TABELA WERYFIKACJI EFEKTÓW KSZTAŁCENIA DLA PROGRAMU Z ODNIESIENIEM DO PRZEDMIOTÓW Z MODUŁÓW DLA ST. 1. ST.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "TABELA WERYFIKACJI EFEKTÓW KSZTAŁCENIA DLA PROGRAMU Z ODNIESIENIEM DO PRZEDMIOTÓW Z MODUŁÓW DLA ST. 1. ST."

Transkrypt

1 TABELA WERYFIKACJI EFEKTÓW KSZTAŁCENIA DLA PROGRAMU Z ODNIESIENIEM DO PRZEDMIOTÓW Z MODUŁÓW DLA ST.. ST. rok akademicki 0/05 MODUŁ I FILOLOGICZNY I A MODUŁ PRZEDMIOTÓW PODSTAWOWYCH, I B MODUŁ PRZEDMIOTÓW OGÓLNOUNIWERSYTECKICH, I C MODUŁ PRZEDMIOTÓW KIERUNKOWYCH: IC MODUŁ LITERATUROZNAWCZY, IC MODUŁ TEORETYCZNOLITERACKI, IC3 MODUŁ JĘZYKOZNAWCZY, IC MODUŁ PRZEDMIOTÓW DO WYBORU/ FAKULTATYWNYCH SPOSOBY WERYFIKACJI EFEKTÓW KSZTAŁCENIA W ZAKRESIE POSZCZEGÓLNYCH PRZEDMIOTÓW MODUŁU FILOLOGICZNEGO KIERUNKOWE EFEKTY KSZTAŁCENIA PRZEDMIOT FORMY REALIZACJI ZAJĘĆ SPOSÓB WERYFIKACJI EFEKTU KSZTAŁCENIA DLA DANEGO ECTS I A MODUŁ PRZEDMIOTÓW PODSTAWOWYCH KA_W0 IA. Łacina z elementami kultury antycznej ćw. laboratoryjne (sem. 3,) kolokwium, zal. z oceną (po każdym semestrze) 3+3 KA_K0, KA_K0, KA_K09, KA_K0 IA. Wiedza o kulturze wykład (sem. ) egzamin (po sem..) 5 KA_W, KA_W6, KA_W5, KA_U0, KA_U06 KA_U0, KA_U6, KA_U8, KA_K06, KA_K07 IA3. Nauki pomocnicze filologii pol. (sem. ) oceną (po sem..)

2 KA_W0, KA_W05, KA_W0, KA_U0, KA_U0, KA_K0, IA. Historia Polski wykład (sem. ) egzamin (po sem..) 3 KA_W03, KA_W09, KA_W0, KA_U07, KA_U3, KA_K03, KA_K0 IA5. Historia filozofii wykład (sem. ) egzamin (po sem..) 5 I B MODUŁ PRZEDMIOTÓW OGÓLNOUNIWERSYTECKICH KA_K0 IB6. Wychowanie fizyczne audytoryjne (sem.,) zal. z oceną (po każdym semestrze) + KA_U3, KA_K0 IB7. Język obcy nowożytny ćw. laboratoryjne (sem.,,3,) kolokwium, zal. z oceną (po każdym semestrze), egzamin (po sem..) +++ KA_W5, KA_U6-8, KA_U0, KA_U, KA_K0 IB8. Technologia informacyjna konwersatorium (sem. ) zal. z oceną (po sem..) KA_W9 IB9. Ochrona własności intelekt. wykład (sem. ) zal. z oceną (po sem..) I C MODUŁ PRZEDMIOTÓW KIERUNKOWYCH: IC MODUŁ LITERATUROZNAWCZY KA_W0-06, KA_W-, KA_W6-8, KA_U0, KA_U0-09, KA_U-, KA_K0-03 IC/0. Literatura staropolska (sem. ); wykład (sem. ) oceną (po sem..); egzamin (po sem..) + KA_W0-06, KA_W-, KA_W6-8, KA_U0, KA_U0-09, KA_U0, KA_U-, KA_K0-03 IC/. Literatura oświeceniowa (sem. ); wykład (sem. ) oceną (po sem..); egzamin (po sem..) + KA_W0, KA_W03, KA_W08-09, KA_W, IC/. Literatura (sem. 3); wykład zaliczeniowe, zal. z oceną +

3 KA_U0, KA_U0-, KA_U3, KA_U, KA_K0, KA_K06, KA_K09, KA_W0, KA_W03, KA_W08-09, KA_W, KA_U0, KA_U0-, KA_U3, KA_U, KA_K0, KA_K06, KA_K09, KA_W0-, KA_U0-3, KA_K0 romantyzmu (sem. 3) (po sem. 3.); egzamin (po sem. 3.) IC/3. Literatura pozytywizmu IC/. Literatura Młodej Polski (sem. ); wykład (sem. ) (sem. 5); wykład (sem. 5) ; egzamin (po sem..) zaliczeniowe, zal. z oceną (po sem. 5.); egzamin (po sem. 5.) + + KA_W0, KA_W09, KA_W7, KA_U07-08, KA_U0, KA_K0 IC/5. Literatura dwudziestolecia międzywojennego (sem. 5); wykład (sem. 5) ; egzamin (po sem. 5.) + KA_W09, KA_U07-08, KA_U0-, KA_K03 IC/6. Literatura po 939 r. (sem. 5,6); wykład (sem. 6) oceną (po sem. 5,6.); egzamin (po sem. 6.) ++3 KA_W0-0, KA_W06, KA_W09-, KA_W5-8, KA_W-, KA_U0-08, KA_U0-, KA_U, KA_K0-03, KA_K06, KA_K09 IC/7. Arcydzieła literatury powszechnej wykład (sem.,,3,,5,6) zal. bez oceny (po sem.,,3,,5,6) Wiedza zdobyta na wykładzie jest weryfikowana i oceniana (a zatem również punktowana) łącznie z literaturą odpowiednich epok. I C MODUŁ PRZEDMIOTÓW KIERUNKOWYCH: IC MODUŁ TEORETYCZNOLITERACKI KA_W0-05, KA_W07, KA_W7, KA_W, KA_U0-0, KA_U05, KA_U07, KA_K08, IC/8. Poetyka ); wykład (sem. ) oceną (po sem..); egzamin (po sem..) + KA_W0-03, KA_W05, KA_W7, KA_W, KA_U0, KA_U0, KA_U07-08, KA_K0, KA_K08 IC/9. Teoria literatury wykład (sem. 3) egzamin (po sem. 3.) KA_W0-03, KA_W5-6, KA_W8, KA_U05-08, KA_U0-3, KA_U9, KA_K0, KA_K03 IC/0. Analiza dzieła literackiego,) oceną (po sem.,); +

4 I C MODUŁ PRZEDMIOTÓW KIERUNKOWYCH: IC3 MODUŁ JĘZYKOZNAWCZY KA_W0-05, KA_W07-, KA_W7, KA_W0-, KA_U0-05, KA_U07-, KA_U3-5, KA_U9-, KA_K0-05, KA_K09-0, IC/. Gramatyka opisowa jęz. pol. (sem.,,3); wykład (sem.,,3) oceną (po sem.,,3); egzamin (po sem.,3.) KA_W0-05, KA_W08-09, KA_W-, KA_W7-8, KA_W0, KA_W, KA_U0, KA_U0-05, KA_U07-0, KA_U3-6, KA_U9-, KA_K0-03, KA_K06-08, IC/. Stylistyka praktyczna ) KA_W0-03, KA_W3, KA_W0-, KA_U0-0, KA_U, KA_K03-0 IC/3. Kultura języka (sem. 5) KA_W0-03, KA_W0-, KA_W3, KA_U0-0, KA_U08, IC/. Leksykologia i leksykografia 3) KA_W0-07, KA_W09-0, KA_W-, KA_W7, KA_W0-, KA_U0-0, KA_U0-06, KA_U, KA_U3-, KA_U6, KA_U9-, IC/5. Lingwistyka tekstu 5) KA_W0-05, KA_W09, KA_W3-, KA_W0, KA_U0-0, KA_U05, KA_U08-, KA_K09 IC/6. Podstawy językoznawstwa wykład (sem. 5) egzamin (po sem. 5.) KA_W0-05, KA_W09, KA_W3-, KA_W0, KA_U0-0, KA_U05, KA_U08-, KA_K09 IC/7. Gramatyka historyczna języka polskiego z el. historii jęz. (sem. 3,); wykład (sem. 3,) (zmiana typu zajęć dotyczy także studentów, którzy rozpoczęli studia w roku akademickim 03/0) oceną (po sem. 3,); egzamin (po sem..) + + I C MODUŁ PRZEDMIOTÓW KIERUNKOWYCH: IC MODUŁ PRZEDMIOTÓW DO WYBORU/ FAKULTATYWNYCH

5 KA_W0-05, KA_W07, KA_W09-0, KA_W- 3, KA_W7, KA_W, KA_U0-0, KA_U0-07, KA_U09-, KA_U3-, KA_U8-, KA_K0-09 IC/8. Seminarium licencjackie seminarium (sem. 5,6); zal. bez oceny (po sem. 5,6.) 3+7 KA_W0-06, KA_W08-, KA_W7, KA_W-, KA_U0-0, KA_U08, KA_U0-, KA_U, KA_U0-, KA_K0-06, KA_K09-0 IC/9/... Przedmiot poszerzający wiedzę (sem. 5,6) oceną (po sem. 5,6.) 3+3 KA_W0, KA_W, KA_W, KA_U0, KA_U06, KA_U08, KA_U3-, KA_U0, KA_K0, KA_K03-0, KA_K07, KA_K09-0 IC/30/... Konwersatorium do wyboru konwersatorium (sem. ) oceną (po sem..) KA_W0-, KA_U0-06, KA_U08, KA_U-, KA_U9-0, KA_K0-05, KA_K0 IC/3. Wykłady monograficzne wykład (sem.,,3,,5) zal. bez oceny (po sem.,,3,,5.) ++++ KA_W0-05, KA_W07, KA_W09-0, KA_W- 3, KA_W7, KA_W, KA_U0-0, KA_U0-07, KA_U09-, KA_U3-, KA_U8-, KA_K0-09 IC/3. Praca roczna rok i zal. z oceną (po sem. i.) +

6 TABELA WERYFIKACJI EFEKTÓW KSZTAŁCENIA DLA PROGRAMU Z ODNIESIENIEM DO PRZEDMIOTÓW Z MODUŁÓW DLA ST.. ST. MODUŁ II: SPECJALIZACJA NAUCZYCIELSKA II A - MODUŁ PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNY II B MODUŁ DYDAKTYCZNY II C MODUŁ PRZEDMIOTÓW UZUPEŁNIAJĄCYCH SPOSOBY WERYFIKACJI EFEKTÓW KSZTAŁCENIA W ZAKRESIE POSZCZEGÓLNYCH PRZEDMIOTÓW MODUŁU SPECJALIZACJI NAUCZYCIELSKIEJ KIERUNKOWE EFEKTY KSZTAŁCENIA PRZEDMIOT FORMY REALIZACJI ZAJĘĆ SPOSÓB WERYFIKACJI EFEKTU KSZTAŁCENIA DLA DANEGO ECTS KA_W0-03, KA_W, KA_W9, KA_W, KA_U08, KA_K0-03, KA_K0-06 MODUŁ II: SPECJALIZACJA NAUCZYCIELSKA II A - MODUŁ PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNY IIA. Psychologia społeczna i wychowawcza wykład (sem.,3) egzamin (po sem. 3.) + KA_K0 IIA. Teoria kształcenia i wychowania ); wykład (sem.,3) oceną (po sem..); egzamin (po sem. 3.) 3+ KA_K0, KA_K0, KA_K08 IIA3. Praktyka ogólnopedagogiczna w szkole podstawowej praktyka (po sem..) zal. z oceną (w sem. 3.) 3 KA_W0-03, KA_W0-, KA_W, KA_U05, KA_U07-08, KA_K0, KA_K03-06, KA_K09 MODUŁ II: SPECJALIZACJA NAUCZYCIELSKA II B MODUŁ DYDAKTYCZNY IIB. Metodyka nauczania literatury i języka polskiego 3,, 5); wykład (sem. 5) oceną (po sem. 3,, 5.); egzamin (po sem. 5.) + + KA_K0 IIB5. Podstawy 3

7 dydaktyki ) oceną (po sem..) KA_K0, KA_K06 IIB6. Praktyka asystencko hospitacyjna w szkole podstawowej praktyka (sem.,3) zal. z oceną (w sem.,3.) +3 KA_K0, KA_K06 IIB7. Praktyka ciągła z języka polskiego w szkole podstawowej praktyka (po sem..) zal. z oceną (w sem. 5.) 5 KA_W0, KA_W0, KA_U0, KA_U05, KA_K0, MODUŁ II: SPECJALIZACJA NAUCZYCIELSKA II C MODUŁ PRZEDMIOTÓW UZUPEŁNIAJĄCYCH IIC8. Dykcja i emisja głosu 6) oceną (po sem. 6.) 3 KA_W0, KA_W0, KA_W5, KA_U09, KA_U, KA_K0, KA_K09 IIC9. Literatura dla dzieci i młodzieży audytoryjne (sem. 5, 6) oceną (po sem. 3,.) 3+3 KA_W0-05, KA_W07, KA_W0, KA_W5, KA_U0-03, KA_U05, KA_K0 IIC0. Retoryka i retoryczność tekstów literackich ) oceną (po sem. ) KA _W0; KA_W0, KA_U0, KA_U06, KA_K0, KA_K0 IIC0. Współczesna kultura miasta i regionu ) oceną (po sem. ) KA _W07; KA _0; KA _; KA_U0; KA_U; KA_U; KA_K0-03; KA_K09 IIC. Adaptacje filmowe literatury 6) oceną (po sem. 6) KA _W0; KA _0; KA_U0-0; KA_U0-05; KA_K05 IIC. Interpretacja dzieła literackiego w szkole podstawowej 6) oceną (po sem. 6) KA _W0-0; KA _06; KA _09, KA _; KA _; KA _7; KA _0-; KA_U0; KA_U05-06; KA_U3-; KA_K0, KA_U9- IIC. Sztuka pisania 6) oceną (po sem. 6)

8 TABELA WERYFIKACJI EFEKTÓW KSZTAŁCENIA DLA PROGRAMU Z ODNIESIENIEM DO PRZEDMIOTÓW Z MODUŁÓW DLA ST.. ST. MODUŁ IV: SPECJALNOŚĆ EDYTORSKO-MEDIALNA bez specjalizacji nauczycielskiej IV A. MODUŁ PRZEDMIOTÓW Z ZAKRESU EDYTORSTWA IV B. MODUŁ PRZEDMIOTÓW JĘZYKOZNAWCZYCH IV C. MODUŁ PRZEDMIOTÓW FAKULTATYWNYCH TZW. OPCJE SPOSOBY WERYFIKACJI EFEKTÓW KSZTAŁCENIA W ZAKRESIE POSZCZEGÓLNYCH PRZEDMIOTÓW MODUŁU SPECJALNOŚCI EDYTORSKO-MEDIALNEJ KIERUNKOWE EFEKTY KSZTAŁCENIA PRZEDMIOT FORMY REALIZACJI ZAJĘĆ SPOSÓB WERYFIKACJI EFEKTU KSZTAŁCENIA DLA DANEGO ECTS MODUŁ IV: SPECJALNOŚĆ EDYTORSKO-MEDIALNA IV A. MODUŁ PRZEDMIOTÓW Z ZAKRESU EDYTORSTWA KA_W0, KA_K0, KA_K07, KA_K09 IVA. Historia książki audytoryjne (sem. ) zal. z oceną (po sem..) 5 KA_U0-05, KA_K0-0, KA_K0, KA_K07 IVA. Krytyczna analiza tekstu w praktyce redakcyjnej,5.) ew. kolokwium, praca/e zaliczeniowa/e, zal. z oceną (po sem.,5.) + KA_W03, KA_K0-0 IVA3. Projektowanie publikacji 6) ew. kolokwium, praca/e zaliczeniowa/e, zal. z oceną (po sem. 6) KA_K0 IVA. Podstawy poligrafii współczesnej audytoryjne (sem. 3) ew. kolokwium, praca/e zaliczeniowa/e, zal. z oceną (po sem.3.)

9 KA_K0 IVA5. Wiedza o mediach współczesnych w Polsce w krajach UE wykład (sem. 6) egzamin (po sem.6.) 3 KA_K0 IVA6. Komputerowe przygotowanie publikacji 5, 6) ew. kolokwium, praca/e zaliczeniowa/e, zal. z oceną (po sem. 5, 6.) + KA_W0, KA_W0, KA_U0, KA_U05, KA_K0 MODUŁ IV: SPECJALNOŚĆ EDYTORSKO-MEDIALNA IV B. MODUŁ PRZEDMIOTÓW JĘZYKOZNAWCZYCH IIIB7. Emisja głosu ) ew. kolokwium, praca/e zaliczeniowa/e, zal. z oceną (po sem..) 3 KA_U0-05, KA_K0-0, KA_K0, KA_K07 IIIB8. Językowe przygotowanie tekstu ) ew. kolokwium, praca/e zaliczeniowa/e, zal. z KA_W, KA_W, KA_W0-, KA_U0, KA_U05, KA_U3-5, KA_K07 IIB9. Retoryka i erystyka 3); wykład (sem. 3) ; egzamin (po sem. 3.) + KA_W0-07, KA_W09-0, KA_W, KA_W, KA_W6, KA_W8, KA_U0-03, KA_U05, KA_U09-, KA_U5-8, KA_K0-0, KA_K07, KA_K09 IIB0. Podstawy tekstologii ) oceną (po sem..) MODUŁ IV: SPECJALNOŚĆ EDYTORSKO-MEDIALNA IV C. MODUŁ PRZEDMIOTÓW FAKULTATYWNYCH TZW. OPCJE KA_W0-05, KA_W07, KA_W0, KA_W5, KA_U0-03, KA_U05, KA_K0 IVC. Retoryka i retoryczność tekstów antycznych ) oceną (po sem..)

10 KA_U0-05, KA_K0-0, KA_K0, KA_K07 IVC. Warsztaty ortograficzne i interpunkcyjne ) oceną (po sem..) KA_W0-05, KA_W07, KA_W0, KA_W5, KA_U0-03, KA_U05, KA_K0 IIIC. Retoryka i retoryczność tekstów literackich (XV-XIX w.) ) KA_W0-03, KA_W, KA_U0, KA_U, KA_K0, KA_K07 IIIC. Język promocji i reklamy ) KA_K0 IIIC3. Region w humanistyce 6) oceną (po sem. 6.) KA _W0; KA_W0, KA_U0, KA_U06, KA_K0, KA_K0 IIIC3. Współczesna kultura miasta i regionu 6) oceną (po sem. 6.) praktyki KA_K0 III. Praktyka ciągła w instytucjach medialnych, drukarniach bądź wydawnictwach regionu praktyka (po sem.,.) zal. z oceną (w sem. 3, 5.) 5+5

11 TABELA WERYFIKACJI EFEKTÓW KSZTAŁCENIA DLA PROGRAMU Z ODNIESIENIEM DO PRZEDMIOTÓW Z MODUŁÓW DLA ST.. ST. MODUŁ V: SPECJALNOŚĆ DZIENNIKARSKA bez specjalizacji nauczycielskiej V A. MODUŁ PRZEDMIOTÓW Z ZAKRESU DZIENNIKARSTWA V B. MODUŁ PRZEDMIOTÓW Z ZAKRESU JĘZYKA I KOMUNIKACJI V C. MODUŁ PRZEDMIOTÓW Z ZAKRESU PRAWA I ETYKI V D. MODUŁ PRZEDMIOTÓW DODATKOWYCH SPOSOBY WERYFIKACJI EFEKTÓW KSZTAŁCENIA W ZAKRESIE POSZCZEGÓLNYCH PRZEDMIOTÓW MODUŁU SPECJALNOŚCI DZIENNIKARSTWO KIERUNKOWE EFEKTY KSZTAŁCENIA PRZEDMIOT FORMY REALIZACJI ZAJĘĆ SPOSÓB WERYFIKACJI EFEKTU KSZTAŁCENIA DLA DANEGO ECTS KA_U5, KA_U, KA_K0, KA_K05 MODUŁ V: SPECJALNOŚĆ DZIENNIKARSKA V A. MODUŁ PRZEDMIOTÓW Z ZAKRESU DZIENNIKARSTWA VA. Podstawy warsztatu dziennikarskiego dzienn. prasowe ) oceną (po sem..) KA_U5, KA_U, KA_K0, KA_K05 VA. Podstawy warsztatu dziennikarskiego dzienn. radiowe 3) KA_U5, KA_U, KA_K0, KA_K05 VA3. Podstawy warsztatu dziennikarskiego dzienn. telewizyjne )

12 KA_K0 VA. Wiedza o mediach współczesnych w Polsce w krajach UE wykład (sem. 6 ) egzamin (po sem. 6.) 3 KA_K09 VA5. Gatunki dziennikarskie audytoryjne (sem. ); wykład (sem. ) oceną (po sem..) + KA_W0-03, KA_U0, KA_U0, KA_U09 KA_K0, KA_K07 MODUŁ V: SPECJALNOŚĆ DZIENNIKARSKA V B. MODUŁ PRZEDMIOTÓW Z ZAKRESU JĘZYKA I KOMUNIKACJI VB6. Nauka o komunikowaniu wykład (sem. ) egzamin (po sem..) KA_W, KA_W, KA_W0-, KA_U0, KA_U05, KA_U3-5, KA_K07 VB7. Retoryka i erystyka 3); wykład (sem. 3) ; egzamin (po sem. 3.) + KA_W0-, KA_U0-03, KA_W03-0, VB8. Edytorskie redagowanie tekstu ) oceną (po sem..) KA_W0, KA_W0, KA_U0, KA_U05, KA_K0 VB9. Emisja głosu audytoryjne (sem. 5,6) oceną (po sem. 5,6.) +3 KA_U0, KA_U06, KA_K0 VB0. Komunikacja niewerbalna audytoryjne (sem. ) KA_K05 VB. Ortofonia warsztatowe (sem. ) KA_K03, KA_K06 VB. Język wypowiedzi dziennikarskiej audytoryjne (sem. 5) KA_K0 MODUŁ V: SPECJALNOŚĆ DZIENNIKARSKA VC. MODUŁ PRZEDMIOTÓW Z ZAKRESU PRAWA I ETYKI VC3. Podstawy prawa prasowego wykład (sem. ) MODUŁ V: SPECJALNOŚĆ DZIENNIKARSKA oceną (po sem..)

13 KA_U0-05, KA_K0-0, KA_K0, KA_K07 V D. MODUŁ PRZEDMIOTÓW FAKULTATYWNYCH TZW. OPCJE VD. Problemy poprawności językowej 5) KA _W0; KA_W0, KA_U0, KA_U06, KA_K0, KA_K0 VD. Współczesna kultura miasta i regionu 5) KA_K07 VD5. Społeczna rola mediów 6) egzamin (po sem. 6.) 3 KA_K0 VD5. Media regionalne i lokalne 6) oceną (po sem. 6.) 3 KA_W0-05, KA_W07, KA_W0, KA_W5, VD6. Retoryka i retoryczność tekstów literackich (XV-XVI w.) 6) 3 KA_U0-03, KA_U05, KA_K0 KA_W0, KA_W7, KA_U05, KA_U0, KA_U-3, KA_K03-0, KA_K09-0 VD6. Analiza i interpretacja tekstów kultury (teatr i film) 6) 3 MODUŁ VI: SPECJALNOŚĆ DZIENNIKARSKA VI D. MODUŁ PRZEDMIOTÓW DODATKOWYCH KA_K0-03 VID7. Podstawy fotografii artystycznej audytoryjne (sem. 6) oceną (po sem. 6.) 3 praktyki KA_K0, KA_K05 V8. Praktyka ciągła w mediach praktyka (po sem.,.) zal. z oceną (w sem. 3, 5.) 5+5

14 TABELA WERYFIKACJI EFEKTÓW KSZTAŁCENIA DLA PROGRAMU Z ODNIESIENIEM DO PRZEDMIOTÓW Z MODUŁÓW DLA ST.. ST. MODUŁ II/: SPECJALNOŚĆ DODATKOWA** LOGOPEDYCZNA Z KSZTAŁCENIEM POLONISTYCZNYM (PRACA Z UCZNIEM ZE SPECJALNYMI POTRZEBAMI EDUKACYJNYMI) II/ A - MODUŁ JĘZYKOWY II/ B MODUŁ MEDYCZNY II/ C MODUŁ LOGOPEDYCZNY II/D MODUŁ PEDAGOGICZNY I/E MODUŁ DYDAKTYCZNY **Specjalność dodatkowa przy specjalizacji nauczycielskiej SPOSOBY WERYFIKACJI EFEKTÓW KSZTAŁCENIA W ZAKRESIE POSZCZEGÓLNYCH PRZEDMIOTÓW MODUŁU SPECJALNOŚCI LOGOPEDYCZNEJ Z KSZTAŁCENIEM POLONISTYCZNYM KIERUNKOWE EFEKTY KSZTAŁCENIA PRZEDMIOT FORMY REALIZACJI ZAJĘĆ SPOSÓB WERYFIKACJI EFEKTU KSZTAŁCENIA DLA DANEGO ECTS MODUŁ II/: LOGOPEDYCZNA Z KSZTAŁCENIEM POLONISTYCZNYM II/ A - MODUŁ JĘZYKOWY KA_W0, KA_W0; KA_U0; KA_K07 II/A/. Fonetyka z ortofonią dla logopedów audytoryjne (sem. 3) KA_W0, 0; KA_U0-05; KA_K0 II/A/. Budowanie systemu językowego audytoryjne (sem. )

15 KA_W0, 06, 09; KA_U0, 08; KA_K0-03 II/A/3. Psycholingwistyka wykład (sem. 5) MODUŁ II/: LOGOPEDYCZNA Z KSZTAŁCENIEM POLONISTYCZNYM KA_W03, 0; KA_U05; KA_K0 II/ B MODUŁ MEDYCZNY II/B/. Anatomia, fizjologia i patofizjologia narządów mowy, głosu i słuchu wykład (sem. 3) egzamin (po sem. 3.) KA_W03, 0; KA_U0; KA_K0 II/B/5. Współpraca logopedy z lekarzami (foniatria, ortodoncja, audiologia) wykład (sem. ) MODUŁ II/: LOGOPEDYCZNA Z KSZTAŁCENIEM POLONISTYCZNYM II/ C MODUŁ LOGOPEDYCZNY KA_W0, KA_W0; KA_U08; KA_K0 II/C/6. Wstęp do logopedii wykład (sem. 3) KA_W0, KA_W3; KA_U; KA_K06 II/C/7. Warsztat logopedy (sem. 3) KA_W05, KA_W8; KA_U0-05; KA_K06 II/C/8. Diagnoza i terapia dyslalii i alalii wykład (sem. ); ćw. audytoryjne (sem. ) egzamin; ew. kolokwium, praca/e + KA_W05, KA_W3; KA_U05; KA_K0 II/C/9. Dydaktyka postępowania logopedycznego (sem. 3) KA_W03; KA_U0-05; KA_K06 II/C/0. Diagnoza i terapia oligofazji wykład (sem. 5); ćw. audytoryjne (sem. 5) egzamin; ew. kolokwium, praca/e + KA_W; KA_U08; KA_K0-0 II/C/. Klasyfikacja wad wymowy (dysartria, anartria, dysglosja, autyzm i zespół Asbergera, afazja, surdologopedia, jąkanie) ćw. audytoryjne (sem. 5) KA_W05; KA_U0; II/C/. Praktyka w gabinecie praktyka (sem., 5) zal. z oceną (po sem.,,5+.5

16 KA_K06 logopedycznym (Instytut Filologii Polskiej) 5.) KA_W0, 0, 0; KA_U0, 0, 08; KA_K0-0 MODUŁ II/: LOGOPEDYCZNA Z KSZTAŁCENIEM II/D MODUŁ PEDAGOGICZNY II/D/3. Rozwój mowy i zdolności komunikacyjnych dziecka wykład (sem. 3) KA_K0 II/D/. Pedagogika specjalna wykład (sem. 5) KA_K0 II/D/5. Zaburzenia komunikacji językowej dysleksja wykład (sem. ); ćw. audytoryjne (sem. ) egzamin; ew. kolokwium, praca/e + KA_K0 II/D/6. Alternatywne metody pomocy dziecku z trudnościami (metoda Alexandra, muzykoterapia, teatr z łyżki) ćw. audytoryjne (sem. ) MODUŁ II/: LOGOPEDYCZNA Z KSZTAŁCENIEM POLONISTYCZNYM KA_K0 I/E MODUŁ DYDAKTYCZNY II/E/7. Metodyka pracy z uczniem o specjalnych potrzebach edukacyjnych wykład (sem. 3) KA_W09, KA_W; KA_U, KA_U6/N; KA_K0, KA_K05 II/E/8. Warsztaty edukacji twórczej (sem. ) KA_W0-03, 0, 3; KA_K0,06 II/E/9. Literaturoterapia ćw. audytoryjne (sem. ) KA_W03, 0, 7; WN3, WN9; KA_U0,0-06, 0,,7, ; UN3, UN0,3; KA_K0-06, 08; KN, 3, 5, 6, 8 II/E/0. Dialogi edukacyjne ze sztuką ćw. audytoryjne (sem. 5) KA_W09, KA_W; KA_U, KA_U6/N; KA_K0, KA_K05 II/E/. Warsztaty dramy (sem. 3) KA_W0-0, 08, 0, 3; II/E/. ćw. audytoryjne

17 KA_U0-0, 0, 0-; KA_K0, 07, 0; Media w pracy z dzieckiem (sem. ) KA_K06, 0 II/.3. Praktyka asystencko-hospitacyjna w szkole podstawowej (w klasach integracyjnych) praktyka (sem., 5) zal. z oceną (po sem., 5.),5+.5

TABELA WERYFIKACJI EFEKTÓW KSZTAŁCENIA DLA PROGRAMU Z ODNIESIENIEM DO PRZEDMIOTÓW Z MODUŁÓW DLA ST. 1. ST.

TABELA WERYFIKACJI EFEKTÓW KSZTAŁCENIA DLA PROGRAMU Z ODNIESIENIEM DO PRZEDMIOTÓW Z MODUŁÓW DLA ST. 1. ST. TABELA WERYFIKACJI EFEKTÓW KSZTAŁCENIA DLA PROGRAMU Z ODNIESIENIEM DO PRZEDMIOTÓW Z MODUŁÓW DLA ST. 1. ST. rok akademicki 01/01 MODUŁ I FILOLOGICZNY I A MODUŁ PRZEDMIOTÓW PODSTAWOWYCH, I B MODUŁ PRZEDMIOTÓW

Bardziej szczegółowo

TABELA WERYFIKACJI EFEKTÓW KSZTAŁCENIA DLA PROGRAMU Z ODNIESIENIEM DO PRZEDMIOTÓW Z MODUŁÓW DLA ST. 1. ST. (STUDIA STACJONARNE I NIESTACJONARNE)

TABELA WERYFIKACJI EFEKTÓW KSZTAŁCENIA DLA PROGRAMU Z ODNIESIENIEM DO PRZEDMIOTÓW Z MODUŁÓW DLA ST. 1. ST. (STUDIA STACJONARNE I NIESTACJONARNE) TABELA WERYFIKACJI EFEKTÓW DLA PROGRAMU Z ODNIESIENIEM DO PRZEDMIOTÓW Z MODUŁÓW DLA ST.. ST. (STUDIA STACJONARNE I NIESTACJONARNE) MODUŁ I FILOLOGICZNY I A MODUŁ PRZEDMIOTÓW PODSTAWOWYCH, I B MODUŁ PRZEDMIOTÓW

Bardziej szczegółowo

Ćwiczenia warsztatowe i lektoraty Konwersatoria. ćwiczenia audytoryjne. Seminarium. wykład Ćwicz.\konw. ECTS

Ćwiczenia warsztatowe i lektoraty Konwersatoria. ćwiczenia audytoryjne. Seminarium. wykład Ćwicz.\konw. ECTS Razem ćwiczenia audytoryjne Ćwiczenia warsztatowe i lektoraty Konwersatoria Seminarium PLAN STUDIÓW STACJONARNYCH I STOPNIA (siatka dla I roku) KIERUNEK: FILOLOGIA POLSKA; rok akademicki 13/14 Siatka przedmiotów

Bardziej szczegółowo

Ćwiczenia warsztatowe i lektoraty Laboratoria. Seminarium. ćwiczenia. wykład Ćwicz.\konw. ECTS. audytoryjne

Ćwiczenia warsztatowe i lektoraty Laboratoria. Seminarium. ćwiczenia. wykład Ćwicz.\konw. ECTS. audytoryjne Razem ćwiczenia audytoryjne Ćwiczenia warsztatowe i lektoraty Laboratoria Seminarium PLAN STUDIÓW NIESTACJONARNYCH I STOPNIA (siatka dla I roku) KIERUNEK: FILOLOGIA POLSKA; rok akademicki 0/01 Siatka przedmiotów

Bardziej szczegółowo

Ćwiczenia warsztatowe i lektoraty Konwersatoria. ćwiczenia audytoryjne. Seminarium. wykład Ćwicz.\konw. ECTS

Ćwiczenia warsztatowe i lektoraty Konwersatoria. ćwiczenia audytoryjne. Seminarium. wykład Ćwicz.\konw. ECTS Razem ćwiczenia audytoryjne Ćwiczenia warsztatowe i lektoraty Konwersatoria Seminarium PLAN STUDIÓW STACJONARNYCH I STOPNIA (siatka dla I roku) KIERUNEK: FILOLOGIA POLSKA; rok akademicki 14/1 Siatka przedmiotów

Bardziej szczegółowo

Ćwiczenia warsztatowe i lektoraty. Konwersatoria Seminarium wykład Ćwicz.\konw. ECTS

Ćwiczenia warsztatowe i lektoraty. Konwersatoria Seminarium wykład Ćwicz.\konw. ECTS Razem ćwiczenia audytoryjne Ćwiczenia warsztatowe i lektoraty Konwersatoria Seminarium Łącznie Punkty powiązane z badaniami prowadzonymi w IFP PLAN STUDIÓW STACJONARNYCH I STOPNIA KIERUNEK: FILOLOGIA POLSKA;

Bardziej szczegółowo

I ROK (2018/2019) Specjalność: język polski (specjalizacja nauczycielska)

I ROK (2018/2019) Specjalność: język polski (specjalizacja nauczycielska) I ROK Specjalność: język polski (specjalizacja nauczycielska) 2. semestr 1 Język obcy nowożytny L 30 ZO 2 2 Wychowanie fizyczne ĆA 30 ZO 0 3 Literatura oświeceniowa W 30 E 3 4 Literatura oświeceniowa ĆW

Bardziej szczegółowo

I ROK Specjalność: język polski (specjalizacja nauczycielska)

I ROK Specjalność: język polski (specjalizacja nauczycielska) I ROK Specjalność: język polski (specjalizacja nauczycielska) 1. semestr 1 Wiedza o kulturze W 30 E 3 2 Nauki pomocnicze filologii polskiej ĆW 30 ZO 3 3 Wychowanie fizyczne ĆA 30 ZO 1 4 Język obcy nowożytny

Bardziej szczegółowo

I ROK (2018/2019) Specjalność: język polski (specjalizacja nauczycielska)

I ROK (2018/2019) Specjalność: język polski (specjalizacja nauczycielska) I ROK Specjalność: język polski (specjalizacja nauczycielska) 1. semestr 1 Wiedza o kulturze W 30 E 3 2 Nauki pomocnicze filologii polskiej ĆW 30 ZO 3 3 Wychowanie fizyczne ĆA 30 ZO 0 4 Język obcy nowożytny

Bardziej szczegółowo

I ROK Specjalność: język polski (specjalizacja nauczycielska)

I ROK Specjalność: język polski (specjalizacja nauczycielska) I ROK Specjalność: język polski (specjalizacja nauczycielska) 1. semestr 1 Wiedza o kulturze W 30 E 5 2 Nauki pomocnicze filologii polskiej ĆW 30 ZO 2 3 Wychowanie fizyczne ĆA 30 ZO 1 4 Język obcy nowożytny

Bardziej szczegółowo

II ROK/1. stopnia Specjalność: język polski z edukacją kulturową (specjalizacja nauczycielska) Lp. nazwa przedmiotu rodzaj zajęć

II ROK/1. stopnia Specjalność: język polski z edukacją kulturową (specjalizacja nauczycielska) Lp. nazwa przedmiotu rodzaj zajęć II ROK/1. stopnia Specjalność: język polski z edukacją kulturową (specjalizacja nauczycielska) Przedmioty wspólne 1 Łacina z elementami kultury antycznej ĆW 40+20* Z 6 2 Historia Polski W 15+15* E 3 3

Bardziej szczegółowo

IX A. MODUŁ PRZEDMIOTÓW PODSTAWOWYCH IX B. MODUŁ PRZEDMIOTÓW KIERUNKOWYCH IX C. MODUŁ PRZEDMIOTÓW DO WYBORU/ FAKULTATYWNYCH (Z MODUŁEM SEMINARYJNYM)

IX A. MODUŁ PRZEDMIOTÓW PODSTAWOWYCH IX B. MODUŁ PRZEDMIOTÓW KIERUNKOWYCH IX C. MODUŁ PRZEDMIOTÓW DO WYBORU/ FAKULTATYWNYCH (Z MODUŁEM SEMINARYJNYM) TABELA WERYFIKACJI EFEKTÓW KSZTAŁCENIA DLA PROGRAMU Z ODNIESIENIEM DO PRZEDMIOTÓW Z MODUŁÓW DLA ST. 2. ST. (STUDIA STACJONARNE I NIESTACJONARNE) rok akademicki 201/2014 MODUŁ IX: FILOLOGICZNY IX A. MODUŁ

Bardziej szczegółowo

TABELA WERYFIKACJI EFEKTÓW KSZTAŁCENIA DLA PROGRAMU Z ODNIESIENIEM DO PRZEDMIOTÓW Z MODUŁÓW DLA ST. 1. ST.

TABELA WERYFIKACJI EFEKTÓW KSZTAŁCENIA DLA PROGRAMU Z ODNIESIENIEM DO PRZEDMIOTÓW Z MODUŁÓW DLA ST. 1. ST. TABELA WERYFIKACJI EFEKTÓW KSZTAŁCENIA DLA PROGRAMU Z ODNIESIENIEM DO PRZEDMIOTÓW Z MODUŁÓW DLA ST.. ST. rok akademicki 0/05 MODUŁ I FILOLOGICZNY I A MODUŁ PRZEDMIOTÓW PODSTAWOWYCH, I B MODUŁ PRZEDMIOTÓW

Bardziej szczegółowo

PLAN STUDIÓW Kierunek studiów: FILOLOGIA POLSKA, studia I stopnia, forma studiów: stacjonarne, profil praktyczny

PLAN STUDIÓW Kierunek studiów: FILOLOGIA POLSKA, studia I stopnia, forma studiów: stacjonarne, profil praktyczny Semestr I PLAN STUDIÓW Kierunek studiów: FILOLOGIA POLSKA, studia I stopnia, forma studiów: stacjonarne, profil praktyczny 1 BHP 15 15 z/o 1 2 Ochrona własności intelektualnej 15 15 z/o 1 3 Literatura

Bardziej szczegółowo

I ROK (2016/2017) Specjalność: język polski (specjalizacja nauczycielska)

I ROK (2016/2017) Specjalność: język polski (specjalizacja nauczycielska) I ROK (2016/2017) Specjalność: język polski (specjalizacja nauczycielska) 1. semestr 1 Wiedza o kulturze W 30 E 3 2 Nauki pomocnicze filologii polskiej ĆW 30 ZO 2 3 Wychowanie fizyczne ĆA 30 ZO 1 4 Język

Bardziej szczegółowo

INFORMATOR ECTS ROK AKADEMICKI 2012/2013

INFORMATOR ECTS ROK AKADEMICKI 2012/2013 INFORMATOR ROK AKADEMICKI 2012/201 MODUŁ IX: FILOLOGICZNY IX A. MODUŁ ÓW PODSTAWOWYCH IX B. MODUŁ ÓW KIERUNKOWYCH IX C. MODUŁ ÓW DO WYBORU/ FAKULTATYWNYCH (Z MODUŁEM SEMINARYJNYM) POSZCZEGÓLNYCH ÓW MODUŁU

Bardziej szczegółowo

INFORMATOR ECTS rok akademicki 2013/2014 MODUŁ IX: FILOLOGICZNY

INFORMATOR ECTS rok akademicki 2013/2014 MODUŁ IX: FILOLOGICZNY INFORMATOR rok akademicki 01/014 MODUŁ IX: FILOLOGICZNY IX A. MODUŁ ÓW PODSTAWOWYCH IX B. MODUŁ ÓW KIERUNKOWYCH IX C. MODUŁ ÓW DO WYBORU/ FAKULTATYWNYCH (Z MODUŁEM SEMINARYJNYM) SPOSOBY EFEKTÓW W ZAKRESIE

Bardziej szczegółowo

I ROK Specjalność: język polski (specjalizacja nauczycielska)

I ROK Specjalność: język polski (specjalizacja nauczycielska) I ROK Specjalność: język polski (specjalizacja nauczycielska) 1. semestr 1 Wiedza o kulturze W 30 E 3 2 Nauki pomocnicze filologii polskiej ĆW 30 ZO 2 3 Wychowanie fizyczne ĆA 30 ZO 1 4 Język obcy nowożytny

Bardziej szczegółowo

Zestawienie przedmiotów do planu studiów pierwszego stopnia na lata 2018/ /2021

Zestawienie przedmiotów do planu studiów pierwszego stopnia na lata 2018/ /2021 Zestawienie przedmiotów do planu studiów pierwszego stopnia na lata 2018/2019-2020/2021 Kierunek: filologia polska, studia stacjonarne Specjalizacja: nauczycielska Specjalizacja: logopedia ogólna Legenda:

Bardziej szczegółowo

IX A. MODUŁ PRZEDMIOTÓW PODSTAWOWYCH IX B. MODUŁ PRZEDMIOTÓW KIERUNKOWYCH IX C. MODUŁ PRZEDMIOTÓW DO WYBORU/ FAKULTATYWNYCH (Z MODUŁEM SEMINARYJNYM)

IX A. MODUŁ PRZEDMIOTÓW PODSTAWOWYCH IX B. MODUŁ PRZEDMIOTÓW KIERUNKOWYCH IX C. MODUŁ PRZEDMIOTÓW DO WYBORU/ FAKULTATYWNYCH (Z MODUŁEM SEMINARYJNYM) TABELA EFEKTÓW PROGRAMU Z (STUDIA STACJONARNE I NIESTACJONARNE) MODUŁ IX: FILOLOGICZNY IX A. MODUŁ ÓW PODSTAWOWYCH IX B. MODUŁ ÓW KIERUNKOWYCH IX C. MODUŁ ÓW DO WYBORU/ FAKULTATYWNYCH (Z MODUŁEM SEMINARYJNYM)

Bardziej szczegółowo

PLAN STUDIÓW STACJONARNYCH PIERWSZEGO STOPNIA OD ROKU AKADEMICKIEGO 2015/2016. II rok

PLAN STUDIÓW STACJONARNYCH PIERWSZEGO STOPNIA OD ROKU AKADEMICKIEGO 2015/2016. II rok PLAN STUDIÓW STACJONARNYCH PIERWSZEGO STOPNIA OD ROKU AKADEMICKIEGO 2015/2016 WYDZIAŁ: FILOLOGICZNY KIERUNEK: FILOLOGIA POLSKA Specjalność nauczycielska Specjalność edytorska Specjalnośc 'wiedza o filmie'

Bardziej szczegółowo

II rok. 4 semestr 1, ,

II rok. 4 semestr 1, , Lp. WYDZIAŁ: FILOLOGICZNY KIERUNEK: FILOLOGIA POLSKA Moduł / Przedmiot kod Specjalność nauczycielska Specjalność edytorska Specjalnośc 'wiedza o filmie' Specjalność publicystyczno-dziennikarska Specjalność

Bardziej szczegółowo

PLAN STUDIÓW STACJONARNYCH PIERWSZEGO STOPNIA OD ROKU AKADEMICKIEGO 2014/2015. II rok. 2 semestr 3 semestr

PLAN STUDIÓW STACJONARNYCH PIERWSZEGO STOPNIA OD ROKU AKADEMICKIEGO 2014/2015. II rok. 2 semestr 3 semestr PLAN STUDIÓW STACJONARNYCH PIERWSZEGO STOPNIA OD ROKU AKADEMICKIEGO 2014/2015 WYDZIAŁ: FILOLOGICZNY KIERUNEK: FILOLOGIA POLSKA Specjalność nauczycielska Specjalność edytorska Specjalnośc 'wiedza o filmie'

Bardziej szczegółowo

FILOLOGIA POLSKA studia stacjonarne pierwszego stopnia rok akademicki 2018/2019

FILOLOGIA POLSKA studia stacjonarne pierwszego stopnia rok akademicki 2018/2019 FILOLOGIA POLSKA studia stacjonarne pierwszego stopnia rok akademicki 2018/2019 Z E - zaliczenie - egzamin I rok 09.2 Wprowadzenie do nauki o literaturze 30 Z - 2 - - - 09.2 Historia literatury polskiej

Bardziej szczegółowo

Oznaczenia: N - liczba godzin zajęć wymagających bezpośredniego udziału nauczyciela akademickiego S - liczba godzin samodzielnej pracy studenta

Oznaczenia: N - liczba godzin zajęć wymagających bezpośredniego udziału nauczyciela akademickiego S - liczba godzin samodzielnej pracy studenta Zestawienie modułów do planu studiów pierwszego stopnia na lata 2017/2018-2019/2020 Kierunek: filologia polska, studia stacjonarne Specjalizacja: nienauczycielska Specjalność: dziennikarstwo i nowe media

Bardziej szczegółowo

PLAN STUDIÓW STACJONARNYCH PIERWSZEGO STOPNIA Wydział: FILOLOGICZNO-HISTORYCZNY Piotrków Tryb. dn Kierunek: FILOLOGIA POLSKA

PLAN STUDIÓW STACJONARNYCH PIERWSZEGO STOPNIA Wydział: FILOLOGICZNO-HISTORYCZNY Piotrków Tryb. dn Kierunek: FILOLOGIA POLSKA Lp. Rodzaj zajęć: I W/WS II C/K/L/P/P Z/S III PW/PE/ KZ E ZO Z I II III ECTS I II III ECTS I II III ECTS I II III ECTS I II III ECTS I II III ECTS 2. Wychowanie fizyczne 1,2 30 1 30 1 60 60 2 Technologia

Bardziej szczegółowo

PLAN STUDIÓW NIESTACJONARNYCH PIERWSZEGO STOPNIA

PLAN STUDIÓW NIESTACJONARNYCH PIERWSZEGO STOPNIA Lp. humanistyczny filologia polska Rodzaj zajęć: I W/WS II Przedmiot C/K/L/P/ PZ/S III PW/PE/ KZ E ZO Z I II III ECTS I II III ECTS I II III ECTS I II III ECTS I II III ECTS I II III ECTS MODUŁ OGÓLNOUCZELNIANY

Bardziej szczegółowo

Zestawienie modułów do planu studiów pierwszego stopnia na lata 2017/ /2020

Zestawienie modułów do planu studiów pierwszego stopnia na lata 2017/ /2020 Zestawienie modułów do planu studiów pierwszego stopnia na lata 2017/2018-2019/2020 Kierunek: filologia polska, st. stacjonarne Specjalizacja: nauczycielska Legenda: W - wykład CAU - ćwiczenia audytoryjne

Bardziej szczegółowo

1 semestr W K/S ECTS W K/S ECTS W K/S ECTS W K/S ECTS W K/S ECTS W K/S ECTS W K/S ECTS

1 semestr W K/S ECTS W K/S ECTS W K/S ECTS W K/S ECTS W K/S ECTS W K/S ECTS W K/S ECTS Kierunek studiów: LOGOPEDA Z JĘZYKEM POLSKM nauczycielska Poziom kształcenia: studia stopnia Profil kształcenia: ogólnoakademicki Forma studiów: stacjonarne A. Przedmioty podstawowe Liczba, forma zajęć,

Bardziej szczegółowo

A. Moduły przedmiotowe kształcenia ogólnego. B. Moduły przedmiotowe kierunkowe

A. Moduły przedmiotowe kształcenia ogólnego. B. Moduły przedmiotowe kierunkowe PLAN STUDIÓW I STOPNIA studia stacjonarne FILOLOGIA POLSKA specjalności: język polski z logopedią, komunikacja społeczna i praca wydawnicza, Uchwalono przez Radę Wydziału Humanistycznego w dniu Obowązuje

Bardziej szczegółowo

FILOLOGIA POLSKA studia stacjonarne pierwszego stopnia rok akademicki 2017/2018

FILOLOGIA POLSKA studia stacjonarne pierwszego stopnia rok akademicki 2017/2018 FILOLOGIA POLSKA studia stacjonarne pierwszego stopnia rok akademicki 2017/2018 Z E - zaliczenie - egzamin I rok 09.2 Wprowadzenie do nauki o literaturze 30 Z - 2 - - - 09.2 Historia literatury polskiej

Bardziej szczegółowo

FILOLOGIA POLSKA studia stacjonarne pierwszego stopnia rok akademicki 2016/2017

FILOLOGIA POLSKA studia stacjonarne pierwszego stopnia rok akademicki 2016/2017 FILOLOGIA POLSKA studia stacjonarne pierwszego stopnia rok akademicki 2016/2017 Z E - zaliczenie - egzamin I rok nazwa przedmiotu 09.2 Wprowadzenie do nauki o literaturze 15 Z 30 Z 5 - - - 09.2 Historia

Bardziej szczegółowo

II rok kultury antycznej Historia myśli humanistycznej 2 1,

II rok kultury antycznej Historia myśli humanistycznej 2 1, Lp. Załącznik nr 6 (wymagany do wniosku w sprawie zatwierdzenia efektów kształcenia w oparciu o przedstawiony program kształcenia) PLAN STUDIÓW STACJONARNYCH PIERWSZEGO STOPNIA OD ROKU AKADEMICKIEGO 2016/17

Bardziej szczegółowo

FILOLOGIA POLSKA (I, II, III, IVa lub IVb lub IVc, V) PROGRAM STUDIÓW W SYSTEMIE ECTS. STUDIA STACJONARNE PIERWSZEGO STOPNIA

FILOLOGIA POLSKA (I, II, III, IVa lub IVb lub IVc, V) PROGRAM STUDIÓW W SYSTEMIE ECTS. STUDIA STACJONARNE PIERWSZEGO STOPNIA FILOLOGIA POLSKA (I, II, III, IVa lub IVb lub IVc, V) PROGRAM STUDIÓW W SYSTEMIE ECTS. STUDIA STACJONARNE PIERWSZEGO STOPNIA PRZEDMIOTY SEMESTR 1 SEMESTR 2 SEMESTR 3 SEMESTR 4 SEMESTR 5 SEMESTR 6 G Liczba

Bardziej szczegółowo

A. Moduły kierunkowe

A. Moduły kierunkowe sem. PLAN STUDIÓW I STOPNIA studia stacjonarne FILOLOGIA POLSKA specjalności: język polski z logopedią, komunikacja społeczna i praca wydawnicza, kształcenie językowe dla urzędów i firm z elementami glottodydaktyki

Bardziej szczegółowo

FILOLOGIA POLSKA studia stacjonarne pierwszego stopnia rok akademicki 2015/2016

FILOLOGIA POLSKA studia stacjonarne pierwszego stopnia rok akademicki 2015/2016 FILOLOGIA POLSKA studia stacjonarne pierwszego stopnia rok akademicki 2015/2016 Z E - zaliczenie - egzamin I rok nazwa przedmiotu 09.2 Wprowadzenie do nauki o literaturze 15 Z 30 Z 5 - - - 09.2 Historia

Bardziej szczegółowo

Zestawienie przedmiotów do planu studiów pierwszego stopnia na lata 2018/ /2021

Zestawienie przedmiotów do planu studiów pierwszego stopnia na lata 2018/ /2021 Zestawienie przedmiotów do planu studiów pierwszego stopnia na lata 2018/2019-2020/2021 Kierunek: filologia polska, studia stacjonarne Specjalizacja: nauczycielska Legenda: W - wykład CAU - ćwiczenia audytoryjne

Bardziej szczegółowo

Filologia polska studia 2. stopnia PLAN STUDIÓW

Filologia polska studia 2. stopnia PLAN STUDIÓW Tabela 1. Filologia polska studia 2. stopnia 2019 2020 PLAN STUDIÓW Semestr zajęć 7 8 Zajęcia obowiązkowe 1. Proseminarium 1 W 15 Z 3 2. Współczesna kultura literacka 1 W/K 30 Z 3 3. Laboratorium literatury:

Bardziej szczegółowo

Zestawienie przedmiotów do planu studiów pierwszego stopnia na lata 2018/ /2021

Zestawienie przedmiotów do planu studiów pierwszego stopnia na lata 2018/ /2021 Zestawienie przedmiotów do planu studiów pierwszego stopnia na lata 2018/2019-2020/2021 Kierunek: filologia polska, studia stacjonarne Specjalizacja: nienauczycielska Specjalność: dziennikarstwo i nowe

Bardziej szczegółowo

FILOLOGIA POLSKA STUDIA STACJONARNE I STOPNIA PLAN STUDIÓW W ROKU AKADEMICKIM 2014/2015. Ćwiczenia (semestr) Forma zaliczenia. 30 (1) Zal.

FILOLOGIA POLSKA STUDIA STACJONARNE I STOPNIA PLAN STUDIÓW W ROKU AKADEMICKIM 2014/2015. Ćwiczenia (semestr) Forma zaliczenia. 30 (1) Zal. FILOLOGIA POLSKA STUDIA STACJONARNE I STOPNIA PLAN STUDIÓW W ROKU AKADEMICKIM 2014/2015 Przedmioty podstawowe i kierunkowe pięć grup (wyjątki zaznaczono w uwagach) Ćwiczenia Forma zaliczenia Rok studiów

Bardziej szczegółowo

Program studiów pierwszego stopnia stacjonarnych realizowanych od roku akademickiego 2012/2013 na kierunku logopedia ogólna i kliniczna

Program studiów pierwszego stopnia stacjonarnych realizowanych od roku akademickiego 2012/2013 na kierunku logopedia ogólna i kliniczna Program studiów pierwszego stopnia stacjonarnych realizowanych od roku akademickiego 2012/2013 na kierunku logopedia ogólna i kliniczna Rok I 1. Wprowadzenie do nauki o języku - 30 zal. / ocena 3 2. Promocja

Bardziej szczegółowo

Forma zajęć I rok II rok. ćwiczenia warsztatowe konwersatoria seminarium wykład Ćwicz.\konw. ECTS

Forma zajęć I rok II rok. ćwiczenia warsztatowe konwersatoria seminarium wykład Ćwicz.\konw. ECTS Forma zaliczenia Razem ćwiczenia audytoryjne ćwiczenia warsztatowe konwersatoria seminarium Łącznie Punkty powiązane z badaniami prowadzonymi w IFP PLAN STUDIÓW STACJONARNYCH II STOPNIA KIERUNEK: FILOLOGIA

Bardziej szczegółowo

Zestawienie modułów do planu studiów pierwszego stopnia n

Zestawienie modułów do planu studiów pierwszego stopnia n Zestawienie modułów do planu studiów pierwszego stopnia n 2016-2019 kierunek: filologia polska, st. Stacjonarne Specjalizacja: nauczycielska Legenda: W. wykład Ćw. ćwiczenia S. seminarium dyplomowe zaliczenia

Bardziej szczegółowo

Rozkład godzin Forma zalicz. praktyczne. Seminaria Zajęcia. Zo/1 E/ Teoria literatury E/

Rozkład godzin Forma zalicz. praktyczne. Seminaria Zajęcia. Zo/1 E/ Teoria literatury E/ UNIWERSYTET im. A. MICKIEWICZA w Poznaniu WYDZIAŁ PEDAGOGICZNO-ARTYSTYCZNY w Kaliszu PLAN STUDIÓW STACJONARNYCH ważny od 1.X.2019 r. Kierunek: Filologia polska Studia pierwszego stopnia Liczba godzin Rozkład

Bardziej szczegółowo

praktyczne Seminaria Zajęcia Zo/1 E/ Teoria literatury E/

praktyczne Seminaria Zajęcia Zo/1 E/ Teoria literatury E/ Forma zalicz. Ogółem Ćwiczenia Seminaria Zajęcia praktyczne UNIWERSYTET im. A. MICKIEWICZA w Poznaniu WYDZIAŁ PEDAGOGICZNO-ARTYSTYCZNY w Kaliszu PLAN STUDIÓW STACJONARNYCH ważny od 1.X.201 r. Kierunek:

Bardziej szczegółowo

Filologia polska specjalność projektowanie komunikacji

Filologia polska specjalność projektowanie komunikacji Filologia polska specjalność projektowanie komunikacji studia stacjonarne licencjackie nabór 2014/2015 wykaz przedmiotów 2. Nauki pomocnicze filologii polskiej 3. Historia filozofii 4. Język obcy 5. Wychowanie

Bardziej szczegółowo

Plan studiów stacjonarnych I stopnia filologii polskiej o profilu praktycznym prowadzonych łącznie przez WPA i WFPiK UAM na WPA w Kaliszu

Plan studiów stacjonarnych I stopnia filologii polskiej o profilu praktycznym prowadzonych łącznie przez WPA i WFPiK UAM na WPA w Kaliszu Plan studiów stacjonarnych I stopnia filologii polskiej o profilu praktycznym prowadzonych łącznie przez WPA i WFPiK UAM na WPA w Kaliszu A. Przedmioty podstawowe / kierunkowe: rok I, semestr I Przedmioty

Bardziej szczegółowo

FILOLOGIA POLSKA studia stacjonarne pierwszego stopnia rok akademicki 2013/2014

FILOLOGIA POLSKA studia stacjonarne pierwszego stopnia rok akademicki 2013/2014 FILOLOGIA POLSKA studia stacjonarne pierwszego stopnia rok akademicki 2013/2014 Z E - zaliczenie - egzamin u I rok wykł. ćwicz Punkty. 09.2 Wprowadzenie do nauki o literaturze 15 Z 30 Z 5 09.2 Historia

Bardziej szczegółowo

FILOLOGIA POLSKA studia stacjonarne drugiego stopnia rok akademicki 2017/2018

FILOLOGIA POLSKA studia stacjonarne drugiego stopnia rok akademicki 2017/2018 FILOLOGIA POLSKA studia stacjonarne drugiego stopnia rok akademicki 2017/2018 Z E - zaliczenie - egzamin I rok 09.0 Seminarium magisterskie 30 Z 4 30 Z 4 09.2 Kultura literacka 30 Z 3 09.2 Wybrane zagadnienia

Bardziej szczegółowo

Konwersatoria Seminarium. ćwiczenia audytoryjne. ćwiczenia warsztatowe

Konwersatoria Seminarium. ćwiczenia audytoryjne. ćwiczenia warsztatowe Forma zaliczenia Konwersatoria Seminarium (siatka dla I roku) KIERUNEK FILOLOGIA POLSKA; rok akademicki 0/05 (MODUŁ IX: FILOLOGICZNY) Siatka przedmiotów wspólnych dla wszystkich specjalności i specjalizacji

Bardziej szczegółowo

Oznaczenia: N liczba godzin zajęć wymagających bezpośredniego udziału nauczyciela akademickiego S liczba godzin samodzielnej pracy studenta

Oznaczenia: N liczba godzin zajęć wymagających bezpośredniego udziału nauczyciela akademickiego S liczba godzin samodzielnej pracy studenta Zestawienie modułów do planu studiów stacjonarnych I. stopnia na lata 2016-2019 Kierunek: filologia polska, studia stacjonarne Specjalizacja: nienauczycielska Specjalność: dziennikarska/wydawniczo-redaktorska

Bardziej szczegółowo

FILOLOGIA POLSKA studia stacjonarne drugiego stopnia rok akademicki 2016/2017

FILOLOGIA POLSKA studia stacjonarne drugiego stopnia rok akademicki 2016/2017 I rok (6 grup dziekańskich) FILOLOGIA POLSKA studia stacjonarne drugiego stopnia rok akademicki 2016/2017 Z E - zaliczenie - egzamin 09.0 1. seminarium magisterskie 30 Z 4 30 Z 4 09.2 2. kultura literacka

Bardziej szczegółowo

IX C. MODUŁ PRZEDMIOTÓW DO WYBORU/ FAKULTATYWNYCH (Z MODUŁEM SEMINARYJNYM)* Seminarium. ćwiczenia audytoryjne. Zajęcia terenowe. ćwiczenia warsztatowe

IX C. MODUŁ PRZEDMIOTÓW DO WYBORU/ FAKULTATYWNYCH (Z MODUŁEM SEMINARYJNYM)* Seminarium. ćwiczenia audytoryjne. Zajęcia terenowe. ćwiczenia warsztatowe Forma zaliczenia Razem ćwiczenia audytoryjne ćwiczenia warsztatowe Zajęcia terenowe Seminarium Lp. PLAN STUDIÓW NIESTACJONARNYCH II STOPNIA (siatka dla I roku) KIERUNEK FILOLOGIA POLSKA; rok akademicki

Bardziej szczegółowo

STUDIA POLONISTYCZNO-GERMANISTYCZNE

STUDIA POLONISTYCZNO-GERMANISTYCZNE STUDIA POLONISTYCZNO-GERMANISTYCZNE Studia stacjonarne I stopnia (licencjackie) od naboru 2016/17 Specjalność nauczyciel języka niemieckiego I ROK, semestr pierwszy ilość godzin Moduł 1: Język kierunkowy

Bardziej szczegółowo

Wprowadzenie do logopedii T, KO, OA zal. / ocenę 1,5. Wprowadzenie do nauki o języku T, KO, OA zal. / ocenę 3

Wprowadzenie do logopedii T, KO, OA zal. / ocenę 1,5. Wprowadzenie do nauki o języku T, KO, OA zal. / ocenę 3 Przedmiot W Ć WR OGUN KINT Suma godz. Sposoby weryfikacji efektów uczenia Forma zaliczenia Wprowadzenie do logopedii 15 15 T, KO, OA zal. / ocenę 1,5 Wprowadzenie do nauki o języku 30 30 T, KO, OA zal.

Bardziej szczegółowo

Wprowadzenie do logopedii T, KO, OA zal. / ocenę 1,5. Wprowadzenie do nauki o języku T, KO, OA zal. / ocenę 3

Wprowadzenie do logopedii T, KO, OA zal. / ocenę 1,5. Wprowadzenie do nauki o języku T, KO, OA zal. / ocenę 3 Przedmiot W Ć WR OGUN KINT Suma godz. Wprowadzenie do logopedii 15 15 T, KO, OA zal. / ocenę 1,5 Wprowadzenie do nauki o języku 30 30 T, KO, OA zal. / ocenę 3 Emisja głosu 30 30 KO, OA zal. / ocenę 3 Logorytmika

Bardziej szczegółowo

3 sem. ćw.lab./ćw.prow. w jęz. obcym/ semin.dypl. ECTS w. ćw. ćw. A. Moduły przedmiotowe kształcenia ogólnego

3 sem. ćw.lab./ćw.prow. w jęz. obcym/ semin.dypl. ECTS w. ćw. ćw. A. Moduły przedmiotowe kształcenia ogólnego Forma zaliczenia wykłady ćwiczenia ć lab./ćprow jęz.obcym / semin.dypl. ć ćlab./ćpro w jęz. ć ćlab./ćpro w jęz. ć ćlab./ćpro w jęz. ć ćlab./ćpro w j. obcym/ sem.dypl. ć ćlab./ćpro w jęz. ć ćlab./ćpro w

Bardziej szczegółowo

MISH-S PLAN STUDIÓW. filologia polska l (licencjat) stacjonarne 2017/2018. kierunek studiów: stopień: forma studiów: od roku:

MISH-S PLAN STUDIÓW. filologia polska l (licencjat) stacjonarne 2017/2018. kierunek studiów: stopień: forma studiów: od roku: MISH-S PLAN STUDIÓW MODUŁ I: KIERUNEK PODSTAWOWY kierunek studiów: stopień: forma studiów: od roku: filologia polska l (licencjat) stacjonarne 2017/2018 PRZEDMIOTY, KTÓRE MUSZĄ BYĆ REALIZOWANE NA KIERUNKU

Bardziej szczegółowo

PROGRAM STUDIÓW NIESTACJONARNYCH I STOPNIA NA KIERUNKU FILOLOGIA POLSKA

PROGRAM STUDIÓW NIESTACJONARNYCH I STOPNIA NA KIERUNKU FILOLOGIA POLSKA Załącznik do Protokołu Rady Wydziału Nauk Humanistycznych UKSW z dn. 13 kwietnia 2015 r. (dostosowanie programu studiów w związku z Rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dn. 3 października

Bardziej szczegółowo

Wydział Filologiczny Kierunek: komunikacja promocyjna i kryzysowa Specjalność: poradnictwo logopedyczne

Wydział Filologiczny Kierunek: komunikacja promocyjna i kryzysowa Specjalność: poradnictwo logopedyczne Wydział Filologiczny Kierunek: komunikacja promocyjna i kryzysowa Specjalność: poradnictwo logopedyczne studia pierwszego stopnia studia stacjonarne od roku akademickiego 2015/2016 A semestr 1 semestr

Bardziej szczegółowo

PROGRAM STUDIÓW NIESTACJONARNYCH I STOPNIA NA KIERUNKU FILOLOGIA POLSKA

PROGRAM STUDIÓW NIESTACJONARNYCH I STOPNIA NA KIERUNKU FILOLOGIA POLSKA Załącznik do Protokołu Rady Wydziału Nauk Humanistycznych UKSW z dn. 13 kwietnia 2015 r. PROGRAM STUDIÓW NIESTACJONARNYCH I STOPNIA NA KIERUNKU FILOLOGIA POLSKA 2015-2018 Nazwa kierunku studiów i kod programu

Bardziej szczegółowo

PROGRAM STUDIÓW NIESTACJONARNYCH I STOPNIA NA KIERUNKU FILOLOGIA POLSKA

PROGRAM STUDIÓW NIESTACJONARNYCH I STOPNIA NA KIERUNKU FILOLOGIA POLSKA Załącznik do Protokołu Rady Wydziału Nauk Humanistycznych UKSW z dn. 11 kwietnia 2016 r. PROGRAM STUDIÓW NIESTACJONARNYCH I STOPNIA NA KIERUNKU FILOLOGIA POLSKA 2016-2019 Nazwa kierunku studiów i kod programu

Bardziej szczegółowo

I ROK/2. stopnia Specjalizacja nauczycielska semestr 1. Lp. nazwa przedmiotu rodzaj zajęć

I ROK/2. stopnia Specjalizacja nauczycielska semestr 1. Lp. nazwa przedmiotu rodzaj zajęć I ROK/2. stopnia Specjalizacja nauczycielska 1 Język obcy nowożytny L 20+10(S) ZO 3 2 Wykład monograficzny W 8 Z 1 3 Konteksty literatury polskiej XX W 18 E 3 i XXI w. 4 Konteksty literatury polskiej XX

Bardziej szczegółowo

DZIENNIKARSTWO I KOMUNIKACJA SPOŁECZNA;

DZIENNIKARSTWO I KOMUNIKACJA SPOŁECZNA; Razem ćwiczenia audytoryjne Ćwiczenia warsztatowe i lektoraty Konwersatoria Seminarium PLAN STUDIÓW STACJONARNYCH I STOPNIA (siatka dla I roku) KIERUNEK: DZIENNIKARSTWO I KOMUNIKACJA SPOŁECZNA; rok akademicki

Bardziej szczegółowo

IX C. MODUŁ PRZEDMIOTÓW DO WYBORU/ FAKULTATYWNYCH (Z MODUŁEM SEMINARYJNYM)* Konwersatoria Seminarium. ćwiczenia audytoryjne. ćwiczenia warsztatowe

IX C. MODUŁ PRZEDMIOTÓW DO WYBORU/ FAKULTATYWNYCH (Z MODUŁEM SEMINARYJNYM)* Konwersatoria Seminarium. ćwiczenia audytoryjne. ćwiczenia warsztatowe Forma zaliczenia Razem ćwiczenia audytoryjne ćwiczenia warsztatowe Konwersatoria Seminarium Lp. PLAN STUDIÓW NIESTACJONARNYCH II STOPNIA (siatka dla I roku) KIERUNEK FILOLOGIA POLSKA; rok akademicki 1/1

Bardziej szczegółowo

Program studiów obowiązujący w roku akademickim 2017/2018

Program studiów obowiązujący w roku akademickim 2017/2018 ostatnia aktualizacja: 110.2017 r. Program studiów obowiązujący w roku akademickim 2017/2018 Kierunek: Filologia Polska Specjalność: nauczycielska studia pierwszego stopnia trzyletnie I ROK STUDIÓW: O/F

Bardziej szczegółowo

Rok I. Forma zaliczenia. Moduł Przedmiot Status modułu Wykłady Ćwiczenia Laboratorium Konwersatorium ECTS. ograniczonego wyboru egz.

Rok I. Forma zaliczenia. Moduł Przedmiot Status modułu Wykłady Ćwiczenia Laboratorium Konwersatorium ECTS. ograniczonego wyboru egz. Rok I Program studiów stacjonarnych I stopnia dla kierunku dziennikarstwo i medioznawstwo, specjalność dziennikarska dla studentów rozpoczynających studia w roku akademickim 2015/2016 Moduł Przedmiot Status

Bardziej szczegółowo

IX C. MODUŁ PRZEDMIOTÓW DO WYBORU/ FAKULTATYWNYCH (Z MODUŁEM SEMINARYJNYM)* Konwersatoria. Seminarium. ćwiczenia audytoryjne. ćwiczenia warsztatowe

IX C. MODUŁ PRZEDMIOTÓW DO WYBORU/ FAKULTATYWNYCH (Z MODUŁEM SEMINARYJNYM)* Konwersatoria. Seminarium. ćwiczenia audytoryjne. ćwiczenia warsztatowe Forma zaliczenia Konwersatoria Seminarium PLAN STUDIÓW STACJONARNYCH II STOPNIA (siatka dla I roku) KIERUNEK FILOLOGIA POLSKA; rok akademicki 2013/2014 (MODUŁ IX: FILOLOGICNY) Siatka przedmiotów wspólnych

Bardziej szczegółowo

PROGRAM SPECJALIZACJI ZAWODOWYCH

PROGRAM SPECJALIZACJI ZAWODOWYCH PROGRAM SPECJALIACJI AWODOWYCH Po zaliczeniu I roku studiów pierwszego stopnia student ma obowiązek wyboru specjalizacji zawodowej (rejestracja przez USOS). Specjalizacja w ramach realizowanego toku studiów

Bardziej szczegółowo

IX C. MODUŁ PRZEDMIOTÓW DO WYBORU/ FAKULTATYWNYCH (Z MODUŁEM SEMINARYJNYM) Konwersatoria. Seminarium. ćwiczenia audytoryjne. ćwiczenia warsztatowe

IX C. MODUŁ PRZEDMIOTÓW DO WYBORU/ FAKULTATYWNYCH (Z MODUŁEM SEMINARYJNYM) Konwersatoria. Seminarium. ćwiczenia audytoryjne. ćwiczenia warsztatowe Forma zaliczenia Konwersatoria Seminarium (siatka dla I roku) KIERUNEK: FILOLOGIA POLSKA; rok akademicki 2014/2015 MODUŁ IX: FILOLOGICZNY Siatka przedmiotów wspólnych dla wszystkich specjalności i specjalizacji

Bardziej szczegółowo

ćw.lab./ćw.prow. w jęz. obcym/ semin.dypl. ECTS w. ćw. ćw. A. Moduły przedmiotowe kształcenia ogólnego, w tym ogólnouczelniane

ćw.lab./ćw.prow. w jęz. obcym/ semin.dypl. ECTS w. ćw. ćw. A. Moduły przedmiotowe kształcenia ogólnego, w tym ogólnouczelniane Forma zaliczenia wykłady ćwiczenia ć lab./ćprow jęz.obcym / semin.dypl. ć ćlab./ćpro w jęz. ć ćlab./ćpro w jęz. ć ćlab./ćpro w jęz. ć ćlab./ćpro w j. obcym/ sem.dypl. ć ćlab./ćpro w jęz. ć ćlab./ćpro w

Bardziej szczegółowo

I rok. 1 semestr 2 semestr oświecenia 2 1,

I rok. 1 semestr 2 semestr oświecenia 2 1, PLAN STUDIÓW STACJONARNYCH DRUGIEGO STOPNIA OD ROKU AKADEMICKIEGO 2015/2016 WYDZIAŁ: FILOLOGICZNY KIERUNEK: FILOLOGIA POLSKA Specjalności: Profil uzupełniający nauczycielska nauczanie języka polskiego

Bardziej szczegółowo

Specjalność: doradztwo wizerunkowe i rzecznikostwo. A_przedmioty ogólne i specjalnościowe I rok II rok III rok

Specjalność: doradztwo wizerunkowe i rzecznikostwo. A_przedmioty ogólne i specjalnościowe I rok II rok III rok 1. Nazwa kierunku komunikacja promocyjna i kryzysowa 2. Cykl rozpoczęcia 2017/2018Z 3. Poziom kształcenia studia pierwszego stopnia 4. Profil kształcenia praktyczny 5. Forma prowadzenia studiów stacjonarna

Bardziej szczegółowo

Ćwiczenia warsztatowe i lektoraty. Seminarium. ćwiczenia audytoryjne. Konwersatoria. wykład Ćwicz.\kon ECTS I A. MODUŁ PRZEDMIOTÓW PODSTAWOWYCH

Ćwiczenia warsztatowe i lektoraty. Seminarium. ćwiczenia audytoryjne. Konwersatoria. wykład Ćwicz.\kon ECTS I A. MODUŁ PRZEDMIOTÓW PODSTAWOWYCH Razem ćwiczenia audytoryjne Ćwiczenia warsztatowe i lektoraty Konwersatoria Seminarium PLAN STUDIÓW STACJONARNYCH I STOPNIA (siatka dla I roku) KIERUNEK: DZIENNIKARSTWO I KOMUNIKACJA SPOŁECZNA; rok akademicki

Bardziej szczegółowo

PLAN STUDIÓW STACJONARNYCH DRUGIEGO STOPNIA OD ROKU AKADEMICKIEGO 2014/2015. I rok. 1 semestr 2 semestr

PLAN STUDIÓW STACJONARNYCH DRUGIEGO STOPNIA OD ROKU AKADEMICKIEGO 2014/2015. I rok. 1 semestr 2 semestr PLAN STUDIÓW STACJONARNYCH DRUGIEGO STOPNIA OD ROKU AKADEMICKIEGO 2014/2015 WYDZIAŁ: FILOLOGICZNY KIERUNEK: FILOLOGIA POLSKA Specjalności: nauczycielska wiedza o filmie krytyka artystyczno-literacka publicystyczno-dziennikarska

Bardziej szczegółowo

Program studiów pierwszego stopnia na kierunku: filologia germańska, studia stacjonarne

Program studiów pierwszego stopnia na kierunku: filologia germańska, studia stacjonarne Plan studiów na studiach stacjonarnych I stopnia kierunek: filologia germańska (od roku akademickiego 2019/2020) O przedmiot obligatoryjny przedmiot fakultatywny G/ grupa przedmiotów ograniczonego wyboru:

Bardziej szczegółowo

INSTYTUT RUSYCYSTYKI FILOLOGIA ROSYJSKA PLAN STUDIÓW I rok filologii rosyjskiej, studia stacjonarne I stopnia (obowiązuje od roku akad.

INSTYTUT RUSYCYSTYKI FILOLOGIA ROSYJSKA PLAN STUDIÓW I rok filologii rosyjskiej, studia stacjonarne I stopnia (obowiązuje od roku akad. I rok filologii rosyjskiej, studia stacjonarne I stopnia (obowiązuje od roku akad. 01/01) Lp. 1... 4. 5. 6. 7. NAZWA PRZEDMIOTU semestr Praktyczna nauka języka rosyjskiego I /Praktyczna nauka jęz. rosyjskiego

Bardziej szczegółowo

FILOLOGIA POLSKA studia stacjonarne drugiego stopnia rok akademicki 2018/2019. I rok 7 grup

FILOLOGIA POLSKA studia stacjonarne drugiego stopnia rok akademicki 2018/2019. I rok 7 grup FILOLOGIA POLSKA studia stacjonarne drugiego stopnia rok akademicki 2018/2019 I rok 7 grup Z E - zaliczenie - egzamin 09.2 Wybrane zagadnienia literatury polskiej do 15 Z 30 Z 6 - - - r. 1918 09.2 Wybrane

Bardziej szczegółowo

Program studiów obowiązujący w roku akademickim 2016/2017

Program studiów obowiązujący w roku akademickim 2016/2017 ostatnia aktualizacja: 1002016 r. Program studiów obowiązujący w roku akademickim 2016/2017 Kierunek: Filologia Polska Specjalność: nauczycielska studia pierwszego stopnia trzyletnie I RK STUDIÓW: /F Literatura

Bardziej szczegółowo

Ćwiczenia warsztatowe i lektoraty. Konwersatoria Seminarium. wykład Ćwicz.\kon. wykład w. ECTS I A. MODUŁ PRZEDMIOTÓW PODSTAWOWYCH

Ćwiczenia warsztatowe i lektoraty. Konwersatoria Seminarium. wykład Ćwicz.\kon. wykład w. ECTS I A. MODUŁ PRZEDMIOTÓW PODSTAWOWYCH Razem ćwiczenia audytoryjne Ćwiczenia warsztatowe i lektoraty Konwersatoria Seminarium Związek z badaniami prowadzonymi w IFP PLAN STUDIÓW STACJONARNYCH I STOPNIA (siatka dla I roku) KIERUNEK: DZIENNIKARSTWO

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY PLAN ZAJĘĆ INSTYTUT FILOLOGII SŁOWIAŃSKIEJ

SZCZEGÓŁOWY PLAN ZAJĘĆ INSTYTUT FILOLOGII SŁOWIAŃSKIEJ SZCZEGÓŁOWY PLAN ZAJĘĆ INSTYTUT FILOLOGII SŁOWIAŃSKIEJ Studia stacjonarne pierwszego stopnia rok akad. 2016/2017 ROK I Plan studiów do programu modułowego zatwierdzonego na cykl kształcenia 2016/17 2018/19

Bardziej szczegółowo

Program studiów obowiązujący w roku akademickim 2018/2019

Program studiów obowiązujący w roku akademickim 2018/2019 ostatnia aktualizacja: 202018 r. Program studiów obowiązujący w roku akademickim 2018/2019 Kierunek: Filologia Polska Specjalność: nauczycielska studia pierwszego stopnia trzyletnie I RK STUDIÓW: /F Literatura

Bardziej szczegółowo

Rozkład godzin średniowiecza do oświecenia 1, XIX. 2, Literatura polska wieku

Rozkład godzin średniowiecza do oświecenia 1, XIX. 2, Literatura polska wieku WYDZIAŁ: FILOLOGICZNY KIERUNEK: FILOLOGIA POLSKA Lp. Przedmiot kod Specjalności: Załącznik nr 8 (wymagany do wniosku w sprawie zatwierdzenia efektów kształcenia w oparciu o przedstawiony program kształcenia)

Bardziej szczegółowo

PLAN STUDIÓW I rok, studia stacjonarne I stopnia w roku akademickim 2013/2014

PLAN STUDIÓW I rok, studia stacjonarne I stopnia w roku akademickim 2013/2014 Forma zajęć Kierunek: studia nad słowiańszczyzną wschodnią, Lp. 1... 4. 5. 6. 7. I rok, studia stacjonarne I stopnia w roku akademickim 01/014 NAZWA PRZEDMIOTU semestr Praktyczna nauka języka rosyjskiego

Bardziej szczegółowo

PLAN STUDIÓW NIESTACJONARNYCH DRUGIEGO STOPNIA OD ROKU AKADEMICKIEGO 2014/2015. I rok. 2 semestr 3 semestr

PLAN STUDIÓW NIESTACJONARNYCH DRUGIEGO STOPNIA OD ROKU AKADEMICKIEGO 2014/2015. I rok. 2 semestr 3 semestr Lp. WYDZIAŁ: FILOLOGICZNY KIERUNEK: FILOLOGIA POLSKA Przedmiot kod Specjalności: nauczycielska wiedza o teatrze i filmie krytyka artystyczno-literacka publicystyczno-dziennikarska hermeneutyczna retoryczna

Bardziej szczegółowo

Historia. Specjalność nauczycielska Studia stacjonarne 1. stopnia

Historia. Specjalność nauczycielska Studia stacjonarne 1. stopnia Historia. Specjalność nauczycielska Studia stacjonarne 1. stopnia Lp. Przedmiot ECTS Liczba godzin egz./zal. I rok II rok III rok razem w. ćw. razem w. ćw. s. 1 s. 2 s. 3 s. 4 s. 5 s. 6 I. Przedmioty kształcenia

Bardziej szczegółowo

PLAN STUDIÓW I rok filologii rosyjskiej, studia stacjonarne I stopnia w roku akad. 2019/2020

PLAN STUDIÓW I rok filologii rosyjskiej, studia stacjonarne I stopnia w roku akad. 2019/2020 Kierunek: filologia rosyjska I rok filologii rosyjskiej, studia stacjonarne I stopnia w roku akad. 2019/2020 SEMESTR ZIMOWY (1) Nauka języka rosyjskiego I (wariant 0 I) Fonetyka praktyczna języka rosyjskiego

Bardziej szczegółowo

Punkty ECTS. liczba godzin. P r. Historia Polski W egz. Ć zal Historia W egz. powszechna po 1945 r.

Punkty ECTS. liczba godzin. P r. Historia Polski W egz. Ć zal Historia W egz. powszechna po 1945 r. Nazwa modułu Historia współczesna dla dziennikarzy Rok studiów: I Nazwa przedmiotu rogram studiów studia stacjonarne I stopnia na kierunku i medioznawstwo dla rozpoczynających studia w roku akademickim

Bardziej szczegółowo

Specjalność: filologia angielska Program obowiązujący dla studentów immatrykulowanych na rok akademicki 2017/18

Specjalność: filologia angielska Program obowiązujący dla studentów immatrykulowanych na rok akademicki 2017/18 Instytut Filologii Angielskiej Uniwersytet Wrocławski Kierunek: Filologia Specjalność: Filologia angielska Profil: ogólnoakademicki Poziom kształcenia: I stopnia (studia licencjackie) Forma studiów: stacjonarne

Bardziej szczegółowo

Punkty ECTS. liczba godzin. P r Zal/o ograniczonego wyboru Zal/o ograniczonego wyboru

Punkty ECTS. liczba godzin. P r Zal/o ograniczonego wyboru Zal/o ograniczonego wyboru Nazwa modułu Historia współczesna dla dziennikarzy Rok studiów: I Nazwa przedmiotu Wybrane zagadnienia z historia olski Wybrane zagadnienia z historia powszechna po 1945 r. rogram studiów studia stacjonarne

Bardziej szczegółowo

STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA PLAN STUDIÓW niestacjonarnych

STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA PLAN STUDIÓW niestacjonarnych Egzamin po semestrze Forma zaliczenia Razem Wykłady Konwersatoria Seminaria Ćwiczenia Laboratoria. Ćw. terenowe STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA Godziny zajęć Rozkład godzin zajęć Lp. Kod dyscypliny w programie

Bardziej szczegółowo

PLAN STUDIÓW NIESTACJONARNYCH PIERWSZEGO STOPNIA Wydział: FILOLOGICZNO-HISTORYCZNY Piotrków Tryb. dn. 29.04.2013 Kierunek: FILOLOGIA POLSKA

PLAN STUDIÓW NIESTACJONARNYCH PIERWSZEGO STOPNIA Wydział: FILOLOGICZNO-HISTORYCZNY Piotrków Tryb. dn. 29.04.2013 Kierunek: FILOLOGIA POLSKA Lp. PLAN STUDIÓW NIESTACJONARNYCH PIERWSZEGO STOPNIA Wydział: FILOLOGICZNO-HISTORYCZNY Piotrków Tryb. dn. 29.02013 Kierunek: FILOLOGIA POLSKA Zatwierdzono na RW w dniu 16.05.2013 Rodzaj zajęć: I W/WS II

Bardziej szczegółowo

PROGRAM STUDIÓW. kolokwium, egzamin pisemny, pytania na zajęciach FP1_W02, FP1_W04, FP1_W07

PROGRAM STUDIÓW. kolokwium, egzamin pisemny, pytania na zajęciach FP1_W02, FP1_W04, FP1_W07 PROGRAM STUDIÓW I. INFORMACJE OGÓLNE 1. Nazwa jednostki prowadzącej kierunek: Wydział Filologiczny, I n s t y t u t F i l o l o g i i P o l s k i e j 2. Nazwa kierunku: f i l o l o g i a p o l s k a 3.

Bardziej szczegółowo

Plan studiów na kierunku FILOLOGIA Specjalność nauczycielska w zakresie języka niemieckiego

Plan studiów na kierunku FILOLOGIA Specjalność nauczycielska w zakresie języka niemieckiego Plan studiów na kierunku FILOLOGIA Specjalność nauczycielska w zakresie języka niemieckiego Profil kształcenia: ogólnoakademicki Forma studiów: stacjonarne Forma kształcenia/poziom studiów: I stopnia Uzyskane

Bardziej szczegółowo

Polonistyczno-filozoficzne studia nauczycielskie. Plan studiów

Polonistyczno-filozoficzne studia nauczycielskie. Plan studiów Polonistyczno-filozoficzne studia nauczycielskie profil ogólnoakademicki studia pierwszego stopnia 2018 2019 Plan studiów Lp. Nazwa modułu kształcenia Wykład (liczba Ćwiczenia/Konwersatoria/ Seminaria

Bardziej szczegółowo

PLAN STUDIÓW STACJONARNYCH DRUGIEGO STOPNIA

PLAN STUDIÓW STACJONARNYCH DRUGIEGO STOPNIA PLAN STUDIÓW STACJONARNYCH DRUGIEGO STOPNIA Wydział: FILOLOGICZNO - HISTORYCZNY Piotrków Tryb. dn. 30.09.2013 Kierunek: FILOLOGIA POLSKA Zatwierdzono na RW w dniu 30.09.2013 Rodzaj zajęć: I W/WS II C/K/L/P/

Bardziej szczegółowo

PLAN STUDIÓW. Nazwa modułu/przedmiotu Forma zajęć Liczba godzin

PLAN STUDIÓW. Nazwa modułu/przedmiotu Forma zajęć Liczba godzin PLAN STUDIÓW Wydział prowadzący kierunek studiów: Wydział Politologii i Studiów Międzynarodowych Kierunek studiów: Poziom kształcenia: Profil kształcenia: Forma studiów: Specjalność: semestrów: 6 : 180

Bardziej szczegółowo

Plan studiów na kierunku FILOLOGIA Specjalność nauczycielska w zakresie języka niemieckiego (bez kontynuacji)

Plan studiów na kierunku FILOLOGIA Specjalność nauczycielska w zakresie języka niemieckiego (bez kontynuacji) Plan studiów na kierunku FILOLOGIA Specjalność nauczycielska w zakresie języka niemieckiego (bez kontynuacji) Profil kształcenia: ogólnoakademicki Forma studiów: stacjonarne Forma kształcenia/poziom studiów:

Bardziej szczegółowo

STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA PLAN STUDIÓW stacjonarnych

STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA PLAN STUDIÓW stacjonarnych Egzamin po semestrze Forma zaliczenia Razem Wykłady Konwersatoria Seminaria Ćwiczenia Laboratoria. Ćw. terenowe STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA Godziny zajęć Rozkład godzin zajęć Lp. Kod dyscypliny w programie

Bardziej szczegółowo