Czas na reformę administracji

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Czas na reformę administracji"

Transkrypt

1 debata redakcyjna Czas na reformę administracji Z d j ę c i a M a g d a Z e m ł a Po reformie ustrojowej państwa pora na reformę administracji. W dyskusji pod takim hasłem wzięli udział sekretarze miast i gmin: Stanisława Szołtysek z Nowego Targu prezes Forum Sekretarzy Samorządów Polski Południowej, Ireneusz Krześnicki ze Zduńskiej Woli, Adam Leszkiewicz z Warszawy i Paweł Lipowczan z Zabierzowa. Departament Administracji Publicznej MSWiA reprezentował Szymon Wróbel główny specjalista w Wydziale Organizacji Samorządu Terytorialnego, zaś Wspólnotę redaktor naczelny Janusz Król. Janusz Król: Coraz więcej nowo uchwalanych aktów prawnych budzi zastrzeżenia samorządowców. Mamy projekty kontrowersyjne, jak na przykład projekt ustawy zmieniającej status sekretarza i skarbnika. Są też ustawy bardzo trudne do wdrożenia, które zmierzają do tego, aby przekształcić urząd w e-urząd. I mamy codzienne kłopoty z prawem, czego przykładem mogą być oświadczenia majątkowe, czy wchodzące w tej chwili oświadczenia lustracyjne. Nawet konstytucja administracyjna, jaką jest k.p.a., nie działa w bardzo wielu sytuacjach. Administracja ma ogromne kłopoty z niespójnością prawa. Stąd nasze pytanie, do którego postawienia impuls dał pan sekretarz Ireneusz Krześnicki, czy rzeczywiście pora na reformę administracji? I w jaki sposób rozumielibyśmy ją w tym kontekście? ANONIMOWE, ZŁE PRAWO Ireneusz Krześnicki: Praktycznie każdy, nawet oczekiwany akt prawny nie dość, że nie rozwiązuje dotychczasowych problemów, to z reguły jest źródłem następnych. Najciekawsze jest to, że nie ma winowajców. Nie ma autora przepisów i nikt nie ponosi za nie odpowiedzialności. Nie chodzi mi o odpowiedzialność polityczną. Po uchwaleniu ustawy wszyscy chowają się za plecy parlamentu. Bezpośrednie konsekwencje ponoszą szeregowi pracownicy, np. urzędów gmin, którzy muszą świecić oczami przed interesantami, stosując się do tych przepisów. Mogę wskazać kilkadziesiąt aktów prawnych będących źródłem bałaganu w administracji, postrzeganego np. przez media jako niekompetencje i wymysły urzędników. Na przykład nowa ustawa o opłacie skarbowej robi wrażenie, że zosta- 16 WSPÓLNOTA NR 11,

2 ła napisana przez kogoś, kto zupełnie nie ma pojęcia, jak funkcjonuje administracja. Jakie są uwarunkowania techniczne poboru takiej opłaty, za co jest pobierana, w jakich okolicznościach itd. Wszystko to ma wpływ na sprawność administracji i jej koszty. Prezydent Zduńskiej Woli, poważnie traktując hasło Tanie państwo, zgłosił do rozważenia przez MSWiA kilka pomysłów. Jeden z nich dotyczył nieodpłatnego udostępnienia w Internecie, przez np. MSWiA, aktywnego program komputerowego typu lex zawierającego akty prawne wraz z komentarzami i orzecznictwem. Inny wniosek dotyczył BIP-u. Nie powinno być tak, że gminy na własną rękę kupują do jego obsługi program komputerowy. To również należy rozwiązać na szczeblu centralnym. Nie dość, że oszczędności w skali kraju sięgnęłyby wielu milionów złotych, to jeszcze można by w ten sposób uzyskać standaryzację zamieszczanych informacji i ich wyszukiwania. Kolejny pomysł dotyczył rozważenia połączenia pracujących na tych samych bazach danych: USC, wydziałów ewidencji ludności i powiatowych referatów paszportowych. Na nasze wnioski wysłane do MSWiA ponad rok temu, mimo monitów, do dzisiaj nie otrzymaliśmy odpowiedzi wbrew postanowieniom zawartym w k.p.a. Stanisława Szołtysek: Zaczęliśmy 17 lat temu od spontaniczności budowania samorządów, struktur organizacyjnych urzędów, opracowywania statutów, regulaminów. To była bardzo trudna i żmudna praca. Towarzyszył nam jednak optymizm. Najwyższy zatem czas, aby budować profesjonalną administrację, również samorządową. Wielokrotnie nasze Forum Sekretarzy podejmowało w tym kierunku działania i o to zabiegało, kierując wnioski m.in. do parlamentarzystów. Wnioski dotyczące również budowania korpusu służby samorządowej. Nie było zainteresowania ani też pozytywnych inicjatyw mających taki cel. Stanisława Szołtysek: Ogromne trudności w funkcjonowaniu administracji wprowadziła choćby ostatnia zmiana ustawy o opłacie skarbowej. Zmiany powinny zmierzać w kierunku opracowywania przede wszystkim dobrego prawa. Posłużę się przykładem ostatnich nowelizacji w ustawie o pracownikach samorządowych; dokonywanych na szybko. Chodzi o obowiązek przeprowadzania okresowych ocen kwalifikacyjnych pracowników samorządowych. Aktu wykonawczego, tj. rozporządzenia Rady Ministrów, do dziś nie mamy, a zaprezentowany jego projekt jest wzorowany na przepisach dotyczących ocen w administracji rządowej. Jest niedoskonały i budzi wiele wątpliwości. I choć praktycznie już dziś powinniśmy opracowywać regulaminy ocen, żeby system ten funkcjonował prawidłowo takiej możliwości nie mamy. Ireneusz Krześnicki: Ja też pamiętam zapał z początku lat 90., po wprowadzeniu reformy ustrojowej i przywróceniu samorządu terytorialnego na szczeblu gminy. Może udałoby się np. pod hasłem reformy administracji wyzwolić nowy, pozytywny impuls? Niestety, nie widzę instytucji, która chciałaby się podjąć naprawy państwa poprzez naprawę prawa. A d a m L e s z k i e w i c z : Tr z e - ba zacząć od diagnozy aktualnego stanu, a ten z roku na rok jest coraz gorszy. Zamiast budować nowe systemy, niszczy się stare vide zamiana służby cywilnej na zasób kadrowy. Nikt nie próbuje określić standardów np. poziomu wydatków na szkolenia pracowników. Coraz częściej czego jeszcze kilka lat temu nie było brakuje dobrych kandydatów do pracy w administracji. Stabilizacja przestała być wartością dla młodych ludzi, którzy śmiało podejmują decyzję o wyjeździe do Anglii. Mogą u nas zostać na rok dwa po studiach, żeby się czegokolwiek nauczyć, a potem idą do innej firmy i dostają dwa tysiące więcej. BRAKUJE MYŚLENIA O CAŁOŚCI Janusz Król: Czy taka diagnoza jest zgodna z wiedzą, jaką posiada MSWiA? Szymon Wróbel: To, co usłyszeliśmy, trudno nazwać diagnozą. Gdyby zaprosić inne osoby do dyskusji, miałyby inne spostrzeżenia, czasem w zajem nie się w yk luc zające. Do MSWiA wpływa wiele stanowisk jednostek samorządu i organizacji je zrzeszających. Wskazują wątpliwości dotyczące Szymon Wróbel: Odczuwam w wypowiedziach państwa zapotrzebowanie na superresort. funkcjonowania przepisów, proponują różne rozwiązania. Staramy się analizować to wszystko i pilnie reagować. Wdrażane procesy legislacyjne muszą być jednak przemyślane. 17

3 Brakuje centrum, które wie, że administracja to nie tylko przepisy prawne do egzekwowania, ale i organizacja ich wykonywania. Janusz Król: Przedstawia pan działanie ministerstwa na zasadzie bodziec reakcja. Niewątpliwie w misji ministerstwa znajduje się też kreowanie rzeczywistości poprzez legislację, co musi wspierać się na dobrze opracowanej diagnozie. Czy ona potwierdza to, co państwo powiedzieli? Szymon Wróbel: Trudno powiedzieć. Poruszono tu wiele szczegółowych zagadnień, niekiedy niemieszczących się w zakresie działań MSWiA. Proszę też pamiętać, że ministerstwo nie ma delegatur terenowych, które by prowadziły odpowiednie badania, choć oczywiście korzystamy z doświadczeń wojewodów i RIO. Niezależnie od bieżących działań podejmowanych w związku z sygnałami ze strony środowisk samorządowych, MSWiA analizuje rozwiązania dotyczące funkcjonowania polskiej administracji. W efekcie będziemy mogli dokonać diagnozy jej stanu. Odnosząc się do wypowiedzi pana Krześnickiego, pragnę zauważyć, że rozważane jest stworzenie programu prawniczego dostępnego przez Internet, w oparciu o istniejące już bazy danych aktów prawnych, np. sejmowe. Jeżeli natomiast chodzi o urzędowy wykaz nazw i miejscowości przew idziany ustawą, termin jego opracowania upływa w październiku 2008 r. Także prace legislacyjne nad rozporządzeniem w spraw ie ocen pracowników samorządowych są na końcowym etapie, po uzgodnieniach międzyresortowych. Dodam jeszcze, że w ramach Priorytetu Dobre Rządzenie przewidywane jest wsparcie potencjału regulacyjnego polskiej administracji poprzez udoskonalenie procesu stanowienia prawa (w szczególności reformę systemu oceny skutków regulacji) oraz przegląd istniejących już aktów prawnych pod kątem możliwości ich uproszczenia. Janusz Król: Reformy z 1990 i 1998 roku miały złamać resortowość Polski, wprowadzić zasadę terytorialności. To się znów wykoleiło. Brakuje centrum koordynującego administrację jako całość. Dawniej był przynajmniej Urząd Rady Ministrów. Szymon Wróbel: Czy oczekują państwo, aby w kraju istniało silne centrum wpły wające na samorząd terytorialny? Bo była mowa o wprowadzeniu jednolitych standardów do administracji samorządowej. Jeśli tak, to musi być jakiegoś typu rozstrzygnięcie na szczeblu centralnym. W jakiej formie? Adam Leszkiewicz: Administracji potrzeba wsparcia merytorycznego z zewnątrz: instytucjonalnego, lobbingowego, środowiskowego. Paweł Lipowczan: Rozstrzygnięcie centralne powinno dotyczyć narzędzi, natomiast samorządy decydowałyby, do czego ich używać. Nam nie chodzi o centralizację decyzji, jak ma funkcjonować samorząd w sensie swoich celów. My, urzędnicy, jesteśmy narzędziami. Doskwiera nam, że bywamy traktowani jak politycy. My nie określamy celów. Próbujemy w tej rozmowie wyrazić, że brakuje nam myślenia o jedności funkcjonowania administracji jako służby. PIĘĆ PUNKTÓW LESZKIEWICZA Adam Leszkiewicz: Ten, kto wymyśli, jak zreformować naszą administrację, powinien dostać jakąś nagrodę albo zostać podsekretarzem stanu. Natomiast każdy z nas ma jakieś wskazówki. Ja bym wskazał pięć elementów. Po pierwsze, oddzielenie administracji od bieżących wydarzeń politycznych. Żeby sekretarz miasta przestał pracować w systemie kadencyjnym i po trzech latach nie szukał pracy. Czyli budowanie służby publicznej, a nie zaplecza politycznego. Druga kwestia to fachowość, czyli mechanizmy służące pozyskiwaniu i utrzymywaniu dobrych kadr. Potrzebujemy do tego np. większej elastyczności rozporządzeń wykonawczych do ustawy o pracow nikach samorządow ych, indywidualnego podejścia do osób pojawiających się w administracji. Trzecia rzecz to standaryzacja form działania i finansowania administracji. Jak budować usługi dla mieszkańców, system skargowy itd. Czwarte to system przygotowania młodych ludzi do pracy w administracji. Marzy mi się związek między k ierunkami ekonomicznymi i prawniczymi. Po piąte wreszcie, niezwykle ważne jest budowanie zaplecza merytorycznego. Ten, kto stoi obok, nie zdaje sobie sprawy, jak bardzo ci, którzy są w środku, w administracji, potrzebują wsparcia merytorycznego z zewnątrz: instytucjonalnego, lobbingowego, środowiskowego. Ireneusz Krześnicki: Realizację tych punktów postrzegam jako finał reformy administracji. Administracji w pełni poukładanej. Bo cóż poradzi nawet najlepiej wykształcony, doświadczony i uczciwy urzędnik, gdy będzie korzystał z idiotycznych rozwiązań prawnych. Jak szkolić urzędnika, jeżeli nawet nie wiemy, czego mamy go uczyć. Rząd bez przerwy obciąża nas nowymi zadania, z którymi sam sobie 18 WSPÓLNOTA NR 11,

4 nie radzi. Nie oczekuję od centrum większej ingerencji, ani nawet pomocy. Chciałbym wiedzieć tylko jedno. Posłużę się przykładem. Mamy w tej chwili akcję podatkową i ktoś (znowu nie wiadomo kto) wymyślił przepis, że pisma podatkowe można dostarczać tylko za pośrednictwem poczty. Później się zreflektowano i dopisano: i sołtysów. W Zduńskiej Woli nie mamy sołtysów, podatki nie zmieniały się od lat, a mimo wszystko akcja dostarczania decyzji podatkowych kosztuje nas około 50 tys. zł rocznie. Jaka to będzie suma w skali kraju, łatwo można policzyć. Otóż chciałbym mieć możliwość zgłoszenia sygnału: to jest niepotrzebne, to trzeba zmienić itd. Żeby została powołana instytucja, która miałaby obowiązek reagowania na takie sygnały. Szymon Wróbel: Jeśli chodzi o ordynację podatkową, to chyba wiadomo, komu zgłosić. Paweł Lipowczan: Ale jeśli zmienimy przepisy przy ordynacji podatkowej, a nie zmienimy na przykład w k.p.a. przy decyzjach administracyjnych, to nic nie da. Jeśli trzeba by wprowadzić spójne zmiany dotyczące jednego problemu w pięciu ustawach, to pan każe nam zwracać się do pięciu resortów oddzielnie. Nie ma jakiegoś centrum, które myśli o tym, że administracja to nie tylko przepisy prawne do egzekwowania, ale także organizacja ich wykonywania. Podkreślam: organizacja. Stanisława Szołtysek: Ogromne trudności w funkcjonowaniu administracji wprowadziła ostatnia zmiana ustawy o opłacie skarbowej, a dodatkowe obowiązki, jakie dla urzędników wynikają z rozporządzenia w sprawie dokumentowania jej zapłaty, są bardzo uciążliwe. Podam przykład: ktoś zamawia ślub w USC w Nowym Targu, zgodnie z zapisem ustawy z chwilą dokonania zgłoszenia lub składania wniosku powstaje obowiązek zapłaty opłaty skarbowej. Wnosi ją. Ale ślub chce wziąć w Rabce. Klient również w Rabce otrzymuje informację, że musi wnieść opłatę skarbową, Ireneusz Krześnicki: Brakuje ośrodka koordynacyjnego, który by reagował na sygnały o złych przepisach i niepotrzebnych kosztach. bo nie otrzyma aktu ślubu. Już raz za tę czynność zapłacił tam, gdzie go zamawiał. Do kogo zatem ta opłata powinna należeć? Czy to urząd w Nowym Targu winien ją przesłać do Rabki? Jeśli tak, widzimy, że powoduje to dodatkowe czynności administracyjne. Gdy zwracamy się o wyjaśnienie do jednostek nadrzędnych nie chcą się w tej sprawie wypowiadać. Szymon Wróbel: Chyba te akty prawne, o których państwo mówicie, były konsultowane ze stroną samorządową? Pytanie, jak to się później przekłada na ostateczny kształt tych przepisów. Ireneusz Krześnicki: Tu właśnie jest problem, o którym mówiłem na wstępie: akty prawne są anonimowe, nikt nie poczuwa się do ich autorstwa. Chciałbym zobaczyć, jak sobie radzi niemiecki urzędnik w naszej rzeczywistości. Koleżanka Szołtysek wdraża w swoim urzędzie ISO. Bardzo dobrze. Z drugiej strony na docierające do mnie co chwilę oferty firm, które za drobną opłatą pomagają wdrażać ISO, odpowiadam, że gdyby byli uczciwi, to po zbadaniu naszych zadań, kompetencji, obowiązujących procedur, możliwości finansowych i technicznych, przyznaliby rację, że wdrożenie ISO w urzędzie jest niemożliwe. To po prostu nie może dobrze działać. Jeżeli rozwiązania prawne będą klarowne, wszystko będzie jasne i ISO zbędne. Uważam, że pozytywnym elementem wdrożenia ISO są wyłącznie szkolenia i proces teoretycznego rozpracowywania procedur przez popadających w rutynę pracowników. Moda na ISO może poprawić sytuację w kilkudziesięciu urzędach, ale rozumiem, że rozmawiamy o całym państwie. KPA JAK ISO Janusz Król: ISO, czyli International Organization for Standardization, to międzynarodowa instytucja ustalająca standardy w dziesiątkach dziedzin. Tym, o co zwracamy się do MSWiA, jest właśnie ustalenie standardów dla polskiej administracji. Ale żeby nie nazywały się one PISO, czy podobnie tylko kodeks postępowania administracyjnego, albo ustawa, rozporządzenie w takiej a takiej sprawie. Po zestandaryzowaniu te akty będą koherentne. Nie tak jak przepisy o opłacie skarbowej, gdzie ustawa chce podobno skończyć z papierologią, znaczkami, aby to się mogło odbywać także elektronicznie, skoro mamy społeczeństwo informacyjne i e-administrację. A tymczasem w rozporządzeniu wykonawczym ministra finansów stwierdza się, że na odwrocie dowodu wpłaty należy postawić pieczątkę. Ireneusz Krześnicki: Trzy pieczątki! Janusz Król: Czy należy opieczętować twardy dysk komputera i port routera? Opłata skarbowa wpływa do gminy. Jednak gmina często wie, za co wniesiono opłatę, bo potwierdzenie trzeba przedstawić tam, gdzie człowiek ubiega się np. o licencję. To jak ironicznie mawia sekretarz Poznania Piotr Kołodziejczyk twórczy wkład Ministerstwa Finansów w zasady księgowości. Ireneusz Krześnicki: Każdy urząd rozwiązuje ten problem jak może i jak chce. Ale to jest problem państwa, skoro występuje w każdym samorządzie. 19

5 Janusz Król: Jest więc pytanie o centrum standaryzacji. Powinny mu podlegać nie tylko procedury administracyjne, ale i legislacyjne. Za polskie akty prawne nikt nie odpowiada, są niczyje. Możemy wskazać panią minister finansów z imienia i nazwiska jako odpowiedzialną za bałagan z opłatami skarbowymi. Po czym niech ona zrobi konferencję prasową, wskaże dyrektora odpowiedzialnego za ten projekt i wyrzuci go z pracy. Ireneusz Krześnicki: Gdy w gminie jest coś nie tak z projektem uchwały rady, to wójt sprawdza, kto mu to podsunął i wyciąga konsekwencje. Ważne jest, abyśmy nie zeszli z właściwej płaszczyzny naszej dyskusji. Gdy rozmawiałem z jednym z parlamentarzystów na temat usprawnienia ewidencji działalności gospodarczej w urzędzie miasta, na zgłoszony przez niego pomysł w prowadzenia możliwości składania wniosków o wpis przez Internet odpowiedziałem, że najlepszym rozwiązaniem jest likwidacja tej ewidencji, gdyż nie spełnia ona żadnych funkcji praktycznych. Wprowadzenie z inicjatywy Paweł Lipowczan: My, urzędnicy, jesteśmy narzędziami. Doskwiera nam to, że bywamy traktowani jak politycy. rządu Rakowskiego przepisu do ustawy, że każdy może prowadzić działalność gospodarczą po wpisaniu się do ewidencji z perspektywy PRL-u było rewolucją, jednak po 17 latach demokracji wydaje się śmieszne. To, co w normalnym państwie jest naturalnym prawem człowieka, w Polsce ustanowiono zapisem do ustawy i obwarowano wykonaniem określonych czynności administracyjnych. Janusz Król: Jest REGON, NIP... MSWiA OD STANDARDÓW Szymon Wróbel: Ciągle widzę zapotrzebowanie na superresort. Janusz Król: Dlaczego super? Nie może to być normalne centrum standaryzacji? Szymon Wróbel: Jeśli ma koordynować pracę resortów... Bo wskazujecie państwo na brak współpracy pomiędzy poszczególny mi działami administracji rządowej. Dyskusja jest o tym, co należy zrobić w centrum, a nie na szczeblu samorządow ym. Chcą państwo nowej struktury, która będzie spinała całość działań administracji centralnej. Paweł Lipowczan: Jeśli ministerstwo ma w nazwie administrację, to powinno myśleć o administracji jako całości państwa. Wynikiem naszej dyskusji nie może być teza, że chcemy powołania jeszcze jednego ministerstwa, bo wtedy za takie myślenie powinni pogonić nas z gminy. Nie ma potrzeby tworzenia nowych struktur, tym, które już istnieją, trzeba przydzielić zadania i kompetencje potrzebne do ich wykonania! Ireneusz Krześnicki: Jest Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji. Ze sprawami wewnętrznymi powiedzmy, że sobie radzi, ale z administracją niekoniecznie. Szymon Wróbel: Działamy na podstawie ustawy o działach administracji rządowej. Ireneusz Krześnicki: Dział administracja publiczna obejmuje m.in. sprawy: administracji, w tym organizacji urzędów administracji publicznej oraz procedur administracyjnych oraz reform i organizacji struktur administracji publicznej. Szymon Wróbel: Ale nie przekłada się to na szczegółowe władcze kompetencje, choć oczywiście podejmujemy tzw. działania miękkie, które w zamierzeniu mają doprowadzić do wypracowania standardów realizacji zadań przez administrację publiczną. Znaczną rolę odgrywa tu również KPRM. Janusz Król: O tym właśnie mówimy. Brakuje woli politycznej albo rzetelnej diagnozy stanu rzeczy, z której można by wyjść. E-BAŁAGAN Janusz Król: Przejdźmy do kwestii gorącej i ważnej. Niektórzy patrzą na nią z politowaniem albo ze złością, ale niestety, terminy są ustalone i biegną. Ustawa o wdrożeniu podpisu elektronicznego nakazywała zrobić to w ciągu 4 lat. Czyli pół roku temu powinien działać, ale go nie ma. Tu i ówdzie wdrożono podpis elektroniczny dla burmistrza, sekretarza, skarbnika, ale daleko do tego, aby miał go każdy urzędnik wydający decyzje. Ireneusz Krześnicki: Chętnie poznałbym autora pomysłu, aby ustanowić w ustawie sztywną datę wdrożenia podpisu elektronicznego. Janusz Król: Wiem, że Ludwik Dorn 27 listopada 2006 wydał rozporządzenie o elektronicznych archiwach, o repozytorium dokumentów. Wchodzi ono w życie 6 miesięcy od opublikowania. Wg mojej wiedzy nie wiem, czy jest ona pełna 12 czerwca 2007 e-administracja musi działać. Jest rozporządzenie o elektronicznej skrzynce podawczej, jest ustawa o informatyzacji podmiotów realizujących usługi publiczne. Są określone terminy. Pytanie, czy tak wdrażana idea społeczeństwa informacyjnego nie znajdzie się na mieliźnie. Ireneusz Krześnicki: Od dwóch miesięcy mam podpis elektroniczny. Takie urządzonko z kartą. Zastanawiam się, ile miesięcy minie, zanim pierwszy interesant przyśle pismo podpisane elektronicznie. Za trzy kwalifikowane podpisy i elektroniczna skrzynkę podawczą zapłaciliśmy ok. 8 tys. zł. Tak 20 WSPÓLNOTA NR 11,

6 Janusz Król: Jeżeli w organizacji jest bałagan, to zastosowanie narzędzi informatycznych go potęguje. sobie liczę: 8 tys. razy 3 tys. daje sumę 24 milionów. Janusz Król: Na początek. To będą miliardy. Ireneusz Krześnicki: Myślę, że istnieje silny lobbing firm komputerowych. Komputeryzacja urzędów publicznych to najnormalniejsza w życiu partyzantka. Wielomiliardowy rynek, który finansują podatnicy. Koszty ponoszone na informatyzację są niewspółmierne do uzyskiwanych korzyści. Jasne, że informatyzacja to przyszłość. Ale w Polsce zmierzamy do tej przyszłości w sposób najgorszy z możliwych. Z końcem roku 2006 wdrożyliśmy pięć podpisów elektronicznych za 2,1 tys. A więc taniej niż w Zduńskiej Woli. Obsługę informatyczną mamy na dość dobrym poziomie. W 2007 roku zamierzamy wprowadzić elektroniczny obieg dokumentów. Jednak zarówno z BIP-u, jak i elektronicznego przesyłania dokumentów tak naprawdę niewielu mieszkańców korzysta. Trzeba równocześnie edukować społeczeństwo. Janusz Król: Ironicznie mówiąc, najlepszą edukacją jest przymus administracyjny. Cała Polska rozlicza się z ZUS-em elektronicznie. Był przymus, kropka, koniec. Ireneusz Krześnicki: Ale czy każdy urząd ZUS-u w terenie sam to sobie wdrażał? O jakiej standaryzacji w samorządach możemy mówić, jeżeli każdy urząd będzie wszystko wprowadzał sam? To wyrzucanie pieniędzy. Czy nie można było zrobić tak, żeby BIP był standardowym programem, udostępnianym przez MSWiA np. za 20 zł, a nie 2 tysiące, plus aktualizacja od firmy komercyjnej. Nikt nad tym nie panuje, nikt tego nie liczy. Janusz Król: Spróbuję podsumować naszą debatę. Nie mamy wątpliwości, że najważniejszy jest system prawny. Jeśli nie zostanie uporządkowany, to trudno mówić o innych elementach. Jeżeli w organizacji jest porządek, to szerokie zastosowanie informatyki go wzmacnia. Jeżeli jednak w organizacji jest bałagan, chaos kompetencyjny, to z kolei zastosowanie narzędzi informatycznych potęguje ten nieporządek. Ktoś nie wiem, kto musi rzetelne zdiagnozować, co się z administracją naprawdę dzieje. Jak wygląda system prawny. W jakiś sposób wystandaryzować tę działalność. Dopiero na to wszystko spróbować nałożyć pewne zdefiniowane procedury i zaimplementować je w systemie informatycznym. Jeżeli będziemy postępowali tak jak dotąd, to tylko spowodujemy większy chaos. Stanisława Szołtysek: Chciałabym wrócić do wypowiedzi Ireneusza Krześnickiego odnośnie do wdrażania systemów jakości w urzędach. Uważam, że urzędy podejmują się wdrażania systemów zarządzania jakością, ponieważ to kolejny krok w kierunku poprawy ich funkcjonowania. Audytorzy wewnętrzni na bieżąco oceniają pracę w urzędzie, dzięki temu jest cały czas udoskonalana, a urząd zaczyna coraz lepiej funkcjonować. A przy zastosowaniu nowoczesnych systemów informatycznych wspomagających pracę urzędu (e-urząd) wypracujemy jakość, jakiej się od nas oczekuje. Dlatego też podjęliśmy się tej misji. Ireneusz Krześnicki: Zgadza się i gratuluję, ale tak będzie w Nowym Tar- W Polsce nie ma myślenia o jedności funkcjonowania administracji jako służby. gu i jeszcze kilku gminach, które wdrażają ISO w tej chwili. Ale nie koniecznie tam, gdzie ISO wdrożono 4 lata temu. Urządzimy swój urząd wg własnych standardów, a później wszystko pójdzie do kosza, bo trzeba się będzie dostosować do innych. Dlatego moim zdaniem to jest partyzantka. Podziwiam Cię, że to robisz i na pewno wyborcy to zauważą i docenią, ale ja mówię o rozwiązaniach systemowych. O standardach jednakowych w całym kraju. Szymon Wróbel: MSWiA prowadzi oczywiście w zakresie swoich właściwości analizy stanu administracji. Jeżeli jednak ma powstać pełna diagnoza, nie tylko z punktu widzenia ustrojowego, ale uwzględniająca poszczególne elementy funkcjonowania administracji samorządowej i w ogóle administracji w skali całego kraju, to będzie to przedsięwzięcie znacznych rozmiarów. Podsumowując państwa wypowiedzi, chciałbym dodać, że budowa sprawnej, przejrzystej i przyjaznej obywatelom administracji publicznej jest celem strategicznym priorytetu V Dobre rządzenie Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (PO KL) na lata współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, dla którego minister właściwy do spraw administracji publicznej pełni rolę Instytucji Pośredniczącej. Jest to również jeden z celów Programu Zwalczania Korupcji Strategia Antykorupcyjna II Etap Wdrażania Zadania realizowane w ramach tego priorytetu koncentrować się będą na poprawie jakości stanowionego prawa, podniesieniu skuteczności i efektywności realizacji zadań przez jednostki administracji publicznej oraz wprowadzeniu standardów ich realizacji, podnoszeniu poprzez szkolenia kwalifikacji i kompetencji urzędników administracji publicznej oraz promowaniu etosu służby publicznej. 21

Wzmocnienie potencjału analitycznego administracji publicznej przedsięwzięcie podjęte przez Szefa Służby Cywilnej

Wzmocnienie potencjału analitycznego administracji publicznej przedsięwzięcie podjęte przez Szefa Służby Cywilnej Wzmocnienie potencjału analitycznego administracji publicznej przedsięwzięcie podjęte przez Szefa Służby Cywilnej Warszawa, czerwiec 2014 r. Dotychczas podjęte inicjatywy Szefa Służby Cywilnej W latach

Bardziej szczegółowo

efektywności instytucji publicznych

efektywności instytucji publicznych Działania KPRM zorientowane na zwiększenie efektywności instytucji publicznych W oczach obywatela nie jest tak źle! Osobiste doświadczenia Polaków związane z załatwianiem różnego rodzaju spraw urzędowych

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 4 marca 2013 r. Poz. 118

Warszawa, dnia 4 marca 2013 r. Poz. 118 Warszawa, dnia 4 marca 2013 r. ZARZĄDZENIE MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI z dnia 13 lutego 2013 r. w sprawie prowadzenia prac legislacyjnych w Ministerstwie Sprawiedliwości Na podstawie art. 34 ust. 1 ustawy

Bardziej szczegółowo

DZIAŁANIA NA RZECZ E-ROZWOJU WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO OCZEKIWANIA SAMORZĄDÓW

DZIAŁANIA NA RZECZ E-ROZWOJU WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO OCZEKIWANIA SAMORZĄDÓW DZIAŁANIA NA RZECZ E-ROZWOJU WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO OCZEKIWANIA SAMORZĄDÓW Wnioski z procesu konsultacyjnego zrealizowanego w maju 2009r. we wszystkich powiatach regionu Artur KRAWCZYK Krzysztof

Bardziej szczegółowo

Komisja Wspólna Rządu i Samorządu Terytorialnego, 22 lutego 2012

Komisja Wspólna Rządu i Samorządu Terytorialnego, 22 lutego 2012 Komisja Wspólna Rządu i Samorządu Terytorialnego, 22 lutego 2012 Finanse samorządowe Sprawne państwo Nowe relacje rząd-samorząd Polityka miejska i ustawa metropolitalna Priorytety Informatyzacja i społeczeństwo

Bardziej szczegółowo

Urząd Miejski w Kaliszu

Urząd Miejski w Kaliszu Urząd Miejski w Kaliszu Jak skutecznie korzystać z możliwości współpracy wdrożenie Modelu współpracy administracji publicznej i organizacji pozarządowych w Kaliszu Barbara Bocheńska Biuro Obsługi Inwestora

Bardziej szczegółowo

Projekt z dnia r. z dnia 2014 r.

Projekt z dnia r. z dnia 2014 r. Projekt z dnia 11.08.2014 r. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ADMINISTRACJI I CYFRYZACJI 1) z dnia 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sporządzenia aktu pełnomocnictwa do głosowania w wyborach: do Sejmu

Bardziej szczegółowo

Informacja z przebiegu II posiedzenia Komitetu Audytu w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej

Informacja z przebiegu II posiedzenia Komitetu Audytu w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej Informacja z przebiegu II posiedzenia Komitetu Audytu w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej W dniu 22 października 2010 r. odbyło się drugie posiedzenie Komitetu Audytu w Ministerstwie Pracy i Polityki

Bardziej szczegółowo

NOTATKA DLA Ministra Finansów Pana Pawła Szałamachy

NOTATKA DLA Ministra Finansów Pana Pawła Szałamachy Warszawa, dnia 17 grudnia 2015 r. Departament Prawny PR1.022.259.2015 NOTATKA DLA Ministra Finansów Pana Pawła Szałamachy Departament Prawny przedkłada w załączeniu projekt rozporządzenia Ministra Finansów

Bardziej szczegółowo

TEST TKK TWÓJ KAPITAŁ KARIERY

TEST TKK TWÓJ KAPITAŁ KARIERY 0 Rozpoznawanie predyspozycji zawodowych i zainteresowań - życiowym drogowskazem dla młodzieży TEST TKK TWÓJ KAPITAŁ KARIERY KLASA III 1 Zestaw testów powstał w wyniku realizacji projektu: Rozpoznawanie

Bardziej szczegółowo

Prezes Rady Ministrów uwarunkowania administracyjnoprawne. Maciej M. Sokołowski WPiA UW

Prezes Rady Ministrów uwarunkowania administracyjnoprawne. Maciej M. Sokołowski WPiA UW Prezes Rady Ministrów uwarunkowania administracyjnoprawne Maciej M. Sokołowski WPiA UW Prezes Rady Ministrów uwagi ogólne Przewodniczący Rady Ministrów Samodzielny organ administracji PRM Konstytucja RP

Bardziej szczegółowo

Regulamin Organizacyjny Miejsko - Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ziębicach

Regulamin Organizacyjny Miejsko - Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ziębicach Regulamin Organizacyjny Miejsko - Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ziębicach Rozdział I Postanowienia Ogólne 1 Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Ziębicach jest samodzielną jednostką organizacyjną

Bardziej szczegółowo

Dzięki ćwiczeniom z panią Suzuki w szkole Hagukumi oraz z moją mamą nauczyłem się komunikować za pomocą pisma. Teraz umiem nawet pisać na komputerze.

Dzięki ćwiczeniom z panią Suzuki w szkole Hagukumi oraz z moją mamą nauczyłem się komunikować za pomocą pisma. Teraz umiem nawet pisać na komputerze. Przedmowa Kiedy byłem mały, nawet nie wiedziałem, że jestem dzieckiem specjalnej troski. Jak się o tym dowiedziałem? Ludzie powiedzieli mi, że jestem inny niż wszyscy i że to jest problem. To była prawda.

Bardziej szczegółowo

Wzmocnienie potencjału administracji samorządowej. Program Operacyjny Kapitał Ludzki Działanie 5.2. Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji

Wzmocnienie potencjału administracji samorządowej. Program Operacyjny Kapitał Ludzki Działanie 5.2. Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji Wzmocnienie potencjału administracji samorządowej Program Operacyjny Kapitał Ludzki Działanie 5.2 Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji Instytucja Pośrednicząca dla Priorytetu V PO KL Dobre Rządzenie

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Badanie ewaluacyjne dot. oceny systemu realizacji projektu systemowego pt. Zwiększenie poziomu wiedzy na temat funkcjonowania sektora pozarządowego i dialogu obywatelskiego oraz doskonalenie umiejętności

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 6 maja 2015 r. Poz. 16 M I N I S T R A S P R AW Z A G R A N I C Z N Y C H 1) z dnia 6 maja 2015 r.

Warszawa, dnia 6 maja 2015 r. Poz. 16 M I N I S T R A S P R AW Z A G R A N I C Z N Y C H 1) z dnia 6 maja 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY MINISTRA SPRAW ZAGRANICZNYCH Warszawa, dnia 6 maja 2015 r. Poz. 16 Z A R Z Ą D Z E N I E N R 15 M I N I S T R A S P R AW Z A G R A N I C Z N Y C H 1) z dnia 6 maja 2015 r. w sprawie Karty

Bardziej szczegółowo

ZAPIS STENOGRAFICZNY. Posiedzenie Komisji Budżetu i Finansów Publicznych (103.) w dniu 8 sierpnia 2013 r. VIII kadencja

ZAPIS STENOGRAFICZNY. Posiedzenie Komisji Budżetu i Finansów Publicznych (103.) w dniu 8 sierpnia 2013 r. VIII kadencja ZAPIS STENOGRAFICZNY Posiedzenie Komisji Budżetu i Finansów Publicznych (103.) w dniu 8 sierpnia 2013 r. VIII kadencja Porządek obrad: 1. Rozpatrzenie wniosków zgłoszonych na 38. posiedzeniu Senatu do

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia... 2009 r. w sprawie wzoru wniosku o wpis do ewidencji działalności gospodarczej

ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia... 2009 r. w sprawie wzoru wniosku o wpis do ewidencji działalności gospodarczej ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia... 2009 r. w sprawie wzoru wniosku o wpis do ewidencji działalności gospodarczej Na podstawie art. 7b ust. 10 ustawy z dnia 19 listopada 1999 r. Prawo działalności

Bardziej szczegółowo

Informatyzacja dla obywateli

Informatyzacja dla obywateli Ministerstwo Finansów Informatyzacja dla obywateli automatyzacja rozliczeń podatków (PIT ów) projekty e-deklaracje i e-podatki Grzegorz Fiuk Departament ds. Informatyzacji Resortu Ministerstwo Finansów

Bardziej szczegółowo

Standardy kontroli zarządczej

Standardy kontroli zarządczej Standardy kontroli zarządczej Na podstawie Komunikatu nr 23 Ministra Finansów z 16 grudnia 2009 r. w sprawie standardów kontroli zarządczej dla sektora finansów publicznych by Antoni Jeżowski, 2014 Cel

Bardziej szczegółowo

ICT a zarządzanie publiczne i rozwój lokalny

ICT a zarządzanie publiczne i rozwój lokalny Seminarium: Cyfrowa przyszłość - perspektywy i wyzwania dla samorządu, firm i obywateli ICT a zarządzanie publiczne i rozwój lokalny Adam Płoszaj 2012-04-20 Osoby korzystające z Internetu w kontaktach

Bardziej szczegółowo

Do wszystkich organizacji pozarządowych działających na terenie Gminy Miłki ZAPROSZENIE

Do wszystkich organizacji pozarządowych działających na terenie Gminy Miłki ZAPROSZENIE SK.523.3.2015 Miłki, dnia 05 lutego 2015 r. Do wszystkich organizacji pozarządowych działających na terenie Gminy Miłki ZAPROSZENIE Zapraszam wszystkie organizacje pozarządowe działające na terenie Gminy

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 12 maja 2016 r. Poz. 20

Warszawa, dnia 12 maja 2016 r. Poz. 20 Warszawa, dnia 12 maja 2016 r. Poz. 20 Z A R Z Ą D Z E N I E N R 15 M I N I S T R A S P R AW Z A G R A N I C Z N Y C H 1) z dnia 10 maja 2016 r. w sprawie Karty audytu wewnętrznego w Ministerstwie Spraw

Bardziej szczegółowo

Procesowe podejście do tworzenia regulacji prawnej. Rola ICT w opisie i modelowaniu procesów dr Wojciech Wiewiórowski, Uniwersytet Gdański, MSWiA.

Procesowe podejście do tworzenia regulacji prawnej. Rola ICT w opisie i modelowaniu procesów dr Wojciech Wiewiórowski, Uniwersytet Gdański, MSWiA. Procesowe podejście do tworzenia regulacji prawnej. Rola ICT w opisie i modelowaniu procesów dr Wojciech Wiewiórowski, Uniwersytet Gdański, MSWiA. Projekt współfinansowany dr Wojciech Rafał Wiewiórowski

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 45/VI/11 RADY GMINY SŁUPNO. z dnia 27 kwietnia 2011 r.

UCHWAŁA NR 45/VI/11 RADY GMINY SŁUPNO. z dnia 27 kwietnia 2011 r. UCHWAŁA NR 45/VI/11 RADY GMINY SŁUPNO z dnia 27 kwietnia 2011 r. w sprawie zmiany nazwy Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej i Kultury w Słupnie oraz nadania statutu Gminnemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej

Bardziej szczegółowo

Deficyt publiczny - jak mu zaradzić piątek, 07 października 2011 20:10 - Poprawiony sobota, 19 kwietnia 2014 16:28

Deficyt publiczny - jak mu zaradzić piątek, 07 października 2011 20:10 - Poprawiony sobota, 19 kwietnia 2014 16:28 Z Olgierdem Bagniewskim*, szefem zespołu analityków niemieckiego instytutu East Stock Informationsdienste GmbH w Hamburgu, rozmawia Iwona Bartczak. I.B.: Brak równowagi finansów publicznych jest znanym

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 42/2014 Wójta Gminy Suchożebry z dnia 13 października 2014r.

ZARZĄDZENIE Nr 42/2014 Wójta Gminy Suchożebry z dnia 13 października 2014r. ZARZĄDZENIE Nr 42/2014 Wójta Gminy Suchożebry z dnia 13 października 2014r. w sprawie systemu rozwoju kompetencji kadr w Urzędzie Gminy Suchożebry Na podstawie: art. 33 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990

Bardziej szczegółowo

U Z A S A D N I E N I E

U Z A S A D N I E N I E U Z A S A D N I E N I E Głównym założeniem nowelizacji ustawy z dnia 21 czerwca 1996 r. o urzędach i izbach skarbowych (Dz. U. z 2004 r. Nr 121, poz. 1267, z późn. zm.) jest wprowadzenie nowego, bardziej

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO FINANSÓW S P R A W O Z D A N I E

MINISTERSTWO FINANSÓW S P R A W O Z D A N I E MINISTERSTWO FINANSÓW Pełnomocnik Rządu do Spraw Wprowadzenia Euro przez Rzeczpospolitą Polską S P R A W O Z D A N I E za okres od dnia 26 stycznia do dnia 31 marca 2009 r. z działalności Pełnomocnika

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia.. o zmianie ustawy Prawo o ruchu drogowym

USTAWA z dnia.. o zmianie ustawy Prawo o ruchu drogowym /Projekt po zwolnieniu z komisji/ USTAWA z dnia.. o zmianie ustawy Prawo o ruchu drogowym Art. 1. W ustawie z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2005 r. Nr 108, poz. 908, z późn.

Bardziej szczegółowo

Priorytet 10: Wspieranie i unowocześnianie instytucji samorządowych. Analiza SWOT

Priorytet 10: Wspieranie i unowocześnianie instytucji samorządowych. Analiza SWOT Priorytet 10: Wspieranie i unowocześnianie instytucji samorządowych 152 Analiza SWOT MOCNE STRONY 1. Dobrze wykształcony i wykwalifikowany personel. 2. Sprawny i skuteczny system zarządzania kadrą. 3.

Bardziej szczegółowo

PROCEDURA PROWADZENIA POLITYKI INFORMACYJNEJ

PROCEDURA PROWADZENIA POLITYKI INFORMACYJNEJ PROCEDURA PROWADZENIA POLITYKI INFORMACYJNEJ I. UCZESTNICY PROCESU Stanowisko ds. informacji publicznej i współpracy z organizacjami pozarządowymi - właściciel procesu Stanowisko ds. promocji Pozostali

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr./ /2016 (Projekt) Rady Gminy Kadzidło z dnia 2016 r.

Uchwała nr./ /2016 (Projekt) Rady Gminy Kadzidło z dnia 2016 r. Uchwała nr./ /2016 (Projekt) Rady Gminy Kadzidło z dnia 2016 r. w sprawie uchwalenia programu współpracy Gminy Kadzidło z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy

Bardziej szczegółowo

Projekt Standardy współpracy

Projekt Standardy współpracy Projekt Standardy współpracy międzysektorowej w powiecie oleckim realizowany jest od 1 listopada 2013 roku do 30 czerwca 2015 roku w ramach: Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytetu V Dobre Rządzenie

Bardziej szczegółowo

ISSN SENAT RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

ISSN SENAT RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ ISSN 1643-2851 SENAT RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Zapis stenograficzny (858) Wspólne posiedzenie Komisji Budżetu i Finansów Publicznych (20.) oraz Komisji Ustawodawczej (183.) w dniu 22 kwietnia 2009 r. VII

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr / /15 - projekt - Rady Gminy w Biesiekierzu z dnia r.

Uchwała Nr / /15 - projekt - Rady Gminy w Biesiekierzu z dnia r. Uchwała Nr / /15 - projekt - Rady Gminy w Biesiekierzu z dnia. 2015 r. w sprawie uchwalenia rocznego programu współpracy Gminy Biesiekierz na rok 2016 z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami działającymi

Bardziej szczegółowo

Sekretarz gminy Przewodniczący komisji Sekretarz gminy Przewodniczący komisji Sekretarz gminy

Sekretarz gminy Przewodniczący komisji Sekretarz gminy Przewodniczący komisji Sekretarz gminy 1 Protokół nr 52/2014 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Mikołajki Pomorskie z dnia 28 kwietnia 2014 roku. Przewodniczący komisji Zuzanna Smoter o godz. 12 00 otworzyła posiedzenie i przywitała

Bardziej szczegółowo

Samorząd terytorialny. Autor: Bogdan Dolnicki. Wykaz skrótów Wstęp

Samorząd terytorialny. Autor: Bogdan Dolnicki. Wykaz skrótów Wstęp Samorząd terytorialny. Autor: Bogdan Dolnicki Wykaz skrótów Wstęp Rozdział pierwszy Pojęcie i istota samorządu terytorialnego 1. Wprowadzenie 2. Podmiot samorządu 3. Przedmiot samorządu 4. Zadania samorządu

Bardziej szczegółowo

podatkowych za pomocą środków komunikacji elektronicznej przez osoby posiadające kwalifikowany podpis elektroniczny również drogą elektroniczną.

podatkowych za pomocą środków komunikacji elektronicznej przez osoby posiadające kwalifikowany podpis elektroniczny również drogą elektroniczną. UZASADNIENIE Projektowana ustawa zmierza do uproszczenia składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej oraz upowszechniania tej formy kontaktów podatników, płatników i inkasentów z

Bardziej szczegółowo

NOWOCZESNA ADMINISTRACJA SAMORZĄDOWA

NOWOCZESNA ADMINISTRACJA SAMORZĄDOWA NOWOCZESNA ADMINISTRACJA SAMORZĄDOWA Prezentacja projektu Prowadzący: Paweł Kamiński Agenda Geneza projektu Zadania do realizacji Agenda Geneza projektu Projekt systemowy Projekt konkursowy MSWiA Geneza

Bardziej szczegółowo

Druk nr 1370 Warszawa, 7 października 2008 r.

Druk nr 1370 Warszawa, 7 października 2008 r. Druk nr 1370 Warszawa, 7 października 2008 r. SEJM RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ VI kadencja Komisja Nadzwyczajna "Przyjazne Państwo" do spraw związanych z ograniczaniem biurokracji NPP-020-83-2008 Pan Bronisław

Bardziej szczegółowo

Zapis stenograficzny (259) 25. posiedzenie Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej w dniu 7 czerwca 2006 r.

Zapis stenograficzny (259) 25. posiedzenie Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej w dniu 7 czerwca 2006 r. ISSN 1643-2851 SENAT RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Zapis stenograficzny (259) 25. posiedzenie Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej w dniu 7 czerwca 2006 r. VI kadencja Porządek obrad:

Bardziej szczegółowo

Druk nr 1370 Warszawa, 7 października 2008 r.

Druk nr 1370 Warszawa, 7 października 2008 r. Druk nr 1370 Warszawa, 7 października 2008 r. SEJM RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ VI kadencja Komisja Nadzwyczajna "Przyjazne Państwo" do spraw związanych z ograniczaniem biurokracji NPP-020-83-2008 Pan Bronisław

Bardziej szczegółowo

Specjalność Podyplomowe Studium dla Nauczycieli Wiedzy o Społeczeństwie i Historii Najnowszej. Praca napisana pod kierunkiem dr A.

Specjalność Podyplomowe Studium dla Nauczycieli Wiedzy o Społeczeństwie i Historii Najnowszej. Praca napisana pod kierunkiem dr A. PRACA DYPLOMOWA Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu Wydział Nauk Społecznych Kierunek: Politologia Specjalność Podyplomowe Studium dla Nauczycieli Wiedzy o Społeczeństwie i Historii Najnowszej.

Bardziej szczegółowo

Funkcje powiatowych programów zapobiegania przestępczości oraz ochrony bezpieczeństwa obywateli i porządku publicznego teoria i praktyka

Funkcje powiatowych programów zapobiegania przestępczości oraz ochrony bezpieczeństwa obywateli i porządku publicznego teoria i praktyka Funkcje powiatowych programów zapobiegania przestępczości oraz ochrony bezpieczeństwa obywateli i porządku publicznego teoria i praktyka mgr Ewa Radomska Międzynarodowa konferencja naukowa KOORDYNACJA

Bardziej szczegółowo

Współpraca międzynarodowa miast województwa łódzkiego

Współpraca międzynarodowa miast województwa łódzkiego WYŻSZA SZKOŁA STUDIÓW MIĘDZYNARODOWYCH W ŁODZI WYDZIAŁ STUDIÓW MIĘDZYNARODOWYCH I DYPLOMACJI Michał Adamski Współpraca międzynarodowa miast województwa łódzkiego Praca doktorska napisana pod kierunkiem

Bardziej szczegółowo

WPROWADZENIE ZMIAN - UAKTUALNIENIA

WPROWADZENIE ZMIAN - UAKTUALNIENIA Strona 1 z 5 WPROWADZENIE ZMIAN - UAKTUALNIENIA Lp. Data Zmienione strony Krótki opis zmian Opracował Zatwierdził Strona 2 z 5 1. CEL PROCEDURY. Celem procedury jest zapewnienie, że dokumenty Systemu Zarządzania

Bardziej szczegółowo

ICT a zarządzanie publiczne i rozwój lokalny

ICT a zarządzanie publiczne i rozwój lokalny Seminarium: Cyfrowa przyszłość - perspektywy i wyzwania dla samorządu, firm i obywateli ICT a zarządzanie publiczne i rozwój lokalny Adam Płoszaj 2012-05-25 Osoby korzystające z Internetu w kontaktach

Bardziej szczegółowo

Samorząd. Istota samorządu i jego rodzaje

Samorząd. Istota samorządu i jego rodzaje Samorząd Istota samorządu i jego rodzaje Samorząd ZASADY OGÓLNE DOTYCZĄCE SAMORZĄDU Pomocniczość Państwo powinno wykonywać tylko te zadania, których nie mogą wykonać samodzielnie obywatele. Jeżeli już

Bardziej szczegółowo

Wzmocnienie mechanizmów współpracy finansowej administracji publicznej z organizacjami pozarządowymi jako realizatorami zadań publicznych

Wzmocnienie mechanizmów współpracy finansowej administracji publicznej z organizacjami pozarządowymi jako realizatorami zadań publicznych Wzmocnienie mechanizmów współpracy finansowej administracji publicznej z organizacjami pozarządowymi jako realizatorami zadań publicznych Raport z wdrożenia (skrót) URZĄD NAZWA WDROŻONYCH INSTRUMENTÓW

Bardziej szczegółowo

Transkrypcja wideo: Czym są środki trwałe i jak je rozliczać? Q&A

Transkrypcja wideo: Czym są środki trwałe i jak je rozliczać? Q&A Transkrypcja wideo: Czym są środki trwałe i jak je rozliczać? Q&A https://www.youtube.com/watch?v=l2zfm4p9uyi Anna Pisu - infakt.pl: Cześć! Witamy w kolejnym odcinku księgowego Q&A infaktu. Dzisiaj temat

Bardziej szczegółowo

Rozmowa ze sklepem przez telefon

Rozmowa ze sklepem przez telefon Rozmowa ze sklepem przez telefon - Proszę Pana, chciałam Panu zaproponować opłacalny interes. - Tak, słucham, o co chodzi? - Dzwonię w imieniu portalu internetowego AmigoBONUS. Pan ma sklep, prawda? Chciałam

Bardziej szczegółowo

Z Rafałem Bakalarczykiem z instytutu Polityki Społecznej UW rozmawia Agata Czarnacka.

Z Rafałem Bakalarczykiem z instytutu Polityki Społecznej UW rozmawia Agata Czarnacka. Z Rafałem Bakalarczykiem z instytutu Polityki Społecznej UW rozmawia Agata Czarnacka. AC: jak pan ocenia konsultacje, które 16 stycznia zorganizowało Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej z opiekunami

Bardziej szczegółowo

Dlaczego poprawki do projektu ustawy o Sądzie Najwyższym niczego nie zmieniają?

Dlaczego poprawki do projektu ustawy o Sądzie Najwyższym niczego nie zmieniają? Dlaczego poprawki do projektu ustawy o Sądzie Najwyższym niczego nie zmieniają? W toczącym się procesie legislacyjnym nad poselskim projektem ustawy o Sądzie Najwyższym (druk sejmowy 1727) zostały zgłoszone

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN DZIAŁANIA KRAJOWEJ RADY RZECZNIKÓW PATENTOWYCH

REGULAMIN DZIAŁANIA KRAJOWEJ RADY RZECZNIKÓW PATENTOWYCH Załącznik do uchwały Krajowej Rady Rzeczników Patentowych nr 53/III/2003 z dnia 18 czerwca 2003 r. w sprawie Regulaminu Działania Krajowej Rady Rzeczników Patentowych REGULAMIN DZIAŁANIA KRAJOWEJ RADY

Bardziej szczegółowo

Naliczanie odsetek i egzekucja.

Naliczanie odsetek i egzekucja. Naliczanie odsetek i egzekucja. Jak postępować w przypadku zaległości z tytułu opłaty planistycznej, a jak w przypadku opłaty adiacenckiej? W jakiej wysokości naliczać odsetki - moim zdaniem wg Ordynacji

Bardziej szczegółowo

Obowiązki prawne i zarządcze w NGO na podstawie doświadczeń z audytów organizacji pozarządowych

Obowiązki prawne i zarządcze w NGO na podstawie doświadczeń z audytów organizacji pozarządowych Obowiązki prawne i zarządcze w NGO na podstawie doświadczeń z audytów organizacji pozarządowych Rodzaje audytów prowadzonych w NGO audyt obligatoryjny: sprawozdanie finansowe, projekt UE lub PFRON audyty

Bardziej szczegółowo

VNT Law & Communications sp. z o.o. 27 Stycznia 2010, Warszawa

VNT Law & Communications sp. z o.o. 27 Stycznia 2010, Warszawa ZAPRASZAMY NA KONFERENCJĘ WPŁYW NOWELIZACJI USTAWY O INFORMATYZACJI NA FUNKCJONOWANIE ADMINISTRACJI 27 Stycznia 2010, Warszawa 1 Cel Uchwalana przez Sejm ustawa o informatyzacji podmiotów realizujących

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 6 maja 2016 r. Poz. 18

Warszawa, dnia 6 maja 2016 r. Poz. 18 Warszawa, dnia 6 maja 2016 r. Poz. 18 Z A R Z Ą D Z E N I E N R 14 M I N I S T R A S P R AW Z A G R A N I C Z N Y C H 1) z dnia 6 maja 2016 r. zmieniające zarządzenie w sprawie nadania regulaminu organizacyjnego

Bardziej szczegółowo

Rodzicu! Czy wiesz jak chronić dziecko w Internecie?

Rodzicu! Czy wiesz jak chronić dziecko w Internecie? Rodzicu! Czy wiesz jak chronić dziecko w Internecie? Okazuje się, że nie trzeba do tego wcale wiedzy komputerowej. Wśród przedstawionych rad nie ma bowiem ani jednej, która by takiej wiedzy wymagała. Dowiedz

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 6 listopada 2015 r. Poz. 1829 ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 8 października 2015 r. w sprawie szkolenia obronnego Na podstawie art. 6 ust.

Bardziej szczegółowo

U Z A S A D N I E N I E

U Z A S A D N I E N I E U Z A S A D N I E N I E Przedstawiana nowelizacja przewiduje odłożenie w czasie wejścia w życie przepisów regulujących podejmowanie działalności gospodarczej przez osoby fizyczne w ustawie z dnia 2 lipca

Bardziej szczegółowo

Sudecka Sieć Innowacji

Sudecka Sieć Innowacji Sudecka Sieć Innowacji Klaster 14.11.2013 Jelenia Góra Jerzy Dudzik ARR Agroreg S.A Nowa Ruda www.agroreg.com.pl jurek@agroreg.com.pl Diagnoza Sudety to obszar strategicznej interwencji (OSI), dotknięty

Bardziej szczegółowo

Minister i Ministerstwo pozycja administracyjnoprawna. Maciej M. Sokołowski WPiA UW

Minister i Ministerstwo pozycja administracyjnoprawna. Maciej M. Sokołowski WPiA UW Minister i Ministerstwo pozycja administracyjnoprawna Maciej M. Sokołowski WPiA UW Konstytucja RP Art. 147. Rada Ministrów składa się z Prezesa Rady Ministrów i ministrów. Art. 149. Ministrowie kierują

Bardziej szczegółowo

Zapis stenograficzny (1937) 282. posiedzenie Komisji Gospodarki Narodowej w dniu 4 stycznia 2011 r.

Zapis stenograficzny (1937) 282. posiedzenie Komisji Gospodarki Narodowej w dniu 4 stycznia 2011 r. ISSN 1643-2851 SENAT RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Zapis stenograficzny (1937) 282. posiedzenie Komisji Gospodarki Narodowej w dniu 4 stycznia 2011 r. VII kadencja Porządek obrad: 1. Rozpatrzenie ustawy o

Bardziej szczegółowo

R A P O R T Z POMIARU SATYSFAKCJI KLIENTÓW URZĘDU MIASTA RACIBÓRZ PRZEPROWADZONEGO W 2013 ROKU

R A P O R T Z POMIARU SATYSFAKCJI KLIENTÓW URZĘDU MIASTA RACIBÓRZ PRZEPROWADZONEGO W 2013 ROKU R A P O R T Z POMIARU SATYSFAKCJI KLIENTÓW URZĘDU MIASTA RACIBÓRZ PRZEPROWADZONEGO W 2013 ROKU I. Wprowadzenie. Celem pomiaru satysfakcji klientów jest pozyskanie informacji o jakości obsługi klientów

Bardziej szczegółowo

ANKIETA. Do badania pt. Diagnoza efektywności usług administracyjnych świadczonych przez lubuskie samorządy gminne.

ANKIETA. Do badania pt. Diagnoza efektywności usług administracyjnych świadczonych przez lubuskie samorządy gminne. ANKIETA Do badania pt. Diagnoza efektywności usług administracyjnych świadczonych przez lubuskie samorządy gminne Szanowni Państwo, Świadczenie usług przez administrację publiczną jest ważnym tematem w

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 218/13 PREZYDENTA MIASTA ŁOMŻA

ZARZĄDZENIE NR 218/13 PREZYDENTA MIASTA ŁOMŻA ZARZĄDZENIE NR 218/13 PREZYDENTA MIASTA ŁOMŻA z dnia 27 września 2013 r. w sprawie wprowadzenia Systemu rozwoju kompetencji kadr w Urzędzie Miejskim w Łomży Na podstawie art. 33 ust. 3 i 5 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

Kontrola zarządcza w szkołach i placówkach oświatowych. Ewa Halska, Andrzej Jasiński, OSKKO

Kontrola zarządcza w szkołach i placówkach oświatowych. Ewa Halska, Andrzej Jasiński, OSKKO Kontrola zarządcza w szkołach i placówkach oświatowych. Ewa Halska, Andrzej Jasiński, OSKKO Istotną kwestią podjętą w w Ustawie z 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157 poz. 1240) jest

Bardziej szczegółowo

Wszystkie problemy leżą w testach. ForProgress spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp.k.

Wszystkie problemy leżą w testach. ForProgress spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp.k. Wszystkie problemy leżą w testach O czym będziemy rozmawiać Coś nie wyszło Jak wygląda proces wytwórczy Każdy widzi to inaczej Jakie wnioski wyciągamy z testów Analiza problemów Możliwe rozwiązania O czym

Bardziej szczegółowo

aktualny stan realizacji zadań ministra właściwego do spraw budownictwa, gospodarki przestrzennej i mieszkaniowej wynikających z przepisów ustawy z

aktualny stan realizacji zadań ministra właściwego do spraw budownictwa, gospodarki przestrzennej i mieszkaniowej wynikających z przepisów ustawy z aktualny stan realizacji zadań ministra właściwego do spraw budownictwa, gospodarki przestrzennej i mieszkaniowej wynikających z przepisów ustawy z dnia 4 marca 2010 r. o infrastrukturze informacji przestrzennej

Bardziej szczegółowo

R A D Y M I N I S T R Ó W. z dnia 19 marca 2015 r.

R A D Y M I N I S T R Ó W. z dnia 19 marca 2015 r. RM-110-18-15 R O Z P O R ZĄDZENIE R A D Y M I N I S T R Ó W z dnia 19 marca 2015 r. w sprawie ustanowienia Pełnomocnika Rządu do spraw Wspierania Reform na Ukrainie Na podstawie art. 10 ust. 1 i 4 ustawy

Bardziej szczegółowo

Tomasz Schimanek. XV posiedzenie KST Dobre Rządzenie PO KL, Jachranka, 25 września 2012 r.

Tomasz Schimanek. XV posiedzenie KST Dobre Rządzenie PO KL, Jachranka, 25 września 2012 r. Tomasz Schimanek Komentarz do uwag eksperta dotyczących Strategii wdrażania projektu innowacyjnego "Regranting jako sposób zwiększenia zakresu, skali i efektywności realizacji zadań publicznych przez organizacje

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 483/14 PREZYDENTA MIASTA ZDUŃSKA WOLA z dnia 22 grudnia 2014 r.

ZARZĄDZENIE NR 483/14 PREZYDENTA MIASTA ZDUŃSKA WOLA z dnia 22 grudnia 2014 r. ZARZĄDZENIE NR 483/14 PREZYDENTA MIASTA ZDUŃSKA WOLA z dnia 22 grudnia 2014 r. w sprawie ustalenia organizacji i funkcjonowania kontroli zarządczej w Urzędzie Miasta Zduńska Wola oraz w pozostałych jednostkach

Bardziej szczegółowo

Wzrost wiedzy oraz nabycie kompetencji w zakresie współpracy międzysektorowej

Wzrost wiedzy oraz nabycie kompetencji w zakresie współpracy międzysektorowej Wzrost wiedzy oraz nabycie kompetencji w zakresie współpracy międzysektorowej Raport z badań przeprowadzonych w ramach projektu Standardy współpracy międzysektorowej w powiecie oleckim Program Operacyjny

Bardziej szczegółowo

WEBINARIUM IDZIE NOWE ZMIANY W USTAWIE PRAWO O STOWARZYSZENIACH. ekspertka: Monika Chrzczonowicz. prowadząca: Dorota Kostowska

WEBINARIUM IDZIE NOWE ZMIANY W USTAWIE PRAWO O STOWARZYSZENIACH. ekspertka: Monika Chrzczonowicz. prowadząca: Dorota Kostowska WEBINARIUM IDZIE NOWE ZMIANY W USTAWIE PRAWO O STOWARZYSZENIACH ekspertka: Monika Chrzczonowicz prowadząca: Dorota Kostowska Czy Twoim zdaniem po wprowadzeniu zmian prawnych będzie: A. tak samo B. lepiej

Bardziej szczegółowo

Procedura tworzenia kart usług wraz z niezbędnymi wnioskami i formularzami w Starostwie Powiatowym w Żninie

Procedura tworzenia kart usług wraz z niezbędnymi wnioskami i formularzami w Starostwie Powiatowym w Żninie Strona1 Procedura tworzenia kart usług wraz z niezbędnymi wnioskami i formularzami w Starostwie Powiatowym w Żninie Niniejsza procedura została opracowana w ramach projektu Profesjonalne Kadry Sprawne

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXV/143/2016 RADY GMINY WARLUBIE. z dnia 23 listopada 2016 r.

UCHWAŁA NR XXV/143/2016 RADY GMINY WARLUBIE. z dnia 23 listopada 2016 r. UCHWAŁA NR XXV/143/2016 RADY GMINY WARLUBIE z dnia 23 listopada 2016 r. w sprawie przyjęcia Programu współpracy Gminy Warlubie z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność

Bardziej szczegółowo

Zmiany wynikające z nowelizacji ustawy o informatyzacji oraz niektórych innych ustaw. XX Forum Teleinformatyki 26 września 2014 r.

Zmiany wynikające z nowelizacji ustawy o informatyzacji oraz niektórych innych ustaw. XX Forum Teleinformatyki 26 września 2014 r. Zmiany wynikające z nowelizacji ustawy o informatyzacji oraz niektórych innych ustaw XX Forum Teleinformatyki 26 września 2014 r. E-ADMINISTRACJA PRZEJŚCIE OD DROGI PAPIEROWEJ DO ELEKTRONICZNEJ poprawa

Bardziej szczegółowo

Polski sukces 1989-2014. Tytuł prezentacji Dokonania i perspektywy

Polski sukces 1989-2014. Tytuł prezentacji Dokonania i perspektywy Polski sukces 1989-2014. Tytuł prezentacji Dokonania i perspektywy Wyniki badania ankietowego Dr Jarosław Górski Wydział Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Warszawskiego Europejski Instytutu Marketingu Miejsc

Bardziej szczegółowo

PERSPEKTYWY I PROBLEMY ŚWIADCZENIA USŁUG PUBLICZNYCH DROGĄ ELEKTRONICZNĄ

PERSPEKTYWY I PROBLEMY ŚWIADCZENIA USŁUG PUBLICZNYCH DROGĄ ELEKTRONICZNĄ Można oczekiwać, że jutro na naszym nadgarstku znajdzie się to, co dziś zajmuje biurko, a wczoraj wypełniało cały pokój. Nicolas Negroponte, Being Digital PERSPEKTYWY I PROBLEMY ŚWIADCZENIA USŁUG PUBLICZNYCH

Bardziej szczegółowo

Józef Grzegorz Kurek

Józef Grzegorz Kurek ROZWÓJ ELEKTRONICZNEJ ADMINISTRACJI W SAMORZĄDACH WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO WSPOMAGAJĄCEJ NIWELOWANIE DWUDZIELNOŚCI POTENCJAŁU WOJEWÓDZTWA Józef Grzegorz Kurek Przewodniczący Konwentu Wójtów, Burmistrzów

Bardziej szczegółowo

Najwyższa Izba Kontroli Delegatura w Zielonej Górze

Najwyższa Izba Kontroli Delegatura w Zielonej Górze Najwyższa Izba Kontroli Delegatura w Zielonej Górze Zielona Góra, dnia 6 października 2011 r. LZG 4101 08 03/2011, P/11/045 Pan Ryszard Walkowiak Wójt Gminy Szczaniec WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Karta obowiązków i uprawnień OR OBOWIĄZKI:

Karta obowiązków i uprawnień OR OBOWIĄZKI: 46-14 6 Imię i nazwisko Komórka organizacyjna Stanowisko Katarzyna Sławska Referat Organizacyjny i Spraw Obywatelskich Stanowisko ds. oświaty i pozyskiwania środków unijnych OBOWIĄZKI: I. W ZAKRESIE ORGANIZACJI

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr XLIII/40/2010

UCHWAŁA Nr XLIII/40/2010 UCHWAŁA Nr XLIII/40/2010 RADY GMINY JEDLIŃSK z dnia 28 października 2010r. w sprawie uchwalenia Programu współpracy Gminy Jedlińsk z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność

Bardziej szczegółowo

Wydział /Referat... KWESTIONARIUSZ SAMOOCENY KONTROLI ZARZĄDCZEJ W URZĘDZIE MIASTA NOWY TARG

Wydział /Referat... KWESTIONARIUSZ SAMOOCENY KONTROLI ZARZĄDCZEJ W URZĘDZIE MIASTA NOWY TARG Wydział /Referat... KWESTIONARIUSZ SAMOOCENY KONTROLI ZARZĄDCZEJ W URZĘDZIE MIASTA NOWY TARG Załącznik do Zarządzenia nr 120.Z.6.2017 Burmistrza Miasta Nowy Targ z dnia 1 marca 2017 r. Cel: Formularz samooceny

Bardziej szczegółowo

KOMUNIKACJA Z KLIENTEM

KOMUNIKACJA Z KLIENTEM Urząd Miasta i Gminy Kańczuga PROCEDURA KOMUNIKACJA Z KLIENTEM Nr dokumentu: P/7/5 Strona: 1 Wydanie: KOMUNIKACJA Z KLIENTEM Opracował: (imię i nazwisko, podpis) Zatwierdził: (imię i nazwisko, podpis )

Bardziej szczegółowo

Opinia do ustawy o funduszu sołeckim (druk nr 475)

Opinia do ustawy o funduszu sołeckim (druk nr 475) Warszawa, dnia 25 lutego 2009 r. Opinia do ustawy o funduszu sołeckim (druk nr 475) I. Cel i przedmiot ustawy Celem ustawy jest wyodrębnienie w budżecie gminy środków na utworzenie funduszu sołeckiego,

Bardziej szczegółowo

ZAPIS STENOGRAFICZNY. Posiedzenie Komisji Rodziny, Polityki Senioralnej i Społecznej (21.) w dniu 12 kwietnia 2016 r. IX kadencja

ZAPIS STENOGRAFICZNY. Posiedzenie Komisji Rodziny, Polityki Senioralnej i Społecznej (21.) w dniu 12 kwietnia 2016 r. IX kadencja ZAPIS STENOGRAFICZNY Posiedzenie Komisji Rodziny, Polityki Senioralnej i Społecznej (21.) w dniu 12 kwietnia 2016 r. IX kadencja Porządek obrad: 1. Opinia komisji o petycji dotyczącej podjęcia inicjatywy

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 36/2016 BURMISTRZA KSIĄŻA WLKP. z dnia 22 marca 2016 r.

ZARZĄDZENIE NR 36/2016 BURMISTRZA KSIĄŻA WLKP. z dnia 22 marca 2016 r. ZARZĄDZENIE NR 36/2016 BURMISTRZA KSIĄŻA WLKP. z dnia 22 marca 2016 r. w sprawie wprowadzenia procedury dokonywania samooceny kontroli zarządczej w Urzędzie Miejskim w Książu Wlkp. Na podstawie art. 33

Bardziej szczegółowo

Budowa i wdrażanie strategii rozwoju gminy. Dr Piotr Szamrowski Wydział Nauk Ekonomicznych Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie

Budowa i wdrażanie strategii rozwoju gminy. Dr Piotr Szamrowski Wydział Nauk Ekonomicznych Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie Budowa i wdrażanie strategii rozwoju gminy Dr Piotr Szamrowski Wydział Nauk Ekonomicznych Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie Czym jest strategia? Strategia jest to kierunek i zakres działania,

Bardziej szczegółowo

Zapis stenograficzny (630) 38. posiedzenie Komisji Zdrowia w dniu 21 lutego 2007 r.

Zapis stenograficzny (630) 38. posiedzenie Komisji Zdrowia w dniu 21 lutego 2007 r. ISSN 1643-2851 SENAT RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Zapis stenograficzny (630) 38. posiedzenie Komisji Zdrowia w dniu 21 lutego 2007 r. VI kadencja Porządek obrad: 1.Rozpatrzenie wniosków zgłoszonych na 28.

Bardziej szczegółowo

SKZ System Kontroli Zarządczej

SKZ System Kontroli Zarządczej SKZ System Kontroli Zarządczej KOMUNIKAT Nr 23 MINISTRA FINANSÓW z dnia 16 grudnia 2009 r. w sprawie standardów kontroli zarządczej dla sektora finansów publicznych Na podstawie art. 69 ust. 3 ustawy z

Bardziej szczegółowo

2) ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych/dz. U. z 2006 r. Nr 139, poz. 992 ze zm.),

2) ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych/dz. U. z 2006 r. Nr 139, poz. 992 ze zm.), Załącznik do Uchwały Nr 236/XXXI/13 Rady Gminy w Mochowie z dnia 29 listopada 2013r. STATUT GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ w MOCHOWIE Rozdział I Postanowienia ogólne 1. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr VIII/73/2003 Rady Miejskiej w Pułtusku z dnia 13 czerwca 2003 r.

Uchwała nr VIII/73/2003 Rady Miejskiej w Pułtusku z dnia 13 czerwca 2003 r. Uchwała nr VIII/73/2003 Rady Miejskiej w Pułtusku z dnia 13 czerwca 2003 r. w sprawie nadania Statutu Pułtuskiej Bibliotece Publicznej im. Joachima Lelewela w Pułtusku Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt. 9

Bardziej szczegółowo

Administracja wobec wyzwań elektronicznej gospodarki

Administracja wobec wyzwań elektronicznej gospodarki Administracja wobec wyzwań elektronicznej gospodarki Wojciech Cellary Katedra Technologii Informacyjnych Akademia Ekonomiczna w Poznaniu Mansfelda 4 60-854 Poznań e-mail: cellary@kti.ae.poznan.pl www:

Bardziej szczegółowo

projekt z dnia 30 września 2015 r. z dnia 2015 r.

projekt z dnia 30 września 2015 r. z dnia 2015 r. projekt z dnia 30 września 2015 r. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 2015 r. w sprawie określenia wzoru zeznania o wysokości dochodu z zagranicznej spółki kontrolowanej obowiązującego w zakresie

Bardziej szczegółowo

Kraków, dnia 9 czerwca 2015 r. Poz UCHWAŁA NR VIII/56/15 RADY MIEJSKIEJ W SKALE. z dnia 26 maja 2015 roku

Kraków, dnia 9 czerwca 2015 r. Poz UCHWAŁA NR VIII/56/15 RADY MIEJSKIEJ W SKALE. z dnia 26 maja 2015 roku DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO Kraków, dnia 9 czerwca 2015 r. Poz. 3466 UCHWAŁA NR VIII/56/15 RADY MIEJSKIEJ W SKALE z dnia 26 maja 2015 roku w sprawie nadania Statutu Miejsko Gminnego Ośrodka

Bardziej szczegółowo

Konrad Piasecki (RMF FM): A jeśli chodzi o konserwatyzm. Nie można bić dzieci. Koniec. Kropka" - tak mówił premier Tusk niedawno.

Konrad Piasecki (RMF FM): A jeśli chodzi o konserwatyzm. Nie można bić dzieci. Koniec. Kropka - tak mówił premier Tusk niedawno. Rodzic, który da klapsa swojemu dziecku pójdzie na terapię. Prześledź tok myślenia posłanki PO czytając fragment wywiadu. Czy dzięki posłance Radziszewskiej dzieci będą mogły szantażować rodziców? Konrad

Bardziej szczegółowo