Joybook seria A52/C41 - Podręcznik użytkownika

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Joybook seria A52/C41 - Podręcznik użytkownika"

Transkrypt

1 Joybook seria A52/C41 - Podręcznik użytkownika

2 Zastrzeżenie praw autorskich Copyright 2007 BenQ Corporation. Wszelkie prawa zastrzeżone. Żadnej z części tej publikacji nie można kopiować, transmitować, przetwarzać, zapisywać w systemie odzyskiwania danych lub przekładać na inne języki lub na język komputerowy, w jakiejkolwiek formie lub przy użyciu jakichkolwiek nośników elektronicznych, mechanicznych, magnetycznych, optycznych, chemicznych, ręcznych albo innych, bez wcześniejszej pisemnej zgody tej firmy. Wyłączenie odpowiedzialności BenQ Corporation nie udziela żadnych zabezpieczeń lub gwarancji, wyraźnych lub domniemanych, w odniesieniu do niniejszej publikacji, a w szczególności domniemanych gwarancji lub warunków przydatności handlowej lub użyteczności do określonego celu. Dodatkowo, BenQ Corporation zastrzega sobie prawo do korekty tej publikacji oraz do wykonywania w różnych odstępach czasu, zmian w treści niniejszej publikacji, bez konieczności powiadamiania kogokolwiek o przeprowadzeniu takich poprawek lub zmian. Windows, Internet Explorer i Outlook Express są znakami towarowymi Microsoft Corporation. Inne nazwy są chronione prawem autorskim ich odpowiednich firm lub organizacji. Modele komputerów Joybook, które obejmuje ten podręcznik Ten podręcznik zawiera informacje dotyczące następujących modeli komputerów Joybook: Seria Joybook A52/C41 Należy pamiętać, że rzeczywista konfiguracja sprzętu lub oprogramowania będzie się różnić w zależności od zakupionego modelu. Informacje dotyczące modelu posiadanego komputera Joybook, zawiera etykieta na kartonie opakowania lub na komputerze Joybook.

3 Spis treści Omówienie...1 Informacje o tym podręczniku...1 Typografia...1 Wprowadzenie...2 Zawartość opakowania...2 Przygotowanie komputera Joybook do użycia...2 Rozszerzanie możliwości komputera Joybook...4 Poznanie komputera Joybook...6 Widok z przodu...6 Widok z lewej strony...7 Widok z prawej strony...8 Widok z dołu...9 Widok z tyłu...10 Wskaźniki...11 Wprowadzenie do systemu Windows Vista...12 Prawidłowe wyłączanie komputera Joybook...12 Używanie Windows Mobility Center...13 Używanie komputera Joybook...14 Używanie touchpada...14 Używanie klawiatury 15 Przyciski skrótów funkcji...15 Przyciski Windows i lock keys (blokada)...16 Używanie wbudowanego urządzenia do połączenia bezprzewodowego (dostępne w wybranych modelach)...17 Połączenie z siecią bezprzewodową:...17 Używanie programu konfiguracji BIOS...18 Kiedy i jak używać program konfiguracji BIOS...18 Nawigacja na ekranie programu konfiguracji BIOS...19 Menu główne...19 Menu Advanced (Zaawansowane)...19 Security Menu (Menu Zabezpieczenie)...19 Boot Menu (Menu Uruchamianie systemu)...20 Menu Exit (Zakończenie)...20 Uruchamianie systemu z sieci LAN...20 Przywracanie systemu...21 Używanie programu QDataTrove...21 Uruchamianie programu QDataTrove:...21 Wykonywanie kopii zapasowej plików:...21 Przywracanie plików z kopią zapasową:...22 Odtworzenie obrazu z kopią zapasową:...22 Przywracanie komputera Joybook do domyślnych ustawień fabrycznych:...22 Przywracanie systemu z wykorzystaniem dostarczonych dysków 22 Czynność 1: Ponowna instalacja czystej kopii Windows Vista22 Czynność 2: Ponowna instalacja sterowników i aplikacji...23 Zabezpieczanie komputera Joybook przed wirusami i innymi zagrożeniami...23 Podłączanie do zewnętrznych urządzeń wyświetlania...24 Podłączanie do urządzenia wyświetlania VGA 24 Instalacja dodatkowej pamięci...25 FAQ i rozwiązywanie problemów...28 Ogólne...28 Bateria i zasilanie...28 Połączenie...29 System...30 Wyświetlacz...33 Informacje dotyczące czyszczenia komputera i konserwacji baterii...34 Konserwacja baterii...34 Czyszczenie komputera Joybook...34 Serwis i pomoc techniczna...35 Globalny serwis online BenQ dla komputerów Joybook...35 Rejestracja online użytkowników komputerów Joybook...35 Spis treści iii

4 Dodatek...36 Ogólne informacje dotyczące bezpieczeństwa...36 Informacje bezpieczeństwa dotyczące baterii...36 Informacje bezpieczeństwa dotyczące adaptera prądu zmiennego36 Informacje bezpieczeństwa dotyczące modemu...37 Ostrzeżenie...37 Usuwanie odpadów sprzętu elektrycznego i elektronicznego przez prywatnych użytkowników z gospodarstwa domowych w krajach Unii Europejskiej...37 Declaration of Conformity...37 iv Spis treści

5 Omówienie Informacje o tym podręczniku Ten podręcznik udostępnia podstawowe informacje dotyczące różnych komponentów komputera Joybook i demonstruje sposoby ich używania. Podręcznik ten zawiera następujące, główne rozdziały. Tytuł rozdziału Omówienie Wprowadzenie Poznanie komputera Joybook Wprowadzenie do systemu Windows Vista Używanie komputera Joybook Używanie programu konfiguracji BIOS Przywracanie systemu Podłączanie do zewnętrznych urządzeń wyświetlania Instalacja dodatkowej pamięci FAQ i rozwiązywanie problemów Informacje dotyczące czyszczenia komputera i konserwacji baterii Serwis i pomoc techniczna Dodatek Opis Wstęp do tego podręcznika. Informacje dotyczące rozpoczynania używania komputera Joybook. Informacje dotyczące komponentów sprzętowych komputera Joybook. Podstawowe informacje dotyczące Windows Vista. Podstawowe i zaawansowane informacje dotyczące posługiwania się komputerem Joybook. Informacje dotyczące używania programu konfiguracji BIOS. Informacje dotyczące używania narzędzi do przywracania systemu. Informacje dotyczące podłączania do komputera Joybook zewnętrznych urządzeń wyświetlania. Informacje o dodawaniu dodatkowej pamięci RAM. Informacje o często zadawanych pytaniach i rozwiązywaniu problemów. Informacje o czyszczeniu komputera i konserwacji baterii. Informacje dotyczące serwisu i pomocy technicznej dla komputerów Joybook. Ważne informacje dotyczące bezpieczeństwa. Typografia Wykorzystanie uwag, wskazówek i ostrzeżeń zależy od różnych celów, opisanych następująco. Ikona/ symbol Element Ostrzeżenie Wskazówka Uwaga < > lub [ ] Klawisze na klawiaturze; UI (User Interface [Interfejs użytkownika]) na ekranie Znaczenie Informacja, której głównym celem jest zabezpieczenie przed uszkodzeniem komponentów, danych lub przed odniesieniem obrażeń osobistych, spowodowanych niewłaściwym stosowaniem i nieprawidłowym działaniem lub zachowaniem. Użyteczna informacja umożliwiająca dokończenie zadania. Informacja dodatkowa. Oznacza klawisze na klawiaturze lub UI na ekranie. W rzeczywistości nie wpisuje symboli razem z dołączonymi literami. Omówienie 1

6 Wprowadzenie W zależności od modelu komputera Joybook, jego wygląd może się różnić od pokazanego na ilustracjach w tym podręczniku. Zawartość opakowania Przed pierwszym użyciem komputera Joybook, należy sprawdzić obecność wszystkich elementów. Szczegółowe informacje dotyczące zawartości opakowania, znajdują się na etykiecie opisu zawartości w opakowaniu z akcesoriami. Jeśli któregoś z elementów brakuje bądź jest on uszkodzony, należy natychmiast skontaktować się z dostawcą. Opakowanie należy zachować na wypadek konieczności dostarczenia komputera Joybook do naprawy. Przygotowanie komputera Joybook do użycia 1. Instalacja zestawu baterii Uchwyt baterii A 2. Podłączenie zasilania Po dostarczeniu z fabryki, zestaw baterii jest słabo naładowany. Należy podłączyć źródło zasilania i rozpocząć ładowanie baterii. W trakcie ładowania baterii można używać komputer Joybook. Podłącz przewód zasilający do adaptera zasilania. Podłącz adapter zasilania do gniazda zasilania komputera Joybook. 2 Obróć komputer Joybook spodem do góry i połóż na miękkiej, czystej szmatce. Przy stronie z etykietą zestawu baterii skierowanej do dołu, ostrożnie przesuwaj pokrywę wnęki baterii, aż zaskoczy na miejsce (1). Przesuń w lewo zaczep baterii A, w sposób pokazany na ilustracji w celu zablokowania położenia zestawu baterii (2). Wprowadzenie Podłącz przewód zasilający do gniazda ściennego. Komputer Joybook rozpocznie automatyczne ładowanie baterii.

7 Systemy zasilania i typy wtyczek mogą się różnić w zależności od kraju/ regionu. Podczas ładowania baterii, wskaźnik baterii świeci światłem bursztynowym. Po zakończeniu procesu ładowania, światło wyłącza się. 4. Wykonywanie początkowych ustawień Po dostarczeniu z fabryki, zestaw baterii jest słabo naładowany. Szczegółowe informacje dotyczące kolorów i znaczenia wskaźników, znajdują się w części "Wskaźniki" na stronie Otwieranie komputera Joybook Naciśnij przycisk zasilania w celu uruchomienia komputera Joybook, a następnie wykonaj instrukcje ekranowe w celu dokończenia początkowych ustawień Windows Vista. Komputer Joybook serii A52/C41 najlepiej działa z systemem operacyjnym Windows Vista Home Basic. Nie zaleca się instalacji w innych nie sprawdzonych systemach operacyjnych, może to nie tylko spowodować unieważnienie gwarancji, ale także wpłynąć na działanie komputera Joybook. System operacyjny dostarczony z komputerem Joybook, może być w rzeczywistości inny. Dalsze informacje zawiera etykieta specyfikacji produktu na opakowaniu z produktem. Aby otworzyć komputer Joybook, przesuń zatrzask w prawo, a następnie unieś pokrywę. Wprowadzenie 3

8 Rozszerzanie możliwości komputera Joybook Podłączenie zewnętrznego urządzenia wyświetlania (takiego jak monitor lub projektor) do 15-pinowego gniazda D-sub komputera Joybook. Ustawienie dostępu do sieci LAN (local area network [lokalna sieć komputerowa]), poprzez podłączenie kabla sieciowego do portu LAN komputera Joybook. Podłączenie do portu modemu komputera Joybook, linii telefonicznej i ustawienie połączenia dial-up z Internetem lub podłączenie faksu. Wykorzystanie różnych, dostępnych na rynku kart PCMCIA, poprzez włożenie ich do gniazda kart PCMCIA komputera Joybook. 4 Wprowadzenie

9 Użycie napędu optycznego w celu dostępu do danych na różnego rodzaju dyskach i oglądanie filmów lub muzyki. Podłączenie mikrofonu do gniazda mikrofonu w celu nagrywania dźwięków. Podłączenie słuchawek do gniazdo wyjścia audio w celu wyjścia dźwięków. Podłączanie urządzeń peryferyjnych USB do portu USB komputera Joybook. Wprowadzenie 5

10 Poznanie komputera Joybook W zależności od modelu komputera Joybook, jego wygląd może się różnić od pokazanego na ilustracjach w tym podręczniku. Widok z przodu 6 (1) Panel LCD (Liquid Crystal Display [Wyświetlacz ciekłokrystaliczny]) (2) Przycisk zasilania Włączanie lub wyłączanie komputera Joybook. Szczegółowe innformacje dotyczące wskaźnika przycisku zasilania, znajdują się w części "Wskaźniki" na stronie 11. (3) Klawiatura (4)Wskaźniki Szczegółowe informacje znajdują się w części "Wskaźniki" na stronie 11. (5) Gniazdo wejścia mikrofonu Do podłączenia mikrofonu w celu nagrywania dźwięków. To gniazdo służy do podłączania 3,5mm analogowych wtyk audio. Akceptuje ono zarówno wtyki mono jak i stereo. Poznanie komputera Joybook (6) Gniazdo wyjścia audio Do podłączania słuchawek dousznych/słuchawek na głowę lub zewnętrznego głośnika w celu odtwarzania audio komputera Joybook. (7) Przełącznik połączenia bezprzewodowego Bezprzewodowa sieć LAN (WLAN) jest dostępna w wybranych modelach. Jeśli komputer Joybook nie posiada po dostarczeniu funkcji WLAN, przełącznik ten nie działa. Przełącznik ten służy do uaktywniania/wyłączania funkcji bezprzewodowej sieci LAN (WLAN). Aby uaktywnić sieć WLAN, przesuń przełącznik połączenia bezprzewodowego do pozycji ON (WŁĄCZONE). Aby wyłączyć sieć WLAN, przesuń przełącznik połączenia bezprzewodowego do pozycji OFF (WYŁĄCZONE). (8) Wskaźnik sieci bezprzewodowej Szczegółowe informacje znajdują się w części "Wskaźniki" na stronie 11. Bezprzewodowa sieć LAN (WLAN) jest dostępna w wybranych modelach. Jeśli komputer Joybook nie posiada po dostarczeniu funkcji WLAN, wskaźnik ten jest stale wyłączony. (9) Touchpad

11 Widok z lewej strony (1) Port modemu (złącze RJ-11) Akceptuje analogową linię telefoniczną do stosowania z modemem wewnętrznym. Aby zmniejszyć ryzyko pożaru należy upewnić się, że kabel telefoniczny ma odpowiedni przekrój i że został zatwierdzony do stosowania przez lokalnego dostawcę usługi telekomunikacyjnej. To jest jedyny port modemu telekomunikacyjnego komputera Joybook. Należy uważać, aby nie podłączyć wąskiej wtyki kabla telefonicznego do podobnego, ale szerszego, sąsiedniego portu RJ-11 do LAN RJ-45. (2) Port LAN (Local Area Network [Lokalna sieć komputerowa]) (złącze RJ-45) Umożliwia komputerowi Joybook połączenie z siecią szybkiego Ethernetu 100BASE-Tz szybkością 10/100Mbps. Należy uważać, aby nie podłączyć złącza kabla telefonicznego RJ-11 do portu RJ-45. Spowoduje to uszkodzenie portu LAN. Złącza te wyglądają podobnie, ale złącze RJ-45 jest szersze od złącza RJ-11 i ma więcej przewodów. (3) Otwory wentylacyjne Do odprowadzania ciepła i utrzymania optymalnej temperatury komputera. (4) Port USB Do podłączania urządzeń peryferyjnych, takich jak mysz, aparaty cyfrowe i odtwarzacze MP3, które wykorzystują interfejs USB 2.0. (5) Gniazdo kart rozszerzenia PCMCIA To gniazdo akceptuje jedną kartę PCMCIA typ -II. Gniazdo to i różne dostępne na rynku karty PCMCIA, można wykorzystać do dalszego rozszerzania możliwości komputera Joybook. Wstaw kartę PCMCIA do gniazda, zgodnie z kierunkiem wskazanym na karcie. Następnie, dokończ odpowiednie ustawienia sterownika, zgodnie z dokumentacją dostarczona z kartą. (6) Przycisk wysuwania karty PCMCIA Przed wysunięciem karty PCMCIA: 1. Zakończ wszystkie aplikacje zapisane na karcie PCMCIA i zamknij wszystkie funkcje karty PCMCIA. 2. Pchnij a następnie zwolnij przycisk zwalniania karty PCMCIA, co spowoduje jego wysunięcie. 3. Po wysunięciu przycisku, naciśnij go ponownie, aby wysunąć kartę PCMCIA. Poznanie komputera Joybook 7

12 Widok z prawej strony (1) DVD/CD-RW Combo/DVD Super-Multi drive (dostępne tylko w wybranych modelach) Typ napędu optycznego różni się w zależności od modelu, a obsługiwane typy dysków zależą od napędu optycznego dostarczonego z komputerem Joybook. Obsługa wielo-funkcyjnego modułu optycznego do odczytu muzycznych dysków CD, dysków VCD oraz DVD lub nagrywanie dysków CD-R/ CD-RW albo DVD+R/DVD-R/DVD+RW/DVD-RW/DVD-RAM (opcjonalne). (2) Wskaźnik napędu optycznego Świeci na zielono, podczas dostępu komputera Joybook do danych w napędzie optycznym. (3) Przycisk wysuwania napędu optycznego Poprzez naciśnięcie tego przycisku można wstawić/wysunąć dyski. (4) Ręczne otwieranie tacy Aby otworzyć tacę napędu przy wyłączonym zasilaniu komputera Joybook lub, gdy nie można jej otworzyć poprzez użycie przycisku wysuwania, należy wstawić ostro zakończony obiekt (jak wyprostowany spinacz) do otworu wysuwu obok przycisku wysuwania w celu zwolnienia tacy dysku. (5) Port USB Do podłączania urządzeń peryferyjnych, takich jak mysz, aparaty cyfrowe i odtwarzacze MP3, które wykorzystują interfejs USB Poznanie komputera Joybook

13 Widok z dołu (1) Uchwyt baterii B Do mocowania baterii. (2) Zestaw baterii Dostarcza zasilanie do komputera Joybook, gdy nie jest podłączone zewnętrzne zasilanie. (3) Uchwyt baterii A Do mocowania baterii. (4) Głośniki (5) Pokrywa gniazda MiniCard i gniazda rozszerzenia pamięci Pod pokrywą znajduje się gniazdo pamięci komputera Joybook. Jest tan także gniazdo MiniCard do opcjonalnej karty MiniCard. Wybrane modele mogą posiadać kartę sieci bezprzewodowej MiniCard. Do zdjęcia pokrywy wymagany jest mały śrubokręt krzyżakowy. Dalsze informacje dotyczące dodawania dodatkowej pamięci, górnego ograniczenia wielkości pamięci lub typów certyfikowanych modułów pamięci BenQ dla komputera Joybook, znajdują się w części "Instalacja dodatkowej pamięci" na stronie 25. Poznanie komputera Joybook 9

14 Widok z tyłu (1) Gniazdo zasilania Do podłączenia zasilania prądem zmiennym w celu zasilania komputera Joybook i ładowania baterii. (2) Port USB Do podłączania urządzeń peryferyjnych, takich jak mysz, aparaty cyfrowe i odtwarzacze MP3, które wykorzystują interfejs USB 2.0. (3) 15-pinowe gniazdo video D-sub Do podłączania zewnętrznych urządzeń wyświetlania, takich jak monitory i projektory. (4) Gniazdo zabezpieczenia przed kradzieżą Kensington Do tego gniazda można założyć blokadę antywłamaniową Kensington i linkę w celu zabezpieczenia przed możliwą kradzieżą. 10 Poznanie komputera Joybook

15 Wskaźniki (1) Wskaźnik stanu systemu Gdy system jest włączony, wskaźnik świeci zielonym światłem. Gdy system znajduje się w trybie Suspend (Zawieszenie), wskaźnik miga światłem zielonym. Podczas słabym naładowaniu baterii, wskaźnik ten świeci światłem bursztynowym. (2) Wskaźnik baterii Podczas ładowania baterii, wskaźnik ten świeci światłem bursztynowym. Światło przestaje się świecić, gdy bateria jest całkowicie naładowana, a system jest włączony i podłączony do źródła zasilania. Migające światło bursztynowe oznacza nieprawidłowe działanie baterii, co wymaga skontaktowania się z personelem serwisu. (3) Wskażnik aktywności dysku twardego Świeci na zielono, podczas dostępu komputera Joybook do danych na dysku twardym. (4) Wskaźnik Caps Lock Świeci światłem zielonym po uaktywnieniu przycisku Caps Lock. (5) Wskaźnik Scroll Lock Świeci światłem zielonym po uaktywnieniu przycisku Scroll Lock. (6) Wskaźnik Num Lock Świeci światłem zielonym po uaktywnieniu przycisku Num Lock. Wskaźnik przycisku zasilania Gdy system jest włączony, wskaźnik świeci niebieskim światłem. Gdy system jest wyłączony lub gdy znajduje się w trybie Standby/ Hibernation (Oczekiwanie/Hibernacja), światło nie świeci się. Wskaźnik sieci bezprzewodowej Wskaźnik ten świeci światłem zielonym, gdy włączona jest sieć WLAN i ustalone zostało połączenie sieciowe. Jeśli komputer Joybook nie posiada po dostarczeniu funkcji WLAN, wskaźnik ten jest stale wyłączony. Poznanie komputera Joybook 11

16 Wprowadzenie do systemu Windows Vista W zależności od zakupionego modelu, komputer Joybook może zawierać preinstalowany, najnowszy system operacyjny Microsoft: Windows Vista Home Basic. Podczas pierwszej instalacji komputera Joybook, mogą być wymagane informacje dotyczące następujących tematów. Sprawdź podręcznik użytkownika dostarczony z systemem operacyjnym lub wyszukaj informacje w opcji Help and Support (Pomoc i obsługa techniczna) znajdującej się w menu Start. Jak wykonać ustawienia regionalne systemu, ustawienia daty i czasu. Jak wykonać ustawienia administratora systemu i ustawienia logowania oraz ustawienia użytkownika. Jak zainstalować ustawić i uruchomić oprogramowanie antywirusowe. Jak nazwać komputer w celu identyfikacji w sieci. Jak wykonać połączenie z siecią lokalną bezprzewodowo lub poprzez kabel. Jak wykonać połączenie z innym komputerem poprzez sieć i jak współdzielić pliki. Dak wykonać połączenie z drukarką sieciową lub współdzieloną. Jak wykonać połączenie z Internetem. Jak zarejestrować system Windows i inne dostarczone oprogramowanie. Jak wykonywać aktualizację systemu Windows najnowszymi dodatkami serwisowymi i dodatkami zabezpieczającymi. Jak zsynchronizować zegar systemowy z Internetowym serwerem czasu. Jak wyszukać, pobrać i zainstalować najnowsze sterowniki dla urządzenia systemowego. Jak ustawić harmonogram konserwacji systemu. Prawidłowe wyłączanie komputera Joybook Domyślnie w systemie Windows, przycisk zasilania menu Start uruchamia przechodzenie komputera Joybook do trybu uśpienia. Dlatego, aby całkowicie wyłączyć zasilanie kmputera Joybook, kliknij menu Start, kliknij strzałkę obok przycisku Lock (Blokada), a następnie kliknij Shut Down (Zamknij). Alternatywnie, działanie przycisku zasilania menu Start można dostosować, poprzez wykonanie wymienionych poniżej czynności. 1. Kliknij prawym przyciskiem ikonę stanu naładowania baterii ( lub ) w obszarze powiadomień, w dolnym, prawym rogu pulpitu, a następnie kliknij Power Options (Opcje zasilania). 2. Na ekranie Select a power plan (Wybierz plan zasilania), kliknij Change plan settings (Zmień ustawienia planu) pod wybranym planem. 3. Kliknij Change advanced power settings (Zmień zaawansowane ustawienia zasilania). 4. W zakładce Advanced settings (Ustawienia zaawansowane), kliknij dwukrotnie Power buttons (Przyciski zasilania) i odkryj w celu rozszerzenia tej kategorii. 5. Następnie, kliknij dwukrotnie przycisk zasilania menu Start w celu rozszerzenia tego elementu. 6. W celu określenia akcji do wykonania po naciśnięciu przycisku zasilania menu Start, kliknij On battery (Zasilanie bateryjne) lub Plugged in (Podłączenie), a następnie wybierz wymagane ustawienie z rozwijanej listy. 12 Wprowadzenie do systemu Windows Vista

17 Przycisk zasilania menu Start może wyglądać inaczej w zależności od wykonanych ustawień Wygląd Funkcje Wprowadzenie komputera Joybook do trybu uśpienia. Zamknięcie komputera Joybook. Instalacja aktualizacji Windows jeśli są dostępne, a następnie zamknięcie komputera Joybook po zakończeniu instalacji. Ta forma przycisku zasilania jest dostępna wyłącznie po ustawieniu automatycznego odbierania aktualizacji w komputerze Joybook. Używanie Windows Mobility Center Windows Mobility Center to wygodne miejsce, gdzie można uzyskać szybko dostęp do ustawień komputera Joybook, takich jak jasność, głośność, stan baterii, sieć bezprzewodowa, itd. Aby otworzyć Windows Mobility Center, wystarczy nacisnąć kombinację przycisków skrotu czynności: + <x> lub wykonać jedną z Kliknij Start, Control Panel (Panel sterowania), Mobile PC (Przenośny komputer PC), a następnie kliknij Windows Mobility Center. Kliknij prawym przyciskiem ikonę stanu naładowania baterii ( lub ) w obszarze powiadomień, w dolnym, prawym rogu pulpitu, a następnie kliknij Windows Mobility Center. Wprowadzenie do systemu Windows Vista 13

18 Używanie komputera Joybook Używanie touchpada Touchpad z przyciskami to urządzenie wskazujące, który działa jak opcjonalna, zewnętrzna mysz, umożliwiając nawigację, przewijanie i wybór funkcji. Komponenty touchpada można opisać następująco. Nr Komponent Funkcja (1) Touchpad Przesuwa wskaźnik, wybiera lub uaktywnia elementy na ekranie. (2) Lewy przycisk touchpada (3) Prawy przycisk touchpada Ekwiwalent lewego przycisku opcjonalnej, zewnętrznej myszy. Ekwiwalent prawego przycisku opcjonalnej, zewnętrznej myszy. W celu użycia touchpada jako opcjonalnej, zewnętrznej myszy, naciśnij lewy i prawy przycisk touchpada, co powoduje wykonanie takich samych funkcji klikania, jak dla zewnętrznej myszy. Aby przesunąć wskaźnik, ustaw palec na powierzchni touchpada, delikatnie ją naciskając i przesuń w wymaganym kierunku. Nie należy stosować do touchpada pióra, ołówka lub markera. Należy używać wyłącznie końcówki palca. Aby ustawić preferencje touchpada w systemie Windows Vista, wybierz Start, Control Panel (Panel sterowania), Hardware and Sound (Urządzenia i dźwięki) oraz Mouse (Mysz). Funkcja Wybór Wykonanie Przeciągnięcie Wyświetlenie menu kontekstowego Lewy przycisk touchpada Pojedyncze kliknięcie. Dwukrotne, szybkie kliknięcie. Pojedyncze kliknięcie i przytrzymanie elementu, a następnie użycie palca na touchpadzie do przeciągnięcia. Prawy przycisk touchpada Pojedyncze kliknięcie. Touchpad Pojedyncze stuknięcie. Dwukrotne, szybkie stuknięcie. Dwukrotne szybkie stuknięcie i przytrzymanie elementu, a następnie przesunięcie palca po touchpadzie w celu przeciągnięcia elementu. Touchpad to urządzenie wrażliwe na nacisk, które wymaga prawidłowej obsługi, aby uniknąć uszkodzenia. Nie należy umieszczać ciężkich obiektów na powierzchni touchpada lub na jego przyciskach. Nie wolno zarysowywać touchpada ostrymi obiektami lub paznokciami. 14 Używanie komputera Joybook

19 Używanie klawiatury Przyciski skrótów funkcji Przyciski skrótów funkcji można stosować do uzyskiwania dostępu do powszechnie używanych funkcji lub w celu wykonania szybkich ustawień. W celu użycia przycisku skrótu, naciśnij i przytrzymaj przycisk <Fn> (Funkcja) w dolnym, lewym rogu klawiatury, a następnie naciśnij wymagany przycisk skrótu. Legenda klawiatury może się różnić w zależności od kraju/regionu w którym została zakupiona. <Fn> + <F1> Uaktywnianie lub wyłączanie głośników. <Fn> + <F10> Zmniejszanie głośności. <Fn> + <F3> Przełączanie wyświetlania pomiędzy ekranem <Fn> + <F11> Zmniejszanie głośności. komputera a zewnętrznym monitorem/ projektorem lub ustawienie równoległego wyświetlania; przełączanie pomiędzy wyświetlaczem wewnętrznym/zewnętrznym. <Fn> + <F6> Włącza lub wyłącza sygnał dźwiękowy systemu. <Fn> + <Scr Lk> Po włączeniu sygnału dźwiękowego systemu poprzez naciśnięcie <Fn> + <F6>, generowany jest pojedynczy dźwięk. Uaktywnianie lub wyłączanie funkcji scroll lock (blokada przewijania). Przy uaktywnieniu, ekran przesuwa się o wiersz w górę lub w dół po naciśnięciu przycisku strzałki w górę lub w dół (, ). Scroll Lock (Blokada przewijania) nie działa we wszystkich programach. <Fn> + <F8> Zmniejszanie jasności ekranu. <Fn> + <Num Lock> Uaktywnianie lub wyłączanie keypada numerycznego <Fn> + <F9> Zwiększanie jasności ekranu. zintegrowanego z klawiaturą (oznaczone jasno szarym odcieniem na ilustracji powyżej). Używanie komputera Joybook 15

20 Przyciski Windows i lock keys (blokada) Przycisk Windows Funkcjonalny ekwiwalent kliknięcia przycisku Start na pulpicie Windows. Shift + + M Anulowanie minimalizacji wszystkich okien. + Tab Naciśnij i przytrzymaj przycisk Windows, a następnie naciśnij Tab w celu przełączenia pomiędzy oknami. + R Uaktywnianie okna dialogowego Run (Uruchom). + E Otwieranie okna Computer (Komputer) w celu przeglądania dysków i plików. Caps Lock Zamiana całego wprowadzonego tekstu na duże litery. + M Minimalizacja wszystkich okien. Przycisk aplikacji Udostępnia te same funkcje, co prawy przycisk touchpada, wyświetlając kontekstowe menu podręczne. 16 Używanie komputera Joybook

21 Używanie wbudowanego urządzenia do połączenia bezprzewodowego (dostępne w wybranych modelach) Poprzez wbudowane urządzenie łączności bezprzewodowej komputera 5. Kliknij Wireless (Bezprzewodowa) na liście Show (Pokaż). Joybook, można uzyskać dostęp do innych urządzeń sieci bezprzewodowej Wyświetlona zostanie lista dostępnych sieci bezprzewodowych. (takich jak such punkt dostępowy (Access Point ) stacji sieciowych, komputery notebook, Personal Digital Assistants (Osobiste asystenty cyfrowe) lub projektory cyfrowe) bez konieczności stosowania kabli sieciowych. Do połączenia z siecią LAN (Local Area Network [Lokalna sieć komputerowa]) w domu lub w biurze, wymagane są szczegółowe informacje o konfiguracji punktu dostępowego, który służy jako stacja umożliwiająca transmisję. Na zewnątrz, w takich miejscach jak kawiarnia lub biblioteka, można zapytać personel serwisu o możliwość uzyskania konta. Bezprzewodowa sieć LAN (WLAN) jest dostępna w wybranych modelach. Sieć WLAN ma ograniczony zasięg, w zależności od używanego sprzętu, wybranego pasma częstotliwości, zakłóceń fal radiowych i ukształtowania fizycznego (włącznie ze strukturą budynków). Warunki transmisji różnią się w zależności od sytuacji. Połączenie z siecią bezprzewodową: 1. Upewnij się, że znajdujesz się w miejscu objętym zasięgiem usługi sieci bezprzewodowej. 2. Przesuń Przełącznik połączenia bezprzewodowego komputera Joybook na prawo w celu uaktywnienia sieci WLAN. 3. Kliknij ikonęwlan w zasobniku systemowym, w dolnym prawym rogu pulpitu w celu wyświetlenia menu rozwijanego. 4. W menu rozwijanym kliknij Connect to a network (Połącz z siecią). 6. Kliknij sieć, a następnie kliknij Connect (Połącz). Jeśli używana sieć nie wymaga uwierzytelniania zabezpieczającego, pojawi się komunikat z informacją o pomyślnym nawiązaniu połączenia z siecią. Połączenie z niektórymi sieciami wymaga uwierzytelnienia, może wystąpić konieczność przeprowadzenia procesu autoryzacji i wprowadzenia nazwy użytkownika i hasła. Aby uzyskać szczegółowe informacje należy skontaktować się z administratorem sieci. Dalsze informacje można uzyskać w opcji Help and Support (Pomoc i obsługa techniczna). Ze względu na bezpieczeństwo danych, o ile to możliwe, usilnie zaleca się łączenie z zabezpieczonymi sieciami bezprzewodowymi. Podczas podróży lotniczych należy wyłączyć sieć bezprzewodową w celu uniknięcia możliwych zagrożeń dla bezpieczeństwa lotu. Istnieją inne możliwości połączenia komputera Joybook z siecią. Patrz "Port LAN (Local Area Network [Lokalna sieć komputerowa]) (złącze RJ- 45)" i "Port modemu (złącze RJ-11)" na stronie 7. Używanie komputera Joybook 17

22 Używanie programu konfiguracji BIOS BIOS (Basic Input/Output System [Podstawowy system wejścia/ wyjścia]) to warstwa oprogramowania, znana też pod nazwą firmware, która wykonuje translację instrukcji z innych warstw oprogramowania do instrukcji zrozumiałych przez osprzęt komputera Joybook. Ustawienia BIOS są wymagane przez komputer Joybook do identyfikacji typów zainstalowanych urządzeń i ustawienia specjalnych funkcji. Ustawienia BIOS są specyficzne dla posiadanego urządzenia Joybook. NIE należy zmieniać istniejących ustawień BIOS, bez pewności co do celu tych zmian oraz należy pamiętać o konsekwencjach. Wszelkie nieprawidłowe ustawienia BIOS mogą zmniejszyć wydajność, wpływać na działanie i funkcje komputera Joybook. Najnowsze aktualizacje BIOS można uzyskać na stronie Support.BenQ.com. Kiedy i jak używać program konfiguracji BIOS Ustawienia BIOS są wymagane gdy: Na ekranie zostanie wyświetlony komunikat błędu zalecający uruchomienie programu konfiguracji BIOS. Wymagane jest odtworzenie ustawień domyślnych. Wymagana jest modyfikacja specyficznych ustawień w zależności od sprzętu. Wymagana jest modyfikacja specyficznych ustawień w celu optymalizacji działania systemu. Zilustrowany w tym rozdziale ekran programu konfiguracji BIOS, służy wyłącznie jako odniesienie. Rzeczywiste elementy lub ustawienia w komputerze Joybook mogą się różnić. Program konfiguracji BIOS mógł zostać zaktualizowany po opublikowaniu tego podręcznika. Ustawienia wybrane w systemie operacyjnym mogą zastępować podobne ustawienia w programie konfiguracji BIOS. W celu uruchomienia programu konfiguracji BIOS, należy nacisnąć przycisk <F2>, zaraz po wyświetleniu logo BenQ podczas uruchamiania systemu. Logo jest wyświetlane na ekranie tylko kilka sekund i w tym czasie należy nacisnąć przycisk <F2>. Główny ekran programu konfiguracji BIOS wygląda następująco. Ekran programu konfiguracji BIOS może być podzielony na cztery pola: W górnej części znajduje się pasek menu zawierający tytuły dostępnych menu. Każdy tytuł menu zawiera specyficzne menu. Środkowa część lewej kolumny menu zawiera informacje dotyczące biezących ustawień systemu. Po otworzeniu menu rozwijanego i wybraniu elementu z wieloma opcjami, w lewej kolumnie wyświetlone zostanie podmenu, w którym można wykonać dalszych wyborów. W prawej kolumnie menu znajdują się informacje pomocy dotyczące aktualnie wybranego menu. Po podświetleniu elementu menu, podawane są bardziej szczegółowe informacje. W dolnych wierszach menu znajdują się instrukcje dotyczące przemieszczania się i dokonywania wyborów z użyciem klawiatury. 18 Używanie programu konfiguracji BIOS

Urządzenia wskazujące i klawiatura Instrukcja obsługi

Urządzenia wskazujące i klawiatura Instrukcja obsługi Urządzenia wskazujące i klawiatura Instrukcja obsługi Copyright 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Informacje zawarte w niniejszym dokumencie mogą zostać zmienione bez powiadomienia. Jedyne

Bardziej szczegółowo

MultiBoot Instrukcja obsługi

MultiBoot Instrukcja obsługi MultiBoot Instrukcja obsługi Copyright 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Informacje zawarte w niniejszym dokumencie mogą zostać zmienione bez powiadomienia. Jedyne warunki gwarancji na produkty

Bardziej szczegółowo

Płytka dotykowa TouchPad i klawiatura

Płytka dotykowa TouchPad i klawiatura Płytka dotykowa TouchPad i klawiatura Instrukcja obsługi Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows jest zastrzeżonym znakiem towarowym firmy Microsoft Corporation, zarejestrowanym

Bardziej szczegółowo

Płytka dotykowa TouchPad i klawiatura

Płytka dotykowa TouchPad i klawiatura Płytka dotykowa TouchPad i klawiatura Instrukcja obsługi Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows jest zastrzeżonym znakiem towarowym firmy Microsoft Corporation, zarejestrowanym

Bardziej szczegółowo

MultiBoot Instrukcja obsługi

MultiBoot Instrukcja obsługi MultiBoot Instrukcja obsługi Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Informacje zawarte w niniejszym dokumencie mogą zostać zmienione bez powiadomienia. Jedyne warunki gwarancji na produkty

Bardziej szczegółowo

Urządzenia wskazujące i klawiatura Instrukcja obsługi

Urządzenia wskazujące i klawiatura Instrukcja obsługi Urządzenia wskazujące i klawiatura Instrukcja obsługi Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows jest zastrzeżonym znakiem towarowym firmy Microsoft Corporation, zarejestrowanym w

Bardziej szczegółowo

Aktualizacje oprogramowania Podręcznik użytkownika

Aktualizacje oprogramowania Podręcznik użytkownika Aktualizacje oprogramowania Podręcznik użytkownika Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows jest zastrzeżonym znakiem towarowym firmy Microsoft Corporation, zarejestrowanym w USA.

Bardziej szczegółowo

Aktualizacje oprogramowania Instrukcja obsługi

Aktualizacje oprogramowania Instrukcja obsługi Aktualizacje oprogramowania Instrukcja obsługi Copyright 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows jest zastrzeżonym znakiem towarowym firmy Microsoft Corporation, zarejestrowanym w USA. Uwagi

Bardziej szczegółowo

Płytka dotykowa TouchPad i klawiatura

Płytka dotykowa TouchPad i klawiatura Płytka dotykowa TouchPad i klawiatura Instrukcja obsługi Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows jest zastrzeżonym znakiem towarowym firmy Microsoft Corporation, zarejestrowanym

Bardziej szczegółowo

Urządzenia wskazujące i klawiatura Instrukcja obsługi

Urządzenia wskazujące i klawiatura Instrukcja obsługi Urządzenia wskazujące i klawiatura Instrukcja obsługi Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Microsoft i Windows są zastrzeżonymi znakami towarowymi firmy Microsoft Corporation. Informacje

Bardziej szczegółowo

Narzędzie Setup Instrukcja obsługi

Narzędzie Setup Instrukcja obsługi Narzędzie Setup Instrukcja obsługi Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows jest zastrzeżonym znakiem towarowym firmy Microsoft Corporation, zarejestrowanym w USA. Informacje zawarte

Bardziej szczegółowo

Długopis z ukrytą kamerą cyfrową HD

Długopis z ukrytą kamerą cyfrową HD Długopis z ukrytą kamerą cyfrową HD Instrukcja obsługi Nr produktu: 956256 Strona 1 z 5 1. Szczegóły produktu Nr Nazwa Opis 1 Przycisk obsługi Jest to wielofunkcyjny przycisk, którego funkcje zależą od

Bardziej szczegółowo

Rozpoczęcie pracy. Kalibracja nabojów drukujących bez użycia komputera

Rozpoczęcie pracy. Kalibracja nabojów drukujących bez użycia komputera Rozpoczęcie pracy Kalibracja nabojów drukujących bez użycia komputera Należy najpierw wykonać czynności opisane na arkuszu Instalacja, aby zakończyć instalację sprzętu. Następnie należy wykonać czynności

Bardziej szczegółowo

Urządzenia zewnętrzne Instrukcja obsługi

Urządzenia zewnętrzne Instrukcja obsługi Urządzenia zewnętrzne Instrukcja obsługi Copyright 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Informacje zawarte w niniejszym dokumencie mogą zostać zmienione bez powiadomienia. Jedyne warunki gwarancji

Bardziej szczegółowo

Urządzenia wskazujące i klawiatura Instrukcja obsługi

Urządzenia wskazujące i klawiatura Instrukcja obsługi Urządzenia wskazujące i klawiatura Instrukcja obsługi Copyright 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows jest zastrzeżonym znakiem towarowym firmy Microsoft Corporation, zarejestrowanym w

Bardziej szczegółowo

FAQ dla Transformer TF201

FAQ dla Transformer TF201 FAQ dla Transformer TF201 Zarządzanie plikami... 2 Jak uzyskać dostęp do danych zapisanych na karcie pamięci microsd, SD i w urządzeniu USB?... 2 Jak przenieść wybrany plik do innego foldera?... 2 Jak

Bardziej szczegółowo

Urządzenia zewnętrzne Instrukcja obsługi

Urządzenia zewnętrzne Instrukcja obsługi Urządzenia zewnętrzne Instrukcja obsługi Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows jest zastrzeżonym znakiem towarowym firmy Microsoft Corporation, zarejestrowanym w USA. Informacje

Bardziej szczegółowo

MultiBoot Instrukcja obsługi

MultiBoot Instrukcja obsługi MultiBoot Instrukcja obsługi Copyright 2006, 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Informacje zawarte w niniejszym dokumencie mogą zostać zmienione bez powiadomienia. Jedyne warunki gwarancji

Bardziej szczegółowo

Computer Setup Instrukcja obsługi

Computer Setup Instrukcja obsługi Computer Setup Instrukcja obsługi Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows jest zastrzeżonym znakiem towarowym firmy Microsoft Corporation, zarejestrowanym w USA. Informacje zawarte

Bardziej szczegółowo

Urządzenia wskazujące i klawiatura Instrukcja obsługi

Urządzenia wskazujące i klawiatura Instrukcja obsługi Urządzenia wskazujące i klawiatura Instrukcja obsługi Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Microsoft i Windows są zastrzeżonymi w Stanach Zjednoczonych znakami towarowymi firmy Microsoft

Bardziej szczegółowo

Elementy komputera przenośnego

Elementy komputera przenośnego Elementy komputera przenośnego Instrukcja obsługi Copyright 2006 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Microsoft i Windows są zastrzeżonymi w Stanach Zjednoczonych znakami towarowymi firmy Microsoft

Bardziej szczegółowo

Urządzenia wskazujące i klawiatura Instrukcja obsługi

Urządzenia wskazujące i klawiatura Instrukcja obsługi Urządzenia wskazujące i klawiatura Instrukcja obsługi Copyright 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows jest zastrzeżonym znakiem towarowym firmy Microsoft Corporation, zarejestrowanym w

Bardziej szczegółowo

Narzędzie Setup. Instrukcja obsługi

Narzędzie Setup. Instrukcja obsługi Narzędzie Setup Instrukcja obsługi Copyright 2006 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Bluetooth jest znakiem towarowym należącym do właściciela i używanym przez firmę Hewlett-Packard Company w ramach

Bardziej szczegółowo

Instalacja. Bezprzewodowy punkt dostępowy NETGEAR 802.11ac Model WAC120. Zawartość opakowania

Instalacja. Bezprzewodowy punkt dostępowy NETGEAR 802.11ac Model WAC120. Zawartość opakowania Znaki towarowe NETGEAR, logo NETGEAR oraz Connect with Innovation są znakami towarowymi oraz/lub zastrzeżonymi znakami towarowymi należącymi do firmy NETGEAR Inc. oraz/lub jej spółek zależnych w USA oraz/lub

Bardziej szczegółowo

MultiBoot. Instrukcja obsługi

MultiBoot. Instrukcja obsługi MultiBoot Instrukcja obsługi Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Informacje zawarte w niniejszym dokumencie mogą zostać zmienione bez powiadomienia. Jedyne warunki gwarancji na produkty

Bardziej szczegółowo

FAQ dla Eee Pad TF201

FAQ dla Eee Pad TF201 FAQ dla Eee Pad TF201 PL6915 Zarządzanie plikami... 2 Jak uzyskać dostęp do danych zapisanych na karcie pamięci microsd, SD i w urządzeniu USB?... 2 Jak przenieść wybrany plik do innego foldera?... 2 Jak

Bardziej szczegółowo

Urządzenia wskazujące i klawiatura Instrukcja obsługi

Urządzenia wskazujące i klawiatura Instrukcja obsługi Urządzenia wskazujące i klawiatura Instrukcja obsługi Copyright 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows jest zastrzeżonym znakiem towarowym firmy Microsoft Corporation, zarejestrowanym w

Bardziej szczegółowo

Urządzenia zewnętrzne

Urządzenia zewnętrzne Urządzenia zewnętrzne Instrukcja obsługi Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows jest zastrzeżonym znakiem towarowym firmy Microsoft Corporation, zarejestrowanym w USA. Informacje

Bardziej szczegółowo

NWD310N. Bezprzewodowa karta sieciowa PCI N. Skrócona instrukcja obsługi. Wersja 1.00 Październik 2007 Wydanie 1

NWD310N. Bezprzewodowa karta sieciowa PCI N. Skrócona instrukcja obsługi. Wersja 1.00 Październik 2007 Wydanie 1 Bezprzewodowa karta sieciowa PCI N Skrócona instrukcja obsługi Wersja 1.00 Październik 2007 Wydanie 1 Copyright 2007. Wszelkie prawa zastrzeżone.. Spis treści Przegląd... 3 1. Instalowanie oprogramowania...

Bardziej szczegółowo

Poznanie komputera MyPal

Poznanie komputera MyPal Poznanie komputera MyPal Elementy z przodu Dioda LED Power/Notification (Zasilanie/Powiadomienie) Power Notification Przycisk Launch (Uruchom) Przycisk Notes (Notatki) (nagrywanie głosu) Przycisk Contacts

Bardziej szczegółowo

Urządzenia wskazujące i klawiatura Instrukcja obsługi

Urządzenia wskazujące i klawiatura Instrukcja obsługi Urządzenia wskazujące i klawiatura Instrukcja obsługi Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows jest zastrzeżonym znakiem towarowym firmy Microsoft Corporation, zarejestrowanym w

Bardziej szczegółowo

Dysk CD (z Oprogramowaniem i Podręcznikiem użytkownika)

Dysk CD (z Oprogramowaniem i Podręcznikiem użytkownika) Do skonfigurowania urządzenia może posłużyć każda nowoczesna przeglądarka, np. Internet Explorer 6 lub Netscape Navigator 7.0. DP-G310 Bezprzewodowy serwer wydruków AirPlus G 2,4GHz Przed rozpoczęciem

Bardziej szczegółowo

DWL-2100AP 802.11g/108Mbps Bezprzewodowy punkt dostępowy D-Link AirPlus XtremeG

DWL-2100AP 802.11g/108Mbps Bezprzewodowy punkt dostępowy D-Link AirPlus XtremeG Do skonfigurowania urządzenia może posłużyć każda nowoczesna przeglądarka, np. Internet Explorer 6 lub Netscape Navigator 6.2.3. DWL-2100AP 802.11g/108Mbps Bezprzewodowy punkt dostępowy D-Link AirPlus

Bardziej szczegółowo

Urządzenia wskazujące i klawiatura Instrukcja obsługi

Urządzenia wskazujące i klawiatura Instrukcja obsługi Urządzenia wskazujące i klawiatura Instrukcja obsługi Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows jest zastrzeżonym znakiem towarowym firmy Microsoft Corporation, zarejestrowanym w

Bardziej szczegółowo

Płytka dotykowa TouchPad i klawiatura

Płytka dotykowa TouchPad i klawiatura Płytka dotykowa TouchPad i klawiatura Instrukcja obsługi Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows jest zastrzeżonym znakiem towarowym firmy Microsoft Corporation, zarejestrowanym

Bardziej szczegółowo

Narzędzie Setup. Instrukcja obsługi

Narzędzie Setup. Instrukcja obsługi Narzędzie Setup Instrukcja obsługi Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows jest zastrzeżonym znakiem towarowym firmy Microsoft Corporation, zarejestrowanym w USA. Informacje zawarte

Bardziej szczegółowo

Wykonywanie kopii zapasowych i odtwarzanie danych Instrukcja obsługi

Wykonywanie kopii zapasowych i odtwarzanie danych Instrukcja obsługi Wykonywanie kopii zapasowych i odtwarzanie danych Instrukcja obsługi Copyright 2007-2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows jest zastrzeżonym znakiem towarowym firmy Microsoft Corporation,

Bardziej szczegółowo

W przypadku braku wymienionego wyżej elementu należy skontaktować się ze sprzedawcą.

W przypadku braku wymienionego wyżej elementu należy skontaktować się ze sprzedawcą. SC002 Sweex 5.1 PCI Sound Card Wstęp Dziękujemy za zakup Sweex 5.1 Sound Card. Karta dźwiękowa Sweex zapewnia uzyskanie dźwięku surround. Aby zapewnić poprawne działanie produktu, należy dokładnie przeczytać

Bardziej szczegółowo

Polski. Informacje dotyczące bezpieczeństwa. Polski

Polski. Informacje dotyczące bezpieczeństwa. Polski Niniejszy podręcznik zawiera następujące sekcje: Informacje dotyczące bezpieczeństwa na str. 35. Rozwiązywanie problemów z instalacją na str. 36. Znajdowanie dalszych informacji na str. 40. Informacje

Bardziej szczegółowo

Urządzenia wskazujące i klawiatura Instrukcja obsługi

Urządzenia wskazujące i klawiatura Instrukcja obsługi Urządzenia wskazujące i klawiatura Instrukcja obsługi Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Microsoft i Windows są zastrzeżonymi w Stanach Zjednoczonych znakami towarowymi firmy Microsoft

Bardziej szczegółowo

Zalecamy uważne przeczytanie niniejszej instrukcji przed pierwszym uruchomieniem komputera.

Zalecamy uważne przeczytanie niniejszej instrukcji przed pierwszym uruchomieniem komputera. P O L S K I SZYBKI START Gratulujemy nabycia nowego notebooka! Zalecamy uważne przeczytanie niniejszej instrukcji przed pierwszym uruchomieniem komputera. Komputer przybywa do Państwa zabezpieczony wytrzymałym

Bardziej szczegółowo

EM8030-EM8031 Adapterów Powerline Mini 500 Mbps

EM8030-EM8031 Adapterów Powerline Mini 500 Mbps EM8030-EM8031 Adapterów Powerline Mini 500 Mbps 2 POLSKI EM8030-EM8031 - Adapterów Powerline Mini 500 Mbps Spis treści 1.0 Wprowadzenie... 2 1.1 Zawartość opakowania... 2 2.0 Podłączenie adapterów Powerline

Bardziej szczegółowo

Kopia zapasowa i odzyskiwanie

Kopia zapasowa i odzyskiwanie Kopia zapasowa i odzyskiwanie Podręcznik użytkownika Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows jest zastrzeżonym znakiem towarowym firmy Microsoft Corporation, zarejestrowanym w

Bardziej szczegółowo

Aktualizacje oprogramowania Podręcznik użytkownika

Aktualizacje oprogramowania Podręcznik użytkownika Aktualizacje oprogramowania Podręcznik użytkownika Copyright 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows i Windows Vista są zastrzeżonymi w Stanach Zjednoczonych znakami towarowymi firmy Microsoft

Bardziej szczegółowo

Kopia zapasowa i odzyskiwanie

Kopia zapasowa i odzyskiwanie Kopia zapasowa i odzyskiwanie Podręcznik użytkownika Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows jest zastrzeżonym znakiem towarowym firmy Microsoft Corporation, zarejestrowanym w

Bardziej szczegółowo

Skrócona instrukcja obsługi

Skrócona instrukcja obsługi Odtwarzacz audio Philips GoGear PL SA1MXX02B SA1MXX02K SA1MXX02KN SA1MXX02W SA1MXX04B SA1MXX04K SA1MXX04KN SA1MXX04P SA1MXX04W SA1MXX04WS SA1MXX08K Skrócona instrukcja obsługi Czynności wstępne Opis głównego

Bardziej szczegółowo

EM4028 Karta sieciowa PCI 10/100/1000 Mbps

EM4028 Karta sieciowa PCI 10/100/1000 Mbps EM4028 Karta sieciowa PCI 10/100/1000 Mbps 2 POLSKI EM4028 Karta sieciowa PCI 10/100/1000 Mbps Spis treści 1.0 Wprowadzenie... 2 1.1 Zawartość opakowania... 2 1.2 Przed rozpoczęciem instalacji... 2 2.0

Bardziej szczegółowo

Modem i sieć lokalna Instrukcja obsługi

Modem i sieć lokalna Instrukcja obsługi Modem i sieć lokalna Instrukcja obsługi Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Informacje zawarte w niniejszym dokumencie mogą zostać zmienione bez powiadomienia. Jedyne warunki gwarancji

Bardziej szczegółowo

Ładowanie akumulatora. Wymiana akumulatora

Ładowanie akumulatora. Wymiana akumulatora Ładowanie akumulatora UWAGA: Gdy używa się zasilacza prądu przemiennego, wszystkie akumulatory korzystają z Dell ExpressCharge. Gdy system jest wyłączony, akumulator naładuje się do 80% pojemności w ciągu

Bardziej szczegółowo

Computer Setup Instrukcja obsługi

Computer Setup Instrukcja obsługi Computer Setup Instrukcja obsługi Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows jest zastrzeżonym znakiem towarowym firmy Microsoft Corporation, zarejestrowanym w USA. Informacje zawarte

Bardziej szczegółowo

Instalacja. Podłączenie urządzenia. Wyłącz wszystkie urządzenia sieciowe (komputer, modem i router).

Instalacja. Podłączenie urządzenia. Wyłącz wszystkie urządzenia sieciowe (komputer, modem i router). Instalacja Podłączenie urządzenia Wyłącz wszystkie urządzenia sieciowe (komputer, modem i router). Podłącz kabel sieciowy do port WAN routera i do portu LAN modemu. Podłącz kabel sieciowy do komputera

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI www.goclever.com

INSTRUKCJA OBSŁUGI www.goclever.com GOCLEVER TAB A73 INSTRUKCJA OBSŁUGI www.goclever.com Spis treści 1. Ekran główny... 3 1.1 Uruchomienie... 3 1.2 Okno główne... 3 1.3 Przedstawienie podstawowych przycisków oraz ikon... 3 1.4 Powiadomienia

Bardziej szczegółowo

ZyXEL NBG-415N. Bezprzewodowy router szerokopasmowy 802.11n. Skrócona instrukcja obsługi. Wersja 1.00 10/2006 Edycja 1

ZyXEL NBG-415N. Bezprzewodowy router szerokopasmowy 802.11n. Skrócona instrukcja obsługi. Wersja 1.00 10/2006 Edycja 1 ZyXEL NBG-415N Bezprzewodowy router szerokopasmowy 802.11n Skrócona instrukcja obsługi Wersja 1.00 10/2006 Edycja 1 Copyright 2006 ZyXEL Communications Corporation. Wszystkie prawa zastrzeżone Wprowadzenie

Bardziej szczegółowo

Urządzenia wskazujące i klawiatura Instrukcja obsługi

Urządzenia wskazujące i klawiatura Instrukcja obsługi Urządzenia wskazujące i klawiatura Instrukcja obsługi Copyright 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Microsoft i Windows są zastrzeżonymi w Stanach Zjednoczonych znakami towarowymi firmy Microsoft

Bardziej szczegółowo

Urządzenia wskazujące i klawiatura Instrukcja obsługi

Urządzenia wskazujące i klawiatura Instrukcja obsługi Urządzenia wskazujące i klawiatura Instrukcja obsługi Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Microsoft i Windows są zastrzeżonymi w Stanach Zjednoczonych znakami towarowymi firmy Microsoft

Bardziej szczegółowo

Wzmacniacz sygnału, repeater Wi-Fi Conrad N300, do gniazdka, 1xRJ45

Wzmacniacz sygnału, repeater Wi-Fi Conrad N300, do gniazdka, 1xRJ45 INSTRUKCJA OBSŁUGI Wzmacniacz sygnału, repeater Wi-Fi Conrad N300, do gniazdka, 1xRJ45 Produkt nr: 986922 Strona 1 z 17 Wzmacniacz sygnału, repeater Wi-Fi Conrad N300 To urządzenie WI-Fi jest zaprojekowane

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkowania. Ładowanie urządzenia

Instrukcja użytkowania. Ładowanie urządzenia GOCLEVER PlayTAB 01 Instrukcja użytkowania Szanowni Państwo, Dziękujemy za zakup naszego urządzenia. Mamy nadzieję, że nasz produkt multimedialny spełni Państwa oczekiwania i zapewni satysfakcję z jego

Bardziej szczegółowo

Joybook seria R55V - Podręcznik użytkownika

Joybook seria R55V - Podręcznik użytkownika Joybook seria R55V - Podręcznik użytkownika Zastrzeżenie praw autorskich Copyright 2007 BenQ Corporation. Wszelkie prawa zastrzeżone. Żadnej z części tej publikacji nie można kopiować, transmitować, przetwarzać,

Bardziej szczegółowo

Aktualizacja oprogramowania sprzętowego przekaźnika bezprzewodowego WT 7

Aktualizacja oprogramowania sprzętowego przekaźnika bezprzewodowego WT 7 Aktualizacja oprogramowania sprzętowego przekaźnika bezprzewodowego WT 7 Dziękujemy za wybór produktu Nikon. W tej instrukcji opisano sposób aktualizacji oprogramowania sprzętowego przekaźnika bezprzewodowego

Bardziej szczegółowo

Modem i sieć lokalna Instrukcja obsługi

Modem i sieć lokalna Instrukcja obsługi Modem i sieć lokalna Instrukcja obsługi Copyright 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Informacje zawarte w niniejszym dokumencie mogą zostać zmienione bez powiadomienia. Jedyne warunki gwarancji

Bardziej szczegółowo

EM4590R1 Uniwersalny repeater Wi-Fi z funkcją WPS

EM4590R1 Uniwersalny repeater Wi-Fi z funkcją WPS EM4590R1 Uniwersalny repeater Wi-Fi z funkcją WPS 2 POLSKI EM4590R1 - Uniwersalny repeater Wi-Fi z funkcją WPS Spis treści 1.0 Wprowadzenie... 2 1.1 Zawartość opakowania... 2 2.0 Gdzie można umieścić repeater

Bardziej szczegółowo

EW1015 R3. Adapter USB 2.0 do IDE i SATA

EW1015 R3. Adapter USB 2.0 do IDE i SATA EW1015 R3 Adapter USB 2.0 do IDE i SATA 2 POLSKI EW1015 R3 - Adapter USB 2.0 do IDE i SATA Spis treści 1.0 Wprowadzenie... 2 1.1 Funkcje i cechy... 2 1.2 Zawartość Opakowanie... 3 1.3 Porty i wskaźnik

Bardziej szczegółowo

NWD-210N Bezprzewodowy adapter USB 802.11n

NWD-210N Bezprzewodowy adapter USB 802.11n NWD-210N Bezprzewodowy adapter USB 802.11n Skrócona instrukcja obsługi Wersja 1.00 11/2007 Edycja 1 Copyright 2006. Wszelkie prawa zastrzeżone. Przegląd NWD210N to adapter sieciowy USB do komputerów osobistych.

Bardziej szczegółowo

Wersja polska. Wstęp. Instalacja w Windows 2000 i XP. LW058 Sweex Wireless LAN USB 2.0 Adapter 54 Mbps

Wersja polska. Wstęp. Instalacja w Windows 2000 i XP. LW058 Sweex Wireless LAN USB 2.0 Adapter 54 Mbps LW058 Sweex Wireless LAN USB 2.0 Adapter 54 Mbps Wstęp Nie należy wystawiać Sweex Wireless LAN USB 2.0 Adapter 54 Mbps na działanie wysokich temperatur. Nie należy wystawiać produktu na bezpośrednie działanie

Bardziej szczegółowo

SMARTWATCH ZGPAX S8. Instrukcja obsługi. Online World tel: BEZPIECZEŃSTWO:

SMARTWATCH ZGPAX S8. Instrukcja obsługi. Online World tel: BEZPIECZEŃSTWO: Instrukcja obsługi SMARTWATCH ZGPAX S8 BEZPIECZEŃSTWO: Przed rozpoczęciem użytkowania przeczytaj uważnie całą instrukcję obsługi. Rysunki i zrzuty ekranu mogą się różnic w zależności od aktualnego oprogramowania.

Bardziej szczegółowo

Uwagi dotyczące produktu

Uwagi dotyczące produktu Początek Copyright 2013 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows jest zarejestrowanym w Stanach Zjednoczonych znakiem towarowym Microsoft Corporation. Informacje zawarte w niniejszym dokumencie

Bardziej szczegółowo

10 Zabezpieczanie komputera. 11 Czyszczenie komputera. 12 Rozwiązywanie problemów. 6 Spis treści. Zamek linki zabezpieczającej...

10 Zabezpieczanie komputera. 11 Czyszczenie komputera. 12 Rozwiązywanie problemów. 6 Spis treści. Zamek linki zabezpieczającej... 10 Zabezpieczanie komputera Zamek linki zabezpieczającej....................... 75 Hasła....................................... 75 Korzystanie z hasła podstawowego/systemowego......... 76 Korzystanie z

Bardziej szczegółowo

EM4591 Uniwersalny repeater Wi-Fi z funkcją WPS

EM4591 Uniwersalny repeater Wi-Fi z funkcją WPS EM4591 Uniwersalny repeater Wi-Fi z funkcją WPS EM4591 - Uniwersalny repeater Wi-Fi z funkcją WPS 2 POLSKI Spis treści 1.0 Wprowadzenie... 2 1.1 Zawartość opakowania... 2 1.2 Omówienie urządzenia... 3

Bardziej szczegółowo

Aktualizacje oprogramowania Podręcznik użytkownika

Aktualizacje oprogramowania Podręcznik użytkownika Aktualizacje oprogramowania Podręcznik użytkownika Copyright 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows jest zastrzeżonym znakiem towarowym firmy Microsoft Corporation, zarejestrowanym w USA.

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Opis urządzenia. Pierwsze użycie

Spis treści. Opis urządzenia. Pierwsze użycie Spis treści Opis urządzenia... 1 Pierwsze użycie... 1 Podstawowa obsługa urządzenia... 2 Opis diod LED... 2 Przygotowania do odczytu danych z urządzenia... 2 Proces instalacji... 3 Zmiana domyślnego sterownika

Bardziej szczegółowo

Modem i sieć lokalna Instrukcja obsługi

Modem i sieć lokalna Instrukcja obsługi Modem i sieć lokalna Instrukcja obsługi Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Informacje zawarte w niniejszym dokumencie mogą zostać zmienione bez powiadomienia. Jedyne warunki gwarancji

Bardziej szczegółowo

Dla przykładu, w instrukcji tej wykorzystano model TL-WA701ND.

Dla przykładu, w instrukcji tej wykorzystano model TL-WA701ND. Instalacja Podłączenie urządzenia Dla przykładu, w instrukcji tej wykorzystano model TL-WA701ND. Nadaj komputerowi statyczny adres IP: 192.168.1.100. W razie problemów przejdź do punktu T3 sekcji Rozwiązywanie

Bardziej szczegółowo

Urządzenia wskazujące i klawiatura Instrukcja obsługi

Urządzenia wskazujące i klawiatura Instrukcja obsługi Urządzenia wskazujące i klawiatura Instrukcja obsługi Copyright 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows jest zastrzeżonym znakiem towarowym firmy Microsoft Corporation, zarejestrowanym w

Bardziej szczegółowo

Ważne: Przed rozpoczęciem instalowania serwera DP-G321 NALEŻY WYŁACZYĆ zasilanie drukarki.

Ważne: Przed rozpoczęciem instalowania serwera DP-G321 NALEŻY WYŁACZYĆ zasilanie drukarki. Do skonfigurowania urządzenia może posłużyć każda nowoczesna przeglądarka, np. Internet Explorer 6 lub Netscape Navigator 7.0. DP-G321 Bezprzewodowy, wieloportowy serwer wydruków AirPlus G 802.11g / 2.4

Bardziej szczegółowo

Zawartość opakowania Opakowanie karty DWL-G650+ powinno zawierać następujące pozycje: Karta Cardbus sieci bezprzewodowej 2.4 GHz AirPlus G+ DWL-G650+

Zawartość opakowania Opakowanie karty DWL-G650+ powinno zawierać następujące pozycje: Karta Cardbus sieci bezprzewodowej 2.4 GHz AirPlus G+ DWL-G650+ Urządzenie działa z systemami operacyjnymi Windows XP, Windows 2000, Windows ME, Windows 98SE. Przed rozpoczęciem DWL-G650+ Karta Cardbus sieci bezprzewodowej (2.4 GHz) AirPlus G+ Do korzystania z karty

Bardziej szczegółowo

System operacyjny Android wersja 4.2.2 Język polski

System operacyjny Android wersja 4.2.2 Język polski ENDEAVOUR 800QC Skrócona instrukcja obsługi tabletu System operacyjny Android wersja 4.2.2 Język polski Dziękujemy wybranie produktu firmy Blaupunkt. Dokonali Państwo dobrego wyboru. Oczywiście będziemy

Bardziej szczegółowo

Telefon głośnomówiący HP UC Speaker Phone. Instrukcja obsługi

Telefon głośnomówiący HP UC Speaker Phone. Instrukcja obsługi Telefon głośnomówiący HP UC Speaker Phone Instrukcja obsługi Copyright 2014, 2015 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Bluetooth jest znakiem towarowym należącym do właściciela i używanym przez firmę

Bardziej szczegółowo

Program Computer Setup

Program Computer Setup Program Computer Setup Numer katalogowy dokumentu: 383705-241 Maj 2005 r. Spis tre ci Program Computer Setup Indeks Uzyskiwanie dostępu do programu Computer Setup.... 2 Ustawienia domyślne programu Computer

Bardziej szczegółowo

Modem i sieć lokalna. Instrukcja obsługi

Modem i sieć lokalna. Instrukcja obsługi Modem i sieć lokalna Instrukcja obsługi Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Informacje zawarte w niniejszym dokumencie mogą zostać zmienione bez powiadomienia. Jedyne warunki gwarancji

Bardziej szczegółowo

Karta TV PVR-TV 713X

Karta TV PVR-TV 713X Karta TV PVR-TV 713X SPIS TREŚCI Ver 2.0 Rozdział 1 : Instalacja sprzętowa karty PVR-TV 713X TV...2 1.1 Zawartość opakowania...2 1.2 Wymagania systemowe...2 1.3 Instalacja sprzętu...2 Rozdział 2. Instalacja

Bardziej szczegółowo

FAQ dla Eee Pad TF201

FAQ dla Eee Pad TF201 FAQ dla Eee Pad TF201 PL6915 Zarządzanie plikami... 2 Jak uzyskać dostęp do danych zapisanych na karcie pamięci microsd, SD i w urządzeniu USB?... 2 Jak przenieść wybrany plik do innego foldera?... 2 Jak

Bardziej szczegółowo

Aktualizacje oprogramowania Instrukcja obsługi

Aktualizacje oprogramowania Instrukcja obsługi Aktualizacje oprogramowania Instrukcja obsługi Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows jest zastrzeżonym znakiem towarowym firmy Microsoft Corporation, zarejestrowanym w USA. Informacje

Bardziej szczegółowo

Memeo Instant Backup Podręcznik Szybkiego Startu

Memeo Instant Backup Podręcznik Szybkiego Startu Wprowadzenie Memeo Instant Backup pozwala w łatwy sposób chronić dane przed zagrożeniami cyfrowego świata. Aplikacja regularnie i automatycznie tworzy kopie zapasowe ważnych plików znajdujących się na

Bardziej szczegółowo

Podłączenie urządzenia. W trakcie konfiguracji routera należy korzystać wyłącznie z przewodowego połączenia sieciowego.

Podłączenie urządzenia. W trakcie konfiguracji routera należy korzystać wyłącznie z przewodowego połączenia sieciowego. Instalacja Podłączenie urządzenia W trakcie konfiguracji routera należy korzystać wyłącznie z przewodowego połączenia sieciowego. Należy dopilnować by nie podłączać urządzeń mokrymi rękami. Jeżeli aktualnie

Bardziej szczegółowo

Wzmacniacz sygnału, repeater Wi-Fi Conrad, N300, 2 anteny, 1 x RJ45 (LAN)

Wzmacniacz sygnału, repeater Wi-Fi Conrad, N300, 2 anteny, 1 x RJ45 (LAN) INSTRUKCJA OBSŁUGI Wzmacniacz sygnału, repeater Wi-Fi Conrad, N300, 2 anteny, 1 x RJ45 (LAN) Nr produktu 975601 Strona 1 z 5 Strona 2 z 5 Użytkować zgodnie z zaleceniami producenta Przeznaczeniem produktu

Bardziej szczegółowo

Huawei E352. Bezprzewodowy modem USB INSTRUKCJA

Huawei E352. Bezprzewodowy modem USB INSTRUKCJA Huawei E352 Bezprzewodowy modem USB INSTRUKCJA 1 Dziękujemy za wybranie mobilnego modemu szerokopasmowego USB. Za pomocą modemu USB można uzyskać szybki dostęp do sieci bezprzewodowej. Niniejsza instrukcja

Bardziej szczegółowo

Bezprzewodowy ruter kieszonkowy/punkt dostępowy DWL-G730AP. Dysk CD z Podręcznikiem użytkownika. Kabel ethernetowy kat. 5 UTP

Bezprzewodowy ruter kieszonkowy/punkt dostępowy DWL-G730AP. Dysk CD z Podręcznikiem użytkownika. Kabel ethernetowy kat. 5 UTP Urządzenie można skonfigurować za pomocą każdej nowoczesnej przeglądarki internetowej, np. Internet Explorer 6 lub Netscape Navigator 6.2.3. DWL-G730AP Bezprzewodowy ruter kieszonkowy/punkt dostępowy D-Link

Bardziej szczegółowo

MAGICTAB Instrukcja użytkownika

MAGICTAB Instrukcja użytkownika MAGICTAB Instrukcja użytkownika 1 Wstęp Dziękujemy za zakup naszego produktu, jesteśmy przekonani, że korzystanie z niego będzie dla Państwa prawdziwą przyjemnością.proszę przeczytać i zachować wszystkie

Bardziej szczegółowo

Aspire One. Skrócony poradnik

Aspire One. Skrócony poradnik Aspire One Skrócony poradnik Rejestracja produktu Przed pierwszym użyciem urządzenia zalecane jest niezwłoczne zarejestrowanie go. Zapewni to dostęp do następujących korzyści: Szybsza obsługa ze strony

Bardziej szczegółowo

Okulary sportowe z wbudowaną kamerą HD, Hyundai X4s Sunnyboy, 1280 x 720 px, czarne

Okulary sportowe z wbudowaną kamerą HD, Hyundai X4s Sunnyboy, 1280 x 720 px, czarne INSTRUKCJA OBSŁUGI Okulary sportowe z wbudowaną kamerą HD, Hyundai X4s Sunnyboy, 1280 x 720 px, czarne Nr produktu 956428 Strona 1 z 5 1. Przegląd 1: Kamera 2: Przycisk operacyjny ON/OFF 3: Przycisk trybu

Bardziej szczegółowo

Obudowa zewnętrznego dysku USB 2.0, 2.5" (6.35cm)

Obudowa zewnętrznego dysku USB 2.0, 2.5 (6.35cm) Obudowa zewnętrznego dysku USB 2.0, 2.5" (6.35cm) Podręcznik użytkownika DA-71001 DA-71002 Przedmowa Gratulujemy zakupu naszego produktu! Przedstawimy nową koncepcję zapisu łączącą bezpieczeństwo z wygodą.

Bardziej szczegółowo

Seria wielofunkcyjnych serwerów sieciowych USB

Seria wielofunkcyjnych serwerów sieciowych USB Seria wielofunkcyjnych serwerów sieciowych USB Przewodnik szybkiej instalacji Wstęp Niniejszy dokument opisuje kroki instalacji i konfiguracji wielofunkcyjnego serwera sieciowego jako serwera urządzenia

Bardziej szczegółowo

Urządzenia zewnętrzne

Urządzenia zewnętrzne Urządzenia zewnętrzne Instrukcja obsługi Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows jest zastrzeżonym znakiem towarowym firmy Microsoft Corporation, zarejestrowanym w USA. Informacje

Bardziej szczegółowo

Kabel Ethernet (UTP/bezpośredni, kat. 5) Pilot zdalnego sterowania z bateriami

Kabel Ethernet (UTP/bezpośredni, kat. 5) Pilot zdalnego sterowania z bateriami Urządzenie działa z systemami operacyjnymi Windows XP, 2000, Me i 98SE Przed rozpoczęciem DSM-320 Bezprzewodowy odtwarzacz multimedialny Wymagania wstępne: komputer z systemem operacyjnym Windows XP, 2000,

Bardziej szczegółowo

SMARTWATCH ZGPAX S99

SMARTWATCH ZGPAX S99 Instrukcja obsługi SMARTWATCH ZGPAX S99 BEZPIECZEŃSTWO: Przed rozpoczęciem użytkowania przeczytaj uważnie całą instrukcję obsługi. Rysunki i zrzuty ekranu mogą się różnic w zależności od aktualnego oprogramowania.

Bardziej szczegółowo

EM4029 Adapter sieciowy PCI-e 10/100/1000 Mb/s

EM4029 Adapter sieciowy PCI-e 10/100/1000 Mb/s EM4029 Adapter sieciowy PCI-e 10/100/1000 Mb/s EM4029 - Adapter sieciowy PCI-e 10/100/1000 Mb/s 2 POLSKI Spis treści 1.0 Wprowadzenie... 2 1.1 Zawartość opakowania... 2 1.2 Przed rozpoczęciem... 2 2.0

Bardziej szczegółowo

Polski. Informacje dotyczące bezpieczeństwa. Polski

Polski. Informacje dotyczące bezpieczeństwa. Polski Niniejszy podręcznik zawiera następujące sekcje: Informacje dotyczące bezpieczeństwa na str. 35. Rozwiązywanie problemów z instalacją na str. 36. Znajdowanie dalszych informacji na str. 40. Informacje

Bardziej szczegółowo

Aktualizacja oprogramowania sprzętowego aparatu fotograficznego

Aktualizacja oprogramowania sprzętowego aparatu fotograficznego Aktualizacja oprogramowania sprzętowego aparatu fotograficznego Dziękujemy za wybór produktu Nikon. W niniejszej instrukcji opisano sposób aktualizacji oprogramowania sprzętowego. Jeśli użytkownik nie

Bardziej szczegółowo

Narzędzie Setup Instrukcja obsługi

Narzędzie Setup Instrukcja obsługi Narzędzie Setup Instrukcja obsługi Copyright 2007, 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows jest zastrzeżonym znakiem towarowym firmy Microsoft Corporation, zarejestrowanym w USA. Informacje

Bardziej szczegółowo