Liczba szkół ogółem LO LP T LU TU. Liczba zdających. Liczba zdających. woj. łódzkie woj. świętokrzyskie

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Liczba szkół ogółem LO LP T LU TU. Liczba zdających. Liczba zdających. woj. łódzkie woj. świętokrzyskie"

Transkrypt

1 OKRĘGOWA KOMISJA EGZAMINACYJNA W ŁODZI WSTĘPNA INFORMACJA DOTYCZĄCA WYNIKÓW EGZAMINÓW MATURALNYCH PRZEPROWADZONYCH W SESJI WIOSENNEJ 2010 ROKU

2 ZDAJĄCY I SZKOŁY Na terenie działania Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Łodzi, tj. w województwach łódzkim i świętokrzyskim, egzamin maturalny w sesji egzaminacyjnej 2010 roku odbył się w 885 szkołach. Przystąpiło do niego zdających, z czego to tegoroczni absolwenci szkół ponadgimnazjalnych. Egzamin maturalny przeprowadzono w liceach ogólnokształcących (LO), liceach profilowanych (LP), technikach (T), liceach uzupełniających (LU) oraz w technikach uzupełniających (TU). Liczbę szkół oraz liczbę zdających w poszczególnych województwach i typach szkół przedstawiają tabele 1, 2a i 2b. Wśród uczniów wszystkich typów szkół byli też tacy, którzy przystępowali do egzaminu po raz kolejny. Byli to uczniowie, którzy nie zdali egzaminu maturalnego w poprzednich sesjach, ale też osoby, które chciały podnieść poprzednio uzyskany wynik lub poszerzyć listę przedmiotów maturalnych, np. w związku ze zmianą wyboru kierunku studiów. Tabela 1. Szkoły, w których przeprowadzono egzamin maturalny w 2010 Liczba szkół ogółem LO LP T LU TU woj woj. świętokrzyskie OKE w Łodzi Tabela 2a. Zdający egzamin maturalny w sesji 2010 Liczba zdających ogółem w tym po raz pierwszy woj woj. świętokrzyskie OKE w Łodzi Tabela 2b. Zdający egzamin maturalny wg typu szkoły Liczba zdających LO w tym po raz pierwszy LP w tym po raz pierwszy T w tym po raz pierwszy LU w tym po raz pierwszy TU w tym po raz pierwszy woj woj. świętokrzyskie OKE w Łodzi Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Łodzi

3 Tabela 2c. Zdający egzamin maturalny wg przedmiotów Przystępujący po raz kolejny Przystępujący po raz pierwszy Poziom ogółem przedmiot obowiązkowy przedmiot dodatkowy ogółem przedmiot obowiązkowy przedmiot dodatkowy polski angielski niemiecki rosyjski francuski hiszpański włoski matematyka fizyka i astronomia filozofia biologia geografia chemia sztuki muzyki wiedza o społeczeństwie wiedza o tańcu informatyka j. łaciński i kult. ant. P R P R P R P R P R P R P R P R P R P R P R P R P R P R P R P R P R P R P R P R Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Łodzi 3

4 LAUREACI OLIMPIAD PRZEDMIOTOWYCH Na podstawie zaświadczenia stwierdzającego uzyskanie tytułu laureata lub finalisty olimpiady przedmiotowej zwolniono łącznie 94 osoby z przedmiotów egzaminu maturalnego. Liczbę zwolnionych z poszczególnych przedmiotów przedstawia tabela 3. Tabela 3. Zwolnieni z egzaminu maturalnego z poszczególnych przedmiotów Liczba zwolnionych egzaminacyjny woj. woj. świętokrzyskie OKE w Łodzi biologia chemia fizyka i astronomia filozofia geografia muzyki sztuki informatyka angielski francuski niemiecki polski rosyjski matematyka wiedza o społeczeństwie razem WYBIERALNOŚĆ PRZEDMIOTÓW MATURALNYCH Od 2010 roku obowiązkowymi przedmiotami na egzaminie maturalnym zdawanymi na poziomie podstawowym są polski, matematyka oraz obcy nowożytny. Ponadto zdający może wybrać do sześciu przedmiotów dodatkowych, na poziomie podstawowym lub rozszerzonym. y zdawane jako obowiązkowe (na poziomie podstawowym) zdający może zadeklarować jako dodatkowe tylko na poziomie rozszerzonym. Absolwenci z lat poprzednich, którzy otrzymali wcześniej świadectwo dojrzałości mogli przystąpić do egzaminu z nowego przedmiotu dodatkowego na poziomie podstawowym lub rozszerzonym. Pełną informację o wybieralności przedmiotów maturalnych zawiera tabela 2c. Rysunki 1 i 2 ilustrują popularność wyboru poszczególnych przedmiotów maturalnych. Dane dotyczą uczniów, którzy przystąpili do sesji egzaminacyjnej 2010 roku po raz pierwszy. 4 Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Łodzi

5 geografia biologia wiedza o społeczeństwie chemia fizyka i astronomia sztuki informatyka muzyki filozofia wiedza o tańcu Rysunek 1. Wybieralność przedmiotów dodatkowych na maturze OKE w Łodzi angielski niemiecki rosyjski francuski hiszpański Rysunek 2. Wybieralność ów obcych (obowiązkowych) na maturze OKE w Łodzi włoski Najczęściej wybieranym przedmiotem dodatkowym była geografia, jej zdawanie zadeklarowało 20,4% wszystkich przystępujących po raz pierwszy do egzaminu maturalnego. Z roku na rok maleje liczba uczniów wybierających historię na maturze. Popularnymi przedmiotami do wyboru są biologia i wiedza o społeczeństwie. Najczęściej wybieranym iem obcym był tradycyjnie angielski prawie 80% wszystkich zdających. Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Łodzi 5

6 WYNIKI EGZAMINÓW USTNYCH Wyniki egzaminów ustnych zdających w województwie łódzkim i świętokrzyskim przedstawiają tabele 4 i 5. Tabele zawierają wyniki uczniów, którzy przystępowali do egzaminu maturalnego w 2010 roku po raz pierwszy. Średnie wyniki zostały wyliczone dla uczniów, którzy wybierali dany przedmiot jako obowiązkowy lub dodatkowy. Natomiast o zdawalności (przekroczeniu 30% progu zaliczeniowego) w danym przedmiocie można mówić tylko na podstawie wyników z przedmiotów obowiązkowych. Tabela 4. Średnie wyniki ustnego egzaminu maturalnego w województwie łódzkim i świętokrzyskim Poziom Maks. liczba punktów Średnie wyniki egzaminu ustnego (w procentach) świętokrzyskie LO LP T LU TU LO LP T LU TU polski angielski francuski niemiecki rosyjski hiszpański P R P R P R P R P R włoski P R P poziom podstawowy, R poziom rozszerzony 6 Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Łodzi

7 Tabela 5. Średnie wyniki ustnego egzaminu maturalnego w województwie łódzkim i świętokrzyskim Poziom Maks. liczba punktów Średnie wyniki egzaminu ustnego (w punktach) świętokrzyskie LO LP T LU TU LO LP T LU TU polski angielski francuski niemiecki rosyjski hiszpański włoski ,4 12,3 12,4 12,3 10,6 15,2 12,2 12,7 12,9 10,8 P 20 14,8 11,3 11,3 8,4 7,8 15,3 11,2 11,7 9,3 8,2 R 20 14,2 11,7 11,6 12,0-15,8 16,7 14,2-4,0 P 20 16,8 11,3 9,1 20,0-16,8 14,0-8,0 - R 20 15, ,9 19, P 20 14,0 11,0 10,5 8,0 7,9 14,6 12,2 10,9 13,2 7,2 R 20 14,9 12,4 16, ,7 10,0 14,3 - - P 20 13,7 11,4 10,2 9,7 9,0 14,5 10,6 11,0 11,3 8,4 R 20 16,4 20, ,8 16,0 14,0 - - P 20 16, ,4 7,0-12,0 - R 20 15, ,3-19,0 - - P 20 17,2-14,0 14,8-16,1 6,0 19,0 14,7 7,0 R 20 15, , P poziom podstawowy, R - rozszerzony Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Łodzi 7

8 Tabela 6. przedstawia informację o odsetku zdających, którzy osiągnęli 30% próg zaliczeniowy w części obowiązkowej z poszczególnych przedmiotów egzaminu ustnego. Tabela 6. Zdawalność w poszczególnych przedmiotach z uwzględnieniem województwa i typu szkoły w części ustnej egzaminu maturalnego zdawany jako obowiązkowy Zdawalność egzaminu ustnego (w procentach) świętokrzyskie LO LP T LU TU LO LP T LU TU polski - 99,0 94,9 97,2 97,0 93,0 99,7 97,5 98,0 96,3 92,7 angielski P 98,4 93,9 93,3 88,0 80,2 99,3 97,8 95,6 94,7 90,8 francuski P 99, niemiecki P 98,0 94,2 94,1 88,8 91,4 99, , ,0 rosyjski P 99, ,0 95,1 96,2 98,1 94,4 97,4 99,1 90,0 hiszpański P 94, włoski P P poziom podstawowy 8 Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Łodzi

9 WYNIKI EGZAMINÓW PISEMNYCH Wyniki egzaminów pisemnych w województwie łódzkim i świętokrzyskim przedstawiają tabele 7., 8a. oraz 8b. Tabele 9a., 9b. przedstawiają informację o odsetku zdających, którzy osiągnęli 30% próg zaliczeniowy w części obowiązkowej z poszczególnych przedmiotów. Zauważmy, że zdawalność z poszczególnych przedmiotów nie jest równoznaczna ze zdawalnością matury. Warto też zwrócić uwagę na fakt, że egzamin maturalny w liceach uzupełniających i technikach uzupełniających jest zdawany przez niewielkie grupy osób, zatem nie należy porównywać zdawalności przedmiotowej w LO, LP ze zdawalnością w LU i TU. Wszystkie wyniki są podane dla uczniów przystępujących do matury po raz pierwszy. Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Łodzi 9

10 Tabela 7. Średnie wyniki pisemnego egzaminu maturalnego w województwie łódzkim i świętokrzyskim polski angielski niemiecki rosyjski francuski hiszpański włoski matematyka fizyka i astronomia filozofia biologia geografia chemia sztuki muzyki wiedza o społeczeństwie wiedza o tańcu informatyka j. łaciński i kult. ant. Poziom Maks. liczba punktów Średnie wyniki egzaminu pisemnego (w punktach) ogółem woj. woj. świętok. Średnie wyniki egzaminu pisemnego (w procentach) ogółem woj. woj. świętok. P 70 40,0 40,5 39,3 57,1 57,9 56,1 R 40 23,5 23,1 25,0 58,8 57,8 62,5 P 50 31,7 32,5 30,6 63,4 65,0 61,2 R 50 33,8 33,8 33,9 67,6 67,6 67,8 P 50 31,3 31,3 31,5 62,6 62,6 63,0 R 50 32,6 31,8 34,6 65,2 63,6 69,2 P 50 32,3 32,4 32,2 64,6 64,8 64,4 R 50 39,8 39,0 41,7 79,6 78,0 83,4 P 50 37,5 37,8 36,9 75,0 75,6 73,8 R 50 36,2 36,2 36,4 72,4 72,4 72,8 P 50 40,7 41,7 39,5 81,4 83,4 79,0 R 50 32,8 30,9 37,2 65,6 61,8 74,4 P 50 37,7 37,9 37,6 75,4 75,8 75,2 R 50 41,6 39,2 43,4 83,2 78,4 86,8 P 50 29,2 29,3 28,9 58,4 58,6 57,8 R 50 25,1 24,7 26,1 50,2 49,4 52,2 P 49 20,8 19,1 24,6 42,4 39,0 50,2 R 60 36,7 36,6 37,1 61,2 61,0 61,8 P 50 25,6 27,8 24,8 51,2 55,6 49,6 R 50 35,3 37,1 33,0 70,6 74,2 66,0 P 50 23,9 23,3 24,7 47,8 46,6 49,4 R 60 34,7 34,0 36,1 57,8 56,7 60,2 P 50 23,3 23,0 23,8 46,6 46,0 47,6 R 60 28,9 28,6 29,8 48,2 47,7 49,7 P 50 24,4 24,3 24,6 48,8 48,6 49,2 R 60 37,2 36,7 38,1 62,0 61,2 63,5 P ,3 51,2 54,0 52,3 51,2 54,0 R 50 24,5 23,6 26,3 49,0 47,2 52,6 P ,7 39,0 41,0 39,7 39,0 41,0 R 50 30,7 31,4 30,0 61,4 62,8 60,0 P ,8 50,1 32,4 47,8 50,1 32,4 R 50 35,1 38,4 21,8 70,2 76,8 43,6 P ,1 54,0 56,8 55,1 54,0 56,8 R 50 23,3 22,9 24,1 46,6 45,8 48,2 P 100 8,0 8,0-8,0 8,0 - R 50 29,5 29,5-59,0 59,0 - P 50 16,5 15,6 17,1 33,0 31,2 34,2 R 50 20,8 19,2 23,1 41,6 38,4 46,2 P ,8 71,0 68,6 68,8 71,0 68,6 R ,5 57,0 51,0 52,5 57,0 51,0 P poziom podstawowy, R poziom rozszerzony 10 Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Łodzi

11 Tabela 8a. Średnie wyniki pisemnego egzaminu maturalnego w województwie łódzkim i świętokrzyskim z uwzględnieniem typu szkoły polski angielski niemiecki rosyjski francuski hiszpański włoski matematyka fizyka i astronomia filozofia biologia geografia chemia sztuki muzyki wiedza o społeczeństwie wiedza o tańcu informatyka Poziom Maks. liczba punktów Średnie wyniki egzaminu pisemnego (w procentach) świętokrzyskie LO LP T LU TU LO LP T LU TU P 70 62,4 50,9 49,1 40,6 36,9 62,0 51,7 48,0 38,4 28,9 R 40 58,0 39,3 51, ,5 59,0 55,0 - - P 50 72,2 50,4 48,4 32,6 32,6 70,0 47,2 47,2 32,8 28,8 R 50 68,2 50,6 55,8 94,0-68,2 68,6 59,0-36,0 P 50 71,2 55,4 51,0 39,4 32,8 74,0 55,2 50,2 45,4 26,4 R 50 64,0 48,4 61, ,8 40,0 56,4 - - P 50 74,6 57,2 60,2 54,2 42,6 74,6 58,8 57,8 62,2 36,6 R 50 78,2 99,0 32, ,0 84,0 62,4 - - P 50 80,2 39,8 38,6 70,0-74,0 89,0-42,0 - R 50 72, ,2 84, P 50 83, ,2 38,0-33,0 - R 50 61, ,0-71,0 - - P 50 81,6-57,0 55,2-82,6 30,0 93,0 67,4 34,0 R 50 78, , P 50 65,6 45,4 46,6 30,6 26,6 67,2 41,6 45,0 28,8 25,0 R 50 51,4 19,6 24, ,6 17,0 29,8-44,0 P 49 45,5 31,2 28,2 16,3 20,4 55,5-28,4-22,4 R 60 61,8 21,7 39, ,7-46,7 - - P 50 54,0-60, ,6 40, R 50 77,4-36, , P 50 47,8 44,2 43,2 39,2 40,0 51,4 42,0 43,8 50,0 50,0 R 60 57,2 39,8 37, ,5 50,0 37,2 - - P 50 48,2 41,4 43,6 35,2 32,8 50,2 40,4 44,8 44,4 29,8 R 60 48,7 36,0 37,3 11,7-50,3-38,0 23,3 - P 50 51,0 34,6 38, ,0 24,0 38,2-28,0 R 60 61,5 32,8 36, ,7 26,7 63,0 - - P ,9 45,2 48,7 51,9 37,0 54,7 40,1 51,7-42,0 R 50 47,4 29,8 32, ,8 22,0 37,4 - - P ,8-16, ,5-37,5 - - R 50 63,0-24, ,8 61,2 30,0 - - P ,5 39, ,0 42, R 50 76, , P ,0 49,2 50,7 40,8 46,3 58,7 51,8 52,0 53,8 50,3 R 50 46,6 29,0 36,6-52,0 48,6 24,6 29,0 34,0 - P 100 8, R 50 59, P 50 30,2 17,4 34, ,4 8,0 33,6 - - R 50 50,2-21, ,6-53,4 - - P , , R , , j. łaciński i kult. ant. P poziom podstawowy, R poziom rozszerzony Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Łodzi 11

12 Tabela 8b. Średnie wyniki pisemnego egzaminu maturalnego w województwie łódzkim i świętokrzyskim z uwzględnieniem typu szkoły Poziom Maks. liczba punktów Średnie wyniki egzaminu pisemnego (w punktach) świętokrzyskie LO LP T LU TU LO LP T LU TU P 70 43,7 35,6 34,4 28,4 25,8 43,4 36,2 33,6 26,9 20,2 polski R 40 23,2 15,7 20, ,0 23,6 22,0 - - P 50 36,1 25,2 24,2 16,3 16,3 35,0 23,6 23,6 16,4 14,4 angielski R 50 34,1 25,3 27,9 47,0-34,1 34,3 29,5-18,0 P 50 35,6 27,7 25,5 19,7 16,4 37,0 27,6 25,1 22,7 13,2 niemiecki R 50 32,0 24,2 30, ,9 20,0 28,2 - - P 50 37,3 28,6 30,1 27,1 21,3 37,3 29,4 28,9 31,1 18,3 rosyjski R 50 39,1 49,5 16, ,5 42,0 31,2 - - P 50 40,1 19,9 19,3 35,0-37,0 44,5-21,0 - francuski R 50 36, ,1 42, P 50 41, ,6 19,0-16,5 - hiszpański R 50 30, ,5-35,5 - - P 50 40,8-28,5 27,6-41,3 15,0 46,5 33,7 17,0 włoski R 50 39, , matematyka P 50 32,8 22,7 23,3 15,3 13,3 33,6 20,8 22,5 14,4 12,5 R 50 25,7 9,8 12, ,8 8,5 14,9-22,0 fizyka P 49 22,3 15,3 13,8 8,0 10,0 27,2-13,9-11,0 i astronomia R 60 37,1 13,0 23, ,6-28,0 - - filozofia P 50 27,0-30, ,3 20, R 50 38,7-18, , biologia P 50 23,9 22,1 21,6 19,6 20,0 25,7 21,0 21,9 25,0 25,0 R 60 34,3 23,9 22, ,3 30,0 22,3 - - geografia P 50 24,1 20,7 21,8 17,6 16,4 25,1 20,2 22,4 22,2 14,9 R 60 29,2 21,6 22,4 7,0-30,2-22,8 14,0 - chemia P 50 25,5 17,3 19, ,0 12,0 19,1-14,0 R 60 36,9 19,7 21, ,2 16,0 37,8 - - P ,9 45,2 48,7 51,9 37,0 54,7 40,1 51,7-42,0 R 50 23,7 14,9 16, ,4 11,0 18,7 - - P ,8-16, ,5-37,5 - - sztuki R 50 31,5-12, ,9 30,6 15,0 - - P ,5 39, ,0 42, muzyki R 50 38, , wiedza o P ,0 49,2 50,7 40,8 46,3 58,7 51,8 52,0 53,8 50,3 społeczeństwie R 50 23,3 14,5 18,3-26,0 24,3 12,3 14,5 17,0 - wiedza o tańcu P 100 8, R 50 29, informatyka P 50 15,1 8,7 17, ,2 4,0 16,8 - - R 50 25,1-10, ,3-26,7 - - j. łaciński P , , i kult. ant. R , , P poziom podstawowy, R poziom rozszerzony 12 Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Łodzi

13 Tabela 9a. Zdawalność w poszczególnych przedmiotach z uwzględnieniem województwa i typu szkoły w części pisemnej egzaminu maturalnego (zdający po raz pierwszy) polski angielski niemiecki rosyjski francuski hiszpański włoski Poziom Maks. liczba punktów Zdawalność egzaminu pisemnego obowiązkowego (w procentach) świętokrzyskie LO LP T LU TU LO LP T LU TU P 70 98,0 93,4 93,3 79,3 75,6 98,2 93,3 92,6 74,0 53,6 P 50 95,4 81,5 78,1 45,0 47,1 95,8 72,5 77,0 54,0 36,8 P 50 98,6 96,3 92,2 74,4 66,7 98,1 98,2 91,0 76,9 34,8 P 50 98,6 90,7 96,1 92,8 76,9 98,1 94,4 96,2 97,2 63,6 P 50 98,0 100,0 81,8 100,0-98,1 100,0-100,0 - P , ,0 100,0-50,0 - P , ,0-100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 matematyka P 50 93,2 80,9 79,1 48,5 34,5 94,2 68,2 75,8 50,7 26,1 P poziom podstawowy Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Łodzi 13

14 Tabela 9b. Zdawalność w poszczególnych przedmiotach z podziałem na województwa (zdający po raz pierwszy) polski angielski niemiecki rosyjski francuski hiszpański włoski Poziom Maks. liczba punktów Zdawalność egzaminu pisemnego obowiązkowego (w procentach) ogółem woj. woj. świętok. P 70 95,7 96,0 95,1 P 50 89,1 89,8 88,0 P 50 95,1 95,5 94,1 P 50 96,1 95,8 96,5 P 50 97,1 96,6 98,2 P 50 97,1 100,0 93,8 P ,0 100,0 100,0 matematyka P 50 86,8 87,5 85,5 14 Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Łodzi

15 WYNIKI ABSOLWENTÓW KLAS DWUJĘZYCZNYCH Absolwenci klas dwujęzycznych zdają obowiązkowy egzamin z a obcego na poziomie przewidzianym dla tego typu klas. Ponadto zdający mają możliwość zdawania egzaminu z przedmiotu w drugim u nauczania, często jest to więcej niż jeden przedmiot. Wybory absolwentów klas dwujęzycznych przedstawia tabela 10., natomiast średnie wyniki maturzystów w klasach dwujęzycznych tabela 11. Zestawienia uwzględniają zarówno absolwentów z poprzednich lat, jak i tegorocznych abiturientów. Tabela 10. Wybieralność przedmiotu zdawanego w u obcym przez absolwentów klas dwujęzycznych Szkoła biologia chemia fizyka geografia matematyka IV Liceum Ogólnokształcące w Łodzi; j.angielski XIII Liceum Ogólnokształcące w Łodzi j.francuski XXXII Liceum Ogólnokształcące w Łodzi j.hiszpański VIII Liceum Ogólnokształcące w Łodzi j.niemiecki * geografia, są zdawane przez absolwentów w ramach egzaminu Kultura Hiszpanii Tabela 11. Wyniki egzaminów z ów obcych dla absolwentów klas dwujęzycznych Max liczba punktów Liczba zdających Średni wynik w punktach Średni wynik w procentach angielski ,3 67,3 francuski ,4 67,4 hiszpański ,6 71,6 niemiecki ,4 66,4 Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Łodzi 15

16 UNIEWAŻNIENIA EGZAMINÓW MATURALNYCH W 2010 roku unieważniono 226 maturalnych prac egzaminacyjnych, z czego 210 prac unieważniono z powodu niesamodzielności pracy zdających, którą wykazano na etapie sprawdzania prac przez egzaminatorów. 16 prac zostało unieważnionych przez Przewodniczących Szkolnych Zespołów Egzaminacyjnych. Tabela 12. Unieważnienia egzaminu maturalnego 2010 unieważnienia podczas sprawdzania świętokrzyskie unieważnienia proceduralne świętokrzyskie polski angielski niemiecki biologia matematyka Razem Razem OKE w Łodzi razem 16 Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Łodzi

17 ZDAWALNOŚĆ MATURY W dniu 30 czerwca 2010 roku wydano świadectw dojrzałości oraz 1905 aneksów dla osób, których wynik był wyższy niż uzyskany w poprzednich sesjach egzaminu maturalnego. O świadectwa dojrzałości ubiegało się (przystąpiło do co najmniej jednego egzaminu obowiązkowego) zdających, w tym absolwentów szkół ponadgimnazjalnych z 2010 roku tegorocznych absolwentów uzyskało świadectwa dojrzałości (79,3%). W sierpniu 2010 będzie przeprowadzony egzamin poprawkowy dla uczniów, którzy przystąpili do wszystkich przedmiotów obowiązkowych i z jednego z nich nie uzyskali wymaganego 30% progu zaliczeniowego. Na terenie działania OKE w Łodzi do egzaminu poprawkowego może przystąpić do egzaminów pisemnych 5176 uczniów, w tym m.in. 569 osób z a polskiego, 1963 osoby z a angielskiego oraz 2239 osób z matematyki. Do ustnych egzaminów poprawkowych jest uprawnionych 491 osób, w tym 233 osoby mogą przystąpić do poprawkowego ustnego egzaminu z a polskiego, a 258 osób do ustnego egzaminu z a obcego nowożytnego. Tabele 13, 14 przedstawiają zdawalność wśród osób, które po raz pierwszy przystąpiły do egzaminu maturalnego w 2010 roku. Typ szkoły Tabela 13. Zdawalność wśród przystępujących do matury po raz pierwszy Zdawalność w procentach OKE w Łodzi woj. woj. świętokrzyskie przystąpiło zdało przystąpiło zdało przystąpiło zdało LO ,8% ,3% ,7% LP ,7% ,7% ,8% T ,3% ,3% ,2% LU ,1% ,6% ,1% TU ,2% ,0% ,7% Razem ,3% ,9% ,1% Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Łodzi 17

18 Tabela 14. Zdawalność wśród przystępujących do matury po raz pierwszy wg powiatów Powiat Liczba zdających Zdawalność bełchatowski ,9% kutnowski ,0% łaski ,9% łęczycki ,3% łowicki ,1% łódzki wschodni ,9% opoczyński ,1% pabianicki ,8% pajęczański ,0% piotrkowski ,9% poddębicki ,4% radomszczański ,9% rawski ,8% sieradzki ,5% skierniewicki 60 58,3% tomaszowski ,8% wieluński ,2% wieruszowski ,4% zduńskowolski ,1% zgierski ,3% brzeziński ,1% m.łódź ,5% m.piotrków Trybunalski ,0% m.skierniewice ,8% woj ,9% buski ,0% jędrzejowski ,3% kazimierski ,5% kielecki ,5% konecki ,1% opatowski ,3% ostrowiecki ,2% pińczowski ,6% sandomierski ,0% skarżyski ,9% starachowicki ,7% staszowski ,0% włoszczowski ,1% m.kielce ,7% woj. świętokrzyskie ,1% OKE w Łodzi ,3% 18 Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Łodzi

Liczba szkół ogółem LO LP T LU TU. Liczba zdających. Liczba zdających. woj. Łódzkie woj. Świętokrzyskie

Liczba szkół ogółem LO LP T LU TU. Liczba zdających. Liczba zdających. woj. Łódzkie woj. Świętokrzyskie OKRĘGOWA KOMISJA EGZAMINACYJNA W ŁODZI WSTĘPNA INFORMACJA DOTYCZĄCA WYNIKÓW EGZAMINÓW MATURALNYCH PRZEPROWADZONYCH W SESJI WIOSENNEJ 2009 ROKU ZDAJĄCY I SZKOŁY Na terenie działania Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej

Bardziej szczegółowo

Tabela 1. Szkoły, w których przeprowadzono egzamin maturalny w Liczba szkół ogółem LO LP T LU TU

Tabela 1. Szkoły, w których przeprowadzono egzamin maturalny w Liczba szkół ogółem LO LP T LU TU OKRĘGOWA KOMISJA EGZAMINACYJNA W ŁODZI WSTĘPNA INFORMACJA DOTYCZĄCA WYNIKÓW EGZAMINÓW MATURALNYCH PRZEPROWADZONYCH W SESJI WIOSENNEJ 2008 ROKU ZDAJĄCY I SZKOŁY Na terenie działania Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej

Bardziej szczegółowo

Tabela 1. Szkoły, w których przeprowadzono egzamin maturalny w Liczba szkół ogółem LO LP LU T TU

Tabela 1. Szkoły, w których przeprowadzono egzamin maturalny w Liczba szkół ogółem LO LP LU T TU OKRĘGOWA KOMISJA EGZAMINACYJNA W ŁODZI WSTĘPNA INFORMACJA DOTYCZĄCA WYNIKÓW EGZAMINÓW MATURALNYCH PRZEPROWADZONYCH W SESJI WIOSENNEJ 2007 ROKU ZDAJĄCY I SZKOŁY Na terenie działania Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej

Bardziej szczegółowo

OKRĘGOWA KOMISJA EGZAMINACYJNA W ŁODZI INFORMACJA DOTYCZĄCA WYNIKÓW POPRAWKOWEGO EGZAMINU MATURALNEGO PRZEPROWADZONEGO W SIERPNIU 2011 ROKU

OKRĘGOWA KOMISJA EGZAMINACYJNA W ŁODZI INFORMACJA DOTYCZĄCA WYNIKÓW POPRAWKOWEGO EGZAMINU MATURALNEGO PRZEPROWADZONEGO W SIERPNIU 2011 ROKU OKRĘGOWA KOMISJA EGZAMINACYJNA W ŁODZI INFORMACJA DOTYCZĄCA WYNIKÓW POPRAWKOWEGO EGZAMINU MATURALNEGO PRZEPROWADZONEGO W SIERPNIU 2011 ROKU z z ZDAJĄCY I SZKOŁY Na terenie działania Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej

Bardziej szczegółowo

OKRĘGOWA KOMISJA EGZAMINACYJNA W ŁODZI INFORMACJA WSTĘPNA DOTYCZĄCA WYNIKÓW EGZAMINÓW MATURALNYCH PRZEPROWADZONYCH W SESJI WIOSENNEJ 2006 ROKU

OKRĘGOWA KOMISJA EGZAMINACYJNA W ŁODZI INFORMACJA WSTĘPNA DOTYCZĄCA WYNIKÓW EGZAMINÓW MATURALNYCH PRZEPROWADZONYCH W SESJI WIOSENNEJ 2006 ROKU OKRĘGOWA KOMISJA EGZAMINACYJNA W ŁODZI INFORMACJA WSTĘPNA DOTYCZĄCA WYNIKÓW EGZAMINÓW MATURALNYCH PRZEPROWADZONYCH W SESJI WIOSENNEJ 2006 ROKU I. OPIS POPULACJI ZDAJĄCYCH Na terenie działania Okręgowej

Bardziej szczegółowo

OKRĘGOWA KOMISJA EGZAMINACYJNA W ŁODZI

OKRĘGOWA KOMISJA EGZAMINACYJNA W ŁODZI OKRĘGOWA KOMISJA EGZAMINACYJNA W ŁODZI Zestawienie zbiorcze średnich wyników maturalnych powiatami, maj 2015 Województwo łódzkie Powiat Egzamin pisemny Przedmiot matura w nowej formule bełchatowski Biologia

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE DOTYCZĄCE PRZEBIEGU EGZAMINÓW MATURALNYCH PRZEPROWADZONYCH W SESJI WIOSENNEJ 2009 ROKU I ANALIZA WYNIKÓW EGZAMINÓW

SPRAWOZDANIE DOTYCZĄCE PRZEBIEGU EGZAMINÓW MATURALNYCH PRZEPROWADZONYCH W SESJI WIOSENNEJ 2009 ROKU I ANALIZA WYNIKÓW EGZAMINÓW OKRĘGOWA KOMISJA EGZAMINACYJNA W ŁODZI SPRAWOZDANIE DOTYCZĄCE PRZEBIEGU EGZAMINÓW MATURALNYCH PRZEPROWADZONYCH W SESJI WIOSENNEJ 2009 ROKU I ANALIZA WYNIKÓW EGZAMINÓW Opracowanie: Elżbieta Malinowska Iwona

Bardziej szczegółowo

OKRĘGOWA KOMISJA EGZAMINACYJNA W ŁODZI

OKRĘGOWA KOMISJA EGZAMINACYJNA W ŁODZI OKRĘGOWA KOMISJA EGZAMINACYJNA W ŁODZI Zestawienie zbiorcze średnich wyników maturalnych powiatami, maj 2014 Egzamin pisemy Województwo świętokrzyskie Powiat Przedmiot Średni wynik Liczba w w zdających

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE DOTYCZĄCE PRZEBIEGU I ANALIZA WYNIKÓW EGZAMINÓW MATURALNYCH PRZEPROWADZONYCH W SESJI WIOSENNEJ 2013 ROKU

SPRAWOZDANIE DOTYCZĄCE PRZEBIEGU I ANALIZA WYNIKÓW EGZAMINÓW MATURALNYCH PRZEPROWADZONYCH W SESJI WIOSENNEJ 2013 ROKU OKRĘGOWA KOMISJA EGZAMINACYJNA W ŁODZI SPRAWOZDANIE DOTYCZĄCE PRZEBIEGU I ANALIZA WYNIKÓW EGZAMINÓW MATURALNYCH PRZEPROWADZONYCH W SESJI WIOSENNEJ 2013 ROKU Opracowanie: Małgorzata Majchrzak Iwona Pecyna

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE DOTYCZĄCE PRZEBIEGU I ANALIZA WYNIKÓW EGZAMINÓW MATURALNYCH PRZEPROWADZONYCH W SESJI WIOSENNEJ 2007 ROKU

SPRAWOZDANIE DOTYCZĄCE PRZEBIEGU I ANALIZA WYNIKÓW EGZAMINÓW MATURALNYCH PRZEPROWADZONYCH W SESJI WIOSENNEJ 2007 ROKU OKRĘGOWA KOMISJA EGZAMINACYJNA W ŁODZI SPRAWOZDANIE DOTYCZĄCE PRZEBIEGU I ANALIZA WYNIKÓW EGZAMINÓW MATURALNYCH PRZEPROWADZONYCH W SESJI WIOSENNEJ 2007 ROKU Opracowanie: Anna Garmulewicz-Polińska Jerzy

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE DOTYCZĄCE PRZEBIEGU I ANALIZA WYNIKÓW EGZAMINÓW MATURALNYCH PRZEPROWADZONYCH W SESJI WIOSENNEJ 2008 ROKU

SPRAWOZDANIE DOTYCZĄCE PRZEBIEGU I ANALIZA WYNIKÓW EGZAMINÓW MATURALNYCH PRZEPROWADZONYCH W SESJI WIOSENNEJ 2008 ROKU OKRĘGOWA KOMISJA EGZAMINACYJNA W ŁODZI SPRAWOZDANIE DOTYCZĄCE PRZEBIEGU I ANALIZA WYNIKÓW EGZAMINÓW MATURALNYCH PRZEPROWADZONYCH W SESJI WIOSENNEJ 2008 ROKU Opracowanie: Elżbieta Malinowska Ewa Stożek

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE DOTYCZĄCE PRZEBIEGU I ANALIZA WYNIKÓW EGZAMINÓW MATURALNYCH PRZEPROWADZONYCH W SESJI WIOSENNEJ 2011 ROKU

SPRAWOZDANIE DOTYCZĄCE PRZEBIEGU I ANALIZA WYNIKÓW EGZAMINÓW MATURALNYCH PRZEPROWADZONYCH W SESJI WIOSENNEJ 2011 ROKU OKRĘGOWA KOMISJA EGZAMINACYJNA W ŁODZI SPRAWOZDANIE DOTYCZĄCE PRZEBIEGU I ANALIZA WYNIKÓW EGZAMINÓW MATURALNYCH PRZEPROWADZONYCH W SESJI WIOSENNEJ 2011 ROKU Opracowanie: Elżbieta Malinowska Iwona Pecyna

Bardziej szczegółowo

Wstępna informacja o wynikach egzaminu maturalnego przeprowadzonego w maju 2015 r. Województwo świętokrzyskie

Wstępna informacja o wynikach egzaminu maturalnego przeprowadzonego w maju 2015 r. Województwo świętokrzyskie Wstępna informacja o wynikach maturalnego przeprowadzonego w maju 2015 r. Województwo świętokrzyskie Do egzaminów z wszystkich przedmiotów obowiązkowych w części ustnej i części pisemnej maturalnego w

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie ogólne z egzaminu maturalnego 2014 województwo świętokrzyskie

Sprawozdanie ogólne z egzaminu maturalnego 2014 województwo świętokrzyskie Egzamin maturalny w maju 2014 roku Województwo świętokrzyskie 1. Organizacja egzaminów Zgodnie z komunikatem dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej w sprawie terminów sprawdzianu, egzaminu gimnazjalnego,

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie ogólne z egzaminu maturalnego 2014 województwo łódzkie

Sprawozdanie ogólne z egzaminu maturalnego 2014 województwo łódzkie Egzamin maturalny w maju 2014 roku Województwo łódzkie 1. Organizacja egzaminów Zgodnie z komunikatem dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej w sprawie terminów sprawdzianu, egzaminu gimnazjalnego,

Bardziej szczegółowo

OKRĘGOWA KOMISJA EGZAMINACYJNA W ŁODZI. Sprawozdanie dotyczące wyników z próbnego egzaminu maturalnego z matematyki przeprowadzonego 3 listopada 2010

OKRĘGOWA KOMISJA EGZAMINACYJNA W ŁODZI. Sprawozdanie dotyczące wyników z próbnego egzaminu maturalnego z matematyki przeprowadzonego 3 listopada 2010 OKRĘGOWA KOMISJA EGZAMINACYJNA W ŁODZI Sprawozdanie dotyczące wyników z próbnego egzaminu maturalnego z matematyki przeprowadzonego 3 listopada 2010 Łódź 2010 Próbny egzamin maturalny z matematyki odbył

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE OGÓLNE SZKOŁY PONADGIMNAZJALNE Z EGZAMINU MATURALNEGO PRZEPROWADZONEGO W 2014 ROKU W WOJEWÓDZTWIE MAZOWIECKIM

SPRAWOZDANIE OGÓLNE SZKOŁY PONADGIMNAZJALNE Z EGZAMINU MATURALNEGO PRZEPROWADZONEGO W 2014 ROKU W WOJEWÓDZTWIE MAZOWIECKIM SZKOŁY PONADGIMNAZJALNE 2014 SPRAWOZDANIE OGÓLNE Z EGZAMINU MATURALNEGO PRZEPROWADZONEGO W 2014 ROKU W WOJEWÓDZTWIE MAZOWIECKIM Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Warszawie Egzamin maturalny w maju 2014

Bardziej szczegółowo

Egzamin maturalny w maju 2014 roku w województwie dolnośląskim

Egzamin maturalny w maju 2014 roku w województwie dolnośląskim Egzamin maturalny w maju 2014 roku w województwie dolnośląskim 1. Organizacja egzaminów Zgodnie z komunikatem dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej w sprawie terminów sprawdzianu, egzaminu gimnazjalnego,

Bardziej szczegółowo

Egzamin maturalny w maju 2014 roku w województwie opolskim

Egzamin maturalny w maju 2014 roku w województwie opolskim Egzamin maturalny w maju 2014 roku w województwie opolskim 1. Organizacja egzaminów Zgodnie z komunikatem dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej w sprawie terminów sprawdzianu, egzaminu gimnazjalnego,

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA WSTĘPNA O WYNIKACH EGZAMINU MATURALNEGO 2009 W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM

INFORMACJA WSTĘPNA O WYNIKACH EGZAMINU MATURALNEGO 2009 W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM INFORMACJA WSTĘPNA O WYNIKACH EGZAMINU MATURALNEGO 2009 W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM 1. O egzaminie maturalnym 2009 Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 kwietnia 2007 r. w sprawie

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA WSTĘPNA O WYNIKACH EGZAMINU MATURALNEGO 2007 W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM

INFORMACJA WSTĘPNA O WYNIKACH EGZAMINU MATURALNEGO 2007 W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM INFORMACJA WSTĘPNA O WYNIKACH EGZAMINU MATURALNEGO 2007 W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM 1. O EGZAMINIE MATURALNYM 2007 Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 7 września 2004 r. w

Bardziej szczegółowo

Wstępna informacja o wynikach egzaminu maturalnego przeprowadzonego w maju 2015 r. w województwie mazowieckim.

Wstępna informacja o wynikach egzaminu maturalnego przeprowadzonego w maju 2015 r. w województwie mazowieckim. Wstępna informacja o wynikach maturalnego przeprowadzonego w maju 2015 r. w województwie mazowieckim. Do egzaminów z wszystkich przedmiotów obowiązkowych w części ustnej i części pisemnej maturalnego w

Bardziej szczegółowo

OKRĘGOWA KOMISJA EGZAMINACYJNA W ŁODZI. Sprawozdanie dotyczące wyników z pilotaŝowego egzaminu maturalnego z matematyki

OKRĘGOWA KOMISJA EGZAMINACYJNA W ŁODZI. Sprawozdanie dotyczące wyników z pilotaŝowego egzaminu maturalnego z matematyki OKRĘGOWA KOMISJA EGZAMINACYJNA W ŁODZI Sprawozdanie dotyczące wyników z pilotaŝowego egzaminu maturalnego z matematyki Łódź 2009 PilotaŜowy egzamin maturalny z matematyki odbył się 3 listopada 2009 roku.

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA. o wynikach egzaminu maturalnego przeprowadzonego w 2010 roku w województwie podlaskim i warmińsko-mazurskim

INFORMACJA. o wynikach egzaminu maturalnego przeprowadzonego w 2010 roku w województwie podlaskim i warmińsko-mazurskim 18-400 Łomża, ul. Nowa 2, tel. fax (086) 216-44-95, (086) 473-71-20, (086) 473-71-21, (086) 473-71-22, www.oke.lomza.pl e-mail: sekretariat@oke.lomza.pl INFORMACJA o wynikach egzaminu maturalnego przeprowadzonego

Bardziej szczegółowo

OKRĘGOWA KOMISJA EGZAMINACYJNA W ŁODZI. Zestawienie zbiorcze średnich wyników maturalnych powiatami, maj 2014 Egzamin pisemy Województwo łódzkie

OKRĘGOWA KOMISJA EGZAMINACYJNA W ŁODZI. Zestawienie zbiorcze średnich wyników maturalnych powiatami, maj 2014 Egzamin pisemy Województwo łódzkie OKRĘGOWA KOMISJA EGZAMINACYJNA W ŁODZI Zestaienie zbiorcze średnich ynikó maturalnych poiatami, maj 2014 Egzamin pisemy Wojeództo łódzkie Poiat Średni ynik punktach bełchatoski Biologia PP 16,90 33,8 116

Bardziej szczegółowo

Wstępna informacja o wynikach egzaminu maturalnego przeprowadzonego w maju 2015 r. w województwie wielkopolskim

Wstępna informacja o wynikach egzaminu maturalnego przeprowadzonego w maju 2015 r. w województwie wielkopolskim Wstępna informacja o wynikach maturalnego przeprowadzonego w maju 2015 r. w województwie wielkopolskim Do egzaminów z wszystkich przedmiotów obowiązkowych w części ustnej i części pisemnej maturalnego

Bardziej szczegółowo

Wstępna informacja o wynikach egzaminu maturalnego przeprowadzonego w maju 2015 r. w województwie zachodniopomorskim

Wstępna informacja o wynikach egzaminu maturalnego przeprowadzonego w maju 2015 r. w województwie zachodniopomorskim Wstępna informacja o wynikach maturalnego przeprowadzonego w maju 2015 r. w województwie zachodniopomorskim Do egzaminów z wszystkich przedmiotów obowiązkowych w części ustnej i części pisemnej maturalnego

Bardziej szczegółowo

Wstępna informacja o wynikach egzaminu maturalnego przeprowadzonego w maju 2015 r. w województwie lubuskim

Wstępna informacja o wynikach egzaminu maturalnego przeprowadzonego w maju 2015 r. w województwie lubuskim Wstępna informacja o wynikach maturalnego przeprowadzonego w maju 2015 r. w województwie lubuskim Do egzaminów z wszystkich przedmiotów obowiązkowych w części ustnej i części pisemnej maturalnego w maju

Bardziej szczegółowo

Egzamin maturalny zmiany od 2009 roku

Egzamin maturalny zmiany od 2009 roku Egzamin maturalny zmiany od 2009 roku 1 Podstawa prawna Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów

Bardziej szczegółowo

Wstępna informacja o wynikach egzaminu maturalnego przeprowadzonego w maju 2015 r. Województwo lubelskie

Wstępna informacja o wynikach egzaminu maturalnego przeprowadzonego w maju 2015 r. Województwo lubelskie Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Krakowie Wstępna informacja o wynikach maturalnego przeprowadzonego w maju 2015 r. Województwo lubelskie Do egzaminów z wszystkich przedmiotów obowiązkowych w części ustnej

Bardziej szczegółowo

Wstępna informacja o wynikach egzaminu maturalnego przeprowadzonego w maju 2015 r. Województwo małopolskie

Wstępna informacja o wynikach egzaminu maturalnego przeprowadzonego w maju 2015 r. Województwo małopolskie Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Krakowie Wstępna informacja o wynikach maturalnego przeprowadzonego w maju 2015 r. Województwo małopolskie Do egzaminów z wszystkich przedmiotów obowiązkowych w części

Bardziej szczegółowo

Wstępna informacja o wynikach egzaminu maturalnego przeprowadzonego w maju 2015 r. Województwo podkarpackie

Wstępna informacja o wynikach egzaminu maturalnego przeprowadzonego w maju 2015 r. Województwo podkarpackie Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Krakowie Wstępna informacja o wynikach maturalnego przeprowadzonego w maju 2015 r. Województwo podkarpackie Do egzaminów z wszystkich przedmiotów obowiązkowych w części

Bardziej szczegółowo

2 Sprawozdanie ogólne z egzaminu maturalnego 2014

2 Sprawozdanie ogólne z egzaminu maturalnego 2014 Spr a wo z da ni eo g ó l ne ze g z a mi numa t ur a l ne g o2 0 1 4 2 Sprawozdanie ogólne z egzaminu maturalnego 2014 Opracowanie dr Wioletta Kozak (Centralna Komisja Egzaminacyjna) Aleksandra Grabowska

Bardziej szczegółowo

Wstępna informacja o wynikach egzaminu maturalnego przeprowadzonego w maju 2015 r.

Wstępna informacja o wynikach egzaminu maturalnego przeprowadzonego w maju 2015 r. Wstępna informacja o wynikach maturalnego przeprowadzonego w maju 2015 r. Do egzaminów z wszystkich przedmiotów obowiązkowych w części ustnej i części pisemnej maturalnego w maju 2015 roku przystąpiło

Bardziej szczegółowo

O K E W G KRĘGOWA OMISJA GZAMINACYJNA

O K E W G KRĘGOWA OMISJA GZAMINACYJNA O K E Gdańsk O K E W G KRĘGOWA OMISJA GZAMINACYJNA DAŃSKU Informacja o wynikach egzaminu maturalnego przeprowadzonego przez Okręgową Komisję Egzaminacyjną w Gdańsku w roku szkolnym 2013/2014 Zgodnie z

Bardziej szczegółowo

Wstępne wyniki egzaminu maturalnego w roku 2015

Wstępne wyniki egzaminu maturalnego w roku 2015 KEP 4713/49/2015 stępne wyniki egzaminu maturalnego w roku 2015 Szanowni Państwo, dziękując za dotychczasową współpracę, gratuluję wyników tym z Państwa, którzy osiągnęli sukces, a wszystkim życzę spełnienia

Bardziej szczegółowo

O K E W G KRĘGOWA OMISJA GZAMINACYJNA

O K E W G KRĘGOWA OMISJA GZAMINACYJNA O K E Gdańsk O K E W G KRĘGOWA OMISJA GZAMINACYJNA DAŃSKU Informacja o wynikach egzaminu maturalnego przeprowadzonego przez Okręgową Komisję Egzaminacyjną w Gdańsku w roku szkolnym 2013/2014 Zgodnie z

Bardziej szczegółowo

Wstępne wyniki egzaminu maturalnego w roku 2014

Wstępne wyniki egzaminu maturalnego w roku 2014 KEP 4713/79/2014 stępne wyniki egzaminu maturalnego w roku 2014 Szanowni Państwo, dziękując za dotychczasową współpracę, gratuluję wyników tym z Państwa, którzy osiągnęli sukces, a wszystkim życzę spełnienia

Bardziej szczegółowo

Wstępna informacja o wynikach egzaminu maturalnego przeprowadzonego w maju 2017 r. w województwie śląskim

Wstępna informacja o wynikach egzaminu maturalnego przeprowadzonego w maju 2017 r. w województwie śląskim Wstępna informacja o wynikach maturalnego przeprowadzonego w maju 2017 r. w województwie śląskim Do egzaminów z wszystkich przedmiotów obowiązkowych w części ustnej i części pisemnej maturalnego w maju

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE DOTYCZĄCE PRZEBIEGU I ANALIZA WYNIKÓW EGZAMINÓW MATURALNYCH PRZEPROWADZONYCH W SESJI WIOSENNEJ 2012 ROKU

SPRAWOZDANIE DOTYCZĄCE PRZEBIEGU I ANALIZA WYNIKÓW EGZAMINÓW MATURALNYCH PRZEPROWADZONYCH W SESJI WIOSENNEJ 2012 ROKU OKRĘGOWA KOMISJA EGZAMINACYJNA W ŁODZI SPRAWOZDANIE DOTYCZĄCE PRZEBIEGU I ANALIZA WYNIKÓW EGZAMINÓW MATURALNYCH PRZEPROWADZONYCH W SESJI WIOSENNEJ 2012 ROKU Opracowanie: Krzysztof Jurek Małgorzata Majchrzak

Bardziej szczegółowo

Wstępna informacja o wynikach egzaminu maturalnego przeprowadzonego w maju 2017 r.

Wstępna informacja o wynikach egzaminu maturalnego przeprowadzonego w maju 2017 r. Wstępna informacja o wynikach maturalnego przeprowadzonego w maju 2017 r. Do egzaminów z wszystkich przedmiotów obowiązkowych w części ustnej i części pisemnej maturalnego w maju 2017 roku przystąpiło

Bardziej szczegółowo

OKRĘGOWA KOMISJA EGZAMINACYJNA W ŁODZI. Raport ogólny z egzaminu maturalnego 2015 dla województwa łódzkiego

OKRĘGOWA KOMISJA EGZAMINACYJNA W ŁODZI. Raport ogólny z egzaminu maturalnego 2015 dla województwa łódzkiego OKRĘGOWA KOMISJA EGZAMINACYJNA W ŁODZI Raport ogólny z egzaminu maturalnego 2015 dla województwa łódzkiego 2 Sprawozdanie ogólne z egzaminu maturalnego 2015 dla województwa łódzkiego Opracowanie dr Wioletta

Bardziej szczegółowo

województwo pomorskie

województwo pomorskie Wstępna informacja o wynikach maturalnego w maju 2015 r. Do egzaminów z wszystkich przedmiotów obowiązkowych w części ustnej i części pisemnej maturalnego w maju 2015 roku przystąpiło 15 945 tegorocznych

Bardziej szczegółowo

O K E W G KRĘGOWA OMISJA GZAMINACYJNA. w województwie pomorskim

O K E W G KRĘGOWA OMISJA GZAMINACYJNA. w województwie pomorskim O K E Gdańsk O K E W G KRĘGOWA OMISJA GZAMINACYJNA DAŃSKU Wstępna informacja o wynikach egzaminu maturalnego przeprowadzonego przez Okręgową Komisję Egzaminacyjną w Gdańsku w roku szkolnym 2009/2010 Zgodnie

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z egzaminu maturalnego 2015 WOJEWÓDZTWO LUBELSKIE

Sprawozdanie z egzaminu maturalnego 2015 WOJEWÓDZTWO LUBELSKIE Sprawozdanie z egzaminu maturalnego 2015 WOJEWÓDZTWO LUBELSKIE 2 Sprawozdanie ogólne z egzaminu maturalnego 2015 Opracowanie dr Wioletta Kozak (Centralna Komisja Egzaminacyjna) Wojciech Czernikiewicz (Centralna

Bardziej szczegółowo

Egzamin maturalny w 2012 roku

Egzamin maturalny w 2012 roku Egzamin maturalny w 2012 roku podstawowe informacje 1 Egzamin maturalny jest formą oceny poziomu wykształcenia ogólnego i sprawdza wiadomości oraz umiejętności, które są określone w standardach wymagań

Bardziej szczegółowo

OKRĘGOWA KOMISJA EGZAMINACYJNA W ŁODZI. Raport ogólny z egzaminu maturalnego 2017 dla województwa świętokrzyskiego

OKRĘGOWA KOMISJA EGZAMINACYJNA W ŁODZI. Raport ogólny z egzaminu maturalnego 2017 dla województwa świętokrzyskiego OKRĘGOWA KOMISJA EGZAMINACYJNA W ŁODZI Raport ogólny z egzaminu maturalnego 2017 dla województwa świętokrzyskiego 2 Sprawozdanie ogólne z egzaminu maturalnego 2017 województwo świętokrzyskie Opracowanie

Bardziej szczegółowo

WYNIKI EGZAMINU MATURALNEGO W WOJEWÓDZTWIE MAZOWIECKIM W 2015 ROKU. DANE OGÓLNE.

WYNIKI EGZAMINU MATURALNEGO W WOJEWÓDZTWIE MAZOWIECKIM W 2015 ROKU. DANE OGÓLNE. 2015 WYNIKI EGZAMINU MATURALNEGO W WOJEWÓDZTWIE MAZOWIECKIM W 2015 ROKU. DANE OGÓLNE. OKRĘGOWA KOMISJA EGZAMINACYJNA W WARSZAWIE Sprawozdanie ogólne z egzaminu maturalnego 2015 1 2 Sprawozdanie ogólne

Bardziej szczegółowo

MATURA 2014 NAJWAŻNIEJSZE INFORMACJE

MATURA 2014 NAJWAŻNIEJSZE INFORMACJE MATURA 2014 NAJWAŻNIEJSZE INFORMACJE Przedmioty obowiązkowe 1. Część ustna język polski język obcy nowożytny do wyboru j. angielski, j, francuski, j. hiszpański, j. niemiecki, j. rosyjski, j. włoski 2.

Bardziej szczegółowo

2 Sprawozdanie ogólne z egzaminu maturalnego 2015

2 Sprawozdanie ogólne z egzaminu maturalnego 2015 2 Sprawozdanie ogólne z egzaminu maturalnego 2015 Opracowanie dr Wioletta Kozak (Centralna Komisja Egzaminacyjna) Wojciech Czernikiewicz (Centralna Komisja Egzaminacyjna) Aleksandra Grabowska (Centralna

Bardziej szczegółowo

HARMONOGRAM EGZAMINU MATURALNEGO W TERMINIE GŁÓWNYM dla absolwentów wszystkich typów szkół

HARMONOGRAM EGZAMINU MATURALNEGO W TERMINIE GŁÓWNYM dla absolwentów wszystkich typów szkół HARMONOGRAM EGZAMINU MATURALNEGO W TERMINIE GŁÓWNYM dla absolwentów wszystkich typów szkół Część ustna egzaminu maturalnego od 4 do 29 maja od 11 do 23 maja języki obce nowożytne, język łemkowski, język

Bardziej szczegółowo

Wstępna informacja o wynikach egzaminu maturalnego przeprowadzonego w maju 2016 r. w województwie lubuskim.

Wstępna informacja o wynikach egzaminu maturalnego przeprowadzonego w maju 2016 r. w województwie lubuskim. Wstępna informacja o wynikach maturalnego przeprowadzonego w maju 2016 r. w województwie lubuskim. Do egzaminów z wszystkich przedmiotów obowiązkowych w części ustnej i części pisemnej maturalnego w maju

Bardziej szczegółowo

Wstępna informacja o wynikach egzaminu maturalnego przeprowadzonego w maju 2017 r. w województwie dolnośląskim

Wstępna informacja o wynikach egzaminu maturalnego przeprowadzonego w maju 2017 r. w województwie dolnośląskim Wstępna informacja o wynikach maturalnego przeprowadzonego w maju 2017 r. w województwie dolnośląskim Do egzaminów z wszystkich przedmiotów obowiązkowych w części ustnej i części pisemnej maturalnego w

Bardziej szczegółowo

Komunikat dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej z 3 lipca 2014 r.

Komunikat dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej z 3 lipca 2014 r. Komunikat dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej z 3 lipca 2014 r. w sprawie terminów egzaminu maturalnego w 2015 roku HARMONOGRAM EGZAMINU MATURALNEGO W TERMINIE GŁÓWNYM dla absolwentów wszystkich

Bardziej szczegółowo

OKRĘGOWA KOMISJA EGZAMINACYJNA W ŁODZI. Raport ogólny z egzaminu maturalnego 2016 dla województwa świętokrzyskiego

OKRĘGOWA KOMISJA EGZAMINACYJNA W ŁODZI. Raport ogólny z egzaminu maturalnego 2016 dla województwa świętokrzyskiego OKRĘGOWA KOMISJA EGZAMINACYJNA W ŁODZI Raport ogólny z egzaminu maturalnego 2016 dla województwa świętokrzyskiego 2 Sprawozdanie ogólne z egzaminu maturalnego 2016 dla województwa świętokrzyskiego Opracowanie

Bardziej szczegółowo

HARMONOGRAM EGZAMINU MATURALNEGO W TERMINIE GŁÓWNYM

HARMONOGRAM EGZAMINU MATURALNEGO W TERMINIE GŁÓWNYM Komunikat dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej z dnia 24 sierpnia 2012 r. w sprawie terminów sprawdzianu, egzaminu gimnazjalnego, egzaminu maturalnego, egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe

Bardziej szczegółowo

HARMONOGRAM EGZAMINU MATURALNEGO

HARMONOGRAM EGZAMINU MATURALNEGO Komunikat dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej z 3 lipca 2014 r. w sprawie terminów sprawdzianu, egzaminu gimnazjalnego, egzaminu maturalnego, egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe oraz

Bardziej szczegółowo

MATURA 2013 OPRACOWANO NA PODSTAWIE ROZPORZĄDZENIA MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ Z DNIA 30 KWIETNIA

MATURA 2013 OPRACOWANO NA PODSTAWIE ROZPORZĄDZENIA MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ Z DNIA 30 KWIETNIA MATURA 2013 OPRACOWANO NA PODSTAWIE ROZPORZĄDZENIA MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ Z DNIA 30 KWIETNIA 2007 r. I KOMUNIKATÓW CENTRALNEJ KOMISJI EGZAMINACYJNEJ STANDARDY WYMAGAŃ EGZAMINACYJNYCH Podstawę do przeprowadzenia

Bardziej szczegółowo

Wstępna informacja o wynikach egzaminu maturalnego przeprowadzonego w maju 2017 r. w województwie lubuskim

Wstępna informacja o wynikach egzaminu maturalnego przeprowadzonego w maju 2017 r. w województwie lubuskim Wstępna informacja o wynikach maturalnego przeprowadzonego w maju 2017 r. w województwie lubuskim Do egzaminów z wszystkich przedmiotów obowiązkowych w części ustnej i części pisemnej maturalnego w maju

Bardziej szczegółowo

MATURA 2009 W POLSCE

MATURA 2009 W POLSCE MATURA 2009 W POLSCE Przystąpiło do matury: 426 tysięcy absolwentów, tegoroczni absolwenci stanowili 93% zdających. Zdawalność matury wśród tegorocznych absolwentów: w woj. śląskim: w woj. małopolskim:

Bardziej szczegółowo

2 Sprawozdanie ogólne z egzaminu maturalnego 2016

2 Sprawozdanie ogólne z egzaminu maturalnego 2016 Spr a wo z da ni eo g ó l ne ze g z a mi numa t ur a l ne g o2 0 1 6 2 Sprawozdanie ogólne z egzaminu maturalnego 2016 Opracowanie dr Wioletta Kozak (Centralna Komisja Egzaminacyjna) Aleksandra Grabowska

Bardziej szczegółowo

Egzamin maturalny 2010 w województwie śląskim. Informacja wstępna o wynikach

Egzamin maturalny 2010 w województwie śląskim. Informacja wstępna o wynikach Egzamin maturalny 2010 w województwie śląskim Informacja wstępna o wynikach Jaworzno 2010 Spis treści ZDAJĄCY EGZAMIN MATURALNY 2010 W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM 3 Informacje dotyczące absolwentów ubiegających

Bardziej szczegółowo

EGZAMIN! MATURALNY MAJ2015

EGZAMIN! MATURALNY MAJ2015 EGZAMIN! MATURALNY MAJ2015 Struktura egzaminu maturalnego Przedmioty obowiązkowe część ustna Język polski Bez określania poziomu (minimum 30%) Język obcy nowożytny Bez określania poziomu (minimum 30%)

Bardziej szczegółowo

Egzamin maturalny 2015 w województwie śląskim

Egzamin maturalny 2015 w województwie śląskim Egzamin maturalny 2015 w województwie śląskim Informacje o wynikach Jaworzno 2015 Wydział Badań i Analiz Strona 1 z 25 Informacje o wynikach Wydział Badań i Analiz Strona 2 z 25 Informacje o wynikach SPIS

Bardziej szczegółowo

HARMONOGRAM EGZAMINU MATURALNEGO W TERMINIE GŁÓWNYM dla absolwentów wszystkich typów szkół. Część ustna egzaminu maturalnego. języki obce nowożytne,

HARMONOGRAM EGZAMINU MATURALNEGO W TERMINIE GŁÓWNYM dla absolwentów wszystkich typów szkół. Część ustna egzaminu maturalnego. języki obce nowożytne, Komunikat dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej z 3 lipca 2014 r. w sprawie terminów sprawdzianu, egzaminu gimnazjalnego, egzaminu maturalnego, egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe oraz

Bardziej szczegółowo

MATURA NAJWAŻNIEJSZE INFORMACJE

MATURA NAJWAŻNIEJSZE INFORMACJE MATURA 2010 - NAJWAŻNIEJSZE INFORMACJE PRZEDMIOTY OBOWIĄZKOWE część ustna język polski język obcy nowożytny do wyboru: j. angielski, j. francuski, j. hiszpański, j. niemiecki, j. rosyjski, j. włoski -

Bardziej szczegółowo

Egzamin maturalny w 2015 roku. 1

Egzamin maturalny w 2015 roku. 1 Egzamin maturalny w 2015 roku podstawowe informacje Egzamin maturalny w 2015 roku. 1 Egzamin maturalny jest formą oceny poziomu wykształcenia ogólnego i sprawdza wiadomości oraz umiejętności, które są

Bardziej szczegółowo

HARMONOGRAM EGZAMINU MATURALNEGO W TERMINIE GŁÓWNYM

HARMONOGRAM EGZAMINU MATURALNEGO W TERMINIE GŁÓWNYM Komunikat dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej z 27 kwietnia 2015 r. w sprawie harmonogramu przeprowadzania egzaminu maturalnego w 2016 roku. HARMONOGRAM EGZAMINU MATURALNEGO W TERMINIE GŁÓWNYM

Bardziej szczegółowo

HARMONOGRAM EGZAMINU MATURALNEGO W TERMINIE GŁÓWNYM

HARMONOGRAM EGZAMINU MATURALNEGO W TERMINIE GŁÓWNYM Komunikat dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej z 3 lipca 2014 r. w sprawie terminów sprawdzianu, egzaminu gimnazjalnego, egzaminu maturalnego, egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe oraz

Bardziej szczegółowo

EGZAMIN MATURALNY. Informacja o egzaminie

EGZAMIN MATURALNY. Informacja o egzaminie EGZAMIN MATURALNY 2016 Informacja o egzaminie MATURA 2016 Podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 25 czerwca 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i sposobu przeprowadzania

Bardziej szczegółowo

Wstępna informacja o wynikach egzaminu maturalnego przeprowadzonego w maju 2015 r.

Wstępna informacja o wynikach egzaminu maturalnego przeprowadzonego w maju 2015 r. Wstępna informacja o wynikach maturalnego przeprowadzonego w maju 2015 r. Do egzaminów z wszystkich przedmiotów obowiązkowych w części ustnej i części pisemnej maturalnego w maju 2015 roku przystąpiło

Bardziej szczegółowo

HARMONOGRAM EGZAMINU MATURALNEGO W TERMINIE

HARMONOGRAM EGZAMINU MATURALNEGO W TERMINIE HARMONOGRAM EGZAMINU MATURALNEGO W TERMINIE od 4 do 27 maja od 9 do 21 maja (oprócz 15 maja) Część ustna egzaminu maturalnego język polski (prezentacja formuła do 2014), języki mniejszości narodowych (prezentacja),

Bardziej szczegółowo

ZDAWALNOŚĆ EGZAMINU MATURALNEGO 2009 W SZKOŁACH PONADGIMNAZJALNYCH DLA DOROSŁYCH

ZDAWALNOŚĆ EGZAMINU MATURALNEGO 2009 W SZKOŁACH PONADGIMNAZJALNYCH DLA DOROSŁYCH ZDAWALNOŚĆ EGZAMINU MATURALNEGO 2009 W SZKOŁACH PONADGIMNAZJALNYCH DLA DOROSŁYCH 1. Informacje dotyczące wszystkich maturzystów szkół dla dorosłych egzamin maturalny w roku szkolnym 2008/2009 Tabela 1.

Bardziej szczegółowo

Wyniki egzaminu maturalnego w województwie mazowieckim w 2017 roku. Dane ogólne.

Wyniki egzaminu maturalnego w województwie mazowieckim w 2017 roku. Dane ogólne. OKRĘGOWA KOMISJA EGZAMINACYJNA W WARSZAWIE 00-844 WARSZAWA Plac Europejski 3 tel. (22) 457-03-35 fax (22) 457-03-45 http://www.oke.waw.pl e-mail info@oke.waw.pl 2017 Wyniki egzaminu maturalnego w województwie

Bardziej szczegółowo

Wstępna analiza egzaminu maturalnego 2014 w Zespole Szkół im. Ignacego Łukasiewicza w Policach

Wstępna analiza egzaminu maturalnego 2014 w Zespole Szkół im. Ignacego Łukasiewicza w Policach Wstępna analiza egzaminu maturalnego 2014 w Zespole Szkół im. Ignacego Łukasiewicza w Policach (dot. absolwentów, którzy przystąpili do egzaminu pierwszy raz) Do egzaminu maturalnego w Zespole Szkół im.

Bardziej szczegółowo

Egzamin maturalny w 2015 roku. podstawowe informacje

Egzamin maturalny w 2015 roku. podstawowe informacje Egzamin maturalny w 2015 roku podstawowe informacje Podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 kwietnia 2007 roku w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z PISEMNEGO EGZAMINU MATURALNEGO Z FIZYKI I ASTRONOMII PRZEPROWADZONEGO 18 maja 2005r.

RAPORT Z PISEMNEGO EGZAMINU MATURALNEGO Z FIZYKI I ASTRONOMII PRZEPROWADZONEGO 18 maja 2005r. OKRĘGOWA KOMISJA EGZAMINACYJNA w ŁODZI RAPORT Z PISEMNEGO EGZAMINU MATURALNEGO Z FIZYKI I ASTRONOMII PRZEPROWADZONEGO 18 maja 2005r. ŁÓDŹ 2005 SPIS TREŚCI I. OPIS POPULACJI ZDAJĄCYCH... 3 Tabela 1. Fizyka

Bardziej szczegółowo

HARMONOGRAM EGZAMINU MATURALNEGO W TERMINIE GŁÓWNYM

HARMONOGRAM EGZAMINU MATURALNEGO W TERMINIE GŁÓWNYM Komunikat Dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej z 20 sierpnia 2013 r. w sprawie terminów sprawdzianu, egzaminu gimnazjalnego, egzaminu maturalnego, egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe

Bardziej szczegółowo

Aktualizacja z 29 sierpnia 2017 r.

Aktualizacja z 29 sierpnia 2017 r. Komunikat dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej z 11 sierpnia 2017 r. w sprawie harmonogramu przeprowadzania egzaminu gimnazjalnego oraz egzaminu maturalnego w 2018 roku Aktualizacja z 29 sierpnia

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z egzaminu maturalnego przeprowadzonego w roku szkolnym 2013/2014 w województwie pomorskim. Zeszyt ogólny

Sprawozdanie z egzaminu maturalnego przeprowadzonego w roku szkolnym 2013/2014 w województwie pomorskim. Zeszyt ogólny Sprawozdanie z egzaminu maturalnego przeprowadzonego w roku szkolnym 2013/2014 w województwie pomorskim Zeszyt ogólny 1 Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Gdańsku ul. Na Stoku 49, 80-874 Gdańsk tel. (58)

Bardziej szczegółowo

2 Sprawozdanie ogólne z egzaminu maturalnego 2017

2 Sprawozdanie ogólne z egzaminu maturalnego 2017 Spr a wo z da ni eo g ó l ne ze g z a mi numa t ur a l ne g o2 0 1 7 2 Sprawozdanie ogólne z egzaminu maturalnego 2017 Opracowanie dr Wioletta Kozak (Centralna Komisja Egzaminacyjna) Aleksandra Grabowska

Bardziej szczegółowo

WEWNĄTRZSZKOLNA INSTRUKCJA PRZYGOTOWANIA I ORGANIZACJI EGZAMINU MATURALNEGO

WEWNĄTRZSZKOLNA INSTRUKCJA PRZYGOTOWANIA I ORGANIZACJI EGZAMINU MATURALNEGO WEWNĄTRZSZKOLNA INSTRUKCJA PRZYGOTOWANIA I ORGANIZACJI EGZAMINU MATURALNEGO Wewnątrzszkolna instrukcja przygotowania i organizacji egzaminu maturalnego w Zespole Szkół Technicznych w Elblągu I. Ważne terminy:

Bardziej szczegółowo

Część pisemna egzaminu maturalnego. maj godzina 9:00 godzina 14:00

Część pisemna egzaminu maturalnego. maj godzina 9:00 godzina 14:00 Część pisemna egzaminu maturalnego godzina 9:00 godzina 14:00 maj 2010 4 wtorek język polski (pp) język polski (pr) 5 środa matematyka (pp) matematyka (pr) 6 czwartek język angielski (pp) język angielski

Bardziej szczegółowo

MATURA 2008. podstawowe informacje o egzaminach

MATURA 2008. podstawowe informacje o egzaminach MATURA 2008 podstawowe informacje o egzaminach SCHEMAT EGZAMINU MATURALNEGO CZĘŚĆ USTNA oceniana w szkole Język polski Język obcy Inny język obcy (jeżeli wybrany jako przedmiot dodatkowy) Część obowiązkowa

Bardziej szczegółowo

Egzamin maturalny w 2012 roku

Egzamin maturalny w 2012 roku Egzamin maturalny w 2012 roku podstawowe informacje Egzamin maturalny w 2012 roku. 1 Egzamin maturalny jest formą oceny poziomu wykształcenia ogólnego i sprawdza wiadomości oraz umiejętności, które są

Bardziej szczegółowo

Aktualizacja z 29 sierpnia 2017 r. Na podstawie:

Aktualizacja z 29 sierpnia 2017 r. Na podstawie: Komunikat dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej z 11 sierpnia 2017 r. w sprawie harmonogramu przeprowadzania egzaminu gimnazjalnego oraz egzaminu maturalnego w 2018 roku Aktualizacja z 29 sierpnia

Bardziej szczegółowo

Matura Egzamin maturalny w 2017 roku

Matura Egzamin maturalny w 2017 roku Matura 2017 Egzamin maturalny w 2017 roku Matura 2017 Podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 25 czerwca 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i sposobu przeprowadzania sprawdzianu,

Bardziej szczegółowo

ustalam harmonogram przeprowadzania egzaminu gimnazjalnego oraz egzaminu maturalnego w 2018 r. (Harmonogramy egzaminów podane są na str. 2 5.

ustalam harmonogram przeprowadzania egzaminu gimnazjalnego oraz egzaminu maturalnego w 2018 r. (Harmonogramy egzaminów podane są na str. 2 5. Komunikat dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej z 11 sierpnia 2017 r. w sprawie harmonogramu przeprowadzania egzaminu gimnazjalnego oraz egzaminu maturalnego w 2018 roku Na podstawie: art. 9a ust.

Bardziej szczegółowo

Matura Egzamin maturalny w 2018 roku

Matura Egzamin maturalny w 2018 roku Matura 2018 Egzamin maturalny w 2018 roku Matura 2018 Podstawa prawna (wybrane akty prawne): Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tekst jedn. Dz.U. z 2016 r. poz. 1943, ze zm.), zwaną dalej

Bardziej szczegółowo

Wstępne wyniki egzaminu maturalnego w roku 2017

Wstępne wyniki egzaminu maturalnego w roku 2017 KRĘGA KMISJA EGAMINACYJNA ul. Gronowa 22, 61-655 Poznań tel.: 61 854 01 60, fax: 61 852 14 41 www.oke.poznan.pl KEP EK/5247/10/2017 stępne wyniki egzaminu maturalnego w roku 2017 Szanowni Państwo, dziękując

Bardziej szczegółowo

EGZAMIN MATURALNY 2011 W SZKOŁACH PONADGIMNAZJALNYCH DLA DOROSŁYCH W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM. sesja wiosenna

EGZAMIN MATURALNY 2011 W SZKOŁACH PONADGIMNAZJALNYCH DLA DOROSŁYCH W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM. sesja wiosenna EGZAMIN MATURALNY 2011 W SZKOŁACH PONADGIMNAZJALNYCH DLA DOROSŁYCH W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM sesja wiosenna Jaworzno 2011 SPIS TREŚCI 1. WPROWADZENIE... 3 2. ZDAWALNOŚĆ EGZAMINU MATURALNEGO... 4 3. ZDAWALNOŚĆ

Bardziej szczegółowo

OKRĘGOWA KOMISJA EGZAMINACYJNA W ŁODZI. Wyniki egzaminu gimnazjalnego 2015 wg powiatów. Średni wynik w procentach. Liczba zdających.

OKRĘGOWA KOMISJA EGZAMINACYJNA W ŁODZI. Wyniki egzaminu gimnazjalnego 2015 wg powiatów. Średni wynik w procentach. Liczba zdających. OKRĘGOWA KOMISJA EGZAMINACYJNA W ŁODZI Wyniki egzaminu gimnazjalnego 2015 g poiató Poiat punktach Średni ynik procentach zdających ucznió z ynikiem szkół z ynikiem* niskim średnim ysokim niskim średnim

Bardziej szczegółowo

HARMONOGRAM EGZAMINU MATURALNEGO W TERMINIE GŁÓWNYM dla absolwentów wszystkich typów szkół

HARMONOGRAM EGZAMINU MATURALNEGO W TERMINIE GŁÓWNYM dla absolwentów wszystkich typów szkół HARMONOGRAM EGZAMINU MATURALNEGO W TERMINIE GŁÓWNYM dla absolwentów wszystkich typów szkół od 4 do 29 maja od 11 do 23 maja (oprócz 17 maja) Część ustna egzaminu maturalnego język polski (prezentacja formuła

Bardziej szczegółowo

EGZAMIN MATURALNY w 2012 roku

EGZAMIN MATURALNY w 2012 roku EGZAMIN MATURALNY w 2012 roku Egzamin maturalny w 2012 roku Egzamin maturalny obejmuje: egzaminy obowiązkowe wymagane do uzyskania świadectwa dojrzałości, egzaminy dodatkowe związane z kierunkiem dalszego

Bardziej szczegółowo

OKRĘGOWA KOMISJA EGZAMINACYJNA W KRAKOWIE WYDZIAŁ BADAŃ I ANALIZ

OKRĘGOWA KOMISJA EGZAMINACYJNA W KRAKOWIE WYDZIAŁ BADAŃ I ANALIZ OKRĘGOWA KOMISJA EGZAMINACYJNA W KRAKOWIE WYDZIAŁ BADAŃ I ANALIZ Fot. Anna Rappe Sprawozdanie z egzaminu maturalnego w 28 roku Osiągnięcia maturzystów w 28 roku Kraków, czerwiec 28 Materiał opracowano

Bardziej szczegółowo

ustalam harmonogram przeprowadzania egzaminu gimnazjalnego oraz egzaminu maturalnego w 2018r.

ustalam harmonogram przeprowadzania egzaminu gimnazjalnego oraz egzaminu maturalnego w 2018r. Komunikat dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej z 11 sierpnia 2017 r. w sprawie harmonogramu przeprowadzania egzaminu gimnazjalnego oraz egzaminu maturalnego w 2018 roku Na podstawie: art. 9a ust.

Bardziej szczegółowo

Egzamin maturalny 2012 w województwie śląskim. Informacje o wynikach

Egzamin maturalny 2012 w województwie śląskim. Informacje o wynikach Egzamin maturalny 2012 w województwie śląskim Informacje o wynikach Jaworzno 2012 Spis treści WSTĘP 3 1. Informacje o przystępujących do egzaminu w roku 2012 3 2. Informacje o absolwentach ubiegających

Bardziej szczegółowo

wersja skrócona dotycząca egzaminu maturalnego

wersja skrócona dotycząca egzaminu maturalnego Komunikat dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej z dnia 18 sierpnia 2010 r. w sprawie ustalenia terminów sprawdzianu, egzaminu gimnazjalnego, egzaminu maturalnego i egzaminu potwierdzającego kwalifikacje

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z egzaminu maturalnego przeprowadzonego w roku szkolnym 2013/2014 w województwie kujawsko-pomorskim. Zeszyt ogólny

Sprawozdanie z egzaminu maturalnego przeprowadzonego w roku szkolnym 2013/2014 w województwie kujawsko-pomorskim. Zeszyt ogólny Sprawozdanie z egzaminu maturalnego przeprowadzonego w roku szkolnym 2013/2014 w województwie kujawsko-pomorskim Zeszyt ogólny 1 Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Gdańsku ul. Na Stoku 49, 80-874 Gdańsk

Bardziej szczegółowo

MATURA 2011 W POLSCE

MATURA 2011 W POLSCE MATURA 2011 W POLSCE Przystąpiło do matury: 355 116 absolwentów, tegoroczni absolwenci stanowili 97% zdających. Zdawalność matury wśród tegorocznych absolwentów: w woj. śląskim: w woj. łódzkim, mazowieckim,

Bardziej szczegółowo