Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Kielcach. Ojcostwo. Zestawienie bibliograficzne w wyborze za lata

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Kielcach. Ojcostwo. Zestawienie bibliograficzne w wyborze za lata 1992-2014"

Transkrypt

1 Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Kielcach Ojcostwo Zestawienie bibliograficzne w wyborze za lata Materiały dostępne w PBW Kielce Filia w Staszowie Wybór i opracowanie: Ewelina Raczyńska

2 Wstęp Uczestnictwo ojca w procesie wychowania dziecka jest nie tylko bardzo ważne, ale praktycznie nie do zastąpienia. Ojciec ma do spełnienia niezwykle trudną funkcję. W żadnym przypadku nie polega ona na zastąpieniu roli matki, lecz na dostarczaniu takich bodźców w zakresie rozwoju, których dziecko od matki otrzymać nie może. Obecność ojca w rodzinie, jego aktywny udział w jej życiu, zwłaszcza w rozwoju dzieci stanowi klucz do ich prawidłowego rozwoju psychicznego i dobrego przystosowania społecznego. Mimo to badania prowadzone nad ojcostwem stanowią niewielką część badań nad rodziną. Wykaz ten opracowano w związku z dużym zainteresowaniem tematyką ojcostwa wśród osób korzystających z naszej placówki. Zebrany i uporządkowany alfabetycznie materiał obejmuje lata W publikacji dokumenty podzielono formalnie na wydawnictwa zwarte i fragmenty z prac zbiorowych oraz wydawnictwa ciągłe. Zestawienie zawiera materiały dostępne w Pedagogicznej Bibliotece Wojewódzkiej w Kielcach Filia w Staszowie. Przy opisach książek podano sygnaturę oraz dodano informację Czytelnia w przypadku pozycji znajdujących się w Czytelni PBW Filia w Staszowie. Niniejsza publikacja ma pomóc czytelnikom biblioteki w szybkim i sprawnym dotarciu do fachowej literatury na temat ojcostwa. Ewelina Raczyńska

3 Wydawnictwa zwarte i fragmenty z prac zbiorowych 1. Bakiera, Lucyna : Zaangażowane rodzicielstwo a autokreacyjny aspekt rozwoju dorosłych / Lucyna Bakiera. Warszawa : Difin, S : Macierzyństwo i ojcostwo w życiu kobiet i mężczyzn : S : Macierzyństwo i ojcostwo w Levinsonowskiej strukturze życia : S : Nowe ojcostwo Sygn Będkowska-Heine, Violetta : Wpływ przewlekłej choroby dziecka na funkcjonowanie w roli ojca // W: Dziecko chore : zagadnienia biopsychiczne i pedagogiczne / pod red. nauk. Beaty Cytowskiej i Barbary Winczury. Kraków: Oficyna Wydawnicza Impuls, S Sygn Błaszczyk, Marta : Przemiany relacji ojciec-córka w ujęciu biograficznym : komunikat z badań // W: Miłość, wierność i uczciwość na rozstajach współczesności : kształty rodziny współczesnej / red. nauk. Wojciech Muszyński, Ewa Sikora. Toruń : Wydawnictwo Adam Marszałek, S Sygn Cebernik, Renata : Oblicza ojców niepełnosprawnych dzieci // W: Człowiek niepełnosprawny w różnych fazach życia / red. nauk. Jarosław Bąbka. Warszawa : Wydawnictwo Akademickie Żak, S Sygn Dąbrowska-Wnuk, Marianna : Oczekiwanie na narodziny pierwszego dziecka jako sytuacja trudna w życiu mężczyzny // W: Rozwojowe i wychowawcze aspekty życia rodzinnego / red. nauk. Teresa Rostowska, Anna Jarmołowska. Warszawa : Difin, S

4 Sygn Dudak, Anna : Samotne ojcostwo / Anna Dudak. Kraków : Oficyna Wydawnicza Impuls, s. Sygn Dzwonkowska-Godula, Krystyna : Publiczny dyskurs o współczesnym ojcostwie w Polsce // W: Karuzela z mężczyznami : problematyka męskości w polskich badaniach społecznych / pod red. nauk. Katarzyny Wojnickiej i Eweliny Ciaputy. Kraków : Oficyna Wydawnicza Impuls, S Sygn Ekiel, Andrzej : Ojciec przyjacielem dziecka // W: Resocjalizacyjne programy penitencjarne realizowane przez Służbę Więzienną w Polsce / pod red. nauk. Moniki Marczak. Kraków : Oficyna Wydawnicza Impuls, S Penitencjarny program resocjalizacyjny mający na celu potrzymanie i wzmocnienie więzi ojca przebywającego w zakładzie karnym z dzieckiem. Sygn Föns, Roman : Mój Tata i ja // W: Resocjalizacyjne programy penitencjarne realizowane przez Służbę Więzienną w Polsce / pod red. nauk. Moniki Marczak. Kraków : Oficyna Wydawnicza Impuls, S Penitencjarny program resocjalizacyjny mający na celu nawiązanie prawidłowych relacji skazanego ojca z dzieckiem. Sygn Godlewska, Aleksandra : Rodzice i dzieci // W: Rodzice i dzieci : encyklopedia / [aut. Erna Daraszkiewicz i in.]. Bielsko-Biała : Park, S Podstawowe etapy relacji ojciec dziecko. Sygn Czytelnia

5 11. Kawula, Stanisław : Matka i ojciec w wychowaniu rodzinnym // W: Pedagogika rodziny : obszary i panorama problematyki / Stanisław Kawula, Józefa Brągiel, Andrzej W. Janke. Wyd. 2 popr. i uzup. Toruń : Wydawnictwo Adam Marszałek, S Sygn ; (Wyd. w 2007 r.) 12. Kędzierska, Dorota ; Lasek, Sławomir : Postawy ojców w sytuacji konfliktu rodzinnego na podstawie badań przeprowadzonych w rodzinnym ośrodku diagnostyczno-konsultacyjnym przy sądzie okręgowym w Kielcach // W: Psychologiczno-pedagogiczne problemy trudności i zaniedbań opiekuńczowychowawczych w rodzinie oraz sposoby ich rozwiązywania / red. nauk. Jan M. Stanik. Warszawa : Wydawnictwo Wyższej Szkoły Pedagogicznej TWP, S Znaczenie ojca w rozwoju psychospołecznym dziecka, jego postawy wobec rodziny oraz konsekwencje rozwodu dla jego relacji z dziećmi. Sygn Kluczyńska, Urszula : Nowe ojcostwo w kontekście przemian męskości w kulturze współczesnej // W: Miłość, wierność i uczciwość na rozstajach współczesności : kształty rodziny współczesnej / red. nauk. Wojciech Muszyński, Ewa Sikora. Toruń : Wydawnictwo Adam Marszałek, S Sygn Kołodziej, Wojciech : Rola ojca w życiu rodziny i dziecka // W: Rodzice i dzieci w różnych systemach rodzinnych / pod red. nauk. Iwony Janickiej. Kraków : Oficyna Wydawnicza Impuls, S Sygn Kozak, Stanisław : Patologia analfabetyzmu emocjonalnego : przyczyny i skutki braku empatii w rodzinie i w środowisku pracy / Stanisław Kozak.

6 Warszawa : Difin, S : Nieprawidłowe postawy rodzicielskie a zagrożenia psychospołeczne rozwoju dzieci i młodzieży Negatywny wpływ nieobecności ojca w procesie wychowawczym na jego rozwój. Sygn Kozak, Stanisław : Patologia euro sieroctwa w Polsce : skutki migracji zarobkowej dla dzieci i ich rodzin / Stanisław Kozak. Warszawa : Difin, S : Skutki nieobecności ojca i matki dla rozwoju dzieci w rodzinach na odległość Artykuł na temat roli ojca w rodzinie, jego relacji z synem i córką. Sygn Krzesińska-Żach, Beata : Pedagogika rodziny : przewodnik do ćwiczeń / Beata Krzesińska-Żach. Białystok : Wydawnictwo Uniwersyteckie Trans Humana, S : Ojciec i jego rola we współczesnej rodzinie Sygn Kurcbart, Adrian : Psychologiczny obraz ojca w biegu życia / Adrian Kurcbart. Warszawa : Difin, s. Sygn Kuryś, Karolina : Doświadczenie pierwszego rodzicielstwa w narracjach kobiet i mężczyzn // W: Człowiek, rodzina, kultura : szkice psychologiczne / pod red. Heleny Wrony-Polańskiej, Grażyny Rudkowskiej, Leszka Wrony. Kraków : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Pedagogicznego, S M. in. o ojcostwie. Sygn Lichtenberg-Kokoszka, Emilia : Ciąża zagadnieniem biomedycznym i psychopedagogicznym / Emilia Lichtenberg-Kokoszka. Kraków : Oficyna Wydawnicza Impuls, S : Dojrzewanie do ojcostwa

7 Sygn Majorczyk, Marta : Więź ojca i syna jako podstawa procesu uczenia się roli ojca przez młodego mężczyznę : komunikat z badań // W: Więzi w małżeństwie i rodzinie zaufanie, współdziałanie, zależność / red. nauk. Wojciech Muszyński. Toruń : Wydawnictwo Adam Marszałek, S Sygn Matyjas, Bożena : Dzieciństwo w kryzysie : etiologia zjawiska / Bożena Matyjas. Warszawa : Wydawnictwo Akademickie Żak, S : Wypełnianie zadań opiekuńczo-wychowawczych przez samotnych ojców Sygn Meissner-Łozińska, Justyna : Ojciec w rodzinie a zachowania agresywne młodzieży // W: Przemoc : konteksty społeczno-kulturowe. T. 1, Społeczne i psychologiczne aspekty zjawiska / pod red. Beaty Szluz. Rzeszów : Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, S Sygn Mierzwiński, Bronisław : Mężczyzna jako mąż i ojciec // W: Wychowanie do życia w rodzinie : książka dla nauczycieli, rodziców i wychowawców / pod red. Krystyny Ostrowskiej i Marii Ryś. Warszawa : Centrum Metodyczne Pomocy Psychologiczno-Pedagogicznej Ministerstwa Edukacji Narodowej, S Sygn Minczakiewicz, Elżbieta Maria : Elementarz dla rodziców : dziecko ryzyka a wychowanie / Elżbieta Maria Minczakiewicz, Barbara Grzyb, Łukasz Gajewski. Kraków : Oficyna Wydawnicza Impuls, S : Ojciec w rodzinie i jego szczególna rola w wychowaniu dziecka

8 Sygn Mucha, Bożena : Rola taty w wychowaniu // W: Rodzice i dzieci : encyklopedia / [aut. Erna Daraszkiewicz i in.]. Bielsko-Biała : Park, S Sygn Czytelnia 27. Nesterowicz-Wyborska, Justyna : Jak badać ojcostwo, czyli o potrzebie (re)konceptualizacji pojęcia ojcowskiego zaangażowania // W: Wybrane problemy współczesnych małżeństw i rodzin / red. nauk. Hanna Liberska, Alicja Malina. Warszawa : Difin, S Sygn Niżankowska-Półtorak, Barbara : Postrzeganie osoby ojca przez dzieci z rodzin z problemem alkoholowym // W: Zagadnienia marginalizacji i patologizacji życia społecznego / pod red. Franciszka Kozaczuka. Rzeszów : Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, S Sygn Plopa, Mieczysław : Psychologia rodziny : teoria i badania / Mieczysław Plopa. Wyd. 4. Kraków : Oficyna Wydawnicza Impuls, S : Postawy ojców a cechy osobowości ich dzieci Sygn , Pospiszyl, Kazimierz : Ojciec a wychowanie dziecka / Kazimierz Pospiszyl. Warszawa : Wydawnictwo Akademickie Żak, , [1] s. Sygn

9 31. Poznańska, Maria Wanda : Ojciec : ojcostwo i rola ojca w wychowaniu // W: Encyklopedia Pedagogiczna XXI wieku. T. 3 / red. nauk. Tadeusz Pilch. Warszawa : Wydawnictwo Akademickie Żak, S Sygn Czytelnia 32. Sachon, Lothar : Synowie i ojcowie : tęsknota za nieobecnym ojcem / Lothar Sachon ; przekł. Aleksandra Ubertowska. Gdańsk : Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, s. Sygn Sitarczyk, Małgorzata : Międzypokoleniowa transmisja postaw wychowawczych ojców / Małgorzata Sitarczyk. Lublin : Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, , [1] s. Sygn Skowrońska, Alicja : Rodzicielstwo nastolatków życiowym sukcesem czy porażką? : subiektywne znaczenie wczesnego macierzyństwa i ojcostwa (doniesienie z badań) // W: Miłość, wierność i uczciwość na rozstajach współczesności : kształty rodziny współczesnej / red. nauk. Wojciech Muszyński, Ewa Sikora. Toruń : Wydawnictwo Adam Marszałek, S Sygn Skowrońska-Zbierzchowska, Alicja : Przyczyny wczesnego rodzicielstwa niepełnoletnich dziewcząt i chłopców // W: Człowiek u progu trzeciego tysiąclecia : zagrożenia i wyzwania. T. 3 / pod red. nauk. Mieczysława Plopy. Elbląg : Wydawnictwo Elbląskiej Uczelni Humanistyczno-Ekonomicznej ; Kraków : Oficyna Wydawnicza Impuls, S Przyczyny macierzyństwa i ojcostwa niepełnoletnich i nastoletniej młodzieży. Sygn

10 36. Sokal, Urszula : Pełnienie roli rodzica we współczesnej rodzinie // W: Człowiek u progu trzeciego tysiąclecia : zagrożenia i wyzwania. T. 3 / pod red. nauk. Mieczysława Plopy. Elbląg : Wydawnictwo Elbląskiej Uczelni Humanistyczno- Ekonomicznej ; Kraków : Oficyna Wydawnicza Impuls, S Pełnienie roli matki i ojca w rodzinie. Sygn Sołtysiak, Teresa : Blaski i cienie samotnego ojcostwa (komunikat z badań) // W: Zagrożenia i zaburzenia funkcjonowania polskich rodzin / pod red. Teresy Sołtysiak, Moniki Gołembowskiej. Włocławek : Wyższa Szkoła Humanistyczno- Ekonomiczna, S Sygn Sosnowski, Tomasz : Ojciec i jego rola w życiu dziecka // W: Oblicza współczesności w perspektywie pedagogiki społecznej / pod red. Wiolety Danilewicz. Warszawa : Wydawnictwo Akademickie Żak, S Sygn Sosnowski, Tomasz : Ojciec we współczesnej rodzinie : kontekst pedagogiczny / Tomasz Sosnowski. Warszawa : Wydawnictwo Akademickie Żak, s. Sygn Stelter, Żaneta : Realizacja ról rodzinnych w rodzinie z dzieckiem niepełnosprawnym // W: Rodzina z dzieckiem niepełnosprawnym możliwości i ograniczenia rozwoju / red. nauk. Hanna Liberska. Warszawa : Difin, S Inne rodzicielstwo macierzyństwo i ojcostwo wobec dziecka niepełnosprawnego s ; Inne ojcostwo s Sygn

11 41. Styczyńska, Marianna : Mężczyzna w opiece nad dzieckiem w przedszkolu antidotum na zaniedbane obszary w życiu rodziny // W: Dziecko w świecie współczesnym / pod red. nauk. Bożeny Muchackiej i Krzysztofa Kraszewskiego. Kraków : Oficyna Wydawnicza Impuls, S Artykuł m. in. na temat roli ojca w wychowaniu dziecka. Sygn Szlendak, Tomasz : Socjologia rodziny : ewolucja, historia, zróżnicowanie / Tomasz Szlendak. Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, S : Niepewność ojcostwa ; S : Rozwiązanie zagadki ojcostwa ; S : Nowe ojcostwo i nowe macierzyństwo Sygn , Szulich-Kałuża, Justyna : Media jako czynnik kształtujący model małżeństwa i rodziny // W: Małżeństwo i rodzina w nowoczesnym społeczeństwie / red. Leon Dyczewski. Lublin : Wydawnictwo KUL, S Model ojcostwa S (Wizerunek współczesnego ojca na łamach Gazety Wyborczej i Polityki ). Sygn Śledzianowski, Jan : Ach! Ten tata : (na podstawie badań dzieci i młodzieży ich więzi z ojcami) / Jan Śledzianowski. Kielce : [ Jedność ], s. Sygn Śledzianowski, Jan : Zranione ojcostwo : na podstawie badań Stowarzyszenia Obrony Praw Ojca / Jan Śledzianowski. Kielce : Kuria Diecezjalna ; Wrocław : Rubikkon, s. Sygn

12 46. Więcławska, Anna : Problemy współczesnego ojcostwa // W: Człowiek u progu trzeciego tysiąclecia : zagrożenia i wyzwania. T. 3 / pod red. nauk. Mieczysława Plopy. Elbląg : Wydawnictwo Elbląskiej Uczelni Humanistyczno- Ekonomicznej ; Kraków : Oficyna Wydawnicza Impuls, S Sygn Wołochowicz, Mariola ; Wołochowicz, Piotr : Zapomniane ojcostwo // W: Edukacja prorodzinna : księga dedykowana Profesorowi Marianowi Śnieżyńskiemu / pod red. Marii Chymuk i Danuty Topy. Kraków : Wydawnictwo Naukowe Akademii Pedagogicznej, S Sygn Zdun, Magdalena : Ojcowie i dzieci : relacje z ojcem w rodzinie współczesnej // W: Funkcjonowanie współczesnych młodych ludzi w zmieniającym się świecie / pod red. nauk. Hanny Liberskiej, Alicji Maliny, Doroty Suwalskiej-Barancewicz. Warszawa : Difin, S Sygn Zierkiewicz, Edyta : Medialna akcja Powrót taty jako doradztwo : od konserwatywnych wartości do przypadkowo osiąganego równouprawnienia płci? // W: Wartości w komunikacji różnych grup społecznych / red. nauk. Marzena Baryluk, Mirosława Wawrzak-Chodaczek. Toruń : Wydawnictwo Adam Marszałek, S Artykuł na temat kryzysu ojcostwa. Sygn Żyta, Agnieszka Życie z zespołem Downa : narracje biograficzne rodziców, rodzeństwa i dorosłych osób z zespołem Downa / Agnieszka Żyta. Kraków : Oficyna Wydawnicza Impuls, S : Ojcowie osób z zespołem Downa Sygn

13 Wydawnictwa ciągłe 51. Arcimowicz, Krzysztof : Obraz ojca w polskich mediach / Krzysztof Arcimowicz // Niebieska Linia. 2004, nr 1, s Augustyn, Józef : Ojcowska przyjaźń / Józef Augustyn // Wychowawca. 2011, nr 6, s Budowanie relacji ojca z dzieckiem. 53. Baran, Sławomir : O nową koncepcję ojcostwa / Sławomir Baran // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. 2001, nr 9, s Nowy wizerunek współczesnego mężczyzny jako ojca rola w rodzinie i w wychowywaniu dzieci. 54. Bartnikowska, Urszula : Wizerunek własnego ojca w narracjach niepełnosprawnych mężczyzn powielenie czy odrzucenie wzorca / Urszula Bartnikowska, Katarzyna Ćwirynkało // Wychowanie Na Co Dzień. 2013, nr 7-8, s Baum, Mirosław : Poglądy sędziów na temat sprawowania bezpośredniej pieczy nad dzieckiem przez samotnego ojca / Mirosław Baum // Opieka, Wychowanie Terapia. 1999, nr 2, s Baum, Mirosław : Rodziny samotnych ojców : przegląd stanowisk / Mirosław Baum // Edukacja i Dialog. 1996, nr 8, s Bieńko, Mariola : Tęsknota za ojcem / Mariola Bieńko // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. 2003, nr 10, s Funkcje jakie pełni w rodzinie ojciec. 58. Borowiec, Marta : Mądre kochanie / Marta Borowiec // Wychowawca. 2011, nr 6, s. 6-9 Artykuł na temat ojcostwa, jego fenomenu oraz stylu wychowawczego.

14 59. Borowiec, Marta : Ojcostwo / Marta Borowiec // Problemy Opiekuńczo- Wychowawcze. 2010, nr 2, s Brągiel, Józefa : Problem samotnego ojcostwa w świecie i w Polsce / Józefa Brągiel // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. 1992, nr 10, dod. Przysposobienie Do Życia w Rodzinie s Czapczyńska, Agnieszka : Natura ojcostwa / Agnieszka Czapczyńska // Remedium. 2004, nr 2,.s Dalibor, Halina : Mężczyzna staje się ojcem / Halina Dalibor // Wychowawca. 2010, nr 3, s Gagat-Matuła, Anna : Radzenie sobie w sytuacjach trudnych ojców dzieci z głęboką niepełnosprawnością intelektualną / Anna Gagat-Matuła, Agnieszka Podbilska-Kłosowska // Wychowanie Na Co Dzień. 2013, nr 9, s Gałązka, Ewa : Ojciec w rodzinie / Ewa Gałązka // Wychowawca. 2011, nr 6, s Gałązka, Ewa : Wciąż do dyspozycji / Ewa Gałązka // Wychowawca. 2010, nr 3, s. 7 Artykuł na temat nowego modelu ojcostwa i macierzyństwa. 66. Grzelak, Szymon : Poczęcie, narodziny i postrzyżyny rola ojca w kluczowych momentach rozwoju dziecka / Szymon Grzelak // Świat Problemów. 2008, nr 1, s Ilnicka, Małgorzata R. : Wzór osobowy ojca w percepcji dorastającej młodzieży / Małgorzata R. Ilnicka // Wychowanie Na Co Dzień. 2009, nr 9, s Janek, Ewa : Wychowanie religijno-moralne / Ewa Janek // Wychowawca. 2010, nr 3, s. 8-9

15 Rola matki i ojca w wychowaniu moralnym. 69. Jankowska, Maria : Rola ojca w wychowaniu dziecka / Maria Jankowska // Wychowanie w Przedszkolu. 2010, nr 6, s Kaniok, Przemysław Eugeniusz : Ojcostwo w świetle najnowszych badań zagranicznych / Przemysław Eugeniusz Kaniok // Problemy Opiekuńczo- Wychowawcze. 2011, nr 3, s Kaniok, Przemysław Eugeniusz : Ojcowie w percepcji swoich dzieci / Przemysław Eugeniusz Kaniok // Wychowawca. 2012, nr 3, s Kaniok, Przemysław E[ugeniusz] : Poczucie powodzenia małżeństwa matek a ich percepcja udziału ojców w opiece nad dzieckiem niepełnosprawnym i w jego wychowaniu / Przemysław E[ugeniusz] Kaniok // Wychowanie Na Co Dzień. 2012, nr 7-8, s Kasprzak, Tomasz : Tajemnica ojcostwa / Tomasz Kasprzak // Niebieska Linia. 2004, nr 1, s. 3-6 Pojęcie ojcostwa od starożytności, po współczesne ujęcie roli ojca. 74. Kozak, Ewa : Ikona współczesnego ojcostwa / Ewa Kozak // Edukacja i Dialog. 2006, nr 9, s Król, Teresa : Być matką, być ojcem : (wybór literatury) / Teresa Król // Wychowawca. 2010, nr 3, s. 29 Bibliografia w wyborze na temat macierzyństwa i ojcostwa. 76. Kubiak, Ewa : Ojcowie na wzór Ojca / Ewa Kubiak // Wychowawca. 2014, nr 7-8, s Kucharski, Robert : Czy sądy dyskryminują ojców? / Robert Kucharski // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. 2003, nr 3, s

16 Przyczyny dyskryminowania ojców podczas orzekania o opiece nad dzieckiem w czasie rozwodzenia się rodziców. 78. Kujawska, Iza : Tata na godziny / Iza Kujawska // Głos Nauczycielski. 2007, nr 17, s. 6 Artykuł na temat udziału ojca w życiu dziecka. 79. Kulpiński, Franciszek : Opiekuńczo-wychowawcza rola ojców w opinii chłopców / Franciszek Kulpiński // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. 1992, nr 10, dod. Przysposobienie Do Życia w Rodzinie s Lach, Jarosława : Rola ojca w rodzinie / Jarosława Lach, Bernadeta Szczupał // Edukacja i Dialog. 1998, nr 10, s Lipiec, Barbara : Relacje z ojcem / Barbara Lipiec // Wychowawca. 2014, nr 7-8, s Lipiec, Barbara : Jesteś dla mnie ważny! / Barbara Lipiec, Wiesław Lipiec // Edukacja i Dialog. 2005, nr 5, s Rola ojca w wychowaniu córek i synów. 83. Lipiec, Wiesław : Dorastające dzieci / Wiesław Lipiec // Wychowawca. 2011, nr 6, s Rola ojca w wychowaniu córek i synów. 84. Murawska-Ziobro, Monika : Ojcowskie oddziaływanie / Monika Murawska- Ziobro // Wychowawca. 2012, nr 7-8, s Konieczne cechy osobowe ojca w procesie wychowania dziecka. 85. Nakielska, Magdalena : Postawa ojca a wyniki szkolne dziecka / Małgorzata Nakielska // Wychowawca. 2010, nr 9, s

17 86. Napora, Elżbieta : Cień wielkiej góry : relacje z ojcem a psychospołeczne funkcjonowanie dorosłego syna / Elżbieta Napora // Niebieska Linia. 2007, nr 2, s Napora, Elżbieta : Mężczyzna w roli ojca / Elżbieta Napora // Niebieska Linia. 2007, nr 6, s Nęcek, Robert : Być ojcem / Robert Nęcek // Wychowawca. 2011, nr 6, s Paruzel, Eugeniusz : Rola ojca w wychowaniu dziecka w rodzinie zarys historyczny / Eugeniusz Paruzel // Edukacja. 2001, nr 4, s Prusko, Ludmiła : Macierzyństwo i ojcostwo : konspekt z WdŻwR w kl. II szk. ponadgimnazjalnych / Ludmiła Prusko // Wychowawca. 2011, nr 3, s Ruciński, Tadeusz : Na obraz i podobieństwo Boga Ojca / Tadeusz Ruciński // Wychowawca. 2011, nr 6, s Artykuł na temat funkcji ojca w rodzinie. 92. Ruszkiewicz, Dorota : Atmosfera domowa w rodzinach samotnych ojców / Dorota Ruszkiewicz // Wychowawca. 2014, nr 7-8, s Ruszkiewicz, Dorota : Czas poświęcany dziecku w rodzinie samotnego ojca / Dorota Ruszkiewicz // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. 2004, nr 9, s Salwa, Aleksandra : Będzie nas troje : czy jesteśmy gotowi? / Aleksandra Salwa // Remedium. 2014, nr 7-8, s Żona-matka, mąż-ojciec młodzi dorośli w nowych rolach. 95. Skórczyńska, Małgorzata : Postrzeganie roli rodzica przez matki i ojców dzieci z zespołem Downa / Małgorzata Skórczyńska, Ludwika Sadowska // Szkoła Specjalna. 2001, nr 2, s

18 Omówienie badań dotyczących pełnienia ról rodzinnych przez matki i ojców dzieci upośledzonych umysłowo. 96. Smith, Michael : Między ojcem a synem / Michael Smith // Niebieska Linia. 2005, nr 1, s Sokołowska, Maria : Nowy model męskości zło konieczne czy szansa / Maria Sokołowska // Remedium. 2014, nr 1, s Artykuł m. in. o nowym modelu ojcostwa. 98. Sosnowski, Tomasz : Modele ojcostwa we współczesnych rodzinach miejskich / Tomasz Sosnowski // Edukacja. 2009, nr 3, s Stańczak, Irena : Ojciec a problem jakości wychowawczego systemu rodzinnego / Irena Stańczak // Nauczanie Początkowe. 2009/2010, nr 2, s Stańczak, Irena : Rola ojca w procesie wychowawczym / Irena Stańczak // Nauczanie Początkowe. 2007/2008, nr 2, s Stępniewska-Gębik, Hanna : Co po ojcu? : od zakazu do negocjacji w relacjach edukacyjnych /Hanna Stępniewska-Gębik // Nowa Szkoła. 2010, nr 2, s Artykuł na temat powiązania funkcji ojcowskiej realizowanej w rodzinie ze sposobem funkcjonowania dziecka wobec zakazów i nakazów. W artykule opisano przypadek sześcioletniego Mateusza, który sprawiał problemy wychowawcze w przedszkolu Stojanowska, Wanda : Władza rodzicielska pozamałżeńskiego i rozwiedzionego ojca / Wanda Stojanowska // Szkoła Specjalna. 2002, nr 1, s Rola ojca w wychowaniu dziecka omówienie wyników badań Szczukiewicz, Piotr : Rodzicielstwo po męsku / Piotr Szczukiewicz // Remedium. 2001, nr 10, s Artykuł na temat roli ojca w rodzinie i wychowaniu dzieci.

19 104. Szołek, Selwana Barbara : Od czego jest tato? / Selwana Barbara Szołek // Wychowawca. 2011, nr 6, s Śledzianowski, Jan : Więź dzieci z ojcami w okresie wczesnoszkolnym / Jan Śledzianowski // Wychowanie Na Co Dzień. 2000, nr 6, s Śliwa, Sławomir : Wychowawczy aspekt kontaktu ojca z dzieckiem / Sławomir Śliwa // Wychowanie Na Co Dzień. 2012, nr 12, s Trojan, Elżbieta : Rola ojca w procesie wychowania : bibliografia w wyborze / Elżbieta Trojan // Wychowawca. 2011, nr 6, s Twardowski, Andrzej : Psychologiczne problemy ojców dzieci z niepełnosprawnościami / Andrzej Twardowski // Szkoła Specjalna. 2009, nr 1, s Widera-Wysoczańska, Agnieszka : Docenić rolę ojca / Agnieszka Widera- Wysoczańska // Świat Problemów. 2007, nr 1, s Rola ojca w życiu dziecka Wieja, Henryk : Moc błogosławieństwa ojca / Henryk Wieja // Wychowawca. 2011, nr 6, s Wojcieszek, Krzysztof A. : Czego nie wiedzą ojcowie? / Krzysztof A. Wojcieszek // Świat Problemów. 2007, nr 1, s. 5-8 Ojcostwo a uzależnienie od alkoholu Zbyrad, Teresa : Macierzyństwo i ojcostwo rodziców dzieci niepełnosprawnych / Teresa Zbyrad // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. 2011, nr 6, s Zdrada, Damian : Najtrudniej być dobrym ojcem / Damian Zdrada // Świat Problemów. 2007, nr 1, s W artykule przedstawiono cechy dobrego ojcostwa.

(materiały dostępne w Bibliotece Pedagogicznej w Suchej Beskidzkiej)

(materiały dostępne w Bibliotece Pedagogicznej w Suchej Beskidzkiej) OJCOSTWO Zestawienie bibliograficzne w wyborze za lata 2000 2013 (materiały dostępne w Bibliotece Pedagogicznej w Suchej Beskidzkiej) WYDAWNICTWA ZWARTE 1. Być ojcem niepełnosprawnego dziecka największe

Bardziej szczegółowo

Ojcostwo. Zestawienie bibliograficzne w wyborze

Ojcostwo. Zestawienie bibliograficzne w wyborze Powiatowa Biblioteka Pedagogiczna w Skarżysku Kamiennej Ojcostwo Zestawienie bibliograficzne w wyborze (sporządzone na podstawie zbiorów PBP w Skarżysku Kamiennej) Wybór i opracowanie Agnieszka Wikło Skarżysko

Bardziej szczegółowo

Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Kielcach. Ojcostwo

Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Kielcach. Ojcostwo Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Kielcach Ojcostwo zestawienie bibliograficzne w wyborze (sporządzone na podstawie zbiorów PBW Filia w Skarżysku-Kamiennej) Wybór i opracowanie Agnieszka Wikło Kielce

Bardziej szczegółowo

PUBLICZNA BIBLIOTEKA PEDAGOGICZNA W KONINIE

PUBLICZNA BIBLIOTEKA PEDAGOGICZNA W KONINIE PUBLICZNA BIBLIOTEKA PEDAGOGICZNA W KONINIE 62-510 Konin, ul. Przemysłowa 7 tel.centr. (63) 242 63 39 (63) 249 30 40 e-mail pbp@pbpkonin.pl www.pbpkonin.pl Ojcostwo Zestawienie bibliograficzne w wyborze

Bardziej szczegółowo

OJCOSTWO Zestawienie bibliograficzne w wyborze za lata 2000-2013. Wydawnictwa zwarte:

OJCOSTWO Zestawienie bibliograficzne w wyborze za lata 2000-2013. Wydawnictwa zwarte: OJCOSTWO Zestawienie bibliograficzne w wyborze za lata 2000-2013 Wydawnictwa zwarte: 1. AUGUSTYN Józef: Ojcostwo : aspekty pedagogiczne i duchowe / Józef Augustyn. Kraków : WAM, 2003. 423 s. Sygnatura:

Bardziej szczegółowo

Problemy wychowawcze XXI w.

Problemy wychowawcze XXI w. Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Kielcach Problemy wychowawcze XXI w. zestawienie bibliograficzne w wyborze Wybór i opracowanie Bożena Lewandowska Magdalena Zawal Kielce 2011 2 Wydawnictwa zwarte 1.

Bardziej szczegółowo

ROLA OJCA W WYCHOWANIU

ROLA OJCA W WYCHOWANIU PEDAGOGICZNA BIBLIOTEKA WOJEWÓDZKA IM. KOMISJI EDUKACJI NARODOWEJ w LUBLINIE Wydział Informacyjno-Bibliograficzny ROLA OJCA W WYCHOWANIU (zestawienie bibliograficzne w wyborze za lata 2000-2010) Opracowała

Bardziej szczegółowo

Dzieci ulicy. Streetworking ( pedagogika ulicy ): zestawienie bibliograficzne w wyborze za lata

Dzieci ulicy. Streetworking ( pedagogika ulicy ): zestawienie bibliograficzne w wyborze za lata Powiatowa Biblioteka Pedagogiczna Dzieci ulicy. Streetworking ( pedagogika ulicy ): zestawienie bibliograficzne w wyborze za lata 2000 2015 (Sporządzone na podstawie zbiorów Powiatowej Biblioteki Pedagogicznej

Bardziej szczegółowo

ROLA OJCA W WYCHOWANIU. (bibliografia w wyborze ze zbiorów Pedagogicznej Biblioteki w Koronowie)

ROLA OJCA W WYCHOWANIU. (bibliografia w wyborze ze zbiorów Pedagogicznej Biblioteki w Koronowie) ROLA OJCA W WYCHOWANIU (bibliografia w wyborze ze zbiorów Pedagogicznej Biblioteki w Koronowie) Wydawnictwa zwarte: 1. Alcalde S., Dwadzieścia błędów dzisiejszych rodziców. Jak ich unikać?, Wyd.2. Kraków:

Bardziej szczegółowo

Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Kielcach. Macierzyństwo. Zestawienie bibliograficzne w wyborze za lata 1990-2014

Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Kielcach. Macierzyństwo. Zestawienie bibliograficzne w wyborze za lata 1990-2014 Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Kielcach Macierzyństwo Zestawienie bibliograficzne w wyborze za lata 1990-2014 Materiały dostępne w PBW Kielce Filia w Staszowie Wybór i opracowanie: Ewelina Raczyńska

Bardziej szczegółowo

OJCOSTWO Zestawienie bibliograficzne w oparciu o zbiory BP

OJCOSTWO Zestawienie bibliograficzne w oparciu o zbiory BP Biblioteka Pedagogiczna w Sieradzu Wydział Informacji i InstruktaŜu Metodycznego OJCOSTWO Zestawienie bibliograficzne w oparciu o zbiory BP KsiąŜki: 1. AUGUSTYN JÓZEF Ojcostwo : aspekty pedagogiczne i

Bardziej szczegółowo

Postawy dzieci wobec aspiracji edukacyjnych swoich rodziców

Postawy dzieci wobec aspiracji edukacyjnych swoich rodziców Postawy dzieci wobec aspiracji edukacyjnych swoich rodziców zestawienie bibliograficzne w wyborze Wybór i opracowanie: Marta Boszczyk POSTAWY Korekta Anna Knajder-Sowa 1. Bohner, Gerd : Postawy i zmiana

Bardziej szczegółowo

Kwestionariusz ankiety dla rodziców dziecka niepełnosprawnego, badania nad rodziną dziecka niepełnosprawnego zestawienie bibliograficzne w wyborze

Kwestionariusz ankiety dla rodziców dziecka niepełnosprawnego, badania nad rodziną dziecka niepełnosprawnego zestawienie bibliograficzne w wyborze Kwestionariusz ankiety dla rodziców dziecka niepełnosprawnego, badania nad rodziną dziecka niepełnosprawnego zestawienie bibliograficzne w wyborze Wybór i opracowanie 2014 r. Ewa Lewicka Pedagogiczna Biblioteka

Bardziej szczegółowo

RODZINA NIEPEŁNA (zestawienie bibliograficzne w wyborze za lata 1996-2006)

RODZINA NIEPEŁNA (zestawienie bibliograficzne w wyborze za lata 1996-2006) RODZINA NIEPEŁNA (zestawienie bibliograficzne w wyborze za lata 1996-2006) Wydawnictwa zwarte 1. ADAMCZUK, Elżbieta Samotny rodzic w środowisku / Elżbieta Adamczuk // W : Edukacja dorosłych : teoria i

Bardziej szczegółowo

Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Kielcach. Pedofilia. zestawienie bibliograficzne w wyborze. Wybór i opracowanie Agnieszka Wikło

Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Kielcach. Pedofilia. zestawienie bibliograficzne w wyborze. Wybór i opracowanie Agnieszka Wikło Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Kielcach Pedofilia zestawienie bibliograficzne w wyborze Wybór i opracowanie Agnieszka Wikło Kielce 2012 Korekta Beata Warmuzek Redakcja techniczna opracowanie graficzne

Bardziej szczegółowo

Zestawienie bibliograficzne w wyborze za lata (materiały dostępne w Bibliotece Pedagogicznej w Suchej Beskidzkiej)

Zestawienie bibliograficzne w wyborze za lata (materiały dostępne w Bibliotece Pedagogicznej w Suchej Beskidzkiej) ROZWÓD W RODZINIE Zestawienie bibliograficzne w wyborze za lata 1999-2014 (materiały dostępne w Bibliotece Pedagogicznej w Suchej Beskidzkiej) WYDAWNICTWA ZWARTE (książki, fragmenty książek) 1. Dzieci

Bardziej szczegółowo

PUBLICZNA BIBLIOTEKA PEDAGOGICZNA W POZNANIU FILIA W GRODZISKU WIELKOPOLSKIM

PUBLICZNA BIBLIOTEKA PEDAGOGICZNA W POZNANIU FILIA W GRODZISKU WIELKOPOLSKIM Rodzina rozbita Wydawnictwa zwarte: Dąbrowska Justyna: Zrozumieć dziecko. Wyd. 2 popr. Warszawa: Państwowa Agencja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, 2005. ISBN 83-89566-06-0, Kłótnie między rodzicami

Bardziej szczegółowo

PUBLICZNA BIBLIOTEKA PEDAGOGICZNA W POZNANIU FILIA W GRODZISKU WIELKOPOLSKIM

PUBLICZNA BIBLIOTEKA PEDAGOGICZNA W POZNANIU FILIA W GRODZISKU WIELKOPOLSKIM Sieroctwo Wydawnictwa zwarte: Czeredrecka Barbara: Potrzeby psychiczne sierot społecznych. Warszawa: Instytut Wydawniczy Związków Zawodowych, 1988. ISBN 83-202-0657-X. Elementarne pojęcia pedagogiki społecznej

Bardziej szczegółowo

Biblioteka Pedagogiczna w Sieradzu ul. Jagiellońska 2, Sieradz tel./fax , ,

Biblioteka Pedagogiczna w Sieradzu ul. Jagiellońska 2, Sieradz tel./fax , , Dyskalkulia Tematyczne zestawienie bibliograficzne, sporządzone w oparciu o zbiory Biblioteki Pedagogicznej w Sieradzu wraz z filiami Opracowała mgr Anna Dąbek Wydział Wspomagania Placówek Oświatowych

Bardziej szczegółowo

Uzależnienie od komputera i Internetu. Zestawienie bibliograficzne w wyborze

Uzależnienie od komputera i Internetu. Zestawienie bibliograficzne w wyborze Powiatowa Biblioteka Pedagogiczna w Skarżysku Kamiennej Uzależnienie od komputera i Internetu. Zestawienie bibliograficzne w wyborze (sporządzone na podstawie zbiorów PBP w Skarżysku Kamiennej) Wybór i

Bardziej szczegółowo

RODZINA A DZIECKO NIEPEŁNOSPRAWNE (wydawnictwa ze zbiorów BP w Sieradzu)

RODZINA A DZIECKO NIEPEŁNOSPRAWNE (wydawnictwa ze zbiorów BP w Sieradzu) Biblioteka Pedagogiczna w Sieradzu Wydział Informacji i InstruktaŜu metodycznego RODZINA A DZIECKO NIEPEŁNOSPRAWNE (wydawnictwa ze zbiorów BP w Sieradzu) KsiąŜki: 1. Carr Janet Pomoc dziecku upośledzonemu

Bardziej szczegółowo

Zestawienie bibliograficzne w wyborze za lata (materiały dostępne w Bibliotece Pedagogicznej w Suchej Beskidzkiej)

Zestawienie bibliograficzne w wyborze za lata (materiały dostępne w Bibliotece Pedagogicznej w Suchej Beskidzkiej) Dzieci ulicy Zestawienie bibliograficzne w wyborze za lata 2001-2012 (materiały dostępne w Bibliotece Pedagogicznej w Suchej Beskidzkiej) WYDAWNICTWA ZWARTE 1. Bezprizorni: dzieci Stalina i Makarenki /

Bardziej szczegółowo

MACIERZYŃSTWO NIELETNICH

MACIERZYŃSTWO NIELETNICH TEMATYCZNE ZESTAWIENIA BIBLIOGRAFICZNE MACIERZYŃSTWO NIELETNICH Zestawienie bibliograficzne w oparciu o zbiory Biblioteki Pedagogicznej w Sieradzu Oprac. mgr Beata Kuc-Mazurek Wydział Informacji i Instruktażu

Bardziej szczegółowo

Samobójstwa dzieci i młodzieży zestawienie bibliograficzne w wyborze (sporządzone na podstawie zbiorów PBW Filia w Skarżysku Kamiennej)

Samobójstwa dzieci i młodzieży zestawienie bibliograficzne w wyborze (sporządzone na podstawie zbiorów PBW Filia w Skarżysku Kamiennej) Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Kielcach Samobójstwa dzieci i młodzieży zestawienie bibliograficzne w wyborze (sporządzone na podstawie zbiorów PBW Filia w Skarżysku Kamiennej) Wybór i opracowanie

Bardziej szczegółowo

3. Mój ojciec / Ewa Piątkowska ; [przedm. Zbigniew Tyszka]. - Warszawa : Krajowa Agencja Wydawnicza, 1981. - 185, [3] s. Sygn.

3. Mój ojciec / Ewa Piątkowska ; [przedm. Zbigniew Tyszka]. - Warszawa : Krajowa Agencja Wydawnicza, 1981. - 185, [3] s. Sygn. PEDAGOGOCZNA BIBLIOTEKA WOJEWÓDZKA w RZESZOWIE WYPOŻYCZALNIA Ojcostwo KSIĄŻKI: 1. Gender : perspektywa antropologiczna. T. 2, Kobiecość, męskość, seksualność / pod red. nauk. Renaty E. Hryciuk i Agnieszki

Bardziej szczegółowo

Lp. Laureat Nagroda 1 Jarozlaw G. I stopnia 2 Jacek K. I stopnia 3 Przemysław B. I stopnia 4 Damian K. I stopnia 5 Tadeusz G. I stopnia 6 Bogumiła Ł.

Lp. Laureat Nagroda 1 Jarozlaw G. I stopnia 2 Jacek K. I stopnia 3 Przemysław B. I stopnia 4 Damian K. I stopnia 5 Tadeusz G. I stopnia 6 Bogumiła Ł. Lp. Laureat Nagroda 1 Jarozlaw G. I stopnia 2 Jacek K. I stopnia 3 Przemysław B. I stopnia 4 Damian K. I stopnia 5 Tadeusz G. I stopnia 6 Bogumiła Ł. II stopnia 7 Marek C. II stopnia 8 Agnieszka K. II

Bardziej szczegółowo

Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Kielcach. Młodociane matki. zestawienie bibliograficzne w wyborze. Wybór i opracowanie.

Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Kielcach. Młodociane matki. zestawienie bibliograficzne w wyborze. Wybór i opracowanie. Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Kielcach F i l i a w e W ł o s z c z o w i e Młodociane matki zestawienie bibliograficzne w wyborze Wybór i opracowanie Anna Klimczyk Włoszczowa, marzec 2016 Wydawnictwa

Bardziej szczegółowo

Psychologia miłości, małżeństwa i rodziny Kod przedmiotu

Psychologia miłości, małżeństwa i rodziny Kod przedmiotu Psychologia miłości, małżeństwa i rodziny - opis przedmiotu Informacje ogólne Nazwa przedmiotu Psychologia miłości, małżeństwa i rodziny Kod przedmiotu 14.4-WP-SP-ES-PMMR Wydział Kierunek Wydział Pedagogiki,

Bardziej szczegółowo

Resocjalizacja więźniów

Resocjalizacja więźniów Powiatowa Biblioteka Pedagogiczna w Skarżysku Kamiennej Resocjalizacja więźniów - zestawienie bibliograficzne w wyborze (sporządzone na podstawie zbiorów Powiatowej Biblioteki Pedagogicznej w Skarżysku

Bardziej szczegółowo

Powiatowa Biblioteka Pedagogiczna w Skarżysku - Kamiennej PEDOFILIA

Powiatowa Biblioteka Pedagogiczna w Skarżysku - Kamiennej PEDOFILIA Powiatowa Biblioteka Pedagogiczna w Skarżysku - Kamiennej PEDOFILIA Zestawienie bibliograficzne sporządzone na podstawie zbiorów Powiatowej Biblioteki Pedagogicznej w Skarżysku Kamiennej Wybór i opracowanie

Bardziej szczegółowo

AUTYZM. (zestawienie bibliograficzne w wyborze za lata 1995-2005)

AUTYZM. (zestawienie bibliograficzne w wyborze za lata 1995-2005) AUTYZM (zestawienie bibliograficzne w wyborze za lata 1995-2005) Wydawnictwa zwarte 1. Autyzm / Hanna Olechnowicz // W : Encyklopedia Pedagogiczna XXI wieku / pod red. Tadeusza Pilcha.- Warszawa : Wydaw.

Bardziej szczegółowo

Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Kielcach. Czas wolny

Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Kielcach. Czas wolny Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Kielcach Czas wolny (zestawienie bibliograficzne w wyborze materiałów dostępnych w Bibliotece Pedagogicznej w Kazimierzy Wielkiej) Wybór i opracowanie Agnieszka Kabat

Bardziej szczegółowo

Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Kielcach. Bezrobocie

Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Kielcach. Bezrobocie Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Kielcach Bezrobocie (zestawienie bibliograficzne w wyborze materiałów dostępnych w Bibliotece Pedagogicznej w Kazimierzy Wielkiej) Wybór i opracowanie Mariola Majchrowska

Bardziej szczegółowo

Zwycięzcy loterii promocyjnej Kamis Smaki 25-lecia. II losowanie edycja jesienna r.

Zwycięzcy loterii promocyjnej Kamis Smaki 25-lecia. II losowanie edycja jesienna r. Zwycięzcy loterii promocyjnej Kamis Smaki 25-lecia II losowanie edycja jesienna 1.08-31.10.2016 r. Laureat nagrody I stopnia 25 000 zł Kamila G. Laureaci nagród II stopnia młynków do przypraw Maria D.

Bardziej szczegółowo

Lista zwycięzców za okres r.

Lista zwycięzców za okres r. Lista zwycięzców za okres 4.08.2014 10.08.2014 r. MIECZYSŁAW S. PIOTR W. ANASTAZJA B. STEFAN J. IRENA K. JERZY K. HELENA R. KAZIMIERZ C. JERZY G. ZOFIA M. EDWARD B. EWA S.P. MIECZYSŁAW D. GRZEGORZ K. JOLANTA

Bardziej szczegółowo

C Y B E R P R Z E M O C

C Y B E R P R Z E M O C C Y B E R P R Z E M O C Zestawienie bibliograficzne w wyborze za lata 2004 2014 (publikacje dostępne w Bibliotece Pedagogicznej w Suchej Beskidzkiej) KSIĄŻKI, FRAGMENTY KSIĄŻEK 1. Agresja elektroniczna

Bardziej szczegółowo

Ćwiczenia korekcyjno-kompensacyjne z języka polskiego w gimnazjum dla upośledzonych umysłowo w stopniu lekkim oraz z dysleksją i dysgrafią

Ćwiczenia korekcyjno-kompensacyjne z języka polskiego w gimnazjum dla upośledzonych umysłowo w stopniu lekkim oraz z dysleksją i dysgrafią Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Kielcach Ćwiczenia korekcyjno-kompensacyjne z języka polskiego w gimnazjum dla upośledzonych umysłowo w stopniu lekkim oraz z dysleksją i dysgrafią zestawienie publikacji

Bardziej szczegółowo

FAS - Zespół poalkoholowego uszkodzenia płodu

FAS - Zespół poalkoholowego uszkodzenia płodu FAS - Zespół poalkoholowego uszkodzenia płodu Tematyczne zestawienie bibliograficzne, sporządzone w oparciu o zbiory Biblioteki Pedagogicznej w Sieradzu Opracowała mgr Anna Dąbek Wydział Wspomagania Placówek

Bardziej szczegółowo

Dorosłe Dzieci Alkoholików (DDA)

Dorosłe Dzieci Alkoholików (DDA) Powiatowa Biblioteka Pedagogiczna w Skarżysku - Kamiennej Dorosłe Dzieci Alkoholików (DDA) - zestawienie bibliograficzne w wyborze za lata 1994-2013 (sporządzone na podstawie zbiorów PBP w Skarżysku Kamiennej)

Bardziej szczegółowo

(materiały dostępne w zbiorach Biblioteki Pedagogicznej w Suchej Beskidzkiej)

(materiały dostępne w zbiorach Biblioteki Pedagogicznej w Suchej Beskidzkiej) INTERWENCJA KRYZYSOWA Zestawienie bibliograficzne w wyborze za lata 1991-2010 (materiały dostępne w zbiorach Biblioteki Pedagogicznej w Suchej Beskidzkiej) WYDAWNICTWA ZWARTE (KSIĄŻKI) 1. Depresja i próby

Bardziej szczegółowo

Nierówności edukacyjne

Nierówności edukacyjne Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Kielcach Nierówności edukacyjne (zestawienie bibliograficzne w wyborze materiałów dostępnych w Bibliotece Pedagogicznej w Kazimierzy Wielkiej) Wybór i opracowanie Agnieszka

Bardziej szczegółowo

Wykaz nowości - wrzesień 2015 r.

Wykaz nowości - wrzesień 2015 r. Wykaz nowości - wrzesień r. 1. ABC pedagoga specjalnego : razem łatwiej : poradnik dla nauczycieli ze specjalnym przygotowaniem pedagogicznym pracujących z dziećmi z niepełnosprawnością, dla studentów

Bardziej szczegółowo

Jak radzić sobie ze szkolną absencją - bezpieczeństwo w szkole

Jak radzić sobie ze szkolną absencją - bezpieczeństwo w szkole Jak radzić sobie ze szkolną absencją - bezpieczeństwo w szkole Zestawienie bibliograficzne w wyborze Zasięg chronologiczny: 2000-2013 Zasięg językowy: język polski Rodzaje wykorzystanych źródeł: Wydawnictwa

Bardziej szczegółowo

Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Kielcach. Lęk i stres szkolny. zestawienie bibliograficzne w wyborze

Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Kielcach. Lęk i stres szkolny. zestawienie bibliograficzne w wyborze Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Kielcach Lęk i stres szkolny zestawienie bibliograficzne w wyborze materiały dostępne w PBW w Kielcach Filia Staszów Wybór i opracowanie Dorota Wójcik Kielce 2007 2

Bardziej szczegółowo

Tychy, 2012-09-19 Adaptacja dziecka młodszego do warunków szkoły

Tychy, 2012-09-19 Adaptacja dziecka młodszego do warunków szkoły Tychy, 2012-09-19 Adaptacja dziecka młodszego do warunków szkoły Zestawienie tematyczne w wyborze opracowane na podstawie zbiorów PBW w Katowicach Filii w Tychach Zasięg chronologiczny: Książki 1991 2011

Bardziej szczegółowo

(materiały dostępne w Bibliotece Pedagogicznej w Suchej Beskidzkiej)

(materiały dostępne w Bibliotece Pedagogicznej w Suchej Beskidzkiej) UNIWERSYTETY TRZECIEGO WIEKU Zestawienie bibliograficzne w wyborze za lata 1996 2014 (materiały dostępne w Bibliotece Pedagogicznej w Suchej Beskidzkiej) WYDAWNICTWA ZWARTE (KSIĄŻKI) 1. Aktywność seniorów

Bardziej szczegółowo

Działania szkoły na rzecz zdrowia i bezpieczeństwa uczniów. zestawienie bibliograficzne w wyborze

Działania szkoły na rzecz zdrowia i bezpieczeństwa uczniów. zestawienie bibliograficzne w wyborze Działania szkoły na rzecz zdrowia i bezpieczeństwa uczniów zestawienie bibliograficzne w wyborze 1. Agresja dzieci i młodzieży : uwarunkowania indywidualne, rodzinne i szkolne / pod red. Ireny Pufal- Struzik.-

Bardziej szczegółowo

Lista zwycięzców 30 zł na start z BZWBK24 mobile

Lista zwycięzców 30 zł na start z BZWBK24 mobile Lista zwycięzców 30 zł na start z BZWBK24 mobile KRYSTYNA S. KRYSTYNA C. EDWARD F. KAROLINA C. WOJCIECH T. JANINA F. FRANCISZKA G. HENRYK H. MIROSŁAW W. JULI BARBARA H. CELINA Ł. STANISŁAW K. HELENA S.

Bardziej szczegółowo

4. Dziecko z cukrzycą w przedszkolu / Joanna Czapla. // Wychowanie w Przedszkolu. - 2015, nr 4, s. 54-57

4. Dziecko z cukrzycą w przedszkolu / Joanna Czapla. // Wychowanie w Przedszkolu. - 2015, nr 4, s. 54-57 PEDAGOGICZNA BIBLIOTEKA WOJEWÓDZKA W RZESZOWIE INFORMATORIUM BIBLIOGRAFICZNE NOWOŚCI DLA PEDAGOGÓW SPECJALNYCH Książki, artykuły z czasopism, prac zbiorowych i wydawnictw ciągłych w zbiorach Pedagogicznej

Bardziej szczegółowo

PUBLICZNA BIBLIOTEKA PEDAGOGICZNA

PUBLICZNA BIBLIOTEKA PEDAGOGICZNA CENTRUM DOSKONALENIA NAUCZYCIELI PUBLICZNA BIBLIOTEKA PEDAGOGICZNA W KONINIE FILIA W TURKU EUROSIEROCTWO Opracowanie: Katarzyna Łazuga Turek, 2014 WYDAWNICTWA ZWARTE 1. EMIGRACJA zarobkowa rodziców a zaburzenia

Bardziej szczegółowo

STRES W ZAWODZIE NAUCZYCIELA

STRES W ZAWODZIE NAUCZYCIELA Centrum Edukacji Nauczycieli. Biblioteka Pedagogiczna w Koszalinie Wydział Informacyjno-Bibliograficzny Adres: ul. J. Piłsudskiego 62 75-525 Koszalin tel./fax (0-94) 345-45-05, 347-43-07 e-mail: informacja@bibliotekacen.pl

Bardziej szczegółowo

CENTRUM EDUKACJI NAUCZYCIELI BIBLIOTEKA PEDAGOGICZNAW KOSZALINIE PRACA DOMOWA UCZNIA

CENTRUM EDUKACJI NAUCZYCIELI BIBLIOTEKA PEDAGOGICZNAW KOSZALINIE PRACA DOMOWA UCZNIA CENTRUM EDUKACJI NAUCZYCIELI BIBLIOTEKA PEDAGOGICZNAW KOSZALINIE Adres: ul. J. Piłsudskiego 62 75-525 Koszalin tel./fax (094) 345-45-05 (094) 347-43-07 e-mail: sekretariat@bibliotekacen.pl http://www.bibliotekacen.pl

Bardziej szczegółowo

Organizacje, instytucje wspomagające proces edukacji i rehabilitacji dzieci o specjalnych potrzebach edukacyjnych

Organizacje, instytucje wspomagające proces edukacji i rehabilitacji dzieci o specjalnych potrzebach edukacyjnych Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Kielcach Organizacje, instytucje wspomagające proces edukacji i rehabilitacji dzieci o specjalnych potrzebach edukacyjnych zestawienie bibliograficzne w wyborze Wybór

Bardziej szczegółowo

Adaptacja dziecka w przedszkolu i szkole

Adaptacja dziecka w przedszkolu i szkole Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Kielcach Adaptacja dziecka w przedszkolu i szkole zestawienie bibliograficzne w wyborze za lata 2000 2010 (sporządzone na podstawie zbiorów PBW Filia w Skarżysku-Kamiennej)

Bardziej szczegółowo

Współpraca szkoły i przedszkola z rodzicami

Współpraca szkoły i przedszkola z rodzicami Powiatowa Biblioteka Pedagogiczna w Skarżysku Kamiennej Współpraca szkoły i przedszkola z rodzicami - zestawienie bibliograficzne w wyborze (sporządzone na podstawie zbiorów Powiatowej Biblioteki Pedagogicznej

Bardziej szczegółowo

PUBLICZNA BIBLIOTEKA PEDAGOGICZNA

PUBLICZNA BIBLIOTEKA PEDAGOGICZNA CENTRUM DOSKONALENIA NAUCZYCIELI PUBLICZNA BIBLIOTEKA PEDAGOGICZNA W KONINIE FILIA W TURKU ADOPCJA Opracowanie: Katarzyna Łazuga Turek, 2015 WYDAWNICTWA ZWARTE 1. ADOPCJA / Encyklopedia pedagogiczna XXI

Bardziej szczegółowo

Zabawa, integracja : definicje, rodzaje : zestawienie bibliograficzne w wyborze

Zabawa, integracja : definicje, rodzaje : zestawienie bibliograficzne w wyborze Zabawa, integracja : definicje, rodzaje : zestawienie bibliograficzne w wyborze Wybór i opracowanie Ewa Lewicka Kielce : Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka, 2014 Książki, rozdziały w książkach 1. Brzezińska,

Bardziej szczegółowo

Dziecko w młodszym wieku szkolnym

Dziecko w młodszym wieku szkolnym CENTRUM DOSKONALENIA NAUCZYCIELI W KONINIE PUBLICZNA BIBLIOTEKA PEDAGOGICZNA W KONINIE FILIA W KOLE Dziecko w młodszym wieku szkolnym (bibliografia w wyborze) Opracowanie: Krystyna Kowalczyk 2015 Wydawnictwa

Bardziej szczegółowo

CENTRUM DOSKONALENIA NAUCZYCIELI PUBLICZNA BIBLIOTEKA PEDAGOGICZNA W KONINIE. Przemoc w rodzinie

CENTRUM DOSKONALENIA NAUCZYCIELI PUBLICZNA BIBLIOTEKA PEDAGOGICZNA W KONINIE. Przemoc w rodzinie CENTRUM DOSKONALENIA NAUCZYCIELI PUBLICZNA BIBLIOTEKA PEDAGOGICZNA W KONINIE Przemoc w rodzinie Wybór literatury ze zbiorów CDN Publicznej Biblioteki Pedagogicznej w Koninie Opracowanie: Agnieszka Mucha-Barciszewska

Bardziej szczegółowo

Wpisany przez Administrator sobota, 10 września 2011 07:00 - Poprawiony poniedziałek, 03 października 2011 06:49

Wpisany przez Administrator sobota, 10 września 2011 07:00 - Poprawiony poniedziałek, 03 października 2011 06:49 DOJRZAŁOŚĆ SZKOLNA Zestawienie bibliograficzne w wyborze za lata 1994-2011 (materiały dostępne w zbiorach Biblioteki Pedagogicznej w Suchej Beskidzkiej) WYDAWNICTWA ZWARTE 1. Czy moje dziecko osiągnęło

Bardziej szczegółowo

Współpraca szkoły z rodzicami ze zbiorów PBW w Rudzie Śląskiej

Współpraca szkoły z rodzicami ze zbiorów PBW w Rudzie Śląskiej Bibliografia: Współpraca szkoły z rodzicami ze zbiorów PBW w Rudzie Śląskiej Wydawnictwa ciągłe 1.DIALOG i współpraca nauczycieli i rodziców / Mikołaj Winiarski // Nowa Szkoła. - 2002, nr 10, s. 4-8 2.DOTRZYMAĆ

Bardziej szczegółowo

Rozwód rodziców a dziecko

Rozwód rodziców a dziecko Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Kielcach Rozwód rodziców a dziecko zestawienie bibliograficzne w wyborze (sporządzone na podstawie zbiorów PBW Filia w Skarżysku Kamiennej) Wybór i opracowanie Agnieszka

Bardziej szczegółowo

Powiatowa Biblioteka Pedagogiczna w Skarżysku Kamiennej. Cyberprzemoc

Powiatowa Biblioteka Pedagogiczna w Skarżysku Kamiennej. Cyberprzemoc Powiatowa Biblioteka Pedagogiczna w Skarżysku Kamiennej Cyberprzemoc - zestawienie bibliograficzne w wyborze za lata 2000-2011 (sporządzone na podstawie zbiorów Powiatowej Biblioteki Pedagogicznej w Skarżysku

Bardziej szczegółowo

Biblioteka Pedagogiczna w Sieradzu ul. Jagiellońska 2, Sieradz tel./fax , ,

Biblioteka Pedagogiczna w Sieradzu ul. Jagiellońska 2, Sieradz tel./fax , , TEMATYCZNE ZESTAWIENIA BIBLIOGRAFICZNE SINGLE (Zestawienie bibliograficzne w oparciu o zbiory Biblioteki Pedagogicznej w Sieradzu) oprac. mgr Beata Kuc-Mazurek Wydział Udostepniania Zbiorów Sieradz, luty

Bardziej szczegółowo

Prawa dziecka. Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Kielcach. zestawienie bibliograficzne w wyborze za lata 2000-2010

Prawa dziecka. Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Kielcach. zestawienie bibliograficzne w wyborze za lata 2000-2010 Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Kielcach Prawa dziecka zestawienie bibliograficzne w wyborze za lata 2000-2010 Wybór i opracowanie Elżbieta Skowron Kielce 2013 Korekta Marta Boszczyk Redakcja techniczna

Bardziej szczegółowo

Wprowadzenie 11. Społeczny obraz osób niepełnosprawnych i jego uwarunkowania 17 Jolanta Miluska

Wprowadzenie 11. Społeczny obraz osób niepełnosprawnych i jego uwarunkowania 17 Jolanta Miluska Spis treści Wprowadzenie 11 Rozdział 1 Społeczny obraz osób niepełnosprawnych i jego uwarunkowania 17 Jolanta Miluska Modele niepełnosprawności 18 Niepełnosprawność jako podstawa stereotypów społecznych

Bardziej szczegółowo

Nowości w Bibliotece WSKIZ wrzesień 2011

Nowości w Bibliotece WSKIZ wrzesień 2011 Nowości w Bibliotece WSKIZ wrzesień 2011 Odpowiedzialność moralna w życiu gospodarczym Anna Lewicka-Strzałecka Warszawa: Wydawnictwo IFiS PAN, 2006 233 s.: tab.; 24 cm Sygn. FIL 11633 Anoreksja w rodzinie

Bardziej szczegółowo

(materiały dostępne w Bibliotece Pedagogicznej w Suchej Beskidzkiej). - Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 1976

(materiały dostępne w Bibliotece Pedagogicznej w Suchej Beskidzkiej). - Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 1976 RYSUNEK DZIECKA ZESTAWIENIE BIBLIOGRAFICZNE W WYBORZE (materiały dostępne w Bibliotece Pedagogicznej w Suchej Beskidzkiej) WYDAWNICTWA ZWARTE 1. CYBULSKA-PISKOREK Jadwiga : Twórczość plastyczna dziecka

Bardziej szczegółowo

Rodzina adopcyjna ZESTAWIENIE BIBLIOGRAFICZNE

Rodzina adopcyjna ZESTAWIENIE BIBLIOGRAFICZNE Rodzina adopcyjna Wydawnictwa zwarte: Adopcja. Teoria i praktyka. Pod red. Krystyny Ostrowskiej i Ewy Milewskiej. Warszawa: Centrum Metodyczne Pomocy Psychologiczno-Pedagogicznej Ministerstwa Edukacji

Bardziej szczegółowo

Samobójstwa dzieci i młodzieży. Zestawienie bibliograficzne sporządzone na podstawie zbiorów PBP w Skarżysku-Kamiennej.

Samobójstwa dzieci i młodzieży. Zestawienie bibliograficzne sporządzone na podstawie zbiorów PBP w Skarżysku-Kamiennej. Powiatowa Biblioteka Pedagogiczna w Skarżysku - Kamiennej Samobójstwa dzieci i młodzieży. Zestawienie bibliograficzne sporządzone na podstawie zbiorów PBP w Skarżysku-Kamiennej. Wybór i opracowanie : Agnieszka

Bardziej szczegółowo

(materiały dostępne w zbiorach Biblioteki Pedagogicznej w Suchej Beskidzkiej)

(materiały dostępne w zbiorach Biblioteki Pedagogicznej w Suchej Beskidzkiej) CZAS WOLNY Zestawienie bibliograficzne w wyborze za lata 1994-2011 (materiały dostępne w zbiorach Biblioteki Pedagogicznej w Suchej Beskidzkiej) WYDAWNICTWA ZWARTE (KSIĄŻKI) 1. Czas wolny / B. Matyjas

Bardziej szczegółowo

Biblioteka Pedagogiczna w Sieradzu ul. Jagiellońska 2, Sieradz tel./fax , ,

Biblioteka Pedagogiczna w Sieradzu ul. Jagiellońska 2, Sieradz tel./fax , , Żłobki Tematyczne zestawienie bibliograficzne, sporządzone w oparciu o zbiory Biblioteki Pedagogicznej w Sieradzu wraz z filiami Opracowała mgr Anna Dąbek Wydział Wspomagania Placówek Oświatowych ZBIORY

Bardziej szczegółowo

Zaburzenia psychiczne Zestawienie bibliograficzne. Wydawnictwa zwarte

Zaburzenia psychiczne Zestawienie bibliograficzne. Wydawnictwa zwarte Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Nowym Sączu Filia w Gorlicach ul. Wróblewskiego 10 38-300 Gorlice tel. 0-18 35 215 70 e-mail bibped@vp.pl Zaburzenia psychiczne Zestawienie bibliograficzne Wydawnictwa

Bardziej szczegółowo

Osoba z niepełnosprawnością opieka, terapia, wsparcie

Osoba z niepełnosprawnością opieka, terapia, wsparcie Osoba z niepełnosprawnością opieka, terapia, wsparcie pod redakcją Ditty Baczały Jacka J. Błeszyńskiego Marzenny Zaorskiej Toruń 2009 Spis treści Wstęp.....................................................

Bardziej szczegółowo

CENTRUM DOSKONALENIA NAUCZYCIELI PUBLICZNA BIBLIOTEKA PEDAGOGICZNA W KONINIE FILIA W TURKU PRZEMOC W RODZINIE. Zestawienie bibliograficzne w wyborze

CENTRUM DOSKONALENIA NAUCZYCIELI PUBLICZNA BIBLIOTEKA PEDAGOGICZNA W KONINIE FILIA W TURKU PRZEMOC W RODZINIE. Zestawienie bibliograficzne w wyborze CENTRUM DOSKONALENIA NAUCZYCIELI PUBLICZNA BIBLIOTEKA PEDAGOGICZNA W KONINIE FILIA W TURKU PRZEMOC W RODZINIE Zestawienie bibliograficzne w wyborze Opracowanie: Agnieszka Graczyk Turek, 2016 WYDAWNICTWA

Bardziej szczegółowo

CENTRUM DOSKONALENIA NAUCZYCIELI PUBLICZNA BIBLIOTEKA PEDAGOGICZNA W KONINIE FILIA W TURKU

CENTRUM DOSKONALENIA NAUCZYCIELI PUBLICZNA BIBLIOTEKA PEDAGOGICZNA W KONINIE FILIA W TURKU CENTRUM DOSKONALENIA NAUCZYCIELI PUBLICZNA BIBLIOTEKA PEDAGOGICZNA W KONINIE FILIA W TURKU UCZEŃ CHORY I NIEPEŁNOSPRAWNY W SZKOLE OGÓLNODOSTĘPNEJ Zestawienie bibliograficzne w wyborze Opracowanie: Agnieszka

Bardziej szczegółowo

2. Wymagania wstępne w zakresie wiedzy, umiejętności oraz kompetencji społecznych (jeśli obowiązują)

2. Wymagania wstępne w zakresie wiedzy, umiejętności oraz kompetencji społecznych (jeśli obowiązują) I. Informacje ogólne. Nazwa modułu : Psychologia małżeństwa i rodziny 2. Kod modułu 2-DS2st-U06 3. Rodzaj modułu : obowiązkowy 4. Kierunek studiów: Dialog i Doradztwo Społeczne 5. Poziom studiów: II stopnia

Bardziej szczegółowo

Resocjalizacja przez sport

Resocjalizacja przez sport Resocjalizacja przez sport Zestawienie bibliograficzne w wyborze Opracowane na podstawie zbiorów własnych, obejmujące wydawnictwa zwarte, artykuły i fragmenty z wydawnictw zwartych i artykuły z wydawnictw

Bardziej szczegółowo

Sieroctwo, eurosieroctwo. zestawienie bibliograficzne

Sieroctwo, eurosieroctwo. zestawienie bibliograficzne Sieroctwo, eurosieroctwo zestawienie bibliograficzne Zestawienie bibliograficzne odnotowuje zbiory Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej w Gdańsku Filia w Chojnicach w wyborze. Zestawienie podzielone jest

Bardziej szczegółowo

Nabytki maj 2014. 5. Dydaktyka specjalna : wybrane zagadniania / red. nauk. Janina Wyczesany. - Gdańsk : Harmonia Universalis, 2014 (sygnatura 39283)

Nabytki maj 2014. 5. Dydaktyka specjalna : wybrane zagadniania / red. nauk. Janina Wyczesany. - Gdańsk : Harmonia Universalis, 2014 (sygnatura 39283) Nabytki maj 2014 1. Biblioteki, tożsamość, kultura : praca zbiorowa / pod red. Iwony H. Pugacewicz i Elżbiety Barbary Zybert ; Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich. - Warszawa : Wydawnictwo Stowarzyszenia

Bardziej szczegółowo

WYCHOWANIE DO DEMOKRACJI (zestawienie bibliograficzne w wyborze)

WYCHOWANIE DO DEMOKRACJI (zestawienie bibliograficzne w wyborze) WYCHOWANIE DO DEMOKRACJI (zestawienie bibliograficzne w wyborze) Wydawnictwa zwarte 1. DEMOKRACJA a wychowanie : materiały przedzjazdowe : II Ogólnopolski Zjazd Pedagogiczny. Toruń : Polskie Wydawnictwo

Bardziej szczegółowo

Poczucie osamotnienia a agresja młodzieży

Poczucie osamotnienia a agresja młodzieży Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Kielcach Poczucie osamotnienia a agresja młodzieży zestawienie bibliograficzne w wyborze za lata 1999-2005 Wybór i opracowanie Małgorzta Pronobis Kielce 2005 2 1. Agresja

Bardziej szczegółowo

POWRÓT DO GRY CZYLI JAK WYKORZYSTAĆ SPORT DO ŁAMANIA BARIER SPOŁECZNYCH

POWRÓT DO GRY CZYLI JAK WYKORZYSTAĆ SPORT DO ŁAMANIA BARIER SPOŁECZNYCH POWRÓT DO GRY CZYLI JAK WYKORZYSTAĆ SPORT DO ŁAMANIA BARIER SPOŁECZNYCH Konferencja zorganizowana przez: Akademię Mistrzów Sportu Mistrzów Życia Ministerstwo Sportu i Turystyki Starostwo Powiatowe w Grodzisku

Bardziej szczegółowo

Kreatywność. PEDAGOGICZNA BIBLIOTEKA WOJEWÓDZKA IM. KOMISJI EDUKACJI NARODOWEJ w LUBLINIE CZYTELNIA. (zestawienie bibliograficzne w wyborze)

Kreatywność. PEDAGOGICZNA BIBLIOTEKA WOJEWÓDZKA IM. KOMISJI EDUKACJI NARODOWEJ w LUBLINIE CZYTELNIA. (zestawienie bibliograficzne w wyborze) PEDAGOGICZNA BIBLIOTEKA WOJEWÓDZKA IM. KOMISJI EDUKACJI NARODOWEJ w LUBLINIE CZYTELNIA Kreatywność (zestawienie bibliograficzne w wyborze) Opracował Piotr Wiechnik LUBLIN 2012 Wydawnictwa zwarte: 1. Akmeologia

Bardziej szczegółowo

(materiały dostępne w zbiorach Biblioteki Pedagogicznej w Suchej Beskidzkiej)

(materiały dostępne w zbiorach Biblioteki Pedagogicznej w Suchej Beskidzkiej) NIEPEŁNOSPRAWNOŚĆ ASPEKTY PSYCHOSPOŁECZNE I PRAWNE Zestawienie bibliograficzne w wyborze za lata 1985-2010 (materiały dostępne w zbiorach Biblioteki Pedagogicznej w Suchej Beskidzkiej) Powstań, ty, który

Bardziej szczegółowo

Stres dzieci i młodzieży

Stres dzieci i młodzieży Stres dzieci i młodzieży Zestawienie bibliograficzne w wyborze za lata 1999-2009 Wszystkie pozycje są dostępne w Pedagogicznej Bibliotece Wojewódzkiej w Bielsku-Białej. Dla ułatwienia korzystania podano

Bardziej szczegółowo

Dziecko niepełnosprawne w klasie integracyjnej

Dziecko niepełnosprawne w klasie integracyjnej Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Kielcach Dziecko niepełnosprawne w klasie integracyjnej zestawienie bibliograficzne w wyborze (materiały dostępne w Pedagogicznej Bibliotece Wojewódzkie) Wybór i opracowanie

Bardziej szczegółowo

Prostytucja wśród nieletnich

Prostytucja wśród nieletnich Powiatowa Biblioteka Pedagogiczna w Skarżysku Kamiennej Prostytucja wśród nieletnich - zestawienie bibliograficzne w wyborze za lata 2000 2016 (sporządzone na podstawie zbiorów Powiatowej Biblioteki Pedagogicznej

Bardziej szczegółowo

FILIA W TURKU 62-700 Turek, Al. Piłsudskiego 1 tel. (63) 278 49 40 e-mail turek@pbpkonin.pl GRUPA RÓWIEŚNICZA. Zestawienie bibliograficzne w wyborze

FILIA W TURKU 62-700 Turek, Al. Piłsudskiego 1 tel. (63) 278 49 40 e-mail turek@pbpkonin.pl GRUPA RÓWIEŚNICZA. Zestawienie bibliograficzne w wyborze PUBLICZNA BIBLIOTEKA PEDAGOGICZNA W KONINIE 62-510 Konin, ul. Przemysłowa 7 tel. centr. (63) 242 63 39 (63) 249 30 40 e-mail pbp@pbpkonin.pl www.pbpkonin.pl FILIA W TURKU 62-700 Turek, Al. Piłsudskiego

Bardziej szczegółowo

Uwarunkowania rozwoju fizycznego dziecka

Uwarunkowania rozwoju fizycznego dziecka Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Kielcach Uwarunkowania rozwoju fizycznego dziecka zestawienie bibliograficzne w wyborze Wybór i opracowanie Bożena Lewandowska Kielce 2010 2 Wydawnictwa zwarte 1. Bartkowiak,

Bardziej szczegółowo

Transmisja międzypokoleniowa postaw wobec prokreacji. prof. nadzw. dr hab. Dorota Kornas-Biela Katedra Psychopedagogiki, KUL

Transmisja międzypokoleniowa postaw wobec prokreacji. prof. nadzw. dr hab. Dorota Kornas-Biela Katedra Psychopedagogiki, KUL 1 Transmisja międzypokoleniowa postaw wobec prokreacji prof. nadzw. dr hab. Dorota Kornas-Biela Katedra Psychopedagogiki, KUL 2 Jak rozumieć temat prezentacji? Transmisja międzypokoleniowa = przekaz międzygeneracyjny,

Bardziej szczegółowo

Dziecko niepełnosprawne : zestawienie bibliograficzne w wyborze za lata 2000 2014

Dziecko niepełnosprawne : zestawienie bibliograficzne w wyborze za lata 2000 2014 Powiatowa Biblioteka Pedagogiczna Dziecko niepełnosprawne : zestawienie bibliograficzne w wyborze za lata 2000 2014 (Sporządzone na podstawie zbiorów Powiatowej Biblioteki Pedagogicznej w Skarżysku Kamiennej)

Bardziej szczegółowo

Nauczyciel wychowawca klasy

Nauczyciel wychowawca klasy Jadwiga Górecka Dorota Kulawiak Publiczna Biblioteka Pedagogiczna RODN WOM w Częstochowie Filia w Lelowie Nauczyciel wychowawca klasy zestawienie bibliograficzne w wyborze Wydawnictwa zwarte : 1. Babiuch

Bardziej szczegółowo

Metody i techniki nauczania

Metody i techniki nauczania Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Kielcach Metody i techniki nauczania zestawienie bibliograficzne w wyborze Wybór i opracowanie Beata Kusiak Kielce 2010 2 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. Adamek, Irena : Wspieranie

Bardziej szczegółowo

Media a wzory osobowe dzieci i młodzieży

Media a wzory osobowe dzieci i młodzieży Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Kielcach Media a wzory osobowe dzieci i młodzieży (prasa, telewizja) zestawienie bibliograficzne w wyborze Wybór i opracowanie Małgorzata Pronobis Kielce 2006 2 1.

Bardziej szczegółowo

Mobbing. Zestawienie bibliograficzne w wyborze

Mobbing. Zestawienie bibliograficzne w wyborze Powiatowa Biblioteka Pedagogiczna w Skarżysku Kamiennej Mobbing. Zestawienie bibliograficzne w wyborze (sporządzone na podstawie zbiorów PBP w Skarżysku Kamiennej) Wybór i opracowanie Agnieszka Wikło Skarżysko

Bardziej szczegółowo

Współczesne media a rozwój dzieci i młodzieży

Współczesne media a rozwój dzieci i młodzieży Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Kielcach Współczesne media a rozwój dzieci i młodzieży zestawienie bibliograficzne w wyborze Wybór i opracowanie Małgorzata Pronobis Kielce 2007 2 1. Bis, Dorota :

Bardziej szczegółowo

PUBLICZNA BIBLIOTEKA PEDAGOGICZNA W KONINIE

PUBLICZNA BIBLIOTEKA PEDAGOGICZNA W KONINIE PUBLICZNA BIBLIOTEKA PEDAGOGICZNA W KONINIE 62-510 Konin, ul. Przemysłowa 7 tel. centr. (63) 242 63 39 (63) 249 30 40 e-mail pbp@pbpkonin.pl www.pbpkonin.pl POMOC SPOŁECZNA Zestawienie literatury dostępnej

Bardziej szczegółowo

Resocjalizacja. PEDAGOGICZNA BIBLIOTEKA WOJEWÓDZKA IM. KOMISJI EDUKACJI NARODOWEJ w LUBLINIE. (zestawienie bibliograficzne w wyborze)

Resocjalizacja. PEDAGOGICZNA BIBLIOTEKA WOJEWÓDZKA IM. KOMISJI EDUKACJI NARODOWEJ w LUBLINIE. (zestawienie bibliograficzne w wyborze) PEDAGOGICZNA BIBLIOTEKA WOJEWÓDZKA IM. KOMISJI EDUKACJI NARODOWEJ w LUBLINIE Resocjalizacja (zestawienie bibliograficzne w wyborze) Opracował Piotr Wiechnik LUBLIN 2012 Wydawnictwa zwarte 1. Diagnostyka

Bardziej szczegółowo

CENTRUM DOSKONALENIA NAUCZYCIELI PUBLICZNA BIBLIOTEKA PEDAGOGICZNA W KONINIE FILIA W TURKU. KURATOR SĄDOWY Zestawienie bibliograficzne w wyborze

CENTRUM DOSKONALENIA NAUCZYCIELI PUBLICZNA BIBLIOTEKA PEDAGOGICZNA W KONINIE FILIA W TURKU. KURATOR SĄDOWY Zestawienie bibliograficzne w wyborze CENTRUM DOSKONALENIA NAUCZYCIELI PUBLICZNA BIBLIOTEKA PEDAGOGICZNA W KONINIE FILIA W TURKU KURATOR SĄDOWY Zestawienie bibliograficzne w wyborze Opracowanie: Agnieszka Graczyk Turek, 2013 WYDAWNICTWA ZWARTE

Bardziej szczegółowo