ZAPYTANIE OFERTOWE. Zapytanie ofertowe dotyczy stworzenia oprogramowania o następującej funkcjonalności:

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "ZAPYTANIE OFERTOWE. Zapytanie ofertowe dotyczy stworzenia oprogramowania o następującej funkcjonalności:"

Transkrypt

1 Kraków, 28 lipca 2015 r. Znak sprawy: AD /15 ZAPYTANIE OFERTOWE Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Krakowie zwraca się z zapytaniem o przedstawienie oferty cenowej na stworzenie programu, udzielenie licencji, instalację aplikacji internetowej System Rejestracji Zakażeń przystosowanej do wymagań placówek Stacji Sanitarno Epidemiologicznej. Zapytanie ofertowe dotyczy stworzenia oprogramowania o następującej funkcjonalności: A. Wykaz danych zawartych w bazie danych do rejestracji chorób zakaźnych Dane podstawowe Dane podstawowe wpisywane do rejestru zakażeń i zachorowań na chorobę zakaźną lub ich podejrzeń (tzw. Rejestr podejrzanych zakażeń i zachorowań na chorobę zakaźną) na podstawie formularza zgłoszenia zachorowania lub rozpoznania zakażenia lub choroby zakaźnej obejmują: 1- liczba porządkowa 2- data wpływu zgłoszenia formularza zachorowania, lub podejrzenia zachorowania na chorobę zakaźną 3- dane osoby przeprowadzającej dochodzenie 4- nazwisko i imię 5- data urodzenia (wg formularza) 6- numer PESEL 7- płeć M/K 8- adres miejsca zamieszkania, (miejscowość, kod pocztowy, ulica, nr. domu, mieszkania) 9- PG (powiat grodzki), PZ (powiat ziemski) 10- data zachorowania 11- data hospitalizacji 12- data rozpoznania / podejrzenia zachorowania 13- nazwa placówki zgłaszającej zachorowanie, lub podejrzenie zachorowania na chorobę zakaźną (adres, unikalna nazwa) 14- rozpoznanie kliniczne (chorobowe): rozwijana lista wyboru (według dostarczonej listy chorób) + możliwość dopisania ręcznego choroby 15- rodzaj biologicznego (czynnika) chorobotwórczego: rozwijana lista wyboru (pole wyboru czynnika choroby według listy) + możliwość dopisania czynnika ręcznie

2 16- pole Uwagi możliwość dopisania dodatkowych informacji 17- dane osoby rejestrującej (inicjały) pobierane automatycznie z obecnie zalogowanego użytkownika który wprowadza wpisy 18- data wysłania zgłoszenia przez stronę 19- sposób doręczenia zgłoszenia: wybór (fax, list, epuap, , telefonicznie, osobiście) I. Rejestr podejrzanych zakażeń i zachorowań na chorobę zakaźną. Przenoszenie do rejestru chorób pewnych osobno PG i PZ (odwołanych, obcych i zgonów razem PG i PZ), wynikającego z rozpoznania choroby na podstawie przeprowadzonego dochodzenia epidemiologicznego z nowym numerem wg kolejności np. rozpoznano A02 to przekazanie do rejestru salmonellozy PG lub PZ w zależności od adresu zamieszkania z kolejnym nowym numerem 1, 2, 3 itd. i podkreślenie(oddzielenie) meldunku w każdej połowie miesiąca np.1a, (1-15 stycznia) i 1B, (16-31 stycznia) to oznacza styczeń np. 1A 5/5 czyli 5 zachorowań i 5 hospitalizacji i 1B 3/1 czyli 3 zachorowania i 1 hospitalizacja to obejmuje styczeń, tak w każdym miesiącu, możliwość uzupełnienia ww. danych. Przenoszenie do indeksu literowego z numerem podejrzanych a po przeniesieniu do rejestru pewnych z nowym numerem. Wykonanie tych czynności będzie umożliwiało dokonanie korekty, czyli zmian danych w tych rejestrach. Lista wyboru nr 1 Po zaznaczeniu odpowiedniego pola (możliwość wielokrotnego wyboru) program dopisuje osobę do odpowiedniej tabeli nadając mu kolejny unikalny numer, numer nadawany musi być widoczny po wprowadzeniu, podczas zatwierdzania zapisu danych.

3 II. Rejestr zachorowań na chorobę zakaźną (chorób pewnych) Obliczanie wieku osoby chorej w zależności od daty urodzenia i zachorowania: - lata: 0, 1, 2, 3, 4,5, 6, 7, 8, 9, lata:1-4, 5-9, 10-14, 15-19, 20-24, 25-29, 30-34, 35-39, 40-44, 45-49, 50-54, 55-59, 60-64, 65-74, 75 lat i więcej -możliwość tworzenia własnych zakresów przedziału wiekowego osób zarejestrowanych. np.: (1-10, 10-20, 20-30) lub (1-23, 23-53) itp. - płeć: M/K - liczba osób, które zachorowały w danym miesiącu z danych chorób pewnych. - liczba zachorowań wykazanych w danym miesiącu zgodne z wykazaniem w MZ 56 razem w PG i PZ, zachorowań przeniesionych do rejestru pewnych. (weryfikacja poprawności danych na podstawie zliczenia zachorowań w danym miesiącu) - rozbicie zachorowań osobno płeć M/K i według wieku - rozbicie zachorowań osobno płeć M/K według szczepień (zaszczepieni, nie szczepieni, brak danych ) - dotyczy zachorowań przenoszonych drogą kropelkową. W PZ wykazanie zachorowań w miastach w powiecie: - I grupa miasta o liczbie ludności tys. mieszkańców Krzeszowice, Skawina - II grupa poniżej 20 tys. mieszkańców Skała, Słomniki, Świątniki Górne. Czynniki III. Rejestr dodatnich wyników badań w kierunku biologicznych czynników chorobotwórczych Możliwość przypisania z rejestru zakażeń i zachorowań na chorobę zakaźną lub ich podejrzeń na podstawie podejrzanych do rejestru biologicznych czynników chorobotwórczych np. salmonellozy, a których nie będzie w tym rejestrze należy wprowadzić do rejestru czynników.

4 B. Wykaz danych zawartych w bazie danych do rejestracji obcych Dane podstawowe Dane podstawowe wpisywane do rejestru zakażeń i zachorowań na chorobę zakaźną lub ich podejrzeń (tzw. Rejestr obcych) na podstawie formularza zgłoszenia zachorowania lub rozpoznania zakażenia lub choroby zakaźnej obejmują: 1- liczba porządkowa 2- data wpływu zgłoszenia formularza zachorowania, lub podejrzenia zachorowania na chorobę zakaźną 3- dane osoby przeprowadzającej dochodzenie 4- nazwisko i imię 5- data urodzenia 6- numer PESEL 7- płeć M/K 8- adres miejsca zamieszkania, (miejscowość, kod pocztowy, ulica, nr. domu, mieszkania) 9- data zachorowania 10- data rozpoznania / podejrzenia zachorowania 11- nazwa placówki zgłaszającej zachorowanie, lub podejrzenie zachorowania na chorobę zakaźną,(adres, unikalna nazwa) 12- rozpoznanie kliniczne (chorobowe): rozwijana lista wyboru (według dostarczonej listy chorób) + możliwość dopisania ręcznego choroby 13- rodzaj biologicznego (czynnika) chorobotwórczego: rozwijana lista wyboru (pole wyboru czynnika choroby według listy) + możliwość dopisania czynnika ręcznie 14- pole Uwagi możliwość dopisania dodatkowych informacji 15- referent który wysyła sprawę 16- miejsce przekazania sprawy 17- dane osoby rejestrującej (inicjały) pobierane automatycznie z obecnie zalogowanego użytkownika który wprowadza wpisy 18- data wysłania zgłoszenia przez stronę 19- sposób doręczenia zgłoszenia: wybór (fax, list, epuap, , telefonicznie, osobiście)

5 UWAGI możliwość filtrowania nazwisk (automatyczne filtrowanie wpisywanych nazwisk) możliwość pracy w programie w tym samym czasie więcej niż jednej osoby ustalenie jednolitej zasady wpisania adresu zamieszkanie (np. w Powiecie Grodzkim Krakowska a nie Kraków, ul. Krakowska, w miastach w powiecie ziemskim Skawina, Krakowska, a w powiecie ziemskim nazwę miejscowości) możliwość wprowadzania zmian wpisanych danych możliwość kopiowania i drukowania rejestrów pola uzupełniane nie wymagane do wypełnienia formularz zgłoszenia zachorowania lub podejrzenia zachorowania w załączeniu. program musi posiadać osobną własną bazę danych, praca tylko w sieci lokalnej. zabezpieczenie praw dostępu do programu (DANE WRAŻLIWE / REJESTR ZACHORWAŃ) (zabezpieczony przed niepowołanym dostępem) historia logowania, historia zmian wpisów, historia dodawania wpisów program musi posiadać możliwość filtrowania, sortowanie wyszukiwania wszystkich danych z rejestru możliwość wytwarzania dokumentów Excel z zaznaczonego obszaru danych program musi mieć możliwość wytwarzania dokumentów takich jak w załączniku: MZ-56, MZ-57, MZ-58, raport zachorowania (wpisanie ręcznego zakresu dat dla wytwarzanego dokumentu) możliwość zliczania statystycznej ilości wprowadzonych wpisów w określonym/wybranym przedziale czasu (wpisanie ręcznego zakresu dat) z możliwością tworzenia statystyki dla: pojedynczej wybranej osoby wprowadzającej lub wielu osób możliwość korekty\zmiany\dodania nowych druków sprawozdawczych: MZ 56, MZ57, MZ58, raportów zachorowań oraz wzorów sprawozdań (tabel) w przypadku urzędowej zmiany wzorów.

6 IV. Gruźlica Program do rejestracji 1. kwartał możliwość wyboru kwartału z rozwijanej listy ( I kw., II kw., III kw., IV kw.) 2. numer kolejny z kwartału możliwość wpisywania ręcznie 3. liczba porządkowa 4. ZLK 2, ZLB 2 możliwość wyboru z listy rozwijanej 5. data wpływu zgłoszenia formularza zachorowania lub podejrzenia zachorowania na gruźlicę 6. dane osoby przeprowadzającej dochodzenie 7. nazwisko 8. imię 9. płeć M/K 10. numer pesel 11. data urodzenia RRRR-MM-DD 12. adres miejsca zamieszkania ( miejscowość, kod pocztowy, ulica, nr domu/mieszkania ) 13. województwo możliwość wybory z listy rozwijanej+ możliwość dopisania ręcznego 14. powiat możliwość wyboru z listy rozwijanej + możliwość dopisania ręcznego 15. PG ( powiat grodzki ), PZ ( powiat ziemski), OBCE + możliwość dopisania ręcznego 16. odwołane, MOTT, ZGON - możliwość wyboru z listy rozwijanej + możliwość dopisania ręcznego 17. data zachorowania 18. data hospitalizacji 19. data rozpoznania RRRR-MM-DD 20. nazwa placówki zgłaszającej zachorowanie lub podejrzenie zachorowania na gruźlicę ( możliwość dopisania dowolnej liczby placówek zgłaszających zachorowanie ) oraz dane i telefon lekarza zgłaszającego zachorowanie na gruźlicę 21. rozpoznanie kliniczne ( chorobowe): rozwijana lista wyboru (wg. dostarczonej listy chorób) + możliwość dopisania ręcznego choroby 22. rodzaj biologicznego ( czynnika) chorobotwórczego rozwijana lista wyboru (wg. dostarczonej listy czynników) + możliwość dopisania ręcznego czynnika 23. pole Uwagi możliwość dopisania dodatkowych informacji 24. dane osoby rejestrującej ( inicjały) pobierane automatycznie z obecnie zalogowanego użytkownika który wprowadza wpisy 25. data wysłania zgłoszenia przez stronę 26. sposób doręczenia zgłoszenia: wybór (fax, list, epuap, , telefonicznie, osobiście)

7 UWAGI: wszystkie uwagi zawarte w punkcie III dodatkowo: w momencie nadania kwartału program dopisuje osobę do odpowiedniej tabeli nadając jej kolejny unikalny numer możliwość dopisania pozostałych danych ręcznie w tabelach możliwość exportu danych do Excela obliczanie wieku osoby chorej w zależności od daty urodzenia i zachorowania: przedziały wiekowe ( 0-14), (15-19), (20-44), (45-64), (65 +) możliwość tworzenia własnych zakresów przedziału wiekowego osób zarejestrowanych liczba zarejestrowanych zgłoszeń w danym miesiącu rozbicie zachorowań osobno płeć M/K możliwość filtrowania i sortowania wszystkich danych w rejestrze. Rejestr osób zakażonych z szyfrowaniem danych osobowych Komunikacja w sieci wewnątrzzakładowej za pośrednictwem protokołu SSL. Możliwość przesyłania wybranych formularzy wraz z załącznikiem skanu danych osobowych zawartych w formularzach zgłoszeń zachorowań (czynników chorobotwórczych) do innych stacji PSSE na terenie całego kraju. Dane osobowe kontrahentów będą przekazywane w postaci zaszyfrowanej z możliwością ich odbioru Wielostanowiskowa edycja danych. Użytkownicy systemu będą mogli pracować w tym samym czasie na swoich stanowiskach pracy. Wyszukiwarka, filtr, zrzut wyników do Excela. Bazę danych musi posiadać możliwością przeglądania, filtrowania według różnych kryteriów. Pozwoli to szybko odnaleźć dowolny rekord, aby wprowadzić w nim niezbędne modyfikacje. Zastosowane kryteria filtrowania pozwolą również wykonać dowolny zrzut danych do Excela, na potrzeby prac raportowych. Numeracja zleceń według ustalonego klucza. Każdy wprowadzony rekord danych ma posiadać unikatowy numer identyfikacyjny. Struktura numeru pozwoli zachować spójność danych w przypadku łączenia ich między różnymi instalacjami systemu (np. między dwoma placówkami). System deduplikacji danych walidacja pod względem powielania się zgłoszeń. Sposób wprowadzania nowych danych do bazy musi posiadać system ostrzeżeń przed wprowadzeniem dwa razy tych samych danych. Zwłaszcza dotyczy to niepożądanego przypadku wprowadzenia wielokrotnie tego samego kontrahenta do bazy lub dwa razy tego samego zgłoszenia.

8 Synchronizacja z importem i eksportem danych. W przypadku konieczności wymiany danych między osobnymi bazami danych (np. do placówki w innym mieście) dane będą w postaci zaszyfrowanej. Do szyfrowania i odszyfrowania danych osobowych wykorzystany zostanie klucz cyfrowy, który będzie można przekazać odbiorcy na innym nośniku elektronicznym (np. za pomocą pen drive przesłanego kurierem). System musi zadbać o to, żeby w trakcie importu i eksportu danych nie nastąpiła duplikacja tych samych informacji. Zestaw raportów końcowych. Zleceniodawca będzie mógł zdefiniować wygląd oraz zakres danych do typowych raportów końcowych. (np. zestawień miesięcznych, analizy danych etc..) System umożliwi przyszłościowe uzupełnienie tych raportów o kolejne niezbędne dane, jeżeli zajdzie taka potrzeba. Definicje raportów według zmiennych grup wiekowych. Możliwość definiowania w kolejnych latach, jeżeli zmianie ulegnie zakres grup wiekowych, których te raporty dotyczą. Użytkownik systemu będzie mógł zdefiniować grupy wiekowe wykorzystane w raporcie przed wygenerowaniem raportu. Słownik chorób i czynników zakaźnych. Informacje o czynnikach i chorobach będą w bazie danych zesłownikowane, co umożliwi elastyczne zarządzanie raportami, oraz pozwoli stworzyć właściwe zestawienia raportów dla chorób i czynników zakaźnych. Przystosowanie do pracy w sieci lokalnej za z wykorzystaniem szyfrowanej transmisji danych. System napisany w technologii webowej z wykorzystaniem protokołu https/ssl. System zbudowany w oparciu o poniższe technologie. Apache 2, PHP 5.6, Zend Framework 2.4. MySql 5.6 Backup bazy danych z wykorzystaniem Crontab. Transmisja kopii bezpieczeństwa bazy z wykorzystaniem sftp lub scp. Komunikacja za pośrednictwem protokołu SSL. Okres rękojmi 6 miesięcy od daty przyjęcia oprogramowania do użytkowania. W okresie rękojmi autor oprogramowania musi zagwarantować szybką reakcję na zaistniałe awarie związane z nieprawidłowym funkcjonowaniem oprogramowania. Wszelkie naprawy lub usprawnienia funkcjonalności w okresie rękojmi zleceniobiorca zobowiązuje się usuwać nieodpłatnie.

9 Instalacja oprogramowania, wdrożenie. Licencja wieczysta na użytkowanie programu przez placówkę stacji sanitarno epidemiologicznej lub inną osobę prawną, która dokona zakupu oprogramowania, na nieograniczoną ilość stanowisk. (opcjonalnie) Wsparcie programistyczno administracyjne, po okresie rękojmi, w którego zakres wchodzi: reakcja na awarię systemu szkolenie użytkowników modyfikacja system Wdrożenie: Zleceniobiorca zobowiązuje się na instalację oraz konfiguracje zabezpieczeń serwera pod obsługę bazy na wyznaczonym serwerze. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT: Oferty należy składać na jeden z podanych sposobów: a) elektronicznie adres b) na numer faksu (12) c) pocztą, kurierem lub dostarczyć osobiście na adres Zamawiającego w nieprzekraczalnym terminie do 21 sierpnia 2015 r. do godz. 12:00 Oferty po terminie nie będą rozpatrywane. KONTAKT: Informacji związanych ze składaniem ofert udziela Pan Michał Długosz pod numerem telefonu (12) w. 120 lub za pośrednictwem poczty Informacji na temat specyfikacji technicznej do programu udziela Pan Artur Kasina telefon (12) w. 168 lub za pośrednictwem poczty Informacje merytoryczne do programu proszę kierować do Pani Teresa Sabat-Gorzkowska telefon (12) w. 136 lub za pośrednictwem poczty

II. Motor baz danych SQL. a) Motor baz danych SQL w wersji umożliwiającej pracę SEOD dla 70 użytkowników.

II. Motor baz danych SQL. a) Motor baz danych SQL w wersji umożliwiającej pracę SEOD dla 70 użytkowników. Załącznik Nr 1 Dostawa obejmuje: 1. Serwerowy system operacyjny dla 100 użytkowników CPV 32425000-8 2. Motor baz danych SQL CPV 30241100-1 3. System Elektronicznego Obiegi dokumentów CPV 64216000-3, dla

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ZINTEGROWANEGO SYSTEMU INFORMATYCZNEGO

SPECYFIKACJA ZINTEGROWANEGO SYSTEMU INFORMATYCZNEGO PSĘPWANIE PRZEARGWE NR RCZ/PPR/20/15 ZAŁĄCZNIK NR 1 D ZAPYANIA FERWEG SPECYFIKACJA ZINEGRWANEG SYSEMU INFRMAYCZNEG Dotyczy postępowania nr RCZ/PPR/20/15 dla zadania pn. PRGRAMWANIE WRAZ Z REPZYRIUM DKUMENACJI

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WDROŻENIA I DOSTAWY CZĘŚĆ I

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WDROŻENIA I DOSTAWY CZĘŚĆ I Załącznik nr 2A POVIIG230/11/2013 SPECYFIKACJA TECHNICZNA WDROŻENIA I DOSTAWY CZĘŚĆ I Zamówienie obejmuje dostawę wraz z wdrożeniem systemu elektronicznego obiegu dokumentów oraz wyposażenie multimedialne

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA CZĘŚĆ I. System elektronicznego obiegu dokumentów oraz telefonia IP

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA CZĘŚĆ I. System elektronicznego obiegu dokumentów oraz telefonia IP Załącznik nr 1A POVIIG230/13/2013 OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA CZĘŚĆ I System elektronicznego obiegu dokumentów oraz telefonia IP Zamówienie obejmuje dostawę wraz z wdrożeniem systemu elektronicznego obiegu

Bardziej szczegółowo

PROGRAM BADAŃ PRZESIEWOWYCH

PROGRAM BADAŃ PRZESIEWOWYCH PROGRAM BADAŃ PRZESIEWOWYCH SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (SI-PBP) Opracował: Zespół konsultantów ITTI Sp. z o.o. Wszelkie prawa zastrzeżone. Niniejszy dokument, w każdej postaci - w wersji drukowanej,

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ OFERTY W ODPOWIEDZI NA ZAPYTANIE OFERTOWE Nr 1/058/2012/POKL

FORMULARZ OFERTY W ODPOWIEDZI NA ZAPYTANIE OFERTOWE Nr 1/058/2012/POKL Załącznik nr 5. DO ZAPYTANIA OFERTOWEGO Nr 1/058/2012/POKL FORMULARZ OFERTY W ODPOWIEDZI NA ZAPYTANIE OFERTOWE Nr 1/058/2012/POKL Zamawiający Wykonawca Collegium Civitas Pałac Kultury i Nauki, p. XII Pl.

Bardziej szczegółowo

1. ROZBUDOWA POSIADANEGO PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO SYSTEMU INFOMEDICA

1. ROZBUDOWA POSIADANEGO PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO SYSTEMU INFOMEDICA Strona1 Załącznik nr 1 do specyfikacji Ujednolicony opis przedmiotu zamówienia DZZ-382-60/12 Zamawiający za równoważny uzna system spełniający funkcjonalności wymienione w pkt. 3.8. W przypadku zaoferowania

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. 1. Strona musi być zoptymalizowana pod kątem czasu ładowania (mała łączna wielkość plików tworzących pojedynczą stronę).

ZAPYTANIE OFERTOWE. 1. Strona musi być zoptymalizowana pod kątem czasu ładowania (mała łączna wielkość plików tworzących pojedynczą stronę). ZAPYTANIE OFERTOWE CUPT/DO/OZ/25/5/1/IM/15/SW Szanowni Państwo, Centrum Unijnych Projektów Transportowych zaprasza Państwa do złożenia oferty cenowej na Projekt i wykonanie serwisu internetowego dla Centrum

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA TECHNICZNE I FUNKCJONALNE. Wszystkie pozycje z tabel oznaczone Tak/ Nie lub oferowany parametr muszą zostać wypełnione.

WYMAGANIA TECHNICZNE I FUNKCJONALNE. Wszystkie pozycje z tabel oznaczone Tak/ Nie lub oferowany parametr muszą zostać wypełnione. Załącznik Nr 8 do SIWZ RZP WYMAGANIA TECHNICZNE I FUNKCJONALNE Wszystkie pozycje z tabel oznaczone Tak/ Nie lub oferowany parametr muszą zostać wypełnione. Dla pozycji Tak/Nie : Tak w przypadku, kiedy

Bardziej szczegółowo

Opis przedmiotu zamówienia

Opis przedmiotu zamówienia Opis przedmiotu zamówienia do postępowania o zamówienie publiczne na: kompleksową dostawę, wdrożenie i utrzymanie Zintegrowanego Informatycznego Systemu Wspomagania Zarządzania Uczelnią klasy ERP wraz

Bardziej szczegółowo

I. 1 System wspomagania zarządzania przedsiębiorstwem (ERP)

I. 1 System wspomagania zarządzania przedsiębiorstwem (ERP) zapytanie ofertowe - numer sprawy: ZKM/MJ/925/2014 Biała Podlaska, dnia 5 listopada 2014 roku ZAPYTANIE OFERTOWE na dostawę Systemu finansowo-księgowego współpracującego z systemem MUNICOM do Zarządu Komunikacji

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Znak sprawy 139/2013 ZAMAWIAJĄCY: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Nasielsku ul. Sportowa 2 05-190 Nasielsk tel. (23) 691 25 03 fax. (23) 691 26 06 w 27 www.zoz.nasielsk.pl e-mail: sekretariat@zoz.nasielsk.pl

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia

Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia Załącznik nr 2 do SIWZ Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia Przedstawione przez Wykonawcę rozwiązanie musi zakładać perspektywę cyfryzacji urzędu oraz rozwoju elektronicznych usług publicznych w ramach

Bardziej szczegółowo

Opis przedmiotu zamówienia:

Opis przedmiotu zamówienia: Załącznik nr 1 Opis przedmiotu zamówienia: Zaprojektowanie, wykonanie i dostawa systemu zarządzania treścią (CMS) wraz z niezbędnymi licencjami, szkoleniami, wsparciem oraz jego instalacja, uruchomienie,

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE dla zamówień o wartości przekraczającej wyrażoną w złotych równowartość kwoty 14 000 euro netto

ZAPYTANIE OFERTOWE dla zamówień o wartości przekraczającej wyrażoną w złotych równowartość kwoty 14 000 euro netto Ateneum Hurtownia Książek Sp.j. Adam Zegiel, Maciej Kogut ul. Nad Drwiną 10 30-741 Kraków Kraków, 21.05.2012 ZAPYTANIE OFERTOWE dla zamówień o wartości przekraczającej wyrażoną w złotych równowartość kwoty

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA FUNKCJONALE ZINTEGROWANEGO SYSTEMU INFORMATYCZNEGO

WYMAGANIA FUNKCJONALE ZINTEGROWANEGO SYSTEMU INFORMATYCZNEGO Załącznik nr 2 WYMAGANIA FUNKCJONALE ZINTEGROWANEGO SYSTEMU INFORMATYCZNEGO oferowanego dla: ZAKŁAD WYKONASTWA SIECI ELEKTRYCZNYCH RZESZÓW SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Rzeszów marzec 2014 2

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika programu Asystent Gabinet Lekarski 2014. Autorzy: Tomasz Fok Karol Wierzchołowski Dominik Samojluk

Instrukcja użytkownika programu Asystent Gabinet Lekarski 2014. Autorzy: Tomasz Fok Karol Wierzchołowski Dominik Samojluk Instrukcja użytkownika programu Asystent Gabinet Lekarski 2014 Autorzy: omasz Fok Karol Wierzchołowski Dominik Samojluk Spis treści 1 WSĘP 3 2 Asystent Gabinet Lekarski 5 3 Instalacja 6 4 Pierwsze uruchomienie

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika programu Asystent Faktura 2014. Autorzy: Tomasz Fok Karol Wierzchołowski Dominik Samojluk

Instrukcja użytkownika programu Asystent Faktura 2014. Autorzy: Tomasz Fok Karol Wierzchołowski Dominik Samojluk Instrukcja użytkownika programu Asystent Faktura 2014 Autorzy: omasz Fok Karol Wierzchołowski Dominik Samojluk Spis treści 1 WSĘP 3 2 Asystent Faktura 5 3 Instalacja 6 4 Pierwsze uruchomienie 8 4.1 Kreator

Bardziej szczegółowo

Projekt pn. Ostrów Wielkopolski miastem aktywnych obywateli

Projekt pn. Ostrów Wielkopolski miastem aktywnych obywateli Znak sprawy: KS.273.6.2014 Ostrów Wielkopolski, 19.08.2014 r. ZAPYTANIE CENOWE dotyczące udzielenia zamówienia poniżej kwoty 30 000 euro w ramach realizacji projektu pn. Ostrów Wielkopolski miastem aktywnych

Bardziej szczegółowo

Asseco WAPRO OPROGRAMOWANIE DLA FIRM PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA

Asseco WAPRO OPROGRAMOWANIE DLA FIRM PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA ASSECO BUSINESS SOLUTIONS SA Asseco WAPRO OPROGRAMOWANIE DLA FIRM PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA WF-Mag dla Windows WF-FaKir dla Windows WF-KaPeR dla Windows WF-GANG dla Windows WF-bEST dla Windows WF-Analizy

Bardziej szczegółowo

PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA

PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA CafeFirma - Magazyn 2 Multi PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA I CafeFirma - Magazyn 2 Multi Spis treści Rozdział 1. Wprowadzenie 4 Rozdział 2. Wymagania 5 Rozdział 3. Instalacja i logowanie do programu 5 Rozdział

Bardziej szczegółowo

Wymagania dotyczące systemu WrokFlow

Wymagania dotyczące systemu WrokFlow Zachodniopomorski Regionalny Fundusz Poręczeń Kredytowych Sp. z o.o Wymagania dotyczące systemu WrokFlow DO ZAPYTANIA OFERTOWEGO. Szczecin 2011 1 Spis treści Wymagania dotyczące oferentów oraz kryteria

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA. Istotnych Warunków Zamówienia

SPECYFIKACJA. Istotnych Warunków Zamówienia Instytut Ogrodnictwa 96-100 Skierniewice, ul. Konstytucji 3 Maja 1/3 tel. 46 833 20 21, fax 46 833 32 28 www.inhort.pl Nr postępowania: 50/ZP/2012 SPECYFIKACJA Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) dla

Bardziej szczegółowo

praca.gov.pl Podręcznik użytkownika

praca.gov.pl Podręcznik użytkownika Zamawiający: Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej ul. Nowogrodzka 1/3/5 00-513 Warszawa http://www.mpips.gov.pl Wykonawca: Sygnity S.A. al. Jerozolimskie 180 02-486 Warszawa Tel. (22) 571 10 00; Fax:

Bardziej szczegółowo

P A K I E T O P R O G R A M O W A N I A D L A F I R M. FS-System. FS-System 2002-2006 FlySoft.pl edycja 1.05 2006-11-05 www.flysoft.

P A K I E T O P R O G R A M O W A N I A D L A F I R M. FS-System. FS-System 2002-2006 FlySoft.pl edycja 1.05 2006-11-05 www.flysoft. P A K I E T O P R O G R A M O W A N I A D L A F I R M FS-System I N S T R U K C J A O B S Ł U G I FS-System 2002-2006 FlySoft.pl edycja 1.05 2006-11-05 www.flysoft.pl 2 Dziękujemy za wybranie pakietu oprogramowania

Bardziej szczegółowo

Opis przedmiotu zamówienia

Opis przedmiotu zamówienia Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Projekt pn. Program rozwoju Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy UMOWA Nr: UDA-POKL.04.01.01-00-157/11-00

Bardziej szczegółowo

Podręcznik użytkownika Wersja 2008 RAKSSQL

Podręcznik użytkownika Wersja 2008 RAKSSQL Podręcznik użytkownika Wersja 2008 RAKSSQL RAKS Spółka z o.o., Warszawa 2008 WARUNKI LICENCJI NA UŻYTKOWANIE PROGRAMU SYSTEMU RAKSSQL 1. Przedmiotem licencji jest prawo do użytkowania programu systemu

Bardziej szczegółowo

Dokumentacja programu TT-Pomoc. Wersja GP-1.2-5.6 Copyright 2013 Top-Team TT Sp. z o.o. www.top-team.pl

Dokumentacja programu TT-Pomoc. Wersja GP-1.2-5.6 Copyright 2013 Top-Team TT Sp. z o.o. www.top-team.pl Wersja GP-1.2-5.6 Copyright 2013 Top-Team TT Sp. z o.o. www.top-team.pl Spis treści 1. Zmiany - informacje o zmianach w aplikacji... 1 1.1. Informacja o zmianach w aplikacji... 1 2. Wstęp do aplikacji

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI PROGRAMU. INFOR System KSIĘGA PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW. Nasza wiedza i narzędzia wspierają Twoją strategię. Wersja 9.

INSTRUKCJA OBSŁUGI PROGRAMU. INFOR System KSIĘGA PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW. Nasza wiedza i narzędzia wspierają Twoją strategię. Wersja 9. INSTRUKCJA OBSŁUGI PROGRAMU INFOR System KSIĘGA PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW Nasza wiedza i narzędzia wspierają Twoją strategię Wersja 9.0 www.biznesmen.com.pl pomoc@biznesmen.com.pl 1 Spis treści I.Wstęp...

Bardziej szczegółowo

Zintegrowany System Zarządzania Firmą. humansoft Corax MODUŁ KADRY I PŁACE HR

Zintegrowany System Zarządzania Firmą. humansoft Corax MODUŁ KADRY I PŁACE HR Zintegrowany System Zarządzania Firmą humansoft Corax MODUŁ KADRY I PŁACE HR Wersja 3.15 Radom, lipiec 2009 Powielanie w jakiejkolwiek formie, całości lub fragmentów podręcznika, bez pisemnej zgody Humansoft

Bardziej szczegółowo