Rozwód rodziców a dziecko

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Rozwód rodziców a dziecko"

Transkrypt

1 Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Kielcach Rozwód rodziców a dziecko zestawienie bibliograficzne w wyborze (sporządzone na podstawie zbiorów PBW Filia w Skarżysku Kamiennej) Wybór i opracowanie Agnieszka Wikło Kielce 2012

2 Korekta Beata Warmuzek Redakcja techniczna opracowanie graficzne i skład komputerowy Robert Kardas Wydawca: Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Kielcach, ul. Jana Pawła II 5, Kielce

3 3 Wydawnictwa zwarte 1. Auleytner, Julian : Problemy wychowawcze w rodzinach niepełnych / Julian Auleytner, Dorota Błaszczyk // W : Rodzina w okresie transformacji systemowej /pod red. Adama Kurzynowskiego. Warszawa : Wyższa Szkoła Pedagogiczna Towarzystwa Wiedzy Powszechnej, S Sygn Czytelnia 2.Brejnak, Wojciech : Dziecko a rozwód rodziców / Wojciech Brejnak // W : Pedagogika specjalna kontynuacja tradycji dla przyszłości / pod red. Kazimierza Jacka Zabłockiego i Danuty Gorajewskiej. Warszawa : Wydawnictwo Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej, S Sygn Wypożyczalnia 3. Brett, Doris : Bajki, które leczą. Cz. 2 / Doris Brett. Wyd. 2. Gdańsk : Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, S : Rozwód jak pomóc dziecku przetrwać trudne chwile Sygn Wypożyczalnia

4 4 4. Cudak, Henryk : Funkcjonowanie dzieci z małżeństw rozwiedzionych / Henryk Cudak. Toruń : Wydawnictwo Adam Marszałek, cop., s. 243 Sygn Wypożyczalnia 5. Danilewicz, Wioletta Teresa : Pomoc dziecku i rodzinie w środowisku lokalnym : materiały pomocnicze dla studentów studiów pedagogicznych / W. T. Danilewicz, J. Izdebska, B. Krzesińska-Żach. Białystok : Trans Humana, S : Rodziny rozbite na skutek rozwodu lub separacji Sygn Czytelnia 6. Dobosz Sztuba, Alina : Być macochą, być ojczymem / Alina Dobosz Sztuba. Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, s. 147, [2] Sygn Wypożyczalnia 7. Elliott, Julian : Dzieci i młodzież w kłopocie : poradnik nie tylko dla psychologów /Julian Elliott, Maurice Place. Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, S : Radzenie sobie z separacją i rozwodem rodziców Sygn Czytelnia Sygn Wypożyczalnia 8.Harwas Napierała, Barbara : Wiedza z psychologii rozwoju w sądownictwie rodzinnym / Barbara Harwas Napierała // W : Wiedza z psychologii rozwoju człowieka w praktyce społecznej / red. nauk. Barbara Harwas Napierała, Janusz Trempała. Poznań : Wydawnictwo Naukowe UAM, S Sygn Czytelnia 9. Izdebska, Jadwiga : Dziecko osamotnione w rodzinie : kontekst pedagogiczny/ Jadwiga Izdebska. Białystok : Trans Humana, S : Dziecko osamotnione w rodzinie rozwiedzionej Sygn Wypożyczalnia

5 5 10. Kozłowska, Anna : Znaczenie relacji dla pozytywnego rozwoju dziecka : diagnoza i terapia / Anna Kozłowska. Warszawa : Centrum Metodyczne Pomocy Psychologiczno-Pedagogicznej MEN, S : Dziecko podczas rozwodu rodziców Sygn , Wypożyczalnia 11. Łopatkowa, Maria : Jak pracować z dzieckiem i rodziną zagrożoną / Maria Łopatkowa. Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, S : Rodzina niepełna i zrekonstruowana Sygn Wypożyczalnia 12. Matyjas, Bożena : Dzieciństwo w kryzysie : etiologia zjawiska / Bożena Matyjas. Warszawa : Wydawnictwo Akademickie Żak, S : Rozwód a dziecko i jego dzieciństwo Sygn Czytelnia 13. Olearczyk, Teresa Ewa : Sieroctwo i osamotnienie : pedagogiczne problemy kryzysu współczesnej rodziny / Teresa Ewa Olearczyk. Kraków : Wydawnictwo WAM : Wyższa Szkoła Filozoficzno Pedagogiczna Ignatianum, s. 291 Sygn , 35893, Wypożyczalnia 14. Szymanowska, Aleksandra : Dziecko w rodzinie niepełnej / Aleksandra Szymanowska // W : Rodzice i dzieci : psychologiczny obraz sytuacji problemowych : praca zbiorowa / pod red. Ewy Milewskiej i Aleksandry Szymanowskiej. Warszawa: Centrum Metodyczne Pomocy Psychologiczno-Pedagogicznej MEN, S Sygn Wypożyczalnia 15. Vasta, Ross : Psychologia dziecka / Ross Vasta, Marshall M. Haith, Scott A. Miller. Wyd. 3 zm.. Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, S : Rozwój a środowisko : konsekwencje rozwodu rodziców dla rozwoju chłopców i dziewcząt Sygn Czytelnia 16. Wideł, Ewa : Przystosowanie dziecka do rozwodu rodziców / Ewa Wideł // W : Rodzice i dzieci : psychologiczny obraz sytuacji problemowych : praca zbiorowa/ pod red. Ewy Milewskiej i Aleksandry Szymanowskiej. Warszawa : Centrum Metodyczne Pomocy Psychologiczno Pedago-

6 6 gicznej MEN, S Sygn Wypożyczalnia 17. Wojciechowska, Ludwika : Oddziaływania wychowawcze rozwiedzionych matek a przystosowanie społeczne ich dzieci / Ludwika Wojciechowska // W : Materiały do nauczania psychologii. Seria II. T. 11 : Psychologia rozwojowa, wychowawcza i społeczna / pod red. Lidii Wołoszynowej. Warszawa : Państwowe Wydawnictwo Naukowe, S Sygn , Wypożyczalnia 18. Wszeborowski, Krzysztof : Sytuacja wychowawcza w rodzinach rozbitych /Krzysztof Wszeborowski // W : Rodzina polska na przełomie wieków przeobrażenia zagrożenia, patologie / pod red. Jana Żebrowskiego. Gdańsk : Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, S Sygn Wypożyczalnia

7 7 Wydawnictwa ciągłe 19. Bochno, Ewa : RODK [Rodzinny Ośrodek Diagnostyczno-Konsultacyjny] czy i jak wspomaga rodzinę? / Ewa Bochno // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. 2006, nr 5, s Brągiel, Józefa : Konsekwencje rozbicia rodziny doświadczane przez dzieci /Józefa Brągiel // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. 1992, nr 7, wkł. s Brzezińska, Anna : Dziecko w konflikcie dorosłych / Anna Brzezińska // Edukacja i Dialog. 1995, nr 2, s Chojnacka, Wiesława : Reakcje dzieci na rozwód rodziców / Wiesława Chojnacka // Problemy Opiekuńczo Wychowawcze. 2003, nr 3, s Czapczyńska, Agnieszka : Drugie małżeństwo prawdy i mity / Agnieszka Czapczyńska // Remedium. 2002, nr 6, s Dolata-Makuch, Ewa : Rozwód rodziców a dziecko : wybór literatury za lata / Ewa Dolata Makuch // Nowa Szkoła. 1999, nr 10, s

8 8 25. Drożdż, Joanna : Konsekwencje rozwodu po polsku / Joanna Drożdż // Niebieska Linia. 2008, nr 1, s Dzikomska Kucharz, Anna : Rodzina przetrwa kryzys moralny / Anna Dzikomska-Kucharz // Edukacja i Dialog. 2000, nr 10, s Farnicka, Marzanna : Rozwód inaczej? / Marzanna Farnicka // Opieka. Wychowanie. Terapia. 1999, nr 1, s Farnicka, Marzanna : Sposoby radzenia sobie z rozwodem przez dzieci /Marzanna Farnicka // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. 2000, nr 1, wkł. s Gapik, Lechosław : Sytuacja psychologiczna po rozwodzie / Lechosław Gapik // Problemy Rodziny. 1989, nr 2, s Gerhard, Karolina : Dziecko w sytuacji rozwodu / Karolina Gerhard // Edukacja i Dialog. 2008, nr 11, s Graniewska, Danuta : Rozwód a realizacja funkcji opiekuńczo-wychowawczejw rodzinie / Danuta Graniewska // Problemy Opiekuńczo- -Wychowawcze. 1990, nr 5/6, wkł. s Ilnicka, Renata : Rodzina rozbita w percepcji gimnazjalistów / Renata Ilnicka // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. 2007, nr 3, s Jarzębińska, Aneta : Problemy osób zaangażowanych w życie rodziny zrekonstruowanej / Aneta Jarzębińska // Problemy Opiekuńczo- -Wychowawcze. 2007, nr 3, s Kempińska, Urszula : Rozwody małżeństw młodocianych / Urszula Kempińska // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. 2010, nr 10, s Kiliszek, Ewa : Zwróćcie na mnie uwagę! : perspektywa psychologiczna dziecka w sytuacji około rozwodowej / Ewa Kiliszek // Niebieska Linia. 2009, nr 4, s

9 9 36. Kopeć, Elżbieta : Rozpad rodziny jako czynnik nieprzystosowania społecznego i przestępczości nieletnich / Elżbieta Kopeć // Opieka. Wychowanie. Terapia. 2003, nr 3, s Krawczonek, Magdalena : Dzieci a rozwody rodziców / Magdalena Krawczonek // Dyrektor Szkoły. 2004, nr 3, s Kozłowski, Paweł : Kryzys rodziny / Paweł Kozłowski // Nowa Szkoła. 1999, nr 9, s Kucharski, Robert : Naprzemienna opieka rodzicielska nad dzieckiem w USA / Robert Kucharski // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. 2003, nr 2, s Kukułowicz, Teresa : Wewnątrzrodzinne sytuacje zaburzające rozwój, wychowanie i poczucie bezpieczeństwa dziecka / Teresa Kukułowicz // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. 1998, nr 3, wkł. s Kuszak, Kinga : Rozwód jak pomóc? / Kinga Kuszak // Życie Szkoły. 2009, nr 3, s Kuśnierz, Wiesława : Wpływ rodziny rozbitej na sytuację szkolną dzieci / Wiesława Kuśnierz // Życie Szkoły. 2000, nr 3, s Mazur, Dariusz : Pomoc dziecku uwikłanemu w konflikt rodzicielski / Dariusz Mazur // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. 2004, nr 7, s Niżniowska, Katarzyna : Z badań nad zaburzeniami u dzieci z rodzin rozwodzących się / Katarzyna Niżniowska // Psychologia Wychowawcza. 1984, nr 4, s Owczaruk, Izabela : Zespół Gardnera sposobem radzenia sobie z konfliktem rodziców / Izabela Owczaruk // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. 2008, nr 7, s Pawłowska, Róża : Sytuacja dziecka w rozwodzącym się małżeństwie / Róża Pawłowska // Problemy Rodziny. 1991, nr 2, s

10 Pawłowska, Róża : Wpływ konfliktów między rodzicami na sytuację dziecka w młodszym wieku szkolnym / Róża Pawłowska // Problemy Rodziny. 1990, nr 5, s Prajsner, Mira : Rodzina dysfunkcyjna / Mira Prajsner // Remedium. 2002, nr 5, s Skalska, Małgorzata Ewa : Sytuacja emocjonalna dziecka w trakcie procesu rozwodowego rodziców / Ewa Małgorzata Skalska // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. 1991, nr 8, wkł. s Tucholska, Stanisława : Obraz siebie u dziewcząt z rodzin rozbitych i pełnych / Stanisława Tucholska // Psychologia Wychowawcza. 1989, nr 5, s Tyszka, Zbigniew : Niełatwe problemy rodziny współczesnej / Zbigniew Tyszka // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. 1999, nr 3, wkł. s Wideł, Ewa : Wpływ rozwodu na psychospołeczny rozwój dziecka model Petersona / Ewa Wideł // Problemy Rodziny. 1995, nr 3, s Witczak, Jerzy : Pasierb macocha ojczym / Jerzy Witczak // Problemy Rodziny. 1983, nr 5, s Ziemska, Maria : Sytuacja rodziny po rozwodzie i jej konsekwencje wychowawcze / Maria Ziemska // Problemy Rodziny. 1989, nr 2, s

EUROSIEROCTWO W POLSCE JAKO PROBLEM SPOŁECZNY I PEDAGOGICZNY

EUROSIEROCTWO W POLSCE JAKO PROBLEM SPOŁECZNY I PEDAGOGICZNY Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Kielcach EUROSIEROCTWO W POLSCE JAKO PROBLEM SPOŁECZNY I PEDAGOGICZNY zestawienie bibliograficzne w wyborze Wybór i opracowanie Jadwiga Dembowicz Kielce 2010 2 Otwarcie

Bardziej szczegółowo

Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Kielcach. Alkoholizm. (w tym FAS oraz DDA) Zestawienie bibliograficzne w wyborze za lata 2000-2013

Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Kielcach. Alkoholizm. (w tym FAS oraz DDA) Zestawienie bibliograficzne w wyborze za lata 2000-2013 Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Kielcach Alkoholizm (w tym FAS oraz DDA) Zestawienie bibliograficzne w wyborze za lata 2000-2013 Materiały dostępne w PBW Kielce Filia w Staszowie Wybór i opracowanie:

Bardziej szczegółowo

Wspomaganie rozwoju i wczesna interwencja dziecka z deficytem słuchu

Wspomaganie rozwoju i wczesna interwencja dziecka z deficytem słuchu PEDAGOGICZNA BIBLIOTEKA WOJEWODZKA IM. KOMISJI EDUKACJI NARODOWEJ w LUBLINIE Wydział Informacyjno Bibliograficzny Wspomaganie rozwoju i wczesna interwencja dziecka z deficytem słuchu Zestawienie bibliograficzne

Bardziej szczegółowo

ALKOHOLIZM W SZKOLE, RODZINIE, ŚRODOWISKU

ALKOHOLIZM W SZKOLE, RODZINIE, ŚRODOWISKU ALKOHOLIZM W SZKOLE, RODZINIE, ŚRODOWISKU Zestawienie bibliograficzne w wyborze za lata 2004-2014 sporządzone w oparciu o zbiory Publicznej Biblioteki Pedagogicznej RODN WOM w Częstochowie i jej filii.

Bardziej szczegółowo

Funkcje, zadania i rola szkoły Zestawienie bibliograficzne w wyborze WYDAWNICTWA ZWARTE

Funkcje, zadania i rola szkoły Zestawienie bibliograficzne w wyborze WYDAWNICTWA ZWARTE Filia Dolnośląskiej Biblioteki Pedagogicznej 59-900 Zgorzelec ul. Powstańców Śląskich 1 tel. 75 77 56 951 www.zgorzelec.dbp.wroc.pl e-mail: zgorzelec@zgorzelec.dbp.wroc.pl Funkcje, zadania i rola szkoły

Bardziej szczegółowo

CZAS WOLNY. Zestawienie bibliograficzne w wyborze za lata 2000-2007

CZAS WOLNY. Zestawienie bibliograficzne w wyborze za lata 2000-2007 CZAS WOLNY. Zestawienie bibliograficzne w wyborze za lata 2000-2007 Opracowanie: Arleta Hoffmann-Piasecka, Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Rybniku Filia w Raciborzu WYDAWNICTWA ZWARTE 1. Encyklopedia

Bardziej szczegółowo

PROFILAKTYKA UZALEŻNIEŃ

PROFILAKTYKA UZALEŻNIEŃ PROFILAKTYKA UZALEŻNIEŃ Zestawienie bibliograficzne w wyborze za lata 1994-2014 sporządzone w oparciu o zbiory Publicznej Biblioteki Pedagogicznej RODN WOM w Częstochowie i jej filii Książki 1. Alkoholizm

Bardziej szczegółowo

Powiatowe Centrum Rozwoju Edukacji w Iławie, Powiatowa Biblioteka Pedagogiczna w Iławie. z est awienie bibliograficzne w wyborze

Powiatowe Centrum Rozwoju Edukacji w Iławie, Powiatowa Biblioteka Pedagogiczna w Iławie. z est awienie bibliograficzne w wyborze KSIĄŻKI Powiatowe Centrum Rozwoju Edukacji w Iławie, Powiatowa Biblioteka Pedagogiczna w Iławie Logopedia - z problematyki terapii mowy z est awienie bibliograficzne w wyborze 1. Badanie i kształtowanie

Bardziej szczegółowo

Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Kielcach. Czas wolny

Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Kielcach. Czas wolny Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Kielcach Czas wolny (zestawienie bibliograficzne w wyborze materiałów dostępnych w Bibliotece Pedagogicznej w Kazimierzy Wielkiej) Wybór i opracowanie Agnieszka Kabat

Bardziej szczegółowo

Opracowanie: Arleta Hoffmann-Piasecka. Biblioteka Pedagogiczna w Raciborzu BIGOREKSJA (GDY SPORTOWA SYLWETKA STAJE SIĘ OBSESJĄ)

Opracowanie: Arleta Hoffmann-Piasecka. Biblioteka Pedagogiczna w Raciborzu BIGOREKSJA (GDY SPORTOWA SYLWETKA STAJE SIĘ OBSESJĄ) 1 NOWE UZALEŻNIENIA (bigoreksja, fonoholizm, hazard, kompulsywne objadanie się, lekomania, ortoreksja, pracoholizm, seksoholizm, tanoreksja, zakupoholizm). Zestawienie bibliograficzne w wyborze. Opracowanie:

Bardziej szczegółowo

AIDS ZESPÓŁ NABYTEGO BRAKU ODPORNOŚCI

AIDS ZESPÓŁ NABYTEGO BRAKU ODPORNOŚCI AIDS ZESPÓŁ NABYTEGO BRAKU ODPORNOŚCI Bibliografia w wyborze, na podstawie zbiorów inowrocławskiej Filii Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej im. Mariana Rejewskiego w Bydgoszczy Opracowała : Beata Kotlarek

Bardziej szczegółowo

Pomoc psychologiczno-pedagogiczna

Pomoc psychologiczno-pedagogiczna 1 Pomoc psychologiczno-pedagogiczna Wybór: Wiesława Leszko Centrum Doskonalenia Nauczycieli Publiczna Biblioteka Pedagogiczna w Pile www.bp.pila.pl 2 Spis treści I. Autyzm s. 3-10 II. Klasy wyrównawcze

Bardziej szczegółowo

Agresja elektroniczna Zestawienie bibliograficzne w wyborze (2010-2014) Książki

Agresja elektroniczna Zestawienie bibliograficzne w wyborze (2010-2014) Książki Agresja elektroniczna Zestawienie bibliograficzne w wyborze (2010-2014) Książki 1. Agresja wirtualna vs realna : poglądy i badania / red. Zdzisław Majchrzyk, Jan F. Terelak. - Białystok : WSAP, 2011. -

Bardziej szczegółowo

2. Dzieciństwo w oblężeniu : łatwy cel dla wielkiego biznesu / Joel Bakan. Warszawa : Wydawnictwo Literackie MUZA, 2013. 294s. sygn..

2. Dzieciństwo w oblężeniu : łatwy cel dla wielkiego biznesu / Joel Bakan. Warszawa : Wydawnictwo Literackie MUZA, 2013. 294s. sygn.. WPŁYW REKLAMY NA DZIECKO Bibliografia w wyborze, na podstawie zbiorów inowrocławskiej Filii Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej im. Mariana Rejewskiego w Bydgoszczy Opracowała : Beata Kotlarek Wydawnictwa

Bardziej szczegółowo

DZIECKO - UCZEŃ Z WADĄ SŁUCHU

DZIECKO - UCZEŃ Z WADĄ SŁUCHU CENTRUM DOSKONALENIA NAUCZYCIELI W KONINIE PUBLICZNA BIBLIOTEKA PEDAGOGICZNA W KONINIE FILIA W KOLE DZIECKO - UCZEŃ Z WADĄ SŁUCHU Zestawienie bibliograficzne w wyborze Opracowanie: Krystyna Kowalczyk Koło

Bardziej szczegółowo

Zaburzenia odżywiania

Zaburzenia odżywiania PUBLICZNA BIBLIOTEKA PEDAGOGICZNA W KONINIE FILIA W KOLE 62-600 Koło, ul. Toruńska 60 tel. (63) 2721261 e-mail kolo@pbpkonin.pl www.pbpkonin.pl Zaburzenia odżywiania Zestawienie bibliograficzne w wyborze

Bardziej szczegółowo

WYPALENIE ZAWODOWE. Zestawienie bibliograficzne w wyborze za lata 2000-2007

WYPALENIE ZAWODOWE. Zestawienie bibliograficzne w wyborze za lata 2000-2007 WYPALENIE ZAWODOWE Zestawienie bibliograficzne w wyborze za lata 2000-2007 Wybór i opracowanie: Małgorzata Lubieniecka-Siadaczka Wydawnictwa zwarte 1. ANCZEWSKA, Marta Jak uniknąć objawów wypalenia w pracy

Bardziej szczegółowo

MEDIA A WYCHOWANIE. Zestawienie bibliograficzne w wyborze za lata 2005-2013. Wydawnictwa zwarte

MEDIA A WYCHOWANIE. Zestawienie bibliograficzne w wyborze za lata 2005-2013. Wydawnictwa zwarte MEDIA A WYCHOWANIE Zestawienie bibliograficzne w wyborze za lata 2005-2013 Wydawnictwa zwarte 1. ACUFF Dan S., Reiher Robert H.: Kidnaping : jak marketerzy kontrolują umysł Twojego dziecka / Dan S. Acuff,

Bardziej szczegółowo

WYDAWNICTWA ZWARTE Abstynencja między profilaktyką a terapią Alkohol : postawy i zachowania Polaków wobec alkoholu i problemów alkoholowych

WYDAWNICTWA ZWARTE Abstynencja między profilaktyką a terapią Alkohol : postawy i zachowania Polaków wobec alkoholu i problemów alkoholowych 1 Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka im. Mariana Rejewskiego w Bydgoszczy Wydział Informacji i Wspomagania Placówek Oświatowych Skłodowskiej Curie 4 tel.341-30-74, fax./tel./341-19-84 www.pbw.bydgoszcz.pl

Bardziej szczegółowo

Praca z nowoczesnymi technologiami TIK bezpieczny Internet

Praca z nowoczesnymi technologiami TIK bezpieczny Internet Praca z nowoczesnymi technologiami TIK bezpieczny Internet Zestawienie bibliograficzne w wyborze Zasięg chronologiczny: 2000-2013 Zasięg językowy: język polski Rodzaje wykorzystanych źródeł: Wydawnictwa

Bardziej szczegółowo

FORMY KOMUNIKACJI SPOŁECZNEJ I ŚRODKI MASOWEGO PRZEKAZU

FORMY KOMUNIKACJI SPOŁECZNEJ I ŚRODKI MASOWEGO PRZEKAZU FORMY KOMUNIKACJI SPOŁECZNEJ I ŚRODKI MASOWEGO PRZEKAZU Zestawienie bibliograficzne w wyborze za lata 2000-2015 sporządzone w oparciu o zbiory Publicznej Biblioteki Pedagogicznej RODN WOM w Częstochowie

Bardziej szczegółowo

Nowości (maj listopad 2014 r.) Socjologia 1. Albisetti, Valerio Pokonać przemoc / Valerio Albisetti. - Kraków : Wydaw. Salwator, 2013 Sygnatura: 34607

Nowości (maj listopad 2014 r.) Socjologia 1. Albisetti, Valerio Pokonać przemoc / Valerio Albisetti. - Kraków : Wydaw. Salwator, 2013 Sygnatura: 34607 Nowości (maj listopad 2014 r.) Socjologia 1. Albisetti, Valerio Pokonać przemoc / Valerio Albisetti. - Kraków : Wydaw. Salwator, 2013 Sygnatura: 34607 2. Andrzejewski, red. Marek Związki partnerskie :

Bardziej szczegółowo

Początkowa nauka czytania i pisania

Początkowa nauka czytania i pisania Powiatowa Biblioteka Pedagogiczna w Skarżysku Kamiennej Początkowa nauka czytania i pisania - zestawienie bibliograficzne w wyborze za lata 1995 2010 (sporządzone na podstawie zbiorów Powiatowej Biblioteki

Bardziej szczegółowo

PUBLICZNA BIBLIOTEKA PEDAGOGICZNA W POZNANIU FILIA W GRODZISKU WIELKOPOLSKIM

PUBLICZNA BIBLIOTEKA PEDAGOGICZNA W POZNANIU FILIA W GRODZISKU WIELKOPOLSKIM Narkotyki i narkomania Wydawnictwa zwarte: Akoliński Stanisław: Dla ciebie... Warszawa: Instytut Wydawniczy Związków Zawodowych, 1989. Arterburn Stephen, Burns Jim: Gdy miłość nie wystarcza. Poradnik dla

Bardziej szczegółowo

Dziecko niepełnosprawne w przedszkolu i w klasach I-III

Dziecko niepełnosprawne w przedszkolu i w klasach I-III Dziecko niepełnosprawne w przedszkolu i w klasach I-III zestawienie bibliograficzne w wyborze za lata 1992-2013 Niepełnosprawność psychiczna (osoby umysłowo upośledzone z niesprawnością intelektualną)

Bardziej szczegółowo

PRACA Z UCZNIEM ZDOLNYM

PRACA Z UCZNIEM ZDOLNYM PRACA Z UCZNIEM ZDOLNYM Zestawienie bibliograficzne w wyborze sporządzone w oparciu o zbiory Publicznej Biblioteki Pedagogicznej RODN WOM w Częstochowie Filia w Lublińcu Książki 1. Edukacja alternatywna

Bardziej szczegółowo

BEZPIECZEOSTWO DZIECI I MŁODZIEŻY W INTERNECIE. Zestawienie bibliograficzne w wyborze (na podstawie zbiorów PBW w Katowicach, Filii w Bytomiu)

BEZPIECZEOSTWO DZIECI I MŁODZIEŻY W INTERNECIE. Zestawienie bibliograficzne w wyborze (na podstawie zbiorów PBW w Katowicach, Filii w Bytomiu) 1 BEZPIECZEOSTWO DZIECI I MŁODZIEŻY W INTERNECIE. Zestawienie bibliograficzne w wyborze (na podstawie zbiorów PBW w Katowicach, Filii w Bytomiu) Opracowanie: Joanna Ambroży. Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka

Bardziej szczegółowo

Początkowa nauka czytania i pisania. (Bibliografia w wyborze za lata 2000-2010)

Początkowa nauka czytania i pisania. (Bibliografia w wyborze za lata 2000-2010) PEDAGOGICZNA BIBLIOTEKA WOJEWÓDZKA W RZESZOWIE INFORMATORIUM BIBLIOGRAFICZNE Początkowa nauka czytania i pisania. (Bibliografia w wyborze za lata 2000-2010) Książki: 1. Badacze pisma i znaków : co dzieci

Bardziej szczegółowo

Kształcenie uczniów niepełnosprawnych w szkołach ogólnodostępnych

Kształcenie uczniów niepełnosprawnych w szkołach ogólnodostępnych Kształcenie uczniów niepełnosprawnych w szkołach ogólnodostępnych 1. "Ekozabawa to wielka sprawa" / Piotr Pękała // Aura. - 2007, nr 7, dod. "Dodatek ekologiczny dla szkół" nr 154, s. 7-8 2. "Kwadrans

Bardziej szczegółowo

DZIECKO GŁUCHE I NIEDOSŁYSZĄCE WYCHOWANIE I NAUCZANIE (bibliografia za lata 2005-2010)

DZIECKO GŁUCHE I NIEDOSŁYSZĄCE WYCHOWANIE I NAUCZANIE (bibliografia za lata 2005-2010) PEDAGOGICZNA BIBLIOTEKA WOJEWÓDZKA W RZESZOWIE INFORMATORIUM BIBLIOGRAFICZNE DZIECKO GŁUCHE I NIEDOSŁYSZĄCE WYCHOWANIE I NAUCZANIE (bibliografia za lata 2005-2010) KSIĄŻKI : 1. Edukacja dzieci z uszkodzeniem

Bardziej szczegółowo