półrocze I II I II I II I II I II I II I II I II I II Oś priorytetowa 1. Rozwój przedsiębiorczości WSKAŹNIKI PRODUKTU

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "półrocze I II I II I II I II I II I II I II I II I II Oś priorytetowa 1. Rozwój przedsiębiorczości WSKAŹNIKI PRODUKTU"

Transkrypt

1 wskaźniki Jedno stka Kod odpowia dajacego wskaźnik a kluczow ego KSI (SIMIK 73) rok półrocze I II I II I II I II I II I II I II I II I II wskaźnik z bezpośredniej pomocy inwestycyjnej dla małych i średnich przedsiębiorstw : W tym: Oś priorytetowa. Rozwój przedsiębiorczości mikro do małe do 49 Bazaowa średnie do dotyczących wsparcia IOB oraz funduszy

2 pożyczkowych i gwarancyjnych Wskaźnik 3 Wartość pożyczek i gwarancji udzielonych przez fundusze pożyczkowe i gwarancyjne mln zł R R ,58 67, ,367,325,325,772,979 2,43 4,434 Wskaźnik 4 Dodatkowe inwestycje w MŚP wykreowane dzięki wsparciu ) Wskaźnik 5 utworzonych miejsc pracy we wspartych MŚP (brutto, zatrudnienie w pełnym wymiarze) w tym: mln eur R. 22,37 358,37 62,87 923,57 28,4 488,64,43 5 4, , (w tys. Zł) (wskaźnik kontekstowy nakłady inwestycyjne przedsiębiorstw),727 5,34 3, ,9 2 29,9 3, ,545 3, ,9 2 2,9 6 3, ,9 65,37 276,37 46,87 69,57 898,99 54,9 mężczyźni ,37 74,34 68,9 46,9 47,9 47,9 47, ,5 434,55 kobiety wskaźnik z bezpośredniej Działanie. Bezpośrednie wsparcie sektora mikro, małych i średnich przedsiębiorstw

3 bezpośredniej pomocy inwestycyjnej dla małych i średnich przedsiębiorstw w tym: mikro do 9 wart małe do średnie do 249 wart ,325,325,772,979 2,43 4,434 Dodatkowe inwestycje w MŚP wykreowane dzięki wsparciu mln euro 8 42,43,727 3,542 3,545 3,545 3, ,545 ) Wskaźnik 3 utworzonych miejsc pracy we wspartych MŚP (brutto, zatrudnienie w pełnym wymiarze) w tym: R. 22,37 358,37 62,87 922,57 9,4 46, ,37,34 5, ,9 2 6, ,9 2 6,9 3

4 65,37 276,37 46,87 69,57 872,99 28,9 mężczyźni ,37 74,34 42,9 366,9 42,9 42,9 42, ,5 433, kobiety Działanie.2 Tworzenie i rozwój powiązań kooperacyjnych przedsiębiorstw Wskaźnik realizowanych przez grupy przedsiębiorstw 2 2 docelowa Dodatkowe inwestycje w MŚP wykreowane dzięki wsparciu mln euro 2 ) Wskaźnik 3 utworzonych miejsc pracy we wspartych MŚP (brutto, zatrudnienie w pełnym wymiarze) w tym: mężczyźni kobiety R Działanie.3 Tworzenie i rozbudowa funduszy pożyczkowych i gwarancyjnych Wskaźnik dotyczących wsparcia

5 wsparcia funduszy pożyczkowych i gwarancyjnych 3 7 Wartość pożyczek i gwaracji udzielonych przez fundusze pożyczkowe i gwarancyjne mln zł R.5.8.2/ R ,58 67,84 356,367 Działanie.4 Wsparcie inwestycyjne dla instytucji otoczenia biznesu 2 2 Wskaźnik dotyczących wsparcia IOB Wskaźnik z spoleczeństwa informacyjnego, w tym eusług z B+R realizowanych w małych i średnich przedsiebiorstw ach 5 4 Oś priorytetowa 2. Wsparcie innowacyjności, budowa społeczeństwa informacyjnego oraz wzrost potencjału inwestycyjnego regionu

6 Wskaźnik 3 liczba współpracy pomiędzy instytucjami produkcyjnymi a badawczymi Wskaźnik 4 Powierzchnia utworzonych terenów inwestycyjnych ha P.8..2 P ,32 4,4 4, ,32 4,4 99,94 99,94 99,94 99,94 Wskaźnik 5 Długość sieci szerokopasmow ej P ,36 79,36 79,36 79,36 Wskaźnik 6 : a) promujących biznes, przedsiębiorczo ść i nowe technologie 2 6 b) promujących region jego potencjał gospodarczy turystyczny i produkty regionalne Wskaźnik 7 zainstalowanyc h aplikacji P

7 Wskaźnik 8 podłączeń do Internetu szerokopasmow ego, w tym: Gospodarstwa domowe R...2/ R MŚP 5 8 Szkoły Wskaźnik 9 osób, które uzyskały dostęp do szerokopasmow ego Internetu w tys. osób R Wskaźnik usług publicznych zrealizowanych online P.3.3./ P.3.3.2/ P.3.3.3/ P Wskaźnik osób tys. R

8 korzystających z usług online tys. osób R ,699 68,899 68,899 68,899 utworzonych miejsc pracy w zakresie B+R tylko etaty badawcze (preferowany okres 5 lat po rozpoczęciu projektu) R Działanie 2. Rozwój innowacji oraz wspieranie działaności dydaktycznej i badawczej szkół wyższych oraz placówek sektora "badania i rozwój" Wskaźnik z B+R realizowanych w małych i średnich przedsiebiorstw ach współpracy pomiędzy instytucjami produkcyjnymi a badawczymi Wskaźnik 3 utworzonych miejsc pracy w zakresie B+R tylko etaty R. badawcze (preferowany okres 5 lat po rozpoczęciu projektu) Działanie 2.2 Budowa infrastruktury społeczeństwa informacyjnego 8

9 Wskaźnik z społeczeństwa informacyjnego, 6 w tym: dotyczących e usług Długość sieci szerokopasmow ej P ,36 79,36 79,36 79,36 Wskaźnik 3 zainstalowanyc h aplikacji (szt) P Wskaźnik 4 podłączeń do Internetu szrokopasmowe go, w tym: R...2/ R Gospodarstwa domowe 5 5 MŚP 5 8 9

10 Szkoły Wskaźnik 5 osób, które uzyskały dostęp do szerokopasmow ego Internetu w tys osób R Wskaźnik 6 usług publicznych zrealizowanych online P.3.3./ P.3.3.2/ P.3.3.3/ P Wskaźnik 7 osób korzystających z usług online tys. osób R ,699 68,899 68,899 68,899 Działanie 2.3 Promocja gospodarcza i turystyczna regionu Wskaźnik : a) promujących biznes, przedsiębiorczo ść i nowe technologie 2 6 b) promujących region jego potencjał gospodarczy

11 gospodarczy turystyczny i produkty regionalne Działanie 2.4 Tworzenie kompleksowych terenów inwestycyjnych 5,32 4,4 4,4 Wskaźnik Powierzchnia utworzonych terenów inwestycyjnych ha P.8..2 P ,32 4,4 99,94 99,94 99,94 Oś priorytetowa 3 Podniesienie jakości systemu komunikacyjnego regionu 99, Wskaźnik z transportu w tym: drogowego kolejowego Długość zbudowanych nowych dróg, w tym: P.23../ P.23..2/ P ,6 24,25 26,9 44,9 48,8 52,4* 284 (wskaźnik kontekstowy długość dróg publicznych o twardej nawierzchni ogółem) ,47 44,9 52,4 65,72 74,37 74,37 74,37

12 wojewódzkich 69 (wskaźnik kontekstowy długość dróg wojewódzkich o twardej nawierzchni),34,34,34 powiatowych (wskaźnik kontekstowy długość dróg powiatowych o twardej nawierzchni) 8 4,6 24,25 26,9 44,9 48,8 52,4* gminnych (wskaźnik kontekstowy długość dróg gminnych o twardej nawierzchni) ,47 44,9 52,4 65,72 74,3 74,3 74,3* 8,33 5,6 98,54 24,58 249,98 28,8 362,93* Wskaźnik 3 Długość zmodernizowan ych dróg, w tym: P.23.2./ P / P (wskaźnik kontekstowy długość dróg publicznych o twardej nawierzchni ogółem) 88,32 23,49 329,82 435,8 45,82 52,35 52,35,48,48,48 3, wojewódzkich 69 (wskaźnik kontekstowy długość dróg wojewódzkich o twardej nawierzchni),48 3,47 79,7 5,98 5,98 5,98 4,5 9,75 35,23 35,23 36,3 53,7 98,56 powiatowych (wskaźnik kontekstowy długość dróg powiatowych o twardej nawierzchni) 28,22 26,57 65,47 2,29 2,75 2,75 2,75 3,83 3,3 63,3 88,87 3, ,9* 2

13 gminnych (wskaźnik kontekstowy długość dróg gminnych o twardej nawierzchni) 252 6, 3,44 32,88 45,9 45,9 57,62 57,62* Wskaźnik 4 Oszczędność czasu (w euro) na nowowybudowa nych i zmodernizowan ych drogach wojewódzkich, powiatowych i gminnych, (W przewozach pasażerskich i towarowych) euro R.23../ R.23..2/ R.23.2./ R , , , , ,9** , , , , , , , ,47** Wskaźnik z transportu, w tym: Działanie 3. Rozwój nowoczesnej infrastruktury komunikacyjnej o znaczeniu regionalnym i ponadregionalnym drogowego kolejowego Długość zbudowanych nowych dróg, w tym: P.23../ P.23..2/

14 ,34,34,34 wojewódzkich,34,34,34 powiatowych Wskaźnik 3 Długość zmodernizowan ych dróg, w tym: P.23.2./ P /,67 2,5 9,55 28,47 73,76,67 6, ,62 22,36 22,36 32,48,48,48 3,47 64,66 22,36 wojewódzkich 37 8,48 3,47 79,7 5,98 5, ,98,67,67 9,7 27,99 42,29 powiatowych 8 6 2,67 6,3 33,9 49,92 5,38 5,38 5,38 Wskaźnik 4 Oszczędność czasu (w euro) na nowowybudowa nych i zmodernizowan ych drogach, wojewódzkich, powiatowych (w przewozach pasażerskich i euro R.23../ R.23..2/ R.23.2./ R , , , ,

15 pasażerskich i towarowych) , , , , , , ,96 Działanie 3.2 Rozwój systemów lokalnej infrastruktury komunikacyjnej Wskaźnik Licznba z transportu, w tym drogowego : Długość zbudowanych nowych dróg gminnych P ,6 23,47 26,3 4,38 44,37 48, ,47 4,38 48,6 57,57 65,88 65,88 65,88 8,33 5,6 96,87 22,43 228,29 25,57 287,3 Wskaźnik 3 Długość zmodernizowan ych dróg, w tym: P / P ,65 23,88 263,2 33,42 33,42 35,85 35,85 4,5 9,75 33,56 33,56 6,96 25,7 56,27 powiatowych ,55,44 32,28 6,37 6,37 6,37 6,37 3,83 3,3 63,3 88,87,33 24,86 3,76 gminnych , 3,44 3,74 43,5 43,5 55,48 55,48 Wskaźnik 4 Oszczędność czasu (w euro) na nowowybudowa nych i R.23../ , , , , ,

16 zmodernizowan ych drogach powiatowych i gminnych, W przewozach pasażerskich i towarowych) euro R.23..2/ R.23.2./ R ,56 66, , , , , , ,7 Oś priorytetowa 4 Rozwój infrastruktury ochrony środowiska i energetycznej Wskaźnik z ochrony środowiska w tym: gospodarki odpadami poprawy jakości powietrza gospodarki wodnokanalizacyjnej z energii, w tym: energii odnawialnej

17 Wskaźnik 3 z zapobiegania zagrożeniom przyrodniczym Wskaźnik 4 osób przyłaczonych do wodociągu w Wskaźnik 5 osób przyłączonych do kanalizacji w projeków R.45.. R.46.. R R ,8 (w tys.) (wskaźnik kontekstowyludność korzystająca z wodociągów) ,3 (w tys.) (wskaźnik kontekstowyludność korzystająca z kanalizacji) ) Wskaźnik 6 Potencjalna wytworzona moc zainstalowana z odnawialnych źródeł energii uzyskana w MWh P P.4..5 P.4..6 P.4..8 P.4..9 P P.42..5,, 7,,3,7 3,3 (MW) (wskaźnik kontekstowyilość energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych) 7,49 23,33 23,49 23,49 23,49,5 Wskaźnik 7 osób zabezpieczonyc h przed powodzią R Wskaźnik 8 osób objętych selektywną zbiórką odpadów w R

18 ,3 4) Wskaźnik 9 Powierzchnia zrekultywowana /odzyskana m2 P ,3 2,3 2,3 2,3 2,3 Działanie 4. Rozwój regionalnej infrastruktury ochrony środowiska i energetycznej Wskaźnik z ochrony środowiska w tym: gospodarki odpadami 2 3 poprawy jakości powietrza gospodarki wodnokanalizacyjnej z energii, w tym:

19 energii odnawialnej realizazcja 4 6 Wskaźnik 3 z zapobiegania zagrożeniom przyrodniczym Wskaźnik 4 osób przyłączonych do wodociągu w Wskaźnik 5 osób przyłaczonych do kanalizacji w R.45.. R.46.. R R ) Wskaźnik 6 Potencjalna wytworzona moc zainstalowana z odnawialnych źródeł energii uzyskana w MWh P P.4..5 P.4..6 P.4..8 P.4..9 P P ,2 3,3 (MW) (wskaźnik kontekstowyilość energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych), Wskaźnik 7 osób zabezpieczonyc h przed powodzią R

20 Wskaźnik 8 osób objętych selektywną zbiórką odpadów w R ,3 Wskaźnik 9 Powierzchnia zrekultywowana /odzyskana ha P.5.. 2,3 2,3 2,3 Działanie 4.2 Rozwój systemów lokalnej infrastruktury ochrony środowiska i energetycznej 2 2,3 2,3 6 Wskaźnik z ochrony środowiska w tym: gospodarki odpadami poprawy jakości powietrza gospodarki wodnokanalizacyjnej wart, z energii, w tym:

21 w tym: energii odnawialnej Wskaźnik 3 z zapobiegania zagrożeniom przyrodniczym Wskaźnik 4 osób przyłączonych do wodociągu w R.45.. R Wskaźnik 5 osób przyłączonych do kanalizacji w R R ) Wskaźnik 6 Potencjalna wytworzona moc zainstalowana z odnawialnych źródeł energii uzyskana w MWh P P.4..5 P.4..6 P.4..8 P.4..9 P P.42..5,,, war., 3,3 (MW) (wskaźnik kontekstowyilość energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych),49,33,49,49,2,5,49 Wskaźnik 7 osób zabezpieczonyc h przed powodzią R

22 Wskaźnik 8 osób objętych selektywną zbiórką odpadów w R Wskaźnik 9 Powierzchnia zrekultywowana /odzyskana ha P Oś priorytetowa 5 Wzrost jakości infrastruktury społecznej, oraz inwestycje w dziedzictwo kulturowe, turystykę i sport Wskaźnik z infrastruktury edukacyjnej ) wybudowanych/ zmodernizowan ych obiektów kultury P.59.. P Wskaźnik 3 z ochrony zdrowia Wskaźnik 4 z turystyki szacow ana realiza

23 Wskaźnik 5 mających na celu włączenie społeczne mniejszości narodowych i ludzi młodych 2 Wskaźnik 6 Potencjalna liczba specjalistycznyc h badań medycznych przeprowadzon ych sprzętem zakupionym w R , , ,5 68 6,5 68 6,5 68 6,5 Wskaźnik 7 uczniów/student ów korzystajacych z efektów ) Wskaźnik 8 utworzonych miejsc pracy w rezultacie realizacji z turystyki, w tym: R.75../ R R R R ,88 5, mężczyźni ,88 58,88 kobiety

24 Działanie 5. Inwestycje w infrastrukturę ochrony zdrowia Wskaźnik z ochrony zdrowia , Potencjalna liczba specjalistycznyc h badań medycznych przeprowadzon ych sprzętem zakupionym w R , ,5 68 6,5 68 6,5 68 6,5 6 Działanie 5.2 Podniesienie jakości usług publicznych poprzez wspieranie placówek edukacyjnych i kulturalnych Wskaźnik z infrastruktury edukacyjnej ) wybudowanych/ zmodernizowan ych obiektów kultury P.59../ P Wskaźnik 3 mających na celu włączenie społeczne mniejszości narodowych i ludzi młodych 2 24

25 Wskaźnik 4 uczniów/student ów korzystających z efektów R.75../ R R R Działanie 5.3 Inwestycje w sferę dziedzictwa kulturowego, turystyki i sportu Wskaźnik z turystyki ) Wskaźniki 2 utworzonych miejsc pracy w rezultacie realizacji z turystyki, w tym: R. 6,88 5, mężczyźni kobiety Wskaźnik wpływających na poprawę 9 43,88 58, Oś priorytetowa 6. Wzmocnienie ośrodków miejskich i rewitalizacja małych miast

26 na poprawę atrakcyjności miast i miasteczek ,99 9,8 32,8 76,38 Obszar poddany rewitalizacji ha P ,5 86,29 36,2 7,8 77,6 79,74 Wskaźnik 3 zakupionego taboru komunikacji miejskiej P Wskaźnik 4 Pojemność zakupionego taboru komunikacji miejskiej (miejsca siedzące) P Wskaźnik 5 Przyrost ludności korzystającej ze zmodernizowan ej komunikacji miejskiej %,5,6 ) Wskaźnik 6 stworzonych miejsc pracy na obszarach zrewitalizowany ch R Wskaźnik 7 nowych inwestycji zlokalizowanych na zrewitalizowany ch obszarach R

27 ch obszarach Działanie 6. Wzmocnienie regionalnych i subregionalnych ośrodków wzrostu Wskaźnik wpływających na poprawę atrakcyjności miast i miasteczek ,75 7,75 4,4 45,2 Obszar poddany rewitalizacji ha P ,75 45,2 59,57 7,77 7,77 74,35 Wskaźnik 3 zakupionego taboru komunikacji miejskiej Wskaźnik 4 Pojemność zakupionego taboru komunikacji miejskiej (miejsca siedzące) P Wskaźnik 5 Przyrost ludności korzystającej ze zmodernizowan ej komunikacji miejskiej %,5,6 ) Wskaźnik 6 stworzonych miejsc pracy na obszarach zrewitalizowany ch R

28 Wskaźnik 7 nowych inwestycji zlokalizowanych na zrewitalizowany ch obszarach R Działanie 6.2 Rewitalizacja małych miast Wskaźnik wpływających na poprawę atrakcyjności miast i miasteczek ,24 2,5 8,4 3,26 Obszar poddany rewitalizacji ha P ,4 4,7 76,63,4 5,39 5,39 ) Wskaźnik 3 stworzonych miejsc pracy na obszarach zrewitalizowany ch R Wskaźnik 4 nowych inwestycji zlokalizowanych na zrewitalizowany ch obszarach R Oś priorytetowa 7 Pomoc techniczna Wskaźnik stanowisk pracy sfinansowanych ze środków Pomocy Technicznej RPOWŚ (8) 8 (24)

29 RPOWŚ przeprowadzon ych spotkań informacyjnych, szkoleń, warsztatów treningowych dla Beneficjentów RPOWŚ P (25) (9) Wskaźnik 3 szkoleń, warsztatów, kursów, studiów podyplomowych dla pracowników zaangażowanyc h we wdrażanie RPOWŚ P (4) 2 (62) () () Wskaźnik 4 przeprowadzon ych akcji informacyjnych i promocyjnych Działanie 7. Wsparcie procesu wdrażania Wskaźnik stanowisk pracy sfinansowanych ze środków Pomocy Technicznej RPOWŚ (8) 8 (24) szkoleń, warsztatów, kursów, studiów podyplomowych dla pracowników P (4) 2 (62)

30 zaangażowanyc h we wdrażanie RPOWŚ Działanie 7.2 Działania informacyjne i promocyjne Wskaźnik przeprowadzon ych spotkań informacyjnych, szkoleń, warsztatów, treningów dla Beneficjentów RPOWŚ P (25) (9) () () przeprowadzon ych akcji promocyjnych i informacyjnych * W ramach Osi 3 wybudowano 52,4 dróg gminnych, w tym: w ramach Działania ,6 oraz 3,8 w ramach Działania 3. (w sprawozdaniu w ramach Działania 3. brak wskaźnika dotyczącego wybudowanych nowych dróg gminnych). W ramach Osi 3 zmodernizowano 32,9 dróg gminnych, w tym w ramach Dz ,76 oraz 2,4 w ramach Dz. 3. ( w sprawozdaniu brak wskaźnika dot. zmodernizowanych dróg gminnych w ramach Dz. 3.). W ramach Osi 3 uwzględniono w wierszu " " wartość wskażnika "Długość nowowybudowanych dróg gminnych" 8,5 w ramach Działania 3. oraz w wierszu "szacowanea wartość " wartość wskaźnika "Długość zmodernizowanych dróg gminnych" 2,4 zmodernizowanych w ramach Działania 3. w sprawozdaniu w ramach Działania 3. brak wskażników dotyczących wybudowanych oraz zmodernizowanych dróg gminnych. ** Oszczędności czasu w przewozach pasażerskich i towarowych są wprowadzone do KSI w PLN a nie w EUR, w sprawozdaniu wykazano je zgodnie z podaną jednostką miary czyli w euro według kursu EUR = 4,3873 PLN. W kwocie oszczędności czasu w przewozach pasażerskich i towarowych na nowowybudowanych i zmodernizowanych drogach () dla Osi 3 uwzględnia się kwotę ,3 EUR (62 578,7 PLN ), która dotyczy oszczędności czasu w przewozach na nowonowowybudowanych i zmodernizowanych drogach gminnych w ramach Dz. 3. ( w sprawozdaniu w ramach Działania 3. brak wskaźnika dotyczącego oszczędności czasu w przewozach pasażerskich i towarowych na drogach gminnych). Również w wiersu " " oszczędności czasu w przewozach pasażerskich i towarowych na nowowybudowanych i zmodernizowanych drogach gminnych dla Osi 3 uwzględnia sie kwotę 28,8 EUR (562 2,7 PLN) w ramach Działania 3. w sprawozdaniu brak wskaźnika dotyczącego oszczędności czasu w przewozach pasażerskich i towarowych na nowowybudowanych i zmodernizowanych drogach gminnych. ) W ramach całego RPOWŚ utworzono łącznie 83,2 etatów, w tym w ramach : Osi 488,64 etatów, Osi 2 24 etaty, Osi 3 etat, Osi 4 4,5 etatów, Osi 5 28,88 etatów i Osi 6 2 etatów. W w ramach Osi 5 utworzono łącznie 28,88 etatów, w sprawozdaniu wykazano 5,88 nowych etatów powstałych w z turystyki (dla pozostałych brak wskaźników w sprawozdaniu). W sprawozdaniu nie wykazne zostały również nowe etaty powstałe w w ramach Osi 2 (24 etaty), Osi 3 ( etat) oraz Osi 4 (4,5 etatów) brak wskaźników w sprawozdaniu dotyczących nowych etatów w ramach tych osi. 2) zgodnie z raportem Oracle Discoverer wskaźnik wykazywany w MW, 3) zgodnie z raportem Oracle Discoverer wskaźnik wykazywany w ha, 4) W ramach Działania 7. w sprawozdaniu wykazano faktyczną ilość stanowisk sfinansowanych ze środków Pomocy Technicznej RPOWŚ w sztukach a nie w etatomiesiącach (zgodnie z nazwą wskaźnika i jednostką miary podaną w sprawozdaniu). 3

ZAŁĄCZNIK NR 4b TABELA WSKAŹNIKÓW PRODUKTU I REZULTATU NA POZIOMIE DZIAŁAŃ

ZAŁĄCZNIK NR 4b TABELA WSKAŹNIKÓW PRODUKTU I REZULTATU NA POZIOMIE DZIAŁAŃ ZAŁĄCZNIK NR 4b TABELA WSKAŹNIKÓW PRODUKTU I REZULTATU NA POZIOMIE DZIAŁAŃ OŚ PRIORYTETOWA I: PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ I INNOWACJE Działanie 1.1. Dotacje dla nowopowstałych mikroprzedsiębiorstw Liczba wspartych

Bardziej szczegółowo

Tabela 1. Postęp fizyczny programu operacyjnego

Tabela 1. Postęp fizyczny programu operacyjnego Załącznik nr I do Sprawozdania rocznego z realizacji RPO WL za 212 r. Kod wskaźnika Wskaźniki Jednost ka Rok 27 28 29 ^21 211 212 213 214 215 Ogółem % Cel główny RPO WL: Podniesienie konkurencyjności Lubelszczyzny

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr I do Sprawozdania rocznego z realizacji RPO WL za 2014 r. Tabela 1. Postęp fizyczny programu operacyjnego

Załącznik nr I do Sprawozdania rocznego z realizacji RPO WL za 2014 r. Tabela 1. Postęp fizyczny programu operacyjnego Załącznik nr I do Sprawozdania rocznego z realizacji RPO WL za 214 r. Tabela 1. Postęp fizyczny programu operacyjnego Kod wskaźnika core indicator 2 Wskaźniki mężczyźni** Jednost ka Rok 27 28 29 ^21 211

Bardziej szczegółowo

Realizacja[1] 0 0,06 0,27 0, Realizacja Wartość docelowa Wartość bazowa Szacowana realizacja

Realizacja[1] 0 0,06 0,27 0, Realizacja Wartość docelowa Wartość bazowa Szacowana realizacja Załącznik nr I do Sprawozdania rocznego z realizacji RPO WL za 211 r. Tabela 1. Postęp fizyczny programu operacyjnego Kod wskaźnika Wskaźniki Jednostka Rok 27 28 29 ^21 211 212 213 214 215 Ogółem Cel główny

Bardziej szczegółowo

PROPOZYCJE MODYFIKACJI SYSTEMU WSKAŹNIKÓW MRPO

PROPOZYCJE MODYFIKACJI SYSTEMU WSKAŹNIKÓW MRPO PROPOZYCJE MODYFIKACJI SYSTEMU WSKAŹNIKÓW MRPO Załącznik nr 3 PoniŜej zaprezentowano propozycje zmian w zakresie systemu wskaźników MRPO. Analizę przyjętych wartości docelowych dla przeprowadzono w oparciu

Bardziej szczegółowo

Instrumenty wsparcia przedsiębiorstw w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego

Instrumenty wsparcia przedsiębiorstw w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Urząd d Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego Instrumenty wsparcia przedsiębiorstw w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007 - Ostrowiec Świętokrzyski,

Bardziej szczegółowo

Stan wdrażania Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata stan na 31 stycznia 2012 r. wg kursu 1 euro=4,1579 zł

Stan wdrażania Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata stan na 31 stycznia 2012 r. wg kursu 1 euro=4,1579 zł Stan wdrażania Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2007 2013 stan na 31 stycznia 2012 r. wg kursu 1 euro=4,1579 zł 1 Dnia 21 grudnia 2011 roku Komisja Europejska podjęła

Bardziej szczegółowo

Zwiększona aktywność badawczo-rozwojowa przedsiębiorstw; Zwiększone urynkowienie działalności badawczo-rozwojowej.

Zwiększona aktywność badawczo-rozwojowa przedsiębiorstw; Zwiększone urynkowienie działalności badawczo-rozwojowej. Regionalny Program Operacyjny Województwo Opolskie 1.Oś Priorytetowa I Innowacje w gospodarce Zwiększona aktywność badawczo-rozwojowa przedsiębiorstw; Zwiększone urynkowienie działalności badawczo-rozwojowej.

Bardziej szczegółowo

WSKAŹNIKI REZULTATU BEZPOŚREDNIEGO. Jednostka miary. Kategoria regionu 1. regiony słabiej rozwinięte. szt. regiony słabiej rozwinięte. szt.

WSKAŹNIKI REZULTATU BEZPOŚREDNIEGO. Jednostka miary. Kategoria regionu 1. regiony słabiej rozwinięte. szt. regiony słabiej rozwinięte. szt. Załącznik 2. Tabela wskaźników rezultatu bezpośredniego i produktu dla działań i poddziałań WSKAŹNIKI REZULTATU BEZPOŚREDNIEGO Nazwa wskaźnika Jednostka miary Kategoria regionu 1 Wartość Bazowa 2 Rok bazowy

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE ROCZNE Z REALIZACJI RPO WL W 2013 R. ORAZ STAN REALIZACJI RPO WL NA DZIEŃ 31 MAJA 2014 R. LUBLIN 23 czerwca 2014 r.

SPRAWOZDANIE ROCZNE Z REALIZACJI RPO WL W 2013 R. ORAZ STAN REALIZACJI RPO WL NA DZIEŃ 31 MAJA 2014 R. LUBLIN 23 czerwca 2014 r. SPRAWOZDANIE ROCZNE Z REALIZACJI RPO WL 2007 2013 W 2013 R. ORAZ STAN REALIZACJI RPO WL 2007 2013 NA DZIEŃ 31 MAJA 2014 R. LUBLIN 23 czerwca 2014 r. STAN WDRAŻANIA RPO WL NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2013 R. ALOKACJA

Bardziej szczegółowo

Wzór sprawozdania okresowego z realizacji programu operacyjnego

Wzór sprawozdania okresowego z realizacji programu operacyjnego Załącznik nr II a Wzór sprawozdania okresowego z realizacji programu operacyjnego I. Informacje wstępne PROGRAM OPERACYJNY Cel: Kwalifikowany obszar: Konwergencja NUTS 2 Województwo Świętokrzyskie Okres

Bardziej szczegółowo

WSPARCIE DZIAŁAŃ INWESTYCYJNYCH W RPO WM 2014-2020 Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

WSPARCIE DZIAŁAŃ INWESTYCYJNYCH W RPO WM 2014-2020 Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego WSPARCIE DZIAŁAŃ INWESTYCYJNYCH W RPO WM 2014-2020 Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego dr Stanisław Sorys Wicemarszałek Województwa Małopolskiego 1_GOSPODARKA WIEDZY 2_CYFROWA MAŁOPOLSKA 3_PRZEDSIĘBIORCZA

Bardziej szczegółowo

Szanse rozwoju gospodarczego Województwa Świętokrzyskiego w perspektywie realizacji RPOWŚ na lata Kielce, kwiecień 2008 r.

Szanse rozwoju gospodarczego Województwa Świętokrzyskiego w perspektywie realizacji RPOWŚ na lata Kielce, kwiecień 2008 r. Szanse rozwoju gospodarczego Województwa Świętokrzyskiego w perspektywie realizacji RPOWŚ na lata 2007-2013 Kielce, kwiecień 2008 r. Problemy ograniczające rozwój Województwa Świętokrzyskiego Problemy

Bardziej szczegółowo

REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO NA LATA

REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO NA LATA REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO NA LATA 2007-2013 STRUKTURA DOKUMENTU 2 1. Diagnoza sytuacji społeczno-gospodarczej województwa lubelskiego, 2. Strategia realizacji Regionalnego Programu

Bardziej szczegółowo

WYKORZYSTANIE ŚRODKÓW UE NARODOWEJ STRATEGII SPÓJNOŚCI INFORMACJA MIESIĘCZNA

WYKORZYSTANIE ŚRODKÓW UE NARODOWEJ STRATEGII SPÓJNOŚCI INFORMACJA MIESIĘCZNA WYKORZYSTANIE ŚRODKÓW UE NARODOWEJ STRATEGII SPÓJNOŚCI INFORMACJA MIESIĘCZNA Zgodnie z danymi wygenerowanymi z Krajowego Systemu Informatycznego KSI SIMIK 07-13 od początku uruchomienia programów realizowanych

Bardziej szczegółowo

WYKORZYSTANIE ŚRODKÓW UE NARODOWEJ STRATEGII SPÓJNOŚCI INFORMACJA MIESIĘCZNA

WYKORZYSTANIE ŚRODKÓW UE NARODOWEJ STRATEGII SPÓJNOŚCI INFORMACJA MIESIĘCZNA WYKORZYSTANIE ŚRODKÓW UE NARODOWEJ STRATEGII SPÓJNOŚCI INFORMACJA MIESIĘCZNA Zgodnie z danymi wygenerowanymi z Krajowego Systemu Informatycznego KSI SIMIK 07-13 od początku uruchomienia programów realizowanych

Bardziej szczegółowo

Lista wskaźników do wykonania celów pośrednich oraz końcowych

Lista wskaźników do wykonania celów pośrednich oraz końcowych Lista wskaźników do wykonania celów pośrednich oraz końcowych Wskaźniki RPO WD 2014-2020 Wskaźniki Związku ZIT Aglomeracji Wałbrzyskiej Nazwa wskaźnika RPO WD 2014-2020 Jednostka miary Wartość Wartość

Bardziej szczegółowo

WYKORZYSTANIE ŚRODKÓW UE NARODOWEJ STRATEGII SPÓJNOŚCI INFORMACJA MIESIĘCZNA

WYKORZYSTANIE ŚRODKÓW UE NARODOWEJ STRATEGII SPÓJNOŚCI INFORMACJA MIESIĘCZNA WYKORZYSTANIE ŚRODKÓW UE NARODOWEJ STRATEGII SPÓJNOŚCI INFORMACJA MIESIĘCZNA Zgodnie z danymi wygenerowanymi z Krajowego Systemu Informatycznego KSI SIMIK 07-13 od początku uruchomienia programów realizowanych

Bardziej szczegółowo

TYPY PROJEKTÓW MOGĄCYCH UZYSKAĆ DOFINANSOWANIE OŚ PRIORYTETOWA I BADANIA, ROZWÓJ I KOMERCJALIZACJA WIEDZY

TYPY PROJEKTÓW MOGĄCYCH UZYSKAĆ DOFINANSOWANIE OŚ PRIORYTETOWA I BADANIA, ROZWÓJ I KOMERCJALIZACJA WIEDZY Harmonogram naborów wniosków o dofinansowanie w trybie konkursowym dla Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 na 2016 rok 1 NUMER I NAZWA DZIAŁANIA / PODDZIAŁANIA Działanie

Bardziej szczegółowo

WSPARCIE WIELKOPOLSKIEJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W RAMACH WRPO 2014+ 1 Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu

WSPARCIE WIELKOPOLSKIEJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W RAMACH WRPO 2014+ 1 Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu WSPARCIE WIELKOPOLSKIEJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W RAMACH WRPO 2014+ 1 Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu Cel główny WRPO 2014+ POPRAWA KONKURENCYJNOŚCI I SPÓJNOŚCI WOJEWÓDZTWA Alokacja

Bardziej szczegółowo

Regionalny Program Operacyjny Województwo Dolnośląskie

Regionalny Program Operacyjny Województwo Dolnośląskie Regionalny Program Operacyjny Województwo Dolnośląskie 1.Oś Priorytetowa 1 Przedsiębiorstwa i innowacje Zwiększone urynkowienie działalności badawczo-rozwojowej Zwiększona aktywność badawczo-rozwojowa

Bardziej szczegółowo

Wskaźniki kontekstowe - zestawienie dla województwa świętokrzyskiego

Wskaźniki kontekstowe - zestawienie dla województwa świętokrzyskiego Wskaźniki kontekstowe zestawienie dla województwa świętokrzyskiego 1 2 3 4 5 6 7 8 2007 2007 2006 2007 Nazwa zmiennej lub Jedn. Miary Zródło UE 27 Polska wskaźnika Lp Województwo Świętokrzyskie 1 SPOŁECZEŃSTWO

Bardziej szczegółowo

Rok bazowy Zródło UE 27 Polska % 2008 GUS-BDR 53,7 50,4 51,6 49,6 46,4

Rok bazowy Zródło UE 27 Polska % 2008 GUS-BDR 53,7 50,4 51,6 49,6 46,4 Wskaźniki kontekstowe 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Lp Nazwa zmiennej lub wskaźnika Jedn. Miary Rok bazowy Zródło UE 27 Polska wskaźniki kontekstowe dla woj. świętokrzyskiego, dla których rokiem bazowym był rok

Bardziej szczegółowo

TYPY PROJEKTÓW MOGĄCYCH UZYSKAĆ DOFINANSOWANIE OŚ PRIORYTETOWA I BADANIA, ROZWÓJ I KOMERCJALIZACJA WIEDZY

TYPY PROJEKTÓW MOGĄCYCH UZYSKAĆ DOFINANSOWANIE OŚ PRIORYTETOWA I BADANIA, ROZWÓJ I KOMERCJALIZACJA WIEDZY Załącznik do Uchwały nr 1374/15 Zarządu Województwa Łódzkiego z dnia 30 listopada 2015 r. Harmonogram naborów wniosków o dofinansowanie w trybie konkursowym dla Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa

Bardziej szczegółowo

% GUS-BDR 52,8 53,3 53,7

% GUS-BDR 52,8 53,3 53,7 2007 2008 2009 Lp Nazwa zmiennej lub wskaźnika Jedn. Miary Zródło UE 27 2007 UE 27 2008 UE 27 2009 SPOŁECZEŃSTWO 1 Wskaźnik zatrudnienia ogółem (15 lat i więcej, wg BAEL) % GUS-BDR 52,8 53,3 53,7 a) wg

Bardziej szczegółowo

Ramowy harmonogram naborów Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego

Ramowy harmonogram naborów Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego Ramowy harmonogram naborów Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 Oś Priorytetowa 1. Przedsiębiorstwa i innowacje 1.1 Wzmacnianie potencjału B+R i wdrożeniowego uczelni

Bardziej szczegółowo

Tabela Działania RPO WL wpisujące się w Priorytety SUE RMB.

Tabela Działania RPO WL wpisujące się w Priorytety SUE RMB. Informacje dotyczące realizacji Strategii Unii Europejskiej dla Regionu Morza Bałtyckiego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2007 2013. Wstęp Działania realizowane

Bardziej szczegółowo

WIELKOPOLSKI REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY NA LATA 2014-2020. Oś Priorytetowa I Innowacyjna i konkurencyjna gospodarka

WIELKOPOLSKI REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY NA LATA 2014-2020. Oś Priorytetowa I Innowacyjna i konkurencyjna gospodarka 1 WIELKOPOLSKI REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY NA LATA 2014-2020 Oś Priorytetowa I Innowacyjna i konkurencyjna gospodarka 2 Cel główny WRPO 2014+: Poprawa konkurencyjności i spójności województwa Alokacja

Bardziej szczegółowo

System wskaźników monitorowania

System wskaźników monitorowania Aneks nr 4 do projektu Strategii Rozwoju Województwa Podlaskiego do roku 2020 z dnia 19 marca 2013 r. System wskaźników monitorowania Projekt Białystok, 19 marca 2013 r. Wskaźniki monitorowania celów operacyjnych

Bardziej szczegółowo

Regionalny Program Operacyjny Województwo Podkarpackie. 1.Oś Priorytetowa I. Konkurencyjna i innowacyjna gospodarka

Regionalny Program Operacyjny Województwo Podkarpackie. 1.Oś Priorytetowa I. Konkurencyjna i innowacyjna gospodarka Regionalny Program Operacyjny Województwo Podkarpackie 1.Oś Priorytetowa I. Konkurencyjna i innowacyjna gospodarka Zwiększone urynkowienie działalności badawczo rozwojowej. Zwiększona działalność B+R przedsiębiorstw.

Bardziej szczegółowo

Tabela 1. Postęp rzeczowy RPO WL Wskaźniki na poziomie celu i działań V Osi Priorytetowej

Tabela 1. Postęp rzeczowy RPO WL Wskaźniki na poziomie celu i działań V Osi Priorytetowej Tabela. Postęp rzeczowy RPO WL i na poziomie celu i działań V Osi Priorytetowej Postęp rzeczowy z realizacji RPO WL na poziomie V Osi Priorytetowej: TRANSPORT i jej celu: Poprawa wewnętrznej i zewnętrznej

Bardziej szczegółowo

Program cyklu konferencji prezentujących wykorzystanie środków UE w województwie mazowieckim na obszarach wiejskich

Program cyklu konferencji prezentujących wykorzystanie środków UE w województwie mazowieckim na obszarach wiejskich Rezultaty i efekty realizacji RPO WM 2007-2013 Rezultaty i efekty realizacji PO KL 2007-2013 Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych Wrzesień, 2014r. Program cyklu konferencji prezentujących

Bardziej szczegółowo

dla badań i rozwoju: Osie Priorytetowe PO IG Osie Priorytetowe PO IG

dla badań i rozwoju: Osie Priorytetowe PO IG Osie Priorytetowe PO IG Osie Priorytetowe PO IG Osie Priorytetowe PO IG dla badań i rozwoju: Oś Priorytetowa 1. - Badania i rozwój nowoczesnych technologii Oś Priorytetowa 2. Infrastruktura sfery B+R Oś Priorytetowa 3. Kapitał

Bardziej szczegółowo

Wykres 1. Wartość projektów oraz wydatki beneficjentów dla 16 RPO łącznie, środki UE (mld zł). 71,5 71,1 62,3 42,6

Wykres 1. Wartość projektów oraz wydatki beneficjentów dla 16 RPO łącznie, środki UE (mld zł). 71,5 71,1 62,3 42,6 1. P o s t ę p f i n a n s o w y Do końca maja 215 r. w 16 programach regionalnych podpisano 36 tys. umów o dofinansowanie. Ich wartość wynosi 11,6 mld zł, w tym dofinansowanie UE 71,1 mld zł. Tym samym

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie okresowe z realizacji programu operacyjnego

Sprawozdanie okresowe z realizacji programu operacyjnego Załącznik nr II a Sprawozdanie okresowe z realizacji programu operacyjnego I. Informacje wstępne PROGRAM OPERACYJNY Cel: Konwergencja Kwalifikowany obszar: Województwo Świętokrzyskie Okres programowania:

Bardziej szczegółowo

Wykres 1. Wartość projektów oraz wydatki beneficjentów dla 16 RPO łącznie, środki UE (mld zł). 72,3 70,4 59,6 39,6

Wykres 1. Wartość projektów oraz wydatki beneficjentów dla 16 RPO łącznie, środki UE (mld zł). 72,3 70,4 59,6 39,6 1. P o s t ę p f i n a n s o w y Do końca stycznia 2015 r. w 16 programach regionalnych podpisano 35,4 tys. umów o dofinansowanie. Ich wartość wynosi 109,8 mld zł, w tym dofinansowanie UE 70,4 mld zł.

Bardziej szczegółowo

Priorytet Inwestycyjny 7b -całkowita długość przebudowanych lub zmodernizowanych dróg 3,427km. Priorytet Inwestycyjny 7b

Priorytet Inwestycyjny 7b -całkowita długość przebudowanych lub zmodernizowanych dróg 3,427km. Priorytet Inwestycyjny 7b Harmonogram realizacji Projektów wiodących w ramach Planu Inwestycyjnego dla miasta Ostrołęki i subregionu ostrołęckiego Załącznik nr 1. Lp. Projekt/ etap projektu Priorytet Inwestycyjny Czas realizacji

Bardziej szczegółowo

Wsparcie dla przedsiębiorstw w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata

Wsparcie dla przedsiębiorstw w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata Wsparcie dla przedsiębiorstw w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 W ramach perspektywy finansowej na lata 2014-2020 Zarząd Województwa Śląskiego przygotował

Bardziej szczegółowo

GOSPODARKĘ REGIONALNEJ SZANSY

GOSPODARKĘ REGIONALNEJ SZANSY Małopolskie Centrum Przedsiębiorczości jako Instytucja Pośrednicząca II stopnia w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013 wdraża II Osi Priorytetową GOSPODARKĘ REGIONALNEJ

Bardziej szczegółowo

Szanse na sfinansowanie inwestycji z dotacji UE 2014-2020. Przemysław Jura Prezes Zarządu Instytut Nauk Ekonomicznych i Społecznych

Szanse na sfinansowanie inwestycji z dotacji UE 2014-2020. Przemysław Jura Prezes Zarządu Instytut Nauk Ekonomicznych i Społecznych Szanse na sfinansowanie inwestycji z dotacji UE 2014-2020 Przemysław Jura Prezes Zarządu Instytut Nauk Ekonomicznych i Społecznych Katowice, 24.03.2015 Fundusze Europejskie 2014-2020 innowacje przedsiębiorczośd

Bardziej szczegółowo

Wsparcie przedsiębiorców w latach 2014-2020 możliwości pozyskania dofinansowania w nowej perspektywie unijnej

Wsparcie przedsiębiorców w latach 2014-2020 możliwości pozyskania dofinansowania w nowej perspektywie unijnej Wsparcie przedsiębiorców w latach 2014-2020 możliwości pozyskania dofinansowania w nowej perspektywie unijnej Iwona Wendel Podsekretarz Stanu Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju Warszawa, 22 maja 2014

Bardziej szczegółowo

STAN REALIZACJI PROJEKTÓW KLUCZOWYCH W RAMACH REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO NA LATA 2007-2013

STAN REALIZACJI PROJEKTÓW KLUCZOWYCH W RAMACH REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO NA LATA 2007-2013 XXV POSIEDZENIE KOMITETU MONITORUJĄCEGO STAN REALIZACJI PROJEKTÓW KLUCZOWYCH W RAMACH REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO NA LATA 2007-2013 Kielce, 13 marca 2015 r. dla rozwoju

Bardziej szczegółowo

Regionalny Program Operacyjny Województwo Kujawsko-Pomorskie

Regionalny Program Operacyjny Województwo Kujawsko-Pomorskie Regionalny Program Operacyjny Województwo Kujawsko-Pomorskie 1.Oś Priorytetowa 1 wzmocnienia innowacyjności i konkurencyjności gospodarki regionu Zwiększone urynkowienie działalności badawczo-rozwojowej

Bardziej szczegółowo

Wsparcie małej i średniej przedsiębiorczości w ramach WRPO założenia programowe

Wsparcie małej i średniej przedsiębiorczości w ramach WRPO założenia programowe Wsparcie małej i średniej przedsiębiorczości w ramach WRPO 2014+ - założenia programowe Wielkopolskiego Departament Wdrażania Programu Regionalnego Wsparcie przedsiębiorczości w ramach WRPO 2007-2013 Podział

Bardziej szczegółowo

Poprzedni zapis Proponowany zapis Uzasadnienie PRIORYTET I

Poprzedni zapis Proponowany zapis Uzasadnienie PRIORYTET I Legenda: 1. Wskaźniki przekraczające zakładane wartości (w tym też wskaźniki nowe dodane). 42 2. Wskaźniki liczbowe (dot. liczby projektów, beneficjentów, usług, łóżek); - 6 3. Wskaźniki niezrealizowane

Bardziej szczegółowo

Zakres Obszarów Strategicznych.

Zakres Obszarów Strategicznych. Zakres Obszarów Strategicznych. Załącznik nr 2 do Strategii Rozwoju Gminy Lipnica na lata 2014-2020. Konstrukcja Obszarów Strategicznych Strategii Rozwoju Gminy Lipnica na lata 2014-2020 zakłada wpisywanie

Bardziej szczegółowo

Załacznik nr VIII do Sprawozdania rocznego z realizacji RPO WSL w roku 2013. Tabela 8. Wskaźniki kluczowe (core indicators) 2007-2013

Załacznik nr VIII do Sprawozdania rocznego z realizacji RPO WSL w roku 2013. Tabela 8. Wskaźniki kluczowe (core indicators) 2007-2013 Załacznik nr VIII do Sprawozdania rocznego z realizacji RPO WSL w roku 2013 Tabela 8. Wskaźniki kluczowe (core indicators) 2007-2013 Wskaźnik Jednostka Priorytet Początkowy punkt odniesienia Ostateczny

Bardziej szczegółowo

WIELKOPOLSKI REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY NA LATA 2014-2020. Oś Priorytetowa I Innowacyjna i konkurencyjna gospodarka

WIELKOPOLSKI REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY NA LATA 2014-2020. Oś Priorytetowa I Innowacyjna i konkurencyjna gospodarka WIELKOPOLSKI REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY NA LATA 2014-2020 Oś Priorytetowa I Innowacyjna i konkurencyjna gospodarka Cel główny WRPO 2014+: Poprawa konkurencyjności i spójności województwa Alokacja środków

Bardziej szczegółowo

1. P o s t ę p f i n a n s o w y

1. P o s t ę p f i n a n s o w y 1. P o s t ę p f i n a n s o w y Do końca września 2015 r. w 16 programach regionalnych podpisano 36,3 tys. umów o dofinansowanie. Ich wartość wynosi 111,0 mld zł, w tym dofinansowanie UE 71,5 mld zł.

Bardziej szczegółowo

OFERTA MAŁOPOLSKIEGO CENTRUM PRZEDSIĘBIORCZO

OFERTA MAŁOPOLSKIEGO CENTRUM PRZEDSIĘBIORCZO Inwestujemy w przedsiębiorcze pomysły! OFERTA MAŁOPOLSKIEGO CENTRUM PRZEDSIĘBIORCZO BIORCZOŚCICI Małopolskie Centrum Przedsiębiorczości Małopolskie Centrum Przedsiębiorczo biorczości ci jest wojewódzk

Bardziej szczegółowo

ENERGIA W PROGRAMACH OPERACYJNYCH 2007-2013

ENERGIA W PROGRAMACH OPERACYJNYCH 2007-2013 ENERGIA W PROGRAMACH OPERACYJNYCH 2007-2013 Jacek Woźniak Dyrektor Departamentu Polityki Regionalnej UMWM Kraków, 15 maja 2008 r. 2 Programy operacyjne Realizacja wspieranego projektu Poprawa efektywności

Bardziej szczegółowo

DZIAŁANIE 1.4 WSPARCIE MŚP OPIS DZIAŁANIA

DZIAŁANIE 1.4 WSPARCIE MŚP OPIS DZIAŁANIA DZIAŁANIE 1.4 WSPARCIE MŚP OPIS DZIAŁANIA Działanie 1.4 Wsparcie MŚP 6. Nazwa działania / poddziałania Dotacje bezpośrednie 7. Cel szczegółowy działania / poddziałania 8. Lista wskaźników rezultatu bezpośredniego

Bardziej szczegółowo

System wskaźników monitorowania

System wskaźników monitorowania Aneks nr 4 do Strategii Rozwoju Województwa Podlaskiego do roku 2020 z dnia 9 września 2013 r. System wskaźników monitorowania Białystok, wrzesień 2013 r. Wskaźniki monitorowania celów strategicznych SRWP

Bardziej szczegółowo

Fundusze unijne dla MŚP na lata 2014-2020

Fundusze unijne dla MŚP na lata 2014-2020 Fundusze unijne dla MŚP na lata 2014-2020 Marek Sowa Marszałek Województwa Małopolskiego I Forum Przedsiębiorców Dziennika Polskiego 26 maja 2014, Kraków Wsparcie dla przedsiębiorców w Małopolskim Regionalnym

Bardziej szczegółowo

REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO. Priorytet 1: Przedsiębiorstwa i Innowacyjność

REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO. Priorytet 1: Przedsiębiorstwa i Innowacyjność Stan na koniec marca 2008 r. Działanie/grupa operacji Data rozpoczęcia Miejsce ogłoszenia Termin ukończenia Planowana data Nazwa naboru naboru naboru (kolejnego) naboru 1 2 3 4 5 REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY

Bardziej szczegółowo

Wsparcie dla projektów innowacyjnych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego

Wsparcie dla projektów innowacyjnych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego Wsparcie dla projektów innowacyjnych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego 2014-2020 Edyta Łydka Zator, 7 czerwca 2016 r. Zastępca Dyrektora Małopolskiego Centrum Przedsiębiorczości

Bardziej szczegółowo

Regionalne Programy Operacyjne Konkursy planowane na lata

Regionalne Programy Operacyjne Konkursy planowane na lata Regionalne Programy Operacyjne 2007-2013 Konkursy planowane na lata 2014-2015 WOJEWÓDZTWO DOLNOŚLĄSKIE Numer i nazwa Działania 1.1. Inwestycje dla przedsiębior stw 5.4. Zwiększenie efektywnośc i energetyczn

Bardziej szczegółowo

Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata rok

Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata rok Podsumowanie wdrażania Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013 2008 rok Departament Zarządzania Programami Rozwoju Regionalnego Kościuszki 83, 10-950 Olsztyn Tel. (0-89) 521-96-00,

Bardziej szczegółowo

POLICY PAPER 01. Luty 2015 r. Tomasz Styś, Robert Foks

POLICY PAPER 01. Luty 2015 r. Tomasz Styś, Robert Foks POLICY PAPER 1 Luty 215 r. Tomasz Styś, Robert Foks Regionalny Program Operacyjny Województwa Dolnośląskiego 214 22. Priorytety i wysokość wsparcia 1 1. Cel i przedmiot analizy Celem opracowania jest przedstawienie

Bardziej szczegółowo

Planowane kierunki instrumentów wsparcia dla MŚP w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata

Planowane kierunki instrumentów wsparcia dla MŚP w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata Planowane kierunki instrumentów wsparcia dla MŚP w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 Rafał Solecki Dyrektor MCP Małopolskie Centrum Przedsiębiorczości (MCP) jest

Bardziej szczegółowo

szt. produktu obligatoryjny Ilość instytucji otoczenia biznesu, które w wyniku

szt. produktu obligatoryjny Ilość instytucji otoczenia biznesu, które w wyniku Nazwa 1.1.1.1 Liczba wspartych powiązań kooperacyjnych 1.1.1.2 Liczba przedsiębiorstw zaangaŝowanych w powiązania kooperacyjne 1.1.1.3 Liczba instytucji otoczenia biznesu zaangaŝowanych w powiązania kooperacyjne

Bardziej szczegółowo

Wzór sprawozdania okresowego z realizacji programu operacyjnego

Wzór sprawozdania okresowego z realizacji programu operacyjnego Załącznik nr II a Wzór sprawozdania okresowego z realizacji programu operacyjnego I. Informacje wstępne PROGRAM OPERACYJNY Cel: Kwalifikowany obszar: Konwergencja NUTS 2 Województwo Świętokrzyskie Okres

Bardziej szczegółowo

Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014-2020

Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 Wydział Rozwoju Regionalnego Kraków, dn. 10.02.2015 r. Alokacja RPO WSL 2014 2020 projekt v. 7 EFS 978 mln EFRR 2 498,9 mln w sumie

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK 1 WIELOLETNI PLAN INWESTYCYJNY

ZAŁĄCZNIK 1 WIELOLETNI PLAN INWESTYCYJNY ZAŁĄCZNIK 1 WIELOLETNI PLAN INWESTYCYJNY Nazwa planowanego zadania Zgodność z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego Harmonogram realizacji inwestycji Oczekiwane rezultaty Oś priorytetowa I

Bardziej szczegółowo

Lokalna Grupa Działania Ziemi Człuchowskiej

Lokalna Grupa Działania Ziemi Człuchowskiej Cele i wskaźniki 1.0 CEL OGÓLNY Poprawa warunków życia i wypoczynku na terenie Ziemi Człuchowskiej 1.1 Rozwój turystyki i rekreacji na obszarze oraz zachowanie lokalnego dziedzictwa CELE 1.2 Wzmocnienie

Bardziej szczegółowo

Podstawy procesu programowania perspektywy finansowej 2014-2020. Konsultacje społeczne Gliwice, 24 maja 2013 r.

Podstawy procesu programowania perspektywy finansowej 2014-2020. Konsultacje społeczne Gliwice, 24 maja 2013 r. Podstawy procesu programowania perspektywy finansowej 2014-2020 Konsultacje społeczne Gliwice, 24 maja 2013 r. Uwarunkowania programowe Unia Europejska Strategia Europa 2020 Pakiet legislacyjny dla Polityki

Bardziej szczegółowo

Załącznik do Uchwały nr 538/15

Załącznik do Uchwały nr 538/15 Załącznik do Uchwały nr 538/15 Zarządu Województwa Łódzkiego z dnia 21 maja 2015 r. Harmonogram naborów wniosków o dofinansowanie w trybie konkursowym dla Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa

Bardziej szczegółowo

REJESTR ZMIAN. w Uszczegółowieniu Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2007-2013 w wersji z dnia 10 grudnia 2013 r.

REJESTR ZMIAN. w Uszczegółowieniu Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2007-2013 w wersji z dnia 10 grudnia 2013 r. Załącznik nr 1 do uchwały nr 131/327/14 Zarządu Województwa Pomorskiego z dnia 13 lutego 2014 r. REJESTR ZMIAN w Uszczegółowieniu Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata

Bardziej szczegółowo

Inteligentne specjalizacje Województwa Małopolskiego. Szanse i możliwości rozwoju przedsiębiorczości z wykorzystaniem środków RPO WM 2014-2020

Inteligentne specjalizacje Województwa Małopolskiego. Szanse i możliwości rozwoju przedsiębiorczości z wykorzystaniem środków RPO WM 2014-2020 Inteligentne specjalizacje Województwa Małopolskiego Szanse i możliwości rozwoju przedsiębiorczości z wykorzystaniem środków RPO WM 2014-2020 Kraków, 08 października 2015 r. Rafał Solecki - Dyrektor Małopolskie

Bardziej szczegółowo

MAŁOPOLSKO PODKARPACKIEGO KLASTRA CZYSTEJ ENERGII. 03 czerwca 2008 r

MAŁOPOLSKO PODKARPACKIEGO KLASTRA CZYSTEJ ENERGII. 03 czerwca 2008 r Możliwości finansowania dla MAŁOPOLSKO PODKARPACKIEGO KLASTRA CZYSTEJ ENERGII 03 czerwca 2008 r OLGA WARZECHA CENTRUM TRANSFERU TECHNOLOGII AGH Dział Obsługi Funduszy Strukturalnych tel. 12 617 31 59 warzecha@agh.edu.pl

Bardziej szczegółowo

Wykorzystanie środków europejskich do rozwoju kraju: Co należy zrobić inaczej w latach 2014-2020

Wykorzystanie środków europejskich do rozwoju kraju: Co należy zrobić inaczej w latach 2014-2020 Wykorzystanie środków europejskich do rozwoju kraju: Co należy zrobić inaczej w latach 2014-2020 dr Jerzy Kwieciński Fundacja Europejskie Centrum Przedsiębiorczości VI Forum Polskiego Kongresu Drogowego

Bardziej szczegółowo

FUNDUSZE EUROPEJSKIE W MAŁOPOLSCE GMINA RYGLICE

FUNDUSZE EUROPEJSKIE W MAŁOPOLSCE GMINA RYGLICE FUNDUSZE EUROPEJSKIE W MAŁOPOLSCE GMINA RYGLICE 29.10.2014 r. dr Stanisław Sorys Członek Zarządu Województwa Małopolskiego Małopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2007-2013 z wyłączeniem Osi Priorytetowej

Bardziej szczegółowo

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 Łódź, 27 maja 2015 r.

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 Łódź, 27 maja 2015 r. Główne założenia i komplementarność Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 Łódź, 27 maja 2015 r. RPO WŁ na lata 2014-2020 Konstrukcja RPO WŁ 2014-2020: LP. WOJEWÓDZTWO

Bardziej szczegółowo

Działanie 1.1. Tworzenie warunków dla rozwoju innowacyjności

Działanie 1.1. Tworzenie warunków dla rozwoju innowacyjności Działanie 1.1. Tworzenie warunków dla rozwoju innowacyjności Kryteria merytoryczno-techniczne dopuszczające szczególne L.p. Kryterium tak nie nie dotyczy 1 Trwałość prowadzonej działalności z zakresu innowacji

Bardziej szczegółowo

Stopień wdrażania Regionalnego Programu Operacyjnego. dla Województwa Pomorskiego. na lata 2007 2013

Stopień wdrażania Regionalnego Programu Operacyjnego. dla Województwa Pomorskiego. na lata 2007 2013 Regionalny Program Operacyjny dla Województwa Pomorskiego na lata 2007-2013 UNIA EUROPEJSKA Stopień wdrażania Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2007 2013 Departament

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2 Tabela wskaźników rezultatu bezpośredniego i produktu dla działań i poddziałań

Załącznik nr 2 Tabela wskaźników rezultatu bezpośredniego i produktu dla działań i poddziałań Załącznik nr 2 Tabela wskaźników rezultatu bezpośredniego i produktu dla działań i poddziałań Spis treści Wskaźniki rezultatu bezpośredniego... 2 I Badania, rozwój i komercjalizacja wiedzy... 2 II Innowacyjna

Bardziej szczegółowo

Wykres 1. Wartość projektów oraz wydatki beneficjentów dla 16 RPO łącznie, środki UE (mld zł). 71,6 69,0 54,0 35,0. 0 20 40 60 80 mld PLN

Wykres 1. Wartość projektów oraz wydatki beneficjentów dla 16 RPO łącznie, środki UE (mld zł). 71,6 69,0 54,0 35,0. 0 20 40 60 80 mld PLN 1. P o s t ę p f i n a n s o w y Do końca lipca 214 r. w 16 programach regionalnych podpisano 34,4 tys. umów o dofinansowanie. Ich wartość to ponad 18 mld zł, w tym dofinansowanie UE - 68,9 mld zł. Tym

Bardziej szczegółowo

WIELKOPOLSKI REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY NA LATA Oś Priorytetowa I Innowacyjna i konkurencyjna gospodarka

WIELKOPOLSKI REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY NA LATA Oś Priorytetowa I Innowacyjna i konkurencyjna gospodarka WIELKOPOLSKI REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY NA LATA 2014-2020 Oś Priorytetowa I Innowacyjna i konkurencyjna gospodarka Alokacja środków na WRPO 2014+ WRPO 2014+ 2 450,2 mln euro (EFRR 1 760,9 mln euro;

Bardziej szczegółowo

Małopolska tu warto inwestować! Rafał Solecki Dyrektor Małopolskiego Centrum Przedsiębiorczości

Małopolska tu warto inwestować! Rafał Solecki Dyrektor Małopolskiego Centrum Przedsiębiorczości Małopolska tu warto inwestować! Rafał Solecki Dyrektor Małopolskiego Centrum Przedsiębiorczości Rezultaty wdrażania funduszy europejskich na rzecz przedsiębiorstw - perspektywa 2007-2013 zakontraktowano

Bardziej szczegółowo

Zielone miejsca pracy w Strategii Rozwoju Województwa Dolnośląskiego 2020 i Regionalnym Programie Operacyjnym Województwa Dolnośląskiego

Zielone miejsca pracy w Strategii Rozwoju Województwa Dolnośląskiego 2020 i Regionalnym Programie Operacyjnym Województwa Dolnośląskiego Zielone miejsca pracy w Strategii Rozwoju Województwa Dolnośląskiego 2020 i Regionalnym Programie Operacyjnym Województwa Dolnośląskiego 2014 2020. Priorytety i wysokość wsparcia dr Robert Foks Zespół

Bardziej szczegółowo

Załącznik IX. Zweryfikowana zakładana wartość w roku docelowym 2013 2015 2013 2015. Źródło danych/ częstotliwości pomiaru

Załącznik IX. Zweryfikowana zakładana wartość w roku docelowym 2013 2015 2013 2015. Źródło danych/ częstotliwości pomiaru Tabela 90. Zakres zmian we wskaźnikach celu głównego Programu oraz w ramach poszczególnych Osi priorytetowych RPO WO 2007-2013 dokonanych podczas przeglądu środokresowego roku Zmiana w poziomie PKB (%)

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIKI NR 1, 2, 4, 5, 6

ZAŁĄCZNIKI NR 1, 2, 4, 5, 6 ZAŁĄCZNIKI NR 1, 2, 4, 5, 6 DO SZCZEGÓŁOWEGO OPISU OSI PRIORYTETOWYCH Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 Załącznik 1. TABELA TRANSPOZYCJI PRIORYTETÓW INWESTYCYJNYCH

Bardziej szczegółowo

Środki UE na ICT w Regionalnym Programie Operacyjnym Województwa Małopolskiego 2014-2020

Środki UE na ICT w Regionalnym Programie Operacyjnym Województwa Małopolskiego 2014-2020 Małopolska Rada ds. Społeczeństwa Informacyjnego 19 marca 2015 Środki UE na ICT w Regionalnym Programie Operacyjnym Województwa Małopolskiego 2014-2020 Departament Zarządzania Programami Operacyjnymi Urząd

Bardziej szczegółowo

Wsparcie dla MŚP w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 2014-2020

Wsparcie dla MŚP w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 2014-2020 Wsparcie dla MŚP w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 2014-2020 INFORMACJE OGÓLNE Dodatkowe wsparcie dla Polski Wschodniej województw: lubelskiego, podlaskiego, podkarpackiego, świętokrzyskiego

Bardziej szczegółowo

Na str. 20 w poz. 14 Przykładowe rodzaje projektów

Na str. 20 w poz. 14 Przykładowe rodzaje projektów Załącznik nr 1 do Uchwały Nr CXVIII/2289/2012 Zarządu Województwa Lubelskiego z dnia 26 czerwca 2012 r. WYKAZ ZMIAN W SZCZEGÓŁOWYM OPISIE OSI PRIORYTETOWYCH REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA

Bardziej szczegółowo

Regionalny Program Operacyjny Województwa Małopolskiego. na lata 2014-2020. Kraków, 15 czerwca 2015 r.

Regionalny Program Operacyjny Województwa Małopolskiego. na lata 2014-2020. Kraków, 15 czerwca 2015 r. Kraków, 15 czerwca 2015 r. Tomasz Sokół Zastępca Dyrektora Małopolskiego Centrum Przedsiębiorczości Regionalny Program Operacyjny Województwa Małopolskiego 1 na lata 2014-2020 2 Środki na wsparcie przedsiębiorczości

Bardziej szczegółowo

WIELKOPOLSKI REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY NA LATA 2014 2020

WIELKOPOLSKI REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY NA LATA 2014 2020 WIELKOPOLSKI REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY NA LATA 2014 2020 Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny (WRPO) na lata 2014-2020 został zatwierdzony 17 grudnia 2014 roku przez Komisję Europejską. Był to

Bardziej szczegółowo

Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego. Mój region w Europie

Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego. Mój region w Europie Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego Harmonogram konkursów 2013 Działanie 4.3 Rozwój komercyjnych e-usług. Nabór wniosków 27.05.2013 7.06.2013 Celem działania jest zwiększenie

Bardziej szczegółowo

Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Koninie

Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Koninie Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Koninie Planujesz rozpoczęcie lub rozwój działalności? Chcesz być konkurencyjny na rynku? Masz innowacyjny pomysł na inwestycję? ZAPRASZAMY!!! Sieć Punktów Funduszy

Bardziej szczegółowo

Stan wdrażania Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata

Stan wdrażania Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata Stan wdrażania Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013 Konferencja podsumowująca stopień wdrażania RPO w perspektywie finansowej 2007 2013 Warszawa, 24 listopada

Bardziej szczegółowo

REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO NA LATA 2014-2020. listopad 2015 r.

REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO NA LATA 2014-2020. listopad 2015 r. REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO NA LATA 2014-2020 listpad 2015 r. Reginalny Prgram Operacyjny Wjewództwa Małplskieg na lata 2014-2020 2,878 mld eur 2 068 587 710 EUR (71,87%) śrdki

Bardziej szczegółowo

Załącznik 2 Tabela wskaźników rezultatu bezpośredniego i produktu dla działań i poddziałań

Załącznik 2 Tabela wskaźników rezultatu bezpośredniego i produktu dla działań i poddziałań Załącznik 2 Tabela wskaźników rezultatu bezpośredniego i produktu dla działań i poddziałań WSKAŹNIKI REZULTATU BEZPOŚREDNIEGO Nazwa wskaźnika Oś Priorytetowa I Badania i innowacje w nauce oraz gospodarce

Bardziej szczegółowo

Polityka Spójności 2014-2020 REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO NA LATA 2014-2020

Polityka Spójności 2014-2020 REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO NA LATA 2014-2020 Polityka Spójności 2014-2020 REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO NA LATA 2014-2020 OSIE PRIORYTETOWE RPO Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020 I 13% - Wykorzystanie działalności

Bardziej szczegółowo

Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego Wrocław, 24.02.2015 r. Rafał Kocemba

Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego Wrocław, 24.02.2015 r. Rafał Kocemba Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego Wrocław, 24.02.2015 r. Rafał Kocemba Plan finansowy RPO WD 2014-2020 w podziale na osie priorytetowe Fundusz Wstępna alokacja (EUR) Oś priorytetowa 1 PRZEDSIĘBIORSTWA

Bardziej szczegółowo

Dofinansowanie na rozwój działalności i wdrożenie innowacji

Dofinansowanie na rozwój działalności i wdrożenie innowacji RPO Lubuskie 2020 Oś Priorytetowa 1 Gospodarka i innowacje PI 3 c Zwiększone zastosowanie innowacji w przedsiębiorstwach sektora MŚP W ramach PI mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa mogą uzyskać wsparcie

Bardziej szczegółowo

Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego na lata 2007-2013

Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego na lata 2007-2013 Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego na lata 2007-2013 Marek Kowalski Departament Strategii i Rozwoju Regionalnego Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego w Lublinie Warszawa, 24-25

Bardziej szczegółowo

Harmonogram naborów wniosków o dofinansowanie w trybie konkursowym dla RPO WK-P na lata 2014-2020 na 2016 rok

Harmonogram naborów wniosków o dofinansowanie w trybie konkursowym dla RPO WK-P na lata 2014-2020 na 2016 rok Załącznik do Uchwały Nr 48/1720/15 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 25 listopada 2015 r. Harmonogram naborów wniosków o dofinansowanie w trybie konkursowym dla RPO WK-P na lata 2014-2020

Bardziej szczegółowo

Programowanie perspektywy finansowej w Wielkopolsce. Oś Priorytetowa I- Innowacyjna i konkurencyjna gospodarka

Programowanie perspektywy finansowej w Wielkopolsce. Oś Priorytetowa I- Innowacyjna i konkurencyjna gospodarka 1 Programowanie perspektywy finansowej 2014-2020 w Wielkopolsce Oś Priorytetowa I- Innowacyjna i konkurencyjna gospodarka 2 Alokacja środków na WRPO 2014+ WRPO 2014+ 2 450,2 mln euro (EFRR 1 760,9 mln

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 9. Zestawienie wskaźników produktu i rezultatu

Załącznik nr 9. Zestawienie wskaźników produktu i rezultatu Załącznik nr 9 Zestawienie wskaźników produktu i rezultatu Szczegółowy opis priorytetów Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013 Katowice, styczeń 2015 r. Uwagi: Niniejsza

Bardziej szczegółowo

Urząd Marszałkowski Województwa. Urząd Marszałkowski Województwa. Departament Polityki Regionalnej. Urząd Marszałkowski Województwa

Urząd Marszałkowski Województwa. Urząd Marszałkowski Województwa. Departament Polityki Regionalnej. Urząd Marszałkowski Województwa Województwa Jednostka organizacyjna Dolnośląskie Dolnośląskiego Kujawsko-Pomorskie Kujawsko-Pomorskiego Departament Polityki Regionalnej Lubelskie Lubelskiego Departament Strategii i Rozwoju Regionalnego

Bardziej szczegółowo