Acronis Backup & Recovery 10 Advanced Server Virtual Edition. Update 5. Podręcznik użytkownika

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Acronis Backup & Recovery 10 Advanced Server Virtual Edition. Update 5. Podręcznik użytkownika"

Transkrypt

1 Acronis Backup & Recovery 10 Advanced Server Virtual Edition Update 5 Podręcznik użytkownika

2 Copyright Acronis, Inc., Wszelkie prawa zastrzeżone. Acronis oraz Acronis Secure Zone są zastrzeżonymi znakami towarowymi firmy Acronis, Inc. Acronis Compute with Confidence, Acronis Startup Recovery Manager, Acronis Active Restore i logo Acronis są znakami towarowymi firmy Acronis, Inc. Linux jest zastrzeżonym znakiem towarowym Linusa Torvaldsa. VMware i VMware Ready są znakami towarowymi lub zastrzeżonymi znakami towarowymi VMware, Inc. w Stanach Zjednoczonych i/lub innych jurysdykcjach. Windows i MS-DOS są zastrzeżonymi znakami towarowymi firmy Microsoft Corporation. Wszystkie inne wymienione znaki towarowe i prawa autorskie stanowią własność ich odpowiednich właścicieli. Rozpowszechnianie niniejszego dokumentu w wersjach znacząco zmienionych jest zabronione bez wyraźnej zgody właściciela praw autorskich. Rozpowszechnianie niniejszego lub podobnego opracowania w jakiejkolwiek postaci książkowej (papierowej) dla celów handlowych jest zabronione bez uprzedniej zgody właściciela praw autorskich. DOKUMENTACJA ZOSTAJE DOSTARCZONA W TAKIM STANIE, W JAKIM JEST ( TAK JAK JEST ) I WSZYSTKIE WARUNKI, OŚWIADCZENIA I DEKLARACJE WYRAŹNE LUB DOROZUMIANE, W TYM WSZELKIE GWARANCJE ZBYWALNOŚCI, PRZYDATNOŚCI DO OKREŚLONEGO CELU LUB NIENARUSZANIA PRAW ZOSTAJĄ WYŁĄCZONE, Z WYJĄTKIEM ZAKRESU, W JAKIM TE WYŁĄCZENIA ZOSTANĄ UZNANE ZA NIEZGODNE Z PRAWEM. Oprogramowanie lub Usługa może zawierać kod strony trzeciej. Warunki licencji takich kodów zamieszczono w pliku license.txt, znajdującym się w głównym katalogu instalacyjnym. Najnowsze informacje dotyczące kodów innych producentów zawartych w oprogramowaniu i/lub usłudze oraz dotyczące ich warunki licencji można znaleźć pod adresem

3 Spis treści 1 Wprowadzenie do programu Acronis Backup & Recovery Omówienie programu Acronis Backup & Recovery Rozpoczęcie pracy Używanie konsoli zarządzania Acronis Backup & Recovery 10 komponenty Agent dla systemu Windows Agent dla systemu Linux Agent dla ESX/ESXi Komponenty do zarządzania scentralizowanego Konsola zarządzania Generator nośnika startowego Program Acronis Wake-on-LAN Proxy Obsługiwane systemy plików Obsługiwane systemy operacyjne Wymagania systemowe Pomoc techniczna Opis programu Acronis Backup & Recovery Podstawowe pojęcia Uprawnienia użytkownika na zarządzanym komputerze Właściciele i poświadczenia Pełne, przyrostowe i różnicowe kopie zapasowe Schemat tworzenia kopii zapasowych GFS Schemat tworzenia kopii zapasowych Wieża Hanoi Reguły przechowywania Tworzenie kopii zapasowych woluminów dynamicznych (Windows) Tworzenie kopii zapasowych woluminów LVM i urządzeń MD (Linux) Tworzenie kopii zapasowych woluminów logicznych Tworzenie kopii zapasowych urządzeń MD Zapisywanie informacji o strukturze woluminu Wybieranie woluminów logicznych i urządzeń MD w wierszu polecenia Tworzenie kopii zapasowych sprzętowych macierzy RAID (Linux) Tworzenie kopii zapasowych maszyn wirtualnych Jak zainstalować usługi integracyjne Hyper-V Jak zainstalować narzędzia VMware Obsługa taśmy Tabela kompatybilności taśm Używanie jednego napędu taśm Obsługa SNMP Własne technologie Acronis Strefa Acronis Secure Zone Acronis Startup Recovery Manager Universal Restore (Acronis Backup & Recovery 10 Universal Restore) Acronis Active Restore... 63

4 2.15 Opis zarządzania scentralizowanego Podstawowe pojęcia Konfigurowanie scentralizowanej ochrony danych w sieci heterogenicznej Grupowanie zarejestrowanych komputerów Zasady komputerów i grup Stany i statusy zasad tworzenia kopii zapasowych Deduplikacja Uprawnienia zarządzania scentralizowanego Komunikacja między komponentami programu Acronis Backup & Recovery Opcje Opcje konsoli Strona początkowa Komunikaty wyskakujące Alerty związane z czasem Liczba zadań Czcionki Opcje serwera zarządzania Poziom dziennika Reguły czyszczenia dziennika Śledzenie zdarzeń Poświadczenia umożliwiające uzyskanie dostępu do domeny Acronis WOL Proxy Opcje ochrony maszyny wirtualnej Serwer proxy kopii zapasowej online Opcje komputera Zarządzanie komputerem Śledzenie zdarzeń Reguły czyszczenia dziennika Serwer proxy kopii zapasowej online Program jakości obsługi klienta Domyślne opcje tworzenia kopii zapasowej i odzyskiwania Domyślne opcje tworzenia kopii zapasowej Domyślne opcje odzyskiwania Skarbce Skarbce centralne Praca z widokiem Skarbiec centralny Czynności dotyczące skarbców centralnych Biblioteki taśm Skarbce osobiste Praca z widokiem Skarbiec osobisty Czynności dotyczące skarbców osobistych Typowe operacje Operacje na archiwach przechowywanych w skarbcu Operacje na kopiach zapasowych Usuwanie archiwów i kopii zapasowych Filtrowanie i sortowanie archiwów Tworzenie harmonogramu Harmonogram dzienny Harmonogram tygodniowy Harmonogram miesięczny...190

5 5.4 Po zdarzeniu zarejestrowanym w dzienniku systemu Windows Zaawansowane ustawienia harmonogramu W przypadku alertu programu Acronis Drive Monitor Warunki Użytkownik jest bezczynny Lokalizacja jest dostępna Mieści się w przedziale czasu Użytkownik wylogowany Czas od utworzenia ostatniej kopii zapasowej Zarządzanie bezpośrednie Administrowanie komputerem zarządzanym Pulpit nawigacyjny Plany i zadania tworzenia kopii zapasowych Dziennik Tworzenie planu tworzenia kopii zapasowych Dlaczego program wyświetla monit o hasło? Poświadczenia planu tworzenia kopii zapasowych Etykieta (zachowanie właściwości komputera w kopii zapasowej) Typ źródła Elementy uwzględniane w kopii zapasowej Poświadczenia dostępu do źródła Wykluczenia Archiwum Uproszczone nazewnictwo plików kopii zapasowych Poświadczenia dostępu do lokalizacji archiwum Schematy tworzenia kopii zapasowych Sprawdzanie poprawności archiwum Konfigurowanie regularnej konwersji na maszynę wirtualną Odzyskiwanie danych Poświadczenia zadania Wybór archiwum Typ danych Wybór zawartości Poświadczenia dostępu do lokalizacji Wybór miejsca docelowego Poświadczenia dostępu do miejsca docelowego Czas odzyskiwania Universal Restore Jak przekonwertować kopię zapasową dysku na maszynę wirtualną Rozwiązywanie problemów z funkcjami rozruchowymi dysku Składanie urządzeń MD do odzyskiwania (Linux) Odzyskiwanie dużej liczby plików z kopii zapasowej na poziomie plików Odzyskiwanie węzła magazynowania Sprawdzanie poprawności skarbców, archiwów i kopii zapasowych Poświadczenia zadania Wybór archiwum Wybór kopii zapasowej Wybór lokalizacji Poświadczenia dostępu dla źródła Czas sprawdzania poprawności Montowanie obrazu Wybór archiwum

6 6.5.2 Wybór kopii zapasowej Poświadczenia dostępu Wybór woluminu Zarządzanie zamontowanymi obrazami Eksportowanie archiwów i kopii zapasowych Poświadczenia zadania Wybór archiwum Wybór kopii zapasowej Poświadczenia dostępu do źródła Wybór lokalizacji Poświadczenia dostępu do miejsca docelowego Strefa Acronis Secure Zone Tworzenie strefy Acronis Secure Zone Zarządzanie strefą Acronis Secure Zone Acronis Startup Recovery Manager Nośnik startowy Jak utworzyć nośnik startowy Łączenie z komputerem uruchamianym z nośnika Praca na nośniku startowym Lista poleceń i narzędzi dostępnych na nośniku startowym opartym na systemie Linux Odzyskiwanie urządzeń MD i woluminów logicznych Acronis PXE Server Zarządzanie dyskami Podstawowe środki ostrożności Uruchamianie narzędzia Acronis Disk Director Lite Wybieranie systemu operacyjnego do zarządzania dyskami Widok Zarządzanie dyskami Operacje na dyskach Operacje w woluminach Operacje oczekujące Zbieranie informacji o systemie Zarządzanie scentralizowane Administrowanie serwerem Acronis Backup & Recovery 10 Management Server Pulpit nawigacyjny Zasady tworzenia kopii zapasowych Komputery fizyczne Maszyny wirtualne Węzły magazynowania Zadania Dziennik Raporty Konfigurowanie komponentów programu Acronis Backup & Recovery Parametry konfigurowane przy użyciu szablonu administracyjnego Parametry konfigurowane w graficznym interfejsie użytkownika Parametry konfigurowane w rejestrze systemu Windows Tworzenie zasad tworzenia kopii zapasowych Poświadczenia zasad Elementy uwzględniane w kopii zapasowej Poświadczenia dostępu dla źródła Wykluczenia Archiwum Poświadczenia dostępu dla lokalizacji

7 7.3.7 Wybór schematu tworzenia kopii zapasowych Sprawdzanie poprawności archiwum Słownik

8 1 Wprowadzenie do programu Acronis Backup & Recovery Omówienie programu Acronis Backup & Recovery 10 Program Acronis Backup & Recovery 10, oparty na opatentowanych technologiach firmy Acronis do tworzenia obrazów dysku i przywracania systemu od podstaw, zastępuje program Acronis True Image Echo jako rozwiązanie nowej generacji do odzyskiwania danych po awarii. Produkt Acronis Backup & Recovery 10 Advanced Server Virtual Edition posiada te same zalety, co rodzina produktów Acronis True Image Echo: Tworzenie kopii zapasowej całego dysku lub woluminu, w tym systemu operacyjnego, wszystkich aplikacji i danych Odzyskiwanie danych na dowolny komputer bez zainstalowanego systemu operacyjnego Tworzenie kopii zapasowej plików i folderów oraz ich odzyskiwanie Skalowalność od jednego komputera do poziomu całego przedsiębiorstwa Obsługa środowisk z systemem Windows i Linux Scentralizowane zarządzanie rozproszonymi stacjami roboczymi i serwerami Specjalne serwery do optymalizacji zasobów pamięci masowej Program Acronis Backup & Recovery 10 Advanced Server Virtual Edition oferuje nowe funkcje ułatwiające organizacjom spełnienie celów w zakresie czasu odtworzenia po awarii, zmniejszając zarówno wydatki na środki trwałe, jak i koszty obsługi oprogramowania. Wykorzystanie istniejącej infrastruktury IT Deduplikacja danych, zmniejszająca koszty pamięci masowej i wykorzystanie przepustowości sieci Elastyczny mechanizm deduplikacji, umożliwiający deduplikację danych kopii zapasowych zarówno w źródle, jak i w magazynie Ulepszona obsługa automatycznych bibliotek taśm Kompatybilność wstecz i łatwa aktualizacja z programu Acronis True Image Echo Wysoce zautomatyzowana ochrona danych Wszechstronne planowanie ochrony danych (tworzenie kopii zapasowych, przechowywanie i sprawdzanie poprawności) w ramach zasad tworzenia kopii zapasowych Wbudowane schematy tworzenia kopii zapasowych Wieża Hanoi i Dziadek-ojciec-syn z możliwością dostosowania parametrów Szeroki wybór zdarzeń i warunków powodujących tworzenie kopii zapasowych Zarządzanie scentralizowane na podstawie zasad Stosowanie zasad tworzenia kopii zapasowych do grup komputerów Statyczne i dynamiczne grupowanie komputerów Grupowanie komputerów fizycznych lub maszyn wirtualnych Copyright Acronis, Inc. 8

9 Wygodna praca w środowiskach wirtualnych Tworzenie kopii zapasowych maszyn wirtualnych i ich odzyskiwanie bez konieczności instalacji specjalnego oprogramowania na każdej maszynie konwersja kopii zapasowej na w pełni skonfigurowaną maszynę wirtualną VMware, Microsoft, Parallels, Citrix lub Red Hat KVM. Nowa struktura graficznego interfejsu użytkownika Pulpit nawigacyjny do szybkiego podejmowania decyzji operacyjnych Przegląd wszystkich skonfigurowanych i wykonywanych operacji oraz oznaczanie kolorami operacji zakończonych powodzeniem i niepowodzeniem Zabezpieczenia niezbędne w przedsiębiorstwie Kontrola praw użytkowników do wykonywania operacji i uzyskiwania dostępu do kopii zapasowych Uruchamianie usług z minimalnymi prawami użytkownika Ograniczony dostęp zdalny do agenta tworzenia kopii zapasowych Bezpieczna komunikacja między komponentami programu Uwierzytelnianie komponentów przy użyciu certyfikatów innych firm Opcje szyfrowania danych zarówno podczas ich przesyłania, jak i magazynowania Tworzenie kopii zapasowych komputerów zdalnych w centralnym węźle magazynowania za zaporą 1.2 Rozpoczęcie pracy Zarządzanie bezpośrednie 1. Zainstaluj konsolę zarządzania Acronis Backup & Recovery 10 Management Console i komponent Acronis Backup & Recovery 10 Agent. 2. Uruchom konsolę. Windows Uruchom konsolę, wybierając ją z menu Start. Linux Zaloguj się jako użytkownik root lub jako zwykły użytkownik i zmień użytkownika w razie potrzeby. Uruchom konsolę, korzystając z polecenia /usr/sbin/acronis_console 3. Podłącz konsolę do komputera, na którym jest zainstalowany agent. Dokąd przejść z tego miejsca Aby uzyskać dalsze instrukcje, zobacz Podstawowe pojęcia (s. 30). Aby zapoznać się z elementami graficznego interfejsu użytkownika, zobacz Korzystanie z konsoli zarządzania (s. 11). Aby dowiedzieć się, jak umożliwić użytkownikom innym niż root uruchamianie konsoli w systemie Linux, zobacz Uprawnienia do połączeń lokalnych (s. 87). Aby dowiedzieć się, jak umożliwić nawiązywanie połączenia zdalnego z komputerem z systemem Linux, zobacz Uprawnienia do połączeń zdalnych w systemie Linux (s. 88). Copyright Acronis, Inc. 9

10 Zarządzanie scentralizowane Zalecamy, aby najpierw wypróbować zarządzanie jednym komputerem przy użyciu funkcji zarządzania bezpośredniego, zgodnie z powyższym opisem. Aby rozpocząć zarządzanie scentralizowane: 1. Zainstaluj serwer zarządzania Acronis Backup & Recovery 10 Management Server (s. 21). 2. Zainstaluj komponenty Acronis Backup & Recovery 10 Agent na komputerach wymagających ochrony danych. Podczas instalowania agentów zarejestruj każdy komputer na serwerze zarządzania. W tym celu wprowadź adres IP lub nazwę serwera i poświadczenia administratora centralnego w jednym z okien kreatora instalacji. 3. Zainstaluj konsolę zarządzania Acronis Backup & Recovery 10 Management Console (s. 24) na preferowanym komputerze. Jeśli do wyboru są konsole instalowane w systemach Windows i Linux, zalecamy wybór konsoli dla systemu Windows. Zainstaluj generator Acronis Bootable Media Builder. 4. Uruchom konsolę. Utwórz nośnik startowy. 5. Podłącz konsolę do serwera zarządzania. Uproszczony sposób zarządzania scentralizowanego Kopia zapasowa Korzystając z opcji Utwórz kopię zapasową, wybierz komputer, którego kopię zapasową chcesz utworzyć, a następnie utwórz plan tworzenia kopii zapasowych (s. 425) na tym komputerze. Plany tworzenia kopii zapasowych można utworzyć kolejno na wielu komputerach. Odzyskiwanie Korzystając z opcji Odzyskaj, wybierz komputer, którego dane chcesz odzyskać, i utwórz zadanie odzyskiwania na tym komputerze. Zadania odzyskiwania można utworzyć kolejno na wielu komputerach. Aby odzyskać zawartość całego komputera lub cały system operacyjny, którego nie można uruchomić, należy użyć nośnika startowego (s. 424). Operacji wykonywanych przy użyciu nośnika startowego nie można kontrolować na serwerze zarządzania, ale można odłączyć konsolę od serwera i połączyć ją z komputerem uruchomionym przy użyciu nośnika. Zarządzanie planami i zadaniami Aby zarządzać planami i zadaniami istniejącymi na komputerach zarejestrowanych, wybierz kolejno Komputery > Wszystkie komputery w drzewie Nawigacja, a następnie wybierz każdy komputer po kolei. Na panelu Informacje zostaną wyświetlone informacje o stanie oraz szczegóły dotyczące planów i zadań istniejących na każdym komputerze, na podstawie których można uruchomić, zatrzymać, zmodyfikować i usunąć plany oraz zadania. Można również skorzystać z widoku Zadania, w którym są wyświetlane wszystkie zadania istniejące na komputerach zarejestrowanych. Zadania można filtrować według komputerów, planów tworzenia kopii zapasowych i innych parametrów. Szczegółowe informacje znajdują się w pomocy kontekstowej. Przeglądanie dziennika Aby przejrzeć dziennik scentralizowany zawierający dane zebrane z komputerów zarejestrowanych, wybierz pozycję Dziennik w drzewie Nawigacja. Wpisy dziennika można filtrować według komputerów, planów tworzenia kopii zapasowych i innych parametrów. Szczegółowe informacje znajdują się w pomocy kontekstowej. 10 Copyright Acronis, Inc.

11 Tworzenie skarbców centralnych Po wybraniu opcji przechowywania wszystkich archiwów kopii zapasowych w jednej lub kilku lokalizacjach sieciowych należy utworzyć w tych lokalizacjach skarbce centralne. Po utworzeniu skarbca można przeglądać jego zawartość i zarządzać nią, wybierając kolejno pozycje Skarbce > Centralne > Nazwa skarbca w drzewie Nawigacja. Skrót do skarbca zostanie wdrożony na wszystkich komputerach zarejestrowanych. Skarbiec można wskazać jako miejsce docelowe kopii zapasowych w dowolnym planie tworzenia kopii zapasowych utworzonym przez siebie lub przez użytkowników komputerów zarejestrowanych. Zaawansowany sposób zarządzania scentralizowanego Aby najlepiej wykorzystać funkcje zarządzania scentralizowanego dostępne w programie Acronis Backup & Recovery 10, należy wybrać następujące opcje: Korzystanie z deduplikacji 1. Zainstaluj węzeł magazynowania Acronis Backup & Recovery 10 Storage Node (s. 22) i dodaj go do serwera zarządzania. 2. Utwórz zarządzany skarbiec deduplikacji w węźle magazynowania. 3. Zainstaluj dodatek deduplikacji firmy Acronis do agenta na wszystkich komputerach, których kopie zapasowe będą tworzone w skarbcu deduplikacji. 4. Upewnij się, że utworzone plany tworzenia kopii zapasowych korzystają ze skarbca zarządzanego jako miejsca docelowego dla archiwów kopii zapasowych. Tworzenie zasad zamiast planów tworzenia kopii zapasowych Skonfiguruj scentralizowane zasady tworzenia kopii zapasowych i zastosuj je w grupie Wszystkie komputery. W ten sposób plany tworzenia kopii zapasowych zostaną wdrożone na wszystkich komputerach przez wykonanie jednej czynności. Wybierz kolejno Czynności > Utwórz zasady tworzenia kopii zapasowych w górnym menu, a następnie skorzystaj z pomocy kontekstowej. Grupowanie komputerów zarejestrowanych na serwerze zarządzania Na podstawie odpowiednich parametrów połącz komputery zarejestrowane w grupy, utwórz kilka zasad i zastosuj każdą z nich do właściwej grupy komputerów. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz sekcję Grupowanie zarejestrowanych komputerów (s. 70). Obszerny przykład zaawansowanego zarządzania scentralizowanego przedstawiono w sekcji Konfigurowanie scentralizowanej ochrony danych w sieci heterogenicznej (s. 67) Używanie konsoli zarządzania Po połączeniu konsoli z komputerem zarządzanym (s. 423) lub serwerem zarządzania (s. 427) w jej obszarze roboczym (w menu, obszarze głównym z ekranem Witamy, panelu Nawigacja, panelu Czynności i narzędzia) pojawią się odpowiednie elementy umożliwiające wykonanie operacji przy użyciu agenta lub operacji przy użyciu serwera. Copyright Acronis, Inc. 11

12 Konsola zarządzania Acronis Backup & Recovery 10 Management Console ekran Witamy Główne elementy obszaru roboczego konsoli Nazwa Opis Panel Nawigacja Panel Czynności i narzędzia Obszar główny Pasek menu Zawiera drzewo nawigacji i pasek skrótów oraz umożliwia nawigację do innych widoków (zobacz sekcję Panel nawigacji (s. 12)). Zawiera paski z zestawem czynności, które można wykonać, i narzędzi (zobacz sekcję Panel Czynności i narzędzia (s. 14)). Główne miejsce pracy, w którym tworzy się i modyfikuje plany, zasady i zadania tworzenia kopii zapasowych oraz zarządza nimi, a także wykonuje inne operacje. Zawiera różne widoki i strony czynności (s. 16) w zależności od elementów wybranych w menu, drzewie nawigacji lub panelu Czynności i narzędzia. Pojawia się u góry okna programu i umożliwia wykonywanie wszystkich operacji, które są dostępne na obu panelach. Elementy menu zmieniają się dynamicznie. Do komfortowej pracy z konsolą zarządzania jest wymagana rozdzielczość ekranu 1024 x 768 lub wyższa. Panel Nawigacja Na panelu nawigacji znajduje się drzewo nawigacji i pasek skrótów. 12 Copyright Acronis, Inc.

13 Drzewo nawigacji Drzewo nawigacji umożliwia przechodzenie między widokami programu. Dostępne widoki zależą od tego, czy konsola jest połączona z komputerem zarządzanym czy serwerem zarządzania. Widoki dotyczące komputera zarządzanego Po połączeniu konsoli z komputerem zarządzanym w drzewie nawigacji będą dostępne następujące widoki. [Nazwa komputera]. Korzeń drzewa zwany również widokiem powitalnym. Jest w nim wyświetlana nazwa komputera, z którym jest aktualnie połączona konsola. Widok ten umożliwia uzyskanie szybkiego dostępu do głównych operacji dostępnych na komputerze zarządzanym. Pulpit nawigacyjny. Ten widok służy do szybkiej oceny, czy dane na komputerze zarządzanym są skutecznie chronione. Plany i zadania tworzenia kopii zapasowych. Ten widok służy do zarządzania planami i zadaniami tworzenia kopii zapasowych na komputerze zarządzanym: uruchamiania, edycji, zatrzymywania i usuwania planów oraz zadań, wyświetlania ich stanu i statusu oraz monitorowania planów. Skarbce. Ten widok służy do zarządzania skarbcami osobistymi i przechowywanymi w nich archiwami, dodawania nowych skarbców, zmiany nazwy i usuwania istniejących, sprawdzania poprawności skarbców, przeglądania zawartości kopii zapasowej, montowania kopii zapasowych jako urządzeń wirtualnych itd. Dziennik. Ten widok służy do analizowania informacji na temat operacji wykonywanych przez program na komputerze zarządzanym. Zarządzanie dyskami. Ten widok służy do wykonywania operacji na dyskach twardych komputera. Widoki dotyczące serwera zarządzania Po połączeniu konsoli z serwerem zarządzania w drzewie nawigacji będą dostępne następujące widoki. [Nazwa serwera zarządzania]. Korzeń drzewa zwany również widokiem powitalnym. Jest w nim wyświetlana nazwa serwera zarządzania, z którym jest aktualnie połączona konsola. Widok ten umożliwia uzyskanie szybkiego dostępu do głównych operacji dostępnych na serwerze zarządzania. Pulpit nawigacyjny. Ten widok służy do szybkiej oceny, czy dane na komputerach zarejestrowanych na serwerze zarządzania są skutecznie chronione. Zasady tworzenia kopii zapasowych. Ten widok służy do zarządzania zasadami tworzenia kopii zapasowych istniejącymi na serwerze zarządzania. Komputery fizyczne. Ten widok służy do zarządzania komputerami zarejestrowanymi na serwerze zarządzania. Maszyny wirtualne. Ten widok służy do zarządzania maszynami wirtualnymi z zarejestrowanych komputerów fizycznych oraz z komputerów zarejestrowanych z agentem dla maszyn ESX/ESXi. Skarbce. Ten widok służy do zarządzania skarbcami centralnymi i przechowanymi w nim archiwami: tworzenia nowych skarbców zarządzanych i niezarządzanych, zmiany nazwy oraz usuwania istniejących skarbców. Węzły magazynowania. Ten widok służy do zarządzania węzłami magazynowania. Węzeł magazynowania należy dodać, aby móc tworzyć skarbce centralne zarządzane przez węzeł. Copyright Acronis, Inc. 13

14 Zadania. Ten widok służy do zarządzania zadaniami, uruchamiania, edycji, zatrzymywania i usuwania zadań, monitorowania ich stanów oraz przeglądania ich historii. Dziennik. Ten widok służy do przeglądania historii operacji zarządzania scentralizowanego, takich jak tworzenie grupy jednostek zarządzanych, stosowanie zasad, zarządzanie skarbcem centralnym, jak również historii operacji zarejestrowanych w lokalnych dziennikach komputerów zarejestrowanych i węzłach magazynowania. Pasek skrótów Pasek skrótów znajduje się pod drzewem nawigacji. Umożliwia szybkie i wygodne nawiązywanie połączeń na żądanie z komputerami przez dodanie skrótów do nich. Aby dodać skrót do komputera 1. Podłącz konsolę do komputera zarządzanego. 2. W drzewie nawigacji kliknij prawym przyciskiem myszy nazwę komputera (główny element drzewa nawigacji), a następnie wybierz polecenie Utwórz skrót. Jeśli konsola i agent są zainstalowane na tym samym komputerze, skrót do tego komputera zostanie dodany do paska skrótów automatycznie jako Komputer lokalny [nazwa komputera]. Jeśli konsola była już wcześniej połączona z serwerem zarządzania Acronis Management Server, skrót zostanie dodany automatycznie jako AMS [nazwa komputera]. Panel Czynności i narzędzia Panel Czynności i narzędzia umożliwia łatwą i efektywną pracę z programem Acronis Backup & Recovery 10. Paski na panelu zapewniają szybki dostęp do operacji i narzędzi programu. Wszystkie elementy paska Czynności i narzędzia są zduplikowane w menu programu. Paski Czynności: [nazwa elementu] Zawiera zestaw czynności, które można wykonać na elementach wybranych w dowolnych widokach nawigacji. Kliknięcie czynności powoduje wyświetlenie odpowiedniej strony czynności (s. 17). Elementy z innych widoków nawigacji mają własne zestawy czynności. Nazwa paska zmienia się w zależności od wybranego elementu. Na przykład po wybraniu planu tworzenia kopii zapasowych o nazwie Kopia zapasowa systemu w widoku Plany i zadania tworzenia kopii zapasowych nazwa paska czynności zmieni się na Czynności: Kopia zapasowa systemu i dostępny będzie zestaw czynności typowych dla planów tworzenia kopii zapasowych. Dostęp do wszystkich czynności można również uzyskać przy użyciu odpowiednich elementów menu. Element menu pojawi się na pasku menu po wybraniu elementu w dowolnym widoku nawigacji. Przykłady paska Czynności: [nazwa elementu] 14 Copyright Acronis, Inc.

15 Czynności Zawiera listę typowych operacji, które można wykonać na komputerze zarządzanym lub serwerze zarządzania. Jest identyczny dla wszystkich widoków. Kliknięcie operacji spowoduje wyświetlenie odpowiedniej strony czynności (zobacz sekcję Strony czynności (s. 17)). Dostęp do wszystkich czynności można również uzyskać w menu Czynności. Pasek Czynności na komputerze zarządzanym i serwerze zarządzania Narzędzia Zawiera listę narzędzi Acronis. Identyczny we wszystkich widokach programu. Dostęp do wszystkich narzędzi można także uzyskać za pomocą menu Narzędzia. Pasek Narzędzia Pomoc Zawiera listę tematów pomocy. Różne widoki i strony czynności produktu Acronis Backup & Recovery 10 mają własne listy tematów pomocy. Operacje na panelach Rozwijanie/minimalizowanie paneli Domyślnie panel Nawigacja jest rozwinięty, a panel Czynności i narzędzia zminimalizowany. Być może trzeba będzie zminimalizować panel w celu zwolnienia miejsca w obszarze roboczym. W tym celu należy kliknąć pagon ( - dla panelu Nawigacja lub - dla panelu Czynności i narzędzia). Panel zostanie zminimalizowany, a pagon zmieni swój kierunek. Kliknij go ponownie, aby rozwinąć panel. Zmiana rozmiaru paneli 1. Wskaż obramowanie panelu. Copyright Acronis, Inc. 15

16 2. Po zmianie wskaźnika na strzałkę dwukierunkową przeciągnij wskaźnik, aby przenieść obramowanie. Konsola zarządzania pamięta ustawienie obramowania paneli. Po ponownym uruchomieniu konsoli zarządzania obramowanie paneli zostanie wyświetlone na tej samej pozycji, w której zostało ustawione poprzednio. Obszar główny, widoki i strony czynności Obszar główny to podstawowe miejsce pracy z konsolą. W tym miejscu można tworzyć i modyfikować plany, zasady, zadania tworzenia kopii zapasowych i zarządzać nimi, a także wykonywać inne operacje. W obszarze głównym są wyświetlane różne widoki i strony czynności, w zależności od elementów wybranych w menu, drzewie Nawigacja lub panelu Czynności i narzędzia. Widoki Widok pojawiający się w obszarze głównym po kliknięciu dowolnego elementu w drzewie Nawigacja na panelu nawigacji (s. 12). Widok Zadania 16 Copyright Acronis, Inc.

17 Typowy sposób pracy z widokami Zwykle każdy widok zawiera tabelę elementów, pasek narzędzi tabeli z przyciskami oraz panel Informacje. Aby wyszukać wybrany element w tabeli, należy użyć funkcji filtrowania i sortowania. Wybierz żądany element w tabeli. Na panelu Informacje (domyślnie zwiniętym) wyświetl szczegóły dotyczące elementu. Wykonaj czynności na wybranym elemencie. Istnieje kilka sposobów wykonywania tej samej czynności na wybranych elementach: kliknięcie przycisków na pasku narzędzi tabeli; kliknięcie elementów na pasku Czynności: [nazwa elementu] (na panelu Czynności i narzędzia); wybór elementów w menu Czynności; kliknięcie elementu prawym przyciskiem myszy i wybór operacji w menu kontekstowym. Strony czynności Strona czynności pojawi się w obszarze głównym po kliknięciu dowolnego elementu czynności w menu Czynności lub na pasku Czynności w panelu Czynności i narzędzia. Zawiera listę kroków, które należy wykonać, aby utworzyć i uruchomić dowolne zadanie, plan tworzenia kopii zapasowych lub zasady tworzenia kopii zapasowych. Strona czynności Utwórz plan tworzenia kopii zapasowych Copyright Acronis, Inc. 17

18 Korzystanie z formantów i określanie ustawień Strona czynności ma dwa widoki: podstawowy i zaawansowany. W widoku podstawowym ukryte są pola, takie jak poświadczenia, komentarze itd. Po włączeniu widoku zaawansowanego zostaną wyświetlone wszystkie dostępne pola. Między widokami można przełączać się, zaznaczając pole wyboru Widok zaawansowany u góry strony czynności. Większość ustawień można skonfigurować, klikając odpowiednie łącze Zmień po prawej stronie. Inne ustawienia należy wybrać na liście rozwijanej lub wpisać ich wartości w polach na stronie. Strona czynności Formanty Program Acronis Backup & Recovery 10 zapamiętuje zmiany wprowadzone na stronach czynności. Na przykład po rozpoczęciu tworzenia planu tworzenia kopii zapasowych, a następnie nieukończeniu go i przełączeniu się z dowolnego powodu na inny widok, można kliknąć przycisk nawigacji Wstecz w menu. Ewentualnie, po wykonaniu kilku kroków, można kliknąć strzałkę w dół i wybrać na liście stronę, na której rozpoczęło się tworzenie planu. Dzięki temu można wykonać pozostałe kroki i ukończyć tworzenie planu tworzenia kopii zapasowych. Pasek przycisków nawigacji kontynuowanie operacji 1.3 Acronis Backup & Recovery 10 komponenty W tej sekcji znajduje się lista komponentów programu Acronis Backup & Recovery 10 z krótkim opisem ich funkcji. Program Acronis Backup & Recovery 10 zawiera trzy główne typy komponentów. Komponenty dla komputera zarządzanego (agenty) Są to aplikacje służące do tworzenia kopii zapasowych, odzyskiwania danych i wykonywania innych operacji na komputerach zarządzanych przy użyciu programu Acronis Backup & Recovery 10. Do 18 Copyright Acronis, Inc.

19 wykonywania operacji na każdym komputerze zarządzanym agent potrzebuje licencji. Agenty mają wiele funkcji-dodatków oferujących dodatkowe możliwości, dlatego mogą wymagać dodatkowych licencji. Za pomocą generatora nośnika startowego można tworzyć nośniki startowe, aby móc korzystać z agentów i innych narzędzi ratunkowych w środowisku ratunkowym. Dostępność dodatków do agentów w środowisku ratunkowym zależy od tego, czy dodatek jest zainstalowany na komputerze z generatorem nośników. Komponenty do zarządzania scentralizowanego Te komponenty, dostarczane z wersjami zaawansowanymi, umożliwiają zarządzanie scentralizowane. Korzystanie z tych komponentów nie wymaga licencji. Konsola Konsola ma graficzny interfejs użytkownika i umożliwia połączenie zdalne z agentami oraz innymi komponentami programu Acronis Backup & Recovery Agent dla systemu Windows Agent ten umożliwia ochronę danych na poziomie dysków i na poziomie plików w systemie Windows. Kopia zapasowa dysku Ochrona danych na poziomie dysku polega na utworzeniu kopii zapasowej całego systemu plików dysku lub woluminu, wraz ze wszystkimi informacjami potrzebnymi do uruchomienia systemu operacyjnego, albo kopii zapasowej wszystkich sektorów dysku metodą sektor po sektorze (tryb surowych danych). Kopię zapasową danych dysku lub woluminu w postaci spakowanej określa się mianem kopii zapasowej dysku (woluminu) lub obrazem dysku (woluminu). Z takiej kopii zapasowej można odzyskać całe dyski lub woluminy, jak również poszczególne pliki lub foldery. Kopia zapasowa plików Ochrona danych na poziomie plików polega na utworzeniu kopii zapasowej plików i folderów znajdujących się na komputerze, na którym jest zainstalowany agent, lub w udziale sieciowym. Pliki można odzyskać w ich oryginalnej lokalizacji lub w innym miejscu. Odzyskać można wszystkie pliki i foldery znajdujące się w kopii zapasowej albo tylko wybrane z nich. Inne operacje Konwersja na maszynę wirtualną Zamiast konwertować kopię zapasową dysku na plik dysku wirtualnego, co wymaga wykonania dodatkowych operacji przygotowujących dysk wirtualny do użytku, Agent dla systemu Windows wykonuje konwersję przez odzyskanie kopii zapasowej dysku na nową maszynę wirtualną jednego z następujących typów: VMware Workstation, Microsoft Virtual PC, Parallels Workstation, Citrix XenServer Open Virtual Appliance (OVA) lub Red Hat KVM. Pliki w pełni skonfigurowanej i działającej maszyny są umieszczane w folderze wybranym przez użytkownika. Można uruchomić maszynę przy użyciu odpowiedniego oprogramowania do wirtualizacji lub przygotować pliki maszyny w celu ich użycia w przyszłości. Zarządzanie dyskami Agent dla systemu Windows zawiera wygodne narzędzie do zarządzania dyskami pod nazwą Acronis Disk Director Lite. Operacje zarządzania dyskami, takie jak klonowanie dysków, konwertowanie Copyright Acronis, Inc. 19

20 dysków, tworzenie, formatowanie i usuwanie woluminów, zmiana stylu partycjonowania dysku między MBR a GPT lub zmiana etykiety dysku, można wykonywać w systemie operacyjnym lub przy użyciu nośnika startowego. Universal Restore Dodatek Universal Restore na komputerze, na którym jest zainstalowany agent, umożliwia odzyskanie danych na sprzęt o innej konfiguracji oraz utworzenie nośnika startowego. Niweluje on różnice między urządzeniami istotnymi przy uruchamianiu systemu Windows, takimi jak kontrolery pamięci, płyta główna i mikroukład. Deduplikacja Ten dodatek umożliwia agentowi tworzenie kopii zapasowych w skarbcach deduplikacji zarządzanych przez węzeł magazynowania Acronis Backup & Recovery 10 Storage Node. Agent for Hyper-V Komponent Acronis Backup & Recovery 10 Agent for Hyper-V chroni maszyny wirtualne znajdujące się na serwerze wirtualizacji Hyper-V ESX(i). Agent umożliwia tworzenie kopii zapasowych maszyn wirtualnych z hosta bez konieczności instalowania agentów na każdej maszynie wirtualnej. Agenta instaluje się w systemie Windows 2008 Server x64 (w dowolnej wersji) lub Microsoft Hyper-V Server 2008 jako dodatek do komponentu Acronis Backup & Recovery 10 Agent for Windows. Nie można zainstalować komponentu Acronis Backup & Recovery 10 Agent for Hyper-V przy użyciu licencji funkcji Acronis Online Backup. W systemach-gościach muszą być zainstalowane usługi integracji (s. 56) Agent dla systemu Linux Agent ten umożliwia ochronę danych na poziomie dysków i na poziomie plików w systemie Linux. Kopia zapasowa dysku Ochrona danych na poziomie dysków polega na tworzeniu kopii zapasowej całego systemu plików dysku lub woluminu wraz ze wszystkimi informacjami potrzebnymi do uruchomienia systemu operacyjnego albo wszystkich sektorów dysku przy użyciu metody sektor po sektorze (tryb danych nieprzetworzonych). Kopia zapasowa dysku lub woluminu w postaci spakowanej to kopia zapasowa dysku (woluminu) lub obraz dysku (woluminu). Z takiej kopii zapasowej można odzyskać całe dyski lub woluminy, jak również poszczególne pliki lub foldery. Kopia zapasowa plików Ochrona danych na poziomie plików polega na tworzeniu kopii zapasowej plików i katalogów znajdujących się na komputerze, na którym jest zainstalowany agent, lub w udziale sieciowym udostępnionym przy użyciu protokołu smb lub nfs. Pliki można odzyskać do ich oryginalnej lokalizacji lub do innego miejsca. Odzyskać można wszystkie pliki i katalogi znajdujące się w kopii zapasowej albo tylko wybrane z nich. Deduplikacja Ten dodatek umożliwia agentowi tworzenie kopii zapasowych w skarbcach deduplikacji zarządzanych przez węzeł magazynowania Acronis Backup & Recovery 10 Storage Node. 20 Copyright Acronis, Inc.

Acronis Backup & Recovery 10 Advanced Server. Update 5. Podręcznik użytkownika

Acronis Backup & Recovery 10 Advanced Server. Update 5. Podręcznik użytkownika Acronis Backup & Recovery 10 Advanced Server Update 5 Podręcznik użytkownika Copyright Acronis, Inc., 2000-2011. Wszelkie prawa zastrzeżone. Acronis oraz Acronis Secure Zone są zastrzeżonymi znakami towarowymi

Bardziej szczegółowo

Acronis Backup & Recovery 10 Advanced Server SBS Edition. Update 5. Podręcznik użytkownika

Acronis Backup & Recovery 10 Advanced Server SBS Edition. Update 5. Podręcznik użytkownika Acronis Backup & Recovery 10 Advanced Server SBS Edition Update 5 Podręcznik użytkownika Copyright Acronis, Inc., 2000-2011. Wszelkie prawa zastrzeżone. Acronis oraz Acronis Secure Zone są zastrzeżonymi

Bardziej szczegółowo

Acronis Backup & Recovery 10 Server for Linux. Instrukcja szybkiego rozpoczęcia pracy

Acronis Backup & Recovery 10 Server for Linux. Instrukcja szybkiego rozpoczęcia pracy Acronis Backup & Recovery 10 Server for Linux Instrukcja szybkiego rozpoczęcia pracy W tym dokumencie opisano sposób instalowania programu Acronis Backup & Recovery 10 Server for Linux oraz rozpoczynania

Bardziej szczegółowo

Instrukcja szybkiego rozpoczęcia pracy

Instrukcja szybkiego rozpoczęcia pracy Instrukcja szybkiego rozpoczęcia pracy 1 Główne komponenty Program Acronis vmprotect 6.0 zawiera następujące główne komponenty: Acronis vmprotect Windows Agent (oprogramowanie instalowane na komputerze

Bardziej szczegółowo

Instrukcja szybkiego rozpoczęcia pracy

Instrukcja szybkiego rozpoczęcia pracy Instrukcja szybkiego rozpoczęcia pracy Spis treści 1 Główne komponenty... 3 2 Obsługiwane systemy operacyjne i środowiska... 4 2.1 Acronis vmprotect 8 Windows Agent... 4 2.2 Acronis vmprotect 8 Virtual

Bardziej szczegółowo

Acronis Backup & Recovery 11 Instrukcja szybkiego rozpoczęcia pracy

Acronis Backup & Recovery 11 Instrukcja szybkiego rozpoczęcia pracy Acronis Backup & Recovery 11 Instrukcja szybkiego rozpoczęcia pracy Dotyczy następujących wersji: Advanced Server Virtual Edition Advanced Server SBS Edition Advanced Workstation Server for Linux Server

Bardziej szczegółowo

Program Acronis Backup & Recovery 11 Serwer dla systemu Linux. Update 0. Podręcznik instalacji

Program Acronis Backup & Recovery 11 Serwer dla systemu Linux. Update 0. Podręcznik instalacji Program Acronis Backup & Recovery 11 Serwer dla systemu Linux Update 0 Podręcznik instalacji Copyright Acronis, Inc., 2000-2011. Wszelkie prawa zastrzeżone. Acronis oraz Acronis Secure Zone są zastrzeżonymi

Bardziej szczegółowo

Acronis Backup & Recovery 10 Server for Linux. Update 5. Podręcznik instalacji

Acronis Backup & Recovery 10 Server for Linux. Update 5. Podręcznik instalacji Acronis Backup & Recovery 10 Server for Linux Update 5 Podręcznik instalacji Spis treści 1 Przed instalacją...3 1.1 Acronis Backup & Recovery 10 komponenty... 3 1.1.1 Agent dla systemu Linux... 3 1.1.2

Bardziej szczegółowo

Acronis Backup & Recovery 10 Advanced Editions. Instrukcja szybkiego rozpoczęcia pracy

Acronis Backup & Recovery 10 Advanced Editions. Instrukcja szybkiego rozpoczęcia pracy Acronis Backup & Recovery 10 Advanced Editions Instrukcja szybkiego rozpoczęcia pracy W tym dokumencie opisano sposób instalowania i uruchamiania następujących wersji programu Acronis Backup & Recovery

Bardziej szczegółowo

Acronis Backup & Recovery 10 Server for Windows Acronis Backup & Recovery 10 Workstation. Instrukcja szybkiego rozpoczęcia pracy

Acronis Backup & Recovery 10 Server for Windows Acronis Backup & Recovery 10 Workstation. Instrukcja szybkiego rozpoczęcia pracy Acronis Backup & Recovery 10 Server for Windows Acronis Backup & Recovery 10 Workstation Instrukcja szybkiego rozpoczęcia pracy 1 Informacje na temat niniejszego dokumentu W tym dokumencie opisano sposób

Bardziej szczegółowo

Acronis Backup & Recovery 10 Server for Windows, Acronis Backup & Recovery 10 Workstation. Instrukcja szybkiego rozpoczęcia pracy

Acronis Backup & Recovery 10 Server for Windows, Acronis Backup & Recovery 10 Workstation. Instrukcja szybkiego rozpoczęcia pracy Acronis Backup & Recovery 10 Server for Windows, Acronis Backup & Recovery 10 Workstation Instrukcja szybkiego rozpoczęcia pracy 1. Informacje na temat tego dokumentu W tym dokumencie opisano sposób instalowania

Bardziej szczegółowo

Acronis Backup & Recovery 10 Advanced Editions. Instrukcja szybkiego rozpoczęcia pracy

Acronis Backup & Recovery 10 Advanced Editions. Instrukcja szybkiego rozpoczęcia pracy Acronis Backup & Recovery 10 Advanced Editions Instrukcja szybkiego rozpoczęcia pracy W tym dokumencie opisano sposób instalowania i uruchamiania następujących wersji programu Acronis Backup & Recovery

Bardziej szczegółowo

Acronis Backup & Recovery 11.5

Acronis Backup & Recovery 11.5 Acronis Backup & Recovery 11.5 Podręcznik instalacji Dotyczy następujących wersji: Advanced Server Virtual Edition Advanced Server SBS Edition Advanced Workstation Server for Linux Server for Windows Workstation

Bardziej szczegółowo

Acronis Backup & Recovery 10 Workstation. Update 5. Podręcznik instalacji

Acronis Backup & Recovery 10 Workstation. Update 5. Podręcznik instalacji Acronis Backup & Recovery 10 Workstation Update 5 Podręcznik instalacji Spis treści 1 Przed instalacją...3 1.1 Acronis Backup & Recovery 10 komponenty... 3 1.1.1 Agent dla systemu Windows... 3 1.1.2 Konsola

Bardziej szczegółowo

Acronis Backup & Recovery 10 Advanced Server. Update 5. Podręcznik instalacji

Acronis Backup & Recovery 10 Advanced Server. Update 5. Podręcznik instalacji Acronis Backup & Recovery 10 Advanced Server Update 5 Podręcznik instalacji Spis treści 1 Przed instalacją...4 1.1 Acronis Backup & Recovery 10 komponenty... 4 1.1.1 Agent dla systemu Windows... 4 1.1.2

Bardziej szczegółowo

Acronis Backup & Recovery 11

Acronis Backup & Recovery 11 Acronis Backup & Recovery 11 Update 0 Podręcznik instalacji Dotyczy następujących wersji: Advanced Server Virtual Edition Advanced Server SBS Edition Advanced Workstation Server for Linux Server for Windows

Bardziej szczegółowo

Acronis Backup & Recovery 11

Acronis Backup & Recovery 11 Acronis Backup & Recovery 11 Update 0 Podręcznik użytkownika Dotyczy następujących wersji: Advanced Server Virtual Edition Advanced Server SBS Edition Advanced Workstation Server for Linux Server for Windows

Bardziej szczegółowo

Acronis Backup & Recovery 11.5

Acronis Backup & Recovery 11.5 Acronis Backup & Recovery 11.5 podręcznik użytkownika Dotyczy następujących wersji: Advanced Server Virtual Edition Advanced Server SBS Edition Advanced Workstation Server for Linux Server for Windows

Bardziej szczegółowo

Acronis Backup & Recovery 10 Advanced Server Virtual Edition

Acronis Backup & Recovery 10 Advanced Server Virtual Edition Acronis Backup & Recovery 10 Advanced Server Virtual Edition Instrukcja szybkiego rozpoczęcia pracy Dokument opisuje sposób instalowania i uruchamiania programu Acronis Backup & Recovery 10 Advanced Server

Bardziej szczegółowo

Acronis Backup & Recovery 10 Advanced Server Virtual Edition. Instrukcja szybkiego rozpoczęcia pracy

Acronis Backup & Recovery 10 Advanced Server Virtual Edition. Instrukcja szybkiego rozpoczęcia pracy Acronis Backup & Recovery 10 Advanced Server Virtual Edition Instrukcja szybkiego rozpoczęcia pracy W tym dokumencie opisano sposób instalowania i uruchamiania programu Acronis Backup & Recovery 10 Advanced

Bardziej szczegółowo

Acronis Backup & Recovery 11

Acronis Backup & Recovery 11 Acronis Backup & Recovery 11 Update 0 Podręcznik instalacji Dotyczy następujących wersji: Advanced Server Virtual Edition Advanced Server SBS Edition Advanced Workstation Server for Linux Server for Windows

Bardziej szczegółowo

Acronis Backup & Recovery 10 Advanced Server Virtual Edition. Update 5. Podręcznik instalacji

Acronis Backup & Recovery 10 Advanced Server Virtual Edition. Update 5. Podręcznik instalacji Acronis Backup & Recovery 10 Advanced Server Virtual Edition Update 5 Podręcznik instalacji Spis treści 1 Przed instalacją...4 1.1 Acronis Backup & Recovery 10 komponenty... 4 1.1.1 Agent dla systemu Windows...

Bardziej szczegółowo

Acronis Backup & Recovery 10

Acronis Backup & Recovery 10 Acronis Backup & Recovery 10 Server for Linux Podręcznik instalacji Spis treści 1. Instalacja produktu Acronis Backup & Recovery 10... 3 1.1. Quick Start Guide Acronis Backup & Recovery 10 komponenty...

Bardziej szczegółowo

Acronis Backup & Recovery 10 Server for Windows. Update 5. Podręcznik użytkownika

Acronis Backup & Recovery 10 Server for Windows. Update 5. Podręcznik użytkownika Acronis Backup & Recovery 10 Server for Windows Update 5 Podręcznik użytkownika Copyright Acronis, Inc., 2000-2011. Wszelkie prawa zastrzeżone. Acronis oraz Acronis Secure Zone są zastrzeżonymi znakami

Bardziej szczegółowo

Acronis Backup & Recovery 10 Advanced Server SBS Edition. Update 5. Podręcznik instalacji

Acronis Backup & Recovery 10 Advanced Server SBS Edition. Update 5. Podręcznik instalacji Acronis Backup & Recovery 10 Advanced Server SBS Edition Update 5 Podręcznik instalacji Spis treści 1 Przed instalacją...4 1.1 Acronis Backup & Recovery 10 komponenty... 4 1.1.1 Agent dla systemu Windows...

Bardziej szczegółowo

Acronis Backup Advanced 11.7 Update 1

Acronis Backup Advanced 11.7 Update 1 Acronis Backup Advanced 11.7 Update 1 DOTYCZY NASTĘPUJĄCYCH PRODUKTÓW: Advanced for Windows Server Advanced for PC For Windows Server Essentials INSTRUKCJA SZYBKIEGO ROZPOCZĘCIA PRACY Oświadczenie dotyczące

Bardziej szczegółowo

Acronis Backup & Recovery 10 Server for Linux. Update 5. Podręcznik użytkownika

Acronis Backup & Recovery 10 Server for Linux. Update 5. Podręcznik użytkownika Acronis Backup & Recovery 10 Server for Linux Update 5 Podręcznik użytkownika Copyright Acronis, Inc., 2000-2011. Wszelkie prawa zastrzeżone. Acronis oraz Acronis Secure Zone są zastrzeżonymi znakami towarowymi

Bardziej szczegółowo

Aktualizacja do zaawansowanych wersji programu Acronis Backup & Recovery 10

Aktualizacja do zaawansowanych wersji programu Acronis Backup & Recovery 10 Aktualizacja do zaawansowanych wersji programu Acronis Backup & Recovery 10 Opracowanie techniczne 1. Wprowadzenie Acronis Backup & Recovery 10 zastępuje program Acronis True Image Echo jako rozwiązanie

Bardziej szczegółowo

Acronis Backup & Recovery 10 Server for Windows. Update 5. Podręcznik instalacji

Acronis Backup & Recovery 10 Server for Windows. Update 5. Podręcznik instalacji Acronis Backup & Recovery 10 Server for Windows Update 5 Podręcznik instalacji Spis treści 1 Przed instalacją...3 1.1 Acronis Backup & Recovery 10 komponenty... 3 1.1.1 Agent dla systemu Windows... 3 1.1.2

Bardziej szczegółowo

Acronis Backup Advanced 11.7 Update 1

Acronis Backup Advanced 11.7 Update 1 Acronis Backup Advanced 11.7 Update 1 DOTYCZY NASTĘPUJĄCYCH PRODUKTÓW: Advanced for Windows Server Advanced for Linux Server Advanced for PC Advanced for VMware / Hyper-V / RHEV / Citrix XenServer / Oracle

Bardziej szczegółowo

Acronis Backup & Recovery 11.5

Acronis Backup & Recovery 11.5 Acronis Backup & Recovery 11.5 Podręcznik instalacji Dotyczy następujących wersji: Advanced Server Virtual Edition Advanced Server SBS Edition Advanced Workstation Server for Linux Server for Windows Workstation

Bardziej szczegółowo

Acronis Backup & Recovery 10 Server for Windows

Acronis Backup & Recovery 10 Server for Windows Acronis Backup & Recovery 10 Server for Windows Podręcznik instalacji Spis treści 1. Instalacja produktu Acronis Backup & Recovery 10... 3 1.1. Quick Start Guide Acronis Backup & Recovery 10 komponenty...

Bardziej szczegółowo

Acronis Universal Restore

Acronis Universal Restore Acronis Universal Restore Update 4 PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA Spis treści 1 Czym jest narzędzie Acronis Universal Restore...3 2 Instalowanie narzędzia Acronis Universal Restore...3 3 Tworzenie nośnika startowego...3

Bardziej szczegółowo

AE/ZP-27-16/14. Oprogramowanie do wykonywania kopii zapasowych oraz zarządzania maszynami wirtualnymi

AE/ZP-27-16/14. Oprogramowanie do wykonywania kopii zapasowych oraz zarządzania maszynami wirtualnymi AE/ZP-27-16/14 Załącznik B Oprogramowanie do wykonywania kopii zapasowych oraz zarządzania maszynami wirtualnymi Wykonywanie kopii zapasowych Oprogramowanie do archiwizacji musi współpracować z infrastrukturą

Bardziej szczegółowo

Acronis Backup & Recovery 11.5

Acronis Backup & Recovery 11.5 Acronis Backup & Recovery 11.5 Podręcznik użytkownika Dotyczy następujących wersji: Advanced Server Virtual Edition Advanced Server SBS Edition Advanced Workstation Server for Linux Server for Windows

Bardziej szczegółowo

Acronis Backup & Recovery 10 Advanced Workstation

Acronis Backup & Recovery 10 Advanced Workstation Acronis Backup & Recovery 10 Advanced Workstation Podręcznik instalacji Spis treści 1. Instalacja produktu Acronis Backup & Recovery 10... 3 1.1. Quick Start Guide Acronis Backup & Recovery 10 komponenty...

Bardziej szczegółowo

Acronis Backup Advanced 11.7 Update 1

Acronis Backup Advanced 11.7 Update 1 Acronis Backup Advanced 11.7 Update 1 DOTYCZY NASTĘPUJĄCYCH PRODUKTÓW: Advanced for Windows Server Advanced for Linux Server Advanced for PC Advanced for VMware / Hyper-V / RHEV / Citrix XenServer / Oracle

Bardziej szczegółowo

Program Acronis Backup & Recovery 11.5 Serwer dla systemu Linux. podręcznik użytkownika

Program Acronis Backup & Recovery 11.5 Serwer dla systemu Linux. podręcznik użytkownika Program Acronis Backup & Recovery 11.5 Serwer dla systemu Linux podręcznik użytkownika Oświadczenie dotyczące praw autorskich Copyright Acronis International GmbH, 2002-2012. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Bardziej szczegółowo

Acronis Backup Advanced Version 11.5 Update 6

Acronis Backup Advanced Version 11.5 Update 6 Acronis Backup Advanced Version 11.5 Update 6 DOTYCZY NASTĘPUJĄCYCH PRODUKTÓW: Advanced for Windows Server Advanced for Linux Server Advanced for PC Advanced for VMware / Hyper-V / RHEV / Citrix XenServer

Bardziej szczegółowo

HARD DISK MANAGER 2010 - PORÓWNANIE EDYCJI

HARD DISK MANAGER 2010 - PORÓWNANIE EDYCJI HARD DISK MANAGER 2010 - PORÓWNANIE EDYCJI Funkcja Partycjonowanie dysku Tworzenie nowej partycji Ekspresowe tworzenie partycji Formatowanie partycji Usuwanie partycji Przywracanie usuniętej partycji Przeniesienie/zmiana

Bardziej szczegółowo

Szybki start instalacji SUSE Linux Enterprise Server 11 SP1

Szybki start instalacji SUSE Linux Enterprise Server 11 SP1 Szybki start instalacji SUSE Linux Enterprise Server 11 SP1 Szybki start instalacji SUSE Linux Enterprise Server 11 SP1 SKRÓCONA INSTRUKCJA OBSŁUGI NOVELL Aby zainstalować nową wersję produktu SUSE Linux

Bardziej szczegółowo

Instrukcje dotyczące systemu Windows w przypadku drukarki podłączonej lokalnie

Instrukcje dotyczące systemu Windows w przypadku drukarki podłączonej lokalnie Strona 1 z 6 Połączenia Instrukcje dotyczące systemu Windows w przypadku drukarki podłączonej lokalnie Uwaga: Przy instalowaniu drukarki podłączonej lokalnie, jeśli dysk CD-ROM Oprogramowanie i dokumentacja

Bardziej szczegółowo

Połączenia. Obsługiwane systemy operacyjne. Instalowanie drukarki przy użyciu dysku CD Oprogramowanie i dokumentacja

Połączenia. Obsługiwane systemy operacyjne. Instalowanie drukarki przy użyciu dysku CD Oprogramowanie i dokumentacja Strona 1 z 6 Połączenia Obsługiwane systemy operacyjne Korzystając z dysku CD z oprogramowaniem, można zainstalować oprogramowanie drukarki w następujących systemach operacyjnych: Windows 8.1 Windows Server

Bardziej szczegółowo

Acronis Backup Advanced 11.7 Update 1

Acronis Backup Advanced 11.7 Update 1 Acronis Backup Advanced 11.7 Update 1 DOTYCZY NASTĘPUJĄCYCH PRODUKTÓW: Advanced for Windows Server Advanced for Linux Server Advanced for PC Advanced for VMware / Hyper-V / RHEV / Citrix XenServer / Oracle

Bardziej szczegółowo

Acronis Backup & Recovery 11

Acronis Backup & Recovery 11 Acronis Backup & Recovery 11 Update 0 Podręcznik użytkownika Dotyczy następujących wersji: Advanced Server Virtual Edition Advanced Server SBS Edition Advanced Workstation Server for Linux Server for Windows

Bardziej szczegółowo

Narzędzia umożliwiające tworzenie scentralizowanej polityki prowadzenia backupów. Paweł Płoskonka IS2, P2

Narzędzia umożliwiające tworzenie scentralizowanej polityki prowadzenia backupów. Paweł Płoskonka IS2, P2 Narzędzia umożliwiające tworzenie scentralizowanej polityki prowadzenia backupów Paweł Płoskonka IS2, P2 Kopia bezpieczeństwa (ang. Backup copy) w informatyce dane, które mają służyć do odtworzenia oryginalnych

Bardziej szczegółowo

Instalacja i podstawowa konfiguracja aplikacji ImageManager

Instalacja i podstawowa konfiguracja aplikacji ImageManager Instalacja i podstawowa konfiguracja aplikacji ImageManager Wymagania systemowe dla aplikacji ImageManager przynajmniej 1 GB pamięci RAM (4 GB rekomendowane) przynajmniej 75 MB wolnego miejsca na dysku

Bardziej szczegółowo

Program Acronis Backup & Recovery 11 Virtual Edition

Program Acronis Backup & Recovery 11 Virtual Edition Program Acronis Backup & Recovery 11 Virtual Edition Update 0 Tworzenie kopii zapasowych maszyn wirtualnych Copyright Acronis, Inc., 2000-2011. Wszelkie prawa zastrzeżone. Acronis oraz Acronis Secure Zone

Bardziej szczegółowo

Memeo Instant Backup Podręcznik Szybkiego Startu

Memeo Instant Backup Podręcznik Szybkiego Startu Wprowadzenie Memeo Instant Backup pozwala w łatwy sposób chronić dane przed zagrożeniami cyfrowego świata. Aplikacja regularnie i automatycznie tworzy kopie zapasowe ważnych plików znajdujących się na

Bardziej szczegółowo

Połączenia. Instalowanie drukarki lokalnie (Windows) Co to jest drukowanie lokalne?

Połączenia. Instalowanie drukarki lokalnie (Windows) Co to jest drukowanie lokalne? Strona 1 z 6 Połączenia Instalowanie drukarki lokalnie (Windows) Uwaga: Jeśli dysk CD Oprogramowanie i dokumentacja nie obejmuje obsługi danego systemu operacyjnego, należy skorzystać z Kreatora dodawania

Bardziej szczegółowo

Przewodnik instalacji i rozpoczynania pracy. Dla DataPage+ 2013

Przewodnik instalacji i rozpoczynania pracy. Dla DataPage+ 2013 Przewodnik instalacji i rozpoczynania pracy Dla DataPage+ 2013 Ostatnia aktualizacja: 25 lipca 2013 Spis treści Instalowanie wymaganych wstępnie komponentów... 1 Przegląd... 1 Krok 1: Uruchamianie Setup.exe

Bardziej szczegółowo

Samsung Universal Print Driver Podręcznik użytkownika

Samsung Universal Print Driver Podręcznik użytkownika Samsung Universal Print Driver Podręcznik użytkownika wyobraź sobie możliwości Copyright 2009 Samsung Electronics Co., Ltd. Wszelkie prawa zastrzeżone. Ten podręcznik administratora dostarczono tylko w

Bardziej szczegółowo

Przewodnik instalacji i rozpoczynania pracy. dla DataPage+ 2012

Przewodnik instalacji i rozpoczynania pracy. dla DataPage+ 2012 Przewodnik instalacji i rozpoczynania pracy dla DataPage+ 2012 Pomoc aktualizowano ostatnio: 29 sierpnia 2012 Spis treści Instalowanie wymaganych wstępnie komponentów... 1 Przegląd... 1 Krok 1: Uruchamianie

Bardziej szczegółowo

Szybki start instalacji SUSE Linux Enterprise Server 11

Szybki start instalacji SUSE Linux Enterprise Server 11 Szybki start instalacji SUSE Linux Enterprise Server 11 SKRÓCONA INSTRUKCJA OBSŁUGI NOVELL Aby zainstalować nową wersję SUSE Linux Enterprise 11, trzeba użyć następującej procedury. Ten dokument zawiera

Bardziej szczegółowo

Wstęp... ix. 1 Omówienie systemu Microsoft Windows Small Business Server 2008... 1

Wstęp... ix. 1 Omówienie systemu Microsoft Windows Small Business Server 2008... 1 Spis treści Wstęp... ix 1 Omówienie systemu Microsoft Windows Small Business Server 2008... 1 Składniki systemu Windows SBS 2008... 1 Windows Server 2008 Standard... 2 Exchange Server 2007 Standard...

Bardziej szczegółowo

Wymagania systemowe Dla przedsiębiorstw i średnich firm

Wymagania systemowe Dla przedsiębiorstw i średnich firm Wymagania systemowe Dla przedsiębiorstw i średnich firm Firma Trend Micro Incorporated zastrzega sobie prawo do wprowadzania bez wcześniejszej zapowiedzi zmian w tym dokumencie oraz w opisanych w nim produktach.

Bardziej szczegółowo

Acronis Backup Version 11.5 Update 6 PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA. For PC DOTYCZY NASTĘPUJĄCYCH PRODUKTÓW:

Acronis Backup Version 11.5 Update 6 PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA. For PC DOTYCZY NASTĘPUJĄCYCH PRODUKTÓW: Acronis Backup Version 11.5 Update 6 DOTYCZY NASTĘPUJĄCYCH PRODUKTÓW: For PC PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA Oświadczenie dotyczące praw autorskich Copyright Acronis International GmbH, 2002-2015. Wszelkie prawa

Bardziej szczegółowo

Acronis Backup 11.7 Update 1 PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA. For Windows Server DOTYCZY NASTĘPUJĄCYCH PRODUKTÓW:

Acronis Backup 11.7 Update 1 PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA. For Windows Server DOTYCZY NASTĘPUJĄCYCH PRODUKTÓW: Acronis Backup 11.7 Update 1 DOTYCZY NASTĘPUJĄCYCH PRODUKTÓW: For Windows Server PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA Oświadczenie dotyczące praw autorskich Copyright Acronis International GmbH, 2002-2016. Wszelkie

Bardziej szczegółowo

IBM SPSS Statistics dla systemu Linux Instrukcje instalacji (licencja sieciowa)

IBM SPSS Statistics dla systemu Linux Instrukcje instalacji (licencja sieciowa) IBM SPSS Statistics dla systemu Linux Instrukcje instalacji (licencja sieciowa) Przedstawione poniżej instrukcje dotyczą instalowania IBM SPSS Statistics wersji 20 przy użyciu licencja sieciowa. Ten dokument

Bardziej szczegółowo

Narzędzia umożliwiające tworzenie scentralizowanej polityki prowadzenia backupów. Adrian Marczyk

Narzędzia umożliwiające tworzenie scentralizowanej polityki prowadzenia backupów. Adrian Marczyk Narzędzia umożliwiające tworzenie scentralizowanej polityki prowadzenia backupów Adrian Marczyk Kopia bezpieczeństwa (ang. Backup copy) w informatyce dane, które mają służyć do odtworzenia oryginalnych

Bardziej szczegółowo

Korzystanie z edytora zasad grupy do zarządzania zasadami komputera lokalnego w systemie Windows XP

Korzystanie z edytora zasad grupy do zarządzania zasadami komputera lokalnego w systemie Windows XP Korzystanie z edytora zasad grupy do zarządzania zasadami komputera lokalnego w systemie Windows XP W tym opracowaniu opisano, jak korzystać z edytora zasad grupy do zmiany ustawień zasad lokalnych dla

Bardziej szczegółowo

IBM SPSS Statistics dla systemu Windows Instrukcje dotyczące instalacji (licencja sieciowa)

IBM SPSS Statistics dla systemu Windows Instrukcje dotyczące instalacji (licencja sieciowa) IBM SPSS Statistics dla systemu Windows Instrukcje dotyczące instalacji (licencja sieciowa) Przedstawione poniżej instrukcje dotyczą instalowania IBM SPSS Statistics wersji 19 przy użyciu licencja sieciowa.

Bardziej szczegółowo

Jak używać funkcji prostego udostępniania plików do udostępniania plików w systemie Windows XP

Jak używać funkcji prostego udostępniania plików do udostępniania plików w systemie Windows XP Jak używać funkcji prostego udostępniania plików do udostępniania plików w systemie Windows XP System Windows XP umożliwia udostępnianie plików i dokumentów innym użytkownikom komputera oraz innym użytkownikom

Bardziej szczegółowo

Kopia zapasowa i odzyskiwanie

Kopia zapasowa i odzyskiwanie Kopia zapasowa i odzyskiwanie Podręcznik użytkownika Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows jest zastrzeżonym znakiem towarowym firmy Microsoft Corporation, zarejestrowanym w

Bardziej szczegółowo

IBM SPSS Modeler Social Network Analysis 16 podręcznik instalowania i konfigurowania

IBM SPSS Modeler Social Network Analysis 16 podręcznik instalowania i konfigurowania IBM SPSS Modeler Social Network Analysis 16 podręcznik instalowania i konfigurowania Spis treści Rozdział 1. Wprowadzenie do programu IBM SPSS Modeler Social Network Analysis.............. 1 IBM SPSS

Bardziej szczegółowo

Wymagania systemowe Dla przedsiębiorstw i średnich firm

Wymagania systemowe Dla przedsiębiorstw i średnich firm Wymagania systemowe Dla przedsiębiorstw i średnich firm Firma Trend Micro Incorporated zastrzega sobie prawo do wprowadzania bez wcześniejszej zapowiedzi zmian w tym dokumencie oraz w opisanych w nim produktach.

Bardziej szczegółowo

Client Management Solutions i Mobile Printing Solutions

Client Management Solutions i Mobile Printing Solutions Client Management Solutions i Mobile Printing Solutions Instrukcja obsługi Copyright 2006 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Microsoft i Windows są zastrzeżonymi w Stanach Zjednoczonych znakami

Bardziej szczegółowo

Acronis Backup 11.7 Update 1 PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA. For Linux Server DOTYCZY NASTĘPUJĄCYCH PRODUKTÓW:

Acronis Backup 11.7 Update 1 PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA. For Linux Server DOTYCZY NASTĘPUJĄCYCH PRODUKTÓW: Acronis Backup 11.7 Update 1 DOTYCZY NASTĘPUJĄCYCH PRODUKTÓW: For Linux Server PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA Oświadczenie dotyczące praw autorskich Copyright Acronis International GmbH, 2002-2016. Wszelkie prawa

Bardziej szczegółowo

IBM SPSS Statistics dla systemu Windows Instrukcje instalacji (licencja sieciowa)

IBM SPSS Statistics dla systemu Windows Instrukcje instalacji (licencja sieciowa) IBM SPSS Statistics dla systemu Windows Instrukcje instalacji (licencja sieciowa) Przedstawione poniżej instrukcje dotyczą instalowania IBM SPSS Statistics wersji 21 przy użyciu licencja sieciowa. Ten

Bardziej szczegółowo

SecureDoc Standalone V6.5

SecureDoc Standalone V6.5 SecureDoc Standalone V6.5 Instrukcja instalacji WinMagic Inc. SecureDoc Standalone Instrukcja Instalacji Spis treści Zanim przystąpisz do instalacji... 3 Tworzenie kopii zapasowej... 3 Wymagania systemowe...

Bardziej szczegółowo

Przewodnik Szybki start

Przewodnik Szybki start Przewodnik Szybki start Copyright Acronis, Inc., 2000-2010. Wszelkie prawa zastrzeżone. Acronis, Acronis Compute with Confidence, Acronis Recovery Manager, Acronis Secure Zone, Acronis Try&Decide i logo

Bardziej szczegółowo

Acronis True Image Home 2012. Przewodnik Szybki start

Acronis True Image Home 2012. Przewodnik Szybki start Acronis True Image Home 2012 Przewodnik Szybki start m Copyright Acronis, Inc., 2000-2011. Wszelkie prawa zastrzeżone. Acronis, Acronis Compute with Confidence, Acronis Recovery Manager, Acronis Secure

Bardziej szczegółowo

Zadanie1: Odszukaj w serwisie internetowym Wikipedii informacje na temat protokołu http.

Zadanie1: Odszukaj w serwisie internetowym Wikipedii informacje na temat protokołu http. T: Konfiguracja usługi HTTP w systemie Windows. Zadanie1: Odszukaj w serwisie internetowym Wikipedii informacje na temat protokołu http. HTTP (ang. Hypertext Transfer Protocol) protokół transferu plików

Bardziej szczegółowo

Program Acronis Backup & Recovery 11.5 Virtual Edition. Tworzenie kopii zapasowych maszyn wirtualnych

Program Acronis Backup & Recovery 11.5 Virtual Edition. Tworzenie kopii zapasowych maszyn wirtualnych Program Acronis Backup & Recovery 11.5 Virtual Edition Tworzenie kopii zapasowych maszyn wirtualnych Oświadczenie dotyczące praw autorskich Copyright Acronis International GmbH, 2002-2012. Wszelkie prawa

Bardziej szczegółowo

Worry-FreeTM. Business Security Standard Edition i Advanced Edition. Wymagania systemowe. Administrator s Guide. Securing Your Journey to the Cloud

Worry-FreeTM. Business Security Standard Edition i Advanced Edition. Wymagania systemowe. Administrator s Guide. Securing Your Journey to the Cloud Worry-FreeTM Business Security Standard Edition i Advanced Edition Securing Your Journey to the Cloud Administrator s Guide Wymagania systemowe Firma Trend Micro Incorporated zastrzega sobie prawo do wprowadzania,

Bardziej szczegółowo

Kancelaria Prawna.WEB - POMOC

Kancelaria Prawna.WEB - POMOC Kancelaria Prawna.WEB - POMOC I Kancelaria Prawna.WEB Spis treści Część I Wprowadzenie 1 Część II Wymagania systemowe 1 Część III Instalacja KP.WEB 9 1 Konfiguracja... dostępu do dokumentów 11 Część IV

Bardziej szczegółowo

Acronis Backup & Recovery 11.5. Tworzenie kopii zapasowej danych programu Microsoft Exchange Server

Acronis Backup & Recovery 11.5. Tworzenie kopii zapasowej danych programu Microsoft Exchange Server Acronis Backup & Recovery 11.5 Tworzenie kopii zapasowej danych programu Microsoft Exchange Server Oświadczenie dotyczące praw autorskich Copyright Acronis International GmbH, 2002-2012. Wszelkie prawa

Bardziej szczegółowo

Acronis Backup Version 11.5 Update 6 PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA. For Linux Server DOTYCZY NASTĘPUJĄCYCH PRODUKTÓW:

Acronis Backup Version 11.5 Update 6 PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA. For Linux Server DOTYCZY NASTĘPUJĄCYCH PRODUKTÓW: Acronis Backup Version 11.5 Update 6 DOTYCZY NASTĘPUJĄCYCH PRODUKTÓW: For Linux Server PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA Oświadczenie dotyczące praw autorskich Copyright Acronis International GmbH, 2002-2015. Wszelkie

Bardziej szczegółowo

Client Management Solutions i Mobile Printing Solutions

Client Management Solutions i Mobile Printing Solutions Client Management Solutions i Mobile Printing Solutions Instrukcja obsługi Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows jest zastrzeżonym znakiem towarowym firmy Microsoft Corporation,

Bardziej szczegółowo

Korzystanie z aplikacji P-touch Transfer Manager

Korzystanie z aplikacji P-touch Transfer Manager Korzystanie z aplikacji P-touch Transfer Manager Wersja 0 POL Wprowadzenie Ważna uwaga Treść niniejszego dokumentu i dane techniczne produktu mogą ulegać zmianom bez powiadomienia. Firma Brother zastrzega

Bardziej szczegółowo

Szybki start instalacji SUSE Linux Enterprise Desktop 11

Szybki start instalacji SUSE Linux Enterprise Desktop 11 Szybki start instalacji SUSE Linux Enterprise Desktop 11 SKRÓCONA INSTRUKCJA OBSŁUGI NOVELL Aby zainstalować nową wersję SUSE Linux Enterprise Desktop 11, trzeba użyć następującej procedury. Ten dokument

Bardziej szczegółowo

SKRó CONA INSTRUKCJA OBSŁUGI

SKRó CONA INSTRUKCJA OBSŁUGI SKRó CONA INSTRUKCJA OBSŁUGI dla systemu Windows Vista SPIS TREśCI Rozdział 1: WYMAGANIA SYSTEMOWE...1 Rozdział 2: INSTALACJA OPROGRAMOWANIA DRUKARKI W SYSTEMIE WINDOWS...2 Instalowanie oprogramowania

Bardziej szczegółowo

PARAGON GPT LOADER. Przewodnik

PARAGON GPT LOADER. Przewodnik PARAGON GPT LOADER Przewodnik Koncepcja produktu Główni odbiorcy Użytkownicy Windows XP Rozmiar dysków 3TB nie jest obsługiwany przez szeroko popularny system Windows XP 32- bitowy. Pomimo, że dwie nowe

Bardziej szczegółowo

Fiery Remote Scan. Uruchamianie programu Fiery Remote Scan. Skrzynki pocztowe

Fiery Remote Scan. Uruchamianie programu Fiery Remote Scan. Skrzynki pocztowe Fiery Remote Scan Program Fiery Remote Scan umożliwia zarządzanie skanowaniem na serwerze Fiery server i drukarce ze zdalnego komputera. Programu Fiery Remote Scan można użyć do wykonania następujących

Bardziej szczegółowo

Instrukcje instalacji pakietu IBM SPSS Data Access Pack dla systemu Windows

Instrukcje instalacji pakietu IBM SPSS Data Access Pack dla systemu Windows Instrukcje instalacji pakietu IBM SPSS Data Access Pack dla systemu Windows Spis treści Rozdział 1. Przegląd......... 1 Wstęp................. 1 Wdrażanie technologii Data Access........ 1 Źródła danych

Bardziej szczegółowo

Client Management Solutions i Universal Printing Solutions

Client Management Solutions i Universal Printing Solutions Client Management Solutions i Universal Printing Solutions Instrukcja obsługi Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows jest zastrzeżonym znakiem towarowym firmy Microsoft Corporation,

Bardziej szczegółowo

Płace Optivum. 1. Zainstalować serwer SQL (Microsoft SQL Server 2008 R2) oraz program Płace Optivum.

Płace Optivum. 1. Zainstalować serwer SQL (Microsoft SQL Server 2008 R2) oraz program Płace Optivum. Płace Optivum Jak przenieść dane programu Płace Optivum na nowy komputer? Aby kontynuować pracę z programem Płace Optivum na nowym komputerze, należy na starym komputerze wykonać kopię zapasową bazy danych

Bardziej szczegółowo

Statistics dla systemu Windows. Instrukcje dotyczące instalacji (licencja sieciowa)

Statistics dla systemu Windows. Instrukcje dotyczące instalacji (licencja sieciowa) PASW Statistics dla systemu Windows Instrukcje dotyczące instalacji (licencja sieciowa) Przedstawione poniżej instrukcje dotyczą instalowania PASW Statistics 18 przy użyciu licencja sieciowa. Ten dokument

Bardziej szczegółowo

Backup & Recovery 12 Home

Backup & Recovery 12 Home PARAGON Backup & Recovery 12 Home Polska wersja językowa Backup & Recovery 12 Home to bogate pod względem funkcjonalności oprogramowanie do tworzenia i przywracania kopii zapasowych. Nieważne, czy chcesz

Bardziej szczegółowo

Program Płatnik 10.01.001. Instrukcja instalacji

Program Płatnik 10.01.001. Instrukcja instalacji Program Płatnik 10.01.001 Instrukcja instalacji S P I S T R E Ś C I 1. Wymagania sprzętowe programu Płatnik... 3 2. Wymagania systemowe programu... 3 3. Instalacja programu - bez serwera SQL... 4 4. Instalacja

Bardziej szczegółowo

2014 Electronics For Imaging. Informacje zawarte w niniejszej publikacji podlegają postanowieniom opisanym w dokumencie Uwagi prawne dotyczącym tego

2014 Electronics For Imaging. Informacje zawarte w niniejszej publikacji podlegają postanowieniom opisanym w dokumencie Uwagi prawne dotyczącym tego 2014 Electronics For Imaging. Informacje zawarte w niniejszej publikacji podlegają postanowieniom opisanym w dokumencie Uwagi prawne dotyczącym tego produktu. 23 czerwca 2014 Spis treści 3 Spis treści...5

Bardziej szczegółowo

Kadry Optivum, Płace Optivum. Jak przenieść dane na nowy komputer?

Kadry Optivum, Płace Optivum. Jak przenieść dane na nowy komputer? Kadry Optivum, Płace Optivum Jak przenieść dane na nowy komputer? Aby kontynuować pracę z programem Kadry Optivum lub Płace Optivum (lub z obydwoma programami pracującymi na wspólnej bazie danych) na nowym

Bardziej szczegółowo

Microsoft System Center Virtual Machine Manager 2012

Microsoft System Center Virtual Machine Manager 2012 Edvaldo Alessandro Cardoso Microsoft System Center Virtual Machine Manager 2012 Poradnik praktyczny Ponad 60 przepisów do administracji i zarządzania programem Microsoft System Center Virtual Machine Manager

Bardziej szczegółowo

Problemy techniczne SQL Server

Problemy techniczne SQL Server Problemy techniczne SQL Server Instalacja Microsoft SQL Server 2008 R2 Express z płyty Optivum W poradzie opisano, jak zainstalować bezpłatną wersję programu bazodanowego Microsoft SQL Server 2008 R2 Express

Bardziej szczegółowo

Kopia zapasowa i odzyskiwanie

Kopia zapasowa i odzyskiwanie Kopia zapasowa i odzyskiwanie Podręcznik użytkownika Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows jest zastrzeżonym znakiem towarowym firmy Microsoft Corporation, zarejestrowanym w

Bardziej szczegółowo

Podręcznik ustawień Wi-Fi

Podręcznik ustawień Wi-Fi Podręcznik ustawień Wi-Fi Połączenie Wi-Fi z drukarką Połączenie z komputerem przez router Wi-Fi Bezpośrednie połączenie z komputerem Połączenie z urządzeniem przenośnym przez router Wi-Fi Połączenie bezpośrednie

Bardziej szczegółowo

Przywracanie systemu

Przywracanie systemu Przywracanie systemu Przywracanie systemu Windows XP za pomocą narzędzia Przywracanie systemu Przywracanie systemu (ang. System restore) - komponent systemów operacyjnych Windows ME, Windows XP i Windows

Bardziej szczegółowo

Acronis SharePoint Explorer. podręcznik użytkownika

Acronis SharePoint Explorer. podręcznik użytkownika Acronis SharePoint Explorer podręcznik użytkownika Spis treści 1 Wprowadzenie do programu Acronis SharePoint Explorer... 3 1.1 Obsługiwane wersje programu Microsoft SharePoint... 3 1.2 Obsługiwane lokalizacje

Bardziej szczegółowo

Oprogramowanie. DMS Lite. Podstawowa instrukcja obsługi

Oprogramowanie. DMS Lite. Podstawowa instrukcja obsługi Oprogramowanie DMS Lite Podstawowa instrukcja obsługi 1 Spis treści 1. Informacje wstępne 3 2. Wymagania sprzętowe/systemowe 4 3. Instalacja 5 4. Uruchomienie 6 5. Podstawowa konfiguracja 7 6. Wyświetlanie

Bardziej szczegółowo

Zadanie1. Wykorzystując serwis internetowy Wikipedii wyjaśnij następujące pojęcia: wirtualizacja, VirtualBox, Vmware, KVM, Virtual PC, Hyper-V.

Zadanie1. Wykorzystując serwis internetowy Wikipedii wyjaśnij następujące pojęcia: wirtualizacja, VirtualBox, Vmware, KVM, Virtual PC, Hyper-V. T: Wirtualizacja instalacji serwera Windows. Zadanie1. Wykorzystując serwis internetowy Wikipedii wyjaśnij następujące pojęcia: wirtualizacja, VirtualBox, Vmware, KVM, Virtual PC, Hyper-V. VirtualBox to

Bardziej szczegółowo