. Inwestorem zadania inwestycyjnego jest Gmina Lubań z siedzibą przy ul. Dąbrowskiego 18 w Lubaniu. OPIS TECHNICZNY 1. WSTĘP. 1.1 Inwestor. Inwestorem zadania inwestycyjnego jest Gmina Lubań z siedzibą przy ul. Dąbrowskiego 18 w Lubaniu. 1.2 Jednostka projektowa. Dokumentację wykonało Biuro Projektów

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI: I. Część opisowa. 1. Opis techniczny. II. Część rysunkowa.

SPIS TREŚCI: I. Część opisowa. 1. Opis techniczny. II. Część rysunkowa. 0 SPIS TREŚCI: I. Część opisowa. 1. Opis techniczny II. Część rysunkowa. 1. Rzut przyziemia instalacja wod-kan, p. poż 1: 100 2. Rzut przyziemia kanalizacja deszczowa 1: 100 3. Rzut poziomu górnego instalacja

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY 1. Podstawa opracowania. Zlecenie Inwestora, PB,,Architektura, Obowiązujące normy i przepisy, Katalogi urządzeń, Uzgodnienia z inwestorem. 2. Zakres opracowania Projekt obejmuje rozwiązania

Bardziej szczegółowo

Zawartość opracowania

Zawartość opracowania Zawartość opracowania I Część ogólna 1. Przedmiot opracowania 2. Zakres opracowania dokumentacji technicznej 3. Podstawa opracowania II Opis techniczny projektowanych instalacji 1. Instalacja gazowa III.

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY. Niniejsze opracowanie stanowi projekt budowlany. istniejącej studni wierconej znajdującej się na terenie posesji inwestora.

OPIS TECHNICZNY. Niniejsze opracowanie stanowi projekt budowlany. istniejącej studni wierconej znajdującej się na terenie posesji inwestora. 2 1. Podstawa opracowania OPIS TECHNICZNY - Zlecenie inwestora - Warunki Techniczne Przyłączenia - Normy i normatywy techniczne 2. Zakres opracowania Niniejsze opracowanie stanowi projekt budowlany - Przyłącza

Bardziej szczegółowo

Nowe zawory odcinające już wkrótce w ofercie! Sprawdź na stronie 114. SYSTEM KAN-therm PP ISO 9001 TECHNOLOGIA SUKCESU

Nowe zawory odcinające już wkrótce w ofercie! Sprawdź na stronie 114. SYSTEM KAN-therm PP ISO 9001 TECHNOLOGIA SUKCESU Nowe zawory odcinające już wkrótce w ofercie! Sprawdź na stronie 114 SYSTEM KAN-therm PP ISO 9001 TECHNOLOGIA SUKCESU Spis treści Strona System KAN-therm PP - informacja techniczna... 95 Wstęp... 95 Materiał...

Bardziej szczegółowo

SPIS ZAWARTOŚCI OPRACOWANIA

SPIS ZAWARTOŚCI OPRACOWANIA Gimnazjum w Teresinie Projekt Instalacji c.w.u. 1 SPIS ZAWARTOŚCI OPRACOWANIA CZĘŚĆ OPISOWA 1. Podstawa opracowania 2. Cel i zakres opracowania 3. Instalacje wody zimnej 4. Instalacje c.w.u. 5. Uwagi końcowe

Bardziej szczegółowo

Poradnik Projektanta i Wykonawcy

Poradnik Projektanta i Wykonawcy Nowoczesne instalacje wodne i grzewcze. SYSTEM KAN therm Poradnik Projektanta i Wykonawcy PL 12/2015 Straty ciśnienia - tablice ISO 9001-1 - Spis treści Tab 1. Normatywne wypływy z punktów czerpalnych

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY NADLEŚNICTWO LEŚNY DWÓR PODLEŚNICTWO KRUSZYNA. ROMAN SOBOLEWSKI nr upr. AN/8346 708/86. MIASTKO, MAJ 2008r.

PROJEKT BUDOWLANY NADLEŚNICTWO LEŚNY DWÓR PODLEŚNICTWO KRUSZYNA. ROMAN SOBOLEWSKI nr upr. AN/8346 708/86. MIASTKO, MAJ 2008r. PROJEKT BUDOWLANY INSTALACJI WODOCIĄGOWO-KANALIZACYJNEJ I C.O. BUDYNKU MIESZKALNEGO W ZABUDOWIE BLIŹNIACZEJ W KRUSZYNIE (Nadleśnictwo Leśny Dwór; Podleśnictwo Kruszyna). INWESTOR: NADLEŚNICTWO LEŚNY DWÓR

Bardziej szczegółowo

5-warstwowe rury do ciepłej i zimnej wody

5-warstwowe rury do ciepłej i zimnej wody INFOMACJE TECHNICZNE 5-warstwowe rury do ciepłej i zimnej wody POLO-ECOSAN ML 5 SYSTEMY UOWE . Postęp w dziedzinie wielowarstwowej technologii PP- POLOPLAST udoskonaliło swój niezwykle popularny system

Bardziej szczegółowo

RURA GRZEWCZA Z BARIERĄ ANTYDYFUZYJNĄ II GENERACJI

RURA GRZEWCZA Z BARIERĄ ANTYDYFUZYJNĄ II GENERACJI KARTA TECHNICZNA IMMERPE-RT RURA GRZEWCZA Z BARIERĄ ANTYDYFUZYJNĄ II GENERACJI Podstawowe dane rury grzewczej z bariera antydyfuzyjną IMMERPE-RT Pojemność Ilość rury Maksymalne Moduł Kod Średnica Ø Grubość

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY PRZEBUDOWY POMIESZCZEŃ KOTŁOWNI NA SALĘ KONFERENCYJNO- MULTIMEDIALNĄ ORAZ SIŁOWNIĘ

PROJEKT BUDOWLANY PRZEBUDOWY POMIESZCZEŃ KOTŁOWNI NA SALĘ KONFERENCYJNO- MULTIMEDIALNĄ ORAZ SIŁOWNIĘ BIURO PROJEKTOWO - INWESTYCYJNE ANDRZEJ ZARZYCKI 18-400 ŁOMŻA UL.ŁĄKOWA 2A TEL/FAX (0-86) 215-19-71 REGON-200090043 NIP 718-000-44-62 PROJEKT BUDOWLANY PRZEBUDOWY POMIESZCZEŃ KOTŁOWNI NA SALĘ KONFERENCYJNO-

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH. Branża instalacyjna kod CPV 45332000-3, 45331000-6

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH. Branża instalacyjna kod CPV 45332000-3, 45331000-6 1. Wstęp SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 1.1 Przedmiot specyfikacji Branża instalacyjna kod CPV 45332000-3, 45331000-6 Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania

Bardziej szczegółowo

ZABEZPIECZENIE INSTALACJI C.O.

ZABEZPIECZENIE INSTALACJI C.O. POLITECHNIKA WARSZAWSKA WYDZIAŁ INŻYNIERII ŚRODOWISKA ZAKŁAD KLIMATYZACJI I OGRZEWNICTWA mgr inż. Zenon Spik ZABEZPIECZENIE INSTALACJI C.O. Warszawa, kwiecień 2009 r. Kontakt: zenon_spik@is.pw.edu.pl www.is.pw.edu.pl/~zenon_spik

Bardziej szczegółowo

REMONT CENTRALNEGO OGRZEWANIA W PAWILONACH 7 i 8 W MIEJSKIM SCHRONISKU DLA BEZDOMNYCH ZWIERZĄT

REMONT CENTRALNEGO OGRZEWANIA W PAWILONACH 7 i 8 W MIEJSKIM SCHRONISKU DLA BEZDOMNYCH ZWIERZĄT FIRMA PROJEKTOWO-WYKONAWCZA Inżynier Małgorzata Łukasik 40-406 Katowice ul. Leśnego Potoku 65/1 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bardziej szczegółowo

OBIEKT : Modernizacja budynku mieszkalno-usługowego. Wiślica 34. TREŚĆ : Projekt techniczny inst. C.O. BRANŻA : Instalacje sanitarne

OBIEKT : Modernizacja budynku mieszkalno-usługowego. Wiślica 34. TREŚĆ : Projekt techniczny inst. C.O. BRANŻA : Instalacje sanitarne OBIEKT : Modernizacja budynku mieszkalno-usługowego. Wiślica 34 TREŚĆ : Projekt techniczny inst. C.O. BRANŻA : Instalacje sanitarne INWESTOR : ZARZĄD BUDYNKÓW MIEJSKICH 43-430 Skoczów ul.krzywa 4 PROJEKTOWAŁ:

Bardziej szczegółowo

SPIS ZAWARTOŚCI. Rys. IS-1 Instalacja c.o. Rzut II piętra Skala 1:50. Rys. IS-2 Przekrój A-A, Szczegół podłączenia grzejników Skala 1:50

SPIS ZAWARTOŚCI. Rys. IS-1 Instalacja c.o. Rzut II piętra Skala 1:50. Rys. IS-2 Przekrój A-A, Szczegół podłączenia grzejników Skala 1:50 SPIS ZAWARTOŚCI CZĘŚĆ OPISOWA Informacje ogólne... 2 CZĘŚĆ A INSTALACJA C.O.... 3 1.0 Instalacja centralnego ogrzewania... 3 CZĘŚĆ RYSUNKOWA Rys. IS-1 Instalacja c.o. Rzut II piętra Skala 1:50 Rys. IS-2

Bardziej szczegółowo

Temperatura powyżej 52 C Czujnik termostatyczny 1 zamknięty

Temperatura powyżej 52 C Czujnik termostatyczny 1 zamknięty HERZ-ZTB Cyrkulacyjny ogranicznik temperatury z automatycznym przepływem przy termicznej dezynfekcji Arkusz znormalizowany 4011, Wydanie 0612 Wartość kvs Czujnik termostatyczny 1 (52/55/58 C) Kierunek

Bardziej szczegółowo

PROJEKTOWANIE I MONTAŻ

PROJEKTOWANIE I MONTAŻ PROJEKTOWANIE I MONTAŻ S Y S T E M INSTALACJI Z PVC-C I PVC-U Wydawca: NIBCO Sp. z o.o. 92-402 Łódź, ul. PKP 6 tel. (0-42) 677-56-00, fax (0-42) 677-56-10 e-mail:nibco@nibco.com.pl www.nibco.com.pl Realizacja:

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja Techniczna Instalacja Klimatyzacji

Specyfikacja Techniczna Instalacja Klimatyzacji Specyfikacja Techniczna Instalacja Klimatyzacji Spis treści instalacja klimatyzacji 1. Wstęp 1.1. Przedmiot ST 1.1.1. Zakres robót. 1.1.2. Charakterystyka techniczna robót związanych z wykonaniem instalacji.

Bardziej szczegółowo

Pracownia Projektowa MONO ART Monika Kucharczyk Rumunki Głodowskie Lipno PROJEKT BUDOWLANY

Pracownia Projektowa MONO ART Monika Kucharczyk Rumunki Głodowskie Lipno PROJEKT BUDOWLANY Obiekt: Budynek Domu Kultury w Ostrowitem. Adres: Ostrowite dz. nr: 194/10. gm. Brzuze. INWESTOR: Gmina Brzuze, Brzuze 62. PROJEKT BUDOWLANY Instalacja wewnętrzna wod-kan w wydzielonych zespołach sanitarnych

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY - BRANŻA SANITARNA

OPIS TECHNICZNY - BRANŻA SANITARNA OPIS TECHNICZNY - BRANŻA SANITARNA 1. Instalacje i urządzenia sanitarne: 1.1 Instalacja wody zimnej i ciepłej 1.1.1 Dane ogólne Projektuje się wykonanie instalacji wodociągowej wody zimnej i ciepłej z

Bardziej szczegółowo

Kompensatory stalowe. Produkcja. Strona 1 z 76

Kompensatory stalowe. Produkcja. Strona 1 z 76 Strona 1 z 76 Kompensatory stalowe Jeśli potencjalne odkształcenia termiczne lub mechaniczne nie mogą być zaabsorbowane przez system rurociągów, istnieje konieczność stosowania kompensatorów. Nie przestrzeganie

Bardziej szczegółowo

Tabela odporności chemicznej

Tabela odporności chemicznej Tabela odporności chemicznej Tabela odporności PVC na działanie różnych substancji środowisko Aceton 10 - - - - Alkohol amylowy czysty Alkohol etylowy (etanol) 10 Alkohol izopropylowy niefermentacyjny

Bardziej szczegółowo

PROCOGAZ HVAC. MATERIAŁY Falisty rdzeń produkowany jest ze stali austenitycznej klasy AISI 304, 304L, 321, 316L i 316Ti.

PROCOGAZ HVAC. MATERIAŁY Falisty rdzeń produkowany jest ze stali austenitycznej klasy AISI 304, 304L, 321, 316L i 316Ti. METALOWE WĘŻE ELASTYCZNE Elastyczny wąż stalowy powstaje poprzez formowanie rurowego przewodu stalowego do formy falistej umożliwiającej dowolne wyginanie w każdym kierunku i na każdym odcinku. Ze względu

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY INSTALACJI SANITARNYCH

PROJEKT BUDOWLANY INSTALACJI SANITARNYCH PROJEKT BUDOWLANY INSTALACJI SANITARNYCH Temat: Przebudowa i nadbudowa części budynku szpitala wraz ze zmianą sposobu użytkowania części poddasza nieużytkowego z przeznaczeniem na komunikację oraz pomieszczenia

Bardziej szczegółowo

ST-IS2 - SPECYFIKACJA TECHNICZNA INSTALACJA WODNO-KANALIZACYJNA

ST-IS2 - SPECYFIKACJA TECHNICZNA INSTALACJA WODNO-KANALIZACYJNA Instalacja wodno kanalizacyjna 1. Wstęp Przedmiotem niniejszej specyfikacji jest projekt wykonawczy instalacji wodno kanalizacyjnej modernizacji dachu Domu Pomocy Społecznej Zameczek w Kuźni Nieborowickiej

Bardziej szczegółowo

ODPORNOŚD CHEMICZNA TERMOPLASTÓW

ODPORNOŚD CHEMICZNA TERMOPLASTÓW PMMA PC PU PCV PVDF PTFE PP PE PET POMH POMC PA66 PA6 ODPORNOŚD CHEMICZNA TERMOPLASTÓW Odporny. Niewielkie lub żadne zmiany w masie. Nieznaczny wpływ na właściwości mechaniczne. Częściowo odporny. Wraz

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 04 INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA

SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 04 INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 04 INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA 19 Contents 1. Wstęp... 21 1.1 Przedmiot ST... 21 1.2. Zakres stosowania ST... 21 1.3. Zakres robót objętych

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY INSTALACJE SANITARNE WEWNĘTRZNE WODNO-KANALIZACYJNE GMINA HYŻNE 36 024 HYŻNE HYŻNE 103

PROJEKT BUDOWLANY INSTALACJE SANITARNE WEWNĘTRZNE WODNO-KANALIZACYJNE GMINA HYŻNE 36 024 HYŻNE HYŻNE 103 STADIUM NAZWA OBIEKT PROJEKT BUDOWLANY INSTALACJE SANITARNE WEWNĘTRZNE WODNO-KANALIZACYJNE Przebudowa części budynku DL w Brzezówce ze zmianą sposobu użytkowania z przeznaczeniem na żłobek ADRES BRZEZÓWKA

Bardziej szczegółowo

SPOSOBY PROWADZENIA PRZEWODÓW WODOCIĄGOWYCH W BUDYNKACH. dr inż. Iwona Polarczyk

SPOSOBY PROWADZENIA PRZEWODÓW WODOCIĄGOWYCH W BUDYNKACH. dr inż. Iwona Polarczyk SPOSOBY PROWADZENIA PRZEWODÓW WODOCIĄGOWYCH W BUDYNKACH dr inż. Iwona Polarczyk UKŁADY INSTALACJI WODOCIĄGOWYCH MOŻNA PODZIELIĆ : W zależności od sposobu rozprowadzania wody W zależności od wysokości podnoszenia

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WYTYCZNE MAGAZYNOWANIA, TRANSPORTU, MONTAŻU I EKSPLOATACJI TELESKOPOWYCH KSZTAŁTEK KOŁNIERZOWYCH HAWLE-VARIO

OGÓLNE WYTYCZNE MAGAZYNOWANIA, TRANSPORTU, MONTAŻU I EKSPLOATACJI TELESKOPOWYCH KSZTAŁTEK KOŁNIERZOWYCH HAWLE-VARIO OGÓLNE WYTYCZNE MAGAZYNOWANIA, TRANSPORTU, MONTAŻU I EKSPLOATACJI TELESKOPOWYCH KSZTAŁTEK KOŁNIERZOWYCH HAWLE-VARIO Wytyczne dotyczą teleskopowych kształtek kołnierzowych HAWLE-VARIO o nr kat. 8010 i 8011

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY. 3. Źródło zasilania Zasilanie w wodę budynku przyszkolnej sali gimnastycznej nastąpi z istniejącego przyłącza wodociągowego,

OPIS TECHNICZNY. 3. Źródło zasilania Zasilanie w wodę budynku przyszkolnej sali gimnastycznej nastąpi z istniejącego przyłącza wodociągowego, OPIS TECHNICZNY 1. Podstawa opracowania. Zlecenie Inwestora, P.B. -,,Architektura, Projekt budowlano-wykonawczy instalacji wod-kan, wykonany przez firmę- Usługi Techniczne ETA Sp. z o.o. - Nowy Sącz, 10.

Bardziej szczegółowo

Wymiana instalacji c.o. w budynku Szkoły Podstawowej w Libuszy

Wymiana instalacji c.o. w budynku Szkoły Podstawowej w Libuszy Wymiana instalacji c.o. w budynku Szkoły Podstawowej w Libuszy SPECYFIKACJA TECHNICZNA wykonania i odbioru robót budowlanych Podstawa Prawna: Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004r.

Bardziej szczegółowo

TEMAT: INSTALACJA WOD-KAN

TEMAT: INSTALACJA WOD-KAN TEMAT: INSTALACJA WOD-KAN strona1 I. Część opisowa 1. Opis techniczny. II. Część rysunkowa Spis rysunków: Skala: 1. Rzut piwnicy instalacja wod-kan 1 : 100 2. Rzut parteru instalacja wod-kan 1 : 100 3.

Bardziej szczegółowo

Ø mm. SYSTEM KAN-therm. Wysoka jakość w rozsądnej cenie TECHNOLOGIA SUKCESU ISO 9001

Ø mm. SYSTEM KAN-therm. Wysoka jakość w rozsądnej cenie TECHNOLOGIA SUKCESU ISO 9001 Ø 16 110 mm SYSTEM KAN-therm PP Wysoka jakość w rozsądnej cenie TECHNOLOGIA SUKCESU ISO 9001 Spis treści 3 System KAN-therm PP Materiał... 104 Instalacje wodociągowe... 104 Rury... 105 Wydłużalność cieplna...

Bardziej szczegółowo

INSTALACJE SANITARNE. mgr inż. Diana Pijanowska. Data: II 2010 r

INSTALACJE SANITARNE. mgr inż. Diana Pijanowska. Data: II 2010 r INSTALACJE SANITARNE Sporządził Podpis mgr inż. Diana Pijanowska Data: II 2010 r 45 INSTALACJE SANITARNE WG WSPÓLNEGO SŁOWNIKA ZAMÓWIEŃ GRUPY ROBÓT: 452, 453 KLASY: 4523, 4533 KATEGORIE: 45231, 45232,

Bardziej szczegółowo

Lp. Nazwa rysunku Skala Nr rysunku 1 Rzut parteru instalacja wod-kan i c.o. 1:50 Is-01 2 Rozwinięcie proj. instalacji wod-kan i c.o.

Lp. Nazwa rysunku Skala Nr rysunku 1 Rzut parteru instalacja wod-kan i c.o. 1:50 Is-01 2 Rozwinięcie proj. instalacji wod-kan i c.o. II. ZAWARTOŚĆ PROJEKTU I. Strona tytułowa II. Zawartość projektu III. Opis techniczny: 1. Dane ogólne 2. Przedmiot i zakres opracowania 3. Podstawa opracowania A. Opis do wewnętrznej instalacji wod-kan

Bardziej szczegółowo

SPIS ZAWARTOŚCI OPRACOWANIA

SPIS ZAWARTOŚCI OPRACOWANIA 1 SPIS ZAWARTOŚCI OPRACOWANIA OPIS TECHNICZNY: 1. Podstawa opracowania str. 2 2. Dana ogólne str. 2 3. Zakres opracowania str. 2 4. Opis projektowanej instalacji str. 2 5. Grzejniki str. 4 6. Armatura

Bardziej szczegółowo

Aldechyd benz(enu) Acetylen. Aceton. Aceton. roztwór, 20 C. ciecz, 20 C. ciecz, 50 C. gaz, 20 C

Aldechyd benz(enu) Acetylen. Aceton. Aceton. roztwór, 20 C. ciecz, 20 C. ciecz, 50 C. gaz, 20 C mm Aceton Aceton ciecz, 50 C Acetylen Aldechyd benz(enu) Aldehyd octanowy ciecz do 50 C Alkohol butylowy Alkohol etylowy Alkohol izopropylowy Alkohol metylowy roztwór (czysty), 20 C Alkohol propylowy Amoniak

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY Instalacje wewnętrzne c.w.u. i cyrkulacji, w obiekcie Szpitala Klinicznego nr1 (segment F) w Szczecinie.

OPIS TECHNICZNY Instalacje wewnętrzne c.w.u. i cyrkulacji, w obiekcie Szpitala Klinicznego nr1 (segment F) w Szczecinie. OPIS TECHNICZNY Instalacje wewnętrzne c.w.u. i cyrkulacji, w obiekcie Szpitala Klinicznego nr1 (segment F) w Szczecinie. 1. PODSTAWA OPRACOWANIA Opracowania projektu wykonawczego dokonano na podstawie:

Bardziej szczegółowo

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA.

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA. ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA. I. OPIS TECHNICZNY Str. 2 II. INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA Str. 5 III. ZAŁĄCZNIKI Str. 7 Z-1- Zaświadczenie opracowującego o przynależności do Lubuskiej

Bardziej szczegółowo

SCHIEDEL PUSTAKI WENTYLACYJNE

SCHIEDEL PUSTAKI WENTYLACYJNE SCHIEDEL PUSTAKI WENTYLACYJNE KARTA OPIS WYROBU Pustaki wentylacyjne produkowane przez firmę Schiedel Sp. z o.o. wykonywane są z keramzytobetonu o gęstości 1200 kg / m 3 i wytrzymałości na ściskanie minimum

Bardziej szczegółowo

K A R T A T Y T U Ł O W A

K A R T A T Y T U Ł O W A K A R T A T Y T U Ł O W A OBIEKT : Budynek mieszkalny wielorodzinny. Skoczów ul. Ks. Mocko 3/14 TREŚĆ : Projekt techniczny instalacji c.o. BRANŻA : Inst. Sanitarne. INWESTOR : ZARZĄD BUDYNKÓW MIEJSKICH

Bardziej szczegółowo

Modernizacja instalacji centralnego ogrzewania budynku poddanego kompleksowej termomodernizacji. Budynek ul. M. Konopnickiej 3 w Łęczycy.

Modernizacja instalacji centralnego ogrzewania budynku poddanego kompleksowej termomodernizacji. Budynek ul. M. Konopnickiej 3 w Łęczycy. Ekoprodet Zbigniew Grabarkiewicz Os. Rusa 45/1, 61-245 Poznań tel./fax 618740681/616496960, biuro@ekoprodet.pl Nazwa inwestycji Inwestor Modernizacja instalacji centralnego ogrzewania budynku poddanego

Bardziej szczegółowo

Spis zawartości opracowania: 2. Rysunki: Schemat węzła co cwu Meibes HW AF T-H Rzut pomieszczenia węzła. Strona we 2

Spis zawartości opracowania: 2. Rysunki: Schemat węzła co cwu Meibes HW AF T-H Rzut pomieszczenia węzła. Strona we 2 Spis zawartości opracowania: 1. Opis techniczny Str we1-we33 2. Rysunki: Schemat węzła co cwu Meibes HW 50-35 AF T-H Rys nr-we1 Rzut pomieszczenia węzła Rys nr-we2 Strona we 2 WĘZEŁ CIEPLNY Zakres opracowania

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY. Przedszkolnego. ul. Strzelecka 6 dz. nr 16/9 AM pl. Wolności 5a. Gmina Środa Śląska

PROJEKT BUDOWLANY. Przedszkolnego. ul. Strzelecka 6 dz. nr 16/9 AM pl. Wolności 5a. Gmina Środa Śląska BIURO PROJEKTÓW I OBSŁUGI BUDOWNICTWA 55-300 Środa Śląska, ul. Wrocławska 2, tel.fax /071/317 31 17, 0603 629 743 peterses@wp.pl; NIP 913-104-74-78 Egzemplarz Wydziału Architektury PROJEKT BUDOWLANY Przedmiot

Bardziej szczegółowo

Kwalifikacja K2 B.9. Wykonywanie robót związanych z montażem i remontem instalacji sanitarnych

Kwalifikacja K2 B.9. Wykonywanie robót związanych z montażem i remontem instalacji sanitarnych Kwalifikacja K2 B.9. Wykonywanie robót związanych z montażem i remontem instalacji sanitarnych 1. Przykłady zadań do części pisemnej egzaminu dla wybranych umiejętności z kwalifikacji B.9. Wykonywanie

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY. 1. Zakres opracowania. 2. Podstawa opracowania. 3. Opis stanu istniejącego

OPIS TECHNICZNY. 1. Zakres opracowania. 2. Podstawa opracowania. 3. Opis stanu istniejącego OPIS TECHNICZNY 1. Zakres opracowania 2. Podstawa opracowania 3. Opis stanu istniejącego 4. Opis projektowanego rozwiązania 4.1. Instalacja wody 4.2. Instalacja kanalizacji sanitarnej 5. Próba szczelności,

Bardziej szczegółowo

project: www.mediatec.pl QUADRO zawory kulowe wodne wzmocnione

project: www.mediatec.pl QUADRO zawory kulowe wodne wzmocnione project: www.mediatec.pl zawory kulowe wodne wzmocnione zawory kulowe wodne wzmocnione Armatury Kraków spis treści: 04_ 06_ 09_ zawór kulowy wodny wzmocniony nakrętnonatrętny z dźwignią zawór kulowy wodny

Bardziej szczegółowo

ZAWARTOŚĆ DOKUMENTACJI

ZAWARTOŚĆ DOKUMENTACJI ZAWARTOŚĆ DOKUMENTACJI - OPIS TECHNICZNY 1. Podstawa opracowania 2. Zakres opracowania 3. Rozwiązania projektowe 4. Instalacja zasilania central klimatyzacyjnych 5. Zestawienie podstawowych materiałów

Bardziej szczegółowo

METRYKA PROJEKTU BUDOWA BUDYNKU MIESZKALNEGO WIELORODZINNEGO

METRYKA PROJEKTU BUDOWA BUDYNKU MIESZKALNEGO WIELORODZINNEGO METRYKA PROJEKTU TEMAT: BUDOWA BUDYNKU MIESZKALNEGO WIELORODZINNEGO ADRES: PRZEMYŚL DZIAŁKI NR 181,182,183,184,187,180 OBR 214 CZĘŚĆ: FAZA: INWESTOR: INSTALACJE SANITARNE- INSTALACJA C.O. PROJEKT WYKONAWCZY

Bardziej szczegółowo

Schiedel THERMO NOWOŚĆ THE

Schiedel THERMO NOWOŚĆ THE THERMO NOWOŚĆ THE 225 Spis treści Strona Krótka charakterystyka 227 Przeznaczenie, zakres i warunki stosowania 228 231 Wykonanie i program dostawczy 232 226 Krótka charakterystyka Opis Pustaki wentylacyjne

Bardziej szczegółowo

Tabela odporności chemicznej wirników zastosowanych w wentylatorach przeciwwybuchowych-chemoodpornych

Tabela odporności chemicznej wirników zastosowanych w wentylatorach przeciwwybuchowych-chemoodpornych Tabela odporności chemicznej wirników zastosowanych w wentylatorach przeciwwybuchowych-chemoodpornych Medium temp. 1.4301 Woda morska 20 P Chlor suchy 100 70 nasycona 20 - Woda chlorowana 1g/l 20 1mg/l

Bardziej szczegółowo

PL 04/2014. SYSTEM KAN-therm. Nowoczesne systemy dla sprężonego powietrza ISO 9001

PL 04/2014. SYSTEM KAN-therm. Nowoczesne systemy dla sprężonego powietrza ISO 9001 PL 04/2014 SYSTEM KAN-therm Nowoczesne systemy dla sprężonego powietrza ISO 9001 Instalacje sprężonego powietrza w Systemie KAN therm System KAN therm to optymalny, kompletny multisystem instalacyjny,

Bardziej szczegółowo

GRUPA POMPOWA DO OGRZEWANIA PODŁOGOWEGO Z TERMOSTATYCZNYM ZESPOŁEM MIESZAJĄCYM Art.5535PF

GRUPA POMPOWA DO OGRZEWANIA PODŁOGOWEGO Z TERMOSTATYCZNYM ZESPOŁEM MIESZAJĄCYM Art.5535PF Przeznaczenie i zastosowanie Służy do wymuszania obiegu czynnika roboczego w obwodzie grzewczym z jednoczesną zmianą jego temperatury poprzez zmieszanie czynnika zasilającego z powracającym. Funkcja ta

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA SPIS TREŚCI 1. WSTĘP 2. MATERIAŁY 3. SPRZĘT 4. TRANSPORT 5. WYKONANIE ROBÓT 6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 7.

Bardziej szczegółowo

1. PWiK Sp. z o.o. Gliwice nr TT66/1172/2006/4349 z dnia 20.09.2006 r.

1. PWiK Sp. z o.o. Gliwice nr TT66/1172/2006/4349 z dnia 20.09.2006 r. 1 ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA. I. Opis techniczny. 1.1. Zakres opracowania. 1.2. Podstawa opracowania. 1.3. Dane ogólne. 1.4. Odbiornik ścieków. 1.5. Źródło wody. 1.6. Dobór wodomierza. 1.7. Instalacja wody

Bardziej szczegółowo

Łatwe utrzymanie czystości wewnątrz obudowy. Łatwy dostęp do wnętrza obudowy, instalacji sanitarnej.

Łatwe utrzymanie czystości wewnątrz obudowy. Łatwy dostęp do wnętrza obudowy, instalacji sanitarnej. Instrukcja montażu termoizolacyjnej obudowy studni głębinowej ETO-TERM Opis produktu Termoizolacyjna obudowa studni głębinowej ETO-TERM produkcji EOTECH stanowi innowacyjne rozwiązanie w swojej kategorii.

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA (ST) WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

SPECYFIKACJA TECHNICZNA (ST) WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT SPECYFIKACJA TECHNICZNA (ST) WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT Instalacja hydrantowa w budynku A Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej. 01-673 Warszawa, ul. Podleśna 61 GRUPA 45300000-0 Roboty w zakresie

Bardziej szczegółowo

Temat: Rozbudowa budynku Domu Pomocy Społecznej Górnie ZESPÓŁ AUTORSKI I KARTA UZGODNIEŃ

Temat: Rozbudowa budynku Domu Pomocy Społecznej Górnie ZESPÓŁ AUTORSKI I KARTA UZGODNIEŃ Temat: Rozbudowa budynku Domu Pomocy Społecznej Górnie Inwestor: Powiat Rzeszowski Rzeszów ul. Grunwaldzka 15 Instalacje: Instalacja c.o. ZESPÓŁ AUTORSKI I KARTA UZGODNIEŃ L.p. Branża, opracowanie Projektant

Bardziej szczegółowo

OPASKI OGNIOCHRONNE PYROPLEX PPW-4 Klasa odporności ogniowej: EI 120

OPASKI OGNIOCHRONNE PYROPLEX PPW-4 Klasa odporności ogniowej: EI 120 OPASKI OGNIOCHRONNE PYROPLEX PPW-4 Klasa odporności ogniowej: EI 120 Wymagane prawem dokumenty odniesienia : Aprobata Techniczna: AT-15-7725/2015 Certyfikat Zgodności: ITB-1733/W Atest Higieniczny PZH:

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WYKONAWCZY Z ZAPLECZEM I INFRASTRUKTURĄ TECHNICZNĄ

PROJEKT WYKONAWCZY Z ZAPLECZEM I INFRASTRUKTURĄ TECHNICZNĄ PROJEKT WYKONAWCZY TEMAT: PRZEBUDOWA I ROZBUDOWA BUDYNKU SZKOŁY WRAZ Z ZAPLECZEM I INFRASTRUKTURĄ TECHNICZNĄ ADRES: Dębica dz. nr 351/4, 352/1 obr. 1 ZAKRES: PROJEKT WYKONAWCZY WEWNĘTRZNEJ INSTALACJI WODY

Bardziej szczegółowo

WEWNĘTRZNYCH INSTALACJI SANITARNYCH

WEWNĘTRZNYCH INSTALACJI SANITARNYCH OPIS TECHNICZNY WEWNĘTRZNYCH INSTALACJI SANITARNYCH Przedmiot i zakres opracowania... 2 Instalacja c.o.... 2 Wewnętrzna instalacja kanalizacji sanitarnej... 3 Wewnętrzna instalacja wodociągowa... 3 Informacja

Bardziej szczegółowo

KSZTAŁTKI KOŁNIERZOWE żeliwne DN PN10 16

KSZTAŁTKI KOŁNIERZOWE żeliwne DN PN10 16 KSZTAŁTKI KOŁNIERZOWE żeliwne DN50-250 PN10 16 Zatwierdził do stosowania: Dyrektor Techniczno-Produkcyjny - mgr inż. Jan Jurasz KSZTAŁTKI KOŁNIERZOWE - Dokumentacja Techniczno - Ruchowa Opracował T. Włoch

Bardziej szczegółowo

INWESTOR DOM POMOCY SPOŁECZNEJ ŁÓDŹ, ul. ROJNA 15

INWESTOR DOM POMOCY SPOŁECZNEJ ŁÓDŹ, ul. ROJNA 15 INWESTOR DOM POMOCY SPOŁECZNEJ ŁÓDŹ, ul. ROJNA 15 TYTUŁ OPRACOWANIA Projekt opomiarowania wody ciepłej i zimnej w budynku Domu Pomocy Społecznej w Łodzi, ul. Rojna 15 Projektował: inż. Janusz Kosmalski

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI. Załączniki: Zestawienie materiału

SPIS TREŚCI. Załączniki: Zestawienie materiału SPIS TREŚCI 1 Podstawa opracowania 2 2 Cel i zakres opracowania 2 3 Dane ogólne obiektu 2 4 Instalacja klimatyzacji 2 4.1 Zasada działania 2 4.2 Materiały i montaż 3 4.3 Izolacja termiczna 3 4.4 Odbiór

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja techniczna ST-01 - Instalacja wodno-kanalizacyjna i wewnętrzna instalacja hydrantowa

Specyfikacja techniczna ST-01 - Instalacja wodno-kanalizacyjna i wewnętrzna instalacja hydrantowa Str. 1 Specyfikacja techniczna ST-01 - Instalacja wodno-kanalizacyjna i wewnętrzna instalacja hydrantowa KODY CPV: 45330000-9 Hydraulika i roboty sanitarne 45332200-5 Instalacje wodociągowe z tworzyw sztucznych

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANO- WYKONAWCZY

PROJEKT BUDOWLANO- WYKONAWCZY PROJEKT BUDOWLANO- WYKONAWCZY EGZ. NR PROJEKTU: 026.D.04 OBIEKT: Wielofunkcyjna hala sportowa ADRES: Mrozy ul. Licealna INWESTOR: Urząd Gminy Mrozy 05-320 Mrozy, ul. Mickiewicza 35 ZAKRES: WEWNĘTRZNA INSTALACJA

Bardziej szczegółowo

PRACOWNIA PROJEKTOWA VITARO 97-500 RADOMSKO tel. (044) 682 21 57, tel. kom. 0 604 823 027

PRACOWNIA PROJEKTOWA VITARO 97-500 RADOMSKO tel. (044) 682 21 57, tel. kom. 0 604 823 027 I. ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA 1. Strona tytułowa 2. Spis zawartości projektu 3. Uprawnienia budowlane 4. Wpis do Izby Budowlanej 5. Oświadczenie projektanta II. OPIS TECHNICZNY 1. Przedmiot opracowania. 2.

Bardziej szczegółowo

1.Temat opracowania. 2.Podstawa opracowania. - wizja lokalna - uzgodnienia z Inwestorem - normy i przepisy branżowe

1.Temat opracowania. 2.Podstawa opracowania. - wizja lokalna - uzgodnienia z Inwestorem - normy i przepisy branżowe OPIS TECHNICZNY DLA MODERNIZACJI INSTALACJI WODOCIĄGOWEJ, KANALIZACYJNEJ ORAZ CENTRALNEGO OGRZEWANIA I WENTYLACJI W BUDYNKU SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ w GARBATCE ul. Spacerowa

Bardziej szczegółowo

- 2 - SPIS ZAWARTOŚCI Lp. Tytuł załącznika Numer strony. 3. Opis techniczny Dane ogólne Podstawa opracowania 3

- 2 - SPIS ZAWARTOŚCI Lp. Tytuł załącznika Numer strony. 3. Opis techniczny Dane ogólne Podstawa opracowania 3 - 2 - SPIS ZAWARTOŚCI Lp. Tytuł załącznika Numer strony 1. Strona tytułowa 1 2. Spis zawartości 2 3. Opis techniczny 3 4. 1.0. Dane ogólne 3 5. 1.1. Podstawa opracowania 3 6. 1.2. Temat i zakres opracowania

Bardziej szczegółowo

Z A W A R T O Ś Ć O P R A C O W A N I A. 2. Uprawnienia projektanta i zaświadczenie o przynależności do

Z A W A R T O Ś Ć O P R A C O W A N I A. 2. Uprawnienia projektanta i zaświadczenie o przynależności do Z A W A R T O Ś Ć O P R A C O W A N I A 1. Uprawnienia projektanta i zaświadczenie o przynależności do Mazowieckiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa - projektant 2. Uprawnienia projektanta i zaświadczenie

Bardziej szczegółowo

Przebudowa sieci cieplnej w ul. Piastowskiej i Parkowej w Nysie OPIS TECHNICZNY

Przebudowa sieci cieplnej w ul. Piastowskiej i Parkowej w Nysie OPIS TECHNICZNY OPIS TECHNICZNY do projektu budowlanego wymiany sieci cieplnej tradycyjnej zabudowanej w kanale na preizolowaną niskich parametrów DN 2 x 200 mm w ul. Piastowskiej i Parkowej w Nysie 1.INFORMACJE OGÓLNE

Bardziej szczegółowo

O P I S T E C H N I C Z N Y

O P I S T E C H N I C Z N Y O P I S T E C H N I C Z N Y do projektu instalacji wod-kan i centralnego ogrzewania toalet części niskiej budynku wydziału Oceanotechniki i Okrętownictwa Politechniki Gdańskiej. 1.0 Podstawa opracowania.

Bardziej szczegółowo

Opis techniczny. I. Instalacja wod - kan

Opis techniczny. I. Instalacja wod - kan Spis rysunków: S1 Rzut parteru instalacja wod-kan S2 Rzut 1 piętra instalacja wod-kan S3 Rzut 2 piętra instalacja wod-kan S4 Aksonometria zimnej i ciepłej wody S5 Rozwinięcie kanalizacji sanitarnej Opis

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI. Część I TECHNOLOGIA WĘZŁA. Część II AUTOMATYKA WĘZŁA 1. OPIS TECHNICZNY

SPIS TREŚCI. Część I TECHNOLOGIA WĘZŁA. Część II AUTOMATYKA WĘZŁA 1. OPIS TECHNICZNY Część I TECHNOLOGIA WĘZŁA 1. OPIS TECHNICZNY SPIS TREŚCI 1.2. Cel i zakres opracowania 1.1. Podstawa opracowania 1.3. Bilans cieplny węzła 1.4. Projektowany węzeł cieplny 1.5. Rurociągi i armatura 1.6.

Bardziej szczegółowo

Płyty izolacyjne IZOROL-PP

Płyty izolacyjne IZOROL-PP Płyty izolacyjne IZOROL-PP Opis Płyty wykonane są z pasków styropianowych oklejonych jednostronnie tkaniną polipropylenową powlekaną polipropylenem o masie powierzchniowej 95g/m². Do produkcji płyt w zależności

Bardziej szczegółowo

PODSTAWA OPRACOWANIA...

PODSTAWA OPRACOWANIA... SPIS TREŚCI: 1.1. PODSTAWA OPRACOWANIA... 3 1.2. ZAKRES OPRACOWANIA... 3 1.3. MATERIAŁY WYJŚCIOWE... 3 1.4. STAN ISTNIEJĄCY... 3 2. OPIS ROZWIĄZAŃ TECHNICZNYCH... 4 2.1. HYDROFORNIA WODOCIĄGOWA... 4 2.2.

Bardziej szczegółowo

5.1 Ballorex Venturi 137. 5.2 Ballorex Vario 139. 5.3 Ballorex Basic 140. 5.4 Ballorex Dynamic 141. 5.6 Ballorex Thermo 144. 5.

5.1 Ballorex Venturi 137. 5.2 Ballorex Vario 139. 5.3 Ballorex Basic 140. 5.4 Ballorex Dynamic 141. 5.6 Ballorex Thermo 144. 5. 5.1 Ballorex Venturi 137 5.2 Ballorex Vario 139 5.3 Ballorex Basic 140 5.4 Ballorex Dynamic 141 5.4 Ballorex Delta 142 5 5.6 Ballorex Thermo 144 5.7 Akcesoria 146 135 Równoważenie i regulacja Zawory równoważące

Bardziej szczegółowo

Roboty budowlane polegające na modernizacji/przebudowie budynku Orle Gniazdo -odrębna cz.b-kondygnacja parter, piętro

Roboty budowlane polegające na modernizacji/przebudowie budynku Orle Gniazdo -odrębna cz.b-kondygnacja parter, piętro SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I OBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH Roboty budowlane polegające na modernizacji/przebudowie budynku Orle Gniazdo -odrębna cz.b-kondygnacja parter, piętro INSTALACJE WODOCIĄGOWE

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA MONTAŻU I OBSŁUGI UKŁADU MIESZAJĄCEGO DO OGRZEWANIA PODŁOGOWEGO FIRMY RUMET

INSTRUKCJA MONTAŻU I OBSŁUGI UKŁADU MIESZAJĄCEGO DO OGRZEWANIA PODŁOGOWEGO FIRMY RUMET INSTRUKCJA MONTAŻU I OBSŁUGI UKŁADU MIESZAJĄCEGO DO OGRZEWANIA PODŁOGOWEGO FIRMY RUMET 1. Informacje ogólne 1.1. Zastosowanie Typoszereg układów mieszających UM jest przeznaczony do instalacji centralnego

Bardziej szczegółowo

Schiedel Pustaki wentylacyjne

Schiedel Pustaki wentylacyjne Schiedel Pustaki wentylacyjne Opis wyrobu Pustaki wentylacyjne produkowane przez firmę Schiedel Sp. z o.o. wykonywane są z keramzytobetonu o gęstości 1200 kg / m 3 i wytrzymałości na ściskanie minimum

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY OBIEKT: REMONT ŚWIETLICY W KIEŁCZEWIE. LOKALIZACJA: Kiełczew, Gmina Małkinia Górna

PROJEKT BUDOWLANY OBIEKT: REMONT ŚWIETLICY W KIEŁCZEWIE. LOKALIZACJA: Kiełczew, Gmina Małkinia Górna PROJEKT BUDOWLANY OBIEKT: REMONT ŚWIETLICY W KIEŁCZEWIE LOKALIZACJA: Kiełczew, Gmina Małkinia Górna RODZAJ OPRACOWANIA Instalacje sanitarne wewnętrzne INWESTOR: Gmina Małkinia Górna ul. Przedszkolna 1,

Bardziej szczegółowo

MANU MA AL I NU M- AL I C/ M- PV C/ C- PV PL0 C- 30 PL0 6 30 P o r a d n i k I n s t a l a t o r a

MANU MA AL I NU M- AL I C/ M- PV C/ C- PV PL0 C- 30 PL0 6 30 P o r a d n i k I n s t a l a t o r a MANUAL IM-C/PVC-PL0306 Poradnik Instalatora WYBÓR NA POKOLENIA TM Firma NIBCO INC. Z g³ówn¹ siedzib¹ w Elkhart, w stanie Indiana w USA, jest przoduj¹cym dostawc¹ zaworów, kszta³tek i innych produktów wodno-kanalizacyjnych

Bardziej szczegółowo

Płytowy skręcany wymiennik ciepła XG

Płytowy skręcany wymiennik ciepła XG Płytowy skręcany wymiennik ciepła XG Opis / zastosowanie XG jest płytowym skręcanym wymiennikiem ciepła przeznaczonym do stosowania w miejskich systemach grzewczych i systemach chłodniczych. Wymiennik

Bardziej szczegółowo

1 INSTRUKCJA ZABUDOWY :SXVW\ L NDQDî\ ]H VWDOL QLHUG]HZQHM

1 INSTRUKCJA ZABUDOWY :SXVW\ L NDQDî\ ]H VWDOL QLHUG]HZQHM INSTRUKCJA ZABUDOWY INSTRUKCJA ZABUDOWY Grupa ACO ACO jest globalnym - - - - - - - - - - - Syfon 6 7 8 9 6 - Syfon 6 7 7 Syfon 6 7 8 Faza 9 Faza 0 Faza Faza Faza 6 - - - - - - 6 Syfon 7 8 9 0 Faza Faza

Bardziej szczegółowo