Manager SGT. Wersja

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Manager SGT. Wersja 1.8.0.0"

Transkrypt

1 Manager SGT Wersja Instrukcja obsługi

2 Spis treści Wstęp... 3 Okno główne... 4 Konfiguracja... 6 Parametry połączenia z bazą danych... 6 Ustawienia kolektora danych... 8 Inne Towary Dokumenty Inwentaryzacja Informacje

3 Wstęp Program Manager SGT został przygotowany przez firmę Novitus SA. w celu umożliwienia współpracy Subiekta GT z kolektorami danych Cipherlab. Program realizuje następujące funkcje: - pobranie bazy towarowej z subiekta GT i zapisanie jej do kolektora, - odczyt danych z kolektora i wygenerowanie na ich podstawie dokumentu Subiekta GT, - inwentaryzacja Wymagania: - Komputer PC z systemem Windows (2000,XP,Vista), - Zainstalowany pakiet Microsoft Net.Framework Zainstalowany klient - stanowisko Subiekta GT, - Aktywna licencja na użytkowanie produktu SferaGT, Instalacja programu: Program powinien być zainstalowany przez uruchomienie pliku setup.exe z dostarczonego pakietu. W kolejnych krokach instalacji konieczne jest określenie katalogu docelowego, gdzie program będzie zainstalowany. Pakiet instalacyjny w razie potrzeby pobierze i zainstaluje dodatkowe komponenty (Microsoft NET Framework 2.0) niezbędne do uruchomienia programu. W tym celu potrzebny jest dostęp do internetu na komputerze, gdzie jest instalowany program. Po pierwszym uruchomieniu użytkownik powinien dokonać konfiguracji programu, zwłaszcza połączenia z bazą SQL, na której pracuje system sprzedaży Subiekt GT. Program domyślnie zostanie zainstalowany w wersji demonstracyjnej (ograniczenie do 5 pozycji na tworzonych dokumentach). Przejście do pełnej wersji następuje automatycznie po umieszczeniu w katalogu z zainstalowanym programem prawidłowego pliku licencyjnego otrzymanego po zakupie i restartowaniu programu Manager SGT 3

4 Okno główne Funkcje programu Manager SGT zostały podzielone na kilka części i pogrupowane w oknach, do których dostęp uzyskuje się przez wybranie określonej zakładki.. Zadania poszczególnych części przedstawione są w tabeli: Towary Pobranie bazy towarowej z systemu Subiekt GT i przesłanie jej do przenośnego kolektora danych. Dokumenty Odczyt zgromadzonych danych z kolektora i utworzenie na ich podstawie dokumentu dla systemu Subiekt GT Inwentaryzacja Odczyt zgromadzonych danych z kolektora oraz porównanie ich z aktualnymi stanami magazynowymi systemu Subiekt GT. Po porównaniu możliwe jest stworzenie dwóch typów dokumentów, PW oraz RW w celu rozliczenia inwentaryzacji. Konfiguracja Informacje Konfiguracja parametrów niezbędnych do połączenia z bazą danych Subiekta GT oraz innych parametrów sterujących działaniem programu Manager SGT Zakładka informacyjna (m.in. o wersji i licencji programu Manager SGT) Jeśli program jest uruchamiany po raz pierwszy i nie jest jeszcze skonfigurowany do połączenia z bazą danych Subiekta GT, automatycznie przechodzi do zakładki Konfiguracja, gdzie należy wprowadzić prawidłowe parametry połączenia. 4

5 Pasek statusu Pasek statusu umieszczony przy dolnej krawędzi okna głównego pokazuje wybrane bieżące ustawienia programu. Znaczenie poszczególnych elementów paska statusu (od lewej strony) Typ kolektora danych Interfejs komunikacyjny Prędkość transmisji Status połączenia z serwerem SQL. 5

6 Konfiguracja Zakładka Konfiguracja pozwala na prawidłowe ustawienie wszystkich parametrów niezbędnych do pracy programu. Okno jest podzielone na sekcje pozwalających na ustawienie poszczególnych grup parametrów. Dostęp do poszczególnych grup ustawień uzyskuje się przez wybranie odpowiedniej zakładki. Zmiana parametrów powinna być potwierdzona przyciśnięciem przycisku Zapisz ustawienia Parametry połączenia z bazą danych SQL Server W pole należy wpisać nazwę sieciową lub adres serwera SQL, na którym zainstalowana jest baza danych Subiekta GT. Naciśnięcie przycisku znajdującego się z lewej strony tego pola powoduje wyszukanie w sieci lokalnej działających serwerów SQL. Lista znalezionych serwerów widoczna jest po rozwinięciu pola, umożliwiając wybór jednego z nich. 6

7 Uwaga! Niektóre serwery SQL działające w sieci lokalnej mogą być skonfigurowane jako ukryte przez co nie zostaną odnalezione i umieszczone na liście wyboru. Jeśli serwer SQL z bazą Subiekta nie jest widoczny na liście, należy ręcznie wpisać jego nazwę lub adres. Login, Password (Nazwa i hasło użytkownika) Nazwa i hasło użytkownika mającego uprawnienia połączenia z serwerem SQL. Parametry te nie są wymagane jeśli używamy połączenia Uwierzytelnianie NT Uwaga! Nazwa i hasło wpisywane w tym polu nie są tożsame z nazwą użytkownika i hasłem używanymi przy logowaniu do programu Subiekt, w oknie głównym Subiekta. W razie problemów z prawidłowym podaniem nazwy użytkownika i hasła należy się zwrócić do osoby posiadającej uprawnienia administratora SQL serwera. Uwierzytelnianie NT Jeśli serwerem SQL umożliwia logowanie przy pomocy Uwierzytelniania NT, to należy zaznaczyć tą opcję. Ten tryb logowania nie wymaga podawania loginu i hasła, gdyż połączenie uwierzytelniane jest przez mechanizmy systemu Windows. Baza danych Subiekta GT W tym polu należy wpisać nazwę bazy danych, z której korzysta system Subiekt GT. Jeśli połączenie jest już ustawione, to naciśnięcie przycisku z prawej strony tego pola spowoduje wyszukanie bazy (lub kilku baz) Subiekta GT i wpisaniu ich na listę wyboru. Należy dokonać wyboru właściwej bazy lub jeśli nie widać jej na liście, wpisać jej nazwę ręcznie. Test Przycisk testuje możliwość połączenia z serwerem SQL zgodnie z podanymi parametrami połączenia. 7

8 Ustawienia kolektora danych W sekcji tej ustawiane są parametry jakie są potrzebne do prawidłowej komunikacji z przenośnym kolektorem danych. Działanie ogranicza się do wyboru i zaznaczenia prawidłowych parametrów, zgodnie z konfiguracją sprzętową jaka będzie używana Parametry komunikacji: Port Numer portu szeregowego używanego do komunikacji Prędkość Prędkość transmisji (powinna być taka sama jak w ustawieniach kolektora danych) Typ IR-Cradle dla połączeń przez stację dokującą (modele CPT8000, CPT8001, CPT8300 przez stacje dokującą) RS-232 dla połączeń przez bezpośrednio podłączony kabel transmisyjny (CPT8300 przez kabel, oraz CPT 711 przez kabel i przez stację dokującą) 8

9 Oprogramowanie kolektora: W programie Manager SGT przewidziana jest współpraca z następującym oprogramowaniem kolektorów danych: Program Program standardowy Typ kolektora, uwagi Fabryczny program kolektorów CIPHERLAB. Możliwość wgrania gotowanej aplikacji do kolektora. Inwentaryzator 1.xx Inwentaryzator 2.xx Inwentaryzator 3.xx Novimag Novimag MCL CIPHERLAB, CIPHERLAB, ręczna konfiguracja parametrów lub ustawienia defaultowe zgodne z Inwentaryzator 1.xx CIPHERLAB, możliwość wgrania gotowej konfiguracji do kolektora Kolektor systemem WinCE i programem NOVIMAG Kolektor Unitech HT660 i aplikacją Novimag MCL, wymaga ręcznej instalacji programu komunikacyjnego MCL-Link 9

10 Inne Sekcja ta pozwala ustawić specyficzne dodatkowe parametry sterujące działaniem programu Manager SGT. Opcje towarów Dokumenty: Sumuj ilości tych samych towarów przy pobieraniu do dokumentu. Zaznaczenie tej opcji powoduje sumowanie ilości towarów o tym samym kodzie kreskowym przy pobieraniu ich z terminala lub z pliku tekstowego. Inwentaryzacja: Przy inwentaryzacji pomiń towary bez kodu kreskowego. Ponieważ program Kolektor SGT wraz z terminalem Cipherlab są przygotowane do zbierania danych za pomocą kodów kreskowych umieszczonych na towarach, nie jest możliwe zbieranie i przetwarzanie informacji o tych towarach, które nie posiadają takiego kodu. Po zaznaczeniu tej opcji towary nie posiadające kodu kreskowego będą pominięte przy rozliczaniu inwentaryzacji. Inwentaryzacja: Dla towarów nie pobranych z kolektora, po odczycie ustaw ilość zgodną ze stanem magazynowym Zaznaczenie tej opcji ustawia w czasie inwentaryzacji stan tych towarów, które nie zostały pobrane z terminala lub z pliku, na stan magazynowy (zgodny z bazą Subiekta GT). Jeśli opcja nie jest zaznaczona, towary nie pobrane z terminala lub z pliku wpisywane są ze stanem zerowym, co skutkuje umieszczeniem ich w dokumentach rozbieżności (PW i RW). Wysyłaj do kolektora towary zablokowane Od zaznaczenia tego parametru zależy, czy towary z atrybutem zablokowany zostaną wysłane do kolektora z bazą towarową. Należy pamiętać, że jeśli towar 10

11 jest zablokowany to nie może być na nim przeprowadzona żadna operacja przychodowo-rozchodowa. Wysyłaj do kolektora towary o stanie zerowym W zależności od potrzeby użytkownika do kolektora może być wysłana baza towarowa zawierająca towary o stanie zerowym w wybranym magazynie. Wygląd Automatyczne dostosowywanie szerokości kolumn w tabelach Jeśli ta opcja jest zaznaczona, to po umieszczeniu danych w tabelach szerokości kolumn będą automatycznie dostosowywane w zależności od treści komórek. Zabezpieczenia Przechowuj pliki pobrane z kolektora Jeśli ta opcja jest zaznaczona to każda transmisja danych z kolektora jest dla bezpieczeństwa zapisywana do pliku w podkatalogu Transmisje (w katalogu z zainstalowanym programem Manager SGT). Plik zawiera w nazwie datę i godzinę przeprowadzenia transmisji i może być później użyty przy tworzeniu dokumentów lub inwentaryzacji, jeśli z jakiejś przyczyny nie jest możliwe dokończenie przetwarzania danych z kolektora zaraz po pobraniu z niego danych. Używaj zabezpieczenia hasłem dostępu do konfiguracji połączenia z bazą danych Opcja ta umożliwia zabezpieczenie hasłem możliwości zmiany konfiguracji połączenia z serwerem SQL (jeśli np. nie chcemy by ktoś nieuprawniony próbował je zmienić) Włączenie tej opcji wymaga podania dwukrotnie hasła jakie będzie używane w tym celu. Od teraz próba przejścia do zakładki konfiguracji połączenia z SQL serwerem poprzedzona będzie wymogiem podania hasła zabezpieczającego. Wyłączenie tej opcji wymaga znajomości tego hasła do zdjęcia zabezpieczenia. Nowe towary Zezwalaj na dodawanie nowych towarów Jeśli ta opcja jest włączona, to możliwe będzie automatyczne założenie kartotek towarowych dla tych pozycji, które zostały odczytane z kolektora (pliku) a które nie zostały rozpoznane. Nazwa nowego towaru Ustawienia determinują jak tworzona będzie nazwa nowego towaru. Możliwe jest pobranie nazwy z kolektora lub wstawienie zdefiniowanej przez użytkownika 11

12 nazwy ( w tym wypadku wszystkie nowe towary z dokumentu będą maiły jedną nazwę, zdefiniowaną przez użytkownika). Schemat tworzenia symbolu nowego towaru Nowa kartoteka towaru w Subiekcie GT musi mieć nadany SYMBOL towaru. W programie Manager SGT przyjęto, że będzie on tworzony na podstawie kodu kreskowego towaru. Dodatkowo możliwe jest dodanie przedrostka i przyrostka wg własnego uznania co może np. pozwolić później na szybkie rozróżnienie w Subiekcie towarów, które zostały utworzone automatycznie przez Managera SGT. 12

13 Towary Zakładka Towary pozwala na pobranie aktualnej bazy towarów z Subiekta GT oraz wysłanie ich do przenośnego terminala Cipherlab. Do korzystania z tej zakładki niezbędne jest prawidłowe połączenie z serwerem SQL zawierającym bazę danych Subiekta GT. Magazyn Na liście wyboru widoczne są wszystkie magazyny zdefiniowane w Subiekcie GT. Należy wybrać jeden z nich, z którego dane chcemy pobrać i wyeksportować do terminala Cipherlab. Poziom cen Do terminala Cipherlab zostaną wyeksportowane ceny zgodnie z wybranym przez użytkownika poziomem, przy czym dostępne są wszystkie możliwe poziomy zdefiniowane w Subiekcie GT. Grupy towarowe Program Manager SGT umożliwia pobranie wybranych grup towarowych utworzonych w Subiekcie GT, w zależności od preferencji użytkownika. 13

14 Wszystkie Wybrane pobierane są towary z wszystkich grup towarowych po zaznaczeniu tej opcji uaktywnia się przycisk z prawej strony listy. Po jego naciśnięciu wywoływane jest okno, w którym można zaznaczyć pożądane grupy towarowe. Nazwa grupy towarowej Pozostałe elementy listy to kolejne grupy towarowe dostępne w Subiekcie GT. W tym przypadku zostaną wyeksportowane tylko towary z jednej, wybranej grupy towarowej. Przyciski funkcyjne pobranie danych z bazy Subiekta GT i wypełnienie nimi tabeli Jeśli tabela zawiera dane pobrane z Subiekta GT to po naciśnięciu przycisku nastąpi wysłanie ich do kolektora zapisanie danych z tabeli do pliku tekstowego 14

15 Dokumenty Zakładka Dokumenty pozwala na pobranie danych bezpośrednio z przenośnego kolektora danych lub z zapisanego wcześniej pliku tekstowego. Pobrane dane mogą być przesłane do Subiekta GT w postaci gotowego dokumentu. Do korzystania z tej zakładki niezbędne jest prawidłowe połączenie z serwerem SQL zawierającym bazę danych Subiekta GT. W przypadku pobierania danych z pliku tekstowego obsługiwane są poniższe formaty danych: 1.Dwa pola (kod kreskowy i ilość) przedzielane znakiem średnika: ; ;4 2.Dwa pola (symbol towaru i ilość) przedzielane znakiem średnika: WOBLACK100;2 POYAR02;4 3.Format danych zgodny z programem Inwentaryzator 1.xx 4.Trzy pola (kod kreskowy, ilość, nazwa) przedzielane znakiem średnika: ;2;Towar ;4;Towar 2 15

16 Funkcje poszczególnych przycisków Rozpoczęcie transmisji z kolektorem danych (zgodnie z parametrami transmisji ustawionymi w zakładce Konfiguracja). Po pobraniu danych zostaną one wyświetlone w tabeli. Pobranie danych z pliku tekstowego (użytkownik musi wskazać przygotowany plik tekstowy). Po pobraniu danych zostaną one wyświetlone w tabeli. W czasie pobierania danych tabela wypełniana jest kolejnymi wierszami zawierającymi: Kod kreskowy, ilość, nazwę towaru w Subiekcie GT, status towaru w Subiekcie GT Po pobraniu danych do tabeli możliwa jest ręczna korekta ilości przez wskazanie wiersza, który chcemy edytować a następnie kliknięcie na komórkę zawierającą aktualnie podana ilość. Uwaga!!! Wiersze z czerwonym tłem oznacza, że dana pozycja została odczytana ze wskazanego źródła danych(kolektor lub plik), ale kod kreskowy tej pozycji nie znajduje się w bazie Subiekta GT. Sytuacja taka może mieć miejsce wtedy, kiedy oprogramowanie kolektora pozwala na odczytywanie i edycję towarów z nie odnalezionym kodem kreskowym lub przygotowany plik tekstowy zawiera pozycje z kodem kreskowym nie przypisanym do żadnego towaru w bazie Subiekta GT. Inną przyczyną oznaczenia pozycji jako błędnej jest to, że dany towar ma status zablokowany w bazie Subiekta GT (nie może być umieszczony w dokumencie). Szczegóły raportu są widoczne w dymku podpowiedzi (po najechaniu kursorem myszki na przycisk) Jeśli w konfiguracji programu Manager SGT włączona jest opcja Zezwalaj na dodawanie nowych towarów program może automatycznie utworzyć ich kartoteki i zaimportować dokument. Jeśli opcja jest wyłączona, pozycje oznaczone na czerwono nie będą eksportowane do dokumentu Subiekta GT. Jeśli w tabeli znajdują się już dane gotowe do przekształcenia w dokument subiekta, pozostaje tylko wybrać typ tworzonego dokumentu z listy wyboru Typ dokumentu oraz naciśnięcie przycisku, który spowoduje wysłanie dokumentu do Subiekta GT. Jeśli w danej chwili program Subiekt GT nie jest uruchomiony, to powinno nastąpić jego automatyczne uruchomienie. Po przesłaniu dokumentu jest on widoczny w oknie programu Subiekta GT. Do użytkownika należy uzupełnienie pozostałych danych dokumentu (kontrahent, ceny, itp.) oraz ewentualna korekta treści już w oknie aplikacji Subiekta GT. 16

17 Jeśli w czasie interpretacji danych z kolektora lub pliku danych pojawiły się jakieś błędy, uaktywnia się przycisk (normalnie nieaktywny), który umożliwia zapisanie do odrębnego pliku tekstowego pozycji zawierających błędy. Pozycje te widoczne są jako wiersze z czerwonym tłem. 17

18 Inwentaryzacja Od wersji Managera SGT inwentaryzacja może być wykonana na dwa sposoby: 1. Przy użyciu dokumentów typu IW i modułu Inwentaryzacja w Subiekcie GT (wymagana jest wersja Subiekta GT 1.25 lub wyższa). Dokument inwentaryzacji należy utworzyć w zakładce Dokumenty a następnie przesłać do Subiekta, jak typ dokumentu wybierając IW Inwentaryzacja 2. Przy pomocy dotychczasowej metody przetwarzania danych z kolektora bezpośrednio na dokumentu PW i RW w zakładce Inwentaryzacja Funkcje umieszczone w zakładce Inwentaryzacja pozwalają na pobranie danych bezpośrednio z przenośnego kolektora lub z zapisanego wcześniej pliku tekstowego i przeprowadzenie na ich podstawie inwentaryzacji dla wybranego magazynu. W wyniku inwentaryzacji można wygenerować dwa typy dokumentów, które mogą być bezpośrednio przesłane do Subiekta GT. RW dokument zawierający niedobory stwierdzone w czasie inwentaryzacji PW dokument zawierający nadwyżki stwierdzone w czasie inwentaryzacji 18

19 Pobranie z Subiekta aktualnych stanów magazynowych dla wybranego magazynu i wybranych grup towarowych Transmisja i pobranie danych z kolektora wg parametrów zdefiniowanych w konfiguracji. Po odczytaniu danych aktualizowane są informacje w tabeli. Pobranie danych z pliku tekstowego. Format danych powinien być taki sam jak w przypadku odczytu pliku tekstowego w zakładce Dokumenty Na podstawie danych z tabeli generowany jest dokument zawierający nadwyżki stwierdzone w czasie inwentaryzacji (linie zaznaczone na zielono). Dokument ten jest następnie wysyłany do Subiekta GT za pośrednictwem mechanizmu Sfera GT jako dokument PW. Na podstawie danych z tabeli generowany jest dokument zawierający niedobory stwierdzone w czasie inwentaryzacji (linie zaznaczone na czerwono). Dokument ten jest następnie wysyłany do Subiekta GT za pośrednictwem mechanizmu Sfera GT jako dokument RW. Jeśli w czasie interpretacji danych z kolektora lub pliku danych pojawiły się jakieś błędy, uaktywnia się przycisk (normalnie nieaktywny), który umożliwia zapisanie do odrębnego pliku tekstowego pozycji zawierających błędy. UWAGA!!! W odróżnieniu od zakładki Towary, pozycje z błędami nie są wyszczególnianie w tabeli (czerwony kolor wiersza oznacza niedobór towaru a nie błędną pozycję). Jeśli dana pozycja została odczytana ze wskazanego źródła danych(kolektor lub plik), ale kod kreskowy tej pozycji nie znajduje się w bazie Subiekta GT, jest ona interpretowana jako błędna i nie jest wyświetlana w tabeli. Inną przyczyną oznaczenia pozycji jako błędnej jest to, że dany towar ma status zablokowany w bazie Subiekta GT (nie może być umieszczony w dokumencie). Błędne pozycje są pomijane w rozliczeniu inwentaryzacji i nie będą eksportowane do dokumentów Subiekta GT. Szczegóły raportu są widoczne w dymku podpowiedzi (po najechaniu kursorem myszki na przycisk) Przycisk powoduje usunięcie z tabeli tych towarów, które nie znajdowały się w danych pobranych z kolektora lub pliku tekstowego. Zapis stanu inwentaryzacji do pliku tekstowego Odczyt stanu inwentaryzacji z pliku tekstowego Przykładowy ekran po pobraniu danych: 19

20 Wiersze w kolorze zielonym oznaczają nadwyżkę danego towaru wobec teoretycznego stanu magazynowego (pozycje te znajdą się w dokumencie PW). Wiersze w kolorze czerwonym oznaczają niedobór danego towaru wobec teoretycznego stanu magazynowego (pozycje te znajdą się w dokumencie RW). Pozostałe wiersze oznaczają pozycje, gdzie stan towaru pobrany z kolektora (pliku) zgadza się ze stanem teoretycznym. Korekta ilości Po pobraniu danych do tabeli możliwa jest ręczna korekta ilości przez wskazanie wiersza, który chcemy edytować a następnie kliknięcie na komórkę zawierającą aktualnie podany stan z kolektora. Po zakończeniu edycji komórki [Stan z kolektora] kolumna [Różnica] jest automatycznie przeliczana. Znaczenie kolumn:, Kod kreskowy Główny kod kreskowy towaru Symbol Symol towaru w Subiekcie Nazwa Pełna nazwa towaru Grupa Tow Grupa towarowa Stan wg Stan towaru w wybranym magazynie wg Subiekta Subiekta Stan z kolektora Ilość towaru pobrana z kolektora danych (z pliku) Różnica Różnica kolumn [Stan z kolektora]-[ Stan wg Subiekta] Odczytane Znacznik czy dana pozycja wystąpiła w danych z kolektora (z pliku) Aktywny Status towaru w Subiekcie Cena sprzedaży Cena sprzedaży towaru wg Subiekta 20

21 Informacje Zakładka Informacje prezentuje informacje o programie Kolektor SGT. - Numer wersji programu - Informacje o użytkowniku, dla którego został zarejestrowany program lub w przypadku braku prawidłowego pliku licencyjnego napis Wersja demonstracyjna! 21

22

23 COMP S.A., Oddział Nowy Sącz, NOVITUS - Centrum Technologii Sprzedaży ma w swojej ofercie: COMP S.A. Oddział Nowy Sącz, NOVITUS - Centrum Technologii Sprzedaży Nowy Sącz ul. Nawojowska 118 tel fax infolinia:

Manager SGT. Wersja

Manager SGT. Wersja Manager SGT Wersja 1.5.3.0 Instrukcja obsługi Spis treści Wstęp... 3 Okno główne... 4 Konfiguracja... 6 Parametry połączenia z bazą danych... 6 Ustawienia kolektora danych... 8 Inne... 10 Towary... 12

Bardziej szczegółowo

Instrukcja instalacji i obsługi programu Szpieg 3

Instrukcja instalacji i obsługi programu Szpieg 3 COMPUTER SERVICE CENTER 43-300 Bielsko-Biała ul. Cieszyńska 52 tel. +48 (33) 819 35 86, 819 35 87, 601 550 625 Instrukcja instalacji i obsługi programu Szpieg 3 wersja 0.0.2 123 SERWIS Sp. z o. o. ul.

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi aplikacji MobileRaks 1.0

Instrukcja obsługi aplikacji MobileRaks 1.0 Instrukcja obsługi aplikacji MobileRaks 1.0 str. 1 Pierwsze uruchomienie aplikacji. Podczas pierwszego uruchomienia aplikacji należy skonfigurować połączenie z serwerem synchronizacji. Należy podać numer

Bardziej szczegółowo

Szpieg 2.0 Instrukcja użytkownika

Szpieg 2.0 Instrukcja użytkownika Szpieg 2.0 Instrukcja użytkownika Spis treści: Wstęp: 1. Informacje o programie 2. Wymagania techniczne Ustawienia: 3. Połączenie z bazą danych 4. Konfiguracja email 5. Administracja Funkcje programu:

Bardziej szczegółowo

SUBIEKT GT IMPORT XLS Dokumenty

SUBIEKT GT IMPORT XLS Dokumenty Instrukcja użytkownika programu SUBIEKT GT IMPORT XLS Dokumenty Wersja 1.0.0 OPIS PROGRAMU Program Subiekt GT Import XLS - Dokumenty służy do importowania różnych dokumentów handlowych i magazynowych (faktury

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika programu QImport (wydanie II 25.07.2012 r.)

Instrukcja użytkownika programu QImport (wydanie II 25.07.2012 r.) Instrukcja użytkownika programu QImport (wydanie II 25.07.2012 r.) Wymagania techniczne komputer z procesorem 1,5 GHz lub lepszym 512 MB pamięci RAM lub więcej system operacyjny Microsoft Windows XP z

Bardziej szczegółowo

Praca w programie dodawanie pisma.

Praca w programie dodawanie pisma. Praca w programie dodawanie pisma. Wybór zakładki z danymi z Currendy (1) (tylko w przypadku włączenia opcji korzystania z danych Currendy). Wyszukanie i wybranie pisma. Po wybraniu wiersza dane z Currendy

Bardziej szczegółowo

Symfonia Produkcja Instrukcja instalacji. Wersja 2013

Symfonia Produkcja Instrukcja instalacji. Wersja 2013 Symfonia Produkcja Instrukcja instalacji Wersja 2013 Windows jest znakiem towarowym firmy Microsoft Corporation. Adobe, Acrobat, Acrobat Reader, Acrobat Distiller są zastrzeżonymi znakami towarowymi firmy

Bardziej szczegółowo

WooCommerce (WordPress) Integrator by CTI. Instrukcja

WooCommerce (WordPress) Integrator by CTI. Instrukcja WooCommerce (WordPress) Integrator by CTI Instrukcja Spis treści 1. Opis programu... 3 2. Konfiguracja połączenia... 4 2.1. Połączenie z serwerem MS SQL... 5 2.2. Nawiązanie połączenia z Comarch ERP Optima...

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika programu QImport (wydanie I r.)

Instrukcja użytkownika programu QImport (wydanie I r.) Instrukcja użytkownika programu QImport (wydanie I 15.07.2012 r.) Wymagania techniczne komputer z procesorem 1,5 GHz lub lepszym 512 MB pamięci RAM lub więcej system operacyjny Microsoft Windows XP z dodatkiem

Bardziej szczegółowo

KOMPUTEROWY SYSTEM WSPOMAGANIA OBSŁUGI JEDNOSTEK SŁUŻBY ZDROWIA KS-SOMED

KOMPUTEROWY SYSTEM WSPOMAGANIA OBSŁUGI JEDNOSTEK SŁUŻBY ZDROWIA KS-SOMED KOMPUTEROWY SYSTEM WSPOMAGANIA OBSŁUGI JEDNOSTEK SŁUŻBY ZDROWIA KS-SOMED Podręcznik użytkownika Katowice 2010 Producent programu: KAMSOFT S.A. ul. 1 Maja 133 40-235 Katowice Telefon: (0-32) 209-07-05 Fax:

Bardziej szczegółowo

FS-Sezam SQL. Obsługa kart stałego klienta. INFOLINIA : tel. 14/698-20-02, kom. 608/92-10-60. edycja instrukcji : 2013-11-25

FS-Sezam SQL. Obsługa kart stałego klienta. INFOLINIA : tel. 14/698-20-02, kom. 608/92-10-60. edycja instrukcji : 2013-11-25 FS-Sezam SQL Obsługa kart stałego klienta INFOLINIA : tel. 14/698-20-02, kom. 608/92-10-60 edycja instrukcji : 2013-11-25 Aplikacja FS-Sezam SQL jest programem służącym do obsługi kart stałego klienta.

Bardziej szczegółowo

instrukcja użytkownika terminala ARGOX PA-20 SYSTEMY AUTOMATYCZNEJ IDENTYFIKACJI

instrukcja użytkownika terminala ARGOX PA-20 SYSTEMY AUTOMATYCZNEJ IDENTYFIKACJI instrukcja użytkownika terminala ARGOX PA-20 SYSTEMY AUTOMATYCZNEJ IDENTYFIKACJI SPIS TREŚCI 04 Opis opcji terminala 05 SKANOWANIE 06 Skanowanie kod 07 Skanowanie kod ilość 08 Skanowanie kod ilość cena

Bardziej szczegółowo

MPH Mini. Instrukcja użytkownika ver 102 (14-11-2015)

MPH Mini. Instrukcja użytkownika ver 102 (14-11-2015) MPH Mini Instrukcja użytkownika ver 102 (14-11-2015) MPH Mini to aplikacja pracująca pod systemem Android (Wersja Android min. 4.0) przeznaczona do wykonywania inwentaryzacji oraz przeglądania informacji

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA PROGRAMU VAT2011 VER 1.0

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA PROGRAMU VAT2011 VER 1.0 INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA PROGRAMU VAT2011 VER 1.0 1 Spis treści 1. Opis programu...3 2. Wymagania...3 3. Rejestracja programu...3 4. Instalacja programu...3 5. Rozpoczęcie pracy z programem...4 6. Zmiana

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi programu Profile GT

Instrukcja obsługi programu Profile GT Instrukcja obsługi programu Profile GT 1. Instalacja i pierwsze uruchomienie Instalacja programu jest prosta. Należy uruchomić plik setup.exe i w zasadzie wszystkie pytania można pominąć przyjmując domyślne

Bardziej szczegółowo

VIRTUEMART INTEGRATOR BY CTI INSTRUKCJA

VIRTUEMART INTEGRATOR BY CTI INSTRUKCJA VIRTUEMART INTEGRATOR BY CTI INSTRUKCJA 1 Spis treści 1. Opis programu...3 2. Konfiguracja połączenia...4 2.1. Połączenie z serwerem MS SQL...5 2.2. Połączenie ze sklepem...5 2.3. Nawiązanie połączenia

Bardziej szczegółowo

SHOPER INTEGRATOR XL BY CTI INSTRUKCJA

SHOPER INTEGRATOR XL BY CTI INSTRUKCJA SHOPER INTEGRATOR XL BY CTI INSTRUKCJA 1 Spis treści 1. Opis programu...3 2. Konfiguracja połączenia...4 2.1. Połączenie z serwerem...4 2.2. Połączenie z Comarch ERP XL...5 2.3. Resetowanie powiązań w

Bardziej szczegółowo

PRESTASHOP INTEGRATOR BY CTI INSTRUKCJA

PRESTASHOP INTEGRATOR BY CTI INSTRUKCJA PRESTASHOP INTEGRATOR BY CTI INSTRUKCJA 1 Spis treści 1. Opis programu...3 2. Konfiguracja połączenia...4 2.1. Połączenie z serwerem MS SQL...5 2.2. Nawiązanie połączenia z Comarch ERP Optima...7 2.2.1.

Bardziej szczegółowo

LeftHand Sp. z o. o.

LeftHand Sp. z o. o. LeftHand Sp. z o. o. Producent oprogramowania finansowo-księgowe, handlowego i magazynowego na Windows i Linux Instrukcja rejestracji wersji testowej programu LeftHand Ten dokument ma na celu przeprowadzić

Bardziej szczegółowo

System magazynowy małego sklepu.

System magazynowy małego sklepu. System magazynowy małego sklepu. dokumentacja użytkownika. Mariusz Grabowski e-mail: mariosh@interia.pl Jabber ID: mariosh@jabber.autocom.pl Spis treści 1 Wstęp. 2 2 Przed uruchomieniem. 3 3 Korzystanie

Bardziej szczegółowo

Po uzupełnieniu informacji i zapisaniu formularza, należy wybrać firmę jako aktywną, potwierdzając na liście dostępnych firm klawiszem Wybierz.

Po uzupełnieniu informacji i zapisaniu formularza, należy wybrać firmę jako aktywną, potwierdzając na liście dostępnych firm klawiszem Wybierz. Pierwsze kroki Krok 1. Uzupełnienie danych własnej firmy Przed rozpoczęciem pracy z programem, należy uzupełnić informacje o własnej firmie. Odbywa się to dokładnie tak samo, jak uzupełnianie informacji

Bardziej szczegółowo

Telesprzedaż by CTI Instrukcja

Telesprzedaż by CTI Instrukcja Telesprzedaż by CTI Instrukcja 1 Spis treści 1. Opis programu...4 2. Konfiguracja...5 2.1. Połączenie z serwerem MS SQL...6 2.2. Połączenie z serwerem MS SQL systemu Call Center...7 2.3. Nawiązanie połączenia

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika. Aplikacja Smart Paczka DPD

Instrukcja użytkownika. Aplikacja Smart Paczka DPD Instrukcja użytkownika Aplikacja Smart Paczka DPD Instrukcja użytkownika Aplikacja Smart Paczka DPD Wersja 2.0 Warszawa, Wrzesień 2015 Strona 2 z 9 Instrukcja użytkownika Aplikacja Smart Paczka DPD Spis

Bardziej szczegółowo

Instrukcja programowania kasy Bursztyn z aplikacji PLU Manager (KF-03) 2013

Instrukcja programowania kasy Bursztyn z aplikacji PLU Manager (KF-03) 2013 Instrukcja programowania kasy Bursztyn z aplikacji PLU Manager (KF-03) 2013 Edata Polska Sp. z o.o. Ul. Jana Cybisa 6 02-784 Warszawa Tel. 22 545-32-40 Fax. 22 670-60-29 Ver 1.02 Spis treści: 1 Wstęp...

Bardziej szczegółowo

MAGENTO INTEGRATOR BY CTI INSTRUKCJA

MAGENTO INTEGRATOR BY CTI INSTRUKCJA MAGENTO INTEGRATOR BY CTI INSTRUKCJA 1 Spis treści 1. Opis programu...3 2. Konfiguracja połączenia...4 2.1. Połączenie z serwerem MS SQL...5 2.2. Nawiązanie połączenia z Comarch ERP Optima...7 2.3. Obrazy...7

Bardziej szczegółowo

PRESTASHOP INTEGRATOR XL BY CTI INSTRUKCJA

PRESTASHOP INTEGRATOR XL BY CTI INSTRUKCJA PRESTASHOP INTEGRATOR XL BY CTI INSTRUKCJA 1 Spis treści 1. Opis programu... 3 2. Konfiguracja połączenia... 4 2.1. Połączenie z serwerem MS SQL... 5 2.2. Nawiązanie połączenia z Comarch ERP XL... 7 2.3.

Bardziej szczegółowo

emszmal 3: Eksport do Subiekt GT homebanking (plugin dostępny w wersji ecommerce)

emszmal 3: Eksport do Subiekt GT homebanking (plugin dostępny w wersji ecommerce) emszmal 3: Eksport do Subiekt GT homebanking (plugin dostępny w wersji ecommerce) Zastosowanie Rozszerzenie Eksport do Subiekt GT homebanking przeznaczone jest dla użytkowników programu Subiekt GT stworzonego

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi do programu i-monitallegro GT

Instrukcja obsługi do programu i-monitallegro GT 2015 Instrukcja obsługi do programu i-monitallegro GT ul. Zwoleńska 127 lok. 32, 04-761 Warszawa Spis treści 1. Informacje ogólne... 3 1.1. O programie... 3 1.2. Wymagania systemowe i sprzętowe... 3 2.

Bardziej szczegółowo

SHOPER INTEGRATOR BY CTI INSTRUKCJA

SHOPER INTEGRATOR BY CTI INSTRUKCJA SHOPER INTEGRATOR BY CTI INSTRUKCJA 1 Spis treści 1. Opis programu...3 2. Konfiguracja połączenia...4 2.1. Połączenie z serwerem...4 2.2. Połączenie z Comarch ERP XL...5 2.3. Resetowanie powiązań w XL...6

Bardziej szczegółowo

Kurier DPD by CTI. Instrukcja

Kurier DPD by CTI. Instrukcja Kurier DPD by CTI Instrukcja Spis treści 1. Opis programu... 3 2. Pierwsze uruchomienie... 4 3. Konfiguracja... 5 3.1. Konfiguracja ogólna... 5 3.1.1. Serwer MS SQL... 5 3.1.2. Ustawienia drukarek... 6

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi programu do wystawiania faktur wewnętrznych dla Subiekta GT

Instrukcja obsługi programu do wystawiania faktur wewnętrznych dla Subiekta GT Instrukcja obsługi programu do wystawiania faktur wewnętrznych dla Subiekta GT 1. Instalacja i pierwsze uruchomienie Instalacja programu jest prosta. Należy uruchomić plik setup.exe i w zasadzie wszystkie

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi do programu i-impxml2nexo wersja 1.0.0

Instrukcja obsługi do programu i-impxml2nexo wersja 1.0.0 2016 Instrukcja obsługi do programu i-impxml2nexo wersja 1.0.0 ul. Zwoleńska 127 lok. 32, 04-761 Warszawa Spis treści 1. Informacje ogólne... 3 1.1. O programie... 3 1.2. Wymagania systemowe i sprzętowe...

Bardziej szczegółowo

Produkcja by CTI. Proces instalacji, ważne informacje oraz konfiguracja

Produkcja by CTI. Proces instalacji, ważne informacje oraz konfiguracja Produkcja by CTI Proces instalacji, ważne informacje oraz konfiguracja Spis treści 1. Ważne informacje przed instalacją...3 2. Instalacja programu...4 3. Nawiązanie połączenia z serwerem SQL oraz z programem

Bardziej szczegółowo

Uniwersalny Import/Aktualizacja Towarów do Subiekt GT Sfera

Uniwersalny Import/Aktualizacja Towarów do Subiekt GT Sfera Instrukcja obsługi programu Uniwersalny Import/Aktualizacja Towarów do Subiekt GT Sfera Informacje ogólne. Opisywany program jest jednym z wielu dodatków dla programu Subiekt GT. Informacje na temat pozostałych

Bardziej szczegółowo

WYDRA BY CTI. WYSYŁANIE DOKUMENTÓW ROZLICZENIOWYCH I ARCHIWIZACJA Instrukcja do programu

WYDRA BY CTI. WYSYŁANIE DOKUMENTÓW ROZLICZENIOWYCH I ARCHIWIZACJA Instrukcja do programu WYDRA BY CTI WYSYŁANIE DOKUMENTÓW ROZLICZENIOWYCH I ARCHIWIZACJA Instrukcja do programu 1 Spis treści 1. Opis ogólny...3 2. Wymagania oraz konfiguracja...4 2.1. Wymagania...4 2.2. Instalacja...4 2.3. Konfiguracja...4

Bardziej szczegółowo

WYPOŻYCZALNIA BY CTI INSTRUKCJA

WYPOŻYCZALNIA BY CTI INSTRUKCJA WYPOŻYCZALNIA BY CTI INSTRUKCJA 1 Spis treści 1. Opis programu...3 2. Pierwsze uruchomienie...4 3. Konfiguracja...5 3.1. Licencja...5 3.2. Ogólne...5 3.2.1. Połączenia z bazami danych...5 3.2.2. Zarządzanie

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi programu

Instrukcja obsługi programu Instrukcja obsługi programu directintegrator ST5 wersja dla WF-Mag (SOTE 5) Spis treści 1. Wstęp...3 2. Instalacja...3 2.1. Przebieg Instalacji...3 2.1.1. Generowanie klucza aplikacji...8 2.1.2. Zakładka

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi Konfigurator MLAN-1000

Instrukcja obsługi Konfigurator MLAN-1000 Instrukcja obsługi Konfigurator MLAN-1000 Strona 2 z 8 SPIS TREŚCI 1. Logowanie... 3 2. Diagnostyka... 4 3. Konfiguracja sterownika... 5 3.1 Konfiguracja sterownika aktualizacja oprogramowania... 5 4.

Bardziej szczegółowo

Wymagania. Instalacja SP DETAL

Wymagania. Instalacja SP DETAL Instalacja i wdrożenie systemów Niniejszy dokument zawiera instrukcję instalacji i konfiguracji modułu SP DETAL. Przeznaczony jest on tylko do wiadomości Partnerów współpracujących z firmą Digit-al. Wymagania

Bardziej szczegółowo

System rabatowy dla Subiekta GT

System rabatowy dla Subiekta GT Do czego służy program? Program pozwala na zastosowanie zaawansowanej polityki cenowej i rabatowej w Subiekcie GT. Przy pomocy zestawów rabatowych można przypisać ceny towarów dla poszczególnych kontrahentów

Bardziej szczegółowo

Rozpoczęcie pracy z programem.

Rozpoczęcie pracy z programem. Rozpoczęcie pracy z programem. Po zainstalowaniu programu należy przygotować program do wykonywania kopii zapasowej baz danych. W tym celu należy uruchomić z menu start Panel sterowania a następnie wybrać

Bardziej szczegółowo

Program Rabator dla Microsoft Windows.

Program Rabator dla Microsoft Windows. Program Rabator dla Microsoft Windows. Do czego służy program? Często zdarza się, że klient prosi o informację na temat ceny danego towaru. Pracownik posiadając jedynie ceny katalogowe musi własnoręcznie

Bardziej szczegółowo

System obsługi wag suwnicowych

System obsługi wag suwnicowych System obsługi wag suwnicowych Wersja 2.0-2008- Schenck Process Polska Sp. z o.o. 01-378 Warszawa, ul. Połczyńska 10 Tel. (022) 6654011, fax: (022) 6654027 schenck@schenckprocess.pl http://www.schenckprocess.pl

Bardziej szczegółowo

Wysyłka dokumentacji serwisowej z Sekafi3 SQL do producentów.

Wysyłka dokumentacji serwisowej z Sekafi3 SQL do producentów. Wysyłka dokumentacji serwisowej z Sekafi3 SQL do producentów. Możliwość wysyłki dokumentacji serwisowej do producentów poprzez API możliwa jest od wersji 3.0.48.6 (Aby sprawdzić wersję swojego oprogramowania

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi do programu i-impkhexl GT wersja 1.00

Instrukcja obsługi do programu i-impkhexl GT wersja 1.00 2016 Instrukcja obsługi do programu i-impkhexl GT wersja 1.00. ul. Zwoleńska 127 lok. 32, 04-761 Warszawa Spis treści 1. Informacje ogólne... 3 1.1. O programie... 3 1.2. Wymagania systemowe i sprzętowe...

Bardziej szczegółowo

Program Import Kontrahentów XLS dla Subiekta GT.

Program Import Kontrahentów XLS dla Subiekta GT. Program Import Kontrahentów XLS dla Subiekta GT. Do czego służy program? Program umożliwia import kontrahentów z plików.xls (MS Excel, OpenOffice) do Subiekta. Użytkownik tworząc schematy importu ustala,

Bardziej szczegółowo

Opisane poniżej czynności może wykonać administrator komputera lub administrator serwera SQL (tj. użytkownik sa).

Opisane poniżej czynności może wykonać administrator komputera lub administrator serwera SQL (tj. użytkownik sa). MOL Optivum Pierwsze uruchomienie programu MOL Optivum na komputerze pełniącym rolę serwera bazy danych Porada przeznaczona jest dla użytkowników, którzy zainstalowali program MOL Optivum i chcą go uruchomić

Bardziej szczegółowo

SubSyncEU integracja danych Subiekt GT + Sfera/ Nexo PRO Easy Uploader Instrukcja obsługi

SubSyncEU integracja danych Subiekt GT + Sfera/ Nexo PRO Easy Uploader Instrukcja obsługi SubSyncEU 12/2017 SubSyncEU integracja danych Subiekt GT + Sfera/ Nexo PRO Easy Uploader Instrukcja obsługi Spis treści Instalacja programu...3 Wprowadzenie numeru seryjnego...7 Konfiguracja...9 Połączenie

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika. Aplikacja dla Comarch Optima

Instrukcja użytkownika. Aplikacja dla Comarch Optima Instrukcja użytkownika Aplikacja dla Comarch Optima Instrukcja użytkownika Aplikacja dla Comarch Optima Wersja 1.1 Warszawa, Luty 2016 Strona 2 z 14 Instrukcja użytkownika Aplikacja dla Comarch Optima

Bardziej szczegółowo

emszmal 3: Eksport wyciągów do Subiekt (Su\Re) GT (plugin dostępny wraz z dodatkiem Biznes)

emszmal 3: Eksport wyciągów do Subiekt (Su\Re) GT (plugin dostępny wraz z dodatkiem Biznes) emszmal 3: Eksport wyciągów do Subiekt (Su\Re) GT (plugin dostępny wraz z dodatkiem Biznes) Zastosowanie Rozszerzenie Eksport wyciągów do Subiekt (Su\Re) GT przeznaczone jest dla użytkowników programów

Bardziej szczegółowo

O2Symfonia by CTI. Instrukcja i opis programu

O2Symfonia by CTI. Instrukcja i opis programu O2Symfonia by CTI Instrukcja i opis programu Spis treści 1. Opis programu... 3 2. Konfiguracja programu... 3 3. Konfiguracja rejestry kasowe... 5 4. Przygotowanie pliku do importu... 6 5. Import w programie

Bardziej szczegółowo

Program Zamiana towarów dla Subiekta GT.

Program Zamiana towarów dla Subiekta GT. Program Zamiana towarów dla Subiekta GT. Do czego słuŝy program? Program Zamiana towarów to narzędzie umoŝliwiające szybką zmianę stanu magazynowego jednego towaru w stan innego towaru. Aplikacja tworzy

Bardziej szczegółowo

KS-ZSA. Mechanizm aktualizacji kartotek lokalnych w aptece na podstawie zmian w kartotece CKT. Data aktualizacji: 2013-08-29

KS-ZSA. Mechanizm aktualizacji kartotek lokalnych w aptece na podstawie zmian w kartotece CKT. Data aktualizacji: 2013-08-29 KS-ZSA Mechanizm aktualizacji kartotek lokalnych w aptece na podstawie zmian w kartotece CKT Data aktualizacji: 2013-08-29 1. Opis funkcjonalności Funkcjonalność umożliwia obsługiwanie zmian urzędowych

Bardziej szczegółowo

Program Import dokumentów XLS dla Subiekta GT.

Program Import dokumentów XLS dla Subiekta GT. Program Import dokumentów XLS dla Subiekta GT. Do czego służy program? Program umożliwia import dokumentów z plików.xls (MS Excel, OpenOffice) do Subiekta. Użytkownik tworząc schematy importu ustala, które

Bardziej szczegółowo

SymSync integracja danych Opencart/Prestashop Symfonia Handel Instrukcja obsługi

SymSync integracja danych Opencart/Prestashop Symfonia Handel Instrukcja obsługi SymSync 2.0 06/2016 SymSync integracja danych Opencart/Prestashop Symfonia Handel Instrukcja obsługi Spis treści 1. Instalacja programu...3 2. Konfiguracja programu...3 3. Przygotowanie pliku eksportu...5

Bardziej szczegółowo

Produkcja by CTI. Proces instalacji, ważne informacje oraz konfiguracja

Produkcja by CTI. Proces instalacji, ważne informacje oraz konfiguracja Produkcja by CTI Proces instalacji, ważne informacje oraz konfiguracja Spis treści 1. Ważne informacje przed instalacją... 3 2. Instalacja programu... 4 3. Nawiązanie połączenia z serwerem SQL oraz z programem

Bardziej szczegółowo

Sprawdzarka wersja 2.0

Sprawdzarka wersja 2.0 Sprawdzarka wersja 2.0 Instrukcja obsługi Nowy Sącz, październik 2012 Spis treści Wstęp... 4 2. Licencjonowanie... 5 3. Instalacja programu... 6 4. Szybki start... 7 5. Okno główne... 8 5.1. Sprawdzarki...

Bardziej szczegółowo

Minimalna wspierana wersja systemu Android to 2.3.3 zalecana 4.0. Ta dokumentacja została wykonana na telefonie HUAWEI ASCEND P7 z Android 4.

Minimalna wspierana wersja systemu Android to 2.3.3 zalecana 4.0. Ta dokumentacja została wykonana na telefonie HUAWEI ASCEND P7 z Android 4. Dokumentacja dla Scandroid. Minimalna wspierana wersja systemu Android to 2.3.3 zalecana 4.0. Ta dokumentacja została wykonana na telefonie HUAWEI ASCEND P7 z Android 4. Scandroid to aplikacja przeznaczona

Bardziej szczegółowo

Dodatek. Instrukcja instalacji i konfiguracji. dla Subiekt nexo. Wersja:

Dodatek. Instrukcja instalacji i konfiguracji. dla Subiekt nexo. Wersja: Dodatek dla Subiekt nexo Instrukcja instalacji i konfiguracji Wersja: 1.0.1., ul. Zwoleńska 127 lok. 32, 04-761 Warszawa Spis treści 1. Informacje ogólne... 3 O programie... 3 Wymagania systemowe i sprzętowe...

Bardziej szczegółowo

Instalacja rozwiązania... 2. Uruchomienie rozwiązania w systemie Sage... 3. Konfiguracja dodatku... 4. Ustawienia dodatkowe rozwiązania...

Instalacja rozwiązania... 2. Uruchomienie rozwiązania w systemie Sage... 3. Konfiguracja dodatku... 4. Ustawienia dodatkowe rozwiązania... Rozwiązanie przygotowane do wymiany danych pomiędzy programem Sage Handel a serwisem www.allegro.pl za pośrednictwem oprogramowania Firmy PhotoSoft EasyUploader. Rozwiązanie pozwala na przesyłanie towarów

Bardziej szczegółowo

MWS Mobile by CTI. Instrukcja

MWS Mobile by CTI. Instrukcja MWS Mobile by CTI Instrukcja Spis treści 1. Opis programu... 3 2. Wymagania... 4 2.1. Etykiety... 5 3. Pierwsze uruchomienie... 6 4. Logowanie... 7 5. Menu główne... 8 6. Opcje... 9 7. Przyjęcie magazynowe...

Bardziej szczegółowo

EuroFirma Sklep Internetowy do programów

EuroFirma Sklep Internetowy do programów EuroFirma Sklep Internetowy do programów humansoft HermesMała Firma humansoft HermesStandard Bielsko-Biała,październik 2008 do obsługi sklepu internetowego Instrukcja modułu Sklep Internetowy do programu

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi do programu. wersja i-sys Integracja Systemów Spółka z o.o. ul. Zwoleńska 127 lok. 32, Warszawa

Instrukcja obsługi do programu. wersja i-sys Integracja Systemów Spółka z o.o. ul. Zwoleńska 127 lok. 32, Warszawa 2016 Instrukcja obsługi do programu i-imptwexl GT wersja 1.00. ul. Zwoleńska 127 lok. 32, 04-761 Warszawa Spis treści Informacje ogólne... 3 O programie... 3 Wymagania systemowe i sprzętowe... 3 Przygotowanie

Bardziej szczegółowo

Moduł Media backup oraz konfiguracja serwera zapasowego

Moduł Media backup oraz konfiguracja serwera zapasowego oraz konfiguracja serwera zapasowego Kraków, 2015 Spis treści I. Moduł Media backup... 3 1. Instalacja... 3 2. Widok... 3 3. Generowanie kopii zapasowej... 4 a. Manualnie... 4 b. Automatyczne... 4 4. Przywrócenie

Bardziej szczegółowo

Zgrywus dla Windows v 1.12

Zgrywus dla Windows v 1.12 Zgrywus dla Windows v 1.12 Spis treści. 1. Instalacja programu. 2 2. Pierwsze uruchomienie programu.. 3 2.1. Opcje programu 5 2.2. Historia zdarzeń 7 2.3. Opisy nadajników. 8 2.4. Ustawienia zaawansowane...

Bardziej szczegółowo

PRZYJMOWANIE/WYDAWANIE KOLEKTORAMI BY CTI

PRZYJMOWANIE/WYDAWANIE KOLEKTORAMI BY CTI PRZYJMOWANIE/WYDAWANIE KOLEKTORAMI BY CTI 1 Spis treści 1. Opis programu... 3 2. Nawiązanie połączenia... 4 3. Logowanie... 5 4. Przyjmowanie Kolektorami... 5 4.1. Konfiguracja... 5 4.2. Praca z programem...

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi xserver

Instrukcja obsługi xserver Instrukcja obsługi xserver Konfiguracja xserver z programem LoMag (wersja 1.1.01) 1. Konfiguracja programu xserver W pierwszej kolejności należy skonfigurować program xserver do współpracy z programem

Bardziej szczegółowo

SOTE Integrator by CTI. Instrukcja

SOTE Integrator by CTI. Instrukcja SOTE Integrator by CTI Instrukcja Spis treści 1. Opis programu... 3 2. Tworzenie użytkownika API w SOTE... 4 3. Konfiguracja połączenia... 5 3.1. Połączenie z serwerem MS SQL... 6 3.2. Nawiązanie połączenia

Bardziej szczegółowo

SKLEPICOM INTEGRATOR BY CTI INSTRUKCJA

SKLEPICOM INTEGRATOR BY CTI INSTRUKCJA SKLEPICOM INTEGRATOR BY CTI INSTRUKCJA Spis treści 1. Opis programu...3 2. Konfiguracja połączenia...4 2.1. Połączenie z serwerem MS SQL...5 2.2. Nawiązanie połączenia z Comarch ERP Optima...7 2.3. Połączenie

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi programu CMS Dla rejestratorów HANBANG

Instrukcja obsługi programu CMS Dla rejestratorów HANBANG Instrukcja obsługi programu CMS Dla rejestratorów HANBANG 1. Wymagania sprzętowe: Minimalne wymagania sprzętowe: System operacyjny: Windows Serwer 2003 Standard Edition SP2 Baza danych: Mysql5.0 Procesor:

Bardziej szczegółowo

Kontrola topto. 1. Informacje ogólne. 2. Wymagania sprzętowe i programowe aplikacji. 3. Przykładowa instalacja topto. 4. Komunikacja.

Kontrola topto. 1. Informacje ogólne. 2. Wymagania sprzętowe i programowe aplikacji. 3. Przykładowa instalacja topto. 4. Komunikacja. Kontrola topto Obsługa aplikacji Kontrola topto 1. Informacje ogólne. 2. Wymagania sprzętowe i programowe aplikacji. 3. Przykładowa instalacja topto. 4. Komunikacja. 5. Dodawanie, edycja i usuwanie przejść.

Bardziej szczegółowo

Archiwizacja baz MSSQL /BKP_SQL/ opis oprogramowania

Archiwizacja baz MSSQL /BKP_SQL/ opis oprogramowania Archiwizacja baz MSSQL /BKP_SQL/ opis oprogramowania Kraków 2010 Przeznaczenie programu. Program BKP_SQL powstał z myślą ułatwienia procesy archiwizacji baz danych MSSQL. Program umożliwia seryjne wykonanie

Bardziej szczegółowo

WYDAWANIE CZYTNIKAMI BY CTI Instrukcja

WYDAWANIE CZYTNIKAMI BY CTI Instrukcja WYDAWANIE CZYTNIKAMI BY CTI Instrukcja 1 Spis treści 1. Opis programu...3 2. Nawiązanie połączenia...3 3. Logowanie do programu...5 4. Okno główne programu...6 5. Konfiguracja programu...6 6. Generowanie

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika

Instrukcja użytkownika Instrukcja użytkownika Zandro 1.5.5 1 Metryka dokumentu Autor: Tomasz Krówczyński Liczba stron: 14 Data utworzenia: 21-07-2014 Rewizja: 67 HISTORIA ZMIAN Data Autor Wersja Zmiany 21-07-2014 Tomasz Krówczyński

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika. Aplikacja dla Comarch ERP XL

Instrukcja użytkownika. Aplikacja dla Comarch ERP XL Instrukcja użytkownika Aplikacja dla Comarch ERP XL Instrukcja użytkownika Aplikacja dla Comarch ERP XL Wersja 1.0 Warszawa, Listopad 2015 Strona 2 z 12 Instrukcja użytkownika Aplikacja dla Comarch ERP

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi do programu i-imptwexl Nexo wersja 1.0.0

Instrukcja obsługi do programu i-imptwexl Nexo wersja 1.0.0 2016 Instrukcja obsługi do programu i-imptwexl Nexo wersja 1.0.0 ul. Zwoleńska 127 lok. 32, 04-761 Warszawa Spis treści 1. Informacje ogólne... 3 1.1. O programie... 3 1.2. Wymagania systemowe i sprzętowe...

Bardziej szczegółowo

ibcslabel v2 Instrukcja instalacji systemu

ibcslabel v2 Instrukcja instalacji systemu ibcslabel v2 Instrukcja instalacji systemu Niniejsze opracowanie podlega ochronie przewidzianej w ustawie z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2000 r., Nr 80, poz.

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi programu Dystrybutor GT

Instrukcja obsługi programu Dystrybutor GT Instrukcja obsługi programu Dystrybutor GT 1. Instalacja i pierwsze uruchomienie Instalacja programu jest prosta. Należy uruchomić plik setup.exe i w zasadzie wszystkie pytania można pominąć przyjmując

Bardziej szczegółowo

wersja dokumentu 1.0 data wydania 2008.11.14

wersja dokumentu 1.0 data wydania 2008.11.14 HERMESEDI System elektronicznej wymiany dokumentów w systemie EDI/ECOD wersja dokumentu 1.0 data wydania 2008.11.14 Syriusz sp. z o.o. Rzeszów 2008 SPIS TREŚCI: 1. Przeznaczenie... 3 2. Schemat pracy...

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika. Aplikacja dla WF-Mag

Instrukcja użytkownika. Aplikacja dla WF-Mag Instrukcja użytkownika Aplikacja dla WF-Mag Instrukcja użytkownika Aplikacja dla WF-Mag Wersja 1.0 Warszawa, Kwiecień 2015 Strona 2 z 13 Instrukcja użytkownika Aplikacja dla WF-Mag Spis treści 1. Wstęp...4

Bardziej szczegółowo

Instrukcja uruchomienia i obsługi Programu Użytkownika Kas Posnet PUK

Instrukcja uruchomienia i obsługi Programu Użytkownika Kas Posnet PUK Warszawa 10-03-2015 r Instrukcja uruchomienia i obsługi Programu Użytkownika Kas Posnet PUK Posnet Polska S.A. ul. Municypalna 33, 02-281 Warszawa ver 2.02 1 1. Wstęp W Państwa ręce oddajemy Program Użytkownika

Bardziej szczegółowo

KONFIGURACJA PROGRAMÓW MAGAZYNOWYCH DO OBSŁUGI TERMINALI Z PROGRAMEM ELZAB KOLEKTOR CE

KONFIGURACJA PROGRAMÓW MAGAZYNOWYCH DO OBSŁUGI TERMINALI Z PROGRAMEM ELZAB KOLEKTOR CE KONFIGURACJA PROGRAMÓW MAGAZYNOWYCH DO OBSŁUGI TERMINALI Z PROGRAMEM ELZAB KOLEKTOR CE kwiecieo 2011 Elzab Soft sp. z o.o. SPIS TREŚCI Programy magazynowe obsługiwane przez ELZAB Kolektor CE... 3 WF-MAG

Bardziej szczegółowo

1. Opis. 2. Wymagania sprzętowe:

1. Opis. 2. Wymagania sprzętowe: 1. Opis Aplikacja ARSOFT-WZ2 umożliwia konfigurację, wizualizację i rejestrację danych pomiarowych urządzeń produkcji APAR wyposażonych w interfejs komunikacyjny RS232/485 oraz protokół MODBUS-RTU. Aktualny

Bardziej szczegółowo

SKRÓCONY OPIS systemu lojalnościowego

SKRÓCONY OPIS systemu lojalnościowego SKRÓCONY OPIS systemu lojalnościowego na podstawie wersji 2.0 PRODUCENT: Basic-Soft Ostrów Wlkp. AKTUALNA WERSJA: Kontrahent GT wersja 2.0 Zabrania się powielania, publikowania i rozpowszechniania bez

Bardziej szczegółowo

PERSPEKT - właściwe perspektywy dla każdej inicjatywy

PERSPEKT - właściwe perspektywy dla każdej inicjatywy Niniejsza instrukcja jest chroniona prawem autorski. Kopiowanie powielanie bez zgody autora zabronione. Zestawienia to, ma na celu przyspieszenie generowania dokumentów zakupu, sprzedaży, magazynowych,

Bardziej szczegółowo

Forte Zarządzanie Produkcją Instalacja i konfiguracja. Wersja B

Forte Zarządzanie Produkcją Instalacja i konfiguracja. Wersja B Forte Zarządzanie Produkcją Instalacja i konfiguracja Wersja 2013.1.B Forte Zarządzanie Produkcją - Instalacja i konfiguracja Strona 2 z 13 SPIS TREŚCI 1 Instalacja i konfiguracja Forte Zarządzanie Produkcją...

Bardziej szczegółowo

Wysyłka wniosko w ZUS - EKS. Instrukcja użytkownika aplikacji Wysyłka wniosków ZUS EKS

Wysyłka wniosko w ZUS - EKS. Instrukcja użytkownika aplikacji Wysyłka wniosków ZUS EKS Wysyłka wniosko w ZUS - EKS Instrukcja użytkownika aplikacji Wysyłka wniosków ZUS EKS Spis treści Wysyłka elektronicznych wniosków ZUS EKS do portalu PUE ZUS... 2 Instalacja aplikacji... 2 Aktualizacja

Bardziej szczegółowo

PRESTASHOP INTEGRATOR BY CTI INSTRUKCJA

PRESTASHOP INTEGRATOR BY CTI INSTRUKCJA PRESTASHOP INTEGRATOR BY CTI INSTRUKCJA 1 Spis treści 1. Opis programu... 4 2. Konfiguracja połączenia... 5 2.1. Połączenie z serwerem MS SQL... 6 2.2. Nawiązanie połączenia z Comarch ERP Optima... 8 2.3.

Bardziej szczegółowo

7 Business Ship Control dla Wf-Mag Prestiż i Prestiż Plus

7 Business Ship Control dla Wf-Mag Prestiż i Prestiż Plus 7 Business Ship Control dla Wf-Mag Prestiż i Prestiż Plus Instrukcja instalacji aplikacji wersja 2012.1 Twoje potrzeby. Nasze rozwiązania. www.siodemka.com Spis treści 1. Instalacja aplikacji 7 Business

Bardziej szczegółowo

Kurier DPD dla Subiekt GT

Kurier DPD dla Subiekt GT Dane aktualne na dzień: 20-01-2018 12:11 Link do produktu: http://www.strefalicencji.pl/kurier-dpd-dla-subiekt-gt-p-123.html Kurier DPD dla Subiekt GT Cena Dostępność 199,00 zł Dostępny Numer katalogowy

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ 1: Instrukcja obsługi oprogramowania VMS

ROZDZIAŁ 1: Instrukcja obsługi oprogramowania VMS ROZDZIAŁ 1: Instrukcja obsługi oprogramowania VMS 1. Instalacja oprogramowania: Oprogramowanie VMS składa się z dwóch częśći - VMS serwer oraz VMS klient.. Przy instalacji mozna wybrać, którą funkcję chcesz

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI SUPLEMENT

INSTRUKCJA OBSŁUGI SUPLEMENT INSTRUKCJA OBSŁUGI SUPLEMENT PROGRAM SONEL ANALIZA 2 Dotyczy analizatorów jakości zasilania PQM-710 i PQM-711 i instrukcji obsługi programu w wersji 1.1 SONEL SA ul. Wokulskiego 11 58-100 Świdnica, Poland

Bardziej szczegółowo

Obok mamy przycisk Edytuj który umożliwia edycję danych już istniejącego użytkownika.

Obok mamy przycisk Edytuj który umożliwia edycję danych już istniejącego użytkownika. Wychodząc naprzeciw firmom borykającym się z zarządzaniem należnościami i stałym monitoringiem płatności firma Greenlight Optima stworzyła program Vindi ZN automatyzujący proces monitorowania należnościami.

Bardziej szczegółowo

Spis treści. 1. Konfiguracja systemu ewuś...3. 2. Logowanie się do systemu ewuś...6. 3. Korzystanie z systemu ewuś...6. 4. Weryfikacja cykliczna...

Spis treści. 1. Konfiguracja systemu ewuś...3. 2. Logowanie się do systemu ewuś...6. 3. Korzystanie z systemu ewuś...6. 4. Weryfikacja cykliczna... Centralny Ośrodek Informatyki Górnictwa S.A. KSOP Obsługa systemu ewuś Katowice, 2013 Spis treści 1. Konfiguracja systemu ewuś...3 2. Logowanie się do systemu ewuś...6 3. Korzystanie z systemu ewuś...6

Bardziej szczegółowo

Instrukcja EQU Kantech

Instrukcja EQU Kantech Instrukcja EQU Kantech Pobranie konfiguracji Konfiguracje Kantecha do IFTER EQU pobieramy za pomocą opcji we właściwościach integracji Kantech wskazując lokalizacje katalogu..\data\kantech. Po wskazaniu

Bardziej szczegółowo

Dodatek dla InsERT nexo

Dodatek dla InsERT nexo Dodatek dla InsERT nexo Instrukcja instalacji i konfiguracji wersja: 1.0.1., ul. Zwoleńska 127 lok. 32, 04-761 Warszawa Spis treści 1. Informacje ogólne... 3 O programie... 3 Wymagania systemowe i sprzętowe...

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika. Aplikacja dla Comarch Optima

Instrukcja użytkownika. Aplikacja dla Comarch Optima Instrukcja użytkownika Aplikacja dla Comarch Optima Instrukcja użytkownika Aplikacja dla Comarch Optima Wersja 1.0 Warszawa, Sierpień 2015 Strona 2 z 12 Instrukcja użytkownika Aplikacja dla Comarch Optima

Bardziej szczegółowo

2014 Electronics For Imaging. Informacje zawarte w niniejszej publikacji podlegają postanowieniom opisanym w dokumencie Uwagi prawne dotyczącym tego

2014 Electronics For Imaging. Informacje zawarte w niniejszej publikacji podlegają postanowieniom opisanym w dokumencie Uwagi prawne dotyczącym tego 2014 Electronics For Imaging. Informacje zawarte w niniejszej publikacji podlegają postanowieniom opisanym w dokumencie Uwagi prawne dotyczącym tego produktu. 23 czerwca 2014 Spis treści 3 Spis treści...5

Bardziej szczegółowo

S P I S T R E Ś C I. Instrukcja obsługi

S P I S T R E Ś C I. Instrukcja obsługi S P I S T R E Ś C I Instrukcja obsługi 1. Podstawowe informacje o programie.................................................................................... 2 2. Instalacja programu.....................................................................................................

Bardziej szczegółowo