powszechnego ubezpieczenia zdrowotnego?

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "powszechnego ubezpieczenia zdrowotnego?"

Transkrypt

1 INICJATYWY SEKTORA PRYWATNEGO W ZAKRESIE UBEZPIE- W POLSCE Nr POL TOR /A). Zadanie 3 "#$ %&'(#)(* stem powszechnego ubezpieczenia zdrowotnego? (Art. 4a Ustawy o powszechnym ubezpieczeniu zdrowotnym) Prof. dr Juergen Wasem Chair of Health Systems Management Department of Law and Economics University of Greifswald Germany z UNUZ Warszawa Warszawa

2 0. Streszczenie merytoryczne Art. 4a polskiej Ustawy o powszechnym ubezpieczeniu zdrowotnym zawiera przepis który " #" e- $ %&$%&''(a- ( o- ) ) *+ a- # ) -. (# " ubezpieczeniach zdrowotnych i instytucjach opieki zdrowotnej w Polsce" jednym z omawianych problemów jest umocnienie systemu prywatnego ubezpieczenia zdrowotnego. Z tego / 0) y- * + % ubezpieczeniu zdrowotnym. #1 *+ / 2 3 *+ d- 4 o- 5" dzór. 1 2a- 4 i- o " " 7*+ 6 $ ' " o- " d- 9 6 o- $ :;;; ' < o- 4 / 1 *+ % e- czeniu zdrowotnym. 2

3 7" 1 "" $ *+ ' *e- " o- 6 " 4z- 7 " 4z % *+ ubezpieczonym na realizowanie swego 1 " * + " ( ( 6 #" $ %&' ( ( j- ) ) * + # ) -. (# " ubezpieczeniach zdrowotnych i instytucjach opieki zdrowotnej w Polsce" jednym z omawianych problemów jest umocnienie systemu prywatnego ubezpieczenia zdrowotnego. Z tego / 0) y- * + % (16 )(" (tnieje pilna potrzeba ustalenia parametrów co do charakteru zakresu i rodzaju ubezpieczenia (* (16 n- )( ( y- " 6n- ( 7"(16 )( " ( " "y- ( < ( o- " ( # "$/ 0' (16 )( " "*+ "" 4 / 0 " "*+ 1 3

4 # " 1 " ) zaprezentowanie poszczególnych jego etapów oraz sposobu ich realizacji w Projekcie: 1. Ekspert zagraniczny ( $* + % t- '(3 e- " 6 = " " hnego ubezpieczenia zdrowotnego np. Holandii Niemiec Egiptu czy Chile. Ponadto eks- ( a- "" ( *+ o- 8 :;;; 5 l- %=%/ 2. # " "2 a) )( ( a- 4 ) = (" a- " ( b) ) " " ( twórców polityki publicznej w odniesieniu do ustawowego postanowienia". Logika " o- ( (( ( 6o- ( " i- (76 " c) ) "l- 8 $ ' "oponowanych strategii. ) 6 autorami polityki zdrowotnej i kierownictwem instytucji ubezpieczenia zdrowotnego. 1 "" ityki i kierownictwem instytucji " d- e- z- 4 9 " ykonana wspólnie przez eksperta zagranicznego i specjalistów polskich. 4

5 = 1 #3 : 6 # %'"*)'")$-*)$.""*" +*"/ 83 6 e- 1 $ ' y- > " 6 ):? e- = :?? " >:?: e- # :?0 " odzajami ubezpieczenia. 5 ::2::? " 4 ::: o- " 2.1.'*" -01-$.""*"" +*" # "4 arunków 2 3 lub wszyscy 4 $ 5 ' 7 $ ' t- " o- " $ ' $ " 4 ' r- $ ' $'" 4/n- 6 " /" <" y- ((( ( t- nego: 2 o- "# $ " " " " " 3 4 Jak w Chile czy w Szwajcarii. 5 $ " w dowolnej chwili; jednak po opuszczeniu tego systemu i wybraniu w zamian prywatnego ubezpieczenia zdro- " $ " "e- % & '$ " $ 5

6 wymiar czasu o- " 4> wymiar ryzyka = a) Wymiar czasu # $8a-?'2 Model A reprezentuje system 2 $ ' e- 6 " 4 o- " "e- / 6 e- " "2 o- 8 " " " " a- $ ' # " y- 6 > " 4 A " any sektor ubezpieczeniowy. Model B reprezentuje 2 $ ' o- 6 " 4 > 0; 0B :;;? tym roku. Model ten jest stosowany w wielu programach prywatnego ubezpieczenia zdrowotnego. 6 / 6 o- " 2 - " " " 4 # > 6 zmiany struktury demograficznej. Natomiast problem polega na tym czy osoby starsze 6 " ( )*+ -&./ " $ " " " e- " 0 " " " " % " " ' ) & " " " " e- "1 # " " 6

7 Model C reprezentuje system # " 6 " 6 " " 1 w pewnych programach prywatnego ubezpieczenia zdrowotnego i najbardziej dominuje w = 1 " l- " 6 > a- "e- 4 # A B; " C 0; ) -$ e- *' # " $ ' Tabela 1 Wymiar czasu Model: eczonych w danym krótkim i- wszystkich ubezpieczonych w tym okresie Gdzie stosowany: Model A Model B Model C wiekowych: " # $ d- $ % & roku krajów; prywatne ubezpie- %' programy prywatnego ubezpieczenia zdrowotnego w pewnych krajach; w ograniczonym zakresie: w szwajcar- & & e- niu zdrowotnym & " % ' ( & e- % prywatne ubezpieczenia zdrowotne w niektórych krajach b) Wymiar ryzyka 3 $8 :'2 Model 1 reprezentuje 7z- 2 ryzykiem zdrowotnym ubezpieczonego ale z poziomem jego dochodu: pewien procent D o- / 6 " 4 6 o- $" " ' $" "o- '> solidaryzmu dochodowego. Rów- 7

8 ryzyko solidaryzmu skoro ceteris paribus $ ' Model 2 reprezentuje. W tym modelu (a przynajmniej w jego czystej formie 7 ' o- ego w prywatnych ubezpieczeniach zdrowotnych w Irlandii oraz w wielu programach ubezpieczeniowych oferowanych w USA pracodawcom dla ich pracowników. Model realizuje solidaryzm ryzyka " o- 2 " 4 Solidaryzm dochodów nie jest tu realizowany $ ' " 4 a- Tabela 2 Model 1 Model 2 Model 3 Model: dochodem: pewien procent dochodu ubezpieczone- % standardowy koszyk Gdzie stosowany: eczenie zdrowotne w %'( np. w Niemczech & $ o- zdrowotnego w Szwajcarii; prywatne ubezpieczenie w Irlandii; wiele programów oferowanych pracodawcom w USA ryzyka: o- ' $o- zdrowotnego danej osoby zainteresowanej ubezpieczeniem a prywatne ubezpieczenie zdro- %' Model 3 reprezentuje system obliczania który zwykle stosowa- o- # e- A$' $'76o- " 4 1 a- " e- $ ' ( ( 4 ocesu ubezpieczeniowego (aktuaryjnego) a- $' 7 2" "/ " ' ( leczniczych (HMO) w USA. 8

9 " 8 "Maksymalna" wersja tego 4 $ '5 solidaryzm ryzyka> solidaryzm dochodów (i nie ma tu takich intencji). 7 i-? 0 2 " $E BF' > " 46 $ ' < $ '" 4 $ ' $ ' 9 $ '" 4 E BF mo $' c) Kombinacja obydwu wymiarów < " e- 4> " y- ") $*?08 0' < e- Tabela 3 Wymiar: ryzyko Wymiar: czas Model A: Model B: grupach wiekowych Model C: Model 1 Model 2 Model 3 z dochodem z poziomem ryzyka A1 A2 A3 B1 B2 B3 C1 C2 C $- 34&*5%1"'.'* $$.""*" 0"*"/ +*"/$.""*"3"/ 7 " t " " "# " " 9

10 ) - jak w sektorze u- # 9" e- $ ' 1 " orych. Druga podstawowa opcja polega na # 6o- #"1 / " $ )l- ' *? e- 2 dochodu. d) %"%3- +*%73%$.""*"$ zdrowotnym 7 $*0-0 0' 4 rak- A d- " 4 $ i- ' " 4$ " 4' ) " " 4 " e- " 4 9" przypadku osób zdrowych i o wysokich dochodach. (" (2 # z- $ 4 " 4 A *?' $ " 4 z- A -?-0'1 ynosi 75% dochodu wszystkich ubezpieczonych w obydwu sektorach. 10

11 # e- A >o- A m- < $E BF'" 4a- 5 t- A # 7 " " z- o- 8 " 6 orów. #= " a- " $ "d- ' 1 " 4$ odel A1). Sektor prywatnego ubezpieczenia zdrowotnego oblicza natomiast fundusz kapi- >" 4 n- " - o" " 4$ 0' % $ a- ' k- 1" 4" 4#= 9 "d- 6 " y- " ego. ) " " $ ' # " " o- e) *1'*0") 0"*(* w +*%73%$.""*eniu zdrowotnym 5" e- "$ " 'o- i- 4 $-:' " $ 11

12 4 $ *:' A *: = i- " $ i- nione od dochodu): 7 4 owych wraz ze $-:' 6 $ '# 4 r- 8 $ ' $ " 4' $ " d- 4' " 7 4 o- " $ *:' " $ ' 2 < " " 7 " 6 " 4 " $ "'9" " 4 "$ "' ubezpieczeniowego (polisy). W takim przypadku nie tylko dochód (czy wiek i dochód w "' d- < i- " 2 6 o- " 4 $ ' > "o- - 9 " " 4$ ' o- "o- " 4 9 k- " 4 " 4 = a- 4 / * 12

13 8 z- lub a- < 4 a- # %1* a- " 5 1 j- 6 $ yzyka) w celu zneutralizowania interesu ubezpieczyciela w selekcji ryzyka. f) " 1*51"% 34&*5 -*5 3*"*5 +*%7 prywatnym ubezpieczeniu zdrowotnym = 4 4 o- # 4 7 " 4 o- " 6 " dnak wy 2 ) 6e- " $ ' " 4 7 i- ""$ '' < 6 " 4 " o- " 4 " = ("( E BF ( ( $ " 4 e- ' B BF (($ e- '?;F> " 4 dochód. 1 o- $ ' o- $("(" 4' < " $ 4' " 4 $ " >z- " '< " o- " ( e- ( " 4 A 6i- o- " " 4 13

14 # d- " 7 = t- 4 6 " 4 6 $ 6" 4 '8 1o- z- 6 "o " " %+1 "-3% 0"*"/ 3"/ $."e- *"13"/8*)" 0(*"36"9 #"1 "i- 1 *+ % 7i- i- " 6 " 4 " d- niskich dochodach. 7 6 a- $ ' 6 2 / " y- o- 4 $ "'. ( ($ z- " " 4' o- / 6 znym ubezpieczeniem zdrowotnym. 7 " 4 A6i- $ ' $' 7 a- 6 #4 6 "$ n- '>?; %1* 14

15 " 10 = a- " 10 Analiza zamieszczona w: Ingber M.J. (1998): The Current State of Risk Adjustment Technology for Capitation in: Journal of Ambulatory Care Management Vol. 21 Issue

16 2.2 "3.'"%6"13&""% +*"/$.""*"13"/ < " " a- 6 d- o- # "3 " 4e- $ ::?' " $:::')"" 6i (1*":$.""*"$ +*% # " 4 y- " 4G 7 " 4 " t- kowymi? g) % "#%%'- -(1*":9 1 " " 4 " 7 4 o- " 4" a- zdrowotnego. = 4 oszyk minimalny nie jest wymagany np. w Niemczech Holandii i Chile. W Niemczech i w H 6 " w ogóle przymusu wykupienia jakiegokolwiek innego ubezpieczenia zdrowotnego; w Chile o- e- " " 46 " 4 t- 7 1 ubezpieczeniu. 9 o- " $ a- "' " 48 i- " 4y- = " e- " 4 / e- " o- " 4 a- $ '* "e- 6 " 4 estie: 16

17 9" 4= i- ( ( " "7"" 4 r- = " " e- " o- " h) - $ '# 3"'*)" %+1 %%'% - -"% (1*": (1*"% dodatkowymi? 7 " 4 " 6 i- " 6 " 4 8 " " 4 " a- #" "e- $ ' t- d- " 4 1 acc 2 6 ( ( " 4 $ ' CG # " ( ( " 4i- " d- " = e- $ ' $'A z- 6 " ) " o- 6 " 4tnych. 7" " anych polis jako mechanizm obchodzenia pewnych elementów koszyka podstawowego o- " " a- $ ' $ ' 6 " G #" 6 # y- 2 17

18 6 $ e- o- ' 6 6 o- / a- 4$ ' " $ ' $ "' a e- " " * 1 " o- "-o- - (( " "'*)""(1*"1*%$ 0$/"-13") 9 "" z- " 4 o- 2 i) ) "/ $.""*" 13"/ "6 ( d- *""$ 0$/.)+*5$.""*""%9 7 " t- " 1 6 e- < " 4 4 # " z- " $ ' " e- > 6 " C 6 i- " " " " # a- " 2 I

19 " " > $ owotnego a nawet jeszcze aktywniej jako organizacje opieki kierowanej (koordynowanej)) którzy kontrak I " 7 ubezpieczyciele to z jednej strony powstanie luka w postaci nieuregulowanych stosun- " " " izmem dla opracowania tabel cen opartych na niskich kosztach refundacji rachunków szcze- $"e- ' A <y- sektorze spo 7 " d- a- " " o- 7 " > ana jako na #2 t- G7 $ '/ 6 6 z- $ " " " e- ') e- " $ (( " ' 4 nkowe. 3 " " 4 j) '"&-01%3"/$.""*"13"/'#3 a- 1""0 *5( " z- 2 " " e- 19

20 6 / t- 7" t- e- $ '8 $z- " )' $ " a- 4 e- " y- 4 " d- ' 7 $ ' " o- 3" "1 z- " " # d- sektorowi prywatnemu. 3. Wnioski i propozycje dla autorów polityki zdrowotnej 7 1 o- z- ) A" 1 2 # < 4 2 oraz dobrze skonstruowany mechanizm regulacji ryzyka (czyli wyrównania finansowego )' e- AA i- ( " ( 7 " " = 4 i- " " 4= ( " ( 20

21 # 6 = - t- * $ o- ' = 1 p- z- > w- hmiast widoczne. Samym w sobie wielkim wyzwaniem jest skonstruowanie przepisów prawnych dla konkuren- ) )4 $%=%/'z- aniu tych problemów. # *+ % j- 2 6 o- $ ' 1 " " e- " "*+ 5 niektóre problemy ale zdaniem autorów niniejszego Sprawozdania istnieje wielkie ryzyko " ) $3231'"*)6+*7."31# 43;<; 7" 1 "")7 $ * + ' * r- 4 "" 4 8 " 4 7 " " " 4 u- 21

Analiza porównawcza zmian sytuacji osób 45+ na rynkach pracy w Polsce oraz w wybranych krajach UE intensywnie promujących politykę zarządzania wiekiem

Analiza porównawcza zmian sytuacji osób 45+ na rynkach pracy w Polsce oraz w wybranych krajach UE intensywnie promujących politykę zarządzania wiekiem Projekt Z wiekiem na plus - szkolenia dla przedsiębiorstw realizowany w partnerstwie z Polską Agencją Rozwoju Przedsiębiorczości, dofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach Priorytetu

Bardziej szczegółowo

(standardy produktu) w ramach systemu powszechnego ubezpieczenia zdrowotnego w Polsce

(standardy produktu) w ramach systemu powszechnego ubezpieczenia zdrowotnego w Polsce Raport TNO 2001.215 Raport 7 (standardy produktu) w ramach systemu powszechnego ubezpieczenia zdrowotnego w Polsce Wassenaarseweg 56 P.O. Box 2215 2301 CE Leiden Holandia www.tno.nl T +31 71 518 18 18

Bardziej szczegółowo

miejsce w Programie sekcja 1.1 l.p. uwaga autor odniesienie IZ

miejsce w Programie sekcja 1.1 l.p. uwaga autor odniesienie IZ l.p. uwaga autor odniesienie IZ 1. str. 4 Koncentracja tematyczna została zdefiniowana poprzez 11 celów: ( ) 8. Wspieranie zatrudnienia i mobilności pracowników (oprócz działań systemowych). Proszę o wyjaśnienie

Bardziej szczegółowo

DUALNY SYSTEM KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO W POLSCE SZANSE I BARIERY WDROŻENIA

DUALNY SYSTEM KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO W POLSCE SZANSE I BARIERY WDROŻENIA Gdańsk, Dr Ewa Lechman Wydział Zarządzania i Ekonomii Politechnika Gdańska ul. Narutowicza 11/12 80-233 Gdańsk eda@zie.pg.gda.pl EKSPERTYZA DUALNY SYSTEM KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO W POLSCE SZANSE I BARIERY

Bardziej szczegółowo

System komercjalizacji nowoczesnych technologii

System komercjalizacji nowoczesnych technologii Nauka + Partnerstwo + Innowacyjność = Sposób na biznes Gdański Park Naukowo- Technologiczny System komercjalizacji nowoczesnych technologii System komercjalizacji nowoczesnych technologii 2 System komercjalizacji

Bardziej szczegółowo

Trzeci etap reform. J aki system podatko wy. Jaros³aw Neneman Rados³aw Piwowarski. www.case.com.pl 1

Trzeci etap reform. J aki system podatko wy. Jaros³aw Neneman Rados³aw Piwowarski. www.case.com.pl 1 Trzeci etap reform J aki system podatko wy Jaros³aw Neneman Rados³aw Piwowarski www.case.com.pl 1 Prezentowane stanowiska merytoryczne wyra aj¹ osobiste pogl¹dy autora (autorów) i niekoniecznie s¹ zbie

Bardziej szczegółowo

DEMOGRAFIA A SYSTEM EMERYTALNY

DEMOGRAFIA A SYSTEM EMERYTALNY ul. Mińska 62/74, 03-828 Warszawa, NIP: 524-257-93-54, REGON: 016361530 kontakt: koliber@koliber.org, nr konta bankowego: 23 2130 0004 2001 0204 6274 0001 DEMOGRAFIA A SYSTEM EMERYTALNY Raport Koordynator

Bardziej szczegółowo

Systemy emerytalne wybranych krajów Chile, Niemiec, Polski, Szwecji, Wielkiej Brytanii i Włoch na przełomie XX i XXI wieku

Systemy emerytalne wybranych krajów Chile, Niemiec, Polski, Szwecji, Wielkiej Brytanii i Włoch na przełomie XX i XXI wieku nr 6 (123) 2014 Systemy emerytalne wybranych krajów Chile, Niemiec, Polski, Szwecji, Wielkiej Brytanii i Włoch na przełomie XX i XXI wieku SPIS TREŚCI OD REDAKCJI..................................... 1

Bardziej szczegółowo

I. Sektor ubezpieczeń a rozwój społeczno-gospodarczy podstawowe fakty i zależności

I. Sektor ubezpieczeń a rozwój społeczno-gospodarczy podstawowe fakty i zależności Ubezpieczenia a rozwój społeczno-gospodarczy I. Sektor ubezpieczeń a rozwój społeczno-gospodarczy podstawowe fakty i zależności 1. Zasada działania ubezpieczenia Ryzyko Rozproszenie ryzyka Składka ubezpieczeniowa

Bardziej szczegółowo

Różne aspekty ubezpieczeń społecznych

Różne aspekty ubezpieczeń społecznych Zakład Ubezpieczeń Społecznych Różne aspekty ubezpieczeń społecznych Materiały z seminariów ZUS (2) Warszawa 2012 ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH Różne aspekty ubezpieczeń społecznych Materiały z seminariów

Bardziej szczegółowo

Długofalowa polityka rozwoju wolontariatu w Polsce

Długofalowa polityka rozwoju wolontariatu w Polsce Długofalowa polityka rozwoju wolontariatu w Polsce Opracował Zespół: Magdalena Arczewska Grzegorz Całek Ewa Gliwicka Filip Pazderski Wojciech Rustecki i Kamil Bobek DPP MPiPS Warszawa, czerwiec 2011 Spis

Bardziej szczegółowo

Podstawy kształcenia ustawicznego. Poradnik. Prosta Sprawa KwalifikacjetoPodstawa.pl

Podstawy kształcenia ustawicznego. Poradnik. Prosta Sprawa KwalifikacjetoPodstawa.pl Prosta Sprawa KwalifikacjetoPodstawa.pl Poradnik Podstawy kształcenia ustawicznego Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Prosta Sprawa Poradnik - Podstawy

Bardziej szczegółowo

RAPORT UWARUNKOWANIA ROZWOJU TELEMEDYCYNY W POLSCE

RAPORT UWARUNKOWANIA ROZWOJU TELEMEDYCYNY W POLSCE RAPORT UWARUNKOWANIA ROZWOJU TELEMEDYCYNY W POLSCE Potrzeby, bariery, korzyści, analiza rynku, rekomendacje WWW.KIGMED.EU Warszawa Wersja - marzec 2015 r. 1 S t r o n a Raport opracował zespół ekspertów:

Bardziej szczegółowo

Różne wymiary skuteczności w pomocy społecznej

Różne wymiary skuteczności w pomocy społecznej INSTYTUT ROZWOJU SŁUŻB SPOŁECZNYCH Różne wymiary skuteczności w pomocy społecznej Redakcja: Agnieszka Hryniewicka Warszawa 2011 Publikacja powstała w ramach projektu Koordynacja na rzecz aktywnej integracji

Bardziej szczegółowo

System nieodpłatnego poradnictwa prawnego i obywatelskiego w Polsce

System nieodpłatnego poradnictwa prawnego i obywatelskiego w Polsce System nieodpłatnego poradnictwa prawnego i obywatelskiego w Polsce Warszawa 2013 Projekt Opracowanie kompleksowych i trwałych mechanizmów wsparcia dla poradnictwa prawnego i obywatelskiego w Polsce współfinansowany

Bardziej szczegółowo

ZATRUDNIENIE OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH PERSPEKTYWY WZROSTU

ZATRUDNIENIE OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH PERSPEKTYWY WZROSTU PROJEKT ZATRUDNIENIE OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH PERSPEKTYWY WZROSTU Raport syntetyczny Opracowanie: Elżbieta Kryńska Krzysztof Pater Warszawa 2013 SPIS TREŚCI WPROWADZENIE... 4 I. ZAKRES I METODY BADAŃ...

Bardziej szczegółowo

Ekonomii Społecznej. Różne formy współpracy z podmiotami. Ilona Gosk, Agnieszka Pyrka

Ekonomii Społecznej. Różne formy współpracy z podmiotami. Ilona Gosk, Agnieszka Pyrka 1 Podmioty Ekonomii Społecznej Różne formy współpracy z podmiotami ekonomii społecznej Ilona Gosk, Agnieszka Pyrka Podmioty Ekonomii Społecznej Spis treści > > Wstęp 1 > > Różne ujęcia partnerstwa 1 >

Bardziej szczegółowo

25 października 2013 roku.

25 października 2013 roku. Załącznik nr 3 - UWAGI do projektu Krajowego Ekonomii Społecznej Zgłaszane uwagi, postulaty, propozycje zebrane w trakcie konsultacji publicznych i uzgodnień międzyresortowych w okresie 17 września 25

Bardziej szczegółowo

Corporate governance dla rozwoju Polski

Corporate governance dla rozwoju Polski Corporate governance dla rozwoju Polski Jan Szomburg, Piotr Tamowicz, Maciej Dzierżanowski Wyjściowe tezy na inauguracyjne posiedzenie Polskiego Forum Corporate Governance Gdańsk, marzec 2001 /więcej na

Bardziej szczegółowo

Dodatkowe informacje Aviva Media Relations +44 (0)20 7662 3101 Aviva Public Affairs +44 (0)20 7662 0552 www.aviva.pl

Dodatkowe informacje Aviva Media Relations +44 (0)20 7662 3101 Aviva Public Affairs +44 (0)20 7662 0552 www.aviva.pl Uwaga na emerytury! Określenie wielkości luki emerytalnej w Europie Wrzesień 2010 Spis treści Streszczenie 1. Wstęp 5 2. Luka emerytalna w Europie 6. Luka emerytalna w ujęciu indywidualnym 11 4. Podejście

Bardziej szczegółowo

Stan finansów ochrony zdrowia

Stan finansów ochrony zdrowia Zeszyty BRE Bank CASE Stan finansów ochrony zdrowia Nr 97 2 0 0 8 Centrum Analiz Spo eczno-ekonomicznych www.case.com.pl Publikacja jest kontynuacją serii wydawniczej Zeszyty PBR-CASE CASE-Centrum Analiz

Bardziej szczegółowo

POMOC SPOŁECZNA WOBEC ZAGROŻENIA WYKLUCZENIEM SPOŁECZNYM BADANIA W WOJEWÓDZTWIE ŁÓDZKIM

POMOC SPOŁECZNA WOBEC ZAGROŻENIA WYKLUCZENIEM SPOŁECZNYM BADANIA W WOJEWÓDZTWIE ŁÓDZKIM POMOC SPOŁECZNA WOBEC ZAGROŻENIA WYKLUCZENIEM SPOŁECZNYM BADANIA W WOJEWÓDZTWIE ŁÓDZKIM Jerzy Krzyszkowski Marek Skrzyński Łukasz Kutyło publikacja opracowana w ramach projektu TWOJA SZANSA Analiza efektywności

Bardziej szczegółowo

Aktywizacja zawodowa osób 50+ i zarządzanie wiekiem. Informacje użyteczne dla instytucji rynku pracy

Aktywizacja zawodowa osób 50+ i zarządzanie wiekiem. Informacje użyteczne dla instytucji rynku pracy Aktywizacja zawodowa osób 50+ i zarządzanie wiekiem Informacje użyteczne dla instytucji rynku pracy Warszawa 2010 1 PODZIĘKOWANIA Niniejsza publikacja powstała w ramach Projektu Zysk z dojrzałości realizowanego

Bardziej szczegółowo

Krajowy Program Przeciwdziałania Ubóstwu i Wykluczeniu Społecznemu 2020

Krajowy Program Przeciwdziałania Ubóstwu i Wykluczeniu Społecznemu 2020 Załącznik do uchwały nr Rady Ministrów z dnia..(poz..) Krajowy Program Przeciwdziałania Ubóstwu i Wykluczeniu Społecznemu 2020 Nowy wymiar aktywnej integracji Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej Warszawa,

Bardziej szczegółowo

MATERIAŁY I STUDIA. Rola polityki makroostrożnościowej w zapobieganiu kryzysom finansowym. Zeszyt nr 278. Piotr J. Szpunar. Warszawa, 2012 r.

MATERIAŁY I STUDIA. Rola polityki makroostrożnościowej w zapobieganiu kryzysom finansowym. Zeszyt nr 278. Piotr J. Szpunar. Warszawa, 2012 r. MATERIAŁY I STUDIA Zeszyt nr 278 Rola polityki makroostrożnościowej w zapobieganiu kryzysom finansowym Piotr J. Szpunar Warszawa, 2012 r. Projekt graficzny: Oliwka s.c. Skład i druk: Drukarnia NBP Wydał:

Bardziej szczegółowo

Andrzej Kraśniewski. Proces Boloński. to już 10 lat

Andrzej Kraśniewski. Proces Boloński. to już 10 lat Andrzej Kraśniewski Proces Boloński to już 10 lat Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji Warszawa 2009 Andrzej Kraśniewski Proces Boloński to już 10 lat Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji Warszawa 2009 Publikacja

Bardziej szczegółowo

Zatrudnienie osób niepełnosprawnych w świetle przepisów prawa międzynarodowego i polskiego

Zatrudnienie osób niepełnosprawnych w świetle przepisów prawa międzynarodowego i polskiego Zatrudnienie osób niepełnosprawnych w świetle przepisów prawa międzynarodowego i polskiego dr Magdalena Arczewska Instytut Stosowanych Nauk Społecznych Uniwersytet Warszawski Warszawa, maj 2012 Spis treści

Bardziej szczegółowo

Minister Infrastruktury i Rozwoju

Minister Infrastruktury i Rozwoju MIiR/H/2014-2020/7(01)03/2015 Minister Infrastruktury i Rozwoju Wytyczne w zakresie zagadnień związanych z przygotowaniem projektów inwestycyjnych, w tym projektów generujących dochód i projektów hybrydowych

Bardziej szczegółowo

Bezpieczeñstwo i higiena pracy pracowników tymczasowych

Bezpieczeñstwo i higiena pracy pracowników tymczasowych dr BARBARA KRZYŚKÓW Centralny Instytut Ochrony Pracy Pañstwowy Instytut Badawczy Bezpieczeñstwo i higiena pracy pracowników tymczasowych uwagi de lege ferenda W artykule przedstawiono niektóre aspekty

Bardziej szczegółowo

Wpływ barier na zakres współpracy przedsiębiorstw ze sferą B+R i ich implikacje dla rozwoju innowacji w Polsce. Aneta Sokół 1

Wpływ barier na zakres współpracy przedsiębiorstw ze sferą B+R i ich implikacje dla rozwoju innowacji w Polsce. Aneta Sokół 1 Wpływ barier na zakres współpracy przedsiębiorstw ze sferą B+R i ich implikacje dla rozwoju innowacji w Polsce. Aneta Sokół 1 Streszczenie: We współczesnej teorii innowacji dominuje podejście systemowe.

Bardziej szczegółowo