Politechnika Świętokrzyska dla przemysłu w perspektywie środków finansowych Unii Europejskiej przewidzianych na lata

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Politechnika Świętokrzyska dla przemysłu w perspektywie środków finansowych Unii Europejskiej przewidzianych na lata 2014-2020. www.tu.kielce."

Transkrypt

1 Politechnika Świętokrzyska dla przemysłu w perspektywie środków finansowych Unii Europejskiej przewidzianych na lata

2 Wydział Mechatroniki i Budowy Maszyn Kielce

3 Władze Wydziału Dziekan prof. dr hab. inż. Zbigniew Koruba Prodziekan ds. Badań Naukowych dr hab. inż. Włodzimierz Makieła prof. PŚk Prodziekani ds. Studenckich i Dydaktyki: dr inż. Izabela Krzysztofik dr Jakub Takosoglu

4 Katedry Wydziału 1. Katedra Technik Komputerowych i Uzbrojenia prof. dr hab. inż. Zbigniew Koruba Zakład Dynamiki i Sterowania Obiektów Ruchomych prof. dr hab. inż. Zbigniew Koruba Zakład Materiałoznawstwa i Technologii Amunicji - dr hab. inż. Sławomir Spadło prof. PŚk 2. CLTM Katedra Inżynierii Eksploatacji prof. dr hab. inż. Bogdan Antoszewski 3. CLTM Katedra Przemysłowych Systemów Laserowych dr hab. inż. Włodzimierz Zowczak prof. PŚk 4. CLTM Katedra Automatyki i Robotyki prof. dr hab. inż. Dariusz Janecki

5 Katedry Wydziału 5. Katedra Mechaniki dr hab. inż. Leszek Radziszewski prof. PŚk 6. Katedra Podstaw Konstrukcji Maszyn prof. dr hab. inż. Andrzej Neimitz 7. Katedra Pojazdów Samochodowych i Transportu dr hab. inż. Tomasz Stańczyk prof. PŚk Zakład Techniki Samochodowej i Transportu dr hab. inż. Tomasz Stańczyk prof. PŚk Zakład Silników Cieplnych prof. dr hab. inż. Andrzej Ambrozik 8. Katedra Technologii Mechanicznej i Metrologii prof. dr hab. inż. Stanisław Adamczak 9. Katedra Urządzeń Mechatronicznych prof. dr hab. inż. Ryszard Dindorf

6 Katedra Technik Komputerowych i Uzbrojenia Zakład Dynamiki i Sterowania Obiektów Ruchomych Laboratoria Laboratorium Techniki Uzbrojenia

7 Laboratorium Techniki Uzbrojenia OFERTA BADAŃ I POMIARÓW Laboratorium ma pełną zdolność do ochrony informacji niejawnych oznaczonych klauzulą tajne oraz pozwala prowadzić następujące badania: modelowanie, symulacje, dynamika i sterowanie układów celowego działania, systemy naprowadzania broni precyzyjnego rażenia, symulacje komputerowe ruchu obiektów latających, badania układów celowniczych i śledzących, zagadnienia aerodynamiki i mechaniki lotu, badania dynamiki i nawigacji bezzałogowych obiektów ruchomych zarówno lądowych, jak i latających.

8 Laboratorium Techniki Uzbrojenia PODSTAWOWE WYPOSAŻENIE Rejestrator TEAC typ LX-20 Panel sterujący TEAC typ ER-LXLC2 Komputer DELL Precision M4300 Oscyloskop cyfrowy GWINSTEK GDS-3154 Czujniki przyspieszeń PCB Piezotronics M353B15 Czujniki przyspieszeń PCB Piezotronics M352C65 Czujniki siły PCB Piezotronics 208C01 Szybka kamera Phantom v9.1 / 3GB

9 Laboratorium Techniki Uzbrojenia OFERTA BADAŃ I POMIARÓW pomiar, rejestracja, analiza i wizualizacja przebiegów szybkozmiennych w warunkach laboratoryjnych i terenowych. Czujniki przyspieszeń pozwalają na rejestrację sygnałów w zakresie g a czujniki siły do 4 kg. Wejście napięciowe rejestratora umożliwia współpracę z każdą inną aparaturą, która daje sygnały wyjściowe w zakresie ±50V np. wzmacniacze tensometryczne

10 Laboratorium Techniki Uzbrojenia OFERTA BADAŃ I POMIARÓW rejestracja procesów szybkozmiennych przydatna przy prowadzeniu prac naukowo-badawczych na temat np.: drgań układów materialnych, ruchu podstawowego obiektów materialnych, drgań pojazdu wojskowego wraz z wyrzutnią rakietową po przejeździe przez poprzeczny próg, startu rakiet z wyrzutni, drgań wyrzutni rakietowej, wylotu łusek po wystrzale z broni palnej.

11 Katedra Technik Komputerowych i Uzbrojenia Zakład Materiałoznawstwa i Technologii Amunicji 1. Laboratorium Materiałoznawstwa 2. Laboratorium Techniki Próżniowej 3. Laboratorium Pełzania 4. Laboratorium Obróbek Erozyjnych 5. Laboratorium Obróbek Wykończeniowych 6. Laboratorium Odlewnictwa 7. Laboratorium Spawalnictwa 8. Laboratorium Obróbki Plastycznej 9.Laboratorium Elektronowej Mikroskopii Skaningowej i Mikroanalizy Rentgenowskiej 10. Laboratorium Mikroskopii Optycznej 11. Laboratorium Badań Nieniszczących i Makroskopowych

12 Zakład Materiałoznawstwa i Technologii Amunicji OFERTA BADAŃ I EKSPERTYZ Ekspertyzy i badania w zakresie badań struktury i właściwości mechanicznych metali i stopów, Ekspertyzy i badania w zakresie obróbki cieplnej, Optymalizacja metod i warunków spawania, zgrzewania, napawania i natryskiwania cieplnego, Badania odporności na pełzanie, Badania czynnej powierzchni narzędzi ściernych supertwardych, Badania materiałów kompozytowych warstwowych, Badania powłok kompozytowych zawierających cząstki fazy stałej nanoszonych elektrolitycznie, Badania w zakresie teksturyzowania powierzchni w celu intensyfikacji wymiany ciepła, Modelowanie matematyczne procesów spawalniczych,

13 Zakład Materiałoznawstwa i Technologii Amunicji OFERTA BADAŃ I EKSPERTYZ Oferta dla przemysłu obronnego Opracowywanie metodyki badań nieniszczących, Projektowanie i wykonawstwo urządzeń do badań nieniszczących, Badania i projektowanie procesów obróbki plastycznej, Projektowanie urządzeń badawczych dla przemysłu obronnego, Projektowanie zapalników do amunicji konwencjonalnej i rakietowej, Badania i projektowanie procesów obróbki wykończeniowej i erozyjnej,

14 Zakład Materiałoznawstwa i Technologii Amunicji PODSTAWOWE WYPOSAŻENIE Aparatura badawcza Analizator węgla i siarki firmy LECO CS-230 CH, Mikroskop skaningowy JSM 7100F z mikroanalizatorem rentgenowskim, mikroskop skaningowy JEOL JSM 5400, mikroanalizator rentgenowski EDS ISIS 300, napylarka jonowa. Mikroskop świetlny metalograficzny NIKON ECLIPS z systemem cyfrowej analizy obrazu NIS 3, Makroskop NIKON SMZ 1500, mikroskop stereoskopowy, Aparat do pomiaru przepuszczalności mas formierskich typu LPIR-3e Zestaw aparatury do badań defektoskopowych nieniszczących, Pełzarki, Maszyny wytrzymałościowe, Twardościomierze.

15 Zakład Materiałoznawstwa i Technologii Amunicji PODSTAWOWE WYPOSAŻENIE Urządzenia badawcze technologiczne Obrabiarki do obróbki elektroerozyjnej (EDM), Obrabiarka do cięcia hydroabrazyjnego (WaterJet), Urządzenia do obróbki wykończeniowej wibrościernej, Stanowisko do badań obróbki elektrochemicznej (ECM), Piec laboratoryjny Nabertherm, Piece próżniowe, Piece z atmosferą ochronną, Nowoczesne urządzenia spawalnicze i mikrospawalnicze, Urządzenia do zgrzewania doczołowego i punktowego, Urządzenie do cięcia techniką plazmową, Prasy mechaniczne, Stanowiska badawcze do dogniatania powierzchni, Urządzenia do obróbki cieplnej i cieplno-chemicznej.

16 Zakład Materiałoznawstwa i Technologii Amunicji Analizator węgla i siarki firmy LECO CS-230 CH Mikroskop skaningowy JSM 7100F z mikroanalizatorem rentgenowskim

17 Zakład Materiałoznawstwa i Technologii Amunicji Wyposażenie laboratorium mikroskopii optycznej: makroskop, mikroskop stereoskopowy, mikroskop typu odwróconego z kamerą do akwizycji oraz systemem cyfrowej analizy obrazu

18 Zakład Materiałoznawstwa i Technologii Amunicji Mikrostruktura kompozytu tytan fazy m.m. uzyskanego po wygrzewaniu w temp. 900 C Piec próżniowy z możliwością wywierania nacisku

19 Zakład Materiałoznawstwa i Technologii Amunicji Urządzenie do badania wytrzymałości mas formierskich Typ Lru-2e Piec laboratoryjny Nabertherm

20 Zakład Materiałoznawstwa i Technologii Amunicji Wygładzarka wibrościerna, przykładowe wyniku badań uzyskane z jej wykorzystaniem

21 Zakład Materiałoznawstwa i Technologii Amunicji Obrabiarka do przecinania hydroabrazyjnego (waterjet), pompa wysokiego ciśnienia

22 Zakład Materiałoznawstwa i Technologii Amunicji Obrabiarka elektroerozyjna Urządzenie do mikrospawania

23 Zakład Materiałoznawstwa i Technologii Amunicji Przykładowe wyniku badań uzyskane z wykorzystaniem mikroskopu optycznego oraz skaningowego z mikroanalizatorem rentgenowskim

24 Zakład Materiałoznawstwa i Technologii Amunicji Stanowisko do spawania łukiem krytym Stanowisko do spawania metodą MIG/MAG

25 Zakład Materiałoznawstwa i Technologii Amunicji Symulacja, w programie QFORM, kucia odkuwki na prasie etapy wypełniania wykroju matryc

26 Zakład Materiałoznawstwa i Technologii Amunicji Aparatura do badań defektoskopowych nieniszczących metodą magnetyczno-proszkową, metodą wiroprądową

27 Zakład Materiałoznawstwa i Technologii Amunicji Komputerowy system do badań ultradźwiękowych komory silnika rakietowego pocisku rakietowego ziemia-powietrze GROM

28 Zakład Materiałoznawstwa i Technologii Amunicji Prototyp zapalnika czasowego elektronicznego z pneumo-mechanicznym zabezpieczeniem do pocisku rakietowego (Wynik realizacji projektu badawczego rozwojowego MNiSW)

29 Centrum Laserowych Technologii Metali Katedra Inżynierii Eksploatacji Laboratoria 1. Laboratorium Tribologii 2. Laboratorium Inżynierii Powierzchni 3. Laboratorium Obróbki Elektroerozyjnej

30 Laboratorium Inżynierii Powierzchni, Tribologii i Obróbki Elektroerozyjnej OFERTA BADAŃ I POMIARÓW Opracowanie laserowej technologii mikroobróbki materiałów (znakowanie, drążenie, spawanie) Kształtowanie własności powierzchniowych materiałów poprzez nanoszenie powłok metodami natrysku cieplnego oraz obróbką elektroiskrową Opracowanie technologii cięcia elektroerozyjnego oraz spawania i cięcia plazmowego Badania eksploatacyjne wytworzonych warstw powierzchniowych - badania tribologiczne, pomiary mikrotwardości i makrogeometrii powierzchni, obserwacje stereoskopowe

31 Laboratorium Inżynierii Powierzchni, Tribologii i Obróbki Elektroerozyjnej PODSTAWOWE WYPOSAŻENIE Pompowany diodowo laser dyskowy do mikroobróbki powierzchniowej model TruMicro 5325c Zestaw do natrysku plazmowego PLANCER PN 120 (IBJ Świerk) Zrobotyzowany system do natrysku plazmowego AXIAL III 150kW System do natrysku naddźwiękowego Hybrid Diamod Jet ( Sulzer Metco) System do natryskiwania zimnym gazem (cold spraying) CG T KINETICS kW Urządzenia do nanoszenia powłok elektroiskrowych EIL-8A,ELFA-541,ELFA-512 Elektrodrążarka drutowa typ BP-09d Plazmotron do napawania PN 100 (Instytut Spawalnictwa) System do spawania plazmowego Plasma Box AC/DC Przecinarka plazmowa Powermax 1650 Testery tribologiczne T-05, T-09, T-01M, T-07 Kształtograf PG-2/200 Mikrotwardościomierz Microtech MX3 Mikroskop stereoskopowy OLIMPUS

32 Laboratorium Inżynierii Powierzchni, Tribologii i Obróbki Elektroerozyjnej

33 Laboratorium Inżynierii Powierzchni, Tribologii i Obróbki Elektroerozyjnej

34 Centrum Laserowych Technologii Metali Katedra Przemysłowych Systemów Laserowych Laboratoria Laboratorium Laserowe CLTM

35 Laboratorium Laserowe CLTM OFERTA BADAŃ I POMIARÓW Badania nad laserowymi technologiami wytwarzania: Cięcie laserowe różnorodnych materiałów (metali, niemetali, tworzyw sztucznych etc.) Spawanie laserowe metali (również spawanie różnych gatunków stali miedzy sobą) Obróbka powierzchniowa (m.in. hartowanie, szkliwienie, przetapianie, napawanie proszkowe i drutem etc.) Laserowa obróbka elementów 3D

36 Laboratorium Laserowe CLTM PODSTAWOWE WYPOSAŻENIE Laser CO 2 TRUMPF TruFlow 6000: zintegrowany z 5 osiowym centrum obróbczym LaserCell P1005 wyposazonym dodatkowo w uchwyt obrotowy do obróbki profili i rur zintegrowany z podajnikiem proszków oraz podajnikiem drutu w zestawie wymienne glowice: 5 (krótka ogniskowa) i 7 (długa) glowica soczewkowa do ciecia glowica zwierciadlana do spawania i przetapiania + zestaw wymiennych zwierciadel specjalistyczna glowica zwierciadlana do napawania proszkowego Laser CO 2 TRUMPF TLF 6000 TURBO (stół 3-osiowy + zestaw głowic) Laser Nd:YAG ROFIN BSL720 (prowadzenie wiązki światłowodem)

37 Laboratorium Laserowe CLTM

38 Laboratorium Laserowe CLTM Centrum Laserowych Technologii Metali Katedra Automatyki i Robotyki 1. Laboratorium Mechatroniki, Automatyki i Robotyki - Pracownia Automatyki i Robotyki 2. Pracownia Sterowników PLC i Sieci Komputerowych

39 Pracownia Automatyki i Robotyki OFERTA BADAŃ Projektowanie układów mechatronicznych z serwonapędami hydraulicznymi, pneumatycznymi i elektrycznymi Zastosowanie robotów przemysłowych w zautomatyzowanych gniazdach i liniach produkcyjnych Tworzenie aplikacji dla zrobotyzowanych systemów wytwórczych Zastosowanie robotów przemysłowych w procesach spawania, także z wykorzystaniem technik wizyjnych Wirtualne prototypowanie zrobotyzowanych linii produkcyjnych

40 Pracownia Automatyki i Robotyki PODSTAWOWE WYPOSAŻENIE Robot Kuka KR-15/2 Robot ABB IRB-1600 w wersji spawalniczej z pozycjonerem, torem jezdnym oraz zintegrowanym źródłem spawalniczym Robot ABB IRB-1600 z chwytakiem podciśnieniowym i autorskim systemem wizyjnym Robot Kawasaki FS-06N z chwytakiem elektrycznym Robot Fanuc F-420S o udźwigu 120kg

41 Pracownia Automatyki i Robotyki

42 Pracownia Sterowników PLC i Sieci Komputerowych OFERTA BADAŃ Prototypowanie zautomatyzowanych systemów sterowania Tworzenie dedykowanych aplikacji pomiarowych, kontrolno pomiarowych w oparciu o oprogramowanie LabView Tworzenie architektury sieciowej w aplikacjach przemysłowych Zastosowanie sterowników PLC w sterowaniu urządzeniami i liniami technologicznymi Projektowanie systemów czasu rzeczywistego

43 Pracownia Sterowników PLC i Sieci Komputerowych PODSTAWOWE WYPOSAŻENIE Sterowniki PLC z rodziny VersaMax jednostki e05, 01 Sterowniki PLC z rodziny VersaMax Micro jednostki podstawowe z modułami rozszerzeń Radiomodemy Stel 3AS Radiomodemy Satel 1870 Urządzenia do tworzenia rozproszonych systemów sterowania w oparciu o Genius, Modbus TCP, EGD, DeviceNet, ProfibusDP, Modbus RTU, SNP Specjalizowane moduły pomiarowe firmy National Instruments - CompactDaq, obudowy do pomiarów z wykorzystaniem Wi-fi. Wielordzeniowe systemy czasu rzeczywistego opartego o rozwiązania PXI firmy National Instruments umożliwiające budowę stanowisk z wykorzystaniem 14 kart pomiarowych w jednym urządzeniu Systemy czasu rzeczywistego oparte o rozwiązania CompactRio w obudowach do stosowania w trudnych warunkach atmosferycznych jak i przy dużych przeciążeniach Systemy do tworzenia prototypowych urządzeń w oparciu o rozwiązania SingleBoardRio Pac System Rx3i sterowniki procesowe System wysokiej dostępności MaxOn System Pac Motion System MocroMotion

44 Pracownia Sterowników PLC i Sieci Komputerowych Sterownik procesowy PacSystem Rx3i Stół XYZ zbudowany w oparciu o system serv PacMotion Stanowiska do budowy specjalizowanych systemów pomiarowych i kontrolno pomiarowych opartych o sprzęt National Instruments

45 Katedra Mechaniki Laboratoria 1. Laboratorium Drgań i Wibroakustyki 2. Laboratorium Mechaniki Płynów 3. Laboratorium Pomiarów Metodami Bezkontaktowymi 4. Laboratorium Termodynamiki 5. Laboratorium Tribologii 6. Laboratorium Wytrzymałościowe 7. Laboratorium Zagrożeń Wibroakustycznych

46 Laboratorium Drgań i Wibroakustyki, Laboratorium Zagrożeń Wibroakustycznych OFERTA BADAŃ I POMIARÓW Pomiary i analiza drgań części maszyn z wykorzystaniem specjalistycznych przyrządów pomiarowych Pomiary hałasu i drgań na stanowiskach pracy Identyfikacja źródeł dźwięku umożliwiających ograniczenie emisji hałasu przez maszyny, urządzenia oraz obiekty przemysłowe Pomiary hałasu według dyrektyw, w tym pomieszczeń technicznych, maszyn i urządzeń, obiektów przemysłowych, hal produkcyjnych, szpitali, dróg, linii kolejowych, lotnisk, obiektów produkcyjnych; pomiary hałasu środowiskowego Budowa i wdrażanie komputerowych systemów analizy do oceny hałasu i drgań Identyfikacja zagrożeń na stanowiskach pracy związanych z hałasem i drganiami Wdrażanie nowych metod analizy ryzyka na stanowiskach pracy

47 PODSTAWOWE WYPOSAŻENIE Laserowy wibrometr skanujący POLYTEC PSV-500 Mikrofony GRAS, typy: 46AE, mikrofon środowiskowy 41AL Kalibrator akustyczny model 42AB Jednostka LMS SCR05 i okablowanie Czujniki model 356A16 (1 szt.), 352C33 (3 szt.) Kalibrator drgań model: 394C06 Zestaw NORSONIC: analizator pomiarowy NOR140, Laudspeaker NOR276, wzmacniacz mocy NOR280, stukacz młotkowy NOR277 Zestaw Vallena rejestrator, zestaw czujników emisja akustyczna PCB Piezotronics 356A16 Oprogramowanie POLYTEC Oprogramowanie LMS Oprogramowanie NORSONIC Oprogramowanie VALLENA Laboratorium Drgań i Wibroakustyki, Laboratorium Zagrożeń Wibroakustycznych

48 Laboratorium Drgań i Wibroakustyki, Laboratorium Zagrożeń Wibroakustycznych Laserowy wibrometr skanujący POLYTEC PSV-500 Wizualizacja drgań Pomiar v(t) w wielu punktach pomiarowych Analiza FFT amplituda i faza w każdym punkcie pomiarowym

49 Laboratorium Drgań i Wibroakustyki, Laboratorium Zagrożeń Wibroakustycznych NORSONIC VALLEN

50 LMS Laboratorium Drgań i Wibroakustyki, Laboratorium Zagrożeń Wibroakustycznych GRAS

51 Katedra Podstaw Konstrukcji Maszyn Laboratoria 1. Laboratorium Mechaniki Doświadczalnej i Mechaniki Pękania 2. Laboratorium Podstaw Konstrukcji Maszyn 3. Laboratorium Grafiki Inżynierskiej

52 Laboratorium Mechaniki Doświadczalnej i Mechaniki Pękania OFERTA BADAŃ I POMIARÓW Wyznaczanie twardości i charakterystyk wytrzymałości materiału Wyznaczanie charakterystyk odporności na pękanie materiału Wyznaczanie charakterystyk zmęczeniowej wytrzymałości materiału Wyznaczanie krzywych zmęczeniowej propagacji pęknięć wyznaczanie właściwości i analiza wytrzymałości elementów spawanych przeprowadzenie badań w temperaturach eksploatacyjnych (od 150 O C do +500 O C) analiza wytrzymałości elementów konstrukcyjnych obciążanych monotonicznie lub cyklicznie wg procedur FITNET

53 Laboratorium Mechaniki Doświadczalnej i Mechaniki Pękania PODSTAWOWE WYPOSAŻENIE Maszyna wytrzymałościowa MTS-250 z oprogramowaniem sterująco-pomiarowym, obciążenie monotoniczne i cykliczne ±250 kn; komora termiczna ±150 O C; system do pomiaru przyrostu długości pęknięcia metodą zmiany potencjału Maszyna wytrzymałościowa Zwick-010 z oprogramowaniem sterująco-pomiarowym, obciążenie monotoniczne ±10 kn; komora termiczna [-70 O C; +250 O C] Maszyna wytrzymałościowa UTS/Zwick -100 z oprogramowaniem sterująco-pomiarowym, obciążenie monotoniczne ±100 kn Twardościomierz Vickersa firmy Wolpert Wilson Instruments Mikroskop optyczny firmy Olympus do analizy metalograficznej z oprogramowaniem Mikroskop optyczny firmy Olympus do obserwacji rozwoju pęknięć zmęczeniowych Maszyna wytrzymałościowa hydropulsacyjna INSTRON 8800 z oprogramowaniem sterująco-pomiarowym; obciążenie monotoniczne i cykliczne ±500 kn; komora termiczna [-150 O C; +550 O C]; wideo system Aramis do pomiaru pól odkształceń Defektoskopy do detekcji wad i pomiaru grubości OLYMPUS Młot spadowy z oprzyrządowaniem do badań dynamicznych

54 Laboratorium Mechaniki Doświadczalnej i Mechaniki Pękania

55 Laboratorium Mechaniki Doświadczalnej i Mechaniki Pękania

56 Katedra Pojazdów Samochodowych i Transportu Laboratoria 1. Laboratorium Pojazdów Samochodowych 2. Laboratorium Silników Cieplnych

57 Laboratorium Pojazdów Samochodowych OFERTA BADAŃ I POMIARÓW Badania dynamiki pojazdów samochodowych, Badania kierowalności i stateczności ruchu pojazdu, Badania nieniszczące stanu technicznego nadwozia pojazdu i elementów podwozia (elementów sprężystych, tłumiących itd), Badania samochodów na hamowni podwoziowej, Badania trwałościowe elementów układów hamulcowych, Badania komfortu podróżowania w pojazdach samochodowych, Badania kierowców w sytuacjach wypadkowych na symulatorze, Diagnostyka systemów OBD, Diagnostyka układu hamulcowego, kierowniczego i zawieszenia, Badania podzespołów instalacji pneumatycznej hamulców,

58 Laboratorium Pojazdów Samochodowych PODSTAWOWE WYPOSAŻENIE Zestaw aparatury do badań drogowych Corrsys- Datron : Stacja akwizycji danych ueep-12 z tabletem sterującym, czujniki optoelektroniczne S-350, czujniki laserowe HF-500 z systemem UC Box Pitch & Roll, wektorowe czujniki położenia koła względem nadwozia RV-4, kierownica dynamometryczna MSW, 3 kierunkowe czujniki przyspieszeń liniowych i kątowych TAA i TANS, rejestrator GPS CGPLSA, czujnik poślizu kół WPT, czujnik nacisku na pedał hamulca z przystawką na dźwignię hamulca ręcznego, Stanowisko z dwoma siłownikami elektrohydraulicznymi firmy MTS z układem sterowania, Kamera szybkoobrotowa Fantom v310 z oprogramowaniem THEMA Motion 2D, Hamownia podwoziowa 2 osiowa VT4-B4 firmy V - Tech, Symulator dynamiczny OKTAL, Linia diagnostyczna Bosch Beissbarth do pomiarów: zbieżności kół SL, skuteczności tłumienia EUSAMA SA640 i THETA SAT690, skuteczności hamowania SB640 z podnośnikiem C420 i uwalniaczem osi JB oraz szarpakami HPD, Stanowisko bezwładnościowe do badani a hamulców, Diagnoskopy OBD TEXA Navigator oraz Bosch K570, Wielopunktowy czujnik nacisku pod pośladki i plecy BMPS Tekscan Endoskop techniczny Findoo Profiline plusdnt

59 Laboratorium Pojazdów Samochodowych

60 Laboratorium Silników Cieplnych OFERTA BADAŃ I POMIARÓW Modelowanie i badanie cykli pracy tłokowych silników spalinowych Konstrukcja, kinematyka i dynamika tłokowych silników spalinowych Układy zasilania paliwami konwencjonalnymi i alternatywnymi tłokowych silników spalinowych Procesy cieplne i przepływowe w tłokowych silnikach spalinowych Modelowanie, budowa i analiza procesów spalania i katalizy w silnikach spalinowych Neutralizacja szkodliwych składników spalin oraz budowa i zasada działania katalizatorów Diagnostyka i sterowanie tłokowych silników spalinowych Wpływ zasilania typowymi paliwami węglowodorowymi i paliwami alternatywnymi silników spalinowych na ich wskaźniki pracy Doładowanie i recyrkulacja spalin w tłokowych silnikach spalinowych Emisja szkodliwych składników spalin i hałasu tłokowych silników spalinowych Materiały eksploatacyjne tłokowych silników spalinowych Tendencje rozwoju tłokowych silników spalinowych

61 Laboratorium Silników Cieplnych PODSTAWOWE WYPOSAŻENIE Stanowisko hamowniane z silnikami o zapłonie samoczynnym Perkins 1104D-44TA oraz 1104D-E44TA z układem zasilania CNG Stanowisko hamowniane z silnikiem o zapłonie wymuszonym i bezpośrednim wtryskiem paliwa Volkswagen 1.2 TSI Stanowisko hamowniane z silnikiem o zapłonie wymuszonym Fiat 0.9TwinAir z LPG i CNG Stanowisko hamowniane z silnikiem o zapłonie samochynnym Fiat 1.3 MultiJet System do indykowania tłokowych silników spalinowych AVL IndiSmart 612 Analizator spalin Horiba MEXA-1600DEGR Analizator cząstek stałych Horiba MEXA-1230PM Dymomierz AVL DiCom 4000 PL Stół probierczy Bosch EPS 708 Tester wtryskiwaczy Bosch EPS 200 Urządzenia do naprawy wtryskiwaczy Bosch CRI/CRIN Tester silnikowy Bosch FSA 720 Przepływomierze masowe ABB Sensyflow FMT500-IG Przenośny aparat do badania właściwości paliw płynnych ERASPEC Automatyczny aparat do oznaczania temperatury zapłonu w tyglu zamkniętym ERAFLASH Kalorymetr firmy PARR Stanowiska do testowania różnych koncepcji i rozwiązań konstrukcyjnych silników spalinowych ukierunkowanych na doskonalenie ich wskaźników pracy oraz ochronę naturalnego środowiska człowieka

62 Laboratorium Silników Cieplnych

63 Katedra Technologii Mechanicznej i Metrologii Laboratoria 1. Laboratorium Komputerowych Pomiarów Wielkości Geometrycznych 2. Laboratorium Obrabiarek Sterowanych Numerycznie 3. Laboratorium Niekonwencjonalnych Technologii Wytwarzania 4. Laboratorium Inżynierii Odwrotnej

64 Laboratorium Komputerowych Pomiarów Wielkości Geometrycznych OFERTA BADAŃ I POMIARÓW Budowa i wdrażanie komputerowych systemów pomiarowych do oceny zarysów kształtu elementów technicznych Pomiary i ocena dokładności kształtowo-wymiarowej części maszyn z wykorzystaniem współrzędnościowej techniki pomiarowej oraz specjalistycznych przyrządów pomiarowych Pomiary i ocena struktury geometrycznej powierzchni elementów technicznych po dowolnych rodzajach obróbki z wykorzystaniem profilometrów stykowych, optycznych oraz mikroskopii sił atomowych Wzorcowanie przyrządów pomiarowych do pomiarów długości i kąta Wdrażanie nowych metod pomiarowych zarysów kształtu

65 Laboratorium Komputerowych Pomiarów Wielkości Geometrycznych PODSTAWOWE WYPOSAŻENIE Profilometr stykowy Form Talysurf PGI Taylor Hobson Profilometr stykowy TOPO 01 - IOS Profilometr stykowy Talysurf 4 - Taylor Hobson Profilometr optyczny Talysur CCI Lite Taylor Hobson Mikroskop sił atomowych Dimension Icon Brucker Współrzędnościowa maszyna pomiarowa Prismo Navigator Zeiss Współrzędnościowa maszyna pomiarowa O - Inspect Współrzędnościowa maszyna pomiarowa Eclipse Zeiss Ramię pomiarowe ze skanerem Nicona Optyczna maszyna pomiarowa Venture Baty System pomiarowy do zarysów kształtu Talyrond Taylor Hobson System pomiarowy do zarysów kształtu Talyrond 73 - Taylor Hobson System pomiarowy do zarysów kształtu Talycenta - Taylor Hobson Długościomierz poziomy ULM Opal Zeiss Przyrząd do wzorcowania płytek wzorcowych PC 826 Mahr Przyrząd do wzorcowania czujników Optimar Mahr Interferometr laserowy XL-80 Renishaw

66 Laboratorium Komputerowych Pomiarów Wielkości Geometrycznych

67 Laboratorium Obrabiarek Sterowanych Numerycznie Badania skrawalności materiałów Pomiary i analiza zużycia ostrzy, ostrzenie i regeneracja narzędzi skrawających Pomiar i analiza przemieszczeń względnych w układzie narzędzie przedmiot obrabiany Analiza procesu skrawania i jego wpływu na strukturę geometryczną powierzchni Prognozowanie chropowatości powierzchni toczonych i frezowanych Opracowanie procesu technologicznego i obróbka części maszyn trudnych technologicznie Diagnostyka i pomiary dokładności obrabiarek sterowanych numerycznie OFERTA BADAŃ I POMIARÓW

68 Laboratorium Obrabiarek Sterowanych Numerycznie PODSTAWOWE WYPOSAŻENIE Centrum tokarskie CTX ALPHA 500 Tokarka CTX 310 ECO Tokarka EMCO EMCOTURN E25 TM Pięcioosiowe pionowe centrum frezarskie HERMLE B 300 Pięcioosiowe pionowe centrum frezarskie DMG DMU 50 z automatycznym systemem paletowym Sterowana numerycznie szlifierka narzędziowa SAACKE Interferometryczny system laserowy XL-80 firmy RENISŁAW System QC10 BALLBAR Stanowisko do pomiaru przemieszczeń względnych w układzie N PO Pirometr OPTRIS Urządzenie do zacisku termokurczliwego TSI 3510 Ustawiak do narzędzi KALIMAT-C firmy KELH

69 Laboratorium Obrabiarek Sterowanych Numerycznie

70 Laboratorium Niekonwencjonalnych Technologii Wytwarzania OFERTA W ZAKRESIE BADAŃ I WYTWARZANIA Konsultacje i doradztwo w zakresie technologii przyrostowych 3D Wsparcie w projektowaniu elementów i złożonych modeli wykonywanych technologiami przyrostowymi Wytwarzanie rzeczywistych modeli technologiami: PolyJet i PolyJet Matrix materiał wejściowy (budulcowy) żywica fotoutwardzalna, metoda wiązania naświetlanie światłem HV, 3D PRINTING materiał wejściowy (budulcowy) proszek ceramiczny, metoda wiązania wstępne spajanie lepiszczem i końcowe utwardzanie żywicą epoksydową lub solą Epsom Salt, SLS materiał wejściowy (budulcowy) proszek polimerowy, metoda wiązania spiekanie laserowe. Badania właściwości mechanicznych materiałów otrzymywanych technologiami przyrostowymi.

71 Laboratorium Niekonwencjonalnych Technologii Wytwarzania PODSTAWOWE WYPOSAŻENIE maszyny do wykonywania modeli przestrzennych (drukarki 3D): ZPrinter 650, technologia 3D PRINTING Formiga P100, technologia SLS (selective laser sintering) Connex 350, technologia utwardzania żywic polimerowych światłem HV maszyna wytrzymałościowa Inspekt mini (zakres 3 kn) z oprogramowaniem Labmaster mikroskop stereoskopowy K-400 przeznaczony do badania struktur materiałów wykonywanych technologiami przyrostowymi

72 Laboratorium Niekonwencjonalnych Technologii Wytwarzania

73 Laboratorium Inżynierii Odwrotnej OFERTA W ZAKRESIE BADAŃ I POMIARÓW Konsultacje i doradztwo w zakresie inżynierii odwrotnej Digitalizacja obiektów fizycznych (do postaci chmury punktów, siatki trójkątów, modelu powierzchniowego lub parametrycznego modelu CAD), Wytwarzanie rzeczywistych modeli technologią FDM (nakładanie kolejnych warstw termoplastycznego tworzywa sztucznego oraz struktur pomocniczych) na podstawie zeskanowanego obiektu Inspekcja wymiarowa na zeskanowanym detalu porównania przedmiotu z modelem konstrukcyjnym CAD pomiary wielkości geometrycznych detalu kontrola jakości zwymiarowanie dowolnych przekroi i cech geometrycznych uzyskiwanie danych CAD, pozwalających na ujęcie oryginalnych parametrów projektowanego obiektu

74 Laboratorium Inżynierii Odwrotnej PODSTAWOWE WYPOSAŻENIE Optyczny skaner 3D wraz z oprogramowaniem (Głowica skanująca ATOS II; Jednostka obliczeniowo-sterująca; Monitor NEC EA221WMe-BK; Oprogramowanie GOM PROF.) System wirtualnego projektowania: system do projekcji stereoskopowej oprogramowanie typu CATIA V5 Release 18 wersja Edukacyjna oprogramowanie obliczeniowe typu ANSYS Academic Research maszyna 3D Dimension (drukarka 3D) do wykonywania modeli przestrzennych technologią FDM (Fused Deposition Modeling) Maszyna współrzędnościowa O-INSPECT O-I 442

75 Laboratorium Inżynierii Odwrotnej

76 Katedra Urządzeń Mechatronicznych Laboratoria 1. Laboratorium Systemów Hydrotronicznych (LSH). 2. Laboratorium Systemów Pneumatronicznych (LSP).

77 Projektowanie, modelowanie, symulacja i identyfikacja elementów i układów hydraulicznych. Badania doświadczalne i wyznaczanie charakterystyk statycznych i dynamicznych elementów i układów hydraulicznych. Diagnostyka, ocena stanu zużycia oraz wyznaczanie parametrów eksploatacyjnych elementów i napędów hydraulicznych. Modernizacja i wdrażanie nowych energooszczędnych rozwiązań w zakresie budowy i techniki sterowania układów hydraulicznych. Doradztwo, ekspertyzy techniczne i szkolenia w zakresie projektowania modernizacji i eksploatacji układów napędu i sterowania hydraulicznego. Laboratorium Systemów Hydrotronicznych OFERTA BADAŃ I POMIARÓW

78 Laboratorium Systemów Hydrotronicznych PODSTAWOWE WYPOSAŻENIE Niskociśnieniowe Stanowisko Hydrauliczne (NSH) - 10 MPa. Wysokociśnieniowe Stanowisko Hydrauliczne (WSH) - 30 MPa. Agregat hydrauliczny firmy Rexroth o mocy 37 kw. Mobilny zasilacz hydrauliczny o mocy 2,5 kw. Stanowisko do badania siłowników i zaworów hydraulicznych. Stanowisko do badania serwozaworów i regulatorów hydraulicznych. Stanowisko do badania robotów hydraulicznych o kinematyce równoległej platformy typu tripod. Systemy inteligentnego sterowania serwonapędów hydraulicznych adaptacyjne układu sterowania. Systemy do diagnostyki napędów hydraulicznych firm Hydac i Hydrotechnik.

79 Laboratorium Systemów Hydrotronicznych

80 Laboratorium Systemów Pneumatronicznych OFERTA BADAŃ I POMIARÓW Badania automatycznych układów sterowania procesów przemysłowych z wykorzystaniem systemów mechatronicznych i pneumatronicznych. Badania symulacyjne i projektowe układów pneumatronicznych i mechatronicznych (Matlab/Simulink, Automation Studio, Solid Works). Szybkie prototypowanie sterowania i symulacje hardware in the loop w systemach czasu rzeczywistego (DasyLab). Pomiary parametrów statycznych i dynamiczne elementów pneumatycznych. Wyznaczanie czasu działania i charakterystyk przepływowych elementów pneumatycznych. Diagnostyka napędów pneumatycznych i elektropneumatycznych. Badania trwałości i szczelności elementów pneumatycznych. Badania zespołów przygotowania powietrza Pomiary diagnostyczne z wykorzystaniem kamery termowizyjnej.

Oferta naukowo badawcza dla gospodarki w ramach projektu: Rozbudowa Laboratorium Badań Systemów Mechanicznych i Prototypowania

Oferta naukowo badawcza dla gospodarki w ramach projektu: Rozbudowa Laboratorium Badań Systemów Mechanicznych i Prototypowania Oferta naukowo badawcza dla gospodarki w ramach projektu: Rozbudowa Laboratorium Badań Systemów Mechanicznych i Prototypowania Prof. dr hab. inż. Józef Jonak Główne obszary badań laboratorium: wirtualne

Bardziej szczegółowo

semestr III Lp Przedmiot w ć l p s e ECTS Godziny

semestr III Lp Przedmiot w ć l p s e ECTS Godziny Specjalność: IMMiS - Inżynieria Materiałów Metalowych i Spawalnictwo 1 Analytical mechanics 15 15 3 30 4 Termodynamika II 15 15 30 5 Technologia spawalnictwa 5 15 15 1 5 55 6 Przem. fazowe i podstawy obr.

Bardziej szczegółowo

PLAN STUDIÓW - STUDIA NIESTACJONARNE I STOPNIA kierunek: mechanika i budowa maszyn

PLAN STUDIÓW - STUDIA NIESTACJONARNE I STOPNIA kierunek: mechanika i budowa maszyn semestralny wymiar godzin PLAN STUDIÓW - STUDIA NIESTACJONARNE I STOPNIA kierunek: mechanika i budowa maszyn Semestr 1 /sem. 1 Algebra liniowa 12 12 24 4 egz. 2 Analiza matematyczna 24 24 48 8 egz. 3 Ergonomia

Bardziej szczegółowo

Centrum Badań i Rozwoju Nowoczesnych Technologii

Centrum Badań i Rozwoju Nowoczesnych Technologii Centrum Badań i Rozwoju Nowoczesnych Technologii GMINA NEKLA GMINA WRZEŚNIA POZNAŃ GMINA KOŁACZKOWO KONIN współpraca na linii nauka - przemysł GMINA MIŁOSŁAW GMINA PYZDRY Września, 24 marca 2017 rok Zmiany

Bardziej szczegółowo

PRACOWNIA OBRÓBKI RECZNEJ I MONTAŻU PRACOWNIA SPAWALNICTWA. PRACOWNIA OBRÓBKI SKRAWANIEM tokarki i frezarki

PRACOWNIA OBRÓBKI RECZNEJ I MONTAŻU PRACOWNIA SPAWALNICTWA. PRACOWNIA OBRÓBKI SKRAWANIEM tokarki i frezarki PRACOWNIA OBRÓBKI RECZNEJ I MONTAŻU PRACOWNIA SPAWALNICTWA PRACOWNIA OBRÓBKI SKRAWANIEM tokarki i frezarki PRACOWNIA OBRÓBKI SKRAWANIEM frezarki,szlifierki, dłutownice STACJA NAPRAW SAMOCHODÓW 1 / 5 STACJA

Bardziej szczegółowo

HARMONOGRAM EGZAMINÓW

HARMONOGRAM EGZAMINÓW Kierunek: MECHANIKA I BUDOWA MASZYN - studia I stopnia Materiałoznawstwo Analiza matematyczna Termodynamika techniczna 2 Cały rok Mechanika II Wytrzymałość materiałów Spawalnictwo Technologia spawania

Bardziej szczegółowo

Teoria sprężystości i plastyczności 1W E (6 ECTS) Modelowanie i symulacja ruchu maszyn i mechanizmów 1L (3 ECTS)

Teoria sprężystości i plastyczności 1W E (6 ECTS) Modelowanie i symulacja ruchu maszyn i mechanizmów 1L (3 ECTS) Kierunek : MECHANIKA I BUDOWA MASZYN. Studia niestacjonarne II-go stopnia, specjalność KOMPUTEROWE PROJEKTOWANIE MASZYN I URZĄDZEŃ godzin Analiza wytrzymałościowa elementów konstrukcji W E, C ( ECTS) Symulacje

Bardziej szczegółowo

Problematyka naukowo badawcza: systemy eksploatacji maszyn, diagnozowanie maszyn, silników i układów hydrauliki maszynowej, transport drogowy.

Problematyka naukowo badawcza: systemy eksploatacji maszyn, diagnozowanie maszyn, silników i układów hydrauliki maszynowej, transport drogowy. ZAKŁAD INŻYNIERII POJAZDÓW al. Prof. S. Kaliskiego 7, 85-789 Bydgoszcz tel./fax +(48 52) 340-82-83 Kierownik: dr hab. inż. Janusz Musiał e-mail: janusz.musial@utp.edu.pl Problematyka naukowo badawcza:

Bardziej szczegółowo

Tok Specjalność Semestr Z / L Blok Przedmiot

Tok Specjalność Semestr Z / L Blok Przedmiot ENERGETYKA S1 ENE_1A_S_2015_2016_21564_1 semestr 5 Zimowy Blok 11 ENE_1A_S_2015_2016_21564_1 semestr 5 Zimowy Blok 12 ENE_1A_S_2015_2016_21564_1 semestr 5 Zimowy Blok 13 ENE_1A_S_2015_2016_21564_1 semestr

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTY STUDIÓW STACJONARNYCH II STOPNIA

PRZEDMIOTY STUDIÓW STACJONARNYCH II STOPNIA PRZEDMIOTY STUDIÓW STACJONARNYCH II STOPNIA Tabela 1-1 Matematyka - Metody numeryczne 30 15 4 2a 2b Teoria sterowania (kierunek AUTOMATYKA i ROBOTYKA) Systemy mikroprocesorowe w mechatronice (kierunek

Bardziej szczegółowo

Mechanika i budowa maszyn Studia niestacjonarne I-go stopnia RW. Rzeszów r.

Mechanika i budowa maszyn Studia niestacjonarne I-go stopnia RW. Rzeszów r. Rzeszów, 19.12.2012 r. Mechanika i budowa maszyn Studia niestacjonarne I-go stopnia RW. Rzeszów 11.04.2012 r. MC Przedmiot humanistyczny historia techniki Wprowadzenie do procesów produkcyjnych Semestr

Bardziej szczegółowo

INSTYTUT TECHNOLOGII MECHANICZNYCH

INSTYTUT TECHNOLOGII MECHANICZNYCH Politechnika Częstochowska Wydział Inżynierii Mechanicznej i Informatyki INSTYTUT TECHNOLOGII MECHANICZNYCH 1 Instytut Technologii Mechanicznych Dyrektor: Dr hab. inż. T. Nieszporek, prof. PCz Z-ca Dyrektora:

Bardziej szczegółowo

Informacje ogólne. ABS ESP ASR Wspomaganie układu kierowniczego Aktywne zawieszenie Inteligentne światła Inteligentne wycieraczki

Informacje ogólne. ABS ESP ASR Wspomaganie układu kierowniczego Aktywne zawieszenie Inteligentne światła Inteligentne wycieraczki Mechatronika w środkach transportu Informacje ogólne Celem kształcenia na profilu dyplomowania Mechatronika w środkach transportu jest przekazanie wiedzy z zakresu budowy, projektowania, diagnostyki i

Bardziej szczegółowo

Kinematyka manipulatora równoległego typu DELTA 106 Kinematyka manipulatora równoległego hexapod 110 Kinematyka robotów mobilnych 113

Kinematyka manipulatora równoległego typu DELTA 106 Kinematyka manipulatora równoległego hexapod 110 Kinematyka robotów mobilnych 113 Spis treści Wstęp 11 1. Rozwój robotyki 15 Rys historyczny rozwoju robotyki 15 Dane statystyczne ilustrujące rozwój robotyki przemysłowej 18 Czynniki stymulujące rozwój robotyki 23 Zakres i problematyka

Bardziej szczegółowo

Automatyka i Robotyka. Dr inż. Kamil Krot

Automatyka i Robotyka. Dr inż. Kamil Krot Automatyka i Robotyka Dr inż. Kamil Krot Agenda Kompetencje - oferta badawcza i przemysłowa Projekty zrealizowane Wyposażenie Patenty do komercjalizacji Oferta dla przemysłu projektowanie, integracja i

Bardziej szczegółowo

Wydział Mechaniczny. INSTYTUT EKSPLOATACJI POJAZDÓW I MASZYN tel.

Wydział Mechaniczny. INSTYTUT EKSPLOATACJI POJAZDÓW I MASZYN    tel. Wydział Mechaniczny INSTYTUT EKSPLOATACJI POJAZDÓW I MASZYN www.iepim.uniwersytetradom.pl e-mail: iepim@uthrad.pl tel.: 0-48 361 76 42 OFERTA BADAWCZA Obszar I Ochrona środowiska naturalnego przed skażeniami

Bardziej szczegółowo

pierwszy termin egzamin poprawkowy

pierwszy termin egzamin poprawkowy Kierunek: MECHATRONIKA - studia I stopnia 4.06. 5.09 Analiza matematyczna i równania różniczkowe Mechanika Podstawy konstrukcji maszyn Robotyka Język obcy SYSTEMY STEROWANIA Układy sterowania 3 Systemy

Bardziej szczegółowo

PROPOZYCJA PRZEDMIOTÓW WYBIERALNYCH W SEMESTRZE III DLA STUDENTÓW STUDIÓW STACJONARNYCH (CYWILNYCH) nabór 2007 Kierunek MECHANIKA I BUDOWA MASZYN

PROPOZYCJA PRZEDMIOTÓW WYBIERALNYCH W SEMESTRZE III DLA STUDENTÓW STUDIÓW STACJONARNYCH (CYWILNYCH) nabór 2007 Kierunek MECHANIKA I BUDOWA MASZYN PROPOZYCJA PRZEDMIOTÓW WYBIERALNYCH W SEMESTRZE III DLA STUDENTÓW STUDIÓW STACJONARNYCH (CYWILNYCH) nabór 2007 Kierunek MECHANIKA I BUDOWA MASZYN 2 III SEMESTR - nabór 2007 ogółem godz. ECTS wykł. ćwicz.

Bardziej szczegółowo

pierwszy termin egzamin poprawkowy

pierwszy termin egzamin poprawkowy Kierunek: MECHATRONIKA - studia I stopnia Analiza matematyczna i równania różniczkowe Mechanika. 2 Podstawy konstrukcji maszyn Robotyka 3 SYSTEMY STEROWANIA Kinematyka i dynamika manipulatorów i robotów

Bardziej szczegółowo

PLAN STUDIÓW NIESTACJONARNYCH I-go stopnia dla kierunku Mechanika i Budowa Maszyn Etap podstawowy

PLAN STUDIÓW NIESTACJONARNYCH I-go stopnia dla kierunku Mechanika i Budowa Maszyn Etap podstawowy ydział Mechaniczny 06.1-M-MiBM-N1-EP-000_13 Ć L P/S Ć L P/S Ć L P/S Ć L P/S Ć L P/S Ć L P/S Ć L P/S 441 60 rupa Treści Podstawowych 1. ykład monograficzny 36 2 18 1 18 1 2. Język obcy I* 36 4 18 2 18 2

Bardziej szczegółowo

Wydział Mechaniczny http://www.mechaniczny.uniwersytetradom.pl/ INSTYTUT BUDOWY MASZYN

Wydział Mechaniczny http://www.mechaniczny.uniwersytetradom.pl/ INSTYTUT BUDOWY MASZYN Wydział Mechaniczny http://www.mechaniczny.uniwersytetradom.pl/ INSTYTUT BUDOWY MASZYN Kierunek: Mechanika i Budowa Maszyn ZAKŁAD PODSTAW KONSTRUKCJI MASZYN Laboratorium tribologiczne - I- Sz s. 212, II-

Bardziej szczegółowo

Wyniki wyborów przedmiotów obieralnych na rok akademicki 2016/2017

Wyniki wyborów przedmiotów obieralnych na rok akademicki 2016/2017 Wyniki wyborów przedmiotów obieralnych na rok akademicki Tok studiów Semestr Specjalność Typ semestru Rok akademicki Blok Przedmiot Energetyka - studia stacjonarne pierwszego stopnia ENE_1A_S_2014_2015_9763_1

Bardziej szczegółowo

SPOTKANIE 8 stycznia Instytut Zaawansowanych Technologii Wytwarzania

SPOTKANIE 8 stycznia Instytut Zaawansowanych Technologii Wytwarzania SPOTKANIE 8 stycznia 2018 Instytut Zaawansowanych Technologii Wytwarzania Instytut Zaawansowanych Technologii Wytwarzania wspiera małopolskich przedsiębiorców poprzez działania Centrum Transferu Wiedzy,

Bardziej szczegółowo

Laboratorium demonstrator bazowych technologii Przemysłu 4.0 przykład projektu utworzenia laboratorium przez KSSE i Politechnikę Śląską

Laboratorium demonstrator bazowych technologii Przemysłu 4.0 przykład projektu utworzenia laboratorium przez KSSE i Politechnikę Śląską Laboratorium demonstrator bazowych technologii Przemysłu 4.0 przykład projektu utworzenia laboratorium przez KSSE i Politechnikę Śląską (wynik prac grupy roboczej ds. kształcenia, kompetencji i zasobów

Bardziej szczegółowo

Tabela odniesień efektów kierunkowych do efektów obszarowych

Tabela odniesień efektów kierunkowych do efektów obszarowych Umiejscowienie kierunku w obszarze kształcenia Kierunek studiów mechanika i budowa maszyn należy do obszaru kształcenia w zakresie nauk technicznych i jest powiązany z takimi kierunkami studiów jak: mechatronika,

Bardziej szczegółowo

Informacje ogólne. ABS ESP ASR Wspomaganie układu kierowniczego Aktywne zawieszenie Inteligentne światła Inteligentne wycieraczki

Informacje ogólne. ABS ESP ASR Wspomaganie układu kierowniczego Aktywne zawieszenie Inteligentne światła Inteligentne wycieraczki Mechatronika w środkach transportu Informacje ogólne Celem kształcenia na profilu dyplomowania Mechatronika w środkach transportu jest przekazanie wiedzy z zakresu budowy, projektowania, diagnostyki i

Bardziej szczegółowo

Kierunek : MECHANIKA I BUDOWA MASZYN. Studia niestacjonarne pierwszego stopnia przedmioty wspólne kierunku 2014/2015

Kierunek : MECHANIKA I BUDOWA MASZYN. Studia niestacjonarne pierwszego stopnia przedmioty wspólne kierunku 2014/2015 Kierunek : MECHANIKA I BUDOWA MASZYN. Studia niestacjonarne pierwszego stopnia przedmioty wspólne kierunku 0/0 G/ty dz.. 0 Podstawy ekonomii,w (h) [ ECTS] Ochrona własności intelektualnej 0,W (h) [ ECTS]

Bardziej szczegółowo

LABORATORIUM ZASTOSOWAŃ METOD SZTUCZNEJ INTELIGENCJI. Projekt SPO-WKP 1.4.3

LABORATORIUM ZASTOSOWAŃ METOD SZTUCZNEJ INTELIGENCJI. Projekt SPO-WKP 1.4.3 LABORATORIUM ZASTOSOWAŃ METOD SZTUCZNEJ INTELIGENCJI Projekt SPO-WKP 1.4.3 1 Plan prezentacji Ogólne informacje o projekcie Beneficjent Opis stanowisk badawczych Podsumowanie Zwiedzanie laboratoriów 2

Bardziej szczegółowo

KSZTAŁCENIE SPECJALISTÓW LOTNICTWA w POLITECHNICE RZESZOWSKIEJ

KSZTAŁCENIE SPECJALISTÓW LOTNICTWA w POLITECHNICE RZESZOWSKIEJ KSZTAŁCENIE SPECJALISTÓW LOTNICTWA w POLITECHNICE RZESZOWSKIEJ Jan Gruszecki Katedra Awioniki i Sterowania Wydział l Budowy Maszyn i Lotnictwa Politechnika Rzeszowska im. I. Łukasiewicza 35-959 Rzeszów,

Bardziej szczegółowo

POLITECHNIKA RZESZOWSKA PLAN STUDIÓW

POLITECHNIKA RZESZOWSKA PLAN STUDIÓW POLITECHNIKA RZESZOWSKA im. Ignacego Łukasiewicza Wydział Budowy Maszyn i Lotnictwa PLAN STUDIÓW dla kierunku: Mechanika i budowa maszyn studia I stopnia stacjonarne Rzeszów, 12.11.2014 Plan studiów z

Bardziej szczegółowo

1. BADANIA DIAGNOSTYCZNE POJAZDU NA HAMOWNI PODWOZIOWEJ

1. BADANIA DIAGNOSTYCZNE POJAZDU NA HAMOWNI PODWOZIOWEJ Diagnostyka samochodowa : laboratorium : praca zbiorowa / pod redakcją Zbigniewa Lozia ; [autorzy lub współautorzy poszczególnych rozdziałów: Radosław Bogdański, Jacek Drobiszewski, Marek Guzek, Zbigniew

Bardziej szczegółowo

PLAN STUDIÓW STACJONARNYCH I-go stopnia dla kierunku Mechanika i Budowa Maszyn Etap podstawowy. I rok. Praktyka kierunkowa 6 Praktyka kierunkowa 6

PLAN STUDIÓW STACJONARNYCH I-go stopnia dla kierunku Mechanika i Budowa Maszyn Etap podstawowy. I rok. Praktyka kierunkowa 6 Praktyka kierunkowa 6 ODZ.DYDAKT. () PUNKTY 06.1-M-MiBM-S1-EP-000_09 Standard 1. ychowanie fizyczne 60 4 1 1. Język obcy I* 60 4 1 1 3. Język obcy II** 60 4 3 1 4. Informatyka 5 Bazy danych 1 1 6 Języki programowania 7 Matematyka

Bardziej szczegółowo

Stanowiskowe badania samochodów Kod przedmiotu

Stanowiskowe badania samochodów Kod przedmiotu Stanowiskowe badania samochodów - opis przedmiotu Informacje ogólne Nazwa przedmiotu Stanowiskowe badania samochodów Kod przedmiotu 06.1-WM-MiBM-KiEP-P-08_15 Wydział Kierunek Wydział Mechaniczny Mechanika

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI. Przedmowa... 8

SPIS TREŚCI. Przedmowa... 8 SPIS TREŚCI Przedmowa... 8 1. BADANIA DIAGNOSTYCZNE POJAZDU NA HAMOWNI PODWOZIOWEJ (Wiktor Mackiewicz, Andrzej Wolff)... 9 1.1. Wprowadzenie... 9 1.2. Podstawy teoretyczne... 9 1.2.1. Wady i zalety stanowiskowych

Bardziej szczegółowo

Lista zagadnień kierunkowych pomocniczych w przygotowaniu do egzaminu dyplomowego magisterskiego Kierunek: Mechatronika

Lista zagadnień kierunkowych pomocniczych w przygotowaniu do egzaminu dyplomowego magisterskiego Kierunek: Mechatronika Lista zagadnień kierunkowych pomocniczych w przygotowaniu do Kierunek: Mechatronika 1. Materiały używane w budowie urządzeń precyzyjnych. 2. Rodzaje stali węglowych i stopowych, 3. Granica sprężystości

Bardziej szczegółowo

Oferta badawcza Politechniki Gdańskiej dla przedsiębiorstw

Oferta badawcza Politechniki Gdańskiej dla przedsiębiorstw KATEDRA AUTOMATYKI kierownik katedry: dr hab. inż. Kazimierz Kosmowski, prof. nadzw. PG tel.: 058 347-24-39 e-mail: kazkos@ely.pg.gda.pl adres www: http://www.ely.pg.gda.pl/kaut/ Systemy sterowania w obiektach

Bardziej szczegółowo

Laboratorium badań materiałowych i technologicznych. dr inż. Tomasz Kurzynowski

Laboratorium badań materiałowych i technologicznych. dr inż. Tomasz Kurzynowski Laboratorium badań materiałowych i technologicznych dr inż. Tomasz Kurzynowski Agenda Oferta badawcza Wyposażenie laboratorium Przykłady realizowanych badań Opracowanie i rozwój nowych materiałów Zastosowanie

Bardziej szczegółowo

ISBN

ISBN Recenzent prof. dr hab. inż. dr h.c. JANUSZ MYSŁOWSKI Poszczególne rozdziały przygotowali: Wojciech SERDECKI: 1, 2, 3.1, 3.3, 3.5, 3.6, 3.7, 9 Paweł FUĆ: 15, Miłosław KOZAK: 13, Władysław KOZAK: 8 Anna

Bardziej szczegółowo

Technika Samochodowa

Technika Samochodowa Gliwice, Maj 2015 Technika Samochodowa ZAPRASZAMY!!! Specjalność na kierunku MiBM którą opiekuje się Instytut Techniki Cieplnej 1 Instytut Techniki Cieplnej, Politechnika Śląska www.itc.polsl.pl Konarskiego

Bardziej szczegółowo

Mechatronika Uniwersytet Rzeszowski

Mechatronika Uniwersytet Rzeszowski Mechatronika Uniwersytet Rzeszowski Plan studiów inżynierskich STUDIA INŻYNIERKSIE (7 semestrów) Studia stacjonarne i niestacjonarne Specjalności: Projektowanie systemów mechatronicznych Systemy wbudowane

Bardziej szczegółowo

Edukacja techniczno-informatyczna I stopień studiów. I. Pytania kierunkowe

Edukacja techniczno-informatyczna I stopień studiów. I. Pytania kierunkowe I stopień studiów I. Pytania kierunkowe Pytania kierunkowe KMiETI 7 KTMiM 7 KIS 6 KMiPKM 6 KEEEiA 5 KIB 4 KPB 3 KMRiMB 2 1. Omów sposób obliczeń pracy i mocy w ruchu obrotowym. 2. Co to jest schemat kinematyczny?

Bardziej szczegółowo

Tematy prac dyplomowych inżynierskich kierunek MiBM

Tematy prac dyplomowych inżynierskich kierunek MiBM Tematy prac dyplomowych inżynierskich kierunek MiBM Nr pracy Temat Cel Zakres Prowadzący 001/I8/Inż/2013 002/I8/Inż/2013 003/I8/ Inż /2013 Wykonywanie otworów gwintowanych na obrabiarkach CNC. Projekt

Bardziej szczegółowo

PLAN STUDIÓW NIESTACJONARNYCH I-go stopnia dla kierunku Mechanika i Budowa Maszyn

PLAN STUDIÓW NIESTACJONARNYCH I-go stopnia dla kierunku Mechanika i Budowa Maszyn ydział Mechaniczny PLAN STUDIÓ NIESTACJONARNYCH I-go stopnia Zatwierdzono Uchwałą Rady Instytutu dnia 21.05.2014 Zatwierdzono Uchwałą Rady ydziału Mechanicznego dnia 21.05.2014 06.1-M-MiBM-NP-2014/2015

Bardziej szczegółowo

Oferta usługowa Wydziału Inżynierii Mechanicznej i Robotyki Akademii Górniczo-

Oferta usługowa Wydziału Inżynierii Mechanicznej i Robotyki Akademii Górniczo- Oferta usługowa Wydziału Inżynierii Mechanicznej i Robotyki Akademii Górniczo- Hutniczej im. Stanisława Staszica Oferta usługowa Wydziału stanowi odzwierciedlenie obszarów badawczych poszczególnych Katedr

Bardziej szczegółowo

MECHANIKA I BUDOWA MASZYN. Technologia maszyn STUDIA STACJONARNE I STOPNIA. Specjalność

MECHANIKA I BUDOWA MASZYN. Technologia maszyn STUDIA STACJONARNE I STOPNIA. Specjalność MECHANIKA I BUDOWA MASZYN STUDIA STACJONARNE I STOPNIA Specjalność Technologia maszyn Opiekun specjalności dr hab. inż. Tomasz Paczkowski prof. nadzw. UTP Specjalność Technologia maszyn Przedmioty specjalnościowe

Bardziej szczegółowo

Mgr inŝ. Wojciech Kamela Mgr inŝ. Marcin Wojs

Mgr inŝ. Wojciech Kamela Mgr inŝ. Marcin Wojs Profesorowie Pracownicy Zakładu adu Silników w Spalinowych prof. dr hab. inŝ. Stanisław W. Kruczyński(kierownik Zakładu) prof. dr hab. inŝ. Zdzisław Chłopek Docenci Doc. dr inŝ. Maciej Tułodziecki Adiunkci

Bardziej szczegółowo

WSTĘPNY PROGRAM STAŻU W RAMACH PROJEKTU Technologia ma przyszłość- staże dla absolwentów szkół techniczncych

WSTĘPNY PROGRAM STAŻU W RAMACH PROJEKTU Technologia ma przyszłość- staże dla absolwentów szkół techniczncych WSTĘPNY PROGRAM STAŻU W RAMACH PROJEKTU Technologia ma przyszłość- staże dla absolwentów szkół techniczncych WSZiA w Zamościu 2015 ZAWODY TECHNICZNE Proponuję się przyjęcie następujących celów staży zawodowych

Bardziej szczegółowo

1. Wprowadzenie. 2. Klasyfikacja i podstawowe wskaźniki charakteryzujące pracę silników spalinowych. 3. Paliwa stosowane do zasilania silników

1. Wprowadzenie. 2. Klasyfikacja i podstawowe wskaźniki charakteryzujące pracę silników spalinowych. 3. Paliwa stosowane do zasilania silników Spis treści 3 1. Wprowadzenie 1.1 Krótka historia rozwoju silników spalinowych... 10 2. Klasyfikacja i podstawowe wskaźniki charakteryzujące pracę silników spalinowych 2.1 Klasyfikacja silników.... 16

Bardziej szczegółowo

PLAN STUDIÓW - STUDIA NIESTACJONARNE I STOPNIA kierunek: automatyka i robotyka. semestralny wymiar godzin. Semestr 1. Semestr 2. Semestr 3.

PLAN STUDIÓW - STUDIA NIESTACJONARNE I STOPNIA kierunek: automatyka i robotyka. semestralny wymiar godzin. Semestr 1. Semestr 2. Semestr 3. semestralny wymiar godzin PLAN STUDIÓW - STUDIA NIESTACJONARNE I STOPNIA kierunek: automatyka i robotyka Semestr 1 1 Algebra liniowa 12 12 24 4 egz. 2 Analiza matematyczna 24 24 48 8 egz. 3 Ergonomia i

Bardziej szczegółowo

PLAN STUDIÓW - STUDIA STACJONARNE I STOPNIA kierunek: automatyka i robotyka

PLAN STUDIÓW - STUDIA STACJONARNE I STOPNIA kierunek: automatyka i robotyka semestralny wymiar godzin PLAN STUDIÓW - STUDIA STACJONARNE I STOPNIA kierunek: automatyka i robotyka Semestr 1 1 Algebra liniowa 20 20 40 4 egz. 2 Analiza matematyczna 40 40 80 8 egz. 3 Ergonomia i BHP

Bardziej szczegółowo

Podstawy inżynierii odwrotnej. Wzornictwo Przemysłowe I stopień Ogólnoakademicki. Studia stacjonarne. inny. obowiązkowy.

Podstawy inżynierii odwrotnej. Wzornictwo Przemysłowe I stopień Ogólnoakademicki. Studia stacjonarne. inny. obowiązkowy. KARTA MODUŁU / KARTA PRZEDMIOTU Kod modułu Nazwa modułu Nazwa modułu w języku angielskim Obowiązuje od roku akademickiego 2014/2015 Podstawy inżynierii odwrotnej A. USYTUOWANIE MODUŁU W SYSTEMIE STUDIÓW

Bardziej szczegółowo

KIERUNEK: MECHANIKA I BUDOWA MASZYN

KIERUNEK: MECHANIKA I BUDOWA MASZYN Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa Lp. KIERUNEK: MECHANIKA I BUDOWA MASZYN im. J. A. Komeńskiego w Lesznie PLANU STUDIÓW /STACJONARNE - 7 SEMESTRÓW/ Rok akademicki 200/20 A E ZO Ogółem W Ć L P W Ć L P K

Bardziej szczegółowo

Regionalne Centrum Transferu Nowoczesnych Technologii Wytwarzania Powiat Mielecki

Regionalne Centrum Transferu Nowoczesnych Technologii Wytwarzania Powiat Mielecki Regionalne Centrum Transferu Nowoczesnych Technologii Wytwarzania Powiat Mielecki Beneficjent projektu Powiat Mielecki w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013

Bardziej szczegółowo

POLITECHNIKA POZNAŃSKA

POLITECHNIKA POZNAŃSKA POLITECHNIKA POZNAŃSKA Wydział Budowy Maszyn i Zarządzania MECHATRONIKA SPECJALNOŚĆ Konstrukcje Mechatroniczne Prof. dr hab. inż. Andrzej Milecki Kształcenie Specjalności: Konstrukcje Mechatroniczne Inżynieria

Bardziej szczegółowo

DEKLARACJA WYBORU PRZEDMIOTÓW NA STUDIACH I STOPNIA STACJONARNYCH CYWILNYCH (nabór 2008) III semestr

DEKLARACJA WYBORU PRZEDMIOTÓW NA STUDIACH I STOPNIA STACJONARNYCH CYWILNYCH (nabór 2008) III semestr WOJSKOWA AKADEMIA TECHNICZNA WYDZIAŁ MECHANICZNY STUDENT...... ( imię i nazwisko) (grupa szkolna) nr albumu... DEKLARACJA WYBORU PRZEDMIOTÓW NA STUDIACH I STOPNIA STACJONARNYCH CYWILNYCH (nabór 2008) III

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik nr do SIWZ Znak sprawy: Zarządzenie nr 7/207 Myślenice, dnia 00207 r. Zmiana Załącznika nr do SIWZ SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Zgodnie z art. 38 ust. 4 Prawa zamówień publicznych informujemy

Bardziej szczegółowo

Katedra Systemów Decyzyjnych. Kierownik: prof. dr hab. inż. Zdzisław Kowalczuk ksd@eti.pg.gda.pl

Katedra Systemów Decyzyjnych. Kierownik: prof. dr hab. inż. Zdzisław Kowalczuk ksd@eti.pg.gda.pl Katedra Systemów Decyzyjnych Kierownik: prof. dr hab. inż. Zdzisław Kowalczuk ksd@eti.pg.gda.pl 2010 Kadra KSD profesor zwyczajny 6 adiunktów, w tym 1 z habilitacją 4 asystentów 7 doktorantów Wydział Elektroniki,

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do SIWZ Specyfikacja dla Zadania 1: Kurs operator obrabiarek CNC dla uczniów ZSP nr 2 w Brzesku.

Załącznik nr 1 do SIWZ Specyfikacja dla Zadania 1: Kurs operator obrabiarek CNC dla uczniów ZSP nr 2 w Brzesku. Specyfikacja dla Zadania 1: Kurs operator obrabiarek CNC dla uczniów ZSP nr 2 w Brzesku. 1. Liczba uczestników zajęć 10 uczniów 2. Czas trwania zajęć wynosi 160 godzin, w tym część teoretyczna (w tym symulacje

Bardziej szczegółowo

Kierunek: Mechanika i budowa maszyn

Kierunek: Mechanika i budowa maszyn Kierunek: Mechanika i budowa maszyn Specjalność: Technika i rzeczoznawstwo samochodowe Studia stopnia: II-go Dr inż. Marek Gola 1. Analiza metod szacowania ubytku wartości rynkowej pojazdu po przeprowadzonej

Bardziej szczegółowo

Technikum mechaniczne. Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr1 w Oławie

Technikum mechaniczne. Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr1 w Oławie Technikum mechaniczne Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr1 w Oławie 2012 TECHNIKUM MECHANICZNE Z NOWĄ PODSTAWĄ PROGRAMOWĄ REALIZUJĄCE KWALIFIKACJE M20 I M44 Technikum Mechaniczne to szkoła z wieloletoletnią

Bardziej szczegółowo

PLAN STUDIÓW NIESTACJONARNYCH I-go stopnia dla kierunku Mechanika i Budowa Maszyn Etap podstawowy. I rok. Sem. VI

PLAN STUDIÓW NIESTACJONARNYCH I-go stopnia dla kierunku Mechanika i Budowa Maszyn Etap podstawowy. I rok. Sem. VI ODZ.DYDAKT. () PUNKTY 06.-M-MiBM-N-EP-000_09 PLAN STUDIÓ NIESTACJONARNYCH I-go stopnia Etap podstawowy Sem. I I rok Sem. II Sem. III Zatwierdzono Uchwałą Rady Instytutu Budowy i Eksploatacji Maszyn 06.05.009

Bardziej szczegółowo

PLAN STUDIÓW - STUDIA NIESTACJONARNE I STOPNIA kierunek: inżynieria bezpieczeństwa. semestralny wymiar godzin. Semestr 1. Semestr 2. Semestr 3.

PLAN STUDIÓW - STUDIA NIESTACJONARNE I STOPNIA kierunek: inżynieria bezpieczeństwa. semestralny wymiar godzin. Semestr 1. Semestr 2. Semestr 3. semestralny wymiar godzin PLAN STUDIÓW - STUDIA NIESTACJONARNE I STOPNIA kierunek: inżynieria bezpieczeństwa Semestr 1 1 Algebra liniowa 12 12 24 4 egz. 2 Analiza matematyczna 24 24 48 8 egz. 3 Ergonomia

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ MECHANICZNY - STACJONARNE

WYDZIAŁ MECHANICZNY - STACJONARNE WYDZIAŁ MECHANICZNY - STACJONARNE MATERIAŁY KONSTRUKCYJNE W BUDOWIE MASZYN 1 - zima Grupa Nazwisko prowadzącego Nr tematu Temat Liczba M7C1S1 M7I1S1 M7X1S1 M7X2S1 M7X3S1 M7X4S1 dr inż. K. KARCZEWSKI Wykłady/

Bardziej szczegółowo

Politechnika Śląska Wydział Organizacji i Zarządzania Instytut Inżynierii Produkcji

Politechnika Śląska Wydział Organizacji i Zarządzania Instytut Inżynierii Produkcji Politechnika Śląska Instytut Inżynierii Produkcji Laboratorium Badań Zagrożeń w Środowisku Pracy opiekun laboratorium: dr inż. Arkadiusz BOCZKOWSKI Laboratoria Instytutu Inżynierii Produkcji 1. Laboratorium

Bardziej szczegółowo

Karta (sylabus) przedmiotu

Karta (sylabus) przedmiotu WM Karta (sylabus) przedmiotu Mechanika i Budowa Maszyn Studia I stopnia o profilu: A P Przedmiot: Obróbka ubytkowa Kod przedmiotu Status przedmiotu: obowiązkowy MBM N 0 4-0_0 Język wykładowy: polski Rok:

Bardziej szczegółowo

2. Oferta usług. 3. Partnerzy

2. Oferta usług. 3. Partnerzy 2. Oferta usług Oferujemy naszym klientom współpracę w następujących dziedzinach: Rozwój, produkcja i próby prototypów Analizy obliczeniowe, opracowanie dokumentacji technicznych Analizy projektowe, projekty

Bardziej szczegółowo

Kierunki i specjalności studiów niestacjonarnych 2017/2018

Kierunki i specjalności studiów niestacjonarnych 2017/2018 Kierunki i specjalności studiów niestacjonarnych 2017/2018 Kierunki studiów prowadzone w Warszawie Kierunek ADMINISTRCAJA Administacji i Nauk Społecznych 6 semestrów 4 semestry Bez specjalności Bez specjalności

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1. Zawód/ podmiot. Nazwa przedmiotu zakupu j. miary ilość. szt. 4

Załącznik nr 1. Zawód/ podmiot. Nazwa przedmiotu zakupu j. miary ilość. szt. 4 Załącznik nr 1 Lp. Branża Zawód/ podmiot Nazwa przedmiotu zakupu j. miary ilość 1 2 3 Stanowisko dydaktyczne z pionową płytą montażową ze sterownikiem PLC (min. SIMENS SIMATIC S7-1200 + KTP400 24we/16wy)

Bardziej szczegółowo

ZESPÓŁ SZKÓŁ ELEKTRYCZNYCH NR

ZESPÓŁ SZKÓŁ ELEKTRYCZNYCH NR TECHNIK MECHATRONIK ZESPÓŁ SZKÓŁ ELEKTRYCZNYCH NR 2 os. SZKOLNE 26 31-977 KRAKÓW www.elektryk2.i365.pl Spis treści: 1. Charakterystyka zawodu 3 2. Dlaczego technik mechatronik? 5 3. Jakie warunki musisz

Bardziej szczegółowo

1. Wprowadzenie 1.1. Krótka historia rozwoju silników spalinowych

1. Wprowadzenie 1.1. Krótka historia rozwoju silników spalinowych 1. Wprowadzenie 1.1. Krótka historia rozwoju silników spalinowych 2. Klasyfikacja i podstawowe wskaźniki charakteryzujące pracę silników spalinowych 2.1. Klasyfikacja silników 2.1.1. Wprowadzenie 2.1.2.

Bardziej szczegółowo

Inżynieria Materiałowa

Inżynieria Materiałowa Karta (sylabus) modułu/przedmiotu Inżynieria Materiałowa Studia 2 stopnia Specjalność: Inżynieria Kompozytów Przedmiot: Technologie cieplnego nakładania powłok Rodzaj przedmiotu: Obieralny Kod przedmiotu:

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ TRANSPORTU I INFORMATYKI MECHANIKA I BUDOWA MASZYN I STOPIEŃ PRAKTYCZNY

WYDZIAŁ TRANSPORTU I INFORMATYKI MECHANIKA I BUDOWA MASZYN I STOPIEŃ PRAKTYCZNY WYDZIAŁ TRANSPORTU I INFORMATYKI Nazwa kierunku Poziom Profil Symbole efektów na kierunku K_W01 K _W 02 K _W03 K _W04 K _W05 K _W06 MECHANIKA I BUDOWA MASZYN I STOPIEŃ PRAKTYCZNY Efekty - opis słowny Po

Bardziej szczegółowo

KONTROLA JAKOŚCI ODKUWEK I MATRYC / ARCHIWIZACJA I REGENERACJA MATRYC

KONTROLA JAKOŚCI ODKUWEK I MATRYC / ARCHIWIZACJA I REGENERACJA MATRYC KONTROLA JAKOŚCI ODKUWEK I MATRYC / ARCHIWIZACJA I REGENERACJA MATRYC Słowa kluczowe: kontrola jakości, inżynieria odwrotna, regeneracja i archiwizacja matryc, frezowanie CNC, CAM. System pomiarowy: Skaner

Bardziej szczegółowo

Elbląski Park Technologiczny Centra Badawcze

Elbląski Park Technologiczny Centra Badawcze Elbląski Park Technologiczny Centra Badawcze c Elbląski Park Technologiczny Centrum Metaloznawstwa Centrum Transferu Technologii Informatycznych Centrum Jakości Środowiska Laboratorium Zaawansowanych Analiz

Bardziej szczegółowo

RAMOWY PLAN STUDIÓW NIESTACJONARNYCH II stopnia Mechanika i budowa maszyn RW. Rzeszów r. Przedmioty wspólne

RAMOWY PLAN STUDIÓW NIESTACJONARNYCH II stopnia Mechanika i budowa maszyn RW. Rzeszów r. Przedmioty wspólne RAMOWY PLAN STUDIÓW NIESTACJONARNYCH II stopnia Mechanika i budowa maszyn RW. Rzeszów 11.04.2012 r. Kierunek: Przedmioty wspólne Rzeszów 19.12.2012 r. Semestr 1 DJ Język obcy techniczny 0 0 20 0 0 2 FM

Bardziej szczegółowo

Spis treści Zespół autorski Część I Wprowadzenie 1. Podstawowe problemy transportu miejskiego.transport zrównoważony

Spis treści Zespół autorski Część I Wprowadzenie 1. Podstawowe problemy transportu miejskiego.transport zrównoważony Spis treści Zespół autorski 11 Część I Wprowadzenie 15 1. Podstawowe problemy transportu miejskiego.transport zrównoważony 17 1.1. Uwagi wstępne 17 1.2. Analiza przydatności zastosowań rozwiązań technicznych

Bardziej szczegółowo

Kazimierz Peszyński Zakład Sterowania. Instytut Eksploatacji Maszyn i Transportu Wydział Inżynierii Mechanicznej

Kazimierz Peszyński Zakład Sterowania. Instytut Eksploatacji Maszyn i Transportu Wydział Inżynierii Mechanicznej Kazimierz Peszyński Zakład Sterowania Instytut Eksploatacji Maszyn i Transportu Wydział Inżynierii Mechanicznej Sterowanie, Robotyka, Napędy Dr hab. inż. Kazimierz Peszyński, prof. nz. UTP Dr inż. Sylwester

Bardziej szczegółowo

Urządzenia Elektroniki Morskiej Systemy Elektroniki Morskiej

Urządzenia Elektroniki Morskiej Systemy Elektroniki Morskiej Wydział Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki Politechniki Gdańskiej Katedra Systemów Elektroniki Morskiej Stacja Badań Hydroakustycznych Urządzenia Elektroniki Morskiej Systemy Elektroniki Morskiej

Bardziej szczegółowo

2. Klasyfikacja i podstawowe wskaźniki charakteryzujące pracę silników spalinowych

2. Klasyfikacja i podstawowe wskaźniki charakteryzujące pracę silników spalinowych SPIS TREŚCI 3 1. Wprowadzenie 1.1 Krótka historia rozwoju silników spalinowych... 10 2. Klasyfikacja i podstawowe wskaźniki charakteryzujące pracę silników spalinowych 2.1 Klasyfikacja silników... 16 2.1.1.

Bardziej szczegółowo

RAZEM ECTS. II semestr III semestr IV semestr. w tym forma zajęć ECTS ECTS. forma zajęć

RAZEM ECTS. II semestr III semestr IV semestr. w tym forma zajęć ECTS ECTS. forma zajęć Forma zaliczenia RAZEM Wersja 0/0 Plan dla studiów prowadzonych w formie niestacjonarnej WYDZIAŁ: Mechaniczny Kierunek: Mechanika i budowa maszyn Poziom kształcenia: pierwszego stopnia Profil kształcenia:

Bardziej szczegółowo

Komputerowe systemy pomiarowe. Dr Zbigniew Kozioł - wykład Mgr Mariusz Woźny - laboratorium

Komputerowe systemy pomiarowe. Dr Zbigniew Kozioł - wykład Mgr Mariusz Woźny - laboratorium Komputerowe systemy pomiarowe Dr Zbigniew Kozioł - wykład Mgr Mariusz Woźny - laboratorium 1 - Cel zajęć - Orientacyjny plan wykładu - Zasady zaliczania przedmiotu - Literatura Klasyfikacja systemów pomiarowych

Bardziej szczegółowo

4. Chwytaki robotów przemysłowych Wstęp Metody doboru chwytaków robotów przemysłowych Zasady projektowania chwytaków robotów

4. Chwytaki robotów przemysłowych Wstęp Metody doboru chwytaków robotów przemysłowych Zasady projektowania chwytaków robotów Spis treści Wstęp 1. Wprowadzenie 11 1.1. Rozwój i prognozy robotyki 11 1.2. Światowy rynek robotyki 19 1.3. Prognoza na lata 2007-2009 25 1.4. Roboty usługowe do użytku profesjonalnego i prywatnego 26

Bardziej szczegółowo

labmat.prz.edu.pl LABORATORIUM BADAŃ MATERIAŁÓW DLA PRZEMYSŁU LOTNICZEGO Politechnika Rzeszowska ul. W. Pola 2, 35-959 Rzeszów

labmat.prz.edu.pl LABORATORIUM BADAŃ MATERIAŁÓW DLA PRZEMYSŁU LOTNICZEGO Politechnika Rzeszowska ul. W. Pola 2, 35-959 Rzeszów labmat.prz.edu.pl LABORATORIUM BADAŃ MATERIAŁÓW DLA PRZEMYSŁU LOTNICZEGO Politechnika Rzeszowska ul. W. Pola 2, 35-959 Rzeszów Tel.: (17) 854 47 91 Fax: (17) 854 48 32 E-mail: jansien@prz.edu.pl Projekt

Bardziej szczegółowo

Symbol kursu INŻYNIERIA MECHANICZNA PNEUMATYKA PRZEMYSŁOWA. 1 emt-systems.pl września września października października

Symbol kursu INŻYNIERIA MECHANICZNA PNEUMATYKA PRZEMYSŁOWA. 1 emt-systems.pl września września października października Symbol kursu INŻYNIERIA MECHANICZNA PNEUMATYKA PRZEMYSŁOWA Nazwa kursu Terminy 12-14 września 26-28 września 03-05 października 10-12 października 17-19 października 19-21 października 07-09 listopada

Bardziej szczegółowo

Wstępne propozycje tematów prac dyplomowych:

Wstępne propozycje tematów prac dyplomowych: Serdecznie zapraszam na konsultacje studentów z własnymi pomysłami na tematy prac dyplomowych z dziedziny elektrotechniki i oświetlenia w transporcie. Szczególnie aktualna jest tematyka elektrotechniki

Bardziej szczegółowo

technik mechanik kwalifikacji M.18. Numer ewidencyjny w wykazie podręczników MEN: 56/2015 Od autorów 9 1. Wiadomości wstępne

technik mechanik kwalifikacji M.18. Numer ewidencyjny w wykazie podręczników MEN: 56/2015 Od autorów 9 1. Wiadomości wstępne W książce podano zagadnienia dotyczące diagnozowania silnika, układu przeniesienia napędu, mechanizmów nośnych i jezdnych, układu kierowniczego i hamulcowego, układów bezpieczeństwa i komfortu jazdy oraz

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Załącznik 1 Dotyczy projektu nr WND-RPPD.01.01.00-20-021/13 Badania systemów wbudowanych do sterowania zasilania gazem oraz komunikacji w pojazdach realizowanego na podstawie umowy UDA-RPPD.01.01.00-20-

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne Technologia napraw zespołów i podzespołów mechanicznych pojazdów samochodowych 723103

Wymagania edukacyjne Technologia napraw zespołów i podzespołów mechanicznych pojazdów samochodowych 723103 Wymagania edukacyjne PRZEDMIOT Technologia napraw zespołów i podzespołów mechanicznych pojazdów samochodowych KLASA II MPS NUMER PROGRAMU NAUCZANIA (ZAKRES) 723103 1. 2. Podstawowe wiadomości o ch spalinowych

Bardziej szczegółowo

POLITECHNIKA RZESZOWSKA PLAN STUDIÓW

POLITECHNIKA RZESZOWSKA PLAN STUDIÓW POLITECHNIKA RZESZOWSKA im. Ignacego Łukasiewicza Wydział Budowy Maszyn i Lotnictwa PLAN STUDIÓW dla kierunku: Mechanika i budowa maszyn studia II stopnia niestacjonarne Rzeszów 09. 12. 2015 Plan studiów

Bardziej szczegółowo

Wymiar: Forma: Semestr: 30 h wykład VII 30 h laboratoria VII

Wymiar: Forma: Semestr: 30 h wykład VII 30 h laboratoria VII Pomiary przemysłowe Wymiar: Forma: Semestr: 30 h wykład VII 30 h laboratoria VII Efekty kształcenia: Ma uporządkowaną i pogłębioną wiedzę z zakresu metod pomiarów wielkości fizycznych w przemyśle. Zna

Bardziej szczegółowo

Tematy prac dyplomowych dla III semestru uzupełniających studiów magisterskich kierunek Mechatronika. Rok akademicki 2012/2013

Tematy prac dyplomowych dla III semestru uzupełniających studiów magisterskich kierunek Mechatronika. Rok akademicki 2012/2013 Tematy prac dyplomowych dla III semestru uzupełniających studiów magisterskich kierunek Mechatronika Rok akademicki 2012/2013 Nr Promotor Tytuł / zakres pracy dyplomowej UM/AG1 prof. dr hab. inż. Andrzej

Bardziej szczegółowo

jest przeznaczona dla studentów szczególnie zainteresowanych stosowaniem zaawansowanych technik komputerowych w problemach mechaniki - budowy maszyn

jest przeznaczona dla studentów szczególnie zainteresowanych stosowaniem zaawansowanych technik komputerowych w problemach mechaniki - budowy maszyn Specjalność WSPOMAGANIE KOMPUTEROWE PRAC INŻYNIERSKICH jest przeznaczona dla studentów szczególnie zainteresowanych stosowaniem zaawansowanych technik komputerowych w problemach mechaniki - budowy maszyn

Bardziej szczegółowo

Nowoczesne systemy napędów w pojazdach elektrycznych. Green cars

Nowoczesne systemy napędów w pojazdach elektrycznych. Green cars Nowoczesne systemy napędów w pojazdach elektrycznych. Green cars dr hab. inż. Jerzy Jantos, profesor PO prof. dr hab. inż. Bronisław Tomczuk dr inż. Jan Zimon mgr inż. Andrzej Lechowicz 1 Katedra Pojazdów

Bardziej szczegółowo

Nazwa przedmiotu INSTRUMENTARIUM BADAWCZE W INŻYNIERII MATERIAŁOWEJ Instrumentation of research in material engineering

Nazwa przedmiotu INSTRUMENTARIUM BADAWCZE W INŻYNIERII MATERIAŁOWEJ Instrumentation of research in material engineering Nazwa przedmiotu INSTRUMENTARIUM BADAWCZE W INŻYNIERII MATERIAŁOWEJ Instrumentation of research in material engineering Kierunek: Inżynieria materiałowa Rodzaj przedmiotu: kierunkowy obowiązkowy Rodzaj

Bardziej szczegółowo

Lotnisko Depułtycze Królewskie zapleczem kształcenia kadr na potrzeby lotnictwa cywilnego. mgr inż. Łukasz Puzio

Lotnisko Depułtycze Królewskie zapleczem kształcenia kadr na potrzeby lotnictwa cywilnego. mgr inż. Łukasz Puzio Lotnisko Depułtycze Królewskie zapleczem kształcenia kadr na potrzeby lotnictwa cywilnego mgr inż. Łukasz Puzio Trochę historii 2001r. powstanie PWSZ w Chełmie 2003r. I koncepcja powstania lotniska 2005r.

Bardziej szczegółowo

OBSZARY TEMATYCZNE PRAC DYPLOMOWYCH REALIZOWANYCH NA KIERUNKU BUDOWA I EKSPLOATACJA MASZYN

OBSZARY TEMATYCZNE PRAC DYPLOMOWYCH REALIZOWANYCH NA KIERUNKU BUDOWA I EKSPLOATACJA MASZYN ZATWIERDZONO NA RADZIE INSTYTUTU BUDOWY I EKSPLOATACJI MASZYN W DNIU 14-12-2016 NA ROK 2017 OBSZARY TEMATYCZNE PRAC DYPLOMOWYCH REALIZOWANYCH NA KIERUNKU BUDOWA I EKSPLOATACJA MASZYN Zakład Automatyzacji

Bardziej szczegółowo

Spis treści Wstęp Rozdział 1. Metrologia przedmiot i zadania

Spis treści Wstęp Rozdział 1. Metrologia przedmiot i zadania Spis treści Wstęp Rozdział 1. Metrologia przedmiot i zadania 1.1. Przedmiot metrologii 1.2. Rola i zadania metrologii współczesnej w procesach produkcyjnych 1.3. Główny Urząd Miar i inne instytucje ważne

Bardziej szczegółowo

Specjalność: Komputerowe systemy sterowania i diagnostyki

Specjalność: Komputerowe systemy sterowania i diagnostyki Specjalność: Komputerowe systemy sterowania i diagnostyki Rozkład zajęć w sem. (godz. w tygodniu) Lp Nazwa przedmiotu ECTS sem. 1 sem. 2 sem. 3 sem. 4 sem. 5 sem. 6 sem. 7 w c l p w c l p w c l p w c l

Bardziej szczegółowo

Oferta badawcza. XVI Forum Klastra Bioenergia dla Regionu 20 maja 2015r. dr inż. Anna Zamojska-Jaroszewicz

Oferta badawcza. XVI Forum Klastra Bioenergia dla Regionu 20 maja 2015r. dr inż. Anna Zamojska-Jaroszewicz Oferta badawcza XVI Forum Klastra Bioenergia dla Regionu 20 maja 2015r. dr inż. Anna Zamojska-Jaroszewicz Struktura organizacyjna PIMOT Przemysłowy Instytut Motoryzacji Pion Paliw i Energii Odnawialnej

Bardziej szczegółowo