TABELA WERYFIKACJI EFEKTÓW KSZTAŁCENIA DLA PROGRAMU Z ODNIESIENIEM DO PRZEDMIOTÓW Z MODUŁÓW DLA ST. 1. ST.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "TABELA WERYFIKACJI EFEKTÓW KSZTAŁCENIA DLA PROGRAMU Z ODNIESIENIEM DO PRZEDMIOTÓW Z MODUŁÓW DLA ST. 1. ST."

Transkrypt

1 TABELA WERYFIKACJI EFEKTÓW KSZTAŁCENIA DLA PROGRAMU Z ODNIESIENIEM DO PRZEDMIOTÓW Z MODUŁÓW DLA ST.. ST. rok akademicki 0/05 MODUŁ I FILOLOGICZNY I A MODUŁ PRZEDMIOTÓW PODSTAWOWYCH, I B MODUŁ PRZEDMIOTÓW OGÓLNOUNIWERSYTECKICH, I C MODUŁ PRZEDMIOTÓW KIERUNKOWYCH: IC MODUŁ LITERATUROZNAWCZY, IC MODUŁ TEORETYCZNOLITERACKI, IC3 MODUŁ JĘZYKOZNAWCZY, IC MODUŁ PRZEDMIOTÓW DO WYBORU/ FAKULTATYWNYCH SPOSOBY WERYFIKACJI EFEKTÓW KSZTAŁCENIA W ZAKRESIE POSZCZEGÓLNYCH PRZEDMIOTÓW MODUŁU FILOLOGICZNEGO KIERUNKOWE EFEKTY KSZTAŁCENIA PRZEDMIOT FORMY REALIZACJI ZAJĘĆ SPOSÓB WERYFIKACJI EFEKTU KSZTAŁCENIA DLA DANEGO ECTS I A MODUŁ PRZEDMIOTÓW PODSTAWOWYCH KA_W0 IA. Łacina z elementami kultury antycznej ćw. laboratoryjne (sem. 3,) kolokwium, zal. z oceną (po każdym semestrze) 3+3 KA_K0, KA_K0, KA_K09, KA_K0 IA. Wiedza o kulturze wykład (sem. ) egzamin (po sem..) 5 KA_W, KA_W6, KA_W5, KA_U0, KA_U06 KA_U0, KA_U6, KA_U8, KA_K06, KA_K07 IA3. Nauki pomocnicze filologii pol. (sem. ) oceną (po sem..)

2 KA_W0, KA_W05, KA_W0, KA_U0, KA_U0, KA_K0, IA. Historia Polski wykład (sem. ) egzamin (po sem..) 3 KA_W03, KA_W09, KA_W0, KA_U07, KA_U3, KA_K03, KA_K0 IA5. Historia filozofii wykład (sem. ) egzamin (po sem..) 5 I B MODUŁ PRZEDMIOTÓW OGÓLNOUNIWERSYTECKICH KA_K0 IB6. Wychowanie fizyczne audytoryjne (sem.,) zal. z oceną (po każdym semestrze) + KA_U3, KA_K0 IB7. Język obcy nowożytny ćw. laboratoryjne (sem.,,3,) kolokwium, zal. z oceną (po każdym semestrze), egzamin (po sem..) +++ KA_W5, KA_U6-8, KA_U0, KA_U, KA_K0 IB8. Technologia informacyjna konwersatorium (sem. ) zal. z oceną (po sem..) KA_W9 IB9. Ochrona własności intelekt. wykład (sem. ) zal. z oceną (po sem..) I C MODUŁ PRZEDMIOTÓW KIERUNKOWYCH: IC MODUŁ LITERATUROZNAWCZY KA_W0-06, KA_W-, KA_W6-8, KA_U0, KA_U0-09, KA_U-, KA_K0-03 IC/0. Literatura staropolska (sem. ); wykład (sem. ) oceną (po sem..); egzamin (po sem..) + KA_W0-06, KA_W-, KA_W6-8, KA_U0, KA_U0-09, KA_U0, KA_U-, KA_K0-03 IC/. Literatura oświeceniowa (sem. ); wykład (sem. ) oceną (po sem..); egzamin (po sem..) + KA_W0, KA_W03, KA_W08-09, KA_W, IC/. Literatura (sem. 3); wykład zaliczeniowe, zal. z oceną +

3 KA_U0, KA_U0-, KA_U3, KA_U, KA_K0, KA_K06, KA_K09, KA_W0, KA_W03, KA_W08-09, KA_W, KA_U0, KA_U0-, KA_U3, KA_U, KA_K0, KA_K06, KA_K09, KA_W0-, KA_U0-3, KA_K0 romantyzmu (sem. 3) (po sem. 3.); egzamin (po sem. 3.) IC/3. Literatura pozytywizmu IC/. Literatura Młodej Polski (sem. ); wykład (sem. ) (sem. 5); wykład (sem. 5) ; egzamin (po sem..) zaliczeniowe, zal. z oceną (po sem. 5.); egzamin (po sem. 5.) + + KA_W0, KA_W09, KA_W7, KA_U07-08, KA_U0, KA_K0 IC/5. Literatura dwudziestolecia międzywojennego (sem. 5); wykład (sem. 5) ; egzamin (po sem. 5.) + KA_W09, KA_U07-08, KA_U0-, KA_K03 IC/6. Literatura po 939 r. (sem. 5,6); wykład (sem. 6) oceną (po sem. 5,6.); egzamin (po sem. 6.) ++3 KA_W0-0, KA_W06, KA_W09-, KA_W5-8, KA_W-, KA_U0-08, KA_U0-, KA_U, KA_K0-03, KA_K06, KA_K09 IC/7. Arcydzieła literatury powszechnej wykład (sem.,,3,,5,6) zal. bez oceny (po sem.,,3,,5,6) Wiedza zdobyta na wykładzie jest weryfikowana i oceniana (a zatem również punktowana) łącznie z literaturą odpowiednich epok. I C MODUŁ PRZEDMIOTÓW KIERUNKOWYCH: IC MODUŁ TEORETYCZNOLITERACKI KA_W0-05, KA_W07, KA_W7, KA_W, KA_U0-0, KA_U05, KA_U07, KA_K08, IC/8. Poetyka ); wykład (sem. ) oceną (po sem..); egzamin (po sem..) + KA_W0-03, KA_W05, KA_W7, KA_W, KA_U0, KA_U0, KA_U07-08, KA_K0, KA_K08 IC/9. Teoria literatury wykład (sem. 3) egzamin (po sem. 3.) KA_W0-03, KA_W5-6, KA_W8, KA_U05-08, KA_U0-3, KA_U9, KA_K0, KA_K03 IC/0. Analiza dzieła literackiego,) oceną (po sem.,); +

4 I C MODUŁ PRZEDMIOTÓW KIERUNKOWYCH: IC3 MODUŁ JĘZYKOZNAWCZY KA_W0-05, KA_W07-, KA_W7, KA_W0-, KA_U0-05, KA_U07-, KA_U3-5, KA_U9-, KA_K0-05, KA_K09-0, IC/. Gramatyka opisowa jęz. pol. (sem.,,3); wykład (sem.,,3) oceną (po sem.,,3); egzamin (po sem.,3.) KA_W0-05, KA_W08-09, KA_W-, KA_W7-8, KA_W0, KA_W, KA_U0, KA_U0-05, KA_U07-0, KA_U3-6, KA_U9-, KA_K0-03, KA_K06-08, IC/. Stylistyka praktyczna ) KA_W0-03, KA_W3, KA_W0-, KA_U0-0, KA_U, KA_K03-0 IC/3. Kultura języka (sem. 5) KA_W0-03, KA_W0-, KA_W3, KA_U0-0, KA_U08, IC/. Leksykologia i leksykografia 3) KA_W0-07, KA_W09-0, KA_W-, KA_W7, KA_W0-, KA_U0-0, KA_U0-06, KA_U, KA_U3-, KA_U6, KA_U9-, IC/5. Lingwistyka tekstu 5) KA_W0-05, KA_W09, KA_W3-, KA_W0, KA_U0-0, KA_U05, KA_U08-, KA_K09 IC/6. Podstawy językoznawstwa wykład (sem. 5) egzamin (po sem. 5.) KA_W0-05, KA_W09, KA_W3-, KA_W0, KA_U0-0, KA_U05, KA_U08-, KA_K09 IC/7. Gramatyka historyczna języka polskiego z el. historii jęz. (sem. 3,); wykład (sem. 3,) (zmiana typu zajęć dotyczy także studentów, którzy rozpoczęli studia w roku akademickim 03/0) oceną (po sem. 3,); egzamin (po sem..) + + I C MODUŁ PRZEDMIOTÓW KIERUNKOWYCH: IC MODUŁ PRZEDMIOTÓW DO WYBORU/ FAKULTATYWNYCH

5 KA_W0-05, KA_W07, KA_W09-0, KA_W- 3, KA_W7, KA_W, KA_U0-0, KA_U0-07, KA_U09-, KA_U3-, KA_U8-, KA_K0-09 IC/8. Seminarium licencjackie seminarium (sem. 5,6); zal. bez oceny (po sem. 5,6.) 3+7 KA_W0-06, KA_W08-, KA_W7, KA_W-, KA_U0-0, KA_U08, KA_U0-, KA_U, KA_U0-, KA_K0-06, KA_K09-0 IC/9/... Przedmiot poszerzający wiedzę (sem. 5,6) oceną (po sem. 5,6.) 3+3 KA_W0, KA_W, KA_W, KA_U0, KA_U06, KA_U08, KA_U3-, KA_U0, KA_K0, KA_K03-0, KA_K07, KA_K09-0 IC/30/... Konwersatorium do wyboru konwersatorium (sem. ) oceną (po sem..) KA_W0-, KA_U0-06, KA_U08, KA_U-, KA_U9-0, KA_K0-05, KA_K0 IC/3. Wykłady monograficzne wykład (sem.,,3,,5) zal. bez oceny (po sem.,,3,,5.) ++++ KA_W0-05, KA_W07, KA_W09-0, KA_W- 3, KA_W7, KA_W, KA_U0-0, KA_U0-07, KA_U09-, KA_U3-, KA_U8-, KA_K0-09 IC/3. Praca roczna rok i zal. z oceną (po sem. i.) +

6 TABELA WERYFIKACJI EFEKTÓW KSZTAŁCENIA DLA PROGRAMU Z ODNIESIENIEM DO PRZEDMIOTÓW Z MODUŁÓW DLA ST.. ST. MODUŁ II: SPECJALIZACJA NAUCZYCIELSKA II A - MODUŁ PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNY II B MODUŁ DYDAKTYCZNY II C MODUŁ PRZEDMIOTÓW UZUPEŁNIAJĄCYCH SPOSOBY WERYFIKACJI EFEKTÓW KSZTAŁCENIA W ZAKRESIE POSZCZEGÓLNYCH PRZEDMIOTÓW MODUŁU SPECJALIZACJI NAUCZYCIELSKIEJ KIERUNKOWE EFEKTY KSZTAŁCENIA PRZEDMIOT FORMY REALIZACJI ZAJĘĆ SPOSÓB WERYFIKACJI EFEKTU KSZTAŁCENIA DLA DANEGO ECTS KA_W0-03, KA_W, KA_W9, KA_W, KA_U08, KA_K0-03, KA_K0-06 MODUŁ II: SPECJALIZACJA NAUCZYCIELSKA II A - MODUŁ PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNY IIA. Psychologia społeczna i wychowawcza wykład (sem.,3) egzamin (po sem. 3.) + KA_K0 IIA. Teoria kształcenia i wychowania ); wykład (sem.,3) oceną (po sem..); egzamin (po sem. 3.) 3+ KA_K0, KA_K0, KA_K08 IIA3. Praktyka ogólnopedagogiczna w szkole podstawowej praktyka (po sem..) zal. z oceną (w sem. 3.) 3 KA_W0-03, KA_W0-, KA_W, KA_U05, KA_U07-08, KA_K0, KA_K03-06, KA_K09 MODUŁ II: SPECJALIZACJA NAUCZYCIELSKA II B MODUŁ DYDAKTYCZNY IIB. Metodyka nauczania literatury i języka polskiego 3,, 5); wykład (sem. 5) oceną (po sem. 3,, 5.); egzamin (po sem. 5.) + + KA_K0 IIB5. Podstawy 3

7 dydaktyki ) oceną (po sem..) KA_K0, KA_K06 IIB6. Praktyka asystencko hospitacyjna w szkole podstawowej praktyka (sem.,3) zal. z oceną (w sem.,3.) +3 KA_K0, KA_K06 IIB7. Praktyka ciągła z języka polskiego w szkole podstawowej praktyka (po sem..) zal. z oceną (w sem. 5.) 5 KA_W0, KA_W0, KA_U0, KA_U05, KA_K0, MODUŁ II: SPECJALIZACJA NAUCZYCIELSKA II C MODUŁ PRZEDMIOTÓW UZUPEŁNIAJĄCYCH IIC8. Dykcja i emisja głosu 6) oceną (po sem. 6.) 3 KA_W0, KA_W0, KA_W5, KA_U09, KA_U, KA_K0, KA_K09 IIC9. Literatura dla dzieci i młodzieży audytoryjne (sem. 5, 6) oceną (po sem. 3,.) 3+3 KA_W0-05, KA_W07, KA_W0, KA_W5, KA_U0-03, KA_U05, KA_K0 IIC0. Retoryka i retoryczność tekstów literackich ) oceną (po sem. ) KA _W0; KA_W0, KA_U0, KA_U06, KA_K0, KA_K0 IIC0. Współczesna kultura miasta i regionu ) oceną (po sem. ) KA _W07; KA _0; KA _; KA_U0; KA_U; KA_U; KA_K0-03; KA_K09 IIC. Adaptacje filmowe literatury 6) oceną (po sem. 6) KA _W0; KA _0; KA_U0-0; KA_U0-05; KA_K05 IIC. Interpretacja dzieła literackiego w szkole podstawowej 6) oceną (po sem. 6) KA _W0-0; KA _06; KA _09, KA _; KA _; KA _7; KA _0-; KA_U0; KA_U05-06; KA_U3-; KA_K0, KA_U9- IIC. Sztuka pisania 6) oceną (po sem. 6)

8 TABELA WERYFIKACJI EFEKTÓW KSZTAŁCENIA DLA PROGRAMU Z ODNIESIENIEM DO PRZEDMIOTÓW Z MODUŁÓW DLA ST.. ST. MODUŁ IV: SPECJALNOŚĆ EDYTORSKO-MEDIALNA bez specjalizacji nauczycielskiej IV A. MODUŁ PRZEDMIOTÓW Z ZAKRESU EDYTORSTWA IV B. MODUŁ PRZEDMIOTÓW JĘZYKOZNAWCZYCH IV C. MODUŁ PRZEDMIOTÓW FAKULTATYWNYCH TZW. OPCJE SPOSOBY WERYFIKACJI EFEKTÓW KSZTAŁCENIA W ZAKRESIE POSZCZEGÓLNYCH PRZEDMIOTÓW MODUŁU SPECJALNOŚCI EDYTORSKO-MEDIALNEJ KIERUNKOWE EFEKTY KSZTAŁCENIA PRZEDMIOT FORMY REALIZACJI ZAJĘĆ SPOSÓB WERYFIKACJI EFEKTU KSZTAŁCENIA DLA DANEGO ECTS MODUŁ IV: SPECJALNOŚĆ EDYTORSKO-MEDIALNA IV A. MODUŁ PRZEDMIOTÓW Z ZAKRESU EDYTORSTWA KA_W0, KA_K0, KA_K07, KA_K09 IVA. Historia książki audytoryjne (sem. ) zal. z oceną (po sem..) 5 KA_U0-05, KA_K0-0, KA_K0, KA_K07 IVA. Krytyczna analiza tekstu w praktyce redakcyjnej,5.) ew. kolokwium, praca/e zaliczeniowa/e, zal. z oceną (po sem.,5.) + KA_W03, KA_K0-0 IVA3. Projektowanie publikacji 6) ew. kolokwium, praca/e zaliczeniowa/e, zal. z oceną (po sem. 6) KA_K0 IVA. Podstawy poligrafii współczesnej audytoryjne (sem. 3) ew. kolokwium, praca/e zaliczeniowa/e, zal. z oceną (po sem.3.)

9 KA_K0 IVA5. Wiedza o mediach współczesnych w Polsce w krajach UE wykład (sem. 6) egzamin (po sem.6.) 3 KA_K0 IVA6. Komputerowe przygotowanie publikacji 5, 6) ew. kolokwium, praca/e zaliczeniowa/e, zal. z oceną (po sem. 5, 6.) + KA_W0, KA_W0, KA_U0, KA_U05, KA_K0 MODUŁ IV: SPECJALNOŚĆ EDYTORSKO-MEDIALNA IV B. MODUŁ PRZEDMIOTÓW JĘZYKOZNAWCZYCH IIIB7. Emisja głosu ) ew. kolokwium, praca/e zaliczeniowa/e, zal. z oceną (po sem..) 3 KA_U0-05, KA_K0-0, KA_K0, KA_K07 IIIB8. Językowe przygotowanie tekstu ) ew. kolokwium, praca/e zaliczeniowa/e, zal. z KA_W, KA_W, KA_W0-, KA_U0, KA_U05, KA_U3-5, KA_K07 IIB9. Retoryka i erystyka 3); wykład (sem. 3) ; egzamin (po sem. 3.) + KA_W0-07, KA_W09-0, KA_W, KA_W, KA_W6, KA_W8, KA_U0-03, KA_U05, KA_U09-, KA_U5-8, KA_K0-0, KA_K07, KA_K09 IIB0. Podstawy tekstologii ) oceną (po sem..) MODUŁ IV: SPECJALNOŚĆ EDYTORSKO-MEDIALNA IV C. MODUŁ PRZEDMIOTÓW FAKULTATYWNYCH TZW. OPCJE KA_W0-05, KA_W07, KA_W0, KA_W5, KA_U0-03, KA_U05, KA_K0 IVC. Retoryka i retoryczność tekstów antycznych ) oceną (po sem..)

10 KA_U0-05, KA_K0-0, KA_K0, KA_K07 IVC. Warsztaty ortograficzne i interpunkcyjne ) oceną (po sem..) KA_W0-05, KA_W07, KA_W0, KA_W5, KA_U0-03, KA_U05, KA_K0 IIIC. Retoryka i retoryczność tekstów literackich (XV-XIX w.) ) KA_W0-03, KA_W, KA_U0, KA_U, KA_K0, KA_K07 IIIC. Język promocji i reklamy ) KA_K0 IIIC3. Region w humanistyce 6) oceną (po sem. 6.) KA _W0; KA_W0, KA_U0, KA_U06, KA_K0, KA_K0 IIIC3. Współczesna kultura miasta i regionu 6) oceną (po sem. 6.) praktyki KA_K0 III. Praktyka ciągła w instytucjach medialnych, drukarniach bądź wydawnictwach regionu praktyka (po sem.,.) zal. z oceną (w sem. 3, 5.) 5+5

11 TABELA WERYFIKACJI EFEKTÓW KSZTAŁCENIA DLA PROGRAMU Z ODNIESIENIEM DO PRZEDMIOTÓW Z MODUŁÓW DLA ST.. ST. MODUŁ V: SPECJALNOŚĆ DZIENNIKARSKA bez specjalizacji nauczycielskiej V A. MODUŁ PRZEDMIOTÓW Z ZAKRESU DZIENNIKARSTWA V B. MODUŁ PRZEDMIOTÓW Z ZAKRESU JĘZYKA I KOMUNIKACJI V C. MODUŁ PRZEDMIOTÓW Z ZAKRESU PRAWA I ETYKI V D. MODUŁ PRZEDMIOTÓW DODATKOWYCH SPOSOBY WERYFIKACJI EFEKTÓW KSZTAŁCENIA W ZAKRESIE POSZCZEGÓLNYCH PRZEDMIOTÓW MODUŁU SPECJALNOŚCI DZIENNIKARSTWO KIERUNKOWE EFEKTY KSZTAŁCENIA PRZEDMIOT FORMY REALIZACJI ZAJĘĆ SPOSÓB WERYFIKACJI EFEKTU KSZTAŁCENIA DLA DANEGO ECTS KA_U5, KA_U, KA_K0, KA_K05 MODUŁ V: SPECJALNOŚĆ DZIENNIKARSKA V A. MODUŁ PRZEDMIOTÓW Z ZAKRESU DZIENNIKARSTWA VA. Podstawy warsztatu dziennikarskiego dzienn. prasowe ) oceną (po sem..) KA_U5, KA_U, KA_K0, KA_K05 VA. Podstawy warsztatu dziennikarskiego dzienn. radiowe 3) KA_U5, KA_U, KA_K0, KA_K05 VA3. Podstawy warsztatu dziennikarskiego dzienn. telewizyjne )

12 KA_K0 VA. Wiedza o mediach współczesnych w Polsce w krajach UE wykład (sem. 6 ) egzamin (po sem. 6.) 3 KA_K09 VA5. Gatunki dziennikarskie audytoryjne (sem. ); wykład (sem. ) oceną (po sem..) + KA_W0-03, KA_U0, KA_U0, KA_U09 KA_K0, KA_K07 MODUŁ V: SPECJALNOŚĆ DZIENNIKARSKA V B. MODUŁ PRZEDMIOTÓW Z ZAKRESU JĘZYKA I KOMUNIKACJI VB6. Nauka o komunikowaniu wykład (sem. ) egzamin (po sem..) KA_W, KA_W, KA_W0-, KA_U0, KA_U05, KA_U3-5, KA_K07 VB7. Retoryka i erystyka 3); wykład (sem. 3) ; egzamin (po sem. 3.) + KA_W0-, KA_U0-03, KA_W03-0, VB8. Edytorskie redagowanie tekstu ) oceną (po sem..) KA_W0, KA_W0, KA_U0, KA_U05, KA_K0 VB9. Emisja głosu audytoryjne (sem. 5,6) oceną (po sem. 5,6.) +3 KA_U0, KA_U06, KA_K0 VB0. Komunikacja niewerbalna audytoryjne (sem. ) KA_K05 VB. Ortofonia warsztatowe (sem. ) KA_K03, KA_K06 VB. Język wypowiedzi dziennikarskiej audytoryjne (sem. 5) KA_K0 MODUŁ V: SPECJALNOŚĆ DZIENNIKARSKA VC. MODUŁ PRZEDMIOTÓW Z ZAKRESU PRAWA I ETYKI VC3. Podstawy prawa prasowego wykład (sem. ) MODUŁ V: SPECJALNOŚĆ DZIENNIKARSKA oceną (po sem..)

13 KA_U0-05, KA_K0-0, KA_K0, KA_K07 V D. MODUŁ PRZEDMIOTÓW FAKULTATYWNYCH TZW. OPCJE VD. Problemy poprawności językowej 5) KA _W0; KA_W0, KA_U0, KA_U06, KA_K0, KA_K0 VD. Współczesna kultura miasta i regionu 5) KA_K07 VD5. Społeczna rola mediów 6) egzamin (po sem. 6.) 3 KA_K0 VD5. Media regionalne i lokalne 6) oceną (po sem. 6.) 3 KA_W0-05, KA_W07, KA_W0, KA_W5, VD6. Retoryka i retoryczność tekstów literackich (XV-XVI w.) 6) 3 KA_U0-03, KA_U05, KA_K0 KA_W0, KA_W7, KA_U05, KA_U0, KA_U-3, KA_K03-0, KA_K09-0 VD6. Analiza i interpretacja tekstów kultury (teatr i film) 6) 3 MODUŁ VI: SPECJALNOŚĆ DZIENNIKARSKA VI D. MODUŁ PRZEDMIOTÓW DODATKOWYCH KA_K0-03 VID7. Podstawy fotografii artystycznej audytoryjne (sem. 6) oceną (po sem. 6.) 3 praktyki KA_K0, KA_K05 V8. Praktyka ciągła w mediach praktyka (po sem.,.) zal. z oceną (w sem. 3, 5.) 5+5

14 TABELA WERYFIKACJI EFEKTÓW KSZTAŁCENIA DLA PROGRAMU Z ODNIESIENIEM DO PRZEDMIOTÓW Z MODUŁÓW DLA ST.. ST. MODUŁ II/: SPECJALNOŚĆ DODATKOWA** LOGOPEDYCZNA Z KSZTAŁCENIEM POLONISTYCZNYM (PRACA Z UCZNIEM ZE SPECJALNYMI POTRZEBAMI EDUKACYJNYMI) II/ A - MODUŁ JĘZYKOWY II/ B MODUŁ MEDYCZNY II/ C MODUŁ LOGOPEDYCZNY II/D MODUŁ PEDAGOGICZNY I/E MODUŁ DYDAKTYCZNY **Specjalność dodatkowa przy specjalizacji nauczycielskiej SPOSOBY WERYFIKACJI EFEKTÓW KSZTAŁCENIA W ZAKRESIE POSZCZEGÓLNYCH PRZEDMIOTÓW MODUŁU SPECJALNOŚCI LOGOPEDYCZNEJ Z KSZTAŁCENIEM POLONISTYCZNYM KIERUNKOWE EFEKTY KSZTAŁCENIA PRZEDMIOT FORMY REALIZACJI ZAJĘĆ SPOSÓB WERYFIKACJI EFEKTU KSZTAŁCENIA DLA DANEGO ECTS MODUŁ II/: LOGOPEDYCZNA Z KSZTAŁCENIEM POLONISTYCZNYM II/ A - MODUŁ JĘZYKOWY KA_W0, KA_W0; KA_U0; KA_K07 II/A/. Fonetyka z ortofonią dla logopedów audytoryjne (sem. 3) KA_W0, 0; KA_U0-05; KA_K0 II/A/. Budowanie systemu językowego audytoryjne (sem. )

15 KA_W0, 06, 09; KA_U0, 08; KA_K0-03 II/A/3. Psycholingwistyka wykład (sem. 5) MODUŁ II/: LOGOPEDYCZNA Z KSZTAŁCENIEM POLONISTYCZNYM KA_W03, 0; KA_U05; KA_K0 II/ B MODUŁ MEDYCZNY II/B/. Anatomia, fizjologia i patofizjologia narządów mowy, głosu i słuchu wykład (sem. 3) egzamin (po sem. 3.) KA_W03, 0; KA_U0; KA_K0 II/B/5. Współpraca logopedy z lekarzami (foniatria, ortodoncja, audiologia) wykład (sem. ) MODUŁ II/: LOGOPEDYCZNA Z KSZTAŁCENIEM POLONISTYCZNYM II/ C MODUŁ LOGOPEDYCZNY KA_W0, KA_W0; KA_U08; KA_K0 II/C/6. Wstęp do logopedii wykład (sem. 3) KA_W0, KA_W3; KA_U; KA_K06 II/C/7. Warsztat logopedy (sem. 3) KA_W05, KA_W8; KA_U0-05; KA_K06 II/C/8. Diagnoza i terapia dyslalii i alalii wykład (sem. ); ćw. audytoryjne (sem. ) egzamin; ew. kolokwium, praca/e + KA_W05, KA_W3; KA_U05; KA_K0 II/C/9. Dydaktyka postępowania logopedycznego (sem. 3) KA_W03; KA_U0-05; KA_K06 II/C/0. Diagnoza i terapia oligofazji wykład (sem. 5); ćw. audytoryjne (sem. 5) egzamin; ew. kolokwium, praca/e + KA_W; KA_U08; KA_K0-0 II/C/. Klasyfikacja wad wymowy (dysartria, anartria, dysglosja, autyzm i zespół Asbergera, afazja, surdologopedia, jąkanie) ćw. audytoryjne (sem. 5) KA_W05; KA_U0; II/C/. Praktyka w gabinecie praktyka (sem., 5) zal. z oceną (po sem.,,5+.5

16 KA_K06 logopedycznym (Instytut Filologii Polskiej) 5.) KA_W0, 0, 0; KA_U0, 0, 08; KA_K0-0 MODUŁ II/: LOGOPEDYCZNA Z KSZTAŁCENIEM II/D MODUŁ PEDAGOGICZNY II/D/3. Rozwój mowy i zdolności komunikacyjnych dziecka wykład (sem. 3) KA_K0 II/D/. Pedagogika specjalna wykład (sem. 5) KA_K0 II/D/5. Zaburzenia komunikacji językowej dysleksja wykład (sem. ); ćw. audytoryjne (sem. ) egzamin; ew. kolokwium, praca/e + KA_K0 II/D/6. Alternatywne metody pomocy dziecku z trudnościami (metoda Alexandra, muzykoterapia, teatr z łyżki) ćw. audytoryjne (sem. ) MODUŁ II/: LOGOPEDYCZNA Z KSZTAŁCENIEM POLONISTYCZNYM KA_K0 I/E MODUŁ DYDAKTYCZNY II/E/7. Metodyka pracy z uczniem o specjalnych potrzebach edukacyjnych wykład (sem. 3) KA_W09, KA_W; KA_U, KA_U6/N; KA_K0, KA_K05 II/E/8. Warsztaty edukacji twórczej (sem. ) KA_W0-03, 0, 3; KA_K0,06 II/E/9. Literaturoterapia ćw. audytoryjne (sem. ) KA_W03, 0, 7; WN3, WN9; KA_U0,0-06, 0,,7, ; UN3, UN0,3; KA_K0-06, 08; KN, 3, 5, 6, 8 II/E/0. Dialogi edukacyjne ze sztuką ćw. audytoryjne (sem. 5) KA_W09, KA_W; KA_U, KA_U6/N; KA_K0, KA_K05 II/E/. Warsztaty dramy (sem. 3) KA_W0-0, 08, 0, 3; II/E/. ćw. audytoryjne

17 KA_U0-0, 0, 0-; KA_K0, 07, 0; Media w pracy z dzieckiem (sem. ) KA_K06, 0 II/.3. Praktyka asystencko-hospitacyjna w szkole podstawowej (w klasach integracyjnych) praktyka (sem., 5) zal. z oceną (po sem., 5.),5+.5

TABELA WERYFIKACJI EFEKTÓW KSZTAŁCENIA DLA PROGRAMU Z ODNIESIENIEM DO PRZEDMIOTÓW Z MODUŁÓW DLA ST. 1. ST.

TABELA WERYFIKACJI EFEKTÓW KSZTAŁCENIA DLA PROGRAMU Z ODNIESIENIEM DO PRZEDMIOTÓW Z MODUŁÓW DLA ST. 1. ST. TABELA WERYFIKACJI EFEKTÓW KSZTAŁCENIA DLA PROGRAMU Z ODNIESIENIEM DO PRZEDMIOTÓW Z MODUŁÓW DLA ST.. ST. rok akademicki 0/05 MODUŁ I FILOLOGICZNY I A MODUŁ PRZEDMIOTÓW PODSTAWOWYCH, I B MODUŁ PRZEDMIOTÓW

Bardziej szczegółowo

PLAN STUDIÓW STACJONARNYCH PIERWSZEGO STOPNIA Wydział: FILOLOGICZNO-HISTORYCZNY Piotrków Tryb. dn Kierunek: FILOLOGIA POLSKA

PLAN STUDIÓW STACJONARNYCH PIERWSZEGO STOPNIA Wydział: FILOLOGICZNO-HISTORYCZNY Piotrków Tryb. dn Kierunek: FILOLOGIA POLSKA Lp. Rodzaj zajęć: I W/WS II C/K/L/P/P Z/S III PW/PE/ KZ E ZO Z I II III ECTS I II III ECTS I II III ECTS I II III ECTS I II III ECTS I II III ECTS 2. Wychowanie fizyczne 1,2 30 1 30 1 60 60 2 Technologia

Bardziej szczegółowo

FILOLOGIA POLSKA (I, II, III, IVa lub IVb lub IVc, V) PROGRAM STUDIÓW W SYSTEMIE ECTS. STUDIA STACJONARNE PIERWSZEGO STOPNIA

FILOLOGIA POLSKA (I, II, III, IVa lub IVb lub IVc, V) PROGRAM STUDIÓW W SYSTEMIE ECTS. STUDIA STACJONARNE PIERWSZEGO STOPNIA FILOLOGIA POLSKA (I, II, III, IVa lub IVb lub IVc, V) PROGRAM STUDIÓW W SYSTEMIE ECTS. STUDIA STACJONARNE PIERWSZEGO STOPNIA PRZEDMIOTY SEMESTR 1 SEMESTR 2 SEMESTR 3 SEMESTR 4 SEMESTR 5 SEMESTR 6 G Liczba

Bardziej szczegółowo

FILOLOGIA POLSKA STUDIA STACJONARNE I STOPNIA PLAN STUDIÓW W ROKU AKADEMICKIM 2014/2015. Ćwiczenia (semestr) Forma zaliczenia. 30 (1) Zal.

FILOLOGIA POLSKA STUDIA STACJONARNE I STOPNIA PLAN STUDIÓW W ROKU AKADEMICKIM 2014/2015. Ćwiczenia (semestr) Forma zaliczenia. 30 (1) Zal. FILOLOGIA POLSKA STUDIA STACJONARNE I STOPNIA PLAN STUDIÓW W ROKU AKADEMICKIM 2014/2015 Przedmioty podstawowe i kierunkowe pięć grup (wyjątki zaznaczono w uwagach) Ćwiczenia Forma zaliczenia Rok studiów

Bardziej szczegółowo

FILOLOGIA POLSKA studia stacjonarne pierwszego stopnia rok akademicki 2015/2016

FILOLOGIA POLSKA studia stacjonarne pierwszego stopnia rok akademicki 2015/2016 FILOLOGIA POLSKA studia stacjonarne pierwszego stopnia rok akademicki 2015/2016 Z E - zaliczenie - egzamin I rok nazwa przedmiotu 09.2 Wprowadzenie do nauki o literaturze 15 Z 30 Z 5 - - - 09.2 Historia

Bardziej szczegółowo

Filologia polska specjalność projektowanie komunikacji

Filologia polska specjalność projektowanie komunikacji Filologia polska specjalność projektowanie komunikacji studia stacjonarne licencjackie nabór 2014/2015 wykaz przedmiotów 2. Nauki pomocnicze filologii polskiej 3. Historia filozofii 4. Język obcy 5. Wychowanie

Bardziej szczegółowo

Program studiów pierwszego stopnia stacjonarnych realizowanych od roku akademickiego 2012/2013 na kierunku logopedia ogólna i kliniczna

Program studiów pierwszego stopnia stacjonarnych realizowanych od roku akademickiego 2012/2013 na kierunku logopedia ogólna i kliniczna Program studiów pierwszego stopnia stacjonarnych realizowanych od roku akademickiego 2012/2013 na kierunku logopedia ogólna i kliniczna Rok I 1. Wprowadzenie do nauki o języku - 30 zal. / ocena 3 2. Promocja

Bardziej szczegółowo

Ćwiczenia warsztatowe i lektoraty. Seminarium. ćwiczenia audytoryjne. Konwersatoria. wykład Ćwicz.\kon ECTS I A. MODUŁ PRZEDMIOTÓW PODSTAWOWYCH

Ćwiczenia warsztatowe i lektoraty. Seminarium. ćwiczenia audytoryjne. Konwersatoria. wykład Ćwicz.\kon ECTS I A. MODUŁ PRZEDMIOTÓW PODSTAWOWYCH Razem ćwiczenia audytoryjne Ćwiczenia warsztatowe i lektoraty Konwersatoria Seminarium PLAN STUDIÓW STACJONARNYCH I STOPNIA (siatka dla I roku) KIERUNEK: DZIENNIKARSTWO I KOMUNIKACJA SPOŁECZNA; rok akademicki

Bardziej szczegółowo

PLAN STUDIÓW NIESTACJONARNYCH PIERWSZEGO STOPNIA Wydział: FILOLOGICZNO-HISTORYCZNY Piotrków Tryb. dn. 29.04.2013 Kierunek: FILOLOGIA POLSKA

PLAN STUDIÓW NIESTACJONARNYCH PIERWSZEGO STOPNIA Wydział: FILOLOGICZNO-HISTORYCZNY Piotrków Tryb. dn. 29.04.2013 Kierunek: FILOLOGIA POLSKA Lp. PLAN STUDIÓW NIESTACJONARNYCH PIERWSZEGO STOPNIA Wydział: FILOLOGICZNO-HISTORYCZNY Piotrków Tryb. dn. 29.02013 Kierunek: FILOLOGIA POLSKA Zatwierdzono na RW w dniu 16.05.2013 Rodzaj zajęć: I W/WS II

Bardziej szczegółowo

Moduł Przedmiot Status modułu Wykłady Ćwiczenia Laboratorium Konwersatorium ECTS

Moduł Przedmiot Status modułu Wykłady Ćwiczenia Laboratorium Konwersatorium ECTS Rok I Program studiów stacjonarnych I stopnia dla kierunku dziennikarstwo i medioznawstwo, specjalność public relations i marketing medialny dla studentów rozpoczynających studia w roku akademickim 2014/2015

Bardziej szczegółowo

Moduł Przedmiot Status modułu Wykłady Ćwiczenia Laboratorium Konwersatorium ECTS. Filozofia obowiązkowe 30 2 egz. Współczesne systemy polityczne

Moduł Przedmiot Status modułu Wykłady Ćwiczenia Laboratorium Konwersatorium ECTS. Filozofia obowiązkowe 30 2 egz. Współczesne systemy polityczne Rok I Program studiów stacjonarnych I stopnia dla kierunku dziennikarstwo i medioznawstwo, specjalność fotografia prasowa, reklamowa i wydawnicza dla studentów rozpoczynających studia w roku akademickim

Bardziej szczegółowo

ROK STUDIÓW: I TOK STUDIÓW

ROK STUDIÓW: I TOK STUDIÓW SPECJALNOŚĆ: filologia angielska germańska SPECJALIZACJA: nauczycielska literaturoznawstwo / tłumaczenia z i elementami języki specjalistyczne kulturoznawstwa ROK STUDIÓW: I STOPIEŃ STUDIÓW: I Ilość godzin

Bardziej szczegółowo

PLAN STUDIÓW. Nazwa modułu/przedmiotu Forma zajęć Liczba godzin

PLAN STUDIÓW. Nazwa modułu/przedmiotu Forma zajęć Liczba godzin PLAN STUDIÓW Wydział prowadzący kierunek studiów: Wydział Politologii i Studiów Międzynarodowych Kierunek studiów: Poziom kształcenia: Profil kształcenia: Forma studiów: Specjalność: semestrów: 6 : 180

Bardziej szczegółowo

PLAN STUDIÓW STACJONARNYCH DRUGIEGO STOPNIA

PLAN STUDIÓW STACJONARNYCH DRUGIEGO STOPNIA PLAN STUDIÓW STACJONARNYCH DRUGIEGO STOPNIA Wydział: FILOLOGICZNO - HISTORYCZNY Piotrków Tryb. dn. 30.09.2013 Kierunek: FILOLOGIA POLSKA Zatwierdzono na RW w dniu 30.09.2013 Rodzaj zajęć: I W/WS II C/K/L/P/

Bardziej szczegółowo

Plan studiów w formie stacjonarnej. Zal. Egzamin 30 Ograniczonego 2. 3 Wykład Egzamin 30 Obowiązkowe 2. 3 Wykład Zal.

Plan studiów w formie stacjonarnej. Zal. Egzamin 30 Ograniczonego 2. 3 Wykład Egzamin 30 Obowiązkowe 2. 3 Wykład Zal. Program studiów 2012/2013 Kierunek: dziennikarstwo i komunikacja społeczna Studia I stopnia Specjalność: fotografia prasowa, reklamowa i wydawnicza Profil: praktyczny Plan studiów w formie stacjonarnej

Bardziej szczegółowo

PROGRAMY STUDIÓW W INSTYTUCIE ROMANISTYKI UW NA KIERUNKU FILOLOGIA ROMAŃSKA DLA ROZPOCZYNAJĄCYCH STUDIA W ROKU AKAD. 2013/14

PROGRAMY STUDIÓW W INSTYTUCIE ROMANISTYKI UW NA KIERUNKU FILOLOGIA ROMAŃSKA DLA ROZPOCZYNAJĄCYCH STUDIA W ROKU AKAD. 2013/14 PROGRAMY STUDIÓW W INSTYTUCIE ROMANISTYKI UW NA KIERUNKU FILOLOGIA ROMAŃSKA DLA ROZPOCZYNAJĄCYCH STUDIA W ROKU AKAD. 2013/14 Studia stacjonarne i niestacjonarne 1. stopnia Program studiów dla grup Język

Bardziej szczegółowo

PROGRAM STUDIÓW K_W04, K_W06, K_W07, K_W12, K_U01, K_U02, K_U09, K_U10, K_U12, K_U15, K_U18, K_U19, K_K01, K_K04, K_K05, K_K06

PROGRAM STUDIÓW K_W04, K_W06, K_W07, K_W12, K_U01, K_U02, K_U09, K_U10, K_U12, K_U15, K_U18, K_U19, K_K01, K_K04, K_K05, K_K06 PROGRAM STUDIÓW I. INFORMACJE OGÓLNE 1. Nazwa jednostki prowadzącej kierunek: Wydział Filologiczny, Wydział Pedagogiki i Psychologii 2. Nazwa kierunku: Kulturoznawstwo 3. Oferowane specjalności: Media

Bardziej szczegółowo

ul. Krakowskie Przedmieście 1 00-927 Warszawa tel. 022 552 01 25 :: fax 022 552 29 03 ifk@uw.edu.pl :: www.ifk.uw.edu.pl

ul. Krakowskie Przedmieście 1 00-927 Warszawa tel. 022 552 01 25 :: fax 022 552 29 03 ifk@uw.edu.pl :: www.ifk.uw.edu.pl INSTYTUT FILOLOGII KLASYCZNEJ WYDZIAŁ POLONISTYKI UW ul. Krakowskie Przedmieście 1 00-7 Warszawa tel. 0 55 01 5 :: fax 0 55 03 ifk@uw.edu.pl :: www.ifk.uw.edu.pl Minimum programowe dla studentów MISH na

Bardziej szczegółowo

PLAN STUDIÓW. Nazwa modułu/przedmiotu Forma zajęć Liczba godzin

PLAN STUDIÓW. Nazwa modułu/przedmiotu Forma zajęć Liczba godzin PLAN STUDIÓW Wydział prowadzący kierunek studiów: Wydział Politologii i Studiów Międzynarodowych Kierunek studiów: Poziom kształcenia: Profil kształcenia: studiów: Specjalność: semestrów: 6 : 180 Łączna

Bardziej szczegółowo

FILOLOGIA GERMAŃSKA z językiem niemieckim od poziomu A1 dla naboru 2015/2016. Studia stacjonarne I stopnia (licencjackie)

FILOLOGIA GERMAŃSKA z językiem niemieckim od poziomu A1 dla naboru 2015/2016. Studia stacjonarne I stopnia (licencjackie) FILOLOGIA GERMAŃSKA z językiem niemieckim od poziomu A1 dla naboru 2015/2016. Studia stacjonarne I stopnia (licencjackie) I ROK, semestr pierwszy ilość godzin Moduł 1: Język kierunkowy I EGZ 7 1. Praktyczna

Bardziej szczegółowo

Studia licencjackie (I stopnia)

Studia licencjackie (I stopnia) FILOLOGIA POLSKA Studia licencjackie (I stopnia) Program studiów I stopnia Obejmuje następujące przedmioty: Treści podstawowe: język łaciński z elementami kultury antycznej, wiedza o kulturze, nauki pomocnicze

Bardziej szczegółowo

PLAN STUDIÓW STACJONARNYCH PEDAGOGIKA SPECJALNA STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA EDUKACJA I REHABILITACJA OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ INTELEKTUALNĄ

PLAN STUDIÓW STACJONARNYCH PEDAGOGIKA SPECJALNA STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA EDUKACJA I REHABILITACJA OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ INTELEKTUALNĄ PLAN STUDIÓW STACJONARNYCH PEDAGOGIKA SPECJALNA STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA EDUKACJA I REHABILITACJA OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ INTELEKTUALNĄ Lp NAZWA PRZEDMIOTU EGZAMIN PRACA KONTROLNA RAZEM GODZINY ZAJĘĆ

Bardziej szczegółowo

Kursy złożone i lektoraty językowe

Kursy złożone i lektoraty językowe statnia aktualizacja: 13.10.2015r. Kursy złożone i lektoraty językowe W przypadku przedmiotów realizowanych w ciągu II semestrów, które kończą się egzaminem w drugim do średniej ważonej zalicza się punkty

Bardziej szczegółowo

Ramowy Program Studiów Kierunek: Kulturoznawstwo Studia I stopnia: stacjonarne. Pensum: 180 ECTS i 1810 godz

Ramowy Program Studiów Kierunek: Kulturoznawstwo Studia I stopnia: stacjonarne. Pensum: 180 ECTS i 1810 godz Ramowy Program Studiów Kierunek: Kulturoznawstwo Studia I stopnia: stacjonarne. Pensum: 180 ECTS i 1810 godz. Legenda: E egzamin; Z zaliczenie; ZO zaliczenie z oceną; O ocena; PP praca pisemna; w wykład;

Bardziej szczegółowo

Dziennikarstwo i komunikacja społeczna. (projekt programu modułowego)

Dziennikarstwo i komunikacja społeczna. (projekt programu modułowego) Szkoła Wyższa Psychologii Społecznej Wydział Zamiejscowy w Poznaniu Dziennikarstwo i komunikacja społeczna (projekt programu modułowego) Na studiach stacjonarnych należy zrealizować 2100 godzin zajęć uzyskując

Bardziej szczegółowo

Program studiów pierwszego stopnia na kierunku filologia angielska Studia niestacjonarne Od 2013/2014

Program studiów pierwszego stopnia na kierunku filologia angielska Studia niestacjonarne Od 2013/2014 Program studiów pierwszego stopnia na kierunku filologia angielska Studia niestacjonarne Od 2013/2014 Studia niestacjonarne licencjackie trwają 6 semestrów. Plan studiów niestacjonarnych pierwszego stopnia

Bardziej szczegółowo

PLAN STUDIÓW. Wydział prowadzący kierunek studiów: Kierunek studiów: Poziom kształcenia: Profil kształcenia: Forma studiów: Specjalność:

PLAN STUDIÓW. Wydział prowadzący kierunek studiów: Kierunek studiów: Poziom kształcenia: Profil kształcenia: Forma studiów: Specjalność: PLAN STUDIÓW Wydział prowadzący kierunek studiów: Kierunek studiów: Poziom kształcenia: Profil kształcenia: studiów: Specjalność: semestrów: 6 : 180 Łączna liczba dydaktycznych: 1800 Wydział Politologii

Bardziej szczegółowo

FILOLOGIA GERMAŃSKA Plan studiów na rok akademicki 2015/2016 Studia niestacjonarne I stopnia (licencjackie) (dla naboru 2015/2016)

FILOLOGIA GERMAŃSKA Plan studiów na rok akademicki 2015/2016 Studia niestacjonarne I stopnia (licencjackie) (dla naboru 2015/2016) FILOLOGIA GERMAŃSKA Plan studiów na rok akademicki 2015/2016 Studia niestacjonarne I stopnia (licencjackie) (dla naboru 2015/2016) I ROK, semestr pierwszy ilość godzin Moduł 1: Język kierunkowy I EGZ 7

Bardziej szczegółowo

PLAN STUDIÓW NIESTACJONARNYCH PEDAGOGIKA SPECJALNA STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA EDUKACJA I REHABILITACJA OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ INTELEKTUALNĄ

PLAN STUDIÓW NIESTACJONARNYCH PEDAGOGIKA SPECJALNA STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA EDUKACJA I REHABILITACJA OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ INTELEKTUALNĄ PLAN STUDIÓW NIESTACJONARNYCH PEDAGOGIKA SPECJALNA STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA EDUKACJA I REHABILITACJA OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ INTELEKTUALNĄ Lp NAZWA PRZEDMIOTU EGZAMIN PRACA KONTROLN A RAZEM GODZINY

Bardziej szczegółowo

SPECJALNOŚĆ LOGOPEDYCZNA NA STUDIACH I i II STOPNIA FILOLOGIA POLSKA OFERTA ZAKŁADU LEKSYKOLOGII I LOGOPEDII

SPECJALNOŚĆ LOGOPEDYCZNA NA STUDIACH I i II STOPNIA FILOLOGIA POLSKA OFERTA ZAKŁADU LEKSYKOLOGII I LOGOPEDII SPECJALNOŚĆ LOGOPEDYCZNA NA STUDIACH I i II STOPNIA FILOLOGIA POLSKA OFERTA ZAKŁADU LEKSYKOLOGII I LOGOPEDII WARUNKI REKRUTACJI NA SPECJALNOŚĆ 1. Warunki przyjęcia na I stopień specjalności: rozmowa kwalifikacyjna

Bardziej szczegółowo

Czas trwania studiów: 6 semestrów

Czas trwania studiów: 6 semestrów PLAN STUDIÓW I STOPNIA Studia stacjonarne Kierunek studiów: FILOLOGIA GRMAŃSKA Specjalność: filologia germańska nauczycielska z rozszerzonym j. angielskim Czas trwania studiów: 6 semestrów Lp. Przedmioty

Bardziej szczegółowo

Plan studiów na kierunku DZIENNIKARSTWO i KOMUNIKACJA SPOŁECZNA (tryb stacjonarny, nabór 2010/2011)

Plan studiów na kierunku DZIENNIKARSTWO i KOMUNIKACJA SPOŁECZNA (tryb stacjonarny, nabór 2010/2011) Plan studiów na kierunku DZIENNIKARSTWO i KOMUNIKACJA SPOŁECZNA (tryb stacjonarny, nabór 2010/2011) Studia I stopnia Czas trwania studiów: 3 lata, 6 semestrów Lp. 1. Wstęp do filozofii 2. Historia Polski

Bardziej szczegółowo

studia rozpoczęte od roku akademickiego 2011/2012 Lp. Przedmiot ECTS studia niestacjonarne

studia rozpoczęte od roku akademickiego 2011/2012 Lp. Przedmiot ECTS studia niestacjonarne Program nauczania Wyższej Szkoły Administracji Publicznej imienia Stanisława Staszica w Białymstoku studia rozpoczęte od roku akademickiego 2011/2012 Tytuł: Kierunek: Specjalność: licencjat FILOLOGIA lingwistyka

Bardziej szczegółowo

KOMUNIKACJA PROMOCYJNA I KRYZYSOWA

KOMUNIKACJA PROMOCYJNA I KRYZYSOWA KOMUNIKACJA PROMOCYJNA I KRYZYSOA Studia stacjonarne I stopnia Rok akademicki 2015/2016 I ROK Kod Socratesa Nazwa przedmiotu 1 semestr 2 semestr 14.2 Kierunki i metody badań socjologicznych 10E 20Z 2 08.1

Bardziej szczegółowo

Pedagogika - I rok II stopnia studia stacjonarne

Pedagogika - I rok II stopnia studia stacjonarne Pedagogika - I rok II stopnia studia stacjonarne I semestr - tok ogólny 1900-122-s2 Nazwa przedmiotu zajęć godzin Współczesne problemy socjologii 1 wykład 15 3 Z/O 1900-117-s2 Badania historyczne w pedagogice

Bardziej szczegółowo

PROGRAM STUDIÓW II STOPNIA FILOLOGIA KLASYCZNA ROK 1

PROGRAM STUDIÓW II STOPNIA FILOLOGIA KLASYCZNA ROK 1 PROGRAM STUDIÓW II STOPNIA FILOLOGIA KLASYCZNA P rogram studiów II stopnia (magisterskich) w Instytucie Filologii Klasycznej UW na kierunku filologia klasyczna i studia śródziemnomorskie, dostosowany do

Bardziej szczegółowo

Liczba Liczba godzin zaliczenia / 30 Z/3 - - 30 Z/2 30 Z/2

Liczba Liczba godzin zaliczenia / 30 Z/3 - - 30 Z/2 30 Z/2 PLAN STUDIÓW FILOLOGIA ROMAŃSKA STUDIA I STOPNIA dla cyklu kształcenia rozpoczynającego się w roku akademickim 201/16 I ROK Semestr I Semestr II Lp. Nazwa przedmiotu Moduł 1 Przedmioty misyjne/ ogólnouniwersyteckie

Bardziej szczegółowo

Opisy przedmiotów ECTS dla specjalności filologia angielska forma stacjonarna

Opisy przedmiotów ECTS dla specjalności filologia angielska forma stacjonarna Opisy przedmiotów ECTS dla specjalności filologia angielska forma stacjonarna Semestr I (limit 30) I. Przedmioty obowiązkowe (limit 25) 1. Praktyczna nauka języka angielskiego: 14 120 a. nauczanie wymowy

Bardziej szczegółowo

Programy studiów dla rozpoczynających w r. a. 2011/2012. 1. Studia I stopnia. Grupa z zaawansowaną znajomością jęz. fr.

Programy studiów dla rozpoczynających w r. a. 2011/2012. 1. Studia I stopnia. Grupa z zaawansowaną znajomością jęz. fr. Programy studiów dla rozpoczynających w r. a. 2011/2012 1. Studia I stopnia. Grupa z zaawansowaną znajomością jęz. fr. ROK I Praktyczna nauka języka francuskiego 150 zaliczenie 10 PNJF Laboratorium 30

Bardziej szczegółowo

Filologia Angielska Studia drugiego stopnia stacjonarne

Filologia Angielska Studia drugiego stopnia stacjonarne Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II Instytut Filologii Angielskiej Al. Racławickie, 0-90 Lublin tel.: +8 8 9, fax: +8 8 9 email: ifa@kul.pl Minimum programowe dla Międzyobszarowych Indywidualnych

Bardziej szczegółowo

STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA PLAN STUDIÓW stacjonarnych

STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA PLAN STUDIÓW stacjonarnych Egzamin po semestrze Forma zaliczenia I ROK II ROK III ROK I SEM. II SEM. III SEM. IV SEM. V SEM VI SEM. Lp. Nazwa przedmiotu RAZEM w. konw. sem. ćw. Lab. w. ćw. w. ćw. w. ćw. w. ćw. w. ćw. w. ćw. A. PRZEDMIOTY

Bardziej szczegółowo

Wyk. - E Ćw - Z IT (informatyka) obowiązkowe 30 E 4. semestr II Forma zaliczenia. Wyk. - E Ćw - Z Marketing obowiązkowe 30 Z/o 3 Wyk.

Wyk. - E Ćw - Z IT (informatyka) obowiązkowe 30 E 4. semestr II Forma zaliczenia. Wyk. - E Ćw - Z Marketing obowiązkowe 30 Z/o 3 Wyk. Program studiów stacjonarnych I stopnia dla kierunku Logistyka Mediów specjalność Logistyka i marketing w mediach dla studentów rozpoczynających studia w roku akademickim 201/201 Rok I semestr I Matematyka

Bardziej szczegółowo

KIERUNEK: DZIENNIKARSTWO I KOMUNIKACJA SPOŁECZNA STUDIA STACJONARNE I STOPNIA Program dla MISHuS na rok akademicki 2012/2013

KIERUNEK: DZIENNIKARSTWO I KOMUNIKACJA SPOŁECZNA STUDIA STACJONARNE I STOPNIA Program dla MISHuS na rok akademicki 2012/2013 KIERUNEK: DZIENNIKARSTWO I KOMUNIKACJA SPOŁECZNA STUDIA STACJONARNE I STOPNIA Program dla MISHuS na rok akademicki 2012/2013 Lp. Nazwa przedmiotu Semestr Liczba godz. w sem. I Forma zal./ Punkty ECTS Liczba

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ LINGWISTYKI STOSOWANEJ UW

WYDZIAŁ LINGWISTYKI STOSOWANEJ UW WYDZIAŁ LINGWISTYKI STOSOWANEJ UW Katedra Ukrainistyki Program dwustopniowych studiów niestacjonarnych (zgodny z systemem ECTS oraz dyrektywą 2005/2006/WE Parlamentu Europejskiego i Rady Europy) KIERUNEK:

Bardziej szczegółowo

SPOSOBY WERYFIKACJI EFEKTÓW KSZTAŁCENIA W ZAKRESIE POSZCZEGÓLNYCH PRZEDMIOTÓW MODUŁU LITERATUROZNAWCZEGO KIERUNKOWE EFEKTY KSZTAŁCENIA

SPOSOBY WERYFIKACJI EFEKTÓW KSZTAŁCENIA W ZAKRESIE POSZCZEGÓLNYCH PRZEDMIOTÓW MODUŁU LITERATUROZNAWCZEGO KIERUNKOWE EFEKTY KSZTAŁCENIA przedmiotów modułu praktycznej nauki języka rosyjskiego (studia stacjonarne/niestacjonarne drugiego stopnia) SPOSOBY WERYFIKACJI EFEKTÓW W ZAKRESIE POSZCZEGÓLNYCH PRZEDMIOTÓW MODUŁU LITERATUROZNAWCZEGO

Bardziej szczegółowo

Program kulturoznawstwa, studia I stopnia WNH UKSW w roku akademickim 2014/2015. Konwers./ćwicz./ semestr. Forma zaliczenia.

Program kulturoznawstwa, studia I stopnia WNH UKSW w roku akademickim 2014/2015. Konwers./ćwicz./ semestr. Forma zaliczenia. Program kulturoznawstwa, studia I stopnia WNH UKSW w roku akademickim 014/015 I ROK Lp Przedmiot Wykłady /semestr Konwers./ćwicz./ semestr Forma zaliczenia punkty uwagi 1. Warsztat kulturoznawcy 0 (1)

Bardziej szczegółowo

SYLABUS. politologia studia I stopnia

SYLABUS. politologia studia I stopnia Rzeszów, 1 październik 2014 r. SYLABUS Nazwa przedmiotu Nazwa jednostki prowadzącej przedmiot Kod przedmiotu Studia Kierunek studiów Poziom kształcenia Forma studiów Rodzaj przedmiotu Rok i semestr studiów

Bardziej szczegółowo

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nowym Sączu. Karta przedmiotu. obowiązuje studentów rozpoczynających studia w roku akademickim 2010/2011

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nowym Sączu. Karta przedmiotu. obowiązuje studentów rozpoczynających studia w roku akademickim 2010/2011 Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nowym Sączu Karta przedmiotu Instytut Pedagogiczny obowiązuje studentów rozpoczynających studia w roku akademickim 200/20 Kierunek studiów: Pedagogika Profil: Ogólnoakademicki

Bardziej szczegółowo

filologia hiszpańska+język angielski literaturoznawcza lub językoznawcza 2015/2016 dla I roku

filologia hiszpańska+język angielski literaturoznawcza lub językoznawcza 2015/2016 dla I roku PLAN STUDIÓW kierunek studiów: profil studiów: stopień: forma studiów: stacjonarne specjalność: specjalizacja od roku: Filologia ogólnoakademicki I (licencjat) filologia hiszpańska+język angielski literaturoznawcza

Bardziej szczegółowo

3 15 15 E 05.9 pedagogicznej 2 Metodyka pracy korekcyjno kompensacyjnej z dzieckiem z trudnościami w nauce czytania i pisania

3 15 15 E 05.9 pedagogicznej 2 Metodyka pracy korekcyjno kompensacyjnej z dzieckiem z trudnościami w nauce czytania i pisania Opisy przedmiotów ECTS dla specjalności Edukacja elementarna ze specjalnością dodatkową do wyboru: język obcy lub terapia psychopedagogiczna forma studiów - stacjonarne nabór 2015 2018 Semestr I (limit

Bardziej szczegółowo

09.1-xxxx-111 Praktyczna nauka języka angielskiego 180 180 1 20 P 05.9-xxxx-050 Psychospołeczne aspekty okresu 30 30 1 1 PP

09.1-xxxx-111 Praktyczna nauka języka angielskiego 180 180 1 20 P 05.9-xxxx-050 Psychospołeczne aspekty okresu 30 30 1 1 PP PLAN STUDIÓ STUDIA NIESTACJONARNE DRUGIEGO STOPNIA Kierunek: Filologia Specjalność: filologia angielska Specjalizacja merytoryczna: językoznawstwo Specjalizacja zawodowa: nauczycielska Rok I (semestr 1,

Bardziej szczegółowo

ROK I, SEMESTR I (zimowy)

ROK I, SEMESTR I (zimowy) ROK I, SEMESTR I (zimowy) Semestr wspólny dla obu specjalności (nauczycielskiej i nauczycielskiej) Studia stacjonarne w systemie Rok akademicki 0/01 Objaśnia: Wszystkie kończą się wystawiem oceny W wykład

Bardziej szczegółowo

Kulturoznawstwo i wiedza o mediach Studia stacjonarne I stopnia

Kulturoznawstwo i wiedza o mediach Studia stacjonarne I stopnia Semestr 1. PLAN STUDIÓ UKŁADZIE SEMESTRALNYM Kulturoznawstwo i wiedza o mediach Studia stacjonarne I stopnia E/- Podstawy teorii kultury 46 E 4 stęp do antropologii kultury 20 20 oc. 2 Elementy historii

Bardziej szczegółowo

I ROK Forma zajęć/ liczba godzin Sposób zaliczenia ECTS. seminarium/ 60h zaliczenie na ocenę 15. seminarium/ 60h zaliczenie na ocenę 15

I ROK Forma zajęć/ liczba godzin Sposób zaliczenia ECTS. seminarium/ 60h zaliczenie na ocenę 15. seminarium/ 60h zaliczenie na ocenę 15 Program i plan studiów II stopnia (magisterskich) stacjonarnych i niestacjonarnych (wieczorowych) z podziałem na etapy i punktacją obowiązuje od 1 X 2010 r. Seminarium magisterskie I I ROK liczba godzin

Bardziej szczegółowo

Metodyka logopedyczna IV - dysartria, alalia, afazja. afazja - opis przedmiotu. Informacje ogólne. Wydział

Metodyka logopedyczna IV - dysartria, alalia, afazja. afazja - opis przedmiotu. Informacje ogólne. Wydział Metodyka logopedyczna IV - dysartria, alalia, afazja - opis przedmiotu Informacje ogólne Nazwa przedmiotu Metodyka logopedyczna IV - dysartria, alalia, afazja Kod przedmiotu 05.6-WP-PEDP-ML4 Wydział Kierunek

Bardziej szczegółowo

SEMESTR I Forma zajęć W Ć L I

SEMESTR I Forma zajęć W Ć L I SEMESTRALNY PLAN STUDIÓW STACJONARNYCH I STOPNIA NA KIERUNKU FILOLOGIA Specjalność: filologia germańska z dodatkowym językiem obcym profil ogólnoakademicki KOD Kod przedmiotu/ grupy przedmiotów FZ forma

Bardziej szczegółowo

Opisy przedmiotów ECTS dla specjalności Logopedia szkolna z terapią pedagogiczną forma studiów - stacjonarne nabór

Opisy przedmiotów ECTS dla specjalności Logopedia szkolna z terapią pedagogiczną forma studiów - stacjonarne nabór Opisy przedmiotów ECTS dla specjalności Logopedia szkolna z terapią pedagogiczną forma studiów - stacjonarne nabór 2015 2018 Semestr I (limit 30) I. Przedmioty obowiązkowe (limit 28) 1 Filozofia 6 30 15

Bardziej szczegółowo

Logopedia (4 semestry)

Logopedia (4 semestry) Logopedia (4 semestry) WSB Szczecin - Studia podyplomowe Opis kierunku Logopedia - studia na WSB w Szczecinie Cztery semestry studiów podyplomowych logopedii daje pełne uprawnienia do pracy w placówkach

Bardziej szczegółowo

Filologia ogólnoakademicki I (licencjat) filologia hiszpańska+język angielski literaturoznawcza lub językoznawcza 2014/15 dla I roku

Filologia ogólnoakademicki I (licencjat) filologia hiszpańska+język angielski literaturoznawcza lub językoznawcza 2014/15 dla I roku PLAN STUDIÓW kierunek studiów: profil studiów: stopień: forma studiów: stacjonarne specjalność: od roku: Filologia ogólnoakademicki I (licencjat) filologia hiszpańska+język angielski literaturoznawcza

Bardziej szczegółowo

Zatwierdzono uchwałą Senatu:.. PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA IM. JANA GRODKA W SANOKU ul. Mickiewicza 21, 38-500 Sanok

Zatwierdzono uchwałą Senatu:.. PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA IM. JANA GRODKA W SANOKU ul. Mickiewicza 21, 38-500 Sanok OGÓŁEM PLAN STUDIÓW INSTYTUT Społeczno-Artystyczny KIERUNEK Nowe media, reklama, kultura współczesna SPECJALNOŚĆ: bez specjalności SPECJALNOŚĆ: Grafika komputerowa SPECJALNOŚĆ: Fotografia i film profil

Bardziej szczegółowo

Grupa przedmiotów godziny pkt ECTS A. PRZEDMIOTY PODSTAWOWE 900 49 B. PRZEDMIOTY KIERUNKOWE W ZAKRESIE FILOLOGII ANGIELSKIEJ

Grupa przedmiotów godziny pkt ECTS A. PRZEDMIOTY PODSTAWOWE 900 49 B. PRZEDMIOTY KIERUNKOWE W ZAKRESIE FILOLOGII ANGIELSKIEJ 8. PLANY I PROGRAMY STUDIÓW STACJONARNYCH 8. RAMOWY PLAN STUDIÓW STACJONARNYCH Kierunek: FILOLOGIA I st. specjalność: Filologia angielska z technologią informacyjną specjalizacja nauczycielska godzin dydaktycznych

Bardziej szczegółowo

PROGRAM STUDIÓW STACJONARNYCH I NIESTACJONARNYCH (WIECZOROWYCH) I STOPNIA NA KIERUNKU EUROPEISTYKA (obowiązuje od roku akademickiego 2010/2011)

PROGRAM STUDIÓW STACJONARNYCH I NIESTACJONARNYCH (WIECZOROWYCH) I STOPNIA NA KIERUNKU EUROPEISTYKA (obowiązuje od roku akademickiego 2010/2011) PROGRAM STUDIÓW STACJONARNYCH I NIESTACJONARNYCH (WIECZOROWYCH) I STOPNIA NA KIERUNKU EUROPEISTYKA (obowiązuje od roku akademickiego 2010/2011) I. Obligatoryjne przedmioty kształcenia ogólnego (zgodnie

Bardziej szczegółowo

Studia licencjackie stacjonarne Wczesna Edukacja specjalność nauczycielska I ROK 2012/2013

Studia licencjackie stacjonarne Wczesna Edukacja specjalność nauczycielska I ROK 2012/2013 Studia licencjackie stacjonarne Wczesna Edukacja specjalność nauczycielska I ROK Teoretyczne podstawy wychowania do psychologii Podstawy dydaktyki ogólnej do socjologii Biomedyczne podstawy rozwoju i wychowania

Bardziej szczegółowo

DOKUMENTY I INFORMACJE SKŁADAJĄCE SIĘ NA OPRACO- WANĄ PRZEZ INSTYTUT FILOLOGII POLSKIEJ UR DOKUMENTACJĘ PROGRAMU KSZTAŁCENIA ROK AKADEMICKI 2014/2015

DOKUMENTY I INFORMACJE SKŁADAJĄCE SIĘ NA OPRACO- WANĄ PRZEZ INSTYTUT FILOLOGII POLSKIEJ UR DOKUMENTACJĘ PROGRAMU KSZTAŁCENIA ROK AKADEMICKI 2014/2015 INSTYTUT FILOLOGII POLSKIEJ DOKUMENTY I INFORMACJE SKŁADAJĄCE SIĘ NA OPRACO- WANĄ PRZEZ INSTYTUT FILOLOGII POLSKIEJ UR DOKUMENTACJĘ PROGRAMU KSZTAŁCENIA ROK AKADEMICKI 2014/2015 KOMISJA DS. OPRACOWANIA

Bardziej szczegółowo

Plan trzyletnich studiów stacjonarnych pierwszego stopnia na rok akad. 2010/2011 w zakresie filologii rosyjskiej z filologią ukraińską

Plan trzyletnich studiów stacjonarnych pierwszego stopnia na rok akad. 2010/2011 w zakresie filologii rosyjskiej z filologią ukraińską Plan trzyletnich studiów stacjonarnych pierwszego stopnia na rok akad. 010/011 w zakresie filologii rosyjskiej z filologią ukraińską I rok filologia rosyjska z filologią ukraińską 010/011 PROFIL OGÓLNY/

Bardziej szczegółowo

KURSY ZŁOśONE: WYDZIAŁ POLONISTYKI UNIWERSYTETU JAGIELLOŃSKIEGO PROGRAMY STUDIÓW STACJONARNYCH OBOWIĄZUJĄCE W ROKU AKADEMICKIM 2011/2012

KURSY ZŁOśONE: WYDZIAŁ POLONISTYKI UNIWERSYTETU JAGIELLOŃSKIEGO PROGRAMY STUDIÓW STACJONARNYCH OBOWIĄZUJĄCE W ROKU AKADEMICKIM 2011/2012 Specjalność nauczycielska: KURSY ZŁOśONE: Studia I stopnia: II rok: przedmiot Literatura oświecenia i romantyzmu obejmuje wykłady (1+1+2 = 4 ECTS) i ćwiczenia (3+3 = 6 ECTS) wartość kursu razem z egzaminem

Bardziej szczegółowo

Forma zajęć** Liczba godzin. Bazy danych w Internecie O L 30 3 Z. 2 Podstawy bibliologii O W 15 5 E. 3 Edytorstwo współczesne O W 15 0 Z

Forma zajęć** Liczba godzin. Bazy danych w Internecie O L 30 3 Z. 2 Podstawy bibliologii O W 15 5 E. 3 Edytorstwo współczesne O W 15 0 Z Studia licencjackie (I stopnia) od 2010/11 I ROK STUDIÓW I semestr Lp. Nazwa przedmiotu O/F * 1 Bazy danych w Internecie O L 30 3 Z 2 Podstawy bibliologii O W 15 5 E 3 Edytorstwo współczesne O W 15 0 Z

Bardziej szczegółowo

Filologia Angielska. Minimum programowe na rok akademicki 2010/2011 Studia pierwszego stopnia stacjonarne, rok I-III. Liczba godz. w sem.

Filologia Angielska. Minimum programowe na rok akademicki 2010/2011 Studia pierwszego stopnia stacjonarne, rok I-III. Liczba godz. w sem. Filologia Angielska Minimum programowe na rok akademicki 00/0 Studia pierwszego stopnia stacjonarne, rok - ROK Historia literatury angielskiej Zbo/ E/ Historia Anglii i USA 0 Zbo/ 0 E/ 6 7 angielskiego

Bardziej szczegółowo

Kierunek PEDAGOGIKA studia II stopnia, profil ogólnoakademicki, 2014/2015 Edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna z Edukacją medialną Rok 1

Kierunek PEDAGOGIKA studia II stopnia, profil ogólnoakademicki, 2014/2015 Edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna z Edukacją medialną Rok 1 Kierunek PEDAGOGIKA studia II stopnia, profil ogólnoakademicki, 014/015 Edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna z Edukacją medialną Rok 1 1 Antropologia kulturowa 1 Logika 1 3 Metodologia badań społecznych

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTY OBOWIĄZKOWE Nr Kod Nazwa przedmiotu Liczba godzin ECTS Uwagi 1. MK1 Systemy medialne w Polsce i na świecie

PRZEDMIOTY OBOWIĄZKOWE Nr Kod Nazwa przedmiotu Liczba godzin ECTS Uwagi 1. MK1 Systemy medialne w Polsce i na świecie PROGRAM NAUCZANIA NA KIERUNKU: DZIENNIKARSTWO I KOMUNIKACJA SPOŁECZNA SPECJALNOŚĆ: dziennikarstwo sportowe FORMA STUDIÓW : niestacjonarne POZIOM KSZTAŁCENIA : I stopnia PROGRAM OBOWIĄZUJĄCY OD ROKU AKADEMICKIEGO

Bardziej szczegółowo

Zasady studiów na specjalności nauczycielskiej

Zasady studiów na specjalności nauczycielskiej Zasady studiów na specjalności nauczycielskiej Studia licencjackie na specjalności nauczycielskiej obejmują: przedmioty specjalności nauczycielskiej głównej: fizyka, przedmioty specjalności nauczycielskiej

Bardziej szczegółowo

KATALOG PRZEDMIOTÓW (PAKIET INFORMACYJNY ECTS) KIERUNEK FILOLOGIA STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA

KATALOG PRZEDMIOTÓW (PAKIET INFORMACYJNY ECTS) KIERUNEK FILOLOGIA STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA KATALOG PRZEDMIOTÓW (PAKIET INFORMACYJNY ECTS) KIERUNEK FILOLOGIA STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA Legnica 2011/2012 Kierunek: Filologia Sylwetka absolwenta Absolwent kierunku Filologia otrzymuje tytuł zawodowy

Bardziej szczegółowo

Program studiów doktoranckich na Wydziale Anglistyki

Program studiów doktoranckich na Wydziale Anglistyki Program studiów doktoranckich na Wydziale Anglistyki Specjalność językoznawcza: I Rok 1. Zajęcia obowiązkowe Typ zajęć Razem godz. Forma zaliczenia Pkt. ECTS a) seminaria organizowane przez Wydział Anglistyki

Bardziej szczegółowo

Czas trwania studiów podyplomowych: 3 semestry (360 godzin dydaktycznych + 75 godzin praktyk)

Czas trwania studiów podyplomowych: 3 semestry (360 godzin dydaktycznych + 75 godzin praktyk) Chrześcijańska Akademia Teologiczna w Warszawie Wydział Pedagogiczny Studia podyplomowe Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna. Edycja II finansowana z Europejskiego Funduszu Socjalnego-EFS Uprawnienia:

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY PLAN ZAJĘĆ INSTYTUT FILOLOGII SŁOWIAŃSKIEJ

SZCZEGÓŁOWY PLAN ZAJĘĆ INSTYTUT FILOLOGII SŁOWIAŃSKIEJ SZCZEGÓŁOWY PLAN ZAJĘĆ INSTYTUT FILOLOGII SŁOWIAŃSKIEJ Studia stacjonarne drugiego stopnia ROK I Rok akad. 2016/17 [cykl kształcenia 2016/17-2018/19] Lp. Nazwa przedmiotu Liczba godz. w sem. I Forma zal./

Bardziej szczegółowo

E SPECJALNOŚCIOWE I DYPL. 240 270 510 47 4 4 12 4 4 11 4 5 12 4 5 12

E SPECJALNOŚCIOWE I DYPL. 240 270 510 47 4 4 12 4 4 11 4 5 12 4 5 12 część wspólna dla wszystkich specjalności Lp Moduły przedmiotowe Obowiązuje od roku akademickiego: 2010 / 2011 Suma godzin / ECTS Sem. I Sem. II Sem. III Sem. IV Sem. V Sem. VI A OGÓLNE 30 195 225 8 2

Bardziej szczegółowo

PEDAGOGIKA SPECJALNA I rok studia stacjonarne I stopnia

PEDAGOGIKA SPECJALNA I rok studia stacjonarne I stopnia PDAGGIKA SPCJALNA I rok studia stacjonarne I stopnia I semestr - tok ogólny CTS Forma zaliczenia 1 1900-101-PSs1 Podstawy filozofii Wykład 15 5 1900-10-PSs1 Podstawy socjologii Wykład 15 5 1900-105-PSs1

Bardziej szczegółowo

PEDAGOGIKA SPECJALNA I rok studia stacjonarne I stopnia

PEDAGOGIKA SPECJALNA I rok studia stacjonarne I stopnia PDAGOGIKA SPCJALNA I rok studia stacjonarne I stopnia I semestr - tok ogólny systemie USOS Nazwa przedmiotu Forma zajęć Liczba godzin Liczba punktów CTS Forma zaliczenia 1 1900-101-PSs1 Podstawy filozofii

Bardziej szczegółowo

Grupa przedmiotów godziny pkt ECTS A. PRZEDMIOTY PODSTAWOWE 750 49 B. PRZEDMIOTY KIERUNKOWE W ZAKRESIE FILOLOGII ANGIELSKIEJ

Grupa przedmiotów godziny pkt ECTS A. PRZEDMIOTY PODSTAWOWE 750 49 B. PRZEDMIOTY KIERUNKOWE W ZAKRESIE FILOLOGII ANGIELSKIEJ 9. PLANY I PROGRAMY STUDIÓW NIESTACJONARNYCH 9. RAMOWY PLAN STUDIÓW NIESTACJONARNYCH Kierunek: FILOLOGIA I st. specjalność: Filologia angielska z technologią informacyjną specjalizacja nauczycielska godzin

Bardziej szczegółowo

Tab. 1 Blok przedmiotów podstawowych godz. i 171 pkt. ECTS - do wyboru godz. i 75 pkt ECTS

Tab. 1 Blok przedmiotów podstawowych godz. i 171 pkt. ECTS - do wyboru godz. i 75 pkt ECTS Jednolite studia magisterskie 5-letnie wersja z 05 04 2014 3.600 godz. i 0 pkt. ECTS - do wyboru 1.200 godz. i 105 pkt. ECTS Kierunek: Sztuka mediów i edukacja wizualna Specjalności: Multimedia i fotografia

Bardziej szczegółowo

dalsze opanowanie literackich technik narracyjnych i perswazyjnych, sztuki kompozycji, operowania informacją w tekście nieinformacyjnym;

dalsze opanowanie literackich technik narracyjnych i perswazyjnych, sztuki kompozycji, operowania informacją w tekście nieinformacyjnym; Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 5/2010 Senatu Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 27 stycznia 2010 r. PROGRAM NAUCZANIA NA KIERUNKU: DZIENNIKARSTWO I KOMUNIKACJA SPOŁECZNA SPECJALNOŚĆ: TWÓRCZE PISANIE (CREATIVE

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTY OBOWIĄZKOWE

PRZEDMIOTY OBOWIĄZKOWE Kierunek: EDUKACJA ARTYSTYCNA W AKRESE STUK MUYCNEJ PLAN STUDÓW STOPNA (stacjonarne) 0/0 PREDMOTY OBOWĄKOWE Forma sem. sem. ECTS sem. sem. ECTS sem. sem. ECTS W ĆW Historia i literatura 8 90 90 muzyczna

Bardziej szczegółowo

Pedagogika I rok II stopnia studia niestacjonarne

Pedagogika I rok II stopnia studia niestacjonarne Pedagogika I rok II stopnia studia niestacjonarne I-II semestr tok ogólny w systemie USOS zajęć 1 1900-102-n2 Antropologia kulturowa wykład 10 4 Z//O 1900-117-n2 Badania historyczne w pedagogice konwersatorium

Bardziej szczegółowo

Program kształcenia na studiach wyższych Wydział Filologiczny Neofilologia Specjalność: filologia germańska z językiem angielskim

Program kształcenia na studiach wyższych Wydział Filologiczny Neofilologia Specjalność: filologia germańska z językiem angielskim Załącznik nr 1 do zarządzenia nr 12 Rektora UJ z 15 lutego 2012 r. Nazwa Wydziału Nazwa kierunku studiów Określenie obszaru kształcenia/obszarów kształcenia, z których został wyodrębniony kierunek studiów,

Bardziej szczegółowo

SEMESTRALNY PLAN STUDIÓW STACJONARNYCH II STOPNIA NA KIERUNKU FILOLOGIA. Specjalność: filologia germańska, profil ogólnoakademicki

SEMESTRALNY PLAN STUDIÓW STACJONARNYCH II STOPNIA NA KIERUNKU FILOLOGIA. Specjalność: filologia germańska, profil ogólnoakademicki SEMESTRALNY PLAN STUDIÓW STACJONARNYCH II STOPNIA NA KIERUNKU FILOLOGIA Specjalność: filologia germańska, profil ogólnoakademicki Obowiązuje od roku ak. 2015/16 Kod przedmiotu/ grupy przedmiotów FZ forma

Bardziej szczegółowo

Chrześcijańska Akademia Teologiczna w Warszawie Studia podyplomowe Edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna. Edycja I - 2011/2012

Chrześcijańska Akademia Teologiczna w Warszawie Studia podyplomowe Edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna. Edycja I - 2011/2012 Chrześcijańska Akademia Teologiczna w Warszawie Studia podyplomowe Edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna. Edycja I - 11/12 Uprawnienia: Studia kwalifikacyjne, tzn. nadające kwalifikacje do zajmowania

Bardziej szczegółowo

INSTYTUT FILOLOGII SŁOWIAŃSKIEJ program dla MISHuS

INSTYTUT FILOLOGII SŁOWIAŃSKIEJ program dla MISHuS INSTYTUT FILOLOGII SŁOWIAŃSKIEJ program dla MISHuS Studia stacjonarne drugiego stopnia ROK I Rok akad. 2016/17 [cykl kształcenia 2016/17-2018/19] Lp. Nazwa przedmiotu Liczba godz. w sem. I Forma zal./

Bardziej szczegółowo

PLAN STUDIÓW MODUŁY KSZTAŁCENIA

PLAN STUDIÓW MODUŁY KSZTAŁCENIA PLAN TUDIÓW Kierunek: Filologia pecjalność: Filologia angielska z technologią informacyjną pecjalizacja: nauczycielska Poziom kształcenia: I stopień Profil kształcenia: praktyczny kształcenia: studia stacjonarne

Bardziej szczegółowo

PLAN STUDIÓW MODUŁY KSZTAŁCENIA

PLAN STUDIÓW MODUŁY KSZTAŁCENIA PLAN TUDIÓW Kierunek: Filologia pecjalność: Filologia angielska z technologią informacyjną pecjalizacja: nauczycielska Poziom kształcenia: I stopień Profil kształcenia: praktyczny kształcenia: studia niestacjonarne

Bardziej szczegółowo

I A MODUŁ PRZEDMIOTÓW PODSTAWOWYCH

I A MODUŁ PRZEDMIOTÓW PODSTAWOWYCH Łacina z elementami kultury antycznej Wiedza o kulturze Nauki pomocnicze filologii pol. Historia Polski Historia filozofii Wychowanie fizyczne Język obcy nowożytny Technologia informacyjna Ochrona własności

Bardziej szczegółowo

PLAN STUDIÓW KOLEGIUM MISHUS INSTYTUT FILOLOGII SŁOWIAŃSKIEJ

PLAN STUDIÓW KOLEGIUM MISHUS INSTYTUT FILOLOGII SŁOWIAŃSKIEJ PLAN STUDIÓW KOLEGIUM MISHUS INSTYTUT FILOLOGII SŁOWIAŃSKIEJ Studia stacjonarne pierwszego stopnia rok akad. 2015/2016 ROK I Plan studiów do programu modułowego zatwierdzonego na cykl kształcenia 2014/15

Bardziej szczegółowo

sem. II Praktyczna nauka języka chińskiego 150 Ćw E 10 O K_W02, K_W03, K_W08, K_U08, K_U09, K_U10, K_U11, K_K01, K_K02

sem. II Praktyczna nauka języka chińskiego 150 Ćw E 10 O K_W02, K_W03, K_W08, K_U08, K_U09, K_U10, K_U11, K_K01, K_K02 PLAN STUDIÓW SPECJALNOŚCI DALEKOWSCHODNIEJ, SPECJALIZACJA CHIŃSKA Przedmiot godz. typ zal. ECTS status Efekty kształcenia sem.i Praktyczna nauka języka chińskiego 150 12 O K_W02, K_W03, K_W08, K_U08, K_U09,

Bardziej szczegółowo

PROGRAM NAUCZANIA NA KIERUNKU: DZIENNIKARSTWO I KOMUNIKACJA SPOŁECZNA. SPECJALNOŚĆ: dziennikarstwo radiowe i telewizyjne

PROGRAM NAUCZANIA NA KIERUNKU: DZIENNIKARSTWO I KOMUNIKACJA SPOŁECZNA. SPECJALNOŚĆ: dziennikarstwo radiowe i telewizyjne PROGRAM NAUCZANIA NA KIERUNKU: DZIENNIKARSTWO I KOMUNIKACJA SPOŁECZNA SPECJALNOŚĆ: dziennikarstwo radiowe i telewizyjne FORMA STUDIÓW : niestacjonarne POZIOM KSZTAŁCENIA : I stopnia PROGRAM OBOWIĄZUJĄCY

Bardziej szczegółowo

PROGRAM NAUCZANIA NA KIERUNKU: DZIENNIKARSTWO I KOMUNIKACJA SPOŁECZNA SPECJALNOŚĆ: FOTOGRAFIA DZIENNIKARSKA, REKLAMOWA I ARTYSTYCZNA

PROGRAM NAUCZANIA NA KIERUNKU: DZIENNIKARSTWO I KOMUNIKACJA SPOŁECZNA SPECJALNOŚĆ: FOTOGRAFIA DZIENNIKARSKA, REKLAMOWA I ARTYSTYCZNA Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 5/2010 Senatu Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 27 stycznia 2010 r. PROGRAM NAUCZANIA NA KIERUNKU: DZIENNIKARSTWO I KOMUNIKACJA SPOŁECZNA SPECJALNOŚĆ: FOTOGRAFIA DZIENNIKARSKA,

Bardziej szczegółowo

PROGRAM STUDIÓW WYŻSZYCH ROZPOCZYNAJĄCYCH SIĘ W ROKU AKADEMICKIM 2011/2012. Wydział Filologiczny

PROGRAM STUDIÓW WYŻSZYCH ROZPOCZYNAJĄCYCH SIĘ W ROKU AKADEMICKIM 2011/2012. Wydział Filologiczny PROGRAM STUDIÓ YŻSZYCH ROZPOCZYNAJĄCYCH SIĘ ROKU AKADEMICKIM 2011/2012 kod w SID data zatwierdzenia przez Radę ydziału pieczęć i podpis dziekana ydział Filologiczny Studia wyższe prowadzone na kierunku

Bardziej szczegółowo

MODUŁ MK_2, Praktyczna Nauka Języka Angielskiego 2

MODUŁ MK_2, Praktyczna Nauka Języka Angielskiego 2 PROGRAM STUDIÓW INFORMACJE OGÓLNE 1. Nazwa jednostki prowadzącej kierunek: WYDZIAŁ FILOLOGICZNY 2.Nazwa kierunku: FILOLOGIA 3.Oferowane specjalności: JĘZYK ANGIELSKI STOSOWANY Z JĘZYKIEM ROSYJSKIM 4.Poziom

Bardziej szczegółowo

PROGRAM NAUCZANIA NA KIERUNKU: filologia. SPECJALNOŚĆ: filologia germańska. SPECJALIZACJA: nauczycielska (język niemiecki z językiem angielskim)

PROGRAM NAUCZANIA NA KIERUNKU: filologia. SPECJALNOŚĆ: filologia germańska. SPECJALIZACJA: nauczycielska (język niemiecki z językiem angielskim) Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 5/2010 Senatu Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 27 stycznia 2010 r. Obowiązuje studentów, którzy rozpoczęli studia w r. akad. 2010/11 w ramach dwukierunkowej specjalizacji

Bardziej szczegółowo

PROGRAM I PLAN STUDIÓW

PROGRAM I PLAN STUDIÓW PROGRAM I PLAN STUDIÓW Kierunek studiów Specjalność Specjalizacja Tryb studiów Stopień studiów filologia kultura śródziemnomorska grecka stacjonarny licencjackie Liczba punktów ECTS konieczna do uzyskania

Bardziej szczegółowo

PROGRAM NAUCZANIA NA KIERUNKU: DZIENNIKARSTWO I KOMUNIKACJA SPOŁECZNA SPECJALNOŚĆ: SPECJALIZACJA: DZIENNIKARSTWO SPOROTWE

PROGRAM NAUCZANIA NA KIERUNKU: DZIENNIKARSTWO I KOMUNIKACJA SPOŁECZNA SPECJALNOŚĆ: SPECJALIZACJA: DZIENNIKARSTWO SPOROTWE Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 5/2010 Senatu Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 27 stycznia 2010 r. PROGRAM NAUCZANIA NA KIERUNKU: DZIENNIKARSTWO I KOMUNIKACJA SPOŁECZNA SPECJALNOŚĆ: SPECJALIZACJA: DZIENNIKARSTWO

Bardziej szczegółowo

Pedagogika I rok II stopnia studia niestacjonarne

Pedagogika I rok II stopnia studia niestacjonarne Pedagogika I rok II stopnia studia niestacjonarne I-II semestr tok ogólny w systemie USOS zajęć 1 1900-102-n2 Antropologia kulturowa wykład 10 4 Z//O 1900-117-n2 Badania historyczne w pedagogice konwersatorium

Bardziej szczegółowo