Polska w UE. Bilans dziesięciolecia

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Polska w UE. Bilans dziesięciolecia"

Transkrypt

1 Polska w UE Bilans dziesięciolecia

2 Wstęp Bilans 1 maja 2014 roku przypada dziesiąta rocznica przystąpienia Polski do Unii Europejskiej. Chyba nikt dekadę temu nie miał wątpliwości, że był to historyczny moment dla naszego kraju. Polska otrzymała szansę z której efektywnie korzysta na odrobienie zaległości cywilizacyjnych, znaczne przyspieszenie procesów zmierzających do wyrównania różnic w rozwoju oraz w konsekwencji na aktywne włączenie się w budowanie konkurencyjnej gospodarki europejskiej. Członkostwo we Wspólnocie to dziesięć lat intensywnej współpracy z innymi państwami zarówno w wymiarze gospodarczym, jak i politycznym czy społecznym. To także dziesięć lat korzystania przez nasz kraj z funduszy unijnych. Historia polskiego członkostwa w UE, to dla mnie w dużej mierze właśnie historia inwestowania unijnych środków. 10 rocznica to dobry moment, by podsumować efekty, szczególnie, że zarówno w kończącym się budżecie , jak i na lata , Polska otrzymała najwięcej funduszy z polityki spójności. Po dziesięciu latach bilans finansowy między Polską a Unią Europejską jest dla naszego kraju bardzo korzystny. Od 1 maja 2004 r. Polska otrzymała z UE blisko 375 mld zł. Pieniądze, które dostaliśmy, przewyższyły sumę naszych składek członkowskich ponad trzykrotnie. W rezultacie Polska jest największym beneficjentem netto funduszy Unii Europejskiej. Bez środków unijnych, osiągnięcie zamierzonych celów zajęłoby znacznie więcej czasu. Oczywiście wielkie i te mniejsze inwestycje, które nie powstałyby, gdyby nie wsparcie z Unii Europejskiej, są najbardziej widocznym efektem naszego członkostwa we Wspólnocie, ale ważne są też korzyści ekonomiczne. Skutkiem integracji był bowiem wzrost wymiany handlowej i sukcesy, zwłaszcza niektórych branż, na wspólnym rynku, napływ inwestycji zagranicznych i wzrost możliwości współpracy polskich przedsiębiorstw, a także otwarcie unijnego rynku pracy i poprawa standardów środowiskowych czy też możliwości edukacyjnych. Środki europejskie okazały się nieocenione jeśli chodzi o stymulowanie wzrostu gospodarczego i tworzenie nowych miejsc pracy. Ogromną zmianę przeszła też sama administracja, odpowiedzialna za sprawne rozdzielanie i efektywność inwestowania unijnych środków. Przed nami kolejny europejski budżet, z którego Polska otrzyma w ramach polityki spójności ok. 82,5 mld euro. To więcej niż wykorzystaliśmy w dwóch poprzednich perspektywach. Mamy plan jak te pieniądze inwestować i co chcemy w ten sposób osiągnąć. Byłoby jednak nierozsądnie kroić plany rozwojowe wyłącznie w oparciu o unijne pieniądze. Fundusze należy bowiem traktować jako jeden ze środków do realizacji konkretnych celów. Mam nadzieję, że po 2020 roku, z taką samą dumą jak obecnie, będziemy prezentować efekty unijnych inwestycji. Elżbieta Bieńkowska, wicepremier, minister infrastruktury i rozwoju dziesięciolecia 1 maja 2004 roku Polska została przyjęta do Unii Europejskiej. Był to niezwykle ważny moment dla naszego kraju. Członkostwo w Unii zmieniło warunki społeczne i gospodarcze w Polsce. Znaleźliśmy się w grupie nowych krajów członkowskich, które najszybciej wyrównywały różnice w stosunku do średniej unijnej. Często efekty integracji europejskiej bywają sprowadzane do przepływów finansowych i ich głównego źródła, czyli europejskiej polityki spójności. Jednak członkostwo w Unii wpłynęło na wiele innych zmian równie istotnych, a często niedocenianych. Towary i usługi z naszego kraju uzyskały nieograniczony dostęp do rynków unijnych. Okazało się, że firmy działające w Polsce są w stanie skutecznie zwiększać eksport i dorównać konkurencji w ramach jednolitego rynku europejskiego. Wzrosła ranga złotego jako wymienialnej waluty na rynkach finansowych. Przyczyniło się to do obniżenia kosztu obsługi polskiego długu i poprawiło warunki działania podmiotów gospodarczych. Polska przyjęła unijny porządek prawny. Jego wprowadzenie było korzystne dla naszej gospodarki uporządkowało jej funkcjonowanie. Do Polski przenieśliśmy unijne standardy ochrony środowiska. Czystsze powietrze, woda i ziemia to lepsza jakość życia mieszkańców Polski. Polska przystąpiła do Strefy Schengen łatwiejsze stało się podróżowanie, wzrosła intensywność współpracy transgranicznej, co wpłynęło na rozwój obszarów przygranicznych. Dołączenie do NATO, Unii Europejskiej i OECD poprawiło sytuację społeczno-gospodarczą i bezpieczeństwo w Polsce. Podniosła się ocena Polski jako odpowiedniego miejsca do prowadzenia działalności gospodarczej. Pośrednim wyrazem tego stała się wyższa pozycja Polski we wszystkich ratingach ekonomicznych, co przełożyło się na zwiększenie bezpośrednich inwestycji zagranicznych. Na rozwój kraju w znaczący sposób wpłynęły fundusze unijne. Pozytywne zmiany w Polsce, stabilność gospodarki i trwały jej wzrost, poprawę jakości życia, w dużej mierze zawdzięczamy więc zarówno efektywnemu wykorzystaniu dostępnych środków europejskich, jak i udziałowi w jednolitym rynku europejskim oraz swobodnej współpracy inwestycyjnej i handlowej. 2 Polska w UE. Bilans dziesięciolecia 3

3 4 10 lat Funduszy Europejskich w Polsce mld euro 2004 Między 2004 a 2013 Polska korzystała z unijnych pieniędzy z dwóch tzw. perspektyw finansowych. W ciągu tych lat dostaliśmy z UE blisko 375 mld zł. Ponad 90% tej kwoty pochodziło z polityki spójności oraz ze Wspólnej Polityki Rolnej. Pozostałe środki to fundusze przedakcesyjne (2% ) oraz inne instrumenty, takie jak m.in.: Fundusze Migracyjne, Instrument Schengen, a także programy wspólnotowe, takie jak Erasmus czy programy współpracy naukowo-technicznej. Po dziesięciu latach członkostwa bilans finansowy między Polską a Unią Europejską jest dla naszego kraju bardzo korzystny. Otrzymywane w tym czasie fundusze z roku na rok systematycznie rosły. Pieniądze, które dostaliśmy, przewyższyły sumę naszych składek członkowskich ponad trzykrotnie. W rezultacie Polska jest największym beneficjentem netto środków Unii Europejskiej. transfery z UE składka PL saldo Największymi beneficjentami funduszy europejskich były jednostki samorządu terytorialnego (ponad 34% wartości projektów) i przedsiębiorstwa (30%). Niemal we wszystkich województwach dominowały wydatki na transport, rozwój zasobów ludzkich oraz badania i rozwój technologiczny. Europejska polityka spójności zmniejszała i nadal zmniejsza różnice rozwojowe między regionami. To uboższe województwa, w tym z Polski Wschodniej, otrzymywały największe kwoty w przeliczeniu na jednego mieszkańca. Jak Polska wykorzystała Fundusze Europejskie? Konkurencyjne i innowacyjne przedsiębiorstwa Fundusze europejskie wpływają na rozwój przedsiębiorczości w Polsce, m.in. przez wspieranie projektów podnoszących poziom innowacyjności i konkurencyjności firm. Dynamiczny rozwój w tym sektorze polega nie tylko na zwiększeniu liczby zarejestrowanych przedsiębiorstw, ale również na wzroście nakładów inwestycyjnych i rosnącej innowacyjności polskich firm. Realizacja projektów finansowanych ze środków UE w przedsiębiorstwach przyczyniła się także do utworzenia wielu nowych miejsc pracy. Na innowacyjność w znacznym stopniu wpływa umożliwienie przedsiębiorstwom korzystania z wyników prac Rozwój przedsiębiorczości: Sprzedaż nowych produktów lub usług rozpoczęło, dzięki udzielonemu wsparciu, 1400 małych i średnich przedsiębiorstw. Ponad 9100 przedsiębiorstw uzyskało wsparcie w zakresie inwestycji. Więcej innowacji: Przedsiębiorstwa powstałe dzięki udzielonemu wsparciu wprowadziły na rynek niemal 40 tysięcy nowych produktów i usług, wdrożyły 2 tysiące innowacji i 3 tysiące nowych technologii. Jak Polska wykorzystała Fundusze Europejskie? Ponad 4500 przedsiębiorstw otrzymało wsparcie w zakresie rozwoju eksportu. Pomocą objęto ponad 250 Instytucji Otoczenia Biznesu Nakłady na działalność innowacyjną są o ponad 43% większe niż na początku członkostwa Polski w UE. jednostek badawczo-naukowych. Od 2004 roku wydatki na badania i rozwój się zwiększyły, co przełożyło się na wzrost liczby innowacyjnych produktów dostępnych na rynku krajowym i eksportowanych. Widoczne efekty wsparcia polskiej przedsiębiorczości to m.in.: unowocześnienie technologii w firmach, rozszerzenie asortymentu oferowanych produktów i usług, a także wzrost potencjału inwestycyjnego i wielkości sprzedaży przedsiębiorstw oraz poprawa bezpieczeństwa pracy. Większość firm korzystających ze wsparcia odnotowała również znaczny wzrost podstawowych wskaźników ekonomicznych. Badania i rozwój: Nakłady na badania i rozwój w 2012 r. były ponad trzykrotnie wyższe niż w 2003 r. Wsparcie funduszy UE otrzymało ponad 500 ośrodków badawczych. Nastąpił niemal trzykrotny wzrost liczby jednostek prowadzących działalność badawczo-rozwojową. Przy wykorzystaniu wspartej infrastruktury naukowej zrealizowano niemal projektów badawczych, rozwojowych i celowych. W wyniku realizacji programów, ponad 700 przedsiębiorstw uzyskało wsparcie w zakresie wdrożenia prac B+RT (badania i rozwój technologiczny). Z usług utworzonych i zmodernizowanych laboratoriów skorzystało ponad przedsiębiorstw. Wdrożono niemal 1200 wyników prac badawczo-rozwojowych. Przedsiębiorstwa powstałe dzięki wsparciu z FE uzyskały ponad patentów, z czego 65% za granicą. Dofinansowanie: ok. 51,5 mld zł 5

4 Transport i komunikacja 10 lat w Unii Europejskiej przyniosło dynamiczny rozwój naszego systemu transportowego. W 2004 r. Polska była krajem o najgorzej rozbudowanej siatce autostrad i dróg szybkiego ruchu w Europie. Co więcej, polskie drogi charakteryzowały się złym stanem technicznym, co przekładało się na niski poziom bezpieczeństwa ruchu drogowego. W ciągu ostatnich lat infrastruktura drogowa wyraźnie poprawiła się. Wybudowano lub zmodernizowano łącznie ponad 2 tysiące kilometrów autostrad i dróg ekspresowych oraz prawie 14 tys. dróg krajowych, wojewódzkich i powiatowych. Dzięki temu znacznie podniósł się komfort życia mieszkańców: skrócił się czas przejazdów do miast wojewódzkich, a bezpieczeństwo ruchu drogowego wzrosło. Również infrastruktura kolejowa zyskuje dzięki wsparciu z unijnych środków. Poprawia się jej stan techniczny, zmodernizowane dworce stają się miejscami przyjaznymi dla pasażerów, a nowe inwestycje zapewniają ułatwienia dla osób z niepełnosprawno- ściami. Dzięki modernizacji linii kolejowych w wielu przypadkach skrócony został czas przejazdów, a dobiegające końca prace na torach przyniosą realną zmianę w szybkości i jakości podróży koleją. Od momentu przystąpienia Polski do UE lotnictwo jest najszybciej rozwijającą się gałęzią transportu. Rozbudowano istniejące już lotniska, powstały też nowe. Skorzystały na tym zwłaszcza porty regionalne, które rozwinęły siatkę bezpośrednich połączeń międzynarodowych, ale również port lotniczy w Warszawie, w którym znacznie wzrosła liczba obsłużonych pasażerów. Od 2005 r. obserwujemy boom inwestycyjny w obszarze komunikacji miejskiej. Dzięki dostępności funduszy unijnych w wielu miastach kupiono nowe tramwaje, autobusy i trolejbusy, wyremontowano lub wybudowano torowiska i infrastrukturę trolejbusową, możliwy jest rozwój szybkich kolei miejskich. Z dofinansowaniem UE powstaje też warszawskie metro. 347,1 12, , ,8 328,1 463, , ,5 Warszawa 9 567,1 562,9 5,7 Inwestycje z zakresu infrastruktury transportowej realizowane przy wsparciu środków unijnych w latach Sieć istniejąca droga wojewódzka droga krajowa droga ekspresowa autostrada Współfinansowane ze środków UE w ramach NPR droga wojewódzka droga krajowa droga ekspresowa autostrada Współfinansowane ze środków UE w ramach NSRO droga wojewódzka droga krajowa droga ekspresowa autostrada Liczba pasażerów Projekty dotyczące modernizacji / rewitalizacji sieci linii kolejowych współfinansowane ze środków UE w ramach NPR i NSRO Bardziej efektywna komunikacja miejska: Kupiono 2095 nowych autobusów, trolejbusów i tramwajów, a 278 jednostek taboru komunikacji miejskiej zmodernizowano. Wybudowano łącznie 36 km nowych torów tramwajowych i 36,6 km tras trolejbusowych. Zmodernizowano 55 km tras tramwajowych. Sprawniejszy transport kolejowy: Zbudowano lub zmodernizowano km linii kolejowych. Nastąpiła poprawa obsługi ruchu pasażerskiego i towarowego poprzez zwiększenie przepustowości linii kolejowych. Dzięki budowie wind i pochylni obiekty kolejowe zostały dostosowane do potrzeb osób Wyremontowano tabor Szybkiej Kolei Miejskiej w Trójmieście. W Warszawie powstał 4-kilometrowy odcinek metra na Bielanach wraz z węzłem komunikacyjnym Młociny. Rozpoczęto budowę II linii metra w Warszawie. z niepełnosprawnościami. Prawie pięciokrotnie zwiększył się odsetek torów, na których pociągi mogą rozwijać prędkości powyżej 120 km/h. Ograniczono ryzyko wypadków na przejazdach i przejściach kolejowodrogowych. Rozwój transportu drogowego: Zbudowano lub zmodernizowano ponad 2100 km dróg ekspresowych i autostrad. Zbudowano lub przebudowano w sumie km dróg krajowych, wojewódzkich i powiatowych. Szybko rozwijający się transport lotniczy: Powstały nowe lotniska, a wiele istniejących zostało zmodernizowanych. Nastąpił dynamiczny rozwój lotnisk regionalnych, w tym poprzez rozwój siatki bezpośrednich połączeń międzynarodowych. Dofinansowanie: ok. 117,4 mld zł Skrócił się czas przejazdów do miast wojewódzkich. Liczba odprawionych pasażerów wzrosła prawie 3,5 krotnie. Poprawiła się dostępność transportowa miast. 6 Jak Polska wykorzystała Fundusze Europejskie? Jak Polska wykorzystała Fundusze Europejskie? 7

5 Energetyka i ochrona środowiska Przystąpienie Polski do Unii Europejskiej wiązało się z koniecznością dostosowania infrastruktury energetycznej i ochrony środowiska do standardów obowiązujących w Unii. Polska postawiła sobie za cel także poprawę bezpieczeństwa energetycznego kraju. Dlatego podjęto szereg inwestycji związanych z sektorem gazowym oraz realizowano projekty z zakresu efektywności energetycznej. Duży nacisk położony był również (i jest nadal) na rozwój sektora energii odnawialnej, w tym budowę elektrowni wiatrowych. Projekty z zakresu ochrony środowiska i zapobiegania zagrożeniom naturalnym realizowane w latach Poprawa bezpieczeństwa energetycznego: Wzrosło bezpieczeństwo i stabilność dostaw energii. Rozpoczęto duże inwestycje gazowe. Udział energii odnawialnej w produkcji energii elektrycznej w 2012 r. był ponad czterokrotnie wyższy niż na początku członkostwa Polski w UE i wyniósł 10,4%. Budowa elektrowni wiatrowych, dzięki którym udział wiatru jako źródła odnawialnej energii wyniósł 2,9% w 2012 roku dotyczyły głównie poprawy gospodarki wodno-ściekowej i zarządzania odpadami. W wyniku ich realizacji wzrosła liczba miast obsługiwanych przez oczyszczalnie ścieków oraz wybudowano i zmodernizowano prawie 50 tysięcy km sieci kanalizacyjnej i wodociągowej. Dotacje pozwoliły zrealizować inwestycje w skali dotychczas nieosiągalnej. Gdyby gminy musiały samodzielnie finansować działania związane z rozwiązaniem kluczowych problemów ochrony środowiska, to z pewnością skala realizowanych działań byłaby znacznie mniejsza, a rezultaty widoczne dopiero po dłuższym czasie. Rozbudowa infrastruktury wodociągowo-kanalizacyjnej: Wybudowano lub zmodernizowano prawie 36 tys. km sieci kanalizacyjnej i 12 tys. km sieci wodociągowej. Wybudowano, rozbudowano lub zmodernizowano 683 oczyszczalnie ścieków komunalnych. Liczba miast obsługiwanych przez oczyszczalnie ścieków zwiększyła się o 63 i wynosi obecnie 903 miasta. Rynek pracy Wzrost zatrudnienia: Polska jest szóstym krajem UE pod względem wielkości rynku pracy, z liczbą pracujących wynoszącą 15,6 mln osób. Przed wejściem do UE, w 2003 r., charakteryzowała się wskaźnikiem zatrudnienia niższym niż kraje UE, ale do 2012 r. odnotowała jeden z największych wzrostów o 7,6 punktu procentowego. Szacuje się, że prawie połowa przyrostu zatrudnienia to efekt wykorzystywania funduszy europejskich. Co ważne, kryzys gospodarczy spowodował jedynie minimalny spadek zatrudnienia w Polsce, a zatem fundusze złagodziły jego skutki. Ze szkoleń, doradztwa zawodowego czy dotacji na zakładanie firm skorzystały osoby z grup znajdujących się na rynku pracy w najtrudniejszej sytuacji: osoby poniżej 25 roku życia, osoby z niepełnosprawnościami oraz w wieku powyżej 50 lat. Pomoc trafiała do grup dotychczas biernych zawodowo, a także zagrożonych wykluczeniem. Wykształciła się sieć profesjonalnych ośrodków wspierania ekonomii społecznej. Dziś polscy pracownicy mają wyższe kwalifikacje, lepiej adaptują się do zmian na rynku pracy, a ich praca staje się wydajniejsza. Odpowiedzią na potrzeby młodego pokolenia są m.in. staże i praktyki zawodowe. Dają one możliwość zdobycia doświadczenia zawodowego, zaś szkolenia i kursy pozwalają nabyć nowe umiejętności. Z kolei dotacje na założenie własnej firmy kreują postawy i działania przedsiębiorcze, zwłaszcza wśród młodych. Dają też możliwość decydowania o kształcie i kierunku własnej kariery zawodowej. Szczególne wsparcie na rynku pracy otrzymują też osoby 50+. To do nich adresowane są usługi o charakterze aktywizacyjno-zawodowym, edukacyjnym, zdrowotnym czy społeczno-integracyjnym. Również osoby z różnymi niepełnosprawnościami należą do grup wspieranych na rynku pracy. Korzystają z aktywizacji zawodowej, dotacji na własną firmę, z pomocy specjalistycznej, psychologicznej, a także kursów, staży i praktyk zawodowych. Liczba pracujących wzrosła o ok. 800 tys. osób. Wsparcie na rynku pracy otrzymało już blisko 2,7 mln osób w wieku lata, co stanowi ponad połowę ogółu osób w tym wieku. Aktywizacją zawodową objęto 1,7 mln osób bez pracy. Ponad 243 tys. nowych firm założyły osoby bezrobotne dzięki bezzwrotnym dotacjom. Ponad 18 tys. osób w wieku 50+ otrzymało dotacje na założenie własnej firmy. Liczba zatrudnionych osób z niepełnosprawnościami wzrosła z 17,4% w 2004 r. do 21,4% w 2012 r. Ponad 713 tys. osób skorzystało ze szkoleń i doradztwa zawodowego. Dofinansowanie: ok. 57,7 mld zł Dofinansowanie: ok. 21,3 mld zł 8 Jak Polska wykorzystała Fundusze Europejskie? Jak Polska wykorzystała Fundusze Europejskie? 9

6 Edukacja Infrastruktura społeczna Fundusze europejskie ułatwiały dostęp do edukacji i miały wpływ na jej jakość na wszystkich etapach kształcenia od przedszkola po poziom akademicki. Wpłynęły na wzrost liczby wychowanków w przedszkolach w województwach Polski Wschodniej nawet o 100%. Wiele szkół zostało skomputeryzowanych i zyskało dostęp do Internetu, a nauczyciele przeszli niezbędne szkolenia informatyczne. W ostatnim dziesięcioleciu nastąpiła modyfikacja podstawy programowej szkół zawodowych, wzbogacono ją o staże i praktyki zawodowe. Biorąc pod uwagę zakres tych działań, można mówić o reformie kształcenia zawodowego dzięki funduszom europejskim. Jakość kształcenia ogólnego jest dziś wyższa niż w 2003 r. Także studenci korzystali z funduszy europejskich. Dzięki programom stypendialnym dla tzw. kierunków zamawianych, systematycznie wzrasta liczba aplikujących na kierunki matematyczne, techniczne i przyrodnicze. Oznacza to zasilenie gospodarki dobrze wykształconymi kadrami absolwentami specjalności poszukiwanych na rynku pracy. Inwestycje w infrastrukturę służby zdrowia, ośrodków naukowych i uczelni oraz kultury i turystyki przyniosły widoczny postęp. Poprawiły się jakość i komfort świadczonych usług. Rozbudowana i zmodernizowana baza lecznicza, akademicka, kulturalna, turystyczna i sportowa służy mieszkańcom w codziennym życiu. Fundusze europejskie pozwoliły uczelniom na rozbudowę i modernizację bazy edukacyjnej. W wielu miastach powstały nowe budynki naukowo-dydaktyczne, centra konferencyjne i biblioteczne, a także nowoczesne pracownie i laboratoria. Liczne placówki ochrony zdrowia zostały zmodernizowane, zyskały specjalistyczną aparaturę i sprzęt medyczny. Zakres prowadzonych inwestycji był bardzo szeroki: od zakupu ambulansów poprzez wyposażenie przychodni i oddziałów szpitalnych po modernizację ośrodków medycznych. Dzięki tym inwestycjom, dziś usługi medyczne w wielu miejscach są lepiej dostępne, a standardy opieki medycznej poprawiły się. Rozwój opieki przedszkolnej: 2,8 tys. przedszkoli powstało dzięki funduszom europejskim. 5 tys. przedszkoli objęto unijnym wsparciem. Przedszkola stają się powszechne. Odsetek dzieci w wieku 3-5 uczęszczających do przedszkoli wzrósł z 36,2% do 69,7%. Polacy coraz lepiej rozumieją, że edukacja najmłodszych to inwestycja rozwojowa, a nie wyłącznie koszt zapewnienia opieki małym dzieciom. Bardziej efektywne uczelnie: 90 tys. studentów rozpoczęło naukę na kierunkach zamawianych: automatyka i robotyka, biotechnologia, budownictwo, wzornictwo, informatyka. Nowocześniejsze szkoły: Powstało 250 tys. stanowisk w szkolnych pracowniach komputerowych. 52 tys. uczniów szkół zawodowych wzięło udział w stażach i praktykach u przedsiębiorców. Rozwój kształcenia ustawicznego: Dzięki wsparciu środków europejskich 39 tys. osób w wieku lata skorzystało z kształcenia ustawicznego. W ciągu 10 lat Polski w UE Ponad 6,5 mln osób korzysta rocznie ze wspartej infrastruktury społecznej: edukacyjnej, zdrowotnej, szkolnictwa wyższego, sportowej i opiekuńczej. Rozbudowana infrastruktura uczelni: Przebudowano 807 obiektów infrastruktury szkół wyższych. 147 uczelni zyskało nową dydaktyczną infrastrukturę naukowo-badawczą. Utworzono też 944 laboratoria. Rozwój służby zdrowia: Utworzono 95 nowych jednostek ochrony zdrowia głównie ratownictwa medycznego, 900 jednostek ochrony zdrowia objęto wsparciem. Ponad 2,5 mln pacjentów rocznie korzysta ze wspartej infrastruktury ochrony zdrowia. Dofinansowanie: ok. 17 mld zł 10 Jak Polska wykorzystała Fundusze Europejskie? Jak Polska wykorzystała Fundusze Europejskie? Dofinansowanie: ok. 26,6 mld zł 11

7 Działania związane z kulturą, które zrealizowano w ciągu ostatnich lat przy unijnym wsparciu, wiązały się często z konserwacją i ochroną zasobów kultury. Od zniszczenia uratowano np. archiwalne, przedwojenne filmy czy cenne zabytki architektury. Renowacja zabytków i zbiorów, połączona z działaniami promocyjnymi, pozwoliła podnieść turystyczny potencjał regionów. W latach rozwinęła się też infrastruktura turystyczna i sportowo-rekreacyjna. Znacznie wzrosła liczba obiektów noclegowych, przybyło szlaków turystycznych, powstały też nowe produkty turystyczne. Także obiekty sportowo-rekreacyjne stały się lepiej dostępne dla osób w różnym wieku, o różnym stanie zdrowia i poziomie sprawności fizycznej. Zainwestowane fundusze europejskie to nie tylko wypełnienie luk infrastrukturalnych, ale również budowanie przewag konkurencyjnych oraz wspieranie rozwoju społeczno-gospodarczego. Efekty inwestycji w infrastrukturę społeczną są i będą długofalowe. Wpływają one na poprawę atrakcyjności przestrzeni publicznych i na rozwój lokalny. Nowe obiekty instytucji kultury czy sportowo-rekreacyjne wpływają na upowszechnianie się nowych, alternatywnych wzorców spędzania wolnego czasu, integrują mieszkańców wokół specyficznych zainteresowań i aktywności, wspierają podnoszenie kompetencji społecznych, a także kształtują pożądane postawy zwłaszcza wśród dzieci i młodzieży. Społeczeństwo informacyjne W 2012 r. ponad 70% gospodarstw domowych w Polsce było wyposażonych w komputery z dostępem do Internetu. Korzystanie z komputerów i Internetu jest też standardem dla polskich przedsiębiorstw: w 2012 r. zdecydowana ich większość (93%) była wyposażona w komputery posiadające dostęp do Internetu. Najwięcej projektów związanych z rozwojem społeczeństwa informacyjnego realizują województwa Polski Wschodniej oraz Mazowsze. Najważniejsze inwestycje to: budowa infrastruktury sieci szerokopasmowej, szczególnie w Polsce Wschodniej, budowa infrastruktury telekomunikacyjnej, rozwijanie technologii informacyjnych i komunikacyjnych, usługi i aplikacje dla obywateli: e-zdrowie, e-administracja, e-edukacja, e-integracja, usługi i aplikacje dla MŚP: e-handel, szkolenia, tworzenie sieci. Dbałość o dziedzictwo kulturowe: Liczba osób odwiedzających muzea wzrosła o ponad połowę. W 2003 r. muzea zwiedziło blisko 17 mln osób, a w 2012 r. prawie 27 mln. Wzrosła też liczba placówek muzealnych. W 2003 r. wynosiła ponad 650, dziś jest ich ponad ,7 tys. obiektów i zbiorów poddano konserwacji. Rozwój turystyki: Powstało 880 nowych produktów turystycznych. Powstało 10 tys. km szlaków turystycznych. Ponad 20 mln osób rocznie korzysta ze wspartych produktów turystycznych. W ciągu 10 lat Polski w UE Powstało 6 tysięcy nowych e-usług, z których skorzystało: ponad 6,6 tysiąca jednostek naukowych, niemal 41,5 tysiąca jednostek sektora publicznego, 653 tysiące przedsiębiorstw, Wdrożono niemal 3,5 tysiąca aplikacji e-biznesowych, którymi zostało objętych ponad 28,5 tysiąca przedsiębiorstw. Dofinansowanie: ok. 26,6 mld zł 12 Jak Polska wykorzystała Fundusze Europejskie? Jak Polska wykorzystała Fundusze Europejskie? Dofinansowanie: ok. 14,8 mld zł 13

8 Polska na tle innych krajów UE bardziej konkurencyjne i innowacyjne przedsiębiorstwa inwestycje wspierające rozwój transportu miejskiego nowe miejsca pracy więcej zielonych źródeł energii szybciej rozwijająca się gospodarka W 2004 roku nastąpiło największe jak do tej pory rozszerzenie Unii Europejskiej. Do Wspólnoty przystąpiło wtedy aż dziesięć państw, a trzy lata później dołączyły Bułgaria i Rumunia. Dziesiąta rocznica członkostwa Polski w UE jest więc dobrym momentem do podsumowań i porównań, jak nasz kraj wypada na tle innych nowych państw członkowskich i całej Unii. Wysoki wzrost gospodarczy w ostatnich 10 latach był udziałem większości krajów z grupy nowych państw członkowskich, dlatego stosunkowo szybko zmniejszały one dystans do średniej unijnej. Warto jednak podkreślić, że Polska jako jedyny kraj UE uniknęła recesji w latach , kiedy to pozostałe państwa zmagały się z silnymi skutkami kryzysu gospodarczego. poprawa bezpieczeństwa energetycznego Polski więcej dzieci w przedszkolach Ważnym efektem członkostwa Polski w UE jest znaczny wzrost poziomu życia mieszkańców, który przejawia się również poprzez wzrost PKB per capita aż o 17 punktów procentowych. Polska znalazła się w grupie nowych krajów członkowskich, które najszybciej wyrównywały różnice w stosunku do średniej unijnej. Członkostwo Polski w UE oznacza także rozwój rynku pracy. W ciągu ostatnich 10 lat nastąpił znaczący spadek bezrobocia, które w momencie przystąpienia Polski do Unii było najwyższe (ponad 19%) a obecnie wynosi 10,1% czyli poniżej średniej UE-27. Również wydajność pracy rosła w naszym kraju zdecydowanie szybciej niż w pozostałych państwach członkowskich, a jej poziom zwiększył się z niespełna 62% do 73,5% średniej w UE. Polska bardzo korzystnie wypada na tle innych nowych państw członkowskich jeśli chodzi o skuteczne wykorzystywanie funduszy europejskich jako elementu polityki prorozwojowej. Stawia to nas w pozycji lidera realizacji polityki spójności. 14 więcej innowacyjnych produktów i usług wygodniejsza infrastruktura drogowa i kolejowa Fundusze Europejskie w Polsce to: lepsze szkoły zawodowe nowoczesna aparatura na uczelniach cyfryzacja zabytków polskiej kultury lepiej chronione środowisko naturalne nowe e-usługi nowoczesne muzea 15

9 Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju ul. Wspólna 2/4, Warszawa Publikacja powstała na podstawie raportu Wpływ członkostwa Polski w Unii Europejskiej i realizowanej polityki spójności na rozwój kraju, którego opracowanie koordynował Departament Koordynacji Strategii i Polityk Rozwoju Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju. ISBN:

Wsparcie przedsiębiorców w latach 2014-2020 możliwości pozyskania dofinansowania w nowej perspektywie unijnej

Wsparcie przedsiębiorców w latach 2014-2020 możliwości pozyskania dofinansowania w nowej perspektywie unijnej Wsparcie przedsiębiorców w latach 2014-2020 możliwości pozyskania dofinansowania w nowej perspektywie unijnej Iwona Wendel Podsekretarz Stanu Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju Warszawa, 22 maja 2014

Bardziej szczegółowo

Regionalny Program Operacyjny Województwo Podkarpackie. 1.Oś Priorytetowa I. Konkurencyjna i innowacyjna gospodarka

Regionalny Program Operacyjny Województwo Podkarpackie. 1.Oś Priorytetowa I. Konkurencyjna i innowacyjna gospodarka Regionalny Program Operacyjny Województwo Podkarpackie 1.Oś Priorytetowa I. Konkurencyjna i innowacyjna gospodarka Zwiększone urynkowienie działalności badawczo rozwojowej. Zwiększona działalność B+R przedsiębiorstw.

Bardziej szczegółowo

Skutecznie korzystamy z obecności naszego kraju w Unii Europejskiej. Stawiamy na rozwój regionów i lepszą jakość życia.

Skutecznie korzystamy z obecności naszego kraju w Unii Europejskiej. Stawiamy na rozwój regionów i lepszą jakość życia. Możliwości finansowania projektów budowlanych w Polsce ze środków UE w świetle nowej perspektywy finansowania 2014-2020 Warszawa, 24 września 2013 r. 1 Dotychczasowe doświadczenia Skutecznie korzystamy

Bardziej szczegółowo

Zwiększona aktywność badawczo-rozwojowa przedsiębiorstw; Zwiększone urynkowienie działalności badawczo-rozwojowej.

Zwiększona aktywność badawczo-rozwojowa przedsiębiorstw; Zwiększone urynkowienie działalności badawczo-rozwojowej. Regionalny Program Operacyjny Województwo Opolskie 1.Oś Priorytetowa I Innowacje w gospodarce Zwiększona aktywność badawczo-rozwojowa przedsiębiorstw; Zwiększone urynkowienie działalności badawczo-rozwojowej.

Bardziej szczegółowo

Polskie 10 lat w Unii

Polskie 10 lat w Unii Polskie 10 lat w Unii Polityczne aspekty członkostwa -jak Polska zmieniła Europę Dobra sytuacja ekonomiczna w czasach kryzysu BEZPIECZEŃSTWO ENERGETYCZNE KORZYSTNY BUDŻET UE NA LATA 2014-2020 Euroentuzjazm

Bardziej szczegółowo

Szanse rozwoju gospodarczego Województwa Świętokrzyskiego w perspektywie realizacji RPOWŚ na lata Kielce, kwiecień 2008 r.

Szanse rozwoju gospodarczego Województwa Świętokrzyskiego w perspektywie realizacji RPOWŚ na lata Kielce, kwiecień 2008 r. Szanse rozwoju gospodarczego Województwa Świętokrzyskiego w perspektywie realizacji RPOWŚ na lata 2007-2013 Kielce, kwiecień 2008 r. Problemy ograniczające rozwój Województwa Świętokrzyskiego Problemy

Bardziej szczegółowo

Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata podsumowanie

Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata podsumowanie Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2007-2013 - podsumowanie Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego Wydział Rozwoju Regionalnego Marzec 2017 r. RPO WSL 2007-2013 alokacja w podziale

Bardziej szczegółowo

Regionalny Program Operacyjny Województwo Kujawsko-Pomorskie

Regionalny Program Operacyjny Województwo Kujawsko-Pomorskie Regionalny Program Operacyjny Województwo Kujawsko-Pomorskie 1.Oś Priorytetowa 1 wzmocnienia innowacyjności i konkurencyjności gospodarki regionu Zwiększone urynkowienie działalności badawczo-rozwojowej

Bardziej szczegółowo

Wydatkowanie czy rozwój

Wydatkowanie czy rozwój Wydatkowanie czy rozwój priorytety Polityki Spójności 2014-2020 i nowego RPO Województwa Łódzkiego Agnieszka Dawydzik Dyrektor Departamentu Koordynacji Strategii i Polityk Rozwoju Łódź, 27 maja 2015 r.

Bardziej szczegółowo

Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego. Założenia perspektywy finansowej 2014-2020. www.pgie.pl

Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego. Założenia perspektywy finansowej 2014-2020. www.pgie.pl Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego Założenia perspektywy finansowej 2014-2020 www.pgie.pl Perspektywa 2014-2020 W latach 2014-2020 Polska otrzyma z budżetu UE ok. 119,5 mld euro. Na

Bardziej szczegółowo

Małopolskie samorządy w nowej perspektywie finansowej. Szanse i wyzwania

Małopolskie samorządy w nowej perspektywie finansowej. Szanse i wyzwania Małopolskie samorządy w nowej perspektywie finansowej. Szanse i wyzwania Debata w Gorlicach Patronat honorowy: Marek Sowa Marszałek Województwa Małopolskiego Perspektywa finansowa 2014-2020 Dofinansowanie

Bardziej szczegółowo

Z jakich Funduszy Europejskich mogą korzystać samorządy w latach 2014-2020?

Z jakich Funduszy Europejskich mogą korzystać samorządy w latach 2014-2020? Z jakich Funduszy Europejskich mogą korzystać samorządy w latach 2014-2020? 2 PROGRAM OPERACYJNY INTELIGENTNY ROZWÓJ 3 PRIORYTET I: Wspieranie prowadzenia prac B+R przez przedsiębiorstwa oraz konsorcja

Bardziej szczegółowo

Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014-2020

Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 Instytucja Zarządzająca ZARZĄD WOJEWÓDZTWA WYDZIAŁ EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU ROZWOJU REGIONALNEGO Zadania wdrożeniowe EFRR WYDZIAŁ ROZWOJU

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK NR 4b TABELA WSKAŹNIKÓW PRODUKTU I REZULTATU NA POZIOMIE DZIAŁAŃ

ZAŁĄCZNIK NR 4b TABELA WSKAŹNIKÓW PRODUKTU I REZULTATU NA POZIOMIE DZIAŁAŃ ZAŁĄCZNIK NR 4b TABELA WSKAŹNIKÓW PRODUKTU I REZULTATU NA POZIOMIE DZIAŁAŃ OŚ PRIORYTETOWA I: PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ I INNOWACJE Działanie 1.1. Dotacje dla nowopowstałych mikroprzedsiębiorstw Liczba wspartych

Bardziej szczegółowo

Możliwości finansowania transferu wiedzy ze środków dotacyjnych na Mazowszu w latach 2014-2020

Możliwości finansowania transferu wiedzy ze środków dotacyjnych na Mazowszu w latach 2014-2020 Możliwości finansowania transferu wiedzy ze środków dotacyjnych na Mazowszu w latach 2014-2020 Mariusz Frankowski p.o. Dyrektora Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych O MJWPU RPO WM PO KL

Bardziej szczegółowo

CEL STRATEGICZNY I. ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI I STABILNEGO RYNKU PRACY. Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020:

CEL STRATEGICZNY I. ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI I STABILNEGO RYNKU PRACY. Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020: NAZWA CELU FINANSOWANIE Cel I.1. Wspieranie aktywności i przedsiębiorczości mieszkańców CEL STRATEGICZNY I. ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI I STABILNEGO RYNKU PRACY Oś I. Osoby młode na rynku pracy: 1. Poprawa

Bardziej szczegółowo

Wsparcie dla przedsiębiorców w nowej perspektywie finansowej 2014-2020

Wsparcie dla przedsiębiorców w nowej perspektywie finansowej 2014-2020 Wsparcie dla przedsiębiorców w nowej perspektywie finansowej 2014-2020 Marcin Łata Departament Konkurencyjności i Innowacyjności Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju Katowice, 15 kwietnia 2015 r. Alokacja

Bardziej szczegółowo

Instrumenty wsparcia przedsiębiorstw w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego

Instrumenty wsparcia przedsiębiorstw w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Urząd d Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego Instrumenty wsparcia przedsiębiorstw w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007 - Ostrowiec Świętokrzyski,

Bardziej szczegółowo

Regionalny Program Operacyjny Województwo Dolnośląskie

Regionalny Program Operacyjny Województwo Dolnośląskie Regionalny Program Operacyjny Województwo Dolnośląskie 1.Oś Priorytetowa 1 Przedsiębiorstwa i innowacje Zwiększone urynkowienie działalności badawczo-rozwojowej Zwiększona aktywność badawczo-rozwojowa

Bardziej szczegółowo

I. BADANIA I ROZWÓJ TECHNOLOGICZNY (B+RT), INNOWACJE I PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ

I. BADANIA I ROZWÓJ TECHNOLOGICZNY (B+RT), INNOWACJE I PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ Wydatki strukturalne klasyfikowane są i wykazywane w sprawozdaniu według oznaczonych cyfrą rzymską obszarów tematycznych oraz oznaczonych cyframi arabskimi Kodów interwencji funduszy strukturalnych zgodnie

Bardziej szczegółowo

Analiza strategiczna SWOT innowacyjności gospodarki Małopolski. Kraków, 9 marca 2012 r.

Analiza strategiczna SWOT innowacyjności gospodarki Małopolski. Kraków, 9 marca 2012 r. Analiza strategiczna SWOT innowacyjności gospodarki Małopolski Kraków, 9 marca 2012 r. Etap diagnostyczny Diagnoza pogłębiona (załącznik do RSI WM 2012-2020) Synteza diagnozy część 2 dokumentu RSI Analiza

Bardziej szczegółowo

Rozdział I Wprowadzenie

Rozdział I Wprowadzenie Rozdział I Wprowadzenie Przedmiotem Strategii Nowe szanse, nowe możliwości wspierania przedsiębiorczości MMSP na terenie powiatu bełchatowskiego, 2005-2013 jest pokazanie możliwości współfinansowania zadań

Bardziej szczegółowo

Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Koninie

Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Koninie Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Koninie Planujesz rozpoczęcie lub rozwój działalności? Chcesz być konkurencyjny na rynku? Masz innowacyjny pomysł na inwestycję? ZAPRASZAMY!!! Sieć Punktów Funduszy

Bardziej szczegółowo

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 Łódź, 27 maja 2015 r.

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 Łódź, 27 maja 2015 r. Główne założenia i komplementarność Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 Łódź, 27 maja 2015 r. RPO WŁ na lata 2014-2020 Konstrukcja RPO WŁ 2014-2020: LP. WOJEWÓDZTWO

Bardziej szczegółowo

Projekt Europejski Wymiar Łodzi Wsparcie przedsiębiorców z Łodzi środkami Unii Europejskiej

Projekt Europejski Wymiar Łodzi Wsparcie przedsiębiorców z Łodzi środkami Unii Europejskiej Projekt Europejski Wymiar Łodzi Wsparcie przedsiębiorców z Łodzi środkami Unii Europejskiej Towarzystwo Inicjatyw Europejskich ul. Próchnika 1 lok. 303 90-408 Maj 2013 Operator Programu Wolontariatu Długoterminowego

Bardziej szczegółowo

Harmonogram naborów wniosków o dofinansowanie w trybie konkursowym dla RPO WK-P na lata 2014-2020 na 2016 rok

Harmonogram naborów wniosków o dofinansowanie w trybie konkursowym dla RPO WK-P na lata 2014-2020 na 2016 rok Załącznik do Uchwały Nr 48/1720/15 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 25 listopada 2015 r. Harmonogram naborów wniosków o dofinansowanie w trybie konkursowym dla RPO WK-P na lata 2014-2020

Bardziej szczegółowo

Planowana data ogłoszenia konkursu i termin naboru wniosków. Oś I: Wzmocnienie potencjału i konkurencyjności gospodarki regionu

Planowana data ogłoszenia konkursu i termin naboru wniosków. Oś I: Wzmocnienie potencjału i konkurencyjności gospodarki regionu Załącznik do Uchwały Nr 37/375/ Zarządu Województwa Podlaskiego z dnia 21 kwietnia r. Harmonogram o w trybie konkursowym na rok w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata

Bardziej szczegółowo

FUNDUSZE STRUKTURALNE ĆWICZENIA SEMESTR ZIMOWY 2014/2015

FUNDUSZE STRUKTURALNE ĆWICZENIA SEMESTR ZIMOWY 2014/2015 FUNDUSZE STRUKTURALNE ĆWICZENIA SEMESTR ZIMOWY 2014/2015 Książki Małgorzata Sikora- Gaca, Urszula Kosowska (Fundusze Europejskie w teorii i praktyce, Warszawa 2014 Magdalena Krasuska, Fundusze Unijne w

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z REALIZACJI. Strategii Rozwoju Województwa Małopolskiego na lata za okres

RAPORT Z REALIZACJI. Strategii Rozwoju Województwa Małopolskiego na lata za okres RAPORT Z REALIZACJI Strategii Rozwoju Województwa Małopolskiego na lata 2011 2020 za okres 2011 2013 SPIS TREŚCI CEL GŁÓWNY...9 Wskaźniki osiągnięć... 9 OBSZAR 1. GOSPODARKA WIEDZY I AKTYWNOŚCI... 11 Wskaźniki

Bardziej szczegółowo

TYPY PROJEKTÓW MOGĄCYCH UZYSKAĆ DOFINANSOWANIE OŚ PRIORYTETOWA I BADANIA, ROZWÓJ I KOMERCJALIZACJA WIEDZY

TYPY PROJEKTÓW MOGĄCYCH UZYSKAĆ DOFINANSOWANIE OŚ PRIORYTETOWA I BADANIA, ROZWÓJ I KOMERCJALIZACJA WIEDZY Załącznik do Uchwały nr 1374/15 Zarządu Województwa Łódzkiego z dnia 30 listopada 2015 r. Harmonogram naborów wniosków o dofinansowanie w trybie konkursowym dla Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa

Bardziej szczegółowo

Ewaluacja podsumowująca postęp rzeczowy i rezultaty RPO WZ

Ewaluacja podsumowująca postęp rzeczowy i rezultaty RPO WZ Ewaluacja podsumowująca postęp rzeczowy i rezultaty RPO WZ 2007-2013 Fot. Przystań w Nowym Warpnie Broszura opracowana w ramach projektu współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

Bardziej szczegółowo

Kierunki rozwoju turystyki do 2015 roku, ze szczególnym uwzględnieniem turystyki wiejskiej

Kierunki rozwoju turystyki do 2015 roku, ze szczególnym uwzględnieniem turystyki wiejskiej Kierunki rozwoju do 2015 roku, ze szczególnym uwzględnieniem wiejskiej Katarzyna Sobierajska Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Sportu i Turystyki Międzynarodowa Konferencja Perspektywy rozwoju i promocji

Bardziej szczegółowo

TYPY PROJEKTÓW MOGĄCYCH UZYSKAĆ DOFINANSOWANIE OŚ PRIORYTETOWA I BADANIA, ROZWÓJ I KOMERCJALIZACJA WIEDZY

TYPY PROJEKTÓW MOGĄCYCH UZYSKAĆ DOFINANSOWANIE OŚ PRIORYTETOWA I BADANIA, ROZWÓJ I KOMERCJALIZACJA WIEDZY Harmonogram naborów wniosków o dofinansowanie w trybie konkursowym dla Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 na 2016 rok 1 NUMER I NAZWA DZIAŁANIA / PODDZIAŁANIA Działanie

Bardziej szczegółowo

Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka Cel główny: Rozwój polskiej gospodarki w oparciu o innowacyjne przedsiębiorstwa Cele szczegółowe: zwiększenie innowacyjności przedsiębiorstw, wzrost konkurencyjności

Bardziej szczegółowo

Planowana data ogłoszenia konkursu i termin naboru wniosków. Oś I: Wzmocnienie potencjału i konkurencyjności gospodarki regionu

Planowana data ogłoszenia konkursu i termin naboru wniosków. Oś I: Wzmocnienie potencjału i konkurencyjności gospodarki regionu Harmonogram o w trybie konkursowym na rok w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 ( 2014-2020) Numer SzOOP 1.1 EFRR 1.2 EFRR 1.3 EFRR 1.4 EFRR 1.5 EFRR 2.1

Bardziej szczegółowo

Lista wskaźników do wykonania celów pośrednich oraz końcowych

Lista wskaźników do wykonania celów pośrednich oraz końcowych Lista wskaźników do wykonania celów pośrednich oraz końcowych Wskaźniki RPO WD 2014-2020 Wskaźniki Związku ZIT Aglomeracji Wałbrzyskiej Nazwa wskaźnika RPO WD 2014-2020 Jednostka miary Wartość Wartość

Bardziej szczegółowo

REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO NA LATA

REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO NA LATA REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO NA LATA 2007-2013 STRUKTURA DOKUMENTU 2 1. Diagnoza sytuacji społeczno-gospodarczej województwa lubelskiego, 2. Strategia realizacji Regionalnego Programu

Bardziej szczegółowo

Regionalny Program Strategiczny w zakresie aktywności zawodowej i społecznej. Wejherowo, 9 październik 2013 r.

Regionalny Program Strategiczny w zakresie aktywności zawodowej i społecznej. Wejherowo, 9 październik 2013 r. Regionalny Program Strategiczny w zakresie aktywności zawodowej i społecznej Wejherowo, 9 październik 2013 r. Strategia 6 RPS RPO 2014-2020 Strategia Rozwoju Województwa Pomorskiego 2020 (wrzesień 2012)

Bardziej szczegółowo

Wstępny projekt Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014 2020. Lublin, 26.06.2013 r.

Wstępny projekt Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014 2020. Lublin, 26.06.2013 r. Wstępny projekt Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014 2020 Lublin, 26.06.2013 r. Logika procesu programowania RPO WL na lata 2014-2020 Główne założenia wydatkowania środków

Bardziej szczegółowo

Wyzwania sektora kolejowego na tle Strategii Odpowiedzialnego Rozwoju. Warszawa, 10 października 2016 r.

Wyzwania sektora kolejowego na tle Strategii Odpowiedzialnego Rozwoju. Warszawa, 10 października 2016 r. Wyzwania sektora kolejowego na tle Strategii Odpowiedzialnego Rozwoju Warszawa, 10 października 2016 r. Diagnoza stanu obecnego Strategia na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju - WYZWANIA TRANSPORTOWE, ŚRODOWISKOWE

Bardziej szczegółowo

WSPARCIE DZIAŁAŃ INWESTYCYJNYCH W RPO WM 2014-2020 Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

WSPARCIE DZIAŁAŃ INWESTYCYJNYCH W RPO WM 2014-2020 Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego WSPARCIE DZIAŁAŃ INWESTYCYJNYCH W RPO WM 2014-2020 Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego dr Stanisław Sorys Wicemarszałek Województwa Małopolskiego 1_GOSPODARKA WIEDZY 2_CYFROWA MAŁOPOLSKA 3_PRZEDSIĘBIORCZA

Bardziej szczegółowo

Nowa perspektywa finansowa Unii Europejskiej 2014-2020. Warszawa, 14 października 2014 r.

Nowa perspektywa finansowa Unii Europejskiej 2014-2020. Warszawa, 14 października 2014 r. Nowa perspektywa finansowa Unii Europejskiej 2014-2020 Warszawa, 14 października 2014 r. 1 Cele tematyczne 2 Programy operacyjne na poziomie krajowym i regionalnym 3 Programy ramowe Unii Europejskiej Wsparcie

Bardziej szczegółowo

Planowane kierunki instrumentów wsparcia dla MŚP w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata

Planowane kierunki instrumentów wsparcia dla MŚP w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata Planowane kierunki instrumentów wsparcia dla MŚP w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 Rafał Solecki Dyrektor MCP Małopolskie Centrum Przedsiębiorczości (MCP) jest

Bardziej szczegółowo

Załącznik do Uchwały nr 538/15

Załącznik do Uchwały nr 538/15 Załącznik do Uchwały nr 538/15 Zarządu Województwa Łódzkiego z dnia 21 maja 2015 r. Harmonogram naborów wniosków o dofinansowanie w trybie konkursowym dla Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa

Bardziej szczegółowo

Organizacje pozarządowe jako potencjalni beneficjenci w MRPO 2014-2020. Jakub Szymański Dyrektor Departamentu Polityki Regionalnej

Organizacje pozarządowe jako potencjalni beneficjenci w MRPO 2014-2020. Jakub Szymański Dyrektor Departamentu Polityki Regionalnej Organizacje pozarządowe jako potencjalni beneficjenci w MRPO 2014-2020 Jakub Szymański Dyrektor Departamentu Polityki Regionalnej SCHEMAT RPO 2014-2020: DWUFUNDUSZOWY I ZINTEGROWANY 1. WARUNKI DLA ROZWOJU

Bardziej szczegółowo

Możliwości pozyskania dofinansowania z funduszy strukturalnych UE na wdrożenie systemów informatycznych w przedsiębiorstwach. Małgorzata Nejfeld

Możliwości pozyskania dofinansowania z funduszy strukturalnych UE na wdrożenie systemów informatycznych w przedsiębiorstwach. Małgorzata Nejfeld Możliwości pozyskania dofinansowania z funduszy strukturalnych UE na wdrożenie systemów informatycznych w przedsiębiorstwach Małgorzata Nejfeld KDG CIEŚLAK & KORDASIEWICZ ZAKRES DZIAŁALNOŚCI Główny przedmiot

Bardziej szczegółowo

Projekty Unijne realizowane przez Uniwersytet Zielonogórski w latach 2004-2011

Projekty Unijne realizowane przez Uniwersytet Zielonogórski w latach 2004-2011 Projekty Unijne realizowane przez Uniwersytet Zielonogórski w latach 2004-2011 Projekty zrealizowane w latach 2004-2010 Uniwersytet Zielonogórski w latach 2004 2010 zrealizował 24 projekty unijne: - łączna

Bardziej szczegółowo

Finansowanie MŚP w ramach funduszy strukturalnych

Finansowanie MŚP w ramach funduszy strukturalnych Finansowanie MŚP w ramach funduszy strukturalnych Marceli Niezgoda Podsekretarz Stanu Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju Lublin, 22 czerwca 2015 r. Wyzwanie na najbliższe lata zwiększenie poziomu zatrudnienia

Bardziej szczegółowo

Podstawy procesu programowania perspektywy finansowej 2014-2020. Konsultacje społeczne Gliwice, 24 maja 2013 r.

Podstawy procesu programowania perspektywy finansowej 2014-2020. Konsultacje społeczne Gliwice, 24 maja 2013 r. Podstawy procesu programowania perspektywy finansowej 2014-2020 Konsultacje społeczne Gliwice, 24 maja 2013 r. Uwarunkowania programowe Unia Europejska Strategia Europa 2020 Pakiet legislacyjny dla Polityki

Bardziej szczegółowo

Fundusze europejskie doświadczenia i przyszłość.

Fundusze europejskie doświadczenia i przyszłość. Fundusze europejskie doświadczenia i przyszłość. Zygfryd Kamilewicz, Wydział Integracji Europejskiej. Kierunki wydawania pieniędzy z EFRR - 2007-2013: Budowa i modernizacja infrastruktury technicznej i

Bardziej szczegółowo

Struktura PO KL. X Pomoc techniczna

Struktura PO KL. X Pomoc techniczna Możliwości wsparcia wolontariatu w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Priorytet VI i VII PO KL Struktura PO KL Priorytety centralne I Zatrudnienie i integracja społeczna II Rozwój zasobów ludzkich

Bardziej szczegółowo

3,47 2,87 2,45. śląskie małopolskie wielkopolskie

3,47 2,87 2,45. śląskie małopolskie wielkopolskie 3,47 2,87 2,45 śląskie małopolskie wielkopolskie sprzęt, badania i rozwój technologii, to kwota wydana na inwestycje w pobudzanie innowacji, transfer technologii, usługi w zakresie zaawansowanego wsparcia

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 3 Tabele wskaźników rezultatu bezpośredniego, produktu i finansowych dla Działań i Poddziałań ZIT SUBREGION CENTRALNY

Załącznik nr 3 Tabele wskaźników rezultatu bezpośredniego, produktu i finansowych dla Działań i Poddziałań ZIT SUBREGION CENTRALNY Załącznik nr 3 Tabele wskaźników rezultatu bezpośredniego, produktu i finansowych dla Działań i Poddziałań ZIT SUBREGION CENTRALNY WSKAŹNIKI PRODUKTU I REZULTATU BEZPOŚREDNIEGO - Wskaźniki uznaje się za

Bardziej szczegółowo

Analiza wdrażania funduszy UE w Regionalnym Programie Operacyjnym Województwa Warmińsko-Mazurskiego pod kątem realizacji zasady zrównoważonego rozwoju

Analiza wdrażania funduszy UE w Regionalnym Programie Operacyjnym Województwa Warmińsko-Mazurskiego pod kątem realizacji zasady zrównoważonego rozwoju Analiza wdrażania funduszy UE w Regionalnym Programie Operacyjnym Województwa Warmińsko-Mazurskiego pod kątem realizacji zasady zrównoważonego rozwoju Olsztyn 2013-09-23 Regionalny Program Operacyjny Warmia

Bardziej szczegółowo

Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka (IG)

Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka (IG) Priorytet 1 - Badania i rozwój nowoczesnych technologii Działanie1.1. Wsparcie badań naukowych dla budowy gospodarki opartej na wiedzy Identyfikacja kierunków prac B+R mających na celu zdynamizowanie rozwoju

Bardziej szczegółowo

dla badań i rozwoju: Osie Priorytetowe PO IG Osie Priorytetowe PO IG

dla badań i rozwoju: Osie Priorytetowe PO IG Osie Priorytetowe PO IG Osie Priorytetowe PO IG Osie Priorytetowe PO IG dla badań i rozwoju: Oś Priorytetowa 1. - Badania i rozwój nowoczesnych technologii Oś Priorytetowa 2. Infrastruktura sfery B+R Oś Priorytetowa 3. Kapitał

Bardziej szczegółowo

Inwestycje w polski sektor wodociągów i kanalizacji

Inwestycje w polski sektor wodociągów i kanalizacji Inwestycje w polski sektor wodociągów i kanalizacji Polski sektor wodociągów i kanalizacji przeszedł ogromnie przemiany od czasu przystąpienia Polski do Unii Europejskiej. To wszystko dzięki unijnym pieniądzom,

Bardziej szczegółowo

System wskaźników monitorowania

System wskaźników monitorowania Aneks nr 4 do projektu Strategii Rozwoju Województwa Podlaskiego do roku 2020 z dnia 19 marca 2013 r. System wskaźników monitorowania Projekt Białystok, 19 marca 2013 r. Wskaźniki monitorowania celów operacyjnych

Bardziej szczegółowo

FUNDUSZE EUROPEJSKIE PERSPEKTYWA FINANSOWA 2014-2020

FUNDUSZE EUROPEJSKIE PERSPEKTYWA FINANSOWA 2014-2020 FUNDUSZE EUROPEJSKIE PERSPEKTYWA FINANSOWA 2014-2020 Ewa Sobiecka Bielsko-Biała, 20.03.2014 Plan prezentacji Wprowadzenie Umowa partnerska (08.01.2014) Program Operacyjny Inteligentny Rozwój Program Operacyjny

Bardziej szczegółowo

Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Koninie. Krok po kroku do sukcesu. Dorota Szkudlarek

Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Koninie. Krok po kroku do sukcesu. Dorota Szkudlarek Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Koninie Krok po kroku do sukcesu Dorota Szkudlarek Sieć Punktów Funduszy Europejskich w całej Polsce Projekt System informacji o Funduszach Europejskich Ministerstwa

Bardziej szczegółowo

Oferta PARP dla przedsiębiorców w nowej perspektywie finansowej na lata 2014-2020

Oferta PARP dla przedsiębiorców w nowej perspektywie finansowej na lata 2014-2020 2014 Jakub Moskal Dyrektor Departamentu Koordynacji Wdrażania Programów PARP Oferta PARP dla przedsiębiorców w nowej perspektywie finansowej na lata 2014-2020 Warszawa, 5 czerwca 2014 r. Nowa perspektywa

Bardziej szczegółowo

Konferencja prasowa podczas XIV Forum Edukacyjnego dla Małych i Średnich Przedsiębiorstw

Konferencja prasowa podczas XIV Forum Edukacyjnego dla Małych i Średnich Przedsiębiorstw 2014 Bożena Lublińska Kasprzak Prezes Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości Konferencja prasowa podczas XIV Forum Edukacyjnego dla Małych i Średnich Przedsiębiorstw Warszawa, 24 czerwca 2014 r.,

Bardziej szczegółowo

półrocze I II I II I II I II I II I II I II I II I II Oś priorytetowa 1. Rozwój przedsiębiorczości WSKAŹNIKI PRODUKTU

półrocze I II I II I II I II I II I II I II I II I II Oś priorytetowa 1. Rozwój przedsiębiorczości WSKAŹNIKI PRODUKTU wskaźniki Jedno stka Kod odpowia dajacego wskaźnik a kluczow ego KSI (SIMIK 73) rok 27 28 29 2 2 22 23 24 25 półrocze I II I II I II I II I II I II I II I II I II wskaźnik z bezpośredniej pomocy inwestycyjnej

Bardziej szczegółowo

Program Operacyjny Polska Cyfrowa 2014-2020

Program Operacyjny Polska Cyfrowa 2014-2020 Program Operacyjny Polska Cyfrowa 2014-2020 III Konwent Informatyków Warmii i Mazur Ryn, 2829 listopada 2013 r. Cele programu Cel główny: Wzmocnienie cyfrowych fundamentów dla społecznogospodarczego rozwoju

Bardziej szczegółowo

Program Operacyjny Polska Cyfrowa 2014-2020

Program Operacyjny Polska Cyfrowa 2014-2020 Program Operacyjny Polska Cyfrowa 2014-2020 Konferencja konsultacyjna Prognozy oddziaływania na środowisko dla projektu Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa 2014-2020 Warszawa, 9 grudnia 2013 r. Cele programu

Bardziej szczegółowo

Finansowanie badań i rozwoju z funduszy strukturalnych Unii Europejskiej

Finansowanie badań i rozwoju z funduszy strukturalnych Unii Europejskiej Finansowanie badań i rozwoju z funduszy strukturalnych Unii Europejskiej Tomasz Nowakowski III Konferencja Prorektorów w ds. Nauki i Rozwoju publicznych wyższych szkół technicznych Poznań,, 11 stycznia

Bardziej szczegółowo

Program Operacyjny Współpracy Transgranicznej Republika Czeska - Rzeczpospolita Polska 2007-2013

Program Operacyjny Współpracy Transgranicznej Republika Czeska - Rzeczpospolita Polska 2007-2013 Program Operacyjny Współpracy Transgranicznej Republika Czeska - Rzeczpospolita Polska 2007-2013 1 POWT Republika Czeska - Rzeczpospolita Polska 2007-2013 CEL PROGRAMU 2 POWT Republika Czeska - Rzeczpospolita

Bardziej szczegółowo

Innowacyjność jako obszar polityki rozwoju Małopolski STRATEGIA MAŁOPOLSKA 2020

Innowacyjność jako obszar polityki rozwoju Małopolski STRATEGIA MAŁOPOLSKA 2020 Innowacyjność jako obszar polityki rozwoju Małopolski STRATEGIA MAŁOPOLSKA 2020 Konferencja Regionalna SMART+ Innowacje w małych i średnich przedsiębiorstwach oraz promocja badań i rozwoju technologicznego

Bardziej szczegółowo

Program cyklu konferencji prezentujących wykorzystanie środków UE w województwie mazowieckim na obszarach wiejskich

Program cyklu konferencji prezentujących wykorzystanie środków UE w województwie mazowieckim na obszarach wiejskich Rezultaty i efekty realizacji RPO WM 2007-2013 Rezultaty i efekty realizacji PO KL 2007-2013 Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych Wrzesień, 2014r. Program cyklu konferencji prezentujących

Bardziej szczegółowo

Organizacje pozarządowe zajmujące się opieką nad niepełnosprawnymi w nowej perspektywie finansowej UE

Organizacje pozarządowe zajmujące się opieką nad niepełnosprawnymi w nowej perspektywie finansowej UE Organizacje pozarządowe zajmujące się opieką nad niepełnosprawnymi w nowej perspektywie finansowej UE Wojciech Kozak Wicemarszałek Województwa Małopolskiego 19 stycznia 2015 Osoby z niepełnosprawnością

Bardziej szczegółowo

WSPARCIE WIELKOPOLSKIEJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W RAMACH WRPO 2014+ 1 Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu

WSPARCIE WIELKOPOLSKIEJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W RAMACH WRPO 2014+ 1 Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu WSPARCIE WIELKOPOLSKIEJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W RAMACH WRPO 2014+ 1 Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu Cel główny WRPO 2014+ POPRAWA KONKURENCYJNOŚCI I SPÓJNOŚCI WOJEWÓDZTWA Alokacja

Bardziej szczegółowo

Harmonogram naborów wniosków o dofinansowanie w 2016 r.

Harmonogram naborów wniosków o dofinansowanie w 2016 r. Harmonogram naborów wniosków o dofinansowanie w 2016 r. Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020 Wersja z dn. 26.01.2016r. Nr i nazwa działania Planowany termin Typy projektów

Bardziej szczegółowo

Wymiar jednostkowy obecności Polski w Unii Europejskiej. Jakie korzyści z integracji ma zwykły obywatel?

Wymiar jednostkowy obecności Polski w Unii Europejskiej. Jakie korzyści z integracji ma zwykły obywatel? Wymiar jednostkowy obecności Polski w Unii Europejskiej. Jakie korzyści z integracji ma zwykły obywatel? Debata w Chrzanowie Patronat honorowy: Marek Sowa Marszałek Województwa Małopolskiego Poparcie społeczne

Bardziej szczegółowo

WIELKOPOLSKI REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY NA LATA Oś Priorytetowa I Innowacyjna i konkurencyjna gospodarka

WIELKOPOLSKI REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY NA LATA Oś Priorytetowa I Innowacyjna i konkurencyjna gospodarka WIELKOPOLSKI REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY NA LATA 2014-2020 Oś Priorytetowa I Innowacyjna i konkurencyjna gospodarka Alokacja środków na WRPO 2014+ WRPO 2014+ 2 450,2 mln euro (EFRR 1 760,9 mln euro;

Bardziej szczegółowo

Finasowanie Oświaty w perspektywie 2014 2020. Środki UE. www.bras-edukacja.pl

Finasowanie Oświaty w perspektywie 2014 2020. Środki UE. www.bras-edukacja.pl Finasowanie Oświaty w perspektywie 2014 2020. Środki UE Działalność szkół, placówek oświatowych, instytucji wsparcia oświaty finansowana będzie w ramach dwóch głównych Programów Operacyjnych: 1. Regionalny

Bardziej szczegółowo

Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój-

Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój- Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój- www.power.gov.pl 1.Oś priorytetowa I Osoby młode na rynku pracy Zwiększenie możliwości zatrudnienia osób młodych do 29 roku życia bez pracy, w tym w szczególności

Bardziej szczegółowo

Środki UE na ICT w Regionalnym Programie Operacyjnym Województwa Małopolskiego 2014-2020

Środki UE na ICT w Regionalnym Programie Operacyjnym Województwa Małopolskiego 2014-2020 Małopolska Rada ds. Społeczeństwa Informacyjnego 19 marca 2015 Środki UE na ICT w Regionalnym Programie Operacyjnym Województwa Małopolskiego 2014-2020 Departament Zarządzania Programami Operacyjnymi Urząd

Bardziej szczegółowo

FUNDUSZE UNIJNE DLA REGIONU

FUNDUSZE UNIJNE DLA REGIONU FUNDUSZE UNIJNE DLA REGIONU Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 CEL 1. województwo kujawskopomorskiego konkurencyjnym i innowacyjnym regionem Europy 2. wysoka

Bardziej szczegółowo

Finansowanie inwestycji w gospodarce odpadami opakowaniowymi. dr Przemysław Jura Prezes Zarządu Instytut Nauk Ekonomicznych i Społecznych

Finansowanie inwestycji w gospodarce odpadami opakowaniowymi. dr Przemysław Jura Prezes Zarządu Instytut Nauk Ekonomicznych i Społecznych Finansowanie inwestycji w gospodarce odpadami opakowaniowymi dr Przemysław Jura Prezes Zarządu Instytut Nauk Ekonomicznych i Społecznych Katowice 25.04.2017 Finansowanie MŚP Główne źródła finansowania

Bardziej szczegółowo

Wsparcie małej i średniej przedsiębiorczości w ramach WRPO założenia programowe

Wsparcie małej i średniej przedsiębiorczości w ramach WRPO założenia programowe Wsparcie małej i średniej przedsiębiorczości w ramach WRPO 2014+ - założenia programowe Wielkopolskiego Departament Wdrażania Programu Regionalnego Wsparcie przedsiębiorczości w ramach WRPO 2007-2013 Podział

Bardziej szczegółowo

Planowana data ogłoszenia konkursu i termin naboru wniosków. Oś I: Wzmocnienie potencjału i konkurencyjności gospodarki regionu

Planowana data ogłoszenia konkursu i termin naboru wniosków. Oś I: Wzmocnienie potencjału i konkurencyjności gospodarki regionu Załącznik do Uchwały Nr 58/590/2015 Zarządu Województwa Podlaskiego z dnia 30 czerwca 2015 r. Harmonogram o dofinansowanie w trybie konkursowym na rok 2015 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa

Bardziej szczegółowo

Polska w Onii Europejskiej

Polska w Onii Europejskiej A/452928 Polska w Onii Europejskiej - wybrane polityki sektorowe Wydawnictwo SGGW Warszawa 2004 Spis treści Wstęp 9 1. CHARAKTERYSTYKA PORÓWNAWCZA GOSPODAREK POLSKI I UNII EUROPEJSKIEJ 11 1.1. Dynamika

Bardziej szczegółowo

Rozwój obszarów wiejskich i rolnictwa

Rozwój obszarów wiejskich i rolnictwa Rozwój obszarów wiejskich i rolnictwa w Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju do roku 2020 (z perspektywą do 2030 r.) Konferencja prasowa Warszawa, 17 lutego 2017 r. PRZYJĘCIE STRATEGII PRZEZ RADĘ

Bardziej szczegółowo

Programowanie perspektywy finansowej w Wielkopolsce. Oś Priorytetowa I- Innowacyjna i konkurencyjna gospodarka

Programowanie perspektywy finansowej w Wielkopolsce. Oś Priorytetowa I- Innowacyjna i konkurencyjna gospodarka 1 Programowanie perspektywy finansowej 2014-2020 w Wielkopolsce Oś Priorytetowa I- Innowacyjna i konkurencyjna gospodarka 2 Alokacja środków na WRPO 2014+ WRPO 2014+ 2 450,2 mln euro (EFRR 1 760,9 mln

Bardziej szczegółowo

REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY

REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO NA LATA 2014-2020 Marek Sowa Marszałek Województwa Małopolskiego NOWY PROGRAM REGIONALNY NIEMAL 3 MLD EUR NA ROZWÓJ MAŁOPOLSKI Alokacja: 2 878 215

Bardziej szczegółowo

Środki unijne - Jak najlepiej wykorzystać ostatnią szansę?

Środki unijne - Jak najlepiej wykorzystać ostatnią szansę? Środki unijne - Jak najlepiej wykorzystać ostatnią szansę? Magdalena Bednarska - Wajerowska Dyrektor Wydziału Koordynacji Polityki Regionalnej Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego Budżet Unii

Bardziej szczegółowo

Szanse na sfinansowanie inwestycji z dotacji UE 2014-2020. Przemysław Jura Prezes Zarządu Instytut Nauk Ekonomicznych i Społecznych

Szanse na sfinansowanie inwestycji z dotacji UE 2014-2020. Przemysław Jura Prezes Zarządu Instytut Nauk Ekonomicznych i Społecznych Szanse na sfinansowanie inwestycji z dotacji UE 2014-2020 Przemysław Jura Prezes Zarządu Instytut Nauk Ekonomicznych i Społecznych Katowice, 24.03.2015 Fundusze Europejskie 2014-2020 innowacje przedsiębiorczośd

Bardziej szczegółowo

Środa z Funduszami Europejskimi JEDNOSTEK NAUKOWYCH

Środa z Funduszami Europejskimi JEDNOSTEK NAUKOWYCH 1 Środa z Funduszami Europejskimi dla JEDNOSTEK NAUKOWYCH 2 3 1. Wprowadzenie do Funduszy Europejskich na lata 2014-2020 Dokumenty na poziomie unijnym Europa 2020 Pakiet Rozporządzeń Wspólne Ramy strategiczne

Bardziej szczegółowo

Analiza strategiczna SWOT innowacyjności gospodarki Małopolski

Analiza strategiczna SWOT innowacyjności gospodarki Małopolski Analiza strategiczna SWOT innowacyjności gospodarki Małopolski Kraków, 9 maja 2012 r. Tomasz Geodecki Piotr Kopyciński Łukasz Mamica Marcin Zawicki Etap diagnostyczny Diagnoza pogłębiona (załącznik do

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO FINANSÓW ul. Świętokrzyska 12, Warszawa

MINISTERSTWO FINANSÓW ul. Świętokrzyska 12, Warszawa MINISTERSTWO FINANSÓW ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa Nazwa i adres Adresat Rb-WSa jednostki sprawozdawczej roczne sprawozdanie o wydatkach strukturalnych poniesionych przez jednostki samorządu terytorialnego

Bardziej szczegółowo

8.1. KRAJOWE I MIĘDZYNARODOWE PROGRAMY PROMUJĄCE ROZWÓJ ZRÓWNOWAśONY, INTEGRACJĘ I WSPÓŁPRACĘ MIĘDZYNARODOWĄ

8.1. KRAJOWE I MIĘDZYNARODOWE PROGRAMY PROMUJĄCE ROZWÓJ ZRÓWNOWAśONY, INTEGRACJĘ I WSPÓŁPRACĘ MIĘDZYNARODOWĄ Welling ton PR Program Ochrony Środowiska 8.1. KRAJOWE I MIĘDZYNARODOWE PROGRAMY PROMUJĄCE ROZWÓJ ZRÓWNOWAśONY, INTEGRACJĘ I WSPÓŁPRACĘ MIĘDZYNARODOWĄ Po uzyskaniu przez Polskę członkostwa w Unii Europejskiej

Bardziej szczegółowo

LISTA WSKAŹNIKÓW OGÓLNYCH I ICH DEKOMPOZYCJA

LISTA WSKAŹNIKÓW OGÓLNYCH I ICH DEKOMPOZYCJA Pole C Gospodarstwo, kapitał, kreatywność, technologie LISTA WSKAŹNIKÓW OGÓLNYCH I ICH DEKOMPOZYCJA przygotowana przez Warszawa, 25 lipca 2005 r. Wstęp Niniejszy dokument prezentuje listę wskaźników ogólnych

Bardziej szczegółowo

Małopolski Plan Inwestycyjny 2015-2023

Małopolski Plan Inwestycyjny 2015-2023 Małopolski Plan Inwestycyjny 2015-2023 MPI liczą się konkrety Co nam daje MPI Budżet na priorytetowe inwestycje Województwa do roku 2023 4,3MLD ZŁ Skuteczna realizacja Strategii Rozwoju Województwa Lepsze

Bardziej szczegółowo

Ekonomia społeczna w Regionalnym Programie Operacyjnym Województwa Opolskiego na lata

Ekonomia społeczna w Regionalnym Programie Operacyjnym Województwa Opolskiego na lata Ekonomia społeczna w Regionalnym Programie Operacyjnym Województwa Opolskiego na lata 2014-2020 Tomasz Hanzel Zastępca Dyrektora Departamentu Koordynacji Programów Operacyjnych Opole, 13 października 2014

Bardziej szczegółowo

Kierunki i zadania do Strategii Rozwoju Gminy Zgierz na lata 2014-2020

Kierunki i zadania do Strategii Rozwoju Gminy Zgierz na lata 2014-2020 Kierunki i zadania do Strategii Rozwoju Gminy Zgierz na lata 2014-2020 Obszar I Infrastruktura społeczna. 1. Wspieranie aktywności oraz integracji społeczności lokalnej. 2. Wspieranie i aktywizacja mieszkańców

Bardziej szczegółowo

ZASOBY ROZWOJOWE POLSKI POŁUDNIOWEJ METROPOLIE I KAPITAŁ LUDZKI

ZASOBY ROZWOJOWE POLSKI POŁUDNIOWEJ METROPOLIE I KAPITAŁ LUDZKI ZASOBY ROZWOJOWE POLSKI POŁUDNIOWEJ METROPOLIE I KAPITAŁ LUDZKI 2012-04-24 Jacek Woźniak Pełnomocnik Zarządu WM ds. planowania strategicznego WYZWANIA ORAZ SILNE STRONY MIAST KRAKÓW KATOWICE Źródło: Raport

Bardziej szczegółowo

REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO NA LATA 2014-2020 oraz KONTRAKT TERYTORIALNY DLA WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO NA LATA 2014-2020 oraz KONTRAKT TERYTORIALNY DLA WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO NA LATA 2014-2020 oraz KONTRAKT TERYTORIALNY DLA WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO Stefania Koczar-Sikora Zastępca Dyrektora Wydziału Rozwoju Regionalnego Ornontowice,

Bardziej szczegółowo

Wstęp do polityki UE dot. infrastruktury transportowej i jej rewizji

Wstęp do polityki UE dot. infrastruktury transportowej i jej rewizji Wstęp do polityki UE dot. infrastruktury transportowej i jej rewizji 28 lutego 2012 1 Podstawa prawna Traktat o Unii Europejskiej (Dz.U. z 2004 r., Nr. 90, poz. 864/30) Art. 3 cel UE to wspieranie spójności

Bardziej szczegółowo

Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji. Europejska Agenda Cyfrowa: stan realizacji przez Polskę.

Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji. Europejska Agenda Cyfrowa: stan realizacji przez Polskę. Ministerstwo Europejska Agenda Cyfrowa: stan realizacji przez Polskę. 1 Ministerstwo Zrozumieć cyfryzację Internet staje się centralnym narzędziem konsumpcji treści, w konsekwencji czego obserwuje się

Bardziej szczegółowo

Środki UE na innowacyjność Program Operacyjny Inteligentny Rozwój 2014-2020

Środki UE na innowacyjność Program Operacyjny Inteligentny Rozwój 2014-2020 Środki UE na innowacyjność Program Operacyjny Inteligentny Rozwój 2014-2020 Marcin Łata Departament Konkurencyjności i Innowacyjności Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju Warszawa, 16 grudnia 2014 r.

Bardziej szczegółowo