III Forum Inwestycyjne Forum Ekonomicznego Honorowy patronat Minister Skarbu Państwa Aleksander Grad

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "III Forum Inwestycyjne Forum Ekonomicznego Honorowy patronat Minister Skarbu Państwa Aleksander Grad"

Transkrypt

1 III Forum Inwestycyjne Forum Ekonomicznego Honorowy patronat Minister Skarbu Państwa Aleksander Grad Rok Wielkich Prywatyzacji TARNÓW 2010 Termin: 7-8 września 2010r. Miejsce: Tarnów Miejsce: Aula Państwowej WyŜszej Szkoły Zawodowej w Tarnowie, ul. Adama Mickiewicza 8. RAMOWY PROGRAM FORUM 7 września 2009 Biuro Rejestracji Gości: osób obsługi osoby z obsługi Godz Powitanie uczestników Marek Nawara, Marszałek Województwa Małopolskiego Stanisław Kracik, Wojewoda Małopolski Ryszard Ścigała Prezydent Miasta Tarnowa Godz Otwierająca sesja plenarna: Rok Wielkich Prywatyzacji Rok 2010 moŝe być rekordowy w Europie Środkowo-Wschodniej pod względem liczby wielkich IPO - pierwszych publicznych ofert akcji. Dla inwestorów, zarówno indywidualnych, jak i instytucjonalnych, to dobra wiadomość: ciekawe oferty zawsze znajdują się w centrum ich uwagi. Stanowią obietnicę zysków oraz moŝliwość większego zróŝnicowania portfeli. To takŝe bardzo dobra wiadomość dla rynku kapitałowego w Europie Środkowej i Wschodniej. To równieŝ znakomita wiadomość dla budŝetów poszczególnych państw, które przychody z prywatyzacji zawsze traktują jako bardzo powaŝne uzupełnienie budŝetów. Wydaje się, Ŝe warto dziś dokonać pewnego podsumowania i sprawdzić, czy rzeczywistość spełniła oczekiwania rządów, giełd i inwestorów? Czy do końca roku uda się osiągnąć zamierzone cele? Jacek Socha, Wiceprezes, PricewaterhouseCoopers, Polska Panelisci:

2 Aleksander Grad, Minister Skarbu Państwa, Polska Jurij Jakowlew, Zastępca Przewodniczącego, Fundusz Mienia Państwowego, Ukraina Godz przerwa kawowa Godz Panel dyskusyjny: Inwestycje jako sposób na pokonanie kryzysu 20 największych projektów inwestycyjnych firm zaplanowanych na najbliŝsze lata w Polsce wartych jest ponad 75 mld zł. Jeśli doliczyć plany związane z infrastrukturą (autostrady, metro, koleje i lotniska), wartość tych największych, wycenianych powyŝej miliarda złotych, przekroczy 120 mld zł. A gdy dodamy teŝ projekty powyŝej 500 mln zł, okaŝe się, Ŝe w najbliŝszych czterech pięciu latach firmy, samorządy i rząd będą chciały zrealizować inwestycje za mld zł. W Polsce szykuje się zatem boom inwestycyjny, związany z wyjątkowo dobrymi wynikami polskiej gospodarki. Czy inne państwa regionu, które kryzys przechodzą w znacznie gorszej kondycji, teŝ mogą i powinny mieć tak ambitne plany inwestycyjne? Czy inwestycje mogą stać się dla nich kołem zamachowym rozwoju gospodarczego? Partner: Województwo Małopolskie Roman Ciepiela, Wicemarszałek, Województwo Małopolskie Wardan BostandŜjan, Wiceprzewodniczący Komisji ds. budŝetu i finansów, Parlament Armenii Konrad Jaskóła, Prezes Zarządu, Polimex-Mostostal S.A. Krzysztof Rozen, Partner, Firma Doradcza KPMG Marek Sokołowski, Wiceprezes Zarządu, Dyrektor ds. Produkcji i Rozwoju, Grupa LOTOS Mr. Nazim Mamedov, Wiceprzewodniczący Komisji ds Polityki Gospodarczej, Parlament Republiki AzerbejdŜanu Wojciech Szczepanik - Wiceprezes Zarządu Małopolskiej Agencji Rozwoju Regionalnego SA Godz obiad Godz Panel dyskusyjny: Energetyka- Bezpieczeństwo- Efektywność- Polityka Bezpieczeństwo energetyczne od kilku lat stało się jednym z najwaŝniejszych wyznaczników bieŝącej polityki zarówno kaŝdego z państw europejskich, jak i Unii Europejskiej. W wielu krajach systemy energetyczne wymagają ogromnych inwestycji co stwarza szanse na powstanie nowoczesnych i bardziej efektywnych elektrowni, rafinerii i sieci przesyłowych uwzględniających program przeciwdziałania zmianom klimatycznym. Czy poszczególnym państwom uda się zrealizować swoje cele energetyczne bez ulegania presji ze strony eksporterów surowców energetycznych? Czy moŝliwe jest zrealizowanie bardzo ambitnych celów ekologicznych? Czy proponowane przez Unię Europejską regulacje nie przyczynią się do osłabienia tej gałęzi gospodarki? Janusz Steinhoff, Doradca, Roland Berger Strategy Consultants

3 Marek Serafin, Członek Zarządu PKN ORLEN Szubski Michał, Prezes Zarządu, Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo SA (PGNiG SA) Ireneusz Łazor Prezes Zarządu, Izba Rozliczeniowa Giełd Towarowych SA. Robert Soszyński, Prezes Zarządu, PERN Przyjaźń SA Dariusz Marzec, Dyrektor, KPMG Godz przerwa kawowa Godz :45 Panel dyskusyjny: Restrukturyzacja czy prywatyzacja? Pytanie o sektor chemiczny w Europie Środkowo- Wschodniej- rola państwa w gospodarce. Rynek chemiczny w Europie Środkowo-Wschodniej przechodzi obecnie transformację. Obecnie jest on zdominowany przez małe i średnie przedsiębiorstwa i dlatego wciąŝ postępuje proces konsolidacji. Wielu ekspertów podkreśla, Ŝe przemysł chemiczny w regionie musi zostać sprywatyzowany, zrestrukturyzowany i w istotnym zakresie dofinansowany, gdyŝ inaczej nie będzie w stanie z powodzeniem konkurować na wspólnym europejskim rynku w długim okresie. Jednak wciąŝ otwarte pozostaje pytanie czy państwom tego regionu uda się ujednolicić strategię działania i z sukcesem przeprowadzić niezbędne zmiany? Jerzy Marciniak, Prezes Zarządu, Azoty Tarnów Remigiusz Paszkiewicz, Prezes Zarządu, Anwil SA Ryszard Kunicki, Prezes Zarządu, CIECH SA Paweł Jarczewski, Prezes Zarządu, Zakłady Azotowe Puławy SA Krzysztof Jałosiński, Prezes Zarządu, ZAK SA Godz. 18:45 19:00 przerwa kawowa Godz. 19: Prezentacja ofert inwestycyjnych Moderator- Krzysztof Kalicki, prezes Zarządu, Deutsche Bank Polska S.A. Krzysztof Kosiński, Dyrektor, Ministerstwo Skarbu Państwa Zbigniew Prokopczyk, Dyrektor Zespołu Gospodarki Nieruchomościami, Agencja Mienia Wojskowego Jurij Jakowlew, Zastępca Przewodniczącego, Ukraina Jacek Bielawski, Koordynator Projektów, Krakowski Park Technologiczny Roland Lielbriedis, Dyrektor Oddziału w Polsce, Agencja Inwestycji i Rozwoju Łotwy Teresa Kamińska, Prezes Zarządu, Pomorska Specjalna Strefa Ekonomiczna Sp. z o.o. Godz. 20:30 WRĘCZENIE NAGRÓD Inwestycja Europy Środkowo-Wschodniej w Roku 2010

4 Inwestor Europy Środkowo-Wschodniej w Roku 2010 Godz WIECZÓR Z TAURONEM Sala lustrzana ul Wałowa 10, Tarnów Biuro Rejestracji Gości: osoby z obsługi osoby z obsługi Godz :00 Prezentacja ofert inwestycyjnych 8 września 2009 Moderator-Ryszard Ścigała Prezydent, Miasto Tarnów Tomasz Bogus, Prezes Zarządu, Bank Pocztowy Monika Konsor -Fąferek, Dyrektor ds. Marketingu, PCC Intermodal S.A. Krzysztof Kosiński, Dyrektor, Ministerstwo Skarbu Państwa Jurij Jakowlew, Zastępca Przewodniczącego, Ukraina Jacek Bielawski, Koordynator Projektów, Krakwoski Park Technologiczny Vladimira Stodulkova, Radca Handlowy, Ambasada Republiki Czeskiej, Czechy Godz. 10:00 10:15 przerwa kawowa Godz. 10:15-11:15 Panel dyskusyjny: Czy w Europie Środkowo Wschodniej powstanie nowe centrum finansowe? Wielu ekspertów przewiduje, Ŝe około roku 2020 będzie tylko 5 giełd w Europie. Takie perspektywy mobilizują wszystkie giełdy europejskie, wszak w momencie powstania kaŝda z nich zakładała osiągnięcie pozycji lidera w swoim regionie. Wydaje się, Ŝe największe szanse w regionie ma GPW w Warszawie która juŝ dziś jest liderem regionu pod względem wartości rynku, obrotów i róŝnorodności dostępnych instrumentów finansowych. Mimo obiecujących perspektyw trzeba mieć na uwadze stale pojawiające się zagroŝenia, tym bardziej, Ŝe centrum finansowe to obok giełdy takŝe bardzo rozwinięte usługi inwestycyjne i finansowe, ośrodki analityczne, wyspecjalizowane profesje, które obsługują uczestników rynku. Ponadto inne finansowe ośrodki w Europie Środkowo-Wschodniej teŝ nie zrezygnują ze swoich ambitnych celów. Mateusz Morawiecki, Prezes Zarządu, BZ WBK Paneliści Ludwik Sobolewski, Prezes Zarządu, Giełda Papierów Wartościowych

5 Laurent Truflandier, Head of Corporate Development Services, Intesa Sanpaolo SpA, Włochy Adam Leszkiewicz, Podsekretarz Stanu, Ministerstwo Skarbu Państwa Kazimierz Marcinkiewicz, Premier ( ), Goldman Sachs Robert Windmill, Partner, Windmill Gąsiewski & Roman, Wielka Brytania Godz. 11:15 11:30 przerwa kawowa Godz Panel dyskusyjny: Restrukturyzacja- prywatyzacja. Kiedy wejść na giełdę? W czasie kryzysu, kiedy na giełdach panuje raczej pesymizm, a kapitał ucieka w bezpieczniejsze lokaty, atrakcyjność giełdy znacznie spada. Jednak wiele firm, jest w sytuacji w której tylko w ten sposób moŝe szukać moŝliwości rozwoju lub sposobu pozyskania kapitału. Oczywiście podczas kryzysu istnieje duŝe ryzyko, Ŝe emisja akcji będzie mniejszym sukcesem niŝ w czasie hossy. Jednak czasami koszt wycofania się z emisji moŝe przekroczyć poziom straty z tytułu emisji w czasie dekoniunktury. W Polsce gdzie nastąpiło raczej spowolnienie niŝ kurczenie się gospodarki perspektywy wejścia na giełdę są raczej optymistyczne. W pozostałych państwach regionu sytuacja wygląda jednak znacznie gorzej i tam właściciele spółek musza zachować większą ostroŝność. Robert Gwiazdowski, Prezydent, Centrum im. Adama Smitha Wiesław Skwarko, Prezes, Nafta Polska Dariusz Tokarczuk, Partner, Kancelaria Prawna Gide Loyrette Nouel Dariusz Lubera, Prezes Zarządu, Tauron Polska Energia S.A. Andrzej Klesyk, Prezes Zarządu, PZU Jarosław Myjak, Wiceprezezes, PKO BP 12:30 zamknięcie obrad OBIAD

6 MARCA 2012, Warszawa Aula Główna, Politechnika Warszawska. Politechnika Warszawska

6 MARCA 2012, Warszawa Aula Główna, Politechnika Warszawska. Politechnika Warszawska 6 MARCA 2012, Warszawa Aula Główna, Warszawska Warszawska Polski Kongres Gospodarczy 6 Marca 2012 SŁOWO WSTĘPNE ORGANIZATORZY PATRONI MEDIALNI ORGANIZATORZY POLSKIEGO KONGRESU GOSPODARCZEGO Warszawska

Bardziej szczegółowo

Forum Zmieniamy Polski Przemysł 3 lutego 2009 r. Warszawa, Hotel Sheraton

Forum Zmieniamy Polski Przemysł 3 lutego 2009 r. Warszawa, Hotel Sheraton Energetyka Parter, Salon Grand Ballroom (B) Energetyka Ciepłownictwo Parter, Salon Grand Ballroom (CDE) Forum Zmieniamy Polski Przemysł 3 lutego 2009 r. Warszawa, Hotel Sheraton Agenda Forum: 9.00-11.30

Bardziej szczegółowo

OGÓLNOPOLSKI SZCZYT ENERGETYCZNY GDAŃSK 2014 26-27 MARCA 2014, MTG AMBEREXPO, GDAŃSK

OGÓLNOPOLSKI SZCZYT ENERGETYCZNY GDAŃSK 2014 26-27 MARCA 2014, MTG AMBEREXPO, GDAŃSK OGÓLNOPOLSKI SZCZYT ENERGETYCZNY GDAŃSK 2014 26-27 MARCA 2014, MTG AMBEREXPO, GDAŃSK 25 MARCA 2014 11:45 15:30 Wycieczka studialna - zwiedzanie instalacji energetycznych i petrochemicznych na Pomorzu m.in.

Bardziej szczegółowo

Sesja inauguracyjna. 20 kwietnia 2015 r. 10.00-17.00 Międzynarodowe Centrum Kongresowe

Sesja inauguracyjna. 20 kwietnia 2015 r. 10.00-17.00 Międzynarodowe Centrum Kongresowe 1 Agenda Europejskiego Kongresu Gospodarczego 2015 Wszystkie sesje VII Europejskiego Kongresu Gospodarczego odbędą się w Międzynarodowym Centrum Kongresowym (ul. Olimpijska, Katowice) Sesja inauguracyjna

Bardziej szczegółowo

Jesteśmy klasyką bankowości. Rozmawiamy z Bartoszem Kublikiem Prezesem Zarządu Banku Spółdzielczego w Ostrowi Mazowieckiej.

Jesteśmy klasyką bankowości. Rozmawiamy z Bartoszem Kublikiem Prezesem Zarządu Banku Spółdzielczego w Ostrowi Mazowieckiej. Bankowość spółdzielcza jest unikalna - Zgromadzenie Prezesów Grupy BPS Obrali Kurs i dotarli do celu - finał konkursu Kurs na zysk Sukces z Bankiem Spółdzielczym - Stałe łącze z Bankiem str. 10 str. 22

Bardziej szczegółowo

Pomagać firmom z sektora finansowego w odnoszeniu coraz większych sukcesów poprzez wprowadzanie najlepszych praktyk i standardów rynkowych, by w

Pomagać firmom z sektora finansowego w odnoszeniu coraz większych sukcesów poprzez wprowadzanie najlepszych praktyk i standardów rynkowych, by w Pomagać firmom z sektora finansowego w odnoszeniu coraz większych sukcesów poprzez wprowadzanie najlepszych praktyk i standardów rynkowych, by w efekcie rynek funduszy w Polsce rozwijał się w sposób nie

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA DLA POLSKI

STRATEGIA DLA POLSKI DOKUMENT EUROPEJSKIEGO BANKU ODBUDOWY I ROZWOJU STRATEGIA DLA POLSKI Zatwierdzona przez Zarząd na posiedzeniu w dniu 17 grudnia 2013 r. Tłumaczenie oryginalnego (angielskiego) tekstu dokumentu zostało

Bardziej szczegółowo

raport grupaazoty.com lifestyle

raport grupaazoty.com lifestyle Raport zintegrowany Grupy Azoty 2013 grupaazoty.com lifestyle raport Siła Tworzenia Raport zintegrowany Grupy Azoty 2013 Rynek to otwarta przestrzeń ale tylko dla tych, którzy sami potrafią otworzyć się

Bardziej szczegółowo

Gospodarka i rynek kapitałowy w warunkach niepewności

Gospodarka i rynek kapitałowy w warunkach niepewności www.pwc.pl/rynkikapitalowe Gospodarka i rynek kapitałowy w warunkach niepewności Październik 2012 r. Wstęp Postępujący od kilku lat głęboki kryzys finansowy i ekonomiczny wywiera w dalszym ciągu silny

Bardziej szczegółowo

RAPORT. o innowacyjności gospodarki Polski w. roku. RAPORT o innowacyjności gospodarki Polski w 2010 roku. redakcja naukowa Tadeusz Baczko

RAPORT. o innowacyjności gospodarki Polski w. roku. RAPORT o innowacyjności gospodarki Polski w 2010 roku. redakcja naukowa Tadeusz Baczko Kierunki działań strategicznych: rozwój sektora innowacyjnego uwzględnianie potrzeb firm finansowanie działalności innowacyjnej aktywizacja procesów innowacyjnych poprawa perspektyw ekspansji ograniczanie

Bardziej szczegółowo

Harvard Business Review Polska poleca. Zarządzanie strategicznymi programami: DO NOT COPY. terminal LNG i budowa sieci gazociągów PARTNER WYDANIA:

Harvard Business Review Polska poleca. Zarządzanie strategicznymi programami: DO NOT COPY. terminal LNG i budowa sieci gazociągów PARTNER WYDANIA: Harvard Business Review Polska poleca Zarządzanie strategicznymi programami: terminal LNG i budowa sieci gazociągów PARTNER WYDANIA: Zarządzanie strategicznymi programami: terminal LNG i budowa sieci gazociągów

Bardziej szczegółowo

Raport Roczny Grupy PZU za 2012 rok

Raport Roczny Grupy PZU za 2012 rok Raport Roczny Grupy PZU za 2012 rok Raport Roczny Grupy PZU za 2012 rok Zarząd PZU Przemysław Henschke PZU Życie Tomasz Tarkowski PZU / PZU Życie Przemysław Dąbrowski CFO PZU / PZU Życie Dariusz Krzewina

Bardziej szczegółowo

CO2: potrzeba przełomu negocjacyjnego, wyzwania dla Polski

CO2: potrzeba przełomu negocjacyjnego, wyzwania dla Polski CO2: potrzeba przełomu negocjacyjnego, wyzwania dla Polski 11 lipca 2008, Centrum Prasowe Polskiej Agencji Prasowej ORGANIZATORZY: PARTNERZY STRATEGICZNI: PARTNERZY WYDARZENIA: 11 lipca 2008 roku w siedzibie

Bardziej szczegółowo

Polsko Ukraińska Gra Zespołowa EURO 2012

Polsko Ukraińska Gra Zespołowa EURO 2012 Polsko Ukraińska Gra Zespołowa EURO 2012 Wydawnictwo bezpłatne. ISSN: 1424-610X Marzec 2008 R e g i o n a l n a I z b a G o s p o d a r c z a w K a t o w i c a c h TEMAT NUMERU XVI Gala Laurów Umiejętności

Bardziej szczegółowo

Narodowy Bank Polski POLSKA WOBEC ŚWIATOWEGO KRYZYSU GOSPODARCZEGO

Narodowy Bank Polski POLSKA WOBEC ŚWIATOWEGO KRYZYSU GOSPODARCZEGO Narodowy Bank Polski POLSKA WOBEC ŚWIATOWEGO KRYZYSU GOSPODARCZEGO Wrzesień 2009 Spis treści I. Diagnoza kryzysu... 4 I.1. Przyczyny kryzysu... 4 I.2. Wpływ kryzysu na gospodarki wybranych krajów.... 9

Bardziej szczegółowo

Venture capital. - szansą dla przedsiębiorczych. Biblioteka 6/2005. Przedsiębiorca w Unii Europejskiej

Venture capital. - szansą dla przedsiębiorczych. Biblioteka 6/2005. Przedsiębiorca w Unii Europejskiej Biblioteka 6/2005 Przedsiębiorca w Unii Europejskiej Venture capital - szansą dla przedsiębiorczych Ministerstwo Gospodarki i Pracy Departament Przedsiębiorczości Warszawa 2005 Spis treści Wstęp...3 I.

Bardziej szczegółowo

KRI. 12-13 czerwca 2012 roku IV KONGRES RELACJI INWESTORSKICH 2012. Wpływ czynników pozafinansowych na wartość spółki.

KRI. 12-13 czerwca 2012 roku IV KONGRES RELACJI INWESTORSKICH 2012. Wpływ czynników pozafinansowych na wartość spółki. KRI IV KONGRES RELACJI INWESTORSKICH 2012 Wpływ czynników pozafinansowych na wartość spółki 12-13 czerwca 2012 roku Hotel OSSA, Ossa IV KONGRES RELACJI INWESTORSKICH 2012 Program Kongresu 12 CZERA 2012

Bardziej szczegółowo

III Europejski Kongres

III Europejski Kongres nr 91 wrzesień/ październik 2013 rok IX Polska dwudziestym piątym członkiem Unii Europejskiej ISSN 1733-6236 III Europejski Kongres Małych i Średnich Przedsiębiorstw W Kongresie uczestniczyli: Antonio

Bardziej szczegółowo

Współmenedżerowie Oferty Dom Maklerski Banku Handlowego S.A. Bank Handlowy w Warszawie S.A. Bank Polska Kasa Opieki S.A. UniCredit CAIB Poland S.A.

Współmenedżerowie Oferty Dom Maklerski Banku Handlowego S.A. Bank Handlowy w Warszawie S.A. Bank Polska Kasa Opieki S.A. UniCredit CAIB Poland S.A. Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. Oferta do 750.000 obligacji na okaziciela serii B o wartości nominalnej 100 zł każda oraz ubieganie się o dopuszczenie i wprowadzenie 1.700.000 obligacji

Bardziej szczegółowo

Odpowiedzialna energia. Raport Społeczny PGNiG SA 2012

Odpowiedzialna energia. Raport Społeczny PGNiG SA 2012 Odpowiedzialna energia Raport Społeczny PGNiG SA 2012 Odpowiedzialna energia Raport Społeczny PGNiG SA 2012 Odpowiedzialna energia 3 Spis treści 6 Misja i wartości 8 List Prezesa Zarządu 10 PGNiG profil

Bardziej szczegółowo

PRYWATYZACJA CIEPŁOWNICTWA POTRZEBA CZY PRZYMUS

PRYWATYZACJA CIEPŁOWNICTWA POTRZEBA CZY PRZYMUS mgr inŝ. Andrzej Kanthak dr Dariusz Łapiński ABC Consulting Sp. z o.o. Gdańsk PRYWATYZACJA CIEPŁOWNICTWA POTRZEBA CZY PRZYMUS Streszczenie Prywatyzacja firm ciepłowniczych dotyka w swoich konsekwencjach

Bardziej szczegółowo

List Prezesa Zarządu Szanowni Państwo, Akcjonariusze, Klienci i Współpracownicy, W imieniu Zarządu Spółki Akcyjnej Apator przedstawiam Państwu Raport Roczny, stanowiący podsumowanie dokonań i osiągnięć

Bardziej szczegółowo

MIĘDZYNARODOWY ROK SPÓŁDZIELCZOŚCI str. 68

MIĘDZYNARODOWY ROK SPÓŁDZIELCZOŚCI str. 68 MIĘDZYNARODOWY ROK SPÓŁDZIELCZOŚCI str. 68 Cena 4.20 zł (w tym 8% VAT) Nr 3 (57) Maj/Czerwiec 2012 GDY BAŃKA PĘKŁA str. 24 BIZNES I NAUKA ŁĄCZĄ SIŁY str. 50 POGARSZA SIĘ KONDYCJA FINANSOWA FIRM str. 66

Bardziej szczegółowo

WYDAWNICTWO ZACHODNIEJ IZBY PRZEMYSŁOWO-HANDLOWEJ 1 (66) /2014. Jakie inteligentne specjalizacje w Lubuskiem? styczeń 2014 1

WYDAWNICTWO ZACHODNIEJ IZBY PRZEMYSŁOWO-HANDLOWEJ 1 (66) /2014. Jakie inteligentne specjalizacje w Lubuskiem? styczeń 2014 1 WYDAWNICTWO ZACHODNIEJ IZBY PRZEMYSŁOWO-HANDLOWEJ 1 (66) /2014 Jakie inteligentne specjalizacje w Lubuskiem? styczeń 2014 1 2 styczeń 2014 Szanowni Państwo Rozpoczynamy jubileuszowy, dziesiąty rok działalności

Bardziej szczegółowo

Polska prezydencja: najważniejsze zadania

Polska prezydencja: najważniejsze zadania www.mistia.pl 3(32)2011 czerwiec ISSN 1731-5204 w numerze: Forum Debaty Publicznej 5 konferencja w Pałacu Prezydenckim Aktywność obywatelska szanse i bariery Projekty międzynarodowe 8-9 w ramach programu

Bardziej szczegółowo

FINANSOWANIE PROJEKTÓW SAMORZĄDOWYCH CZAS NA INDYWIDUALIZM I INNOWACJE

FINANSOWANIE PROJEKTÓW SAMORZĄDOWYCH CZAS NA INDYWIDUALIZM I INNOWACJE FINANSOWANIE PROJEKTÓW SAMORZĄDOWYCH CZAS NA INDYWIDUALIZM I INNOWACJE Finansowanie projektów samorządowych czas na indywidualizm i innowacje 1 RAMOWY PROGRAM XI Ogólnopolskiej konferencji BGK dla JST

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Kalendarium 2012. List Przewodniczącego Rady Nadzorczej. List Prezesa Zarządu. Rozdział 1 Profil firmy. Rozdział 2 Nasze otoczenie

Spis treści. Kalendarium 2012. List Przewodniczącego Rady Nadzorczej. List Prezesa Zarządu. Rozdział 1 Profil firmy. Rozdział 2 Nasze otoczenie Spis treści Wykaz skrótów BEMIP BNetzA CEE EBI EBOiR EEPR ENTSOG ERGEG GC GIPL GIE GRI GRIP IRiESP LNG NC CAM OSD OSM OSP OTC PCI POIG POIiŚ SGT SWI TEN-E TGE TPA UE URE Baltic Energy Market Interconnection

Bardziej szczegółowo

PODSUMOWANIE. W kolejnych latach spółka rozszerzyła działalność z segmentu bankowości i ubezpieczeń na podmioty gospodarcze i sektor publiczny.

PODSUMOWANIE. W kolejnych latach spółka rozszerzyła działalność z segmentu bankowości i ubezpieczeń na podmioty gospodarcze i sektor publiczny. PODSUMOWANIE Niniejsze podsumowanie naleŝy traktować jako wprowadzenie do Prospektu i wszelkie decyzje inwestycyjne dotyczące inwestycji w Akcje Oferowane powinny być podejmowane na podstawie treści całego

Bardziej szczegółowo

studencki punkt widzenia SKN Inwestor Uniwersytet Łódzki

studencki punkt widzenia SKN Inwestor Uniwersytet Łódzki EkSoc UŁ studencki punkt widzenia www.deal.skninwestor.com nr 1 (3) marzec 2007 SKN Inwestor Uniwersytet Łódzki ISSN: 1897 1075 KASA LUDOWEGO BANKU CHIN PĘKA W SZWACH. REZERWY WALUTOWE PRZEKROCZYŁY WARTOŚĆ

Bardziej szczegółowo

Instytut Badaƒ nad Gospodarkà Rynkowà ul. Do Studzienki 63 80-227 Gdaƒsk tel. 58 524 49 01 fax. 58 524 49 09 efc@ibngr.pl www.efc2013.

Instytut Badaƒ nad Gospodarkà Rynkowà ul. Do Studzienki 63 80-227 Gdaƒsk tel. 58 524 49 01 fax. 58 524 49 09 efc@ibngr.pl www.efc2013. Instytut Badaƒ nad Gospodarkà Rynkowà ul. Do Studzienki 63 80-227 Gdaƒsk tel. 58 524 49 01 fax. 58 524 49 09 efc@ibngr.pl www.efc2013.com E U R O P E A N F I N A N C I A L C O N G R E S S 2 0 1 4 E U R

Bardziej szczegółowo