Intensyfikacja międzynarodowej współpracy naukowej i wymiany studentów w obszarze zrównoważonego transportu i logistyki

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Intensyfikacja międzynarodowej współpracy naukowej i wymiany studentów w obszarze zrównoważonego transportu i logistyki"

Transkrypt

1 Sprawozdanie z wyjazdu studyjnego Słowacja Austria Czechy r. Intensyfikacja międzynarodowej współpracy naukowej i wymiany studentów w obszarze zrównoważonego transportu i logistyki

2 Źródło finansowania wyjazdu Wyjazd studyjny został sfinansowany ze środków projektu Perspektywy RSI Świętokrzyskie - IV Etap. W marcu 2014 r. został ogłoszony konkurs na dofinansowanie przedsięwzięć odpowiadających założonym celom programu, w wyniku czego opracowano wniosek o dofinansowanie, który został zaaprobowany przez władze Uczelni i przekazany do organizatora konkursu (ŚCITT).

3 Zdefiniowane we wniosku cele wyjazdu Intensyfikacja międzynarodowej współpracy naukowej i wymiany studentów w obszarze zrównoważonego transportu i logistyki Nawiązanie kontaktów pomiędzy wydziałami, podpisanie umów o wymianie studentów (Erasmus +)

4 Wizytowane instytucje (plan) Politechnika w Bratysławie (Slovenská technická univerzita - STUB) Uniwersytet Ekonomiczny w Bratysławie (Ekonomická univerzita EUB) Uniwersytet Techniczny w Wiedniu (Technische Universität Wien - TUW) Politechnika w Brnie (Vysoké učení technické - VUTB) Uniwersytet Masaryka w Brnie (Masaryková univerzita Brno - MUB) CEITEC Středoevropský technologický instytut Brno Politechnika Praska (České vysoké učení technické ČVUT) Uniwersytet Ekonomiczny w Pradze (Vysoká škola ekonomická VŠE)

5 Oczekiwane efekty Zapoznanie się z profilem kształcenia i profilem naukowym odwiedzanych instytucji Zapoznanie się z możliwościami w zakresie współpracy przy realizacji wspólnych projektów badawczych (Horizon 2020, projekty finansowane z Funduszu Wyszehradzkiego) Utworzenie sieci współpracy ukierunkowanej na zagadnienia zrównoważonego rozwoju Rozpoznanie możliwości podpisania umów o wymianie studentów w ramach programu Erasmus+.

6 Uczestnicy wyjazdu studyjnego dr hab. inż. Artur Bartosik, prof. PŚk Dziekan Wydziału Zarządzania i Modelowania Komputerowego prof. dr hab. inż. Zbigniew Koruba Dziekan Wydziału Mechatroniki i Budowy Maszyn dr Barbara Kruk Prodziekan ds. Studenckich i Dydaktyki, WZiMK dr hab. Artur Maciąg, prof. PŚk Prodziekan ds. Nauki i Badań, WZiMK dr hab. Marzena Nowakowska - Koordynator ds. Programu Erasmus+ WZiMK dr hab. inż. Marek Pawełczyk - Koordynator ds. praktyk zagranicznych w ramach Programu Erasmus+ WZiMK dr Aleksandra Radowicz - Koordynator ds. Programu Erasmus+ WZiMK dr Małgorzata Sokała - Prodziekan ds. Studenckich i Dydaktyki, WZiMK

7 Uniwersytet Techniczny Bratysława Uniwersytet Techniczny w Bratysławie, (Slovenská technická univerzita Bratislava) największa uczelnia techniczna na Słowacji, której początki sięgają XVIII wieku, aktualnie 7 wydziałów i 2 instytuty na prawach wydziału, aktualnie 468 miejsce w światowym rankingu Webometrics Ranking of Science (najwyższe na Słowacji), ok studentów

8 Wydział Mechaniczny: jeden z najstarszych na Politechnice, założony w roku 1940 Około absolwentów studiów magisterskich, około 800 doktorów nauk technicznych Obecnie 3 programy studiów I stopnia, 13 programów studiów II stopnia, 10 programów III stopnia, 3 programy II stopnia w języku angielskim, możliwość odbywania studiów III stopnia i obrony pracy w języku angielskim Uniwersytet Techniczny Bratysława 17 katedr, ponad 170 pracowników naukowych

9 Uniwersytet Techniczny Bratysława W spotkaniu ze strony STU uczestniczyli: prof. Ing. Ľubomir Šooš, PhD. dziekan Wydziału prof. Ing. Ernest Gondár, PhD. prodziekan doc. Ing. Marian Králik, PhD. prodziekan Mgr. Lucia Abrhamová odpowiedzialna na Wydziale za Program Erasmus.

10

11 Uniwersytet Techniczny Bratysława Ustalenia: Między STU a PŚk zostanie uzgodniony i podpisany Bilateral Agreement umożliwiający wymianę studentów, kadry naukowej i wymianę praktyk studenckich Strony rozpoznają możliwości w zakresie przyjmowania studentów na zagraniczne praktyki wakacyjne

12 Uniwersytet Techniczny w Wiedniu Uniwersytet Techniczny w Wiedniu (Technische Universität Wien, TUW) to największa uczelnia techniczna w Austrii, założona w 1815 roku jako jako Cesarsko-Królewski Instytut Politechniczny. Pod obecną nazwą uczelnia funkcjonuje od 1975 roku. TUW kształci ponad 20 tys. studentów na ośmiu wydziałach i zatrudnia ok. 3,5 tys. pracowników, z czego ponad 2 tys. to kadra naukowa. W trakcie wyjazdu udało się odbyć spotkanie z dziekanem Wydziału Budowy Maszyn i Inżynierii Przemysłowej.

13 Uniwersytet Techniczny w Wiedniu Wydział Budowy Maszyn i Inżynierii Przemysłowej Wizyta na tym wydziale wynikała z jego szerokiego spektrum naukowo-badawczego, wyrażającego się w strukturze organizacyjnej, obejmującej 9 instytutów, w tym Instytut Projektowania Inżynierskiego i Inżynierii Logistycznej, Instytut Inżynierii Produkcji i Technologii Laserowych, Instytut Mechaniki i Mechatroniki, Instytut Nauk o Zarządzaniu.

14 Uniwersytet Techniczny w Wiedniu Uczestnicy wyjazdu studyjnego odbyli spotkanie z dziekanem Wydziału, prof. Detlefem Gerhardem. Wymieniono informacje na temat obu uczelni. Dziekan Wydziału, Univ.Prof. Dipl.-Ing. Dr.-Ing. Detlef Gerhard

15 Uniwersytet Techniczny w Wiedniu Wymiana studentów i kadry możliwa po podpisaniu z TU Wien Porozumienia Dwustronnego (Bilateral Agreement) Brak zainteresowania praktykami wymiennymi (na austriackich uniwersytetach obowiązkowe praktyki studenckie nie są przewidziane w programie studiów)

16 Güssing Energy Technologies Güssing (węg. Németújvár, chorw. Novigrad) miasto w Austrii, w kraju związkowym Burgenland, siedziba powiatu Güssing. Liczy 3,76 tys. mieszkańców. Güssing jest gminą samowystarczalną energetycznie dzięki odnawialnym źródłom energii - wytwarza z nich u siebie 99 procent potrzebnej energii cieplnej i 140 procent energii elektrycznej o wartości 13 milionów euro rocznie.

17 Güssing Energy Technologies Güssing Energy Technologies to jednostka badawcza, realizująca programy ukierunkowane na nowe technologie w zakresie pozyskiwania energii ze źródeł odnawialnych (wiatr, energia słoneczna, energia geotermalna, przetwarzanie biomasy na biopaliwa (biogaz, syntetyczny olej napędowy produkowany w wyniku procesu krakingu katalitycznego biomasy (we współpracy z TU Wien).

18 Güssing Energy Technologies

19 Güssing Energy Technologies Uzgodnienia: Güssing Energy Technologies przyjmie na praktykę 2 studentów na okres 2-3 miesięcy, preferowani studenci ze znajomością języka angielskiego/niemieckiego i dobrą wiedzą informatyczną. Planowane spotkanie z dr Zweilerem w I połowie przyszłego roku w Kielcach.

20 Uniwersytet Techniczny w Brnie (Vysoké učení technické) założona dekretem cesarskim w 1899 roku, najstarsza uczelnia w Brnie. Pod obecną nazwą funkcjonuje od 1956 roku. Aktualna struktura uczelni obejmuje 8 wydziałów oraz 3 wydzielone instytuty, w tym CEITEC (Central European Institute of Technology, po czesku Středoevropský technologický institut) wspólne przedsięwzięcie wyższych uczelni Brna, instytucji badawczych i władz regionu. Aktualnie na uczelni studiuje ok studentów, na ponad 70 kierunkach studiów. Politechnika w Brnie Wydział Zarządzania Podczas wyjazdu zaplanowano spotkanie z władzami Wydziału Zarządzania (Podnikatelska fakulta), na którym prowadzony jest kierunek Ekonomika i zarządzanie oraz Inżynieria systemów z informatyką.

21 Politechnika w Brnie Wydział Zarządzania Uczestnicy wyjazdu studyjnego spotkali się z władzami Wydziału, na czele z dziekanem Wydziału, doc. Ing. Stanislavem Škapą, Ph.D. i prodziekanem ds. współpracy z zagranicą, doc. PhDr. Ivetą Šimblerovą, Ph.D. Spotkanie odbyło się w bardzo miłej atmosferze, strona czeska wykazywała duże zainteresowanie współpracą

22

23 Politechnika w Brnie Wydział Zarządzania Uzgodnienia: Planowane jest podpisanie Bilateral Agreement, a następnie współpraca w zakresie wymiany studentów i kadry naukowej. WZiMK zaprosi stronę czeską do złożenia wizyty w Kielcach Udział w konferencjach organizowanych przez wydziały, publikacje w wydawnictwach obu uczelni.

24 Europejskie Centrum Doskonałości w zakresie nauk o zdrowiu, nanotechnologii i zaawansowanych technologii materiałowych, założone w Brnie jako wspólne przedsięwzięcie największych uczelni z Brna (VUT, Uniwersytet Masaryka), władz województwa południowomorawskiego oraz Unii Europejskiej. Instytut prowadzi zaawansowane badania oraz kształcenie podyplomowe i programy badawcze (staże po doktoracie). Programy badawcze realizowane są na zasadach konkursowych w międzynarodowych zespołach badawczych.

25 Uczestnicy wyjazdu studyjnego mieli okazję spotkać się z dyrektorem wykonawczym CEITEC, dr. Markusem Dettenhoferem, który przedstawił zakres działalności Instytutu, charakter realizowanych przedsięwzięć badawczych, omówił także specyficzne aspekty działalności Instytutu. Spotkanie odbyło się w trakcie organizowanej przez CEITEC konferencji międzynarodowej.

26

27 Wyższa Szkoła Ekonomiczna (Uniwersytet Ekonomiczny) Praga Uniwersytet Ekonomiczny w Pradze (Vysoká škola ekonomická v Praze) największa uczelnia o profilu ekonomicznym w Republice Czeskiej, założona w roku 1919 jako część CVUT, jako samodzielna uczelnia funkcjonuje od roku Obecnie w skład uczelni wchodzi 6 wydziałów, w tym wydział zamiejscowy w Jindřichově Hradci. Uczelnia aktualnie kształci około studentów. Zaplanowano wizytę na Wydziale Zarządzania uczelni.

28 Wyższa Szkoła Ekonomiczna (Uniwersytet Ekonomiczny) Praga Uczestnicy wyjazdu studyjnego spotkali się z prodziekanem Wydziału Zarządzania (Fakulta podnikohospodařská), prof. Ing. Jindřichem Soukupem, CSc. oraz z pełnomocnikiem dziekana ds. programów obcojęzycznych, Ing. Ladislavem Tyllem, MBA, Ph.D. W trakcie spotkania wymieniono informacje na temat obu Uczelni, programów kształcenia. Przedstawiciele obu uczelni wyrazili wolę współpracy, wymiana studentów i kadry możliwa będzie po podpisaniu przez obie strony porozumienia ramowego (Bilateral Agreement).

29

30 Zrzeszenie Przedsiębiorców i Kupców Republiki Czeskiej Zrzeszenie Przedsiębiorców i Kupców Republiki Czeskiej powstało po aksamitnej rewolucji w 1989 i zrzesza małe i średnie firmy z Czech. Celem spotkania było uzgodnienie współpracy w zakresie organizacji praktyk wakacyjnych dla studentów PŚk w firmach czeskich, finansowanych ze środków Erasmus+. Uzgodniono, że współpraca będzie kontynuowana po rozpoznaniu przez stronę czeską możliwości finansowania organizacji praktyk przez Zrzeszenie. W spotkaniu udział brali: Przewodniczący Zrzeszenia, pan Bedřich Danda oraz pani Miroslava Pilařová z sekretariatu Zrzeszenia.

31 Zrzeszenie Przedsiębiorców i Kupców Republiki Czeskiej

32 Podsumowanie Można spodziewać się, że wyjazd studyjny zaowocuje nawiązaniem współpracy z uczelniami słowackimi, austriacką i czeskimi, a także przyniesie pozytywne efekty w zakresie wymiany kadry naukowej, studentów i zagranicznych praktyk studenckich, realizowanych w ramach programu Erasmus+. Po nawiązaniu współpracy i jej sformalizowaniu poprzez podpisanie porozumień dwustronnych można także spodziewać się pozytywnych efektów w zakresie współpracy naukowej, realizowanej w formie wspólnie realizowanych programów badawczych.

33

Strategia Rozwoju Wydziału Fizyki, Matematyki i Informatyki na lata 2012 2016 z perspektywą 2016-2020 r.

Strategia Rozwoju Wydziału Fizyki, Matematyki i Informatyki na lata 2012 2016 z perspektywą 2016-2020 r. Załącznik do uchwały RW z dnia 20.03.2013 Strategia Rozwoju Wydziału Fizyki, Matematyki i Informatyki na lata 2012 2016 z perspektywą 2016-2020 r. 1. SŁOWO WSTĘPNE Na początku kadencji, w październiku

Bardziej szczegółowo

OFERTA UCZESTNICTWA. Łódź, hala EXPO

OFERTA UCZESTNICTWA. Łódź, hala EXPO OFERTA UCZESTNICTWA Łódź, hala EXPO Spis treści Wprowadzenie.. 2 Oferta sponsor główny.... 4 Oferta - sponsor..... 5 Oferta - uczestnik..... 5 Oferta opcje dodatkowe....... 6 Kosztorys........ 6 Oferta

Bardziej szczegółowo

Lista dobrych praktyk w podziale nad obszary Benchmarking klastrów w Polsce edycja 2010

Lista dobrych praktyk w podziale nad obszary Benchmarking klastrów w Polsce edycja 2010 Lista dobrych praktyk w podziale nad obszary Benchmarking klastrów w Polsce edycja 2010 1. Rozwój zasobów ludzkich Obszar: 1. Rozwój zasobów ludzkich Lubuski Klaster Metalowy Podlaski Klaster Obróbki Metali

Bardziej szczegółowo

Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny

Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny 03 Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny Szanowni Państwo! Przekazujemy Państwu publikację, której celem jest przybliżenie najważniejszych wydarzeń z historii i współczesności

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z WIZYTACJI. (ocena programowa)

RAPORT Z WIZYTACJI. (ocena programowa) dokonanej w dniach 21-22 marca 2014 roku na kierunku informatyka prowadzonym w ramach obszaru nauk technicznych na poziomie studiów pierwszego stopnia inżynierskich o profilu ogólnoakademickim realizowanych

Bardziej szczegółowo

Dobiegająca końca kadencja władz rektorskich stwarza okazję do retrospektywnego przyjrzenia się dokonaniom naszej społeczności w ciągu ostatnich

Dobiegająca końca kadencja władz rektorskich stwarza okazję do retrospektywnego przyjrzenia się dokonaniom naszej społeczności w ciągu ostatnich Sprawozdanie Rektora z działalności Uniwersytetu Śląskiego za lata 2002 2007 złożone na posiedzeniu Senatu UŚ w dniu 24 czerwca 2008 r. Wprowadzenie Dobiegająca końca kadencja władz rektorskich stwarza

Bardziej szczegółowo

SZKOŁA GŁÓWNA SŁUŻBY POŻARNICZEJ

SZKOŁA GŁÓWNA SŁUŻBY POŻARNICZEJ INFORMATOR NA ROK AKADEMICKI 2015 2016 SZKOŁA GŁÓWNA SŁUŻBY POŻARNICZEJ www.sgsp.edu.pl INFORMATOR NA ROK AKADEMICKI 2015 2016 www.sgsp.edu.pl SZKOŁA GŁÓWNA SŁUŻBY POŻARNICZEJ www.sgsp.edu.pl ISBN: 978-83-88446-46-7

Bardziej szczegółowo

Raport współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Współpraca firm z sektorem edukacji Raport z badania

Raport współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Współpraca firm z sektorem edukacji Raport z badania Raport współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Współpraca firm z sektorem edukacji Raport z badania Raport powstał jako część projektu Kwalifikacje dla potrzeb

Bardziej szczegółowo

Podwójne dyplomy francusko-polskie

Podwójne dyplomy francusko-polskie Podwójne dyplomy francusko-polskie Katalog Wydanie 2014/2015 Pod redakcją: Dr Sébastien Reymond Attaché ds. współpracy uniwersyteckiej i naukowej Ambasada Francji w Polsce sebastien.reymond@diplomatie.gouv.fr

Bardziej szczegółowo

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa we Włocławku

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa we Włocławku Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa we Włocławku Uczelnia kształci 1300 studentów na 6 kierunkach studiów: filologii (angielska, germańska) administracji pedagogice informatyce inżynierskiej zarządzaniu mechanice

Bardziej szczegółowo

Politechniki PISMO POLITECHNIKI POZNAŃSKIEJ. LISTOPAD / GRUDZIEŃ 2014 Rok XXIII NR 05 (183) ISSN 1233-5444

Politechniki PISMO POLITECHNIKI POZNAŃSKIEJ. LISTOPAD / GRUDZIEŃ 2014 Rok XXIII NR 05 (183) ISSN 1233-5444 Głos Politechniki PISMO POLITECHNIKI POZNAŃSKIEJ LISTOPAD / GRUDZIEŃ 2014 Rok XXIII NR 05 (183) ISSN 1233-5444 Forum Gospodarcze Politechniki Poznańskiej 2014 Pierwszy taki dzień na Politechnice Poznańskiej

Bardziej szczegółowo

Uniwersytet Łódzki. Wydział Zarządzania PROGRAM KSZTAŁCENIA. Technologie Informatyczne w Logistyce studia w języku angielskim

Uniwersytet Łódzki. Wydział Zarządzania PROGRAM KSZTAŁCENIA. Technologie Informatyczne w Logistyce studia w języku angielskim Uniwersytet Łódzki Wydział Zarządzania PROGRAM KSZTAŁCENIA kierunek Technologie Informatyczne w Logistyce studia w języku angielskim studia licencjackie (I stopnia) profil praktyczny w ramach projektu

Bardziej szczegółowo

Zasady rekrutacji studentów na wyjazdy stypendialne w ramach programu Erasmus+. ROK AKADEMICKI 2014/2015.

Zasady rekrutacji studentów na wyjazdy stypendialne w ramach programu Erasmus+. ROK AKADEMICKI 2014/2015. Zasady rekrutacji studentów na wyjazdy stypendialne w ramach programu Erasmus+. ROK AKADEMICKI 2014/2015. W związku z rozpoczęciem nowego programu Erasmus+ w roku 2014/15 Uniwersytet Zielonogórski zastrzega

Bardziej szczegółowo

Ekonomiczna efektywność i opłacalność projektów. Ekonomika zarządzania projektami w przedsiębiorstwach i instytucjach publicznych.

Ekonomiczna efektywność i opłacalność projektów. Ekonomika zarządzania projektami w przedsiębiorstwach i instytucjach publicznych. ZAŁĄCZNIK do wniosku o utworzenie studiów podyplomowych Wydziału Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Warszawskiego Projekt studiów podyplomowych: Ekonomiczna efektywność i opłacalność projektów. Ekonomika

Bardziej szczegółowo

Model współpracy systemu edukacji z gospodarką województwa wielkopolskiego

Model współpracy systemu edukacji z gospodarką województwa wielkopolskiego Model współpracy systemu edukacji z gospodarką województwa wielkopolskiego Agnieszka Różycka Marcin Dwórznik Justyna Gać Adam Miller Marcin Steć Case-Doradcy Sp. z o.o SPIS TREŚCI 1. WSTĘP... 3 2. CHARAKTERYSTYKA

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Kalendarium 2012. List Przewodniczącego Rady Nadzorczej. List Prezesa Zarządu. Rozdział 1 Profil firmy. Rozdział 2 Nasze otoczenie

Spis treści. Kalendarium 2012. List Przewodniczącego Rady Nadzorczej. List Prezesa Zarządu. Rozdział 1 Profil firmy. Rozdział 2 Nasze otoczenie Spis treści Wykaz skrótów BEMIP BNetzA CEE EBI EBOiR EEPR ENTSOG ERGEG GC GIPL GIE GRI GRIP IRiESP LNG NC CAM OSD OSM OSP OTC PCI POIG POIiŚ SGT SWI TEN-E TGE TPA UE URE Baltic Energy Market Interconnection

Bardziej szczegółowo

Rozwój klastrów w Polsce Wschodniej

Rozwój klastrów w Polsce Wschodniej 2012 Rozwój klastrów w Polsce Wschodniej Wydawca: Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości Publikacja bezpłatna Stan na listopad 2012 r. ISBN 978-83-7633-131-7 Nakład: 2000 egz. Realizacja: Smartlink

Bardziej szczegółowo

HANDEL I REKLAMA W PRAKTYCE pilotażowy program doskonalenia nauczycieli kształcenia zawodowego poprzez praktyki w przedsiębiorstwach

HANDEL I REKLAMA W PRAKTYCE pilotażowy program doskonalenia nauczycieli kształcenia zawodowego poprzez praktyki w przedsiębiorstwach RAPORT Z PILOTAŻOWEGO WDROŻENIA PRAKTYK ZAWODOWYCH JAKO FORMY DOSKONALENIA ZAWODOWEGO NAUCZYCIELI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO I INSTRUKTORÓW PRAKTYCZNEJ NAUKI ZAWODÓW HANDEL I REKLAMA W PRAKTYCE pilotażowy

Bardziej szczegółowo

DORADZTWO. Wspieramy przedsiębiorczość, innowacje i rozwój... bo liczą się pomysły. Górnośląska Agencja Przedsiębiorczości i Rozwoju sp. z o.o.

DORADZTWO. Wspieramy przedsiębiorczość, innowacje i rozwój... bo liczą się pomysły. Górnośląska Agencja Przedsiębiorczości i Rozwoju sp. z o.o. Wspieramy przedsiębiorczość, innowacje i rozwój... bo liczą się pomysły. Górnośląska Agencja Przedsiębiorczości i Rozwoju sp. z o.o. DORADZTWO 1 2 GAPR sp. z o.o. 3 GAPR sp. z o.o. Górnośląska Agencja

Bardziej szczegółowo

czerwiec-lipiec 2014 nr 78-79

czerwiec-lipiec 2014 nr 78-79 czerwiec-lipiec 2014 nr 78-79 Dzień AGH 2014 2 fot. Z. Sulima Posiedzenie Konwentu AGH oraz II Zjazd absolwentów AGH 13 czerwca 2014 roku w Akademii Górniczo-Hutniczej odbył się II Zjazd Absolwentów AGH

Bardziej szczegółowo

65 lat polskiej. uczelni technicznej

65 lat polskiej. uczelni technicznej 65 lat polskiej uczelni technicznej Gdańsk 2010 Przeglądając karty historii 1904 pierwsza inauguracja roku akademickiego Królewskiej Politechniki w Gdańsku (Königlische Technische Hochschule) 1945 rozpoczęcie

Bardziej szczegółowo

Collegium Polonicum Collegium Polonicum

Collegium Polonicum Collegium Polonicum 1 informator akademicki 2 Spis treści Przedmowa...3 Memoriał...5 Uniwersytety partnerskie...6 Z historii...8 Budynki...9 Źródła finansowania przedsięwzięcia...10 Studia w...10 Bachelor and Master of German

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie rektora. z działalności uczelni w 2013 roku

Sprawozdanie rektora. z działalności uczelni w 2013 roku Sprawozdanie rektora Uniwersytetu Warszawskiego z działalności uczelni w 2013 roku 2013 SPIS TREŚCI 2 WSTĘp 4 UNIWERSYTET W LICZBACH W 2013 ROKU 6 KALENDARIUM 14 Uniwersyteckie NAJ, czyli ilość + jakość

Bardziej szczegółowo

NR 6/2011 EGZEMPLARZ BEZPŁATNY REFORMA NAUKI ZMIANY W FINANSOWANIU INNOWACYJNA WIELOPOLSKA

NR 6/2011 EGZEMPLARZ BEZPŁATNY REFORMA NAUKI ZMIANY W FINANSOWANIU INNOWACYJNA WIELOPOLSKA NR 6/2011 EGZEMPLARZ BEZPŁATNY REFORMA NAUKI ZMIANY W FINANSOWANIU INNOWACYJNA WIELOPOLSKA PARTNEREM PROJEKTU JEST: PATRONAT HONOROWY NAD PROJEKTEM SPRAWUJĄ: PATRONAT MEDIALNY NAD PROJEKTEM SPRAWUJĄ: Wydawca:

Bardziej szczegółowo

Projekty badawcze realizowane w ramach Funduszu Stypendialnego SCIEX NMS ch cele i osiągnięcia

Projekty badawcze realizowane w ramach Funduszu Stypendialnego SCIEX NMS ch cele i osiągnięcia Projekty badawcze realizowane w ramach Funduszu Stypendialnego SCIEX NMS ch cele i osiągnięcia Podsumowanie projektów 2009 2012 Wydawca: Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji Fundusz Stypendialny SCIEX ul.

Bardziej szczegółowo

Vademecum studenta Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie 2007/2008. Wydział Towaroznawstwa

Vademecum studenta Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie 2007/2008. Wydział Towaroznawstwa Vademecum studenta Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie 2007/2008 Wydział Towaroznawstwa Opracowanie na podstawie materiałów przygotowanych przez jednostki organizacyjne Uczelni: Grażyna Wójcik Uniwersytet

Bardziej szczegółowo

Międzynarodowe. Targi Górnictwa, Przemysłu Energetycznego i Hutniczego

Międzynarodowe. Targi Górnictwa, Przemysłu Energetycznego i Hutniczego BIZNES EXPO - szansa na zysk Wydawnictwo bezpłatne. ISSN: 1424-610X Wrzesień 2011 Regionalna Izba Gospodarcza w Katowicach Międzynarodowe Targi Górnictwa, Przemysłu Energetycznego i Hutniczego Konferencja

Bardziej szczegółowo

PANEL DYSKUSYJNY INFORMATYZACJA ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ W POLSCE POTRZEBY, ROZWIĄZANIA, PERSPEKTYWY

PANEL DYSKUSYJNY INFORMATYZACJA ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ W POLSCE POTRZEBY, ROZWIĄZANIA, PERSPEKTYWY Zeszyty Naukowe Wydziału Informatycznych Technik Zarządzania Wyższej Szkoły Informatyki Stosowanej i Zarządzania Współczesne Problemy Zarządzania Nr 1/2011 PANEL DYSKUSYJNY INFORMATYZACJA ADMINISTRACJI

Bardziej szczegółowo

Jak zostać i pozostać przedsiębiorcą

Jak zostać i pozostać przedsiębiorcą 2011 Jak zostać i pozostać przedsiębiorcą informator dla nowopowstałych firm Spis treści 1. Ws t ę p...1 1.1 O Polsk iej Ag e n c j i Ro z w o j u Pr zedsiębiorczości...1 1.2 Co to jest s t a r t u p...2

Bardziej szczegółowo

zas na staż II - dyfuzja wiedzy pomiędzy uczelnią a biznesem Sylwetki uczestników

zas na staż II - dyfuzja wiedzy pomiędzy uczelnią a biznesem Sylwetki uczestników zas na staż II Czas na staż II - dyfuzja wiedzy pomiędzy uczelnią a biznesem Sylwetki uczestników Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie Regionalne Centrum Innowacji i Transferu Technologii

Bardziej szczegółowo