Podręcznik użytkownika

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Podręcznik użytkownika"

Transkrypt

1 Podręcznik użytkownika Przed rozpoczęciem pracy ze skanerem należy przeczytać niniejszy podręcznik. Po przeczytaniu podręcznika należy go przechowywać w bezpiecznym miejscu do użycia w przyszłości.

2 Spis treści Spis treści...2 Rozdział 1 Wprowadzenie...4 Informacje o niniejszej instrukcji...4 Funkcje skanera...6 Nazwy i funkcje poszczególnych części...7 Przepisy...9 Znaki towarowe...10 Rozdział 2 Ważne instrukcje dotyczące bezpieczeństwa...12 Lokalizacja urządzenia...12 Zasilacz sieciowy...13 Przenoszenie skanera...13 Obsługa...13 Utylizacja...14 Oddawanie skanera do naprawy...14 Rozdział 3 Instalacja oprogramowania...15 Wymagania systemowe...15 Zawartość dysku instalacyjnego...16 Instalacja oprogramowania...17 Rozdział 4 Połączenie skanera...20 Połączenie skanera z komputerem...20 Włączanie zasilania...21 Rozdział 5 Umieszczanie dokumentów w skanerze...23 Przygotowanie tac...23 Dokumenty...24 Podawanie arkuszy w trybie normalnym...25 Podawanie arkuszy w trybie ręcznym...27 Umieszczanie kart w podajniku...28 Umieszczanie złożonych dokumentów...29 Skanowanie w Trybie długich dokumentów...30 Rozdział 6 Skanowanie przy pomocy CaptureOnTouch...32 Do czego służy CaptureOnTouch?...32 Uruchamianie i zamykanie CaptureOnTouch...33 Scan First (Skanuj najpierw)...35 Wybór zadania skanowania...37 Skanowanie przyciskiem Start...40 Ustawienia skanera...41 Działania na ekranie skanowania ciągłego...43 Wybór metody przetwarzania pliku wyjściowego...44 Environmental Settings (Ustawienia eksploatacyjne)...46 Rozdział 7 Skanowanie przy pomocy CapturePerfect...49 Skanowanie przy użyciu programu CapturePerfect...49 Rozdział 8 Konfiguracja sterownika skanera...52 Konfiguracja i funkcje sterownika skanera...52 Podstawowe ustawienia warunków skanowania...54 Rozdział 9 Skanowanie specjalne...56 Praktyczne przykłady...56 Ograniczenia funkcji w zależności od ustawienia trybu...63 Rozdział 10 Konserwacja okresowa...65 Czyszczenie skanera...65 Czyszczenie szyby czujnika i rolek podajnika...66 Dostosowywanie współczynnika redukcji...68 Ustawienie automatycznego wyłączania...69 Rozdział 11 Wyjmowanie i ponowne wkładanie rolek i prowadnicy utrzymującej dokument...71 Cykl wymiany rolek...71 Resetowanie liczników...72 Wyjmowanie/wkładanie rolki podajnika...73 Wyjmowanie/wkładanie rolki zwrotnej...74 Wyjmowanie/wkładanie prowadnicy utrzymującej dokument Rozdział 12 Dezinstalacja oprogramowania...77 Odinstalowywanie

3 Rozdział 13 Rozwiązywanie problemów Usuwanie zablokowanego papieru Typowe problemy i ich rozwiązania Wskazówki ułatwiające pracę Rozdział 14 Dodatek Dane techniczne Części zamienne Opcje Wymiary zewnętrzne Indeks

4 Rozdział 1 Wprowadzenie Informacje o niniejszej instrukcji Dziękujemy za zakup Skanera dokumentów Canon imageformula DR-C120. Prosimy o uważne przeczytanie niniejszej instrukcji, a także instrukcji przedstawionych poniżej przed użyciem produktu. Dzięki temu można będzie w pełni zrozumieć funkcje tego skanera i korzystać z nich bardziej efektywnie. Po przeczytaniu podręcznika należy go przechowywać w bezpiecznym miejscu do użycia w przyszłości. Informacje o niniejszej instrukcji... 4 Funkcje skanera... 6 Nazwy i funkcje poszczególnych części... 7 Instrukcje obsługi skanera W skład dokumentacji niniejszego skanera wchodzą następujące podręczniki i instrukcje. Instrukcja instalacji Zawiera pełne i wszechstronne informacje na temat skanera. Podręcznik użytkownika (niniejsza instrukcja) Ta instrukcja zawiera pełne objaśnienie działania skanera. Jest ona dostępna na dodanym w komplecie dysku instalacyjnym w wersji elektronicznej. Podręcznik użytkownika będzie dostępny w następującej lokalizacji w menu Start po zainstalowaniu oprogramowania z Dysku instalacyjnego. Przepisy... 9 Znaki towarowe

5 W systemie Windows 8 znajduje się w następujących lokalizacjach. UWAGA Oznacza opis czynności lub zawiera dodatkowe objaśnienia dotyczące procedury. Zapoznanie się z uwagami jest bardzo zalecane. Symbole użyte w niniejszym podręczniku W niniejszym podręczniku użyto poniższych symboli w celu wyjaśnienia procedur, ograniczeń, środków ostrożności oraz operacji, które należy wykonać w celu zapewnienia bezpieczeństwa. OSTRZEŻENIE Oznacza, że niestosowanie się do ostrzeżenia może grozić śmiercią lub poważnymi obrażeniami ciała. W celu bezpiecznego korzystania zurządzenia należy zawsze zwracać uwagę na ostrzeżenia. PRZESTROGA Oznacza przestrogę dotyczącą czynności, których nieprawidłowe wykonanie może doprowadzić do obrażeń ciała lub szkód materialnych. W celu bezpiecznego korzystania zurządzenia należy zawsze zwracać uwagę na przestrogi. WAŻNE Oznacza wymagania i ograniczenia dotyczące obsługi. Należy dokładnie zapoznać się z tymi fragmentami podręcznika, aby zapewnić prawidłową obsługę urządzenia i uniknąć jego uszkodzenia. 5

6 Funkcje skanera Poniżej zostały opisane główne funkcje skanera dokumentów DR-C120. Kompaktowe wymiary Wymiary skanera: 298 mm (szer.) x 160 mm (wys.) x 160 mm (głęb.) (11,7" x 6,3" x 6,3") (z zamkniętą tacą podajnika i tacą wyrzucania dokumentów). Wymiary skanera z otwartą tacą podajnika i tacą wyrzucania dokumentów to 298 mm (szer.) x 245 mm (wys.) x 490 mm (głęb.) (11,7" x 9,8" x 19,5"). Szybki podajnik dokumentów Dokumenty można skanować z szybkością do 20 stron na minutę (dotyczy skanowania dokumentów jedno- lub dwustronnych o formacie A4 z rozdzielczością 200 dpi). Wysoka jakość obrazu Skaner wyposażony jest w czujnik o rozdzielczości optycznej 600 dpi umożliwiający skanowanie dokumentów oraz zapis obrazów wysokiej jakości. Taca wyrzucania dokumentów Taca wyrzucania umożliwia układanie skanowanych dokumentów jeden na drugim. Tacę wyrzucania należy otworzyć, jeżeli dokumenty nie są gładko wyrzucane. Dokumenty mogą być wyrzucane bez konieczności otwierania tacy. Interfejs USB 2.0 Skaner obsługuje standard Hi-Speed USB 2.0. Skanowanie w kolorze i w skali szarości Możliwe jest skanowanie dokumentów w 24-bitowej skali kolorów lub w 256-poziomowej skali szarości. Liczne tryby skanowania Skaner udostępnia następujące tryby skanowania w zależności od typu dokumentu: - Skanowanie jednostronne i dwustronne (z funkcją pominięcia pustej strony) - Podawanie ciągłe lub jednostronne Skanowanie wizytówek Umożliwia skanowanie wizytówek i dowodów osobistych. Wykrywanie formatu papieru Skaner automatycznie wykrywa rozmiar skanowanego dokumentu i usuwa niepotrzebną pustą przestrzeń wokół obrazu podczas zapisywania, nawet przy zapisie dokumentów o nieregularnych rozmiarach. Automatyczne rozpoznanie koloru Skaner wykrywa automatycznie, czy dokument jest kolorowy, w skali szarości czy czarno-biały i zapisuje obraz w odpowiedni sposób. Pełny tryb automatyczny Pełny tryb automatyczny jest udostępniany w programie CaptureOnTouch i sterowniku skanera. Umożliwia on skanowanie przy użyciu automatycznie określonych warunków. Warunki skanowania, takie jak tryb koloru i rozmiar strony są ustawiane automatycznie na podstawie skanowanego dokumentu. Automatyczne wykrywanie rozdzielczości Po włączeniu tej funkcji w ustawieniach programu CaptureOnTouch lub sterownika skanera wykrywa ona zawartość dokumentu i automatycznie określa rozdzielczość skanowania. Skanowanie formatu folio Możliwe jest skanowanie złożonych dokumentów. Skaner skanuje obydwie strony, po czym łączy zeskanowane obrazy w jeden. Korekcja przekosu Skaner wyrównuje zeskanowane obrazy, gdy wykryje, że dokument był przekrzywiony w podajniku. Tryby poprawiania czytelności tekstu Skaner ma dwa tryby poprawiania czytelności tekstu służące do poprawiania czytelności dokumentów na ciemnym lub niejednolitym tle oraz do poprawiania czytelności dokumentów, na których zarówno tekst, jak i tło są jasne. Dostępność tych trybów zależy od typu dokumentu. Color Drop-out (Odrzucanie kolorów) Skaner ma funkcję odrzucania kolorów umożliwiającą wybór koloru, który zostanie pominięty na zeskanowanym obrazie podczas skanowania w trybie czarno-białym lub w skali szarości. Funkcja pomijania pustych stron Skaner ma funkcję pomijania pustych stron umożliwiającą skanowanie dokumentów bez konieczności zapisywania obrazów pustych stron, bez względu na to, czy dokumenty są jednostronne, czy dwustronne. Skanowane są obie strony, ale pomija się zapisywanie obrazów uznanych za puste strony. Funkcja skanowania wstępnego Skaner ma funkcję skanowania wstępnego umożliwiającą regulację ustawień kontrastu i jasności na podglądzie, a następnie przesłanie dostosowanego obrazu do oprogramowania, bez konieczności ponownego skanowania dokumentu. 6

7 Funkcja podawania z panelu Po podaniu wszystkich dokumentów do skanowania można kontynuować skanowanie, ładując nowy dokument do skanera i naciskając przycisk Start. Dokumenty są zapisywane jako jeden skan, nawet jeżeli liczba stron przekracza dopuszczalną wartość maksymalną tacy podajnika skanera. Funkcja wzmacniania znaków i wierszy Jeżeli znaki i wiersze na zeskanowanych obrazach nie są wyraźnie widoczne, za pomocą tej funkcji można dostosować ich grubość. Scan First (Skanuj najpierw) Naciśnięcie przycisku Start powoduje uruchomienie programu CaptureOnTouch. Następnie można przeprowadzić skanowanie, postępując zgodnie ze wskazówkami na ekranie. Wybór zadania skanowania Warunki skanowania i metody przetwarzania zeskanowanych obrazów można rejestrować jako zadania. W programie CaptureOnTouch można zarejestrować do 10 zadań. Po wybraniu zarejestrowanego zadania można wykonać operacje skanowania w określonej kolejności. Auto Start Skaner ma funkcję automatycznego włączania umożliwiającą automatyczne rozpoczęcie skanowania po wykryciu włożenia dokumentu do podajnika. Tryb uśpienia Skaner oszczędza energię, wchodząc w tryb uśpienia, gdy nie skanuje dokumentów. UWAGA W zależności od używanego oprogramowania dodanego w komplecie dostępne mogą być nie wszystkie powyższe funkcje. Nazwy i funkcje poszczególnych części W tej części opisano nazwy części urządzenia i ich funkcje. Część tę należy przeczytać przed obsługiwaniem skanera, aby zapoznać się z jego częściami. Widok z przodu/z boku (1) Taca podajnika dokumentów Należy ją otworzyć, aby umieścić dokumenty. -> Przygotowanie tacy podajnika dokumentów na s. 23 (2) Obszar wyrzucania dokumentów Tutaj wyrzucane są skanowane dokumenty. (3) Przycisk Stop Tego przycisku należy użyć, aby przerwać skanowanie lub zakończyć podawanie z panelu. (4) Przycisk Start Ten przycisk należy nacisnąć, aby rozpocząć skanowanie. Można przypisać do niego funkcje przy użyciu oprogramowania CaptureOnTouch. (5) Przycisk zasilania Służy do włączania i wyłączania skanera. (6) Wskaźnik zasilania Wskaźnik ten świeci na niebiesko, gdy skaner jest włączony. 7

8 Widok z przodu (z otwartą tacą podajnika i tacą wyrzucania dokumentów) Widok od tyłu (1) Część przednia Należy ją otworzyć w celu usunięcia blokady papieru i czyszczenia skanera. -> Usuwanie zablokowanego papieru na s. 78, Czyszczenie szyby czujnika i rolek podajnika na s. 66 (2) Przycisk OPEN (Otwórz) Służy do otwierania części przedniej. (3) Podajnik dokumentów Tu należy umieścić dokument do skanowania. (4) Prowadnice dokumentów Prowadnice należy wyrównać odpowiednio do szerokości dokumentów. -> Rozdział 5 Umieszczanie dokumentów w skanerze na s. 23 (5) Taca wyrzucania dokumentów Tacę należy otworzyć, aby umożliwić ułożenie wyrzucanych dokumentów w stos. (6) Taca przedłużająca Tacę tę należy otworzyć, jeżeli dokumenty zwisają poza krawędź tacy wyrzucania dokumentów. (1) Gniazdo zasilania Do gniazda należy podłączyć zasilacz sieciowy dostarczony zurządzeniem. (2) Złącze USB Do gniazda należy włączyć kabel USB obsługujący złącze Hi-Speed USB 2.0. (3) Gniazdo zabezpieczenia przed kradzieżą Służy do zabezpieczenia urządzenia przed kradzieżą np. przy pomocy linki z zamkiem. 8

9 Dźwignia wyboru sposobu podawania Dźwignia ta służy do zmiany sposobu podawania dokumentów. Należy ją przesunąć wgórę, aby podawać dokumenty pojedynczo (w trybie normalnym). -> Podawanie arkuszy w trybie normalnym na s. 25 Należy ją przesunąć wdół, aby podawać dokumenty połączone, np. faktury, bez konieczności ich rozdzielania (w trybie ręcznym). -> Podawanie arkuszy w trybie ręcznym na s. 27 Ogranicznik wyrzucania papieru Ogranicznik wyrzucania papieru zapobiega zsuwaniu się zeskanowanych dokumentów z tacy wyrzucania dokumentów. Ogranicznik wyrzucania papieru należy ustawić w pozycji odpowiadającej długości skanowanych dokumentów. Przepisy Międzynarodowy program ENERGY STAR dotyczący urządzeń biurowych Jako partner programu ENERGY STAR firma CANON ELECTRONICS INC. ustaliła, że niniejsze urządzenie spełnia wymogi programu ENERGY STAR w zakresie wydajności energetycznej. Międzynarodowy program ENERGY STAR dotyczący urządzeń biurowych to program propagujący oszczędność energii przy stosowaniu komputerów i innych urządzeń biurowych. Program wspiera rozwój i rozpowszechnianie produktów wyposażonych w funkcje efektywnie redukujące zużycie energii elektrycznej. Program ma charakter otwarty i mogą wnim dobrowolnie uczestniczyć właściciele firm. Programem objęte są produkty biurowe, takie jak komputery, monitory, drukarki, faksy, kopiarki i skanery. Standardy i logo są ujednolicone dla wszystkich krajów uczestniczących w programie. Tylko Unia Europejska (i EOG). Ten symbol oznacza, że na podstawie dyrektywy WEEE (2002/96/WE) i prawa obowiązującego w kraju użytkownika produkt nie może być wyrzucany razem z odpadami komunalnymi. Produkt powinien zostać przekazany do wyznaczonego punktu odbioru, np. na zasadzie wymiany podczas zakupu nowego podobnego produktu, lub do autoryzowanego punktu odbioru zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego. Niewłaściwe postępowanie z tego rodzaju odpadami może mieć niekorzystny wpływ na środowisko i zdrowie ludzkie ze względu na obecność wurządzeniach elektrycznych i elektronicznych substancji potencjalnie niebezpiecznych. Jednocześnie właściwa współpraca przy odpowiedniej utylizacji tego produktu może przyczynić się do efektywnego wykorzystania zasobów naturalnych. Szczegółowe informacje dotyczące miejsc przekazywania zużytego sprzętu do recyklingu można uzyskać kontaktując się z lokalnym urzędem miasta, instytucją odpowiedzialną za wywóz odpadów lub organizacją nadzorującą program WEEE lub z lokalną firmą zajmującą się wywozem odpadów komunalnych. Dalsze informacje dotyczące zwrotu i recyklingu produktów WEEE można uzyskać, odwiedzając stronę (Europejski Obszar Gospodarczy: Norwegia, Islandia i Liechtenstein) 9

10 Nazwy modeli Następujące nazwy mogą być podawane w przepisach bezpieczeństwa w każdym obszarze sprzedaży skanera dokumentów. DR-C120: Model M Zastrzeżenia Informacje zawarte w niniejszym dokumencie mogą ulec zmianie bez uprzedzenia. CANON ELECTRONICS INC. NIE UDZIELA ŻADNEGO RODZAJU GWARANCJI, WYRAŹNEJ ANI DOROZUMIANEJ, W STOSUNKU DO NINIEJSZYCH MATERIAŁÓW (Z WYJĄTKIEM GWARANCJI UDZIELONYCH W NINIEJSZYM DOKUMENCIE), M.IN. GWARANCJI DOTYCZĄCEJ PRZYDATNOŚCI HANDLOWEJ, PRZYDATNOŚCI DO SPRZEDAŻY LUB PRZYDATNOŚCI DO OKREŚLONEGO CELU LUB CHRONIĄCEJ PRZED NARUSZENIEM PRAWA. CANON ELECTRONICS INC. NIE PONOSI ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA JAKIEGOKOLWIEK RODZAJU SZKODY BEZPOŚREDNIE, PRZYPADKOWE LUB NASTĘPCZE ORAZ ZA STRATY LUB WYDATKI WYNIKŁE Z KORZYSTANIA Z NINIEJSZYCH MATERIAŁÓW. CANON ELECTRONICS INC. NIE PONOSI ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA PRZECHOWYWANIE LUB POSTĘPOWANIE Z DOKUMENTAMI SKANOWANYMI ZA POMOCĄ TEGO PRODUKTU ANI ZA PRZECHOWYWANIE I POSTĘPOWANIE Z POWSTAŁYMI W WYNIKU TEGO DANYMI OBRAZU. UŻYTKOWNIK PONOSI ODPOWIEDZIALNOŚĆ ZA KONTROLOWANIE ZESKANOWANYCH OBRAZÓW I WERYFIKACJĘ PRAWIDŁOWOŚCI DANYCH, JEŻELI ZAMIERZA ZNISZCZYĆ ORYGINALNE ZESKANOWANE DOKUMENTY. MAKSYMALNA ODPOWIEDZIALNOŚĆ CANON ELECTRONICS INC. NA MOCY NINIEJSZEJ GWARANCJI OGRANICZA SIĘ DO CENY ZAKUPU PRODUKTU OBJĘTEGO NINIEJSZĄ GWARANCJĄ. Znaki towarowe Canon i logo Canon są zarejestrowanymi znakami towarowymi Canon Inc. na terenie Stanów Zjednoczonych i mogą być również znakami towarowymi lub zarejestrowanymi znakami towarowymi w innych krajach. imageformula jest znakiem towarowym CANON ELECTRONICS INC. Microsoft, Windows, Windows Vista, PowerPoint i SharePoint są zarejestrowanymi znakami towarowymi lub znakami towarowymi firmy Microsoft Corporation na terenie Stanów Zjednoczonych i w innych krajach. Zrzuty ekranowe produktów firmy Microsoft zostały przedrukowane za zgodą Microsoft Corporation. ENERGY STAR jest zarejestrowanym znakiem towarowym Agencji Ochrony Środowiska USA (United States Environmental Protection Agency). ISIS jest znakiem towarowym Emc Corporation na terenie Stanów Zjednoczonych. Google i Google docs są znakami towarowymi Google Inc. Copyright Nuance Communications, Inc. Wszelkie prawa zastrzeżone. Nuance, ecopy, OmniPage i PaperPort są znakami towarowymi lub zarejestrowanymi znakami towarowymi firmy Nuance Communications, Inc. lub jej podmiotów stowarzyszonych na terenie Stanów Zjednoczonych i innych krajów. Adobe, logo Adobe, Acrobat, logo Adobe PDF i Adobe Reader są znakami towarowymi lub zarejestrowanymi znakami towarowymi Adobe Systems Incorporated na terenie Stanów Zjednoczonych i innych krajów. Inne produkty oraz inne nazwy firmowe wymienione w tym dokumencie mogą być znakami towarowymi ich właścicieli. Symbole TM i nie są jednak używane w tym dokumencie. 10

11 Prawa autorskie Copyright 2012 by CANON ELECTRONICS INC. Wszelkie prawa zastrzeżone. Zabrania się powielania, reprodukowania lub transmitowania niniejszej publikacji w jakiejkolwiek formie i w jakikolwiek sposób, elektronicznie lub mechanicznie, w tym wykonywania kserokopii, nagrywania lub przechowywania w systemach przechowywania lub wyszukiwania informacji bez wcześniejszego pisemnego zezwolenia firmy CANON ELECTRONICS INC. 11

12 Rozdział 2 Ważne instrukcje dotyczące bezpieczeństwa W celu zapewnienia bezpiecznej pracy skanera należy przeczytać ostrzeżenia i zasady bezpieczeństwa podane poniżej. Lokalizacja urządzenia Zasilacz sieciowy Przenoszenie skanera Obsługa Utylizacja Oddawanie skanera do naprawy Lokalizacja urządzenia Na wydajność skanera ma wpływ otoczenie, w jakim został on zainstalowany. Należy się upewnić, że miejsce instalacji skanera odpowiada następującym wymogom. Wokół skanera należy pozostawić wolną przestrzeń umożliwiającą pracę, konserwację i wentylację. 100 mm (3,94") 100 mm (3,94") 100 mm (3,94") 12 Należy zapewnić odpowiednią wolną przestrzeń z przodu skanera na dokumenty wyrzucane po skanowaniu. Nie należy ustawiać urządzenia w miejscu narażonym na bezpośrednie działanie światła słonecznego. Jeżeli nie można tego uniknąć, należy zaciągnąć zasłony, tak aby skaner znajdował się w cieniu. Należy unikać ustawiania urządzenia w pomieszczeniach silnie zakurzonych. Należy unikać miejsc ciepłych i wilgotnych, np. w pobliżu kranu, grzejnika wody lub nawilżacza. Należy również unikać miejsc, w których znajdować się mogą opary amoniaku. Należy unikać miejsc w pobliżu substancji lotnych lub łatwopalnych takich, jak alkohol lub rozcieńczalnik. Nie należy ustawiać urządzenia w miejscach narażonych na wibracje. Nie należy narażać skanera na nagłe zmiany temperatury. Jeżeli chłodne pomieszczenie, w którym znajduje się skaner, zostanie szybko ogrzane, wewnątrz urządzenia mogą powstać krople wody (kondensacja pary wodnej). Może to doprowadzić do znacznego pogorszenia jakości skanowania.

13 Dla zapewnienia najlepszej jakości skanowania zalecane są następujące warunki: - Temperatura pokojowa: od 10 C do 32,5 C (od 50 F do 90,5 F) - Wilgotność: od 20% do 80% wilgotności względnej Nie należy ustawiać skanera w pobliżu urządzeń wytwarzających pole magnetyczne (np. głośniki, odbiorniki telewizyjne lub radiowe). Zasilacz sieciowy Urządzenie należy podłączać jedynie do gniazdka zasilania o zgodnym z wymogami napięciu znamionowym oraz częstotliwości sieciowej (120 V, 60 Hz lub V, 50/60 Hz wzależności od regionu). Nie wolno włączać innych urządzeń do tego samego gniazdka, do którego podłączony jest skaner. Jeżeli używany jest przedłużacz, jego wartość znamionowa musi być zgodna z wymogami skanera. Nie wolno demontować lub modyfikować zasilacza sieciowego, ponieważ jest to niebezpieczne. Kabel zasilający może ulec uszkodzeniu, jeżeli jest często nadeptywany lub jeżeli umieszczone są na nim ciężkie przedmioty. Używanie uszkodzonego kabla zasilającego i zasilacza sieciowego może doprowadzić do wypadku takiego, jak pożar czy porażenie prądem. Nie należy używać zwiniętego kabla. Nie wolno pociągać bezpośrednio za przewód zasilający. Rozłączając kabel zasilania, należy chwycić za wtyczkę iwyjąć ją z gniazdka. W otoczeniu wtyczki nie powinny znajdować się przedmioty, które mogłyby przeszkodzić wrozłączeniu kabla zasilania w nagłym wypadku. Należy używać wyłącznie zasilacza sieciowego dostarczonego ze skanerem. Nie należy używać zasilacza sieciowego dostarczonego ze skanerem do podłączenia innych produktów. Z pytaniami dotyczącymi zasilania urządzenia należy zwrócić się do autoryzowanego sprzedawcy produktów firmy Canon lub pracownika obsługi. Przenoszenie skanera W celu przeniesienia skanera należy go chwycić obiema rękami, tak aby go nie upuścić. Waga skanera wynosi około 1,8 kg (3,97 lb). Przed przenoszeniem skanera należy się upewnić, że kabel interfejsu i zasilacz sieciowy zostały odłączone. Przenoszenie skanera z podłączonymi przewodami może doprowadzić do uszkodzenia gniazdek i złączy. Obsługa OSTRZEŻENIE Podczas obsługi skanera należy zawsze pamiętać o następujących środkach ostrożności. Ich nieprzestrzeganie może doprowadzić do pożaru lub porażenia prądem. W pobliżu skanera nie wolno używać alkoholi, benzenu, rozcieńczalnika ani żadnych innych substancji łatwopalnych. Nie wolno przecinać, uszkadzać ani modyfikować przewodu zasilającego. Nie należy umieszczać na kablu zasilania ciężkich przedmiotów, nie wolno pociągać lub nadmiernie zaginać kabla. Kabla zasilania nie należy podłączać mokrymi dłońmi. Nie należy podłączać skanera do wielogniazdowej listwy zasilającej. Nie należy zwijać lub skręcać kabla zasilania, gdyż może to doprowadzić do pożaru lub porażenia prądem. Podłączając kabel, należy się upewnić, że wtyczka jest całkowicie i pewnie umieszczona w gnieździe zasilania. 13

14 Należy używać wyłącznie kabla zasilania i zasilacza sieciowego dostarczonych ze skanerem. Nie wolno demontować ani modyfikować skanera. Nie wolno demontować lub modyfikować zasilacza sieciowego w żaden sposób, gdyż jest to niebezpieczne. Przed czyszczeniem skanera należy go wyłączyć iodłączyć kabel zasilania. Skaner należy czyścić lekko wilgotną imocno wykręconą szmatką. Nie wolno używać alkoholi, benzenu, rozcieńczalników lub żadnych innych substancji łatwopalnych. Jeżeli skaner wydaje podczas pracy nietypowe dźwięki, pojawia się dym, wysoka temperatura lub nietypowy zapach, a także gdy skaner nie działa prawidłowo lub pojawiają się inne zakłócenia w jego pracy, należy go natychmiast wyłączyć oraz odłączyć kabel zasilania z gniazdka. Następnie należy skontaktować się z autoryzowanym sprzedawcą produktów firmy Canon lub pracownikiem obsługi w celu uzyskania dalszych informacji. Skanera nie wolno upuszczać ani poddawać silnym wstrząsom i uderzeniom. W razie uszkodzenia skanera należy go natychmiast wyłączyć iodłączyć kabel zasilania z gniazdka. Następnie należy skontaktować się z autoryzowanym sprzedawcą produktów firmy Canon lub pracownikiem obsługi w celu dokonania przeglądu technicznego skanera. Przed przenoszeniem skanera należy go wyłączyć iodłączyć kabel zasilania z gniazdka. PRZESTROGA Nie należy ustawiać skanera na powierzchni niestabilnej lub pochyłej ani też w miejscu narażonym na silne wibracje, ponieważ może to spowodować upadek urządzenia i doprowadzić do obrażeń ciała lub uszkodzenia skanera. Nie należy umieszczać na skanerze niewielkich metalowych przedmiotów takich jak zszywki, spinacze lub biżuteria. Przedmioty te mogą wpaść do wnętrza skanera oraz spowodować pożar lub porażenie prądem. W razie wpadnięcia przedmiotów tego typu do skanera należy natychmiast wyłączyć skaner oraz odłączyć kabel zasilania z gniazdka. Następnie należy skontaktować się z autoryzowanym sprzedawcą produktów firmy Canon lub pracownikiem obsługi w celu dokonania przeglądu technicznego skanera. Nie należy instalować skanera w pomieszczeniach wilgotnych lub zakurzonych. Może to doprowadzić do pożaru lub porażenia prądem. Nie należy umieszczać żadnych przedmiotów na skanerze. Przedmioty te mogą spaść powodując uszkodzenia ciała. Urządzenie należy podłączać jedynie do gniazdka zasilania o zgodnym z wymogami napięciu znamionowym oraz częstotliwości sieciowej (120 V, 60 Hz lub V, 50/60 Hz wzależności od regionu). Odłączając kabel zasilania od gniazda, należy pewnie trzymać za wtyczkę. Nie wolno ciągnąć bezpośrednio za kabel zasilania, gdyż może to doprowadzić do uszkodzenia lub odsłonięcia głównego przewodu kabla powodując pożar lub porażenie prądem. Należy pozostawić wolną przestrzeń wokół kabla zasilającego, aby możliwe było jego szybkie odłączenie. W pobliżu kabla zasilającego nie należy ustawiać przedmiotów uniemożliwiających dostęp i jego odłączenie w nagłym wypadku. Nie wolno dopuszczać do wylania wody lub łatwopalnych substancji (alkoholi, rozcieńczalników, benzenu itp.) do wnętrza skanera, gdyż może to doprowadzić do pożaru lub porażenia prądem. Jeśli skaner nie jest używany przez dłuższy czas, np. w nocy, należy go wyłączyć. Jeżeli skaner nie będzie używany przez dłuższy czas, np. podczas dni wolnych od pracy, należy go wyłączyć oraz odłączyć kabel zasilania z gniazda zasilania. Nie należy nosić luźnych ubrań lub biżuterii podczas obsługi skanera, ponieważ mogą one zaczepić się wurządzeniu. Grozi to obrażeniami ciała. Szczególną ostrożność powinny zachować osoby noszące krawaty lub mające długie włosy. W razie uwięźnięcia jakiegokolwiek przedmiotu w skanerze należy natychmiast wyłączyć kabel zasilania, aby wstrzymać pracę urządzenia. Umieszczając papier w skanerze i usuwając zablokowany papier, należy zachować ostrożność. O krawędź kartki papieru można się skaleczyć. Utylizacja W celu utylizacji skanera należy zastosować się do lokalnych przepisów prawa lub skonsultować się ze sprzedawcą skanera. Oddawanie skanera do naprawy Po zgłoszeniu wniosku o naprawę należy przesłać skaner pod wskazany adres. Do wysłania skanera należy użyć pudełka, wktórym został zakupiony. Po umieszczeniu skanera w pudełku należy go solidnie zabezpieczyć materiałem opakowaniowym. 14

15 Rozdział 3 Instalacja oprogramowania W tej części omówiono procedurę instalacji oprogramowania przy użyciu dysku instalacyjnego (DVD) dodanego w komplecie z produktem. Wymagania systemowe...15 Zawartość dysku instalacyjnego...16 Instalacja oprogramowania...17 Wymagania systemowe Do optymalnej pracy skanera zalecane są następujące wymagania systemowe. (stan na grudzień 2012 r.) Komputer - Procesor: Intel Core 2 Duo 1,66 GHz lub szybszy - Pamięć: 1 GB lub więcej - Dysk twardy: 3 GB lub więcej dostępnego miejsca do zainstalowania całego oprogramowania - Interfejs USB: Hi-Speed USB Monitor: Zalecana rozdzielczość (XGA) lub wyższa - Napęd optyczny: Napęd do odczytu dysków DVD System operacyjny - Microsoft Windows XP Service Pack 3 lub nowszy - Microsoft Windows XP x64 Edition Service Pack 2 lub nowszy - Microsoft Windows Vista Service Pack 2 lub nowszy (wersja 32-bitowa i 64-bitowa) - Microsoft Windows 7 Service Pack 1 lub nowszy (wersja 32-bitowa i 64-bitowa) - Microsoft Windows 8 (wersje 32- i 64-bitowe) Inne wymagania - Oprogramowanie zgodne ze standardem ISIS lub TWAIN i z powyższymi systemami operacyjnymi. -.NET Framework 3.5 lub nowsza wersja PRZESTROGA Należy korzystać z najnowszego sterownika USB 2.0 udostępnionego przez Microsoft. W celu uzyskania szczegółowych informacji należy skonsultować się z lokalnym autoryzowanym sprzedawcą produktów firmy Canon. Jeżeli standardowym interfejsem USB komputera jest USB Full-Speed (równoważny USB 1.1), to szybkość skanowania jest mniejsza. Należy używać kabla USB dostarczonego ze skanerem. Jeżeli dane techniczne procesora, pamięci, karty interfejsu lub inne dane techniczne nie są zgodne z wymaganiami instalacyjnymi, szybkość skanowania i przesyłu danych może być znacznie obniżona. Nawet gdy komputer spełnia wszystkie wymogi techniczne, szybkość skanowania może się różnić wzależności od zastosowanych ustawień skanowania. 15

16 Sterowniki dostarczone ze skanerem nie muszą funkcjonować ze wszystkimi programami zgodnymi ze standardem ISIS lub TWAIN. W celu uzyskania szczegółowych informacji należy skontaktować się ze sprzedawcą oprogramowania. Uwagi dotyczące 64-bitowych systemów operacyjnych Sterownik skanera dodany do tego produktu obsługuje skanowanie tylko w aplikacjach 32-bitowych. Nawet w przypadku aplikacji 32-bitowych nie można zagwarantować działania ze wszystkimi aplikacjami zgodnymi ze standardami ISIS/TWAIN. Szybkość skanowania może się różnić wzależności od specyfikacji komputera. Zawartość dysku instalacyjnego Zainstaluj z dostarczonego dysku instalacyjnego następujące oprogramowanie wymagane do pracy skanera. CaptureOnTouch Jest to narzędzie do skanowania przeznaczone specjalnie do tego produktu. CapturePerfect 3.1 Jest to aplikacja do skanowania przeznaczona do skanera zserii DR. Sterownik skanera Jest to sterownik przeznaczony do tego skanera. Oprogramowanie innych producentów Na dysku instalacyjnym (DVD-ROM) dostarczonym z urządzeniem znajduje się także następujące oprogramowanie. Szczegółowe informacje na temat instalowania tych aplikacji można znaleźć w pliku Readme.txt. Presto! BizCard Oprogramowanie do zarządzania wizytówkami firmy NewSoft Technology Corp. * Presto! BizCard jest zarejestrowanym znakiem towarowym NewSoft Technology Corp. OmniPage SE Oprogramowanie do optycznego rozpoznawania tekstu (OCR) firmy Nuance Communications Inc. z obsługą wielu języków. Oprogramowanie OmniPage dodane do niniejszego skanera obsługuje język angielski, francuski, niemiecki, hiszpański iwłoski. Oprogramowania tego nie można instalować w systemach operacyjnych w innych językach. PaperPort Oprogramowanie do zarządzania plikami firmy Nuance Communications Inc. ułatwiające przechowywanie, porządkowanie i wyszukiwanie dokumentów w formacie cyfrowym. - Aby uzyskać pomoc związaną z tym produktem, należy zainstalować wersję Professional. Instalacje na temat uzyskiwania wersji Professional można uzyskać pod następującym adresem: partneroffer/canon ecopy PDF Pro Office Oprogramowanie firmy Nuance Communications do tworzenia i edycji plików PDF. PRZESTROGA Podczas skanowania przy użyciu oprogramowania innych producentów należy skonfigurować warunki skanowania przy użyciu sterownika tego skanera. Szczegółowe informacje dotyczące otwierania sterownika skanera można znaleźć w instrukcjach obsługi dodanych do każdej z aplikacji. Oprogramowanie do usług chmurowych W przypadku niektórych programów innych producentów do korzystania z ich funkcji wymagane jest konto w usłudze chmurowej. Oprogramowanie Dodatek Google docs do programu CaptureOnTouch Evernote Używana usługa chmurowa Google docs Evernote Podczas zakładania konta należy wyrazić zgodę na warunki świadczenia usługi. Szczegółowe informacje można uzyskać w witrynie internetowej usługodawcy. Zwykła instalacja powyższego oprogramowania nie wymaga konta. 16

17 Instalacja oprogramowania Procedura instalacji oprogramowania jest następująca: 2 Kliknij przycisk [Typical Installation] [Instalacja standardowa]. WAŻNE Oprogramowanie należy zainstalować przed połączeniem skanera z komputerem. Zaloguj się do systemu Windows jako administrator. Przed instalacją oprogramowania należy zamknąć wszystkie inne programy. 1 Włóż dysk instalacyjny do napędu komputera. Menu instalacyjne włącza się automatycznie po włożeniu dysku do napędu. (Jeżeli menu nie włączy się, uruchom plik setup.exe z dysku). Instalacja oprogramowania innych producentów Po wybraniu opcji [Custom Installation] [Instalacja niestandardowa] można wybrać do zainstalowania oprogramowanie innych producentów. W systemie Windows 7/8/Vista Jeżeli pojawi się ekran [User Account Control] [Kontrola konta użytkownika], kliknij przycisk [Yes] [Tak] lub [Allow] [Zezwól]. UWAGA Po wybraniu programu Evernote uruchomi się przeglądarka internetowa i pojawi się strona internetowa, z której można pobrać to oprogramowanie podczas instalacji. Pobierz i zainstaluj to oprogramowanie zgodnie z instrukcjami zamieszczonymi na stronie internetowej. Do instalacji programu Evernote jest potrzebne połączenie z Internetem. Aby zainstalować ponownie określony program, który został uprzednio usunięty, wybierz [Custom Installation] [Instalacja niestandardowa], a następnie wybierz odpowiedni program. 17

18 3 Kliknij [Install] [Zainstaluj]. UWAGA Instalacja funkcji EMC Cloud Capture 4 Aby ukończyć instalację, postępuj zgodnie ze wskazówkami wyświetlanymi na ekranie. Oprogramowanie EMC Captiva Cloud Runtime umożliwia korzystanie z aplikacji internetowych. Funkcję tę należy włączyć, jeżeli jest obsługiwana przez aplikacje. Należy zainstalować ją tylko wtedy, gdy korzysta się z obsługiwanych aplikacji. 5 Kliknij [Exit] [Zakończ], aby zakończyć instalację oprogramowania. 18

19 W systemie Windows 8 W zależności od środowiska systemowego przeglądarka internetowa może podczas instalacji uruchomić się w trybie pełnoekranowym. W takim przypadku zaczekaj na zakończenie przetwarzania, a następnie powróć do pulpitu i kontynuuj proces instalacji. 19

20 Rozdział 4 Połączenie skanera Podłącz skaner do komputera i gniazdka zasilania. Połączenie skanera z komputerem Włączanie zasilania Połączenie skanera z komputerem Połącz skaner z komputerem. WAŻNE Nie należy podłączać skanera do komputera przed zainstalowaniem oprogramowania. Przed połączeniem skanera z komputerem należy sprawdzić, czy zasilanie skanera jest WYŁĄCZONE. Jeżeli zasilanie jest WŁĄCZONE, należy je WYŁĄCZYĆ. 1 Połącz kabel zasilania z zasilaczem sieciowym. 2 Włóż wtyczkę zasilacza sieciowego do gniazda zasilania ztyłu skanera. 20

21 3 Aby połączyć skaner z komputerem, użyj dostarczonego kabla USB. Włączanie zasilania Skaner można włączać iwyłączać przyciskiem zasilania znajdującym się z przodu skanera. 1 Upewnij się, że skaner i komputer są prawidłowo połączone kablem USB. 2 Naciśnij przycisk zasilania. Po włączeniu zasilania wskaźnik zasilania świeci na niebiesko. 21

22 UWAGA Kiedy skaner zostanie włączony po raz pierwszy, na pasku zadań systemu Windows pojawia się komunikat podobny do pokazanego poniżej. Po chwili zakończy się automatyczne rozpoznawanie skanera i skaner będzie gotowy do użytku. UWAGA Ustawienie automatycznego wyłączania skanera jest włączone domyślnie, w związku z czym skaner wyłącza się automatycznie po 4 godzinach bezczynności. Aby uzyskać informacje na temat wyłączania tego ustawienia, zobacz Ustawienie automatycznego wyłączania na s. 69. Kiedy skaner jest poprawnie podłączony do komputera, na pasku zadań pojawia się ikona (CaptureOnTouch). Jeżeli ikona paska zadań wygląda tak:, skaner nie jest poprawnie podłączony do komputera. Sprawdź stan zasilania ikabla USB. Wyłączanie zasilania Naciśnij i przytrzymaj przycisk zasilania, aż wskaźnik się wyłączy. WAŻNE Po wyłączeniu skanera należy odczekać co najmniej 10 sekund przed jego ponownym włączeniem. Jeżeli skaner nie będzie używany przed dłuższy czas, należy wyłączyć kabel zasilania z gniazda zasilania ze względów bezpieczeństwa. 22

23 Rozdział 5 Umieszczanie dokumentów wskanerze Dokumenty można podawać w dwóch trybach: trybie normalnym i trybie ręcznym. Tryb normalny polega na ciągłym podawaniu stron ze stosu umieszczonego na tacy podajnika. Tryb ręczny oznacza podawanie po jednym arkuszu lub umieszczanie dokumentów składających się zkilku połączonych stron. Metodę podawania dokumentów można zmienić, ustawiając odpowiednio dźwignię wyboru trybu podawania. Przygotowanie tac...23 Dokumenty...24 Podawanie arkuszy w trybie normalnym...25 Podawanie arkuszy w trybie ręcznym...27 Umieszczanie kart w podajniku...28 Umieszczanie złożonych dokumentów...29 Skanowanie w Trybie długich dokumentów...30 Przygotowanie tac Tacę podajnika należy przygotować wzależności od formatu i typu papieru. Przygotowanie tacy podajnika dokumentów Otwórz tacę podajnika dokumentów. Przygotowanie tacy wyrzucania dokumentów Otwórz tacę wyrzucania dokumentów. 23

24 UWAGA Dokumenty można skanować przy zamkniętej tacy wyrzucania. Tacę wyrzucania dokumentów należy otworzyć, aby możliwe było ułożenie wyrzucanych dokumentów w stos. Przedłużenie tacy należy otworzyć, jeżeli dokument zwisa Przygotowanie ogranicznika dokumentów Ogranicznik dokumentów należy ustawić w pozycji odpowiadającej długości skanowanego dokumentu. Dokumenty Skaner służy do skanowania dokumentów w różnych formatach: od wizytówek i czeków po LTR/A4. Poniżej przedstawiono rozmiary dokumentów, które można skanować przy pomocy skanera. Papier zwykły poza krawędź tacy głównej. Rozmiar Szerokość: Od 50,8 mm do 215,9 mm (od 2" do 8,5") Długość: Od 53,9 mm do 355,6 mm (od 2,12" do 14")* Gramatura papieru Tryb normalny: Od 52 do 128 g/m 2 (od 14 do 32 lb bond) Od 0,06 mm do 0,15 mm (od 0,0024" do 0,0059") Tryb ręczny: Od 40 do 157 g/m 2 (od 11 do 42 lb bond) Od 0,05 mm do 0,20 mm (od 0,002" do 0,0079") * Można skanować dokumenty o długości do 3000 mm (118,1"), ustawiając skaner w Trybie długich dokumentów. -> Skanowanie w Trybie długich dokumentów na s. 30 WAŻNE Dokument musi spełniać następujące warunki, aby możliwe było jego skanowanie: W celu skanowania licznych dokumentów o różnych wymiarach należy je umieścić tak, aby przykrywały całą szerokość rolek podajnika. Zalecane jest pojedyncze podawanie arkuszy dokumentów o formacie większym niż LTR lub A4 (210 mm x 297 mm (8,27" x 11,69")). Skanowanie dokumentów, na których tusz nie wysechł, może spowodować problemy w pracy skanera. Przed skanowaniem należy się upewnić, że tusz na dokumentach jest suchy. Skanowanie dokumentów zapisanych ołówkiem lub podobnymi materiałami może spowodować zabrudzenie rolek i szyby skanera, a także pojawianie się smug na zeskanowanym obrazie i przenoszenie zabrudzeń na kolejne dokumenty. Po skanowaniu dokumentów tego typu należy oczyścić wewnętrzne części skanera. Podczas skanowania dwustronnego dokumentu wydrukowanego na cienkim papierze widoczny może być obraz na odwrocie strony. Przed skanowaniem dokumentów tego typu należy dostosować intensywność skanowania w oprogramowaniu. Zalecane jest pojedyncze skanowanie cienkich dokumentów. 24

25 Skanowanie następujących typów dokumentów może spowodować blokadę papieru lub awarię skanera. W przypadku dokumentów tego typu należy wykonać kserokopię dokumentu, po czym zeskanować kopię. Podawanie arkuszy w trybie normalnym 1 Dźwignię wyboru trybu ustaw w pozycji (tryb normalny). Papier pofałdowany lub pomarszczony Papier zagięty Kalka Papier powlekany Dokumenty przerwane Dokumenty ze spinaczami lub zszywkami Bardzo cienki papier, kalka techniczna Dokumenty z nadmierną ilością cząsteczek kurzu. Wizytówka Rozmiar Gramatura papieru 50,8 mm x 53,9 mm (2" x 2,12") lub więcej 300 g/m 2 (140 lb bond) 0,35 mm (0,0138") lub mniej 2 Wyrównaj prowadnice dokumentów odpowiednio do szerokości skanowanych dokumentów. WAŻNE Jeżeli stos wizytówek nie jest podawany poprawnie, należy zmniejszyć liczbę wizytówek w stosie. Karta Rozmiar 53,9 mm x 85,5 mm (2,12" x 3,37") (standard ISO/JIS) Grubość karty 0,76 mm (0,03") lub mniej Orientacja Podawanie wyłącznie poziome Możliwe jest skanowanie kart wytłaczanych. PRZESTROGA Pionowe umieszczenie kart może spowodować nieprawidłowe ich wyrzucanie, blokadę lub uszkodzenie przy wyjmowaniu. Wkładając karty, należy zwrócić uwagę na ich orientację. Karty z drukiem wypukłym (wytłaczane) mogą nie zostać zeskanowane prawidłowo, w zależności od typu druku. 25

26 3 Przekartkuj strony skanowanego dokumentu i ułóż je w podajniku spodem do góry. Umieść dokument górną częścią skierowaną do dołu. 5 Wyrównaj prowadnice odpowiednio do szerokości dokumentu. 4 Umieść dokument stroną odwrotną skierowaną ku sobie, agórną krawędzią skierowaną wdół. Teraz można zeskanować dokument. UWAGA Przed skanowaniem należy upewnić się, że dokumenty nie są zawinięte lub pomarszczone oraz że są prawidłowo umieszczone w podajniku. Skanowanie dokumentów umieszczonych nieprawidłowo, zawiniętych lub pomarszczonych może spowodować uszkodzenie dokumentów lub blokadę papieru. PRZESTROGA Podczas umieszczania dokumentów w podajniku należy uważać, aby nie skaleczyć się krawędzią papieru. 26

27 Podawanie arkuszy w trybie ręcznym WAŻNE Na prowadnicach dokumentu znajduje się znak ogranicznika wysokości ( ). Nie należy umieszczać dokumentów powyżej tego znaku (około 50 arkuszy papieru 20 lb bond (80 g/m 2 )). Może to spowodować blokadę papieru. Przed umieszczeniem dokumentów w skanerze należy się upewnić, że nie zawierają one zszywek, spinaczy i innych małych metalowych przedmiotów. Przedmioty tego typu mogą spowodować pożar lub porażenie prądem, uszkodzenie dokumentu, blokadę papieru lub awarię skanera. Nie należy nosić luźnych ubrań lub biżuterii podczas obsługi skanera, ponieważ mogą one zaczepić się wurządzeniu. Grozi to obrażeniami ciała. Szczególną ostrożność powinny zachować osoby noszące krawaty lub mające długie włosy. W razie uwięźnięcia jakiegokolwiek przedmiotu w skanerze należy natychmiast wyłączyć skaner i odłączyć kabel od gniazdka zasilania, aby wstrzymać skanowanie. Przed umieszczeniem dokumentów w podajniku należy wyprostować zawinięte lub zagięte arkusze. Jeżeli brzeg dokumentu skanowanego jako pierwszy jest zawinięty, może dojść do blokady papieru. Jeżeli skanowanie automatyczne zostanie przerwane z powodu błędu systemu lub blokady papieru, należy rozwiązać problem, upewnić się, że obraz ostatniej strony został prawidłowo zapisany, po czym kontynuować skanowanie pozostałych stron. Po zakończeniu skanowania należy zamknąć tacę podajnika itacę wyrzucania, aby zapobiec uszkodzeniu skanera, gdy nie jest on używany. 1 Dźwignię wyboru trybu ustaw w pozycji (tryb ręczny). 2 Wyrównaj prowadnice dokumentów odpowiednio do szerokości skanowanego dokumentu -> Podawanie arkuszy w trybie normalnym na s Umieść dokument stroną odwrotną skierowaną ku sobie, agórną krawędzią skierowaną wdół. WAŻNE Po zakończeniu skanowania należy zamknąć tacę podajnika i tacę wyrzucania, aby zapobiec uszkodzeniu skanera, gdy nie jest on używany. 27

28 Umieszczanie kart w podajniku 1 Dźwignię wyboru trybu ustaw w pozycji (tryb ręczny). PRZESTROGA Pionowe umieszczenie kart może spowodować nieprawidłowe ich wyrzucanie, blokadę lub uszkodzenie przy wyjmowaniu. Karty należy umieszczać poziomo. PRZESTROGA Do skanowania kart dźwignię wyboru trybu należy ustawić w pozycji (tryb ręczny). Karty należy umieszczać w podajniku pojedynczo. 2 Umieść kartę poziomo, stroną odwrotną skierowaną ku sobie, a górną krawędzią skierowaną wdół. Wyrównaj prowadnice odpowiednio do szerokości karty. -> Podawanie arkuszy w trybie normalnym na s

29 Umieszczanie złożonych dokumentów Funkcja skanowania w formacie folio umożliwia skanowanie dokumentów o formacie przekraczającym LTR/A4, które nie mieszczą się w podajniku. (Maksymalny format to 11" x 17"/A3). Aby skorzystać z tej funkcji, złóż dokument wzdłuż na pół iumieść go w podajniku. Skaner DR-C120 skanuje obydwie strony, po czym łączy zeskanowane obrazy w jeden. WAŻNE Podczas składania dokumentu należy ułożyć równo prawą ilewą stronę, tworząc ostre i proste zagięcie. W przeciwnym razie dokument może się zablokować lub obraz może nie być zeskanowany równo. Linia złożenia nie będzie skanowana. Należy o tym pamiętać, jeżeli zdjęcia, diagramy lub tekst leżą po obu stronach złożenia. Przy skanowaniu w formacie folio można korzystać wyłącznie ztrybu ręcznego. Dokumenty należy umieszczać w podajniku pojedynczo. Wyrównaj prowadnice odpowiednio do szerokości dokumentu. W przeciwnym razie obraz może być skrzywiony lub poruszony. Do skanowania złożonych dokumentów dźwignię wyboru trybu należy ustawić w pozycji (tryb ręczny). Złożone dokumenty należy umieścić, tak aby złożenie było po prawej stronie. Strona złożonego dokumentu skierowana ku górze będzie prawą stroną dokumentu po połączeniu obrazu. Podczas skanowania złożonego dokumentu ustaw opcję [Scanning Side] [Strona skanowania] w ustawieniach sterownika skanera na [Folio]. -> Podstawowe ustawienia warunków skanowania na s. 54. Maksymalny format scalonego obrazu to A3. 29

30 Skanowanie w Trybie długich dokumentów Typowa długość dokumentów skanowanych przy pomocy tego skanera to 356 mm (14"), ale po ustawieniu w skanerze trybu długich dokumentów można skanować dokumenty o długości do 3000 mm (118,1"). UWAGA W systemie Windows 8 znajduje się w następujących lokalizacjach. WAŻNE Korzystając z trybu skanowania długich dokumentów, należy pamiętać o następujących kwestiach. Podczas skanowania w trybie długich dokumentów, dokument może naciskać na brzegi podajnika i ulec uszkodzeniu, jeżeli będzie ułożony nierówno. Należy zachować ostrożność iumieścić dokument prosto. Podczas skanowania w trybie długich dokumentów, wykrywanie blokady papieru może działać z opóźnieniem, co może doprowadzić do uszkodzenia dokumentu. Należy zachować ostrożność, aby nie doprowadzić do blokady papieru. W celu skanowania długich dokumentów należy ustawić dźwignię wyboru trybu w położeniu trybu automatycznego, po czym skanować dokumenty pojedynczo. Skanowanie w trybie długich dokumentów może przebiegać wolniej. Jeżeli pamięć okaże się niewystarczająca, mogą wystąpić także błędy lub skanowanie nie będzie możliwe. 3 Kliknij pozycję [CANON DR-C120 USB], a następnie kliknij przycisk [Properties] [Właściwości]. Wyświetlone zostaną właściwości skanera. 4 Wybierz jeden z trybów skanowania długich dokumentów. W zależności od długości dokumentu wybierz [Long Document mode (1,000 mm)] [Tryb skanowania długich dokumentów (1000 mm)] lub [Long Document mode (3,000 mm)] [Tryb skanowania długich dokumentów (3000 mm)]. 1 Uruchom system Windows i zaloguj się jako użytkownik z uprawnieniami administratora. 2 Kliknij przycisk Start, a następnie kliknij [All Programs] [Wszystkie programy], [Canon DR-C120], [Canon imageformula Utility] [Narzędzie Canon imageformula]. Zostanie uruchomiony program narzędziowy imageformula. 30

31 5 Kliknij [OK]. Ustawianie warunków skanowania W celu skanowania w trybie długich dokumentów ustawienia należy skonfigurować następująco. CaptureOnTouch Ustaw [Page Size] [Rozmiar strony] na [Match original size] [Dopasuj do oryginału] na ekranie [Scanner setting] [Ustawienia skanera]. -> Ustawienia skanera na s. 41. Sterownik skanera Ustaw [Page Size] [Rozmiar strony] na [Match original size] [Dopasuj do oryginału] na karcie [Basic] [Podstawowe]. -> Podstawowe ustawienia warunków skanowania na s

32 Rozdział 6 Skanowanie przy pomocy CaptureOnTouch W tej sekcji opisano procedurę skanowania przy użyciu oprogramowania CaptureOnTouch. Do czego służy CaptureOnTouch? Uruchamianie i zamykanie CaptureOnTouch Scan First (Skanuj najpierw) Wybór zadania skanowania Skanowanie przyciskiem Start Ustawienia skanera Działania na ekranie skanowania ciągłego Wybór metody przetwarzania pliku wyjściowego Environmental Settings (Ustawienia eksploatacyjne) Do czego służy CaptureOnTouch? CaptureOnTouch to aplikacja do skanowania, która umożliwia skanowanie dokumentów w prosty sposób, zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie. Usługa chmurowa Skaner Sieć Umożliwia zapisanie skanowanych obrazów w wybranym folderze. Umożliwia drukowanie na określonej drukarce. Umożliwia otwarcie zeskanowanego pliku w wybranej aplikacji. Umożliwia uruchomienie programu poczty i dołączenie zeskanowanego pliku do nowej wiadomości. Program CaptureOnTouch oferuje liczne metody skanowania, z których można skorzystać wzależności od celu i wybranego oprogramowania. Scan First (Skanuj najpierw) Umożliwia skanowanie dokumentu, a następnie wybór metody przetwarzania pliku wyjściowego. Ta metoda umożliwia łatwe skanowanie dokumentu zgodnie z instrukcjami pojawiającymi się na ekranie. Wybór zadania skanowania Metoda ta umożliwia rejestrację ustawień skanowania od ustawienia warunków skanowania po format wyjściowy jako zadań. Następnie można skanować dokumenty, wybierając odpowiednie zadanie. Jest to metoda przydatna przy wielokrotnym skanowaniu przy użyciu ustalonej procedury. 32

33 Skanowanie po naciśnięciu przycisku Start Do przycisku Start domyślnie przypisana jest opcja Skanuj najpierw, wzwiązku z czym po włożeniu papieru wystarczy nacisnąć przycisk Start, aby rozpocząć skanowanie. Do przycisku Start można też przypisać dowolne zadanie. Formaty plików zapisanych obrazów Podczas korzystania z dowolnej metody przetwarzania plików wyjściowych oprócz [Print] [Drukuj] można określić jeden z następujących formatów plików. PDF TIFF JPEG BMP PPTX (format plików programu Microsoft PowerPoint 2007 lub nowszej wersji) Uruchamianie i zamykanie CaptureOnTouch Program CaptureOnTouch domyślnie działa w tle po uruchomieniu komputera. Kliknij dwukrotnie (ikonę CaptureOnTouch) na pasku narzędzi, aby uruchomić program CaptureOnTouch i wyświetlić główne okno. UWAGA Program CaptureOnTouch można również uruchomić z menu Start. Kliknij [Start] [All Programs] [Wszystkie programy] [Canon DR-C120] [DR-C120 CaptureOnTouch]. Po pierwszym uruchomieniu programu CaptureOnTouch na komputerze z zainstalowanym programem Evernote wyświetli się monit o potwierdzenie rejestracji zadań wysyłania zeskanowanych obrazów do programu Evernote. Po kliknięciu przycisku [Yes] [Tak] w programie CaptureOnTouch zostaną zarejestrowane dwa zadania programu Evernote. Czas pomiędzy naciśnięciem przycisku Start na skanerze arozpoczęciem skanowania skraca się, jeżeli zostanie zaznaczone pole wyboru [Make CaptureOnTouch resident] [Włącz CaptureOnTouch w tle] na karcie [Basic settings] [Ustawienia podstawowe] okna dialogowego [Environmental settings] [Ustawienia eksploatacyjne]. Aby uzyskać szczegółowe informacje na ten temat, zobacz Environmental Settings (Ustawienia eksploatacyjne) na s

34 Zamykanie programu CaptureOnTouch Aby zamknąć okno CaptureOnTouch, kliknij u góry okna. Spowoduje to zamknięcie okna, ale program CaptureOnTouch będzie nadal działać wtle. Aby zamknąć aplikację CaptureOnTouch, kliknij (ikonę CaptureOnTouch) na pasku zadań i wybierz z menu polecenie [Exit] [Zakończ]. Ponowne uruchomienie CaptureOnTouch Aby użyć programu CaptureOnTouch po wyłączeniu jego działania w tle, należy użyć jednej z następujących procedur. Program CaptureOnTouch zostanie ponownie uruchomiony i będzie znowu działać wtle. Kliknij [Start] [All Programs] [Wszystkie programy] [Canon DR-C120] [DR-C120 CaptureOnTouch]. Naciśnij przycisk Start na skanerze (w tym przypadku zostanie otwarte główne okno programu CaptureOnTouch i rozpocznie się skanowanie przy użyciu metody przypisanej do przycisku Start). Program CaptureOnTouch zakończy działanie w tle, a ikona zniknie z paska narzędzi. UWAGA W systemie Windows 8 znajduje się w następujących lokalizacjach. 34

35 Scan First (Skanuj najpierw) 4 Kliknij przycisk Start. Kolejność czynności: Skanowanie dokumentu -> Konfiguracja ustawień wyjściowych -> Przetwarzanie zeskanowanych obrazów 1 Umieść dokument w skanerze. 2 Kliknij [Scan First] [Skanuj najpierw]. Pojawi się główny ekran [Scan First] [Skanuj najpierw]. Dokument jest skanowany. Podczas skanowania oprócz ustawień skanera wyświetlana jest również liczba skanowanych stron. Po zakończeniu skanowania pojawi się ekran wyboru ustawień wyjściowych. 3 Ustaw metodę skanowania na głównym ekranie. PRZESTROGA Konfiguracja warunków skanowania wymagających dużej ilości pamięci komputera może uniemożliwić skanowanie. Jeżeli pojawi się komunikat o błędzie wynikającym z braku pamięci podczas skanowania, należy zamknąć aplikację i powtórzyć skanowanie przy użyciu innych ustawień. Kiedy plik wielostronicowego zeskanowanego dokumentu osiągnie rozmiar 2 GB, nie będzie można go zapisać. Jeżeli zostanie wyświetlony komunikat o błędzie, zmień ustawienia zapisywania. (1) Określ, czy włączyć skanowanie ciągłe. Jeżeli wyświetlasz podgląd zeskanowanego obrazu lub dzielisz dokument, aby skanować go w częściach, wybierz [ON] [Włącz], aby włączyć skanowanie ciągłe. (2) Określ, czy skanować dokument w pełnym trybie automatycznym. Jeżeli chcesz ustawić własne warunki skanowania, wybierz [OFF] [Wyłącz] i skonfiguruj ustawienia skanera. -> Ustawienia skanera na s

36 UWAGA Po zakończeniu skanowania dokumentu z opcją [Enable continuous scanning] [Włącz skanowanie ciągłe] ustawioną na [ON] [Włącz] pojawia się ekran skanowania ciągłego. -> Działania na ekranie skanowania ciągłego na s Skonfiguruj ustawienia przetwarzania pliku wyjściowego, a następnie kliknij przycisk przetwarzania pliku wyjściowego. Po włożeniu kolejnego dokumentu i kliknięciu przycisku [Scan] [Skanuj] rozpocznie się skanowanie włożonego dokumentu. Po zakończeniu skanowania wszystkich dokumentów kliknij [Next step] [Następny krok]. (1) Skonfiguruj ustawienia związane z przetwarzaniem pliku wyjściowego. -> Wybór metody przetwarzania pliku wyjściowego na s. 44 (2) Kliknij ten przycisk, aby dokonać przetwarzania plików wyjściowych skanowanych obrazów. Nazwa przycisku zależy od wybranej metody przetwarzania plików wyjściowych. Jeżeli jako metodę przetwarzania plików wyjściowych wybrano [Save to folder] [Zapisz w folderze], przycisk ten będzie nazywać się [Save] [Zapisz]. Po zakończeniu przetwarzania pliku wyjściowego pojawia się ekran końcowy. Skanowanie najpierw zostaje zakończone. UWAGA Aby powrócić do ekranu głównego skanowania, kliknij [Return to top] [Powróć do ekranu głównego]. Jeżeli wybrano metodę przetwarzania plików wyjściowych inną niż [Attach to ] [Załącz do wiadomości ] lub [Print] [Drukuj], można kliknąć [Open storage folder] [Otwórz folder przechowywania], aby otworzyć folder, w którym zostały zapisane zeskanowane obrazy. 36

37 Wybór zadania skanowania Kolejność czynności: Rejestracja zadania -> Wybór zadania -> Skanowanie dokumentu -> Przetwarzanie zeskanowanych obrazów 3 Określ metodę przetwarzania plików wyjściowych zadania. -> Wybór metody przetwarzania pliku wyjściowego na s. 44. UWAGA Na karcie Select Scan Job [Wybór zadania skanowania] nie można zmienić kolejności stron przy użyciu miniatur obrazów. Rejestracja i edycja zadań W CaptureOnTouch można zarejestrować do 10 zadań do użycia w funkcji Select Scan Job (Wybór zadania skanowania). 1 Kliknij przycisk. UWAGA Zadanie można przypisać do przycisku Start, wybierając [Start button] [Przycisk Start] jako ustawienie [Button assignment] [Przypisanie przycisku]. -> Skanowanie przyciskiem Start na s Wprowadź nazwę zadania i naciśnij klawisz Enter. 37

38 4 Kliknij [Output setting] [Ustawienia wyjściowe] w celu konfiguracji ustawień wyjściowych. Elementy ustawień przetwarzania pliku wyjściowego zależą od określonej metody. Szczegółowe informacje na temat elementów ustawień znajdują się w Pomocy programu CaptureOnTouch. Wybór zadania i skanowanie 1 Umieść dokument w skanerze. -> Rozdział 5 Umieszczanie dokumentów w skanerze na s. 23. Pojawi się główny ekran Select Scan Job (Wybór zadania skanowania). 2 Kliknij zadanie. UWAGA Jeżeli opcja [Check output after scanning] [Sprawdź ustawienia wyjściowe po zeskanowaniu] ma ustawienie [ON] [Włącz], można sprawdzić ustawienia wyjściowe po zeskanowaniu. Jeżeli opcja [Enable continuous scanning] [Włącz skanowanie ciągłe] ma ustawienie [ON] [Włącz], można kontynuować skanowanie po zeskanowaniu wszystkich stron. 38

39 3 Kliknij przycisk Start. UWAGA Aby powrócić do ekranu głównego wyboru zadania skanowania, kliknij [Return to top] [Powrót do ekranu głównego]. Jeżeli wybrano metodę przetwarzania plików wyjściowych inną niż [Attach to ] [Załącz do wiadomości ] lub [Print] [Drukuj], można kliknąć [Open storage folder] [Otwórz folder przechowywania], aby otworzyć folder, w którym zostały zapisane zeskanowane obrazy. Dokument jest skanowany. Podczas skanowania, oprócz ustawień skanera, wyświetlana jest również liczba skanowanych stron. Po zakończeniu skanowania wszystkich stron dokumentu zeskanowane obrazy przetwarzane są zgodnie z ustawieniami zarejestrowanego zadania, po czym pojawia się ekran końcowy. Jeżeli opcja [Enable continuous scanning] [Włącz skanowanie ciągłe] ma ustawienie [ON] [Włącz] Po zeskanowaniu wszystkich stron dokumentu pojawia się ekran Continuous Scanning (Skanowanie ciągłe). -> Działania na ekranie skanowania ciągłego na s. 43. Aby skanować kolejny dokument, umieść go w skanerze i kliknij przycisk [Scan] [Skanuj]. Po zakończeniu skanowania wszystkich dokumentów kliknij [Next step] [Następny krok]. PRZESTROGA Konfiguracja warunków skanowania wymagających dużej ilości pamięci komputera może uniemożliwić skanowanie. Jeżeli pojawi się komunikat o błędzie wynikającym z braku pamięci podczas skanowania, należy zamknąć aplikację i powtórzyć skanowanie przy użyciu innych ustawień. Kiedy plik wielostronicowego zeskanowanego dokumentu osiągnie rozmiar 2 GB, nie będzie można go zapisać. Jeżeli zostanie wyświetlony komunikat o błędzie, zmień ustawienia zapisywania. 39

SKRó CONA INSTRUKCJA OBSŁUGI

SKRó CONA INSTRUKCJA OBSŁUGI SKRó CONA INSTRUKCJA OBSŁUGI dla systemu Windows Vista SPIS TREśCI Rozdział 1: WYMAGANIA SYSTEMOWE...1 Rozdział 2: INSTALACJA OPROGRAMOWANIA DRUKARKI W SYSTEMIE WINDOWS...2 Instalowanie oprogramowania

Bardziej szczegółowo

2014 Electronics For Imaging. Informacje zawarte w niniejszej publikacji podlegają postanowieniom opisanym w dokumencie Uwagi prawne dotyczącym tego

2014 Electronics For Imaging. Informacje zawarte w niniejszej publikacji podlegają postanowieniom opisanym w dokumencie Uwagi prawne dotyczącym tego 2014 Electronics For Imaging. Informacje zawarte w niniejszej publikacji podlegają postanowieniom opisanym w dokumencie Uwagi prawne dotyczącym tego produktu. 23 czerwca 2014 Spis treści 3 Spis treści...5

Bardziej szczegółowo

Samsung Universal Print Driver Podręcznik użytkownika

Samsung Universal Print Driver Podręcznik użytkownika Samsung Universal Print Driver Podręcznik użytkownika wyobraź sobie możliwości Copyright 2009 Samsung Electronics Co., Ltd. Wszelkie prawa zastrzeżone. Ten podręcznik administratora dostarczono tylko w

Bardziej szczegółowo

Windows Vista Instrukcja instalacji

Windows Vista Instrukcja instalacji Windows Vista Instrukcja instalacji Zanim będzie można używać maszyny, należy skonfigurować sprzęt i zainstalować sterownik. Proszę przeczytać ten podręcznik szybkiej konfiguracji oraz przewodnik instalacji

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA INSTALACJI DRUKARKI. (Dla Windows CP-D70DW/D707DW)

INSTRUKCJA INSTALACJI DRUKARKI. (Dla Windows CP-D70DW/D707DW) INSTRUKCJA INSTALACJI DRUKARKI (Dla Windows CP-D70DW/D707DW) Microsoft, Windows, Windows XP, Windows Vista i Windows 7 są zastrzeżonymi znakami towarowymi Microsoft Corporation w Stanach Zjednoczonych

Bardziej szczegółowo

Fiery Remote Scan. Uruchamianie programu Fiery Remote Scan. Skrzynki pocztowe

Fiery Remote Scan. Uruchamianie programu Fiery Remote Scan. Skrzynki pocztowe Fiery Remote Scan Program Fiery Remote Scan umożliwia zarządzanie skanowaniem na serwerze Fiery server i drukarce ze zdalnego komputera. Programu Fiery Remote Scan można użyć do wykonania następujących

Bardziej szczegółowo

Instrukcje ustawień funkcji zwalniania wydruku

Instrukcje ustawień funkcji zwalniania wydruku Instrukcje ustawień funkcji zwalniania wydruku SPIS TREŚCI O INSTRUKCJI........................................................................................ 2 FUNKCJA ZWALNIANIA WYDRUKU......................................................................

Bardziej szczegółowo

Podręcznik ustawień Wi-Fi

Podręcznik ustawień Wi-Fi Podręcznik ustawień Wi-Fi Połączenie Wi-Fi z drukarką Połączenie z komputerem przez router Wi-Fi Bezpośrednie połączenie z komputerem Połączenie z urządzeniem przenośnym przez router Wi-Fi Połączenie bezpośrednie

Bardziej szczegółowo

Rozpoczęcie pracy. Kalibracja nabojów drukujących bez użycia komputera

Rozpoczęcie pracy. Kalibracja nabojów drukujących bez użycia komputera Rozpoczęcie pracy Kalibracja nabojów drukujących bez użycia komputera Należy najpierw wykonać czynności opisane na arkuszu Instalacja, aby zakończyć instalację sprzętu. Następnie należy wykonać czynności

Bardziej szczegółowo

Aktualizacje oprogramowania Instrukcja obsługi

Aktualizacje oprogramowania Instrukcja obsługi Aktualizacje oprogramowania Instrukcja obsługi Copyright 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows jest zastrzeżonym znakiem towarowym firmy Microsoft Corporation, zarejestrowanym w USA. Uwagi

Bardziej szczegółowo

Instalacja urządzenia

Instalacja urządzenia Wstęp Do drukarki zwykle dołączona jest płyta ze sterownikami Systemy Windows mogą już posiadać sterowniki, jednak zapewniają one jedynie podstawową funkcjonalność urządzenia Do drukarki może nie być dołączony

Bardziej szczegółowo

Korzystanie z aplikacji P-touch Transfer Manager

Korzystanie z aplikacji P-touch Transfer Manager Korzystanie z aplikacji P-touch Transfer Manager Wersja 0 POL Wprowadzenie Ważna uwaga Treść niniejszego dokumentu i dane techniczne produktu mogą ulegać zmianom bez powiadomienia. Firma Brother zastrzega

Bardziej szczegółowo

Podręcznik użytkownika

Podręcznik użytkownika Podręcznik użytkownika Przed rozpoczęciem pracy ze skanerem należy przeczytać niniejszy podręcznik. Po przeczytaniu podręcznika należy go przechowywać w bezpiecznym miejscu do użycia w przyszłości. Spis

Bardziej szczegółowo

Przed skonfigurowaniem tego ustawienia należy skonfigurować adres IP urządzenia.

Przed skonfigurowaniem tego ustawienia należy skonfigurować adres IP urządzenia. Korzystanie z Usług internetowych podczas skanowania sieciowego (dotyczy systemu Windows Vista z dodatkiem SP2 lub nowszym oraz systemu Windows 7 i Windows 8) Protokół Usług internetowych umożliwia użytkownikom

Bardziej szczegółowo

LASERJET PRO 500 COLOR MFP. Skrócona instrukcja obsługi M570

LASERJET PRO 500 COLOR MFP. Skrócona instrukcja obsługi M570 LASERJET PRO 500 COLOR MFP Skrócona instrukcja obsługi M570 Drukowanie z urządzenia USB 1. Włóż dysk USB do portu na przedniej części urządzenia. 2. Otworzy się menu Dysk flash USB. Dotykając przycisków

Bardziej szczegółowo

Podręcznik Google. Cloud Print. Informacje o usłudze Google Cloud Print. Drukowanie przy użyciu usługi Google. Cloud Print.

Podręcznik Google. Cloud Print. Informacje o usłudze Google Cloud Print. Drukowanie przy użyciu usługi Google. Cloud Print. Podręcznik Google Cloud Print Informacje o usłudze Google Cloud Print Drukowanie przy użyciu usługi Google Cloud Print Appendix Spis treści Jak korzystać z tego podręcznika... 2 Symbole użyte w tym podręczniku...

Bardziej szczegółowo

Kopiowanie przy użyciu szyby skanera. 1 Umieść oryginalny dokument na szybie skanera stroną zadrukowaną skierowaną w dół, w lewym, górnym rogu.

Kopiowanie przy użyciu szyby skanera. 1 Umieść oryginalny dokument na szybie skanera stroną zadrukowaną skierowaną w dół, w lewym, górnym rogu. Skrócony opis Kopiowanie Kopiowanie Szybkie kopiowanie 3 Naciśnij przycisk na panelu operacyjnym 4 Po umieszczeniu dokumentu na szybie skanera dotknij opcji Zakończ zadanie, aby powrócić do ekranu głównego.

Bardziej szczegółowo

Przewodnik Google Cloud Print

Przewodnik Google Cloud Print Przewodnik Google Cloud Print Wersja 0 POL Definicje oznaczeń W tym podręczniku użytkownika zastosowano następującą ikonę: Informacje dotyczą tego, jak należy reagować w danej sytuacji, lub zawierają wskazówki

Bardziej szczegółowo

11316296 - Przenośny mini skaner. SC-310.MINI na port USB. Instrukcja obsługi

11316296 - Przenośny mini skaner. SC-310.MINI na port USB. Instrukcja obsługi 11316296 - Przenośny mini skaner Przenośny mini skaner SC-310.MINI na port USB Instrukcja obsługi 05/2011 EX:CK//EX:CK//SF SPIS TREŚCI Twój nowy mini skaner.5 Zawartość przesyłki..5 Cechy produktu 5 Kompatybilność

Bardziej szczegółowo

Przewodnik Google Cloud Print

Przewodnik Google Cloud Print Przewodnik Google Cloud Print Wersja 0 POL Definicje oznaczeń W niniejszym podręczniku użytkownika zastosowano następującą konwencję oznaczeń: Informacje mówią o tym, jak należy reagować w danej sytuacji,

Bardziej szczegółowo

Polski. Informacje dotyczące bezpieczeństwa. Polski

Polski. Informacje dotyczące bezpieczeństwa. Polski Niniejszy podręcznik zawiera następujące sekcje: Informacje dotyczące bezpieczeństwa na str. 35. Rozwiązywanie problemów z instalacją na str. 36. Znajdowanie dalszych informacji na str. 40. Informacje

Bardziej szczegółowo

Połączenia. Obsługiwane systemy operacyjne. Instalowanie drukarki przy użyciu dysku CD Oprogramowanie i dokumentacja

Połączenia. Obsługiwane systemy operacyjne. Instalowanie drukarki przy użyciu dysku CD Oprogramowanie i dokumentacja Strona 1 z 6 Połączenia Obsługiwane systemy operacyjne Korzystając z dysku CD z oprogramowaniem, można zainstalować oprogramowanie drukarki w następujących systemach operacyjnych: Windows 8.1 Windows Server

Bardziej szczegółowo

Dell Vostro 1014/1015 Arkusz informacyjny: konfiguracja i funkcje

Dell Vostro 1014/1015 Arkusz informacyjny: konfiguracja i funkcje Informacja o ostrzeżeniach OSTRZEŻENIE: Napis OSTRZEŻENIE informuje o sytuacjach, w których występuje ryzyko uszkodzenia sprzętu, obrażeń ciała lub śmierci. Dell Vostro 1014/1015 Arkusz informacyjny: konfiguracja

Bardziej szczegółowo

Oprogramowanie Capture Pro

Oprogramowanie Capture Pro Oprogramowanie Capture Pro Wprowadzenie A-61640_pl Wprowadzenie do programów Kodak Capture Pro i Capture Pro Limited Edition Instalowanie oprogramowania: Kodak Capture Pro i Network Edition... 1 Instalowanie

Bardziej szczegółowo

Aktualizacje oprogramowania Podręcznik użytkownika

Aktualizacje oprogramowania Podręcznik użytkownika Aktualizacje oprogramowania Podręcznik użytkownika Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows jest zastrzeżonym znakiem towarowym firmy Microsoft Corporation, zarejestrowanym w USA.

Bardziej szczegółowo

Niniejsza skrócona instrukcja obsługi pomaga w rozpoczęciu korzystania z urządzenia IRIScan TM Mouse Executive 2.

Niniejsza skrócona instrukcja obsługi pomaga w rozpoczęciu korzystania z urządzenia IRIScan TM Mouse Executive 2. Niniejsza skrócona instrukcja obsługi pomaga w rozpoczęciu korzystania z urządzenia IRIScan TM Mouse Executive 2. Opisy zawarte w tym dokumencie odnoszą się do systemów operacyjnych Windows 7 oraz Mac

Bardziej szczegółowo

Instrukcje ustawień funkcji zwalniania wydruku

Instrukcje ustawień funkcji zwalniania wydruku Instrukcje ustawień funkcji zwalniania wydruku SPIS TREŚCI O INSTRUKCJI........................................................................................ 2 FUNKCJA ZWALNIANIA WYDRUKU......................................................................

Bardziej szczegółowo

Panel sterowania. Urządzenie wielofunkcyjne Xerox AltaLink B8045/B8055/B8065/B8075/B8090

Panel sterowania. Urządzenie wielofunkcyjne Xerox AltaLink B8045/B8055/B8065/B8075/B8090 Panel sterowania Dostępność aplikacji zależy od ustawień drukarki. Szczegółowy opis aplikacji i funkcji można znaleźć w przewodniku użytkownika. 5 9 8 7 6 0 5 6 7 8 9 0 Strona główna umożliwia powrót do

Bardziej szczegółowo

HYUNDAI Magic Scan Nr produktu 0001233529

HYUNDAI Magic Scan Nr produktu 0001233529 INSTRUKCJA OBSŁUGI HYUNDAI Magic Scan Nr produktu 0001233529 Strona 1 z 11 HYUNDAI Magic Scan Podręcznik użytkownika - Skanowanie zdjęć/artykułów/wizytówek - Szybkie i łatwe skanowanie, archiwizowanie

Bardziej szczegółowo

Przewodnik Google Cloud Print

Przewodnik Google Cloud Print Przewodnik Google Cloud Print Wersja A POL Definicje oznaczeń W tym podręczniku użytkownika zastosowano następujący styl uwag: Uwagi informują o tym, jak należy reagować w danej sytuacji, lub zawierają

Bardziej szczegółowo

pozwala wydrukować kopię czarno-białą, a przycisku kopię kolorową. Kopiowanie przy użyciu szyby skanera

pozwala wydrukować kopię czarno-białą, a przycisku kopię kolorową. Kopiowanie przy użyciu szyby skanera Skrócony opis Kopiowanie Kopiowanie Szybkie kopiowanie 2 W przypadku ładowania dokumentu do automatycznego podajnika dokumentów należy wyregulować prowadnice papieru. 3 Naciśnięcie na panelu sterowania

Bardziej szczegółowo

Dysk CD (z Oprogramowaniem i Podręcznikiem użytkownika)

Dysk CD (z Oprogramowaniem i Podręcznikiem użytkownika) Do skonfigurowania urządzenia może posłużyć każda nowoczesna przeglądarka, np. Internet Explorer 6 lub Netscape Navigator 7.0. DP-G310 Bezprzewodowy serwer wydruków AirPlus G 2,4GHz Przed rozpoczęciem

Bardziej szczegółowo

Ważne: Przed rozpoczęciem instalowania serwera DP-G321 NALEŻY WYŁACZYĆ zasilanie drukarki.

Ważne: Przed rozpoczęciem instalowania serwera DP-G321 NALEŻY WYŁACZYĆ zasilanie drukarki. Do skonfigurowania urządzenia może posłużyć każda nowoczesna przeglądarka, np. Internet Explorer 6 lub Netscape Navigator 7.0. DP-G321 Bezprzewodowy, wieloportowy serwer wydruków AirPlus G 802.11g / 2.4

Bardziej szczegółowo

Podręcznik użytkownika

Podręcznik użytkownika Podręcznik użytkownika AE6000 Bezprzewodowa karta sieciowa USB Mini AC580 z obsługą dwóch pasm a Zawartość Opis produktu Funkcje 1 Instalacja Instalacja 2 Konfiguracja sieci bezprzewodowej Wi-Fi Protected

Bardziej szczegółowo

Przewodnik Google Cloud Print

Przewodnik Google Cloud Print Przewodnik Google Cloud Print Wersja B POL Definicje oznaczeń W tym podręczniku użytkownika zastosowano następujący styl uwag: Uwagi informują o tym, jak należy reagować w danej sytuacji, lub zawierają

Bardziej szczegółowo

Przewodnik Google Cloud Print

Przewodnik Google Cloud Print Przewodnik Google Cloud Print Wersja 0 POL Definicje oznaczeń W niniejszym podręczniku użytkownika zastosowano następujący styl uwag: Informacje dotyczą postępowania w różnego rodzaju sytuacjach oraz zależności

Bardziej szczegółowo

Polski. Informacje dotyczące bezpieczeństwa. Polski

Polski. Informacje dotyczące bezpieczeństwa. Polski Niniejszy podręcznik zawiera następujące sekcje: Informacje dotyczące bezpieczeństwa na str. 35. Rozwiązywanie problemów z instalacją na str. 36. Znajdowanie dalszych informacji na str. 40. Informacje

Bardziej szczegółowo

Windows Vista /Windows 7 Instrukcja instalacji

Windows Vista /Windows 7 Instrukcja instalacji Seria drukarek laserowych Windows Vista / 7 Instrukcja instalacji Przed użyciem drukarki należy skonfigurować sprzęt i zainstalować sterowniki. Przeczytaj Podręcznik szybkiej obsługi i niniejszy Przewodnik

Bardziej szczegółowo

Instrukcja Uniwersalnego Sterownika Drukarki

Instrukcja Uniwersalnego Sterownika Drukarki Instrukcja Uniwersalnego Sterownika Drukarki Brother Universal Printer Driver (BR-Script3) Brother Mono Universal Printer Driver (PCL) Brother Universal Printer Driver (Inkjet) Wersja B POL 1 Wprowadzenie

Bardziej szczegółowo

IRIScan Anywhere 5. Scan anywhere, go paperless! PDF. Mobile scanner & OCR software. for Windows and Mac

IRIScan Anywhere 5. Scan anywhere, go paperless! PDF. Mobile scanner & OCR software. for Windows and Mac IRIScan Anywhere 5 PDF Scan anywhere, go paperless! for Windows and Mac Mobile scanner & OCR software Rozpoczęcie użytkowania Niniejsza skrócona instrukcja obsługi pomaga w rozpoczęciu korzystania z urządzenia

Bardziej szczegółowo

Urządzenia zewnętrzne

Urządzenia zewnętrzne Urządzenia zewnętrzne Instrukcja obsługi Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows jest zastrzeżonym znakiem towarowym firmy Microsoft Corporation, zarejestrowanym w USA. Informacje

Bardziej szczegółowo

Drukowanie. Ładowanie zasobników. Drukowanie. 1 Wyciągnij zasobnik całkowicie na zewnątrz.

Drukowanie. Ładowanie zasobników. Drukowanie. 1 Wyciągnij zasobnik całkowicie na zewnątrz. Strona 1 z 11 Drukowanie W tej części opisano ładowanie zasobników na 250 i 550 arkuszy oraz ładowanie podajnika uniwersalnego. Zawiera ona również informacje na temat orientacji arkusza papieru, ustawień

Bardziej szczegółowo

Aktualizacja do systemu Windows 8.1 przewodnik krok po kroku

Aktualizacja do systemu Windows 8.1 przewodnik krok po kroku Aktualizacja do systemu Windows 8.1 przewodnik krok po kroku Windows 8.1 instalacja i aktualizacja Zaktualizuj BIOS, aplikacje, sterowniki i uruchom usługę Windows Update Wybierz typ instalacji Zainstaluj

Bardziej szczegółowo

Instrukcje dotyczące systemu Windows w przypadku drukarki podłączonej lokalnie

Instrukcje dotyczące systemu Windows w przypadku drukarki podłączonej lokalnie Strona 1 z 5 Połączenia Instrukcje dotyczące systemu Windows w przypadku drukarki podłączonej lokalnie Przed instalacją oprogramowania drukarki do systemu Windows Drukarka podłączona lokalnie to drukarka

Bardziej szczegółowo

IRISPen Air 7. Skrócona instrukcja obsługi. (ios)

IRISPen Air 7. Skrócona instrukcja obsługi. (ios) IRISPen Air 7 Skrócona instrukcja obsługi (ios) Niniejsza skrócona instrukcja obsługi pomaga w rozpoczęciu korzystania z urządzenia IRISPen TM Air 7. Zapoznaj się z nią przed przystąpieniem do użytkowania

Bardziej szczegółowo

Wersja polska. Wstęp. Zawartość opakowania. IP004 Sweex Wireless Internet Phone

Wersja polska. Wstęp. Zawartość opakowania. IP004 Sweex Wireless Internet Phone IP004 Sweex Wireless Internet Phone Wstęp Dziękujemy za zakup Sweex Wireless Internet Phone. Ten telefon internetowy umożliwia szybkie i łatwe prowadzenie rozmów głosowych za pomocą ulubionego programu

Bardziej szczegółowo

Wideoboroskop AX-B250

Wideoboroskop AX-B250 Wideoboroskop AX-B250 Instrukcja obsługi Przed włączeniem urządzenia proszę przeczytać instrukcję. Instrukcja zawiera ważne informacje dotyczące bezpieczeństwa. Spis treści 1. Uwagi dotyczące bezpieczeństwa...

Bardziej szczegółowo

ABCDE ABCDE ABCDE. Jakość wydruku. Identyfikacja problemów z jakością druku. Nieregularności wydruku

ABCDE ABCDE ABCDE. Jakość wydruku. Identyfikacja problemów z jakością druku. Nieregularności wydruku Strona 1 z 8 Jakość wydruku Wiele problemów z jakością wydruku można rozwiązać, wymieniając zużyte materiały eksploatacyjne lub elementy zestawu konserwacyjnego. Sprawdź, czy na panelu operacyjnym drukarki

Bardziej szczegółowo

Xerox WorkCentre 3655 Drukarka wielofunkcyjna Panel sterowania

Xerox WorkCentre 3655 Drukarka wielofunkcyjna Panel sterowania Panel sterowania Dostępność niektórych funkcji zależy od ustawień drukarki. Więcej informacji na temat dostępnych funkcji oraz ustawień podano w Przewodniku użytkownika. 3 4 5 Ekran dotykowy Menu 6 Strona

Bardziej szczegółowo

OTOsuite. Podręcznik instalacji. Polski. Wersja 4.75

OTOsuite. Podręcznik instalacji. Polski. Wersja 4.75 OTOsuite Podręcznik instalacji Polski Wersja 4.75 Wymagania systemowe Procesor o częstotliwości taktowania 1,5 GHz lub wyższej (zalecana 2 GHz) 2 GB pamięci RAM 3,5 GB wolnego miejsca na dysku do zainstalowania

Bardziej szczegółowo

Instrukcje dotyczące systemu Windows w przypadku drukarki podłączonej lokalnie

Instrukcje dotyczące systemu Windows w przypadku drukarki podłączonej lokalnie Strona 1 z 6 Połączenia Instrukcje dotyczące systemu Windows w przypadku drukarki podłączonej lokalnie Uwaga: Przy instalowaniu drukarki podłączonej lokalnie, jeśli dysk CD-ROM Oprogramowanie i dokumentacja

Bardziej szczegółowo

urządzenie i sprawdź zawartość opakowania

urządzenie i sprawdź zawartość opakowania Podręcznik szybkiej obsługi Zacznij od tego DSmobile 620 DSmobile 720D Dziękujemy za wybranie produktu firmy Brother. Państwa wsparcie jest dla nas ważne i cenimy Państwa firmę. Przed użyciem urządzenia

Bardziej szczegółowo

Podręcznik Wi-Fi Direct

Podręcznik Wi-Fi Direct Podręcznik Wi-Fi Direct Łatwa konfiguracja za pomocą połączenia Wi-Fi Direct Rozwiązywanie problemów Spis treści Jak korzystać z tego podręcznika... 2 Symbole użyte w tym podręczniku... 2 Zastrzeżenia...

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi Strona aplikacji

Instrukcja obsługi Strona aplikacji Instrukcja obsługi Strona aplikacji Przed rozpoczęciem użytkowania urządzenia należy dokładnie przeczytać niniejszy podręcznik i zachować w pobliżu urządzenia w celu szybkiego zasięgnięcia potrzebnych

Bardziej szczegółowo

Drukarka serii HP LaserJet P2015 Uwagi dotyczące instalacji systemu drukowania

Drukarka serii HP LaserJet P2015 Uwagi dotyczące instalacji systemu drukowania Drukarka serii HP LaserJet P2015 Uwagi dotyczące instalacji systemu drukowania Prawa autorskie i licencja 2006 Copyright Hewlett-Packard Development Company, L.P. Powielanie, adaptacja lub tłumaczenie

Bardziej szczegółowo

Instrukcja konfiguracji funkcji skanowania

Instrukcja konfiguracji funkcji skanowania Instrukcja konfiguracji funkcji skanowania WorkCentre M123/M128 WorkCentre Pro 123/128 701P42171_PL 2004. Wszystkie prawa zastrzeżone. Rozpowszechnianie bez zezwolenia przedstawionych materiałów i informacji

Bardziej szczegółowo

Kopia zapasowa i odzyskiwanie

Kopia zapasowa i odzyskiwanie Kopia zapasowa i odzyskiwanie Podręcznik użytkownika Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows jest zastrzeżonym znakiem towarowym firmy Microsoft Corporation, zarejestrowanym w

Bardziej szczegółowo

IRISPen Air 7. Skrócona instrukcja obsługi. (Android)

IRISPen Air 7. Skrócona instrukcja obsługi. (Android) IRISPen Air 7 Skrócona instrukcja obsługi (Android) Niniejsza skrócona instrukcja obsługi pomaga w rozpoczęciu korzystania z urządzenia IRISPen Air TM 7. Zapoznaj się z nią przed przystąpieniem do użytkowania

Bardziej szczegółowo

Urządzenia zewnętrzne Instrukcja obsługi

Urządzenia zewnętrzne Instrukcja obsługi Urządzenia zewnętrzne Instrukcja obsługi Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows jest zastrzeżonym znakiem towarowym firmy Microsoft Corporation, zarejestrowanym w USA. Informacje

Bardziej szczegółowo

Przewodnik AirPrint. Wersja 0 POL

Przewodnik AirPrint. Wersja 0 POL Przewodnik AirPrint Niniejszy podręcznik użytkownika obowiązuje dla następujących modeli: DCP-J3W/J5W/J7W/J55DW/J75DW, MFC-J85DW/ J450DW/J470DW/J475DW/J650DW/J870DW/J875DW Wersja 0 POL Definicje oznaczeń

Bardziej szczegółowo

Aktualizacje oprogramowania Podręcznik użytkownika

Aktualizacje oprogramowania Podręcznik użytkownika Aktualizacje oprogramowania Podręcznik użytkownika Copyright 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows jest zastrzeżonym znakiem towarowym firmy Microsoft Corporation, zarejestrowanym w USA.

Bardziej szczegółowo

Kopia zapasowa i odzyskiwanie Podręcznik użytkownika

Kopia zapasowa i odzyskiwanie Podręcznik użytkownika Kopia zapasowa i odzyskiwanie Podręcznik użytkownika Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows i Windows Vista są znakami towarowymi lub zastrzeżonymi znakami towarowymi firmy Microsoft

Bardziej szczegółowo

Włączanie/wyłączanie paska menu

Włączanie/wyłączanie paska menu Włączanie/wyłączanie paska menu Po zainstalowaniu przeglądarki Internet Eksplorer oraz Firefox domyślnie górny pasek menu jest wyłączony. Czasem warto go włączyć aby mieć szybszy dostęp do narzędzi. Po

Bardziej szczegółowo

Aktualizacja oprogramowania sprzętowego przekaźnika bezprzewodowego WT 7

Aktualizacja oprogramowania sprzętowego przekaźnika bezprzewodowego WT 7 Aktualizacja oprogramowania sprzętowego przekaźnika bezprzewodowego WT 7 Dziękujemy za wybór produktu Nikon. W tej instrukcji opisano sposób aktualizacji oprogramowania sprzętowego przekaźnika bezprzewodowego

Bardziej szczegółowo

Przewodnik AirPrint. Niniejszy podręcznik użytkownika obowiązuje dla następujących modeli: DCP-J4120DW/MFC-J4420DW/J4620DW/ J5320DW/J5620DW/J5720DW

Przewodnik AirPrint. Niniejszy podręcznik użytkownika obowiązuje dla następujących modeli: DCP-J4120DW/MFC-J4420DW/J4620DW/ J5320DW/J5620DW/J5720DW Przewodnik AirPrint Niniejszy podręcznik użytkownika obowiązuje dla następujących modeli: DCP-J40DW/MFC-J440DW/J460DW/ J530DW/J560DW/J570DW Wersja 0 POL Definicje oznaczeń W niniejszym podręczniku użytkownika

Bardziej szczegółowo

Wersja polska. Wstęp. Zawartość opakowania. Uwaga! WC002 Sweex USB Webcam 100K with Microphone

Wersja polska. Wstęp. Zawartość opakowania. Uwaga! WC002 Sweex USB Webcam 100K with Microphone WC002 Sweex USB Webcam 100K with Microphone Wstęp Dziękujemy za zakup Sweex USB Webcam 100K with Microphone. Ta kamera internetowa umożliwia prowadzenie rozmów głosowych z przyjaciółmi na całym świecie.

Bardziej szczegółowo

Skaner DocuMate 510 Uwaga:

Skaner DocuMate 510 Uwaga: Skaner DocuMate 510 K a r t a S z y b k i e j I n s t a l a c j i Uwaga: Nie podłączaj przewodu USB dopóki nie zainstalujesz oprogramowania. Wykonaj starannie czynności opisane w niniejszej Karcie Szybkiej

Bardziej szczegółowo

Sharpdesk Najważniejsze informacje

Sharpdesk Najważniejsze informacje Sharpdesk Najważniejsze informacje Prosimy o zachowanie niniejszej instrukcji, ponieważ informacje w niej zawarte są bardzo ważne. Numery Seryjne Sharpdesk Ten produkt może zostać zainstalowany tylko na

Bardziej szczegółowo

IBM SPSS Statistics dla systemu Windows Instrukcje dotyczące instalacji (licencja sieciowa)

IBM SPSS Statistics dla systemu Windows Instrukcje dotyczące instalacji (licencja sieciowa) IBM SPSS Statistics dla systemu Windows Instrukcje dotyczące instalacji (licencja sieciowa) Przedstawione poniżej instrukcje dotyczą instalowania IBM SPSS Statistics wersji 19 przy użyciu licencja sieciowa.

Bardziej szczegółowo

Aktualizacje oprogramowania Instrukcja obsługi

Aktualizacje oprogramowania Instrukcja obsługi Aktualizacje oprogramowania Instrukcja obsługi Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows jest zastrzeżonym znakiem towarowym firmy Microsoft Corporation, zarejestrowanym w USA. Informacje

Bardziej szczegółowo

WPROWADZENIE DO. Instalowania sterowników Nokia Connectivity Cable Drivers

WPROWADZENIE DO. Instalowania sterowników Nokia Connectivity Cable Drivers WPROWADZENIE DO Instalowania sterowników Nokia Connectivity Cable Drivers Spis treści 1. Wprowadzenie...1 2. Wymagania...1 3. Instalowanie Sterowników Nokia Connectivity Cable Drivers...1 3.1 Przed instalacją...2

Bardziej szczegółowo

Wykonywanie kopii zapasowych i odtwarzanie danych Instrukcja obsługi

Wykonywanie kopii zapasowych i odtwarzanie danych Instrukcja obsługi Wykonywanie kopii zapasowych i odtwarzanie danych Instrukcja obsługi Copyright 2007-2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows jest zastrzeżonym znakiem towarowym firmy Microsoft Corporation,

Bardziej szczegółowo

QL-500 QL-560 QL-570 QL-650TD QL-1050

QL-500 QL-560 QL-570 QL-650TD QL-1050 QL-500 QL-560 QL-570 QL-650TD QL-1050 Instrukcja instalacji oprogramowania Polski Wersja A Wprowadzenie Funkcje Aplikacja P-touch Editor Sterownik drukarki Umożliwia łatwe tworzenie różnorodnych niestandardowych

Bardziej szczegółowo

Statistics dla systemu Windows. Instrukcje dotyczące instalacji (licencja sieciowa)

Statistics dla systemu Windows. Instrukcje dotyczące instalacji (licencja sieciowa) PASW Statistics dla systemu Windows Instrukcje dotyczące instalacji (licencja sieciowa) Przedstawione poniżej instrukcje dotyczą instalowania PASW Statistics 18 przy użyciu licencja sieciowa. Ten dokument

Bardziej szczegółowo

Niniejsza skrócona instrukcja obsługi pomaga w rozpoczęciu korzystania z urządzenia IRIScan TM Mouse 2.

Niniejsza skrócona instrukcja obsługi pomaga w rozpoczęciu korzystania z urządzenia IRIScan TM Mouse 2. Niniejsza skrócona instrukcja obsługi pomaga w rozpoczęciu korzystania z urządzenia IRIScan TM Mouse 2. Opisy zawarte w tym dokumencie odnoszą się do systemów operacyjnych Windows 7 oraz Mac OS X Mountain

Bardziej szczegółowo

Aktualizacje oprogramowania Podręcznik użytkownika

Aktualizacje oprogramowania Podręcznik użytkownika Aktualizacje oprogramowania Podręcznik użytkownika Copyright 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows i Windows Vista są zastrzeżonymi w Stanach Zjednoczonych znakami towarowymi firmy Microsoft

Bardziej szczegółowo

NPS-520. Serwer druku do urządzeń wielofukcyjnych. Skrócona instrukcja obsługi. Wersja 1.00 Edycja 1 11/2006

NPS-520. Serwer druku do urządzeń wielofukcyjnych. Skrócona instrukcja obsługi. Wersja 1.00 Edycja 1 11/2006 NPS-520 Serwer druku do urządzeń wielofukcyjnych Skrócona instrukcja obsługi Wersja 1.00 Edycja 1 11/2006 Copyright 2006. Wszelkie prawa zastrzeżone. Informacje ogólne POLSKI Urządzenie NPS-520 jest serwerem

Bardziej szczegółowo

Skaner do slajdów i negatywów JAYTECH DS- 100

Skaner do slajdów i negatywów JAYTECH DS- 100 Skaner do slajdów i negatywów JAYTECH DS- 100 Instrukcja obsługi Nr produktu: 884007 Strona 1 z 10 1. Instalacja Przed podłączeniem do komputera PC po raz pierwszy należy włożyć CD-ROM i wybrać następujące

Bardziej szczegółowo

Wersja polska. Wstęp. Zawartość opakowania. Dane techniczne. Dodatkowe dane techniczne. BT200 - Sweex Bluetooth 2.0 Class II Adapter USB

Wersja polska. Wstęp. Zawartość opakowania. Dane techniczne. Dodatkowe dane techniczne. BT200 - Sweex Bluetooth 2.0 Class II Adapter USB BT200 - Sweex Bluetooth 2.0 Class II Adapter USB Wstęp Dziękujemy za zakup Sweex Bluetooth 2.0 Adapter. Za pomocą tego urządzenia można w łatwy sposób uzyskać połączenie z innymi urządzeniami Bluetooth.

Bardziej szczegółowo

Wersja polska. Wstęp. Zawartość opakowania. Uwaga! WC030 Sweex Webcam 300K with Microphone USB

Wersja polska. Wstęp. Zawartość opakowania. Uwaga! WC030 Sweex Webcam 300K with Microphone USB WC030 Sweex Webcam 300K with Microphone USB Wstęp Dziękujemy za zakup Sweex USB Webcam 300K with Microphone. Ta kamera internetowa umożliwia prowadzenie rozmów głosowych z przyjaciółmi na całym świecie.

Bardziej szczegółowo

Cyfrowy aparat fotograficzny Podręcznik oprogramowania

Cyfrowy aparat fotograficzny Podręcznik oprogramowania Aparat cyfrowy EPSON / Cyfrowy aparat fotograficzny Podręcznik oprogramowania Wszelkie prawa zastrzeżone. Żadna część tej publikacji nie może być powielana, przechowywana w systemie udostępniania informacji

Bardziej szczegółowo

STATISTICA 8 WERSJA JEDNOSTANOWISKOWA INSTRUKCJA INSTALACJI

STATISTICA 8 WERSJA JEDNOSTANOWISKOWA INSTRUKCJA INSTALACJI STATISTICA 8 WERSJA JEDNOSTANOWISKOWA INSTRUKCJA INSTALACJI Uwagi: 1. Użytkownicy korzystający z systemów operacyjnych Windows 2000, XP lub Vista na swoich komputerach muszą zalogować się z uprawnieniami

Bardziej szczegółowo

Wersja polska. Wstęp. Zawartość opakowania. Dane techniczne BT100. Dodatkowe dane techniczne BT100 S W E E X. C O M

Wersja polska. Wstęp. Zawartość opakowania. Dane techniczne BT100. Dodatkowe dane techniczne BT100 S W E E X. C O M BT100 - Sweex Bluetooth Class II Adapter USB BT110 - Sweex Bluetooth Class I Adapter USB Wstęp Dziękujemy za zakup Sweex Bluetooth Adapter. Za pomocą adaptera można w łatwy sposób podłączyć Bluetooth pomiędzy

Bardziej szczegółowo

Instalowanie dodatku Message Broadcasting

Instalowanie dodatku Message Broadcasting Message Broadcasting Message Broadcasting jest dodatkiem dla EasyMP Monitor. Dodatek ten umożliwia użytkownikom o uprawnieniach administratora wysyłanie wiadomości i ogłoszeń do jednego lub więcej projektorów

Bardziej szczegółowo

HP Designjet Partner Link. Instrukcje

HP Designjet Partner Link. Instrukcje HP Designjet Partner Link Instrukcje 2013 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Informacje prawne Informacje zawarte w niniejszym dokumencie mogą ulec zmianie bez uprzedzenia. Jedyna gwarancja, jakiej

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA DO OPROGRAMOWANIA KOMPUTEROWEGO

INSTRUKCJA DO OPROGRAMOWANIA KOMPUTEROWEGO INSTRUKCJA DO OPROGRAMOWANIA KOMPUTEROWEGO DLA LEKKIEJ PŁYTY DO BADAŃ DYNAMICZNYCH HMP LFG WYMAGANE MINIMALNE PARAMETRY TECHNICZNE: SPRZĘT: - urządzenie pomiarowe HMP LFG 4 lub HMP LFG Pro wraz z kablem

Bardziej szczegółowo

Skaner ręczny Premium z mikrokartą SD 2GB Nr produktu

Skaner ręczny Premium z mikrokartą SD 2GB Nr produktu INSTRUKCJA OBSŁUGI Skaner ręczny Premium z mikrokartą SD 2GB Nr produktu 884095 Strona 1 z 6 Instrukcja obsługi Skaner ręczny Premium z mikro kartą SD 2GB Numer produktu 884095 1. Przeznaczenie do użycia

Bardziej szczegółowo

IBM SPSS Statistics dla systemu Windows Instrukcje instalacji (licencja sieciowa)

IBM SPSS Statistics dla systemu Windows Instrukcje instalacji (licencja sieciowa) IBM SPSS Statistics dla systemu Windows Instrukcje instalacji (licencja sieciowa) Przedstawione poniżej instrukcje dotyczą instalowania IBM SPSS Statistics wersji 21 przy użyciu licencja sieciowa. Ten

Bardziej szczegółowo

Kopia zapasowa i odzyskiwanie

Kopia zapasowa i odzyskiwanie Kopia zapasowa i odzyskiwanie Podręcznik użytkownika Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows jest zastrzeżonym znakiem towarowym firmy Microsoft Corporation, zarejestrowanym w

Bardziej szczegółowo

Skaner do slajdów i negatywów REFLECTA IMAGEBOX LCD9, z wbudowanym wyświetlaczem

Skaner do slajdów i negatywów REFLECTA IMAGEBOX LCD9, z wbudowanym wyświetlaczem INSTRUKCJA OBSŁUGI Skaner do slajdów i negatywów REFLECTA IMAGEBOX LCD9, z wbudowanym wyświetlaczem Nr produktu 884041 Strona 1 z 5 1. Widok z przodu 2. Widok z tyłu Wejście zasilacza Złącze USB 2.0 Złącze

Bardziej szczegółowo

MultiBoot Instrukcja obsługi

MultiBoot Instrukcja obsługi MultiBoot Instrukcja obsługi Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Informacje zawarte w niniejszym dokumencie mogą zostać zmienione bez powiadomienia. Jedyne warunki gwarancji na produkty

Bardziej szczegółowo

SKRÓCONY PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA

SKRÓCONY PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA SKRÓCONY PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA PROGRAMU MODEM SETUP for Nokia 6310i Copyright 2001 Nokia Corporation. Wszelkie prawa zastrzeżone. Spis treści 1. WSTĘP...1 2. INSTALOWANIE PROGRAMU MODEM SETUP FOR NOKIA

Bardziej szczegółowo

Przewodnik AirPrint. Wersja 0 POL

Przewodnik AirPrint. Wersja 0 POL Przewodnik irprint Wersja 0 POL Definicje oznaczeń W niniejszym podręczniku użytkownika zastosowano następującą ikonę: Informacja Informacje dotyczą tego, jak należy reagować w danej sytuacji, lub zawierają

Bardziej szczegółowo

N150 Router WiFi (N150R)

N150 Router WiFi (N150R) Easy, Reliable & Secure Podręcznik instalacji N150 Router WiFi (N150R) Znaki towarowe Nazwy marek i produktów są znakami towarowymi lub zastrzeżonymi znakami towarowymi należącymi do ich prawnych właścicieli.

Bardziej szczegółowo

Aktualizacja oprogramowania sprzętowego cyfrowego aparatu fotograficznego SLR

Aktualizacja oprogramowania sprzętowego cyfrowego aparatu fotograficznego SLR Aktualizacja oprogramowania sprzętowego cyfrowego aparatu fotograficznego SLR Dziękujemy za wybór produktu Nikon. W niniejszej instrukcji opisano sposób aktualizacji oprogramowania sprzętowego. Jeśli użytkownik

Bardziej szczegółowo

Podręcznik użytkownika

Podręcznik użytkownika Podręcznik użytkownika Przed rozpoczęciem pracy ze skanerem należy przeczytać niniejszy podręcznik. Po przeczytaniu podręcznika należy go przechowywać w bezpiecznym miejscu do użycia w przyszłości. PRZEPISY

Bardziej szczegółowo

Dysk CD (ze sterownikami i podręcznikiem użytkownika) Kabel USB 2.0

Dysk CD (ze sterownikami i podręcznikiem użytkownika) Kabel USB 2.0 Urządzenie działa z systemami operacyjnymi Windows XP, 2000, Me i 98SE. DUB-A2 Szybka karta PCI z 2 portami USB 2.0 Przed rozpoczęciem Do korzystania z urządzenia niezbędne są następujące elementy Windows

Bardziej szczegółowo

Długopis cyfrowy Nr produktu 000884129

Długopis cyfrowy Nr produktu 000884129 INSTRUKCJA OBSŁUGI Długopis cyfrowy Nr produktu 000884129 Strona 1 z 7 Przewodnik użytkownika Niniejszy przewodnik użytkownika zawiera ogólne wskazówki w zakresie instalacji i użycia IRISnotes Express

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA CZYTNIKA KART PROCESOROWYCH SYGNET 5v1 IU.01.04.SY5

INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA CZYTNIKA KART PROCESOROWYCH SYGNET 5v1 IU.01.04.SY5 INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA CZYTNIKA KART PROCESOROWYCH SYGNET 5v1 Spis treści: 1. Wymagania systemowe...2 2. Parametry techniczne...2 3. Zestaw...2 4. Instalacja oprogramowania...3 4.1. Instalacja w systemie

Bardziej szczegółowo

Spisz na kartce dane sieci Wi-Fi, którą będzie generował router: nazwę sieci SSID oraz hasło do sieci WIFI KEY.

Spisz na kartce dane sieci Wi-Fi, którą będzie generował router: nazwę sieci SSID oraz hasło do sieci WIFI KEY. ROUTER HUAWEI E5220 Zapoznaj się z instrukcją obsługi routera Huawei E5220 dołączoną do opakowania, przejrzyj wszystkie informacje zawarte w materiałach drukowanych znajdujących się w pudełku z routerem.

Bardziej szczegółowo