Kable i przewody elektroenergetyczne SN i nn

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Kable i przewody elektroenergetyczne SN i nn"

Transkrypt

1 Specyfikacja techniczna Załącznik nr 3 do Standardów technicznych w ENERGA-OPERATOR SA Strona 1 z 10 elektroenergetyczne SN i nn Opracowanie: Departament Rozwoju Majątku Biuro Zarządzania Eksploatacją Akceptacja: Zatwierdzenie:

2 Specyfikacja techniczna Strona 2 z 10 Historia wprowadzanych zmian: Nr wersji Opis wprowadzonej zmiany Podstawa wprowadzenia zmiany 01 Wprowadzenie specyfikacji Dodano wymagania dla kabli SN typu XnRUHAKXS dla przekrojów 70, 120, 240 mm 2 (pkt b). Ujednolicono zapisy dotyczące wymaganej dokumentacji technicznej (pkt. 3). Uszczegółowiono opis typów kabli i przewodów elektroenergetycznych SN i nn (pkt. 2.1) oraz uszczegółowiono zapisy dotyczące wymaganej dokumentacji technicznej (pkt.3). Konieczność uzupełnienia o brakujące typy kabli. Ujednolicenie wszystkich specyfikacji technicznych Konieczność uszczegółowienia wymagań w celu uniknięcia niejednoznaczności w postępowaniach przetargowych.

3 Specyfikacja techniczna Strona 3 z 10 1 Cel specyfikacji Określenie charakterystycznych parametrów technicznych jakie powinny posiadać nowe kable i przewody układane i montowane w sieci ENERGA-OPERATOR SA. 2 Odpowiedzialność Za nadzór nad realizacją niniejszej specyfikacji odpowiedzialny jest właściciel megaprocesu Rozwój majątku OSD. 3 Zakres stosowania 3.1 Zakres podmiotowy a) w Centrali: Biuro Zarządzania Eksploatacją, Biuro Rozwoju, Biuro Zarządzania Inwestycjami, Biuro Umów i Zamówień, Biuro Zarządzania Zakupami, b) w oddziałach: Wydział Zarządzania Usługami Sieciowymi, Wydział Zarządzania Usługami Specjalistycznymi, Wydział Rozwoju, Wydział Zarządzania Inwestycjami, Wydział Umów i Zamówień, Wydział Zakupów. 3.2 Zakres przedmiotowy Niniejszy dokument określa szczegółowe wymagania techniczne dla przedmiotu zamówienia umieszczane w Specyfikacji istotnych warunków zamówienia (SIWZ)/Warunkach zamówienia (WZ). 4 Definicje W niniejszej specyfikacji stosuje się podane niżej definicje oraz definicje z norm wymienionych w Rozdziale 5. Napięcie niskie (nn) Napięcie nie wyższe od 1 kv. Napięcie średnie (SN) Napięcie wyższe od 1 kv i niższe od 110 kv. Należy, powinien Słowa należy lub powinien należy rozumieć jako musi lub wymaga się. 5 Regulacje zewnętrzne i wewnętrzne 5.1 Regulacje zewnętrzne Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodności (Dz.U z późniejszymi zmianami).

4 Specyfikacja techniczna Strona 4 z Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 21 sierpnia 2007 r. w sprawie zasadniczych wymagań dla sprzętu elektrycznego (Dz.U ) PN-HD 603 S1:2006 Kable elektroenergetyczne na napięcie znamionowe 0,6/1 kv PN-HD 603 S1:2006/Ap1:2007 Kable elektroenergetyczne na napięcie znamionowe 0,6/1 kv PN-HD 603 S1:2006/A3:2009 Kable elektroenergetyczne na napięcie znamionowe 0,6/1 kv PN-HD 620 S2:2010 Kable elektroenergetyczne o izolacji wytłaczanej na napięcia znamionowe od 3,6/6 (7,2) kv do 20,8/36 (42) kv włącznie (oryg.) PN-HD 626 S1:2002 Energetyczne kable napowietrzne na napięcie znamionowe U o /U(U m ): 0,6/1 (1,2) kv (oryg.) PN-HD 626 S1:2002/A2:2003 Energetyczne kable napowietrzne na napięcie znamionowe Uo/U(Um): 0,6/1 (1,2) kv (oryg.) PN-IEC 1089:1994 Przewody gołe okrągłe o skręcie regularnym do linii napowietrznych PN-IEC 1089:1994/Ap1:1999 Przewody gołe okrągłe o skręcie regularnym do linii napowietrznych PN-IEC 1089:1994/A1:2000 Przewody gołe okrągłe o skręcie regularnym do linii napowietrznych PN-EN :2007 Przewody elektroenergetyczne w osłonie do linii napowietrznych oraz osprzęt do nich na napięcie znamionowe przemienne wyższe od 1 kv i nie przekraczające 36 kv. Część 1: Przewody w osłonie (oryg.) PN-E-90082:1974 Elektroenergetyczne przewody gołe - Przewody aluminiowe PN-E-90083:1974 Elektroenergetyczne przewody gołe - Przewody stalowo-aluminiowe PN-E-90411:1994 Kable elektroenergetyczne o izolacji z polietylenu usieciowanego na napięcie znamionowe od 3,6/6 kv do 18/30 kv Kable elektroenergetyczne jednożyłowe na napięcie znamionowe od 3,6/6 kv do 18/30 kv. 5.2 Regulacje wewnętrzne Proces Opracowanie standardów /specyfikacji technicznej urządzeń Standardy techniczne w ENERGA-OPERATOR SA. 6 Wymagania 6.1 Wymagania ogólne Wszystkie kable i przewody elektroenergetyczne, stanowiące przedmiot zamówienia powinny być fabrycznie nowe i na dzień dostawy nie starsze niż 12 miesięcy od daty produkcji mają spełniać warunki określone w niniejszej specyfikacji i dokumentach normatywnych w niej wymienionych. W przypadku, gdy wymagania podane w niniejszej specyfikacji są bardzie rygorystyczne od wymagań zawartych w dokumentach normatywnych, należy wówczas stosować się do wymagań zawartych w specyfikacji Operator logistyczny musi spełnić wymagania dotyczące: przechowywania i transportu oraz instalowania kabla, w szczególności odwijania i przewijania nie przekraczając najniższej temperatury, zgodnie z normami wymienionymi w pkt. 5.1 oraz normy

5 Specyfikacja techniczna Strona 5 z 10 PN-EN :2010 (U) Przewody elektroenergetyczne w osłonie do linii napowietrznych oraz osprzęt do nich na napięcie znamionowe przemienne wyższe od 1 kv i nie przekraczające 36 kv- Część 3: Wytyczne stosowania. ENERGA-OPERATOR SA zastrzega sobie prawo do skontrolowania operatorów logistycznych w celu potwierdzenia spełnienia ww. wymagań. 6.2 Parametry kabli i przewodów Kable elektroenergetyczne nn: Kabel elektroenergetyczny czterożyłowy z żyłami roboczymi aluminiowymi, o izolacji z polietylenu sieciowanego (XLPE) i powłoce z polichlorku winylu (PVC), na napięcie znamionowe U 0 /U = 0,6/1 kv, typu YAKXS o przekrojach określonych w poniższej tabeli: Lp Liczba i przekrój znamionowy żył 4x25 SE 4x35 SE 4x70 SE 4x120 SE 4x240 SM roboczych (n x mm²) gdzie: n liczba żył, SE żyła sektorowa jednodrutowa, SM żyła sektorowa wielodrutowa Kabel elektroenergetyczny czterożyłowy z żyłami roboczymi miedzianymi, o izolacji z polietylenu sieciowanego (XLPE) i powłoce z polichlorku winylu (PVC), na napięcie znamionowe U 0 /U = 0,6/1 kv, typu YKXS o przekrojach określonych w poniższej tabeli: Lp. 1 2 Liczba i przekrój znamionowy żył 4x120 SE 4x240 SM roboczych (n x mm²) gdzie: Kable elektroenergetyczne SN: n liczba żył, SE żyła sektorowa jednodrutowa, SM żyła sektorowa wielodrutowa. a) Kabel elektroenergetyczny jednożyłowy z żyłą roboczą aluminiową, o izolacji z polietylenu sieciowanego (XLPE) z żyłą powrotną miedzianą koncentryczną uszczelnioną wzdłużnie i promieniowo, z powłoką z polietylenu (PE) na napięcie znamionowe U 0 /U = 12/20 kv, typu XRUHAKXS o przekrojach określonych w poniższej tabeli: Przekrój znamionowy Lp. żyły (mm 2 ) roboczej powrotnej

6 Specyfikacja techniczna Strona 6 z 10 b) Kabel elektroenergetyczny jednożyłowy z żyłą roboczą aluminiową, o izolacji z polietylenu sieciowanego (XLPE) z żyłą powrotną miedzianą koncentryczną uszczelnioną wzdłużnie i promieniowo, z powłoką z polietylenu nie rozprzestrzeniającego płomienia, na napięcie znamionowe U 0 /U = 12/20 kv, typu XnRUHAKXS o przekrojach określonych w poniższej tabeli: Przekrój znamionowy Lp. żyły (mm 2 ) roboczej powrotnej c) Kabel elektroenergetyczny jednożyłowy z żyłą roboczą miedzianą, o izolacji z polietylenu sieciowanego (XLPE) z żyłą powrotną miedzianą koncentryczną uszczelnioną wzdłużnie i promieniowo, z powłoką z polietylenu nie rozprzestrzeniającego płomienia, na napięcie znamionowe U 0 /U = 12/20 kv, typu XnRUHKXS o przekrojach określonych w poniższej tabeli: Przekrój znamionowy Lp. żyły (mm 2 ) roboczej powrotnej Kable elektroenergetyczne uniwersalne średniego napięcia: a) Kabel elektroenergetyczny samonośny trzyżyłowy, z żyłami roboczymi miedzianymi o izolacji z polietylenu sieciowanego (XLPE) z żyłą powrotną z taśmy plecionej z ocynowanych linek miedzianych, z powłoką zewnętrzną z czarnego LLD PE odporną na ścieranie i promieniowanie UV, na napięcie znamionowe U 0 /U = 12/20 kv, typu EXCEL, o przekrojach określonych w poniższej tabeli: Liczba i przekrój Lp. znamionowy żył (n x mm 2 ) roboczej powrotnej 1 3x10 1x10 gdzie: n liczba żył. b) Kabel elektroenergetyczny samonośny trzyżyłowy, z żyłami roboczymi wielodrutowymi aluminiowymi o izolacji z polietylenu sieciowanego (XLPE) z żyłą powrotną z taśmy plecionej z ocynowanych linek miedzianych, z powłoką zewnętrzną z czarnego LLD PE odporną na ścieranie i promieniowanie UV, na napięcie

7 Specyfikacja techniczna Strona 7 z 10 znamionowe U 0 /U = 12/20 kv, typu AXCES o przekrojach określonych w poniższej tabeli: Liczba i przekrój Lp. znamionowy żył (n x mm 2 ) roboczej powrotnej 1 3x70 1x25 gdzie: Przewody elektroenergetyczne nn: n liczba żył. a) Przewód elektroenergetyczny aluminiowy nieizolowany z żyłami wykonanymi z drutów aluminiowych, o przekrojach określonych w poniższej tabeli: Lp Przekrój znamionowy (mm²) b) Przewód elektroenergetyczny samonośny dwu lub czterożyłowy z żyłami aluminiowymi, o izolacji z polietylenu sieciowanego (XLPE) odpornego na promieniowanie UV oraz rozprzestrzenianie się płomienia, na napięcie znamionowe U 0 /U = 0,6/1 kv, typu AsXSn o przekrojach określonych w poniższej tabeli: Lp Liczba i przekrój 2x16 4x16 4x25 4x50 4x70 4x95 4x120 znamionowy żył (n x mm²) Przewody elektroenergetyczne SN: gdzie: n liczba żył. a) Przewód elektroenergetyczny stalowo - aluminiowy nieizolowany z żyłami wykonanymi z drutów aluminiowych i rdzeniem wykonanym z drutów stalowych ocynkowanych, typu AFL-6 o przekrojach określonych w poniższej tabeli: Lp Przekrój znamionowy części aluminiowej (mm²) b) Przewód elektroenergetyczny jednożyłowy samonośny, z żyłą wielodrutową ze stopu aluminium AlMgSi, o polu promieniowym, o izolacji z polietylenu termoplastycznego, uszczelnioną wzdłużnie i zewnętrznej warstwie izolacji z polietylenu termoplastycznego, odpornego na działanie promieniowania UV oraz, na napięcie znamionowe U 0 /U = 12/20 kv, typu BLL-T (tzw. przewód niepełnoizolowany), o przekrojach określonych w poniższej tabeli:

8 Specyfikacja techniczna Strona 8 z 10 Lp Przekrój znamionowy żyły (mm²) c) Przewód elektroenergetyczny jednożyłowy samonośny, z żyłą wielodrutową ze stopu aluminium AlMgSi, o jednowarstwowej izolacji z polietylenu sieciowanego (XLPE), odpornego na promieniowanie UV oraz rozprzestrzenianie się płomienia, na napięcie znamionowe U 0 /U = 12/20 kv, typu AAsXSn (tzw. przewód niepełnoizolowany), o przekrojach określonych w poniższej tabeli: Lp. 1 2 Przekrój znamionowy żyły (mm²) Wymagana dokumentacja techniczna Wszelka dokumentacja techniczna kabli i przewodów elektroenergetycznych SN i nn ma być napisana w języku polskim lub przetłumaczona na język polski Karty katalogowe z danymi technicznymi kabli i przewodów elektroenergetycznych Wymagane dokumenty potwierdzające spełnienie wymagań technicznych: a) kable elektroenergetyczne nn - kopie certyfikatów, poświadczonych za zgodność z oryginałem, o zgodności badania (próby) typu z normą (ami): PN-HD 603 S1:2006 Kable elektroenergetyczne na napięcie znamionowe 0,6/1 kv, PN-HD 603 S1:2006/Ap1:2007 Kable elektroenergetyczne na napięcie znamionowe 0,6/1 kv, PN-HD 603 S1:2006/A3:2009 Kable elektroenergetyczne na napięcie znamionowe 0,6/1 kv lub kopie protokołów, poświadczonych za zgodność z oryginałem, badania (próby) typu zgodnie z ww. normami. b) kable elektroenergetyczne SN i kable uniwersalne SN (oznaczenia wg PN-E-90411:1994 Kable elektroenergetyczne o izolacji z polietylenu usieciowanego na napięcie znamionowe od 3,6/6 kv do 18/30 kv Kable elektroenergetyczne jednożyłowe na napięcie znamionowe od 3,6/6 kv do 18/30 kv) - kopie certyfikatów, poświadczonych za zgodność z oryginałem, o zgodności badania (próby) typu z normami: PN-HD 620 S2:2010 Kable elektroenergetyczne o izolacji wytłaczanej na napięcia znamionowe od 3,6/6 (7,2) kv do 20,8/36 (42) kv włącznie (oryg.), PN-E-90411:1994 Kable elektroenergetyczne o izolacji z polietylenu usieciowanego na napięcie znamionowe od 3,6/6 kv do 18/30 kv Kable elektroenergetyczne jednożyłowe na napięcie znamionowe od 3,6/6 kv do 18/30 kv lub kopie protokołów, poświadczonych za zgodność z oryginałem, badania (próby) typu zgodnie z ww. normami lub deklaracja zgodności wyrobów producenta z ww. normami. c) przewody elektroenergetyczne nieizolowane nn (oznaczenia wg PN-E-90082:1974 Elektroenergetyczne przewody gołe - Przewody aluminiowe) - kopie certyfikatów, poświadczonych za zgodność z oryginałem, o zgodności badania (próby) typu z normami: PN-IEC 1089:1994 Przewody gołe okrągłe o skręcie regularnym do linii napowietrznych, PN-IEC 1089:1994/Ap1:1999 Przewody gołe okrągłe o skręcie regularnym do linii napowietrznych, PN-IEC 1089:1994/A1:2000 Przewody gołe okrągłe o skręcie regularnym do linii napowietrznych lub kopie protokołów,

9 Specyfikacja techniczna Strona 9 z 10 poświadczonych za zgodność z oryginałem, badania (próby) typu zgodnie z ww. normami. d) przewody elektroenergetyczne nn izolowane - kopie certyfikatów, poświadczonych za zgodność z oryginałem, o zgodności badania typu (próby) z normami: PN-HD 626 S1:2002 Energetyczne kable napowietrzne na napięcie znamionowe U o /U(U m ): 0,6/1 (1, 2) kv (oryg.), PN-HD 626 S1:2002/A2:2003 Energetyczne kable napowietrzne na napięcie znamionowe Uo/U(Um): 0,6/1 (1, 2) kv (oryg.) lub kopie protokołów, poświadczonych za zgodność z oryginałem, badania (próby) typu zgodnie z ww. normami lub deklaracja zgodności wyrobów producenta z ww. normami. e) przewody elektroenergetyczne SN niepełnoizolowane typu BLL-T oraz AAsXSn - kopie certyfikatów, poświadczonych za zgodność z oryginałem, o zgodności badania (próby) typu z normą PN-EN :2007 Przewody elektroenergetyczne w osłonie do linii napowietrznych oraz osprzęt do nich na napięcie znamionowe przemienne wyższe od 1 kv i nie przekraczające 36 kv. Część 1: Przewody w osłonie (oryg.) lub kopie protokołów, poświadczonych za zgodność z oryginałem, badania (próby) typu zgodnie z ww. normą lub deklaracja zgodności wyrobów producenta z ww. normami. f) przewody elektroenergetyczne nieizolowane SN (oznaczenia wg PN-E-90083:1974 Elektroenergetyczne przewody gołe - Przewody stalowo-aluminiowe) - kopie certyfikatów, poświadczonych za zgodność z oryginałem, o zgodności badania (próby) typu z normami: PN-IEC 1089:1994 Przewody gołe okrągłe o skręcie regularnym do linii napowietrznych, PN-IEC 1089:1994/Ap1:1999 Przewody gołe okrągłe o skręcie regularnym do linii napowietrznych, PN-IEC 1089:1994/A1:2000 Przewody gołe okrągłe o skręcie regularnym do linii napowietrznych lub kopie protokołów, poświadczonych za zgodność z oryginałem, badania (próby) typu zgodnie z ww. normami lub deklaracja zgodności wyrobów producenta z ww. normami Wymagane dokumenty potwierdzające spełnienie wymagań tzw. Dyrektywy niskonapięciowej dla kabli i przewodów niskiego napięcia - deklaracje zgodności producenta lub jego upoważnionego przedstawiciela albo importera z postanowieniami Dyrektywy LVD 2006/95/WE (Dz.U UE L 374 z dn ) i Rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 21 sierpnia 2007 r. w sprawie zasadniczych wymagań dla sprzętu elektrycznego (Dz.U ) Wymagane dokumenty potwierdzające spełnienie wymagań technicznych dostarczane z każdą dostawą: a) dla kabli elektroenergetycznych SN, nn oraz przewodów elektroenergetycznych niepełnoizolowanych SN i izolowanych nn oryginał lub kopia, potwierdzona za zgodność z oryginałem, protokołu badania (próby) wyrobu dla każdego odcinka fabrykacyjnego, z którego pochodzi odcinek kabla będący przedmiotem dostawy. b) dla przewodów elektroenergetycznych gołych SN i nn - oryginał lub kopia, potwierdzona za zgodność z oryginałem, protokołu badania (próby) wyrobu próbki pobranej losowo z zewnętrznych końców 10% bębnów z przewodami, dla każdego odcinka przewodu będący przedmiotem dostawy Wymagania dotyczące barwy izolacji i powłoki zewnętrznej kabli: a) barwy izolacji żył czterożyłowych kabli nn: niebieska, brązowa, czarna, szara. b) barwa powłoki zewnętrznej kabli SN: czarna, natomiast dla kabli z powłoką nie rozprzestrzeniającą płomienia - czerwona.

10 Specyfikacja techniczna Strona 10 z 10 Certyfikaty wydane przed datą publikacji ww. norm, w oparciu o normy wówczas obowiązujące, są taktowane na równi z certyfikatami poświadczającymi zgodność z ww. normami, do daty wskazanej przez jednostkę certyfikującą. Certyfikaty muszą być wydane producentowi lub jego upoważnionemu przedstawicielowi przez akredytowane jednostki certyfikujące lub notyfikowane w tym zakresie na podstawie badań wykonanych w laboratoriach akredytowanych lub notyfikowanych w tym zakresie. ENERGA- OPERATOR SA zastrzega sobie prawo wglądu w oryginały certyfikatów oraz prawo wglądu do raportu badań typu na zgodność z normami. Protokoły badania typu wydane producentowi lub jego upoważnionemu przedstawicielowi przed datą publikacji ww. norm, w oparciu o normy wówczas obowiązujące, są taktowane na równi z protokołami badania typu poświadczającymi zgodność z ww. normami. Oceny techniczne wydawane przez akredytowane polskie laboratoria są traktowane na równi z protokołem badania typu, do daty wskazanej przez laboratorium. Protokoły badania typu zgodnie z normą muszą być wydane przez laboratoria akredytowane lub notyfikowane w tym zakresie. Zamawiający zastrzega sobie prawo wglądu w oryginały protokołów oraz prawo wglądu do raportu badań typu na zgodność z normami. Normy równoważne są traktowane na równi z normami zatwierdzonymi przez Polski Komitet Normalizacyjny. Za normę równoważną uważa się normę, zawierającą w całości treść normy EN lub dokumentu harmonizacyjnego HD, zatwierdzoną przez krajowy komitet normalizacyjny członka CENELEC Europejskiego Komitetu Normalizacyjnego Elektrotechniki lub normę zatwierdzoną przez Międzynarodową Komisję Elektrotechniczną, która bez jakichkolwiek zmian została wprowadzona jako norma EN lub dokument harmonizacyjny HD. Definicje: akredytowane jednostki certyfikujące, notyfikowane jednostki certyfikujące, laboratoria akredytowane, laboratoria notyfikowane, certyfikaty, badanie (typu), deklaracja zgodności producenta lub jego upoważnionego przedstawiciela zgodnie z ustawą z pkt W specyfikacji przywołano normy aktualne na dzień wydania. W dniu stosowania specyfikacji należy sprawdzić aktualny status normy i zastanowić się nad uwzględnieniem ewentualnych zmian. 7 Decyzje Decyzja Zastosowanie rozwiązań innych niż ujęte w niniejszej specyfikacji Komórka lub stanowisko podejmujące decyzję Dyrektor Departamentu Zarządzania Usługami/Dyrektor Departamentu Rozwoju Majątku

Osprzęt do napowietrznych linii elektroenergetycznych SN i nn

Osprzęt do napowietrznych linii elektroenergetycznych SN i nn Specyfikacja techniczna Załącznik nr 7 do Standardów technicznych w ENERGA-OPERATOR SA Strona 1 z 9 Opracowanie: Departament Rozwoju Majątku Akceptacja: Menadżer procesu Marek Wrzosek Dyrektor Departamentu

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja techniczna Kable i przewody elektroenergetyczne SN i nn. Zatwierdzenie/Odpowiedzialność za stosowanie*:

Specyfikacja techniczna Kable i przewody elektroenergetyczne SN i nn. Zatwierdzenie/Odpowiedzialność za stosowanie*: Specyfikacja techniczna Kable i przewody elektroenergetyczne SN i nn Wersja: 05 Data wydania: 31.07.2015 r. Informacje formalne: Opracowanie: Departament Rozwoju Majątku *(w zależności od formy wydania

Bardziej szczegółowo

Wymagane ogólne. Wymagane parametry techniczne

Wymagane ogólne. Wymagane parametry techniczne Załącznik nr 5 Wymagane ogólne 1. Wykonawca winien przy każdorazowej dostawie kabli średnich napięć dostarczyć protokoły badań wytrzymałościowych odcinka technologicznego oraz atest dla każdego dostarczanego

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja techniczna. Kable i przewody elektroenergetyczne SN i nn. wydanie siódme z dnia 2 sierpnia 2017 roku

Specyfikacja techniczna. Kable i przewody elektroenergetyczne SN i nn. wydanie siódme z dnia 2 sierpnia 2017 roku Załącznik nr 3 do Procedury Standardy techniczne w ENERGA-OPERATOR SA w ramach procesu Standaryzacja i prekwalifikacja materiałów i urządzeń elektroenergetycznych w megaprocesie Zarządzanie pracami na

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja techniczna. Kable i przewody elektroenergetyczne SN i nn. wydanie szóste z dnia 26 sierpnia 2016 roku

Specyfikacja techniczna. Kable i przewody elektroenergetyczne SN i nn. wydanie szóste z dnia 26 sierpnia 2016 roku Załącznik nr 3 do Procedury Standardy techniczne w ENERGA-OPERATOR SA w ramach procesu Standaryzacja i prekwalifikacja materiałów i urządzeń elektroenergetycznych w megaprocesie Rozwój majątku OSD. Specyfikacja

Bardziej szczegółowo

Ograniczniki przepięć nn

Ograniczniki przepięć nn Specyfikacja techniczna Załącznik nr 11 do Standardów technicznych w ENERGA-OPERATOR SA Strona 1 z 8 Opracowanie: Departament Rozwoju Majątku Akceptacja: Menadżer procesu Grzegorz Widelski Dyrektor Departamentu

Bardziej szczegółowo

1. Wymagania jakości Definicje Deklaracje zgodności... 3

1. Wymagania jakości Definicje Deklaracje zgodności... 3 Spis treści 1. Wymagania jakości... 3 1.1. Definicje... 3 1.2. Deklaracje zgodności... 3 1.3. Certyfikaty Zgodności (wymóg dla osprzętu do kabli o przekrojach 120 mm 2 i 240 mm 2 na napięcie 8,7/15 kv,

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja techniczna przewodów linii napowietrznych niskiego napięcia (linie nieizolowane, pełnoizolowane)

Specyfikacja techniczna przewodów linii napowietrznych niskiego napięcia (linie nieizolowane, pełnoizolowane) SOM/ST/2004/03 Specyfikacja techniczna przewodów linii napowietrznych niskiego napięcia (linie nieizolowane, pełnoizolowane) 1. Warunki ogólne 1.1. Zamawiane i dostarczane urządzenia elektroenergetyczne

Bardziej szczegółowo

Standard techniczny nr 10/ osprzęt do elektroenergetycznych linii napowietrznych SN w TAURON Dystrybucja S.A. (wersja pierwsza) Strona 2 z 11

Standard techniczny nr 10/ osprzęt do elektroenergetycznych linii napowietrznych SN w TAURON Dystrybucja S.A. (wersja pierwsza) Strona 2 z 11 Strona 2 z 11 Spis treści 1 Podstawa opracowania... 4 2 Zakres stosowania... 4 3 Opis zmian... 4 4 Definicje... 4 5 Cel opracowania... 4 6 Standard osprzętu do niepełnoizolowanych linii napowietrznych

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja techniczna kabli elektroenergetycznych średniego napięcia o izolacji wykonanej z polietylenu usieciowanego

Specyfikacja techniczna kabli elektroenergetycznych średniego napięcia o izolacji wykonanej z polietylenu usieciowanego SMO/ST/2007/09 Specyfikacja techniczna kabli elektroenergetycznych średniego napięcia o izolacji wykonanej z polietylenu usieciowanego 1. Warunki ogólne Zamawiane kable muszą podlegać Ustawie z dnia 30

Bardziej szczegółowo

Ograniczniki przepięć SN i 110 kv

Ograniczniki przepięć SN i 110 kv Specyfikacja techniczna Załącznik nr 10 do Standardów technicznych w ENERGA-OPERATOR SA Strona 1 z 8 Opracowanie: Departament Rozwoju Majątku Akceptacja: Grzegorz Widelski Menadżer procesu Opracowanie

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 14 do Zarządzenia nr 7/2012. Kraków, styczeń 2012 r.

Załącznik nr 14 do Zarządzenia nr 7/2012. Kraków, styczeń 2012 r. Wytyczne nr 12 / 1 / B / 2012 w sprawie standaryzacji linii kablowych nn wraz z przyłączami TAURON Dystrybucja S.A. na terenie Oddziałów w Bielsku-Białej, Będzinie, Częstochowie, Krakowie, Tarnowie Załącznik

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja techniczna kabli elektroenergetycznych niskiego napięcia o izolacji z polwinitu i powłoce z polwinitu

Specyfikacja techniczna kabli elektroenergetycznych niskiego napięcia o izolacji z polwinitu i powłoce z polwinitu SMO/ST/2007/08 Specyfikacja techniczna kabli elektroenergetycznych niskiego napięcia o izolacji z polwinitu i powłoce z polwinitu 1. Warunki ogólne Zamawiane kable muszą podlegać Ustawie z dnia 30 sierpnia

Bardziej szczegółowo

Wytyczne nr 7/2/B/2012 w sprawie standaryzacji linii SN przebiegających przez tereny leśne i zadrzewione w TAURON Dystrybucja S.A

Wytyczne nr 7/2/B/2012 w sprawie standaryzacji linii SN przebiegających przez tereny leśne i zadrzewione w TAURON Dystrybucja S.A Wytyczne nr 7/2/B/2012 w sprawie standaryzacji linii SN przebiegających przez tereny leśne i zadrzewione w TAURON Dystrybucja S.A Załącznik nr 2 do Zarządzenia nr 21/2012 Kraków, kwiecień 2012 r. Spis

Bardziej szczegółowo

1 przewodu. Mgr inż. Andrzej Makuch Podstawy Elektroenergetyki 2011/12

1 przewodu. Mgr inż. Andrzej Makuch Podstawy Elektroenergetyki 2011/12 1. Charakterystyka przewodów. Tabela 1. Parametry przewodów miedzianych (Cu) gołych. Mgr inż. Andrzej Makuch Podstawy Elektroenergetyki 2011/12 znamionowy obliczeniowy Liczba drutów Średnica drutu Średnica

Bardziej szczegółowo

Przewody elektroenergetycznych linii napowietrznych 110 kv

Przewody elektroenergetycznych linii napowietrznych 110 kv Specyfikacja techniczna Załącznik nr 21 do Standardów technicznych w ENERGA-OPERATOR SA Strona 1 z 15 Data publikacji: elektroenergetycznych linii Opracowanie: Departament Rozwoju Majątku Akceptacja: Menadżer

Bardziej szczegółowo

KABLE I PRZEWODY ENERGET YCZNE

KABLE I PRZEWODY ENERGET YCZNE 2009 KABLE I PRZEWODY ENERGET YCZNE kable energetyczne 1 Spis treści: Kable i przewody energetyczne na napięcie 0,6/1kV 3 YKY(żo) 4 Y(X)KXS(żo) 9 YKYFt(l,Zn)y(żo) 13 YKYektmy(żo) 17 YKYFoy(żo) 20 NYCY

Bardziej szczegółowo

PRZEWODY DO LINII NAPOWIETRZNYCH

PRZEWODY DO LINII NAPOWIETRZNYCH PRZEWODY DO LINII NAPOWIETRZNYCH www.eltrim.com.pl eltrim_final.indd 1 KATALOG PRODUKTÓW 05.09.2014 12:08 Historia Firmy Zakład Produkcji Przewodów Elektrycznych ELTRIM powstał w 1989 roku jako jeden z

Bardziej szczegółowo

KABLE I PRZEWODY ELEKTROENERGETYCZNE DO 1kV. Kable elektroenergetyczne

KABLE I PRZEWODY ELEKTROENERGETYCZNE DO 1kV. Kable elektroenergetyczne KABLE I PRZEWODY ELEKTROENERGETYCZNE DO kv Kable elektroenergetyczne KABLE I PRZEWODY ELEKTROENERGETYCZNE DO kv SPIS TREŚCI ROZDZIAŁU Kable elektroenergetyczne 0,6/kV YKY(żo) YKXS(żo) YnKY (żo) YKYFtly(żo)

Bardziej szczegółowo

KABLE I PRZEWODY BEZHALOGENOWE

KABLE I PRZEWODY BEZHALOGENOWE Kable elektroenergetyczne bezhalogenowe Kable telekomunikacyjne bezhalogenowe SPIS TREŚCI ROZDZIAŁU Kable energetyczne bezhalogenowe NHXMH-J(O) N2XH-J(O) N2XCH Kable telekomunikacyjne bezhalogenowe (ekw)

Bardziej szczegółowo

LINIE KABLOWE ŒREDNIEGO I NISKIEGO NAPIÊCIA Z ZASTOSOWANIEM KABLI ELEKTROENERGETYCZNYCH O Y ACH MIEDZIANYCH WYTYCZNE PROJEKTOWANIA

LINIE KABLOWE ŒREDNIEGO I NISKIEGO NAPIÊCIA Z ZASTOSOWANIEM KABLI ELEKTROENERGETYCZNYCH O Y ACH MIEDZIANYCH WYTYCZNE PROJEKTOWANIA LINIE KABLOWE ŒREDNIEGO I NISKIEGO NAPIÊCIA Z ZASTOSOWANIEM KABLI ELEKTROENERGETYCZNYCH O Y ACH MIEDZIANYCH WYTYCZNE PROJEKTOWANIA Wydanie drugie zaktualizowane Wroc³aw, wrzesieñ 2004 Niniejszy Album Projektowy

Bardziej szczegółowo

Parametry elektryczne kabli średniego napięcia w izolacji XLPE, 6-30 kv

Parametry elektryczne kabli średniego napięcia w izolacji XLPE, 6-30 kv Parametry elektryczne kabli średniego napięcia w izolacji XLPE, 6-30 kv Rezystancja żyły dla temperatury 20 C Żyła miedziana - Cu Ohm/km maksymalna wartość Żyła aluminiowa - Alu Ohm/km 25 0,727 1,20 35

Bardziej szczegółowo

RWE Stoen Operator Listopad 2011. Specyfikacja techniczna. X Postanowienie Wytyczna Zalecenie. Spis treści. 1 Zakres zastosowania...

RWE Stoen Operator Listopad 2011. Specyfikacja techniczna. X Postanowienie Wytyczna Zalecenie. Spis treści. 1 Zakres zastosowania... RWE Stoen Operator Listopad 2011 Mufy końcowe do kabli średniego napięcia 12/20 kv Specyfikacja techniczna KAB25.0435 Część: 1 Strona 1/18 Dział: NM-S X Postanowienie Wytyczna Zalecenie Spis treści 1 Zakres

Bardziej szczegółowo

RWE Stoen Operator Listopad 2011. Specyfikacja techniczna. X Postanowienie Wytyczna Zalecenie. Spis treści. 1 Zakres zastosowania...

RWE Stoen Operator Listopad 2011. Specyfikacja techniczna. X Postanowienie Wytyczna Zalecenie. Spis treści. 1 Zakres zastosowania... RWE Stoen Operator Listopad 2011 Mufy końcowe do kabli niskiego napięcia 0,6/1 kv Specyfikacja techniczna KAB20.0440 Część: 1 Strona 1/18 Dział: NM-S X Postanowienie Wytyczna Zalecenie Strona Spis treści

Bardziej szczegółowo

Kable i osprzęt kablowy 110 kv

Kable i osprzęt kablowy 110 kv Specyfikacja techniczna Załącznik nr 12 do Standardów technicznych w ENERGA-OPERATOR SA Strona 1 z 13 Opracowanie: Departament Rozwoju Majątku Akceptacja: Zatwierdzenie: Specyfikacja techniczna Strona

Bardziej szczegółowo

Dla stacji 30 kv dopuszcza się również Ocenę Techniczną lub Opinię Techniczną wydaną przez akredytowaną przez PCA jednostkę certyfikującą 4

Dla stacji 30 kv dopuszcza się również Ocenę Techniczną lub Opinię Techniczną wydaną przez akredytowaną przez PCA jednostkę certyfikującą 4 Spis treści 1. Wymagania jakości... 3 1.1. Definicje... 3 1.2. Certyfikaty Zgodności... 3 1.3. Deklaracje zgodności.... 4 1.4. Atesty/Oceny Techniczne... 5 2. Raporty, Protokoły z badań... 6 3. Audyt u

Bardziej szczegółowo

- stacje transformatorowe słupowe SN/nN do stosowania w TAURON Dystrybucja S.A.

- stacje transformatorowe słupowe SN/nN do stosowania w TAURON Dystrybucja S.A. - stacje transformatorowe słupowe SN/nN do stosowania w TAURON Dystrybucja S.A. Spis treści 1. Wymagania jakości... 3 1.1. Definicje... 3 1.2. Certyfikat Zakładowej Kontroli Produkcji... 3 1.3. Certyfikaty

Bardziej szczegółowo

Inwestor: - Urząd Gminy Mokobody

Inwestor: - Urząd Gminy Mokobody EL-PRO Kluj Grzegorz Opole Nowe ul.warszawska 26 PROJEKT BUDOWLANY Nazwa opracowania: Projekt budowlany na wykonanie oświetlenia placu Chreptowicza w Mokobodach Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja techniczna Ograniczniki przepięć SN i 110 kv wydanie czwarte z dnia 29 listopada 2017 roku

Specyfikacja techniczna Ograniczniki przepięć SN i 110 kv wydanie czwarte z dnia 29 listopada 2017 roku Załącznik Nr 10 do Procedury Standardy techniczne w ENERGA-OPERATOR SA w ramach procesu Standaryzacja i prekwalifikacja materiałów i urządzeń elektroenergetycznych w megaprocesie Zarzadzanie pracami na

Bardziej szczegółowo

RWE Stoen Operator Listopad Mufy rozgałęźne do kabli średniego napięcia 12/20 kv o izolacji z tworzyw sztucznych. Specyfikacja techniczna

RWE Stoen Operator Listopad Mufy rozgałęźne do kabli średniego napięcia 12/20 kv o izolacji z tworzyw sztucznych. Specyfikacja techniczna RWE Stoen Operator Listopad 2011 Mufy rozgałęźne do kabli średniego napięcia 12/20 kv o izolacji z tworzyw sztucznych Specyfikacja techniczna KAB25.0405 Część: 1 Strona 1/20 Dział: NM-S X Postanowienie

Bardziej szczegółowo

NOWA GENERACJA oryginalnych fińskich przewodów systemu. PAS typu SAX-W. Do nabycia w dostawach fabrycznych lub z magazynu w Gliwicach GWARANTUJEMY:

NOWA GENERACJA oryginalnych fińskich przewodów systemu. PAS typu SAX-W. Do nabycia w dostawach fabrycznych lub z magazynu w Gliwicach GWARANTUJEMY: UWAGA!!!! UWAGA!!!! UWAGA!!!! UWAGA!!!! UWAGA!!!! NOWA GENERACJA oryginalnych fińskich przewodów systemu PAS typu SAX-W WZDŁUŻNIE USZCZELNIANYCH Do nabycia w dostawach fabrycznych lub z magazynu w Gliwicach

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja techniczna. Przekładniki prądowe do infrastruktury AMI. wydanie czwarte. z dnia 2 sierpnia 2017 roku

Specyfikacja techniczna. Przekładniki prądowe do infrastruktury AMI. wydanie czwarte. z dnia 2 sierpnia 2017 roku Załącznik nr 20 do Procedury Standardy techniczne w ENERGA-OPERATOR SA w ramach procesu Standaryzacja i prekwalifikacja materiałów i urządzeń elektroenergetycznych w megaprocesie Zarządzanie pracami na

Bardziej szczegółowo

SM/ST/2006/5 Specyfikacja techniczna materiału dla linii napowietrzych średniego napięcia (linie nieizolowane, niepełnoizolowane i pełnoizolowane)

SM/ST/2006/5 Specyfikacja techniczna materiału dla linii napowietrzych średniego napięcia (linie nieizolowane, niepełnoizolowane i pełnoizolowane) SM/ST/2006/5 Specyfikacja techniczna materiału dla linii napowietrzych średniego napięcia (linie nieizolowane, niepełnoizolowane i pełnoizolowane) 1. Warunki ogólne 1.1. Zamawiane urządzenia elektroenergetyczne

Bardziej szczegółowo

Przewody i osprzęt kablowy dedykowane energiom odnawialnym.

Przewody i osprzęt kablowy dedykowane energiom odnawialnym. Przewody i osprzęt kablowy dedykowane energiom odnawialnym www.helukabel.pl A SOLARFLEX -X PV1-F przewód do instalacji fotowoltaicznych, 2-standardowy Dane techniczne ETIM Class-ID: EC000993 Opis klasy:

Bardziej szczegółowo

stacje transformatorowe słupowe SN/nN do stosowania w TAURON Dystrybucja S.A.

stacje transformatorowe słupowe SN/nN do stosowania w TAURON Dystrybucja S.A. stacje transformatorowe słupowe SN/nN do stosowania w TAURON Dystrybucja S.A. Spis treści 1. Akty prawne... 3 2. Normy... 4 3. Dokumenty TAURON Dystrybucja S.A.... 6 do stosowania w TAURON Dystrybucja

Bardziej szczegółowo

KABLE I PRZEWODY BEZPIECZEŃSTWA. HDGs(żo)FE180/PH90, HLGs(żo)FE180/PH90, HDGsekwf(żo) FE180/PH90, HLGsekwf(żo) FE180/PH90: ZN-CB-03:2002 OPIS OGÓLNY:

KABLE I PRZEWODY BEZPIECZEŃSTWA. HDGs(żo)FE180/PH90, HLGs(żo)FE180/PH90, HDGsekwf(żo) FE180/PH90, HLGsekwf(żo) FE180/PH90: ZN-CB-03:2002 OPIS OGÓLNY: RoHS HDGs, HLGs, HDGsekwf, HLGsekwf NORMA: ZN-CB-03:2002 OPIS OGÓLNY: HDGs, HLGs, HDGsekwf, HLGsekwf : przewody elektroenergetyczne o żyłach miedzianych jednodrutowych / D/ lub wielodrutowych / L/, izolacji

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja techniczna. Słupy i prefabrykaty z betonu do elektroenergetycznych linii napowietrznych SN i nn

Specyfikacja techniczna. Słupy i prefabrykaty z betonu do elektroenergetycznych linii napowietrznych SN i nn Specyfikacja techniczna Słupy i prefabrykaty z betonu do elektroenergetycznych linii napowietrznych SN i nn Wersja: 03 Data wydania: 02.08.2017 r. Informacje formalne: Opracowanie: Departament Rozwoju

Bardziej szczegółowo

nr 9/DTS/2016 dla izolatorów stacyjnych i linowych na potrzeby TAURON Dystrybucja S.A. ormy i dokumenty związane oraz wymagania jakościowe

nr 9/DTS/2016 dla izolatorów stacyjnych i linowych na potrzeby TAURON Dystrybucja S.A. ormy i dokumenty związane oraz wymagania jakościowe nr 9/DTS/2016 dla izolatorów stacyjnych i linowych na potrzeby TAURON Dystrybucja S.A. ormy i dokumenty związane oraz wymagania jakościowe 1. Normy: [N1] PN-EN 60383-1:2005 Izolatory do linii napowietrznych

Bardziej szczegółowo

Standard techniczny nr 1/DTS/ osprzęt do elektroenergetycznych linii napowietrznych nn w TAURON Dystrybucja S.A.

Standard techniczny nr 1/DTS/ osprzęt do elektroenergetycznych linii napowietrznych nn w TAURON Dystrybucja S.A. Standard techniczny nr 1/DTS/2015 - osprzęt do elektroenergetycznych linii napowietrznych nn w TAURON Dystrybucja S.A. Załącznik do Zarządzenia nr 12/2015 Obowiązuje od dnia 10 marca 2015 roku Strona 2

Bardziej szczegółowo

Wytyczne do budowy systemów elektroenergetycznych w PGE Dystrybucja S.A.

Wytyczne do budowy systemów elektroenergetycznych w PGE Dystrybucja S.A. Wytyczne do budowy systemów elektroenergetycznych w PGE Dystrybucja S.A. TOM 4 LINIE KABLOWE ŚREDNIEGO NAPIĘCIA Wersja 04 2011 Zatwierdzono dnia 30.12.2011r. Wszelkie prawa do powielania, rozpowszechniania

Bardziej szczegółowo

- bodowa przewodu (rozpoczynając od materiału izolacyjnego) następnie, po kresce, materiał i budowa Ŝyły

- bodowa przewodu (rozpoczynając od materiału izolacyjnego) następnie, po kresce, materiał i budowa Ŝyły Nowe oznaczenia według norm zharmonizowanych Dyrektywie tej podlegają kable i przewody przeznaczone na napięcie od 50 do 1000V prądu przemiennego i 75 do 1500V prądu stałego. Wszystkie wyroby spełniające

Bardziej szczegółowo

SCYY PRZEWODY DO URZĄDZEŃ ALARMOWYCH I DOMOFONÓW ZASTOSOWANIE BUDOWA DANE TECHNICZNE ISO 9001:200

SCYY PRZEWODY DO URZĄDZEŃ ALARMOWYCH I DOMOFONÓW ZASTOSOWANIE BUDOWA DANE TECHNICZNE ISO 9001:200 SCYY 9001:200 0 Przewody SCYY przeznaczone są do połączeń takich elementów jak sensory, detektory, receptory i/lub urządzeń sygnalizacyjnych, w obwodach kontrolnych wewnętrznych systemów alarmowych. Przewody

Bardziej szczegółowo

PARCONTROL 750 CY (YLgY 450/750 V)

PARCONTROL 750 CY (YLgY 450/750 V) PARCONTROL 750 CY (YLgY 450/750 V) Kable sterownicze, sygnalizacyjne oraz specjalne INFORMACJE TECHNICZNE: Przewód sterowniczy o żyłach miedzianych wielodrutowych (Lg), w izolacji polwinitowej (Y) i powłoce

Bardziej szczegółowo

Proces produkcji kabli elektrycznych

Proces produkcji kabli elektrycznych Proces produkcji kabli elektrycznych TOP CABLE Witamy w TOP CABLE. Jesteśmy jednym z największych na świecie producentów przewodów i kabli elektrycznych. VIDEO-BLOG Na tym video-blogu pokażemy jak produkujemy

Bardziej szczegółowo

YKYFtly, YKYFtly-żo 0,6/1kV PN-93/E-90401, PN-HD 603 S1

YKYFtly, YKYFtly-żo 0,6/1kV PN-93/E-90401, PN-HD 603 S1 Kable z żyłami miedzianymi o izolacji i powłoce opancerzone taśmami stalowymi lakierowanymi KONSTRUKCJA Żyły: Izolacja: Wypełnienie: Pancerz: Powłoka: Kolor powłoki: Identyfikacja żył: YKYFty 2-żyłowe:

Bardziej szczegółowo

YKY, YKY-żo 0,6/1kV PN-93/E-90401, PN-HD-603 S1, IEC

YKY, YKY-żo 0,6/1kV PN-93/E-90401, PN-HD-603 S1, IEC Kable elektroenergetyczne z żyłami miedzianymi o izolacji i powłoce PVC KONSTRUKCJA Żyły: miedziane jednodrutowe okrągłe klasa 1 (RE), wielodrutowe okrągłe klasa 2 (RM), wielodrutowe okrągłe zagęszczane

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja techniczna kabli elektroenergetycznych 110 kv

Specyfikacja techniczna kabli elektroenergetycznych 110 kv SM/ST/2008/07 Specyfikacja techniczna kabli elektroenergetycznych 110 kv 1. Informacje wstępne 1.1. Niniejsza specyfikacja dotyczy kabli elektroenergetycznych o izolacji roboczej wykonanej z polietylenu

Bardziej szczegółowo

Normy i dokumenty związane.

Normy i dokumenty związane. Normy i dokumenty związane. Spis treści Akty prawne... 3 Normy... 4 Dokumenty TAURON Dystrybucja S.A.:... 7 do stosowania w TAURON Dystrybucja S.A. (wersja pierwsza) Strona 2 z 7 Akty prawne [U1] Ustawa

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O PRODUKCIE N2XH. Info CPR: informacje pod adresem Bezhalogenowa alternatywa dla kabli NYY-J, NYY-O w PVC

INFORMACJA O PRODUKCIE N2XH. Info CPR: informacje pod adresem  Bezhalogenowa alternatywa dla kabli NYY-J, NYY-O w PVC Bezhalogenowe przewody zasilające, 0,6/1 kv do instalacji nieruchomych bezhalogenowy kabel elektroenergetyczny zgodny z HD 604/VDE 0276-604. Kabel do instalacji budowlanych z udoskonalonymi właściwościami

Bardziej szczegółowo

RWE Stoen Operator Listopad Specyfikacja techniczna. X Postanowienie Wytyczna Zalecenie. Spis treści. 1 Zakres zastosowania...

RWE Stoen Operator Listopad Specyfikacja techniczna. X Postanowienie Wytyczna Zalecenie. Spis treści. 1 Zakres zastosowania... RWE Stoen Operator Listopad 2011 Głowice kablowe do kabli średniego napięcia 12/20 kv Specyfikacja techniczna KAB25.0445 Część: 1 Strona 1/25 Dział: NM-S X Postanowienie Wytyczna Zalecenie Spis treści

Bardziej szczegółowo

Osprzęt do kabli elektroenergetycznych SN i nn

Osprzęt do kabli elektroenergetycznych SN i nn Specyfikacja techniczna Załącznik nr 6 do Standardów technicznych w ENERGA-OPERATOR SA Strona 1 z 15 Opracowanie: Departament Rozwoju Majątku Akceptacja: Zatwierdzenie: Specyfikacja techniczna Strona 2

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1.3 do SIWZ nr postępowania Specyfikacja techniczna kable SN 1. Kable SN powinny spełniad następujące normy i przepisy

Załącznik nr 1.3 do SIWZ nr postępowania Specyfikacja techniczna kable SN 1. Kable SN powinny spełniad następujące normy i przepisy PN-HD 620 S1; 2002 (U) Załącznik nr 1.3 do SIWZ nr postępowania 1. Kable SN powinny spełniad następujące normy i przepisy 1) PN-HD 621 S1: 2003 Kable elektroenergetyczne średniego napięcia o izolacji papierowej

Bardziej szczegółowo

RWE Stoen Operator Listopad Specyfikacja techniczna. X Postanowienie Wytyczna Zalecenie. Spis treści. 1 Zakres zastosowania...

RWE Stoen Operator Listopad Specyfikacja techniczna. X Postanowienie Wytyczna Zalecenie. Spis treści. 1 Zakres zastosowania... RWE Stoen Operator Listopad 2011 Mufy przejściowe do kabli niskiego napięcia 0,6/1 kv Specyfikacja techniczna KAB20.0430 Część: 1 Strona 1/25 Dział: NM-S X Postanowienie Wytyczna Zalecenie Spis treści

Bardziej szczegółowo

Kabel w PVC do połączeń nieruchomych do zastosowania bezpośrednio w ziemi o szerokim zakresie zastosowania

Kabel w PVC do połączeń nieruchomych do zastosowania bezpośrednio w ziemi o szerokim zakresie zastosowania Kabel w PVC do połączeń nieruchomych do zastosowania bezpośrednio w ziemi o szerokim zakresie zastosowania, VDE, kabel elektroenergetyczny z PVC zgodny z HD 603 / VDE 0276-603, do bezpośredniego zakopywania

Bardziej szczegółowo

RWE Stoen Operator Listopad Mufy przelotowe do kabli niskiego napięcia 0,6/1 kv. Specyfikacja techniczna. X Postanowienie Wytyczna Zalecenie

RWE Stoen Operator Listopad Mufy przelotowe do kabli niskiego napięcia 0,6/1 kv. Specyfikacja techniczna. X Postanowienie Wytyczna Zalecenie RWE Stoen Operator Listopad 2011 Mufy przelotowe do kabli niskiego napięcia 0,6/1 kv Specyfikacja techniczna KAB20.0420 Część: 1 Strona 1/23 Dział: NM-S X Postanowienie Wytyczna Zalecenie Spis treści 1

Bardziej szczegółowo

Kable i przewody GÓRNICZE

Kable i przewody GÓRNICZE Kable i przewody GÓRNICZE KABLE BEZHALOGENOWE, OGNIOODPORNE I UNIEPALNIONE HALOGENFREE, FIRE RESISTANT AND FLAME RETARDANT CABLES Zakłady Kablowe BITNER Polski producent kabli i przewodów Zakłady Kablowe

Bardziej szczegółowo

Temat: Przewody elektryczne rodzaje, budowa, zastosowanie

Temat: Przewody elektryczne rodzaje, budowa, zastosowanie Temat: Przewody elektryczne rodzaje, budowa, zastosowanie Definicje: Kabel wyrób przemysłowy składający się z jednej lub większej liczby żył izolowanych, w powłoce oraz ewentualnie w osłonie ochronnej

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja techniczna Uziomy pionowe i poziome. Zatwierdzenie/Odpowiedzialność za stosowanie*: Właściciel Megaprocesu Rozwój Majątku OSD

Specyfikacja techniczna Uziomy pionowe i poziome. Zatwierdzenie/Odpowiedzialność za stosowanie*: Właściciel Megaprocesu Rozwój Majątku OSD Specyfikacja techniczna Uziomy pionowe i poziome Wersja: 01 Data wydania: 10.12.2014r. Informacje formalne: Opracowanie: Departament Rozwoju Majątku *(w zależności od formy wydania funkcja organizacyjna/funkcja

Bardziej szczegółowo

Przewody sterownicze

Przewody sterownicze Przewody sterownicze Nexans Centrala: Paryż (Francja) Centrala dla Europy Śr-Wsch: Mönchengladbach (Niemcy) Liczba pracowników: 20.000 Obroty 2005: 5,5 MLD Euro Liczba fabryk: 72 Przedstawicielstwa krajowe:

Bardziej szczegółowo

KATALOG DO PROJEKTOWANIA

KATALOG DO PROJEKTOWANIA KATALOG DO PROJEKTOWANIA KABLE I PRZEWOD www.drutplast.com.pl Spis treści Rozdział I Kable sygnalizacyjne górnicze jednodrutowa w izolacji i powłoce polwintowej na napięcie 300/V i 0,6/1 kv nkgs, nkgsx

Bardziej szczegółowo

ETILINE OSPRZET DO LINII NAPOWIETRZNYCH NISKIEGO NAPIĘCIA BEZPIECZNIKI NAPOWIETRZNE BN ZACISKI UCHWYTY ETILINE. Energia pod kontrolą

ETILINE OSPRZET DO LINII NAPOWIETRZNYCH NISKIEGO NAPIĘCIA BEZPIECZNIKI NAPOWIETRZNE BN ZACISKI UCHWYTY ETILINE. Energia pod kontrolą BEZPIECZNIKI NAPOWIETRZNE BN ZACISKI UCHWYTY 400 400 403 OSPRZET DO LINII NAPOWIETRZNYCH NISKIEGO NAPIĘCIA Energia pod kontrolą 399 Bezpieczniki napowietrzne Bezpieczniki napowietrzne typu BN Zalety: budowa

Bardziej szczegółowo

ENERGA-OPERATOR SA Oddział w Płocku WYTYCZNE PROGRAMOWE

ENERGA-OPERATOR SA Oddział w Płocku WYTYCZNE PROGRAMOWE v 1.0 ENERGA-OPERATOR SA Oddział w Płocku REJON DYSTRYBUCJI PŁOCK UL. WYSZOGRODZKA 106 09-400 PŁOCK WYTYCZNE PROGRAMOWE Dostawa i montaż platform bocianich na słupach w linii nn - Płock DOSTAWA, MONTAŻ

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja techniczna miejskich stacji transformatorowych 15/0,4 kv (bez transformatora).

Specyfikacja techniczna miejskich stacji transformatorowych 15/0,4 kv (bez transformatora). SM/ST/2006/10 Specyfikacja techniczna miejskich stacji transformatorowych 15/0,4 kv (bez transformatora). 1. Wymagania ogólne Zamawiane urządzenia elektroenergetyczne muszą podlegać Ustawie z dnia 30 sierpnia

Bardziej szczegółowo

Przewody do systemów alarmowych

Przewody do systemów alarmowych KABLE SŁABOPRĄDOWE Przewody do systemów alarmowych Przewody współosiowe wielkiej częstotliwości Przewody do TV przemysłowej, z żyłami sterowniczymi Przewody montażowe /krosówka/ SPIS TREŚCI ROZDZIAŁU Przewody

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja techniczna miejskich stacji dwutransformatorowych 15/0,4 kv (bez transformatorów).

Specyfikacja techniczna miejskich stacji dwutransformatorowych 15/0,4 kv (bez transformatorów). SOM/ST/2005/06 Specyfikacja techniczna miejskich stacji dwutransformatorowych 15/0,4 kv (bez transformatorów). 1. Wymagania ogólne Zamawiane urządzenia elektroenergetyczne muszą podlegać Rozporządzeniu

Bardziej szczegółowo

Kable do prowadników kablowych

Kable do prowadników kablowych Kable do prowadników kablowych Spis treści BiTflex 500... BiTflex 500 CY... BiTflex 500 PUR... BiTflex 500 CPUR... BiTflex 530 PUR... BiTflex 530 CPUR... BiTflex 510 encoder BiTflex 510 servo... BiT L

Bardziej szczegółowo

Klasyfikacja przewodów i materiały przewodowe

Klasyfikacja przewodów i materiały przewodowe Klasyfikacja przewodów i materiały przewodowe Podział przewodów: przewody i kable elektroenergetyczne przewody i kable telekomunikacyjne przewody nawojowe przewody i kable specjalne Przewody elektroenergetyczne:

Bardziej szczegółowo

dostępność 24 h bębny bezzwrotne Kable energetyczne ziemne, bezpieczeństwa, średniego napięcia www.helukabel.pl

dostępność 24 h bębny bezzwrotne Kable energetyczne ziemne, bezpieczeństwa, średniego napięcia www.helukabel.pl dostępność 24 h bębny bezzwrotne Kable energetyczne ziemne, bezpieczeństwa, średniego napięcia www.helukabel.pl Oferta produktów HELUKABEL Polska Sp. z o.o. obejmuje szeroką gamę kabli energetycznych,

Bardziej szczegółowo

ENERGY EFFICIENT SOLUTIONS SHIPBOARD CABLES

ENERGY EFFICIENT SOLUTIONS SHIPBOARD CABLES ENERGY EFFICIENT SOLUTIONS SHIPBOARD CABLES SPIS TREŚCI KABLE OKRĘTOWE 2 TELE-FONIKA KABLE 3 POTENCJAŁ PRODUKCYJNY 5 OKRĘTOWE KABLE ELEKTROENERGETYCZNE FlameBlocker KONS 0,6/1 kv 8 FlameBlocker NKOXS

Bardziej szczegółowo

Głowice kablowe. Głowica kablowa napowietrzna SFEX do kabli i przewodów o izolacji i powłoce z tworzyw sztucznych (PE, XLPE, PVC)

Głowice kablowe. Głowica kablowa napowietrzna SFEX do kabli i przewodów o izolacji i powłoce z tworzyw sztucznych (PE, XLPE, PVC) Głowica kablowa napowietrzna SFEX do kabli i przewodów o izolacji i powłoce z tworzyw sztucznych (PE, XLPE, PVC) Wskazówka Do głowic napowietrznych należy użyć szczelnych końcówek L L3 Uniwersalne zastosowanie

Bardziej szczegółowo

ZGOK.ZAM/08/15 Załącznik nr 1 SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

ZGOK.ZAM/08/15 Załącznik nr 1 SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik do zaproszenia do składania ofert: SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Dostawa urządzeń i wyposażenia elektrycznego na potrzeby Zakładu Gospodarki Odpadami Komunalnymi w Rzędowie Przedmiotem

Bardziej szczegółowo

YSLY-OZ (300/500 V) YSLY-JZ (300/300 V)

YSLY-OZ (300/500 V) YSLY-JZ (300/300 V) KARTA KATALOGOWA YSLY-JZ; -OZ 300/500 V strona 1 z 6 YSLY-OZ (300/500 V) YSLY-JZ (300/300 V) Przewody sterownicze słaboprądowe z żyłami numerowanymi z żyłą ochronną (YSLY-JZ) lub bez (YSLY-OZ) przeznaczone

Bardziej szczegółowo

RD-Y(St)Y nx2x0,5 mm 2 Bd

RD-Y(St)Y nx2x0,5 mm 2 Bd RD-Y(St)Y nx2x0,5 mm 2 Bd KABLE DO AUTOMATYZACJI ELEKTROWNI O KONSTRUKCJI PĘCZKOWEJ Kable RD-Y(St)Y n x 2 x 0,5 mm 2 Bd przeznaczone są do transmisji danych za pośrednictwem sygnałów analogowych lub cyfrowych

Bardziej szczegółowo

RWE Stoen Operator Listopad Głowice konektorowe do kabli o izolacji z tworzyw sztucznych na napięcie 12/20 kv. Specyfikacja techniczna

RWE Stoen Operator Listopad Głowice konektorowe do kabli o izolacji z tworzyw sztucznych na napięcie 12/20 kv. Specyfikacja techniczna RWE Stoen Operator Listopad 2011 Głowice konektorowe do kabli o izolacji z tworzyw sztucznych na napięcie 12/20 kv Specyfikacja techniczna KAB25.0455 Część: 1 Strona 1/25 Dział: NM-S X Postanowienie Wytyczna

Bardziej szczegółowo

H05V-U /DY/, H05V-R /LY/, H05V-K /LgY/ 300/500V H05V2-U /DYc/, H05V2-R /LYc/, H05V2-K /LgYc/ 300/500V

H05V-U /DY/, H05V-R /LY/, H05V-K /LgY/ 300/500V H05V2-U /DYc/, H05V2-R /LYc/, H05V2-K /LgYc/ 300/500V Przewody H05V-U /DY/, H05V-R /LY/, H05V-K /LgY/ 300/500V H05V2-U /DYc/, H05V2-R /LYc/, H05V2-K /LgYc/ 300/500V Przewody jednożyłowe o polwinitowej, do układania na stałe NORMA: PN-HD 21.3, PN-HD 21.7 DIN

Bardziej szczegółowo

YKXS, YKXSżo 0,6/1 kv. Kable elektroenergetyczne z izolacją XLPE. Norma IEC - 60502-1:2004. Konstrukcja. Zastosowanie. Właściwości

YKXS, YKXSżo 0,6/1 kv. Kable elektroenergetyczne z izolacją XLPE. Norma IEC - 60502-1:2004. Konstrukcja. Zastosowanie. Właściwości Kable elektroenergetyczne z izolacją XLPE Power cables with XLPE insulation YKXS, YKXSżo 0,6/1 kv Norma Standard IEC - 60502-1:2004 3 2 1 Konstrukcja Construction Żyła przewodząca miedziana Copper Izolacja

Bardziej szczegółowo

XUHAKXS 3,6/6kV, 6/10kV, 8,7/15kV, 12/20kV, 18/30kV

XUHAKXS 3,6/6kV, 6/10kV, 8,7/15kV, 12/20kV, 18/30kV Kabel XUHAKXS 3,6/6kV, 6/10kV, 8,7/15kV, 12/20kV, 18/30kV Kable elektroenergetyczne jednożyłowe z żyłą aluminiową o izolacji z polietylenu usieciowanego z żyłą powrotną miedzianą koncentryczną uszczelnioną

Bardziej szczegółowo

ROGUM KABLE Sp. z o. o. Rogum Kable Sp. z o.o.

ROGUM KABLE Sp. z o. o. Rogum Kable Sp. z o.o. ROGUM KABLE Sp. z o. o. jest przedsiębiorstwem zajmującym się od ponad 20 lat produkcją kabli i przewodów oraz ich dystrybucją. Materiałami na izolację i powłokę jest szeroki asortyment produkowanych w

Bardziej szczegółowo

Jaworzno, dnia r. Wykonawcy zainteresowani udziałem w postępowaniu o udzielenie przedmiotowego zmówienia. Sprawa nr 35/2009/EEZP/MN

Jaworzno, dnia r. Wykonawcy zainteresowani udziałem w postępowaniu o udzielenie przedmiotowego zmówienia. Sprawa nr 35/2009/EEZP/MN Jaworzno, dnia 09.09.2009 r. Wykonawcy zainteresowani udziałem w postępowaniu o udzielenie przedmiotowego zmówienia Sprawa nr 35/2009/EEZP/MN Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w

Bardziej szczegółowo

NOWOÂå. górnicze telekomunikacyjne górnicze sygnalizacyjne górnicze hybrydowe. NAJWY SZA JAKOÂå, KONKURENCYJNE CENY

NOWOÂå. górnicze telekomunikacyjne górnicze sygnalizacyjne górnicze hybrydowe. NAJWY SZA JAKOÂå, KONKURENCYJNE CENY NOWOÂå górnicze telekomunikacyjne górnicze sygnalizacyjne górnicze hybrydowe NAJWY SZA JAKOÂå, KONKURENCYJNE CENY KABLE GÓRNICZE e Z D 0 1 h r t i f i z i e r t d u r c I N E N I S O 9 0 Fabryka Kabli

Bardziej szczegółowo

Kable i przewody elektroenergetyczne

Kable i przewody elektroenergetyczne Kable i przewody elektroenergetyczne 2 SPIS TREŚCI TELE-FONIKA KABLE 2 POTENCJAŁ PRODUKCYJNY 3 PRZEWODY GOŁE DO ELEKTROENERGETYCZNYCH LINII NAPOWIETRZNYCH PRZEWODY ELEKTROENERGETYCZNE DO UKŁADANIA NA STAŁE

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 323

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 323 ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 323 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 13 Data wydania: 24 lutego 2015 r. Nazwa i adres: AB 323 INSTYTUT

Bardziej szczegółowo

EGZAMIN KWALIFIKACYJNY ELEKTRYKÓW (D i E) W PYTANIACH I ODPOWIEDZIACH

EGZAMIN KWALIFIKACYJNY ELEKTRYKÓW (D i E) W PYTANIACH I ODPOWIEDZIACH EGZAMIN KWALIFIKACYJNY ELEKTRYKÓW (D i E) W PYTANIACH I ODPOWIEDZIACH Zeszyt 6 Urządzenia, instalacje i sieci elektroenergetyczne o napięciu znamionowym powyżej 1 kv Publikacja zatwierdzona przez Centralną

Bardziej szczegółowo

WZORU UŻYTKOWEGO q Y1 \2\j Numer zgłoszenia: /7j\ y,7.

WZORU UŻYTKOWEGO q Y1 \2\j Numer zgłoszenia: /7j\ y,7. RZECZPOSPOLITA POLSKA EGZEMPLARZ ARCHRMY 3 OPIS OCHRONNY PL 58563 WZORU UŻYTKOWEGO q Y1 \2\j Numer zgłoszenia: 105425 /7j\ y,7. Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (22) Data zgłoszenia: 11.10.1996

Bardziej szczegółowo

SIECI PRZESYŁOWE. Publikacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

SIECI PRZESYŁOWE. Publikacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego SIECI PRZESYŁOWE Publikacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego System elektroenergetyczny elektrownie (wszyscy wytwórcy energii elektrycznej) sieć

Bardziej szczegółowo

ENERGA-OPERATOR SA Oddział w Płocku WYTYCZNE PROGRAMOWE

ENERGA-OPERATOR SA Oddział w Płocku WYTYCZNE PROGRAMOWE ENERGA-OPERATOR SA Oddział w Płocku Załącznik Nr 1 do Warunków Zamówienia REJON DYSTRYBUCJI PŁOCK UL. WYSZOGRODZKA 106 09-400 PŁOCK WYTYCZNE PROGRAMOWE Dostawa, montaż/wymiana platform bocianich na słupach

Bardziej szczegółowo

Standardy dotyczące ograniczenia przerw planowanych

Standardy dotyczące ograniczenia przerw planowanych Standardy dotyczące ograniczenia przerw planowanych Wersja: 02 Data wydania: 01.10.2013 r. Informacje formalne: Opracowanie: Biuro Zarządzania Eksploatacją Zatwierdzenie/Odpowiedzialność za stosowanie:

Bardziej szczegółowo

Przewody i kable służące do zasilania urządzeń przeciwpożarowych

Przewody i kable służące do zasilania urządzeń przeciwpożarowych Przewody i kable służące do zasilania urządzeń przeciwpożarowych Przepisy dotyczące systemów zasilania i sterowania urządzeniami służącymi ochronie przeciwpożarowej ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY

Bardziej szczegółowo

ENERGY PROTOMONT(V) NSSHCGEOEU, NTSKCGECWOEU. Górnicze przewody kombajnowe do pracy w układaku

ENERGY PROTOMONT(V) NSSHCGEOEU, NTSKCGECWOEU. Górnicze przewody kombajnowe do pracy w układaku ENERGY PROTOMONT(V) NSSHCGEOEU, NTSKCGECWOEU Górnicze przewody kombajnowe do pracy w układaku Kryteria doboru elektryczne Nazwa Oznaczenie PROTOMONT(V) NSSHCGEOEU lub NTSKCGECWOEU Normy/ Dopuszczenia DIN

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Kable i przewody bezhalogenowe strona 1. Rozdział II Kable i przewody elektroenergetyczne bezhalogenowe, ognioodporne

Spis treści. Kable i przewody bezhalogenowe strona 1. Rozdział II Kable i przewody elektroenergetyczne bezhalogenowe, ognioodporne Spis treści Wprowadzenie...2 Typ kabla...4 Normy...4 Podstawowe właściwości...4 Rozdział I Kable i przewody elektroenergetyczne bezhalogenowe, nierozprzestrzeniające płomienia H07Z-U, -R, -K 450/750V...6

Bardziej szczegółowo

JUPTH 24 RSM. Instrukcja montażu

JUPTH 24 RSM. Instrukcja montażu JUPTH 24 RSM Termokurczliwa mufa przelotowa SN do jednożyłowych kabli w izolacji z polietylenu usieciowanego (XLPE) lub termoplastycznego (PE) na napięcia znamionowe 8,7/15 kv i 12/20 kv Do łączenia jednożyłowych

Bardziej szczegółowo

I Normy polskie będące wdrożeniem norm europejskich (EN)

I Normy polskie będące wdrożeniem norm europejskich (EN) WYKAZ WYBRANYCH POLSKICH NORM (PN-EN i PN-HD) DOTYCZĄCYCH WYROBÓW KABLOWYCH I SPRZĘTU INSTALACYJNEGO ZHARMONIZOWANYCH Z DYREKTYWĄ NISKONAPIĘCIOWĄ (LVD) (według stanu na 31 grudnia 2009 r.) Niniejsza tablica

Bardziej szczegółowo

ENERGY PROTOMONT(V) NSSHCGEOEU, NTSKCGECWOEU. Górnicze przewody kombajnowe do pracy w układaku

ENERGY PROTOMONT(V) NSSHCGEOEU, NTSKCGECWOEU. Górnicze przewody kombajnowe do pracy w układaku ENERGY PROTOMONT(V) NSSHCGEOEU, NTSKCGECWOEU Górnicze przewody kombajnowe do pracy w układaku elektryczne Nazwa Oznaczenie PROTOMONT(V) NSSHCGEOEU lub NTSKCGECWOEU Normy/ Dopuszczenia DIN VDE 0250, cz.

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA. Kable i przewody

SPECYFIKACJA TECHNICZNA. Kable i przewody Opracowanie jest własnością Grupy LOTOS SA i nie może być reprodukowane ani udostępniane osobom trzecim w całości lub w części bez pisemnej zgody Grupy LOTOS SA SPECYFIKACJA TECHNICZNA Spis zawartości

Bardziej szczegółowo

Izolatory liniowe wsporcze i wiszące WN, SN i nn.

Izolatory liniowe wsporcze i wiszące WN, SN i nn. Specyfikacja techniczna Załącznik nr 13 do Standardów technicznych w ENERGA-OPERATOR SA Strona 1 z 16. Opracowanie: Departament Rozwoju Majątku Akceptacja: Grzegorz Widelski Menadżer procesu Opracowanie

Bardziej szczegółowo

Polskie Sieci Elektroenergetyczne Spółka Akcyjna

Polskie Sieci Elektroenergetyczne Spółka Akcyjna Polskie Sieci Elektroenergetyczne Spółka Akcyjna - STANDARDOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE Numer kodowy PSE-TS.PRODGR.NN PL/2013 yl TYTUŁ : PRZEWODY ODGROMOWE DO LINII 220 i 400 kv OPRACOWANO: DEPARTAMENT

Bardziej szczegółowo

OZNACZENIE KABLA ZASTOSOWANIE BUDOWA KABLA DANE TECHNICZNE. - zgodność z DIN VDE Izolacja żyły wykonana z polietylenu (PE)

OZNACZENIE KABLA ZASTOSOWANIE BUDOWA KABLA DANE TECHNICZNE. - zgodność z DIN VDE Izolacja żyły wykonana z polietylenu (PE) OZNACZENIE KABLA ZASTOSOWANIE BUDOWA KABLA DANE TECHNICZNE W53 1/4 mostki tensometryczne - żyła wewnętrzna miedziana 7-drutowa - zgodność z DIN VDE 0812 - Izolacja żyły wykonana z polietylenu (PE) - indeks

Bardziej szczegółowo

YAKXS, YAKXSżo 0,6/1 kv. Kable elektroenergetyczne z izolacją XLPE. Norma IEC :2004. Konstrukcja. Zastosowanie.

YAKXS, YAKXSżo 0,6/1 kv. Kable elektroenergetyczne z izolacją XLPE. Norma IEC :2004. Konstrukcja. Zastosowanie. Kable elektroenergetyczne z izolacją XLPE Power cables with XLPE insulation YKXS, YKXSżo 0,6/1 kv Norma Standard IEC - 60502-1:04 3 2 1 Konstrukcja Construction Żyła przewodząca aluminiowa luminium Izolacja

Bardziej szczegółowo

YKXS, YKXSżo 0,6/1 kv. Kable elektroenergetyczne z izolacją XLPE. Norma IEC :2004. Konstrukcja. Zastosowanie. Właściwości

YKXS, YKXSżo 0,6/1 kv. Kable elektroenergetyczne z izolacją XLPE. Norma IEC :2004. Konstrukcja. Zastosowanie. Właściwości Kable elektroenergetyczne z izolacją XLPE Power cables with XLPE insulation YKXS, YKXSżo 0,6/1 kv Norma Standard IEC - 60502-1:2004 3 2 1 Konstrukcja Construction Żyła przewodząca miedziana Copper Izolacja

Bardziej szczegółowo