Podręcznik użytkownika

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Podręcznik użytkownika"

Transkrypt

1 Podręcznik użytkownika Przed rozpoczęciem pracy ze skanerem należy przeczytać niniejszy podręcznik. Po przeczytaniu podręcznika należy go przechowywać w bezpiecznym miejscu do użycia w przyszłości.

2 Spis treści Spis treści...2 Rozdział 1 Wprowadzenie...4 Informacje o niniejszej instrukcji...4 Funkcje skanera...6 Nazwy i funkcje poszczególnych części...7 Przepisy...9 Znaki towarowe...10 Rozdział 2 Ważne instrukcje dotyczące bezpieczeństwa...12 Lokalizacja urządzenia...12 Zasilacz sieciowy...13 Przenoszenie skanera...13 Obsługa...13 Utylizacja...14 Oddawanie skanera do naprawy...14 Rozdział 3 Instalacja oprogramowania...15 Wymagania systemowe...15 Zawartość dysku instalacyjnego...16 Instalacja oprogramowania...17 Rozdział 4 Połączenie skanera...20 Połączenie skanera z komputerem...20 Włączanie zasilania...21 Rozdział 5 Umieszczanie dokumentów w skanerze...23 Przygotowanie tac...23 Dokumenty...24 Podawanie arkuszy w trybie normalnym...25 Podawanie arkuszy w trybie ręcznym...27 Umieszczanie kart w podajniku...28 Umieszczanie złożonych dokumentów...29 Skanowanie w Trybie długich dokumentów...30 Rozdział 6 Skanowanie przy pomocy CaptureOnTouch...32 Do czego służy CaptureOnTouch?...32 Uruchamianie i zamykanie CaptureOnTouch...33 Scan First (Skanuj najpierw)...35 Wybór zadania skanowania...37 Skanowanie przyciskiem Start...40 Ustawienia skanera...41 Działania na ekranie skanowania ciągłego...43 Wybór metody przetwarzania pliku wyjściowego...44 Environmental Settings (Ustawienia eksploatacyjne)...46 Rozdział 7 Skanowanie przy pomocy CapturePerfect...49 Skanowanie przy użyciu programu CapturePerfect...49 Rozdział 8 Konfiguracja sterownika skanera...52 Konfiguracja i funkcje sterownika skanera...52 Podstawowe ustawienia warunków skanowania...54 Rozdział 9 Skanowanie specjalne...56 Praktyczne przykłady...56 Ograniczenia funkcji w zależności od ustawienia trybu...63 Rozdział 10 Konserwacja okresowa...65 Czyszczenie skanera...65 Czyszczenie szyby czujnika i rolek podajnika...66 Dostosowywanie współczynnika redukcji...68 Ustawienie automatycznego wyłączania...69 Rozdział 11 Wyjmowanie i ponowne wkładanie rolek i prowadnicy utrzymującej dokument...71 Cykl wymiany rolek...71 Resetowanie liczników...72 Wyjmowanie/wkładanie rolki podajnika...73 Wyjmowanie/wkładanie rolki zwrotnej...74 Wyjmowanie/wkładanie prowadnicy utrzymującej dokument Rozdział 12 Dezinstalacja oprogramowania...77 Odinstalowywanie

3 Rozdział 13 Rozwiązywanie problemów Usuwanie zablokowanego papieru Typowe problemy i ich rozwiązania Wskazówki ułatwiające pracę Rozdział 14 Dodatek Dane techniczne Części zamienne Opcje Wymiary zewnętrzne Indeks

4 Rozdział 1 Wprowadzenie Informacje o niniejszej instrukcji Dziękujemy za zakup Skanera dokumentów Canon imageformula DR-C120. Prosimy o uważne przeczytanie niniejszej instrukcji, a także instrukcji przedstawionych poniżej przed użyciem produktu. Dzięki temu można będzie w pełni zrozumieć funkcje tego skanera i korzystać z nich bardziej efektywnie. Po przeczytaniu podręcznika należy go przechowywać w bezpiecznym miejscu do użycia w przyszłości. Informacje o niniejszej instrukcji... 4 Funkcje skanera... 6 Nazwy i funkcje poszczególnych części... 7 Instrukcje obsługi skanera W skład dokumentacji niniejszego skanera wchodzą następujące podręczniki i instrukcje. Instrukcja instalacji Zawiera pełne i wszechstronne informacje na temat skanera. Podręcznik użytkownika (niniejsza instrukcja) Ta instrukcja zawiera pełne objaśnienie działania skanera. Jest ona dostępna na dodanym w komplecie dysku instalacyjnym w wersji elektronicznej. Podręcznik użytkownika będzie dostępny w następującej lokalizacji w menu Start po zainstalowaniu oprogramowania z Dysku instalacyjnego. Przepisy... 9 Znaki towarowe

5 W systemie Windows 8 znajduje się w następujących lokalizacjach. UWAGA Oznacza opis czynności lub zawiera dodatkowe objaśnienia dotyczące procedury. Zapoznanie się z uwagami jest bardzo zalecane. Symbole użyte w niniejszym podręczniku W niniejszym podręczniku użyto poniższych symboli w celu wyjaśnienia procedur, ograniczeń, środków ostrożności oraz operacji, które należy wykonać w celu zapewnienia bezpieczeństwa. OSTRZEŻENIE Oznacza, że niestosowanie się do ostrzeżenia może grozić śmiercią lub poważnymi obrażeniami ciała. W celu bezpiecznego korzystania zurządzenia należy zawsze zwracać uwagę na ostrzeżenia. PRZESTROGA Oznacza przestrogę dotyczącą czynności, których nieprawidłowe wykonanie może doprowadzić do obrażeń ciała lub szkód materialnych. W celu bezpiecznego korzystania zurządzenia należy zawsze zwracać uwagę na przestrogi. WAŻNE Oznacza wymagania i ograniczenia dotyczące obsługi. Należy dokładnie zapoznać się z tymi fragmentami podręcznika, aby zapewnić prawidłową obsługę urządzenia i uniknąć jego uszkodzenia. 5

6 Funkcje skanera Poniżej zostały opisane główne funkcje skanera dokumentów DR-C120. Kompaktowe wymiary Wymiary skanera: 298 mm (szer.) x 160 mm (wys.) x 160 mm (głęb.) (11,7" x 6,3" x 6,3") (z zamkniętą tacą podajnika i tacą wyrzucania dokumentów). Wymiary skanera z otwartą tacą podajnika i tacą wyrzucania dokumentów to 298 mm (szer.) x 245 mm (wys.) x 490 mm (głęb.) (11,7" x 9,8" x 19,5"). Szybki podajnik dokumentów Dokumenty można skanować z szybkością do 20 stron na minutę (dotyczy skanowania dokumentów jedno- lub dwustronnych o formacie A4 z rozdzielczością 200 dpi). Wysoka jakość obrazu Skaner wyposażony jest w czujnik o rozdzielczości optycznej 600 dpi umożliwiający skanowanie dokumentów oraz zapis obrazów wysokiej jakości. Taca wyrzucania dokumentów Taca wyrzucania umożliwia układanie skanowanych dokumentów jeden na drugim. Tacę wyrzucania należy otworzyć, jeżeli dokumenty nie są gładko wyrzucane. Dokumenty mogą być wyrzucane bez konieczności otwierania tacy. Interfejs USB 2.0 Skaner obsługuje standard Hi-Speed USB 2.0. Skanowanie w kolorze i w skali szarości Możliwe jest skanowanie dokumentów w 24-bitowej skali kolorów lub w 256-poziomowej skali szarości. Liczne tryby skanowania Skaner udostępnia następujące tryby skanowania w zależności od typu dokumentu: - Skanowanie jednostronne i dwustronne (z funkcją pominięcia pustej strony) - Podawanie ciągłe lub jednostronne Skanowanie wizytówek Umożliwia skanowanie wizytówek i dowodów osobistych. Wykrywanie formatu papieru Skaner automatycznie wykrywa rozmiar skanowanego dokumentu i usuwa niepotrzebną pustą przestrzeń wokół obrazu podczas zapisywania, nawet przy zapisie dokumentów o nieregularnych rozmiarach. Automatyczne rozpoznanie koloru Skaner wykrywa automatycznie, czy dokument jest kolorowy, w skali szarości czy czarno-biały i zapisuje obraz w odpowiedni sposób. Pełny tryb automatyczny Pełny tryb automatyczny jest udostępniany w programie CaptureOnTouch i sterowniku skanera. Umożliwia on skanowanie przy użyciu automatycznie określonych warunków. Warunki skanowania, takie jak tryb koloru i rozmiar strony są ustawiane automatycznie na podstawie skanowanego dokumentu. Automatyczne wykrywanie rozdzielczości Po włączeniu tej funkcji w ustawieniach programu CaptureOnTouch lub sterownika skanera wykrywa ona zawartość dokumentu i automatycznie określa rozdzielczość skanowania. Skanowanie formatu folio Możliwe jest skanowanie złożonych dokumentów. Skaner skanuje obydwie strony, po czym łączy zeskanowane obrazy w jeden. Korekcja przekosu Skaner wyrównuje zeskanowane obrazy, gdy wykryje, że dokument był przekrzywiony w podajniku. Tryby poprawiania czytelności tekstu Skaner ma dwa tryby poprawiania czytelności tekstu służące do poprawiania czytelności dokumentów na ciemnym lub niejednolitym tle oraz do poprawiania czytelności dokumentów, na których zarówno tekst, jak i tło są jasne. Dostępność tych trybów zależy od typu dokumentu. Color Drop-out (Odrzucanie kolorów) Skaner ma funkcję odrzucania kolorów umożliwiającą wybór koloru, który zostanie pominięty na zeskanowanym obrazie podczas skanowania w trybie czarno-białym lub w skali szarości. Funkcja pomijania pustych stron Skaner ma funkcję pomijania pustych stron umożliwiającą skanowanie dokumentów bez konieczności zapisywania obrazów pustych stron, bez względu na to, czy dokumenty są jednostronne, czy dwustronne. Skanowane są obie strony, ale pomija się zapisywanie obrazów uznanych za puste strony. Funkcja skanowania wstępnego Skaner ma funkcję skanowania wstępnego umożliwiającą regulację ustawień kontrastu i jasności na podglądzie, a następnie przesłanie dostosowanego obrazu do oprogramowania, bez konieczności ponownego skanowania dokumentu. 6

7 Funkcja podawania z panelu Po podaniu wszystkich dokumentów do skanowania można kontynuować skanowanie, ładując nowy dokument do skanera i naciskając przycisk Start. Dokumenty są zapisywane jako jeden skan, nawet jeżeli liczba stron przekracza dopuszczalną wartość maksymalną tacy podajnika skanera. Funkcja wzmacniania znaków i wierszy Jeżeli znaki i wiersze na zeskanowanych obrazach nie są wyraźnie widoczne, za pomocą tej funkcji można dostosować ich grubość. Scan First (Skanuj najpierw) Naciśnięcie przycisku Start powoduje uruchomienie programu CaptureOnTouch. Następnie można przeprowadzić skanowanie, postępując zgodnie ze wskazówkami na ekranie. Wybór zadania skanowania Warunki skanowania i metody przetwarzania zeskanowanych obrazów można rejestrować jako zadania. W programie CaptureOnTouch można zarejestrować do 10 zadań. Po wybraniu zarejestrowanego zadania można wykonać operacje skanowania w określonej kolejności. Auto Start Skaner ma funkcję automatycznego włączania umożliwiającą automatyczne rozpoczęcie skanowania po wykryciu włożenia dokumentu do podajnika. Tryb uśpienia Skaner oszczędza energię, wchodząc w tryb uśpienia, gdy nie skanuje dokumentów. UWAGA W zależności od używanego oprogramowania dodanego w komplecie dostępne mogą być nie wszystkie powyższe funkcje. Nazwy i funkcje poszczególnych części W tej części opisano nazwy części urządzenia i ich funkcje. Część tę należy przeczytać przed obsługiwaniem skanera, aby zapoznać się z jego częściami. Widok z przodu/z boku (1) Taca podajnika dokumentów Należy ją otworzyć, aby umieścić dokumenty. -> Przygotowanie tacy podajnika dokumentów na s. 23 (2) Obszar wyrzucania dokumentów Tutaj wyrzucane są skanowane dokumenty. (3) Przycisk Stop Tego przycisku należy użyć, aby przerwać skanowanie lub zakończyć podawanie z panelu. (4) Przycisk Start Ten przycisk należy nacisnąć, aby rozpocząć skanowanie. Można przypisać do niego funkcje przy użyciu oprogramowania CaptureOnTouch. (5) Przycisk zasilania Służy do włączania i wyłączania skanera. (6) Wskaźnik zasilania Wskaźnik ten świeci na niebiesko, gdy skaner jest włączony. 7

8 Widok z przodu (z otwartą tacą podajnika i tacą wyrzucania dokumentów) Widok od tyłu (1) Część przednia Należy ją otworzyć w celu usunięcia blokady papieru i czyszczenia skanera. -> Usuwanie zablokowanego papieru na s. 78, Czyszczenie szyby czujnika i rolek podajnika na s. 66 (2) Przycisk OPEN (Otwórz) Służy do otwierania części przedniej. (3) Podajnik dokumentów Tu należy umieścić dokument do skanowania. (4) Prowadnice dokumentów Prowadnice należy wyrównać odpowiednio do szerokości dokumentów. -> Rozdział 5 Umieszczanie dokumentów w skanerze na s. 23 (5) Taca wyrzucania dokumentów Tacę należy otworzyć, aby umożliwić ułożenie wyrzucanych dokumentów w stos. (6) Taca przedłużająca Tacę tę należy otworzyć, jeżeli dokumenty zwisają poza krawędź tacy wyrzucania dokumentów. (1) Gniazdo zasilania Do gniazda należy podłączyć zasilacz sieciowy dostarczony zurządzeniem. (2) Złącze USB Do gniazda należy włączyć kabel USB obsługujący złącze Hi-Speed USB 2.0. (3) Gniazdo zabezpieczenia przed kradzieżą Służy do zabezpieczenia urządzenia przed kradzieżą np. przy pomocy linki z zamkiem. 8

9 Dźwignia wyboru sposobu podawania Dźwignia ta służy do zmiany sposobu podawania dokumentów. Należy ją przesunąć wgórę, aby podawać dokumenty pojedynczo (w trybie normalnym). -> Podawanie arkuszy w trybie normalnym na s. 25 Należy ją przesunąć wdół, aby podawać dokumenty połączone, np. faktury, bez konieczności ich rozdzielania (w trybie ręcznym). -> Podawanie arkuszy w trybie ręcznym na s. 27 Ogranicznik wyrzucania papieru Ogranicznik wyrzucania papieru zapobiega zsuwaniu się zeskanowanych dokumentów z tacy wyrzucania dokumentów. Ogranicznik wyrzucania papieru należy ustawić w pozycji odpowiadającej długości skanowanych dokumentów. Przepisy Międzynarodowy program ENERGY STAR dotyczący urządzeń biurowych Jako partner programu ENERGY STAR firma CANON ELECTRONICS INC. ustaliła, że niniejsze urządzenie spełnia wymogi programu ENERGY STAR w zakresie wydajności energetycznej. Międzynarodowy program ENERGY STAR dotyczący urządzeń biurowych to program propagujący oszczędność energii przy stosowaniu komputerów i innych urządzeń biurowych. Program wspiera rozwój i rozpowszechnianie produktów wyposażonych w funkcje efektywnie redukujące zużycie energii elektrycznej. Program ma charakter otwarty i mogą wnim dobrowolnie uczestniczyć właściciele firm. Programem objęte są produkty biurowe, takie jak komputery, monitory, drukarki, faksy, kopiarki i skanery. Standardy i logo są ujednolicone dla wszystkich krajów uczestniczących w programie. Tylko Unia Europejska (i EOG). Ten symbol oznacza, że na podstawie dyrektywy WEEE (2002/96/WE) i prawa obowiązującego w kraju użytkownika produkt nie może być wyrzucany razem z odpadami komunalnymi. Produkt powinien zostać przekazany do wyznaczonego punktu odbioru, np. na zasadzie wymiany podczas zakupu nowego podobnego produktu, lub do autoryzowanego punktu odbioru zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego. Niewłaściwe postępowanie z tego rodzaju odpadami może mieć niekorzystny wpływ na środowisko i zdrowie ludzkie ze względu na obecność wurządzeniach elektrycznych i elektronicznych substancji potencjalnie niebezpiecznych. Jednocześnie właściwa współpraca przy odpowiedniej utylizacji tego produktu może przyczynić się do efektywnego wykorzystania zasobów naturalnych. Szczegółowe informacje dotyczące miejsc przekazywania zużytego sprzętu do recyklingu można uzyskać kontaktując się z lokalnym urzędem miasta, instytucją odpowiedzialną za wywóz odpadów lub organizacją nadzorującą program WEEE lub z lokalną firmą zajmującą się wywozem odpadów komunalnych. Dalsze informacje dotyczące zwrotu i recyklingu produktów WEEE można uzyskać, odwiedzając stronę (Europejski Obszar Gospodarczy: Norwegia, Islandia i Liechtenstein) 9

10 Nazwy modeli Następujące nazwy mogą być podawane w przepisach bezpieczeństwa w każdym obszarze sprzedaży skanera dokumentów. DR-C120: Model M Zastrzeżenia Informacje zawarte w niniejszym dokumencie mogą ulec zmianie bez uprzedzenia. CANON ELECTRONICS INC. NIE UDZIELA ŻADNEGO RODZAJU GWARANCJI, WYRAŹNEJ ANI DOROZUMIANEJ, W STOSUNKU DO NINIEJSZYCH MATERIAŁÓW (Z WYJĄTKIEM GWARANCJI UDZIELONYCH W NINIEJSZYM DOKUMENCIE), M.IN. GWARANCJI DOTYCZĄCEJ PRZYDATNOŚCI HANDLOWEJ, PRZYDATNOŚCI DO SPRZEDAŻY LUB PRZYDATNOŚCI DO OKREŚLONEGO CELU LUB CHRONIĄCEJ PRZED NARUSZENIEM PRAWA. CANON ELECTRONICS INC. NIE PONOSI ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA JAKIEGOKOLWIEK RODZAJU SZKODY BEZPOŚREDNIE, PRZYPADKOWE LUB NASTĘPCZE ORAZ ZA STRATY LUB WYDATKI WYNIKŁE Z KORZYSTANIA Z NINIEJSZYCH MATERIAŁÓW. CANON ELECTRONICS INC. NIE PONOSI ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA PRZECHOWYWANIE LUB POSTĘPOWANIE Z DOKUMENTAMI SKANOWANYMI ZA POMOCĄ TEGO PRODUKTU ANI ZA PRZECHOWYWANIE I POSTĘPOWANIE Z POWSTAŁYMI W WYNIKU TEGO DANYMI OBRAZU. UŻYTKOWNIK PONOSI ODPOWIEDZIALNOŚĆ ZA KONTROLOWANIE ZESKANOWANYCH OBRAZÓW I WERYFIKACJĘ PRAWIDŁOWOŚCI DANYCH, JEŻELI ZAMIERZA ZNISZCZYĆ ORYGINALNE ZESKANOWANE DOKUMENTY. MAKSYMALNA ODPOWIEDZIALNOŚĆ CANON ELECTRONICS INC. NA MOCY NINIEJSZEJ GWARANCJI OGRANICZA SIĘ DO CENY ZAKUPU PRODUKTU OBJĘTEGO NINIEJSZĄ GWARANCJĄ. Znaki towarowe Canon i logo Canon są zarejestrowanymi znakami towarowymi Canon Inc. na terenie Stanów Zjednoczonych i mogą być również znakami towarowymi lub zarejestrowanymi znakami towarowymi w innych krajach. imageformula jest znakiem towarowym CANON ELECTRONICS INC. Microsoft, Windows, Windows Vista, PowerPoint i SharePoint są zarejestrowanymi znakami towarowymi lub znakami towarowymi firmy Microsoft Corporation na terenie Stanów Zjednoczonych i w innych krajach. Zrzuty ekranowe produktów firmy Microsoft zostały przedrukowane za zgodą Microsoft Corporation. ENERGY STAR jest zarejestrowanym znakiem towarowym Agencji Ochrony Środowiska USA (United States Environmental Protection Agency). ISIS jest znakiem towarowym Emc Corporation na terenie Stanów Zjednoczonych. Google i Google docs są znakami towarowymi Google Inc. Copyright Nuance Communications, Inc. Wszelkie prawa zastrzeżone. Nuance, ecopy, OmniPage i PaperPort są znakami towarowymi lub zarejestrowanymi znakami towarowymi firmy Nuance Communications, Inc. lub jej podmiotów stowarzyszonych na terenie Stanów Zjednoczonych i innych krajów. Adobe, logo Adobe, Acrobat, logo Adobe PDF i Adobe Reader są znakami towarowymi lub zarejestrowanymi znakami towarowymi Adobe Systems Incorporated na terenie Stanów Zjednoczonych i innych krajów. Inne produkty oraz inne nazwy firmowe wymienione w tym dokumencie mogą być znakami towarowymi ich właścicieli. Symbole TM i nie są jednak używane w tym dokumencie. 10

11 Prawa autorskie Copyright 2012 by CANON ELECTRONICS INC. Wszelkie prawa zastrzeżone. Zabrania się powielania, reprodukowania lub transmitowania niniejszej publikacji w jakiejkolwiek formie i w jakikolwiek sposób, elektronicznie lub mechanicznie, w tym wykonywania kserokopii, nagrywania lub przechowywania w systemach przechowywania lub wyszukiwania informacji bez wcześniejszego pisemnego zezwolenia firmy CANON ELECTRONICS INC. 11

12 Rozdział 2 Ważne instrukcje dotyczące bezpieczeństwa W celu zapewnienia bezpiecznej pracy skanera należy przeczytać ostrzeżenia i zasady bezpieczeństwa podane poniżej. Lokalizacja urządzenia Zasilacz sieciowy Przenoszenie skanera Obsługa Utylizacja Oddawanie skanera do naprawy Lokalizacja urządzenia Na wydajność skanera ma wpływ otoczenie, w jakim został on zainstalowany. Należy się upewnić, że miejsce instalacji skanera odpowiada następującym wymogom. Wokół skanera należy pozostawić wolną przestrzeń umożliwiającą pracę, konserwację i wentylację. 100 mm (3,94") 100 mm (3,94") 100 mm (3,94") 12 Należy zapewnić odpowiednią wolną przestrzeń z przodu skanera na dokumenty wyrzucane po skanowaniu. Nie należy ustawiać urządzenia w miejscu narażonym na bezpośrednie działanie światła słonecznego. Jeżeli nie można tego uniknąć, należy zaciągnąć zasłony, tak aby skaner znajdował się w cieniu. Należy unikać ustawiania urządzenia w pomieszczeniach silnie zakurzonych. Należy unikać miejsc ciepłych i wilgotnych, np. w pobliżu kranu, grzejnika wody lub nawilżacza. Należy również unikać miejsc, w których znajdować się mogą opary amoniaku. Należy unikać miejsc w pobliżu substancji lotnych lub łatwopalnych takich, jak alkohol lub rozcieńczalnik. Nie należy ustawiać urządzenia w miejscach narażonych na wibracje. Nie należy narażać skanera na nagłe zmiany temperatury. Jeżeli chłodne pomieszczenie, w którym znajduje się skaner, zostanie szybko ogrzane, wewnątrz urządzenia mogą powstać krople wody (kondensacja pary wodnej). Może to doprowadzić do znacznego pogorszenia jakości skanowania.

13 Dla zapewnienia najlepszej jakości skanowania zalecane są następujące warunki: - Temperatura pokojowa: od 10 C do 32,5 C (od 50 F do 90,5 F) - Wilgotność: od 20% do 80% wilgotności względnej Nie należy ustawiać skanera w pobliżu urządzeń wytwarzających pole magnetyczne (np. głośniki, odbiorniki telewizyjne lub radiowe). Zasilacz sieciowy Urządzenie należy podłączać jedynie do gniazdka zasilania o zgodnym z wymogami napięciu znamionowym oraz częstotliwości sieciowej (120 V, 60 Hz lub V, 50/60 Hz wzależności od regionu). Nie wolno włączać innych urządzeń do tego samego gniazdka, do którego podłączony jest skaner. Jeżeli używany jest przedłużacz, jego wartość znamionowa musi być zgodna z wymogami skanera. Nie wolno demontować lub modyfikować zasilacza sieciowego, ponieważ jest to niebezpieczne. Kabel zasilający może ulec uszkodzeniu, jeżeli jest często nadeptywany lub jeżeli umieszczone są na nim ciężkie przedmioty. Używanie uszkodzonego kabla zasilającego i zasilacza sieciowego może doprowadzić do wypadku takiego, jak pożar czy porażenie prądem. Nie należy używać zwiniętego kabla. Nie wolno pociągać bezpośrednio za przewód zasilający. Rozłączając kabel zasilania, należy chwycić za wtyczkę iwyjąć ją z gniazdka. W otoczeniu wtyczki nie powinny znajdować się przedmioty, które mogłyby przeszkodzić wrozłączeniu kabla zasilania w nagłym wypadku. Należy używać wyłącznie zasilacza sieciowego dostarczonego ze skanerem. Nie należy używać zasilacza sieciowego dostarczonego ze skanerem do podłączenia innych produktów. Z pytaniami dotyczącymi zasilania urządzenia należy zwrócić się do autoryzowanego sprzedawcy produktów firmy Canon lub pracownika obsługi. Przenoszenie skanera W celu przeniesienia skanera należy go chwycić obiema rękami, tak aby go nie upuścić. Waga skanera wynosi około 1,8 kg (3,97 lb). Przed przenoszeniem skanera należy się upewnić, że kabel interfejsu i zasilacz sieciowy zostały odłączone. Przenoszenie skanera z podłączonymi przewodami może doprowadzić do uszkodzenia gniazdek i złączy. Obsługa OSTRZEŻENIE Podczas obsługi skanera należy zawsze pamiętać o następujących środkach ostrożności. Ich nieprzestrzeganie może doprowadzić do pożaru lub porażenia prądem. W pobliżu skanera nie wolno używać alkoholi, benzenu, rozcieńczalnika ani żadnych innych substancji łatwopalnych. Nie wolno przecinać, uszkadzać ani modyfikować przewodu zasilającego. Nie należy umieszczać na kablu zasilania ciężkich przedmiotów, nie wolno pociągać lub nadmiernie zaginać kabla. Kabla zasilania nie należy podłączać mokrymi dłońmi. Nie należy podłączać skanera do wielogniazdowej listwy zasilającej. Nie należy zwijać lub skręcać kabla zasilania, gdyż może to doprowadzić do pożaru lub porażenia prądem. Podłączając kabel, należy się upewnić, że wtyczka jest całkowicie i pewnie umieszczona w gnieździe zasilania. 13

14 Należy używać wyłącznie kabla zasilania i zasilacza sieciowego dostarczonych ze skanerem. Nie wolno demontować ani modyfikować skanera. Nie wolno demontować lub modyfikować zasilacza sieciowego w żaden sposób, gdyż jest to niebezpieczne. Przed czyszczeniem skanera należy go wyłączyć iodłączyć kabel zasilania. Skaner należy czyścić lekko wilgotną imocno wykręconą szmatką. Nie wolno używać alkoholi, benzenu, rozcieńczalników lub żadnych innych substancji łatwopalnych. Jeżeli skaner wydaje podczas pracy nietypowe dźwięki, pojawia się dym, wysoka temperatura lub nietypowy zapach, a także gdy skaner nie działa prawidłowo lub pojawiają się inne zakłócenia w jego pracy, należy go natychmiast wyłączyć oraz odłączyć kabel zasilania z gniazdka. Następnie należy skontaktować się z autoryzowanym sprzedawcą produktów firmy Canon lub pracownikiem obsługi w celu uzyskania dalszych informacji. Skanera nie wolno upuszczać ani poddawać silnym wstrząsom i uderzeniom. W razie uszkodzenia skanera należy go natychmiast wyłączyć iodłączyć kabel zasilania z gniazdka. Następnie należy skontaktować się z autoryzowanym sprzedawcą produktów firmy Canon lub pracownikiem obsługi w celu dokonania przeglądu technicznego skanera. Przed przenoszeniem skanera należy go wyłączyć iodłączyć kabel zasilania z gniazdka. PRZESTROGA Nie należy ustawiać skanera na powierzchni niestabilnej lub pochyłej ani też w miejscu narażonym na silne wibracje, ponieważ może to spowodować upadek urządzenia i doprowadzić do obrażeń ciała lub uszkodzenia skanera. Nie należy umieszczać na skanerze niewielkich metalowych przedmiotów takich jak zszywki, spinacze lub biżuteria. Przedmioty te mogą wpaść do wnętrza skanera oraz spowodować pożar lub porażenie prądem. W razie wpadnięcia przedmiotów tego typu do skanera należy natychmiast wyłączyć skaner oraz odłączyć kabel zasilania z gniazdka. Następnie należy skontaktować się z autoryzowanym sprzedawcą produktów firmy Canon lub pracownikiem obsługi w celu dokonania przeglądu technicznego skanera. Nie należy instalować skanera w pomieszczeniach wilgotnych lub zakurzonych. Może to doprowadzić do pożaru lub porażenia prądem. Nie należy umieszczać żadnych przedmiotów na skanerze. Przedmioty te mogą spaść powodując uszkodzenia ciała. Urządzenie należy podłączać jedynie do gniazdka zasilania o zgodnym z wymogami napięciu znamionowym oraz częstotliwości sieciowej (120 V, 60 Hz lub V, 50/60 Hz wzależności od regionu). Odłączając kabel zasilania od gniazda, należy pewnie trzymać za wtyczkę. Nie wolno ciągnąć bezpośrednio za kabel zasilania, gdyż może to doprowadzić do uszkodzenia lub odsłonięcia głównego przewodu kabla powodując pożar lub porażenie prądem. Należy pozostawić wolną przestrzeń wokół kabla zasilającego, aby możliwe było jego szybkie odłączenie. W pobliżu kabla zasilającego nie należy ustawiać przedmiotów uniemożliwiających dostęp i jego odłączenie w nagłym wypadku. Nie wolno dopuszczać do wylania wody lub łatwopalnych substancji (alkoholi, rozcieńczalników, benzenu itp.) do wnętrza skanera, gdyż może to doprowadzić do pożaru lub porażenia prądem. Jeśli skaner nie jest używany przez dłuższy czas, np. w nocy, należy go wyłączyć. Jeżeli skaner nie będzie używany przez dłuższy czas, np. podczas dni wolnych od pracy, należy go wyłączyć oraz odłączyć kabel zasilania z gniazda zasilania. Nie należy nosić luźnych ubrań lub biżuterii podczas obsługi skanera, ponieważ mogą one zaczepić się wurządzeniu. Grozi to obrażeniami ciała. Szczególną ostrożność powinny zachować osoby noszące krawaty lub mające długie włosy. W razie uwięźnięcia jakiegokolwiek przedmiotu w skanerze należy natychmiast wyłączyć kabel zasilania, aby wstrzymać pracę urządzenia. Umieszczając papier w skanerze i usuwając zablokowany papier, należy zachować ostrożność. O krawędź kartki papieru można się skaleczyć. Utylizacja W celu utylizacji skanera należy zastosować się do lokalnych przepisów prawa lub skonsultować się ze sprzedawcą skanera. Oddawanie skanera do naprawy Po zgłoszeniu wniosku o naprawę należy przesłać skaner pod wskazany adres. Do wysłania skanera należy użyć pudełka, wktórym został zakupiony. Po umieszczeniu skanera w pudełku należy go solidnie zabezpieczyć materiałem opakowaniowym. 14

15 Rozdział 3 Instalacja oprogramowania W tej części omówiono procedurę instalacji oprogramowania przy użyciu dysku instalacyjnego (DVD) dodanego w komplecie z produktem. Wymagania systemowe...15 Zawartość dysku instalacyjnego...16 Instalacja oprogramowania...17 Wymagania systemowe Do optymalnej pracy skanera zalecane są następujące wymagania systemowe. (stan na grudzień 2012 r.) Komputer - Procesor: Intel Core 2 Duo 1,66 GHz lub szybszy - Pamięć: 1 GB lub więcej - Dysk twardy: 3 GB lub więcej dostępnego miejsca do zainstalowania całego oprogramowania - Interfejs USB: Hi-Speed USB Monitor: Zalecana rozdzielczość (XGA) lub wyższa - Napęd optyczny: Napęd do odczytu dysków DVD System operacyjny - Microsoft Windows XP Service Pack 3 lub nowszy - Microsoft Windows XP x64 Edition Service Pack 2 lub nowszy - Microsoft Windows Vista Service Pack 2 lub nowszy (wersja 32-bitowa i 64-bitowa) - Microsoft Windows 7 Service Pack 1 lub nowszy (wersja 32-bitowa i 64-bitowa) - Microsoft Windows 8 (wersje 32- i 64-bitowe) Inne wymagania - Oprogramowanie zgodne ze standardem ISIS lub TWAIN i z powyższymi systemami operacyjnymi. -.NET Framework 3.5 lub nowsza wersja PRZESTROGA Należy korzystać z najnowszego sterownika USB 2.0 udostępnionego przez Microsoft. W celu uzyskania szczegółowych informacji należy skonsultować się z lokalnym autoryzowanym sprzedawcą produktów firmy Canon. Jeżeli standardowym interfejsem USB komputera jest USB Full-Speed (równoważny USB 1.1), to szybkość skanowania jest mniejsza. Należy używać kabla USB dostarczonego ze skanerem. Jeżeli dane techniczne procesora, pamięci, karty interfejsu lub inne dane techniczne nie są zgodne z wymaganiami instalacyjnymi, szybkość skanowania i przesyłu danych może być znacznie obniżona. Nawet gdy komputer spełnia wszystkie wymogi techniczne, szybkość skanowania może się różnić wzależności od zastosowanych ustawień skanowania. 15

16 Sterowniki dostarczone ze skanerem nie muszą funkcjonować ze wszystkimi programami zgodnymi ze standardem ISIS lub TWAIN. W celu uzyskania szczegółowych informacji należy skontaktować się ze sprzedawcą oprogramowania. Uwagi dotyczące 64-bitowych systemów operacyjnych Sterownik skanera dodany do tego produktu obsługuje skanowanie tylko w aplikacjach 32-bitowych. Nawet w przypadku aplikacji 32-bitowych nie można zagwarantować działania ze wszystkimi aplikacjami zgodnymi ze standardami ISIS/TWAIN. Szybkość skanowania może się różnić wzależności od specyfikacji komputera. Zawartość dysku instalacyjnego Zainstaluj z dostarczonego dysku instalacyjnego następujące oprogramowanie wymagane do pracy skanera. CaptureOnTouch Jest to narzędzie do skanowania przeznaczone specjalnie do tego produktu. CapturePerfect 3.1 Jest to aplikacja do skanowania przeznaczona do skanera zserii DR. Sterownik skanera Jest to sterownik przeznaczony do tego skanera. Oprogramowanie innych producentów Na dysku instalacyjnym (DVD-ROM) dostarczonym z urządzeniem znajduje się także następujące oprogramowanie. Szczegółowe informacje na temat instalowania tych aplikacji można znaleźć w pliku Readme.txt. Presto! BizCard Oprogramowanie do zarządzania wizytówkami firmy NewSoft Technology Corp. * Presto! BizCard jest zarejestrowanym znakiem towarowym NewSoft Technology Corp. OmniPage SE Oprogramowanie do optycznego rozpoznawania tekstu (OCR) firmy Nuance Communications Inc. z obsługą wielu języków. Oprogramowanie OmniPage dodane do niniejszego skanera obsługuje język angielski, francuski, niemiecki, hiszpański iwłoski. Oprogramowania tego nie można instalować w systemach operacyjnych w innych językach. PaperPort Oprogramowanie do zarządzania plikami firmy Nuance Communications Inc. ułatwiające przechowywanie, porządkowanie i wyszukiwanie dokumentów w formacie cyfrowym. - Aby uzyskać pomoc związaną z tym produktem, należy zainstalować wersję Professional. Instalacje na temat uzyskiwania wersji Professional można uzyskać pod następującym adresem: partneroffer/canon ecopy PDF Pro Office Oprogramowanie firmy Nuance Communications do tworzenia i edycji plików PDF. PRZESTROGA Podczas skanowania przy użyciu oprogramowania innych producentów należy skonfigurować warunki skanowania przy użyciu sterownika tego skanera. Szczegółowe informacje dotyczące otwierania sterownika skanera można znaleźć w instrukcjach obsługi dodanych do każdej z aplikacji. Oprogramowanie do usług chmurowych W przypadku niektórych programów innych producentów do korzystania z ich funkcji wymagane jest konto w usłudze chmurowej. Oprogramowanie Dodatek Google docs do programu CaptureOnTouch Evernote Używana usługa chmurowa Google docs Evernote Podczas zakładania konta należy wyrazić zgodę na warunki świadczenia usługi. Szczegółowe informacje można uzyskać w witrynie internetowej usługodawcy. Zwykła instalacja powyższego oprogramowania nie wymaga konta. 16

17 Instalacja oprogramowania Procedura instalacji oprogramowania jest następująca: 2 Kliknij przycisk [Typical Installation] [Instalacja standardowa]. WAŻNE Oprogramowanie należy zainstalować przed połączeniem skanera z komputerem. Zaloguj się do systemu Windows jako administrator. Przed instalacją oprogramowania należy zamknąć wszystkie inne programy. 1 Włóż dysk instalacyjny do napędu komputera. Menu instalacyjne włącza się automatycznie po włożeniu dysku do napędu. (Jeżeli menu nie włączy się, uruchom plik setup.exe z dysku). Instalacja oprogramowania innych producentów Po wybraniu opcji [Custom Installation] [Instalacja niestandardowa] można wybrać do zainstalowania oprogramowanie innych producentów. W systemie Windows 7/8/Vista Jeżeli pojawi się ekran [User Account Control] [Kontrola konta użytkownika], kliknij przycisk [Yes] [Tak] lub [Allow] [Zezwól]. UWAGA Po wybraniu programu Evernote uruchomi się przeglądarka internetowa i pojawi się strona internetowa, z której można pobrać to oprogramowanie podczas instalacji. Pobierz i zainstaluj to oprogramowanie zgodnie z instrukcjami zamieszczonymi na stronie internetowej. Do instalacji programu Evernote jest potrzebne połączenie z Internetem. Aby zainstalować ponownie określony program, który został uprzednio usunięty, wybierz [Custom Installation] [Instalacja niestandardowa], a następnie wybierz odpowiedni program. 17

18 3 Kliknij [Install] [Zainstaluj]. UWAGA Instalacja funkcji EMC Cloud Capture 4 Aby ukończyć instalację, postępuj zgodnie ze wskazówkami wyświetlanymi na ekranie. Oprogramowanie EMC Captiva Cloud Runtime umożliwia korzystanie z aplikacji internetowych. Funkcję tę należy włączyć, jeżeli jest obsługiwana przez aplikacje. Należy zainstalować ją tylko wtedy, gdy korzysta się z obsługiwanych aplikacji. 5 Kliknij [Exit] [Zakończ], aby zakończyć instalację oprogramowania. 18

19 W systemie Windows 8 W zależności od środowiska systemowego przeglądarka internetowa może podczas instalacji uruchomić się w trybie pełnoekranowym. W takim przypadku zaczekaj na zakończenie przetwarzania, a następnie powróć do pulpitu i kontynuuj proces instalacji. 19

20 Rozdział 4 Połączenie skanera Podłącz skaner do komputera i gniazdka zasilania. Połączenie skanera z komputerem Włączanie zasilania Połączenie skanera z komputerem Połącz skaner z komputerem. WAŻNE Nie należy podłączać skanera do komputera przed zainstalowaniem oprogramowania. Przed połączeniem skanera z komputerem należy sprawdzić, czy zasilanie skanera jest WYŁĄCZONE. Jeżeli zasilanie jest WŁĄCZONE, należy je WYŁĄCZYĆ. 1 Połącz kabel zasilania z zasilaczem sieciowym. 2 Włóż wtyczkę zasilacza sieciowego do gniazda zasilania ztyłu skanera. 20

21 3 Aby połączyć skaner z komputerem, użyj dostarczonego kabla USB. Włączanie zasilania Skaner można włączać iwyłączać przyciskiem zasilania znajdującym się z przodu skanera. 1 Upewnij się, że skaner i komputer są prawidłowo połączone kablem USB. 2 Naciśnij przycisk zasilania. Po włączeniu zasilania wskaźnik zasilania świeci na niebiesko. 21

22 UWAGA Kiedy skaner zostanie włączony po raz pierwszy, na pasku zadań systemu Windows pojawia się komunikat podobny do pokazanego poniżej. Po chwili zakończy się automatyczne rozpoznawanie skanera i skaner będzie gotowy do użytku. UWAGA Ustawienie automatycznego wyłączania skanera jest włączone domyślnie, w związku z czym skaner wyłącza się automatycznie po 4 godzinach bezczynności. Aby uzyskać informacje na temat wyłączania tego ustawienia, zobacz Ustawienie automatycznego wyłączania na s. 69. Kiedy skaner jest poprawnie podłączony do komputera, na pasku zadań pojawia się ikona (CaptureOnTouch). Jeżeli ikona paska zadań wygląda tak:, skaner nie jest poprawnie podłączony do komputera. Sprawdź stan zasilania ikabla USB. Wyłączanie zasilania Naciśnij i przytrzymaj przycisk zasilania, aż wskaźnik się wyłączy. WAŻNE Po wyłączeniu skanera należy odczekać co najmniej 10 sekund przed jego ponownym włączeniem. Jeżeli skaner nie będzie używany przed dłuższy czas, należy wyłączyć kabel zasilania z gniazda zasilania ze względów bezpieczeństwa. 22

23 Rozdział 5 Umieszczanie dokumentów wskanerze Dokumenty można podawać w dwóch trybach: trybie normalnym i trybie ręcznym. Tryb normalny polega na ciągłym podawaniu stron ze stosu umieszczonego na tacy podajnika. Tryb ręczny oznacza podawanie po jednym arkuszu lub umieszczanie dokumentów składających się zkilku połączonych stron. Metodę podawania dokumentów można zmienić, ustawiając odpowiednio dźwignię wyboru trybu podawania. Przygotowanie tac...23 Dokumenty...24 Podawanie arkuszy w trybie normalnym...25 Podawanie arkuszy w trybie ręcznym...27 Umieszczanie kart w podajniku...28 Umieszczanie złożonych dokumentów...29 Skanowanie w Trybie długich dokumentów...30 Przygotowanie tac Tacę podajnika należy przygotować wzależności od formatu i typu papieru. Przygotowanie tacy podajnika dokumentów Otwórz tacę podajnika dokumentów. Przygotowanie tacy wyrzucania dokumentów Otwórz tacę wyrzucania dokumentów. 23

24 UWAGA Dokumenty można skanować przy zamkniętej tacy wyrzucania. Tacę wyrzucania dokumentów należy otworzyć, aby możliwe było ułożenie wyrzucanych dokumentów w stos. Przedłużenie tacy należy otworzyć, jeżeli dokument zwisa Przygotowanie ogranicznika dokumentów Ogranicznik dokumentów należy ustawić w pozycji odpowiadającej długości skanowanego dokumentu. Dokumenty Skaner służy do skanowania dokumentów w różnych formatach: od wizytówek i czeków po LTR/A4. Poniżej przedstawiono rozmiary dokumentów, które można skanować przy pomocy skanera. Papier zwykły poza krawędź tacy głównej. Rozmiar Szerokość: Od 50,8 mm do 215,9 mm (od 2" do 8,5") Długość: Od 53,9 mm do 355,6 mm (od 2,12" do 14")* Gramatura papieru Tryb normalny: Od 52 do 128 g/m 2 (od 14 do 32 lb bond) Od 0,06 mm do 0,15 mm (od 0,0024" do 0,0059") Tryb ręczny: Od 40 do 157 g/m 2 (od 11 do 42 lb bond) Od 0,05 mm do 0,20 mm (od 0,002" do 0,0079") * Można skanować dokumenty o długości do 3000 mm (118,1"), ustawiając skaner w Trybie długich dokumentów. -> Skanowanie w Trybie długich dokumentów na s. 30 WAŻNE Dokument musi spełniać następujące warunki, aby możliwe było jego skanowanie: W celu skanowania licznych dokumentów o różnych wymiarach należy je umieścić tak, aby przykrywały całą szerokość rolek podajnika. Zalecane jest pojedyncze podawanie arkuszy dokumentów o formacie większym niż LTR lub A4 (210 mm x 297 mm (8,27" x 11,69")). Skanowanie dokumentów, na których tusz nie wysechł, może spowodować problemy w pracy skanera. Przed skanowaniem należy się upewnić, że tusz na dokumentach jest suchy. Skanowanie dokumentów zapisanych ołówkiem lub podobnymi materiałami może spowodować zabrudzenie rolek i szyby skanera, a także pojawianie się smug na zeskanowanym obrazie i przenoszenie zabrudzeń na kolejne dokumenty. Po skanowaniu dokumentów tego typu należy oczyścić wewnętrzne części skanera. Podczas skanowania dwustronnego dokumentu wydrukowanego na cienkim papierze widoczny może być obraz na odwrocie strony. Przed skanowaniem dokumentów tego typu należy dostosować intensywność skanowania w oprogramowaniu. Zalecane jest pojedyncze skanowanie cienkich dokumentów. 24

25 Skanowanie następujących typów dokumentów może spowodować blokadę papieru lub awarię skanera. W przypadku dokumentów tego typu należy wykonać kserokopię dokumentu, po czym zeskanować kopię. Podawanie arkuszy w trybie normalnym 1 Dźwignię wyboru trybu ustaw w pozycji (tryb normalny). Papier pofałdowany lub pomarszczony Papier zagięty Kalka Papier powlekany Dokumenty przerwane Dokumenty ze spinaczami lub zszywkami Bardzo cienki papier, kalka techniczna Dokumenty z nadmierną ilością cząsteczek kurzu. Wizytówka Rozmiar Gramatura papieru 50,8 mm x 53,9 mm (2" x 2,12") lub więcej 300 g/m 2 (140 lb bond) 0,35 mm (0,0138") lub mniej 2 Wyrównaj prowadnice dokumentów odpowiednio do szerokości skanowanych dokumentów. WAŻNE Jeżeli stos wizytówek nie jest podawany poprawnie, należy zmniejszyć liczbę wizytówek w stosie. Karta Rozmiar 53,9 mm x 85,5 mm (2,12" x 3,37") (standard ISO/JIS) Grubość karty 0,76 mm (0,03") lub mniej Orientacja Podawanie wyłącznie poziome Możliwe jest skanowanie kart wytłaczanych. PRZESTROGA Pionowe umieszczenie kart może spowodować nieprawidłowe ich wyrzucanie, blokadę lub uszkodzenie przy wyjmowaniu. Wkładając karty, należy zwrócić uwagę na ich orientację. Karty z drukiem wypukłym (wytłaczane) mogą nie zostać zeskanowane prawidłowo, w zależności od typu druku. 25

26 3 Przekartkuj strony skanowanego dokumentu i ułóż je w podajniku spodem do góry. Umieść dokument górną częścią skierowaną do dołu. 5 Wyrównaj prowadnice odpowiednio do szerokości dokumentu. 4 Umieść dokument stroną odwrotną skierowaną ku sobie, agórną krawędzią skierowaną wdół. Teraz można zeskanować dokument. UWAGA Przed skanowaniem należy upewnić się, że dokumenty nie są zawinięte lub pomarszczone oraz że są prawidłowo umieszczone w podajniku. Skanowanie dokumentów umieszczonych nieprawidłowo, zawiniętych lub pomarszczonych może spowodować uszkodzenie dokumentów lub blokadę papieru. PRZESTROGA Podczas umieszczania dokumentów w podajniku należy uważać, aby nie skaleczyć się krawędzią papieru. 26

27 Podawanie arkuszy w trybie ręcznym WAŻNE Na prowadnicach dokumentu znajduje się znak ogranicznika wysokości ( ). Nie należy umieszczać dokumentów powyżej tego znaku (około 50 arkuszy papieru 20 lb bond (80 g/m 2 )). Może to spowodować blokadę papieru. Przed umieszczeniem dokumentów w skanerze należy się upewnić, że nie zawierają one zszywek, spinaczy i innych małych metalowych przedmiotów. Przedmioty tego typu mogą spowodować pożar lub porażenie prądem, uszkodzenie dokumentu, blokadę papieru lub awarię skanera. Nie należy nosić luźnych ubrań lub biżuterii podczas obsługi skanera, ponieważ mogą one zaczepić się wurządzeniu. Grozi to obrażeniami ciała. Szczególną ostrożność powinny zachować osoby noszące krawaty lub mające długie włosy. W razie uwięźnięcia jakiegokolwiek przedmiotu w skanerze należy natychmiast wyłączyć skaner i odłączyć kabel od gniazdka zasilania, aby wstrzymać skanowanie. Przed umieszczeniem dokumentów w podajniku należy wyprostować zawinięte lub zagięte arkusze. Jeżeli brzeg dokumentu skanowanego jako pierwszy jest zawinięty, może dojść do blokady papieru. Jeżeli skanowanie automatyczne zostanie przerwane z powodu błędu systemu lub blokady papieru, należy rozwiązać problem, upewnić się, że obraz ostatniej strony został prawidłowo zapisany, po czym kontynuować skanowanie pozostałych stron. Po zakończeniu skanowania należy zamknąć tacę podajnika itacę wyrzucania, aby zapobiec uszkodzeniu skanera, gdy nie jest on używany. 1 Dźwignię wyboru trybu ustaw w pozycji (tryb ręczny). 2 Wyrównaj prowadnice dokumentów odpowiednio do szerokości skanowanego dokumentu -> Podawanie arkuszy w trybie normalnym na s Umieść dokument stroną odwrotną skierowaną ku sobie, agórną krawędzią skierowaną wdół. WAŻNE Po zakończeniu skanowania należy zamknąć tacę podajnika i tacę wyrzucania, aby zapobiec uszkodzeniu skanera, gdy nie jest on używany. 27

28 Umieszczanie kart w podajniku 1 Dźwignię wyboru trybu ustaw w pozycji (tryb ręczny). PRZESTROGA Pionowe umieszczenie kart może spowodować nieprawidłowe ich wyrzucanie, blokadę lub uszkodzenie przy wyjmowaniu. Karty należy umieszczać poziomo. PRZESTROGA Do skanowania kart dźwignię wyboru trybu należy ustawić w pozycji (tryb ręczny). Karty należy umieszczać w podajniku pojedynczo. 2 Umieść kartę poziomo, stroną odwrotną skierowaną ku sobie, a górną krawędzią skierowaną wdół. Wyrównaj prowadnice odpowiednio do szerokości karty. -> Podawanie arkuszy w trybie normalnym na s

29 Umieszczanie złożonych dokumentów Funkcja skanowania w formacie folio umożliwia skanowanie dokumentów o formacie przekraczającym LTR/A4, które nie mieszczą się w podajniku. (Maksymalny format to 11" x 17"/A3). Aby skorzystać z tej funkcji, złóż dokument wzdłuż na pół iumieść go w podajniku. Skaner DR-C120 skanuje obydwie strony, po czym łączy zeskanowane obrazy w jeden. WAŻNE Podczas składania dokumentu należy ułożyć równo prawą ilewą stronę, tworząc ostre i proste zagięcie. W przeciwnym razie dokument może się zablokować lub obraz może nie być zeskanowany równo. Linia złożenia nie będzie skanowana. Należy o tym pamiętać, jeżeli zdjęcia, diagramy lub tekst leżą po obu stronach złożenia. Przy skanowaniu w formacie folio można korzystać wyłącznie ztrybu ręcznego. Dokumenty należy umieszczać w podajniku pojedynczo. Wyrównaj prowadnice odpowiednio do szerokości dokumentu. W przeciwnym razie obraz może być skrzywiony lub poruszony. Do skanowania złożonych dokumentów dźwignię wyboru trybu należy ustawić w pozycji (tryb ręczny). Złożone dokumenty należy umieścić, tak aby złożenie było po prawej stronie. Strona złożonego dokumentu skierowana ku górze będzie prawą stroną dokumentu po połączeniu obrazu. Podczas skanowania złożonego dokumentu ustaw opcję [Scanning Side] [Strona skanowania] w ustawieniach sterownika skanera na [Folio]. -> Podstawowe ustawienia warunków skanowania na s. 54. Maksymalny format scalonego obrazu to A3. 29

30 Skanowanie w Trybie długich dokumentów Typowa długość dokumentów skanowanych przy pomocy tego skanera to 356 mm (14"), ale po ustawieniu w skanerze trybu długich dokumentów można skanować dokumenty o długości do 3000 mm (118,1"). UWAGA W systemie Windows 8 znajduje się w następujących lokalizacjach. WAŻNE Korzystając z trybu skanowania długich dokumentów, należy pamiętać o następujących kwestiach. Podczas skanowania w trybie długich dokumentów, dokument może naciskać na brzegi podajnika i ulec uszkodzeniu, jeżeli będzie ułożony nierówno. Należy zachować ostrożność iumieścić dokument prosto. Podczas skanowania w trybie długich dokumentów, wykrywanie blokady papieru może działać z opóźnieniem, co może doprowadzić do uszkodzenia dokumentu. Należy zachować ostrożność, aby nie doprowadzić do blokady papieru. W celu skanowania długich dokumentów należy ustawić dźwignię wyboru trybu w położeniu trybu automatycznego, po czym skanować dokumenty pojedynczo. Skanowanie w trybie długich dokumentów może przebiegać wolniej. Jeżeli pamięć okaże się niewystarczająca, mogą wystąpić także błędy lub skanowanie nie będzie możliwe. 3 Kliknij pozycję [CANON DR-C120 USB], a następnie kliknij przycisk [Properties] [Właściwości]. Wyświetlone zostaną właściwości skanera. 4 Wybierz jeden z trybów skanowania długich dokumentów. W zależności od długości dokumentu wybierz [Long Document mode (1,000 mm)] [Tryb skanowania długich dokumentów (1000 mm)] lub [Long Document mode (3,000 mm)] [Tryb skanowania długich dokumentów (3000 mm)]. 1 Uruchom system Windows i zaloguj się jako użytkownik z uprawnieniami administratora. 2 Kliknij przycisk Start, a następnie kliknij [All Programs] [Wszystkie programy], [Canon DR-C120], [Canon imageformula Utility] [Narzędzie Canon imageformula]. Zostanie uruchomiony program narzędziowy imageformula. 30

31 5 Kliknij [OK]. Ustawianie warunków skanowania W celu skanowania w trybie długich dokumentów ustawienia należy skonfigurować następująco. CaptureOnTouch Ustaw [Page Size] [Rozmiar strony] na [Match original size] [Dopasuj do oryginału] na ekranie [Scanner setting] [Ustawienia skanera]. -> Ustawienia skanera na s. 41. Sterownik skanera Ustaw [Page Size] [Rozmiar strony] na [Match original size] [Dopasuj do oryginału] na karcie [Basic] [Podstawowe]. -> Podstawowe ustawienia warunków skanowania na s

32 Rozdział 6 Skanowanie przy pomocy CaptureOnTouch W tej sekcji opisano procedurę skanowania przy użyciu oprogramowania CaptureOnTouch. Do czego służy CaptureOnTouch? Uruchamianie i zamykanie CaptureOnTouch Scan First (Skanuj najpierw) Wybór zadania skanowania Skanowanie przyciskiem Start Ustawienia skanera Działania na ekranie skanowania ciągłego Wybór metody przetwarzania pliku wyjściowego Environmental Settings (Ustawienia eksploatacyjne) Do czego służy CaptureOnTouch? CaptureOnTouch to aplikacja do skanowania, która umożliwia skanowanie dokumentów w prosty sposób, zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie. Usługa chmurowa Skaner Sieć Umożliwia zapisanie skanowanych obrazów w wybranym folderze. Umożliwia drukowanie na określonej drukarce. Umożliwia otwarcie zeskanowanego pliku w wybranej aplikacji. Umożliwia uruchomienie programu poczty i dołączenie zeskanowanego pliku do nowej wiadomości. Program CaptureOnTouch oferuje liczne metody skanowania, z których można skorzystać wzależności od celu i wybranego oprogramowania. Scan First (Skanuj najpierw) Umożliwia skanowanie dokumentu, a następnie wybór metody przetwarzania pliku wyjściowego. Ta metoda umożliwia łatwe skanowanie dokumentu zgodnie z instrukcjami pojawiającymi się na ekranie. Wybór zadania skanowania Metoda ta umożliwia rejestrację ustawień skanowania od ustawienia warunków skanowania po format wyjściowy jako zadań. Następnie można skanować dokumenty, wybierając odpowiednie zadanie. Jest to metoda przydatna przy wielokrotnym skanowaniu przy użyciu ustalonej procedury. 32

33 Skanowanie po naciśnięciu przycisku Start Do przycisku Start domyślnie przypisana jest opcja Skanuj najpierw, wzwiązku z czym po włożeniu papieru wystarczy nacisnąć przycisk Start, aby rozpocząć skanowanie. Do przycisku Start można też przypisać dowolne zadanie. Formaty plików zapisanych obrazów Podczas korzystania z dowolnej metody przetwarzania plików wyjściowych oprócz [Print] [Drukuj] można określić jeden z następujących formatów plików. PDF TIFF JPEG BMP PPTX (format plików programu Microsoft PowerPoint 2007 lub nowszej wersji) Uruchamianie i zamykanie CaptureOnTouch Program CaptureOnTouch domyślnie działa w tle po uruchomieniu komputera. Kliknij dwukrotnie (ikonę CaptureOnTouch) na pasku narzędzi, aby uruchomić program CaptureOnTouch i wyświetlić główne okno. UWAGA Program CaptureOnTouch można również uruchomić z menu Start. Kliknij [Start] [All Programs] [Wszystkie programy] [Canon DR-C120] [DR-C120 CaptureOnTouch]. Po pierwszym uruchomieniu programu CaptureOnTouch na komputerze z zainstalowanym programem Evernote wyświetli się monit o potwierdzenie rejestracji zadań wysyłania zeskanowanych obrazów do programu Evernote. Po kliknięciu przycisku [Yes] [Tak] w programie CaptureOnTouch zostaną zarejestrowane dwa zadania programu Evernote. Czas pomiędzy naciśnięciem przycisku Start na skanerze arozpoczęciem skanowania skraca się, jeżeli zostanie zaznaczone pole wyboru [Make CaptureOnTouch resident] [Włącz CaptureOnTouch w tle] na karcie [Basic settings] [Ustawienia podstawowe] okna dialogowego [Environmental settings] [Ustawienia eksploatacyjne]. Aby uzyskać szczegółowe informacje na ten temat, zobacz Environmental Settings (Ustawienia eksploatacyjne) na s

34 Zamykanie programu CaptureOnTouch Aby zamknąć okno CaptureOnTouch, kliknij u góry okna. Spowoduje to zamknięcie okna, ale program CaptureOnTouch będzie nadal działać wtle. Aby zamknąć aplikację CaptureOnTouch, kliknij (ikonę CaptureOnTouch) na pasku zadań i wybierz z menu polecenie [Exit] [Zakończ]. Ponowne uruchomienie CaptureOnTouch Aby użyć programu CaptureOnTouch po wyłączeniu jego działania w tle, należy użyć jednej z następujących procedur. Program CaptureOnTouch zostanie ponownie uruchomiony i będzie znowu działać wtle. Kliknij [Start] [All Programs] [Wszystkie programy] [Canon DR-C120] [DR-C120 CaptureOnTouch]. Naciśnij przycisk Start na skanerze (w tym przypadku zostanie otwarte główne okno programu CaptureOnTouch i rozpocznie się skanowanie przy użyciu metody przypisanej do przycisku Start). Program CaptureOnTouch zakończy działanie w tle, a ikona zniknie z paska narzędzi. UWAGA W systemie Windows 8 znajduje się w następujących lokalizacjach. 34

35 Scan First (Skanuj najpierw) 4 Kliknij przycisk Start. Kolejność czynności: Skanowanie dokumentu -> Konfiguracja ustawień wyjściowych -> Przetwarzanie zeskanowanych obrazów 1 Umieść dokument w skanerze. 2 Kliknij [Scan First] [Skanuj najpierw]. Pojawi się główny ekran [Scan First] [Skanuj najpierw]. Dokument jest skanowany. Podczas skanowania oprócz ustawień skanera wyświetlana jest również liczba skanowanych stron. Po zakończeniu skanowania pojawi się ekran wyboru ustawień wyjściowych. 3 Ustaw metodę skanowania na głównym ekranie. PRZESTROGA Konfiguracja warunków skanowania wymagających dużej ilości pamięci komputera może uniemożliwić skanowanie. Jeżeli pojawi się komunikat o błędzie wynikającym z braku pamięci podczas skanowania, należy zamknąć aplikację i powtórzyć skanowanie przy użyciu innych ustawień. Kiedy plik wielostronicowego zeskanowanego dokumentu osiągnie rozmiar 2 GB, nie będzie można go zapisać. Jeżeli zostanie wyświetlony komunikat o błędzie, zmień ustawienia zapisywania. (1) Określ, czy włączyć skanowanie ciągłe. Jeżeli wyświetlasz podgląd zeskanowanego obrazu lub dzielisz dokument, aby skanować go w częściach, wybierz [ON] [Włącz], aby włączyć skanowanie ciągłe. (2) Określ, czy skanować dokument w pełnym trybie automatycznym. Jeżeli chcesz ustawić własne warunki skanowania, wybierz [OFF] [Wyłącz] i skonfiguruj ustawienia skanera. -> Ustawienia skanera na s

36 UWAGA Po zakończeniu skanowania dokumentu z opcją [Enable continuous scanning] [Włącz skanowanie ciągłe] ustawioną na [ON] [Włącz] pojawia się ekran skanowania ciągłego. -> Działania na ekranie skanowania ciągłego na s Skonfiguruj ustawienia przetwarzania pliku wyjściowego, a następnie kliknij przycisk przetwarzania pliku wyjściowego. Po włożeniu kolejnego dokumentu i kliknięciu przycisku [Scan] [Skanuj] rozpocznie się skanowanie włożonego dokumentu. Po zakończeniu skanowania wszystkich dokumentów kliknij [Next step] [Następny krok]. (1) Skonfiguruj ustawienia związane z przetwarzaniem pliku wyjściowego. -> Wybór metody przetwarzania pliku wyjściowego na s. 44 (2) Kliknij ten przycisk, aby dokonać przetwarzania plików wyjściowych skanowanych obrazów. Nazwa przycisku zależy od wybranej metody przetwarzania plików wyjściowych. Jeżeli jako metodę przetwarzania plików wyjściowych wybrano [Save to folder] [Zapisz w folderze], przycisk ten będzie nazywać się [Save] [Zapisz]. Po zakończeniu przetwarzania pliku wyjściowego pojawia się ekran końcowy. Skanowanie najpierw zostaje zakończone. UWAGA Aby powrócić do ekranu głównego skanowania, kliknij [Return to top] [Powróć do ekranu głównego]. Jeżeli wybrano metodę przetwarzania plików wyjściowych inną niż [Attach to ] [Załącz do wiadomości ] lub [Print] [Drukuj], można kliknąć [Open storage folder] [Otwórz folder przechowywania], aby otworzyć folder, w którym zostały zapisane zeskanowane obrazy. 36

37 Wybór zadania skanowania Kolejność czynności: Rejestracja zadania -> Wybór zadania -> Skanowanie dokumentu -> Przetwarzanie zeskanowanych obrazów 3 Określ metodę przetwarzania plików wyjściowych zadania. -> Wybór metody przetwarzania pliku wyjściowego na s. 44. UWAGA Na karcie Select Scan Job [Wybór zadania skanowania] nie można zmienić kolejności stron przy użyciu miniatur obrazów. Rejestracja i edycja zadań W CaptureOnTouch można zarejestrować do 10 zadań do użycia w funkcji Select Scan Job (Wybór zadania skanowania). 1 Kliknij przycisk. UWAGA Zadanie można przypisać do przycisku Start, wybierając [Start button] [Przycisk Start] jako ustawienie [Button assignment] [Przypisanie przycisku]. -> Skanowanie przyciskiem Start na s Wprowadź nazwę zadania i naciśnij klawisz Enter. 37

38 4 Kliknij [Output setting] [Ustawienia wyjściowe] w celu konfiguracji ustawień wyjściowych. Elementy ustawień przetwarzania pliku wyjściowego zależą od określonej metody. Szczegółowe informacje na temat elementów ustawień znajdują się w Pomocy programu CaptureOnTouch. Wybór zadania i skanowanie 1 Umieść dokument w skanerze. -> Rozdział 5 Umieszczanie dokumentów w skanerze na s. 23. Pojawi się główny ekran Select Scan Job (Wybór zadania skanowania). 2 Kliknij zadanie. UWAGA Jeżeli opcja [Check output after scanning] [Sprawdź ustawienia wyjściowe po zeskanowaniu] ma ustawienie [ON] [Włącz], można sprawdzić ustawienia wyjściowe po zeskanowaniu. Jeżeli opcja [Enable continuous scanning] [Włącz skanowanie ciągłe] ma ustawienie [ON] [Włącz], można kontynuować skanowanie po zeskanowaniu wszystkich stron. 38

39 3 Kliknij przycisk Start. UWAGA Aby powrócić do ekranu głównego wyboru zadania skanowania, kliknij [Return to top] [Powrót do ekranu głównego]. Jeżeli wybrano metodę przetwarzania plików wyjściowych inną niż [Attach to ] [Załącz do wiadomości ] lub [Print] [Drukuj], można kliknąć [Open storage folder] [Otwórz folder przechowywania], aby otworzyć folder, w którym zostały zapisane zeskanowane obrazy. Dokument jest skanowany. Podczas skanowania, oprócz ustawień skanera, wyświetlana jest również liczba skanowanych stron. Po zakończeniu skanowania wszystkich stron dokumentu zeskanowane obrazy przetwarzane są zgodnie z ustawieniami zarejestrowanego zadania, po czym pojawia się ekran końcowy. Jeżeli opcja [Enable continuous scanning] [Włącz skanowanie ciągłe] ma ustawienie [ON] [Włącz] Po zeskanowaniu wszystkich stron dokumentu pojawia się ekran Continuous Scanning (Skanowanie ciągłe). -> Działania na ekranie skanowania ciągłego na s. 43. Aby skanować kolejny dokument, umieść go w skanerze i kliknij przycisk [Scan] [Skanuj]. Po zakończeniu skanowania wszystkich dokumentów kliknij [Next step] [Następny krok]. PRZESTROGA Konfiguracja warunków skanowania wymagających dużej ilości pamięci komputera może uniemożliwić skanowanie. Jeżeli pojawi się komunikat o błędzie wynikającym z braku pamięci podczas skanowania, należy zamknąć aplikację i powtórzyć skanowanie przy użyciu innych ustawień. Kiedy plik wielostronicowego zeskanowanego dokumentu osiągnie rozmiar 2 GB, nie będzie można go zapisać. Jeżeli zostanie wyświetlony komunikat o błędzie, zmień ustawienia zapisywania. 39

Laserowe urządzenie wielofunkcyjne

Laserowe urządzenie wielofunkcyjne Laserowe urządzenie wielofunkcyjne Podręcznik użytkownika Przed rozpoczęciem korzystania z urządzenia należy przeczytać dokładnie ten podręcznik i zachować go w łatwo dostępnym miejscu na wypadek, gdyby

Bardziej szczegółowo

Podręcznik użytkownika DS-620

Podręcznik użytkownika DS-620 Podręcznik użytkownika DS-620 DS-720D DS-620 DS-720D Wersja A POL Korzystanie z dokumentacji Dziękujemy za zakup urządzenia Brother! Przeczytanie dokumentacji pomoże w pełnym wykorzystaniu zalet urządzenia.

Bardziej szczegółowo

Aby zapewnić prawidłowe i bezpieczne używanie tego urządzenia, przed użyciem należy przeczytać Informacje o bezpieczeństwie w tym podręczniku.

Aby zapewnić prawidłowe i bezpieczne używanie tego urządzenia, przed użyciem należy przeczytać Informacje o bezpieczeństwie w tym podręczniku. Aby zapewnić prawidłowe i bezpieczne używanie tego urządzenia, przed użyciem należy przeczytać Informacje o bezpieczeństwie w tym podręczniku. Informacje o Instrukcji obsługi Urządzenie zostało dostarczone

Bardziej szczegółowo

Skaner fotograficzny HP Scanjet 4370 Podręcznik użytkownika

Skaner fotograficzny HP Scanjet 4370 Podręcznik użytkownika Skaner fotograficzny HP Scanjet 4370 Podręcznik użytkownika HP Scanjet 4370 Podręcznik użytkownika Prawa autorskie i licencja 2005 Copyright Hewlett-Packard Development Company, L.P. Z wyjątkiem przypadków

Bardziej szczegółowo

Version 1.1. Readiris 14 Windows. Podręcznik użytkownika. 10/29/2012 I.R.I.S. Products & Technologies dgi

Version 1.1. Readiris 14 Windows. Podręcznik użytkownika. 10/29/2012 I.R.I.S. Products & Technologies dgi Version 1.1 Readiris 14 Windows Podręcznik użytkownika 10/29/2012 I.R.I.S. Products & Technologies dgi Readiris TM 14 - Podręcznik użytkownika Spis treści Podstawowe informacje o Readiris... 1 Co nowego

Bardziej szczegółowo

PODSTAWOWY PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA

PODSTAWOWY PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA PODSTAWOWY PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA MFC-J5910DW Wersja 0 POL Jeśli wymagana jest pomoc działu obsługi klienta Prosimy o wprowadzenie poniższych informacji, co umożliwi ich wykorzystanie w przyszłości: Numer

Bardziej szczegółowo

HP Scanjet 200/300. Instrukcja obsługi

HP Scanjet 200/300. Instrukcja obsługi HP Scanjet 200/300 Instrukcja obsługi Prawa autorskie i licencja 2012 Copyright Hewlett-Packard Development Company, L.P. Reprodukcja, adaptacja lub tłumaczenie niniejszych materiałów bez wcześniejszego

Bardziej szczegółowo

Lenovo IdeaPad Flex 14/Flex 14D Flex 15/Flex 15D

Lenovo IdeaPad Flex 14/Flex 14D Flex 15/Flex 15D Lenovo IdeaPad Flex 14/Flex 14D Flex 15/Flex 15D Podręcznik użytkownika Przed rozpoczęciem korzystania z komputera zapoznaj się z informacjami na temat bezpieczeństwa i ważnymi wskazówkami w dołączonych

Bardziej szczegółowo

X-E1. Podręcznik użytkownika DIGITAL CAMERA. Przed rozpoczęciem. Pierwsze kroki. Podstawy fotografowania i odtwarzania

X-E1. Podręcznik użytkownika DIGITAL CAMERA. Przed rozpoczęciem. Pierwsze kroki. Podstawy fotografowania i odtwarzania BL01756-E00 PL DIGITAL CAMERA X-E1 Podręcznik użytkownika Dziękujemy za zakup tego produktu. W niniejszym podręczniku opisano, jak używać aparatu cyfrowego FUJIFILM X-E1 i instalować dołączone do niego

Bardziej szczegółowo

HP Deskjet Ink Advantage All-in-One Series K209. Pomoc dla systemu Windows

HP Deskjet Ink Advantage All-in-One Series K209. Pomoc dla systemu Windows HP Deskjet Ink Advantage All-in-One Series K209 Pomoc dla systemu Windows HP Deskjet Ink Advantage All-in-One Series - K209 Spis treści 1 W jaki sposób?...3 2 Zapoznanie z HP All-in-One Elementy drukarki...5

Bardziej szczegółowo

Lenovo S20-30 / S20-30 Touch

Lenovo S20-30 / S20-30 Touch Lenovo S20-30 / S20-30 Touch Podręcznik użytkownika Przed rozpoczęciem korzystania z komputera zapoznaj się z informacjami na temat bezpieczeństwa i ważnymi wskazówkami w dołączonych instrukcjach. Uwagi

Bardziej szczegółowo

Polski. All-in-One PC. Podręcznik użytkownika. Seria P1801

Polski. All-in-One PC. Podręcznik użytkownika. Seria P1801 All-in-One PC Podręcznik użytkownika Seria P1801 PL7705 Styczeń 2013 Z tabletem firmy Asus P1801 musi być używana stacja PC P1801 Informacje o prawach autorskich Żadnej z części tego podręcznika, włącznie

Bardziej szczegółowo

Skaner INSTRUKCJA OBSŁUGI. Nr produktu 374154. www.conrad.pl. Strona 1 z 26

Skaner INSTRUKCJA OBSŁUGI. Nr produktu 374154. www.conrad.pl. Strona 1 z 26 INSTRUKCJA OBSŁUGI Skaner Nr produktu 374154 Strona 1 z 26 Wskazówka - Aby poprawnie zeskanować film należy ustawić górę obrazka w stronę tyłu skanera (kabel sieciowy i USB). Uważaj, żeby pokryta emulsją

Bardziej szczegółowo

Podręcznik użytkownika

Podręcznik użytkownika BL0293-0 PL DIGITAL CAMERA FINEPIX Seria SL000 Podręcznik użytkownika Dziękujemy za zakup tego produktu. W niniejszym podręczniku opisano, jak używać aparatu cyfrowego FUJIFILM i dołączonego do niego oprogramowania.

Bardziej szczegółowo

LS-14/LS-12 SZCZEGÓŁOWA INSTRUKCJA OBSŁUGI REJESTRATOR DŹWIĘKU PCM

LS-14/LS-12 SZCZEGÓŁOWA INSTRUKCJA OBSŁUGI REJESTRATOR DŹWIĘKU PCM REJESTRATOR DŹWIĘKU PCM LS-4/LS- Rejestrator dźwięku PCM Rejestrator dźwięku PCM SZCZEGÓŁOWA INSTRUKCJA OBSŁUGI Zahvaljujemo na kupnji Olympus digitalnog diktafona. Prosimy o przeczytanie niniejszej instrukcji

Bardziej szczegółowo

Lenovo G70-70/G70-80 Z70-80

Lenovo G70-70/G70-80 Z70-80 Lenovo G70-70/G70-80 Z70-80 Podręcznik użytkownika Przed rozpoczęciem korzystania z komputera zapoznaj się z informacjami na temat bezpieczeństwa i ważnymi wskazówkami w dołączonych instrukcjach. Uwagi

Bardziej szczegółowo

ABBYY FineReader 11 Podręcznik użytkowanika

ABBYY FineReader 11 Podręcznik użytkowanika ABBYY FineReader 11 2011 ABBYY. Wszystkie prawa zastrzeżone. Informacje w tym dokumencie mogą się zmienić bez uprzedzenia i nie niosą żadnych zobowiązań po stronie ABBYY. Oprogramowanie opisane w tym dokumencie

Bardziej szczegółowo

Lenovo Y70-70 Touch/ Y70-80 Touch

Lenovo Y70-70 Touch/ Y70-80 Touch Lenovo Y70-70 Touch/ Y70-80 Touch Podręcznik użytkownika Przed rozpoczęciem korzystania z komputera zapoznaj się z informacjami na temat bezpieczeństwa i ważnymi wskazówkami w dołączonych instrukcjach.

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi Nokia C2-00

Instrukcja obsługi Nokia C2-00 Instrukcja obsługi Nokia C2-00 Wydanie 1.1 2 Spis treści Spis treści Bezpieczeństwo 4 Dwa słowa o telefonie 5 Telefon z dwiema kartami SIM 5 Klawisze i części 5 Pierwsze kroki 6 Wkładanie karty SIM i baterii

Bardziej szczegółowo

CYFROWY REJESTRATOR WIDEO 4-/8-/16-/KANAŁOWY

CYFROWY REJESTRATOR WIDEO 4-/8-/16-/KANAŁOWY CYFROWY REJESTRATOR WIDEO 4-/8-/16-/KANAŁOWY DR4H-DVD / DR8H-DVD / DR16H-DVD UWAGA! Przy doborze dysków twardych należy stosować się do listy dysków kompatybilnych, zawartej w niniejszej instrukcji obsługi.

Bardziej szczegółowo

SoundTouch 30/20. Systemy muzyczne Wi-Fi. Podręcznik użytkownika

SoundTouch 30/20. Systemy muzyczne Wi-Fi. Podręcznik użytkownika SoundTouch 30/20 Systemy muzyczne Wi-Fi Podręcznik użytkownika Bezpieczeństwo Należy uważnie przeczytać ważne zalecenia dotyczące bezpieczeństwa oraz ich przestrzegać. Ułatwią one prawidłowe konfigurowanie

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi urządzenia Nokia X2 00

Instrukcja obsługi urządzenia Nokia X2 00 Instrukcja obsługi urządzenia Nokia X2 00 Wydanie 1.1 2 Spis treści Spis treści Bezpieczeństwo 4 Informacje ogólne 5 Kilka słów o urządzeniu 5 Usługi sieciowe 5 Pamięć współdzielona 6 Kody dostępu 6 Aktualizacje

Bardziej szczegółowo

Cyfrowy aparat fotograficzny Digitální fotoaparát

Cyfrowy aparat fotograficzny Digitální fotoaparát 4-32-058-93() Cyfrowy aparat fotograficzny Digitální fotoaparát DSC-HX Nadzór nad dystrybucją na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej sprawuje Sony Poland, 00-876 Warszawa, ul. Ogrodowa 58. Instrukcja

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi Nokia C3 00

Instrukcja obsługi Nokia C3 00 Instrukcja obsługi Nokia C3 00 Wydanie 4.0 2 Spis treści Spis treści Bezpieczeństwo 4 Pomoc techniczna 5 Krótko o urządzeniu Nokia C3 5 Główne cechy i funkcje 5 Klawisze i części 5 Wprowadzenie 7 Wkładanie

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi aplikacji Sharpdesk Mobile - wersja 2.1 Na urządzeniach iphone

Instrukcja obsługi aplikacji Sharpdesk Mobile - wersja 2.1 Na urządzeniach iphone Instrukcja obsługi aplikacji Sharpdesk Mobile - wersja 2.1 Na urządzeniach iphone SHARP CORPORATION Copyright 2012-2015 SHARP CORPORATION Wszelkie prawa zastrzeżone. 1 Spis treści 1 Charakterystyka produktu...

Bardziej szczegółowo

Podręcznik użytkownika Nokia 225

Podręcznik użytkownika Nokia 225 Podręcznik użytkownika Nokia 225 Wydanie 1.1 PL Podręcznik użytkownika Nokia 225 Spis treści Bezpieczeństwo 3 Pierwsze kroki 4 Klawisze i części 4 Wkładanie karty SIM, baterii i karty pamięci 4 Ładowanie

Bardziej szczegółowo

Instrukcja konfiguracji

Instrukcja konfiguracji Instrukcja konfiguracji skanera sieciowego Wprowadzenie Ustawienia z poziomu strony internetowej. Konfiguracja haseł Podstawowe ustawienia skanowania sieciowego Konfiguracja serwera pocztowego i serwera

Bardziej szczegółowo

Acronis i Acronis Secure Zone są zastrzeżonymi znakami towarowymi firmy Acronis, Inc.

Acronis i Acronis Secure Zone są zastrzeżonymi znakami towarowymi firmy Acronis, Inc. Copyright Acronis, Inc., 2000 2011. Wszelkie prawa zastrzeżone. Acronis i Acronis Secure Zone są zastrzeżonymi znakami towarowymi firmy Acronis, Inc. Acronis Compute with Confidence, Acronis Startup Recovery

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi rejestratora TruVision TVN 20

Instrukcja obsługi rejestratora TruVision TVN 20 Instrukcja obsługi rejestratora TruVision TVN 20 P/N 1070712B-PL REV 1.00 ISS 18SEP12 Copyright Znaki towarowe i patenty Producent Certyfikat Zgodność z przepisami FCC Zgodność ACMA Dyrektywy Unii Europejskiej

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi urządzenia Nokia 5730 Xpress Music. Wydanie 2

Instrukcja obsługi urządzenia Nokia 5730 Xpress Music. Wydanie 2 Instrukcja obsługi urządzenia Nokia 5730 Xpress Music Wydanie 2 2009 Nokia. Wszelkie prawa zastrzeżone. DEKLARACJA ZGODNOŚCI NOKIA CORPORATION niniejszym oświadcza, że produkt RM-465 jest zgodny z zasadniczymi

Bardziej szczegółowo