INSTRUKCJA OBSŁUGI CYFROWEGO DYKTAFONU

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "INSTRUKCJA OBSŁUGI CYFROWEGO DYKTAFONU"

Transkrypt

1 INSTRUKCJA OBSŁUGI CYFROWEGO DYKTAFONU VR 2000 Maycom polska s.c Nowy Sącz ul. Grottgera 3 tel.:

2 Uwagi wstępne 1. Dyktafonu nie należy używać w następujących warunkach: W miejscach gorących (powyżej 60 C) W samochodach z zamkniętymi szybami W pomieszczeniach o wysokiej wilgotności (np. łazienka) W pobliżu grzejników i bezpośredniego światła słonecznego W miejscach o wysokim zapyleniu. 2. Unikać silnych wibracji i uderzeń. 3. Nie upuszczać urządzenia. 4. Nie korzystać w czasie prowadzenia samochodu, może to spowodować wypadek. 1

3 5. Magnetyczne karty kredytowe czy bilety kolejki podziemnej mogą przestać funkcjonować po umieszczeniu ich w pobliżu głośnika. 6. Unikać silnego nacisku na okienko LCD. 7. Sprzedawca nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek zniszczenia spowodowane niewłaściwym użytkowaniem urządzenia. 8. Sprzedawca nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek utracone w czasie naprawy czy wskutek występujących problemów informacje. OSTRZEŻENIA 1. Nie dokonuj samodzielnie żadnych napraw, nie otwieraj obudowy, ani nie zmieniaj nic w urządzeniu. 2. Jeśli wystąpią jakiekolwiek nieprawidłowości w funkcjonowaniu (dym, czy zmiany wywołane nagrzaniem), natychmiast wyciągnij baterie. 3. Nie używaj dyktafonu w samolotach i innych miejscach, gdzie zabronione jest korzystanie z urządzeń elektronicznych. 2

4 WYPOSAŻNIE I FUNKCJE Zmienną prędkość przesuwu nagrania (V.P.S. - Variable Playback Speed) x0.5; x0.7; xl.o; xl.5; x minut nagrywania w przypadku modelu VR katalogów pamięci, po 99 nagrań w każdym Wyświetlacz LCD pokazujący - numer nagrania, licznik czasu rzeczywistego, aktualny czas nagrania i funkcja pracy Szybki transfer danych do komputera ok. 10:1 Trzy stopnie jakości nagrywania (H/M/L) oraz czułości (ARS - Automatic Recording System) Szybki przesuw FWD (forward - do przodu) oraz RW (rewind - wstecz) Cyfrowa regulacja głośności oraz wyszukiwanie nagrań Powtarzanie nagrania lub powtarzanie wszystkich nagrań w katalogu Kasowanie nagrania oraz kasowanie całego katalogu nagrań Gniazdo zewnętrznego mikrofonu, słuchawek dousznych Wskaźnik poziomu baterii Wbudowany mikrofon i głośnik Tasiemka na dłoń, dla wygody noszenia. WYŚWIETLACZ Powtarzanie Nagrywanie Wskaźnik stanu baterii Powtarzanie Fragmentu A - B Jakość nagrania Numer nagrania Numer pliku Czułość Systemu Automatycznego Nagrywania Czułość mikrofonu Wyświetlanie czasu Nagrywania/ odtwarzania: Zegar: A,B - minuty, C - sekundy A - AM/PM, B - godziny, C-minuty. 3

5 INSTALACJA / WYMIANA BATERII Uwaga: baterie należy wymieniać tylko przy wyłączonym urządzeniu. Jeśli w czasie wymiany baterii zostanie naciśnięty jakiś przycisk nastąpi utrata ustawienia godziny. l. Otwórz pokrywę - naciśnij lekko i wysuń. 2. Włóż do komory dwie baterii typu "AAA", po czym zasuń ponownie pokrywę. 3. Dzięki poniższym ikonom pokazywanym na wyświetlaczu zawsze możesz sprawdzić stan naładowania baterii. PEŁNE DOBRE SŁABE WYCZERPANE Uwaga: Jeśli ikona stanu baterii nie włącza się nawet po zainstalowaniu nowych baterii, sprawdź polaryzację (+/-) włożonych baterii i włóż je prawidłowo. Jeśli nadal nie działa wyjmij je ponownie, a dyktafon zanieś do kontroli. 4

6 Czas zachowania w pamięci danych bez baterii wynosi ok. l min. Jeśli wymiana baterii zostanie wykonana w ciągu l min. wszystkie dane zostaną zachowane. Uwaga: 1. Nie korzystaj równocześnie z różnych rodzajów baterii 2. Jeśli przewidujesz dłuższy czas nie korzystania z dyktafonu - wyciągnij baterie 3. W przypadku korzystania z odnawialnych akumulatorków uważnie przeczytaj instrukcję ich używania HOLD_- zatrzymaj 1. Włączanie: przesuń w górę przycisk HOLD znajdujący się z tyłu dyktafonu. Na wyświetlaczu pojawi się napis HOLd przez ok. 1.5 sekundy. 2. Jeśli w funkcji HOLD zostanie przyciśnięty dowolny przycisk, na wyświetlaczu pokazywany jest cały czas HOLd. USTAWIANIE CZASU 1. Przyciśnij i przytrzymaj przez 1.5 sek. przycisk ERASE 2. W czasie, gdy cyfry migają, zmian ich wartości dokonuje się przyciskając [!] lub "] 3. Ustawianie minut: przyciśnij [#], po czym ustaw minuty przyciskając [!] lub "]. 3. Po ustawieniu czasu naciśnij [REC/STOP] - zapis. 5

7 FUNKCJE - wybór, działanie Włączanie/ wyłączanie Włączanie i wyłączanie urządzenia wymaga włożenia baterii. Zegar W tej funkcji wyświetlany jest aktualny czas przy minimalnym zużyciu baterii. Funkcja "oczekiwania" - stand -by. Początkowo wyświetlany jest numer aktualnego katalogu i nagrania oraz czas nagrania. Jeśli aktualnie pokazywany katalog nie zawiera nagrań pojawia się "00." W tej funkcji dostępne są ustawienia wszystkich pozostałych funkcji. Funkcja jest utrzymywana przez 30 sekund, po czym, jeśli nie korzystasz z urządzenia, automatycznie wraca do wyświetlania bieżącego czasu. 6

8 NAGRYWANIE Nagrywanie odbywa się przez wbudowany mikrofon. 1. Po skierowaniu mikrofony w stronę źródła dźwięku naciśnij [REC/(STOP)]. 2. Po włączeniu nagrywania na wyświetlaczu pojawią się: ikona "rec", numer katalogu, oraz numer nagrania w tym katalogu. Ikona rec miga. Każdemu nagraniu nadawany będzie kolejny numer. 3. Zatrzymanie nagrywania - naciśnij ponownie [REC/STOP] 4. Jeśli po zatrzymaniu nagrywania, przez 30 sekund nie korzystasz z dyktafonu, automatycznie powraca do wyświetlania bieżącego czasu. Uwag: minimalny czas nagrania wynosi 2 sekund, aby uniknąć błędów, wykonaj próbne nagranie, jeśli czas nagrania przekroczy czas maksymalny, to na wyświetlaczu pojawia się wskaźnik "FULL" i nagrywanie jest przerywane, W każdym katalogu możesz nagrać maksymalnie 99 wiadomości. Jeśli będziesz próbował zmieścić więcej, pojawi się wskaźnik "FULL" i dalsze nagrywanie nie będzie możliwe. Wybierz nowy katalog nagrań. 7

9 NAGRYWANIE FUNKCJE DODATKOWE ARS - nagrywanie automatyczne 1. W funkcji stand-by przyciśnij i przytrzymaj przez 1.5 sek. przycisk [REC/STOP]. 2. Na wyświetlaczu pojawią się migające ikony ARS i rec, oraz będzie wyświetlany czas nagrania. 3. W czasie nieobecności sygnału dźwiękowego wyświetlana jest informacja PAUSE, a ikony rec i ARS przestają migać. 4. Nagrywanie jest wznawiane w chwili ponownego pojawienia się sygnału dźwiękowego. Czułość ARS_ W stand-by przyciskiem ARS/RPT wybierz funkcję nagrywania; : w miejscu cichym : w normalnym otoczeniu : w miejscu głośnym Jakość nagrania (S.Q)_ Przyciskiem [S.Q/ A-B] wybierz w funkcji "oczekiwanie" jakość dźwięku : niska jakość, długi czas nagrania (LP) : średnia jakość, średni czas nagrania (MP) : wysoka jakość, standardowy czas nagrania (SP) 8

10 Dostępne czasy nagrań: Model SP Standard MP Średni LP Długi VR min 178 min 290 min VR min 356 min 580 min VR min 712 min 1160 min najlepsza jakość nagrań osiągana jest SP. Czułość mikrofonu (MIC): Umożliwia regulację czułości w zależności od odległości i głośności źródła sygnału dźwiękowego. W stand-by przyciskiem MIC/YPS wprowadź żądaną funkcję: : nagrywanie z bliska : nagrywanie z daleka Sprawdzanie ilości wolnego miejsca: Ilość pozostałego wolnego miejsca w pamięci (czasu dostępnego do nagrań) można sprawdzić przyciskając i przytrzymując przycisk [FILE]. Uwaga: 1. Czas nagrania oraz ilość wolnego miejsca nie mogą być sprawdzane podczas odtwarzania. 2. Sprawdzanie pojemności pamięci dostępne jest wyłącznie w funkcji stand-by. 3. Podczas nagrywania można sprawdzić wyłącznie ilość wolnego miejsca. pojemność pamięci Kontrola nagrywania Można w czasie nagrywania sprawdzić (podsłuchać) proces poprzez zewnętrzną słuchawkę douszną. Poziom nagrania jest zależny od czułości mikrofonu. Pozostały czas nagrania 9

11 Wprowadzanie katalogów nagrań - FILE Z pośród pięciu dostępnych dla użytkownika katalogów nagrań 1,2,3,4,5 wyboru dokonuje się przy pomocy przycisku FILE w funkcji stand-by. W jednym katalogu można nagrywać podobne wiadomości. Jeśli dany katalog nie zawiera nagrań, na wyświetlaczu pojawi się bieżąca godzina. Odtwarzanie nagranych wiadomości W funkcji odtwarzania dostępne są następujące funkcje: V.P.S. - płynna zmiana prędkości przesuwu (przewijania). Powtarzanie (RPT). Powtarzanie odcinak A-B (A-B). Pauza Przesuw do przodu ["] Przesuw wstecz [!] Odtwarzanie: 1. W stand-by zwolnij HOLD. Przyciskiem [!/"] wybierz żądaną wiadomość. Przyciśnij [PLAY/PAUSE] - zacznie się odtwarzanie. 2. Na wyświetlaczu pojawi się numer pliku numer nagrania. oraz czas nagrania. Odtwarzanie można chwilowo zatrzymać przyciskiem [PLAY/PAUSE]. 3. Przyciskiem [REC/STOP] można zatrzymać odtwarzanie. Ponowne naciśnięcie [PLAY/PAUSE] powoduje powtórzenie odtwarzania nagrania od początku. 10

12 4. Jeśli w funkcji STOP przez 30 sęk. nie wykonuje się żadnych działań na przyciskach to następuje automatyczne wyświetlenie bieżącej godziny. 5. Jeśli brak jest jakichkolwiek nagrań, na wyświetlaczu pojawi się informacja "no InF" i odtwarzanie jest automatycznie wyłączane. Zmienna prędkość odtwarzania (V. P. S.) Istnieje możliwość zmiany prędkości odtwarzania nagrania. Jeśli w funkcji odtwarzania przyciśniesz VPS/MIC na wyświetlaczu pojawią się wskaźniki [SPd 4], [SPd 5], [SPd 1], [SPd 2], [SPd 3] po każdym naciśnięciu przycisku VPS/MłC. Każdy z tych wskaźników sygnalizuje prędkość odtwarzania, odpowiednio; x1.5; x2.0; x0.5; x0.7; x1.0. Funkcja ta jest dostępna wyłącznie w trybie odtwarzania nagrań. Szybkie wyszukiwanie nagrań (Fast Forward & Rewind) Jest to funkcja służąca do szybkiego wyszukiwania poszukiwanych fragmentów nagrań. Jeśli podczas odsłuchu nagranych wiadomości przyciśniesz Fast Forward ["] lub Rewind [!] numer wiadomości zostanie odpowiednio: zwiększony lub zmniejszony i wiadomość będzie automatycznie odtwarzana. Jeśli przycisk [!/"] zostanie przyciśnięty i przytrzymany przez ponad 2 sekundy, odtwarzanie zostaje zatrzymane, a czas nagrania jest "przewijany" odpowiednio do przodu, lub wstecz. Po zwolnieniu przycisku następuje powrót do odtwarzania. 11

13 Wyszukiwanie nagrań Przyciskami [!]/["] wybierz nagranie odpowiednio: następne lub poprzednie. Powtarzanie wszystkich nagrań w katalogu Jeśli podczas odtwarzania naciśniesz [RPT/ARS] to będzie powtarzana ta wiadomość, a na wyświetlaczu będzie to wskazywane jak na rysunku po lewej stronie. Ponowne naciśnięcie [RPT/ARS] powoduje powtarzanie wszystkich nagrań z danego pliku. Na wyświetlaczu jest to sygnalizowane jak na rysunku po prawej stronie. Powtarzanie fragmentu nagrania Jest to funkcja umożliwiająca stałe powtarzanie wybranego, szczególnego fragmentu, nagrania. 1. Podczas odtwarzania naciśnij przycisk [A-B/S.Q.] - ustawienie punktu A odtwarzania, na wyświetlaczu wskaźnik czasu nagrania zacznie migać. 2. Odtwarzaj nagranie lub przeszukaj je i w miejscu gdzie chcesz ustawić końcowy punkt odtwarzania przyciśnij ponownie [A-B/S.Q.] ustawiając w ten sposób punkt "B." 3. Wybrany odcinek A-B będzie wielokrotnie powtarzany, a na wyświetlaczu będzie migała ikona jak na rysunku obok. 12

14 USUWANIE NAGRAŃ Usuwanie jednego nagrania 1. W stand-by wprowadź numer nagrania, które chcesz usunąć, po czym przyciśnij [ERASE]. 2. Na wyświetlaczu pojawi się migający wskaźnik "ERASE" 3. Ponownie naciśnij [ERASE] - nagranie zostaje usunięte Jeśli w ciągu 5 sekund nie naciśniesz ponownie przycisku [ERASE], gdy "ERASE" miga, kasowanie zostaje wycofane. Jeśli chcesz wycofać kasowanie, to w ciągu 5 sekund od naciśnięcia [ERASE] przyciśnij dowolny inny przycisk. Usuwanie wszystkich nagrań z pliku 1. W stand-by wprowadź plik, z którego chcesz usunąć nagrania, naciśnij i przytrzymaj przycisk [ERASE] przez ponad 2 sek. 2. Na wyświetlaczu pojawi się "ELFIE" 3. Po ponownym naciśnięciu [ERASE] następuje usunięcie ) wszystkich nagrań z wybranego pliku. 3. Jeśli w ciągu 5 sekund nie naciśniesz ponownie przycisku [ERASE], gdy "ERASE" miga, kasowanie zostaje wycofane. Uwaga: 1. Usunięte nagrania nie mogą być odzyskane. 2. Nie wolno wyjmować baterii w czasie kasowania nagrań; może to spowodować zniszczenie pamięci flash. 13

15 PODŁĄCZANIE ZEWNĘTRZNYCH URZĄDZEŃ Nagrywanie z zewnętrznego mikrofonu Po podłączeniu zewnętrznego mikrofonu do gniazda External Mic. mikrofon wewnętrzny nie działa. Podłączanie do zewnętrznych urządzeń Poniższy rysunek wyjaśnia w jaki sposób nagrywać z urządzeń zewnętrznych na dyktafon, oraz w jaki sposób nagrania odtwarzać na zewnętrznych urządzeniach przez załączone w wyposażeniu kable. 14

16 Nagrywania z zewnętrznego urządzenia. Przyłącz kable audio między gniazdem External Mic. dyktafonu i wyjściem audio urządzenia zewnętrznego, po czym rozpocznij nagrywanie (można odsłuchiwać, monitorować, nagrywanie poprzez zewnętrzną słuchawkę douszną). Przegrywanie na zewnętrzne urządzenia. Przyłącz kable audio między gniazdem zewnętrznej słuchawki dyktafonu i wejściem audio (external mic.) urządzenia zewnętrznego, po czym naciśnij równocześnie w dyktafonie PLAY, a w urządzeniu zewnętrznym RECORD. Aby uniknąć błędów przy nagrywaniu, należy wcześniej wypróbować sobie tą funkcję. Poziom nagrania można ustawić przyciskami regulacji głośności - Vol [$/#] Połączenie z komputerem Jet-Voice Maił Wymagania: - IBM PC, min. Pentium min. 8 MB RAM (32 zalecane) - System: Win 95/98/ ME / Karta dźwiękowa min. 4MB Instalacja. Jet Voice Maił jest programem służącym do zapisywania nagranych na dyktafonie informacji na komputerze z kartą dźwiękową. Taki plik można edytować i wysyłać jako "voice mail." Należy sprawdzić powyższe minimalne wymagania sprzętowe i dokonać połączenia komputera z dyktafonem jak na rysunku poniżej. 15

17 Instalacja oprogramowania 1. Po włączeniu komputera i włożeniu dysku do CD-Rom, instalacja oprogramowania zostanie uruchomiona automatycznie 2. Kliknij NEXT w celu kontynuacji instalacji, CLOSE - wyjście do SETUP. 3. Jet-Voic Maił ustawia na ekranie automatycznie ikonę. 4. Kliknij podwójnie na ikonie Jet-Voic Maił. 5. Poszczególne pozycje z belki menu wybieramy kuknięciem. 6. Pod ikoną "Read Me" użytkownik znajdzie szczegółowe informacje o programie. 16

18 PROBLEMY OBJAWY EW. PRZYCZYNA SPOSÓB ROZWIĄZANIA Brak wyświetlania Wyczerpane baterie Wymienić baterie Niewłaściwa polaryzacja Włożyć baterie baterii prawidłowo Nie działa nagrywanie Włączony przycisk [HOLD] Ustawić HOLD w pozycji OFF Wykorzystane są wszystkie Dostępne do nagrań miejsca, Usunąć część lub zajęta cała pamięć. Nagrań. Wyczerpane baterie Wymienić baterie. Nie działa odtwarzanie Włączony przycisk [HOLD] Ustawić HOLD w pozycji OFF Brak nagranej wiadomości Sprawdzić numer Nagrania. Wyczerpane baterie Wymienić baterie. Brak sygnału w głośniku Brak sygnału w słuchawce Poziom głośności ustawiony na 0 Włączona do gniazda zewn. słuchawka douszna. Poziom głośności ustawiony na 0. Słuchawka nie jest prawidłowo włączona Ustaw właściwy poziom głośności Wyłączyć słuch. z gniazda. Ustaw właściwy poziom głośności Sprawdź i włącz słuchawkę do gniazda 17

19 DANE TECHN1CZE Pamięć 8 MB 16 MB 32 MB Czas nagrywania LP 290 min. 581 min min. Rozmiar Waga Zasilanie Ilość możliwych nagrań Maksymalna moc wyjściowa Zakres przetwarzania częstotliwości słyszalnych Wejście Wyjście Głośnik Mikrofon Podstawowe wyposażenie Opcjonalne wyposażenie 104x26x18 Ok. 34g bez baterii DC 3V, 2 baterie alkaliczne typu "AAA" 495, 5 plików x 99 nagrań Hz Mini wtyk mono - impedancja2.2 kω Mini wtyk mono - impedancja 32 n Wewnętrzny głośnik 0 20mm Wewnętrzny wielokierunkowy (mono) Baterie alkaliczne (2), dysk instalacyjny CD (1), instrukcja obsługi, zewnętrzny mikrofon, tasiemka, kabel audio, słuchawka. Kabel komunikacyjny do komputera, dysk instalacyjny z oprogramowaniem Jet-Voice Maił. 18

LS-14/LS-12 SZCZEGÓŁOWA INSTRUKCJA OBSŁUGI REJESTRATOR DŹWIĘKU PCM

LS-14/LS-12 SZCZEGÓŁOWA INSTRUKCJA OBSŁUGI REJESTRATOR DŹWIĘKU PCM REJESTRATOR DŹWIĘKU PCM LS-4/LS- Rejestrator dźwięku PCM Rejestrator dźwięku PCM SZCZEGÓŁOWA INSTRUKCJA OBSŁUGI Zahvaljujemo na kupnji Olympus digitalnog diktafona. Prosimy o przeczytanie niniejszej instrukcji

Bardziej szczegółowo

Rejestrator dźwięku Tascam DR-40

Rejestrator dźwięku Tascam DR-40 Rejestrator dźwięku Tascam DR-40 Instrukcja obsługi Urządzenie posiada numer seryjny zlokalizowany na dolnym panelu. Zapisz go i zachowaj. Nr seryjny: Strona 1 z 124 WAŻNE INSTRUKCJE BEZPIECZEŃSTWA 1.

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi. 2011 VTech Printed in China 91-002574-003

Instrukcja obsługi. 2011 VTech Printed in China 91-002574-003 Instrukcja obsługi 2011 VTech Printed in China 91-002574-003 WSTĘP Aparat cyfrowy Kidizoom to wytrzymały aparat pozwalający dzieciom robić własne zdjęcia, nakręcać filmy i grać w gry! Aparat Kidizoom ma

Bardziej szczegółowo

Kamera wideo wysokiej rozdzielczości (HD)

Kamera wideo wysokiej rozdzielczości (HD) Instrukcja obsługi Kamera wideo wysokiej rozdzielczości (HD) Nr modelu HC-V270 HC-V260 Przed przystąpieniem do eksploatacji opisywanego produktu należy dokładnie przeczytać niniejsze zalecenia i zachować

Bardziej szczegółowo

WERSJA POLSKA. Instrukcja obsługi User Guide LG-V490. www.lg.com MFL68624816 (1.0)

WERSJA POLSKA. Instrukcja obsługi User Guide LG-V490. www.lg.com MFL68624816 (1.0) WERSJA POLSKA E N G L I S H Instrukcja obsługi User Guide LG-V490 MFL68624816 (1.0) www.lg.com UWAGA! Pamiętaj, że tablet LG-V490 często wykorzystuje połączenia danych. Wykup u swojego Operatora stosowny

Bardziej szczegółowo

Cyfrowy aparat fotograficzny Digitální fotoaparát

Cyfrowy aparat fotograficzny Digitální fotoaparát 4-32-058-93() Cyfrowy aparat fotograficzny Digitální fotoaparát DSC-HX Nadzór nad dystrybucją na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej sprawuje Sony Poland, 00-876 Warszawa, ul. Ogrodowa 58. Instrukcja

Bardziej szczegółowo

CYFROWY REJESTRATOR WIDEO 4-/8-/16-/KANAŁOWY

CYFROWY REJESTRATOR WIDEO 4-/8-/16-/KANAŁOWY CYFROWY REJESTRATOR WIDEO 4-/8-/16-/KANAŁOWY DR4H-DVD / DR8H-DVD / DR16H-DVD UWAGA! Przy doborze dysków twardych należy stosować się do listy dysków kompatybilnych, zawartej w niniejszej instrukcji obsługi.

Bardziej szczegółowo

POLSKI. W skład zestawu XL-HF401PH wchodzi XL-HF401PH (urządzenie główne) i CP-HF401H (system kolumn).

POLSKI. W skład zestawu XL-HF401PH wchodzi XL-HF401PH (urządzenie główne) i CP-HF401H (system kolumn). CD/USB NETWORK W skład zestawu XL-HF401PH wchodzi XL-HF401PH (urządzenie główne) i CP-HF401H (system kolumn). Wprowadzenie Dziękujemy za zakup wieży firmy SHARP. Żeby zapewnić prawidłową pracę opisywanego

Bardziej szczegółowo

GEN 5 INSTRUKCJA OBSŁUGI,

GEN 5 INSTRUKCJA OBSŁUGI, POLSKI 405 605 WIFI 705 WIFI GEN 5 INSTRUKCJA OBSŁUGI, JĘZYK POLSKI Wersja 3.0 Najnowszą wersję niniejszej instrukcji obsługi można pobrać ze strony www.archos.com/manuals. Szanowny Kliencie, Dziękujemy

Bardziej szczegółowo

OLE40350TI-B PL IT PT MANUAL DE INSTRUÇÕES TELEWIZOR 40 DVB-T/-C-S2 // 40 TELEVISIONE DVB-T/-C-S2 // 40 TELEVISÃO DVB-T/-C-S2 INSTRUKCJA UZYTKOWNIKA

OLE40350TI-B PL IT PT MANUAL DE INSTRUÇÕES TELEWIZOR 40 DVB-T/-C-S2 // 40 TELEVISIONE DVB-T/-C-S2 // 40 TELEVISÃO DVB-T/-C-S2 INSTRUKCJA UZYTKOWNIKA OLE40350TI-B TELEWIZOR 40 DVB-T/-C-S2 // 40 TELEVISIONE DVB-T/-C-S2 // 40 TELEVISÃO DVB-T/-C-S2 PL IT INSTRUKCJA UZYTKOWNIKA ISTRUZIONI PER L USO PT MANUAL DE INSTRUÇÕES Zawartość Informacje dotyczące

Bardziej szczegółowo

FUNAI BRAND NEW PRODUCT LOGO (revised edition 1,APR.,2010 40FDI7555 POLSKI

FUNAI BRAND NEW PRODUCT LOGO (revised edition 1,APR.,2010 40FDI7555 POLSKI FUNAI BRANDNEW PRDUCT LG (revised edition 1,APR.,2010 40FDI7555 PLSKI Spis treści Informacje o bezpieczeństwie... 2 Pierwsze użycie... 3 Komunikaty, funkcje i akcesoria... 3 Podłączanie zasilania... 4

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi. Radio Sangean DDR-31, DAB+, FM, RDS, czarne

Instrukcja obsługi. Radio Sangean DDR-31, DAB+, FM, RDS, czarne Instrukcja obsługi Radio Sangean DDR-31, DAB+, FM, RDS, czarne Nr produktu 326031 Strona 1 z 29 Przód 1. Głośnik 2. Przycisk podświetlenia 3. Przycisk pasma 4. Automatyczne wyszukiwanie 5. Przycisk alarmu

Bardziej szczegółowo

2012 myphone. All rights reserved. MYTAB 7 PL INSTRUKCJA OBSŁUGI MYTAB 7

2012 myphone. All rights reserved. MYTAB 7 PL INSTRUKCJA OBSŁUGI MYTAB 7 INSTRUKCJA OBSŁUGI MYTAB 7 1 Dziękujemy za wybranie urządzenia firmy myphone. Niniejsza instrukcja ma na celu zapoznanie użytkownika z obsługą i funkcjami urządzenia. Bez uprzedniej pisemnej zgody firmy

Bardziej szczegółowo

System alarmowy OLYMPIA Protect 9061 GSM

System alarmowy OLYMPIA Protect 9061 GSM INSTRUKCJA OBSŁUGI System alarmowy OLYMPIA Protect 9061 GSM Produkt nr: 791567 Strona 1 z 40 Wprowadzenie Informacje o użytkowniku Zakupiony system alarmowy jest pasywnym systemem bezpieczeństwa i został

Bardziej szczegółowo

OPEL ASTRA. Infotainment System

OPEL ASTRA. Infotainment System OPEL ASTRA Infotainment System Spis treści Wprowadzenie... 4 Radioodtwarzacz... 30 Odtwarzacz CD... 47 Wejście AUX... 54 Gniazdo USB... 56 Ramka cyfrowa... 60 Nawigacja... 63 Rozpoznawanie mowy... 113

Bardziej szczegółowo

Lenovo IdeaPad Flex 14/Flex 14D Flex 15/Flex 15D

Lenovo IdeaPad Flex 14/Flex 14D Flex 15/Flex 15D Lenovo IdeaPad Flex 14/Flex 14D Flex 15/Flex 15D Podręcznik użytkownika Przed rozpoczęciem korzystania z komputera zapoznaj się z informacjami na temat bezpieczeństwa i ważnymi wskazówkami w dołączonych

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi urządzenia Nokia X2 00

Instrukcja obsługi urządzenia Nokia X2 00 Instrukcja obsługi urządzenia Nokia X2 00 Wydanie 1.1 2 Spis treści Spis treści Bezpieczeństwo 4 Informacje ogólne 5 Kilka słów o urządzeniu 5 Usługi sieciowe 5 Pamięć współdzielona 6 Kody dostępu 6 Aktualizacje

Bardziej szczegółowo

CA-5 Wersja programowa 1.09

CA-5 Wersja programowa 1.09 Centrala alarmowa CA-5 Wersja programowa 1.09 INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA GDAŃSK ca5u_pl 06/05 OSTRZEŻENIA Aby uniknąć problemów w eksploatacji centrali alarmowej zalecane jest zapoznanie się z instrukcją przed

Bardziej szczegółowo

Podręcznik użytkownika

Podręcznik użytkownika BL0293-0 PL DIGITAL CAMERA FINEPIX Seria SL000 Podręcznik użytkownika Dziękujemy za zakup tego produktu. W niniejszym podręczniku opisano, jak używać aparatu cyfrowego FUJIFILM i dołączonego do niego oprogramowania.

Bardziej szczegółowo

Odtwarzacz Multimedialny. Mede8er MED800x3D. Instrukcja użytkownika

Odtwarzacz Multimedialny. Mede8er MED800x3D. Instrukcja użytkownika Odtwarzacz Multimedialny Mede8er MED800x3D Spis treści 1. Wprowadzenie... 5 1.1. Modele... 5 1.2. Warunki bezpiecznego użytkowania... 5 1.3. Gwarancja rozszerzona i ograniczenia gwarancji... 6 1.4. Zastrzeżone

Bardziej szczegółowo

Lenovo G70-70/G70-80 Z70-80

Lenovo G70-70/G70-80 Z70-80 Lenovo G70-70/G70-80 Z70-80 Podręcznik użytkownika Przed rozpoczęciem korzystania z komputera zapoznaj się z informacjami na temat bezpieczeństwa i ważnymi wskazówkami w dołączonych instrukcjach. Uwagi

Bardziej szczegółowo

2005 RTH. www.auraton.pl. Instrukcja Obsługi OFF ON IN OUT ALARM RESET PLUS 2005 AURATON RTH RTH

2005 RTH. www.auraton.pl. Instrukcja Obsługi OFF ON IN OUT ALARM RESET PLUS 2005 AURATON RTH RTH www.auraton.pl 2005 RTH Instrukcja Obsługi OFF ON IN OUT ALARM RESET AURATON RTH PLUS 2005 RTH 2 Gratulujemy Państwu zakupu bezprzewodowego regulatora temperatury AURATON 2005 RTH LCD 24h Praca pod obciążeniem

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi. Przygotowania do użycia projektora. Rzutowanie obrazu. Wyświetlanie obrazów z urządzenia pamięci USB lub aparatu cyfrowego

Instrukcja obsługi. Przygotowania do użycia projektora. Rzutowanie obrazu. Wyświetlanie obrazów z urządzenia pamięci USB lub aparatu cyfrowego Instrukcja obsługi Przygotowania do użycia projektora Rzutowanie obrazu Wyświetlanie obrazów z urządzenia pamięci USB lub aparatu cyfrowego Korzystanie z projektora przy użyciu sieci Zmiana ustawień projektora

Bardziej szczegółowo

Orange TV dekoder. Sagemcom WHD 80. Przewodnik użytkownika

Orange TV dekoder. Sagemcom WHD 80. Przewodnik użytkownika Orange TV dekoder Sagemcom WHD 80 Przewodnik użytkownika spis treści wstęp... 4 1. O instrukcji... 4 2. Korzyści z posiadania Orange TV... 4 3. Zawartość zestawu instalacyjnego... 4 4. Schemat panelu przedniego

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi Nokia C3 00

Instrukcja obsługi Nokia C3 00 Instrukcja obsługi Nokia C3 00 Wydanie 4.0 2 Spis treści Spis treści Bezpieczeństwo 4 Pomoc techniczna 5 Krótko o urządzeniu Nokia C3 5 Główne cechy i funkcje 5 Klawisze i części 5 Wprowadzenie 7 Wkładanie

Bardziej szczegółowo

Komputer firmy Acer serii Aspire S3. Podręcznik użytkownika

Komputer firmy Acer serii Aspire S3. Podręcznik użytkownika Komputer firmy Acer serii Aspire S3 Podręcznik użytkownika 2011 Wszelkie prawa zastrzeżone. Podręcznik użytkownika Komputer firmy Acer serii Aspire S3 Wydanie oryginalne: 02/2012 Oznaczenie modelu: Numer

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi Nokia C2-00

Instrukcja obsługi Nokia C2-00 Instrukcja obsługi Nokia C2-00 Wydanie 1.1 2 Spis treści Spis treści Bezpieczeństwo 4 Dwa słowa o telefonie 5 Telefon z dwiema kartami SIM 5 Klawisze i części 5 Pierwsze kroki 6 Wkładanie karty SIM i baterii

Bardziej szczegółowo

Lenovo S20-30 / S20-30 Touch

Lenovo S20-30 / S20-30 Touch Lenovo S20-30 / S20-30 Touch Podręcznik użytkownika Przed rozpoczęciem korzystania z komputera zapoznaj się z informacjami na temat bezpieczeństwa i ważnymi wskazówkami w dołączonych instrukcjach. Uwagi

Bardziej szczegółowo

Wstępne uwagi. Bezprzewodowy Regulator Temperatury AURATON 2005 TX Plus i odbiornik AURATON 2005 RX Plus. Regulator Temperatury

Wstępne uwagi. Bezprzewodowy Regulator Temperatury AURATON 2005 TX Plus i odbiornik AURATON 2005 RX Plus. Regulator Temperatury I AURATON 25, AURATON 25 TX Plus - Wstęp Regulator Temperatury AURATON 25 PL Bezprzewodowy Regulator Temperatury AURATON 25 TX Plus i odbiornik AURATON 25 RX Plus 2 Wstępne uwagi Instrukcja ta zawiera

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi Nokia Lumia 800

Instrukcja obsługi Nokia Lumia 800 Instrukcja obsługi Nokia Lumia 800 Wydanie 2.0 2 Spis treści Spis treści Bezpieczeństwo 4 Pierwsze kroki 6 Klawisze i części 6 Klawisze Wstecz, Start i Szukaj 7 Wkładanie karty SIM 8 Ładowanie telefonu

Bardziej szczegółowo