T U T O R I A L Wymiana układów IPM (hybryd) w modułach Z-SUS i Y-SUS w plazmach LG. (na przykładzie YSUS 42V6 6871QZH033A)

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "T U T O R I A L WWW.ELSERW.COM.PL. Wymiana układów IPM (hybryd) w modułach Z-SUS i Y-SUS w plazmach LG. (na przykładzie YSUS 42V6 6871QZH033A)"

Transkrypt

1 T U T O R I A L Wymiana układów IPM (hybryd) w modułach Z-SUS i Y-SUS w plazmach LG (na przykładzie YSUS 42V6 6871QZH033A) 1. Informacje wstępne. Niniejszy tutorial jest przeznaczony dla serwisów zajmujących się naprawą telewizorów oraz osób mających kontakt z elektroniką użytkową na poziomie technologii stosowanych w telewizorach plazmowych. Jeżeli po przeczytaniu poniższego tekstu, nie zrozumiałeś pojęć lub objaśnianych czynności technologicznych albo też nie jesteś pewien, że Twoje umiejętności są wystarczające do ich poprawnego wykonania, NIE DOKONUJ NAPRAW SAMODZIELNIE, lecz zleć je wykwalifikowanemu serwisowi. Nie rób NICZEGO, jeśli nie jesteś pewien tego, co robisz. Przed przystąpieniem do pracy PRZECZYTAJ DOKŁADNIE tą instrukcję. Autor w żadnym przypadku nie bierze odpowiedzialności za skutki zastosowania niniejszego tuto riala. 2. Potrzebne narzędzia i materiały. a) Sprawdzony i pewny układ IPM (najlepiej fabrycznie nowy), może być bez radiatora. b) Bezpieczniki WTAT (o wartościach w zależności od potrzeb). c) Lutownica grzałkowa z regulacją temperatury grota (ważne!). d) Ręczny lub podciśnieniowy odsysacz cyny (np. ODS). Można także użyć plecionki miedzianej o szerokości minimum 5mm. e) Cyna ołowiowa (Pb) z kalafonią lub innym topnikiem (np. Flux używany do lutowania SMD). Nie należy stosować płynów lub past do lutowania na bazie kwasów. f) Płyn do zmywania elektroniki na bazie alkoholu lub isopropanolu, najlepiej w spray u (np. IPA lub Kontakt Spray, itp.). g) Pasta silikonowa poprawiająca dobrą przewodność cieplną, stosowana np. przy montażu radiatorów na procesory w komputerach PC. h) Miernik uniwersalny z funkcją sprawdzania ciągłości obwodów lub omomierzem, oraz woltomierzem na napięcie stałe, co najmniej 200VDC. i) Średniej wielkości śrubokręty: płaski i krzyżakowy, oraz lupa zegarmistrzowska lub silne okulary.

2 3. Diagnoza Po demontażu tylnej osłony urządzenia należy przy pomocy miernika uniwersalnego (telewizor bezwzględnie odłączony od sieci zasilającej!) sprawdzić bezpieczniki topikowe znajdujące się na podejrzanej o uszkodzenie płycie (patrz fot.1 czerwone strzałki). W plazmach LG z chassis 42V6 na module Y-SUS znajdują się dwa bezpieczniki topikowe zabezpieczające główne zasilanie tego modułu. Uszkodzenie (przebicie) jednego lub obydwóch tych bezpieczników jednoznacznie wskazuje na fakt uszkodzenia elementu hybrydowego IPM (na module widoczny jest jego duży radiator aluminiowy). Nie należy watować lub wymieniać uszkodzonych zabezpieczeń na inne, niż zastosowane fabrycznie, gdyż może to tylko spowodować dalsze uszkodzenia (np. zasilacza PSU). Uszkodzone bezpieczniki należy usunąć ze swoich gniazd. Na fot.1 pokazany jest moduł Y-SUS 42V6 z wymienionym jednym z bezpieczników topikowych (lewa czerwona strzałka). Fot Naprawa płyty. a) Demontaż płyty z urządzenia. Odłączamy wszystkie złącza elektryczne na płycie (najlepiej zacząć od tych największych, którymi zakończone są przewody wiązek elektrycznych). Na końcu należy odłączyć tasiemki metalizowane podłączone do matrycy plazmowej (modułu plazmowego), pokazane na fot.1 (niebieskie strzałki). Odłączanie tych tasiemek zaczynamy od wysunięcia plastikowej ramki blokady, następnie lekko (bez użycia narzędzi) podnosimy tasiemkę w górę i po odczepieniu jej z kłów naprowadzających w gnieździe, wysuwamy delikatnie na zewnątrz poza płytę. Czynność tę należy wykonać wyjątkowo starannie, gdyż uszkodzenie tasiemki skutkuje wymianą matrycy plazmowej! Następnie należy odkręcić śruby mocujące płytę i wyjąć ją z bolców naprowadzających.

3 b) Demontaż hybrydy z płyty Na stanowisku serwisowym (najlepiej z uziemionym blatem) odwracamy płytę na stronę przeciwną niż strona elementów i odsysamy cynę ze wszystkich wyprowadzeń hybrydy. Odsysanie najlepiej wykonać pompą podciśnieniową zaopatrzoną w grzałkę (tzw. Desoldering pump) lub też przy użyciu lutownicy grzałkowej ze stabilizacją temperatury i przy zastosowaniu odsysacza ręcznego. Przed przystąpieniem do procesu odsysania, warto przemyć całą płytę dokładnie i z obydwóch stron isopropanolem, w celu usunięcia kurzu oraz innych zabrudzeń. W pierwszej kolejności należy ustawić temperaturę grzania na ok stopni C i usunąć odsysaczem cynę z nóżek hybrydy, do których dołączone są pojedyncze, stosunkowo cienkie, ścieżki (przykład: fot.2 żółte strzałki). Czas nagrzewania każdego z wyprowadzeń wynosi zależnie od temperatury ok. 3-6sek. W następnej kolejności zmieniając temperaturę grota (lub końcówki odsysacza w przypadku pomp automatycznych) na ok stopni C usuwamy cynę z tych wyprowadzeń IPMa, które połączone są ze sobą po kilka wspólną ścieżką (przykład: fot.2 czerwone strzałki) oraz wszystkie wyprowadzenia masy (GND), również te pojedyncze. Czas grzania każdego z wyprowadzeń w tym przypadku, ze względu na powierzchnię miedzi, może być nieco dłuższy, nawet do kilkunastu sekund. Fot. 2. Po usunięciu lutowia przy użyciu płaskiego śrubokręta podważamy mocno układ hybrydowy (zakończenie śrubokręta należy wsunąć pomiędzy spód hybrydy a płytę drukowaną od strony elementów). Działamy siłą skierowaną do góry, w taki sposób, aby końcówka śrubokręta stanowiła dźwignię pomiędzy płytą drukowaną a krawędzią IPM. Podważanie należy wykonywać bardzo ostrożnie, gdyż zbyt mocne przyłożenie siły może skutkować uszkodzeniem ścieżek obwodu drukowanego i metalizacji otworów wyprowadzeń hybrydy.

4 Po oddzieleniu uszkodzonej hybrydy od płyty modułu, należy dokładnie (najlepiej pod lupą zegarmistrzowską) sprawdzić stan otworów, w których osadzone były nogi wylutowanego IPMa, a także stan ścieżek obwodu drukowanego po obydwóch jego stronach. Ewentualne rysy lub potencjalne uszkodzenia powstałe na ścieżkach np. poprzez działanie śrubokręta przy podważaniu hybrydy, należy sprawdzić na przewodzenie i zwarcia miernikiem uniwersalnym. Stwierdzone ubytki warstwy przewodzącej można naprawić przy użyciu cienkiego przewodu lub srebrzanki (cynar). Czerwona strzałka na fot. 3. Pokazuje widoczne uszkodzenie IPMa, po jego wylutowaniu z płyty modułu YSUS (u dołu fot. widoczne wyprowadzenia wylutowanego IPMa). Fot.3. c) Przygotowanie. Z wylutowanego wcześniej uszkodzonego IPMa należy odzyskać aluminiowy radiator, poprzez odkręcenie 4 śrub mocujących w narożnikach hybrydy. Następnie radiator należy dokładnie umyć w roztworze isopropanolu w celu usunięcia starej pasty silikonowej (biała maź na spodniej stronie radiatora). Fot. 4a przedstawia radiator przed umyciem, a fot.4b radiator z oczyszczoną powierzchnią. Fot. 4a. Fot. 4b.

5 d) Montaż nowego IPMa. Sprawdzony, najlepiej fabrycznie nowy układ IPM, należy posmarować od góry (powierzchnia układu wykonana z blachy aluminiowej) dużą ilością pasty silikonowej niezbędnej do zapewnienia dobrej przewodności cieplnej. Pastę należy wstępnie rozsmarować po całej powierzchni IPMa tak, aby wytworzyła ona w miarę równomierną warstwę grubości ok.1-2mm. Poprawne naniesienie dobrej jakości pasty silikonowej jest podstawowym warunkiem długiego działania wymienionej hybrydy. Następnie należy przykręcić odzyskany wcześniej radiator zwracając uwagę na to, aby pasta silikonowa ściskana pomiędzy powierzchnią spodnią radiatora, a górą IPMa nie wydostawała się w nadmiarze na zewnątrz. Jeśli do tego dojdzie, należy starannie zetrzeć jej nadmiar zwłaszcza z wyprowadzeń układu i płyty drukowanej. Poprawnie zamocowany radiator, powinien być solidnie dokręcony, a pasta silikonowa powinna w niewielkiej ilości być widoczna poza jego obrębem (patrz fot.5 zieloną strzałką zaznaczono dozwolony nadmiar pasty silikonowej po dokręceniu radiatora). Przy dokręcaniu radiatora należy zwrócić uwagę, aby nie uszkodzić tworzywa obudowy IPMa, która może łatwo się ukruszyć. Śruby dokręcamy sposobem na krzyż, czyli w kolejności (numeracja śrub i kierunek są umowne). Fot. 5. Wyprowadzenia tak przygotowanej hybrydy wraz z zamocowanym radiatorem należy umieścić we właściwych otworach na płycie, w razie konieczności lekko je podginając. Należy to jednak robić ostrożnie i podczas dociskania IPMa do płyty zwracać szczególną uwagę, by żadne z wyprowadzeń nie zostało uszkodzonych. Mechaniczne uszkodzenie któregokolwiek wyprowadzeń układu, dyskwalifikuje go z dalszego montażu i użytkowania. Poprawnie zamocowaną hybrydę lutujemy od strony przeciwnej do strony elementów płytki drukowanej z pomocą lutownicy grzałkowej o temperaturze grota ok. 325 stopni C (czas lutowania ok. 2-3 sekundy na każde wyprowadzenie). Wyprowadzenia umieszczone na większych powierzchniach ścieżek obwodu drukowanego, można lutować przy temperaturze stopni C, nie dłużej niż przez 10 sekund każde.

6 e) Montaż końcowy płyty modułu. Po zalutowaniu nowego IPMa na płycie, należy dokładnie sprawdzić (najlepiej z użyciem lupy) punkty lutownicze, pod kątem ewentualnych zwarć resztkami cyny lub tzw. zimnych lutów, czyli błędnie wykonanych lutowań wyprowadzeń. W razie wątpliwości można posłużyć się multimetrem lub dla pewności wykonać ponowne lutowanie niepewnego miejsca. Następnie korzystnie jest wymyć dokładnie płytę isopropanolem, w celu usunięcia resztek kalafonii i cyny, której drobinki mogły pozostać na płycie. Po umyciu płytę należy pozostawić do całkowitego wyschnięcia przed montażem w urządzeniu. Wyschniętą i sprawdzoną wizualnie i elektrycznie płytę należy umieścić w telewizorze układając ją na bolcach naprowadzających, które stanowią tuleje służące do przykręcenia modułu śrubami mocującymi. Śruby należy przykręcać delikatnie, aż do wyczucia silnego oporu podkładek sprężynujących. Właściwe zamocowanie płyty jest ważne do jej poprawnej długowiecznej pracy. Z uwagi na zachodzące tam naprężenia termiczne, zbyt sztywne zamocowanie może wywołać w późniejszym czasie bardzo trudne do zlokalizowania uszkodzenia jej obwodów lub nawet elementów elektronicznych przylutowanych zwykle techniką SMD do płyty. Zbyt luźne zaś zamocowanie płyty, może skutkować powstaniem efektu niepewnej masy i w konsekwencji wywoływać objawy (zakłócenia obrazu) bardzo trudne później do lokalizacji. Po przykręceniu płyty należy podłączyć do niej wszystkie uprzednio odłączone przyłącza elektryczne. Na końcu dołączamy tasiemki z matrycy, robimy to w następujący sposób: Wysuwamy ramkę blokady poziomo, najdalej, jak to możliwe, a następnie odchylamy tasiemkę tak, aby jej końcówka stanowiła kąt ok. 45 stopni w stosunku do czoła gniazda na płycie i wprowadzamy tasiemkę w głąb tego gniazda, aż do napotkania dającego się wyczuć oporu, jednocześnie dbając w końcowej fazie, aby jej prostokątne otwory kluczowe zostały zahaczone na niewidocznych teraz kłach mocujących, znajdujących się wewnątrz gniazda przyłączeniowego. Tasiemkę staramy się wprowadzać równolegle dbając o to, aby nie uległa ona zagięciu ani wzdłuż, ani w poprzek swojej osi. Operację podłączenia tasiemek matrycy należy wykonać bardzo starannie i delikatnie (w razie potrzeby wysunąć tasiemkę na zewnątrz i powtórzyć operację podłączenia). Każde uszkodzenie którejkolwiek z tasiemek lub brak dobrego kontaktu tasiemki ze złączem może skutkować trwałym uszkodzeniem matrycy plazmowej lub ponownym uszkodzeniem naprawionego modułu. 5. Uruchomienie Gniazda usuniętych wcześniej przepalonych bezpieczników należy uzupełnić o bezpieczniki o takim samym nominale (Uwaga: watowanie, zwieranie lub stosowanie niewłaściwych lub niepasujących mechanicznie bezpieczników może skutkować uszkodzeniem modułów urządzenia). Przed podaniem napięć zasilania na naprawiany moduł, należy ponownie sprawdzić sposób mocowania i podłączenia płyt i okablowania oraz usunąć wszystkie ciała obce z wnętrza urządzenia.

7 Po podłączeniu zasilania i wprowadzeniu telewizora w stan pracy należy w pierwszej kolejności sprawdzić napięcia zasilające naprawiony moduł (za gniazdami bezpieczników względem masy części stalowej obudowy, chassis urządzenia). Nominalne wartości napięć Vs, Va i innych powinny być podane w dokumentacji serwisowej telewizora i/lub na naklejkach informacyjnych umieszczonych bezpośrednio na tylnej ściance obudowy matrycy plazmowej. Jeśli stwierdzimy odchyły rzeczywistych mierzonych wartości tych napięć większe niż 10-15% od podanych wartości nominalnych należy koniecznie przeprowadzić odpowiednie korekty (patrz dokumentacja serwisowa urządzenia). Brak jednego lub kilku napięć może być spowodowany nieprawidłowym wykonaniem naprawy modułu lub też błędnym działaniem np. zasilacza i/lub innych modułów telewizora. W przypadku stwierdzenia znacznej różnicy zmierzonych napięć od podanych w dokumentacji, należy jak najszybciej odłączyć urządzenie od zasilania. Poprawnie dokonana naprawa modułu poprzez wymianę IPMa wymaga wygrzania telewizora przy normalnej pracy (najlepiej podać sygnał testowy analogowy bądź cyfrowy) przez około 1-2 godzin w temperaturze pokojowej. W tym czasie należy sprawdzać temperaturę radiatora wymienionego IPMa. Stosuje się zasadę, że przy statycznym obrazie testowym, radiator na module YSUS powinien mieć temperaturę podobną do temperatury radiatora na IPMie modułu ZSUS. Duże różnice tych temperatur sygnalizują niesprawność przegrzewającego się modułu lub matrycy plazmowej. 6. Informacje końcowe Opisana powyżej procedura wymiany układów hybrydowych IPM jest podobna we wszystkich modułach produkowanych przez LG, których te układy występują. Najnowsza wersja tego Tutoriala jest dostępna na stronie: Autor nie udziela żadnych dodatkowych informacji związanych z przedmiotem niniejszego tuto riala oraz nie ponosi żadnej odpowiedzialności związanej z opisanymi tutaj naprawami. Kopiowanie tego tuto riala jest dozwolone jedynie w całości i w niezmienionej formie i treści.

FIRMA Z CERTYFIKATEM JAKOŚCI DNV =UNI EN ISO

FIRMA Z CERTYFIKATEM JAKOŚCI DNV =UNI EN ISO G60 - G100 FIRMA Z CERTYFIKATEM JAKOŚCI DNV =UNI EN ISO 9001/2000= WAŻNE INFORMACJE DLA INSTALATORA OGÓLNE ZASADY BEZPIECZEŃSTWA 1) UWAGA! Przeczytanie poniższych zaleceń jest bardzo ważne dla zapewnienia

Bardziej szczegółowo

Instrukcja eksploatacji SUNNY TRIPOWER 5000TL / 6000TL / 7000TL / 8000TL / 9000TL / 10000TL / 12000TL

Instrukcja eksploatacji SUNNY TRIPOWER 5000TL / 6000TL / 7000TL / 8000TL / 9000TL / 10000TL / 12000TL Instrukcja eksploatacji SUNNY TRIPOWER 5000TL / 6000TL / 7000TL / 8000TL / 9000TL / 10000TL / 12000TL STP5-10TL-20-BE-pl-13 Wersja 1.3 POLSKI Przepisy prawne SMA Solar Technology AG Przepisy prawne Informacje

Bardziej szczegółowo

1B 20 1B 27 1B 30 1B 40 1B 50. 43381807-POL-12.05-0.03 Printed in Germany

1B 20 1B 27 1B 30 1B 40 1B 50. 43381807-POL-12.05-0.03 Printed in Germany INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA 1B 20 1B 27 1B 30 1B 40 1B 50 43381807-POL-12.05-0.03 Printed in Germany 33 Nowy silnik wysokoprężny firmy HATZ Silnik jest przeznaczony tylko i wyłącznie do celu określonego i sprawdzonego

Bardziej szczegółowo

VTSS4N REGULOWANA STACJA LUTOWNICZA 48W 150-450 C INSTRUKCJA OBSŁUGI

VTSS4N REGULOWANA STACJA LUTOWNICZA 48W 150-450 C INSTRUKCJA OBSŁUGI VTSS4N REGULOWANA STACJA LUTOWNICZA 48W 150-450 C INSTRUKCJA OBSŁUGI VTSS4N INFORMACJA O PRAWACH AUTORSKICH Prawo własności do niniejszej instrukcji należy do firmy Velleman nv. Wszelkie prawa na całym

Bardziej szczegółowo

WAŻNE INSTRUKCJE BEZPIECZEŃSTWA

WAŻNE INSTRUKCJE BEZPIECZEŃSTWA WAŻNE INSTRUKCJE BEZPIECZEŃSTWA PAŃSTWA BEZPIECZEŃSTWO ORAZ BEZPIECZEŃSTWO OSÓB TRZECICH JEST BARDZO WAŻNE Niniejsza instrukcja zawiera ważne informacje dotyczące bezpieczeństwa, z którymi należy się zapoznać

Bardziej szczegółowo

Spis treści. >>> Spis treści

Spis treści. >>> Spis treści >>> Spis treści Spis treści Spis treści 2 Gwarancja 24-miesięczna 6 Gwarancja 6 Wskazówki dotyczące bezpieczeństwa 7 Urządzenie nawigacyjne 9 Zawartość instrukcji obsługi 9 Użytkowanie 9 Nawigacja 9 Obrazy*

Bardziej szczegółowo

VÖLKNER Semafor główny bez napędu, zestaw. Uwaga! Przed rozpoczęciem montażu koniecznie dokładnie zapoznaj się ze wszystkimi informacjami o montażu!

VÖLKNER Semafor główny bez napędu, zestaw. Uwaga! Przed rozpoczęciem montażu koniecznie dokładnie zapoznaj się ze wszystkimi informacjami o montażu! VÖLKNER Semafor główny bez napędu, zestaw Nr prod. 015-522-7 Semafor główny HO Hp0/Hp1 015-523-6 Semafor główny HO Hp0/Hp2 015-524-5 Semafor główny HO Hp0/Hp1/Hp2 015-528-1 Semafor główny TT Hp0/Hp1 015-529-0

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi. Zawiesie podciśnieniowe Panel-Master 240/4/6L-24V/WS

Instrukcja obsługi. Zawiesie podciśnieniowe Panel-Master 240/4/6L-24V/WS Instrukcja obsługi Zawiesie podciśnieniowe Panel-Master 240/4/6L-24V/WS przeznaczone do chwytania i transportu w pionie i poziomie ściennych i dachowych płyt warstwowych Udźwig: - transport elementów w

Bardziej szczegółowo

ECONCEPT 15-25 A Kocioł kondensacyjny wiszący jednofunkcyjny

ECONCEPT 15-25 A Kocioł kondensacyjny wiszący jednofunkcyjny Kocioł kondensacyjny wiszący jednofunkcyjny INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA, INSTALOWANIA I KONSERWACJI 2 ! Uważnie przeczytać ostrzeżenia znajdujące się w niniejszej instrukcji, ponieważ dostarczają one ważnych

Bardziej szczegółowo

POLSKI 4. Spis treści. Wskazówki dotyczące bezpieczeństwa

POLSKI 4. Spis treści. Wskazówki dotyczące bezpieczeństwa RENLIG PL TR FWM7D5 POLSKI 4 TÜRKÇE 37 POLSKI 4 Spis treści Wskazówki dotyczące bezpieczeństwa 4 Opis urządzenia 8 Panel sterowania 9 Pierwsze użycie 13 Dostosowanie ustawień do własnych preferencji 13

Bardziej szczegółowo

Dla instalatora / dla użytkownika. Instrukcja obsługi i instalacji atmomag. Podgrzewacze gazowe. atmomag mini 11-0/0 GX atmomag mini 11-0/0 XI

Dla instalatora / dla użytkownika. Instrukcja obsługi i instalacji atmomag. Podgrzewacze gazowe. atmomag mini 11-0/0 GX atmomag mini 11-0/0 XI Dla instalatora / dla użytkownika Instrukcja obsługi i instalacji atmomag Podgrzewacze gazowe atmomag mini 11-0/0 GX atmomag mini 11-0/0 XI PL Dla użytkownika Instrukcja obsługi atmomag Spis tre ci Informacje

Bardziej szczegółowo

Podręcznik użytkownika

Podręcznik użytkownika ML-375x Series Podręcznik użytkownika Podstawowy imagine the possibilities Niniejszy podręcznik zawiera informacje dotyczące instalacji, podstawowej obsługi oraz rozwiązywania problemów w systemie Windows.

Bardziej szczegółowo

Podręcznik użytkownika

Podręcznik użytkownika Mobile HS EJ Podręcznik użytkownika Wersja dokumentu 1.4 Prawa autorskie: Posnet Polska S.A. ul. Municypalna 33; 02-281 Warszawa; tel. +48 (0) 22 8686888; f aks +48 (0) 22 8686889; www.posnet.com; posnet@posnet.com

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi CAESAR 14 3 E *1.032004PL*

Instrukcja obsługi CAESAR 14 3 E *1.032004PL* Instrukcja obsługi PL CAESAR 14 3 E *1.032004PL* Immergas Polska Sp. z o.o. uchyla się od odpowiedzialności spowodowanej błędami w druku. Immergas Polska Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo wprowadzenia zmian.

Bardziej szczegółowo

Przewodnik użytkownika

Przewodnik użytkownika NPD5194-02 PL Prawa autorskie Prawa autorskie Żadna część niniejszej publikacji nie może być powielana, przechowywana w jakimkolwiek systemie wyszukiwania informacji ani przesyłana w żadnej formie za pomocą

Bardziej szczegółowo

Instrukcja montażu i obsługi zmiękczaczy jonowymiennych AQUAHOME 20 AQUAHOME 30

Instrukcja montażu i obsługi zmiękczaczy jonowymiennych AQUAHOME 20 AQUAHOME 30 Instrukcja montażu i obsługi zmiękczaczy jonowymiennych AQUAHOME 20 AQUAHOME 30 W CENIE URZĄDZENIA ZAWARTE JEST BEZPŁATNE URUCHOMIENIE PRZEZ AUTORYZOWANĄ FIRMĘ SERWISOWĄ. URUCHOMIENIE NIE ZAWIERA KOSZTÓW

Bardziej szczegółowo

Granulatory serii 20 typu Beside-the-Press Modele 2025, 2035, 2045

Granulatory serii 20 typu Beside-the-Press Modele 2025, 2035, 2045 Granulatory serii 20 typu Beside-the-Press Modele 2025, 2035, 2045 Nr katalogowy części Numer biuletynu: Data wejścia w życie: 8.13.2008 Proszę tutaj zapisać numery seryjne swojego urządzenia, do wykorzystania

Bardziej szczegółowo

Instrukcja Obsługi ARISTO R100

Instrukcja Obsługi ARISTO R100 Instrukcja Obsługi ARISTO R100 (Kwiecień 2008) OSTRZEŻENIE Prosimy nie demontować komputera. Każda ingerencja własna użytkownika może spowodować utratę gwarancji. Komputer jest integralną całością i wewnątrz

Bardziej szczegółowo

Zaawansowany sterownik do zastosowań komercyjnych

Zaawansowany sterownik do zastosowań komercyjnych ACC Zaawansowany sterownik do zastosowań komercyjnych Instrukcja obsługi, montażu i programowania sterownika ACC i sterownika dekoderowego ACC ACC-1200 12 - Sterownik sekcyjny, możliwość podłączenia 42

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi bramofonu DPH 1- i 2-przyciskowego

Instrukcja obsługi bramofonu DPH 1- i 2-przyciskowego Instrukcja obsługi bramofonu DPH 1- i 2-przyciskowego Producent zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w produkcie bez uprzedniego powiadomienia. Data ostatniej modyfikacji: 2011-11-18 www.slican.pl

Bardziej szczegółowo

Instalacja Obsługa i konserwacja

Instalacja Obsługa i konserwacja Instalacja Obsługa i konserwacja Znaki towarowe 2013 Plustek Inc. Wszelkie prawa zastrzeżone. Reprodukcja dowolnej części tego dokumentu bez zezwolenia jest zabroniona. Wszystkie znaki towarowe i handlowe

Bardziej szczegółowo

Instrukcja instalacji Centrala alarmowa PRiMA6 PRiMA12 PRiMA16

Instrukcja instalacji Centrala alarmowa PRiMA6 PRiMA12 PRiMA16 Instrukcja instalacji Centrala alarmowa PRiMA6 PRiMA12 PRiMA16 Przed przystąpieniem do montażu urządzenia, należy dokładnie zapoznać się z treścią instrukcji instalacji! Instrukcja instalacji Rev. 1.4

Bardziej szczegółowo

EJC/EJC-Z 14/16. Instrukcji obsługi 06.98 - 10004461 01.06

EJC/EJC-Z 14/16. Instrukcji obsługi 06.98 - 10004461 01.06 EJC/EJC-Z 14/16 06.98 - Instrukcji obsługi p 10004461 01.06 Wstęp Bezpieczna eksploatacja wózka wymaga dokładnego zapoznania się z inormacjami podanymi w niniejszej ORYGINLNEJ INSTRUKCJI OBSŁUGI. Inormacje

Bardziej szczegółowo

Kombinezony ochrony chemicznej Instrukcja użytkownika EVO/VPS/Super/Light

Kombinezony ochrony chemicznej Instrukcja użytkownika EVO/VPS/Super/Light Kombinezony ochrony chemicznej Instrukcja użytkownika EVO/VPS/Super/Light 1 2 SPIS TREŚCI...Strona Ważne...7 Certyfikaty i zezwolenia...8 Opis kombinezonów...8 Zezwolenie typu EC...8 Zezwolenie NFPA...9

Bardziej szczegółowo

Status Check TM Przewodnik Szybkiego Startu i Instrukcja Obsługi

Status Check TM Przewodnik Szybkiego Startu i Instrukcja Obsługi Status Check TM Przewodnik Szybkiego Startu i Instrukcja Obsługi Status Check TM Przewodnik Szybkiego Startu i Instrukcja Obsługi Zrzeczenie się: Niniejsza instrukcja ma charakter informacyjny. Firma Timken

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkowania. Altivar 21 Przemienniki częstotliwości dla silników asynchronicznych

Instrukcja użytkowania. Altivar 21 Przemienniki częstotliwości dla silników asynchronicznych Instrukcja użytkowania Altivar 21 Przemienniki częstotliwości dla silników asynchronicznych I. Bezpieczeństwo użytkowania I Oznaczenia graficzne, występujące w instrukcji oraz na samym przemienniku, opisane

Bardziej szczegółowo

Instrukcja wykonania solder-mask na płytkach drukowanych przy użyciu lakieru En-Solder. ENSYST inż. Marek Kochniarczyk

Instrukcja wykonania solder-mask na płytkach drukowanych przy użyciu lakieru En-Solder. ENSYST inż. Marek Kochniarczyk Aby wykonać płytki drukowane dla potrzeb swoich układów elektronicznych nie musimy już oddawać projektów do firm specjalizujących się w produkcji obwodów drukowanych na laminatach. Wykonując pojedyncze

Bardziej szczegółowo

Duże zaworyfisherr ET i ED NPS12do16iNPS30

Duże zaworyfisherr ET i ED NPS12do16iNPS30 Instrukcja obsługi Duże zaworyetied Duże zaworyfisherr ET i ED NPS12do16iNPS30 Spis treści Wstęp... 1 Zakres instrukcji... 1 Usługi edukacyjne... 2 Opis... 3 Dane techniczne... 4 Instalacja... 4 Obsługa...

Bardziej szczegółowo

Komputer firmy Acer serii Aspire S3. Podręcznik użytkownika

Komputer firmy Acer serii Aspire S3. Podręcznik użytkownika Komputer firmy Acer serii Aspire S3 Podręcznik użytkownika 2011 Wszelkie prawa zastrzeżone. Podręcznik użytkownika Komputer firmy Acer serii Aspire S3 Wydanie oryginalne: 02/2012 Oznaczenie modelu: Numer

Bardziej szczegółowo

Montaż elementów SMD, część 4

Montaż elementów SMD, część 4 Montaż elementów SMD, część 4 Uporawszy się z prezentacją obudów możemy wreszcie zająć się Każda technika lutowania miękkiego, a z takim mamy do czynienia w naszym przypadku, polega w istocie na wykonaniu

Bardziej szczegółowo