INSTRUKCJA OBSŁUGI CYFROWEGO DYKTAFONU

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "INSTRUKCJA OBSŁUGI CYFROWEGO DYKTAFONU"

Transkrypt

1 INSTRUKCJA OBSŁUGI CYFROWEGO DYKTAFONU VR 3000 Maycom polska s.c Nowy Sącz ul. Grottgera 3 tel.:

2 Uwagi wstępne 1. Dyktafonu nie należy używać w następujących warunkach: W miejscach bardzo gorących (powyżej 60 C) W samochodach z zamkniętymi szybami W pomieszczeniach o wysokiej wilgotności (np. łazienka) W pobliżu grzejników i bezpośredniego naświetlenia słonecznego W miejscach o wysokim zapyleniu 2. Unikać silnych wibracji i uderzeń. 3. Nie dopuszczać do upadku urządzenia. 4. Nie korzystać w czasie prowadzenia samochodu i w czasie marszu, może to spowodować wypadek. 5. Magnetyczne karty kredytowe czy bilety kolejki podziemnej mogą przestać funkcjonować po umieszczeniu ich na lub w pobliżu głośnika dyktafonu. 6. Unikać silnego nacisku na okienko wyświetlacza LCD. 7. Sprzedawca nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek zniszczenia spowodowane niewłaściwym użytkowaniem urządzenia. 8. Sprzedawca nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek utracone w czasie naprawy, lub wskutek występujących problemów informacje. OSTRZEŻENIA 1. Nie dokonuj samodzielnie żadnych napraw, nie otwieraj obudowy, ani nie zmieniaj nic w urządzeniu. 2. Jeśli wystąpią jakiekolwiek nieprawidłowości w funkcjonowaniu (dym, czy zmiany wywołane nagrzaniem), natychmiast wyciągnij baterie. 3. Nie używaj dyktafonu w samolotach i innych miejscach, gdzie zabronione jest korzystanie z urządzeń elektronicznych. 1

3 OPIS PRZYCISKÓW I GNIAZD Slot karty MMC/SD Gn. słuchawki zewn. Gn. mikrofonu zewn Mikrofon pewne. Wyświetlacz LCD MENU / A B Repeat/Intro Port USB Gn. zewn. Zasil. Hold Power/Play/Pause/ Szukaj przełącznik Dioda świecąca Regulacja głośności Przycisk usuń DEL Przycisk Rekord/Stop Przycisk [FIle} Pokrywa pojemnika Baterii Głośnik Zaczep na pasek WYŚWIETLACZ Wskaźnik Jakość Czułośc Bat. Nagrań mikrofonu Alarm VOX Nagrywanie w trakcie Bieżący czas Wyświetlacz alfanumeryczny 2

4 WYPOSAŻENIE I FUNKCJE Text to Speech Conversion konwersja tekst na mowę, reprodukcja mowy naturalnej. Zewnętrzny slot MMC/SD Znakomita jakość dźwięku 3 funkcje (LP/SP/HQ). Zmienna prędkość przesuwu nagrania (VPS Variable Playback Speed) x 0.7; x1.0; x 1.5. Nagrywanie programowane. Oznaczenie czasu i daty. 5 katalogów zawierających po 99 nagrań każdy (A/B/C/D/E). Wyświetlacz LCD wskazujący numer nagrania, licznik czasu rzeczywistego, aktualny czas i funkcja pracy. Bardzo szybki transfer danych do komputera (Zgrywanie z komputera 1200:1, przegrywanie na komputer 500:1) Dwa stopnie czułości mikrofonu (H/L). s Szybkie przewijanie w przód i wstecz. Cyfrowa kontrola głośności (0~20). Funkcję powtarzania: odcinka A-B, całego nagrania, wszystkich nagrań. Powtarzania wszystkich nagrań w katalogu i wszystkich nagrań we wszystkich katalogach. Usuwanie: pojedynczych nagrań, wszystkich nagrań we wszystkich katalogów. Gniazdo słuchawkowe oraz gniazdo mikrofonowe. Wskaźnik poziomu naładowania baterii. Wbudowany mikrofon i głośnik. Zewnętrzne źródło zasilania. INSTALACJA BATERII Wymiana baterii, zakładanie nowych. Uwaga: wymiany baterii wolno dokonywać wyłącznie przy urządzeniu ustawionym w funkcji stand-by. 1. Otwórz pojemnik naciśnij lekko pokrywę i wysuń. 3

5 2. Wprowadź do pojemnika dwie baterie typu AAA i ponownie zasuń pokrywę. 3. Sprawdź stan naładowania baterii Dzięki poniższym ikonom pokazywanym na wyświetlaczu zawsze możesz sprawdzić stan baterii. PEŁNE NORMALNE SŁABE WYCZERPANE WYMIANA! Uwaga: Jeśli po wymianie baterii ikona stanu naładowania nie wskazuje poprawnie, sprawdź polaryzację (+/-) włożonych baterii i włóż je poprawnie. Jeśli wskaźnik nadal nie działa prawidłowo, wyjmij je ponownie, a dyktafon zanieś do kontroli. 1. Czas zachowania w pamięci danych bez baterii wynosi ok. 1 min. Jeśli wymiana baterii zostanie wykonana w ciągu 1 min. wszystkie dane zostaną zachowane. 2. Po wymianie baterii wyświetlacz może być początkowo niewyraźny, po czym obraz będzie się stopniowo polepszał. Uwaga: 1. Nie korzystaj równocześnie z różnych rodzajów baterii. 2. Jeśli przewidujesz dłuższy czas nie korzystania z dyktafonu wyciągnij baterie. 3. W przypadku korzystania z odnawialnych akumulatorków, nie ładuj ich w dyktafonie (uważnie przeczytaj instrukcję ich używania). 4. Jeśli korzystasz z zewnętrznego źródła zasilania, musisz usunąć z pojemnika baterie. 4

6 UWAGI OGÓLNE Włączanie/wyłączanie dyktafonu Aby włączyć dyktafon przyciśnij POWER. Na wyświetlaczu pojawi się aktualny czas katalog (A) (E) i numer nagrania w katalogu. Wyłączenie urządzenia wymaga przyciśnięcia i przytrzymanie przez okres 4 sekund przycisku POWER. Automatyczne wyłączenie następuje po 5 minutach całkowitego braku aktywności urządzenia. Uwaga: 1. Jeśli zaprogramowany jest jakiś harmonogram nagrań, to automatyczne wyłączanie nie funkcjonuje. 2. Ostatnio używana funkcja pozostaje w takim ustawieniu jakie było wprowadzone ostatnio, aż do ręcznego wyłączenia urządzenia. Funkcja oczekiwania stand by. Początkowo wyświetlany jest numer katalogu, numer nagrania, jak na rysunku: - [A] numer katalogu (A-E lub M) - 08/08 numer nagrania w katalogu, - 01:07 czas nagrania. Jeśli pokazywany katalog nie zawiera nagrań to numer nagrania wyświetlany jest jako 00 i No Mesg. Pozostały, wolny czas nagrań. W stand-by przyciśnij i przytrzymaj przycisk [FILE] zostanie wyświetlona wartość czasu dostępnego jeszcze do nagrań. Uwaga: Jeśli naciśniesz [FILE] w czasie odtwarzania lub nagrywania, możesz otrzymać informacje o bieżącym nagraniu. 5

7 NAGRYWANIE Jak nagrywać 1. W stand-by zwolnij przycisk [HOLD]. Zwróć mikrofon w stronę źródła dźwięku i przyciśnij [REC/STOP]. 2. Rozpocznie się nagrywanie, a na wyświetlaczu pojawi się przez jedną sekundę komunikat Record Start. Nagrywanie będzie sygnalizowane świeceniem wskaźnika LED na czerwono. Nowy numer nagrania będzie nadawany automatycznie, jako następny po ostatnim nagraniu. 3. Zatrzymanie nagrywania następuje przez ponowne naciśnięcie [REC/STOP]. Na wyświetlaczu pojawi się komunikat Save.Pls.wait po czym dyktafon wróci do funkcji Stand-by. 4. Chwilowe zatrzymanie nagrywania (Pause) następuje przez naciśnięcie [Play/Pause]. Powrót do nagrywania ponownie naciśnij [Play/Pause]. 5. W czasie nagrywania można zmienić czułość mikrofonu - przyciśnij i przytrzymaj przez ponad 3 sekundy przycisk [MENU/A-B]. Uwaga: jeśli pozostały, wolny czas nagrania spadnie poniżej 10%, na wyświetlaczu pojawi się na jedną sekundę komunikat Warning REC Time i rozpocznie się nagrywanie. Uwaga: 1. Minimalny czas nagrania wynosi 2 sekundy. 2. Jeśli przyciśniesz [STOP] wcześniej, na wyświetlaczu pojawi się na krótko Record Stop i nagranie nie zostanie zapisane. 3. Aby uniknąć błędów, dobrze jest wykonać najpierw nagranie próbne. 4. Jeśli nagranie przekroczy maksymalny dopuszczalny czas, pojawi się komunikat Memory Full i nagranie zostanie przerwane. 5. W jednym katalogu możesz umieścić maksymalnie 99 nagrań. Jeśli podejmiesz próbę nagrania większej ilości, to wyświetlony zostanie komunikat Memery Full i nagranie nie będzie możliwe. Wybierze wówczas nowy katalog. 6. Maksymalny czas nagrania jest dostępny w jednym nagraniu. 6

8 Nagrywanie przy pomocy zewnętrznego mikrofonu Aby wykorzystać zewnętrzny mikrofon należy go podłączyć do dyktafony zgodnie z poniższym schematem. Dzięki zbliżeniu mikrofonu do źródła dźwięku możesz nagrywać z lepszą jakością dźwięku. Gn. Mikrofon. Mikrofon Uwaga: włączenie zewnętrznego mikrofonu powoduje automatyczne wyłączenie mikrofonu wewnętrznego. Podłączanie urządzeń zewnętrznych Poniższy rysunek wyjaśnia w jaki sposób można nagrywać z urządzeń zewnętrznych na dyktafon, oraz jaki sposób nagrania z dyktafonu odtwarzać na zewnętrznych urządzeniach przez kable. Wtyk mikrof. Nagrywanie z urządzenia zewnętrznego. Przyłącz kable audio między gniazdem External Mic, dyktafonu i wyjściem audio urządzenia zewnętrznego, po czym rozpocznij nagrywanie. Można odsłuchiwać, monitorować przez zewnętrzną słuchawkę douszną. Ustaw głośność dyktafonu na ok. 5 i dopasuj głośność urządzenia zewnętrznego tak, aby uniknąć zniekształcenia głosu, lub zbyt cichego sygnału. Przegrywanie na urządzenia zewnętrzne. Ustaw głośność zewnętrznego urządzenia na minimum i przyłącz kable audio między gniazdem zewnętrznej słuchawki dyktafonu i wejściem audio (external Mic.) urządzenia zewnętrznego, po czym naciśnij równocześnie w dyktafonie PLAY, a w urządzeni zewnętrznym RECORD. Aby uniknąć błędów przy nagrywaniu, należy wcześniej wypróbować sobie tą funkcję. 7

9 ODTWARZANIE 1. W stand-by zwolnij przycisk HOLD. Przyciskiem Jog wprowadź przeznaczone do odtwarzania nagranie i przyciśnij [PLAY/(PAUSE)] 2. Wyświetlana jest informacja o bieżącym nagraniu: - AM/PM - 10:36 czas nagrania - JUL 03/02 data nagrania 3. Katalog, numer nagrania i bieżący czas nagrania są wyświetlane, a wskaźnik LED miga na zielono. Aby zatrzymać chwilowo odtwarzanie (PAUSE) naciśnij [PLAY/PAUSE]. Powrót do odtwarzania ponowne naciśnięcie PLAY/PAUSE]. 4. Aby zatrzymać odtwarzanie przyciśnij [REC/STOP]. Na wyświetlaczu pojawi się na kilka sekund komunikat Play Stop, po czym wyświetlany będzie numer ostatniego nagrania. 5. Jeśli dyktafon nie będzie aktywny przez 5 minut, to zostanie automatycznie wyłączony. Uwaga: 1. Jeśli nie ma żadnego nagrania, na wyświetlaczu pojawia się komunikat No Mesg. 2. Jeśli chcesz nagrywać na karcie pamięci MMC/SD patrz dalsza część instrukcji pt. nagrywanie na zewnętrznych kartach pamięci. 3. Można zmieniać prędkość odtwarzania w trakcie odtwarzania przez przyciśnięcie i przytrzymanie [MENU/A-B]. Dostępne są następujące prędkości: Play Fast (szybko), Play Normal (zwykłe), Play Slow (wolno). Szybkie przewijanie w przód i wstecz. Aby rozpocząć szybkie przewijanie nagrań, w funkcji odtwarzania przyciśnij i przytrzymaj [FF] (>>) przewijanie wprzód przytrzymaj [RW] (<<) przewijanie wstecz. Przewijanie trwa dopóki trzymasz przyciśnięty przycisk, lub do chwili osiągnięcia początku lub końca nagrania. 8

10 Wybór katalogu W stand-by przyciśnij [FILE]. Dyktafon posiada pięć katalogów A E do zapisywania nagrań. Każdy katalog może pomieścić 99 nagrań (w sumie 495). Dla zewnętrznej karty pamięci przypisany jest katalog o nazwie M, gdy zainstalowana jest karta pamięci. Każde przyciśnięcia [FILE] powoduje zmianę katalogu. Uwaga: nagrywanie na zewnętrznej karcie pamięci (MMC/SD). 1. Włóż kartę MMC/SD do kieszeni pamięci MMC/SD 2. Wprowadź w stand-by przyciskiem [FILE] katalog M 3. Przyciśnij [REC/STOP] włączenie nagrywania. Wybór nagrania Kolejne nagrania (następne, poprzednie) wprowadza się odpowiednio przyciskami FF (>>), REW (<<) w stanie oczekiwania (stand-by). Jeśli w katalogu nie ma żadnego nagrania, przycisk [PLAY/STOP] nie będzie aktywny, a na wyświetlaczu pojawi się komunikat No Mesg. Powtarzanie nagrania lub odtwarzania początków nagrań (Intro) Aby powtórzyć odtwarzanie bieżące nagranie przyciśnij w trakcie odtwarzania przycisk [REPEAT/INTRO]. Na wyświetlaczu pojawi się ikona jak na rysunku. [Powtarzanie jednego nagrania] Powtarzanie wszystkich nagrań w obrębie katalogu można wywołać przyciskając ponownie [REPEAT/INTRO]. Na wyświetlaczu pojawia się ikona jak na rysunku. [Powtarzania wszystkich nagrań z katalogu] Powtórzenie wszystkich nagrań z wszystkich katalogów można uruchomić przyciskając [REPEAT/INTRO] po raz trzeci. Na wyświetlaczu pojawi się ikona jak na rysunku [Powtarzanie wszystkich nagrań z wszystkich katalogów] 9

11 Odsłuchiwanie pierwszych 9 sekund z każdego nagrania w bieżącym katalogu przyciśnij [REPEAT/INTRO] po raz czwarty. Na wyświetlaczu pojawi się ikona jak na rysunku. [Odtwarzanie intro wszystkich nagrań] Odsłuchiwanie pierwszych 9 sekund z każdego nagrania z wszystkich katalogów przyciśnij [REPEAT/INTRO] po raz piąty. Na wyświetlaczu pojawi się ikona jak na rysunku. Powrót do zwykłej pracy przyciśnij ponownie [REPEAT/INTRO]. Powtarzanie fragmentu A-B. Aby odsłuchiwać wybrany fragment nagrania wielokrotnie: 1. W czasie odtwarzania przyciśnij [MENU/A-B] wybranie punktu A. Na wyświetlaczu pojawi się ikona A-B. 2. Przyciśnij ponownie [MENU/A-B], aby wybrać punkt B - zakończenie fragmentu. B przestaje migać i zaczyna się automatyczne odtwarzanie wybranego fragmentu. 3. Odtwarzanie fragmentu będzie powtarzane, aż do chwili ponownego naciśnięcia [MENU/A-B]. Regulacja głośności odtwarzania. Głośność można regulować w zakresie od punktów naciskając [VOLUME]. (Regulacja głośności jest dostępna we wszystkich funkcjach poza: Manu oraz PC- Link) Uwaga: w funkcji nagrywania dostępna jest regulacja tylko pięciostopniowa. 10

12 KASOWANIE NAGRAŃ Kasowanie pojedynczych nagrań 1. W stand-by wybierz żądane nagranie. 2. Naciśnij i przytrzymaj przez 1 sekundę przycisk [DEL]. Na wyświetlaczu pojawi się komunikat Erase a Message. 3. Ponownie naciśnij [DEL] na wyświetlaczu pojawi się komunikat Erasing Pls. Wait, a nagranie zostanie usunięte. 4. Jeśli w trakcie wyświetlania komunikatu Erase a Message w ciągu 5 sekund, kasowanie zostanie zatrzymanie i dyktafon powróci do stanu oczekiwania. Można wyłączyć funkcję kasowania przed upływem 5 sekund przyciskając dowolny przycisk poza [DEL] dyktafon powróci do stand-by. Kasowanie wszystkich nagrań w katalogu 1. W stand-by wybierz żądany katalog (A-E lub M). 2. Naciśnij i przytrzymaj przez 2 sekundy przycisk [DEL]. Na wyświetlaczu pojawi się komunikat Erase a File. 3. Ponownie naciśnij [DEL] na wyświetlaczu pojawi się komunikat Erasing Pls. Wait a nagrania z katalogu zostaną usunięte. 4. Jeśli w trakcie wyświetlania komunikatu Erase a File w ciągu 5 sekund, kasowanie zostanie zatrzymanie i dyktafon powróci do funkcji stand-by. Można wyłączyć funkcję kasowania przed upływem 5 sekund przyciskając dowolny przycisk poza [DEL] dyktafon powróci do stanu oczekiwania. 11

13 Usuwanie wszystkich nagrań z wszystkich katalogów (z wyjątkiem katalogu M). 1. Naciśnij i przytrzymaj przez 5 sekund przycisk [DEL]. Na wyświetlaczu pojawi się komunikat Erase [A] to [B]. 2. Ponownie naciśnij [DEL] na wyświetlaczu pojawi się komunikat Erasing Pls. Wait i wszelkie nagrane wiadomości zostają usunięte. 3. Jeśli w trakcie wyświetlania komunikatu Erase a [B] to [B] w ciągu 5 sekund, kasowanie zostanie zatrzymanie i dyktafon powróci do funkcji stand-by. Można wyłączyć funkcję kasowania przed upływem 5 sekund przyciskając dowolny przycisk poza [DEL] dyktafon powróci do stand-by. Uwaga: 1. Dyktafon przechodzi do stanu oczekiwania (stand-by) po naciśnięciu każdego przycisku poza [DEL] 2. W katalogu M dostępne jest tylko kasowanie jednego lub wszystkich nagrań. Praca w MENU funkcji Użytkownik ma dostęp do różnorodnych funkcji dzięki przyciskowi [MENU/A-B], który przewija kolejno wszystkie funkcje. W kolejności pojawiania się na ekranie są to: Record, VOX, Microphone Sensitivity, Playback speed, Move a message, Set time and date. W stanie oczekiwania (stand-by) przyciśnij [MENU/A-B] wejście do MENU funkcji. Pierwsze menu to RECord mode nagrywanie. Uwaga: Po wejściu do każdego menu, można powrócić do stand-by naciskając przycisk [FILE] lub [Del]. 12

14 Nagrywanie (Record Mode). Wybrana funkcja (REC Mode) miga. Przy pomocy przełącznika Jog wybierz żądaną funkcję nagrywania i przyciśnij [REC/STOP] zapis. Dostępny czas nagrania jest zależny od jakości dźwięku. LP (Long Play) SP (Standard Play) HQ (High quality) 16 MB 480 min 220 min 160 min 32 MB 960 min 440 min 320 min 64 MB 1,920 min 880 min 640 min 128 MB 3,840 min 1,760 min 1,280 min Najwyższa jakość nagrań jest osiągana w funkcji HQ (High Quality). VOX aktywacja głosem. W stanie oczekiwania przyciśnij dwukrotnie [MENU/A-B] wejście do menu funkcji VOX. Przy pomocy przełącznika Jog wybierz ON lub OFF i przyciśnij [REC/STOP] zapis wprowadzonego ustawienia. Po włączeniu funkcji VOX (aktywacja - ON) nagrywanie jest możliwe wyłącznie wtedy, gdy jest obecny sygnał dźwiękowy. W czasie nagrywania na wyświetlaczu będą widoczne ikony REC oraz VOX, a wskaźnik LED będzie migał na czerwono. Gdy nie ma sygnału dźwiękowego wskaźnik LED będzie migał na czerwono, a odliczanie czasu nagrania będzie zatrzymane. Nagrywanie rozpocznie się ponownie, gdy pojawi się sygnał dźwiękowy, wskaźnik LED zacznie migać na czerwono, a odliczanie czasu nagrania zostanie ponownie uruchomione. Czułość mikrofonu Dzięki temu menu można programować dyktafon dostosowując go do odległości i głośności źródła. W stanie oczekiwania przyciśnij trzykrotnie [MENU/A-B] wejście do menu fnkcji MIC sens. Przy pomocy przełącznika Jog wybierz czułość HIGH lub LOW i przyciśnij [REC/STOP] zapis wprowadzonego ustawienia. HIGH duża odległość od źródła dźwięku. LOW mała odległość od źródła dźwięku. 13

15 Uwaga: 1. W czasie nagrywania można zmienić czułość mikrofonu. Przyciśnij i przytrzymaj [MENU/A-B]. 2. Po wprowadzeniu wysokiej czułości (HI), na wyświetlaczu pojawia się ikona HI, natomiast po wprowadzeniu czułości LOW, nie ma żadnej informacji na wyświetlaczu. Zmienna prędkość odtwarzania (VPS Variable Playback Speed). W stanie oczekiwania przyciśnij czterokrotnie [MENU/A-B] wejście do menu funkcji VPS. Przy pomocy przełącznika Jog wybierz żądaną prędkość odtwarzania i przyciśnij [REC/STOP] zapis wprowadzonego ustawienia. Poszczególne ikony oznaczają: << - x 0.7 (Slow Speed wolno) :: - x 1.0 (Normal Speed normalnie) >> - x 1.5 (Fast Speed szybko) Uwaga: W czasie nagrywania można zmienić prędkość odtwarzania. Przyciśnij i przytrzymaj [MENU/A-B]. Przenoszenie nagrania do innego katalogu 1. Przyciskami / wybierz żądane nagranie. 2. Przyciśnij pięciokrotnie [MENU/A-B] 3. Przyciskami / wybierz katalog do którego ma być przeniesione nagranie. 4. Naciśnij [REC/STOP]. Na wyświetlaczu pojawi się najpierw informacja Message Moving, a później Message Moved. Uwaga: Nie można przesuwać nagrania wewnątrz tego samego katalogu, np. z [A] do [A], oraz z katalogów wewnętrznych tj. A-E do katalogu zewnętrznego M i na odwrót. Regulacja czasu 1. W stand-by przyciśnij sześciokrotnie [MENU/A-B]. 2. W dolnej części wyświetlacza ukaże się aktualnie ustawiony czas w następującej kolejności [AM/PM] Hour: Minute 3. Przełącznikiem Jog ( / ) ustaw żądane wartości. Naciśnięcie Jog powoduje zmianę godziny/minuty. 4. Przyciśnij [REC/STOP] zapis wprowadzonego ustawienia i wyjście z funkcji ustawiania minut. 14

16 Regulacja daty 1. W stand-by przyciśnij siedmiokrotnie [MENU/A-B]. 2. W dolnej części wyświetlacza ukaże się aktualnie ustawiony czas w następującej kolejności Mopth day/year (Miesiąc dzień/rok). 3. Przełącznikiem Jog ( / ) ustaw żądane wartości. Naciśnięcie Jog powoduje zmianę miesiąc/dzień/rok 4. Przyciśnij [REC/STOP] zapis wprowadzonego ustawienia i wyjście z funkcji ustawiania minut. Uwaga: Zapisana data może być zachowana bez baterii przez miesiąc. Programator nagrań Programowanie nagrań (plan nagrań) Wprowadź katalog (A-E lub M), w którym ma być zapisane nagranie. W przypadku katalogu M upewnij się, czy jest zainstalowana karta MMC/SD. 1. W stand-by przyciśnij i przytrzymaj przez 3 sekundy przycisk [MENU/A-B]. 2. Wybierz przełącznikiem Jog ( lub ) once, daily lub day of week (jednokrotnie, codziennie, dzień tygodnia). Następnie przyciśnij Jog, aby przejść do ustawienia godziny nagrania (odpowiednie pozycje [godz./min.] będą migać). Na potwierdzenie i wpisanie do pamięci przyciśnij [REC/STOP]. 3. Zaprogramowany czas nagrania zostanie pokazany na wyświetlaczu. 4. Teraz wprowadź przełącznikiem Jog ( lub ) planowany czas nagrania i przyciśnij [REC/STOP]. 5. Nagrywanie będzie uruchomione zgodnie z zaprogramowanym czasem. 15

17 Alarm głosowy 1. W stand-by przyciśnij i przytrzymaj przez 3 sekundy przycisk [MENU/A-B]. 2. Wybierz przełącznikiem Jog ( lub ) once, daily lub day of week (jednokrotnie, codziennie, dzień tygodnia). Następnie przyciśnij Jog, aby przejść do ustawienia godziny nagrania (odpowiednie pozycje [godz./min.] będą migać). Na potwierdzenie i wpisanie do pamięci przyciśnij [REC/STOP]. 3. Przyciskając przełącznik Jog wprowadź na wyświetlaczu Voice Message. 4. W celu nagrania wiadomości głosowej przyciśnij [REC/STOP], 5. Nagraj wiadomość i po zakończeniu przyciśnij ponownie [REC/STOP]. Na wyświetlaczu pojawi się komunikat Record Schedule oraz Schedule. 6. Alarm głosowy będzie uruchomiony zgodnie z zaprogramowanym czasem. Uwaga: 1. Jeśli w czasie zaprogramowanym do uruchomienia zaprogramowanego nagrywania, urządzenie jest aktywne w jakiejś funkcji, to alarmowy wskaźnik zacznie migać i programator nie zostanie uruchomiony. W takim przypadku przyciśnij [REC/STOP] - uruchomienie nagrywania. 2. Można wprowadzić trzy terminy nagrań - [1], [2] i [3]. Pod każdym z tych numerów można wprowadzić inny, pojedynczy termin nagrywania once (raz); Daily (codziennie); Day of week (dzień tygodnia). Poszczególne miejsca [1],[2],[3] można wybrać przyciskiem [MENU/A-B], po wejściu do funkcji programowania nagrań. 3. Po zaprogramowaniu nagrań, funkcja automatycznego wyłączania dyktafonu zostaje wyłączona i urządzenie pozostaje w stanie oczekiwania (stand-by). 4. Jeśli chcesz wyłączyć dyktafon, musisz to zrobić ręcznie przyciskając Jog przez 4 sekundy. 5. Po zaprogramowaniu alarmu głosowego ikona alarmu będzie wyświetlana na LCD stale. Jeśli chcesz usunąć ikonę, musisz wyłączyć działanie funkcji (wprowadź Off ). Instalacja sterowników USB w systemie Windows 1. Włącz komputer i dyktafon. 2. Włóż płytę CD do kieszeni CD-Rom. 3. Przyłącz kabel USB do dyktafonu do odpowiedniego gniazda. 16

18 4. Przyłącz większy koniec kable USB do komputera. 5. Komputer automatycznie wykryje cyfrowy dyktafon. 6. Kliknij next, aby rozpocząć instalację. Przegrywanie nagrań z komputera na dyktafon 1. Wybierz katalog, na który ma być zapisane nagranie. Katalog M wymaga zainstalowania karty pamięci MMC/SD 2. Podłącz dyktafon do komputera. 3. W Explorerze Windows znajdź literę reprezentującą dysk ruchomy (w przykładzie jest to E: ). Jeśli zainstalowana została karta pamięci, ikona reprezentuje kartę MMC/SD, jeśli nie reprezentuje pamięć wewnętrzną. 4. Przy pomocy Explorera skopiuj pliki z dysku twardego do pamięci dyktafonu. Uwaga: Nigdy nie usuwaj, ani nie wkładaj karty pamięci MMC/SD w czasie, gdy komputer i dyktafon są połączone. Nigdy nie rozłączaj komputera i dyktafonu w wskaźnik LED świeci na zielono. Dyktafon może być również używany jak dyskietka. Możesz kopiować pliki wszelkiego rodzaju do wewnętrznej pamięci dyktafonu i przenosić je. Niemniej wyłącznie pliki o rozszerzeniu *.dvr mogą być na dyktafonie odtwarzane. Jeśli korzystasz z karty pamięci MMC (MultiMediaCard), to dyktafon posiada funkcję czytnika MMC/SD (podobną do działania stacji dyskietek). Możesz używać jej do przeglądania i wpisywania danych na lub z MMC/SD. Niemniej wyłącznie pliki o rozszerzeniu *.dvr mogą być na dyktafonie odtwarzane. Odtwarzanie przegranych na dyktafon nagrań. 1. Włącz dyktafon. 2. Wybierz katalog z skopiowanym nagraniem. 3. Odtwarzanie odbywa się jak w przypadku zwykłego odtwarzania. Przegrywanie nagrań z dyktafonu na komputer. 1. Wybierz katalog, z którego chcesz przegrać wiadomości (wewnętrzna lub karta MMC/SD). 2. Połącz dyktafon z komputerem 3. Eksplorer wykryje zewnętrzny dysk (np. jako DRIVE E:) 4. Korzystając z eksplorera przenieś pliki z pamięci dyktafonu na twardy dysk komputera. 17

19 Dane techniczne Poj. Pamięci 16MB 32 MB 64 MB 128 MB Czas nagrań 480 min 960 min min 3840 min Wymiary 114 x 40.4 x 19.5 mm Waga 55g bez baterii Zasilanie DC 3V, 2 baterie alkaliczne typu AAA Czas życia baterii Nagrywanie - ok. 8 godzin Odtwarzanie przez słuchawki. - ok 7 godzin Odtwarzanie przez głośnik - ok. 6 godzin Maksymalna ilość katalogów po 99 nagrań nagrań Moc głośnika 50mW, 16 Ω Pasmo 500 Hz 3000Hz przenoszenia Wejście Gniazdo mikrofonowe - mikrofon zewnętrzny 22.2 KΩ Wyjście Gniazdo słuchawkowe - słuchawki douszne o impedancji 32Ω Głośnik wewn. 26 mm Mikrofon wewn. Mono Warunki pracy 0 C 50 C 18

INSTRUKCJA OBSŁUGI CYFROWEGO DYKTAFONU

INSTRUKCJA OBSŁUGI CYFROWEGO DYKTAFONU INSTRUKCJA OBSŁUGI CYFROWEGO DYKTAFONU VR 2000 Maycom polska s.c. 33-300 Nowy Sącz ul. Grottgera 3 tel.: +48 18 547 42 22 e-mail: maycom@maycom.pl www.maycom.pl Uwagi wstępne 1. Dyktafonu nie należy używać

Bardziej szczegółowo

670533 Cyfrowy dyktafon 290. Instrukcja obsługi.

670533 Cyfrowy dyktafon 290. Instrukcja obsługi. 670533 Cyfrowy dyktafon 290. Instrukcja obsługi. Wyposażenie i funkcje. Zmienna prędkość odtwarzania (V.P.S.) x0.5, x0.7, x1.0, x1.5, x2.0. Pojemność zapisu do 290 minut. 5 segregatorów- każdy dla maksymalnie

Bardziej szczegółowo

LS-14/LS-12 SZCZEGÓŁOWA INSTRUKCJA OBSŁUGI REJESTRATOR DŹWIĘKU PCM

LS-14/LS-12 SZCZEGÓŁOWA INSTRUKCJA OBSŁUGI REJESTRATOR DŹWIĘKU PCM REJESTRATOR DŹWIĘKU PCM LS-4/LS- Rejestrator dźwięku PCM Rejestrator dźwięku PCM SZCZEGÓŁOWA INSTRUKCJA OBSŁUGI Zahvaljujemo na kupnji Olympus digitalnog diktafona. Prosimy o przeczytanie niniejszej instrukcji

Bardziej szczegółowo

modeli: KPD-676, KPD-678

modeli: KPD-676, KPD-678 AV-Tech CYFROWY REJESTRATOR VIDEO INSTRUKCJA OBSŁUGI modeli: KPD-676, KPD-678 Przed rozpoczęciem obsługi, dokładnie przeczytaj instrukcję i zachowaj ją do późniejszego użytku. Wersja 2009-08-31. WAŻNE

Bardziej szczegółowo

GEN 5 INSTRUKCJA OBSŁUGI,

GEN 5 INSTRUKCJA OBSŁUGI, POLSKI 405 605 WIFI 705 WIFI GEN 5 INSTRUKCJA OBSŁUGI, JĘZYK POLSKI Wersja 3.0 Najnowszą wersję niniejszej instrukcji obsługi można pobrać ze strony www.archos.com/manuals. Szanowny Kliencie, Dziękujemy

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi. 2011 VTech Printed in China 91-002574-003

Instrukcja obsługi. 2011 VTech Printed in China 91-002574-003 Instrukcja obsługi 2011 VTech Printed in China 91-002574-003 WSTĘP Aparat cyfrowy Kidizoom to wytrzymały aparat pozwalający dzieciom robić własne zdjęcia, nakręcać filmy i grać w gry! Aparat Kidizoom ma

Bardziej szczegółowo

HG10. Polski. Magyar. Česky. Slovensky. Kamera wideo HD Instrukcja obsługi. HD kamera Használati útmutató. Videokamera HD Návod k používání

HG10. Polski. Magyar. Česky. Slovensky. Kamera wideo HD Instrukcja obsługi. HD kamera Használati útmutató. Videokamera HD Návod k používání HG10 Kamera wideo HD Instrukcja obsługi HD kamera Használati útmutató Videokamera HD Návod k používání Polski Magyar Česky Slovensky Videokamera HD Návod na používanie Prosimy zapoznać się również z instrukcją

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi MAGNETOWID 31D-250 31D-254 (VPS/PDC) 31D-450 31D-454 (VPS/PDC) Numer modelu: Numer seryjny:

Instrukcja obsługi MAGNETOWID 31D-250 31D-254 (VPS/PDC) 31D-450 31D-454 (VPS/PDC) Numer modelu: Numer seryjny: HM343ED(PL).fm Page 1 Monday, December 26, 2005 10:13 AM MAGNETOWID 31D-250 31D-254 (VPS/PDC) 31D-450 31D-454 (VPS/PDC) Instrukcja obsługi PAL Spis treści Informacje dotyczące bezpieczeństwa...2 Przed

Bardziej szczegółowo

Rejestrator dźwięku Tascam DR-40

Rejestrator dźwięku Tascam DR-40 Rejestrator dźwięku Tascam DR-40 Instrukcja obsługi Urządzenie posiada numer seryjny zlokalizowany na dolnym panelu. Zapisz go i zachowaj. Nr seryjny: Strona 1 z 124 WAŻNE INSTRUKCJE BEZPIECZEŃSTWA 1.

Bardziej szczegółowo

Kamera wideo wysokiej rozdzielczości (HD)

Kamera wideo wysokiej rozdzielczości (HD) Instrukcja obsługi Kamera wideo wysokiej rozdzielczości (HD) Nr modelu HC-V270 HC-V260 Przed przystąpieniem do eksploatacji opisywanego produktu należy dokładnie przeczytać niniejsze zalecenia i zachować

Bardziej szczegółowo

Cyfrowy rejestrator mobilny 4-wejściowy MDVR1004 M85004. Instrukcja obsługi

Cyfrowy rejestrator mobilny 4-wejściowy MDVR1004 M85004. Instrukcja obsługi Cyfrowy rejestrator mobilny 4-wejściowy MDVR004 M85004 Instrukcja obsługi Kraków 2005 Uwagi specjalne Rejestrator cyfrowy jest skomplikowanym urządzeniem. Przed instalacją i użytkowaniem zaleca się uważne

Bardziej szczegółowo

POLSKI. W skład zestawu XL-HF401PH wchodzi XL-HF401PH (urządzenie główne) i CP-HF401H (system kolumn).

POLSKI. W skład zestawu XL-HF401PH wchodzi XL-HF401PH (urządzenie główne) i CP-HF401H (system kolumn). CD/USB NETWORK W skład zestawu XL-HF401PH wchodzi XL-HF401PH (urządzenie główne) i CP-HF401H (system kolumn). Wprowadzenie Dziękujemy za zakup wieży firmy SHARP. Żeby zapewnić prawidłową pracę opisywanego

Bardziej szczegółowo

Odtwarzacz Multimedialny. Mede8er MED800x3D. Instrukcja użytkownika

Odtwarzacz Multimedialny. Mede8er MED800x3D. Instrukcja użytkownika Odtwarzacz Multimedialny Mede8er MED800x3D Spis treści 1. Wprowadzenie... 5 1.1. Modele... 5 1.2. Warunki bezpiecznego użytkowania... 5 1.3. Gwarancja rozszerzona i ograniczenia gwarancji... 6 1.4. Zastrzeżone

Bardziej szczegółowo

CA-5 Wersja programowa 1.09

CA-5 Wersja programowa 1.09 Centrala alarmowa CA-5 Wersja programowa 1.09 INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA GDAŃSK ca5u_pl 06/05 OSTRZEŻENIA Aby uniknąć problemów w eksploatacji centrali alarmowej zalecane jest zapoznanie się z instrukcją przed

Bardziej szczegółowo

CYFROWY REJESTRATOR WIDEO 4-/8-/16-/KANAŁOWY

CYFROWY REJESTRATOR WIDEO 4-/8-/16-/KANAŁOWY CYFROWY REJESTRATOR WIDEO 4-/8-/16-/KANAŁOWY DR4H-DVD / DR8H-DVD / DR16H-DVD UWAGA! Przy doborze dysków twardych należy stosować się do listy dysków kompatybilnych, zawartej w niniejszej instrukcji obsługi.

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi Nokia Lumia 800

Instrukcja obsługi Nokia Lumia 800 Instrukcja obsługi Nokia Lumia 800 Wydanie 2.0 2 Spis treści Spis treści Bezpieczeństwo 4 Pierwsze kroki 6 Klawisze i części 6 Klawisze Wstecz, Start i Szukaj 7 Wkładanie karty SIM 8 Ładowanie telefonu

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi. Ariva 210 Combo. Polski

Instrukcja obsługi. Ariva 210 Combo. Polski Instrukcja obsługi Ariva 210 Combo Polski OSTRZEŻENIE!!! Odbiorniki satelitarne Ferguson umożliwiają nagrywanie na zewnętrznych dyskach twardych HDD oraz pamięciach flash (pendrive). Jakkolwiek prawidłowe

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi Nokia N8-00

Instrukcja obsługi Nokia N8-00 Instrukcja obsługi Nokia N8-00 Wydanie 3.1 2 Spis treści Spis treści Bezpieczeństwo 6 Pierwsze kroki 8 Klawisze i części 8 Regulacja głośności połączenia telefonicznego, utworu lub wideo 10 Blokowanie

Bardziej szczegółowo

FUNAI BRAND NEW PRODUCT LOGO (revised edition 1,APR.,2010 40FDI7555 POLSKI

FUNAI BRAND NEW PRODUCT LOGO (revised edition 1,APR.,2010 40FDI7555 POLSKI FUNAI BRANDNEW PRDUCT LG (revised edition 1,APR.,2010 40FDI7555 PLSKI Spis treści Informacje o bezpieczeństwie... 2 Pierwsze użycie... 3 Komunikaty, funkcje i akcesoria... 3 Podłączanie zasilania... 4

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi. Radio Sangean DDR-31, DAB+, FM, RDS, czarne

Instrukcja obsługi. Radio Sangean DDR-31, DAB+, FM, RDS, czarne Instrukcja obsługi Radio Sangean DDR-31, DAB+, FM, RDS, czarne Nr produktu 326031 Strona 1 z 29 Przód 1. Głośnik 2. Przycisk podświetlenia 3. Przycisk pasma 4. Automatyczne wyszukiwanie 5. Przycisk alarmu

Bardziej szczegółowo

WERSJA POLSKA. Instrukcja obsługi User Guide LG-V490. www.lg.com MFL68624816 (1.0)

WERSJA POLSKA. Instrukcja obsługi User Guide LG-V490. www.lg.com MFL68624816 (1.0) WERSJA POLSKA E N G L I S H Instrukcja obsługi User Guide LG-V490 MFL68624816 (1.0) www.lg.com UWAGA! Pamiętaj, że tablet LG-V490 często wykorzystuje połączenia danych. Wykup u swojego Operatora stosowny

Bardziej szczegółowo

Cyfrowy aparat fotograficzny Digitální fotoaparát

Cyfrowy aparat fotograficzny Digitální fotoaparát 4-32-058-93() Cyfrowy aparat fotograficzny Digitální fotoaparát DSC-HX Nadzór nad dystrybucją na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej sprawuje Sony Poland, 00-876 Warszawa, ul. Ogrodowa 58. Instrukcja

Bardziej szczegółowo

U Instrukcja obsługi

U Instrukcja obsługi U Instrukcja obsługi Spis treści Ważne informacje...7 Android co i dlaczego?...8 Aplikacje...8 Czynności przygotowawcze...9 Przygotowanie telefonu do pracy...9 Włączanie i wyłączanie telefonu...11 Kreator

Bardziej szczegółowo

OPEL ASTRA. Infotainment System

OPEL ASTRA. Infotainment System OPEL ASTRA Infotainment System Spis treści Wprowadzenie... 4 Radioodtwarzacz... 30 Odtwarzacz CD... 47 Wejście AUX... 54 Gniazdo USB... 56 Ramka cyfrowa... 60 Nawigacja... 63 Rozpoznawanie mowy... 113

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi Nokia C5 00

Instrukcja obsługi Nokia C5 00 Instrukcja obsługi Nokia C5 00 Wydanie 4.0 2 Spis treści Spis treści Bezpieczeństwo 5 Kilka słów o urządzeniu 5 Aplikacje biurowe 6 Usługi sieciowe 6 Szybki start 7 Klawisze i części 7 Wkładanie karty

Bardziej szczegółowo

Komputer TravelMate Serii 4010. Instrukcja Obsługi

Komputer TravelMate Serii 4010. Instrukcja Obsługi Komputer TravelMate Serii 4010 Instrukcja Obsługi Copyright 2005. Acer Incorporated. Wszelkie prawa zastrzeżone. Instrukcja obsługi komputera serii TravelMate 4010 Wydanie oryginalne: Czerwiec 2005 Publikacja

Bardziej szczegółowo

Digitální fotoaparát Návod k obsluze CZ. Digitálny fotoaparát Návod na použitie SK. Digitális fényképezőgép Kezelési útmutató HU

Digitální fotoaparát Návod k obsluze CZ. Digitálny fotoaparát Návod na použitie SK. Digitális fényképezőgép Kezelési útmutató HU 3-082-311-11(1) Digital Still Camera Digitální fotoaparát Návod k obsluze CZ Digitálny fotoaparát Návod na použitie SK Digitális fényképezőgép Kezelési útmutató HU Cyfrowy aparat fotograficzny Instrukcja

Bardziej szczegółowo

Podręcznik użytkownika Nokia Lumia 625

Podręcznik użytkownika Nokia Lumia 625 Podręcznik użytkownika Nokia Lumia 625 Wydanie 1.0 PL Psst... Ten przewodnik to nie wszystko... W telefonie znajduje się podręcznik użytkownika masz go zawsze pod ręką. Na ekranie startowym przesuń palcem

Bardziej szczegółowo

OLE40350TI-B PL IT PT MANUAL DE INSTRUÇÕES TELEWIZOR 40 DVB-T/-C-S2 // 40 TELEVISIONE DVB-T/-C-S2 // 40 TELEVISÃO DVB-T/-C-S2 INSTRUKCJA UZYTKOWNIKA

OLE40350TI-B PL IT PT MANUAL DE INSTRUÇÕES TELEWIZOR 40 DVB-T/-C-S2 // 40 TELEVISIONE DVB-T/-C-S2 // 40 TELEVISÃO DVB-T/-C-S2 INSTRUKCJA UZYTKOWNIKA OLE40350TI-B TELEWIZOR 40 DVB-T/-C-S2 // 40 TELEVISIONE DVB-T/-C-S2 // 40 TELEVISÃO DVB-T/-C-S2 PL IT INSTRUKCJA UZYTKOWNIKA ISTRUZIONI PER L USO PT MANUAL DE INSTRUÇÕES Zawartość Informacje dotyczące

Bardziej szczegółowo

PORADNIK UŻYTKOWNIKA. PowerMaster-10 G2. W pełni nadzorowany bezprzewodowy system alarmowy. www.visonic.com

PORADNIK UŻYTKOWNIKA. PowerMaster-10 G2. W pełni nadzorowany bezprzewodowy system alarmowy. www.visonic.com PORADNIK UŻYTKOWNIKA PowerMaster-10 G2 W pełni nadzorowany bezprzewodowy system alarmowy www.visonic.com Instrukcja obsługi urządzenia PowerMaster-10/30 G2 Spis treści 1. Wprowadzenie... 3 Przedmowa...

Bardziej szczegółowo