ZOLL Ładowarka Base PowerCharger 1x1 Instrukcja obsługi

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "ZOLL Ładowarka Base PowerCharger 1x1 Instrukcja obsługi"

Transkrypt

1 ZOLL Ładowarka Base PowerCharger 1x1 Instrukcja obsługi Numer części Wersja A

2 Wersja dokumentu podana jest na pierwszej stronie. ZOLL, PowerCharger 1x1, Quickcharge, oraz AutoTest są znakami handlowymi ZOLL Medical Corporation. 2006, ZOLL Medical Corporation. Wszelki prawa zastrzeżone. Gwarancja serwisowa: W Ameryce Północnej: Informacje na temat warunków gwarancji znajdują się w umowie zakupu. Poza Ameryką Północną, prosimy o kontakt z autoryzowanym przedstawicielem ZOLL. W celu zachowania niniejszej gwarancji należy ściśle przestrzegać instrukcji i procedur opisanych w niniejszej instrukcji. W celu uzyskania dodatkowych informacji prosimy skontaktować się z Działem Serwisu Technicznego ZOLL (Klienci międzynarodowi: ).

3 Spis Treści Rozdział 1 Informacje ogólne... 1 Opis produktu... 1 Jak używać instrukcji obsługi... 1 Opisy rozdziałów... 1 Aktualizacje instrukcji obsługi... 2 Odpakowanie... 2 Ostrzeżenia... 3 Informacje ogólne... 3 Bezpieczeństwo pacjenta... 3 Środki ostrożności... 3 Specyfikacje... 4 Komunikaty... 4 Elementy sterowania... 4 Akumulatory ZOLL... 4 Symbole użyte na urządzeniu... 5 Serwis... 5 Rozdział 2 Obsługa... 7 Obsługa elementów sterowania i wskaźników... 8 Konfiguracja... 8 Ładowanie akumulatorów... 8 Środki ostrożności... 8 Procedura manualna testowania akumulatorów... 9 Tabela opisu działania diod dla Ładowarki PowerCharger 1x1 z funkcją AutoTest Tabela opisu działania diod dla Ładowarki PowerCharger 1x1 z funkcją QuickCharge Rozdział 3 Konserwacja oraz identyfikacja i usuwanie usterek Kontrola Czyszczenie Sprawdzanie działania Identyfikacja i usuwanie usterek Rozdział 4 Zarządzanie akumulatorami Akumulatory ZOLL Battery Pack Spodziewany czas pracy akumulatorów Komunikat o niskim stanie naładowania akumulatorów Utylizacja akumulatorów...15 Rozdział 5 Specyfikacje Zgodności Elektromagnetycznej (EMC) Wytyczne i Deklaracja Producenta - Emisje elektromagnetyczne Wytyczne i Deklaracja Producenta - Odporność elektromagnetyczna Wytyczne i Deklaracja Producenta - Odporność elektromagnetyczna (Urządzenia nie związane z podtrzymywaniem życia) Zalecane odległości od urządzeń komunikacyjnych wykorzystujących częstotliwości radiowe (Urządzenia nie związane z podtrzymywaniem życia) i

4 Instrukcja obsługi Ładowarki PowerCharger 1x1 ZOLL ii

5 Rozdział 1 Informacje ogólne Opis produktu Ładowarka PowerCharger 1x1 (z funkcją QuickCharge lub AutoTest) to ładowarka do akumulatorów i system testowania przeznaczony do zarządzania Zestawami Akumulatorów używanymi do urządzeń resuscytacyjnych ZOLL Medical Corporation. Ładowarkę PowerCharger 1x1 można skonfigurować do pracy albo w trybie AutoTest lub QuickCharge. Konfiguracja ta wykonywana jest przez ZOLL Medical Corporation przed wysyłką urządzenia. Ładowarka PowerCharger 1x1 jest oznaczona jako ładowarka typu AutoTest lub QuickCharge za pomocą etykiety umieszczonej na urządzeniu zaraz pod nazwą produktu. AutoTest Ładowarka PowerCharger 1x1 z funkcją AutoTest automatycznie testuje pojemność akumulatorów przy każdym ładowaniu (jeżeli akumulator była używana przez 10 minut lub więcej) i zapala kontrolkę Akum. Gotowy kiedy akumulator zostanie całkowicie naładowana. Przy funkcji AutoTest pełen cykl ładowania trwa osiem (8) godzin lub mniej w przypadku akumulatorów inteligentnej PD4410/Smart Battery oraz piętnaście (15) godzin lub mniej w przypadku akumulatorów XL Smart Battery. Funkcja AutoTest praktycznie eliminuje potrzebę okresowego sprawdzania pojemności akumulatorów, ponieważ jest to kontrolowane przy ich każdym ładowaniu. Patrz Instrukcja Użytkowania M Series w celu uzyskania informacji na temat czasu pracy akumulatorów. QuickCharge W przypadku ładowarki ZOLL Base PowerCharger 1x1 z funkcją QuickCharge po całkowitym naładowaniu akumulatorów zapala się kontrolka Akum. Gotowy. Pełen cykl ładowania trwa cztery (4) godziny lub mniej w przypadku akumulatorów PD4410/Smart Battery oraz osiem (8) godzin lub mniej w przypadku akumulatorów XL Smart Battery. Wersja z funkcją QuickCharge nie dostarcza informacji na temat pojemności akumulatorów ponieważ pojemność nie jest sprawdzana przy każdym ładowaniu. W przypadku ładowarki ZOLL Base PowerCharger 1x1 z funkcją QuickCharge badanie pojemności akumulatorów odbywa się poprzez manualne uruchamianie cyklów testowych w zalecanych odstępach czasu (patrz Manualna procedura testowania akumulatorów) w celu potwierdzenia odpowiedniej pojemności akumulatorów. Jak korzystać z instrukcji obsługi Niniejsza instrukcja obsługi dostarcza informacje konieczne do eksploatacji i dbania o ładowarkę ZOLL Base PowerCharger 1x1 oraz akumulatory ZOLL. W celu prawidłowej eksploatacji (ładowania i konserwacji) akumulatorów ZOLL należy dokładnie zapoznać się z niniejszą instrukcją obsługi. Niezawodne działanie urządzeń resuscytacyjnych ZOLL Medical Corporation wymaga właściwego dbania o akumulatory. Opisy Rozdziałów Niniejsza instrukcja obsługi podzielona jest na 5 rozdziałów. Operator powinien przeczytać dokładnie każdy rozdział. Rozdział 1 - Informacje ogólne Dostarcza informacji na temat Środków ostrożności, Ostrzeżeń oraz ogólnych danych ładowarki PowerCharger 1x1. Zawiera szczegółowe specyfikacje produktu oraz ważne informacje na temat serwisu ZOLL. Rozdział 2 - Obsługa Opisuje funkcje wszystkich elementów sterowania i kontrolek ładowarki PowerCharger 1x1 oraz instrukcje na temat ładowania i testowania. Rozdział 3 - Konserwacja oraz Identyfikacja i usuwanie usterek Rozdział ta opisuje kilak rutynowych kontroli mających na celu sprawdzenie poprawności działania urządzenia. Zawiera instrukcje dotyczące czyszczenia i konserwacji oraz podręcznik identyfikacji i usuwania usterek przeznaczony dla personelu nietechnicznego. Rozdział 4 - Zarządzanie akumulatorami Zapewnia informacje pozwalające określić indywidualne wymagania w zakresie akumulatorów oraz etapy wdrażania promu mającego na celu ustanowienie pełnego, skutecznego i bezpiecznego programu zarządzania akumulatorami. 1

6 Instrukcja obsługi Ładowarki PowerCharger 1x1 ZOLL Rozdział 5 - Specyfikacje Zgodności Elektromagnetycznej (EMC) Zapewnia szczegółowe informacje dotyczące produktu w zakresie Emisji EMC i badań odporności. Aktualizacje instrukcji obsługi. Jeżeli nabyłeś swój produkt ponad trzy lata temu, skontaktuj się z firmą ZOLL, aby ustalić czy dostępne są aktualizacja twoje dokumentacji. W celu uzyskania informacji dotyczących ostatnich aktualizacji instrukcji obsługi prosimy skontaktować się z Dziełem Serwisu Technicznego ZOLL Medical Corporation pod numerem Odpakowanie Należy dokładnie sprawdzić każde opakowanie pod kątem uszkodzeń. Jeżeli opakowanie transportowe lub materiał wyściółki są uszkodzone, należy je zachować do czasu sprawdzenia zawartości pod kątem sprawności elektrycznej i mechanicznej. Jeżeli zawartość jest niekompletna, występują uszkodzenia mechaniczne lub jeżeli urządzenie nie przejdzie automatycznego testu elektrycznego, prosimy skontaktować się z Dziełem Serwisu Technicznego ZOLL Medical Corporation pod numerem W opakowaniu ładowarki Base PowerCharger 1x1 znajdują się następujące elementy: * Ładowarka Base PowerCharger 1x1 * Kabel zasilania Base PowerCharger 1x1 * Instrukcja obsługi ładowarki Base PowerCharger 1x1 2

7 Informacje ogólne Ostrzeżenia i środki ostrożności Ostrzeżenia Informacje ogólne Ładowarka Base PowerCharger 1x1 została przebadana pod kątem odporności na emisje zakłóceń typowych dla dwukierunkowych urządzeń radiowych wykorzystywanych w działalności służb ratowniczych lub służb zabezpieczających. Użytkownicy ładowarki Base PowerCharger 1x1 znajdą informacje na temat zalecanych odległości pracy od urządzeń nadających częstotliwości radiowe w Rozdziale 5. Należy używać jedynie kabla zasilania dostarczonego wraz z urządzeniem. Używanie niewłaściwego kabla zasilania może doprowadzić do powstania nadmiernych prądów upływowych i zmniejszenia bezpieczeństwo. Nie wolno rozmontowywać ładowarki Base PowerCharger 1X1. Istnieje ryzyko porażenia prądem. Wszelkie problemy należy zgłaszać do Serwisu Technicznego ZOLL. Należy przestrzegać zalecanych instrukcji dotyczących konserwacji. Jeżeli wystąpią jakiekolwiek problemy należy natychmiast zgłosić się do serwisu. Nie wolno używać ładowarki Base PowerCharger 1x1 dopóki nie zostanie skontrolowana przez odpowiedni personel. Na lub pod ładowarką Base PowerCharger 1x1 nie wolno umieszczać jakichkolwiek rzeczy, takich jak koce czy odzież. Może to spowodować zablokowanie otworów wentylacyjnych urządzenia i nieodpowiednie odprowadzenia ciepła podczas pracy. Nie wolno stawiać ładowarki na lub obok innych urządzeń. Jeżeli konieczna jest praca urządzenia postawionego obok lub na innym urządzeniu należy obserwować pracę ładowarki Base PowerCharger 1x1 w celu upewnienia się czy działa prawidłowo. Nie wolno sterylizować ładowarki Base PowerCharger 1x1. Nie wolno używać alkoholi lub ketonów (etylometyloketon, aceton, itd.) do czyszczenia ładowarki Base PowerCharger 1x1. Przed wyjęciem akumulatorów należy zawsze poczekać aż ładowarka Base PowerCharger 1x1 skończy cykl ładowania. Powtarzające się używanie częściowo naładowanych akumulatorów spowoduje zmniejszenie ich pojemności i czasu pracy. Akumulatorów wolno używać jedynie jeżeli kontrolka AKUM. GOTOWY się świeci a kontrolka BŁĄD ŁADOWANIA jest zgaszona. Nie przestrzeganie tych zaleceń może doprowadzić do sytuacji używania całkowicie rozładowanych akumulatorów. Nie wolno wkładać akumulatorów do Monitorów/ Defibrylatorów jeżeli okres ich składowania może przekroczyć 90 dni. Bezpieczeństwo operatora Nie wolno używać ładowarki Base PowerCharger 1x1 w obecności środków łatwopalnych (takich jak benzyna), atmosfer bogatych w tlen, podtlenku azotu lub palnych środków znieczulających. Używanie urządzenia w pobliżu miejsca rozlania benzyny może doprowadzić do eksplozji. Nie wolno zanurzać lub wkładać ładowarki Base PowerCharger 1x1 do płynów. Używanie urządzenia w pobliżu lub w kałuży może doprowadzić do porażenia prądem operatora, pacjenta lub znajdującego się w pobliżu personelu. Bezpieczeństwo pacjenta Nie wolno umieszczaś urządzania bezpośrednio nad pacjentem. Ładowarkę Base PowerCharger 1x1 oraz urządzenia resuscytacyjne firmy ZOLL należy umieścić w takim miejscu, aby w razie upadku nie mogły spowodować obrażeń pacjenta. Bezpieczeństwo pacjenta Kiedy całkowicie naładowany akumulator zostanie umieszczony w ładowarce Base PowerCharger 1x1 z funkcją AutoTest, AutoTest nie zostanie uruchomiony a kontrolka gotowości akumulatorów AKUM. GOTOWY zapali się w kilka minut po włożeniu akumulatorów do ładowarki. Ponieważ sekwencja AutoTestu nie została wykonana, możliwe jest, że czas pracy akumulatorów będzie krótszy niż przewidywany. 3

8 Instrukcja obsługi Ładowarki PowerCharger 1x1 ZOLL Specyfikacje Ładowarka Base PowerCharger 1x1 Ogólne Wymiary Masa Klasyfikacja urządzenia 8.2 cm Wys. x 15.8 cm Szer. x 31.8 cm Dł. (3.2 in. x 6.2 in. x 12.5 in.) 2.1 kg (4.5 funta) bez akumulatorów. Klasa 1, Nie zawiera części wchodzących w kontakt z pacjentem, Zwykłe, Przenośne, Pracujące w sposób ciągły Zasilanie VAC, 50/60 Hz, 340mA. (lub) VAC, 50/60 Hz, 170mA. Normy bezpieczeństwa Czas ładowania QuickCharge AutoTest Temperatura Wilgotność Bezpieczniki zewnętrzne Zaprojektowany tak by spełniać lub przewyższać wymagania: EN Elektryczny sprzęt medyczny; Część 1: Ogólne wymagania w zakresie bezpieczeństwa. Zaprojektowany tak by spełniać lub przewyższać wymagania: EN Elektryczny sprzęt medyczny; Część 1-2: Ogólne wymagania w zakresie bezpieczeństwa. Norma związana: Kompatybilność elektromagnetyczna - Wymagania i badania. UL Norma dla medycznych urządzeń elektrycznych. Część 1: Wymagania ogólne dotyczące bezpieczeństwa w zakresie porażenia prądem elektrycznym, tylko Zagrożenia pożarowe i mechaniczne. (Znak klasyfikacji UL związany jedynie z wejściem VAC.) Cztery godziny lub mniej w celu naładowania całkowicie wyczerpanego akumulatora typu PD 4410/Smart Battery. Osiem godzin lub mniej w przypadku akumulatorów typu XL Smart Battery. Osiem godzin lub mniej do wykonania AutoTestu oraz całkowitego naładowania akumulatorów typu PD 4410/SmartBattery. Piętnaście godzin lub mniej w przypadku akumulatorów typu.. 5 C do 40 C (robocza) 15 C do 35 C (optymalne ładowanie akumulatorów) -40 C do 70 C (składowanie i transport) 5% do 95% (wilgotności względnej - bez skraplania). (2) 400 ma/250v bezpieczniki z opóźnieniem czasowym dla wejścia VAC. (2) 200mAL/250V, bezpieczniki typu T dla wejścia VAC. Komunikaty ZASILANIE ŁADOWANIE AKUM. GOTOWY BŁĄD ŁADOWANIA TESTOWANIE Elementy sterowania Przycisk TEST Akumulatory ZOLL Typ Masa Wymiary Pojemność Napięcie znamionowe akumulatorów Temperatura Wilgotność Test pojemności Zapala się, kiedy ładowarka Base PowerCharger 1x1 podłączona jest do zasilania sieciowego. Oznacza, że akumulator jest ładowany. Oznacza zakończenie cyklu ładowania. Oznacza, że test pojemności akumulatorów lub test wnęki akumulatorów zakończył się niepowodzeniem. Oznacza, że trwa test pojemności akumulatorów lub wnęki akumulatorów. W przypadku Ładowarek Base PowerCharger 1x1 z funkcją AutoTest: ŁADOWANIE zapala się podczas AutoTestu oraz ładowania akumulatorów. Naciśnięcie przycisku powoduje zapalenie się kontrolki testowania TESTOWANIE oraz rozpoczęcie cyklu testowania akumulatorów i wnęki akumulatorów. Automatycznie rozładowuje i ładuje akumulatory. Akumulatory wielokrotnego ładowania, zamknięte, ołowiowo-kwasowe. Akumulator ZOLL Battery Pack ZOLL PD 4410 Akumulator ZOLL Smart Battery Akumulator ZOLL XL Smart Battery PD 4410/Smart Battery: 1 kg (2.2 funta) XL Smart Battery: 1.68 kg (3.7 funta) PD 4410/Smart Batttery: 4 cm H x 7 cm W x 18.9 cm L (1.58 in. x 2.78 in. x 7.44 in.) XL Smart Battery: 9.4 cm H x 7 cm W x 20 cm L (3.7 in. x 2.78 in. x 7.9 in.) PD 4410/Smart Batttery: 2.5 amperogodzin dla nowych akumulatorów XL Smart Battery: 4.5 amperogodzin dla nowyh akumulatorów 2.0 V/ogniwo; 5 ogniw. 0 C do 50 C (robocza) 15 C do 35 C (optymalne ładowanie akumulatorów) -40 C do 70 C (składowanie i transport) 5% do 95% (wilgotności względnej - bez skraplania). Akumulatory należy testować przynajmniej co trzy miesiące. Patrz broszurka na temat Programu Zarządzania Akumulatorami ZOLL. 4

9 Informacje ogólne Symbole zastosowane na urządzeniu. W instrukcji obsługi oraz na urządzeniu znajdować się mogą następujące symbole: Uwaga. Więcej informacji znajduje się w instrukcji obsługi. Zacisk uziemienia. Prąd zmienny. Conformité Européenne Spełnia wymagania dyrektywy medycznej 93/43/ EEC Serwis Jeżeli ładowarka Base PowerCharger 1x1 wymagać będzie serwisowania należy zwrócić ją w oryginalnym opakowaniu do najbliższego autoryzowanego centrum serwisowego ZOLL Medical Corporation. 5

10 Instrukcja obsługi Ładowarki PowerCharger 1x1 ZOLL (Strona celowo pusta.) 6

11 Rozdział 2 Obsługa Opis dla każdego z numerów znajduje się w rozdziale Elementy Sterowania i Wskaźniki na następnej stronie. Wszystkie odwołania do ładowarki Base PowerCharger 1x1 dotyczą zarówno wersji AutoTest jak i QuickCharge, jeżeli nie zaznaczono inaczej. 7

12 Instrukcja obsługi Ładowarki PowerCharger 1x1 ZOLL Elementy sterowania i wskaźniki Ładowarka ZOLL Base PowerCharger 1x1 z funkcją AutoTest automatycznie testuje pojemność akumulatorów podczas każdego ładowania. Ponadto, kiedy akumulator jest całkowicie naładowany w ładowarce ZOLL Base PowerCharger 1x1 z funkcją AutoTest zapala się kontrolka AKUM. GOTOWY. Całkowicie naładowane akumulatory o niewystarczającej pojemności spowodują zapalenie się kontrolki usterki BŁĄD ŁADOWANIA. Więcej informacji znajduje się w Instrukcji Użytkowania M Series. W przypadku ładowarki z funkcją AutoTest pełen cykl ładowania trwa osiem (8) godzin lub mniej w przypadku akumulatorów PD4410/ Smart Battery oraz piętnaście (15) godzin lub mniej w przypadku akumulatorów XL Smart Battery. Ładowarka ZOLL Base PowerCharger 1x1 z funkcją QuickCharge nie dostarcza informacji na temat pojemności akumulatorów ponieważ pojemność nie jest sprawdzana przy każdym ładowaniu. W przypadku ładowarki ZOLL Base PowerCharger 1x1 z funkcją QuickCharge badanie pojemności akumulatorów odbywa się poprzez manualne uruchamianie cyklów testowych w zalecanych odstępach czasu (patrz Manualna procedura testowania akumulatorów) w celu potwierdzenia odpowiedniej pojemności akumulatorów. Kiedy akumulator jest całkowicie naładowana w ładowarce ZOLL Base PowerCharger 1x1 z funkcją QuickCharge zapala się kontrolka AKUM. GOTOWY. Pełen cykl ładowania trwa cztery (4) godziny lub mniej w przypadku akumulatorów PD4410/ Smart Battery oraz osiem (8) godzin lub mniej w przypadku akumulatorów XL Smart Battery. 1. ZASILANIE Kontrolka zapala się, kiedy ładowarka Base PowerCharger 1x1 podłączona jest do zasilania sieciowego i urządzenie jest gotowe do ładowania i/lub testowania. 2. ŁADOWANIE Kontrolka zapala się, kiedy akumulator jest prawidłowo włożony do wnęki ładowania/testowania i trwa cykl ładowania/ testowania. Kontrolka zapala się razem z kontrolką testowania TESTOWANIE podczas AutoTestu i ładowania akumulatorów. 3. AKUM. GOTOWY AutoTest Kontrolka ta zapala się pod koniec cyklu ładowania/ testowania informując, że akumulator został naładowany do 100% swojej aktualnej pojemności i jest gotowy do użycia. Oznacza, że wnęka akumulatorów lub akumulator przeszły test pojemności i działają poprawnie. QuickCharge Kontrolka ta zapala się pod koniec cyklu ładowania informując, że akumulator został naładowany do 100% swojej aktualnej pojemności i jest gotowy do użycia. Jeżeli używana jest ładowarka z funkcją QuickCharge kontrolka AKUM. GOTOWY nie wskazuje pozostałego czasu pracy akumulatorów. 4. BŁĄD ŁADOWANIA Kontrolka ta zapala się wraz z kontrolką TESTOWANE, kiedy akumulator nie przejdzie testu pojemności. Zapala się także, kiedy wystąpi usterka wnęki akumulatorów lub innego elementu. 5. TESTOWANIE Zapala się, kiedy albo trwa cykl testu pojemności akumulatorów albo zakończony został test wnęki akumulatorów. Zapala się wraz z kontrolką AKUM. GOTOWY (Tylko przy Testo-waniu manualnym) - oznacza dobry i w pełni naładowany akumulator. Zapala się wraz z kontrolka BŁĄD ŁADOWANIA - oznacza, że akumulator nie przeszedł testu pojemności. Zapala się wraz z kontrolką ŁADOWANIE podczas AutoTEstu i ładowania akumulatorów. 6. Przycisk TEST Rozpoczyna cykl testu akumulatorów lub wnęki akumulatorów. Podczas testu pojemności akumulatorów, akumulator jest automatycznie rozładowywany i ładowany ponownie. Jeżeli we wnęce akumulatorów znajduje się akumulator i naciśnięty zostanie przycisk TEST, wykonany zostanie test pojemności. Jeżeli we wnęce akumulatorów nie znajduje się akumulator i naciśnięty zostanie przycisk TEST, wykonany zostanie test wnęki akumulatorów Konfiguracja Umieść ładowarkę Base PowerCharger 1x1 na płaskiej i pewnej powierzchni. W celu prawidłowego odprowadzania ciepła z urządzenia podczas testowania lub ładowania akumulatorów wokół urządzenia musi pozostać przynajmniej około 10cm (4 cali) wolnej przestrzeni. Na lub pod ładowarką nie wolno umieszczać jakichkolwiek rzeczy, takich jak koce czy odzież. Może to spowodować zablokowanie otworów wentylacyjnych urządzenia i nieodpowiednie odprowadzenia ciepła podczas pracy. Włącz urządzenie podłączając kabel zasilania do gniazda zasilania znajdującego się z tyłu urządzenia oraz do gniazdka sieciowego. Ładowanie akumulatorów Uwaga Kiedy całkowicie naładowany akumulator zostanie umieszczony w ładowarce Base PowerCharger 1x1 z funkcją AutoTest, AutoTest nie zostanie uruchomiony a kontrolka gotowości akumulatorów AKUM. GOTOWY zapali się w kilka minut po włożeniu akumulatorów do ładowarki. Ponieważ sekwencja AutoTestu nie została wykonana, możliwe jest, że czas pracy akumulatorów będzie krótszy niż przewidywany. Instrukcje jak włączyć test całkowicie naładowanej akumulatorów znajdują się w rozdziale Manualna procedura testowania akumulatorów. Jeżeli używamy ładowarki z funkcją AutoTest włożenie akumulatorów do wnęki w prawidłowy sposób spowoduje automatyczne uruchomienie cyklu testowania i ładowania, jednakże w przypadku ładowarki z funkcją QuickCharge uruchomiony zostanie jedynie cykl ładowania akumulatorów. Aby naładować akumulator: Upewnij się, że urządzenie jest podłączone do zasilania sieciowego. Kontrolka zasilania ZASILANIE powinna być zapalona. 8

13 Obsługa 2. Włóż akumulator do wnęki akumulatorów. Upewnij się, że aku-mulator jest dobrze osadzony (przy wkładaniu akumulatorów do wnęki powinno rozlec się charakterystyczne kliknięcie (trzask)). 3. Zapalają się kontrolki ŁADOWANIE oraz TESTOWANIE i pozo-stają one zapalone aż do zakończenia cyklu AutoTestu i łado-wania (jak pokazano na ilustracji). W przypadku ładowania w trybie QuickCharge zapala się tylko kontrolka ŁADOWANIE. 4. Po 8, lub mniej, godzinach w przypadku akumulatorów PD4410/Smart Battery lub po 15, lub mniej, godzinach w przypadku akumulatorów XL Smart Battery (jeżeli używamy ładowarki z funkcją AutoTest) kontrolka ŁADOWANIE zgaśnie i zapali się kontrolka AKUM. GOTOWY, oznacza to że akumulator pomyślnie przeszedł test pojemności, jest całkowicie naładowany i gotowy do użycia. Po 4, lub mniej, godzinach w przypadku akumulatorów PD4410/Smart Battery lub po 8, lub mniej, godzinach w przypadku aku-mulatorów XL Smart Battery (jeżeli używamy ładowarki z funkcją QuickCharge) kontrolka ŁADOWANIE zgaśnie i zapali się ko-ntrolka AKUM. GOTOWY, oznacza to że akumulator jest nała-dowany w 100% swojej aktualnej pojemności i gotowy do użycia. odblokować zatrzask mocujący akumulator i podnieś akumulator. Wykonywany jest test ładowarki, na chwilę zapalają się wszystkie kontrolki (diody LED), następnie na na 2 sekundy zapalają się kontrolki AKUM. GOTOWY i TESTOWANIE, na koniec gasną wszystkie kontrolki poza diodą zasilania ZASILANIE. Manualna procedura testowania akumulatorów Choć opcja tego testu jest dostępna, funkcja AutoTestu eliminuje potrzebę manualnego testowania akumulatorów, ponieważ pojemność akumulatorów sprawdzana jest automatycznie przy każdym ładowaniu (za wyłączeniem sytuacji, kiedy do ładowarki włożony zostanie całkowicie naładowany akumulator). Akumulator nie musi być całkowicie naładowany aby wykonać jej test, ładowarka Base PowerCharger 1x1 wykona test akumulatorów bez względu na jego stan naładowania. Aby przetestować akumulator: 1. Upewnij się, że urządzenie jest podłączone do zasilania sieciowego. Kontrolka zasilania ZASILANIE powinna być zapalona. 2. Włóż akumulator do wnęki akumulatorów. Upewnij się, że akumulator jest dobrze osadzony (przy wkładaniu akumulatorów do wnęki powinno rozlec się charakterystyczne kliknięcie (trzask)). 3. Naciśnij przycisk TEST. Na czas trwania cyklu testu zapali się kontrolka testowania TESTOWANIE. Jeżeli akumulator lub ładowarka nie są w stanie wykonać cyklu ładowania zapala się kontrolka usterki BŁĄD ŁADOWANIA, przy czym kontrolka ŁADOWANIE może pozostać zapalona. Przed wyrzuceniem akumulatorów należy skontrolować wnękę akumulatorów pod kątem prawidłowej pracy (patrz Rozdział Kontrola) oraz wykonać test pojemności akumulatorów. 5. Aby wyjąć akumulator, włóż palce we wgłębienie u góry wnęki akumulatorów, naciśnij w stronę akumulatorów, aby 4. Jeżeli akumulator pomyślnie przejdzie test zapali się kontrolka AKUM. GOTOWY, przy czym kontrolka TESTOWANIE także pozostanie zapalona - oznacza to że akumulator jest całkowicie naładowany i gotowy do użycia. Informacje na temat czasu pracy akumulatorów znajdują się w Instrukcji Użytkowania M Series. 5. Jeżeli akumulator nie przejdzie testu zapala się kontrolka usterki BŁĄD ŁADOWANIA, przy czym kontrolka TESTOWANIE także pozostanie zapalona. Przed wyrzuceniem akumulatorów należy skontrolować wnękę akumulatorów pod kątem prawidłowej pracy (patrz Rozdział Kontrola). Ponownie wykonaj test pojemności akumulatorów. 6. Zapisz datę i wynik testu na etykiecie umieszczonej na akumulatorze. 9

14 Instrukcja obsługi Ładowarki PowerCharger 1x1 ZOLL Tabela opisu działania diod ładowarki Base PowerCharger 1x1 z funkcją AutoTest Poniższa tabela opisuje działanie ładowarki Base PowerCharger 1x1 z funkcją AutoTest. Pierwsza tabela opisuje działanie diod LED dla ładowarki Base PowerCharger 1x1 z funkcją AutoTest, kiedy do wnęki włożony jest dobry akumulator. Druga tabela opisuje działanie diod LED dla ładowarki Base PowerCharger 1x1 z funkcją AutoTest, kiedy do wnęki włożony jest wadliwy akumulator. Świecenie się poszczególnych kontrolek oznacza konkretne tryby pracy opisane w kolumnie Opis. AutoTest z akumulatorem we wnęce ŚWIECI DZIAŁANIE DIOD LED - DOBRY AKUMULATOR ŁADOWANIE AKUM. GOTOWY BŁĄD ŁADO- WANIA TESTOWANIE OPIS ŚWIECI ŚWIECI Trwa ładowanie. ŚWIECI Ładowanie zakończone. Test manualny z akumulatorem we wnęce po wciśnięciu przycisku "TEST" ŚWIECI Trwa test manualny. ŚWIECI ŚWIECI Test manualny zakończony, stan akumulatorów jest prawidłowy AutoTest z akumulatorem we wnęce ŚWIECI Test manualny z akumulatorem we wnęce po wciśnięciu przycisku "TEST" DZIAŁANIE DIOD LED - WADLIWY AKUMULATOR ŁADOWANIE AKUM. GOTOWY BŁĄD ŁADO- WANIA TESTOWANIE OPIS ŚWIECI ŚWIECI Trwa ładowanie. ŚWIECI ŚWIECI Ładowanie zakończone, akumulator NIE nadaje się do użycia. ŚWIECI Trwa test manualny. ŚWIECI ŚWIECI Test manualny zakończony, akumulator NIE nadaje się do użycia. 10

15 Obsługa Tabela opisu działania diod ładowarki Base PowerCharger 1x1 z funkcją QuickCharge Poniższa tabela opisuje działanie ładowarki Base PowerCharger 1x1 z funkcją QuickCharge Pierwsza tabela opisuje działanie diod LED dla ładowarki Base PowerCharger 1x1 z funkcją QuickCharge, kiedy do wnęki włożony jest dobry akumulator. Druga tabela opisuje działanie diod LED dla ładowarki Base PowerCharger 1x1 z funkcją QuickCharge, kiedy do wnęki włożony jest wadliwy akumulator. Świecenie się poszczególnych kontrolek oznacza konkretne tryby pracy opisane w kolumnie Opis. QuickCharge z akumulatorem we wnęce Test manualny z akumulatorem we wnęce po wciśnięciu przycisku "TEST" DZIAŁANIE DIOD LED - DOBRY AKUMULATOR ŁADOWANIE ŚWIECI AKUM. GOTOWY ŚWIECI BŁĄD ŁADO- WANIA TESTO- WANIE ŚWIECI Trwa ładowanie. OPIS Ładowanie zakończone. Trwa test manualny. ŚWIECI ŚWIECI Test manualny zakończony, stan akumulatorów jest prawidłowy. QuickCharge z akumulatorem we wnęce Test manualny z akumulatorem we wnęce po wciśnięciu przycisku "TEST" DZIAŁANIE DIOD LED - WADLIWY AKUMULATOR ŁADOWANIE ŚWIECI AKUM. GOTOWY BŁĄD ŁADO- WANIA ŚWIECI TESTO- WANIE ŚWIECI Trwa ładowanie. OPIS Ładowanie zakończone, akumulator NIE nadaje się do użycia. Trwa test manualny. ŚWIECI ŚWIECI Test manualny zakończony, akumulator NIE nadaje się do użycia. 11

16 Instrukcja obsługi Ładowarki PowerCharger 1x1 ZOLL (Strona celowo pusta.) 12

17 Rozdział 3 Konserwacja oraz identyfikacja i usuwanie usterek Poniżej znajduje się lista nietechnicznych kontroli działania. Kontrole te należy wykonywać okresowo w celu zapewnienia prawidłowej pracy urządzenia. Jeżeli podczas wykonywania niniejszej procedury operator wykryje usterkę należy skontaktować się z Serwisem Technicznym ZOLL. Kontrola Urządzenie należy utrzymywać w czystości (nie może być zalane żadnymi płynami) oraz nie wolno czegokolwiek składować na urządzeniu. Sprawdzić czy akumulatory są w dobrym stanie. Czyszczenie Ładowarkę Base PowerCharger 1x1 należy czyścić miękką szmatką, zwilżoną w roztworze wody z mydłem. Nie wolno zanurzać jakiejkolwiek części ładowarki Base PowerCharger 1x1 w wodzie. Nie wolno używać alkoholi lub ketonów (etylometyloketon, aceton, itd.) do czyszczenia ładowarki. Nie wolno czyścić ładowarki Base PowerCharger 1x1 w autoklawie. Kontrola działania 1. Podłącz urządzenie do sieci zasilania. Wszystkie cztery kontrolki zapalą się na około 4-5 sekund. Kontrolka zasilania ZASILANIE pozostanie zapalona natomiast pozostałe kontrolki zgasną. 2. Przy pustej wnęce akumulatorów, należy sprawdzić czy poza kontrolką zasilania ZASILANIE nie świeci się żadna inna kontrolka. 3. Naciśnij przycisk TEST aby sprawdzić czy urządzenie jest w pełni sprawne. 4. Wszystkie cztery kontrolki zapalą się na około 4-5 sekund. 5. Jeżeli kontrolki TESTOWANIE i AKUM. GOTOWY będą świecić się przez trzy sekundy a pozostałe kontrolki zgasną, oznacza to, że urządzenie jest w pełni sprawne i pozbawione usterek. 6. Jeżeli kontrolka usterki BŁĄD ŁADOWANIA pozostanie zapalona oznacza to, że urządzenie jest wadliwe. 7. Włóż akumulator do wnęki. Sprawdzić czy kontrolka ŁADOWANIE zapali się natychmiast. Identyfikacja i usuwanie usterek Poniższe wytyczne w zakresie identyfikacji i usuwania usterek przeznaczone są do użycia przez personel nietechniczny podczas pracy. Rozdział ten udziela odpowiedzi na wiele typowych problemów i pytań, które pojawiają się podczas eksploatacji. Jeżeli wytyczne te nie pomogą usunąć problemu należy skontaktować się z Działem Serwisu Technicznego firmy ZOLL. 1. Nie zapala siê kontrolka zasilania ZASILANIE. Sprawdź czy urządzenie podłączone jest do odpowiedniego źródła zasilania. Sprawdź czy kabel zasilania nie jest wadliwy. Podłącz urządzenie do innego źródła zasilania. Sprawdź czy bezpiecznik nie przepalił się. 2. Kiedy we wnęce jest akumulator nie zapala się kontrolka zasilania ŁADOWANIE. Sprawdź czy akumulator jest prawidłowo umieszczony we wnęce. Sprawdź czy styki akumulatorów są czyste i nie uszkodzone. Sprawdź czy urządzenie podłączone jest do odpowiedniego źródła zasilania. Przeprowadź test pracy wnęki akumulatorów. Umieść we wnęce inny akumulator. 3. Po naciśnięciu przycisku TEST nie zapala się kontrolka TESTOWANIE. Sprawdź czy urządzenie podłączone jest do odpowiedniego źródła zasilania. Sprawdź czy akumulator jest prawidłowo umieszczony we wnęce. Sprawdź czy wnęka akumulatorów jest sprawna technicznie i wolna od usterek. Powtórz cykl testu. Jeżeli akumulator nie przejdzie ponownego testu, należy wycofać dany akumulator z użycia. 13

18 Instrukcja obsługi Ładowarki PowerCharger 1x1 ZOLL (Strona celowo pusta.) 14

19 Rozdział 4 Zarządzanie akumulatorami Bezpieczna, niezawodna praca wszystkich urządzeń firmy ZOLL wymaga dobrze opracowanego programu zarządzania akumulatorami, tak by zagwarantować, że odpowiednie zasilanie z akumulatorów jest zawsze dostępne. 6 kluczowych elementów opracowania dobrego programu zarządzania akumulatorami to: 1. Zaopatrzyć się we właściwy sprzęt. Należy zaplanować odpowiednią ilość zestawów akumulatorów oraz ładowarek, tak aby zagwarantować, że odpowiednia ilość w pełni naładowanych akumulatorów zasadniczych i akumulatorów zapasowych będzie zawsze dostępna. 2. Należy wyznaczyć osobę odpowiedzialną. Należy wyznaczyć osobę odpowiedzialną za prowadzenie programu oraz za szkolenie użytkowników Monitorów/ Defibrylatorów firmy ZOLL. 3. Określić procedury ładowania i wymiany akumulatorów. W celu zapewnienia ciągłego programu ładowania i wymiany akumulatorów personel techniczny oraz kliniczny powinien określić pożądane schematy eksploatacji oraz optymalną sekwencję ich realizacji. 4. Zapewnić możliwość użycia w pełni naładowanych akumulatorów zapasowych. Dla wszystkich Monitorów/Defibrylatorów firmy ZOLL musi być zawsze dostępny zapasowy w pełni naładowany akumulator. Zaleca się zapewnienie dostępności więcej niż jednego akumulatora w przypadkach, kiedy wymagane może być wydłużone lub częste używanie urządzenia, jak na przykład w czasie transportu na duże odległości. 5. Opracować procedury awaryjne. Należy opracować procedury utrzymania odpowiedniego systemu podtrzymywania życia (np.cpr) w przypadku usterki urządzenia i umożliwienia skorzystania z innego akumulatora lub urządzenia. 6. Przeprowadzać regularne testy akumulatorów. W ramach programu zarządzania akumulatorami należy opracować harmonogram testów. Odpowiednia częstotliwość testowania zależy od wieku zestawu akumulatorów oraz od częstotliwości jego używania. Częstotliwość testów powinna rosnąć wraz z wiekiem akumulatorów, ponieważ pod koniec okresu eksploatacji, akumulator może nagle przestać pracować. Firma ZOLL zaleca przeprowadzanie testów akumulatorów przynajmniej raz na trzy miesiące. Więcej informacji na temat Zarządzania Akumulatorami znajduje się w ZOLL Battery Management Program (model # ). Akumulator ZOLL Battery Pack Akumulator ZOLL Battery Pack to układ pięciu zamkniętych ogniw ołowiowo-kwasowych opracowanych specjalnie do używania ze wszystkimi Monitorami/Defibrylatorami firmy ZOLL. Akumulatory ołowiowo-kwasowe wymagają pełnego naładowania po użyciu. Jeżeli akumulator będzie wielokrotnie ładowany nie do końca, spowoduje to zmniejszenie jego pojemności i skrócenie czasu eksploatacji. Spodziewany czas eksploatacji akumulatorów Na pojemność akumulatorów ma wpływ częstotliwość używania, ilość używanych akumulatorów oraz schemat rozładowywania i ładowania akumulatorów. Z tego powodu firma ZOLL zaleca aby operatorzy wymieniali i wyrzucali zużyte akumulatory w ramach ustalonego programu zapobiegawczego. Najbardziej efektywny okres wymiany akumulatorów powinien być oparty na przewidywanym schemacie użytkowania, wynikach testów akumulatorów, oraz doświadczeniami związanymi z pracą samego urządzenia. Firma ZOLL zaleca przeprowadzanie wymiany akumulatorów co osiemnaście miesięcy, lub częściej. W celu uzyskania dalszych informacji na temat harmonogramu wymiany prosimy skontaktować się z przedstawicielem Serwisu Technicznego firmy ZOLL. Komunikat o niskim stanie naładowania akumulatoróww W miarę zmniejszania się pojemności akumulatorów zmniejsza się także jej czas pracy po pojawieniu się komunikatu o niskim stanie naładowania akumulatorów BATERIA ROZLADOW. W przypadku akumulatorów nowych lub rzadko używanych czas pracy pozostały po pojawieniu się tego komunikatu będzie zdecydowanie dłuższy niż w przypadku akumulatorów, które były częściej używane. W każdym wypadku komunikat ten oznacza, że w niedługim czasie defibrylator przestanie pracować, a więc rozładowany akumulator należy wymienić na nowy, całkowicie naładowany. W celu zapewnienia ciągłości pracy należy wymienić akumulator natychmiast po pojawieniu się komunikatu o niskim stanie naładowania akumulatorów BATERIA ROZLADOW. Utylizacja akumulatorów Akumulator należy umieścić w kwasoodpornym pojemniku. Akumulator należy utylizować zgodnie z krajowymi, stanowymi oraz lokalnymi przepisami. Nie wolno spalać akumulatorów. Akumulatory należy wysłać do zakładu utylizacji odpadów w celu odzyskania elementów metalowych i plastikowych oraz poprawnej utylizacji odpadów. 15

20 Instrukcja obsługi Ładowarki PowerCharger 1x1 ZOLL (Strona celowo pusta.) 16

21 Rozdział 5 Specyfikacje Zgodności Elektromagnetycznej (EMC) Wytyczne i Deklaracja Producenta - Emisja elektromagnetyczna Ładowarka ZOLL Base PowerCharger 1x1 jest przeznaczona do stosowania w opisanych poniżej środowiskach elektromagnetycznych. Klient lub użytkownik ładowarki ZOLL Base PowerCharger 1x1 powinien upewnić się, że urządzenie jest używane w takim właśnie środowisku. Test emisji Zgodność Środowisko elektromagnetyczne - wytyczne Emisje częstotliwości radiowych CISPR11 Grupa 1 Ładowarka ZOLL Base PowerCharger 1x1 używa energii częstotliwości radiowych jedynie do funkcji wewnętrznych. Dlatego też emisje częstotliwości radiowych przez nią generowane są bardzo niskie i nie powinny powodować zakłóceń znajdujących się w pobliżu urządzeń elektronicznych. Emisje częstotliwości radiowych CISPR 11 Emisje harmoniczne IEC Klasa B Nie dotyczy Wahania napięcia / migotanie światła IEC Nie dotyczy Elektryczne Urządzenia Medyczne wymagają specjalnych zabezpieczeń w zakresie EMC oraz muszą być instalowane oraz oddawane do eksploatacji zgodnie z informacjami dotyczącymi EMC zawartymi w niniejszym dokumencie. 17

22 Instrukcja obsługi Ładowarki PowerCharger 1x1 ZOLL Wytyczne i Deklaracja Producenta - Odporność elektromagnetyczna Ładowarka ZOLL Base PowerCharger 1x1 jest przeznaczona do stosowania w opisanych poniżej środowiskach elektromagnetycznych. Klient lub użytkownik ładowarki ZOLL Base PowerCharger 1x1 powinien upewnić się, że urządzenie jest używane w takim właśnie środowisku. Test odporności Wyładowanie elektrostatyczne (ESD) I EC Szybki przejściowy impuls elektryczny IEC Udar IEC Zapady napięcia, krótkie przerwy oraz zmiany napięcia linii zasilania. IEC Pole magnetyczne częstotliwości sieciowej (50/60 Hz) IEC Poziom testu IEC ± 6 kv kontakt ± 8 kv powietrze ± 2 kv dla linii zasilania ± 1 kv dla linii wejścia/ wyjścia ± 1 kv tryb różnicowy +/- 2 kv tryb wspólny <5 % t/t (>95 % zapad t/t) dla 0.5 cyklu 40 % t/t (60 % zapad t/ t) dla 5 cykli 70 % Ut (30 % zapad t/ t) dla 25 cykli <5 % t/t (>95 % zapad t/t) na 5 sek Poziom zgodności ± 6 kv kontakt ± 8 kv powietrze ± 2 kv dla linii zasilania ± 1 kv dla linii wejścia/wyjścia ± 1 kv tryb różnicowy +/- 2 kv tryb wspólny <5 % t/t (>95 % zapad t/t) dla 0.5 cyklu 40% t/t (60 % zapad t/t) dla 5 cykli 70 % Ut (30 % zapad t/t) dla 25 cykli <5 % t/t (>95 % zapad t/t) na 5 sek Środowisko elektromagnetyczne - wytyczne Podłogi powinny być wykonane z drewna, betonu lub płytek ceramicznych. Jeżeli podłogi pokryte są materiałem syntetycznym wilgotność powietrza musi wynosić przynajmniej 30%.. Jakość zasilania sieciowego powinna być typowa dla środowiska komercyjnego lub szpitalnego. Jakość zasilania sieciowego powinna być typowa dla środowiska komercyjnego lub szpitalnego. Jakość zasilania sieciowego powinna być typowa dla środowiska komercyjnego lub szpitalnego. Jeżeli użytkownik ładowarki ZOLL Base PowerCharger 1x1 wymaga ciągłej pracy urządzenia w przypadku awarii zasilania zaleca się zasilanie ładowarki ZOLL Base PowerCharger 1x1 z systemów podtrzymujących napięcie (UPS). 3 A/m 3 A/m Charakterystyki pola magnetyczne częstotliwości sieciowej muszą być typowe dla środowiska komercyjnego lub szpitalnego. Uwaga: LH to napięcie zasilania sieciowego przed zastosowaniem poziomu testowego. 18

23 Specyfikacje Zgodności Elektromagnetycznej (EMC) Wytyczne i Deklaracja Producenta - Odporność elektromagnetyczna (Urządzenia nie związane z podtrzymywaniem życia) Ładowarka ZOLL Base PowerCharger 1x1 jest przeznaczona do stosowania w opisanych poniżej środowiskach elektromagnetycznych. Klient lub użytkownik ładowarki ZOLL Base PowerCharger 1x1 powinien upewnić się, że urządzenie jest używane w takim właśnie środowisku. Test odporności Poziom testu IEC Poziom zgodności Środowisko elektromagnetyczne - wytyczne Przenośne i ruchome urządzenia komunikacyjne wykorzystujące częstotliwości radiowe, w tym przewody muszą znajdować się od ładowarki ZOLL Base PowerCharger 1x1 w odległości nie mniejszej niż zalecana odległość separacji obliczona z równa-nia właściwego dla częstotliwości danego nadajnika. Zalecana odległość separacji Przewodzone częstotliwości radiowe IEC Wypromieniowane częstotliwości radiowe IEC Vrms 150 khz do 80 MHz 3Vrms d= 1.17 P 3V/m 80 MHz do 2.5 GHz 3V/m d= 1.17 P 80 MHz do 800 MHz d= 2.33 P 800 MHz do 2.5 GHz Gdzie P to maksymalna wyjściowa moc znamionowa w watach (W) według producenta nadajnika a d to zalecana odległość separacji w metrach (m). Moce pól generowanych przez stałe nadajniki częstotliwości radiowych, określone za pomocą elektronicznego badania lokalizacji (miejsca) a, musi być mniejsza niż poziom zgodności na każdym z poziomów b. W pobliżu urządzeń oznaczonych następującym symbolem mogą wystąpić zakłócenia: Uwaga 1: Przy 80 MHz i 800 MHz zastosowanie ma wyższy zakres częstotliwości. Uwaga 2:Wytyczne te mogą nie mieć zastosowania we wszystkich sytuacjach. Na propagację elektromagnetyczną wpływa pochłanianie sygnału oraz jego odbicia od struktur, obiektów i osób. a Mocy pól generowanych przez stałe nadajniki, takie jak radiostacje bazowe telefonów komórkowych/bezprzewodowych, radiostacje amatorskie, transmisje AM i FM oraz transmisje TV nie można dokładnie przewidzieć w sposób teoretyczny. Aby ocenić środowisko elektromagnetyczne z punktu widzenia stałych nadajników częstotliwości radiowych, należy przeprowadzić elektroniczne badanie lokalizacji (miejsca). Jeżeli moce pól zmierzone tam gdzie używana jest ładowarka ZOLL Base PowerCharger 1x1 przekraczają mający zastosowanie poziom zgodności podany powyżej, należy obserwować pracę ładowarki ZOLL Base PowerCharger 1x1 w celu potwierdzenia jej normalnej pracy. Jeżeli ładowarka będzie działać nieprawidłowo, konieczne może być podjęcie dodatkowych środków, takich jak przestawienie ładowarki ZOLL Base PowerCharger 1x1. b W zakresie częstotliwości 150 khz do 80 MHz, moce pól nie powinny przekraczać [V,] V/m. 19

24 Instrukcja obsługi Ładowarki PowerCharger 1x1 ZOLL Zalecane odległości separacji dla urządzeń komunikacyjnych wykorzystujących częstotliwości radiowe (Urządzenia nie związane z podtrzymywaniem życia) Ładowarka ZOLL Base PowerCharger 1x1 jest przeznaczona do stosowania w środowisku elektromagnetycznym, w którym generowane zakłócenia częstotliwości radiowych są kontrolowane. Klient lub użytkownik ładowarki ZOLL Base PowerCharger 1x1 powinien zapobiegać powstawaniu zakłóceń elektromagnetycznych poprzez zachowanie zalecanych odległości pomiędzy przenośnymi i ruchomymi urządzeniami komunikacyjnymi wykorzystującymi częstotliwości radiowe (nadajniki) oraz ładowarką ZOLL Base PowerCharger 1x1 tak jak podają to poniższe wytyczne, zgodnie z maksymalną mocą wyjściową urządzeń komunikacyjnych. Maksymalna znamionowa moc wyjściowa nadajnika (W) Odległość separacji zgodnie z częstotliwością nadajnika (m) 150 khz do 80 MHz 80 MHz do 800 MHz 800 MHz do 2.5 GHz 3.5 d= [ ] P d= [ ] P d= [-- ] P W przypadku nadajników o maksymalnej mocy znamionowej nie ujętej w powyższej tabeli, zalecana odległość separacji d w metrach (m) może zostać określona za pomocą równania odpowiedniego dla częstotliwości nadajnika, gdzie P to maksymalna znamionowa mocy wyjściowa nadajnika w watach (w) według producenta nadajnika. Uwaga 1: Przy 80 MHz i 800 MHz zastosowanie ma wyższy zakres częstotliwości. Uwaga 2: Wytyczne te mogą nie mieć zastosowania we wszystkich sytuacjach. Na propagację elektromagnetyczną wpływa pochłanianie sygnału oraz jego oraz odbicia od struktur, obiektów i osób. 20

Przenośne urządzenia komunikacji w paśmie częstotliwości radiowych mogą zakłócać pracę medycznego sprzętu elektrycznego. REF Rev.

Przenośne urządzenia komunikacji w paśmie częstotliwości radiowych mogą zakłócać pracę medycznego sprzętu elektrycznego. REF Rev. Wytyczne i deklaracja producenta emisje elektromagnetyczne odporności elektromagnetycznej zalecana odległość pomiędzy przenośnym i mobilnym wyposażeniem komunikacyjnym wykorzystującym częstotliwości radiowe

Bardziej szczegółowo

Wskazówki i deklaracja producenta Emisje elektromagnetyczne i odporność. Strona S8 & S8 Series II / VPAP III Series 1 3 S9 Series 4 6 Stellar 7 9

Wskazówki i deklaracja producenta Emisje elektromagnetyczne i odporność. Strona S8 & S8 Series II / VPAP III Series 1 3 S9 Series 4 6 Stellar 7 9 Wskazówki i deklaracja producenta Emisje elektromagnetyczne i odporność Strona S8 & S8 Series II / VPAP III Series 1 3 S9 Series 4 6 Stellar 7 9 Wskazówki i deklaracja producenta Emisje elektromagnetyczne

Bardziej szczegółowo

Urządzenie rozruchowe, booster GYS GYSPACK 400

Urządzenie rozruchowe, booster GYS GYSPACK 400 INSTRUKCJA OBSŁUGI Urządzenie rozruchowe, booster GYS GYSPACK 400 Produkt nr 1331065 Strona 1 z 6 Gratulujemy wyboru produktu, który został zaprojektowany z największą starannością. Aby jak najlepiej wykorzystać

Bardziej szczegółowo

Wskazówki i deklaracja producenta Emisje elektromagnetyczne i odporność

Wskazówki i deklaracja producenta Emisje elektromagnetyczne i odporność Wskazówki i deklaracja producenta Emisje elektromagnetyczne i odporność Polski Strona AirMini 1-2 Air10 -as sorozat Lumis -as sorozat 3-5 S9 -as sorozat 6-8 Stellar 9-11 S8 & S8 -as sorozat II VPAP -as

Bardziej szczegółowo

CELLCOM / FREESPEAK CEL-FS-CHRGR ŁADOWARKA WIELOGNIAZDOWA INSTRUKCJA OBSŁUGI

CELLCOM / FREESPEAK CEL-FS-CHRGR ŁADOWARKA WIELOGNIAZDOWA INSTRUKCJA OBSŁUGI CELLCOM / FREESPEAK CEL-FS-CHRGR ŁADOWARKA WIELOGNIAZDOWA INSTRUKCJA OBSŁUGI Opracowano na podstawie: CEL-FS-CHRGR Multi-bay Charger Instruction Manual 810366Z Rev 4.0 2006 Vitec Group Communications www.clearcom.com

Bardziej szczegółowo

WHITE W Wskazówki i deklaracja producenta dot. odporności elektromagnetycznej Udary IEC/EN 61000-4-5 ±1kV linia/linie i neutralny ±1kV linia/linie i neutralny Zasilanie typowe dla szpitali lub otoczenia

Bardziej szczegółowo

Tester akumulatorów 12/24 V Profi Power. Instrukcja obsługi. www.conrad.pl. Nr produktu: 857400

Tester akumulatorów 12/24 V Profi Power. Instrukcja obsługi. www.conrad.pl. Nr produktu: 857400 Tester akumulatorów 12/24 V Profi Power Instrukcja obsługi Nr produktu: 857400 Tester z wyświetlaczem LCD przeznaczony do wszystkich rodzajów akumulatorów kwasowo- ołowiowych. Jedno urządzenie, trzy opcje

Bardziej szczegółowo

Smart PowerBank. Rev.: 1.1. Instrukcja Użytkownika

Smart PowerBank. Rev.: 1.1. Instrukcja Użytkownika Smart PowerBank Rev.: 1.1 Instrukcja Użytkownika SPIS TREŚCI 1. Wstęp 2. Bezpieczeństwo użytkowania 3. Zasady bezpieczeństwa 4. Zawartość opakowania 5. Opis ogólny, zasada działania 6. Podłączanie 7. Specyfikacja

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI. Inwerter Pure Sine Wave MODEL: 53880, 53881, 53882, 53883, 53884,

INSTRUKCJA OBSŁUGI. Inwerter Pure Sine Wave MODEL: 53880, 53881, 53882, 53883, 53884, INSTRUKCJA OBSŁUGI Inwerter Pure Sine Wave MODEL: 53880, 53881, 53882, 53883, 53884, 53885 www.qoltec.com Przedmowa Dziękujemy za wybranie naszego urządzenia. Prosimy o zapoznanie się z niniejszą instrukcją

Bardziej szczegółowo

Ładowarka pakietów Typ LDR-10

Ładowarka pakietów Typ LDR-10 Ładowarka pakietów Typ LDR-10 INSTRUKCJA OBSŁUGI!!!UWAGA!!! Przed rozpoczęciem jakichkolwiek prac montażowych, serwisowych oraz użytkowania urządzenia należy dokładnie zapoznać się z poniższą instrukcją.

Bardziej szczegółowo

MATRIX. Jednokanałowy Zasilacz DC. Podręcznik użytkownika

MATRIX. Jednokanałowy Zasilacz DC. Podręcznik użytkownika MATRIX Jednokanałowy Zasilacz DC Podręcznik użytkownika Spis treści Rozdział Strona 1. WSTĘP 2 2. MODELE 3 3 SPECYFIKACJE 4 4 REGULATORY I WSKAŹNIKI.... 6 a) Płyta czołowa MPS-3003/3005/6003..... 6 b)

Bardziej szczegółowo

Ładowanie akumulatorów kwasowo- ołowiowych

Ładowanie akumulatorów kwasowo- ołowiowych Prostownik Voltcraft VCW 12000 Instrukcja obsługi Nr produktu: 855980 Opis urządzenia 1 Uchwyt do przenoszenia urządzenia 2 Komora na kable (z tyłu prostownika) 3 Wyświetlacz 4 Gniazdko 12 V (z tyłu prostownika)

Bardziej szczegółowo

Wskazówki i deklaracja producenta Emisje elektromagnetyczne i odporność

Wskazówki i deklaracja producenta Emisje elektromagnetyczne i odporność Wskazówki i deklaracja producenta Emisje elektromagnetyczne i odporność Polski Strona AirSense 10 AirCurve 10 1-3 S9 Series 4-6 Stellar 7-9 S8 & S8 Series II VPAP Series III 10-12 AirSense 10 AirCurve

Bardziej szczegółowo

Ładowarka samochodowa Typ LDR-10S

Ładowarka samochodowa Typ LDR-10S Ładowarka samochodowa Typ LDR-10S INSTRUKCJA OBSŁUGI!!!UWAGA!!! Przed rozpoczęciem jakichkolwiek prac montażowych, serwisowych oraz użytkowania urządzenia należy dokładnie zapoznać się z poniższą instrukcją.

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi zasilaczy awaryjnych serii AT-UPS

Instrukcja obsługi zasilaczy awaryjnych serii AT-UPS Instrukcja obsługi zasilaczy awaryjnych serii AT-UPS 1. Uwagi o bezpieczeństwie 2. Zasady pracy: 1. Normalny tryb pracy 2. Awaryjny tryb pracy 3. Akumulator i ładowanie 3. Główne cechy: 1. Bezobsługowa

Bardziej szczegółowo

Gniazdo sterowane radiowo z pilotem

Gniazdo sterowane radiowo z pilotem INSTRUKCJA OBSŁUGI Gniazdo sterowane radiowo z pilotem Nr produktu 640473 Strona 1 z 6 PRZEZNACZENIE Ten dwu-częściowy zestaw sterowany radiowo składa się z gniazda sieciowego i ręcznego nadajnika radiowego.

Bardziej szczegółowo

1. UWAGI!!! CAS POLSKA Przy instalacji pin bezpieczeństwa w haku powinien być tak zamocowany aby zapobiegać wypadnięciu haka z trzonu oczka.

1. UWAGI!!! CAS POLSKA Przy instalacji pin bezpieczeństwa w haku powinien być tak zamocowany aby zapobiegać wypadnięciu haka z trzonu oczka. 1. UWAGI!!! Przy instalacji pin bezpieczeństwa w haku powinien być tak zamocowany aby zapobiegać wypadnięciu haka z trzonu oczka. 1. Sprawdzić stabilność i poprawność zamocowania wagi 2. Nie wystawiać

Bardziej szczegółowo

Stacja załączająca US-12N Nr produktu

Stacja załączająca US-12N Nr produktu INSTRUKCJA OBSŁUGI Stacja załączająca US-12N Nr produktu 000513123 Strona 1 z 5 INSTRUKCJA OBSŁUGI Stacja załączająca US-12N 230V AC 12A Nr artykułu 400033 Szanowni klienci, Dziękujemy za pokładane w nas

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi. PQI Power. i-power Przenośna ładowarka baterii

Instrukcja obsługi. PQI Power. i-power Przenośna ładowarka baterii Instrukcja obsługi PQI Power i-power Przenośna ładowarka baterii Poznań 2015 1. Schemat poglądowy urządzenia 2. Wskaźnik LED 4. Przycisk wskaźnika LED 1. Wejście USB 5. Przewód USB - microsub 3. Wyjścia

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI. Zasilacz awaryjny UPS MODEL: 53970, 53971,

INSTRUKCJA OBSŁUGI. Zasilacz awaryjny UPS MODEL: 53970, 53971, INSTRUKCJA OBSŁUGI Zasilacz awaryjny UPS MODEL: 53970, 53971, 53972 www.qoltec.com 1. Opis produktu Zasilacze awaryjne UPS z tej serii zapewniają kompleksową ochronę przed przepięciami oraz skokami napięcia,

Bardziej szczegółowo

Trójwymiarowy zegar Lunartec

Trójwymiarowy zegar Lunartec Trójwymiarowy zegar Lunartec Szanowny Kliencie, dziękujemy za zakup trójwymiarowego zegara Lunartec (NX5704). Prosimy o przeczytanie instrukcji i przestrzeganie podanych wskazówek i porad, aby mogli Państwo

Bardziej szczegółowo

UPROSZCZONA INSTRUKCJA OBSŁUGI EVOLIS ZENIUS

UPROSZCZONA INSTRUKCJA OBSŁUGI EVOLIS ZENIUS UPROSZCZONA INSTRUKCJA OBSŁUGI EVOLIS ZENIUS Uproszczona instrukcja obsługi Evolis Zenius Spis treści 1 WPROWADZENIE....3 1.1 Wypakowanie....3 1.2 Opis i funkcje drukarki....3 1.3 Instalacja....4 1.3.1

Bardziej szczegółowo

elr2q/elr2h INSTRUKCJA OBSŁUGI Dwukanałowy odbiornik radiowy pracujący na częstotliwości 433,92MHz,zgodny ze standardem transmisji KEELOQ

elr2q/elr2h INSTRUKCJA OBSŁUGI Dwukanałowy odbiornik radiowy pracujący na częstotliwości 433,92MHz,zgodny ze standardem transmisji KEELOQ Dwukanałowy odbiornik radiowy pracujący na częstotliwości 433,92MHz,zgodny ze standardem transmisji KEELOQ INSTRUKCJA OBSŁUGI elr2q/elr2h P.V2 elr2/i Rev. 1.0 WPROWADZENIE Dziękujemy za zakup dwukanałowego

Bardziej szczegółowo

Pęseta R/C do SMD AX-503. Instrukcja obsługi

Pęseta R/C do SMD AX-503. Instrukcja obsługi Pęseta R/C do SMD AX-503 Instrukcja obsługi 1. OPIS OGÓLNY Pęseta R/C do SMD umożliwia szybki i precyzyjny pomiar drobnych elementów układów. Żeby wykorzystać miernik w pełni, proszę przeczytać uważnie

Bardziej szczegółowo

PRZETWORNICA NAPIĘCIA DC NA AC MOC: 100W 150W 300W 350W 400W 600W. Instrukcja obsługi

PRZETWORNICA NAPIĘCIA DC NA AC MOC: 100W 150W 300W 350W 400W 600W. Instrukcja obsługi PRZETWORNICA NAPIĘCIA DC NA AC MOC: 100W 150W 300W 350W 400W 600W Instrukcja obsługi 1. OPIS 2. PODŁĄCZANIE URZĄDZENIA Podłącz czerwony przewód z czerwonego zacisku (+) akumulatora do czerwonego gniazda

Bardziej szczegółowo

PIR500 CZUJNIK RUCHU PIR - DO ZABUDOWY INSTRUKCJA OBSŁUGI

PIR500 CZUJNIK RUCHU PIR - DO ZABUDOWY INSTRUKCJA OBSŁUGI PIR500 CZUJNIK RUCHU PIR - DO ZABUDOWY INSTRUKCJA OBSŁUGI INSTRUKCJA OBSŁUGI 1. Wstęp Niniejsza instrukcja przeznaczona jest dla użytkowników w krajach Unii Europejskiej. Ważne informacje dotyczące środowiska.

Bardziej szczegółowo

testo Instrukcja obsługi Nr produktu: Strona 1 z 9

testo Instrukcja obsługi  Nr produktu: Strona 1 z 9 testo 410-1 Instrukcja obsługi Nr produktu: 101405 Strona 1 z 9 Opis produktu W skrócie 1. Nasadka ochronna: pozycja wyjściowa 2. Wirnik 3. Czujnik temperatury 4. Wyświetlacz 5. Przyciski kontrolne 6.

Bardziej szczegółowo

Uniwersalna ładowarka solarna Voltcraft SL-2, NiMH, AA

Uniwersalna ładowarka solarna Voltcraft SL-2, NiMH, AA INSTRUKCJA OBSŁUGI Uniwersalna ładowarka solarna Voltcraft SL-2, NiMH, AA Nr produktu 200175 Strona 1 z 5 Przeznaczenie Produkt ten przeznaczony jest do ładowania dwóch akumulatorów NiMH za pomocą zintegrowanej

Bardziej szczegółowo

REGULATOR POMPY CYRKULACYJNEJ RPC-01

REGULATOR POMPY CYRKULACYJNEJ RPC-01 REGULATOR POMPY CYRKULACYJNEJ RPC-01 strona 2 Spis treści Spis treści 1 Informacje ogólne 4 1.1 Wstęp 4 1.2 Skład zestawu 4 1.3 Środki ostrożności 5 1.4 Postępowanie ze zużytym sprzętem 6 2 Podłączanie

Bardziej szczegółowo

Register your product and get support at. HP8117. Instrukcja obsługi

Register your product and get support at.  HP8117. Instrukcja obsługi Register your product and get support at www.philips.com/welcome HP8117 Instrukcja obsługi a b Polski Gratulujemy zakupu i witamy wśród klientów firmy Philips! Aby w pełni skorzystać z obsługi świadczonej

Bardziej szczegółowo

Kinkiet solarny LED ze stali nierdzewnej z czujnikiem PIR

Kinkiet solarny LED ze stali nierdzewnej z czujnikiem PIR Kinkiet solarny LED ze stali nierdzewnej z czujnikiem PIR Szanowny Kliencie, dziękujemy za zakup kinkietu solarnego LED z czujnikiem PIR. Prosimy o przeczytanie instrukcji i przestrzeganie podanych wskazówek

Bardziej szczegółowo

BLENDER FR-A1, FR-A2 INSTRUKCJA OBSŁUGI DOKUMENTACJA TECHNICZNO RUCHOWA

BLENDER FR-A1, FR-A2 INSTRUKCJA OBSŁUGI DOKUMENTACJA TECHNICZNO RUCHOWA INSTRUKCJA OBSŁUGI DOKUMENTACJA TECHNICZNO RUCHOWA Uwaga! Ryzyko porażenia prądem elektrycznym Należy podłączyć trzy stykową wtyczkę do gniazda z uziemieniem Nie należy stosować przedłużaczy czy rozdzielaczy

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI I KONSERWACJI. Szlifierko-Polerka MAP-2 Art. 330/00. carlo de giorgi s.r.l.

INSTRUKCJA OBSŁUGI I KONSERWACJI. Szlifierko-Polerka MAP-2 Art. 330/00. carlo de giorgi s.r.l. INSTRUKCJA OBSŁUGI I KONSERWACJI Szlifierko-Polerka MAP-2 Art. 330/00 carlo de giorgi s.r.l. UWAGA: w przypadku uszkodzenia lub awarii urządzenia w celu naprawy należy skontaktować się z serwisem: Sanitex

Bardziej szczegółowo

Klawiatura bezprzewodowa z myszką

Klawiatura bezprzewodowa z myszką Klawiatura bezprzewodowa z myszką Szanowny Kliencie, dziękujemy za zakup klawiatury bezprzewodowej z myszką. Prosimy o przeczytanie instrukcji i przestrzeganie podanych wskazówek i porad, aby mogli Państwo

Bardziej szczegółowo

Instrukcja Obsługi Monitora Dotykowego Multi- touch

Instrukcja Obsługi Monitora Dotykowego Multi- touch Instrukcja Obsługi Monitora Dotykowego Multi- touch SPIS TREŚCI Przed uruchomieniem... 4 Bezpieczeństwo.... 5 Instalacja sterownika... 7 Podłączenie nakładki dotykowej...12 Kalibracja nakładki dotykowej...13

Bardziej szczegółowo

NJB1-Y Przekaźnik napięcia jednofazowego Instrukcja obsługi

NJB1-Y Przekaźnik napięcia jednofazowego Instrukcja obsługi 0 Przed rozpoczęciem montażu i eksploatacji uważnie przeczytać instrukcję. Norma: IEC 60947-5-1 NJB1-Y Przekaźnik napięcia jednofazowego Instrukcja obsługi 1. Przeznaczenie Przekaźniki utraty i kolejności

Bardziej szczegółowo

Czujnik wody bezprzewodowy Conrad, zewnętrzny czujnik, zasięg 60 m

Czujnik wody bezprzewodowy Conrad, zewnętrzny czujnik, zasięg 60 m INSTRUKCJA OBSŁUGI Czujnik wody bezprzewodowy Conrad, zewnętrzny czujnik, zasięg 60 m Nr produktu 00751274 Strona 1 z 5 1. Przeznaczenie Produkt ten jest używany do wykrywania poziomu wody. Składa się

Bardziej szczegółowo

ORVALDI RBS 10A/16A. (Redundant Backup Switch) Podręcznik użytkownika

ORVALDI RBS 10A/16A. (Redundant Backup Switch) Podręcznik użytkownika ORVALDI RBS 10A/16A (Redundant Backup Switch) Podręcznik użytkownika ORVALDI Power Protection Sp. z o.o. Centrum Logistyki i Serwisu ul. Wrocławska 33d; 55-090 Długołęka k/wrocławia www.orvaldi.com.pl

Bardziej szczegółowo

MATRIX. Zasilacz DC. Podręcznik użytkownika

MATRIX. Zasilacz DC. Podręcznik użytkownika MATRIX Zasilacz DC Podręcznik użytkownika Spis treści Rozdział Strona 1. WSTĘP 2 2. MODELE 2 3 SPECYFIKACJE 3 3.1 Ogólne. 3 3.2 Szczegółowe... 3 4 REGULATORY I WSKAŹNIKI.... 4 a) Płyta czołowa.. 4 b) Tył

Bardziej szczegółowo

KIESZONKOWY MULTIMETR CYFROWY AX-MS811. Instrukcja obsługi

KIESZONKOWY MULTIMETR CYFROWY AX-MS811. Instrukcja obsługi KIESZONKOWY MULTIMETR CYFROWY AX-MS811 Instrukcja obsługi Bezpieczeństwo Międzynarodowe symbole bezpieczeństwa Ten symbol użyty w odniesieniu do innego symbolu lub gniazda oznacza, że należy przeczytać

Bardziej szczegółowo

Tłumaczenie oryginalnej instrukcji obsługi, instalacji i serwisowania TEC-44. Zawór kulowy z napędem 02/14

Tłumaczenie oryginalnej instrukcji obsługi, instalacji i serwisowania TEC-44. Zawór kulowy z napędem 02/14 Tłumaczenie oryginalnej instrukcji obsługi, instalacji i serwisowania TEC-44 Zawór kulowy z napędem 02/14 OGÓLNE INFORMACJE O OBSŁUDZE TEC-44 to zawór kulowy sterowany mikroprocesorem, zaprojektowany do

Bardziej szczegółowo

PA100U PRZENOŚNY WZMACNIACZ Z WEJŚCIEM USB

PA100U PRZENOŚNY WZMACNIACZ Z WEJŚCIEM USB PA100U PRZENOŚNY WZMACNIACZ Z WEJŚCIEM USB INSTRUKCJA OBSŁUGI 1. Wstęp INSTRUKCJA OBSŁUGI Niniejsza instrukcja przeznaczona jest dla użytkowników w krajach Unii Europejskiej. Ważne informacje dotyczące

Bardziej szczegółowo

Oczyszczacz powietrza Medisana 60300, 60 m², 1.5 W, biały

Oczyszczacz powietrza Medisana 60300, 60 m², 1.5 W, biały INSTRUKCJA OBSŁUGI Nr produktu 1295723 Oczyszczacz powietrza Medisana 60300, 60 m², 1.5 W, biały Strona 1 z 8 Strona 2 z 8 Strona 3 z 8 Strona 4 z 8 Informacje zawarte w tej instrukcji Niemniejsza instrukcja

Bardziej szczegółowo

PowerBox Mobilna ładowarka Colorovo

PowerBox Mobilna ładowarka Colorovo Mobilna ładowarka Colorovo PowerBox 6800 34 Instrukcja obsługi urządzenia PowerBox 6800 Dziękujemy za zakup mobilnej ładowarki Colorovo PowerBox 6800. Jesteśmy przekonani, że spełni ona Państwa oczekiwania.

Bardziej szczegółowo

Przełącznik KVM USB. Przełącznik KVM USB z obsługą sygnału audio i 2 portami. Przełącznik KVM USB z obsługą sygnału audio i 4 portami

Przełącznik KVM USB. Przełącznik KVM USB z obsługą sygnału audio i 2 portami. Przełącznik KVM USB z obsługą sygnału audio i 4 portami Przełącznik KVM USB Przełącznik KVM USB z obsługą sygnału audio i 2 portami Przełącznik KVM USB z obsługą sygnału audio i 4 portami Instrukcja obsługi DS-11403 (2 porty) DS-12402 (4 porty) 1 UWAGA Urządzenie

Bardziej szczegółowo

Solarny regulator ładowania Conrad

Solarny regulator ładowania Conrad INSTRUKCJA OBSŁUGI Solarny regulator ładowania Conrad Nr produktu 000856345 Strona 1 z 5 1. Przeznaczenie produktu Ten solarny regulator ładowania nadaje się do modułów solarnych o napięciu wejściowym

Bardziej szczegółowo

Ładowarka jednokomorowa SurePower podręcznik operatora

Ładowarka jednokomorowa SurePower podręcznik operatora Ładowarka jednokomorowa SurePower podręcznik operatora 9650-000272-04, Rev A Data wydania instrukcji Ładowarka jednokomorowa SurePower podręcznik operatora (REF 9650-000272-04, wersja A) to stycznia 2014

Bardziej szczegółowo

Inteligentny robot czyszczący

Inteligentny robot czyszczący Inteligentny robot czyszczący Szanowny Kliencie, dziękujemy za zakup inteligentnego robota czyszczącego. Prosimy o przeczytanie instrukcji i przestrzeganie podanych wskazówek i porad, aby mogli Państwo

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI. Zestaw głośnomówiący Bluetooth Callstel BFX-400.pt (HZ2718)

INSTRUKCJA OBSŁUGI. Zestaw głośnomówiący Bluetooth Callstel BFX-400.pt (HZ2718) Zestaw głośnomówiący Bluetooth Callstel BFX-400.pt (HZ2718) INSTRUKCJA OBSŁUGI Zawartość zestawu: zestaw głośnomówiący kabel ładowania micro USB zasilacz USB klips instrukcja obsługi. Specyfikacja Właściwości

Bardziej szczegółowo

Wygaszasz bezprzewodowy RSLRD2 Nr produktu

Wygaszasz bezprzewodowy RSLRD2 Nr produktu INSTRUKCJA OBSŁUGI Wygaszasz bezprzewodowy RSLRD2 Nr produktu 000640465 Strona 1 z 5 Wygaszacz bezprzewodowy RSLRD2 Numer produktu 64 04 65 Przeznaczenie do użycia Ten bezprzewodowy wbudowany wygaszacz

Bardziej szczegółowo

GARDENA. Zestaw do zdalnego sterowania. Instrukcja obsługi

GARDENA. Zestaw do zdalnego sterowania. Instrukcja obsługi GARDENA Zestaw do zdalnego sterowania Instrukcja obsługi GARDENA zestaw do zdalnego sterowania Witamy w ogrodzie GARDENA Tłumaczenie oryginalnej niemieckiej instrukcji obsługi. Prosimy uważnie przeczytać

Bardziej szczegółowo

Tester gniazdek Nr produktu:

Tester gniazdek Nr produktu: Tester gniazdek Nr produktu: 121270 Instrukcja obsługi Strona 1 z 6 Dziękujemy za okazane nam zaufanie i zakup adaptera C.A 751 2 P + E. Celem optymalnego korzystania z urządzenia należy: - uważnie przeczytać

Bardziej szczegółowo

NAGRZEWNICA PROMIENNIKOWA. Instrukcja Obsługi

NAGRZEWNICA PROMIENNIKOWA. Instrukcja Obsługi NAGRZEWNICA PROMIENNIKOWA Instrukcja Obsługi SCHEMAT ELEKTRYCZNY L 1 L2 = promienniki podczerwieni Fuse = Bezpiecznik Blue = niebieski Brown = brązowy Rys. 1 Montaż GŁÓWNE KOMPONENTY BEZPIECZEŃSTWO!!!

Bardziej szczegółowo

PERKOLATOR DO KAWY SERIA PC

PERKOLATOR DO KAWY SERIA PC INSTRUKCJA OBSŁUGI PERKOLATOR DO KAWY SERIA PC Jedno urządzenie, dwie funkcje Perkolator do kawy lub warnik do wody U45PC167 U45PC188 U45PC190 Wprowadzenie Dziękujemy Państwu za zakup perkolatora do kawy

Bardziej szczegółowo

Czujnik temperatury/wilgotności Oregon THGR 810, zew. -30 do +60 C, wilg. 5 do 95%

Czujnik temperatury/wilgotności Oregon THGR 810, zew. -30 do +60 C, wilg. 5 do 95% INSTRUKCJA OBSŁUGI Nr produktu 000672187 Czujnik temperatury/wilgotności Oregon THGR 810, zew. -30 do +60 C, wilg. 5 do 95% Strona 1 z 6 Wprowadzenie Dziękujemy za wybranie Czujnika temperatury i wilgotności

Bardziej szczegółowo

Zestaw gniazd sterowanych radiowo z pilotem, 4 kanały, zasięg do 30 m, 4- elementy

Zestaw gniazd sterowanych radiowo z pilotem, 4 kanały, zasięg do 30 m, 4- elementy INSTRUKCJA OBSŁUGI Zestaw gniazd sterowanych radiowo z pilotem, 4 kanały, zasięg do 30 m, 4- elementy Nr produktu 640475 Strona 1 z 8 PRZEZNACZENIE PRODUKTU Zestaw składa się ze sterowanego radiowo zestawu

Bardziej szczegółowo

Przejściówka przeciwprzepięciowa

Przejściówka przeciwprzepięciowa INSTRUKCJA OBSŁUGI Przejściówka przeciwprzepięciowa Nr produktu: 611503 Strona 1 z 7 Spis treści WSTĘP... 2 ZAKRES DOSTAWY... 2 ZASADY BEZPIECZEŃSTWA... 2 DLA WŁASNEGO BEZPIECZEŃSTWA... 3 PRZEZNACZENIE...

Bardziej szczegółowo

Bank energii z wyświetlaczem LED, 10400 mah

Bank energii z wyświetlaczem LED, 10400 mah Bank energii z wyświetlaczem LED, 10400 mah Instrukcja obsługi 31892 SPECYFIKACJE Pojemność: 10,400 mah Akumulator: litowo-jonowy Wejście: 5 V DC/1,3 A (maks. 1,5 A) Wyjście 1: 5 V DC 1 A Wyjście 2: 5

Bardziej szczegółowo

Ogólna prezentacja telefonu

Ogólna prezentacja telefonu Ogólna prezentacja telefonu Dziękujemy za wybór smartfonu HUAWEI. W pierwszej kolejności przedstawimy parę podstawowych cech urządzenia. Przytrzymaj wciśnięty klawisz zasilania, aby włączyć telefon. Po

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi. Nawilżacz B 400 Dyfuzyjny nawilżacz powietrza. Dyfuzyjny nawilżacz B 400

Instrukcja obsługi. Nawilżacz B 400 Dyfuzyjny nawilżacz powietrza. Dyfuzyjny nawilżacz B 400 Nawilżacz B 400 Dyfuzyjny nawilżacz powietrza Instrukcja obsługi Dyfuzyjny nawilżacz B 400 Najprostszy w obsłudze Najprostszy w czyszczeniu; Cicha praca Automatyczny higrostat Automatyczny wyłącznik Dry-Pol

Bardziej szczegółowo

Pilot. Instrukcja instalacji

Pilot. Instrukcja instalacji Pilot Instrukcja instalacji 1 Spis treści 1.Wprowadzenie...3 2.Przygotowanie do pracy...3 3.Ustawienie pilota do współpracy z Centralą...3 4.Schemat urządzenia...5 5.Konfigurowanie działania pilota w panelu

Bardziej szczegółowo

Regulator wilgotności powietrza Nr produktu

Regulator wilgotności powietrza Nr produktu INSTRUKCJA OBSŁUGI Regulator wilgotności powietrza Nr produktu 561600 Strona 1 z 5 Regulator wilgotności powietrza wersja 12/10 Numer produktu 56 16 00 Używaj zgodnie ze wskazówkami producenta Regulator

Bardziej szczegółowo

Stacja ładowania i suszenia

Stacja ładowania i suszenia Stacja ładowania i suszenia INSTRUKCJA OBSŁUGI 1 Ważne informacje dotyczące bezpieczeństwa NINIEJSZE URZĄDZENIE MOŻE BYĆ UŻYWANE PRZEZ DZIECI W WIEKU OD 8 LAT I OSOBY O OGRANICZENIACH RUCHOWYCH, SENSORYCZNYCH

Bardziej szczegółowo

PQI Power 12000E Podręcznik Użytkownika

PQI Power 12000E Podręcznik Użytkownika PQI Power 12000E Podręcznik Użytkownika Poznań 2015 Obsługa Jak ładować power bank Jako źródła energii używaj urządzeń DC 5V o natężeniu 0.5A do 2.5A Mogą to być urządzenia takie jak: port USB w komputerze,

Bardziej szczegółowo

Centronic EasyControl EC545-II

Centronic EasyControl EC545-II Centronic EasyControl EC545-II pl Instrukcja montażu i obsługi Pilot 5-kanałowy Ważne informacje dla: montera / elektryka / użytkownika Prosimy przekazać je odpowiednim osobom! Użytkownik winien zachować

Bardziej szczegółowo

Instrukcja montażu Smart-UPS C 1000/1500 VA prąd zmienny 120/230 Vac 2000/3000 VA 230 Vac Wolnostojący

Instrukcja montażu Smart-UPS C 1000/1500 VA prąd zmienny 120/230 Vac 2000/3000 VA 230 Vac Wolnostojący Instrukcja montażu Smart-UPS C 1000/1500 VA prąd zmienny 120/230 Vac 2000/3000 VA 230 Vac Wolnostojący Ważne komunikaty dotyczące bezpieczeństwa ZACHOWAĆ NA PRZYSZŁY UŻYTEK niniejszy podręcznik zawiera

Bardziej szczegółowo

AX-3010H. Wielozadaniowy zasilacz impulsowy. Instrukcja użytkownika

AX-3010H. Wielozadaniowy zasilacz impulsowy. Instrukcja użytkownika AX-3010H Wielozadaniowy zasilacz impulsowy Instrukcja użytkownika Niniejszą instrukcję należy trzymać w bezpiecznym miejscu do celów referencyjnych. Instrukcja zawiera ważne informacje na temat bezpieczeństwa

Bardziej szczegółowo

ORVALDI 1000, 1500, 2000 LED USB

ORVALDI 1000, 1500, 2000 LED USB INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA ORVALDI 1000, 1500, 2000 LED ORVALDI Power Protection Sp. z o.o. Centrum Logistyki i Serwisu ul. Wrocławska 33d; 55-090 Długołęka k/wrocławia serwis@orvaldi.pl www.orvaldi.com.pl

Bardziej szczegółowo

Prostownik Eufab 16542

Prostownik Eufab 16542 INSTRUKCJA OBSŁUGI Prostownik Eufab 16542 Nr produktu 1225407 Strona 1 z 6 ZASADY BEZPIECZEŃSTWA Należy uważnie przeczytać instrukcję użytkowania i przestrzegać zawartych w niej zasad bezpieczeństwa. Niewłaściwe

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI UNIWERSALNEJ ŁADOWARKI SIECIOWEJ I SAMOCHODOWEJ 10 W 1

INSTRUKCJA OBSŁUGI UNIWERSALNEJ ŁADOWARKI SIECIOWEJ I SAMOCHODOWEJ 10 W 1 INSTRUKCJA OBSŁUGI UNIWERSALNEJ ŁADOWARKI SIECIOWEJ I SAMOCHODOWEJ 10 W 1 Dziękujemy za wybranie produktów firmy myphone. Niniejsza instrukcja ma na celu zapoznanie użytkownika z obsługą i funkcjami produktu.

Bardziej szczegółowo

Wygaszasz bezprzewodowy RSLW wersja 12/11 Nr produktu

Wygaszasz bezprzewodowy RSLW wersja 12/11 Nr produktu INSTRUKCJA OBSŁUGI Wygaszasz bezprzewodowy RSLW wersja 12/11 Nr produktu 646746 Strona 1 z 5 Wygaszacz bezprzewodowy RSLW wersja 12/11 Numer produktu 646746 Przeznaczenie do użycia Ten bezprzewodowy wbudowany

Bardziej szczegółowo

DB4 BEZPRZEWODOWY DZWONEK DO DRZWI INSTRUKCJA OBSŁUGI

DB4 BEZPRZEWODOWY DZWONEK DO DRZWI INSTRUKCJA OBSŁUGI BEZPRZEWODOWY DZWONEK DO DRZWI INSTRUKCJA OBSŁUGI Figure 1 28/11/2012 2 Velleman 1. Wstę DB4 INSTRUKCJA OBSŁUGI Niniejsza instrukcja przeznaczona jest dla użytkowników w krajach Unii Europejskiej. Ważne

Bardziej szczegółowo

Niky 600/800 Spis treści 1 Wprowadzenie 2 Warunki korzystania 3 Instalacja 4 Sygnały i kontrolki 5 Przeciążenie i samowyłączwenie 16 6 Cechy

Niky 600/800 Spis treści 1 Wprowadzenie 2 Warunki korzystania 3 Instalacja 4 Sygnały i kontrolki 5 Przeciążenie i samowyłączwenie 16 6 Cechy Spis treści 1 Wprowadzenie 14 2 Warunki korzystania 14 3 Instalacja 15 4 Sygnały i kontrolki 15 5 Przeciążenie i samowyłączwenie 16 6 Cechy 16 7 Wymiana akumulatorów 17 8 Możliwe usterki 18 9 Cechy techniczne

Bardziej szczegółowo

Gwarancja i wsparcie. Wsparcie techniczne. Stopery wielokrotnego ładowania

Gwarancja i wsparcie. Wsparcie techniczne. Stopery wielokrotnego ładowania Gwarancja i wsparcie Niniejszy produkt jest dostarczany wraz z roczną gwarancją obejmującą usterki wykryte podczas normalnego użytkowania. Gwarancja traci ważnośćw przypadku korzystania ze Rechargeable

Bardziej szczegółowo

Krótka instrukcja obsługi testo 610

Krótka instrukcja obsługi testo 610 Krótka instrukcja obsługi testo 610 1. Nasadka ochronna: Pozycja parkingowa 2. Czujnik wilgotności/temperatury 3. Wyświetlacz 4. Przyciski kontrolne 5. Komora baterii (z tyłu) Ustawienia podstawowe Urządzenie

Bardziej szczegółowo

Sterownik Pracy Wentylatora Fx21

Sterownik Pracy Wentylatora Fx21 PRODUCENT URZĄDZEŃ ELEKTRONICZNYCH Sterownik Pracy Wentylatora Fx21 Płynna regulacja obrotów wentylatora. Miękki start wentylatora. Ustawiane progi min. i max. obrotów wentylatora. Duży cyfrowy wyświetlacz.

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI. Termo higrometr Oregon THGR 122NX. Nr produktu Strona 1 z 6

INSTRUKCJA OBSŁUGI. Termo higrometr Oregon THGR 122NX. Nr produktu Strona 1 z 6 INSTRUKCJA OBSŁUGI Termo higrometr Oregon THGR 122NX Nr produktu 646461 Strona 1 z 6 Wprowadzenie Dziękujemy za wybór czujnika zdalnego Oregon Scientific (THGR122N / THGN122N). Produkt ten jest zgodny

Bardziej szczegółowo

GA-1. Instrukcja montażu i obsługi. Urządzenie alarmowe do separatora smaru

GA-1. Instrukcja montażu i obsługi. Urządzenie alarmowe do separatora smaru Labkotec Oy Myllyhaantie 6 FI-33960 PIRKKALA FINLAND Tel.: +358 29 006 260 Faks: +358 29 006 1260 19.1.2015 Internet: www.labkotec.com 1/11 GA-1 Urządzenie alarmowe do separatora smaru Prawa autorskie

Bardziej szczegółowo

ODBIORNIK/NADAJNIK AUDIO BLUETOOTH

ODBIORNIK/NADAJNIK AUDIO BLUETOOTH ODBIORNIK/NADAJNIK AUDIO BLUETOOTH Przewodnik szybkiej instalacji DA-30501 Spis treści Przed użyciem... 2 1. O DA-30501... 2 2. Wymagania systemowe... 2 3. Przegląd... 2 Pierwsze kroki... 3 1. Ładowanie

Bardziej szczegółowo

Stalowy, elektroniczny sejf Xcase

Stalowy, elektroniczny sejf Xcase Stalowy, elektroniczny sejf Xcase Szanowny Kliencie, dziękujemy za zakup cyfrowego sejfu. Prosimy o przeczytanie instrukcji i przestrzeganie podanych wskazówek i porad, aby mogli Państwo optymalnie korzystać

Bardziej szczegółowo

SOL10UC2. REGULATOR ŁADOWANIA SŁONECZNEGO 12/24VDC (max 10A) INSTRUKCJA OBSŁUGI

SOL10UC2. REGULATOR ŁADOWANIA SŁONECZNEGO 12/24VDC (max 10A) INSTRUKCJA OBSŁUGI SOL10UC2 REGULATOR ŁADOWANIA SŁONECZNEGO 12/24VDC (max 10A) INSTRUKCJA OBSŁUGI * nie załączone Instrukcja obsługi 1. Wstęp Niniejsza instrukcja przeznaczona jest dla użytkowników w krajach Unii Europejskiej.

Bardziej szczegółowo

Ochrona przeciwprzepięciowa APC PNET1GB do sieci LAN

Ochrona przeciwprzepięciowa APC PNET1GB do sieci LAN INSTRUKCJA OBSŁUGI Instrukcja Obsługi Ochrona przeciwprzepięciowa APC PNET1GB do sieci LAN Nr produktu 971884 Strona 1 z 6 1. WSTĘP Drogi Kliencie, Dziękujemy za zakup tego produktu. Produkt spełnia wymogi

Bardziej szczegółowo

Power Pods. Gwarancja i wsparcie. Wsparcie techniczne

Power Pods. Gwarancja i wsparcie. Wsparcie techniczne Gwarancja i wsparcie Niniejszy produkt jest dostarczany wraz z roczną gwarancją obejmującą usterki wykryte podczas normalnego użytkowania. Gwarancja traci ważność Power Pods lub otwarcia ich obudowy. Wszelkie

Bardziej szczegółowo

Niania elektroniczna Motorola Babyphone

Niania elektroniczna Motorola Babyphone INSTRUKCJA OBSŁUGI Niania elektroniczna Motorola Babyphone Nr produktu 260051 Strona 1 z 8 1. Zakres dostawy: 1 x Jednostka rodzica 1 x Jednostka dziecka 2 x akumulator AAA dla jednostki rodzica 1 x zasilacz

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI. Wymagana zbiórka selektywna nie wyrzucać urządzenia do śmieci

INSTRUKCJA OBSŁUGI. Wymagana zbiórka selektywna nie wyrzucać urządzenia do śmieci INSTRUKCJA OBSŁUGI SPIS TREŚCI Dla bezpieczeństwa użytkownika... 2 Charakterystyka produktu... 2 Informacje dotyczące bezpieczeństwa... 2 Opis urządzenia... 2 Typ akumulatora i ustawienia... 3 Ładowanie...

Bardziej szczegółowo

Kruszarka do lodu TRHB-12

Kruszarka do lodu TRHB-12 Kruszarka do lodu TRHB-12 Instrukcja obsługi i instalacji Niniejsza instrukcja przygotowana została w celu zapewnienia poprawnej i bezpiecznej eksploatacji urządzenia. WARUNKI BEZPIECZNEJ PRACY Używając

Bardziej szczegółowo

Bezprzewodowe, elektryczne urządzenie do mycia okien, luster i kafelek

Bezprzewodowe, elektryczne urządzenie do mycia okien, luster i kafelek Bezprzewodowe, elektryczne urządzenie do mycia okien, luster i kafelek Szanowny Kliencie, dziękujemy za zakup bezprzewodowego urządzenia do mycia okien, luster i kafelek. Prosimy o przeczytanie instrukcji

Bardziej szczegółowo

PIR416. MINI CZUJNIK RUCHU PIR DO WBUDOWANIA 12Vdc 12Vcc INSTRUKCJA OBSŁUGI 3

PIR416. MINI CZUJNIK RUCHU PIR DO WBUDOWANIA 12Vdc 12Vcc INSTRUKCJA OBSŁUGI 3 PIR416 MINI CZUJNIK RUCHU PIR DO WBUDOWANIA 12Vdc 12Vcc INSTRUKCJA OBSŁUGI 3 INSTRUKCJA OBSŁUGI 1. Wstęp Niniejsza instrukcja przeznaczona jest dla użytkowników w krajach Unii Europejskiej. Ważne informacje

Bardziej szczegółowo

Sterowana radiem łódź wyścigowa

Sterowana radiem łódź wyścigowa 11269602 Sterowana radiem łódź wyścigowa Sterowana radiem łódź wyścigowa Spis treści Ważne wskazówki na początek... 2 Wskazówki bezpieczeństwa i gwarancja... 2 Ważne wskazówki dotyczące utylizacji... 2

Bardziej szczegółowo

STEROWNIK ELEKTRYCZNYCH NAGRZEWNIC POWIETRZA EHC 1 Instrukcja montażu i podłączenia

STEROWNIK ELEKTRYCZNYCH NAGRZEWNIC POWIETRZA EHC 1 Instrukcja montażu i podłączenia STEROWNIK ELEKTRYCZNYCH NAGRZEWNIC POWIETRZA EHC 1 Instrukcja montażu i podłączenia OPIS: EHC 1 jest mikroprocesorowym sterownikiem nagrzewnic elektrycznych z funkcją regulacji PID. Sterownik umożliwia

Bardziej szczegółowo

Intenso Powerbank 2600

Intenso Powerbank 2600 Intenso Powerbank 2600 Version 1.1 Instrukcja obsługi Strona 1-7 Instrukcja obsługi POWERBANK 2600 Strona 1 z 7 Zawartość zestawu Intenso Powerbank 2600 Micro USB kabel do ładowania Instrukcja obsługi

Bardziej szczegółowo

REGULOWANE ZASILACZE DC SERIA DPD

REGULOWANE ZASILACZE DC SERIA DPD REGULOWANE ZASILACZE DC SERIA DPD 3 WYJŚCIOWY KLASA LABORATORYJNA INSTRUKCJA OBSŁUGI SPIS TREŚCI 1. Wstęp 2. Informacje i wskazówki dotyczące bezpieczeństwa 3. Ogólne wskazówki 4. Specyfikacje 5. Regulatory

Bardziej szczegółowo

ORVALDI 520/620/820 PL/GE/Black INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA

ORVALDI 520/620/820 PL/GE/Black INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA ORVALDI 520/620/820 PL/GE/Black INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA 1 Środki ostrożności. Niniejsza instrukcja obsługi UPS-a ORVALDI omawia instalację i użytkowanie urządzenia. Przed rozpakowaniem i uruchomieniem urządzenia

Bardziej szczegółowo

LAMPA POLIMERYZACYJNA DY400-4

LAMPA POLIMERYZACYJNA DY400-4 LAMPA POLIMERYZACYJNA DY400-4 INSTRUKCJA UśYTKOWANIA Wyłączny Dystrybutor: TPH Pol-Intech Sp. z o.o. 93-176 Łódź, ul. ŁomŜyńska 3 tel./fax. +48 42 682 78 75, +48 42 682 16 83 +48 42 684 64 78, email: info@pol-intech.pl

Bardziej szczegółowo

LAN KONWERTER MODUŁ LAN DO POŁĄCZENIA SIECI C14 Z SYSTEMEM SOLATO. Instrukcja obsługi i instalacji wydanie 1, lipiec 2015

LAN KONWERTER MODUŁ LAN DO POŁĄCZENIA SIECI C14 Z SYSTEMEM SOLATO. Instrukcja obsługi i instalacji wydanie 1, lipiec 2015 LAN KONWERTER MODUŁ LAN DO POŁĄCZENIA SIECI C14 Z SYSTEMEM SOLATO Instrukcja obsługi i instalacji wydanie 1, lipiec 2015 Pb Zasady bezpieczeństwa Przed zainstalowaniem urządzenia należy starannie przeczytać

Bardziej szczegółowo

UPROSZCZONA INSTRUKCJA OBSŁUGI EVOLIS TATTOO 2

UPROSZCZONA INSTRUKCJA OBSŁUGI EVOLIS TATTOO 2 UPROSZCZONA INSTRUKCJA OBSŁUGI EVOLIS TATTOO 2 Uproszczona instrukcja obsługi Evolis Tattoo 2 Spis treści 1 WPROWADZENIE....3 1.1 Wypakowanie....3 1.2 Opis i funkcje drukarki....3 1.3 Instalacja....4 1.3.1

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi. PQI i-power 10000V

Instrukcja obsługi. PQI i-power 10000V Instrukcja obsługi PQI i-power 10000V Poznań 2016 i-power 10000V to zewnętrzny akumulatorek dla tabletów i smartfonów o pojemności 10000mAh (pojemność akumulatorów dla 3,7V), który skutecznie wydłuża czas

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI Piece do pizzy

INSTRUKCJA OBSŁUGI Piece do pizzy STALGAST Sp. z o.o. ul. Łubinowa 4a, 3-878 Warszawa tel. 22 517 15 75; fax 22 517 15 77 www.stalgast.com; e-mail:stalgast@stalgast.com INSTRUKCJA OBSŁUGI Piece do pizzy MODELE: 78113, 7813, 781113, 78113,

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI GK

INSTRUKCJA OBSŁUGI GK INSTRUKCJA OBSŁUGI GK-12-150 Przetwornica napięcia DC AC 150W Genius Power, Drow Enterprise Co., LTD., TAIWAN 1. OPIS -2- 2. ZŁĄCZA WEJŚCIOWE Przetwornica wyposażona jest w zamontowany na stałe przewód

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi napędu bramy garażowej

Instrukcja obsługi napędu bramy garażowej Instrukcja obsługi napędu bramy garażowej MR-2E OSTRZEŻENIE: PRZESTRZEGANIE NINIEJSZEJ INSTRUKCJI JEST KONIECZNE DLA ZACHOWANIA BEZPIECZEŃSTWA OSÓB MONTUJĄCYCH ORAZ UŻYTKUJĄCYCH AUTOMATYCZNY NAPĘD DLA

Bardziej szczegółowo