Acronis Backup & Recovery 10 Advanced Server Virtual Edition. Update 5. Podręcznik użytkownika

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Acronis Backup & Recovery 10 Advanced Server Virtual Edition. Update 5. Podręcznik użytkownika"

Transkrypt

1 Acronis Backup & Recovery 10 Advanced Server Virtual Edition Update 5 Podręcznik użytkownika

2 Copyright Acronis, Inc., Wszelkie prawa zastrzeżone. Acronis oraz Acronis Secure Zone są zastrzeżonymi znakami towarowymi firmy Acronis, Inc. Acronis Compute with Confidence, Acronis Startup Recovery Manager, Acronis Active Restore i logo Acronis są znakami towarowymi firmy Acronis, Inc. Linux jest zastrzeżonym znakiem towarowym Linusa Torvaldsa. VMware i VMware Ready są znakami towarowymi lub zastrzeżonymi znakami towarowymi VMware, Inc. w Stanach Zjednoczonych i/lub innych jurysdykcjach. Windows i MS-DOS są zastrzeżonymi znakami towarowymi firmy Microsoft Corporation. Wszystkie inne wymienione znaki towarowe i prawa autorskie stanowią własność ich odpowiednich właścicieli. Rozpowszechnianie niniejszego dokumentu w wersjach znacząco zmienionych jest zabronione bez wyraźnej zgody właściciela praw autorskich. Rozpowszechnianie niniejszego lub podobnego opracowania w jakiejkolwiek postaci książkowej (papierowej) dla celów handlowych jest zabronione bez uprzedniej zgody właściciela praw autorskich. DOKUMENTACJA ZOSTAJE DOSTARCZONA W TAKIM STANIE, W JAKIM JEST ( TAK JAK JEST ) I WSZYSTKIE WARUNKI, OŚWIADCZENIA I DEKLARACJE WYRAŹNE LUB DOROZUMIANE, W TYM WSZELKIE GWARANCJE ZBYWALNOŚCI, PRZYDATNOŚCI DO OKREŚLONEGO CELU LUB NIENARUSZANIA PRAW ZOSTAJĄ WYŁĄCZONE, Z WYJĄTKIEM ZAKRESU, W JAKIM TE WYŁĄCZENIA ZOSTANĄ UZNANE ZA NIEZGODNE Z PRAWEM. Oprogramowanie lub Usługa może zawierać kod strony trzeciej. Warunki licencji takich kodów zamieszczono w pliku license.txt, znajdującym się w głównym katalogu instalacyjnym. Najnowsze informacje dotyczące kodów innych producentów zawartych w oprogramowaniu i/lub usłudze oraz dotyczące ich warunki licencji można znaleźć pod adresem

3 Spis treści 1 Wprowadzenie do programu Acronis Backup & Recovery Omówienie programu Acronis Backup & Recovery Rozpoczęcie pracy Używanie konsoli zarządzania Acronis Backup & Recovery 10 komponenty Agent dla systemu Windows Agent dla systemu Linux Agent dla ESX/ESXi Komponenty do zarządzania scentralizowanego Konsola zarządzania Generator nośnika startowego Program Acronis Wake-on-LAN Proxy Obsługiwane systemy plików Obsługiwane systemy operacyjne Wymagania systemowe Pomoc techniczna Opis programu Acronis Backup & Recovery Podstawowe pojęcia Uprawnienia użytkownika na zarządzanym komputerze Właściciele i poświadczenia Pełne, przyrostowe i różnicowe kopie zapasowe Schemat tworzenia kopii zapasowych GFS Schemat tworzenia kopii zapasowych Wieża Hanoi Reguły przechowywania Tworzenie kopii zapasowych woluminów dynamicznych (Windows) Tworzenie kopii zapasowych woluminów LVM i urządzeń MD (Linux) Tworzenie kopii zapasowych woluminów logicznych Tworzenie kopii zapasowych urządzeń MD Zapisywanie informacji o strukturze woluminu Wybieranie woluminów logicznych i urządzeń MD w wierszu polecenia Tworzenie kopii zapasowych sprzętowych macierzy RAID (Linux) Tworzenie kopii zapasowych maszyn wirtualnych Jak zainstalować usługi integracyjne Hyper-V Jak zainstalować narzędzia VMware Obsługa taśmy Tabela kompatybilności taśm Używanie jednego napędu taśm Obsługa SNMP Własne technologie Acronis Strefa Acronis Secure Zone Acronis Startup Recovery Manager Universal Restore (Acronis Backup & Recovery 10 Universal Restore) Acronis Active Restore... 63

4 2.15 Opis zarządzania scentralizowanego Podstawowe pojęcia Konfigurowanie scentralizowanej ochrony danych w sieci heterogenicznej Grupowanie zarejestrowanych komputerów Zasady komputerów i grup Stany i statusy zasad tworzenia kopii zapasowych Deduplikacja Uprawnienia zarządzania scentralizowanego Komunikacja między komponentami programu Acronis Backup & Recovery Opcje Opcje konsoli Strona początkowa Komunikaty wyskakujące Alerty związane z czasem Liczba zadań Czcionki Opcje serwera zarządzania Poziom dziennika Reguły czyszczenia dziennika Śledzenie zdarzeń Poświadczenia umożliwiające uzyskanie dostępu do domeny Acronis WOL Proxy Opcje ochrony maszyny wirtualnej Serwer proxy kopii zapasowej online Opcje komputera Zarządzanie komputerem Śledzenie zdarzeń Reguły czyszczenia dziennika Serwer proxy kopii zapasowej online Program jakości obsługi klienta Domyślne opcje tworzenia kopii zapasowej i odzyskiwania Domyślne opcje tworzenia kopii zapasowej Domyślne opcje odzyskiwania Skarbce Skarbce centralne Praca z widokiem Skarbiec centralny Czynności dotyczące skarbców centralnych Biblioteki taśm Skarbce osobiste Praca z widokiem Skarbiec osobisty Czynności dotyczące skarbców osobistych Typowe operacje Operacje na archiwach przechowywanych w skarbcu Operacje na kopiach zapasowych Usuwanie archiwów i kopii zapasowych Filtrowanie i sortowanie archiwów Tworzenie harmonogramu Harmonogram dzienny Harmonogram tygodniowy Harmonogram miesięczny...190

5 5.4 Po zdarzeniu zarejestrowanym w dzienniku systemu Windows Zaawansowane ustawienia harmonogramu W przypadku alertu programu Acronis Drive Monitor Warunki Użytkownik jest bezczynny Lokalizacja jest dostępna Mieści się w przedziale czasu Użytkownik wylogowany Czas od utworzenia ostatniej kopii zapasowej Zarządzanie bezpośrednie Administrowanie komputerem zarządzanym Pulpit nawigacyjny Plany i zadania tworzenia kopii zapasowych Dziennik Tworzenie planu tworzenia kopii zapasowych Dlaczego program wyświetla monit o hasło? Poświadczenia planu tworzenia kopii zapasowych Etykieta (zachowanie właściwości komputera w kopii zapasowej) Typ źródła Elementy uwzględniane w kopii zapasowej Poświadczenia dostępu do źródła Wykluczenia Archiwum Uproszczone nazewnictwo plików kopii zapasowych Poświadczenia dostępu do lokalizacji archiwum Schematy tworzenia kopii zapasowych Sprawdzanie poprawności archiwum Konfigurowanie regularnej konwersji na maszynę wirtualną Odzyskiwanie danych Poświadczenia zadania Wybór archiwum Typ danych Wybór zawartości Poświadczenia dostępu do lokalizacji Wybór miejsca docelowego Poświadczenia dostępu do miejsca docelowego Czas odzyskiwania Universal Restore Jak przekonwertować kopię zapasową dysku na maszynę wirtualną Rozwiązywanie problemów z funkcjami rozruchowymi dysku Składanie urządzeń MD do odzyskiwania (Linux) Odzyskiwanie dużej liczby plików z kopii zapasowej na poziomie plików Odzyskiwanie węzła magazynowania Sprawdzanie poprawności skarbców, archiwów i kopii zapasowych Poświadczenia zadania Wybór archiwum Wybór kopii zapasowej Wybór lokalizacji Poświadczenia dostępu dla źródła Czas sprawdzania poprawności Montowanie obrazu Wybór archiwum

6 6.5.2 Wybór kopii zapasowej Poświadczenia dostępu Wybór woluminu Zarządzanie zamontowanymi obrazami Eksportowanie archiwów i kopii zapasowych Poświadczenia zadania Wybór archiwum Wybór kopii zapasowej Poświadczenia dostępu do źródła Wybór lokalizacji Poświadczenia dostępu do miejsca docelowego Strefa Acronis Secure Zone Tworzenie strefy Acronis Secure Zone Zarządzanie strefą Acronis Secure Zone Acronis Startup Recovery Manager Nośnik startowy Jak utworzyć nośnik startowy Łączenie z komputerem uruchamianym z nośnika Praca na nośniku startowym Lista poleceń i narzędzi dostępnych na nośniku startowym opartym na systemie Linux Odzyskiwanie urządzeń MD i woluminów logicznych Acronis PXE Server Zarządzanie dyskami Podstawowe środki ostrożności Uruchamianie narzędzia Acronis Disk Director Lite Wybieranie systemu operacyjnego do zarządzania dyskami Widok Zarządzanie dyskami Operacje na dyskach Operacje w woluminach Operacje oczekujące Zbieranie informacji o systemie Zarządzanie scentralizowane Administrowanie serwerem Acronis Backup & Recovery 10 Management Server Pulpit nawigacyjny Zasady tworzenia kopii zapasowych Komputery fizyczne Maszyny wirtualne Węzły magazynowania Zadania Dziennik Raporty Konfigurowanie komponentów programu Acronis Backup & Recovery Parametry konfigurowane przy użyciu szablonu administracyjnego Parametry konfigurowane w graficznym interfejsie użytkownika Parametry konfigurowane w rejestrze systemu Windows Tworzenie zasad tworzenia kopii zapasowych Poświadczenia zasad Elementy uwzględniane w kopii zapasowej Poświadczenia dostępu dla źródła Wykluczenia Archiwum Poświadczenia dostępu dla lokalizacji

7 7.3.7 Wybór schematu tworzenia kopii zapasowych Sprawdzanie poprawności archiwum Słownik

8 1 Wprowadzenie do programu Acronis Backup & Recovery Omówienie programu Acronis Backup & Recovery 10 Program Acronis Backup & Recovery 10, oparty na opatentowanych technologiach firmy Acronis do tworzenia obrazów dysku i przywracania systemu od podstaw, zastępuje program Acronis True Image Echo jako rozwiązanie nowej generacji do odzyskiwania danych po awarii. Produkt Acronis Backup & Recovery 10 Advanced Server Virtual Edition posiada te same zalety, co rodzina produktów Acronis True Image Echo: Tworzenie kopii zapasowej całego dysku lub woluminu, w tym systemu operacyjnego, wszystkich aplikacji i danych Odzyskiwanie danych na dowolny komputer bez zainstalowanego systemu operacyjnego Tworzenie kopii zapasowej plików i folderów oraz ich odzyskiwanie Skalowalność od jednego komputera do poziomu całego przedsiębiorstwa Obsługa środowisk z systemem Windows i Linux Scentralizowane zarządzanie rozproszonymi stacjami roboczymi i serwerami Specjalne serwery do optymalizacji zasobów pamięci masowej Program Acronis Backup & Recovery 10 Advanced Server Virtual Edition oferuje nowe funkcje ułatwiające organizacjom spełnienie celów w zakresie czasu odtworzenia po awarii, zmniejszając zarówno wydatki na środki trwałe, jak i koszty obsługi oprogramowania. Wykorzystanie istniejącej infrastruktury IT Deduplikacja danych, zmniejszająca koszty pamięci masowej i wykorzystanie przepustowości sieci Elastyczny mechanizm deduplikacji, umożliwiający deduplikację danych kopii zapasowych zarówno w źródle, jak i w magazynie Ulepszona obsługa automatycznych bibliotek taśm Kompatybilność wstecz i łatwa aktualizacja z programu Acronis True Image Echo Wysoce zautomatyzowana ochrona danych Wszechstronne planowanie ochrony danych (tworzenie kopii zapasowych, przechowywanie i sprawdzanie poprawności) w ramach zasad tworzenia kopii zapasowych Wbudowane schematy tworzenia kopii zapasowych Wieża Hanoi i Dziadek-ojciec-syn z możliwością dostosowania parametrów Szeroki wybór zdarzeń i warunków powodujących tworzenie kopii zapasowych Zarządzanie scentralizowane na podstawie zasad Stosowanie zasad tworzenia kopii zapasowych do grup komputerów Statyczne i dynamiczne grupowanie komputerów Grupowanie komputerów fizycznych lub maszyn wirtualnych Copyright Acronis, Inc. 8

9 Wygodna praca w środowiskach wirtualnych Tworzenie kopii zapasowych maszyn wirtualnych i ich odzyskiwanie bez konieczności instalacji specjalnego oprogramowania na każdej maszynie konwersja kopii zapasowej na w pełni skonfigurowaną maszynę wirtualną VMware, Microsoft, Parallels, Citrix lub Red Hat KVM. Nowa struktura graficznego interfejsu użytkownika Pulpit nawigacyjny do szybkiego podejmowania decyzji operacyjnych Przegląd wszystkich skonfigurowanych i wykonywanych operacji oraz oznaczanie kolorami operacji zakończonych powodzeniem i niepowodzeniem Zabezpieczenia niezbędne w przedsiębiorstwie Kontrola praw użytkowników do wykonywania operacji i uzyskiwania dostępu do kopii zapasowych Uruchamianie usług z minimalnymi prawami użytkownika Ograniczony dostęp zdalny do agenta tworzenia kopii zapasowych Bezpieczna komunikacja między komponentami programu Uwierzytelnianie komponentów przy użyciu certyfikatów innych firm Opcje szyfrowania danych zarówno podczas ich przesyłania, jak i magazynowania Tworzenie kopii zapasowych komputerów zdalnych w centralnym węźle magazynowania za zaporą 1.2 Rozpoczęcie pracy Zarządzanie bezpośrednie 1. Zainstaluj konsolę zarządzania Acronis Backup & Recovery 10 Management Console i komponent Acronis Backup & Recovery 10 Agent. 2. Uruchom konsolę. Windows Uruchom konsolę, wybierając ją z menu Start. Linux Zaloguj się jako użytkownik root lub jako zwykły użytkownik i zmień użytkownika w razie potrzeby. Uruchom konsolę, korzystając z polecenia /usr/sbin/acronis_console 3. Podłącz konsolę do komputera, na którym jest zainstalowany agent. Dokąd przejść z tego miejsca Aby uzyskać dalsze instrukcje, zobacz Podstawowe pojęcia (s. 30). Aby zapoznać się z elementami graficznego interfejsu użytkownika, zobacz Korzystanie z konsoli zarządzania (s. 11). Aby dowiedzieć się, jak umożliwić użytkownikom innym niż root uruchamianie konsoli w systemie Linux, zobacz Uprawnienia do połączeń lokalnych (s. 87). Aby dowiedzieć się, jak umożliwić nawiązywanie połączenia zdalnego z komputerem z systemem Linux, zobacz Uprawnienia do połączeń zdalnych w systemie Linux (s. 88). Copyright Acronis, Inc. 9

10 Zarządzanie scentralizowane Zalecamy, aby najpierw wypróbować zarządzanie jednym komputerem przy użyciu funkcji zarządzania bezpośredniego, zgodnie z powyższym opisem. Aby rozpocząć zarządzanie scentralizowane: 1. Zainstaluj serwer zarządzania Acronis Backup & Recovery 10 Management Server (s. 21). 2. Zainstaluj komponenty Acronis Backup & Recovery 10 Agent na komputerach wymagających ochrony danych. Podczas instalowania agentów zarejestruj każdy komputer na serwerze zarządzania. W tym celu wprowadź adres IP lub nazwę serwera i poświadczenia administratora centralnego w jednym z okien kreatora instalacji. 3. Zainstaluj konsolę zarządzania Acronis Backup & Recovery 10 Management Console (s. 24) na preferowanym komputerze. Jeśli do wyboru są konsole instalowane w systemach Windows i Linux, zalecamy wybór konsoli dla systemu Windows. Zainstaluj generator Acronis Bootable Media Builder. 4. Uruchom konsolę. Utwórz nośnik startowy. 5. Podłącz konsolę do serwera zarządzania. Uproszczony sposób zarządzania scentralizowanego Kopia zapasowa Korzystając z opcji Utwórz kopię zapasową, wybierz komputer, którego kopię zapasową chcesz utworzyć, a następnie utwórz plan tworzenia kopii zapasowych (s. 425) na tym komputerze. Plany tworzenia kopii zapasowych można utworzyć kolejno na wielu komputerach. Odzyskiwanie Korzystając z opcji Odzyskaj, wybierz komputer, którego dane chcesz odzyskać, i utwórz zadanie odzyskiwania na tym komputerze. Zadania odzyskiwania można utworzyć kolejno na wielu komputerach. Aby odzyskać zawartość całego komputera lub cały system operacyjny, którego nie można uruchomić, należy użyć nośnika startowego (s. 424). Operacji wykonywanych przy użyciu nośnika startowego nie można kontrolować na serwerze zarządzania, ale można odłączyć konsolę od serwera i połączyć ją z komputerem uruchomionym przy użyciu nośnika. Zarządzanie planami i zadaniami Aby zarządzać planami i zadaniami istniejącymi na komputerach zarejestrowanych, wybierz kolejno Komputery > Wszystkie komputery w drzewie Nawigacja, a następnie wybierz każdy komputer po kolei. Na panelu Informacje zostaną wyświetlone informacje o stanie oraz szczegóły dotyczące planów i zadań istniejących na każdym komputerze, na podstawie których można uruchomić, zatrzymać, zmodyfikować i usunąć plany oraz zadania. Można również skorzystać z widoku Zadania, w którym są wyświetlane wszystkie zadania istniejące na komputerach zarejestrowanych. Zadania można filtrować według komputerów, planów tworzenia kopii zapasowych i innych parametrów. Szczegółowe informacje znajdują się w pomocy kontekstowej. Przeglądanie dziennika Aby przejrzeć dziennik scentralizowany zawierający dane zebrane z komputerów zarejestrowanych, wybierz pozycję Dziennik w drzewie Nawigacja. Wpisy dziennika można filtrować według komputerów, planów tworzenia kopii zapasowych i innych parametrów. Szczegółowe informacje znajdują się w pomocy kontekstowej. 10 Copyright Acronis, Inc.

11 Tworzenie skarbców centralnych Po wybraniu opcji przechowywania wszystkich archiwów kopii zapasowych w jednej lub kilku lokalizacjach sieciowych należy utworzyć w tych lokalizacjach skarbce centralne. Po utworzeniu skarbca można przeglądać jego zawartość i zarządzać nią, wybierając kolejno pozycje Skarbce > Centralne > Nazwa skarbca w drzewie Nawigacja. Skrót do skarbca zostanie wdrożony na wszystkich komputerach zarejestrowanych. Skarbiec można wskazać jako miejsce docelowe kopii zapasowych w dowolnym planie tworzenia kopii zapasowych utworzonym przez siebie lub przez użytkowników komputerów zarejestrowanych. Zaawansowany sposób zarządzania scentralizowanego Aby najlepiej wykorzystać funkcje zarządzania scentralizowanego dostępne w programie Acronis Backup & Recovery 10, należy wybrać następujące opcje: Korzystanie z deduplikacji 1. Zainstaluj węzeł magazynowania Acronis Backup & Recovery 10 Storage Node (s. 22) i dodaj go do serwera zarządzania. 2. Utwórz zarządzany skarbiec deduplikacji w węźle magazynowania. 3. Zainstaluj dodatek deduplikacji firmy Acronis do agenta na wszystkich komputerach, których kopie zapasowe będą tworzone w skarbcu deduplikacji. 4. Upewnij się, że utworzone plany tworzenia kopii zapasowych korzystają ze skarbca zarządzanego jako miejsca docelowego dla archiwów kopii zapasowych. Tworzenie zasad zamiast planów tworzenia kopii zapasowych Skonfiguruj scentralizowane zasady tworzenia kopii zapasowych i zastosuj je w grupie Wszystkie komputery. W ten sposób plany tworzenia kopii zapasowych zostaną wdrożone na wszystkich komputerach przez wykonanie jednej czynności. Wybierz kolejno Czynności > Utwórz zasady tworzenia kopii zapasowych w górnym menu, a następnie skorzystaj z pomocy kontekstowej. Grupowanie komputerów zarejestrowanych na serwerze zarządzania Na podstawie odpowiednich parametrów połącz komputery zarejestrowane w grupy, utwórz kilka zasad i zastosuj każdą z nich do właściwej grupy komputerów. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz sekcję Grupowanie zarejestrowanych komputerów (s. 70). Obszerny przykład zaawansowanego zarządzania scentralizowanego przedstawiono w sekcji Konfigurowanie scentralizowanej ochrony danych w sieci heterogenicznej (s. 67) Używanie konsoli zarządzania Po połączeniu konsoli z komputerem zarządzanym (s. 423) lub serwerem zarządzania (s. 427) w jej obszarze roboczym (w menu, obszarze głównym z ekranem Witamy, panelu Nawigacja, panelu Czynności i narzędzia) pojawią się odpowiednie elementy umożliwiające wykonanie operacji przy użyciu agenta lub operacji przy użyciu serwera. Copyright Acronis, Inc. 11

12 Konsola zarządzania Acronis Backup & Recovery 10 Management Console ekran Witamy Główne elementy obszaru roboczego konsoli Nazwa Opis Panel Nawigacja Panel Czynności i narzędzia Obszar główny Pasek menu Zawiera drzewo nawigacji i pasek skrótów oraz umożliwia nawigację do innych widoków (zobacz sekcję Panel nawigacji (s. 12)). Zawiera paski z zestawem czynności, które można wykonać, i narzędzi (zobacz sekcję Panel Czynności i narzędzia (s. 14)). Główne miejsce pracy, w którym tworzy się i modyfikuje plany, zasady i zadania tworzenia kopii zapasowych oraz zarządza nimi, a także wykonuje inne operacje. Zawiera różne widoki i strony czynności (s. 16) w zależności od elementów wybranych w menu, drzewie nawigacji lub panelu Czynności i narzędzia. Pojawia się u góry okna programu i umożliwia wykonywanie wszystkich operacji, które są dostępne na obu panelach. Elementy menu zmieniają się dynamicznie. Do komfortowej pracy z konsolą zarządzania jest wymagana rozdzielczość ekranu 1024 x 768 lub wyższa. Panel Nawigacja Na panelu nawigacji znajduje się drzewo nawigacji i pasek skrótów. 12 Copyright Acronis, Inc.

13 Drzewo nawigacji Drzewo nawigacji umożliwia przechodzenie między widokami programu. Dostępne widoki zależą od tego, czy konsola jest połączona z komputerem zarządzanym czy serwerem zarządzania. Widoki dotyczące komputera zarządzanego Po połączeniu konsoli z komputerem zarządzanym w drzewie nawigacji będą dostępne następujące widoki. [Nazwa komputera]. Korzeń drzewa zwany również widokiem powitalnym. Jest w nim wyświetlana nazwa komputera, z którym jest aktualnie połączona konsola. Widok ten umożliwia uzyskanie szybkiego dostępu do głównych operacji dostępnych na komputerze zarządzanym. Pulpit nawigacyjny. Ten widok służy do szybkiej oceny, czy dane na komputerze zarządzanym są skutecznie chronione. Plany i zadania tworzenia kopii zapasowych. Ten widok służy do zarządzania planami i zadaniami tworzenia kopii zapasowych na komputerze zarządzanym: uruchamiania, edycji, zatrzymywania i usuwania planów oraz zadań, wyświetlania ich stanu i statusu oraz monitorowania planów. Skarbce. Ten widok służy do zarządzania skarbcami osobistymi i przechowywanymi w nich archiwami, dodawania nowych skarbców, zmiany nazwy i usuwania istniejących, sprawdzania poprawności skarbców, przeglądania zawartości kopii zapasowej, montowania kopii zapasowych jako urządzeń wirtualnych itd. Dziennik. Ten widok służy do analizowania informacji na temat operacji wykonywanych przez program na komputerze zarządzanym. Zarządzanie dyskami. Ten widok służy do wykonywania operacji na dyskach twardych komputera. Widoki dotyczące serwera zarządzania Po połączeniu konsoli z serwerem zarządzania w drzewie nawigacji będą dostępne następujące widoki. [Nazwa serwera zarządzania]. Korzeń drzewa zwany również widokiem powitalnym. Jest w nim wyświetlana nazwa serwera zarządzania, z którym jest aktualnie połączona konsola. Widok ten umożliwia uzyskanie szybkiego dostępu do głównych operacji dostępnych na serwerze zarządzania. Pulpit nawigacyjny. Ten widok służy do szybkiej oceny, czy dane na komputerach zarejestrowanych na serwerze zarządzania są skutecznie chronione. Zasady tworzenia kopii zapasowych. Ten widok służy do zarządzania zasadami tworzenia kopii zapasowych istniejącymi na serwerze zarządzania. Komputery fizyczne. Ten widok służy do zarządzania komputerami zarejestrowanymi na serwerze zarządzania. Maszyny wirtualne. Ten widok służy do zarządzania maszynami wirtualnymi z zarejestrowanych komputerów fizycznych oraz z komputerów zarejestrowanych z agentem dla maszyn ESX/ESXi. Skarbce. Ten widok służy do zarządzania skarbcami centralnymi i przechowanymi w nim archiwami: tworzenia nowych skarbców zarządzanych i niezarządzanych, zmiany nazwy oraz usuwania istniejących skarbców. Węzły magazynowania. Ten widok służy do zarządzania węzłami magazynowania. Węzeł magazynowania należy dodać, aby móc tworzyć skarbce centralne zarządzane przez węzeł. Copyright Acronis, Inc. 13

14 Zadania. Ten widok służy do zarządzania zadaniami, uruchamiania, edycji, zatrzymywania i usuwania zadań, monitorowania ich stanów oraz przeglądania ich historii. Dziennik. Ten widok służy do przeglądania historii operacji zarządzania scentralizowanego, takich jak tworzenie grupy jednostek zarządzanych, stosowanie zasad, zarządzanie skarbcem centralnym, jak również historii operacji zarejestrowanych w lokalnych dziennikach komputerów zarejestrowanych i węzłach magazynowania. Pasek skrótów Pasek skrótów znajduje się pod drzewem nawigacji. Umożliwia szybkie i wygodne nawiązywanie połączeń na żądanie z komputerami przez dodanie skrótów do nich. Aby dodać skrót do komputera 1. Podłącz konsolę do komputera zarządzanego. 2. W drzewie nawigacji kliknij prawym przyciskiem myszy nazwę komputera (główny element drzewa nawigacji), a następnie wybierz polecenie Utwórz skrót. Jeśli konsola i agent są zainstalowane na tym samym komputerze, skrót do tego komputera zostanie dodany do paska skrótów automatycznie jako Komputer lokalny [nazwa komputera]. Jeśli konsola była już wcześniej połączona z serwerem zarządzania Acronis Management Server, skrót zostanie dodany automatycznie jako AMS [nazwa komputera]. Panel Czynności i narzędzia Panel Czynności i narzędzia umożliwia łatwą i efektywną pracę z programem Acronis Backup & Recovery 10. Paski na panelu zapewniają szybki dostęp do operacji i narzędzi programu. Wszystkie elementy paska Czynności i narzędzia są zduplikowane w menu programu. Paski Czynności: [nazwa elementu] Zawiera zestaw czynności, które można wykonać na elementach wybranych w dowolnych widokach nawigacji. Kliknięcie czynności powoduje wyświetlenie odpowiedniej strony czynności (s. 17). Elementy z innych widoków nawigacji mają własne zestawy czynności. Nazwa paska zmienia się w zależności od wybranego elementu. Na przykład po wybraniu planu tworzenia kopii zapasowych o nazwie Kopia zapasowa systemu w widoku Plany i zadania tworzenia kopii zapasowych nazwa paska czynności zmieni się na Czynności: Kopia zapasowa systemu i dostępny będzie zestaw czynności typowych dla planów tworzenia kopii zapasowych. Dostęp do wszystkich czynności można również uzyskać przy użyciu odpowiednich elementów menu. Element menu pojawi się na pasku menu po wybraniu elementu w dowolnym widoku nawigacji. Przykłady paska Czynności: [nazwa elementu] 14 Copyright Acronis, Inc.

15 Czynności Zawiera listę typowych operacji, które można wykonać na komputerze zarządzanym lub serwerze zarządzania. Jest identyczny dla wszystkich widoków. Kliknięcie operacji spowoduje wyświetlenie odpowiedniej strony czynności (zobacz sekcję Strony czynności (s. 17)). Dostęp do wszystkich czynności można również uzyskać w menu Czynności. Pasek Czynności na komputerze zarządzanym i serwerze zarządzania Narzędzia Zawiera listę narzędzi Acronis. Identyczny we wszystkich widokach programu. Dostęp do wszystkich narzędzi można także uzyskać za pomocą menu Narzędzia. Pasek Narzędzia Pomoc Zawiera listę tematów pomocy. Różne widoki i strony czynności produktu Acronis Backup & Recovery 10 mają własne listy tematów pomocy. Operacje na panelach Rozwijanie/minimalizowanie paneli Domyślnie panel Nawigacja jest rozwinięty, a panel Czynności i narzędzia zminimalizowany. Być może trzeba będzie zminimalizować panel w celu zwolnienia miejsca w obszarze roboczym. W tym celu należy kliknąć pagon ( - dla panelu Nawigacja lub - dla panelu Czynności i narzędzia). Panel zostanie zminimalizowany, a pagon zmieni swój kierunek. Kliknij go ponownie, aby rozwinąć panel. Zmiana rozmiaru paneli 1. Wskaż obramowanie panelu. Copyright Acronis, Inc. 15

16 2. Po zmianie wskaźnika na strzałkę dwukierunkową przeciągnij wskaźnik, aby przenieść obramowanie. Konsola zarządzania pamięta ustawienie obramowania paneli. Po ponownym uruchomieniu konsoli zarządzania obramowanie paneli zostanie wyświetlone na tej samej pozycji, w której zostało ustawione poprzednio. Obszar główny, widoki i strony czynności Obszar główny to podstawowe miejsce pracy z konsolą. W tym miejscu można tworzyć i modyfikować plany, zasady, zadania tworzenia kopii zapasowych i zarządzać nimi, a także wykonywać inne operacje. W obszarze głównym są wyświetlane różne widoki i strony czynności, w zależności od elementów wybranych w menu, drzewie Nawigacja lub panelu Czynności i narzędzia. Widoki Widok pojawiający się w obszarze głównym po kliknięciu dowolnego elementu w drzewie Nawigacja na panelu nawigacji (s. 12). Widok Zadania 16 Copyright Acronis, Inc.

17 Typowy sposób pracy z widokami Zwykle każdy widok zawiera tabelę elementów, pasek narzędzi tabeli z przyciskami oraz panel Informacje. Aby wyszukać wybrany element w tabeli, należy użyć funkcji filtrowania i sortowania. Wybierz żądany element w tabeli. Na panelu Informacje (domyślnie zwiniętym) wyświetl szczegóły dotyczące elementu. Wykonaj czynności na wybranym elemencie. Istnieje kilka sposobów wykonywania tej samej czynności na wybranych elementach: kliknięcie przycisków na pasku narzędzi tabeli; kliknięcie elementów na pasku Czynności: [nazwa elementu] (na panelu Czynności i narzędzia); wybór elementów w menu Czynności; kliknięcie elementu prawym przyciskiem myszy i wybór operacji w menu kontekstowym. Strony czynności Strona czynności pojawi się w obszarze głównym po kliknięciu dowolnego elementu czynności w menu Czynności lub na pasku Czynności w panelu Czynności i narzędzia. Zawiera listę kroków, które należy wykonać, aby utworzyć i uruchomić dowolne zadanie, plan tworzenia kopii zapasowych lub zasady tworzenia kopii zapasowych. Strona czynności Utwórz plan tworzenia kopii zapasowych Copyright Acronis, Inc. 17

18 Korzystanie z formantów i określanie ustawień Strona czynności ma dwa widoki: podstawowy i zaawansowany. W widoku podstawowym ukryte są pola, takie jak poświadczenia, komentarze itd. Po włączeniu widoku zaawansowanego zostaną wyświetlone wszystkie dostępne pola. Między widokami można przełączać się, zaznaczając pole wyboru Widok zaawansowany u góry strony czynności. Większość ustawień można skonfigurować, klikając odpowiednie łącze Zmień po prawej stronie. Inne ustawienia należy wybrać na liście rozwijanej lub wpisać ich wartości w polach na stronie. Strona czynności Formanty Program Acronis Backup & Recovery 10 zapamiętuje zmiany wprowadzone na stronach czynności. Na przykład po rozpoczęciu tworzenia planu tworzenia kopii zapasowych, a następnie nieukończeniu go i przełączeniu się z dowolnego powodu na inny widok, można kliknąć przycisk nawigacji Wstecz w menu. Ewentualnie, po wykonaniu kilku kroków, można kliknąć strzałkę w dół i wybrać na liście stronę, na której rozpoczęło się tworzenie planu. Dzięki temu można wykonać pozostałe kroki i ukończyć tworzenie planu tworzenia kopii zapasowych. Pasek przycisków nawigacji kontynuowanie operacji 1.3 Acronis Backup & Recovery 10 komponenty W tej sekcji znajduje się lista komponentów programu Acronis Backup & Recovery 10 z krótkim opisem ich funkcji. Program Acronis Backup & Recovery 10 zawiera trzy główne typy komponentów. Komponenty dla komputera zarządzanego (agenty) Są to aplikacje służące do tworzenia kopii zapasowych, odzyskiwania danych i wykonywania innych operacji na komputerach zarządzanych przy użyciu programu Acronis Backup & Recovery 10. Do 18 Copyright Acronis, Inc.

19 wykonywania operacji na każdym komputerze zarządzanym agent potrzebuje licencji. Agenty mają wiele funkcji-dodatków oferujących dodatkowe możliwości, dlatego mogą wymagać dodatkowych licencji. Za pomocą generatora nośnika startowego można tworzyć nośniki startowe, aby móc korzystać z agentów i innych narzędzi ratunkowych w środowisku ratunkowym. Dostępność dodatków do agentów w środowisku ratunkowym zależy od tego, czy dodatek jest zainstalowany na komputerze z generatorem nośników. Komponenty do zarządzania scentralizowanego Te komponenty, dostarczane z wersjami zaawansowanymi, umożliwiają zarządzanie scentralizowane. Korzystanie z tych komponentów nie wymaga licencji. Konsola Konsola ma graficzny interfejs użytkownika i umożliwia połączenie zdalne z agentami oraz innymi komponentami programu Acronis Backup & Recovery Agent dla systemu Windows Agent ten umożliwia ochronę danych na poziomie dysków i na poziomie plików w systemie Windows. Kopia zapasowa dysku Ochrona danych na poziomie dysku polega na utworzeniu kopii zapasowej całego systemu plików dysku lub woluminu, wraz ze wszystkimi informacjami potrzebnymi do uruchomienia systemu operacyjnego, albo kopii zapasowej wszystkich sektorów dysku metodą sektor po sektorze (tryb surowych danych). Kopię zapasową danych dysku lub woluminu w postaci spakowanej określa się mianem kopii zapasowej dysku (woluminu) lub obrazem dysku (woluminu). Z takiej kopii zapasowej można odzyskać całe dyski lub woluminy, jak również poszczególne pliki lub foldery. Kopia zapasowa plików Ochrona danych na poziomie plików polega na utworzeniu kopii zapasowej plików i folderów znajdujących się na komputerze, na którym jest zainstalowany agent, lub w udziale sieciowym. Pliki można odzyskać w ich oryginalnej lokalizacji lub w innym miejscu. Odzyskać można wszystkie pliki i foldery znajdujące się w kopii zapasowej albo tylko wybrane z nich. Inne operacje Konwersja na maszynę wirtualną Zamiast konwertować kopię zapasową dysku na plik dysku wirtualnego, co wymaga wykonania dodatkowych operacji przygotowujących dysk wirtualny do użytku, Agent dla systemu Windows wykonuje konwersję przez odzyskanie kopii zapasowej dysku na nową maszynę wirtualną jednego z następujących typów: VMware Workstation, Microsoft Virtual PC, Parallels Workstation, Citrix XenServer Open Virtual Appliance (OVA) lub Red Hat KVM. Pliki w pełni skonfigurowanej i działającej maszyny są umieszczane w folderze wybranym przez użytkownika. Można uruchomić maszynę przy użyciu odpowiedniego oprogramowania do wirtualizacji lub przygotować pliki maszyny w celu ich użycia w przyszłości. Zarządzanie dyskami Agent dla systemu Windows zawiera wygodne narzędzie do zarządzania dyskami pod nazwą Acronis Disk Director Lite. Operacje zarządzania dyskami, takie jak klonowanie dysków, konwertowanie Copyright Acronis, Inc. 19

20 dysków, tworzenie, formatowanie i usuwanie woluminów, zmiana stylu partycjonowania dysku między MBR a GPT lub zmiana etykiety dysku, można wykonywać w systemie operacyjnym lub przy użyciu nośnika startowego. Universal Restore Dodatek Universal Restore na komputerze, na którym jest zainstalowany agent, umożliwia odzyskanie danych na sprzęt o innej konfiguracji oraz utworzenie nośnika startowego. Niweluje on różnice między urządzeniami istotnymi przy uruchamianiu systemu Windows, takimi jak kontrolery pamięci, płyta główna i mikroukład. Deduplikacja Ten dodatek umożliwia agentowi tworzenie kopii zapasowych w skarbcach deduplikacji zarządzanych przez węzeł magazynowania Acronis Backup & Recovery 10 Storage Node. Agent for Hyper-V Komponent Acronis Backup & Recovery 10 Agent for Hyper-V chroni maszyny wirtualne znajdujące się na serwerze wirtualizacji Hyper-V ESX(i). Agent umożliwia tworzenie kopii zapasowych maszyn wirtualnych z hosta bez konieczności instalowania agentów na każdej maszynie wirtualnej. Agenta instaluje się w systemie Windows 2008 Server x64 (w dowolnej wersji) lub Microsoft Hyper-V Server 2008 jako dodatek do komponentu Acronis Backup & Recovery 10 Agent for Windows. Nie można zainstalować komponentu Acronis Backup & Recovery 10 Agent for Hyper-V przy użyciu licencji funkcji Acronis Online Backup. W systemach-gościach muszą być zainstalowane usługi integracji (s. 56) Agent dla systemu Linux Agent ten umożliwia ochronę danych na poziomie dysków i na poziomie plików w systemie Linux. Kopia zapasowa dysku Ochrona danych na poziomie dysków polega na tworzeniu kopii zapasowej całego systemu plików dysku lub woluminu wraz ze wszystkimi informacjami potrzebnymi do uruchomienia systemu operacyjnego albo wszystkich sektorów dysku przy użyciu metody sektor po sektorze (tryb danych nieprzetworzonych). Kopia zapasowa dysku lub woluminu w postaci spakowanej to kopia zapasowa dysku (woluminu) lub obraz dysku (woluminu). Z takiej kopii zapasowej można odzyskać całe dyski lub woluminy, jak również poszczególne pliki lub foldery. Kopia zapasowa plików Ochrona danych na poziomie plików polega na tworzeniu kopii zapasowej plików i katalogów znajdujących się na komputerze, na którym jest zainstalowany agent, lub w udziale sieciowym udostępnionym przy użyciu protokołu smb lub nfs. Pliki można odzyskać do ich oryginalnej lokalizacji lub do innego miejsca. Odzyskać można wszystkie pliki i katalogi znajdujące się w kopii zapasowej albo tylko wybrane z nich. Deduplikacja Ten dodatek umożliwia agentowi tworzenie kopii zapasowych w skarbcach deduplikacji zarządzanych przez węzeł magazynowania Acronis Backup & Recovery 10 Storage Node. 20 Copyright Acronis, Inc.

Acronis Backup & Recovery 11

Acronis Backup & Recovery 11 Acronis Backup & Recovery 11 Update 0 Podręcznik użytkownika Dotyczy następujących wersji: Advanced Server Virtual Edition Advanced Server SBS Edition Advanced Workstation Server for Linux Server for Windows

Bardziej szczegółowo

Acronis Disk Director 11 Home. Update 2. Podręcznik użytkownika

Acronis Disk Director 11 Home. Update 2. Podręcznik użytkownika Acronis Disk Director 11 Home Update 2 Podręcznik użytkownika Copyright Acronis, Inc., 2000-2011. Wszelkie prawa zastrzeżone. Acronis, Acronis Compute with Confidence, Acronis Recovery Manager, Acronis

Bardziej szczegółowo

Acronis i Acronis Secure Zone są zastrzeżonymi znakami towarowymi firmy Acronis, Inc.

Acronis i Acronis Secure Zone są zastrzeżonymi znakami towarowymi firmy Acronis, Inc. Copyright Acronis, Inc., 2000 2011. Wszelkie prawa zastrzeżone. Acronis i Acronis Secure Zone są zastrzeżonymi znakami towarowymi firmy Acronis, Inc. Acronis Compute with Confidence, Acronis Startup Recovery

Bardziej szczegółowo

Acronis Backup & Recovery 10

Acronis Backup & Recovery 10 Acronis Backup & Recovery 10 Server for Linux Podręcznik instalacji Spis treści 1. Instalacja produktu Acronis Backup & Recovery 10... 3 1.1. Quick Start Guide Acronis Backup & Recovery 10 komponenty...

Bardziej szczegółowo

Acronis SharePoint Explorer. podręcznik użytkownika

Acronis SharePoint Explorer. podręcznik użytkownika Acronis SharePoint Explorer podręcznik użytkownika Spis treści 1 Wprowadzenie do programu Acronis SharePoint Explorer... 3 1.1 Obsługiwane wersje programu Microsoft SharePoint... 3 1.2 Obsługiwane lokalizacje

Bardziej szczegółowo

Acronis Backup & Recovery 11 Instrukcja szybkiego rozpoczęcia pracy

Acronis Backup & Recovery 11 Instrukcja szybkiego rozpoczęcia pracy Acronis Backup & Recovery 11 Instrukcja szybkiego rozpoczęcia pracy Dotyczy następujących wersji: Advanced Server Virtual Edition Advanced Server SBS Edition Advanced Workstation Server for Linux Server

Bardziej szczegółowo

Aktualizacja do zaawansowanych wersji programu Acronis Backup & Recovery 10

Aktualizacja do zaawansowanych wersji programu Acronis Backup & Recovery 10 Aktualizacja do zaawansowanych wersji programu Acronis Backup & Recovery 10 Opracowanie techniczne 1. Wprowadzenie Acronis Backup & Recovery 10 zastępuje program Acronis True Image Echo jako rozwiązanie

Bardziej szczegółowo

Acronis True Image 10.0 Home

Acronis True Image 10.0 Home Acronis True Image 10.0 Home Podręcznik UŜytkownika www.itxon.pl Zastrzega się prawo wprowadzania zmian technicznych. Treść niniejszego podręcznika nie stanowi podstawy do jakichkolwiek roszczeń wobec

Bardziej szczegółowo

Virtualization Manager 12 Professional

Virtualization Manager 12 Professional PARAGON Software GmbH ul. Śląska 22/21 42-217 Częstochowa, Polska Tel. +48 (34) 343 81 81 Internet: www.paragon-software.pl Email: kontakt@paragon-software.pl Virtualization Manager 12 Professional Podręcznik

Bardziej szczegółowo

ESET REMOTE ADMINISTRATOR6

ESET REMOTE ADMINISTRATOR6 ESET REMOTE ADMINISTRATOR6 Instrukcj a instalacj i i podręcznik użytkownika Kliknij tutaj, aby przejść do najnowszej wersji tego dokumentu ESET REMOTE ADMINISTRATOR 6 Copyright 2015 by ESET, spol. s r.o.

Bardziej szczegółowo

Hard Disk Manager 12 Professional

Hard Disk Manager 12 Professional Paragon Software Poland Sp. z o.o ul. Śląska 22/21 42 217 Częstochowa, Polska Tel. +48 (34) 343 81 81 Internet: www.paragon software.pl Email: kontakt@paragon software.pl Hard Disk Manager 12 Professional

Bardziej szczegółowo

Backup & Recovery 11 Home

Backup & Recovery 11 Home Paragon-Software Poland Sp. z o.o. ul. Śląska 22/21 42-217 Częstochowa, Polska Tel. +48 (34) 343 81 81 Internet: www.paragon-software.pl Email: kontakt@paragon-software.pl Backup & Recovery 11 Home Podręcznik

Bardziej szczegółowo

GravityZone PODRĘCZNIK INSTALACJI

GravityZone PODRĘCZNIK INSTALACJI GravityZone PODRĘCZNIK INSTALACJI Bitdefender GravityZone Podręcznik instalacji Data publikacji 2015.08.14 Copyright 2015 Bitdefender Uwagi prawne Wszelkie prawa zastrzeżone. Żadna część tej publikacji

Bardziej szczegółowo

BITDEFENDER GRAVITYZONE

BITDEFENDER GRAVITYZONE BITDEFENDER GRAVITYZONE Przewodnik administratora Bitdefender GravityZone Przewodnik administratora Data publikacji 2014.11.18 Copyright 2014 Bitdefender Uwagi prawne Wszelkie prawa zastrzeżone. Żadna

Bardziej szczegółowo

Partition Manager 12 Home

Partition Manager 12 Home Paragon Software Poland Sp. z o.o ul. Śląska 22/21 42 217 Częstochowa, Polska Tel. +48 (34) 343 81 81 Internet: www.paragon software.pl Email: kontakt@paragon software.pl Partition Manager 12 Home Podręcznik

Bardziej szczegółowo

NOD32 Antivirus 3.0. Podręcznik użytkownika. Zintegrowane komponenty: ESET NOD32 Antivirus ESET NOD32 Antispyware. We protect your digital worlds

NOD32 Antivirus 3.0. Podręcznik użytkownika. Zintegrowane komponenty: ESET NOD32 Antivirus ESET NOD32 Antispyware. We protect your digital worlds NOD32 Antivirus 3.0 Zintegrowane komponenty: ESET NOD32 Antivirus ESET NOD32 Antispyware Podręcznik użytkownika We protect your digital worlds spis treści 1. ESET NOD32 Antivirus 3.0...4 1.1 Nowości...

Bardziej szczegółowo

Pierwsze kroki: Wprowadzenie do systemu Proficy* WebSpace 4.71 PL firmy GE Intelligent Platforms

Pierwsze kroki: Wprowadzenie do systemu Proficy* WebSpace 4.71 PL firmy GE Intelligent Platforms Pierwsze kroki: Wprowadzenie do systemu Proficy* WebSpace 4.71 PL firmy GE Intelligent Platforms Wydanie 1.0 Podręcznik opracowany przez VIX Automation sp. z o.o. Autoryzowanego Dystrybutora GE Intelligent

Bardziej szczegółowo

Poradnik administratora Windows Server 2008

Poradnik administratora Windows Server 2008 Poradnik administratora Windows Server 2008 Poradnik administratora Windows Server 2008 Materiał powstał przy współudziale wykładowców autoryzowanych ośrodków szkoleniowych Microsoft: ABC Data Altkom Akademia

Bardziej szczegółowo

Vademecum administratora Microsoft SQL Server 2005

Vademecum administratora Microsoft SQL Server 2005 Vademecum administratora Microsoft SQL Server 2005 William R. Stanek Vademecum Administratora Microsoft SQL Server 2005 Edycja polska Microsoft Press Original English language edition 2005 by William Stanek

Bardziej szczegółowo

ESET NOD32 ANTIVIRUS 8

ESET NOD32 ANTIVIRUS 8 ESET NOD32 ANTIVIRUS 8 Podręcznik użytkownika (dotyczy programu w wersji 8.0 lub nowszej) Microsoft Windows 8.1 / 8 / 7 / Vista / XP / Home Server 2003 / Home Server 2011 Kliknij tutaj, aby pobrać najnowszą

Bardziej szczegółowo

Drive Backup. Podręcznik użytkownika

Drive Backup. Podręcznik użytkownika Drive Backup Podręcznik użytkownika Drive Backup 2 / 36 Quick User's Manual Spis treści Drive Backup... 1 1 O programie Drive Backup... 4 1.1 WERSJE OPROGRAMOWANIA DRIVE BACKUP...6 1.1.1 WERSJA PERSONAL...6

Bardziej szczegółowo

Firma Trend Micro Incorporated zastrzega sobie prawo do wprowadzania bez wcześniejszej zapowiedzi zmian w tym dokumencie oraz w opisanych w nim

Firma Trend Micro Incorporated zastrzega sobie prawo do wprowadzania bez wcześniejszej zapowiedzi zmian w tym dokumencie oraz w opisanych w nim TM TREND MICRO OfficeScan Client/Server Edition 8 dla korporacji i średnich firm TM Podręcznik instalacji i wdrożenia Podręcznik instalacji i wdrożenia www.trendmicro-europe.com Kod produktu: OSPM83306/70727

Bardziej szczegółowo

Narzędzia umożliwiające tworzenie scentralizowanej polityki prowadzenia backupów Prowadzący: prof. dr hab. inż. Mikołaj Karpiński Opracowanie: Bogumił Gargula Bezpieczeństwo danych - Backup W dzisiejszych

Bardziej szczegółowo

ESET ENDPOINT SECURITY

ESET ENDPOINT SECURITY ESET ENDPOINT SECURITY Podręcznik użytkownika Microsoft Windows 7 / Vista / XP / 2000 / Home Server / 2003 / 2008 Kliknij tutaj, aby pobrać najnowszą wersję tego dokumentu ESET ENDPOINT SECURITY Copyright

Bardziej szczegółowo

Acronis Backup & Recovery 10 Server for Linux. Instrukcja szybkiego rozpoczęcia pracy

Acronis Backup & Recovery 10 Server for Linux. Instrukcja szybkiego rozpoczęcia pracy Acronis Backup & Recovery 10 Server for Linux Instrukcja szybkiego rozpoczęcia pracy W tym dokumencie opisano sposób instalowania programu Acronis Backup & Recovery 10 Server for Linux oraz rozpoczynania

Bardziej szczegółowo

Podręcznik użytkownika

Podręcznik użytkownika G DATA Business 13.2 Podręcznik użytkownika Wszystkie prawa zastrzeżone. Oprogramowanie oraz pisemny materiał informacyjny chronione są prawami autorskimi. Dozwolone jest wykonanie jednej kopii bezpieczeństwa

Bardziej szczegółowo

Wstęp, instalacja i konfiguracja Windows 2000 Professional

Wstęp, instalacja i konfiguracja Windows 2000 Professional Str. 1 Ćwiczenie 1 Wstęp, instalacja i konfiguracja Windows 2000 Professional Cel ćwiczenia: Zapoznanie się z planowaniem instalacji, instalacją i podstawową konfiguracją systemu Windows 2000 Professional

Bardziej szczegółowo

Przewodnik administratora

Przewodnik administratora Przewodnik administratora BitDefender Management Server 3.5 Przewodnik administratora Publication date 2011.09.01 Copyright 2011 BitDefender Uwagi Prawne Wszelkie prawa zastrzeżone. Żadna część tej książki

Bardziej szczegółowo

Asseco WAPRO OPROGRAMOWANIE DLA FIRM PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA

Asseco WAPRO OPROGRAMOWANIE DLA FIRM PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA ASSECO BUSINESS SOLUTIONS SA Asseco WAPRO OPROGRAMOWANIE DLA FIRM PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA WF-Mag dla Windows WF-FaKir dla Windows WF-KaPeR dla Windows WF-GANG dla Windows WF-bEST dla Windows WF-Analizy

Bardziej szczegółowo

Podręcznik użytkownika wersja 8.00

Podręcznik użytkownika wersja 8.00 wersja 8.00 Antivirus Antispam Intrusion Guard Personal Firewall Parental Control Privacy Tools Ograniczona gwarancja Norman gwarantuje, że załączona płyta CD-ROM lub DVD oraz dokumentacja nie zawierają

Bardziej szczegółowo