dłuższą wypowiedź na temat swobodnie wypowiedzieć się po polsku na temat przeczytanego Rosji zawierającą informacje

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "dłuższą wypowiedź na temat swobodnie wypowiedzieć się po polsku na temat przeczytanego Rosji zawierającą informacje"

Transkrypt

1 Przedmiotowy system oceniania Opracowany przez Renatę Broniarz na podstawie podręcznika Новый Диалог 1 autorstwa Mirosława Zyberta oraz Programu nauczania języka rosyjskiego dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych na poziomie IV.0 autorstwa Mirosława Zyberta 1. News Rus Poznaj Rosję i jej mieszkańców podać po polsku kilka argumentów, dlaczego warto uczyć się języka rosyjskiego podać po polsku podstawowe zasięgu posługiwania się językiem rosyjskim podać po polsku kilka podstawowych informacji o (język, stolica, położenie) nazwać po polsku kilka krajów graniczących z Rosją wymienić nazwiska kilku znanych Rosjan (po polsku) podać po polsku położenie nazwać po polsku państwa sąsiadujące z Rosją nazwać po polsku najbardziej znane symbole nazwać po polsku kilka rosyjskich miast oraz największą rzekę i jezioro w sformułować po polsku krótką wypowiedź na temat zadawać po polsku pytania dotyczące i udzielać na nie odpowiedzi nazwać po polsku państwa sąsiadujące z Rosją i wskazać je na mapie nazwać po polsku największe rosyjskie miasta, regiony, rzeki i jeziora oraz wskazać je na mapie wymienić nazwiska kilku znanych Rosjan (po polsku) i powiedzieć, w jakich dziedzinach zasłynęli po polsku tekście szczegółowe informacje na temat sformułować po polsku dłuższą wypowiedź na temat sformułować po polsku dłuższą wypowiedź na temat znaczenia języka rosyjskiego we współczesnym świecie po polsku rozmowę na temat się po polsku na temat przeczytanego dotyczącego sformułować po polsku dłuższą wypowiedź na temat zawierającą informacje wykraczające (zaczerpnięte ze źródeł innych niż podręcznik) 2. От А до Я Это он, а это она Где они? Привет, это я! Где мы живём и кто мы? Сколько? poprawnie kaligrafować litery rosyjskiego alfabetu kojarzyć dźwięki z ich obrazami graficznymi powiedzieć z pamięci rosyjski alfabet nazwać wybrane osoby i przedmioty ze środowiska rodzinnego i szkolnego nazwać wybrane kraje europejskie i ich mieszkańców przedstawić osobę i wskazać rzecz ze środowiska rodzinnego i szkolnego określić miejsce zamieszkania (kraj, miasto, wieś) wybranych osób dotyczące miejsca zamieszkania zadawać pytania o osoby i przedmioty ze środowiska rodzinnego i szkolnego i udzielać na nie odpowiedzi zadawać pytania o miejsce zamieszkania wybranych osób i udzielać na nie odpowiedzi osób tekście szczegółowe informacje dotyczące wybranych osób tekście szczegółowe informacje dotyczące wybranych osób osób (imię, imię odojcowskie, wiek, narodowość, miejsce zamieszkania), rozmowę osób i przedmiotów ze środowiska rodzinnego i szkolnego / wysłuchanego dotyczącego osób ze środowiska rodzinnego i szkolnego, z uwzględnieniem poprawności użycia struktur gramatyczno-leksykalnych 1

2 dotyczące miejsca zamieszkania przywitać się i pożegnać stosownie do okoliczności i pory dnia nazywać wybrane osoby, stosując krótkie warianty imion i imiona odojcowskie dotyczące wybranych osób (imię, imię odojcowskie, wiek, miejsce zamieszkania) osób (imię, imię odojcowskie, wiek, miejsce zamieszkania) stosować liczebniki główne (1 30) w mianowniku osób (imię, narodowość, miejsce zamieszkania) polegającą na wprowadzeniu do czytanego realiów własnych dotyczące wybranych osób na temat wybranej osoby na podstawie wzorcowej wypowiedzi określić główną myśl wysłuchanego na temat wybranej osoby na podstawie planu w formie pytań udzielać podstawowych informacji osób przeprowadzić rozmowę z kolegą na temat miejsca zamieszkania na podstawie opracowanego wcześniej wzorcowego dialogu stosować odpowiednie zwroty grzecznościowe związane z zawieraniem znajomości odmieniać czasowniki należące do I koniugacji: читать, жить leksyką) szczegółowe informacje na temat miejsca zamieszkania na podstawie wysłuchanych tekstów zadawać pytania o imię, imię odojcowskie, wiek, miejsce zamieszkania i udzielać na nie odpowiedzi osób (imię, imię odojcowskie, wiek, narodowość, miejsce zamieszkania), popełnia przy leksykalno- dotyczące wybranej osoby stosować rzeczowniki w połączeniu z liczebnikami 2, 3, 4 oraz zakończonymi na 2, 3, 4 w materiale ikonograficznym dotyczącym wybranych osób i wyrażać je w języku rosyjskim przeczytać ogłoszenie na stronie internetowej i wyodrębnić w nim podstawowe informacje, dotyczące osoby chcącej zawrzeć znajomość na temat własnej osoby, popełnia przy tym niewielkie osób, poprawną pod względem wyróżniającą szczegółowo przekazać informacje zamieszczone w ogłoszeniu ze strony internetowej poświęconej zawieraniu znajomości 2

3 3. В школе Одноклассники С понедельника по пятницу Мир наших увлечений nazwać wybrane typy szkół, przedmioty i oceny szkolne w Polsce i w nazwać podstawowe czynności wykony wane przez osoby ze środowiska szkolnego ucznia nazwać wybrane przybory szkolne nazwać dni tygodnia dotyczące podstawowych czynności wykonywanych przez osoby ze środowiska szkolnego sformułować krótką wypowiedź na temat podstawowych czynności wykonywanych przez osoby ze środowiska szkolnego nazwać podstawowe sposoby dotyczące podstawowych sposobów spędzania czasu wolnego na temat spędzania czasu wolnego (dzień tygodnia, wykonywana czynność) nazwać podstawowe środki transportu określić, gdzie i jakich przedmiotów ktoś się uczy określić czas (dzień tygodnia) odbywania zajęć szkolnych oraz wykonywania wybranych czynności przez osoby ze środowiska szkolnego leksyką) podstawowe nauki w szkole na temat nauki w szkole polegającą na wprowadzeniu do opracowanego wcześniej realiów własnych dotyczące jednego z programów edukacyjnych w UE na temat jednego z programów edukacyjnych w UE polegającą na wprowadzeniu do opracowanego wcześniej realiów własnych określić swoje upodobania dotyczące czynności wykony wanych przez osoby ze środowiska szkolnego na podstawie prostej wypowiedzi dotyczącej nauki w różnych typach szkół zadawać pytania o codzienne czynności i czas ich wykonywania i udzielać na nie odpowiedzi zadawać pytania dotyczące planu lekcji i udzielać na nie odpowiedzi na temat własnych preferencji dotyczących przedmiotów szkolnych, popełnia przy rozpoznać związki pomiędzy poszczególnymi częściami leksyką) szczegółowe informacje na temat nauki w szkole na podstawie prostej rozmowy kolegów na temat położenia osób i przedmiotów względem siebie informacje na temat nauki w różnych typach szkół na temat nauki w różnych typach szkół, autentycznym tekście (ulotki reklamowe) szczegółowe informacje na temat spędzania czasu wolnego tekście szczegółowe informacje na temat różnych sposobów spędzania czasu wolnego na temat spędzania czasu wolnego, popełnia przy leksykalno- w materiale ikonograficznym, dotyczącym nauki w szkole i wyrażać je w języku rosyjskim rozmowę na temat nauki w różnych typach szkół w Polsce i / wysłuchanego dotyczącego nauki w szkole z uwzględnieniem poprawności użycia struktur gramatyczno-leksykalnych rozmowę na temat swojej szkoły rozmowę programów edukacyjnych w UE (zawierającą informacje zaczerpnięte ze źródeł innych niż podręcznik) programów edukacyjnych w UE, poprawną pod względem wyróżniającą rozmowę na temat różnych sposobów spędzania czasu wolnego 3

4 4. Передай привет... Давайте знакомиться! dotyczące podstawowych sposobów dostania się do szkoły na temat sposobów docierania do szkoły czasownika любить z bezokolicznikiem dotyczące zawierania znajomości dotyczące sposobów na temat sposobów polegającą na udzieleniu odpowiedzi na pytania na temat sposobów polegającą na wprowadzeniu do opracowanego wcześniej realiów własnych osobowe czasowników II koniugacji w czasie teraźniejszym учить, любить osobowe czasownika zwrotnego учиться w czasie teraźniejszym stosować konstrukcję typu у меня есть (нет) z zaimkami i rzeczownikami osobowe czasowników zwrotnych увлекаться, интересоваться w czasie teraźniejszym / czytanym tekście podstawowe zawierania znajomości na temat swojej szkoły, uchybienia leksykalno- na temat sposobów na temat spędzania czasu wolnego, popełnia przy tym niewielkie uchybienia leksykalno- deklinacyjne rzeczowników zakończonych na -а, -я stosować przyimki у, около dla określenia położenia osób i przedmiotów względem siebie na podstawie wysłuchanego dotyczącego zawierania znajomości informacje na temat zawierania znajomości sformułować dłuższą wypowiedź opinię na temat wybranych sposobów, i różnorodnością struktur wykraczających stosować w odpowiednim kontekście sytuacyjnym przysłowia rosyjskie dotyczące nauki zainicjować i podtrzymać rozmowę dotyczącą zawierania znajomości w sytuacji formalnej i nieformalnej 4

5 По электронной или традиционной почте Поздравляем Вас с праздником! przedstawiać krótko siebie i inne osoby nazwać przedmioty, które zazwyczaj podarowuje swoim bliskim i znajomym nazwać wybrane gatunki kwiatów zapisać adres zgodnie z rosyjskimi zasadami nazwać podstawowe rodzaje listów i przesyłek pocztowych dotyczące podstawowych usług pocztowych nazwać kilka popularnych świąt dotyczące składania życzeń życzenia (adresat, okazja) stosować formy osobowe czasownika (по) знакомиться stosować odpowiednie zwroty grzecznościowe związane z zawieraniem znajomości na temat informacji dotyczących zawierania znajomości zamieszczonych na stronie internetowej sformułować krótki list prywatny / dotyczący nawiązania znajomości przez wprowadzenie do opracowanego wcześniej realiów własnych modyfikować wzorcowy dialog dotyczący korzystania z podstawowych usług pocztowych, wprowadzając do niego realia własne wcześniej leksyką) podstawowe popularnych komunikatorów dotyczącą czynności wykonywanych w przeszłości, udzielając odpowiedzi na pytania określić główną myśl przeczytanego dotyczące obdarowywania oraz składania życzeń na temat zawierania znajomości na temat poznanych osób, leksyką) szczegółowe treści wiadomości SMS rozpoznać związki pomiędzy poszczególnymi częściami na temat korespondencji między osobami, które niedawno zawarły znajomość na temat treści korespondencji, usług pocztowych usług pocztowych, popełnia przy leksykalne i przeczytać tekst o zawieraniu znajomości i wyodrębnić w nim szczegółowe informacje na temat zawierania znajomości, popełnia przy określać intencje nadawcy przeczytać tekst o korespondowaniu i wyodrębnić w nim szczegółowe informacje sformułować dłuższą wypowiedź na temat korespondowania, popełnia przy sformułować dłuższy list prywatny / dotyczący nawiązania znajomości, w materiale ikonograficznym, dotyczącym wybranych świąt i uroczystości i wyrażać je w języku rosyjskim dotyczącego zawierania znajomości, z uwzględnieniem poprawności użycia struktur gramatyczno-leksykalnych na temat zawierania znajomości przez internet, i różnorodnością struktur wykraczających rozmowę dotyczącą obdarowywania i składania życzeń sformułować dłuższą wypowiedź świąt i uroczystości, i różnorodnością struktur wykraczających 5

6 (życzenia), wprowadzając do wzorcowego realia własne osobowe czasu teraźniejszego czasowników любить (кого? что?), звонить (кому?), писать (кому?) osobowe czasu przeszłego czasowników osobowe czasu teraźniejszego czasowników поздравлять (кого? с чем?), желать (кому? чего?) / słuchanym tekście (z poznaną wcześniej leksyką) szczegółowe informacje świąt i uroczystości oraz składania życzeń (życzenia), popełnia przy leksykalne i zaimków osobowych oboczne zaimków osobowych po przyimkach 5. В семье В своей семье и сам большой Кто старше, а кто моложе Будни и выходные nazwać członków rodziny nazwać wybrane typy rodzin podać wiek wybranych osób nazwać pory dnia nazywać podstawowe codzienne czynności wykony wane przez osoby ze środo wiska rodzinnego dotyczące rodziny określić, jak liczna jest dana rodzina wcześniej leksyką) podstawowe rodziny na temat rodziny, polegającą na wprowadzeniu do czytanego realiów własnych zadawać pytania dotyczące rodziny (wielkość, członkowie, wiek, miejsce zamieszkania, zawody, miejsca pracy) i udzielać na nie odpowiedzi zadawać pytania o różnicę wieku i udzielać na nie odpowiedzi wcześniej leksyką) szczegółowe rodziny rodziny na temat rodziny, przebiegu dnia powszedniego wybranej rodziny rozmowę na temat rodziny się na temat wysłuchanego / przeczytanego dotyczącego rodziny, z uwzględnieniem poprawności użycia struktur gramatyczno-leksykalnych 6

7 na temat rodziny (osoby, stopień pokrewieństwa, wiek, zajęcia, zawody) nazywać podstawowe czynności wykony wane przez osoby ze środo wiska rodzinnego w czasie wolnym dotyczące spędzania czasu wolnego na temat czasu wolnego rodziny (osoby, zajęcia) stosować formy mianownika i liczebników głównych od 1 do 100 dotyczące codziennych czynności wykonywanych przez osoby ze środo wiska rodzinnego na temat codziennych czynności wykony wanych przez osoby ze środo wiska rodzinnego, polegającą na wprowadzeniu do czytanego realiów własnych na temat przebiegu swojego dnia codziennego, pole gającą na udzieleniu odpowiedzi na pytania dotyczące czynności wykony wanych przez osoby ze środo wiska rodzinnego w czasie wolnym sformułować krótką wiadomość elektroniczną na temat przebiegu dnia wolnego na podstawie wzorcowej wiadomości stosować odpowiednie zwroty grzecznościowe w korespondencji ( ) na podstawie wysłuchanego dotyczące codziennych czynności wykonywanych przez osoby ze środo wiska rodzinnego na temat rodzin, popełnia przy leksykalne i rozpoznać związki pomiędzy poszczególnymi częściami dotyczące czynności wykony wanych przez osoby ze środo wiska rodzinnego w czasie wolnym na temat czynności wykonywanych przez osoby ze środowiska rodzinnego w czasie wolnym, popełnia przy leksykalne i rzeczowników rodzaju nijakiego zakończone na -о, -е na temat przebiegu dnia powszedniego wybranej rodziny, popełnia przy leksykalne i w materiale ikonograficznym dotyczącym życia rodzinnego i wyrażać je w języku rosyjskim czasu wolnego rodziny na temat czasu wolnego rodziny, popełnia przy w materiale ikonograficznym dotyczącym czasu wolnego rodziny i wyrażać je w języku rosyjskim na temat rodziny, i różnorodnością struktur wykraczających dotyczącego przebiegu dnia, z uwzględnieniem poprawności użycia struktur gramatyczno-leksykalnych sformułować dłuższą wypowiedź na temat przebiegu dnia, poprawną pod względem wyróżniającą dotyczącego konfliktu pokoleń, z uwzględnieniem poprawności użycia struktur gramatyczno-leksykalnych rozmowę na temat czasu wolnego rodziny 7

8 6. Наше здоровье Как ты себя чувствуешь? Доктор, помогите! Здоровье дороже денег! nazwać podstawowe części ciała człowieka nazwać najczęściej występujące choroby nazwać najczęściej występujące dolegliwości nazwać popularne lekarstwa dotyczące samopoczucia na temat swojego samopoczucia tworzyć i stosować konstrukcję у меня болит (что?) stosować konstrukcje: Сколько человек в семье? В семье... человек, Семья состоит из... человек osobowe czasu teraźniejszego czasowników: мыть, мыться, чистить (зубы) stosować przysłówki dla określenia czasu: утром, днём, вечером, ночью stosować przyimek после dla określenia następstwa w czasie stosować wyrażenia typu ловить рыбу, кататься на... wcześniej leksyką) podstawowe symptomów złego samopoczucia na temat samopoczucia własnego i innych osób, polegającą na wprowadzeniu do opracowanego wcześniej realiów własnych prowadzić rozmowę z lekarzem na podstawie opracowanego wcześniej wzorcowego dialogu określić główną myśl przeczytanego stosować stopień wyższy przymiotników w celu określenia różnicy wieku старше / моложе (кого? на сколько лет?) zadawać pytania o samopoczucie wybranych osób udzielać odpowiedzi na pytania o samopoczucie na podstawie wysłuchanego dotyczącego problemów zdrowotnych wcześniej leksyką) szczegółowe symptomów oraz przyczyn złego samopoczucia na temat złego samopoczucia, uchybienia leksykalne i informacje na temat symptomów oraz przyczyn złego samopoczucia na temat problemów zdrowotnych, popełnia przy w materiale ikonograficznym, dotyczącym choroby oraz pobytu u lekarza i wyrażać je w języku rosyjskim się na temat wysłuchanego / przeczytanego dotyczącego czasu wolnego rodziny, z uwzględnieniem poprawności użycia struktur gramatyczno-leksykalnych na temat czasu wolnego wybranej rodziny, i różnorodnością rozmowę na temat choroby i wizyty u lekarza na temat złego samopoczucia, wyróżniającą się na temat przeczytanego / wysłuchanego dotyczącego symptomów oraz przyczyn złego samopoczucia, z uwzględnieniem poprawności użycia struktur gramatyczno-leksykalnych 8

9 tworzyć i stosować konstrukcje typu (за)болеть (чем?), чувствовать себя (как?) stosować przysłówki określające samopoczucie хорошо, плохо stosować konstrukcję z czasownikiem жаловаться (на что?) tworzyć i stosować konstrukcje ze słowem надо lub нужно w celu wyrażenia konieczności rozpoznać związki pomiędzy poszczególnymi częściami znaleźć polskie odpowiedniki rosyjskich przysłów tekście szczegółowe informacje na temat symptomów i przyczyn złego samopoczucia oraz lekarstw i rodzajów badań zaleconych przez lekarza na temat pobytu u lekarza, popełnia przy tekście szczegółowe informacje na temat zdrowego stylu życia na temat zdrowego stylu życia na podstawie przeczytanego rozmowę na temat zdrowego stylu życia dotyczącego zdrowego stylu życia, z uwzględnieniem poprawności użycia struktur gramatyczno-leksykalnych stosować przysłowia rosyjskie, dotyczące zdrowia w odpowiednim kontekście sytuacyjnym na temat zdrowego stylu życia, wyróżniającą 9

PRZEDMIOTOWYSYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA ROSYJSKIEGO, KLASA I, II.

PRZEDMIOTOWYSYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA ROSYJSKIEGO, KLASA I, II. PRZEDMIOTOWYSYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA ROSYJSKIEGO, KLASA I, II. na podstawie podręcznika Новый Диалог 1 autorstwa Mirosława Zyberta oraz Programu nauczania języka rosyjskiego dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych

Bardziej szczegółowo

PLAN WYNIKOWY. (2 godziny tygodniowo = 60 godzin, 3 godziny tygodniowo = 90 godzin) AUTOR: Renata Broniarz

PLAN WYNIKOWY. (2 godziny tygodniowo = 60 godzin, 3 godziny tygodniowo = 90 godzin) AUTOR: Renata Broniarz PLAN WYNIKOWY (2 godziny tygodniowo = 60 godzin, 3 godziny tygodniowo = 90 godzin) Opracowany przez Renatę Broniarz na podstawie podręcznika Новый Диалог 1 autorstwa Mirosława Zyberta oraz Programu nauczania

Bardziej szczegółowo

PLAN WYNIKOWY Rozdział 1. News Rus Rozdział 2. От А до Я Rozdział 3. В школе Rozdział 4. Передай привет... Rozdział 5. В семье

PLAN WYNIKOWY Rozdział 1. News Rus Rozdział 2. От А до Я Rozdział 3. В школе Rozdział 4. Передай привет... Rozdział 5. В семье PLAN WYNIKOWY Rozdział 1. News Rus Rozdział 2. От А до Я Rozdział 3. В школе Rozdział 4. Передай привет... Rozdział 5. В семье Rozdział 6. Наше здоровье 2 Opracowany przez Renatę Broniarz na podstawie

Bardziej szczegółowo

Nazwa działu dopuszczający dostateczny dobry bardzo dobry celujący. Uczeń potrafi:

Nazwa działu dopuszczający dostateczny dobry bardzo dobry celujący. Uczeń potrafi: Przedmiotowy system oceniania z języka rosyjskiego opracowany przez Renatę Broniarz na podręcznika Эхо 1 autorstwa Beaty Gawęckiej-Ajchel oraz Programu nauczania języka rosyjskiego w gimnazjum. Kurs dla

Bardziej szczegółowo

Język: rosyjski Tytuł podręcznika: Dialog 1 Poziom kompetencji językowej wg CEF: A1 Opracował(a): Joanna Darda-Gramatyka

Język: rosyjski Tytuł podręcznika: Dialog 1 Poziom kompetencji językowej wg CEF: A1 Opracował(a): Joanna Darda-Gramatyka Język: rosyjski Tytuł podręcznika: Dialog 1 Grupy: R1 Poziom kompetencji językowej wg CEF: A1 Opracował(a): Joanna Darda-Gramatyka Konsultanci: Lp. Miesiąc Gramatyka Słownictwo Sprawności Funcje językowe

Bardziej szczegółowo

Na ocenę dobrą: Z drobnymi pomyłkami: podać kilka informacji o Rosji, wymienić symbole Rosji, wymienić nazwy kilku. ciekawych miejsc w Rosji,

Na ocenę dobrą: Z drobnymi pomyłkami: podać kilka informacji o Rosji, wymienić symbole Rosji, wymienić nazwy kilku. ciekawych miejsc w Rosji, WYMAGANIA EDUKACYJNE JĘZYK ROSYJSKI Materiał opracowany na podstawie podręcznika Эхо 1 autorstwa Beaty Gawęckiej-Ajchel; numer dopuszczenia: 97/1/2009 oraz Programu nauczania języka rosyjskiego w gimnazjum

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne język rosyjski klasa 1

Wymagania edukacyjne język rosyjski klasa 1 Wymagania edukacyjne język rosyjski klasa 1 Rozdział Treści programowe Wymagania programowe Wymagania podstawowe Wymagania ponadpodstawowe Uczeń potrafi: 1. Rosja znana i nieznana 2. Шаг за шагом Rosja,

Bardziej szczegółowo

2. Кто где? Określanie miejsca znajdowania się osób. Ćwiczenia w głośnym czytaniu.

2. Кто где? Określanie miejsca znajdowania się osób. Ćwiczenia w głośnym czytaniu. Roczny rozkład materiału nauczania do języka rosyjskiego dla uczniów klasy 1AI Tematyka programowa Materiał gramatyczny i ortograficzny Formy pracy na zajęciach Zakładana liczba godzin OKRES WSTĘPNY 1.

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z języka rosyjskiego dla klasy 1 gimnazjum na podstawie podręcznika Wsio prosto B. Chlebdy i I.Daneckiej, wyd.

Wymagania edukacyjne z języka rosyjskiego dla klasy 1 gimnazjum na podstawie podręcznika Wsio prosto B. Chlebdy i I.Daneckiej, wyd. Wymagania edukacyjne z języka rosyjskiego dla klasy 1 gimnazjum na podstawie podręcznika Wsio prosto B. Chlebdy i I.Daneckiej, wyd. PWN Rozdział 0: Россия, россияне, русский язык Podstawowe informacje

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy system oceniania z jęz. rosyjskiego w kl. I gimnazjum zgodnie z nową podstawa programową. I. Cele PSO:

Przedmiotowy system oceniania z jęz. rosyjskiego w kl. I gimnazjum zgodnie z nową podstawa programową. I. Cele PSO: Przedmiotowy system oceniania z jęz. rosyjskiego w kl. I gimnazjum nową podstawa programową. I. Cele PSO: 1. Informowanie uczniów o poziomie ich osiągnięć edukacyjnych (postępach, brakach) 2. Pomoc uczniom

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK DO PRZEDMIOTOWEGO SYSTEMU OCENIANIA Z JĘZYKA ROSYJSKIEGO. Podręcznik: ВОТ И МЫ

ZAŁĄCZNIK DO PRZEDMIOTOWEGO SYSTEMU OCENIANIA Z JĘZYKA ROSYJSKIEGO. Podręcznik: ВОТ И МЫ ZAŁĄCZNIK DO PRZEDMIOTOWEGO SYSTEMU OCENIANIA Z JĘZYKA ROSYJSKIEGO Podręcznik: ВОТ И МЫ Rozdział Realizowan e zagadnieni e z Materiał gramatyczny Wymagania na poszczególne oceny - Rozdział 0 Elementy wiedzy

Bardziej szczegółowo

Rozkład materiału z języka rosyjskiego dla klasy I gimnazjum (kurs dla początkujących) Materiał gramatyczny i ortograficzny

Rozkład materiału z języka rosyjskiego dla klasy I gimnazjum (kurs dla początkujących) Materiał gramatyczny i ortograficzny 16 5 jest opracowany zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 23 grudnia 2008 r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z języka rosyjskiego na podstawie podręcznika Echo 1 Klasa I

Wymagania edukacyjne z języka rosyjskiego na podstawie podręcznika Echo 1 Klasa I Wymagania edukacyjne z języka rosyjskiego na podstawie podręcznika Echo 1 Klasa I Ocena CELUJĄCA Ocena śródroczna Ocena końcoworoczna (z uwzględnieniem wymagań na ocenę śródroczną) Z uwzględnieniem wymagań

Bardziej szczegółowo

dla klasy I gimnazjum z języka rosyjskiego

dla klasy I gimnazjum z języka rosyjskiego Agata Buchowiecka-Fudała Plan wynikowy z języka rosyjskiego dla klasy I gimnazjum na podstawie programu nauczania i podręcznika Всё просто! 1 Rozdział 0 Podstawowe informacje na temat Rosji, Rosjan i języka

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy system oceniania z języka rosyjskiego w 8 PG w Białymstoku.

Przedmiotowy system oceniania z języka rosyjskiego w 8 PG w Białymstoku. Przedmiotowy system oceniania z języka rosyjskiego w 8 PG w Białymstoku. System oceniania jest zgodny z rozporządzeniem MEN z dnia 30.04.2007r. w sprawie warunków i sposobu oceniania i klasyfikowania uczniów

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy system oceniania z języka rosyjskiego

Przedmiotowy system oceniania z języka rosyjskiego Przedmiotowy system oceniania z języka rosyjskiego Opracowany przez Renatę Broniarz na podstawie podręcznika Новый Диалог 3 autorstwa Olgi Tatarchyk i Agnieszki Ślązak-Gwizdały oraz Programu nauczania

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA ROSYJSKIEGO w roku szkolnym 2015/2016

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA ROSYJSKIEGO w roku szkolnym 2015/2016 PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA ROSYJSKIEGO w roku szkolnym 2015/2016 1. Podstawa prawna: Rozporządzenie MENiS z 7. września 2004r. w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA NIEMIECKIEGO DLA KLASY PIERWSZEJ GIMNAZJUM - POZIOM III0. Uczeń potrafi: Dopuszczający Dostateczny Dobry Bardzo dobry

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA NIEMIECKIEGO DLA KLASY PIERWSZEJ GIMNAZJUM - POZIOM III0. Uczeń potrafi: Dopuszczający Dostateczny Dobry Bardzo dobry WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA NIEMIECKIEGO DLA KLASY PIERWSZEJ GIMNAZJUM - POZIOM III0 Podręcznik: Magnet 1 Uczeń potrafi: Dopuszczający Dostateczny Dobry Bardzo dobry Guter Start! Rozdział I typowe zwroty

Bardziej szczegółowo

Zakres wiedzy i umiejętności oraz wykaz literatury

Zakres wiedzy i umiejętności oraz wykaz literatury ZAŁĄCZNIK NR 1 I etap Zakres wiedzy i umiejętności oraz wykaz literatury 1. Obszary umiejętności: rozumienie prostych wypowiedzi pisemnych (list, email, ulotka reklamowa, prosty tekst narracyjny, opis)

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE I PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA NIEMIECKIEGO DLA UCZNIÓW I i II KLASY GIMNAZJUM Magnet

WYMAGANIA EDUKACYJNE I PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA NIEMIECKIEGO DLA UCZNIÓW I i II KLASY GIMNAZJUM Magnet WYMAGANIA EDUKACYJNE I PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA NIEMIECKIEGO DLA UCZNIÓW I i II KLASY GIMNAZJUM Magnet Dział Ocena dopuszczająca Ocena dostateczna Ocena dobra Ocena bardzo dobra Guter Start!

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE NA POSZCZEGÓLNE OCENY Z JĘZYKA NIEMIECKIEGO DLA UCZNIÓW KLASY I GIMNAZJUM

WYMAGANIA EDUKACYJNE NA POSZCZEGÓLNE OCENY Z JĘZYKA NIEMIECKIEGO DLA UCZNIÓW KLASY I GIMNAZJUM WYMAGANIA EDUKACYJNE NA POSZCZEGÓLNE OCENY Z JĘZYKA NIEMIECKIEGO DLA UCZNIÓW KLASY I GIMNAZJUM ROK SZKOLNY: 2012/2013 opracowała: Iwona Chmielecka Rozdział I. KONTAKTE formy powitania i pożegnania stosownie

Bardziej szczegółowo

Wymagania na poszczególne oceny z języka niemieckiego w kl. I

Wymagania na poszczególne oceny z języka niemieckiego w kl. I Wymagania na poszczególne oceny z języka niemieckiego w kl. I Ocenę niedostateczną otrzymuje uczeń, który nie spełnia wymagań koniecznych powyżej 30%. Ocenę dopuszczającą otrzymuje uczeń, który: zna elementy

Bardziej szczegółowo

PLAN WYNIKOWY. nauczania (na podstawie którego zostaną zrealizowane cele): Uczeń. wiedzy

PLAN WYNIKOWY. nauczania (na podstawie którego zostaną zrealizowane cele): Uczeń. wiedzy Moduł Zakres na poziomie podstawowym: Cele szczegółowe: Uczeń na poziomie rozszerzonym: Materiał nauczania (na podstawie którego zostaną zrealizowane cele): podręcznik: str. 8 29 ćwiczenia: str. 4 25 Módulo

Bardziej szczegółowo

Klasa II- poziom IV.0. I. Treści programowe. stopniowanie przymiotników

Klasa II- poziom IV.0. I. Treści programowe. stopniowanie przymiotników Klasa II- poziom IV.0 I. Treści programowe Zagadnienia tematyczne Zagadnienia gramatyczne Funkcje komunikacyjne Zagadnienia realioznawcze -określenie czasu (pory roku i nazwy miesięcy, dni tygodnia i pory

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy system oceniania w Niepublicznym Gimnazjum nr 1 Fundacji Familijny Poznań w Poznaniu z przedmiotu j.niemiecki w klasie I-II

Przedmiotowy system oceniania w Niepublicznym Gimnazjum nr 1 Fundacji Familijny Poznań w Poznaniu z przedmiotu j.niemiecki w klasie I-II Przedmiotowy system oceniania w Niepublicznym Gimnazjum nr 1 Fundacji Familijny Poznań w Poznaniu z przedmiotu j.niemiecki w klasie I-II Opracowanie: Krzysztof Maliszewski 1 GIMNAZJUM - KLASA I i II ZAKRES

Bardziej szczegółowo

Klasa czwarta: WYMAGANIA NA OCENĘ DOPUSZCZAJĄCĄ. W zakresie rozumienia ze słuchu uczeń :

Klasa czwarta: WYMAGANIA NA OCENĘ DOPUSZCZAJĄCĄ. W zakresie rozumienia ze słuchu uczeń : Wymagania na poszczególne oceny z języka rosyjskiego dla uczniów Technikum Zawodowego Regionalnego Centrum Edukacji Zawodowej w Lubartowie w odniesieniu do nowej podstawy programowej (treści nauczania

Bardziej szczegółowo

Program Język rosyjski

Program Język rosyjski Program Język rosyjski Cele działania: Zainteresowanie uczniów językiem rosyjskim. Wzbudzanie pozytywnej motywacji do uczenia się rosyjskiego. Stworzenie kółka języka rosyjskiego. Syntetyzowanie i porządkowanie

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z języka niemieckiego Kl. III Podręcznik Deutsch Aktuell Kompakt 4. ocena dostateczna

Wymagania edukacyjne z języka niemieckiego Kl. III Podręcznik Deutsch Aktuell Kompakt 4. ocena dostateczna Wymagania edukacyjne z języka niemieckiego Kl. III Podręcznik Deutsch Aktuell Kompakt 4 Uczeń potrafi: Dział tematyczny dopuszczająca dostateczna dobra bardzo dobra 1. Rozdział 1 Guten Appetit! - nazwać

Bardziej szczegółowo

Krystyna Klimas. Plan wynikowy do języka rosyjskiego na podstawie podręcznika Вoт и мы 1. Nowa edycja

Krystyna Klimas. Plan wynikowy do języka rosyjskiego na podstawie podręcznika Вoт и мы 1. Nowa edycja 3 Krystyna Klimas Plan wynikowy do języka rosyjskiego na podstawie podręcznika Вoт и мы 1. Nowa edycja (materiał nauczania realizowany zgodnie z wariantem IV.0. podstawy programowej) 3 strona 1 Вот и Россия

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne na poszczególne oceny z języka niemieckiego

Wymagania edukacyjne na poszczególne oceny z języka niemieckiego Wymagania edukacyjne na poszczególne oceny z języka niemieckiego Ocena niedostateczna: Uczeń nie spełnia wymagań na ocenę dopuszczający. Uczeń nie opanował niezbędnego minimum podstawowych wiadomości i

Bardziej szczegółowo

14. На даче Spędzanie czasu wolnego - kontakt z przyrodą.

14. На даче Spędzanie czasu wolnego - kontakt z przyrodą. Roczny rozkład materiału nauczania do języka rosyjskiego dla uczniów klasy AI Tematyka programowa Materiał gramatyczny i ortograficzny Formy pracy na zajęciach Zakładana liczba godzin 1. Сколько им лет?

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowe Zasady Oceniania język rosyjski

Przedmiotowe Zasady Oceniania język rosyjski Przedmiotowe Zasady Oceniania język rosyjski I. Uczniowie zostają poinformowani o przedmiotowych zasadach oceniania na początku roku szkolnego, a o ewentualnych poprawkach natychmiast po ich wprowadzeniu.

Bardziej szczegółowo

Kryteria oceniania z j. angielskiego. Klasy I-III. Klasa I

Kryteria oceniania z j. angielskiego. Klasy I-III. Klasa I Kryteria oceniania z j. angielskiego Klasy I-III Klasa I W klasie I uczeń nabywa sprawności mówienia i rozumienia ze słuchu. 1) rozumienie prostych poleceń a) celujący : rozumie wszystkie polecenia używane

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne niezbędne do uzyskania poszczególnych śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych z języka niemieckiego dla klasy III gimnazjum

Wymagania edukacyjne niezbędne do uzyskania poszczególnych śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych z języka niemieckiego dla klasy III gimnazjum Wymagania edukacyjne niezbędne do uzyskania poszczególnych śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych z języka niemieckiego dla klasy III gimnazjum Uczeń otrzymuje ocenę celującą, gdy: Swoimi wiadomościami

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy system oceniania z języka angielskiego obejmuje:

Przedmiotowy system oceniania z języka angielskiego obejmuje: Przedmiotowy system oceniania z języka angielskiego obejmuje: 1. Prace pisemne: - prace klasowe, najczęściej w formie testu, zapowiadane zawsze z tygodniowym wyprzedzeniem; wszystkie prace poprawione i

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE ORAZ SPOSOBY SPRAWDZANIA OSIĄGNIĘĆ EDUKACYJNYCH UCZNIÓW Z J. FRANCUSKIEGO KLASA II

WYMAGANIA EDUKACYJNE ORAZ SPOSOBY SPRAWDZANIA OSIĄGNIĘĆ EDUKACYJNYCH UCZNIÓW Z J. FRANCUSKIEGO KLASA II WYMAGANIA EDUKACYJNE ORAZ SPOSOBY SPRAWDZANIA OSIĄGNIĘĆ EDUKACYJNYCH UCZNIÓW Z J. FRANCUSKIEGO KLASA II TREŚCI PROGRAMOWE: GRAMATYKA. - tworzenie i użycie czasu przeszłego passe compose - zaimki dopełnienia

Bardziej szczegółowo

Klasa IV. zna elementy serii "der, die, das neu" do klasy IV, PSO z języka niemieckiego oraz

Klasa IV. zna elementy serii der, die, das neu do klasy IV, PSO z języka niemieckiego oraz Klasa IV Ocenę dopuszczającą otrzymuje uczeń, który: zna elementy serii "der, die, das neu" do klasy IV, PSO z języka niemieckiego oraz zasady panujące na lekcji języka niemieckiego, potrafi przywitać

Bardziej szczegółowo

Opracowała: Paulina Zasada-Jagieła

Opracowała: Paulina Zasada-Jagieła Program pracy na zajęciach z języka francuskiego (zajęcia przeznaczone dla uczniów klas II i III gimnazjum w Zespole Szkół Gimnazjum nr 2 w Jędrzejowie) Opracowała: Paulina Zasada-Jagieła METRYCZKA PROGRAMU

Bardziej szczegółowo

Katalog wymagań na poszczególne oceny z języka angielskiego dla kl. IV

Katalog wymagań na poszczególne oceny z języka angielskiego dla kl. IV Katalog wymagań na poszczególne oceny z języka angielskiego dla kl. IV Program nauczania : Mariola Bogucka, Dorota Łoś OCENA DOPUSZCZAJĄCA (wymagania na ocenę dopuszczającą są równoważne z minimum programowym

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne na poszczególne oceny w klasie IV. Dział I: Wer bist du?

Wymagania edukacyjne na poszczególne oceny w klasie IV. Dział I: Wer bist du? Wymagania edukacyjne na poszczególne oceny w klasie IV opracowane na podstawie podręcznika Und so weiter Marta Kozubska, Ewa Krawczyk, Lucyna Zastąpiło Nr programu nauczania DPN 5002-20/08 Dział I: Wer

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne niezbędne do uzyskania śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych z języka niemieckiego w klasie I.

Wymagania edukacyjne niezbędne do uzyskania śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych z języka niemieckiego w klasie I. Wymagania edukacyjne niezbędne do uzyskania śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych z języka niemieckiego w klasie I Pierwszy OCENA NIEDOSTATECZNA wystawiana jest wtedy, kiedy uczeń mimo pomocy ze

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA NIEMIECKIEGO STANDARDY WYMAGAŃ

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA NIEMIECKIEGO STANDARDY WYMAGAŃ PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA NIEMIECKIEGO STANDARDY WYMAGAŃ W szkole podstawowej uczeń powinien opanować cztery sprawności komunikacyjne: 1. słuchanie, 2. mówienie, 3. czytanie, 4. pisanie. FORMY

Bardziej szczegółowo

New English Zone 1 Kryteria oceny Klasa 4

New English Zone 1 Kryteria oceny Klasa 4 New English Zone 1 Kryteria oceny Klasa 4 Starter Unit Uczeń wita się o różnych porach dnia, żegna i przedstawia siebie z imienia, wydaje i wykonuje polecenia, stosując właściwe formy Uczeń wita się o

Bardziej szczegółowo

Program merytoryczny Konkursu Języka Rosyjskiego dla uczniów gimnazjum w roku szkolnym 2011/2012

Program merytoryczny Konkursu Języka Rosyjskiego dla uczniów gimnazjum w roku szkolnym 2011/2012 Program merytoryczny Konkursu Języka Rosyjskiego dla uczniów gimnazjum w roku szkolnym 2011/2012 Temat przewodni konkursu: Dwie stolice Moskwa i Sankt-Petersburg Cele Konkursu Języka Rosyjskiego: 1. popularyzacja

Bardziej szczegółowo

Rozkład materiału z języka rosyjskiego dla klasy I gimnazjum

Rozkład materiału z języka rosyjskiego dla klasy I gimnazjum Svetlana Galant Monika Zdunik Rozkład z języka rosyjskiego dla klasy I gimnazjum na podstawie podręcznika Всё просто! 1 Wymiar nauczania: 1 godzina/tydzień = 30 godzin NAZWA SZKOŁY: ROK SZKOLNY: WYMIAR

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO KLASA IV. ocena 2 3 4 5

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO KLASA IV. ocena 2 3 4 5 1 WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO KLASA IV Ocena celująca: Uczeń spełnia wszystkie wymagania edukacyjne przewidziane na poszczególne oceny Uczeń samodzielnie poszerza swoją wiedzę, chętnie podejmuje

Bardziej szczegółowo

PLAN WYNIKOWY В

PLAN WYNIKOWY В PLAN WYNIKOWY 2 3 Rozdział 1. Вояжи 3 4 Rozdział 2. В столице России 5 6 Rozdział 3. Среди друзей 6 7 Rozdział 4. За покупками 7 8 Rozdział 5. Приятного аппетита! 8 Rozdział 6. Спорт это здорово! Plan

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy System Oceniania z języka angielskiego

Przedmiotowy System Oceniania z języka angielskiego Przedmiotowy System Oceniania z języka angielskiego Szkoła Podstawowa w Trzebielu Klasa IV opracowała Katarzyna Zawistowska Przedmiotowy System Oceniania z języka angielskiego jest zgodny z WSO Szkoły

Bardziej szczegółowo

Rozkład materiału z języka rosyjskiego dla klasy I gimnazjum

Rozkład materiału z języka rosyjskiego dla klasy I gimnazjum Agata Buchowiecka-Fudała Rozkład z języka rosyjskiego dla klasy I gimnazjum na podstawie podręcznika Всё просто! 1 Wymiar nauczania: 2 godziny/tydzień = 60 godzin NAZWA SZKOŁY: ROK SZKOLNY: WYMIAR NAUCZANIA:

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy system oceniania dla uczniów z obowiązkiem dostosowania wymagań edukacyjnych z j. niemieckiego kl. II

Przedmiotowy system oceniania dla uczniów z obowiązkiem dostosowania wymagań edukacyjnych z j. niemieckiego kl. II KRYTERIA OCENIANIA Z JĘZYKA NIEMIECKIEGO DLA UCZNIÓW Z OBOWIĄZKIEM DOSTOSOWANIA WYMAGAŃ KLASA II Uczeń o umiejętnościach na ocenę dopuszczającą: - określa lokalizację szkoły - z podanych elementów układa

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA

PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO W ODDZIAŁACH I-III Przedmiotowe zasady oceniania są zgodne z rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 15 czerwca 2015 Rozporządzeniem Ministra

Bardziej szczegółowo

Informacja zwrotna język angielski szkoła podstawowa

Informacja zwrotna język angielski szkoła podstawowa Informacja zwrotna język angielski szkoła podstawowa Opracowanie: Renata Bernacka Mirosława Kral Barbara Drat (zgodnie z nowa podstawą programową) Zasady: IZ może być ustna lub pisemna, IZ pisemną przekazujemy

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA OCENIANIA Z JĘZYKA NIEMIECKIEGO DLA KLASY II GIMNAZJUM

KRYTERIA OCENIANIA Z JĘZYKA NIEMIECKIEGO DLA KLASY II GIMNAZJUM KRYTERIA OCENIANIA Z JĘZYKA NIEMIECKIEGO DLA KLASY II GIMNAZJUM Uczeń na ocenę niedostateczną: - nie opanował materiału na ocenę dopuszczającą. Uczeń o umiejętnościach na ocenę dopuszczającą: - określa

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne niezbędne do uzyskania poszczególnych śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych z języka niemieckiego dla klasy II gimnazjum

Wymagania edukacyjne niezbędne do uzyskania poszczególnych śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych z języka niemieckiego dla klasy II gimnazjum Wymagania edukacyjne niezbędne do uzyskania poszczególnych śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych z języka niemieckiego dla klasy II gimnazjum Uczeń otrzymuje ocenę celującą, gdy: Swoimi wiadomościami

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA WYMAGAŃ EDUKACYJNYCH NA POSZCZEGÓLNE OCENY Z JĘZYKA FRANCUSKIEGO

KRYTERIA WYMAGAŃ EDUKACYJNYCH NA POSZCZEGÓLNE OCENY Z JĘZYKA FRANCUSKIEGO KRYTERIA WYMAGAŃ EDUKACYJNYCH NA POSZCZEGÓLNE OCENY Z JĘZYKA FRANCUSKIEGO Ocena dopuszczająca dostateczna dobra i gramatyka Uczeń dysponuje niewielkim zakresem i struktur gramatycznych. Ma problemy z budową

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z języka niemieckiego w gimnazjum Podręcznik Aktion Deutsch cz. 1

Wymagania edukacyjne z języka niemieckiego w gimnazjum Podręcznik Aktion Deutsch cz. 1 Wymagania edukacyjne z języka niemieckiego w gimnazjum Podręcznik Aktion Deutsch cz. 1 Treści programo we Wymagania podstawowe Wymagania programowe Wymagania ponadpodstawowe Uczeń: Rozdział 1 Start auf

Bardziej szczegółowo

Ocena: dopuszczający dostateczny dobry bardzo dobry celujący. Uczeń: Rozdział 1 Das bin ich. Hallo!

Ocena: dopuszczający dostateczny dobry bardzo dobry celujący. Uczeń: Rozdział 1 Das bin ich. Hallo! Załącznik nr 6 Przedmiotowy system oceniania (wymagania edukacyjne) Uczeń: Rozdział 1 Das bin ich Hallo! związanym z nawiązywaniem kontaktu, zna wybrane formy powitań i pożegnań oraz pytania o samopoczucie

Bardziej szczegółowo

Zakres materiału z języka włoskiego dla początkujących (klasa I)

Zakres materiału z języka włoskiego dla początkujących (klasa I) Zakres materiału z języka włoskiego dla początkujących (klasa I) (W nawiasie odniesienie do podstawy programowej) I. Elementy komunikacyjne i leksykalne 1. Nawiązywanie kontaktów towarzyskich (przedstawianie

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z języka angielskiego dla klasy IV - rok szkolny 2015/2016

Wymagania edukacyjne z języka angielskiego dla klasy IV - rok szkolny 2015/2016 Wymagania edukacyjne z języka angielskiego dla klasy IV - rok szkolny 2015/2016 Program nauczania : Program nauczania języka angielskiego. Kurs dla klas 4-6 szkoły podstawowej. II etap edukacyjny. Melanie

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA ROSYJSKIEGO KL.VI

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA ROSYJSKIEGO KL.VI PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA ROSYJSKIEGO KL.VI I. Obszary aktywności ucznia w zakresie wiedzy, umiejętności i postaw, będące przedmiotem oceny. 1. Mówienie poprawne pod względem gramatycznym

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy system oceniania z języka niemieckiego

Przedmiotowy system oceniania z języka niemieckiego Przedmiotowy system oceniania z języka niemieckiego I Ocenie podlega poziom opanowania 4 podstawowych sprawności językowych: rozumienie ze słuchu, mówienie, czytanie i pisanie. II Kryteria oceniania poszczególnych

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA NA POSZCZEGÓLNE OCENY Z JĘZYKA ROSYJSKIEGO- KLASA I I PÓŁROCZE

WYMAGANIA NA POSZCZEGÓLNE OCENY Z JĘZYKA ROSYJSKIEGO- KLASA I I PÓŁROCZE WYMAGANIA NA POSZCZEGÓLNE OCENY Z JĘZYKA ROSYJSKIEGO- KLASA I I PÓŁROCZE Ocenę celującą otrzymuje uczeń, który: w pełni opanował wiadomości i umiejętności z gramatyki i leksyki konieczne do uzyskania oceny

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z języka francuskiego dla kl. I

Wymagania edukacyjne z języka francuskiego dla kl. I Wymagania edukacyjne z języka francuskiego dla kl. I Ocena dopuszczająca uczeń umie się przedstawić, przywitać, pożegnać, zapytać o godzinę, o drogę, potrafi wymienić kilka nazw produktów żywnościowych,

Bardziej szczegółowo

SYLABUS. Nazwa uczelni: Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Administracji w Lublinie ul. Bursaki Lublin

SYLABUS. Nazwa uczelni: Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Administracji w Lublinie ul. Bursaki Lublin Kierunek Rok studiów Zarządzanie III Semestr V Rok akademicki 2010/2011 Bożenna Blaim Nazwa przedmiotu Obcy język biznesowy Punkty ECTS 2 Liczba godzin 0 Tryb *stacjonarne Rodzaj przedmiotu **ogólnospecjalizacyjny

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z języka angielskiego dla klas czwartych I. Program nauczania: II. Podręcznik: III.Tematyka realizowanych modułów :

Wymagania edukacyjne z języka angielskiego dla klas czwartych I. Program nauczania: II. Podręcznik: III.Tematyka realizowanych modułów : Wymagania edukacyjne z języka angielskiego dla klas czwartych I. Program nauczania: Program nauczania języka angielskiego dla II etapu edukacyjnego (szkoła podstawowa, klasy IV VI), autorzy: Ewa Piotrowska

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE JĘZYK ANGIELSKI KLASA IV

WYMAGANIA EDUKACYJNE JĘZYK ANGIELSKI KLASA IV WYMAGANIA EDUKACYJNE JĘZYK ANGIELSKI KLASA IV First Steps PODSTAWY PROGRAMOWEJ BARDZO DOBRA DOBRA DOSTATECZNA DOPUSZCZAJĄCA rozdziale First Steps i wykonuje zadania sprawdzające rozumienie tych tekstów,

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA. JĘZYK ROSYJSKI (nowa podstawa programowa)

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA. JĘZYK ROSYJSKI (nowa podstawa programowa) PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA JĘZYK ROSYJSKI (nowa podstawa programowa) Szkoła Podstawowa nr 47 im. Jana Klemensa Branickiego w Białymstoku Białystok 2015 KLASA IV, V i VI 1.Obszary podlegające ocenianiu

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE NA POSZCZEGÓLNE OCENY Z JĘZYKA NIEMIECKIEGO DLA UCZNIÓW KLASY I GIMNAZJUM ROK SZKOLNY:

WYMAGANIA EDUKACYJNE NA POSZCZEGÓLNE OCENY Z JĘZYKA NIEMIECKIEGO DLA UCZNIÓW KLASY I GIMNAZJUM ROK SZKOLNY: WYMAGANIA EDUKACYJNE NA POSZCZEGÓLNE OCENY Z JĘZYKA NIEMIECKIEGO DLA UCZNIÓW KLASY I GIMNAZJUM ROK SZKOLNY: 2014/2015 na podstawie podręcznika KOMPASS neu 1 Rozdział I. KONTAKTE stosować formy powitania

Bardziej szczegółowo

Direkt neu 2a. Rozkład materiału dla zasadniczych szkół zawodowych

Direkt neu 2a. Rozkład materiału dla zasadniczych szkół zawodowych Direkt neu 2a Rozkład materiału dla zasadniczych szkół zawodowych Propozycja rozkładu materiału opracowana została na 30 jednostek lekcyjnych. W zależności od zaplanowanej średniorocznej liczby godzin,

Bardziej szczegółowo

Wymagania na poszczególne oceny do podręcznika Steps Forward -klasa IV język angielski

Wymagania na poszczególne oceny do podręcznika Steps Forward -klasa IV język angielski Wymagania na poszczególne oceny do podręcznika Steps Forward -klasa IV język angielski Ocena celująca First steps dobrą. Zna wszystkie wyrazy z zakresu:żywność,ubrania, kolory,przybory szkolne, liczby

Bardziej szczegółowo

Cel nauczania realizowany jest poprzez rozwijanie sprawności językowych w następującym zakresie:

Cel nauczania realizowany jest poprzez rozwijanie sprawności językowych w następującym zakresie: PROGRAM NAUKI JĘZYKA ROSYJSKIEGO Kurs na poziomie D (dla zaawansowanych) J. rosyjski w biznesie Celem nauczania jest wykształcenie u studentów kompetencji językowej i komunikacyjnej umożliwiającej im porozumiewanie

Bardziej szczegółowo

KOŃCZĄCY KLASĘ CZWARTĄ

KOŃCZĄCY KLASĘ CZWARTĄ Załącznik nr 2 Wymagania programowe w klasie IV Ocena celująca Ocena bardzo dobra Ocena dobra Ocena dostateczna Ocena dopuszczająca UCZEŃ KOŃCZĄCY KLASĘ CZWARTĄ w zakresie znajomości środków językowych

Bardziej szczegółowo

PLAN WYNIKOWY DLA KLAS CZWARTYCH TECHNIKUM

PLAN WYNIKOWY DLA KLAS CZWARTYCH TECHNIKUM PLAN WYNIKOWY DLA KLAS CZWARTYCH TECHNIKUM Nr programu DKO-4015-5/96 + podstawa programowa Lg. Tematyka programowa Tematy lekcji Wymagania 1 1.Lekcja organizacyjna. Zapoznanie uczniów z PSO. 3 Ciekawe

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO KLASA IV

KRYTERIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO KLASA IV 1 KRYTERIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO KLASA IV Kryteria obejmują zakres ocen 2-5, nie uwzględniając oceny 1 (niedostateczna) i 6 (celująca). Ocenę celującą otrzymuje uczeń, który wykracza poza wymagania na

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA Z JĘZYKA ROSYJSKIEGO W PUBLICZNYM GIMNAZJUM W GRODZISKU

PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA Z JĘZYKA ROSYJSKIEGO W PUBLICZNYM GIMNAZJUM W GRODZISKU PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA Z JĘZYKA ROSYJSKIEGO W PUBLICZNYM GIMNAZJUM W GRODZISKU 1 PODSTAWA PRAWNA. Przedmiotowe zasady oceniania został sporządzono w oparciu o następujące dokumenty: 1. Rozporządzenia

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne na poszczególne oceny: Szczegółowe kryteria ocen z języka niemieckiego dla uczniów klas pierwszych gimnazjum z 2 godz./tydz.

Wymagania edukacyjne na poszczególne oceny: Szczegółowe kryteria ocen z języka niemieckiego dla uczniów klas pierwszych gimnazjum z 2 godz./tydz. JĘZYK NIEMIECKI Wymagania edukacyjne na poszczególne oceny: Szczegółowe kryteria ocen z języka niemieckiego dla uczniów klas pierwszych gimnazjum z 2 godz./tydz. Ocena: niedostateczny - nie spełnia wymagań

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowe zasady. oceniania- I etap edukacyjny. Klasy I III

Przedmiotowe zasady. oceniania- I etap edukacyjny. Klasy I III Przedmiotowe zasady oceniania- język angielski I etap edukacyjny Klasy I III KLASA I OCENA Samodzielnie, wzorcowo Samodzielnie ze zrozumieniem Z częściową UCZEŃ - uważnie słucha wypowiedzi innych uczniów

Bardziej szczegółowo

PLAN WYNIKOWY klasa 5 podręcznik Evolution plus 2

PLAN WYNIKOWY klasa 5 podręcznik Evolution plus 2 1 PLAN WYNIKOWY klasa 5 podręcznik Evolution plus 2 WYMAGANIA PODSTAWOWE WYMAGANIA PONADPODSTAWOWE UNIT 1 Zna formy twierdzące, przeczące i pytające czasowników być (to be) oraz mieć (have got) w czasie

Bardziej szczegółowo

Wymagania ogólne. rozumie polecenia nauczyciela częściowo poprawnie rozwiązuje zadania na czytanie i słuchanie

Wymagania ogólne. rozumie polecenia nauczyciela częściowo poprawnie rozwiązuje zadania na czytanie i słuchanie Wymagania edukacyjne na poszczególne śródroczne oceny klasyfikacyjne z języka angielskiego dla klasy IIIab Gimnazjum (grupa podstawowa) w roku szkolnym 2016/2017 Wymagania ogólne Znajomość środków Rozumienie

Bardziej szczegółowo

JĘZYK ROSYJSKI POZIOM ROZSZERZONY

JĘZYK ROSYJSKI POZIOM ROZSZERZONY entralna Komisja Egzaminacyjna BADANIE DIAGNOSTYZNE W ROKU SZKOLNYM 2012/2013 JĘZYK ROSYJSKI POZIOM ROZSZERZONY KLUZ ODPOWIEDZI I PUNKTOWANIA ZADAŃ LISTOPAD 2012 Rozumienie ze słuchu Wymagania ogólne II.

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne Język angielski Kl VI

Wymagania edukacyjne Język angielski Kl VI Wymagania edukacyjne Język angielski Kl VI Ocena celująca (6) Stopień celujący otrzymuje uczeń, który: a) posiadł wiedzę i umiejętności znacznie wykraczające poza program nauczania przedmiotu w danej klasie,

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z języka niemieckiego w gimnazjum Klasa II, poziom III.1

Wymagania edukacyjne z języka niemieckiego w gimnazjum Klasa II, poziom III.1 Wymagania edukacyjne z języka niemieckiego w gimnazjum Klasa II, poziom III.1 Niniejsze wymagania edukacyjne opracowano na podstawie Programu Nauczania języka niemieckiego dla klas I III autorstwa Arlety

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA JĘZYK ANGIELSKI POZIOM POCZĄTKUJĄCY GIMNAZJUM - KLASA I

PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA JĘZYK ANGIELSKI POZIOM POCZĄTKUJĄCY GIMNAZJUM - KLASA I PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA JĘZYK ANGIELSKI POZIOM POCZĄTKUJĄCY 6 celujący 5 bardzo dobry GIMNAZJUM - KLASA I ZAKRES KOMPETENCJI UCZNIA - posiada wiedzę i umiejętności znacznie wykraczające poza obowiązujący

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne dydaktyczne, ROZDZIAŁ I: HALLO!

Wymagania edukacyjne dydaktyczne, ROZDZIAŁ I: HALLO! Gimnazjum w Pewli Ślemieńskiej Nauczyciel: Marek Nowak Plan wynikowy z języka niemieckiego dla klasy pierwszej gimnazjum na podstawie programu DKW 4014-233/99 i podręcznika DACHfenster (dla klasy realizującej

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z J. ANGIELSKIEGO DLA KLASY IV SZKOŁY PODSTAWOWEJ POZIOM KOMPETENCJI JĘZYKOWEJ WG CEF A1. Rozdział Starter

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z J. ANGIELSKIEGO DLA KLASY IV SZKOŁY PODSTAWOWEJ POZIOM KOMPETENCJI JĘZYKOWEJ WG CEF A1. Rozdział Starter WYMAGANIA EDUKACYJNE Z J. ANGIELSKIEGO DLA KLASY IV SZKOŁY PODSTAWOWEJ POZIOM KOMPETENCJI JĘZYKOWEJ WG CEF A1 Zna i stosuje niektóre słowa z rozdziału Starter. Rozdział Starter czasownik to be w czasie

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE NA POSZCZEGÓLNE OCENY Z JĘZYKA NIEMIECKIEGO DLA UCZNIÓW KLASY II GIMNAZJUM

WYMAGANIA EDUKACYJNE NA POSZCZEGÓLNE OCENY Z JĘZYKA NIEMIECKIEGO DLA UCZNIÓW KLASY II GIMNAZJUM WYMAGANIA EDUKACYJNE NA POSZCZEGÓLNE OCENY Z JĘZYKA NIEMIECKIEGO DLA UCZNIÓW KLASY II GIMNAZJUM ROK SZKOLNY: 2011/2012 opracowała: Iwona Chmielecka na podstawie podręcznika KOMPASS 2 Rozdział I. Der Kalender

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE NA POSZCZEGÓLNE OCENY Z JĘZYKA NIEMIECKIEGO DLA UCZNIÓW KLASY I GIMNAZJUM

WYMAGANIA EDUKACYJNE NA POSZCZEGÓLNE OCENY Z JĘZYKA NIEMIECKIEGO DLA UCZNIÓW KLASY I GIMNAZJUM WYMAGANIA EDUKACYJNE NA POSZCZEGÓLNE OCENY Z JĘZYKA NIEMIECKIEGO DLA UCZNIÓW KLASY I GIMNAZJUM ROK SZKOLNY: 2012/2013 Aleksandra Radecka, Magdalena Cieślik-Otocka OCENA DOPUSZCZAJĄCA: - uczeń potrafi wymienić

Bardziej szczegółowo

OCENA CELUJĄCA. Słuchanie: Uczeń:

OCENA CELUJĄCA. Słuchanie: Uczeń: Wymagania na poszczególne oceny z języka angielskiego dla uczniów Technikum Zawodowego, Zasadniczej Szkoły Zawodowej i Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych, Regionalnego Centrum Edukacji Zawodowej w

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z języka niemieckiego. Rozdział Zagadnienia Treści podstawowe Treści ponadpodstawowe KONTAKTE

Wymagania edukacyjne z języka niemieckiego. Rozdział Zagadnienia Treści podstawowe Treści ponadpodstawowe KONTAKTE Wymagania edukacyjne z języka niemieckiego Z JĘZYKA NIEMIECKIEGO DLA KLASY I GIMNAZJUM PODRĘCZNIK Kompass 1 NAZWA SZKOŁY: Gimnazjum nr 2 w Łukowie NAUCZYCIEL: Magdalena Kępa, Dorota Jopek-Małycha ROK SZKOLNY:

Bardziej szczegółowo

PLAN NAUCZANIA JĘZYKA ROSYJSKIEGO. KLASA II A i II B GIMNAZJUM ROK SZKOLNY 2016/2017

PLAN NAUCZANIA JĘZYKA ROSYJSKIEGO. KLASA II A i II B GIMNAZJUM ROK SZKOLNY 2016/2017 PLAN NAUCZANIA JĘZYKA ROSYJSKIEGO KLASA II A i II B GIMNAZJUM ROK SZKOLNY 2016/2017 Rozdział. Tematy i sytuacje. Liczba godzin. Вспоминай изученное Różne formy wypoczynku letniego. Regiony turystyczne.

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA z JĘZYKA ANGIELSKIEGO. w kl. IV-VI Szkoły Podstawowej Nr 1 w Ząbkach

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA z JĘZYKA ANGIELSKIEGO. w kl. IV-VI Szkoły Podstawowej Nr 1 w Ząbkach PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA z JĘZYKA ANGIELSKIEGO w kl. IV-VI Szkoły Podstawowej Nr 1 w Ząbkach Przedmiotowy System Oceniania z języka angielskiego opracowano w oparciu o program nauczania dla klas IV

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z języka angielskiego dla klas IV-VI. Wymagania na ocenę celującą (6):

Wymagania edukacyjne z języka angielskiego dla klas IV-VI. Wymagania na ocenę celującą (6): Wymagania edukacyjne z języka angielskiego dla klas IV-VI Klasa IV Wymagania na ocenę celującą (6): Stopień celujący otrzymuje uczeń, który: a) posiadł wiedzę i umiejętności znacznie wykraczające poza

Bardziej szczegółowo

1. Charakterystyka programu

1. Charakterystyka programu 1. Charakterystyka programu Celem programu jest organizacja koła zainteresowań z języka niemieckiego z myślą o uczniach klas trzecich gimnazjum zdających egzamin z języka niemieckiego. Ze względu na ograniczenia

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO W KLASACH I-III GIMNAZJUM

KRYTERIA OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO W KLASACH I-III GIMNAZJUM KRYTERIA OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO W KLASACH I-III GIMNAZJUM Zgodnie z własnym Programem nauczania w Gimnazjum Specjalnym Nr 100 w Warszawie dla uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim

Bardziej szczegółowo

Klasa: VI Nauczyciel: Paulina Włódyka Rok szkolny: 2012/2013. New English Zone 3

Klasa: VI Nauczyciel: Paulina Włódyka Rok szkolny: 2012/2013. New English Zone 3 Klasa: VI Nauczyciel: Paulina Włódyka Rok szkolny: 2012/2013 New English Zone 3 Ocena celująca KRYTERIA OCENIANIA Revision Unit płynnie przedstawia siebie i inne osoby, posługuje się bogatym słownictwem

Bardziej szczegółowo

VOICES 4 KRYTERIA OCENIANIA. I semestr

VOICES 4 KRYTERIA OCENIANIA. I semestr VOICES 4 KRYTERIA OCENIANIA I semestr Ocena Umiejętności ucznia 6 posiada wiadomości i umiejętności znacznie wykraczające poza program nauczania odnosi sukcesy w szkolnych i pozaszkolnych konkursach przedmiotowych

Bardziej szczegółowo

Ocena celująca: Ocena bardzo dobra: Wymagania Edukacyjne, Klasa VI 01.09.2015

Ocena celująca: Ocena bardzo dobra: Wymagania Edukacyjne, Klasa VI 01.09.2015 Wymagania Edukacyjne, Klasa VI 01.09.2015 WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO DLA KLASY VI NA PODSTAWIE: MELANIE ELLIS, M. RAK, A. 2011. PROGRAM NAUCZANIA JĘZYKA ANGIELSKIEGO. Ocena celująca: 1.

Bardziej szczegółowo

First Steps OCENA BARDZO DOBRA DOBRA DOSTATECZNA DOPUSZCZAJĄCA

First Steps OCENA BARDZO DOBRA DOBRA DOSTATECZNA DOPUSZCZAJĄCA Steps Forward 1 Wymagania edukacyjne na poszczególne oceny z języka angielskiego dla klas 4 Rok szkolny 2015/2016 Nauczyciele prowadzący: mgr Beata Dańda, mgr Joanna Gabriel First Steps PODSTAWY rozdziale

Bardziej szczegółowo

OSIĄGNIĘCIA EDUKACYJNE DO ZAJĘĆ Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO

OSIĄGNIĘCIA EDUKACYJNE DO ZAJĘĆ Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO OSIĄGNIĘCIA EDUKACYJNE DO ZAJĘĆ Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO dla uczniów klasy I Zespołu Szkół w Rząsce Szkoła Podstawowa im. Wandy Rutkiewicz rok szkolny 2014/2015 nauczyciel mgr Romana Danak 1. Obowiązkowe

Bardziej szczegółowo

OCENIANIE PRZEDMIOTOWE. język łaciński

OCENIANIE PRZEDMIOTOWE. język łaciński OCENIANIE PRZEDMIOTOWE język łaciński 1. Wymagania edukacyjne a) ocenę celującą otrzymuje uczeń, który: - tłumaczy oryginalne teksty autorów klasycznych, dbając o poprawność języka polskiego - analizuje,

Bardziej szczegółowo