INSTRUKCJA OBSŁUGI CYFROWEGO DYKTAFONU

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "INSTRUKCJA OBSŁUGI CYFROWEGO DYKTAFONU"

Transkrypt

1 INSTRUKCJA OBSŁUGI CYFROWEGO DYKTAFONU VR 3000 Maycom polska s.c Nowy Sącz ul. Grottgera 3 tel.:

2 Uwagi wstępne 1. Dyktafonu nie należy używać w następujących warunkach: W miejscach bardzo gorących (powyżej 60 C) W samochodach z zamkniętymi szybami W pomieszczeniach o wysokiej wilgotności (np. łazienka) W pobliżu grzejników i bezpośredniego naświetlenia słonecznego W miejscach o wysokim zapyleniu 2. Unikać silnych wibracji i uderzeń. 3. Nie dopuszczać do upadku urządzenia. 4. Nie korzystać w czasie prowadzenia samochodu i w czasie marszu, może to spowodować wypadek. 5. Magnetyczne karty kredytowe czy bilety kolejki podziemnej mogą przestać funkcjonować po umieszczeniu ich na lub w pobliżu głośnika dyktafonu. 6. Unikać silnego nacisku na okienko wyświetlacza LCD. 7. Sprzedawca nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek zniszczenia spowodowane niewłaściwym użytkowaniem urządzenia. 8. Sprzedawca nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek utracone w czasie naprawy, lub wskutek występujących problemów informacje. OSTRZEŻENIA 1. Nie dokonuj samodzielnie żadnych napraw, nie otwieraj obudowy, ani nie zmieniaj nic w urządzeniu. 2. Jeśli wystąpią jakiekolwiek nieprawidłowości w funkcjonowaniu (dym, czy zmiany wywołane nagrzaniem), natychmiast wyciągnij baterie. 3. Nie używaj dyktafonu w samolotach i innych miejscach, gdzie zabronione jest korzystanie z urządzeń elektronicznych. 1

3 OPIS PRZYCISKÓW I GNIAZD Slot karty MMC/SD Gn. słuchawki zewn. Gn. mikrofonu zewn Mikrofon pewne. Wyświetlacz LCD MENU / A B Repeat/Intro Port USB Gn. zewn. Zasil. Hold Power/Play/Pause/ Szukaj przełącznik Dioda świecąca Regulacja głośności Przycisk usuń DEL Przycisk Rekord/Stop Przycisk [FIle} Pokrywa pojemnika Baterii Głośnik Zaczep na pasek WYŚWIETLACZ Wskaźnik Jakość Czułośc Bat. Nagrań mikrofonu Alarm VOX Nagrywanie w trakcie Bieżący czas Wyświetlacz alfanumeryczny 2

4 WYPOSAŻENIE I FUNKCJE Text to Speech Conversion konwersja tekst na mowę, reprodukcja mowy naturalnej. Zewnętrzny slot MMC/SD Znakomita jakość dźwięku 3 funkcje (LP/SP/HQ). Zmienna prędkość przesuwu nagrania (VPS Variable Playback Speed) x 0.7; x1.0; x 1.5. Nagrywanie programowane. Oznaczenie czasu i daty. 5 katalogów zawierających po 99 nagrań każdy (A/B/C/D/E). Wyświetlacz LCD wskazujący numer nagrania, licznik czasu rzeczywistego, aktualny czas i funkcja pracy. Bardzo szybki transfer danych do komputera (Zgrywanie z komputera 1200:1, przegrywanie na komputer 500:1) Dwa stopnie czułości mikrofonu (H/L). s Szybkie przewijanie w przód i wstecz. Cyfrowa kontrola głośności (0~20). Funkcję powtarzania: odcinka A-B, całego nagrania, wszystkich nagrań. Powtarzania wszystkich nagrań w katalogu i wszystkich nagrań we wszystkich katalogach. Usuwanie: pojedynczych nagrań, wszystkich nagrań we wszystkich katalogów. Gniazdo słuchawkowe oraz gniazdo mikrofonowe. Wskaźnik poziomu naładowania baterii. Wbudowany mikrofon i głośnik. Zewnętrzne źródło zasilania. INSTALACJA BATERII Wymiana baterii, zakładanie nowych. Uwaga: wymiany baterii wolno dokonywać wyłącznie przy urządzeniu ustawionym w funkcji stand-by. 1. Otwórz pojemnik naciśnij lekko pokrywę i wysuń. 3

5 2. Wprowadź do pojemnika dwie baterie typu AAA i ponownie zasuń pokrywę. 3. Sprawdź stan naładowania baterii Dzięki poniższym ikonom pokazywanym na wyświetlaczu zawsze możesz sprawdzić stan baterii. PEŁNE NORMALNE SŁABE WYCZERPANE WYMIANA! Uwaga: Jeśli po wymianie baterii ikona stanu naładowania nie wskazuje poprawnie, sprawdź polaryzację (+/-) włożonych baterii i włóż je poprawnie. Jeśli wskaźnik nadal nie działa prawidłowo, wyjmij je ponownie, a dyktafon zanieś do kontroli. 1. Czas zachowania w pamięci danych bez baterii wynosi ok. 1 min. Jeśli wymiana baterii zostanie wykonana w ciągu 1 min. wszystkie dane zostaną zachowane. 2. Po wymianie baterii wyświetlacz może być początkowo niewyraźny, po czym obraz będzie się stopniowo polepszał. Uwaga: 1. Nie korzystaj równocześnie z różnych rodzajów baterii. 2. Jeśli przewidujesz dłuższy czas nie korzystania z dyktafonu wyciągnij baterie. 3. W przypadku korzystania z odnawialnych akumulatorków, nie ładuj ich w dyktafonie (uważnie przeczytaj instrukcję ich używania). 4. Jeśli korzystasz z zewnętrznego źródła zasilania, musisz usunąć z pojemnika baterie. 4

6 UWAGI OGÓLNE Włączanie/wyłączanie dyktafonu Aby włączyć dyktafon przyciśnij POWER. Na wyświetlaczu pojawi się aktualny czas katalog (A) (E) i numer nagrania w katalogu. Wyłączenie urządzenia wymaga przyciśnięcia i przytrzymanie przez okres 4 sekund przycisku POWER. Automatyczne wyłączenie następuje po 5 minutach całkowitego braku aktywności urządzenia. Uwaga: 1. Jeśli zaprogramowany jest jakiś harmonogram nagrań, to automatyczne wyłączanie nie funkcjonuje. 2. Ostatnio używana funkcja pozostaje w takim ustawieniu jakie było wprowadzone ostatnio, aż do ręcznego wyłączenia urządzenia. Funkcja oczekiwania stand by. Początkowo wyświetlany jest numer katalogu, numer nagrania, jak na rysunku: - [A] numer katalogu (A-E lub M) - 08/08 numer nagrania w katalogu, - 01:07 czas nagrania. Jeśli pokazywany katalog nie zawiera nagrań to numer nagrania wyświetlany jest jako 00 i No Mesg. Pozostały, wolny czas nagrań. W stand-by przyciśnij i przytrzymaj przycisk [FILE] zostanie wyświetlona wartość czasu dostępnego jeszcze do nagrań. Uwaga: Jeśli naciśniesz [FILE] w czasie odtwarzania lub nagrywania, możesz otrzymać informacje o bieżącym nagraniu. 5

7 NAGRYWANIE Jak nagrywać 1. W stand-by zwolnij przycisk [HOLD]. Zwróć mikrofon w stronę źródła dźwięku i przyciśnij [REC/STOP]. 2. Rozpocznie się nagrywanie, a na wyświetlaczu pojawi się przez jedną sekundę komunikat Record Start. Nagrywanie będzie sygnalizowane świeceniem wskaźnika LED na czerwono. Nowy numer nagrania będzie nadawany automatycznie, jako następny po ostatnim nagraniu. 3. Zatrzymanie nagrywania następuje przez ponowne naciśnięcie [REC/STOP]. Na wyświetlaczu pojawi się komunikat Save.Pls.wait po czym dyktafon wróci do funkcji Stand-by. 4. Chwilowe zatrzymanie nagrywania (Pause) następuje przez naciśnięcie [Play/Pause]. Powrót do nagrywania ponownie naciśnij [Play/Pause]. 5. W czasie nagrywania można zmienić czułość mikrofonu - przyciśnij i przytrzymaj przez ponad 3 sekundy przycisk [MENU/A-B]. Uwaga: jeśli pozostały, wolny czas nagrania spadnie poniżej 10%, na wyświetlaczu pojawi się na jedną sekundę komunikat Warning REC Time i rozpocznie się nagrywanie. Uwaga: 1. Minimalny czas nagrania wynosi 2 sekundy. 2. Jeśli przyciśniesz [STOP] wcześniej, na wyświetlaczu pojawi się na krótko Record Stop i nagranie nie zostanie zapisane. 3. Aby uniknąć błędów, dobrze jest wykonać najpierw nagranie próbne. 4. Jeśli nagranie przekroczy maksymalny dopuszczalny czas, pojawi się komunikat Memory Full i nagranie zostanie przerwane. 5. W jednym katalogu możesz umieścić maksymalnie 99 nagrań. Jeśli podejmiesz próbę nagrania większej ilości, to wyświetlony zostanie komunikat Memery Full i nagranie nie będzie możliwe. Wybierze wówczas nowy katalog. 6. Maksymalny czas nagrania jest dostępny w jednym nagraniu. 6

8 Nagrywanie przy pomocy zewnętrznego mikrofonu Aby wykorzystać zewnętrzny mikrofon należy go podłączyć do dyktafony zgodnie z poniższym schematem. Dzięki zbliżeniu mikrofonu do źródła dźwięku możesz nagrywać z lepszą jakością dźwięku. Gn. Mikrofon. Mikrofon Uwaga: włączenie zewnętrznego mikrofonu powoduje automatyczne wyłączenie mikrofonu wewnętrznego. Podłączanie urządzeń zewnętrznych Poniższy rysunek wyjaśnia w jaki sposób można nagrywać z urządzeń zewnętrznych na dyktafon, oraz jaki sposób nagrania z dyktafonu odtwarzać na zewnętrznych urządzeniach przez kable. Wtyk mikrof. Nagrywanie z urządzenia zewnętrznego. Przyłącz kable audio między gniazdem External Mic, dyktafonu i wyjściem audio urządzenia zewnętrznego, po czym rozpocznij nagrywanie. Można odsłuchiwać, monitorować przez zewnętrzną słuchawkę douszną. Ustaw głośność dyktafonu na ok. 5 i dopasuj głośność urządzenia zewnętrznego tak, aby uniknąć zniekształcenia głosu, lub zbyt cichego sygnału. Przegrywanie na urządzenia zewnętrzne. Ustaw głośność zewnętrznego urządzenia na minimum i przyłącz kable audio między gniazdem zewnętrznej słuchawki dyktafonu i wejściem audio (external Mic.) urządzenia zewnętrznego, po czym naciśnij równocześnie w dyktafonie PLAY, a w urządzeni zewnętrznym RECORD. Aby uniknąć błędów przy nagrywaniu, należy wcześniej wypróbować sobie tą funkcję. 7

9 ODTWARZANIE 1. W stand-by zwolnij przycisk HOLD. Przyciskiem Jog wprowadź przeznaczone do odtwarzania nagranie i przyciśnij [PLAY/(PAUSE)] 2. Wyświetlana jest informacja o bieżącym nagraniu: - AM/PM - 10:36 czas nagrania - JUL 03/02 data nagrania 3. Katalog, numer nagrania i bieżący czas nagrania są wyświetlane, a wskaźnik LED miga na zielono. Aby zatrzymać chwilowo odtwarzanie (PAUSE) naciśnij [PLAY/PAUSE]. Powrót do odtwarzania ponowne naciśnięcie PLAY/PAUSE]. 4. Aby zatrzymać odtwarzanie przyciśnij [REC/STOP]. Na wyświetlaczu pojawi się na kilka sekund komunikat Play Stop, po czym wyświetlany będzie numer ostatniego nagrania. 5. Jeśli dyktafon nie będzie aktywny przez 5 minut, to zostanie automatycznie wyłączony. Uwaga: 1. Jeśli nie ma żadnego nagrania, na wyświetlaczu pojawia się komunikat No Mesg. 2. Jeśli chcesz nagrywać na karcie pamięci MMC/SD patrz dalsza część instrukcji pt. nagrywanie na zewnętrznych kartach pamięci. 3. Można zmieniać prędkość odtwarzania w trakcie odtwarzania przez przyciśnięcie i przytrzymanie [MENU/A-B]. Dostępne są następujące prędkości: Play Fast (szybko), Play Normal (zwykłe), Play Slow (wolno). Szybkie przewijanie w przód i wstecz. Aby rozpocząć szybkie przewijanie nagrań, w funkcji odtwarzania przyciśnij i przytrzymaj [FF] (>>) przewijanie wprzód przytrzymaj [RW] (<<) przewijanie wstecz. Przewijanie trwa dopóki trzymasz przyciśnięty przycisk, lub do chwili osiągnięcia początku lub końca nagrania. 8

10 Wybór katalogu W stand-by przyciśnij [FILE]. Dyktafon posiada pięć katalogów A E do zapisywania nagrań. Każdy katalog może pomieścić 99 nagrań (w sumie 495). Dla zewnętrznej karty pamięci przypisany jest katalog o nazwie M, gdy zainstalowana jest karta pamięci. Każde przyciśnięcia [FILE] powoduje zmianę katalogu. Uwaga: nagrywanie na zewnętrznej karcie pamięci (MMC/SD). 1. Włóż kartę MMC/SD do kieszeni pamięci MMC/SD 2. Wprowadź w stand-by przyciskiem [FILE] katalog M 3. Przyciśnij [REC/STOP] włączenie nagrywania. Wybór nagrania Kolejne nagrania (następne, poprzednie) wprowadza się odpowiednio przyciskami FF (>>), REW (<<) w stanie oczekiwania (stand-by). Jeśli w katalogu nie ma żadnego nagrania, przycisk [PLAY/STOP] nie będzie aktywny, a na wyświetlaczu pojawi się komunikat No Mesg. Powtarzanie nagrania lub odtwarzania początków nagrań (Intro) Aby powtórzyć odtwarzanie bieżące nagranie przyciśnij w trakcie odtwarzania przycisk [REPEAT/INTRO]. Na wyświetlaczu pojawi się ikona jak na rysunku. [Powtarzanie jednego nagrania] Powtarzanie wszystkich nagrań w obrębie katalogu można wywołać przyciskając ponownie [REPEAT/INTRO]. Na wyświetlaczu pojawia się ikona jak na rysunku. [Powtarzania wszystkich nagrań z katalogu] Powtórzenie wszystkich nagrań z wszystkich katalogów można uruchomić przyciskając [REPEAT/INTRO] po raz trzeci. Na wyświetlaczu pojawi się ikona jak na rysunku [Powtarzanie wszystkich nagrań z wszystkich katalogów] 9

11 Odsłuchiwanie pierwszych 9 sekund z każdego nagrania w bieżącym katalogu przyciśnij [REPEAT/INTRO] po raz czwarty. Na wyświetlaczu pojawi się ikona jak na rysunku. [Odtwarzanie intro wszystkich nagrań] Odsłuchiwanie pierwszych 9 sekund z każdego nagrania z wszystkich katalogów przyciśnij [REPEAT/INTRO] po raz piąty. Na wyświetlaczu pojawi się ikona jak na rysunku. Powrót do zwykłej pracy przyciśnij ponownie [REPEAT/INTRO]. Powtarzanie fragmentu A-B. Aby odsłuchiwać wybrany fragment nagrania wielokrotnie: 1. W czasie odtwarzania przyciśnij [MENU/A-B] wybranie punktu A. Na wyświetlaczu pojawi się ikona A-B. 2. Przyciśnij ponownie [MENU/A-B], aby wybrać punkt B - zakończenie fragmentu. B przestaje migać i zaczyna się automatyczne odtwarzanie wybranego fragmentu. 3. Odtwarzanie fragmentu będzie powtarzane, aż do chwili ponownego naciśnięcia [MENU/A-B]. Regulacja głośności odtwarzania. Głośność można regulować w zakresie od punktów naciskając [VOLUME]. (Regulacja głośności jest dostępna we wszystkich funkcjach poza: Manu oraz PC- Link) Uwaga: w funkcji nagrywania dostępna jest regulacja tylko pięciostopniowa. 10

12 KASOWANIE NAGRAŃ Kasowanie pojedynczych nagrań 1. W stand-by wybierz żądane nagranie. 2. Naciśnij i przytrzymaj przez 1 sekundę przycisk [DEL]. Na wyświetlaczu pojawi się komunikat Erase a Message. 3. Ponownie naciśnij [DEL] na wyświetlaczu pojawi się komunikat Erasing Pls. Wait, a nagranie zostanie usunięte. 4. Jeśli w trakcie wyświetlania komunikatu Erase a Message w ciągu 5 sekund, kasowanie zostanie zatrzymanie i dyktafon powróci do stanu oczekiwania. Można wyłączyć funkcję kasowania przed upływem 5 sekund przyciskając dowolny przycisk poza [DEL] dyktafon powróci do stand-by. Kasowanie wszystkich nagrań w katalogu 1. W stand-by wybierz żądany katalog (A-E lub M). 2. Naciśnij i przytrzymaj przez 2 sekundy przycisk [DEL]. Na wyświetlaczu pojawi się komunikat Erase a File. 3. Ponownie naciśnij [DEL] na wyświetlaczu pojawi się komunikat Erasing Pls. Wait a nagrania z katalogu zostaną usunięte. 4. Jeśli w trakcie wyświetlania komunikatu Erase a File w ciągu 5 sekund, kasowanie zostanie zatrzymanie i dyktafon powróci do funkcji stand-by. Można wyłączyć funkcję kasowania przed upływem 5 sekund przyciskając dowolny przycisk poza [DEL] dyktafon powróci do stanu oczekiwania. 11

13 Usuwanie wszystkich nagrań z wszystkich katalogów (z wyjątkiem katalogu M). 1. Naciśnij i przytrzymaj przez 5 sekund przycisk [DEL]. Na wyświetlaczu pojawi się komunikat Erase [A] to [B]. 2. Ponownie naciśnij [DEL] na wyświetlaczu pojawi się komunikat Erasing Pls. Wait i wszelkie nagrane wiadomości zostają usunięte. 3. Jeśli w trakcie wyświetlania komunikatu Erase a [B] to [B] w ciągu 5 sekund, kasowanie zostanie zatrzymanie i dyktafon powróci do funkcji stand-by. Można wyłączyć funkcję kasowania przed upływem 5 sekund przyciskając dowolny przycisk poza [DEL] dyktafon powróci do stand-by. Uwaga: 1. Dyktafon przechodzi do stanu oczekiwania (stand-by) po naciśnięciu każdego przycisku poza [DEL] 2. W katalogu M dostępne jest tylko kasowanie jednego lub wszystkich nagrań. Praca w MENU funkcji Użytkownik ma dostęp do różnorodnych funkcji dzięki przyciskowi [MENU/A-B], który przewija kolejno wszystkie funkcje. W kolejności pojawiania się na ekranie są to: Record, VOX, Microphone Sensitivity, Playback speed, Move a message, Set time and date. W stanie oczekiwania (stand-by) przyciśnij [MENU/A-B] wejście do MENU funkcji. Pierwsze menu to RECord mode nagrywanie. Uwaga: Po wejściu do każdego menu, można powrócić do stand-by naciskając przycisk [FILE] lub [Del]. 12

14 Nagrywanie (Record Mode). Wybrana funkcja (REC Mode) miga. Przy pomocy przełącznika Jog wybierz żądaną funkcję nagrywania i przyciśnij [REC/STOP] zapis. Dostępny czas nagrania jest zależny od jakości dźwięku. LP (Long Play) SP (Standard Play) HQ (High quality) 16 MB 480 min 220 min 160 min 32 MB 960 min 440 min 320 min 64 MB 1,920 min 880 min 640 min 128 MB 3,840 min 1,760 min 1,280 min Najwyższa jakość nagrań jest osiągana w funkcji HQ (High Quality). VOX aktywacja głosem. W stanie oczekiwania przyciśnij dwukrotnie [MENU/A-B] wejście do menu funkcji VOX. Przy pomocy przełącznika Jog wybierz ON lub OFF i przyciśnij [REC/STOP] zapis wprowadzonego ustawienia. Po włączeniu funkcji VOX (aktywacja - ON) nagrywanie jest możliwe wyłącznie wtedy, gdy jest obecny sygnał dźwiękowy. W czasie nagrywania na wyświetlaczu będą widoczne ikony REC oraz VOX, a wskaźnik LED będzie migał na czerwono. Gdy nie ma sygnału dźwiękowego wskaźnik LED będzie migał na czerwono, a odliczanie czasu nagrania będzie zatrzymane. Nagrywanie rozpocznie się ponownie, gdy pojawi się sygnał dźwiękowy, wskaźnik LED zacznie migać na czerwono, a odliczanie czasu nagrania zostanie ponownie uruchomione. Czułość mikrofonu Dzięki temu menu można programować dyktafon dostosowując go do odległości i głośności źródła. W stanie oczekiwania przyciśnij trzykrotnie [MENU/A-B] wejście do menu fnkcji MIC sens. Przy pomocy przełącznika Jog wybierz czułość HIGH lub LOW i przyciśnij [REC/STOP] zapis wprowadzonego ustawienia. HIGH duża odległość od źródła dźwięku. LOW mała odległość od źródła dźwięku. 13

15 Uwaga: 1. W czasie nagrywania można zmienić czułość mikrofonu. Przyciśnij i przytrzymaj [MENU/A-B]. 2. Po wprowadzeniu wysokiej czułości (HI), na wyświetlaczu pojawia się ikona HI, natomiast po wprowadzeniu czułości LOW, nie ma żadnej informacji na wyświetlaczu. Zmienna prędkość odtwarzania (VPS Variable Playback Speed). W stanie oczekiwania przyciśnij czterokrotnie [MENU/A-B] wejście do menu funkcji VPS. Przy pomocy przełącznika Jog wybierz żądaną prędkość odtwarzania i przyciśnij [REC/STOP] zapis wprowadzonego ustawienia. Poszczególne ikony oznaczają: << - x 0.7 (Slow Speed wolno) :: - x 1.0 (Normal Speed normalnie) >> - x 1.5 (Fast Speed szybko) Uwaga: W czasie nagrywania można zmienić prędkość odtwarzania. Przyciśnij i przytrzymaj [MENU/A-B]. Przenoszenie nagrania do innego katalogu 1. Przyciskami / wybierz żądane nagranie. 2. Przyciśnij pięciokrotnie [MENU/A-B] 3. Przyciskami / wybierz katalog do którego ma być przeniesione nagranie. 4. Naciśnij [REC/STOP]. Na wyświetlaczu pojawi się najpierw informacja Message Moving, a później Message Moved. Uwaga: Nie można przesuwać nagrania wewnątrz tego samego katalogu, np. z [A] do [A], oraz z katalogów wewnętrznych tj. A-E do katalogu zewnętrznego M i na odwrót. Regulacja czasu 1. W stand-by przyciśnij sześciokrotnie [MENU/A-B]. 2. W dolnej części wyświetlacza ukaże się aktualnie ustawiony czas w następującej kolejności [AM/PM] Hour: Minute 3. Przełącznikiem Jog ( / ) ustaw żądane wartości. Naciśnięcie Jog powoduje zmianę godziny/minuty. 4. Przyciśnij [REC/STOP] zapis wprowadzonego ustawienia i wyjście z funkcji ustawiania minut. 14

16 Regulacja daty 1. W stand-by przyciśnij siedmiokrotnie [MENU/A-B]. 2. W dolnej części wyświetlacza ukaże się aktualnie ustawiony czas w następującej kolejności Mopth day/year (Miesiąc dzień/rok). 3. Przełącznikiem Jog ( / ) ustaw żądane wartości. Naciśnięcie Jog powoduje zmianę miesiąc/dzień/rok 4. Przyciśnij [REC/STOP] zapis wprowadzonego ustawienia i wyjście z funkcji ustawiania minut. Uwaga: Zapisana data może być zachowana bez baterii przez miesiąc. Programator nagrań Programowanie nagrań (plan nagrań) Wprowadź katalog (A-E lub M), w którym ma być zapisane nagranie. W przypadku katalogu M upewnij się, czy jest zainstalowana karta MMC/SD. 1. W stand-by przyciśnij i przytrzymaj przez 3 sekundy przycisk [MENU/A-B]. 2. Wybierz przełącznikiem Jog ( lub ) once, daily lub day of week (jednokrotnie, codziennie, dzień tygodnia). Następnie przyciśnij Jog, aby przejść do ustawienia godziny nagrania (odpowiednie pozycje [godz./min.] będą migać). Na potwierdzenie i wpisanie do pamięci przyciśnij [REC/STOP]. 3. Zaprogramowany czas nagrania zostanie pokazany na wyświetlaczu. 4. Teraz wprowadź przełącznikiem Jog ( lub ) planowany czas nagrania i przyciśnij [REC/STOP]. 5. Nagrywanie będzie uruchomione zgodnie z zaprogramowanym czasem. 15

17 Alarm głosowy 1. W stand-by przyciśnij i przytrzymaj przez 3 sekundy przycisk [MENU/A-B]. 2. Wybierz przełącznikiem Jog ( lub ) once, daily lub day of week (jednokrotnie, codziennie, dzień tygodnia). Następnie przyciśnij Jog, aby przejść do ustawienia godziny nagrania (odpowiednie pozycje [godz./min.] będą migać). Na potwierdzenie i wpisanie do pamięci przyciśnij [REC/STOP]. 3. Przyciskając przełącznik Jog wprowadź na wyświetlaczu Voice Message. 4. W celu nagrania wiadomości głosowej przyciśnij [REC/STOP], 5. Nagraj wiadomość i po zakończeniu przyciśnij ponownie [REC/STOP]. Na wyświetlaczu pojawi się komunikat Record Schedule oraz Schedule. 6. Alarm głosowy będzie uruchomiony zgodnie z zaprogramowanym czasem. Uwaga: 1. Jeśli w czasie zaprogramowanym do uruchomienia zaprogramowanego nagrywania, urządzenie jest aktywne w jakiejś funkcji, to alarmowy wskaźnik zacznie migać i programator nie zostanie uruchomiony. W takim przypadku przyciśnij [REC/STOP] - uruchomienie nagrywania. 2. Można wprowadzić trzy terminy nagrań - [1], [2] i [3]. Pod każdym z tych numerów można wprowadzić inny, pojedynczy termin nagrywania once (raz); Daily (codziennie); Day of week (dzień tygodnia). Poszczególne miejsca [1],[2],[3] można wybrać przyciskiem [MENU/A-B], po wejściu do funkcji programowania nagrań. 3. Po zaprogramowaniu nagrań, funkcja automatycznego wyłączania dyktafonu zostaje wyłączona i urządzenie pozostaje w stanie oczekiwania (stand-by). 4. Jeśli chcesz wyłączyć dyktafon, musisz to zrobić ręcznie przyciskając Jog przez 4 sekundy. 5. Po zaprogramowaniu alarmu głosowego ikona alarmu będzie wyświetlana na LCD stale. Jeśli chcesz usunąć ikonę, musisz wyłączyć działanie funkcji (wprowadź Off ). Instalacja sterowników USB w systemie Windows 1. Włącz komputer i dyktafon. 2. Włóż płytę CD do kieszeni CD-Rom. 3. Przyłącz kabel USB do dyktafonu do odpowiedniego gniazda. 16

18 4. Przyłącz większy koniec kable USB do komputera. 5. Komputer automatycznie wykryje cyfrowy dyktafon. 6. Kliknij next, aby rozpocząć instalację. Przegrywanie nagrań z komputera na dyktafon 1. Wybierz katalog, na który ma być zapisane nagranie. Katalog M wymaga zainstalowania karty pamięci MMC/SD 2. Podłącz dyktafon do komputera. 3. W Explorerze Windows znajdź literę reprezentującą dysk ruchomy (w przykładzie jest to E: ). Jeśli zainstalowana została karta pamięci, ikona reprezentuje kartę MMC/SD, jeśli nie reprezentuje pamięć wewnętrzną. 4. Przy pomocy Explorera skopiuj pliki z dysku twardego do pamięci dyktafonu. Uwaga: Nigdy nie usuwaj, ani nie wkładaj karty pamięci MMC/SD w czasie, gdy komputer i dyktafon są połączone. Nigdy nie rozłączaj komputera i dyktafonu w wskaźnik LED świeci na zielono. Dyktafon może być również używany jak dyskietka. Możesz kopiować pliki wszelkiego rodzaju do wewnętrznej pamięci dyktafonu i przenosić je. Niemniej wyłącznie pliki o rozszerzeniu *.dvr mogą być na dyktafonie odtwarzane. Jeśli korzystasz z karty pamięci MMC (MultiMediaCard), to dyktafon posiada funkcję czytnika MMC/SD (podobną do działania stacji dyskietek). Możesz używać jej do przeglądania i wpisywania danych na lub z MMC/SD. Niemniej wyłącznie pliki o rozszerzeniu *.dvr mogą być na dyktafonie odtwarzane. Odtwarzanie przegranych na dyktafon nagrań. 1. Włącz dyktafon. 2. Wybierz katalog z skopiowanym nagraniem. 3. Odtwarzanie odbywa się jak w przypadku zwykłego odtwarzania. Przegrywanie nagrań z dyktafonu na komputer. 1. Wybierz katalog, z którego chcesz przegrać wiadomości (wewnętrzna lub karta MMC/SD). 2. Połącz dyktafon z komputerem 3. Eksplorer wykryje zewnętrzny dysk (np. jako DRIVE E:) 4. Korzystając z eksplorera przenieś pliki z pamięci dyktafonu na twardy dysk komputera. 17

19 Dane techniczne Poj. Pamięci 16MB 32 MB 64 MB 128 MB Czas nagrań 480 min 960 min min 3840 min Wymiary 114 x 40.4 x 19.5 mm Waga 55g bez baterii Zasilanie DC 3V, 2 baterie alkaliczne typu AAA Czas życia baterii Nagrywanie - ok. 8 godzin Odtwarzanie przez słuchawki. - ok 7 godzin Odtwarzanie przez głośnik - ok. 6 godzin Maksymalna ilość katalogów po 99 nagrań nagrań Moc głośnika 50mW, 16 Ω Pasmo 500 Hz 3000Hz przenoszenia Wejście Gniazdo mikrofonowe - mikrofon zewnętrzny 22.2 KΩ Wyjście Gniazdo słuchawkowe - słuchawki douszne o impedancji 32Ω Głośnik wewn. 26 mm Mikrofon wewn. Mono Warunki pracy 0 C 50 C 18

INSTRUKCJA OBSŁUGI CYFROWEGO DYKTAFONU

INSTRUKCJA OBSŁUGI CYFROWEGO DYKTAFONU INSTRUKCJA OBSŁUGI CYFROWEGO DYKTAFONU VR 2000 Maycom polska s.c. 33-300 Nowy Sącz ul. Grottgera 3 tel.: +48 18 547 42 22 e-mail: maycom@maycom.pl www.maycom.pl Uwagi wstępne 1. Dyktafonu nie należy używać

Bardziej szczegółowo

670533 Cyfrowy dyktafon 290. Instrukcja obsługi.

670533 Cyfrowy dyktafon 290. Instrukcja obsługi. 670533 Cyfrowy dyktafon 290. Instrukcja obsługi. Wyposażenie i funkcje. Zmienna prędkość odtwarzania (V.P.S.) x0.5, x0.7, x1.0, x1.5, x2.0. Pojemność zapisu do 290 minut. 5 segregatorów- każdy dla maksymalnie

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA SKRÓCONA FSV-1640 Profesjonalny Dyktafon Cyfrowy 64 MB

INSTRUKCJA SKRÓCONA FSV-1640 Profesjonalny Dyktafon Cyfrowy 64 MB INSTRUKCJA SKRÓCONA FSV-1640 Profesjonalny Dyktafon Cyfrowy 64 MB INTEKpolska Sp. J. 33-300 Nowy Sącz ul. Rokitniańczyków 17A tel.: +48 18 547 42 22 e-mail: intek@intekpolska.pl www: http://www.intekpolska.pl

Bardziej szczegółowo

Programator tygodniowy cyfrowy Brennenstuhl, 3680 W, 20 programów, max. 23 h/59 min, IP44

Programator tygodniowy cyfrowy Brennenstuhl, 3680 W, 20 programów, max. 23 h/59 min, IP44 Programator tygodniowy cyfrowy Brennenstuhl, 3680 W, 20 programów, max. 23 h/59 min, IP44 Instrukcja obsługi Numer produktu: 611762 Strona 1 z 11 Przed podłączeniem programatora do urządzeń elektrycznych

Bardziej szczegółowo

RADIOTELEFONU FR - 100

RADIOTELEFONU FR - 100 Instrukcja Obsługi RADIOTELEFONU FR - 100 Maycom polska s.c. 33-300 Nowy Sącz ul. Grottgera 3 tel.: +48 18 547 42 22 e-mail: maycom@maycom.pl www.maycom.pl DANE TECHNICZNE Częstotliwość pracy BAND A BAND

Bardziej szczegółowo

Odtwarzacz kasetowy/konwersja mp3

Odtwarzacz kasetowy/konwersja mp3 Odtwarzacz kasetowy/konwersja mp3 Szanowny Kliencie, dziękujemy za zakup odtwarzacza kasetowego. Prosimy o przeczytanie instrukcji i przestrzeganie podanych wskazówek i porad, aby mogli Państwo optymalnie

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi KAMERA LC-S989

Instrukcja obsługi KAMERA LC-S989 Instrukcja obsługi KAMERA LC-S989 1. Budowa( opis) 1: Dziura na smycz 2: Włączanie 3: Tryby(Mode) 4: Klips 5: Karta Micro SD 6: Obręcz 7: Mini USB 8: Kamera 9: Operacje STOP/NAGRYWAJ 10: Wskaźnik stanu

Bardziej szczegółowo

Radioodtwarzacz CD, FM SoundMaster RCD1750SI. Strona 1 z 9

Radioodtwarzacz CD, FM SoundMaster RCD1750SI. Strona 1 z 9 INSTRUKCJA OBSŁUGI Radioodtwarzacz CD, FM SoundMaster RCD1750SI Nr produktu 1424954 Strona 1 z 9 Główne elementy sterujące VOLUME UP 12. MONO/STEREO 1. 2. FUNCTION 13. MODE: REPEAT/ REPEAT ALL/ RANDOM

Bardziej szczegółowo

Radio z odtwarzaczem CD Lenco

Radio z odtwarzaczem CD Lenco INSTRUKCJA OBSŁUGI Radio z odtwarzaczem CD Lenco Nr produktu 325823 Strona 1 z 9 1. Przycisk CD Program 2. Przycisk CD Repeat 3. Przycisk BBS 4. Wskaźnik zasilania 5. Wyświetlacz CD 6. Głośnik 7. Pokrywa

Bardziej szczegółowo

Mini stacja MP3 (4w1) MPS-550.cube

Mini stacja MP3 (4w1) MPS-550.cube Mini stacja MP3 (4w1) MPS-550.cube Szanowny Kliencie, dziękujemy za zakup mini stacji MP3 z radiem UKF, zegarem i alarmem. Prosimy o przeczytanie instrukcji i przestrzeganie podanych wskazówek i porad,

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA. Mini DVR MD-80

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA. Mini DVR MD-80 INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA Mini DVR MD-80 Najważniejsze cechy urządzenia: Nagrywanie video i audio Zasilanie z wbudowanego akumulatora lub ze złącza USB Przetwornik o dużej rozdzielczości 2Mpix CMOS Bardzo

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI. Zestaw głośnomówiący Bluetooth Callstel BFX-400.pt (HZ2718)

INSTRUKCJA OBSŁUGI. Zestaw głośnomówiący Bluetooth Callstel BFX-400.pt (HZ2718) Zestaw głośnomówiący Bluetooth Callstel BFX-400.pt (HZ2718) INSTRUKCJA OBSŁUGI Zawartość zestawu: zestaw głośnomówiący kabel ładowania micro USB zasilacz USB klips instrukcja obsługi. Specyfikacja Właściwości

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA. Przenośny rejestrator cyfrowy DVR-V5

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA. Przenośny rejestrator cyfrowy DVR-V5 INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA Przenośny rejestrator cyfrowy DVR-V5 Odbiornik zgodny jest z warunkami dyrektywy 89/336/EEC dotyczącej przestrzegania przez kraje członkowskie przepisów zgodności elektromagnetycznej

Bardziej szczegółowo

Art. Nr Dyktafon typu EVR-32. Dyktafon typu EVR-32. Nr zam Instrukcja obsługi

Art. Nr Dyktafon typu EVR-32.  Dyktafon typu EVR-32. Nr zam Instrukcja obsługi Art. Nr 77 35 32 Dyktafon typu EVR-32 www.conrad.pl Dyktafon typu EVR-32 Nr zam. 77 35 32 Instrukcja obsługi Widok urządzenia z przodu Gniazdko mikrofonu Gniazdko na słuchawki Głośność (+/-) Kasowanie

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI MP-F400 FM

INSTRUKCJA OBSŁUGI MP-F400 FM 1 CYFROWY ODTWARZACZ VIDEO I MUZYKI MP3, WMA, AMV INSTRUKCJA OBSŁUGI MP-F400 FM www.mpmaneurope.com Przed podłączeniem, rozpoczęciem korzystania lub zmianą ustawień urządzenia należy uważnie przeczytać

Bardziej szczegółowo

Cyfrowy odtwarzacz kaset/usb/sd z radiem stereo i zegarkiem PLL AM/FM Nr produktu

Cyfrowy odtwarzacz kaset/usb/sd z radiem stereo i zegarkiem PLL AM/FM Nr produktu INSTRUKCJA OBSŁUGI Cyfrowy odtwarzacz kaset/usb/sd z radiem stereo i zegarkiem PLL AM/FM Nr produktu 000346396 Strona 1 z 6 Lokalizacja elementów sterowania 1. kieszeń karty SD 2. wejście USB 3. pulpit

Bardziej szczegółowo

Niania elektroniczna Motorola Babyphone

Niania elektroniczna Motorola Babyphone INSTRUKCJA OBSŁUGI Niania elektroniczna Motorola Babyphone Nr produktu 260051 Strona 1 z 8 1. Zakres dostawy: 1 x Jednostka rodzica 1 x Jednostka dziecka 2 x akumulator AAA dla jednostki rodzica 1 x zasilacz

Bardziej szczegółowo

INTEK polska Sp.J 33-300 Nowy Sącz ul. Rokitniańczyków 17A tel.: +48 18 547 42 22 e-mail: intek@intekpolska.pl www.intekpolska.pl

INTEK polska Sp.J 33-300 Nowy Sącz ul. Rokitniańczyków 17A tel.: +48 18 547 42 22 e-mail: intek@intekpolska.pl www.intekpolska.pl Instrukcja Obsługi Dyktafon Cyfrowy FSV510 512MB INTEK polska Sp.J 33-300 Nowy Sącz ul. Rokitniańczyków 17A tel.: +48 18 547 42 22 e-mail: intek@intekpolska.pl www.intekpolska.pl Funkcje. Długi czas nagrywania.

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi odtwarzacza mp3 RX4. Gratulujemy wyboru odtwarzacza MP3 nowej generacji i życzymy satysfakcji z jego użytkowania!

Instrukcja obsługi odtwarzacza mp3 RX4. Gratulujemy wyboru odtwarzacza MP3 nowej generacji i życzymy satysfakcji z jego użytkowania! Instrukcja obsługi odtwarzacza mp3 RX4 Gratulujemy wyboru odtwarzacza MP3 nowej generacji i życzymy satysfakcji z jego użytkowania! 1/5 1. WSKAZÓWKI DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA : 1. Chroń odtwarzacz przed

Bardziej szczegółowo

Radio kieszonkowe Sangean DT-250

Radio kieszonkowe Sangean DT-250 Radio kieszonkowe Sangean DT-250 Instrukcja obsługi Nr produktu: 343718 Instrukcja obsługi radia kieszonkowego DT-250 2 pasma AM/FM stereo, tuner PLL Przyciski 1. Wtyk słuchawek/anteny Aby polepszyć odbiór

Bardziej szczegółowo

Mikrokamera ukryta w zegarku budziku T5000. Instrukcja obsługi

Mikrokamera ukryta w zegarku budziku T5000. Instrukcja obsługi Mikrokamera ukryta w zegarku budziku T5000 Instrukcja obsługi Środki ostrożności podczas użytkowania W celu bezpiecznego korzystania z urządzenia przed jego użyciem uważnie przeczytaj instrukcję obsługi.

Bardziej szczegółowo

ZEGAR Z KAMERĄ INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA

ZEGAR Z KAMERĄ INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA ZEGAR Z KAMERĄ 1.Informacje podstawowe INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA Wysokiej jakości mikro kamera ukryta w pełni funkcjonalnym budziku, który działa z pozoru jak zwykły budzik. Dzięki temu zaawansowanemu urządzeniu

Bardziej szczegółowo

Transmiter FM DNT MusicFly Select, czytnik SD, MP3, WMA

Transmiter FM DNT MusicFly Select, czytnik SD, MP3, WMA INSTRUKCJA OBSŁUGI Transmiter FM DNT MusicFly Select, czytnik SD, MP3, WMA Nr produktu 372223 Strona 1 z 13 OPIS URZĄDZENIA Funkcje Wykorzystanie wszystkich pasm kanałów (87.6 ~ 107.9 MHz) 6 kanałów skonfigurowanych

Bardziej szczegółowo

Higrometr Testo 623, %RH, -10 do +60 C

Higrometr Testo 623, %RH, -10 do +60 C INSTRUKCJA OBSŁUGI Higrometr Testo 623, 0 100 %RH, -10 do +60 C Nr produktu 101136 Strona 1 z 9 1 Opis produktu 1.1. Przegląd 1. Klawiatura Klawisz Funkcja Wyświetl wartość maks. Wyświetl wartość min.

Bardziej szczegółowo

Mini kamera Full HD (AC-1080.ir)

Mini kamera Full HD (AC-1080.ir) Mini kamera Full HD (AC-1080.ir) Szanowny Kliencie, dziękujemy za zakup mini kamery Full HD. Mała i lekka kamera nagrywa filmy w jakości Full HD nawet w ciemności, dzięki wbudowanym diodom podczerwieni.

Bardziej szczegółowo

Radio przenośne Sangean PR-D5, FM, AM, RDS, białe

Radio przenośne Sangean PR-D5, FM, AM, RDS, białe INSTRUKCJA OBSŁUGI Radio przenośne Sangean PR-D5, FM, AM, RDS, białe Nr produktu 343515 Strona 1 z 6 Elementy sterowania 1. Przycisk zasilania 2. Sygnał AUX-in 3. Wybór pasma i strojenie 4. Alarm 5. Wyświetlacz

Bardziej szczegółowo

Zawartość zestawu DPF-151 Przewód USB Podręcznik użytkownika CD-ROM z oprogramowaniem do kompresji zdjęć

Zawartość zestawu DPF-151 Przewód USB Podręcznik użytkownika CD-ROM z oprogramowaniem do kompresji zdjęć Z uwagi na bezpieczeństwo: Niniejszy podręcznik należy przeczytać, aby zapewnić właściwe użytkowanie produktu i uniknąć niebezpieczeństwa lub szkód materialnych. Odtwarzacza należy używać we właściwy sposób,

Bardziej szczegółowo

YANOSIK VOICE. Instrukcja obsługi. Bezprzewodowa słuchawka Bluetooth. BEZPRZEWODOWA SŁUCHAWKA BLUETOOTH

YANOSIK VOICE. Instrukcja obsługi. Bezprzewodowa słuchawka Bluetooth.  BEZPRZEWODOWA SŁUCHAWKA BLUETOOTH YANOSIK VOICE BEZPRZEWODOWA SŁUCHAWKA BLUETOOTH Instrukcja obsługi Bezprzewodowa słuchawka Bluetooth www.yanosik.pl 1. Opis produktu 1. Przycisk zasilania 3. Słuchawka 2. Gniazdo ładowania 4. Regulacja

Bardziej szczegółowo

Cyfrowa kamera EVOLVE 1500HD Touch

Cyfrowa kamera EVOLVE 1500HD Touch Cyfrowa kamera EVOLVE 1500HD Touch Skrócona instrukcja obsługi Dziękujemy za zakup cyfrowej kamery EVOLVE 1500 HD. Pozostałe informacje i szczegółową instrukcję obsługi można znaleźć na www.evolve.com.pl

Bardziej szczegółowo

Zegar ścienny cyfrowy DCF

Zegar ścienny cyfrowy DCF INSTRUKCJA OBSŁUGI Zegar ścienny cyfrowy DCF Nr produktu 672320 Strona 1 z 6 Dane techniczne: - Zegar sterowany przez radio - Ręczne ustawienie czasu - Ustawienie strefy czasowej w trybie: -12/+12 - Funkcja

Bardziej szczegółowo

OSTRZEŻENIE: NIEBEZPIECZEŃSTWO ZADŁAWIENIA małe elementy. Dla dzieci powyżej 3 roku życia.

OSTRZEŻENIE: NIEBEZPIECZEŃSTWO ZADŁAWIENIA małe elementy. Dla dzieci powyżej 3 roku życia. OSTRZEŻENIE: NIEBEZPIECZEŃSTWO ZADŁAWIENIA małe elementy. Dla dzieci powyżej 3 roku życia. Instrukcję obsługi należy zachować, aby móc z niej skorzystać w późniejszym czasie. Urządzenie Sound-Shuffle należy

Bardziej szczegółowo

KAMERA INSPEKCYJNA MODEL: TV-EC2M INSTRUKCJA OBSŁUGI

KAMERA INSPEKCYJNA MODEL: TV-EC2M INSTRUKCJA OBSŁUGI KAMERA INSPEKCYJNA MODEL: TV-EC2M INSTRUKCJA OBSŁUGI 1. PRZEGLĄD URZĄDZENIA 1. Ekran LCD 2. Przycisk OK 3. Dżojstik Przycisk LEWO Przycisk PRAWO Przycisk GÓRA ( MODE) Przycisk DÓŁ (MODE) 4. Przycisk POWER

Bardziej szczegółowo

PenFriend DL Ogólny opis

PenFriend DL Ogólny opis PenFriend DL76 1. Ogólny opis Poznaj łatwy sposób oznakowania przedmiotów w całym domu za pomocą własnego głosu. Poręczne urządzenie identyfikuje etykiety, którymi możesz oznaczyć przedmioty, takie jak:

Bardziej szczegółowo

Instrukcja programowania sterownika elektronicznych dzwonów

Instrukcja programowania sterownika elektronicznych dzwonów Instrukcja programowania sterownika elektronicznych dzwonów Spis treści: 1.Opis wyprowadzeń sterownika... 3 2.Wgrywanie plików muzycznych do pamięci sterownika... 4 3.Programowanie listy odtwarzania...

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA OV-CAM-01 Dziękujemy za zakup przenośnej kamery DVR naszej firmy. Aby obsługiwać ją we właściwy sposób, prosimy o uważne przeczytanie instrukcji przed rozpoczęciem korzystania z

Bardziej szczegółowo

Przenośny radiomagnetofon z odtwarzaczem płyt CD

Przenośny radiomagnetofon z odtwarzaczem płyt CD TV PRODUCTS sp. z o.o.-dystrybutor ul. Parkowa 12 Kraj pochodzenia: Chiny 43-365 Wilkowice TV PRODUCTS sklep wysyłkowy tel. 033 / 817 41 98 tel./fax 033 / 817 41 97 Przenośny radiomagnetofon z odtwarzaczem

Bardziej szczegółowo

Aiptek Pocket DV II Camcorder Nr zam. 952879 Instrukcja obsługi.

Aiptek Pocket DV II Camcorder Nr zam. 952879 Instrukcja obsługi. Aiptek Pocket DV II Camcorder Nr zam. 952879 Instrukcja obsługi. Zakres dostawy: - Kamera. - Sterownik CD. - Instrukcja obsługi. - Kabel USB. - Kabel wyjścia AV. - 2 baterie AAA - Pasek Opis elementów.

Bardziej szczegółowo

Długopis z ukrytą kamerą cyfrową HD

Długopis z ukrytą kamerą cyfrową HD Długopis z ukrytą kamerą cyfrową HD Instrukcja obsługi Nr produktu: 956256 Strona 1 z 5 1. Szczegóły produktu Nr Nazwa Opis 1 Przycisk obsługi Jest to wielofunkcyjny przycisk, którego funkcje zależą od

Bardziej szczegółowo

Dyktafon cyfrowy z bluetooth VR837 4GB - instrukcja użycia

Dyktafon cyfrowy z bluetooth VR837 4GB - instrukcja użycia Dyktafon cyfrowy z bluetooth VR837 4GB - instrukcja użycia Główne Menu W trybie czuwania, naciśnij i przytrzymaj przycisk M, żeby wejść do głównego menu. Na ekranie wyświetli się następujący obraz: Tryb

Bardziej szczegółowo

Konftel 55Wx Skrócona instrukcja obsługi

Konftel 55Wx Skrócona instrukcja obsługi POLSKI Konftel 55Wx Skrócona instrukcja obsługi Konftel 55Wx to urządzenie konferencyjne, które można połączyć z telefonem stacjonarnym, komórkowym oraz z komputerem. Wykorzystując jedyną w swoim rodzaju

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA. Mini rejestrator cyfrowy MD-80P

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA. Mini rejestrator cyfrowy MD-80P INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA Mini rejestrator cyfrowy MD-80P 1 Przedstawiony symbol informuje, że danego urządzenia elektrycznego lub elektronicznego, po zakończeniu jego eksploatacji, nie wolno wyrzucać razem

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi CARCAM-1080. Rejestrator samochodowy. Dane techniczne oraz treść poniższej instrukcji mogą ulec zmianie bez uprzedzenia.

Instrukcja obsługi CARCAM-1080. Rejestrator samochodowy. Dane techniczne oraz treść poniższej instrukcji mogą ulec zmianie bez uprzedzenia. Instrukcja obsługi CARCAM-1080 Rejestrator samochodowy Dane techniczne oraz treść poniższej instrukcji mogą ulec zmianie bez uprzedzenia. Odbiornik zgodny jest z warunkami dyrektywy 89/336/EEC dotyczącej

Bardziej szczegółowo

Pilot zdalnego sterowania DANE TECHNICZNE FUNKCJE PILOTA ZDALNEGO STEROWANIA

Pilot zdalnego sterowania DANE TECHNICZNE FUNKCJE PILOTA ZDALNEGO STEROWANIA Pilot zdalnego sterowania DANE TECHNICZNE Model sterownika R05/BGE Zasilane 3.0V (Baterie alkaliczne LR03 X 2) Najniższa wartość zasilania przy której emitowany jest sygnał ze sterownika 2.4V Maksymalna

Bardziej szczegółowo

Radio kuchenne Soundmaster DAB 2035, FM, RDS, srebrne

Radio kuchenne Soundmaster DAB 2035, FM, RDS, srebrne INSTRUKCJA OBSŁUGI Radio kuchenne Soundmaster DAB 2035, FM, RDS, srebrne Nr produktu 352353 Strona 1 z 13 Radio kuchenne DAB2035 PLL 1. Ogólny opis - Pasmo DAB + / FM - Zapewniona nazwa stacji radiowej

Bardziej szczegółowo

Mini kamera HD AC-960.hd

Mini kamera HD AC-960.hd Mini kamera HD AC-960.hd Szanowny Kliencie, dziękujemy za zakup mini kamery HD. Prosimy o przeczytanie instrukcji i przestrzeganie podanych wskazówek i porad, abyście mogli Państwo optymalnie korzystać

Bardziej szczegółowo

Aktualizacja oprogramowania sprzętowego przekaźnika bezprzewodowego WT 7

Aktualizacja oprogramowania sprzętowego przekaźnika bezprzewodowego WT 7 Aktualizacja oprogramowania sprzętowego przekaźnika bezprzewodowego WT 7 Dziękujemy za wybór produktu Nikon. W tej instrukcji opisano sposób aktualizacji oprogramowania sprzętowego przekaźnika bezprzewodowego

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi programowalnego zegara cyfrowego

Instrukcja obsługi programowalnego zegara cyfrowego Art. Nr 61 60 21 Cyfrowy mini-zegar sterujący www.conrad.pl Instrukcja obsługi programowalnego zegara cyfrowego A. Funkcje 1. Programowalny zegar cyfrowy (określany w dalszej części instrukcji jako zegar

Bardziej szczegółowo

Regulator wilgotności powietrza Nr produktu

Regulator wilgotności powietrza Nr produktu INSTRUKCJA OBSŁUGI Regulator wilgotności powietrza Nr produktu 561600 Strona 1 z 5 Regulator wilgotności powietrza wersja 12/10 Numer produktu 56 16 00 Używaj zgodnie ze wskazówkami producenta Regulator

Bardziej szczegółowo

Rejestrator temperatury i wilgotności AX-DT100. Instrukcja obsługi

Rejestrator temperatury i wilgotności AX-DT100. Instrukcja obsługi Rejestrator temperatury i wilgotności AX-DT100 Instrukcja obsługi Wstęp Rejestrator temperatury i wilgotności wyposażony jest w bardzo dokładny czujnik temperatury i wilgotności. Głównymi zaletami rejestratora

Bardziej szczegółowo

TERMOMETR DWUKANAŁOWY AX Instrukcja obsługi

TERMOMETR DWUKANAŁOWY AX Instrukcja obsługi TERMOMETR DWUKANAŁOWY AX-5003 Instrukcja obsługi 1.Wstęp Dziękujemy za zakup dwukanałowego miernika temperatury. Przeznacz kilka minut na przeczytanie instrukcji przed rozpoczęciem pracy, żeby jak najdokładniej

Bardziej szczegółowo

Deklaracja zgodności jest dostępna pod adresem

Deklaracja zgodności jest dostępna pod adresem GENERATOR KOMUNIKATÓW GŁOSOWYCH INT-VMG int-vmg_pl 03/12 Moduł INT-VMG umożliwia głośne odtwarzanie nagranych uprzednio komunikatów w przypadku wystąpienia określonych zdarzeń. Współpracuje z centralami

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi Rejestrator jazdy (50210)

Instrukcja obsługi Rejestrator jazdy (50210) Instrukcja obsługi Rejestrator jazdy (50210) Opis produktu Opis baterii: Wskaźnik naładowania baterii: naładowana nieco słaba bateria słaba bateria Ładowanie baterii : 1. Podłącz rejestrator do ładowarki

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi mikrofonu Easi-Speak

Instrukcja obsługi mikrofonu Easi-Speak Instrukcję obsługi należy zachować, aby móc z niej skorzystać w późniejszym czasie. Mikrofon Easi-Speak jest wyposażony w niewymienną baterię akumulatorową. Nie należy wyjmować baterii. Mikrofon Easi-Speak

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Opis urządzenia. Pierwsze użycie

Spis treści. Opis urządzenia. Pierwsze użycie Spis treści Opis urządzenia... 1 Pierwsze użycie... 1 Podstawowa obsługa urządzenia... 2 Opis diod LED... 2 Przygotowania do odczytu danych z urządzenia... 2 Proces instalacji... 3 Zmiana domyślnego sterownika

Bardziej szczegółowo

Zegarek z kamerą i dyktafonem Octacam

Zegarek z kamerą i dyktafonem Octacam Zegarek z kamerą i dyktafonem Octacam Szanowny Kliencie, dziękujemy za zakup zegara z wbudowaną kamerą. Z tym zegarem masz dostępnych kilka urządzeń w jednym zawsze pod ręką: praktyczny zegar z alarmem,

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi Rejestrator jazdy HD 50213

Instrukcja obsługi Rejestrator jazdy HD 50213 Instrukcja obsługi Rejestrator jazdy HD 50213 Opis urządzenia 1. Reset 2. Góra 3. Tryb 4. Ok Potwierdź 5. Menu 6. Dół 7. Zasilanie 8. Wejście na kartę TF 9. Przycisk zabezpieczający (SOS) 10. Port USB

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI. Dyktafon, nagrywanie rozmów tel, mp3, Radio FM

INSTRUKCJA OBSŁUGI. Dyktafon, nagrywanie rozmów tel, mp3, Radio FM Instrukcja jest własnością Firmy KORJAR. Wszystkie zawarte w niej nazwy, marki, linki, screeny itp są zastrzeżone przez swoich właścicieli i są chronione międzynarodowymi przepisami o prawach autorskich.

Bardziej szczegółowo

XEMIO-243/253 IMPORTER:DSV Sp. z o. o. S.K.A.; Plac Kaszubski 8; Gdynia

XEMIO-243/253 IMPORTER:DSV Sp. z o. o. S.K.A.; Plac Kaszubski 8; Gdynia Specjalne właściwości Elegancki wygląd I łatwość użytkowania. Wsparcie dla MP3, WMA. Beznapędowy dysk U można zarządzać plikami za pośrednictwem Portable Device w My Computer systemu Windows 2000 lub nowszego

Bardziej szczegółowo

CM707 - PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA. Właściwości

CM707 - PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA. Właściwości CM707 - PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA Opis Honeywell CM707 to programowalny termostat pokojowy przeznaczony do sterowania ogrzewaniem w taki sposób, aby utrzymywać komfortową temperaturę, gdy domownicy są w mieszkaniu,

Bardziej szczegółowo

PRESTIGIO GEOVISION 150/450

PRESTIGIO GEOVISION 150/450 WERSJA POLSKA PRESTIGIO GEOVISION 150/450 INSTRUKCJA OBSŁUGI Prestigio GeoVision 150 Umiejscowienie klawiszy sterujących 1. Przycisk Zasilania 2. Gniazdo Kart SD 3. Panel Dotykowy 4. Przycisk Menu 5. Dioda

Bardziej szczegółowo

MAYCOM POLSKA 33-3OO NOWY SĄCZ GROTTGERA 3 Tel.:

MAYCOM POLSKA 33-3OO NOWY SĄCZ GROTTGERA 3 Tel.: INSTRUKCJA OBSŁUGI RADIOTELEFONU BAZOWEGO S.H.C - PR 1000B PMR 446 / LPD 433 MAYCOM POLSKA 33-3OO NOWY SĄCZ GROTTGERA 3 Tel.: 547 42 22 http: www.maycom.pl e-mail: maycom@maycom.pl 2 INSTALACJA BATERII

Bardziej szczegółowo

Okulary sportowe z wbudowaną kamerą HD, Hyundai X4s Sunnyboy, 1280 x 720 px, czarne

Okulary sportowe z wbudowaną kamerą HD, Hyundai X4s Sunnyboy, 1280 x 720 px, czarne INSTRUKCJA OBSŁUGI Okulary sportowe z wbudowaną kamerą HD, Hyundai X4s Sunnyboy, 1280 x 720 px, czarne Nr produktu 956428 Strona 1 z 5 1. Przegląd 1: Kamera 2: Przycisk operacyjny ON/OFF 3: Przycisk trybu

Bardziej szczegółowo

Bufor danych DL 111K Nr produktu

Bufor danych DL 111K Nr produktu INSTRUKCJA OBSŁUGI Bufor danych DL 111K Nr produktu 000100034 Strona 1 z 7 Elementy sterowania 1 Wtyczka USB 4 Zielona dioda (REC) 2 Przycisk bufora danych Data 5 Pokrywa zasobnika baterii 3 Czerwona dioda

Bardziej szczegółowo

Stacja pogodowa, bezprzewodowa Techno Line WS 6820

Stacja pogodowa, bezprzewodowa Techno Line WS 6820 INSTRUKCJA OBSŁUGI Stacja pogodowa, bezprzewodowa Techno Line WS 6820 Nr produktu 672503 Strona 1 z 7 Instalacja 1. Włóż okrągłą podstawę do słupka w tylnej części Twojej stacji pogodowej (jak pokazano

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi Rejestrator jazdy (50206)

Instrukcja obsługi Rejestrator jazdy (50206) Instrukcja obsługi Rejestrator jazdy (50206) 1 Instrukcja obsługi Opis produktu 1) Góra 2) Menu 3) Dół 4) Wejście USB 5) Kamera 6) Głośnik 7) OK 8) Mode 9) Power 10) Wyświetlacz 11) Slot na kartę 12) Diody

Bardziej szczegółowo

1. Kamera samochodowa Prestigio 2. Uchwyt z przyssawką 3. Ładowarka samochodowa DC 5V 4. Kabel USB 5. Instrukcja szybkiego uruchomienia 6.

1. Kamera samochodowa Prestigio 2. Uchwyt z przyssawką 3. Ładowarka samochodowa DC 5V 4. Kabel USB 5. Instrukcja szybkiego uruchomienia 6. 1. Zawartość opakowania 1. Kamera samochodowa Prestigio 2. Uchwyt z przyssawką 3. Ładowarka samochodowa DC 5V 4. Kabel USB 5. Instrukcja szybkiego uruchomienia 6. Kabel AV 2. Przegląd urządzenia 1 2 3

Bardziej szczegółowo

WAŻNE! PRZECZYTAJ KONIECZNIE!

WAŻNE! PRZECZYTAJ KONIECZNIE! Pl_Omicron Addendum.fm Page 68 Wednesday, September 17, 2003 12:23 PM WAŻNE! PRZECZYTAJ KONIECZNIE! W przypadku każdego urządzenia magazynującego, które wykorzystuje nośniki cyfrowe, należy regularnie

Bardziej szczegółowo

Brelok do kluczy DeLuxe, 1,5"

Brelok do kluczy DeLuxe, 1,5 Brelok do kluczy Deluxe Cyfrowa ramka na zdjęcia Brelok do kluczy DeLuxe, 1,5" Instrukcja obsługi Drodzy klienci! Cyfrowa ramka 1,5 umożliwia Państwu oglądanie i zapisywanie zdjęć w formacie JPG lub BMP.

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI FOTOPUŁAPKI LTL 5210M 940 nm

INSTRUKCJA OBSŁUGI FOTOPUŁAPKI LTL 5210M 940 nm INSTRUKCJA OBSŁUGI FOTOPUŁAPKI LTL 5210M 940 nm Fotopułapka to kamera cyfrowa przeznaczona do rejestracji zdjęć wysokiej rozdzielczości oraz nagrań video. Rejestracja zdjęć lub nagrań video może być uruchamiana

Bardziej szczegółowo

Wygląd. 1.Soczewki 2.Przycisk nagrywania; 3.Przycisk migawki _ POL 01

Wygląd. 1.Soczewki 2.Przycisk nagrywania; 3.Przycisk migawki _ POL 01 Wygląd 3 2 1 1.Soczewki 2.Przycisk nagrywania; 3.Przycisk migawki POL 01 13 10 12 11 6 7 8 9 4.Port micro USB 5.Przełącznik zasilania akumulatorem 4 6.Przycisk Do góry 7.Włącznik 5 8.Przycisk OK 9.Przycisk

Bardziej szczegółowo

Telefon głośnomówiący HP UC Speaker Phone. Instrukcja obsługi

Telefon głośnomówiący HP UC Speaker Phone. Instrukcja obsługi Telefon głośnomówiący HP UC Speaker Phone Instrukcja obsługi Copyright 2014, 2015 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Bluetooth jest znakiem towarowym należącym do właściciela i używanym przez firmę

Bardziej szczegółowo

Stoper solarny C5085 INSTRUKCJA OBSŁUGI. Nr produktu Strona 1 z 7

Stoper solarny C5085 INSTRUKCJA OBSŁUGI. Nr produktu Strona 1 z 7 INSTRUKCJA OBSŁUGI Stoper solarny C5085 Nr produktu 860746 Strona 1 z 7 1.Zastosowanie Stoper ten posiada cechy mierzenie ilości okrążeń oraz podzielone funkcje czasowe. Stoper wyświetla również datę i

Bardziej szczegółowo

XEMIO-243/253 IMPORTER:DSV Sp. z o. o. S.K.A.; Plac Kaszubski 8; Gdynia

XEMIO-243/253 IMPORTER:DSV Sp. z o. o. S.K.A.; Plac Kaszubski 8; Gdynia Specjalne właściwości Elegancki wygląd I łatwość użytkowania. Wsparcie dla MP3, WMA. Beznapędowy dysk U można zarządzać plikami za pośrednictwem Portable Device w My Computer systemu Windows 2000 lub nowszego

Bardziej szczegółowo

AUTOMATYCZNY KARMNIK DLA RYB INSTRUKCJA OBSŁUGI

AUTOMATYCZNY KARMNIK DLA RYB INSTRUKCJA OBSŁUGI AUTOMATYCZNY KARMNIK DLA RYB INSTRUKCJA OBSŁUGI 1. PANEL KONTROLNY 2. BATERIE 3. OBSŁUGA I PROGRAMOWANIE 3.1 USTAWIENIE ZEGARA 3.2 PROGRAMOWANIE KARMIENIA 3.3 KARMIENIE RĘCZNE 3.4 PODGLĄD USTAWIEŃ 4. UWAGI

Bardziej szczegółowo

Radio i odtwarzacz CD Nr produktu 001196685

Radio i odtwarzacz CD Nr produktu 001196685 INSTRUKCJA OBSŁUGI Radio i odtwarzacz CD Nr produktu 001196685 Strona 1 z 5 IDENTYFIKACJA ELEMENTÓW STEROWANIA 1. rączka 2. regulacja głośności 3. przełącznik funkcji (AM - FM - CD) 4. antena teleskopowa

Bardziej szczegółowo

Zegarek posiada funkcje czasu aktualnego, drugiego czasu, alarmu dziennego, stopera, krokomierza oraz inne.

Zegarek posiada funkcje czasu aktualnego, drugiego czasu, alarmu dziennego, stopera, krokomierza oraz inne. Zegarek, krokomierz Instrukcja obsługi Nr produktu:860399 1.0 Wprowadzenie Dziękujemy za zakup tego zegarka. Zegarek posiada funkcje czasu aktualnego, drugiego czasu, alarmu dziennego, stopera, krokomierza

Bardziej szczegółowo

Miernik wilgotności materiałów Extech MO257, pomiar nieinwazyjny

Miernik wilgotności materiałów Extech MO257, pomiar nieinwazyjny INSTRUKCJA OBSŁUGI Miernik wilgotności materiałów Extech MO257, pomiar nieinwazyjny Nr produktu 00103787 Strona 1 z 5 Wprowadzenie Gratulujemy zakupu bezdotykowego miernika wilgotności Extech MO257. Bezdotykowy

Bardziej szczegółowo

MIERNIK T-SCALE BWS 1

MIERNIK T-SCALE BWS 1 MIERNIK T-SCALE BWS 1 2 Spis treści 1. WSTĘP... 4 2. OPIS KLAWIATURY... 4 3. PODSTAWOWE OPERACJE... 5 Zerowanie... 5 Tarowanie... 5 Ważenie przedmiotu... 5 4. WAŻENIE KONTROLNE... 6 Ustawianie limitów...

Bardziej szczegółowo

MODUŁ GŁOSOWY INT-VG. 1. Właściwości. 2. Dane techniczne

MODUŁ GŁOSOWY INT-VG. 1. Właściwości. 2. Dane techniczne MODUŁ GŁOSOWY INT-VG int-vg_pl 12/11 Moduł INT-VG współpracuje z centralami z serii INTEGRA i VERSA, umożliwiając realizowanie powiadamiania głosowego (zastępuje ekspander syntezerów mowy CA-64 SM). W

Bardziej szczegółowo

Zestaw głośnomówiący B-Speech BT-FSE PRIM

Zestaw głośnomówiący B-Speech BT-FSE PRIM INSTRUKCJA OBSŁUGI Zestaw głośnomówiący B-Speech BT-FSE PRIM Nr produktu 769722 Strona 1 z 6 Gratulujemy zakupu zestawu głośnomówiącego B-Speech BT-FSE PRIM. To urządzenie pozwala komunikować się bezprzewodowo

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI PANELA DOTYKOWEGO EDX-S84 (SIEMENS)

INSTRUKCJA OBSŁUGI PANELA DOTYKOWEGO EDX-S84 (SIEMENS) INSTRUKCJA OBSŁUGI PANELA DOTYKOWEGO EDX-S84 (SIEMENS) SPIS TREŚCI 1. BUDOWA PANELA DOTYKOWEGO... 3 2. WŁĄCZANIE/WYŁĄCZANIE... 4 3. BATERIA - ŁADOWANIE... 4 4. OBSŁUGA SALI... 5 4.1 WYBÓR SYGNAŁU... 5

Bardziej szczegółowo

U-DRIVE LITE Car DVR Device

U-DRIVE LITE Car DVR Device U-DRIVE LITE Car DVR Device MT4037 Instrukcja obsługi Spis treści Spis treści...2 Opis urządzenia...2 Przygotowanie do użycia...3 Instalacja karty SD...3 Korzystanie z urządzenia...4 Opcje menu w trybie

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi. Rejestrator i kamera w zegarku MCL-1.3R MCL-1.3B

Instrukcja obsługi. Rejestrator i kamera w zegarku MCL-1.3R MCL-1.3B Instrukcja obsługi Rejestrator i kamera w zegarku MCL-1.3R MCL-1.3B Dane techniczne oraz treść poniższej instrukcji mogą ulec zmianie bez uprzedzenia. Odbiornik zgodny jest z warunkami dyrektywy 89/336/EEC

Bardziej szczegółowo

TERMO-HIGROMETR Z ZEGAREM DM-302 INSTRUKCJA OBSŁUGI

TERMO-HIGROMETR Z ZEGAREM DM-302 INSTRUKCJA OBSŁUGI TERMO-HIGROMETR Z ZEGAREM DM-302 I. Główne cechy INSTRUKCJA OBSŁUGI 1. Trzyliniowy wyświetlacz LCD, na którym wyświetlana jest godzina (lub data), temperatura wewnętrzna i wilgotność względna. 2. Wyświetlacz

Bardziej szczegółowo

Instrukcja Obsługi Telefonu CallCenter BH-208

Instrukcja Obsługi Telefonu CallCenter BH-208 Instrukcja Obsługi Telefonu CallCenter BH-208 1.Wstęp. Dziękujemy za zainteresowanie się telefonem BH-208. Mamy nadzieję, że produkt spełni Państwa oczekiwania. Przed użyciem telefonu proszę zapoznać się

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi do kamery interwencyjnej TV-8400

Instrukcja obsługi do kamery interwencyjnej TV-8400 Instrukcja obsługi do kamery interwencyjnej TV-8400 1. Wprowadzenie Rejestrator TV-8400 jest kamerą interwencyjną przeznaczoną do nagrywania zdarzeń, wypadków, lub nawet całej służby funkcjonariusza. Spełnia

Bardziej szczegółowo

Odbiornik z wyświetlaczem

Odbiornik z wyświetlaczem Odbiornik z wyświetlaczem GEN-99 Przed włączeniem zapoznaj się z treścią niniejszej instrukcji. Zaleca się zachować instrukcję na przyszłość. Genway - pomoc techniczna tel. +48 (24) 366 88 26 e-mail: serwis@genway.pl

Bardziej szczegółowo

Ustawienia ogólne. Ustawienia okólne są dostępne w panelu głównym programu System Sensor, po kliknięciu ikony

Ustawienia ogólne. Ustawienia okólne są dostępne w panelu głównym programu System Sensor, po kliknięciu ikony Ustawienia ogólne Ustawienia okólne są dostępne w panelu głównym programu System Sensor, po kliknięciu ikony Panel główny programu System Sensor (tylko dla wersja V2, V3, V4) Panel główny programu System

Bardziej szczegółowo

Bezprzewodowy termometr wewnętrzny / zewnętrzny EFWS 300. Instrukcja obsługi. www.conrad.pl. Nr produktu: 672395. Strona 1 z 10

Bezprzewodowy termometr wewnętrzny / zewnętrzny EFWS 300. Instrukcja obsługi. www.conrad.pl. Nr produktu: 672395. Strona 1 z 10 Bezprzewodowy termometr wewnętrzny / zewnętrzny EFWS 300 Instrukcja obsługi Nr produktu: 672395 Strona 1 z 10 1. ELEMENTY OBSŁUGI a) Stacja bazowa 1. Przycisk SNOOZE/LIGHT dla trybu drzemki/podświetlenia

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi. Rozdział I. Wprowadzenie. 1.1 Wstęp. Techtop USB-P1 Telefon VoIP na USB. 1.2 Specyfikacja:

Instrukcja obsługi. Rozdział I. Wprowadzenie. 1.1 Wstęp. Techtop USB-P1 Telefon VoIP na USB. 1.2 Specyfikacja: Instrukcja obsługi Techtop USB-P1 Telefon VoIP na USB 1.1 Wstęp Rozdział I Wprowadzenie Słuchawka telefoniczna na USB. Efektywne rozwiązanie dedykowane dla użytkowników komunikatora Skype. 1.2 Specyfikacja:

Bardziej szczegółowo

Stacja pogodowa WS 9130IT Nr art.:

Stacja pogodowa WS 9130IT Nr art.: Stacja pogodowa WS 9130IT Nr art.: 656339 Otwór do powieszenia Wyświetlacz Przedział baterii Klawisze operacyjne Nóżka Ustawienia początkowe. Uwaga: Ta stacja pogody obsługuje tylko jeden czujnik temperatury.

Bardziej szczegółowo

Aktualizacja oprogramowania sprzętowego przekaźnika bezprzewodowego WT 7

Aktualizacja oprogramowania sprzętowego przekaźnika bezprzewodowego WT 7 Aktualizacja oprogramowania sprzętowego przekaźnika bezprzewodowego WT 7 Dziękujemy za wybór produktu Nikon. W tej instrukcji opisano sposób aktualizacji oprogramowania sprzętowego przekaźnika bezprzewodowego

Bardziej szczegółowo

Cyfrowy dyktafon do nagrywania 930 minut dźwięku, z funkcją VOX (automatyczne rozpoznawanie mowy) INSTRUKCJA OBSŁUGI

Cyfrowy dyktafon do nagrywania 930 minut dźwięku, z funkcją VOX (automatyczne rozpoznawanie mowy) INSTRUKCJA OBSŁUGI 11128832 VR -260 Cyfrowy dyktafon do nagrywania 930 minut dźwięku, z funkcją VOX (automatyczne rozpoznawanie mowy) INSTRUKCJA OBSŁUGI Elementy obsługi 1. Mikrofon do nagrywania 10. Przycisk Nagrywanie/Pause

Bardziej szczegółowo

Aktualizacja oprogramowania sprzętowego bezprzewodowych pilotów zdalnego sterowania WR-1/WR-R10

Aktualizacja oprogramowania sprzętowego bezprzewodowych pilotów zdalnego sterowania WR-1/WR-R10 Aktualizacja oprogramowania sprzętowego bezprzewodowych pilotów zdalnego sterowania WR-1/WR-R10 Dziękujemy za wybór produktu Nikon. W tej instrukcji opisano sposób aktualizacji oprogramowania sprzętowego

Bardziej szczegółowo

PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA

PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA 1. Części kamery wideo 1: Przycisk podglądu 2: Przycisk menu 3: Ekran LCD 4: Złącze HDMI 5: Pokrętło trybu 6: Dioda zasilania 7: Przycisk migawki 8: Dioda ładowania 9: Przycisk w

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkowania. Ładowanie urządzenia

Instrukcja użytkowania. Ładowanie urządzenia GOCLEVER PlayTAB 01 Instrukcja użytkowania Szanowni Państwo, Dziękujemy za zakup naszego urządzenia. Mamy nadzieję, że nasz produkt multimedialny spełni Państwa oczekiwania i zapewni satysfakcję z jego

Bardziej szczegółowo

Elektroniczny Termostat pojemnościowych ogrzewaczy wody

Elektroniczny Termostat pojemnościowych ogrzewaczy wody Elektroniczny Termostat pojemnościowych ogrzewaczy wody ETE-1 Instrukcja obsługi Załącznik do Instrukcji obsługi i użytkowania elektrycznego pojemnościowego ogrzewacza wody typ WJ-Q i WJW-Q Zakład Urządzeń

Bardziej szczegółowo

ZyXEL AG-225H Bezprzewodowa karta sieciowa USB i wykrywacz sieci 802.11a/b/g Szybki start

ZyXEL AG-225H Bezprzewodowa karta sieciowa USB i wykrywacz sieci 802.11a/b/g Szybki start ZyXEL AG-225H Bezprzewodowa karta sieciowa USB i wykrywacz sieci 802.11a/b/g Szybki start 10/2005 Wersja 2.1 1. Tryb wykrywania sieci Wi-Fi (interfejs użytkownika) 1 1.1 Opis LCM Tryb wykrywania Wyświetlanie

Bardziej szczegółowo

Roadstar MPR-2800/64 MP3 Nr art

Roadstar MPR-2800/64 MP3 Nr art Roadstar MPR-2800/64 MP3 Nr art. 350812 Podstawowe funkcje Odtwarzacz MP3. Cyfrowe rejestrowanie głosu ( dane w formacie MP3). Cyfrowe nagrywanie akceptuje sygnał audio poprzez kabel Line-In i koduje go

Bardziej szczegółowo

Instrukcja QuickStart

Instrukcja QuickStart Instrukcja QuickStart Przyciski i łączność 1. Włącznik urządzenia: Przytrzymaj przycisk, aby włączyć urządzenie. Krótkie naciśnięcie włącza urządzenie, gdy znajduje się trybie gotowości. 2. Przyciski głośności:

Bardziej szczegółowo