Microsoft Access. Prezentacja

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Microsoft Access. Prezentacja"

Transkrypt

1 Microsoft Access Prezentacja 1

2 Baza danych jest zbiorem informacji związanych z pewnym tematem lub zadaniem na przykład analizą zamówień klientów lub ewidencją kolekcji nagrań. Jeśli baza danych nie jest przechowywana na komputerze lub też na komputerze są przechowywane tylko jej pewne części, to trzeba poświęcić dużo pracy na organizowanie i koordynowanie informacji pochodzących z bardzo różnych źródeł. 2

3 Za pomocą programu Microsoft Access można zarządzać wszystkimi niezbędnymi informacjami używając jednego pliku bazy danych. W takim pliku dane można dzielić na odrębne części zwane tabelami. Za pomocą formularzy elektronicznych można oglądać, dodawać i aktualizować dane w tabelach; za pomocą kwerend można znajdować i pobierać tylko te dane, które są rzeczywiście aktualnie niezbędne; za pomocą raportów można analizować i drukować dane w określonym układzie. 3

4 4

5 Tabela jest zbiorem danych dotyczących określonego tematu, jak produkty i dostawcy. Używanie oddzielnych tabel dla każdego tematu eliminuje duplikowanie danych (redundancję) co czyni przechowywanie danych bardziej efektywnym i eliminuje błędy wprowadzania danych. Tabele organizują dane w kolumnach (zwanych polami) i w wierszach (zwanych rekordami). 5

6 W widoku "Arkusz danych" można dodawać, edytować lub wyświetlać dane znajdujące się w tabeli. Można także sprawdzać pisownię, drukować dane tabeli, filtrować lub sortować rekordy, zmieniać wygląd arkusza danych oraz zmieniać strukturę tabeli dodając lub usuwając kolumny. 6

7 Istotą baz danych jest stworzenie możliwości efektywnego wyszukiwania informacji. Do tego celu służą kwerendy (ang. query), są one obok tabel zawierających dane podstawowymi obiektami definiującymi schematy wyszukiwania pożądanej informacji. 7

8 Kwerendy pozwalają odpowiedzieć na pytania na temat danych w celu uzyskania określonych informacji z tabel i różnorodnego zmieniania wybranych tabel. Właściwie możliwości przeprowadzania zapytań są głównym powodem posługiwania się aplikacjami zarządzającymi bazą danych. 8

9 Kwerenda w MS Access jest to albo perspektywa - kwerenda wybierająca, albo instrukcja operowania danymi czyli kwerenda funkcjonalna np. tworzenie tabeli, aktualizacja wierszy tabeli. Kwerenda wybierająca - w wyniku wykonania kwerendy wybierającej otrzymuje się tak zwany dynamiczny zestaw wyników, który ma postać tabeli, z tym, że nie jest zapamiętywany na stałe w bazie danych. Jest wyświetlany w postaci arkusza danych tak jak tabela. Kwerenda usuwająca - (Delete Query) powoduje usunięcie wierszy spełniających podane kryteria Kwerenda dołączająca - (Append Query) powoduje dołączenie wiersza lub wierszy do tabel Kwerenda aktualizująca - (Update Query) dokonuje aktualizacji wierszy tabeli np. podniesienie zarobków o 10% wszystkim pracownikom zarabiającym mniej niż 500: 9

10 Formularzy można używać w wielu zastosowaniach: do wprowadzania danych do tabeli, do otwierania innych formularzy i raportów, do tworzenia okienek dialogowych i in. Połączenie między formularzem i jego źródłem rekordów jest realizowane za pomocą obiektów graficznych zwanych formantami. Najczęściej spotykanym typem formantu, stosowanym do wyświetlania i wprowadzania danych, jest pole tekstowe. 10

11 Formularz jest podstawowym elementem graficznego interfejsu użytkownika w aplikacji bazodanowej po stronie klienta. Aplikacja obejmuje zbiór połączonych ze sobą formularzy. Formularz służy między innymi do: wprowadzania danych do bazy danych, prezentowania danych użytkownikowi, aktualizacji danych w bazie danych, usuwania danych z bazy danych, drukowania dokumentów z danymi, inicjowania akcji biznesowych w systemie informacyjnym. 11

12 Raport jest wygodnym sposobem prezentacji danych w postaci wydrukowanej. Użytkownik ma pełną kontrolę nad rozmiarem i wyglądem wszystkich elementów raportu, dzięki czemu może wyświetlać dane w żądany sposób. 12

13 Makro jest akcją lub zestawem akcji, z których każda wykonuje określoną operację, taką jak otwarcie formularza lub wydrukowanie raportu. Makra pomagają zautomatyzować często wykonywane zadania. Można na przykład uruchamiać makro drukujące raport, gdy użytkownik klika przycisk polecenia. 13

14 1.Narzędzia główne : W widoku arkusz danych można wykonywać podstawowe operacje na wierszach tabeli: przeglądać wiersze, wyszukiwać (filtrować) wiersze, wstawiać nowy wiersz, usuwać dany wiersz, aktualizować wartości w danym wierszu. W widoku projekt tabeli określamy schemat tabeli czyli kolumny (pola), z których będą się składać wiersze (rekordy) tej tabeli. 14

15 Czcionka Umożliwia zmianę kroju czcionki Pogrubienie Rozmiar czcionki Umożliwia zmianę rozmiaru czcionki Wyrównaj tekst po lewej Umożliwia wyrównanie tekstu do lewej Do środka w poziomie Umożliwia wyśrodkowanie tekstu Wyrównaj tekst do prawej Umożliwia wyrównanie tekstu do prawej Kursywa Podkreślenie Kolor Linie siatki wypełnienia/tła Alternatywny kolor wypełnienia/tła Kolor czcionki Umożliwia zmianę koloru teksu 15

16 Zwiększ poziom listy Umożliwia zmniejszenie poziomu wcięcia Zmniejsz poziom listy Umożliwia zwiększenie poziomu wcięcia Kierunek tekstu od lewej do prawej Umożliwia ustawienie kierunku tekstu tak, aby był wyświetlany od lewej lub od prawej strony. Numerowanie Umożliwia rozpoczęcie listy numerowanej Punktory Umożliwia rozpoczęcie listy punktowanej Kolor wyróżnienia tekstu Umożliwia nadanie tekstowi takiego wyglądu, jak gdyby był oznaczony nakreślaczem 16

17 Odśwież wszystko Nowy (Ctrl + +) Zapisz (Shift + Enter) Sumy Pisownia (F7) Więcej Usuń (Del) Umożliwia usunięcie tego elementu 17

18 Filtruj Zaznaczenie Rosnąco Malejąco Wyczyść wszystkie sortowania Przełącz filtr Opcje filtru zaawansowanego 18

19 Znajdź (Ctrl + F) Umożliwia znajdowanie tekstu w dokumencie Zmień (Ctrl + H) Zaznacz Przejdź do 19

20 2.Tworzenie : Szablony tabel Umożliwia utworzenie nowej tabeli za pomocą szablonu. Program Access zawiera szablony tematyczne. Tabela Umożliwia utworzenie nowej pustej tabeli. Można zdefiniować pola bezpośrednio w nowej tabeli lub otworzyć w widoku projektu Listy SharePoint Umożliwia utworzenie listy w witrynie programu SharePoint i tabeli połączoną z nowo utworzoną listą w bieżącej bazie danych Nowy projekt: tabela Umożliwia utworzenie nowej pustej tabeli w widoku projektu. Można dodawać pola, ustawiać opcje indeksowania i wykonywać inne zaawansowane zadania projektowania tabeli. 20

21 Formularz dzielony Umożliwia utworzenie formularza dzielonego którym w górnej sekcji pokazany jest arkusz danych, a w dolnej sekcji znajduje się formularz do wprowadzania informacji dotyczących rekordu wybranego w arkuszu danych. Formularz: Umożliwia utworzenie formularza, w którym można wprowadzać informacje po kolei dla pojedynczych rekordów. Wykres przestawny Nowy obiekt: formularz Umożliwia utworzenie nowego pustego formularza w widoku projektu. W widoku projektu można wprowadzać zaawansowane zmiany projektu do formularzu, takie jak dodawania typów formantów niestandardowych i pisanie kodu. Wiele elementów Umożliwia utworzenie formularza pokazującego wiele rekordów w arkuszu danych, po jednym rekordzie na wiersz. Pusty formularz Więcej formularzy 21

22 Etykiety Umożliwia uruchomienie kreatora etykiet w celu tworzenia standardowych lub niestandardowych etykiet. Raport Umożliwia utworzenie podstawowego raportu dotyczącego danych z bieżącej kwerendy lub tabeli, do którego można dodawać funkcje takie jak grupy lub sumy. Pusty raport Umożliwia utworzenie nowego pustego raportu, dzięki czemu można wstawiać pola i formanty oraz projektować raport. Nowy obiekt: raport Umożliwia utworzenie nowego pustego raportu w widoku projektu. W widoku projektu można wprowadzić zaawansowane zmiany, takie jak dodawanie typów formantów niestandardowych i pisanie kodu. Kreator raportów Umożliwia uruchomienie kreatora raportów, który pomaga w utworzeniu prostych, dostosowanych raportów. 22

23 Kreator kwerend Umożliwia uruchomienie kreatora kwerend, który pomaga w tworzeniu kwerend: prostych, krzyżowych, wyszukujących duplikaty oraz wyszukujących niedopasowane dane. Nowy obiekt: kwerenda Umożliwia utworzenie nowej pustej kwerendy w widoku projektu. Zostanie wyświetlone okno dialogowe Pokazywanie w tabeli, w którym można wybrać tabele lub kwerendy do dodania do kwerendy. Nowy obiekt: Makro Umożliwia wstawianie makr i innego kodu do bazy danych. 23

24 3.Dane zewnętrzne: Importuj bazę danych programu Access Umożliwia zaimportowanie bazy danych z innej bazy danych programu Access lub utworzenie łącza do tych danych. Zapis. opcje importu Umożliwia wyświetlanie i uruchamianie poprzednio zapisanych informacji importowania. Importuj arkusz kalkulacyjny programu Excel Umożliwia zaimportowanie danych z pliku programu Microsoft Office Excel lub utworzenie łącza do tych danych. Importuj plik tekstowy Importuj plik XML Więcej Importuj listę programu SharePoint Umożliwia zaimportowanie danych z listy programu SharePoint lub utworzenie łącza do tych danych. 24

25 Eksportuj do arkusza programu Excel Umożliwia wyeksportowanie zaznaczonego obiektu do skoroszytu programu Excel w pliku programu Microsoft Office Excel. Zapis. dane eksportu Umożliwia wyświetlenie i uruchamianie poprzednio zapisanych operacji eksportowania. PDF lub XPS Umożliwia wyeksportowanie zaznaczonego obiektu do pliku dokumentu PDF lub XPS. Eksportuj do pliku w formacie RTF Umożliwia wyeksportowanie zaznaczonego obiektu do pliku RTF Eksportuj do pliku tekstowego Umożliwia wyeksportowanie zaznaczonego obiektu do pliku tekstowego. Więcej Eksportuj do listy programu SharePoint Umożliwia wyeksportowanie zaznaczonego projektu jako listy programu SharePoint 25

26 Utwórz Umożliwia utworzenie wiadomości e- mail, która zawiera formularz do zbierania informacji od użytkowników w celu zapełnienia bazy danych. Zarządzaj odpowiedziami Umożliwia wyświetlenie odpowiedzi zawierających dane zebrane za pomocą wiadomości i użycie ich do zaktualizowania własnych danych. 26

27 Pracuj w trybie online Umożliwia przełączanie wszystkich danych do trybu offline. Po ponownym połączeniu zamiany danych zostaną zsynchronizowane z serwerem. Dane listy programu SharePoint zostaną zbuforowane w tej bazie danych. Jeśli baza danych jest udostępniona, dane będą widoczne dla użytkowników, którzy nie mają uprawnień do wyświetlania tych danych w witrynie programu SharePoint. Synchronizuj Buforuj dane list Umożliwia buforowanie danych listy w pliku danych bazy danych w celu poprawienia wydajności klienta w serwera. Spowoduje to zwiększenie rozmiaru bazy danych. Odrzuć zamiany Przenieś do programu SharePoint Umożliwia migrację niektórych lub wszystkich części bazy danych do nowej lub istniejącej witryny programu SharePoint. Poł. pon. listy 27

28 4.Narzędzia bazy danych Visual Basic (Ctrl + F11) Umożliwia uruchomienie edytora Visual Basic. Uruchom makro Utwórz menu skrótów z makra Konwertuj makra formularzy na język Visual Basic 28

29 Relacje Umożliwia zdefiniowanie relacji między danymi w tabelach, takich jak pola identyfikatorów lub pola nazw w różnych tabelach, które powinny do siebie pasować. Arkusz właściwości (Alt + ENTER) Umożliwia otwarcie arkusza właściwości tego obiektu w celu ustalenia jego właściwości. Zależności obiektu Umożliwia pokazanie obiektów bazy danych korzystających z zaznaczonego obiektu, takich jak kwerendy zależne od określonych tabel lub tabele zależne od innych tabel. Pasek komunikatorów Umożliwia otwarcie paska komunikatorów w celu wykonania w projekcie wszystkich wymaganych akcji. 29

30 Dokumentator bazy danych Analizuj wydajność Analizuj tabelę 30

31 SQL Server Umożliwia migrację niektórych lub wszystkich części bazy danych do nowej lub istniejącej bazy danych programu Microsoft SQL Server. Dostęp do bazy danych Umożliwia podzielenia bazy danych na dwa pliki: jeden zawierających tabele oraz jeden kwerendy i formularze. 31

32 Menadżer panelu przełączania Menadżer tabel połączonych Szyfruj przy użyciu hasła Utwórz plik ACCDE Dodatki 32

BAZA DANYCH Wersja 16

BAZA DANYCH Wersja 16 BAZA DANYCH Wersja 16 1/04-2014 Kopiowanie tego podręcznika bez zgody firmy PC SCHEMATIC jest zabronione. Baza danych 16 Strona 1 Wstęp WSTĘP PC SCHEMATIC Baza danych jest programem obsługi baz danych,

Bardziej szczegółowo

Podręcznik użytkownika IBM SPSS Statistics 22 System podstawowy

Podręcznik użytkownika IBM SPSS Statistics 22 System podstawowy Podręcznik użytkownika IBM SPSS Statistics 22 System podstawowy Uwaga Przed skorzystaniem z niniejszych informacji oraz produktu, którego one dotyczą, należy zapoznać się z informacjami zamieszczonymi

Bardziej szczegółowo

Tworzenie i edycja tabel w programie MS Access

Tworzenie i edycja tabel w programie MS Access - 1 - Tworzenie i edycja tabel w programie MS Access Utwórz nową bazę danych i zapisz pod nazwą studenci.accdb 1. Tworzenie tabel Tabela jest zbiorem danych dotyczących określonego tematu, na przykład

Bardziej szczegółowo

BAZY DANYCH. Informatyka i Technologia Informacyjna Suwałki - 2013

BAZY DANYCH. Informatyka i Technologia Informacyjna Suwałki - 2013 BAZY DANYCH Informatyka i Technologia Informacyjna Suwałki - 2013 Przedmiot: Bazy danych Ćwiczenia: 16 godzin 25 maja 2013 r. sala 300 10:30-17:25 (8 godzin), 8 czerwca 2013 r. sala 300 10:30-17:25 (8

Bardziej szczegółowo

Instrukcja Firmao ver. 5.0

Instrukcja Firmao ver. 5.0 Instrukcja Firmao ver. 5.0 1 Spis treści 1. O Firmao... 3 2. Definicje podstawowych pojęć systemu... 5 3. Widoki Szczegółów... 9 4. Widoki List... 18 5. Filtry... 23 6. Raporty... 26 7. Uprawnienia...

Bardziej szczegółowo

Wykłady z informatyki. Janusz Górczyński, Paweł Górczyński. Wyższa Szkoła Zarządzania i Marketingu

Wykłady z informatyki. Janusz Górczyński, Paweł Górczyński. Wyższa Szkoła Zarządzania i Marketingu Wykłady z informatyki Janusz Górczyński, Paweł Górczyński Projektowanie baz danych w MS Access, wykorzystanie VBA Wyższa Szkoła Zarządzania i Marketingu Sochaczew 2005 2 Zeszyt ten jest drugą pozycją w

Bardziej szczegółowo

Sage Symfonia Start Handel

Sage Symfonia Start Handel Sage Symfonia Start Handel Podręcznik użytkownika Wersja 2015.c Producent: Sage sp. z o.o. tel. 22 455 56 00 www.sage.com.pl Windows jest znakiem towarowym firmy Microsoft Corporation. Microsoft SQL Server

Bardziej szczegółowo

GRAFFITI BUILDER PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA

GRAFFITI BUILDER PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA GRAFFITI BUILDER PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA Podręcznik użytkownika aplikacji Graffiti Builder. Graffiti.ERP jest zintegrowanym systemem informatycznym klasy MRPII/ERP wspomagającym zarządzanie przedsiębiorstwem,

Bardziej szczegółowo

szybki start podręcznik dla początkującego użytkownika

szybki start podręcznik dla początkującego użytkownika zintegrowane środowisko tłumaczeniowe szybki start podręcznik dla początkującego użytkownika 2004-2013 Kilgray Translation Technologies Wszelkie prawa zastrzeżone. Tłumaczenie: GET IT Wszelkie prawa zastrzeżone.

Bardziej szczegółowo

Bazy danych program MS ACCESS

Bazy danych program MS ACCESS Bazy danych program MS ACCESS O sposobach magazynowania i selekcjonowania informacji Opracowała: mgr Bożena Poloczek PUBLICZNE GIMNAZJUM W RUDZIŃCU 2007/2008 Strona 1 1. BUDOWA BAZ DANYCH Baza danych jest

Bardziej szczegółowo

Podręcznik użytkownika programu Pinnacle Studio 18. Zawiera program Pinnacle Studio Plus i Pinnacle Studio Ultimate

Podręcznik użytkownika programu Pinnacle Studio 18. Zawiera program Pinnacle Studio Plus i Pinnacle Studio Ultimate Podręcznik użytkownika programu Pinnacle Studio 18 Zawiera program Pinnacle Studio Plus i Pinnacle Studio Ultimate Spis treści Przed rozpoczęciem............................... 1 Skróty i konwencje...................................

Bardziej szczegółowo

Sage Symfonia Handel (Sprzedaż)

Sage Symfonia Handel (Sprzedaż) Sage Symfonia Handel (Sprzedaż) Podręcznik użytkownika Wersja 2015.b Producent: Sage sp. z o.o. tel. 22 455 56 00 www.sage.com.pl Windows jest znakiem towarowym firmy Microsoft Corporation. Microsoft SQL

Bardziej szczegółowo

Moduł Raporty i Formularze

Moduł Raporty i Formularze Moduł Raporty i Formularze Wersja 3.56.303 Spis treści Słowo wstępne 3 Charakterystyka modułu Raporty i Formularze 5 1. Przeznaczenie modułu 5 2. Budowa modułu 6 3. Ikony i skróty klawiszowe 7 Instalacja

Bardziej szczegółowo

SZYBKI START Datapolis Process System v 4.2.0.4294

SZYBKI START Datapolis Process System v 4.2.0.4294 Datapolis.com, ul Wiktorska 63, 02-587 Warszawa tel. (+48 22) 398-37-53; fax. (+ 48 22) 398-37-93, office@datapolis.com SZYBKI START Datapolis Process System v 4.2.0.4294 Ostatnia aktualizacja: 10 czerwca

Bardziej szczegółowo

Zintegrowany System Zarządzania Firmą. humansoft HermesSQL OPIS SYSTEMU

Zintegrowany System Zarządzania Firmą. humansoft HermesSQL OPIS SYSTEMU Zintegrowany System Zarządzania Firmą humansoft HermesSQL OPIS SYSTEMU Radom,, grudzień 2008 Powielanie w jakiejkolwiek formie, całości lub fragmentów podręcznika, bez pisemnej zgody Humansoft Sp. z o.o.

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika

Instrukcja użytkownika Instrukcja użytkownika Moduł: Faktury Wersja 2015.0.1 UWAGA Prawa wynikające z Warunków Gwarancji Użytkownik nabywa po rejestracji programu u Producenta. Dokumentem potwierdzającym rejestrację jest Certyfikat

Bardziej szczegółowo

OFERTA SZKOLENIOWA CENTRUM SZKOLEŃ INFORMATYCZNYCH VEDIUS

OFERTA SZKOLENIOWA CENTRUM SZKOLEŃ INFORMATYCZNYCH VEDIUS Oferta edukacyjna OFERTA SZKOLENIOWA CENTRUM SZKOLEŃ INFORMATYCZNYCH VEDIUS 1 Nazwa szkolenia: Edytory tekstu MS Word Ilość godzin 20 godzin dydaktycznych Wymagania wstępne Podstawowa umiejętność obsługi

Bardziej szczegółowo

Microsoft SQL ServerTM 2005 Integration Services

Microsoft SQL ServerTM 2005 Integration Services Microsoft SQL ServerTM 2005 Integration Services Krok po kroku Paul Turley, Joe Kasprzak, Scott Cameron, Satoshi Iizuka oraz Pablo Guzman z Hitachi Consulting Microsoft SQL Server 2005 Integration Services

Bardziej szczegółowo

Joanna Rau, Wiktor Zychla, Krzysztof Owczarek, Tomasz Zaleski, Krzysztof Biliński,

Joanna Rau, Wiktor Zychla, Krzysztof Owczarek, Tomasz Zaleski, Krzysztof Biliński, Producent: VULCAN sp. z o. o. ul. Wołowska 6 51-116 Wrocław tel. 71 375 15 00 e-mail: vulcan@vulcan.edu.pl www.vulcan.edu.pl Nad programem pracowali: Autor podręcznika: Redakcja: Projekt okładki: Joanna

Bardziej szczegółowo

Przewodnik Szybki start

Przewodnik Szybki start Przewodnik Szybki start Program Microsoft PowerPoint 2013 wygląda inaczej niż wcześniejsze wersje, dlatego przygotowaliśmy ten przewodnik, aby skrócić czas nauki jego obsługi. Znajdowanie potrzebnych informacji

Bardziej szczegółowo

Symfonia Handel. Podręcznik użytkownika. Wersja 2011.a

Symfonia Handel. Podręcznik użytkownika. Wersja 2011.a Symfonia Handel Podręcznik użytkownika Wersja 2011.a Windows jest znakiem towarowym firmy Microsoft Corporation. Adobe, Acrobat, Acrobat Reader, Acrobat Distiller są zastrzeżonymi znakami towarowymi firmy

Bardziej szczegółowo

PLATFORMA ASCENT.DBI PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA

PLATFORMA ASCENT.DBI PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA PLATFORMA ASCENT.DBI PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA Copyright 2008 PC Guard SA. Wszelkie prawa zastrzeżone. Podręcznik użytkownika systemu Ascent.DBI. Ascent.DBI jest systemem, który wspiera koordynację procedur

Bardziej szczegółowo

ABBYY FineReader 11 Podręcznik użytkowanika

ABBYY FineReader 11 Podręcznik użytkowanika ABBYY FineReader 11 2011 ABBYY. Wszystkie prawa zastrzeżone. Informacje w tym dokumencie mogą się zmienić bez uprzedzenia i nie niosą żadnych zobowiązań po stronie ABBYY. Oprogramowanie opisane w tym dokumencie

Bardziej szczegółowo

Dokumentacja Użytkownika Systemu Moduł Analizy BI aaaaaaaaaaaaaaaaaa Wersja: 2013.0.1

Dokumentacja Użytkownika Systemu Moduł Analizy BI aaaaaaaaaaaaaaaaaa Wersja: 2013.0.1 Dokumentacja Użytkownika Systemu Moduł Analizy BI aaaaaaaaaaaaaaaaaa Wersja: 2013.0.1 Spis Treści I Instalacja 5 1 Wymagania... 5 2 Instalacja... 6 3 Konfiguracja... serwisu licencji Mobile 11 II Konfiguracja

Bardziej szczegółowo

Informatyczny System Zarządzania Budżetami Jednostek Samorządu Terytorialnego (BeSTi@)

Informatyczny System Zarządzania Budżetami Jednostek Samorządu Terytorialnego (BeSTi@) Informatyczny System Zarządzania Budżetami Jednostek Samorządu Terytorialnego (BeSTi@) System powstał w ramach projektu PHARE 2002/000-580.01.09 Zarządzanie Finansami Publicznymi Dokumentacja użytkownika

Bardziej szczegółowo

Podręcznik użytkownika

Podręcznik użytkownika Podręcznik użytkownika 2 Pomoc dla programu ILUO Faktura Spis treści Rozdział I 5 Wstęp 1. Informacje... ogólne 5... 5 Dlaczego oprogram ow anie ILUO... 5 Now y standard produkcji oprogram ow ania... 6

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika

Instrukcja użytkownika Instrukcja użytkownika Moduł: Faktury Wersja 2013.0.1 UWAGA Prawa wynikające z Warunków Gwarancji Użytkownik nabywa po rejestracji programu u Producenta. Dokumentem potwierdzającym rejestrację jest Certyfikat

Bardziej szczegółowo

System Comarch OPT!MA v.2010

System Comarch OPT!MA v.2010 System Comarch OPT!MA v.2010 Moduł Faktury 31-864 Kraków, Al. Jana Pawła II 41g tel. (12) 681 43 00, fax (12) 687 71 00 Dział Wsparcia Klienta i Partnera: (12) 681 43 00 http://www.comarch.pl/erp/ info.erp@comarch.pl

Bardziej szczegółowo

PODSTAWOWY PROGRAM UŻYTKOWY. Wyszukiwanie i katalogowanie

PODSTAWOWY PROGRAM UŻYTKOWY. Wyszukiwanie i katalogowanie Zintegrowane Systemy Zarządzania Biblioteką SOWA1 i SOWA2 PODSTAWOWY PROGRAM UŻYTKOWY Wyszukiwanie i katalogowanie Poznań 2011 Spis treści 1. Wstęp...3 2. Uruchomienie, główne okno programu...4 2.1. Instalowanie

Bardziej szczegółowo

Word 2007. Nieoficjalny podrêcznik

Word 2007. Nieoficjalny podrêcznik Word 2007. Nieoficjalny podrêcznik Autor: Chris Grover T³umaczenie: Julia Szajkowska, Ireneusz Jakóbik ISBN: 978-83-246-1027-3 Tytu³ orygina³u: Word 2007: The Missing Manual Format: B5, stron: 544 Wydawnictwo

Bardziej szczegółowo