Perspektywy rozwoju naziemnej telewizji cyfrowej DVB-T w obszarze miasta Kielce

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Perspektywy rozwoju naziemnej telewizji cyfrowej DVB-T w obszarze miasta Kielce"

Transkrypt

1 Jacek Łukasz Wilk Perspektywy rozwoju naziemnej telewizji cyfrowej DVB-T w obszarze miasta Kielce Streszczenie: W dobie rozwoju technologii cyfryzacja telewizji naziemnej umożliwia mieszkańcom Polski odbiór sygnałów w standardzie ogólnoeuropejskim DVB-T. Zastąpienie tradycyjnych analogowych technik nadawania i odbioru fal radiowych technologią cyfrową stanowi obecnie jeden z najważniejszych projektów zmierzających w kierunku gospodarki opartej na wiedzy. W praktyce inicjatywa ta scala wiele aspektów dotyczących rozmaitych sfer działania, w zakresie techniki oraz ekonomii, w kierunku wymiernym dla społeczeństwa. W niniejszym artykule, posiadającym charakter kompilacji, zostanie przedstawiony zarys, jak i wykorzystanie technologii DVB-T w obszarze miasta Kielce na tle tradycyjnych rozwiązań na przykładzie lokalnych stacji telewizyjnych. Słowa kluczowe: DVB-T, multipleks, telewizja naziemna Wstęp Wśród rozmaitych metod komunikacji międzyludzkiej funkcjonują również takie, które stanowią najnowsze zdobycze myśli technicznej naszych czasów. Podobnie jak w wielu innych dziedzinach, pewne ogólne prawidłowości są wykorzystywane na praktyczne, różne sposoby 1. Z całą pewnością rozwój sieci radiowych stał się akceleratorem szeroko rozumianych zmian społecznych i gospodarczych, które zmierzają w kierunku budowy społeczeństwa informacyjnego oraz gospodarki opartej na wiedzy 2. Rozwój cyfrowych sieci transmisyjnych możliwy jest poprzez wykorzystanie transmisji bezprzewodowej do przesyłania sygnałów na różnych pasmach częstotliwości. W miejscu tym należy przypomnieć, że zasadnicze rodzaje współczesnych linii radiowych (satelitarne, horyzontowe i pozahoryzontowe) różnią się właściwościami toru radiowego. Pomimo faktu, że mogą służyć do przesyłania takich samych sygnałów, metodyka projektowania sieci jest odmienna (z uwagi na szereg uwarunkowań jakie należy wziąć pod uwagę dla konkretnego mechanizmu propagacji fal radiowych). Systemy takie mogą jednak koegzystować ze sobą 3. Alternatywnym do komunikacji satelitarnej, kablowej czy tradycyjnej (opartej na technikach analogowych) sposobem realizacji przekazu audiowizyjnego jest 1 J. Ł. Wilk, O głównych kierunkach rozwoju cyfrowych sieci teletransmisyjnych, [w:] XI Kielecki Festiwal Nauki. Prezentacje Festiwalowe, (red.) A. Predygier, Wydawnictwo Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrodniczego Jana Kochanowskiego w Kielcach, Kielce 2012, s. 76 (passim). Zob. także: J. Ł. Wilk, Charakterystyka wybranych usług oferowanych w sieciach komputerowych, 2 J. Ł Wilk, Skąd przychodzi i dokąd zmierza rozwój technologii informatycznych w Polsce, [w:] XI Kielecki Festiwal Nauki. Prezentacje Festiwalowe, (red.) A. Predygier, Wydawnictwo Uniwersytetu Humanistyczno- Przyrodniczego Jana Kochanowskiego w Kielcach, Kielce 2012, s. 79. Zob. więcej na temat perspektyw rozwoju współczesnych usług satelitarnych w raporcie pt. Rozwój sektora e-usług na świecie II edycja, Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP), Warszawa 2012, s , , J. Ł. Wilk, Współpraca naukowa w ramach Projektu Europejskiego COST IC0802, [w:] Wschód i Zachód w wymiarze globalnym. Doświadczenia z przeszłości a perspektywy na przyszłość, (red.) M. Miłek, G. Wilk- Jakubowski, R. S. Brzoza, Wydawnictwo Stowarzyszenia Współpracy Polska-Wschód. Oddział Świętokrzyski, Kielce 2012, s

2 korzystanie z naziemnych technik cyfrowych na potrzeby radia czy telewizji. Do niedawna korzystanie z tego rodzaju usług wiązało się z koniecznością zapłaty abonamentu dostawcom satelitarnym czy kablowym. Obecnie wdrażana w Europie naziemna telewizja cyfrowa przeżywa rozkwit, przy czym w większości krajów jest już dostępna (poza standardowym abonamentem RTV) za darmo (free to air). O ile w USA sygnał analogowy został wyłączony w 2009 roku, o tyle w Polsce wyłączenie analogowych nadajników planowane jest na dzień 31 lipca 2013 roku. Niewątpliwą zaletą naziemnych sieci radiowych są mniejsze w stosunku do tradycyjnych sieci kablowych koszty inwestycji (nośnikiem informacji są fale elektromagnetyczne) 4. Jednym z rozwiązań cyfryzacji może być system DAB (Digital Audio Broadcasting) rozpowszechniony głównie w Europie, który umożliwia nadawanie cyfrowych programów radiowych. Ocenia się, że w 2006 roku korzystało z niego około 1000 nadawców, przy czym w Polsce w technologii tej audycje radiowe nadawane są w trybie testowym przez 12 rozgłośni. Dodatkowe korzyści wynikające z zastosowania systemu DAB (szczególnie odbiór w pojazdach), nie okazały się jednak wystarczające dla jego upowszechnienia. W ostatnim czasie zaobserwowano bowiem wzrost zainteresowania konkurencyjnymi do DAB technikami transmisji cyfrowej m.in.: DVB-T, DVB-T2 (Digital Video Broadcasting-Terrestrial) stanowi obecnie standard cyfrowej telewizji naziemnej, DVB-S, DVB-S2 (Digital Video Broadcasting-Satellite) standard cyfrowej telewizji satelitarnej, DVB-H,DVB-SH (Digital Video Broadcasting-Handheld) odmiana DVB-T dostosowana do potrzeb małych urządzeń przenośnych (w tym telefonów komórkowych), DVB-C, DVB-C2 (Digital Video Broadcasting-Cable) standard stosowany w sieciach kablowych 5. Stan obecny w zakresie nadawczych stacji telewizyjnych w obszarze miasta Kielce W Polsce za przejście z odbioru analogowego na odbiór cyfrowy odpowiadają dwie instytucje: (1) KRRiT (Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji) oraz (2) UKE (Urząd Komunikacji Elektronicznej), na stronach internetowych którego odnaleźć można szczegółowy harmonogram wdrażania technologii cyfrowych. Nadawanie sygnałów radiowych wymusza konieczność zapoznania się z Prawem Telekomunikacyjnym oraz załącznikami do tego rozporządzenia. Poprzez określenie w normach ITU specyfikacji DVB dla systemów transmisyjnych, możliwe stały się działania na rzecz ujednolicenia międzynarodowych standardów dla dwukierunkowych sieci cyfrowych. W praktyce standard DVB posłużył do budowy wielu pochodnych systemów jak choćby ARCS (ASTRA Return Channel System) 6. 4 Sieci można generalnie podzielić na dwa rodzaje: (1) sieci przewodowe oraz (2) sieci bezprzewodowe. W ramach dalszego podziału sieci przewodowych wyróżnia się sieci z nowym, jak i bez nowego okablowania. W powszechnym użyciu istnieją także sieci mieszane będące kompilacją obu rodzajów ww. sieci. Zob. także: J. Ł. Wilk, Sieci radiowe mobilnym narzędziem komunikacji, edu.pl/artykuly-naukowe/ informatyka/580-sieci-radiowe-mobilnym-narzdziem-komunikacji; J. Ł. Wilk, Sieci PLC oraz PNA alternatywą dla sieci tradycyjnych, sieci-plc-oraz-pnaalternatyw-dla-sieci-tradycyjnych 5 Termin DVB odnosi się do zestawu powszechnie obowiązujących specyfikacji telewizji cyfrowej, które zostały opublikowane przez ETSI (European Telecommunications Standards Institute) Europejski Instytut Norm Telekomunikacyjnych ( CENELEC (Comité Européen de Normalisation Electrotechnique, European Committee for Electrotechnical Standardization) Europejski Komitet Normalizacyjny Elektrotechniki ( oraz EBU (European Broadcasting Union) Europejską Unię Nadawców ( Zob. więcej: E. Kindler-Jaworska, Przewodnik po telewizji cyfrowej, Wyd. TVP SA Ośrodek Szkolenia Akademia Telewizyjna, Warszawa Zob. więcej na temat specyfikacji DVB: 6 W systemie tym użytkownik poprzez interakcyjny terminal SIT (Satellite Interactive Terminal), który wyposażony jest w antenę i komputer, łączy się z interaktywnym serwerem stacji centralnej. Transmisja danych w kierunku abonenta realizowana jest z wykorzystaniem standardu DVB-S. Kanał zwrotny w paśmie K a służy do przesyłania różnego rodzaju informacji np. fonii i obrazu. Zob. więcej: A. Brajal, P. France,

3 Rysunek 1. Logo standardu telewizji cyfrowej DVB-T Źródło: _w_polsce_ czyli_dvb_t_faq.html W praktyce korzystanie z dobrodziejstw cyfrowych technologii audiowizyjnych wpływa na polepszenie jakości zarówno obrazu, jak i dźwięku (podczas pracy cyfrowych systemów mamy do czynienia z efektem progowym). O ile w systemach analogowych jakość transmisji pogarszała się stopniowo, o tyle w systemach cyfrowych zmniejszenie stosunku nośnej do zakłóceń przez pewien czas nie przekłada się na widoczne zmiany w jakości odbieranego sygnału (brak efektu śnieżenia ). Spadek wartości w granicach 1-2 db poniżej wartości progowej może przyczynić się do częściowego lub całkowitego załamania transmisji (chwilowe zamrożenie obrazu, deformacja dźwięku, a nawet całkowity zanik obrazu i dźwięku). Niewątpliwie wprowadzenie systemu wysokiej rozdzielczości HDTV (High Definition TV) oraz systemu dźwięku dookólnego poprawia jakość odbioru. Techniki cyfrowe umożliwiają wielokanałową transmisję fonii w standardzie Dolby Digital. Zaletą systemów cyfrowych jest także fakt, iż wykorzystują one znacznie mniej zasobów częstotliwości w porównaniu do systemów analogowych (na jednym kanale analogowym możliwa jest transmisja kilku programów telewizyjnych poprzez techniki multipleksacji w tym samym paśmie częstotliwości). Dodatkową funkcjonalnością może być nadawanie obrazu w różnych formatach obrazu (tradycyjnym 4:3 oraz panoramicznym 16:9), dostęp do usług dodatkowych (w tym interaktywnych) poprzez podłączenie odbiornika do sieci Internet, wprowadzenie EPG (Electronic Program Guide) przewodnika po audycjach, jak również umożliwienie odbioru przenośnego i ruchomego wszelkim urządzeniom zgodnym z wybranym w Polsce formatem kompresji MPEG-4 (H.264/AVC). Do odbioru sygnałów oprócz typowych telewizorów można wykorzystać również komputery z tunerem DVB-T. Instalacja programów jest prosta i opiera się na ich wyszukaniu w dowolnym dekoderze DVB-T (zgodnym z przyjętym sposobem kompresji). Wykorzystanie najnowszych czołowych technologii pozwala zapewnić najwyższą jakość oferowanych usług. Ponieważ odległość od nadajnika do większości lokalizacji w obszarze Kielc jest niewielka do odbioru można wykorzystać typowe anteny pokojowe skierowane czołem do nadajnika (w praktyce odnotowano jednak trudności z odbiorem sygnału MUX-3 nadawanego z ulicy Targowej np. na osiedlu Barwinek). Analizując obszar województwa świętokrzyskiego istnieje kilka lokalnych rozgłośni telewizyjnych, jednak odbiór żadnej z nich za wyjątkiem TVP Kielce nie jest możliwy z wykorzystaniem naziemnych, bezprzewodowych technik transmisji obrazu i dźwięku zgodnych ze standardem DVB-T. W obszarze Kielc lokalnie działają ponadto stacje: ITV (Internetowa Telewizja Kielce), itv (Internetowa Telewizja Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego) oraz telewizja NTV (Nowa TV Kielce). Powstałą z inicjatywy Urzędu Miasta Kielce telewizję ITV uruchomiono 22 października 2007 roku. Misją stacji jest przekazywanie istotnych informacji na temat bieżących wydarzeń w Kielcach (zarówno politycznych, gospodarczych, jak i kulturalnych w tym sportowych) oraz wzbogacenie środków [ ] (i przyp. A Geostationary Satellite Interactive System,

4 J.W.) form prezentacji atutów naszego miasta 7. Przedsięwzięcie to zostało docenione m.in. przez ekspertów z zakresie budowania wizerunku miast, komunikacji społecznej oraz komunikacji marketingowej w ramach prestiżowego Festiwalu Promocji Miast i Regionów. Telewizja internetowa ITV uzyskała pierwsze miejsce i nagrodę Złote Formaty w kategorii Strona internetowa. Podobnie, telewizja itv przekazuje najważniejsze informacje na temat wydarzeń z regionu świętokrzyskiego 8. Projekt ten jest realizowany przez Biuro Prasowe Urzędu Marszałkowskiego w Kielcach. Redakcję stacji współtworzą 4 osoby. Producentem programu ostatniej (trzeciej z wymienionych stacji) działającej na podstawie koncesji Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji telewizji NTV jest natomiast firma, która współtworzy od 1993 roku ośrodek telewizyjny DAMI w kilkunastu miastach w Polsce (w tym w Skarżysku-Kamiennej). Jak wskazują wyniki badań oglądalności, telewizja NTV stała się jednym z najbardziej opiniotwórczych i wpływowych ośrodków masowego przekazu [ ] Na antenie NTV Kielce ukazują się m.in. Wiadomości kieleckie codzienne lokalne serwisy informacyjne, relacje z koncertów i uroczystości regionalnych, reportaże, felietony, magazyny sportowe i inne produkcje z terenu Kielc 9. Stacja ta od kilku lat współpracuje z jedną z największych w Polsce telewizji kablowych VECTRA S.A., z której usług korzysta niemal 4 mln odbiorców (w tym 80 tysięcy mieszkańców Kielc). Jak wynika zatem z przeprowadzonych analiz, stacje telewizyjne z obszaru miasta Kielce (za wyjątkiem TVP Kielce obejmującej zasięgiem województwo świętokrzyskie) nadają audycje wyłącznie za pośrednictwem typowych sieci kablowych lub zamieszczają swoje programy w Internecie. Nadajniki telewizji naziemnej w obszarze miasta Kielce Niewątpliwie ważną kwestią jest analiza pokrycia obszaru Kielc sygnałem radiowym na podstawie danych dotyczących ukształtowania powierzchni oraz zabudowy czy parametrów systemów radiowych (z uwzględnieniem teorii rozchodzenia się fal radiowych). Celem projektantów systemów telewizji cyfrowej staje się dążenie do utrzymania jednostajnego poziomu jakości odbieranych sygnałów w zasięgu odbioru danej stacji nadawczej. Lokalizację nadajników poprzedza zatem planowanie radiowe z użyciem odpowiednich modeli propagacyjnych (w tym z uwzględnieniem wymaganej w warunkach LOS (Line of Sight) bezpośredniej widoczności anten radiowego łącza stałego). Przeprowadzone analizy mogą posłużyć do określenia prawdopodobieństwa odbioru sygnału na określonym poziomie oraz dostępności usługi radiowej wokół danej stacji nadawczej. Badania terenowe służą ponadto badaniu wpływu warunków atmosferycznych na odbiór fal radiowych w zakresie analizowanych częstotliwości. W praktyce, w przeciwieństwie do systemów analogowych, w naziemnej telewizji cyfrowej w standardzie DVB-T odbicia sygnału od przeszkód terenowych wpływają pozytywnie na jakość odbioru. W skrajnych przypadkach może się zatem zdarzyć, że gdy wytyczony kierunek jest przesłonięty np. przez budynek, możliwe jest odebranie odbitego sygnału z innej strony. Do dokładnych pomiarów można z powodzeniem wykorzystać analizator będący na wyposażeniu Zakładu Telekomunikacji Katedry Telekomunikacji Fotoniki i Nanomateriałów Politechniki Świętokrzyskiej w Kielcach. 7 Redakcja Internetowej Telewizji Kielce, O telewizji, 8 Zob. stronę internetową telewizji itv: 9 Redakcja telewizji NTV Kielce, O nas,

5 Dostępność systemu (średnia w roku) [%] Tabela 1. Wpływ dostępności systemu na możliwość odbioru sygnału Dostępność systemu (najgorszy miesiąc) [%] Przestój godzinowy w roku [h] Przestój godzinowy w najgorszym miesiącu [h] 99,999 99,993 0,088 0,051 99,998 99,987 0,175 0,093 99,997 99,982 0,263 0,133 99,996 99,977 0,351 0,171 99,995 99,972 0,438 0,207 99,994 99,967 0,526 0,243 99,993 99,962 0,614 0,278 99,992 99,957 0,701 0,312 99,991 99,953 0,789 0,346 99,990 99,948 0,877 0,379 99,980 99,905 1,753 0,693 99,970 99,865 2,630 0,985 99,960 99,827 3,506 1,266 99,950 99,790 4,383 1,537 99,940 99,753 5,260 1,801 99,930 99,718 6,136 2,059 99,920 99,683 7,013 2,313 99,910 99,649 7,889 2,563 99,900 99,615 8,766 2,809 99,800 99,297 17,532 5,134 99,700 99,000 26,298 7,305 99,600 98,716 35,064 9,382 99,500 98,440 43,830 11,393 99,400 98,172 52,596 13,351 99,300 97,910 61,362 15,267 99,200 97,653 70,128 17,148 99,100 97,399 78,894 18,998 99,000 97,150 87,660 20,822 98,000 94, ,320 38,056 97,000 92, ,980 54,153 96,000 90, ,640 69,553 95,000 88, ,300 84,456 Źródło: J. Ł. Wilk, Prognozowanie niezawodności systemów telekomunikacyjnych, [w:] Cyfrowe Sieci Teletransmisyjne, Kielce 2013, instrukcja laboratoryjna nr 6,7, s. 2. W obszarze miasta Kielce istnieją nadajniki umożliwiające odbiór cyfrowej telewizji naziemnej DVB-T. Szerokość kanału wynosi każdorazowo 8 MHz. Wykorzystano modulację 64- QAM. Zakres częstotliwości wpisuje się w fale decymetrowe (300 MHz-3000 MHz) wg dekadowego podziału częstotliwości określonego w zaleceniach ITU-R (zakres UHF). Multipleks MUX-1 (multipleks pierwszy) zawiera programy: TVP 1 HD, TVP 2, ATM Rozrywka, ESKA TV, TVP Kielce, Polo TV oraz stacji TTV. Sygnał o polaryzacji poziomej nadawany jest izotropowo z nadajnika zlokalizowanego na Świętym Krzyżu na częstotliwości 802 MHz (kanał 62) o mocy W. W multipleksie MUX-2 (multipleks drugi) umieszczone zostały zaś programy: TV4, TV6,

6 Polsat, Polsat Sport News, TVN, TVN7, TV Puls, TV Puls2. Podobnie jak w przypadku MUX-1 sygnał o polaryzacji poziomej nadawany jest izotropowo z nadajnika o mocy zlokalizowanego na Świętym Krzyżu, tyle że na częstotliwości 594 MHz (kanał 36). Natomiast ostatni multipleks MUX-3 (multipleks trzeci) zawiera programy: TVP1, TVP2 HD, TVP Kielce, TVP Kultura, TVP Polonia oraz TVP Historia. Sygnał o polaryzacji poziomej nadawany jest izotropowo z nadajnika o mocy 2000 W umieszczonego na ulicy Targowej na częstotliwości 682 MHz (kanał 47). Perspektywy i korzyści Uruchomienie procesu cyfryzacji w Polsce stanowi rozwiązanie, które w przyszłości może być wykorzystywane na potrzeby szeroko rozumianej komunikacji. Oprócz oczywistych atutów wynikających z wprowadzania technologii cyfrowych (pojemność, jakość odbioru sygnałów) uruchomienie naziemnej telewizji cyfrowej w standardzie DVB-T pozwoliło zbudować więź bliskiego kontaktu z lokalnym środowiskiem, jak również wspomóc jego identyfikację z miastem (TVP Kielce). W praktyce telewizja przedstawia najważniejsze informacje z życia miasta, a zgodnie z zamysłem idei cyfryzacji jej odbiór jest bezpłatny (poza standardowym abonamentem RTV). W zależności od potrzeb, w oparciu o linie radiowe możliwa jest współpraca stacji telewizyjnych (w tym z firmami z segmentu satelitarnego), transmisje okazjonalne, czy możliwość redystrybucji określonych naziemnych kanałów telewizyjnych. Bibliografia 1. Kindler-Jaworska E.: Przewodnik po telewizji cyfrowej, Wyd. TVP SA Ośrodek Szkolenia- Akademia Telewizyjna, Warszawa Raport: Rozwój sektora e-usług na świecie II edycja, Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP), Warszawa Wilk J. Ł.: O głównych kierunkach rozwoju cyfrowych sieci teletransmisyjnych, [w:] XI Kielecki Festiwal Nauki. Prezentacje Festiwalowe, pr. zb. pod red. A. Predygier, Wydawnictwo Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrodniczego Jana Kochanowskiego w Kielcach, Kielce Wilk J. Ł.: Skąd przychodzi i dokąd zmierza rozwój technologii informatycznych w Polsce, [w:] XI Kielecki Festiwal Nauki. Prezentacje Festiwalowe, pr. zb. pod red. A. Predygier, Wydawnictwo Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrodniczego Jana Kochanowskiego w Kielcach, Kielce Wilk J. Ł.: Współpraca naukowa w ramach Projektu Europejskiego COST IC0802, [w:] Wschód i Zachód w wymiarze globalnym. Doświadczenia z przeszłości a perspektywy na przyszłość, pr. zb. pod red. M. Miłek, G. Wilk-Jakubowski, R. S. Brzoza, Wydawnictwo Stowarzyszenia Współpracy Polska-Wschód. Oddział Świętokrzyski, Kielce Netografia 1. Brajal A., France P.: A Geostationary Satellite Interactive System, 2. CENELEC: 3. DVB: 4. EBU: 5. ETSI: 6. ITV Kielce: 7. itv Kielce: 8. NTV Kielce,

7 9. Wilk J. Ł.: Charakterystyka wybranych usług oferowanych w sieciach komputerowych, Wilk J. Ł., Sieci PLC oraz PNA alternatywą dla sieci tradycyjnych, edu.pl/artykuly-naukowe/informatyka/579-sieci-plc-oraz-pna-alternatyw-dla-siecitradycyjnych 11. Wilk J. Ł.: Sieci radiowe mobilnym narzędziem komunikacji, edu.pl/artykuly-naukowe/informatyka/580-sieci-radiowe-mobilnym-narzdziemkomunikacji The development perspectives of digital television via DVB-T technology in the area of Kielce city Summary: Nowadays digital technology in television terrestrial broadcasting standard tends toward the tangible benefits for society. Replacement of traditional analog transmission and reception techniques radio digital technology is now one of the most important projects which is aimed towards a knowledge-based economy. In practice, this initiative integrates many aspects of the various spheres of activities in some field of technology and economics, in the direction of a rational society. In this article we will present the selected aspects of use of DVB-T in the area of Kielce city Kielce on the bases of the local television stations. Keywords: DVB-T, multiplex, terrestrial TV

INFORMATOR Wdrażanie Naziemnej Telewizji Cyfrowej (NTC) Województwo Świętokrzyskie

INFORMATOR Wdrażanie Naziemnej Telewizji Cyfrowej (NTC) Województwo Świętokrzyskie INFORMATOR Wdrażanie Naziemnej Telewizji Cyfrowej (NTC) Województwo Świętokrzyskie Opracowano na podstawie materiałów Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji źródło: www.cyfryzacja.gov.pl 1 Proces cyfryzacji

Bardziej szczegółowo

Michał Brzycki Plan prezentacji: Definicja cyfryzacji telewizji naziemnej Konieczność wprowadzenia cyfryzacji Harmonogram wyłączania telewizji analogowej w innych krajach Korzyści i koszty cyfryzacji telewizji

Bardziej szczegółowo

Odbieranie cyfrowej telewizji naziemnej DVB-T jest BEZPŁATNE i nie wymaga kupowania abonamentu żadnej płatnej platformy cyfrowej.

Odbieranie cyfrowej telewizji naziemnej DVB-T jest BEZPŁATNE i nie wymaga kupowania abonamentu żadnej płatnej platformy cyfrowej. Odbieranie cyfrowej telewizji naziemnej DVB-T jest BEZPŁATNE i nie wymaga kupowania abonamentu żadnej płatnej platformy cyfrowej. Zawartość multipleksów cyfrowych 1 / 5 multipleks Oferta programowa * kanały

Bardziej szczegółowo

Co to jest DVB-T? Jakie są korzyści z DVB-T? Większa liczba kanałów

Co to jest DVB-T? Jakie są korzyści z DVB-T? Większa liczba kanałów Co to jest DVB-T? DVB-T to standard telewizji cyfrowej DVB nadawanej z nadajników naziemnych. W Polsce do 2013 roku zastąpi całkowicie telewizję analogową czyli taką jaką możemy odbierać teraz za pomocą

Bardziej szczegółowo

Naziemna telewizja cyfrowa w Europie i Polsce

Naziemna telewizja cyfrowa w Europie i Polsce Naziemna telewizja cyfrowa w Europie i Polsce Konferencja PIIT Warszawa, 13 grudnia 2007 Agenda TP EmiTel informacje o firmie Cyfrowy świat na ekranie - jakie korzyści niesie ze sobą telewizja cyfrowa

Bardziej szczegółowo

TECHNIKI SATELITARNE A RADIOFONIA I TELEWIZJA Foresight sektora kosmicznego w Polsce. Dr Karol Jakubowicz

TECHNIKI SATELITARNE A RADIOFONIA I TELEWIZJA Foresight sektora kosmicznego w Polsce. Dr Karol Jakubowicz TECHNIKI SATELITARNE A RADIOFONIA I TELEWIZJA Foresight sektora kosmicznego w Polsce Dr Karol Jakubowicz Wprowadzenie Technika satelitarna ma trwałe miejsce w radiofonii i telewizji. Aplikacje, zastosowania

Bardziej szczegółowo

Telewizja cyfrowa. Co w praktyce oznacza to dla mieszkańców?

Telewizja cyfrowa. Co w praktyce oznacza to dla mieszkańców? Telewizja cyfrowa Co w praktyce oznacza to dla mieszkańców? Gospodarstwa domowe, które odbierają sygnał telewizyjny wyłącznie z nadajników naziemnych i posiadają stare odbiorniki telewizyjne z chwilą wyłączenia

Bardziej szczegółowo

KOMUNIKAT. Szanowni Państwo, Mieszkańcy powiatu łowickiego, skierniewickiego i rawskiego

KOMUNIKAT. Szanowni Państwo, Mieszkańcy powiatu łowickiego, skierniewickiego i rawskiego Szanowni Państwo, Mieszkańcy powiatu łowickiego, skierniewickiego i rawskiego KOMUNIKAT UWAGA! 19 marca 2013 roku pierwsze wyłączenia naziemnej telewizji analogowej na terenie województwa łódzkiego. Od

Bardziej szczegółowo

Konspekt lekcji: Naziemna telewizja cyfrowa (DVB-T)

Konspekt lekcji: Naziemna telewizja cyfrowa (DVB-T) Konspekt lekcji: Naziemna telewizja cyfrowa (DVB-T) 1 Co to jest telewizja? Dziedzina telekomunikacji przekazująca ruchomy obraz i dźwięk na odległość 2 Trochę historii Telewizja to stary wynalazek. Pierwszy

Bardziej szczegółowo

Wdrażanie anie naziemnej telewizji cyfrowej w Polsce

Wdrażanie anie naziemnej telewizji cyfrowej w Polsce Wdrażanie anie naziemnej telewizji cyfrowej w Polsce Uwarunkowania techniczne i wyspowy model konwersji analogowo-cyfrowej Wiktor Sęga - Departament Zarządzania Zasobami Częstotliwości Cyfryzacja telewizji

Bardziej szczegółowo

Materiały pomocnicze Naziemna telewizja cyfrowa (DVB-T)

Materiały pomocnicze Naziemna telewizja cyfrowa (DVB-T) Materiały pomocnicze Naziemna telewizja cyfrowa (DVB-T) Co to jest telewizja? Dziedzina telekomunikacji przekazująca ruchomy obraz i dźwięk na odległość. Trochę historii Telewizja to stary wynalazek. Pierwsza

Bardziej szczegółowo

Materiały pomocnicze Naziemna telewizja cyfrowa (DVB-T)

Materiały pomocnicze Naziemna telewizja cyfrowa (DVB-T) Materiały pomocnicze Naziemna telewizja cyfrowa (DVB-T) Co to jest telewizja? Dziedzina telekomunikacji przekazująca ruchomy obraz i dźwięk na odległość. Trochę historii Telewizja to stary wynalazek. Pierwszy

Bardziej szczegółowo

Cyfryzacja telewizji naziemnej Kolejny etap wyłączeń sygnału analogowego w województwie zachodniopomorskim 20.05.2013 Korzyści wynikające z naziemnej telewizji cyfrowej Poszerzenie oferty programowej Drogą

Bardziej szczegółowo

Materiały pomocnicze Naziemna telewizja cyfrowa (DVB-T)

Materiały pomocnicze Naziemna telewizja cyfrowa (DVB-T) Materiały pomocnicze Naziemna telewizja cyfrowa (DVB-T) Co to jest telewizja? Dziedzina telekomunikacji przekazująca ruchomy obraz i dźwięk na odległość. Trochę historii Telewizja to stary wynalazek. Pierwszy

Bardziej szczegółowo

W listopadzie 2012 r. rozpoczął się w Polsce proces wyłączania naziemnej telewizji analogowej. Szanowni Państwo!

W listopadzie 2012 r. rozpoczął się w Polsce proces wyłączania naziemnej telewizji analogowej. Szanowni Państwo! W listopadzie 2012 r. rozpoczął się w Polsce proces wyłączania naziemnej telewizji analogowej. Szanowni Państwo! w listopadzie 2012 r. rozpoczął się w Polsce proces wyłączania naziemnej telewizji analogowej.

Bardziej szczegółowo

NAZIEMNA TELEWIZJA CYFROWA. dla każdego... bez opłat...

NAZIEMNA TELEWIZJA CYFROWA. dla każdego... bez opłat... NAZIEMNA TELEWIZJA CYFROWA dla każdego... bez opłat... Wykaz programów naziemnej telewizji cyfrowej DVB-T MPEG-4 Obecnie dostępne programy nadawane są w ramach trzech multipleksów. W województwie lubuskim

Bardziej szczegółowo

10 Międzynarodowa Organizacja Radia i Telewizji.

10 Międzynarodowa Organizacja Radia i Telewizji. 10 Międzynarodowa Organizacja Radia i Telewizji. Odbiór sygnału telewizyjnego. Pytania sprawdzające 1. Jaką modulację stosuje się dla sygnałów telewizyjnych? 2. Jaka jest szerokość kanału telewizyjnego?

Bardziej szczegółowo

Materiały pomocnicze Naziemna telewizja cyfrowa (DVB-T)

Materiały pomocnicze Naziemna telewizja cyfrowa (DVB-T) Materiały pomocnicze Naziemna telewizja cyfrowa (DVB-T) Co to jest telewizja? Dziedzina telekomunikacji przekazująca ruchomy obraz i dźwięk na odległość. Trochę historii Telewizja to stary wynalazek. Pierwszy

Bardziej szczegółowo

Materiały pomocnicze Naziemna telewizja cyfrowa (DVB-T)

Materiały pomocnicze Naziemna telewizja cyfrowa (DVB-T) Materiały pomocnicze Naziemna telewizja cyfrowa (DVB-T) Co to jest telewizja? Dziedzina telekomunikacji przekazująca ruchomy obraz i dźwięk na odległość. Trochę historii Telewizja to stary wynalazek. Pierwsza

Bardziej szczegółowo

Materiał pomocnic y ze Naziemna telewizja cyfrowa (DVB-T ( )

Materiał pomocnic y ze Naziemna telewizja cyfrowa (DVB-T ( ) Materiały pomocnicze Naziemna telewizja cyfrowa (DVB-T) Co to jest telewizja? Dziedzina telekomunikacji przekazująca Dziedzina telekomunikacji przekazująca ruchomy obraz i dźwięk na odległość. Trochę historii

Bardziej szczegółowo

CO TO JEST NAZIEMNA TELEWIZJA CYFROWA I DLACZEGO JĄ WPROWADZAMY

CO TO JEST NAZIEMNA TELEWIZJA CYFROWA I DLACZEGO JĄ WPROWADZAMY JAK ODBIERAĆ TELEWIZJĘ CYFROWĄ Kolejne wyłączenia sygnału analogowego telewizji naziemnej są w Małopolsce planowane na 22 kwietnia. Do końca lipca cała Polska przejdzie na odbiór cyfrowy. Wszyscy posiadacze

Bardziej szczegółowo

projekt Plan wdrażania naziemnej telewizji cyfrowej w standardzie DVB-T Wstęp

projekt Plan wdrażania naziemnej telewizji cyfrowej w standardzie DVB-T Wstęp projekt Plan wdrażania naziemnej telewizji cyfrowej w standardzie DVB-T Wstęp Wdrożenie, opartej na standardzie DVB-T, telewizji cyfrowej stanowić będzie zasadniczy zwrot technologiczny. W chwili obecnej

Bardziej szczegółowo

Poradnik odbioru telewizji cyfrowej

Poradnik odbioru telewizji cyfrowej Już dziś bądź przygotowany na telewizję cyfrową cyfrowa TV PL Poradnik odbioru telewizji cyfrowej Przygotuj się do cyfryzacji jeżeli chcesz nadal oglądać telewizję! Poradnik opracowany przez: TM Cyfrowy

Bardziej szczegółowo

Branża kablowa na tle rynku telekomunikacyjnego

Branża kablowa na tle rynku telekomunikacyjnego Branża kablowa na tle rynku telekomunikacyjnego Jerzy Straszewski Prezes Zarządu Polskiej Izby Komunikacji Elektronicznej Konferencja Technik Szerokopasmowych VECTOR, Gdynia maj 2012 Polski rynek telekomunikacyjny

Bardziej szczegółowo

Wdrożenie Naziemnej Telewizji Cyfrowej (DVB-T) w Polsce. FORUM GOSPODARCZE TELEKOMUNIKACJI I MEDIÓW MIKOŁAJKI, 3 kwietnia 2009

Wdrożenie Naziemnej Telewizji Cyfrowej (DVB-T) w Polsce. FORUM GOSPODARCZE TELEKOMUNIKACJI I MEDIÓW MIKOŁAJKI, 3 kwietnia 2009 Wdrożenie Naziemnej Telewizji Cyfrowej (DVB-T) w Polsce FORUM GOSPODARCZE TELEKOMUNIKACJI I MEDIÓW MIKOŁAJKI, 3 kwietnia 2009 System Naziemnej Telewizji Cyfrowej w Polsce Standard DVB-T (Digital Video

Bardziej szczegółowo

Nowe rozwiązania technologiczne! Warszawa, 26 marca 2014 r.

Nowe rozwiązania technologiczne! Warszawa, 26 marca 2014 r. Nowe rozwiązania technologiczne! Warszawa, 26 marca 2014 r. LTE-Advanced: łączenie nośnych w paśmie 800 MHz LTE-Advanced Carrier Agregation Carrier Aggregation (CA) agregacja dwóch nośnych w paśmie 800

Bardziej szczegółowo

Szanse Naziemnej Telewizji Cyfrowej

Szanse Naziemnej Telewizji Cyfrowej 1 Szanse Naziemnej Telewizji Cyfrowej pełna realizacja założeń planu Genewa 2006 Poznań MediaExpo 09 kwietnia 2014 2 Wdrożenie NTC w Polsce- współpraca Wdrożenie NTC w Polsce- ASO 3 OSTATNI ETAP WYŁĄCZENIA

Bardziej szczegółowo

Register your product and get support at www.philips.com/welcome SDV6122/10 PL Instrukcja obsługi Spis treści 1 Ważne 4 Bezpieczeństwo 4 Recykling 4 2 SDV6122 5 Opis 5 3 Przygotowywanie do pracy 6 Instalacja

Bardziej szczegółowo

Propozycja opłat dla służb radiodyfuzji naziemnej

Propozycja opłat dla służb radiodyfuzji naziemnej Propozycja opłat dla służb radiodyfuzji naziemnej wprowadzenie nowych zasad określania kwot maksymalnych opłat rocznych za prawo do dysponowania częstotliwością; uproszczenie regulacji dotyczących naliczania

Bardziej szczegółowo

Gosp. domowe z komputerem 7,2 mln (54%) 0,4mln * Gosp. domowe z internetem 3,9 mln (30%) 1,3 mln *

Gosp. domowe z komputerem 7,2 mln (54%) 0,4mln * Gosp. domowe z internetem 3,9 mln (30%) 1,3 mln * Polski Rynek Telekomunikacyjny połowy 2008 roku Jerzy Straszewski prezes Polskiej Izby Komunikacji Elektronicznej wrzesień 2008 r. Polska dane makroekonomiczne Liczba gosp. domowych 13,2 mln Gosp. domowe

Bardziej szczegółowo

Tak działa dekoder M-T telewizja DVB-T w iphone i IPad

Tak działa dekoder M-T telewizja DVB-T w iphone i IPad GSMONLINE.PL Tak działa dekoder M-T 5000 - telewizja DVB-T w iphone i IPad 2012-03-12 Podczas konferencji Cyfrowego Polsatu sprawdziliśmy jak działa usługa telewizji DVB-T przy wykorzystaniu dekodera przenośnego

Bardziej szczegółowo

Cyfryzacja pytania i odpowiedzi

Cyfryzacja pytania i odpowiedzi Cyfryzacja pytania i odpowiedzi Co to jest cyfryzacja? Cyfryzacja to proces zmiany techniki nadawania sygnału telewizyjnego z analogowej na cyfrową. W celu umożliwienia ciągłego dostępu do programów najpierw

Bardziej szczegółowo

Promieniowanie stacji bazowych telefonii komórkowej na tle pola elektromagnetycznego wytwarzanego przez duże ośrodki radiowo-telewizyjne

Promieniowanie stacji bazowych telefonii komórkowej na tle pola elektromagnetycznego wytwarzanego przez duże ośrodki radiowo-telewizyjne Promieniowanie stacji bazowych telefonii komórkowej na tle pola elektromagnetycznego wytwarzanego przez duże ośrodki radiowo-telewizyjne Fryderyk Lewicki Telekomunikacja Polska, Departament Centrum Badawczo-Rozwojowe,

Bardziej szczegółowo

Register your product and get support at www.philips.com/welcome SDV5120/10 PL Instrukcja obsługi Spis treści 1 Ważne 4 Bezpieczeństwo 4 Recykling 4 2 SDV5120 5 Opis 5 3 Przygotowywanie do pracy 6 Instalacja

Bardziej szczegółowo

Podkarpackie Poradnik odbioru telewizji cyfrowej

Podkarpackie Poradnik odbioru telewizji cyfrowej 19 marca 2013 koniec nadawania analogowego telewizji naziemnej w Rzeszowie Podkarpackie Poradnik odbioru telewizji cyfrowej Przygotuj się do cyfryzacji jeżeli chcesz nadal oglądać telewizję! Poradnik opracowany

Bardziej szczegółowo

Badanie odbiorników DVB-T

Badanie odbiorników DVB-T Badanie odbiorników DVB-T 1 ZBIGNIEW KĄDZIELSKI DYREKTOR GENERALNY INSTYTUT ŁĄCZNOŚCI PAŃSTWOWY INSTYTUT BADAWCZY Instytut Łączności Państwowy Instytut Telekomunikacyjny - założony w 1934 r. przez prof.

Bardziej szczegółowo

Oddział we Wrocławiu. Zakład Kompatybilności Elektromagnetycznej (Z-21)

Oddział we Wrocławiu. Zakład Kompatybilności Elektromagnetycznej (Z-21) Oddział we Wrocławiu Zakład Kompatybilności Elektromagnetycznej (Z-21) Metody badania wpływu zakłóceń systemów radiowych następnych generacji (LTE, IEEE 802.22, DAB+, DVB-T) na istniejące środowisko radiowe

Bardziej szczegółowo

Opracowanie: swietokrzyskieter.republika.pl

Opracowanie: swietokrzyskieter.republika.pl Opracowanie: swietokrzyskieter.republika.pl DVB-T (Digital Video Broadcasting Terrestrial). Standard DVB-T został opublikowany w 1997r. Pierwszą emisję w tym systemie uruchomiono 1998r. w Wielkiej Bytanii.

Bardziej szczegółowo

Register your product and get support at www.philips.com/welcome SDV5121/10 PL Instrukcja obsługi Spis treści 1 Ważne 4 Bezpieczeństwo 4 Recykling 4 2 SDV5121 5 Opis 5 3 Przygotowywanie do pracy 6 Instalacja

Bardziej szczegółowo

Badanie opinii Polaków na temat sposobów odbioru telewizji. na obszarach, na których brak jest zasięgu MUX-3 telewizji naziemnej

Badanie opinii Polaków na temat sposobów odbioru telewizji. na obszarach, na których brak jest zasięgu MUX-3 telewizji naziemnej na obszarach, na których brak jest zasięgu MUX-3 telewizji naziemnej Raport TNS Polska dla Departamentu Telekomunikacji Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji Spis treści 1 Informacje o badaniu 4 2 3

Bardziej szczegółowo

Register your product and get support at SDV5118/12. PL Instrukcja obsługi

Register your product and get support at  SDV5118/12. PL Instrukcja obsługi Register your product and get support at www.philips.com/welcome SDV5118/12 Instrukcja obsługi Spis treści 1 Ważne 4 Bezpieczeństwo 4 Recykling 4 2 SDV5118 5 Opis 5 3 Przygotowywanie do pracy 6 Instalacja

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Numer sprawy: DGA/16/09 Załącznik A do SIWZ Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Przedmiot zamówienia: wyłonienie wykonawcy w zakresie zakupu i dostawy systemu komputerowego z oprogramowaniem, instalacją

Bardziej szczegółowo

Zbiorcze instalacje antenowe RTV-SAT

Zbiorcze instalacje antenowe RTV-SAT Zbiorcze instalacje antenowe RTV-SAT Prezentujemy Państwu informator opisujący system antenowych instalacji zbiorczych służący do odbioru radia, telewizji naziemnej oraz telewizji satelitarnej w mieszkalnych

Bardziej szczegółowo

Register your product and get support at www.philips.com/welcome SDV6222/12 PL Instrukcja obsługi Spis treści 1 Ważne 4 Bezpieczeństwo 4 Recykling 4 2 SDV6222 5 Opis 5 3 Przygotowywanie do pracy 6 Instalacja

Bardziej szczegółowo

Systemy telekomunikacyjne

Systemy telekomunikacyjne Instytut Elektroniki Politechniki Łódzkiej Systemy telekomunikacyjne prezentacja specjalności Łódź, maja 006 r. Sylwetka absolwenta Studenci specjalności Systemy telekomunikacyjne zdobywają wiedzę z zakresu

Bardziej szczegółowo

Register your product and get support at SDV5225/12. PL Instrukcja obsługi

Register your product and get support at  SDV5225/12. PL Instrukcja obsługi Register your product and get support at www.philips.com/welcome SDV5225/12 PL Instrukcja obsługi Spis treści 1 Ważne 4 Bezpieczeństwo 4 Recykling 4 2 SDV5225/12 5 Opis 5 3 Przygotowywanie do pracy 6

Bardziej szczegółowo

Register your product and get support at SDV6224/12. PL Instrukcja obsługi

Register your product and get support at  SDV6224/12. PL Instrukcja obsługi Register your product and get support at www.philips.com/welcome SDV6224/12 Instrukcja obsługi Spis treści 1 Ważne 4 Bezpieczeństwo 4 Recykling 4 2 SDV6224/12 5 Opis 5 3 Przygotowywanie do pracy 6 Instalacja

Bardziej szczegółowo

Szerokopasmowy dostęp do Internetu Broadband Internet Access. dr inż. Stanisław Wszelak

Szerokopasmowy dostęp do Internetu Broadband Internet Access. dr inż. Stanisław Wszelak Szerokopasmowy dostęp do Internetu Broadband Internet Access dr inż. Stanisław Wszelak Rodzaje dostępu szerokopasmowego Technologia xdsl Technologie łączami kablowymi Kablówka Technologia poprzez siec

Bardziej szczegółowo

Oprogramowanie dla nbox i nbox recorder z funkcjami odbioru naziemnej telewizji cyfrowej (DVB-T)

Oprogramowanie dla nbox i nbox recorder z funkcjami odbioru naziemnej telewizji cyfrowej (DVB-T) Strona 1 z 6 Wstęp. Oprogramowanie w wersji wyższej niż: BSKA (ITI-5800; biały nbox) -> 4.xxx 21 BXZB (ITI-5800; biały nbox) -> 4.xxx 21 BSLA (ITI-5800SX; nbox recorder czyli czarny) -> 4.xxx 23 BZZB (ITI-5800SX;

Bardziej szczegółowo

Cennik Usług Multimedialnych Usługi Telewizyjne Cennik obowiązujący od 01.03.2015 r.

Cennik Usług Multimedialnych Usługi Telewizyjne Cennik obowiązujący od 01.03.2015 r. Cennik obowiązujący od 01.03.2015 r. JEDNORAZOWE OPŁATY PRZYŁĄCZENIOWE 1. AKTYWACJA STANDARD 299,90 zł 2. PRZENIESIENIE PRZYŁĄCZA 59,90 zł 3. TELEWIZJA W DOMKACH 649,90 zł OPŁATY ABONAMENTOWE 1. Dostęp

Bardziej szczegółowo

Multimedia w telefonach komórkowych MobileTV jako odpowiedź na oczekiwania mobilnego świata"

Multimedia w telefonach komórkowych MobileTV jako odpowiedź na oczekiwania mobilnego świata Multimedia w telefonach komórkowych MobileTV jako odpowiedź na oczekiwania mobilnego świata" Maciej Staszak Dyr. ds. Rozwoju Usług Multimedialnych ATM S.A. 1 Agenda Kierunki rozwoju rynku Oczekiwania i

Bardziej szczegółowo

Cennik Usług Multimedialnych Usługi Telewizyjne Cennik obowiązujący od r.

Cennik Usług Multimedialnych Usługi Telewizyjne Cennik obowiązujący od r. Cennik obowiązujący od 01.03.2015 r. JEDNORAZOWE OPŁATY PRZYŁĄCZENIOWE 1. AKTYWACJA STANDARD 299,90 zł 2. PRZENIESIENIE PRZYŁĄCZA 59,90 zł 3. TELEWIZJA W DOMKACH 649,90 zł OPŁATY ABONAMENTOWE 1. Dostęp

Bardziej szczegółowo

Lubuskie. Poradnik odbioru telewizji cyfrowej. 7 listopada 2012 koniec nadawania analogowego telewizji naziemnej

Lubuskie. Poradnik odbioru telewizji cyfrowej. 7 listopada 2012 koniec nadawania analogowego telewizji naziemnej 7 listopada 2012 koniec nadawania analogowego telewizji naziemnej Lubuskie Poradnik odbioru telewizji cyfrowej Przygotuj się do cyfryzacji jeżeli chcesz nadal oglądać telewizję! Poradnik opracowany przez:

Bardziej szczegółowo

Rynek kablowy w Polsce i w Europie

Rynek kablowy w Polsce i w Europie Rynek kablowy w Polsce i w Europie Jerzy Straszewski Prezes Zarządu Polskiej Izby Komunikacji Elektronicznej 14 Konferencja Technik Szerokopasmowych VECTOR, Gdynia maj 2015 2015 wzrost ogólnej liczby klientów

Bardziej szczegółowo

Teleinformatyczne Systemy Rozsiewcze

Teleinformatyczne Systemy Rozsiewcze Specjalność Teleinformatyczne Systemy Rozsiewcze Opiekun specjalności: prof. dr hab. inŝ. Tadeusz W. Więckowski, kontakt: tel: 320 2217 (sekretariat JM Rektora) e-mail: tadeusz.wieckowski@pwr.wroc.pl TSM

Bardziej szczegółowo

Podstawowa terminologia w dziedzinie telewizji cyfrowej

Podstawowa terminologia w dziedzinie telewizji cyfrowej Technologie rozsiewcze telewizji cyfrowej Podstawowa terminologia w dziedzinie telewizji cyfrowej Radosław Tyniów DTV Digital Television ogólna nazwa emisji sygnału telewizyjnego za pomocą techniki cyfrowej

Bardziej szczegółowo

NAZIEMNA TELEWIZJA CYFROWA. Zasady przygotowania abonentów do odbioru naziemnej telewizji cyfrowej

NAZIEMNA TELEWIZJA CYFROWA. Zasady przygotowania abonentów do odbioru naziemnej telewizji cyfrowej NAZIEMNA TELEWIZJA CYFROWA Zasady przygotowania abonentów do odbioru naziemnej telewizji cyfrowej Dlaczego cyfrowo oznacza lepiej? bogatsza oferta programowa (nawet do 21 programów) lepsza jakość obrazu

Bardziej szczegółowo

Naziemna Telewizja Cyfrowa krok w stronę mediów XXI wieku

Naziemna Telewizja Cyfrowa krok w stronę mediów XXI wieku Tomasz Nykiel Uniwersytet Wrocławski Naziemna Telewizja Cyfrowa krok w stronę mediów XXI wieku Informacja i rozrywka to obecnie dwa produkty, które decydują o powodzeniu wszelkich projektów medialnych.

Bardziej szczegółowo

Rok akademicki: 2013/2014 Kod: IET-2-411-US-n Punkty ECTS: 3. Poziom studiów: Studia II stopnia Forma i tryb studiów: Niestacjonarne

Rok akademicki: 2013/2014 Kod: IET-2-411-US-n Punkty ECTS: 3. Poziom studiów: Studia II stopnia Forma i tryb studiów: Niestacjonarne Nazwa modułu: Nowoczesne technologie bezprzewodowe Rok akademicki: 2013/2014 Kod: IET-2-411-US-n Punkty ECTS: 3 Wydział: Informatyki, Elektroniki i Telekomunikacji Kierunek: Elektronika i Telekomunikacja

Bardziej szczegółowo

C. EFEKTY KSZTAŁCENIA I METODY SPRAWDZANIA EFEKTÓW KSZTAŁCENIA

C. EFEKTY KSZTAŁCENIA I METODY SPRAWDZANIA EFEKTÓW KSZTAŁCENIA KARTA MODUŁU / KARTA PRZEDMIOTU Załącznik nr 7 do Zarządzenia Rektora nr 10/12 z dnia 21 lutego 2012r. Kod modułu Nazwa modułu Nazwa modułu w języku angielskim Obowiązuje od roku akademickiego 2012/2013

Bardziej szczegółowo

Register your product and get support at www.philips.com/welcome SDV5120/12 PL Instrukcja obsługi Spis treści 1 Ważne 4 Bezpieczeństwo 4 Recykling 4 2 SDV5120 5 Opis 5 3 Przygotowywanie do pracy 5 Instalacja

Bardziej szczegółowo

Narodowa Platforma DVB-T w ujęciu cyfrowej stacji czołowej. Jacek Gwizdak VECTOR

Narodowa Platforma DVB-T w ujęciu cyfrowej stacji czołowej. Jacek Gwizdak VECTOR Narodowa Platforma DVB-T w ujęciu cyfrowej stacji czołowej Jacek Gwizdak VECTOR Agenda Projekt Multipleksu Cyfrowego - założenia Elementy toru sygnałowego (20 min.) Router SDI Koder Parametry i kodowanie

Bardziej szczegółowo

TELEWIZJA KABLOWA SIECI TELEKOMUNIKACYJNEJ PULNET w Puławach

TELEWIZJA KABLOWA SIECI TELEKOMUNIKACYJNEJ PULNET w Puławach TELEWIZJA KABLOWA SIECI TELEKOMUNIKACYJNEJ PULNET w Puławach OZNACZENIA i UWAGI: Kolor zielony - Standard analogowy telewizji lub radiofonii. Kolor czerwony - Standard cyfrowy tak zwany kablowy (DVB-C

Bardziej szczegółowo

Polski rynek telekomunikacyjny w liczbach

Polski rynek telekomunikacyjny w liczbach Polski rynek telekomunikacyjny w liczbach Jerzy Straszewski Prezes Zarządu Polskiej Izby Komunikacji Elektronicznej 10 Konferencja Technik Szerokopasmowych - Sopot, 2 czerwca 2011 Prezentacja opisuje polski

Bardziej szczegółowo

ARCHITEKTURA GSM. Wykonali: Alan Zieliński, Maciej Żulewski, Alex Hoddle- Wojnarowski.

ARCHITEKTURA GSM. Wykonali: Alan Zieliński, Maciej Żulewski, Alex Hoddle- Wojnarowski. 1 ARCHITEKTURA GSM Wykonali: Alan Zieliński, Maciej Żulewski, Alex Hoddle- Wojnarowski. SIEĆ KOMÓRKOWA Sieć komórkowa to sieć radiokomunikacyjna składająca się z wielu obszarów (komórek), z których każdy

Bardziej szczegółowo

Register your product and get support at www.philips.com/welcome SDV7120/10 PL Instrukcja obsługi Spis treści 1 Ważne 4 Bezpieczeństwo 4 Recykling 4 2 SDV7120 5 Opis 5 3 Przygotowywanie do pracy 6 Instalacja

Bardziej szczegółowo

Biuletyn IR Cyfrowego Polsatu. 12 18 stycznia 2015

Biuletyn IR Cyfrowego Polsatu. 12 18 stycznia 2015 Biuletyn IR Cyfrowego Polsatu 12 18 stycznia 2015 Prasa o nas Data Prasa o rynku TMT w Polsce 12.01 Rzeczpospolita: Ożywa dyskusja o cyfrowej telewizji Autor: Magdalena Lemańska Do Urzędu Komunikacji Elektronicznej,

Bardziej szczegółowo

RYNEK TELEWIZYJNY W I KWARTALE 2014 ROKU. Analiza i opracowanie Justyna Reisner

RYNEK TELEWIZYJNY W I KWARTALE 2014 ROKU. Analiza i opracowanie Justyna Reisner RYNEK TELEWIZYJNY W I KWARTALE 2014 ROKU Analiza i opracowanie Justyna Reisner WARSZAWA 2014 . Wskaźniki wykorzystywane w analizie Prezentowana analiza została przeprowadzona na podstawie telemetrycznego

Bardziej szczegółowo

RYNEK TELEWIZYJNY W III KWARTALE 2014 ROKU. Analiza i opracowanie Justyna Reisner

RYNEK TELEWIZYJNY W III KWARTALE 2014 ROKU. Analiza i opracowanie Justyna Reisner RYNEK TELEWIZYJNY W III KWARTALE 2014 ROKU Analiza i opracowanie Justyna Reisner WARSZAWA 2014 . Wskaźniki wykorzystywane w analizie Prezentowana analiza została przeprowadzona na podstawie telemetrycznego

Bardziej szczegółowo

Nie bój się cyfryzacji

Nie bój się cyfryzacji SPRZĘT I OSPRZĘT PRZEGLĄD Naziemna telewizja cyfrowa Nie bój się cyfryzacji 27 października 2011 roku zakończył się kolejny etap uruchamiania trzeciego multipleksu cyfrowej telewizji naziemnej. Opisujemy,

Bardziej szczegółowo

DVB-T - Telewizja cyfrowa (naziemna). wtorek, 14 grudnia 2010 02:00 - Poprawiony piątek, 11 listopada 2011 01:20

DVB-T - Telewizja cyfrowa (naziemna). wtorek, 14 grudnia 2010 02:00 - Poprawiony piątek, 11 listopada 2011 01:20 DVB-T - co to takiego? Telewizja cyfrowa naziemna to standard radiowego przesyłu zakodowanych w sposób cyfrowy danych - obrazu i dźwięku. W Europie naziemna telewizja cyfrowa opiera się o schemat kodowania

Bardziej szczegółowo

Cyfrowa stacja czołowa dla telewizji kablowej oraz naziemnej w pudełku. Autor: Borys Owczarzak

Cyfrowa stacja czołowa dla telewizji kablowej oraz naziemnej w pudełku. Autor: Borys Owczarzak Cyfrowa stacja czołowa dla telewizji kablowej oraz naziemnej w pudełku. Autor: Borys Owczarzak 1 Czym się zajmujemy? Projektowanie, budowa i utrzymanie: kablowych sieci telewizji analogowej i cyfrowej

Bardziej szczegółowo

Laboratorium nr 2 i 3. Modele propagacyjne na obszarach zabudowanych

Laboratorium nr 2 i 3. Modele propagacyjne na obszarach zabudowanych Laboratorium nr 2 i 3 Modele propagacyjne na obszarach zabudowanych Efektywna wysokość stacji bazowej pozorna wysokość stacji bazowej widziana przez stację ruchomą z poziomu gruntu. Pojęcie efektywnej

Bardziej szczegółowo

Systemy i Sieci Radiowe

Systemy i Sieci Radiowe Systemy i Sieci Radiowe Wykład 4 Media transmisyjne część Program wykładu Widmo sygnałów w. cz. Modele i tryby propagacji Anteny Charakterystyka kanału radiowego zjawiska propagacyjne 1 Transmisja radiowa

Bardziej szczegółowo

POMIAR GŁOŚNOŚCI AUDYCJI

POMIAR GŁOŚNOŚCI AUDYCJI POMIAR GŁOŚNOŚCI AUDYCJI październik-listopad 2014 Jakub Stadnik Media Inventions s.c. RAPORT Z POMIARU GŁOŚNOŚCI AUDYCJI Głośność zmierzono zgodnie z wymaganiami Rozporządzenia KRRiT z dnia 30 czerwca

Bardziej szczegółowo

PIIT FORUM Mobile TV in Poland and Europe May 15, 2007 Warsaw MOBILNA TELEWIZJA Aspekty regulacyjne dr inż. Wiktor Sęga Propozycje rozwiąza zań (1) Systemy naziemne: DVB-T (Digital Video Broadcasting Terrestrial)

Bardziej szczegółowo

Systemy telekomunikacyjne

Systemy telekomunikacyjne Systemy telekomunikacyjne Prezentacja specjalności Łódź, 27 maja 2009 Sylwetka absolwenta Studenci specjalności Systemy telekomunikacyjne zdobywają wiedzę z zakresu teorii telekomunikacji, a także poznają

Bardziej szczegółowo

Satelitarne platformy w Europie najpopularniejszy sposób cyfryzacji przekazów medialnych

Satelitarne platformy w Europie najpopularniejszy sposób cyfryzacji przekazów medialnych Satelitarne platformy w Europie najpopularniejszy sposób cyfryzacji przekazów medialnych Warszawa, 4 luty 2008 r. Krzysztof Surgowt Prezes Zarządu, ASTRA Polska Cyfryzacja gospodarstw domowych tv w Europie

Bardziej szczegółowo

Usługi szerokopasmowego dostępu do Internetu

Usługi szerokopasmowego dostępu do Internetu Usługi szerokopasmowego dostępu do Internetu Strona 1 Agenda Usługa jednokierunkowego dostępu do Internetu ASTRA2Connect: nowa usługa triple play Strona 2 Szerokopasmowy dostęp do Internetu (1-way) Cechy

Bardziej szczegółowo

Teraźniejszość i przyszłość telewizji cyfrowej w Polsce

Teraźniejszość i przyszłość telewizji cyfrowej w Polsce Andrzej Zieliński Opisano stan cyfryzacji transmisji telewizyjnych w Polsce zarówno satelitarnych, jak i kablowych oraz proces cyfrowego przełączenia telewizji naziemnej, będący obecnie najważniejszym

Bardziej szczegółowo

Łódzkie. Poradnik odbioru telewizji cyfrowej CYFROWY START DORADCA. Bądź przygotowany na telewizję cyfrową

Łódzkie. Poradnik odbioru telewizji cyfrowej CYFROWY START DORADCA. Bądź przygotowany na telewizję cyfrową Bądź przygotowany na telewizję cyfrową cyfrowa TV PL Łódzkie Poradnik odbioru telewizji cyfrowej CYFROWY START Informacje przeznaczone są dla wszystkich oglądających telewizję i chcących ją nadal oglądać.

Bardziej szczegółowo

Naziemna Telewizja Cyfrowa i intrygujące nazwy.

Naziemna Telewizja Cyfrowa i intrygujące nazwy. Naziemna Telewizja Cyfrowa i intrygujące nazwy. We Wrocławiu do 22 kwietnia 2013r. DVB-T standard nadawania cyfrowej telewizji naziemnej opracowany w 1997 roku. Opisuje sposób przesyłu obrazu, dźwięku

Bardziej szczegółowo

Śląskie. Poradnik odbioru telewizji cyfrowej CYFROWY START DORADCA. Bądź przygotowany na telewizję cyfrową

Śląskie. Poradnik odbioru telewizji cyfrowej CYFROWY START DORADCA. Bądź przygotowany na telewizję cyfrową Bądź przygotowany na telewizję cyfrową cyfrowa TV PL Śląskie Poradnik odbioru telewizji cyfrowej CYFROWY START Informacje przeznaczone są dla wszystkich oglądających telewizję i chcących ją nadal oglądać.

Bardziej szczegółowo

Wspomniany system gwarantuje, że zawarcie umowy u dystrybutora jest wiarygodne i

Wspomniany system gwarantuje, że zawarcie umowy u dystrybutora jest wiarygodne i Kim jest dystrybutor? Dystrybutor to osoba będąca "źródłem informacji" o aktualnych pakietach, promocjach, programach i sprzęcie oferowanym przez CYFRĘ+. Rozmowa z dystrubutorem do niczego nie zobowiązuje.

Bardziej szczegółowo

CO TO JEST NAZIEMNA TELEWIZJA CYFROWA I DLACZEGO JĄ WPROWADZAMY

CO TO JEST NAZIEMNA TELEWIZJA CYFROWA I DLACZEGO JĄ WPROWADZAMY JAK ODBIERAĆ TELEWIZJĘ CYFROWĄ Pierwsze wyłączenia sygnału analogowego telewizji naziemnej są w Małopolsce planowane na 19 marca. Do końca lipca cała Polska przejdzie na odbiór cyfrowy. Wszyscy posiadacze

Bardziej szczegółowo

Biuletyn IR Cyfrowego Polsatu. 27 czerwca 3 lipca 2016

Biuletyn IR Cyfrowego Polsatu. 27 czerwca 3 lipca 2016 Biuletyn IR Cyfrowego Polsatu 27 czerwca 3 lipca 2016 Przegląd prasy Prasa o nas Data Prasa o rynku TMT w Polsce 27.06 Rzeczpospolita: Konsekwencje aukcji częstotliwości LTE Aukcja częstotliwości dla szybkiego

Bardziej szczegółowo

Radiowe sieci dostępowe w realizacji usług multimedialnych

Radiowe sieci dostępowe w realizacji usług multimedialnych Waldemar Grabiec Instytut Systemów Łączności Wojskowa Akademia Techniczna Radiowe sieci dostępowe w realizacji usług multimedialnych STRESZCZENIE W artykule omówiono metody realizacji bezprzewodowych sieci

Bardziej szczegółowo

Bądź gotowy na odbiór cyfrowy

Bądź gotowy na odbiór cyfrowy Bądź gotowy na odbiór cyfrowy Stefan Kamiński Prezes Zarządu KIGEiT Andrzej Zarębski Członek Rady Izby Płock, 13 marca 2012 r. Opracowanie: Krajowa Izba Gospodarcza Elektroniki i Telekomunikacji www.kigeit.org.pl

Bardziej szczegółowo

IMPLEMENTACJA, OPTYMALIZACJA I KOMPATYBILNOŚĆ ELEKTOROMAGNETYCZNA SIECI DVB-H

IMPLEMENTACJA, OPTYMALIZACJA I KOMPATYBILNOŚĆ ELEKTOROMAGNETYCZNA SIECI DVB-H ZESZYTY NAUKOWE WYDZIAŁU ELEKTRONIKI, TELEKOMUNIKACJI I INFORMATYKI POLITECHNIKI GDAŃSKIEJ Nr 1 Seria: Radiokomunikacja, Radiofonia i Telewizja 2007 Dariusz Więcek Łukasz Baran Bartłomiej Gołębiowski Jacek

Bardziej szczegółowo

Biuletyn IR Cyfrowego Polsatu czerwca 2012 r.

Biuletyn IR Cyfrowego Polsatu czerwca 2012 r. Biuletyn IR Cyfrowego Polsatu 4 10 czerwca 2012 r. Prasa o nas Data Prasa o rynku TMT w Polsce Dziennik Gazeta Prawna: Solorz-Żak startuje z mobilną telewizją Wchodząca w skład medialnego imperium Solorza-Żaka

Bardziej szczegółowo

Jak nadawcy komercyjni widzą przyszłość radia w Polsce

Jak nadawcy komercyjni widzą przyszłość radia w Polsce Radio Cyfrowe Jak nadawcy komercyjni widzą przyszłość radia w Polsce Poznań 10 kwietnia 2014 r. Rozwój radia w Internecie 60% Polaków korzysta z Internetu Rozwój radia w Internecie Rewolucja w sieci -

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA STANOWISKOWA. Oprogramowanie naziemnej telewizji cyfrowej DVB-T z dekoderem HD i dekoderem HD z cyfrową nagrywarką 250 GB

INSTRUKCJA STANOWISKOWA. Oprogramowanie naziemnej telewizji cyfrowej DVB-T z dekoderem HD i dekoderem HD z cyfrową nagrywarką 250 GB INSTRUKCJA STANOWISKOWA Oprogramowanie naziemnej telewizji cyfrowej DVB-T z dekoderem HD i dekoderem HD z cyfrową nagrywarką 250 GB Poniżej opisujemy szczegółowe informacje na temat podłączenia tunera

Bardziej szczegółowo

Register your product and get support at www.philips.com/welcome SDV7120/12 PL Instrukcja obsługi Spis treści 1 Ważne 4 Bezpieczeństwo 4 Recykling 4 2 SDV7120 5 Opis 5 3 Przygotowywanie do pracy 6 Instalacja

Bardziej szczegółowo

interaktywny odbiór, tj. włączenie napisów w różnych językach oraz przełączenia języka ścieżki audio;

interaktywny odbiór, tj. włączenie napisów w różnych językach oraz przełączenia języka ścieżki audio; DVB (ang. Digital Video Broadcast) to standard cyfrowej telewizji, który charakteryzuje się jakością: obrazu i dźwięku (podobną do DVD 500i), pozwalając na interaktywny odbiór, tj. włączenie napisów w

Bardziej szczegółowo

Zasady przygotowania abonentów do odbioru

Zasady przygotowania abonentów do odbioru NAZIEMNA TELEWIZJA CYFROWA Zasady przygotowania abonentów do odbioru naziemnej telewizji cyfrowej Dlaczego cyfrowo oznacza lepiej? bogatsza oferta programowa (nawet do 21 programów) lepsza jakość obrazu

Bardziej szczegółowo

DRUGA DYWIDENDA. Podsumowanie konsultacji w sprawie możliwych scenariuszy wykorzystania częstotliwości z zakresu 694-790 MHz

DRUGA DYWIDENDA. Podsumowanie konsultacji w sprawie możliwych scenariuszy wykorzystania częstotliwości z zakresu 694-790 MHz DRUGA DYWIDENDA Podsumowanie konsultacji w sprawie możliwych scenariuszy wykorzystania częstotliwości z zakresu 694-790 MHz Wiktor Sęga, Urząd Komunikacji Elektronicznej Konferencja KIGEiT Możliwości wykorzystania

Bardziej szczegółowo

Sieci Satelitarne. Tomasz Kaszuba 2013 kaszubat@pjwstk.edu.pl

Sieci Satelitarne. Tomasz Kaszuba 2013 kaszubat@pjwstk.edu.pl Sieci Satelitarne Tomasz Kaszuba 2013 kaszubat@pjwstk.edu.pl Elementy systemu Moduł naziemny terminale abonenckie (ruchome lub stacjonarne), stacje bazowe (szkieletowa sieć naziemna), stacje kontrolne.

Bardziej szczegółowo

RYNEK TELEWIZYJNY W III KWARTALE 2016 ROKU

RYNEK TELEWIZYJNY W III KWARTALE 2016 ROKU RYNEK TELEWIZYJNY W III KWARTALE 2016 ROKU DEPARTAMENT MONITORINGU Analiza i opracowanie Justyna Reisner WARSZAWA 2016 Wskaźniki wykorzystywane w analizie Prezentowana analiza została przeprowadzona z

Bardziej szczegółowo

INSTALACJA ANTENOWA GOTOWA DO ODBIORU DARMOWYCH PROGRAMÓW Z MUX8. Kompletna oferta produktowa

INSTALACJA ANTENOWA GOTOWA DO ODBIORU DARMOWYCH PROGRAMÓW Z MUX8. Kompletna oferta produktowa INSTALACJA ANTENOWA GOTOWA DO ODBIORU DARMOWYCH PROGRAMÓW Z MUX8 Kompletna oferta produktowa MUX8 to nowy multipleks telewizji naziemnej, na którym nadawane są programy stacji komercyjnych: WP TV, Nowa

Bardziej szczegółowo

Bądź gotowy na odbiór cyfrowy

Bądź gotowy na odbiór cyfrowy Bądź gotowy na odbiór cyfrowy Stefan Kamiński Prezes KIGEiT Andrzej Zarębski członek Rady Izby Krzysztof Lemiech Przew. STiRC KIGEiT Poznań, 5 października 2012 r. Opracowanie: Krajowa Izba Gospodarcza

Bardziej szczegółowo