INSTRUKCJA OBSŁUGI CYFROWEGO DYKTAFONU

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "INSTRUKCJA OBSŁUGI CYFROWEGO DYKTAFONU"

Transkrypt

1 INSTRUKCJA OBSŁUGI CYFROWEGO DYKTAFONU VR 3000 Maycom polska s.c Nowy Sącz ul. Grottgera 3 tel.:

2 Uwagi wstępne 1. Dyktafonu nie należy używać w następujących warunkach: W miejscach bardzo gorących (powyżej 60 C) W samochodach z zamkniętymi szybami W pomieszczeniach o wysokiej wilgotności (np. łazienka) W pobliżu grzejników i bezpośredniego naświetlenia słonecznego W miejscach o wysokim zapyleniu 2. Unikać silnych wibracji i uderzeń. 3. Nie dopuszczać do upadku urządzenia. 4. Nie korzystać w czasie prowadzenia samochodu i w czasie marszu, może to spowodować wypadek. 5. Magnetyczne karty kredytowe czy bilety kolejki podziemnej mogą przestać funkcjonować po umieszczeniu ich na lub w pobliżu głośnika dyktafonu. 6. Unikać silnego nacisku na okienko wyświetlacza LCD. 7. Sprzedawca nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek zniszczenia spowodowane niewłaściwym użytkowaniem urządzenia. 8. Sprzedawca nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek utracone w czasie naprawy, lub wskutek występujących problemów informacje. OSTRZEŻENIA 1. Nie dokonuj samodzielnie żadnych napraw, nie otwieraj obudowy, ani nie zmieniaj nic w urządzeniu. 2. Jeśli wystąpią jakiekolwiek nieprawidłowości w funkcjonowaniu (dym, czy zmiany wywołane nagrzaniem), natychmiast wyciągnij baterie. 3. Nie używaj dyktafonu w samolotach i innych miejscach, gdzie zabronione jest korzystanie z urządzeń elektronicznych. 1

3 OPIS PRZYCISKÓW I GNIAZD Slot karty MMC/SD Gn. słuchawki zewn. Gn. mikrofonu zewn Mikrofon pewne. Wyświetlacz LCD MENU / A B Repeat/Intro Port USB Gn. zewn. Zasil. Hold Power/Play/Pause/ Szukaj przełącznik Dioda świecąca Regulacja głośności Przycisk usuń DEL Przycisk Rekord/Stop Przycisk [FIle} Pokrywa pojemnika Baterii Głośnik Zaczep na pasek WYŚWIETLACZ Wskaźnik Jakość Czułośc Bat. Nagrań mikrofonu Alarm VOX Nagrywanie w trakcie Bieżący czas Wyświetlacz alfanumeryczny 2

4 WYPOSAŻENIE I FUNKCJE Text to Speech Conversion konwersja tekst na mowę, reprodukcja mowy naturalnej. Zewnętrzny slot MMC/SD Znakomita jakość dźwięku 3 funkcje (LP/SP/HQ). Zmienna prędkość przesuwu nagrania (VPS Variable Playback Speed) x 0.7; x1.0; x 1.5. Nagrywanie programowane. Oznaczenie czasu i daty. 5 katalogów zawierających po 99 nagrań każdy (A/B/C/D/E). Wyświetlacz LCD wskazujący numer nagrania, licznik czasu rzeczywistego, aktualny czas i funkcja pracy. Bardzo szybki transfer danych do komputera (Zgrywanie z komputera 1200:1, przegrywanie na komputer 500:1) Dwa stopnie czułości mikrofonu (H/L). s Szybkie przewijanie w przód i wstecz. Cyfrowa kontrola głośności (0~20). Funkcję powtarzania: odcinka A-B, całego nagrania, wszystkich nagrań. Powtarzania wszystkich nagrań w katalogu i wszystkich nagrań we wszystkich katalogach. Usuwanie: pojedynczych nagrań, wszystkich nagrań we wszystkich katalogów. Gniazdo słuchawkowe oraz gniazdo mikrofonowe. Wskaźnik poziomu naładowania baterii. Wbudowany mikrofon i głośnik. Zewnętrzne źródło zasilania. INSTALACJA BATERII Wymiana baterii, zakładanie nowych. Uwaga: wymiany baterii wolno dokonywać wyłącznie przy urządzeniu ustawionym w funkcji stand-by. 1. Otwórz pojemnik naciśnij lekko pokrywę i wysuń. 3

5 2. Wprowadź do pojemnika dwie baterie typu AAA i ponownie zasuń pokrywę. 3. Sprawdź stan naładowania baterii Dzięki poniższym ikonom pokazywanym na wyświetlaczu zawsze możesz sprawdzić stan baterii. PEŁNE NORMALNE SŁABE WYCZERPANE WYMIANA! Uwaga: Jeśli po wymianie baterii ikona stanu naładowania nie wskazuje poprawnie, sprawdź polaryzację (+/-) włożonych baterii i włóż je poprawnie. Jeśli wskaźnik nadal nie działa prawidłowo, wyjmij je ponownie, a dyktafon zanieś do kontroli. 1. Czas zachowania w pamięci danych bez baterii wynosi ok. 1 min. Jeśli wymiana baterii zostanie wykonana w ciągu 1 min. wszystkie dane zostaną zachowane. 2. Po wymianie baterii wyświetlacz może być początkowo niewyraźny, po czym obraz będzie się stopniowo polepszał. Uwaga: 1. Nie korzystaj równocześnie z różnych rodzajów baterii. 2. Jeśli przewidujesz dłuższy czas nie korzystania z dyktafonu wyciągnij baterie. 3. W przypadku korzystania z odnawialnych akumulatorków, nie ładuj ich w dyktafonie (uważnie przeczytaj instrukcję ich używania). 4. Jeśli korzystasz z zewnętrznego źródła zasilania, musisz usunąć z pojemnika baterie. 4

6 UWAGI OGÓLNE Włączanie/wyłączanie dyktafonu Aby włączyć dyktafon przyciśnij POWER. Na wyświetlaczu pojawi się aktualny czas katalog (A) (E) i numer nagrania w katalogu. Wyłączenie urządzenia wymaga przyciśnięcia i przytrzymanie przez okres 4 sekund przycisku POWER. Automatyczne wyłączenie następuje po 5 minutach całkowitego braku aktywności urządzenia. Uwaga: 1. Jeśli zaprogramowany jest jakiś harmonogram nagrań, to automatyczne wyłączanie nie funkcjonuje. 2. Ostatnio używana funkcja pozostaje w takim ustawieniu jakie było wprowadzone ostatnio, aż do ręcznego wyłączenia urządzenia. Funkcja oczekiwania stand by. Początkowo wyświetlany jest numer katalogu, numer nagrania, jak na rysunku: - [A] numer katalogu (A-E lub M) - 08/08 numer nagrania w katalogu, - 01:07 czas nagrania. Jeśli pokazywany katalog nie zawiera nagrań to numer nagrania wyświetlany jest jako 00 i No Mesg. Pozostały, wolny czas nagrań. W stand-by przyciśnij i przytrzymaj przycisk [FILE] zostanie wyświetlona wartość czasu dostępnego jeszcze do nagrań. Uwaga: Jeśli naciśniesz [FILE] w czasie odtwarzania lub nagrywania, możesz otrzymać informacje o bieżącym nagraniu. 5

7 NAGRYWANIE Jak nagrywać 1. W stand-by zwolnij przycisk [HOLD]. Zwróć mikrofon w stronę źródła dźwięku i przyciśnij [REC/STOP]. 2. Rozpocznie się nagrywanie, a na wyświetlaczu pojawi się przez jedną sekundę komunikat Record Start. Nagrywanie będzie sygnalizowane świeceniem wskaźnika LED na czerwono. Nowy numer nagrania będzie nadawany automatycznie, jako następny po ostatnim nagraniu. 3. Zatrzymanie nagrywania następuje przez ponowne naciśnięcie [REC/STOP]. Na wyświetlaczu pojawi się komunikat Save.Pls.wait po czym dyktafon wróci do funkcji Stand-by. 4. Chwilowe zatrzymanie nagrywania (Pause) następuje przez naciśnięcie [Play/Pause]. Powrót do nagrywania ponownie naciśnij [Play/Pause]. 5. W czasie nagrywania można zmienić czułość mikrofonu - przyciśnij i przytrzymaj przez ponad 3 sekundy przycisk [MENU/A-B]. Uwaga: jeśli pozostały, wolny czas nagrania spadnie poniżej 10%, na wyświetlaczu pojawi się na jedną sekundę komunikat Warning REC Time i rozpocznie się nagrywanie. Uwaga: 1. Minimalny czas nagrania wynosi 2 sekundy. 2. Jeśli przyciśniesz [STOP] wcześniej, na wyświetlaczu pojawi się na krótko Record Stop i nagranie nie zostanie zapisane. 3. Aby uniknąć błędów, dobrze jest wykonać najpierw nagranie próbne. 4. Jeśli nagranie przekroczy maksymalny dopuszczalny czas, pojawi się komunikat Memory Full i nagranie zostanie przerwane. 5. W jednym katalogu możesz umieścić maksymalnie 99 nagrań. Jeśli podejmiesz próbę nagrania większej ilości, to wyświetlony zostanie komunikat Memery Full i nagranie nie będzie możliwe. Wybierze wówczas nowy katalog. 6. Maksymalny czas nagrania jest dostępny w jednym nagraniu. 6

8 Nagrywanie przy pomocy zewnętrznego mikrofonu Aby wykorzystać zewnętrzny mikrofon należy go podłączyć do dyktafony zgodnie z poniższym schematem. Dzięki zbliżeniu mikrofonu do źródła dźwięku możesz nagrywać z lepszą jakością dźwięku. Gn. Mikrofon. Mikrofon Uwaga: włączenie zewnętrznego mikrofonu powoduje automatyczne wyłączenie mikrofonu wewnętrznego. Podłączanie urządzeń zewnętrznych Poniższy rysunek wyjaśnia w jaki sposób można nagrywać z urządzeń zewnętrznych na dyktafon, oraz jaki sposób nagrania z dyktafonu odtwarzać na zewnętrznych urządzeniach przez kable. Wtyk mikrof. Nagrywanie z urządzenia zewnętrznego. Przyłącz kable audio między gniazdem External Mic, dyktafonu i wyjściem audio urządzenia zewnętrznego, po czym rozpocznij nagrywanie. Można odsłuchiwać, monitorować przez zewnętrzną słuchawkę douszną. Ustaw głośność dyktafonu na ok. 5 i dopasuj głośność urządzenia zewnętrznego tak, aby uniknąć zniekształcenia głosu, lub zbyt cichego sygnału. Przegrywanie na urządzenia zewnętrzne. Ustaw głośność zewnętrznego urządzenia na minimum i przyłącz kable audio między gniazdem zewnętrznej słuchawki dyktafonu i wejściem audio (external Mic.) urządzenia zewnętrznego, po czym naciśnij równocześnie w dyktafonie PLAY, a w urządzeni zewnętrznym RECORD. Aby uniknąć błędów przy nagrywaniu, należy wcześniej wypróbować sobie tą funkcję. 7

9 ODTWARZANIE 1. W stand-by zwolnij przycisk HOLD. Przyciskiem Jog wprowadź przeznaczone do odtwarzania nagranie i przyciśnij [PLAY/(PAUSE)] 2. Wyświetlana jest informacja o bieżącym nagraniu: - AM/PM - 10:36 czas nagrania - JUL 03/02 data nagrania 3. Katalog, numer nagrania i bieżący czas nagrania są wyświetlane, a wskaźnik LED miga na zielono. Aby zatrzymać chwilowo odtwarzanie (PAUSE) naciśnij [PLAY/PAUSE]. Powrót do odtwarzania ponowne naciśnięcie PLAY/PAUSE]. 4. Aby zatrzymać odtwarzanie przyciśnij [REC/STOP]. Na wyświetlaczu pojawi się na kilka sekund komunikat Play Stop, po czym wyświetlany będzie numer ostatniego nagrania. 5. Jeśli dyktafon nie będzie aktywny przez 5 minut, to zostanie automatycznie wyłączony. Uwaga: 1. Jeśli nie ma żadnego nagrania, na wyświetlaczu pojawia się komunikat No Mesg. 2. Jeśli chcesz nagrywać na karcie pamięci MMC/SD patrz dalsza część instrukcji pt. nagrywanie na zewnętrznych kartach pamięci. 3. Można zmieniać prędkość odtwarzania w trakcie odtwarzania przez przyciśnięcie i przytrzymanie [MENU/A-B]. Dostępne są następujące prędkości: Play Fast (szybko), Play Normal (zwykłe), Play Slow (wolno). Szybkie przewijanie w przód i wstecz. Aby rozpocząć szybkie przewijanie nagrań, w funkcji odtwarzania przyciśnij i przytrzymaj [FF] (>>) przewijanie wprzód przytrzymaj [RW] (<<) przewijanie wstecz. Przewijanie trwa dopóki trzymasz przyciśnięty przycisk, lub do chwili osiągnięcia początku lub końca nagrania. 8

10 Wybór katalogu W stand-by przyciśnij [FILE]. Dyktafon posiada pięć katalogów A E do zapisywania nagrań. Każdy katalog może pomieścić 99 nagrań (w sumie 495). Dla zewnętrznej karty pamięci przypisany jest katalog o nazwie M, gdy zainstalowana jest karta pamięci. Każde przyciśnięcia [FILE] powoduje zmianę katalogu. Uwaga: nagrywanie na zewnętrznej karcie pamięci (MMC/SD). 1. Włóż kartę MMC/SD do kieszeni pamięci MMC/SD 2. Wprowadź w stand-by przyciskiem [FILE] katalog M 3. Przyciśnij [REC/STOP] włączenie nagrywania. Wybór nagrania Kolejne nagrania (następne, poprzednie) wprowadza się odpowiednio przyciskami FF (>>), REW (<<) w stanie oczekiwania (stand-by). Jeśli w katalogu nie ma żadnego nagrania, przycisk [PLAY/STOP] nie będzie aktywny, a na wyświetlaczu pojawi się komunikat No Mesg. Powtarzanie nagrania lub odtwarzania początków nagrań (Intro) Aby powtórzyć odtwarzanie bieżące nagranie przyciśnij w trakcie odtwarzania przycisk [REPEAT/INTRO]. Na wyświetlaczu pojawi się ikona jak na rysunku. [Powtarzanie jednego nagrania] Powtarzanie wszystkich nagrań w obrębie katalogu można wywołać przyciskając ponownie [REPEAT/INTRO]. Na wyświetlaczu pojawia się ikona jak na rysunku. [Powtarzania wszystkich nagrań z katalogu] Powtórzenie wszystkich nagrań z wszystkich katalogów można uruchomić przyciskając [REPEAT/INTRO] po raz trzeci. Na wyświetlaczu pojawi się ikona jak na rysunku [Powtarzanie wszystkich nagrań z wszystkich katalogów] 9

11 Odsłuchiwanie pierwszych 9 sekund z każdego nagrania w bieżącym katalogu przyciśnij [REPEAT/INTRO] po raz czwarty. Na wyświetlaczu pojawi się ikona jak na rysunku. [Odtwarzanie intro wszystkich nagrań] Odsłuchiwanie pierwszych 9 sekund z każdego nagrania z wszystkich katalogów przyciśnij [REPEAT/INTRO] po raz piąty. Na wyświetlaczu pojawi się ikona jak na rysunku. Powrót do zwykłej pracy przyciśnij ponownie [REPEAT/INTRO]. Powtarzanie fragmentu A-B. Aby odsłuchiwać wybrany fragment nagrania wielokrotnie: 1. W czasie odtwarzania przyciśnij [MENU/A-B] wybranie punktu A. Na wyświetlaczu pojawi się ikona A-B. 2. Przyciśnij ponownie [MENU/A-B], aby wybrać punkt B - zakończenie fragmentu. B przestaje migać i zaczyna się automatyczne odtwarzanie wybranego fragmentu. 3. Odtwarzanie fragmentu będzie powtarzane, aż do chwili ponownego naciśnięcia [MENU/A-B]. Regulacja głośności odtwarzania. Głośność można regulować w zakresie od punktów naciskając [VOLUME]. (Regulacja głośności jest dostępna we wszystkich funkcjach poza: Manu oraz PC- Link) Uwaga: w funkcji nagrywania dostępna jest regulacja tylko pięciostopniowa. 10

12 KASOWANIE NAGRAŃ Kasowanie pojedynczych nagrań 1. W stand-by wybierz żądane nagranie. 2. Naciśnij i przytrzymaj przez 1 sekundę przycisk [DEL]. Na wyświetlaczu pojawi się komunikat Erase a Message. 3. Ponownie naciśnij [DEL] na wyświetlaczu pojawi się komunikat Erasing Pls. Wait, a nagranie zostanie usunięte. 4. Jeśli w trakcie wyświetlania komunikatu Erase a Message w ciągu 5 sekund, kasowanie zostanie zatrzymanie i dyktafon powróci do stanu oczekiwania. Można wyłączyć funkcję kasowania przed upływem 5 sekund przyciskając dowolny przycisk poza [DEL] dyktafon powróci do stand-by. Kasowanie wszystkich nagrań w katalogu 1. W stand-by wybierz żądany katalog (A-E lub M). 2. Naciśnij i przytrzymaj przez 2 sekundy przycisk [DEL]. Na wyświetlaczu pojawi się komunikat Erase a File. 3. Ponownie naciśnij [DEL] na wyświetlaczu pojawi się komunikat Erasing Pls. Wait a nagrania z katalogu zostaną usunięte. 4. Jeśli w trakcie wyświetlania komunikatu Erase a File w ciągu 5 sekund, kasowanie zostanie zatrzymanie i dyktafon powróci do funkcji stand-by. Można wyłączyć funkcję kasowania przed upływem 5 sekund przyciskając dowolny przycisk poza [DEL] dyktafon powróci do stanu oczekiwania. 11

13 Usuwanie wszystkich nagrań z wszystkich katalogów (z wyjątkiem katalogu M). 1. Naciśnij i przytrzymaj przez 5 sekund przycisk [DEL]. Na wyświetlaczu pojawi się komunikat Erase [A] to [B]. 2. Ponownie naciśnij [DEL] na wyświetlaczu pojawi się komunikat Erasing Pls. Wait i wszelkie nagrane wiadomości zostają usunięte. 3. Jeśli w trakcie wyświetlania komunikatu Erase a [B] to [B] w ciągu 5 sekund, kasowanie zostanie zatrzymanie i dyktafon powróci do funkcji stand-by. Można wyłączyć funkcję kasowania przed upływem 5 sekund przyciskając dowolny przycisk poza [DEL] dyktafon powróci do stand-by. Uwaga: 1. Dyktafon przechodzi do stanu oczekiwania (stand-by) po naciśnięciu każdego przycisku poza [DEL] 2. W katalogu M dostępne jest tylko kasowanie jednego lub wszystkich nagrań. Praca w MENU funkcji Użytkownik ma dostęp do różnorodnych funkcji dzięki przyciskowi [MENU/A-B], który przewija kolejno wszystkie funkcje. W kolejności pojawiania się na ekranie są to: Record, VOX, Microphone Sensitivity, Playback speed, Move a message, Set time and date. W stanie oczekiwania (stand-by) przyciśnij [MENU/A-B] wejście do MENU funkcji. Pierwsze menu to RECord mode nagrywanie. Uwaga: Po wejściu do każdego menu, można powrócić do stand-by naciskając przycisk [FILE] lub [Del]. 12

14 Nagrywanie (Record Mode). Wybrana funkcja (REC Mode) miga. Przy pomocy przełącznika Jog wybierz żądaną funkcję nagrywania i przyciśnij [REC/STOP] zapis. Dostępny czas nagrania jest zależny od jakości dźwięku. LP (Long Play) SP (Standard Play) HQ (High quality) 16 MB 480 min 220 min 160 min 32 MB 960 min 440 min 320 min 64 MB 1,920 min 880 min 640 min 128 MB 3,840 min 1,760 min 1,280 min Najwyższa jakość nagrań jest osiągana w funkcji HQ (High Quality). VOX aktywacja głosem. W stanie oczekiwania przyciśnij dwukrotnie [MENU/A-B] wejście do menu funkcji VOX. Przy pomocy przełącznika Jog wybierz ON lub OFF i przyciśnij [REC/STOP] zapis wprowadzonego ustawienia. Po włączeniu funkcji VOX (aktywacja - ON) nagrywanie jest możliwe wyłącznie wtedy, gdy jest obecny sygnał dźwiękowy. W czasie nagrywania na wyświetlaczu będą widoczne ikony REC oraz VOX, a wskaźnik LED będzie migał na czerwono. Gdy nie ma sygnału dźwiękowego wskaźnik LED będzie migał na czerwono, a odliczanie czasu nagrania będzie zatrzymane. Nagrywanie rozpocznie się ponownie, gdy pojawi się sygnał dźwiękowy, wskaźnik LED zacznie migać na czerwono, a odliczanie czasu nagrania zostanie ponownie uruchomione. Czułość mikrofonu Dzięki temu menu można programować dyktafon dostosowując go do odległości i głośności źródła. W stanie oczekiwania przyciśnij trzykrotnie [MENU/A-B] wejście do menu fnkcji MIC sens. Przy pomocy przełącznika Jog wybierz czułość HIGH lub LOW i przyciśnij [REC/STOP] zapis wprowadzonego ustawienia. HIGH duża odległość od źródła dźwięku. LOW mała odległość od źródła dźwięku. 13

15 Uwaga: 1. W czasie nagrywania można zmienić czułość mikrofonu. Przyciśnij i przytrzymaj [MENU/A-B]. 2. Po wprowadzeniu wysokiej czułości (HI), na wyświetlaczu pojawia się ikona HI, natomiast po wprowadzeniu czułości LOW, nie ma żadnej informacji na wyświetlaczu. Zmienna prędkość odtwarzania (VPS Variable Playback Speed). W stanie oczekiwania przyciśnij czterokrotnie [MENU/A-B] wejście do menu funkcji VPS. Przy pomocy przełącznika Jog wybierz żądaną prędkość odtwarzania i przyciśnij [REC/STOP] zapis wprowadzonego ustawienia. Poszczególne ikony oznaczają: << - x 0.7 (Slow Speed wolno) :: - x 1.0 (Normal Speed normalnie) >> - x 1.5 (Fast Speed szybko) Uwaga: W czasie nagrywania można zmienić prędkość odtwarzania. Przyciśnij i przytrzymaj [MENU/A-B]. Przenoszenie nagrania do innego katalogu 1. Przyciskami / wybierz żądane nagranie. 2. Przyciśnij pięciokrotnie [MENU/A-B] 3. Przyciskami / wybierz katalog do którego ma być przeniesione nagranie. 4. Naciśnij [REC/STOP]. Na wyświetlaczu pojawi się najpierw informacja Message Moving, a później Message Moved. Uwaga: Nie można przesuwać nagrania wewnątrz tego samego katalogu, np. z [A] do [A], oraz z katalogów wewnętrznych tj. A-E do katalogu zewnętrznego M i na odwrót. Regulacja czasu 1. W stand-by przyciśnij sześciokrotnie [MENU/A-B]. 2. W dolnej części wyświetlacza ukaże się aktualnie ustawiony czas w następującej kolejności [AM/PM] Hour: Minute 3. Przełącznikiem Jog ( / ) ustaw żądane wartości. Naciśnięcie Jog powoduje zmianę godziny/minuty. 4. Przyciśnij [REC/STOP] zapis wprowadzonego ustawienia i wyjście z funkcji ustawiania minut. 14

16 Regulacja daty 1. W stand-by przyciśnij siedmiokrotnie [MENU/A-B]. 2. W dolnej części wyświetlacza ukaże się aktualnie ustawiony czas w następującej kolejności Mopth day/year (Miesiąc dzień/rok). 3. Przełącznikiem Jog ( / ) ustaw żądane wartości. Naciśnięcie Jog powoduje zmianę miesiąc/dzień/rok 4. Przyciśnij [REC/STOP] zapis wprowadzonego ustawienia i wyjście z funkcji ustawiania minut. Uwaga: Zapisana data może być zachowana bez baterii przez miesiąc. Programator nagrań Programowanie nagrań (plan nagrań) Wprowadź katalog (A-E lub M), w którym ma być zapisane nagranie. W przypadku katalogu M upewnij się, czy jest zainstalowana karta MMC/SD. 1. W stand-by przyciśnij i przytrzymaj przez 3 sekundy przycisk [MENU/A-B]. 2. Wybierz przełącznikiem Jog ( lub ) once, daily lub day of week (jednokrotnie, codziennie, dzień tygodnia). Następnie przyciśnij Jog, aby przejść do ustawienia godziny nagrania (odpowiednie pozycje [godz./min.] będą migać). Na potwierdzenie i wpisanie do pamięci przyciśnij [REC/STOP]. 3. Zaprogramowany czas nagrania zostanie pokazany na wyświetlaczu. 4. Teraz wprowadź przełącznikiem Jog ( lub ) planowany czas nagrania i przyciśnij [REC/STOP]. 5. Nagrywanie będzie uruchomione zgodnie z zaprogramowanym czasem. 15

17 Alarm głosowy 1. W stand-by przyciśnij i przytrzymaj przez 3 sekundy przycisk [MENU/A-B]. 2. Wybierz przełącznikiem Jog ( lub ) once, daily lub day of week (jednokrotnie, codziennie, dzień tygodnia). Następnie przyciśnij Jog, aby przejść do ustawienia godziny nagrania (odpowiednie pozycje [godz./min.] będą migać). Na potwierdzenie i wpisanie do pamięci przyciśnij [REC/STOP]. 3. Przyciskając przełącznik Jog wprowadź na wyświetlaczu Voice Message. 4. W celu nagrania wiadomości głosowej przyciśnij [REC/STOP], 5. Nagraj wiadomość i po zakończeniu przyciśnij ponownie [REC/STOP]. Na wyświetlaczu pojawi się komunikat Record Schedule oraz Schedule. 6. Alarm głosowy będzie uruchomiony zgodnie z zaprogramowanym czasem. Uwaga: 1. Jeśli w czasie zaprogramowanym do uruchomienia zaprogramowanego nagrywania, urządzenie jest aktywne w jakiejś funkcji, to alarmowy wskaźnik zacznie migać i programator nie zostanie uruchomiony. W takim przypadku przyciśnij [REC/STOP] - uruchomienie nagrywania. 2. Można wprowadzić trzy terminy nagrań - [1], [2] i [3]. Pod każdym z tych numerów można wprowadzić inny, pojedynczy termin nagrywania once (raz); Daily (codziennie); Day of week (dzień tygodnia). Poszczególne miejsca [1],[2],[3] można wybrać przyciskiem [MENU/A-B], po wejściu do funkcji programowania nagrań. 3. Po zaprogramowaniu nagrań, funkcja automatycznego wyłączania dyktafonu zostaje wyłączona i urządzenie pozostaje w stanie oczekiwania (stand-by). 4. Jeśli chcesz wyłączyć dyktafon, musisz to zrobić ręcznie przyciskając Jog przez 4 sekundy. 5. Po zaprogramowaniu alarmu głosowego ikona alarmu będzie wyświetlana na LCD stale. Jeśli chcesz usunąć ikonę, musisz wyłączyć działanie funkcji (wprowadź Off ). Instalacja sterowników USB w systemie Windows 1. Włącz komputer i dyktafon. 2. Włóż płytę CD do kieszeni CD-Rom. 3. Przyłącz kabel USB do dyktafonu do odpowiedniego gniazda. 16

18 4. Przyłącz większy koniec kable USB do komputera. 5. Komputer automatycznie wykryje cyfrowy dyktafon. 6. Kliknij next, aby rozpocząć instalację. Przegrywanie nagrań z komputera na dyktafon 1. Wybierz katalog, na który ma być zapisane nagranie. Katalog M wymaga zainstalowania karty pamięci MMC/SD 2. Podłącz dyktafon do komputera. 3. W Explorerze Windows znajdź literę reprezentującą dysk ruchomy (w przykładzie jest to E: ). Jeśli zainstalowana została karta pamięci, ikona reprezentuje kartę MMC/SD, jeśli nie reprezentuje pamięć wewnętrzną. 4. Przy pomocy Explorera skopiuj pliki z dysku twardego do pamięci dyktafonu. Uwaga: Nigdy nie usuwaj, ani nie wkładaj karty pamięci MMC/SD w czasie, gdy komputer i dyktafon są połączone. Nigdy nie rozłączaj komputera i dyktafonu w wskaźnik LED świeci na zielono. Dyktafon może być również używany jak dyskietka. Możesz kopiować pliki wszelkiego rodzaju do wewnętrznej pamięci dyktafonu i przenosić je. Niemniej wyłącznie pliki o rozszerzeniu *.dvr mogą być na dyktafonie odtwarzane. Jeśli korzystasz z karty pamięci MMC (MultiMediaCard), to dyktafon posiada funkcję czytnika MMC/SD (podobną do działania stacji dyskietek). Możesz używać jej do przeglądania i wpisywania danych na lub z MMC/SD. Niemniej wyłącznie pliki o rozszerzeniu *.dvr mogą być na dyktafonie odtwarzane. Odtwarzanie przegranych na dyktafon nagrań. 1. Włącz dyktafon. 2. Wybierz katalog z skopiowanym nagraniem. 3. Odtwarzanie odbywa się jak w przypadku zwykłego odtwarzania. Przegrywanie nagrań z dyktafonu na komputer. 1. Wybierz katalog, z którego chcesz przegrać wiadomości (wewnętrzna lub karta MMC/SD). 2. Połącz dyktafon z komputerem 3. Eksplorer wykryje zewnętrzny dysk (np. jako DRIVE E:) 4. Korzystając z eksplorera przenieś pliki z pamięci dyktafonu na twardy dysk komputera. 17

19 Dane techniczne Poj. Pamięci 16MB 32 MB 64 MB 128 MB Czas nagrań 480 min 960 min min 3840 min Wymiary 114 x 40.4 x 19.5 mm Waga 55g bez baterii Zasilanie DC 3V, 2 baterie alkaliczne typu AAA Czas życia baterii Nagrywanie - ok. 8 godzin Odtwarzanie przez słuchawki. - ok 7 godzin Odtwarzanie przez głośnik - ok. 6 godzin Maksymalna ilość katalogów po 99 nagrań nagrań Moc głośnika 50mW, 16 Ω Pasmo 500 Hz 3000Hz przenoszenia Wejście Gniazdo mikrofonowe - mikrofon zewnętrzny 22.2 KΩ Wyjście Gniazdo słuchawkowe - słuchawki douszne o impedancji 32Ω Głośnik wewn. 26 mm Mikrofon wewn. Mono Warunki pracy 0 C 50 C 18

INSTRUKCJA OBSŁUGI CYFROWEGO DYKTAFONU

INSTRUKCJA OBSŁUGI CYFROWEGO DYKTAFONU INSTRUKCJA OBSŁUGI CYFROWEGO DYKTAFONU VR 2000 Maycom polska s.c. 33-300 Nowy Sącz ul. Grottgera 3 tel.: +48 18 547 42 22 e-mail: maycom@maycom.pl www.maycom.pl Uwagi wstępne 1. Dyktafonu nie należy używać

Bardziej szczegółowo

670533 Cyfrowy dyktafon 290. Instrukcja obsługi.

670533 Cyfrowy dyktafon 290. Instrukcja obsługi. 670533 Cyfrowy dyktafon 290. Instrukcja obsługi. Wyposażenie i funkcje. Zmienna prędkość odtwarzania (V.P.S.) x0.5, x0.7, x1.0, x1.5, x2.0. Pojemność zapisu do 290 minut. 5 segregatorów- każdy dla maksymalnie

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA SKRÓCONA FSV-1640 Profesjonalny Dyktafon Cyfrowy 64 MB

INSTRUKCJA SKRÓCONA FSV-1640 Profesjonalny Dyktafon Cyfrowy 64 MB INSTRUKCJA SKRÓCONA FSV-1640 Profesjonalny Dyktafon Cyfrowy 64 MB INTEKpolska Sp. J. 33-300 Nowy Sącz ul. Rokitniańczyków 17A tel.: +48 18 547 42 22 e-mail: intek@intekpolska.pl www: http://www.intekpolska.pl

Bardziej szczegółowo

Programator tygodniowy cyfrowy Brennenstuhl, 3680 W, 20 programów, max. 23 h/59 min, IP44

Programator tygodniowy cyfrowy Brennenstuhl, 3680 W, 20 programów, max. 23 h/59 min, IP44 Programator tygodniowy cyfrowy Brennenstuhl, 3680 W, 20 programów, max. 23 h/59 min, IP44 Instrukcja obsługi Numer produktu: 611762 Strona 1 z 11 Przed podłączeniem programatora do urządzeń elektrycznych

Bardziej szczegółowo

Odtwarzacz kasetowy/konwersja mp3

Odtwarzacz kasetowy/konwersja mp3 Odtwarzacz kasetowy/konwersja mp3 Szanowny Kliencie, dziękujemy za zakup odtwarzacza kasetowego. Prosimy o przeczytanie instrukcji i przestrzeganie podanych wskazówek i porad, aby mogli Państwo optymalnie

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi KAMERA LC-S989

Instrukcja obsługi KAMERA LC-S989 Instrukcja obsługi KAMERA LC-S989 1. Budowa( opis) 1: Dziura na smycz 2: Włączanie 3: Tryby(Mode) 4: Klips 5: Karta Micro SD 6: Obręcz 7: Mini USB 8: Kamera 9: Operacje STOP/NAGRYWAJ 10: Wskaźnik stanu

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA. Mini DVR MD-80

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA. Mini DVR MD-80 INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA Mini DVR MD-80 Najważniejsze cechy urządzenia: Nagrywanie video i audio Zasilanie z wbudowanego akumulatora lub ze złącza USB Przetwornik o dużej rozdzielczości 2Mpix CMOS Bardzo

Bardziej szczegółowo

Niania elektroniczna Motorola Babyphone

Niania elektroniczna Motorola Babyphone INSTRUKCJA OBSŁUGI Niania elektroniczna Motorola Babyphone Nr produktu 260051 Strona 1 z 8 1. Zakres dostawy: 1 x Jednostka rodzica 1 x Jednostka dziecka 2 x akumulator AAA dla jednostki rodzica 1 x zasilacz

Bardziej szczegółowo

INTEK polska Sp.J 33-300 Nowy Sącz ul. Rokitniańczyków 17A tel.: +48 18 547 42 22 e-mail: intek@intekpolska.pl www.intekpolska.pl

INTEK polska Sp.J 33-300 Nowy Sącz ul. Rokitniańczyków 17A tel.: +48 18 547 42 22 e-mail: intek@intekpolska.pl www.intekpolska.pl Instrukcja Obsługi Dyktafon Cyfrowy FSV510 512MB INTEK polska Sp.J 33-300 Nowy Sącz ul. Rokitniańczyków 17A tel.: +48 18 547 42 22 e-mail: intek@intekpolska.pl www.intekpolska.pl Funkcje. Długi czas nagrywania.

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI MP-F400 FM

INSTRUKCJA OBSŁUGI MP-F400 FM 1 CYFROWY ODTWARZACZ VIDEO I MUZYKI MP3, WMA, AMV INSTRUKCJA OBSŁUGI MP-F400 FM www.mpmaneurope.com Przed podłączeniem, rozpoczęciem korzystania lub zmianą ustawień urządzenia należy uważnie przeczytać

Bardziej szczegółowo

OSTRZEŻENIE: NIEBEZPIECZEŃSTWO ZADŁAWIENIA małe elementy. Dla dzieci powyżej 3 roku życia.

OSTRZEŻENIE: NIEBEZPIECZEŃSTWO ZADŁAWIENIA małe elementy. Dla dzieci powyżej 3 roku życia. OSTRZEŻENIE: NIEBEZPIECZEŃSTWO ZADŁAWIENIA małe elementy. Dla dzieci powyżej 3 roku życia. Instrukcję obsługi należy zachować, aby móc z niej skorzystać w późniejszym czasie. Urządzenie Sound-Shuffle należy

Bardziej szczegółowo

Radio przenośne Sangean PR-D5, FM, AM, RDS, białe

Radio przenośne Sangean PR-D5, FM, AM, RDS, białe INSTRUKCJA OBSŁUGI Radio przenośne Sangean PR-D5, FM, AM, RDS, białe Nr produktu 343515 Strona 1 z 6 Elementy sterowania 1. Przycisk zasilania 2. Sygnał AUX-in 3. Wybór pasma i strojenie 4. Alarm 5. Wyświetlacz

Bardziej szczegółowo

Mini kamera Full HD (AC-1080.ir)

Mini kamera Full HD (AC-1080.ir) Mini kamera Full HD (AC-1080.ir) Szanowny Kliencie, dziękujemy za zakup mini kamery Full HD. Mała i lekka kamera nagrywa filmy w jakości Full HD nawet w ciemności, dzięki wbudowanym diodom podczerwieni.

Bardziej szczegółowo

Przenośny radiomagnetofon z odtwarzaczem płyt CD

Przenośny radiomagnetofon z odtwarzaczem płyt CD TV PRODUCTS sp. z o.o.-dystrybutor ul. Parkowa 12 Kraj pochodzenia: Chiny 43-365 Wilkowice TV PRODUCTS sklep wysyłkowy tel. 033 / 817 41 98 tel./fax 033 / 817 41 97 Przenośny radiomagnetofon z odtwarzaczem

Bardziej szczegółowo

Pilot zdalnego sterowania DANE TECHNICZNE FUNKCJE PILOTA ZDALNEGO STEROWANIA

Pilot zdalnego sterowania DANE TECHNICZNE FUNKCJE PILOTA ZDALNEGO STEROWANIA Pilot zdalnego sterowania DANE TECHNICZNE Model sterownika R05/BGE Zasilane 3.0V (Baterie alkaliczne LR03 X 2) Najniższa wartość zasilania przy której emitowany jest sygnał ze sterownika 2.4V Maksymalna

Bardziej szczegółowo

Zegar ścienny cyfrowy DCF

Zegar ścienny cyfrowy DCF INSTRUKCJA OBSŁUGI Zegar ścienny cyfrowy DCF Nr produktu 672320 Strona 1 z 6 Dane techniczne: - Zegar sterowany przez radio - Ręczne ustawienie czasu - Ustawienie strefy czasowej w trybie: -12/+12 - Funkcja

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi mikrofonu Easi-Speak

Instrukcja obsługi mikrofonu Easi-Speak Instrukcję obsługi należy zachować, aby móc z niej skorzystać w późniejszym czasie. Mikrofon Easi-Speak jest wyposażony w niewymienną baterię akumulatorową. Nie należy wyjmować baterii. Mikrofon Easi-Speak

Bardziej szczegółowo

Zawartość zestawu DPF-151 Przewód USB Podręcznik użytkownika CD-ROM z oprogramowaniem do kompresji zdjęć

Zawartość zestawu DPF-151 Przewód USB Podręcznik użytkownika CD-ROM z oprogramowaniem do kompresji zdjęć Z uwagi na bezpieczeństwo: Niniejszy podręcznik należy przeczytać, aby zapewnić właściwe użytkowanie produktu i uniknąć niebezpieczeństwa lub szkód materialnych. Odtwarzacza należy używać we właściwy sposób,

Bardziej szczegółowo

Rejestrator temperatury i wilgotności AX-DT100. Instrukcja obsługi

Rejestrator temperatury i wilgotności AX-DT100. Instrukcja obsługi Rejestrator temperatury i wilgotności AX-DT100 Instrukcja obsługi Wstęp Rejestrator temperatury i wilgotności wyposażony jest w bardzo dokładny czujnik temperatury i wilgotności. Głównymi zaletami rejestratora

Bardziej szczegółowo

Konftel 55Wx Skrócona instrukcja obsługi

Konftel 55Wx Skrócona instrukcja obsługi POLSKI Konftel 55Wx Skrócona instrukcja obsługi Konftel 55Wx to urządzenie konferencyjne, które można połączyć z telefonem stacjonarnym, komórkowym oraz z komputerem. Wykorzystując jedyną w swoim rodzaju

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI. Dyktafon, nagrywanie rozmów tel, mp3, Radio FM

INSTRUKCJA OBSŁUGI. Dyktafon, nagrywanie rozmów tel, mp3, Radio FM Instrukcja jest własnością Firmy KORJAR. Wszystkie zawarte w niej nazwy, marki, linki, screeny itp są zastrzeżone przez swoich właścicieli i są chronione międzynarodowymi przepisami o prawach autorskich.

Bardziej szczegółowo

Aiptek Pocket DV II Camcorder Nr zam. 952879 Instrukcja obsługi.

Aiptek Pocket DV II Camcorder Nr zam. 952879 Instrukcja obsługi. Aiptek Pocket DV II Camcorder Nr zam. 952879 Instrukcja obsługi. Zakres dostawy: - Kamera. - Sterownik CD. - Instrukcja obsługi. - Kabel USB. - Kabel wyjścia AV. - 2 baterie AAA - Pasek Opis elementów.

Bardziej szczegółowo

Zegarek z kamerą i dyktafonem Octacam

Zegarek z kamerą i dyktafonem Octacam Zegarek z kamerą i dyktafonem Octacam Szanowny Kliencie, dziękujemy za zakup zegara z wbudowaną kamerą. Z tym zegarem masz dostępnych kilka urządzeń w jednym zawsze pod ręką: praktyczny zegar z alarmem,

Bardziej szczegółowo

Długopis z ukrytą kamerą cyfrową HD

Długopis z ukrytą kamerą cyfrową HD Długopis z ukrytą kamerą cyfrową HD Instrukcja obsługi Nr produktu: 956256 Strona 1 z 5 1. Szczegóły produktu Nr Nazwa Opis 1 Przycisk obsługi Jest to wielofunkcyjny przycisk, którego funkcje zależą od

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi CARCAM-1080. Rejestrator samochodowy. Dane techniczne oraz treść poniższej instrukcji mogą ulec zmianie bez uprzedzenia.

Instrukcja obsługi CARCAM-1080. Rejestrator samochodowy. Dane techniczne oraz treść poniższej instrukcji mogą ulec zmianie bez uprzedzenia. Instrukcja obsługi CARCAM-1080 Rejestrator samochodowy Dane techniczne oraz treść poniższej instrukcji mogą ulec zmianie bez uprzedzenia. Odbiornik zgodny jest z warunkami dyrektywy 89/336/EEC dotyczącej

Bardziej szczegółowo

PA100U PRZENOŚNY WZMACNIACZ Z WEJŚCIEM USB

PA100U PRZENOŚNY WZMACNIACZ Z WEJŚCIEM USB PA100U PRZENOŚNY WZMACNIACZ Z WEJŚCIEM USB INSTRUKCJA OBSŁUGI 1. Wstęp INSTRUKCJA OBSŁUGI Niniejsza instrukcja przeznaczona jest dla użytkowników w krajach Unii Europejskiej. Ważne informacje dotyczące

Bardziej szczegółowo

Radio i odtwarzacz CD Nr produktu 001196685

Radio i odtwarzacz CD Nr produktu 001196685 INSTRUKCJA OBSŁUGI Radio i odtwarzacz CD Nr produktu 001196685 Strona 1 z 5 IDENTYFIKACJA ELEMENTÓW STEROWANIA 1. rączka 2. regulacja głośności 3. przełącznik funkcji (AM - FM - CD) 4. antena teleskopowa

Bardziej szczegółowo

Instrukcja Obsługi Telefonu CallCenter BH-208

Instrukcja Obsługi Telefonu CallCenter BH-208 Instrukcja Obsługi Telefonu CallCenter BH-208 1.Wstęp. Dziękujemy za zainteresowanie się telefonem BH-208. Mamy nadzieję, że produkt spełni Państwa oczekiwania. Przed użyciem telefonu proszę zapoznać się

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi. Rozdział I. Wprowadzenie. 1.1 Wstęp. Techtop USB-P1 Telefon VoIP na USB. 1.2 Specyfikacja:

Instrukcja obsługi. Rozdział I. Wprowadzenie. 1.1 Wstęp. Techtop USB-P1 Telefon VoIP na USB. 1.2 Specyfikacja: Instrukcja obsługi Techtop USB-P1 Telefon VoIP na USB 1.1 Wstęp Rozdział I Wprowadzenie Słuchawka telefoniczna na USB. Efektywne rozwiązanie dedykowane dla użytkowników komunikatora Skype. 1.2 Specyfikacja:

Bardziej szczegółowo

Elektroniczny Termostat pojemnościowych ogrzewaczy wody

Elektroniczny Termostat pojemnościowych ogrzewaczy wody Elektroniczny Termostat pojemnościowych ogrzewaczy wody ETE-1 Instrukcja obsługi Załącznik do Instrukcji obsługi i użytkowania elektrycznego pojemnościowego ogrzewacza wody typ WJ-Q i WJW-Q Zakład Urządzeń

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi. Rejestrator i kamera w zegarku MCL-1.3R MCL-1.3B

Instrukcja obsługi. Rejestrator i kamera w zegarku MCL-1.3R MCL-1.3B Instrukcja obsługi Rejestrator i kamera w zegarku MCL-1.3R MCL-1.3B Dane techniczne oraz treść poniższej instrukcji mogą ulec zmianie bez uprzedzenia. Odbiornik zgodny jest z warunkami dyrektywy 89/336/EEC

Bardziej szczegółowo

1. Kamera samochodowa Prestigio 2. Uchwyt z przyssawką 3. Ładowarka samochodowa DC 5V 4. Kabel USB 5. Instrukcja szybkiego uruchomienia 6.

1. Kamera samochodowa Prestigio 2. Uchwyt z przyssawką 3. Ładowarka samochodowa DC 5V 4. Kabel USB 5. Instrukcja szybkiego uruchomienia 6. 1. Zawartość opakowania 1. Kamera samochodowa Prestigio 2. Uchwyt z przyssawką 3. Ładowarka samochodowa DC 5V 4. Kabel USB 5. Instrukcja szybkiego uruchomienia 6. Kabel AV 2. Przegląd urządzenia 1 2 3

Bardziej szczegółowo

Kontroler LED programowalny czasowo 12V 20A 5 kanałów

Kontroler LED programowalny czasowo 12V 20A 5 kanałów S t r o n a 1 Kontroler LED programowalny czasowo 12V 20A 5 kanałów Programowalny kontroler LED pozwala zaplanować pracę system świetlnego opartego o LED. Użytkownik może zaprogramować godziny włączenia,

Bardziej szczegółowo

NR370 Simplo Przewodnik Użytkownika

NR370 Simplo Przewodnik Użytkownika NR370 Simplo Przewodnik Użytkownika Informacje dotyczące bezpieczeństwa UWAGA! Zapoznaj się z poniższymi zasadami bezpieczeństwa i przestrzegaj ich. Nieprzestrzeganie poniższych zasad, zwiększa ryzyko

Bardziej szczegółowo

Instrukcja QuickStart

Instrukcja QuickStart Instrukcja QuickStart Przyciski i łączność 1. Włącznik urządzenia: Przytrzymaj przycisk, aby włączyć urządzenie. Krótkie naciśnięcie włącza urządzenie, gdy znajduje się trybie gotowości. 2. Przyciski głośności:

Bardziej szczegółowo

Brelok do kluczy DeLuxe, 1,5"

Brelok do kluczy DeLuxe, 1,5 Brelok do kluczy Deluxe Cyfrowa ramka na zdjęcia Brelok do kluczy DeLuxe, 1,5" Instrukcja obsługi Drodzy klienci! Cyfrowa ramka 1,5 umożliwia Państwu oglądanie i zapisywanie zdjęć w formacie JPG lub BMP.

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Opis urządzenia. Pierwsze użycie

Spis treści. Opis urządzenia. Pierwsze użycie Spis treści Opis urządzenia... 1 Pierwsze użycie... 1 Podstawowa obsługa urządzenia... 2 Opis diod LED... 2 Przygotowania do odczytu danych z urządzenia... 2 Proces instalacji... 3 Zmiana domyślnego sterownika

Bardziej szczegółowo

Wideoboroskop AX-B250

Wideoboroskop AX-B250 Wideoboroskop AX-B250 Instrukcja obsługi Przed włączeniem urządzenia proszę przeczytać instrukcję. Instrukcja zawiera ważne informacje dotyczące bezpieczeństwa. Spis treści 1. Uwagi dotyczące bezpieczeństwa...

Bardziej szczegółowo

MODUŁ GŁOSOWY INT-VG. 1. Właściwości. 2. Dane techniczne

MODUŁ GŁOSOWY INT-VG. 1. Właściwości. 2. Dane techniczne MODUŁ GŁOSOWY INT-VG int-vg_pl 12/11 Moduł INT-VG współpracuje z centralami z serii INTEGRA i VERSA, umożliwiając realizowanie powiadamiania głosowego (zastępuje ekspander syntezerów mowy CA-64 SM). W

Bardziej szczegółowo

Bezprzewodowy termometr wewnętrzny / zewnętrzny EFWS 300. Instrukcja obsługi. www.conrad.pl. Nr produktu: 672395. Strona 1 z 10

Bezprzewodowy termometr wewnętrzny / zewnętrzny EFWS 300. Instrukcja obsługi. www.conrad.pl. Nr produktu: 672395. Strona 1 z 10 Bezprzewodowy termometr wewnętrzny / zewnętrzny EFWS 300 Instrukcja obsługi Nr produktu: 672395 Strona 1 z 10 1. ELEMENTY OBSŁUGI a) Stacja bazowa 1. Przycisk SNOOZE/LIGHT dla trybu drzemki/podświetlenia

Bardziej szczegółowo

U-DRIVE DVR. Instrukcja obsługi. Car DVR Device MT4036

U-DRIVE DVR. Instrukcja obsługi. Car DVR Device MT4036 U-DRIVE DVR Car DVR Device MT4036 Instrukcja obsługi PL 2 Wprowadzenie Dziękujemy za zakup MT4026 U-DRIVE DVR. Jest to kamera specjalnie zaprojektowana do kręcenia filmów z perspektywy kierowcy samochodu.

Bardziej szczegółowo

WAŻNE! PRZECZYTAJ KONIECZNIE!

WAŻNE! PRZECZYTAJ KONIECZNIE! Pl_Omicron Addendum.fm Page 68 Wednesday, September 17, 2003 12:23 PM WAŻNE! PRZECZYTAJ KONIECZNIE! W przypadku każdego urządzenia magazynującego, które wykorzystuje nośniki cyfrowe, należy regularnie

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI PANELA DOTYKOWEGO EDX-S84 (SIEMENS)

INSTRUKCJA OBSŁUGI PANELA DOTYKOWEGO EDX-S84 (SIEMENS) INSTRUKCJA OBSŁUGI PANELA DOTYKOWEGO EDX-S84 (SIEMENS) SPIS TREŚCI 1. BUDOWA PANELA DOTYKOWEGO... 3 2. WŁĄCZANIE/WYŁĄCZANIE... 4 3. BATERIA - ŁADOWANIE... 4 4. OBSŁUGA SALI... 5 4.1 WYBÓR SYGNAŁU... 5

Bardziej szczegółowo

*** UWAGI *** Jeśli baterie będą rozładowane, stracisz wszystkie zdjęcia znajdujące się w pamięci.

*** UWAGI *** Jeśli baterie będą rozładowane, stracisz wszystkie zdjęcia znajdujące się w pamięci. Art. Nr 99 48 67 Aparat Aiptek www.conrad.pl Jak używać Twojego aparatu: Wstęp: Aparat ten jest przystosowany do robienia i przechowywania 107 zdjęć QVGA(320 X 240 pikseli) lub 26 zdjęć VGA(640 x 480 pikseli).

Bardziej szczegółowo

ROGUE RF. Instrukcja obsługi (wersja poprawiona) Wireless Gamepad PC with headphones MT1503

ROGUE RF. Instrukcja obsługi (wersja poprawiona) Wireless Gamepad PC with headphones MT1503 ROGUE RF Wireless Gamepad PC with headphones MT1503 Instrukcja obsługi (wersja poprawiona) Dziękujemy za wybranie wspaniałego, bezprzewodowego gamepada ROGUE RF MT1503. Urządzenie jest zaawansowanym kontrolerem

Bardziej szczegółowo

U-DRIVE DUAL. Instrukcja obsługi. Osobista czarna skrzynka kierowcy z kamerą cofania MT4056

U-DRIVE DUAL. Instrukcja obsługi. Osobista czarna skrzynka kierowcy z kamerą cofania MT4056 U-DRIVE DUAL Osobista czarna skrzynka kierowcy z kamerą cofania MT4056 Instrukcja obsługi PL Ogólne Kamera główna Gniazdo kamery tylnej Gniazdo USB/ ładowarki Gniazdo microsd Obiektyw kamery głównej Mikrofon

Bardziej szczegółowo

Długopis cyfrowy Nr produktu 000884129

Długopis cyfrowy Nr produktu 000884129 INSTRUKCJA OBSŁUGI Długopis cyfrowy Nr produktu 000884129 Strona 1 z 7 Przewodnik użytkownika Niniejszy przewodnik użytkownika zawiera ogólne wskazówki w zakresie instalacji i użycia IRISnotes Express

Bardziej szczegółowo

PRZENOŚNY GŁOŚNIK BLUETOOTH SUPER BASS

PRZENOŚNY GŁOŚNIK BLUETOOTH SUPER BASS PRZENOŚNY GŁOŚNIK BLUETOOTH SUPER BASS Instrukcja obsługi DA-10287 Dziękujemy za zakup przenośnego głośnika Bluetooth Super Bass DIGITUS DA-10287! Niniejsza instrukcja obsługi pomoże i ułatwi użytkowanie

Bardziej szczegółowo

PROFITEC ADVANT 3,5 HDD USB/E-SATA Enclosure

PROFITEC ADVANT 3,5 HDD USB/E-SATA Enclosure PROFITEC ADVANT 3,5 HDD USB/E-SATA Enclosure MT5076 Instrukcja obsługi 2 Spis treści Zawartość zestawu...2 Właściwości...2 Specyfikacja...2 Wymagania systemowe...3 Instalacja dysku...3 Podłączenie obudowy...4

Bardziej szczegółowo

MIKROPROCESOROWY ODSTRASZACZ DŹWIĘKOWY V2.0

MIKROPROCESOROWY ODSTRASZACZ DŹWIĘKOWY V2.0 MIKROPROCESOROWY ODSTRASZACZ DŹWIĘKOWY V2.0 INSTRUKCJA MONTAŻU I OBSŁUGI 1 2 SPIS TREŚCI BEZPIECZEŃSTWO UŻYTKOWANIA...4 ZALECENIA MONTAŻOWE...4 DANE TECHNICZNE...4 ZASTOSOWANIE...5 ZASADA DZIAŁANIA...5

Bardziej szczegółowo

Ustawienia ogólne. Ustawienia okólne są dostępne w panelu głównym programu System Sensor, po kliknięciu ikony

Ustawienia ogólne. Ustawienia okólne są dostępne w panelu głównym programu System Sensor, po kliknięciu ikony Ustawienia ogólne Ustawienia okólne są dostępne w panelu głównym programu System Sensor, po kliknięciu ikony Panel główny programu System Sensor (tylko dla wersja V2, V3, V4) Panel główny programu System

Bardziej szczegółowo

ZyXEL AG-225H Bezprzewodowa karta sieciowa USB i wykrywacz sieci 802.11a/b/g Szybki start

ZyXEL AG-225H Bezprzewodowa karta sieciowa USB i wykrywacz sieci 802.11a/b/g Szybki start ZyXEL AG-225H Bezprzewodowa karta sieciowa USB i wykrywacz sieci 802.11a/b/g Szybki start 10/2005 Wersja 2.1 1. Tryb wykrywania sieci Wi-Fi (interfejs użytkownika) 1 1.1 Opis LCM Tryb wykrywania Wyświetlanie

Bardziej szczegółowo

Wersja polska. Wstęp. Zawartość opakowania. IP004 Sweex Wireless Internet Phone

Wersja polska. Wstęp. Zawartość opakowania. IP004 Sweex Wireless Internet Phone IP004 Sweex Wireless Internet Phone Wstęp Dziękujemy za zakup Sweex Wireless Internet Phone. Ten telefon internetowy umożliwia szybkie i łatwe prowadzenie rozmów głosowych za pomocą ulubionego programu

Bardziej szczegółowo

Mikrofon stereofoniczny STM10

Mikrofon stereofoniczny STM10 Instrukcja obsługi Mikrofon stereofoniczny STM10 Spis treści Podstawy...3 Omówienie funkcji...3 Omówienie urządzenia...3 Montaż...4 Używanie mikrofonu...5 Nagrywanie dźwięku...5 Tworzenie nagrań wideo

Bardziej szczegółowo

Zegarek z kamerą Full HD

Zegarek z kamerą Full HD Zegarek z kamerą Full HD oraz trybem nocnym na podczerwień Szanowny Klience, dziękujemy za zakup zegarka z kamerą. Produkt jest nie tylko modnym dodatkiem, ale również niezwykłym urządzeniem, które nagrywa

Bardziej szczegółowo

BEZPRZEWODOWY VIDEODOMOFON XT-07 2.4GHz Cyfrowa transmisja

BEZPRZEWODOWY VIDEODOMOFON XT-07 2.4GHz Cyfrowa transmisja BEZPRZEWODOWY VIDEODOMOFON XT-07 2.4GHz Cyfrowa transmisja Dziękujemy za zakup videodomofonu firmy REER ELECTRONICS Prosimy o zapoznanie się z instrukcją przed podłączeniem videodomofonu Spis treści 1.

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi odtwarzacza Vorson RV

Instrukcja obsługi odtwarzacza Vorson RV Instrukcja obsługi odtwarzacza Vorson RV Spis treści Wstęp...3 Cechy charakterystyczne...3 Uwagi...4 1.1. Wywoływanie menu...4 1.2. Przeglądanie...4 1.3. Wybieranie trybu pracy...4 1.4. Regulacja głośności...4

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI MP-FUB300 FM. www.mpmaneurope.com

INSTRUKCJA OBSŁUGI MP-FUB300 FM. www.mpmaneurope.com DIGITAL MUSIC PLAYER MP3&WMA INSTRUKCJA OBSŁUGI MP-FUB300 FM www.mpmaneurope.com Dziękujemy za wybór naszego odtwarzacza MP3! Przed podłączeniem, rozpoczęciem korzystania lub zmianą ustawień urządzenia

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi zasilaczy awaryjnych serii AT-UPS

Instrukcja obsługi zasilaczy awaryjnych serii AT-UPS Instrukcja obsługi zasilaczy awaryjnych serii AT-UPS 1. Uwagi o bezpieczeństwie 2. Zasady pracy: 1. Normalny tryb pracy 2. Awaryjny tryb pracy 3. Akumulator i ładowanie 3. Główne cechy: 1. Bezobsługowa

Bardziej szczegółowo

Głośnik Spectro z diodami LED i funkcją Bluetooth

Głośnik Spectro z diodami LED i funkcją Bluetooth Głośnik Spectro z diodami LED i funkcją Bluetooth Instrukcja obsługi 33042 Ważne instrukcje bezpieczeństwa Obudowa głośnika zapewnia ochronę przed wodą rozpryskiwaną pod różnymi kątami. Zanurzenie urządzenia

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi www.facebook.com/denverelectronics

Instrukcja obsługi www.facebook.com/denverelectronics Instrukcja obsługi www.facebook.com/denverelectronics Wygląd i opis funkcji 1. 6. 11. 16. Klawisz menu Wyjściowe złącze sygnału TV Soczewki Głośnik 2. 7. 12. 17. Klawisz w górę. 3 Klawisz w dół 4. Klawisz

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI MIERNIKA GRUBOŚCI LAKIERU MGL4 AUTO AL <> FE

INSTRUKCJA OBSŁUGI MIERNIKA GRUBOŚCI LAKIERU MGL4 AUTO AL <> FE INSTRUKCJA OBSŁUGI MIERNIKA GRUBOŚCI LAKIERU MGL4 AUTO AL FE www.elmarco.net.pl .. - 2 - Miernik do pomiaru grubości lakieru na karoserii samochodu z pamięcią 20 pomiarów z sondą na przewodzie. MGL4

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA INSTALACJI URZĄDZENIA

INSTRUKCJA INSTALACJI URZĄDZENIA INSTRUKCJA INSTALACJI URZĄDZENIA Dla urządzeń o numerach seryjnych serii A01000 i E01000 1. Wymagania FiloVox działa na komputerach z systemem operacyjnym Windows 2000, XP lub Windows 2003. Dodatkowo komputer

Bardziej szczegółowo

G1342 Instrukcja szybkiej instalacji

G1342 Instrukcja szybkiej instalacji G1342 Instrukcja szybkiej instalacji 2QM02-00005-200S Twój telefon W tej części zapoznasz się z wyposażeniem Twojego urządzenia. 5 6 3 1 12 4 2 10 7 8 9 11 Lp Pozycje Funkcje 1 Gniazdo słuchawkowe jack

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi TCC-1280. Rejestrator samochodowy. Dane techniczne oraz treść poniższej instrukcji mogą ulec zmianie bez uprzedzenia.

Instrukcja obsługi TCC-1280. Rejestrator samochodowy. Dane techniczne oraz treść poniższej instrukcji mogą ulec zmianie bez uprzedzenia. Instrukcja obsługi TCC-1280 Rejestrator samochodowy Dane techniczne oraz treść poniższej instrukcji mogą ulec zmianie bez uprzedzenia. Odbiornik zgodny jest z warunkami dyrektywy 89/336/EEC dotyczącej

Bardziej szczegółowo

Cyfrowy odtwarzacz MP3 OXYGEN MX-322

Cyfrowy odtwarzacz MP3 OXYGEN MX-322 Cyfrowy odtwarzacz MP3 OXYGEN MX-322 INSTRUKCJA OBSŁUGI 1 Drogi kliencie, dziękujemy za zakup naszego produktu. Proszę uważnie przeczyta instrukcję zanim podłączysz odtwarzacz i zaczniesz go używa. Zachowaj

Bardziej szczegółowo

Obsługa pilota uniwersalnego RCU650

Obsługa pilota uniwersalnego RCU650 Obsługa pilota uniwersalnego RCU650 RCU650 jest pilotem uniwersalnym 5 w 1 przeznaczonym do obsługi do telewizorów, amplitunerów, wzmacniaczy, odtwarzaczy BD i DVD, odtwarzaczy CD, nagrywarek, różnych

Bardziej szczegółowo

Krótkie wprowadzenie. Przegląd (patrz obrazek na zewnętrznej karcie) Konfiguracja. Polski. Wkładanie akumulatora

Krótkie wprowadzenie. Przegląd (patrz obrazek na zewnętrznej karcie) Konfiguracja. Polski. Wkładanie akumulatora Pl_JB Zen Xtra.fm Page 1 Wednesday, September 17, 2003 3:38 PM Krótkie wprowadzenie Przegląd (patrz obrazek na zewnętrznej karcie) 1. Przycisk zasilania 2. Przycisk przejścia wstecz 3. Przycisk głośności

Bardziej szczegółowo

System głośnomówiący Bluetooth do samochodu

System głośnomówiący Bluetooth do samochodu System głośnomówiący Bluetooth do samochodu Szanowny Kliencie, dziękujemy za zakup zestawu głośnomówiącego Bluetooth do samochodu. Prosimy o przeczytanie instrukcji i przestrzeganie podanych wskazówek

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi programu. BlazeVideo HDTV Player v6

Instrukcja obsługi programu. BlazeVideo HDTV Player v6 Instrukcja obsługi programu BlazeVideo HDTV Player v6 Spis treści 1. Opis programu...3 1.1 Wprowadzenie...3 1.2 Funkcje programu...3 1.3 Wymagania sprzętowe...4 2. Wygląd interfejsu...4 3. Obsługa programu...6

Bardziej szczegółowo

Polski. Informacje dotyczące bezpieczeństwa. Polski

Polski. Informacje dotyczące bezpieczeństwa. Polski Niniejszy podręcznik zawiera następujące sekcje: Informacje dotyczące bezpieczeństwa na str. 35. Rozwiązywanie problemów z instalacją na str. 36. Znajdowanie dalszych informacji na str. 40. Informacje

Bardziej szczegółowo

Pilot zdalnego sterowania z LCD

Pilot zdalnego sterowania z LCD INSTRUKCJA OBSŁUGI Pilot zdalnego sterowania z LCD Nr produktu 646488 Strona 1 z 8 Używaj zgodnie z instrukcjami producenta. Pilot zdalnego sterowania może bezprzewodowo przełączyć bezprzewodowo odpowiedni

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI PARAMETRY TECHNICZNE PILOTA ZDALNEGO STEROWANIA... 3 MOŻLIWOŚCI PRACY... 3 PRZYCISKI FUNKCYJNE NA PILOCIE ZDALNEGO STEROWANIA...

SPIS TREŚCI PARAMETRY TECHNICZNE PILOTA ZDALNEGO STEROWANIA... 3 MOŻLIWOŚCI PRACY... 3 PRZYCISKI FUNKCYJNE NA PILOCIE ZDALNEGO STEROWANIA... SPIS TREŚCI PARAMETRY TECHNICZNE PILOTA ZDALNEGO STEROWANIA... 3 MOŻLIWOŚCI PRACY... 3 PRZYCISKI FUNKCYJNE NA PILOCIE ZDALNEGO STEROWANIA... 3 NAZWY I FUNKCJE WSKAŹNIKÓW W PILOCIE ZDALNEGO STEROWANIA...

Bardziej szczegółowo

WC053 - Foldable Hi-Def 1.3M Trackcam USB 2.0. Uwaga! Przed podłączeniem Sweex Foldable Hi-Def 1.3M Trackcam USB 2. należy zainstalować sterownik!

WC053 - Foldable Hi-Def 1.3M Trackcam USB 2.0. Uwaga! Przed podłączeniem Sweex Foldable Hi-Def 1.3M Trackcam USB 2. należy zainstalować sterownik! WC053 - Foldable Hi-Def 1.3M Trackcam USB 2.0 Wstęp Nie należy wystawiać Sweex Foldable Hi-Def 1.3M Trackcam USB 2. na działanie wysokich temperatur. Nie należy wystawiać produktu na działanie bezpośrednich

Bardziej szczegółowo

Cyfrowy odtwarzacz MP3 OXYGEN MX-312

Cyfrowy odtwarzacz MP3 OXYGEN MX-312 Cyfrowy odtwarzacz MP3 OXYGEN MX-312 INSTRUKCJA OBSŁUGI 1 Drogi kliencie, dziękujemy za zakup naszego produktu. Proszę uważnie przeczyta instrukcję zanim podłączysz odtwarzacz i zaczniesz go używa. Zachowaj

Bardziej szczegółowo

Polski. Podręcznik Użytkownika BT-03i

Polski. Podręcznik Użytkownika BT-03i Podręcznik Użytkownika BT-03i 1 Omówienie Indeks Poznawanie funkcji słuchawek Odpowiadanie na telefon Dane techniczne 2 1. Omówienie A B E D F 1-1 Funkcje przycisków C A B C D E F Miejsce na zawieszenie

Bardziej szczegółowo

Wersja polska. Wstęp. Zawartość opakowania. Uwaga! WC002 Sweex USB Webcam 100K with Microphone

Wersja polska. Wstęp. Zawartość opakowania. Uwaga! WC002 Sweex USB Webcam 100K with Microphone WC002 Sweex USB Webcam 100K with Microphone Wstęp Dziękujemy za zakup Sweex USB Webcam 100K with Microphone. Ta kamera internetowa umożliwia prowadzenie rozmów głosowych z przyjaciółmi na całym świecie.

Bardziej szczegółowo

Mini kamera sportowa 3 w 1 Somikon

Mini kamera sportowa 3 w 1 Somikon Mini kamera sportowa 3 w 1 Somikon Szanowny Kliencie, dziękujemy za zakup mini kamery 3 w 1 z aktywacją głosową. Dzięki tej poręcznej kamerze możesz nakręcić dobre filmy w czasie treningu lub w domu. Prosimy

Bardziej szczegółowo

TWIN PHONE MT843. Instrukcja obsługi

TWIN PHONE MT843. Instrukcja obsługi TWIN PHONE MT843 Instrukcja obsługi PL Widok ogólny Przycisk OK. Latarka wł/wył (3 sek.) Głośnik słuchawki Przyciski nawigacyjne: lewo/prawo/ góra/dół Głośnik zewnętrzny Obiektyw aparatu cyfrowego Dioda

Bardziej szczegółowo

OSTRZEŻENIE: NIEBEZPIECZEŃSTWO ZADŁAWIENIA małe elementy. Dla dzieci powyżej 3 roku życia.

OSTRZEŻENIE: NIEBEZPIECZEŃSTWO ZADŁAWIENIA małe elementy. Dla dzieci powyżej 3 roku życia. OSTRZEŻENIE: NIEBEZPIECZEŃSTWO ZADŁAWIENIA małe elementy. Dla dzieci powyżej 3 roku życia. Ostrzeżenia Instrukcję obsługi należy zachować, aby móc z niej skorzystać w późniejszym czasie. Mikroskop Easi-Scope

Bardziej szczegółowo

REJESTRATOR CYFROWY INTROX IN 104

REJESTRATOR CYFROWY INTROX IN 104 ul. Płomyka 2, 02-490 Warszawa email: janex@janexint.com.pl http://www.janexint.com.pl Sp. z o.o. tel. (022) 863-63-53 REJESTRATOR CYFROWY IN 104 INDEKS Wprowadzenie 3 Przedni panel 3 Tylny panel 4 Instalacja

Bardziej szczegółowo

BEZPRZEWODOWA KAMERA INTERNETOWA USB 2.0

BEZPRZEWODOWA KAMERA INTERNETOWA USB 2.0 BEZPRZEWODOWA KAMERA INTERNETOWA USB 2.0 Instrukcja użytkownika DA-71814 Wstęp Dziękujemy za korzystanie z bezprzewodowej kamery nowej generacji. Z urządzenia można korzystać zaraz po jego podłączeniu.

Bardziej szczegółowo

1. Kontroler bezprzewodowy: R51/CE i R51/E (Standard)

1. Kontroler bezprzewodowy: R51/CE i R51/E (Standard) 1. Kontroler bezprzewodowy: R51/CE i R51/E (Standard) 1.1 Specyfikacje kontrolera bezprzewodowego Model R51/CE i R51/E Napięcie znamionowe 3.0V Najniższe napięcie procesora CPU emitującego sygnał 2.0V

Bardziej szczegółowo

Instrukcja szybkiego uruchomienia

Instrukcja szybkiego uruchomienia 40 Instrukcja szybkiego uruchomienia AM Cardio 40 1 2 AM 4 5 3 OK (OK) W widoku Zegar naciśnij, aby przejść do trybu menu. W Menu naciśnij, aby wprowadzić lub potwierdzić wybór. Podczas nagrywania naciśnij,

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi. Karta video USB + program DVR-USB/8F. Dane techniczne oraz treść poniższej instrukcji mogą ulec zmianie bez uprzedzenia.

Instrukcja obsługi. Karta video USB + program DVR-USB/8F. Dane techniczne oraz treść poniższej instrukcji mogą ulec zmianie bez uprzedzenia. Instrukcja obsługi Karta video USB + program DVR-USB/8F Dane techniczne oraz treść poniższej instrukcji mogą ulec zmianie bez uprzedzenia. Spis treści 1. Wprowadzenie...3 1.1. Opis...3 1.2. Wymagania systemowe...5

Bardziej szczegółowo

Single Station Controller TORO TSSCWP

Single Station Controller TORO TSSCWP Single Station Controller TORO TSSCWP Funkcje - do 4 cykli nawadniania dziennie - łatwa instalacja i programowanie - zasilanie bateryjne - odporny na warunki pogodowe, wodoszczelny Przedstawienie prawidłowego

Bardziej szczegółowo

Radio DAB/DAB+ Pure Siesta Mi Serie II, FM, czarne, pamięć 16 stacji

Radio DAB/DAB+ Pure Siesta Mi Serie II, FM, czarne, pamięć 16 stacji INSTRUKCJA OBSŁUGI Radio DAB/DAB+ Pure Siesta Mi Serie II, FM, czarne, pamięć 16 stacji Nr produktu 351595 Strona 1 z 14 Instrukcje dotyczące bezpieczeństwa 1. Przechowuj radio z dala od źródeł ciepła

Bardziej szczegółowo

Zegarek do nurkowania Diver Master II Instrukcja obsługi Numer produktu: 860002

Zegarek do nurkowania Diver Master II Instrukcja obsługi Numer produktu: 860002 Zegarek do nurkowania Diver Master II Instrukcja obsługi Numer produktu: 860002 Strona 1 z 19 1. Obsługa Przycisk LIGHT MODE START/STOP LAP/RESET Znaczenie! Obsługa Włączanie podświetlania tarczy (5 sekund)

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi Okularów z ukrytą kamerą V12

Instrukcja obsługi Okularów z ukrytą kamerą V12 Instrukcja jest własnością Firmy KORJAR. Wszystkie zawarte w niej nazwy, marki, linki, screeny itp są zastrzeżone przez swoich właścicieli i są chronione międzynarodowymi przepisami o prawach autorskich.

Bardziej szczegółowo

50 meter wireless phone line. User Manual

50 meter wireless phone line. User Manual 50 meter wireless phone line User Manual 50 meter wireless phone line Instrukcja użytkownika 1-minutowa instalacja plug & play SZANOWNI PAŃSTWO! Dziękujemy za zakup urządzenia Wireless Phone Jack i/lub

Bardziej szczegółowo

DOUBLEPHONE. Instrukcja obsługi. Dwie komórki w jednej MT847

DOUBLEPHONE. Instrukcja obsługi. Dwie komórki w jednej MT847 DOUBLEPHONE Dwie komórki w jednej MT847 Instrukcja obsługi Widok ogólny Widok z dołu Mikrofon Głośnik słuchawki Przycisk OK. Latarka wł/wył (3 sek.) Menu/lewy przycisk funkcyjny Przyciski nawigacyjne:

Bardziej szczegółowo

MONITOR SMILE VDS BASIC. comodín (przycisk uniwersalny)

MONITOR SMILE VDS BASIC. comodín (przycisk uniwersalny) Przyciski menu audio Przycisk Włącz audio i Odłóż słuchawkę. MONITOR SMILE VDS BASIC comodín (przycisk uniwersalny) Przy odbieraniu połączenia (użytkownik ma 30 sekund, zanim urządzenie powróci w stan

Bardziej szczegółowo

MAGICTAB Instrukcja użytkownika

MAGICTAB Instrukcja użytkownika MAGICTAB Instrukcja użytkownika 1 Wstęp Dziękujemy za zakup naszego produktu, jesteśmy przekonani, że korzystanie z niego będzie dla Państwa prawdziwą przyjemnością.proszę przeczytać i zachować wszystkie

Bardziej szczegółowo

1. Przeznaczenie urządzenia... 2 2. Umiejscowienie... 2 3. Rozpoczęcie użytkowania... 2. 4. Konserwacja... 7 5. Dane techniczne...

1. Przeznaczenie urządzenia... 2 2. Umiejscowienie... 2 3. Rozpoczęcie użytkowania... 2. 4. Konserwacja... 7 5. Dane techniczne... Naświetlarka UV Podręcznik użytkownika Wszelkie kopiowanie, odtwarzanie i rozpowszechnianie niniejszej instrukcji wymaga pisemnej zgody firmy Transfer Multisort Elektronik. 1. Przeznaczenie urządzenia...

Bardziej szczegółowo

Skrócona Instrukcja Obsługi Version 1.0. DCS-2120 Bezprzewodowa kamera IP

Skrócona Instrukcja Obsługi Version 1.0. DCS-2120 Bezprzewodowa kamera IP Skrócona Instrukcja Obsługi Version 1.0 DCS-2120 Bezprzewodowa kamera IP Wymagania systemowe Wymagania systemowe MS Windows 2000/XP co najmniej 128MB pamięci RAM (zalecane 256MB) sieć bezprzewodowa (802.11b/802.11g)

Bardziej szczegółowo

IC Recorder ICD-P520. Instrukcja obsługi. Czynności wstępne. Czynności podstawowe. Różne tryby nagrywania. Odtwarzanie/Kasowanie.

IC Recorder ICD-P520. Instrukcja obsługi. Czynności wstępne. Czynności podstawowe. Różne tryby nagrywania. Odtwarzanie/Kasowanie. 3-097-347-42 (1) Czynności wstępne IC Recorder Instrukcja obsługi Czynności podstawowe Różne tryby nagrywania Odtwarzanie/Kasowanie Edycja wiadomości Korzystanie z Funkcji menu Używanie dyktafonu cyfrowego

Bardziej szczegółowo

Krokomierz Ion Audio Health

Krokomierz Ion Audio Health INSTRUKCJA OBSŁUGI Krokomierz Ion Audio Health Nr produktu 396268 Strona 1 z 6 Zawartość opakowania: Krokomierz USB, kabel mini USB, pasek na rękę, Mini CD, Przewodnik szybkiego startu Uwaga: - Przed rozpoczęciem

Bardziej szczegółowo

USB HYBRID TV STICK. Instrukcja obsługi. Watch & record Digital TV & Analog TV programs on Your PC! MT4153

USB HYBRID TV STICK. Instrukcja obsługi. Watch & record Digital TV & Analog TV programs on Your PC! MT4153 USB HYBRID TV STICK Watch & record Digital TV & Analog TV programs on Your PC! MT4153 Instrukcja obsługi PL 2 Wprowadzenie Presto! PVR jest rejestratorem wideo w Twoim komputerze. Możesz nagrywać programy

Bardziej szczegółowo

MMS-201. GŁOŚNIK MULTIMEDIALNY Z RADIEM FM, GNIAZDEM USB I CZYTNIKIEM USB Instrukcja obsługi

MMS-201. GŁOŚNIK MULTIMEDIALNY Z RADIEM FM, GNIAZDEM USB I CZYTNIKIEM USB Instrukcja obsługi MMS-201 GŁOŚNIK MULTIMEDIALNY Z RADIEM FM, GNIAZDEM USB I CZYTNIKIEM USB Instrukcja obsługi IMPORTER: DSV Sp. z o.o. S.K.A.: Plac Kaszubski 8; 81-350 Gdynia Więcej informacji na www.lenco.eu 1. Opis elementów

Bardziej szczegółowo