Nieprzekraczalna linia zabudowy. Obowiązująca linia zabudowy. Obowiązująca linia zabudowy ciągłej. Granica szkód górniczych, I kat.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Nieprzekraczalna linia zabudowy. Obowiązująca linia zabudowy. Obowiązująca linia zabudowy ciągłej. Granica szkód górniczych, I kat."

Transkrypt

1 LEGENDA MPZP LĘDZINY Granica opracowania planu Nieprzekraczalna linia zabudowy Obowiązująca linia zabudowy Obowiązująca linia zabudowy ciągłej Linia rozgraniczająca Tereny dróg dojazdowych stanowiących docelowy układ komunikacyjny Oś dróg Oś widokowa Granica szkód górniczych, I kat. przydatności Granica szkód górniczych, II kat. przydatności Granica szkód górniczych, III kat. przydatności Miejsca występowania deformacji nieciągłych Strefa możliwego wystąpienia deformacji nieciągłych Przebieg uskoku Piastowskiego Krawędź płytkiej eksploatacji Prognozowana kategoria odkształceń terenu kat.i Strefy ochronne Strefa wokół zlikwidowanego szybu Hołdunów Stanowiska archeologiczne Stanowiska archeologiczne w obszarze AZP położone w granicy opracowania planu Strefa WO - obserwacji archeologicznej Granica obsz objętego wpisem do Wojewódzkiego Rejestru Zab dec Prezydium WRN Obiekt objęty ochroną konserwatorską na mocy planu kapliczka Pod Lipami Granica strefy A ochrony konserwatorskiej Granice strefy ochrony pośredniej ujęcia wód podziemnych Strefa sanitarno - ochronna cmentarza Strefa ochronna od napowietrznej linii elektroenergetycznej

2 Strefy ochronne od sieci infrastruktury technicznej Granica pasa technologicznego od linii energetycznej średniego napięcia Sieć napowietrzna średniego napięcia Istniejące napowietrzne linie elektroenergetyczne 20kV Sieć kablowa średniego napięcia Projektowane napowietrzne linie elektroenergetyczne Linie elektroenergetyczne infrastruktury technicznej Strefa oddziaływania napowietrznych linii elektroenergetycznych Istniejąca sieć gazowa Sieć gazowa średniego ciśnienia Sieć gazowa wysokoprężna infrastruktury technicznej Sieć wodociągowa infrastruktury technicznej Rurociąg tłoczny Kolektor kanalizacji sanitarnej Kolektor kanalizacji deszczowej Szpaler drzew do nasadzenia Szpaler drzew do zachowania Ciąg pieszo - rowerowy - przebieg orientacyjny Ciąg rowerowy - przebieg orientacyjny Ciąg pieszo-rowerowy Główne kierunki powiązań pieszych - ciągi piesze do ukształtowania Kierunek ciągu pieszo - jezdnego Elewacja do specjalnego opracowania Kierunki obsługi terenów komunikacją wewnętrzną Otwór geologiczny Zlikwidowany szyb Stacja transformatorowa Projektowana stacja transformatorowa Słupowa stacja transformatorowa M0527 Lędziny - Reymonta

3 Akcent plastyczny Miejsce skrzyżowania terenów kolejowych z drogą wewnętrzną P Tereny aktywności gospodarczej o charakterze przemysłowym KP Tereny wydzielonego placu ogólnodostępnego KPR Tereny komunikacji pieszo-rowerowych R KU1 KU2 Tereny rolnicze Tereny stacji benzynowych oraz zaplecza obsługi samochodowej KU3 Strefy obsługi ruchu kołowego MU Tereny zabudowy mieszkaniowej MN Tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej MW Tereny zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej U ZP ZU Tereny zabudowy usługowej Tereny zieleni urządzonych ZI Tereny zieleni izolacyjnych Z Zieleń towarzysząca Z Teren zieleni wysokiej

4 ZC Tereny cmentarzy ZL Tereny lasów UK Teren zabudowy kultu religijnego G Tereny infrastruktury technicznej z zakresu gazownictwa IE Tereny infrastruktury elektroenergetycznej T Tereny infrastruktury technicznej - urządzenie telekomunikacji K Tereny infrastruktury technicznej pompownia ścieków G Stacja redukcyjno-pomiarowa gazu G Tereny dróg głównych KS KDD1/2 KDD Tereny obsługi komunikacyjnej Tereny dróg publicznych klasy dojazdowej KDZ Tereny dróg publicznych klasy zbiorczej KDL Tereny dróg publicznych klasy lokalnej KDL Tereny komunikacji drogi publiczne KDS Tereny dróg publicznych klasy ekspresowej

5 KDD Tereny dróg publicznych klasy dojazdowej o pomniejszonych szerokościach KD Tereny skrzyżowań dróg KDW KDX KPJ KDD KK Tereny dróg wewnętrznych Tereny ciągów pieszo-jezdnych Tereny komunikacji kolejowej Strefy dopuszczonego zagospodarowania na cele ogrodów przydomowych Strefa uskoku Piastowskiego RM Tereny zabudowy zagrodowej KS Tereny komunikacji samochodowej KS Tereny komunikacji - parking Strefa płytkiej eksploatacji Strefa kolei Miejsca występowania deformacji nieciągłych Strefy ochronne

6 Prognozowana kategoria odkształceń terenu kat.i Strefa dopuszczonej lokalizacji parkingu Krawędzie płytkich eksploatacji Strefy dopuszczalnych lokalizacji budynków inwestycyjnych i gosp oraz zieleni wys. Strefy dopuszczonych lokalizacji toalet

UCHWAŁA Nr XLVIII/519/2005 Rady Miasta Gorzów Wlkp. z dnia 23 marca 2005 r. (Gorzów Wielkopolski, dnia 15 kwietnia 2005 r.)

UCHWAŁA Nr XLVIII/519/2005 Rady Miasta Gorzów Wlkp. z dnia 23 marca 2005 r. (Gorzów Wielkopolski, dnia 15 kwietnia 2005 r.) UCHWAŁA Nr XLVIII/519/2005 Rady Miasta Gorzów Wlkp. z dnia 23 marca 2005 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Gorzowa Wlkp. obszaru położonego pomiędzy ulicą Szczecińską

Bardziej szczegółowo

Granice planu miejscowego. Powierzchnia 26,4 ha

Granice planu miejscowego. Powierzchnia 26,4 ha Lokalizacja Granice planu miejscowego Powierzchnia 26,4 ha Granica mpzp na tle obowiązujących i opracowywanych mpzp Raa - mpzp Rataje Łacina część A Rja - projekt mpzp Łacina Południe część A Rjb - projekt

Bardziej szczegółowo

NR XVII/184/2016 RADY GMINY LISIA GÓRA. z dnia 8 lipca 2016 r.

NR XVII/184/2016 RADY GMINY LISIA GÓRA. z dnia 8 lipca 2016 r. NR XVII/184/2016 RADY GMINY LISIA GÓRA z dnia 8 lipca 2016 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru wsi Brzozówka Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

Rzeszów, dnia 18 czerwca 2014 r. Poz UCHWAŁA NR 74/2014 RADY MIEJSKIEJ W PRZEMYŚLU. z dnia 29 maja 2014 r.

Rzeszów, dnia 18 czerwca 2014 r. Poz UCHWAŁA NR 74/2014 RADY MIEJSKIEJ W PRZEMYŚLU. z dnia 29 maja 2014 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO Rzeszów, dnia 18 czerwca 2014 r. Poz. 1781 UCHWAŁA NR 74/2014 RADY MIEJSKIEJ W PRZEMYŚLU z dnia 29 maja 2014 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania

Bardziej szczegółowo

Sposób realizacji inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej ustalonych w planie należących do zadań własnych gminy

Sposób realizacji inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej ustalonych w planie należących do zadań własnych gminy ZAŁĄCZNIK NR 5 do Uchwały Nr IX/41/11 Rady Miejskiej Chojnowa z dnia 30 czerwca 2011 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów w mieście Chojnów Sposób realizacji

Bardziej szczegółowo

Lista kodowa Obszary funkcjonalne. Zestandaryzowane terenu przeznaczenie. Uwagi. symbol. terenu (s_symb_t)

Lista kodowa Obszary funkcjonalne. Zestandaryzowane terenu przeznaczenie. Uwagi. symbol. terenu (s_symb_t) Lista kodowa Obszary funkcjonalne L.p. Zestandaryzowany symbol przeznaczenia terenu (s_symb_t) Zestandaryzowane terenu przeznaczenie Uwagi 1. MN teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej 2. MW teren

Bardziej szczegółowo

Miejskie tereny przeznaczone pod zabudowę mieszkaniową

Miejskie tereny przeznaczone pod zabudowę mieszkaniową Miejskie tereny przeznaczone pod zabudowę mieszkaniową Mapa terenów miejskich z możliwością zagospodarowania na cele budownictwa mieszkaniowego 1 3 2 Teren 1 w obrębie ulic Podmiejskiej, Podleśnej, Kossaka

Bardziej szczegółowo

ŁUCZANOWICE KOŚCIELNIKI JEDNOSTKA: 61

ŁUCZANOWICE KOŚCIELNIKI JEDNOSTKA: 61 61. ŁUCZANOWICE-KOŚCIELNIKI JEDNOSTKA: 61 POWIERZCHNIA: NAZWA: 2033.14 ha ŁUCZANOWICE KOŚCIELNIKI KIERUNKI ZMIAN W STRUKTURZE PRZESTRZENNEJ Istniejąca zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna do utrzymania

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr 448/XXXV/96

UCHWAŁA Nr 448/XXXV/96 UCHWAŁA Nr 448/XXXV/96 Rady Miasta Płocka z dnia 19 marca 1996 roku w sprawie uchwalenia Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów mieszkaniowych położonych pomiędzy ulicami Kalinową, Rzeczną,

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA RADY GMINY CZERNICA. z dnia 30 sierpnia 2002 r.

UCHWAŁA RADY GMINY CZERNICA. z dnia 30 sierpnia 2002 r. 3298 UCHWAŁA RADY GMINY CZERNICA z dnia 30 sierpnia 2002 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w obrębie wsi Nadolice Wielkie Na podstawie art. 18 ust.

Bardziej szczegółowo

STARE CZYŻYNY - ŁĘG JEDNOSTKA: 48

STARE CZYŻYNY - ŁĘG JEDNOSTKA: 48 48. STARE CZYŻYNY-ŁĘG JEDNOSTKA: 48 POWIERZCHNIA: NAZWA: 450.27 ha STARE CZYŻYNY - ŁĘG KIERUNKI ZMIAN W STRUKTURZE PRZESTRZENNEJ Przekształcenie dawnego zespołu przemysłowego w rejonie Łęgu w ważny ośrodek

Bardziej szczegółowo

Spółka Restrukturyzacji Kopalń S.A.

Spółka Restrukturyzacji Kopalń S.A. Spółka Restrukturyzacji Kopalń S.A. OFERTA INWESTYCYJNA Częściowo zabudowana nieruchomość o łącznej pow. 56.843 m 2 (tereny obiektów produkcyjnych) położona w Jaworznie w rejonie ul. Grunwaldzkiej - województwo

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XXXI/247/2009 Rady Miasta Lubawa z dnia r.

Uchwała Nr XXXI/247/2009 Rady Miasta Lubawa z dnia r. Uchwała Nr XXXI/247/2009 Rady Miasta Lubawa z dnia 30.09.2009r. zał. nr 9 do protokołu z sesji w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Lubawa. (Dz. Urz. Woj.

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XVI/77/12 RADY GMINY KAMIENNIK. z dnia 22 maja 2012 r.

UCHWAŁA NR XVI/77/12 RADY GMINY KAMIENNIK. z dnia 22 maja 2012 r. UCHWAŁA NR XVI/77/12 RADY GMINY KAMIENNIK z dnia 22 maja 2012 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Szklary, części wsi Cieszanowice Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt

Bardziej szczegółowo

WÓJT GMINY SOBOLEW MIEJSCOWY PLAN ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO

WÓJT GMINY SOBOLEW MIEJSCOWY PLAN ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO WÓJT GMINY SOBOLEW MIEJSCOWY PLAN ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO POD LINIĘ ELEKTROENERGETYCZNĄ 400 KV KOZIENICE SIEDLCE UJRZANÓW OBEJMUJĄCY OBSZAR CZĘŚCI OBRĘBÓW GEODEZYJNYCH OSTROŻEŃ DRUGI, GOŃCZYCE,

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XLVII/362/14 RADY MIASTA LĘDZINY. z dnia 24 kwietnia 2014 r.

UCHWAŁA NR XLVII/362/14 RADY MIASTA LĘDZINY. z dnia 24 kwietnia 2014 r. UCHWAŁA NR XLVII/362/14 RADY MIASTA LĘDZINY z dnia 24 kwietnia 2014 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w rejonie ulic: A. Fredry, Hołdunowskiej

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XL/276/2001 RADY MIEJSKIEJ W CZELADZI z dnia 21 czerwca 2001 r.

UCHWAŁA NR XL/276/2001 RADY MIEJSKIEJ W CZELADZI z dnia 21 czerwca 2001 r. UCHWAŁA NR XL/276/2001 RADY MIEJSKIEJ W CZELADZI z dnia 21 czerwca 2001 r. w sprawie: miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego osiedla mieszkaniowego Dziekana III B w Czeladzi. Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 5 marca 2015 r. Poz UCHWAŁA NR VI/20/2015 RADY GMINY W SOBOLEWIE. z dnia 28 stycznia 2015 r.

Warszawa, dnia 5 marca 2015 r. Poz UCHWAŁA NR VI/20/2015 RADY GMINY W SOBOLEWIE. z dnia 28 stycznia 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO Warszawa, dnia 5 marca 2015 r. Poz. 1839 UCHWAŁA NR VI/20/2015 RADY GMINY W SOBOLEWIE z dnia 28 stycznia 2015 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania

Bardziej szczegółowo

MIEJSCOWY PLAN ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO BIELSKA-BIAŁEJ W ZAKRESIE USŁUG HANDLU I USŁUG ZWIĄZANYCH Z OBSŁUGĄ PODRÓŻNYCH

MIEJSCOWY PLAN ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO BIELSKA-BIAŁEJ W ZAKRESIE USŁUG HANDLU I USŁUG ZWIĄZANYCH Z OBSŁUGĄ PODRÓŻNYCH ZARZĄD MIASTA BIELSKO-BIAŁA MIEJSCOWY PLAN ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO BIELSKA-BIAŁEJ W ZAKRESIE USŁUG HANDLU I USŁUG ZWIĄZANYCH Z OBSŁUGĄ PODRÓŻNYCH ZMIENIAJĄCY MIEJSCOWY PLAN OGÓLNY ZAGOSPODAROWANIA

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr XLVI/319/2006 Rady Miejskiej w Krobi z dnia 6 lipca 2006 r.

UCHWAŁA Nr XLVI/319/2006 Rady Miejskiej w Krobi z dnia 6 lipca 2006 r. UCHWAŁA Nr XLVI/319/2006 Rady Miejskiej w Krobi z dnia 6 lipca 2006 r. w sprawie: uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Krobia Zachód - Centrum Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr 231 / XXII / 2000 Rady Miejskiej w Śremie z dnia 24 marca 2000r.

Uchwała Nr 231 / XXII / 2000 Rady Miejskiej w Śremie z dnia 24 marca 2000r. Uchwała Nr 231 / XXII / 2000 Rady Miejskiej w Śremie z dnia 24 marca 2000r. w sprawie: uchwalenia zmiany miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego miasta Śrem w rejonie ulic Gostyńskiej

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XXXV/297/2009 Rady Miasta Łańcuta z dnia 2 grudnia 2009 r.

Uchwała Nr XXXV/297/2009 Rady Miasta Łańcuta z dnia 2 grudnia 2009 r. Uchwała Nr XXXV/297/2009 z dnia 2 grudnia 2009 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego rozszerzenia terenu istniejącego cmentarza komunalnego przy ulicy Mościckiego w

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr XXIII/260/04 Rady Miejskiej Kościana z dnia 27 maja 2004 r.

Uchwała nr XXIII/260/04 Rady Miejskiej Kościana z dnia 27 maja 2004 r. Uchwała nr XXIII/260/04 Rady Miejskiej Kościana z dnia 27 maja 2004 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w Kościanie przy ul. Północnej Rolnej Na

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 14 grudnia 2018 r. Poz UCHWAŁA NR 15/II/2018 RADY GMINY W LUBOWIDZU. z dnia 6 grudnia 2018 r.

Warszawa, dnia 14 grudnia 2018 r. Poz UCHWAŁA NR 15/II/2018 RADY GMINY W LUBOWIDZU. z dnia 6 grudnia 2018 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO Warszawa, dnia 14 grudnia 2018 r. Poz. 12492 UCHWAŁA NR 15/II/2018 RADY GMINY W LUBOWIDZU z dnia 6 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania

Bardziej szczegółowo

c) zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna niskiej intensywności,

c) zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna niskiej intensywności, b) usługi nieuciążliwe; b) budynki mieszkalne wolnostojące, c) budynki usługowe wolnostojące lub w połączeniu z zabudową mieszkaniową, pensjonatową, d) linie zabudowy - zgodnie z ustaleniami ogólnymi,

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR RADY GMINY SIEMIĄTKOWO Z DNIA r.

UCHWAŁA NR RADY GMINY SIEMIĄTKOWO Z DNIA r. UCHWAŁA NR RADY GMINY SIEMIĄTKOWO Z DNIA r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obrębu Siemiątkowo Rogalne, gmina Siemiątkowo Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

Uchwalić Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego miasta Krosna BIAŁOBRZEGI II ul. Krakowska, zwany dalej planem.

Uchwalić Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego miasta Krosna BIAŁOBRZEGI II ul. Krakowska, zwany dalej planem. Tekst ujednolicony (wersja robocza) Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego miasta Krosna BIAŁOBRZEGI II ul. Krakowska na podstawie uchwał Rady Miasta Krosna Nr XLVI/1020/02 z dnia 30 sierpnia

Bardziej szczegółowo

PIASKI POŁUDNIE JEDNOSTKA: 33

PIASKI POŁUDNIE JEDNOSTKA: 33 33. PIASKI POŁUDNIE JEDNOSTKA: 33 POWIERZCHNIA: NAZWA: 327.11 ha PIASKI POŁUDNIE KIERUNKI ZMIAN W STRUKTURZE PRZESTRZENNEJ Istniejąca zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna do utrzymania i uzupełnienia, z

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXXIV/253/2010 RADY MIEJSKIEJ W PONIECU z dnia 5 lutego 2010r. w sprawie: uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

UCHWAŁA NR XXXIV/253/2010 RADY MIEJSKIEJ W PONIECU z dnia 5 lutego 2010r. w sprawie: uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego UCHWAŁA NR XXXIV/253/2010 RADY MIEJSKIEJ W PONIECU z dnia 5 lutego 2010r. w sprawie: uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Farma Wiatrowa Poniec Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5

Bardziej szczegółowo

w sprawie Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Warszewo-Duńska w Szczecinie

w sprawie Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Warszewo-Duńska w Szczecinie Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXI/561/08 Rady Miasta Szczecin z dnia 24 kwietnia 2008 r. w sprawie Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Warszewo-Duńska w Szczecinie Na podstawie art.20 ustawy

Bardziej szczegółowo

ZMIENIAJĄCY MIEJSCOWY PLAN OGÓLNY ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO BIELSKA-BIAŁEJ. USTALENIA PLANU

ZMIENIAJĄCY MIEJSCOWY PLAN OGÓLNY ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO BIELSKA-BIAŁEJ. USTALENIA PLANU ZARZĄD MIASTA BIELSKO-BIAŁA MIEJSCOWY PLAN ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO W ZAKRESIE USŁUG W KOMOROWICACH ŚLĄSKICH, W REJONIE ULICY POLIGONOWEJ OD ULICY MAZAŃCOWICKIEJ DO ULICY ŻOŁNIERSKIEJ ZMIENIAJĄCY

Bardziej szczegółowo

PROJEKT: UCHWAŁA NR... RADY MIASTA POZNANIA z dnia...

PROJEKT: UCHWAŁA NR... RADY MIASTA POZNANIA z dnia... PROJEKT: UCHWAŁA NR... RADY MIASTA POZNANIA z dnia... w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów w rejonie ulic: Ścinawskiej i M. Wołodyjowskiego w Poznaniu - 2. Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR VII/46/2007 RADY GMINY W MORZESZCZYNIE z dnia 13 czerwca 2007 r.

UCHWAŁA NR VII/46/2007 RADY GMINY W MORZESZCZYNIE z dnia 13 czerwca 2007 r. UCHWAŁA NR VII/46/2007 RADY GMINY W MORZESZCZYNIE z dnia 13 czerwca 2007 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Morzeszczyn Na podstawie art. 20 w związku z art.

Bardziej szczegółowo

Z M I A N A M I E J S C O W E G O P L A N U. w rejonie ulicy Spokojnej w Siedlcach

Z M I A N A M I E J S C O W E G O P L A N U. w rejonie ulicy Spokojnej w Siedlcach Zmiana MPZP w rejonie ulicy Spokojnej PROJEKT PLANU tekst zmiany planu 01/2019 strona 1 (14) Z M I A N A M I E J S C O W E G O P L A N U ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO w rejonie ulicy Spokojnej w Siedlcach

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr LXIX/696/2002 Rady Miejskiej w Gorzowie Wlkp. z dnia 27 lutego 2002 r.

UCHWAŁA Nr LXIX/696/2002 Rady Miejskiej w Gorzowie Wlkp. z dnia 27 lutego 2002 r. UCHWAŁA Nr LXIX/696/2002 Rady Miejskiej w Gorzowie Wlkp. z dnia 27 lutego 2002 r. w sprawie zmiany miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego miasta Gorzowa Wlkp. obejmującego teren położony

Bardziej szczegółowo

MIEJSCOWY PLAN ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO W ZAKRESIE MIESZKALNICTWA I USŁUG

MIEJSCOWY PLAN ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO W ZAKRESIE MIESZKALNICTWA I USŁUG ZARZĄD MIASTA BIELSKO-BIAŁA MIEJSCOWY PLAN ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO W ZAKRESIE MIESZKALNICTWA I USŁUG ZMIENIAJĄCY MIEJSCOWY PLAN OGÓLNY ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO BIELSKA-BIAŁEJ. obejmujący

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1 Ustalenia ogólne

Rozdział 1 Ustalenia ogólne UCHWAŁA NR XXV/153/2005 RADY GMINY BORÓW z dnia 18 marca 2005 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla wsi Piotrków Borowski Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 5 ustawy

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXXIV/379/2012 RADY MIASTA GORZOWA WLKP. z dnia 29 sierpnia 2012 r.

UCHWAŁA NR XXXIV/379/2012 RADY MIASTA GORZOWA WLKP. z dnia 29 sierpnia 2012 r. UCHWAŁA NR XXXIV/379/2012 RADY MIASTA GORZOWA WLKP. z dnia 29 sierpnia 2012 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego pomiędzy strefą przemysłową a zachodnią

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR... RADY GMINY LUBICZ z dnia.. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Lubicz Dolny - Małgorzatowo

UCHWAŁA NR... RADY GMINY LUBICZ z dnia.. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Lubicz Dolny - Małgorzatowo UCHWAŁA NR.... RADY GMINY LUBICZ z dnia.. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Lubicz Dolny - Małgorzatowo Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca

Bardziej szczegółowo

760/1 760/2 755/1 766/2 766/1 777/1 785/1 785/2 785/3 782/1 783/1 B/RII B/RII. RIIIa RII. RIIIa RII. RIIIa RII RII. RIIIa. RIIIa. RIIIa.

760/1 760/2 755/1 766/2 766/1 777/1 785/1 785/2 785/3 782/1 783/1 B/RII B/RII. RIIIa RII. RIIIa RII. RIIIa RII RII. RIIIa. RIIIa. RIIIa. 762 784 777/1 761 782/1 778 774 766/2 780 785/3 772 771 779 773 807 781 765 764 769 768 785/1 767 756 785/2 753 752 749 775 757 783/1 776 755/1 750 760/2 760/1 770 766/1 ŁII Ws Ia Ia Ia Ia LzIV Ia / Ib

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr 230/XXI/2003 RADY MIASTA CZĘSTOCHOWY z dnia 24 listopada 2003 roku

UCHWAŁA Nr 230/XXI/2003 RADY MIASTA CZĘSTOCHOWY z dnia 24 listopada 2003 roku UCHWAŁA Nr 230/XXI/2003 RADY MIASTA CZĘSTOCHOWY z dnia 24 listopada 2003 roku w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów położonych w rejonie ulic Bardowskiego i Daniłowskiego

Bardziej szczegółowo

LISTA DANYCH DOTYCZĄCYCH TERENU. Położenie Nazwa lokalizacji Stare Siołkowice działki nr 1139, 1161, 1162 km 7

LISTA DANYCH DOTYCZĄCYCH TERENU. Położenie Nazwa lokalizacji Stare Siołkowice działki nr 1139, 1161, 1162 km 7 LISTA DANYCH DOTYCZĄCYCH TERENU Położenie Nazwa lokalizacji Stare Siołkowice działki nr 1139, 1161, 1162 km 7 Miasto / Gmina Popielów Powiat opolski Województwo opolskie Powierzchnia nieruchomości Maksymalna

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 13 marca 2015 r. Poz. 2165 UCHWAŁA NR IV/23/2015 RADY GMINY MIASTKÓW KOŚCIELNY. z dnia 10 lutego 2015 r.

Warszawa, dnia 13 marca 2015 r. Poz. 2165 UCHWAŁA NR IV/23/2015 RADY GMINY MIASTKÓW KOŚCIELNY. z dnia 10 lutego 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO Warszawa, dnia 13 marca 2015 r. Poz. 2165 UCHWAŁA NR IV/23/2015 RADY GMINY MIASTKÓW KOŚCIELNY z dnia 10 lutego 2015 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania

Bardziej szczegółowo

cmentarz we wsi Nowe Grabie

cmentarz we wsi Nowe Grabie Burmistrz Wołomina Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego terenu przeznaczonego pod usługi sakralne cmentarz we wsi Nowe Grabie Projekt tekstu planu Biuro Planowania Rozwoju Warszawy SA październik

Bardziej szczegółowo

2.Maksymalny poziom hałasu dla terenów: od MN1 do MN4, jak dla zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej z usługami rzemieślniczymi.

2.Maksymalny poziom hałasu dla terenów: od MN1 do MN4, jak dla zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej z usługami rzemieślniczymi. WYPIS Z MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO "RYMANÓW" Uchwała Nr XL/387/06 Rady Miejskiej w Rymanowie z dnia 25 października 2006 r. (z późn. zm.) Dz. Urz. Woj. Podkarpackiego Nr 143 poz.

Bardziej szczegółowo

STARY PROKOCIM JEDNOSTKA: 31

STARY PROKOCIM JEDNOSTKA: 31 31. STARY PROKOCIM JEDNOSTKA: 31 POWIERZCHNIA: NAZWA: 327.19 ha STARY PROKOCIM KIERUNKI ZMIAN W STRUKTURZE PRZESTRZENNEJ Istniejąca zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna i wielorodzinna do utrzymania, przekształceń

Bardziej szczegółowo

43. TONIE JEDNOSTKA: 43

43. TONIE JEDNOSTKA: 43 43. TONIE JEDNOSTKA: 43 POWIERZCHNIA: NAZWA: 708.32 ha TONIE KIERUNKI ZMIAN W STRUKTURZE PRZESTRZENNEJ Zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna istniejąca z możliwością uzupełnień wzdłuż ul. Władysława Łokietka

Bardziej szczegółowo

cmentarz we wsi Nowe Grabie

cmentarz we wsi Nowe Grabie Burmistrz Wołomina Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego terenu przeznaczonego pod usługi sakralne cmentarz we wsi Nowe Grabie Projekt tekstu planu Biuro Planowania Rozwoju Warszawy SA marzec

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr XXXIII/737/ 2001 RADY MIASTA KROSNA z dnia 28 czerwca 2001 roku

UCHWAŁA Nr XXXIII/737/ 2001 RADY MIASTA KROSNA z dnia 28 czerwca 2001 roku UCHWAŁA Nr XXXIII/737/ 2001 RADY MIASTA KROSNA z dnia 28 czerwca 2001 roku w sprawie uchwalenia Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego miasta Krosna ŚRÓDMIEŚCIE II ul. Bursaki Działając na podstawie

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR LVI/135/2001 RADY MIASTA RZESZOWA z dnia 25 września 2001 r.

UCHWAŁA NR LVI/135/2001 RADY MIASTA RZESZOWA z dnia 25 września 2001 r. UCHWAŁA NR LVI/135/2001 RADY MIASTA RZESZOWA z dnia 25 września 2001 r. w sprawie uchwalenia Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Nr 26/ 8/ 00 przy ul. Podkarpackiej w Rzeszowie Działając

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XXIX/149/2005 Rady Gminy Raków z dnia 29 grudnia 2005 r.

Uchwała Nr XXIX/149/2005 Rady Gminy Raków z dnia 29 grudnia 2005 r. Uchwała Nr XXIX/149/2005 Rady Gminy Raków z dnia 29 grudnia 2005 r. dotyczące działki nr 1337/4 w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Raków Rozdział I Ustalenia ogólne

Bardziej szczegółowo

Wrocław, dnia 30 listopada 2015 r. Poz UCHWAŁA NR XXV/145/2015 RADY GMINY LUBIN. z dnia 24 listopada 2015 r.

Wrocław, dnia 30 listopada 2015 r. Poz UCHWAŁA NR XXV/145/2015 RADY GMINY LUBIN. z dnia 24 listopada 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO Wrocław, dnia 30 listopada 2015 r. Poz. 5103 UCHWAŁA NR XXV/145/2015 RADY GMINY LUBIN z dnia 24 listopada 2015 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XLII/345/2009 Rady Miejskiej w Krobi z dnia 29 października 2009 r.

Uchwała Nr XLII/345/2009 Rady Miejskiej w Krobi z dnia 29 października 2009 r. Uchwała Nr XLII/345/2009 Rady Miejskiej w Krobi z dnia 29 października 2009 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Farma Wiatrowa Krobia Południe Na podstawie art. 18

Bardziej szczegółowo

KSSE - Podstrefa Tyska OFERTA NR 1/2011. teren inwestycyjny nieruchomość gruntowa w Lędzinach

KSSE - Podstrefa Tyska OFERTA NR 1/2011. teren inwestycyjny nieruchomość gruntowa w Lędzinach KSSE - Podstrefa Tyska Szanowni Państwo, Mamy przyjemność przedstawić: OFERTA NR 1/2011 teren inwestycyjny nieruchomość gruntowa w Lędzinach Przedmiotem oferty jest sprzedaż całości lub części niezabudowanej

Bardziej szczegółowo

3. Granice obszaru objętego planem naniesiono na rysunku planu, o którym mowa w 4 ust. 1.

3. Granice obszaru objętego planem naniesiono na rysunku planu, o którym mowa w 4 ust. 1. UCHWAŁA Nr VIII/46/99 RADY MIEJSKIEJ W MARKACH z dnia 21 kwietnia 1999 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części Miasta Marki Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 5 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

Wrocław, dnia 22 czerwca 2016 r. Poz UCHWAŁA NR 149/16 RADY GMINY ZGORZELEC. z dnia 14 czerwca 2016 r.

Wrocław, dnia 22 czerwca 2016 r. Poz UCHWAŁA NR 149/16 RADY GMINY ZGORZELEC. z dnia 14 czerwca 2016 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO Wrocław, dnia 22 czerwca 2016 r. Poz. 2943 UCHWAŁA NR 149/16 RADY GMINY ZGORZELEC z dnia 14 czerwca 2016 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO Katowice, dnia 28 maja 2013 r. Poz. 3980 UCHWAŁA NR XXXI/634/13 RADY MIASTA TYCHY z dnia 23 maja 2013 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr.../2016 Rady Miejskiej w Rymanowie z dnia roku

Uchwała Nr.../2016 Rady Miejskiej w Rymanowie z dnia roku EGZEMPLARZ WYŁOŻONY DO PUBLICZNEGO WGLĄDU W DNIACH OD 28.09.2016R. do 19.10.2016R. Uchwała Nr.../2016 Rady Miejskiej w Rymanowie z dnia... 2016 roku w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania

Bardziej szczegółowo

40. MYDLNIKI JEDNOSTKA: 40

40. MYDLNIKI JEDNOSTKA: 40 40. MYDLNIKI JEDNOSTKA: 40 POWIERZCHNIA: NAZWA: 327.42 ha MYDLNIKI KIERUNKI ZMIAN W STRUKTURZE PRZESTRZENNEJ Zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna skoncentrowana wokół tradycyjnego układu osiedleńczego dawnej

Bardziej szczegółowo

MIASTO JASTARNIA PAS PRZYKOLEJOWY W REJONIE WCZASÓW PKP MIEJSCOWY PLAN ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO

MIASTO JASTARNIA PAS PRZYKOLEJOWY W REJONIE WCZASÓW PKP MIEJSCOWY PLAN ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO MIASTO JASTARNIA PAS PRZYKOLEJOWY W REJONIE WCZASÓW PKP MIEJSCOWY PLAN ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO Zatwierdzony uchwałą Nr XXVIII/275/97 Rady Miasta Jastarnia z dnia 30 grudnia 1997 r. (Dz.Urz.Woj

Bardziej szczegółowo

Poznań, dnia 22 września 2014 r. Poz UCHWAŁA NR LI/560/2014 RADY MIEJSKIEJ W KÓRNIKU. z dnia 30 lipca 2014 r.

Poznań, dnia 22 września 2014 r. Poz UCHWAŁA NR LI/560/2014 RADY MIEJSKIEJ W KÓRNIKU. z dnia 30 lipca 2014 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO Poznań, dnia 22 września 2014 r. Poz. 4930 UCHWAŁA NR LI/560/2014 RADY MIEJSKIEJ W KÓRNIKU z dnia 30 lipca 2014 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr VI/112/99 Rady Miasta Bydgoszczy z dnia 24 lutego 1999 r. Rozdział 1Rozdział 1 Przepisy wprowadzające

Uchwała Nr VI/112/99 Rady Miasta Bydgoszczy z dnia 24 lutego 1999 r. Rozdział 1Rozdział 1 Przepisy wprowadzające Uchwała Nr VI/112/99 Rady Miasta Bydgoszczy z dnia 24 lutego 1999 r. w sprawie zmiany miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego Miasta Bydgoszczy na terenie oznaczonym symbolem P.01.22.EO

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 22 marca 2017 r. Poz UCHWAŁA NR XXV/173/2017 RADY GMINY W KUCZBORKU - OSADZIE. z dnia 17 marca 2017 r.

Warszawa, dnia 22 marca 2017 r. Poz UCHWAŁA NR XXV/173/2017 RADY GMINY W KUCZBORKU - OSADZIE. z dnia 17 marca 2017 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO Warszawa, dnia 22 marca 2017 r. Poz. 2792 UCHWAŁA NR XXV/173/2017 RADY GMINY W KUCZBORKU - OSADZIE z dnia 17 marca 2017 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania

Bardziej szczegółowo

RADA GMINY KOBIERZYCE

RADA GMINY KOBIERZYCE RADA GMINY KOBIERZYCE UCHWAŁA NR LVII/624/06 RADY GMINY KOBIERZYCE z dnia 23 marca 2006r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla Specjalnej Strefy Ekonomicznej

Bardziej szczegółowo

# OBSZAR POŁOśONY W GRANICACH PROJEKTOWANEGO ZESPOŁU PRZYRODNICZO-KRAJOBRAZOWEGO 8KD-PJ LEGENDA OBOWIĄZUJĄCE USTALENIA PLANU

# OBSZAR POŁOśONY W GRANICACH PROJEKTOWANEGO ZESPOŁU PRZYRODNICZO-KRAJOBRAZOWEGO 8KD-PJ LEGENDA OBOWIĄZUJĄCE USTALENIA PLANU 250 8KD-PJ 249 4R 254 LEGENDA OOWIĄZUJĄCE USTALENIA PLANU GRANICA OSZARU OJĘTEGO PLANEM LINIE ROZGRANICZĄJĄCE TERENY O RÓśNYM PRZEZNACZENIU 1MN LU RÓśNYCH ZASADACH ZAGOSPODAROWNIA ORAZ ICH OZNACZENIA *

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR RADY MIASTA OPOLA z dnia. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Żerkowice I w Opolu

UCHWAŁA NR RADY MIASTA OPOLA z dnia. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Żerkowice I w Opolu UCHWAŁA NR RADY MIASTA OPOLA z dnia w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Żerkowice I w Opolu Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i

Bardziej szczegółowo

BRONOWICE WIELKIE JEDNOSTKA: 21

BRONOWICE WIELKIE JEDNOSTKA: 21 21. BRONOWICE WIELKIE JEDNOSTKA: 21 POWIERZCHNIA: NAZWA: 241.68 ha BRONOWICE WIELKIE KIERUNKI ZMIAN W STRUKTURZE PRZESTRZENNEJ Zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna do utrzymania i uzupełnień; Zabudowa mieszkaniowa

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR.../2018 RADY MIASTA MYSŁOWICE z dnia 2018 r.

UCHWAŁA NR.../2018 RADY MIASTA MYSŁOWICE z dnia 2018 r. PROJEKT Wyłożenie2 UCHWAŁA NR.../2018 RADY MIASTA MYSŁOWICE z dnia 2018 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Wielka Skotnica - Katowicka - Bończyka w Mysłowicach Na

Bardziej szczegółowo

Rozstrzygnięcie uwagi przez Radę Miasta Łuków. PLAN VI Uchwała Nr VIII/57/2011 z dnia 13 maja 2011r. - załącznik nr 2

Rozstrzygnięcie uwagi przez Radę Miasta Łuków. PLAN VI Uchwała Nr VIII/57/2011 z dnia 13 maja 2011r. - załącznik nr 2 Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr VIII/57/2011 z dnia 13 maja 2011r. Rady Miasta Łuków w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta Łuków dla terenu położonego w Łukowie pomiędzy

Bardziej szczegółowo

OFERTA NIERUCHOMOŚCI UL. ZAJĘCZA :

OFERTA NIERUCHOMOŚCI UL. ZAJĘCZA : Śląski Park Przemysłowo Technologiczny stworzony dla przedsiębiorców i z myślą o gospodarczym i społecznym ożywieniu, posiada w swojej ofercie atrakcyjne, bardzo dobrze skomunikowane i położone w centrum

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr XXIX/613/05 Rady Miasta Krosna z dnia 31 stycznia 2005 r.

UCHWAŁA Nr XXIX/613/05 Rady Miasta Krosna z dnia 31 stycznia 2005 r. UCHWAŁA Nr XXIX/613/05 Rady Miasta Krosna z dnia 31 stycznia 2005 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Krosna Śródmieście V ul. Grodzka Na podstawie art. 18

Bardziej szczegółowo

OSIEDLE BEZRZECZE. 14 Opracowanie Biuro Planowania Przestrzennego Miasta w Szczecinie

OSIEDLE BEZRZECZE. 14 Opracowanie Biuro Planowania Przestrzennego Miasta w Szczecinie Osiedle zdominowane przez zabudowę mieszkaniową jednorodzinną z dopuszczeniem funkcji uzupełniających w formie usług wolno stojących i wbudowanych, terenów zieleni oraz zabudowy wielorodzinnej niskiej

Bardziej szczegółowo

USTALENIA ZMIANY PLANU

USTALENIA ZMIANY PLANU BURMISTRZ DUKLI (POWTÓRNE WYŁOŻENIE DO WGLĄDU PUBLICZNEGO) ZMIANA MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO MIEJSCOWOŚCI RÓWNE (ZAGOSPODAROWANIE ODWIERTÓW DUKLA 1 I 2 KRN RÓWNE) USTALENIA ZMIANY

Bardziej szczegółowo

w sprawie "Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulicy Wysokiej"

w sprawie Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulicy Wysokiej Uchwała nr III/38/2002 Rady Miejskiej Kalisza Z dnia 30 grudnia 2002 roku w sprawie "Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulicy Wysokiej" Na podstawie art. 18, ust. 2, pkt 5 ustawy

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1 Jednostki przestrzenne i funkcje

Rozdział 1 Jednostki przestrzenne i funkcje Uchwała Nr XXVI/262/2001 Rady Miejskiej w Redzie z dnia 06 lutego 2001 roku w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dzielnicy 12. Marca w Redzie - części południowej. Na

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr XLIII/202/97

UCHWAŁA Nr XLIII/202/97 UCHWAŁA Nr XLIII/202/97 Rady Miejskiej w Markach z dnia 16 wrzesnia 1997 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego częsci miasta Marki. Na podstawie art. 10 i art. 26 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXII/180/04 RADY GMINY ŚWIĘTA KATARZYNA z dnia 6 października 2004 r.

UCHWAŁA NR XXII/180/04 RADY GMINY ŚWIĘTA KATARZYNA z dnia 6 października 2004 r. UCHWAŁA NR XXII/180/04 RADY GMINY ŚWIĘTA KATARZYNA z dnia 6 października 2004 r. w sprawie: uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Sulimów w granicach obrębu - Gmina Święta Katarzyna.

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XIX/132/2012 RADY GMINY SKARBIMIERZ. z dnia 17 sierpnia 2012 r.

UCHWAŁA NR XIX/132/2012 RADY GMINY SKARBIMIERZ. z dnia 17 sierpnia 2012 r. UCHWAŁA NR XIX/132/2012 RADY GMINY SKARBIMIERZ z dnia 17 sierpnia 2012 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Skarbimierz z uwzględnieniem projektowanego

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr V/31/07 Rady Miejskiej w Policach z dnia 06 marca 2007 roku

UCHWAŁA Nr V/31/07 Rady Miejskiej w Policach z dnia 06 marca 2007 roku UCHWAŁA Nr V/31/07 Rady Miejskiej w Policach z dnia 06 marca 2007 roku w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego p.n. II. Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca

Bardziej szczegółowo

Rada Miejska w Szklarskiej Porębie uchwala co następuje:

Rada Miejska w Szklarskiej Porębie uchwala co następuje: UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W SZKLARSKIEJ PORĘBIE z dnia 2014 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru w sąsiedztwie ul. Armii Krajowej, ul. Oficerskiej, ul. 11

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr / /2015 Rady Miasta Imielin z dnia r.

Uchwała Nr / /2015 Rady Miasta Imielin z dnia r. Zbiornik_150228 Uchwała Nr / /2015 Rady Miasta Imielin z dnia...... 2015r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Imielin obejmującego obszar położony wzdłuż zachodniego

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 611/XLIII/2005 RADY MIASTA CZĘSTOCHOWY z dnia 18 kwietnia 2005 roku

UCHWAŁA NR 611/XLIII/2005 RADY MIASTA CZĘSTOCHOWY z dnia 18 kwietnia 2005 roku UCHWAŁA NR 611/XLIII/2005 RADY MIASTA CZĘSTOCHOWY z dnia 18 kwietnia 2005 roku w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla realizacji gazociągów wysokiego ciśnienia DN 200. Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 1 grudnia 2014 r. Poz UCHWAŁA NR XLIX/344/2014 RADY GMINY KADZIDŁO. z dnia 26 września 2014 r.

Warszawa, dnia 1 grudnia 2014 r. Poz UCHWAŁA NR XLIX/344/2014 RADY GMINY KADZIDŁO. z dnia 26 września 2014 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO Warszawa, dnia 1 grudnia 2014 r. Poz. 10794 UCHWAŁA NR XLIX/344/2014 RADY GMINY KADZIDŁO z dnia 26 września 2014 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania

Bardziej szczegółowo

WÓJT GMINY STOCZEK ŁUKOWSKI

WÓJT GMINY STOCZEK ŁUKOWSKI WÓJT GMINY STOCZEK ŁUKOWSKI MIEJSCOWY PLAN ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO DLA CZĘŚCI OBRĘBÓW GEODEZYJNYCH ROSY, TOCZYSKA, ZGÓRZNICA, WÓLKA POZNAŃSKA, JAMIELNE, STARA PRAWDA, NOWA PRAWDA, KIENKÓWKA, JAGODNE

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr XXXVII/504/2001 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 27 września 2001 roku

Uchwała nr XXXVII/504/2001 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 27 września 2001 roku Uchwała nr XXXVII/504/2001 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 27 września 2001 roku w sprawie Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu w rejonie ulic: Tuwima i Kruczkowskiego Na podstawie art.18

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 610/XLIII/2005 RADY MIASTA CZĘSTOCHOWY z dnia 18 kwietnia 2005 roku

UCHWAŁA NR 610/XLIII/2005 RADY MIASTA CZĘSTOCHOWY z dnia 18 kwietnia 2005 roku UCHWAŁA NR 610/XLIII/2005 RADY MIASTA CZĘSTOCHOWY z dnia 18 kwietnia 2005 roku w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla realizacji gazociągu wysokiego ciśnienia relacji Częstochowa

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XLVI/496/2006 Rady Miejskiej w Stargardzie Szczecińskim z dnia 29 sierpnia 2006r.

Uchwała Nr XLVI/496/2006 Rady Miejskiej w Stargardzie Szczecińskim z dnia 29 sierpnia 2006r. Uchwała Nr XLVI/496/2006 Rady Miejskiej w Stargardzie Szczecińskim z dnia 29 sierpnia 2006r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Stargardu Szczecińskiego dotyczącego

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr V/40/99 RADY GMINY W SOBOLEWIE

UCHWAŁA Nr V/40/99 RADY GMINY W SOBOLEWIE UCHWAŁA Nr V/40/99 RADY GMINY W SOBOLEWIE z dnia 4 lutego 1999 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego wsi Sobolew - teren zabudowy zagrodowej z dopuszczeniem

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr XLV/349/06 Rady Miejskiej w Policach z dnia 30 maja 2006 roku

UCHWAŁA Nr XLV/349/06 Rady Miejskiej w Policach z dnia 30 maja 2006 roku UCHWAŁA Nr XLV/349/06 Rady Miejskiej w Policach z dnia 30 maja 2006 roku w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania pn.: Trzebież komunalna. Działając na podstawie art. 20 ust.1 ustawy

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXI/463/12 RADY MIASTA TYCHY z dnia 30 sierpnia 2012 r.

UCHWAŁA NR XXI/463/12 RADY MIASTA TYCHY z dnia 30 sierpnia 2012 r. UCHWAŁA NR XXI/463/12 RADY MIASTA TYCHY z dnia 30 sierpnia 2012 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru obejmującego Park św. Franciszka z Asyżu w Tychach Na podstawie

Bardziej szczegółowo

LISTA DANYCH DOTYCZĄCYCH TERENU

LISTA DANYCH DOTYCZĄCYCH TERENU LISTA DANYCH DOTYCZĄCYCH TERENU Położenie Nazwa lokalizacji Stare Siołkowice Powierzchnia nieruchomości Miasto / Gmina Powiat Województwo Maksymalna dostępna powierzchnia (w jednym kawałku) ha Popielów

Bardziej szczegółowo

Rada Miasta Bydgoszczy

Rada Miasta Bydgoszczy Uchwała Nr XXXIV/1020/2001 Rady Miasta Bydgoszczy z dnia 25 stycznia 2001 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu obejmującego fragment osiedla Wyżyny w Bydgoszczy, ograniczonego

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr XLII/439/2002 RADY MIEJSKIEJ LESZNA z dnia 28 lutego 2002 roku

UCHWAŁA Nr XLII/439/2002 RADY MIEJSKIEJ LESZNA z dnia 28 lutego 2002 roku UCHWAŁA Nr XLII/439/2002 RADY MIEJSKIEJ LESZNA z dnia 28 lutego 2002 roku W sprawie: ustalenia zmiany planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego miasta Leszna, zatwierdzonego uchwałą Nr XXXIX/297/93

Bardziej szczegółowo

MIEJSCOWY PLAN ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO DLA TERENÓW PRZY ULICY GAŁCZYŃSKIEGO I ULICY LEŚMIANA W MOSINIE

MIEJSCOWY PLAN ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO DLA TERENÓW PRZY ULICY GAŁCZYŃSKIEGO I ULICY LEŚMIANA W MOSINIE BURMISTRZ GMINY MOSINA MIEJSCOWY PLAN ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO DLA TERENÓW PRZY ULICY GAŁCZYŃSKIEGO I ULICY LEŚMIANA W MOSINIE UCHWAŁA RADY MIEJSKIEJ W MOSINIE MOSINA, październik 2015 r. Zespół

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR VIII/64/2015 RADY GMINY I MIASTA W DRZEWICY Z DNIA 18 CZERWCA 2015 R.

UCHWAŁA NR VIII/64/2015 RADY GMINY I MIASTA W DRZEWICY Z DNIA 18 CZERWCA 2015 R. UCHWAŁA NR VIII/64/2015 RADY GMINY I MIASTA W DRZEWICY Z DNIA 18 CZERWCA 2015 R. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Drzewica fragmentu w miejscowościach Radzice Duże, Krzczonów

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR RADY MIASTA OPOLA z dnia. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gosławice IIa w Opolu

UCHWAŁA NR RADY MIASTA OPOLA z dnia. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gosławice IIa w Opolu UCHWAŁA NR RADY MIASTA OPOLA z dnia w sprawie uchwalenia miejscowego planu Gosławice IIa w Opolu Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 333/XLV /09 Rady Miejskiej Łomży z dnia 24 czerwca 2009 r :57:00

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 333/XLV /09 Rady Miejskiej Łomży z dnia 24 czerwca 2009 r :57:00 Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 333/XLV /09 z dnia 24 czerwca 2009 r. Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 333/XLVI/09 z dnia 24 czerwca 2009 r. Sposób rozpatrzenia uwag wniesionych do projektu miejscowego planu

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr XXVIII/296/2001. Rady Miejskiej w Kostrzynie. z dnia 25 października 2001 r.

UCHWAŁA Nr XXVIII/296/2001. Rady Miejskiej w Kostrzynie. z dnia 25 października 2001 r. Lubus.01.127.970 UCHWAŁA Nr XXVIII/296/2001 Rady Miejskiej w Kostrzynie z dnia 25 października 2001 r. w sprawie: zmiany miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego miasta Kostrzyna (Gorzów

Bardziej szczegółowo

Na podstawie art. 26 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. o zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 1999 r. Nr 15 poz. 139 z późn.zm.),

Na podstawie art. 26 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. o zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 1999 r. Nr 15 poz. 139 z późn.zm.), Uchwala Nr XIV/438/99 Rady Miasta Bydgoszczy z dnia 29 września 1999 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego osiedla Szwederowo. (Bydgoszcz, dnia 14 stycznia 2000 r.) Na podstawie

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr XXVI/201/2001 RADY GMINY W WILDZE

UCHWAŁA Nr XXVI/201/2001 RADY GMINY W WILDZE UCHWAŁA Nr XXVI/201/2001 RADY GMINY W WILDZE z dnia 12 listopada 2001 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego gminy Wilga. Na podstawie art. 18 ust. 2

Bardziej szczegółowo