24 " WIDESCREEN LED TV

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "24 " WIDESCREEN LED TV"

Transkrypt

1 20 " WIDESCREEN LED TV 24 " WIDESCREEN LED TV MODEL NO.:OPHD20P033T MODEL NO.:OPHD24P033T vhhggo INSTRUKCJA OBSŁUGI Proszę uważnie przeczytać instrukcję przed pierwszym włączeniem telewizora. Zatrzymaj ją w razie późniejszych pytań.

2 OSTRZEŻENIA DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA Jeśli przewód jest uszkodzony, jego naprawą zleć producentowi, autoryzowanemu serwisowi lub wykwalifikowanej osobie w celu uniknięcia zagrożenia. Przewód powinien być zawsze łatwo dostępny. Urządzenie nie powinno być narażone na kapanie lub rozlanie wody lub cieczy. Żadne przedmioty wypełnionye płynami, takie jak wazony nie powinny być umieszczone na produkcie. Otwory wentylacyjne i inne otwory w obudowie są przeznaczone do wentylacji. Nie wolno zakrywać ani blokować tych otworów wentylacyjnych, ponieważ niewystarczająca wentylacja może spowodować przegrzanie i/lub skrócenie czasu użytkowania produktu. Nie należy umieszczać produktu na łóżku, sofie, dywanie ani innej podobnej powierzchni, ponieważ mogłaby ona blokować otwory wentylacyjne. Ten produkt nie jest przeznaczony do wbudowania; nie wolno umieszczać produktu w zamkniętym miejscu, np. szafce na książki, o ile nie zostanie zapewniona odpowiednia wentylacja, zgodna z instrukcjami producenta. Zawsze zapewnij przynajmniej 10 centymetrów wolnego miejsca za wentylatorem Aby uniknąć pożaru, nigdy nie wolno umieszczać żadnych świec ani otwartego ognia na wierzchu lub w pobliżu telewizora. Produkt należy trzymać z dala od takich źródeł ciepła, jak kaloryfery, grzejniki, kuchenki I inne urządzenia wytwarzające ciepło (łącznie ze wzmacniaczami).. Przed przystąpieniem do czyszczenia produktu należy wyjąć kabel zasilający z gniazdka elektrycznego. Do czyszczenia produktu powinno się używać wilgotnej szmatki. Nie wolno używać środków czyszczących w płynie ani w aerozolu Odłącz wtyczkę z gniazdka, gdy telewizor nie jest używany przez dłuższy okres czasu. Uważaj aby żaden obiekt nie spadł na telewizor. Telewizor powinien działać wyłącznie na źródle zasilania, wskazanym na etykiecie informacyjnej. Jeśli nie jesteś pewien jakiego typu zasilanie jest w Twoim domu, skonsultuj się z dostawcą urządzenia lub miejscową elektrownią. Nigdy nie należy podłączać dodatków i/lub sprzętu bez zgody producenta, gdyż może to spowodować zagrożenie pożarem, porażeniem elektrycznym lub innymi obrażeniami ciała. Kable zasilania powinny być ułożone tak, by nie było możliwe nastąpienie na nie, lub przebicie ich przedmiotami na nich ułożonymi lub o nie opartymi, ze zwróceniem szczególnej uwagi na kable przy wtyczce, gniazdkach ściennych oraz miejscach, w których wychodzą z telewizora. GŁÓWNA wtyczka jest używana jak urządzenie rozłączające; urządzenie rozłączające powinno być zawsze gotowe do pracy 3

3 Nie używaj tego produktu w następujących warunkach: - Gdy przewód zasilający lub wtyczka są uszkodzone. - Jeżeli płyn został wylany na produkt. - Jeżeli produkt został wystawiony na działanie deszczu lub wody. - Jeśli urządzenie nie działa, gdy używamy go zgodnie z instrukcją obsługi. - Jeśli urządzenie zostało upuszczone lub uszkodzone w inny sposób.nie wolno samemu serwisować produktu. Zdjęcie osłon może powodować narażenie na wysokie napięcie i inne niebezpieczeństwa. Serwisowanie może przeprowadzać tylko wykwalifikowany pracownik.. Nie należy przeładowywać gniazdek ściennych, czy przedłużaczy, gdyż może to spowodować zagrożenie pożarem, lub porażeniem elektrycznym.. Telewizor jest wyposażony w spolaryzowaną wtyczkę prądu zmiennego (wtyczkę posiadającą jeden styk szerszy, niż inne). Wtyczka ta pasuje do gniazdka ściennego tylko jedną stroną. Jest to zabezpieczenie. Jeśli nie można wsunąć wtyczki do gniazdka, należy spróbować ją obrócić. Jeśli wtyczka nie będzie pasować, należy skontaktować się z elektrykiem w celu wymiany przestarzałego gniazdka. Nie należy samemu modyfikować zabezpieczenia spolaryzowanej wtyczki. Ostrzeżenie, iż urządzenia konstrukcji KLASY I powinny być podłączone go GŁÓWNEGO gniazdka, posiadającego ochronne uziemienie.. OSTROŻNINE- ABY ZMNIEJZYĆ RYZYKO URAZU LUB ZNISZCZENIA SPRZĘTU Ten produkt jest przeznaczony wyłącznie do niekomercyjnego, osobistego użytku jako telewizji. Nie używaj tego produktu do innych celów. Nie należy narażać produktu na gwałtowne wstrząsy, skrajne temperatury lub długie okresy bezpośredniego kontaktu ze światłem słonecznym. Trzymaj produkt z dala od obiektów magnetycznych, silników i transformatorów. Nie stosować na zewnątrz Nie należy używać telewizora w czasie jazdy ; to jest niebezpieczne i jest nielegalne w niektórych państwach. OSTROŻNIE, aby uniknąć wypadku, to urządzenie musi być ustawione prawidłowo na podłodze lub na ścianie zgodnie z instrukcją montażu. Wentylacja nie powinna być utrudniona przez zasłanianie otworów wentylacyjnych takimi przedmiotami jak gazety, obrusy, zasłony itp PRZEZNACZENIE I SPOSÓB KORZYSTANIA Z AKUMULATORA UWAGA : Niebezpieczeństwo wybuchu w przypadku nieprawidłowej wymiany akumulatora czy zamiany na akumulator innego typu Akumulator nie powinien być narażony na działanie wysokich temperatur, takich jak promienie słoneczne, pożar lub podobne. Różne typy akumulatorów, nowe i używane akumulatory nie powinny być mieszane. Akumulator musi być zainstalowany zgodnie z polaryzacją. Jeśli akumulator jest uszkodzony powinien być usunięty z produktu Akumulator musi być usuwany w bezpieczny sposób. Zawsze używaj pojemników zbiorczych przewidzianych (sprawdź u sprzedawcy ), aby chronić środowisko. Trzymaj baterie z dala od dzieci i zwierząt. Tylko dorośli powinni obsługiwać baterie. Nigdy nie należy wrzucać baterii do ognia ani wystawiać ich na działanie ognia lub innych źródeł ciepła. Postępuj zgodnie z instrukcjami dotyczącymi bezpieczeństwa i użytkowania baterii. 4

4 5

5 MONTAŻ TELWIZORA NA ŚCIANIE Mocowanie telewizora na ścianie: 1. Połóż telewizor na twardej powierzchni np. stole ekranem do dołu. Pamiętaj aby wcześniej na stole położyć coś miękkiego w celu uniknięcia zarysowania ekranu. 2. Przy pomocy śrubokręta odkręć nóżki od telewizora. 3. W odpowiednich miejsca umieść wsporniki. 4. Przymocuj telewizor do uchwytu. UWAGA! UCHWYT NIE JEST CZĘŚCIĄ ZESTAWY Aby uniknąć uszkodzenia telewizora: 1. Poproś specjalistę o pomoc przy montażu telewizora na ścianie. Nie ponosimy odpowiedzialności za jakiekolwiek uszkodzenia produktu i obrażeniom ciała, podczas montażu telewizora na własną rękę. 2. Nie montuj telewizora na ścianie, gdy telewizor jest włączony. Może to spowodować obrażenia ciała na skutek porażenia prądem. 6

6 PRZYCISKI I GNIAZDA TV Przyciski na TV: UWAGA! Układ przycisków może różnić się w zależności od modelu telewizora. włącz/ wyłącz telewizor. wybierz źródło sygnału wejdź do menu ustawień strony wybierz następny / poprzedni kanał lub przesunąć w górę / w dół. zwiększ / zmniejsz poziom głośności lub ruch w lewo / prawo Gniazda w TV: Wejście AV - Podłącz urządzenie za pomocą gniazda Audio/Video CI Slot - Czytnik kart CI. Wejście YPbPr - Podłącz urządzenie za pomocą gniazda YPbPr Wejście HDMI - Podłącz urządzenie za pomocą kabla HDMI Wejście TV 1- podłącz antenę satelitarną za pomocą kabla koncentrycznego Wejście VGA - Podłącz komputer lub inne urządzenie z wejściem VGA to tego gniazda Wejście PC AUDIO - Użyj do podłączenia dźwięku, kiedy telewizor jest połączony z komputerem Wyjście na słuchawki - Podłącz słuchawki Wejście USB - Podłącz dysk USB, takie jak pendrive, czy dysk zewnętrzny aby uzyskać dostęp do funkcji multimedialnych telewizora Wejście COAXIAL - Gniazdo do podłączenie zewnętrznego urządzenia audio Wejście SCART - Podłącz urządzeni za pomocą kabla SCART Wejście TV 2 - podłącz antenę naziemną lub sygnał kablowy za pomocą kabla koncentrycznego 7

7 PILOT 8

8 PILOT Instalacja baterii Zainstaluj baterie AAA. Pamiętaj, że + i - zaciski są ustawione zgodnie ze wskazaniami w komorze baterii. Nie wkładaj razem różnych baterie, nie umieszczaj starej baterii z nową. DZIALANIE PILOTA Skieruj pilota z nie więcej jak 6 metrów od telewizora, pod kątem nie większym niż 60 stopnii w stosunku do przedniego panelu. UWAGI: Zasięg działania może się różnić w zależności od jasności w pomieszczeniu. - Nie kieruj jasnego światła na czujnik zdalnego sterowania. - Nie należy umieszczać żadnych przedmiotów pomiędzy pilot a czujnikiem na TV. - Nie używaj jednocześnie pilotów do kilku urządzeń. Może to powodować zakłócenia. 9

9 SCHEMATY POŁĄCZEŃ Z URZĄDZENIAMI ZEWNĘTRZNYMI 10

10 INSTALACJA I PODŁĄCZENIE TV Ustawienie TV Ustaw TV w miejscu do tego przystosowanym. Ważne, żeby było to stabilne podłoże, które się nie złamie. W pobliżu TV powinno być sucho. Unikaj stawiania TV w pobliżu miejsc emitujących wysokie temperatury (np. kaloryfer). Nie blokuj otworów wentylacyjnych TV. Podłączenie anteny i zasilania 1. Podłącz kabel koncentryczny do wejścia antenowego. 2.Podłącz kabel zasilający do gniazda zasilającego, następnie podłącz go do prądu. Włącz TV Naciśnij przycisk POWER. Kontrolka powinna zaświecić się kolorem zielonym. Jeśli TV znajduje się w trybie standby ( kontrolka świeci się na czerwono ) naciśnij przycisk POWER na pilocie. UWAGA: Ilustracje pełnią funkcję poglądową MONTAŻ NÓŻEK DO TV 1. Otwórz karton, delikatnie wyciągnij telewizor i wszystkie akcesoria. Zdejmij folię ochronną. 2. Połóż telewizor na twardej powierzchni np. stole ekranem do dołu. Pamiętaj aby wcześniej na stole położyć coś miękkiego w celu uniknięcia zarysowania ekranu. 3. Zamocuj nóżki w otworach przy pomocy dołączonych śrubek. 4. Montaż nóżek dobiegł końca. UWAGA: Ilustracje pełnią funkcję poglądową 11

11 PIERWSZE URUCHOMIENIE Podłącz kabel koncentryczny do odpowiedniego gniazda i anteny. Wybór języka Przy pomocy przycisków nawigacyjnych wybierz język. Wybierz kraj Przy pomocy przycisków nawigacyjnych wybierz kraj, w którym będziesz korzystał z TV. 12

12 Automatyczne strojenie kanałów Najpierw wyszukaj kanałów satelitarnych (jeśli podłączyłeś antenę satelitarną). Naciśnij przycisk MENU, i strzałkę w lewo aby pominąć automatyczne strojenie kanałów satelitarnych. Następnie wyszukaj kanały telewizji naziemnej (jeśli podłączyłeś antenę naziemną). Naciśnij przycisk MENU, i strzałkę w lewo aby pominąć automatyczne strojenie kanałów naziemnych. 13

13 OPEROWANIE W MENU GŁÓWNYM MENU KANAŁ Naciśnij przycisk MENU aby wyświetlić menu główne. Za pomocą klawiszy nawigacyjnych wybierz KANAŁ w menu głównym. 1. Przy pomocy przycisków góra/dół wybierz opcję, którą chcesz wyregulować 2. Naciśnij przycisk ENTER aby wejść w podmenu. 3. Po wyregulowaniu danej opcji, potwierdź i zapisz działania przyciskiem menu. Powrócisz do poprzedniego menu. Automatyczne wyszukiwanie Naciśnij przycisk góra/dół by wybrać Automatyczne wyszukiwanie. Następnie naciśnij ENTER aby wejść w menu. 14

14 Ręczne wyszukiwanie analogowe Aktualny kanał ustaw kanał Color System wybierz system koloru ( dostępne są AUTO, PAL, SECAM) Soround system wybierz system dźwięku Dostrajanie wyreguluj częstotliwość kanału, którego szukasz Szukanie uruchom wyszukiwanie kanału 15

15 Ręczne wyszukiwanie DVB-T Za pomocą przycisków góra/dół wybierz Ręczne wyszukiwanie DVB-T. Następnie naciśnij ENTER aby wejść w menu. Za pomocą przycisków lewo/prawo wybierz kanał, następnie naciśnij ENTER aby rozpocząć wyszukiwanie. Edycja programów Za pomocą przycisków góra/dół wybierz Edycja programów. Następnie naciśnij ENTER aby wejść w menu. Przyciski czerwony, żółty, niebieski to przyciski do edytowania programów. Najpierw przy pomocy przycisków góra/dół wyświetl kanał, który chcesz wybrać. Naciśnij przycisk CZERWONY aby usunąć kanał z listy. Naciśnij przycisk ŻÓŁTY aby przenieść program na liście ulubionych kanałów. Naciśnij przycisk NIEBIEKI przeskoczyć wybrany kanał. Naciśnij przycisk FAV aby dodać lub usunąć kanał z listy ulubionych. ( Podczas przełączania kanałów, TV będzie automatycznie pomijał wybrane kanały) 16

16 Lista Za pomocą przycisków góra/dół wybierz Lista. Następnie naciśnij ENTER aby wejść w menu. Kiedy termin jest już zajęty zostanie wyświetlony komunikat ostrzegawczy. Naciśnij przycisk ŻÓŁTY aby wejść do poniższego menu. Informacje o sygnale Za pomocą przycisków góra/dół wybierz Informacja o sygnale. Następnie naciśnij ENTER aby wejść w menu. Ten tryb działa tylko podczas korzystania z telewizji naziemnej. Informacja CI (działa kiedy karta jest włożona) Za pomocą przycisków góra/dół wybierz Informacja CI. Następnie naciśnij ENTER aby wyświetlić informację o CI, jeśli karta jest włożona do adaptera. 17

17 Lista kanałów satelitarnych (działa kiedy za pomocą przycisku SOURCE, zmienisz źródło na satelitę) Automatyczne wyszukiwanie Za pomocą przycisków góra/dół wybierz Automatyczne wyszukiwanie. Następnie naciśnij ENTER aby wejść w menu. Antena satelitarna Za pomocą przycisków góra/dół wybierz Antena satelitarna. Następnie naciśnij ENTER aby wejść w menu. 18

18 MENU OBRAZ Naciśnij przycisk MENU aby wyświetlić menu główne. Za pomocą klawiszy nawigacyjnych wybierz OBRAZ w menu głównym. UWAGA: Opcja 120Hz działa tylko w przypadku UHD. 1. Przy pomocy przycisków góra/dół wybierz opcję, którą chcesz wyregulować 2. Naciśnij przycisk ENTER aby wejść w podmenu. 3. Po wyregulowaniu danej opcji, potwierdź i zapisz działania przyciskiem menu. Powrócisz do poprzedniego menu. Ustawienia obrazu Za pomocą przycisków góra/dół wybierz Ustawienia obrazu. Następnie naciśnij ENTER aby wejść w menu. W tym menu możesz zmienić wartość kontrastu, jasności, koloru, odcienia i ostrości. Parametry te można zmieniać jeśli w Ustawieniach obrazu wybrałem Personalny. PODPOWIEDŹ: Możesz zmienić Ustawienia obrazu szybciej naciskając przycisk P. MODE. Kontrast/Jasność/Kolor/Odcień/Ostrość Za pomocą przycisków góra/dół wybierz jedną z opcji. Następnie za pomocą tych samych przycisków wyreguluj parametry. Kontrast różnica pomiędzy jasnością najciemniejszego i najjaśniejszego punktu Jasność rozjaśnij lub wyciemnij obraz Kolor wyreguluj nasycenie kolorów Odcień działa w trybie kolorów NTSC Ostrość wyreguluj ostrość detali 19

19 Temperatura koloru Zmień ogólny ogólny odcień kolorów. Za pomocą przycisków góra/dół wybierz Temperatura koloru. Następnie naciśnij ENTER aby wejść w menu. Za pomocą przycisków lewo/prawo wybierz temperaturę koloru (dostępne są zimna, normalna, ciepła) Zimny zwiększa barwę niebieską względem białej Normalny normalne barwy Ciepły - zwiększa barwę czerwoną względem białej Redukcja Szumu W celu zmniejszenia szumu i zakłóceń w odbiorze kanałów skorzystaj z tej opcji. Za pomocą przycisków góra/dół wybierz Redukcja Szumu. Następnie naciśnij ENTER aby wejść w menu. Wyłącz wyłącz redukcję szumu Niski wykryj i usuń niewielkie szumy Średni - wykryj i usuń średnie szumy Wysoki - wykryj i usuń znaczące szumy Standard domyślne 120 MHz (dostępne jedynie w TV UHD) HDMI MODE Za pomocą przycisków góra/dół wybierz HDMI MODE. Następnie naciśnij ENTER aby wejść w menu. Za pomocą przycisków lewo/prawo wybierz temperaturę koloru (dostępne są auto, video, PC) 20

20 MENU DŹWIĘK Naciśnij przycisk MENU aby wyświetlić menu główne. Za pomocą klawiszy nawigacyjnych wybierz DŹWIĘK w menu głównym. 1. Przy pomocy przycisków góra/dół wybierz opcję, którą chcesz wyregulować 2. Naciśnij przycisk ENTER aby wejść w podmenu. 3. Po wyregulowaniu danej opcji, potwierdź i zapisz działania przyciskiem menu. Powrócisz do poprzedniego menu. Profil Za pomocą przycisków góra/dół wybierz Profil. Następnie naciśnij ENTER aby wejść w menu. Za pomocą przycisków góra/dół wybierz interesującą cię opcję. Możesz zmienić parametry basu i wysokiego, kiedy w profilu wybrałeś Personalny.. PORADA: Możesz zmienić profil szybciej naciskając przycisk S. MODE. Standard stonowany dźwięk Muzyka zachowuje dźwięk zgodny z oryginalną ścieżką. Zaleca się do słuchania muzyki. Kino wyostrza bass i wysokie tony. Zaleca się do oglądania filmów. Sport wyostrza wokale. Zalecane do oglądania sportu Personalny umożliwia personalizowanie dźwięku Balans Za pomocą przycisków góra/dół wybierz interesującą cię opcję. Za pomocą przycisków lewo/prawo wyreguluj parametr. Automatyczny poziom głośności Za pomocą przycisków góra/dół wybierz interesującą cię opcję. Za pomocą przycisków lewo/prawo wyreguluj parametr. Wyjście cyfrowe Za pomocą przycisków góra/dół wybierz interesującą cię opcję. Za pomocą przycisków lewo/prawo wybierz OFF/PCM/AUTO Przełącznik Za pomocą przycisków góra/dół wybierz interesującą cię opcję. Za pomocą przycisków lewo/prawo wyreguluj parametr. UWAGA: Balans Za pomocą tego parametru można również wyregulować głośniki zewnętrzne. Automatyczny poziom głośności Ten parametr pozwala zredukować różnicę w głośności kanału i programu 21

21 MENU CZAS Naciśnij przycisk MENU aby wyświetlić menu główne. Za pomocą klawiszy nawigacyjnych wybierz CZAS w menu głównym. 1. Przy pomocy przycisków góra/dół wybierz opcję, którą chcesz wyregulować 2. Naciśnij przycisk ENTER aby wejść w podmenu. 3. Po wyregulowaniu danej opcji, potwierdź i zapisz działania przyciskiem menu. Powrócisz do poprzedniego menu. Strefa Czasowa Za pomocą przycisków góra/dół wybierz Strefa Czasowa. Następnie naciśnij ENTER aby wejść w menu. Za pomocą przycisków nawigacyjnych wybierz strefę czasową. Sleep timer Za pomocą przycisków góra/dół wybierz Sleep timer. Następnie naciśnij ENTER aby wejść w menu. Za pomocą przycisków góra/dół wybierz interesującą cię opcję (dostępne są off, 10 min, 20 min, 30 min, 60 min, 90 min, 120 min, 180 min, 240 min) 22

22 Auto Standby Za pomocą przycisków góra/dół wybierz Auto Standby. Następnie naciśnij ENTER aby wejść w menu. Za pomocą przycisków góra/dół wybierz interesującą cię opcję. PODMOWIEDŹ: Pilot nie działa w trybie standby (poza przyciskiem POWER). Jeśli nie będziesz używał pilota TV wyłączy się automatycznie. Timer OSD Za pomocą przycisków góra/dół wybierz Auto Standby. Następnie naciśnij ENTER aby wejść w menu. Za pomocą przycisków góra/dół wybierz interesującą cię opcję. 23

23 MENU BLOKADA Naciśnij przycisk MENU aby wyświetlić menu główne. Za pomocą klawiszy nawigacyjnych wybierz BLOKADA w menu głównym. 1. Przy pomocy przycisków góra/dół wybierz opcję, którą chcesz wyregulować 2. Naciśnij przycisk ENTER aby wejść w podmenu. 3. Po wyregulowaniu danej opcji, potwierdź i zapisz działania przyciskiem menu. Powrócisz do poprzedniego menu. Blokada systemowa Za pomocą przycisków góra/dół wybierz Auto Blokada systemowa. Następnie naciśnij ENTER aby wykorzystać jedną z 3 możliwości. Domyślne hasło to Jeśli zapomniałeś ustalonego hasła, skontaktuj się z producentem lub najbliższym punktem sprzedaży. Ustaw hasło Za pomocą przycisków góra/dół wybierz Ustaw hasło. Następnie naciśnij ENTER aby ustawić nowe hasło. 24

24 Blokuj program Za pomocą przycisków góra/dół wybierz Blokuj program. Następnie naciśnij ENTER aby wejść w menu. Naciśnij przycisk ZIELONY aby zablokować lub odblokować kanał. Blokada dla dzieci Za pomocą przycisków góra/dół wybierz Blokada dla dzieci. Następnie naciśnij ENTER i wybierz wiek swoich dzieci. Blokada przycisków Za pomocą przycisków góra/dół wybierz Blokada przycisków. Następnie przy pomocy przycisków lewo/prawo wybierz włącz/wyłącz. Kiedy wybierzesz włącz przyciski zostaną zablokowane. 25

25 Moduł hotelowy 1. Przy pomocy przycisków góra/dół wybierz opcję, którą chcesz wyregulować 2. Naciśnij przycisk ENTER aby wejść w podmenu. 3. Po wyregulowaniu danej opcji, potwierdź i zapisz działania przyciskiem menu. Powrócisz do poprzedniego menu. Moduł hotelowy Za pomocą przycisków góra/dół wybierz Blokada przycisków. Następnie przy pomocy przycisków lewo/prawo wybierz włącz/wyłącz. Blokada źródła Za pomocą przycisków góra/dół wybierz Blokuj program. Następnie naciśnij ENTER aby wejść w menu. Domyślne źródło Za pomocą przycisków góra/dół wybierz Blokuj program. Następnie naciśnij ENTER aby wejść w menu. Domyślny program Za pomocą przycisków góra/dół wybierz Domyślny program. Następnie przy pomocy przycisków lewo/prawo wybierz wyreguluj parametr. Ta opcja jest dostępna, kiedy domyślnym sygnałem, jest TV. Maksymalna głośność Za pomocą przycisków góra/dół wybierz Maksymalna głośność. Następnie przy pomocy przycisków lewo/prawo wyreguluj parametr. Wyczyść opcje Za pomocą przycisków góra/dół wybierz Wyczyść opcje. Następnie naciśnij ENTER, w ten sposób wyczyścisz wcześniej ustawione parametry. 26

26 KONFIGURACJA Naciśnij przycisk MENU aby wyświetlić menu główne. Za pomocą klawiszy nawigacyjnych wybierz KONFIGURACJAw menu głównym. 1. Przy pomocy przycisków góra/dół wybierz opcję, którą chcesz wyregulować 2. Naciśnij przycisk ENTER aby wejść w podmenu. 3. Po wyregulowaniu danej opcji, potwierdź i zapisz działania przyciskiem menu. Powrócisz do poprzedniego menu. Język OSD Wybierz język menu. Domyślnym językiem jest angielski. Za pomocą przycisków nawigacyjnych wybierz język menu. Język telegazety Za pomocą przycisków góra/dół wybierz Język telegazety. Następnie naciśnij ENTER aby wejść w menu. 27

27 Język dźwięku Za pomocą przycisków góra/dół wybierz Język dźwięku. Następnie naciśnij ENTER aby wejść w menu. Za pomocą przycisków nawigacyjnych wybierz język dźwięku. Język podstekstów Za pomocą przycisków góra/dół wybierz Język podstekstów. Następnie naciśnij ENTER aby wejść w menu. Za pomocą przycisków nawigacyjnych wybierz Język podstekstów. Pomoc dla niesłyszących Za pomocą przycisków góra/dół wybierz Pomoc dla niesłyszących. Następnie naciśnij ENTER aby włączyć lub wyłączyć. System plików PVR Za pomocą przycisków góra/dół wybierz System plików PVR. Następnie naciśnij ENTER aby wejść w menu. Za pomocą przycisków góra/dół wybierz Sprawdzanie systemu... Następnie naciśnij ENTER aby sprawdzić szybkość urządzenia połączonego za pomocą gniazda USB. 28

28 Pomiar stron Za pomocą przycisków góra/dół wybierz Pomiar stronnastępnie naciśnij ENTER aby wejść w menu. Za pomocą przycisków góra/dół wybierz pomiar stron (dostępne są: auto, 4:3, 16:9, Zoom1, Zoom2) Ekran niebieski Za pomocą przycisków góra/dół wybierz Ekran niebieski. Następnie naciśnij ENTER aby włączyć lub wyłączyć. Pierwsza instalacja Za pomocą przycisków góra/dół wybierz Język dźwięku. Następnie naciśnij ENTER aby wejść w menu. Ustawienia fabryczne Za pomocą przycisków góra/dół wybierz Język dźwięku. Następnie naciśnij ENTER aby wejść w menu. Aktualizacja oprogramowania (USB) Za pomocą przycisków góra/dół wybierz Aktualizacja oprogramowania (USB). Najpierw podłącz urządzenie do gniazda USB. Następnie naciśnij ENTER aby uruchomić aktualizację oprogramowania. 29

29 MEDIA UWAGA: Aby uzyskać dostęp do menu MEDIA, trzeba najpierw podłączyć urządzenie magazynujące przez gniazdo USB. Następnie proszę nacisnąć przycisk SOURCE i wybrać MEDIA i nacisnąć ENTER. Za pomocą przycisków lewo/prawo poruszaj się po menu MEDIA. Następnie zaznacz interesujące cię podmenu i naciśnij ENTER. 30

30 MENU FOTO Za pomocą przycisków lewo/prawo wybierz FOTO w menu MEDIA. Następnie naciśnij ENTER aby wejść w menu. Naciśnij EXIT aby opuścić to podmenu i menu w ogóle. Za pomocą przycisków lewo/prawo wybierz plik, który chcesz otworzyć. Następnie naciśnij ENTER aby otworzyć plik. 31

31 MENU MUZYKA Za pomocą przycisków lewo/prawo wybierz MUZYKA w menu MEDIA. Następnie naciśnij ENTER aby wejść w menu. Naciśnij EXIT aby opuścić to podmenu i menu w ogóle. Za pomocą przycisków lewo/prawo wybierz plik, który chcesz otworzyć. Następnie naciśnij ENTER aby otworzyć plik. Za pomocą przycisków lewo/prawo aby wybrać opcję powrotu do poprzedniego 32

32 MENU FILM Za pomocą przycisków lewo/prawo wybierz FILM w menu MEDIA. Następnie naciśnij ENTER aby wejść w menu. Naciśnij EXIT aby opuścić to podmenu i menu w ogóle. Za pomocą przycisków do odtwarzania włącz/wyłącz, pauzuj i przewijaj film. Za pomocą przycisków lewo/prawo wybierz plik, który chcesz otworzyć. Następnie naciśnij ENTER aby otworzyć plik. Za pomocą przycisków lewo/prawo aby wybrać opcję powrotu do poprzedniego menu. 33

33 MENU TEKSTU Za pomocą przycisków lewo/prawo wybierz TEKST w menu MEDIA. Następnie naciśnij ENTER aby wejść w menu. Naciśnij EXIT aby opuścić to podmenu i menu w ogóle. Za pomocą przycisków lewo/prawo wybierz plik, który chcesz otworzyć. Następnie naciśnij ENTER aby otworzyć plik. Za pomocą przycisków lewo/prawo aby wybrać opcję powrotu do poprzedniego menu. 34

34 ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW 35

35 SPECYFIKACJA /24 cale :1 8ms 5 SECAM 5 T/T2/C(44MHz-862MHz) S2(950MHz-2150MHz) 75Ω 0"LED TV inches MPEG MPEG-1 Layer 1/2,MPEG-2 Layer 2 VB-S2 PSK,8PSK COFDM QPSK,16QAM,64QAM,256QAM DVB-C 16QAM,32QAM,64QAM,128QAM,256QAM D 36W Ta instrukcja ma character informacyjny. Specyfikacje podlegają aktualizacji bez uprzedniego powiadomienia. 36 Q

Przenośny odtwarzacz DVD. 1. Widok z przodu

Przenośny odtwarzacz DVD. 1. Widok z przodu Przenośny odtwarzacz DVD 1. Widok z przodu 1. Wyświetlacz LCD 2. Przycisk LCD 3. Przycisk SETUP 4. Przycisk MODE 5. Przycisk MENU 6. Przycisk PAUSE/UP 7. Przycisk F.FWD/RIGHT 8. Przycisk PLAY/SEL. 9. Przycisk

Bardziej szczegółowo

Radio przenośne Denver DAB-33,

Radio przenośne Denver DAB-33, INSTRUKCJA OBSŁUGI Nr produktu 001379815 Radio przenośne Denver DAB-33, 12216410 Strona 1 z 7 DENVER DAB-33 Instrukcje bezpieczeństwa Aby osiągnąć największa przyjemność i wydajność oraz w celu zapoznania

Bardziej szczegółowo

TUNER DVB-T PRZEWODNIK UŻYTKOWNIKA

TUNER DVB-T PRZEWODNIK UŻYTKOWNIKA TUNER DVB-T PRZEWODNIK UŻYTKOWNIKA Tuner DVB-T umożliwia odbiór cyfrowej telewizji naziemnej w standardach MPEG2- i MPEG-4. Możliwość odbioru zależna jest od warunków odległości od nadajnika, jego mocy

Bardziej szczegółowo

Avtek TouchScreen 55

Avtek TouchScreen 55 Avtek TouchScreen 55 Monitor interaktywny LED Instrukcja użytkowania Najnowszą wersję instrukcji można zawsze znaleźć na stronie http://avtek.eu Spis treści Montaż monitora... 3 Podstawowa obsługa... 6

Bardziej szczegółowo

Komplet do nadawania i odbioru obrazu video drogą radiową. Instrukcja obsługi

Komplet do nadawania i odbioru obrazu video drogą radiową. Instrukcja obsługi Komplet do nadawania i odbioru obrazu video drogą radiową. Instrukcja obsługi. 35 03 13 Przed podłączeniem urządzenia zapoznaj się z instrukcją obsługi. Nadajnik Odbiornik I. Zastosowanie. Zestaw do bezprzewodowego

Bardziej szczegółowo

Projektor LED UC46. Wprowadzenie. Spis treści. Instalacja Obsługa Użytkowanie. 1. Informacje i ostrzeżenia

Projektor LED UC46. Wprowadzenie. Spis treści. Instalacja Obsługa Użytkowanie. 1. Informacje i ostrzeżenia Projektor LED Instalacja Obsługa Użytkowanie Wprowadzenie Spis treści 1. Informacje i ostrzeżenia Dziękujemy za zakup projektora! Po przeczytaniu poniższej treści będziesz wiedział jak prawidłowo użytkować

Bardziej szczegółowo

Antena DVB-T Goobay INSTRUKCJA OBSŁUGI. Nr produktu 944071. www.conrad.pl. Strona 1 z 6

Antena DVB-T Goobay INSTRUKCJA OBSŁUGI. Nr produktu 944071. www.conrad.pl. Strona 1 z 6 INSTRUKCJA OBSŁUGI Antena DVB-T Goobay Nr produktu 944071 Strona 1 z 6 Opis i funkcje Produkt ten jest anteną DVB-T, posiada zasilanie odbioru cyfrowej telewizji naziemnej HD/SD. Antena posiada niskoszumowy

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi. Monitor CCTV 17" z szybą antyrefleksyjną

Instrukcja obsługi. Monitor CCTV 17 z szybą antyrefleksyjną Instrukcja obsługi Monitor CCTV 17" z szybą antyrefleksyjną Dziękujemy za wybór naszego monitora. Proszę sprawdź, czy wszystkie akcesoria są w komplecie, gdy będziesz otwierać opakowanie. Zanim podłączysz

Bardziej szczegółowo

USER INSTRUCTION MANUAL ACR RADIOBUDZIK INSTRUKCJA OBSŁUGI (Przeczytaj zanim rozpoczniesz użytkowanie)

USER INSTRUCTION MANUAL ACR RADIOBUDZIK INSTRUKCJA OBSŁUGI (Przeczytaj zanim rozpoczniesz użytkowanie) ACR-3280 RADIOBUDZIK INSTRUKCJA OBSŁUGI (Przeczytaj zanim rozpoczniesz użytkowanie) 1 OPIS DZIAŁANIA 1. ON/OFF: włączenie/wyłączenie lub zmiana trybu FM/AM 2. SET: ustawienie zegara M+: programowanie stacji

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI MIERNIKA TM-600

INSTRUKCJA OBSŁUGI MIERNIKA TM-600 INSTRUKCJA OBSŁUGI MIERNIKA TM-600 1. Przyciski i wskaźniki... 2 2. Jak dokonywać pomiarów?... 3 3. Pomiar kanałów... 3 4. Menu Główna... 4 5. Autoscan... 4 6. Analizator Widma... 5 7. Zakres... 5 8. Lista

Bardziej szczegółowo

Niania elektroniczna Motorola Babyphone

Niania elektroniczna Motorola Babyphone INSTRUKCJA OBSŁUGI Niania elektroniczna Motorola Babyphone Nr produktu 260051 Strona 1 z 8 1. Zakres dostawy: 1 x Jednostka rodzica 1 x Jednostka dziecka 2 x akumulator AAA dla jednostki rodzica 1 x zasilacz

Bardziej szczegółowo

Profesjonalny monitor CCTV INSTRUKCJA OBSŁUGI LA19DA0N-D / LA22DA0N-D

Profesjonalny monitor CCTV INSTRUKCJA OBSŁUGI LA19DA0N-D / LA22DA0N-D Profesjonalny monitor CCTV INSTRUKCJA OBSŁUGI LA19DA0N-D / LA22DA0N-D OSTRZEŻENIA 1. Proszę nie otwierać obudowy urządzenia ani nie dokonywać naprawy na własną rękę. W razie problemu skontaktuj się ze

Bardziej szczegółowo

Cyfrowa ramka na zdjęcia

Cyfrowa ramka na zdjęcia DENVER DPF 741 Instrukcja użytkownika Cyfrowa ramka na zdjęcia OSTRZEŻENIE Kabel zasilania/urządzenie rozłączające powinny pozostać w gotowości do pracy/rozłączenia. 1 Wprowadzenie Gratulujemy zakupu cyfrowej

Bardziej szczegółowo

Głośniki bezprzewodowe, Hama FL-976, 2- drożne, zasięg do 100 m, Bass Boost

Głośniki bezprzewodowe, Hama FL-976, 2- drożne, zasięg do 100 m, Bass Boost INSTRUKCJA OBSŁUGI Nr produktu 000346386 Głośniki bezprzewodowe, Hama FL-976, 2- drożne, zasięg do 100 m, Bass Boost Strona 1 z 6 Ten bezprzewodowy system głośników stereo wykorzystuje najnowszą technologię

Bardziej szczegółowo

NAGRZEWNICA ELEKTRYCZNA (400V) Instrukcja obsługi

NAGRZEWNICA ELEKTRYCZNA (400V) Instrukcja obsługi NAGRZEWNICA ELEKTRYCZNA (400V) Instrukcja obsługi EL 9/ 15 / 22 Przed pierwszym uruchomieniem należy uważnie przeczytać instrukcję obsługi. Instrukcja powinna znajdować się w bezpiecznym, łatwo dostępnym

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ 1 Instrukcja obsługi Grand Video Console

ROZDZIAŁ 1 Instrukcja obsługi Grand Video Console ROZDZIAŁ 1 Instrukcja obsługi Grand Video Console 1.1 WSTĘP Przedstawiamy konwerter obrazu wysokiej rozdzielczości z sygnału Video na sygnał VGA (monitor CRT/LCD). Urządzenie pozwala wykorzystać monitor

Bardziej szczegółowo

Model: TV 715 USB. Zagłówkowy monitor samochodowy TFT-LCD Kolor 7' LSCD

Model: TV 715 USB. Zagłówkowy monitor samochodowy TFT-LCD Kolor 7' LSCD Model: TV 715 USB Zagłówkowy monitor samochodowy TFT-LCD Kolor 7' LSCD Dane techniczne: Wideo Audio wideo D / A Converter Określenie poziomu Częstotliwość Dynamiczny SNR Specyfikacja Tryby Dane techniczne

Bardziej szczegółowo

Cyfrowa ramka na zdjęcia

Cyfrowa ramka na zdjęcia DENVER DPF 537 Instrukcja użytkownika Cyfrowa ramka na zdjęcia OSTRZEŻENIE Kabel zasilania/urządzenie rozłączające powinny pozostać w gotowości do pracy/rozłączenia. 1 Wprowadzenie Gratulujemy zakupu cyfrowej

Bardziej szczegółowo

Skrócona instrukcja obsługi

Skrócona instrukcja obsługi Skrócona instrukcja obsługi Akumulatorki Zestaw zawiera Słuchawki HDR 120 II/HDR 119 II Nadajnik TR 120 II/TR 119 II z przewodem audio Zasilacz SA103K-09G/NT9-3A (EU) (tylko na rynek EU) Akumulatorki

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI. Zegar ścienny szpiegowski z kamerą HD OctaCam (PX3788)

INSTRUKCJA OBSŁUGI. Zegar ścienny szpiegowski z kamerą HD OctaCam (PX3788) Zegar ścienny szpiegowski z kamerą HD OctaCam (PX3788) Zawartość zestawu zegar ścienny zasilacz kabel AV pilot zdalnego sterowania z baterią elementy montażowe (kołek i śruba) instrukcja obsługa. INSTRUKCJA

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI MIERNIKA TM-600

INSTRUKCJA OBSŁUGI MIERNIKA TM-600 INSTRUKCJA OBSŁUGI MIERNIKA TM-600 Przyciski i wskaźniki... 2 Pomiar kanałów... 3 Jak dokonywać pomiarów?... 4 Menu Główne... 5 Zakres... 5 Widmo... 6 Nachylenie... 7 Ustawienia... 8 Specyfikacja techniczna:...

Bardziej szczegółowo

Radiobudzik Oregon Scientific

Radiobudzik Oregon Scientific INSTRUKCJA OBSŁUGI Radiobudzik Oregon Scientific Nr produktu 344887 Strona 1 z 10 Widok przedni (FIG.1) 1. PM: wskazuje PM (tryb 12 godzin) 2. Przesunięcie strefy czasowej 3. Wskaźnik odbioru sygnału zegara

Bardziej szczegółowo

Gniazdo sterowane radiowo z pilotem

Gniazdo sterowane radiowo z pilotem INSTRUKCJA OBSŁUGI Gniazdo sterowane radiowo z pilotem Nr produktu 640473 Strona 1 z 6 PRZEZNACZENIE Ten dwu-częściowy zestaw sterowany radiowo składa się z gniazda sieciowego i ręcznego nadajnika radiowego.

Bardziej szczegółowo

MIK0068 INSTRUKCJA OBSŁUGI WZMACNIACZA MOCY MIK0068. I n s t r u k c j a o b s ł u g i MIK0068

MIK0068 INSTRUKCJA OBSŁUGI WZMACNIACZA MOCY MIK0068. I n s t r u k c j a o b s ł u g i MIK0068 INSTRUKCJA OBSŁUGI WZMACNIACZA MOCY I n s t r u k c j a o b s ł u g i Symbole ostrzegawcze instrukcji. Uziemienie Prąd zmienny Wysokie napięcie ON: oznacza że urządzenie jest włączone OFF: oznacza że urządzenie

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1: Wprowadzenie. Rozdział 2: Uruchamianie

Rozdział 1: Wprowadzenie. Rozdział 2: Uruchamianie Rozdział 1: Wprowadzenie Media Player 100 jest cyfrowym odtwarzaczem multimedialnym ze złączem do przyłączania urządzeń pamięci USB i czytnikiem kart. Media Player 100 stanowi domowe centrum rozrywki,

Bardziej szczegółowo

SAGEM ISD 3275/4275 CYFROWY ODBIORNIK SATELITARNY

SAGEM ISD 3275/4275 CYFROWY ODBIORNIK SATELITARNY SAGEM ISD 3275/4275 CYFROWY ODBIORNIK SATELITARNY PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA 1 2 SPIS TREŚCI 1 OPIS OGÓLNY...4 1.1 PRZEDNI PANEL...4 1.2 TYLNY PANEL... 5 1..3 KARTA... 6 2 PODŁĄCZENIE DEKODERA...7 2.1 POŁĄCZENIE

Bardziej szczegółowo

Zegar ścienny z kamerą HD

Zegar ścienny z kamerą HD Zegar ścienny z kamerą HD Szanowny Kliencie, dziękujemy za zakup zegara ściennego z kamerą HD. Prosimy o przeczytanie instrukcji i przestrzeganie podanych wskazówek i porad, aby mogli Państwo optymalnie

Bardziej szczegółowo

Model: LV-AL20MT. UWAGI: Z instrukcją należy zapoznać się PRZED podłączeniem do źródła zasilania

Model: LV-AL20MT. UWAGI: Z instrukcją należy zapoznać się PRZED podłączeniem do źródła zasilania Model: LV-AL20MT Kamera Dzień/Noc z diodami IR Obiektyw stały 3.6 mm Zasięg IR 20m UWAGI: Z instrukcją należy zapoznać się PRZED podłączeniem do źródła zasilania Rozkręcanie obudowy wzbronione!!! W przypadku

Bardziej szczegółowo

Urządzenie rozruchowe, booster GYS GYSPACK 400

Urządzenie rozruchowe, booster GYS GYSPACK 400 INSTRUKCJA OBSŁUGI Urządzenie rozruchowe, booster GYS GYSPACK 400 Produkt nr 1331065 Strona 1 z 6 Gratulujemy wyboru produktu, który został zaprojektowany z największą starannością. Aby jak najlepiej wykorzystać

Bardziej szczegółowo

Aktywna antena zewnętrzna SRT ANT 10 ECO

Aktywna antena zewnętrzna SRT ANT 10 ECO Aktywna antena zewnętrzna SRT ANT 10 ECO Picture similar Podręcznik Użytkownika Spis treści 1.0 WPROWADZENIE 1 2.0 ZAWARTOŚĆ OPAKOWANIA 1 3.0 ZASADY BEZPIECZEŃSTWA 2 4.0 PODŁĄCZENIE ANTENY 2 5.0 INSTALACJA

Bardziej szczegółowo

Kolorowa taśma LED 5m z pilotem - 16 kolorów, 4 efekty

Kolorowa taśma LED 5m z pilotem - 16 kolorów, 4 efekty Kolorowa taśma LED 5m z pilotem - 16 kolorów, 4 efekty Szanowny Kliencie, dziękujemy za zakup wielokolorowej taśmy LED. Prosimy o przeczytanie instrukcji i przestrzeganie podanych wskazówek i porad, aby

Bardziej szczegółowo

Radio FM przenośne Muse M-050 R

Radio FM przenośne Muse M-050 R INSTRUKCJA OBSŁUGI Radio FM przenośne Muse M-050 R Produkt nr: 393841 Strona 1 z 7 LOKALIZACJA I OPIS KONTROLERÓW Strona 2 z 7 1. Wskaźnik 2. Regulator pasma 3. Wyboru pasma FM / MW 4. Gniazdo AUX IN 5.

Bardziej szczegółowo

8. Wyjście VIDEO OUT 9. Przyciski sterowania 10. Kontrolka zasilania POWER 11. Kontrolka PAL 12. Przełącznik kanałów 13.

8. Wyjście VIDEO OUT 9. Przyciski sterowania 10. Kontrolka zasilania POWER 11. Kontrolka PAL 12. Przełącznik kanałów 13. Informacje na temat produktu ODBIORNIK. Antena 2. Wyjście VGA OUT 3. Wejście VGA IN 4. Wejście AUDIO IN 5. S-VIDEO 6. zasilanie 7. Przyciski sterowania PRZYCISKI STEROWANIA 8. Wyjście VIDEO OUT 9. Przyciski

Bardziej szczegółowo

AHD DVR Skrócona instrukcja obsługi

AHD DVR Skrócona instrukcja obsługi AHD DVR Skrócona instrukcja obsługi Strona 1 z 5 Witamy Dziękujemy za zakup rejestratora firmy HD-SIGHT. Skrócona instrukcja obsługi pomoże Państwu poznać zakupiony produkt. Przed instalacją, prosimy o

Bardziej szczegółowo

SP9100 INSTRUKCJA OBSŁUGI

SP9100 INSTRUKCJA OBSŁUGI SP9100 INSTRUKCJA OBSŁUGI SPIS TREŚCI 1. Sposób podłączenia 3 2. Rozmieszczenie głośników 4 3. Instalacja 5 4. Instrukcja obsługi 6 4.1. Panel przedni i pilot 6 4.2. Odtwarzacz DVD 8 4.3. Odtwarzacz CD,

Bardziej szczegółowo

Adapter radia cyfrowego DAB+, Albrecht DR 52, FM

Adapter radia cyfrowego DAB+, Albrecht DR 52, FM INSTRUKCJA OBSŁUGI Nr produktu 001012222 Adapter radia cyfrowego DAB+, Albrecht DR 52, FM Strona 1 z 8 1. Środki ostrożności - Nie rzucaj radiem DR 52 i nie narażaj go na działanie cieczy, wilgoci lub

Bardziej szczegółowo

Radiobudzik New One CR120

Radiobudzik New One CR120 INSTRUKCJA OBSŁUGI Radiobudzik New One CR120 Nr produktu 393463 Strona 1 z 6 Rozmieszczenie i opis przycisków 1. Wyświetlacz LED 2. Tryb standby/stop Włączenie/wyłączenie radia 3. Alarm 2 / zmniejsz głośność

Bardziej szczegółowo

MODULATOR MT-32. Modulator MT-32 przeznaczony jest do formowania kanałów 1-69/S1-S38, w standardach B/G/D/K/Au/I/L.

MODULATOR MT-32. Modulator MT-32 przeznaczony jest do formowania kanałów 1-69/S1-S38, w standardach B/G/D/K/Au/I/L. MODULATOR MT-32 OPIS PRODUKTU Modulator MT-32 przeznaczony jest do formowania kanałów 1-69/S1-S38, w standardach B/G/D/K/Au/I/L. Transmitowany sygnał poddawany jest modulacji jednowstęgowej. Modulator

Bardziej szczegółowo

GŁOWICA RUCHOMA LED 144W. Instrukcja Obsługi. www.flash-butrym.pl Strona 1

GŁOWICA RUCHOMA LED 144W. Instrukcja Obsługi. www.flash-butrym.pl Strona 1 GŁOWICA RUCHOMA LED 144W Instrukcja Obsługi 1. Instrukcje dotyczące bezpieczeństwa UWAGA Proszę zapoznać się uważnie z instrukcją, która zawiera ważne informacje dotyczące instalacji, użytkowania i konserwacji

Bardziej szczegółowo

MODULATOR MT41 WIDOK ZEWNĘTRZNY

MODULATOR MT41 WIDOK ZEWNĘTRZNY MODULATOR MT41 OPIS PRODUKTU Modulator MT41 przeznaczony jest do formowania kanałów w paśmie UHF, w standardach G/K/I/L/H/M/N/Australia. Transmitowany sygnał poddawany jest modulacji dwuwstęgowej. Modulator

Bardziej szczegółowo

Model: LV-AL2M2HPDWH. UWAGI: Z instrukcją należy zapoznać się PRZED podłączeniem do źródła zasilania

Model: LV-AL2M2HPDWH. UWAGI: Z instrukcją należy zapoznać się PRZED podłączeniem do źródła zasilania Model: LV-AL2M2HPDWH Kamera Dzień/Noc z diodami IR Obiektyw stały 3.6 mm Zasięg IR 25m UWAGI: Z instrukcją należy zapoznać się PRZED podłączeniem do źródła zasilania Rozkręcanie obudowy wzbronione!!! W

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi. v_1_01

Instrukcja obsługi. v_1_01 Instrukcja obsługi v 0 02 Instrukcja obsługi - grzejnik elektryczny EWR-2000W OPIS SYMBOLI Produkt jest zgodny z zasadniczymi wymaganiami zawartymi w dyrektywach Unii Europejskiej. UWAGA! Zabrania się

Bardziej szczegółowo

Linksys WMA 11. Zawartość zestawu. Seria Instant Wireless. Jak zainstalować urządzenie WMA11 WMA11

Linksys WMA 11. Zawartość zestawu. Seria Instant Wireless. Jak zainstalować urządzenie WMA11 WMA11 Seria Instant Wireless Linksys WMA 11 Zawartość zestawu Jak zainstalować urządzenie Urządzenie wraz z podstawą i osłoną na kable Pilot zdalnego sterowania (wraz z 2 bateriami AAA) Kabel Audio/Video z trzema

Bardziej szczegółowo

Kontroler LED RGB IR 12V 6A + pilot 44 przyciskowy kod produktu: T863

Kontroler LED RGB IR 12V 6A + pilot 44 przyciskowy kod produktu: T863 Kontroler LED RGB IR 12V 6A + pilot 44 przyciskowy kod produktu: T863 INSTRUKCJA OBSŁUGI Dziękujemy za zakup kontrolera T863. Przed instalacją należy uważnie zapoznać się z instrukcją obsługi, aby zapewnić

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI. Termo higrometr Oregon THGR 122NX. Nr produktu Strona 1 z 6

INSTRUKCJA OBSŁUGI. Termo higrometr Oregon THGR 122NX. Nr produktu Strona 1 z 6 INSTRUKCJA OBSŁUGI Termo higrometr Oregon THGR 122NX Nr produktu 646461 Strona 1 z 6 Wprowadzenie Dziękujemy za wybór czujnika zdalnego Oregon Scientific (THGR122N / THGN122N). Produkt ten jest zgodny

Bardziej szczegółowo

Cyfrowa ramka na zdjęcia

Cyfrowa ramka na zdjęcia DENVER DPF 517 Instrukcja użytkownika Cyfrowa ramka na zdjęcia OSTRZEŻENIE Kabel zasilania/urządzenie rozłączające powinny pozostać w gotowości do pracy/rozłączenia. 1 Wprowadzenie Gratulujemy zakupu cyfrowej

Bardziej szczegółowo

Przenośny alarm do drzwi / okien

Przenośny alarm do drzwi / okien Przenośny alarm do drzwi / okien Instrukcja obsługi Nr produktu: 751571 Wersja 01/09 PRZEZNACZENIE Ten przenośny alarm wejściowy przeznaczony jest do zabezpieczania drzwi i okien. Produkt uwalnia sygnał

Bardziej szczegółowo

Aluminiowa kamera kolorowa 2,4 GHZ

Aluminiowa kamera kolorowa 2,4 GHZ Aluminiowa kamera kolorowa 2,4 GHZ Numer produktu: 751533 Instrukcja obsługi Wersja 10/08 Użytkowanie Aluminiowa kamera kolorowa 2,4 GHZ służy do instalowania, ochrony, odizolowanych, krytycznych obszarów

Bardziej szczegółowo

14. PRZEWODNIK INSTALACJI/ PODŁĄCZENIA PRZEWODÓW

14. PRZEWODNIK INSTALACJI/ PODŁĄCZENIA PRZEWODÓW 14. PRZEWODNIK INSTALACJI/ PODŁĄCZENIA PRZEWODÓW SPIS TREŚCI 1. Zanim rozpoczniesz... 188 2. Zawartość opakowania... 188 3. Ogólne środki ostrożności... 188 4. Środki ostrożności dotyczące instalacji...

Bardziej szczegółowo

Oświadczenie FCC ŚRODKI OSTROŻNOŚCI

Oświadczenie FCC ŚRODKI OSTROŻNOŚCI Instrukcja obsługi Oświadczenie FCC To urządzenie zostało przetestowane i uznane za zgodne z ograniczeniami dla urządzeń cyfrowych klasy B, zgodnie z Częścią 15 Zasad FCC. Ograniczenia te mają na celu

Bardziej szczegółowo

Instalacja. - Osłona przeciwpodmuchowa. - Szalka (Ø 90mm) dla modeli z odczytem 0.1mg. - Szalka (Ø 130mm) dla modeli z odczytem 1mg

Instalacja. - Osłona przeciwpodmuchowa. - Szalka (Ø 90mm) dla modeli z odczytem 0.1mg. - Szalka (Ø 130mm) dla modeli z odczytem 1mg Instalacja 1) Wypakuj wagę 1) Usuń pas zabezpieczający 2) Usuń czerwoną zaślepkę 3) Wyjmij wagę z opakowania Dla modeli z odczytem 1mg i 0.1mg : - Osłona przeciwpodmuchowa - Szalka (Ø 90mm) dla modeli

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi. Telewizor przenośny 9 z tunerem DVB-T HD URZ0196

Instrukcja obsługi. Telewizor przenośny 9 z tunerem DVB-T HD URZ0196 Telewizor przenośny 9 z tunerem DVB-T HD URZ0196 INSTRUKCJE BEZPIECZEŃSTWA ZALANIE / ZAMOCZENIE URZĄDZENIA MOŻE DOPROWADZIĆ DO ZWARCIA I PORAŻENIA PRĄDEM ELEKTRYCZNYM. UWAGA: Aby zmniejszyć ryzyko porażenia

Bardziej szczegółowo

Clarke Tech ET9000. Skrócona Instrukcja Obsługi. Odbiornik satelitarny do odbioru cyfrowo nadawanych programów (DVB) z funkcją nagrywania (PVR)

Clarke Tech ET9000. Skrócona Instrukcja Obsługi. Odbiornik satelitarny do odbioru cyfrowo nadawanych programów (DVB) z funkcją nagrywania (PVR) Clarke Tech ET9000 Skrócona Instrukcja Obsługi Odbiornik satelitarny do odbioru cyfrowo nadawanych programów (DVB) z funkcją nagrywania (PVR) Interfejs sieci Ethernet TWIN Tuner DVB-S2 1 x HDMI Twardy

Bardziej szczegółowo

Zestaw gniazd sterowanych radiowo z pilotem, 4 kanały, zasięg do 30 m, 4- elementy

Zestaw gniazd sterowanych radiowo z pilotem, 4 kanały, zasięg do 30 m, 4- elementy INSTRUKCJA OBSŁUGI Zestaw gniazd sterowanych radiowo z pilotem, 4 kanały, zasięg do 30 m, 4- elementy Nr produktu 640475 Strona 1 z 8 PRZEZNACZENIE PRODUKTU Zestaw składa się ze sterowanego radiowo zestawu

Bardziej szczegółowo

Podwieszane radio Sangean UCR Instrukcja obsługi. Strona 1 z 11

Podwieszane radio Sangean UCR Instrukcja obsługi.  Strona 1 z 11 Podwieszane radio Sangean UCR- 100 Instrukcja obsługi Strona 1 z 11 Dystrybucja Conrad Electronic Sp. z o.o., ul. Kniaźnina 12, 31-637 Kraków, Polska Ważne środki bezpieczeństwa 1. Przed podłączeniem radia

Bardziej szczegółowo

Kontroler LED RGB RF 12V 12A + pilot model: S88B AUDIO

Kontroler LED RGB RF 12V 12A + pilot model: S88B AUDIO Kontroler LED RGB RF 12V 12A + pilot model: S88B AUDIO INSTRUKCJA OBSŁUGI Dziękujemy za zakup kontrolera S88B Audio. Przed instalacją należy uważnie zapoznać się z instrukcją obsługi, aby zapewnić prawidłowe

Bardziej szczegółowo

Podnośnik elektryczny do różnych zastosowań TS460A

Podnośnik elektryczny do różnych zastosowań TS460A Instrukcja instalacji. Elementy wchodzące w skład podnośnika (lista części): Podnośnik elektryczny ( #1 ) Zasilacz ( #2 ) Moduł R.F. ( #3 ) Przełącznik wysuwu góra/dół (up/down) ( #4 ) Pilot zdalnego sterowania

Bardziej szczegółowo

HD CVI DVR Serii 1U Skrócona instrukcja obsługi

HD CVI DVR Serii 1U Skrócona instrukcja obsługi HD CVI DVR Serii 1U Skrócona instrukcja obsługi Strona 1 z 5 Witamy Dziękujemy za zakup rejestratora firmy HD-SIGHT. Skrócona instrukcja obsługi pomoże Państwu poznać zakupiony produkt. Przed instalacją,

Bardziej szczegółowo

PA100U PRZENOŚNY WZMACNIACZ Z WEJŚCIEM USB

PA100U PRZENOŚNY WZMACNIACZ Z WEJŚCIEM USB PA100U PRZENOŚNY WZMACNIACZ Z WEJŚCIEM USB INSTRUKCJA OBSŁUGI 1. Wstęp INSTRUKCJA OBSŁUGI Niniejsza instrukcja przeznaczona jest dla użytkowników w krajach Unii Europejskiej. Ważne informacje dotyczące

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI. Samochodowy tuner telewizji DVB-T CAR4/DVB-T

INSTRUKCJA OBSŁUGI. Samochodowy tuner telewizji DVB-T CAR4/DVB-T INSTRUKCJA OBSŁUGI Samochodowy tuner telewizji DVB-T CAR4/DVB-T 1 Spis treści 1. Funkcje urządzenia...4 2. Uruchomienie urządzenia...5 2.1 Podłączenie urządzenia...5 2.2 Pilot zdalnego sterowania...6 2.3

Bardziej szczegółowo

50 meter wireless phone line. User Manual

50 meter wireless phone line. User Manual 50 meter wireless phone line User Manual 50 meter wireless phone line Instrukcja użytkownika 1-minutowa instalacja plug & play SZANOWNI PAŃSTWO! Dziękujemy za zakup urządzenia Wireless Phone Jack i/lub

Bardziej szczegółowo

Aktualizacja oprogramowania sprzętowego bezprzewodowych pilotów zdalnego sterowania WR-1/WR-R10

Aktualizacja oprogramowania sprzętowego bezprzewodowych pilotów zdalnego sterowania WR-1/WR-R10 Aktualizacja oprogramowania sprzętowego bezprzewodowych pilotów zdalnego sterowania WR-1/WR-R10 Dziękujemy za wybór produktu Nikon. W tej instrukcji opisano sposób aktualizacji oprogramowania sprzętowego

Bardziej szczegółowo

Bufor danych DL 111K Nr produktu

Bufor danych DL 111K Nr produktu INSTRUKCJA OBSŁUGI Bufor danych DL 111K Nr produktu 000100034 Strona 1 z 7 Elementy sterowania 1 Wtyczka USB 4 Zielona dioda (REC) 2 Przycisk bufora danych Data 5 Pokrywa zasobnika baterii 3 Czerwona dioda

Bardziej szczegółowo

Disk Station DS209, DS209+II

Disk Station DS209, DS209+II Disk Station DS209, DS209+II Przewodnik szybkiej instalacji ID Dokumentu: Synology_QIG_2BayCL_20090901 INSTRUKCJE BEZPIECZEŃSTWA Przed użyciem przeczytaj uważnie niniejsze instrukcje bezpieczeństwa, a

Bardziej szczegółowo

Uwaga! Ochrona środowiska

Uwaga! Ochrona środowiska DVB-T/T2 Ochrona środowiska Uwaga! Państwa produkt oznaczony jest tym symbolem. Informuje on o zakazie umieszczania zużytego sprzętu wraz z innymi odpadami domowymi. Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny

Bardziej szczegółowo

Selektor podczerwieni AV-800 Nr zam

Selektor podczerwieni AV-800 Nr zam Selektor podczerwieni AV-800 Nr zam. 350149 Zastosowanie zgodne z przeznaczeniem. Selektor AV-800 służy do wzajemnego połączenia wyjść audio i video różnych urządzeń elektroniki rozrywkowej. Selektor przełącza

Bardziej szczegółowo

Kabel Ethernet (UTP/bezpośredni, kat. 5) Pilot zdalnego sterowania z bateriami

Kabel Ethernet (UTP/bezpośredni, kat. 5) Pilot zdalnego sterowania z bateriami Urządzenie działa z systemami operacyjnymi Windows XP, 2000, Me i 98SE Przed rozpoczęciem DSM-320 Bezprzewodowy odtwarzacz multimedialny Wymagania wstępne: komputer z systemem operacyjnym Windows XP, 2000,

Bardziej szczegółowo

Przed rozpoczęciem pracy należy sprawdzić napięcie robocze, które wynosi 90~250 V AC 50/60 Hz.

Przed rozpoczęciem pracy należy sprawdzić napięcie robocze, które wynosi 90~250 V AC 50/60 Hz. Spis treści Środki bezpieczeństwa 1. Prezentacja. 1. Akcesoria 2. Opis produktu 2.1. Panel przedni. 2.2. Panel tylni 2.3. Pilot 3. Instalacja 3.1. Ustawienia anteny 3.2. Ustawienia fabryczne 4. Edycja

Bardziej szczegółowo

Ally PTV-01B Instrukcja obsługi

Ally PTV-01B Instrukcja obsługi Ally PTV-01B Instrukcja obsługi Spis treści 1. Informacje ogólne 2. Bezpieczeństwo a. Ważne informacje b. Inne informacje 3. Budowa projektora a. Widok z góry b. Widok od spodu c. Widok z przodu d. Widok

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI TUNERA DVB-T DTR5104M

INSTRUKCJA OBSŁUGI TUNERA DVB-T DTR5104M INSTRUKCJA OBSŁUGI TUNERA DVB-T DTR5104M Importer: PHU GOTEL Andrzej Gołaszewski, Kolonia Porosły 53, 16-070 Choroszcz, POLAND 1 Środki ostrożności: UWAGA: Symbol błyskawicy oznacza wysokie napięcie i

Bardziej szczegółowo

Zimowe słuchawki w opasce z mikrofonem bluetooth 4.0

Zimowe słuchawki w opasce z mikrofonem bluetooth 4.0 Zimowe słuchawki w opasce z mikrofonem bluetooth 4.0 Szanowny Kliencie, dziękujemy za zakup słuchawek w opasce z mikrofonem. Prosimy o przeczytanie instrukcji i przestrzeganie podanych wskazówek i porad,

Bardziej szczegółowo

NR370 Simplo Przewodnik Użytkownika

NR370 Simplo Przewodnik Użytkownika NR370 Simplo Przewodnik Użytkownika Informacje dotyczące bezpieczeństwa UWAGA! Zapoznaj się z poniższymi zasadami bezpieczeństwa i przestrzegaj ich. Nieprzestrzeganie poniższych zasad, zwiększa ryzyko

Bardziej szczegółowo

SP-1101W/SP-2101W Instrukcja Szybkiej Instalacji

SP-1101W/SP-2101W Instrukcja Szybkiej Instalacji SP-1101W/SP-2101W Instrukcja Szybkiej Instalacji 05-2014 / v1.0 1 I. Informacje o produkcie I-1. Zawartość opakowania Przełącznik Smart Plug Instrukcja Szybkiej Instalacji CD z szybkiej instalacji I-2.

Bardziej szczegółowo

USB HYBRID TV STICK. Instrukcja obsługi. Watch & record Digital TV & Analog TV programs on Your PC! MT4153

USB HYBRID TV STICK. Instrukcja obsługi. Watch & record Digital TV & Analog TV programs on Your PC! MT4153 USB HYBRID TV STICK Watch & record Digital TV & Analog TV programs on Your PC! MT4153 Instrukcja obsługi PL 2 Wprowadzenie Presto! PVR jest rejestratorem wideo w Twoim komputerze. Możesz nagrywać programy

Bardziej szczegółowo

Radio z odtwarzaczem CD Lenco

Radio z odtwarzaczem CD Lenco INSTRUKCJA OBSŁUGI Radio z odtwarzaczem CD Lenco Nr produktu 325823 Strona 1 z 9 1. Przycisk CD Program 2. Przycisk CD Repeat 3. Przycisk BBS 4. Wskaźnik zasilania 5. Wyświetlacz CD 6. Głośnik 7. Pokrywa

Bardziej szczegółowo

AX-3010H. Wielozadaniowy zasilacz impulsowy. Instrukcja użytkownika

AX-3010H. Wielozadaniowy zasilacz impulsowy. Instrukcja użytkownika AX-3010H Wielozadaniowy zasilacz impulsowy Instrukcja użytkownika Niniejszą instrukcję należy trzymać w bezpiecznym miejscu do celów referencyjnych. Instrukcja zawiera ważne informacje na temat bezpieczeństwa

Bardziej szczegółowo

Mikrokamera ukryta w zegarku budziku T5000. Instrukcja obsługi

Mikrokamera ukryta w zegarku budziku T5000. Instrukcja obsługi Mikrokamera ukryta w zegarku budziku T5000 Instrukcja obsługi Środki ostrożności podczas użytkowania W celu bezpiecznego korzystania z urządzenia przed jego użyciem uważnie przeczytaj instrukcję obsługi.

Bardziej szczegółowo

Register your product and get support at SBA3010/00. Instrukcja obsługi

Register your product and get support at  SBA3010/00. Instrukcja obsługi Register your product and get support at www.philips.com/welcome SBA3010/00 Instrukcja obsługi 1 Ważne Bezpieczeństwo Ważne informacje dotyczące bezpieczeństwa Rozważ wszystkie ostrzeżenia. Postępuj

Bardziej szczegółowo

MASZYNA DO CZYSZCZENIA BUTÓW

MASZYNA DO CZYSZCZENIA BUTÓW Instrukcja instalowania, obsługi i konserwacji MASZYNA DO CZYSZCZENIA BUTÓW Szanowny Kliencie Przed podłączeniem urządzenia dokładnie przeczytaj całą instrukcję obsługi, aby niewłaściwym użytkowaniem nie

Bardziej szczegółowo

Radio DAB+/UKF IMPERIAL DABMAN 20 Nr produktu

Radio DAB+/UKF IMPERIAL DABMAN 20 Nr produktu INSTRUKCJA OBSŁUGI Radio DAB+/UKF IMPERIAL DABMAN 20 Nr produktu 000442238 Strona 1 z 9 Dziękujemy, że zdecydowali się Państwo na zakup naszego radia DAB+/UKF IMPERIAL DABMAN 20. Jeżeli korzystają Państwo

Bardziej szczegółowo

www.viaken.pl MONITOR LCD 7 cali NA LUSTERKO WSTECZNE INSTRUKCJA OBSŁUGI www.viaken.pl strona 1/8

www.viaken.pl MONITOR LCD 7 cali NA LUSTERKO WSTECZNE INSTRUKCJA OBSŁUGI www.viaken.pl strona 1/8 MONITOR LCD 7 cali NA LUSTERKO WSTECZNE INSTRUKCJA OBSŁUGI www.viaken.pl strona 1/8 I. Uwagi i specyfikacja Dla własnego bezpieczeństwa nie wolno oglądać video ani zdjęć podczas jazdy. Nie wolno przerabiać

Bardziej szczegółowo

Skaner do slajdów i negatywów REFLECTA IMAGEBOX LCD9, z wbudowanym wyświetlaczem

Skaner do slajdów i negatywów REFLECTA IMAGEBOX LCD9, z wbudowanym wyświetlaczem INSTRUKCJA OBSŁUGI Skaner do slajdów i negatywów REFLECTA IMAGEBOX LCD9, z wbudowanym wyświetlaczem Nr produktu 884041 Strona 1 z 5 1. Widok z przodu 2. Widok z tyłu Wejście zasilacza Złącze USB 2.0 Złącze

Bardziej szczegółowo

GARDENA. Zestaw do zdalnego sterowania. Instrukcja obsługi

GARDENA. Zestaw do zdalnego sterowania. Instrukcja obsługi GARDENA Zestaw do zdalnego sterowania Instrukcja obsługi GARDENA zestaw do zdalnego sterowania Witamy w ogrodzie GARDENA Tłumaczenie oryginalnej niemieckiej instrukcji obsługi. Prosimy uważnie przeczytać

Bardziej szczegółowo

Słuchawki radiowe FMH 3080 Nr zam Instrukcja obsługi.

Słuchawki radiowe FMH 3080 Nr zam Instrukcja obsługi. Słuchawki radiowe FMH 3080 Nr zam. 330089 Instrukcja obsługi. Zastosowanie. System FMH 3080 umożliwia bezprzewodowy przekaz sygnału dźwięku stereo pochodzącego z urządzeń Hi-Fi, odbiornika TV lub innych

Bardziej szczegółowo

Zegar ścienny TFA , 30cm, energooszczędny

Zegar ścienny TFA , 30cm, energooszczędny INSTRUKCJA OBSŁUGI Nr produktu 000672484 Zegar ścienny TFA 60.3505, 30cm, energooszczędny Strona 1 z 5 Funkcje - Nowość: zegar sterowany drogą radiową z cichym ruchem wskazówek - Z Druga wskazówką - Obudowa

Bardziej szczegółowo

Zanim zaczniesz zalecenia dotyczące bezpieczeństwa

Zanim zaczniesz zalecenia dotyczące bezpieczeństwa Power POE Status HDD WAN LAN1 LAN2 LAN3 LAN4 NR7401 Network Video Recorder Zanim zaczniesz zalecenia dotyczące bezpieczeństwa W razie zauważenia dymu lub dziwnego zapachu wydobywającego się z sieciowego

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi zasilaczy awaryjnych serii AT-UPS

Instrukcja obsługi zasilaczy awaryjnych serii AT-UPS Instrukcja obsługi zasilaczy awaryjnych serii AT-UPS 1. Uwagi o bezpieczeństwie 2. Zasady pracy: 1. Normalny tryb pracy 2. Awaryjny tryb pracy 3. Akumulator i ładowanie 3. Główne cechy: 1. Bezobsługowa

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI (PL) Mill HT1500

INSTRUKCJA OBSŁUGI (PL) Mill HT1500 Instrukcja obsługi (PL) INSTRUKCJA OBSŁUGI (PL) Mill HT1500 Prosimy o dokładne zapoznanie się z instrukcją i zachowanie jej na przyszłość. Zasady bezpieczeństwa Należy przestrzegać zasad bezpieczeństwa

Bardziej szczegółowo

DENVER DFT-507 INSTRUKCJA OBSŁUGI.

DENVER DFT-507 INSTRUKCJA OBSŁUGI. DENVER DFT-507 INSTRUKCJA OBSŁUGI www.denver-electronics.com 1. Zasady bezpieczeństwa obsługi Urządzenie musi być podłączone do podanego napięcia. Przekroczenie dopuszczalnego zakresu napięcia grozi uszkodzeniem

Bardziej szczegółowo

Projektor DLP Coolux X6

Projektor DLP Coolux X6 Projektor DLP Instalacja Obsługa Użytkowanie Wprowadzenie Spis treści 1 Informacje i ostrzeżenia Dziękujemy za zakup projektora! Po przeczytaniu poniższej treści będziesz wiedział jak prawidłowo użytkować

Bardziej szczegółowo

Prestigio P391 Instrukcja obsługi

Prestigio P391 Instrukcja obsługi Prestigio P391 Instrukcja obsługi 1. WAŻNE INFORMACJE UWAGA: WYSTAWIANIE MONITORA NA DZIAŁANIE PŁYNÓW LUB WILGOCI GROZI POŻAREM. W MONITORZE WYSTĘPUJE PRĄD ELEKTRYCZNY POD WYSOKIM NAPIĘCIEM. NIE WOLNO

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI ARCAM SUBWOOFER LOGO

INSTRUKCJA OBSŁUGI ARCAM SUBWOOFER LOGO INSTRUKCJA OBSŁUGI ARCAM SUBWOOFER LOGO INSTRUKCJA BEZPIECZEŃSTWA UWAGA! ABY UNIKNĄĆ RYZYKA POŻARU LUB PORAŻENIA PRĄDEM NALEŻY CHRONIĆ URZĄDZENIE PRZED DESZCZEM I WYSOKĄ WILGOTNOŚCIĄ Uwaga! Aby nie dopuścić

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi. TerraBox T2. Cyfrowy dekoder HD telewizji naziemnej DVB-T/DVB-T2 z funkcją nagrywania.

Instrukcja obsługi. TerraBox T2. Cyfrowy dekoder HD telewizji naziemnej DVB-T/DVB-T2 z funkcją nagrywania. Manual_Layout 1 2015-10-20 15:24 Strona 1 Instrukcja obsługi TerraBox T2 Cyfrowy dekoder HD telewizji naziemnej DVB-T/DVB-T2 z funkcją nagrywania. Urządzenie posiada znak CE i spełnia wymagane przez UE

Bardziej szczegółowo

Rejestrator samochodowy Peiying FULL HD. Instrukcja obsługi PY-0010

Rejestrator samochodowy Peiying FULL HD. Instrukcja obsługi PY-0010 Rejestrator samochodowy Peiying FULL HD Instrukcja obsługi PY0010 PL Budowa urządzenia 1 Do góry 2 Przycisk potwierdzenia 3 Do dołu 4 Menu 5 łącznik, zmiana trybu 6 Kontrolka pracy 7 Slot HDMI 8 Gniazdo

Bardziej szczegółowo

ARRIS VIP 1113 01.2015. Copyright 2015 Grupa MULTIPLAY.

ARRIS VIP 1113 01.2015. Copyright 2015 Grupa MULTIPLAY. ARRIS VIP 1113 01.2015 Copyright 2015 Grupa MULTIPLAY. Podłączenie dekodera ARRIS VIP 1113 Nie należy przykrywać urządzenia żadnymi innymi elementami. Zalecane jest, aby odległość między urządzeniem a

Bardziej szczegółowo

ARRIS VIP 1013 01.2015. Copyright 2015 Grupa MULTIPLAY.

ARRIS VIP 1013 01.2015. Copyright 2015 Grupa MULTIPLAY. ARRIS VIP 1013 01.2015 Copyright 2015 Grupa MULTIPLAY. Podłączenie dekodera ARRIS VIP 1013 Nie należy przykrywać urządzenia żadnymi innymi elementami. Zalecane jest, aby odległość między urządzeniem a

Bardziej szczegółowo

COBY. Instrukcja obsługi. Odtwarzacz MP4 z wyświetlaczem LCD 2. Instrukcję należy przeczytad przed uruchomieniem urządzenia.

COBY. Instrukcja obsługi. Odtwarzacz MP4 z wyświetlaczem LCD 2. Instrukcję należy przeczytad przed uruchomieniem urządzenia. COBY Odtwarzacz MP4 z wyświetlaczem LCD 2 Instrukcja obsługi Instrukcję należy przeczytad przed uruchomieniem urządzenia. Opakowanie może zawierad plastikowe opakowania lub inne elementy niebezpieczne

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI. Zestaw głośnomówiący Bluetooth Callstel BFX-400.pt (HZ2718)

INSTRUKCJA OBSŁUGI. Zestaw głośnomówiący Bluetooth Callstel BFX-400.pt (HZ2718) Zestaw głośnomówiący Bluetooth Callstel BFX-400.pt (HZ2718) INSTRUKCJA OBSŁUGI Zawartość zestawu: zestaw głośnomówiący kabel ładowania micro USB zasilacz USB klips instrukcja obsługi. Specyfikacja Właściwości

Bardziej szczegółowo

Latarka LED Voltcraft 1 W, z ładowarką, 2600 mah *

Latarka LED Voltcraft 1 W, z ładowarką, 2600 mah * INSTRUKCJA OBSŁUGI Latarka LED Voltcraft 1 W, z ładowarką, 2600 mah * Numer produktu: 868732 Zastosowanie Ten produkt jest przeznaczony do użytku jako mobilne źródło światła. Jako źródło światła używana

Bardziej szczegółowo

T2210HD/T2210HDA Szerokoekranowy monitor LCD 21,5 Podręcznik użytkownika

T2210HD/T2210HDA Szerokoekranowy monitor LCD 21,5 Podręcznik użytkownika T2210HD/T2210HDA Szerokoekranowy monitor LCD 21,5 Podręcznik użytkownika Spis treści Zawartość opakowania... 3 Instalowanie... 4 Przyłączanie monitora do komputera PC... 4 Regulowanie ustawień monitora...

Bardziej szczegółowo