ZAK AD KRAT POMOSTOWYCH

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "ZAK AD KRAT POMOSTOWYCH"

Transkrypt

1 ZAK AD KRAT POMOSTOWYCH Uchwyty do mocowania krat pomostowych

2 Standardowy podzia³ oczek dla krat zgrzewanych wg DIN ,6 51,0 34,3 25,5 68,6 51,0 34,3 25,5 25,4 38,1 50,8 76,2 101,6 127,0 152,4 25,4 38,1 50,8 76,2 101,6 127,0 152,4 Standardowy podzia³ oczek dla krat prasowanych wg DIN modu³ p³askownika noœnego ,11xn-3 11,11xn ,11xn 66,66 55,55 44,44 33,33 22,22 11,11 66,66 55,55 44,44 33,33 22,22 11,11 66,66 55,55 44,44 33,33 22,22 11, ,11xn+ 2 11,11xn n - liczba ca³kowita (1, 2, 3, 4, 5, 6, 9) P³askownik poprzeczny 10x2 mm 11,11 22,22 33,33 44,44 55,55 66,66 99,99 11,11 22,22 33,33 44,44 55,55 66,66 99,99 11,11 22,22 33,33 44,44 55,55 66,66 99,99 modu³ p³askownika poprzecznego

3 Elementy sk³adowe uchwytów do krat Numer katalogowy Podzia³ka p³askownika noœnego [mm] Gruboœæ p³askownika noœnego [mm] Szerokoœæ uchwytu [mm] Nazwa Orientacyjny ciê ar (cynk.) [kg/100szt] Symbol Rodzaj zabezpieczenia antykorozyjnego 1 33,3 34,3 18,0 (g=3) (b=18, ř9) 2, ,3 34,3 18,0 (g=3) (b=18, ř7) 2, ,2 18,0 1, ,5 20,0 1, ,4 30,0 4, ,5 30,0 (g=3) 7, ,6 30,0 (g=3) 8,18 8 wszystkie,4,5 Uchwyt uniwersalny M10x105 8, ,3 34,3 Talerzyk 4, ,3 34,3 Talerzyk podgiêty 4,35 11 od 22,2 do 34,3 Grzybek (z gwintem M8) HILTI 4,40 (dla h=25-50) galwaniczne 12 od 25,5 do 44,4 Ko³ek wstrzeliwany HILTI 0,55 galwaniczne 13 od 25,5 do 44,4 Naboje specjalne 6.8/18M HILTI 0,2 14 apka dolna 5,98 15 ¹cznik 9,84 16 do L50-L90 (z prêta ř8) 5,66 17 do L100-L130 (z prêta ř8) 7,37 18 ; 4; 5 do C80 12,35 19 ; 4; 5 do C100 13,97 20 ; 4; 5 do C120 15,61 21 ; 4; 5 do C140 17,23 22 ; 4; 5 do C160 18,85 23 ; 4; 5 do C180 20,48 24 ; 4; 5 do C200 22,10 1

4 Elementy sk³adowe uchwytów do krat Numer katalogowy Podzia³ka p³askownika noœnego [mm] Gruboœæ p³askownika noœnego [mm] Szerokoœæ uchwytu [mm] Nazwa Orientacyjny ciê ar (cynk.) [kg/100szt] Symbol Rodzaj zabezpieczenia antykorozyjnego 25 ; 4; 5 do C220 23,73 26 ; 4; 5 do C240 25,36 27 ; 4; 5 do C260 26,98 28 ; 4; 5 do C280 28,61 29 od 22,2 do 34,3 4; 5 (g=4) 6, ; 5 apka dolna (g=5) 23, ,3 do krat typu "Off shore" 34,3 do krat typu "Off shore" ; 4 ; 4 (g=3) apka dolna 4,7 17,9 33 Œruba M12 x 35 PN-85/M DIN 558, EN ,01 34 Standardowe elementy z³¹czne do mocowania stopni schodowych z krat wykonanych wg DIN Nakrêtka 6-k¹t. M12 PN-85/M DIN 555, EN ,50 35 Podk³adka d14 PN-67/M DIN 126, EN , Standardowe elementy z³¹czne do mocowania systemów ogrodzeñ. Dla oczek wiêkszych od 25,5 mm Dla oczek wiêkszych od 25,5 mm Nakrêtka 6-k¹t. M10 zrywalna typ. Mostostal Œruba M10 x 30 podsadzana PN-87/M DIN603,EN28677 Wkrêt samogwintuj¹cy M8x50, DIN 7513 Wkrêt samowierc¹cy i samogwintuj¹cy ST6.3x50-K DIN ,80 1,50 1,80 1,10 galwaniczne galwaniczne galwaniczne 40 11,11 Œruba "zamkowa" M8 x 60 2, Dla oczek wiêkszych od 25,5 mm Dla oczek wiêkszych od 25,5 mm 22,2 25,5 ; 4; 5 ; 4; 5 ; 4; 5 Œruba M8 x 70 PN-85/M DIN558,EN24018 Œruba M8 x 100 PN-85/M DIN 558, EN Wkrêt M8 x 70 PN-85/M (pe³ny gwint) DIN 84, EN ,78 3,74 2,74 44 Nakrêtka kw. M8 PN-88/M DIN 557 0, Dla oczek wiêkszych od 25,5 mm 4; 5 4; 5 Œruba M10 x 100 PN-87/M DIN 603, EN Nakrêtka 6-k¹t. M10 z wk³adk¹ z PA PN-85/M DIN 985 6,81 1,40 galwaniczne 47 4; 5 Podk³adka d11 PN-67/M DIN 126, EN ,40 48 ; 4; 5 Wkrêt M8 x 60 PN-74/M DIN 963 EN ,03 stal nierdzewna 2

5 Czêœæ górna uchwytu standardowego NUMER 1POZYCJI Czêœæ górna nr 1 rozstaw p³askowników noœnych - 34,3 oraz 33,33. rozstaw prêtów poprzecznych (kraty zgrzewane) min. 24mm. rozstaw p³askowników poprzecznych (kraty prasowane) min. 22,22mm. gruboœæ p³askownika noœnego orientacyjny ciê ar (cynk) 2,77 kg/100 szt. z otworem Ř9 w komplecie z pozycjami 14,41 i 44 tworzy kompletny uchwyt standardowy typu Mostostal Siedlce. Element mo e wystêpowaæ równie w kompletach z pozycjami: 15,16 28,38,42 i43. opakowanie handlowe szt. NUMER 2POZYCJI Czêœæ górna nr 2 rozstaw p³askowników noœnych - 34,3 oraz 33,33. rozstaw prêtów poprzecznych (kraty zgrzewane) min. 24mm. rozstaw p³askowników poprzecznych (kraty prasowane) min.22,22mm gruboœæ p³askownika noœnego orientacyjny ciê ar (cynk) 2,77 kg/100 szt. z otworem Ř7 jest stosowana w komplecie z wkrêtem samowierc¹cym i samogwintuj¹cym ST6.3x50-K (poz. 39). opakowanie handlowe szt. 3 Czêœæ górna nr 3 rozstaw p³askowników noœnych - 22,22. rozstaw p³askowników poprzecznych min.22 22mm. gruboœæ p³askownika noœnego orientacyjny ciê ar (cynk) 1,43 kg/100 szt. z otworem Ř9 w komplecie z pozycjami 14,43 i 44 tworzy kompletny uchwyt standardowy typu Mostostal Siedlce. Element mo e wystêpowaæ równie w kompletach z pozycjam:15, opakowanie handlowe szt. 4 Czêœæ górna nr 4 rozstaw p³askowników noœnych - 25,5. rozstaw prêtów poprzecznych min.24mm. gruboœæ p³askownika noœnego orientacyjny ciê ar (cynk) 1,76 kg/100 szt. z otworem Ř9 w komplecie z pozycjami 14,43 i 44 tworzy kompletny uchwyt standardowy typu Mostostal Siedlce. z pozycjami: 15, opakowanie handlowe szt. 5 Czêœæ górna nr 5 rozstaw p³askowników noœnych - 44,44. rozstaw p³askowników poprzecznych min. 33,33mm. gruboœæ p³askownika noœnego orientacyjny ciê ar (cynk) 4,28 kg/100 szt z otworem Ř9 w komplecie z pozycjami magazynowo-handlowymi 14,41 i 44 tworzy kompletny uchwyt standardowy typu Mostostal Siedlce. Element mo e wystêpowaæ równie w kompletach z pozycjami:15,16 28,38,42 i 43. opakowanie handlowe szt. 6 Czêœæ górna nr 6 rozstaw p³askowników noœnych - 55,55. rozstaw p³askowników poprzecznych min.33,33mm. gruboœæ p³askownika noœnego orientacyjny ciê ar (cynk) 7,33 kg/100 szt z otworem Ř9 w komplecie z pozycjami 14,41 i 44 tworzy kompletny uchwyt standardowy typu Mostostal Siedlce. z pozycjami: 15,16 28,38,42 i 43. opakowanie handlowe szt. 3

6 NUMER 7POZYCJI Czêœæ górna nr 7 rozstaw p³askowników noœnych - 66,66. rozstaw p³askowników poprzecznych min.33,33mm. gruboœæ p³askownika noœnego orientacyjny ciê ar (cynk) 8,18 kg/100 szt. z otworem Ř9 w komplecie z pozycjami 14,41 i 44 tworzy kompletny uchwyt standardowy typu Mostostal Siedlce. z pozycjami: 15,16 28,38,42 i 43. opakowanie handlowe szt. NUMER 8POZYCJI Uchwyt uniwersalny M10x105. gruboœæ p³askownika noœnego,4,5 orientacyjny ciê ar (cynk) 8,08 kg/100 szt. uchwyt uniwersalny jest stosowany jako czêœæ górna do wszystkich rodzajów krat. Element wystêpuje w kompletach z pozycj¹ nr 46. opakowanie handlowe szt. 9 Czêœæ górna nr 9 talerzyk rozstaw p³askowników noœnych 34,3 oraz 33,33. rozstaw prêtów poprzecznych min. 38,1mm. rozstaw p³askowników poprzecznych (kraty prasowane) min.33,33mm gruboœæ p³askownika noœnego orientacyjny ciê ar (cynk) 4,35 kg/100 szt. talerzyk D=50mm jest stosowany jako alternatywa dla klamry. W komplecie z pozycjami 14,41 i 44 tworzy kompletny uchwyt standardowy typu Mostostal Siedlce. z pozycjami: 15,16 28,38,42 i 43. opakowanie handlowe szt. 10 Czêœæ górna nr 10 talerzyk podgiêty rozstaw p³askowników noœnych - 34,3 oraz 33,33. rozstaw prêtów poprzecznych (kraty zgrzewane) min.38,1mm. rozstaw p³askowników poprzecznych (kraty prasowane) min.33,33mm gruboœæ p³askownika noœnego orientacyjny ciê ar (cynk) 4,35 kg/100 szt. talerzyk podgiêty D=50mm zapewnia trwa³e po³¹czenie z krat¹. W komplecie z pozycjami 14,41 i 44 tworzy kompletny uchwyt standardowy typu Mostostal Siedlce. z pozycjami: 15,16 28,38,42i 43. opakowanie handlowe szt. Uchwyty do mocowania krat HILTI 11 Czêœæ górna grzybek z gwintem M8 rozstaw p³askowników noœnych 22,22; 25,5; 33,33; 34,3. rozstaw prêtów poprzecznych (kraty zgrzewane) min. 24mm. rozstaw p³askowników poprzecznych (kraty prasowane) min.22,22mm gruboœæ p³askownika noœnego orientacyjny ciê ar (cynk) 4,40 kg/100 szt. grzybek M8 stosowany jest w komplecie z ko³kiem wstrzeliwanym (pozycja nr 12) i nabojem specjalnym 6.8/18M (pozycja nr 13) oznaczenia grzybków wg katalogu Hilti: Cynkowane galwanicznie: X-FCM 25/30, X-FCM 35/40, X-FCM 45/50. Stal nierdzewna: X-FCM R25/30, X-FCM R35/40, X-FCM R45/50. galwaniczne opakowanie handlowe producenta - Hilti. 12 Ko³ek wstrzeliwany +nabój specjalny 6.8/18M Hilti oznaczenia ko³ków wg katalogu Hilti: Cynkowane galwanicznie: EM-8. Stal nierdzewna: X-CR. gruboœæ p³askownika noœnego orientacyjny ciê ar (cynk) 0,55 kg/100 szt. oznaczenia naboi (w zale noœci od si³y wstrzeliwania) wg katalogu Hilti: kolor ó³ty, zielony, czerwony, czarny. galwaniczne opakowanie handlowe producenta - Hilti. 4

7 Czêœci dolne uchwytów 13 Nabój specjalny 6.8/18M Hilti oznaczenia naboi (w zale noœci od si³y wstrzeliwania) wg katalogu Hilti: kolor ó³ty, zielony, czerwony, czarny. opakowanie handlowe producenta - Hilti. 14 Czêœæ dolna ³apka poprzecznych (kraty prasowane) wszystkie. gruboœæ p³askownika noœnego orientacyjny ciê ar (cynk) 5,98 kg/100 szt ³apka dolna ³¹czy dó³ kraty z podpor¹. Mo e wystêpowaæ w kompletach z pozycjami: 1 7,9,10, opakowanie handlowe szt. 15 Czêœæ dolna ³¹cznik poprzecznych (kraty prasowane)- wszystkie. gruboœæ p³askownika noœnego orientacyjny ciê ar (cynk) 9,84 kg/100 szt. ³¹cznik s³u y do ³¹czenia dwóch krat ze sob¹. Mo e wystêpowaæ w kompletach z pozycjam: 1 7,9,10,31, opakowanie handlowe szt. 16 do L50 - L90 poprzecznych (kraty prasowane) wszystkie. gruboœæ p³askownika noœnego orientacyjny ciê ar (cynk) 5,66 kg/100 szt. hak wykonany z prêta Ř8, stosowany do: 1) L50-L60, w komplecie œruba M8x70 2) L70-L90, w komplecie œruba M8x100 (pozycja nr 42). Element mo e wystêpowaæ równie w kompletach z pozycjami: 1 7,9,10,31,40,43. opakowanie handlowe szt. 17 do L100 - L130. gruboœæ p³askownika noœnego orientacyjny ciê ar (cynk) 7,37 kg/100 szt. hak wykonany z prêta Ř8, stosowany do: 1) L100, w komplecie œruba M8x70 2) L110-L130, w komplecie œruba M8x100 (pozycja nr 42) Element mo e wystêpowaæ równie w kompletach z pozycjami: 1 7,9,10,31,40,43. opakowanie handlowe szt. 18 do C80. gruboœæ p³askownika noœnego ; 4; 5 orientacyjny ciê ar (cynk) 12,35 kg/100 szt. do mocowania krat o wysokoœci h <_ 50 do C80, w komplecie œruba M8x70 (poz. nr 41). z pozycjam: 1 7,9,10,29,31,40,42,43. opakowanie handlowe szt. 5

8 19 do C100. gruboœæ p³askownika noœnego ; 4; 5 orientacyjny ciê ar (cynk) 13,97 kg/100 szt. do C100, w komplecie œruba M8x70 (poz. magazynowo-handlowa - nr 41). z pozycjami magazynowo - handlowymi: 1 opakowanie handlowe 100 szt. 20 do C120. gruboœæ p³askownika noœnego ; 4; 5 orientacyjny ciê ar (cynk) 15,61 kg/100 szt. do C120, w komplecie œruba M8x70 (pozycja - nr 41). z pozycjami: 1 21 do C140. gruboœæ p³askownika noœnego ; 4; 5 orientacyjny ciê ar (cynk) 17,23 kg/100 szt. do C140, w komplecie œruba M8x70 z pozycjami: 1 22 do C160. gruboœæ p³askownika noœnego ; 4; 5 orientacyjny ciê ar (cynk) 18,85 kg/100 szt. do C160, w komplecie œruba M8x70 Element mo e wystêpowaæ równie w kompletach z pozycjami: 1 23 do C180 gruboœæ p³askownika noœnego ; 4; 5 orientacyjny ciê ar (cynk) 20,48 kg/100 szt. do C180, w komplecie œruba M8x70 (pozycja - nr 41). z pozycjami: 1 24 do C200. gruboœæ p³askownika noœnego ; 4; 5 orientacyjny ciê ar (cynk) 22,10 kg/100 szt. do C200, w komplecie œruba M8x70 z pozycjami 1 6

9 25 do C220 poprzecznych (kraty prasowane)- wszystkie. gruboœæ p³askownika noœnego ; 4; 5 orientacyjny ciê ar (cynk) 23,73 kg/100 szt. do C220, w komplecie œruba M8x70 z pozycjami : 1 26 do C240. gruboœæ p³askownika noœnego ; 4; 5 orientacyjny ciê ar (cynk) 25,36 kg/100 szt. do C240, w komplecie œruba M8x70 Element mo e wystêpowaæ równie w kompletach z pozycjami: 1 27 do C260. gruboœæ p³askownika noœnego ; 4; 5 orientacyjny ciê ar (cynk) 26,98 kg/100 szt. do C260, w komplecie œruba M8x70 z pozycjami: 1 28 do C280. gruboœæ p³askownika noœnego ; 4; 5 orientacyjny ciê ar (cynk) 28,61 kg/100 szt. do C280, w komplecie œruba M8x70 Element mo e wystêpowaæ równie w kompletach z pozycjami magazynowo - handlowymi:1 Uchwyty do mocowania krat ciê kich 29 Czêœæ górna rozstaw p³askowników noœnych - od 22,22; 25,5; 33,33; 34,3. gruboœæ p³askownika noœnego 4; 5 orientacyjny ciê ar (cynk) 6,18 kg/100 szt. czêœæ górna - (g=4) stosowana jest do mocowania krat ciê kich (p³askownik noœny 4 i 5). W komplecie znajduje siê ³apka dolna (pozycja nr 30) oraz elementy z³¹czne (pozycje nr.45 47). opakowanie handlowe szt. 30 Czêœæ dolna ³apka rozstaw p³askowników noœnych- wszystkie. gruboœæ p³askownika noœnego 4; 5 orientacyjny ciê ar (cynk) 23,10 kg/100 szt. czêœæ dolna (g=5) stosowana jest do mocowania krat ciê kich (p³askownik noœny 4i5). 7

10 Uchwyty do mocowania krat typu "off shore" 31 Czêœæ górna rozstaw p³askowników noœnych - 34,3. gruboœæ p³askownika noœnego ; 4 orientacyjny ciê ar (cynk) 4,7 kg/100 szt. czêœæ górna - (g=3) stosowana jest do mocowania krat zagêszczanych pomiêdzy p³askownikami noœnymi prêtem ³obionym Ř5,5. W komplecie znajduje siê ³apka dolna (pozycja nr 32) oraz elementy z³¹czne (pozycje nr 41 i 44). z pozycjami: 38, 42 i 43. opakowanie handlowe szt. 32 Czêœæ dolna ³apka gruboœæ p³askownika noœnego ; 4 orientacyjny ciê ar (cynk) 17,9 kg/100 szt. rozstaw p³askowników noœnych 34,3. czêœæ dolna (g=5). opakowanie handlowe- 50 szt. Elementy z³¹czne do mocowania stopni schodowych 33 Œruba M12x35 PN-85/M DIN 558, EN orientacyjny ciê ar (cynk) 4,01 kg/100 szt pozycja nr 33. opakowanie handlowe - 250szt. 34 Nakrêtka 6-k¹t. M12 PN-85/M (DIN 555, EN 24034) orientacyjny ciê ar (cynk) 1,50 kg/100 szt. opakowanie handlowe szt. 35 Podk³adka d14 PN-67/M (DIN 126, EN 27091) orientacyjny ciê ar (cynk) 0,58 kg/100 szt. opakowanie handlowe szt. Elementy z³¹czne do mocowania systemów ogrodzeñ 36 Nakrêtka 6-k¹t. M10 zrywalna, typ Mostostal orientacyjny ciê ar (cynk) 2,80 kg/100 szt. rozstaw p³askowników noœnych - 68,6. element s³u y do mocowania przêse³ ogrodzeniowych ze s³upkami, w komplecie znajduje siê œruba M10x30 (pozycja nr 37) galwaniczne. opakowanie handlowe szt. 8

11 Wkrêt samowierc¹cy i samogwintuj¹cy 37 Œruba M10x30 podsadzana PN-87/M (DIN 603, EN 28677) orientacyjny ciê ar (cynk) 1,50 kg/100 szt. opakowanie handlowe szt 38 Wkrêt samogwintuj¹cy M8X50 DIN 7513 gruboœæ p³askownika noœnego orientacyjny ciê ar (cynk) 1,80 kg/100 szt. Wystêpuje w komplecie z pozycjami nr 1,5 7,9,10,31 galwaniczne opakowanie handlowe szt. Wkrêt samogwintuj¹cy 39 Wkrêt samowierc¹cy i samogwintuj¹cy ST6.3x50-K DIN 7504 gruboœæ p³askownika noœnego orientacyjny ciê ar (cynk) 1,10 kg/100 szt. wkrêt jest stosowany do gruboœci belek z zakresu 2-6mm, Mmax.=14Nm, ma zastosowanie do wszystkich rodzajów oczek w kratach (zastosowanie nale y uzgodniæ z producentem krat). ST6.3x50-K DIN 7504 Wystêpuje w komplecie z pozycj¹ nr 2. galwaniczne opakowanie handlowe szt. Elementy z³¹czne do uchwytów mocuj¹cych kraty 40 Œruba "zamkowa" M8x60 gruboœæ p³askownika noœnego orientacyjny ciê ar (cynk) 2,70 kg/100 szt. rozstaw p³askowników noœnych -11,1. Element mo e wystêpowaæ w kompletach z nastêpuj¹cymi pozycjami: 14,15,16 28,44. opakowanie handlowe szt. 41 Œruba M8x70 PN-85/M (DIN 558, EN 24018) rozstaw p³askowników noœnych - wszystkie. gruboœæ p³askownika noœnego ; 4; 5 orientacyjny ciê ar (cynk) 2,78 kg/100 szt. Element s³u y do mocowania krat, wystêpuje w kompletach z nastêpuj¹cymi pozycjami: 1,3 7, 9 15,16 28,31,32,44. opakowanie handlowe szt. 42 Œruba M8x100 PN-85/M (DIN 558, EN 24018) rozstaw p³askowników noœnych - wszystkie. gruboœæ p³askownika noœnego ; 4; 5 orientacyjny ciê ar (cynk) 3,74 kg/100 szt. Element s³u y do mocowania krat, wystêpuje w kompletach z nastêpuj¹cymi pozycjami: 1,3 7, 9 15,16 28,31,32,44. opakowanie handlowe szt. 9

12 43 Wkrêt M8x70 PN-85/M pe³ny gwint (DIN 84, EN 21207) gruboœæ p³askownika noœnego ; 4; 5 orientacyjny ciê ar (cynk) 2,74 kg/100 szt. rozstaw p³askowników noœnych - 22,2 i 25,5. Element mo e wystêpowaæ w kompletach z nastêpuj¹cymi pozycjami: 3,4,15,16 28,31,32,44. opakowanie handlowe szt. 44 Nakrêtka kw. M8 PN-88/M (DIN 557) rozstaw p³askowników noœnych - wszystkie. gruboœæ p³askownika noœnego orientacyjny ciê ar (cynk) 0,63 kg/100 szt. Element mo e wystêpowaæ w kompletach z nastêpuj¹cymi pozycjami: 1,3 10,14 15,16 28,31,32,40 43 opakowanie handlowe szt. 45 Œruba M10x100 PN-87/M (DIN 603, EN 28677) gruboœæ p³askownika noœnego 4; 5 orientacyjny ciê ar (cynk) 6,81 kg/100 szt. Element s³u y do mocowania krat ciê kich, wystêpuje w kompletach z nastêpuj¹cymi pozycjami: 29,30,46,47. opakowanie handlowe szt. 46 Nakrêtka 6-k¹t. M10 z wk³adk¹ PA PN-85/M (DIN 985) rozstaw p³askowników noœnych - wszystkie. gruboœæ p³askownika noœnego orientacyjny ciê ar (cynk) 1,40 kg/100 szt. Element s³u y do mocowania krat ciê kich, wystêpuje w kompletach z nastêpuj¹cymi pozycjami: 29,30,45,47. galwaniczne opakowanie handlowe szt.. 47 Podk³adka d11 PN-67/M (DIN 126, EN 27091) rozstaw p³askowników noœnych - wszystkie. gruboœæ p³askownika noœnego 4; 5 orientacyjny ciê ar (cynk) 0,40 kg/100 szt. Element s³u y do mocowania krat ciê kich, wystêpuje w kompletach z nastêpuj¹cymi pozycjami: 29,30,45,46. opakowanie handlowe szt. 48 Wrêt M8x60 PN-74/M DIN 963 EN gruboœæ p³askownika noœnego ; 4; 5 orientacyjny ciê ar (cynk) 0,03 kg/100 szt. poz. magazynowo-handlowa - nr 48. Element s³u y do mocowania krat "off shore", wystêpuje w kompletach z nastêpuj¹cymi pozycjami: 31, 32. stal nierdzewna opakowanie handlowe szt. 10

13 Przyk³adowe sposoby mocowania krat Uchwyt standardowy do mocowania krat (poz.1) nakrêtka (poz. 44) ³apka (poz. 14) œruba (poz. 41) ¹czenie krat z konstrukcjê za pomoc¹ uchwytów hakowych i ³¹czników podwójnych 11

14 Przyk³adowe sposoby mocowania krat Typowy uchwyt do krat o oczku 11 mm œruba zamkowa (poz. 40) (poz. 29) Uchwyt do krat ciê kich ³apka (poz. 14) nakrêtka (poz. 44) œruba M10/100 (poz. 45) podk³adka (poz. 47) nakrêtka (poz. 46) ³apka dolna (poz. 30) Uchwyt uniwersalny (poz. 1) (poz. 1) uchwyt uniwersalny (poz. 8) œruba (poz. 41) œruba (poz. 41) uchwyt hakowy (poz. 16) uchwyt hakowy (poz ) nakrêtka (poz. 46) Przyk³adowy sposób zamawiania uchwytów Uchwyt standardowy do krat o oczku 34x38 mm i p³askowniku noœnym 30x2 mm szt.: pozycja szt.; pozycja 14 - ³apka szt.; pozycja 44 - nakrêtka szt. pozycja 41 - œruba szt. Uchwyty skrêcone w komplety. Pakowane po 100 kompletów w workach. 12

15 ZAK AD KRAT POMOSTOWYCH Polimex-Mostostal S.A. Zakład Krat Pomostowych, Zakład Produkcyjny ul. Terespolska 12, Siedlce tel. (025) , fax (025) Dział handlowy: tel. : (025) , , , , , , Centrum Serwisowe Krat Ocynkownia Częstochowa ul. Korfantego 29, Częstochowa Dział handlowy: tel. : (034) , , fax (034) EDYC 0 JA I 2 00 APROBATA TECHNICZNA ITB AT /99 SPÓŁKA GIEŁDOWA SPÓŁKA GIEŁDOWA POLISH OUTSTANDING EXPORTER C E R T I F M A N A G E M E N T I E D S Y S T E M Termin ważności: 30 listopad 2009 r. Materia³y u yte w katalogu stanowi¹ w³asnoœæ wydawcy. Kopiowanie bez zgody zabronione.

16

Uchwyty do mocowania krat pomostowych

Uchwyty do mocowania krat pomostowych Uchwyty do mocowania krat pomostowych h Standardowy podział i wielkość oczek 2 dla krat zgrzewanych wg DIN 24537 68.60 64.89 60.30 51.00 45.28 43.26 34.30 30.15 25.50 21.63 15.075 a podziałka płaskownika

Bardziej szczegółowo

QUO VADIS?... ALBO RACZEJ - QUA VADIS? - PO CZYM IDZIESZ?

QUO VADIS?... ALBO RACZEJ - QUA VADIS? - PO CZYM IDZIESZ? Kraty pomostowe ZAK AD KRAT POMOTOWYCH CZ OWIEK DZIA A... CZ OWIEK PRACUJE... CZ OWIEK CHODZI... I ZD A DO CELU... QUO VADI?... ALBO RACZEJ - QUA VADI? - PO CZYM IDZIEZ? PO CZYM CHODZI CZ OWIEK? Chodzi

Bardziej szczegółowo

ZAMKNIÊCIA PRZECIWPANICZNE

ZAMKNIÊCIA PRZECIWPANICZNE ZAMKNIÊCIA PRZECIWPANICZNE IDEA PUSH-BAR okucia budowlane kompleksowo drewno PCV aluminium ZAMKNIÊCIA PRZECIWPANICZNE IDEA Zamkniêcie przeciwpaniczne IDEA zosta³o zaprojektowane i przetestowane na zgodnoœæ

Bardziej szczegółowo

Markiza Fastlock 120. Instrukcja monta u

Markiza Fastlock 120. Instrukcja monta u Markiza Fastlock 20 C B A 2C 6 2 6A 6C 0 6 Markiza Fastlock 20 Charakterystyka produktu. Markiza Fastlock 20 to wspornikowe zadaszenie mocowane do œciany. Jako pokrycie zastosowano dachowe panele poliweglanowe

Bardziej szczegółowo

QUO VADIS?... ALBO RACZEJ - QUA VADIS? - PO CZYM IDZIESZ?

QUO VADIS?... ALBO RACZEJ - QUA VADIS? - PO CZYM IDZIESZ? Kraty pomostowe ZAK AD KRAT POMOTOWYCH CZ OWIEK DZIA A... CZ OWIEK PRACUJE... CZ OWIEK CHODZI... I ZD A DO CELU... QUO VADI?... ALBO RACZEJ - QUA VADI? - PO CZYM IDZIEZ? PO CZYM CHODZI CZ OWIEK? Chodzi

Bardziej szczegółowo

Markiza Fastlock. Instrukcja monta u

Markiza Fastlock. Instrukcja monta u C B A 2C 3 6 3 9B 9C 0 2 9A Charakterystyka produktu. Markiza Fastlock to wspornikowe zadaszenie loggii i balkonów mocowane do spodu p³yty balkonowej. Jako pokrycie zastosowano dachowe panele poliweglanowe

Bardziej szczegółowo

Nakrętka kg/1000szt 10szt 20szt 30szt 40szt 50szt 60szt 70szt 80szt 90szt 100szt 10,50 15,30 22,50 30,50 45,00 58,50 73,00 103,00 153,00 208,00

Nakrętka kg/1000szt 10szt 20szt 30szt 40szt 50szt 60szt 70szt 80szt 90szt 100szt 10,50 15,30 22,50 30,50 45,00 58,50 73,00 103,00 153,00 208,00 Nakrętka kg/1000szt 10szt 20szt 30szt 40szt 50szt 60szt 70szt 80szt 90szt 100szt DIN934 M10 10,50 0,11 0,21 0,32 0,42 0,53 0,63 0,74 0,84 0,95 1,05 DIN934 M12 15,30 0,15 0,31 0,46 0,61 0,77 0,92 1,07 1,22

Bardziej szczegółowo

PLANOVA KATALOG 2012

PLANOVA KATALOG 2012 KATALOG 2012 GONDOLA NA KWIATY gondola - cynk galwaniczny + farba proszkowa, standardowe kolory - podest RAL 7045, obudowa - RAL 1003. pó³ka metalowa przykrêcana do gondoli ma 11 okr¹g³ych otworów do wk³adania

Bardziej szczegółowo

katalog lineal - Mo liwoœci DRZWI SZKLANE lineal Rozwi¹zania Konstrukcji Szklanych

katalog lineal - Mo liwoœci DRZWI SZKLANE lineal Rozwi¹zania Konstrukcji Szklanych lineal - Mo liwoœci lineal Rozwi¹zania Konstrukcji Szklanych -51 Nowa Wieœ/Kêty, ul. Matejki 5 NIP: 813-319-29-59 @: info@linealsystem.eu web: www.linealsystem.eu dachy szklane œciany samonoœne w systemie

Bardziej szczegółowo

Obejma poœrednia. WYMIARY (mm) KOD NAZWA TYP D S H K. WYMIARY (mm) KOD NAZWA TYP D S H K

Obejma poœrednia. WYMIARY (mm) KOD NAZWA TYP D S H K. WYMIARY (mm) KOD NAZWA TYP D S H K OPASKI METALOWE KOD NAZWA TYP L D d K OM 42/159 Opaska metalowa malowana 42 Fi 42 159 20 Fi 8,5 1 OMC 42/159 Opaska metalowa ocynkowana 42 Fi 42 159 20 Fi 8,5 1 OM 45/170 Opaska metalowa malowana 45 Fi

Bardziej szczegółowo

Drabiny pionowe jednoelementowe

Drabiny pionowe jednoelementowe Drabiny pionowe jednoelementowe Wersje: aluminium naturalne, aluminium anodowane, stal ocynkowana lub nierdzewna, zgodne z normami DIN 18799 i DIN 14094 oraz EN ISO 14122-4. Perforowane szczeble w wersji

Bardziej szczegółowo

Rozdzielnice hermetyczne o stopniu szczelnoœci IP 55

Rozdzielnice hermetyczne o stopniu szczelnoœci IP 55 LMEL ROZDZIELNIE 09.101 hermetyczne o stopniu szczelnoœci IP 55 z p³yt¹ monta ow¹ do zabudowy modu³owej do kompensacji mocy biernej KTLO 2009/10 7 09.102 LMEL ROZDZIELNIE Sposób oznaczania rozdzielnic

Bardziej szczegółowo

KATALOG OSPRZÊTU MONTA OWEGO

KATALOG OSPRZÊTU MONTA OWEGO KATALOG OSPRZÊTU MONTA OWEGO APLISENS SA, 03-192 Warszawa, ul Morelowa 7, tel 022 814-07-77 fax 022 814-07-78, wwwaplisenspl, e-mail: aplisens@aplisenspl SPIS TREŒCI 1 WYPOSA ENIE ZAWORÓW2 2 PRZY CZKI

Bardziej szczegółowo

Dla dachówki ceramicznej, betonowej wybieramy uchwyt dachowy typu S. Dla dachówki bitumicznej,gontów orła, papy wybieramy uchwyt typu L

Dla dachówki ceramicznej, betonowej wybieramy uchwyt dachowy typu S. Dla dachówki bitumicznej,gontów orła, papy wybieramy uchwyt typu L Instrukcja montażu Uchwytu dachowego S dla kolektorów próżniowych CSV Instrukcja montażu uchwytu dachowego typ S dla kolektora próżniowego IMMEGAS CSV Do montażu próżniowych kolektorów słonecznych CSV

Bardziej szczegółowo

ul. Wapiennikowa 90, 25-101 KIELCE, tel. 041 361-95-24, fax. 0-41 361-91-08 www.prema.pl e-mail: prema@prema.pl

ul. Wapiennikowa 90, 25-101 KIELCE, tel. 041 361-95-24, fax. 0-41 361-91-08 www.prema.pl e-mail: prema@prema.pl K ul. Wapiennikowa 0, -0 KIELCE, tel. 0 --, fax. 0- --0 www.prema.pl e-mail: prema@prema.pl CZĘŚCI ZMIENNE I KOMPLETY NPRWCZE FILTR G/ 0 0 * 0 * * * Pokrywa Pierścień uszcz. zbiornika Okap Kierownica Osłona

Bardziej szczegółowo

Elementy podporowe, ustalające i pozycjonujące

Elementy podporowe, ustalające i pozycjonujące Elementy podporowe, ustalające i pozycjonujące 693 Zestawienie produktów Elementy podporowe, ustalające i pozycjonujące Podstawki wahliwe K0282 Podstawki wahliwe kąt wychyłu 12 K0302 Podstawki wahliwe

Bardziej szczegółowo

Mocowanie rusztowań owań owań uszt uszt Moc. r Moc. r

Mocowanie rusztowań owań owań uszt uszt Moc. r Moc. r 237 Mocowanie rusztowań Zamocowanie do rusztowań S 14 ROE + GS 12... strona 238 Śruba oczkowa do rusztowań FI G... strona 240 Zaślepka... strona 240 Nakrętka oczkowa RI... strona 241 Wkręt oczkowy do rusztowań

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA MONTAŻU, UŻYTKOWANIA. i KONSERWACJI. Sp. z o.o. System mocowań: Uwaga: ul. Ziejkowa 5, 09 500 Gostynin,

INSTRUKCJA MONTAŻU, UŻYTKOWANIA. i KONSERWACJI. Sp. z o.o. System mocowań: Uwaga: ul. Ziejkowa 5, 09 500 Gostynin, Sp. z o.o. ul. Ziejkowa 5, 09 500 Gostynin, www.energy5.pl INSTRUKCJA MONTAŻU, UŻYTKOWANIA i KONSERWACJI System mocowań: Dach płaski układ paneli poziomo, system mocowań AERO S wykonania: Aluminium 6005

Bardziej szczegółowo

BIS Połączenia rur zeliwnych

BIS Połączenia rur zeliwnych N BIS Połączenia rur zeliwnych BIS Mengering - Połączenia do rur żeliwnych BIS Mengering CV/CE Złączki do rur żeliwnych BIS Mengering Rapid Złączki do rur żeliwnych 2 3 BIS Mengering - Klamry zabezpieczające

Bardziej szczegółowo

Steelcon. Strony 4-1 do Blokady, zaryglowania. Spó³ka z o.o.

Steelcon. Strony 4-1 do Blokady, zaryglowania. Spó³ka z o.o. Spó³ka z o.o. Strony 4-1 do 4-22 Blokady, zaryglowania Sposób na stary problem! w stanie zamkniêtym w stanie otwartym 4-1 1 3 5 6 7 2 460 8 9 10 11 4 12 13 Nr. artyku³u Nazwa artyku³u Pozycja Iloœæ[Sztuka]

Bardziej szczegółowo

PRODUCENT WYPOSAŻENIA SKLEPÓW, MARKETÓW,STACJI PALIW ORAZ SYSTEMÓW OGRODZEŃ PANELOWYCH, AKCESORIÓW MEBLOWYCH I OGRODOWYCH. USŁUGI GALWANICZNE.

PRODUCENT WYPOSAŻENIA SKLEPÓW, MARKETÓW,STACJI PALIW ORAZ SYSTEMÓW OGRODZEŃ PANELOWYCH, AKCESORIÓW MEBLOWYCH I OGRODOWYCH. USŁUGI GALWANICZNE. UNIVERSAL To lider wszechstronności. Łatwy i szybki w montażu Duża wytrzymałość Bardzo dobre zabezpieczenie antykorozyjne Szeroka gama wysokości ogrodzenia UNIVERSAL ZASTOSOWANIE Stosowany przy ogrodzeniach

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYROBÓW STOLMEX

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYROBÓW STOLMEX SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYROBÓW STOLMEX I. OPIS TECHNICZNY WYROBÓW ORAZ ZASTOSOWANYCH MATERIAŁÓW I KOMPONENTÓW Rodzaj wyrobu: 1. Stalowe kraty pomostowe zgrzewane i spawane 2. Stalowe kraty pomostowe prasowane

Bardziej szczegółowo

KATALOG WYROBÓW GOTOWYCH

KATALOG WYROBÓW GOTOWYCH ZAMÓWIENIA PROSIMY KIEROWAĆ FAXEM LUB POPRZEZ E-MAIL DO DZIAŁU OBSŁUGI KLIENTA Zakład Metalowy Tomabo Dereżyńscy Spółka Jawna Ul. Bierzarina 47 66-400 Gorzów Wlkp. KATALOG WYROBÓW GOTOWYCH Sebastian Wylegała

Bardziej szczegółowo

Regulatory ciœnienia bezpoœredniego dzia³ania serii 44

Regulatory ciœnienia bezpoœredniego dzia³ania serii 44 Regulatory ciœnienia bezpoœredniego dzia³ania serii 44 Typ 44-0 B reduktor ciœnienia pary Zastosowanie Wartoœci zadane od 0,2 bar do 20 bar z zaworami G ½, G ¾ i G1 oraz DN 15, DN 25, DN 40 i DN 50 ciœnienie

Bardziej szczegółowo

TAP TAPS. T³umiki akustyczne. do prostok¹tnych przewodów wentylacyjnych

TAP TAPS. T³umiki akustyczne. do prostok¹tnych przewodów wentylacyjnych T³umiki akustyczne do prostok¹tnych przewodów wentylacyjnych TAP TAPS Atest Higieniczny: HK/B/0284/01/2015 TAP i TAPS s¹ przeznaczone do t³umienia ha³asu przenoszonego przez przewody prostok¹tne instalacji

Bardziej szczegółowo

SPRAWDŹ NASZE DOŚWIADCZENIE WYKORZYSTAJ NASZE MOŻLIWOŚCI KATALOG 2013. www.andpolkonin.pl

SPRAWDŹ NASZE DOŚWIADCZENIE WYKORZYSTAJ NASZE MOŻLIWOŚCI KATALOG 2013. www.andpolkonin.pl SPRAWDŹ NASZE DOŚWIADCZENIE WYKORZYSTAJ NASZE MOŻLIWOŚCI KATALOG 2013 Struktura organizacyjna grupy ANDPOL KONIN obejmuje trzy niezależne podmioty ANDPOL, ANDPOL PLUS i ANDPOL BIS. Działamy na obszarze

Bardziej szczegółowo

Reduktor membranowy psi

Reduktor membranowy psi Arkusz instrukcji Polish Reduktor membranowy 0 900 psi Opis Reduktor membranowy 0 900 psi firmy Nordson redukuje wysokie ciœnienie pierwotne do niskiego ciœnienia wtórnego. Nie posiada odpowietrzenia,

Bardziej szczegółowo

OZNACZENIE: Pow. czynna [m 2 [mm] 0,005 0,008 0,011 0,013 0,020 0,028 0,032 0,045 0,051 0,055 0,048 0,063

OZNACZENIE: Pow. czynna [m 2 [mm] 0,005 0,008 0,011 0,013 0,020 0,028 0,032 0,045 0,051 0,055 0,048 0,063 12 W E N T Y L A C J E sp. z o.o. Czerpnia œcienna CSB g a f 4 e Czerpnie powietrza CSB (typu B - okr¹g³e) stosuje siê jako zakoñczenie przewodów o przekroju ko³owym. Nale y je stosowaæ przy ma³ych prêdkoœciach

Bardziej szczegółowo

OKNA DRZWI BRAMY PARAPETY ROLETY ALUZJE MOSKITIERY ROLETY MINI

OKNA DRZWI BRAMY PARAPETY ROLETY ALUZJE MOSKITIERY ROLETY MINI Eko-plast ROLETY MINI Monta na skrzydle okiennym. Mechanizm ³añcuszkowy ze stopem. Listwa dolna PVC obszyta w materiale. W standardzie y³ki do utrzymania tkaniny przy skrzydle. Kolory mechanizmów: - z³oty

Bardziej szczegółowo

HYDRANTY HYDRANT PODZIEMNY DN 80 Z PODWÓJNYM ZABEZPIECZENIEM. Zastosowanie. Obs³uga

HYDRANTY HYDRANT PODZIEMNY DN 80 Z PODWÓJNYM ZABEZPIECZENIEM. Zastosowanie. Obs³uga HYDRANT PODZIEMNY DN Hydrant przeznaczony jest do pobierania z sieci wodoci¹gowej wód pitnych i nieuzdatnionych o ciœnieniu max., MPa Korpus g³owy hydrantu, podstawa, pokrywka, wodzik, uchwyt, g³ówka i

Bardziej szczegółowo

Regulator różnicy ciśnień AFP / VFG 2 (VFG 21)

Regulator różnicy ciśnień AFP / VFG 2 (VFG 21) Regulator różnicy ciśnień AFP / VFG 2 (VFG 21) Zastosowanie AFP / VFG 2 (VFG 21) jest regulatorem różnicy ciśnień bezpośredniego działania, stosowanym głównie do regulacji układów ciepłowniczych. Regulator

Bardziej szczegółowo

DRABINY. Centrum Wyposażenia Magazynów i Opakowań 31-587 Kraków, ul. Ciepłownicza 54

DRABINY. Centrum Wyposażenia Magazynów i Opakowań 31-587 Kraków, ul. Ciepłownicza 54 TYPOSZEREG 1100 - DRABINA WOLNOSTOJĄCA DOMOWA - do zastosowań półprofesjonalnych Znajduje zastosowanie w gospodarstwie domowym. Posiada znak bezpieczeństwa B. Odpowiada normie europejskiej EN 131 Wykonana

Bardziej szczegółowo

Kosze/ System koszy 800

Kosze/ System koszy 800 Kosze/ System koszy 800 Podstawa kosza 800 Wymiary (mm) Kod elementu H H-325 G-550 L-800 ME-K04540800 H-325 G-550 L-950 ME-K04540950 H-325 G-550 L-1250 ME-K04541250 L G Kosz 800 Wymiary (mm) Kod elementu

Bardziej szczegółowo

œruba prosta pod otwór prosty w szkle Ø mm dziêki tolerancji otworu zapewnia ustawienie i regulacjê okucia na tafli

œruba prosta pod otwór prosty w szkle Ø mm dziêki tolerancji otworu zapewnia ustawienie i regulacjê okucia na tafli system mocowania tafli szklanych przesuwnych pozwala na projektowanie i wykonanie - drzwi przesuwnych jedno i wielo taflowych - kurtyn przesuwnych - tafli przesuwnych z parkowaniem bocznym œruba sto kowa

Bardziej szczegółowo

P YTY W ARSTWOWE RYSUNKI RYSUNKI TECHNICZNE

P YTY W ARSTWOWE RYSUNKI RYSUNKI TECHNICZNE P YTY W ARSTWOWE RYSUNKI RYSUNKI TECHNICZNE TECHNICZNE 1 P³yta œcienna SC RODZAJ PROFILOWANIA P G (g³adka) 2 * Rodzaj i wymiary profilowañ tak jak dla p³yty œciennej SC P³yta dachowa D 3 1 - ok³adziny

Bardziej szczegółowo

Instrukcja monta u i u ytkowania Wie a Franek 235x280/H210

Instrukcja monta u i u ytkowania Wie a Franek 235x280/H210 Instrukcja monta u i u ytkowania Wie a Franek 235x280/H210 Informacje ogólne Przed przyst¹pieniem do monta u, nale y przeczytaæ instrukcjê w ca³oœci oraz sprawdziæ zawartoœæ zestawu. Monta zabawki mo e

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY DO DREWNIANEJ KONSTRUKCJI DACHU

OPIS TECHNICZNY DO DREWNIANEJ KONSTRUKCJI DACHU I. Przedmiot opracowania. OPIS TECHNICZNY DO DREWNIANEJ KONSTRUKCJI DACHU Opracowanie obejmuje projekt drewnianej konstrukcji dachu wiaty rekreacyjnej w Helu dz. nr 4/1. II. Podstawa opracowania. 1. Projekt

Bardziej szczegółowo

uwaga! Słupki ocynkowane ogniowo, zakapslowane (PCV).

uwaga! Słupki ocynkowane ogniowo, zakapslowane (PCV). www.akcesoriaogrodzeniowe.pl SŁUPKI OGRODZENIOWE średnica φ wysokość cena ocynk. cena ocynk. i lak. Φ 42,4x1,5 150 cm 11,10 zł 15,00 zł Φ 42,4x1,5 170 cm 12,60 zł 17,00 zł Φ 42,4x1,5 200 cm 14,80 zł 19,30

Bardziej szczegółowo

Œlizgi meblowe z tworzywa sztucznego i filcu do krzese³, sto³ów, foteli

Œlizgi meblowe z tworzywa sztucznego i filcu do krzese³, sto³ów, foteli Œlizgi meblowe z tworzywa sztucznego i filcu do krzese³, sto³ów, foteli 1 z tworzywa sztucznego Materia³: HD-PE bzw. Polyamid [ ] [ ] [ ] [ ] 64/10 10 5 2,0 15 0,8 100 64/13 13 5 2,0 15 1,0 100 64/15 15

Bardziej szczegółowo

producent specjalistycznego sprzêtu medycznego

producent specjalistycznego sprzêtu medycznego ERIA KKO Kosze ze stali kwasoodpornej w gatunku O18N9 elektropolerowanej galwanicznie serii KKO przeznaczone s¹ do sk³adowania, sterylizacji oraz mycia narzêdzi medycznych. Wielkoœæ koszy dostosowana jest

Bardziej szczegółowo

WYPOSA ENIE SKLEPÓW AKCESORIA MEBLOWE BOX

WYPOSA ENIE SKLEPÓW AKCESORIA MEBLOWE BOX WYPOSA ENIE SKLEPÓW AKCESORIA MEBLOWE BOX 2009 rury, przed u ki, wk adki, naro niki strona 2 Rura kwadratowa art. BX910 25 x 25 mm gr.1,2 mm L = 300 art. BX910A 20 x 20 mm gr.1,2 mm L = 300 Naro nik dwukierunkowy

Bardziej szczegółowo

DAW MAR ZAKŁAD PRODUKCJI ZAWIESI LINOWYCH I ŁA

DAW MAR ZAKŁAD PRODUKCJI ZAWIESI LINOWYCH I ŁA KATALOG WYROBÓW ZAWIESIA LINOWE - ŁAŃCUCHOWE PASOWE OSPRZĘT Ul. Mikulczycka 21 B Tel./Fax +48 32 274-25-17, 273-91-29 www.daw-mar.pl e-mail : biuro@daw-mar.pl SZANOWNI PAŃSTWO Zakład DAW MAR powstał w

Bardziej szczegółowo

ZAWIASA Z PŁYTĄ MONTAŻOWĄ DO SZKLANYCH DRZWI SAUNY ZAWIASA TRZPIENIOWA DO SZKLANYCH DRZWI SAUNY

ZAWIASA Z PŁYTĄ MONTAŻOWĄ DO SZKLANYCH DRZWI SAUNY ZAWIASA TRZPIENIOWA DO SZKLANYCH DRZWI SAUNY i. 1 6 6 0 7 0 8 4. ZAWIASA Z PŁYTĄ MONTAŻOWĄ MODEL SLOVAKIA Z UWAGI NA PRZEPISY PATENTOWE ZAWIASY NIE MOGĄ BYĆ STOSOWANE W SZKLE PRODUKOWANYM NA RYNEK NIEMIECKI 6-8 mm 1 płyta montażowa x 84 mm ø 5 mm

Bardziej szczegółowo

Indeks wyrobu: PRO Data : mm

Indeks wyrobu: PRO Data : mm VENTI TYP 9 - ó ko 40 Indeks wyrobu: PRO-00-90 Data : 05mm 470mm 20mm Producent: Wójcik Fabryka Mebli Spó³ka z o. o. ul. Mazurska 45 2-300 Elbl¹g e-mail: handlowy@meblewojcik.pl W razie braku lub uszkodzenia

Bardziej szczegółowo

GIFAS ELECTRIC. przegląd produktów. rozdzielcze.

GIFAS ELECTRIC. przegląd produktów. rozdzielcze. GIFAS ELECTRIC przegląd produktów. A. Wpuszczane skrzynie ziemne, zasilająco rozdzielcze. Przeznaczenie: place miejskie, rynki handlowe, place przez budynkami, pasaże handlowe, deptaki, hale targowe i

Bardziej szczegółowo

www.merim.pl KATALOG MERiM Sp. z o.o. Sp.k ul. Rejtana 25/35 42-202 Częstochowa

www.merim.pl KATALOG MERiM Sp. z o.o. Sp.k ul. Rejtana 25/35 42-202 Częstochowa www.merim.pl KATALOG MERiM Sp. z o.o. Sp.k ul. Rejtana 25/35 42-202 Częstochowa biuro@merim.pl Tel. +48 343 435 723/751 MERiM Sp. z o.o. Sp.k jest cenionym dostawcą krat pomostowych zgrzewanych i prasowanych

Bardziej szczegółowo

Przepustnica z tarczą centryczną iwykładziną typu TEFLON R. DN 40 do DN 300 mm korpus pierścieniowy i z otworami gwintowanymi

Przepustnica z tarczą centryczną iwykładziną typu TEFLON R. DN 40 do DN 300 mm korpus pierścieniowy i z otworami gwintowanymi Karta katalogowa 0166.1/2-61 KE Przepustnica z tarczą centryczną iwykładziną typu TEFLON R 40 do 300 mm korpus pierścieniowy 350 do 600 mm korpus dzielony w formie "U" Maksymalne ciśnienie robocze (P rmax

Bardziej szczegółowo

Bramy i kraty rolowane

Bramy i kraty rolowane Bramy i kraty rolowane Dane montażowe: stan na dzień 01.07.2012 Stosowane skróty B U = szerokość dolnej konstrukcji stalowej ET DMS = minimalna głębokość montażowa bram z DMS ET KNH = minimalna głębokość

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBS UGI KARI WY CZNIK P YWAKOWY

INSTRUKCJA OBS UGI KARI WY CZNIK P YWAKOWY INSTRUKCJA OBS UGI KARI WY CZNIK P YWAKOWY Wydanie paÿdziernik 2004 r PRZEDSIÊBIORSTWO AUTOMATYZACJI I POMIARÓW INTROL Sp. z o.o. ul. Koœciuszki 112, 40-519 Katowice tel. 032/ 78 90 000, fax 032/ 78 90

Bardziej szczegółowo

Stopnie z krat wciskanych 600x270 mm 34x33 30x2 mm ocynkowane

Stopnie z krat wciskanych 600x270 mm 34x33 30x2 mm ocynkowane Dane aktualne na dzień: 12-09-2019 16:36 Link do produktu: https://www.kraty-pomostowe.com.pl/stopnie-z-krat-wciskanych-600x270-mm-34x33-30x2-mm-ocynkowanep-131.html Stopnie z krat wciskanych 600x270 mm

Bardziej szczegółowo

EA16, EB16, EA17, EA19, EA12 TABLICOWE MIERNIKI ELEKTROMAGNETYCZNE Amperomierze i woltomierze PKWiU

EA16, EB16, EA17, EA19, EA12 TABLICOWE MIERNIKI ELEKTROMAGNETYCZNE Amperomierze i woltomierze PKWiU EA16, EB16, EA17, EA19, EA12 TABLICOWE MIERNIKI ELEKTROMAGNETYCZNE Amperomierze i woltomierze PKWiU 33.20.43-30.37 EA12 EA19 EA17 EA16 EB16 ZASTOSOWANIE Tablicowe mierniki elektromagnetyczne typu EA12,

Bardziej szczegółowo

OKNA DRZWI BRAMY PARAPETY ROLETY ALUZJE MOSKITIERY MOSKITIERY RAMKOWE

OKNA DRZWI BRAMY PARAPETY ROLETY ALUZJE MOSKITIERY MOSKITIERY RAMKOWE Eko-plast MOSKITIERY RAMKOWE Moskitiery ramkowe dostêpne s¹ w dwóch wersjach: - Standard - okno typowe lub zlicowane - Exclusive - tylko okno typowe Rodzaje siatek: - Standard - trudnopalna z w³ókna szklanego

Bardziej szczegółowo

Bloki ściskające pręty

Bloki ściskające pręty Bloki ściskające pręty Bloki ściskające pręty Z elemetami konstrukcyjnymi: blokiem sciskającym pręt, blokiem liniowym i wałkiem stalowym może w najprostszy sposób zostać zrealizowany precyzyjny system

Bardziej szczegółowo

3Deuro 1. Charakterystyka paneli ogrodzeniowych 3D euro

3Deuro 1. Charakterystyka paneli ogrodzeniowych 3D euro Deuro. Charakterystyka paneli ogrodzeniowych D euro. Modu³y wymiarowe H H wysokoœæ H = 0 00 0 0 0 0 90 00 0 0 mm wysokoœæ 0 00 0 0 0 0 90 00 0 0 iloœæ usztywnieñ prêty poziome waga panelu zalecana wys.

Bardziej szczegółowo

Zamki. ELRAF - Zakład Produkcyjno Usługowy, Wola Ducka, ul. Teofilów 4, 05-408 Glinianka, tel./fax 22 789-96-30 - www.elraf.com.pl

Zamki. ELRAF - Zakład Produkcyjno Usługowy, Wola Ducka, ul. Teofilów 4, 05-408 Glinianka, tel./fax 22 789-96-30 - www.elraf.com.pl 1 - Zakład Produkcyjno Usługowy, Wola Ducka, ul. Teofilów, 0- Glinianka, tel./fax 79-96- - www.elraf.com.pl _2_r KATALOG 11 - zamki.indd 1 11-0-31 03:: ,,6 1, 7 x1. 27,7,6 Zamek L ateriał: Korpus PA6 GF;

Bardziej szczegółowo

ELEKTRYCZNE SI OWNIKI WAHLIWE ESW-16-

ELEKTRYCZNE SI OWNIKI WAHLIWE ESW-16- ELEKTYCZNE SI OWNIKI WAHLIWE ESW-- DO NAPÊDU ZAWOÓW, ZASUW, KLAP, ALUZJI EGULACYJNE ELEKTYCZNE SI OWNIKI WAHLIWE ESW-- PZEZNACZONE S DO NAPÊDU ZAWIEADE (ZAWOÓW, ZASUW, KLAP) OAZ UZ DZEÑ, W KTÓYCH WYMAGANE

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI AKCESORIA SIATKOWE... 4 AKCESORIA PANELOWE NAKŁADKI PLASTIKOWE... 28

SPIS TREŚCI AKCESORIA SIATKOWE... 4 AKCESORIA PANELOWE NAKŁADKI PLASTIKOWE... 28 * SPIS TREŚCI AKCESORIA SIATKOWE................................................. 4 Opaska do ogrodzeń siatkowych............................................. 5 Opaska do siatki z noskiem..................................................

Bardziej szczegółowo

Indeks wyrobu: PRO Data :

Indeks wyrobu: PRO Data : VENTI TYP 5 - Komoda 1D - 1S Indeks wyrobu: PRO-001-501 Data : 125mm 50mm 590mm Producent: Wójcik Fabryka Mebli Spó³ka z o. o. ul. Mazurska 45 82-00 Elbl¹g e-mail: handlowy@meblewojcik.pl W razie braku

Bardziej szczegółowo

TABLICOWE MIERNIKI ELEKTROMAGNETYCZNE TYPU EA16, EB16, EA17, EA19, EA12. PKWiU Amperomierze i woltomierze ZASTOSOWANIE

TABLICOWE MIERNIKI ELEKTROMAGNETYCZNE TYPU EA16, EB16, EA17, EA19, EA12. PKWiU Amperomierze i woltomierze ZASTOSOWANIE TABLICOWE MIERNIKI ELEKTROMAGNETYCZNE Amperomierze i woltomierze TYPU EA16, EB16, EA17, EA19, EA12 PKWiU 33.20.43-30.37 EA12 EA19 EA17 EA16 EB16 ZASTOSOWANIE Tablicowe mierniki elektromagnetyczne typu

Bardziej szczegółowo

STO Y I FOTELE OKULISTYCZNO - LARYNGOLOGICZNE

STO Y I FOTELE OKULISTYCZNO - LARYNGOLOGICZNE ELEKTRO-MECHANICZNY STÓ OKULISTYCZNY TYP LS COMFORT dodatkowy panel sterowania Cena od 12 000,00 ruch sto³u w p³aszczyÿnie poziomej 35 system do przemieszczania sto³u dodatkowy podg³ówek powietrzny Stó³

Bardziej szczegółowo

TABLICOWE MIERNIKI ELEKTROMAGNETYCZNE TYPU EA16, EB16, EA17, EA19, EA12. PKWiU Amperomierze i woltomierze DANE TECHNICZNE

TABLICOWE MIERNIKI ELEKTROMAGNETYCZNE TYPU EA16, EB16, EA17, EA19, EA12. PKWiU Amperomierze i woltomierze DANE TECHNICZNE TABLICOWE MIERNIKI ELEKTROMAGNETYCZNE Amperomierze i woltomierze TYPU EA16, EB16, EA17, EA19, EA12 PKWiU 33.20.43-30.37 DANE TECHNICZNE Klasa dok³adnoœci 1, Zakresy pomiarowe, moc pobierana, wymiary ramki

Bardziej szczegółowo

MATERIALY PROMOCYJNE OFERTA

MATERIALY PROMOCYJNE OFERTA OFERTA MATERIALY PROMOCYJNE "APTEKAdesign Specjalistyczne Meble do Aptek 62-070 D¹brówka gm. Dopiewo ul. Widok 11 tel. +4861 8161311 kom +48 517 232 785 email: trawinski@aptekadesign.pl Copyright 2002-2014

Bardziej szczegółowo

wykonane z rusztowañ ramowych

wykonane z rusztowañ ramowych wykonane z rusztowañ ramowych PLATFORMA JEZDNA SZEROKA PLATFORMA JEZDNA W SKA Rusztowania przejezdne przeznaczone sà do prac budowlanych i montaýowych wewnàtrz i na zewnàtrz budynków - tam, gdzie waýna

Bardziej szczegółowo

MEFA - System montażowy szyn profilowych

MEFA - System montażowy szyn profilowych System montażowy MEFA - System montażowy szyn profilowych System montażowy 35 Szyna profilowa Stex 35 strona 2/3 Stex 35 łącznik Stex 35 bolec gwintowany strona 2/3 Stex - Łącznik kątowy strona 2/4 Konsola

Bardziej szczegółowo

OPASKI ZACISKOWE. Strona 46 ceny netto loco Gliwice. Strona 47

OPASKI ZACISKOWE. Strona 46 ceny netto loco Gliwice. Strona 47 Strona 46 ceny netto loco Gliwice Strona 47 RS-1 BUDOWA OPASKI Opaski naprawcze SANIT przeznaczone są do łączenia i naprawy uszkodzonych rur wodociągowych ze stali, żeliwa szarego i sferoidalnego, PE,

Bardziej szczegółowo

Dane techniczne Prze czniki z nap dem r cznym _C

Dane techniczne Prze czniki z nap dem r cznym _C Dane techniczne Prze czniki z nap dem r cznym 16...125_C Prze czniki z nap dem r cznym Dane techniczne zgodne z IEC 60947-3 Rozmiar prze cznika Znamionowe napi cie izolacji i znamionowe napi cie pracy

Bardziej szczegółowo

Instrukcja Obsługi i Montażu. Panelowe ogrodzenia kratowe. Dokumentacja Techniczno - Ruchowa. Ostatnia aktualizacja r.

Instrukcja Obsługi i Montażu.  Panelowe ogrodzenia kratowe. Dokumentacja Techniczno - Ruchowa. Ostatnia aktualizacja r. Instrukcja bsługi i Montażu Panelowe ogrodzenia kratowe Dokumentacja Techniczno - Ruchowa statnia aktualizacja - 28.05.2003r. INSTRUKCJ S UGI I MNT U - systemów ogrodzeniowych panelowych W NE INFRMCJE

Bardziej szczegółowo

OŚWIETLENIE PRZESZKLONEJ KLATKI SCHODOWEJ

OŚWIETLENIE PRZESZKLONEJ KLATKI SCHODOWEJ OŚWIETLENIE PRZESZKLONEJ KLATKI SCHODOWEJ Przykład aplikacji: rys. 1 rys. 2 rys. 3 rys. 4 W tym przypadku do sterowania oświetleniem wykorzystano przekaźniki fi rmy Finder: wyłącznik zmierzchowy 11.01.8.230.0000

Bardziej szczegółowo

MEFA - System montażowy szyn profilowych

MEFA - System montażowy szyn profilowych System montażowy MEFA - System montażowy szyn profilowych System montażowy 35 Szyna profilowa Stex 35 strona 2/3 Stex 35 łącznik Stex 35 bolec gwintowany strona 2/3 Stex - Łącznik kątowy strona 2/4 Konsola

Bardziej szczegółowo

PODNOŚNIK KANAŁOWY WWKR 2

PODNOŚNIK KANAŁOWY WWKR 2 Zastosowanie Dźwignik kanałowy, jeżdżący po obrzeżach kanału samochodowego, dzięki łatwości manewrowania poziomego (stosunkowo mały ciężar) i pionowego, znajduje szerokie zastosowanie w pracach obsługowo-naprawczych

Bardziej szczegółowo

POKÓJ 744 POKÓJ 746. Załącznik nr 6. 1. Zestaw gospodarczy, rys. 1 kpl. 1 kolor płyty uzgodnić z użytkownikiem. 2. Zestaw biurowy, rys 2, kpl.

POKÓJ 744 POKÓJ 746. Załącznik nr 6. 1. Zestaw gospodarczy, rys. 1 kpl. 1 kolor płyty uzgodnić z użytkownikiem. 2. Zestaw biurowy, rys 2, kpl. POKÓJ 744 1. Zestaw gospodarczy, rys. 1 kpl. 1 2. Zestaw biurowy, rys 2, kpl. 1 3. Szafka biurkowa, rys. 3 4. Szafka pod ksero, rys. 4 5. Biurko, rys. 5 POKÓJ 746 6. Zabudowa gospodarcza rys. 7, kpl. 1

Bardziej szczegółowo

D P E L.. H Z O L C Z V Z A E R D B O I N D D R E E R W N A 2

D P E L.. H Z O L C Z V Z A E R D B O I N D D R E E R W N A  2 PL. DE. Z Z DO DREWN HOLZVERINDER 2 www.derc-okucia.pl O FIRMIE Szanowni Pañstwo, Firma,,DER jest czo³owym producentem artyku³ów metalowych i tapicerskich w Polsce. Swoj¹ dzia³alnoœæ produkcyjn¹ jak i

Bardziej szczegółowo

Woda to życie. Filtry do wody. www.ista.pl

Woda to życie. Filtry do wody. www.ista.pl Woda to życie Filtry do wody www.ista.pl Filtry do wody Mamy coś na osady i korozję Dobra i czysta woda pitna stała się dla nas prawie oczywistą rzeczą. Przedsiębiorstwa wodociągowe dokładają dużych starań

Bardziej szczegółowo

Katalog akcesoria meblowe

Katalog akcesoria meblowe 20lat Polska Zapraszamy do naszych sklepów i punktów sprzeda y na terenie ca ej Polski WARSZAWA 03-151 ul. Modliƒska 347 tel./fax: +48-22/499 68 16 tel.kom: +48 609 899 024 WARSZAWA-Regu y 05-816 Al. Jerozolimskie

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis asortymentu. Materiał: smycze sitodrukowe na taśmie satynowej. Smycz z odpinanym karabińczykiem oraz plastikowym przejściem.

Szczegółowy opis asortymentu. Materiał: smycze sitodrukowe na taśmie satynowej. Smycz z odpinanym karabińczykiem oraz plastikowym przejściem. Załącznik nr 1 a do SIWZ i umowy Część I Artykuły papiernicze Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia Umieszczone zdjęcia są zdjęciami podglądowymi. Lp. Nazwa asortymentu Ilość Wymiar (+/-5%) SMYCZ ŻAKARDOWA

Bardziej szczegółowo

ŒCIANY LAMELOWE WENTYLACJA

ŒCIANY LAMELOWE WENTYLACJA ŒCIANY LAMELOWE WENTYLACJA DUCOWALL 20V Opis Ducowall 20V to ci¹g³a œciana lamelowa o drobnych lamelach w kszta³cie litery V. Mo e byæ zamontowana na istniej¹cej podkonstrukcji noœnej lub œcianie budynku.

Bardziej szczegółowo

B Blachowkrêty 17101-17801... 15 Blokady 24601-24603; 24700-24750... 30. D Dystansy mosiê ne 24585-24596... 29

B Blachowkrêty 17101-17801... 15 Blokady 24601-24603; 24700-24750... 30. D Dystansy mosiê ne 24585-24596... 29 SPIS TREŚCI B Blachowkrêty 17101-17801............................................................................................ 15 Blokady 24601-24603; 24700-24750................................................................................

Bardziej szczegółowo

WCIĄGARKI HYDRAULICZNE STOJAKI I PRZY CZEP

WCIĄGARKI HYDRAULICZNE STOJAKI I PRZY CZEP 5 WCIĄGARKI HYDRAULICZNE STOJAKI I PRZYCZEPY DO NACIĄGANIA KABLOWE LINII NAPOWIETRZNEJ A110-0 wersja 17:14 EN F157 Kołyska do szpuli przeznaczona do podnoszenia i rozwijania nawiniętego przewodu. Wykonana

Bardziej szczegółowo

Szorowarki kompaktowe BR 40/10 C Adv + MF

Szorowarki kompaktowe BR 40/10 C Adv + MF Szorowarki kompaktowe BR 40/10 C Adv + MF Prowadzona ręcznie, kompaktowa szorowarka wyposażona w dwie szczotki walcowe. Dzięki dwóm listwom ssącym urządzenie skutecznie odsysa wodę podczas poruszania się

Bardziej szczegółowo

OKUCIA BUDOWLANE. OKUCIA DO DRZWI Klamki Rozetki na wk³adkê cylindryczn¹ PZ

OKUCIA BUDOWLANE. OKUCIA DO DRZWI Klamki Rozetki na wk³adkê cylindryczn¹ PZ OKUCIA BUDOWLANE OKUCIA DO DRZWI Klamki Rozetki na wk³adkê cylindryczn¹ PZ Klamka drzwiowa Własności: - z mechanizmem powrotnym - osadzona obrotowo na rozetce prostokątnej - zamaskowane śruby montażowe

Bardziej szczegółowo

EA16, EB16, EA17, EA19, EA12 TABLICOWE MIERNIKI ELEKTROMAGNETYCZNE Amperomierze i woltomierze

EA16, EB16, EA17, EA19, EA12 TABLICOWE MIERNIKI ELEKTROMAGNETYCZNE Amperomierze i woltomierze EA16, EB16, EA17, EA19, EA12 TABLICOWE MIERNIKI ELEKTROMAGNETYCZNE Amperomierze i woltomierze EA12 EA19 EA17 EA16 EB16 ZASTOSOWANIE Tablicowe mierniki elektromagnetyczne typu EA12, EA16, EB16, EA17, EA19

Bardziej szczegółowo

Szafy teleinformatyczne i akcesoria

Szafy teleinformatyczne i akcesoria Szafy teleinformatyczne i akcesoria Jedn¹ z podstawowych grup asortymentowych oferty BKT ELEKTRONIK s¹ metalowe szafy i obudowy teleinformatyczne i dedykowane do nich akcesoria z blach. Szafy te s³u ¹

Bardziej szczegółowo

Cennik hurtowy Obejmy pośrednie ocynkowane Rozmiar j.m. Cena netto opakowanie

Cennik hurtowy Obejmy pośrednie ocynkowane Rozmiar j.m. Cena netto opakowanie FHU Stalex Grzegorz Krawiec 26-700 Zwoleń Mostki 107 NIP: 811-109-16-94 tel. 533 33 55 77 tel. 509 733 450 www.stalex-zwolen.pl ważny od. 01.03.2019 stalex@op.pl Cennik hurtowy 2019 FHU Stalex pokrywa

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA PROGRAMU BHM SPIS TREŚCI

INSTRUKCJA PROGRAMU BHM SPIS TREŚCI INSTRUKCJA PROGRAMU BHM SPIS TREŚCI 1. Sprzedaż...... 2 1.1 Odbiorca... 2 1.1.1. Dopisywanie odbiorcy......... 2 1.1.2. Modyfikacja odbiorcy........ 2 1.1.3. Dodawanie załączników........ 3 1.1.4. Blokada

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI. Wymiary produktów wysokość x szerokość x głębokość. Next New York Soul Oslo Living Square Classic Dodatki

SPIS TREŚCI. Wymiary produktów wysokość x szerokość x głębokość. Next New York Soul Oslo Living Square Classic Dodatki 2016 SPIS TREŚCI Wymiary produktów wysokość x szerokość x głębokość Next New York Soul Oslo Living Square Classic Dodatki 04 12 16 24 26 30 32 42 02 03 15 Wieszak prosty 60 08.110 Wieszak prosty 45 08.111

Bardziej szczegółowo

Indeks wyrobu: PRO Data :

Indeks wyrobu: PRO Data : LINATE TYP 70 - Stolik Indeks wyrobu: PRO-04-700 Data : --202 390mm 900mm 900mm Producent: Wójcik Fabryka Mebli Spó³ka z o. o. ul. Mazurska 4 82-300 Elbl¹g e-mail: handlowy@meblewojcik.pl W razie braku

Bardziej szczegółowo

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (t. j. Dz. U. z 2000r. Nr 54, poz. 654 ze zm.

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (t. j. Dz. U. z 2000r. Nr 54, poz. 654 ze zm. Rozliczenie podatników podatku dochodowego od osób prawnych uzyskujących przychody ze źródeł, z których dochód jest wolny od podatku oraz z innych źródeł Podstawa prawna: Ustawa z dnia 15 lutego 1992 r.

Bardziej szczegółowo

Badania (PN-EN 14351-1+A1:2010) i opinia techniczna drzwi zewnętrznych z kształtowników aluminiowych z przekładką termiczną systemu BLYWEERT TRITON

Badania (PN-EN 14351-1+A1:2010) i opinia techniczna drzwi zewnętrznych z kształtowników aluminiowych z przekładką termiczną systemu BLYWEERT TRITON Badania (PN-EN 14351-1+A1:2010) i opinia techniczna drzwi zewnętrznych z kształtowników aluminiowych z przekładką termiczną systemu BLYWEERT TRITON 2294/12/R08NK Warszawa luty 2012 r. INSTYTUT TECHNIKI

Bardziej szczegółowo

Spacial 3D - Obudowy z blachy stalowej IP 66

Spacial 3D - Obudowy z blachy stalowej IP 66 Spacial 3D - Obudowy z blachy stalowej IP 66 zastosowania obudowy pod aparatur modu owà obudowy z gniazdami obudowy do z àczek Pe na seria obudów wyposa onych w ramy do aparatury modu owej, zawierajàca

Bardziej szczegółowo

L A K M A R. Rega³y DE LAKMAR

L A K M A R. Rega³y DE LAKMAR Rega³y DE LAKMAR Strona 2 I. KONSTRUKCJA REGA ÓW 7 1 2 8 3 4 1 5 6 Rys. 1. Rega³ przyœcienny: 1 noga, 2 ty³, 3 wspornik pó³ki, 4pó³ka, 5 stopka, 6 os³ona dolna, 7 zaœlepka, 8 os³ona górna 1 2 3 4 9 8 1

Bardziej szczegółowo

podstawa na rolkach z 2 rolkami prowadzàcymi przepust kabli z ty u i z boku atwa do otwarcia zaêlepka boczna tylna przepustnica kabli ze szczotkami

podstawa na rolkach z 2 rolkami prowadzàcymi przepust kabli z ty u i z boku atwa do otwarcia zaêlepka boczna tylna przepustnica kabli ze szczotkami AKCESORIA 1 Cokó 2 Cokó przeciwpochy owy 3 P yta dachowa 100 konstrukcja skr cana mo liwoêç doprowadzenia kabli mo liwoêç zamontowania kó ek stal Rozmiar mm 600 x 600 31-7026-60 600 x 800 31-7026-80 600

Bardziej szczegółowo

ul. Samotna 4, Pozna Tel , Fax Internet:

ul. Samotna 4, Pozna Tel , Fax Internet: HADEF suwnica jednobelkowa natorowa elektryczna typ EEE Znakomite w a ciwo ci jezdne dzi ki zwartej budowie Dwie pr dko ci podnoszenia Ma a wysoko w asna Dwie pr dko ci jazdy wózka wci gnika 16 / 4 m/min

Bardziej szczegółowo

Regulatory ciœnienia bezpoœredniego dzia³ania Wyposa enie dodatkowe

Regulatory ciœnienia bezpoœredniego dzia³ania Wyposa enie dodatkowe Regulatory ciœnienia bezpoœredniego dzia³ania Wyposa enie dodatkowe Naczynie kondensacyjne z³¹czka samozaciskowa zestaw monta owy przewodu impulsowego przewód impulsowy Zastosowanie Wyposa enie dodatkowe

Bardziej szczegółowo

Indeks wyrobu: PRO Data :

Indeks wyrobu: PRO Data : VENTI TYP - BieliŸniarka Indeks wyrobu: PRO-001-01 Data : 130mm 350mm 50mm Producent: Wójcik Fabryka Mebli Spó³ka z o. o. ul. Mazurska 45 82-300 Elbl¹g e-mail: handlowy@meblewojcik.pl W razie braku lub

Bardziej szczegółowo

Harmonogramowanie projektów Zarządzanie czasem

Harmonogramowanie projektów Zarządzanie czasem Harmonogramowanie projektów Zarządzanie czasem Zarządzanie czasem TOMASZ ŁUKASZEWSKI INSTYTUT INFORMATYKI W ZARZĄDZANIU Zarządzanie czasem w projekcie /49 Czas w zarządzaniu projektami 1. Pojęcie zarządzania

Bardziej szczegółowo

Materiał Standardowy; L50 Średnia szorstkość 1,0 mm. Minimalna grubość materiału 40 mm CE- numer certyfikatu 0036CPD9174023

Materiał Standardowy; L50 Średnia szorstkość 1,0 mm. Minimalna grubość materiału 40 mm CE- numer certyfikatu 0036CPD9174023 System FumoLux 8.1. System Fumo-Lux systemowe rozwiązanie prefabrykowanych lekkich obudów kominowych jeremias Fumo-Lux, jest przeznaczenie zarówno do budowy kominów w modernizowanych budynkach, jak i obiektach

Bardziej szczegółowo

Szorowarki kompaktowe BD 40/25 C Bp. Wyposażenie standardowe: Szczotka tarczowa System zbiornik w zbiorniku. Dane techniczne

Szorowarki kompaktowe BD 40/25 C Bp. Wyposażenie standardowe: Szczotka tarczowa System zbiornik w zbiorniku. Dane techniczne Szorowarki kompaktowe BD 40/25 C Bp Kompaktowa, zwrotna szorowarka prowadzone ręcznie przeznaczona do czyszczenia zachowawczego i polerowania małych powierzchni. Zasilana bateryjnie. Ze szczotką tarczową.

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik nr 1 do Zaproszenia OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Przedmiotem zamówienia jest dostawa oraz montaż mebli recepcyjnych w LAWP w Lublinie I. Lada recepcyjna prosta: 1. Moduł lady recepcyjnej, łącznik

Bardziej szczegółowo

Szanowni Państwo, Dziękujemy za zainteresowanie naszą ofertą.

Szanowni Państwo, Dziękujemy za zainteresowanie naszą ofertą. Szanowni Państwo, Dziękujemy za zainteresowanie naszą ofertą. W niniejszym katalogu przedstawione przez nas uchwyty i mocowania do rur są zgodne z normami DIN (Deutsches Institut fϋr Normung), które ze

Bardziej szczegółowo