Podręcznik użytkownika

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Podręcznik użytkownika"

Transkrypt

1 Podręcznik użytkownika Przed rozpoczęciem pracy ze skanerem należy przeczytać niniejszy podręcznik. Po przeczytaniu podręcznika należy go przechowywać w bezpiecznym miejscu do użycia w przyszłości.

2 PRZEPISY FCC (FEDERALNEGO URZĘDU ŁĄCZNOŚCI USA) (w odniesieniu do modelu 120 V) Skaner dokumentów, model M Niniejsze urządzenie jest zgodne z przepisami części 15 przepisów FCC. Działanie urządzenia podlega następującym dwóm warunkom: (1) Urządzenie nie może wywoływać szkodliwych zakłóceń oraz (2) urządzenie musi akceptować wszelkie zakłócenia, łącznie zzakłóceniami, które mogą powodować niepożądane działanie. Uwaga: Niniejsze urządzenie zostało przetestowane pod względem spełniania założeń limitów dla urządzeń cyfrowych klasy B, zgodnych zczęścią 15 przepisów FCC. Limity te służą zapewnieniu odpowiedniej ochrony przed zakłóceniami w budynkach mieszkalnych. Niniejsze urządzenie wytwarza, wykorzystuje i może wypromieniowywać fale o częstotliwości radiowej oraz, jeśli nie zostanie zainstalowane poprawnie lub jest użytkowane niezgodnie z instrukcją producenta, może powodować zakłócenia w łączności radiowej. Nie ma jednak gwarancji, że wymienione wyżej zakłócenia nie wystąpią w konkretnej instalacji. Jeśli urządzenie powoduje zakłócenia w odbiorze radiowym lub telewizyjnym, co można stwierdzić, wyłączając je i włączając. Użytkownik powinien spróbować im zapobiec przy użyciu jednego lub kilku z poniższych sposobów: zmieniając kierunek ustawienia lub miejsce ustawienia anteny odbiorczej; zwiększając odległość między urządzeniem a odbiornikiem; podłączając urządzenie do gniazdka w obwodzie innym niż ten, do którego dołączony jest odbiornik; prosząc o pomoc sprzedawcę lub doświadczonego technika radiowo-telewizyjnego. Zgodność z limitami klasy B w podrozdziale B rozdziału 15 przepisów FCC wymaga używania ekranowanego przewodu. Nie wolno przeprowadzać żadnych zmian ani modyfikacji urządzenia zwyjątkiem przypadków wyszczególnionych w instrukcji. Wszelkie zmiany i modyfikacje niniejszego urządzenia mogą spowodować unieważnienie upoważnienia użytkownika do użytkowania urządzenia. Canon U.S.A. Inc. One Canon Plaza, Lake Success NY 11042, U.S.A. Nr tel. (516) PRZEPISY DOTYCZĄCE ZAKŁÓCEŃ RADIOWYCH (w odniesieniu do modeli 120 V) Niniejsze urządzenie cyfrowe spełnia wymogi dotyczące ograniczeń dotyczących emisji zakłóceń radiowych dla urządzeń cyfrowych klasy B określone w normie dla urządzeń powodujących zakłócenia pod nazwą Urządzenia cyfrowe ICES-003 Industry Canada. RÈGLEMENT SUR LE BROUILLAGE RADIOÉLECTRIQUE (w odniesieniu do modeli 120 V) Cet appareil numérique respecte les limites de bruits radioélectriques applicables aux appareils numériques de Classe B prescrites dans la norme sur le matériel brouilleur: Appareils Numériques, NMB-003 édictée par l Industrie Canada. Międzynarodowy program ENERGY STAR dotyczący urządzeń biurowych Jako partner programu ENERGY STAR firma CANON ELECTRONICS INC. ustaliła, że niniejsze urządzenie spełnia wymogi programu ENERGY STAR w zakresie wydajności energetycznej. Międzynarodowy program ENERGY STAR dotyczący urządzeń biurowych to program propagujący oszczędność energii przy stosowaniu komputerów i innych urządzeń biurowych. Program wspiera rozwój i rozpowszechnianie produktów wyposażonych w funkcje efektywnie redukujące zużycie energii elektrycznej. Program ma charakter otwarty i mogą w nim dobrowolnie uczestniczyć właściciele firm. Programem objęte są produkty biurowe, takie jak komputery, monitory, drukarki, faksy, kopiarki i skanery. Standardy i logo są ujednolicone dla wszystkich krajów uczestniczących w programie. Tylko Unia Europejska (i EOG). Ten symbol oznacza, że na podstawie dyrektywy WEEE (2002/96/WE) i prawa obowiązującego w kraju użytkownika produkt nie może być wyrzucany razem z odpadami komunalnymi. Produkt powinien zostać przekazany do wyznaczonego punktu odbioru, np. na zasadzie wymiany podczas zakupu nowego podobnego produktu, lub do autoryzowanego punktu odbioru zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego. Niewłaściwe postępowanie z tego rodzaju odpadami może mieć niekorzystny wpływ na środowisko i zdrowie ludzkie ze względu na obecność wurządzeniach elektrycznych i elektronicznych substancji potencjalnie niebezpiecznych. Jednocześnie właściwa współpraca przy odpowiedniej utylizacji tego produktu może przyczynić się do efektywnego wykorzystania zasobów naturalnych. Szczegółowe informacje dotyczące miejsc przekazywania zużytego sprzętu do recyklingu można uzyskać kontaktując się z lokalnym urzędem miasta, instytucją odpowiedzialną za wywóz odpadów lub organizacją nadzorującą program WEEE lub z lokalną firmą zajmującą się wywozem odpadów komunalnych. 2

3 Dalsze informacje dotyczące zwrotu i recyklingu produktów WEEE można uzyskać, odwiedzając stronę environment. (Obszar EEA: Norwegia, Islandia i Liechtenstein) Für EMVG Dieses Produkt ist zum Gebrauch im Wohnbereich, Geschäfts-und Gewerbebereich sowie in Kleinbetrieben vorgesehen. Nazwy modeli Następujące nazwy mogą być podawane w przepisach bezpieczeństwa wkażdym obszarze sprzedaży skanera dokumentów. P-215: Model M Znaki towarowe Canon i logotyp Canon są zarejestrowanymi znakami towarowymi Canon Inc. na terenie Stanów Zjednoczonych i mogą być również znakami towarowymi lub zarejestrowanymi znakami towarowymi w innych krajach. imageformula jest znakiem towarowym CANON ELECTRONICS INC. Microsoft, Windows, Windows Vista, PowerPoint i SharePoint są zarejestrowanymi znakami towarowymi lub znakami towarowymi firmy Microsoft Corporation na terenie Stanów Zjednoczonych i w innych krajach. Zrzuty ekranowe produktów firmy Microsoft zostały przedrukowane za zgodą Microsoft Corporation. Macintosh i Mac OS są zarejestrowanymi znakami towarowymi firmy Apple Inc. na terenie Stanów Zjednoczonych i w innych krajach. ENERGY STAR jest zarejestrowanym znakiem towarowym Agencji Ochrony Środowiska USA (United States Environmental Protection Agency). ISIS jest znakiem towarowym Emc Corporation na terenie Stanów Zjednoczonych. Google i Google docs są znakami towarowymi Google Inc. Copyright Nuance Communications, Inc. Wszelkie prawa zastrzeżone. Nuance i PaperPort są znakami towarowymi lub zarejestrowanymi znakami towarowymi firmy Nuance Communications, Inc. i/lub jej podmiotów stowarzyszonych na terenie Stanów Zjednoczonych i/lub innych krajów. Inne produkty oraz inne nazwy firmowe wymienione w tym dokumencie mogą być znakami towarowymi ich właścicieli. Symbole TM i nie są jednak używane w tym dokumencie. Prawa autorskie Copyright 2011 by CANON ELECTRONICS INC. Wszelkie prawa zastrzeżone. Zabrania się powielania, reprodukowania lub transmitowania niniejszej publikacji w jakiejkolwiek formie i w jakikolwiek sposób, elektronicznie lub mechanicznie, w tym wykonywania kserokopii, nagrywania lub przechowywania w systemach przechowywania lub wyszukiwania informacji bez wcześniejszego pisemnego zezwolenia firmy CANON ELECTRONICS INC. Zastrzeżenia Informacje zawarte w niniejszym dokumencie mogą ulec zmianie bez uprzedzenia. CANON ELECTRONICS INC. NIE UDZIELA ŻADNEGO RODZAJU GWARANCJI, WYRAŹNEJ ANI DOROZUMIANEJ, W STOSUNKU DO NINIEJSZYCH MATERIAŁÓW (Z WYJĄTKIEM GWARANCJI UDZIELONYCH W NINIEJSZYM DOKUMENCIE), M.IN. GWARANCJI DOTYCZĄCEJ PRZYDATNOŚCI HANDLOWEJ, PRZYDATNOŚCI DO SPRZEDAŻY LUB PRZYDATNOŚCI DO OKREŚLONEGO CELU LUB CHRONIĄCEJ PRZED NARUSZENIEM PRAWA. CANON ELECTRONICS INC. NIE PONOSI ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA JAKIEGOKOLWIEK RODZAJU SZKODY BEZPOŚREDNIE, PRZYPADKOWE LUB NASTĘPCZE ORAZ ZA STRATY LUB WYDATKI WYNIKŁE Z KORZYSTANIA Z NINIEJSZYCH MATERIAŁÓW. CANON ELECTRONICS INC. NIE PONOSI ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA PRZECHOWYWANIE LUB POSTĘPOWANIE Z DOKUMENTAMI SKANOWANYMI ZA POMOCĄ TEGO PRODUKTU ANI ZA PRZECHOWYWANIE I POSTĘPOWANIE Z POWSTAŁYMI W WYNIKU TEGO DANYMI OBRAZU. UŻYTKOWNIK PONOSI ODPOWIEDZIALNOŚĆ ZA KONTROLOWANIE ZESKANOWANYCH OBRAZÓW I WERYFIKACJĘ PRAWIDŁOWOŚCI DANYCH, JEŻELI ZAMIERZA ZNISZCZYĆ ORYGINALNE ZESKANOWANE DOKUMENTY. MAKSYMALNA ODPOWIEDZIALNOŚĆ CANON ELECTRONICS INC. NA MOCY NINIEJSZEJ GWARANCJI OGRANICZA SIĘ DO CENY ZAKUPU PRODUKTU OBJĘTEGO NINIEJSZĄ GWARANCJĄ 3

4 Instrukcja instalacji Prosimy o przeczytanie tej instrukcji przed użyciem urządzenia. KROK 1 Sprawdzanie akcesoriów Jeżeli niektóre przedmioty wymienione poniżej nie zostały dostarczone lub jeżeli są uszkodzone, należy skontaktować się z autoryzowanym sprzedawcą produktów firmy Canon lub pracownikiem obsługi. Skaner Kabel USB USB 3.0 Type A/USB 2.0 Micro B (długość: 1,8 m) Kabel zasilania USB Pełna instrukcja obsługi Dysk instalacyjny (DVD-ROM) Karta gwarancyjna (tylko w USA i Kanadzie) Informacje zawarte w niniejszym dokumencie mogą ulec zmianie bez uprzedzenia. Należy zachować opakowanie skanera i materiały użyte do pakowania w celu przechowywania i transportowania urządzenia. Kształt wtyczki przewodu zasilania zależy od kraju i regionu. Kabel USB Dodany w komplecie kabel USB jest przeznaczony specjalnie do tego skanera. Nie należy go używać z innymi urządzeniami. Nie gwarantuje się poprawnego działania skanera, jeżeli zostanie on podłączony do komputera przy użyciu innego kabla USB. Należy zawsze używać kabla dodanego w komplecie. Zawartość dysku instalacyjnego Zainstaluj z dostarczonego dysku instalacyjnego następujące oprogramowanie wymagane do pracy skanera. CaptureOnTouch Jest to narzędzie do skanowania przeznaczone specjalnie do tego produktu. Sterownik skanera Jest to sterownik przeznaczony do tego skanera. 4

5 Oprogramowanie innych producentów Na dysku instalacyjnym dostarczonym z urządzeniem znajduje się także następujące oprogramowanie. Presto! BizCard Oprogramowanie do zarządzania wizytówkami firmy NewSoft Technology Corp. Aby zainstalować tę aplikację w systemie Mac OS X, uruchom instalator (BizCard/BCRInstaller) z dysku instalacyjnego. * Presto! BizCard jest zarejestrowanym znakiem towarowym NewSoft Technology Corp. PaperPort (tylko do systemu Windows) Oprogramowanie do zarządzania plikami firmy Nuance Communications Inc. ułatwiające przechowywanie, porządkowanie i wyszukiwanie dokumentów w formacie cyfrowym. Aby uzyskać pomoc związaną z tym produktem, należy zainstalować wersję Professional. Instalacje na temat uzyskiwania wersji Professional można uzyskać pod następującym adresem: Presto! PageManager (tylko do systemu Mac OS X) Oprogramowanie firmy NewSoft Technology Corp. do zarządzania zdjęciami i dokumentami. Aby je zainstalować, uruchom instalator PageManager/PM8Installer z dysku instalacyjnego. Evernote Wieloplatformowe oprogramowanie do zarządzania dokumentami firmy Evernote Corp. Pliki wymagane do instalacji tego oprogramowania należy pobrać z Internetu. Szczegółowe informacje można znaleźć na s. 7 (Windows) lub s. 11 (Mac OS X). Więcej informacji na temat tego oprogramowania można znaleźć pod adresem Oprogramowanie do usług chmurowych W przypadku niektórych programów innych producentów do korzystania z ich funkcji wymagane jest konto w usłudze chmurowej. Oprogramowanie Dodatek Google docs do programu CaptureOnTouch Dodatek Evernote do programu CaptureOnTouch (tylko w systemie Windows) Evernote Używana usługa chmurowa Google docs Evernote Evernote Podczas zakładania konta należy wyrazić zgodę na warunki świadczenia usługi. Szczegółowe informacje można uzyskać w witrynie internetowej usługodawcy. Zwykła instalacja powyższego oprogramowania nie wymaga konta. WAŻNE Podczas skanowania przy użyciu oprogramowania innych producentów należy skonfigurować warunki skanowania przy użyciu sterownika tego skanera. Szczegółowe informacje dotyczące otwierania sterownika skanera można znaleźć w instrukcjach obsługi dodanych do każdej z aplikacji. 5

6 KROK 2 Instalacja oprogramowania Wymagania systemowe Do optymalnej pracy skanera zalecane są następujące wymagania systemowe. Komputer Procesor: Intel Core 2 Duo 1,66 GHz lub szybszy Pamięć: 1 GB lub więcej Dysk twardy: 3 GB lub więcej dostępnego miejsca do zainstalowania całego oprogramowania Interfejs USB: Hi-Speed USB 2.0 (zasilanie z gniazda USB 3.0 jest również obsługiwane) Monitor: Zalecana rozdzielczość (XGA) lub wyższa Napęd optyczny: Napęd do odczytu dysków DVD System operacyjny Microsoft Windows XP Service Pack 3 lub nowszy Microsoft Windows XP x64 Edition Service Pack 2 lub nowszy Microsoft Windows Vista Service Pack 2 lub nowszy (wersja 32-bitowa i 64-bitowa) Microsoft Windows 7 Service Pack 1 lub nowszy (wersja 32-bitowa i 64-bitowa) Mac OS X , , 10.7 Inne wymagania Oprogramowanie zgodne ze standardem ISIS (tylko w systemie Windows) lub ze standardem TWAIN i z powyższymi systemami operacyjnymi..net Framework 3.5 lub nowsza wersja (tylko w systemie Windows) WAŻNE Jeżeli wymagania dotyczące danego komputera nie są znane, należy skontaktować się ze sprzedawcą lub producentem komputera w celu uzyskania dalszych informacji. Jeżeli używasz skanera z systemem Windows, skorzystaj z najnowszego sterownika USB 2.0 udostępnionego przez firmę Microsoft. W celu uzyskania szczegółowych informacji należy skonsultować się z lokalnym autoryzowanym sprzedawcą produktów firmy Canon. Należy korzystać ze standardowego interfejsu USB dostarczonego z komputerem. Nie gwarantuje się jednak normalnego działania urządzenia ze wszystkimi interfejsami USB, nawet jeżeli są one standardowym wyposażeniem komputera. W celu uzyskania szczegółowych informacji należy skonsultować się z lokalnym autoryzowanym sprzedawcą produktów firmy Canon. Jeżeli standardowym interfejsem USB komputera jest USB Full-Speed (równoważny USB 1.1.), to szybkość skanowania jest mniejsza. Należy używać kabla USB dostarczonego ze skanerem. Jeżeli dane techniczne procesora, pamięci, karty interfejsu lub inne dane techniczne nie są zgodne z wymaganiami instalacyjnymi, szybkość skanowania i przesyłu danych może być znacznie obniżona. Nawet gdy komputer spełnia wszystkie wymogi techniczne, szybkość skanowania może się różnić wzależności od zastosowanych ustawień skanowania. Sterowniki ISIS/TWAIN dostarczone ze skanerem nie muszą funkcjonować ze wszystkimi programami zgodnymi ze standardem ISIS lub TWAIN. W celu uzyskania szczegółowych informacji należy skontaktować się ze sprzedawcą oprogramowania. Uwagi dotyczące 64-bitowych systemów operacyjnych Sterownik skanera dodany do tego produktu obsługuje skanowanie tylko w aplikacjach 32-bitowych. Nawet w przypadku aplikacji 32-bitowych nie można zagwarantować działania ze wszystkimi aplikacjami zgodnymi ze standardami ISIS/TWAIN. Szybkość skanowania może się różnić wzależności od specyfikacji komputera. Uwagi dotyczące używania produktu w systemie MAC OS X Na komputerze Macintosh wyposażonym w procesor PowerPC nie można używać sterownika tego skanera w środowisku Classic Environment. Po uruchomieniu środowiska Classic Environment sterownik nie będzie działać prawidłowo, dlatego też należy używać skanera, gdy środowisko Classic Environment nie jest uruchomione. 6

7 Instalacja w systemie Windows WAŻNE Oprogramowanie należy zainstalować przed połączeniem skanera zkomputerem. Zaloguj się do systemu Windows jako administrator. Przed instalacją oprogramowania należy zamknąć wszystkie inne programy. 2 Kliknij przycisk [Typical Installation] [Instalacja standardowa]. 1 Włóż dysk instalacyjny do napędu komputera. Menu instalacyjne włącza się automatycznie po włożeniu dysku do napędu. (Jeżeli menu nie włączy się, uruchom plik setup.exe z dysku). Instalacja oprogramowania innych producentów Po wybraniu opcji [Custom Installation] [Instalacja niestandardowa] można wybrać do zainstalowania oprogramowanie innych producentów. W systemie Windows 7/Vista Jeżeli pojawi się ekran [User Account Control] [Kontrola konta użytkownika], kliknij przycisk [Yes] [Tak] lub [Allow] [Zezwól]. Wskazówka Po wybraniu programu Evernote uruchomi się przeglądarka internetowa i pojawi się strona internetowa, z której można pobrać to oprogramowanie podczas instalacji. Pobierz i zainstaluj to oprogramowanie zgodnie z instrukcjami zamieszczonymi na stronie internetowej. Do instalacji programu Evernote jest potrzebne połączenie z Internetem. Aby zainstalować ponownie określony program, który został uprzednio usunięty, wybierz [Custom Installation] [Instalacja niestandardowa], a następnie wybierz odpowiedni program. 7

8 3 Kliknij [Install] [Zainstaluj]. 5 Przeczytaj umowę licencyjną i kliknij [I accept the terms in the license agreement] [Akceptuję warunki umowy licencyjnej], a następnie [Next] [Dalej], jeżeli zgadzasz się na te warunki. 4 Kliknij przycisk [Next] [Dalej]. 6 Kliknij [Install] [Zainstaluj]. 8

9 7 Po zakończeniu instalacji sterownika kliknij [Finish] [Zakończ]. 9 Przeczytaj umowę licencyjną i kliknij [Yes] [Tak], jeżeli akceptujesz jej warunki. 8 Kliknij przycisk [Next] [Dalej]. 10 Kliknij przycisk [Next] [Dalej]. 9

10 11 Określ, czy zainstalować dodatek Evernote, Microsoft SharePoint i Google docs, a następnie kliknij [Next] [Dalej]. 13 Wybierz język i kliknij przycisk [Next] [Dalej]. 12 Po zakończeniu instalacji programu CaptureOnTouch kliknij [Finish] [Zakończ]. 14 Kliknij przycisk [Next] [Dalej]. 10

11 15 Po zakończeniu instalacji Podręcznika użytkownika kliknij [Finish] [Zakończ]. Instalacja w systemie Mac OS X WAŻNE Oprogramowanie należy zainstalować przed połączeniem skanera zkomputerem. Przed instalacją oprogramowania należy zamknąć wszystkie inne programy. 1 Włóż dysk instalacyjny do napędu komputera. 16 Kliknij [Exit] [Zakończ], aby zakończyć instalację oprogramowania. 2 Kliknij ikonę [P-215 Installer] [Instalator P-215]. Instalacja oprogramowania innych producentów Jeżeli zamiast wybierania ikony [P-215 Installer] [Instalator P-215] otworzysz folder zawierający oprogramowanie, możesz wybrać do zainstalowania aplikacje innych producentów. Wskazówka Po wybraniu programu Evernote uruchomi się przeglądarka internetowa i pojawi się strona internetowa, z której można pobrać to oprogramowanie podczas instalacji. Pobierz i zainstaluj to oprogramowanie zgodnie z instrukcjami zamieszczonymi na stronie internetowej. Do instalacji programu Evernote jest potrzebne połączenie z Internetem. 11

12 3 Kliknij przycisk [Continue] [Kontynuuj]. 6 Kliknij [Agree] [Zgadzam się]. 7 Kliknij [Install] [Zainstaluj]. 4 Kliknij przycisk [Continue] [Kontynuuj]. 8 Wprowadź nazwę użytkownika z uprawnieniami administratora oraz hasło, a następnie kliknij [OK]. 5 Przeczytaj umowę licencyjną i kliknij przycisk [Continue] [Kontynuuj], aby ją zaakceptować. 9 Po zakończeniu instalacji kliknij [Close] [Zamknij]. 12

13 KROK 3 Połączenie z komputerem Połączenie skanera z komputerem Ustaw przełącznik Auto Start z tyłu skanera w pozycji OFF (Wyłączone) i połącz skaner z komputerem przy użyciu dodanego w komplecie kabla USB. Przełącznik Auto Start Z tyłu skanera znajduje się przełącznik Auto Start służący do wyboru opcji pracy skanera jako urządzenia magazynującego. W zależności od ustawienia przełącznika Auto Start, skaner pracuje w jednym z trybów omówionych poniżej. WAŻNE Nie należy rozłączać kabla USB podczas przesyłu danych pomiędzy skanerem a komputerem podczas skanowania. Złącze USB w komputerze, z którym podłączony jest skaner, musi dostarczać prąd o natężeniu 500 ma. Nie należy podłączać skanera do komputera przed zainstalowaniem oprogramowania. Wskazówka Po podłączeniu do gniazda USB zgodnego ze standardem USB 3.0 skaner działa z zasilaniem złącza o natężeniu 900 ma i umożliwia szybkie skanowanie. Używanie kabla zasilającego nie zwiększy w takich przypadkach szybkości skanowania. Choć skaner działa z zasilaniem z gniazda USB 3.0, transmisja danych za pośrednictwem złącza USB odbywa się z szybkością USB 2.0. Koncentrator USB Skanera nie można połączyć z komputerem przy pomocy koncentratora USB zasilanego z portu USB. Można używać koncentratora USB z własnym zasilaniem, lecz nie gwarantuje to pracy urządzenia. Ustawienie przełącznika ON (Włączone) OFF (Wyłączone) WAŻNE Tryb pracy skanera Skaner rozpoznawany jest przez komputer jako urządzenie magazynujące. Włączenie oprogramowania CaptureOnTouch Lite zainstalowanego w skanerze umożliwia skanowanie przy użyciu komputera bez konieczności instalowania sterownika skanera. (Nie jest jednak możliwe przechowywanie w skanerze zeskanowanych obrazów lub jakichkolwiek innych danych.) Skaner rozpoznawany jest przez komputer jako urządzenie skanujące. Można połączyć skaner z komputerem, na którym zainstalowano sterownik skanera, i skanować przy użyciu oprogramowania takiego, jak dostarczony ze skanerem program CaptureOnTouch. Przełącznik Auto Start należy ustawić w pozycji ON lub OFF przed połączeniem skanera z komputerem. Jeżeli przełącznik zostanie ustawiony w pozycji ON lub OFF po połączeniu skanera z komputerem, skaner może nie działać prawidłowo. Jeżeli skaner używany jest z przełącznikiem Auto Start w pozycji ON, komputer należy włączyć przed połączeniem skanera z komputerem. Jeżeli skaner zostanie połączony z wyłączonym komputerem, a taca podajnika została otwarta włączając zasilanie, uruchomienie komputera może okazać się niemożliwe. 13

14 KROK 4 Włączanie zasilania 1 Naciśnij dźwignię zwalniającą pokrywę podajnika i unieś lekko tacę podajnika. Wskazówka W systemie Windows na pasku zadań pojawi się komunikat podobny do pokazanego poniżej. Po chwili zakończy się automatyczne rozpoznawanie skanera i skaner będzie gotowy do użytku. Kiedy skaner jest poprawnie podłączony do komputera, na pasku zadań (lub pasku menu) pojawia się ikona (CaptureOnTouch). Pasek zadań systemu Windows 2 Przed otwarciem całej tacy podajnika wyciągnij przedni panel tacy podajnika. Skaner zostanie włączony i zaświeci się przycisk Start. Pasek menu systemu Mac OS X Jeżeli ikona paska zadań wygląda tak: ( ), skaner nie jest poprawnie podłączony do komputera. Sprawdź stan przełącznika zasilania i kabla USB. Na tym kończy się instalacja urządzenia. 14

15 Wstęp Dziękujemy za zakup Skanera dokumentów Canon imageformula P-215. Prosimy o przeczytanie instrukcji obsługi i zapoznanie się z funkcjami skanera przed pierwszym użyciem, aby móc w pełni i właściwie wykorzystać możliwości urządzenia. Po przeczytaniu instrukcji należy je przechowywać w bezpiecznym miejscu, ponieważ mogą się okazać potrzebne w przyszłości. Instrukcje obsługi skanera W skład dokumentacji niniejszego skanera wchodzą następujące podręczniki i instrukcje. Pełna instrukcja obsługi W tej instrukcji opisano działanie skanera przy użyciu wbudowanego oprogramowania CaptureOnTouch Lite. Należy ją przeczytać, jeżeli używa się skanera bez zainstalowanego sterownika skanera i innego oprogramowania dodanego w komplecie. Podręcznik użytkownika (niniejsza instrukcja) Ta instrukcja zawiera pełne objaśnienie działania skanera. Jest ona dostępna na dodanym w komplecie dysku instalacyjnym jako plik PDF. Wskazówka Jeżeli używasz systemu Windows, Podręcznik użytkownika będzie dostępny w następującej lokalizacji w menu Start po zainstalowaniu oprogramowania z Dysku instalacyjnego. Symbole użyte w niniejszym podręczniku W niniejszym podręczniku użyto poniższych symboli w celu wyjaśnienia procedur, ograniczeń, środków ostrożności oraz operacji, które należy wykonać w celu zapewnienia bezpieczeństwa. OSTRZEŻENIE Oznacza, że niestosowanie się do ostrzeżenia może grozić śmiercią lub poważnymi obrażeniami ciała. W celu bezpiecznego korzystania ze skanera należy zawsze zwracać uwagę na te ostrzeżenia. PRZESTROGA Oznacza przestrogę dotyczącą czynności, których nieprawidłowe wykonanie może doprowadzić do obrażeń ciała lub szkód materialnych. W celu bezpiecznego korzystania ze skanera należy zawsze zwracać uwagę na te przestrogi. WAŻNE Oznacza wymagania i ograniczenia dotyczące obsługi. Należy dokładnie zapoznać się z tymi fragmentami podręcznika, aby zapewnić prawidłową obsługę urządzenia i uniknąć jego uszkodzenia. Wskazówka Oznacza opis czynności lub zawiera dodatkowe objaśnienia dotyczące procedury. Zapoznanie się z uwagami jest bardzo zalecane. 15

16 Spis treści Instrukcja instalacji... 4 Wstęp Symbole użyte w niniejszym podręczniku Przed użyciem skanera Zasady bezpieczeństwa Lokalizacja urządzenia Zasilacz sieciowy (sprzedawany oddzielnie) Przenoszenie skanera Obsługa Utylizacja Oddawanie skanera do naprawy Funkcje skanera Nazwy i funkcje poszczególnych części Źródło zasilania Włączenie zasilania Wyłączenie zasilania Dodatkowe źródło zasilania Podstawowe informacje na temat obsługi Dokumenty Umieszczanie dokumentów Umieszczanie kart w podajniku Skanowanie w Trybie długich dokumentów Skanowanie w systemie Windows Skanowanie przy pomocy CaptureOnTouch Lite (Windows) Skanowanie Ustawienia skanera Environmental Settings (Ustawienia eksploatacyjne) Zamykanie CaptureOnTouch Lite Skanowanie przy pomocy CaptureOnTouch (Windows) Do czego służy CaptureOnTouch? Uruchamianie i zamykanie CaptureOnTouch Scan First (Skanuj najpierw) Wybór zadania skanowania Skanowanie przyciskiem Start Ustawienia skanera Wybór metody przetwarzania pliku wyjściowego Environmental Settings (Ustawienia eksploatacyjne) Ustawianie sterownika skanera (Windows) Konfiguracja i funkcje sterownika skanera Podstawowe ustawienia warunków skanowania Scan Panel (Panel skanowania) Ustawienia programów innych producentów Skanowanie w systemie Mac OS X Skanowanie przy pomocy CaptureOnTouch Lite (Mac OS X) Skanowanie Ustawienia skanera Environmental Settings (Ustawienia eksploatacyjne) Zamykanie CaptureOnTouch Lite Skanowanie przy pomocy CaptureOnTouch (Mac OS X) Do czego służy CaptureOnTouch? Uruchamianie i zamykanie CaptureOnTouch Scan First (Skanuj najpierw) Wybór zadania skanowania Skanowanie przyciskiem Start Ustawienia skanera Wybór metody przetwarzania pliku wyjściowego Environmental Settings (Ustawienia eksploatacyjne) Ustawianie sterownika skanera (Mac OS X) Konfiguracja sterownika skanera Podstawowe ustawienia warunków skanowania Scan Panel (Panel skanowania) Konserwacja Codzienna konserwacja Czyszczenie zewnętrznych części skanera Czyszczenie wewnętrznych części skanera Czyszczenie szyby skanera i rolek podajnika Wymiana części

17 Rozwiązywanie problemów Typowe problemy i ich rozwiązania Rozwiązywanie problemów związanych z oprogramowaniem Wskazówki ułatwiające pracę Usuwanie zablokowanego papieru Odinstalowanie oprogramowania Odinstalowanie w systemie Windows Odinstalowanie w systemie Mac OS X Dodatek Dane techniczne Części zamienne Wymiary Indeks

18 Przed użyciem skanera Zasady bezpieczeństwa W celu zapewnienia bezpiecznej pracy skanera należy przeczytać ostrzeżenia i zasady bezpieczeństwa podane poniżej. Lokalizacja urządzenia Na wydajność skanera ma wpływ otoczenie, w jakim został on zainstalowany. Należy się upewnić, że miejsce instalacji skanera odpowiada następującym wymogom. Wokół skanera należy pozostawić wolną przestrzeń umożliwiającą pracę, konserwację i wentylację. Zapewnić odpowiednią wolną przestrzeń z przodu skanera, ponieważ zeskanowane dokumenty wyrzucane są z przodu. Nie należy ustawiać urządzenia w miejscu narażonym na bezpośrednie działanie światła słonecznego. Jeżeli nie można tego uniknąć, należy zaciągnąć zasłony, tak aby skaner znajdował się w cieniu. Należy unikać ustawiania urządzenia w pomieszczeniach silnie zakurzonych. Należy unikać miejsc ciepłych i wilgotnych, np. w pobliżu kranu, grzejnika wody lub nawilżacza. Należy również unikać miejsc, w których znajdować się mogą opary amoniaku. Należy unikać miejsc w pobliżu substancji lotnych lub łatwopalnych takich, jak alkohol lub rozcieńczalnik. Nie należy ustawiać urządzenia w miejscach narażonych na wibracje. Nie należy narażać skanera na nagłe zmiany temperatury. Jeżeli chłodne pomieszczenie, w którym znajduje się skaner, zostanie szybko ogrzane, wewnątrz urządzenia mogą powstać krople wody (kondensacja pary wodnej). Może to doprowadzić do znacznego pogorszenia jakości skanowania. Dla zapewnienia najlepszej jakości skanowania zalecane są następujące warunki: Temperatura pokojowa: Od 10 C do 32,5 C (od 50 F do 90,5 F) Wilgotność: od 25% do 80% wilgotności względnej Nie należy ustawiać skanera w pobliżu urządzeń wytwarzających pole magnetyczne (np. głośniki, odbiorniki telewizyjne lub radiowe). Zasilacz sieciowy (sprzedawany oddzielnie) Z tym skanerem nie należy używać innych zasilaczy sieciowych niż zasilacz przeznaczony do tego skanera (sprzedawany oddzielnie). Zasilacza sieciowego dostarczonego ze skanerem nie należy podłączać do innych urządzeń. Aby korzystać z szybkiego skanowania za pośrednictwem połączenia USB 2.0 przy użyciu tylko jednego kabla USB, kup zasilacz sieciowy (sprzedawany oddzielnie). Z pytaniami dotyczącymi zasilania urządzenia należy zwrócić się do autoryzowanego sprzedawcy produktów firmy Canon lub pracownika obsługi. Przenoszenie skanera W celu przeniesienia skanera należy go chwycić obiema rękami, tak aby go nie upuścić. Przed przeniesieniem sprawdź, czy zostały odłączone kable USB i zasilacze sieciowe. Przenoszenie skanera z podłączonymi przewodami może doprowadzić do uszkodzenia wtyczek i łącz lub może spowodować upuszczenie skanera, co grozi uszkodzeniem ciała lub uszkodzeniem urządzenia. 18

19 Obsługa OSTRZEŻENIE Podczas obsługi skanera należy zawsze pamiętać o następujących środkach ostrożności. Ich nieprzestrzeganie może doprowadzić do pożaru lub porażenia prądem. W pobliżu skanera nie wolno umieszczać alkoholi, benzenu, rozcieńczalnika lub innych substancji łatwopalnych. Nie wolno przecinać, niszczyć lub modyfikować kabla USB lub kabla zasilającego USB. Nie należy umieszczać na kablu ciężkich przedmiotów, nie wolno pociągać lub nadmiernie zaginać kabla. Nie należy podłączać kabla USB lub kabla zasilania USB mokrymi rękami. Nie należy zwijać lub skręcać kabla USB lub kabla zasilania USB, gdyż może to doprowadzić do pożaru lub porażenia prądem. Podłączając kabel należy się upewnić, że wtyczka jest całkowicie i pewnie umieszczona w gniazdku zasilania. Należy używać wyłącznie kabla USB lub kabla zasilania USB dostarczonych ze skanerem. Nie wolno podejmować próby demontażu lub modyfikacji skanera, gdyż jest to niebezpieczne i może doprowadzić do pożaru lub porażenia prądem. Nie należy rozpylać palnych produktów w aerozolu w pobliżu skanera. Przed czyszczeniem skanera, należy go wyłączyć iodłączyć kabel USB lub kabel zasilania USB. Skaner należy czyścić lekko wilgotną i mocno wykręconą szmatką. Nie wolno używać alkoholi, benzenu, rozcieńczalników lub wszelkich innych substancji łatwopalnych. Jeżeli skaner wydaje podczas pracy nietypowe dźwięki, pojawia się dym, wysoka temperatura lub nietypowy zapach, a także gdy skaner nie działa prawidłowo lub pojawiają się inne zakłócenia w jego pracy, należy go natychmiast WYŁĄCZYĆ oraz odłączyć kabel USB lub kabel zasilania USB. Następnie należy skontaktować się z autoryzowanym sprzedawcą produktów firmy Canon lub pracownikiem obsługi w celu uzyskania dalszych informacji. Skanera nie wolno upuszczać lub poddawać silnym wstrząsom i uderzeniom. W razie uszkodzenia skanera, należy natychmiast zamknąć podajnik, wyłączyć skaner oraz odłączyć kabel USB lub kabel zasilania USB. Następnie należy skontaktować się z autoryzowanym sprzedawcą produktów firmy Canon lub pracownikiem obsługi w celu uzyskania dalszych informacji. Przed przeniesieniem skanera należy zamknąć podajnik, wyłączyć skaner oraz odłączyć kabel USB lub kabel zasilający USB. PRZESTROGA Nie należy ustawiać skanera na powierzchni niestabilnej, pochyłej lub narażonej na silne wibracje. Może to spowodować spadnięcie skanera i uszkodzenia ciała lub uszkodzenie urządzenia. Nie należy umieszczać na skanerze niewielkich przedmiotów takich jak zszywki, spinacze lub biżuteria. Przedmioty te mogą wpaść do wnętrza skanera oraz spowodować pożar lub porażenie prądem. W razie wpadnięcia przedmiotów tego typu do skanera, należy natychmiast zamknąć podajnik, wyłączyć skaner oraz odłączyć kabel USB lub kabel zasilania USB. Następnie należy skontaktować się z autoryzowanym sprzedawcą produktów firmy Canon lub pracownikiem obsługi w celu dokonania przeglądu technicznego skanera. Nie należy umieszczać skanera w pomieszczeniach wilgotnych lub zakurzonych. Może to doprowadzić do pożaru lub porażenia prądem. Nie należy umieszczać żadnych przedmiotów na skanerze. Przedmioty te mogą spaść powodując uszkodzenia ciała. Rozłączając kabel USB, należy pewnie trzymać za wtyczkę. Nie wolno ciągnąć bezpośrednio za kabel, gdyż może to doprowadzić do uszkodzenia lub odsłonięcia głównego przewodu powodując pożar lub porażenie prądem. Należy pozostawić odpowiednią wolną przestrzeń wokół kabla USB lub kabla zasilającego USB umożliwiającą jego łatwe odłączenie. Jeśli w pobliżu kabla USB lub kabla zasilającego USB znajdują się przedmioty, jego odłączenie w nagłym wypadku może okazać się niemożliwe. Nie wolno dopuszczać do wylania wody lub łatwopalnych substancji (alkoholi, benzenu, rozcieńczalników itp.) do wnętrza skanera, gdy może to doprowadzić do pożaru lub porażenia prądem. Jeżeli skaner nie będzie używany przez dłuższy czas, np. podczas dni wolnych od pracy, należy odłączyć kabel USB lub kabel zasilania USB w celu zabezpieczenia urządzenia. Nie należy nosić luźnych ubrań lub biżuterii podczas obsługi skanera, ponieważ mogą one zaczepić się wurządzeniu. Grozi to obrażeniami ciała. Szczególną ostrożność powinny zachować osoby noszące krawaty lub mające długie włosy. W razie uwięźnięcia jakiegokolwiek przedmiotu w skanerze, należy natychmiast wyłączyć zasilanie i wstrzymać pracę urządzenia. Należy zachować ostrożność umieszczając papier w skanerze iusuwając zablokowany papier.? krawędź kartki papieru można się skaleczyć. 19

20 Utylizacja Przy utylizacji skanera należy zastosować się do lokalnych przepisów prawa lub skonsultować się ze sprzedawcą skanera. Oddawanie skanera do naprawy Po zgłoszeniu wniosku o naprawę należy przesłać skaner pod wskazany adres. Do wysłania skanera należy użyć pudełka, w którym został zakupiony. Po umieszczeniu skanera w pudełku należy go solidnie zabezpieczyć materiałem opakowaniowym. 20

21 Funkcje skanera Skaner ma następujące funkcje i cechy. Kompaktowe wymiary Skaner ma niewielkie wymiary: 285 mm (szer.) 40 mm (wys.) 95 mm (gł.) (11,22" (szer.) 1,57" (wys.) 3,74" (gł.)) przy zamkniętych tacach podajnika i wyrzucania dokumentów. Zasilanie bezpośrednio z portu USB Skaner obsługuje zasilanie ze złącza USB 3.0, dzięki czemu może skanować z szybkością 15 stron czarno-białych (w skali szarości) na minutę oraz 10 stron o 24-bitowej palecie kolorów na minutę przy użyciu jednego kabla USB (w obu przykładach założono skanowanie jednostronne dokumentów A4 z rozdzielczością 200 dpi). Podczas korzystania ze złącza USB 2.0 szybkie skanowanie jest dostępne przy użyciu dodatkowego kabla zasilającego USB lub zasilacza sieciowego (sprzedawany osobno). Funkcja Auto Start Oprogramowanie CaptureOnTouch Lite, które zostało zainstalowane fabrycznie w skanerze, można włączyć, ustawiając przełącznik Auto Start w pozycji ON (włączone) z tyłu urządzenia. Połączenie skanera z komputerem umożliwia skanowanie nawet bez instalacji sterownika. Automatyczne włączanie lub wyłączanie Funkcja ta automatycznie włącza zasilanie urządzenia po otwarciu podajnika oraz wyłącza zasilanie po jego zamknięciu. Podajnik Podajnik umożliwia umieszczenie w urządzeniu i skanowanie jednocześnie do 20 stron lub skanowanie pojedynczych arkuszy. Specjalny otwór na karty Skaner zawiera specjalny otwór do skanowania kart plastikowych. CaptureOnTouch Po zainstalowaniu oprogramowania CaptureOnTouch (dostarczonego z urządzeniem) możliwe jest skanowanie przy pomocy różnych metod od skanowania normalnego do skanowania wieloetapowego wykonywanego poprzez rejestrację zadania. Skanowanie w kolorze i w skali szarości Skaner może skanować dokumenty w 24-bitowej skali koloru lub w 256-poziomowej skali szarości. Skanowanie dwustronne Skaner obsługuje skanowanie jednostronne lub dwustronne. Dzięki funkcji pomijania pustych stron nie trzeba się martwić o wybór opcji skanowania jednostronnego lub dwustronnego, gdyż zeskanowane puste strony nie są zachowywane. Automatyczne rozpoznanie koloru Skaner wykrywa automatycznie, czy dokument jest kolorowy, w skali szarości czy czarno-biały, i zapisuje obraz w odpowiedni sposób. Pełny tryb automatyczny Pełny tryb automatyczny jest udostępniany w programie CaptureOnTouch Lite, CaptureOnTouch i sterowniku skanera. Umożliwia on skanowanie przy użyciu automatycznie określonych warunków. Warunki skanowania, takie jak tryb koloru i rozmiar strony są ustawiane automatycznie na podstawie skanowanego dokumentu. Automatyczne wykrywanie rozdzielczości Po włączeniu tej funkcji w ustawieniach programu CaptureOnTouch Lite, CaptureOnTouch lub sterownika skanera wykrywa ona zawartość dokumentu i automatycznie określa rozdzielczość skanowania. Automatyczne rozpoznawanie rozmiaru dokumentu Funkcja ta umożliwia automatycznie rozpoznanie rozmiaru skanowanego dokumentu. Możliwe jest pominięcie skanowania marginesu, nawet dla dokumentów o nietypowych rozmiarach. Korekcja przekosu Nawet jeżeli dokument przekrzywi się przy wkładaniu do skanera, zeskanowany obraz zostanie wyrównany. Zaawansowane poprawianie czytelności tekstu Tryb Zaawansowane poprawianie czytelności tekstu II poprawia czytelność skanowanych dokumentów, których tło jest jednolite, atekst itło są jasne. * Funkcja ta może nie działać efektywnie w przypadku niektórych typów dokumentów. Odrzucanie kolorów Ta funkcja umożliwia ignorowanie określonych kolorów podczas skanowania dokumentów. 21

22 Skanowanie wstępne Funkcja ta umożliwia podgląd pierwszej strony dokumentu w celu potwierdzenia obrazu oraz dostosowania ustawień jasności i kontrastu, po czym następuje skanowanie pozostałych stron dokumentu. Skanuj najpierw W funkcji Skanuj najpierw naciśnięcie przycisku Start na skanerze powoduje automatyczne włączenie oprogramowania CaptureOnTouch oraz rozpoczyna skanowanie dokumentu znajdującego się w podajniku. Automatyczne wykrywanie dokumentu w podajniku Dostępna jest funkcja automatycznego włączenia skanowania po wykryciu umieszczenia dokumentu w podajniku. WAŻNE W zależności od używanego oprogramowania dodanego w komplecie dostępne mogą być nie wszystkie powyższe funkcje. 22

23 Nazwy i funkcje poszczególnych części Widok z przodu Taca podajnika dokumentów Jest to taca służąca do podawania dokumentów. Należy ją otworzyć podczas skanowania dokumentów Szczelina wyrzucania Szczeliną tą wyrzucane są dokumentu po zakończeniu skanowania. wa ws 2 Dźwignia zwalniająca tacę podajnika Naciśnięcie tej dźwigni powoduje zwolnienie tacy podajnika dokumentów podczas jej otwierania. 3 Prowadnice dokumentów Prowadnice służą do wyrównania podawanych dokumentów (po lewej i po prawej stronie). Należy je podnieść wkładając dokument, po czym ustawić odpowiednio po obydwu stronach skanowanego dokumentu. 4 Dźwignia zwalniająca pokrywę podajnika Dźwignię tę należy pociągnąć w celu otwarcia podajnika podczas czyszczenia skanera. 5 Pokrywa podajnika Należy ją otworzyć w celu czyszczenia skanera. 7 Otwór na karty Tutaj należy wkładać karty plastikowe. 8 Prowadnice kart Prowadnice te zapewniają proste podawanie kart włożonych do otworu na karty. 9 Płytka przedłużająca podajnik Płytki przedłużające należy otworzyć, aby podtrzymywać długi dokument. wa Szczelina podajnika Do szczeliny tej wkładane są dokumenty przeznaczone do skanowania. 23

24 ws Przycisk Start Przycisk ten należy nacisnąć, aby rozpocząć skanowanie dokumentu znajdującego się na tacy podajnika. Gdy skaner jest włączony, przycisk ten świeci i wskazuje stan skanera zgodnie z poniższym opisem. Stan przycisku Start Świeci Miga WAŻNE Skaner jest włączony. Znaczenie Papier się zablokował. Urządzenie wykryło podwójne podanie papieru i praca została wstrzymana. Górna część urządzenia jest otwarta. Wystąpił inny błąd skanera. Przycisk Start może wolno migać, gdy podłączony zostanie kabel USB i otwarta zostanie taca podajnika. Przed użyciem skanera należy poczekać, aż wskaźnik zasilania przestanie migać ibędzie świecić ciągłym światłem. Widok od tyłu Tylny otwór na karty Podczas podawania karty plastikowej jej część chwilowo wystaje przez ten otwór. 2 Przełącznik Auto Start Przełącznik ten służy do zmiany trybu pracy skanera. 3 Złącze USB Służy do połączenia skanera przy pomocy kabla USB dostarczonego z urządzeniem (lub innego kabla obsługującego szybkie złącze USB 2.0). 4 Port zabezpieczenia typu Kensington Służy do zabezpieczenia urządzenia przed kradzieżą przy pomocy linki z kluczem. 5 Gniazdo zasilania Służy do połączenia z kablem zasilania USB dostarczonym zurządzeniem lub zasilaczem sieciowym (sprzedawanym osobno). Wskazówka Skaner ten nie posiada wyłącznika zasilania. Aby uzyskać szczegółowe informacje, patrz s

25 Źródło zasilania Zasilanie skanera zostaje włączone po otwarciu lub zamknięciu tacy podajnika. Aby włączyć lub wyłączyć zasilanie, należy obsługiwać skaner w sposób podany poniżej. Włączenie zasilania 2 Przed otwarciem całej tacy podajnika wyciągnij przedni panel tacy podajnika. Skaner zostanie włączony i zaświeci się przycisk Start. 1 Naciśnij dźwignię zwalniającą pokrywę podajnika i unieś lekko tacę podajnika. WAŻNE Przycisk Start może wolno migać, gdy podłączony zostanie kabel USB i otwarta zostanie taca podajnika. Przed użyciem skanera należy poczekać, aż wskaźnik zasilania przestanie migać ibędzie świecić ciągłym światłem. 25

26 Wyłączenie zasilania 2 Zamknij tacę podajnika. 1 Jeżeli płytki przedłużające podajnik i prowadnice dokumentów są podniesione, obniż je. Skaner wyłączy się. 3 Wciśnij przednią część podajnika (pokrywę przednią), zamykając ją. WAŻNE Nie wolno zamykać tacy podajnika z rozłożonymi prowadnicami dokumentów. Może to uszkodzić skaner i doprowadzić do awarii urządzenia. WAŻNE Jeżeli skaner nie jest używany, należy zamknąć tacę podajnika lub odłączyć kabel USB. Przed transportowaniem skanera należy się upewnić, że pokrywa przednia jest zamknięta. W przeciwnym razie taca podajnika może się otworzyć i spowodować upadek skanera. 26

27 Dodatkowe źródło zasilania Ponieważ skaner jest zasilany bezpośrednio z portu USB może on pracować po połączeniu jednym kablem USB. Szybkość skanowania można zwiększyć, używając kabla zasilającego USB lub zasilacza sieciowego (sprzedawany oddzielnie). Kabel zasilający USB lub zasilacz sieciowy (sprzedawany oddzielnie) należy podłączyć do gniazda zasilania z tyłu skanera. Kabel zasilania USB Do złącza USB w komputerze Zasilacz sieciowy (sprzedawany oddzielnie) Do gniazda zasilania Wskazówka Po podłączeniu do gniazda USB zgodnego ze standardem USB 3.0 skaner działa z zasilaniem złącza o natężeniu 900 ma i umożliwia szybkie skanowanie. Używanie kabla zasilającego nie zwiększy w takich przypadkach szybkości skanowania. Choć skaner działa z zasilaniem z gniazda USB 3.0, transmisja danych za pośrednictwem złącza USB odbywa się z szybkością USB

28 Podstawowe informacje na temat obsługi Dokumenty Skaner służy do skanowania dokumentów w różnych formatach od wizytówek po A4/LTR. Poniżej przedstawiono rozmiary dokumentów, które można skanować przy pomocy skanera. Typ dokumentu Szerokość Długość Grubość (gęstość) Grubość Papier zwykły Pocztówka Wizytówka 2) 3) 86 Inna karta Od 50,8 do 216 mm (od 2 do 8,5") Od 88,9 do 108 mm (od 3,5 do 4,25") Od 49 do 55 mm (od 1,93 do 2,17") mm (3,39") Od 70 do 356 mm (od 2,756 do 14") 1) Od 127 do 152,4 mm (od 5 do 6") Od 85 do 91 mm (od 3,35 do 3,58") 54 mm (2,13") Od 52 do 128 g/m 2 (Od 14 do 34 lb bond) Od 128 do 225 g/m 2 (Od 34 do 60 lb bond) Od 128 do 225 g/m 2 (Od 34 do 60 lb bond) 1) Do 1000 mm (39,4") w trybie długich dokumentów 3) Karty plastikowe 2) Podczas używania otworu na karty 4) Do 1,4 mm (0,055") w przypadku kart z nadrukiem wypukłym Od 0,06 do 0,15 mm (od 0,0024 do 0,0059") Od 0,15 do 0,3 mm (od 0,0059 do 0,0118") Od 0,15 do 0,3 mm (od 0,0059 do 0,0118") 0,76 mm (0,03") lub mniej 4) WAŻNE Skanowane dokumenty muszą spełniać pewne kryteria. Przeczytaj uważnie poniższe informacje. Podczas skanowania licznych dokumentów o różnych wymiarach należy je umieścić tak, aby przykrywały całą szerokość rolek podajnika, wyrównując środki i przednie krawędzie dokumentów. Wyrównaj środki Wyrównaj przednie krawędzie Zalecane jest pojedyncze podawanie arkuszy dokumentów dłuższych niż 356 mm (14"). Skanowanie dokumentów, na których tusz nie wysechł, może spowodować problemy w pracy skanera. Przed skanowaniem należy się upewnić, że tusz na dokumentach jest suchy. Skanowanie dokumentów zapisanych ołówkiem lub podobnymi materiałami może spowodować zabrudzenie rolek i szyby skanera, atakże pojawianie się smug na zeskanowanym obrazie i przenoszenie zabrudzeń na kolejne dokumenty. Po skanowaniu dokumentów tego typu należy oczyścić wewnętrzne części skanera. Podczas skanowania dwustronnego dokumentu wydrukowanego na cienkim papierze widoczny może być obraz na odwrocie strony. Przed skanowaniem dokumentów tego typu należy dostosować intensywność skanowania w oprogramowaniu. Zalecane jest pojedyncze skanowanie cienkich dokumentów. Rolka podajnika 28

29 Skanowanie następujących typów dokumentów może spowodować blokadę papieru lub awarię skanera. W przypadku dokumentów tego typu należy wykonać kserokopię dokumentu, po czym zeskanować kopię. Papier jest pomarszczony lub Kalka zagięty Papier zwija się Papier jest przerwany Dokumenty ze spinaczami lub zszywkami Papier jest powlekany Bardzo cienki papier, np. kalka techniczna Dokumenty z nadmierną ilością cząsteczek kurzu 29

30 Umieszczanie dokumentów 1 Otwórz tacę podajnika, aby włączyć skaner. (Patrz s. 25) 2 Unieś prowadnice dokumentów i płytki przedłużające. Wsporniki przedłużające podajnik 3 Włóż dokument do podajnika. Arkusze należy dokładnie przekartkować przed włożeniem do podajnika. Dokument należy włożyć do szczeliny skanera układając go skanowaną stroną oraz górą dokumentu ku dołowi. Prowadnice dokumentu należy ustawić równo z brzegami dokumentu po obydwu stronach. Dokument należy docisnąć tak, aby znalazł się pod wypustkami prowadnic dokumentu. Jednocześnie można ułożyć w podajniku do 20 arkuszy zwykłego papieru. Nie należy wkładać większej ilości arkuszy niż zaznaczono symbolami ( ) na prowadnicach. Prowadnica dokumentu (po lewej) Prowadnica dokumentu (po prawej) Karta 30

31 WAŻNE Jeżeli dokument jest wielostronicowy, krawędzie arkuszy należy ułożyć lekko skośnie. Umieszczanie kart w podajniku Do skanowania kart plastikowych należy używać otworu na karty. Aby skanować karty pojedynczo, użyj następującej procedury. 1 Otwórz tacę podajnika dokumentów. (Patrz s. 30) 2 Obróć kartę wierzchem do góry, a następnie włóż ją prosto do otworu na karty. Kiedy krawędź karty dotknie otworu, rolki zaczną się kręcić automatycznie. Rolka zatrzyma się, kiedy pobierze krawędź karty. Możesz wtedy puścić kartę izacząć skanowanie z aplikacji. Jeżeli dokument jest zagięty, przed skanowaniem należy go wyprostować. Skanowany dokument wyrzucany jest z przodu urządzenia. Nie należy umieszczać żadnych przedmiotów z przodu skanera. Karta zostanie podana, kiedy zaczniesz skanowanie przy użyciu aplikacji. Po całkowitym podaniu karty rolki zaczną się kręcić w przeciwnym kierunku i rozpocznie się skanowanie karty. Zeskanowana karta zostanie wysunięta z przedniego otworu na karty. Jeżeli strony pobierane są podwójnie, należy zmniejszyć liczbę arkuszy umieszczanych jednorazowo w podajniku skanera. W zależności od jakości papieru, urządzenie może wydawać nietypowe odgłosy, lecz nie oznacza to awarii. PRZESTROGA Otwór na karty jest nieaktywny, kiedy na tacy podajnika są umieszczone dokumenty. Kiedy chcesz włożyć kartę do otworu na karty, usuń dokumenty z tacy podajnika. W trakcie skanowania część karty będzie wystawać z tylnego otworu na karty. Usuń przedmioty, które mogą znajdować się przed tylnym otworem na karty. Karty z drukiem wypukłym (wytłaczane) mogą nie zostać zeskanowane prawidłowo, w zależności od typu druku. 31

32 Skanowanie w Trybie długich dokumentów Typowa długość dokumentów skanowanych przy pomocy tego skanera to 356 mm (14"), ale można skanować dokumenty o długości do 1000 mm (39,4") po ustawieniu w skanerze trybu długich dokumentów. WAŻNE Po wybraniu trybu długich dokumentów i ustawieniu opcji [Page Size] [Rozmiar strony] w ustawieniach sterownika drukarki na wykrywanie automatyczne można skanować dokumenty o długości do 1000 mm (39,4"). Korzystając z trybu skanowania długich dokumentów, należy pamiętać o następujących kwestiach. Podczas skanowania dokumentów należy zamknąć płytki przedłużające podajnik. Podczas skanowania w trybie długich dokumentów, dokument może naciskać na brzegi podajnika i ulec uszkodzeniu, jeżeli będzie ułożony nierówno. Należy zachować ostrożność iumieścić dokument prosto. Podczas skanowania w trybie długich dokumentów, wykrywanie blokady papieru może działać zopóźnieniem, co może doprowadzić do uszkodzenia dokumentu. Należy zachować ostrożność, aby nie doprowadzić do blokady papieru. Długie dokumenty należy skanować pojedynczo. Skanowanie w trybie długich dokumentów może przebiegać wolniej. Jeżeli pamięć okaże się niewystarczająca, mogą wystąpić także błędy lub skanowanie nie będzie możliwe. W systemie Windows 1 Uruchom system Windows i zaloguj się jako użytkownik z uprawnieniami administratora. 2 Kliknij przycisk Start, a następnie kliknij [All Programs] [Wszystkie programy], [Canon P-215], [Canon imageformula Utility] [Narzędzie Canon imageformula]. Zostanie uruchomiony program narzędziowy imageformula. 3 Kliknij [CANON P-215 USB], a następnie [Properties] [Właściwości]. 32

33 4 Kliknij kartę [Maintenance] [Konserwacja], a następnie wybierz tryb skanowania długich dokumentów. Wybierz [Long Document mode (1,000 mm)] [Tryb długich dokumentów (1000 mm)]. 6 Kliknij. Spowoduje to otwarcie okna dialogowego ustawień zaawansowanych skanera. 7 Kliknij, aby wyświetlić okno dialogowe [Scanner Information] [Informacje o skanerze]. Pojawi się okno dialogowe [Scanner Information] [Informacje o skanerze]. 5 Kliknij [OK]. Procedura ustawiania w systemie Mac OS X 8 Kliknij przycisk [Maintenance] [Konserwacja]. Otworzy się okno dialogowe [Maintenance] [Konserwacja]. 1 Uruchom CaptureOnTouch. 2 Kliknij [Scan First] [Skanuj najpierw]. 3 Kliknij [OFF] [Wyłącz] jako ustawienie [Scan in Full Auto mode] [Skanuj w pełnym trybie automatycznym]. 4 Kliknij przycisk [Scanner Setting] [Ustawienia skanera]. 5 Kliknij [ON] [Włącz] jako ustawienie [Use Advanced Settings dialog box] [Użyj okna dialogowego Ustawienia zaawansowane]. 9 Wybierz [Long Document mode (1,000 mm)] [Tryb długich dokumentów (1000 mm)]. 10 Kliknij, aby zamknąć okno dialogowe. 33

34 Skanowanie w systemie Windows Skanowanie przy pomocy CaptureOnTouch Lite (Windows) CaptureOnTouch Lite to oprogramowanie do skanowania zainstalowane na skanerze. Można go używać na komputerze, w którym nie zainstalowano sterownika skanera. 2 Otwórz tacę podajnika, włącz skaner, a następnie włóż dokument do podajnika. Aby uzyskać szczegółowe informacje, patrz Umieszczanie dokumentów na s. 30. Po otwarciu tacy podajnika zaświeci się przycisk Start na skanerze i pojawi się ekran autoodtwarzania. WAŻNE Jeżeli używasz systemu operacyjnego Windows XP, a przełącznik Auto Start został ustawiony w pozycji ON (Włączone) przed połączeniem skanera z komputerem, po włączeniu skanera pojawić się może monit o ponowne uruchomienie komputera. Można kontynuować normalną pracę, nawet jeżeli użytkownik wybierze [No] [Nie] i nie uruchomi komputera ponownie. Aby zeskanować dokument i zapisać go w wybranym formacie, wystarczy postępować zgodnie z instrukcjami pojawiającymi się na ekranie. 3 Kliknij [Open folder to view files] [Otwórz folder, aby wyświetlić pliki]. Skanowanie 1 Ustaw przełącznik Auto Start z tyłu skanera w pozycji ON, a następnie połącz skaner z komputerem. Otworzy się folder [ONTOUCHLITE]. Kabel USB W razie potrzeby podłącz kabel zasilający USB lub kabel zasilacza (dostępne osobno). 34

35 4 Kliknij dwukrotnie plik [ONTOUCHL.exe]. Włączy się oprogramowanie CaptureOnTouch Lite i pojawi się ekran główny programu. WAŻNE Przed pojawieniem się ekranu głównego CaptureOnTouch Lite nie zamykaj tacy podajnika dokumentów. Wskazówka W niektórych środowiskach operacyjnych ekran autoodtwarzania może się nie pojawić. W takim przypadku otwórz dysk [ONTOUCHLITE] np. w Eksploratorze Windows i uruchom aplikację bezpośrednio, klikając dwukrotnie plik ONTOUCHL.exe. W zależności od systemu operacyjnego dysk może mieć inną nazwę niż [ONTOUCHLITE]. Otwórz dysk, na którym znajduje się plik ONTOUCHL.exe, i uruchom aplikację bezpośrednio. W zależności od systemu operacyjnego na ekranie autoodtwarzania może pojawić się przycisk [CaptureOnTouch Lite]. W takim przypadku kliknij dwukrotnie przycisk [CaptureOnTouch Lite], aby uruchomić program CaptureOnTouch Lite. Określ, czy włączyć skanowanie ciągłe. Jeżeli wyświetlasz podgląd zeskanowanego obrazu lub dzielisz dokument, aby skanować go w częściach, wybierz [ON] [Włącz], aby włączyć skanowanie ciągłe. Określ, czy skanować dokument w pełnym trybie automatycznym. Jeżeli chcesz ustawić własne warunki skanowania, wybierz [OFF] [Wyłącz] i skonfiguruj ustawienia skanera. (Patrz s. 38) WAŻNE Konfiguracja warunków skanowania wymagających dużej ilości pamięci komputera może uniemożliwić skanowanie. Jeżeli pojawi się komunikat o błędzie wynikającym z braku pamięci podczas skanowania, należy zamknąć aplikację ipowtórzyć skanowanie przy użyciu innych ustawień. 6 Kliknij przycisk Start. 5 Ustaw metodę skanowania. Rozpocznie się skanowanie dokumentu. Po zakończeniu skanowania całego dokumentu, pojawia się ekran ustawień wyjściowych. Wskazówka Po zakończeniu skanowania dokumentu z opcją [Enable continuous scanning] [Włącz skanowanie ciągłe] ustawioną na [ON] [Włącz] pojawia się ekran skanowania ciągłego (patrz s. 41). 35

36 Określ nazwę pliku zeskanowanych obrazów. Jeżeli ustawienie [Use the settings dialog box of the file name] [Użyj okna dialogowego ustawień nazwy pliku] ma wartość [OFF] [Wyłączone], wprowadź nazwę pliku bezpośrednio w polu nazwy pliku. Jeżeli ustawieniu [Use the settings dialog box of the file name] [Użyj okna dialogowego ustawień nazwy pliku] nadasz wartość [ON] [Włączone], a następnie klikniesz, możesz określić format tworzenia nazw plików. Po włożeniu kolejnego dokumentu i kliknięciu przycisku [Scan] [Skanuj] rozpocznie się skanowanie włożonego dokumentu. Po zakończeniu skanowania wszystkich dokumentów kliknij [Next step] [Następny krok]. 7 Skonfiguruj ustawienia przetwarzania pliku wyjściowego, a następnie kliknij przycisk przetwarzania pliku wyjściowego. Wybierz format pliku. Jeżeli wybierzesz format plików inny niż BMP, możesz kliknąć, aby skonfigurować ustawienia zaawansowane. PDF W części [Multi-pdf settings] [Ustawienia wielostronicowych plików PDF] określ, czy zeskanowane obrazy mają zostać zapisane jako jeden wielostronicowy plik ([Save all pages as one file] [Zapisz wszystkie strony jako jeden plik]), czy też mają powstać osobne pliki zawierające określoną liczbę stron ([Create a file for each specified number of pages] [Utwórz nowy plik o określonej liczbie stron]). 36

37 W części [Compression mode] [Tryb kompresji] określ tryb kompresji plików PDF ([Standard] [Standardowy] lub [High Compression] [Wysoka kompresja]). Aby wyświetlić okno dialogowe, w którym można określić stopień kompresji, kliknij. TIFF W części [Multi-tiff settings] [Ustawienia wielostronicowych plików TIFF] określ, czy zeskanowane obrazy mają zostać zapisane jako jeden wielostronicowy plik ([Save all pages as one file] [Zapisz wszystkie strony jako jeden plik]), czy też mają powstać osobne pliki zawierające określoną liczbę stron ([Create a file for each specified number of pages] [Utwórz nowy plik o określonej liczbie stron]). JPEG PPTX W programie można określić, czy do zeskanowanych obrazów mają być dodawane informacje optycznego rozpoznawania znaków (OCR). Określ miejsce przechowywania plików zeskanowanych obrazów. Przetwórz zeskanowane obrazy. Po zakończeniu przetwarzania pliku wyjściowego pojawia się ekran końcowy. Skanowanie najpierw zostaje zakończone. Wskazówka Aby powrócić do ekranu głównego skanowania najpierw, kliknij [Return to top] [Powróć do ekranu głównego]. Po kliknięciu [Open storage folder] [Otwórz folder przechowywania], otworzy się folder, w którym zostały zapisane skanowane pliki. W programie można określić współczynnik kompresji obrazów w formacie JPEG. 37

38 Ustawienia skanera Program CaptureOnTouch Lite skanuje domyślnie przy użyciu warunków skanowania pasujących do dokumentu, ponieważ jest włączone skanowanie w pełnym trybie automatycznym. Jeżeli chcesz określić na przykład tryb skanowania i rozmiar dokumentu, możesz skonfigurować żądane warunki skanowania w ustawieniach skanera. Aby skonfigurować ustawienia skanera, kliknij [OFF] [Wyłączone] jako wartość ustawienia [Scans in the full auto mode] [Skanuj w pełnym trybie automatycznym] na górnym ekranie, a następnie kliknij [Scanner setting] [Ustawienie skanera]. Color Mode (Tryb koloru) Można wybrać następujące tryby skanowania dokumentów. Detect automatically Automatycznie wykrywa (Wykryj automatycznie) tryb koloru na podstawie zawartości dokumentu i odpowiednio skanuje. 24-bit Color Skanowanie dokumentu (24-bitowa skala koloru) w kolorze. Grayscale Skanowanie dokumentu (Skala szarości) w skali szarości. Black and White Skanowanie dokumentu (Czarno-białe) w czerni i bieli (binarnie). Page Size (Rozmiar strony) Określa rozmiar strony dokumentu. Po określeniu ustawienia [Match original size] [Dopasuj do rozmiaru oryginału] wykrywany jest rozmiar strony skanowanego dokumentu, a obrazy są zapisywane w wykrytym rozmiarze. Dots per inch (Punkty na cal) Określa rozdzielczość skanowania. Po wybraniu opcji [Detect automatically] [Wykryj automatycznie] rozdzielczość jest wykrywana automatycznie na podstawie zawartości skanowanego dokumentu. Konfiguracja ustawień podstawowych Ustawienia skanera zawierają podstawowe elementy konfigurowane w oknie dialogowym [Scanner setting] [Ustawienia skanera] oraz elementy ustawień, które można konfigurować w oknie dialogowym ustawień zaawansowanych. Opcje w oknie dialogowym ustawień zaawansowanych stosują się do ustawień innych niż podstawowe. Opcje w oknie dialogowym ustawień sterownika stosują się do wszelkich pozostałych ustawień. Scanning Side (Strona skanowania) Określa, czy skanować tylko jedną, czy obie strony dokumentu. Wybrana opcja [Skip blank page] [Pomiń pustą stronę] oznacza, że wykryte puste strony dokumentu zostaną pominięte podczas skanowania. Automatically straightens skewed images (Automatycznie prostuje przekrzywione obrazy) Krzywo zeskanowane obrazy są wykrywane i prostowane. Rotate image to match orientation of text (Obróć obraz zgodnie z orientacją tekstu) Umożliwia wykrycie orientacji tekstu skanowanych obrazów oraz odwrócenie ich, tak aby zapisane obrazy miały prawidłową orientację. 38

39 Use advanced settings dialog box (Użyj okna dialogowego Ustawienia zaawansowane) Jeżeli wybierzesz [ON] [Włączone] i klikniesz, możesz skonfigurować inne niż podstawowe ustawienia skanera. Szczegółowe informacje zawiera sekcja [Advanced settings] (Ustawienia zaawansowane) poniżej. Wskazówka Okno ustawień sterownika skanera zawiera elementy takie same jak ustawienia podstawowe w [Scanner setting] [Ustawienia skanera], ale każde z ustawień poszczególnych elementów jest przechowywane osobno. To, które ustawienia zostaną zastosowane podczas skanowania, zależy od zaznaczenia tej opcji w polu wyboru [Use advanced settings dialog box] [Użyj okna dialogowego Ustawienia zaawansowane]. [Advanced settings] (Ustawienia zaawansowane) W oknie dialogowym ustawień zaawansowanych można skonfigurować warunki i działanie skanera. Karta [Basic] [Podstawowe] Ustawienie [Use advanced settings dialog box] [Użyj okna dialogowego Ustawienia zaawansowane] OFF (Wyłączone) ON (Włączone) Opcje podstawowe Ustawienia [Scanner setting] [Ustawienia skanera] Opcje inne niż podstawowe Ustawienia okna dialogowego ustawień zaawansowanych sterownika skanera Ustawienia okna dialogowego ustawień zaawansowanych sterownika skanera Umożliwia konfigurację podstawowych warunków skanowania. Karta [Brightness] [Jasność] Umożliwia konfigurację jasności i kontrastu skanowanych obrazów. 39

40 Karta [Image processing] [Przetwarzanie obrazu] Karta [Others] [Inne] Umożliwia konfigurację ustawień związanych z przetwarzaniem skanowanych obrazów. Karta [Feeding] [Podawanie] Umożliwia konfigurację ustawień specjalnego skanowania i przetwarzania obrazów. Umożliwia konfigurację metody podawania dokumentów. 40

41 Działania na ekranie skanowania ciągłego Po ustawieniu na ekranie Start opcji [Enable continuous scanning] [Włącz skanowanie ciągłe] na [ON] [Włączone], kiedy wszystkie strony umieszczonego dokumentu zostały podane, pojawia się ekran skanowania ciągłego. Można potwierdzić zeskanowane obrazy, a następnie kontynuować skanowanie. Obszar wyświetlania miniatur Służy do wyświetlania miniatur skanowanych dokumentów. Możliwe są następujące działania. Kliknij miniaturę obrazu, aby wyświetlić podgląd zeskanowanego obrazu w obszarze podglądu. Przeciągnij miniatury obrazów, aby zmienić położenie stron. Kliknij na miniaturze obrazu, aby usunąć zeskanowany obraz tej strony. Obszar podglądu Służy do wyświetlania podglądu skanowanych dokumentów. Elementy sterujące podglądem Przy użyciu następujących przycisków można sterować obrazami podglądu i anulować lub kontynuować skanowanie. Narzędzia (Nazwa) (Zoom in) (Powiększ) (Fit page) (Dopasuj do strony) (Zoom out) (Pomniejsz) (Rotate left) (Obrót w lewo) (Rotate right) (Obrót wprawo) (Rotate 180) (Obrót o 180 stopni) (Cancel) (Anuluj) (Scan) (Skanuj) (Next step) (Następny krok) (Numer strony/ Całkowita liczba stron) Opis Powiększenie obrazu podglądu. Powiększenie lub zmniejszenie obrazu podglądu do bieżących rozmiarów okna. Pomniejszenie obrazu podglądu. Obrót obrazu o 90 stopni w lewo. Obrót obrazu o 90 stopni w prawo. Obrót obrazu o 180 stopni. Anulowanie operacji skanowania i powrót do okna głównego. Rozpoczęcie skanowania następnego dokumentu. Przejście do następnego kroku w procesie skanowania. Numer bieżącej strony i całkowita liczba stron. 41

42 Ikony na pasku zadań Po uruchomieniu program CaptureOnTouch Lite będzie dostępny na pasku zadań. W tym czasie w obszarze powiadomień na pasku zadań będzie wyświetlana ikona. Environmental Settings (Ustawienia eksploatacyjne) W oknie dialogowym [Environmental settings] [Ustawienia eksploatacyjne] można skonfigurować ustawienia dotyczące działania programu CaptureOnTouch Lite i wykonać czynności konserwacyjne. Karta [Maintenance] [Konserwacja] Ikonę tę można kliknąć i wykonać następujące czynności, używając wyświetlonego menu. [Open CaptureOnTouch Lite] [Otwórz CaptureOnTouch Lite] Jeżeli okno programu CaptureOnTouch Lite zostało zamknięte, można kliknąć to polecenie, aby otworzyć je ponownie. [Environmental Settings] [Ustawienia eksploatacyjne] Powoduje wyświetlenie okna dialogowego [Environmental settings] [Ustawienia eksploatacyjne]. Aby uzyskać szczegółowe informacje, patrz Environmental Settings (Ustawienia eksploatacyjne) na s. 42. [Version Information] [Informacje o wersji] Umożliwia wyświetlenie informacji o wersji programu CaptureOnTouch Lite. [Exit] [Zakończ] Powoduje zamknięcie programu CaptureOnTouch Lite. Program CaptureOnTouch Lite przestanie być aktywny w systemie, a ikona z paska zadań zniknie. Na ekranie tym można wyświetlić informacje o łącznej liczbie zeskanowanych stron oraz licznikach rolki i separatora papieru. Po wymianie rolki i separatora papieru można tutaj zresetować liczniki. Karta [Theme] [Motyw] Umożliwia zmianę schematu kolorystycznego okna CaptureOnTouch Lite. 42

43 Zamykanie CaptureOnTouch Lite Oprogramowanie CaptureOnTouch Lite należy zamknąć w następujący sposób. 1 Kliknij ikonę na pasku zadań, a następnie kliknij wwyświetlonym menu polecenie [Exit] [Zakończ]. CaptureOnTouch Lite zakończy pracę. 2 Zamknij tacę podajnika. Skaner wyłączy się. 3 Odłącz kabel USB od skanera i komputera. 43

44 Skanowanie przy pomocy CaptureOnTouch (Windows) Do czego służy CaptureOnTouch? CaptureOnTouch to aplikacja do skanowania, która umożliwia skanowanie dokumentów w prosty sposób, zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie. Usługa chmurowa (Sieć) Skaner Save to folder (Zapisz plik w folderze) Umożliwia zapisanie skanowanych obrazów w wybranym folderze. Attach to (Załącz do wiadomości ) Umożliwia uruchomienie programu poczty i dołączenie zeskanowanego pliku do nowej wiadomości. Print (Drukuj) Umożliwia drukowanie na określonej drukarce. Send to application (Wyślij do aplikacji) Umożliwia otwarcie zeskanowanego pliku w wybranej aplikacji. Program CaptureOnTouch oferuje liczne metody skanowania, z których można skorzystać wzależności od celu i wybranego oprogramowania. Scan First (Skanuj najpierw) Umożliwia skanowanie dokumentu, a następnie wybór metody przetwarzania pliku wyjściowego. Ta metoda umożliwia łatwe skanowanie dokumentu zgodnie z instrukcjami pojawiającymi się na ekranie. Wybór zadania skanowania Metoda ta umożliwia rejestrację ustawień skanowania od ustawienia warunków skanowania po format wyjściowy jako zadań. Następnie można skanować dokumenty, wybierając odpowiednie zadanie. Jest to metoda przydatna przy wielokrotnym skanowaniu przy użyciu ustalonej procedury. Skanowanie po naciśnięciu przycisku Start Do przycisku Start domyślnie przypisana jest opcja Skanuj najpierw, wzwiązku z czym po włożeniu papieru wystarczy nacisnąć przycisk Start, aby rozpocząć skanowanie. Do przycisku Start można też przypisać dowolne zadanie. Formaty plików zapisanych obrazów Podczas korzystania z dowolnej metody przetwarzania plików wyjściowych oprócz [Print] [Drukuj] można określić jeden z następujących formatów plików. PDF TIFF JPEG BMP PPTX (format plików programu Microsoft PowerPoint 2007 lub nowszej wersji) Uruchamianie i zamykanie CaptureOnTouch Program CaptureOnTouch domyślnie działa w tle po uruchomieniu komputera. Kliknij dwukrotnie (ikonę CaptureOnTouch) na pasku narzędzi, aby uruchomić program CaptureOnTouch i wyświetlić główne okno. Wskazówka Program CaptureOnTouch można również uruchomić z menu Start. Kliknij [Start] [All Programs] [Wszystkie programy] [Canon P-215] [P-215 CaptureOnTouch]. Po pierwszym uruchomieniu programu CaptureOnTouch na komputerze z zainstalowanym programem Evernote wyświetli się monit o potwierdzenie rejestracji zadań wysyłania zeskanowanych obrazów do programu Evernote. Po kliknięciu przycisku [Yes] [Tak] w programie CaptureOnTouch zostaną zarejestrowane dwa zadania programu Evernote. 44

45 Czas pomiędzy naciśnięciem przycisku Start na skanerze a rozpoczęciem skanowania skraca się, jeżeli zostanie zaznaczone pole wyboru [Make CaptureOnTouch resident] [Włącz CaptureOnTouch w tle] na karcie [Basic settings] [Ustawienia podstawowe] okna dialogowego [Environmental settings] [Ustawienia eksploatacyjne]. Aby uzyskać szczegółowe informacje, patrz Environmental Settings (Ustawienia eksploatacyjne) na s. 54. Zamykanie programu CaptureOnTouch Aby zamknąć okno CaptureOnTouch, kliknij u góry okna. Spowoduje to zamknięcie okna, ale program CaptureOnTouch będzie nadal działać wtle. Aby zamknąć aplikację CaptureOnTouch, kliknij (ikonę CaptureOnTouch) na pasku zadań i wybierz z menu polecenie [Exit] [Zakończ]. Scan First (Skanuj najpierw) Kolejność czynności Skanowanie dokumentu Konfiguracja ustawień wyjściowych Przetwarzanie zeskanowanych obrazów 1 Umieść dokument w skanerze. 2 Kliknij [Scan First] [Skanuj najpierw]. Program CaptureOnTouch zakończy działanie w tle, a ikona zniknie z paska narzędzi. Ponowne uruchomienie CaptureOnTouch Aby użyć programu CaptureOnTouch po wyłączeniu jego działania w tle, należy użyć jednej z następujących procedur. Program CaptureOnTouch zostanie ponownie uruchomiony i będzie znowu działać wtle. Kliknij [Start] [All Programs] [Wszystkie programy] [Canon P-215] [P-215 CaptureOnTouch]. Naciśnij przycisk Start na skanerze (w tym przypadku zostanie otwarte główne okno programu CaptureOnTouch i rozpocznie się skanowanie przy użyciu metody przypisanej do przycisku Start). Pojawi się główny ekran [Scan First] [Skanuj najpierw]. 45

46 3 Ustaw metodę skanowania na głównym ekranie. Określ, czy włączyć skanowanie ciągłe. Jeżeli wyświetlasz podgląd zeskanowanego obrazu lub dzielisz dokument, aby skanować go w częściach, wybierz [ON] [Włącz], aby włączyć skanowanie ciągłe. Określ, czy skanować dokument w pełnym trybie automatycznym. Jeżeli chcesz ustawić własne warunki skanowania, wybierz [OFF] [Wyłącz] i skonfiguruj ustawienia skanera. (Patrz s. 51) WAŻNE Konfiguracja warunków skanowania wymagających dużej ilości pamięci komputera może uniemożliwić skanowanie. Jeżeli pojawi się komunikat o błędzie wynikającym z braku pamięci podczas skanowania, należy zamknąć aplikację ipowtórzyć skanowanie przy użyciu innych ustawień. Wskazówka Po zakończeniu skanowania dokumentu z opcją [Enable continuous scanning] [Włącz skanowanie ciągłe] ustawioną na [ON] [Włącz] pojawia się ekran skanowania ciągłego (patrz s. 52). 4 Kliknij przycisk Start. Po włożeniu kolejnego dokumentu i kliknięciu przycisku [Scan] [Skanuj] rozpocznie się skanowanie włożonego dokumentu. Po zakończeniu skanowania wszystkich dokumentów kliknij [Next step] [Następny krok]. Dokument jest skanowany. Podczas skanowania, oprócz ustawień skanera, wyświetlana jest również liczba skanowanych stron. Po zakończeniu skanowania, pojawi się ekran wyboru ustawień wyjściowych. 46

47 5 Skonfiguruj ustawienia przetwarzania pliku wyjściowego, a następnie kliknij przycisk przetwarzania pliku wyjściowego. Wybór zadania skanowania Kolejność czynności Rejestracja zadania Wybór zadania Skanowanie dokumentu Skonfiguruj ustawienia związane z przetwarzaniem pliku wyjściowego. (Patrz s. 53) Kliknij ten przycisk, aby dokonać przetwarzania plików wyjściowych skanowanych obrazów. Nazwa przycisku zależy od wybranej metody przetwarzania plików wyjściowych. Jeżeli jako metodę przetwarzania plików wyjściowych wybrano [Save to folder] [Zapisz w folderze], przycisk ten będzie nazywać się [Save] [Zapisz]. Po zakończeniu przetwarzania pliku wyjściowego pojawia się ekran końcowy. Skanowanie najpierw zostaje zakończone. Rejestracja i edycja zadań W CaptureOnTouch można zarejestrować do 10 zadań do użycia w funkcji Select Scan Job (Wybór zadania skanowania). 1 Kliknij przycisk. Przetwarzanie zeskanowanych obrazów Wskazówka Aby powrócić do ekranu głównego skanowania najpierw, kliknij [Return to top] [Powróć do ekranu głównego]. Jeżeli jako metodę przetwarzania plików wyjściowych wybrano [Attach to ] [Załącz do wiadomości ] lub [Print] [Drukuj], można kliknąć [Open storage folder] [Otwórz folder przechowywania], aby otworzyć folder, w którym zostały zapisane zeskanowane obrazy. 47

48 2 Wprowadź nazwę zadania i naciśnij klawisz Enter. 4 Kliknij [Output setting] [Ustawienia wyjściowe] w celu konfiguracji ustawień wyjściowych. Elementy ustawień przetwarzania pliku wyjściowego zależą od określonej metody. Szczegółowe informacje na temat elementów ustawień znajdują się w Pomocy programu CaptureOnTouch. 3 Określ metodę przetwarzania plików wyjściowych zadania. (Patrz s. 53) Wskazówka Zadanie można przypisać do przycisku Start, wybierając [Start button] [Przycisk Start] jako ustawienie [Button assignment] [Przypisanie przycisku]. (Patrz s. 50) 48

49 Wybór zadania i skanowanie 1 Umieść dokument w skanerze. (Patrz s. 30) Pojawi się główny ekran Select Scan Job (Wybór zadania skanowania). 3 Kliknij przycisk Start. 2 Kliknij zadanie. Dokument jest skanowany. Podczas skanowania, oprócz ustawień skanera, wyświetlana jest również liczba skanowanych stron. Po zakończeniu skanowania wszystkich stron dokumentu zeskanowane obrazy przetwarzane są zgodnie z ustawieniami zarejestrowanego zadania, po czym pojawia się ekran końcowy. Wskazówka Jeżeli opcja [Check output after scanning] [Sprawdź ustawienia wyjściowe po zeskanowaniu] ma ustawienie [ON] [Włącz], można sprawdzić ustawienia wyjściowe po zeskanowaniu. Jeżeli opcja [Enable continuous scanning] [Włącz skanowanie ciągłe] ma ustawienie [ON] [Włącz], można kontynuować skanowanie po zeskanowaniu wszystkich stron. WAŻNE Konfiguracja warunków skanowania wymagających dużej ilości pamięci komputera może uniemożliwić skanowanie. Jeżeli pojawi się komunikat obłędzie wynikającym z braku pamięci podczas skanowania, należy zamknąć aplikację i powtórzyć skanowanie przy użyciu innych ustawień. Wskazówka Aby powrócić do ekranu głównego wyboru zadania skanowania, kliknij [Return to top] [Powrót do ekranu głównego]. Jeżeli jako metodę przetwarzania plików wyjściowych wybrano [Attach to ] [Załącz do wiadomości ] lub [Print] [Drukuj], można kliknąć [Open storage folder] [Otwórz folder przechowywania], aby otworzyć folder, w którym zostały zapisane zeskanowane obrazy. 49

50 Jeżeli opcja [Enable continuous scanning] [Włącz skanowanie ciągłe] ma ustawienie [ON] [Włącz] Po zeskanowaniu wszystkich stron dokumentu pojawia się ekran skanowania ciągłego (patrz s. 52). Aby skanować kolejny dokument, umieść go w skanerze i kliknij przycisk [Scan] [Skanuj]. Po zakończeniu skanowania wszystkich dokumentów kliknij [Next step] [Następny krok]. Skanowanie przyciskiem Start Do przycisku Start domyślnie przypisana jest opcja Skanuj najpierw. Jeżeli opcja [Check output after scanning] [Sprawdź ustawienia wyjściowe po zeskanowaniu] ma ustawienie [ON] [Włącz] Przed przetworzeniem plików wyjściowych pojawia się ekran potwierdzenia. Zmień w razie potrzeby ustawienia metody przetwarzania plików wyjściowych, a następnie kliknij przycisk przetwarzania plików wyjściowych. Nazwa przycisku przetwarzania pliku wyjściowego zmienia się wzależności od wybranej metody przetwarzania. Po włożeniu dokumentów do skanera i naciśnięciu przycisku Start, uruchomione zostaje oprogramowanie CaptureOnTouch. Wskazówka Przycisk Start Do przycisku Start można też przypisać dowolne zadanie. Jeżeli zadanie zostanie przypisane, dokument zostanie zeskanowany, a obrazy wyjściowe przetworzone zgodnie z ustawieniami zadania. Główne okno programu CaptureOnTouch zamyka się 5 sekund po zakończeniu procesu przetwarzania obrazów wyjściowych. 50

51 Ustawienia skanera Program CaptureOnTouch skanuje domyślnie przy użyciu warunków skanowania pasujących do dokumentu, ponieważ jest włączone skanowanie w pełnym trybie automatycznym. Jeżeli chcesz określić na przykład tryb skanowania i rozmiar dokumentu, możesz skonfigurować żądane warunki skanowania w ustawieniach skanera. Elementy ustawień skanera są takie same w przypadku funkcji Scan First (Skanuj najpierw) oraz Select Scan Job (Wybór zadania skanowania). W przypadku funkcji Scan First (Skanuj najpierw): W przypadku funkcji Scan First (Skanuj najpierw) skonfiguruj ustawienia skanowania przed rozpoczęciem skanowania. W przypadku funkcji Select Scan Job (Wybór zadania skanowania): Konfiguracja ustawień podstawowych Ustawienia skanera zawierają podstawowe elementy konfigurowane w oknie dialogowym [Scanner setting] [Ustawienia skanera] oraz elementy ustawień, które można konfigurować w oknie dialogowym ustawień zaawansowanych. Opcje w oknie dialogowym ustawień zaawansowanych stosują się do ustawień innych niż podstawowe. Opcje w oknie dialogowym ustawień sterownika stosują się do wszelkich pozostałych ustawień. Color Mode (Tryb koloru) Można wybrać następujące tryby skanowania dokumentów. Detect automatically Automatycznie wykrywa (Wykryj automatycznie) tryb koloru na podstawie zawartości dokumentu i odpowiednio skanuje. 24-bit Color Skanowanie dokumentu (24-bitowa skala koloru) w kolorze. Grayscale Skanowanie dokumentu (Skala szarości) w skali szarości. Black and White Skanowanie dokumentu (Czarno-białe) w czerni i bieli (binarnie). Page Size (Rozmiar strony) Określa rozmiar strony dokumentu. Po określeniu ustawienia [Match original size] [Dopasuj do rozmiaru oryginału] wykrywany jest rozmiar strony skanowanego dokumentu, a obrazy są zapisywane w wykrytym rozmiarze. Dots per inch (Punkty na cal) Określa rozdzielczość skanowania. Po wybraniu opcji [Detect automatically] [Wykryj automatycznie] rozdzielczość jest wykrywana automatycznie na podstawie zawartości skanowanego dokumentu. Scanning Side (Strona skanowania) Określa, czy skanować tylko jedną, czy obie strony dokumentu. Wybrana opcja [Skip blank page] [Pomiń pustą stronę] oznacza, że wykryte puste strony dokumentu zostaną pominięte podczas skanowania. W przypadku funkcji Select Scan Job (Wybór zadania skanowania) skonfiguruj ustawienia skanera do każdego zadania. 51 Automatically straightens skewed images (Automatycznie prostuje przekrzywione obrazy) Krzywo zeskanowane obrazy są wykrywane i prostowane.

52 Rotate image to match orientation of text (Obróć obraz zgodnie z orientacją tekstu) Umożliwia wykrycie orientacji tekstu skanowanych obrazów oraz odwrócenie ich, tak aby zapisane obrazy miały prawidłową orientację. Use advanced settings dialog box (Użyj okna dialogowego Ustawienia zaawansowane) Umożliwia konfigurację ustawień skanera innych niż podstawowe w oknie dialogowym ustawień zaawansowanych (sterownika skanera). Aby otworzyć sterownik skanera, wybierz [ON] [Włącz], a następnie kliknij przycisk. Działania na ekranie skanowania ciągłego Po ustawieniu na ekranie Start opcji [Enable continuous scanning] [Włącz skanowanie ciągłe] na [ON] [Włączone], kiedy wszystkie strony umieszczonego dokumentu zostały podane, pojawia się ekran skanowania ciągłego. Można potwierdzić zeskanowane obrazy, a następnie kontynuować skanowanie. Szczegółowe informacje na temat elementów ustawień można znaleźć w Pomocy dostępnej w oknie dialogowym ustawień sterownika skanera. Wskazówka Okno ustawień sterownika skanera zawiera elementy takie same jak ustawienia podstawowe w [Scanner setting] [Ustawienia skanera], ale każde z ustawień poszczególnych elementów jest przechowywane osobno. To, które ustawienia zostaną zastosowane podczas skanowania, zależy od zaznaczenia tej opcji w polu wyboru [Use advanced settings dialog box] [Użyj okna dialogowego Ustawienia zaawansowane]. Ustawienie [Use advanced settings dialog box] [Użyj okna dialogowego Ustawienia zaawansowane] OFF (Wyłączone) ON (Włączone) Opcje podstawowe Ustawienia [Scanner setting] [Ustawienia skanera] Opcje inne niż podstawowe Ustawienia okna dialogowego ustawień zaawansowanych sterownika skanera Ustawienia okna dialogowego ustawień zaawansowanych sterownika skanera Obszar wyświetlania miniatur Służy do wyświetlania miniatur skanowanych dokumentów. Możliwe są następujące działania. Kliknij miniaturę obrazu, aby wyświetlić podgląd zeskanowanego obrazu w obszarze podglądu. Przeciągnij miniatury obrazów, aby zmienić położenie stron tylko w trybie Scan First (Skanowanie najpierw). Kliknij na miniaturze obrazu, aby usunąć zeskanowany obraz tej strony tylko w trybie Scan First (Skanowanie najpierw). Obszar podglądu Służy do wyświetlania podglądu skanowanych dokumentów. 52

53 Elementy sterujące podglądem Przy użyciu następujących przycisków można sterować obrazami podglądu i anulować lub kontynuować skanowanie. Narzędzia (Nazwa) (Zoom in) (Powiększ) (Fit page) (Dopasuj do strony) (Zoom out) (Pomniejsz) (Rotate left) (Obrót w lewo) (Rotate right) (Obrót wprawo) (Rotate 180) (Obrót o 180 stopni) (Cancel) (Anuluj) (Scan) (Skanuj) (Next step) (Następny krok) (Numer strony/ Całkowita liczba stron) Opis Powiększenie obrazu podglądu. Powiększenie lub zmniejszenie obrazu podglądu do bieżących rozmiarów okna. Pomniejszenie obrazu podglądu. Obrót obrazu o 90 stopni w lewo. Tylko z funkcją Scan First (Skanuj najpierw). Obrót obrazu o 90 stopni w prawo. Tylko z funkcją Scan First (Skanuj najpierw). Obrót obrazu o 180 stopni. Tylko z funkcją Scan First (Skanuj najpierw). Anulowanie operacji skanowania i powrót do okna głównego. Rozpoczęcie skanowania następnego dokumentu. Przejście do następnego kroku w procesie skanowania. Numer bieżącej strony i całkowita liczba stron. Wybór metody przetwarzania pliku wyjściowego Program CaptureOnTouch udostępnia różne metody przetwarzania zeskanowanych obrazów. Metody przetwarzania pliku wyjściowego są takie same w przypadku funkcji Scan First (Skanuj najpierw) oraz Select Scan Job (Wybór zadania skanowania). W przypadku funkcji Scan First (Skanuj najpierw): W przypadku funkcji Scan First (Skanuj najpierw) wybierz metodę przetwarzania pliku wyjściowego na ekranie [Output method] [Metoda przetwarzania pliku wyjściowego], który pojawia się po skanowaniu, a następnie określ poszczególne ustawienia metody. W przypadku funkcji Select Scan Job (Wybór zadania skanowania): W przypadku funkcji Select Scan Job (Wybór zadania skanowania) określ metodę przetwarzania pliku wyjściowego do każdego zadania osobno. Elementy ustawień różnią się wzależności od wybranej metody przetwarzania pliku wyjściowego. Save to folder (Zapisz plik w folderze) Umożliwia zapisanie zeskanowanych obrazów w określonym folderze. Po wybraniu tej metody należy skonfigurować ustawienia zapisywania obrazów. Attach to (Załącz do wiadomości ) Umożliwia załączenie zeskanowanych obrazów do nowej wiadomości w oprogramowaniu poczty . Po wybraniu tej metody należy skonfigurować ustawienia obrazów mających stanowić załącznik do wiadomości . 53

54 Aby korzystać z tej funkcji, oprogramowanie poczty np. Windows Mail lub Outlook Express (obie te aplikacje są standardowo dodawane do systemu operacyjnego) obsługujące interfejs MAPI (Messaging Application Programming Interface) musi być domyślnym programem w systemie operacyjnym. Print (Drukuj) Umożliwia drukowanie zeskanowanych obrazów przy użyciu określonej drukarki. Po wybraniu tej metody przetwarzania pliku wyjściowego należy wybrać odpowiednią drukarkę. Send to application (Wyślij do aplikacji) Umożliwia zapisanie zeskanowanego obrazu w określonym folderze i otwarcie go przy użyciu określonej aplikacji. Po wybraniu tej metody kliknij przycisk obok pozycji [Application] [Aplikacja] i wybierz plik wykonywalny aplikacji, która ma otworzyć pliki obrazów. Ponadto należy dokonać konfiguracji ustawień plików obrazu, który ma zostać zapisany. Inne metody przetwarzania pliku wyjściowego W zależności od dodatków zainstalowanych wraz z programem CaptureOnTouch można wybrać następujące metody przetwarzania pliku wyjściowego. Niezależnie od wybranej metody przetwarzania pliku wyjściowego należy skonfigurować ustawienia zapisanego pliku obrazu. Save in Google docs (Zapisz w Google docs) Powoduje zapisanie zeskanowanych obrazów w usłudze Google docs. Jeżeli chcesz używać tej metody przetwarzania pliku wyjściowego, otwórz ekran ustawień, klikając obok pozycji [Detail Settings] [Ustawienia szczegółowe], a następnie wprowadź informacje o koncie i skonfiguruj ustawienia miejsca docelowego. Szczegółowe informacje o ustawieniach zawiera Pomoc. Aby z niej skorzystać, kliknij przycisk [Help] [Pomoc] na ekranie ustawień. Save in Evernote (Zapisz w usłudze Evernote) Powoduje zapisanie zeskanowanych obrazów w usłudze Evernote. Save in Microsoft SharePoint (Zapisz w witrynie Microsoft SharePoint) W środowisku, w którym został wdrożony serwer Microsoft SharePoint, można zapisywać zeskanowane obrazy w witrynie Microsoft SharePoint. Jeżeli chcesz używać tej metody przetwarzania pliku wyjściowego, otwórz ekran ustawień zaawansowanych, klikając obok pozycji [Detail Settings] [Ustawienia szczegółowe], a następnie skonfiguruj takie ustawienia, jak adres URL witryny Microsoft SharePoint, informacje o koncie oraz ustawienia pliku docelowego. Szczegółowe informacje o ustawieniach zawiera Pomoc. Aby z niej skorzystać, kliknij przycisk [Help] [Pomoc] na ekranie ustawień. WAŻNE Do korzystania z metod przetwarzania pliku docelowego [Save in Google docs] [Zapisz w Google docs] i [Save in Evernote] [Zapisz w Evernote] wymagane są konta tych usług chmurowych. (Patrz s. 5) Environmental Settings (Ustawienia eksploatacyjne) Aby skonfigurować ustawienia eksploatacyjne programu CaptureOnTouch, otwórz okno dialogowe [Environmental settings] [Ustawienia eksploatacyjne]. Kliknij (ikonę CaptureOnTouch) na pasku zadań, a następnie wybierz z menu polecenie [Environmental settings] [Ustawienia eksploatacyjne]. Poniżej opisano elementy ustawień poszczególnych kart wyświetlanych w oknie dialogowym [Environmental settings] [Ustawienia eksploatacyjne]. 54

55 Karta [Basic settings] [Ustawienia podstawowe] Na karcie [Basic settings] [Ustawienia podstawowe] można skonfigurować następujące ustawienia. WAŻNE Po zarejestrowaniu zadania z metodą przetwarzania pliku wyjściowego ustawioną na [Send to Microsoft SharePoint] [Wyślij do Microsoft SharePoint] elementy ustawień odnoszące się do witryny Microsoft SharePoint nie będą uwzględniane w kopii zapasowej. Przycisk [Back Up] [Kopia zapasowa] Umożliwia tworzenie kopii zapasowej ustawień programu CaptureOnTouch w pliku kopii zapasowej (*.cot). Początkowe ustawienia programu CaptureOnTouch można zapisać, wykonując kopię zapasową przed pierwszym użyciem programu CaptureOnTouch. Ustawienie Launch method (Metoda uruchamiania) Program CaptureOnTouch domyślnie działa w tle po uruchomieniu komputera. Aby program CaptureOnTouch nie działał wtle w systemie, wyczyść pole wyboru [Make CaptureOnTouch resident] [Włącz CaptureOnTouch w tle]. Przycisk [Restore] [Przywróć] Umożliwia przywrócenie ustawień z pliku kopii zapasowej. Jeżeli używa się większej liczby komputerów, można sporządzić kopię zapasową ustawień eksploatacyjnych jednego komputera, a następnie przywrócić z niej ustawienia w pozostałych komputerach, dzięki czemu wszystkie komputery będą mieć te same ustawienia. Karta [ settings] [Ustawienia ] Na karcie [ settings] [Ustawienia ] należy ustawić maksymalny rozmiar plików obrazów, które mają być dołączane do wiadomości . Ustawienia wyświetlania po podłączeniu skanera Zaznacz pole wyboru [CaptureOnTouch appears when the scanner is connected] [CaptureOnTouch pojawia się po podłączeniu skanera], aby automatycznie otwierać ekran główny programu CaptureOnTouch po podłączeniu skanera do komputera. To ustawienie jest aktywne tylko wtedy, gdy program CaptureOnTouch jest uruchomiony (lub działa wtle wsystemie). Back Up / Restore (Kopia zapasowa/przywróć) Przy użyciu przycisków [Back Up] [Kopia zapasowa] i [Restore] [Przywróć] można utworzyć kopię zapasową pliku konfiguracji (ustawień, zarejestrowanych zadań itp.) programu CaptureOnTouch oraz przywrócić ustawienia z danych kopii zapasowej. 55

56 Maximum size of attached file (Maksymalny rozmiar załącznika) Zaznacz pole wyboru [Display confirmation message if file size exceeds the above] [Wyświetl potwierdzenie, jeżeli plik przekracza powyższy limit], aby po przekroczeniu przez plik maksymalnego rozmiaru wyświetlał się monit o potwierdzenie. W przypadku funkcji Scan First (Skanuj najpierw) monit o potwierdzenie wyświetla się, jeżeli rozmiar pliku zeskanowanych obrazów przekracza ustawiony tu limit. W przypadku funkcji Select Scan Job (Wybór zadania skanowania) monit o potwierdzenie pojawia się po przekroczeniu ustawionego rozmiaru pliku podczas skanowania. Karta [Plugin] [Dodatek] Na karcie [Plugin] [Dodatek] można sprawdzić zainstalowane dodatki do programu CaptureOnTouch. Karta [Theme] [Motyw] Na karcie [Theme] [Motyw] można określić wygląd ekranu głównego programu CaptureOnTouch. Karta [Maintenance] [Konserwacja] Na karcie [Maintenance] [Konserwacja] można wyświetlić plik dziennika konserwacji programu CaptureOnTouch. Select theme (Wybierz motyw) Typ wyglądu ekranu głównego programu CaptureOnTouch można określić przy użyciu ustawienia [Select theme] [Wybierz motyw]. 56

57 Ustawianie sterownika skanera (Windows) Podczas skanowania przy pomocy oprogramowania zgodnego z systemem ISIS lub TWAIN (np. CaptureOnTouch) warunki skanowania i inne ustawienia można konfigurować po otwarciu sterownika skanera. W tej części opisano konfigurację i funkcje sterownika skanera. Konfiguracja i funkcje sterownika skanera Sterownik skanera zawiera pięć następujących kart. Wskazówka Szczegółowe informacje na temat ekranu ustawień można znaleźć w Pomocy dotyczącej sterownika skanera. Aby uzyskać pomoc na temat odpowiedniej karty lub okna dialogowego, kliknij przycisk [Help] [Pomoc] na ekranie sterownika. Wskazówka W zależności od typu oprogramowania zgodnego z systemem ISIS program może mieć własny ekran konfiguracji warunków skanowania. Po otwarciu sterownika skanera przy użyciu takiej aplikacji inne elementy ustawień funkcji dostępnych w sterowniku skanera, oprócz warunków skanowania, zostaną wyświetlone wzakładce [Basic] [Podstawowe]. Karta [Basic] [Podstawowe] Karta [Brightness] [Jasność] Służy do konfiguracji podstawowych warunków skanowania, takich jak tryb, rozmiar strony, rozdzielczość i strony skanowania. Ponadto można kliknąć przycisk [Area] [Obszar], aby określić obszar skanowania. Ponadto można również wybrać [Gamma], aby ustawić wartość Umożliwia ustawienie jasności i kontrastu skanowanych obrazów. korekcji gamma skanowanych obrazów. 57

58 Karta [Image processing] [Przetwarzanie obrazu] Karta [Others] [Inne] Umożliwia ustawienie metody przetwarzania skanowanych obrazów. Umożliwia konfigurację ustawień specjalnego skanowania i przetwarzania obrazów. Karta [Feeding] [Podawanie] Umożliwia określenie operacji skanera związanych z podawaniem dokumentów. 58

59 Podstawowe ustawienia warunków skanowania W tej części omówiono podstawowe elementy ustawień stanowiące minimalne wymogi przy konfiguracji ustawień skanera. Potwierdzenie podstawowych warunków skanowania Przed skanowaniem dokumentu należy potwierdzić woknie dialogowym ustawień podstawowych podstawowe warunki, takie jak [Color mode] [Tryb koloru], [Page Size] [Rozmiar strony], [Dots per inch] [Punkty na cal] oraz [Scanning Side] [Strona skanowania]. Funkcja [Detect automatically] [Wykryj automatycznie] wykrywa, czy dokument jest kolorowy, w skali szarości, czy czarno-biały. Zaawansowane ustawienia metody wykrywania można skonfigurować, klikając [Setting] [Ustawienia]. Szczegółowe informacje można znaleźć w Pomocy. Page Size (Rozmiar strony) Służy do wyboru rozmiaru strony odpowiednio do skanowanego dokumentu. Jeżeli wybrana zostanie opcja [Match original size] [Dopasuj do rozmiaru oryginału], urządzenie rozpoznaje brzegi dokumentu i zapisuje obraz zgodny z rozmiarem dokumentu. Dots per inch (Punkty na cal) Umożliwia wybór rozdzielczości skanowania. Color Mode (Tryb koloru) Umożliwia wybór trybu skanowania. [Advanced Text Enhancement II] [Zaawansowane poprawianie czytelności tekstu II] usuwa i przetwarza kolor tła oraz tło tekstu w celu poprawienia czytelności. W razie potrzeby można zwiększyć czytelność tekstu na zeskanowanych obrazach, regulując kontrast na karcie [Brightness] [Jasność]. Większa rozdzielczość zapewnia wyraźniejsze obrazy, ale zwiększa rozmiar plików i wydłuża skanowanie. Po wybraniu opcji [Detect automatically] [Wykryj automatycznie] rozdzielczość jest wykrywana automatycznie na podstawie zawartości skanowanego dokumentu. Scanning Side (Strona skanowania) Umożliwia wybór stron dokumentu do skanowania. Wybranie opcji [Skip blank page] [Pomiń pustą stronę] spowoduje, że puste strony dokumentu zostają usunięte podczas zapisu skanowanych obrazów. 59

60 Skanowanie dokumentów o nietypowych wymiarach Konfiguracja poniższych ustawień umożliwia skanowanie dokumentu o niezarejestrowanym formacie strony. Można zarejestrować niestandardowy rozmiar strony, który nie został wcześniej zarejestrowany jako rozmiar strony, nadając mu nazwę i rejestrując jako format niestandardowy w oknie dialogowym Custom Paper Size (Niestandardowy rozmiar papieru) otwieranym przyciskiem [Save] [Zapisz] na karcie [Basic] [Podstawowe]. Konfiguracja ustawień skanera w zależności od celu Umożliwia ustawienie warunków skanowania w zależności od celu skanowania. Usunięcie obrazu pustych stron z dokumentów dwustronnych Aby usunąć obrazy pustych stron dokumentu, należy wybrać opcję strony skanowania [Skip blank page] [Pomiń pustą stronę] w zakładce [Basic] [Podstawowe]. Określenie obszaru skanowania Aby określić obszar dokumentu, który ma być skanowany, należy dokonać konfiguracji następujących ustawień. Określenie obszaru Określ obszar dokumentu do zeskanowania w oknie dialogowym obszaru skanowania, który można otworzyć przyciskiem [Area] [Obszar] na karcie [Basic] [Podstawowe]. Po wybraniu opcji [Skip blank page] [Pomiń pustą stronę], włączony zostanie przycisk [Setting] [Ustawienia] umożliwiający regulację warunków rozpoznawania pustej strony. 60

61 Pominięcie skanowania kolorowych linii i tekstu Na karcie [Image processing] [Przetwarzanie obrazu] określ kolor (czerwony, niebieski, zielony lub Color Elimination [Eliminacja koloru]), który zostanie pominięty (odrzucony) w ustawieniach odrzucania kolorów kolor ten nie będzie skanowany. Wzmocnienie konturu obrazów Na karcie [Image processing] [Przetwarzanie obrazu] dostosuj ustawienie Edge emphasis (Podkreślenie krawędzi). Wzmocnienie koloru czerwonego Wybierz [Red Enhance] [Wzmocnienie czerwieni] jako ustawienie [Color drop-out] [Odrzucanie kolorów] na karcie [Image processing] [Przetwarzanie obrazu], aby wzmocnić kolor czerwony w dokumencie. Pogrubienie linii i znaków na zeskanowanym obrazie Przeciągnij suwak [Character Emphasis] [Wzmocnienie znaków] na karcie [Image processing] [Przetwarzanie obrazu], aby linie i znaki na zeskanowanym obrazie były grubsze. 61

62 Poprawienie czytelności tekstu trudnego do odczytania ze względu na tło dokumentu W ustawieniach trybu koloru w zakładce [Basic] [Podstawowe] wybierz opcję [Advanced Text Enhancement II] [Zaawansowane poprawianie czytelności tekstu II]. Tło tekstu zostanie usunięte lub przetworzone w sposób poprawiający czytelność tekstu. Wykrywanie podawania wielu arkuszy jednocześnie Na karcie [Feeding] [Podawanie] zaznacz pole wyboru [Detect by Length] [Wykrywanie długości] jako ustawienie [Double Feed Detection] [Wykrywanie pobrania podwójnego]. Tryb Advanced Text Enhancement II (Zaawansowane poprawianie czytelności tekstu II) jest przeznaczony do dokumentów o tle jednolitym oraz zawierających jasny tekst i tło. Jeżeli tło nie jest jednolite, jak na przykład wzór, może ono pozostać widoczne na obrazie, a tekst może być trudny do odczytania. W razie potrzeby można zwiększyć czytelność tekstu na zeskanowanych obrazach, regulując kontrast na karcie [Brightness] [Jasność]. Ujednolicenie orientacji tekstu podczas skanowania dokumentów o różnej orientacji Wybierz [Text orientation recognition] [Rozpoznawanie orientacji tekstu] na liście [Document Orientation] [Orientacja dokumentu] na karcie [Others] [Inne]. Urządzenie wykrywa orientację tekstu na każdej stronie, po czym zeskanowany obraz jest odwracany w 90-stopniowych skokach do osiągnięcia prawidłowej orientacji. 62

63 Obrócenie obrazów dokumentu ułożonego poziomo w celu korekty orientacji Określ kąt obrotu na liście [Document Orientation] [Orientacja dokumentu] na karcie [Others] [Inne]. Wskazówka Po wybraniu opcji [Full Automatic Mode] [Pełny tryb automatyczny] ustawienia [Color mode] [Tryb koloru], [Page Size] [Rozmiar strony] i [Dots per inch] [Punkty na cal] są wykrywane automatycznie. Ustawienie [Scanning Side] [Strona skanowania] przybiera wartość [Skip blank page] [Pomijanie pustych stron], a [Document Orientation] [Orientacja dokumentu] przybiera wartość [Text orientation recognition] [Wykrywanie orientacji tekstu]. Skanowanie z ustawieniami funkcji MultiStream Ustawienia funkcji MultiStream umożliwiają uzyskanie wielu różnych obrazów wyjściowych w jednej operacji skanowania, a także uzyskanie obrazów zeskanowanych przy użyciu różnych warunków skanowania stron przednich i tylnych. Automatyczne ustawianie warunków skanera Ustaw [Full Automatic Mode] [Pełny tryb automatyczny] w polu [User Preference] [Preferencje użytkownika], aby skanować przy użyciu warunków dopasowanych do dokumentu. WAŻNE Ustawień funkcji MultiStream można używać tylko w systemie Windows. W zależności od aplikacji ustawienia te mogą być niedostępne. Aby użyć do skanowania ustawień funkcji MultiStream, zaznacz pole wyboru [Use MultiStream] [Użyj MultiStream] na karcie [Others] [Inne], aby wyświetlić elementy ustawień związane z funkcją MultiStream, a następnie skonfiguruj te elementy w następującej kolejności. 63

64 Aby określić różne warunki skanowania przednich i tylnych stron dokumentu, wybierz najpierw [Skip Blank Page] [Pomijanie pustych stron] lub [Duplex] [Druk dwustronny] jako ustawienia [Scanning Side] [Strona skanowania] na karcie [Basic] [Podstawowe]. Określ liczbę warunków skanowania do zastosowania na liście [Stream count of Front] [Liczba strumieni przednich stron]. Określić można maksymalnie trzy. Wybierz [Front 1st] [1. przednia], otwórz pozostałe karty i ustaw warunki skanowania. W zależności od wartości określonej na liście [Stream count of Front] [Liczba strumieni przednich stron] skonfiguruj tak samo pozostałe strumienie [Front 2nd] [2. przednia] i [Front 3rd] [3. przednia]. Określając warunki skanowania stron tylnych, skonfiguruj ustawienia tak samo, jak opisano to w punktach od do. W tym przypadku określ wartość [Stream count of Back] [Liczba strumieni tylnych stron], a następnie ustaw warunki skanowania strumieni od [Back 1st] [1. tylna] do [Back 3rd] [3. tylna]. Wskazówka Poniżej przedstawiono warunki, które można skonfigurować w ustawieniach funkcji MultiStream. Karta Karta [Basic] [Podstawowe] Karta [Brightness] [Jasność] Karta [Image processing] [Przetwarzanie obrazu] Karta [Feeding] [Podawanie] Karta [Others] [Inne] Elementy, które można ustawić [Color mode] [Tryb koloru] i [Dots per inch] [Punkty na cal] (oprócz [Detect automatically] [Wykryj automatycznie] w obu przypadkach) [Brightness] [Jasność] i [Contrast] [Kontrast] [Edge emphasis] [Podkreślenie krawędzi], [Color drop-out] [Odrzucanie kolorów] i [Character Emphasis] [Wzmocnienie znaków] Brak (wszystkie wyłączone) Brak (włączone jest tylko pole wyboru [Use MultiStream] [Użyj MultiStream]) Zapisywanie ustawienia sterownika skanera Po zakończeniu konfiguracji ustawienia kliknij przycisk [Save] [Zapisz] pola [User Preference] [Preferencje użytkownika], aby je zapisać. Zapisane ustawienie zostanie zarejestrowane na liście. Ustawienie można usunąć z listy przyciskiem [Delete] [Usuń], a plik konfiguracji można zapisać lub przywrócić przyciskiem [Back Up] [Kopia zapasowa] lub [Restore] [Przywróć]. Wskazówka Z listy [User Preference] [Preferencje użytkownika] nie można usunąć zarejestrowanego fabrycznie ustawienia [Full Automatic Mode] [Pełny tryb automatyczny]. 64

65 Ograniczenia funkcji w zależności od ustawienia trybu Niektóre elementy ustawień na poszczególnych kartach sterownika są wyłączone w zależności od ustawienia [Color Mode] [Tryb koloru] na karcie [Basic] [Podstawowe]. Karta [Brightness] [Jasność] Karta [Others] [Inne] Wartość ustawień Detect automatically (Wykryj automatycznie) Black and White (Czarno-biały) Error Diffusion (Korekcja błędów) Advanced Text Enhancement II (Zaawansowane poprawianie czytelności tekstu II) 256-level Gray (256-poziomowa skala szarości) 24-bit Color (24-bitowa skala koloru) (O: ustawienia dostępne, X: ustawienia niedostępne) Contrast (Kontrast) O O O O O O Wartość ustawień Detect automatically (Wykryj automatycznie) Black and White (Czarno-biały) Error Diffusion (Korekcja błędów) Advanced Text Enhancement II (Zaawansowane poprawianie czytelności tekstu II) 256-level Gray (256-poziomowa skala szarości) 24-bit Color (24-bitowa skala koloru) (O: ustawienia dostępne, X: ustawienia niedostępne) Prescan (Skanowanie wstępne) X O O O O O 65

66 Karta [Image processing] [Przetwarzanie obrazu] Wartość ustawień Detect automatically (Wykryj automatycznie) Edge emphasis (Podkreślenie krawędzi) Color drop-out (Odrzucanie kolorów) Background smoothing (Wygładzanie tła) Prevent Bleed Through / Remove Background (Zapobieganie prześwitywaniu / usuwanie tła) Character emphasis (Wzmocnienie znaków) O X O * 1 O* 1 * 2 O* 2 Black and White (Czarno-biały) O O X O O Error Diffusion (Korekcja błędów) O O X O O Advanced Text Enhancement II (Zaawansowane poprawianie X O X X O czytelności tekstu II) 256-level Gray (256-poziomowa skala szarości) O O O O X 24-bit Color (24-bitowa skala koloru) O X O O X (O: ustawienia dostępne, X: ustawienia niedostępne) * 1 Ustawianie jest niedostępne, jeżeli w oknie dialogowym [Auto Image Type Detection Settings] [Ustawienia automatycznego rozpoznawania typu obrazu] skonfigurowano następujące warunki. [Detection mode] [Tryb wykrywania] nie jest ustawiony na [Color or Gray] [Kolor lub skala szarości] [Mode in case of binary] [Tryb jeżeli binarny] na karcie [Settings for in case of binary] [Ustawienia trybu binarnego] ma ustawienie [Advanced Text Enhancement II] [Zaawansowane poprawianie czytelności tekstu II] * 2 Ustawianie jest niedostępne, jeżeli w oknie dialogowym [Auto Image Type Detection Settings] [Ustawienia automatycznego rozpoznawania typu obrazu] ustawiono [Detection mode] [Tryb wykrywania] na [Color or Gray] [Kolor lub skala szarości]. 66

67 Scan Panel (Panel skanowania) Panel skanowania to oprogramowanie służące do sterowania czynnościami takimi, jak podawanie dokumentów i wstrzymywanie pracy podczas skanowania kolejno wielostronicowych dokumentów. Panel skanowania działa po wybraniu [Panel-Feeding] [Podawanie z panelu] w [Feeding Option] [Opcji podawania] w oknie dialogowym ustawień sterownika skanera. W tym przypadku Panel skanowania pojawia się wtedy, gdy nie odbywa się żadne skanowanie, a skaner przechodzi do trybu oczekiwania. Ustawienia programów innych producentów Ostrzeżenia dotyczące oprogramowania PaperPort Jeżeli używa się dołączonego oprogramowania PaperPort z ustawieniami domyślnymi, nie będzie można przeprowadzić poprawnie skanowania przy użyciu sterownika tego skanera, gdy rozmiar strony będzie wykrywany automatycznie. Po zainstalowaniu sterownika tego skanera i programu PaperPort należy wykonać następującą procedurę, aby uruchomić Scanner Setup Wizard (Kreator konfiguracji skanera) i zmienić ustawienia. 1 Kliknij przycisk [Start], a następnie kliknij [All Programs] [Wszystkie programy] - [ScanSoft PaperPort11] i [Scanner Setup Wizard] [Kreator konfiguracji skanera]. Po włożeniu kolejnego dokumentu i kliknięciu przycisku Start na Panelu skanowania rozpocznie się skanowanie włożonych dokumentów. Skanowanie można przerwać przed zakończeniem, klikając przycisk Stop na Panelu skanowania. 2 Kliknij trzy razy przycisk [Next] [Dalej]. 3 Kliknij przycisk [Yes] [Tak], a następnie kliknij przycisk [Next] [Dalej], kiedy wyświetli się następujący ekran. 67

68 Wskazówka Kliknij przycisk [Yes] [Tak], kiedy wyświetli się następujący ekran. 6 Kliknij opcję [Transfer image via native mode] [Prześlij obraz w trybie macierzystym] w grupie [Transfer Mechanism] [Mechanizm przesyłania], a następnie kliknij przycisk [OK]. 4 Kliknij przycisk [Next] [Dalej]. 5 Kliknij przycisk [Advanced settings] [Ustawienia zaawansowane], kiedy wyświetli się następujący ekran. 7 Kliknij przycisk [Next] [Dalej]. 8 Kliknij przycisk [Finish] [Zakończ], aby zakończyć działanie kreatora. Wskazówka Ten kreator nie został uruchomiony w celu przeprowadzenia testu skanera, dlatego też zalecamy wyczyszczenie wszystkich pól wyboru w grupie [Please select the steps you want to run] [Wybierz czynności do uruchomienia]. 68

69 Skanowanie w systemie Mac OS X Skanowanie przy pomocy CaptureOnTouch Lite (Mac OS X) CaptureOnTouch Lite to oprogramowanie do skanowania zainstalowane na skanerze. Można go używać na komputerze, w którym nie zainstalowano sterownika skanera. 2 Otwórz tacę podajnika, włącz skaner, a następnie włóż dokument do podajnika. Aby uzyskać szczegółowe informacje, patrz Umieszczanie dokumentów na s. 30. Po otwarciu tacy podajnika dokumentów przycisk Start na skanerze świeci się, a na pulpicie wyświetla się [ONTOUCHLITE] i [CaptureOnTouch Lite for Mac]. Wskazówka Aby uruchomić program CaptureOnTouch Lite, należy zamontować foldery [CaptureOnTouch Lite for Mac] i [ONTOUCHLITE]. 3 Kliknij dwukrotnie ikonę [CaptureOnTouch Lite Launcher]. Aby zeskanować dokument i zapisać go w wybranym formacie, wystarczy postępować zgodnie z instrukcjami pojawiającymi się na ekranie. Skanowanie 1 Ustaw przełącznik Auto Start z tyłu skanera w pozycji ON, a następnie połącz skaner z komputerem. Włączy się oprogramowanie CaptureOnTouch Lite i pojawi się ekran główny programu. Kabel USB W razie potrzeby podłącz kabel zasilający USB lub kabel zasilacza (dostępne osobno). WAŻNE Przed pojawieniem się ekranu głównego CaptureOnTouch Lite nie zamykaj tacy podajnika dokumentów. 69

70 4 Ustaw metodę skanowania. 5 Kliknij przycisk Start. Określ, czy włączyć skanowanie ciągłe. Jeżeli wyświetlasz podgląd zeskanowanego obrazu lub dzielisz dokument, aby skanować go w częściach, wybierz [ON] [Włącz], aby włączyć skanowanie ciągłe. Określ, czy skanować dokument w pełnym trybie automatycznym. Jeżeli chcesz ustawić własne warunki skanowania, wybierz [OFF] [Wyłącz] i skonfiguruj ustawienia skanera. (Patrz s. 72) Rozpocznie się skanowanie dokumentu. Po zakończeniu skanowania całego dokumentu, pojawia się ekran ustawień wyjściowych. Wskazówka Po zakończeniu skanowania dokumentu z opcją [Enable continuous scanning] [Włącz skanowanie ciągłe] ustawioną na [ON] [Włącz] pojawia się ekran skanowania ciągłego (patrz s. 75). WAŻNE Konfiguracja warunków skanowania wymagających dużej ilości pamięci komputera może uniemożliwić skanowanie. Jeżeli pojawi się komunikat o błędzie wynikającym z braku pamięci podczas skanowania, należy zamknąć aplikację i powtórzyć skanowanie przy użyciu innych ustawień. Po włożeniu kolejnego dokumentu i kliknięciu przycisku [Scan] [Skanuj] rozpocznie się skanowanie włożonego dokumentu. Po zakończeniu skanowania wszystkich dokumentów kliknij [Next] [Dalej]. 70

71 6 Skonfiguruj ustawienia przetwarzania pliku wyjściowego, a następnie kliknij przycisk przetwarzania pliku wyjściowego. PDF Określ nazwę pliku zeskanowanych obrazów. Jeżeli ustawienie [Use file name settings dialog box] [Użyj okna dialogowego ustawień nazwy pliku] ma wartość [OFF] [Wyłączone], wprowadź nazwę pliku bezpośrednio w polu nazwy pliku. Jeżeli ustawieniu [Use file name settings dialog box] [Użyj okna dialogowego ustawień nazwy pliku] nadasz wartość [ON] [Włączone], a następnie klikniesz, możesz określić format tworzenia nazw plików. W części [Multi-pdf settings] [Ustawienia wielostronicowych plików PDF] określ, czy zeskanowane obrazy mają zostać zapisane jako jeden wielostronicowy plik ([Save all pages as one file] [Zapisz wszystkie strony jako jeden plik]), czy też mają powstać osobne pliki zawierające określoną liczbę stron ([Create new file for this number of pages] [Utwórz nowy plik ookreślonej liczbie stron]). W części [Compression mode] [Tryb kompresji] określ tryb kompresji plików PDF ([Standard] [Standardowy] lub [High Compression] [Wysoka kompresja]). Aby wyświetlić okno dialogowe, w którym można określić stopień kompresji, kliknij. TIFF Wybierz format pliku. Aby skonfigurować ustawienia zaawansowane, można kliknąć. W części [Multi-tiff settings] [Ustawienia wielostronicowych plików TIFF] określ, czy zeskanowane obrazy mają zostać zapisane jako jeden wielostronicowy plik ([Save all pages as one file] [Zapisz wszystkie strony jako jeden plik]), czy też mają powstać osobne pliki zawierające określoną liczbę stron ([Create new file for this number of pages] [Utwórz nowy plik ookreślonej liczbie stron]). 71

72 JPEG Aby skonfigurować ustawienia skanera, kliknij [OFF] [Wyłączone] jako wartość ustawienia [Scans in the full auto mode] [Skanuj w pełnym trybie automatycznym] na górnym ekranie, a następnie kliknij [Scanner setting] [Ustawienie skanera]. W programie można określić współczynnik kompresji obrazów w formacie JPEG. Określ miejsce przechowywania plików zeskanowanych obrazów. Przetwórz zeskanowane obrazy. Po zakończeniu przetwarzania pliku wyjściowego pojawia się ekran końcowy. Skanowanie najpierw zostaje zakończone. Wskazówka Aby powrócić do ekranu głównego skanowania najpierw, kliknij [Return to top] [Powróć do ekranu głównego]. Po kliknięciu [Open storage folder] [Otwórz folder przechowywania], otworzy się folder, w którym zostały zapisane skanowane pliki. Ustawienia skanera Program CaptureOnTouch skanuje domyślnie przy użyciu warunków skanowania pasujących do dokumentu, ponieważ jest włączone skanowanie w pełnym trybie automatycznym. Jeżeli chcesz określić na przykład tryb skanowania i rozmiar dokumentu, możesz skonfigurować żądane warunki skanowania w ustawieniach skanera. Konfiguracja ustawień podstawowych Ustawienia skanera zawierają podstawowe elementy konfigurowane w oknie dialogowym [Scanner setting] [Ustawienia skanera] oraz elementy ustawień, które można konfigurować w oknie dialogowym ustawień zaawansowanych. Opcje w oknie dialogowym ustawień zaawansowanych stosują się do ustawień innych niż podstawowe. Opcje w oknie dialogowym ustawień sterownika stosują się do wszelkich pozostałych ustawień. Color Mode (Tryb koloru) Można wybrać następujące tryby skanowania dokumentów. Detect automatically Automatycznie wykrywa (Wykryj automatycznie) tryb koloru na podstawie zawartości dokumentu i odpowiednio skanuje. 24-bit Color Skanowanie dokumentu (24-bitowa skala koloru) w kolorze. Grayscale Skanowanie dokumentu (Skala szarości) w skali szarości. Black and White Skanowanie dokumentu (Czarno-białe) w czerni i bieli (binarnie). Page Size (Rozmiar strony) Określa rozmiar strony dokumentu. Po określeniu ustawienia [Match original size] [Dopasuj do rozmiaru oryginału] wykrywany jest rozmiar strony skanowanego dokumentu, a obrazy są zapisywane w wykrytym rozmiarze. 72

73 Dots per inch (Punkty na cal) Określa rozdzielczość skanowania. Po wybraniu opcji [Detect automatically] [Wykryj automatycznie] rozdzielczość jest wykrywana automatycznie na podstawie zawartości skanowanego dokumentu. Scanning Side (Strona skanowania) Określa, czy skanować tylko jedną, czy obie strony dokumentu. Wybrana opcja [Skip blank page] [Pomiń pustą stronę] oznacza, że wykryte puste strony dokumentu zostaną pominięte podczas skanowania. Automatically straightens skewed images (Automatycznie prostuje przekrzywione obrazy) Krzywo zeskanowane obrazy są wykrywane i prostowane. Rotate image to match orientation of text (Obróć obraz zgodnie z orientacją tekstu) Umożliwia wykrycie orientacji tekstu skanowanych obrazów oraz odwrócenie ich, tak aby zapisane obrazy miały prawidłową orientację. Use advanced settings dialog box (Użyj okna dialogowego Ustawienia zaawansowane) Jeżeli wybierzesz [ON] [Włączone] i klikniesz, możesz skonfigurować inne niż podstawowe ustawienia skanera. Szczegółowe informacje zawiera sekcja [Advanced settings] (Ustawienia zaawansowane) poniżej. Wskazówka Okno ustawień sterownika skanera zawiera elementy takie same jak ustawienia podstawowe w [Scanner setting] [Ustawienia skanera], ale każde z ustawień poszczególnych elementów jest przechowywane osobno. To, które ustawienia zostaną zastosowane podczas skanowania, zależy od zaznaczenia tej opcji w polu wyboru [Use advanced settings dialog box] [Użyj okna dialogowego Ustawienia zaawansowane]. Ustawienie [Use advanced settings dialog box] [Użyj okna dialogowego Ustawienia zaawansowane] OFF (Wyłączone) ON (Włączone) Opcje podstawowe Ustawienia [Scanner setting] [Ustawienia skanera] Opcje inne niż podstawowe Ustawienia okna dialogowego ustawień zaawansowanych sterownika skanera Ustawienia okna dialogowego ustawień zaawansowanych sterownika skanera 73

74 [Advanced settings] (Ustawienia zaawansowane) W oknie dialogowym ustawień zaawansowanych można skonfigurować szczegółowe ustawienia skanera. Wyświetlanie informacji o skanerze i konfiguracja W oknie dialogowym ustawień zaawansowanych otwartym z programu CaptureOnTouch Lite można wyświetlić informacje o skanerze i wykonać czynności konserwacyjne. Aby wyświetlić ekran [Scanner Information] [Informacje o skanerze], kliknij w oknie dialogowym ustawień zaawansowanych. Na ekranie tym można wyświetlić informacje o wersji sterownika skanera i oprogramowania wewnętrznego, łącznej liczbie zeskanowanych stron oraz licznikach rolki i separatora papieru. Aby wyświetlić ekran [Maintenance] [Konserwacja], w oknie dialogowym [Scanner Information] [Informacje o skanerze] kliknij przycisk [Maintenance] [Konserwacja]. Ekran ten umożliwia zresetowanie liczników rolki skanera i separatora papieru oraz przełączenie skanera do trybu długich dokumentów. Wskazówka Ustawienia są identyczne jak w trybie zaawansowanym ekranu ustawień sterownika skanera. (Patrz s. 91) 74

75 Działania na ekranie skanowania ciągłego Podczas skanowania po ustawieniu na ekranie Start opcji [Enable continuous scanning] [Włącz skanowanie ciągłe] na [ON] [Włącz], kiedy wszystkie strony umieszczonego dokumentu zostały podane, pojawia się ekran skanowania ciągłego. Można potwierdzić zeskanowane obrazy, a następnie kontynuować skanowanie. Elementy sterujące podglądem Przy użyciu następujących przycisków można sterować obrazami podglądu i anulować lub kontynuować skanowanie. Narzędzia (Nazwa) (Zoom in) (Powiększ) (Fit page) (Dopasuj do strony) (Zoom out) (Pomniejsz) Opis Powiększenie obrazu podglądu. Powiększenie lub zmniejszenie obrazu podglądu do bieżących rozmiarów okna. Pomniejszenie obrazu podglądu. Obszar wyświetlania miniatur Służy do wyświetlania miniatur skanowanych dokumentów. Możliwe są następujące działania. Kliknij miniaturę obrazu, aby wyświetlić podgląd zeskanowanego obrazu w obszarze podglądu. Przeciągnij miniatury obrazów, aby zmienić położenie stron. Kliknij na miniaturze obrazu, aby usunąć zeskanowany obraz tej strony. Obszar podglądu Służy do wyświetlania podglądu skanowanych dokumentów. (Rotate left) (Obrót w lewo) (Rotate right) (Obrót wprawo) (Rotate 180) (Obrót o 180 stopni) (Cancel) (Anuluj) (Scan) (Skanuj) (Next) (Dalej) (Numer strony/ Całkowita liczba stron) Obrót obrazu o 90 stopni w lewo. Obrót obrazu o 90 stopni w prawo. Obrót obrazu o 180 stopni. Anulowanie operacji skanowania i powrót do okna głównego. Rozpoczęcie skanowania następnego dokumentu. Przejście do następnego kroku w procesie skanowania. Numer bieżącej strony i całkowita liczba stron. 75

76 Ikony paska menu Po uruchomieniu program CaptureOnTouch Lite będzie dostępny na pasku menu. W tym czasie na pasku menu będzie wyświetlana ikona. Ikonę tę można kliknąć i wykonać następujące czynności, używając wyświetlonego menu. [Exit] [Zakończ] Powoduje zamknięcie programu CaptureOnTouch Lite. Program CaptureOnTouch Lite przestanie być aktywny w systemie, a ikona z paska menu zniknie. [Version Information] [Informacje o wersji] Umożliwia wyświetlenie informacji o wersji programu CaptureOnTouch Lite. [Launch CaptureOnTouch] [Uruchom CaptureOnTouch] Jeżeli okno programu CaptureOnTouch Lite zostało zamknięte, można kliknąć to polecenie, aby otworzyć je ponownie. Environmental Settings (Ustawienia eksploatacyjne) W oknie dialogowym [Environmental settings] [Ustawienia eksploatacyjne] można skonfigurować ustawienia dotyczące działania programu CaptureOnTouch Lite. 1 Uruchom program CaptureOnTouch Lite. Jeżeli program CaptureOnTouch Lite się nie uruchomi, kliknij dwukrotnie ikonę [CaptureOnTouch Lite Launcher] [Program uruchamiający CaptureOnTouch Lite] w folderze [CaptureOnTouch Lite for Mac]. Jeżeli po uruchomieniu programu CaptureOnTouch Lite zostało zamknięte okno główne, można je otworzyć ponownie z paska menu. 2 Kliknij polecenie [Preferences] [Preferencje] w menu [CaptureOnTouch Lite]. Pojawi się okno dialogowe [Environmental settings] [Ustawienia eksploatacyjne]. W tym oknie dialogowym można skonfigurować następujące ustawienia. [Theme] [Motyw] Umożliwia zmianę ekranu głównego programu CaptureOnTouch Lite na liście [Select theme] [Wybierz motyw]. 76

77 Zamykanie CaptureOnTouch Lite Oprogramowanie CaptureOnTouch Lite należy zamknąć w następujący sposób. 1 Kliknij ikonę na pasku zadań, a następnie kliknij wwyświetlonym menu polecenie [Exit] [Zakończ]. CaptureOnTouch Lite zakończy pracę. 2 Przeciągnij i upuść foldery [ONTOUCHLITE] i [CaptureOnTouch Lite for Mac] na ikonę [Trash] [Kosz]. 3 Zamknij tacę podajnika. Skaner wyłączy się. 4 Odłącz kabel USB od skanera i komputera. 77

78 Skanowanie przy pomocy CaptureOnTouch (Mac OS X) Do czego służy CaptureOnTouch? CaptureOnTouch to aplikacja do skanowania, która umożliwia skanowanie dokumentów w prosty sposób, zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie. Usługa chmurowa Save to folder (Zapisz plik w folderze) Umożliwia zapisanie skanowanych obrazów w wybranym folderze. Print (Drukuj) Umożliwia drukowanie na określonej drukarce. Skanowanie po naciśnięciu przycisku Start Do przycisku Start domyślnie przypisana jest opcja Skanuj najpierw, wzwiązku z czym po włożeniu papieru wystarczy nacisnąć przycisk Start, aby rozpocząć skanowanie. Do przycisku Start można też przypisać dowolne zadanie. Formaty plików zapisanych obrazów Podczas korzystania z dowolnej metody przetwarzania plików wyjściowych oprócz [Print] [Drukuj] można określić jeden z następujących formatów plików. PDF TIFF JPEG (Sieć) Send to application (Wyślij do aplikacji) Umożliwia otwarcie zeskanowanego pliku w wybranej aplikacji. Uruchamianie i zamykanie CaptureOnTouch Program CaptureOnTouch domyślnie działa w tle po uruchomieniu komputera. Skaner Attach to (Załącz do wiadomości ) Umożliwia uruchomienie programu poczty i dołączenie zeskanowanego pliku do nowej wiadomości. Program CaptureOnTouch oferuje liczne metody skanowania, z których można skorzystać wzależności od celu i wybranego oprogramowania. Scan First (Skanuj najpierw) Umożliwia skanowanie dokumentu, a następnie wybór metody przetwarzania pliku wyjściowego. Ta metoda umożliwia łatwe skanowanie dokumentu zgodnie z instrukcjami pojawiającymi się na ekranie. Wybór zadania skanowania Metoda ta umożliwia rejestrację ustawień skanowania od ustawienia warunków skanowania po format wyjściowy jako zadań. Następnie można skanować dokumenty, wybierając odpowiednie zadanie. Jest to metoda przydatna przy wielokrotnym skanowaniu przy użyciu ustalonej procedury. Kliknij (ikonę CaptureOnTouch) na pasku menu i wybierz wwyświetlonym menu pozycję [Launch CaptureOnTouch] [Uruchom CaptureOnTouch], aby uruchomić program CaptureOnTouch iwyświetlić okno główne. Wskazówka Po pierwszym uruchomieniu programu CaptureOnTouch na komputerze z zainstalowanym programem Evernote wyświetli się monit o potwierdzenie rejestracji zadań wysyłania zeskanowanych obrazów do programu Evernote. Po kliknięciu przycisku [OK] w programie CaptureOnTouch zostaną zarejestrowane dwa zadania programu Evernote. 78

79 Czas pomiędzy naciśnięciem przycisku Start na skanerze a rozpoczęciem skanowania skraca się, jeżeli zostanie zaznaczone pole wyboru [Make CaptureOnTouch resident] [Włącz CaptureOnTouch w tle] na karcie [Basic settings] [Ustawienia podstawowe] okna dialogowego [Environmental settings] [Ustawienia eksploatacyjne]. Aby uzyskać szczegółowe informacje, patrz Environmental Settings (Ustawienia eksploatacyjne) na s. 89. Zamknięcie CaptureOnTouch Aby zamknąć okno CaptureOnTouch, kliknij u góry okna. Spowoduje to zamknięcie okna, ale program CaptureOnTouch będzie nadal działać wtle. Aby zamknąć aplikację CaptureOnTouch, kliknij (ikonę CaptureOnTouch) na pasku menu i wybierz z menu polecenie [Exit] [Zakończ]. Scan First (Skanuj najpierw) Kolejność czynności Skanowanie dokumentu Konfiguracja ustawień wyjściowych Przetwarzanie zeskanowanych obrazów 1 Umieść dokument w skanerze. 2 Kliknij [Scan First] [Skanuj najpierw]. Ponowne uruchomienie CaptureOnTouch Aby użyć programu CaptureOnTouch po wyłączeniu jego działania w tle, należy użyć jednej z następujących procedur. Program CaptureOnTouch zostanie ponownie uruchomiony i będzie znowu działać wtle. Otwórz folder [Applications] [Programy] - [Canon P-215] w Finderze, a następnie kliknij dwukrotnie [CaptureOnTouch P-215]. Naciśnij przycisk Start na skanerze (w tym przypadku zostanie otwarte główne okno programu CaptureOnTouch i rozpocznie się skanowanie przy użyciu metody przypisanej do przycisku Start). Pojawi się główny ekran [Scan First] [Skanuj najpierw]. 79

80 3 Ustaw metodę skanowania na głównym ekranie. Określ, czy włączyć skanowanie ciągłe. Jeżeli wyświetlasz podgląd zeskanowanego obrazu lub dzielisz dokument, aby skanować go w częściach, wybierz [ON] [Włącz], aby włączyć skanowanie ciągłe. Określ, czy skanować dokument w pełnym trybie automatycznym. Jeżeli chcesz ustawić własne warunki skanowania, wybierz [OFF] [Wyłącz] i skonfiguruj ustawienia skanera. (Patrz s. 85) WAŻNE Konfiguracja warunków skanowania wymagających dużej ilości pamięci komputera może uniemożliwić skanowanie. Jeżeli pojawi się komunikat o błędzie wynikającym z braku pamięci podczas skanowania, należy zamknąć aplikację ipowtórzyć skanowanie przy użyciu innych ustawień. Wskazówka Po zakończeniu skanowania dokumentu z opcją [Enable continuous scanning] [Włącz skanowanie ciągłe] ustawioną na [ON] [Włącz] pojawia się ekran skanowania ciągłego (patrz s. 87). 4 Kliknij przycisk Start. Po włożeniu kolejnego dokumentu i kliknięciu przycisku [Scan] [Skanuj] rozpocznie się skanowanie włożonego dokumentu. Po zakończeniu skanowania wszystkich dokumentów kliknij [Next] [Dalej]. Dokument jest skanowany. Podczas skanowania, oprócz ustawień skanera, wyświetlana jest również liczba skanowanych stron. Po zakończeniu skanowania, pojawi się ekran wyboru ustawień wyjściowych. 80

81 5 Skonfiguruj ustawienia przetwarzania pliku wyjściowego, a następnie kliknij przycisk przetwarzania pliku wyjściowego. Jeżeli jako metodę przetwarzania plików wyjściowych wybrano [Attach to ] [Załącz do wiadomości ] lub [Print] [Drukuj], można kliknąć [Open storage folder] [Otwórz folder przechowywania], aby otworzyć folder, w którym zostały zapisane zeskanowane obrazy. Skonfiguruj ustawienia związane z przetwarzaniem pliku wyjściowego. (Patrz s. 88) Kliknij ten przycisk, aby dokonać przetwarzania plików wyjściowych skanowanych obrazów. Nazwa przycisku zależy od wybranej metody przetwarzania plików wyjściowych. Jeżeli jako metodę przetwarzania plików wyjściowych wybrano [Save to folder] [Zapisz w folderze], przycisk ten będzie nazywać się [Save] [Zapisz]. Po zakończeniu przetwarzania pliku wyjściowego pojawia się ekran końcowy. Skanowanie najpierw zostaje zakończone. Wskazówka Aby powrócić do ekranu głównego skanowania najpierw, kliknij [Return to top] [Powróć do ekranu głównego]. 81

82 Wybór zadania skanowania Kolejność czynności 2 Wprowadź nazwę zadania i naciśnij klawisz Enter. Rejestracja zadania Wybór zadania Skanowanie dokumentu Przetwarzanie zeskanowanych obrazów 3 Określ metodę przetwarzania plików wyjściowych zadania. (Patrz s. 88) Rejestracja i edycja zadań W CaptureOnTouch można zarejestrować do 10 zadań do użycia w funkcji Select Scan Job (Wybór zadania skanowania). 1 Kliknij przycisk. Wskazówka Zadanie można przypisać do przycisku Start, wybierając [Start button] [Przycisk Start] jako ustawienie [Button assignment] [Przypisanie przycisku]. (Patrz s. 85) 82

83 4 Kliknij [Output setting] [Ustawienia wyjściowe] w celu konfiguracji ustawień wyjściowych. Elementy ustawień przetwarzania pliku wyjściowego zależą od określonej metody. Szczegółowe informacje na temat elementów ustawień znajdują się w Pomocy programu CaptureOnTouch. Wybór zadania i skanowanie 1 Umieść dokument w skanerze. (Patrz s. 30) Pojawi się główny ekran Select Scan Job (Wybór zadania skanowania). 2 Kliknij zadanie. Wskazówka Jeżeli opcja [Check output after scanning] [Sprawdź ustawienia wyjściowe po zeskanowaniu] ma ustawienie [ON] [Włącz], można sprawdzić ustawienia wyjściowe po zeskanowaniu. Jeżeli opcja [Enable continuous scanning] [Włącz skanowanie ciągłe] ma ustawienie [ON] [Włącz], można kontynuować skanowanie po zeskanowaniu wszystkich stron. 83

84 3 Kliknij przycisk Start. Jeżeli jako metodę przetwarzania plików wyjściowych wybrano [Attach to ] [Załącz do wiadomości ] lub [Print] [Drukuj], można kliknąć [Open storage folder] [Otwórz folder przechowywania], aby otworzyć folder, w którym zostały zapisane zeskanowane obrazy. Jeżeli opcja [Enable continuous scanning] [Włącz skanowanie ciągłe] ma ustawienie [ON] [Włącz] Po zeskanowaniu wszystkich stron dokumentu pojawia się ekran skanowania ciągłego (patrz s. 87). Aby skanować kolejny dokument, umieść go w skanerze i kliknij przycisk [Scan] [Skanuj]. Po zakończeniu skanowania wszystkich dokumentów kliknij [Next] [Dalej]. Dokument jest skanowany. Podczas skanowania, oprócz ustawień skanera, wyświetlana jest również liczba skanowanych stron. Po zakończeniu skanowania wszystkich stron dokumentu zeskanowane obrazy przetwarzane są zgodnie z ustawieniami zarejestrowanego zadania, po czym pojawia się ekran końcowy. WAŻNE Konfiguracja warunków skanowania wymagających dużej ilości pamięci komputera może uniemożliwić skanowanie. Jeżeli pojawi się komunikat o błędzie wynikającym z braku pamięci podczas skanowania, należy zamknąć aplikację ipowtórzyć skanowanie przy użyciu innych ustawień. Wskazówka Aby powrócić do ekranu głównego wyboru zadania skanowania, kliknij [Return to top] [Powrót do ekranu głównego]. 84

85 Jeżeli opcja [Check output after scanning] [Sprawdź ustawienia wyjściowe po zeskanowaniu] ma ustawienie [ON] [Włącz] Przed przetworzeniem plików wyjściowych pojawia się ekran potwierdzenia. Zmień w razie potrzeby ustawienia metody przetwarzania plików wyjściowych, a następnie kliknij przycisk przetwarzania plików wyjściowych. Nazwa przycisku przetwarzania pliku wyjściowego zmienia się wzależności od wybranej metody przetwarzania. Wskazówka Jeżeli zadanie zostanie przypisane do przycisku Start, dokument zostanie zeskanowany, a obrazy wyjściowe przetworzone zgodnie z ustawieniami zadania. Program CaptureOnTouch zamyka się 5 sekund po zakończeniu procesu przetwarzania obrazów wyjściowych. Ustawienia skanera Program CaptureOnTouch skanuje domyślnie przy użyciu warunków skanowania pasujących do dokumentu, ponieważ jest włączone skanowanie w pełnym trybie automatycznym. Jeżeli chcesz określić na przykład tryb skanowania i rozmiar dokumentu, możesz skonfigurować żądane warunki skanowania w ustawieniach skanera. Elementy ustawień skanera są takie same w przypadku funkcji Scan First (Skanuj najpierw) oraz Select Scan Job (Wybór zadania skanowania). W przypadku funkcji Scan First (Skanuj najpierw): Skanowanie przyciskiem Start Do przycisku Start domyślnie przypisana jest opcja Skanuj najpierw. Przycisk Start W przypadku funkcji Scan First (Skanuj najpierw) skonfiguruj ustawienia skanowania przed rozpoczęciem skanowania. Po włożeniu dokumentów do skanera i naciśnięciu przycisku Start, uruchomione zostaje oprogramowanie CaptureOnTouch. 85

86 W przypadku funkcji Select Scan Job (Wybór zadania skanowania): W przypadku funkcji Select Scan Job (Wybór zadania skanowania) skonfiguruj ustawienia skanera do każdego zadania. Konfiguracja ustawień podstawowych Ustawienia skanera zawierają podstawowe elementy konfigurowane w oknie dialogowym [Scanner setting] [Ustawienia skanera] oraz elementy ustawień, które można konfigurować w oknie dialogowym ustawień zaawansowanych. Opcje w oknie dialogowym ustawień zaawansowanych stosują się do ustawień innych niż podstawowe. Opcje w oknie dialogowym ustawień sterownika stosują się do wszelkich pozostałych ustawień. Color Mode (Tryb koloru) Można wybrać następujące tryby skanowania dokumentów. Detect automatically Automatycznie wykrywa (Wykryj automatycznie) tryb koloru na podstawie zawartości dokumentu i odpowiednio skanuje. 24-bit Color Skanowanie dokumentu (24-bitowa skala koloru) w kolorze. Grayscale Skanowanie dokumentu (Skala szarości) w skali szarości. Black and White Skanowanie dokumentu (Czarno-białe) w czerni i bieli (binarnie). Page Size (Rozmiar strony) Określa rozmiar strony dokumentu. Po określeniu ustawienia [Match original size] [Dopasuj do rozmiaru oryginału] wykrywany jest rozmiar strony skanowanego dokumentu, a obrazy są zapisywane w wykrytym rozmiarze. Dots per inch (Punkty na cal) Określa rozdzielczość skanowania. Po wybraniu opcji [Detect automatically] [Wykryj automatycznie] rozdzielczość jest wykrywana automatycznie na podstawie zawartości skanowanego dokumentu. Scanning Side (Strona skanowania) Określa, czy skanować tylko jedną, czy obie strony dokumentu. Wybrana opcja [Skip blank page] [Pomiń pustą stronę] oznacza, że wykryte puste strony dokumentu zostaną pominięte podczas skanowania. Automatically straightens skewed images (Automatycznie prostuje przekrzywione obrazy) Krzywo zeskanowane obrazy są wykrywane i prostowane. Rotate image to match orientation of text (Obróć obraz zgodnie z orientacją tekstu) Umożliwia wykrycie orientacji tekstu skanowanych obrazów oraz odwrócenie ich, tak aby zapisane obrazy miały prawidłową orientację. Use advanced settings dialog box (Użyj okna dialogowego Ustawienia zaawansowane) Umożliwia konfigurację ustawień skanera innych niż podstawowe w oknie dialogowym ustawień zaawansowanych. Aby otworzyć okno ustawień zaawansowanych, wybierz [ON] [Włącz], a następnie kliknij przycisk. 86

87 Szczegółowe informacje na temat elementów ustawień można znaleźć w Pomocy dostępnej w oknie dialogowym ustawień sterownika skanera. Wskazówka Okno ustawień sterownika skanera zawiera elementy takie same jak ustawienia podstawowe w [Scanner setting] [Ustawienia skanera], ale każde z ustawień poszczególnych elementów jest przechowywane osobno. To, które ustawienia zostaną zastosowane podczas skanowania, zależy od zaznaczenia tej opcji w polu wyboru [Use advanced settings dialog box] [Użyj okna dialogowego Ustawienia zaawansowane]. Działania na ekranie skanowania ciągłego Podczas skanowania przy użyciu funkcji Scan First (Skanuj najpierw) lub Select Scan Job (Wybór zadania skanowania) po ustawieniu na ekranie Start opcji [Enable continuous scanning] [Włącz skanowanie ciągłe] na [ON] [Włącz], kiedy wszystkie strony umieszczonego dokumentu zostały podane, pojawia się ekran skanowania ciągłego. Można potwierdzić zeskanowane obrazy, a następnie kontynuować skanowanie. Ustawienie [Use advanced settings dialog box] [Użyj okna dialogowego Ustawienia zaawansowane] OFF (Wyłączone) ON (Włączone) Opcje podstawowe Ustawienia [Scanner setting] [Ustawienia skanera] Opcje inne niż podstawowe Ustawienia okna dialogowego ustawień zaawansowanych sterownika skanera Ustawienia okna dialogowego ustawień zaawansowanych sterownika skanera Obszar wyświetlania miniatur Służy do wyświetlania miniatur skanowanych dokumentów. Możliwe są następujące działania. Kliknij miniaturę obrazu, aby wyświetlić podgląd zeskanowanego obrazu w obszarze podglądu. Przeciągnij miniatury obrazów, aby zmienić położenie stron tylko w trybie Scan First (Skanowanie najpierw). Kliknij na miniaturze obrazu, aby usunąć zeskanowany obraz tej strony tylko w trybie Scan First (Skanowanie najpierw). Obszar podglądu Służy do wyświetlania podglądu skanowanych dokumentów. 87

88 Elementy sterujące podglądem Przy użyciu następujących przycisków można sterować obrazami podglądu i anulować lub kontynuować skanowanie. Narzędzia (Nazwa) (Zoom in) (Powiększ) (Fit page) (Dopasuj do strony) (Zoom out) (Pomniejsz) (Rotate left) (Obrót w lewo) (Rotate right) (Obrót wprawo) (Rotate 180) (Obrót o 180 stopni) (Cancel) (Anuluj) Opis Powiększenie obrazu podglądu. Powiększenie lub zmniejszenie obrazu podglądu do bieżących rozmiarów okna. Pomniejszenie obrazu podglądu. Obrót obrazu o 90 stopni w lewo. Tylko z funkcją Scan First (Skanuj najpierw). Obrót obrazu o 90 stopni w prawo. Tylko z funkcją Scan First (Skanuj najpierw). Obrót obrazu o 180 stopni. Tylko z funkcją Scan First (Skanuj najpierw). Anulowanie operacji skanowania i powrót do okna głównego. Wybór metody przetwarzania pliku wyjściowego Program CaptureOnTouch udostępnia różne metody przetwarzania zeskanowanych obrazów. Metody przetwarzania pliku wyjściowego są takie same w przypadku funkcji Scan First (Skanuj najpierw) oraz Select Scan Job (Wybór zadania skanowania). W przypadku funkcji Scan First (Skanuj najpierw): W przypadku funkcji Scan First (Skanuj najpierw) wybierz metodę przetwarzania pliku wyjściowego na ekranie [Output method] [Metoda przetwarzania pliku wyjściowego], który pojawia się po skanowaniu, a następnie określ poszczególne ustawienia metody. W przypadku funkcji Select Scan Job (Wybór zadania skanowania): W przypadku funkcji Select Scan Job (Wybór zadania skanowania) określ metodę przetwarzania pliku wyjściowego do każdego zadania osobno. Elementy ustawień różnią się wzależności od wybranej metody przetwarzania pliku wyjściowego. Save to folder (Zapisz plik w folderze) (Scan) (Skanuj) (Next) (Dalej) (Numer strony/ Całkowita liczba stron) Rozpoczęcie skanowania następnego dokumentu. Przejście do następnego kroku w procesie skanowania. Numer bieżącej strony i całkowita liczba stron. Umożliwia zapisanie zeskanowanych obrazów w określonym folderze. Po wybraniu tej metody należy skonfigurować ustawienia zapisywania obrazów. Attach to (Załącz do wiadomości ) Umożliwia załączenie zeskanowanych obrazów do nowej wiadomości w oprogramowaniu poczty . Po wybraniu tej metody należy skonfigurować ustawienia obrazów mających stanowić załącznik do wiadomości . 88

89 Aby można było korzystać z tej funkcji, aplikacja do poczty musi być określona jako program domyślny w systemie operacyjnym. Poniżej wskazano przykłady typowego obsługiwanego oprogramowania. Mail (Poczta) aplikacja standardowo dołączana do systemu operacyjnego Microsoft Entourage 2004 for Mac Print (Drukuj) Umożliwia drukowanie zeskanowanych obrazów przy użyciu określonej drukarki. Po wybraniu tej metody przetwarzania pliku wyjściowego należy wybrać odpowiednią drukarkę. Send to application (Wyślij do aplikacji) Umożliwia zapisanie zeskanowanego obrazu w określonym folderze i otwarcie go przy użyciu określonej aplikacji. Po wybraniu tej metody wybierz plik wykonywalny aplikacji, która ma otworzyć pliki obrazów. Ponadto należy dokonać konfiguracji ustawień plików obrazu, który ma zostać zapisany. Save in Google docs (Zapisz w Google docs) Do korzystania z tej metody przetwarzania potrzebne jest konto Google. Po kliknięciu przycisku obok [Detail Settings] [Ustawienia szczegółowe] można wprowadzić informacje o koncie i skonfigurować ustawienia miejsca docelowego. Environmental Settings (Ustawienia eksploatacyjne) Aby skonfigurować preferencje dotyczące programu CaptureOnTouch, otwórz okno dialogowe [Environmental settings] [Ustawienia eksploatacyjne]. Kliknij polecenie [Preference] [Preferencje] w menu [CaptureOnTouch P-215], kiedy wyświetla się ekran główny programu CaptureOnTouch. Poniżej opisano elementy ustawień poszczególnych kart wyświetlanych w oknie dialogowym [Environmental settings] [Ustawienia eksploatacyjne]. Karta [Basic settings] [Ustawienia podstawowe] Na karcie [Basic settings] [Ustawienia podstawowe] można skonfigurować następujące ustawienia. Powoduje wysłanie zeskanowanych obrazów do usługi Google docs. Po wybraniu tej metody należy skonfigurować ustawienia zapisywania obrazów. Ustawienie Launch method (Metoda uruchamiania) Program CaptureOnTouch domyślnie działa w tle po uruchomieniu komputera. Aby program CaptureOnTouch nie działał wtle w systemie, wyczyść pole wyboru [Make CaptureOnTouch resident] [Włącz CaptureOnTouch w tle]. 89

90 Ustawienia wyświetlania po podłączeniu skanera Zaznacz pole wyboru [Launch CaptureOnTouch when the scanner is connected] [Uruchom CaptureOnTouch po podłączeniu skanera], aby automatycznie otwierać ekran główny programu CaptureOnTouch po podłączeniu skanera do komputera. To ustawienie jest aktywne tylko wtedy, gdy program CaptureOnTouch jest uruchomiony (lub działa wtle wsystemie). Back Up / Restore (Kopia zapasowa/przywróć) Przy użyciu przycisków [Back Up] [Kopia zapasowa] i [Restore] [Przywróć] można utworzyć kopię zapasową pliku konfiguracji (ustawień, zarejestrowanych zadań itp.) programu CaptureOnTouch oraz przywrócić ustawienia z danych kopii zapasowej. Przycisk [Back Up] [Kopia zapasowa] Umożliwia tworzenie kopii zapasowej ustawień programu CaptureOnTouch w pliku kopii zapasowej (*.plist). Początkowe ustawienia programu CaptureOnTouch można zapisać, wykonując kopię zapasową przed pierwszym użyciem programu CaptureOnTouch. Przycisk [Restore] [Przywróć] Umożliwia przywrócenie ustawień z pliku kopii zapasowej. Jeżeli używa się większej liczby komputerów, można sporządzić kopię zapasową ustawień eksploatacyjnych jednego komputera, a następnie przywrócić z niej ustawienia w pozostałych komputerach, dzięki czemu wszystkie komputery będą mieć te same ustawienia. Karta [ settings] [Ustawienia ] Na karcie [ settings] [Ustawienia ] należy ustawić maksymalny rozmiar plików obrazów, które mają być dołączane do wiadomości . Maximum size of attached file (Maksymalny rozmiar załącznika) Zaznacz pole wyboru [Display confirmation message if file size exceeds the above] [Wyświetl potwierdzenie, jeżeli plik przekracza powyższy limit], aby po przekroczeniu przez plik maksymalnego rozmiaru wyświetlał się monit o potwierdzenie. W przypadku funkcji Scan First (Skanuj najpierw) monit o potwierdzenie wyświetla się, jeżeli rozmiar pliku zeskanowanych obrazów przekracza ustawiony tu limit. W przypadku funkcji Select Scan Job (Wybór zadania skanowania) monit o potwierdzenie pojawia się po przekroczeniu ustawionego rozmiaru pliku podczas skanowania. Karta [Theme] [Motyw] Na karcie [Theme] [Motyw] można określić wygląd ekranu głównego programu CaptureOnTouch. Select theme (Wybierz motyw) Typ wyglądu ekranu głównego programu CaptureOnTouch można określić przy użyciu ustawienia [Select theme] [Wybierz motyw]. Karta [Plugin] [Dodatek] Na karcie [Plugin] [Dodatek] można sprawdzić zainstalowane dodatki do programu CaptureOnTouch. Usuwanie dodatków Kliknij przycisk [Delete] [Usuń], aby usunąć dodatek wybrany na liście. 90

91 Ustawianie sterownika skanera (Mac OS X) Podczas skanowania przy pomocy oprogramowania zgodnego ze standardem TWAIN (np. CaptureOnTouch) warunki skanowania i inne ustawienia można konfigurować po otwarciu sterownika skanera. W tej części opisano sposób otwierania i funkcje sterownika skanera. Konfiguracja sterownika skanera Po otwarciu sterownika skanera z programu CaptureOnTouch wyświetla się następujący ekran ustawień sterownika skanera. Wskazówka Po przejściu do ekranu ustawień sterownika skanera z aplikacji kompatybilnej ze standardem TWAIN można przełączać ekrany ustawień Simple Mode (Tryb prosty) i Advanced Mode (Tryb zaawansowany), jak pokazano to poniżej. Simple Mode (Tryb prosty) Advanced Mode (Tryb zaawansowany) 91

92 Podstawowe ustawienia warunków skanowania W tej części omówiono podstawowe elementy ustawień stanowiące minimalne wymogi przy konfiguracji ustawień skanera. Potwierdzenie podstawowych warunków skanowania Przed skanowaniem dokumentu należy potwierdzić woknie dialogowym ustawień sterownika skanera podstawowe warunki, takie jak [Color mode] [Tryb koloru], [Page Size] [Rozmiar strony], [Dots per inch] [Punkty na cal] oraz [Scanning Side] [Strona skanowania]. Color Mode (Tryb koloru) Umożliwia wybór trybu skanowania. [Advanced Text Enhancement II] [Zaawansowane poprawianie czytelności tekstu II] usuwa i przetwarza kolor tła oraz tło tekstu w celu poprawienia czytelności. Funkcja [Detect automatically] [Wykryj automatycznie] wykrywa na podstawie zawartości, czy dokument jest kolorowy, w skali szarości, czy czarno-biały. Po wybraniu tego ustawienia można skonfigurować szczegółowe ustawienia metody wykrywania. Szczegółowe informacje podano w Pomocy. Dots per inch (Punkty na cal) Umożliwia wybór rozdzielczości skanowania. Większa rozdzielczość zapewnia wyraźniejsze obrazy, ale zwiększa rozmiar plików i wydłuża skanowanie. Po wybraniu opcji [Detect automatically] [Wykryj automatycznie] rozdzielczość jest wykrywana automatycznie na podstawie zawartości skanowanego dokumentu. Page Size (Rozmiar strony) Służy do wyboru rozmiaru strony odpowiednio do skanowanego dokumentu. Jeżeli wybrana zostanie opcja [Detect automatically] [Wykryj automatycznie], skaner rozpoznaje brzegi dokumentu i zapisuje obraz zgodny z rozmiarem dokumentu. 92

93 Scanning Side (Strona skanowania) Umożliwia wybór stron dokumentu do skanowania. Wybranie opcji [Skip blank page] [Pomiń pustą stronę] spowoduje, że puste strony dokumentu zostają usunięte podczas zapisu skanowanych obrazów. Określenie obszaru skanowania Aby określić obszar dokumentu, który ma być skanowany, należy dokonać konfiguracji następujących ustawień. Określenie obszaru Zaznacz pole wyboru [Set Scanning Area] [Ustaw obszar skanowania] i określ obszar dokumentu, który ma być skanowany. Skanowanie dokumentów o nietypowych wymiarach Konfiguracja poniższych ustawień umożliwia skanowanie dokumentu o niezarejestrowanym formacie strony. W celu skanowania dokumentu o niestandardowym rozmiarze strony wybierz [Add/Delete] [Dodaj/Usuń] na liście [Page Size] [Rozmiar strony], aby wyświetlić okno dialogowe [Add/Delete Page Size] [Dodaj/Usuń rozmiar strony]. Nazwij i zarejestruj niezarejestrowany rozmiar strony na liście [Page Size] [Rozmiar strony]. Po zaznaczeniu pola wyboru [Check the image of the first page] [Sprawdź obraz pierwszej strony] skanowana jest tylko jedna strona dokumentu, a w oknie podglądu wyświetlany jest jej zeskanowany obraz. 93

94 Konfiguracja ustawień skanera w zależności od celu Umożliwia ustawienie warunków skanowania w zależności od celu skanowania. Pominięcie skanowania kolorowych linii i tekstu Kliknij przycisk [Image processing] [Przetwarzanie obrazu] i określ w oknie dialogowym kolor (czerwony, niebieski lub zielony), który zostanie pominięty (odrzucony) kolor ten nie będzie skanowany. Usunięcie obrazu pustych stron z dokumentów dwustronnych Aby usunąć obrazy pustych stron dokumentu, należy wybrać opcję strony skanowania [Skip blank page] [Pomiń pustą stronę]. Wzmocnienie koloru czerwonego Kliknij przycisk [Image processing] [Przetwarzanie obrazu] i wybierz wwyświetlonym oknie dialogowym [Red Enhance] [Wzmocnienie czerwieni] jako ustawienie [Color drop-out] [Odrzucanie kolorów] w celu wzmocnienia koloru czerwonego w dokumencie. Po wybraniu opcji [Skip blank page] [Pomiń pustą stronę] można ustawić poziom rozpoznawania pustej strony. 94

95 Wzmocnienie konturu obrazów Kliknij przycisk [Image processing] [Przetwarzanie obrazu] i dostosuj ustawienia wyróżniania krawędzi w oknie dialogowym. Ujednolicenie orientacji tekstu podczas skanowania dokumentów o różnej orientacji Zaznacz pole wyboru [Text Orientation Recognition] [Wykrywanie orientacji tekstu]. Urządzenie wykrywa orientację tekstu na każdej stronie, po czym zeskanowany obraz jest odwracany w 90-stopniowych skokach do osiągnięcia prawidłowej orientacji. Wskazówka Po zaznaczeniu pola wyboru [Text orientation recognition] [Wykrywanie orientacji tekstu] lista rozwijana [Document Orientation] [Orientacja dokumentu] jest niedostępna. Poprawienie czytelności tekstu trudnego do odczytania ze względu na tło dokumentu W ustawieniach [Color mode] [Tryb koloru] wybierz [Advanced Text Enhancement II] [Zaawansowane poprawianie czytelności tekstu II]. Tło tekstu zostanie usunięte lub przetworzone w sposób poprawiający czytelność tekstu. 95

96 Wykrywanie podawania wielu arkuszy jednocześnie Zaznacz pole wyboru [Double Feed Detection] [Wykrywanie podwójnie wybranych kartek]. Automatyczne ustawianie warunków skanera Ustaw [Full Automatic Mode] [Pełny tryb automatyczny] na liście [Favorite Settings] [Ustawienia ulubione], aby skanować przy użyciu warunków dopasowanych do dokumentu. 96

97 Zapisywanie ustawienia sterownika skanera Po zakończeniu konfiguracji ustawienia wybierz pozycję [Add/Delete] [Dodaj/ Usuń] na liście [Favorite Settings] [Ustawienia ulubione], aby je zapisać. Kliknięcie przycisku [Add] [Dodaj] powoduje rejestrację bieżącego ustawienia na liście [Favorite Setting List] [Lista ustawień ulubionych]. Przyciskiem [Delete] [Usuń] można usunąć ustawienie z listy. Wskazówka Z listy [Favorite Setting List] [Lista ustawień ulubionych] nie można usunąć zarejestrowanego fabrycznie ustawienia [Full Automatic Mode] [Pełny tryb automatyczny]. Obrócenie obrazów dokumentu ułożonego poziomo w celu korekty orientacji Kliknij przycisk [Image processing] [Przetwarzanie obrazu] i określ kąt obrotu w grupie [Document Orientation] [Orientacja dokumentu] wwyświetlonym oknie dialogowym. 97

98 Ograniczenia funkcji w zależności od ustawienia trybu koloru Niektóre elementy ustawień są wyłączone w zależności od ustawienia [Color Mode] [Tryb koloru] na ekranie sterownika skanera. Simple Mode (Tryb prosty) Wartość ustawień Detect automatically (Wykryj automatycznie) Black and White (Czarno-biały) Error Diffusion (Korekcja błędów) Advanced Text Enhancement II (Zaawansowane poprawianie czytelności tekstu II) 256-level Gray (256-poziomowa skala szarości) 24-bit Color (24-bitowa skala koloru) (O: ustawienia dostępne, X: ustawienia niedostępne) Advanced Mode (Tryb zaawansowany) Check the image of the first page (Sprawdź obraz pierwszej strony) X O O O O O Wartość ustawień Detect automatically (Wykryj automatycznie) Black and White (Czarno-biały) Error Diffusion (Korekcja błędów) Advanced Text Enhancement II (Zaawansowane poprawianie czytelności tekstu II) 256-level Gray (256-poziomowa skala szarości) 24-bit Color (24-bitowa skala koloru) (O: ustawienia dostępne, X: ustawienia niedostępne) Enable Back Side Brightness (Włączenie jasności strony tylnej) O O O X O O Enable Back Side Contrast (Włączenie kontrastu strony tylnej) O O O X O O 98

99 Okno dialogowe [Image processing] [Przetwarzanie obrazu] Wartość ustawień Detect automatically (Wykryj automatycznie) Black and White (Czarno-biały) Error Diffusion (Korekcja błędów) Advanced Text Enhancement II (Zaawansowane poprawianie czytelności tekstu II) 256-level Gray (256-poziomowa skala szarości) 24-bit Color (24-bitowa skala koloru) Edge emphasis (Podkreślenie krawędzi) Background smoothing (Wygładzanie tła) Prevent Bleed Through / Remove Background (Zapobieganie prześwitywaniu / usuwanie tła) Color drop-out (Odrzucanie kolorów) Character emphasis (Wzmocnienie znaków) O *O* X X X O X O O O O X O O O X X X O O O O O O X O O O X X (O: ustawienia dostępne, X: ustawienia niedostępne) * Tylko kiedy [Detection mode] [Tryb wykrywania] jest ustawiony na [Color or Gray] [Kolor lub skala szarości] na ekranie ustawień, który pojawia się po wybraniu [Detect automatically] [Wykryj automatycznie]. 99

100 Scan Panel (Panel skanowania) Panel skanowania to oprogramowanie służące do sterowania czynnościami takimi, jak podawanie dokumentów i wstrzymywanie pracy podczas skanowania kolejno wielostronicowych dokumentów. Panel skanowania pojawia się po uruchomieniu skanera, kiedy zostanie wybrane ustawienie [Panel-Feeding] [Podawanie z panelu] lub [Automatic Feeding] [Podawanie automatyczne] w [Feeding Option] [Opcja podawania] w wyświetlonym oknie dialogowym. Po zakończeniu skanowania pierwszego dokumentu wyświetla się Panel skanowania, a skaner przechodzi do trybu oczekiwania. Po włożeniu kolejnego dokumentu i kliknięciu przycisku [Continue scanning] [Kontynuuj skanowanie] rozpocznie się skanowanie włożonego dokumentu. Skanowanie można przerwać przed zakończeniem, klikając przycisk [Finish] [Zakończ]. 100

101 Konserwacja Codzienna konserwacja Skaner należy regularnie czyścić w sposób podany poniżej, aby utrzymać najlepszą jakość skanowania. OSTRZEŻENIE Na czas czyszczenia skanera i jego wnętrza należy zamknąć podajnik dokumentów, aby wyłączyć zasilanie, i odłączyć kable USB. Do czyszczenia skanera nie należy używać środków czyszczących w sprayu. Precyzyjne mechanizmy, takie jak źródło światła, mogą zamoknąć i ulec uszkodzeniu. Do czyszczenia skanera nie wolno używać rozcieńczalników, alkoholi i innych rozpuszczalników organicznych. Mogą one spowodować deformację, odbarwienie lub stopienie wewnętrznych części skanera. Rozpuszczalniki tego typu mogą również spowodować pożar lub porażenie prądem elektrycznym. Czyszczenie zewnętrznych części skanera Zewnętrzne powierzchnie skanera należy przetrzeć szmatką zwilżoną wodą lub roztworem łagodnego detergentu i silnie wykręconą, po czym wytrzeć do sucha czystą, suchą ściereczką. Czyszczenie wewnętrznych części skanera Kurz i cząstki papieru gromadzące się wewnątrz skanera mogą powodować linie lub smugi pojawiające się na skanowanych obrazach. Ze szczeliny podajnika i z wnętrza skanera należy usuwać regularnie kurz i cząstki papieru przy pomocy sprężonego powietrza. Po zakończeniu skanowania dużej partii dokumentów należy wyłączyć skaner i oczyścić cząstki papieru pozostałe wewnątrz skanera. Czyszczenie szyby skanera i rolek podajnika Jeżeli na skanowanych obrazach pojawiają się smugi lub gdy skanowane dokumenty są zabrudzone, wskazuje to na możliwe zabrudzenie szyby skanera oraz rolek wewnątrz skanera. Części te należy regularnie czyścić. 1 Otwórz tacę podajnika. PRZESTROGA Nie należy używać szorstkiej lub zabrudzonej ściereczki, ponieważ może ona zarysować powierzchnię. 101

102 2 Otwórz pokrywę podajnika. 4 Usuń zabrudzenia z szyby skanera, separatora papieru i rolek wewnątrz urządzenia (części widoczne na ilustracji). Zabrudzenia z szyby skanera należy usunąć suchą szmatką. Rolki podajnika należy oczyścić wilgotną szmatką, po czym osuszyć miękką suchą szmatką. Rolki podajnika należy wyjąć przed czyszczeniem. Aby uzyskać szczegółowe informacje o sposobie ich wyjmowania, patrz Wymiana rolki podajnika na s Usuń ze skanera kurz i cząstki papieru przy pomocy sprężonego powietrza. Rolki podajnika 102

103 Wymiana części Rolki podajnika i separator papieru znajdujące się wewnątrz skanera są materiami eksploatacyjnymi i ulegają zużyciu w miarę skanowania. Zużycie rolki podajnika lub separatora papieru bądź obu tych elementów może powodować nieprawidłowe podawanie papieru i zacinanie się urządzenia. Gdy łączna liczba zeskanowanych stron, które przeszły przez podajnik, przekroczy poniższe wartości, po podłączeniu urządzenia do komputera na ekranie pojawi się odpowiedni komunikat. W takich przypadkach należy wymienić część wskazaną w komunikacie. Aby uzyskać szczegółowe informacje na temat procedury instalacji, patrz s Wskazówka Komunikat ten służy jedynie jako wskazówka i przypomnienie o konieczności wymiany rolki podajnika i separatora papieru. Części te mogą ulec zużyciu wcześniej, jeżeli na przykład, skanowanych jest wiele stron o szorstkiej powierzchni. Wymiana rolki podajnika 1 Otwórz tacę podajnika. Rolka podajnika: arkuszy Windows Mac OS X 2 Otwórz pokrywę podajnika. Separator papieru: arkuszy Windows Mac OS X Po wymianie rolek należy też zresetować w skanerze licznik rejestrujący liczbę podanych stron. (Patrz s. 106) 103

SKRó CONA INSTRUKCJA OBSŁUGI

SKRó CONA INSTRUKCJA OBSŁUGI SKRó CONA INSTRUKCJA OBSŁUGI dla systemu Windows Vista SPIS TREśCI Rozdział 1: WYMAGANIA SYSTEMOWE...1 Rozdział 2: INSTALACJA OPROGRAMOWANIA DRUKARKI W SYSTEMIE WINDOWS...2 Instalowanie oprogramowania

Bardziej szczegółowo

Windows Vista Instrukcja instalacji

Windows Vista Instrukcja instalacji Windows Vista Instrukcja instalacji Zanim będzie można używać maszyny, należy skonfigurować sprzęt i zainstalować sterownik. Proszę przeczytać ten podręcznik szybkiej konfiguracji oraz przewodnik instalacji

Bardziej szczegółowo

Samsung Universal Print Driver Podręcznik użytkownika

Samsung Universal Print Driver Podręcznik użytkownika Samsung Universal Print Driver Podręcznik użytkownika wyobraź sobie możliwości Copyright 2009 Samsung Electronics Co., Ltd. Wszelkie prawa zastrzeżone. Ten podręcznik administratora dostarczono tylko w

Bardziej szczegółowo

2014 Electronics For Imaging. Informacje zawarte w niniejszej publikacji podlegają postanowieniom opisanym w dokumencie Uwagi prawne dotyczącym tego

2014 Electronics For Imaging. Informacje zawarte w niniejszej publikacji podlegają postanowieniom opisanym w dokumencie Uwagi prawne dotyczącym tego 2014 Electronics For Imaging. Informacje zawarte w niniejszej publikacji podlegają postanowieniom opisanym w dokumencie Uwagi prawne dotyczącym tego produktu. 23 czerwca 2014 Spis treści 3 Spis treści...5

Bardziej szczegółowo

Przełącznik KVM USB. Przełącznik KVM USB z obsługą sygnału audio i 2 portami. Przełącznik KVM USB z obsługą sygnału audio i 4 portami

Przełącznik KVM USB. Przełącznik KVM USB z obsługą sygnału audio i 2 portami. Przełącznik KVM USB z obsługą sygnału audio i 4 portami Przełącznik KVM USB Przełącznik KVM USB z obsługą sygnału audio i 2 portami Przełącznik KVM USB z obsługą sygnału audio i 4 portami Instrukcja obsługi DS-11403 (2 porty) DS-12402 (4 porty) 1 UWAGA Urządzenie

Bardziej szczegółowo

Przewodnik Google Cloud Print

Przewodnik Google Cloud Print Przewodnik Google Cloud Print Wersja 0 POL Definicje oznaczeń W tym podręczniku użytkownika zastosowano następującą ikonę: Informacje dotyczą tego, jak należy reagować w danej sytuacji, lub zawierają wskazówki

Bardziej szczegółowo

Fiery Remote Scan. Uruchamianie programu Fiery Remote Scan. Skrzynki pocztowe

Fiery Remote Scan. Uruchamianie programu Fiery Remote Scan. Skrzynki pocztowe Fiery Remote Scan Program Fiery Remote Scan umożliwia zarządzanie skanowaniem na serwerze Fiery server i drukarce ze zdalnego komputera. Programu Fiery Remote Scan można użyć do wykonania następujących

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA INSTALACJI DRUKARKI. (Dla Windows CP-D70DW/D707DW)

INSTRUKCJA INSTALACJI DRUKARKI. (Dla Windows CP-D70DW/D707DW) INSTRUKCJA INSTALACJI DRUKARKI (Dla Windows CP-D70DW/D707DW) Microsoft, Windows, Windows XP, Windows Vista i Windows 7 są zastrzeżonymi znakami towarowymi Microsoft Corporation w Stanach Zjednoczonych

Bardziej szczegółowo

Rozpoczęcie pracy. Kalibracja nabojów drukujących bez użycia komputera

Rozpoczęcie pracy. Kalibracja nabojów drukujących bez użycia komputera Rozpoczęcie pracy Kalibracja nabojów drukujących bez użycia komputera Należy najpierw wykonać czynności opisane na arkuszu Instalacja, aby zakończyć instalację sprzętu. Następnie należy wykonać czynności

Bardziej szczegółowo

Korzystanie z aplikacji P-touch Transfer Manager

Korzystanie z aplikacji P-touch Transfer Manager Korzystanie z aplikacji P-touch Transfer Manager Wersja 0 POL Wprowadzenie Ważna uwaga Treść niniejszego dokumentu i dane techniczne produktu mogą ulegać zmianom bez powiadomienia. Firma Brother zastrzega

Bardziej szczegółowo

Instrukcje dotyczące systemu Windows w przypadku drukarki podłączonej lokalnie

Instrukcje dotyczące systemu Windows w przypadku drukarki podłączonej lokalnie Strona 1 z 6 Połączenia Instrukcje dotyczące systemu Windows w przypadku drukarki podłączonej lokalnie Uwaga: Przy instalowaniu drukarki podłączonej lokalnie, jeśli dysk CD-ROM Oprogramowanie i dokumentacja

Bardziej szczegółowo

Polski. Informacje dotyczące bezpieczeństwa. Polski

Polski. Informacje dotyczące bezpieczeństwa. Polski Niniejszy podręcznik zawiera następujące sekcje: Informacje dotyczące bezpieczeństwa na str. 35. Rozwiązywanie problemów z instalacją na str. 36. Znajdowanie dalszych informacji na str. 40. Informacje

Bardziej szczegółowo

Podręcznik Wi-Fi Direct

Podręcznik Wi-Fi Direct Podręcznik Wi-Fi Direct Łatwa konfiguracja za pomocą połączenia Wi-Fi Direct Rozwiązywanie problemów Spis treści Jak korzystać z tego podręcznika... 2 Symbole użyte w tym podręczniku... 2 Zastrzeżenia...

Bardziej szczegółowo

Adapter 3 w 1 (hub USB 2.0, czytnik kart pamięci)

Adapter 3 w 1 (hub USB 2.0, czytnik kart pamięci) Adapter 3 w 1 (hub USB 2.0, czytnik kart pamięci) Szanowny Kliencie, dziękujemy za zakup gniazda meblowego. Prosimy o przeczytanie instrukcji i przestrzeganie podanych wskazówek i porad, aby mogli Państwo

Bardziej szczegółowo

Instrukcje dotyczące systemu Windows w przypadku drukarki podłączonej lokalnie

Instrukcje dotyczące systemu Windows w przypadku drukarki podłączonej lokalnie Strona 1 z 5 Połączenia Instrukcje dotyczące systemu Windows w przypadku drukarki podłączonej lokalnie Przed instalacją oprogramowania drukarki do systemu Windows Drukarka podłączona lokalnie to drukarka

Bardziej szczegółowo

Aktualizacje oprogramowania Instrukcja obsługi

Aktualizacje oprogramowania Instrukcja obsługi Aktualizacje oprogramowania Instrukcja obsługi Copyright 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows jest zastrzeżonym znakiem towarowym firmy Microsoft Corporation, zarejestrowanym w USA. Uwagi

Bardziej szczegółowo

Wersja polska. Wstęp. Zawartość opakowania. IP004 Sweex Wireless Internet Phone

Wersja polska. Wstęp. Zawartość opakowania. IP004 Sweex Wireless Internet Phone IP004 Sweex Wireless Internet Phone Wstęp Dziękujemy za zakup Sweex Wireless Internet Phone. Ten telefon internetowy umożliwia szybkie i łatwe prowadzenie rozmów głosowych za pomocą ulubionego programu

Bardziej szczegółowo

Dysk CD (z Oprogramowaniem i Podręcznikiem użytkownika)

Dysk CD (z Oprogramowaniem i Podręcznikiem użytkownika) Do skonfigurowania urządzenia może posłużyć każda nowoczesna przeglądarka, np. Internet Explorer 6 lub Netscape Navigator 7.0. DP-G310 Bezprzewodowy serwer wydruków AirPlus G 2,4GHz Przed rozpoczęciem

Bardziej szczegółowo

Wersja polska. Wstęp. Zawartość opakowania. Dane techniczne. Dodatkowe dane techniczne. BT200 - Sweex Bluetooth 2.0 Class II Adapter USB

Wersja polska. Wstęp. Zawartość opakowania. Dane techniczne. Dodatkowe dane techniczne. BT200 - Sweex Bluetooth 2.0 Class II Adapter USB BT200 - Sweex Bluetooth 2.0 Class II Adapter USB Wstęp Dziękujemy za zakup Sweex Bluetooth 2.0 Adapter. Za pomocą tego urządzenia można w łatwy sposób uzyskać połączenie z innymi urządzeniami Bluetooth.

Bardziej szczegółowo

Podręcznik ustawień Wi-Fi

Podręcznik ustawień Wi-Fi Podręcznik ustawień Wi-Fi Połączenie Wi-Fi z drukarką Połączenie z komputerem przez router Wi-Fi Bezpośrednie połączenie z komputerem Połączenie z urządzeniem przenośnym przez router Wi-Fi Połączenie bezpośrednie

Bardziej szczegółowo

Przewodnik Google Cloud Print

Przewodnik Google Cloud Print Przewodnik Google Cloud Print Wersja 0 POL Definicje oznaczeń W niniejszym podręczniku użytkownika zastosowano następującą konwencję oznaczeń: Informacje mówią o tym, jak należy reagować w danej sytuacji,

Bardziej szczegółowo

Ważne: Przed rozpoczęciem instalowania serwera DP-G321 NALEŻY WYŁACZYĆ zasilanie drukarki.

Ważne: Przed rozpoczęciem instalowania serwera DP-G321 NALEŻY WYŁACZYĆ zasilanie drukarki. Do skonfigurowania urządzenia może posłużyć każda nowoczesna przeglądarka, np. Internet Explorer 6 lub Netscape Navigator 7.0. DP-G321 Bezprzewodowy, wieloportowy serwer wydruków AirPlus G 802.11g / 2.4

Bardziej szczegółowo

Dell Vostro 1014/1015 Arkusz informacyjny: konfiguracja i funkcje

Dell Vostro 1014/1015 Arkusz informacyjny: konfiguracja i funkcje Informacja o ostrzeżeniach OSTRZEŻENIE: Napis OSTRZEŻENIE informuje o sytuacjach, w których występuje ryzyko uszkodzenia sprzętu, obrażeń ciała lub śmierci. Dell Vostro 1014/1015 Arkusz informacyjny: konfiguracja

Bardziej szczegółowo

Połączenia. Obsługiwane systemy operacyjne. Instalowanie drukarki przy użyciu dysku CD Oprogramowanie i dokumentacja

Połączenia. Obsługiwane systemy operacyjne. Instalowanie drukarki przy użyciu dysku CD Oprogramowanie i dokumentacja Strona 1 z 6 Połączenia Obsługiwane systemy operacyjne Korzystając z dysku CD z oprogramowaniem, można zainstalować oprogramowanie drukarki w następujących systemach operacyjnych: Windows 8.1 Windows Server

Bardziej szczegółowo

Instalacja urządzenia

Instalacja urządzenia Wstęp Do drukarki zwykle dołączona jest płyta ze sterownikami Systemy Windows mogą już posiadać sterowniki, jednak zapewniają one jedynie podstawową funkcjonalność urządzenia Do drukarki może nie być dołączony

Bardziej szczegółowo

Wersja polska. Wstęp. Zawartość opakowania. Dane techniczne BT100. Dodatkowe dane techniczne BT100 S W E E X. C O M

Wersja polska. Wstęp. Zawartość opakowania. Dane techniczne BT100. Dodatkowe dane techniczne BT100 S W E E X. C O M BT100 - Sweex Bluetooth Class II Adapter USB BT110 - Sweex Bluetooth Class I Adapter USB Wstęp Dziękujemy za zakup Sweex Bluetooth Adapter. Za pomocą adaptera można w łatwy sposób podłączyć Bluetooth pomiędzy

Bardziej szczegółowo

Urządzenia zewnętrzne

Urządzenia zewnętrzne Urządzenia zewnętrzne Instrukcja obsługi Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows jest zastrzeżonym znakiem towarowym firmy Microsoft Corporation, zarejestrowanym w USA. Informacje

Bardziej szczegółowo

Przewodnik Google Cloud Print

Przewodnik Google Cloud Print Przewodnik Google Cloud Print Wersja A POL Definicje oznaczeń W tym podręczniku użytkownika zastosowano następujący styl uwag: Uwagi informują o tym, jak należy reagować w danej sytuacji, lub zawierają

Bardziej szczegółowo

Przewodnik Google Cloud Print

Przewodnik Google Cloud Print Przewodnik Google Cloud Print Wersja B POL Definicje oznaczeń W tym podręczniku użytkownika zastosowano następujący styl uwag: Uwagi informują o tym, jak należy reagować w danej sytuacji, lub zawierają

Bardziej szczegółowo

Instrukcje ustawień funkcji zwalniania wydruku

Instrukcje ustawień funkcji zwalniania wydruku Instrukcje ustawień funkcji zwalniania wydruku SPIS TREŚCI O INSTRUKCJI........................................................................................ 2 FUNKCJA ZWALNIANIA WYDRUKU......................................................................

Bardziej szczegółowo

Podręcznik użytkownika

Podręcznik użytkownika Podręcznik użytkownika Przed rozpoczęciem pracy ze skanerem należy przeczytać niniejszy podręcznik. Po przeczytaniu podręcznika należy go przechowywać w bezpiecznym miejscu do użycia w przyszłości. PRZEPISY

Bardziej szczegółowo

EW1051 Czytnik kart inteligentnych ID USB 2.0

EW1051 Czytnik kart inteligentnych ID USB 2.0 EW1051 Czytnik kart inteligentnych ID USB 2.0 2 POLSKI EW1051 Czytnik kart inteligentnych ID USB 2.0 Spis treści 1.0 Wprowadzenie... 2 1.1 Funkcje i właściwości... 2 1.2 Zawartość opakowania... 2 2.0 Instalacja

Bardziej szczegółowo

Przewodnik AirPrint. Niniejszy podręcznik użytkownika obowiązuje dla następujących modeli: DCP-J4120DW/MFC-J4420DW/J4620DW/ J5320DW/J5620DW/J5720DW

Przewodnik AirPrint. Niniejszy podręcznik użytkownika obowiązuje dla następujących modeli: DCP-J4120DW/MFC-J4420DW/J4620DW/ J5320DW/J5620DW/J5720DW Przewodnik AirPrint Niniejszy podręcznik użytkownika obowiązuje dla następujących modeli: DCP-J40DW/MFC-J440DW/J460DW/ J530DW/J560DW/J570DW Wersja 0 POL Definicje oznaczeń W niniejszym podręczniku użytkownika

Bardziej szczegółowo

Polski. Informacje dotyczące bezpieczeństwa. Polski

Polski. Informacje dotyczące bezpieczeństwa. Polski Niniejszy podręcznik zawiera następujące sekcje: Informacje dotyczące bezpieczeństwa na str. 35. Rozwiązywanie problemów z instalacją na str. 36. Znajdowanie dalszych informacji na str. 40. Informacje

Bardziej szczegółowo

Podręcznik Google. Cloud Print. Informacje o usłudze Google Cloud Print. Drukowanie przy użyciu usługi Google. Cloud Print.

Podręcznik Google. Cloud Print. Informacje o usłudze Google Cloud Print. Drukowanie przy użyciu usługi Google. Cloud Print. Podręcznik Google Cloud Print Informacje o usłudze Google Cloud Print Drukowanie przy użyciu usługi Google Cloud Print Appendix Spis treści Jak korzystać z tego podręcznika... 2 Symbole użyte w tym podręczniku...

Bardziej szczegółowo

ADAPTER WIDEO USB 2.0 DO HDMI

ADAPTER WIDEO USB 2.0 DO HDMI ADAPTER WIDEO USB 2.0 DO HDMI Podręcznik szybkiej instalacji DA-70851 1. Instalacja sterownika Przestroga: NIE PODŁĄCZAĆ adaptera do komputera przed zainstalowaniem dostarczonego sterownika. Włożyć dostarczony

Bardziej szczegółowo

urządzenie i sprawdź zawartość opakowania

urządzenie i sprawdź zawartość opakowania Podręcznik szybkiej obsługi Zacznij od tego DSmobile 620 DSmobile 720D Dziękujemy za wybranie produktu firmy Brother. Państwa wsparcie jest dla nas ważne i cenimy Państwa firmę. Przed użyciem urządzenia

Bardziej szczegółowo

Dysk CD (ze sterownikami i podręcznikiem użytkownika) Kabel USB 2.0

Dysk CD (ze sterownikami i podręcznikiem użytkownika) Kabel USB 2.0 Urządzenie działa z systemami operacyjnymi Windows XP, 2000, Me i 98SE. DUB-A2 Szybka karta PCI z 2 portami USB 2.0 Przed rozpoczęciem Do korzystania z urządzenia niezbędne są następujące elementy Windows

Bardziej szczegółowo

Podręcznik użytkownika

Podręcznik użytkownika Podręcznik użytkownika AE6000 Bezprzewodowa karta sieciowa USB Mini AC580 z obsługą dwóch pasm a Zawartość Opis produktu Funkcje 1 Instalacja Instalacja 2 Konfiguracja sieci bezprzewodowej Wi-Fi Protected

Bardziej szczegółowo

Przewodnik Google Cloud Print

Przewodnik Google Cloud Print Przewodnik Google Cloud Print Wersja 0 POL Definicje oznaczeń W niniejszym podręczniku użytkownika zastosowano następujący styl uwag: Informacje dotyczą postępowania w różnego rodzaju sytuacjach oraz zależności

Bardziej szczegółowo

Kopiowanie przy użyciu szyby skanera. 1 Umieść oryginalny dokument na szybie skanera stroną zadrukowaną skierowaną w dół, w lewym, górnym rogu.

Kopiowanie przy użyciu szyby skanera. 1 Umieść oryginalny dokument na szybie skanera stroną zadrukowaną skierowaną w dół, w lewym, górnym rogu. Skrócony opis Kopiowanie Kopiowanie Szybkie kopiowanie 3 Naciśnij przycisk na panelu operacyjnym 4 Po umieszczeniu dokumentu na szybie skanera dotknij opcji Zakończ zadanie, aby powrócić do ekranu głównego.

Bardziej szczegółowo

NPS-520. Serwer druku do urządzeń wielofukcyjnych. Skrócona instrukcja obsługi. Wersja 1.00 Edycja 1 11/2006

NPS-520. Serwer druku do urządzeń wielofukcyjnych. Skrócona instrukcja obsługi. Wersja 1.00 Edycja 1 11/2006 NPS-520 Serwer druku do urządzeń wielofukcyjnych Skrócona instrukcja obsługi Wersja 1.00 Edycja 1 11/2006 Copyright 2006. Wszelkie prawa zastrzeżone. Informacje ogólne POLSKI Urządzenie NPS-520 jest serwerem

Bardziej szczegółowo

Aktualizacja do systemu Windows 8.1 przewodnik krok po kroku

Aktualizacja do systemu Windows 8.1 przewodnik krok po kroku Aktualizacja do systemu Windows 8.1 przewodnik krok po kroku Windows 8.1 instalacja i aktualizacja Zaktualizuj BIOS, aplikacje, sterowniki i uruchom usługę Windows Update Wybierz typ instalacji Zainstaluj

Bardziej szczegółowo

Windows Vista /Windows 7 Instrukcja instalacji

Windows Vista /Windows 7 Instrukcja instalacji Seria drukarek laserowych Windows Vista / 7 Instrukcja instalacji Przed użyciem drukarki należy skonfigurować sprzęt i zainstalować sterowniki. Przeczytaj Podręcznik szybkiej obsługi i niniejszy Przewodnik

Bardziej szczegółowo

IRIScan Anywhere 5. Scan anywhere, go paperless! PDF. Mobile scanner & OCR software. for Windows and Mac

IRIScan Anywhere 5. Scan anywhere, go paperless! PDF. Mobile scanner & OCR software. for Windows and Mac IRIScan Anywhere 5 PDF Scan anywhere, go paperless! for Windows and Mac Mobile scanner & OCR software Rozpoczęcie użytkowania Niniejsza skrócona instrukcja obsługi pomaga w rozpoczęciu korzystania z urządzenia

Bardziej szczegółowo

Aktualizacje oprogramowania Podręcznik użytkownika

Aktualizacje oprogramowania Podręcznik użytkownika Aktualizacje oprogramowania Podręcznik użytkownika Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows jest zastrzeżonym znakiem towarowym firmy Microsoft Corporation, zarejestrowanym w USA.

Bardziej szczegółowo

Instrukcja instalacji systemu. CardioScan 10, 11 i 12

Instrukcja instalacji systemu. CardioScan 10, 11 i 12 Instrukcja instalacji systemu CardioScan 10, 11 i 12 w wersji 76a/77a (pliki pobrane ze strony: http://www.oxford.com.pl/pobieranie/) Grudzień 2014 Strona 2 Instrukcja instalacji systemu CardioScan 10,

Bardziej szczegółowo

Wersja polska. Wstęp. Zawartość opakowania. Uwaga! WC002 Sweex USB Webcam 100K with Microphone

Wersja polska. Wstęp. Zawartość opakowania. Uwaga! WC002 Sweex USB Webcam 100K with Microphone WC002 Sweex USB Webcam 100K with Microphone Wstęp Dziękujemy za zakup Sweex USB Webcam 100K with Microphone. Ta kamera internetowa umożliwia prowadzenie rozmów głosowych z przyjaciółmi na całym świecie.

Bardziej szczegółowo

11316296 - Przenośny mini skaner. SC-310.MINI na port USB. Instrukcja obsługi

11316296 - Przenośny mini skaner. SC-310.MINI na port USB. Instrukcja obsługi 11316296 - Przenośny mini skaner Przenośny mini skaner SC-310.MINI na port USB Instrukcja obsługi 05/2011 EX:CK//EX:CK//SF SPIS TREŚCI Twój nowy mini skaner.5 Zawartość przesyłki..5 Cechy produktu 5 Kompatybilność

Bardziej szczegółowo

QL-500 QL-560 QL-570 QL-650TD QL-1050

QL-500 QL-560 QL-570 QL-650TD QL-1050 QL-500 QL-560 QL-570 QL-650TD QL-1050 Instrukcja instalacji oprogramowania Polski Wersja A Wprowadzenie Funkcje Aplikacja P-touch Editor Sterownik drukarki Umożliwia łatwe tworzenie różnorodnych niestandardowych

Bardziej szczegółowo

Nagrywamy podcasty program Audacity

Nagrywamy podcasty program Audacity Pobieranie i instalacja Program Audacity jest darmowym zaawansowanym i wielościeżkowym edytorem plików dźwiękowych rozpowszechnianym na licencji GNU GPL. Jest w wersjach dla systemów typu Unix/Linux, Microsoft

Bardziej szczegółowo

Przewodnik AirPrint. Wersja 0 POL

Przewodnik AirPrint. Wersja 0 POL Przewodnik AirPrint Niniejszy podręcznik użytkownika obowiązuje dla następujących modeli: DCP-J3W/J5W/J7W/J55DW/J75DW, MFC-J85DW/ J450DW/J470DW/J475DW/J650DW/J870DW/J875DW Wersja 0 POL Definicje oznaczeń

Bardziej szczegółowo

OTOsuite. Podręcznik instalacji. Polski. Wersja 4.75

OTOsuite. Podręcznik instalacji. Polski. Wersja 4.75 OTOsuite Podręcznik instalacji Polski Wersja 4.75 Wymagania systemowe Procesor o częstotliwości taktowania 1,5 GHz lub wyższej (zalecana 2 GHz) 2 GB pamięci RAM 3,5 GB wolnego miejsca na dysku do zainstalowania

Bardziej szczegółowo

Przed skonfigurowaniem tego ustawienia należy skonfigurować adres IP urządzenia.

Przed skonfigurowaniem tego ustawienia należy skonfigurować adres IP urządzenia. Korzystanie z Usług internetowych podczas skanowania sieciowego (dotyczy systemu Windows Vista z dodatkiem SP2 lub nowszym oraz systemu Windows 7 i Windows 8) Protokół Usług internetowych umożliwia użytkownikom

Bardziej szczegółowo

WC053 - Foldable Hi-Def 1.3M Trackcam USB 2.0. Uwaga! Przed podłączeniem Sweex Foldable Hi-Def 1.3M Trackcam USB 2. należy zainstalować sterownik!

WC053 - Foldable Hi-Def 1.3M Trackcam USB 2.0. Uwaga! Przed podłączeniem Sweex Foldable Hi-Def 1.3M Trackcam USB 2. należy zainstalować sterownik! WC053 - Foldable Hi-Def 1.3M Trackcam USB 2.0 Wstęp Nie należy wystawiać Sweex Foldable Hi-Def 1.3M Trackcam USB 2. na działanie wysokich temperatur. Nie należy wystawiać produktu na działanie bezpośrednich

Bardziej szczegółowo

Podręcznik użytkownika

Podręcznik użytkownika Podręcznik użytkownika Przed rozpoczęciem pracy ze skanerem należy przeczytać niniejszy podręcznik. Po przeczytaniu podręcznika należy go przechowywać w bezpiecznym miejscu do użycia w przyszłości. PRZEPISY

Bardziej szczegółowo

Instrukcje ustawień funkcji zwalniania wydruku

Instrukcje ustawień funkcji zwalniania wydruku Instrukcje ustawień funkcji zwalniania wydruku SPIS TREŚCI O INSTRUKCJI........................................................................................ 2 FUNKCJA ZWALNIANIA WYDRUKU......................................................................

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi aparatu Easi-View

Instrukcja obsługi aparatu Easi-View Instrukcję obsługi należy zachować, aby móc z niej skorzystać w późniejszym czasie. Aparat Easi-View należy trzymać z dala od wody i innych płynów. W przypadku wystąpienia wyładowania elektrostatycznego

Bardziej szczegółowo

Podręcznik użytkownika

Podręcznik użytkownika Podręcznik użytkownika Przed rozpoczęciem pracy ze skanerem należy przeczytać niniejszy podręcznik. Po przeczytaniu podręcznika należy go przechowywać w bezpiecznym miejscu do użycia w przyszłości. Spis

Bardziej szczegółowo

Wersja polska. Wstęp. Zawartość opakowania. Dane techniczne. PU001 Sweex 1 Port Parallel PCI Card

Wersja polska. Wstęp. Zawartość opakowania. Dane techniczne. PU001 Sweex 1 Port Parallel PCI Card PU001 Sweex 1 Port Parallel PCI Card Wstęp Dziękujemy za zakup Sweex 1 Port Parallel PCI Card. Karta umożliwia dołączenie portu równoległego do komputera. Aby zapewnić poprawne działanie produktu, należy

Bardziej szczegółowo

WAŻNE! PRZECZYTAJ KONIECZNIE!

WAŻNE! PRZECZYTAJ KONIECZNIE! Pl_Omicron Addendum.fm Page 68 Wednesday, September 17, 2003 12:23 PM WAŻNE! PRZECZYTAJ KONIECZNIE! W przypadku każdego urządzenia magazynującego, które wykorzystuje nośniki cyfrowe, należy regularnie

Bardziej szczegółowo

HYUNDAI Magic Scan Nr produktu 0001233529

HYUNDAI Magic Scan Nr produktu 0001233529 INSTRUKCJA OBSŁUGI HYUNDAI Magic Scan Nr produktu 0001233529 Strona 1 z 11 HYUNDAI Magic Scan Podręcznik użytkownika - Skanowanie zdjęć/artykułów/wizytówek - Szybkie i łatwe skanowanie, archiwizowanie

Bardziej szczegółowo

Drukarka serii HP LaserJet P2015 Uwagi dotyczące instalacji systemu drukowania

Drukarka serii HP LaserJet P2015 Uwagi dotyczące instalacji systemu drukowania Drukarka serii HP LaserJet P2015 Uwagi dotyczące instalacji systemu drukowania Prawa autorskie i licencja 2006 Copyright Hewlett-Packard Development Company, L.P. Powielanie, adaptacja lub tłumaczenie

Bardziej szczegółowo

Urządzenia zewnętrzne Instrukcja obsługi

Urządzenia zewnętrzne Instrukcja obsługi Urządzenia zewnętrzne Instrukcja obsługi Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows jest zastrzeżonym znakiem towarowym firmy Microsoft Corporation, zarejestrowanym w USA. Informacje

Bardziej szczegółowo

Podręcznik użytkownika

Podręcznik użytkownika Podręcznik użytkownika Drukarka etykiet QL-700 Niniejszy podręcznik należy przeczytać przed rozpoczęciem użytkowania urządzenia. Zalecamy przechowywanie podręcznika w pobliżu urządzenia w celu korzystania

Bardziej szczegółowo

DWL-2100AP 802.11g/108Mbps Bezprzewodowy punkt dostępowy D-Link AirPlus XtremeG

DWL-2100AP 802.11g/108Mbps Bezprzewodowy punkt dostępowy D-Link AirPlus XtremeG Do skonfigurowania urządzenia może posłużyć każda nowoczesna przeglądarka, np. Internet Explorer 6 lub Netscape Navigator 6.2.3. DWL-2100AP 802.11g/108Mbps Bezprzewodowy punkt dostępowy D-Link AirPlus

Bardziej szczegółowo

Krok 2 (Mac). Konfigurowanie serwera WD Sentinel (czynność jednorazowa)

Krok 2 (Mac). Konfigurowanie serwera WD Sentinel (czynność jednorazowa) Wprowadzenie Ten dodatek do skróconej instrukcji instalacji zawiera najnowsze informacje o instalowaniu i konfigurowaniu serwera magazynującego dla małych firm WD Sentinel DX4000. Zamieszczone tu informacje

Bardziej szczegółowo

SecureFile. Podręcznik użytkownika

SecureFile. Podręcznik użytkownika SecureFile Podręcznik użytkownika Program SecureFile został opracowany przez firmę Engine ON sp. z o.o. Wszelkie prawa zastrzeżone. Żadna część niniejszej dokumentacji nie może być powielana, przechowywana

Bardziej szczegółowo

UPROSZCZONA INSTRUKCJA OBSŁUGI EVOLIS ZENIUS

UPROSZCZONA INSTRUKCJA OBSŁUGI EVOLIS ZENIUS UPROSZCZONA INSTRUKCJA OBSŁUGI EVOLIS ZENIUS Uproszczona instrukcja obsługi Evolis Zenius Spis treści 1 WPROWADZENIE....3 1.1 Wypakowanie....3 1.2 Opis i funkcje drukarki....3 1.3 Instalacja....4 1.3.1

Bardziej szczegółowo

Platforma szkoleniowa krok po kroku

Platforma szkoleniowa krok po kroku Platforma szkoleniowa krok po kroku Jeśli masz problemy z uruchomieniem Platformy szkoleniowej warto sprawdzić poprawność poniższych konfiguracji: Minimalne wymagania sprzętowe SPRZĘT Procesor min. 233

Bardziej szczegółowo

Klawiatura bezprzewodowa z myszką

Klawiatura bezprzewodowa z myszką Klawiatura bezprzewodowa z myszką Szanowny Kliencie, dziękujemy za zakup klawiatury bezprzewodowej z myszką. Prosimy o przeczytanie instrukcji i przestrzeganie podanych wskazówek i porad, aby mogli Państwo

Bardziej szczegółowo

MM002 Sweex USB DVB-T Dongle. Uwaga! Przed podłączeniem Sweex USB DVB-T Dongle należy zainstalować sterownik.

MM002 Sweex USB DVB-T Dongle. Uwaga! Przed podłączeniem Sweex USB DVB-T Dongle należy zainstalować sterownik. MM002 Sweex USB DVB-T Dongle Wstęp Nie należy wystawiać Sweex USB DVB-T Dongle na działanie wysokich temperatur. Nie należy wystawiać produktu na bezpośrednie działanie promieni słonecznych lub umieszczać

Bardziej szczegółowo

EM4586 Dwuzakresowy adapter bezprzewodowy USB

EM4586 Dwuzakresowy adapter bezprzewodowy USB EM4586 Dwuzakresowy adapter bezprzewodowy USB EM4586 Dwuzakresowy adapter bezprzewodowy USB 2 POLSKI Spis treści 1.0 Wprowadzenie... 2 1.1 Zawartość opakowania... 2 2.0 Instalacja i podłączenie EM4586

Bardziej szczegółowo

Wersja polska. Wstęp. Zawartość opakowania. Uwaga! WC030 Sweex Webcam 300K with Microphone USB

Wersja polska. Wstęp. Zawartość opakowania. Uwaga! WC030 Sweex Webcam 300K with Microphone USB WC030 Sweex Webcam 300K with Microphone USB Wstęp Dziękujemy za zakup Sweex USB Webcam 300K with Microphone. Ta kamera internetowa umożliwia prowadzenie rozmów głosowych z przyjaciółmi na całym świecie.

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA CZYTNIKA KART PROCESOROWYCH SYGNET 5v1 IU.01.04.SY5

INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA CZYTNIKA KART PROCESOROWYCH SYGNET 5v1 IU.01.04.SY5 INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA CZYTNIKA KART PROCESOROWYCH SYGNET 5v1 Spis treści: 1. Wymagania systemowe...2 2. Parametry techniczne...2 3. Zestaw...2 4. Instalacja oprogramowania...3 4.1. Instalacja w systemie

Bardziej szczegółowo

Instrukcja montażu Smart-UPS C 1000/1500 VA prąd zmienny 120/230 Vac 2000/3000 VA 230 Vac Wolnostojący

Instrukcja montażu Smart-UPS C 1000/1500 VA prąd zmienny 120/230 Vac 2000/3000 VA 230 Vac Wolnostojący Instrukcja montażu Smart-UPS C 1000/1500 VA prąd zmienny 120/230 Vac 2000/3000 VA 230 Vac Wolnostojący Ważne komunikaty dotyczące bezpieczeństwa ZACHOWAĆ NA PRZYSZŁY UŻYTEK niniejszy podręcznik zawiera

Bardziej szczegółowo

Oprogramowanie Capture Pro

Oprogramowanie Capture Pro Oprogramowanie Capture Pro Wprowadzenie A-61640_pl Wprowadzenie do programów Kodak Capture Pro i Capture Pro Limited Edition Instalowanie oprogramowania: Kodak Capture Pro i Network Edition... 1 Instalowanie

Bardziej szczegółowo

Podręcznik użytkownika

Podręcznik użytkownika Podręcznik użytkownika Przed rozpoczęciem pracy ze skanerem należy przeczytać niniejszy podręcznik. Po przeczytaniu podręcznika należy go przechowywać w bezpiecznym miejscu do użycia w przyszłości. Spis

Bardziej szczegółowo

NWD-370N. Szybki start. Bezprzewodowa karta PCI n. Wersja Wydanie 1

NWD-370N. Szybki start. Bezprzewodowa karta PCI n. Wersja Wydanie 1 NWD-370N Bezprzewodowa karta PCI 802.11n Szybki start Wersja 1.00 Wydanie 1 Październik 2006 Przegląd NWD-370N to bezprzewodowa karta sieciowa do komputera stacjonarnego. Listę wymagań systemowych podano

Bardziej szczegółowo

Rejestrator Cyfrowy Model: LV-AHD840 Skrócona instrukcja obsługi

Rejestrator Cyfrowy Model: LV-AHD840 Skrócona instrukcja obsługi Rejestrator Cyfrowy Model: LV-AHD840 Skrócona instrukcja obsługi Dziękujemy za korzystanie z naszego produktu, prosimy o zapoznanie się z instrukcją przed korzystaniem z rejestratora. Urządzenie powinno

Bardziej szczegółowo

Wersja polska. Wstęp. Sprzęt. Instalacja w Windows 98SE. PU006 Sweex 2 Port Serial PCI Card

Wersja polska. Wstęp. Sprzęt. Instalacja w Windows 98SE. PU006 Sweex 2 Port Serial PCI Card PU006 Sweex 2 Port Serial PCI Card Wstęp Dziękujemy za zakup Sweex 2 Port Serial PCI Card. Karta umożliwia łatwe dołączenie dwóch portów szeregowych do komputera. Aby zapewnić jej poprawne działanie, należy

Bardziej szczegółowo

WPROWADZENIE DO. Instalowania sterowników Nokia Connectivity Cable Drivers

WPROWADZENIE DO. Instalowania sterowników Nokia Connectivity Cable Drivers WPROWADZENIE DO Instalowania sterowników Nokia Connectivity Cable Drivers Spis treści 1. Wprowadzenie...1 2. Wymagania...1 3. Instalowanie Sterowników Nokia Connectivity Cable Drivers...1 3.1 Przed instalacją...2

Bardziej szczegółowo

Wersja polska. Wstęp. Sterowniki i oprogramowanie. Instalacja. BT211 Sweex Bluetooth 2.0 Class 1 Adapter USB

Wersja polska. Wstęp. Sterowniki i oprogramowanie. Instalacja. BT211 Sweex Bluetooth 2.0 Class 1 Adapter USB BT211 Sweex Bluetooth 2.0 Class 1 Adapter USB Wstęp Nie należy wystawiać Sweex Bluetooth 2.0 Class 1 Adapter USB na działanie wysokich temperatur. Nie należy wystawiać produktu na bezpośrednie działanie

Bardziej szczegółowo

PCUSBVGA2 SKRÓCONA INSTRUKCJA INSTALACJI

PCUSBVGA2 SKRÓCONA INSTRUKCJA INSTALACJI SKRÓCONA INSTRUKCJA INSTALACJI Niniejsza skrócona instrukcja zawiera najważniejsze informacje z pełnej instrukcji obsługi. Pełna wersja znajduje się na załączonej płycie CD- ROM. SKRÓCONA INSTRUKCJA OBSŁUGI

Bardziej szczegółowo

LASERJET PRO 500 COLOR MFP. Skrócona instrukcja obsługi M570

LASERJET PRO 500 COLOR MFP. Skrócona instrukcja obsługi M570 LASERJET PRO 500 COLOR MFP Skrócona instrukcja obsługi M570 Drukowanie z urządzenia USB 1. Włóż dysk USB do portu na przedniej części urządzenia. 2. Otworzy się menu Dysk flash USB. Dotykając przycisków

Bardziej szczegółowo

Spis treści... 2... 4... 7... 8... 10

Spis treści... 2... 4... 7... 8... 10 Spis treści... 2... 4... 7... 8... 10 Czasem, aby zainstalować najnowszą wersję programu Bitdefender należy odinstalować jego poprzednią wersję. Instalacja najnowszej wersji jest zawsze wskazana nowsze

Bardziej szczegółowo

Kablowy przełącznik KVM z 2-ma portami USB/HDMI

Kablowy przełącznik KVM z 2-ma portami USB/HDMI Kablowy przełącznik KVM z 2-ma portami USB/HDMI Podręcznik użytkownika DS-11900 Wersja 1.0 Spis 1.1 WŁAŚCIWOŚCI... 3 1.2 WYGLĄD... 3 1.3 ZAWARTOŚĆ PAKIETU... 4 3.1 WYMAGANIA SYSTEMOWE... 5 3.2 INSTALACJA

Bardziej szczegółowo

Podręcznik użytkownika TL-PoE 10R Adapter Odbiorczy PoE

Podręcznik użytkownika TL-PoE 10R Adapter Odbiorczy PoE Podręcznik użytkownika TL-PoE 10R Adapter Odbiorczy PoE Rev: 1.0.0 7106500684 PRAWA AUTORSKIE I ZNAKI HANDLOWE Charakterystyka produktu może ulec zmianie bez powiadomienia. jest zarejestrowanym znakiem

Bardziej szczegółowo

Cyfrowy aparat fotograficzny Podręcznik oprogramowania

Cyfrowy aparat fotograficzny Podręcznik oprogramowania Aparat cyfrowy EPSON / Cyfrowy aparat fotograficzny Podręcznik oprogramowania Wszelkie prawa zastrzeżone. Żadna część tej publikacji nie może być powielana, przechowywana w systemie udostępniania informacji

Bardziej szczegółowo

N150 Router WiFi (N150R)

N150 Router WiFi (N150R) Easy, Reliable & Secure Podręcznik instalacji N150 Router WiFi (N150R) Znaki towarowe Nazwy marek i produktów są znakami towarowymi lub zastrzeżonymi znakami towarowymi należącymi do ich prawnych właścicieli.

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi. Karta video USB + program DVR-USB/8F. Dane techniczne oraz treść poniższej instrukcji mogą ulec zmianie bez uprzedzenia.

Instrukcja obsługi. Karta video USB + program DVR-USB/8F. Dane techniczne oraz treść poniższej instrukcji mogą ulec zmianie bez uprzedzenia. Instrukcja obsługi Karta video USB + program DVR-USB/8F Dane techniczne oraz treść poniższej instrukcji mogą ulec zmianie bez uprzedzenia. Spis treści 1. Wprowadzenie...3 1.1. Opis...3 1.2. Wymagania systemowe...5

Bardziej szczegółowo

EM1017 Gigabitowy adapter sieciowy USB 3.0

EM1017 Gigabitowy adapter sieciowy USB 3.0 EM1017 Gigabitowy adapter sieciowy USB 3.0 2 POLSKI EM1017 - Gigabitowy adapter sieciowy USB 3.0 Spis treści 1.0 Wprowadzenie... 2 1.1 Funkcje i właściwości... 2 1.2 Zawartość opakowania... 2 1.3 Przed

Bardziej szczegółowo

Podręcznik użytkownika. AirPrint

Podręcznik użytkownika. AirPrint Podręcznik użytkownika AirPrint WSTĘP Autorzy niniejszej publikacji dołożyli wszelkich starań, aby znalazły się w niej wyczerpujące, dokładne i aktualne informacje. Producent nie ponosi odpowiedzialności

Bardziej szczegółowo

Instrukcja instalacji systemu. CardioScan 10, 11 i 12

Instrukcja instalacji systemu. CardioScan 10, 11 i 12 Instrukcja instalacji systemu CardioScan 10, 11 i 12 w wersji 76a/78a (pliki pobrane ze strony: http://www.oxford.com.pl/pobieranie/) Maj 2017 Strona 2 Instrukcja instalacji systemu CardioScan 10, 11,

Bardziej szczegółowo

Podręcznik użytkownika

Podręcznik użytkownika Podręcznik użytkownika Przed rozpoczęciem pracy ze skanerem należy przeczytać niniejszy podręcznik. Po przeczytaniu podręcznika należy go przechowywać w bezpiecznym miejscu do użycia w przyszłości. Spis

Bardziej szczegółowo

PU002 Sweex 2 Port Serial PCI Card

PU002 Sweex 2 Port Serial PCI Card PU002 Sweex 2 Port Serial PCI Card Wstęp Dziękujemy za zakup Sweex 2 Port Serial PCI Card. Karta umożliwia łatwe dołączenie dwóch portów szeregowych do komputera. Aby zapewnić jej poprawne działanie, należy

Bardziej szczegółowo

Platforma szkoleniowa krok po kroku. Poradnik Kursanta

Platforma szkoleniowa krok po kroku. Poradnik Kursanta - 1 - Platforma szkoleniowa krok po kroku Poradnik Kursanta PORA - 2 - Jeśli masz problemy z uruchomieniem Platformy szkoleniowej warto sprawdzić poprawność poniższych konfiguracji: - 3 - SPRZĘT Procesor

Bardziej szczegółowo

SKRÓCONY PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA

SKRÓCONY PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA SKRÓCONY PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA PROGRAMU MODEM SETUP for Nokia 6310i Copyright 2001 Nokia Corporation. Wszelkie prawa zastrzeżone. Spis treści 1. WSTĘP...1 2. INSTALOWANIE PROGRAMU MODEM SETUP FOR NOKIA

Bardziej szczegółowo

Seria wielofunkcyjnych serwerów sieciowych USB

Seria wielofunkcyjnych serwerów sieciowych USB Seria wielofunkcyjnych serwerów sieciowych USB Przewodnik szybkiej instalacji Wstęp Niniejszy dokument opisuje kroki instalacji i konfiguracji wielofunkcyjnego serwera sieciowego jako serwera urządzenia

Bardziej szczegółowo