Politechnika Świętokrzyska dla przemysłu w perspektywie środków finansowych Unii Europejskiej przewidzianych na lata

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Politechnika Świętokrzyska dla przemysłu w perspektywie środków finansowych Unii Europejskiej przewidzianych na lata 2014-2020. www.tu.kielce."

Transkrypt

1 Politechnika Świętokrzyska dla przemysłu w perspektywie środków finansowych Unii Europejskiej przewidzianych na lata

2 Wydział Mechatroniki i Budowy Maszyn Kielce

3 Władze Wydziału Dziekan prof. dr hab. inż. Zbigniew Koruba Prodziekan ds. Badań Naukowych dr hab. inż. Włodzimierz Makieła prof. PŚk Prodziekani ds. Studenckich i Dydaktyki: dr inż. Izabela Krzysztofik dr Jakub Takosoglu

4 Katedry Wydziału 1. Katedra Technik Komputerowych i Uzbrojenia prof. dr hab. inż. Zbigniew Koruba Zakład Dynamiki i Sterowania Obiektów Ruchomych prof. dr hab. inż. Zbigniew Koruba Zakład Materiałoznawstwa i Technologii Amunicji - dr hab. inż. Sławomir Spadło prof. PŚk 2. CLTM Katedra Inżynierii Eksploatacji prof. dr hab. inż. Bogdan Antoszewski 3. CLTM Katedra Przemysłowych Systemów Laserowych dr hab. inż. Włodzimierz Zowczak prof. PŚk 4. CLTM Katedra Automatyki i Robotyki prof. dr hab. inż. Dariusz Janecki

5 Katedry Wydziału 5. Katedra Mechaniki dr hab. inż. Leszek Radziszewski prof. PŚk 6. Katedra Podstaw Konstrukcji Maszyn prof. dr hab. inż. Andrzej Neimitz 7. Katedra Pojazdów Samochodowych i Transportu dr hab. inż. Tomasz Stańczyk prof. PŚk Zakład Techniki Samochodowej i Transportu dr hab. inż. Tomasz Stańczyk prof. PŚk Zakład Silników Cieplnych prof. dr hab. inż. Andrzej Ambrozik 8. Katedra Technologii Mechanicznej i Metrologii prof. dr hab. inż. Stanisław Adamczak 9. Katedra Urządzeń Mechatronicznych prof. dr hab. inż. Ryszard Dindorf

6 Katedra Technik Komputerowych i Uzbrojenia Zakład Dynamiki i Sterowania Obiektów Ruchomych Laboratoria Laboratorium Techniki Uzbrojenia

7 Laboratorium Techniki Uzbrojenia OFERTA BADAŃ I POMIARÓW Laboratorium ma pełną zdolność do ochrony informacji niejawnych oznaczonych klauzulą tajne oraz pozwala prowadzić następujące badania: modelowanie, symulacje, dynamika i sterowanie układów celowego działania, systemy naprowadzania broni precyzyjnego rażenia, symulacje komputerowe ruchu obiektów latających, badania układów celowniczych i śledzących, zagadnienia aerodynamiki i mechaniki lotu, badania dynamiki i nawigacji bezzałogowych obiektów ruchomych zarówno lądowych, jak i latających.

8 Laboratorium Techniki Uzbrojenia PODSTAWOWE WYPOSAŻENIE Rejestrator TEAC typ LX-20 Panel sterujący TEAC typ ER-LXLC2 Komputer DELL Precision M4300 Oscyloskop cyfrowy GWINSTEK GDS-3154 Czujniki przyspieszeń PCB Piezotronics M353B15 Czujniki przyspieszeń PCB Piezotronics M352C65 Czujniki siły PCB Piezotronics 208C01 Szybka kamera Phantom v9.1 / 3GB

9 Laboratorium Techniki Uzbrojenia OFERTA BADAŃ I POMIARÓW pomiar, rejestracja, analiza i wizualizacja przebiegów szybkozmiennych w warunkach laboratoryjnych i terenowych. Czujniki przyspieszeń pozwalają na rejestrację sygnałów w zakresie g a czujniki siły do 4 kg. Wejście napięciowe rejestratora umożliwia współpracę z każdą inną aparaturą, która daje sygnały wyjściowe w zakresie ±50V np. wzmacniacze tensometryczne

10 Laboratorium Techniki Uzbrojenia OFERTA BADAŃ I POMIARÓW rejestracja procesów szybkozmiennych przydatna przy prowadzeniu prac naukowo-badawczych na temat np.: drgań układów materialnych, ruchu podstawowego obiektów materialnych, drgań pojazdu wojskowego wraz z wyrzutnią rakietową po przejeździe przez poprzeczny próg, startu rakiet z wyrzutni, drgań wyrzutni rakietowej, wylotu łusek po wystrzale z broni palnej.

11 Katedra Technik Komputerowych i Uzbrojenia Zakład Materiałoznawstwa i Technologii Amunicji 1. Laboratorium Materiałoznawstwa 2. Laboratorium Techniki Próżniowej 3. Laboratorium Pełzania 4. Laboratorium Obróbek Erozyjnych 5. Laboratorium Obróbek Wykończeniowych 6. Laboratorium Odlewnictwa 7. Laboratorium Spawalnictwa 8. Laboratorium Obróbki Plastycznej 9.Laboratorium Elektronowej Mikroskopii Skaningowej i Mikroanalizy Rentgenowskiej 10. Laboratorium Mikroskopii Optycznej 11. Laboratorium Badań Nieniszczących i Makroskopowych

12 Zakład Materiałoznawstwa i Technologii Amunicji OFERTA BADAŃ I EKSPERTYZ Ekspertyzy i badania w zakresie badań struktury i właściwości mechanicznych metali i stopów, Ekspertyzy i badania w zakresie obróbki cieplnej, Optymalizacja metod i warunków spawania, zgrzewania, napawania i natryskiwania cieplnego, Badania odporności na pełzanie, Badania czynnej powierzchni narzędzi ściernych supertwardych, Badania materiałów kompozytowych warstwowych, Badania powłok kompozytowych zawierających cząstki fazy stałej nanoszonych elektrolitycznie, Badania w zakresie teksturyzowania powierzchni w celu intensyfikacji wymiany ciepła, Modelowanie matematyczne procesów spawalniczych,

13 Zakład Materiałoznawstwa i Technologii Amunicji OFERTA BADAŃ I EKSPERTYZ Oferta dla przemysłu obronnego Opracowywanie metodyki badań nieniszczących, Projektowanie i wykonawstwo urządzeń do badań nieniszczących, Badania i projektowanie procesów obróbki plastycznej, Projektowanie urządzeń badawczych dla przemysłu obronnego, Projektowanie zapalników do amunicji konwencjonalnej i rakietowej, Badania i projektowanie procesów obróbki wykończeniowej i erozyjnej,

14 Zakład Materiałoznawstwa i Technologii Amunicji PODSTAWOWE WYPOSAŻENIE Aparatura badawcza Analizator węgla i siarki firmy LECO CS-230 CH, Mikroskop skaningowy JSM 7100F z mikroanalizatorem rentgenowskim, mikroskop skaningowy JEOL JSM 5400, mikroanalizator rentgenowski EDS ISIS 300, napylarka jonowa. Mikroskop świetlny metalograficzny NIKON ECLIPS z systemem cyfrowej analizy obrazu NIS 3, Makroskop NIKON SMZ 1500, mikroskop stereoskopowy, Aparat do pomiaru przepuszczalności mas formierskich typu LPIR-3e Zestaw aparatury do badań defektoskopowych nieniszczących, Pełzarki, Maszyny wytrzymałościowe, Twardościomierze.

15 Zakład Materiałoznawstwa i Technologii Amunicji PODSTAWOWE WYPOSAŻENIE Urządzenia badawcze technologiczne Obrabiarki do obróbki elektroerozyjnej (EDM), Obrabiarka do cięcia hydroabrazyjnego (WaterJet), Urządzenia do obróbki wykończeniowej wibrościernej, Stanowisko do badań obróbki elektrochemicznej (ECM), Piec laboratoryjny Nabertherm, Piece próżniowe, Piece z atmosferą ochronną, Nowoczesne urządzenia spawalnicze i mikrospawalnicze, Urządzenia do zgrzewania doczołowego i punktowego, Urządzenie do cięcia techniką plazmową, Prasy mechaniczne, Stanowiska badawcze do dogniatania powierzchni, Urządzenia do obróbki cieplnej i cieplno-chemicznej.

16 Zakład Materiałoznawstwa i Technologii Amunicji Analizator węgla i siarki firmy LECO CS-230 CH Mikroskop skaningowy JSM 7100F z mikroanalizatorem rentgenowskim

17 Zakład Materiałoznawstwa i Technologii Amunicji Wyposażenie laboratorium mikroskopii optycznej: makroskop, mikroskop stereoskopowy, mikroskop typu odwróconego z kamerą do akwizycji oraz systemem cyfrowej analizy obrazu

18 Zakład Materiałoznawstwa i Technologii Amunicji Mikrostruktura kompozytu tytan fazy m.m. uzyskanego po wygrzewaniu w temp. 900 C Piec próżniowy z możliwością wywierania nacisku

19 Zakład Materiałoznawstwa i Technologii Amunicji Urządzenie do badania wytrzymałości mas formierskich Typ Lru-2e Piec laboratoryjny Nabertherm

20 Zakład Materiałoznawstwa i Technologii Amunicji Wygładzarka wibrościerna, przykładowe wyniku badań uzyskane z jej wykorzystaniem

21 Zakład Materiałoznawstwa i Technologii Amunicji Obrabiarka do przecinania hydroabrazyjnego (waterjet), pompa wysokiego ciśnienia

22 Zakład Materiałoznawstwa i Technologii Amunicji Obrabiarka elektroerozyjna Urządzenie do mikrospawania

23 Zakład Materiałoznawstwa i Technologii Amunicji Przykładowe wyniku badań uzyskane z wykorzystaniem mikroskopu optycznego oraz skaningowego z mikroanalizatorem rentgenowskim

24 Zakład Materiałoznawstwa i Technologii Amunicji Stanowisko do spawania łukiem krytym Stanowisko do spawania metodą MIG/MAG

25 Zakład Materiałoznawstwa i Technologii Amunicji Symulacja, w programie QFORM, kucia odkuwki na prasie etapy wypełniania wykroju matryc

26 Zakład Materiałoznawstwa i Technologii Amunicji Aparatura do badań defektoskopowych nieniszczących metodą magnetyczno-proszkową, metodą wiroprądową

27 Zakład Materiałoznawstwa i Technologii Amunicji Komputerowy system do badań ultradźwiękowych komory silnika rakietowego pocisku rakietowego ziemia-powietrze GROM

28 Zakład Materiałoznawstwa i Technologii Amunicji Prototyp zapalnika czasowego elektronicznego z pneumo-mechanicznym zabezpieczeniem do pocisku rakietowego (Wynik realizacji projektu badawczego rozwojowego MNiSW)

29 Centrum Laserowych Technologii Metali Katedra Inżynierii Eksploatacji Laboratoria 1. Laboratorium Tribologii 2. Laboratorium Inżynierii Powierzchni 3. Laboratorium Obróbki Elektroerozyjnej

30 Laboratorium Inżynierii Powierzchni, Tribologii i Obróbki Elektroerozyjnej OFERTA BADAŃ I POMIARÓW Opracowanie laserowej technologii mikroobróbki materiałów (znakowanie, drążenie, spawanie) Kształtowanie własności powierzchniowych materiałów poprzez nanoszenie powłok metodami natrysku cieplnego oraz obróbką elektroiskrową Opracowanie technologii cięcia elektroerozyjnego oraz spawania i cięcia plazmowego Badania eksploatacyjne wytworzonych warstw powierzchniowych - badania tribologiczne, pomiary mikrotwardości i makrogeometrii powierzchni, obserwacje stereoskopowe

31 Laboratorium Inżynierii Powierzchni, Tribologii i Obróbki Elektroerozyjnej PODSTAWOWE WYPOSAŻENIE Pompowany diodowo laser dyskowy do mikroobróbki powierzchniowej model TruMicro 5325c Zestaw do natrysku plazmowego PLANCER PN 120 (IBJ Świerk) Zrobotyzowany system do natrysku plazmowego AXIAL III 150kW System do natrysku naddźwiękowego Hybrid Diamod Jet ( Sulzer Metco) System do natryskiwania zimnym gazem (cold spraying) CG T KINETICS kW Urządzenia do nanoszenia powłok elektroiskrowych EIL-8A,ELFA-541,ELFA-512 Elektrodrążarka drutowa typ BP-09d Plazmotron do napawania PN 100 (Instytut Spawalnictwa) System do spawania plazmowego Plasma Box AC/DC Przecinarka plazmowa Powermax 1650 Testery tribologiczne T-05, T-09, T-01M, T-07 Kształtograf PG-2/200 Mikrotwardościomierz Microtech MX3 Mikroskop stereoskopowy OLIMPUS

32 Laboratorium Inżynierii Powierzchni, Tribologii i Obróbki Elektroerozyjnej

33 Laboratorium Inżynierii Powierzchni, Tribologii i Obróbki Elektroerozyjnej

34 Centrum Laserowych Technologii Metali Katedra Przemysłowych Systemów Laserowych Laboratoria Laboratorium Laserowe CLTM

35 Laboratorium Laserowe CLTM OFERTA BADAŃ I POMIARÓW Badania nad laserowymi technologiami wytwarzania: Cięcie laserowe różnorodnych materiałów (metali, niemetali, tworzyw sztucznych etc.) Spawanie laserowe metali (również spawanie różnych gatunków stali miedzy sobą) Obróbka powierzchniowa (m.in. hartowanie, szkliwienie, przetapianie, napawanie proszkowe i drutem etc.) Laserowa obróbka elementów 3D

36 Laboratorium Laserowe CLTM PODSTAWOWE WYPOSAŻENIE Laser CO 2 TRUMPF TruFlow 6000: zintegrowany z 5 osiowym centrum obróbczym LaserCell P1005 wyposazonym dodatkowo w uchwyt obrotowy do obróbki profili i rur zintegrowany z podajnikiem proszków oraz podajnikiem drutu w zestawie wymienne glowice: 5 (krótka ogniskowa) i 7 (długa) glowica soczewkowa do ciecia glowica zwierciadlana do spawania i przetapiania + zestaw wymiennych zwierciadel specjalistyczna glowica zwierciadlana do napawania proszkowego Laser CO 2 TRUMPF TLF 6000 TURBO (stół 3-osiowy + zestaw głowic) Laser Nd:YAG ROFIN BSL720 (prowadzenie wiązki światłowodem)

37 Laboratorium Laserowe CLTM

38 Laboratorium Laserowe CLTM Centrum Laserowych Technologii Metali Katedra Automatyki i Robotyki 1. Laboratorium Mechatroniki, Automatyki i Robotyki - Pracownia Automatyki i Robotyki 2. Pracownia Sterowników PLC i Sieci Komputerowych

39 Pracownia Automatyki i Robotyki OFERTA BADAŃ Projektowanie układów mechatronicznych z serwonapędami hydraulicznymi, pneumatycznymi i elektrycznymi Zastosowanie robotów przemysłowych w zautomatyzowanych gniazdach i liniach produkcyjnych Tworzenie aplikacji dla zrobotyzowanych systemów wytwórczych Zastosowanie robotów przemysłowych w procesach spawania, także z wykorzystaniem technik wizyjnych Wirtualne prototypowanie zrobotyzowanych linii produkcyjnych

40 Pracownia Automatyki i Robotyki PODSTAWOWE WYPOSAŻENIE Robot Kuka KR-15/2 Robot ABB IRB-1600 w wersji spawalniczej z pozycjonerem, torem jezdnym oraz zintegrowanym źródłem spawalniczym Robot ABB IRB-1600 z chwytakiem podciśnieniowym i autorskim systemem wizyjnym Robot Kawasaki FS-06N z chwytakiem elektrycznym Robot Fanuc F-420S o udźwigu 120kg

41 Pracownia Automatyki i Robotyki

42 Pracownia Sterowników PLC i Sieci Komputerowych OFERTA BADAŃ Prototypowanie zautomatyzowanych systemów sterowania Tworzenie dedykowanych aplikacji pomiarowych, kontrolno pomiarowych w oparciu o oprogramowanie LabView Tworzenie architektury sieciowej w aplikacjach przemysłowych Zastosowanie sterowników PLC w sterowaniu urządzeniami i liniami technologicznymi Projektowanie systemów czasu rzeczywistego

43 Pracownia Sterowników PLC i Sieci Komputerowych PODSTAWOWE WYPOSAŻENIE Sterowniki PLC z rodziny VersaMax jednostki e05, 01 Sterowniki PLC z rodziny VersaMax Micro jednostki podstawowe z modułami rozszerzeń Radiomodemy Stel 3AS Radiomodemy Satel 1870 Urządzenia do tworzenia rozproszonych systemów sterowania w oparciu o Genius, Modbus TCP, EGD, DeviceNet, ProfibusDP, Modbus RTU, SNP Specjalizowane moduły pomiarowe firmy National Instruments - CompactDaq, obudowy do pomiarów z wykorzystaniem Wi-fi. Wielordzeniowe systemy czasu rzeczywistego opartego o rozwiązania PXI firmy National Instruments umożliwiające budowę stanowisk z wykorzystaniem 14 kart pomiarowych w jednym urządzeniu Systemy czasu rzeczywistego oparte o rozwiązania CompactRio w obudowach do stosowania w trudnych warunkach atmosferycznych jak i przy dużych przeciążeniach Systemy do tworzenia prototypowych urządzeń w oparciu o rozwiązania SingleBoardRio Pac System Rx3i sterowniki procesowe System wysokiej dostępności MaxOn System Pac Motion System MocroMotion

44 Pracownia Sterowników PLC i Sieci Komputerowych Sterownik procesowy PacSystem Rx3i Stół XYZ zbudowany w oparciu o system serv PacMotion Stanowiska do budowy specjalizowanych systemów pomiarowych i kontrolno pomiarowych opartych o sprzęt National Instruments

45 Katedra Mechaniki Laboratoria 1. Laboratorium Drgań i Wibroakustyki 2. Laboratorium Mechaniki Płynów 3. Laboratorium Pomiarów Metodami Bezkontaktowymi 4. Laboratorium Termodynamiki 5. Laboratorium Tribologii 6. Laboratorium Wytrzymałościowe 7. Laboratorium Zagrożeń Wibroakustycznych

46 Laboratorium Drgań i Wibroakustyki, Laboratorium Zagrożeń Wibroakustycznych OFERTA BADAŃ I POMIARÓW Pomiary i analiza drgań części maszyn z wykorzystaniem specjalistycznych przyrządów pomiarowych Pomiary hałasu i drgań na stanowiskach pracy Identyfikacja źródeł dźwięku umożliwiających ograniczenie emisji hałasu przez maszyny, urządzenia oraz obiekty przemysłowe Pomiary hałasu według dyrektyw, w tym pomieszczeń technicznych, maszyn i urządzeń, obiektów przemysłowych, hal produkcyjnych, szpitali, dróg, linii kolejowych, lotnisk, obiektów produkcyjnych; pomiary hałasu środowiskowego Budowa i wdrażanie komputerowych systemów analizy do oceny hałasu i drgań Identyfikacja zagrożeń na stanowiskach pracy związanych z hałasem i drganiami Wdrażanie nowych metod analizy ryzyka na stanowiskach pracy

47 PODSTAWOWE WYPOSAŻENIE Laserowy wibrometr skanujący POLYTEC PSV-500 Mikrofony GRAS, typy: 46AE, mikrofon środowiskowy 41AL Kalibrator akustyczny model 42AB Jednostka LMS SCR05 i okablowanie Czujniki model 356A16 (1 szt.), 352C33 (3 szt.) Kalibrator drgań model: 394C06 Zestaw NORSONIC: analizator pomiarowy NOR140, Laudspeaker NOR276, wzmacniacz mocy NOR280, stukacz młotkowy NOR277 Zestaw Vallena rejestrator, zestaw czujników emisja akustyczna PCB Piezotronics 356A16 Oprogramowanie POLYTEC Oprogramowanie LMS Oprogramowanie NORSONIC Oprogramowanie VALLENA Laboratorium Drgań i Wibroakustyki, Laboratorium Zagrożeń Wibroakustycznych

48 Laboratorium Drgań i Wibroakustyki, Laboratorium Zagrożeń Wibroakustycznych Laserowy wibrometr skanujący POLYTEC PSV-500 Wizualizacja drgań Pomiar v(t) w wielu punktach pomiarowych Analiza FFT amplituda i faza w każdym punkcie pomiarowym

49 Laboratorium Drgań i Wibroakustyki, Laboratorium Zagrożeń Wibroakustycznych NORSONIC VALLEN

50 LMS Laboratorium Drgań i Wibroakustyki, Laboratorium Zagrożeń Wibroakustycznych GRAS

51 Katedra Podstaw Konstrukcji Maszyn Laboratoria 1. Laboratorium Mechaniki Doświadczalnej i Mechaniki Pękania 2. Laboratorium Podstaw Konstrukcji Maszyn 3. Laboratorium Grafiki Inżynierskiej

52 Laboratorium Mechaniki Doświadczalnej i Mechaniki Pękania OFERTA BADAŃ I POMIARÓW Wyznaczanie twardości i charakterystyk wytrzymałości materiału Wyznaczanie charakterystyk odporności na pękanie materiału Wyznaczanie charakterystyk zmęczeniowej wytrzymałości materiału Wyznaczanie krzywych zmęczeniowej propagacji pęknięć wyznaczanie właściwości i analiza wytrzymałości elementów spawanych przeprowadzenie badań w temperaturach eksploatacyjnych (od 150 O C do +500 O C) analiza wytrzymałości elementów konstrukcyjnych obciążanych monotonicznie lub cyklicznie wg procedur FITNET

53 Laboratorium Mechaniki Doświadczalnej i Mechaniki Pękania PODSTAWOWE WYPOSAŻENIE Maszyna wytrzymałościowa MTS-250 z oprogramowaniem sterująco-pomiarowym, obciążenie monotoniczne i cykliczne ±250 kn; komora termiczna ±150 O C; system do pomiaru przyrostu długości pęknięcia metodą zmiany potencjału Maszyna wytrzymałościowa Zwick-010 z oprogramowaniem sterująco-pomiarowym, obciążenie monotoniczne ±10 kn; komora termiczna [-70 O C; +250 O C] Maszyna wytrzymałościowa UTS/Zwick -100 z oprogramowaniem sterująco-pomiarowym, obciążenie monotoniczne ±100 kn Twardościomierz Vickersa firmy Wolpert Wilson Instruments Mikroskop optyczny firmy Olympus do analizy metalograficznej z oprogramowaniem Mikroskop optyczny firmy Olympus do obserwacji rozwoju pęknięć zmęczeniowych Maszyna wytrzymałościowa hydropulsacyjna INSTRON 8800 z oprogramowaniem sterująco-pomiarowym; obciążenie monotoniczne i cykliczne ±500 kn; komora termiczna [-150 O C; +550 O C]; wideo system Aramis do pomiaru pól odkształceń Defektoskopy do detekcji wad i pomiaru grubości OLYMPUS Młot spadowy z oprzyrządowaniem do badań dynamicznych

54 Laboratorium Mechaniki Doświadczalnej i Mechaniki Pękania

55 Laboratorium Mechaniki Doświadczalnej i Mechaniki Pękania

56 Katedra Pojazdów Samochodowych i Transportu Laboratoria 1. Laboratorium Pojazdów Samochodowych 2. Laboratorium Silników Cieplnych

57 Laboratorium Pojazdów Samochodowych OFERTA BADAŃ I POMIARÓW Badania dynamiki pojazdów samochodowych, Badania kierowalności i stateczności ruchu pojazdu, Badania nieniszczące stanu technicznego nadwozia pojazdu i elementów podwozia (elementów sprężystych, tłumiących itd), Badania samochodów na hamowni podwoziowej, Badania trwałościowe elementów układów hamulcowych, Badania komfortu podróżowania w pojazdach samochodowych, Badania kierowców w sytuacjach wypadkowych na symulatorze, Diagnostyka systemów OBD, Diagnostyka układu hamulcowego, kierowniczego i zawieszenia, Badania podzespołów instalacji pneumatycznej hamulców,

58 Laboratorium Pojazdów Samochodowych PODSTAWOWE WYPOSAŻENIE Zestaw aparatury do badań drogowych Corrsys- Datron : Stacja akwizycji danych ueep-12 z tabletem sterującym, czujniki optoelektroniczne S-350, czujniki laserowe HF-500 z systemem UC Box Pitch & Roll, wektorowe czujniki położenia koła względem nadwozia RV-4, kierownica dynamometryczna MSW, 3 kierunkowe czujniki przyspieszeń liniowych i kątowych TAA i TANS, rejestrator GPS CGPLSA, czujnik poślizu kół WPT, czujnik nacisku na pedał hamulca z przystawką na dźwignię hamulca ręcznego, Stanowisko z dwoma siłownikami elektrohydraulicznymi firmy MTS z układem sterowania, Kamera szybkoobrotowa Fantom v310 z oprogramowaniem THEMA Motion 2D, Hamownia podwoziowa 2 osiowa VT4-B4 firmy V - Tech, Symulator dynamiczny OKTAL, Linia diagnostyczna Bosch Beissbarth do pomiarów: zbieżności kół SL, skuteczności tłumienia EUSAMA SA640 i THETA SAT690, skuteczności hamowania SB640 z podnośnikiem C420 i uwalniaczem osi JB oraz szarpakami HPD, Stanowisko bezwładnościowe do badani a hamulców, Diagnoskopy OBD TEXA Navigator oraz Bosch K570, Wielopunktowy czujnik nacisku pod pośladki i plecy BMPS Tekscan Endoskop techniczny Findoo Profiline plusdnt

59 Laboratorium Pojazdów Samochodowych

60 Laboratorium Silników Cieplnych OFERTA BADAŃ I POMIARÓW Modelowanie i badanie cykli pracy tłokowych silników spalinowych Konstrukcja, kinematyka i dynamika tłokowych silników spalinowych Układy zasilania paliwami konwencjonalnymi i alternatywnymi tłokowych silników spalinowych Procesy cieplne i przepływowe w tłokowych silnikach spalinowych Modelowanie, budowa i analiza procesów spalania i katalizy w silnikach spalinowych Neutralizacja szkodliwych składników spalin oraz budowa i zasada działania katalizatorów Diagnostyka i sterowanie tłokowych silników spalinowych Wpływ zasilania typowymi paliwami węglowodorowymi i paliwami alternatywnymi silników spalinowych na ich wskaźniki pracy Doładowanie i recyrkulacja spalin w tłokowych silnikach spalinowych Emisja szkodliwych składników spalin i hałasu tłokowych silników spalinowych Materiały eksploatacyjne tłokowych silników spalinowych Tendencje rozwoju tłokowych silników spalinowych

61 Laboratorium Silników Cieplnych PODSTAWOWE WYPOSAŻENIE Stanowisko hamowniane z silnikami o zapłonie samoczynnym Perkins 1104D-44TA oraz 1104D-E44TA z układem zasilania CNG Stanowisko hamowniane z silnikiem o zapłonie wymuszonym i bezpośrednim wtryskiem paliwa Volkswagen 1.2 TSI Stanowisko hamowniane z silnikiem o zapłonie wymuszonym Fiat 0.9TwinAir z LPG i CNG Stanowisko hamowniane z silnikiem o zapłonie samochynnym Fiat 1.3 MultiJet System do indykowania tłokowych silników spalinowych AVL IndiSmart 612 Analizator spalin Horiba MEXA-1600DEGR Analizator cząstek stałych Horiba MEXA-1230PM Dymomierz AVL DiCom 4000 PL Stół probierczy Bosch EPS 708 Tester wtryskiwaczy Bosch EPS 200 Urządzenia do naprawy wtryskiwaczy Bosch CRI/CRIN Tester silnikowy Bosch FSA 720 Przepływomierze masowe ABB Sensyflow FMT500-IG Przenośny aparat do badania właściwości paliw płynnych ERASPEC Automatyczny aparat do oznaczania temperatury zapłonu w tyglu zamkniętym ERAFLASH Kalorymetr firmy PARR Stanowiska do testowania różnych koncepcji i rozwiązań konstrukcyjnych silników spalinowych ukierunkowanych na doskonalenie ich wskaźników pracy oraz ochronę naturalnego środowiska człowieka

62 Laboratorium Silników Cieplnych

63 Katedra Technologii Mechanicznej i Metrologii Laboratoria 1. Laboratorium Komputerowych Pomiarów Wielkości Geometrycznych 2. Laboratorium Obrabiarek Sterowanych Numerycznie 3. Laboratorium Niekonwencjonalnych Technologii Wytwarzania 4. Laboratorium Inżynierii Odwrotnej

64 Laboratorium Komputerowych Pomiarów Wielkości Geometrycznych OFERTA BADAŃ I POMIARÓW Budowa i wdrażanie komputerowych systemów pomiarowych do oceny zarysów kształtu elementów technicznych Pomiary i ocena dokładności kształtowo-wymiarowej części maszyn z wykorzystaniem współrzędnościowej techniki pomiarowej oraz specjalistycznych przyrządów pomiarowych Pomiary i ocena struktury geometrycznej powierzchni elementów technicznych po dowolnych rodzajach obróbki z wykorzystaniem profilometrów stykowych, optycznych oraz mikroskopii sił atomowych Wzorcowanie przyrządów pomiarowych do pomiarów długości i kąta Wdrażanie nowych metod pomiarowych zarysów kształtu

65 Laboratorium Komputerowych Pomiarów Wielkości Geometrycznych PODSTAWOWE WYPOSAŻENIE Profilometr stykowy Form Talysurf PGI Taylor Hobson Profilometr stykowy TOPO 01 - IOS Profilometr stykowy Talysurf 4 - Taylor Hobson Profilometr optyczny Talysur CCI Lite Taylor Hobson Mikroskop sił atomowych Dimension Icon Brucker Współrzędnościowa maszyna pomiarowa Prismo Navigator Zeiss Współrzędnościowa maszyna pomiarowa O - Inspect Współrzędnościowa maszyna pomiarowa Eclipse Zeiss Ramię pomiarowe ze skanerem Nicona Optyczna maszyna pomiarowa Venture Baty System pomiarowy do zarysów kształtu Talyrond Taylor Hobson System pomiarowy do zarysów kształtu Talyrond 73 - Taylor Hobson System pomiarowy do zarysów kształtu Talycenta - Taylor Hobson Długościomierz poziomy ULM Opal Zeiss Przyrząd do wzorcowania płytek wzorcowych PC 826 Mahr Przyrząd do wzorcowania czujników Optimar Mahr Interferometr laserowy XL-80 Renishaw

66 Laboratorium Komputerowych Pomiarów Wielkości Geometrycznych

67 Laboratorium Obrabiarek Sterowanych Numerycznie Badania skrawalności materiałów Pomiary i analiza zużycia ostrzy, ostrzenie i regeneracja narzędzi skrawających Pomiar i analiza przemieszczeń względnych w układzie narzędzie przedmiot obrabiany Analiza procesu skrawania i jego wpływu na strukturę geometryczną powierzchni Prognozowanie chropowatości powierzchni toczonych i frezowanych Opracowanie procesu technologicznego i obróbka części maszyn trudnych technologicznie Diagnostyka i pomiary dokładności obrabiarek sterowanych numerycznie OFERTA BADAŃ I POMIARÓW

68 Laboratorium Obrabiarek Sterowanych Numerycznie PODSTAWOWE WYPOSAŻENIE Centrum tokarskie CTX ALPHA 500 Tokarka CTX 310 ECO Tokarka EMCO EMCOTURN E25 TM Pięcioosiowe pionowe centrum frezarskie HERMLE B 300 Pięcioosiowe pionowe centrum frezarskie DMG DMU 50 z automatycznym systemem paletowym Sterowana numerycznie szlifierka narzędziowa SAACKE Interferometryczny system laserowy XL-80 firmy RENISŁAW System QC10 BALLBAR Stanowisko do pomiaru przemieszczeń względnych w układzie N PO Pirometr OPTRIS Urządzenie do zacisku termokurczliwego TSI 3510 Ustawiak do narzędzi KALIMAT-C firmy KELH

69 Laboratorium Obrabiarek Sterowanych Numerycznie

70 Laboratorium Niekonwencjonalnych Technologii Wytwarzania OFERTA W ZAKRESIE BADAŃ I WYTWARZANIA Konsultacje i doradztwo w zakresie technologii przyrostowych 3D Wsparcie w projektowaniu elementów i złożonych modeli wykonywanych technologiami przyrostowymi Wytwarzanie rzeczywistych modeli technologiami: PolyJet i PolyJet Matrix materiał wejściowy (budulcowy) żywica fotoutwardzalna, metoda wiązania naświetlanie światłem HV, 3D PRINTING materiał wejściowy (budulcowy) proszek ceramiczny, metoda wiązania wstępne spajanie lepiszczem i końcowe utwardzanie żywicą epoksydową lub solą Epsom Salt, SLS materiał wejściowy (budulcowy) proszek polimerowy, metoda wiązania spiekanie laserowe. Badania właściwości mechanicznych materiałów otrzymywanych technologiami przyrostowymi.

71 Laboratorium Niekonwencjonalnych Technologii Wytwarzania PODSTAWOWE WYPOSAŻENIE maszyny do wykonywania modeli przestrzennych (drukarki 3D): ZPrinter 650, technologia 3D PRINTING Formiga P100, technologia SLS (selective laser sintering) Connex 350, technologia utwardzania żywic polimerowych światłem HV maszyna wytrzymałościowa Inspekt mini (zakres 3 kn) z oprogramowaniem Labmaster mikroskop stereoskopowy K-400 przeznaczony do badania struktur materiałów wykonywanych technologiami przyrostowymi

72 Laboratorium Niekonwencjonalnych Technologii Wytwarzania

73 Laboratorium Inżynierii Odwrotnej OFERTA W ZAKRESIE BADAŃ I POMIARÓW Konsultacje i doradztwo w zakresie inżynierii odwrotnej Digitalizacja obiektów fizycznych (do postaci chmury punktów, siatki trójkątów, modelu powierzchniowego lub parametrycznego modelu CAD), Wytwarzanie rzeczywistych modeli technologią FDM (nakładanie kolejnych warstw termoplastycznego tworzywa sztucznego oraz struktur pomocniczych) na podstawie zeskanowanego obiektu Inspekcja wymiarowa na zeskanowanym detalu porównania przedmiotu z modelem konstrukcyjnym CAD pomiary wielkości geometrycznych detalu kontrola jakości zwymiarowanie dowolnych przekroi i cech geometrycznych uzyskiwanie danych CAD, pozwalających na ujęcie oryginalnych parametrów projektowanego obiektu

74 Laboratorium Inżynierii Odwrotnej PODSTAWOWE WYPOSAŻENIE Optyczny skaner 3D wraz z oprogramowaniem (Głowica skanująca ATOS II; Jednostka obliczeniowo-sterująca; Monitor NEC EA221WMe-BK; Oprogramowanie GOM PROF.) System wirtualnego projektowania: system do projekcji stereoskopowej oprogramowanie typu CATIA V5 Release 18 wersja Edukacyjna oprogramowanie obliczeniowe typu ANSYS Academic Research maszyna 3D Dimension (drukarka 3D) do wykonywania modeli przestrzennych technologią FDM (Fused Deposition Modeling) Maszyna współrzędnościowa O-INSPECT O-I 442

75 Laboratorium Inżynierii Odwrotnej

76 Katedra Urządzeń Mechatronicznych Laboratoria 1. Laboratorium Systemów Hydrotronicznych (LSH). 2. Laboratorium Systemów Pneumatronicznych (LSP).

77 Projektowanie, modelowanie, symulacja i identyfikacja elementów i układów hydraulicznych. Badania doświadczalne i wyznaczanie charakterystyk statycznych i dynamicznych elementów i układów hydraulicznych. Diagnostyka, ocena stanu zużycia oraz wyznaczanie parametrów eksploatacyjnych elementów i napędów hydraulicznych. Modernizacja i wdrażanie nowych energooszczędnych rozwiązań w zakresie budowy i techniki sterowania układów hydraulicznych. Doradztwo, ekspertyzy techniczne i szkolenia w zakresie projektowania modernizacji i eksploatacji układów napędu i sterowania hydraulicznego. Laboratorium Systemów Hydrotronicznych OFERTA BADAŃ I POMIARÓW

78 Laboratorium Systemów Hydrotronicznych PODSTAWOWE WYPOSAŻENIE Niskociśnieniowe Stanowisko Hydrauliczne (NSH) - 10 MPa. Wysokociśnieniowe Stanowisko Hydrauliczne (WSH) - 30 MPa. Agregat hydrauliczny firmy Rexroth o mocy 37 kw. Mobilny zasilacz hydrauliczny o mocy 2,5 kw. Stanowisko do badania siłowników i zaworów hydraulicznych. Stanowisko do badania serwozaworów i regulatorów hydraulicznych. Stanowisko do badania robotów hydraulicznych o kinematyce równoległej platformy typu tripod. Systemy inteligentnego sterowania serwonapędów hydraulicznych adaptacyjne układu sterowania. Systemy do diagnostyki napędów hydraulicznych firm Hydac i Hydrotechnik.

79 Laboratorium Systemów Hydrotronicznych

80 Laboratorium Systemów Pneumatronicznych OFERTA BADAŃ I POMIARÓW Badania automatycznych układów sterowania procesów przemysłowych z wykorzystaniem systemów mechatronicznych i pneumatronicznych. Badania symulacyjne i projektowe układów pneumatronicznych i mechatronicznych (Matlab/Simulink, Automation Studio, Solid Works). Szybkie prototypowanie sterowania i symulacje hardware in the loop w systemach czasu rzeczywistego (DasyLab). Pomiary parametrów statycznych i dynamiczne elementów pneumatycznych. Wyznaczanie czasu działania i charakterystyk przepływowych elementów pneumatycznych. Diagnostyka napędów pneumatycznych i elektropneumatycznych. Badania trwałości i szczelności elementów pneumatycznych. Badania zespołów przygotowania powietrza Pomiary diagnostyczne z wykorzystaniem kamery termowizyjnej.

PREZENTACJE SPÓŁEK WCHODZĄCYCH W SKŁAD EC GRUPY: PREZENTACJE SPÓŁEK WSPÓŁPRACUJĄCYCH Z EC GRUPĄ:

PREZENTACJE SPÓŁEK WCHODZĄCYCH W SKŁAD EC GRUPY: PREZENTACJE SPÓŁEK WSPÓŁPRACUJĄCYCH Z EC GRUPĄ: PREZENTACJE SPÓŁEK WCHODZĄCYCH W SKŁAD EC GRUPY: 6 12 16 18 20 24 26 28 PREZENTACJE SPÓŁEK WSPÓŁPRACUJĄCYCH Z EC GRUPĄ: 30 32 34 36 szeroką, interdyscyplinarną wiedzę, umiejętność pracy w zespole, umie-

Bardziej szczegółowo

I Sympozjum Naukowe Elektryków i Informatyków

I Sympozjum Naukowe Elektryków i Informatyków I Sympozjum Naukowe Elektryków i Informatyków Konferencje Politechnika Lubelska Politechnika Lubelska Wydział Elektrotechniki I informatyki ul. Nadbystrzycka 38A 20-618 Lublin I Sympozjum Naukowe Elektryków

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTY KIERUNKOWE

PRZEDMIOTY KIERUNKOWE PRZEDMIOTY KIERUNKOWE Semestr, wymiar godz. (W, C), pkt.: Mikroekonomia PK-1 IV W E 2, C2 (5 pkt.) Semestr IV WYKŁADY: Wprowadzenie do ekonomii: geneza ekonomii jako nauki, prawa ekonomiczne, potrzeby

Bardziej szczegółowo

ZAAWANSOWANE METODY IDENTYFIKACJI BŁĘDÓW OBRABIAREK 1. WPROWADZENIE

ZAAWANSOWANE METODY IDENTYFIKACJI BŁĘDÓW OBRABIAREK 1. WPROWADZENIE InŜynieria Maszyn, R. 15, z. 1-2, 2010 obrabiarka, błąd przestrzenny identyfikacja, metoda Paweł TUREK 1 Wojciech KWAŚNY 1 Jerzy JĘDRZEJEWSKI 1 ZAAWANSOWANE METODY IDENTYFIKACJI BŁĘDÓW OBRABIAREK Przedstawiono

Bardziej szczegółowo

Programy przedmiotów na studiach niestacjonarnych II stopnia kierunek Automatyka i Robotyka 1 SPIS TREŚCI:

Programy przedmiotów na studiach niestacjonarnych II stopnia kierunek Automatyka i Robotyka 1 SPIS TREŚCI: Programy przedmiotów na studiach niestacjonarnych II stopnia kierunek Automatyka i Robotyka 1 SPIS TREŚCI: IDENTYFIKATOR NAZWA PRZEDMIOTU STRONA AAPN01U00N11 JĘZYK ANGIELSKI W MECHANICE I BUDOWIE MASZYN...

Bardziej szczegółowo

Regionalna Sieć Transferu Technologii. Pod redakcją: Józefa Korbicza, Justyny Patalas, Romana Kielec

Regionalna Sieć Transferu Technologii. Pod redakcją: Józefa Korbicza, Justyny Patalas, Romana Kielec Regionalna Sieć Transferu Technologii Pod redakcją: Józefa Korbicza, Justyny Patalas, Romana Kielec Oficyna Wydawnicza Uniwersytetu Zielonogórskiego 2008 Regionalna Sieć Transferu Technologii Raport końcowy

Bardziej szczegółowo

Andrzej Zbrowski 1), Tomasz Wolszakiewicz 2) 1. Wprowadzenie

Andrzej Zbrowski 1), Tomasz Wolszakiewicz 2) 1. Wprowadzenie 66 A. Zbrowski, T. Wolszakiewicz Aparatura badawczo-testowa do wykrywania i śledzenia procesów pękania w materiałach wysokoenergetycznych Research and test apparatus for detection and monitoring the crack

Bardziej szczegółowo

SYSTEM POMIAROWY DO MONITOROWANIA PĘKANIA POŁĄCZEŃ MONTAŻOWYCH STOSOWANYCH W PRZEMYŚLE LOTNICZYM

SYSTEM POMIAROWY DO MONITOROWANIA PĘKANIA POŁĄCZEŃ MONTAŻOWYCH STOSOWANYCH W PRZEMYŚLE LOTNICZYM SYSTEM POMIAROWY DO MONITOROWANIA PĘKANIA POŁĄCZEŃ MONTAŻOWYCH STOSOWANYCH W PRZEMYŚLE LOTNICZYM Andrzej ZBROWSKI, Tomasz SAMBORSKI, Tomasz GIESKO, Dariusz BOROŃSKI, Tomasz MACHNIEWICZ Połączenia nitowe

Bardziej szczegółowo

O BIURZE HANDLOWYM Energoelektronika Napędy Produkty niskiego napięcia Produkty średniego napięcia Produkty wysokiego napięcia

O BIURZE HANDLOWYM Energoelektronika Napędy Produkty niskiego napięcia Produkty średniego napięcia Produkty wysokiego napięcia SPIS TREŚCI O BIURZE HANDLOWYM ABB ALLEN-BRADLEY APAR APLISENS BECKHOFF DANFOSS DKC EATON EMERSON HACH LANGE HONEYWELL IFM ELECTRONIC LIMATHERM SENSOR LUMEL MEAN WELL METRONIC NORGREN OMRON PHOENIX CONTACT

Bardziej szczegółowo

NIDays 2013 przegląd prezentacji 16 października 2013 - Warszawa

NIDays 2013 przegląd prezentacji 16 października 2013 - Warszawa NIDays 2013 przegląd prezentacji 16 października 2013 - Warszawa NIDays 2013 przegląd prezentacji... 2 Myśl przewodnia innowacje w świecie platform (National Instruments)... 4 Co nowego w LabVIEW 2013

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ NAUK TECHNICZNYCH DOLNOŚLĄSKIEJ WYŻSZEJ SZKOŁY PRZEDSIĘBIORCZOŚCI I TECHNIKI W POLKOWICACH

WYDZIAŁ NAUK TECHNICZNYCH DOLNOŚLĄSKIEJ WYŻSZEJ SZKOŁY PRZEDSIĘBIORCZOŚCI I TECHNIKI W POLKOWICACH WYDZIAŁ NAUK TECHNICZNYCH DOLNOŚLĄSKIEJ WYŻSZEJ SZKOŁY PRZEDSIĘBIORCZOŚCI I TECHNIKI W POLKOWICACH TEMATY PRAC DYPLOMOWYCH INŻYNIERSKICH dla studentów semestru 6 w roku akad. 2014/2015 Po wybraniu tematu

Bardziej szczegółowo

MECHANIKA W LOTNICTWIE

MECHANIKA W LOTNICTWIE POLSKIE TOWARZYSTWO MECHANIKI TEORETYCZNEJ I STOSOWANEJ MECHANIKA W LOTNICTWIE ML-XV 2012 TOMII pod redakcją Krzysztofa Sibilskiego Warszawa 2012 Organizatorzy Konferencja pod patronatem Polskich Linii

Bardziej szczegółowo

Robotyka ABB, Michał Ochmański, 16.11.2011 KONFERENCJA TRANSFER WIEDZY W BRANŻY MOTORYZACJI Efektywne rozwiązania robotyki ABB dla przemysłu

Robotyka ABB, Michał Ochmański, 16.11.2011 KONFERENCJA TRANSFER WIEDZY W BRANŻY MOTORYZACJI Efektywne rozwiązania robotyki ABB dla przemysłu Robotyka ABB, Michał Ochmański, 16.11.2011 KONFERENCJA TRANSFER WIEDZY W BRANŻY MOTORYZACJI Efektywne rozwiązania robotyki ABB dla przemysłu Agenda ABB robotyka w Polsce - sylwetka Efektywne rozwiązania

Bardziej szczegółowo

OCENA GOTOWOŚCI TECHNOLOGII JAKO ELEMENT PROCESU KOMERCJALIZACJI

OCENA GOTOWOŚCI TECHNOLOGII JAKO ELEMENT PROCESU KOMERCJALIZACJI OCENA GOTOWOŚCI TECHNOLOGII JAKO ELEMENT PROCESU KOMERCJALIZACJI Bożena KACZMARSKA, Jerzy BOCHNIA, Wacław GIERULSKI Streszczenie: W pracy przedstawiono istotę metody oceny gotowości technologii (TRL -

Bardziej szczegółowo

Aktualności. Biuletyn Automatyki 65 (3/2010)

Aktualności. Biuletyn Automatyki 65 (3/2010) Nowa wersja Proficy Process Systems strona 12 InTouch jest LEAN potęga w prostocie strona 22 Robot Kawasaki w interaktywnej grze ASTOR Connect strona 24 Aktualności Szanowni Państwo, mimo, że za oknem

Bardziej szczegółowo

Opracowanie programu i realizacja obróbki elementów na obrabiarkach CNC 722[02].Z3.04

Opracowanie programu i realizacja obróbki elementów na obrabiarkach CNC 722[02].Z3.04 MINISTERSTWO EDUKACJI NARODOWEJ Paweł Krawczak Opracowanie programu i realizacja obróbki elementów na obrabiarkach CNC 722[02].Z3.04 Poradnik dla ucznia Wydawca Instytut Technologii Eksploatacji Państwowy

Bardziej szczegółowo

FORUM NARZĘDZIOWE. Średnie i duże centra obróbcze firmy - więcej na stronie 8 DWUMIESIĘCZNIK INFORMACYJNO - TECHNICZNY ISSN 1509-426X

FORUM NARZĘDZIOWE. Średnie i duże centra obróbcze firmy - więcej na stronie 8 DWUMIESIĘCZNIK INFORMACYJNO - TECHNICZNY ISSN 1509-426X FORUM ARZĘDZIOWE ISS 1509-426X DWUMIESIĘCZIK IFORMACYJO - TECHICZY UMER 05 (50) 2011 Średnie i duże centra obróbcze firmy - więcej na stronie 8 Płyty obrobione płyty frezowane płyty obwodowo frezowane,

Bardziej szczegółowo

Z naszymi laserami spawanie. dziecinnie łatwe. usługi - spawanie laserowe form. Posiadając własny laser zaoszczędzacie czas i pieniądze.

Z naszymi laserami spawanie. dziecinnie łatwe. usługi - spawanie laserowe form. Posiadając własny laser zaoszczędzacie czas i pieniądze. usługi - spawanie laserowe form Dzięki wieloletniej współpracy z producentem najlepiej sprzedających się w ostatnich latach spawarek laserowych, dysponujemy najnowocześniejszymi, mobilnymi i wydajnymi

Bardziej szczegółowo

INŻYNIERIA PRZYSZŁOŚCI 2015. dla przemysłu księga abstraktów

INŻYNIERIA PRZYSZŁOŚCI 2015. dla przemysłu księga abstraktów INŻYNIERIA PRZYSZŁOŚCI 2015 II K o n f e r e n c j a N a u k o w o - B i z n e s o w a INTELIGENTNE ROZWIĄZANIA TECHNICZNE I ORGANIZACYJNE dla przemysłu księga abstraktów Patronat Honorowy Konferencji

Bardziej szczegółowo

Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich w Bydgoszczy. Oferta naukowo-badawcza UTP dla gospodarki

Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich w Bydgoszczy. Oferta naukowo-badawcza UTP dla gospodarki Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich w Bydgoszczy Oferta naukowo-badawcza UTP dla gospodarki Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy im. J. i J. Śniadeckich w Bydgoszczy

Bardziej szczegółowo

Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Dotyczy realizacji projektu w ramach PO IG 4.3 Tytuł projektu: Wdrożenie innowacyjnej technologii wytwarzania form wtryskowych do opakowań z efektem 3D w przedsiębiorstwie DOMIK sp. z o. o. w Bydgoszczy

Bardziej szczegółowo

Politechnika Warszawska. www.pw.edu.pl

Politechnika Warszawska. www.pw.edu.pl Politechnika Warszawska www.pw.edu.pl Inżynier XXI wieku musi być entuzjastą nowoczesnych technologii, otwartym na wszystkie innowacje i wyzwania współczesnego świata. Jest zdolny do poszerzania swojej

Bardziej szczegółowo

Opracowanie technologii i stanowiska do optymalizacji zintegrowanego systemu awionicznego na pokłady statków powietrznych

Opracowanie technologii i stanowiska do optymalizacji zintegrowanego systemu awionicznego na pokłady statków powietrznych INSTYTUT TECHNICZNY WOJSK LOTNICZYCH Sprawozdanie merytoryczne z wykonania projektu rozwojowego R00-O0066/3 Opracowanie technologii i stanowiska do optymalizacji zintegrowanego systemu awionicznego na

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Słowo Redaktora Naczelnego...5 INFORMACJE PTDT ARTYKUŁY GŁÓWNE

Spis treści. Słowo Redaktora Naczelnego...5 INFORMACJE PTDT ARTYKUŁY GŁÓWNE DIGNOSTYK 7 SPIS TREŚCI Spis treści Słowo Redaktora Naczelnego...5 INFORMCJE PTDT Protokół z obrad V Walnego Zjazdu PTDT...5 Komunikat Redakcji strony internetowej PTDT...7 Uchwała ZG PTDT o odpłatności

Bardziej szczegółowo

dla studentów sem. 6. w roku akad. 2013/14

dla studentów sem. 6. w roku akad. 2013/14 WYDZIAŁ NAUK TECHNICZNYCH DWSPIT TEMATY PRAC DYPLOMOWYCH INŻYNIERSKICH dla studentów sem. 6. w roku akad. 2013/14 Po wybraniu tematu (szczegóły dostępne u promotorów), wypełnia się wspólnie z promotorem

Bardziej szczegółowo

4 WND-DEM-1-027/01 Lipid Systems sp. z o.o. Innowacyjne technologie liposomowe do zastosowania w terapii nowotworowej

4 WND-DEM-1-027/01 Lipid Systems sp. z o.o. Innowacyjne technologie liposomowe do zastosowania w terapii nowotworowej Lp Nr wniosku Wnioskodawca/ Lider Tytuł projektu 1 WND-DEM-1-013/01 Henryk Zastawny, SYSKON",Systemy Kontroli Procesów Przemysłowych 2 WND-DEM-1-015/01 Becker Elektronic Polska" sp. z o.o. System do kontroli

Bardziej szczegółowo

PODSTAWOWE INFORMACJE

PODSTAWOWE INFORMACJE PODSTAWOWE INFORMACJE Rok załozenia: 1953, Status prawny: S.A., Zatrudnienie: 590 osób, Systemy Jakości: ISO 9001:2000 ISO 14001 ISO/TS 16949 Kapitał założycielski: 18 500 000 PLN, Lokalizacja: Zielona

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 9 stycznia 2015 r. Poz. 34 OBWIESZCZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY I ROZWOJU 1) z dnia 21 listopada 2014 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu

Bardziej szczegółowo

STANOWISKO DO MONITORINGU SYSTEMÓW PRODUKCYJNYCH W CZASIE RZECZYWISTYM

STANOWISKO DO MONITORINGU SYSTEMÓW PRODUKCYJNYCH W CZASIE RZECZYWISTYM STANOWISKO DO MONITORINGU SYSTEMÓW PRODUKCYJNYCH W CZASIE RZECZYWISTYM Grzegorz ĆWIKŁA Streszczenie: Praca stanowi przegląd metod kontroli przepływu produkcji i monitoringu systemów produkcyjnych z zastosowaniem

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (parametry i wymagania minimalne)

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (parametry i wymagania minimalne) WOJEWÓDZTWO PODKARPACKIE ZP/UR/161/2012 Załącznik nr 1.1 do SIWZ SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (parametry i wymagania minimalne) Zadanie nr 1: Dostawa oprogramowania komputerowego dla Laboratorium

Bardziej szczegółowo