OGÓLNOPOLSKI SZCZYT ENERGETYCZNY GDAŃSK MARCA 2014, MTG AMBEREXPO, GDAŃSK

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "OGÓLNOPOLSKI SZCZYT ENERGETYCZNY GDAŃSK 2014 26-27 MARCA 2014, MTG AMBEREXPO, GDAŃSK"

Transkrypt

1 OGÓLNOPOLSKI SZCZYT ENERGETYCZNY GDAŃSK MARCA 2014, MTG AMBEREXPO, GDAŃSK 25 MARCA :45 15:30 Wycieczka studialna - zwiedzanie instalacji energetycznych i petrochemicznych na Pomorzu m.in. Grupy LOTOS S.A.; Naftoport Sp. z o.o.; GPEC Sp. z o.o. 26 MARCA 2014 MTG AMBEREXPO, ul. Żaglowa 11, Gdańsk 09:00 10:20 Rejestracja uczestników 10:30 10:50 Oficjalne powitanie gości 10:50 12:20 SESJA PLENARNA: POLITYKA DLA GOSPODARKI - GOSPODARKA DLA POLITYKI 12:20 12:30 Przerwa kawowa SESJA I: ENERGETYKA I GOSPODARKA 12:30 13:50 Panel 1 - Bezpieczeństwo energetyczne - wyzwania i kluczowe problemy 13:50 15:20 Panel 2 - Ład prawny a perspektywy inwestycji w energetyce SESJA: EFEKTYWNOŚĆ I INNOWACYJNOŚĆ (Sesja Samorządowa) Sala 1 A 12:30 13:50 Panel 1 - Status inwestycji energetycznych i pochodnych (z)realizowanych przez samorządy do 2014r. 13:50 15:20 Panel 2 - Smart Cities 15:20 16:00 Lunch Restauracja Amber Side 16:00 17:00 Panel 3 - Inwestycje w energetyce i źródła ich finansowania 16:00 17:00 Panel 3 - Komunikacja społeczna jako ważny czynnik inwestycyjnego sukcesu 17:00 18:30 SESJA II - SPOŁECZNA ODPOWIEDZIALNOŚĆ BIZNESU (CSR) CZYNNIKIEM WZROSTU WARTOŚCI FIRMY 19:30 UROCZYSTA KOLACJA W HOTELU SCANDIC (ul. Podwale Grodzkie 9. Kolacja na specjalne zaproszenie) 27 MARCA 2014 MTG AMBEREXPO, ul. Żaglowa 11, Gdańsk 10:00 11:30 SESJA III: POMORSKI MIX ENERGETYCZNY 11:30 12:00 Ćwierć wieku transformacji i co dalej? 12:00 14:00 SESJA IV - CIEPŁO I KOGENERACJA 14:00 15:00 SESJA V: RYNEK ENERGII ELEKTRYCZNEJ: Sieci elektroenergetyczne i sprzedaż energii

2 SZCZEGÓŁOWY PROGRAM Zwiedzanie instalacji energetycznych i petrochemicznych na Pomorzu m.in.: Instalacje rafineryjne Grupy LOTOS S.A.; Naftowy Terminal Przeładunkowy Naftoport Sp. z o.o.; Lokalizacje Grupy GPEC Wystąpienie inauguracyjne: Włodzimierz Karpiński Minister Skarbu Państwa Mieczysław Struk - Marszałek Województwa Pomorskiego Andrzej Bojanowski Zastępca Prezydenta Miasta Gdańska ds. Polityki Gospodarczej Kierunki dla Polityki Energetycznej Polski; Znaczenie dla Polski propozycji w zakresie Polityki Klimatycznej UE na 2030 rok; Liberalizacja rynków energetycznego i gazowego a cele Polityki Energetycznej; Optymalny mix energetyczny dla Polski? Możliwości dalszego rozwoju OZE w kontekście nowej ustawy i systemów wsparcia; Regulacje jako czynnik stymulujący lub hamujący rozwój gospodarczy; Konkurencyjność polskiej gospodarki na tle UE i w kontekście globalnym. Czynnik walutowy; Czy działania UE pomagają czy szkodzą polskiej energetyce a tym samym gospodarce? Rola Państwa w realizacji Polityki Energetycznej; o Skarb Państwa jako właściciel w energetyce Agnieszka Łakoma - Dziennikarka Serwisu Energetyka Extra, Polska Agencja Prasowa Tadeusz Aziewicz Przewodniczący Komisji Skarbu Państwa; Maciej Bando Wiceprezes Urzędu Regulacji Energetyki, wykonujący obowiązki Prezesa URE; Andrzej Bojanowski Zastępca Prezydenta Miasta Gdańska ds. Polityki Gospodarczej; Olgierd Dziekoński Sekretarz Stanu w Kancelarii Prezydenta RP; Andrzej Dycha Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Gospodarki; Zdzisław Gawlik Sekretarz Stanu w Ministerstwie Skarbu Państwa; Paweł Graniewski Wiceprezes Zarządu, Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.; Paweł Olechnowicz - Prezes Zarządu, Grupa LOTOS S.A.; Jacek Socha - Wiceprezes PwC Polska; Janusz Steinhoff b. Wicepremier i Minister Gospodarki w Rządzie Jerzego Buzka; Mieczysław Struk - Marszałek Województwa Pomorskiego; prof. Anna Zielińska-Głębocka Członek Rady Polityki Pieniężnej.

3 SESJA I: ENERGETYKA I GOSPODARKA Prognozowany deficyt mocy w Krajowym Systemie Energetycznym - jak mu zapobiec? Nowe bloki nowe moce; Paliwo dla energetyki węgiel przede wszystkim? Zabezpieczenie dostaw surowców z importu; Przesył i magazynowanie gazu; Dekapitalizacja polskich sieci przesyłowych i dystrybucyjnych - mit czy rzeczywistość? Surowce dla energetyki społeczny i ekonomiczny wymiar polskiego górnictwa; Agnieszka Łakoma - Dziennikarka Serwisu Energetyka Extra, Polska Agencja Prasowa Jan Chadam Prezes Zarządu, OGP GAZ-SYSTEM S.A.; Andrzej Dycha Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Gospodarki; Zdzisław Gawlik - Sekretarz Stanu, Ministerstwo Skarbu Państwa; Piotr Kołodziej Wiceprezes Zarządu, TAURON Wytwarzanie SA; Jerzy Kurella Wiceprezes Zarządu ds. Handlowych, PGNiG S.A.; Robert Łaskuda- Wiceprezes Zarządu ds. Produkcji, Katowicki Holding Węglowy S.A.; Mirosława Nykiel Wiceprzewodnicząca Parlamentarnego Zespołu ds. Energetyki; Cezary Szwed - Członek Zarządu, Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A.; Marcin Moskalewicz - Prezes Zarządu, PERN "Przyjaźń S.A.; Marek Sokołowski - Wiceprezes Zarządu, Dyrektor ds. Produkcji i Rozwoju Grupa LOTOS SA; Marek Woszczyk Prezes Zarządu, PGE Polska Grupa Energetyczna S.A.; Obszary wymagające regulacji (m.in.: sieci korytarze przesyłowe, prawo energetyczne, oddzielenie ciepłownictwa). Polityka klimatyczna implikacje dla sektora URE przeszkadza czy pomaga? Inwestycje potrzebują stałych regulacji - czy możliwe jest zagwarantowanie jednolitych i niezmiennych regulacji prawnych dla dużych inwestycji w perspektywie długookresowej? Regulacje czynnik stymulujący lub hamujący rozwój sektora Perspektywy rozwoju kogeneracji w Polsce i UE Rafał Hajduk Partner, Kancelaria Norton Rose Fulbright Maciej Bando Wiceprezes Urzędu Regulacji Energetyki, wykonujący obowiązki Prezesa URE; dr Filip Elżanowski - Adwokat, Uniwersytet Warszawski, Elżanowski Cherka & Wąsowski Kancelaria Prawna; Stanisław Iwan Senator RP, Wiceprzewodniczący Parlamentarnego Zespołu ds. Energetyki, Komisja Gospodarki Narodowej; Marek Kossowski - Członek Zarządu Polskiej Izby Gospodarczej Energii Odnawialnej; Mirosława Nykiel Wiceprzewodnicząca Parlamentarnego Zespołu ds. Energetyki; Maciej Stryjecki Prezes Zarządu, Fundacja na Rzecz Energetyki Zrównoważonej; Jacek Szymczak Prezes Zarządu, Izba Gospodarcza Ciepłownictwo Polskie; Piotr Woźniak b. Minister Gospodarki, b. Wiceminister Środowiska, b. Główny Geolog Kraju.

4 Energetyka oparta na węglu i gazie najważniejsze, priorytetowe projekty; Pozyskiwanie środków: na bilansie, kapitały własne, rynek kapitałowy; Źródła zewnętrzne - fundusze unijne, NIB, EBI, NFOS; Perspektywa rozwoju energetyki w obliczu braku wsparcia ze środków KE; Formuła Project finance; Rola Państwa - czy możliwy jest atrakcyjny system zachęt, zwłaszcza w projektach kluczowych dla bezpieczeństwa energetycznego; Rynek mocy a kontrakty różnicowe; Projekt PIR pierwsze efekty; Partnerstwo Publiczno-Prywatne; Agnieszka Łakoma Dziennikarka Serwisu Energetyka Extra, Polska Agencja Prasowa Agnieszka Ferek Partner, Baker & McKenzie; Paweł Graniewski Wiceprezes Zarządu, Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.; Barbara Koszułap - Zastępca Prezesa Zarządu, Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej; Piotr Lasecki Wiceprezes Zarządu, Bank Gospodarstwa Krajowego; Michał Lubieniecki Wiceprezes Zarządu, Polskie Inwestycje Rozwojowe; Małgorzata Ostrowska b. Wiceminister Gospodarki i Skarbu, Radna Sejmiku Województwa Pomorskiego; Paweł Skowroński - ITC Instytut Techniki Cieplnej PW; Marcin Szpak Dyrektor Centrum Inwestycji, ENERGA S.A.; SESJA SAMORZĄDOWA: EFEKTYWNOŚĆ I INNOWACYJNOŚĆ Sala 1 A Małgorzata Ostrowska b. Wiceminister Gospodarki i Skarbu, Radna Sejmiku Województwa Pomorskiego Prezentacja: Miasta Inteligentne w regionie Morza Bałtyckiego - koncepcje oraz format przyszłej współpracy Olena Zinchuk, Komisja Ochrony Środowiska Związku Miast Bałtyckich, Turku, Finlandia Prezentacje przedstawicieli gmin: Gdańsk: Sławomir Kiszkurno, Główny Specjalista, Zakład Utylizacyjny w Gdańsku "Energia z odpadów, plany budowy ZTPOK w Gdańsku" Gniewino: Mikołaj Orzeł, Kierownik Referatu Funduszy Strukturalnych, Analiz i Promocji, Gmina Gniewino "Energetyka a rozwój lokalny na przykładzie gminy Gniewino" Szczecin: dr inż. Patrycja Rogalska, Dyrektor Ośrodka Szkoleniowo-Badawczego w Zakresie Energii Odnawialnej w Ostoi "Odnawialne Źródła Energii - szansą rozwoju Pomorza Zachodniego?" Ustronie Morskie: Katarzyna Kruszyńska, Skarbnik Gminy Ustronie Morskie "Czy fotowoltaika się opłaca?" Infrastruktura (energetyczna, telekomunikacyjna) jako punkt wyjścia do dalszego rozwoju regionalnego Lokalizacja inwestycji Innowacyjność i nowe technologie Termomodernizacje vs ciepło sieciowe Efektywność energetyczna. Finansowanie inwestycji Sprzedaż energii w ofercie firm telekomunikacyjnych Inteligentne sieci problematyka prawna Zbigniew Canowiecki Prezes Zarządu, Pracodawcy Pomorza Andrzej Bojanowski Zastępca Prezydenta Miasta Gdańska ds. Polityki Gospodarczej; Magdalena Kogut-Czarkowska Mecenas, Baker & McKenzie; Katarzyna Grzejszczak Dyrektor w Departamencie Realizacji Projektów, ENERGA Innowacje; Henryk Halmann Skarbnik Województwa Pomorskiego; Danuta Grodzicka- Kozak - Prezes Zarządu, WFOŚiGW w Gdańsku; Zbigniew Kozak Business Development Manager, Swarco Traffic Polska Sp. z o.o., Poseł na Sejm RP V i VI kadencji; Małgorzata Ostrowska b. Wiceminister Gospodarki i Skarbu, Radna Sejmiku Województwa Pomorskiego; Andrzej Stanuch - Burmistrz Miasta i Gminy Pelplin; Edmund Wach Prezes Zarządu, BAPE S.A.;

5 Doświadczenia w komunikacji społecznej inwestycji energetycznych na Pomorzu (gaz łupkowy, OZE, energetyka konwencjonalna, energetyka jądrowa). Rola władz centralnych oraz samorządów lokalnych i regionalnych w komunikacji społecznej przy inwestycjach energetycznych Polska na tle europejskich doświadczeń w komunikacji społecznej Kluczowe elementy skutecznej komunikacji społecznej przy inwestycjach energetycznych czy istnieje jedna uniwersalna strategia? Praktyczne podejście do komunikacji społecznej metody, narzędzia. Mariusz Wójcik Dyrektor, Fundacja na Rzecz Energetyki Zrównoważonej Małgorzata Klawiter-Piwowarska - Pełnomocnik Marszałka Województwa Pomorskiego ds. Gazu Łupkowego; Krzysztof Martyniak Instytut Socjologii, Pracownia Teorii Zmiany Społecznej, Uniwersytet Warszawski; Damian Mucha Prezes Fundacji Rozwiązań Ekoenergetycznych FREE; dr Piotr Stankiewicz Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu Budowanie wartości poprzez identyfikację stron i grup zainteresowanych wzrostem wartości firmy w ramach Corporate Social Responsiblity (CSR); CSR jako instrument bazujący na doskonaleniu, innowacyjności oraz współuczestnictwie organizacji; Budowanie wartości i odpowiedzialności w oparciu o: o zmniejszenie ryzyka związanego z wymogami przepisów prawa, o redukcję kosztów procesów, o różnicowanie oferty produktowej w celu zaspokojenia społecznych i ekologicznych potrzeb klientów, o rozwijanie nowych rodzajów działalności, o dążenie do zmiany środowiska regulacyjnego, praktyk biznesowych i zasad branżowych. Budowanie wartości firmy poprzez strategiczne podejście do CSR w wymiarze: o ograniczania wpływu na środowisko naturalne, o inwestowania w kapitał ludzki i intelektualny, o transparentnej komunikacji z kluczowymi grupami, interesariuszy, o wyzwań związanych z odpowiedzialnym łańcuchem dostaw. dr Monika Białek Uniwersytet Gdański Paweł Graniewski Wiceprezes Zarządu, Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.; Leszek Miazga Wiceprezes Zarządu, Regionalna Izba Gospodarcza Pomorza; Zenon Pokojski - Wiceprezes Zarządu, ZA Puławy SA, Grupa Azoty; Jowita Twardowska Dyrektor ds. Komunikacji i CSR, Grupa LOTOS S.A.; Kamil Wyszkowski - National Representative - United Nations Global Compact.

6 Znaczenie inwestycji dla regionu od wpływów z podatków po obawy o przyszłość turystyki; Projekty w OZE efekty i dalsze możliwości inwestycji; (Morskie) elektrownie wiatrowe; Gaz łupkowy mniej kontrowersji, więcej oczekiwań; Elektrownia atomowa projekt gigant, jak przekonać społeczność lokalną; Bariery rozwoju inwestycji jak ich uniknąć? Agnieszka Łakoma- Dziennikarka Serwisu Energetyka Extra, Polska Agencja Prasowa Maciej Bando Wiceprezes Urzędu Regulacji Energetyki, wykonujący obowiązki Prezesa URE; Paweł Orłowski Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Infrastruktury i Rozwoju; Rafał Hajduk Partner, Kancelaria Norton Rose Fulbright; dr inż. Andrzej Sikora - Prezes Zarządu, ISE; Marek Sokołowski Wiceprezes Zarządu, Dyrektor ds. Produkcji i Rozwoju, Grupa LOTOS S.A.; Mieczysław Struk - Marszałek Województwa Pomorskiego; Maciej Stryjecki - Prezes Zarządu, FNEZ; Marcin Szpak Dyrektor Centrum Inwestycji, ENERGA S.A.; Piotr Woźniak b. Minister Gospodarki, b. Wiceminister Środowiska, b. Główny Geolog Kraju. Pozycja rynkowa ciepła systemowego; Mechanizmy i regulacje ciepła systemowego CS; Kierunki regulacji i rozwoju CS z punktu widzenia URE i przedsiębiorstw; Rynek ciepła - elementy konkurencji; Inwestycje w ciepłownictwie (ciepło komunalne czy prywatne); Przyczyny niskiej rentowności kapitału ciepłowniczego; Sieci ciepłownicze jako element ekorozwoju kogeneracji w Polsce; Ciepłownictwo podsektor z wieloma niewiadomymi; Trendy efekty prywatyzacji PECów w Polsce (oczekiwane rezultaty, bariery, zalety prywatyzacji); Trendy w ciepłownictwie (czy ciepło systemowe zniknie po 2020?); Gospodarka odpadami a ciepłownictwo; Przyszłość ciepłownictwa po 2016; dr Dariusz Gulczyński - Associated Expert, World Energy Council Tomasz Adamczyk Prezes, Instytut Innowacyjnych Technologii; Andrzej Gajewski Prezes PGNiG Termika SA; prof. dr hab. inż. Waldemar Kamrat - Dyrektor Centrum Technologii Energetycznych, Politechnika Gdańska; Elżbieta Kowalewska Dyrektor Departamentu Handlu, EDF Polska Oddział Wybrzeże; Michał Machlejd Prezes Zarządu, DALKIA Warszawa S.A.; Janusz Ryk - Dyrektor PTEZ; Oskar Waluśkiewicz Adwokat, Baker & McKenzie; Igor Wasilewski - Członek Zarządu, GPEC Sp. z o.o.

7 Rynek: o Większa liberalizacja (nowe produkty energetyczne, liberalizacja rynku gazu aktywna rola giełdy) vs. rozwiązania strukturalne (np. rynek mocy), które mogą zwiększyć stopień regulacji czy rynek AD 2015 będzie bardziej czy mniej zliberalizowany niż dzisiaj? o Które z mechanizmów stosowanych w krajach UE powinniśmy zastosować w Polsce? o Ceny, czynniki pro wzrostowe, perspektywy Klient: o Walka o klienta jak daleko nam do Brytyjczyków? o Czy koncerny energetyczne są skazane na utratę klientów na rzecz dynamicznych, niezależnych konkurentów? Efektywność energetyczna w polskim wydaniu korzyści czy koszty? o Efektywność, jako produkt i platforma współpracy z konsumentem. Rola OSD vs. rola sprzedawców o Czy nowe technologie przyspieszą zainteresowanie efektywnością wśród klientów? Sebastian Janda Wicedyrektor w Dziale Doradztwa Biznesowego, PwC Polska prof. dr hab. inż. Waldemar Kamrat - Dyrektor Centrum Technologii Energetycznych, Politechnika Gdańska; Marek Kossowski - Członek Zarządu Polskiej Izby Gospodarczej Energii Odnawialnej; Stanisław Kubacki Wiceprezes Zarządu, ENERGA- OPERATOR S.A.; Marcin Ludwicki Wiceprezes Zarządu, ENERGA OBRÓT S.A.; Adam Simonowicz Wiceprezes Zarządu, Towarowa Giełda Energii S.A.; Remigiusz Nowakowski - Dyrektor ds. Optymalizacji Produkcji i Zarządzania Paliwami, Fortum Power and Heat Polska. * Organizator zastrzega sobie prawo korekty programu z przyczyn merytorycznych ** Program konferencji objęty ochroną prawną z zakresu prawa autorskiego

Sesja inauguracyjna. 20 kwietnia 2015 r. 10.00-17.00 Międzynarodowe Centrum Kongresowe

Sesja inauguracyjna. 20 kwietnia 2015 r. 10.00-17.00 Międzynarodowe Centrum Kongresowe 1 Agenda Europejskiego Kongresu Gospodarczego 2015 Wszystkie sesje VII Europejskiego Kongresu Gospodarczego odbędą się w Międzynarodowym Centrum Kongresowym (ul. Olimpijska, Katowice) Sesja inauguracyjna

Bardziej szczegółowo

6 MARCA 2012, Warszawa Aula Główna, Politechnika Warszawska. Politechnika Warszawska

6 MARCA 2012, Warszawa Aula Główna, Politechnika Warszawska. Politechnika Warszawska 6 MARCA 2012, Warszawa Aula Główna, Warszawska Warszawska Polski Kongres Gospodarczy 6 Marca 2012 SŁOWO WSTĘPNE ORGANIZATORZY PATRONI MEDIALNI ORGANIZATORZY POLSKIEGO KONGRESU GOSPODARCZEGO Warszawska

Bardziej szczegółowo

Forum Zmieniamy Polski Przemysł 3 lutego 2009 r. Warszawa, Hotel Sheraton

Forum Zmieniamy Polski Przemysł 3 lutego 2009 r. Warszawa, Hotel Sheraton Energetyka Parter, Salon Grand Ballroom (B) Energetyka Ciepłownictwo Parter, Salon Grand Ballroom (CDE) Forum Zmieniamy Polski Przemysł 3 lutego 2009 r. Warszawa, Hotel Sheraton Agenda Forum: 9.00-11.30

Bardziej szczegółowo

Projekt Wersja 0.1 Projekt Polityki energetycznej Polski do 2050 roku

Projekt Wersja 0.1 Projekt Polityki energetycznej Polski do 2050 roku Projekt Wersja 0.1 Projekt Polityki energetycznej Polski do 2050 roku Warszawa, sierpień 2014 r. Spis treści 1. Wprowadzenie... 3 1.1. Założenia ogólne... 3 1.2. Ocena realizacji poprzedniej polityki energetycznej...

Bardziej szczegółowo

FINANSOWANIE PROJEKTÓW SAMORZĄDOWYCH CZAS NA INDYWIDUALIZM I INNOWACJE

FINANSOWANIE PROJEKTÓW SAMORZĄDOWYCH CZAS NA INDYWIDUALIZM I INNOWACJE FINANSOWANIE PROJEKTÓW SAMORZĄDOWYCH CZAS NA INDYWIDUALIZM I INNOWACJE Finansowanie projektów samorządowych czas na indywidualizm i innowacje 1 RAMOWY PROGRAM XI Ogólnopolskiej konferencji BGK dla JST

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Kalendarium 2012. List Przewodniczącego Rady Nadzorczej. List Prezesa Zarządu. Rozdział 1 Profil firmy. Rozdział 2 Nasze otoczenie

Spis treści. Kalendarium 2012. List Przewodniczącego Rady Nadzorczej. List Prezesa Zarządu. Rozdział 1 Profil firmy. Rozdział 2 Nasze otoczenie Spis treści Wykaz skrótów BEMIP BNetzA CEE EBI EBOiR EEPR ENTSOG ERGEG GC GIPL GIE GRI GRIP IRiESP LNG NC CAM OSD OSM OSP OTC PCI POIG POIiŚ SGT SWI TEN-E TGE TPA UE URE Baltic Energy Market Interconnection

Bardziej szczegółowo

INWESTUJEMY W BEZPIECZEŃSTWO

INWESTUJEMY W BEZPIECZEŃSTWO ZINTEGROWANY RAPORT ROCZNY Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. ul. Mszczonowska 4, 02-337 Warszawa tel.: 22 220 18 00, faks: 22 220 16 06 2014 www.gaz-system.pl INWESTUJEMY W BEZPIECZEŃSTWO

Bardziej szczegółowo

CO2: potrzeba przełomu negocjacyjnego, wyzwania dla Polski

CO2: potrzeba przełomu negocjacyjnego, wyzwania dla Polski CO2: potrzeba przełomu negocjacyjnego, wyzwania dla Polski 11 lipca 2008, Centrum Prasowe Polskiej Agencji Prasowej ORGANIZATORZY: PARTNERZY STRATEGICZNI: PARTNERZY WYDARZENIA: 11 lipca 2008 roku w siedzibie

Bardziej szczegółowo

Polityka energetyczna Polski do 2030 roku

Polityka energetyczna Polski do 2030 roku Załącznik do uchwały nr 202/2009 Rady Ministrów Z dnia 10 listopada 2009 r. Ministerstwo Gospodarki Polityka energetyczna Polski do 2030 roku Dokument przyjęty przez Radę Ministrów w dniu 10 listopada

Bardziej szczegółowo

raport grupaazoty.com lifestyle

raport grupaazoty.com lifestyle Raport zintegrowany Grupy Azoty 2013 grupaazoty.com lifestyle raport Siła Tworzenia Raport zintegrowany Grupy Azoty 2013 Rynek to otwarta przestrzeń ale tylko dla tych, którzy sami potrafią otworzyć się

Bardziej szczegółowo

Po pierwsze: wysokie standardy. Elektryczna 9/2014. Pół. Konsekwencje dla umów na rynku dostarczania energii elektrycznej. Przed I wojną światową

Po pierwsze: wysokie standardy. Elektryczna 9/2014. Pół. Konsekwencje dla umów na rynku dostarczania energii elektrycznej. Przed I wojną światową KLIENT DYSTRYBUCJA PRZESY Elektryczna ISSN 1897-3833 Biuletyn Branżowy 9/2014 Wydawnictwo Polskiego Towarzystwa Przesyłu i Rozdziału Energii Elektrycznej Z działalności Towarzystwa Paragraf w sieci Wydarzenia

Bardziej szczegółowo

RAPORT. o innowacyjności gospodarki Polski w. roku. RAPORT o innowacyjności gospodarki Polski w 2010 roku. redakcja naukowa Tadeusz Baczko

RAPORT. o innowacyjności gospodarki Polski w. roku. RAPORT o innowacyjności gospodarki Polski w 2010 roku. redakcja naukowa Tadeusz Baczko Kierunki działań strategicznych: rozwój sektora innowacyjnego uwzględnianie potrzeb firm finansowanie działalności innowacyjnej aktywizacja procesów innowacyjnych poprawa perspektyw ekspansji ograniczanie

Bardziej szczegółowo

MAGAZYN PRACOWNIKÓW PGE GÓRNICTWO i ENERGETYKA KONWENCJONALNA STYCZEŃ 2014 NR 1 (42) nabierają tempa

MAGAZYN PRACOWNIKÓW PGE GÓRNICTWO i ENERGETYKA KONWENCJONALNA STYCZEŃ 2014 NR 1 (42) nabierają tempa MAGAZYN PRACOWNIKÓW PGE GÓRNICTWO i ENERGETYKA KONWENCJONALNA EKspress STYCZEŃ 2014 NR 1 (42) INWESTYCJE nabierają tempa SPIS TREŚCI Trzecia edycja Programu Dobrowolnych Odejść 19 Już dzisiaj zaplanujmy

Bardziej szczegółowo

Instytut Badaƒ nad Gospodarkà Rynkowà ul. Do Studzienki 63 80-227 Gdaƒsk tel. 58 524 49 01 fax. 58 524 49 09 efc@ibngr.pl www.efc2013.

Instytut Badaƒ nad Gospodarkà Rynkowà ul. Do Studzienki 63 80-227 Gdaƒsk tel. 58 524 49 01 fax. 58 524 49 09 efc@ibngr.pl www.efc2013. Instytut Badaƒ nad Gospodarkà Rynkowà ul. Do Studzienki 63 80-227 Gdaƒsk tel. 58 524 49 01 fax. 58 524 49 09 efc@ibngr.pl www.efc2013.com E U R O P E A N F I N A N C I A L C O N G R E S S 2 0 1 4 E U R

Bardziej szczegółowo

Odpowiedzialna energia. Raport Społeczny PGNiG SA 2012

Odpowiedzialna energia. Raport Społeczny PGNiG SA 2012 Odpowiedzialna energia Raport Społeczny PGNiG SA 2012 Odpowiedzialna energia Raport Społeczny PGNiG SA 2012 Odpowiedzialna energia 3 Spis treści 6 Misja i wartości 8 List Prezesa Zarządu 10 PGNiG profil

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Zarządu z działalności. Grupy LOTOS S.A. za rok 2012

Sprawozdanie Zarządu z działalności. Grupy LOTOS S.A. za rok 2012 Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy LOTOS S.A. za rok 2012 SPIS TREŚCI 1. Informacje o Grupie LOTOS S.A.... 4 1.1. Organizacja i zarządzanie w Grupie LOTOS S.A.... 5 1.1.1. Struktura organizacyjna

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ PGNiG ZA 2014 ROK

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ PGNiG ZA 2014 ROK SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ PGNiG ZA 2014 ROK Warszawa, 19 lutego 2015 Spis rozdziałów: Spis rozdziałów:... 2 Rozdział I: Grupa Kapitałowa PGNiG... 5 1. Organizacja Grupy Kapitałowej...

Bardziej szczegółowo

Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020

Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 CCI 2014PL16M2OP011 Dokument przyjęty uchwałą nr 196/20/15 Zarządu Województwa Pomorskiego z dnia 3 marca 2015 r. w związku z decyzją

Bardziej szczegółowo

STRONA 61 STRONA 72 STRONA 65. REDAKCJA redaktor naczelny - Piotr Ruszewski, sekretarz redakcji - Waldemar Gabis

STRONA 61 STRONA 72 STRONA 65. REDAKCJA redaktor naczelny - Piotr Ruszewski, sekretarz redakcji - Waldemar Gabis EXPRESS BIZNESU 1 2 EXPRESS BIZNESU Po wakacyjnych urlopach wracamy do pracy uśmiechnięci i wypoczęci, by ze zdwojoną siłą podbijać świat. Zanim jednak ruszycie Państwo na ten podbój, zapraszam do poczytania

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA DLA POLSKI

STRATEGIA DLA POLSKI DOKUMENT EUROPEJSKIEGO BANKU ODBUDOWY I ROZWOJU STRATEGIA DLA POLSKI Zatwierdzona przez Zarząd na posiedzeniu w dniu 17 grudnia 2013 r. Tłumaczenie oryginalnego (angielskiego) tekstu dokumentu zostało

Bardziej szczegółowo

Budżet UE 2014 2020 dla Polski. Jak efektywnie wykorzystać fundusze unijne? Materiały pokonferencyjne pod redakcją Sidonii Jędrzejewskiej

Budżet UE 2014 2020 dla Polski. Jak efektywnie wykorzystać fundusze unijne? Materiały pokonferencyjne pod redakcją Sidonii Jędrzejewskiej Budżet UE 2014 2020 dla Polski. Jak efektywnie wykorzystać fundusze unijne? Materiały pokonferencyjne pod redakcją Sidonii Jędrzejewskiej Budżet UE 2014 2020 dla Polski. Jak efektywnie wykorzystać fundusze

Bardziej szczegółowo

PROGRAM Konferencji E ADMINISTRACJA DLA BIZNESU 2015 E USŁUGI DLA BIZNESU Warszawa, 14 15 kwietnia 2015

PROGRAM Konferencji E ADMINISTRACJA DLA BIZNESU 2015 E USŁUGI DLA BIZNESU Warszawa, 14 15 kwietnia 2015 PROGRAM Konferencji E ADMINISTRACJA DLA BIZNESU 2015 E USŁUGI DLA BIZNESU Warszawa, 14 15 kwietnia 2015 DZIEŃ 1 14 kwietnia 2015 (wtorek) 09:00 10:00 Rejestracja uczestników i otwarcie miasteczka konferencyjnego,

Bardziej szczegółowo

PRZEMYSŁ ZBROJENIOWY str. 80

PRZEMYSŁ ZBROJENIOWY str. 80 PRZEMYSŁ ZBROJENIOWY str. 80 NR INDEKSU 344583 Cena 4.20 zł (w tym 8% VAT) Nr 4 (58) Lipiec/Sierpień 2012 20 LAT PROMOCJI POLSKIEJ MARKI str. 70 ANKOL ROZWÓJ Z ROZMACHEM I SUKCESAMI str. 94 SUKCES ZINTEGROWANYCH

Bardziej szczegółowo

III EDYCJA KONKURSU KRAJOWI LIDERZY INNOWACJI I ROZWOJU. Publikacja wydana w ramach realizacji celów statutowych Fundacji Innowacji i Rozwoju.

III EDYCJA KONKURSU KRAJOWI LIDERZY INNOWACJI I ROZWOJU. Publikacja wydana w ramach realizacji celów statutowych Fundacji Innowacji i Rozwoju. KATALOG LAUREATÓW III EDYCJA KONKURSU KRAJOWI LIDERZY INNOWACJI I ROZWOJU PRZEDSIĘBIORCY www.liderzyinnowacji.pl Publikacja bezpłatna. Publikacja wydana w ramach realizacji celów statutowych Fundacji Innowacji

Bardziej szczegółowo

WYDAWNICTWO ZACHODNIEJ IZBY PRZEMYSŁOWO-HANDLOWEJ 1 (66) /2014. Jakie inteligentne specjalizacje w Lubuskiem? styczeń 2014 1

WYDAWNICTWO ZACHODNIEJ IZBY PRZEMYSŁOWO-HANDLOWEJ 1 (66) /2014. Jakie inteligentne specjalizacje w Lubuskiem? styczeń 2014 1 WYDAWNICTWO ZACHODNIEJ IZBY PRZEMYSŁOWO-HANDLOWEJ 1 (66) /2014 Jakie inteligentne specjalizacje w Lubuskiem? styczeń 2014 1 2 styczeń 2014 Szanowni Państwo Rozpoczynamy jubileuszowy, dziesiąty rok działalności

Bardziej szczegółowo

,,Warunki, obszar i założenia do działania Sieci Współpracy Aglomeracji. Kalisko-Ostrowskiej. Opracował: Andrzej Spychalski

,,Warunki, obszar i założenia do działania Sieci Współpracy Aglomeracji. Kalisko-Ostrowskiej. Opracował: Andrzej Spychalski Sieć Współpracy Aglomeracji Kalisko Ostrowskiej. Raport końcowy Zespołu Projektowego opracowany w ramach projektu: POKL.08.01.02 30 012/11 Sieć Współpracy Aglomeracji Kalisko Ostrowskiej współfinansowanego

Bardziej szczegółowo

MIĘDZYNARODOWY ROK SPÓŁDZIELCZOŚCI str. 68

MIĘDZYNARODOWY ROK SPÓŁDZIELCZOŚCI str. 68 MIĘDZYNARODOWY ROK SPÓŁDZIELCZOŚCI str. 68 Cena 4.20 zł (w tym 8% VAT) Nr 3 (57) Maj/Czerwiec 2012 GDY BAŃKA PĘKŁA str. 24 BIZNES I NAUKA ŁĄCZĄ SIŁY str. 50 POGARSZA SIĘ KONDYCJA FINANSOWA FIRM str. 66

Bardziej szczegółowo

JAK PLANOWAĆ ZAOPATRZENIE W CIEPŁO,

JAK PLANOWAĆ ZAOPATRZENIE W CIEPŁO, FUNDACJA na rzecz EFEKTYWNEGO WYKORZYSTANIA ENERGII MATERIAŁY METODYCZNE JAK PLANOWAĆ ZAOPATRZENIE W CIEPŁO, ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ I PALIWA GAZOWE W GMINACH PORADNIK Zespół autorski: Karol Niedziela, Piotr

Bardziej szczegółowo

6-7 maja 2015 r., Warszawa Stadion Narodowy

6-7 maja 2015 r., Warszawa Stadion Narodowy IX KONGRES 6-7 maja 2015 r., Warszawa Stadion Narodowy Szanowny Uczestniku,,,O business intelligence powiedziano już wszystko"?! To prawda Masz za sobą lata praktyki w biznesie. Podnosisz kompetencje na

Bardziej szczegółowo

Przyłącz się online.

Przyłącz się online. SPIS TREŚCI 6`2009 AKTUALNOŚCI 4 Nagrody Zielony Laur 2008 zostały rozdane, Julia Czerwińska 6 Energetyka przyszłości: Expopower i Greenpower`2009 10 TARGI WOD KAN 2009 w Bydgoszczy 18 British Standards

Bardziej szczegółowo