O Autorce. i Obywatelskiego w Ełku ul. Małeckich 3, lok. 8 tel./fax.: tel:

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "O Autorce. i Obywatelskiego w Ełku ul. Małeckich 3, lok. 8 tel./fax.: 87 732 11 11 tel: 501 274 611 elk@pytaszniebladzisz.eu"

Transkrypt

1 Pytasz-nie błądzisz. Publikacja dystrybuowana bezpłatnie Ośrodki poradnictwa ISBN prawnego i obywatelskiego a. publikacje np. dokumenty, broszury, ulotki itp., b. notatniki, dyplomy, certyfikaty, c. informacje prasowe, reklamy i ogłoszenia prasowe, d. reklamy i ogłoszenia internetowe, e. teczki firmowe, kalendarze itp. 4. informacja o współfinansowaniu 3. strony internetowe, bazy danych 4. filmy i reklamy telewizyjne 5. prezentacje Power Point 6. naklejki na sprzęt i wyposażenie informujące o współfinansowaniu PYTASZ n i e b ł ą d z i s z Przykłady oznaczeń: w województwie warmińsko-mazurskim Biuro Projektu Partner projektu Miejski Zespół ds. Rehabilitacji Zawodowej i Społecznej Osób Niepełnosprawnych w Olsztynie ul. Prosta 23A Olsztyn Tel Przykłady materiału promocyjnego Przykłady materiału Elementy promocyjnego wizualizacji Przykłady materiału promocyjnego Elementy wizualizacji Elementy wizualizacji 1. duże materiały: 1. duże materiały:materiały informacyjne 1. duże materiały: i promocyjne Materiały muszą oboinformacyjne i promocyjne Materiały muszą informacyjne oboi promocyjne muszą obowiązkowo zawierać co najmniej: wiązkowo zawierać co najmniej: a. tablice informacyjne, pamiątkowe, a. tablice rekla- informacyjne, pamiątkowe, a. tablice reklainformacyjne, pamiątkowe, rekla- wiązkowo zawierać co najmniej: mowe, mowe, 1. logo PO KL mowe, 1. logo PO KL 1. logo PO KL b. billboardy, plakaty, b. billboardy,2.plakaty, flaga Unii Europejskiej b. billboardy, z odwołaniem plakaty, 2. flaga do Unii Unii Europejskiej z odwołaniem 2. flaga Unii do Unii Europejskiej z odwołaniem do Unii c. bannery, standy, roll-up, ścianki konferenc. bannery, standy, Europejskiej roll-up, iścianki Europejskiego c. bannery, konferenfunduszu standy,europejskiej roll-up, Społeczścianki i Europejskiego konferen- Funduszu Europejskiej Społeczi Europejskiego Funduszu Społeczcyjne, cyjne, nego cyjne, nego nego d. namioty, stoiska wystawowe itp. d. namioty, stoiska 3. hasło wystawowe określone itp. dla d. namioty, PO KL (wstoiska przypadku 3. wystawowe hasłomateokreślone itp. dla PO KL (w 3. przypadku hasło określone mate- dla PO KL (w przypadku materiałów od punktu 1c do punktu 6 stosowanie riałów od punktu 1c do punkturiałów 6 stosowanie od punktu 1c do punktu 6 stosowanie hasła nie jest obowiązkowe, jest tylkohasła zalecane) nie jest obowiązkowe, jest tylko hasłazalecane) nie jest obowiązkowe, jest tylko zalecane) 2. materiały drukowane: drukowane: 2. materiały drukowane: osobiście, w siedzibie2. materiały Ośrodka 4. informacja o współfinansowaniu 4. informacja o współfinansowaniu 4. informacja o współfinansowaniu a. publikacje np. dokumenty, broszury, a. publikacje ulotki np. dokumenty, broszury, a. publikacje ulotki np. dokumenty, broszury, ulotki telefonicznie, lub itp., itp., itp., owo za pomocą formularza b. notatniki, dyplomy, certyfikaty, b. notatniki, dyplomy, certyfikaty,b. notatniki, dyplomy, certyfikaty, c. informacje prasowe, reklamy i ogłoszenia c. informacje prasowe, reklamy c.i ogłoszenia informacje prasowe, reklamy i ogłoszenia dostępnego na stronie internetowej projektu. prasowe, prasowe, prasowe, d. reklamy i ogłoszenia internetowe, d. reklamy i ogłoszenia internetowe, d. reklamy i ogłoszenia internetowe, e. teczki firmowe, kalendarze itp. e. teczki firmowe, kalendarze itp.e. teczki firmowe, kalendarze itp. Zapraszamy do kontaktu z doradcami: p r a w o S P ADK O WE - P RZEW O DNIK Al. Marszałka J. Piłsudskiego 11/17, lok Olsztyn Tel./fax.: PYTASZ n i e b ł ą d z i s z Uwagi do wariantu podstawowego: 1. Hasło PO KL może być umieszczone w dowolnym miejscu materiału. Musi być jednak um ciągiem znaków. 2. Informacja o współfinansowaniu może być umieszczona w dowolnym miejscu materiału nak umieszczona poza ciągiem znaków. 21 kolor ytyk a 3. strony internetowe, bazy danych 3. strony internetowe, bazy danych 3. strony internetowe, bazy danych 4. filmy i reklamy telewizyjne 4. filmy i reklamy telewizyjne 4. filmy i reklamy telewizyjne 5. prezentacje Power Point 5. prezentacje Power Point 5. prezentacje Power Point 6. naklejki na sprzęt i wyposażenie informujące 6. naklejki na sprzęt i wyposażenie 6. naklejki informujące na sprzęt i wyposażenie informujące o współfinansowaniu o współfinansowaniu o współfinansowaniu Przykłady oznaczeń: Przykłady oznaczeń: Przykłady oznaczeń: Przykłady oznaczeń: Siedziby Regionalnych Ośrodków Poradnictwa Prawnego i Obywatelskiego: Elbląg Ełk Olsztyn ul. Bałuckiego 5 Ł, Elbląg Tel./fax.: , Tel: ul. Małeckich 3, lok. 8, Ełk Tel./fax.: , Tel: Al. Marszałka J. Piłsudskiego 11/17, lok. 105, Olsztyn Tel./fax.: , Tel: Publikacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Uwagi do wariantu podstawowego: Uwagi do wariantu podstawowego: Uwagi do wariantu podstawowego: 21 Przykłady materiału promocyjnego Przykłady materiału Elementy promocyjnego wizualizacji Przykłady materiału promocyjnego Elementy wizualizacji Elementy wizualizacji 1. duże materiały: 1. duże materiały:materiały informacyjne 1. duże materiały: i promocyjne Materiały muszą oboinformacyjne i promocyjne Materiały muszą informacyjne oboi promocyjne muszą obowiązkowo zawierać co najmniej: wiązkowo zawierać co najmniej: a. tablice informacyjne, pamiątkowe, a. tablice rekla- informacyjne, pamiątkowe, a. tablice reklainformacyjne, pamiątkowe, rekla- wiązkowo zawierać co najmniej: mowe, mowe, 1. logo PO KL mowe, 1. logo PO KL 1. logo PO KL b. billboardy, plakaty, b. billboardy,2.plakaty, flaga Unii Europejskiej b. billboardy, z odwołaniem plakaty, 2. flaga do Unii Unii Europejskiej z odwołaniem 2. flaga Unii do Unii Europejskiej z odwołaniem do Unii c. bannery, standy, roll-up, ścianki konferenc. bannery, standy, Europejskiej roll-up, iścianki Europejskiego c. bannery, konferenfunduszu standy,europejskiej roll-up, Społeczścianki i Europejskiego konferen- Funduszu Europejskiej Społeczi Europejskiego Funduszu Społeczcyjne, cyjne, nego cyjne, nego nego d. namioty, stoiska wystawowe itp. d. namioty, stoiska 3. hasło wystawowe określone itp. dla d. namioty, PO KL (wstoiska przypadku 3. wystawowe hasłomateokreślone itp. dla PO KL (w 3. przypadku hasło określone mate- dla PO KL (w przypadku materiałów od punktu 1c do punktu 6 stosowanie riałów od punktu 1c do punkturiałów 6 stosowanie od punktu 1c do punktu 6 stosowanie hasła nie jest obowiązkowe, jest tylkohasła zalecane) nie jest obowiązkowe, jest tylko hasłazalecane) nie jest obowiązkowe, jest tylko zalecane) 2. materiały drukowane: 2. materiały drukowane: 2. materiały drukowane: 4. informacja o współfinansowaniu 4. informacja o współfinansowaniu 4. informacja o współfinansowaniu a. publikacje np. dokumenty, broszury, a. publikacje ulotki np. dokumenty, broszury, a. publikacje ulotki np. dokumenty, broszury, ulotki itp., itp., itp., b. notatniki, dyplomy, certyfikaty, b. notatniki, dyplomy, certyfikaty,b. notatniki, dyplomy, certyfikaty, c. informacje prasowe, reklamy i ogłoszenia c. informacje prasowe, reklamy c.i ogłoszenia informacje prasowe, reklamy i ogłoszenia prasowe, prasowe, prasowe, d. reklamy i ogłoszenia internetowe, d. reklamy i ogłoszenia internetowe, d. reklamy i ogłoszenia internetowe, e. teczki firmowe, kalendarze itp. e. teczki firmowe, kalendarze itp.e. teczki firmowe, kalendarze itp. 3. strony internetowe, bazy danych 3. strony internetowe, bazy danych 3. strony internetowe, bazy danych 4. filmy i reklamy telewizyjne 4. filmy i reklamy telewizyjne 4. filmy i reklamy telewizyjne 5. prezentacje Power Point 5. prezentacje Power Point 5. prezentacje Power Point 6. naklejki na sprzęt i wyposażenie informujące 6. naklejki na sprzęt i wyposażenie 6. naklejki informujące na sprzęt i wyposażenie informujące o współfinansowaniu o współfinansowaniuwarmińsko-mazurskiego o współfinansowaniu dla mieszkańców województwa BEZPŁATNE PORADY PRAWNE I OBYWATELSKIE 21 prawo SPADKOWE - PRZEWODNIK Przykłady oznaczeń: Przykłady oznaczeń: kolor ytyk a Publikacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Uwagi do wariantu podstawowego: Uwagi do wariantu podstawowego: Uwagi do wariantu podstawowego:

2 Projekt PYTASZ NIE BŁĄDZISZ. Ośrodki poradnictwa prawnego i obywatelskiego w województwie warmińsko-mazurskim realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet V Dobre rządzenie; Działanie 5.4 Rozwój potencjału trzeciego sektora, na podstawie umowy o dofinansowanie projektu podpisanej pomiędzy Warmińsko-Mazurskim Sejmikiem Osób Niepełnosprawnych a Ministrem Pracy i Polityki Społecznej. Okres realizacji projektu: r r. Serdecznie zapraszamy do korzystania z bezpłatnych porad prawnych i obywatelskich. Dane teleadresowe Ośrodków: Regionalny Ośrodek Poradnictwa Prawnego i Obywatelskiego w Elblągu ul. Bałuckiego 5 Ł tel./fax.: tel: Regionalny Ośrodek Poradnictwa Prawnego i Obywatelskiego w Olsztynie al. Marszałka J. Piłsudskiego 11/17, lok. 105 tel./fax.: tel: O Autorce Magdalena Pawłowska - radca prawny, członek Okręgowej Izby Radców Prawnych w Olsztynie od 2007 r. Aktualnie prowadzi Kancelarię Radcy Prawnego w Olsztynie. W swojej kilkuletniej praktyce zajmuje się przede wszystkim zagadnieniami z zakresu prawa administracyjnego, cywilnego i rodzinnego. Specjalizuje się w prowadzeniu spraw o rozwód, alimenty, władzę rodzicielską i ustalenie kontaktów z dziećmi oraz o podział majątku wspólnego. Regionalny Ośrodek Poradnictwa Prawnego i Obywatelskiego w Ełku ul. Małeckich 3, lok. 8 tel./fax.: tel: Serdecznie zapraszamy do odwiedzania naszej strony:

3 PytASZ-NIE błądzisz. OŚRODKI PORADNIctWA PRAWNEgO I ObyWAtElSKIEgO W WOjEWóDZtWIE WARmIńSKO-mAZuRSKIm PYTASZ n i e b ł ą d z i s z Przykłady materiału promocyjnego Elementy wizualizacji Przykłady materiału Przykładypromocyjnego materiału promocyjnego Elementy wizualizacji Elementy wizualizacji 1. duże materiały: Materiały informacyjne i promocyjne muszą oboco najmniej: 1. duże materiały: 1. duże materiały: a. tablice informacyjne, Materiały informacyjne Materiały informacyjne i wiązkowo promocyjne i zawierać promocyjne muszą obomuszą obopamiątkowe, reklawiązkowocozawierać najmniej: co najmniej: a. tablice informacyjne, a. tablice informacyjne, pamiątkowe, rekla- wiązkowo rekla- zawierać mowe, pamiątkowe, 1. logo PO KL mowe, mowe, b. billboardy, plakaty, 1. logo PO 1. KL logo POkolor KL 2. flaga ytykunii a Europejskiej z odwołaniem do Unii b. billboardy, b. plakaty, billboardy,c.plakaty, 2. flaga Unii 2. Europejskiej flaga Unii Europejskiej z Europejskiej odwołaniem z odwołaniem Unii do Unii bannery, standy, roll-up, ścianki konfereni do Europejskiego Funduszu Społeczc. bannery,c.standy, bannery, roll-up, standy, ścianki roll-up, konferenścianki konfereneuropejskiejeuropejskiej i Europejskiego i Europejskiego Funduszu SpołeczFunduszu Społeczcyjne, nego cyjne, cyjne, negoitp. nego d. namioty, stoiska wystawowe 3. hasło określone dla PO KL (w przypadku mated. namioty,d.stoiska namioty, wystawowe stoiska wystawowe itp. itp. 3. hasło określone 3. hasłodla określone PO KLriałów (w dlaprzypadku PO (w przypadku matemate- 6 stosowanie odklpunktu 1c do punktu riałów od punktu riałów od 1c punktu do punktu 1cnie do 6jest stosowanie punktu 6 stosowanie hasła obowiązkowe, jest tylko zalecane) 2. materiały drukowane: hasła nie jest hasła obowiązkowe, nie jest4.obowiązkowe, jest tylkoozalecane) jest tylko zalecane) 2. materiały2.drukowane: materiały drukowane: informacja współfinansowaniu 4. informacja 4. o informacja współfinansowaniu o współfinansowaniu a. publikacje np. dokumenty, broszury, ulotki a. publikacje a. np. publikacje dokumenty, np. dokumenty, broszury, ulotki broszury, ulotki itp., itp., itp., b. notatniki, dyplomy, certyfikaty, b. notatniki,b.dyplomy, notatniki,certyfikaty, dyplomy, certyfikaty, c. informacje prasowe, reklamy i ogłoszenia c. informacje c. informacje prasowe, reklamy prasowe, i ogłoszenia reklamy i ogłoszenia prasowe, prasowe, prasowe, d. reklamy i ogłoszenia internetowe, d. reklamy d. i ogłoszenia reklamy i ogłoszenia internetowe, internetowe, e. teczki firmowe, kalendarze itp. e. teczki firmowe, e. teczki kalendarze firmowe, kalendarze itp. itp. NIEPEŁNOSPRAWNOŚĆ Prawo SPADKOWE - PRZEWODNIK PO PRAWIE - przewodnik 3. strony internetowe, bazy danych 3. strony internetowe, 3. strony internetowe, bazy danych bazy danych 4. filmy i reklamy telewizyjne 4. filmy i reklamy 4. filmytelewizyjne i reklamy telewizyjne 5. prezentacje 5. prezentacje 5. prezentacje Power Point Power Point Power Point naklejki na sprzęt i wyposażenie 6. naklejki na 6. naklejki sprzęt i wyposażenie na6.sprzęt i wyposażenie informujące informujące informujące o współfinansowaniu o współfinansowaniu o współfinansowaniu Przykłady oznaczeń: Przykłady oznaczeń: Przykłady oznaczeń: Publikacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Uwagi do wariantu Uwagi dopodstawowego: wariantu podstawowego: Uwagi do wariantu podstawowego: 1. Hasło PO1.KLHasło możepo być KLumieszczone może być umieszczone w dowolnym w dowolnym miejscu materiału. miejscumusi materiału. być jednak Musi być umieszczone jednak umieszczone poza poza 1. Hasło PO KL może być umieszczone w dowolnym miejscu materiału. Musi być jednak umieszczone poza ciągiem znaków. ciągiem znaków. ciągiem znaków.

4 Publikacja została wydana w ramach projektu Pytasz-nie błądzisz. Ośrodki poradnictwa prawnego i obywatelskiego w województwie warmińsko-mazurskim. Publikacja bezpłatna Wszystkie informacje zawarte w publikacji zostały zebrane z należytą starannością. Publikacja nie stanowi oficjalnego źródła prawa a jedynie jest materiałem informacyjnym i pomocniczym. Wydawca nie ponosi odpowiedzialności za sposób wykorzystania informacji przez czytelnika oraz za szkody i skutki działań podjętych w oparciu o informacje zawarte w niniejszej publikacji. Autorka: radca prawny Magdalena Pawłowska Konsultacja merytoryczna: radca prawny Piotr Gromysz Wydawca: Warmińsko-Mazurski Sejmik Osób Niepełnosprawnych al. Marszałka J. Piłsudskiego 7/9, Olsztyn Koncepcja graficzna, skład, projekt okładki i druk: Zakład Poligraficzny Spręcograf s.c. Nakład: 1508 szt. Wydanie I Olsztyn, czerwiec 2013 r. Stan prawny: kwiecień 2013 r. Copyright by Warmińsko-Mazurski Sejmik Osób Niepełnosprawnych w Olsztynie ISBN Publikacja jest współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

5 Spis Treści Wprowadzenie do prawa spadkowego... 5 Praktyczne wskazówki Dziedziczenie Uznanie za niegodnego dziedziczenia Dziedziczenie ustawowe Dziedziczenie testamentowe Odpowiedzialność Za Długi Spadkowe Odpowiedzialność za długi w okresie od otwarcia do przyjęcia spadku Odpowiedzialność za długi w okresie od przyjęcia do działu spadku Zakres odpowiedzialności za długi spadkowe Jak wygląda odpowiedzialność spadkobierców przed działem spadku? Jak wygląda odpowiedzialność spadkobierców po dziale spadku? Kto oprócz spadkobierców ponosi odpowiedzialność za długi spadkowe? Przyjęcie I Odrzucenie Spadku Przyjęcie spadku Odrzucenie spadku Termin do złożenia oświadczenia o przyjęciu bądź odrzuceniu spadku W jaki sposób można złożyć oświadczenie o przyjęciu lub odrzuceniu spadku? Uchylenie się od skutków prawnych oświadczenia o przyjęciu lub o odrzuceniu spadku... 44

6 3.6. Czy spadkobierca, który przyjął spadek może ten spadek zbyć na rzecz innej osoby? Stwierdznie Nabycia Spadku Stwierdzenie nabycia spadku na drodze sądowej Akt poświadczenia dziedziczenia sporządzany przez notariusza Wspólność Majątku Spadkowego Prawa i obowiązki spadkobierców przed działem spadku Zarząd majątkiem wspólnym Czy można zbyć udział w konkretnym przedmiocie należącym do spadku? Dział Spadku Umowny dział spadku Sądowy dział spadku Obowiązek zaliczenia darowizn na schedę spadkową w przypadku dziedziczenia ustawowego Zachowek Komu przysługuje prawo do zachowku? Komu nie przysługuje prawo do zachowku? Wysokość zachowku Jak wyliczyć wysokość zachowku? Kto jest zobowiązany do zapłaty zachowku? Granice odpowiedzialności osób powołanych do dziedziczenia lub beneficjentów zapisów windykacyjnych, którzy są jednocześnie uprawnieni do zachowku Czy roszczenie z tytułu zachowku podlega dziedziczeniu? Wydziedziczenie czyli pozbawienie prawa do zachowku Zrzeczenie Się Dziedziczenia Podstawy prawne i wyjaśnienie skrótów Literatura... 91

7 Pytasz-nie błądzisz Wprowadzenie do prawa spadkowego Ogólne zasady spadkobrania Większość praw i obowiązków człowieka nie wygasa wraz z jego śmiercią, a przechodzi na jego następców prawnych czyli spadkobierców. O tym, kto dziedziczy po zmarłym może zdecydować sam spadkodawca sporządzając za życia testament, w którym wskaże konkretne osoby dziedziczące po nim. Jeśli jednak, spadkodawca nie pozostawił testamentu, wówczas krąg spadkobierców ustala się zgodnie z zasadami określonymi w przepisach kodeksu cywilnego. Mówimy wówczas, iż osoby te dziedziczą na podstawie ustawy. Spadkobiercami ustawowymi uprawnionymi w pierwszej kolejności są osoby najbliższe spadkodawcy. Dopiero gdy te nie mogą lub nie chcą dziedziczyć po zmarłym, osoby wskazane w przepisach w dalszej kolejności mogą objąć spadek. Należy podkreślić w tym miejscu, iż zgodnie z ogólną regułą, jeśli spadkodawca pozostawił dzieci, wówczas, co do zasady, jego rodzice oraz rodzeństwo nie dziedziczą po nim, chyba, że zajdą szczególne okoliczności, o których mowa w opracowaniu. Prawo do zachowku W sytuacji zaś, gdy spadkodawca w testamencie pominął osoby najbliższe albo pomimo braku testamentu, wskutek pewnych okoliczności, osoby te nie otrzymały należnego im spadku, wówczas przysługuje im tzw. zachowek czyli prawo do domagania się od spadkobierców zapłaty określonej sumy pieniężnej. W dalszej części opracowania wskazane zostanie, kto jest uprawniony do zachowku, jak obliczyć wysokość zachowku oraz w jaki sposób dochodzić na drodze sądowej zapłaty kwoty zachowku, w przypadku, gdy spadkobiercy odmawiają dobrowolnej wypłaty. Otwarcie spadku Przejście ogółu praw i obowiązków spadkodawcy czyli nabycie spadku następuję już w chwili jego śmierci. Mówimy wówczas, iż nastąpiło otwarcie spadku. 5

8 6 wprowadzenie do prawa spadkowego Przyjęcie bądź odrzucenie spadku Nabycie spadku z chwilą otwarcia spadku następuje niezależnie od woli spadkobierców. Nie oznacza to jednak, iż osoby, które wraz ze śmiercią spadkodawcy nabyły spadek, nie mogą ostatecznie samodzielnie zdecydować o tym, czy go przyjmą, czy też odrzucą. Jeżeli nie podejmą żadnych działań w tym kierunku, wówczas definitywnie nabędą spadek. Natomiast, jeśli, z jakichkolwiek względów, nie chcą dziedziczyć po zmarłym, muszą w terminie sześciu miesięcy od dowiedzenia się o powołaniu do spadku spadek ten odrzucić. Nie złożenie w terminie oświadczenia o odrzuceniu spadku jest jednoznaczne z jego przyjęciem. Niniejsze opracowanie szczegółowo wskazuje, gdzie należy złożyć oświadczenie o odrzuceniu spadku, w jaki sposób obliczyć termin do jego złożenia oraz jakie są sposoby przyjęcia spadku. Podejmując decyzję o przyjęciu lub odrzuceniu spadku należy mieć na uwadze przede wszystkim to, iż nabycie spadku oznacza nie tylko uzyskanie pewnej korzyści majątkowej, np. w postaci rzeczy czy wartości pieniężnych, ale również wiąże się z przejęciem długów spadkodawcy. W przypadku gdy zmarły nie posiadał majątku, może okazać się, że przedmiotem spadku są tylko jego długi. Jeśli spadkobiercy nie złożą w terminie oświadczenia o odrzuceniu spadku, wówczas, pomimo, iż nie osiągnęli żadnej korzyści ze spadku, będą zobowiązani do spłaty tych zobowiązań. Pamiętać też należy, że w przypadku odrzucenia spadku przez określoną osobę, część spadku jaka miała jej przypaść nabędą z mocy ustawy jej dzieci. Dlatego też, aby uchronić własne dzieci przed nabyciem niechcianego spadku, one również powinny złożyć oświadczenia o odrzuceniu spadku. W przypadku gdy dzieci są małoletnie, oświadczenia składają w ich imieniu rodzice lub opiekunowie, o czym szczegółowo w opracowaniu. Odpowiedzialność za długi spadkowe Jak zostało wyżej wskazane, przyjęcie spadku wiąże się również z ponoszeniem odpowiedzialności za długi spadkowe. To w jakiej wysokości poszczególni spadkobiercy odpowiadają za długi oraz czy odpowiedzialność ta obciąża cały ich majątek czy odpowiadają tylko do wartości spadku zależy od wielu okoliczności. Zgodnie z podstawową zasadą do chwili przyjęcia lub odrzucenia spadku odpowiedzialność za długi spadkodawcy ogranicza się jedynie do spadku. Oznacza to, że spadkobierca przed upływem sześciu miesięcy od otwarcia spadku (zanim ewentualnie nie złoży oświadczenia o sposobie przyjęcia spadku lub o odrzuceniu spadku) nie musi obawiać się, że zostając powołanym do spadku, ryzykuje własnym majątkiem. Dopiero wraz z upływem

9 Pytasz-nie błądzisz powyższego terminu lub wraz ze złożeniem oświadczenia o przyjęciu spadku wprost ponosi pełną odpowiedzialność za długi spadkowe, czyli również z własnego majątku. Ponoszenie odpowiedzialności za długi całym swoim majątkiem oznacza, że wierzyciel spadkodawcy (czyli osoba, wobec której spadkodawca zaciągnął dług), który żąda od spadkobierców spełnienia roszczenia, do którego za życia zobowiązany był spadkodawca, po uzyskaniu odpowiedniego wyroku sądu może wszcząć egzekucję, w wyniku której komornik będzie mógł spieniężyć wszystkie składniki majątku spadkobiercy, nawet te które ten posiadał przed nabyciem spadku. Sposobem na uchronienie się od ponoszenia odpowiedzialności za długi spadkowe całym swoim majątkiem jest złożenie oświadczenia o przyjęciu spadku z dobrodziejstwem inwentarza. Wówczas konieczne jest sporządzenie spisu inwentarza czyli spisanie m.in. wszystkich przedmiotów należących do spadku. W dalszej części opracowania wskazano różnicę pomiędzy przyjęciem spadku z dobrodziejstwem inwentarza, a przyjęciem tzw. wprost oraz w jakich sytuacjach to przepisy ustawy decydują o tym, w jaki sposób spadek został przyjęty przez poszczególne osoby. Zaś to, w jakiej wysokości wierzyciele mogą żądać od poszczególnych spadkobierców spłaty długów spadkodawcy zależy od tego czy doszło już do działu spadku czy też nie. Mianowicie, zanim zostanie przeprowadzony dział spadku, spadkobiercy odpowiadają wobec wierzycieli solidarnie. Solidarna odpowiedzialność oznacza, że wierzyciel może wystąpić do sądu przeciwko jednemu ze spadkobierców, przeciwko wszystkim lub tylko przeciwko kilku spośród nich żądając zapłaty całego długu. Wybór należy do wierzyciela. Wówczas pozwany spadkobierca będzie musiał spłacić cały dług, mimo, że nabył np. tylko 1/8 udziału w spadku. Dopiero później będzie mógł wystąpić przeciwko pozostałym spadkobiercom z żądaniem rozliczenia tej spłaty stosownie do udziałów (tzw. regres). Sytuacja natomiast zmienia się po dokonaniu działu spadku. Wówczas każdy ze spadkobierców ponosi odpowiedzialności tylko w takiej wysokości, ile udziału w spadku mu przysługuje. Wobec tego wierzyciele spadkodawcy nie mogą żądać od spadkobiercy zapłaty całości długu, a tylko określonej części. 7

10 Wspólność majątku spadkowego Z chwilą otwarcia spadku mamy do czynienia ze wspólnością majątku spadkowego. Oznacza to, że wraz ze śmiercią spadkodawcy współwłaścicielami jego majątku zostają wszystkie osoby powołane do spadku. Każdy ze spadkobierców staje się właścicielem każdej rzeczy wchodzącej do spadku i może z niej korzystać, niezależnie od tego jaki ułamek mu przysługuje. Niniejsze opracowanie wskazuje na czym polega wspólność majątku spadkowego, czyli w jaki sposób współwłaściciele mogą korzystać ze wspólnej rzeczy oraz opisuje zasady zarządu rzeczą wspólną, tj. jak podejmowane są decyzje dotyczące wspólnego majątku. Dział spadku Wspólność majątku spadkowego z założenia jest jedynie stanem przejściowym. Docelowo, polskie prawo spadkowe dąży do zniesienia tej wspólności, czyli dokonania podziału majątku spadkowego pomiędzy spadkobierców jest to tzw. dział spadku. W wyniku tego podziału spadkobiercy nie posiadają już określonych ułamkiem praw do całej masy spadkowej, tylko, co do zasady, otrzymują na wyłączną własność poszczególne przedmioty należące do spadku. Nie oznacza to jednak, że spadkobiercy mają obowiązek dokonania działu. Mogą pozostać we wspólności tak długo, jak tylko zechcą, przyjmując określone reguły zarządu majątkiem oraz godząc się tym samym na solidarną odpowiedzialność za długi spadkowe. Ogólnie rzecz ujmując, dział spadku polega na tym, że: spadkobiercy - w drodze umowy, bądź sąd - w postanowieniu, decydują, kto otrzyma na własność poszczególne przedmioty należące do spadku. Ostatecznie majątek spadkowy powinien zostać podzielony między poszczególne osoby w taki sposób, aby każdemu z nich przyznać majątek, który wartością odpowiada wielkości ich udziałów w spadku (chodzi o ułamek określony w postanowieniu o stwierdzeniu nabycia spadku bądź w akcie poświadczenia dziedziczenia). W związku z tym, że taki równy podział w naturze jest trudny do dokonania, osoba, która otrzyma ponad swój udział spadkowy będzie zobowiązana do spłaty (w formie pieniężnej) pozostałych osób, tak aby w rezultacie każdy spadkobierca, niezależnie od tego, czy w naturze, czy w pieniądzu, otrzymał przysługujący mu udział w spadku. 8 Dział spadku może polegać na: fizycznym podziale rzeczy, np. wydzieleniu działek gruntu z jednej nieruchomości i przyznaniu poszczególnych działek określonym spadkobiercom, bądź przyznaniu całej rzeczy określonej osobie, z jednoczesnym zobowiązaniem tej osoby do spłaty pozostałych spadkobierców, którzy nie otrzymali nic w naturze. Osoby, które w wyniku dziawprowadzenie do prawa spadkowego

11 Pytasz-nie błądzisz łu otrzymają przedmioty, których wartość przekracza ich udział spadkowy, będą zobowiązane dopłacić tym co otrzymali poniżej własnych udziałów, tak aby wyrównać w pieniądzu nadwyżki i niedobory. Zgodnie z generalną zasadą, sąd w sprawie o dział spadku nie przyzna konkretnej osobie określonego składnika majątkowego, gdy ta nie będzie wyrażała woli jego otrzymania. Wobec tego może dojść do sytuacji, w której niektóre rzeczy nie zostaną przydzielone żadnemu ze spadkobierców. Wówczas sąd zarządzi sprzedaż egzekucyjną tej rzeczy, a pieniądze ze sprzedaży podzieli między spadkobierców. Należy jednak mieć świadomość, że sprzedaż egzekucyjna nie jest korzystna dla spadkobierców, ponieważ zawsze następuje poniżej wartości rzeczy i wiąże się z wysokimi kosztami. W sprawie o dział spadku spadkobiercy powinni jednocześnie dokonać ostatecznego, wzajemnego rozliczenia finansowego w związku ze wspólnością majątku wspólnego. Niedopuszczalne są wszelkie późniejsze postępowania sądowe o zwrot nakładów poczynionych na rzecz wspólną, czy też inne wzajemne pretensje związane ze spadkiem. Zatem, dział spadku ostatecznie likwiduje wszelkie powiązania majątkowe między spadkobiercami. 9

12 Praktyczne wskazówki wprowadzenie do prawa spadkowego Spadkobiercy zmarłego powinni jak najszybciej podjąć działania zmierzające do uregulowania spraw spadkowych. Zaniedbanie pewnych formalności może prowadzić do nieodwracalnych skutków prawnych lub spowodować poważne konsekwencje finansowe. Oto kilka podstawowych kwestii: 1. Przede wszystkim należy pamiętać o tym, że odrzucić spadek można jedynie w terminie sześciu miesięcy od dowiedzenia się o tytule swojego powołania do spadku. Oświadczenie o przyjęciu lub odrzuceniu spadku można złożyć bądź przed sądem, bądź przed notariuszem. 2. Należy zadbać o to, aby posiadać dokument potwierdzający prawo do spadku czyli wystąpić do sądu o stwierdzenie nabycia spadku, bądź udać się do notariusza celem sporządzenia aktu poświadczenia dziedziczenia. Niezbędne będą przy tym następujące dokumenty: testament, o ile spadkodawca go pozostawił, odpis aktu zgonu spadkodawcy, odpisy aktów urodzenia spadkobierców. odpis aktu małżeństwa, jeśli zmarły pozostawił małżonka, odpis aktu małżeństwa tych osób, które w związku z wstąpieniem w związek małżeński zmieniły nazwisko, (powyższe odpisy aktów stanu cywilnego uzyskuje się we właściwym urzędzie stanu cywilnego) dowody tożsamości. Wystąpienie o stwierdzenie nabycia spadku lub o sporządzenie aktu poświadczenia dziedziczenia nie jest ograniczone terminem. 3. Trzeba także dopełnić formalności w urzędzie skarbowym czyli zgłosić nabycie spadku, poprzez złożenie odpowiedniego zeznania lub zgłoszenia podatkowego oraz ewentualnie zapłacić należny z tego tytułu podatek. 4. W celu zniesienia wspólności majątku spadkowego wszyscy spadkobiercy mogą udać się do notariusza i podpisać umowę o dział spadku. Jeśli brak jest porozumienia w tej kwestii, każdy ze spadkobierców może wystąpić do sądu o dokonanie działu spadku. Jeżeli wcześniej nie uzyskano postanowienia o stwierdzeniu nabycia spadku, we wniosku o dział spadku należy również wnosić o wydanie takiego postanowienia. Dokonanie działu spadku nie jest ograniczone terminem. 10

13 Pytasz-nie błądzisz 1. DZIEDZICZENIE Spadek to ogół praw i obowiązków należących do spadkodawcy w chwili jego śmierci i przechodzących na jego następców prawnych. W przypadku dziedziczenia następcami prawnymi są osoby dziedziczące po zmarłym. Skutkiem spadkobrania jest to, że spadkobiercy, co do zasady, wchodzą w sytuację prawną, w jakiej pozostawał spadkodawca. Wyjątki, czyli co nie wchodzi w skład spadku: prawa i obowiązki wynikające ze stosunków karnoprawnych (np. nałożony w wyroku sądu karnego obowiązek przeproszenia pokrzywdzonego); prawa i obowiązki zmarłego mające charakter niemajątkowy, np. dobra osobiste (te prawa gasną w chwili śmierci); prawa majątkowe ściśle związane z osobą zmarłego, np. roszczenie o alimenty (z tym, że raty alimentacyjne, które stały się wymagalne za życia uprawnionego, a także odpowiadający im obowiązek zapłaty, wchodzą w skład spadku), uprawnienie do renty (natomiast obowiązek płacenia renty wchodzi do spadku), służebności osobiste (np. służebność mieszkania), roszczenie o zadośćuczynienie pieniężne za doznaną krzywdę (ale podlega dziedziczeniu jeżeli powództwo o zadośćuczynienie zostało wytoczone za życia poszkodowanego albo uznane na piśmie); prawa i obowiązki przechodzące na określone osoby, niezależnie od tego, czy są one spadkobiercami, np. osoby uposażone z umowy ubezpieczenia na życie. Podkreślić należy, iż wraz z nabyciem spadku na spadkobiercę przechodzą nie tylko aktywa ale także pasywa, czyli tzw. długi spadkowe. UWAGA! Do długów spadkowych należą także: koszty pogrzebu spadkodawcy w takim zakresie, w jakim pogrzeb ten odpowiada zwyczajom przyjętym w danym środowisku, koszty postępowania spadkowego, obowiązek zaspokojenia roszczeń o zachowek oraz obowiązek wykonania zapisów zwykłych i poleceń 11

14 12 1. dziedziczenie Kiedy dochodzi do nabycia spadku? Spadkobierca nabywa spadek z chwilą otwarcia spadku (art. 925 k.c.), a więc z chwilą śmierci spadkodawcy. Zatem prawa i obowiązki majątkowe zmarłego przechodzą na spadkobierców z chwilą jego śmierci (art k.c.). Przykład: Umiera mężczyzna, który jest właścicielem mieszkania, samochodu oraz działki budowlanej. Jego spadkobiercy stają się właścicielami wskazanych składników majątkowych już z chwilą jego śmierci. Przeprowadzenie po jego śmierci postępowania spadkowego ma na celu jedynie potwierdzenie faktu przejścia własności, które już nastąpiło. Kiedy następuje dziedziczenie ustawowe, a kiedy testamentowe? Dziedziczenie na podstawie testamentu ma miejsce w sytuacji gdy spadkodawca pozostawił ważny testament. Wówczas uprawnione do dziedziczenia są osoby w nim wskazane. Jeżeli jednak z testamentu wynika, iż powołanie nastąpiło tylko do części spadku (albo gdy którakolwiek z kilku osób, które powołał do całości spadku, nie chce lub nie może być spadkobiercą), wówczas pozostała część dziedziczona jest przez osoby, które nabywają spadek zgodnie z przepisami ustawy. Czyli możliwe jest, iż dojdzie częściowo do dziedziczenia testamentowego, a częściowo ustawowego (art k.c.). Z orzecznictwa: W wypadku, gdy spadkodawca przeznaczył oznaczonej osobie w testamencie jedynie poszczególne przedmioty majątkowe i przedmioty te nie wyczerpują prawie całego spadku do jego dziedziczenia powołani są spadkobiercy ustawowi, którzy jedynie zobowiązani są do wydania zapisu osobie wskazanej w testamencie (Postanowienie Sądu Najwyższego - Izba Cywilna z dnia 19 sierpnia 2009 r., III CSK 7/2009, Orzecznictwo Sądów w sprawach Gospodarczych 2010/10 poz. 71 str. 16). Dziedziczenie na podstawie ustawy zachodzi zawsze wtedy, gdy: spadkodawca nie pozostawił ważnego testamentu, albo żadna z osób, które powołał w testamencie, nie chce lub nie może być spadkobiercą (art k.c.). Kto nie może być spadkobiercą? osoba fizyczna, która nie żyła w chwili śmierci spadkodawcy, osoba prawna, która nie istniała w chwili śmierci spadkodawcy, dziecko poczęte ale jeszcze nie narodzone w chwili śmierci spad-

15 Pytasz-nie błądzisz kodawcy, jeśli urodziło się martwe, co oznacza, że dziecko poczęte może dziedziczyć, jeśli urodzi się żywe (927 2 k.c.), osoba, która została uznana przez sąd za niegodną dziedziczenia Uznanie za niegodnego dziedziczenia Kodeks cywilny przewiduje pewne sytuacje, gdy możliwe jest uznanie spadkobiercy za niegodnego dziedziczenia. Osoba może być uznana za niegodną dziedziczenia, gdy: 1. dopuściła się umyślnie ciężkiego przestępstwa przeciwko spadkodawcy; 2. podstępem lub groźbą nakłoniła spadkodawcę do sporządzenia lub odwołania testamentu albo w taki sam sposób przeszkodziła mu w dokonaniu jednej z tych czynności; 3. umyślnie ukryła lub zniszczyła testament spadkodawcy, podrobiła lub przerobiła jego testament albo świadomie skorzystała z testamentu przez inną osobę podrobionego lub przerobionego (art k.c.). Skutkiem uznania za niegodnego jest to, że osoba taka zostaje wyłączona od dziedziczenia, tak jak gdyby nie dożyła otwarcia spadku (śmierci spadkodawcy). Warunkiem uznania za niegodnego jest wystąpienie do sądu z takim powództwem oraz uzyskanie przeciwko oznaczonej osobie wyroku stwierdzającego ten fakt. Kto może wystąpić z pozwem? Powództwo o uznanie za niegodnego może wytoczyć każda osoba, która ma w tym interes. Zatem krąg podmiotów uprawnionych został zakreślony bardzo szeroko. Należy przyjąć, iż interes ten może mieć charakter zarówno majątkowy, jak i niemajątkowy. Ustawa nie wymaga, aby chodziło o interes prawny. Należy zatem dopuścić możliwość wytoczenia powództwa przez każdą osobę zainteresowaną w stwierdzeniu niegodności. Występowanie lub niewystępowanie interesu po stronie określonej osoby musi być oceniane z uwzględnieniem okoliczności konkretnego wypadku. Zatem krąg podmiotów uprawnionych został zakreślony bardzo szeroko. Z pewnością z powództwem mogą wystąpić inni spadkobiercy. 13

16 1. dziedziczenie TERMIN! Z żądaniem powyższym można wystąpić do sądu w ciągu roku od dnia, w którym osoba wnosząca pozew dowiedziała się o przyczynie niegodności oznaczonej osoby, nie później jednak niż przed upływem lat trzech od otwarcia spadku. Jednak spadkobierca nie może być uznany za niegodnego, jeżeli spadkodawca mu przebaczył (art k.c.). Z orzecznictwa: Do oceny czy uprawniony do zachowku jest niegodny dziedziczenia po danym spadkodawcy nie jest konieczne, by był on formalnie powołany do spadku w charakterze spadkobiercy. Wystarczy, że jest uprawniony do żądania zachowku od spadkobiercy (art i 2 kc) (wyrok Sądu Najwyższego - Izba Cywilna z dnia 30 stycznia 1998 r., I CKN 448/97). Z powództwem o uznanie spadkobiercy za niegodnego (art. 929 kc) może wystąpić osoba należąca do kręgu spadkobierców ustawowych, nawet jeżeli nie dziedziczyłaby (wyrok Sądu Najwyższego - Izba Cywilna z dnia 11 marca 2003 r., V CKN 1871/2000, Biuletyn Sądu Najwyższego 2003/8 str. 9). Spadkobierca może być uznany za niegodnego dziedziczenia, jeżeli podrobił podpis spadkodawcy pod pismem stwierdzającym treść testamentu ustnego lub skorzystał z takiego pisma (Wyrok Sądu Najwyższego - Izba Cywilna z dnia 22 maja 2002 r., I CK 26/2002, Biuletyn Sądu Najwyższego 2002/10 str. 16). W zasadzie nie wyłącza niegodności dziedziczenia okoliczność, że testament, zniszczony przez spadkobiercę umyślnie, tj. w zamiarze usunięcia skutków prawnych związanych z jego sporządzeniem, okazał się testamentem nieważnym. Nie stanowi jednak przyczyny niegodności zniszczenie przez spadkobiercę testamentu w przekonaniu, że jest on nieważny i wskutek tego pozbawiony znaczenia prawnego (Wyrok Sądu Najwyższego - Izba Cywilna z dnia 10 maja 1977 r., I CR 207/77, OSNCP 1978/2 poz. 34). 14

17 Pytasz-nie błądzisz WZÓR Pozew o uznanie za niegodnego dziedziczenia Olsztyn, dnia 20 kwietnia 2013 r. Sąd Rejonowy w Olsztynie Wydział Cywilny Powódka: Julia Nowak zam. ul. Stara 15/2, Olsztyn Wartość przedmiotu sporu: zł Pozwany: Jan Kowalski zam. ul. Czarna 8, Olsztyn Pozew o uznanie spadkobiercy za niegodnego Niniejszym wnoszę o: 1) uznanie pozwanego za niegodnego dziedziczenia praw do spadku po Irenie Kowalskiej, zmarłej 23 lutego 2013 r. w Olsztynie; 2) zasądzenie od pozwanego na rzecz powódki zwrotu kosztów procesu według norm przepisanych. Ponadto wnoszę o: 3) przeprowadzenie dowodu z kart akt spraw prowadzonych przez Sąd Rejonowy w Olsztynie, pod sygnaturą: II K 45/05, II K 64/08, II K 87/12, na okoliczność skazania pozwanego za dopuszczenie się umyślnie wobec Ireny Kowalskiej ciężkiego przestępstwa oraz kart akt Prokuratury Rejonowej w Olsztynie I S Ds 86/13 na okoliczność prowadzenie postępowania przygotowawczego przeciwko pozwanemu w związku ze śmiercią Ireny Kowalskiej; 4) wezwanie na rozprawę i dopuszczenie dowodu z zeznań świadków: a) Roberta Kwiatkowskiego, zam. ul. Ruda 1/8, Olsztyn, b) Izabeli Jonas, zam. ul. Czarna 8, Olsztyn, na okoliczność: wielokrotnego pobicia Ireny Kowalskiej przez pozwanego oraz psychicznego znęcania się nad nią; 5) zwrócenie się do Szpitala Miejskiego w Olsztynie o nadesłanie dokumentacji medycznej z leczenia szpitalnego w dniach lutego 2013 r. oraz dopuszczenie dowodu z tych dokumentów, na okoliczność przyczyny śmierci Ireny Kowalskiej; 6) zwolnienie powódki od kosztów procesu w całości, bowiem nie jest ona w stanie ich ponieść bez uszczerbku dla koniecznego utrzymania siebie i rodziny. 15

18 1. dziedziczenie Uzasadnienie Matka powódki, a żona pozwanego - Irena Kowalska zmarła 23 lutego 2013 r. w Szpitalu Miejskim w Olsztynie, ostatnio stale zamieszkiwała w Olsztynie. Dowód: odpis skrócony aktu zgonu Postępowanie o stwierdzenie nabycia spadku po niej nie zostało przeprowadzone. Zmarła nie zostawiła testamentu. W skład spadku wchodzi 30 sto metrowe mieszkanie. Powódka jest jedynym jej dzieckiem. Dowód: skrócone odpisy: aktu urodzenia i aktu małżeństwa powódki Pozwany w okresie ostatnich 10 lat wielokrotnie dopuszczał się wobec Ireny Kowalskiej ciężkich przestępstw polegających na powodowaniu u niej ciężkich obrażeń ciała, za które był wielokrotnie karany wyrokami Sądu Rejonowego w Olsztynie. Irena Kowalska zmarła w skutek pobicia w dniu 20 lutego 2013 r. Aktualnie Prokuratura Rejonowa w Olsztynie prowadzi postępowanie karne przeciwko pozwanemu. Dowód: orzeczenia Sądu Rejonowego w Olsztynie, sygn. akt: II K 45/05, II K 64/08, II K 87/12, dokumentacja medyczna Szpitala Miejskiego w Olsztynie, akta Prokuratury Rejonowej w Olsztynie I S Ds 86/13, zeznania świadków, przesłuchanie stron W tym stanie sprawy, skoro pozwany wielokrotnie dopuszczał się wobec swojej żony ciężkich przestępstw w rozumieniu art pkt 1 k.c., to roszczenie jest uzasadnione. Powódka wnosi o zwolnienie od kosztów procesu z uwagi na to, iż nie jest w stanie ich ponieść bez uszczerbku dla utrzymania siebie i swojej rodziny. Dowód: oświadczenie o stanie majątkowym i dochodach Wobec powyższego wnoszę jak na wstępie. W załączeniu: 1) dowody wymienione w pozwie, 2) odpis pozwu. 3) oświadczenie o stanie majątkowym i dochodach Julia Nowak 16

19 Pytasz-nie błądzisz Objaśnienia do wzoru: W pozwie należy wskazać wartość przedmiotu sporu, ponieważ od tej wartości zależy wysokość opłaty stosunkowej oraz właściwość sądu. W niniejszej sprawie wartość przedmiotu sporu stanowi wartość spadku; Pozew wnosi się do sądu właściwego dla ostatniego miejsca zamieszkania spadkodawcy, a jeżeli jego miejsca zamieszkania w Polsce nie da się ustalić, to przed sąd miejsca, w którym znajduje się majątek spadkowy lub jego część. Sprawę rozpoznaje Sąd Okręgowy jeśli wartość przedmiotu sporu przewyższa siedemdziesiąt pięć tysięcy złotych, jeśli wartość jest niższa pozew wnosi się do Sądu Rejonowego (art. 39 k.p.c. oraz art. 17 pkt 4) k.p.c.); Opłata od pozwu wynosi 5% wartości przedmiotu sporu, jednak nie mniej niż 30 zł i nie więcej niż zł (art. 13 u.k.s.c.) Dziedziczenie ustawowe W sytuacji gdy spadkodawca nie pozostawił testamentu, lub gdy żadna z powołanych osób nie mogła (ponieważ np. została uznana za niegodnego) lub nie chciała po nim dziedziczyć (np. odrzuciła spadek), wówczas dochodzi do dziedziczenia na podstawie ustawy, to znaczy, że o tym kto i w jakiej części dziedziczy po zmarłym decydują przepisy kodeksu cywilnego. Ustawa wprowadza tzw. porządek dziedziczenia, czyli określa kto jest uprawniony w pierwszej oraz w dalszej kolejności do dziedziczenia po określonej osobie. W pierwszej kolejności uprawnionymi do dziedziczenia są: dzieci spadkodawcy oraz jego małżonek Osoby te dziedziczą w częściach równych. Jednakże część przypadająca małżonkowi nie może być mniejsza niż jedna czwarta całości spadku (art k.c.). Powyższe oznacza, iż wszyscy dziedziczą po równo w przypadku, gdy spadkodawca pozostawił małżonka oraz maksymalnie troje dzieci. Natomiast, gdy dzieci jest więcej niż troje, wówczas małżonkowi zmarłego przysługuje ¼ części spadku, a dzieciom przypada w częściach po równo pozostała część. 17

20 1. dziedziczenie UWAGA! Jeżeli dziecko spadkodawcy nie dożyło otwarcia spadku (czyli zmarło zanim zmarł spadkodawca), udział spadkowy, który by mu przypadał, przypada jego dzieciom w częściach równych (art k.c.). Rodzice spadkodawcy dziedziczą po nim tylko wtedy gdy ten nie pozostawił zstępnych (czyli dzieci, wnuków). Wówczas, dziedziczą oni razem z małżonkiem zmarłego. Przy czym udział spadkowy każdego rodzica nie może być większy niż ¼ spadku. Jeżeli ojcostwo rodzica nie zostało ustalone, udział spadkowy matki spadkodawcy, dziedziczącej w zbiegu z jego małżonkiem, wynosi połowę spadku. Oznacza to, że zawsze połowa przypada małżonkowi. Jeżeli brak jest małżonka spadkodawcy, to w tej sytuacji cały spadek przypada jego rodzicom w częściach równych (art k.c.). Rodzeństwo spadkodawcy dochodzi do dziedziczenia tylko wówczas, gdy spadkodawca nie pozostawił zstępnych i nie żyje przynajmniej jedno z rodziców spadkodawcy. Wchodzą oni wówczas niejako w miejsce zmarłego rodzica (lub rodziców) spadkodawcy i przysługuje im w częściach równych udział spadkowy, który by mu (lub im) przypadał. Jeżeli którekolwiek z rodzeństwa spadkodawcy nie dożyło otwarcia spadku, pozostawiając zstępnych, udział spadkowy, który by mu przypadał, przypada jego zstępnym (art k.c.). Natomiast w sytuacji, gdy nie żyje jedno z rodziców spadkodawcy i brak jest rodzeństwa spadkodawcy lub ich zstępnych, udział spadkowy rodzica dziedziczącego w zbiegu z małżonkiem spadkodawcy wynosi połowę spadku (art k.c.). Małżonek zmarłego, który dziedziczy w zbiegu z rodzicami, rodzeństwem i zstępnymi rodzeństwa spadkodawcy, zawsze musi otrzymać połowę spadku. (art k.c.). Dopiero druga połowa jest dzielona pomiędzy osoby uprawnione zgodnie z powyżej przedstawionymi zasadami. Kiedy małżonek zmarłego dziedziczy cały spadek po nim? Małżonkowi przypada cały spadek po zmarłym jedynie wtedy, gdy: spadkodawca nie pozostawił zstępnych (dzieci, wnuków), oboje rodzice spadkodawcy nie dożyli otwarcia spadku, spadkodawca nie ma rodzeństwa i ich zstępnych (art. 933 k.c.). 18

Spis treści. Wykaz skrótów. Wykaz literatury. Przedmowa

Spis treści. Wykaz skrótów. Wykaz literatury. Przedmowa Spis treści Wykaz skrótów Wykaz literatury Przedmowa Rozdział I. Pojęcie i skład 1. Pojęcie. Pozytywne i negatywne kryteria określenia składu (art. 922 KC) I. Prawa i obowiązki o charakterze cywilnoprawnym

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Wstęp... Wykaz skrótów... XIII

Spis treści. Wstęp... Wykaz skrótów... XIII Wstęp...................................................................... XI Wykaz skrótów............................................................. XIII Wykaz literatury............................................................

Bardziej szczegółowo

Wstęp... XI. Wykaz skrótów... XIII. Wykaz literatury... XV

Wstęp... XI. Wykaz skrótów... XIII. Wykaz literatury... XV Wstęp............................................................... XI Wykaz skrótów....................................................... XIII Wykaz literatury......................................................

Bardziej szczegółowo

Spadek Dziedziczenie ustawowe

Spadek Dziedziczenie ustawowe Spadek Dziedziczenie ustawowe Pojęcie i skład spadku Art. 922 k.c., w skład spadku wchodzą następujące prawa i obowiązki: 1) mające charakter cywilnoprawny 2) mające charakter majątkowy 3) niezwiązane

Bardziej szczegółowo

Spis treści. s. Nb. Wykaz skrótów Wykaz literatury. Rozdział 1. Wprowadzenie do prawa spadkowego 1 1

Spis treści. s. Nb. Wykaz skrótów Wykaz literatury. Rozdział 1. Wprowadzenie do prawa spadkowego 1 1 Spis treści Wstęp Wykaz skrótów Wykaz literatury xm XV XIX Rozdział 1. Wprowadzenie do prawa spadkowego 1 1 1. Ogólna charakterystyka prawa spadkowego 1 1 I. Pojęcie prawa spadkowego 1 1 II. Zasady prawa

Bardziej szczegółowo

Skrypty Becka. Hanna Witczak Agnieszka Kawałko. Prawo spadkowe. 5. wydanie

Skrypty Becka. Hanna Witczak Agnieszka Kawałko. Prawo spadkowe. 5. wydanie Skrypty Becka Hanna Witczak Agnieszka Kawałko Prawo spadkowe 5. wydanie SKRYPTY BECKA Prawo spadkowe W sprzedaży: E. Skowrońska-Bocian PRAWO SPADKOWE, wyd. 10 Podręczniki Prawnicze A. Kawałko, H. Witczak

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Przedmowa... Wykaz skrótów...

Spis treści. Przedmowa... Wykaz skrótów... Przedmowa... Wykaz skrótów... IX XI Część I. Komentarz praktyczny z orzecznictwem... 1 Rozdział 1. Artykuł 961 KC rozrządzenie poszczególnymi przedmiotami jako powołanie do spadku. Reguły interpretacyjne

Bardziej szczegółowo

Przesłanki uznania spadkobiercy za niegodnego w polskim prawie spadkowym

Przesłanki uznania spadkobiercy za niegodnego w polskim prawie spadkowym Katarzyna Marchocka Wydział Prawa i Administracji Uniwersytet Warszawski Przesłanki uznania spadkobiercy za niegodnego w polskim prawie spadkowym Osoba fizyczna myśląc nad wyborem swojego potencjalnego

Bardziej szczegółowo

Równi wobec prawa gdyński program poradnictwa obywatelskiego i prawnego

Równi wobec prawa gdyński program poradnictwa obywatelskiego i prawnego sierpień 2012 Spadek kwiecień 2012 Gdy został sporządzony testament, to w nim zawarta jest decyzja spadkodawcy, kto po nim dziedziczy. Jeśli testament nie został sporządzony, to dziedziczenie odbywa się

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI. Wstęp... Wykaz skrótów... Kodeks cywilny. Księga czwarta. Spadki... 3

SPIS TREŚCI. Wstęp... Wykaz skrótów... Kodeks cywilny. Księga czwarta. Spadki... 3 SPIS TREŚCI Wstęp... Wykaz skrótów... VII XV Kodeks cywilny. Księga czwarta. Spadki... 3 Tytuł I. Przepisy ogólne... 3 Art. 922. [Pojęcie]... 5 Art. 923. [Uprawnienia bliskich do mieszkania]... 80 Art.

Bardziej szczegółowo

PRZYJĘCIE I ODRZUCENIE SPADKU

PRZYJĘCIE I ODRZUCENIE SPADKU 1 PRZYJĘCIE I ODRZUCENIE SPADKU Podstawa prawna: art. 1012-1024 Ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku Kodeks cywilny (tekst jednolity: Dz. U. z 2017 roku, poz. 459) - dalej jako k.c.; art. 640-643 Ustawy

Bardziej szczegółowo

Zachowek Wspólność majątku spadkowego

Zachowek Wspólność majątku spadkowego Zachowek Wspólność majątku spadkowego Zachowek cel instytucji Ochrona interesów najbliższych krewnych spadkodawcy oraz jego małżonka/ swoboda testowania niekiedy może być przyczyną pokrzywdzenia najbliższych

Bardziej szczegółowo

1. Ustrój majątkowy w małżeństwie 2. Zarząd majątkiem wspólnym małżonków 3. Odpowiedzialność małżonków za długi

1. Ustrój majątkowy w małżeństwie 2. Zarząd majątkiem wspólnym małżonków 3. Odpowiedzialność małżonków za długi Prawo rodzinne i opiekuńcze Kodeks rodzinny i opiekuńczy ustawa z dn. 25.02. 1964r. /Dz.U. Nr 9, poz. 59 ze zm./ Przedmiotem prawa rodzinnego i opiekuńczego są stosunki prawne w małżeństwie między małżonkami

Bardziej szczegółowo

Sukcesja aspekty prawne i znaczenie

Sukcesja aspekty prawne i znaczenie Sukcesja aspekty prawne i znaczenie Sukcesja to następstwo prawne jest to wstąpienie w ogół praw i obowiązków przez nabywcę ogółu praw zbywającego. Wyróżniane są dwa typy sukcesji: sukcesja uniwersalna

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Przedmowa... Wykaz skrótów...

Spis treści. Przedmowa... Wykaz skrótów... Przedmowa... Wykaz skrótów... IX XI Część I. Komentarz praktyczny z orzecznictwem... 1 Rozdział 1. Artykuł 961 KC rozrządzenie poszczególnymi przedmiotami jako powołanie do spadku. Reguły interpretacyjne

Bardziej szczegółowo

Wniosek o stwierdzenie nabycia spadku

Wniosek o stwierdzenie nabycia spadku Wniosek o stwierdzenie nabycia spadku Informacje ogólne Spadek Spadek stanowią prawa i obowiązki majątkowe zmarłego. Natomiast do spadku nie naleŝą te prawa i obowiązki zmarłego, które były ściśle związane

Bardziej szczegółowo

WZÓR POZEW O ZACHOWEK

WZÓR POZEW O ZACHOWEK WZÓR POZEW O ZACHOWEK Miejscowośd data Do Sądu Rejonowego Wydział I Cywilny w Wałbrzychu Powód: Dane.. Pozwany: Dane Wartośd przedmiotu sporu:..(słownie) POZEW O ZACHOWEK Wnoszę o: 1. zasądzenie na moją

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Część A. Pytania egzaminacyjne. Część B. Kazusy. Wykaz skrótów

Spis treści. Część A. Pytania egzaminacyjne. Część B. Kazusy. Wykaz skrótów Wykaz skrótów XI Część A. Pytania egzaminacyjne Rozdział 1. Spadki 1 Pytanie 1 41 16 Pytanie 42 257 Część B. Kazusy Kazus 1. Zmiana postanowienia w przedmiocie stwierdzenia nabycia spadku 183 Kazus 2.

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 18 marca 2011 r. o zmianie ustawy Kodeks cywilny oraz niektórych innych ustaw 1)

USTAWA. z dnia 18 marca 2011 r. o zmianie ustawy Kodeks cywilny oraz niektórych innych ustaw 1) 458 USTAWA z dnia 18 marca 2011 r. o zmianie ustawy Kodeks cywilny oraz niektórych innych ustaw 1) Art. 1. W ustawie z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. Nr 16, poz. 93, z późn. zm. 2) ) wprowadza

Bardziej szczegółowo

ZACHOWEK. Niniejsze opracowanie ma na celu przybliżenie podstawowych informacji na temat roszczenia o zachowek.

ZACHOWEK. Niniejsze opracowanie ma na celu przybliżenie podstawowych informacji na temat roszczenia o zachowek. 1 ZACHOWEK Podstawa prawna: art. 991-1011 Ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku Kodeks cywilny (tekst jednolity: Dz. U. z 2017 roku, poz. 459 z późn. zm.) - dalej jako k.c.. Niniejsze opracowanie ma na celu

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Wykaz skrótów. Część A. Pytania egzaminacyjne. Część B. Kazusy

Spis treści. Wykaz skrótów. Część A. Pytania egzaminacyjne. Część B. Kazusy Wykaz skrótów XI Część A. Pytania egzaminacyjne Rozdział 1. Spadki 1 Pytanie 1 41 Rozdział II. Prawo rodzinne 16 Pytanie 42 257 Część B. Kazusy Rozdział I. Spadki 183 Kazus 1. Zmiana postanowienia w przedmiocie

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 18 marca 2011 r. o zmianie ustawy Kodeks cywilny oraz niektórych innych ustaw 1)

USTAWA z dnia 18 marca 2011 r. o zmianie ustawy Kodeks cywilny oraz niektórych innych ustaw 1) Kancelaria Sejmu s. 1/12 USTAWA z dnia 18 marca 2011 r. Opracowano na podstawie: Dz. U. z 2011 r. Nr 85, poz. 458. o zmianie ustawy Kodeks cywilny oraz niektórych innych ustaw 1) Art. 1. W ustawie z dnia

Bardziej szczegółowo

I. Zagadnienia ogólne

I. Zagadnienia ogólne I. Zagadnienia ogólne 1. Kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz.U. Nr 16, poz. 93) Tekst jednolity z dnia 17 grudnia 2013 r. (Dz.U. 2014, poz. 121) 1 (zm.: Dz.U. 2014, poz. 827; 2015, poz. 4, poz.

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Przedmowa do jedenastego wydania... V Wykaz skrótów... XIX

Spis treści. Przedmowa do jedenastego wydania... V Wykaz skrótów... XIX Przedmowa do jedenastego wydania... V Wykaz skrótów... XIX Wykaz literatury... XXIII Rozdział I. Uwagi wprowadzające... 1 1. Podstawowe pojęcia... 1 2. Ewolucja prawa spadkowego w okresie po II wojnie

Bardziej szczegółowo

Testament forma i treść. Różnica między spadkobraniem a zapisem. Zachowek. Wydziedziczenie i uznanie za niegodnego dziedziczenia.

Testament forma i treść. Różnica między spadkobraniem a zapisem. Zachowek. Wydziedziczenie i uznanie za niegodnego dziedziczenia. Testament forma i treść. Różnica między spadkobraniem a zapisem. Zachowek. Wydziedziczenie i uznanie za niegodnego dziedziczenia. Testament zawsze ma pierwszeństwo przed dziedziczeniem ustawowym. Rodzaje

Bardziej szczegółowo

Rozdział 3a. Akty poświadczenia dziedziczenia

Rozdział 3a. Akty poświadczenia dziedziczenia Rozdział 3a. Akty poświadczenia dziedziczenia Art. 95a. [Podstawa sporządzenia aktu] Notariusz sporządza akt poświadczenia dziedziczenia ustawowego lub testamentowego, z wyłączeniem dziedziczenia na podstawie

Bardziej szczegółowo

Spis treści Wykaz skrótów...13 Podstawowe pojęcia...15 Część I Prawo spadkowe...19 Rozdział pierwszy Przedmiot dziedziczenia...21 1. Prawa i obowiązki wchodzące w skład spadku...21 2. Prawa i obowiązki

Bardziej szczegółowo

Spis treści Rozdział I. Pojęcie, funkcje i źródła prawa spadkowego 1. Pojęcie prawa spadkowego

Spis treści Rozdział I. Pojęcie, funkcje i źródła prawa spadkowego 1. Pojęcie prawa spadkowego Przedmowa... Wykaz skrótów... V XV Rozdział I. Pojęcie, funkcje i źródła prawa spadkowego... 1 1. Pojęcie prawa spadkowego... 4 I. Uwagi ogólne... 4 II. Prawo spadkowe a inne działy prawa cywilnego...

Bardziej szczegółowo

Art. 941 [Wyłączność rozrządzenia] Rozrządzić majątkiem na wypadek śmierci można jedynie przez testament.

Art. 941 [Wyłączność rozrządzenia] Rozrządzić majątkiem na wypadek śmierci można jedynie przez testament. Dział I. Testament Rozdział I. Przepisy ogólne Art. 941 [Wyłączność rozrządzenia] Rozrządzić majątkiem na wypadek śmierci można jedynie przez testament. Art. 942 [Zakaz testamentów wspólnych] Testament

Bardziej szczegółowo

TESTAMENTY ZWYKŁE Podstawa prawna: art Ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku Kodeks cywilny

TESTAMENTY ZWYKŁE Podstawa prawna: art Ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku Kodeks cywilny 1 TESTAMENTY ZWYKŁE Podstawa prawna: art. 949-951 Ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku Kodeks cywilny (tekst jednolity: Dz. U. z 2017 roku, poz. 459) - dalej jako k.c.. Niniejsze opracowanie ma na celu

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Przedmowa... Wykaz skrótów...

Spis treści. Przedmowa... Wykaz skrótów... Przedmowa.................................................... Wykaz skrótów................................................. str. V XV Rozdział I. Pojęcie, funkcje i źródła prawa spadkowego..............

Bardziej szczegółowo

W publikacji zamieszczono kompletny zbiór wzorów pism procesowych oraz zbiór przepisów obejmujący całość aktów prawnych z zakresu dziedziczenia.

W publikacji zamieszczono kompletny zbiór wzorów pism procesowych oraz zbiór przepisów obejmujący całość aktów prawnych z zakresu dziedziczenia. Opis Książka stanowi kompleksowy zbiór zagadnień odnoszących się do spadku. Autorzy w przystępny sposób opisują, jak prawidłowo sporządzić testament, przeprowadzić postępowanie o stwierdzenie nabycia spadku

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIENIE. SSN Krzysztof Pietrzykowski (przewodniczący) SSN Iwona Koper SSN Maria Szulc (sprawozdawca)

POSTANOWIENIE. SSN Krzysztof Pietrzykowski (przewodniczący) SSN Iwona Koper SSN Maria Szulc (sprawozdawca) Sygn. akt IV CSK 69/13 POSTANOWIENIE Sąd Najwyższy w składzie: Dnia 24 października 2013 r. SSN Krzysztof Pietrzykowski (przewodniczący) SSN Iwona Koper SSN Maria Szulc (sprawozdawca) w sprawie z wniosku

Bardziej szczegółowo

o rządowym oraz senackim projektach ustaw o zmianie ustawy- Kodeks cywilny oraz niektórych innych ustaw (druki nr 3018 i 2116)

o rządowym oraz senackim projektach ustaw o zmianie ustawy- Kodeks cywilny oraz niektórych innych ustaw (druki nr 3018 i 2116) Druk nr 3759 SEJM RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ VI kadencja S P R A W O Z D A N I E KOMISJI NADZWYCZAJNEJDO SPRAW ZMIAN W KODYFIKACJACH o rządowym oraz senackim projektach ustaw o zmianie ustawy- Kodeks cywilny

Bardziej szczegółowo

Prawa i obowiązki majątkowe zmarłego przechodzą na spadkobierców z chwilą jego śmierci. Tak więc już

Prawa i obowiązki majątkowe zmarłego przechodzą na spadkobierców z chwilą jego śmierci. Tak więc już kwiecień 2013 Odpowiedzialn Prawa i obowiązki majątkowe zmar w tym momencie spadkobiercy staj dawcy, ale również od tej chwili od Spadkobiercy mają jednak możliwość zajęcia stanowiska co do swojego powołania

Bardziej szczegółowo

Podstawa prawna. Kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz.U. Nr 16 poz. 93 z. późn. zm). Księga czwarta. Spadki. Art.

Podstawa prawna. Kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz.U. Nr 16 poz. 93 z. późn. zm). Księga czwarta. Spadki. Art. 1 Podstawa prawna. Kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz.U. Nr 16 poz. 93 z późn. zm). Księga czwarta. Spadki. Art. 981 1 981 6 ZAPIS WINDYKACYJNY Zapis windykacyjny jest instytucją prawa spadkowego

Bardziej szczegółowo

Wartość przedmiotu sporu: 10 000,00 zł (dziesięć tysięcy złotych 00/100) POZEW O ZACHOWEK UZASADNIENIE

Wartość przedmiotu sporu: 10 000,00 zł (dziesięć tysięcy złotych 00/100) POZEW O ZACHOWEK UZASADNIENIE WZÓR NR 81 POZEW O ZACHOWEK Wałbrzych, 18 lipca 2009 r. Do Sądu Rejonowego Wydział I Cywilny w Wałbrzychu Wartość przedmiotu sporu: 10 000,00 zł (dziesięć tysięcy złotych 00/100) Powód: Witold Dzień zam.

Bardziej szczegółowo

Sprawiedliwość idzie za prawem. - bezpłatne poradnictwo i edukacja prawna ZACHOWEK

Sprawiedliwość idzie za prawem. - bezpłatne poradnictwo i edukacja prawna ZACHOWEK Sprawiedliwość idzie za prawem - bezpłatne poradnictwo i edukacja prawna ZACHOWEK Rzeszów 2010 1 Podkarpacki Ośrodek Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego ul. Fredry 4/58 35-959 Rzeszów tel/fax (0-17) 86

Bardziej szczegółowo

Przedmiot dziedziczenia

Przedmiot dziedziczenia Rozdział pierwszy Przedmiot dziedziczenia Przedmiotem dziedziczenia są i obowiązki majątkowe zmarłego, które z chwilą jego śmierci przechodzą na jedną lub kilka osób, według zasad dziedziczenia uregulowanych

Bardziej szczegółowo

dziedziczenia swobody testowania favor testamenti ochrony rodziny. dr hab. Konrad Osajda, LLM WPiA UW

dziedziczenia swobody testowania favor testamenti ochrony rodziny. dr hab. Konrad Osajda, LLM WPiA UW dr hab. Konrad Osajda, LLM WPiA UW miejsce regulacji KC z 1964 r. (poprzednio: dekret o prawie spadkowym z 1946 r.) + konstytucyjna ochrona dziedziczenia wzór: prawo austriackie, niemieckie i francuskie

Bardziej szczegółowo

NOTARIALNE POŚWIADCZENIE DZIEDZICZENIA JAKO NOWA PROCEDURA SPADKOWA. Paweł Wiater

NOTARIALNE POŚWIADCZENIE DZIEDZICZENIA JAKO NOWA PROCEDURA SPADKOWA. Paweł Wiater NOTARIALNE POŚWIADCZENIE DZIEDZICZENIA JAKO NOWA PROCEDURA SPADKOWA Paweł Wiater Kraków, czerwiec 2009 NOTARIALNE POŚWIADCZENIE DZIEDZICZENIA JAKO NOWA PROCEDURA SPADKOWA Od niedawna pojawiła się możliwośd

Bardziej szczegółowo

ZASADY DZIEDZICZENIA PO NOWELIZACJI PRZEPISÓW PRAWA CYWILNEGO

ZASADY DZIEDZICZENIA PO NOWELIZACJI PRZEPISÓW PRAWA CYWILNEGO Sprawiedliwość idzie za prawem - bezpłatne poradnictwo i edukacja prawna ZASADY DZIEDZICZENIA PO NOWELIZACJI PRZEPISÓW PRAWA CYWILNEGO Rzeszów 2009 1 Podkarpacki Ośrodek Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Wykaz skrótów Wprowadzenie... 15

Spis treści. Wykaz skrótów Wprowadzenie... 15 Wykaz skrótów... 11 Wprowadzenie... 15 Rozdział I Zagadnienia ogólne... 19 1. Uwagi wstępne... 19 1. Charakter prawny współuprawnienia spadkobierców... 20 2. Ustanie współuprawnienia spadkobierców... 21

Bardziej szczegółowo

W przedmiotowym wniosku zostało przedstawione m.in. następujące zdarzenie przyszłe:

W przedmiotowym wniosku zostało przedstawione m.in. następujące zdarzenie przyszłe: IP Interpretacja dostarczona przez portal http://interpretacja-podatkowa.pl/. Największe archiwum polskich interpretacji podatkowych. Autor Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach Data 2009.09.29 Rodzaj dokumentu

Bardziej szczegółowo

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Sygn. akt II CSK 601/11 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Sąd Najwyższy w składzie : Dnia 13 czerwca 2012 r. SSN Jan Górowski (przewodniczący) SSN Mirosław Bączyk (sprawozdawca) SSN Bogumiła Ustjanicz

Bardziej szczegółowo

USTAWA WCHODZI W ŻYCIE PO UPŁYWIE 12 MIESIĘCY OD DNIA OGŁOSZENIA, Z WYJĄTKIEM ARTUKUŁÓW WYMIENIONYCH W ART.23

USTAWA WCHODZI W ŻYCIE PO UPŁYWIE 12 MIESIĘCY OD DNIA OGŁOSZENIA, Z WYJĄTKIEM ARTUKUŁÓW WYMIENIONYCH W ART.23 ZMIANY W USTAWACH I. Ustawa z dnia 10 lipca 2015 r. o zmianie ustawy Kodeks cywilny, ustawy Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw podpisana przez Prezydenta 31 lipca 2015 r. USTAWA

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Wykaz skrótów... 11. Przedmowa do wydania siódmego... 13 ROZDZIAŁ I CZĘŚĆ OGÓLNA... 15

Spis treści. Wykaz skrótów... 11. Przedmowa do wydania siódmego... 13 ROZDZIAŁ I CZĘŚĆ OGÓLNA... 15 Wykaz skrótów........................................................... 11 Przedmowa do wydania siódmego......................................... 13 ROZDZIAŁ I CZĘŚĆ OGÓLNA.............................................

Bardziej szczegółowo

Wszystko, co warto wiedzieć o zachowku

Wszystko, co warto wiedzieć o zachowku Wszystko, co warto wiedzieć o zachowku Zachowek komu przysługuje i jak obliczyć jego wysokość - czyli wszystko co warto wiedzieć o zachowku Dziedziczenie na podstawie testamentu ma pierwszeństwo przed

Bardziej szczegółowo

Przyjęcie i odrzucenie spadku 1

Przyjęcie i odrzucenie spadku 1 Przyjęcie i odrzucenie spadku 1 Redakcja: dr Joanna Mikołajczyk Autorzy: Justyna Pułka, Adrianna Majchrzak Śmierć osoby fizycznej powoduje, że jej prawa i obowiązki majątkowe przechodzą na następców prawnych.

Bardziej szczegółowo

Mariusz Korcyl. Praktyczny poradnik prawa spadkowego z wzorami pism. Wydawnictwo Psychoskok

Mariusz Korcyl. Praktyczny poradnik prawa spadkowego z wzorami pism. Wydawnictwo Psychoskok Mariusz Korcyl Praktyczny poradnik prawa spadkowego z wzorami pism Wydawnictwo Psychoskok Konin 2014 Mariusz Korcyl "Praktyczny poradnik prawa spadkowego z wzorami pism" Copyright by Wydawnictwo Psychoskok,

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIENIE. Sygn. akt V CSK 635/14. Dnia 6 sierpnia 2015 r. Sąd Najwyższy w składzie:

POSTANOWIENIE. Sygn. akt V CSK 635/14. Dnia 6 sierpnia 2015 r. Sąd Najwyższy w składzie: Sygn. akt V CSK 635/14 POSTANOWIENIE Sąd Najwyższy w składzie: Dnia 6 sierpnia 2015 r. SSN Iwona Koper (przewodniczący, sprawozdawca) SSN Wojciech Katner SSN Zbigniew Kwaśniewski w sprawie z wniosku A.

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIENIE. SSN Jan Górowski (przewodniczący) SSN Antoni Górski (sprawozdawca) SSN Agnieszka Piotrowska

POSTANOWIENIE. SSN Jan Górowski (przewodniczący) SSN Antoni Górski (sprawozdawca) SSN Agnieszka Piotrowska Sygn. akt I CSK 725/14 POSTANOWIENIE Sąd Najwyższy w składzie: Dnia 23 lipca 2015 r. SSN Jan Górowski (przewodniczący) SSN Antoni Górski (sprawozdawca) SSN Agnieszka Piotrowska w sprawie z wniosku H. O.

Bardziej szczegółowo

Spadek i testament. Poradnik praktyczny. redakcja naukowa Mariusz Zelek, Artur Szczepaniak, Agnieszka Wagemann-Smolańska, Anna Zagierska

Spadek i testament. Poradnik praktyczny. redakcja naukowa Mariusz Zelek, Artur Szczepaniak, Agnieszka Wagemann-Smolańska, Anna Zagierska Spadek i testament. Poradnik praktyczny. redakcja naukowa,, Agnieszka Wagemann-Smolańska, Anna Zagierska Publikacja w sposób kompleksowy omawia regulacje dotyczące spadku i dziedziczenia w prawie polskim.

Bardziej szczegółowo

ZADBAJ O BEZPIECZEŃSTWO NAJBLIŻSZYCH TESTAMENTY, SPADKI, DAROWIZNY. Warto już dziś zacząć realizować swoje marzenia i zadbać o przyszłość bliskich

ZADBAJ O BEZPIECZEŃSTWO NAJBLIŻSZYCH TESTAMENTY, SPADKI, DAROWIZNY. Warto już dziś zacząć realizować swoje marzenia i zadbać o przyszłość bliskich ZADBAJ O BEZPIECZEŃSTWO NAJBLIŻSZYCH TESTAMENTY, SPADKI, DAROWIZNY Warto już dziś zacząć realizować swoje marzenia i zadbać o przyszłość bliskich Zadbaj o przyszłość i bezpieczeństwo swoich najbliższych!

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIENIE. Sygn. akt I CSK 329/13. Dnia 20 listopada 2013 r. Sąd Najwyższy w składzie:

POSTANOWIENIE. Sygn. akt I CSK 329/13. Dnia 20 listopada 2013 r. Sąd Najwyższy w składzie: Sygn. akt I CSK 329/13 POSTANOWIENIE Sąd Najwyższy w składzie: Dnia 20 listopada 2013 r. SSN Antoni Górski (przewodniczący) SSN Anna Kozłowska SSN Dariusz Zawistowski (sprawozdawca) w sprawie z wniosku

Bardziej szczegółowo

Uchwała z dnia 5 lutego 2010 r., III CZP 132/09

Uchwała z dnia 5 lutego 2010 r., III CZP 132/09 Uchwała z dnia 5 lutego 2010 r., III CZP 132/09 Sędzia SN Marek Sychowicz (przewodniczący, sprawozdawca) Sędzia SN Jan Górowski Sędzia SN Marian Kocon Sąd Najwyższy w sprawie ze skarg dłużniczki Beaty

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 11 sierpnia 2015 r. Poz. 1137 USTAWA z dnia 24 lipca 2015 r. 1), 2) o zmianie ustawy Kodeks postępowania cywilnego, ustawy Prawo o notariacie oraz

Bardziej szczegółowo

o zmianie ustawy Prawo o notariacie oraz niektórych innych ustaw 1)

o zmianie ustawy Prawo o notariacie oraz niektórych innych ustaw 1) 1 Projekt USTAWA z dnia 2007 r. o zmianie ustawy Prawo o notariacie oraz niektórych innych ustaw 1) Art. 1. W ustawie z dnia 14 lutego 1991 r. Prawo o notariacie (Dz. U. z 2002 r. Nr 42, poz. 369, z późn.

Bardziej szczegółowo

Spis treści Tytuł I Małżeństwo Tytuł II Pokrewieństwo i powinowactwo

Spis treści Tytuł I Małżeństwo Tytuł II Pokrewieństwo i powinowactwo Spis treści Tytuł I Małżeństwo...5 Dział I Zawarcie małżeństwa...5 Dział II Prawa i obowiązki małżonków...15 Dział III Małżeńskie ustroje majątkowe...18 Rozdział I Ustawowy ustrój majątkowy...18 Rozdział

Bardziej szczegółowo

WZÓR NR 72 OŚWIADCZENIE O PRZYJĘCIU SPADKU Z DOBRODZIEJSTWEM INWENTARZA

WZÓR NR 72 OŚWIADCZENIE O PRZYJĘCIU SPADKU Z DOBRODZIEJSTWEM INWENTARZA WZÓR NR 72 OŚWIADCZENIE O PRZYJĘCIU SPADKU Z DOBRODZIEJSTWEM INWENTARZA Do Sądu Rejonowego Wydział I Cywilny w Wałbrzychu Wałbrzych, 19 kwietnia 2008 r. Sygn.akt. I Ns 329/08 Wnioskodawca: Krzysztof Kania

Bardziej szczegółowo

Umowa darowizny kwoty pieniężnej

Umowa darowizny kwoty pieniężnej Umowa darowizny kwoty pieniężnej Informacje ogólne Darowizna Darowizna to umowa, przez którą darczyńca zobowiązuje się do bezpłatnego świadczenia na rzecz obdarowanego, kosztem swego majątku. Bezpłatny

Bardziej szczegółowo

Dziedziczenie zadłużonego gospodarstwa rolnego 1

Dziedziczenie zadłużonego gospodarstwa rolnego 1 Gospodarstwo rolne a spadki... 2 Dwa sposoby dziedziczenia... 2 Dwa rodzaje przyjęcia spadku... 3 Zadłużony spadek można odrzucić... 3 Zadłużone gospodarstwo rolne... 4 Dziedziczenie zadłużonego gospodarstwa

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIENIE. SSN Henryk Pietrzkowski (przewodniczący) SSN Grzegorz Misiurek SSN Katarzyna Tyczka-Rote (sprawozdawca)

POSTANOWIENIE. SSN Henryk Pietrzkowski (przewodniczący) SSN Grzegorz Misiurek SSN Katarzyna Tyczka-Rote (sprawozdawca) Sygn. akt II CSK 608/10 POSTANOWIENIE Sąd Najwyższy w składzie : Dnia 1 czerwca 2011 r. SSN Henryk Pietrzkowski (przewodniczący) SSN Grzegorz Misiurek SSN Katarzyna Tyczka-Rote (sprawozdawca) w sprawie

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIENIE. SSN Marian Kocon (przewodniczący) SSN Irena Gromska-Szuster (sprawozdawca) SSN Krzysztof Strzelczyk

POSTANOWIENIE. SSN Marian Kocon (przewodniczący) SSN Irena Gromska-Szuster (sprawozdawca) SSN Krzysztof Strzelczyk Sygn. akt I CSK 596/14 POSTANOWIENIE Sąd Najwyższy w składzie: Dnia 17 czerwca 2015 r. SSN Marian Kocon (przewodniczący) SSN Irena Gromska-Szuster (sprawozdawca) SSN Krzysztof Strzelczyk w sprawie z wniosku

Bardziej szczegółowo

PRAWO SPADKOWE PORADNIK Z WZORAMI PISM PROCESOWYCH

PRAWO SPADKOWE PORADNIK Z WZORAMI PISM PROCESOWYCH PRAWO SPADKOWE por adni kzwzor amipi sm pr ocesowych PRAWO SPADKOWE PORADNIK Z WZORAMI PISM PROCESOWYCH Stan prawny na dzień 1.01.2007 r. Honorata Kwiczal Wszelkie prawa zastrzeżone. Kopiowanie i rozpowszechnianie

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Wykaz skrótów. Wprowadzenie. Rozdział I. Spadek

Spis treści. Wykaz skrótów. Wprowadzenie. Rozdział I. Spadek Spis treści Wykaz skrótów Wprowadzenie Rozdział I. Spadek 1.1. Pojęcie spadku 1.1.1. Aktywa spadku 1.1.2. Pasywa spadku 1.1.3. Prawa wyłączone z dziedziczenia 1.2. Inne obciążenia?nansowe powstające wraz

Bardziej szczegółowo

WZÓR WNIOSEK O DZIAŁ SPADKU

WZÓR WNIOSEK O DZIAŁ SPADKU WZÓR WNIOSEK O DZIAŁ SPADKU Wałbrzych, 9 lutego 2009 r. Do Sądu Rejonowego Wydział I Cywilny w Wałbrzychu Wnioskodawca: Krzysztof Kania zam. w Boguszowie Gorcach, ul. Polna 13/9 Uczestnicy postępowania:

Bardziej szczegółowo

Nadzór nad ewidencją gruntów i budynków zagadnienia szczegółowe. Małgorzata Filipiak

Nadzór nad ewidencją gruntów i budynków zagadnienia szczegółowe. Małgorzata Filipiak Nadzór nad ewidencją gruntów i budynków zagadnienia szczegółowe Małgorzata Filipiak Nadzór jest realizowany na podstawie: art. 7b ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne

Bardziej szczegółowo

VIII - KODEKS CYWILNY - Spadki USTAWA z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks Cywilny

VIII - KODEKS CYWILNY - Spadki USTAWA z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks Cywilny USTAWA z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks Cywilny Dz.U. z 64 Nr 16, poz. 93; Dz. U. z 1971 Nr 27, poz. 252; Dz. U. z 1976 Nr 19, poz. 122; Dz. U. z 1982 Nr 11, poz. 81, Nr 19, poz. 147; Nr 30, poz. 210;

Bardziej szczegółowo

Spis treściwykaz skrótów

Spis treściwykaz skrótów Spis treści Spis treściwykaz skrótów........................................................... 11 Przedmowa do wydania ósmego........................................... 13 ROZDZIAŁ I Część ogólna...............................................

Bardziej szczegółowo

SPÓŁDZIELCZE WŁASNOŚCIOWE PRAWO DO LOKALU

SPÓŁDZIELCZE WŁASNOŚCIOWE PRAWO DO LOKALU SPÓŁDZIELCZE WŁASNOŚCIOWE PRAWO DO LOKALU Spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu reguluje rozdział 2 1 Ustawy z dnia 15 grudnia 2000r. o spółdzielniach mieszkaniowych (Dz. U. z 2013 r. poz. 1222), zwanej

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Wykaz skrótów Wprowadzenie... 15

Spis treści. Wykaz skrótów Wprowadzenie... 15 Wykaz skrótów......................................... 11 Wprowadzenie......................................... 15 ROZDZIAŁ I. Miejsce zachowku w prawie spadkowym................ 17 1.1. Swoboda testowania....................................

Bardziej szczegółowo

Spis treści Wprowadzenie Wstęp do wydania drugiego Wykaz skrótów KSIĘGA CZWARTA. Prawo spadkowe Rozdział I. Przepisy ogólne

Spis treści Wprowadzenie Wstęp do wydania drugiego Wykaz skrótów KSIĘGA CZWARTA. Prawo spadkowe Rozdział I. Przepisy ogólne Wprowadzenie.................................................... XV Wstęp do wydania drugiego......................................... XIX Wykaz skrótów...................................................

Bardziej szczegółowo

WIEM, ŻE MAM PRAWO bezpłatny egzemplarz

WIEM, ŻE MAM PRAWO bezpłatny egzemplarz WIEM, ŻE MAM PRAWO bezpłatny egzemplarz SENIOR wybrane zagadnienia prawa spadkowego Paulina Podwika Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej Rządowy Program na rzecz Aktywności Społecznej Osób Starszych

Bardziej szczegółowo

TYTUŁ II POKREWIEŃSTWO I POWINOWACTWO DZIAŁ I PRZEPISY OGÓLNE

TYTUŁ II POKREWIEŃSTWO I POWINOWACTWO DZIAŁ I PRZEPISY OGÓLNE TYTUŁ II POKREWIEŃSTWO I POWINOWACTWO TYTUŁ II POKREWIEŃSTWO I POWINOWACTWO DZIAŁ I PRZEPISY OGÓLNE Art. 61 7. [Pokrewieństwo] 1. Krewnymi w linii prostej są osoby, z których jedna pochodzi od drugiej.

Bardziej szczegółowo

2) dochody z majątku wspólnego, jak również z majątku osobistego każdego z małżonków,

2) dochody z majątku wspólnego, jak również z majątku osobistego każdego z małżonków, Rozdział I. Ustawowy ustrój majątkowy Art. 31 [Pojęcie] 1. Z chwilą zawarcia małżeństwa powstaje między małżonkami z mocy ustawy wspólność majątkowa (wspólność ustawowa) obejmująca przedmioty majątkowe

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIENIE SĄDU REJONOWEGO W BIAŁYMSTOKU Z dnia 4 marca 2011 roku, sygn. akt II Ns 3141/10

POSTANOWIENIE SĄDU REJONOWEGO W BIAŁYMSTOKU Z dnia 4 marca 2011 roku, sygn. akt II Ns 3141/10 POSTANOWIENIE SĄDU REJONOWEGO W BIAŁYMSTOKU Z dnia 4 marca 2011 roku, sygn. akt II Ns 3141/10 Przewodniczący SSR Marta Radziwon Sąd Rejonowy w Białymstoku II Wydział Cywilny po rozpoznaniu w dniu 4 marca

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIENIE. Sygn. akt I CSK 163/12. Dnia 8 listopada 2012 r. Sąd Najwyższy w składzie:

POSTANOWIENIE. Sygn. akt I CSK 163/12. Dnia 8 listopada 2012 r. Sąd Najwyższy w składzie: Sygn. akt I CSK 163/12 POSTANOWIENIE Dnia 8 listopada 2012 r. Sąd Najwyższy w składzie: SSN Barbara Myszka (przewodniczący, sprawozdawca) SSN Krzysztof Pietrzykowski SSN Katarzyna Tyczka-Rote w sprawie

Bardziej szczegółowo

Postanowienie z dnia 3 lutego 2012 r., I CZ 9/12. Sprawa o uznanie spadkobiercy za niegodnego dziedziczenia jest sprawą o prawa majątkowe.

Postanowienie z dnia 3 lutego 2012 r., I CZ 9/12. Sprawa o uznanie spadkobiercy za niegodnego dziedziczenia jest sprawą o prawa majątkowe. Postanowienie z dnia 3 lutego 2012 r., I CZ 9/12 Sprawa o uznanie spadkobiercy za niegodnego dziedziczenia jest sprawą o prawa majątkowe. Sędzia SN Jan Górowski (przewodniczący) Sędzia SN Barbara Myszka

Bardziej szczegółowo

Agata Zając. Kazusy APLIKACJE PRAWNICZE 3. WYDANIE

Agata Zając. Kazusy APLIKACJE PRAWNICZE 3. WYDANIE PRAWO cywilne spadki Kazusy Agata Zając APLIKACJE PRAWNICZE 3. WYDANIE PRAWO cywilne spadki Kazusy Agata Zając Zamów książkę w księgarni internetowej APLIKACJE PRAWNICZE 3. WYDANIE WARSZAWA 2016 Stan prawny

Bardziej szczegółowo

Indywidualny Plan Sukcesji

Indywidualny Plan Sukcesji Indywidualny Plan Sukcesji dziedziczenie ustawowe - spadek Prawa i obowiązki majątkowe zmarłego przechodzą z chwilą jego śmierci na jedną lub kilka osób (art. 922 KC) Spadek otwiera się z chwilą śmierci

Bardziej szczegółowo

Wyrok z dnia 5 grudnia 2002 r., III CKN 943/99

Wyrok z dnia 5 grudnia 2002 r., III CKN 943/99 Wyrok z dnia 5 grudnia 2002 r., III CKN 943/99 Małżonek nie ma interesu prawnego w żądaniu ustalenia nieważności umowy nabycia przez osobę trzecią od współmałżonka własności nieruchomości, jeżeli na jej

Bardziej szczegółowo

ZABEZPIECZENIE PRAWNE MAJĄTKU DOROSŁYCH OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH INTELEKTUALNIE NA WYPADEK ŚMIERCI ICH OPIEKUNÓW INSTYTUCJE TESTAMENTU ORAZ FUNDACJI.

ZABEZPIECZENIE PRAWNE MAJĄTKU DOROSŁYCH OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH INTELEKTUALNIE NA WYPADEK ŚMIERCI ICH OPIEKUNÓW INSTYTUCJE TESTAMENTU ORAZ FUNDACJI. ZABEZPIECZENIE PRAWNE MAJĄTKU DOROSŁYCH OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH INTELEKTUALNIE NA WYPADEK ŚMIERCI ICH OPIEKUNÓW INSTYTUCJE TESTAMENTU ORAZ FUNDACJI. Artur Zawadowski Marcin Gruszka Seminarium 15 grudnia

Bardziej szczegółowo

KONSPEKTY DO WYKŁADÓW Z ZAKRESU PRAWA CYWILNEGO (CZĘŚĆ OGÓLNA, PRAWO RZECZOWE, PRAWO SPADKOWE)

KONSPEKTY DO WYKŁADÓW Z ZAKRESU PRAWA CYWILNEGO (CZĘŚĆ OGÓLNA, PRAWO RZECZOWE, PRAWO SPADKOWE) prof. dr hab. Jacek Górecki radca prawny KONSPEKTY DO WYKŁADÓW Z ZAKRESU PRAWA CYWILNEGO (CZĘŚĆ OGÓLNA, PRAWO RZECZOWE, PRAWO SPADKOWE) 1. PRAWO CYWILNE - CZĘŚĆ OGÓLNA I PODMIOTY PRAWA CYWILNEGO I ICH

Bardziej szczegółowo

Spis treści Tytuł I Małżeństwo Tytuł II Pokrewieństwo i powinowactwo

Spis treści Tytuł I Małżeństwo Tytuł II Pokrewieństwo i powinowactwo Spis treści Tytuł I Małżeństwo...5 Dział I Zawarcie małżeństwa...5 Dział II Prawa i obowiązki małżonków...15 Dział III Małżeńskie ustroje majątkowe...18 Rozdział I Ustawowy ustrój majątkowy...18 Rozdział

Bardziej szczegółowo

Przeniesienie a ustanowienie prawa do działki w ROD. 1. Wstęp

Przeniesienie a ustanowienie prawa do działki w ROD. 1. Wstęp Przeniesienie a ustanowienie prawa do działki w ROD 1. Wstęp Ustawa o rodzinnych ogrodach działkowych z dnia 13 grudnia 2013 r. (dalej: Ustawa ) wprowadziła nowe zasady nabywania prawa do działek rodzinnych

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany w ramach Rządowego Programu na rzecz Aktywności Społecznej Osób Starszych na lata 2012-2013.

Projekt współfinansowany w ramach Rządowego Programu na rzecz Aktywności Społecznej Osób Starszych na lata 2012-2013. DZIEDZICZENIE 1 I. Co oznacza dziedziczenie? Dziedziczenie to nabycie majątku, praw i zobowiązań majątkowych (np. długów) po śmierci dotychczasowego właściciela. Będąc właścicielem np. mieszkania, samochodu,

Bardziej szczegółowo

WZÓR NR 70 WNIOSEK O ZABEZPIECZENIE SPADKU Wałbrzych,11 czerwca 2009 r. WNIOSEK O ZABEZPIECZENIE SPADKU UZASADNIENIE

WZÓR NR 70 WNIOSEK O ZABEZPIECZENIE SPADKU Wałbrzych,11 czerwca 2009 r. WNIOSEK O ZABEZPIECZENIE SPADKU UZASADNIENIE WZÓR NR 70 WNIOSEK O ZABEZPIECZENIE SPADKU Wałbrzych,11 czerwca 2009 r. Do Sądu Rejonowego Wydział I Cywilny w Wałbrzychu Wnioskodawca: Alojzy Malicki zam. w Wałbrzychu, ul. Ludowa 3 m. 5 Uczestnik postępowania:

Bardziej szczegółowo

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Sygn. akt III CSK 209/10 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Sąd Najwyższy w składzie : Dnia 1 kwietnia 2011 r. SSN Dariusz Dończyk (przewodniczący) SSN Mirosław Bączyk (sprawozdawca) SSN Barbara

Bardziej szczegółowo

Pełnomocnictwo do dokonania czynności procesowej

Pełnomocnictwo do dokonania czynności procesowej Pełnomocnictwo do dokonania czynności procesowej Informacje ogólne Określenie Przed sądem cywilnym strony (powód, pozwany), ich organy (np. zarząd spółki z o.o.), a także przedstawiciele ustawowi (osoby

Bardziej szczegółowo

W postępowaniu cywilnym rozróżnia się przede wszystkim właściwość rzeczową oraz właściwość miejscową.

W postępowaniu cywilnym rozróżnia się przede wszystkim właściwość rzeczową oraz właściwość miejscową. W postępowaniu cywilnym rozróżnia się przede wszystkim właściwość rzeczową oraz właściwość miejscową. Wniesienie sprawy do sądu niewłaściwego nie powoduje nieważności postępowania. Jeżeli wniesiono pozew

Bardziej szczegółowo

Testament Dziedziczenie Spadek

Testament Dziedziczenie Spadek Testament Dziedziczenie Spadek Krajowa Rada Notarialna 2010 Testament Dziedziczenie Spadek Każdy z nas zostawi kiedyś następcom swój dorobek życia. Możemy przekazać go za życia, a jeśli tego nie zrobimy,

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIENIE. SSN Iwona Koper (przewodniczący) SSN Teresa Bielska-Sobkowicz (sprawozdawca) SSN Zbigniew Kwaśniewski

POSTANOWIENIE. SSN Iwona Koper (przewodniczący) SSN Teresa Bielska-Sobkowicz (sprawozdawca) SSN Zbigniew Kwaśniewski Sygn. akt V CSK 63/09 POSTANOWIENIE Sąd Najwyższy w składzie : Dnia 30 września 2009 r. SSN Iwona Koper (przewodniczący) SSN Teresa Bielska-Sobkowicz (sprawozdawca) SSN Zbigniew Kwaśniewski w sprawie z

Bardziej szczegółowo

WZÓR NR 79 WNIOSEK O STWIERDZENIE NABYCIA SPADKU (NIE OBEJMUJĄCEGO GOSPODARSTWA ROLNEGO)

WZÓR NR 79 WNIOSEK O STWIERDZENIE NABYCIA SPADKU (NIE OBEJMUJĄCEGO GOSPODARSTWA ROLNEGO) WZÓR NR 79 WNIOSEK O STWIERDZENIE NABYCIA SPADKU (NIE OBEJMUJĄCEGO GOSPODARSTWA ROLNEGO) Do Sądu Rejonowego Wydział I Cywilny w Wałbrzychu Wałbrzych, 12 września 2008 r. Wnioskodawca: Krzysztof Kania zam.

Bardziej szczegółowo

! Cotygodniowa audycja w każdą środę od godz. 11:00 w Programie I Polskiego Radia.

! Cotygodniowa audycja w każdą środę od godz. 11:00 w Programie I Polskiego Radia. CZY MAŁŻEŃSTWO SIĘ OPŁACA?! Cotygodniowa audycja w każdą środę od godz. 11:00 w Programie I Polskiego Radia. 1. Czy mój małżonek może żądać dostępu do mojego wynagrodzenia za pracę? Jeżeli jeden z małżonków

Bardziej szczegółowo

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. SSN Jerzy Kuźniar (przewodniczący) SSN Bogusław Cudowski (sprawozdawca) SSN Maciej Pacuda

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. SSN Jerzy Kuźniar (przewodniczący) SSN Bogusław Cudowski (sprawozdawca) SSN Maciej Pacuda Sygn. akt II BP 3/13 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Sąd Najwyższy w składzie: Dnia 6 sierpnia 2013 r. SSN Jerzy Kuźniar (przewodniczący) SSN Bogusław Cudowski (sprawozdawca) SSN Maciej Pacuda

Bardziej szczegółowo

Zadanie z zakresu postępowania cywilnego

Zadanie z zakresu postępowania cywilnego Zadanie z zakresu postępowania cywilnego Działając jako pełnomocnik pozwanego Jana Kowalskiego, w oparciu o załączone dokumenty z akt procesu, sporządź projekt apelacji od wyroku bądź opinię o jej niecelowości.

Bardziej szczegółowo

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. Dnia 6 maja 2011 r. Sąd Najwyższy w składzie :

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. Dnia 6 maja 2011 r. Sąd Najwyższy w składzie : Sygn. akt II CSK 410/10 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 6 maja 2011 r. Sąd Najwyższy w składzie : SSN Krzysztof Pietrzykowski (przewodniczący, sprawozdawca) SSN Wojciech Katner SSN Katarzyna

Bardziej szczegółowo

SENIORZY PYTAJĄ - PRAWNIK ODPOWIADA

SENIORZY PYTAJĄ - PRAWNIK ODPOWIADA Prowadzenie w roku 2016 na terenie powiatu bocheńskiego dwóch punktów nieodpłatnej pomocy prawnej w miejscowości Drwinia i Lipnica Murowana Zadanie jest finansowane ze środków budżetu państwa SENIORZY

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIENIE. SSN Mirosław Bączyk (przewodniczący) SSN Gerard Bieniek SSN Irena Gromska-Szuster (sprawozdawca)

POSTANOWIENIE. SSN Mirosław Bączyk (przewodniczący) SSN Gerard Bieniek SSN Irena Gromska-Szuster (sprawozdawca) Sygn. akt III CK 637/04 POSTANOWIENIE Sąd Najwyższy w składzie: Dnia 6 lipca 2005 r. SSN Mirosław Bączyk (przewodniczący) SSN Gerard Bieniek SSN Irena Gromska-Szuster (sprawozdawca) w sprawie z wniosku

Bardziej szczegółowo