24 " WIDESCREEN LED TV

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "24 " WIDESCREEN LED TV"

Transkrypt

1 20 " WIDESCREEN LED TV 24 " WIDESCREEN LED TV MODEL NO.:OPHD20P033T MODEL NO.:OPHD24P033T vhhggo INSTRUKCJA OBSŁUGI Proszę uważnie przeczytać instrukcję przed pierwszym włączeniem telewizora. Zatrzymaj ją w razie późniejszych pytań.

2 OSTRZEŻENIA DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA Jeśli przewód jest uszkodzony, jego naprawą zleć producentowi, autoryzowanemu serwisowi lub wykwalifikowanej osobie w celu uniknięcia zagrożenia. Przewód powinien być zawsze łatwo dostępny. Urządzenie nie powinno być narażone na kapanie lub rozlanie wody lub cieczy. Żadne przedmioty wypełnionye płynami, takie jak wazony nie powinny być umieszczone na produkcie. Otwory wentylacyjne i inne otwory w obudowie są przeznaczone do wentylacji. Nie wolno zakrywać ani blokować tych otworów wentylacyjnych, ponieważ niewystarczająca wentylacja może spowodować przegrzanie i/lub skrócenie czasu użytkowania produktu. Nie należy umieszczać produktu na łóżku, sofie, dywanie ani innej podobnej powierzchni, ponieważ mogłaby ona blokować otwory wentylacyjne. Ten produkt nie jest przeznaczony do wbudowania; nie wolno umieszczać produktu w zamkniętym miejscu, np. szafce na książki, o ile nie zostanie zapewniona odpowiednia wentylacja, zgodna z instrukcjami producenta. Zawsze zapewnij przynajmniej 10 centymetrów wolnego miejsca za wentylatorem Aby uniknąć pożaru, nigdy nie wolno umieszczać żadnych świec ani otwartego ognia na wierzchu lub w pobliżu telewizora. Produkt należy trzymać z dala od takich źródeł ciepła, jak kaloryfery, grzejniki, kuchenki I inne urządzenia wytwarzające ciepło (łącznie ze wzmacniaczami).. Przed przystąpieniem do czyszczenia produktu należy wyjąć kabel zasilający z gniazdka elektrycznego. Do czyszczenia produktu powinno się używać wilgotnej szmatki. Nie wolno używać środków czyszczących w płynie ani w aerozolu Odłącz wtyczkę z gniazdka, gdy telewizor nie jest używany przez dłuższy okres czasu. Uważaj aby żaden obiekt nie spadł na telewizor. Telewizor powinien działać wyłącznie na źródle zasilania, wskazanym na etykiecie informacyjnej. Jeśli nie jesteś pewien jakiego typu zasilanie jest w Twoim domu, skonsultuj się z dostawcą urządzenia lub miejscową elektrownią. Nigdy nie należy podłączać dodatków i/lub sprzętu bez zgody producenta, gdyż może to spowodować zagrożenie pożarem, porażeniem elektrycznym lub innymi obrażeniami ciała. Kable zasilania powinny być ułożone tak, by nie było możliwe nastąpienie na nie, lub przebicie ich przedmiotami na nich ułożonymi lub o nie opartymi, ze zwróceniem szczególnej uwagi na kable przy wtyczce, gniazdkach ściennych oraz miejscach, w których wychodzą z telewizora. GŁÓWNA wtyczka jest używana jak urządzenie rozłączające; urządzenie rozłączające powinno być zawsze gotowe do pracy 3

3 Nie używaj tego produktu w następujących warunkach: - Gdy przewód zasilający lub wtyczka są uszkodzone. - Jeżeli płyn został wylany na produkt. - Jeżeli produkt został wystawiony na działanie deszczu lub wody. - Jeśli urządzenie nie działa, gdy używamy go zgodnie z instrukcją obsługi. - Jeśli urządzenie zostało upuszczone lub uszkodzone w inny sposób.nie wolno samemu serwisować produktu. Zdjęcie osłon może powodować narażenie na wysokie napięcie i inne niebezpieczeństwa. Serwisowanie może przeprowadzać tylko wykwalifikowany pracownik.. Nie należy przeładowywać gniazdek ściennych, czy przedłużaczy, gdyż może to spowodować zagrożenie pożarem, lub porażeniem elektrycznym.. Telewizor jest wyposażony w spolaryzowaną wtyczkę prądu zmiennego (wtyczkę posiadającą jeden styk szerszy, niż inne). Wtyczka ta pasuje do gniazdka ściennego tylko jedną stroną. Jest to zabezpieczenie. Jeśli nie można wsunąć wtyczki do gniazdka, należy spróbować ją obrócić. Jeśli wtyczka nie będzie pasować, należy skontaktować się z elektrykiem w celu wymiany przestarzałego gniazdka. Nie należy samemu modyfikować zabezpieczenia spolaryzowanej wtyczki. Ostrzeżenie, iż urządzenia konstrukcji KLASY I powinny być podłączone go GŁÓWNEGO gniazdka, posiadającego ochronne uziemienie.. OSTROŻNINE- ABY ZMNIEJZYĆ RYZYKO URAZU LUB ZNISZCZENIA SPRZĘTU Ten produkt jest przeznaczony wyłącznie do niekomercyjnego, osobistego użytku jako telewizji. Nie używaj tego produktu do innych celów. Nie należy narażać produktu na gwałtowne wstrząsy, skrajne temperatury lub długie okresy bezpośredniego kontaktu ze światłem słonecznym. Trzymaj produkt z dala od obiektów magnetycznych, silników i transformatorów. Nie stosować na zewnątrz Nie należy używać telewizora w czasie jazdy ; to jest niebezpieczne i jest nielegalne w niektórych państwach. OSTROŻNIE, aby uniknąć wypadku, to urządzenie musi być ustawione prawidłowo na podłodze lub na ścianie zgodnie z instrukcją montażu. Wentylacja nie powinna być utrudniona przez zasłanianie otworów wentylacyjnych takimi przedmiotami jak gazety, obrusy, zasłony itp PRZEZNACZENIE I SPOSÓB KORZYSTANIA Z AKUMULATORA UWAGA : Niebezpieczeństwo wybuchu w przypadku nieprawidłowej wymiany akumulatora czy zamiany na akumulator innego typu Akumulator nie powinien być narażony na działanie wysokich temperatur, takich jak promienie słoneczne, pożar lub podobne. Różne typy akumulatorów, nowe i używane akumulatory nie powinny być mieszane. Akumulator musi być zainstalowany zgodnie z polaryzacją. Jeśli akumulator jest uszkodzony powinien być usunięty z produktu Akumulator musi być usuwany w bezpieczny sposób. Zawsze używaj pojemników zbiorczych przewidzianych (sprawdź u sprzedawcy ), aby chronić środowisko. Trzymaj baterie z dala od dzieci i zwierząt. Tylko dorośli powinni obsługiwać baterie. Nigdy nie należy wrzucać baterii do ognia ani wystawiać ich na działanie ognia lub innych źródeł ciepła. Postępuj zgodnie z instrukcjami dotyczącymi bezpieczeństwa i użytkowania baterii. 4

4 5

5 MONTAŻ TELWIZORA NA ŚCIANIE Mocowanie telewizora na ścianie: 1. Połóż telewizor na twardej powierzchni np. stole ekranem do dołu. Pamiętaj aby wcześniej na stole położyć coś miękkiego w celu uniknięcia zarysowania ekranu. 2. Przy pomocy śrubokręta odkręć nóżki od telewizora. 3. W odpowiednich miejsca umieść wsporniki. 4. Przymocuj telewizor do uchwytu. UWAGA! UCHWYT NIE JEST CZĘŚCIĄ ZESTAWY Aby uniknąć uszkodzenia telewizora: 1. Poproś specjalistę o pomoc przy montażu telewizora na ścianie. Nie ponosimy odpowiedzialności za jakiekolwiek uszkodzenia produktu i obrażeniom ciała, podczas montażu telewizora na własną rękę. 2. Nie montuj telewizora na ścianie, gdy telewizor jest włączony. Może to spowodować obrażenia ciała na skutek porażenia prądem. 6

6 PRZYCISKI I GNIAZDA TV Przyciski na TV: UWAGA! Układ przycisków może różnić się w zależności od modelu telewizora. włącz/ wyłącz telewizor. wybierz źródło sygnału wejdź do menu ustawień strony wybierz następny / poprzedni kanał lub przesunąć w górę / w dół. zwiększ / zmniejsz poziom głośności lub ruch w lewo / prawo Gniazda w TV: Wejście AV - Podłącz urządzenie za pomocą gniazda Audio/Video CI Slot - Czytnik kart CI. Wejście YPbPr - Podłącz urządzenie za pomocą gniazda YPbPr Wejście HDMI - Podłącz urządzenie za pomocą kabla HDMI Wejście TV 1- podłącz antenę satelitarną za pomocą kabla koncentrycznego Wejście VGA - Podłącz komputer lub inne urządzenie z wejściem VGA to tego gniazda Wejście PC AUDIO - Użyj do podłączenia dźwięku, kiedy telewizor jest połączony z komputerem Wyjście na słuchawki - Podłącz słuchawki Wejście USB - Podłącz dysk USB, takie jak pendrive, czy dysk zewnętrzny aby uzyskać dostęp do funkcji multimedialnych telewizora Wejście COAXIAL - Gniazdo do podłączenie zewnętrznego urządzenia audio Wejście SCART - Podłącz urządzeni za pomocą kabla SCART Wejście TV 2 - podłącz antenę naziemną lub sygnał kablowy za pomocą kabla koncentrycznego 7

7 PILOT 8

8 PILOT Instalacja baterii Zainstaluj baterie AAA. Pamiętaj, że + i - zaciski są ustawione zgodnie ze wskazaniami w komorze baterii. Nie wkładaj razem różnych baterie, nie umieszczaj starej baterii z nową. DZIALANIE PILOTA Skieruj pilota z nie więcej jak 6 metrów od telewizora, pod kątem nie większym niż 60 stopnii w stosunku do przedniego panelu. UWAGI: Zasięg działania może się różnić w zależności od jasności w pomieszczeniu. - Nie kieruj jasnego światła na czujnik zdalnego sterowania. - Nie należy umieszczać żadnych przedmiotów pomiędzy pilot a czujnikiem na TV. - Nie używaj jednocześnie pilotów do kilku urządzeń. Może to powodować zakłócenia. 9

9 SCHEMATY POŁĄCZEŃ Z URZĄDZENIAMI ZEWNĘTRZNYMI 10

10 INSTALACJA I PODŁĄCZENIE TV Ustawienie TV Ustaw TV w miejscu do tego przystosowanym. Ważne, żeby było to stabilne podłoże, które się nie złamie. W pobliżu TV powinno być sucho. Unikaj stawiania TV w pobliżu miejsc emitujących wysokie temperatury (np. kaloryfer). Nie blokuj otworów wentylacyjnych TV. Podłączenie anteny i zasilania 1. Podłącz kabel koncentryczny do wejścia antenowego. 2.Podłącz kabel zasilający do gniazda zasilającego, następnie podłącz go do prądu. Włącz TV Naciśnij przycisk POWER. Kontrolka powinna zaświecić się kolorem zielonym. Jeśli TV znajduje się w trybie standby ( kontrolka świeci się na czerwono ) naciśnij przycisk POWER na pilocie. UWAGA: Ilustracje pełnią funkcję poglądową MONTAŻ NÓŻEK DO TV 1. Otwórz karton, delikatnie wyciągnij telewizor i wszystkie akcesoria. Zdejmij folię ochronną. 2. Połóż telewizor na twardej powierzchni np. stole ekranem do dołu. Pamiętaj aby wcześniej na stole położyć coś miękkiego w celu uniknięcia zarysowania ekranu. 3. Zamocuj nóżki w otworach przy pomocy dołączonych śrubek. 4. Montaż nóżek dobiegł końca. UWAGA: Ilustracje pełnią funkcję poglądową 11

11 PIERWSZE URUCHOMIENIE Podłącz kabel koncentryczny do odpowiedniego gniazda i anteny. Wybór języka Przy pomocy przycisków nawigacyjnych wybierz język. Wybierz kraj Przy pomocy przycisków nawigacyjnych wybierz kraj, w którym będziesz korzystał z TV. 12

12 Automatyczne strojenie kanałów Najpierw wyszukaj kanałów satelitarnych (jeśli podłączyłeś antenę satelitarną). Naciśnij przycisk MENU, i strzałkę w lewo aby pominąć automatyczne strojenie kanałów satelitarnych. Następnie wyszukaj kanały telewizji naziemnej (jeśli podłączyłeś antenę naziemną). Naciśnij przycisk MENU, i strzałkę w lewo aby pominąć automatyczne strojenie kanałów naziemnych. 13

13 OPEROWANIE W MENU GŁÓWNYM MENU KANAŁ Naciśnij przycisk MENU aby wyświetlić menu główne. Za pomocą klawiszy nawigacyjnych wybierz KANAŁ w menu głównym. 1. Przy pomocy przycisków góra/dół wybierz opcję, którą chcesz wyregulować 2. Naciśnij przycisk ENTER aby wejść w podmenu. 3. Po wyregulowaniu danej opcji, potwierdź i zapisz działania przyciskiem menu. Powrócisz do poprzedniego menu. Automatyczne wyszukiwanie Naciśnij przycisk góra/dół by wybrać Automatyczne wyszukiwanie. Następnie naciśnij ENTER aby wejść w menu. 14

14 Ręczne wyszukiwanie analogowe Aktualny kanał ustaw kanał Color System wybierz system koloru ( dostępne są AUTO, PAL, SECAM) Soround system wybierz system dźwięku Dostrajanie wyreguluj częstotliwość kanału, którego szukasz Szukanie uruchom wyszukiwanie kanału 15

15 Ręczne wyszukiwanie DVB-T Za pomocą przycisków góra/dół wybierz Ręczne wyszukiwanie DVB-T. Następnie naciśnij ENTER aby wejść w menu. Za pomocą przycisków lewo/prawo wybierz kanał, następnie naciśnij ENTER aby rozpocząć wyszukiwanie. Edycja programów Za pomocą przycisków góra/dół wybierz Edycja programów. Następnie naciśnij ENTER aby wejść w menu. Przyciski czerwony, żółty, niebieski to przyciski do edytowania programów. Najpierw przy pomocy przycisków góra/dół wyświetl kanał, który chcesz wybrać. Naciśnij przycisk CZERWONY aby usunąć kanał z listy. Naciśnij przycisk ŻÓŁTY aby przenieść program na liście ulubionych kanałów. Naciśnij przycisk NIEBIEKI przeskoczyć wybrany kanał. Naciśnij przycisk FAV aby dodać lub usunąć kanał z listy ulubionych. ( Podczas przełączania kanałów, TV będzie automatycznie pomijał wybrane kanały) 16

16 Lista Za pomocą przycisków góra/dół wybierz Lista. Następnie naciśnij ENTER aby wejść w menu. Kiedy termin jest już zajęty zostanie wyświetlony komunikat ostrzegawczy. Naciśnij przycisk ŻÓŁTY aby wejść do poniższego menu. Informacje o sygnale Za pomocą przycisków góra/dół wybierz Informacja o sygnale. Następnie naciśnij ENTER aby wejść w menu. Ten tryb działa tylko podczas korzystania z telewizji naziemnej. Informacja CI (działa kiedy karta jest włożona) Za pomocą przycisków góra/dół wybierz Informacja CI. Następnie naciśnij ENTER aby wyświetlić informację o CI, jeśli karta jest włożona do adaptera. 17

17 Lista kanałów satelitarnych (działa kiedy za pomocą przycisku SOURCE, zmienisz źródło na satelitę) Automatyczne wyszukiwanie Za pomocą przycisków góra/dół wybierz Automatyczne wyszukiwanie. Następnie naciśnij ENTER aby wejść w menu. Antena satelitarna Za pomocą przycisków góra/dół wybierz Antena satelitarna. Następnie naciśnij ENTER aby wejść w menu. 18

18 MENU OBRAZ Naciśnij przycisk MENU aby wyświetlić menu główne. Za pomocą klawiszy nawigacyjnych wybierz OBRAZ w menu głównym. UWAGA: Opcja 120Hz działa tylko w przypadku UHD. 1. Przy pomocy przycisków góra/dół wybierz opcję, którą chcesz wyregulować 2. Naciśnij przycisk ENTER aby wejść w podmenu. 3. Po wyregulowaniu danej opcji, potwierdź i zapisz działania przyciskiem menu. Powrócisz do poprzedniego menu. Ustawienia obrazu Za pomocą przycisków góra/dół wybierz Ustawienia obrazu. Następnie naciśnij ENTER aby wejść w menu. W tym menu możesz zmienić wartość kontrastu, jasności, koloru, odcienia i ostrości. Parametry te można zmieniać jeśli w Ustawieniach obrazu wybrałem Personalny. PODPOWIEDŹ: Możesz zmienić Ustawienia obrazu szybciej naciskając przycisk P. MODE. Kontrast/Jasność/Kolor/Odcień/Ostrość Za pomocą przycisków góra/dół wybierz jedną z opcji. Następnie za pomocą tych samych przycisków wyreguluj parametry. Kontrast różnica pomiędzy jasnością najciemniejszego i najjaśniejszego punktu Jasność rozjaśnij lub wyciemnij obraz Kolor wyreguluj nasycenie kolorów Odcień działa w trybie kolorów NTSC Ostrość wyreguluj ostrość detali 19

19 Temperatura koloru Zmień ogólny ogólny odcień kolorów. Za pomocą przycisków góra/dół wybierz Temperatura koloru. Następnie naciśnij ENTER aby wejść w menu. Za pomocą przycisków lewo/prawo wybierz temperaturę koloru (dostępne są zimna, normalna, ciepła) Zimny zwiększa barwę niebieską względem białej Normalny normalne barwy Ciepły - zwiększa barwę czerwoną względem białej Redukcja Szumu W celu zmniejszenia szumu i zakłóceń w odbiorze kanałów skorzystaj z tej opcji. Za pomocą przycisków góra/dół wybierz Redukcja Szumu. Następnie naciśnij ENTER aby wejść w menu. Wyłącz wyłącz redukcję szumu Niski wykryj i usuń niewielkie szumy Średni - wykryj i usuń średnie szumy Wysoki - wykryj i usuń znaczące szumy Standard domyślne 120 MHz (dostępne jedynie w TV UHD) HDMI MODE Za pomocą przycisków góra/dół wybierz HDMI MODE. Następnie naciśnij ENTER aby wejść w menu. Za pomocą przycisków lewo/prawo wybierz temperaturę koloru (dostępne są auto, video, PC) 20

20 MENU DŹWIĘK Naciśnij przycisk MENU aby wyświetlić menu główne. Za pomocą klawiszy nawigacyjnych wybierz DŹWIĘK w menu głównym. 1. Przy pomocy przycisków góra/dół wybierz opcję, którą chcesz wyregulować 2. Naciśnij przycisk ENTER aby wejść w podmenu. 3. Po wyregulowaniu danej opcji, potwierdź i zapisz działania przyciskiem menu. Powrócisz do poprzedniego menu. Profil Za pomocą przycisków góra/dół wybierz Profil. Następnie naciśnij ENTER aby wejść w menu. Za pomocą przycisków góra/dół wybierz interesującą cię opcję. Możesz zmienić parametry basu i wysokiego, kiedy w profilu wybrałeś Personalny.. PORADA: Możesz zmienić profil szybciej naciskając przycisk S. MODE. Standard stonowany dźwięk Muzyka zachowuje dźwięk zgodny z oryginalną ścieżką. Zaleca się do słuchania muzyki. Kino wyostrza bass i wysokie tony. Zaleca się do oglądania filmów. Sport wyostrza wokale. Zalecane do oglądania sportu Personalny umożliwia personalizowanie dźwięku Balans Za pomocą przycisków góra/dół wybierz interesującą cię opcję. Za pomocą przycisków lewo/prawo wyreguluj parametr. Automatyczny poziom głośności Za pomocą przycisków góra/dół wybierz interesującą cię opcję. Za pomocą przycisków lewo/prawo wyreguluj parametr. Wyjście cyfrowe Za pomocą przycisków góra/dół wybierz interesującą cię opcję. Za pomocą przycisków lewo/prawo wybierz OFF/PCM/AUTO Przełącznik Za pomocą przycisków góra/dół wybierz interesującą cię opcję. Za pomocą przycisków lewo/prawo wyreguluj parametr. UWAGA: Balans Za pomocą tego parametru można również wyregulować głośniki zewnętrzne. Automatyczny poziom głośności Ten parametr pozwala zredukować różnicę w głośności kanału i programu 21

21 MENU CZAS Naciśnij przycisk MENU aby wyświetlić menu główne. Za pomocą klawiszy nawigacyjnych wybierz CZAS w menu głównym. 1. Przy pomocy przycisków góra/dół wybierz opcję, którą chcesz wyregulować 2. Naciśnij przycisk ENTER aby wejść w podmenu. 3. Po wyregulowaniu danej opcji, potwierdź i zapisz działania przyciskiem menu. Powrócisz do poprzedniego menu. Strefa Czasowa Za pomocą przycisków góra/dół wybierz Strefa Czasowa. Następnie naciśnij ENTER aby wejść w menu. Za pomocą przycisków nawigacyjnych wybierz strefę czasową. Sleep timer Za pomocą przycisków góra/dół wybierz Sleep timer. Następnie naciśnij ENTER aby wejść w menu. Za pomocą przycisków góra/dół wybierz interesującą cię opcję (dostępne są off, 10 min, 20 min, 30 min, 60 min, 90 min, 120 min, 180 min, 240 min) 22

22 Auto Standby Za pomocą przycisków góra/dół wybierz Auto Standby. Następnie naciśnij ENTER aby wejść w menu. Za pomocą przycisków góra/dół wybierz interesującą cię opcję. PODMOWIEDŹ: Pilot nie działa w trybie standby (poza przyciskiem POWER). Jeśli nie będziesz używał pilota TV wyłączy się automatycznie. Timer OSD Za pomocą przycisków góra/dół wybierz Auto Standby. Następnie naciśnij ENTER aby wejść w menu. Za pomocą przycisków góra/dół wybierz interesującą cię opcję. 23

23 MENU BLOKADA Naciśnij przycisk MENU aby wyświetlić menu główne. Za pomocą klawiszy nawigacyjnych wybierz BLOKADA w menu głównym. 1. Przy pomocy przycisków góra/dół wybierz opcję, którą chcesz wyregulować 2. Naciśnij przycisk ENTER aby wejść w podmenu. 3. Po wyregulowaniu danej opcji, potwierdź i zapisz działania przyciskiem menu. Powrócisz do poprzedniego menu. Blokada systemowa Za pomocą przycisków góra/dół wybierz Auto Blokada systemowa. Następnie naciśnij ENTER aby wykorzystać jedną z 3 możliwości. Domyślne hasło to Jeśli zapomniałeś ustalonego hasła, skontaktuj się z producentem lub najbliższym punktem sprzedaży. Ustaw hasło Za pomocą przycisków góra/dół wybierz Ustaw hasło. Następnie naciśnij ENTER aby ustawić nowe hasło. 24

24 Blokuj program Za pomocą przycisków góra/dół wybierz Blokuj program. Następnie naciśnij ENTER aby wejść w menu. Naciśnij przycisk ZIELONY aby zablokować lub odblokować kanał. Blokada dla dzieci Za pomocą przycisków góra/dół wybierz Blokada dla dzieci. Następnie naciśnij ENTER i wybierz wiek swoich dzieci. Blokada przycisków Za pomocą przycisków góra/dół wybierz Blokada przycisków. Następnie przy pomocy przycisków lewo/prawo wybierz włącz/wyłącz. Kiedy wybierzesz włącz przyciski zostaną zablokowane. 25

25 Moduł hotelowy 1. Przy pomocy przycisków góra/dół wybierz opcję, którą chcesz wyregulować 2. Naciśnij przycisk ENTER aby wejść w podmenu. 3. Po wyregulowaniu danej opcji, potwierdź i zapisz działania przyciskiem menu. Powrócisz do poprzedniego menu. Moduł hotelowy Za pomocą przycisków góra/dół wybierz Blokada przycisków. Następnie przy pomocy przycisków lewo/prawo wybierz włącz/wyłącz. Blokada źródła Za pomocą przycisków góra/dół wybierz Blokuj program. Następnie naciśnij ENTER aby wejść w menu. Domyślne źródło Za pomocą przycisków góra/dół wybierz Blokuj program. Następnie naciśnij ENTER aby wejść w menu. Domyślny program Za pomocą przycisków góra/dół wybierz Domyślny program. Następnie przy pomocy przycisków lewo/prawo wybierz wyreguluj parametr. Ta opcja jest dostępna, kiedy domyślnym sygnałem, jest TV. Maksymalna głośność Za pomocą przycisków góra/dół wybierz Maksymalna głośność. Następnie przy pomocy przycisków lewo/prawo wyreguluj parametr. Wyczyść opcje Za pomocą przycisków góra/dół wybierz Wyczyść opcje. Następnie naciśnij ENTER, w ten sposób wyczyścisz wcześniej ustawione parametry. 26

26 KONFIGURACJA Naciśnij przycisk MENU aby wyświetlić menu główne. Za pomocą klawiszy nawigacyjnych wybierz KONFIGURACJAw menu głównym. 1. Przy pomocy przycisków góra/dół wybierz opcję, którą chcesz wyregulować 2. Naciśnij przycisk ENTER aby wejść w podmenu. 3. Po wyregulowaniu danej opcji, potwierdź i zapisz działania przyciskiem menu. Powrócisz do poprzedniego menu. Język OSD Wybierz język menu. Domyślnym językiem jest angielski. Za pomocą przycisków nawigacyjnych wybierz język menu. Język telegazety Za pomocą przycisków góra/dół wybierz Język telegazety. Następnie naciśnij ENTER aby wejść w menu. 27

27 Język dźwięku Za pomocą przycisków góra/dół wybierz Język dźwięku. Następnie naciśnij ENTER aby wejść w menu. Za pomocą przycisków nawigacyjnych wybierz język dźwięku. Język podstekstów Za pomocą przycisków góra/dół wybierz Język podstekstów. Następnie naciśnij ENTER aby wejść w menu. Za pomocą przycisków nawigacyjnych wybierz Język podstekstów. Pomoc dla niesłyszących Za pomocą przycisków góra/dół wybierz Pomoc dla niesłyszących. Następnie naciśnij ENTER aby włączyć lub wyłączyć. System plików PVR Za pomocą przycisków góra/dół wybierz System plików PVR. Następnie naciśnij ENTER aby wejść w menu. Za pomocą przycisków góra/dół wybierz Sprawdzanie systemu... Następnie naciśnij ENTER aby sprawdzić szybkość urządzenia połączonego za pomocą gniazda USB. 28

28 Pomiar stron Za pomocą przycisków góra/dół wybierz Pomiar stronnastępnie naciśnij ENTER aby wejść w menu. Za pomocą przycisków góra/dół wybierz pomiar stron (dostępne są: auto, 4:3, 16:9, Zoom1, Zoom2) Ekran niebieski Za pomocą przycisków góra/dół wybierz Ekran niebieski. Następnie naciśnij ENTER aby włączyć lub wyłączyć. Pierwsza instalacja Za pomocą przycisków góra/dół wybierz Język dźwięku. Następnie naciśnij ENTER aby wejść w menu. Ustawienia fabryczne Za pomocą przycisków góra/dół wybierz Język dźwięku. Następnie naciśnij ENTER aby wejść w menu. Aktualizacja oprogramowania (USB) Za pomocą przycisków góra/dół wybierz Aktualizacja oprogramowania (USB). Najpierw podłącz urządzenie do gniazda USB. Następnie naciśnij ENTER aby uruchomić aktualizację oprogramowania. 29

29 MEDIA UWAGA: Aby uzyskać dostęp do menu MEDIA, trzeba najpierw podłączyć urządzenie magazynujące przez gniazdo USB. Następnie proszę nacisnąć przycisk SOURCE i wybrać MEDIA i nacisnąć ENTER. Za pomocą przycisków lewo/prawo poruszaj się po menu MEDIA. Następnie zaznacz interesujące cię podmenu i naciśnij ENTER. 30

30 MENU FOTO Za pomocą przycisków lewo/prawo wybierz FOTO w menu MEDIA. Następnie naciśnij ENTER aby wejść w menu. Naciśnij EXIT aby opuścić to podmenu i menu w ogóle. Za pomocą przycisków lewo/prawo wybierz plik, który chcesz otworzyć. Następnie naciśnij ENTER aby otworzyć plik. 31

31 MENU MUZYKA Za pomocą przycisków lewo/prawo wybierz MUZYKA w menu MEDIA. Następnie naciśnij ENTER aby wejść w menu. Naciśnij EXIT aby opuścić to podmenu i menu w ogóle. Za pomocą przycisków lewo/prawo wybierz plik, który chcesz otworzyć. Następnie naciśnij ENTER aby otworzyć plik. Za pomocą przycisków lewo/prawo aby wybrać opcję powrotu do poprzedniego 32

32 MENU FILM Za pomocą przycisków lewo/prawo wybierz FILM w menu MEDIA. Następnie naciśnij ENTER aby wejść w menu. Naciśnij EXIT aby opuścić to podmenu i menu w ogóle. Za pomocą przycisków do odtwarzania włącz/wyłącz, pauzuj i przewijaj film. Za pomocą przycisków lewo/prawo wybierz plik, który chcesz otworzyć. Następnie naciśnij ENTER aby otworzyć plik. Za pomocą przycisków lewo/prawo aby wybrać opcję powrotu do poprzedniego menu. 33

33 MENU TEKSTU Za pomocą przycisków lewo/prawo wybierz TEKST w menu MEDIA. Następnie naciśnij ENTER aby wejść w menu. Naciśnij EXIT aby opuścić to podmenu i menu w ogóle. Za pomocą przycisków lewo/prawo wybierz plik, który chcesz otworzyć. Następnie naciśnij ENTER aby otworzyć plik. Za pomocą przycisków lewo/prawo aby wybrać opcję powrotu do poprzedniego menu. 34

34 ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW 35

35 SPECYFIKACJA /24 cale :1 8ms 5 SECAM 5 T/T2/C(44MHz-862MHz) S2(950MHz-2150MHz) 75Ω 0"LED TV inches MPEG MPEG-1 Layer 1/2,MPEG-2 Layer 2 VB-S2 PSK,8PSK COFDM QPSK,16QAM,64QAM,256QAM DVB-C 16QAM,32QAM,64QAM,128QAM,256QAM D 36W Ta instrukcja ma character informacyjny. Specyfikacje podlegają aktualizacji bez uprzedniego powiadomienia. 36 Q

Avtek TouchScreen 55

Avtek TouchScreen 55 Avtek TouchScreen 55 Monitor interaktywny LED Instrukcja użytkowania Najnowszą wersję instrukcji można zawsze znaleźć na stronie http://avtek.eu Spis treści Montaż monitora... 3 Podstawowa obsługa... 6

Bardziej szczegółowo

TUNER DVB-T PRZEWODNIK UŻYTKOWNIKA

TUNER DVB-T PRZEWODNIK UŻYTKOWNIKA TUNER DVB-T PRZEWODNIK UŻYTKOWNIKA Tuner DVB-T umożliwia odbiór cyfrowej telewizji naziemnej w standardach MPEG2- i MPEG-4. Możliwość odbioru zależna jest od warunków odległości od nadajnika, jego mocy

Bardziej szczegółowo

Antena DVB-T Goobay INSTRUKCJA OBSŁUGI. Nr produktu 944071. www.conrad.pl. Strona 1 z 6

Antena DVB-T Goobay INSTRUKCJA OBSŁUGI. Nr produktu 944071. www.conrad.pl. Strona 1 z 6 INSTRUKCJA OBSŁUGI Antena DVB-T Goobay Nr produktu 944071 Strona 1 z 6 Opis i funkcje Produkt ten jest anteną DVB-T, posiada zasilanie odbioru cyfrowej telewizji naziemnej HD/SD. Antena posiada niskoszumowy

Bardziej szczegółowo

Niania elektroniczna Motorola Babyphone

Niania elektroniczna Motorola Babyphone INSTRUKCJA OBSŁUGI Niania elektroniczna Motorola Babyphone Nr produktu 260051 Strona 1 z 8 1. Zakres dostawy: 1 x Jednostka rodzica 1 x Jednostka dziecka 2 x akumulator AAA dla jednostki rodzica 1 x zasilacz

Bardziej szczegółowo

Profesjonalny monitor CCTV INSTRUKCJA OBSŁUGI LA19DA0N-D / LA22DA0N-D

Profesjonalny monitor CCTV INSTRUKCJA OBSŁUGI LA19DA0N-D / LA22DA0N-D Profesjonalny monitor CCTV INSTRUKCJA OBSŁUGI LA19DA0N-D / LA22DA0N-D OSTRZEŻENIA 1. Proszę nie otwierać obudowy urządzenia ani nie dokonywać naprawy na własną rękę. W razie problemu skontaktuj się ze

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ 1 Instrukcja obsługi Grand Video Console

ROZDZIAŁ 1 Instrukcja obsługi Grand Video Console ROZDZIAŁ 1 Instrukcja obsługi Grand Video Console 1.1 WSTĘP Przedstawiamy konwerter obrazu wysokiej rozdzielczości z sygnału Video na sygnał VGA (monitor CRT/LCD). Urządzenie pozwala wykorzystać monitor

Bardziej szczegółowo

Skrócona instrukcja obsługi

Skrócona instrukcja obsługi Skrócona instrukcja obsługi Akumulatorki Zestaw zawiera Słuchawki HDR 120 II/HDR 119 II Nadajnik TR 120 II/TR 119 II z przewodem audio Zasilacz SA103K-09G/NT9-3A (EU) (tylko na rynek EU) Akumulatorki

Bardziej szczegółowo

Cyfrowa ramka na zdjęcia

Cyfrowa ramka na zdjęcia DENVER DPF 537 Instrukcja użytkownika Cyfrowa ramka na zdjęcia OSTRZEŻENIE Kabel zasilania/urządzenie rozłączające powinny pozostać w gotowości do pracy/rozłączenia. 1 Wprowadzenie Gratulujemy zakupu cyfrowej

Bardziej szczegółowo

Cyfrowa ramka na zdjęcia

Cyfrowa ramka na zdjęcia DENVER DPF 741 Instrukcja użytkownika Cyfrowa ramka na zdjęcia OSTRZEŻENIE Kabel zasilania/urządzenie rozłączające powinny pozostać w gotowości do pracy/rozłączenia. 1 Wprowadzenie Gratulujemy zakupu cyfrowej

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI MIERNIKA TM-600

INSTRUKCJA OBSŁUGI MIERNIKA TM-600 INSTRUKCJA OBSŁUGI MIERNIKA TM-600 Przyciski i wskaźniki... 2 Pomiar kanałów... 3 Jak dokonywać pomiarów?... 4 Menu Główne... 5 Zakres... 5 Widmo... 6 Nachylenie... 7 Ustawienia... 8 Specyfikacja techniczna:...

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1: Wprowadzenie. Rozdział 2: Uruchamianie

Rozdział 1: Wprowadzenie. Rozdział 2: Uruchamianie Rozdział 1: Wprowadzenie Media Player 100 jest cyfrowym odtwarzaczem multimedialnym ze złączem do przyłączania urządzeń pamięci USB i czytnikiem kart. Media Player 100 stanowi domowe centrum rozrywki,

Bardziej szczegółowo

Kolorowa taśma LED 5m z pilotem - 16 kolorów, 4 efekty

Kolorowa taśma LED 5m z pilotem - 16 kolorów, 4 efekty Kolorowa taśma LED 5m z pilotem - 16 kolorów, 4 efekty Szanowny Kliencie, dziękujemy za zakup wielokolorowej taśmy LED. Prosimy o przeczytanie instrukcji i przestrzeganie podanych wskazówek i porad, aby

Bardziej szczegółowo

SP9100 INSTRUKCJA OBSŁUGI

SP9100 INSTRUKCJA OBSŁUGI SP9100 INSTRUKCJA OBSŁUGI SPIS TREŚCI 1. Sposób podłączenia 3 2. Rozmieszczenie głośników 4 3. Instalacja 5 4. Instrukcja obsługi 6 4.1. Panel przedni i pilot 6 4.2. Odtwarzacz DVD 8 4.3. Odtwarzacz CD,

Bardziej szczegółowo

Aktywna antena zewnętrzna SRT ANT 10 ECO

Aktywna antena zewnętrzna SRT ANT 10 ECO Aktywna antena zewnętrzna SRT ANT 10 ECO Picture similar Podręcznik Użytkownika Spis treści 1.0 WPROWADZENIE 1 2.0 ZAWARTOŚĆ OPAKOWANIA 1 3.0 ZASADY BEZPIECZEŃSTWA 2 4.0 PODŁĄCZENIE ANTENY 2 5.0 INSTALACJA

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI. Termo higrometr Oregon THGR 122NX. Nr produktu Strona 1 z 6

INSTRUKCJA OBSŁUGI. Termo higrometr Oregon THGR 122NX. Nr produktu Strona 1 z 6 INSTRUKCJA OBSŁUGI Termo higrometr Oregon THGR 122NX Nr produktu 646461 Strona 1 z 6 Wprowadzenie Dziękujemy za wybór czujnika zdalnego Oregon Scientific (THGR122N / THGN122N). Produkt ten jest zgodny

Bardziej szczegółowo

GŁOWICA RUCHOMA LED 144W. Instrukcja Obsługi. www.flash-butrym.pl Strona 1

GŁOWICA RUCHOMA LED 144W. Instrukcja Obsługi. www.flash-butrym.pl Strona 1 GŁOWICA RUCHOMA LED 144W Instrukcja Obsługi 1. Instrukcje dotyczące bezpieczeństwa UWAGA Proszę zapoznać się uważnie z instrukcją, która zawiera ważne informacje dotyczące instalacji, użytkowania i konserwacji

Bardziej szczegółowo

Kontroler LED RGB IR 12V 6A + pilot 44 przyciskowy kod produktu: T863

Kontroler LED RGB IR 12V 6A + pilot 44 przyciskowy kod produktu: T863 Kontroler LED RGB IR 12V 6A + pilot 44 przyciskowy kod produktu: T863 INSTRUKCJA OBSŁUGI Dziękujemy za zakup kontrolera T863. Przed instalacją należy uważnie zapoznać się z instrukcją obsługi, aby zapewnić

Bardziej szczegółowo

MODULATOR MT41 WIDOK ZEWNĘTRZNY

MODULATOR MT41 WIDOK ZEWNĘTRZNY MODULATOR MT41 OPIS PRODUKTU Modulator MT41 przeznaczony jest do formowania kanałów w paśmie UHF, w standardach G/K/I/L/H/M/N/Australia. Transmitowany sygnał poddawany jest modulacji dwuwstęgowej. Modulator

Bardziej szczegółowo

HD CVI DVR Serii 1U Skrócona instrukcja obsługi

HD CVI DVR Serii 1U Skrócona instrukcja obsługi HD CVI DVR Serii 1U Skrócona instrukcja obsługi Strona 1 z 5 Witamy Dziękujemy za zakup rejestratora firmy HD-SIGHT. Skrócona instrukcja obsługi pomoże Państwu poznać zakupiony produkt. Przed instalacją,

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi. Telewizor przenośny 9 z tunerem DVB-T HD URZ0196

Instrukcja obsługi. Telewizor przenośny 9 z tunerem DVB-T HD URZ0196 Telewizor przenośny 9 z tunerem DVB-T HD URZ0196 INSTRUKCJE BEZPIECZEŃSTWA ZALANIE / ZAMOCZENIE URZĄDZENIA MOŻE DOPROWADZIĆ DO ZWARCIA I PORAŻENIA PRĄDEM ELEKTRYCZNYM. UWAGA: Aby zmniejszyć ryzyko porażenia

Bardziej szczegółowo

14. PRZEWODNIK INSTALACJI/ PODŁĄCZENIA PRZEWODÓW

14. PRZEWODNIK INSTALACJI/ PODŁĄCZENIA PRZEWODÓW 14. PRZEWODNIK INSTALACJI/ PODŁĄCZENIA PRZEWODÓW SPIS TREŚCI 1. Zanim rozpoczniesz... 188 2. Zawartość opakowania... 188 3. Ogólne środki ostrożności... 188 4. Środki ostrożności dotyczące instalacji...

Bardziej szczegółowo

Ally PTV-01B Instrukcja obsługi

Ally PTV-01B Instrukcja obsługi Ally PTV-01B Instrukcja obsługi Spis treści 1. Informacje ogólne 2. Bezpieczeństwo a. Ważne informacje b. Inne informacje 3. Budowa projektora a. Widok z góry b. Widok od spodu c. Widok z przodu d. Widok

Bardziej szczegółowo

Kontroler LED RGB RF 12V 12A + pilot model: S88B AUDIO

Kontroler LED RGB RF 12V 12A + pilot model: S88B AUDIO Kontroler LED RGB RF 12V 12A + pilot model: S88B AUDIO INSTRUKCJA OBSŁUGI Dziękujemy za zakup kontrolera S88B Audio. Przed instalacją należy uważnie zapoznać się z instrukcją obsługi, aby zapewnić prawidłowe

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI. Samochodowy tuner telewizji DVB-T CAR4/DVB-T

INSTRUKCJA OBSŁUGI. Samochodowy tuner telewizji DVB-T CAR4/DVB-T INSTRUKCJA OBSŁUGI Samochodowy tuner telewizji DVB-T CAR4/DVB-T 1 Spis treści 1. Funkcje urządzenia...4 2. Uruchomienie urządzenia...5 2.1 Podłączenie urządzenia...5 2.2 Pilot zdalnego sterowania...6 2.3

Bardziej szczegółowo

Kabel Ethernet (UTP/bezpośredni, kat. 5) Pilot zdalnego sterowania z bateriami

Kabel Ethernet (UTP/bezpośredni, kat. 5) Pilot zdalnego sterowania z bateriami Urządzenie działa z systemami operacyjnymi Windows XP, 2000, Me i 98SE Przed rozpoczęciem DSM-320 Bezprzewodowy odtwarzacz multimedialny Wymagania wstępne: komputer z systemem operacyjnym Windows XP, 2000,

Bardziej szczegółowo

Clarke Tech ET9000. Skrócona Instrukcja Obsługi. Odbiornik satelitarny do odbioru cyfrowo nadawanych programów (DVB) z funkcją nagrywania (PVR)

Clarke Tech ET9000. Skrócona Instrukcja Obsługi. Odbiornik satelitarny do odbioru cyfrowo nadawanych programów (DVB) z funkcją nagrywania (PVR) Clarke Tech ET9000 Skrócona Instrukcja Obsługi Odbiornik satelitarny do odbioru cyfrowo nadawanych programów (DVB) z funkcją nagrywania (PVR) Interfejs sieci Ethernet TWIN Tuner DVB-S2 1 x HDMI Twardy

Bardziej szczegółowo

PA100U PRZENOŚNY WZMACNIACZ Z WEJŚCIEM USB

PA100U PRZENOŚNY WZMACNIACZ Z WEJŚCIEM USB PA100U PRZENOŚNY WZMACNIACZ Z WEJŚCIEM USB INSTRUKCJA OBSŁUGI 1. Wstęp INSTRUKCJA OBSŁUGI Niniejsza instrukcja przeznaczona jest dla użytkowników w krajach Unii Europejskiej. Ważne informacje dotyczące

Bardziej szczegółowo

Podnośnik elektryczny do różnych zastosowań TS460A

Podnośnik elektryczny do różnych zastosowań TS460A Instrukcja instalacji. Elementy wchodzące w skład podnośnika (lista części): Podnośnik elektryczny ( #1 ) Zasilacz ( #2 ) Moduł R.F. ( #3 ) Przełącznik wysuwu góra/dół (up/down) ( #4 ) Pilot zdalnego sterowania

Bardziej szczegółowo

Przed rozpoczęciem pracy należy sprawdzić napięcie robocze, które wynosi 90~250 V AC 50/60 Hz.

Przed rozpoczęciem pracy należy sprawdzić napięcie robocze, które wynosi 90~250 V AC 50/60 Hz. Spis treści Środki bezpieczeństwa 1. Prezentacja. 1. Akcesoria 2. Opis produktu 2.1. Panel przedni. 2.2. Panel tylni 2.3. Pilot 3. Instalacja 3.1. Ustawienia anteny 3.2. Ustawienia fabryczne 4. Edycja

Bardziej szczegółowo

50 meter wireless phone line. User Manual

50 meter wireless phone line. User Manual 50 meter wireless phone line User Manual 50 meter wireless phone line Instrukcja użytkownika 1-minutowa instalacja plug & play SZANOWNI PAŃSTWO! Dziękujemy za zakup urządzenia Wireless Phone Jack i/lub

Bardziej szczegółowo

www.viaken.pl MONITOR LCD 7 cali NA LUSTERKO WSTECZNE INSTRUKCJA OBSŁUGI www.viaken.pl strona 1/8

www.viaken.pl MONITOR LCD 7 cali NA LUSTERKO WSTECZNE INSTRUKCJA OBSŁUGI www.viaken.pl strona 1/8 MONITOR LCD 7 cali NA LUSTERKO WSTECZNE INSTRUKCJA OBSŁUGI www.viaken.pl strona 1/8 I. Uwagi i specyfikacja Dla własnego bezpieczeństwa nie wolno oglądać video ani zdjęć podczas jazdy. Nie wolno przerabiać

Bardziej szczegółowo

GARDENA. Zestaw do zdalnego sterowania. Instrukcja obsługi

GARDENA. Zestaw do zdalnego sterowania. Instrukcja obsługi GARDENA Zestaw do zdalnego sterowania Instrukcja obsługi GARDENA zestaw do zdalnego sterowania Witamy w ogrodzie GARDENA Tłumaczenie oryginalnej niemieckiej instrukcji obsługi. Prosimy uważnie przeczytać

Bardziej szczegółowo

USB HYBRID TV STICK. Instrukcja obsługi. Watch & record Digital TV & Analog TV programs on Your PC! MT4153

USB HYBRID TV STICK. Instrukcja obsługi. Watch & record Digital TV & Analog TV programs on Your PC! MT4153 USB HYBRID TV STICK Watch & record Digital TV & Analog TV programs on Your PC! MT4153 Instrukcja obsługi PL 2 Wprowadzenie Presto! PVR jest rejestratorem wideo w Twoim komputerze. Możesz nagrywać programy

Bardziej szczegółowo

Disk Station DS209, DS209+II

Disk Station DS209, DS209+II Disk Station DS209, DS209+II Przewodnik szybkiej instalacji ID Dokumentu: Synology_QIG_2BayCL_20090901 INSTRUKCJE BEZPIECZEŃSTWA Przed użyciem przeczytaj uważnie niniejsze instrukcje bezpieczeństwa, a

Bardziej szczegółowo

NR370 Simplo Przewodnik Użytkownika

NR370 Simplo Przewodnik Użytkownika NR370 Simplo Przewodnik Użytkownika Informacje dotyczące bezpieczeństwa UWAGA! Zapoznaj się z poniższymi zasadami bezpieczeństwa i przestrzegaj ich. Nieprzestrzeganie poniższych zasad, zwiększa ryzyko

Bardziej szczegółowo

ARRIS VIP 1013 01.2015. Copyright 2015 Grupa MULTIPLAY.

ARRIS VIP 1013 01.2015. Copyright 2015 Grupa MULTIPLAY. ARRIS VIP 1013 01.2015 Copyright 2015 Grupa MULTIPLAY. Podłączenie dekodera ARRIS VIP 1013 Nie należy przykrywać urządzenia żadnymi innymi elementami. Zalecane jest, aby odległość między urządzeniem a

Bardziej szczegółowo

Bufor danych DL 111K Nr produktu

Bufor danych DL 111K Nr produktu INSTRUKCJA OBSŁUGI Bufor danych DL 111K Nr produktu 000100034 Strona 1 z 7 Elementy sterowania 1 Wtyczka USB 4 Zielona dioda (REC) 2 Przycisk bufora danych Data 5 Pokrywa zasobnika baterii 3 Czerwona dioda

Bardziej szczegółowo

COBY. Instrukcja obsługi. Odtwarzacz MP4 z wyświetlaczem LCD 2. Instrukcję należy przeczytad przed uruchomieniem urządzenia.

COBY. Instrukcja obsługi. Odtwarzacz MP4 z wyświetlaczem LCD 2. Instrukcję należy przeczytad przed uruchomieniem urządzenia. COBY Odtwarzacz MP4 z wyświetlaczem LCD 2 Instrukcja obsługi Instrukcję należy przeczytad przed uruchomieniem urządzenia. Opakowanie może zawierad plastikowe opakowania lub inne elementy niebezpieczne

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi zasilaczy awaryjnych serii AT-UPS

Instrukcja obsługi zasilaczy awaryjnych serii AT-UPS Instrukcja obsługi zasilaczy awaryjnych serii AT-UPS 1. Uwagi o bezpieczeństwie 2. Zasady pracy: 1. Normalny tryb pracy 2. Awaryjny tryb pracy 3. Akumulator i ładowanie 3. Główne cechy: 1. Bezobsługowa

Bardziej szczegółowo

Zegar ścienny TFA , 30cm, energooszczędny

Zegar ścienny TFA , 30cm, energooszczędny INSTRUKCJA OBSŁUGI Nr produktu 000672484 Zegar ścienny TFA 60.3505, 30cm, energooszczędny Strona 1 z 5 Funkcje - Nowość: zegar sterowany drogą radiową z cichym ruchem wskazówek - Z Druga wskazówką - Obudowa

Bardziej szczegółowo

SP-1101W/SP-2101W Instrukcja Szybkiej Instalacji

SP-1101W/SP-2101W Instrukcja Szybkiej Instalacji SP-1101W/SP-2101W Instrukcja Szybkiej Instalacji 05-2014 / v1.0 1 I. Informacje o produkcie I-1. Zawartość opakowania Przełącznik Smart Plug Instrukcja Szybkiej Instalacji CD z szybkiej instalacji I-2.

Bardziej szczegółowo

Mikrokamera ukryta w zegarku budziku T5000. Instrukcja obsługi

Mikrokamera ukryta w zegarku budziku T5000. Instrukcja obsługi Mikrokamera ukryta w zegarku budziku T5000 Instrukcja obsługi Środki ostrożności podczas użytkowania W celu bezpiecznego korzystania z urządzenia przed jego użyciem uważnie przeczytaj instrukcję obsługi.

Bardziej szczegółowo

ARRIS VIP 1113 01.2015. Copyright 2015 Grupa MULTIPLAY.

ARRIS VIP 1113 01.2015. Copyright 2015 Grupa MULTIPLAY. ARRIS VIP 1113 01.2015 Copyright 2015 Grupa MULTIPLAY. Podłączenie dekodera ARRIS VIP 1113 Nie należy przykrywać urządzenia żadnymi innymi elementami. Zalecane jest, aby odległość między urządzeniem a

Bardziej szczegółowo

SYSTEM PRZENOŚNY Z ODTWARZACZEM CD I 2 MIKROFONAMI BEZPRZEWODOWYMI WA 282D (WDA 282D)

SYSTEM PRZENOŚNY Z ODTWARZACZEM CD I 2 MIKROFONAMI BEZPRZEWODOWYMI WA 282D (WDA 282D) SYSTEM PRZENOŚNY Z ODTWARZACZEM CD I 2 MIKROFONAMI BEZPRZEWODOWYMI WA 282D (WDA 282D) DEXON POLAND Sp. z o.o. ul. Koszarowa 20 62-300 Września tel. 61 43 89 116 tel./fax. 61 43 89 123 e-mail: sklep@dexon.pl

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI TUNERA DVB-T DTR5104M

INSTRUKCJA OBSŁUGI TUNERA DVB-T DTR5104M INSTRUKCJA OBSŁUGI TUNERA DVB-T DTR5104M Importer: PHU GOTEL Andrzej Gołaszewski, Kolonia Porosły 53, 16-070 Choroszcz, POLAND 1 Środki ostrożności: UWAGA: Symbol błyskawicy oznacza wysokie napięcie i

Bardziej szczegółowo

LIGHT4ME IRON PAR RGBW

LIGHT4ME IRON PAR RGBW LIGHT4ME IRON PAR RGBW Instrukcja Obsługi Dziękujemy za wybór naszego reflektora LED PAR, dla własnego bezpieczeństwa zapoznaj się z tą instrukcją przed użyciem urządzenia. Uwaga: Ta instrukcja zawiera

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi. TerraBox T2. Cyfrowy dekoder HD telewizji naziemnej DVB-T/DVB-T2 z funkcją nagrywania.

Instrukcja obsługi. TerraBox T2. Cyfrowy dekoder HD telewizji naziemnej DVB-T/DVB-T2 z funkcją nagrywania. Manual_Layout 1 2015-10-20 15:24 Strona 1 Instrukcja obsługi TerraBox T2 Cyfrowy dekoder HD telewizji naziemnej DVB-T/DVB-T2 z funkcją nagrywania. Urządzenie posiada znak CE i spełnia wymagane przez UE

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI ARCAM SUBWOOFER LOGO

INSTRUKCJA OBSŁUGI ARCAM SUBWOOFER LOGO INSTRUKCJA OBSŁUGI ARCAM SUBWOOFER LOGO INSTRUKCJA BEZPIECZEŃSTWA UWAGA! ABY UNIKNĄĆ RYZYKA POŻARU LUB PORAŻENIA PRĄDEM NALEŻY CHRONIĆ URZĄDZENIE PRZED DESZCZEM I WYSOKĄ WILGOTNOŚCIĄ Uwaga! Aby nie dopuścić

Bardziej szczegółowo

V600 TV Box Samodzielny tuner TV do monitora VGA / LCD Instrukcja obsługi. Compro Technology, Inc. www.comprousa.com

V600 TV Box Samodzielny tuner TV do monitora VGA / LCD Instrukcja obsługi. Compro Technology, Inc. www.comprousa.com V600 TV Box Samodzielny tuner TV do monitora VGA / LCD Instrukcja obsługi. Compro Technology, Inc. www.comprousa.com 1 Gratulujemy wyboru i zakupu tunera telewizyjnego firmy Compro Inc. Mamy nadzieję,

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi LHD76

Instrukcja obsługi LHD76 Instrukcja obsługi LHD76 1. Wprowadzenie LHD76 jest to urządzenie, które umożliwia konwersję sygnału pobranego z portu USB lub portu karty SD na HDMI. Posiada wyjście HDMI 1080p, umożliwiające podłączenie

Bardziej szczegółowo

Zanim zaczniesz zalecenia dotyczące bezpieczeństwa

Zanim zaczniesz zalecenia dotyczące bezpieczeństwa Power POE Status HDD WAN LAN1 LAN2 LAN3 LAN4 NR7401 Network Video Recorder Zanim zaczniesz zalecenia dotyczące bezpieczeństwa W razie zauważenia dymu lub dziwnego zapachu wydobywającego się z sieciowego

Bardziej szczegółowo

Active Indoor Antenna SRT ANT 12 ECO

Active Indoor Antenna SRT ANT 12 ECO User Manual Mode d emploi Bedienungsanleitung Manuale d uso Manual de uso Bruksanvisning Használati kézikönyv Uživatelský manuál Instrukcja obsługi Uputstvo za upotrebu Руководство пользователя Active

Bardziej szczegółowo

DENVER DFT-507 INSTRUKCJA OBSŁUGI.

DENVER DFT-507 INSTRUKCJA OBSŁUGI. DENVER DFT-507 INSTRUKCJA OBSŁUGI www.denver-electronics.com 1. Zasady bezpieczeństwa obsługi Urządzenie musi być podłączone do podanego napięcia. Przekroczenie dopuszczalnego zakresu napięcia grozi uszkodzeniem

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI 2

INSTRUKCJA OBSŁUGI 2 SM32001 2 3 4 5 SOURCE SLEEP V+ CH+ FAV LIST MENU OK EXIT GUIDE AUDIO EASY FIND EF DISPLAY SIZE TXT TV-RADIO CANCELS UB. PG SUBTITLE REC LIST RECORD TIMESHIFT INDEX 6 7 Ustawienia obrazu Zarządzanie kanałami

Bardziej szczegółowo

Podnośnik elektryczny do telewizorów plazmowych i LCD TS750

Podnośnik elektryczny do telewizorów plazmowych i LCD TS750 Instrukcja instalacji. Elementy wchodzące w skład podnośnika (lista części): Podnośnik elektryczny ( #1 ) Zasilacz ( #2 ) Moduł R.F. ( #3 ) Przełącznik wysuwu góra/dół (up/down) ( #4 ) Pilot zdalnego sterowania

Bardziej szczegółowo

Instrukcja Obsługi HyperMedia Center Spis Treści V1.5

Instrukcja Obsługi HyperMedia Center Spis Treści V1.5 Instrukcja Obsługi HyperMedia Center Spis Treści V1.5 WPROWADZENIE...1 PASEK KONTROLNY ODTWARZACZA...1 PASEK NAWIGACYJNY...2 TV...3 ŹRÓDŁO WEJŚCIOWE...3 LISTA KANAŁÓW...3 PROGRAMOWANIE...3 USTAWIENIA...5

Bardziej szczegółowo

Kamera endoskopowa SC-610. Instrukcja użytkowania

Kamera endoskopowa SC-610. Instrukcja użytkowania Kamera endoskopowa SC-610 Instrukcja użytkowania Dziękujemy za wybranie naszego produktu. Dla zapewnienia prawidłowego działania kamery prosimy o zapoznanie się z informacjami zawartymi w instrukcji i

Bardziej szczegółowo

BeoLab 12. BeoLab 12 2 BeoLab 12 3

BeoLab 12. BeoLab 12 2 BeoLab 12 3 BeoLab 12 BeoLab 12 2 BeoLab 12 3 Producent zastrzega sobie prawo do zmiany bez powiadomienia danych technicznych urządzenia, sposobu jego obsługi oraz dostępnych w nim funkcji. Wersja 1.0 1201 Codzienne

Bardziej szczegółowo

Przed rozpoczęciem pracy należy sprawdzić napięcie robocze, które wynosi 90~250 V AC 50/60 Hz.

Przed rozpoczęciem pracy należy sprawdzić napięcie robocze, które wynosi 90~250 V AC 50/60 Hz. Spis treści 1. Przedstawienie produktu Funkcje ogólne 2. Opis produktu Panel przedni Panel tylni Pilot zdalnego sterowania 3. Instalacja 3.1. Ustawienia anteny 3.1.1. Ustawienia dla anteny satelity 3.1.2.

Bardziej szczegółowo

Ramka cyfrowa Hama Premium. Instrukcja obsługi. www.conrad.pl. Nr produktu: 954648. Strona 1 z 11

Ramka cyfrowa Hama Premium. Instrukcja obsługi. www.conrad.pl. Nr produktu: 954648. Strona 1 z 11 Ramka cyfrowa Hama Premium Instrukcja obsługi Nr produktu: 954648 Strona 1 z 11 Dystrybucja Conrad Electronic Sp. z o.o., ul. Kniaźnina 12, 31-637 Kraków, Polska Funkcje pilota Przycisk ON włączanie/wyłączanie

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Przegląd bramofonu SAFE

Rozdział 1. Przegląd bramofonu SAFE Spis treści INSTRUKCJA OBSŁUGI SPIS TREŚCI ROZDZIAŁ 1. PRZEGLĄD BRAMOFONU SAFE... 2 1.1 OPIS... 2 1.2. FUNKCJE... 2 1.3. WYMAGANIA SYSTEMOWE... 2 1.4. ROZPOCZĘCIE UŻYTKOWANIA... 3 ROZDZIAŁ2. DZIAŁANIE

Bardziej szczegółowo

Długopis z ukrytą kamerą cyfrową HD

Długopis z ukrytą kamerą cyfrową HD Długopis z ukrytą kamerą cyfrową HD Instrukcja obsługi Nr produktu: 956256 Strona 1 z 5 1. Szczegóły produktu Nr Nazwa Opis 1 Przycisk obsługi Jest to wielofunkcyjny przycisk, którego funkcje zależą od

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi. Czujnik magnetyczny okablowanie SIM-0001/0002. Ważne Zalecenia Dotyczące Bezpieczeństwa

Instrukcja obsługi. Czujnik magnetyczny okablowanie SIM-0001/0002. Ważne Zalecenia Dotyczące Bezpieczeństwa Instrukcja obsługi magnetyczny okablowanie SIM-0001/0002 Ważne Zalecenia Dotyczące Bezpieczeństwa 1. Należy przeczytać poniższe zalecenia. 2. Należy zachować je do wglądu. 3. Należy przeczytać wszystkie

Bardziej szczegółowo

DBH-555 INSTRUKCJA OBSŁUGI

DBH-555 INSTRUKCJA OBSŁUGI Odbiornik cyfrowej telewizji naziemnej DVB-T HD DBH-555 INSTRUKCJA OBSŁUGI Podstawowe zasady bezpieczeństwa 1) Przeczytaj uważnie tą instrukcję. 2) Należy przestrzegać wszystkich ostrzeżeń i postępować

Bardziej szczegółowo

Uniwersalny zasilacz z wbudowaną kamerą HD

Uniwersalny zasilacz z wbudowaną kamerą HD Uniwersalny zasilacz z wbudowaną kamerą HD Szanowny Kliencie, Dziękujemy za zakup zasilacza z wbudowaną kamerą HD. Poprzez zasilacz z odpowiednimi adapterami można ładować różne urządzenia elektroniczne.

Bardziej szczegółowo

T2210HD/T2210HDA Szerokoekranowy monitor LCD 21,5 Podręcznik użytkownika

T2210HD/T2210HDA Szerokoekranowy monitor LCD 21,5 Podręcznik użytkownika T2210HD/T2210HDA Szerokoekranowy monitor LCD 21,5 Podręcznik użytkownika Spis treści Zawartość opakowania... 3 Instalowanie... 4 Przyłączanie monitora do komputera PC... 4 Regulowanie ustawień monitora...

Bardziej szczegółowo

CONCEPTRONIC. Instrukcja Szybkiej Instalacji

CONCEPTRONIC. Instrukcja Szybkiej Instalacji CONCEPTRONIC Tuner TV DVB-T USB CTVDIGUSB2, CTVDIGDUAL Instrukcja Szybkiej Instalacji Produkt posiada 5-letnią gwarancję Dane kontaktowe serwisu: Email: serwis@impakt.com.pl Dystrybutor: Impakt Sp. z o.o.,

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi. Monitor serwisowy MS-35P

Instrukcja obsługi. Monitor serwisowy MS-35P Instrukcja obsługi Monitor serwisowy MS-35P Przed uruchomieniem urządzenia przeczytaj uważnie poniższą instrukcję. Dane techniczne oraz treść poniższej instrukcji mogą ulec zmianie bez uprzedzenia. Odbiornik

Bardziej szczegółowo

Wyszukiwanie programów

Wyszukiwanie programów Wyszukiwanie programów A następnie ikonę wyszukiwanie programów Wybierz SZYBKIE WYSZUKIWANIE PROGRAMÓW Sprawdź poziom i jakość sygnału. Jeśli wskaźniki mają kolor zielony, rozpocznij aktualizację listy

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI URZĄDZEŃ ANDROID BOX MINIX

INSTRUKCJA OBSŁUGI URZĄDZEŃ ANDROID BOX MINIX INSTRUKCJA OBSŁUGI URZĄDZEŃ ANDROID BOX MINIX 1 Spis treści Spis treści...2 1. Zawartość opakowania...3 2. Opis urządzenia...3 3. Funkcje...4 4. Oprogramowanie i konta...5 5. Pierwsze uruchomienie...5

Bardziej szczegółowo

SYMBOLE DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA

SYMBOLE DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA Podręcznik instalacji Kolorowy monitor LCD SYMBOLE DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA W tym podręczniku są używane przedstawione poniżej symbole dotyczące bezpieczeństwa. Oznaczają one krytyczne informacje. Należy

Bardziej szczegółowo

11. Używaj jedynie akcesoriów/dodatków określonych przez producenta.

11. Używaj jedynie akcesoriów/dodatków określonych przez producenta. Przenośne radio Sangean PR- D4 Instrukcja obsługi Nr produktu: 340824 WAŻNE ŚRODKI BEZPIECZEŃSTWA 1. Przeczytaj niniejszą instrukcję obsługi. 2. Zatrzymaj instrukcję obsługi na przyszłość. 3. Przestrzegaj

Bardziej szczegółowo

PRZENOŚNY GŁOŚNIK BLUETOOTH SUPER BASS

PRZENOŚNY GŁOŚNIK BLUETOOTH SUPER BASS PRZENOŚNY GŁOŚNIK BLUETOOTH SUPER BASS Instrukcja obsługi DA-10287 Dziękujemy za zakup przenośnego głośnika Bluetooth Super Bass DIGITUS DA-10287! Niniejsza instrukcja obsługi pomoże i ułatwi użytkowanie

Bardziej szczegółowo

STX. Advanced Audio Technology. Instrukcja obsługi: Korektora Graficznego: STX EQ-215 STX EQ-231 STX STX

STX. Advanced Audio Technology. Instrukcja obsługi: Korektora Graficznego: STX EQ-215 STX EQ-231 STX STX STX Advanced Audio Technology Instrukcja obsługi: Korektora Graficznego: STX STX EQ-215 STX STX EQ-231 Dziękujemy za zakup produktów naszej firmy. Informacja zawarte w poniższej instrukcji obsługi mogą

Bardziej szczegółowo

W przypadku pojawienia się pytań, nasz zespół pozostaje do Państwa dyspozycji. Zapraszamy do kontaktu.

W przypadku pojawienia się pytań, nasz zespół pozostaje do Państwa dyspozycji. Zapraszamy do kontaktu. W przypadku pojawienia się pytań, nasz zespół pozostaje do Państwa dyspozycji. Zapraszamy do kontaktu. Biuro Obsługi Klienta w Knurowie ul. Szpitalna 8, pok. 101 44190 Knurów tel.: 32 302 06 06 Biuro Obsługi

Bardziej szczegółowo

Rejestrator jazdy DVR MDV-2700.VGA firmy Somikon z uchwytem na nawigację

Rejestrator jazdy DVR MDV-2700.VGA firmy Somikon z uchwytem na nawigację Rejestrator jazdy DVR MDV-2700.VGA firmy Somikon z uchwytem na nawigację Szanowny Kliencie, dziękujemy za zakup rejestratora z uchwytem na nawigację. Z tą kamerą nagrasz wszystko, co dzieje się na drodze.

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI ODBIORNIKA NAZIEMNEJ TELEWIZJI CYFROWEJ

INSTRUKCJA OBSŁUGI ODBIORNIKA NAZIEMNEJ TELEWIZJI CYFROWEJ INSTRUKCJA OBSŁUGI ODBIORNIKA NAZIEMNEJ TELEWIZJI CYFROWEJ Prosimy zapoznać się z niniejszą instrukcją przed rozpoczęciem użytkowania odbiornika. 1 SPIS TREŚCI ZASADY BEZPIECZEŃSTWA WPROWADZENIE Panel

Bardziej szczegółowo

Symbol trójkąta z wykrzyknikiem widnieje obok szczególnie ważnych wskazówek i instrukcji dotyczących produktu.

Symbol trójkąta z wykrzyknikiem widnieje obok szczególnie ważnych wskazówek i instrukcji dotyczących produktu. Art. Nr 34 06 40 Roadstar LCD www.conrad.pl OSTRZEŻENIA Symbol trójkąta z wykrzyknikiem widnieje obok szczególnie ważnych wskazówek i instrukcji dotyczących produktu. Symbol trójkąta ze znakiem błyskawicy

Bardziej szczegółowo

Arion ARC-1011YR Instrukcja obsługi

Arion ARC-1011YR Instrukcja obsługi Arion ARC-1011YR Instrukcja obsługi inea.pl 61 226 66 66 SPIS TREŚCI 1. Zasady bezpieczeństwa................................ 1 2. Zalecenia eksploatacyjne............................... 1 3. Dekoder........................................

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1: Wprowadzenie

Rozdział 1: Wprowadzenie Rozdział 1: Wprowadzenie 1.1 Zawartość opakowania Odbierając urządzenie TVGo A03, proszę się upewnić, że następujące pozycje znajdują się w opakowaniu USB TV Super Mini. TVGo A03 Płyta CD ze sterownikiem

Bardziej szczegółowo

OV-TN-03 INSTRUKCJA OBSŁUGI. USB Hybrid TV

OV-TN-03 INSTRUKCJA OBSŁUGI. USB Hybrid TV OV-TN-03 INSTRUKCJA OBSŁUGI USB Hybrid TV 1 USB Hybrid TV 1. Wprowadzenie Tuner USB Hybrid TV jest w pełni kompatybilny z komputera PC i laptopem. Urządzenie małych rozmiarów z interfejsem USB 2.0 o wysokiej

Bardziej szczegółowo

Uzupełnienie AvMap Geosat 5 BLU / Geosat 5 GT Przenośne urządzenie do nawigacji satelitarnej. Spis treści

Uzupełnienie AvMap Geosat 5 BLU / Geosat 5 GT Przenośne urządzenie do nawigacji satelitarnej. Spis treści Uzupełnienie AvMap Geosat 5 BLU / Geosat 5 GT Przenośne urządzenie do nawigacji satelitarnej Spis treści I. Uzupełnienie danych technicznych Geosat 5 BLU I.I Dane techniczne I.II Zawartość opakowania I.III

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi. Warunki eksploatacji. Zebra PDP 3M Wirtualne przejście dla pieszych

Instrukcja obsługi. Warunki eksploatacji. Zebra PDP 3M Wirtualne przejście dla pieszych Instrukcja obsługi Warunki eksploatacji Wirtualne przejście dla pieszych Ogólne warunki eksploatacji Symulatora 1. Przed rozpoczęciem eksploatacji symulatora prosimy o dokładne zapoznanie się z Instrukcją

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI. Satlan Sp. z o.o. Ul. Ostrowskiego Wrocław Tel Fax

INSTRUKCJA OBSŁUGI. Satlan Sp. z o.o. Ul. Ostrowskiego Wrocław Tel Fax INSTRUKCJA OBSŁUGI Satlan Sp. z o.o. Ul. Ostrowskiego 30 53 238 Wrocław Tel. +48 71 79 00 653 Fax. +48 71 78 32 935 Instrukcja obsługi VIP1910/VIP1920 Załączone elementy W pudełku powinny znajdować się

Bardziej szczegółowo

BeoLab 11. Instrukcja obsługi

BeoLab 11. Instrukcja obsługi BeoLab 11 Instrukcja obsługi OSTRZEŻENIE: Aby zmniejszyć ryzyko pożaru lub porażenia prądem elektrycznym, nie wolno wystawiać urządzenia na działanie deszczu lub wilgoci. Nie należy narażać urządzenia

Bardziej szczegółowo

PS400. Cyfrowy Wizualizator. Krótki przewodnik

PS400. Cyfrowy Wizualizator. Krótki przewodnik PS400 Cyfrowy Wizualizator Krótki przewodnik Polski - 1 1. Zawartość zestawu Jednostka główna Krótki przewodnik Podręcznik użytkownika Karta Kabel zasilania Kabel USB Kabel C-Video Kabel VGA 2. Charakterystyka

Bardziej szczegółowo

Nagrywarka DVD/VHS COMBO HDMI Skrócona instrukcja obsługi.

Nagrywarka DVD/VHS COMBO HDMI Skrócona instrukcja obsługi. Nagrywarka DVD/VHS COMBO HDMI Skrócona instrukcja obsługi. I. Opis przycisków, gniazd wejść i wyjść urządzenia. Rys 1. 1. Włącznik / Wyłącznik 2. Komora kasety VHS 3. Tacka nagrywarki DVD 4. Przycisk EJECT

Bardziej szczegółowo

Orange tv z dekoderem SHD 85 Przewodnik użytkownika

Orange tv z dekoderem SHD 85 Przewodnik użytkownika Orange tv z dekoderem SHD 85 Przewodnik użytkownika 1 14.2 menu główne Menu główne dekodera możesz wywołać z każdego miejsca, naciskając przycisk na pilocie. W menu dostępne są następujące opcje: Orange

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI. Elektroniczna niania Nr produktu 260059

INSTRUKCJA OBSŁUGI. Elektroniczna niania Nr produktu 260059 INSTRUKCJA OBSŁUGI Elektroniczna niania Nr produktu 260059 Układ rodzica 1 Dioda LED ustawiania głośności 3 ZIELONE i 2 CZERWONE diody LED wskazują natężenie dźwięków w pokoju dziecka w zależności od głośności

Bardziej szczegółowo

CXA60/80 WZMACNIACZ ZINTEGROWANY

CXA60/80 WZMACNIACZ ZINTEGROWANY CXA60/80 WZMACNIACZ ZINTEGROWANY Spis treści Pilot zdalnego sterowania Pilot zdalnego sterowania... 2 Elementy sterowania na panelu przednim... 3 Złącza na panelu tylnym... 3 Złącza... 4 Menu konfiguracji...

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi www.facebook.com/denverelectronics

Instrukcja obsługi www.facebook.com/denverelectronics Instrukcja obsługi www.facebook.com/denverelectronics Wygląd i opis funkcji 1. 6. 11. 16. Klawisz menu Wyjściowe złącze sygnału TV Soczewki Głośnik 2. 7. 12. 17. Klawisz w górę. 3 Klawisz w dół 4. Klawisz

Bardziej szczegółowo

Inteligentny robot czyszczący

Inteligentny robot czyszczący Inteligentny robot czyszczący Szanowny Kliencie, dziękujemy za zakup inteligentnego robota czyszczącego. Prosimy o przeczytanie instrukcji i przestrzeganie podanych wskazówek i porad, aby mogli Państwo

Bardziej szczegółowo

Okulary sportowe z wbudowaną kamerą HD, Hyundai X4s Sunnyboy, 1280 x 720 px, czarne

Okulary sportowe z wbudowaną kamerą HD, Hyundai X4s Sunnyboy, 1280 x 720 px, czarne INSTRUKCJA OBSŁUGI Okulary sportowe z wbudowaną kamerą HD, Hyundai X4s Sunnyboy, 1280 x 720 px, czarne Nr produktu 956428 Strona 1 z 5 1. Przegląd 1: Kamera 2: Przycisk operacyjny ON/OFF 3: Przycisk trybu

Bardziej szczegółowo

Mini stacja MP3 (4w1) MPS-550.cube

Mini stacja MP3 (4w1) MPS-550.cube Mini stacja MP3 (4w1) MPS-550.cube Szanowny Kliencie, dziękujemy za zakup mini stacji MP3 z radiem UKF, zegarem i alarmem. Prosimy o przeczytanie instrukcji i przestrzeganie podanych wskazówek i porad,

Bardziej szczegółowo

ASUS PW201 Monitor LCD. Przewodnik Szybki Start

ASUS PW201 Monitor LCD. Przewodnik Szybki Start ASUS PW201 Monitor LCD Przewodnik Szybki Start Informacje o bezpieczeństwie Przed ustawieniem monitora, proszę uważnie przeczytać całą dokumentację dołączoną do zestawu. Aby zapobiec zagrożeniu pożarem

Bardziej szczegółowo

Skrócona instrukcja obsługi

Skrócona instrukcja obsługi Skrócona instrukcja obsługi Technologia Led&Laser Modele: XJ-M140/XJ-M145 XJ-M150/XJ-M155 XJ-M240/XJ-M245 XJ-M250/XJ-M255 Spis treści 1. Ogólne informacje o bezpieczeństwie użytkowania... 3 2. Zasady użytkowania...

Bardziej szczegółowo

U-DRIVE DUAL. Instrukcja obsługi. Osobista czarna skrzynka kierowcy z kamerą cofania MT4056

U-DRIVE DUAL. Instrukcja obsługi. Osobista czarna skrzynka kierowcy z kamerą cofania MT4056 U-DRIVE DUAL Osobista czarna skrzynka kierowcy z kamerą cofania MT4056 Instrukcja obsługi PL Ogólne Kamera główna Gniazdo kamery tylnej Gniazdo USB/ ładowarki Gniazdo microsd Obiektyw kamery głównej Mikrofon

Bardziej szczegółowo

"SOUNDBAR" BLUETOOTH Z GŁOŚNIKIEM BASOWYM

SOUNDBAR BLUETOOTH Z GŁOŚNIKIEM BASOWYM "SOUNDBAR" BLUETOOTH Z GŁOŚNIKIEM BASOWYM Przewodnik szybkiej instalacji DA-10294 Dziękujemy za zakup DA-10294 DIGITUS. System ten, specjalnie zaprojektowany do odtwarzania muzyki poprzez Bluetooth z telefonu

Bardziej szczegółowo

Maszyna do baniek mydlanych Eurolite

Maszyna do baniek mydlanych Eurolite INSTRUKCJA OBSŁUGI Maszyna do baniek mydlanych Eurolite Produkt nr: 590796 Strona 1 z 5 WSTĘP Dziękujemy za wybranie produktu EUROLITE Bubble Machine. Przed rozruchem urządzenia, należy upewnić się, że

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI. Wiek: powyżej 8 lat WSTĘP WSKAZÓWKI BEZPIECZEŃSTWA. Model No.: T638

INSTRUKCJA OBSŁUGI. Wiek: powyżej 8 lat WSTĘP WSKAZÓWKI BEZPIECZEŃSTWA. Model No.: T638 Model No.: T638 WSTĘP INSTRUKCJA OBSŁUGI Wiek: powyżej 8 lat Dziękujemy za zakup naszego produktu. Prosimy o dokładne przeczytanie instrukcji obsługi przed rozpoczęciem użytkowania. 1. Wbudowany moduł

Bardziej szczegółowo