Czas na reformę administracji

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Czas na reformę administracji"

Transkrypt

1 debata redakcyjna Czas na reformę administracji Z d j ę c i a M a g d a Z e m ł a Po reformie ustrojowej państwa pora na reformę administracji. W dyskusji pod takim hasłem wzięli udział sekretarze miast i gmin: Stanisława Szołtysek z Nowego Targu prezes Forum Sekretarzy Samorządów Polski Południowej, Ireneusz Krześnicki ze Zduńskiej Woli, Adam Leszkiewicz z Warszawy i Paweł Lipowczan z Zabierzowa. Departament Administracji Publicznej MSWiA reprezentował Szymon Wróbel główny specjalista w Wydziale Organizacji Samorządu Terytorialnego, zaś Wspólnotę redaktor naczelny Janusz Król. Janusz Król: Coraz więcej nowo uchwalanych aktów prawnych budzi zastrzeżenia samorządowców. Mamy projekty kontrowersyjne, jak na przykład projekt ustawy zmieniającej status sekretarza i skarbnika. Są też ustawy bardzo trudne do wdrożenia, które zmierzają do tego, aby przekształcić urząd w e-urząd. I mamy codzienne kłopoty z prawem, czego przykładem mogą być oświadczenia majątkowe, czy wchodzące w tej chwili oświadczenia lustracyjne. Nawet konstytucja administracyjna, jaką jest k.p.a., nie działa w bardzo wielu sytuacjach. Administracja ma ogromne kłopoty z niespójnością prawa. Stąd nasze pytanie, do którego postawienia impuls dał pan sekretarz Ireneusz Krześnicki, czy rzeczywiście pora na reformę administracji? I w jaki sposób rozumielibyśmy ją w tym kontekście? ANONIMOWE, ZŁE PRAWO Ireneusz Krześnicki: Praktycznie każdy, nawet oczekiwany akt prawny nie dość, że nie rozwiązuje dotychczasowych problemów, to z reguły jest źródłem następnych. Najciekawsze jest to, że nie ma winowajców. Nie ma autora przepisów i nikt nie ponosi za nie odpowiedzialności. Nie chodzi mi o odpowiedzialność polityczną. Po uchwaleniu ustawy wszyscy chowają się za plecy parlamentu. Bezpośrednie konsekwencje ponoszą szeregowi pracownicy, np. urzędów gmin, którzy muszą świecić oczami przed interesantami, stosując się do tych przepisów. Mogę wskazać kilkadziesiąt aktów prawnych będących źródłem bałaganu w administracji, postrzeganego np. przez media jako niekompetencje i wymysły urzędników. Na przykład nowa ustawa o opłacie skarbowej robi wrażenie, że zosta- 16 WSPÓLNOTA NR 11,

2 ła napisana przez kogoś, kto zupełnie nie ma pojęcia, jak funkcjonuje administracja. Jakie są uwarunkowania techniczne poboru takiej opłaty, za co jest pobierana, w jakich okolicznościach itd. Wszystko to ma wpływ na sprawność administracji i jej koszty. Prezydent Zduńskiej Woli, poważnie traktując hasło Tanie państwo, zgłosił do rozważenia przez MSWiA kilka pomysłów. Jeden z nich dotyczył nieodpłatnego udostępnienia w Internecie, przez np. MSWiA, aktywnego program komputerowego typu lex zawierającego akty prawne wraz z komentarzami i orzecznictwem. Inny wniosek dotyczył BIP-u. Nie powinno być tak, że gminy na własną rękę kupują do jego obsługi program komputerowy. To również należy rozwiązać na szczeblu centralnym. Nie dość, że oszczędności w skali kraju sięgnęłyby wielu milionów złotych, to jeszcze można by w ten sposób uzyskać standaryzację zamieszczanych informacji i ich wyszukiwania. Kolejny pomysł dotyczył rozważenia połączenia pracujących na tych samych bazach danych: USC, wydziałów ewidencji ludności i powiatowych referatów paszportowych. Na nasze wnioski wysłane do MSWiA ponad rok temu, mimo monitów, do dzisiaj nie otrzymaliśmy odpowiedzi wbrew postanowieniom zawartym w k.p.a. Stanisława Szołtysek: Zaczęliśmy 17 lat temu od spontaniczności budowania samorządów, struktur organizacyjnych urzędów, opracowywania statutów, regulaminów. To była bardzo trudna i żmudna praca. Towarzyszył nam jednak optymizm. Najwyższy zatem czas, aby budować profesjonalną administrację, również samorządową. Wielokrotnie nasze Forum Sekretarzy podejmowało w tym kierunku działania i o to zabiegało, kierując wnioski m.in. do parlamentarzystów. Wnioski dotyczące również budowania korpusu służby samorządowej. Nie było zainteresowania ani też pozytywnych inicjatyw mających taki cel. Stanisława Szołtysek: Ogromne trudności w funkcjonowaniu administracji wprowadziła choćby ostatnia zmiana ustawy o opłacie skarbowej. Zmiany powinny zmierzać w kierunku opracowywania przede wszystkim dobrego prawa. Posłużę się przykładem ostatnich nowelizacji w ustawie o pracownikach samorządowych; dokonywanych na szybko. Chodzi o obowiązek przeprowadzania okresowych ocen kwalifikacyjnych pracowników samorządowych. Aktu wykonawczego, tj. rozporządzenia Rady Ministrów, do dziś nie mamy, a zaprezentowany jego projekt jest wzorowany na przepisach dotyczących ocen w administracji rządowej. Jest niedoskonały i budzi wiele wątpliwości. I choć praktycznie już dziś powinniśmy opracowywać regulaminy ocen, żeby system ten funkcjonował prawidłowo takiej możliwości nie mamy. Ireneusz Krześnicki: Ja też pamiętam zapał z początku lat 90., po wprowadzeniu reformy ustrojowej i przywróceniu samorządu terytorialnego na szczeblu gminy. Może udałoby się np. pod hasłem reformy administracji wyzwolić nowy, pozytywny impuls? Niestety, nie widzę instytucji, która chciałaby się podjąć naprawy państwa poprzez naprawę prawa. A d a m L e s z k i e w i c z : Tr z e - ba zacząć od diagnozy aktualnego stanu, a ten z roku na rok jest coraz gorszy. Zamiast budować nowe systemy, niszczy się stare vide zamiana służby cywilnej na zasób kadrowy. Nikt nie próbuje określić standardów np. poziomu wydatków na szkolenia pracowników. Coraz częściej czego jeszcze kilka lat temu nie było brakuje dobrych kandydatów do pracy w administracji. Stabilizacja przestała być wartością dla młodych ludzi, którzy śmiało podejmują decyzję o wyjeździe do Anglii. Mogą u nas zostać na rok dwa po studiach, żeby się czegokolwiek nauczyć, a potem idą do innej firmy i dostają dwa tysiące więcej. BRAKUJE MYŚLENIA O CAŁOŚCI Janusz Król: Czy taka diagnoza jest zgodna z wiedzą, jaką posiada MSWiA? Szymon Wróbel: To, co usłyszeliśmy, trudno nazwać diagnozą. Gdyby zaprosić inne osoby do dyskusji, miałyby inne spostrzeżenia, czasem w zajem nie się w yk luc zające. Do MSWiA wpływa wiele stanowisk jednostek samorządu i organizacji je zrzeszających. Wskazują wątpliwości dotyczące Szymon Wróbel: Odczuwam w wypowiedziach państwa zapotrzebowanie na superresort. funkcjonowania przepisów, proponują różne rozwiązania. Staramy się analizować to wszystko i pilnie reagować. Wdrażane procesy legislacyjne muszą być jednak przemyślane. 17

3 Brakuje centrum, które wie, że administracja to nie tylko przepisy prawne do egzekwowania, ale i organizacja ich wykonywania. Janusz Król: Przedstawia pan działanie ministerstwa na zasadzie bodziec reakcja. Niewątpliwie w misji ministerstwa znajduje się też kreowanie rzeczywistości poprzez legislację, co musi wspierać się na dobrze opracowanej diagnozie. Czy ona potwierdza to, co państwo powiedzieli? Szymon Wróbel: Trudno powiedzieć. Poruszono tu wiele szczegółowych zagadnień, niekiedy niemieszczących się w zakresie działań MSWiA. Proszę też pamiętać, że ministerstwo nie ma delegatur terenowych, które by prowadziły odpowiednie badania, choć oczywiście korzystamy z doświadczeń wojewodów i RIO. Niezależnie od bieżących działań podejmowanych w związku z sygnałami ze strony środowisk samorządowych, MSWiA analizuje rozwiązania dotyczące funkcjonowania polskiej administracji. W efekcie będziemy mogli dokonać diagnozy jej stanu. Odnosząc się do wypowiedzi pana Krześnickiego, pragnę zauważyć, że rozważane jest stworzenie programu prawniczego dostępnego przez Internet, w oparciu o istniejące już bazy danych aktów prawnych, np. sejmowe. Jeżeli natomiast chodzi o urzędowy wykaz nazw i miejscowości przew idziany ustawą, termin jego opracowania upływa w październiku 2008 r. Także prace legislacyjne nad rozporządzeniem w spraw ie ocen pracowników samorządowych są na końcowym etapie, po uzgodnieniach międzyresortowych. Dodam jeszcze, że w ramach Priorytetu Dobre Rządzenie przewidywane jest wsparcie potencjału regulacyjnego polskiej administracji poprzez udoskonalenie procesu stanowienia prawa (w szczególności reformę systemu oceny skutków regulacji) oraz przegląd istniejących już aktów prawnych pod kątem możliwości ich uproszczenia. Janusz Król: Reformy z 1990 i 1998 roku miały złamać resortowość Polski, wprowadzić zasadę terytorialności. To się znów wykoleiło. Brakuje centrum koordynującego administrację jako całość. Dawniej był przynajmniej Urząd Rady Ministrów. Szymon Wróbel: Czy oczekują państwo, aby w kraju istniało silne centrum wpły wające na samorząd terytorialny? Bo była mowa o wprowadzeniu jednolitych standardów do administracji samorządowej. Jeśli tak, to musi być jakiegoś typu rozstrzygnięcie na szczeblu centralnym. W jakiej formie? Adam Leszkiewicz: Administracji potrzeba wsparcia merytorycznego z zewnątrz: instytucjonalnego, lobbingowego, środowiskowego. Paweł Lipowczan: Rozstrzygnięcie centralne powinno dotyczyć narzędzi, natomiast samorządy decydowałyby, do czego ich używać. Nam nie chodzi o centralizację decyzji, jak ma funkcjonować samorząd w sensie swoich celów. My, urzędnicy, jesteśmy narzędziami. Doskwiera nam, że bywamy traktowani jak politycy. My nie określamy celów. Próbujemy w tej rozmowie wyrazić, że brakuje nam myślenia o jedności funkcjonowania administracji jako służby. PIĘĆ PUNKTÓW LESZKIEWICZA Adam Leszkiewicz: Ten, kto wymyśli, jak zreformować naszą administrację, powinien dostać jakąś nagrodę albo zostać podsekretarzem stanu. Natomiast każdy z nas ma jakieś wskazówki. Ja bym wskazał pięć elementów. Po pierwsze, oddzielenie administracji od bieżących wydarzeń politycznych. Żeby sekretarz miasta przestał pracować w systemie kadencyjnym i po trzech latach nie szukał pracy. Czyli budowanie służby publicznej, a nie zaplecza politycznego. Druga kwestia to fachowość, czyli mechanizmy służące pozyskiwaniu i utrzymywaniu dobrych kadr. Potrzebujemy do tego np. większej elastyczności rozporządzeń wykonawczych do ustawy o pracow nikach samorządow ych, indywidualnego podejścia do osób pojawiających się w administracji. Trzecia rzecz to standaryzacja form działania i finansowania administracji. Jak budować usługi dla mieszkańców, system skargowy itd. Czwarte to system przygotowania młodych ludzi do pracy w administracji. Marzy mi się związek między k ierunkami ekonomicznymi i prawniczymi. Po piąte wreszcie, niezwykle ważne jest budowanie zaplecza merytorycznego. Ten, kto stoi obok, nie zdaje sobie sprawy, jak bardzo ci, którzy są w środku, w administracji, potrzebują wsparcia merytorycznego z zewnątrz: instytucjonalnego, lobbingowego, środowiskowego. Ireneusz Krześnicki: Realizację tych punktów postrzegam jako finał reformy administracji. Administracji w pełni poukładanej. Bo cóż poradzi nawet najlepiej wykształcony, doświadczony i uczciwy urzędnik, gdy będzie korzystał z idiotycznych rozwiązań prawnych. Jak szkolić urzędnika, jeżeli nawet nie wiemy, czego mamy go uczyć. Rząd bez przerwy obciąża nas nowymi zadania, z którymi sam sobie 18 WSPÓLNOTA NR 11,

4 nie radzi. Nie oczekuję od centrum większej ingerencji, ani nawet pomocy. Chciałbym wiedzieć tylko jedno. Posłużę się przykładem. Mamy w tej chwili akcję podatkową i ktoś (znowu nie wiadomo kto) wymyślił przepis, że pisma podatkowe można dostarczać tylko za pośrednictwem poczty. Później się zreflektowano i dopisano: i sołtysów. W Zduńskiej Woli nie mamy sołtysów, podatki nie zmieniały się od lat, a mimo wszystko akcja dostarczania decyzji podatkowych kosztuje nas około 50 tys. zł rocznie. Jaka to będzie suma w skali kraju, łatwo można policzyć. Otóż chciałbym mieć możliwość zgłoszenia sygnału: to jest niepotrzebne, to trzeba zmienić itd. Żeby została powołana instytucja, która miałaby obowiązek reagowania na takie sygnały. Szymon Wróbel: Jeśli chodzi o ordynację podatkową, to chyba wiadomo, komu zgłosić. Paweł Lipowczan: Ale jeśli zmienimy przepisy przy ordynacji podatkowej, a nie zmienimy na przykład w k.p.a. przy decyzjach administracyjnych, to nic nie da. Jeśli trzeba by wprowadzić spójne zmiany dotyczące jednego problemu w pięciu ustawach, to pan każe nam zwracać się do pięciu resortów oddzielnie. Nie ma jakiegoś centrum, które myśli o tym, że administracja to nie tylko przepisy prawne do egzekwowania, ale także organizacja ich wykonywania. Podkreślam: organizacja. Stanisława Szołtysek: Ogromne trudności w funkcjonowaniu administracji wprowadziła ostatnia zmiana ustawy o opłacie skarbowej, a dodatkowe obowiązki, jakie dla urzędników wynikają z rozporządzenia w sprawie dokumentowania jej zapłaty, są bardzo uciążliwe. Podam przykład: ktoś zamawia ślub w USC w Nowym Targu, zgodnie z zapisem ustawy z chwilą dokonania zgłoszenia lub składania wniosku powstaje obowiązek zapłaty opłaty skarbowej. Wnosi ją. Ale ślub chce wziąć w Rabce. Klient również w Rabce otrzymuje informację, że musi wnieść opłatę skarbową, Ireneusz Krześnicki: Brakuje ośrodka koordynacyjnego, który by reagował na sygnały o złych przepisach i niepotrzebnych kosztach. bo nie otrzyma aktu ślubu. Już raz za tę czynność zapłacił tam, gdzie go zamawiał. Do kogo zatem ta opłata powinna należeć? Czy to urząd w Nowym Targu winien ją przesłać do Rabki? Jeśli tak, widzimy, że powoduje to dodatkowe czynności administracyjne. Gdy zwracamy się o wyjaśnienie do jednostek nadrzędnych nie chcą się w tej sprawie wypowiadać. Szymon Wróbel: Chyba te akty prawne, o których państwo mówicie, były konsultowane ze stroną samorządową? Pytanie, jak to się później przekłada na ostateczny kształt tych przepisów. Ireneusz Krześnicki: Tu właśnie jest problem, o którym mówiłem na wstępie: akty prawne są anonimowe, nikt nie poczuwa się do ich autorstwa. Chciałbym zobaczyć, jak sobie radzi niemiecki urzędnik w naszej rzeczywistości. Koleżanka Szołtysek wdraża w swoim urzędzie ISO. Bardzo dobrze. Z drugiej strony na docierające do mnie co chwilę oferty firm, które za drobną opłatą pomagają wdrażać ISO, odpowiadam, że gdyby byli uczciwi, to po zbadaniu naszych zadań, kompetencji, obowiązujących procedur, możliwości finansowych i technicznych, przyznaliby rację, że wdrożenie ISO w urzędzie jest niemożliwe. To po prostu nie może dobrze działać. Jeżeli rozwiązania prawne będą klarowne, wszystko będzie jasne i ISO zbędne. Uważam, że pozytywnym elementem wdrożenia ISO są wyłącznie szkolenia i proces teoretycznego rozpracowywania procedur przez popadających w rutynę pracowników. Moda na ISO może poprawić sytuację w kilkudziesięciu urzędach, ale rozumiem, że rozmawiamy o całym państwie. KPA JAK ISO Janusz Król: ISO, czyli International Organization for Standardization, to międzynarodowa instytucja ustalająca standardy w dziesiątkach dziedzin. Tym, o co zwracamy się do MSWiA, jest właśnie ustalenie standardów dla polskiej administracji. Ale żeby nie nazywały się one PISO, czy podobnie tylko kodeks postępowania administracyjnego, albo ustawa, rozporządzenie w takiej a takiej sprawie. Po zestandaryzowaniu te akty będą koherentne. Nie tak jak przepisy o opłacie skarbowej, gdzie ustawa chce podobno skończyć z papierologią, znaczkami, aby to się mogło odbywać także elektronicznie, skoro mamy społeczeństwo informacyjne i e-administrację. A tymczasem w rozporządzeniu wykonawczym ministra finansów stwierdza się, że na odwrocie dowodu wpłaty należy postawić pieczątkę. Ireneusz Krześnicki: Trzy pieczątki! Janusz Król: Czy należy opieczętować twardy dysk komputera i port routera? Opłata skarbowa wpływa do gminy. Jednak gmina często wie, za co wniesiono opłatę, bo potwierdzenie trzeba przedstawić tam, gdzie człowiek ubiega się np. o licencję. To jak ironicznie mawia sekretarz Poznania Piotr Kołodziejczyk twórczy wkład Ministerstwa Finansów w zasady księgowości. Ireneusz Krześnicki: Każdy urząd rozwiązuje ten problem jak może i jak chce. Ale to jest problem państwa, skoro występuje w każdym samorządzie. 19

5 Janusz Król: Jest więc pytanie o centrum standaryzacji. Powinny mu podlegać nie tylko procedury administracyjne, ale i legislacyjne. Za polskie akty prawne nikt nie odpowiada, są niczyje. Możemy wskazać panią minister finansów z imienia i nazwiska jako odpowiedzialną za bałagan z opłatami skarbowymi. Po czym niech ona zrobi konferencję prasową, wskaże dyrektora odpowiedzialnego za ten projekt i wyrzuci go z pracy. Ireneusz Krześnicki: Gdy w gminie jest coś nie tak z projektem uchwały rady, to wójt sprawdza, kto mu to podsunął i wyciąga konsekwencje. Ważne jest, abyśmy nie zeszli z właściwej płaszczyzny naszej dyskusji. Gdy rozmawiałem z jednym z parlamentarzystów na temat usprawnienia ewidencji działalności gospodarczej w urzędzie miasta, na zgłoszony przez niego pomysł w prowadzenia możliwości składania wniosków o wpis przez Internet odpowiedziałem, że najlepszym rozwiązaniem jest likwidacja tej ewidencji, gdyż nie spełnia ona żadnych funkcji praktycznych. Wprowadzenie z inicjatywy Paweł Lipowczan: My, urzędnicy, jesteśmy narzędziami. Doskwiera nam to, że bywamy traktowani jak politycy. rządu Rakowskiego przepisu do ustawy, że każdy może prowadzić działalność gospodarczą po wpisaniu się do ewidencji z perspektywy PRL-u było rewolucją, jednak po 17 latach demokracji wydaje się śmieszne. To, co w normalnym państwie jest naturalnym prawem człowieka, w Polsce ustanowiono zapisem do ustawy i obwarowano wykonaniem określonych czynności administracyjnych. Janusz Król: Jest REGON, NIP... MSWiA OD STANDARDÓW Szymon Wróbel: Ciągle widzę zapotrzebowanie na superresort. Janusz Król: Dlaczego super? Nie może to być normalne centrum standaryzacji? Szymon Wróbel: Jeśli ma koordynować pracę resortów... Bo wskazujecie państwo na brak współpracy pomiędzy poszczególny mi działami administracji rządowej. Dyskusja jest o tym, co należy zrobić w centrum, a nie na szczeblu samorządow ym. Chcą państwo nowej struktury, która będzie spinała całość działań administracji centralnej. Paweł Lipowczan: Jeśli ministerstwo ma w nazwie administrację, to powinno myśleć o administracji jako całości państwa. Wynikiem naszej dyskusji nie może być teza, że chcemy powołania jeszcze jednego ministerstwa, bo wtedy za takie myślenie powinni pogonić nas z gminy. Nie ma potrzeby tworzenia nowych struktur, tym, które już istnieją, trzeba przydzielić zadania i kompetencje potrzebne do ich wykonania! Ireneusz Krześnicki: Jest Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji. Ze sprawami wewnętrznymi powiedzmy, że sobie radzi, ale z administracją niekoniecznie. Szymon Wróbel: Działamy na podstawie ustawy o działach administracji rządowej. Ireneusz Krześnicki: Dział administracja publiczna obejmuje m.in. sprawy: administracji, w tym organizacji urzędów administracji publicznej oraz procedur administracyjnych oraz reform i organizacji struktur administracji publicznej. Szymon Wróbel: Ale nie przekłada się to na szczegółowe władcze kompetencje, choć oczywiście podejmujemy tzw. działania miękkie, które w zamierzeniu mają doprowadzić do wypracowania standardów realizacji zadań przez administrację publiczną. Znaczną rolę odgrywa tu również KPRM. Janusz Król: O tym właśnie mówimy. Brakuje woli politycznej albo rzetelnej diagnozy stanu rzeczy, z której można by wyjść. E-BAŁAGAN Janusz Król: Przejdźmy do kwestii gorącej i ważnej. Niektórzy patrzą na nią z politowaniem albo ze złością, ale niestety, terminy są ustalone i biegną. Ustawa o wdrożeniu podpisu elektronicznego nakazywała zrobić to w ciągu 4 lat. Czyli pół roku temu powinien działać, ale go nie ma. Tu i ówdzie wdrożono podpis elektroniczny dla burmistrza, sekretarza, skarbnika, ale daleko do tego, aby miał go każdy urzędnik wydający decyzje. Ireneusz Krześnicki: Chętnie poznałbym autora pomysłu, aby ustanowić w ustawie sztywną datę wdrożenia podpisu elektronicznego. Janusz Król: Wiem, że Ludwik Dorn 27 listopada 2006 wydał rozporządzenie o elektronicznych archiwach, o repozytorium dokumentów. Wchodzi ono w życie 6 miesięcy od opublikowania. Wg mojej wiedzy nie wiem, czy jest ona pełna 12 czerwca 2007 e-administracja musi działać. Jest rozporządzenie o elektronicznej skrzynce podawczej, jest ustawa o informatyzacji podmiotów realizujących usługi publiczne. Są określone terminy. Pytanie, czy tak wdrażana idea społeczeństwa informacyjnego nie znajdzie się na mieliźnie. Ireneusz Krześnicki: Od dwóch miesięcy mam podpis elektroniczny. Takie urządzonko z kartą. Zastanawiam się, ile miesięcy minie, zanim pierwszy interesant przyśle pismo podpisane elektronicznie. Za trzy kwalifikowane podpisy i elektroniczna skrzynkę podawczą zapłaciliśmy ok. 8 tys. zł. Tak 20 WSPÓLNOTA NR 11,

6 Janusz Król: Jeżeli w organizacji jest bałagan, to zastosowanie narzędzi informatycznych go potęguje. sobie liczę: 8 tys. razy 3 tys. daje sumę 24 milionów. Janusz Król: Na początek. To będą miliardy. Ireneusz Krześnicki: Myślę, że istnieje silny lobbing firm komputerowych. Komputeryzacja urzędów publicznych to najnormalniejsza w życiu partyzantka. Wielomiliardowy rynek, który finansują podatnicy. Koszty ponoszone na informatyzację są niewspółmierne do uzyskiwanych korzyści. Jasne, że informatyzacja to przyszłość. Ale w Polsce zmierzamy do tej przyszłości w sposób najgorszy z możliwych. Z końcem roku 2006 wdrożyliśmy pięć podpisów elektronicznych za 2,1 tys. A więc taniej niż w Zduńskiej Woli. Obsługę informatyczną mamy na dość dobrym poziomie. W 2007 roku zamierzamy wprowadzić elektroniczny obieg dokumentów. Jednak zarówno z BIP-u, jak i elektronicznego przesyłania dokumentów tak naprawdę niewielu mieszkańców korzysta. Trzeba równocześnie edukować społeczeństwo. Janusz Król: Ironicznie mówiąc, najlepszą edukacją jest przymus administracyjny. Cała Polska rozlicza się z ZUS-em elektronicznie. Był przymus, kropka, koniec. Ireneusz Krześnicki: Ale czy każdy urząd ZUS-u w terenie sam to sobie wdrażał? O jakiej standaryzacji w samorządach możemy mówić, jeżeli każdy urząd będzie wszystko wprowadzał sam? To wyrzucanie pieniędzy. Czy nie można było zrobić tak, żeby BIP był standardowym programem, udostępnianym przez MSWiA np. za 20 zł, a nie 2 tysiące, plus aktualizacja od firmy komercyjnej. Nikt nad tym nie panuje, nikt tego nie liczy. Janusz Król: Spróbuję podsumować naszą debatę. Nie mamy wątpliwości, że najważniejszy jest system prawny. Jeśli nie zostanie uporządkowany, to trudno mówić o innych elementach. Jeżeli w organizacji jest porządek, to szerokie zastosowanie informatyki go wzmacnia. Jeżeli jednak w organizacji jest bałagan, chaos kompetencyjny, to z kolei zastosowanie narzędzi informatycznych potęguje ten nieporządek. Ktoś nie wiem, kto musi rzetelne zdiagnozować, co się z administracją naprawdę dzieje. Jak wygląda system prawny. W jakiś sposób wystandaryzować tę działalność. Dopiero na to wszystko spróbować nałożyć pewne zdefiniowane procedury i zaimplementować je w systemie informatycznym. Jeżeli będziemy postępowali tak jak dotąd, to tylko spowodujemy większy chaos. Stanisława Szołtysek: Chciałabym wrócić do wypowiedzi Ireneusza Krześnickiego odnośnie do wdrażania systemów jakości w urzędach. Uważam, że urzędy podejmują się wdrażania systemów zarządzania jakością, ponieważ to kolejny krok w kierunku poprawy ich funkcjonowania. Audytorzy wewnętrzni na bieżąco oceniają pracę w urzędzie, dzięki temu jest cały czas udoskonalana, a urząd zaczyna coraz lepiej funkcjonować. A przy zastosowaniu nowoczesnych systemów informatycznych wspomagających pracę urzędu (e-urząd) wypracujemy jakość, jakiej się od nas oczekuje. Dlatego też podjęliśmy się tej misji. Ireneusz Krześnicki: Zgadza się i gratuluję, ale tak będzie w Nowym Tar- W Polsce nie ma myślenia o jedności funkcjonowania administracji jako służby. gu i jeszcze kilku gminach, które wdrażają ISO w tej chwili. Ale nie koniecznie tam, gdzie ISO wdrożono 4 lata temu. Urządzimy swój urząd wg własnych standardów, a później wszystko pójdzie do kosza, bo trzeba się będzie dostosować do innych. Dlatego moim zdaniem to jest partyzantka. Podziwiam Cię, że to robisz i na pewno wyborcy to zauważą i docenią, ale ja mówię o rozwiązaniach systemowych. O standardach jednakowych w całym kraju. Szymon Wróbel: MSWiA prowadzi oczywiście w zakresie swoich właściwości analizy stanu administracji. Jeżeli jednak ma powstać pełna diagnoza, nie tylko z punktu widzenia ustrojowego, ale uwzględniająca poszczególne elementy funkcjonowania administracji samorządowej i w ogóle administracji w skali całego kraju, to będzie to przedsięwzięcie znacznych rozmiarów. Podsumowując państwa wypowiedzi, chciałbym dodać, że budowa sprawnej, przejrzystej i przyjaznej obywatelom administracji publicznej jest celem strategicznym priorytetu V Dobre rządzenie Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (PO KL) na lata współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, dla którego minister właściwy do spraw administracji publicznej pełni rolę Instytucji Pośredniczącej. Jest to również jeden z celów Programu Zwalczania Korupcji Strategia Antykorupcyjna II Etap Wdrażania Zadania realizowane w ramach tego priorytetu koncentrować się będą na poprawie jakości stanowionego prawa, podniesieniu skuteczności i efektywności realizacji zadań przez jednostki administracji publicznej oraz wprowadzeniu standardów ich realizacji, podnoszeniu poprzez szkolenia kwalifikacji i kompetencji urzędników administracji publicznej oraz promowaniu etosu służby publicznej. 21

Cele, granice, metody i koszty lokalnych konsultacji społecznych

Cele, granice, metody i koszty lokalnych konsultacji społecznych KANCELARIA PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ BIULETYN FORUM DEBATY PUBLICZNEJ SAMORZĄD TERYTORIALNY DLA POLSKI Cele, granice, metody i koszty lokalnych konsultacji społecznych NUMER 33 MAJ 2014 BIULETYN

Bardziej szczegółowo

Profesjonalnie działać, skutecznie zmieniać poradnik dla organizacji pozarządowych. Łódź 2010

Profesjonalnie działać, skutecznie zmieniać poradnik dla organizacji pozarządowych. Łódź 2010 2 Wydawca: Centrum Promocji i Rozwoju Inicjatyw Obywatelskich OPUS Opracowanie: Zespół Centrum Promocji i Rozwoju Inicjatyw Obywatelskich OPUS Redakcja: Małgorzata Szewczyk Profesjonalnie działać, skutecznie

Bardziej szczegółowo

Prawa człowieka, proces legislacyjny, wymiar sprawiedliwości uwagi na tle działalności HFPC

Prawa człowieka, proces legislacyjny, wymiar sprawiedliwości uwagi na tle działalności HFPC Prawa człowieka, proces legislacyjny, wymiar sprawiedliwości Barbara Grabowska Współpraca: dr Adam Bodnar, Michał Szwast 1 Warszawa, czerwiec 2014 r. 1. Wprowadzenie Od połowy 2010 r. w Helsińskiej Fundacji

Bardziej szczegółowo

Barbara Przybylska Związek Biur Porad Obywatelskich. Alina Wasilewska, Fundacja Batorego, program Obywatele dla Demokracji.

Barbara Przybylska Związek Biur Porad Obywatelskich. Alina Wasilewska, Fundacja Batorego, program Obywatele dla Demokracji. Zapis sesji "Rola poradnictwa prawnego i obywatelskiego w rozwoju społeczeństwa obywatelskiego w Polsce". VII Ogólnopolskie Forum Inicjatyw Pozarządowych, Warszawa, 15 września 2014 r Dzień dobry Państwu,

Bardziej szczegółowo

Wywiady, dyskusje. Jakich trenerów potrzeba sportowi polskiemu, kto i jak powinien ich kształcić - dyskusja niedokończona

Wywiady, dyskusje. Jakich trenerów potrzeba sportowi polskiemu, kto i jak powinien ich kształcić - dyskusja niedokończona 86 Wywiady, dyskusje Jakich trenerów potrzeba sportowi polskiemu, kto i jak powinien ich kształcić - dyskusja niedokończona Uczestnicy dyskusji: Włodzimierz Cygański - zastępca dyrektora naczelnego COS,

Bardziej szczegółowo

FUNDUSZ SOŁECKI. Stowarzyszenie Liderów Lokalnych Grup Obywatelskich. www.sllgo.pl

FUNDUSZ SOŁECKI. Stowarzyszenie Liderów Lokalnych Grup Obywatelskich. www.sllgo.pl FUNDUSZ SOŁECKI w p y t a n i a c h i o d p o w i e d z i a c h Stowarzyszenie Liderów Lokalnych Grup Obywatelskich www.sllgo.pl Publikacja Fundusz sołecki w pytaniach i odpowiedziach powstała w programie

Bardziej szczegółowo

Projekt realizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt realizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Projekt realizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego PORADNIK wg ISO 9001 i uniknąć najczęstszych błędów Olgierd Głodkowski,

Bardziej szczegółowo

Przegląd Służby Cywilnej

Przegląd Służby Cywilnej Przegląd Służby Cywilnej Departament Służby Cywilnej Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Nr 2 (17) MARZEC KWIECIEŃ 2012 r. ISSN 2082 193X Szanowne Koleżanki i Koledzy Minęły właśnie 3 lata od powołania mnie

Bardziej szczegółowo

Dialog Społeczny. Raport Odpowiedzialności Społecznej

Dialog Społeczny. Raport Odpowiedzialności Społecznej 2006 Dialog Społeczny Raport Odpowiedzialności Społecznej Niniejszy Raport Odpowiedzialności Społecznej został wydany przez British American Tobacco Polska. Znajdą tu Państwo kwestie podniesione przez

Bardziej szczegółowo

Krajobraz Polski dobrem publicznym potrzeba zmian w zarzàdzaniu krajobrazem

Krajobraz Polski dobrem publicznym potrzeba zmian w zarzàdzaniu krajobrazem KANCELARIA PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ BIULETYN FORUM DEBATY PUBLICZNEJ SAMORZĄD TERYTORIALNY DLA POLSKI Krajobraz Polski dobrem publicznym potrzeba zmian w zarzàdzaniu krajobrazem NUMER 34 CZERWIEC

Bardziej szczegółowo

PROJEKT OD POMYSŁU DO REALIZACJI

PROJEKT OD POMYSŁU DO REALIZACJI PROJEKT OD POMYSŁU DO REALIZACJI Opracowanie Projekt - od pomysłu do realizacji powstało w ramach projektu Wiarygodni, kompetentni, przejrzyści organizacje pozarządowe w działaniu, realizowanego w ramach

Bardziej szczegółowo

BIULETYN INFORMACYJNY DEPARTAMENT ZARZĄDZANIA EFS. Europejski Fundusz Społeczny. Człowiek MINISTERSTWO ROZWOJU REGIONALNEGO STYCZEŃ 2008 NR 7.

BIULETYN INFORMACYJNY DEPARTAMENT ZARZĄDZANIA EFS. Europejski Fundusz Społeczny. Człowiek MINISTERSTWO ROZWOJU REGIONALNEGO STYCZEŃ 2008 NR 7. BIULETYN INFORMACYJNY DEPARTAMENT ZARZĄDZANIA EFS Europejski Fundusz Społeczny Człowiek MINISTERSTWO ROZWOJU REGIONALNEGO STYCZEŃ 2008 NR 7 efs Słowo wstępu Szanowni Państwo Rozpoczął się już drugi rok

Bardziej szczegółowo

BIAŁA KSIĘGA zasady partnerstwa we wdrażaniu Funduszy Europejskich w Polsce. wraz ze strategią realizacji w okresie programowania 2014-2020

BIAŁA KSIĘGA zasady partnerstwa we wdrażaniu Funduszy Europejskich w Polsce. wraz ze strategią realizacji w okresie programowania 2014-2020 BIAŁA KSIĘGA zasady partnerstwa we wdrażaniu Funduszy Europejskich w Polsce wraz ze strategią realizacji w okresie programowania 2014-2020 Warszawa, 2014 Publikacja pod redakcją: Tomasza Włodarskiego i

Bardziej szczegółowo

Na zlecenie Fundacji Rozwoju Demokracji Lokalnej wydała Agencja Wydawniczo-Reklamowa MT, ul. Nowy Świat 49, 00-042 Warszawa. ISBN: 83-917960-8-6

Na zlecenie Fundacji Rozwoju Demokracji Lokalnej wydała Agencja Wydawniczo-Reklamowa MT, ul. Nowy Świat 49, 00-042 Warszawa. ISBN: 83-917960-8-6 Jacek Kwiatkowski PARTYCYPACJA SPOŁECZNA I ROZWÓJ SPOŁECZNY WARSZAWA 2003 Na zlecenie Fundacji Rozwoju Demokracji Lokalnej wydała Agencja Wydawniczo-Reklamowa MT, ul. Nowy Świat 49, 00-042 Warszawa. ISBN:

Bardziej szczegółowo

Model współpracy systemu edukacji z gospodarką województwa wielkopolskiego

Model współpracy systemu edukacji z gospodarką województwa wielkopolskiego Model współpracy systemu edukacji z gospodarką województwa wielkopolskiego Agnieszka Różycka Marcin Dwórznik Justyna Gać Adam Miller Marcin Steć Case-Doradcy Sp. z o.o SPIS TREŚCI 1. WSTĘP... 3 2. CHARAKTERYSTYKA

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO ROZWOJU REGIONALNEGO ABC ZARZĄDZANIA PROJEKTAMI MIĘKKIMI PORADNIK

MINISTERSTWO ROZWOJU REGIONALNEGO ABC ZARZĄDZANIA PROJEKTAMI MIĘKKIMI PORADNIK MINISTERSTWO ROZWOJU REGIONALNEGO ABC ZARZĄDZANIA PROJEKTAMI MIĘKKIMI PORADNIK WARSZAWA 2012 Poradnik ABC zarządzania projektami miękkimi opracowany został przez Fundację Rozwoju Zarządzania Instytut Gantta

Bardziej szczegółowo

Program wyborczy PLATFORMY OBYWATELSKIEJ

Program wyborczy PLATFORMY OBYWATELSKIEJ BY ŻYŁO SIĘ LEPIEJ. WSZYSTKIM! Program wyborczy PLATFORMY OBYWATELSKIEJ Warszawa 2007 Spis treści Spis treści Donald Tusk, Polska zasługuje na cud gospodarczy... 4 Bronisław Komorowski, Wstęp do programu

Bardziej szczegółowo

Jerzy Kowalczyk Artur Jabłoński Sławomir Wawak Poradnik wdrażania systemu zarządzania jakością zgodnego z ISO 9001

Jerzy Kowalczyk Artur Jabłoński Sławomir Wawak Poradnik wdrażania systemu zarządzania jakością zgodnego z ISO 9001 Jerzy Kowalczyk Artur Jabłoński Sławomir Wawak Poradnik wdrażania systemu zarządzania jakością zgodnego z ISO 9001 www.humanms.pl Spis treści Wprowadzenie... 3 Przyczyny wdrażania systemu jakości według

Bardziej szczegółowo

Społeczny wizerunek służby cywilnej

Społeczny wizerunek służby cywilnej Społeczny wizerunek służby cywilnej Raport z badania jakościowego urzędnicy i eksperci w ramach projektu: Strategia Zarządzania Zasobami Ludzkimi w Służbie Cywilnej Warszawa, 2011 SPIS TREŚCI INFORMACJE

Bardziej szczegółowo

Kalisz. Wielkopolska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości Sp. z o.o. Pomysł na projekt

Kalisz. Wielkopolska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości Sp. z o.o. Pomysł na projekt Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego KAPITAŁ LUDZKI NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOŚCI te m ek pr oj tu ni ki ys m SAMORZĄD WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO

Bardziej szczegółowo

PROJEKT Załącznik do uchwały nr Rady Ministrów

PROJEKT Załącznik do uchwały nr Rady Ministrów PROJEKT Załącznik do uchwały nr Rady Ministrów z dnia Strategia Warszawa, 20 grudnia 2012 r. 1 Spis treści 1. Wprowadzenie 3 2. Streszczenie strategii 6 3. Diagnoza i trendy społeczno-gospodarczej w obszarze:

Bardziej szczegółowo

Poradnik. Dobrych Praktyk Konsultacji Społecznych WARSZAWA 2011

Poradnik. Dobrych Praktyk Konsultacji Społecznych WARSZAWA 2011 Poradnik Dobrych Praktyk Konsultacji Społecznych WARSZAWA 2011 Projekt Mój Samorząd współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Sieć Wspierania Organizacji Pozarządowych SPLOT Autor: Małgorzata

Bardziej szczegółowo

I. PROCES LEGISLACYJNY

I. PROCES LEGISLACYJNY I. PROCES LEGISLACYJNY 1.1. Inicjatywa ustawodawcza Jakub Bennewicz, Wojciech Białończyk, Łukasz Kasiak 1.1.1. Prawo inicjatywy ustawodawczej 1.1.1.1. Podmioty posiadające prawo inicjatywy ustawodawczej

Bardziej szczegółowo

MIERZENIE ILOŚCI I JAKOŚCI USŁUG PUBLICZNYCH JAKO ELEMENT PROGRAMU ROZWOJU INSTYTUCJONALNEGO

MIERZENIE ILOŚCI I JAKOŚCI USŁUG PUBLICZNYCH JAKO ELEMENT PROGRAMU ROZWOJU INSTYTUCJONALNEGO INSTYTUT BADAŃ NAD GOSPODARKĄ RYNKOWĄ Jarosław Duda, Antoni Jeżowski, Wojciech Misiąg, Bogdan Nowak, Jacek Szlachta, Janusz Zaleski MIERZENIE ILOŚCI I JAKOŚCI USŁUG PUBLICZNYCH JAKO ELEMENT PROGRAMU ROZWOJU

Bardziej szczegółowo

Konferencje i Seminaria 3(31)2000

Konferencje i Seminaria 3(31)2000 Konferencje i Seminaria 3(31)2000 Ochrona konsumenta na rynku ubezpieczeń Biuletyn Biura Studiów i Ekspertyz Kancelarii Sejmu Materiały z konferencji dla posłów III kadencji (18 stycznia 2000 r.) zorganizowanej

Bardziej szczegółowo

metody, formy i programy kształcenia e-edukacja w kraju zarządzanie wiedzą kształcenie ustawiczne e-biznes e-edukacja na świecie

metody, formy i programy kształcenia e-edukacja w kraju zarządzanie wiedzą kształcenie ustawiczne e-biznes e-edukacja na świecie 3 Od redakcji 3 Aktualności 4 Nowelizacja regulacji dotyczących kształcenia na odległość nowy projekt rozporządzenia MNiSW metody, formy i programy kształcenia 6 Procedury a wartości akademickie środowiskowa

Bardziej szczegółowo

Procedury PRAWA i ŻYCIOWE ich rozwiązania, czyli Zeszyt Dobrych Praktyk współpracy w Subregionie Zachodnim Województwa Śląskiego

Procedury PRAWA i ŻYCIOWE ich rozwiązania, czyli Zeszyt Dobrych Praktyk współpracy w Subregionie Zachodnim Województwa Śląskiego Procedury PRAWA i ŻYCIOWE ich rozwiązania, czyli Zeszyt Dobrych Praktyk współpracy w Subregionie Zachodnim Województwa Śląskiego Poradnik rekomendowany do stosowania przez organizacje pozarządowe oraz

Bardziej szczegółowo

Na wartość zasobów ludzkich administracji składa się: wartość poszczególnych członków jej personelu oraz wartość jaką oni przedstawiają, jako węższy

Na wartość zasobów ludzkich administracji składa się: wartość poszczególnych członków jej personelu oraz wartość jaką oni przedstawiają, jako węższy SPIS TREŚCI WSTĘP... 2 ROZDZIAŁ I. ZARZĄDZANIE ZASOBAMI LUDZKIMI W ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ... 5 1.1. PODSTAWY PRAWNE ZARZĄDZANIA ZASOBAMI LUDZKIMI W ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ... 5 1.2. ZASOBY LUDZKIE I

Bardziej szczegółowo

etodologia wspierania rozwoju społecznego gminy poprzez partycypację

etodologia wspierania rozwoju społecznego gminy poprzez partycypację [ ] Autorzy opracowania podkreślają, że»partycypacja społeczna powoli, ale systematycznie wkracza w polskie życie społeczne i publiczne. Powstały już liczne ustawy i akty prawne regulujące udział obywateli

Bardziej szczegółowo

Biuletyn. HR Business Partnera 2014. www.tangerine.biz.pl

Biuletyn. HR Business Partnera 2014. www.tangerine.biz.pl Biuletyn HR Business Partnera 2014 www.tangerine.biz.pl Rola, zadania oraz pozycja HR Business Partnera w organizacji HR Biznes Partner określenie, które zaczyna brzmieć coraz bardziej znajomo, choć to

Bardziej szczegółowo