Joybook seria A52/C41 - Podręcznik użytkownika

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Joybook seria A52/C41 - Podręcznik użytkownika"

Transkrypt

1 Joybook seria A52/C41 - Podręcznik użytkownika

2 Zastrzeżenie praw autorskich Copyright 2007 BenQ Corporation. Wszelkie prawa zastrzeżone. Żadnej z części tej publikacji nie można kopiować, transmitować, przetwarzać, zapisywać w systemie odzyskiwania danych lub przekładać na inne języki lub na język komputerowy, w jakiejkolwiek formie lub przy użyciu jakichkolwiek nośników elektronicznych, mechanicznych, magnetycznych, optycznych, chemicznych, ręcznych albo innych, bez wcześniejszej pisemnej zgody tej firmy. Wyłączenie odpowiedzialności BenQ Corporation nie udziela żadnych zabezpieczeń lub gwarancji, wyraźnych lub domniemanych, w odniesieniu do niniejszej publikacji, a w szczególności domniemanych gwarancji lub warunków przydatności handlowej lub użyteczności do określonego celu. Dodatkowo, BenQ Corporation zastrzega sobie prawo do korekty tej publikacji oraz do wykonywania w różnych odstępach czasu, zmian w treści niniejszej publikacji, bez konieczności powiadamiania kogokolwiek o przeprowadzeniu takich poprawek lub zmian. Windows, Internet Explorer i Outlook Express są znakami towarowymi Microsoft Corporation. Inne nazwy są chronione prawem autorskim ich odpowiednich firm lub organizacji. Modele komputerów Joybook, które obejmuje ten podręcznik Ten podręcznik zawiera informacje dotyczące następujących modeli komputerów Joybook: Seria Joybook A52/C41 Należy pamiętać, że rzeczywista konfiguracja sprzętu lub oprogramowania będzie się różnić w zależności od zakupionego modelu. Informacje dotyczące modelu posiadanego komputera Joybook, zawiera etykieta na kartonie opakowania lub na komputerze Joybook.

3 Spis treści Omówienie...1 Informacje o tym podręczniku...1 Typografia...1 Wprowadzenie...2 Zawartość opakowania...2 Przygotowanie komputera Joybook do użycia...2 Rozszerzanie możliwości komputera Joybook...4 Poznanie komputera Joybook...6 Widok z przodu...6 Widok z lewej strony...7 Widok z prawej strony...8 Widok z dołu...9 Widok z tyłu...10 Wskaźniki...11 Wprowadzenie do systemu Windows Vista...12 Prawidłowe wyłączanie komputera Joybook...12 Używanie Windows Mobility Center...13 Używanie komputera Joybook...14 Używanie touchpada...14 Używanie klawiatury 15 Przyciski skrótów funkcji...15 Przyciski Windows i lock keys (blokada)...16 Używanie wbudowanego urządzenia do połączenia bezprzewodowego (dostępne w wybranych modelach)...17 Połączenie z siecią bezprzewodową:...17 Używanie programu konfiguracji BIOS...18 Kiedy i jak używać program konfiguracji BIOS...18 Nawigacja na ekranie programu konfiguracji BIOS...19 Menu główne...19 Menu Advanced (Zaawansowane)...19 Security Menu (Menu Zabezpieczenie)...19 Boot Menu (Menu Uruchamianie systemu)...20 Menu Exit (Zakończenie)...20 Uruchamianie systemu z sieci LAN...20 Przywracanie systemu...21 Używanie programu QDataTrove...21 Uruchamianie programu QDataTrove:...21 Wykonywanie kopii zapasowej plików:...21 Przywracanie plików z kopią zapasową:...22 Odtworzenie obrazu z kopią zapasową:...22 Przywracanie komputera Joybook do domyślnych ustawień fabrycznych:...22 Przywracanie systemu z wykorzystaniem dostarczonych dysków 22 Czynność 1: Ponowna instalacja czystej kopii Windows Vista22 Czynność 2: Ponowna instalacja sterowników i aplikacji...23 Zabezpieczanie komputera Joybook przed wirusami i innymi zagrożeniami...23 Podłączanie do zewnętrznych urządzeń wyświetlania...24 Podłączanie do urządzenia wyświetlania VGA 24 Instalacja dodatkowej pamięci...25 FAQ i rozwiązywanie problemów...28 Ogólne...28 Bateria i zasilanie...28 Połączenie...29 System...30 Wyświetlacz...33 Informacje dotyczące czyszczenia komputera i konserwacji baterii...34 Konserwacja baterii...34 Czyszczenie komputera Joybook...34 Serwis i pomoc techniczna...35 Globalny serwis online BenQ dla komputerów Joybook...35 Rejestracja online użytkowników komputerów Joybook...35 Spis treści iii

4 Dodatek...36 Ogólne informacje dotyczące bezpieczeństwa...36 Informacje bezpieczeństwa dotyczące baterii...36 Informacje bezpieczeństwa dotyczące adaptera prądu zmiennego36 Informacje bezpieczeństwa dotyczące modemu...37 Ostrzeżenie...37 Usuwanie odpadów sprzętu elektrycznego i elektronicznego przez prywatnych użytkowników z gospodarstwa domowych w krajach Unii Europejskiej...37 Declaration of Conformity...37 iv Spis treści

5 Omówienie Informacje o tym podręczniku Ten podręcznik udostępnia podstawowe informacje dotyczące różnych komponentów komputera Joybook i demonstruje sposoby ich używania. Podręcznik ten zawiera następujące, główne rozdziały. Tytuł rozdziału Omówienie Wprowadzenie Poznanie komputera Joybook Wprowadzenie do systemu Windows Vista Używanie komputera Joybook Używanie programu konfiguracji BIOS Przywracanie systemu Podłączanie do zewnętrznych urządzeń wyświetlania Instalacja dodatkowej pamięci FAQ i rozwiązywanie problemów Informacje dotyczące czyszczenia komputera i konserwacji baterii Serwis i pomoc techniczna Dodatek Opis Wstęp do tego podręcznika. Informacje dotyczące rozpoczynania używania komputera Joybook. Informacje dotyczące komponentów sprzętowych komputera Joybook. Podstawowe informacje dotyczące Windows Vista. Podstawowe i zaawansowane informacje dotyczące posługiwania się komputerem Joybook. Informacje dotyczące używania programu konfiguracji BIOS. Informacje dotyczące używania narzędzi do przywracania systemu. Informacje dotyczące podłączania do komputera Joybook zewnętrznych urządzeń wyświetlania. Informacje o dodawaniu dodatkowej pamięci RAM. Informacje o często zadawanych pytaniach i rozwiązywaniu problemów. Informacje o czyszczeniu komputera i konserwacji baterii. Informacje dotyczące serwisu i pomocy technicznej dla komputerów Joybook. Ważne informacje dotyczące bezpieczeństwa. Typografia Wykorzystanie uwag, wskazówek i ostrzeżeń zależy od różnych celów, opisanych następująco. Ikona/ symbol Element Ostrzeżenie Wskazówka Uwaga < > lub [ ] Klawisze na klawiaturze; UI (User Interface [Interfejs użytkownika]) na ekranie Znaczenie Informacja, której głównym celem jest zabezpieczenie przed uszkodzeniem komponentów, danych lub przed odniesieniem obrażeń osobistych, spowodowanych niewłaściwym stosowaniem i nieprawidłowym działaniem lub zachowaniem. Użyteczna informacja umożliwiająca dokończenie zadania. Informacja dodatkowa. Oznacza klawisze na klawiaturze lub UI na ekranie. W rzeczywistości nie wpisuje symboli razem z dołączonymi literami. Omówienie 1

6 Wprowadzenie W zależności od modelu komputera Joybook, jego wygląd może się różnić od pokazanego na ilustracjach w tym podręczniku. Zawartość opakowania Przed pierwszym użyciem komputera Joybook, należy sprawdzić obecność wszystkich elementów. Szczegółowe informacje dotyczące zawartości opakowania, znajdują się na etykiecie opisu zawartości w opakowaniu z akcesoriami. Jeśli któregoś z elementów brakuje bądź jest on uszkodzony, należy natychmiast skontaktować się z dostawcą. Opakowanie należy zachować na wypadek konieczności dostarczenia komputera Joybook do naprawy. Przygotowanie komputera Joybook do użycia 1. Instalacja zestawu baterii Uchwyt baterii A 2. Podłączenie zasilania Po dostarczeniu z fabryki, zestaw baterii jest słabo naładowany. Należy podłączyć źródło zasilania i rozpocząć ładowanie baterii. W trakcie ładowania baterii można używać komputer Joybook. Podłącz przewód zasilający do adaptera zasilania. Podłącz adapter zasilania do gniazda zasilania komputera Joybook. 2 Obróć komputer Joybook spodem do góry i połóż na miękkiej, czystej szmatce. Przy stronie z etykietą zestawu baterii skierowanej do dołu, ostrożnie przesuwaj pokrywę wnęki baterii, aż zaskoczy na miejsce (1). Przesuń w lewo zaczep baterii A, w sposób pokazany na ilustracji w celu zablokowania położenia zestawu baterii (2). Wprowadzenie Podłącz przewód zasilający do gniazda ściennego. Komputer Joybook rozpocznie automatyczne ładowanie baterii.

7 Systemy zasilania i typy wtyczek mogą się różnić w zależności od kraju/ regionu. Podczas ładowania baterii, wskaźnik baterii świeci światłem bursztynowym. Po zakończeniu procesu ładowania, światło wyłącza się. 4. Wykonywanie początkowych ustawień Po dostarczeniu z fabryki, zestaw baterii jest słabo naładowany. Szczegółowe informacje dotyczące kolorów i znaczenia wskaźników, znajdują się w części "Wskaźniki" na stronie Otwieranie komputera Joybook Naciśnij przycisk zasilania w celu uruchomienia komputera Joybook, a następnie wykonaj instrukcje ekranowe w celu dokończenia początkowych ustawień Windows Vista. Komputer Joybook serii A52/C41 najlepiej działa z systemem operacyjnym Windows Vista Home Basic. Nie zaleca się instalacji w innych nie sprawdzonych systemach operacyjnych, może to nie tylko spowodować unieważnienie gwarancji, ale także wpłynąć na działanie komputera Joybook. System operacyjny dostarczony z komputerem Joybook, może być w rzeczywistości inny. Dalsze informacje zawiera etykieta specyfikacji produktu na opakowaniu z produktem. Aby otworzyć komputer Joybook, przesuń zatrzask w prawo, a następnie unieś pokrywę. Wprowadzenie 3

8 Rozszerzanie możliwości komputera Joybook Podłączenie zewnętrznego urządzenia wyświetlania (takiego jak monitor lub projektor) do 15-pinowego gniazda D-sub komputera Joybook. Ustawienie dostępu do sieci LAN (local area network [lokalna sieć komputerowa]), poprzez podłączenie kabla sieciowego do portu LAN komputera Joybook. Podłączenie do portu modemu komputera Joybook, linii telefonicznej i ustawienie połączenia dial-up z Internetem lub podłączenie faksu. Wykorzystanie różnych, dostępnych na rynku kart PCMCIA, poprzez włożenie ich do gniazda kart PCMCIA komputera Joybook. 4 Wprowadzenie

9 Użycie napędu optycznego w celu dostępu do danych na różnego rodzaju dyskach i oglądanie filmów lub muzyki. Podłączenie mikrofonu do gniazda mikrofonu w celu nagrywania dźwięków. Podłączenie słuchawek do gniazdo wyjścia audio w celu wyjścia dźwięków. Podłączanie urządzeń peryferyjnych USB do portu USB komputera Joybook. Wprowadzenie 5

10 Poznanie komputera Joybook W zależności od modelu komputera Joybook, jego wygląd może się różnić od pokazanego na ilustracjach w tym podręczniku. Widok z przodu 6 (1) Panel LCD (Liquid Crystal Display [Wyświetlacz ciekłokrystaliczny]) (2) Przycisk zasilania Włączanie lub wyłączanie komputera Joybook. Szczegółowe innformacje dotyczące wskaźnika przycisku zasilania, znajdują się w części "Wskaźniki" na stronie 11. (3) Klawiatura (4)Wskaźniki Szczegółowe informacje znajdują się w części "Wskaźniki" na stronie 11. (5) Gniazdo wejścia mikrofonu Do podłączenia mikrofonu w celu nagrywania dźwięków. To gniazdo służy do podłączania 3,5mm analogowych wtyk audio. Akceptuje ono zarówno wtyki mono jak i stereo. Poznanie komputera Joybook (6) Gniazdo wyjścia audio Do podłączania słuchawek dousznych/słuchawek na głowę lub zewnętrznego głośnika w celu odtwarzania audio komputera Joybook. (7) Przełącznik połączenia bezprzewodowego Bezprzewodowa sieć LAN (WLAN) jest dostępna w wybranych modelach. Jeśli komputer Joybook nie posiada po dostarczeniu funkcji WLAN, przełącznik ten nie działa. Przełącznik ten służy do uaktywniania/wyłączania funkcji bezprzewodowej sieci LAN (WLAN). Aby uaktywnić sieć WLAN, przesuń przełącznik połączenia bezprzewodowego do pozycji ON (WŁĄCZONE). Aby wyłączyć sieć WLAN, przesuń przełącznik połączenia bezprzewodowego do pozycji OFF (WYŁĄCZONE). (8) Wskaźnik sieci bezprzewodowej Szczegółowe informacje znajdują się w części "Wskaźniki" na stronie 11. Bezprzewodowa sieć LAN (WLAN) jest dostępna w wybranych modelach. Jeśli komputer Joybook nie posiada po dostarczeniu funkcji WLAN, wskaźnik ten jest stale wyłączony. (9) Touchpad

11 Widok z lewej strony (1) Port modemu (złącze RJ-11) Akceptuje analogową linię telefoniczną do stosowania z modemem wewnętrznym. Aby zmniejszyć ryzyko pożaru należy upewnić się, że kabel telefoniczny ma odpowiedni przekrój i że został zatwierdzony do stosowania przez lokalnego dostawcę usługi telekomunikacyjnej. To jest jedyny port modemu telekomunikacyjnego komputera Joybook. Należy uważać, aby nie podłączyć wąskiej wtyki kabla telefonicznego do podobnego, ale szerszego, sąsiedniego portu RJ-11 do LAN RJ-45. (2) Port LAN (Local Area Network [Lokalna sieć komputerowa]) (złącze RJ-45) Umożliwia komputerowi Joybook połączenie z siecią szybkiego Ethernetu 100BASE-Tz szybkością 10/100Mbps. Należy uważać, aby nie podłączyć złącza kabla telefonicznego RJ-11 do portu RJ-45. Spowoduje to uszkodzenie portu LAN. Złącza te wyglądają podobnie, ale złącze RJ-45 jest szersze od złącza RJ-11 i ma więcej przewodów. (3) Otwory wentylacyjne Do odprowadzania ciepła i utrzymania optymalnej temperatury komputera. (4) Port USB Do podłączania urządzeń peryferyjnych, takich jak mysz, aparaty cyfrowe i odtwarzacze MP3, które wykorzystują interfejs USB 2.0. (5) Gniazdo kart rozszerzenia PCMCIA To gniazdo akceptuje jedną kartę PCMCIA typ -II. Gniazdo to i różne dostępne na rynku karty PCMCIA, można wykorzystać do dalszego rozszerzania możliwości komputera Joybook. Wstaw kartę PCMCIA do gniazda, zgodnie z kierunkiem wskazanym na karcie. Następnie, dokończ odpowiednie ustawienia sterownika, zgodnie z dokumentacją dostarczona z kartą. (6) Przycisk wysuwania karty PCMCIA Przed wysunięciem karty PCMCIA: 1. Zakończ wszystkie aplikacje zapisane na karcie PCMCIA i zamknij wszystkie funkcje karty PCMCIA. 2. Pchnij a następnie zwolnij przycisk zwalniania karty PCMCIA, co spowoduje jego wysunięcie. 3. Po wysunięciu przycisku, naciśnij go ponownie, aby wysunąć kartę PCMCIA. Poznanie komputera Joybook 7

12 Widok z prawej strony (1) DVD/CD-RW Combo/DVD Super-Multi drive (dostępne tylko w wybranych modelach) Typ napędu optycznego różni się w zależności od modelu, a obsługiwane typy dysków zależą od napędu optycznego dostarczonego z komputerem Joybook. Obsługa wielo-funkcyjnego modułu optycznego do odczytu muzycznych dysków CD, dysków VCD oraz DVD lub nagrywanie dysków CD-R/ CD-RW albo DVD+R/DVD-R/DVD+RW/DVD-RW/DVD-RAM (opcjonalne). (2) Wskaźnik napędu optycznego Świeci na zielono, podczas dostępu komputera Joybook do danych w napędzie optycznym. (3) Przycisk wysuwania napędu optycznego Poprzez naciśnięcie tego przycisku można wstawić/wysunąć dyski. (4) Ręczne otwieranie tacy Aby otworzyć tacę napędu przy wyłączonym zasilaniu komputera Joybook lub, gdy nie można jej otworzyć poprzez użycie przycisku wysuwania, należy wstawić ostro zakończony obiekt (jak wyprostowany spinacz) do otworu wysuwu obok przycisku wysuwania w celu zwolnienia tacy dysku. (5) Port USB Do podłączania urządzeń peryferyjnych, takich jak mysz, aparaty cyfrowe i odtwarzacze MP3, które wykorzystują interfejs USB Poznanie komputera Joybook

13 Widok z dołu (1) Uchwyt baterii B Do mocowania baterii. (2) Zestaw baterii Dostarcza zasilanie do komputera Joybook, gdy nie jest podłączone zewnętrzne zasilanie. (3) Uchwyt baterii A Do mocowania baterii. (4) Głośniki (5) Pokrywa gniazda MiniCard i gniazda rozszerzenia pamięci Pod pokrywą znajduje się gniazdo pamięci komputera Joybook. Jest tan także gniazdo MiniCard do opcjonalnej karty MiniCard. Wybrane modele mogą posiadać kartę sieci bezprzewodowej MiniCard. Do zdjęcia pokrywy wymagany jest mały śrubokręt krzyżakowy. Dalsze informacje dotyczące dodawania dodatkowej pamięci, górnego ograniczenia wielkości pamięci lub typów certyfikowanych modułów pamięci BenQ dla komputera Joybook, znajdują się w części "Instalacja dodatkowej pamięci" na stronie 25. Poznanie komputera Joybook 9

14 Widok z tyłu (1) Gniazdo zasilania Do podłączenia zasilania prądem zmiennym w celu zasilania komputera Joybook i ładowania baterii. (2) Port USB Do podłączania urządzeń peryferyjnych, takich jak mysz, aparaty cyfrowe i odtwarzacze MP3, które wykorzystują interfejs USB 2.0. (3) 15-pinowe gniazdo video D-sub Do podłączania zewnętrznych urządzeń wyświetlania, takich jak monitory i projektory. (4) Gniazdo zabezpieczenia przed kradzieżą Kensington Do tego gniazda można założyć blokadę antywłamaniową Kensington i linkę w celu zabezpieczenia przed możliwą kradzieżą. 10 Poznanie komputera Joybook

15 Wskaźniki (1) Wskaźnik stanu systemu Gdy system jest włączony, wskaźnik świeci zielonym światłem. Gdy system znajduje się w trybie Suspend (Zawieszenie), wskaźnik miga światłem zielonym. Podczas słabym naładowaniu baterii, wskaźnik ten świeci światłem bursztynowym. (2) Wskaźnik baterii Podczas ładowania baterii, wskaźnik ten świeci światłem bursztynowym. Światło przestaje się świecić, gdy bateria jest całkowicie naładowana, a system jest włączony i podłączony do źródła zasilania. Migające światło bursztynowe oznacza nieprawidłowe działanie baterii, co wymaga skontaktowania się z personelem serwisu. (3) Wskażnik aktywności dysku twardego Świeci na zielono, podczas dostępu komputera Joybook do danych na dysku twardym. (4) Wskaźnik Caps Lock Świeci światłem zielonym po uaktywnieniu przycisku Caps Lock. (5) Wskaźnik Scroll Lock Świeci światłem zielonym po uaktywnieniu przycisku Scroll Lock. (6) Wskaźnik Num Lock Świeci światłem zielonym po uaktywnieniu przycisku Num Lock. Wskaźnik przycisku zasilania Gdy system jest włączony, wskaźnik świeci niebieskim światłem. Gdy system jest wyłączony lub gdy znajduje się w trybie Standby/ Hibernation (Oczekiwanie/Hibernacja), światło nie świeci się. Wskaźnik sieci bezprzewodowej Wskaźnik ten świeci światłem zielonym, gdy włączona jest sieć WLAN i ustalone zostało połączenie sieciowe. Jeśli komputer Joybook nie posiada po dostarczeniu funkcji WLAN, wskaźnik ten jest stale wyłączony. Poznanie komputera Joybook 11

16 Wprowadzenie do systemu Windows Vista W zależności od zakupionego modelu, komputer Joybook może zawierać preinstalowany, najnowszy system operacyjny Microsoft: Windows Vista Home Basic. Podczas pierwszej instalacji komputera Joybook, mogą być wymagane informacje dotyczące następujących tematów. Sprawdź podręcznik użytkownika dostarczony z systemem operacyjnym lub wyszukaj informacje w opcji Help and Support (Pomoc i obsługa techniczna) znajdującej się w menu Start. Jak wykonać ustawienia regionalne systemu, ustawienia daty i czasu. Jak wykonać ustawienia administratora systemu i ustawienia logowania oraz ustawienia użytkownika. Jak zainstalować ustawić i uruchomić oprogramowanie antywirusowe. Jak nazwać komputer w celu identyfikacji w sieci. Jak wykonać połączenie z siecią lokalną bezprzewodowo lub poprzez kabel. Jak wykonać połączenie z innym komputerem poprzez sieć i jak współdzielić pliki. Dak wykonać połączenie z drukarką sieciową lub współdzieloną. Jak wykonać połączenie z Internetem. Jak zarejestrować system Windows i inne dostarczone oprogramowanie. Jak wykonywać aktualizację systemu Windows najnowszymi dodatkami serwisowymi i dodatkami zabezpieczającymi. Jak zsynchronizować zegar systemowy z Internetowym serwerem czasu. Jak wyszukać, pobrać i zainstalować najnowsze sterowniki dla urządzenia systemowego. Jak ustawić harmonogram konserwacji systemu. Prawidłowe wyłączanie komputera Joybook Domyślnie w systemie Windows, przycisk zasilania menu Start uruchamia przechodzenie komputera Joybook do trybu uśpienia. Dlatego, aby całkowicie wyłączyć zasilanie kmputera Joybook, kliknij menu Start, kliknij strzałkę obok przycisku Lock (Blokada), a następnie kliknij Shut Down (Zamknij). Alternatywnie, działanie przycisku zasilania menu Start można dostosować, poprzez wykonanie wymienionych poniżej czynności. 1. Kliknij prawym przyciskiem ikonę stanu naładowania baterii ( lub ) w obszarze powiadomień, w dolnym, prawym rogu pulpitu, a następnie kliknij Power Options (Opcje zasilania). 2. Na ekranie Select a power plan (Wybierz plan zasilania), kliknij Change plan settings (Zmień ustawienia planu) pod wybranym planem. 3. Kliknij Change advanced power settings (Zmień zaawansowane ustawienia zasilania). 4. W zakładce Advanced settings (Ustawienia zaawansowane), kliknij dwukrotnie Power buttons (Przyciski zasilania) i odkryj w celu rozszerzenia tej kategorii. 5. Następnie, kliknij dwukrotnie przycisk zasilania menu Start w celu rozszerzenia tego elementu. 6. W celu określenia akcji do wykonania po naciśnięciu przycisku zasilania menu Start, kliknij On battery (Zasilanie bateryjne) lub Plugged in (Podłączenie), a następnie wybierz wymagane ustawienie z rozwijanej listy. 12 Wprowadzenie do systemu Windows Vista

17 Przycisk zasilania menu Start może wyglądać inaczej w zależności od wykonanych ustawień Wygląd Funkcje Wprowadzenie komputera Joybook do trybu uśpienia. Zamknięcie komputera Joybook. Instalacja aktualizacji Windows jeśli są dostępne, a następnie zamknięcie komputera Joybook po zakończeniu instalacji. Ta forma przycisku zasilania jest dostępna wyłącznie po ustawieniu automatycznego odbierania aktualizacji w komputerze Joybook. Używanie Windows Mobility Center Windows Mobility Center to wygodne miejsce, gdzie można uzyskać szybko dostęp do ustawień komputera Joybook, takich jak jasność, głośność, stan baterii, sieć bezprzewodowa, itd. Aby otworzyć Windows Mobility Center, wystarczy nacisnąć kombinację przycisków skrotu czynności: + <x> lub wykonać jedną z Kliknij Start, Control Panel (Panel sterowania), Mobile PC (Przenośny komputer PC), a następnie kliknij Windows Mobility Center. Kliknij prawym przyciskiem ikonę stanu naładowania baterii ( lub ) w obszarze powiadomień, w dolnym, prawym rogu pulpitu, a następnie kliknij Windows Mobility Center. Wprowadzenie do systemu Windows Vista 13

18 Używanie komputera Joybook Używanie touchpada Touchpad z przyciskami to urządzenie wskazujące, który działa jak opcjonalna, zewnętrzna mysz, umożliwiając nawigację, przewijanie i wybór funkcji. Komponenty touchpada można opisać następująco. Nr Komponent Funkcja (1) Touchpad Przesuwa wskaźnik, wybiera lub uaktywnia elementy na ekranie. (2) Lewy przycisk touchpada (3) Prawy przycisk touchpada Ekwiwalent lewego przycisku opcjonalnej, zewnętrznej myszy. Ekwiwalent prawego przycisku opcjonalnej, zewnętrznej myszy. W celu użycia touchpada jako opcjonalnej, zewnętrznej myszy, naciśnij lewy i prawy przycisk touchpada, co powoduje wykonanie takich samych funkcji klikania, jak dla zewnętrznej myszy. Aby przesunąć wskaźnik, ustaw palec na powierzchni touchpada, delikatnie ją naciskając i przesuń w wymaganym kierunku. Nie należy stosować do touchpada pióra, ołówka lub markera. Należy używać wyłącznie końcówki palca. Aby ustawić preferencje touchpada w systemie Windows Vista, wybierz Start, Control Panel (Panel sterowania), Hardware and Sound (Urządzenia i dźwięki) oraz Mouse (Mysz). Funkcja Wybór Wykonanie Przeciągnięcie Wyświetlenie menu kontekstowego Lewy przycisk touchpada Pojedyncze kliknięcie. Dwukrotne, szybkie kliknięcie. Pojedyncze kliknięcie i przytrzymanie elementu, a następnie użycie palca na touchpadzie do przeciągnięcia. Prawy przycisk touchpada Pojedyncze kliknięcie. Touchpad Pojedyncze stuknięcie. Dwukrotne, szybkie stuknięcie. Dwukrotne szybkie stuknięcie i przytrzymanie elementu, a następnie przesunięcie palca po touchpadzie w celu przeciągnięcia elementu. Touchpad to urządzenie wrażliwe na nacisk, które wymaga prawidłowej obsługi, aby uniknąć uszkodzenia. Nie należy umieszczać ciężkich obiektów na powierzchni touchpada lub na jego przyciskach. Nie wolno zarysowywać touchpada ostrymi obiektami lub paznokciami. 14 Używanie komputera Joybook

19 Używanie klawiatury Przyciski skrótów funkcji Przyciski skrótów funkcji można stosować do uzyskiwania dostępu do powszechnie używanych funkcji lub w celu wykonania szybkich ustawień. W celu użycia przycisku skrótu, naciśnij i przytrzymaj przycisk <Fn> (Funkcja) w dolnym, lewym rogu klawiatury, a następnie naciśnij wymagany przycisk skrótu. Legenda klawiatury może się różnić w zależności od kraju/regionu w którym została zakupiona. <Fn> + <F1> Uaktywnianie lub wyłączanie głośników. <Fn> + <F10> Zmniejszanie głośności. <Fn> + <F3> Przełączanie wyświetlania pomiędzy ekranem <Fn> + <F11> Zmniejszanie głośności. komputera a zewnętrznym monitorem/ projektorem lub ustawienie równoległego wyświetlania; przełączanie pomiędzy wyświetlaczem wewnętrznym/zewnętrznym. <Fn> + <F6> Włącza lub wyłącza sygnał dźwiękowy systemu. <Fn> + <Scr Lk> Po włączeniu sygnału dźwiękowego systemu poprzez naciśnięcie <Fn> + <F6>, generowany jest pojedynczy dźwięk. Uaktywnianie lub wyłączanie funkcji scroll lock (blokada przewijania). Przy uaktywnieniu, ekran przesuwa się o wiersz w górę lub w dół po naciśnięciu przycisku strzałki w górę lub w dół (, ). Scroll Lock (Blokada przewijania) nie działa we wszystkich programach. <Fn> + <F8> Zmniejszanie jasności ekranu. <Fn> + <Num Lock> Uaktywnianie lub wyłączanie keypada numerycznego <Fn> + <F9> Zwiększanie jasności ekranu. zintegrowanego z klawiaturą (oznaczone jasno szarym odcieniem na ilustracji powyżej). Używanie komputera Joybook 15

20 Przyciski Windows i lock keys (blokada) Przycisk Windows Funkcjonalny ekwiwalent kliknięcia przycisku Start na pulpicie Windows. Shift + + M Anulowanie minimalizacji wszystkich okien. + Tab Naciśnij i przytrzymaj przycisk Windows, a następnie naciśnij Tab w celu przełączenia pomiędzy oknami. + R Uaktywnianie okna dialogowego Run (Uruchom). + E Otwieranie okna Computer (Komputer) w celu przeglądania dysków i plików. Caps Lock Zamiana całego wprowadzonego tekstu na duże litery. + M Minimalizacja wszystkich okien. Przycisk aplikacji Udostępnia te same funkcje, co prawy przycisk touchpada, wyświetlając kontekstowe menu podręczne. 16 Używanie komputera Joybook

21 Używanie wbudowanego urządzenia do połączenia bezprzewodowego (dostępne w wybranych modelach) Poprzez wbudowane urządzenie łączności bezprzewodowej komputera 5. Kliknij Wireless (Bezprzewodowa) na liście Show (Pokaż). Joybook, można uzyskać dostęp do innych urządzeń sieci bezprzewodowej Wyświetlona zostanie lista dostępnych sieci bezprzewodowych. (takich jak such punkt dostępowy (Access Point ) stacji sieciowych, komputery notebook, Personal Digital Assistants (Osobiste asystenty cyfrowe) lub projektory cyfrowe) bez konieczności stosowania kabli sieciowych. Do połączenia z siecią LAN (Local Area Network [Lokalna sieć komputerowa]) w domu lub w biurze, wymagane są szczegółowe informacje o konfiguracji punktu dostępowego, który służy jako stacja umożliwiająca transmisję. Na zewnątrz, w takich miejscach jak kawiarnia lub biblioteka, można zapytać personel serwisu o możliwość uzyskania konta. Bezprzewodowa sieć LAN (WLAN) jest dostępna w wybranych modelach. Sieć WLAN ma ograniczony zasięg, w zależności od używanego sprzętu, wybranego pasma częstotliwości, zakłóceń fal radiowych i ukształtowania fizycznego (włącznie ze strukturą budynków). Warunki transmisji różnią się w zależności od sytuacji. Połączenie z siecią bezprzewodową: 1. Upewnij się, że znajdujesz się w miejscu objętym zasięgiem usługi sieci bezprzewodowej. 2. Przesuń Przełącznik połączenia bezprzewodowego komputera Joybook na prawo w celu uaktywnienia sieci WLAN. 3. Kliknij ikonęwlan w zasobniku systemowym, w dolnym prawym rogu pulpitu w celu wyświetlenia menu rozwijanego. 4. W menu rozwijanym kliknij Connect to a network (Połącz z siecią). 6. Kliknij sieć, a następnie kliknij Connect (Połącz). Jeśli używana sieć nie wymaga uwierzytelniania zabezpieczającego, pojawi się komunikat z informacją o pomyślnym nawiązaniu połączenia z siecią. Połączenie z niektórymi sieciami wymaga uwierzytelnienia, może wystąpić konieczność przeprowadzenia procesu autoryzacji i wprowadzenia nazwy użytkownika i hasła. Aby uzyskać szczegółowe informacje należy skontaktować się z administratorem sieci. Dalsze informacje można uzyskać w opcji Help and Support (Pomoc i obsługa techniczna). Ze względu na bezpieczeństwo danych, o ile to możliwe, usilnie zaleca się łączenie z zabezpieczonymi sieciami bezprzewodowymi. Podczas podróży lotniczych należy wyłączyć sieć bezprzewodową w celu uniknięcia możliwych zagrożeń dla bezpieczeństwa lotu. Istnieją inne możliwości połączenia komputera Joybook z siecią. Patrz "Port LAN (Local Area Network [Lokalna sieć komputerowa]) (złącze RJ- 45)" i "Port modemu (złącze RJ-11)" na stronie 7. Używanie komputera Joybook 17

22 Używanie programu konfiguracji BIOS BIOS (Basic Input/Output System [Podstawowy system wejścia/ wyjścia]) to warstwa oprogramowania, znana też pod nazwą firmware, która wykonuje translację instrukcji z innych warstw oprogramowania do instrukcji zrozumiałych przez osprzęt komputera Joybook. Ustawienia BIOS są wymagane przez komputer Joybook do identyfikacji typów zainstalowanych urządzeń i ustawienia specjalnych funkcji. Ustawienia BIOS są specyficzne dla posiadanego urządzenia Joybook. NIE należy zmieniać istniejących ustawień BIOS, bez pewności co do celu tych zmian oraz należy pamiętać o konsekwencjach. Wszelkie nieprawidłowe ustawienia BIOS mogą zmniejszyć wydajność, wpływać na działanie i funkcje komputera Joybook. Najnowsze aktualizacje BIOS można uzyskać na stronie Support.BenQ.com. Kiedy i jak używać program konfiguracji BIOS Ustawienia BIOS są wymagane gdy: Na ekranie zostanie wyświetlony komunikat błędu zalecający uruchomienie programu konfiguracji BIOS. Wymagane jest odtworzenie ustawień domyślnych. Wymagana jest modyfikacja specyficznych ustawień w zależności od sprzętu. Wymagana jest modyfikacja specyficznych ustawień w celu optymalizacji działania systemu. Zilustrowany w tym rozdziale ekran programu konfiguracji BIOS, służy wyłącznie jako odniesienie. Rzeczywiste elementy lub ustawienia w komputerze Joybook mogą się różnić. Program konfiguracji BIOS mógł zostać zaktualizowany po opublikowaniu tego podręcznika. Ustawienia wybrane w systemie operacyjnym mogą zastępować podobne ustawienia w programie konfiguracji BIOS. W celu uruchomienia programu konfiguracji BIOS, należy nacisnąć przycisk <F2>, zaraz po wyświetleniu logo BenQ podczas uruchamiania systemu. Logo jest wyświetlane na ekranie tylko kilka sekund i w tym czasie należy nacisnąć przycisk <F2>. Główny ekran programu konfiguracji BIOS wygląda następująco. Ekran programu konfiguracji BIOS może być podzielony na cztery pola: W górnej części znajduje się pasek menu zawierający tytuły dostępnych menu. Każdy tytuł menu zawiera specyficzne menu. Środkowa część lewej kolumny menu zawiera informacje dotyczące biezących ustawień systemu. Po otworzeniu menu rozwijanego i wybraniu elementu z wieloma opcjami, w lewej kolumnie wyświetlone zostanie podmenu, w którym można wykonać dalszych wyborów. W prawej kolumnie menu znajdują się informacje pomocy dotyczące aktualnie wybranego menu. Po podświetleniu elementu menu, podawane są bardziej szczegółowe informacje. W dolnych wierszach menu znajdują się instrukcje dotyczące przemieszczania się i dokonywania wyborów z użyciem klawiatury. 18 Używanie programu konfiguracji BIOS

Joybook seria S31V - Podręcznik użytkownika

Joybook seria S31V - Podręcznik użytkownika Joybook seria S31V - Podręcznik użytkownika Zastrzeżenie praw autorskich Copyright 2007 BenQ Corporation. Wszelkie prawa zastrzeżone. Żadnej z części tej publikacji nie można kopiować, transmitować, przetwarzać,

Bardziej szczegółowo

Joybook Lite Seria U101 Podręcznik użytkownika

Joybook Lite Seria U101 Podręcznik użytkownika Joybook Lite Seria U101 Podręcznik użytkownika Prawa autorskie i znaki towarowe Copyright 2008 BenQ Corporation. Wszelkie prawa zastrzeżone. Żadnej z części tej publikacji nie można kopiować, transmitować,

Bardziej szczegółowo

Komputer TravelMate serii 2350. Instrukcja Obsługi

Komputer TravelMate serii 2350. Instrukcja Obsługi Komputer TravelMate serii 2350 Instrukcja Obsługi Copyright 2004. Acer Incorporated. Wszelkie prawa zastrzeżone. Instrukcja obsługi komputera notebook TravelMate serii 2350 Drugi wydanie: Listopad 2004

Bardziej szczegółowo

Komputer TravelMate Serii 4010. Instrukcja Obsługi

Komputer TravelMate Serii 4010. Instrukcja Obsługi Komputer TravelMate Serii 4010 Instrukcja Obsługi Copyright 2005. Acer Incorporated. Wszelkie prawa zastrzeżone. Instrukcja obsługi komputera serii TravelMate 4010 Wydanie oryginalne: Czerwiec 2005 Publikacja

Bardziej szczegółowo

Komputer TravelMate Serii 2410. Instrukcja Obsługi

Komputer TravelMate Serii 2410. Instrukcja Obsługi Komputer TravelMate Serii 2410 Instrukcja Obsługi Copyright 2005. Acer Incorporated. Wszelkie prawa zastrzeżone. Instrukcja obsługi komputera serii TravelMate 2410 Wydanie oryginalne: Lipiec 2005 Publikacja

Bardziej szczegółowo

Lenovo G70-70/G70-80 Z70-80

Lenovo G70-70/G70-80 Z70-80 Lenovo G70-70/G70-80 Z70-80 Podręcznik użytkownika Przed rozpoczęciem korzystania z komputera zapoznaj się z informacjami na temat bezpieczeństwa i ważnymi wskazówkami w dołączonych instrukcjach. Uwagi

Bardziej szczegółowo

Komputer Ferrari Serii 5000. Instrukcja Obsługi

Komputer Ferrari Serii 5000. Instrukcja Obsługi Komputer Ferrari Serii 5000 Instrukcja Obsługi Copyright 2006. Acer Incorporated. Wszelkie prawa zastrzeżone. Instrukcja obsługi komputera serii Ferrari 5000 Wydanie oryginalne: 05/2006 Publikacja ta podlega

Bardziej szczegółowo

Lenovo IdeaPad Flex 14/Flex 14D Flex 15/Flex 15D

Lenovo IdeaPad Flex 14/Flex 14D Flex 15/Flex 15D Lenovo IdeaPad Flex 14/Flex 14D Flex 15/Flex 15D Podręcznik użytkownika Przed rozpoczęciem korzystania z komputera zapoznaj się z informacjami na temat bezpieczeństwa i ważnymi wskazówkami w dołączonych

Bardziej szczegółowo

Instrukcja Obsługi ARISTO R100

Instrukcja Obsługi ARISTO R100 Instrukcja Obsługi ARISTO R100 (Kwiecień 2008) OSTRZEŻENIE Prosimy nie demontować komputera. Każda ingerencja własna użytkownika może spowodować utratę gwarancji. Komputer jest integralną całością i wewnątrz

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA KOMPUTERA ALIENWARE M18x MOBILE

INSTRUKCJA KOMPUTERA ALIENWARE M18x MOBILE INSTRUKCJA KOMPUTERA ALIENWARE M18x MOBILE Uwagi, przestrogi i ostrzeżenia UWAGA: UWAGA wskazuje ważną informację, która pomoże Ci lepiej korzystać z komputera. PRZESTROGA: PRZESTROGA wskazuje potencjalne

Bardziej szczegółowo

Lenovo S20-30 / S20-30 Touch

Lenovo S20-30 / S20-30 Touch Lenovo S20-30 / S20-30 Touch Podręcznik użytkownika Przed rozpoczęciem korzystania z komputera zapoznaj się z informacjami na temat bezpieczeństwa i ważnymi wskazówkami w dołączonych instrukcjach. Uwagi

Bardziej szczegółowo

Lenovo Y70-70 Touch/ Y70-80 Touch

Lenovo Y70-70 Touch/ Y70-80 Touch Lenovo Y70-70 Touch/ Y70-80 Touch Podręcznik użytkownika Przed rozpoczęciem korzystania z komputera zapoznaj się z informacjami na temat bezpieczeństwa i ważnymi wskazówkami w dołączonych instrukcjach.

Bardziej szczegółowo

Komputer Aspire Serii 4715Z/4315. Instrukcja Obsługi

Komputer Aspire Serii 4715Z/4315. Instrukcja Obsługi Komputer Aspire Serii 4715Z/4315 Instrukcja Obsługi Copyright 2007. Acer Incorporated. Wszelkie prawa zastrzeżone. Instrukcja obsługi komputera serii Aspire 4715Z/4315 Wydanie oryginalne: 08/2007 Publikacja

Bardziej szczegółowo

Komputer Aspire Serii 5590/5560/5540. Instrukcja Obsługi

Komputer Aspire Serii 5590/5560/5540. Instrukcja Obsługi Komputer Aspire Serii 5590/5560/5540 Instrukcja Obsługi Copyright 2006. Acer Incorporated. Wszelkie prawa zastrzeżone. Instrukcja obsługi komputera serii Aspire 5590/5560/5540 Wydanie oryginalne: 11, 2006

Bardziej szczegółowo

Polski. All-in-One PC. Podręcznik użytkownika. Seria P1801

Polski. All-in-One PC. Podręcznik użytkownika. Seria P1801 All-in-One PC Podręcznik użytkownika Seria P1801 PL7705 Styczeń 2013 Z tabletem firmy Asus P1801 musi być używana stacja PC P1801 Informacje o prawach autorskich Żadnej z części tego podręcznika, włącznie

Bardziej szczegółowo

Komputer firmy Acer serii Aspire S3. Podręcznik użytkownika

Komputer firmy Acer serii Aspire S3. Podręcznik użytkownika Komputer firmy Acer serii Aspire S3 Podręcznik użytkownika 2011 Wszelkie prawa zastrzeżone. Podręcznik użytkownika Komputer firmy Acer serii Aspire S3 Wydanie oryginalne: 02/2012 Oznaczenie modelu: Numer

Bardziej szczegółowo

Komputer Aspire Serii 5710/5710Z/5310. Instrukcja Obsługi

Komputer Aspire Serii 5710/5710Z/5310. Instrukcja Obsługi Komputer Aspire Serii 5710/5710Z/5310 Instrukcja Obsługi Copyright 2007. Acer Incorporated. Wszelkie prawa zastrzeżone. Instrukcja obsługi komputera serii Aspire 5710/5710Z/5310 Wydanie oryginalne: 05/2007

Bardziej szczegółowo

Podręcznik użytkownika. Komputer osobisty seria VPCX11

Podręcznik użytkownika. Komputer osobisty seria VPCX11 Podręcznik użytkownika Komputer osobisty seria VPCX11 n 2 Spis treści Przed użyciem... 4 Uzyskiwanie dodatkowych informacji o komputerze VAIO... 5 Zagadnienia dotyczące ergonomii... 7 Podstawy obsługi...

Bardziej szczegółowo

Podręcznik Użytkownika Veriton 5800/6800/7800

Podręcznik Użytkownika Veriton 5800/6800/7800 Podręcznik Użytkownika Veriton 5800/6800/7800 Copyright 2005 Acer Incorporated Wszelkie prawa zastrzeżone. Seria Veriton 5800/6800/7800 Podręcznik użytkownika Pierwsze wydanie Marzec 2005 Informacje zawarte

Bardziej szczegółowo

Podręcznik Użytkownika Veriton

Podręcznik Użytkownika Veriton Podręcznik Użytkownika Veriton Copyright 2006 Acer Incorporated Wszelkie prawa zastrzeżone. Seria Veriton Podręcznik użytkownika Pierwsze wydanie Lipiec 2006 Informacje zawarte w tej publikacji mogą okresowo

Bardziej szczegółowo

WERSJA POLSKA. Instrukcja obsługi User Guide LG-V490. www.lg.com MFL68624816 (1.0)

WERSJA POLSKA. Instrukcja obsługi User Guide LG-V490. www.lg.com MFL68624816 (1.0) WERSJA POLSKA E N G L I S H Instrukcja obsługi User Guide LG-V490 MFL68624816 (1.0) www.lg.com UWAGA! Pamiętaj, że tablet LG-V490 często wykorzystuje połączenia danych. Wykup u swojego Operatora stosowny

Bardziej szczegółowo

Projektor Acer. Seria X1160/X1260 Podręcznik użytkownika

Projektor Acer. Seria X1160/X1260 Podręcznik użytkownika Projektor Acer Seria X1160/X1260 Podręcznik użytkownika Copyright 2007. Acer Incorporated. Wszelkie prawa zastrzeżone. Podręcznik użytkownika projektora Acer serii X1160/X1260 Wydanie oryginalne: 8/2007

Bardziej szczegółowo

Przewodnik szybkiego startu i rozwiązywania problemów

Przewodnik szybkiego startu i rozwiązywania problemów Przewodnik szybkiego startu i rozwiązywania problemów SPIS TREŚ CI Ważne informacje 3 Informacje podstawowe 5 Bezpieczeństwo i wygoda... 5 Środki ostrożności... 5 Zalecenia zdrowotne... 5 Poznawanie komputera...

Bardziej szczegółowo

Komputer Aspire Serii 6920. Instrukcja Obsługi

Komputer Aspire Serii 6920. Instrukcja Obsługi Komputer Aspire Serii 6920 Instrukcja Obsługi Copyright 2008. Acer Incorporated. Wszelkie prawa zastrzeżone. Instrukcja obsługi komputera serii Aspire 6920 Wydanie oryginalne: 02/2008 Publikacja ta podlega

Bardziej szczegółowo

2012 myphone. All rights reserved. MYTAB 7 PL INSTRUKCJA OBSŁUGI MYTAB 7

2012 myphone. All rights reserved. MYTAB 7 PL INSTRUKCJA OBSŁUGI MYTAB 7 INSTRUKCJA OBSŁUGI MYTAB 7 1 Dziękujemy za wybranie urządzenia firmy myphone. Niniejsza instrukcja ma na celu zapoznanie użytkownika z obsługą i funkcjami urządzenia. Bez uprzedniej pisemnej zgody firmy

Bardziej szczegółowo

MAXDATA Notebook ECO 4500 A. Podręcznik użytkownika

MAXDATA Notebook ECO 4500 A. Podręcznik użytkownika MAXDATA Notebook ECO 4500 A Podręcznik użytkownika PL 92 Spis treści Wskazówka 95 Ważne Wskazówki bezpieczeństwa 99 Wireless LAN...101 Dodatkowe informacje dotyczące bezpieczeństwa użytkowania sprzętu

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi Nokia C3 00

Instrukcja obsługi Nokia C3 00 Instrukcja obsługi Nokia C3 00 Wydanie 4.0 2 Spis treści Spis treści Bezpieczeństwo 4 Pomoc techniczna 5 Krótko o urządzeniu Nokia C3 5 Główne cechy i funkcje 5 Klawisze i części 5 Wprowadzenie 7 Wkładanie

Bardziej szczegółowo

Eee Pad Podręcznik użytkownika komputera TF101/TF101G

Eee Pad Podręcznik użytkownika komputera TF101/TF101G PL6640 Eee Pad Podręcznik użytkownika komputera TF101/TF101G Ładowanie baterii Przed dłuższą podróżą, jeśli planujesz korzystanie z zasilania bateryjnego, sprawdź poziom naładowania zestawu baterii i w

Bardziej szczegółowo

LG-P990. Instrukcja obsługi WERSJA POLSKA E N G L I S H. www.lg.com P/N : MFL67121817 (1.0)

LG-P990. Instrukcja obsługi WERSJA POLSKA E N G L I S H. www.lg.com P/N : MFL67121817 (1.0) WERSJA POLSKA E N G L I S H Pytania ogólne Infolinia LG Electronics Polska 0801-54-54-54 022-4-54-54-54 (koszt połączenia wg cennika usług powszechnych operatora). Instrukcja obsługi LG-P990 P/N : MFL67121817

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi. Xperia P LT22i

Instrukcja obsługi. Xperia P LT22i Instrukcja obsługi Xperia P LT22i Spis treści Xperia P Instrukcja obsługi...6 Czynności przygotowawcze...7 Android co i dlaczego?...7 Przegląd...7 Przygotowanie telefonu do pracy...8 Włączanie i wyłączanie

Bardziej szczegółowo