malarstwo ZBIGNIEW MAKOWSKI

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "malarstwo ZBIGNIEW MAKOWSKI"

Transkrypt

1 malarstwo ZBIGNIEW MAKOWSKI

2 fot. Stanisława Zacharko Z B I G N I E W M A K O W S K I Urodził się 31 stycznia 1930 roku w Warszawie. W latach studiował w warszawskiej Akademii Sztuk Pięknych dyplom uzyskał w pracowni prof. Kazimierza Tomorowicza. Najważniejsze podróże artystyczne: do Elbląga (1947), Sandomierza (1954), Drezna (1956), Wielisławia i Wambierzyc (1958), Splitu i Wenecji (1961), Paryża i Prowansji (1962), Wenecji (1972 gdzie reprezentował Polskę na Biennale), Szwajcarii (1973). Odbył około stu wystaw indywidualnych w kraju i poza jego granicami, brał udział w 217 wystawach zbiorowych, reprezentował sztukę polską na wielu prestiżowych jej prezentacjach i wystawach. W swojej twórczości posługuje się językiem symboli, archetypicznych odniesień, plastycznych i literackich metafor, myśli filozoficznych, mistycznych oraz form sztuki wielu kręgów kulturowych ale także doświadczeniem dnia codziennego, osobistym przeżywaniem rzeczywistości tu i teraz. Mieszka i pracuje w Warszawie. Nigredo papier, tusz, 32x25 cm 31 XII 2009 Powiększone reprodukcje prac oraz bibliografia twórczości Zbigniewa Makowskiego zamieszczone zostały w cyfrowej wersji katalogu na stronie

3 Złożona i wielowarstwowa, zarówno w warstwie formalnej jak i znaczeniowej, struktura obrazów Zbigniewa Makowskiego, wabi urodą materii, dźwięcznością barw, elegancją kompozycji, intryguje obecnością sensualnych przedstawień przedmiotów, plastycznych i literackich cytatów, tajemniczych symboli i znaków i przede wszystkim ich wzajemnymi relacjami. Bogactwo znaczeń, intensywność zakodowanych emocji i jakość intelektualnych rozważań odzwierciedla wybitnie twórczą osobowość tego znakomitego artysty; malarza i poety, erudyty, znawcy kultur, historii sztuki, myśli filozoficznej i mistycznej. Sposób, w jaki porusza się po tym, niezwykle rozległym, kulturowym obszarze, wyznaczonym przez współrzędne czasu i przestrzeni, ma wymiar głęboko indywidualny i osobisty. Odnosi się wrażenie, że nie poszukuje w nim inspiracji raczej punktów stycznych do jego własnych przemyśleń i doznań, pogłębionych wszechstronną wiedzą i zintensyfikowanych wyczuloną wrażliwością artysty. To jednocześnie punkty odniesień do doświadczeń życia w jego fizycznym wymiarze, a także punkty wyjścia do skojarzeń i rozważań natury filozoficznej i artystycznej. Obdarzony ogromną inteligencją, umiejętnością patrzenia i zauważania, nawet pozornie nieistotnych detali i zjawisk, nie zatrzymuje się na progu widzenia: analizuje je i przetwarza w zgodzie ze swoim aktualnym stanem świadomości i rosnącym bagażem doświadczeń. Ale dla jedenastoletniego Zbyszka bycie poetą było za łatwe i oto chciał dowiedzieć się o sens WSZYSTKIEGO (i czy istnieje coś innego niż to WSZYSTKO ), bo powtarzanie części tego co-już-istnieje było poniżej poczucia ważności swojej osoby jedynaka, już ½ sieroty, już pogodzonego z tym, że nie będzie muzykiem (a MUZYKA mogła chyba dać odpowiedź na pytanie: -jaki-to-wszystko-ma-sens? Ale musiałaby to być MUZYKA właśnie skomponowana AD REM (a metronom też zniechęcał jak matematyka do astronomii). I wtedy zobaczył KÓŁKO Z KOLORAMI nad Składem Farb ( mydlarnią ) i zobaczył, że na-swój-sposób! powtarza ono TĘCZĘ, coś bardzo cudownego, nieobliczalnego, czystego! Że jest c h c e n i e m z r e a l i z o w a n y m, że powtarza Świat, oglądany przez PRYZMAT, który jest połączeniem WIDZENIA, BŁYSKU I GEOMETRII (nie-zabrudzonej przez liczenie, rachowanie), że KOLORY nie przywiązane do PRZEDMIOTÓW (farby w mydlarni, guziczki w szkolnych akwarelach) dają poczucie WOLNOŚCI, rzeczy tak niezbędnej jak oddychanie, zobaczył też Stację Benzynową gdzie wszystko pomalowane na ten sam kolor, na czerwono, zobaczył też że na świat patrzyć można przez kolorowe szkła zielone, niebieskie, żółte! Że figurki z brązu które umiał robić (Ojciec) chrzestny można odciskać w plastelinie i wtedy stają się KOŁYSKĄ powtarzającą KSZTAŁTY tak jak szkolna paleta z guziczkowymi akwarelkami może być jak strojne struny skrzypiec. Te słowa, napisane przez Zbigniewa Makowskiego w maju 1995 roku1, znakomicie ilustrują ten szczególny, właściwy mu od początku, na poły wrodzony, na poły wykształcony, otwarty i twórczy sposób postrzegania rzeczywistości, który pozwala mu widzieć każdy jej element niejako wielowymiarowo, przestrzennie, z całym bogactwem pozamaterialnych treści. Niegdyś związany z surrealistami w 1962 roku zetknął się w Paryżu z Andre Bretonem i przez kilka lat wystawiał z artystami zrzeszonymi w międzynarodowej grupie Phases. Formalnie, ze względu na istnienie w obszarze jego złożonych kompozycji konglomeratów tajemnych znaków, magicznych symboli i cytatów wywodzących się z różnych kręgów kulturowych, często nadal jego twórczość kojarzona jest z nadrealnym nurtem sztuki. Lecz o ile surrealiści usiłowali kreować światy wysnute z chaosu archetypicznych skojarzeń, przejawów niedookreślonych instynków wydobytych z dna podświadomości i najbardziej pierwotnych, enigmatycznych i nieprzewidywalnych odczuć, Zbigniew Makowski który także zwraca się ku przestrzeniom, w których człowiek porusza się po omacku penetruje obszary mistycyzmu i tajemnicy oswojonej : językiem, kulturą, filozoficznymi rozważaniami; obszary wiedzy kontrolowanej umysłem choć jest to Wiedza Tajemna. Z niej czerpane elementy, dopełnione fragmentami własnych wspomnień i komentarzy, prywatną ikonografią, skomplikowaną konstrukcją wielowektorowych, do własnego życia nawiązujących odniesień, tworzą szczególną, znaczeniową tkankę jego oryginalnej i znakomitej również warsztatowo sztuki. Szczególnie ważną rolę pełnią w niej sensy związane z symbolami, lub z symbolicznymi wartościami i interpretacjami związanymi z wyobrażeniem różnych przedmiotów, form i zjawisk. Kielecka wystawa - wyjątkowa, ze względu na kontekst projektu Michała i Andrzeja Płoskich zatytułowanego Aniołowie i ptaki skomponowana została z prac, obrazów i rysunków, w których pojawiają się motywy tych ostatnich. Różnych i w różny sposób przedstawionych: od werystyczne niemal namalowanej głowy orła, w znakomitej kompozycji pt. Orzeł Pallady (1991), stylizowanego ptaka z Lampy ze skrzydłami (1958) i z Ptaków geometryzowanych (2010), z Nigredo (31 XII 2009), gdzie jego czarna sylweta 1 Zbigniew Makowski, Wąski Dunaj NO-5, wyd. Atlas Sztuki, Łódź 2008, s. 198 wyłania się złowrogo zza ramienia pełnej wdzięku botticellowskiej alegorii płodności, sprowadzonego do graficznego znaku w Una Donna Coletta (1985) i Ptaku i wężu (2001), aż po Archeornisa praptaka i ptako-smoka z wg Blake a Jerusalem (1980). Wobec formalnej i treściowej różnorodności tych przedstawień, niemożliwa jest ich jednoznaczna interpretacja. Nieodparcie jednak, z częścią z nich kojarzą się często podkreślane przez artystę jako wartość najwyższa, zarówno w życiu jak i sztuce - świadomość i poczucie wolności. Które, żyjąc w czasach naznaczonych wojną, stalinizmem i powojennym, komunistycznym zniewoleniem, często mógł doświadczać tylko w wymiarze niezależności ducha i przestrzeni intelektu. Usiłującym bezskutecznie dotrzeć do właściwego rozwiązania znaczeń każdej z tych skomplikowanych, plastycznych zagadek, polecam często cytowane określenie prac Zbigniewa Makowskiego jako rebusy o wielkiej urodzie, które można odczytywać, można też kontemplować. Zakorzenione w glebie wielowiekowych warstw kultury, wiedzy, tradycji, scalonych spoiwem wybitnej osobowości Artysty, w obu tych formach ich percepcji dostarczają pewności obcowania ze sztuką na najwyższym poziomie. Stanisława Zacharko Belemnity papier, tusz, gwasz, 125x78 cm, ok. 1986

4 Una Donna Coletta papier, tusz, gwasz, 60x126 cm, 1985

5 W Y S T A W Y I N D Y W I D U A L N E Orzeł Pallady papier, tusz, gwasz, 62x92 cm, Klub Studentów Hybrydy, Warszawa Salon Nowej Kultury, Warszawa Galeria Sztuki MDM, Warszawa. Galeria Od Nowa, Poznań Cepelia Gallery, Nowy Jork Miami Museum of Modern Art, Miami Galerie Alice Pauli, Lozanna. Museu de Arte Moderna, Rio de Janeiro. Wojewódzki Dom Kultury Zamek, Lublin. Kunstverein für die Rheinlande und Westfalen, Kunsthalle, Düsseldorf. Salon Gdańskiego Towarzystwa Przyjaciół Sztuki, Opera i Filharmonia Bałtycka, Gdańsk Kunstmuseum, Sankt Gallen. Galerie Contour, Bruksela. Lunds Konsthall, Lund Galeria CBWA Zachęta, Warszawa. Muzeum Narodowe, Poznań. Galeria Od Nowa, Poznań. Muzeum Śląskie, Wrocław. Ewangelische Akademie Loccum, Hannover. Galerie Espace, Amsterdam. Galerie Bernard, Solothurn. Galerie Liechti, Solothurn Biblioteka Uniwersytecka, Wrocław. Galerie Alice Pauli, Lozanna. Galerie Handshin, Bazylea Galleria de Foscherari, Bolonia. Libreria Galleria G. Greco, Mantua. Galerie Bischofberger, Zurych. Marlborough New London Gallery, Londyn Galeria Arkady, Kraków. Galerie Zodiaque, Genewa. Galeria Katowice PSP ZPAP, Klub Związku Twórczego, Katowice Galerie Alice Pauli, Lozanna Galerie Alice Pauli, Lozanna Galeria EMPIK, Klub Międzynarodowej Prasy i Książki, Wrocław. Galeria CBWA Zachęta, Warszawa. Galerie Alice Pauli, Lozanna Kunstverein für die Rheinlande und Westfalen, Kunsthalle, Düsseldorf. Galerie Jeanne Bucher, Paryż. Galerie Alice Pauli, Lozanna Galeria Sztuki Współczesnej Zapiecek, Warszawa. Galerie Artel, Genewa. Museum of Art, Santa Barbara Galeria BWA, Lublin Galerie Alice Pauli, Lozanna Galleri 1+1, Helsingborg Galeria BHZ Desa, Warszawa Musee des Beaux-Arts, Chaux-de-Fonds Galeria BWA, Opole. Muzeum Narodowe, Wrocław. BWA Ośrodek Propagandy Sztuki, Łódź. Galeria BWA, Białystok Ośrodek Informacji i Kultury Polskiej, Berlin Instytut Polski, Wiedeń. Ośrodek Informacji i Kultury Polskiej, Lipsk Gallery K., Waszyngton Instytut Kultury Polskiej, Londyn Instytut Polski, Paryż Instytut Kultury Polskiej, Londyn Muzeum Narodowe, Wrocław Przekazanie obrazu: Mirabilitas secudnum diversos modos exire potest a rebus , olej, płótno, 70x171 dar Rządu Polskiego dla Biura ONZ w Genewie. Ośrodek Informacji i Kultury Polskiej, Bratysława Galeria ZPAP Na Mazowieckiej, Warszawa. Instytut Kultury Polskiej, Berlin. Ośrodek Informacji i Kultury Polskiej, Praga. Instytut Polski, Lipsk. Ośrodek Informacji i Kultury Polskiej, Sofia. Ośrodek Informacji i Kultury Polskiej, Budapeszt. Ośrodek Informacji i Kultury Polskiej, Moskwa. Instytut Kultury Polskiej, Sztokholm Galeria Miejsce, Cieszyn Galeria Sztuki Współczesnej Zachęta, Warszawa. Błękitna Wystawa z okazji 50-lecia ONZ; projekcja filmu Heleny Włodarczyk: Książki Zbigniewa Makowskiego Galeria BWA, Bydgoszcz Państwowa Galeria Sztuki, Płock. Galerie Alice Pauli, Lozanna. Galeria Zderzak, Kraków Galeria BWA, Zamość. Galeria Otwarta, Filharmonia Narodowa i Galeria Sztuki Współczesnej Zachęta, Warszawa. 28 stycznia premierowy pokaz filmu o Zbigniewie Makowskim Index rerum notabilium, scenariusz i reżyseria: Helena Włodarczyk, zdjęcia: Zbigniew Wichłacz Galeria Zderzak, Kraków. Galeria Test, Warszawa Galeria Zderzak, Kraków. Galeria Krytyków Pokaz, Warszawa Galeria Kordegarda, Warszawa. Muzeum Piastów Śląskich, Brzeg Galeria Pod Atlantami, Wałbrzych Muzeum Regionalne, Jawor Galeria Opus, Wrocław Galeria Grafiki i Plakatu, Warszawa. Muzeum Sztuki Współczesnej, Oddział Muzeum im. Jacka Malczewskiego w Radomiu Galeria Zderzak, Kraków Atlas Sztuki, Łódź. Galeria Malarstwa Akademii Sztuk Pięknych, Kraków. Galeria Zderzak, Kraków. Muzeum Narodowe, Wrocław. Galeria Krytyków Pokaz, Warszawa

6 W Y B R A N A Publikacje artysty: B I B L I O G R A F I A Z. Makowski, Andrzej Wróblewski , Od Nowa. Tygodnik Studencki 1959, nr 7/69. Z. Makowski, Artysta o sobie, Współczesność 1965, nr 9, s. 8. Z. Makowski, O zaspokojeniu pragnień, Polska 1965, nr 10, s.7-8. Z. Makowski, Confessio Fidei, Warszawa, III, 1973, faksymile rękopisu w katalogu wystawy w Galerie Jeanne Bucher, Paryż i Galerie Alice Pauli, Lozanna Z. Makowski, Autobiografia, Miesięcznik Literacki 1976, nr 10, s Z. Makowski, Malarstwo powinno pozostać malarstwem, Polska 1976, nr 11, s Z. Makowski, Inność. Anima przychodzi do mnie. Utrillo czysta biel, Format 1991, nr 3-4/4-5, s Z. Makowski, Zaskrońce odpłynęły... faksymile książki wydane z okazji Błękitnej Wystawy, Galeria Sztuki Współczesnej Zachęta, Warszawa Z. Makowski, La journee etait nuageuse... faksymile rękopisu w katalogu wystawy w Galerie Alice Pauli, Lozanna Z. Makowski, W środę 25.XI faksymile rękopisu w katalogu wystawy w Galerii Zderzak, Kraków Z. Makowski, Florilegium, Galeria Zderzak, Kraków Z. Makowski, Tabula itineraria, Galeria Zderzak, Kraków Z. Makowski, Recolens priora vestigia, Galeria Zderzak, Kraków Z. Makowski, Dwa bieguny, Tygodnik Powszechny 2003, nr 45, s. 12. Opracowania ogólne: M. Porębski, Polnische Kunst Heute, [w:] Kunst unserer Zeit, red. W. Grohmann, Verlag M. DuMont Schauberg, Koln 1966, s M. Porębski, Pożegnanie z krytyką, Kraków-Wrocław 1966, s G. Marchiori, Artisti Polacchi d Oggi, Campobasso 1967, s. 41, Dictionnaire de la peinture du XX e siecle, F. Hazan, Paris Enciclopedia Universale SEDA delia Pittura Moderna, ed. G.C. Argan, Milano 1969, s K. Janicka, Surrealizm, Warszawa 1973, s M. Wallis, O tytułach dziel sztuki, Rocznik Historii Sztuki 1974, t. X, s J. Zanoziński, Współczesne malarstwo polskie, Warszawa 1974, s. 77. A. Wojciechowski, Młode malarstwo polskie , Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk 1975, s. 57, 80, 86, 87, 98,102, ii. 82, A. Wojciechowski, Polskie malarstwo współczesne. Kierunki-pr ogramy-dzieła, Warszawa 1977, s , 92-94,175. Great Drawings ofall Time: The 20th Century, ed. V. Thorson, New York R. Jarocki, Rozmowy z Lorentzem, Warszawa 1981, s A. Kępińska, Nowa sztuka. Sztuka polska w latach , Warszawa 1981, s , 271. The Oxford Companion to Twentieth-Century Art, red. H. Osborne, Oxford-New York-Toronto-Melbourne , s A. Biro, R. Passeron, Dictionnaire generał du surrealisme et des ses environs, Paris 1982, s.339. Polska sztuka współczesna. Katalog zbiorów, Muzeum Narodowe, Wrocław 1983, s J. Dąbkowska-Zydroń, Artistes polonais dans le mouvement Phases, [w:] Polish Art Studies, Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk-Łódź 1988, s B. Kowalska, Awangarda malarska. Szansę i mity , Warszawa 1988, s. 122,144,146,156, 218, 340, ii. 74. A.K. Olszewski, Dzieje sztuki polskiej , Warszawa 1988, s. 110, il K. Czerni, Rozmowy z profesorem Mieczysławem Porębskim. Nie tytko o sztuce, Wrocław 1992, s Polskie życie artystyczne w latach , red. A. Wojciechowski, Wrocław-Warszawa-Kraków 1992, s. 99,101,102,152,168, 291, 298, 312, 314, 315, 322, 323,446,450. R. Passeron, Encyklopedia surrealizmu, przekł. K. Janicka, Warszawa 1993, s M. Porębski, Artyści Synowie Boga, Znak XLV, nr 458, s. 14. J. Dąbkowska-Zydroń, Surrealizm po surrealizmie. Międzynarodowy Ruch Phases, Warszawa Dictionnaire Encyclopediąue de la peinture, Paris 1994, s The Grove Dictionary of Art, ed. J. Turner, London-New York-Toronto 1996, t. 20, s J. Jaremowicz, On the Solemnity ofthe Symbol, [w:] Contemporary Polish Painters, London 2000, s A. Żakiewicz, tekst w katalogu wystawy Hommage a Paul Klee. Polscy artyści XX wieku wobec teorii i praktyki artystycznej Paula Klee, Muzeum Narodowe, Warszawa 2001, s dzieł z kolekcji Muzeum Sztuki w Łodzi, Łódź 2004, s. 204, 205. A. Rottenberg, Sztuka w Polsce , Warszawa 2006, s. 91, 92,111,413. Recenzje, artykuły: Phases. Cahiers internationaux de documentation sur la poesie et l art d avant-garde, Paris 1963, nr 8, s Jeux dangereux, Combat-Art 1963, nr 102, s. 2. N. Lynton, London Letter. Polish Artists, Art International A.S. Vellinhausen, Die Bilderatsel von Zbigniew Makowski, Frankfurter Allgemeine Zeitun, A. Bader, W. Passini, A -propos de Vaspect schizoide d un certain art contemporain, Confinia Psychiatrica, nr 3-4. G. Biasi, Zbigniew Makowski, Linea Sud - Nuova Rassegna d Arte e Cultura d Avanguardia nr 2, Anno II, M. Berdyszakowa, Rozmowy z Makowskim, Nurt 1966, nr 5, s. 54. A. Ławniczakowa, Wystawa obrazów Zbigniewa Makowskiego, Nurt 1966, nr 5, s M. Benedict, New York Letter Art International 1966, nr 3. G. Marchiori, wstęp do katalogu wystawy, Galleria de Foscherari, Bolonia R. Melville, tekst do katalogu wystawy, Marlborough New London Gallery, Londyn J. Reichardt, tekst do katalogu wystawy, Marlborough New London Gallery, j.w. J. Monnier, Makowski et Heyboer, Tribune de Lausanne M. Grześczak, Zbigniew Makowski, Arts Review J. Olkiewicz, Une geometrie romantiąue, Opus International 1968, nr 6, s M. Vaisey, Zbigniew Makowski, Arts Review G. Gassiot-Talabot, Peinture Modernę Polonaise, Nouvelles Litteraires

7 M. Gutowski, Zbigniew Makowski w Arkadach, Dziennik Polski M. Hermansdorfer, Zbigniew Makowski, Odra nr 5,1972, s M. Hermansdorfer, tekst do katalogu wystawy, Galeria EMPIK, Wrocław K.H. Hering, tekst do katalogu wystawy, Kunstverein fur die Rheinlande und Westfalen, Kunstahalle, Diisseldorf R. Stanisławski, tekst do katalogu wystawy, Kunstverein fur die Rheinlande und Westfalen, Kunstahalle, j.w. R. Stanisławski, tekst do katalogu wystawy, Galerie Jeanne Bucher, Paryż R. Stanisławski, tekst do katalogu wystawy, Galerie Alice Pauli, Lozanna T. Sowińska, Makowski, Beksiński i Deskur, Przegląd Artystyczny 1973, nr 3, s J. Chazades, Suisse 3 Grand, L Oeil 1974, nr 232, s. 9. K. Janicka, W kręgu wyobraźni wyzwolonej, Sztuka 1975, nr 6, s M. Hermansdorfer, tekst do katalogu wystawy, Muzeum Narodowe, Wrocław A. Kuenzi, Retrospective Zbigniew Makowski. Un grand artiste polonais au Musee de La Chaux-de-Fonds, 24 Heures, Edition Nationale et Vaudoise Lausanne, , s. 56. M. Ratajczak, Retrospektywa twórczości Zbigniewa Makowskiego, Odra 1979, nr 5, s T. Sowińska, tekst do katalogu wystawy, Ośrodek Informacji i Kultury Polskiej, Berlin G. Glueck, Books ofthe Times, New York Times , s M. Hermansdorfer, Kanon i wyraz, Galeria EM, Klub Międzynarodowej Prasy i Książki, Wrocław 1981, s M. Hermansdorfer, tekst do katalogu wystawy, Instytut Kultury Polskiej, Londyn M. Grześczak, tekst do katalogu wystawy, Ośrodek Informacji i Kultury Polskiej, Bratysława B. Ilkosz, Symbol i rzeczywistość, Format 1991, nr. 3-4/4-5. E. Kwiatkowska, Droga Królewska (przypadek archetyp - mandala), Format 1991, nr 3-4/4-5. G. Świtek, tekst do katalogu wystawy, Instytut Kultury Polskiej, Berlin T. Sowińska, Wyobraźnia bez granic, katalog wystawy (z okazji nagrody im. J. Cybisa), Galeria ZPAP Na Mazowieckiej, J. Krawczyk, Nulla estfuga, katalog wystawy (z okazji nagrody im. J. Cybisa), Galeria ZPAP Na Mazowieckiej, E. Grabska, Zbyszkowi recepta na podróż idealną albo wspomnienie miłej oku księgi obrazów katalog wystajwy (z okazji nagrody im. J. Cybisa), Galeria ZPAP Na Mazowieckiej, E. Toriak, Gra szklanych paciorków, Krytyka, nr 41-42, s A. Kuczyńska, Sztuka pamięci, Kresy 1994, nr 17. Umysłem i sercem... Ze Zbigniewem Makowskim rozmawiają Agnieszka Kuczyńska i Magdalena Ujma, Kresy 1994, nr 17,s J. Wójcik, Błękitna Wystawa. Zbigniew Makowski w Zachęcie. Sztuka mitów i symboli, Rzeczpospolita , nr 248, J. Wójcik, Wybór jest najpiękniejszą rzeczą. Rozmowa z malarzem Z. Makowskim, Rzeczpospolita , nr 249. A. Rottenberg, Obecność dziel Zbigniewa Makowskiego, wstęp do katalogu Błękitna Wystawa, Galeria Sztuki Współczesnej Zachęta, Warszawa M. Hermansdorfer, Sztuka Zbigniewa Makowskiego, wstęp do katalogu Błękitna Wystawa, Galeria Sztuki Współczesnej Zachęta, Warszawa Ł. Gorczyca, Delektacja kulturą, Art&Bussines 1995, nr 11-12, s. 82. K. Kawalerowicz, Zachęta. Jedyny prawdziwy surrealista? Makowskiego wędrówki od Antyku po błękit, Życie Warszawy M. Porębski, tekst do katalogu wystawy, Galeria Zderzak, Kraków E. Grygiel, Rzeczy piękne i piękniejsze, Znak XLVIII, nr 464, s M. Sobolska, Tabula itineraria czyli księga podróży Zbigniewa Makowskiego, Przekrój 2001, nr 12/2909, s Cudza żona. Ze Zbigniewem Makowskim rozmawiają Magdalena Ujma i Agnieszka Kuczyńska, Res Publica Nova 2001, nr 4/151, s M. Kitowska-Łysiak, W poszukiwaniu autentyku. (Katalog wystawy 5 artystów w ramach obchodów 110 rocznicy urodzin i 60 rocznicy śmierci Brunona Schulza), BWA, Lublin T. Piasecka, wstęp do katalogu wystawy Zbigniew Makowski: Obrazy, rysunki, książki, Muzeum Piastów Śląskich, Brzeg T.A. Stepnowska, wstęp do katalogu wystawy Papiery, Galeria Kordegarda, Warszawa G. Świtek, Odkurzone itinerarium, katalog wystawy Papiery, j.w. M. Kitowska-Łysiak, Zbigniew Makowski, tekst w katalogu wystawy Siedmiu Wspaniałych. Jan Cybis i laureaci nagrody jego imienia, Galeria Sztuki Współczesnej BWA, Olsztyn B. Stano, Tabula Itineraria Zbigniewa Makowskiego, Format 2003, nr 42, s A. Sabor, Obrazy Zbigniewa Makowskiego w krakowskiej Galerii Zderzak. Pamiętnik Minotaura, Tygodnik Powszechny , nr 45, s. 12. Uamour du livre. Livres d artiste et Iwres uniąues dans la collection d un amateur, Bibliotheque cantonale et universitaire, Lausanne S. Gieżyński, Szaleństwo, książki i duchy, Weranda 2007, nr 1 (49), s

8 Autoportret jako XII-letni chłopiec papier, tusz, akryl, 33x44 cm I 1998 Ptaki geometryzowane papier, tusz, akwarela, 36x47 cm, 2010 Jastra Kirke papier, gwasz, 35x50 cm,

9 Biuro Wystaw Artystycznych G a l e r i a N a P i ę t r z e 17 grudnia stycznia 2011 Wystawa w ramach projektu Aniołowie i Ptaki w g k o n c e p c j i M i c h a ł a i A n d r z e j a P ł o s k i c h koordynacja: Muzeum Historii Kielc BWA w Kielcach dziękuje Panu Stanisławowi Zbigniewowi Kamieńskiemu za pomoc w zorganizowaniu wystawy D y r e k t o r : M a r i a n R u m i n Biuro Wystaw Artystycznych K i e l c e, u l. L e ś n a 7 tel. (41) , fax: (41) w w w. b w a k i e l c e. w i c i. i n f o galeriabwakielce@pro.onet.pl Kurator wystawy: Stanisława Zacharko Fotografie: Piotr Kaleta, Stanisława Zacharko Opracowanie graficzne katalogu: Stanisława Zacharko Druk: Zakład Poligraficzny SAM-WIL, Na okładce: Ptak u studni papier, gwasz, 41x156 cm, 1989 Wydawca katalogu: Biuro Wystaw Artystycznych w Kielcach ISBN

BIURO WYSTAW ARTYSTYCZNYCH W KIELCACH. PORTRETY i SYTUACJE

BIURO WYSTAW ARTYSTYCZNYCH W KIELCACH. PORTRETY i SYTUACJE BIURO WYSTAW ARTYSTYCZNYCH W KIELCACH PORTRETY i SYTUACJE PAPIEROSY. ZMĘCZONE TWARZE akryl na płótnie, 150 x 120 cm WAŻNIEJSZE WYSTAWY INDYWIDUALNE: 2012 Figuracja malarstwo. Galeria Ether, Warszawa. 2010

Bardziej szczegółowo

MARZENA JAGIEŁŁO. hermeneutyka chleba powszedniego

MARZENA JAGIEŁŁO. hermeneutyka chleba powszedniego MARZENA JAGIEŁŁO hermeneutyka chleba powszedniego 1 MARZENA JAGIEŁŁO kom. 728 881 188 mjawa@o2.pl www.behance.net/mjawa Urodzona w Starachowicach. Ukończyła Państwowe Liceum Sztuk Plastycznych im. J. Szermentowskiego

Bardziej szczegółowo

Janusz Przybylski. Grafika i malarstwo

Janusz Przybylski. Grafika i malarstwo Janusz Przybylski Grafika i malarstwo wrzesień-październik 2014 W stałej ekspozycji jednej z najważniejszych galerii sztuki współczesnej na świecie, w Tate Gallery w Londynie, niewiele dzieł pochodzi z

Bardziej szczegółowo

GABRIELA CICHOWSKA ILUSTRACJA / MALARSTWO

GABRIELA CICHOWSKA ILUSTRACJA / MALARSTWO GABRIELA CICHOWSKA ILUSTRACJA / MALARSTWO WYBRANE WYSTAWY I NAGRODY 2012 Internationales Literaturfestival Berlin. Wykłady, seminaria, warsztaty ilustracja książki dziecięcej 7. Bałtyckie Spotkania Ilustratorów.

Bardziej szczegółowo

Andrzej Zwierzchowski

Andrzej Zwierzchowski Andrzej Zwierzchowski Malarstwo maj 2014 Takie zadanie... Odczarować emocje tkwiące w symbolach, odwirować z energii negatywnych, zneutralizować w ozdobę, by się oswoić, przejść dalej. To mój komentarz

Bardziej szczegółowo

10 września - 10 listopada 2010 wernisaż: 9 września godz

10 września - 10 listopada 2010 wernisaż: 9 września godz 10 września - 10 listopada 2010 wernisaż: 9 września godz. 18.00 W 100-lecie abstrakcji wystawa ze zbiorów Muzeum Narodowego w Gdańsku oraz BWA Galerii Sztuki w Olsztynie i Muzeum Okręgowego im. Leona

Bardziej szczegółowo

Uniwersytet Rzeszowski

Uniwersytet Rzeszowski Dr Małgorzata DrozdWitek Urodziła się w 1978 roku w Łańcucie. Jest absolwentką Instytutu Sztuk Pięknych Uniwersytetu Rzeszowskiego. Dyplom z wyróżnieniem na kierunku edukacja artystyczna w zakresie sztuk

Bardziej szczegółowo

ŚLUSARCZYK/KOŁODZIEJCZYK

ŚLUSARCZYK/KOŁODZIEJCZYK PEJZAŻ HORYZONTALNY ŚLUSARCZYK/KOŁODZIEJCZYK 1. Marzena Ślusarczyk Bez tytułu, 2014 akryl, płótno, 130 97 cm PEJZAŻ HORYZONTALNY ŚLUSARCZYK/KOŁODZIEJCZYK WYSTAWA POŁĄCZONA ZE SPRZEDAŻĄ 9 30 LIPCA 2015

Bardziej szczegółowo

Marta Grabicka. Edyta Hul

Marta Grabicka. Edyta Hul zaprasza na wystawę: Marta Grabicka grafika Edyta Hul malarstwo Wernisaż : 11.01.2013 r. (piątek), godz. 19.00 wystawa potrwa do 30.01.2013 r. Hortus Conclusus z łac. ogród zamknięty, to termin dotyczący

Bardziej szczegółowo

Wiadomości. Piątek, 13 maja Plakaty z Krakowa w limanowskiej bibliotece

Wiadomości. Piątek, 13 maja Plakaty z Krakowa w limanowskiej bibliotece Wiadomości Piątek, 13 maja 2016 Plakaty z Krakowa w limanowskiej bibliotece Jędrzej Bobowski. Ukończył Liceum Sztuk Plastycznych w Krakowie w 1991 roku. Studiował na Wydziale Grafiki Akademii Sztuk Pięknych

Bardziej szczegółowo

Stairway to heaven. Przemysław Nizio. 12-26.III.2011 r. Galeria ATTIS Ryszard Lachman ul. Starowiślna 14 Kraków www.attis.oprawa.

Stairway to heaven. Przemysław Nizio. 12-26.III.2011 r. Galeria ATTIS Ryszard Lachman ul. Starowiślna 14 Kraków www.attis.oprawa. Stairway to heaven Przemysław Nizio 12-26.III.2011 r. Galeria ATTIS Ryszard Lachman ul. Starowiślna 14 Kraków www.attis.oprawa.com biografia Przemysław Nizio urodził się 03.01.1980 r. w Szczebrzeszynie.

Bardziej szczegółowo

Franciszek Wójcik (1903-1984)

Franciszek Wójcik (1903-1984) Franciszek Wójcik (1903-1984) wystawa: Pejzaże z Rzymu i Zakopanego 04.03.2011 18.03.2011 Connaisseur Salon Dzieł Sztuki Kraków, Rynek Główny 11 Franciszek Wójcik (1903-1984) Urodzony 2 stycznia 1903 r.

Bardziej szczegółowo

Przemyśl w rysunku i malarstwie Henryka Lasko. katalog wystawy

Przemyśl w rysunku i malarstwie Henryka Lasko. katalog wystawy Przemyśl w rysunku i malarstwie Henryka Lasko katalog wystawy Wystawa prac malarskich i rysunkowych Henryka Lasko odbyła się w Muzeum Archidiecezjalnym w Przemyślu w dniach od 21 września do 3 listopada

Bardziej szczegółowo

1989 - Wybryki emocjonalne, instalacja, prac Ryszarda Winiarskiego i Mirosława Duchowskiego, ASP, Warszawa.

1989 - Wybryki emocjonalne, instalacja, prac Ryszarda Winiarskiego i Mirosława Duchowskiego, ASP, Warszawa. Dariusz Mlącki ur. w Mińsku Mazowieckim w 1963r. Artysta malarz, ukończył Akademię Sztuk Pięknych w Warszawie na Wydziale Malarstwa. W 1989 uzyskał Dyplom z wyróżnieniem w pracowni prof. Tadeusza Dominika,

Bardziej szczegółowo

MUZEUM NARODOWE ZIEMI PRZEMYSKIEJ W PRZEMYŚLU Plac płk Berka Joselewicza 1

MUZEUM NARODOWE ZIEMI PRZEMYSKIEJ W PRZEMYŚLU Plac płk Berka Joselewicza 1 OTWARCIE 17 PAŹDZIERNIKA (PIĄTEK) 2014, GODZINA 17:00 * MUZEUM NARODOWE ZIEMI PRZEMYSKIEJ W PRZEMYŚLU Plac płk Berka Joselewicza 1 WPROWADZENIE DR GRAŻYNA STOJAK * wystawa czynna do 17 listopada 2014 Janusz

Bardziej szczegółowo

Smoczyński retrospektywnie.

Smoczyński retrospektywnie. Smoczyński retrospektywnie. Wywiad z Marcinem Lachowskim, kuratorem cyklu trzech wystaw poświęconych twórczości Mikołaja Smoczyńskiego. Rozmawia Ignacy Oboz Ignacy Oboz: Czy wystawy były swoistym dialogiem

Bardziej szczegółowo

TOMASZ MUSIAŁ SYNESTEZJA

TOMASZ MUSIAŁ SYNESTEZJA TOMASZ MUSIAŁ SYNESTEZJA Tomasz Musiał SYNESTEZJA Galeria ISP Instytut Sztuk Pięknych Akademia im. Jana Długosza w Częstochowie marzec - kwiecień 2018 Badanie aktu uderzenia, rozumianego jako jedna z

Bardziej szczegółowo

1. Andrzej Lachowicz, z cyklu Cienie, 1970, fotografia barwna, 50 x 50 [55 x 55], nr kat. 679;

1. Andrzej Lachowicz, z cyklu Cienie, 1970, fotografia barwna, 50 x 50 [55 x 55], nr kat. 679; Spis prac aktualizowany L-Ł LACHOWICZ Andrzej 1. z cyklu: Cienie, 1970 1976, cykl 10 fotografii, 50 x 50 cm [55 x 55], diapozytyw barwny, nr kat. 679; Zakup dofinansowano ze środków Ministra Kultury i

Bardziej szczegółowo

Zbigniew Lutomski. Grafika

Zbigniew Lutomski. Grafika Zbigniew Lutomski Grafika czerwiec 2013 Zbigniew Lutomski, urodzony 4 grudnia 1934 roku, jest jednym z najwybitniejszych przedstawicieli grafiki polskiej. Specjalizuje się w trudnej technice drzeworytu.

Bardziej szczegółowo

Andrzej Siemi ń ski. malarstwo. 27 V 2011-24 VII 2011 - Galeria J

Andrzej Siemi ń ski. malarstwo. 27 V 2011-24 VII 2011 - Galeria J Andrzej Siemi ń ski malarstwo 90-408, ul. Próchnika 3 tel. +48 42 632 67 07 e-mail: galeria.j@interia.pl www.galeriaj.pl Organizacja wystawy: Anna Niedzielska Julia Sowińska-Heim 27 V 2011-24 VII 2011

Bardziej szczegółowo

artysta grafik dr Marta Ipczyńska-Budziak

artysta grafik dr Marta Ipczyńska-Budziak artysta grafik dr Marta Ipczyńska-Budziak Przynależność do wydziału/instytutu/zakładu: Wydział Studiów Stosowanych/Instytut Kulturoznawstwa/Zakład Historii Kultury/Akademicka Przestrzeń Kulturalna (bud.

Bardziej szczegółowo

Małgorzata Majerczyk-Sieczka. Portfolio

Małgorzata Majerczyk-Sieczka. Portfolio Małgorzata Majerczyk-Sieczka Portfolio DANE KONTAKTOWE ur. 1972 34-520 Poronin, ul. Kasprowicza 41a tel. 602831877 e-mail: sieczka@podhale.com UMIEJĘTNOŚCI Znajomość pakietu Corel, Adobe, znajomość środowiska

Bardziej szczegółowo

2. Zdefiniuj pojęcie mitu. Na wybranych przykładach omów jego znaczenie i funkcjonowanie w kulturze.

2. Zdefiniuj pojęcie mitu. Na wybranych przykładach omów jego znaczenie i funkcjonowanie w kulturze. ZWIĄZKI LITERATURY Z INNYMI DZIEDZINAMI SZTUKI 1. Dawne i współczesne wzorce rodziny. Omawiając zagadnienie, zinterpretuj sposoby przedstawienia tego tematu w dziełach literackich różnych epok oraz w wybranych

Bardziej szczegółowo

PRACOWNIA FOTOGRAFII. Nie można stworzyć dzieła sztuki, jeśli nie jest ono zorganizowane jednoczącą je myślą. E.G. Craig

PRACOWNIA FOTOGRAFII. Nie można stworzyć dzieła sztuki, jeśli nie jest ono zorganizowane jednoczącą je myślą. E.G. Craig PRACOWNIA FOTOGRAFII Nie można stworzyć dzieła sztuki, jeśli nie jest ono zorganizowane jednoczącą je myślą. E.G. Craig Cel zajęć Nadrzędną ideą Pracowni jest umożliwienie uczestnikom aktywne zaistnienie

Bardziej szczegółowo

ZAJĘCIA ARTYSTYCZNE DLA GIMNAZJUM SZKOLNA PRACOWNIA ARTYSTYCZNA -OBLICZA PLASTYKI PLAN WYNIKOWY

ZAJĘCIA ARTYSTYCZNE DLA GIMNAZJUM SZKOLNA PRACOWNIA ARTYSTYCZNA -OBLICZA PLASTYKI PLAN WYNIKOWY ZAJĘCIA ARTYSTYCZNE DLA GIMNAZJUM SZKOLNA PRACOWNIA ARTYSTYCZNA -OBLICZA PLASTYKI PLAN WYNIKOWY PODSTAWA PROGRAMOWA- ROZPORZADZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ Z DNIA 23 GRUDNIA 2008R. W SPRAWIE PODSTAWY

Bardziej szczegółowo

"Wibracje i rozmowy koloraturowe"

Wibracje i rozmowy koloraturowe 01-10-17 1/5 kategoria: Wystawy i pokazy autor: Aleksandra Górska / Wydział Kultury Miejska Galeria Sztuki 22.04.2017-14.05.2017 cały dzień Ośrodek Propagandy Sztuki (Miejska Galeria Sztuki) zaprasza na

Bardziej szczegółowo

Kuratorwystawy:RomualdMieczkowski(MCKiS) tel:25864219 e-mail:r.mieczkowski@mckis.waw.pl w.mckis.waw.pl Warszawa,GaleriaMazowiecka,kwiecień maj2012

Kuratorwystawy:RomualdMieczkowski(MCKiS) tel:25864219 e-mail:r.mieczkowski@mckis.waw.pl w.mckis.waw.pl Warszawa,GaleriaMazowiecka,kwiecień maj2012 Kuratorwystawy:RomualdMieczkowski(MCKiS) tel:25864219 e-mail:r.mieczkowski@mckis.waw.pl w.mckis.waw.pl Warszawa,GaleriaMazowiecka,kwiecień maj2012 ROMAN KIRILENKO Tytuł wystawy Ziarna i Żarna można odnieść

Bardziej szczegółowo

Piotr Smolnicki. Grafika

Piotr Smolnicki. Grafika Piotr Smolnicki Grafika czerwiec-lipiec 2014 Przed za, przed po, przede mną za mną, przed chwilą za chwilę, przedtem potem. W pracach Piotra Smolnickiego jedną z najważniejszych kategorii jest czas, a

Bardziej szczegółowo

Bogdan Korczowski LANIAKEA. Miejska Galeria Sztuki w Łodzi

Bogdan Korczowski LANIAKEA. Miejska Galeria Sztuki w Łodzi Bogdan Korczowski LANIAKEA Miejska Galeria Sztuki w Łodzi ...Niegdyś największą doskonałość widziano w kosmosie. Kult dla jego doskonałości był dogmatem. Dzisiaj kosmos, przez wielu postrzegany jako pusta,

Bardziej szczegółowo

Umiejętności na ocenę dopuszczającą. Umiejętności na. ocenę dostateczną

Umiejętności na ocenę dopuszczającą. Umiejętności na. ocenę dostateczną Zagadnienie podstawy programowej lp Temat Treści nauczania. Wymagania edukacyjne. dopuszczającą dostateczną dobrą bardzo dobrą celującą 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 Wymagania edukacyjne z plastyki w kl.7. PZO.

Bardziej szczegółowo

2. Wymagania wstępne w zakresie wiedzy, umiejętności oraz kompetencji społecznych (jeśli obowiązują):

2. Wymagania wstępne w zakresie wiedzy, umiejętności oraz kompetencji społecznych (jeśli obowiązują): WYŻSZA SZKOŁA UMIEJĘTNOŚCI SPOŁECZNYCH SYLABUS PRZEDMIOTU I. Informacje ogólne 1. Nazwa przedmiotu: Psychofizjologia Widzenia 2. Rodzaj przedmiotu - obowiązkowy 3. Poziom i kierunek studiów: stacjonarne

Bardziej szczegółowo

OBŁAWA. krzysztof trzaska Centrum Promocji Kultur y w Dzielnicy Praga Południe m. st. Warszaw y

OBŁAWA. krzysztof trzaska Centrum Promocji Kultur y w Dzielnicy Praga Południe m. st. Warszaw y Kuropatwy 1891 - wrony 2016, technika mieszana/płótno, 95x135, 2016 OBŁAWA krzysztof trzaska 13.09.2016 26.09.2016 Centrum Promocji Kultur y w Dzielnicy Praga Południe m. st. Warszaw y - otrzymał szereg

Bardziej szczegółowo

8. Imię, nazwisko, tytuł/stopień naukowy prowadzącego: prof. Andrzej Banachowicz

8. Imię, nazwisko, tytuł/stopień naukowy prowadzącego: prof. Andrzej Banachowicz WYŻSZA SZKOŁA UMIEJĘTNOŚCI SPOŁECZNYCH SYLABUS PRZEDMIOTU I. Informacje ogólne 1. Nazwa przedmiotu: Reżyseria Barwy i Przestrzeni 2. Rodzaj przedmiotu - obowiązkowy 3. Poziom i kierunek studiów: stacjonarne

Bardziej szczegółowo

SOPOCKI DOM AUKCYJNY GALERIA W WARSZAWIE

SOPOCKI DOM AUKCYJNY GALERIA W WARSZAWIE 1 WYSTAWA POŁĄCZONA ZE SPRZEDAŻĄ OD 28 PAŹDZIERNIKA DO 15 LISTOPADA 2015 SALVADOR DALI GRAFIKI SOPOCKI DOM AUKCYJNY GALERIA W WARSZAWIE 2. Kosmiczny słoń, 1978 akwaforta, szablon, złocenie, papier, 77

Bardziej szczegółowo

ANNA WOJDAŁA-MARKOWSKA

ANNA WOJDAŁA-MARKOWSKA ANNA WOJDAŁA-MARKOWSKA Anna Wojdała-Markowska 26-600 Radom, ul. Owalna 10 A tel. 048 381 64 81, 508 033 127 e-mail: ania-wm@wp.pl Urodziła się w 1964 roku w Radomiu. W latach 1984 90 studiowała w PWSSP

Bardziej szczegółowo

Leszek Misiak malarstwo

Leszek Misiak malarstwo Leszek Misiak malarstwo Ziemia Małopolska tempera, olej, płótno, 81x100 cm, 2006 r. Leszek Misiak Urodził się w 1943 r. Studiował w Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie, w pracowni prof. Wacława Taranczewskiego.

Bardziej szczegółowo

"Obrazy, które mnie hipnotyzują" - rozmowa z Anną Wypych

Obrazy, które mnie hipnotyzują - rozmowa z Anną Wypych "Obrazy, które mnie hipnotyzują" - rozmowa z Anną Wypych JUSTYNA NAPIÓRKOWSKA Więcej zdjęć (2) Przedstawiam Państwu młodą malarkę, absolwentkę Akademii Sztuk Pięknych w pracowni profesora Świeszewskiego.

Bardziej szczegółowo

artysta grafik dr Marta Ipczyńska-Budziak

artysta grafik dr Marta Ipczyńska-Budziak artysta grafik dr Marta Ipczyńska-Budziak Wydział Studiów Stosowanych/Katedra Przemysłów Kreatywnych (bud. L), pok. L02 Adres email: marta.ipczynska@byd.pl 1. Wykształcenie (lata studiów, uczelnia, uzyskany

Bardziej szczegółowo

Zakład Historii Sztuki, Filozofii i Sportu Katedra Edukacji Artystycznej

Zakład Historii Sztuki, Filozofii i Sportu Katedra Edukacji Artystycznej Rok studiów/semestr; I, sem. 1 i 2 Cel zajęć 1. Wprowadzenie podstawowej terminologii z zakresu teorii sztuki Zapoznanie z literaturą ogólną przedmiotu 4. Zrozumienie znaczenia teorii sztuki w interpretacji

Bardziej szczegółowo

Program zajęć artystycznych w gimnazjum

Program zajęć artystycznych w gimnazjum Program zajęć artystycznych w gimnazjum Klasy II Beata Pryśko Cele kształcenia wymagania ogólne I. Odbiór wypowiedzi i wykorzystanie zawartych w nich informacji percepcja sztuki. II. Tworzenie wypowiedzi

Bardziej szczegółowo

Poniżej lista miast, w których odbędą się konferencje:

Poniżej lista miast, w których odbędą się konferencje: Zapraszamy nauczycieli szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych na konferencje wprowadzające do programu Miłosz odnowa. Podczas konferencji będą mieli Państwo okazję wysłuchać wykładów ekspertów, znanych

Bardziej szczegółowo

Julita Wiench : Wystawy

Julita Wiench : Wystawy Julita Wiench : Wystawy 1983: Pokonkursowa wystawa plakatu Polnische Künstler Heute II Kunstverein Landau (Niemcy) Wystawa pokonkursowa ilustracji książek dla dzieci GTPS Gdańsk 1985: Wystawa malarstwa

Bardziej szczegółowo

LEW" GRZEGORZ M A R Z E C 1975 M A R Z E C M U Z E U M W N O W Y M S Ą C Z U

LEW GRZEGORZ M A R Z E C 1975 M A R Z E C M U Z E U M W N O W Y M S Ą C Z U LEW" GRZEGORZ P E C U C H R Z E Ź B A M A R Z E C 1975 M A R Z E C M U Z E U M W N O W Y M S Ą C Z U GRZEGORZ PECUCH jest profesorem rzeźby w szkole artystycznej Antoniego Kenara w Zakopanem. W tej samej

Bardziej szczegółowo

DOMINIK WŁODAREK STYPENDIA I NAGRODY

DOMINIK WŁODAREK STYPENDIA I NAGRODY DOMINIK WŁODAREK ur. 1976r. w Łodzi Mieszka i pracuje w Gdańsku oraz w Helsinkach w Finlandii Należy do Związku Artystów Grafików Fińskich; Stowarzyszenia Artystów w Helsinkach; Artystów Galerii Huuto

Bardziej szczegółowo

Kierunek i poziom studiów: FILOLOGIA POLSKA, studia stacjonarne (poziom I) Sylabus modułu: Projektowanie i sztuka książki

Kierunek i poziom studiów: FILOLOGIA POLSKA, studia stacjonarne (poziom I) Sylabus modułu: Projektowanie i sztuka książki Uniwersytet Śląski w Katowicach str. 1 Kierunek i poziom studiów: FILOLOGIA POLSKA, studia stacjonarne (poziom I) Sylabus modułu: Projektowanie i sztuka książki Kod modułu: 02-FP-ERT-S1-PISK 1. Informacje

Bardziej szczegółowo

Mikołaj Smoczyński. Bibliografia Bibliography. Bibliografia obejmuje pozycje znajdujące się w księgozbiorze Biblioteki MOCAK-u.

Mikołaj Smoczyński. Bibliografia Bibliography. Bibliografia obejmuje pozycje znajdujące się w księgozbiorze Biblioteki MOCAK-u. Kraków, 21.03.2015 Mikołaj Smoczyński Bibliografia Bibliography Bibliografia obejmuje pozycje znajdujące się w księgozbiorze Biblioteki MOCAK-u. The bibliography includes publications available in the

Bardziej szczegółowo

JB2010-katalog4web.pdf :36 CMY

JB2010-katalog4web.pdf :36 CMY JB2010-katalog4web.pdf 1 10-02-24 07:36 JB2010-katalog4web.pdf 2 10-02-24 07:36 JB2010-katalog4web.pdf 3 10-02-24 07:36 Galeria Pod Napięciem Politechnika Łódzka - Wydział Elektrotechniki, Elektroniki,

Bardziej szczegółowo

EUGENIUSZ EIBISCH WYSTAWA POŁĄCZONA ZE SPRZEDAŻĄ

EUGENIUSZ EIBISCH WYSTAWA POŁĄCZONA ZE SPRZEDAŻĄ EUGENIUSZ EIBISCH WYSTAWA POŁĄCZONA ZE SPRZEDAŻĄ Akt olej, płótno, 65,5 54 cm, Ptaki, l. 1938 1945 olej, sklejka, 41,5 50 cm, sygnowany p. d.: Ebiche w katalogu wystawy, Polski Paryż. Ecole de Paris. Kolekcja

Bardziej szczegółowo

DOROTA SZCZEPANOWSKA

DOROTA SZCZEPANOWSKA Te r a z MY! mł o da g r a f i k a po l s k a DOROTA SZCZEPANOWSKA RE-KONSTRUKCJE 3 26 CZERWCA 2016 Dorota Szczepanowska T: +48 604 460 514; E: dorsace@yahoo.pl Absolwentka Europejskiej Akademii Sztuk

Bardziej szczegółowo

Wydarzenia. Polska sztuka współczesna w ms44

Wydarzenia. Polska sztuka współczesna w ms44 Wydarzenia. Polska sztuka współczesna w ms44 Miejska Galeria Sztuki Współczesnej zaprasza na otwarcie wystawy prof. Kamila Kuskowskiego, jednego z bardziej intrygujących artystów polskiej sztuki współczesnej.

Bardziej szczegółowo

współczesna sztuka litewska

współczesna sztuka litewska współczesna sztuka litewska wystawa artystów uniwersytetu w szawlach na litwie projekt realizowany w ramach VII Lubelskiego Festiwalu Nauki 2010 Kilka lat temu nawiązaliśmy współpracę z Wydziałem Artystycznym

Bardziej szczegółowo

Prof. Andrzej Węcławski Warszawa, 7 stycznia 2017 r. Akademia Sztuk Pięknych w Warszawie Wydział Grafiki

Prof. Andrzej Węcławski Warszawa, 7 stycznia 2017 r. Akademia Sztuk Pięknych w Warszawie Wydział Grafiki Prof. Andrzej Węcławski Warszawa, 7 stycznia 2017 r. Akademia Sztuk Pięknych w Warszawie Wydział Grafiki Recenzja pracy doktorskiej i dorobku artystycznego, mgr Mileny Michałowskiej sporządzona w związku

Bardziej szczegółowo

"Obrazy wyobraźni... Władysław Wałęga

Obrazy wyobraźni... Władysław Wałęga "Obrazy wyobraźni... Władysław Wałęga Wystawa czynna do 6 grudnia. Pogranicze pojednania: obraz przedstawiający dwie postacie ludzi, z prawej strony człowieka ze swą rodziną, z lewej strony postać sędziego

Bardziej szczegółowo

RZEŹBA. Grzegorz Pecuch BIURO WYSTAW ARTYSTYCZNYCH DELEGATURA KŁODZKO SIERPIEŃ 1972

RZEŹBA. Grzegorz Pecuch BIURO WYSTAW ARTYSTYCZNYCH DELEGATURA KŁODZKO SIERPIEŃ 1972 BIURO WYSTAW ARTYSTYCZNYCH DELEGATURA KŁODZKO SIERPIEŃ 1972 Grzegorz Pecuch Grzegorz Pecuch urodził się we Florynce pow. Nowy Sącz w roku 1923. Ukończył Liceum Technik Plastycznych w Zakopanem w 1950 roku,

Bardziej szczegółowo

Warsztaty Programu Edukacji Centrum Sztuki Współczesnej Zamek Ujazdowski. dla szkół podstawowych na rok szkolny 2013/2014

Warsztaty Programu Edukacji Centrum Sztuki Współczesnej Zamek Ujazdowski. dla szkół podstawowych na rok szkolny 2013/2014 Warsztaty Programu Edukacji Centrum Sztuki Współczesnej Zamek Ujazdowski dla szkół podstawowych na rok szkolny 2013/2014 Działania warsztatowe w CSW są nie tylko pretekstem do poznawania różnych dyscyplin

Bardziej szczegółowo

Podhalańska Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nowym Targu

Podhalańska Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nowym Targu Wygenerowano: 217-1-2 18:53:4.558367, A-1-16-17 Podhalańska Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nowym Targu Informacje ogólne Nazwa przedmiotu Historia sztuki współczesnej Status przedmiotu Obowiązkowy

Bardziej szczegółowo

Patrycja Longawa urodziła się roku w Sanoku, obecnie mieszka w Jedliczu. Już od najmłodszych lat interesowała się sztuką. W 2010 r.

Patrycja Longawa urodziła się roku w Sanoku, obecnie mieszka w Jedliczu. Już od najmłodszych lat interesowała się sztuką. W 2010 r. Patrycja Longawa urodziła się 9.02.1988 roku w Sanoku, obecnie mieszka w Jedliczu. Już od najmłodszych lat interesowała się sztuką. W 2010 r. ukończyła studia licencjackie na kierunku Edukacja Artystyczna

Bardziej szczegółowo

PIWNICA ODOLAŃSKA 10 CHEŁCHOWSKI*WÓJCIK CHOJECKI*TURCZYŃSKI GREGOREK*SZPINDLER

PIWNICA ODOLAŃSKA 10 CHEŁCHOWSKI*WÓJCIK CHOJECKI*TURCZYŃSKI GREGOREK*SZPINDLER PIWNICA ODOLAŃSKA 10 CHEŁCHOWSKI*WÓJCIK CHOJECKI*TURCZYŃSKI GREGOREK*SZPINDLER Od góry: Bartek Gregorek Kuba Turczyński Staszek Wójcik Wojtek Chełchowski Michał Chojecki INFORMACJE O WYSTAWIE: Wystawa

Bardziej szczegółowo

Mikołaj Konczalski. Pamiętnik wyobraźni malarstwo rysunek grafika rzeźba

Mikołaj Konczalski. Pamiętnik wyobraźni malarstwo rysunek grafika rzeźba Centrum Kultury Browar B. Galeria Sztuki Suszarnia Beczkownia Fermentownia Mikołaj Konczalski Pamiętnik wyobraźni 2016 malarstwo rysunek grafika rzeźba Autoportret, 67 x 50 cm, olej, pilśń, 1979 r. Portret

Bardziej szczegółowo

16. Międzynarodowe Triennale Małe Formy Grafiki, Polska Łódź 2017

16. Międzynarodowe Triennale Małe Formy Grafiki, Polska Łódź 2017 15-07-17 1/5 Formy Grafiki, Polska Łódź 2017 kategoria: Wystawy i pokazy autor: Aleksandra Górska / Wydział Kultury Miejska Galeria Sztuki 22.06.2017 godz. 18:00 Miejska Galeria Sztuki w Łodzi zaprasza

Bardziej szczegółowo

LITERATURA. 2. Kresy wschodnie w literaturze polskiej. Omów na podstawie wybranych przykładów.

LITERATURA. 2. Kresy wschodnie w literaturze polskiej. Omów na podstawie wybranych przykładów. TEMATY NA USTNĄ CZĘŚĆ EGZAMINU MATURALNEGO Z JĘZYKA POLSKIEGO W ZESPOLE SZKÓŁ PLASTYCZNYCH IM. STANISŁAWA KOPYSTYŃSKIEGO WE WROCŁAWIU W ROKU SZKOLNYM 2013/2014 LITERATURA 1. Analizując wybrane wiersze

Bardziej szczegółowo

Na ścieżkach wyobraźni

Na ścieżkach wyobraźni G A L E R I A Na ścieżkach wyobraźni Prezentowana wystawa prac jest efektem kontynuacji realizowanego od 2013 r. projektu edukacyjnego Na ścieżkach wyobraźni. Głównym motywem działania uczniów jest odniesienie

Bardziej szczegółowo

Uniwersytet Rzeszowski

Uniwersytet Rzeszowski Dr Grzegorz Frydryk Urodzony w 1976 roku w Rzeszowie. W latach 1997-2002 studia w Instytucie Sztuk Pięknych Uniwersytetu Rzeszowskiego. Dyplom w 2002 roku w Pracowni Malarstwa prof. Ireny Popiołek-Rodzińskiej

Bardziej szczegółowo

CZESŁAW MIŁOSZ : życie i twórczość (bibliografia w wyborze)

CZESŁAW MIŁOSZ : życie i twórczość (bibliografia w wyborze) PUBLICZNA BIBLIOTEKA PEDAGOGICZNA W KONINIE FILIA W KOLE 62-600 Koło, ul. Toruńska 60 tel. (0-63) 2721261 e-mail kolo@pbpkonin.pl www.pbpkonin.pl CZESŁAW MIŁOSZ : życie i twórczość (bibliografia w wyborze)

Bardziej szczegółowo

Działalność wystawiennicza Spółki w latach 2003 2014

Działalność wystawiennicza Spółki w latach 2003 2014 2003-2014 Działalność wystawiennicza Spółki w latach 2003 2014 67 wystaw sztuki współczesnej Roman Opałka, David Lynch, Zbigniew Libera, Krzysztof Wodiczko, Wojciech Fangor, Jarosław Kozłowski, Zofia Kulik,

Bardziej szczegółowo

Mirosław Pawłowski. Kamuflaż

Mirosław Pawłowski. Kamuflaż Mirosław Pawłowski Kamuflaż listopad 2012 Człowiek wpisany w dwa światy subiektywny i obiektywny przez całe życie doskonali się w przekraczaniu ich granic. Przywdziewa różnego rodzaju maski, buduje wokół

Bardziej szczegółowo

ALFRED WYSOCKI Maćkowa Ruda 67 16-503 Krasnopol tel. 605 651 648

ALFRED WYSOCKI Maćkowa Ruda 67 16-503 Krasnopol tel. 605 651 648 ALFRED WYSOCKI czterdzieści Urodziłem się 20 grudnia 1950 roku w Warszawie. W latach 1969-1974 studiowałem na Wydziale Malarstwa Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie, m.in. u profesorów: Ludwika Maciąga,

Bardziej szczegółowo

Teksty i redakcja: Antoni Nowak Marko Vateha. Autor reprodukcji: Arkadiusz Morawski

Teksty i redakcja: Antoni Nowak Marko Vateha. Autor reprodukcji: Arkadiusz Morawski W Y S T A W A M A L A R S T W A P E T E R A V A T E H Y M E T A M O R F O Z Y Teksty i redakcja: Antoni Nowak Marko Vateha Autor reprodukcji: Arkadiusz Morawski Projekt graficzny, przygotowanie do druku

Bardziej szczegółowo

Hommage à Kieślowski FESTIWAL FILMOWY DEDYKOWANY KRZYSZTOFOWI KIEŚLOWSKIEMU W 15 ROCZNICĘ ŚMIERCI I 70 ROCZNICĘ URODZIN

Hommage à Kieślowski FESTIWAL FILMOWY DEDYKOWANY KRZYSZTOFOWI KIEŚLOWSKIEMU W 15 ROCZNICĘ ŚMIERCI I 70 ROCZNICĘ URODZIN Hommage à Kieślowski FESTIWAL FILMOWY DEDYKOWANY KRZYSZTOFOWI KIEŚLOWSKIEMU W 15 ROCZNICĘ ŚMIERCI I 70 ROCZNICĘ URODZIN Hommage à Kieślowski To festiwal filmowy zorganizowany dla uczczenia osoby i twórczości

Bardziej szczegółowo

Karol Estreicher twórca Bibliografii polskiej

Karol Estreicher twórca Bibliografii polskiej Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Kielcach Karol Estreicher twórca Bibliografii polskiej zestawienie bibliograficzne w wyborze Wybór i opracowanie Agnieszka Jasińska Kielce 2008 Wstęp Karol Estreicher

Bardziej szczegółowo

3. Poziom i kierunek studiów: studia niestacjonarne pierwszego stopnia, wzornictwo i architektura wnętrz

3. Poziom i kierunek studiów: studia niestacjonarne pierwszego stopnia, wzornictwo i architektura wnętrz SYLABUS PRZEDMIOTU I. Informacje ogólne 1. Nazwa przedmiotu: MALARSTWO 2. Rodzaj przedmiotu - obowiązkowy 3. Poziom i kierunek studiów: studia niestacjonarne pierwszego stopnia, wzornictwo i architektura

Bardziej szczegółowo

MAKOWSKI OŻYWIONY DZIEŃ PATRONA SZKOŁY W ŁÓDZKIM PLASTYKU

MAKOWSKI OŻYWIONY DZIEŃ PATRONA SZKOŁY W ŁÓDZKIM PLASTYKU MAKOWSKI OŻYWIONY DZIEŃ PATRONA SZKOŁY W ŁÓDZKIM PLASTYKU 06.06.2012 Jak co roku łódzki plastyk celebrował Dzień Patrona Szkoły, Tadeusza Makowskiego. Ten wybitny artysta, absolwent krakowskiej ASP, przedstawiciel

Bardziej szczegółowo

Organizatorzy: Stowarzyszenie Artystów Plastyków i Miłośników Sztuki partja w Radomiu

Organizatorzy: Stowarzyszenie Artystów Plastyków i Miłośników Sztuki partja w Radomiu REGULAMIN OGÓLNOPOLSKIEGO BIENNALE SZTUKI, 45 SALON ZIMOWY Patronat Honorowy: Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego Prezydent Miasta Radomia Komitet Honorowy: Wojewoda Województwa Mazowieckiego Marszałek

Bardziej szczegółowo

Kazimierz Podsadecki - artysta zapomniany Wystawa rysunków w 40-tą rocznicę śmierci artysty

Kazimierz Podsadecki - artysta zapomniany Wystawa rysunków w 40-tą rocznicę śmierci artysty Kazimierz Podsadecki - artysta zapomniany Wystawa rysunków w 40-tą rocznicę śmierci artysty Wernisaż: 14 października 2010, godz. 19.00 Wystawa potrwa do 28 października 2010 Galeria Sztuki ATTIS Ryszard

Bardziej szczegółowo

MALARSTWO. W zewnętrznym poszukiwać wewnętrznego. Marta Węgiel. Naila Ibupoto Julia Idasiak

MALARSTWO. W zewnętrznym poszukiwać wewnętrznego. Marta Węgiel. Naila Ibupoto Julia Idasiak MALARSTWO W zewnętrznym poszukiwać wewnętrznego Trzy subtelne natury spotykają się na wspólnej płaszczyźnie twórczych poszukiwań. Rezultat takiego spotkania daje spektrum wizualnych doświadczeń, mieszczących

Bardziej szczegółowo

Wernisaż. Wystawa prac studentów Kierunku Plastycznego Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Sanoku

Wernisaż. Wystawa prac studentów Kierunku Plastycznego Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Sanoku Wernisaż Wystawa prac studentów Kierunku Plastycznego Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Sanoku Od czterech lat mam przyjemność prowadzić zajęcia z malarstwa i rysunku na Sanockim Uniwersytecie Trzeciego Wieku

Bardziej szczegółowo

Kolekcja atlasów morskich w zbiorach Biblioteki Gdańskiej Polskiej Akademii Nauk opublikowanych w portalu Polska.pl

Kolekcja atlasów morskich w zbiorach Biblioteki Gdańskiej Polskiej Akademii Nauk opublikowanych w portalu Polska.pl Kolekcja atlasów morskich w zbiorach Biblioteki Gdańskiej Polskiej Akademii Nauk opublikowanych w portalu Polska.pl Anna Wytyk BG PAN Aneta Kwiatkowska NASK-Polska.pl Marek Marzec NASK-Polska.pl II spotkanie

Bardziej szczegółowo

ANDRZEJ GRENDA. rysunek

ANDRZEJ GRENDA. rysunek ANDRZEJ GRENDA rysunek WYSTAWY INDYWIDUALNE 2011 - Rysunek, Akademia Sztuk Pięknych, Kijów (Ukraina) 2010 - Rysunek, Muzeum Etnografii i Artystycznego Przemysłu Instytutu Narodowej Akademii Nauk, Lwów

Bardziej szczegółowo

INKOGRAFIE Tadeusz Dominik

INKOGRAFIE Tadeusz Dominik INKOGRAFIE Tadeusz Dominik Kolekcjonerskie edycje obrazów INKOGRAFIE Tadeusz Dominik Firma DESA Modern powstała z pasji do sztuki. Ideą projektu jest propagowanie i udostępnienie szerszemu gronu odbiorców

Bardziej szczegółowo

1. Grzegorz Bolek Lato w Podkowie Leśnej Absolwent Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie dyplom z wyróżnieniem. Uprawia malarstwo olejne, jest

1. Grzegorz Bolek Lato w Podkowie Leśnej Absolwent Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie dyplom z wyróżnieniem. Uprawia malarstwo olejne, jest 1. Grzegorz Bolek Lato w Podkowie Leśnej Absolwent Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie dyplom z wyróżnieniem. Uprawia malarstwo olejne, jest znakomitym pedagogiem związanym z podkowiańską szkołą, gdzie

Bardziej szczegółowo

Program obchodów roku Oscara Kolberga pod hasłem: Tradycja bliżej nas

Program obchodów roku Oscara Kolberga pod hasłem: Tradycja bliżej nas Program obchodów roku Oscara Kolberga pod hasłem: Tradycja bliżej nas 1 Edukacyjny Projekt Autorski: Henryk Oskar Kolberg polski etnograf, folklorysta i kompozytor 1814-1850 2 1. Informacje ogólne: 1.1.

Bardziej szczegółowo

Możliwości opracowania dokumentów ikonograficznych w jhp KABA

Możliwości opracowania dokumentów ikonograficznych w jhp KABA Katalogowanie dokumentów ikonograficznych w katalogu NUKAT BUW, 8 grudnia 2011 r. Możliwości opracowania dokumentów ikonograficznych w jhp KABA Maria Nasiłowska Centrum NUKAT Sposoby opracowania dokumentu

Bardziej szczegółowo

Sztuka nowoczesna i najnowsza

Sztuka nowoczesna i najnowsza Kierunek Wydział Filozofii Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II rok akademicki 2012/2013 Kulturoznawstwo stopień pierwszy studia stacjonarne Forma zajęć: Sztuka nowoczesna i najnowsza wykład

Bardziej szczegółowo

Sebastian Krzywak Data, miejsce urodzenia: 1979, Zielona Góra. Mieszka i pracuje w Poznaniu. Edukacja: Akademia

Sebastian Krzywak  Data, miejsce urodzenia: 1979, Zielona Góra. Mieszka i pracuje w Poznaniu. Edukacja: Akademia Sebastian Krzywak www.sebastiankrzywak.com Data, miejsce urodzenia: 1979, Zielona Góra. Mieszka i pracuje w Poznaniu. Edukacja: 2000-2005 Akademia Sztuk Pięknych w Poznaniu Dyplom z malarstwa w pracowni

Bardziej szczegółowo

ADAM STYKA. malarstwo. wernisaż 4 października (piątek) 2013. godzina 18:00. wystawa czynna do 22.10.2013

ADAM STYKA. malarstwo. wernisaż 4 października (piątek) 2013. godzina 18:00. wystawa czynna do 22.10.2013 ADAM STYKA malarstwo wernisaż 4 października (piątek) 2013 godzina 18:00 wystawa czynna do 22.10.2013 Adam Styka / urodzony w 1940 roku w Mielnicy. Studia w PWSSP w Łodzi, w pracowni prof. Mariana Jaeschke.

Bardziej szczegółowo

Lp nazwa podmiotu tytuł oferty Przyznana dotacja 1. Wyższe Seminarium Duchowne Zgromadzenie Księży Marianów z Lublina

Lp nazwa podmiotu tytuł oferty Przyznana dotacja 1. Wyższe Seminarium Duchowne Zgromadzenie Księży Marianów z Lublina Zestawienie ofert w Konkursie z dziedziny kultury AD 2010 wraz z przyznanymi dotacjami Lp nazwa podmiotu tytuł oferty Przyznana dotacja 1. Wyższe Seminarium Duchowne Zgromadzenie Księży Marianów z Lublina

Bardziej szczegółowo

Postępowanie habilitacyjne w dziedzinie sztuki plastyczne, w dyscyplinie - sztuki piękne. Dr Marek Kulig

Postępowanie habilitacyjne w dziedzinie sztuki plastyczne, w dyscyplinie - sztuki piękne. Dr Marek Kulig Akademia Sztuk Pięknych im. Eugeniusza Gepperta we Wrocławiu Wydział Malarstwa i Rzeźby Postępowanie habilitacyjne w dziedzinie sztuki plastyczne, w dyscyplinie - sztuki piękne Dr Marek Kulig Działalność

Bardziej szczegółowo

Wykaz podmiotów, których oferty zostały wybrane w postępowaniu konkursowym oraz zadań wraz z kwotami przyznanych dotacji.

Wykaz podmiotów, których oferty zostały wybrane w postępowaniu konkursowym oraz zadań wraz z kwotami przyznanych dotacji. Załącznik nr 1 do zarządzenia Nr 827/2014 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 28.03.2014 r. Realizacja w roku 2014 zadań publicznych Gminy Miejskiej Kraków w obszarze kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury

Bardziej szczegółowo

Międzynarodowe Biennale Pasteli nowy sącz 2018 polska. International Pastel Biennial Exhibition nowy sącz 2018 poland

Międzynarodowe Biennale Pasteli nowy sącz 2018 polska. International Pastel Biennial Exhibition nowy sącz 2018 poland Międzynarodowe Biennale Pasteli nowy sącz 2018 polska International Pastel Biennial Exhibition nowy sącz 2018 poland Międzynarodowe Biennale Pasteli jest konkursem organizowanym dla profesjonalnych artystów

Bardziej szczegółowo

CZERWONY AUTOBUS JACKA KACZMARSKIEGO & AUTOBUS BRONISŁAWA WOJCIECHA LINKE

CZERWONY AUTOBUS JACKA KACZMARSKIEGO & AUTOBUS BRONISŁAWA WOJCIECHA LINKE CZERWONY AUTOBUS JACKA KACZMARSKIEGO & AUTOBUS BRONISŁAWA WOJCIECHA LINKE BRONISŁAW WOJCIECH LINKE 1906-1962 Bronisław Wojciech Linke urodził się 23 kwietnia 1906 w Dorpacie (Estonia). Bronisław Wojciech

Bardziej szczegółowo

Uniwersytet Rzeszowski

Uniwersytet Rzeszowski Wystawa prezentująca dorobek graficzny dyplomowej Pracowni Druku Cyfrowego W czwartek, 23 lutego o godz. 17.00 w Galerii Wydziału Sztuki UR im. Włodzimierza Kotkowskiego odbył się uroczysty wernisaż wystawy

Bardziej szczegółowo

Bank pytań na egzamin ustny

Bank pytań na egzamin ustny Liceum Plastyczne im. Piotra Potworowskiego w Poznaniu ul. Junikowska 35, 60-163 Poznań; tel./fax +48 61 868 48 68; kom. +48 798 210 608; sekretariat@lp.poznan.pl; www.lp.poznan.pl Bank pytań na egzamin

Bardziej szczegółowo

Polonia i inne opowieści, czyli, czy fotografia może być narzędziem?

Polonia i inne opowieści, czyli, czy fotografia może być narzędziem? Polonia i inne opowieści, czyli, czy fotografia może być narzędziem? www.edu.pleple.tv Cykl zajęć dotyczących sztuki współczesnej oraz zagadnień związanych z jej prezentacją. Podstawą projektu są filmy

Bardziej szczegółowo

Malowane kwiatami dekoracje kwiatowe i ogrodowe w rzemiośle artystycznym XVIII-XX w. scenariusz Beata Mróz

Malowane kwiatami dekoracje kwiatowe i ogrodowe w rzemiośle artystycznym XVIII-XX w. scenariusz Beata Mróz kalendarium wystaw 2011 Malowane kwiatami dekoracje kwiatowe i ogrodowe w rzemiośle artystycznym XVIII-XX w. scenariusz Beata Mróz 2010 SIMON SEGAL (1898 1969) Tajemnicze dziecko Białegostoku Po raz pierwszy

Bardziej szczegółowo

Przepisy ogólne. Termin sprawdzianu kwalifikacyjnego ustala JM Rektor UAP.

Przepisy ogólne. Termin sprawdzianu kwalifikacyjnego ustala JM Rektor UAP. REGULAMIN ORGANIZACJI I PRZEPROWADZANIA SPRAWDZIANU KWALIFIKACYJNEGO UNIWERSYTETU ARTYSTYCZNEGO W POZNANIU STUDIA STACJONARNE PIERWSZEGO STOPNIA NA ROK AKADEMICKI 2013/2014 Przepisy ogólne Termin sprawdzianu

Bardziej szczegółowo

3. Poziom i kierunek studiów: niestacjonarne studia I stopnia, Wzornictwo i Architektura Wnętrz

3. Poziom i kierunek studiów: niestacjonarne studia I stopnia, Wzornictwo i Architektura Wnętrz WYŻSZA SZKOŁA UMIEJĘTNOŚCI SPOŁECZNYCH SYLABUS PRZEDMIOTU I. Informacje ogólne 1. Nazwa przedmiotu: Malarstwo 2. Rodzaj przedmiotu - obowiązkowy 3. Poziom i kierunek studiów: niestacjonarne studia I stopnia,

Bardziej szczegółowo

Michal Staszczak.

Michal Staszczak. Punktem wyjścia wielu moich realizacji rzeźbiarskich jest element znaleziony często zwykły, codzienny, upatrzony i wy- odrębniony z rzeczywistości. Staje się inspiracją, początkiem nowej wartości. Nie

Bardziej szczegółowo

Wydarzenia w dniu

Wydarzenia w dniu Urząd Miasta Racibórz http://www.raciborz.pl/kultura_i_sport/kalendarium_imprez/2013-07-3/printpdf Wydarzenia w dniu 2013-07-03 Wydarzenia w dniu: 03 lipiec 2013 Wybierz eń: 2013-07-03 Przejdź Bieżące

Bardziej szczegółowo

Jesienna dawka pozytywnej kultury z Themersonami w roli głównej

Jesienna dawka pozytywnej kultury z Themersonami w roli głównej Jesienna dawka pozytywnej kultury z Themersonami w roli głównej W ciągu trzech październikowych dni, płockie instytucje kultury zaoferują szeroki wachlarz działań, których przedmiotem będzie artystyczna

Bardziej szczegółowo

Bernadeta Marciniec urodzona w Tarnowie.

Bernadeta Marciniec urodzona w Tarnowie. fot. Maja Białoń Bernadeta Marciniec urodzona w Tarnowie. Absolwentka Liceum Sztuk Plastycznych w Tarnowie. W 1998 r. obroniła dyplom o specjalizacji wystawiennictwo. W latach 1998-2003 r. studia na Wydziale

Bardziej szczegółowo