Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy w Polanowie

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy w Polanowie"

Transkrypt

1 Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy w Polanowie Plan rozwoju biblioteki na lata

2 I. Wizytówka biblioteki Gmina Polanów położona jest we wschodniej części województwa zachodniopomorskiego. Zajmuje powierzchnię 400 km2, zamieszkuje ją 9335 mieszkańców. Polanów leży na trasie Koszalin Bytów. Strukturę gminy stanowi 28 sołectw obejmujących 81 miejscowości. Gmina przyciąga turystów walorami przyrodniczymi. Słynie z rezerwatów przyrody, licznych szlaków turystycznych zapewniających aktywne spędzanie czasu, zabytków historycznych. Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy Polanów powstała w 1947r. i wraz z filiami w Bukowie, Nacławiu i Żydowie tworzą obecną sieć bibliotek w gminie Polanów. W 2011r. rozpoczęła działalność w nowym lokalu, przystosowanym dla osób niepełnosprawnych, wyposażonym w nowoczesny sprzęt, usytuowanym w centrum miasta. Wszystkie biblioteki na terenie gminy Polanów mają nieodpłatny dostęp do Internetu i szerokiej oferty kursów e-learningowych. Biblioteka gromadzi i udostępnia książki, czasopisma i audiobooki głównie lektury. Organizuje liczne szkolenia, spotkania autorskie, wystawy, konkursy czytelnicze i recytatorskie. Wśród czytelników dominują dzieci i młodzież. W 2009r. otrzymała tytuł Biblioteki Roku w kategorii bibliotek miejskich województwa zachodniopomorskiego. Zachęcamy do kontaktu: Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy w Polanowie Wolności 7, Polanów Dyrektor : Bożena Wruszczak Telefon: II. Potencjał biblioteki Analiza SWOT Mocne strony biblioteki Słabe strony biblioteki - dogodne godziny otwarcia - dobra lokalizacja biblioteki w centrum miasta - nowe wyposażenie biblioteki - dobra aranżacja wnętrza (wygodne przejścia między regałami, łatwy dostęp do księgozbioru) - wydzielony kącik dla dzieci - biblioteka dostosowana do osób - zbyt mała liczba pracowników - brak strony internetowej biblioteki (w budowie) - brak pełnej automatyzacji modułu wypożyczeni (w trakcie realizacji) - mała ilość zbiorów elektronicznych - brak promocji biblioteki na własnej stronie www,

3 niepełnosprawnych( winda, sanitariaty, odległości między regałami) - dobra współpraca z instytucjami (szkoły, przedszkole, opieka społeczna) - doświadczona i wykształcona kadra - dobra opinia o bibliotece - wyposażenie w sprzęt komputerowy, kopiarki w tym kolorowe, urządzenia wielofunkcyjne, projektory multimedialne, ekrany, aparaty cyfrowe, - wyświetlacz tekstowo-graficzny, gablota informacyjna zewnętrzna i wewnętrzna (informacja o imprezach) - infokiosk (całodobowa informacja turystyczna) - bezpłatny dostęp do Internetu (12 stanowisk + 30 na filiach) - katalog komputerowy - nowości wydawnicze - zbiory dostosowane do potrzeb użytkowników - prenumerata bieżących czasopism - wypożyczenia międzybiblioteczne - stałe formy pracy promujące czytelnictwo wśród najmłodszych dzieci - udział pracowników w szkoleniach zawodowych - dobra współpraca z samorządem lokalnym - udział w programach unijnych - szeroka oferta kursów e-learningowych Szanse Zagrożenia projekty unijne szansa na finansowanie przedsięwzięć na innowacyjne działania - programy biblioteczne (m.in. Program Rozwoju Bibliotek, Akademia Orange dla Bibliotek, program promocji czytelnictwa MKiDN) - doskonalenie zawodowe pracowników - organizowanie szkoleń dla pracowników - rozszerzenie oferty biblioteki - zbyt wysokie ceny książek w księgarniach - zmiana władz samorządowych - ograniczenie środków finansowych na działalność - ograniczenie środków na zakup nowości wydawniczych - starzenie się społeczeństwa - niż demograficzny - emigracja zarobkowa - spadek czytelnictwa wśród dzieci i młodzieży - ogólny spadek zainteresowania kulturą - zbyt wysokie

4 dla czytelnika - aktywne uczestnictwo biblioteki w promocji regionu - większe zapotrzebowanie użytkowników na usługi biblioteczne - wzrost liczby osób podnoszących kwalifikacje zawodowe, studentów - powrót ludności z emigracji zarobkowej - integracja osób niepełnosprawnych ze społeczeństwem lokalnym wymagania użytkowników Potencjał biblioteki Z analizy SWOT jasno wynika jak silny potencjał biblioteka posiada. Na podkreślenie zasługuje jej położenie w centrum miasta, nowa siedziba przy ulicy głównej, na pierwszym piętrze, około 300m²,z nowym bogatym wyposażeniem, przestronna, funkcjonalna, dostosowana do osób niepełnosprawnych. Dobrze oznakowana, widoczna dla osób spoza gminy. Wystrój wnętrza biblioteki, układ pomieszczeń, mebli umożliwia wygodne korzystanie z biblioteki różnym grupom użytkowników czytających książki lub czasopisma, korzystającym z komputerów, z kopiarek czy innego sprzętu lub Internetu. Dzieci mają wydzielony kącik z książkami, zabawkami, grami i z mebelkami dostosowanymi dla najmłodszych. Biblioteka na bieżąco zakupuje nowości wydawnicze dostosowane do potrzeb swojego środowiska. Użytkownicy mogą korzystać z nieodpłatnego Internetu na 12 stanowiskach oraz w 3 filiach z 30 stanowisk. Mają również dostęp do szerokiej oferty kursów e-learningowych. Ponadto mogą skorzystać za odpłatnością z urządzeń wielofunkcyjnych, ksero kolorowego, drukarek. Biblioteki pracują w systemie dwuzmianowym i w soboty. Silną stroną biblioteki jest kompetencja i fachowość pracowników. Stwarzają oni także przyjazną atmosferę dla użytkowników prezentując bibliotekę jako centrum informacji z różnych dziedzin. Mocną stroną biblioteki jest szeroka działalność kulturalno oświatowa służąca przede wszystkim promowaniu kultury i czytelnictwa. Prowadzone są stałe formy pracy z użytkownikiem najmłodszym, cykliczne spotkania z seniorami, kursy i szkolenia komputerowe, spotkania autorskie i wiele innych działań. Najlepiej układa się współpraca z przedszkolami, szkołami i ośrodkiem pomocy społecznej i samorządem. Silne strony świadczą o mocnej pozycji biblioteki w środowisku lokalnym. Wymienione atuty tworzą bazę jej rozwoju. Słabe strony wytyczają cele naszego planu rozwoju, istnieje możliwość by część z nich zrealizować i przesunąć w mocne strony naszej placówki np. dokończenie budowy strony WWW, pełna automatyzacja programu bibliotecznego czy zwiększenie zakupu zbiorów elektronicznych. Największym problemem dla biblioteki jest zbyt mała liczba pracowników, co ogranicza wiele możliwości w swoich działaniach. Największym zagrożeniem dla biblioteki może być

5 ograniczenie środków na zakup zbiorów i funkcjonowanie placówki i jej filii, co może utrudniać i ograniczyć jej działania na rzecz środowiska. Ciekawa i szeroka oferta szkoleniowa dla bibliotek pozwali szybko odnaleźć się w zmieniającej się rzeczywistości. Udział w projektach unijnych, grantowych pozwali pozyskać środki na innowacyjne działania i rozszerzenie usług już oferowanych w bibliotece. Rozwój społeczeństwa informacyjnego sprawia, że biblioteka zmienia wizerunek i wzbogaca swoją ofertę do nowych potrzeb użytkowników. ORGANIZUJEMY WIELE CIEKAWYCH WYDARZEŃ Zajęcia czytelnicze dla przedszkolaków z wykorzystaniem pacynek Cykliczne zajęcia czytelnicze dla przedszkolaków

6 Cykliczne spotkania z ekspertami dla Seniorów ( prozdrowotne, z pedagogiem, prawnikiem, psychologiem itp.)

7 Warsztaty komputerowe dla osób 50+ w bibliotece w Polanowie Mikołajki w Filii bibliotecznej w Bukowie zajęcia czytelnicze dla dzieci Światowy Dzień Pluszowego Misia stała forma zajęć czytelniczych dla młodszych dzieci w bibliotece w Bukowie i Żydowie

8 III. Charakterystyka społeczności lokalnej Zasoby lokalne Ludzie: - Aktyw Seniorów Biblioteki ; nauczyciele ; emeryci ; pisarz lokalny ; lekarz - kierownik ZOZ Zasoby materialne: - sala konferencyjna biblioteki - czytelnia z pracownią komputerową w bibliotece i na filiach - komputery dla użytkowników - 12 i na filiach po 10. Razem 42 komputery - rzutniki multimedialne - sale lekcyjne w szkołach gdzie funkcjonują filie Instytucje i organizacje - w tym władze lokalne - burmistrz ; radni ; komisja kultury ; dział promocji Urzędu Miejskiego ; pełnomocnik burmistrza d/s profilaktyki ; nadleśnictwo ; OSP ; szkoły podstawowe ; gimnazjum ; przedszkole ; opieka społeczna. Zasoby globalne - dostęp do platformy e-learningowej ;prasa lokalna ;koordynator programu bibliotecznego MAK + ; kontakt z działem metodyki i promocji biblioteki powiatowej - konsultacja merytoryczna; FACEBOOK biblioteki ; strona www biblioteki ; wyświetlacz tekstowo-graficzny ; tablica informacyjna zewnętrzna i wewnętrzna. Charakterystyka społeczności lokalnej i jej potrzeb / problemów wnioski z przeprowadzonych badań Gminę Polanów zamieszkuje ok.9,1 tys. mieszkańców, z czego 1,5 tyś. osób aktywnie korzysta z zasobów biblioteki tj. około 16,5% całej populacji (w powiecie 14,2%) dane z końca 2011r. Bezrobocie w gminie plasuje się na poziomie 13,9 % (dane na koniec lipca 2012). Wśród mieszkańców dużą grupę stanowią emeryci, renciści osoby starsze i bezrobotni. Na terenie miasta i gminy funkcjonują szkoły podstawowe, gimnazjum i przedszkole oraz młodzieżowy ośrodek wychowawczy. W miejscowości działają nieliczne przedsiębiorstwa budowlano remontowe. W związku z brakiem miejsc pracy młodzi ludzie wyjeżdżają do innych miejscowości lub za granicę. Ponadto mieszkańcy mają ograniczony dostęp do szerszej kultury. W Polanowie brak jest teatru, kina, muzeum, opery. Z instytucji kultury funkcjonuje ośrodek kultury i biblioteka z trzema filiami. Użytkownikami biblioteki są głównie, dzieci, młodzież,

9 studenci, emeryci, renciści i osoby bezrobotne. Głównym powodem korzystania z biblioteki jest wypożyczanie książek na zewnątrz, korzystanie z książek i czasopism na miejscu, korzystanie z komputerów i Internetu oraz udział w spotkaniach i zajęciach organizowanych przez bibliotekę. Mniejszą grupą korzystającą z usług biblioteki są osoby czynne zawodowo, rolnicy i przedsiębiorcy. Największy procent użytkowników (ponad 50%) stanowią dzieci do lat 15. Aby zdiagnozować potrzeby społeczności lokalnej w gminie Polanów, zastosowano techniki obserwacyjne. Bibliotekarze przez dłuższy okres obserwowali użytkowników biblioteki, notowali zasłyszane wypowiedzi i w ten sposób mogli ocenić poziom ich zadowolenia z usług bibliotecznych, propozycje zmian oraz mogli wysnuć niektóre wnioski. Z obserwacji i rozmów wynika, że użytkownicy bardzo są zadowoleni z nowej siedziby, z lokalizacji w centrum miasta, godzin otwarcia placówki, z aranżacji wnętrz, z księgozbioru dostosowanego do potrzeb środowiska, z bieżących nowości wydawniczych oraz z oferowanych usług kulturalnych i informacyjnych. Ponadto z przeprowadzonej ankiety w przedszkolu wynika, że rodzice przedszkolaków zadowoleni są z działań biblioteki na rzecz dzieci (cykliczne zajęcia promujące czytelnictwo i zastosowanie innowacyjnych form prowadzenia tych zajęć). Podczas różnych spotkań (nie tylko w bibliotece) przeprowadzono wywiady indywidualne i grupowe, z których wynikają niektóre potrzeby społeczności oraz wnioski dla bibliotekarzy. Zaobserwowano brak oferty dla osób starszych i bezrobotnych. Z rozmów wynika, że ta grupa potrzebuje szerszych zajęć. Nasunęła się duża potrzeba uczestniczenia w kursach komputerowych,, spotkania z ciekawymi ludźmi, spotkania prozdrowotne, wycieczki edukacyjne, wyjazdy do teatru. Ponadto istnieje duża potrzeba udzielania bezpłatnych porad prawnych, pomoc w pisaniu dokumentów administracyjnych. Z obserwacji bibliotekarzy wynika też, iż istnieje potrzeba edukacji rodziców małych dzieci w zakresie znaczenia czytania książek dla dzieci i kontaktu z biblioteką. Zauważono również większe zainteresowanie wśród młodzieży e-bookami. Biblioteka mając odpowiednie zasoby materialne, globalne, ludzi chętnych do pomocy, na powyższe zauważalne potrzeby może odpowiedzieć. W swoich działaniach może liczyć na partnerów. Między innymi na samorząd, który wspiera bibliotekę szczególnie w projektach unijnych, szkoły, przedszkole, którzy chętnie uczestniczą w oferowanych zajęciach edukacyjnych promujących czytelnictwo i bibliotekę, bibliotekę powiatową, która służy pomocą merytoryczną i szkoleniową, ośrodek pomocy społecznej otwarty na współpracę z osobami niepełnosprawnymi, straż pożarną chętnie współpracującą z filiami, lokalne media a także samych mieszkańców np. emerytowani nauczyciele.

10 IV. Misja i wizja biblioteki Misja Jesteśmy biblioteką nowoczesną na miarę XXI wieku, atrakcyjną dla dzieci, młodzieży, ludzi starszych i osób niepełnosprawnych. Z zespołem kompetentnym i otwartym. Edukujemy, kształcimy, informujemy, bawimy się. Wizja Biblioteka pragnie ożywić polanowskie środowisko czytelnicze. Pogłębić swój pozytywny wizerunek w społeczności lokalnej i być otwartą na jej potrzeby i oczekiwania, z pełną automatyzacją. Chcemy zaproponować bogatszy program działań kulturalno - edukacyjnych i informacyjnych z wykorzystaniem nowoczesnego sprzętu komputerowego i elektronicznego. Naszym marzeniem jest stworzenie prawdziwie multimedialnej biblioteki nie tracąc przy tym jej tradycyjnego charakteru. V. Obszary rozwoju biblioteki - cele i działania Obszar Cel 1 Działanie 1 INFORMACJA Zapewnienie czytelnikom łatwego dostępu do zbiorów bibliotecznych, dostosowanie świadczonych usług do zmieniających się potrzeb użytkowników i nowych możliwości technologicznych. Utworzenie własnej strony internetowej z katalogiem on-line. Większe zainteresowanie zbiorami w bibliotekach poprzez Internet, szczególnie wśród młodego pokolenia. Roman Giłka - informatyk Sprzęt komputerowy, pracownik - informatyk, Urząd Miejski, Instytut Książki Informacja w prasie lokalnej, maile do instytucji współpracujących, facebook. do końca 2012 roku

11 Działanie 2 Dostęp do zbiorów biblioteki i jej filii poprzez Internet możliwość rezerwacji książki, wgląd do swojego konta - użytkownika biblioteki. Uruchomienie na stronie internetowej biblioteki (zakładki)umożliwiającej kierowanie do bibliotekarzy pytań, sugestii, propozycji dot. funkcjonowania biblioteki, zapytania o zbiory. Istnieje duża grupa społeczeństwa informacyjnego, która chce kontaktu z biblioteką drogą elektroniczną. Roman Giłka - informatyk Strona internetowa biblioteki, sprzęt komputerowy, Informacja na stronie www biblioteki, informacja w prasie lokalnej. do końca 2012 roku Kontakt z biblioteką drogą elektroniczną, możliwość czynnego udziału w funkcjonowaniu biblioteki, budowanie lepszego wizerunku biblioteki, pozyskanie nowej grupy użytkowników. Działanie 3 Dokończenie pełnej automatyzacji modułu wypożyczeń - przejście z MAK do MAK+. Większe zainteresowanie zbiorami biblioteki drogą elektroniczną. Małgorzata Szkołuda, Jolanta Skowrońska Elektroniczny program biblioteczny MAK+,pracownicy biblioteki - obsługujący program MAK+, Instytut Książki - koordynator centralnej obsługi programu MAK+. Bezpośredni kontakt z użytkownikiem biblioteki, prasa lokalna, strona internetowa.

12 Działanie 4 Cel 2 Działanie 1 Drugie półrocze 2013 Usprawnienie obsługi czytelników, pełna automatyzacja procesów bibliotecznych, możliwość sprawdzenia swojego konta w wypożyczalni zbiorów z każdego miejsca poprzez Internet. Zakup audiobooków i książek z dużą czcionką dla osób niedowidzących. Zainteresowanie książkami z dużą czcionką dużej grupy osób starszych w środowisku polanowskim, większe zainteresowanie audiobookami wśród dzieci i młodzieży. Jolanta Skowrońska - pracownik biblioteki, pracownicy filii bibliotecznych Środki finansowe na zakup zbiorów. Informacja na stronie internetowej biblioteki i w prasie lokalnej, bezpośredni kontakt z czytelnikiem. Na bieżąco przy dokonywaniu zakupów zbiorów w poszczególnych latach. Zaspokojenie potrzeb dla osób niedowidzących, pozyskanie nowych czytelników, lepsza oferta zbiorów. Ułatwienie dostępu do informacji lokalnej. Całodobowa informacja turystyczna - Infokiosk zewnętrzny przed siedzibą biblioteki. Turyści odwiedzający gminę w godzinach popołudniowych nie mają dostępu do infarmacji o gminie Polanów. Roman Giłka - informatyk, pracownik Urzędu Miejskiego. Infokiosk zewnętrzny udostępniony całą dobę, Dział Promocji Urzędu Miejskiego, Informacja na stronie internetowej biblioteki, bezpośrednie rozmowy

13 Cel 3 Działanie 1 Obszar Cel 1 Działanie 1 induwidualne z zaineresowanymi. koniec 2012 Możliwość korzystania z informaci o gminie przez całą dobę przed siedzibą biblioteki w centrum miasta. możliwość wysłania meila, tworzenie dobrego wizerunku gminy i bibliot. Kreowanie dobrego wizerunku biblioteki w środowisku lokalnym. Rozpropagowanie wśród mieszkańców gminy informacji o nowej stronie internetowej biblioteki z katalogiem on-line. Większe zainteresowanie w środowisku nowoczesną technologią informacyjną. Roman Giłka - informatyk Sprzęt komputerowy, Urząd Miejski, Informatyk. Informacja na stronie internetowej UM i w prasie lokalnej, bezpośredni kontakt z odbiorcą, facebook. do końca 2012 roku Promocja biblioteki, wzmocnienie wizerunku instytucji, dostęp do informacji o wszelkich działaniach i wydarzeniach realizowanych w bibliotece. EDUKACJA, WIEDZA Rozszerzenie form działalności edukacyjnej w celu uaktywnienia i pozyskania nowych użytkowników. Konferencja dla rodziców dzieci do lat 5 nt.:" Znaczenie czytania dla rozwoju dziecka". Z obserwacji bibliotekarzy wynika, że istnieje potrzeba edukowania rodziców w celu uświadomienia im znaczenia kontaktu z książką i biblioteką wśród najmłodszych.

14 Działanie 2 Działanie 3 Dyrektor biblioteki Przedszkole Gminne, Instruktor Powiatowej Biblioteki Publicznej. Ulotki, zaproszenia, rozmowa z rodzicami. listopad 2012 Pozyskanie nowych czytelnikóqw, uświadomienie rodzicom wartości książki w rozwoju dziecka. Kolejna edycja kursu komputerowego dla Seniorów. Z badań wynika,że w środowisku lokalnym istnieje potrzeba dalszych kursów komputerowych. Daria Wąchała Stanowiska komputerowe z dostępem do Internetu, Informacja bezpośrednia, ogłoszenia w prasie lokalnej i tablicach informacyjnych, informacja na wyświetlaczu tekstowo - graficznym, strona internetowa biblioteki. Pierwsze półrocze 2013, 2014,2015 Umiejętność obsługi komputera i korzystania z Internetu, pozyskanie nowej grupy użytkowników biblioteki. Kursy E-learningowe w bibliotece w ramach istniejących "Centrów Kształcenia na Odległość na Wsi" (e-centra) w bibliotece łównej i filiach dla różnych grup społecznychrozszerzenie działań. Istnieje duża grupa osób w środowisku lokalnym mająca utrudniony dostęp do edukacji ze względu na trudną sytuację materialną oraz osoby niepełnosprawne i starsze a chciałyby dokształcać się z różnych dziedzin wiedzy.

15 Obszar Informatyk, pracownicy filii bibliotecznych w Bukowie, Nacławiu i Zydowie. Platforma e-learningowa, opracowana informacja z ofertą dostępnych kursów, pilmy promocyjne. Informacja z ofertą kursów na stronie internetowej biblioteki i urzędu miejskiego,facebook biblioteki, informacja w prasie lokalnej i na tablicach informacyjnych. Sukcesywnie Możliwość darmowego rozwijania umiejętności i podwyższania kwalifikacji zawodowych, zwiększenie ilości osób korzystających z nowoczesnych form edukacji, budowanie pozytywnego wizerunku biblioteki poprzez wdrażanie technologii cyfrowych i rozwoju społeczeństwa informacyjnego. WSPIERANIE ROZWOJU SPOŁECZNOŚCI LOKALNEJ Cel 1 Aktywizacja Seniorów - Klub Aktywnego Seniora Biblioteki - rozszerzenie działań. Działanie 1 Cykliczne spotkania Seniorów z ciekawymi ludźmi (z psychologiem, pedagogiem, prawnikiem, lekarzem, pisarzem, z leśnikiem, z naukowcami). Z przeprowadzonych badań i obserwacji środowiska polanowskiego wynika, że dużą grupę mieszkańców stanowią osoby starsze i zainteresowane są tego typu działaniami. Jolanta Skowrońska Zarząd Klubu Aktywnego Seniora, Pełnomocnik Burmistrza, Prelegenci Ustalenie stałych dni i godzin spotkań, informacja w lokalnej prasie, informacja na stronie internetowej biblioteki, ogłoszenia na tablicach informacyjnych, informacja na wyświetlaczu tekstowo-graficznym biblioteki, zaproszenia. Cyklicznie - raz w miesiącu ( )

16 Działanie 2 Cel 2 Działanie 1 Aktywizacja osób starszych, poszerzenie wiedzy i pozyskanie wiele informacji wśród osób starszych, zagospodarowanie wolnego czasu seniorom, pozyskanie nowych użytkowników. Wyjazdy kulturalno-edukacyjne dla Seniorów (teatr, muzeum) Odpowiedź biblioteki na potrzeby tej grupy społecznej wynikającej z przeprowadzonych badań. dyrektor biblioteki, Zarząd Klubu Aktywnego Seniora Biblioteki Autokar, środki finansowe pozyskane z grantów "Aktywna Biblioteka". Przedstawienie oferty na spotkaniach cyklicznych z Seniorami w bibliotece. Rok 2013,2014 Ułatwienie osobom starszym gminy dostępu do kultury wyższej. Integracja osób niepełnosprawnych ze społecznością lokalną. "Mały Festiwal Ty i Ja" w ramach Europejskiego Festiwalu Filmowego Integracja Ty i Ja" z wystawą prac podopiecznych Środowiskowego Domu Samopomocy w Krągu. Z rozmów z osobami niepełnosprawnymi wynika, iż czują się wykluczeni ze społeczeństwa. Jolanta Skowrońska, dyrektor biblioteki Sprzęt audiowizualny, filmy: dokumentalny,fabularny i amatorski, Pomoc Społeczna, prace osób niepełnosprawnych na wystawę. Informacja na stronie internetowej Urzędu Miejskiego, plakaty na tablicach informacyjnych i w filiach bibliotecznych, informacja w radio Koszalin, zaproszenia. wrzesień 2012, 2013, 2014,2015 Przybliżenie problemów dotykających osób

17 Obszar Cel 1 Działanie 1 Działanie 2 niepełnosprawnych, integracja osób niepełnosprawnych ześrodowiskiem lokalnym, pokazanie umiejętności manualnych osób niepełnosprawnych KULTURA Promocja czytelnictwa i kultury. Organizacja stałych konkursów czytelniczych i plastycznych. Z obserwacji bibliotekarzy wynika,że istnieje potrzeba wczesnego zaszczepiania wśród dzieci zainteresowania książką i biblioteką. Małgorzata Szkołuda, pracownicy filii. Przedszkole, szkoły podstawowe, gimnazjum, biblioteka powiatowa. środki finansowe na nagrody. Informacja na stronie internetowej, ogłoszenia na tablicach informacyjnych, ogłoszenia w prasie lokalnej, opracowane regulaminy do instytucji oświatowych. Zajęcia prowadzone cyklicznie - rokrocznie. Rozbudzenie zamiłowania do książki, rozwijanie wśród dzieci talentów plastycznych, pozyskanie nowych czytelników. Cykliczne zajęcia czytelnicze dla przedszkolaków - wzbogacenie oferty z wykorzystaniem sprzętu multimedialnego. Z przeprowadzonych ankiet w Przedszkolu wynika, iż rodzice są bardzo zadowoleni i zainteresowani formą prowadzonych zajęć czytelniczych dla dzieci w bibliotece i filiach. Małgorzata Szkołuda, pracownicy filii. Kącik dla dzieci, sprzęt multimedialny (komputer, projektor,plansza), pacynki, scena teatralna, zabawki, Przedszkole, aktyw seniorów, bibliotekarze. Rozmowy indywidualne z wychowawcami w przedszkolach, zaproszenia, informacja na stronie internetowej biblioteki i w prasie lokalnej. Cyklicznie do 2015 roku

18 Działanie 3 Działanie 4 Przyzwyczajenie dzieci najmłodszych do kontaktu z książką i oswojenia z biblioteką, pozyskanie nowych użytkowników. Organizacja spotkań autorskich. Wśród społeczności lokalnej istnieje potrzeba spotykania się i poznawania ciekawych ludzi. dyrektor biblioteki Sala konferencyjna, instytucje oświatowe, biblioteka powiatowa, środki finansowe. Informacja na stronie internetowej, ogłoszenia na tablicach informacyjnych, zaproszenia do szkół, informacja w prasie lokalnej. Minimum 2 razy w roku - do końca Zwiększenie zainteresowania książką danego autora, bezpośredni kontakt z pisarzem, wzrost odwiedzin. Ferie z biblioteką. Z rozmów z rodzicami wynika, że podczas ferii istnieje potrzeba zorganizowania zajęć dla dzieci pozostających bez opieki rodziców. Małgorzata Szkołuda, pracownicy filii. Sprzęt multimedialny, komputery, Internet, gry planszowe, materiały do prac plastycznych,sale lekcyjne na filiach, środki finansowe na nagrody i zakup materiałów, bibliotekarze. Ogłoszenia na tablicach informacyjnych, plan ferii na stronie inernetowej biblioteki, informacja w prasie lokalnej. Okres ferii w latach: 2013, 2014, Zagospodarowanie czasu wolnego, pozyskanie nowego użytkownika biblioteki, integracja dzieci.

19 VI. Zarządzanie realizacją strategii 1. Zmiany prawne i organizacyjne w bibliotece Realizacja planu rozwoju biblioteki nie wymaga zmian prawnych ani organizacyjnych. Zostaną podzielone w zespole zadania do realizacji w bibliotece i filiach. Utrudnieniem będzie zbyt mała liczba pracowników. W związku z tym będziemy czynić starania o ubieganie się w urzędach pracy o stażystów oraz wolontariat. 2. Monitoring realizacji planu Zakłada się stałe monitorowanie planu. Dyrektor biblioteki wraz z pracownikami odpowiedzialnymi za działania spotykać się będzie raz na kwartał, w celu sprawdzania czy działania wymienione w planie rozwoju biblioteki są wykonywane w terminie, czy nie ma zagrożeń czy porażek, dotyczących realizacji poszczególnych działań. Z każdego spotkania sporządzony będzie raport oraz zostaną opracowane propozycje działań korygujących i naprawczych, jeżeli zaistnieje taka potrzeba. 3. Ewaluacja Raporty z monitoringu będą podstawą do ewaluacji Strategii. Ewaluacji będą podlegać wszystkie cele strategiczne i szczegółowe. Zakładamy dwie ewaluacje: w połowie okresu realizacji strategii, czyli na początku roku 2014 oraz w 2015 roku. Oceniona zostanie realizacja poszczególnych zadań. Na podstawie wyników raportów okresowych z monitoringu, jak również wniosków z ewaluacji w 2014 roku, zakładamy możliwość ewentualnych zmian i korekty zapisów w Strategii. 4. Komunikowanie realizacji planu mieszkańcom, władzom samorządowym i partnerom Plan Rozwoju Biblioteki zostanie rozpropagowany w środowisku lokalnym poprzez napisanie artykułu informującego sporządzenia takiego planu do prasy lokalnej. Na stronie internetowej biblioteki zostanie stworzona zakładka z planem. W trakcie oceny pracy biblioteki jaka odbywa się każdego roku przez Komisję Kultury i sesję Rady Miejskiej w Polanowie również przedstawimy plan. Plan będzie też dostępny w formie papierowej w bibliotece i filiach bibliotecznych w miejscach dostępnych dla użytkowników. Będzie też informacja o planie podczas imprez organizowanych przez bibliotekę oraz w trakcie wywiadów udzielanych do radia Koszalin.

20 Polsko-Amerykańska Fundacja Wolności jest partnerem Fundacji Billa i Melindy Gates w przedsięwzięciu, które ma ułatwić polskim bibliotekom publicznym dostęp do komputerów, Internetu i szkoleń. Program Rozwoju Bibliotek w Polsce jest realizowany przez Fundację Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego. Zespół polanowskiej Biblioteki Nowoczesne i aktywne biblioteki ułatwiają mieszkańcom małych miejscowości pełne uczestnictwo w życiu społecznym i gospodarczym. Mieszkańcy mają do dyspozycji atrakcyjne i bezpieczne miejsce spotkań i spędzania wolnego czasu, mogą w bibliotece skorzystać z Internetu, wysłać faks, skopiować potrzebne materiały. Uzyskują też łatwiejszy dostęp do ekspertów z różnych dziedzin takich, jak prawo, rynek pracy, podatki czy zdrowie. Mogą też zdobywać nowe umiejętności np. poprzez udział w różnych kursach organizowanych w bibliotece.

Plan rozwoju Gminnej Biblioteki Publicznej w Tarnowcu na lata 2012-2015

Plan rozwoju Gminnej Biblioteki Publicznej w Tarnowcu na lata 2012-2015 Plan rozwoju Gminnej Biblioteki Publicznej w Tarnowcu na lata 2012-2015 Gminna Biblioteka Publiczna w Tarnowcu powstała w 1949 r. dekretem Gromadzkiej Rady Narodowej w Tarnowcu. Mieści się w budynku GOK

Bardziej szczegółowo

Strategia rozwoju Biblioteki Publicznej w Zbąszyniu

Strategia rozwoju Biblioteki Publicznej w Zbąszyniu Strategia rozwoju Biblioteki Publicznej w Zbąszyniu na lata 2016 2022 I Wstęp Dokument ten, wraz z wszystkimi celami i zadaniami w nim sformułowanymi, jest spójny ze strategią Rozwoju Gminy Zbąszyń na

Bardziej szczegółowo

Plan Rozwoju Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej w Korszach na lata to dokument przedstawiający długoterminowe działania biblioteki i

Plan Rozwoju Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej w Korszach na lata to dokument przedstawiający długoterminowe działania biblioteki i Plan Rozwoju Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej w Korszach na lata 2016-2020 to dokument przedstawiający długoterminowe działania biblioteki i planowane zmiany, odpowiadające na zbadane lokalne potrzeby

Bardziej szczegółowo

Biblioteka otwarta na Ciebie

Biblioteka otwarta na Ciebie Maria Czarnecka Marzenna Wojnar Gminna Biblioteka Publiczna w Lubiczu Dolnym Biblioteka otwarta na Ciebie Streszczenie: W artykule opisano działalność Gminnej Biblioteki Publicznej w Lubiczu Dolnym jedynego

Bardziej szczegółowo

UCHWALA NR. RADY MIEJSKIEJ W SKWIERZYNIE. z dnia 2013 r.

UCHWALA NR. RADY MIEJSKIEJ W SKWIERZYNIE. z dnia 2013 r. z dnia 20 października 2013 r. Zatwierdzony przez. UCHWALA NR. RADY MIEJSKIEJ W SKWIERZYNIE z dnia 2013 r. w sprawie uchwalenia Strategii Rozwoju Miejskiej Biblioteki Publicznej w Skwierzynie na lata 2013-2015

Bardziej szczegółowo

Gminna Biblioteka Publiczna w Czernicach Borowych

Gminna Biblioteka Publiczna w Czernicach Borowych Gminna Biblioteka Publiczna w Czernicach Borowych Plan rozwoju biblioteki na lata 2013-2016 I. Wizytówka biblioteki Gmina Czernice Borowe jest niespełna 4 tys. gminą wiejską położoną w północnej części

Bardziej szczegółowo

- PROJEKT - Strategia Rozwoju Gminnej Biblioteki Publicznej w Komorowie Żuławskim na lata

- PROJEKT - Strategia Rozwoju Gminnej Biblioteki Publicznej w Komorowie Żuławskim na lata - PROJEKT - Strategia Rozwoju Gminnej Biblioteki Publicznej w Komorowie Żuławskim na lata 2016-2020 Wrzesień, 2016 1 SPIS TREŚCI Wstęp... 3 1. Informacje ogólne... 3 2. Analiza SWOT Biblioteki... 4 3.

Bardziej szczegółowo

B I B L I O T E K A P U B L I C Z N A M I A S T A I G M I N Y W P O L A N O W I E FILIA W ŻYDOWIE. Zarys rozwoju filii bibliotecznej w Żydowie

B I B L I O T E K A P U B L I C Z N A M I A S T A I G M I N Y W P O L A N O W I E FILIA W ŻYDOWIE. Zarys rozwoju filii bibliotecznej w Żydowie B I B L I O T E K A P U B L I C Z N A M I A S T A I G M I N Y W P O L A N O W I E FILIA W ŻYDOWIE Zarys rozwoju filii bibliotecznej w Żydowie Straty powojenne spowodowały, że ówczesny Resort Oświaty zaraz

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE OPISOWE Z DZIAŁALNOŚCI BIBLIOTEKI ZA I PÓŁROCZE 2013 ROKU

SPRAWOZDANIE OPISOWE Z DZIAŁALNOŚCI BIBLIOTEKI ZA I PÓŁROCZE 2013 ROKU SPRAWOZDANIE OPISOWE Z DZIAŁALNOŚCI BIBLIOTEKI ZA I PÓŁROCZE 2013 ROKU Tomaszów Lubelski 2013 I Sieć bibliotek Miejska Biblioteka Publiczna w Tomaszowie Lubelskim jest samorządową instytucją kultury wpisaną

Bardziej szczegółowo

UCHWALA NR XLV/339/13 RADY MIEJSKIEJ WSKWIERZYNIE. w sprawie uchwalenia Strategii Rozwoju Miejskiej Biblioteki Publicznej

UCHWALA NR XLV/339/13 RADY MIEJSKIEJ WSKWIERZYNIE. w sprawie uchwalenia Strategii Rozwoju Miejskiej Biblioteki Publicznej UCHWALA NR XLV/339/13 RADY MIEJSKIEJ WSKWIERZYNIE z dnia 30 października 2013 r. w sprawie uchwalenia Strategii Rozwoju Miejskiej Biblioteki Publicznej w Skwierzynie na lata 2013-2015. Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

PLAN PRACY BIBLIOTEKI SZKOLNEJ w Zespole Placówek Oświatowych w Terpentynie na rok szkolny 2015/2016

PLAN PRACY BIBLIOTEKI SZKOLNEJ w Zespole Placówek Oświatowych w Terpentynie na rok szkolny 2015/2016 PLAN PRACY BIBLIOTEKI SZKOLNEJ w Zespole Placówek Oświatowych w Terpentynie na rok szkolny 2015/2016 Zgodnie z wytycznymi Minister Edukacji Narodowej w roku szkolnym 2015/16 jednym z podstawowych kierunków

Bardziej szczegółowo

W konsultacjach wzięło udział 65 osób, 47 kobiet i 18 mężczyzn. 28% kobiety mężczyźni 72%

W konsultacjach wzięło udział 65 osób, 47 kobiet i 18 mężczyzn. 28% kobiety mężczyźni 72% Sprawozdanie z konsultacji społecznych w sprawie modernizacji biblioteki głównej w Oleśnie wraz z filią dla dzieci oraz zakupu niezbędnego wyposażenia. W związku z ubieganiem się przez Oleską Bibliotekę

Bardziej szczegółowo

Schemat Rocznego Ramowego Planu Pracy Biblioteki

Schemat Rocznego Ramowego Planu Pracy Biblioteki Schemat Rocznego Ramowego Planu Pracy Biblioteki Rokrocznie w bibliotekach szkolnych obowiązuje opracowanie planu pracy. Dobrze opracowany plan przedstawia pracę biblioteki oraz określa rozwój czytelników

Bardziej szczegółowo

PLAN PRACY MULTIMEDIALNEGO CENTRUM INFORMACJI W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 1 W BEŁŻYCACH R O K S Z K O L N Y /

PLAN PRACY MULTIMEDIALNEGO CENTRUM INFORMACJI W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 1 W BEŁŻYCACH R O K S Z K O L N Y / PLAN PRACY MULTIMEDIALNEGO CENTRUM INFORMACJI W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 1 W BEŁŻYCACH R O K S Z K O L N Y 2 0 1 7 / 2 0 1 8 CELE /ZADANIA DO REALIZACJI Biblioteka jako multimedialne centrum informacji. Realizacja

Bardziej szczegółowo

PLAN PRACY BIBLIOTEKI SZKOLNEJ. w Zespole Placówek Oświatowych w Terpentynie. na rok szkolny 2015/2016

PLAN PRACY BIBLIOTEKI SZKOLNEJ. w Zespole Placówek Oświatowych w Terpentynie. na rok szkolny 2015/2016 PLAN PRACY BIBLIOTEKI SZKOLNEJ w Zespole Placówek Oświatowych w Terpentynie na rok szkolny 2015/2016 Cel ogólny: Przygotowanie ucznia do kształcenia i samokształcenia w dalszych etapach edukacji szkolnej.

Bardziej szczegółowo

Tematyka szkoleń w ramach Programu Biblioteka + 2012

Tematyka szkoleń w ramach Programu Biblioteka + 2012 Tematyka szkoleń w ramach Programu Biblioteka + 2012 I. Moduł I Rozwój osobisty Czas trwania: 32 godziny lekcyjne na grupę (1h=45 minut) I.1. Komunikacja. Asertywność. Rozwiązywanie sytuacji konfliktowych.

Bardziej szczegółowo

PLAN DZIAŁAŃ ROZWIJAJĄCYCH CZYTELNICTWO WŚRÓD UCZNIÓW PUBLICZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ W JASIENIU. na rok szkolny 2016/2017

PLAN DZIAŁAŃ ROZWIJAJĄCYCH CZYTELNICTWO WŚRÓD UCZNIÓW PUBLICZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ W JASIENIU. na rok szkolny 2016/2017 PLAN DZIAŁAŃ ROZWIJAJĄCYCH CZYTELNICTWO WŚRÓD UCZNIÓW PUBLICZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ W JASIENIU na rok szkolny 2016/2017 Cele: 1. promowanie czytelnictwa wśród uczniów; 2. rozbudzanie i rozwijanie zainteresowań

Bardziej szczegółowo

PLAN PRACY MULTIMEDIALNEGO CENTRUM INFORMACJI W ZESPOLE SZKÓŁ NR 1 W BEŁŻYCACH R O K S Z K O L N Y /

PLAN PRACY MULTIMEDIALNEGO CENTRUM INFORMACJI W ZESPOLE SZKÓŁ NR 1 W BEŁŻYCACH R O K S Z K O L N Y / PLAN PRACY MULTIMEDIALNEGO CENTRUM INFORMACJI W ZESPOLE SZKÓŁ NR 1 W BEŁŻYCACH R O K S Z K O L N Y 2 0 1 6 / 2 0 1 7 CELE /ZADANIA DO REALIZACJI Biblioteka jako multimedialne centrum informacji. Realizacja

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA nr 3/2013 ZESPOŁU KOORDYNUJĄCEGO RELIZACJĘ PLANU ROZWOJU GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W RYGLIACH W ROKU 2013.

INFORMACJA nr 3/2013 ZESPOŁU KOORDYNUJĄCEGO RELIZACJĘ PLANU ROZWOJU GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W RYGLIACH W ROKU 2013. INFORMACJA nr 3/2013 ZESPOŁU KOORDYNUJĄCEGO RELIZACJĘ PLANU ROZWOJU GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W RYGLIACH W ROKU 2013. Termin spotkania : 03 lipca 2013 r. Monitoring : 1.Jakie cele i działania udało

Bardziej szczegółowo

Wyniki badańi plany modernizacji

Wyniki badańi plany modernizacji Wyniki badańi plany modernizacji (FRSI) organizacja pozarządowa, cel: zwiększanie dostępu do internetu oraz do technologii informacyjnych i komunikacyjnych, utworzona przez Polsko-Amerykańską Fundację

Bardziej szczegółowo

Plan pracy biblioteki szkolnej Szkoła Podstawowa im. Janusza Korczaka w Kleszczowie 2015/2016. Opracowała : I.Paciorek i R.Frach

Plan pracy biblioteki szkolnej Szkoła Podstawowa im. Janusza Korczaka w Kleszczowie 2015/2016. Opracowała : I.Paciorek i R.Frach Plan pracy biblioteki szkolnej Szkoła Podstawowa im. Janusza Korczaka w Kleszczowie 2015/2016. Opracowała : I.Paciorek i R.Frach CELE OGÓLNE : realizacja kierunku polityki oświatowej na bieżący rok szkolny,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRACY BIBLIOTEKI SZKOLNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 5 IM. UNICEF W TURKU. Rozdział I. Zagadnienia ogólne

REGULAMIN PRACY BIBLIOTEKI SZKOLNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 5 IM. UNICEF W TURKU. Rozdział I. Zagadnienia ogólne REGULAMIN PRACY BIBLIOTEKI SZKOLNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 5 IM. UNICEF W TURKU Rozdział I Zagadnienia ogólne 1. 1. Biblioteka jest interdyscyplinarną pracownią szkoły. 2. Z biblioteki mogą korzystać uczniowie,

Bardziej szczegółowo

Plan pracy biblioteki szkolnej Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych im. J. Iwaszkiewicza w Ciechanowcu na rok szkolny 2016/2017

Plan pracy biblioteki szkolnej Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych im. J. Iwaszkiewicza w Ciechanowcu na rok szkolny 2016/2017 Plan pracy biblioteki szkolnej Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych im. J. Iwaszkiewicza w Ciechanowcu na rok szkolny 2016/2017 Cele: 1. Zaspokojenie potrzeb uczniów i nauczycieli związanych z

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XVII/200/2015 Rady Miasta i Gminy Margonin z dnia 17 grudnia 2015 r.

Uchwała Nr XVII/200/2015 Rady Miasta i Gminy Margonin z dnia 17 grudnia 2015 r. Uchwała Nr XVII/200/2015 Rady Miasta i Gminy Margonin z dnia 17 grudnia 2015 r. w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej w Margoninie na lata 2014-2018 Na podstawie art.18

Bardziej szczegółowo

PLAN PRACY BIBLIOTEKI SP 22 im. G. Narutowicza w Częstochowie ROK SZKOLNY 2016/ OPRACOWAŁA M. WĄSIŃSKA

PLAN PRACY BIBLIOTEKI SP 22 im. G. Narutowicza w Częstochowie ROK SZKOLNY 2016/ OPRACOWAŁA M. WĄSIŃSKA PLAN PRACY BIBLIOTEKI SP 22 im. G. Narutowicza w Częstochowie ROK SZKOLNY 2016/2017 - OPRACOWAŁA M. WĄSIŃSKA Cele: 1. Zaspokojenie potrzeb uczniów i nauczycieli związanych z realizacją programu dydaktyczno

Bardziej szczegółowo

Biblioteczka dla najmłodszych

Biblioteczka dla najmłodszych Biblioteczka dla najmłodszych Dołącz do sieci innowacyjnych bibliotek, które otworzyły się na potrzeby małych dzieci i ich rodziców. W Polsce zwłaszcza we wsiach i małych miastach brakuje miejsc, gdzie

Bardziej szczegółowo

Program Biblioteczny realizuje w Polsce Fundacja Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego (FRSI), założona przez Polsko- Amerykańską Fundację Wolności.

Program Biblioteczny realizuje w Polsce Fundacja Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego (FRSI), założona przez Polsko- Amerykańską Fundację Wolności. Program Biblioteczny realizuje w Polsce Fundacja Rozwoju Społeczeństwa (FRSI), założona przez Polsko- Amerykańską Fundację Wolności. Polsko-Amerykańska Fundacja Wolności jest partnerem Fundacji Billa i

Bardziej szczegółowo

Instytut Książki i Czytelnictwa 5 marca 2015 r. dr Grażyna Walczewska-Klimczak

Instytut Książki i Czytelnictwa 5 marca 2015 r. dr Grażyna Walczewska-Klimczak Instytut Książki i Czytelnictwa 5 marca 2015 r. dr Grażyna Walczewska-Klimczak Biblioteki szkolne w liczbach 30.09.2012r. Modele bibliotek szkolnych w literaturze Modele bibliotek szkolnych w środowisku

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRACY BIBLIOTEKI

REGULAMIN PRACY BIBLIOTEKI REGULAMIN PRACY BIBLIOTEKI W skład Zespołu Szkół Elektronicznych i Informatycznych w Sosnowcu wchodzą: a) Biblioteka Gimnazjum nr 15 b) Biblioteka Technikum nr 8 I. Główne zadania biblioteki szkolnej:

Bardziej szczegółowo

Plan pracy biblioteki szkolnej SP 12 2014/2015

Plan pracy biblioteki szkolnej SP 12 2014/2015 Plan pracy biblioteki szkolnej SP 12 2014/2015 I. PRACE BIBLIOTECZNO - TECHNICZNE Opracowanie rocznego planu pracy biblioteki; Prowadzenie dokumentacji pracy biblioteki; Opracowywanie zbiorów; Komputeryzacja

Bardziej szczegółowo

Plan pracy biblioteki szkolnej Szkoła Podstawowa im. Janusza Korczaka w Kleszczowie 2016/2017

Plan pracy biblioteki szkolnej Szkoła Podstawowa im. Janusza Korczaka w Kleszczowie 2016/2017 Plan pracy biblioteki szkolnej Szkoła Podstawowa im. Janusza Korczaka w Kleszczowie 2016/2017 Ilona Paciorek Renata Frach Joanna Mądrzyk Cele: 1. Upowszechnianie czytelnictwa, rozwijanie kompetencji czytelniczych

Bardziej szczegółowo

Projekty, zadania Wskaźnik realizacji Termin Odpowiedzialny Partnerzy Budżet

Projekty, zadania Wskaźnik realizacji Termin Odpowiedzialny Partnerzy Budżet Strategia Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich na lata 2010-2021 (projekt nowelizacji na lata -2021) Misja Misją Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich jest działanie na rzecz rozwoju bibliotekarstwa,

Bardziej szczegółowo

Kryteria przyznawania Certyfikatu Biblioteka+

Kryteria przyznawania Certyfikatu Biblioteka+ 1. KRYTERIA FORMALNO-PRAWNE Lp. Nazwa Wskaźnik 1. Biblioteka zorganizowana w formie instytucji kultury 2. Świadczenie nieodpłatnych usług bibliotecznych: udostępnianie zbiorów, działalność informacyjna

Bardziej szczegółowo

ROCZNY PLAN PRACY BIBLIOTEKI SZKOLNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ W CZERNIKOWIE

ROCZNY PLAN PRACY BIBLIOTEKI SZKOLNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ W CZERNIKOWIE ROCZNY PLAN PRACY BIBLIOTEKI SZKOLNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ W CZERNIKOWIE r. szk.2015/2016 Zatwierdzony do realizacji Uchwałą Nr 2 /2015/2016 Rady Pedagogicznej Szkoły Podstawowej w Czernikowie z dnia 15

Bardziej szczegółowo

BIBLIOTEKA PEDAGOGICZNA W PILE WE WSPOMAGANIU PRACY SZKOŁY/PLACÓWKI

BIBLIOTEKA PEDAGOGICZNA W PILE WE WSPOMAGANIU PRACY SZKOŁY/PLACÓWKI BIBLIOTEKA PEDAGOGICZNA W PILE WE WSPOMAGANIU PRACY SZKOŁY/PLACÓWKI B e a t a Wa l c z a k C e n t r u m D o s k o n a l e n i a N a u c z y c i e l i P u b l i c z n a B i b l i o t e k a P e d a g o

Bardziej szczegółowo

PLAN PRACY BIBLIOTEKI SZKOLNEJ. w Zespole Placówek Oświatowych w Terpentynie. na rok szkolny 2016/2017

PLAN PRACY BIBLIOTEKI SZKOLNEJ. w Zespole Placówek Oświatowych w Terpentynie. na rok szkolny 2016/2017 PLAN PRACY BIBLIOTEKI SZKOLNEJ w Zespole Placówek Oświatowych w Terpentynie na rok szkolny 2016/2017 Cel ogólny: Cele szczegółowe: Przygotowanie ucznia do kształcenia i samokształcenia w dalszych etapach

Bardziej szczegółowo

Zadania Formy pracy Osoba odpowiedzialna

Zadania Formy pracy Osoba odpowiedzialna Plan pracy Biblioteki Gimnazjum im. Jana Kochanowskiego w Łaziskach na rok szkolny 2013/2014 Cel ogólny: Przygotowanie ucznia do kształcenia i samokształcenia w dalszych etapach nauki. Cele szczegółowe:

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W MIROWIE ZA PIERWSZE PÓŁROCZE 2014 R.

INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W MIROWIE ZA PIERWSZE PÓŁROCZE 2014 R. Załącznik Nr 3 do zarządzenia Wójta Gminy Mirów Nr 71/2014 z dnia 21-08-2014r INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W MIROWIE ZA PIERWSZE PÓŁROCZE 2014 R. Gminna

Bardziej szczegółowo

Plan rozwoju zawodowego. nauczyciela mianowanego. ubiegającego się o stopień zawodowy nauczyciela dyplomowanego

Plan rozwoju zawodowego. nauczyciela mianowanego. ubiegającego się o stopień zawodowy nauczyciela dyplomowanego ZESPÓŁ SZKÓŁ IM. C. K. NORWIDA W DZIERZGONIU DOROTA HUL nauczyciel - bibliotekarz Plan rozwoju zawodowego nauczyciela mianowanego ubiegającego się o stopień zawodowy nauczyciela dyplomowanego Wrzesień

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie biblioteki publicznej za rok I. D a n e p o d s t a w o w e

Sprawozdanie biblioteki publicznej za rok I. D a n e p o d s t a w o w e w bibliotekach połączonych: Sprawozdanie biblioteki publicznej za rok 2013 I. D a n e p o d s t a w o w e powiat: s z a m o t u l s k i miejscowość: O b r z y c k o pełna nazwa IN- M i e j s k a B i b

Bardziej szczegółowo

Standardy pracy biblioteki szkolnej

Standardy pracy biblioteki szkolnej Standardy pracy biblioteki szkolnej Opracował zespół nauczycieli bibliotekarzy członków Związku Nauczycielstwa Polskiego, Towarzystwa Nauczycieli Bibliotekarzy Szkół Polskich, Stowarzyszenia Bibliotekarzy

Bardziej szczegółowo

Oferta Miejskiej Biblioteki Publicznej

Oferta Miejskiej Biblioteki Publicznej Oferta Miejskiej Biblioteki Publicznej Miejska Biblioteka Publiczna gromadzi zbiory z literatury pięknej dla dorosłych i dzieci, a także z literatury popularnonaukowej i naukowej. Placówka zakupuje wszystkie

Bardziej szczegółowo

Regulamin Biblioteki Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Zajezierzu

Regulamin Biblioteki Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Zajezierzu Regulamin Biblioteki Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Zajezierzu 1. 1. Biblioteka jest interdyscyplinarną pracownią szkoły. 2. Z biblioteki mogą korzystać uczniowie, nauczyciele, rodzice oraz inni pracownicy

Bardziej szczegółowo

DOTACJE NA WOLONTARIAT W POLSCE

DOTACJE NA WOLONTARIAT W POLSCE DOTACJE NA WOLONTARIAT W POLSCE PROGRAMY RZĄDOWE - MPIPS Fundusz Inicjatyw Obywatelskich 2014-2020 Priorytet 1. Aktywne społeczeństwo Podziałanie 2 Rozwijanie wolontariatu działania nakierowane na: wolontariat

Bardziej szczegółowo

State Policy in the Book Sector: New Chance for Ukraine

State Policy in the Book Sector: New Chance for Ukraine State Policy in the Book Sector: New Chance for Ukraine 26-27 June 2014, Kyiv, Ukraine "National Program for the Development of Reading 2014-2020" /Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa 2014-2020/ by Grzegorz

Bardziej szczegółowo

Plan pracy biblioteki szkolnej. Gimnazjum nr 3 im. Ignacego Krasickiego w Skierniewicach

Plan pracy biblioteki szkolnej. Gimnazjum nr 3 im. Ignacego Krasickiego w Skierniewicach Plan pracy biblioteki szkolnej Gimnazjum nr 3 im. Ignacego Krasickiego w Skierniewicach Z Podstawy programowej kształcenia ogólnego: Celem kształcenia ogólnego na III etapie edukacyjnym jest: 1. przyswojenie

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR WÓJTA GMINY ŁAZISKA z dnia 22 marca 2017 r. w sprawie ustalenia celów i zadań dla jednostek organizacyjnych Gminy Łaziska

ZARZĄDZENIE NR WÓJTA GMINY ŁAZISKA z dnia 22 marca 2017 r. w sprawie ustalenia celów i zadań dla jednostek organizacyjnych Gminy Łaziska ZARZĄDZENIE NR 0050.16.2017 WÓJTA GMINY ŁAZISKA z dnia 22 marca 2017 r. w sprawie ustalenia celów i zadań dla jednostek organizacyjnych Łaziska Na podstawie art. 69 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia

Bardziej szczegółowo

Mazowiecki System Informacji Bibliotecznej. Agnieszka J. Strojek

Mazowiecki System Informacji Bibliotecznej. Agnieszka J. Strojek Mazowiecki System Informacji Bibliotecznej Agnieszka J. Strojek Czym jest MSIB? PORTAL Mazowiecki - regionalny System - od placówek do sieci Informacji - wprowadzanie i korzystanie z informacji Bibliotecznej

Bardziej szczegółowo

Kryteria Certyfikatu Biblioteka+ dla zadań realizowanych w ramach Programu Wieloletniego Kultura+ Priorytet Biblioteka+ Infrastruktura bibliotek

Kryteria Certyfikatu Biblioteka+ dla zadań realizowanych w ramach Programu Wieloletniego Kultura+ Priorytet Biblioteka+ Infrastruktura bibliotek Kryteria Certyfikatu Biblioteka+ dla zadań realizowanych w ramach Programu Wieloletniego Kultura+ Priorytet Biblioteka+ Infrastruktura bibliotek 1. KRYTERIA FORMALNO-PRAWNE 1. Biblioteka zorganizowana

Bardziej szczegółowo

PLAN PRACY MIEJSKIEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W ŻORACH w 2016 roku

PLAN PRACY MIEJSKIEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W ŻORACH w 2016 roku PLAN PRACY MIEJSKIEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W ŻORACH w 2016 roku LP. ZADANIA ŚRODKI REALIZACJI ODPOWIEDZIALN TERMIN MIERNIKI UWAGI I. ZADANIA PODSTAWOWE. 1.Gromadzenie, opracowanie, przechowywanie i udostępnianie

Bardziej szczegółowo

Samorządowa Biblioteka Publiczna w Ostrowie Lubelskim województwo lubelskie, powiat lubartowski, gmina Ostrów Lubelski

Samorządowa Biblioteka Publiczna w Ostrowie Lubelskim województwo lubelskie, powiat lubartowski, gmina Ostrów Lubelski PLAN ROZWOJU BIBLIOTEKI NA LATA 2014 2019 Samorządowa Biblioteka Publiczna w Ostrowie Lubelskim województwo lubelskie, powiat lubartowski, gmina Ostrów Lubelski 1. OPIS MIEJSCA REALIZACJI PLANU Gmina Ostrów

Bardziej szczegółowo

ORAWSKA BIBLIOTEKA PUBLICZNA Sprawozdanie za okres od do r

ORAWSKA BIBLIOTEKA PUBLICZNA Sprawozdanie za okres od do r ORAWSKA BIBLIOTEKA PUBLICZNA Sprawozdanie za okres od 01.01.2010 do 31.12.2010r Orawska Biblioteka Publiczna w Jabłonce działa jako Samorządowa Instytucja Kultury, posiada osobowość prawną i samodzielnie

Bardziej szczegółowo

WARIANT 2 dla zadania obejmującego bibliotekę główną 1. KRYTERIA FORMALNO-PRAWNE. Podpis dyrektora. biblioteki. poświadczający spełnienie kryterium

WARIANT 2 dla zadania obejmującego bibliotekę główną 1. KRYTERIA FORMALNO-PRAWNE. Podpis dyrektora. biblioteki. poświadczający spełnienie kryterium Kryteria Certyfikatu Biblioteka+ dla zadań realizowanych w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa Priorytet 2 Infrastruktura Bibliotek 2016-2020 WARIANT 2 dla zadania obejmującego bibliotekę główną

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN BIBLIOTEKI Zespołu Szkolno Przedszkolnego w Krośnie Odrzańskim

REGULAMIN BIBLIOTEKI Zespołu Szkolno Przedszkolnego w Krośnie Odrzańskim REGULAMIN BIBLIOTEKI Zespołu Szkolno Przedszkolnego w Krośnie Odrzańskim I. Postanowienia ogólne: 1. W Zespole Szkolno Przedszkolnym w Krośnie Odrzańskim działa jedna biblioteka, wspólna dla wszystkich

Bardziej szczegółowo

INFORMAGA O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO. za 2015 rok GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W TRZEBIECHOWIE

INFORMAGA O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO. za 2015 rok GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W TRZEBIECHOWIE GMINY Tr2ebiechow GMINNA BIBLIOTEKA WffittpZNA, V W F L Q 66-132Trzebiechów.uf. Sł3lchołvska2 «l ** Trvn te'- 68351 NIP 973-088-66^809-080150190 INFORMAGA O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO za 2015

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI. im. Zenona Przesmyckiego w Radzyniu Podlaskim. za 2016 rok MIEJSKIEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI. im. Zenona Przesmyckiego w Radzyniu Podlaskim. za 2016 rok MIEJSKIEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI MIEJSKIEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ im. Zenona Przesmyckiego w Radzyniu Podlaskim za 2016 rok STRUKTURA ORGANIZACYJNA I ZATRUDNIENIE (31 XII 2016) Dyrektor 1 etat Dział Gromadzenia

Bardziej szczegółowo

ORGANIZACJA EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ roku szkolnym 2015/2016

ORGANIZACJA EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ roku szkolnym 2015/2016 EWALUACJA WEWNETRZNA załącznik 3 do planu nadzoru pedagogicznego SP14 Zagadnienia do ewaluacji wewnętrznej: ORGANIZACJA EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ roku szkolnym 2015/2016 1. Czytelnictwo uczniów, działania

Bardziej szczegółowo

KONCEPCJA PRACY PORADNI PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEJ W SULĘCINIE NA LATA 2014-2017

KONCEPCJA PRACY PORADNI PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEJ W SULĘCINIE NA LATA 2014-2017 KONCEPCJA PRACY PORADNI PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEJ W SULĘCINIE NA LATA 2014-2017 Podstawa prawna Koncepcja pracy poradni oparta jest na celach i zadaniach zawartych w aktach prawnych: ustawie o systemie

Bardziej szczegółowo

Gminna Biblioteka Publiczna w Mielniku remontowany wcześniej hol wejściowy

Gminna Biblioteka Publiczna w Mielniku remontowany wcześniej hol wejściowy Gminna Biblioteka Publiczna w Mielniku remontowany wcześniej hol wejściowy Gminna Biblioteka Publiczna w Mielniku wypożyczalnia przed remontem Gminna Biblioteka Publiczna w Mielniku warsztaty partycypacyjne

Bardziej szczegółowo

Miejska Biblioteka Publiczna Załącznik nr 14 Ul. 1 Maja Szklarska Poręba NIP

Miejska Biblioteka Publiczna Załącznik nr 14 Ul. 1 Maja Szklarska Poręba NIP Miejska Biblioteka Publiczna Załącznik nr 14 Ul. 1 Maja 12 58-580 Szklarska Poręba NIP 611-167-04-39 INFORMACJA Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO MIEJSKIEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W SZKLARSKIEJ PORĘBIE W 2013

Bardziej szczegółowo

Biblioteka nie jest po to, by była w paki pozamykana albo do ozdoby służąca, jest po to by była powszechnie użytkowana

Biblioteka nie jest po to, by była w paki pozamykana albo do ozdoby służąca, jest po to by była powszechnie użytkowana Biblioteka nie jest po to, by była w paki pozamykana albo do ozdoby służąca, jest po to by była powszechnie użytkowana Joachim Lelewel Biblioteki Gminy Białogard Z dniem dzisiejszym rozpoczynamy cykl informacji

Bardziej szczegółowo

Strategia Rozwoju Gminnej Biblioteki Publicznej im. Ewy Kołaczkowskiej w Strzyżewicach na lata 2014-2020

Strategia Rozwoju Gminnej Biblioteki Publicznej im. Ewy Kołaczkowskiej w Strzyżewicach na lata 2014-2020 PROJEKT Strategia Rozwoju Gminnej Biblioteki Publicznej im. Ewy Kołaczkowskiej w Strzyżewicach na lata 2014-2020 Siedziba Gminnej Biblioteki Publicznej im. Ewy Kołaczkowskiej w Strzyżewicach SPIS TREŚCI

Bardziej szczegółowo

Gminna Biblioteka Publiczna w Stanominie - filia biblioteczna w Pomianowie

Gminna Biblioteka Publiczna w Stanominie - filia biblioteczna w Pomianowie Gminna Biblioteka Publiczna w Stanominie - filia biblioteczna w Pomianowie Biblioteka w Pomianowie rozpoczęła swoją działalność 16 stycznia 1949 roku. Zajmowała wówczas jeden malutki pokoik w siedzibie

Bardziej szczegółowo

GMINNA BIBLIOTEKA PUBLICZNA

GMINNA BIBLIOTEKA PUBLICZNA GMINNA BIBLIOTEKA PUBLICZNA TRĄBKI WIELKIE FILIA MIERZESZYN FILIA SOBOWIDZ 2011 PROJEKTY Ø Program "Biblioteki z Internetem TP Ø BIBLIOTEKA BIERZE UDZIAŁ W OBCHODACH ROKU JANA HEWELIUSZA Ø BIBLIOTEKA BIERZE

Bardziej szczegółowo

Wyjście z cienia: O budowaniu pozycji dynowskiej biblioteki

Wyjście z cienia: O budowaniu pozycji dynowskiej biblioteki Wyjście z cienia: O budowaniu pozycji dynowskiej biblioteki Cykl Kieruj w dobrym stylu PREZENTUJE: Grażyna Paździorny PROWADZI: Bogna Mrozowska Grażyna Paździorny z wykształcenia nauczycielka języka polskiego,

Bardziej szczegółowo

WARIANT 1 dla zadania obejmującego łącznie bibliotekę główną i filię/filie 1. KRYTERIA FORMALNO-PRAWNE. oświadczenie dyrektora.

WARIANT 1 dla zadania obejmującego łącznie bibliotekę główną i filię/filie 1. KRYTERIA FORMALNO-PRAWNE. oświadczenie dyrektora. Kryteria Certyfikatu Biblioteka+ dla zadań realizowanych w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa Priorytet 2 Infrastruktura Bibliotek 2016-2020 WARIANT 1 dla zadania obejmującego łącznie bibliotekę

Bardziej szczegółowo

PLAN PRACY BIBLIOTEKI SZKOLNEJ ROK 2017/18

PLAN PRACY BIBLIOTEKI SZKOLNEJ ROK 2017/18 PLAN PRACY BIBLIOTEKI SZKOLNEJ ROK 2017/18 Cele główne w bieżącym roku szkolnym: 1. Zaspokajanie potrzeb uczniów i nauczycieli związanych z realizacją programu dydaktyczno wychowawczego szkoły. 2. Kreowanie

Bardziej szczegółowo

W obecnych czasach praca w bibliotece nie ogranicza się wyłącznie do wypożyczania książek czy korzystania z informacji.

W obecnych czasach praca w bibliotece nie ogranicza się wyłącznie do wypożyczania książek czy korzystania z informacji. W obecnych czasach praca w bibliotece nie ogranicza się wyłącznie do wypożyczania książek czy korzystania z informacji. Integralną częścią biblioteki jest wychodzenie naprzeciw swoim użytkownikom, poprzez

Bardziej szczegółowo

KONCEPCJA PRACY ZESPOŁU SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH W NATOLINIE NA ROK SZKOLNY 2010 / 2011. Założenia główne: Dydaktyka

KONCEPCJA PRACY ZESPOŁU SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH W NATOLINIE NA ROK SZKOLNY 2010 / 2011. Założenia główne: Dydaktyka KONCEPCJA PRACY ZESPOŁU SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH W NATOLINIE NA ROK SZKOLNY 2010 / 2011 Podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 9 października 2009r. w sprawie nadzoru pedagogicznego

Bardziej szczegółowo

łączy, uczy, inspiruje

łączy, uczy, inspiruje łączy, uczy, inspiruje Fundacja Orange działa na rzecz nowoczesnej edukacji dzieci i młodzieży. Poprzez twórcze inicjatywy zachęcamy młodych do zdobywania wiedzy, udziału w kulturze, budowania społeczności

Bardziej szczegółowo

Samorządowa instytucja kultury wpisana do Rejestru Instytucji Kultury prowadzonego przez Organizatora tj. Urząd Miasta Zakopane pod nr 1/2000 z dnia

Samorządowa instytucja kultury wpisana do Rejestru Instytucji Kultury prowadzonego przez Organizatora tj. Urząd Miasta Zakopane pod nr 1/2000 z dnia Samorządowa instytucja kultury wpisana do Rejestru Instytucji Kultury prowadzonego przez Organizatora tj. Urząd Miasta Zakopane pod nr 1/2000 z dnia 04.10.2000 r. Miejska Biblioteka Publiczna: - siedziba

Bardziej szczegółowo

Organizacja biblioteki uwzględnia w szczególności zadania w zakresie:

Organizacja biblioteki uwzględnia w szczególności zadania w zakresie: REGULAMIN PRACY BIBLIOTEK SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 3 W ZAMOŚCIU I. Zadania biblioteki szkolnej 1. Postanowienia ogólne 2. Zadania biblioteki 3. Użytkownicy biblioteki II. Organizacja biblioteki 1. Lokal 2.

Bardziej szczegółowo

Tematyka szkoleń w ramach Programu Biblioteka + 2011

Tematyka szkoleń w ramach Programu Biblioteka + 2011 Tematyka szkoleń w ramach Programu Biblioteka + 2011 I. Moduł I Rozwój osobisty Czas trwania modułu : 32 godziny lekcyjne na grupę I.1. Komunikacja. Asertywność. Rozwiązywanie sytuacji konfliktowych. Cel:

Bardziej szczegółowo

ANALIZA OPISOWA DZIAŁALNOŚCI GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W SPYTKOWICACH w 2010 roku

ANALIZA OPISOWA DZIAŁALNOŚCI GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W SPYTKOWICACH w 2010 roku ANALIZA OPISOWA DZIAŁALNOŚCI GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W SPYTKOWICACH w 2010 roku Gminna Biblioteka Publiczna w Spytkowicach jest instytucją kultury, której celem jest rozwijanie i zaspokajanie potrzeb

Bardziej szczegółowo

FUNKCJONOWANIE BIBLIOTEKI SZKOLNEJ

FUNKCJONOWANIE BIBLIOTEKI SZKOLNEJ RAPORT EWALUACYJNY FUNKCJONOWANIE BIBLIOTEKI SZKOLNEJ Siedlin, październik 2016r. EWALUACJA WEWNĘTRZNA / 1 PRZEDMIOT EWALUACJI Obszary ewaluacji: biblioteka szkolna posiada warunki do pełnienia funkcji

Bardziej szczegółowo

Plan nadzoru pedagogicznego Szkoły Podstawowej nr 2 im. Mikołaja Kopernika w Łobzie na rok szkolny 2016/2017

Plan nadzoru pedagogicznego Szkoły Podstawowej nr 2 im. Mikołaja Kopernika w Łobzie na rok szkolny 2016/2017 Podstawa prawna: Plan nadzoru pedagogicznego Szkoły Podstawowej nr 2 im. Mikołaja Kopernika w Łobzie na rok szkolny 2016/2017 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12 sierpnia 2015 r. w sprawie

Bardziej szczegółowo

I. PRACA PEDAGOGICZNA

I. PRACA PEDAGOGICZNA Urszula Sipa PLAN PRACY BIBLIOTEKI SZKOLNEJ W ROKU SZKOLNYM 2016/ 2017 Zadania Sposoby realizacji Realizujący Termin Uwagi I. PRACA PEDAGOGICZNA Rozwijanie czytelnictwa uczniów 1. Objęcie uczniów 100%

Bardziej szczegółowo

WODN w Skierniewicach

WODN w Skierniewicach Małgorzata Wrzodak Misja WODN Wspieranie rozwoju zawodowego nauczycieli, wychowawców, kadry kierowniczej poprzez świadczenie usług szkoleniowych na najwyższym poziomie, w formach i miejscach spełniających

Bardziej szczegółowo

Regulamin biblioteki Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 3 w Szczecinie

Regulamin biblioteki Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 3 w Szczecinie Regulamin biblioteki Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 3 w Szczecinie Szczecin 2017 Zadania biblioteki szkolnej 1. Szkoła posiada pomieszczenia zwane biblioteką, które umożliwiają korzystanie z księgozbioru

Bardziej szczegółowo

Działania profilaktyczne na rok szkolny 2015/2016

Działania profilaktyczne na rok szkolny 2015/2016 Działania profilaktyczne na rok szkolny 2015/2016 ZS nr 5 w Bełku Działania profilaktyczne na rok szkolny 2015/2016 w Zespole Szkół nr 5 w Bełku uwzględniają: I. Podstawowe kierunki realizacji polityki

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRACY BIBLIOTEKI SZKOLNEJ GIMNAZJUM NR 5 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI IM. ROBERTA SCHUMANA W MYSZKOWIE

REGULAMIN PRACY BIBLIOTEKI SZKOLNEJ GIMNAZJUM NR 5 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI IM. ROBERTA SCHUMANA W MYSZKOWIE REGULAMIN PRACY BIBLIOTEKI SZKOLNEJ GIMNAZJUM NR 5 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI IM. ROBERTA SCHUMANA W MYSZKOWIE Rozdział I Zagadnienia ogólne 1. 1. Biblioteka jest interdyscyplinarną pracownią szkoły.

Bardziej szczegółowo

PLAN ROZWOJU Miejskiej Biblioteki w Pieniężnie na lata

PLAN ROZWOJU Miejskiej Biblioteki w Pieniężnie na lata PLAN ROZWOJU Miejskiej Biblioteki w Pieniężnie na lata 2016-2020 Plan Rozwoju jest dokumentem strategicznym, który pełni także rolę narzędzia długofalowego zarządzania, monitoringu i ewaluacji. P L A N

Bardziej szczegółowo

Szkoła Podstawowa Nr 4 im. Jana Kochanowskiego w Rabce-Zdroju

Szkoła Podstawowa Nr 4 im. Jana Kochanowskiego w Rabce-Zdroju Szkoła Podstawowa Nr 4 im. Jana Kochanowskiego w Rabce-Zdroju Małgorzata Nawara Biblioteka w SP4 w Rabce-Zdroju Galeria Regulamin działalności biblioteki szkolnej 1. Biblioteka jest międzyprzedmiotową

Bardziej szczegółowo

PLAN PRACY BIBLIOTEKI SZKOLNEJ W ROKU SZKOLNYM 2016 / 2017

PLAN PRACY BIBLIOTEKI SZKOLNEJ W ROKU SZKOLNYM 2016 / 2017 Zespół Szkół w Klęczanach Szkoła Podstawowa im. św. Jadwigi Królowej w Klęczanach Gimnazjum im. św. Jadwigi Królowej w Klęczanach 38 333 Zagórzany, Klęczany 2 PLAN PRACY BIBLIOTEKI SZKOLNEJ Szkoły Podstawowej

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PRACY BIBLIOTEKI GIMNAZJUM NR 13 W ŁODZI

PROGRAM PRACY BIBLIOTEKI GIMNAZJUM NR 13 W ŁODZI PROGRAM PRACY BIBLIOTEKI GIMNAZJUM NR 13 W ŁODZI autor: Czesława Siewierska nauczyciel bibliotekarz Gimnazjum nr 13 w Łodzi Misja biblioteki: biblioteka pełni rolę szkolnego centrum edukacji i informacji.

Bardziej szczegółowo

ZBIÓR ZASAD. dotyczących udziału w projekcie. Młodzi menedżerowie kultury w bibliotekach. 1. Informacje ogólne

ZBIÓR ZASAD. dotyczących udziału w projekcie. Młodzi menedżerowie kultury w bibliotekach. 1. Informacje ogólne ZBIÓR ZASAD dotyczących udziału w projekcie Młodzi menedżerowie kultury w bibliotekach 1. Informacje ogólne 1.1 Projekt Młodzi menedżerowie kultury w bibliotekach prowadzony jest przez 1.2 Projekt jest

Bardziej szczegółowo

Współpraca bibliotek publicznych i szkolnych na terenach wiejskich - zarys problemów

Współpraca bibliotek publicznych i szkolnych na terenach wiejskich - zarys problemów Polsko-Amerykańska Fundacja Wolności jest partnerem Fundacji Billa i Melindy Gates w przedsięwzięciu, które ma ułatwić polskim bibliotekom publicznym dostęp do komputerów, internetu i szkoleń. Program

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRACY BIBLIOTEKI, CENTRUM INFORMACJI MULTIMEDIALNEJ I BIBLIOTEKARZY I.

REGULAMIN PRACY BIBLIOTEKI, CENTRUM INFORMACJI MULTIMEDIALNEJ I BIBLIOTEKARZY I. REGULAMIN PRACY BIBLIOTEKI, CENTRUM INFORMACJI MULTIMEDIALNEJ I BIBLIOTEKARZY I. Zadania biblioteki. 1. Biblioteka szkolna jest: - interdyscyplinarną pracownią, w której uczniowie uczestniczą w zajęciach

Bardziej szczegółowo

Raport z ewaluacji pracy biblioteki szkolnej w r. szkol. 2015/2016.

Raport z ewaluacji pracy biblioteki szkolnej w r. szkol. 2015/2016. Raport z ewaluacji pracy biblioteki szkolnej w r. szkol. 2015/2016. PRZEDMIOT EWALUACJI : Biblioteka uczestniczy w realizacji zadań dydaktycznych i wychowawczych szkoły. CELE EWALUACJI: -podniesienie jakości

Bardziej szczegółowo

Gminna Biblioteka Publiczna w Łapszach Niżnych

Gminna Biblioteka Publiczna w Łapszach Niżnych Gminna Biblioteka Publiczna w Łapszach Niżnych Plan rozwoju biblioteki na lata 2014-2016 I. Wizytówka biblioteki Gmina Łapsze Niżne położona jest na Spiszu pomiędzy Podhalem a Pieninami, w malowniczym

Bardziej szczegółowo

Biblioteki się liczą!

Biblioteki się liczą! Biblioteki się liczą! Biblioteka w Ostroszowicach 1 1/4 Europejczyków (prawie 100 milionów ludzi) korzysta co roku z bibliotek publicznych. Dlaczego? W których krajach najczęściej odwiedzają biblioteki?

Bardziej szczegółowo

KONCEPCJA PRACY Niepublicznego Przedszkola Dzieciaki.pl

KONCEPCJA PRACY Niepublicznego Przedszkola Dzieciaki.pl KONCEPCJA PRACY Niepublicznego Przedszkola Dzieciaki.pl MISJA PRZEDSZKOLA Przedszkole pełni funkcję opiekuńczą, wychowawczą i kształcącą. Wspomaga wszechstronny rozwój dziecka, odpowiednio do jego indywidualnych

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR L/353/13 RADY MIEJSKIEJ W RADKOWIE. z dnia 28 listopada 2013 r.

UCHWAŁA NR L/353/13 RADY MIEJSKIEJ W RADKOWIE. z dnia 28 listopada 2013 r. UCHWAŁA NR L/353/13 RADY MIEJSKIEJ W RADKOWIE z dnia 28 listopada 2013 r. w sprawie wprowadzenia Strategii Rozwoju Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy Radków im. Karola Estreichera na lata 2014-2015 Na

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRACY BIBLIOTEKI SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 215 IM. PIOTRA WYSOCKIEGO W WARSZAWIE. Rozdział I Zagadnienia ogólne

REGULAMIN PRACY BIBLIOTEKI SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 215 IM. PIOTRA WYSOCKIEGO W WARSZAWIE. Rozdział I Zagadnienia ogólne REGULAMIN PRACY BIBLIOTEKI SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 215 IM. PIOTRA WYSOCKIEGO W WARSZAWIE Rozdział I Zagadnienia ogólne 1. Biblioteka szkolna jest interdyscyplinarną pracownią szkoły. 2. Z biblioteki mogą

Bardziej szczegółowo

PREZENTACJA BIBLIOTEKI SZKOLNEJ. przy Zespole Placówek Oświatowych w Jurkowie. ze szczególnym uwzględnieniem jej działalności

PREZENTACJA BIBLIOTEKI SZKOLNEJ. przy Zespole Placówek Oświatowych w Jurkowie. ze szczególnym uwzględnieniem jej działalności PREZENTACJA BIBLIOTEKI SZKOLNEJ przy Zespole Placówek Oświatowych w Jurkowie ze szczególnym uwzględnieniem jej działalności kulturalno oświatowej i wychowawczej. Biblioteka Szkolna w Jurkowie służy społeczności

Bardziej szczegółowo

V. Obszary rozwoju biblioteki cele i działania

V. Obszary rozwoju biblioteki cele i działania Załącznik nr 1 do zarządzenia Nr 17/2013 Kierownika Gminnej Biblioteki Publicznej w Ryglicach z dnia 17 grudnia 2013 r. Aktualizacja zapisów Planu Rozwoju Gminnej Biblioteki Publicznej w Ryglicach na lata

Bardziej szczegółowo

WARIANT 3 dla zadania obejmującego filię 1. KRYTERIA FORMALNO-PRAWNE. Podpis dyrektora. biblioteki. poświadczający spełnienie kryterium

WARIANT 3 dla zadania obejmującego filię 1. KRYTERIA FORMALNO-PRAWNE. Podpis dyrektora. biblioteki. poświadczający spełnienie kryterium Kryteria Certyfikatu Biblioteka+ dla zadań realizowanych w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa Priorytet 2 Infrastruktura Bibliotek 2016-2020 WARIANT 3 dla zadania obejmującego filię 1. KRYTERIA

Bardziej szczegółowo

wartość miernika 2012/ Liczba uruchomionych kierunków i specjalności na studiach I stopnia liczba kierunków - 0, liczba specjalności - 5

wartość miernika 2012/ Liczba uruchomionych kierunków i specjalności na studiach I stopnia liczba kierunków - 0, liczba specjalności - 5 1.1.1. Uelastycznienie oferty edukacyjnej Uczelni na studiach I stopnia Miernik 1/13 1/13 1. Liczba uruchomionych kierunków i specjalności na studiach I stopnia liczba kierunków, liczba specjalności 5

Bardziej szczegółowo

Obowiązuje od 01 października 2017 roku

Obowiązuje od 01 października 2017 roku REGULAMIN PRACY BIBLIOTEKI SZKOLNEJ I SZKOLNEGO CENTRUM INFORMACJI CENTRUM EDUKACJI OGRODNICZEJ w SZCZECINIE Obowiązuje od 01 października 2017 roku PODSTAWA PRAWNA: 1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2017 r.

Bardziej szczegółowo

PLAN PRACY BIBLIOTEKI SZKOLNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ W BOGURZYNIE NA ROK SZKOLNY 2016/2017

PLAN PRACY BIBLIOTEKI SZKOLNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ W BOGURZYNIE NA ROK SZKOLNY 2016/2017 PLAN PRACY BIBLIOTEKI SZKOLNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ W BOGURZYNIE NA ROK SZKOLNY 2016/2017 Cele: 1. Rozbudzanie i rozwijanie zainteresowań czytelniczych uczniów. 2. Wyrabianie i pogłębianie u uczniów nawyku

Bardziej szczegółowo